100 utješnih riječi u teškim životnim trenucima

Page 1100 UTJEŠNIH RIJEČI U TEŠKIM ŽIVOTNIM TRENUTCIMA


Prijevod: Mirna Čudić Žgela Lektura i korektura: Tihomir Hadži­‑Boškov Prijelom i oprema: Christian T. Belinc

Izdaje: Kršćanska sadašnjost d. o. o., Zagreb, Marulićev trg 14 Za nakladnika: Stjepan Brebrić Tisak: Tiskara Zelina d. d., Sveti Ivan Zelina Naklada: 1000 ISBN 978‑953‑11‑1434-9 Tiskano u travnju 2021. CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 001093533.


100

UTJEŠNIH

RIJEČI U

T E Š K I M

ŽIVOTNIM T R E N U T C I M A

priredio

Luca Crippa

KRŠĆANSKA SADAŠNJOST ZAGREB, 2021.


Naslov izvornika: Luca Crippa (ur.), 100 parole che consolano nei momenti difficili della vita © 2018 Edizioni San Paolo s.r.l. Piazza Soncino 5 – 20092 Cinisello Balsamo (Milano) – ITALIA www.edizionisanpaolo.it © za hrvatsko izdanje: Kršćanska sadašnjost d. o. o., Zagreb, 2021.


Dar za .............................................. u teškim životnim trenutcimaPRE DS TAVLJAN JE

Utješne riječi. Riječ je nadasve o dobrim mislima, ohrabrujućim riječima, prisutnima u različitim kulturama, a pružaju ih muškarci i žene koji su mnogo pretrpjeli, borili se, stvarali i osmišljali bolji svijet. Potom ima utješnih riječi koje potječu od Duha Svetoga, velikoga Tješitelja. Te se riječi nalaze u Svetom pismu, koje je nadahnuto i koje valja čitati s vjerom, kao i u glasu molitve puka: to su ljudi poput nas, koji možda nose naslov »sveca«, koji su upoznali život u njegovoj zbilji, no suočili su se s njim praćeni Bogom, dobrim Ocem svega što postoji. Neka svima nama, na razne načine i u raznim trenutcima pogođenima umorom i strahom, ove riječi pruže okrjepu za um i utjehu za srce, no i siguran smjerokaz: kraljevstvo Božje, koje raste i razvija se zahvaljujući, također, našim naporima. Luca Crippa 7


94.

PROŠNJA MARIJI U VLASTITOJ BIJEDI

Sveta Marijo, priteci u pomoć bijednima, pomozi obeshrabrene, ohrabri slabe. Moli za svoj puk, posreduj za svoje svećenstvo, zagovaraj posvećene žene. Slaveći tvoj spomendan, neka svi iskuse tvoju velikodušnu pomoć. Prigni uho ka glasu onoga tko ti se moli, utaži želje sviju. (Fulbert od Chartresa)55

Sv. Fulbert iz Chartresa (oko 960.-1028.), utemeljitelj neoplatonističke škole u Chartresu (Francuska), gdje je službovao kao biskup, autor propovijedi, duhovnog i svjetovnog pjesništva (nap. prev.).

55

152


95.

BOGORODICI ZA ONE KOJI TRPE ZBOG LJUBAVI

Marijo, Djevice siromahâ, bolje od nas poznaješ nutarnje rane tolikih ljudi pogođenih usamljenošću, tolikih roditeljâ koji ne uspijevaju imati odnos sa svojom djecom, tolikih pojedinaca skršenih zbog neuspjeha na emocionalnom planu, tolikih naroda i nacija gdje je pomirenje teško ostvarivo. Okrijepi slabe i krotke, podigni shrvane, utješi, zaštiti i pomozi tjeskobnim srcima.

153


96.

MOLITVA ZA SNAGU TJEŠENJA

Marijo, Djevice siromahâ, zajedno sa svojim Sinom ponavljaš da je život svakoga pojedinca svet i blagoslovljen događaj; kada danomice susrećemo ljudsku patnju kod drugih, kada moramo prihvatiti neki svoj osobni gubitak, kada nas bol nesmiljeno pogađa, na nečuven i neočekivan način: koračaj uz nas, Marijo, bdij nad našim stavovima, udijeli nam svoju dobrostivu utjehu. Amen.

154


97.

BOGORODICI KOJA TJEŠI U SVAKOJ BOLI

Presveta Djevice siromahâ, dovedi nas Isusu, izvoru milosti. Presveta Djevice siromahâ, spasi narode. Presveta Djevice siromahâ, utješi bolesne. Presveta Djevice siromahâ, olakšaj patnju. Presveta Djevice siromahâ, moli za svakoga od nas. Presveta Djevice siromahâ, mi vjerujemo u tebe. Presveta Djevice siromahâ, vjeruj u nas. Presveta Djevice siromahâ, mnogo ćemo moliti. Presveta Djevice siromahâ, udijeli nam svoj blagoslov. Načini se znak križa. Presveta Djevice siromahâ, Majko Spasiteljeva, Majko Božja, hvala ti.

155


98.

MOLITVA SV. LUCIJI ZA SNAGU DA SVJEDOČIMO VJERU

O slavna sveta Lucijo, koja si svjedočenju vjere pridružila slavu mučeništva, izmoli nam milost da otvoreno ispovijedamo evanđeoske istine i da vjerno koračamo nasljedujući Spasiteljev nauk. O Djevice sirakuška, budi svjetlo našemu životu i uzor svakom našem djelovanju, kako bismo, pošto smo te nasljedovali na zemlji, mogli, zajedno s tobom, uživati u blaženom gledanju Gospodina. Amen.

156


99.

MOLITVA SV. JULIJI MUČENICI ZA TJELESNU SNAGU

O sveta Julijo, koja si snagom svoje vjere zavrijedila sjediniti svoj život s onim Isusa Raspetoga, vodi naše korake stazom vjere, ufanja i ljubavi te učini zauzetima naše ruke na dobrobit braće. Amen. Slava Ocu.

157


100.

SV. AGNEZI, ZAŠTITNICI PATNIKÂ

O divljenja vrijedna sveta Agnezo, koliku si zavidnu radost oćutjela kada si u nježnoj dobi od trinaest godina, osuđena od Aspazija da budeš živa spaljena, ugledala kako se plameni jezici razmiču, ostavljaju te neozlijeđenom i rote se protiv onih koji su željeli tvoju smrt! Poradi goleme duhovne radosti kojom si primila konačni udarac, potičući krvnika da ti u srce zarije mač kojim je trebala biti dovršena tvoja žrtva, izmoli nam svima milost da s izgrađujućom vedrinom podnosimo sva progonstva i križeve kojima nas se Gospodin udostojao iskušati kako bismo uvijek rasli u ljubavi prema Bogu i pravedničkom smrću okrunili 158


život mrtvljenja i žrtve. Amen. Slava Ocu.

159Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.