Moja Biblija uspavanka

Page 1

** Autor Prezime **

Moja

l i ja B i B

** Naslov knjige **

u s pavan k a

** Podnaslov ako ga ima **

J a n G o d f r ey i Pa u l a D o h e r t y

Kršćanska sadašnjostMoja

Biblija

uspavanka Ja n G o d f r e y i Pa u l a D ohe r ty


Sadržaj Kakav čudesan svijet! � � � � � � � � � � Zla zmija � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Noin plutajući zoološki vrt � � � � Abrahamovo dugo putovanje � � Različita braća � � � � � � � � � � � � � � � � � � Josip, omiljeni sin � � � � � � � � � � � � � � Bog se brine o Josipu � � � � � � � � � � � Princeza i djetešce � � � � � � � � � � � � � � Egipatska zla � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Velika, široka voda � � � � � � � � � � � � � Samuel sluša � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Bog vidi naša srca � � � � � � � � � � � � � � David i Golijat � � � � � � � � � � � � � � � � � � Brižni gavrani � � � � � � � � � � � � � � � � � � Jona bježi � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Danijel i lavovi � � � � � � � � � � � � � � � � � Marija i anđeo � � � � � � � � � � � � � � � � � � Djetešce zvano Isus � � � � � � � � � � � � � Slijedeći zvijezdu � � � � � � � � � � � � � � � Ivan Krstitelj � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Isusovi prijatelji � � � � � � � � � � � � � � � � Bog vas voli � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Rupa u krovu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Strašna oluja � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Jair treba pomoć � � � � � � � � � � � � � � � � Kruh i ribe � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

4

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56


Isusove priče � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Kako moliti � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Čovjek koji nije mogao vidjeti � � Čovjek koji se popeo na drvo � � � Jahanje na magarcu � � � � � � � � � � � � � Zadnja pouka � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Posljednja večera � � � � � � � � � � � � � � � � Molitva u vrtu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Jesi li ti Isusov prijatelj? � � � � � � � � Noseći križ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Hladna, mračna špilja � � � � � � � � � � � Kamen koji se otkotrljao � � � � � � � � Toma susreće Isusa � � � � � � � � � � � � � � Zajutrak pokraj jezera � � � � � � � � � � � Hrabri i sretni ljudi � � � � � � � � � � � � � Na prekrasnim vratima � � � � � � � � � Bijeg pod mjesečinom � � � � � � � � � � � Savao postaje Pavao � � � � � � � � � � � � �

58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

5


Kakav čudesan svijet! Kakav je čudesan svijet naš divni Bog stvorio davno, davno prije! “Neka bude svjetlo”, reče Bog. I ono nastane! “Neka budu rijeke, planine i mora, lišće, cvijeće i drveće”, reče Bog. I oni nastanu! Tada Bog stvori Sunce, Mjesec i zvijezde, mokre, skliske ribe, šarene ptice i nježne leptire. Bog stvori životinje sa svinutim repovima i škakljajućim brkovima. Neke koje se bučno glasaju, i neke koje se uopće ne glasaju. Na posljetku, Bog je stvorio ljude da se brinu za njegov čudesan svijet. “Svijet koji sam stvorio je jako, jako dobar”, reče Bog. I potom se Bog odmarao – davno, davno prije.

6


7


*** Tekst na stražnjoj strani. Ako uopće ide...

O

va lijepa slikovnica sadržava omiljene biblijske priče i izražajne slike koje prenose poruku i zabavljaju. Idealna je za čitanje prije spavanja ili u svakoj prigodi kada su dječica spremna za priču.

Kršćanska sadašnjost www.ks.hr

Cijena  y00 Cijena 80knkn

ISBN 978-953-11-0805-8

isbn

978-953-11-1145-4


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.