Page 1

OD INTERLIBERA DO U KRŠĆANSKOJ SADAŠNJOSTI

Studeni, 2016.


Već četrdesetak godina organiziramo Svakoga posljednjeg četvrtka u mjesecu aktualna teološka tema u suodnosu sa znanošću, kulturom i društvenim pitanjima. Gosti: eminentni teolozi, znanstvenici i djelatnici u kulturi.

U ovoj radnoj godini termini su: 2016. 27. listopada 24. studenoga 22. prosinca

2017. 23. 30. 27. 18. 27.

veljače ožujka travnja svibnja lipnja 2


BIBLIJA I S BIBLIJOM Božo Lujić NAVIJEŠTATI BOGA MILOSRĐA U DANAŠNJEM VREMENU Propovijedi za svetkovine i blagdane

Liturgijska pomagala; 12 x 20 cm; meki uvez; 336 str.;

BiBlioteka: format:

80,00 kn

cijena:

Autor je ovu knjigu namijenio prije svega svećenicima koji katkad imaju poteškoća s propovijedanjem na velike svetkovine i blagdane jer se nađu u procjepu između zahtjeva homiletske vjernosti Božjoj riječi i sadržaja samog blagdana. Vrlo obazrivo nudi svoje pokušaje »kako bi se eventualno moglo ići u navješćivanju Boga milosrđa, kakav se očitovao u osobi Isusa Krista« te u tom smislu želi biti »konkretna pomoć svima onima koji se svake nedjelje i svetkovine bore sa sobom i evanđeljem da izađu pred ljude i

ponude im zdravu hranu evanđelja kao radosnu vijest utjehe i nade«. Navodi da je pozornost ove knjige ponajprije usmjerena na velike Gospodinove svetkovine »o kojima je doista teško propovijedati, jer je navjestitelj uvijek u dvojbi treba li se strogo držati evanđelja ili pokušati misao evanđelja prilagoditi određenoj svetkovini ili, još bolje, događaju, odnosno kako veliki događaj prikazati jednostavno, dostojanstveno, izazovno i poticajno, životno, a opet ne uopćeno, razvodnjeno, apstraktno kao neku ideologijsku poruku«. 3


Roberto Seregni EVANĐELJE U TRAPERICAMA Od nedjelje do nedjelje; Liturgijska godina C

Izvan nizova; 10,5 x 16,5 cm; meki uvez; 249 str.;

BIBLIOTEKA: FORMAT:

80,00 KN

CIJENA:

koristeći se posebice internetom nazvavši to područje svoga rada »Evanđelje e-mailom«. Nastavno na to iskustvo don Roberto uvodno u ovoj knjizi piše: »Evo nas na trećem dijelu Evanđelja u trapericama! U godini smo C, u društvu evanđelista Luke. Razmišljanja koja ti predlažem na ovim stranicama plod su svakodnevnog dodira s Riječju koju sam čitao, o kojoj sam razmišljao i koju sam dijelio sa svojom zajednicom i s raznim prijateljima, raširenima po poluotoku (Italiji).« Knjiga je vrlo prikladna za nošenje u džepu i namijenjena je upravo takvoj uporabi – posve blizu načinu života današnjih mladih.

Riječ je o već, i u nas, potvrđenom autoru i o korisnoj i zanimljivoj knjizi koja na nov način uspijeva predočiti evanđelja i tako iznenaditi čitatelje, posebice mlade, ali ne samo njih. Ova je, poput onih za godišta A i B, nastala na istim premisama: Autor iz situacije današnjih mladih ljudi ponovno čita i razumijeva evanđeoske tekstove. Taj pristup je otvoren, dijaloški, nije intimistički niti sveden na fanatični aktivizam, a nije niti pomiješan sa senzacionalnim događajima. Naprotiv, prisiljava nas da gledamo na stvari, svijet i druge ljude Isusovim pogledom, pogledom prihvaćanja, čistim i svakidašnjim. Autor je razvio bogatu interaktivnu pastoralnu djelatnost

4


Božo Lujić TRAGOVIMA BIBLIJSKIH PROSTORA I DOGAĐAJA Biblijsko-teološki i povijesno-arheološki uvid i poruke Male monografije; 16 x 22 cm; meki uvez; 442 str.;

BiBlioteka: format:

190,00 kn

cijena:

na razlikovna novina ove knjige odnosi se na pokušaj oživljavanja biblijskoga prostora pomoću poruke koja redovito čini zadnji dio prikaza svakoga obrađenoga biblijskog mjesta ili lokaliteta. Ta je poruka sažeta, jezgrovita i kratka, ali potrebna da se poveže mjesto uz biblijski događaj, a događaj uz posjetitelja ili hodočasnika. Ovim djelom čitatelju se na svjež, jednostavan i slikovit način približavaju zemljopisni prostori Svete zemlje, a umjesto klasičnoga vodiča u rukama će držati knjigu tkanja teologije, povijesnih podataka te pouka i poticaja za osobno razmišljanje o mjestima koja su povezana s poviješću spasenja. Samo po sebi se razumije da će baš ovakva knjiga na nekome od svetih mjesta hodočasniku biti izvrsno i vrlo korisno štivo.

Ova je knjiga plod autorova dugogodišnjeg iskustva kao biblijskoga stručnjaka, kao voditelja hodočašća po Svetoj zemlji, kao pisca brojnih stručnih i popularnih knjiga, među koje se ubraja i ona slična određenja nastala prije dvadesetak godina kao svojevrsni vodič po Svetoj zemlji, a koja je, po njegovu vlastitom priznanju, morala biti posve nanovo napisana. Autor se potrudio načiniti djelo koje će biti različito od drugih vodiča ne toliko po informacijama koje su iznesene, jer su one uglavnom manje ili više zajedničke svim vodičima, koliko po naglasku na širu obradu četiriju biblijskih mjesta koja su važna za kršćanstvo: Jeruzalem, Betlehem, Nazaret i Kafarnaum, dovodeći u međuodnos informacije o prostoru i vremenu i biblijsku poruku. Druga važ5


Božo Lujić i Darko Tepert, prir. BOGU – GOSPODARU I LJUBITELJU ŽIVOTA (Mudr 11,26) Zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70 godine života Teološki radovi; 17 x 24,5; tvrdi uvez; 656 str.;

BiBlioteka: format:

250,00 kn

cijena:

Ovaj rad u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života priredila je Katedra Svetoga pisma Staroga zavjeta i Biblijski institut Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. On donosi važne radove napisane u čast slavljenika, dugogodišnjega profesora na Katedri Svetoga pisma Staroga zavjeta, pročelnika Katedre, prodekana za nastavu istoga fakulteta i predsjednika Instituta za biblijski pastoral, autora brojnih knjiga, znanstvenih i stručnih članaka i velikoga broja recenzija. Osim bogate i opširne bio-bibliografije prof. Hohnjeca, velik se broj bibličara, ali i teologa s ra-

znih drugih teoloških učilišta i iz nekoliko država – ravno njih 30, svojim stručnim radovima uključio u ovaj svečani zbornik. Na temelju obrađenih tema načinjeni su i raspored i struktura zbornika, koji u sebi sadrži četiri zasebne cjeline u kojima se nalaze radovi poredani prema određenoj logici. Prva i najveća cjelina nosi naslov Egzegeza i obuhvaća čak 12 članaka. Druga cjelina naslovljena je Biblijska teologija i sadrži teme o Božjoj riječi i njezinim oblicima u SZ, treća cjelina stavljena je pod širok naslov Ostale biblijske teme, a četvrta je naslovljena Crkva i društvo.

6


Anto Popović GRČKO HRVATSKI RJEČNIK NOVOGA ZAVJETA Sa statistikom grčkih riječi

Priručnici; 17,5 x 24,5 cm; tvrdi uvez; 197 str.;

BiBlioteka: format:

250,00 kn

cijena:

Ovaj rječnik donosi značenje svih grčkih riječi koje se javljaju u suvremenim kritičkim izdanjima Novoga zavjeta na grčkom jeziku, a različita su značenja navedena po kriteriju učestalosti njihove uporabe u Novome zavjetu. Autor je preuzeo najbolje elemente iz koncepcijski srodnih rječnika na engleskom, talijanskom i njemač-

kom jeziku i ugradio ih u ovo hrvatsko izdanje, koje je trenutačno najpotpunije na međunarodnoj razini u toj kategoriji rječnika. Konciznost, preglednost i mogućnost brzog pronalaženja tražene informacije dodatna su obilježja ovog rječnika, i za njegovo korištenje nije potrebno specijalizirano poznavanje grčkog jezika.

7


Mario Cifrak I RIJEČ JE BOŽJA RASLA Od kerigme do evanđelja

Biblica; 17 x 24 cm; meki uvez; 140 str.;

BiBlioteka: format:

80,00 kn

cijena:

Evanđelje je prolazilo put od navještaja (kerigme) do literarnog značaja, tvrdi autor koji je svoj rad posvetio tome nijansiranome prijelazu. Kerigmatski aspekt vrlo je vidljiv u Djelima apostolskim i tzv. misijskim govorima koje su osobito održali Petar i Pavao. Zato se autor posvećuje tim protagonistima proučavajući njihove govore i djela. Slijedeći taj kerigmatski i povijesni trag, autor zaključuje da su ta dva vida međusobno usko povezana, a Markova književna vrsta »evanđelja« odredila je pripovijedanje o Isusu i

kerigmu o Kristu. »Riječi, djela i sudbina Isusova ovdje su međusobno povezani na način koji je bitan i presudan za cjelokupnu povijest kršćanstva«, kaže zagrebački bibličar uvodeći u ovu svoju studiju koja prati kerigmu do pisanog evanđelja: »I riječ je Božja rasla« (Dj 6,7). »Pripovijedanje, koje je usredotočeno na kerigmu, pomaže nam razumjeti da uskrsna vjera nije vezana uz grob, nego uz kerigmu, a time uz ono što su kefa i ostali učenici doživjeli u susretima s Uskrslim.

8


TEOLOGIJA – ZNANOST – KULTURA 50. OBLJETNICA SVEČANOG OTVARANJA I POČETKA DRUGOGA VATIKANSKOG KONCILA (1962. – 2012.) Zbornik radova Ur. Tonči Matulić, Mario Cifrak, Ružica Razum, Nenad Malović, Andrea Filić Izvan nizova; 17,5 x 24,5 cm; tvrdi uvez; 806 str.;

BiBlioteka: format:

230,00 kn

cijena:

Zbornik radova, održan od 15. do 17. studenoga 2012. godine u Zagrebu, o 50. obljetnici svečanoga otvaranja i početka Drugoga vatikanskog koncila (1962.), u organizaciji Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izlazi pune tri godine nakon njegova održavanja. Zbornik donosi pedesetak stručnih radova, izlaganja i prinosa koji su tijekom simpozija bili izneseni u deset radnih skupina. »Pitanje zašto ovaj zbornik radova izlazi pune tri godine nakon simpozija držimo da ima svoj dvostruki opravdani

odgovor. Prvi odgovor je taj što smo po samom završetku prikupljanja svih doprinosa u proljeće 2013. dobili obavijest iz Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske da će se na našem Fakultetu provesti postupak reakreditacije u akademskoj godini 2013./2014. To je zahtijevalo da sve fakultetske snage jednoznačno usmjerimo na pripremu i provedbu važnoga postupka reakreditacije. Mnogo toga je trebalo ostaviti po strani pa tako i uređivanje ovoga zbornika. Čim je postupak reakreditacije Fakul9


teta završen, okrenuli smo se uređivanju zbornika, a zbog njegove veličine trebalo je malo više vremena negoli je uobičajeno, imajući pritom također na umu da je rad na zborniku bio dodatni posao svima uključenima u njegovu pripremu za tisak. Drugu odgovor je taj što se sretno poklopilo da upravo ove 2015. godine i to točno 8. prosinca pada 50. obljetnica završetka Koncila. Tako smo s teološkim

simpozijem i objelodanjivanjem zbornika radova simbolički obuhvatili cijeli koncilski proces od 50. obljetnice svečanog otvaranja do 50. obljetnice svečanog zatvaranja Drugoga vatikanskog koncila«, piše u uvodu dekan KBF-a prof. dr. sc. Tonči Matulić. Zbornik je izišao kao suizdanje Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kršćanske sadašnjosti i Glasa Koncila.

11

10


Walter Kasper MILOSRĐE Temeljni pojam evanđelja – ključ kršćanskog života Polazišta; 12,7 x 20,7; tvrdi uvez; 279 str.;

BiBlioteka: format:

160,00 kn

cijena:

ga se obrađuje vrlo maćehinski. Kršćanska duhovnost i mistika su u ovom, kao i u drugim pitanjima školske teologije, znatno naprednije. Stoga u ovoj knjizi pokušavam teološko razmišljanje povezati s duhovnim, pastoralnim i društvenim promišljanjima o kulturi milosrđa«, piše on u korizmi 2012. godine u uvodu ove knjige koja je objavljena nepunu godinu dana prije izbora pape Franje. »Poruka o Božjem milosrđu nije teorija daleko od svijeta i prakse, a nije ni puko sentimentalno očitovanje suosjećanja. Ona ima posljedice za život svakog kršćanina, za pastoralnu praksu Crkve i za doprinos koji kršćani trebaju dati za čovjeka dostojno, pravedno i milosrdno oblikovanje društvenoga reda«, piše isti autor.

Ova knjiga bila je prva o kojoj je odmah nakon svoga izbora govorio papa Franjo da mu je, kao niti jedna knjiga prije nje, pomogla razumjeti i shvatiti Božje milosrđe. Autor kardinal Kasper piše pak da je ona nastala od nacrta jednog predavanja koje mu nikako nije uspijevalo pa se temi ponovno i ponovno vraćao dok je nije konačno temeljitije obradio, premda će reći kako su i ovako iznesene spoznaje »tek načele« to veliko i prevažno, a ipak dijelom i zanemareno, područje kršćanske teologije i vjere. »Razmišljanje i istraživanje doveli su me do temeljnih pitanja nauka o Bogu i o Božjim svojstvima, kao i do temeljnih pitanja kršćanske egzistencije. Ustanovio sam da je milosrđe, koje ima središnje značenje u Bibliji, uvelike palo u zaborav u sistematskoj teologiji, ili 11


Rino Fisichella ZNACI JUBILEJA Hodočašće, grad Petra i Pavla, Sveta vrata, ispovijest vjere, milosrđe, oprost Znakovi i gibanja; 11 x 18 cm; meki uvez; 216 str.;

BiBlioteka: format:

80,00 kn

cijena:

Ova knjiga u teoretskom i praktičnom smislu posvećena je Jubileju milosrđa koji je započeo 8. prosinca 2015. godine. Pozivajući se na, kako ga on naziva, »stalni oslonac u djelu pape Franje« – milosrđe, autor ovom knjigom želi pridonijeti Jubileju time da koristi ovu prigodu da pridonese ulijevanju nove snage i hrabrosti »u ono što je srž svakodnevnog života Crkve, a tako i svakoga kršćanina«, jer ova jubilejska godina »treba za nas biti znakom Božje blizine i nježnosti«. Autor najprije uvodi u pojam slavlja jubileja, pita se o

vrijednosti svete godine, analizira Papinu najavnu bulu »Lice milosrđa«, a potom se posvećuje jeziku znakova, hodočašću kao sastavnome dijelu svakoga jubilejskog slavlja i sasvim konkretno hodočašću u Rim, odnosno prolasku kroz »Sveta vrata«, da bi se na koncu zadržao na temeljnim teološkim sadržajima jubileja: ispovijesti vjere, ljubavi i jubilejskome oprostu. Rino Fisichella biskup je i poznati teolog, prvi predsjednik Papinskoga vijeća za promicanje nove evangelizacije.

12


Anton Tamarut DOM LJUBAVI I KRŠĆANSKE RADOSTI Teologija i duhovnost braka i obitelji s predlošcima obiteljske molitve Izvan nizova; 17 x 23 cm; tvrdi uvez; 143 str.;

BiBlioteka: format:

90,00 kn

cijena:

svjesno udaljavanje od izvornog kršćanstva«. Ivan Karlić smatra da »ovaj rad za hrvatsko jezično područje po svojoj izvornosti i izazovnosti, dubini promišljanja i znanstveno-stručnom pristupu predstavlja originalni doprinos hrvatskoj teologiji«. Prema njegovu mišljenju sadržaj i razmišljanja u djelu su izuzetno vrijedna i mogu biti od velike pomoći kako svećenicima, redovnicima i redovnicama te katehetama, tako i drugim vjernicima, posebice supružnicima i obiteljskim zajednicama koji žele naći nadahnuće za kršćansko življenje bračnih i obiteljskih vrijednosti u suvremenom društvu. Knjiga je izišla kao suizdanje Kršćanskoga kulturnog centra i Kršćanske sadašnjosti.

U ovoj se knjizi o braku i obitelji govori pod teološkim vidikom, a temelj je u kršćanskoj objavi i predaji te u crkvenome učiteljstvu. Taj je pogled, koji vidi potrebu i drukčijih pristupa obiteljskoj problematici, po svojoj poruci idealan i odlikuje se cjelovitošću i svestranošću. Prema mišljenju Milana Šimunovića, ova knjiga »može poslužiti kao izvrsno polazište u daljnjem promišljanju na crti ’nove evangelizacije’ te u poticanju obitelji da bude onakva kakvom ju je Bog zamislio, kako ne bi nasjela individualističkom, ravnodušnom i egoističnom mentalitetu koji promiče sve agresivniji sekularizam, ili čak nekoj intimističkoj i individualističkoj duhovnosti koja se širi u nekim duhovnim pokretima, uz ne13


Piero Coda SERGEJ BULGAKOV

Polazišta / Teolozi dvadesetog stoljeća; 12 x 20 cm; meki uvez; 164 str.;

BiBlioteka: format:

90,00 kn

cijena:

ujediniti prividne krajnosti, kao što se može vidjeti u Kristu, u kojem se susreću božanska i ljudska narav, u kojem se troosobni Bog pokazuje u svom identitetu Ljubavi i kadar je lišiti sebe da bi doveo do nastanka svijeta, mjesta njegove stalne objave. U skladu s tim, povijest je »otkrivenje (…) kroz buku njezinih događanja. Svakom je čovjeku njegov život otkrivenje.« Sofija tada postaje princip najveće simfonije čiji se zvukovi mogu čuti u sobornost’-i, ujedinjenju, skladu, mišljenju i u življenju koje svi skupa živimo kao braća sa svim drugim ljudima. Knjigu o tome velikom ruskom misliocu i teologu napisao je predstojnik Talijanskoga teološkog društva i docent za teologiju na Papinskome lateranskom sveučilištu u Rimu Piero Coda.

Nova, već 17. knjiga u nizu »Teolozi dvadesetog stoljeća« prikazuje život i djelo jednog od najgenijalnijih mislilaca koje je Rusija ikada dala Zapadu – Sergeja Bulgakova (1871.–1944.). Riječ je o duhovnome putu koji je postao osebujnim i jedinstvenim i zbog progonstva, najprije političkoga a potom i teološkog, što mu ga je nametnula njegova domovina. U središtu njegove misli nalazi se otkriće iz mladosti, do kojeg je došao prilikom jednog putovanja na Kavkazu, Sofije, iskonske snage, izvorne sile kozmosa. »Ona nije ni nebo ni zemlja: ona je veliki nebeski svod što se nadvija nad zemljom. Tu nema ni Boga ni čovjeka: u njoj živi samo božanstvo, ona je božansko utočište nad svijetom«, kaže Bulgakov o svome otkriću Sofije koja je, prema njemu, kadra 14


Gordan Črpić, Jasna Ćurković Nimac, Željko Tanjić VJERSKO UVJERENJE I MORALNO PONAŠANJE Teorijska rasprava i empirijska analiza o utjecaju religije na moral u hrvatskom kontekstu Izvan nizova; 17,5 x 24,5 cm; tvrdi uvez; 270 str.;

BiBlioteka: format:

150,00 kn

cijena:

njim istraživanjima moralnih fenomena u hrvatskom društvu. Knjiga daje ne samo jasan i argumentiran uvid u stanje rasprava oko fundiranja etike i njezine moguće veze s religijskim uvjerenjem nego i uvid u utjecaj vjerskog uvjerenja na ćudoredno ponašanje u hrvatskom društvu na temelju znanstvenih empirijskih istraživanja provedenih u Republici Hrvatskoj. U radu se u četiri koraka obrađuje zadana tematika. Počinje se s, pod teoretskim vidom, vrlo kompliciranom i teorijama ispunjenom tematikom morala, etike i podrijetla moralnosti u kojoj su autori nastojali obuhvatiti različite pristupe i teorije… Drugi je korak kraća rasprava

Ova knjiga donosi raspravu o teorijskoj i praktičnoj naravi odnosa morala i religije, a svrha joj je pokazati što se danas misli pod moralom s obzirom na mnogostrukost znanstvenih pristupa, ali i činjenicu da je etika područje koje u zadnje vrijeme mnogi svojataju jer je na neki način postala posvudašnja pojava koja nije više vezana isključivo uz religijski kontekst. Ova stručna rasprava i analiza vrijedan je znanstveni prinos interdisciplinarnoj analizi moralnog ponašanja u suvremenome hrvatskom društvu. Autori se oslanjaju na brojnu i relevantnu stručnu i znanstvenu literaturu. Posebno su uvjerljivi zagovarajući potrebu za širom interdisciplinarnom suradnjom u dalj15


o razumijevanju religije kao i o odnosu morala i etike u religioznoj perspektivi. Nakon toga u trećem koraku obrađuje se odnos religije i morala da bi u četvrtom

koraku autori analizirali utjecaj religije na moral u hrvatskom kontekstu. Knjiga je izišla kao suizdanje Hrvatskoga katoličkog sveučilišta i Kršćanske sadašnjosti.

16


Marijan Valković POSTKONCILSKA OBITELJSKA I MORALANA PROBLEMATIKA Valković – teolog moralist (2) Volumina theologica; 16 x 24,5 cm; tvrdi uvez; 490 str.;

BiBlioteka: format:

295,00 kn

cijena:

koji hrvatski teolog postao aktivnim sudionikom brojnih znanstvenih i uopće društvenih rasprava. To je vidljivo i u tematski različitim pisanim radovima u crkvenim i civilnim znanstvenim i stručnim časopisima. U crkvenim pak krugovima Valković je slovio kao čovjek koji je »razmjerno malo pisao i objavio« jer je u svojem iznimno dugome znanstveno-nastavničkom radu (1964.–1998.) objavio tek jednu knjigu, i to »Civilno društvo – izazov za državu i Crkvu«, u posljednjoj godini svoga života (2000.). Ova knjiga nastavak je objavljivanja svih pisanih radova toga katoličkog erudita zauzetog za Crkvu i konkretno hrvatsko društvo, i time će se, kako primjećuje

Nakon prve knjige »Doprinos koncilskoj moralnoj teologiji« (2009.), ova druga knjiga radova jednog od najvećih hrvatskih koncilskih i postkoncilskih moralnih teologa s međunarodnim referencijama Marijana Valkovića, koja izlazi punih šesnaest godina nakon njegove smrti, želi pridonijeti boljem poznavanju ne samo njegova djela nego i njegovih brojnih istupa, zalaganja i otvaranja inicijativa. Marijan Valković slovi kao »teolog intelektualac« koji je bio kompetentan sugovornik na različitim područjima i unutar i izvan teološko-crkvenih krugova. To je na osobit način došlo do izražaja nakon demokratskih promjena u Hrvatskoj 1990. godine, kada je kao rijetko 17


priređivač i ove druge knjige Stjepan Baloban, pridonijeti promjeni »te pogrešne javne percepcije« o Marijanu Valkoviću. Knjiga je podijeljena na dva dijela. Prvi dio, naslovljen »Obiteljski i bračni život u krizi«, obuhvaća radove koji pod različitim vidovima obrađuju očite krize u obiteljskom i u bračnom životu u vremenu naglih društvenih promjena koje su pod etičko-moralnim, ali i vrijednosnim te kršćanskim vidom mnogo toga postavile

u pitanje. Važno mjesto u Valkovićevoj teologiji zauzima problematika ženidbe kao i bioetike. Drugi dio knjige, naslovljen »Novi izazovi za moralnu teologiju«, predstavlja nam Marijana Valkovića kao teologa moralista koji se hrabro i teološki argumentirano upušta u raspravu o više važnih pitanja za razvoj postkoncilske moralne teologije kao što je pitanje savjesti, posebnosti kršćanskoga morala, sakramenta pokore ili laičke duhovnosti.

18


Monica Priante i Slavko Slišković TONDINI I STROSSMAYER Jedinstveni za jedinstvo Analecta Croatica christiana; 17,5 x 22,5 cm; tvrdi uvez; 320 str.;

BiBlioteka: format:

180,00 kn

cijena:

like obljetnice Strossmayerova rođenja i smrti u 2015. godini, no tada je, zbog tehničkih poteškoća, ponovno izostao njezin izlazak. Ovakva kakva se sada pojavljuje knjiga je neka vrsta zaključka velikoga Strossmayerova jubileja. Koncipirana je oko pojma »jedinstvo«, koje je ključna riječ za razumijevanje zajedničkoga rada J. J. Strossmayera i C. Tondinija. Strossmayerovo djelovanje primjer je kako se može postići suglasje ne samo s drugim kršćanskim Crkvama već i s modernim društvom, dok Tondinijeva biografija i studije predstavljaju pregled reformiranog unionizma u Europi druge polovine 19. stoljeća obilježenog idejom napretka znanja kao sredstva prevladavanja uzajamnih razlika među Crkvama.

Suradnja slavonskoga biskupa Josipa Jurja Strossmayera i lombardskog redovnika Cesarea Tondinija de’Querenghija započela je prije više od trinaest desetljeća. Prvoga su poglavito oblikovale praktične okolnosti rođenja, odrastanja i djelovanja na razmeđu katoličanstva i pravoslavlja, ali i osobna inteligencija, kozmopolitska izobrazba i širina duha, koja je omogućila komunikaciju i otvorenost za kršćane drugih konfesija. Drugoga je inspiriralo iskustvo »reformiranog unionizma« čiji je snažni promicatelj bio njegov barnabitski red te je u njemu izazvalo spremnost na osobnu žrtvu i nesebičan napor kako bi jedinstvo od teorijskog postalo praktično pitanje. Knjigu su autori priredili 2012. godine, no odlučili su pričekati ve19


Danijel Tolvajčić SUVREMENA ANALITIČKA FILOZOFIJA RELIGIJE Glavni pravci i autori

Monographia; 17 x 24,5 cm; tvrdi uvez; 200 str.;

BiBlioteka: format:

160,00 kn

cijena:

Posljednjih pedesetak godina u analitičkoj se filozofiji kao vrlo dinamično područje kojim se bave podjednako religiozni i nereligiozni filozofi posebno istaknula »filozofija religije«. Njezine teme, problemi, i općenito utjecaj, u velikoj su mjeri nadišli britanska i sjevrnoamerička učilišta. Analitička filozofija, zajedno s njom i analitička filozofija religije, proučava se i poučava danas i na brojnim filozofijskim učilištima u Europi. Tako ni Hrvatska nije izuzetak, no za razliku od općenitog analitičkog pristupa filozofiji, analitička filozofija religije još je uvijek, osim neko-

liko iznimaka, relativno malo poznata u nas. Knjiga nastoji pridonijeti što boljem upoznavanju te discipline te na tom tragu kritički prikazati glavne religijsko-filozofijske pravce i autore. Prvotni primaoci ove knjige nisu profesionalni filozofi religije, već ponajprije studentice i studenti filozofije, teologije, religijske pedagogije i katehetike, religijskih znanosti, kao i svi zainteresirani za religijsko-filozofijska pitanja. Knjiga je izišla kao suizdanje Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kršćanske sadašnjosti.

20


Giorgio Penzo FRIEDRICH GOGARTEN

Polazišta / Teolozi 20. stoljeća; 12,5 x 20 cm; meki uvez; 150 str.;

BiBlioteka: format:

90,00 kn

cijena:

Već 18. knjiga u nizu Teolozi dvadesetog stoljeća posvećena je znamenitome protestantskom teologu Friedrichu Gogartenu (1887.–1967.), koji je, zajedno s Karlom Barthom, bio najvažniji predstavnik tzv. dijalektičke teologije, a s kojim se 1933. godine razišao, i to ne zbog političkih nego zbog teoloških razloga. Preciznije rečeno, riječ je o tome može li se Božja riječ spustiti u svakodnevnu povijest, kao što to želi Gogarten, ili se pak Božja riječ

ne može spustiti u svakodnevnu povijest, kao što to drži Barth. Gogarten tvrdi da se Božja riječ može primiti na istome povijesnom tlu na kojem se prima i čovjekova riječ. U tom smislu on drži da nužnost vezanosti za svakodnevnu kulturu ne vrijedi samo za kršćanina već i za svakoga čovjeka. Ta misao u pravom smislu otvara problematiku sekularizacije koja se nadasve veže uz Gogartenovo ime.

21


Ivan Majnarić, Mario Kevo i Tomislav Anić ur. NADBISKUP STEPINAC I SRBI U HRVATSKOJ u kontekstu Drugoga svjetskog rata i poraća Izvan nizova; 20 x 26 cm; tvrdi uvez; 488 str.;

BiBlioteka: format:

280,00 kn

cijena:

skupa i podijeljena je u dvije osnovne cjeline – uvodnu i znanstvenu. U uvodnoj se uz pozdravne riječi kardinala Josipa Bozanića i prof. dr. sc. Željka Tanjića, rektora HKS-a, nalazi integralno izlaganje dr. sc. Esther Gitman popraćeno znanstvenim aparatom, koje je prethodilo otvorenju izložbe Alojzije Stepinac u slici i riječi: utjecaj komunističke propagande na stvaranje negativne slike o zagrebačkom nadbiskupu. Znanstveni dio Zbornika čini deset znanstvenih radova, a napose valja izdvojiti pogled iz britanske perspektive dr. sc. Robina Harrisa. U istome svesku, pod naslovom

Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Nadbiskup Stepinac i Srbi u Hrvatskoj u kontekstu Drugoga svjetskog rata i poraća koji je održan u organizaciji Zagrebačke nadbiskupije i Hrvatskoga katoličkog sveučilišta 23. i 24. studenog 2015. u središte znanstvenog pristupa uzima povijesni izvor i njegovu kritiku, što se nastoji analizirati i interpretirati sukladno duhu doba u kojem je nastao, mimo političkih, socijalnih i inih dnevnopolitičkih usmjerenja današnjice. Osobit prinos Zbornika čine dvije cjeline historiografskog dijaloga hrvatskih i srbijanskih povjesničara o odnosu kardinala Stepinca prema vlastima Nezavisne Države Hrvatske te kardinalovu odnosu prema Srpskoj pravoslavnoj Crkvi. Struktura Zbornika slijedi utvrđeni red zbivanja za odvijanja znanstvenog

ARCHBISHOP STEPINAC AND THE SERBS IN CROATIA within the context

of World War II and the post-war period, cjelokupni je tekst objavljen i na engleskom jeziku. 22


Ivica Zvonar DR. FRAN BARAC

Profesori KBF-a Sveučilišta u Zagrebu; 17,5 x 14,5 cm; tvrdi uvez; 240 str.;

BiBlioteka: format:

150,00 kn

cijena:

kada je umirovljen. Pripada istaknutim ličnostima koje su ostavile zapažen trag na crkvenom, pedagoškom, znanstvenom i političkom polju na kraju 19. i u prvim desetljećima 20. stoljeća hrvatske povijesti. Svoje je djelovanje u institucijama Katoličke Crkve Barac započeo 1894. godine, nakon završenog bogoslovlja, kao vježbenik u Nadbiskupijskoj kancelariji u Zagrebu, nakon čega 1895. odlazi u Požegu gdje vrši službu vjeroučitelja i odgojitelja, a tek 1909. ponovno dolazi na KBF u Zagrebu u kojemu ostaje djelovati do umirovljenja. Habilitirao je radom »O modernoj katoličkoj apologetici«, a u kulturnoj i znanstvenoj javnosti ostao je zapamćen kao autor srednjoškolskih udžbenika iz liturgike i dogmatike te kao urednik

Autor je već prije, 2012. godine, u Kršćanskoj sadašnjosti objavio opširno znanstveno djelo »Mons. dr. Fran Barac (1872.–1940.): život i djelo« što ga je najviše preporučivalo da za potrebe novopokrenute biblioteke KBF-a Sveučilišta u Zagrebu »Profesori Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu«, kao knjigu br. 2 u tome nizu pripremi ovo izdanje. Ono nije tek sažimanje i prerađivanje toga prvog djela, premda se najvećim dijelom na njemu temelji, nego je napravljen i odmak od njega te je istraženo i doneseno također novo gradivo, posebice ono koje se vezuje uz djelovanje dr. Barca na KBF-u. Dr. Fran Barac bio je profesor, dekan, rektor, znanstvenik, urednik, pisac i publicist koji je na KBF-u djelovao od 1907. sve do 1938. godine 23


Bogoslovske smotre i Katoličkoga lista. Snažan doprinos dao je u organizaciji i razvoju hrvatske bogoslovske akademije i Nadbiskupskoga dječačkog sjemeništa

u Zagrebu. Suizdavači ovog djela su Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Kršćanska sadašnjost.

24


Dr. Werner Josef Gruber DEIN LICHT IST IN DIR Eine Deutung des Menschen vom ’imago Dei’ zum ’amicus Dei’ in der poetischen Theologie Ivan Golubs Izvan nizova; 17 x 24 cm; meki uvez; 338 str.;

BiBlioteka: format:

190,00 kn

cijena:

čovjekove stvorenosti na sliku Božju, život u prijateljstvu s Bogom bezuvjetne i neograničene ljubavi i milosrđa (…) U svemu se davao cjelovito i gorljivo, pa stoga i ne čudi što je i njegova doktorska disertacija o teološkoj antropologiji Ivana Goluba na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Beču ocijenjena najvišom ocjenom. Werner je bio mag riječi, njezin smjerni štovatelj, pronicljivi i pomni poslužitelj«, piše u svome uvodu dr. Anton Tamarut dodajući kako »ovo djelo predstavlja vrijedan i važan spomenik poetskoj teologiji Ivana Goluba, ali ono je također i dragocjen teološko-poetski dar koji će nas trajno podsjećati na jedan rijedak, bujan i silno dinamičan život«.

Riječ je o knjizi koja se bavi poetskom teologijom Ivana Goluba koju je, sada već preminuli autor, napisao najprije kao svoju doktorsku disertaciju. Knjiga je objavljena na njemačkom jeziku, izvornome jeziku samog autora, koji je, jer je bio rođen u Hornsteinu (Vorištanu) u Gradišću, poznavao gradišćanski hrvatski jezik i zarana se, osobito za vrijeme studija u Rimu i prijateljevanja s Antonom Tamarutom, upoznao s Golubovom poezijom i teologijom. »S Golubovom teologijom i poezijom Werner je duboko zaronio u svoju profinjenu, teološku i poetsku dušu, temeljito je i široko, do kraja, otvorio prema drugima, prema svima s kojima je htio podijelit ljepotu 25


Marija Pehar OTAJSTVO TROJEDINOG BOGA U SLIKOVNOME IZRIČAJU Teološki radovi; 17,5 x 24,5 cm; tvrdi uvez; 323 str.;

BiBlioteka: format:

170,00 kn

cijena:

Već sâm naslov knjige jasno naznačuje da je predmet njezina promišljanja Bog biblijske objave i kršćanske vjere: Bog Otac, Sin i Duh Sveti. Riječ je o savršenom jedinstvu koje čuva savršene osobnosti te kao takvo nadilazi svako ljudsko iskustvo, pa tako i svako ljudsko poimanje i razumijevanje. Kršćanska teologija od samih početaka ustrajno naglašava bitnu transcendentnost i otajstvenu dimenziju te čudesne božanske trojednosti. Teološka čežnja izražava se kao potreba za vizualnom slikom, a tu vizualnu potrebu za slikom sâm Isus ponovno vraća na teološki

sadržaj objave. Na zamolbu učenika: »Pokaži nam Oca i dosta nam je«, Isus odgovara: »Tko vidi mene, vidi i Oca«. On je za nas jedino dostupno biće samoga Boga. Na istom uvjerenju na kojem se temelji kršćanska teologija, da je trojstveni Bog inkarnacijom Sina i objavom njegova lica samoga sebe objavio i ljudima izložio, počiva tako i svaki slikovni iskaz o Bogu. U ovoj knjizi pokušava se jedno uz drugo staviti teološko promišljanje Trojedinoga Boga izrečeno riječju i teološko predočavanje Trojedinoga Boga izraženo slikom.

26


Marijan Mandac KRST I EUHARISTIJA U NOVOZAVJETNOJ I OTAČKOJ PREDAJI Teološki radovi; 17 x 24 cm; meki uvez; 208 str.;

BiBlioteka: format:

100,00 kn

cijena:

Dva temeljna kršćanska sakramenta autor proučava u dva najvažnija izvora: u Novome zavjetu i u razdoblju rane Crkve u kojem su djelovali crkveni oci. Knjiga je podijeljena na tri poglavlja. U prvome poglavlju razjašnjena su novozavjetna mjesta gdje je riječ o sakramentu krštenja. U drugome poglavlju autor se posvećuje euharistiji u Novome zavjetu i tumači mjesta gdje je govor o tome sakramentu. Posebnu je pozornost posvetio ustanovi euharistije kod sinoptika. U trećem poglavlju autor je, kako sam navodi, tražio

»makar poneki ulomak o krštenju i euharistiji« idući od teologa do teologa dugoga otačkog razdoblja. Sve navedene ulomke ipak nije protumačio jer bi, kako tvrdi, »naš spis bio nesagledivo dug«. Namjera mu je stoga bila pružiti određeni pregled krsnoga i euharistijskoga učenja u otačko doba. Pritom je najkraćim crtama i u bitnome predstavio teologa o kome neposredno govori. Knjiga će nesumnjivo biti nužni priručnik studentima teologije i svima koji se zanimaju za patrologiju.

27


HRVATSKA KATOLIČKA ŽUPA / KROATISHE KATHOLISCHE GEMEINDE FRANKFURT/M 1965.-2015. Prir. Željko Ćurković Izvan nizova; 24 x 32,5 cm; tvrdi uvez + zaštitna kutija; 328 str.;

BiBlioteka: format:

450,00 kn

cijena:

župe u vidu dijeljenja sakramenata, duhovnih obnova, pobožnosti i hodočašća. Spomenute su i različite aktivnosti crkvenih zborova (mješoviti zbor »Mato Lešćan«, Zbor mladih i Zbor djece), te vokalno-instrumentalni sastavi i folklorne skupine. Također su spomenuta brojna slavlja od osnutka župe, karitativne djelatnosti, duhovni profil kao i duhovna zvanja u župi, a sve prate brojne fotografije, grafikoni i ilustracije. Monografija je svjedočanstvo o neprekinutoj brizi naše Crkve za svoje vjernike. Kraće biografije, opisi djelovanja i fotografije gotovo svih pastoralnih djelatnika koji su prošli kroz tu hrvatsku župu upotpunjuju iscrpnost ove monografije u kojoj će gotovo svatko tko je živio u toj zajednici naći sebe ili nekoga svog.

Prigodom 50. obljetnice uspostave Hrvatske katoličke župe Frankfurt na Maini, ta je župa zajedno s Franjevačkom provincijom Presvetog Otkupitelja i Kršćanskom sadašnjosti izdala bogato ilustriranu i luksuzno opremljenu monografiju kao svjedočanstvo kontinuiranoga pastoralnog i kulturnog djelovanja među hrvatskim iseljenicima okupljenima u toj župi. U monografiji je opisan početak i nastanak Hrvatske katoličke župe Frankfurt i grafički su prikazana područja na kojima se ona prostirala i koja danas obuhvaća. U središnjem dijelu monografije smješteni su sadržaji koji govore o pastoralnome djelovanju frankfurtske župe posvećenome svim uzrastima: djeci, mladima, odraslima i starijim osobama. Opisan je duhovni i sakramentalni život 28


Željko Pavičić / Damir Facan-Grdiša DIZMA – SVETI RAZBOJNIK

Izvan nizova; 21,5 x 28,5 cm; tvrdi uvez; 88 str.;

BiBlioteka: format:

90,00 kn

cijena:

Riječ je o knjizi pjesama i ilustracija koje govore o »svetom razbojniku« Dizmi, tj. o razbojniku koji je bio raspet na križ uz Isusa i koji se obratio te ga kršćanska predaja zaodijeva imenom, a u Novoj Vesi u Zagrebu sagrađena mu je i prebendarska crkva (u zagrebačkome govoru) Sv. Dizmuša. Željko Pavičić, poznat kao teksto-

pisac brojnih uspješnica hrvatske estrade, napisao je poetski tekst o tome legendarnom svecu, a akademski slikar Damir Facan-Grdiša prema tekstovima i legendi izradio je vrlo dojmljive ilustracije. Knjigu monografskoga određenja izdaju Kršćanska sadašnjost i Zbor prebendara prvostolne crkve zagrebačke.

29


Boženka Bagarić DANTEOV HODOČASNIK Zapisi iz Rima Mala knjižnica Kane; 11,5 x 18 cm; meki uvez; 292 str.;

BiBlioteka: format:

90,00 kn

cijena:

naime, čitatelj upoznaje s onim čega u redovitim turističkim vodičima nema. No i više od toga. Na stranicama knjige naći će se i važni događaji iz Rima, u kojem je autorica živjela u spomenutome razdoblju, a koji su obilježili Crkvu i svijet. Tako ona bilježi smrt pape Ivana Pavla II., izbor pape Benedikta XVI., proglašenje nadbiskupa Bozanića kardinalom, izložbu arheoloških dragocjenosti Augusteuma iz hrvatske Narone u Vatikanskim muzejima, koncert zbora i orkestra Ruske armije u Dvorani Pavla VI., kao i niz drugih događaja koji u nizu »prozorčića« tvore zasebnu cjelinu.

U trideset i tri »prozorčića« iz Rima, koja je Boženka Bagarić između 2001. i 2006. godine objavljivala u Kršćanskoj obiteljskoj reviji »Kana«, donesen je doživljaj Rima, vječnoga grada, pri čemu autorica posebnu pozornost posvećuje manje poznatim mjestima i spomenicima ne zaobilazeći ni one najpoznatije. No sve povezuje s povijesnim događajima i suvremenim doživljajima. Tako do izražaja dolaze i grob sv. Ćirila, i Malvijski most, i ključanica malteških vitezova, i Trg Petra iz Ilirika, i crkvica Domine, quo vadis… U nekom smislu ovi putopisni i sentencijski tekstovi ipak mogu poslužiti kao osebujan hodočasnički vodič. U njima se,

30


Josip Posedi RIM Vodič za hrvatske hodočasnike i turiste Male monografije; 12,5 x 21 cm; meki uvez; 160 str.;

BiBlioteka: format:

80,00 kn

cijena:

bazilika svete Marije Velike, svetog Ivana Lateranskog i sv. Pavla izvan zidina, kao i ostalih znamenitih rimskih kršćanskih lokaliteta i crkava, vodič posjetitelja podrobno upoznaje i s nezaobilaznim spomenicima Staroga Rima kao što su Kolosej, Panteon, Anđeoska tvrđava, Konstantinov slavoluk, Kapitolski trg, Carski trgovi, Rimski trg, Marcelov teatar i sl., da bi također prikazao i znamenite civilne i crkvene spomenike kasnijih stoljeća kao što su, primjerice, Oltar domovine, Venecijanski trg, Španjolski trg, Park Borghese, Papinsko sveučilište Gregoriana i druge važne institucije i zgrade. Posebnu pozornost vodič posvećuje kršćanskim spomenicima, ali i tragovima hrvatske nazočnosti te nas upoznaje s

Ovaj novi vodič Kršćanske sadašnjosti najsuvremenije je i vrlo ilustrativno pomagalo hrvatskim hodočasnicima i turistima koji posjećuju Rim. Prikladnog formata i na 160 stranica, s posve ažuriranim tekstom koji donosi najsvježije i najtočnije podatke i ilustracije, s puno fotografija u boji kao i crteža i skica, ovaj vodič prava je mala i brza hodočasnička i turistička enciklopedija koja na jezgrovit i slikovit način posjetitelju pruža sve najvažnije informacije o Italiji, njezinim pokrajinama, putovanju u nju, o samom Vatikanu i, naravno, o svim znamenitostima Vatikana i Rima. Osim nezaobilazne bazilike i Trga sv. Petra u Vatikanu, Vatikanske palače, Vatikanskih muzeja i posebice Sikstinske kapele, katakombi pa 31


Papinskim hrvatskim zavodom sv. Jeronima i hrvatskom nacionalnom Crkvom, s Domom hrvatskih hodočasnika u Rimu »Blaženi Ivan Merz« te sa zajednicama hrvatskih redovnika i redovnica u Rimu. Vodič daje vrlo korisne informacije o nekim osobama, nazivima i važnim temama kao što su, primjerice, Etrurci, Julije

Cezar, Božica Vesta, gladijatori i sl., a donosi i popis rimskih careva, popis rimskih papa, zatim popis svih koncila i sabora, a isto tako daje uputstva kako se najbolje snaći u Rimu, kako se odijevati, gdje nabaviti ulaznice, kako telefonirati, koji prijevoz koristiti te na koncu donosi i popis najvažnijih korisnih adresa u Rimu.

32


Brne Karnarutić VAZETJE SIGETA GRADA Media; 7,5 x 11 cm; meki uvez; 119 str.;

BiBlioteka: format:

30,00 kn

cijena:

Dvadeset i treća knjižica KS-ove biblioteke Media na svoj je način posvećena 450. obljetnici Sigetske bitke i junačke pogibije Nikole Šubića Zrinskog čemu je najbolje mogao odgovoriti povijesni spjev Brne Karnarutića »Vazetje Sigeta grada«. Priređivač Božidar Petrač poslužio se dvama izdanjima: izdanjem koje je Milan Ratković popratio svojim tekstom, tumačenjima i rječnikom iz 1971. i izdanjem koje je 2002. za Stoljeća hrvatske književnosti priredio Franjo Švelec. Pri-

tom je uglavnom preuzeo transkripciju Milana Ratkovića te je tekst spjeva popratio trima prilozima čija je svrha omogućiti čitatelju što bolje snalaženje i čitanje. Riječ je o Tumaču, kojim se od stiha do stiha objašnjavaju riječi i širi kontekst, zatim o Tumaču osobnih imena i pojmova te Rječniku. Na kraju spjeva donesena je Petračeva studija o Karnarutićevu spjevu u kojoj se djelo smješta u njegov povijesni i književni kontekst.

33


DOKUMENTI Papinska biblijska komisija NADAHNUĆE I ISTINA SVETOGA PISMA Riječ koja dolazi od Boga i govori o Bogu da spasi svijet Dokumenti; 11,5 x 16,5 cm; meki uvez; 264 str.;

BiBlioteka: format:

60,00 kn

cijena:

»Istina prisutna u svetim tekstovima nije uvijek lako prepoznatljiva. Pokatkad postoje, barem prividno, protivnosti između onoga što se čita u biblijskim pripovijedanjima i rezultata prirodnih i povijesnih znanosti, koje, čini se, proturječe onomu što tvrde biblijski spisi i sumnjaju u njihovu istinu. Očito je da se ta situacija odnosi također na biblijsko nadahnuće: Ako nije istinito to što se priopćuje u Bibliji, kako ona može imati Boga za autora? Polazeći od tih pitanja, Papinska biblijska komisija potrudila se istražiti odnos koji postoji između nadahnuća i istine i utvrditi na koji

način sami biblijski spisi obrađuju te pojmove. Potrebno je najprije konstatirati da sveti spisi rijetko govore izravno o nadahnuću, ali neprestano pokazuju odnos između njihovih ljudskih pisaca i Boga i na taj način izriču svoje podrijetlo od Boga. U Starome je zavjetu taj odnos koji povezuje ljudskog pisca s Bogom i obrnuto posvjedočen u različitim oblicima i obilježjima. U Novom zavjetu svaki odnos s Bogom posreduje osoba Isusa, Mesije i Sina Božjega (…). Nakon što je obradila pojam nadahnuća u svjedočanstvima biblijskih knjiga, odnos između Boga i 35


ljudskih autora i kakva je istina koju takvi spisi nama priopćuju, razmišljanje Biblijske komisije zaustavilo se na istraživanju nekih teškoća koje se čine problematičnima s povijesnog ili etičko-socijalnoga gledišta (…) Ovaj dokument Biblijske komisije ne predstavlja službenu izjavu crkvenog učiteljstva o temi, niti namje-

rava izložiti cjelovit nauk o nadahnuću i istini Svetoga pisma, nego samo priopćiti rezultate pozornoga egzegetskog istraživanja biblijskih tekstova s obzirom na njihovo podrijetlo od Boga i njihovu istinu«, piše o ovome dokumentu predsjednik Papinske biblijske komisije kardinal Gerhard Müller.

36


Papa Franjo AMORIS LAETITIA – RADOST LJUBAVI Postsinodalna apostolska pobudnica o ljubavi u obitelji Dokumenti; 11,5 x 16,5 cm; meki uvez; 261 str.;

BiBlioteka: format:

50,00 kn

cijena:

đa. Već u 2. točki Papa se osvrće na okolnosti u kojima se raspravljala obiteljska problematika: »Rasprave koje kruže u sredstvima društvenoga priopćavanja ili tiskovinama pa čak i među službenicima Crkve kreću se od neobuzdane želje da se sve mijenja bez dovoljnog razmišljanja ili osnovanosti do stava koji teži riješiti sve primjenjujući opće norme ili izvlačeći pretjerane zaključke iz nekih teoloških razmišljanja.« Papa napominje da ne preporučuje da se tekst pobudnice čita površno i na brzu ruku. »Obitelji i oni koji se bave obiteljskim pastoralom najveće će koristi izvući ako budu dio po dio čitali strpljivo i oprezno ili ako budu u njoj potražili i posvetili pozornost onim dijelovima koji odgovaraju njihovim konkretnim potrebama.«

Postsinodalna apostolska pobudnica upućena biskupima, prezbiterima i đakonima, kršćanskim supruzima i svim vjernicima laicima o ljubavi u obitelji nastala je nakon čak dvije, opće izvanredne i opće redovite, biskupske sinode posvećene suvremenoj obiteljskoj problematici. Spomenute sinode, čak i prije no što su održane, pokrenule su velike nade, ali i još veće prijepore u samoj Crkvi, posebice po pitanju pripuštanja sakramentima rastavljenih i ponovno civilno vjenčanih vjernika. Skupivši u ovaj dokument sve najvažnije zaključke sinodskih zasjedanja i davši svoj osobni prinos spomenutoj obiteljskoj problematici, papa Franjo napominje kako ova pobudnica u njegovim mislima »poprima posebno značenje« baš u kontekstu Jubilejske godine milosr37


XIV. opća redovita skupština Biskupske sinode RELATIO FINALIS – ZAKLJUČNO IZVJEŠĆE BISKUPSKE SINODE SVETOM OCU FRANJI Poziv i poslanje obitelji u Crkvi u suvremenom svijetu Dokumenti; 11,5 x 16,5 cm; meki uvez; 106 str.;

BIBLIOTEKA: FORMAT:

30,00 KN

CIJENA:

Riječ je o zaključnome dokumentu koji su papi Franji uputili sinodski oci okupljeni na XIV. općoj redovitoj skupštini Biskupske sinode koja je u listopadu 2015. godine raspravljala o temi: »Poziv i poslanje obitelji u Crkvi u suvremenom svijetu«. »Možemo ustvrditi da smo uvijek imali u vidu obitelji ovoga svijeta, s njihovim radostima, nadama, bolima i tjeskobama«, pišu oci u uvodu ovoga dokumenta i napominju da je Papa »pozvao Biskup-

sku sinodu da razmotri stvarno stanje današnjih obitelji«, što se odnosi i na ovu redovitu i na onu izvanrednu održanu u listopadu 2014. godine. Imajući ovo kao i izvješće s prethodne izvanredne sinode pred sobom, papa Franjo uputio je svoju Postsinodalnu apostolsku pobudnicu »Amoris laetitia – Radost ljubavi« objavljenu u Kršćanskoj sadašnjosti u lipnju 2016. godine.

38


LITURGIJA – KATEHEZA – PASTORAL

Kata s. Amabilis Jurić DUHOVNOST VJEROUČITELJA LAIKA U HRVATSKOJ

Teološki radovi; 17 x 24 cm; meki uvez; 438 str.;

BiBlioteka: format:

170,00 kn

cijena:

Knjiga se sastoji od dva dijela. U prvome dijelu istražuje se koncept duhovnosti vjeroučitelja kako teološko-katehetski tako i iz dokumenata Crkve, a u drugome se dijelu empirijskim istraživanjem utvrđuje stvarno stanje vjeroučitelja laika u Hrvatskoj, da se zatim na temelju analize i kritičke interpretacije rezultata istraživanja pokuša prikazati budućnost duhovne formacije vjeroučitelja laika. Ova istraživanja pružaju dubinski uvid

u duhovnost hrvatskih vjeroučitelja te uvjerljivo i utemeljeno odgovaraju na pitanja uz taj još uvijek nedovoljno istražen fenomen. »Kako bi odgovorila na vlastite istraživačke probleme, autorica je provela opsežno istraživanje, koje se prema razini konceptualizacije i kvaliteti provedbe može svrstati među najbolja kvalitativna istraživanja u Hrvatskoj«, piše jedan od recenzenata Goran Milas.

39


Josef Dirnbeck SUZE NEMAJU ZADNJU RIJEČ Putevi kroz žalovanje

Metanoja; 11 x 20 cm; meki uvez; 116 str.;

BIBLIOTEKA: FORMAT:

65,00 KN

CIJENA:

Pisati o teškim temama kao što je gubitak najdražih osoba, katastrofe ili nesreće nije nešto čime se pisci vole baviti. Ipak, poznati austrijski pisac knjiga duhovne tematike Josef Dirnbeck htio je pisati baš o tim temama i to na temelju stvarnih događaja. Još ranih sedamdesetih on je o tome, zajedno s nešto starijim kolegom Martinom Gutlom, počeo pisati potaknut iznenadnom smrti mlade majke, uzorne vjernice i vrlo aktivne članice župne zajednice. To je pisanje bilo lišeno svih pobožnih klišeja, svake pa i najmanje patetike i htjelo je biti blizina u boli,

propinjanju i pitanjima. U ovoj knjizi autor polazi od stvarne činjenice žalovanja. Žalovati znači pomiriti se s gubitkom ljubljene osobe. Toga elementarnog iskustva nitko ne biva pošteđen – pa ni ljudi koji vjeruju nemaju neku ’prednost u startu’. Prisiljeni su na posve nov način pitati se o Bogu koji dopušta bol. Pisac u ovoj knjizi pokazuje putove kroz žalovanje. Dobrim jezičnim osjećajem, obazrivim pristupom i taktom kao i primjerima iz književnosti i Biblije tu ozbiljnu temu i nezaobilaznu zbilju čini manje turobnom.

40


Stjepan Baloban, Gordan Črpić, Dubravka Petrović Štefanac ur. ŽUPNIK FRANJO JURAK – ULOGA ŽUPNIKA U GRADU

Izvan nizova; 15,5 x 21 cm; meki uvez; 327 str.;

BiBlioteka: format:

120,00 kn

cijena:

Župnik Franjo Jurak ubraja se u one hrvatske svećenike, intelektualce, koji su bili povezani neraskidivim korijenima sa zdravom tradicijom, a u svojemu su načinu života i rada neumorno, i češće nemirno, tražili nove putove vjerskoga, crkvenoga i nacionalnoga djelovanja. Franjo Jurak svojim je hrabrim i katkada neočekivano ’nerazumnim’ izričajima ljubavi i milosrđa fascinirao, ali i uznemirivao, donekle slično kao što to čini i papa Franjo danas. Bio je župnik koji bi se savršeno uklopio u pontifikat pape Franje i u Jubilej milosrđa. Čitatelji koji su ga

poznavali moći će uspoređivati svoje uspomene i sjećanja s napisanim tekstovima u ovoj knjizi, a za čitatelje koji ga nisu poznavali to je prigoda upoznati iznimno aktivnoga gradskog župnika čija su vrata župnoga ureda i stana bila uvijek otvorena. Svi potrebiti ljudi i nadasve siromasi mogli su uvijek računati na župnika Franju na Selskoj cesti u Zagrebu. Ova nam ga knjiga, koja izlazi u suizdanju Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve, Katoličkoga bogoslovnog fakulteta i Kršćanske sadašnjosti, predstavlja i približava.

41


PRIRUČNI LITURGIJSKI KALENDAR Vodič za bogoslužje riječi i časova

Liturgijska pomagala; 10,5 x 18,5 cm; klamano; 64 str.;

BIBLIOTEKA: FORMAT:

20,00 KN

CIJENA:

Priručni liturgijski kalendar prije svega želi poslužiti širem krugu vjernika za dnevno praćenje euharistijskih slavlja, za čitanje Božje riječi i, barem okvirno, za liturgiju časova. Krene li se od vrha liturgijskoga kalendara, u zaglavlju je rimskim brojevima I. II. III. i IV. naznačen tjedan za slavlje liturgije časova. Za svetkovine, nedjelje, blagdane, spomendane kao i za svagdane u liturgijskoj godini, osim liturgijskih čitanja, doneseni su i obrasci za euharistijska slavlja, a sve to prati i liturgijska boja određenog dana pa će se kalendarom korisno moći poslužiti i misnici, posebice na putovanjima. Za svaki je dan

donesen otpjev pripjevnoga psalma tako da može poslužiti i kao liturgijska misao dana, ali će vjernicima moći poslužiti i kod euharistijskih slavlja. Ovaj liturgijski kalendar ne može zamijeniti službene direktorije pojedinih (nad)biskupija, ali će moći poslužiti širem krugu vjernika za koje direktoriji nisu namijenjeni. Priručni liturgijski kalendar džepnog je formata i intoniran je Godinom posvećenog života. Na početku je donesen izvadak iz nagovora pape Franje o posvećenom životu, a na kraju njegova molitva za novu evangelizaciju.

42


DUHOVNOST Lázaro Iriarte FRANJEVAČKI POZIV Sinteza ideala sv. Franje i sv. Klare Izvan nizova; 13,5 x 21 cm; tvrdi uvez; 360 str.;

BiBlioteka: format:

190,00 kn

cijena:

Ovo je druga knjiga Lázara Iriartea na hrvatskom jeziku. Nakon Povijesti franjevaštva, ova je vrlo važna za proučavanje franjevaštva u svijetu i u nas. Gotovo se kroz svako od sedamnaest poglavlja knjige protežu velike evanđeoske, kristološke, ekleziološke i karizmatske franjevačke teme i sadržaji, tako zorno vidljivi u životu dvoje Asižana, kao što su: franjevački oblik na-

sljedovanja Krista; otajstvo Kristova života u Franjinoj i Klarinoj pobožnosti; Krist prisutan u svojoj Crkvi; siromaštvo i poniznost kao specifičan način franjevačkog nasljedovanja Isusa Krista; put jednostavnosti i poslušna ljubav; evanđeosko bratstvo koje se otvara svim ljudima; franjevački apostolat i misionarska prisutnost.

43


Lush Gjergji SVEĆENIK – KRISTOV UČENIK

Metanoja; 11 x 20 cm; meki uvez; 136 str.;

BIBLIOTEKA: FORMAT:

60,00 KN

CIJENA:

Autor razmatra pitanje svećeništva u kontekstu pomanjkanja svećeničkih zvanja, osobito u Europi, ali i negativnih pojava i primjera, sablazni i napuštanja svećeništva. U svojim razmatranjima suočava se sa stvarnošću, ne gubeći iz vida da se ta vrsta tematike ne može razmotriti samo s ljudske strane nego i snagom vjere i ’kirurgijom’ ljubavi. Pitanja nisu samo sociološke i psihološke naravi nego se tiču i suvremene teologije i ekleziologije, jer je riječ o liku, životu, identitetu, duhovnosti, djelatnosti i svjedočanstvu svećenika u sadašnjim uvjetima života i rada u Crkvi.

Kao albanski svećenik Apostolske administrature Prizren i kao vrsni poznavatelj lika i djela bl. Majke Terezije iz Kalkute, u svjetlu euharistije i svećeničke službe, dotično služenja najsiromašnijima od siromašnih, na kraju ove knjige analizirao je njezin život i djelo. »Ovim razmatranjima nudim svećenicima, redovnicima i redovnicama, svim kršćanima ’dio’ sebe, svoje vjere i svog zvanja, svećeničkog iskustva tijekom 40-godišnjeg služenja, onako kako želim, nastojim i trudim se biti kršćanin, svećenik, živjeti i služiti Bogu«, navodi don Lush.

44


Živan Sikirić NOVA KRISTOVA ZAPOVIJED Jesmo li je zaboravili? – Podloga novoj evangelizaciji Izvan nizova; 11 x 20 cm; meki uvez; 124 str.;

BiBlioteka: format:

60,00 kn

cijena:

pobuđuje u vjernicima svojim stilom vršenja papinske službe i glavnim naglascima u svojim izjavama, nagovorima i propovijedima. Autor u knjizi vrlo uvjerljivo izlaže novu zapovijed ljubavi kao nužni i nezaobilazni uvjet nove evangelizacije pri čemu »što« nove evangelizacije nije puko »što«, nego »tko«, dakle osoba Isusa Krista, a »kako« nove evangelizacije nije puko »kako«, nego samo evanđeosko obraćenje na kojemu treba inzistirati i čiji duh treba prožeti cijelu crkvenu zajednicu. Pritom on na vidjelo iznosi paradoks evanđeoske vjere iz koje se rađa i živi Crkva kao oruđe i znak Božjega kraljevstva u svijetu. Autor je uvjeren da uspjeh nove evangelizacije ovisi o evanđeoskom obraćenju na novu zapovijed ljubavi, dotično na obnovu poslušnosti i vjernosti Isusu.

Živan Sikirić (1927.) Hvaranin je, pravnik i angažirani vjernik kojega je još papa Pavao VI., na prijedlog tadašnjega splitskog nadbiskupa Frane Franića, imenovao vitezom komendatorom reda svetog pape Silvestra. Ova knjiga nastala je kao svjedočanstvo jednoga zauzetog kršćanskog laika, posebice iz osjećaja nužnosti govorenja (pisanja) o temeljnoj Kristovoj zapovijedi ljubavi jer, kako i sam u uvodu navodi, »šutnja o ovom problemu bila bi, za ovoga autora, grijeh i pomanjkanje osjećaja ljubavi za Crkvu«. U knjizi su donesena uvjerljiva i dojmljiva promišljanja koja se u konačnici tiču same srži evanđeoske objave koja se može sažeti u sintagmu – Bog je ljubav. Knjiga je posvećena papi Franji, a razlog tomu su zasigurno nada i očekivanja koje Franjo 45


Grupa autora; ur. Ivan Vajić PUTOKAZI SREĆE Blaženstva i svjedočanstva vjernika Izvan nizova; 17,3 x 24,5 cm; tvrdi uvez; 278 str.;

BiBlioteka: format:

150,00 kn

cijena:

brojni autoriteti na području crkvenosti, znanosti i kulture. Kardinal Josip Bozanić kaže da će ova knjiga »s jedne strane prikupiti dragocjeno blago Crkve u tumačenju blaženstava, a s druge je strane svjedočanstvo vjernika da su Božje riječi istinite i djelotvorne u konkretnom životu čovjeka«. Kardinal Vinko Puljić tvrdi da se ove retke »čita s posebnim osjećajem proživljavanja traženja sreće«, a predsjednik HBK-a mons. Želimir Puljić uočava da je knjiga plod uma i srca mnogobrojnih autora i suradnika koji su sigurni putokaz za usvajanje Blaženstava kao »Isusove ustavne odredbe«. »Poruke blaženstava, koje se iščitavaju iz ovoga vrhunski pripremljenoga priručnika, univerzalne su«, kaže akademik Vladimir Paar, dok aka-

Riječ je o jedinstvenoj i dragocjenoj knjizi u nas. Ona je plod suradnje čak 26 autora i 77 suradnika, teologa i laika, koji odgovaraju na temeljnu čovjekovu čežnju za srećom. Autori upravo u Kristovim Blaženstvima nalaze temelj za tu sreću. Knjiga je iznikla iz iskustva vjere i njezinoga poznavanja kao nauka i kao prakse – iznikla je iz života. Glavni urednik knjige Ivan Vajić u uvodu piše: »Isusova blaženstva put su i putokaz do istinske sreće. Sreća u ovom kontekstu nije lijepo raspoloženje, odnosno prolazna emocija blagostanja, a najmanje grešni užitak. Istinsku sreću nalazimo u duši ispunjenoj ljubavlju, radošću i mirom. Ona nosi dušu koju ispunja Kristov duh.« Još dok je bila u rukopisu, o knjizi su izvrsna mišljenja izrekli 46


demik Stjepan Damjanović tvrdi: »Slijediti Krista – siguran je put prema sreći! To iščitavamo iz svakoga retka ove posebne knjige, ovoga časoslova sreće.« Fra Bonaventura Duda pak kaže: »Ova čudesna knjiga od prvoga do zadnjega retka

pokazat će čitateljima koliko su jake spone božanske ljubavi, milosrđa i milosti s onima koji u Njega vjeruju. Ovo je pravi priručnik za vjernike. S njim se dodiruje sam Bog, koji stalno stvara novoga, preobražena čovjeka.«

47


Robert Sarah i Nicolas Diat BOG ILI NIŠTA Razgovor o vjeri Polazišta; 14,5 x 22 cm; tvrdi uvez s ovitkom; 400 str.;

BiBlioteka: format:

220,00 kn

cijena:

pamtiti samo jedan odlomak ove knjige, onda je to nedvojbeno kardinalovo pouzdanje, koje s odnosi na trenutak kad se činilo da mu nikako neće biti moguće preuzeti biskupsku službu, zbog svih političkih, gospodarskih i društvenih teškoća u Gvineji. Nato je Robert Sarah otišao na samotno mjesto, daleko od buke i bijesa, da bi se usredotočio na Boga, posteći nekoliko dana bez hrane i vode, drugujući jedino s euharistijom i Biblijom. U tome činu je sva osobnost dječaka iz Ourousa, kojega su vodili misionari Duha Svetoga. I ni u čemu drugom. Njegova poruka se zaista poklapa s porukom Pavla VI., koji se 1970. nije bojao ustvrditi: ’Svatko treba učiti moliti istodobno u sebi i iz sebe. Kršćanin bi se trebao naučiti osobnoj

Knjiga vrlo bliskog suradnika pape Franje, trenutačnoga pročelnika Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, istinska je uspješnica koja je već prevedena na dvadesetak svjetskih jezika. U ekskluzivnome razgovoru koji je kardinal dao priznatome stručnjaku za vatikanske i crkvene prilike Nicolasu Diatu, on vrlo angažirano i duboko duhovno dotiče teme o suvremenoj Crkvi, o papama, Rimu, o suvremenom svijetu, Africi, Zapadu, moralu, istini i zlu, a u svemu tome uvijek je riječ o Bogu. »Kardinal Robert Sarah ima izvanredan životopis iako je sam uvjeren da mu je život posve običan. Kardinal Robert Sarah je Bogu pratitelj, čovjek milosrđa i opraštanja, čovjek šutnje, dobar čovjek (…) I ako bi trebalo za48


molitvi. Svaka duša je hram. Ulazimo li u hram svoje savjesti da bismo se klanjali Bogu, koji je u njoj prisutan? Hoćemo li biti prazne duše, iako smo kršćani, ispražnjene duše, koje zaboravljaju otajstveni i neizrecivi susret, djetinji i zanosni dijalog, što nam ga se Bog, Bog jedan u trima osobama, udostojao prućiti u našoj nutri-

ni?’ (…) Poput monaha, i on je svjestan da su jednoličnost i ponavljanje dana koji prolaze skriveno utočište za nepatvoreni susret s Bogom. Koliko li mu je puta tijek života potvrđivao da ga Bog čeka uvijek malo dalje…«, piše o ovoj iznimnoj knjizi kardinal Josip Bozanić.

49


Anselm Grün DARUJ SVOJE SRCE

Izvan nizova; 11,5 x 18,5m cm; tvrdi uvez; 115 str.;

BiBlioteka: format:

70,00 kn

cijena:

Poznati njemački benediktinac, pisac brojnih uspješnica prevedenih i na hrvatski jezik, u ovom se djelu pozabavio temom ljubavi i to tako da je razmišljao na temelju pjesničkih izričaja. Na početku svakog poglavlja, odnosno teme, donesen je kratki pjesnički tekst nakon čega slijedi autorovo promišljanje. I sam kaže: »Uspjeh naše ljubavi ne ovisi o mislima i savjetima drugih. Zato u ovoj knjizi o ljubavi ni ne želim davati savjete. Isto tako ne želim niti ponavljati sve ono što sam drugdje već napisao o njoj. Naprotiv, želim se nadahnjivati pjesnicima –

njihovim mislima i pjesmama o ljubavi. Ono što su oni napisali o ljubavi shvaćam kao povod da i sam promišljam o ljubavi. Pogađaju nas riječi pjesnika. Suočavaju nas s vlastitim znanjem o ljubavi koje svatko od nas nosi u svojoj duši.« Među pjesnicima na temelju čijih citata Grün razmišlja nalaze se primjerice F. M. Dostojevski, G. Tersteegen, A. de Saint-Exupery, A. Camus, Max Frisch, J. W. Goethe, H. Džubran i drugi. Knjiga je vrlo dojmljiva, pisana je lakim stilom, grafički je izrazito prihvatljiva te je prikladna kao lijep poklon.

50


George Augustin POZVANI NA RADOST Ohrabrenje za svećeništvo Priručnici; 17 x 24 cm; meki uvez; 244 str.;

BiBlioteka: format:

170,00 kn

cijena:

dogmatike na Visokoj filozofsko-teološkoj školi u Vallendaru posvećuje se obrazovanju svećenika, a istodobno na mnogim mjestima drži duhovne vježbe i predavanja za svećenike. Tako knjiga povezuje oboje: bogato iskustvo i temeljito teološko promišljanje.« Kardinal Kasper još navodi da se autor ne zadovoljava površnim i ne nudi otrcane i uobičajene recepte. On prodire do bitnoga i naznačuje dublju dimenziju radosti u svećeničkom služenju, a poruku te radosti svećenik smije prenositi i njome zračiti. Autor iskopava zakopano i uvelike zaboravljeno blago i iznova ga osvjetljava. Knjiga zrači oduševljenjem i želi izazvati novo oduševljenje. Napisana u Svećeničkoj godini bila joj je značajni prinos, a i danas zrači svježinom i ponovnim poletom.

Ova knjiga o svećeništvu odudara od sličnih knjiga ove tematike jer u tima prevladava neka vrsta jadikovanja, piše u uvodu knjige kardinal Walter Kasper i nastavlja: »Doista, pogled na broj svećeničkog podmlatka, na stres koji proživljavaju mnogi svećenici u svojoj službi, kao i izvješća o žalosnim skandalima teško mogu izazvati radost. Rasprave posljednjih desetljeća unijele su osporavanje i nesigurnost u život mnogih svećenika, a mnoge su odvratile od toga da izaberu to zvanje. George Augustin zna o čemu piše. Kao mlad svećenik bio je tri godine misionar među urođenicima u sjevernoj Indiji te do danas djeluje u župnom pastoralu u Stuttgartu i već petnaest godina kao dušobrižnik svećenika biskupije Rottenburg-Stuttgart. Kao profesor fundamentalne teologije i 51


Stefano Campanella MILOSRĐE U OCA PIJA Likovi; 14 x 20 cm; meki uvez; 154 str.;

BIBLIOTEKA: FORMAT:

120,00 KN

CIJENA:

ćavanju vjernicima da iskuse opraštajuću Božju ljubav (...) Milosrđe sv. oca Pija nije se svodilo na ispovjedaonicu, nego se očitovalo i u konkretnim gestama koje su omogućavale iskustvo Gospodnje ljubavi, čak i na vlastitu tijelu. Svima rječito svjedoči utemeljenje bolnice ’Casa Solievo dello Sofferenza’ (Dom za olakšavanje patnje) realizirano žarkom željom toga poniznog kapucina (...) Sljedeće stranice pružaju portret oca Pija u odnosu na milosrđe, pokušavajući istražiti različite vidove toga milosrđa, preko živoga glasa onih koji su ga, preko njegova djela, osobno iskusili. Želja mi je da ovo štivo potakne čitatelje da vjerodostojnije žive, po uzoru na sv. Pija iz Pietrelcine, Izvanredni jubilej milosrđa«, piše u uvodnoj riječi Rino Fisichella, predstojnik Papinskoga vijeća za promicanje nove evangelizacije.

»Ova sveta godina, u odnosu na prethodne, sadrži mnoge novosti, koje je papa Franjo nagovijestio u buli Lice milosrđa. Među tim novostima treba spomenuti utemeljenje misionara milosrđa, oko tisuću svećenika i posvećenih osoba, kojima će Papa osobno dodijeliti poslanje da budu ’znak majčinske brižnosti Crkve prema Božjemu narodu, omogućujući mu da duboko uđe u bogatstvo toga otajstva, tako bitnoga za vjeru’ (...) Papa Franjo odredio je da njihovo poslanje bude obilježeno prisutnošću relikvija oca Pija, kao i onih sv. Leopolda Mandića (...) Veliki dio službe oca Pija i oca Leopolda odvija se, zapravo, u pružanju sakramenta pomirenja. Otac Leopold manje je poznat od svoga subrata iz mjesta San Giovanni Rotondo, no obojicu povezuje dar pružanja milosrđa, osobito u omogu52


KNJIGE ZA DJECU Leena Lane i Gillian Chapman DJEČJA BIBLIJA ponovljeno izdanje Kana klub; 21,5 x 25,5 cm; tvrdi uvez; 62 str.;

BiBlioteka: format:

76,00 kn

cijena:

U šezdeset izabranih i prepričanih starozavjetnih odnosno novozavjetnih tema i zgoda, namijenjenih djeci između 3 i 6 godina, ova vrlo lijepa slikovnica na sadržajan način prenosi poruku vjere najmlađima. Tekstovi su poredani kronološki, a

izbor zaista omogućuje djeci da se upoznaju s najpoznatijim biblijskim likovima i temama te da već odmalena mogu stvarati vrijednosne sudove. Drugo izdanje ove lijepe knjige sugerira da su djeca i roditelji prepoznali njezinu izvrsnost.

53


Sally Ann Wright i Paola Bertolini Grudina MOJE PRVE USPOMENE

Kana klub; 19,5 x 23 cm; tvrdi uvez; 45 str.;

BiBlioteka: format:

65,00 kn

cijena:

Slikovnica je namijenjena djetetu i njegovim roditeljima od samog začeća do prvih godina djetetova života. Molitve prate razvoj i rast djeteta, a intonirane su biblijski, odnosno u povezanosti su sa crkvenom moliteljskom baštinom. Bogate ilustracije, uglavnom vrlo vedrog izraza, pridonose radosti prihvaćanja novoga života. U posebne rubrike upisuju se razni podatci. Tako će roditelji prije samog rođenja djeteta moći upisati za koje su se ime opredijelili, zatim ako su išli na ultrazvuk mogu priložiti tu sliku, navode datum, vrijeme

i mjesto rođenja djeteta, njegovu težinu i dužinu, boju očiju, boju kose, otisak dlana… Među ostalim zanimljivim podacima postoje i rubrike o tome tko je prvi posjetio dijete i roditelje, tko sve spada u njegovu obitelj, određeno je mjesto za želje koje su bake i djedovi poželjeli svojim unucima i još mnogo sličnih podataka i sadržaja koje će djetetu kad odraste, a svakako i mnogo kasnije, biti zaista draga uspomena. Knjiga je zaista odličan poklon roditeljima još dok je dijete u majčinoj utrobi ili kad se ono rodi.

54


55


HR–10001 ZAGREB, MARULIĆEV TRG 14, pp. 434 www.ks.hr http://twitter.com/#!/ksadasnjost http://www.facebook.com/pages/Kršćanska-sadašnjost/219228014772658 Narudžbe: Knjižare: Zagreb Zagreb Osijek Split Rijeka Karlovac Marija Bistrica

– tel: 01 63 49 030 · fax: 01 48 11 118 ks-prodaja@ks.hr – – – – – – –

01 01 031 021 051 047 049

• • • • • • •

48 14 714 48 14 931 20 15 65 48 23 16 32 16 48 60 16 43 46 80 50

(Kaptol 29) (Kaptol 1) (Trg slobode b.b.) (Kralja Zvonimira 16) (Fiorello la Guardia 10c) (Radićeva 4) (Trg I. Pavla II. 32)

Od Interlibera do Interlibera, studeni 2016.  

Opisni kataolg Od Interlibera do Interlibera, studeni 2016.

Od Interlibera do Interlibera, studeni 2016.  

Opisni kataolg Od Interlibera do Interlibera, studeni 2016.