Page 1


Iz izloga »Kršćanske sadašnjosti« ANDREA AGUTI

FILOZOFIJA RELIGIJE

190,00 kn CIJENA:

FORMAT:

BIBLIOTEKA:

Priručnici; 17 x 24 cm; meki uvez; 384 str.;

Povijest, teme, problemi

 Riječ je o povijesnome i konceptualnom uvodu u glavne tematike filozofije religije u kojem se pokušava odgovoriti na pitanja: Je li religija odgovor na čovjekovu potrebu, iskustvo svetog, pogled na svijet ili sve to zajedno? Kakvu razumsku prihvatljivost pokazuje religiozno vjerovanje i koje značenje poprima izraz »Boga« izvan njega? Kako pomiriti postojanje dobroga i svemogućega Boga s prisutnošću zla i patnje? Donosi li religijski zahtjev za istinom sukobe ili je opravdana težnja? Koji je smisao »povratka religiji« u sve sekulariziranijem društvu? Velika pitanja religioznog iskustva izložena su jasnim tumačenjem koje uvažava složenost suočenih problema i ažurirana u pogledu novih europskih i američkih istraživanja. Ovaj vrijedan priručnik važan će biti kako studentima filozofije tako i studentima teologije pa i ostalim kompatibilnim društvenim znanostima jer je religija, osobito u zapadnjačkim društvima, postala problematična, a sve povezano s njom kao da gubi na očitosti. Autor poučava filozofiju religija na Sveučilištu u Urbinu te je izvanredni docent na Sveučilištu u Trentu.

TEOLOZI DVADESETOGA STOLJEĆA

TEOLOZI DVADESETOGA STOLJEĆA

ALDO MODA

ELIO GUERRIERO

BIBLIOTEKA: FORMAT: CIJENA:

Polazišta/Teolozi dvadesetog stoljeća; 12,5 x 20 cm; meki uvez; 315 str.;

100,00 kn

HANS URS VON BALTHASAR

Elio Guerriero •  Hans  Urs  von  Balthasar

OSCAR CULLMANN

Aldo Moda •  Oscar  Cullmann

  

 Knjiga je posvećena poznatome švicarskom protestantskom teologu, značajnom proučavaOscar Cullmann telju Svetog pisma, vrlo prihvatljivom katolicima, stalnom promatraču na II. vatikanskom koncilu i u posljednje vrijeme sve više vrednovanom u pravoslavnoj teologiji. Cullmanna su s razlogom prozvali Pontifex oecumenicus – Svećenik ekumenizma, čime se htjelo označiti smisao i snagu životne potrage, uporne i hrabre, u konkretnom realizmu s uvijek jasnim osjećajem za jedinstvo. Za sebe je često znao govoriti kako je jedan od onih koji se nikada nije pomirio s razdvojenošću i kako je potrebno ići naprijed bez predrasuda. Polazeći od činjenice da je povijest radikalno označena događajem Isusa Krista, opravdanom brojnim istraživanjima o prvotnom kršćanstvu, razvio se cijeli egzegetsko-teološki put toga Alzašanina, jednog od najcjenjenijih stručnjaka za Novi zavjet. Osim nastojanja nadahnutih Bultmannom i Barthom, koji su riskirali zaboraviti povijesnu dimenziju spasenja, Cullmann je upornošću i filološkom savjesnošću uvijek branio Božje povijesno djelovanje, što predstavlja zaokret usmjeren prema vremenito shvaćenoj eshatološkoj budućnosti. Najveća vrijednost Oscara Cullmanna jest to da je teološkom svijetu znao ponuditi originalnu sintezu kršćanstva, u kojoj je zadivljujući kritički aparat, kao i organiziranost pojedinih dijelova, a sve je pojmljeno u povezanosti s temeljnom idejom povijesti spasenja. Aldo Moda, autor ove knjige, doktorirao je književnost i teologiju i bavi se ekumenskom teologijom na Katoličkom institutu u Parizu. Aldo Moda

KRŠĆANSKA SADAŠNJOST

FORMAT:

Polazišta/Teolozi dvadesetog stoljeća; 12,5 x 20 cm; meki uvez; 271 str.;

CIJENA:

100,00 kn

BIBLIOTEKA:

 Jedan od najvećih i najplodnijih teologa 20. st., švicarski teolog Hans Urs von BalthaHans Urs sar, u nizu Teolozi XX. stoljeća iz pera autora von Balthasar koji se njime dugo bavi dobio je zaokruženu studiju koja obuhvaća Balthasarov život i djelo. Možda se ni na jednog teologa 20. st. ne može primijeniti pridjev »katolički« u etimološkom smislu riječi kao na Hansa Ursa von Balthasara. Tko god se približi golemoj produkciji švicarskoga teologa, opaža da se u njoj glazba i poezija, književnost i filozofija, teološka i mistična misao, 'pastoralna strast' i kritički sud pomodnosti, obrana i relativiziranje crkvene institucije, stapaju u jedno. Da bi se prodrlo u neodoljivu puninu njegove misli, treba imati hrabrosti, ali to čovjeka ujedno ostavlja zbunjenim: tek što pomisli da ju je dohvatio, ona mu izmiče iz ruku. Biografija i teologija kod njega tvore splet, pretvarajući se u zgusnuti niz potočića koji dolaze iz dalekih neočekivanih izvora. Von Balthasar je bio previše složen – ili cjelovit? – da bismo ga dokučili i zatvorili u unaprijed stvorene sheme; bio je gotovo zrcalo transcendentalne stvarnosti, čiji je oblik želio pojmiti, onaj oblik koji se otkriva jednostavnima, jedinima koji su sposobni dokučiti ljepotu ljubavi u Onomu na kojem više nema ni ljepote ni sjaja. Pisac i teologa Elio Guerriero, urednik teološkoga časopisa Communio, priredio je i niz djela Hansa Ursa von Balthasara. Elio Guerriero

KRŠĆANSKA SADAŠNJOST

SVEOPĆE MOLITVE VJERNIKA ZA SVETAČKA SLAVLJA, SVETKOVINE, BLAGDANE, SPOMENDANE, ZAJEDNIČKE I PRIGODNE MISE I POSEBNE DANE BIBLIOTEKA:

Liturgijska izdanja;  FORMAT: 19,5 x 27,5 cm; tvrdi uvez; 179 str.; CIJENA: 170,00 kn

 Novi priručnik Molitve vjernika koji nam je nedostajao za sve najvažnije svetkovine, blagdane, spomendane, zajedničke i prigodne mise i posebne dane donosi obrasce koji za pojedina slavlja nudi izbor od pet do osam molitvenih zaziva, ali i veći izbor molitava u pojedinačnim slavljima kao što je primjerice blagdan bl. Alojzija Stepinca. Priručnik je strukturiran tako da se ravna po građanskoj godini: svetkovine, blagdani i spomendani nižu se sukladno njihovim mjestima u kalendarskoj godini. Tako siječanj počinje sa spomendanom sv. Bazilija Velikog i Grgura Nazijanskog, slijedi sv. Antun opat, zatim sv. Agneza i tako redom, a sve završava božićnom osminom za koju se donose obrasci za svaki njezin dan. Drugi dio Molitava vjernika posvećen je zajedničkim misama kao što su primjerice slavlje posvete crkve, zatim slavlje Blažene Djevice Marije, slavlje mučenika i tako redom. Treći dio donosi molitve vjernika u prigodnim misama kao što su mise za Crkvu, zatim za evangelizaciju naroda, za progonjene kršćane, za narode i države, za napredak naroda i tako redom sve do molitava vjernika za posebne dane. Tako su doneseni obrasci za Molitvenu osminu za jedinstvo kršćana za svih osam dana. Na jednome mjestu sabrane ove Molitve vjernika bit će od velike pomoći za odvijanje liturgijskih slavlja.


KRŠĆANSKA OBITELJSKA REVIJA

Godina Broj Veljača Cijena

XLXIX 2/528 2018. 13 kn

Osnivač:  Centar za koncilska istraživanja, dokumentaciju  i informacije »Kršćanska sadašnjost« Izdavač: Kršćanska sadašnjost d.o.o. 10 001 Zagreb,   pp 434, Marulićev trg 14; Tel: 63 49 060; Fax: 48 28 227

4 Kultura bez srama

Internet-stranica KS:  http://www.ks.hr E-mail KS:  ks@zg.t-com.hr E-mail Kana: kana@zg.t-com.hr  ks.kana@gmail.com Uređuje: Uredničko vijeće. Glavni i odgovorni urednik: Albert Turčinović. Za izdavača: Stjepan Brebrić Izlazi 15. u mjesecu, srpanj-kolovoz dvobroj. Adresa uredništva: KANA, »Kršćanska sadašnjost« d.o.o.,  10 001 Zagreb, pp 434,  Marulićev trg 14. Rukopise i slike ne vraćamo.

7 Dijalog i suradnja u Crkvi Stjepan Baloban

10 Unutarcrkveni dijalog, suradnja i suodgovornost

13 Amazonija i Laudato Si’ 18 Kako ne biti dobar susjed

Političke teme: Tonči Tadić

22 Mala Isusova sestra Denise Vrijeme i svijest: Vedran Martinac

Putopis

40 Singularnost – neizbježna budućnost ili mit?

44 Kako razvijati osjetilo okusa u djeteta Odgoj

pretplata@ks.hr

45 Crkva u brojevima

14

Sveta zemlja Ivana Ćepulić

Odvojenim

na odlagalištima, čuvamo šume, štedimo vodu i energiju. Veljača  2018.

46 Odlasci

Godišnjica

48 »Izbrisana« crta

Zapis: Zvonko Madunić

prikupljanjem količinu otpada

38 Agonija i suverenost

U korist vlastite štete: Stanko Uršić

Inozemstvo: Članice EMU: 44 €; Australija 55 AUD; Kanada 55 CAD; Švicarska 55 CHF; SAD 55 USD; Velika Britanija 33 GBP; Švedska 330 SEK.

smanjujemo

Stjepan Lice

Godišnja pretplata: 143 kn

Stare novine – novi papir

43 Uvedi nas u njegov čas

Brojni, ali svi naši

IBAN: HR 17 2340 0091 1000 4724 1 SWIFT PBZ GHR 2X

 ijena za zemlje koje nisu navedene u ovom C popisu obra­čunava se prema USD. Avionsku poštarinu za prekomorske zemlje   obračunavamo posebno.

Tomislav Salopek

26 Divota predanja

Broj računa: 2340009-1100047241 Devizni račun: Privredna banka Zagreb  070000-70010-284337

25 Ljubav

24 Dubine i govor

Tisak:  Denona d.o.o. Naziv računa: KRŠĆANSKA SADAŠNJOST d.o.o.

Pitanje sadašnjeg trenutka: Josip Grbac

30 Osobni integritet

Vrijeme i riječ: Darko Tepert

34 Naslovnici Isusova

komunikacijskoga djelovanja Laik u teologiji: Branko Murić

50 Ljubav i sol

Veronika Popić

55 Bokeljske tišine ili ištem uncu 56 Ivan Rogin

Portret umjetnikaa 3


Pitanje sadašnjeg trenutka

Kultura  bez srama

N

a društvenim mrežama i u informativnim službama svat­ ko sebi može stvoriti vlastiti široki prostor u javnosti i na taj način sve i svašta plasirati u medijski pro­ stor. Neki sadržaji, kako u tekstu, tako u slici, izazivaju osjećaj srama kod čitatelja ili gledatelja. Doduše, za razliku od nekih istočnih azijskih kultura, mi živimo u kul­ turi koja gotovo ne poznaje osjećaj stida ili srama, mi smo više usredotočeni na pita­ nja o tome što je pravedno ili nepravedno, a manje nam je važno hoćemo li nečime »iz­ gubiti obraz«. Ipak, osjećaj srama nije pot­ puno nestao iz zapadnjačke kulture, iako mnogi uporno nastoje nadići granice sti­ da te se uporno razgolićuju, prije svega sa svrhom da samoga sebe prikažu važnijim i pametnijim. 1.  Ograničiti širenje mržnje? Poput epidemije širi se besramnost u ra­ znim huškaškim komentarima i onima koji potiču na mržnju. Kreatori takvih komen­ tara često se koriste mogućnošću anoni­ mnosti na društvenim mrežama. Spremni su zbog toga žrtvovati i vlastiti identitet. Stoga se postavlja pitanje ustroja nekih za­ kona koji će moći naložiti autorima takvih huškaških sadržaja, te tekstova i slika koji potiču na mržnju, da ih uklone s društve­ 4

nih mreža. U Njemačkoj je to postalo jedno od važnijih političkih i etičkih pitanja. Tu se, međutim, odmah postavljaju neka do­ datna pitanja na koja je teško naći odgo­ vor. Kakvim se kriterijima voditi u ovom procesu? Treba li pozornost usmjeriti prije svega na politički nekorektne izjave i njih ukloniti iz javnosti, što ostavlja dojam svo­ jevrsne cenzure, a ostaviti na miru i ne di­ rati sve ono što se ne tiče šire javnosti, sve

na raznim pozornicama, satiričkim pred­ stavama ili u javnim glasilima, na internet­ skim portalima. Posebno popularno po­ staje izrugivanje kršćanskih sadržaja, čak i širenje osjećaja mržnje i nepodnošljivosti u odnosu prema kršćanima i vjernicima. Ne­ davno je jedan u Turskoj uhićeni novinar pape nazvao »reakcionarima u staroj vre­ ći«, a kršćansku dogmatiku, dakle onu gra­ nu teologije koja izlaže temeljne kršćanske

  Očito, kriteriji koji općenito vrijede za ocjenu je li riječ o huškanju i širenju mržnje ne vrijede kada se radi o vjerskim sadržajima – to posebno vrijedi kada je postijedi kršćanska religija. ono što je, doduše, neprimjereno, a rabi se u osobnim razgovorima, te se i to plasira u javnost? Osim toga, ubrzano se rađa po­ imanje da sve ono što je dopušteno »veliki­ ma«, »uglednima« i »moćnima«, mora po­ stati dopušteno svakom pojedincu. Ako se to ne dopusti, neće li ispasti da huškanje i širenje mržnje prosuđujemo »dvostrukim« kriterijima? 2.  Upitni kriteriji prosudbe Ovaj se problem tiče svakako, a možda i prije svega, jednoga raširenog obezvrje­ đivanja i čak ismijavanja vjerskih osjećaja

istine, nazvao »ezoterijskom bezvrijedno­ šću«. Nitko od crkvenih velikodostojnika ili laičkih udruga, međutim, nije se usudio podignuti optužnicu za huškanje ili širenje mržnje. Obrazloženje za to bilo je kako ta­ kva optužnica nije imala nikakve šanse da uspije u njemačkom pravosuđu, te bi se na Crkvu, njezine predstavnike i udruge gle­ dalo kao na nekoga tko vlastitu moć zlo­ rabi za provođenje cenzure. Zar nisu i po­ znate karikature proroka Muhameda bile svojevrsno huškanje i širenje mržnje? Oči­ to, kriteriji koji općenito vrijede za ocjenu je li riječ o huškanju i širenju mržnje ipak Godina  XLXIX  br. 2/528


Piše:  Josip Grbac

ne vrijede kada se radi o vjerskim sadrža­ jima, istinama i svetinjama. To posebno vrijedi kada je posrijedi kršćanska religi­ ja. Na tom planu uvijek posežemo za flo­ skulama o apsolutnom pravu na »slobodu mišljenja« i »slobodu umjetničkog izraža­ vanja«. Svi mogući povijesni razlozi govore u prilog tome da te slobode moraju posto­ jati. Ali postoji mnogo razloga koji govore u prilog tome da neke granice na tom po­ lju moramo definirati i postaviti. Pogoto­ vo danas kada je u mnogim krajevima svi­ jeta sloboda vjere kršćanima oduzeta, i to samo zato što su kršćani. Naša posve »tole­ rantna«, ali često neosjetljiva i »lijena« jav­ nost trebala bi ozbiljno razmisliti o tome. Američko je pravosuđe odlučilo odlučno i drastično kažnjavati svaki pokušaj ismija­ vanja svetih istina islamske vjeroispovijesti ili bilo kakvo kaljanje islamskih bogomolja. Sud u Floridi osudio je 37-godišnjaka Mic­ haela Wolfa na 15 godina zatvora jer je upao u jednu džamiju i po njoj razbacivao ko­ made svinjskog sala koje je u islamu sma­ trano nečistim. Tko bi se usudio nešto za­ mjeriti dotičnom sudu? Opravdano nitko! Pitam se samo bi li dotični Michael bio ika­ ko sankcioniran da je nešto slično pokušao učiniti u kršćanskoj bogomolji. Pretpostav­ ljam da bi ga se opravdalo tvrdnjom kako i on ima »pravo na slobodu mišljenja« ili »umjetničkog izražavanja«. 3. Hrvatski problem U Hrvatskoj taj Michael ne bi bio osu­ Veljača  2018.

đen. Štoviše, da je takvo što učinio u ka­ toličkoj crkvi, možda bi dobio nagradu za originalnost umjetničkog izražavanja. Po­ stavilo bi se klasično pitanje: Zar ne živi­ mo u demokratskom društvu u kojemu se, navodno, neki ne diraju niti kritizira­ ju? Postoje očito povlaštene »kaste« u Hr­ vatskoj. Među njima su svakako novinari, kulturnjaci, umjetnici i oni koji sami sebe takvima smatraju. Imaju pravo na sve. Bez obzira na sve druge. Drugi smiju biti sa­ mo promatrači. Čak i ako čine veliku veći­ nu jednog naroda. Zar nije apsurdno kada se čelnik jedne velike stranke u Hrvatskoj usudi reći kako u Hrvatskoj vlada veća cen­ zura nego u bilo kojoj drugoj europskoj ze­ mlji, dok se istodobno sustavno izruguju sadržaji, ljudi i udruge koje promiču neke temeljne vrijednosti kao što je npr. obitelj? 4.  Obrnuta cenzura u Hrvatskoj Naravno da postoji cenzura u Hrvat­ skoj. Ali u sasvim obrnutom smislu ne­ go što to misli spomenuti političar. Postoji cenzura u odnosu prema svim onim sa­ držajima koji su na ikakav način poveza­ ni s kršćanskim svjetonazorom, s domo­ ljubljem, s onim vrijednostima koje čine osnovu postojanja naroda i društva, kao što su obitelj, brak, obrana dostojanstva svakog života. Itekako postoji u Hrvatskoj potreba reguliranja ponašanja, pisanja i iznošenja vlastitih stajališta na društvenim mrežama i u dnevnim glasilima kada se u tome prijeđe granica omalovažavanja dru­

goga i drugih, kada to postane huškanje na linč, vrijeđanje nečije osobnosti, ismi­ javanje nečijih svetinja. Ako smo, opravda­ no, jednodušno osudili neprimjerene izja­ ve jednog vjeroučitelja u školskom razredu, kako ćemo postupiti kada netko na sceni kazališta, u koje svi imaju pristup, sustav­ no izruguju kršćanske vrijednosti i sveti­ nje, domoljublje izjednačuje sa ksenofobi­ jom ili ga predočuje kao produkt nekakve ekstremne desnice ili klerikalizma? Zar to nije slično onom Michaelu koji u Flo­ ridi razbacuje svinjsko salo po džamiji? Ili je to, kako će vjerojatno biti predočeno u medijima, avangardni i originalni iskorak jednog »genijalnog« umjetnika, pa nam ne preostaje drugo nego da se ili prisilno di­ vimo takvom stvaralaštvu, ili da… šutimo. Možda smo zaista zakoračili u jednu kul­ turu koja ne poznaje stid ili sram, tj. u kul­ turu u kojoj nastojanje da se očuva »čisti obraz« više nema nikakvu cijenu. Najvaž­ nije je izazvati nekakvu reakciju u javnosti. A očito je najbolji način da se to postigne tako što ćemo bezobzirno i uporno nasto­ jati ismijati upravo ono do čega još uvijek drži velika većina ljudi u Hrvatskoj. To pak nije nikakva demokracija, nego, jednostav­ no, jednoumlje. A u svakom jednoumlju većina je uvijek prisiljena na šutnju. Gos­ podine političaru, imate pravo: ako u Hr­ vatskoj postoji cenzura, onda je to ista ona koja je vladala u Hrvatskoj tijekom razdo­ blja jednoumnog komunizma. Samo što, nasreću, nema više golih otoka! 5


Teološko razmišljanje

Reforma Kurije četkicom za zube

U

  četvrtak 21. prosinca 2017. papa Franjo je u prigodi tradi­ cionalnoga božićnog čestitanja održao govor članovima Rimske kurije. U tom je govoru, kao i prethodnih go­ dina, skrenuo pozornost na nužnost nastavka započete reforme Kurije te na neke probleme koji koče, odnosno opstruiraju reformu koju je on započeo. Franjo govori jasnim i nedvo­ smislenim jezikom. I još nešto važnije. Franjo odvažno i otvoreno govori upravo ono što se do jučer šaputalo i tračalo u tajnosti. Svrha je jasna. Da bi se odstranio kvasac farizejski, to jest nepodnošljivo licemjerje nekih crkvenih službenika. »Čuvajte se kvasca farizejskoga, to jest licemjerja. Ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće saznati« (Lk 12, 1-2). Franjo dopušta da evanđeoska riječ pročisti same crkvene strukture i namjesto nepodno­ šljivoga licemjerja zavlada istina: »Dopustite mi potrošiti dvije riječi o jednoj drugoj napa­ sti, onoj o izdajicama povjerenja i profiterima majčinstva Crkve ili o osobama koje se pažlji­ vo bira da bi dale veću ozbiljnost tijelu [Cr­ kve, nap. a.] i reformi [Kurije, nap. a.], ali – ne shvaćajući razinu svoje odgovornosti – dopu­ štaju se iskvariti ambicijom i taštinom i, kad ih se obzirno udalji, same sebe krivo predstavlja­ ju mučenicima sustava, ‘neinformiranoga pa­ pe’, ‘stare garde’…, umjesto da sami recitira­ ju ‘mea culpa’. Osim takvih osoba, postoje i druge koje još rade u Kuriji i kojima se pruža dovoljno vremena da se vrate na pravi put, u nadi da bi u strpljivosti Crkve pronašli prili­ ku za obraćenje, a ne da bi se njome okoristili. Pritom svakako ne zaboravljajući veliku veći­ nu vjernih osoba koje rade s pohvalnom pre­ danošću, sposobnošću, posvećenošću i tako­ đer svetošću«, izjavio je otvoreno papa Franjo. Izdajice povjerenja Izdajice povjerenja, prema Franjinim su ri­ ječima, pažljivo izabrane osobe za određene 8

kurijalne službe koje, kad se vidi da nisu spo­ sobne savjesno i odgovorno obavljati povje­ renu zadaću, onda, umjesto da same od sebe samozatajno i ponizno priznaju vlastitu nes­ posobnost i nedoraslost, one, osjetivši slast pozicije, ipak dopuštaju da ih obuzme i opi­ je strast ambicije. Valja se prisjetiti da su kla­ sični katolički moralisti ambiciju uvijek opisi­ vali kao »nezasitnu strast«, to jest bjesomučnu borbu za poziciju moći i njeno, pod svaku cije­ nu, očuvanje, jer pozicija moći sa sobom nosi časti i privilegije kojih se ego zahvaćen poža­ rom ambicije ne može tek tako odreći. Takva čast i privilegiji u bîti znače društveni ugled bez osobnoga rada i muke. Ambiciozna oso­ ba zarobljena »nezasitnom strašću« za moći čezne samo za jednom svrhom u životu: čast i ugled bez pokrića. Samo osobe s moralnim integritetom, čestitošću i psihičkom zrelošću mogu ne samo priznati vlastita osobna ogra­ ničenja za obnašanje neke povjerene im odgo­ vorne crkvene – kurijalne – službe nego ima­ ju dovoljno i kritičke samosvijesti i poniznosti odbiti neku ponuđenu crkvenu poziciju koja uključuje moć i pripadajuće časti. Za to je po­ trebno imati ispravno odgojenu savjest i tan­ koćutnost u moralnom prosuđivanju. Bolesna ambicioznost koja se ravna logikom pretjera­ noga egoizma i nezasitne strasti za pozicijama moći, spremna je na svaku vrstu podmuklo­ sti i prijetvornosti da bi kod drugih ostavi­ la drukčiji dojam od dojma bolesne ambicije. No, budući da osoba nije stvar dojma, nego integriteta, onda se uvijek prije ili poslije ra­ splinu oblaci prividnoga dojma i svane notor­ na istina o vješto kamufliranom licemjerju koje narušava međuljudske odnose i zaga­ đuje socijalnu sredinu. Na kraju, kad padnu sve maske, onda su licemjernoj osobi svi dru­ gi krivi, a samo je ona žrtva sustava i sredine. Da je takva osoba znala zauzdati vlastitu bo­ lesnu ambiciju i obuzdati vlastiti egoizam, ne bi sebe dovela u situaciju u kojoj ispada da su

svi nedužni oko nje zapravo krivi, a da je je­ dino ona koja je doista kriva zapravo nedužna žrtva. To je ta izokrenuta bolesna psihologija i izopačeno licemjerno vrednovanje zbilje ko­ ji čine gotovo nepremostivu prepreku za oče­ kivanu reformu svakoga sustava bez obzira na to je li on svjetovnoga ili crkvenoga karakte­ ra. Posrijedi je uvijek isti čovjek, odnosno ista ljudska narav. Dakle, sporedno je kakve halji­ ne ljudi nose. Profiteri majčinstava Crkve Strpljivost je Crkve radi obraćenja, a ne ra­ di toga da bi pojedinci i skupine imali dovoljno vremena za smišljanje smicalica kako opstru­ irati započetu reformu i za izvlačenje materi­ jalne koristi od povjerene im crkvene službe. Nažalost, kad licemjerje postane dobro uho­ dani i institucionalizirani etos, tada se pukom pozom i uglađenom vanjštinom može daleko dogurati u crkvenoj hijerarhiji. Sramotno je, ali istinito da se neki crkveni službenici kori­ ste upravo majčinstvom Crkve kao sredstvom za postignuće svojih prljavih – egoističnih, ča­ stohlepnih i koristoljubivih – ciljeva. Da pro­ fiteri majčinstva Crkve nisu nikakva novost u Crkvi, svjedoči i stari tekst Novoga zavjeta, to jest Druga poslanica Solunjanima: »Zapovije­ damo vam, braćo, u ime Gospodina Isusa Kri­ sta da se klonite svakoga brata što živi neu­ redno i ne po predaji koju primiste od nas. Ta sami znate kako nas treba nasljedovati. Jer dok bijasmo među vama, nismo živjeli neuredno: ničiji kruh nismo badava jeli, nego smo u tru­ du i naporu noću i danju radili da ne bismo opteretili koga od vas. Ne što ne bismo imali prava, nego da vam sebe damo za uzor koji će­ te nasljedovati. Doista, dok bijasmo u vas, ovo vam zapovijedasmo: Tko neće da radi, neka i ne jede! A čujemo da neki od vas žive neured­ no: ništa ne rade, nego dangube. Takvima za­ povijedamo i zaklinjemo ih u Gospodinu Isu­ su Kristu: neka s mirom rade i svoj kruh jedu« Godina  XLXIX  br. 2/528


Piše:  Tonči Matulić (2 Sol 3, 6 – 12). Znamo da je od fizičke lijeno­ sti mnogo pogubnija duhovna lijenost. Tako­ đer znamo da je od fizičke neurednosti mno­ go razornija moralna neurednost. Stoga ne postoji gori promašaj nego kad se u duhovnih i moralnih osoba po zvanju i poslanju susreću lijenost, zapuštenost i neurednost. »Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze« (Mt 5, 13). Strpljiva, ali odvažna reforma Treba istinoljubivo primijetiti da se Franji­ no nastojanje oko reforme Kurije u bitnome ne razlikuje od nastojanja oko reforme Crkve kao takve. Zbog toga je važno da opća Crkva i pojedine mjesne Crkve pažljivo prate što Fra­ njo poduzima na planu reforme Crkve u ma­ lome – Rimske kurije, jer to nedvojbeno može i treba koristiti svima odgovornima na svim razinama za trajnu reformu Crkve. Vraćaju­ ći se Franjinu govoru, u njemu čitamo: »Mo­ ja se promišljanja zasigurno temelje na nosi­ vim i kanonskim načelima Kurije, na samoj povijesti Kurije, ali i na osobnom viđenju ko­ je sam pokušao podijeliti s vama u govorima posljednjih godina, a u kontekstu aktualne re­ forme koja je u tijeku. I govoreći o reformi do­ lazi mi u pamet simpatična i znakovita tvrd­ nja monsinjora Frédéric-François-Xaviera de Mérodea: ‘Raditi reformu u Rimu je kao či­ šćenje egipatske sfinge četkicom za zube’. To dokazuje koliko je potrebno strpljenja, pre­ danosti i obazrivosti da bi se postigao taj cilj, imajući u vidu da je Kurija stara, složena i ča­ sna ustanova, sastavljena od ljudi koji dolaze iz različitih kultura, jezika i mentaliteta i koja je ustrojstveno oduvijek vezana za službu pri­ mata rimskoga biskupa ili za svetu službu koju je sam Krist Gospodin htio za dobro čitavoga tijela Crkve (ad bonum totius corporis).« Dru­ gim riječima, drevnost i složenost organizma ili institucije zahtijeva posebno promišljenu i Veljača  2018.

osmišljenu reformu. Drevnost i složenost in­ stitucije, stoga, nipošto ne negira nužnost i ko­ risnost reforme, nego samo zahtijeva promi­ šljenost, obzirnost i strpljivost u viziji i izvedbi reforme. Reforma Kurije unutar koje je do ne tako davno suvereno vladalo uvjerenje semper idem – »uvijek isto«, zaista se može uči­ niti nemogućom misijom, poput restauracije egipatskih sfingi četkicom za zube. No, uz po­ let i zamah slova i duha Drugoga vatikanskog koncila te odvažnost i odlučnost pape Franje, reforma Kurije, kao uostalom i opće i svake mjesne Crkve, ne samo da je moguća, nego je i nužna radi istine i vjerodostojnosti evanđe­ oskoga poslanja i služenja. Reforma Kurije radi reforme papinstva »Univerzalnost služenja Kurije potječe i proizlazi, stoga, iz katoliciteta Petrove službe. Neka zatvorena Kurija u sebe samu izdala bi svrhu svoga postojanja i upala bi u samodo­ statnost, osuđujući samu sebe na samounište­ nje. Kurija je, ex natura, usmjerena ad extra dokle god je vezana za Petrovu službu, za služ­ bu Riječi i naviještanja Radosne vijesti: Boga Emanuela koji se rađa među ljudima, koji po­ staje čovjekom da bi svakom čovjeku pokazao neshvatljivu blizinu, beskrajnu ljubav i božan­ sku volju da se svi ljudi spase i prispiju uži­ vanju nebeskoga blaženstva (usp. 1 Tim 2, 4); Boga koji daje da sunce izlazi dobrima i zlima (usp. Mt 5, 45); Boga koji nije došao biti služen, nego služiti (usp. Mt 20, 28); Boga koji je usta­ novio Crkvu da bude u svijetu, ali ne od svije­ ta, da bude sredstvo spasenja i služenja«, izja­ vio je papa Franjo. Papa Franjo – uvjerljivi znak reforme Nakon što je predstavio glavna područja djelovanja Kurije ad extra, Franjo je na kraju snažnim i poučnim riječima izjavio: »Kao što

sam započeo ovaj naš susret, govoreći o Bo­ žiću kao blagdanu vjere, tako bih ga želio za­ ključiti ističući da nas Božić podsjeća da vje­ ra koja nas ne stavlja u krizu je vjera u krizi; vjera koja ne čini da rastemo je vjera koja tre­ ba rasti; vjera koja nas ne dovodi u pitanje je vjera koju treba dovesti u pitanje; vjera ko­ ja nas ne oduševljava je vjera koju treba odu­ ševiti; vjera koja nas ne uznemiruje je vjera koju treba uznemiriti. U stvarnosti, neka sa­ mo intelektualna ili mlaka vjera je samo je­ dan prijedlog vjere koji bi se mogao ostvariti kad bi zahvatio srce, dušu, duh i čitavo naše biće, kad se Bogu dopusti da se rodi i ponov­ no rodi u jaslicama srca, kad dopustimo be­ tlehemskoj zvijezdi da nas vodi do mjesta gdje leži Sin Božji, ne među kraljevima i luksu­ zom, nego među siromašnima i poniznima.« Prema tome, reforma Kurije treba krenuti od promjene stava i držanja njezinih službeni­ ka koji se često, mnogi od njih, predstavlja­ ju kao birana kraljeva svita koja se nimalo ne ustručava prianjati uz luksuz i blještavilo ko­ ji možda pristaju ovozemaljskim vladarima, ali nikako ne i božanskome vladaru – Sinu Božjemu rođenom od Djevice Marije u jasli­ cama među siromašnima i poniznima. Ako je suditi po viđenom, do danas jedina osoba na kojoj se jasno i dosljedno prepoznaje djelova­ nje reforme Kurije jest sâm papa Franjo koji svojim svakodnevnim i liturgijskim odijeva­ njem, stanovanjem, nastupom, ophođenjem i govorom dočarava jasne i konkretne znako­ ve reforme. No, samo je svjetlom evanđeoske vjere moguće u papi Franji prepoznati betle­ hemsku zvijezdu koja vodi do mjesta gdje le­ ži Sin Božji među siromašnima i poniznima, a ne, kako se s raznih strana čuje pisati i go­ vori, predmet poruge, nabacujući se na njega posprdnim riječima i pogrdnim komentari­ ma u ime i za račun, zna se, kamufliranih ne­ zasitnih ambicija, sakralnoga profiterstava i bolesnoga egoizma. 9


Političke teme

Kako ne biti dobar susjed V ijest da je slovenska polici­ ja počela naplaćivati kazne hr­ vatskim ribarima u našem di­ jelu Savudrijske vale (koju Slovenci zovu Piranski zaljev) malo je ko­ ga iznenadila u Hrvatskoj. To je tko zna ko­ ji po redu zaplet u dramatičnim odnosima dviju navodno dobrosusjedskih zemalja, članica EU-a i NATO-a. U Hrvatskoj će se naći onih koji će na to odmahnuti rukom i reći: Ma koga briga za tih 300 ili 500 me­ tara mora ili, kako je to svojedobno sažeo Goran Granić, potpredsjednik Vlade RH u doba Ivice Račana: »Nećemo zaratiti radi dvije lignje.« No problem odnosa sa Slove­ nijom mnogo je veći od toga privida jer, s jedne strane, testira našu poziciju u EU‑u, a, s druge, pruža pouku Crnog Gori, BiH i Srbiji o tome kako rješavati granične spo­ rove s Hrvatskom. Nije dvojbena uloga EU‑a, točnije, Eu­ ropske komisije u cijeloj priči oko arbitra­ že. Naime, prema hrvatsko-slovenskom Arbitražnom sporazumu iz 2008., koji smo prihvatili pod pritiskom EU-a i SAD‑a, u članku 6. stavku 7. stoji da se sve zbiva uz »administrativno tajništvo« Europske komisije. Dakle, Europska je komisija bi­ la odgovorna za rad suda i bilo im je stalo da se to nekako riješi. Danas se inače u Hr­ vatskoj čuju ideje kako bi Sloveniju trebalo tužiti Međunarodnom sudu pravde u Ha­ 18

agu ili Međunarodnom sudu za pravo mo­ ra u Hamburgu. No to je besmisleno. Na­ ime, Slovenija je jedina članica EU‑a koja je prilikom prihvaćanja Konvencije UN‑a o pravu mora 1993. rekla da ne priznaje ni spomenuti Međunarodni sud u Haagu, ni onaj u Hamburgu, nego samo ad hoc ar­ bitražu! Koju valjda može bolje namjesti­ ti u svoju korist. Budući da Bruxelles uvi­ jek slijedi želje članica EU-a pred državama izvan EU‑a, zato su Slovenci kao članica EU‑a 2008. preko Bruxellesa izborili pra­ vo da se Hrvatsku (koja inače pristaje i na sud u Haagu i na sud u Hamburgu) prisili na ovakvu arbitražu koja neće suditi samo po međunarodnom pravu nego i prema za­ htjevima Slovenije koje je izdiktirala u Ar­ bitražni sporazum! Nije neobična ni uloga koju sada ima Jean Claude Juncker, predsjednik EK‑a: on poziva dvije članice EU‑a na mir i di­ jalog, na izbjegavanje konflikta. Jer uz str­ ku u Španjolskoj s neovisnošću Katalonije, uz BREXIT, uz migrante u Italiji i na Malti, uz Redžepa Erdogana na jugoistoku i kri­ zu u Ukrajini na istoku, zadnje što im treba jest sukob na sjeveru Jadrana među člani­ cama EU‑a. Usto, stanje nije isto kao 2008., kad smo pristali na Arbitražni sporazum. Mi smo sada članica EU‑a, s jednakim pra­ vom glasa kao i Slovenija, odnosno priti­ sak Bruxellesa više ne pali kod nas kao što

Piše:  Tonči Tadić

je palio dok su nas Slovenci preko Bruxelle­ sa ucjenjivali na putu u EU. Treba podsjetiti da je ovo presuda ad hoc suda koji su Hrvatska i Slovenija same stvo­ rile da bi riješile jedan svoj granični spor, a ne presuda Međunarodnog suda pravde, tj. suda UN‑a. Ovo je dakle bio hrvatsko‑slo­ venski sud, u kojem su dvije države u po­ sebnom sporazumu dogovorile pravila po­ našanja, tj. pravila suđenja. Ta je pravila Slovenija prekršila i Hrvatska je istupila iz tog postupka. Dakle, bilateralni spor o granicama že­ ljeli smo riješiti bilateralnim sudom, no to je i dalje bilateralni spor, a ne spor Hrvat­ ske i ostatka EU-a. Zato je nebitno što o to­ me kaže Angela Merkel ili J. C. Juncker. Za­ to su besmislene i slovenske najave da će nas tužiti Europskom sudu pravde (ECJ) u Luksemburgu. Naime, ECJ sudi samo u sporovima koji se tiču Pravne stečevine EU‑a ili Acquisa, točnije, europskih zakona i propisa, a ne u sporovima koji se tiču bilo čega izvan Acquisa, recimo, bilateralnoga graničnog spora dviju članica EU-a. Jedino što trebamo znati i poštovati jest to da ostale članice EU-a ne žele konfliktnu situaciju, pa se zato Hrvatska treba čuva­ ti konflikta, odnosno treba pustiti Slovence da ih izazivaju. Odnosno, treba ponavlja­ ti da je to bilateralni spor ovih dviju drža­ va, što će svi u EU-u dobro primiti, jer im Godina  XLXIX  br. 2/528


ne trebaju dodatni posao i upletanje u tu­ đe sporove. Treba ujedno imati u vidu i mehanizme djelovanja međunarodnog prava, odnosno mehanizme djelovanja EU-a. Naime, među­ narodno je pravo konsenzualno, odnosno vodi brigu o tome da je svaka zemlja suve­ rena – dakle nema nekog policajca koji Hr­ vatsku na nešto može prisiliti, posebno ne na prihvaćanje ishoda bilateralnog sloven­ sko-hrvatskog suda. Recimo, Kina je glat­ ko odbila primijeniti presudu Međunarod­ nog suda pravde u svom sporu s Filipinima u vezi s kineskom gradnjom umjetnih oto­ ka u prijepornom dijelu Pacifika prema Filipinima. Jednako tako ni EU nije samo Europ­ ska komisija nego počiva na konsenzu­ su svih članica EU-a, iskazanom kroz kon­ senzus na sastanku Europskog vijeća, koje okuplja šefove država ili vlada svih članica EU‑a. Opet, u usporedbi s drugim proble­ mima s kojima se susreću EU i Europsko vi­ jeće, ovo je »bura u čaši vode« i svi će rado pristati na to da se time ne bave, ma koliko Slovenija tupila o tome. Ključno je zato lo­ biranje unutar EU-a, uz objašnjenje sloven­ skoga kršenja pravila rada arbitražnog su­ da definirana u arbitražnom sporazumu, te čvrstom željom Hrvatske da to sama rije­ ši sa Slovenijom, bez potrebe dodatne ak­ cije EU-a. Usput, slovenski predstavnik Arbitraž­ nog suda je 2015. dao ostavku jer je sni­ mljen njegov razgovor sa slovenskim Mi­ nistarstvom vanjskih poslova – iako je trebao ostati nepristran kao član Arbitraž­ nog suda, jer su takva bila dogovorena pra­ vila u Arbitražnom sporazumu. Nakon to­ ga je i hrvatski predstavnik Budislav Vukas podnio ostavku, jer je Sabor donio odluku o istupanju iz arbitražnog procesa. Nakon toga je predsjednik Arbitražnog suda Gil­ bert Guillaume imenovao novog »hrvat­ skog člana« bez pitanja Hrvatske i »sloven­ skog člana« bez pitanja Slovenije! Općenito cijeli nastavak rada Arbitražnog suda na­ kon istupanja Hrvatske bio je problemati­ čan, ali na njega eurobirokrati koji su činili tajništvo suda nisu imali primjedbi?! Nužno je ovdje reći i nekoliko riječi o Presudi Arbitražnog suda donesenoj pot­ kraj 2016. Pročita li se svih 359 stranica, može se zaključiti da je Slovenija uglavnom izgubila arbitražu! Arbitražni se sud inače Veljača  2018.

  Svaki potez koji Hrvatska povuče mjeri se i u Bruxellesu, ali i u Podgorici, Sarajevu i Beogradu. Naime, Hrvatska, osim s Italijom (na moru) i Mađarskom (na kopnu), nema dokraja definirane granice sa svojim ostalim susjedima.

bavio i kopnenom granicom, iako svi govo­ re samo o moru. Slovenija je presudom Ar­ bitražnog suda izgubila sve granične spo­ rove na kopnu – od Mure do Istre! Recimo, u Međimurju, prema presudi, na Muri gra­ nica ide po starom toku Mure, kao što je iš­ la od 17. stoljeća, a ne po novom toku Mu­ re, kako su tvrdili Slovenci. Isto vrijedi i za druge za Slovence prijeporne točke za­ padno od Zagreba i Karlovca, sjeverno od Rijeke, te na području Istre. To se moglo i očekivati jer je današnja granica Hvatske i Slovenije (osim u dijelu Istre) zapravo ne­ kadašnja granica austrijskog i mađarskog dijela Austro-Ugarske, a ta je administra­ tivna granica bila oduvijek jako dobro de­ finirana. Tu se pokazuje sva dvoličnost Slo­ venije koja inzistira na provedbi arbitražne presude na moru, ali je ne želi provesti na kopnu, gdje je izgubila sve sporove?! U vo­ jarni na Sv. Geri, recimo, još su uvijek slo­ venski vojnici, koji svako jutro pretrčavaju od svoje granice do ulaza u krug te vojar­ ne. Štoviše, slovenski sindikat zaposleni­ ka u Oružanim snagama Slovenije tražio je od slovenske ministrice obrane »isplatu dodatka za rad u inozemstvu« za slovenske vojnike na Sv. Geri! Kad je pak riječ o morskoj granici, tu su Slovenci u presudi Arbitražnog suda goto­ vo izgubili. Točnije, sve što su dobili jest pomak morske granice sa sredine na če­ tvrtinu Savudrijske vale, dakle za oko 300 metara prema obali Savudrije te još malo veći pomak granice na jug izvan Savudrij­ ske vale. I to je sve. Nisu dobili golemi ko­ mad mora zapadno i južno od Savudrije, o

kojem su maštali. Štoviše, Arbitražni je sud u presudi naglasio da »nakon pomaka gra­ nične crte na moru Slovenija nema temelja za bilo koja traženja na moru južno od to­ ga«! Nisu dobili pravo na proglašenje Za­ štitno-ekološke zone (koju su proglasili ile­ galno preko našeg ZERP-a 2006.), ni pravo na epikontinentalni pojas u Jadranu. Do­ duše, prema presudi, dobili su Junction ili Spojnicu preko našega teritorijalnog mora prema ZERP-u i talijanskom dijelu Jadrana. Ali Spojnica, prema presudi, »i dalje osta­ je hrvatsko teritorijalno more«, samo što u širini od 2,5 milje Slovenci imaju pravo slo­ bodnog prolaska. Ali to su imali ionako, jer im pravo neškodljivog prolaska u našem te­ ritorijalnom moru ionako jamči članak 7. Konvencije UN-a o pravu mora. Pravi pro­ blemi za Sloveniju nastat će tek onda ako Hrvatska ikad prihvati arbitražnu presudu. Cijela strka oko Arbitraže jest »točka na i« problema koje slovenska državna politi­ ka izvodi prema Hrvatskoj u ovih 20 go­ dina. Zato je smiješno kad neke hrvatske (ili slovenske) političare zabrinjava »neže­ ljeno narušavanje dobrosusjedskih odno­ sa Hrvatske sa Slovenijom«. U ovih 20 go­ dina imali smo tako pokretanje graničnih sporova na kopnu od Istre, preko Sv. Gere do polja uz Muru. Imali smo slovensko pri­ svajanje zajedničke nuklearke u Krškom u razdoblju između 1998. i 2002. Imali smo spor s Ljubljanskom bankom koja nije htje­ la isplatiti štednju hrvatskim štedišama, što je riješeno na Europskom sudu za ljudska prava u Strassbourgu u korist naših šte­ diša. Imali smo slovensku blokadu ulaska Hrvatske u NATO, EU, OECD, Schengen... To nije ponašanje dobrog susjeda, prestanimo se zavaravati! Naime, nitko ne poriče da su Slovenci dobri ljudi, ali jedno su dobri odnosi sva­ kog od nas s našim pojedinim prijatelji­ ma Slovencima, a drugo grozna službena politika te države koja u Hrvatskoj gleda neprijatelja. Štoviše, gdje se politički bo­ dovi postižu tvrdim stavom prema Hrvat­ skoj. Kad god smo se pozivali na sud: na sud u New Yorku po Međunarodnoj ener­ getskoj povelji za otimačinu nuklearke u Krškom, za izvarane štediše Ljubljanske banke na Europski sud za ljudska prava, na ­Međunarodni sud pravde za granicu, uvi­ Nastavak na str.  21 19


KRČKI BISKUP JOSIP SREBRNIĆ (1876.-1966.) Zbornik radova sa znanstvenog skupa povodom 50. obljetnice smrti BIBLIOTEKA: FORMAT: CIJENA:

Krčki biskup

josip srebrnić (1876. – 1966.)

Zbornik radova sa znanstvenog skupa povodom 50. obljetnice smrti

Analecta croatica christiana; 17 x 24 cm; meki uvez; 626 str.;

220,00 kn

 Prvi dio zbornika čine radovi s međunarodnoga znanstvenoga skupa, održanog 2016. godine u Rijeci povodom 50. obljetnice smrti biskupa Josipa Srebrnića, (1876.-1966.) koji je Krčkom biskupijom upravljao do 1923. godine. U prilozima autori obrađuju razne etape života i rada krčkoga biskupa u međuraću, tijekom Drugoga svjetskog rata i nakon njega. Drugi dio zbornika donosi prijepise brojnih pisama iz Prezidijalnog arhiva Josipa Srebrnića, u kojima krčki biskup intervenira u korist uhićenih, prognanih i interniranih osoba tijekom Drugoga svjetskog rata. Nasljednik Josipa Srebrnića na krčkoj katedri biskup Ivica Petanjak u svome radu, među ostalim, ističe kako je biskup svoju dugogodišnju pastirsku službu vršio u tri različita vremena i sustava: prije, za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata. Radi se o vremenu fašizma, godinama borbe između fašizma i komunizma te razdoblju pobjede komunizma. Na temelju nekolikih Srebrnićevih pastirskih pisama iz ratne 1944. godine autor ističe biskupova stajališta. Srebrnić govori o ženidbi kao božanskoj ustanovi, o odgoju djece, o privatnom vlasništvu, o progonima i ubojstvima koja su učinjena u ime komunističke ideologije. Osobito ističe Srebrnićev stav prema nadirućem komunizmu i metodama njegova prodiranja. Zbornik je tiskan kao suizdanje Krčke biskupije, Teologije u Rijeci i Kršćanske sadašnjosti.

Teologija u R ijeci K RčK a bisKupija KRšćansK a sadašnjosT

MAKSIMILIJAN VRHOVAC

DNEVNIK – DIARUM (Svezak 2) (1810.–1815.)

 Trideset godina dijeli izlazak iz tiska drugog sveska kritičkog izdanja »Dnevnika« zagrebačkog biskupa Maksimilijana Vrhovca od objelodanjivanja prvog sveska. Prvi je, da podsjetimo, izišao 1987. godine i obuhvaćao je razdoblje od 1801. do 1809. a priredili su ga, kao i ovaj drugi svezak, Josip Kolanović i Metod Hrg. Nakon objave 1. sveska »Dnevnika« prešlo se na prijepis i prijevod latinskoga predloška za godine 1810. do 1815. Josip Kolanović, danas najbolji poznavatelj Vrhovčeva opusa u Hrvatskoj u arhivističkom i historiografskom smislu, napisao je za ovo izdanje »Uvodne napomene«, svojevrsni vodič i kroz Vrhovčev »Dnevnik«, ali i kroz problematiku njegova kritičkog objelodanjivanja dok je Riječ unaprijed za ovaj svezak napisao Drago Roksandić. Na Vrhovčev »Dnevnik« kao povijesni izvor upozorio je još 1925. godine Ferdo Šišić pa onda Stjepan Antoljak koji je tvrdio da je »Dnevnik«»neizcrpljiva riznica za događaje od 1801. do 1825.«. O Vrhovčevu »Dnevniku« i njegovu značenju za proučavanje političke i kulturne povijesti najviše je pisala Miroslava Despot. Ona je u svojim tekstovima upoznala svjetsku javnost s Vrhovčevim »Dnevnikom«, a u domaćem je tisku objavila niz radova u kojima je istaknula značenje toga »Dnevnika« kao izvora političke, kulturne i zdravstvene povijesti hrvatskoga naroda početkom 19. st. Jednako je on važan i za proučavanje nekadašnjeg života i prilika u Zagrebu i Hrvatskoj pa i same Europe na početku 19. st.. Bernardi Stulli isticao je važnost »Dnevnika« za razumijevanje krupnih zbivanja hrvatske povijesti u razdoblju odjeka Francuske revolucije, Napoleonovih ratova i buđenja mađarskog nacionalizma. Ovo monumentalno vrelo od kapitalne važnosti za hrvatsku historiografiju tiskano je kao suizdanje Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeka za povijest i Zavoda za hrvatsku povijest te Kršćanske sadašnjosti. FORMAT: CIJENA:

Croatica christiana – fontes; 17,5 x 24 cm; tvrdi uvez s ovitkom; 907 str.;

0 2 0 1 8

280,00 kn

9 770353 282002

ISSN 0353–2828

BIBLIOTEKA:

Knjižare – ZAGREB – Kaptol 1, Kaptol 29; RIJEKA – Fiorello La Guardia 10c; SPLIT – Kralja Zvonimira 16; OSIJEK – Trg slobode bb; KARLOVAC – Radićeva 4; MARIJA BISTRICA – Trg Ivana Pavla II. 32

FRANJO VELČIĆ I MARKO MEDVED, UR.

Kana, veljača 2018.  
Kana, veljača 2018.  

Kršćanska obiteljska revija. Izlazi mjesečno i prati crkvene, društvene obiteljske teme.