Velkommen til Rødding

Page 1

RØDDING

1
KULTUR
VELKOMMEN TIL ARKITEKTUR NATUR

INDHOLDSFORTEGNELSE

Velkommen til Rødding Side 3

Rødding by Side 4

Natur og vandrestier Side 6

Grønne områder Side 8

Kultur, forenings- og fritidsliv Side 10

Børne- og uddannelsesliv Side 14

Frie skoler og menigheder Side 16

Hvor finder du svar? Side 17

2

VELKOMMEN TIL RØDDING

Med denne folder vil vi ønske dig hjertelig velkommen til Rødding og håber vi kan guide dig til at finde de oplysninger, som du har brug for, uanset om du er tilflytter, på besøg i byen eller måske på højskolekursus.

Rødding er en by, som giver muligheder for både at engagere sig, være aktiv og nyde det flittige forenings- og kulturliv, men også for at nyde naturen, der rammer byen ind fra alle fire verdenshjørner. Rødding er kendetegnet ved at være en handelsby på landet. Her snor bækken sig gennem byen fra

øst, glider ind under bymidten og risler videre ud mod vest gennem højskoleengen.

Vi er stolte af at være en del af en Grundtvigsk historie, som betyder at byen i dag har såvel en højskole, efterskole og en friskole samt en frimenighed. Derudover har Rødding folkeskole, idrætscenter og biograf, og der er kort afstand til en spændende by som Ribe, samt Vadehavet.

I kan her læse om byens liv og institutioner og om de mange aktiviteter, der findes i byen.

3

RØDDING BY

Rødding er en kultur- og højskoleby i den sydlige del af Vejen

Kommune med 2.678 indbyggere. I tiden før 2. verdenskrig

var Rødding en stationsby med egen banegård, der, hvor

Enghaveplads i dag ligger. Æ Kleinbahn blev indviet 1899 og

nedlagt 1938, og er i dag en yndet vandresti, der forbinder

byen med Sommerlystskoven, hvor de gamle jernbanebroer

går hen over Raslebækken. Stien er ligeledes en del af vandreruten Frøs Herred Camino.

Rødding er først og fremmest kendt som hjemsted for Rødding Højskole, der er verdens ældste folkehøjskole grundlagt i 1844. Rødding har desuden et driftigt erhvervsliv og et smukt veldrevet hotel.

4
5

NATUR OG VANDRESTIER

Rødding by har flere grønne områder, madpakkehytter, shelters og vandrestier, der leder ud til nærved liggende skov og naturområder, så der er rig mulighed for at få frisk luft og nyde naturen.

Frøs Herred Camino er ca. 120 km, og den bølger sig rundt i det gamle Frøs Herred, som består af 9 sogne og 10 kirker.

Ruten byder på mange spændende oplevelser på højderyggen mellem Kongeåen og Gram Å, og den grænser op til den gamle grænse fra 1864 og til 1920. Ruten er et godt eksempel på lokalt engagement. Scan QR-koden og læs mere.

6
GRÆNSESTIEN CAMINO FRØS HERRED KONGEÅSTIEN HÆRVEJEN VANDRETURE I VEJEN KOMMUNE

ANDRE VANDRESTIER

Når man vil vandre, så ligger Rødding midt i det hele. I kort afstand ligger Kongeåen, der fra 1864-1920 dannede grænsen mellem Danmark og Tyskland. Kongeåen byder blandt andet på godt fiskeri, kanosejlads og smukke vandreruter. Mellem Rødding og Ribe finder man grænsestien, som forbinder Kongeåstien med den vestlige del af 1920 grænsen. Mod øst kan man ligeledes fortsætte ad Hærvejen, der går fra Viborg i nord til Padborg ved grænsen i syd. Vi vil også gerne invitere dig på en rundtur i Rødding, hvor du lærer om byens historie, arkitektur og særlige steder, samtidig med, at du er aktiv. Derfor er der lavet en hjemmeside med stier og vandreture i Rødding, hvor du kan finde de forskellige ruter og fortællinger om Rødding by og omegn. Scan QR-koderne og læs mere.

CYKELSTIER

Gennem de seneste år er der etableret cykelstier,der forbinder Rødding med de omkringliggende landsbyer. Stisystemet er under stadig udvikling og giver rig mulighed for at cykle sikkert i naturskønne omgivelser.

7

GRØNNE OMRÅDER

HØJSKOLEENGEN

Foran Rødding Højskole finder man Højskoleengen, som er anlagt for indsamlede midler. Her er leg, natur og samvær prioriteret højt, og ved bækken findes vandleg, madpakkehytte og amfi-scene. Her afholdes bl.a. Skt. Hans og Grundlovsfest.

SOMMERLYSTSKOVEN

Sommerlystskoven ligger som en lille grøn oase i den ene ende af byen, og indbyder til picnic i bålhytten og hyggelige gåture. Lidt udenfor Rødding finder man Præsteskoven, her er der også shelters, bålhytte og en indhegnet hundeskov. Andre steder i byen er der gode legepladser, f.eks ved Rødding centeret.

ENGHAVEPLADS

Midt i Rødding ligger Enghaveplads, hvor Brugsen tidligere lå. Indtil 1938 var det banegårdsplads for Æ Kleinbahn. Nu er det en af byens grønne områder, hvor der afholdes torvedage og andre arrangementer.

9

KULTUR, FORENINGS- OG FRITIDSLIV

KIRKER

Rødding er beriget med to kirker, Sognekirken, som formentlig er påbegyndt i 1100 tallet og beliggende på et lille højdedrag i byens vestlige ende og Rødding Frimenighed, som er en grundtvigsk frimenighed, dannet i 1874 som den første frimenighed i Sønderjylland under ”Fremmedherredømmet” fra 1864-1920., Udover de kirkelige handlinger arrangerer begge kirker udflugter og arrangementer med foredrag og musik. Scan QR-koderne og læs mere.

10

RØDDING CENTRET

Rødding Centret danner rammen om et væld af aktiviteter både hvad angår idræt, og kultur. Her finder du bibliotek, biograf, bowlingbane, fitnesscenter, springcenter, svømmehal og gode overnatningsmuligheder.

Læs mere om mulighederne i Røddingcenteret, Rødding Bio og Biblioteket ved at scanne QR-koden.

BIBLIOTEKET

Biblioteket er også en integreret del af Rødding Centret, hvor Borgerservice er åben i bibliotekets betjente åbningstid.

11
RØDDING FRIMENIGHED RØDDING SOGNEKIRKE RØDDING CENTRET

FORENINGSLIV

Det aktive foreningsliv i Rødding spænder bredt over sport, kunst og kultur.

De mange foreninger drives af frivillige kræfter, og mange

aktive borgere står på spring for at hjælpe nye igang.

Scan QR-kode for oversigt over foreninger.

12 RØDDING FORENING OG HÅNDBOLD ENINGEN MED ALDRE - RØDDING - DYKKERKLUB FDF - KUNSTFORENINGEN DEN SØNDERJYSKE
RØDDING ARKIV FORENINGER RØDDING

RØDDING IDRÆTSFORENING MED FODBOLD

HÅNDBOLD - GYMNASTIKFORMED HOLD FOR GYMNASTER I ALLE

RØDDING BADMINTON CLUB - SVØMMEKLUB

KLUB - LØBEKLUB - CYKELKLUBKUNSTFORENINGEN ”KUNST6630” -

SØNDERJYSKE PIGEGARDE

AKTIVITETSHUSET

Rødding Aktivitetshus er både et aktivitetshus for efterlønnere, førtidspensionister og pensionister samt et hus for lokale foreninger i Rødding og omegn. Huset byder på et væld af aktiviteter. Her er rig mulighed for at være fysisk aktiv, være kreativ, lære noget nyt og få socialt samvær.

RØDDING LOKALHISTORISK ARKIV

Vil du finde historier om din bolig i Rødding, så er det lokalhistoriske arkiv et godt sted at finde viden og gamle billeder.

Rødding Lokalhistoriske Forening samler mennesker med interesse for Røddings historie bl.a. med det formål at indsamle og opbevare lokalhistoriske materialer for eftertiden. Arkivet og foreningen har lokaler i Rødding Centret.

Scan QR-kode og læs mere.

13

BØRNE- OG UDDANNELSESLIV

Rødding er en god skoleby med flere muligheder at vælge i mellem hvad angår børnehave og grundskole. Byen er samtidig et godt og trygt sted at vokse op i. Her er et godt stisystem, der sikrer tryg skolevej og skal man videre på ungdomsuddannelse, er her flere muligheder i både Vejen og Ribe, hvortil der er busforbindelser.

14

BØRNEPASNING 0-2 ÅR

I Rødding er der flere muligheder for børnepasning af børn i alderen 0-2 år. Der kan vælges mellem kommunal dagpleje og privat dagpleje samt vuggestue.

DAGINSTITUTIONER

I Rødding er der ikke mindre end tre børnehaver:

1. På Møgelmosevej finder man Børnehaven Spirehuset, en selvejende institution med 66 børn i alderen 2-6 år fordelt på 3 stuer.

2. Ved Røding skole ligger Galaksen. Galaksen er en aldersintegreret institution, der rummer både vuggestue med 16 børn og børnehave med ca. 50 børn fordelt på 3 aldersopdelte stuer. Scan QR kode om Rødding Skole på næste side.

3. I tilknytning til Rødding Friskole finder man Friskolens Børnehave. Her er der 34 børn i alderen 2-6 år.

Scan QR koderne for at læse mere.

15
SPIREHUSET RØDDING FRISKOLE OG BØRNEHAVE

RØDDING SKOLE

Skolen er beliggende ved den østlige indkørsel i Rødding. Den har haft sin nuværende beliggenhed siden 1912. Pr. 1.

august 2016 blev Lintrup Børnecenter en filial til Rødding Skole. I øjeblikket har skolen ca. 516 elever i 0.-9. klasse. Skolen

har SFO fra 0.-3. klasse.

Scan QR-kode og læs mere.

16

RØDDING FRISKOLE OG BØRNEHAVE

Rødding Friskole blev oprettet i 1946 som en af de første friskoler i Sønderjylland. Initiativet kom fra en kreds af forældre, der gerne ville give deres børn mulighed for at gå i en Grundtvig-Koldsk friskole – et for dem attraktivt alternativ til folkeskolen.

I dag har Friskolen 170 elever i 0.-9. klasse. Skolen har SFO fra 0.-3. klasse.

Scan QR-kode og læs mere.

JUNIORKLUBBEN OG RUC

Juniorklubben er et eftermiddagstilbud for elever i 4.-6- klasse. Juniorklubben holder til i Rødding Centret. I de samme lokaler finder man også RUC, Rødding Ungdoms Club. Klubben er et aktivt fristed for unge fra 7.klasse til 18 år. Yderligere info ved at scanne QR koden.

17
RØDDING FRISKOLE OG BØRNEHAVE RØDDING SKOLE RØDDING UNGDOMSKLUB

FRIE SKOLER OG MENIGHEDER

RØDDING HØJSKOLE

Rødding Højskole er Røddings stolthed og har en stor betydning for den folkelige foreningstradition, som ligger dybt i byens dna. Det en moderne almen højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev, som Danmarks første højskole, grundlagt i 1844, som led i kampen for at bevare dansk sprog og kultur i grænselandet, samt for at forberede bønderne til at kunne deltage i det gryende demokrati.

Skolen har to årlige lange kurser for unge mennesker samt 30 forskellige korte ugekurser for folk i alle aldre. Året rundt afholdes mere end 150 kulturelle arrangementer som f.eks. foredrag, debatmøder, fejring af Grundlovsdag m.m. der er åbent for alle.

Læs mere om højskolen og se programmet ved at scanne QR-kode.

RØDDING FRI FAG OG EFTERSKOLE

Rødding Fri Fag- og Efterskole er en praktisk orienteret skole, der henvender sig til unge med særlige læringsforudsætninger. Læs mere på skolens hjemmeside ved at scanne QR-kode.

Rødding Frimenighed og Rødding Friskole og Børnehave er en del af samme grundtvigske tradition. Du kan læse mere om dem andre steder i folderen.

18

HVOR FINDER JEG SVAR

• Rødding by har en hjemmeside, og her finder du oversigt over foreninger, butikker, spisersteder, undervisning og erhverv og sundhed.

• I FB gruppen 6630 Rødding deler borgere, hvad der sker i Rødding.

• Ugeavisen Ny Tirsdag.

19
RØDDING HØJSKOLE RØDDING FRI FAGOG EFTERSKOLE 6630 RØDDING

”Rødding er en meget stor lille by med muligheder, initiativ og aktivitet. Som en borger, jeg talte med, der er flyttet til byen for ti år siden, udtrykte det, så er Rødding en by med grøde i, og hvis der mangler noget i Rødding – så laver vi det selv.”

Thora Bojsen-Møller, antropologistuderende fra Aarhus Universitet.

Udgiver: Forum Rødding

Layout: Anne Reinholdt Design

20