Page 1


Uprava: 01 • 63 49 010 (Ulica grada Vukovara 271/11) Fax: 01 • 46 66 815 uprava@ks.hr

Prodaja: 01 • 63 49 030 • 63 49 031 (Ulica grada Vukovara 271/11) Fax: 01 • 48 11 118 ks-prodaja@ks.hr

Računovodstvo: 01 • 63 49 044 • 63 49 041 (Ulica grada Vukovara 271/11) racunovodstvo@ks.hr pretplata@ks.hr

Komercijala: 01 • 63 49 022 (Ulica grada Vukovara 271/11) 01 • 63 49 020 (Ulica grada Vukovara 271/11)

web-knjizara@ks.hr marketing@ks.hr

komercijala@ks.hr

Uredništvo: 01 • 63 49 050 • 63 49 054 (Ulica grada Vukovara 271/5) Fax: 01 • 48 28 227 Glavni urednik ks@zg.t-com.hr Tajništvo uredništva urednistvo@ks.hr Grafički urednik tomislav@ks.hr Knjižare: Zagreb Zagreb Osijek Split Rijeka Karlovac Marija Bistrica

– – – – – – –

01 01 031 021 051 047 049

• • • • • • •

48 14 714 48 14 931 20 15 65 48 23 16 32 16 48 60 16 43 46 80 50

(Kaptol 29) (Kaptol 1) (Trg slobode b.b.) (Kralja Zvonimira 16) (Fiorello la Guardia 10c) (Radićeva 4) (Trg I. Pavla II. 32)

Kana: 01 • 63 49 060 • 63 49 061 (Ulica grada Vukovara 271/5) kana@zg.t-com.hr

www.ks.hr http://twitter.com/#!/ksadasnjost http://www.facebook.com/pages/Kršćanska-sadašnjost/219228014772658

IBAN: HR 1723400091100047241, Privredna banka Zagreb Izdaje: Kršćanska sadašnjost d.o.o., Zagreb, Marulićev trg 14


kn

Analecta Croatica christiana (ACC) Građa i studije za povijest kršćanstva i Crkve među Hr vatima. Ilustrirano. Indeksi. Format 17 × 24 cm. Tvrdi i meki uvez, ovitak.

ACC BC B BI

9010040 • Stjepan Božo VUČEMILO, Anđeo dalla Costa i njegov »Zakon czarkovni«. 9010050 •

9010070 • 9010080 • 9010090 • 9010140 • 9010151 • 9010160 • 9010170 • 9010190 • 9010200 • 9010220 9010251 9010260 9010270

• • • •

9010280 9010290 9010300 9010310

• • • •

Povijesno-pravna studija. Tvrdi uvez • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Josip TURČINOVIĆ, Misionar Podunavlja Bugarin Krsto Pejkić (1665–1731). Studija o katolicima u Bugarskoj, hrvatskom školstvu, Propagandinu kolegiju, prilikama u Erdelju, Beogradu i Baranji; Pejkićeva kontroverzija. Tvrdi uvez • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Ivan OSTOJIĆ, Metropolitanski kaptol u Splitu. Povijest kaptola i njegovih članova od početka do 19. stoljeća. Tvrdi uvez • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Jerko FUĆAK, Šest stoljeća hrvatskog lekcionara. Povijesno-filološko-liturgijska studija. Tvrdi uvez • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Mihovil BOLONIĆ i Ivan ŽIC ROKOV, Otok Krk kroz vjekove (RASPRODANO) Mile BOGOVIĆ, Katolička crkva i pravoslavlje u Dalmaciji za mletačke vladavine. Meki uvez • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Andrija ZIRDUM, Filip Lastrić Oćevac. Meki uvez • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Fra Josip Markušić. Zbornik radova simpozija u povodu 100. obljetnice rođenja. Meki uvez • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Peter KUZMIČ, Vuk-Daničićevo Sveto pismo i biblijska društva na južnoslavenskom tlu u XIX stoljeću. Tvrdi uvez • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Eduard PERIČIĆ, Ljetopis popa Dukljanina. Sclavorum regnum Grgura Barskog. Studija o autorstvu ljetopisa (RASPRODANO) Franjo ŠANJEK (prir.), Misao i djelo Ivana Stojkovića (1390./1395. – 1443.), Zbornik radova međunarodnog simpozija u Dubrovniku • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Petar BEZINA, Rukopisna baština franjevaca Provincije presvetog Otkupitelja • • •80 Krbavska biskupija u srednjem vijeku. Meki uvez (RASPRODANO) Antun BOZANIĆ, Biskup Mahnić pastir i javni djelatnik u Hrvata (RASPRODANO) Anđelko BADURINA, Uloga franjevačkog samostana u urbanizaciji dubrovačkog područja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Ivan GOLUB, Ivan Paštrić – Ioannes Pastritius (1636–1708). Sabrana građa• • • • • • • • 25 Petar BEZINA, Kulturni djelatnici Franjevačke provincije presvetog Otkupitelja • •80 Josip TURČINOVIĆ, Antun Vramec. Sporni hrvatski teolog• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Visoko školstvo na području Riječko-senjske metropolije (Spomenica) • • • • • • • • • 225

BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

1


kn

ACC BC B BI

9010320 9010340 9010350 9010360 9010370

• • • • •

BB CC-F D

9010380 • 9010390 • 9010400 •

E ES IN KK KP

9010410 9010420 9010430 9010440 9010450 9010460

KC K C KK K K

9010470

• • • •

Franjo Emanuel HOŠKO, Franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj kroz stoljeća• • • • • 120 Franjo Emanuel HOŠKO, Franjevci i poslanje Crkve u kontinentalnoj Hrvatskoj • • 120 Franjo Emanuel HOŠKO, Franjevačke visoke škole u kontinentalnoj Hrvatskoj • • 120 Josip BURIĆ, Biskupije Senjska i Modruška u 18. st. (RASPRODANO) Franjo Emanuel HOŠKO, Josip Pavišević – svjedok jozefinizma u Slavoniji i Podunavlju • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Franjo Emanuel HOŠKO, Biskup Vrhovac između baroka i liberalizma • • • • • • • • • • •90 Franjo ŠANJEK, Dominikanci i Hrvati • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Lovorka ČORALIĆ i Slavko SLIŠKOVIĆ, Humanitas et litterae ad honoram Franjo Šanjek. Zbornik u čast Franje Šanjeka • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 320 Stipan TROGRLIĆ, Mons. Božo Milanović, istarski svećenik • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 165 Franjo Emanuel HOŠKO, Slavonska franjevačka ishodišta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Franjo Emanuel HOŠKO, Slavonska franjevačka učilišta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Ivica ZVONAR, Mons. dr. Fran Barac (1872.-1940.) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140 Anto BARIŠIĆ (prir.), Franjevci kapucini u Karlobagu 1713. – 2013. (RASPRODANO) Marko MEDVED, Riječka crkva u razdoblju fašizma. Nastanak biskupije i prvi talijanski upravitelji • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •290 Monica PRIANTE i Slavko SLIŠKOVIĆ, Tondini i Strossmayer. Jedinstveni za jedinstvo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180

L LII L LP L P MKK M MK K KK K MKL MK KL K L MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

2

Biblica (BC) Stručne studije, rasprave i zbirke članaka biblijske tematike. Različiti uvezi. Format: 17 × 24 ili 14 × 20. 9010610 • Anto POPOVIĆ, Načela i metode za tumačenje Biblije. Komentar Papina

govora i dokumenta Biblijske komisije Tumačenje Biblije u Crkvi • • • • • • • • • • • • • • • • 150 9010620 • Marijan Jerko FUĆAK, Prepoznavatelj riječi Božje. Biblija u našim rukama • 9010630 • Adalbert REBIĆ, Biblijski i crkveno-povijesni vidovi euharistije i križa • • • • 9010640 • Mario CIFRAK, Sveto pismo u životu Crkve. Dokumenti Katoličke biblijske

• • • • • • • • • • • • • •

70 50

federacije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 9010650 • Ivan DUGANDŽIĆ, Pred Biblijom i s Biblijom. Odgovori i poticaji 9010660 • Anto POPOVIĆ, Novozavjetno vrijeme. Povijesno-političko i

religiozno-kulturno okruženje

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

9010670 • Joachim GNILKA, Biblija i Kur’an. Što ih povezuje, što razdvaja

150 150 80

• • • • • • • • • • • • • • • • • •


kn

9010680 • Anto POPOVIĆ, Od slike Božje do Božjeg sinovstva • • • • • • • • • • • • • • 9010690 • Ante KRESINA; Zvonimir Izidor HERMAN; Mario CIFRAK, Poslanje 9010710 • 9010720 • 9010730 9010740 9010750 9010760 9010770

• • • • •

9010780 • 9010790 • 9010800 • 9010810 • 9010820

• • • • • • • • • • • • • •

130

egzegeze u Katoličkoj crkvi. Od Drugoga vatikanskog sabora do danas. • • • • • • • • • 50 Thomas SÖDING, Božji Sin iz Nazareta. Isusovo čovještvo u Novom zavjetu • • • • • 220 Anto POPOVIĆ, Isusova muka i smrt prema Markovu evanđelju. Egzegetsko-teološki komentar • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140 Mario CIFRAK, Početak evanđelja Isusa Krista. Hermeneutske pretpostavke • • • • • • 70 Joachim GNILKA, Isus iz Nazareta. Poruka i povijest • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 220 Raymond Edward BROWN, Isusovo djevičansko začeće i tjelesno uskrsnuće • • • • 120 Ivan DUGANDŽIĆ, Evanđelje ljubljenog učenika • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140 Anto POPOVIĆ, ‫ – תּוָֹרה‬Torah – Pentateuh – Petoknjižje. Uvod u knjige staroga zavjeta 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 130 Mato ZOVKIĆ, Poziv biblijskih proroka • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Mario CIFRAK, Ta u vjeri hodimo, ne u gledanju. Egzegetski doprinos moralnoj poruci Novoga zavjeta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Božo LUJIĆ, Vjera u Boga uvijek novih mogućnosti. Pretpostavke za biblijsku teologiju Staroga zavjeta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Anto POPOVIĆ, Povijesne knjige. Uvod u knjige Staroga zavjeta 2 • • • • • • • • • • • • • • 150 Mario CIFRAK, I riječ je Božja rasla. Od kerigme do evenđelja • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80

ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI

Biblija (B) Biblijski tekstovi u novim hrvatskim prijevodima, Stari i Novi zavjet, različita izdanja, različitih formata.

LP MKK MKL

9020233 9020492 9020220 9020035 9020470 9020340 9020232

• • • • • • •

Biblija. Broširani uvez (RASPRODANO) Biblija. Džepno izdanje /siva, crvena/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 Biblija. Izbor (RASPRODANO) Biblija. Uvez u kožu (RASPRODANO) Biblija. Velika slova /crna, bež/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 320 Biblija. Stari i Novi zavjet. Tvrdi uvez /crna, bijela, plava, crvena/ • • • • • • • • • • • • • • • •200 Biblija. Stari i Novi zavjet. Talijanski uvez • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •200

MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR R VT T ZG Z G Z Ž Glazba Čestitke Čestitk PP

3


kn

ACC C BC C B BI BB CC-F C-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

4

9020240 9020250 9020260 9020180 9020171 9020331 9020330 9020046 9020481

• • • • • • • • •

9020461 9020468 9020469 9020480 9020162 9020156 9020161 9020212 9020140

• • • • • • • • •

9020141 9020142 9020164 9020031 9020163 9020271 9020290 9020280 9020190 9020310 9020320

• • • • • • • • •

Biblija – Stari zavjet I• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 39 Biblija – Stari zavjet II • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 39 Biblija – Komplet (Stari zavjet I i II, Novi zavjet) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140 Biblija mladima • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 365 x Biblija. Izbor biblijskih tekstova (RASPRODANO) Ekumenska Biblija – TOB (komplet s ukrasnom kutijom) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 550 Ekumenski Stari zavjet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 480 Ilustrirana Biblija mladih • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 145 Jeruzalemska Biblija. Stari i Novi zavjet s uvodima i bilješkama iz »La Bible de Jerusalem« /talijanski uvez/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 450 Jeruzalemska Biblija /uvez u kožu/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 680 Jeruzalemska Biblija /tvrdi uvez platno/plava, crvena • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •380 Jeruzalemska Biblija /uvez u umjetnu kožu /crna/crvena • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •380 Jeruzalemska Biblija /broširani uvez u kutiji/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •300 Novi zavjet (Duda – Fućak). Tvrdi uvez/bordo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Novi zavjet (Duda – Fućak). Meki uvez/crni • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Novi zavjet (Duda – Fućak). Talijanski uvez • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Novi zavjet (Duda-Fućak), /velika slova/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Novi zavjet (Duda – Fućak) s uvodima i bilješkama Ekumenskog prijevoda Biblije. Format 16 × 21,5. Tvrdi uvez • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 – Džepno izdanje. Tvrdi uvez (RASPRODANO) – Džepno izdanje. Meki uvez (RASPRODANO) Novi zavjet i Psalmi (Duda – Fućak). Tvrdi uvez/bordo, plava • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Novi zavjet i Psalmi (Duda – Fućak). Meki uvez/crni ovitak • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Novi zavjet i Psalmi (Duda – Fućak). Talijanski uvez • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 52 Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. Tvrdi uvez /crna, crvena, plava • • • • • • • • •200 Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. Meki uvez / crna (RASPRODANO) Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. Talijanski uvez / ljubičasta (RASPRODANO) Tvoja minuta Biblije (RASPRODANO) Adalbert REBIĆ (prir.), Psalmi i kantici. S uvodima i komentarima / Meki uvez • • • • 75 Adalbert REBIĆ (prir.), Psalmi i kantici. S uvodima i komentarima / Tvrdi uvez • • • • 85


kn

ACC

Bibliofilska izdanja i radni reprinti (BI)

BC

Radni reprinti rijetkih starih knjiga iz hrvatske duhovne ba štine i razna svečana izdanja. Razni formati i uvezi.

B BI

9030080 • Vjekoslav SPINČIĆ, Crtice iz hrvatske književne kulture Istre. 9030090 • 9030120 • 9030130 • 9030210 9030211 9030310 •

Radni reprint. Broširano • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18 Ivan KUKULJEVIĆ SAKCINSKI, Pjesnici hrvatski XVI. vieka. Radni reprint. Broširano (RASPRODANO) Radoslav LOPAŠIĆ, Dva hrvatska junaka • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Ivan GOLUB - Ivan LACKOVIĆ-CROATA, Trinaesti učenik. Ilustrirano • • • • • • • • • • • • • • 18 Duševne pesne Grgura Mekinića / bez kutije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Duševne pesne Grgura Mekinića / u kutiji • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Vjera REISER (priredila), Pjesma nad pjesmama u glagoljskom Humskom brevijaru • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150

BB CC-F D E ES IN KK KP

NIZ »ISKONI« 9030140 • Žitja Konstantina Ćirila i Metodija i druga vrela. III izd. Preveo i protumačio dr. Josip BRATULIĆ (RASPRODANO) 9030160 • Ivan GOLUB, Križanić. Tvrdi uvez • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9030170 • Petar ZRINSKI, Moje drago srce (RASPRODANO) 9030180 • Giuseppe ROSACCIO, Viaggio de Venetia a Constantinopoli • • • • • • • • 9030200 • Ivan KUKULJEVIĆ SAKCINSKI, Juran i Sofia • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9030220 • Antun VRAMEC, Postilla (numerirano) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9030221 • Antun VRAMEC, Postilla (nenumerirano) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9030230 • Sv. FRANJO SALEŠKI, Filotea • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9030240 • Bartol KAŠIĆ SI, Hrvatsko-talijanski rječnik. II. izmijenjeno izdanje • • 9030250 • Antun VRAMEC, Kronika (nenumerirano) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9030251 • Antun VRAMEC, Kronika (numerirano) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9030260 • Ritual rimski • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9030280 • GREGUR KAPUCIN, Horvaczka od Kristussevoga narodyenya vittia • 9030290 • Časoslov opatice Čike /komplet / • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9030291 • Časoslov opatice Čike /disertacija M. Grgića/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9030292 • Časoslov opatice Čike /suvremeni prijepis/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9030293 • Časoslov opatice Čike /fototipsko izdanje/

KC KK 60

• • • • • • • • • • • • •

L LI

40 • • • • 15 • • • 100 • • • •80 • • • •60 • • • •60 • • • •80 • • • 100 • • • 205 • • • •90 • 1.600 • • •300 • • •200

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

5


kn

ACC BC B

9030300 • M. SLADOVIĆ, Povesti Biskupijah – Senjske i Modruške ili Krbavske (RASPRODANO) 9030320 • Franjevačka Biblija /tvrdi uvez/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •340 9030330 • Franjevačka Biblija /meki uvez/• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 400

BI BB

Bibliografije (BB)

CC-F

Bibliografija knjiga, brošura, muzikalija, rasprava i članaka.

D E ES

9040010 • Hrvatska kršćanska bibliografija [= HKB]. Svezak 1. (Za 1959. godinu)• 9040030 • Hrvatska kršćanska bibliografija. Svezak 19.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

18 20

IN KK

Croatica christiana fontes (CC-F)

KP

Pisani spomenici i opsežnija vrela za povijest kršćanstva i Crkve među Hrvatima s proukom rukopisa, popratnim studijama i indeksima, na izvor nom jeziku (i u hrvatskom prijevodu). Format 17 × 24. Tvrdi uvez i broširano.

KC KK L LI

9050010 • Joannes [Stojković] DE RAGUSIO, Tractatus de Ecclesia. Prva katolička

LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR

9050030 9050040 9050050 9050060 9050080 9050090 9050100 9050110 9050120 9050130 9050140 9050150

• • • • • • • • • • • •

R S

9050160 •

TM

9050170 • 9050180 •

TR VT

9050190 •

ZG Z Ž

9050210 • 9050220 • 9050230 •

Glazba Čestitke PP

6

9050240 • 9050250 • 9050260 •

sustavna ekleziologija. Tvrdi uvez s ovitkom. Ilustrirano. Suizdanje s Hrvatskom dominikanskom provincijom. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 Povijesni spomenici Zagrebačke biskupije. Sv. V.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Vizitacije Zagrebačke (nad)biskupije 1615–1913. (RASPRODANO) Dnevnik Maksimilijana Vrhovca. Svezak 1 (1801–1809). Latinski i hrvatski tekst • • • 50 Rita TOLOMEO, Korespondencija J. J. Strossmayer–Tondini • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Ćiril PETEŠIĆ, Dječji dom Jastrebarsko (RASPRODANO) Spisi svetoga Leopolda Bogdana Mandića • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 Velimir BLAŽEVIĆ, Služenje miru • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Povijesni spomenici Zagrebačke biskupije. Sv. VI. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Camera apostolica 1, Monumenta croatica vaticana (1299–1560) • • • • • • • • • • • • • • • • •200 Proces Alojziju Stepincu. Dokumenti (RASPRODANO) Korespondencija J. J. Strossmayer – S. Vannutelli • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •260 Đakovačka i Srijemska biskupija. Biskupski procesi i izvještaji 17. i 18. stoljeće • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •200 Đakovačka i Srijemska biskupija. Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje vjere, 17. stoljeće • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •200 Camera apostolica 2, Monumenta croatica vaticana (1302–1732) • • • • • • • • • • • • • • • • •200 Senjsko-modruška ili Krbavska biskupija. Izvješća biskupa Svetoj Stolici (1602.–1919.) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •200 Đakovačka i Srijemska biskupija. Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje vjere, 18. stoljeće • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •200 Povijesni spomenici Zagebačke biskupije. Sv. VII. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 Juraj SLOVINAC, Dvorac djevičanstva (1411.) (RASPRODANO) Ivan STOJKOVIĆ DUBROVČANIN, Konkordancija nepromjenjivih dijelova Biblije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Martin ZADRANIN, Abstractiones de libro sententiarium (13./14. st) • • • • • • • • • • • • • • 50 Augustin KAŽOTIĆ, Bogoslovni spisi. Scripta theologica• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Velimir BLAŽEVIĆ (prir.), Katolička crkva u Hrvata u službi mira i stvaranja samostalne Hrvatske. Dokumenti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 195


kn

ACC BC B BI BB CC-F D E 9050270 • Herman DALMATIN, O preispitivanju srca. De indagatione cordis • • • • • • 9050280 • Velimir BLAŽEVIĆ, Crkveni partikularni sabori i dijecezanske sinode na

60

• • • • • • • • •

području hrvatske i drugih južnoslavenskih zemalja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Maksimilijan VRHOVAC, Dnevnik / Diarium. Svezak 2 (1810. -1815.) (U PRIPREMI)

ES IN KK KP

Dokumenti (D) Službeni dokumenti crkvenog učiteljstva: papâ, nadleštava Svete Stolice, raznih katoličkih episkopata i pojedinih biskupa. Format 11,5 × 16,5. Broširano. 9060020 9060060 9060080 9060120 9060150 9060171 9060181 9060310 9060320

• • • • • • • • •

9060350 • 9060361 • 9060370 • 9060410 • 9060420 • 9060430 9060440 9060450 9060471 9060500 9060510

• • • • • •

9060520 • 9060530 •

Sekretarijat za nekršćane, Nada koja je u nama (D–2)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa PAVAO VI., O obnovi đakonata (D–6) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Belgijski biskupi, Naša vjera u Isusa Krista (D–8)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 II. vatikanski koncil, Dekret o pastirskoj službi biskupa (D–12) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 II. vatikanski koncil, Dekret o službi i životu prezbitera (D–15) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Meksički biskupi, Pastirsko pismo o razvoju i integraciji zemlje (D–17) • • • • • • • • • • • 27 Papa PAVAO VI., Humanae vitae (D–18)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Sekretarijat za sjedinjenje kršćana, Ekumenski direktorij (II. dio) (D–31) • • • • • • • • • • • 27 Sv. Kongregacija za bogoštovlje, III. uputa za ispravnu primjenu Konstitucije o sv. liturgiji (D–32) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Treća sinoda biskupa, Ministerijalno svećeništvo i pravda u svijetu (D–35) • • • • • • • 27 Papinsko vijeće za sredstva društvenog priopćivanja, Communio et progresio (D–36) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Kongregacija za katolički odgoj, Naputak o nastavi filozofije (D–37)• • • • • • • • • • • • • • 27 Sv. Kongregacija za nauk vjere, I. Otajstvo Crkve, II. Otajstvo Sina Božjega (D–41) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Biskupi Jugoslavije, Pastirski poziv na oživljavanje ekumenskog duha i nastojanja (D–42) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa PAVAO VI., Apostolska adhortacija o promicanju pomirenja u Crkvi (D–43)• • • 27 Papa PAVAO VI., Marialis cultus (D–44) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa PAVAO VI., Svjetlo Crkve (D–45) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Kongregacija za nauk vjere, Persona humana (D–47) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa PAVAO VI., Evangelii nuntiandi – Naviještanje evanđelja (D–50) • • • • • • • • • • • • 30 Sveta Kongregacija za katolički odgoj i izobrazbu, Teološka formacija budućih svećenika (D–51) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papinsko vijeće za dušobrižništvo selilaca i turista, Pismo biskupskim konferencijama o Crkvi i svijetu u pokretu (D–52)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Sveta Kongregacija za redovnike i svjetovne institute, Kongregacija za biskupe, Kriteriji o odnosima između biskupa i redovnika u Crkvi (D–53) • • • • • • • • 27

KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

7


kn

ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L

9060540 9060550 9060560 9060570 9060600 9060610 9060620

• • • • • • •

LP

9060631 • 9060641 • 9060650 •

MKK

9060670 •

LI

MKL MD MT MN MAC PL PEV

9060681 9060690 9060701 9060711

• • • •

9060740 • 9060750 9060780 • 9060790 •

PR R S TM TR

9060830 • 9060841 • 9060850 • 9060870 • 9060881 •

VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

8

9060890 • 9060900 • 9060911 9060920 9060930 9060940 9060950

• • • • •

Papa PAVAO VI., Ecclesiam suam (D–54) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Biskupi Jugoslavije, Uzvišenost i radost života (D–55)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa IVAN PAVAO II., Redemptor hominis (D–56) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Elias Yanes ALVAREZ, Marija iz Nazareta, Djevica i Majka (D–57) • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Biskupi Europe – biskupi Jugoslavije, Dokumenti o sv. Benediktu (D–60) • • • • • • • • • 27 Papa IVAN PAVAO II., Bogat milosrđem (Dives in misericordia) (D–61) (RASPRODANO) Generalni ministri franjevačke obitelji, Osamstota obljetnica rođenja svetog Franje (D–62) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa IVAN PAVAO II., Laborem exercens. (Radom čovjek) (D–63) • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa IVAN PAVAO II., Obiteljska zajednica (II. izd.) (D–64) (RASPRODANO) II. međunarodni kongres delegata BK za duhovna zvanja, Razvoj pastorala zvanja u mjesnim crkvama (D–65) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Biskupi Jugoslavije, Radosno naviještanje evanđelja i odgoj djece u vjeri (D–67) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Sveta Stolica, Povelja o pravima obitelji (D–68) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Sveti zbor za katolički odgoj, Odgojne smjernice o ljudskoj ljubavi (D–69) • • • • • • • 27 Papa IVAN PAVAO II., Spasonosno trpljenje (D–70)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Sveti zbor za nauk vjere, Upute o nekim aspektima »Teologije oslobođenja« (D–71) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa IVAN PAVAO II., Reconciliatio et paenitentia (Pomirenje i pokora) (D–74) • • • • 27 Papa IVAN XXIII., Mater et magistra (D–75) (RASPRODANO) Druga izvanredna biskupska sinoda, Završni dokumenti (D–78) • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Biskupi Jugoslavije, Odgoj i obrazovanje svećeničkih kandidata i drugi dokumenti (D–79) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Promjene u liturgijskim knjigama. Prema novom kodeksu (D–83) • • • • • • • • • • • • • • • 27 Biskupska konferencija Jugoslavije, Crkva – zajednica koju Bog saziva i šalje (D–84) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa IVAN PAVAO II., Redemptoris mater (D–85) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa IVAN PAVAO II., Dominum et vivificantem (D–87) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Zbor za nauk vjere, Dar života. Naputak o poštivanju ljudskog života u nastanku i o dostojanstvu rađanja (D–88) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Papa IVAN PAVAO II, Socijalna skrb (Sollicitudo rei socialis). (D–89) • • • • • • • • • • • • • • • 27 Kongregacija za katolički odgoj, Vjerska dimenzija odgoja u katoličkoj školi (D–90)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa IVAN PAVAO II., Mulieris dignitatem (D–91) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Zbor za bogoštovlje, Tri liturgijska dokumenta (D–92) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa IVAN PAVAO II., Christifideles laici (D–93) (RASPRODANO) Švicarska BK, Marija (D–94) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papinsko vijeće za laike, Svećenik u laičkim udruženjima (D–95) • • • • • • • • • • • • • • • • 27


kn

9060960 • Papa IVAN PAVAO II., Redemptoris missio (D–96) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9060970 • Biskupska sinoda – posebni skup za Europu, Da bismo bili svjedoci 9060980 • 9060990 • 9061000 • 9061010 • 9061020 • 9061031 9061040 9061061 9061071 9061080 9061090 9061100

• • • • • • •

9061110 • 9061120 • 9061130 • 9061140 •

9061150 • 9061160 • 9061172 • 9061180 • 9061190 9061200 9061210 9061220

• • • •

9061231 9061240 9061250 9061260

• • • •

9061270 • 9061280 • 9061290 •

9061301 • 9061310 • 9061320 •

• • • • • • • • • • • • •

27

Krista koji nas je oslobodio (D–97)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papinski savjet za sredstva javnog priopćavanja, Aetatis novae (D–98) (RASPRODANO) Papinska biblijska komisija, Tumačenje Biblije u Crkvi / Kristologija (D–99) (RASPRODANO) Papa IVAN PAVAO II., Govori u Hrvatskoj (D–100) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa IVAN PAVAO II., Tertio millennio adveniente (D–101) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Kongregacija za sakramente i bogoštovlje, Rimska liturgija i inkulturacija (D–102) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa IVAN PAVAO II., Evangelium vitae (Evanđelje života) (D–103) • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa IVAN PAVAO II., Ut unum sint (D–104)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papinsko vijeće za obitelj, Ljudska spolnost (D–106) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 PAPA IVAN PAVAO II., Sjaj istine. Veritatis splendor (D–107) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Papinsko vijeće za obitelj, Priručnik za ispovjednike (D–108) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa IVAN PAVAO II., Sakrament pokore (D–109) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Naputak o nekim pitanjima suradnje vjernika laika u svećeničkoj službi (D–110) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa IVAN PAVAO II., Naučitelj čovječnosti (D–111) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Međunarodno teološko povjerenstvo, Kršćanstvo i religije (D–112) • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papinsko vijeće za duhovnu brigu oko selilaca i putnika, Hodočašće u velikom jubileju 2000. (D–113) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Kongregacija za katolički odgoj / Kongregacija za klerike, Temeljni propisi za formaciju trajnih đakona / Direktorij za službu i život trajnih đakona (D–114) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Papa IVAN PAVAO II., »Bit ćete mi svjedoci«. Govori u Hrvatskoj 2.–4. listopada 1998.) (D–115) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 Otajstvo utjelovljenja (Incarnationis mysterium), Bula najave Velikog jubileja 2000. (D–116) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa IVAN PAVAO II., Fides et ratio (Vjera i razum) (D–117) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Izjava povjerenstva francuskih biskupa za socijalna pitanja, Za rehabilitaciju politike (D–118) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 Papa IVAN PAVAO II., Dies Domini (Dan Gospodnji) (D–119) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Pismo pape Ivana Pavla II. o hodočašću na sveta mjesta (D–120) • • • • • • • • • • • • • • • • 15 Papinsko vijeće za kulturu, Promicati pastoral kulture (D–121) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Papa IVAN PAVAO II., Prezbiter – navjestitelj riječi, služitelj sakramenata i voditelj zajednice kršćanskoga trećeg tisućljeća (D–122) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Pismo pape Ivana Pavla II. starijim osobama (D–123) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 Papinsko djelo za crkvena zvanja, Nova zvanja za novu Europu (D–124) • • • • • • • • • • 30 Kongregacija za nauk vjere, Dominus Iesus (D–125) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Kongregacija za nauk vjere, Naputak o molitvama kojima se od Boga moli ozdravljenje (D–126) (RASPRODANO) Papa IVAN PAVAO II., Novo millenio ineunte – Ulaskom u novo tisućljeće (D–127) • • 30 Papa IVAN PAVAO II., Stota godina (Centesimus annus) (D–128) • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Vijeće europskih biskupskih konferencija, Konferencija europskih Crkava, Charta oecumenica. Ekumenska povelja za rast suradnje među Crkvama u Europi (D–129) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Biskupska konferencija Emilie Romagne, Islam i kršćanstvo (D–130) • • • • • • • • • • • • • 27 Kongregacija za kler, Prezbiter, pastir i vođa župne zajednice (D–131) • • • • • • • • • • • • 30 Papa IVAN PAVAO II., Krunica Djevice Marije (Rosarium Virginis Mariae) (D–132) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27

ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

9


kn

ACC

9061330 • Papinska biblijska komisija, Židovski narod i njegova sveta Pisma

u kršćanskoj Bibliji (D–133)

BC B BI BB CC-F D E

9061360 9061370 9061380 9061391

• • • •

9061400 •

ES IN

9061411 • 9071420 •

KK KP KC KK L LI LP MKK MKL

9061433 9061440 9061450 9061461 9061470 9061481 9061491 9061500 9061510

• • • • • • • • •

9061520 •

MD MT

9061530 •

MN MAC

9061550 •

PL

9061560 •

PEV PR R S TM TR VT VT ZG ZG Z Ž

9061570 • 9061581 • 9061584 • 9061591 9061602 9061611 9061622 9061632 9061640 9061650 9061660

• • • • • • • •

Glazba Gla zba a Čestitke Č Čestit estitke kke e

9061670 •

PP PP

9061682 •

10

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

9061340 • Papa IVAN PAVAO II., Ecclesia de Eucharistia (D–134) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9061350 • Kongregacija za katolički odgoj (sjemeništa i institute za studij) Upute za for-

• • • • •

36 27

maciju budućih svećenika o problemima vezanim uz ženidbu i obitelj (D–135) • • • • 27 Papa IVAN PAVAO II., Ecclesia in Europa (D–136) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa IVAN PAVAO II., Pastores gregis – Pastiri stada (D–137)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa IVAN PAVAO II., Ostani s nama Gospodine (D–138) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata: Redemptionis sacramentum. Sakrament otkupljenja (D–139) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Papinsko vijeće za pastoral selilaca i putnika, Erga migrantes caritas Christi. Kristova ljubav prema seliocima (D–140) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papinska biblijska komisija, Tumačenje Biblije u Crkvi (D–141) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Učiteljski dokument Biskupskih konferencija Engleske, Walesa i Škotske, Sveto pismo – dar Božji (D–142) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa BENEDIKT XVI., Deus caritas est (D–143) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Papinska biblijska komisija, Biblija i kristologija (D–144) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Papa IVAN PAVAO II., Ex corde Ecclesiae. Iz srca Crkve (D–145) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa BENEDIKT XVI., Sacramentum caritatis. Sakrament ljubavi (D–146) • • • • • • • • • 30 Augustin kardinal BEA, Evanđelja u svjetlu povijesti i vjere (D-147) • • • • • • • • • • • • • • 30 Međunarodna teološka komisija, Dokument o limbu (D-148) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 PAPA BENEDIKT XVI., Spe salvi. U nadi spašeni (D-149) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Papinsko vijeće za pastoral selilaca, Smjernice za pastoral Roma (D-150) (RASPRODANO) Kongregacija za nauk vjere, Doktrinarna nota o nekim aspektima evangelizacije (D–151) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa BENEDIKT XVI., Summorum pontificum i pismo pape Benedikta XVI. prigodom njegova objavljivanja (D–152) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papinsko vijeće »Pravda i mir«, Za reformu međunarodnoga financijskog i monetarnog sustava (D–153) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Kongregacija za nauk vjere, Dignitas personae (D–154) (U PRIPREMI) Kongregacija za katolički odgoj, Naputak o visokim katehetskim učilištima (institutima) (D–155) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Kongregacija za katolički odgoj, Smjernice za korištenje psihološke struke u primanju i odgoju svećeničkih kandidata (D–156) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papinska biblijska komisija, Biblija i moral. Biblijski korijeni kršćanskog djelovanja (D–157) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Papa BENEDIKT XVI., Caritas in veritate. Ljubav u istini (D–158) • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Komplet dokumenti Caritas (D–143 Deus caritas est, D–146 Sacramentum caritatis, D–158 Caritas in veritate • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Papa BENEDIKT XVI., Verbum Domini (D–159) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Porta fidei / Nota s pastoralnim smjernicama za Godinu vjere (D–160) • • • • • • • • • • 30 Kongregacija za kler, Direktorij za službu i život prezbitera (D–161) • • • • • • • • • • • • • • 50 Papa FRANJO, Lumen fidei. Svjetlo vjere (D-162) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Papa FRANJO, Evangelii gaudium. Radost evanđelja (D-163) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Kongregacija za kler, Svećenik – služitelj Božjega milosrđa (D-164) • • • • • • • • • • • • • • 30 PAPA BENEDIKT XVI., Intima Ecclesiae natura. Duboka narav Crkve (D-165) • • • • • • • • 30 Papinsko povjerenstvo za crkvena dobra, Pastoralna uloga crkvenih arhiva (D-166) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, Homiletski direktorij (D–167) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Papa FRANJO, Misericordiae vultus. Lice milosrđa (D-168) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27


kn

9061690 • Papa FRANJO, Laudato si’. Enciklika o brizi za zajednički dom (D-169) • 9061700 Papinska biblijska komisija, Nadahnuće i istina svetoga pisma (D-170) 9061710 Papa FRANJO, Amoris laetitia. Radost ljubavi (D-171)• • • • • • • • • • • • • • • • • • 9061720 XIV. Opća redovita skupština biskupske sinode, Relatio finalis (D-172) • 9061730 Kongregacija za katolički odgoj, Odgajati za međukulturni dijalog u katoličkoj školi (D-173) (U PRIPREMI) 9061740 Papinsko povjerenstvo za crkvena kulturna dobra, Pastoralna uloga crkvenih muzeja (D-174) (U PRIPREMI)

40 •60 • 50 • 30

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ACC BC B BI BB CC-F D E

Ekumena (E) Dokumenti i razni tekstovi ekumenskog sadržaja. Format 11 × 18. Broširano.

ES IN KK KP

9080020 • Dokumenti Međunarodne anglikansko-katoličke komisije, Odnosi

9080040 • 9080050 • 9080060 • 9080070 • 9080080 • 9080090 • 9080130 • 9080140 • 9080150 • 9080160 • 9080170 • 9080190 •

anglikanske zajednice i Katoličke crkve; Nauka o Euharistiji; Služba i ređenje; Autoritet u Crkvi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Da prebivamo u Gospodinu. Molitva za jedinstvo kršćana 1982. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Isus Krist – život svijeta. Molitva za jedinstvo kršćana 1981. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 Gert van DARTEL, Ćirilometodska ideja i svetosavlje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Poziv na jedinstvo po križu našega Gospodina. Molitva za jedinstvo kršćana 1981. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, S Kristom iz smrti u život. Molitva za jedinstvo kršćana • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 Bit ćete mi svjedoci • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Evo, pred vratima stojim. Molitva za jedinstvo kršćana 1996. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Umjesto Krista zaklinjemo. Molitva za jedinstvo kršćana 1997. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Duh potpomaže našu nemoć, Molitva za jedinstvo kršćana 1998. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Teologija o Duhu Svetome u dijalogu Istoka i Zapada • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, »Bog će prebivati s njima: oni će biti narod njegov« (Otk 21, 1-7). Molitva za jedinstvo kršćana 1999. • • • 25 Vladimir LOSKI, Mistična teologija Istočne Crkve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65

KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

11


kn

ACC BC B BI BB CC-F D

9080200 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Ja sam put, istina i život • 9080210 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, U tebi je izvor životni • • • • 9080220 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Imamo ovo blago u 9080230 9080240 9080250 9080260 9080280

• • • • •

E ES IN KK

9080300 • 9080310 • 9080320 •

KP KC

9080330 •

KK L

9080340 •

LI LP

9080350 •

MKK 9080360 • MKL MD

9080370 •

MT

9080380 •

MN MAC

9080390

• • • • • • • • • • • •

25 25

glinenim posudama • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Ernst BENZ, Duh i život Istočne crkve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Mir vam svoj dajem • • • • • • • • • • • 25 Brat RICHARD iz Taizéa, Božje je srce otvoreno • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Krist, jedini temelj Crkve • • • • • • • 25 Dražen KUŠEN, Prostori ekumenizma. Biskupija Đakovačka ili Bosanska i Srijemska kao Locus oecumenismi 1959.–1990.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Bez prestanka molite. Molitva za jedinstvo kršćana 2008. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Da budu kao jedno u tvojoj ruci. Molitva za jedinstvo kršćana 2009.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Vi ste tomu svjedoci (Lk 24, 48). Molitva za jedinstvo kršćana u molitvenoj osmini i tijekom cijele 2010. godine. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama. Molitva za jedinstvo kršćana 2011. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Svi ćemo se izmijeniti pobjedom Gospodina našega Isusa Krista. Molitva za jedinstvo kršćana 2012. (RASPRODANO) Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, S čime ću doći pred Gospodina. Molitva za jedinstvo kršćana 2013. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Zar je Krist razdijeljen? Molitva za jedinstvo kršćana 2014. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Ivan MACUT, Jedno u Kristu. Ekumenska razmišljanja i konkretni pastoralni poticaji • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Kaže joj isus: »Daj mi piti« (Iv 4,7). Molitva za jedinstvo kršćana 2015. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Ivan MACUT, Ekumenizam pape Franje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120

PL PEV PR R

Eseji (ES) Spisi pretežno filozofskog sadržaja na teme važnijih religioznih i duhovnih tokova, gibanja, izvorne misli i iskustava. Format 13 × 20. Broširano.

S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

12

9090020 • Dragan KALAJDŽIĆ, Razgovori o nama • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 9090040 • Marko KOVAČEVIĆ, Ujevićevo pjesničko i mističko iskustvo (RASPRODANO) 9090050 • Gabriel MARCEL, Od neprihvaćanja do zaziva. Pokušaj konkretne filozofije (RASPRODANO) 9090090 • Jacques MARITAIN, Cjeloviti humanizam (RASPRODANO) 9090100 • Zora KRIŽANIĆ, Antun Bauer i njegova filozofija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 9090110 • Neven JURICA, U sjeni transcendencije. Hrvatsko duhovno pjesništvo XX. stoljeća • • • 10 9090140 • Rajmund KUPAREO, Čovjek i umjetnost (RASPRODANO) 9090150 • F. KÖNIG, J. KREMER, Živjeti istinu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 9090160 • Ivan DEVČIĆ, Osmi dan stvaranja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 9090170 • Bonaventura DUDA, Rukovet domovinskih tema • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 9090180 • Marko KOVAČEVIĆ, Antigonina krizantema • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50


kn

ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN 9090190 9090200 9090210 9090220 9090230 9090240 9090250 9090260 9090270 9090280 9090290 9090300 9090310 9090320 9090330 9090340 9090350 9090360 9090370 9090380 9090390

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Petar BAŠIĆ, O hrvatskome crkvenome jeziku (RASPRODANO) Nikolaj o. LOSSKIJ, Vrijednost i biće • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Božidar PETRAČ, Jakovljeve ljestve hrvatske lirike • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Krešimir ŠIMIĆ, Literarno-teološki ogledi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Léon–E. HALKIN, Erazmo i kršćanski humanizam • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Arnold BENZ, Budućnost svemira • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Krešimir ŠIMIĆ, Njoj na spomen. Rasprave o vjeri i kulturi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 75 Josip Sanko RABAR, Umjetnost i vjera • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Arnold BENZ, Samuel VOLLENWEIDER, Baca li Bog kockice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Henry A. GARON, Kozmička mistika • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 Mario CRVENKA, Prirodne znanosti i religija. Pokušaj sažetog prikaza• • • • • • • • • • • 150 Bruno FORTE, Na putovima jednoga. Metafizika i teologija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 195 Ketih WARD, Zašto gotovo sigurno ima Boga. Sumnja u Dawkinsa• • • • • • • • • • • • • • • 70 Réne RÉMOND, Velika iznašašća kršćanstva• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 170 Fabrice HADJADJ, Dubina spolova. Mistika tijela • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 Arnold BENZ, Darovani svemir. Astrofizika i stvaranje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 130 Fiorenzo FACCHINI, Izazovi evolucije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Petar BAŠIĆ, De imitatione Christi u hrv. prijevodima • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 95 Josef PIEPER, O vjeri. Filozofska rasprava • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 75 Eric Lawrence GANS, Bijela krivnja / White guilt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 95 Fabrice HADJADJ, Vjera zlih duhova. Ili ateizam koji je premašen • • • • • • • • • • • • • • • 180

KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

13


kn

ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK

9090400 • Fabrice HADJADJ, Raj na vratima. Ogled o radosti koja uznemiruje • • • • • • • 9090410 • Michael POOLE, ‘Novi’ ateizam. Deset argumenata koji ne drže vodu? • • • • 9090420 Paul TILLICH, Biblijska religija i potraga za krajnjom zbiljnošću (U PRIPREMI)

• • • • • •

210 60

• • • • • • •

KP

Izvan nizova (IN)

KC

Knjige različitih veličina i uveza, na različite, pretežno aktualne ljudske, crkvene i religiozne teme i otkupljena izdanja.

KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

14

9100190 9100230 9100310 9100320 9100381 9100400 9100420 9100440 9100520 9100600 9100630 9100640 9100650 9100700 9100713 9100724 9100740 9100780 9100790 9100800 9100810 9100856 9100860 9100871 9100880 9100890 9100900 9100930 9100940

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Mihovil BOLONIĆ, Bratovština sv. Ivana Krstitelja u Vrbniku – »Kapari« • • • • • • • • • • 10 Župa Martinska ves • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •280 Gilbert LE MOUËL, Bog u metrou • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 Carmen BERNOS DE GASZTOLD, Molitve iz korablje (RASPRODANO) Leksikon ikonografije, simbolike i liturgike u zapadnom kršćanstvu • • • • • • • • • • •240 Bor koji je ostao neokićen. Božićne priče (RASPRODANO) FYNN, Ana i Gospon Bog (RASPRODANO) Euharistija. Poseban ilustrirani prilog Kane za euharistijske kongrese• • • • • • • • • • • • • 10 Malcom MUGGERIDGE, Isus – čovjek koji živi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Naše dijete: njegove đačke godine. Pisma roditeljima II. (RASPRODANO) Zbornik radova o Lanosoviću • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Zrcalo Koncila• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 Ivan GOLUB, Mjesec nad Tiberom. Moji spomeni na papu Koncila (RASPRODANO) Nela HORAK-WILLIAMS, Grčki jezik Novog zavjeta. (III. izdanje) (RASPRODANO) Tomislav IVANČIĆ, Oče • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Tomislav IVANČIĆ, 33 meditacije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Romano GUARDINI – Ambroz TESTEN, Križni put (RASPRODANO) Stjepan KRPAN, Od Karaša do Biferna• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Đuro ŠUŠNJIĆ, Znati i verovati • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Frei BETTO, Fidel Castro i religija. (RASPRODANO) HRVATSKI BISKUPI, Liturgija i život Crkve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Tomislav IVANČIĆ, Pođi za mnom • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 28 Božić djeda Martina (RASPRODANO) Tomislav IVANČIĆ, Za bolji svijet (RASPRODANO) Slavko MIHALIĆ, Iskorak - Un passo fuori • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 J. REGNER – R. PÜLZL, Skrivena snaga • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Thomas S. ELIOT, Ubojstvo u katedrali • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Branimir LOKIN, Ekonomska ideja u pitanju • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18 Mahničev simpozij v Rimu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10


kn

ACC BC B BI BB CC-F D E 9100950 9100960 9100981 9100990 9101000 9101010 9101020 9101050 9101060 9101070 9101080 9101090 9101100 9101110 9101120 9101130 9101140 9101151 9101160 9101180 9101190 9101200 9101210 9101230 9101241 9101250 9101260 9101270 9101280 9101291 9101301 9101310 9101320 9101331 9101351 9101360 9101380 9101400

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Stjepan KRPAN, Hrvati u Rekašu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Lucijan KORDIĆ, Čudo siromašnih koraka (RASPRODANO) Bonaventura DUDA, Što je za me Biblija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Vinko NIKOLIĆ, Stepinac mu je ime I (RASPRODANO) Vinko NIKOLIĆ, Stepinac mu je ime II • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Dragutin NOVAKOVIĆ, Pojam numen u rimskoj religiji • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Velika biblijska konkordancija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •300 Alojz JEMBRIH, O Vramčevoj kronici • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Stjepan KOVAČIĆ, Neizbježna sudbina (RASPRODANO) Zoran FILIPOVIĆ, Dnevnik smrti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Križo KATINIĆ, Mir u kliještima rata • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Stjepan Baloban (ur.), Zbornik hrvatskih vjernika laika • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Rupert BERGER, Mali liturgijski leksikon (RASPRODANO) Josip Leonard TANDARIĆ, Hrvatskoglagoljska liturgijska književnost • • • • • • • • • • • • 50 Ivan GOLUB, Ususret dolasku (RASPRODANO) Stjepan KOVAČIĆ, Ubojstvo plemenitog srca (RASPRODANO) Marko BUBALO, Nemam mamu ali imam tebe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 72 Phil BOSMANS, Srcem kroz godinu (RASPRODANO) Gian Franco SVIDERCOSCHI, Pismo prijatelju Židovu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Nevenka NEKIĆ, Bračka kvadrifora • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Ljiljana MATKOVIĆ-VLAŠIĆ, Ti nisi sišao s križa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Diaconus verbi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Lush GJERGJI, Ljubav na djelu – Majka Terezija (RASPRODANO) Marko JAPUNDŽIĆ, Tragom hrvatskog glagolizma • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Phil BOSMANS, Za sreću u dvoje (RASPRODANO) Alessandro MANZONI, Sveti hvalospjevi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 FYNN, Ana i crni skakač • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Kronološki pregled hrvatske i svjetske povijesti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 IVAN PAVAO II., Vita consecrata (RASPRODANO) Phil BOSMANS, Nađi vremena da budeš sretan (RASPRODANO) Branko FUČIĆ, Terra incognita (II. izdanje) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 160 IVAN PAVAO II., Dar i otajstvo (RASPRODANO) Phil BOSMANS, Savez bez imena • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Adalbert REBIĆ, Mali religijski rječnik • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Adalbert REBIĆ, Jeruzalem 3000 godina • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 130 Rudolf AMERL, Hebrejsko-hrvatski rječnik • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •360 Tinie DE VRIES, Biblija za malene • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Phil BOSMANS, Sunčane zrake radosti (RASPRODANO)

ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

15


kn

ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI

9101410 9101420 9101430 9101460 9101472 9101481 9101490 9101500 9101530 9101540 9101550 9101560 9101570

• • • • • • • • • • • • •

9101580 9101591 9101601 9101610 9101620 9101631 9101640 9101650 9101660 9101667 9101681 9101690 9101700 9101710

• • • • • • • • • • • • • •

9101720 9101730 9101740 9101750 9101760 9101770 9101780 9101790 9101800 9101810 9101820 9101830

• • • • • • • • • • • •

LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

16

Nikola PRELA, Osvrti i razmatranja• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Filip GRABOVAC, Cvit razgovora naroda i jezika iliričkoga aliti arvackoga • • • • • • • 30 Phil BOSMANS, Sunčane zrake nade (RASPRODANO) Petar RUNJE, O knjigama hrvatskih glagoljaša • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 ISUSOVA MALA SESTRA MAGDALENA, Isus je Gospodar nemogućega • • • • • • • • • • • 20 Charles DE FOUCAULD – ISUSOV BRAT KARLO, Bog je ljubav • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 MANDA SVIRAC, Lepa ti je Moslavina • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Nikola BAŠNEC, Uskrsnuće usred života (RASPRODANO) Phil BOSMANS, Sunčane zrake stvorenja (RASPRODANO) Phil BOSMANS, Sunčane zrake života (RASPRODANO) Phil BOSMANS, Cvijeće sreće moraš saditi sam (RASPRODANO) Srećko BADURINA, Glas za čovjeka • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 PAPINSKO VIJEĆE ZA PASTORALNU SKRB SELILACA I PUTNIKA, Selilaštvo na pragu trećeg tisućljeća • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Branko FUČIĆ, Fraške (2. izdanje)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •98 Phil BOSMANS, Ususret Božiću (RASPRODANO) Phil BOSMANS, Živjeti je radost (RASPRODANO) Phil BOSMANS, Živjeti svaki dan (RASPRODANO) Božo LUJIĆ, Povratak u slobodu ljubavi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Phil BOSMANS, Ljubav svaki dan čini čuda (RASPRODANO) Ivan GOLUB, Lice prijatelja (RASPRODANO) Iskoni bê slovo. Zbornik radova• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Petar RUNJE, Pokornički pokreti i franjevci trećoredci glagoljaši • • • • • • • • • • • • • • • •80 Phil BOSMANS, Jednostavno volim te (RASPRODANO) Phil BOSMANS, Pljesak životu (RASPRODANO) Hrvatski katolički pokret. Zbornik radova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •280 Alister MCGRATH, Nepoznati Bog • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Mogućnosti organiziranog djelovanja vjernika laika u Hrvatskoj. Zbornik radova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •280 Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 Anselm GRÜN, Kako naći utjehu (RASPRODANO) Anselm GRÜN, Na koga se osloniti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Anselm GRÜN, Nisi napušten • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Anselm GRÜN, Živi i rasti (RASPRODANO) Anselm GRÜN, Do ponovnog susreta u nebu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Anselm GRÜN, Da sutra moram umrijeti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Tomislav Zdenko TENŠEK, Biti dom ljubavi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Robert J. SCHREITER, U vodi i u krvi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Šeper 3, Zbornik radova međunarodnog simpozija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 Vlado KOŠIĆ, Veće ljubavi nitko nema od ove (RASPRODANO) Phil BOSMANS, Za čovječniji svijet (RASPRODANO)


kn

9101840 9101850 9101860 9101870 9101880 9101900

• • • • • •

9101910 9101920 9101930 9101940 9101950 9101960 9101970 9101980 9101990 9102000 9102010 9102020 9102030 9102040 9102050

• • • • • • • • • • • • • • •

9102060 9102070 9102081 9102090 9102100 9102110 9102120 9102130 9102140

• • • • • • • • •

9102180 • 9102161 9102170 9102180 9102210 9102230 9102240 9102250

• • • • • • •

9102260 9102270 9102280 9102290 9102300 9102310

• • • • • •

Phil BOSMANS, Sunce za život (RASPRODANO) Phil BOSMANS, Ne zaboravi, imaš krila (RASPRODANO) Phil BOSMANS, Sreća je u tebi (3. izdanje) (RASPRODANO) Jean VANIER, Hodam s Isusom (RASPRODANO) BRAT FRANCISCO, Mala braća na Orinoku • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Osobnost i duhovnost sluge Božjega o. Alekse Benigara, franjevca (1893.–1988.) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Josemaria Escrivá de BALAGUER, Gospina krunica • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Ante ŠKROBONJA, Sveti od zdravlja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Božo RUSTJA, Sitne zgode za dušu (RASPRODANO) Fiorenzo FACCHINI, Religioznost u pretpovijesti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 58 Stjepan LICE, Svjetlost fenjera • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Romano GUARDINI, Krunica naše Gospe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Pierre BLET, Pio XII. i drugi svjetski rat prema vatikanskim arhivima• • • • • • • • • • • • •90 Anton ŠULJIĆ, Za križem u slici i riječi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Mladenko SPAHIJA, Prepjev Platonova Parmenida • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Ema VESELY, Izbor pape • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140 Brat ROGER iz Taizéa, U svemu mir srca • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Jan PAULAS – Jaroslav ŠEBEK, Anselm Grün, izbliza i izdaleka • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Stjepan LICE – Branimir DOROTIĆ, Svjetlost se vraća svjetlosti• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Adalbert REBIĆ, Biblijsko-teološki pabirci o Isusu Kristu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 Alberto DI CHIO – Luciana MIRRI, Kardinal Šeper među velikanima Crkve Istočne Europe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •200 Anselm GRÜN, Mir srca (RASPRODANO) Anselm GRÜN, Boriti se i ljubiti. Muškarac u biblijskoj perspektivi • • • • • • • • • • • • • • • 50 Linda JAROSCH, Aneslm GRÜN, Živi što jesi. Žena u biblijskoj perspektivi • • • • • • • 50 Josemaria ESCRIVA DE BALAGUER, Križni put (RASPRODANO) BRAT ROGER iz Taizéa, Bog može samo ljubiti• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Mario PICCHI, Projekt čovjek u trećem tisućljeću • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Phil BOSMANS, Bog moja oaza (RASPRODANO) Mark DELTOUR, Susret s Philom Bosmansom • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Anselm GRÜN, Voditi ljude – buditi život. Poticaji iz Pravila Benedikta iz Nursije (RASPRODANO) BRAĆA IZ TAIZÉA, U tvoju se dobrotu pouzdajem. Meditirati Bibliju u tišini i u zajednici • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Stjepan LICE, Nikad ti neću dovoljno zahvaliti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Mike AQUILINA & Christopher BAILEY, Gralov kôd • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 Francisco FERNANDEZ CARVAJAL i Pedro BETETA, Djeca Božja • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 LAURETTA, Šuma jorgovana • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 Stjepan LICE, Da progledam • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Jane WILLIAMS, Anđeli • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Stjepan BALOBAN / Gordan ČRPIĆ / Marijana KOMPES, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Veljko ĆURIN, Izgubljeno stoljeće • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 160 Katica KNEZOVIĆ, Zagrebačka Biblija 1968. O 40. obljetnici • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 IVAN PAVAO II. – BENEDIKT XVI., Psalmi večernje. Večernja molitva s Crkvom • • • • 95 Henri J. M. NOUWEN, Otvorenih ruku • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 Božo RUSTJA, Sitne zgode s biserom • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Ratimir VINCE (ur.), Kršćanska misao XX. stoljeća (RASPRODANO)

ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

17


kn

AC ACC A CC C C BC B C B BI BI BB B B CC-F CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK

9102320 9102331 9102340 9102350 9102360

• • • • •

9102370 • 9102380 • 9102390 • 9102400 • 9102420 • 9102430 • 9102440 •

MKL MD MT M T

9102450 • 9102460 • 9102470 •

MN M N MAC MA MAC AC PL P L PEV PE P EV E V PR P R R S TM TR VT VT ZG ZG Z Ž Glla G Gla lazzba zb ba ba Glazba Čes Č estittke es e Čestitke PP P P

18

9102480 9102490 9102500 9102510 9102521 9102530 9102550 9102560 9102570 9102580 9102590 9102600

• • • • • • • • • • • •

9102610 9102620 9102630 9102640 9102650 9102660

• • • • • •

Joyce RUPP, Čaša života • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Božidar PROSENJAK, Tesar. Romansirani životopis svetog Josipa • • • • • • • • • • • • • • • 120 Viktor BURIĆ, Sveti Pavao kao pisac • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Braća iz Taizéa, Taizé zajedničke molitve za cijelu godinu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 Emilio MARIN, Upoznao sam dva pape. Pripovjest o čuvstvu i promišljanju na tragu Ivana Pavla II. i Benedikta XVI.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Ivna BUĆAN, Biblijski vrt svetišta Gospe Stomorije• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •280 Vlado KOŠIĆ i Gordan ČRPIĆ (ur.), U službi pravde i mira. For the sake of justice and peace. Izjave, priopćenja, apeli, izvještaji • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 Josip Sanko RABAR, Sveti trag u XX. stoljeću • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 Christian BOBIN, Živa više nego ikad • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Vladimir STANKOVIĆ, Biti svećenik po srcu Isusovu. Dnevnik jednog bogoslova brucoša prije šezdeset godina 1949./50. (RASPRODANO) Anton ŠULJIĆ, Za križem Kristovim. Zbirka križnih puteva za molitvu i meditaciju • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Gerhard KIEFER, Robert Zollitsch. Predsjednik Njemačke biskupske konferencije – portret • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Mato ZOVKIĆ, Iskustvo ekumenskih i religijskih susreta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 110 Ognen BOJAĐINSKI, Kronologija Ohridske arhiepiskopije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 Mato ZOVKIĆ, Vječno u vremenu. Zbornik radova u čast mons. prof. dr. sc. Ivana Devčića u povodu 60. obljetnice života, 30. obljetnice profesorskog rada i 10. biskupstva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 Salvador CANVALS, Isus prijatelj. Tekstovi za meditaciju • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Mariano D’ALATRI, Kapucini. Povijest jedne franjevačke obitelji • • • • • • • • • • • • • • • • • 140 Stjepan LICE, Zagrli život • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 95 Jacob NEUSNER, Rabin razgovara s Isusom (RASPRODANO) Helmut KRÄTZL, Vjerujete li Vi u Boga, gospodine biskupe? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Anton TAMARUT, Razlozi za radost i nadu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Henri NOUWEN, Pismo utjehe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Henri NOUWEN, In memoriam• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Stopama svetaca. Kapucinski sveci, blaženici, časni i sluge Božje (RASPRODANO) Marija KOVAČEVIĆ, Nedjeljna i blagdanska razmišljanja. Godina B (RASPRODANO) Esther Gitman, Kad hrabrost prevlada (RASPRODANO) Odilon-Gbènoukpo SINGBO, Oluja će proći. S Kristom kroz korizmenu svakidašnjicu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Paul LAWRENCE, Atlas biblijske povijesti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 Jacques DALARUN, Franjo Asiški: prohod • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Hildegard GOSEBRINK, Motriti tajnu. Uvod u osnove kršćanske mistike • • • • • • • • • 130 Marija KOVAČEVIĆ, Nedjeljna i blagdanska razmišljanja. Godina C • • • • • • • • • • • • • 150 Mirko IVANJEK / Vladimir PAVLINIĆ, Kad budeš prolazio • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Petar HODŽIĆ, Humanae vitae za sva vremena • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120


kn

ACC BC B BI BB CC-F D 9102670 • Robert ŠRETER, Halo, Bože, samo da te čujem... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9102680 • Vladimir STANKOVIĆ, Kako su počela tri desetljeća skrbi za hrvatsku 9102690 9102700 9102710 9102720 9102731 9102740 9102750 9102760 9102770

• • • • • • • • •

9102780 9102790 9102800 9102810 9102820 9102830 9102840 9102850 9102860 9102870 9102880

• • • • • • • • • • •

9102890 • 9102900 • 9102910•

E • • • • • • • • • •

100

dijasporu. Rokovničke zabilješke iz 1969. i 1970., • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Gianni VALENTE, Franjo, papa s kraja svijeta. Osoba,ideje, stil, • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Ivan MILOTIĆ, Milanski edikt. Prijevod, komentar i studija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 95 Saverio GARETA, Papa Franjo - život i izazovi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 Renzo SALA (ur.), S dobrotom i nježnošću • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 Renzo SALA (ur.), Molitva na prste • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 Marija Agneza PANTELIĆ, Hrvatsko glagoljsko srednjovjekovlje • • • • • • • • • • • • • • • • 170 Anton BOZANIĆ, Biskup Antun Mahnić (RASPRODANO) Marija KOVAČEVIĆ, Nedjeljna i blagdanska razmišljanja. Godina A • • • • • • • • • • • • • • 170 Roberto SEREGNI, Evanđelja u trapericama. Od nedjelje do nedjelje (Godina A – Rimski obrednik) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Anton TAMARUT, Obiteljsko lice Crkve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 s. Samuela PREMUŽIĆ / Stjepan LICE, Čudo Božje krhkosti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Ivan GOLUB, Pohod milosti. Izabrane pjesme • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 169 Roberto RUSCONI, Sveti pape • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 95 Renzo SALA (ur.), Sretno u ljubavi. Pjesma nad pjesmama • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Renzo SALA (ur.), Sretna obljetnica braka. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 Renzo SALA (ur.), Hvala. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 Renzo SALA (ur.), Anđeli za volanom. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 Renzo SALA (ur.), Želim ti... (RASPRODANO) Album moje prve svete pričesti. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Roberto SEREGNI, Evanđelja u trapericama. Od nedjelje do nedjelje (Godina B) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Anton TAMARUT, Nasmijana svjetlost svijeta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 p. Miljenko SUŠAC SMM, Posveta Isusu Kristu po Mariji. Sustavni prikaz marijanske duhovnosti prema sv. Ljudevitu Monfortskome • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 Kultura rada u Hrvatskoj. Peti hrvatski socijalni tjedan. Zagreb, 21.-23. listopada 2011. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •260

ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

19


kn

AC ACC AC CC C BC B C B BII B BB BB CC-F F D E ES IN KK KP KC KK L

9102920 9102930 9102940 9102950 9102960 9102970

• • • • • •

9102980 • 9102990 •

LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL P L

9103000 • 9103010 • 9103020 • 9103030 • 9103040 • 9103050 9103060 9103070

PEV PE P EV E V PR PR R S TM TR TR VT VT ZG ZG Z Ž Glazba G Gla zb ba b a Čestitke Čes Č estitkke ke PP P

20

9103080 9103090 9103110 9103120 9103130

Papa FRANJO, Božićni susret (Čestitke) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 Papa FRANJO, Mama kao Marija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 Papa FRANJO, Hrabrost mira • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 Papa FRANJO, Traži Gospodina u jaslicama • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 Papa FRANJO, Mladi na terenu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 J. BALOBAN / K. NIKODEM / S. ZRINŠČAK (ur.), Vrednote u Hrvatskoj i u Europi. Komparativna analiza. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 Alister E. McGRATH, Znanost i religija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 160 Natalino MONOPOLI i Remo PICCOLOMINI, Misli svetog pape Ivana Pavla II. za svaki dan u godini • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 mons. Ivan DEVČIĆ, Grad u naručju svetoga Vida. Nadbiskupove poruke i propovijedi (2001. –2015.) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140 Marie – Paul FARRAN, Majka milosrđa. Jedan mjesec s Marijom • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Patrich BECKER, U stupici svijesti? Duh i mozak u raspravi teologije, filozofije i prirodnih znanosti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 170 Marica STANKOVIĆ, Ljubav domišljata, vidljiva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 75 Marica STANKOVIĆ, Potpišimo Gospodinu praznu mjenicu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 75 Stjepan BALOBAN / Gordan ČRPIĆ / Dubravka PETROVIĆ ŠTEFANAC (ur.), Župnik Franjo Jurak – uloga župnika u gradu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Werner GRUBER, »Dein licht ist in dir« – Eine Deutung des Menschen vom »imago Dei« zum »amicus Dei« in der poetische Theologie Ivan Golubs• • • 190 Hrvatska katolička župa / Kroatische katolische Gemeinde – Frankfurt/M. 50. obljetnica • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 450 Lazaro IRIARTE, Franjevački poziv. Sinteza ideala sv. Franje i sv. Klare • • • • • • • • • • • 190 Roberto SEREGNI, Evanđelja u trapericama. Od nedjelje do nedjelje (Godina C) • • • • •80 Ivica ZVONAR, Dr. Fran Barac • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Anton TAMARUT, Dom ljubavi i kršćanske radosti• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Gordan ČRPIĆ / Jasna ĆURKOVIĆ NIMAC / Željko TANJIĆ, Vjersko uvjerenje i moralno ponašanje. Teorijska rasprava i empirijska analiza o utjecaju religije na moral u hrvatskom kontekstu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150


kn n

ACC BC B BI BB CC-F CC D

Živan SIKIRIĆ, Nova Kristova zapovijed. Jesmo li je zaboravili? • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 J. OSLIĆ / A. ĆUBELIĆ / N. MALOVIĆ (ur.), Filozofija i teologija u kontekstu znanstveno-tehničke civilizacije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 250 Grupa autora /Ivan Vajić – gl. urednik/, Putokazi sreće • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Danijel TOLVAJČIĆ, Suvremena analitička filozofija religije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 160 Anselm GRÜN, Daruj svoje srce • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Nadbiskup Stepinac i Srbi u Hrvatskoj u kontekstu Drugoga svjetskog rata i poraća / Archbishop Stepinac and the Serbs in Croatia within the context of World War II and the post-war period • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •280 Papa FRANJO, Molim, hvala, oprosti (U PRIPREMI) Renzo SALA (ur.), Sveta Majka Terezija (U PRIPREMI) Stjepan LICE, Želim ti sva blaga Božja (U PRIPREMI)

9103140 9103150 9103160 9103170 9103180 9103190

9103200 9103210 9103220

E ES IN KK KP KC KK L LI LP

Kana klub (KK)

MKK MKL

9120031 9120400 9120410 9120460 9120470 9120481 9120490 9120501 9120530 9120540 9120550 9120560 9120561 9120570 9120580

• • • • • • • • • • • • • • •

KANA KLUB »D«

MD

Selma LAGERLÖF, Legende o Kristu (RASPRODANO) Manja HRIBAR, Doživljaji Pere vrapca (RASPRODANO) Sonja TOMIĆ, Svjetiljčica (RASPRODANO) Mirna FLÖGEL, Starinske priče • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Hans Christian ANDERSEN, Snježna kraljica • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Pat ALEXANDER, Biblija i najmanjima (RASPRODANO) Selma LAGERLÖF, Sveta noć • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Stjepan LICE, Anđeoske priče (RASPRODANO) Ivana BRLIĆ-MAŽURANIĆ, Male pripovijetke (RASPRODANO) Stephanie JEFFS, Biblija za laku noć (RASPRODANO) Sida KOŠUTIĆ, Priče • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Anrico GALBIATI, Biblija i njezina povijest: Stari zavjet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 230 Komplet Biblija i njezina povijest: Stari i Novi zavjet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Anrico GALBIATI, Biblija i njezina povijest: Novi zavjet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Lois ROCK, Ilustrirana Biblija za djecu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 220

MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

21


kn

ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

22

9120590 9120600 9120610 9120620 9120630 9120631 9120640 9120650 9120680 9120690 9120700 9120710 9120720 9120730 9120740 9120750 9120760 9120770 9120780 9120790 9120800 9120810 9120820 9120830 9120840 9120850 9120850 9120870 9120880

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Loš dan za medvjedića Križu (RASPRODANO) Medvjedić Križo nalazi prijatelje (RASPRODANO) Prvi Božić Medvjedića Križe (RASPRODANO) Medvjedić Križo je moj! (RASPRODANO) Stephanie JEFFS, Volim te Medvjediću Križo (RASPRODANO) Medvjedić Križo (Komplet) (RASPRODANO) Dogodilo se u Betlehemu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Leena LANE / Gillian CHAPMAN, Dječja Biblija (RASPRODANO) Uskrs – Ispripovijedan djeci • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Lois ROCK, Moja prva Biblija (RASPRODANO) Kuc-kuc! Tko je? (RASPRODANO) Leena LANE / Jacqui THOMAS, Medvjedić Križo moli • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •48 Murray WATTS / Helen CANN, Velika Biblija za djecu (RASPRODANO) Stephanie JEFFS / John HAYSOM, Priča o Božiću • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 76 Stjepan LICE, Sveti Nikola bake Julijane • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Lois ROCK / Alex AYLIFFE, Moja prva slikovnica za laku noć • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Lois ROCK / Anna C. LEPLAR, Tko je Bog? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Lois ROCK / Anna C. LEPLAR, Što je Biblija? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Lois ROCK / Anna C. LEPLAR, Tko je Isus? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Lois ROCK / Anna C. LEPLAR, Što je molitva? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Moja školska Biblija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Stephanie JEFFS / Jacqui THOMAS, Medvjedić Križo: Zgode i nezgode • • • • • • • • • •48 W. HOWIE / M. MACLEAN, Otvori vrata • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Lois ROCK, Upoznajmo religije svijeta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Christopher DOYLE / Gillian CHAPMAN, Isus • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Sue GRAVES, Što znamo o Bibliji?• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 76 Irena JUKIĆ- PRANJIĆ / Suzana JURIĆ, Tomica otkriva svijet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Sally Ann WRIGHT / Moira MACLEAN, Moj prvi Uskrs. Slikovnica s naljepnicama• • • 36 Sally Ann WRIGHT / Moira MACLEAN, Moj prvi Božić. Slikovnica s naljepnicama • • • 36


kn

ACC BC B BI BB CC-F D E ES

Bethan JAMES / Yorgos SGOUROS, Biblija za mališane • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Stephanie JEFFS / Maria Cristina LO CASCIO, Anđelčić • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Sally Lioyd JONES, Medvjedić čita Bibliju (RASPRODANO) Stjepan LICE, Božićna frula • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Sonja TOMIĆ, Besima u običnim nebesima• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Božić. Olovčica Lokvica• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Sonja TOMIĆ, Badnja večer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Moja božićna slikovnica i vježbenica • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Biblija. Pomakni i otkrij • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Božićna zvijezda. Vježbenica • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Slavica STOJAN / Ivan VITEZ, Čudo svetog Vlaha • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Sally Ann WRIGHT / Honor AYRES, Moja krsna Biblija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Juliet DAVID / Chris EMBLETON-HALL, Moje vrijeme za priču. Prispodobe • • • • • • • 75 Juliet DAVID / Chris EMBLETON-HALL, Moje vrijeme za priču. Prispodobe (bojalica) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 9121030 • Marion THOMAS / Paola Bertolini GRUDINA, Moja prvopričesnička Biblija • • • • • •80 9121040 • Sally Ann WRIGHT, 365 biblijskih priča za djecu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 9121050 • Sally Ann WRIGHT / Paola Bertolini GRUDINA, Biblija za moje prve korake • • • • • •60 9121060 Željko PAVLIČIĆ / Damir FACAN, Dizma sveti razbojnik (RASPRODANO) 9121070 Sally Ann WRIGHT / Paola BERTOLINI GRUDINA, Moje prve uspomene • • • • • • • 65,00

9120891 9120900 9120910 9120920 9120930 9120940 9120950 9120960 9120970 9120980 9120990 9121000 9121010 9121020

• • • • • • • • • • • • • •

IN KK KP K P KC K C KK K K L LII L LP MKK M MK K KK K MKL MD M D MT M T MN N MAC MA M AC A C PL PL PEV

KANA KLUB »DAVID« Štivo za djecu školske dobi, mlade i obitelj. Tvrdi uvez. Format 21,5 × 31,5. Ilustrirano, sve u bojama.

PR P R R S TM TM

I. kolo • Ilustrirana povijest Crkve za mlade. Komplet od 10 svezaka: 9120140 9120150 9120200

Svezak 4 Put barbara (600.–900. g.)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Svezak 5 U srednjem vijeku (900.–1300. g.)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Svezak 10 Naši dani (1917. do danas)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 II. kolo • Biblija i njezina povijest. Ilustrirana priručna enciklopedija u 7 svezaka:

9120300 9120320 9120330

Svezak 1 – Stvaranje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Svezak 2 – Patrijarsi i Mojsije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Svezak 3 – U Obećanoj zemlji• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10

TR T R VT V T ZG G Z Ž Glazba Čestitke PP

23


kn

ACC BC

Svezak 4 – Kraljevi i proroci • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Svezak 5 – Izgnanstvo, povratak i Židovi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10

9120340 9120350

B III. kolo Tvrdi uvez. Sve u bojama. Format A4. [Usp. Periodičke publikacije KS: Biblija u stripu]

BI BB CC-F D E ES IN KK

9450020 • STAROZAVJETNI JUNACI. Knjiga 2: Suci i kraljevi. »Biblija u stripu«.

Uvezani sveščići 8–13: Od sudaca do Salomona • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 9450030 • STAROZAVJETNI JUNACI. Knjiga 3: Počeci svijeta i proroci. 9450040 9450050 9450060 9450070 9450500

• • • • •

Uvezani sveščići 14–18 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 STAROZAVJETNI JUNACI. Knjiga 4: Žene, mudraci i ratovi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Novi zavjet. Strip (uvez br. 5) (Isus Krist – prvi dio) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Novi zavjet. Strip (uvez br. 6) (Isus Krist – drugi dio) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Novi zavjet. Strip (uvez br. 7) (Petar i Pavao) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Ćiril i Metod. Slavenski apostoli i prosvjetitelji. Strip s komentarom (RASPRODANO)

KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT

Katehetski priručnici (KP)

MN

Priručnici za učenike, roditelje i katehete

MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG

9130090 9130100 9130120 9130214 9130320 9130340 9130380 9130390 9130511 9130521 9130548

• • • • • • • • • • •

Z Ž Glazba Čestitke PP

24

9130550 • 9130568 • 9130570 • 9130586 •

Snaga susreta. Činiti istinu. Priručnik za mlade • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Snaga susreta. Muško i žensko stvori ih. Priručnik za mlade • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Praktični rad s Biblijom (RASPRODANO) Snagom Duha. Za potvrdu. Uvođenje u kršćanstvo mladih i odraslih• • • • • • • • • • • • •44 NIZ A–C: Kateheze za odrasle / D: Crkva u suvremenom svijetu • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Naša kateheza i II. vatikanski sabor • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Kongregacija za kler, Opći direktorij za katehezu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Ivan KARLIĆ, Ususret Bibliji • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Ja sam put. Priručnik za katehete • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 110 Pozvani na slobodu. Priručnik za katehete • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 110 S Kristom u život. Udžbenik za katolički vjeronauk osmoga razreda osnovne škole • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 47 Njihovo je kraljevstvo nebesko. Priručnik odgojiteljima u vjeri za rad s djecom predškolske dobi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •84 Na putu vjere. Radna bilježnica za katolički vjeronauk četvrtoga razreda osnovne škole • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Svjetlom vjere. Udžbenik katoličkog vjeronauka za 4. razred srednje škole • • • • • • • 47 Životom darovani. Udžbenik katoličkog vjeronauka za 3. razred srednje škole • • • •46


kn kn

9130590 • Ivan KARLIĆ, »Vjerujem...«. Kateheze o katoličkoj vjeri • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9130600 • Ivan KARLIĆ, Sveti sakramenti. Susret s Isusom Kristom u sakramentima Crkve • 9130610 • Božo LUJIĆ, Proroci. Osoba, vrijeme, poruka • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9130620 Njemačka biskupska konferencija, Hod odraslih u vjeri. Katekizam za odrasle • • 9130630 Slavenka BARODA / Tanja MRAVAK / Žarka JERČIĆ, Sakramenti. Radni 9130640 9130651 • 9130660 • 9130670 • 9130680 • 9130690 • 9130700 • 9130710 • 9130720 •

90 • •90 • 110 • 190 • •

materijal vjeronaučnog sadržaja s vježbama spoznaje i opažanja• • • • • • • • • • • • • • • • • 75 Slavenka BARODA / Tanja MRAVAK / Žarka JERČIĆ, Crkva. Radni materijal vjeronaučnog sadržaja s vježbama spoznaje i opažanja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 75 Ja sam put. Radna bilježnica za katolički vjeronauk petoga razreda osnovne škole • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 34 Za stolom ljubavi i pomirenja. Radna bilježnica za katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 34 Zajedno u ljubavi. Udžbenik za katolički vjeronauk sedmog razreda osnovne škole • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Ja sam put. Udžbenik za katolički vjeronauk petoga razreda osnovne škole • • • • • •40 Na putu vjere. Udžbenik za katolički vjeronauk četvrtoga razreda osnovne škole • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Pozvani na slobodu. Udžbenik za katolički vjeronauk šestoga razreda osnovne škole • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Pozvani na slobodu. Radna bilježnica za katolički vjeronauk šestoga razreda osnovne škole • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 32 Za stolom ljubavi i pomirenja. Udžbenik za katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36

ACC AC A CC CC BC B C B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM

Koncil (KC)

TR

Zbirke koncilskih i pokoncilskih dokumenata. Format 12 × 20. Broširano.

VT 9140013 • Dokumenti Drugoga vatikanskog koncila • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9140031 • Socijalni dokumenti Crkve. Sto godina katoličkoga socijalnog nauka.

9140040 9140070 9140080 9140090

• • • •

• • • • • • • • •

330

Dokumenti crkvenog učiteljstva o društvenim pitanjima od pape Lava XIII. do danas. (RASPRODANO) Svjetovni instituti. Crkveni dokumenti (RASPRODANO) Bonaventura DUDA, Koncilske teme (RASPRODANO) Direktorij o pučkoj pobožnosti i liturgiji (RASPRODANO) Papinsko vijeće »Iustitia et pax«, Kompendij socijalnog nauka Crkve• • • • • • • • • • • • 160

ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

25


kn

ACC BC B BI BB CC-F D E ES

Bono Zvonimir ŠAGI, Prag na trag. 40 godina II. vatikanskog koncila • • • • • • • • • • • • •40 Giuseppe ALBERIGO, Kratka povijest Drugog vatikanskog koncila• • • • • • • • • • • • • • •90 Joseph RATZINGER, Koncil na putu. Osvrt na drugo zasjedanje • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 Joseph RATZINGER, Prvo zasjedanje Drugoga vatikanskog koncila. Osvrt • • • • • • • 35 Knut WENZEL, Mala povijest Drugoga vatikanskog koncila • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 110 Joseph RATZINGER, Rezultati i problemi trećega koncilskog zasjedanja • • • • • • • • • 35 Joseph RATZINGER, Posljednje koncilsko zasjedanje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 Papinsko vijeće za kulturu, Vjera i kultura. Antologija tekstova papinskog učiteljstva od Lava XIII. do Ivana Pavla II. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •420 9140180 • Anton TAMARUT, Biskup Karmelo Zazinović na Drugom vatikanskom koncilu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80

9140100 9140110 9140120 9140130 9140140 9140150 9140160 9140170

• • • • • • • •

IN KK KP KC KK L LI LI LP MK M K KK MKK MKL MK M K KL MD MD

Kršćanski klasici (KK)

MT MT

Tekstovi klasičnih kršćanskih pisaca i studije o tim piscima. Format 14,5 × 20. Broširano. Kod kapitalnih i sabranih djela tvrdi uvez i format 17 × 24.

MN MN MA MAC M AC AC PL P L PEV P PE EV E V PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

26

9150042 • Aurelije AUGUSTIN, Ispovijesti /tvrdi uvez/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9150050 • Dietrich BONHOEFFER, Otpor i predanje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9150070 • Aurelije AUGUSTIN, O državi Božjoj (De civitate Dei). Svezak I. Knjiga I–X. 9150080 9150140 9150170 9150190 9150201 9150210 9150220 9150230 9150240 9150250 9150260 9150270 9150281 9150300

• • • • • • • • • • • • • •

80 30

• • • • • • •

• • • • • • •

Latinski i hrvatski. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •360 Aurelije AUGUSTIN, O državi Božjoj (De civitate Dei). Svezak II. • • • • • • • • • • • • • • • • •360 Redovnička pravila• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 95 Toma AKVINSKI, Suma protiv pogana. Svezak I. (RASPRODANO) Sveti ALBERT VELIKI, Nastupno predavanje o cijeloj Bibliji • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Maksim ISPOVJEDALAC, O Božjem čovjekoljublju • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Toma AKVINSKI, Suma protiv pogana. Svezak II. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 110 Aurelije AUGUSTIN, O državi Božjoj (De civitate Dei). Svezak III. • • • • • • • • • • • • • • • •360 BONAVENTURA, Tria opuscula • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 450 Teodor MOPSUESTIJSKI, Katehetske homilije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 160 Otačka čitanja u molitvi Crkve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 160 Vesna BADURINA-STIPČEVIĆ / Vinko GRUBIŠIĆ, Jeronimove hagiografije • • • • • • • 120 Sveti Ljudevit Marija Grignion MONTFORTSKI, Duhovni spisi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140 Komplet O državi Božjoj (De civitate Dei) 1–3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •360 Anzelmo CANTERBURYJSKI, Zašto je Bog postao čovjekom. Cur Deus homo • • • 320


kn

ACC

NIZ »KARMELSKI IZVORI« 9150102 9150111 9150132 9150162 9150181

• • • • •

Terezija AVILSKA, Put k savršenosti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Edith STEIN, Znanost križa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Terezija AVILSKA, Zamak duše (RASPRODANO) Terezija AVILSKA, Moj život (RASPRODANO) Edith STEIN, Žena • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80

BC B BI BB CC-F

NIZ »OTAČKI IZVORI« 9150280 • Ivan DAMAŠČANSKI, Svečani govori o Djevici Mariji 9150290 • Sveti HILARIJE, Tumačenje evanđelja po Mateju • • • •

D • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

110 110

E ES IN

Likovi (L) Biografije i hagiografije u esejističkoj, znanstveno-po pu larnoj, romansiranoj ili memoarskoj obradi. Broširano. Format 14 × 20.

KK KP KC KK

9160020 9160030 9160042 9160050 9160060 9160070 9160080 9160090 9160120 9160141 9160150 9160160 9160170 9160180 9160190 9160200 9160210 9160230 9160240 9160250 9160260 9160270

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

František DVORNIK, Sveti Vojtjeh Adalbert. Svetac Bijelih Hrvata • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Charles LEPETIT, Igra s Bogom: Charles de Foucauld (RASPRODANO) Ljudima prijatelj. Leopold Bogdan Mandić – svetac pomirenja (RASPRODANO) Franc GRIVEC, Sv. Ćiril i Metod – slavenski blagovjesnici (RASPRODANO) Mala sestra MAGDALENA OD ISUSA, Iz Sahare u cijeli svijet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Kathryn SPINK, Brat Roger i Taizé • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Stjepan KRPAN, Gradišćanski portreti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Život sv. Bazilija (RASPRODANO) Georg POPP, Velikani vjere (RASPRODANO) Vladimir STANKOVIĆ, Zapisi o kardinalu Šeperu• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Mario SGARBOSSA, Zagrepčanin o. Aleksa Benigar – franjevac misionar u Kini • • • • 50 Christian FELDMANN, Ivan XXIII. – Njegova ljubav - njegov život (RASPRODANO) Odvažna i milosrdna žena sestra Ivana Slava Stakor • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Gereon GOLDMANN, Sjene smrti – svjetlo utjehe (RASPRODANO) Angelika DAIKER, Prijeđene granice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Kardinal Kuharić u hrvatskom iseljeništvu – Južna Afrika • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Suradnici u ostvarivanju kraljevstva Kristova (RASPRODANO) Marica STANKOVIĆ, Izazov Kristova Kraljevstva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Anselm GRÜN, Sveti Benedikt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Kardinal Kuharić u hrvatskom iseljeništvu – Južna Amerika (RASPRODANO) Mario SPINELLI, Žena riječi (RASPRODANO) Silvio VISMARA, Fra Bonifacije Pavletić (RASPRODANO)

L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

27


kn

ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC

9160280 • Ines KEZIĆ, Hermina Gantert • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9160290 • A. de REMIREMONT, Imala je dušu djevice i srce majke • • • • • • • • • • • 9160300 • Vladimir STANKOVIĆ, Kardinal Kuharić u hrvatskom iseljeništvu – 9160310 9160320 9160330 9160340 9160350 9160361 9160370 9160380

• • • • • • • •

9160390 9160400 9160420 9160430 9160440 9160450 9160461 9160470 9160480 9160490 9160500 9160510

• • • • • • • • • •

KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

50 50

Sjeverna Amerika • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Miguel DOLZ, Sveti Josemaria Escriva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Martin MAIER, Oscar Romero • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Stella TAMHINA (prir.), Marica Stanković. Životopis i bibliografija (RASPRODANO) Neda HRČKO, Obična neobičnost • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Angelo MONTONATI, Tajna sestre Ništice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Andreas ENGLISCH, Ivan Pavao II. Tajna Karola Wojtyle • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 Valéry LARBAUD, Pod okriljem svetoga Jeronima zaštitnika prevoditelja • • • • • • • •40 Vladimir STANKOVIĆ, Kardinal Kuharić u hrvatskom iseljeništvu – Zapadna Europa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140 Heinz-Joachim FISCHER, Benedikt XVI. – portret • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Pietro CARRAZZA, Bonifacije učitelj savršenosti• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 IVAN XXIII., Dnevnik duše. I ostali pobožni spisi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 185 Christian FELDMANN, Henri Nouwen. Vjera – to je čežnja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Christian FELDMANN, Brat Roger, Taizé − Življeno povjerenje • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Petar RUNJE, Branka Perković (1925.–1949.) Jedan Bogu posvećen život• • • • • • • • • 150 Zvonimir GAVRANOVIĆ, In Search of Cardinal Stepinac • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 110 Jacques LE GOFF, Sveti Franjo Asiški (RASPRODANO) Pierre RICHÉ, Kratki životopis svetoga Bernarda • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Ewa K. CZACZKOWSKA, Sestra Faustina • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 220 Stefano CAMPANELLA, Milosrđe u oca Pija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Colin DURIEZ, C. S. Lewis. Biografija prijateljstva (U PRIPREMI)

PL PEV

Liturgijska izdanja (LI)

PR

Službena izdanja tekstova obnovljene katoličke liturgije.

R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

28

9170020 9170031 9170040 9170051 9170060 9170070 9170090 9170100 9170110 9170120 9170172 9170200

• • • • • • • • • • • •

RIMSKI MISAL: Red čitanja. Nedjeljna čitanja A (RASPRODANO) RIMSKI MISAL: Red čitanja. Nedjeljna čitanja B • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 230 RIMSKI MISAL: Red čitanja. Nedjeljna čitanja C (RASPRODANO) RIMSKI MISAL: Red čitanja. Svagdanja čitanja I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 230 RIMSKI MISAL: Red čitanja. Svagdanja čitanja II • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 230 RIMSKI MISAL: Red čitanja. Svagdanja čitanja III • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 230 RIMSKI MISAL: Veliki tjedan• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 160 RIMSKI OBREDNIK: Red krštenja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 RIMSKI OBREDNIK: Red slavljenja ženidbe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 RIMSKI OBREDNIK: Red sprovoda • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 RED ČITANJA: Svetačka čitanja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 230 RIMSKI OBREDNIK: Red potvrde • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150


kn

9170231 • ZBOR ZA BOGOŠTOVLJE I DISCIPLINU SAKRAMENATA, Red bolesničkog 9170260 9170271 9170292 9170300

• • • •

9170310 9170330 9170340 • 9170391 • • •

9170411 9170420 9170431 9170432 9170440 9170450

• • • • • • • •

9170460 9170470 9170480 9170570

• • • •

9170580 • 9170600 •

pomazanja• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 RIMSKI OBREDNIK: Red pristupa odraslih u kršćanstvo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 250 RIMSKI OBREDNIK: Red pokore • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 RIMSKI MISAL. Službeno, konačno liturgijsko izdanje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •1000 RIMSKI MISAL SLAVENSKIM JEZIKOM: Čin misi s izbranimi misami. (Staroslavenski kanoni i izbor misa) (RASPRODANO) Molitve vjernih • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Euharistijske molitve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 Euharistijske procesije, kvatreni dani i prosni dani • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 ČASOSLOV. Novo izdanje u 4 sveska. (Prodaje se samo u kompletu) • • • • • • • • • • • • 800 BOŽANSKI ČASOSLOV. Svezak I: Došašće i božićno vrijeme BOŽANSKI ČASOSLOV. Svezak II: Korizma, Sveto vazmeno trodnevlje i vazmeno vrijeme BOŽANSKI ČASOSLOV. Svezak III: Vrijeme kroz godinu (1.–17. tjedan) BOŽANSKI ČASOSLOV. Svezak IV: Vrijeme kroz godinu (18.–34. tjedan) RIMSKI OBREDNIK: Blagoslovi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •380 RIMSKI MISAL: Zbirka misa o Blaženoj Djevici Mariji • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 RIMSKI MISAL: Evanđelistar (neuvezani) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1.000 RIMSKI MISAL: Evanđelistar s četveroevanđeljem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1.200 RIMSKI OBREDNIK: Red sprovoda (mali format) (RASPRODANO) Sveopće molitve vjernika 1 – Nedjelje A B C, svetkovine i blagdani, posebni dani • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 RIMSKI MISAL: Dodatak službenom izdanju (RASPRODANO) Sveopće molitve vjernika 2 – svagdani • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 LEKCIONAR (I. sv.): Nedjelje ABC i svetkovine Gospodnje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 730 ZBOR ZA BOGOŠTOVLJE I DISCIPLINU SAKRAMENATA, RIMSKI OBREDNIK: Egzorcizmi i druge prošnje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Sveopće molitve vjernika. Nedjelje ABC i svetkovine Gospodnje • • • • • • • • • • • • • • • 190 Franjevački časoslov – komplet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 800

ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL

Liturgijska pomagala (LP) Neslužbena, pastoralna izdanja liturgijskih tekstova, pomagala i tumača za narod i svećenike.

PEV PR R S

9180010 9180040 9180184 9180233 9180236 9180242 9180250 9180263 9180264 9180270 9180290

• • • • • • • • • • •

A. GRÜN, Sakramenti /komplet/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Misna knjiga za narod. Godina C • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Nedjeljni i blagdanski misal ABC • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140 MALI MISAL: Po Kristu i s Kristom (broširano) (RASPRODANO) MALI MISAL: Po Kristu i s Kristom (tvrdi uvez) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Obitelj pred Bogom (RASPRODANO) Zvijezdo mora. Molitvenik za pomorce (RASPRODANO) Oče, budi volja tvoja. Molitvenik (Mala slova) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Oče, budi volja tvoja. Molitvenik (Velika slova) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Stanislav PREPREK, Crkveni himni. Partiture • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Bonaventura DUDA, Sjeme je riječ Božja. Razmišljanja nedjeljna i blagdanska 2. Godina B • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50

TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

29


kn

ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC

9180300 • BISKUPSKI CEREMONIJAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9180310 • M.-L. KERREMANS, Molitve prije i poslije jela • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9180320 • Bonaventura DUDA, U plemenitu srcu. Razmišljanja nedjeljna i blagdanska. Godina C (RASPRODANO) 9180330 • Bonaventura DUDA, Sijač je Sin čovječji. Razmišljanja nedjeljna i blagdanska. Godina A (RASPRODANO) 9180340 • Slavimo Boga (s orguljskom pratnjom) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9180370 • Mato ZOVKIĆ, Markovo i Ivanovo evanđelje u našoj misi • • • • • • • • • • • • • • 9180380 • Vladimir ZAGORAC, Božićni homilijar (Liturgijske propovijedi božićnog

KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR

9180390 9180400 9180410 9180420 9180430 9180440 9180450 9180460 9180470 9180480 9180490 9180500 9180511 9180520

• • • • • • • • • • • • • •

9180530 •

R S

9180540 • 9180550 •

TM TR

9180560 • 9180570 •

VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

30

9180580 9180590 9180600 9180610 9180620 9180630 9180640

• • • • • • •

• • • • • • • •

140 30

• • • • • • • • •

• • • • • • • •

380 50

• • • • • • • • •

kruga crkvene godine)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Vladimir ZAGORAC, Vazmeni homilijar• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Vladimir ZAGORAC, Nedjeljni homilijar (RASPRODANO) Vladimir ZAGORAC, Blagdanski i sakramentalni homilijar • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Mali časoslov • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 Anselm GRÜN, Krštenje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Anselm GRÜN, Ženidba • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Anselm GRÜN, Potvrda • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Anselm GRÜN, Euharistija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Anselm GRÜN, Ispovijed• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Anselm GRÜN, Bolesničko pomazanje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Anselm GRÜN, Sveti red • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Opća uredba (Iz trećega tipskog izdanja Rimskog misala) (RASPRODANO) Adalbert REBIĆ, Homilije za liturgijsku godinu B • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Carroll STUHLMUELLER, Biblijska razmatranja za vrijeme kroz godinu (1.–9. tjedan) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 Carroll STUHLMUELLER, Biblijska razmatranja za vrijeme kroz godinu (10.–22. tjedan) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 Anton ŠULJIĆ, Vjerovati radosti. Liturgijske poetske meditacije • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 Carroll STUHLMELLER, Biblijska razmatranja za vrijeme kroz godinu (23.–34. tjedan)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 Vladimir ZAGORAC, Himni rimskog časoslova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Carroll STUHLMELLER, Biblijska razmatranja za došašće i božićno vrijeme (RASPRODANO) Adalbert REBIĆ, Homilije za liturgijsku godinu C (RASPRODANO) Carroll STUHLMUELLER, Biblijska razmatranja za vazmeno vrijeme• • • • • • • • • • • • • • 50 Joseph RATZINGER, Božji sjaj u našem vremenu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 Carroll STUHLMUELLER, Biblijska razmatranja za korizmu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Adalbert REBIĆ, Homilije za liturgijsku godinu A (RASPRODANO) Herbert HAAG, Uskrsnuti-postati slobodan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Anđelko IGREC, Zaklone moj, utvrdo moja. Psalmi uglazbljeni za svečaniju liturgiju • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40


kn kn

9180650 • Bono Zvonimir ŠAGI, Riječ Božja u promišljanju trenutka. Homilije u 9180660 • 9180670 9180680 9180690 9180700 9180710 9180720 9180740 9180750 9180760 9180770 9180780 9180790 9180800 9180810 9180830 9180840

• • • • • • • • • • • • • • •

nedjelje i blagdane A B C • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 250 Karl-Heinrich BIERITZ, Crkvena godina. Svetkovine, blagdani i spomendani u povijesti i danas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Godišnji blagoslov obitelji u njihovim domovima • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Bono Zvonimir ŠAGI, Svaki dan u zrcalu Božje riječi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •200 Preklopnik – Tvoja prva sveta pričest • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 Preklopnik – Tvoja sveta potvrda • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 Preklopnik – Tvoja prva sveta ispovijed • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 Prepusti Gospodinu putove svoje. Psalmi uglazbljeni za svečaniju liturgiju • • • • • •60 Uspomena na sveto krštenje. Primi svjetlo Kristovo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 Uspomena na prvu svetu pričest. Živi kruh što život daje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 Uspomena na sakrament svete potvrde. Svi smo mi jednim Duhom napojeni • • • • 3 Uspomena na sakrament svete ženidbe. I dvoje njih bit će jedno tijelo • • • • • • • • • • 3 Miroslav MARTINJAK (prir.), Muka po Luki • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Miroslav MARTINJAK (prir.), Muka po Mateju • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Miroslav MARTINJAK (prir.), Muka po Marku • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Miroslav MARTINJAK (prir.), Muka po Ivanu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Božo LUJIĆ, Naviještati Boga milosrđa u današnjem vremenu • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Priručni liturgijski kalendar. Vodič za bogoslužje riječi i časova – godina A (2016./2017.). • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20

ACC AC A CC C C BC BC B BII B BB BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP

Mala knjižnica »Kane« (MKK) Popularno nabožno, zabavno i poučno štivo. Broširano. Format 11,5 × 18. 9190021 9190040 9190090 9190170 9190210 9190260 9190270 9190280 9190351 9190360 9190370 9190380 9190390

• • • • • • • • • • • • •

Krštenje vašeg djeteta. Priprava na krštenje. Ilustrirano • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Vaše vjenčanje. Priprava za vjenčanje. Ilustrirano • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Josip TURČINOVIĆ, Katolička Crkva u južnoslavenskim zemljama • • • • • • • • • • • • • • • 27 Mara ŠVEL GAMIRŠEK, Ovim šorom Jagodo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Ante JAKŠIĆ, Pod pješčanim satom • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Josip PAŠIĆ, Najobičniji muškarac • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Ivan PREGELJ, Plovan pre Šime. Roman • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Elvira ROCCA, Neudate • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 E. i J. RÖTZER, Prirodno reguliranje začeća • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •46 Ljiljana MATKOVIĆ, U zemlji živih • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Vinko FUGOŠIĆ, Znancima u pohode. Putopisi. Ilustrirano • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Ivan MARINOV, Oproštaj Jurka Križanića i Bogdan Leopold Mandić. Igrokazi • • • • 27 Dragica ŠUTEJ, Dobrotvorke • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27

MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

31


kn

ACC AC CC C BC BC B BII B BB BB CC-F CCCC C-F D E ES ES IIN N KK KK KP K P KC KC KK K K L LII

9190400 • Zdenka MILETIĆ, Glazbena zrnca iz Bosne • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9190410 • Zdenka MILETIĆ, Jeka s hercegovačkoga krša (RASPRODANO) 9190420 • Juraj B. MARUŠIĆ, Prsten. Pripovijesti iz sredine šestoljetnog života Poljičke seljačke republike (RASPRODANO) 9190440 • Aimé DUVAL, Zašto je noć bila tako duga (RASPRODANO) 9190470 • Rafael ROMIĆ, Sloboda kao sudbina • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9190490 • Iris SUPEK, Ja sam tvoja Maglica (RASPRODANO) 9190501 • Jadranka BRNČIĆ, Anđeli (RASPRODANO) 9190510 • Ivan GOLUB, Moji Božići • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9190520 • MAJKA TEREZIJA, Srce puno ljubavi (RASPRODANO) 9190530 • Stjepan LICE, Nevidljive priče (RASPRODANO) 9190540 • S. Tereza ZUKIĆ, Božji skateboard (RASPRODANO) 9190550 • Jacques DUQUESNE, Kako sam unucima tumačio Boga • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9190560 • Emanuelle HUISMAN-PERRIN, Kako sam svojoj kćeri tumačila smrt • • • • • • • • • 9190570 • Alain QUILICI & Denis LA BALME, Zašto se vjenčati kad već živimo zajedno 9190584 • Obiteljska knjižica • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9190590 • Helmut KRÄTZL, Darovano vrijeme. O umijeću starenja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9190600 • Christoph Gerhard, Astronomija i duhovnost • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9190610 • Gerhard VOSS, Astrologija – kršćanski • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9190620 • Mirko Juraj MATAUŠIĆ, Svaka se ulica zove Strasse. Bilješke iz tuđine • • • • • • • 9190630 Boženka BAGARIĆ, Danteov hodočasnik. Zapisi iz Rima • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • •

27

• • • • •

27

• • • • •

36

36 36 • 70 • 20 •80 • 70 • 95 •80 •90

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

LP MKK

Mala knjižnica »Liturgijsko-pastoralnog listića« (MKL)

MKL MD MT MN

9200023 • Listić za krštenje • • • • • • • • • • • • • • 9200031 • Listić za sakrament pomirenja•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3 3

MAC

Male monografije

PL PEV PR

9210102 • Adalbert REBIĆ, Vodič po Svetoj zemlji • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9210210 Božo LUJIĆ, Tragovima biblijskih prostora i događaja. Biblijsko-teološki i

• • • • • • •

50

povijesno arheološki uvidi i poruke • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190

R S

Media (MD)

TM

Kratki poetski i duhovni tekstovi tiskani u minijaturnom formatu (7,5 × 11 cm).

TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

32

9220011 9220021 9220031 9220040 9220050 9220060 9220071 9220081

• • • • • • • •

Romano GUARDINI, Križni put • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Pjesma nad pjesmama • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Silvije Strahimir KRANJČEVIĆ, Anđeo bola • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18 Ivan GUNDULIĆ, Suze sina razmetnoga • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Milivoj SLAVIČEK, Nastanjen uvijek • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Ivan MAŽURANIĆ, Smrt Smail-age Čengića (RASPRODANO) Izidor POLJAK, Ognjevi duše • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18 Đuro SUDETA, Mor. Fantastična pripovijest • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18


kn

9220090 9220101 9220111 9220120 9220130 9220140 9220150 9220161 9220170 9220180 9220191 9220200 9220210 9220220 9220230

• • • • • • • • • • • • •

Đuro SUDETA, Sveta žrtva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 Halil DŽUBRAN, Pijesak i pjena • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18 Antun Branko ŠIMIĆ, Molitva na putu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18 Ivo LENDIĆ, Angelusi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 Ljubo WIESNER, Blago veče • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 Tin UJEVIĆ, Mistički prostor noći (RASPRODANO) Marko MARULIĆ, Od začetja Isusova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18 Antun Gustav MATOŠ, Notturno • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18 Ivan Goran KOVAČIĆ, Ognji i rože • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18 Petar PRERADOVIĆ, Putnik (RASPRODANO) Nikola ŠOP, S mojim Isusom • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18 Janko BUBALO, Naša užina. Izabrane pjesme • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 Rajmund KUPAREO, Balada o Gospinim pčelama. Izabrane pjesme • • • • • • • • • • • • • • 35 Dragutin DOMJANIĆ, K suncu prosi vsaka roža. Izabrane pjesme • • • • • • • • • • • • • • • • 35 Brne KARNARUTIĆ, Vazetje Sigeta grada • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30

ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK

Metanoja (MT) Kraći meditativni tekstovi i svjedočanstva o proživljavanju vjere i kršćanskih misterija.

Romano GUARDINI, Pred Boga bez krinke • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Edith STEIN, Misterij Božića (RASPRODANO) Romano GUARDINI, Uvod u molitvu (RASPRODANO) Raymond PANIKKAR, Misterij Uskrsa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Zajedništvo Duha. Molitvena osmina za jedinstvo kršćana 1971.• • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 René VOILLAUME, U što je vjerovao Charles de Foucauld (RASPRODANO) Tomislav J. ŠAGI-BUNIĆ, Izazov starih • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Adalbert REBIĆ, Oče naš, molitva Gospodnja (RASPRODANO) René VOILLAUME, Duhovne vježbe u Vatikanu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Ivan GOLUB, Od kompromisa do ljubavi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Jörg ZINK, Kako danas moliti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Kristološka mariologija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Anton BENVIN (prir.), Niste više stranci • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Vjekoslav BAJSIĆ, Strah za granicu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Bonaventura DUDA, Svijeta razveselitelj (IV. izdanje) (RASPRODANO) Ljudevit RUPČIĆ, Pravi Bog i pravi čovjek • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Nicolas HERMAN, Bog na dohvat duše (RASPRODANO) Dietmar LAMPRECHT, Grad na gori. Franjo, Assisi i naše vrijeme • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Mak SRĐANAC, Jona na raskršću • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Klemens TILMANN / H.-T. von PEINEN, Kršćanska meditacija: Bit i stupnjevi • • • • • 30 Klemens TILMANN / H.-T. von PEINEN, Kršćanska meditacija: Vježbe i tekstovi • • • 30 Klemens TILMANN / H.-T. von PEINEN, Kršćanska meditacija: Uvod i osnovna iskustva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 9230720 • Klemens TILMANN / H.-T. von PEINEN, Kršćanska meditacija: Daljnji koraci i drugi putovi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 9230760 • Pohvala Bogorodici i Kristu čovjekoljupcu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30

9230010 9230020 9230050 9230100 9230190 9230240 9230260 9230300 9230350 9230420 9230432 9230470 9230510 9230560 9230590 9230600 9230640 9230660 9230670 9230690 9230700 9230710

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

33


kn

ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

34

9230771 9230780 9230810 9230824 9230840 9230850 9230860 9230880 9230900 9230920 9230930 9230950 9230960 9230970 9230980 9230990 9231000 9231010 9231020 9231040 9231060 9231070 9231080 9231090 9231100 9231110 9231120 9231160 9231170 9231180 9231190 9231200 9231210 9231220 9231230 9231241

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Zvonimir KUREČIĆ (ur.), Ispovijesti ruskog hodočasnika svojem duhovnom ocu • • • 30 Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Euharistijski put sv. Leopolda B. Mandića (RASPRODANO) Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Kršćanstvo ne može biti umorno • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Tomislav IVANČIĆ, Susret sa živim Bogom • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Heinrich SCHLIER, Gospodin je blizu. Adventska razmišljanja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Ante KRESINA, Svitanje iza Golgote• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 René VOILLAUME, Kao u Nazaretu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Carlo Maria MARTINI, Kako naučiti moliti (RASPRODANO) Josip BALOBAN, Čovjek kao voljeno biće • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Lush GJERGJI, Živjeti, ljubiti, služiti (RASPRODANO) Leonardo BOFF, Čovjekom posta. Božićno razmatranje (RASPRODANO) Phil BOSMANS, Taj nevjerojatni Bog (RASPRODANO) Lush GJERGJI, Glas šutnje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Bonaventura DUDA, (ur.), Mudrost pred Bogom (godina A) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Bonaventura DUDA, Isusov Križni put (RASPRODANO) RAHNER – HERMAN, Siromašni poradi Kraljevstva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Hans Urs von BALTHASAR, Krunica (RASPRODANO) Ljudevit RUPČIĆ, Vjerujem u Isusa Krista • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Henri J. M. NOUWEN, Isus smisao mog života (RASPRODANO) Carlos MESTERS, Evo, sve činim novo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Stjepan LICE, Dobra sreća (RASPRODANO) Vjekoslav BAJSIĆ, Ekologija slobode • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 Vjekoslav BAJSIĆ, Obrnuto vrijeme • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 Stjepan LICE, Otkriće blizine (RASPRODANO) Lush GJERGJI, Pobjeda križa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Još nam uvijek govore. Izabrani nagovori J. Turčinovića, J. Fućaka i V. Bajsića • • • • 30 Lush GJERGJI, Ljubav nije ljubljena • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Josip TURČINOVIĆ, Glas iz Ranjenog. Sv. 1. Uvođenje u Kristovo otajstvo • • • • • • • • 50 Ch. DOHMEN, Božić i Stari zavjet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Stjepan LICE, Na putu bez odlaska (RASPRODANO) Lush GJERGJI, Zraka Božje ljubavi (RASPRODANO) Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Živjeti Kristovim Duhom Svetim • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Joseph RATZINGER, Slike nade (RASPRODANO) Josip TURČINOVIĆ, Glas iz Ranjenog. Sv. 2. Vrijeme Duha – vrijeme Crkve • • • • • • •80 Bonaventura DUDA, Razmišljam o Alojziju Stepincu (RASPRODANO) Henri J. M. NOUWEN, Povratak izgubljenog sina. (u cijenu uključena mapa razglednica Rembrandt) (RASPRODANO)


kn

ACC BC B BI BB CC-F D E 9231250 9231260 9231270 9231280 9231290 9231300 9231311 9231320 9231330 9231340 9231350 9231360 9231370 9231380 9231390 9231401 9231411 9231420 9231430 9231441 9231452 9231464 9231470 9231481 9231490 9231500 9231510 9231521 9231530 9231543 9231550 9231560 9231570 9231580 9231591 9231600 9231610

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Karl RAHNER, Dar Božića (RASPRODANO) Jeronim SAVONAROLA, Nad psalmom: »Smiluj mi se Bože« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Josip TURČINOVIĆ, Glas iz Ranjenog. Sv. 3. U Očevoj kući • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Bonaventura DUDA (ur.), Mudrost za čovjeka (godina B) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Motriti lice Očevo• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Zdenko Tomislav TENŠEK, Slovo o Riječi života • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Anton TAMARUT, Smijem biti slab • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Anselm GRÜN, Duhovne vježbe u svakodnevici (RASPRODANO) Božo LUJIĆ, Iskre ljubavi iz Evanđelja (RASPRODANO) Ivica RAGUŽ, Credo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Lush GJERGJI, Pozvani na zajedništvo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Marica STANKOVIĆ, Žene u Evanđelju (RASPRODANO) Marica STANKOVIĆ, Pisma mladoj prijateljici • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Marica STANKOVIĆ, Sudionici muke Kristove • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Anton ŠULJIĆ, Čavli u ogradi (RASPRODANO) Anselm GRÜN, Kušati uskrsnu radost • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Henri J. M. NOUWEN, Kalež našega života • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Marica STANKOVIĆ, Adventska čežnja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Marica STANKOVIĆ, Dođi Duše radosti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Anselm GRÜN, Duhovnost odozdo (RASPRODANO) Stjepan LICE, Neka te sreća prati (RASPRODANO) Anselm GRÜN, 50 anđela za godinu (5. izdanje) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Mudrost dar odozgo (godina C) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Anselm GRÜN, Slike o Isusu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Majka TEREZIJA, Bog ljubi danas preko nas (RASPRODANO) Anna Maria VISSANI, Vazmeni identitet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Anton ŠULJIĆ, Dobri menadžer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Anselm GRÜN, Molitva kao susret • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Anselm GRÜN, Živjeti božićno (RASPRODANO) Anselm GRÜN, 50 anđela za dušu• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Fidelis RUPERT / Anselm GRÜN, Moli i radi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Romano GUARDINI, Tražiti lice Božje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Henri J. M. NOUWEN, Snaga njegove prisutnosti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Ivan GOLUB, Čežnja za licem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Joseph RATZINGER, Bog Isusa Krista • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Joseph RATZINGER, Božićni blagoslov • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Karl kardinal LEHMANN, Na putu u život • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50

ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

35


kn

ACC BC B BI

9231621 • Henri J. M. NOUWEN, Živjeti kao ljubljeni • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9231630 • Henri J. M. NOUWEN, U samoći. Tri razmatranja o kršćanskom životu 9231640 • Joseph RATZINGER, O smislu kršćanskog života. Tri adventske propovjedi (RASPRODANO) 9231651 • Henri J. M. NOUWEN, Živjeti – ovdje i sada. Duhovna razmišljanja

BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL

9231660 9231670 9231680 9231690 9231700 9231710 9231720 9231701 9231730

• • • • • • • • •

9231740 • 9231750 • 9231760 • 9231770 • 9231780 • 9231790 • 9231800 9231810 9231820 9231830

• • • •

9231840 • 9231850 •

PEV PR R S TM TR

9231860 9231871 9231880 9231890 9231900 9231910 9231920

• • • • • • •

9231931 9231940 9231950 9231960 9231970 9231980 9231990 9232000

• • • • • • •

VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

36

60 50

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

za svaki dan u godini • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Anton ŠULJIĆ, Misterij časa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Dario MILETIĆ, Priča s dva bisera • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 110 Ante GRBEŠ, Ulomci duše • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Adalbert REBIĆ, Uz Božić - Biblijsko-teološka razmišljanja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Vjekoslav BAJSIĆ, Istrgnute misli• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Istrgnute misli • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 Josip TURČINOVIĆ, Istrgnute misli • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 Istrgnute misli /komplet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 195 Henri J. M. NOUWEN, O Kristovoj poniznosti. Kršćanski put poniznosti i duhovni život • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Henri SANSON, Duhovni put starosti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Henri J. M. NOUWEN, U Isusovo ime. Razmišljanja o kršćanskom vodstvu s vježbama za grupe i pojedince • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Kateřina LACHMANOVÁ, Snaga molitve zagovora • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Raniero CANTALAMESSA, Ovo je tijelo moje. Euharistija u svjetlu himana »Klanjam ti se smjerno« i »Zdravo tijelo« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Anton TAMARUT, Oduševljeno bez fanatizma • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Milan PUŠEC, Od monaha do prijatelja. Duhovni put Charlesa de Foucalda – brata Karla • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Pater CEYRAC, Moji su korijeni u nebu• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 BENEDIKT XVI., Misli o svećeništvu – izbor tekstova pape Benedikta XVI.• • • • • • • •60 Anselm GRÜN, Javljam vam velku radost. Božićna knjiga • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 75 Veronika PRÜLLER-JAGENTEUFEL, Nastavljati put prema jaslicama. Duhovni vodič kroz adventsko i božićno vrijeme • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Anton ŠULJIĆ, Sagraditi kuću. Meditacije i vrjednovanja kršćanske prisutnosti u svakodnevnici • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Christoph kardinal SCHÖNBORN, Našli smo milosrđe. Tajna božanskog milosrđa (RASPRODANO) Anselm GRÜN, Knjiga odgovora (RASPRODANO) Thomas MERTON, Život i svetost • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Anselm GRÜN, Što dolazi nakon smrti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 95 Anselm GRÜN, Visoko umijeće starenja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 130 Marco CÈ, Tvoje lice, Gospodine, ja tražim • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Anton ŠULJIĆ, Radost na dnu duše • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Gerhard LOHFINK, Molitva daruje domovinu. Teologija i praksa kršćanske molitve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Thomas MERTON, Duhovno vodstvo i meditacija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Bernhard KÖRNER, Božja prisutnost. Otkrivanje smisla euharistije• • • • • • • • • • • • • • • 100 Alois KOTHGASSER / Clemens SEDMAK, Izvori sreće • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Christoph BENKE, Mala povijest kršćanske duhovnosti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 Jean VANIER, Slomljeno tijelo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Jean VANIER, Isus dar ljubavi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Helmut KRATZL, Ali Bog je drukčiji. O patnji, smrti i uskrsnuću • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Anselm GRÜN, Anđeo stresa. I drugi nebeski glasnici za svaki dan (RASPRODANO)


kn kn

9232010 9232021 9232030 9232040 9232050 9232060 9232070 9232080 –

• • • • • •

Bernhard KÖRNER, Dobri razlozi za život u Crkvi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 Jaro KŘIVOHLAVÝ, O mudrosti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 Christoper O’DONELL, O Mariji • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 Anselm GRÜN, Ti si moj anđeo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Stjepan KUŠAR, Obične stvari i slobodni Bog • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 M. MATAUŠIĆ / S. PERAN, (prir.), Misli sedam dana • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Lush GJERGJI, Svećenik – Kristov učenik • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Josef DIRNBECK, Suze nemaju zadnju riječ. Putevi kroz žalovanje • • • • • • • • • • • • • • • 65 Marijan VALKOVIĆ, Etičko-moralna problematika. Uloga teologa (U PRIPREMI)

ACC AC A C BC B BII B BB BB CC-F CC CCC C F D E ES

Monografije (MN)

IN

Velika ilustrirana djela iz hrvatske i opće kršćanske sakralne baštine.

KK KP

9250090 • Vanda EKL, Gotičko kiparstvo u Istri. Fotografije Slobodan Tadić.

9250140 9250150 9250160 9250170 9250180 9250200 9250210 9250220 9250230 9250240 9250250 9250260 9250270 9250280

• • • • • • • • • • • • • •

9250290 • 9250300 •

Format 24 × 30. Str. LXXX + 164. Tvrdi uvez. Četvorobojan plastificirani ovitak. Suizdanje s Grafičkim zavodom Hrvatske. Engleska verzija. • • • • • • • • • • • • • • • 49 Košljun • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 J. DEPOLO, Josip Botteri Dini – hrvatski • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •99 J. DEPOLO, Josip Botteri Dini – engleski • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •99 J. DEPOLO, Josip Botteri Dini – njemački • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •99 Ana DEANOVIĆ, Kapela sv. Stjepana u Zagrebu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •99 »Ljubav je jaka kao smrt«. Veliki parovi u Bibliji • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 179 Biblija – Knjiga nad knjigama • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 229 Isus iz Nazareta u Betlehemu rođen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 179 Guy BEDOUELLE, Ilustrirana povijest Crkve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 229 Lush GJERGIJ, Velikani XX. stoljeća. Ljubav koja ne umire • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 169 Hrvojka MIHANOVIĆ-SALOPEK, Ante Starčević. Kipar, slikar, grafičar … • • • • • • • • • • 169 Lush GJERGJI, Majka ljubavi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 119 Fiorenzo FACCHINI, Postanak čovjeka i kulturna evolucija• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 149 Peter WALKER, Stopama svetoga Pavla. Ilustrirani vodič po Pavlovim putovanjima • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 139 J. R. PROTER, Izgubljena Biblija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 220 Nino NOVAK, Omišalj – Tragovi kršćanskog identiteta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 250

KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

37


kn

ACC

Monumenta artis Croatiae (MAC)

BC

Otvoren niz kapitalnih monografija o najznačajnijim djelima hrvatske likovne baštine. Format 26 × 34. Tvrdi uvez. Zaštitni plastificirani ovitak.

B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP

9260020 9260030 9260060 9260080 9260090 9260130 9260140 9260160 9260170 9260180 9260190 9260200 9260210 9260220 9260230 9260240

• • • • • • • • • • • • • • • •

Grgo GAMULIN, Slikana raspela – engleski • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 79 Grgo GAMULIN, Slikana raspela – njemački • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 79 Kruno PRIJATELJ, Dalmatinsko slikarstvo – njemački • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 79 Ivo PETRICIOLI, Škrinja sv. Šimuna – engleski • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 79 Ivo PETRICIOLI, Škrinja sv. Šimuna – njemački • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 79 DEANOVIĆ–ČORAK–GATTIN, Zagrebačka katedrala – hrvatski (RASPRODANO) Grgo GAMULIN, Bogorodica u staroj umjetnosti Hrvatske. II. izd. • • • • • • • • • • • • • • • • 79 PRIJATELJ–MAROEVIĆ–GATTIN, Katedrala u Splitu – hrvatski • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 79 PRIJATELJ–MAROEVIĆ–GATTIN, Katedrala u Splitu – engleski • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 79 PRIJATELJ–MAROEVIĆ–GATTIN, Katedrala u Splitu – njemački • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 79 Branko FUČIĆ, Vincent iz Kastva – hrvatski • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 79 Branko FUČIĆ, Vincent iz Kastva – talijanski • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 79 Branko FUČIĆ, Vincent iz Kastva – njemački • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 79 Anđelko BADURINA, Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj – hrvatski • • • • • • • • • • • • • • • • •99 Anđelko BADURINA, Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj – engleski • • • • • • • • • • • • • • • • •99 Anđelko BADURINA, Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj – njemački • • • • • • • • • • • • • • • •99

MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S

Polazišta (PL)

TM

Opsežniji tekstovi kršćanske refleksije na suvremena događanja. Broširano. Format 12,5 × 20.

TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

38

9270010 • Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Ali drugog puta nema. Uvod u misao 9270042 9270070 9270100 9270110 9270120 9270140

• • • • • •

II. vatikanskog sabora (III. izd.) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Joseph RATZINGER, Uvod u kršćanstvo (RASPRODANO) Emmanuel MOUNIER, Angažirana vjera (RASPRODANO) Giancarlo ZIZOLA, Utopija pape Ivana (RASPRODANO) M. D. CHENU / J. DUQUESNE, Intelektualac u slobodi• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Y. CONGAR / J. PUYO, Život za istinu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Vrijeme suodgovornosti 1 (II. izd.) • • • • • • • • • • • • • • • • • •80


kn

9270150 9270170 9270180 9270190 9270200 9270220 9270230 9270240 9270250 9270260 9270270 9270280 9270290 9270300 9270310 9270320 9270330 9270340 9270350 9270360 9270370 9270380 9270390 9270400 9270410 9270420

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

9270430 9270440 9270450 9270460

• • • •

9270470 • 9270480 •

Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Vrijeme suodgovornosti 2 (RASPRODANO) Karl-Heinz WEGER, Uvod u teološku misao Karla Rahnera • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Alexandre FAIVRE, Laici u počecima Crkve (RASPRODANO) Gustavo GUTIÉRREZ, Teologija oslobođenja• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Srećko BADURINA, Prema novoj zrelosti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Bono Zvonimir ŠAGI, Izazov otvorenih vrata • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 René COSTE, Političke zajednice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Comunita di CARESTO, Oženjeni sveci • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Jakov JUKIĆ, Lica i maske svetoga • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Marco GARZONIO, Carlo Maria Martini • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Prema civilizaciji ljubavi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Bono Zvonimir ŠAGI, Sa svjetiljkom vjere u društvenoj zbilji • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Bono Zvonimir ŠAGI, Da sol ne obljutavi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Stjepan BALOBAN, Izazovi civilnog društva u Hrvatskoj • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •48 Anton STRES, Sloboda i pravednost • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Željko MARDEŠIĆ, Svjedočanstva o mirotvorstvu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Karl LEHMANN, Vrijeme je da mislimo na Boga • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Joseph RATZINGER, Vjera – istina – tolerancija (RASPRODANO) Johann Baptist METZ, Politička teologija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 João Batista LIBÂNIO, Gustavo Gutiérrez. Teolozi dvadesetoga stoljeća • • • • • • • • • • 50 Helmut KRÄTZL, Nova radost zbog Crkve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Franco Giulio BRAMBILLA, Edward Schillebeeckx. Teolozi dvadesetoga stoljeća • • 65 Ignazio SANNA, Karl Rahner. Teolozi dvadesetoga stoljeća • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 56 Stjepan BALOBAN / Gordan ČRPIĆ, Društveni konsenzus u Hrvatskoj • • • • • • • • • • • •48 Helmut KRÄTZL, Zaustavljena u letu. Što mi sve nakon Koncila još nedostaje • • • • 70 Helmut HOPING / Jan HEINER TÜCK, Sablazan istine vjere. Teoški profil Josepha Ratzingera. Teolozi dvadesetoga stoljeća • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 56 Ilaria MORALI, Henri de Lubac. Teolozi dvadesetoga stoljeća • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 56 Silvano BIANCHETTI, Paul Tillich. Teolozi dvadesetoga stoljeća • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Mario ANTONELLI, Maurice Blondel. Teolozi dvadesetoga stoljeća • • • • • • • • • • • • • • • 50 Stjepan BALOBAN / Gordan ČRPIĆ (ur.), Socijalni kompendij: izazov i nadahnuće • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •48 Željko MARDEŠIĆ, Rascjep u svetome • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •200 M. D. CHENU, Teologija rada. Teolozi dvadesetoga stoljeća • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50

ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

39


kn

ACC C BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R

9270490 • Tomáš ŠPIDLÍK, Hodočasnikova duša • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9270500 • Johann Baptist METZ, Memoria passionis. Provokativni spomen

TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

40

110

u pluralističkom društvu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •200 9270520 • Ivan SUPIČIĆ, Za univerzalni humanizam. Prema potpunijoj čovječnosti • 9270530 Joseph RATZINGER – BENEDIKT XVI., Dogma i navještaj • • • • • • • • • • • • • • • • • 9270540 • Carmelo DOTOLO, Moguće kršćanstvo. Između postmoderniteta 9270560 9270550 9270570 9270580 9270590 9270600 9270610 9270620 9270630 9270640 9270650 9270660 9270680 9270690 9270710 –

S TM

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

180 180

i religioznog traganja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 160 Adriano FABRIS, Teologija i filozofija. Teolozi dvadesetoga stoljeća • • • • • • • • • • • • • •60 Pasquale GIUSTINIANI, Bernard Lonergan. Teolozi dvadesetoga stoljeća • • • • • • • • • 95 Edward SCHILLEBEECKX / Francesco STRAZZARI, Lice tvoje tražim • • • • • • • • • • • • • • 55 Stjepan BALOBAN / Gordan ČRPIĆ, Ljubav u istini u društvenim pitanjima • • • • • •60 Simone MORANDINI, Teologija i fizika. Teolozi dvadesetoga stoljeća• • • • • • • • • • • • • 95 Simone MORANDINI, Teologija i ekologija. Teolozi dvadesetoga stoljeća• • • • • • • • • 95 Jean DANIELOU, Bog i mi• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 130 Enrico COLOMBO, Albert Schweitzer. Teolozi dvadesetoga stoljeća • • • • • • • • • • • • • •80 Giacomo COCOLINI, Johann Baptist Metz. Teolozi dvadesetoga stoljeća • • • • • • • • 100 Sergio ROSTAGNO, Karl Barth. Teolozi dvadesetoga stoljeća • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 95 Giuseppe ACCORDINI, Wolfhart Pannenberg. Teolozi dvadesetoga stoljeća • • • • • •80 Monika LEISCH-KIESL, Eva kao drukčija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 Walter KASPER, Milosrđe. Temeljni pojam evanđelja – ključ kršćanskog života • • 160 Piero CODA, Sergej Bulgakov. Teolozi dvadesetoga stoljeća • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Giorgio PENZO, Friedrich Gogarten. Teolozi dvadesetoga stoljeća • • • • • • • • • • • • • • •90 Antonio FRANCO, Marie-Dominique Chenu. Teolozi dvadesetoga stoljeća (U PRIPREMI) NIZ »RAZGOVORI I SVJEDOČANSTVA«

9270700 9270720

Robert SARAH / Nicolas DIAT, Bog ili ništa. Razgovor o vjeri • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 220 Papa Franjo odgovara. Intervjui i tiskovne konferencije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190


kn

Priručna enciklopedija vjere (PEV) Kraći, zaokruženi i sustavni prikazi vjere i Crkava enciklopedijskog karaktera. Broširano. Format 11,5 × 17.

ACC BC B BI

9280010 9280020 9280050 9280070 9280080 9280100 9280110

• • • • • • •

Hubert JEDIN, Crkveni sabori (RASPRODANO) Amédée BRUNOT, Sveti Pavao i njegova poruka (RASPRODANO) Louis GARET, Mistika (RASPRODANO) Alain GUILLERMOU, Isusovci • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Jean BOISSET, Protestantizam – kratka povijest. (II. dopunjeno izd.) (RASPRODANO) Paul POUPARD, Vjera katoličke Crkve (RASPRODANO) O. Ante STANTIĆ, Karmelićani (RASPRODANO)

BB CC-F D E ES IN KK

Priručnici (PR) Shematska djela za temeljnu informaciju o pojedinim strukama teološko-filozofskog studija. 9290011 9290060 9290070 9290120 9290130 9290140 9290151 9290170 9290180 9290201 9290210 9290220 9290230 9290250 9290260 9290270 9290280 9290292 9290300 9290310 9290320 9290330 9290340 9290350 9290360 9290370 9290380 9290390 9290400

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

August FRANZEN, Pregled povijesti Crkve (RASPRODANO) Seksološke studije. Zborno djelo (II. izd.) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Biblijski leksikon (II. izd.). • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Max ZERWICK, Poslanica Efežanima • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Wilfrid J. HARRINGTON, Uvod u Novi zavjet (RASPRODANO) E. H. SCHILLEBEECKX, Krist sakrament susreta s Bogom • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Wilfrid J. HARRINGTON, Uvod u Stari zavjet (RASPRODANO) Wilfrid J. HARRINGTON, Uvod u Bibliju (RASPRODANO) Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Adalbert REBIĆ, Biblijske starine • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 W. KERN / F. NIEMANN, Nauka o teološkoj spoznaji • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 F. PORSCH, Mnogo glasova – jedna vjera • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Franjo ŠANJEK, Crkva i kršćanstvo u Hrvata• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 V. E. FRANKL, Liječnik i duša • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 F. FACCHINI, Stazama evolucije čovječanstva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Franjo ŠANJEK, Kršćanstvo na hrvatskom prostoru (II. izdanje) • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 J. MATANIĆ, Uvod u duhovnost • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Adalbert REBIĆ, Slovnica hebrejskog jezika s čitankom • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Juraj PAVIĆ / Tomislav Zdenko TENŠEK, Patrologija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 Vladimir ZAGORAC, Krist – posvetitelj vremena • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Franjo ŠANJEK, Osnove latinske paleografije hrvatskog srednjovjekovlja • • • • • • • • 30 Adalbert REBIĆ, Stvaranje svijeta i čovjeka • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Adalbert REBIĆ, Središnje teme Staroga zavjeta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Vladimir ZAGORAC, Kristova svećenička služba • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Ivan GOLUB, Milost• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 R. SCHNACKENBURG, Osoba Isusa Krista u četiri evanđelja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 A. GRABNER-HAIDER, Praktični biblijski leksikon • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 270 Vladimir ZAGORAC, Kristova otajstva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Vladimir ZAGORAC, Homiletika • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30

KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

41


kn

ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba

9290410 9290420 9290430 9290440 9290450 9290460 9290470 9290480 9290490 9290500 9290510 9290520 9290530 9290541 9290550 9290561 9290570

• • • • • • • • • • • • • • • • •

9290580 9290590 9290600 9290610 9290620 9290630 9290640 9290650 9290660 9290670

• • • • • • • • • •

Čestitke PP

42

9290680 •

Theodor SCHNITZLER, O značenju sakramenata • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Ivan DUGANDŽIĆ, Kako su nastala evanđelja (RASPRODANO) Joachim GNILKA, Teologija Novog zavjeta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 Franz COURTH, Bog trojstvene ljubavi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Norbert FISCHER, Čovjek traži Boga – filozofski pristup • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 128 Servais PINCKAERS, Pavlov i Tomin nauk o duhovnom životu • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Enciklopedija Biblije (RASPRODANO) Thomas SÖDING, Više od knjige • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 Horst BÜRKLE, Čovjek traži Boga – religijski pristup• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Nikola HOHNJEC, Umijeće biblijske mudrosti (RASPRODANO) Tomislav Zdenko TENŠEK, Kršćanstvo Istoka (RASPRODANO) Stjepan KUŠAR, Bog kršćanske objave • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Stjepan KUŠAR, Filozofija o Bogu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Nikola HOHNJEC, Djela proročka • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Luigi M. RULLA, Antropologija kršćanskog poziva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 Ivan KARLIĆ, Bogočovjek Isus Krist. I. Uvod u kristologiju (Tvrdi uvez)• • • • • • • • • • • •80 András M. TÓTH / Pavel MIKLUŠĆAK, Nije kao med i mlijeko – Bog nakon komunizma • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Wendelin KNOCH, Bog traži čovjeka (Objava, Pismo, Predaja) • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 Romano GUARDINI, Posljednje stvari • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Bono Zvonimir ŠAGI, Pastoral župne zajednice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Nikola HOHNJEC, Ulaz u svijet Biblije (RASPRODANO) Mali teološki leksikon • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 160 Ladislav NEMET, Kršćanska eshatologija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Nikola HOHNJEC, Biblija u prozi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 D. LAMBERT, Znanosti i teologija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Guy BEDOUELLE, Povijest Crkve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 128 Tomislav Zdenko TENŠEK, Asketsko monaška duhovnost otačkog razdoblja• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Vlado KOŠIĆ, Marija, majka Sina Božjega • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50


kn

ACC BC B BI BB CC-F D E ES 9290690 9290700 9290710 9290720 9290730 9290742 9290750 9290760 9290770 9290780 9290790 9290800 9290810 9290820 9290830 9290840 9290850 9290860 9290870 9290880 9290890 9290900

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

9290910 • 9290920 • 9290930 • 9290940 • 9290950 9290960 9290970 9290980 9290990

• • • • •

9291000 •

A. SCOLA / G. MARENGO / J. P. LOPEZ, Čovjek kao osoba • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Jakov MAMIĆ, Razvoj suvremene duhovnosti (RASPRODANO) Joachim GNILKA, Prvi kršćani• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 135 Joseph kardinal HOFFNER, Kršćanski socijalni nauk • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Ladislav NEMET, Teologija stvaranja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Božo LUJIĆ, Starozavjetni proroci • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Ivan DUGANDŽIĆ, Biblijska teologija Novoga zavjeta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Velimir BLAŽEVIĆ, Ženidbeno pravo Katoličke Crkve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Aldo Natale TERRIN, Uvod u komparativni studij religija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Franco IMODA, Razvoj čovjeka – psihologija i misterij • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Theodor SCHNITZLER, O značenju mise• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Libero GEROSA, Crkveno pravo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 160 Christoph SCHÖNBORN, Bog posla Sina svoga • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Romanus CESSARIO, Kreposti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Nikola HOHNJEC, Kasna i mudrosna Biblija (RASPRODANO) Adalbert REBIĆ, Odnos između Židova i kršćana kroz povijest • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Claudio MORESCHINI, Povijest patrističke filozofije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 320 Raymond E. BROWN, Uvod u Novi zavjet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 375 Benedetto TESTA, Sakramenti Crkve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Michele ARAMINI, Uvod u bioetiku • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •290 Fred B. CRADDOCK, Propovijedanje. Umijeće navještanja riječi danas • • • • • • • • • • • 160 Theodor SCHNITZLER, Što znači molitva časova. Pomoć za novi duhovni početak • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 Alfons DEISSLER, Psalmi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 310 Božo LUJIĆ, Božja vladavna kao svijet novoga čovjeka • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Renzo LAVATORI, Gospodin će doći u slavi. Eshatologija u svjetlu Drugoga vatikanskog koncila • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 Lothar LIES, Temeljni tečaj elumenske teologije. Od raskola do pomirenja. Modeli crkvenog jedinstva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 Nela Veronika GAŠPAR, Teološki govor o Duhu Božjem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Mario CIFRAK, Vježbenica grčkoga jezika Novoga zavjeta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Walter KASPER, Crkva Isusa Krista • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •240 Velimir BLAŽEVIĆ, Župe i župnici • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 95 M. Fumagalli Beonio BROCCHIERI / M. PARODI, Povijest srednjovjekovne filozofije. Od Boetija do Wyclifa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •390 Rino FISICHELLA, Uvod u fundamentalnu teologiju • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90

IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

43


kn

ACC CC CC BC BC B BI B BB BB CCCCCC C F CC-F D E ES ES IN KK KP KC KK L

Anto POPOVIĆ, Grčko-hrvatski rječnik novoga zavjeta. Sa statistikom grčkih riječi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 250 George AUGUSTIN, Pozvani na radost. Ohrabrenje za svećeništvo • • • • • • • • • • • • • 170 Rosino GIBELLINI, Kratka povijest teologije XX. stoljeća • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 170 Julien RIES, U potrazi za Bogom. Put religijske antropologije (U PRIPREMI)

9291010 9291020 9291030 9291040

LI LP

Riječ (R)

MKK

Omanji spisi s naglaskom na biblijskoj poruci. Broširano. Format 14 × 20.

MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

44

9300060 9300100 9300110 9300120 9300140 9300150 9300160 9300190 9300200 9300210 9300220 9300230 9300240 9300250 9300260 9300270 9300280 9300290 9300300 9300310 9300320 9300330 9300340

• Adalbert REBIĆ, Isusovo uskrsnuće • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Leo KRINETZKI, Savez Božji s ljudima – prema Starom i Novom zavjetu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

60 45 • 25 • 35 • 30 • 30 • 30 • 30 • 30 • 30 • 30 • 30 • 30 • 30 • 30 • 30 • 30 • 30 • 30 • 36 • 36 • 36 • 36

• • • • • • • • • • • • • • • •

Središnje teme Novog zavjeta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Adalbert REBIĆ, Prorok, čovjek Božji • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Adalbert REBIĆ, Blaženstva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Luis Alonso SHÖKEL, Današnji čovjek pred Biblijom• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Adalbert REBIĆ, Riječi života vječnoga • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Georg BRAULIK, Mojsijeva oporuka. Mali komentari Biblije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • H. MADL, Ako budete čuvali savez • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Helen SCHÜNGEL-STRAUMANN, Izrael i drugi. Mali komentari Biblije • • • • • • • • • • • D. ARENHOEVEL, Uspomena na očeve. Mali komentari Biblije • • • • • • • • • • • • • • • • • • R. SCHMID, S Bogom na putu. Mali komentari Biblije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Bonaventura DUDA, Savjest i obraćenje u Bibliji • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ivan DUGANDŽIĆ, Nova pravednost • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Jacob KREMER, Biblija riječ Božja za sve ljude • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Klaus KLIESCH, Djela apostolska • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ante KRESINA, O, Bože, žeže tvoja riječ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Adalbert REBIĆ, Amos – prorok pravde • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Georg ZIENER, Pravednost i mudrost • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Paul-Gerhard MÜLLER, Lukino evanđelje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Valentino SALVOLDI, Bog je veći od tvog srca• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Valentino SALVOLDI, Učitelj je ovdje i zove te• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Alice BAUM, Propovjednik i Pjesma nad pjesmama • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


kn

Božo LUJIĆ, Biblijska promišljanja sadašnjega trenutka • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Meinard LIMBECK, Markovo evanđelje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Nikola HOHNJEC, Novo stvaranje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Valentino SALVOLDI, Ljubav u Pjesmi nad pjesmama • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Bernhard LANG, Protiv ludosti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Ivan DUGANDŽIĆ, Pavao – svjedok i apostol Isusa Krista • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Felix PORSCH, Ivanovo evanđelje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Nikola HOHNJEC, Tri biblijske filozofije života• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Nikola HOHNJEC, Obitelj i njezine generacije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Ivan DUGANDŽIĆ, Snaga s izvora • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Adalbert REBIĆ, Prorok i njegova preljubnica • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Ilija ČABRAJA, »Ja sam kruh živi« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Jacques GUILLET, Isus Krist u našem svijetu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Eberhard BONS, Knjiga proroka Hošee• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Xavier LÉON-DUFOUR, Djelovati po evanđelju • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 François-Xavier DURRWELL, Krist, čovjek i smrt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Meinrad LIMBECK, Matejevo evanđelje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Gerhard LOHFINK, Posljednji dan Isusov. Što se uistinu dogodilo u muci Isusovoj?• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 9300530 • Jean Louis SKA, Božja riječ u ljudskim pripovijestima • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 9300540 • Adalbert REBIĆ, »U tebi će biti blagoslovljeni svi narodi«. Biblijsko-teološka razmišljanja uz tekstove iz Knjige Postanka • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80

9300350 9300360 9300370 9300380 9300390 9300400 9300410 9300420 9300430 9300440 9300450 9300460 9300470 9300480 9300490 9300500 9300510 9300520

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL

Spectrum (S)

MD

Biblioteka studenata Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Broširano. Format 11 × 17.

MT MN

9310040 • Ivan GOLUB, Najprije čovjek • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9310070 • Jeke jednoga Koncila. 20 godina nakon Koncila u Hrvatskoj. 9310080 9310090 9310100 9310110 9310120

• • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

75

Radovi bogoslovske tribine • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Ignace LEPP, Higijena duše • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Fanita ENGLISH, A bilo je tako dobro počelo... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 28 Amedeo CENCINI, Traženje nutarnjeg sklada (RASPRODANO) Alfred LÄNGLE, Osmišljeno živjeti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Valentino SALVOLDI, Tijelo to smo mi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36

MAC PL PEV PR R S TM

Teološke meditacije (TM) Kraći teološki spisi poznatih imena suvremene teologije o pitanjima vjere razloženima na čitaocima neposredan način. Format 11 × 20. Broširano.

TR VT ZG Z Ž

9320020 9320170 9320180 9320191

• • • •

Bonaventura DUDA / Dragutin KALAJDŽIĆ, Jesmo li sami na putu • • • • • • • • • • • • • • • 36 Ivica RAGUŽ (prir.), Vesperae sapientiae christianae 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Lorenz OBERLINNER, Zašto je Isus morao umrijeti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Anselm GRÜN, Za život u slobodi. Obredi čišćenja duše i tijela• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45

Glazba Čestitke PP

45


kn

ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R

9320200 9320210 9320220 9320230 9320240 9320250 9320260 9320270 9320280 9320290 9320300 9320310 9320320 9320330 9320340 9320350 9320360 9320370 9320380 9320390 9320400 9320410

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ivica RAGUŽ (prir.), Vesperae sapientiae christianae 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Hans Urs von BALTHASAR, Pojašnjenja• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Hans Urs von BALTHASAR, Nova pojašnjenja• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Hans Urs von BALTHASAR, Teologija povijesti – Kerigma i sadašnjost • • • • • • • • • • • 50 Vlado KOŠIĆ, Novo staro lice Boga • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Božo LUJIĆ, Kratki uvod u novozavjetnu poruku • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Gisbert GRESHAKE, Kratki uvod u vjeru u Trojedinog Boga • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 René GUITTON, Pisma Bogu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 110 Jean Marie LUSTIGER, Kako Bog otvara vrata vjere • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Ivica RAGUŽ (prir.), Vesperae sapientiae christianae 3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Joseph RATZINGER – BENEDIKT XVI., Kršćansko bratstvo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 Ivan IVANDA, Pričaj mi o Bogu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Joseph RATZINGER – BENEDIKT XVI., Vjera i budućnost • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 Dionizi TETTAMANZI, Ovo je naša vjera. Tumačenje Creda • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Hans Urs von BALTHASAR, Svećenička duhovnost • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 55 John NAVONE, Prema teologiji ljepote• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Hans Urs von BALTHASAR, Za Boga pripravan život • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Hans Urs von BALTHASAR, Istina je simfonična• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Ivica RAGUŽ, Šutnja – dokolica – molitva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Ivan IVANDA, Samoća vjere• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Hans Urs von BALTHASAR, Cjelina u odlomku. Vidovi teologije povijesti • • • • • • • • 150 Joseph RATZINGER – BENEDIKT XVI., Riječ Božja. Pismo – tradicija – služba • • • • • •90

S TM TR

Teološki radovi (TR)

VT

Stručne teološke analize, istraživanja i sinteze mo no graf skog karaktera. Broširano. Format 17 × 24.

ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

46

9330040 9330070 9330090 9330100 9330110 9330130

• • • • • •

Velimir BLAŽEVIĆ, Mješovite ženidbe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Objava i teologija. Zbornik o sv. Bonaventuri• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Velimir VALJAN, Moralni zakon situacije u perspektivi II. vatikanskog koncila • • • 25 Evangelizacija u našem vremenu i prostoru. Ekumenski zbornik• • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Bogorodica u Hrvata. Zbornik HMI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Tomislav IVANČIĆ, Kršćanstvo u traganju za identitetom • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25


kn

ACC BC B BI BI BB CC-F D 9330140 9330160 9330200 9330220

• • • •

9330230 9330240 9330250 9330260 9330270 9330280 9330290 9330300 9330310 9330320 9330330 9330340

• • • • • • • • • • • •

9330350 9330360 9330370 9330380 9330390 9330400 9330410

• • • • • • •

9330420 9330430 9330440 9330450 9330460

• • • • •

9330470 • 9330480 • 9330490 • 9330500 • 9330510 • 9330520 •

Božo LUJIĆ, Iskustvo Boga i čovjeka • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Isus Krist – jedini Spasitelj svijeta. Ekumenski zbornik • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Mile BABIĆ, Himan Fil 2,6-11 u kristologiji Teodoreta Cirskog • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Kiro STOJANOV, Povijesno pravni razvoj Katoličke Crkve bizantsko-slavenskog obreda (RASPRODANO) I. BELJAN, Radio i Kristov evanđeoski nalog • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Josip BALOBAN, Pastoralni izazovi Crkve u Hrvata • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 29 Josip BALOBAN, Djelovanje Crkve u novim društvenim okolnostima • • • • • • • • • • • • 50 Tomislav JOZIĆ, Obiteljski moral u Bosni• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Ivan DUGANDŽIĆ, Bog – sve u svemu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Adalbert REBIĆ (prir.), Marijin lik danas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Stjepan KUŠAR (prir.), Isus Krist Bogočovjek i Spasitelj • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Vlado KOŠIĆ, Teolog Franjo Ksaver Pejačević • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Stjepan BALOBAN, Etičnost i socijalnost na kušnji (RASPRODANO) Nikola HOHNJEC (prir.), Duh Sveti – Počelo kršćanskog života i djelovanja• • • • • • •80 Kršćanstvo i religije. Zbornik • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 O Kraljevstvu nebeskom – novo i staro. Zbornik radova u čast Bonaventuri Dudi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 Ljekarnica nebeska hrvatskoga naroda. Zbornik radova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Vlado KOŠIĆ (ur.), Marija i Presveto Trojstvo. Zbornik radova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Anton TAMARUT, Bog – otac i majka• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Božo LUJIĆ, Drugi – mogućnost ljubavi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Ivan DEVČIĆ, Bog i filozofija (RASPRODANO) Anto POPOVIĆ, Biblijske teme (RASPRODANO) Vlado KOŠIĆ (ur.), Marija u propovijedima hrvatskih katoličkih obnovitelja. Zbornik radova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Stjepan BALOBAN, Socijalni govor Crkve u Hrvatskoj • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 75 Thomas SÖDING, Pogled u prošlost radi budućnosti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Božo LUJIĆ, Isusova otvorena antropologija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Walter KASPER, Sakrament jedinstva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 Franjo Emanuel HOŠKO (ur.), O čovjeku i Bogu. Zbornik u čast Marijanu Jurčeviću • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Vlado KOŠIĆ (ur.), Mater Verbi Incarnati – Marija iz Nazareta prihvaća Sina Božjega u povijesti. Zbornik radova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 130 Milan ŠIMUNOVIĆ, Pastoral za novo lice Crkve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 170 Nela GAŠPAR (ur.), Tkivo kulture. Zbornik Franje Emanuela Hoška • • • • • • • • • • • • • • • 170 Mario CIFRAK / Nikola HOHNJEC (ur.), Neka iz tame svjetlost zasine! Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •200 Vlado KOŠIĆ (ur.), Alma refugii mater – Aljmaška majka od utočišta. Zbornik radova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 130 Franjo Emanuel HOŠKO (ur.), Djelatna Crkva. Zbornik Milana Šimunovića • • • • • • • 180

E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

47


kn

ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK

9330530 9330540 9330550 9330560

• • • •

KP KC

9330570 •

KK

9330580 • 9330590 •

L LI

9330600 •

L LP MKK MKK KK MKL KL MD MT

9330601 • 9330620 • 9330630 • 9330640 •

MN N MAC PL PEV

9330650 • 9330660 • 9330670 •

R

9330680 • 9330690 •

S

9330700 •

PR

TM

9330710 •

TR VT

9330720 •

ZG

9330730 •

Z Ž Glazba Čestitke PP

48

9330740 • 9330750 • 9330760

Nikola BIŽACA, Ogledi iz teologije religija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 160 Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Kristologija Prokla Carigradskog • • • • • • • • • • • • • • • • •200 Ignazio SANNA, Na strani čovjeka. Crkva i ljudske vrijednosti • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Ivica RAGUŽ (prir.), Teološka promišljanja o knjizi Isus iz Nazareta Josepha Ratzingera/ Benedikta XVI. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Josip GRBAC, Etičke dvojbe hrvatskog društva. O važnosti odgoja za moralne vrijednosti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •98 Željko TANJIĆ, Teologija pred izazovima sadašnjeg trenutka • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Anđelko DOMAZET, Život u dijalogu s Bogom. Teologija i praksa molitve u spisima Romana Guardinija. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 Vlado KOŠIĆ (ur.), Velika proteturica. Duhovna baština Dubrovnika posvećena Bogorodici. Zbornik radova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Gisbert GRESHAKE, Biti svećenik u ovom vremenu. Teologija – pastoralna praksa – duhovnost • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 Petar TOMAŠIĆ, Nezaposlenost u tranzicijskoj Hrvatskoj pod socijalno-etičkim vidom• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Marijan BIŠKUP, Ljudska prava • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Željko TANJIĆ / Tomislav KOVAČ / Branko MURIĆ (ur.), Teologijom svjedočiti i naviještati. Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Tomislavu Ivančiću • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •290 Milan ŠIMUNOVIĆ, Kateheza prvenstvena zadaća Crkve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •240 Philip A. ROLNICK, Osoba, milost i Bog • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 Petar LUBINA (ur.), Beata Virgo de miraculis. Štovanje Blažene Djevice Marije na području Gospićko-senjske biskupije. Zbornik radova • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Anto BARIŠIĆ, Teandrička kristologija Tomislava Janka Šagi-Bunića • • • • • • • • • • • • 120 P. BORDEYENE / L. VILLEMIN (prir.), Drugi vatikanski koncil i teologija. Perspektive za 21.stoljeće, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Silvija MIGLES, Teološka misao Marijana Valkovića u crkvenom i društvenom životu u Hrvatskoj • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140 Vlado KOŠIĆ (ur.), Ukazanja BDM između povijesti, vjere i teologije. Zbornik radova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Mario CIFRAK / Dario TOKIĆ (ur.), Da istina evanđenja ostane kod vas (Gal 2,5). Zbornik u čast prof. dr. sc. Ivana Dugandžića • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •290 Nikola BIŽACA, Ususret bratskom putovanju. Temelji i dijaloške perspektive teologije religija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Mislav KOVAČIĆ, Proces duhovne preobrazbe prema srednjovjekovnom anonimnom spisu Oblak neznanja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Nedjeljka s. Valerija KOVAČ, Personalno-relacijska paradigma teologije Josepha Ratzingera / Benedikta XVI. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 Kata s. Amabilis JURIĆ, Duhovnost vjeroučitelja laika u suvremenim hrvatskim crkveno-društvenim uvjetima • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 170


kn

ACC BC B BI BB CC-F D E 9330770 • Andrea FILIĆ, Efeška kristološka kontroverzija prema djelima

T. J. Šagi-Bunića. Od raskola (431.) do sjedinjenja (433.) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 9330780 • Christoph BÖTTIGHEIMER, Shvatiti vjeru. Teologija čina vjere • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 9330790 B. LUJIĆ / D. TEPERT (ur.), Bogu – gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26). Zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života • • 250 9330800 Marijan MANDAC, Krst i euharistija u novozavjetnoj i otačkoj predaji • • • • • • • • • 100 9330810 Marija PEHAR, Otajstvo Trojedinoga Boga u slikovnome izričaju • • • • • • • • • • • • • • • 170

ES IN KK KP KC KK L

Volumina theologica (VT) Biblioteka velikih sistematskih teoloških djela. Tvrdi uvez, ovitak u boji. Format 17 × 24. 9340010 9340020 9340030 9340060 9340070 9340090 9340100 9340110

• • • • • • • •

9340140 9340150 9340160 9340170 9340180 9340190 9340200 9340210 9340220 9340230 9340240 9340250 9340260 9340270 9340280

• • • • • • • • • • • • • • •

Xavier LÉON-DUFOUR (ur.), Rječnik biblijske teologije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •200 Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak III/1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •200 Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •200 Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Povijest kršćanske literature • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •200 Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak V • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •200 Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak VI/2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •200 Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Euharistija u životu Crkve kroz povijest • • • • • • • • • • • 140 Pat ALEXANDER i David ALEXANDER, Enciklopedijski biblijski priručnik. 2. dopunjeno izdanje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •340 Bernhard HÄRING, Kristov zakon. Svezak III. (RASPRODANO) Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak III/2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •200 Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak VI/1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •200 Religije svijeta. Enciklopedijski priručnik, III. izmijenjeno izdanje • • • • • • • • • • • • • • • • 320 Hans Urs von BALTHASAR, Mysterium paschale (RASPRODANO) Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak II. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •200 Vjekoslav BAJSIĆ, Granična pitanja religije i znanosti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 135 Rosino GIBELLINI, Teologija dvadesetog stoljeća (RASPRODANO) Vjekoslav BAJSIĆ, Filozofija i teologija u vremenu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 160 Vjekoslav BAJSIĆ, Život i problemi crkvene zajednice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 Vjekoslav BAJSIĆ, Dijalog, reagiranja, polemike • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 135 Bonaventura DUDA, U svjetlu Božje riječi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak IV. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •200 Rosino GIBELLINI, Teološke perspektive za XXI. stoljeće • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •200 Gianluigi PASQUALE, Teologija povijesti spasenja u XX. stoljeću• • • • • • • • • • • • • • • •290

LI LP MK M MKK K KK K MKL M KL MD MT MT MN M N MAC MA M A AC C PL PL PEV PE P EV E V PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

49


kn

ACC A AC CC CC BC B C B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI

9340290 9340300 9340310 9340320 9340330 9340340 9340350 9340360 – –

• • • • • • •

Enciklopedijski teološki rječnik• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 600 Marijan VALKOVIĆ, Doprinosi koncilskoj moralnoj teologiji. Svezak 1 • • • • • • • • • • 295 Josip TURČINOVIĆ, Misao vjere. Svezak 1• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 Josip TURČINOVIĆ, Odjeci vjere. Svezak 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 Lazaro IRIARTE, Povijest franjevaštva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 250 Hugh P. KEMP, Praktični vodič za svjetske religije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 Jean-Yves LACOSTE, Povijest teologije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 250 Marijan VALKOVIĆ, Postkoncilska obiteljska i moralna problematika. Svezak 2 • • • 295 Marijan VALKOVIĆ, Etičko-moralna problematika. Uloga teologa. Svezak 3 (U PRIPREMI) Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak VII (U PRIPREMI)

LP MKK

Znakovi i gibanja (ZG)

MKL MD

Događanja, procesi i gibanja u suvremenoj Crkvi i svijetu. Broširano. Format 11 × 18.

MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

50

9350071 • Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Svećenik - kome da služi • • • • • • • • • • • • • • • • 9350140 • Turizam zbližava narode. Radovi s I. simpozija o pastorizaciji turizma

• • • • • • • • • • •

45

u Zadru 1975. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 9350160 • René LAURENTIN, Karizmatička obnova u katoličkoj Crkvi • • • • • • • • • • • • • • • 9350180 • Bono Zvonimir ŠAGI, Na poprištu (pokoncilske) redovničke obnove • • • • • • 9350190 • Odgovornost Crkve u svijetu migracije. Radovi s 1. svjetskog kongresa za

• • • • • • • • • • • • • •

12 12

dušebrižništvo selilaca i turista • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 Bono Zvonimir ŠAGI, Traganje za novom crkvenom praksom • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 Giacomo DANESI, Hod Božji i Bog hoda • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 Jean-Marie MULLER, Strategija nenasilnog djelovanja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 Bono Zvonimir ŠAGI, Laici i svjetovna dimenzija Crkve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Lush GJERGJI, Živjeti s Kristom • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Lush GJERGJI, Ljubiti s Marijom • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Lush GJERGJI, Svjedočiti s Crkvom• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Franc RODÉ, Biti i opstati 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Franc RODÉ, Biti i opstati 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Agostino CASAROLI, Mučeništvo strpljivosti – Sveta Stolica i komunističke zemlje (1963.–1989.)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 9350351 • Jean VANIER, Sveta povijest osobe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •68 9350360 • S. BALOBAN / G. ČRPIĆ (ur.), O dostojanstvu čovjeka i općem dobru u Hrvatskoj • • • • 38 9350370 • S. BALOBAN / G. ČRPIĆ (ur.), O solidarnosti i supsidijarnosti u Hrvatskoj • • • • • • • • • 38 9350220 9350230 9350250 9350280 9350290 9350300 9350310 9350320 9350330 9350340

• • • • • • • • • •


kn

ACC BC B BI BB CC-F D E 9350380 9350390 9350400 9350410 9350420 9350430 9350440 9350450 9350460 9350480 9350490 9350500 9350510 9350520

• • • • • • • • • • • • • •

9350530 9350540 9350550 9350560 9350570 9350580 9350590 9350600

• • • • • • •

9350610 –

S. BALOBAN / G. ČRPIĆ (ur.), Hrvatska na putu europskih integracija • • • • • • • • • • • • 38 S. BALOBAN / G. ČRPIĆ (ur.), Kultura nedjelje i dostojanstvo radnika • • • • • • • • • • • • 38 Bono Zvonimir ŠAGI, Put i usput redovništva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Jean VANIER, Pronaći mir • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Jean VANIER, Zajednica i rast (RASPRODANO) Bono Zvonimir ŠAGI, Molitva i misli mira u vrijeme rata • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Jean VANIER, Postati čovjekom • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Silvana DRAGUN, Sloboda na kušnji • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Kardinal Josip BOZANIĆ, Blaženi Alojzije Stepinac. Baština koja obvezuje. • • • • • • 150 Giovanni BAZOLI, Pravednost i jednakost. Biblijski modeli. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Giovanni BAZOLI, Tržište i nejednakost • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Stjepan BALOBAN, Slobodni i ponosni u društvu. Kršćanin i svijet • • • • • • • • • • • • • • • 75 Stjepan BALOBAN, Između slobode i podložnosti. Kršćanin i svijet • • • • • • • • • • • • • • 75 S. BALOBAN / G. ČRPIĆ (ur.), O novim stvarima u suvremenoj Hrvatskoj. 120. obljetnica Rerum novarum • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Gregor Maria HOFF, Kritika religije danas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Roberto RUSCONI, Veliko odreknuće • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Papa FRANJO, Crkva milosrđa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Gordan ČRPIĆ / Mijo DŽOLAN (ur.), Slobodna nedjelja: kultura u nestajanju? • • • 70 Roberto RUSCONI, Upravljanje Crkvom. Pet izazova za papu Franju • • • • • • • • • • • • 110 Stjepan Baloban, Otvorimo prostore pozitivnome. Kršćanin i svijet • • • • • • • • • • • • • 75 Gerhard Ludwig MÜLLER, Siromaštvo. Izazov za vjeru • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Walter KASPER, Papa Franjo – revolucija nježnosti i ljubavi. Teološki korijeni i pastoralne perspektive • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Rino FISICHELLA, Znaci jubileja. Hodočašće, grad Petra i Pavla, Sveta vrata, ispovijest vjere, milosrđe, oprost • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Enzo BIANCHI, Kršćani u društvu (U PRIPREMI)

ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba G Čestitke Č PP

51


kn

ACC BC B BI BB CC-F D

»Zrno« (Z)

E ES

Romani domaćih i svjetskih pisaca religioznog nadahnuća, klasičnih i modernih. Tvrdi uvez, zlatotisak. Format 13,5 × 21.

IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

52

9360010 9360020 9360040 9360050 9360060 9360080 9360090 9360100 9360111 9360120 9360130 9360140 9360150 9360160 9360170 9360180 9360190 9360200 9360220 9360231 9360240 9360260 9360270 9360280 9360300 9360310 9360320 9360330 9360340 9360350 9360360 9360370 9360380 9360390

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Henryk SIENKIEWICZ, Quo vadis (RASPRODANO) François MAURIAC, Thérese Desqueyroux• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Julien GREEN, Levijatan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Graham GREENE, Srž stvari • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 ZRNO, I. kolo u kompletu. Tvrdi uvez, zaštitna kutija (RASPRODANO) Lewis WALLACE, Ben Hur • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Willi FÄHRMANN, Dugi put Luke B. Roman za mlade • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Katherine ALLFREY, Plamteće stablo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Johanna SPYRI, Heidi (RASPRODANO) Graham GREENE, Mirni Amerikanac • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Graham GREENE, Treći čovjek (RASPRODANO) Graham GREENE, Kraj ljubavne priče (RASPRODANO) Graham GREENE, Naš čovjek u Havani • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Graham GREENE, Moć i slava • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Sabrana djela Grahama Greena. Romani. Komplet (RASPRODANO) Mario POMILIO, Peto evanđelje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Ciril ZLOBEC, Moj brat svetac • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Ivan MRAK, Proces i druge drame • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Ivo SMOLJAN, Hrvatski Odisej • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Šito ĆORIĆ, Kruh u noći (RASPRODANO) Mate MERŠIĆ-MILORADIĆ, Hrvati u Gradišću • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Franc Saleški FINŽGAR, Pod slobodnim suncem (RASPRODANO) Anton ŠULJIĆ, Triptihon duše • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Mate SUŠAC, Čovjek iz Kerijjotha • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Josip MIHOJEVIĆ, Bogorodica u hrvatskom pjesništvu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 François MAURIAC, Zmijsko leglo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Sida KOŠUTIĆ, Solsticij srca (RASPRODANO) Drago ŠTAMBUK, Ruka radosnica • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Mirko IVANJEK, Vrata • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 Luko PALJETAK / Ciril ZLOBEC, Sacra (RASPRODANO) Marin SABIĆ, Preporod idealizma. Izabrana djela • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140 Mirko IVANJEK, Put svjetlosti. Palimpset • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Ivo STIPIČIĆ, Pjesme i molitve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 130 Sida KOŠUTIĆ, Velika šutnja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 95


kn n

ACC C BC BC B BI BB CC-F D 9360400 • Tonči TRSTENJAK, Božićna pomaranča • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9360410 Ljiljana MATKOVIĆ-VLAŠIĆ, Budi bez svega, živote. Sabrane pjesme 9360420 • Mladen MACHIEDO, Tanka crta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

85 • 65 •90

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

E ES IN

Žarišta (Ž) Žarišni prijelomni problemi suvremene Crkve i sučeljenja s njima. Broširano. Format 14 × 20.

KK KP KC KK

9370020 9370050 9370060 9370070 9370080 9370090 9370100 9370110 9370120 9370130 9370140 9370150 9370160

• • • • • • • • • • • • •

Gabriel-Marie kard. GARRONE, Poslušnost i odgoj za poslušnost • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Joyce RIDICK, Zavjeti. Blago u glinenim posudama • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Ante KRESINA, Čovjek s onu stranu tvari• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 François VARONE, Nevolje s odsutnim Bogom (RASPRODANO) Luigi GUCCINI, Karizma osoba i zajednica u redovničkom životu • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Franz-Xaver KAUFMANN, Kako da preživi kršćanstvo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Karl LEHMANN, Odvažno u promjene• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 58 Alfons Maria kardinal STICKLER, Celibat klerika • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Alceste SANTINI, Izazovi novog pape • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Gianfranco POLI, Marco CARDINALI, Komunikacija u teološkoj perspektivi • • • • • •60 Thomas P. RAUSCH, Biti katolik u kulturi izbora • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 110 Carlo CARDIA, Izazovi laičnosti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Sara BUTLER, Katoličko svećeništvo i žene • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120

L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV

Glazba i audiovizualna sredstva AUDIO KAZETE 9400220 9400250 9400260 9400280 9400320 9400330 9400390 9400430 9400460 9400530 9400550

• • • • • • • • • • •

SKAZANJE (komplet) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 POLJIČKA MISA (Boris Papandopulo) (RASPRODANO) POJUBICA. Vrbničko glagoljaško pjevanje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 ZAUFAJ SE U BOGA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 TRI LEGENDE O KRISTU. Selma Lagerlöf. Audio-priča za djecu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 NAJLJEPŠI BOŽIĆ. Jagoda Truhelka. Audio-priča za djecu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 SLOVO O ČOVJEKU, SLOVO O NEBU. Mak Dizdar. (RASPRODANO) TKO JE ISUS KRIST (komplet 1) (RASPRODANO) TKO JE ISUS KRIST (komplet 2) (RASPRODANO) TKO JE ISUS KRIST (komplet 6) (RASPRODANO) TKO JE ISUS KRIST (komplet 4) (RASPRODANO)

PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

53


kn

ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK

9400560 • JOŠ VIŠE SUNCA (RASPRODANO) 9400590 • TKO JE ISUS KRIST (komplet 3) (RASPRODANO) 9400610 • Kazete. TKO JE ISUS KRIST (komplet 5) • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

81,97

KP CD, DVD

KC

MT

9410020 9410040 9410050 9410060 9410180 9410070 9410080 9410090 9410100 9410110

MN

9410120 •

KK L LI LP MKK MKL MD

• • • • • • • • •

MAC PL PEV PR R S

9410130 • 9410140 9410150 9410160 9410170 9410200

• • • • •

CD – Zdravo o moj anđele • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 CD – Josip TURČINOVIĆ, Propovijedi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 81,97 CD – Zapjevat ću Gospodinu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 73,20 CD – Biblija 3 (RASPRODANO) CD – Biblija 4 s interaktivnom konkordancijom • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 CD – Kušati uskrsnu radost • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •60 DVD – Milan VINČEC, Mir i dobro. Putevima Svetoga Franje• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 122 CD – Anđelko BADURINA, Hagiotopografija Hrvatske • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 CD – Došašće i Božić u zagrebačkoj katedrali • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 CD – Narodi nam se. Hrvatske božićne pjesme 1. Akademski zbor »Ivan Goran Kovačić«• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 CD – Spavaj sinko. Hrvatske božićne pjesme 2. Akademski zbor »Ivan  Goran Kovačić«• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 CD – Zvan Betlema. Hrvatske božićne pjesme 3. Zagrebački madrigalisti  uz simfonijski orkestar• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 CD – Anđelko IGREC, Psalmi (RASPRODANO) DVD – Katehetska ljetna škola (1971.–1993.). Dokumentarni film • • • • • • • • • • • • • • • • 115 CD – Izvor radosti. Pjesme za vjeronaučne susrete • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 CD – Glagoljaško liturgijsko pjevanje iz Omišlja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 CD – Anton ŠULJIĆ, Za križem Kristovim (RASPRODANO)

TM VIDEO-KAZETE TR VT

9390540 • Vječni smo tvoji putnici. Rapsodije o Bogorodici u kulturi i životu

ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

54

9390590 9390600 9390680 9390740 9390810 9390820 9390850

• • • • • • •

Hrvata; hrvatska marijanska svetišta i vjekovno hodočašćenje u njih. Kolor. 16 mm. 45 minuta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 122 Slikar žive samoće. Fra Ambroz Testen. Kolor 16 mm. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 122 Svijetla sjena. Kazivanja o sv. Leopoldu Bogdanu Mandiću. Kolor. 16 mm. • • • • • • • 122 Ljubiti crkvu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 122 Stvaranje i sustvaranje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 122 Bolesničko pomazanje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 122 Sveti red • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 122 Milan VINČEC, Mir i dobro. Putevima Svetoga Franje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 122


kn

ACC

Reprodukcije, čestitke, razglednice 9470280 • Biblijske karte, komplet (RASPRODANO) 9470300 • Biblijske karte, pojedinačno • • • • • • • •

9470340 9470350 9470400 9470410 9470420 9470431 9470760 9470810 9470820 9470830 9470840 9470850 9470860 9470950 9470960

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

BC 10

– Palestina u vrijeme Novoga zavjeta – Putovanja apostola Pavla ČESTITKE, obične • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 ČESTITKE, preklopne • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 POSTER »BOSMANS« (RASPRODANO) Plakat »Povratak izgubljenog sina«, format (B3) (35 × 50 cm) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 Plakat »Povratak izgubljenog sina«, format (B2) (50 × 70 cm) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 Mapa Razglednice Rembrandt• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 Preklopnik – Slavlje ženidbe. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 RAZGLEDNICE, Marija Bistrica • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 ČESTITKA, Sveta potvrda • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 ČESTITKA, Sveto krštenje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 RAZGLEDNICA, Iskrena sućut • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 ČESTITKA, Sakrament svete ženidbe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 ČESTITKA, Prva sveta pričest • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 Jednolisni kalendar 2017. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 NALJEPNICA ZA BLAGOSLOV KUĆA 2017. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0,90

B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP

Periodičke publikacije (PP) • KANA. Kršćanska obiteljska revija. Mjesečnik (srpanj–kolovoz dvobroj). • SLUŽBA RIJEČI. Građa za obnovljenu liturgiju. Izlazi 4 puta godišnje. • BOGOSLOVSKA SMOTRA (BS). Časopis Katoličkog bogoslovnog fakulteta

u Zagrebu. Naklada KS. Izlazi tromjesečno. • COMMUNIO, Međunarodni teološki časopis. Nakladnik: Kršćanska sadašnjost d.o.o. Izlazi polugodišnje • CROATICA CHRISTIANA PERIODICA. Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Naklada KS. Izlazi polugodišnje. • BIBLIJA DANAS. Časopis Hrvatskog katoličkog biblijskog djela i Biblijskoga instituta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Izlazi četiri puta godišnje. Nakladnik: Kršćanska sadašnjost d.o.o.

MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R

• BIBLIJA U STRIPU. Povijest naroda Božjega. Stari i Novi zavjet. Format A4, sve u koloru.

I. serija: Starozavjetni junaci (24 sveščića: Abraham 2, Jakov-Izrael, Josip 2, Mojsije 3, Suci, Samson, Samuel, David 2, Salomon, Ilija i Elizej, Jeruzalem razoren, Jeremija - Ezekiel-Išaj, Jeruzalem obnovljen, Ruta-Jona-Job, Tobija i Pjesma nad pjesmama, Postanak, Daniel, Estera i Judita, Herod). • Cijena pojedinom sveščiću• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 II. serija: Novi zavjet (u 16 sveščića). [Veza: niz »Biblija« i »Kana klub / David«] • Cijena po sveščiću • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 – STRIP. Slavenski apostoli i prosvjetitelji Ćiril i Metod (5 sveščića: 1. Sofija i sokol; 2. U zemlji Kazara; 3. Među Slavenima; 4. Pobjeda u Rimu – tamnica u Bavarskoj; 5. Sudbina sedmočislenika). • Cijena po sveščiću • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3

S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

55


SVA RASPOLOŽIVA IZDANJA KRŠĆANSKE SADAŠNJOSTI MOGU SE NABAVITI Narudžbom:

kod izdavača – Kršćanska sadašnjost, 10001 Zagreb, p.p. 434, Marulićev trg 14

Neposredno: Zagreb:

(knjižarska i priručna prodaja) Knjižara »Kršćanska sadašnjost«, Kaptol 29 Knjižara »Kršćanska sadašnjost«, Kaptol 1 Knjižara »Verbum«, Zeljarica 7 Biskupski ordinarijat, Strossmayerov trg 6 Knjižara »Kršćanska sadašnjost«, Radićeva 4 Knjižara »Kršćanska sadašnjost«, Trg I. Pavla II. 32 Prodavaonica »Dr. Josip Turčinović«, Trg slobode b.b. Prodavaonica »Dr. Josip Turčinović«, Kalčeva 2 Teovizija, Trg Sv. Trojstva 13 »Verbum«, Trg. Sv. Trojstva 13 Knjižara »Dr. Josip Turčinović«, Danteov trg 1 Knjižara »Kršćanska sadašnjost«, Fiorello la Guardia 10c Teovizija, Trg Sv. Trojstva 1 »Verbum«, Matije Mesića 6 Knjižara »Sv. Klara«, Kralja Zvonimira 16 Knjižara »Verbum«, K. Tomislava 17 »Verbum«, Zagrebačka 4 »Verbum«, V. Nazora 7 Knjižara »Verbum«, Don Ive Prodana 11

Dubrovnik: Đakovo: Karlovac: Marija Bistrica Osijek: Pazin: Požega: Pula: Rijeka: Slavonski Brod: Split: Šibenik: Varaždin: Vinkovci: Zadar:

Za vašu teološku i duhovnu kulturu * * * * * * * * * * * * * * * * *

Trideset i pet biblioteka/nizova Šest stalnih periodičkih publikacija Biblija Teologija i filozofija Kršćanski klasici Crkveni dokumenti Katehetska i pedagoška literatura Liturgija Povijest opće i domaće Crkve Velike ilustrirane monografije Leksikografija i bibliografije Dječja knjiga i knjiga za mlade Ozbiljan religiozni roman Popularno, poučno i zabavno štivo Glazba: CD i kasete Multimedija Čestitke


Prodajni katalog izdanja Kršćanske sadašnjosti - 2016.-2017.  

Prodajni katalog izdanja KS-a donosi popis svih izdanja po bibliotekama i nizovima s oznakom šifre izdanja, autora, naslova i cijene. Ujedno...

Prodajni katalog izdanja Kršćanske sadašnjosti - 2016.-2017.  

Prodajni katalog izdanja KS-a donosi popis svih izdanja po bibliotekama i nizovima s oznakom šifre izdanja, autora, naslova i cijene. Ujedno...