Page 1

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast zaprasza na wydarzenia w ramach obchodów

Europejskich Dni Dziedzictwa Podczas weekendu 15-16 września zostaną udostępnione zwiedzającym dwa zabytkowe drewniane domy mieszczańskie: Dom przy ulicy 11 Listopada 25 Dom będzie udostępniony zwiedzającym: 15 września w godzinach 12.00-14.00.

Dom przy Placu Stefana Czarnieckiego 10

1903

Dom będzie udostępniony zwiedzającym: 15 września w godzinach 11.00-16.00 16 września w godzinach1941 10.00-16.00. Narodziny Marii, córki Maksymiliana i Konstancji Kizlingów w Nowym Jorku. 1 czerwca 1941

1916

W Tykocinie powstaje POW, której komendantem zostaje Władysław Maliszewski ps. „Narwiak”. Ćwiczenia wojskowe odbywają się na Glinkach, w rodzinnej posiadłości Maliszewskich, w stodole przechowywana jest broń.

1918

11 listopada 1918 – POW rozbraja Niemców (Prusaków), którzy opuszczają miasto. Władysław Maliszewski umieszcza biało–czerwony sztandar na balkonie magistratu i przez miesiąc pełni funkcję komisarza wojskowego miasta.

1919

1923

1924

1927

sierpnia 1941 – w Badań lesie pod wsią Łopuchowo ginie ok.2500 tykocińskich 15 września o godzinie 11.00 25Centrum Żydów rozstrzelanych przez hitlerowców. Miasto traci ponad połowę swojej sklepikarzy, rzemieślników, lekarzy, inteligencję, co stanie się powodem nad Historią i Kulturą Małychludności: Miast zaprasza powolnego regresu i zastoju gospodarczego i katastrofalnie wpłynie na sytuację społeczno-gospodarczą Tykocina. na otwarcie wystawy “Sakralnepowojenna wymiary domu. Dla uczenia pierwszej rocznicy odzyskania Niepodległości członkowie POW przy 27 maja 1944 – aresztowanie i wywiezienie do obozów zagłady 392 mieszkańców 1944 Tykocińskie religijności wznoszą pomnik Orła Białego. Autorem projektu i wykonawcą drewnianej tradycje rzeźby Tykocina w domowej”. odwet za zabicie przez partyzantów komendanta posterunku umieszczonej na drewnianym postumencie jest Władysław Maliszewski. żandarmerii w Tykocinie Filipa Schweigera. Wystawa prezentuje związki między praktykami W uroczystości rocznicowej bierze udział całe miasto, w czterech rogach pomnika zasadzono cztery dęby. Ulica Białostocka została przemianowana na ul. Pierwszym po wojnie wójtem gminy Tykocin został Jan Korżyński z Kiermus. 1945 11 Listopada. religijnymi a przestrzenią życia codziennego w Alicja Maliszewska rozpoczyna pracę w Szkole Podstawowej w Tykocinie jako 1947 Zaślubiny Marii Kizling i Władysława Maliszewskiego. Władysław Maliszewski intymnym wymiarze nauczycielka jęz.jakim niemieckiego.jest jego najbardziej obejmuje posadę w Powiatowej Komendzie Polskiej Policji Państwowej w Łomży i przenosi się tam wraz z żoną. W Tykocinie w domu przy rynku pozostaje KonTykocin traci prawa miejskie i zostaje administracyjnie włączony do gminy jako 1950 dom – miejsce życia rodzinnego ale także osostancja Kizling z córką Michaliną. wieś. bistego doświadczenia religijnego. Na wystawie Narodziny Alicji, córki Marii i Władysława Maliszewskich. Alicja Maliszewska wychodzi za mąż za Czesława Matusiewicza, nauczyciela fizyki i chemii w tykocińskiej Szkole Podstawowej, wybitnego skrzypka. zobaczyć między innymi tykocińskie Umiera na gruźlicę Michalinka Kizling. można Mama Konstancja wynajmuje dom w Tykocinie i przyjeżdża do córki do Łomży. Wydany zostaje album Włodzimierza Puchalskiego „Bezkrwawe łowy”. 1951 „sanktuarium domowe”. Narodziny Tadeusza.

W Melton Mowbray w Anglii zmarł Władysław Maliszewski, więzień gułagu nad Morzem Białym, żołnierz Armii gen. W. Andersa.

1934

Narodziny Wandy.

1937

Przeniesienie Władysława Maliszewskiego na stanowisko komendanta policji w Wiźnie.

1939

– wybuch wojny niemiecko-radzieckiej. Władza radziecka opuszcza Tykocin, do miasta wkraczają Niemcy. Maria Maliszewska z matką i dziećmi wraca do domu w centrum miasta przy Placu Czarnieckiego. 17-letnia Alicja zostaje przymusowo zatrudniona w Amstkomisariacie jako tłumacz i sekretarz (z gimnazjum w Łomży wyniosła dobrą znajomość jęz. niemieckiego).

Na Narwi zainstalowano kratownicowy most żelazny przywieziony z terenu tzw. 1958 w domu Ekspozycję można obejrzeć przy Ziem Odzyskanych (z Odry?) „obok starego zniszczonego mostu drewnianego” (Jan Zimnoch „Mój dawny Tykocin”Białystok 2002). Most został wyprodukowany Placu Czarnieckiego 10: w 1910 r. przez firmę Beuchelta z Zielonej Góry (plakietka na przęśle mostu). 1.IX.1939 – wybuch II wojny światowej. Ewakuacja rodzin policjantów. Rozstanie 15 września w godzinach 11.00-16.00 Władysława Maliszewskiego z rodziną, okazało się później, na zawsze. Żona z dziećmi powróciła do Tykocina i zamieszkała bez zameldowania na Glinkach, w domu rodziców Władysława 16 Maliszewskiego, ukrywając przed września wsięgodzinach 10.00-16.00. NKWD, które poszukiwało rodzin członków POW i policjantów.

Na wszytkie wydarzenia wstęp bezpłatny. Plac Stefana Czarnieckiego 10 16-080 Tykocin pedziwiatr@gmail.com/ tykocin.town@gmail.com Tel: 505029309/ 505029310 www.placczarnieckiego10.net www.tykocinregion.pl www.tykocinregion.pl_

_www.placczarnieckiego10.net


Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w Tykocinie

Dom przy ulicy 11 Listopada 25 Dom przy pomniku Orła Białego, naprzeciwko dawnej ekonomii tykocińskiej stanowi cześć drewnianej szczytowej zabudowy dzielnicy Nowe Miasto. Wzniesiony w 1850 r. jest przykładem starotykocińskego domu mieszczańskiego z rozległym zapleczem gospodarczym i ogrodem ciągnącym się do ul. Zagumiennej i z ogródkiem kwiatowym od ulicy. Zamieszkały od pokoleń przez rodzinę Wilczewskich szczyci się znajomością z Zygmunetm Glogerem. Od lat 50-tych XX w. jest własnością rodziny organisty Zygmunta Czujaka (1912-1977), wybitnego skrzypka i akordeonisty, przez wiele lat rozwijającego muzycznie społeczność tykocińską. W domu zachowały się stylowe XIX-wieczne wnętrza, piece kuchenny i fizyczny, a drewniane bielone ściany z bala na drewnianych podwalinach są pięknym tłem dla różowo-fioletowych floksów i łubinów. Dom można zwiedzić: 15 września w godzinach 12.00-14.00.

1903

Narodziny Marii, córki Maksymiliana i Konstancji Kizlingów w Nowym Jorku.

1916

W Tykocinie powstaje POW, której komendantem zostaje Władysław Maliszewski ps. „Narwiak”. Ćwiczenia wojskowe odbywają się na Glinkach, w rodzinnej posiadłości Maliszewskich, w stodole przechowywana jest broń.

1918

11 listopada 1918 – POW rozbraja Niemców (Prusaków), którzy opuszczają miasto. Władysław Maliszewski umieszcza biało–czerwony sztandar na balkonie magistratu i przez miesiąc pełni funkcję komisarza wojskowego miasta.

1919

1923

1924

1927 1934 1937 1939

1941

1 czerwca 1941 – wybuch wojny niemiecko-radzieckiej. Władza radziecka opuszcza Tykocin, do miasta wkraczają Niemcy. Maria Maliszewska z matką i dziećmi wraca do domu w centrum miasta przy Placu Czarnieckiego. 17-letnia Alicja zostaje przymusowo zatrudniona w Amstkomisariacie jako tłumacz i sekretarz (z gimnazjum w Łomży wyniosła dobrą znajomość jęz. niemieckiego).

Dom przy Placu Stefana Czarnieckiego 10

sierpniaprzez 1941 – wMaksimiliana lesie pod wsią Łopuchowo ginie ok.2500 tykocińskich Dom został wzniesiony został w 1885 25roku Żydów rozstrzelanych przez hitlerowców. Miasto traci ponad połowę swojej ludności: sklepikarzy, rzemieślników, lekarzy, inteligencję, co stanie się powodem Kizlinga, obywatela tykocińskiego, mistrza fachu murarskiego, powolnego regresu i zastoju gospodarczego i katastrofalnie wpłynie na powojenna sytuację społeczno-gospodarczą Tykocina. potomka przybyłego z Saksonii w końcu XVIII wieku „mularza” Jana Dla uczenia pierwszej rocznicy odzyskania Niepodległości członkowie POW przy 27 maja 1944 – aresztowanie i wywiezienie do obozów zagłady 392 mieszkańców 1944 Korzenie domu sięgają wiekuTykocina XVIII. Najstarsza część wznoszą pomnik Orła Białego. AutoremKieslinga. projektu i wykonawcą drewnianej rzeźby w odwet za zabicie przez partyzantów komendanta posterunku umieszczonej na drewnianym postumencie jest Władysław Maliszewski. żandarmerii w Tykocinie Filipa Schweigera. W uroczystości rocznicowej bierze udział całe (piwnica, miasto, w czterech rogach domu sień) jest pozostałością dawnej oficyny dworskiej pomnika zasadzono cztery dęby. Ulica Białostocka została przemianowana na ul. Pierwszym po wojnie wójtem gminy Tykocin został Jan Korżyński z Kiermus. 1945 11 Listopada. Jana Klemensa Branickiego z roku 1766, jednej z dwu, w której Alicja Maliszewska rozpoczyna pracę w Szkole Podstawowej w Tykocinie jako 1947 Zaślubiny Marii Kizling i Władysława hetman Maliszewskiego. Władysław Maliszewski jęz. niemieckiego. zatrzymywał się wraz z dworemnauczycielka podczas pobytu w Tykoobejmuje posadę w Powiatowej Komendzie Polskiej Policji Państwowej w Łomży i przenosi się tam wraz z żoną. W Tykocinie w domu przy rynku pozostaje KonTykocin traci prawa miejskie i zostaje administracyjnie włączony do gminy jako 1950 cinie. Wraz z Kościołem Świętej Trójcy, Szpitalem i pomnikiem hetstancja Kizling z córką Michaliną. wieś. mana Czarnieckiego dom jest elementem nowoczesnego jakzana Narodziny Alicji, córki Marii i Władysława Maliszewskich. Alicja Maliszewska wychodzi za- mąż Czesława Matusiewicza, nauczyciela fizyki i chemii w tykocińskiej Szkole Podstawowej, wybitnego skrzypka. owe czasy - rokokowego założenia urbanistycznego zrealizowaUmiera na gruźlicę Michalinka Kizling. Mama Konstancja wynajmuje dom w Tykocinie i przyjeżdża do córki do Łomży. Wydany zostaje album Włodzimierza Puchalskiego „Bezkrwawe łowy”. 1951 nego przez Jana Klemensa Branickiego według projektu Henryka Narodziny Tadeusza. W Melton Mowbray w Anglii zmarł Władysław Maliszewski, więzień gułagu nad Morzem Białym, żołnierz Armiiobiektem gen. W. Andersa. Klemma. W chwili obecnej dom jest jednym oryginalnym Narodziny Wandy. Na Narwi zainstalowano kratownicowy most żelazny przywieziony z terenu tzw. 1958 tego typu przy Placu Stefana Czarnieckiego w Tykocinie. Przeniesienie Władysława Maliszewskiego na stanowisko komendanta policji Ziem Odzyskanych (z Odry?) „obok starego zniszczonego mostu drewnianego” w Wiźnie. (Jan Zimnoch „Mój dawny Tykocin”Białystok 2002). Most został wyprodukowany Dom jest siedzibą fundacji Centrum Badań w 1910nad r. przez Historią firmę Beucheltai zKulturą Zielonej Góry (plakietka na przęśle mostu). 1.IX.1939 – wybuch II wojny światowej. Ewakuacja rodzin policjantów. Rozstanie Miast. Władysława Maliszewskiego z rodziną, Małych okazało się później, na zawsze. Żona z dziećmi powróciła do Tykocina i zamieszkała bez zameldowania na Glinkach, w domu rodziców Władysława Maliszewskiego, ukrywając się przed NKWD, które poszukiwało rodzin członków POW i policjantów.

Dom oraz ekspozycję “Sakralne wymiary domu” można zwiedzić: 15 września w godzinach 11.00-14.00 16 września w godzinach 10.00-16.00

Plac Stefana Czarnieckiego 10 16-080 Tykocin pedziwiatr@gmail.com/ tykocin.town@gmail.com Tel: 505029309/ 505029310 www.placczarnieckiego10.net www.tykocinregion.pl

www.tykocinregion.pl_

_www.placczarnieckiego10.net

Europejskie Dni Dziedzictwa  

Europejskie Dni Dziedzictwa TYKOCIN

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you