Page 1

Burmistrz Miasta Tykocina Muzeum w Tykocinie – Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Centrum Kultury w Tykocinie

Parafia Rzymsko – Katolicka w Tykocinie Obiekt Zabytkowy Alumnat Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

zapraszają N A U R O C Z Y S T O Ś Ć U P A M I Ę T N I A J Ą C Ą 6 9. R O C Z N I C Ę W Y W Ó Z K I M I E S Z K A Ń C Ó W T Y K O C I N A DO OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH w d n i u 2 6 m a j a 2 0 1 3 r. Program: Kościół parafialny p.w. Trójcy Przenajświętszej Godz. 12 - uroczysta Msza Święta (z udziałem Kombatantów) - program poetycko-muzyczny w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Tykocinie

Obiekt zabytkowy Alumnat Godz. 13:30 - premierowy pokaz filmu dokumentalnego „Wobec ciszy” /reż. Karol Kalisty/ - spotkanie z bohaterami filmu – byłymi więźniami obozów koncentracyjnych - wystąpienia zaproszonych gości

„Wstańcie, dzieci, pewnie nas zaaresztują i spalą Tykocin. Leutnanta zabili”. „Przecież nie wiedziałem nic o moim ojcu, z którym rozstałem się w Sachsenhausen, ani o siostrze, która pojechała do Ravensbruck”. „Szkoda, że ta tajemnica nigdy się nie wyjaśni”.

Obiekt zabytkowy

Alumnat Muzeum Podlaskie w Białymstoku jest Instytucją Kultury Województwa Podlaskiego

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

wywuzka 2013  

wywuzka 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you