Page 1


1. Krist živi! On je naša nada i najljepša mladost ovoga svijeta. Sve što On dotakne postaje mlado, novo, puno života. Zato prve riječi koje želim uputiti svakomu mladom kršćaninu jesu: On živi i želi da budeš živ! 2. On je u tebi, On je s tobom i nikada te ne napušta. Ma koliko daleko odlutao, uz tebe je uvijek Uskrsli, koji te poziva i čeka da mu se vratiš i kreneš iznova. Kad se osjetiš starim zbog tuge, zlopamćenjâ, strahova, sumnji ili neuspjeha, On će uvijek biti tu da ti da novu snagu i nadu. 3. S velikom ljubavlju upućujem svoj kršćanskoj mladeži ovu apostolsku pobudnicu, odnosno pismo koje doziva u svijest određena uvjerenja koja su proistekla iz naše vjere i istodobno vas ohrabruju da rastete u svetosti i predanosti svomu osobnom pozivu. No, budući da je riječ također o miljokazu u sklopu sinodskog hoda, obraćam se istodobno cijelomu Božjem narodu, pastirima i vjernicima podjednako, jer smo svi pozvani i potaknuti razmišljati o mladima i za mlade. Stoga ću u nekim dijelovima izravno govoriti mladima, dok ću u drugima predložiti Crkvi na razmatranje neka općenitija razmišljanja. 4. Pustio sam da me nadahne bogatstvo razmišljanjâ i razgovorâ koji su se pojavili na prošlogodišnjoj Sinodi. Ne mogu na ovome mjestu uvrstiti sve te priloge, ko5


je možete pročitati u Završnom dokumentu, ali sam u sastavljanju ovoga pisma pokušao obuhvatiti one prijedloge koje sam držao najvažnijima. Na taj će način ova moja riječ biti obogaćena mnoštvom glasova vjernikâ diljem svijeta koji su svoja mišljenja poslali Sinodi. I mladi koji nisu vjernici, a odlučili su sudjelovati sa svojim razmišljanjima, također su postavili upite koji su u meni pobudili nova pitanja.

6


P R V O P O G L AV L J E

ŠTO BOŽJA RIJEČ GOVORI O MLADIMA?

5. Zavirimo u neka od bogatstava Svetoga pisma, u

kojem se na raznim mjestima govori o mladima i o tome kako im Gospodin ide ususret. U Starome zavjetu 6. U dobu u kojem se do mladih nije mnogo držalo, neki tekstovi pokazuju da ih Bog gleda drugačijim očima. Primjerice, vidimo da je Josip bio gotovo najmlađi u svojoj obitelji (usp. Post 37, 2–3), ali Bog mu je objavio velike stvari u snu i kad je imao dvadesetak godina nadvisio je svu svoju braću u važnim poslovima (usp. Post 37 – 47). 7. U Gideonu vidimo iskrenost mladih, koji nisu skloni uljepšavati stvarnost. Kada mu je rečeno da je Gospodin s njim, odgovorio je: »ako je Jahve s nama, zašto nas sve ovo snađe?« (Suci 6, 13). Boga, međutim, nije zasmetala ta pokuda nego je udvostručio dobitak 7


na uloženo: »Idi s tom snagom u sebi i izbavit ćeš Izraela« (Suci 6, 14). 8. Samuel je bio nesiguran mladić, ali mu je Gospodin govorio. Zahvaljujući savjetu odrasle osobe, otvorio je svoje srce da čuje Božji poziv: »Govori, sluga tvoj sluša« (1 Sam 3, 9.10). Zato je postao velik prorok koji je intervenirao u kritičnim trenucima povijesti svoje zemlje. I kralj Šaul je također bio mlad kad ga je Gospodin pozvao da ispuni svoje poslanje (usp. 1 Sam 9, 2). 9. Kralj David izabran je još dok je bio dječak. Kad je prorok Samuel tražio budućeg kralja Izraela, neki mu je čovjek predstavio kao kandidate svoje starije i iskusnije sinove. No prorok je rekao da je predodabrani bio mladi David, koji je pasao ovce (usp. 1 Sam 16, 6–13), jer »čovjek gleda na oči, a Jahve gleda što je u srcu« (r. 7). Slava mladosti više je u srcu no u fizičkoj snazi ili dojmu koji se ostavlja na druge. 10. Kad je Salomon trebao naslijediti oca, osjećao se izgubljeno i rekao je Bogu: »ja sam još sasvim mlad te još ne znam vladati« (1 Kr 3, 7). Ipak, smionost mladenaštva potaknula ga je da moli Boga za mudrost te se posvetio svojemu poslanju. Nešto slično dogodilo se s prorokom Jeremijom, koji je, unatoč svojoj mladosti, pozvan trgnuti svoj narod iz usnulosti. U strahu je rekao: »Ah, Gospode Jahve, gle, ja ne umijem govoriti: dijete sam« (Jr 1, 6), ali Gospodin mu je rekao da ne govori tako (usp. Jr 1, 7) te je dodao: »Ne boj ih se: jer ja sam s tobom da te izbavim« (Jr 1, 8). Posvećenost 8


proroka Jeremije svomu poslanju pokazuje što se može dogoditi kada se združe poletnost mladenaštva i Božja snaga. 11. Mlada Hebrejka, koja je bila u službi stranoga vojnog zapovjednika Naamana, intervenirala je s vjerom i pomogla mu da ozdravi od svoje bolesti (usp. 2 Kr 5, 2–6). Mlada Ruta bila je uzor velikodušnosti u tome što je ostala uz svoju svekrvu koju su snašla teška vremena (usp. Rut 1, 1–18) te je također pokazala smionost da ide dalje kroz život (usp. Rut 4, 1–17). U Novome zavjetu 12. U jednoj od Isusovih prispodoba (usp. Lk 15, 11– 32) govori se kako je »mlađi« sin odlučio napustiti dom svoga oca i poći u daleku zemlju (usp. rr. 12–13). No njegovi snovi o osamostaljivanju pretvorili su se u razvrat i razuzdanost (usp. r. 13) i on je iskusio gorčinu samoće i siromaštva (usp. rr. 14–16). Ipak, smogao je snage da se predomisli i krene iznova (usp. rr. 17–19) te je odlučio ustati i vratiti se kući (usp. r. 20). Karakteristično je za srce mladoga čovjeka da je spremno za promjenu, da je spremno ponovno ustati i učiti iz života. Kako ne pratiti sina u tome novom poduhvatu? No njegov je stariji brat već imao staro srce i dopustio je da ga obuzmu pohlepa, sebičnost i zavist (Lk 15, 28–30). Isus hvali mladoga grešnika koji se vratio na pravi put više no brata koji misli da je vjeran, ali ne živi duh ljubavi i milosrđa. 9


13. Isus, koji je vječno mlad, želi nam dati srce koje je uvijek mlado. Božja riječ traži od nas: »Očistite stari kvasac da budete novo tijesto« (1 Kor 5, 7). Istodobno nas poziva da svučemo sa sebe »staroga čovjeka« kako bismo se zaodjenuli »novim« čovjekom (usp. Kol 3, 9.10).1 A kad objašnjava što znači zaodjenuti se tom mladošću »koja se obnavlja« (r. 10), kaže kako to znači da se zaodjenete »u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu!« (Kol 3, 12–13). To znači da se prava mladost sastoji u tome da imamo srce sposobno ljubiti, dok, naprotiv, sve što nas razdvaja od drugih čini dušu starom. Eto zašto ovako zaključuje: »A povrh svega – ljubav! To je sveza savršenstva« (Kol 3, 14). 14. Primjećujemo da se Isusu nije sviđalo da odrasli gledaju s prijezirom na mlađe ili vrše tiraniju nad njima. Naprotiv, tražio je da »najveći među vama neka bude kao najmlađi« (Lk 22, 26). Za njega životna dob nije sa sobom nosila privilegije i to što je netko mlad nije značilo da manje vrijedi ili da ima manje dostojanstva. 15. Božja riječ kaže da mlade treba tretirati »kao braću« (1 Tim 5, 1) i preporučuje roditeljima »ne ogorčujte svoje djece da ne klonu duhom« (Kol 3, 21). Mladoga se čovjeka ne smije obeshrabriti, njegova je značajka sanja1

10

Grčka riječ koja se obično prevodi kao »novo« može značiti također »mlad«.


ti velike stvari, tražiti široke obzore, odvažiti se na nešto veće, imati želju da osvoji cijeli svijet, znati prihvatiti zahtjevne izazove i htjeti dati najbolje od sebe kako bi se izgrađivalo nešto bolje. Zato neprestano potičem mlade ljude da ne dopuste da im se otme nada i svakom od njih ponavljam: »Nitko neka ne prezire tvoje mladosti« (1 Tim 4, 12). 16. Istodobno, međutim, mladima se preporučuje »podložite se starješinama« (1 Pt 5, 5). Biblija uvijek poziva na duboko poštivanje starijih, jer oni imaju bogato iskustvo, iskusili su uspjehe i neuspjehe, radosti i patnje u životu, snove i razočaranja i u tišini svoga srca čuvaju mnoga iskustva koja nas mogu naučiti da ne pogriješimo i da nas ne prevare lažne opsjene. Drevni mudrac traži od nas da poštujemo određena ograničenja i da znamo ovladati sobom u pravom trenutku: »Mladiće isto tako potiči da budu razumni« (Tit 2, 6). Nije dobro podleći kultu mladosti ili određenome mladenačkom stavu prijezira prema drugima zbog njihovih godina ili zato što su živjeli u nekim drugim vremenima. Isus je govorio da mudra osoba zna iz svoje riznice iznositi novo i staro (usp. Mt 13, 52). Mudra mlada osoba otvara se budućnosti, ali je uvijek sposobna prepoznati vrijednost iskustva drugih. 17. U Markovu evanđelju imamo čovjeka koji, dok sluša Isusa kako govori o zapovijedima, kaže: »Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti« (10, 20). To se govori već u Psalmu: »ti si, o Gospode, ufanje moje, Jahve, 11


uzdanje od moje mladosti! [...] Bože, ti mi bijaše učitelj od mladosti moje, i sve do sada naviještam čudesa tvoja« (71, 5.17). Ne treba se kajati što se mladost provela čestito, otvarajući svoje srce Gospodinu i živeći drugačije. Ništa od toga nam ne oduzima mladost, već je jača i obnavlja: »k’o orlu ti se mladost obnavlja« (Ps 103, 5). Zato se sveti Augustin žalio: »Kasno sam te uzljubio, ljepoto tako stara i tako nova, kasno sam te uzljubio!«2 Ipak, taj bogataš, koji je u mladosti bio vjeran Bogu, dopustio je godinama da mu otmu snove i više je volio ostati privržen svome bogatstvu (usp. Mk 10, 22). 18. No u Matejevu evanđelju nalazimo mladića (usp. Mt 19, 20.22) koji pristupa Isusu i pita ga može li učiniti više (r. 20), s onim otvorenim duhom karakterističnim za mlade, koji traži nove obzore i velike izazove. Zapravo, njegov duh nije bio tako mlad, jer je već bio navezan na bogatstvo i udobnost. Ustima je govorio da želi nešto više, ali kad je Isus zatražio od njega da bude velikodušan i podijeli svoja dobra, shvatio je da se ne može odijeliti od onoga što je posjedovao. Na kraju, »na tu riječ ode mladić žalostan jer imaše velik imetak« (r. 22). Odrekao se svoje mladosti. 19. Evanđelje govori također o skupini mudrih djevojaka koje su bile spremne i budne, dok su druge bile rastresene i uspavane (usp. Mt 25, 1–13). I doista, mla2

12

Ispovijesti, X, 27: PL 32, 795.


dost možete provesti u rastresenosti, lebdeći na površini života, uspavani, nesposobni njegovati duboke odnose i ući dublje u srž život. Na taj si način pojedinac priprema siromašnu budućnost, lišenu onoga bitnog. A mladost možete provesti i njegujući lijepe i velike stvari te tako pripraviti budućnost punu života i unutarnjeg bogatstva. 20. Ako si izgubio svoju unutarnju poletnost, svoje snove, svoj zanos, nadu i velikodušnost, preda te dolazi Isus kao što je jednom stao pred mrtvim sinom udovice i sa svom snagom svoga uskrsnuća te poziva: »Mladiću, kažem ti, ustani!« (Lk 7, 14). 21. Postoje, nesumnjivo, mnogi drugi tekstovi Božje riječi koji mogu baciti svjetlo na ovo doba vašeg života. Neke od njih ćemo analizirati u sljedećim poglavljima.

13


Profile for Kršćanska sadašnjost d.o.o.

Christus vivit - Krist živi (D-184)  

„S velikom ljubavlju upućujem svoj kršćanskoj mladeži ovu apostolsku pobudnicu, odnosno pismo koje doziva u svijest određena uvjerenja koja...

Christus vivit - Krist živi (D-184)  

„S velikom ljubavlju upućujem svoj kršćanskoj mladeži ovu apostolsku pobudnicu, odnosno pismo koje doziva u svijest određena uvjerenja koja...

Profile for kshr