Prodajni katalog izdanja Kršćanske sadašnjosti 2022./2023.

Page 1


eknjige.ks.hr

Preuzmite aplikaciju eKnjige KS

i čitajte niz eIzdanja na svojem uređaju! Brojna elektronička izdanja Kršćanske sadašnjosti: knjige i časopisi! eKana i eSlužba riječi!

Uživajte u čitanju Vašega omiljenog štiva bilo kad, bilo gdje! Posjetite eknjige.ks.hr, preuzmite aplikaciju eKnjige KS i zakoračite među police elektroničkih izdanja Kršćanske sadašnjosti. Ondje vas za dobrodošlicu čekaju i dvije besplatne eKnjige.


Uprava: 01 • 63 49 010 (Ulica grada Vukovara 271/11) Fax: 01 • 46 66 815 uprava@ks.hr

Prodaja: 01 • 63 49 030 • 63 49 031 (Ulica grada Vukovara 271/11) Fax: 01 • 48 11 118 ks-prodaja@ks.hr

Računovodstvo: 01 • 63 49 044 • 63 49 045 (Ulica grada Vukovara 271/11) racunovodstvo@ks.hr pretplata@ks.hr

Komercijala: 01 • 63 49 022 (Ulica grada Vukovara 271/11) 01 • 63 49 097 (Ulica grada Vukovara 271/11)

web-knjizara@ks.hr marketing@ks.hr

komercijala@ks.hr

Uredništvo: 01 • 63 49 050 • 63 49 054 (Ulica grada Vukovara 271/5) Fax: 01 • 48 28 227 Glavni urednik Tajništvo uredništva

Knjižare: Zagreb   01 Zagreb   01 Osijek 031 Split 021 Karlovac 047 Marija Bistrica 049 Zadar 023

ks@zg.t-com.hr urednistvo@ks.hr

• • • • • • •

48 14 714 48 14 931 20 15 65 48 23 16 60 16 43 46 80 50 55 05 27

(Kaptol 29) (Kaptol 1) (Trg slobode b.b.) (Kralja Zvonimira 16) (Radićeva 4) (Trg I. Pavla II. 32) (Poljana N. Nodila 7)

Kana: 01 • 63 49 060 (Ulica grada Vukovara 271/5) ks.kana@gmail.com

www.ks.hr http://twitter.com/#!/ksadasnjost http://www.facebook.com/pages/Kršćanska-sadašnjost/219228014772658 http://www.instagram.com/krscanska_sadasnjost http://www.facebook.com/kana.KrscanskaSadasnjost

IBAN: HR 1723400091100047241, Privredna banka Zagreb Izdaje: Kršćanska sadašnjost d.o.o., Zagreb, Marulićev trg 14

1


HRK Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR 7,53450 kn

Analecta Croatica christiana

(ACC)

Građa i studije za povijest krš­ć anstva i Crkve među Hr­va­­ti­ma. Ilustrirano. Indeksi. Format 17 × 24 cm. Tvrdi i meki uvez, ovitak. 9010040 • 9010050 •

9010070 • 9010080 • 9010090 • 9010140 • 9010151 • 9010170 • 9010190 • 9010220 • 9010251 • 9010260 • 9010270 • 9010280 • 9010290 • 9010300 • 9010310 • 9010320 • 9010340 • 9010350 • 9010360 •

2

Stjepan Božo VUČEMILO, Anđeo dalla Costa i njegov »Zakon czarkovni«. Povijesno-pravna studija. Tvrdi uvez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 Josip TURČINOVIĆ, Misionar Podunavlja Bugarin Krsto Pejkić (1665. – 1731.). Studija o katolicima u Bugarskoj, hrvatskom školstvu, Propagandinu kolegiju, prilikama u Erdelju, Beogradu i Baranji; Pejkićeva kontroverzija. Tvrdi uvez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Ivan OSTOJIĆ, Metropolitanski kaptol u Splitu. Povijest kaptola i njegovih članova od početka do 19. stoljeća. Tvrdi uvez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Jerko FUĆAK, Šest stoljeća hrvat­skog lekcionara. Povijesno-filološko-liturgijska studija. Tvrdi uvez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Mihovil BOLONIĆ i Ivan ŽIC ROKOV, Otok Krk kroz vjekove (rasprodano ) Mile BOGOVIĆ, Katolička crkva i pravoslavlje u Dalmaciji za mletačke vladavine. Meki uvez (rasprodano ) Andrija ZIRDUM, Filip Lastrić Oćevac. Meki uvez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Peter KUZMIČ, Vuk-Daničićevo Sveto pismo i biblijska društva na južnoslavenskom tlu u XIX. stoljeću. Tvrdi uvez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Eduard PERIČIĆ, Ljetopis popa Dukljanina. Sclavorum regnum Grgura Barskog. Studija o autorstvu ljetopisa (rasprodano ) Petar BEZINA, Rukopisna baština franjevaca Provincije presvetog Otkupitelja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 Krbavska biskupija u srednjem vijeku. Meki uvez (rasprodano ) Antun BOZANIĆ, Biskup Mahnić pastir i javni djelatnik u Hrvata (rasprodano ) Anđelko BADURINA, Uloga franjevač­kog samostana u urbaniza­ci­­ji dubrovačkog područja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Ivan GOLUB, Ivan Paštrić – Ioannes Pastritius (1636. – 1708.). Sabrana građa . . 350 Petar BEZINA, Kulturni djelatnici Franjevačke provincije presvetog Otkupitelja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 Josip TURČINOVIĆ, Antun Vramec. Sporni hrvatski teolog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 Visoko školstvo na području Riječko-senjske metropolije (Spomenica). . . . . . . 3000 Franjo Emanuel HOŠKO, Franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj kroz stoljeća. . 1600 Franjo Emanuel HOŠKO, Franjevci i poslanje Crkve u kontinentalnoj Hrvatskoj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 Franjo Emanuel HOŠKO, Franjevačke visoke škole u kontinentalnoj Hrvatskoj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 Josip BURIĆ, Biskupije Senjska i Modruška u 18. st. (rasprodano )

4000

4144 4144 4144

4144 4144

82 88

4144 26 37 82 88 82 88 22604 120 55 120 55 120 55

HRK


HRK

Krčki biskup

josip srebrnić (1876. – 1966.)

Zbornik radova sa znanstvenog skupa povodom 50. obljetnice smrti

Teologija u R ijeci K RčK a bisKupija KRšćansK a sadašnjosT

Franjo Emanuel HOŠKO, Josip Pavišević – svjedok jozefinizma u Slavoniji i Podunavlju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9010380 • Franjo Emanuel HOŠKO, Biskup Vrhovac između baroka i liberalizma . . . . . . . . 9010390 • Franjo ŠANJEK, Dominikanci i Hrvati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9010400 • Lovorka ČORALIĆ i Slavko SLIŠKOVIĆ, Humanitas et litterae ad honoram Franjo Šanjek. Zbornik u čast Franje Šanjeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9010410 • Stipan TROGRLIĆ, Mons. Božo Milanović, istarski svećenik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9010420 • Franjo Emanuel HOŠKO, Slavonska franjevačka ishodišta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9010430 • Franjo Emanuel HOŠKO, Slavonska franjevačka učilišta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9010440 • Ivica ZVONAR, Mons. dr. Fran Barac (1872. – 1940.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9010450 Anto BARIŠIĆ (prir.), Franjevci kapucini u Karlobagu 1713. – 2013. ( rasprodano ) 9010460 Marko MEDVED, Riječka crkva u razdoblju fašizma. Nastanak biskupije i prvi talijanski upravitelji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9010470 Monica PRIANTE i Slavko SLIŠKOVIĆ, Tondini i Strossmayer. Jedinstveni za jedinstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9010480 Marko MEDVED i Franjo VELČIĆ (ur.), Krčki biskup mons. dr. Josip Srebrnić (1876. – 1966.). Zbornik radova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9010490 Daniel PATAFTA, OFM, Franjevačko 13. stoljeće. Povijest, teologija, duhovnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9010500 Ana BIOČIĆ, Svećenici u politici. Djelovanje katoličkih svećenika u Hrvatskom saboru 1868. – 1871. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9010510 Marko MEDVED, Četiri stoljeća kapucina u Rijeci i Hrvatskoj (1610. – 2010.) . . 9010520 s. Veronika Mila POPIĆ, Milosrđe otkupljuje mržnju. Odnos jugoslavenskog komunističkog režima prema Družbi sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskog – Zagreb. Od 1945. do 1952. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9010530 Ljudevit Anton MARAČIĆ, Konventualni franjevci u Hrvata. Arhivski prinosi i pabirci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9010540 Ivica PETANJAK, Mihael Anđeo Božidarević iz Dubrovnika, OFMCap (1653. – 1729.). Propovjednik, diplomat, poglavar i duhovni vođa . . . . . . . . . . . 9010370 •

Biblica

1600 120 55 1200

9041

1600 120 55 Ana Biočić

4300 323 98

Svećenici u politici Djelovanje katoličkih svećenika u Hrvatskom saboru 1868.–1871.

2200 165 76 2100 158 22

Kršćanska sadašnjost

2100 158 22 1900 14316

3900 29385 2400 18083 3000 22604 3000 22604 2400 18083 4000 30138

1900 14316 1900 14316 2600 195 90

(BC)

Stručne studije, rasprave i zbirke članaka biblijske tematike. Različiti uvezi. Format: 17 × 24 ili 14 × 20. 9010610 • 9010620 • 9010630 • 9010640 • 9010650 • 9010660 • 9010670 •

Anto POPOVIĆ, Načela i metode za tumačenje Biblije. Komentar Papina govora i dokumenta Biblijske komisije Tumačenje Biblije u Crkvi . . . . . . . . . . . . 2000 Marijan Jerko FUĆAK, Prepoznavatelj riječi Božje. Biblija u našim rukama . . . . 1000 Adalbert REBIĆ, Biblijski i crkveno-povijesni vidovi euharistije i križa . . . . . . . . . 700 Mario CIFRAK, Sveto pismo u životu Crkve. Dokumenti Katoličke biblijske federacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Ivan DUGANDŽIĆ, Pred Biblijom i s Biblijom. Odgovori i poticaji. . . . . . . . . . . . . . 2000 Anto POPOVIĆ, Novozavjetno vrijeme. Povijesno-političko i religiozno-kulturno okruženje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 Joachim GNILKA, Biblija i Kur’an. Što ih povezuje, što razdvaja . . . . . . . . . . . . . . . . 1100

15069 75 35 52 74 52 74 15069 15069 82 88 HRK

3


HRK

Anto POPOVIĆ, Od slike Božje do Božjeg sinovstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 Ante KRESINA; Zvonimir Izidor HERMAN; Mario CIFRAK, Poslanje egzegeze u Katoličkoj crkvi. Od Drugoga vatikanskog sabora do danas.. . . . . . . . . . . . . . . . 700 9010710 • Thomas SÖDING, Božji Sin iz Nazareta. Isusovo čovještvo u Novom zavjetu. . . . 3000 9010720 • Anto POPOVIĆ, Isusova muka i smrt prema Markovu evanđelju. Egzegetsko-teološki komentar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900 9010730 • Mario CIFRAK, Početak evanđelja Isusa Krista. Hermeneutske pretpostavke. . 1000 9010740 • Joachim GNILKA, Isus iz Nazareta. Poruka i povijest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 9010750 • Raymond Edward BROWN, Isusovo djevičansko začeće i tjelesno uskrsnuće. . . 1600 9010770 • Anto POPOVIĆ, ‫ – תּוָֹרה‬Torah – Pentateuh – Petoknjižje. Uvod u knjige Staroga zavjeta 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 9010780 • Mato ZOVKIĆ, Poziv biblijskih proroka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 9010790 • Mario CIFRAK, Ta u vjeri hodimo, ne u gledanju. Egzegetski doprinos moralnoj poruci Novoga zavjeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9010800 • Božo LUJIĆ, Vjera u Boga uvijek novih mogućnosti. Pretpostavke za biblijsku teologiju Staroga zavjeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 9010810 • Anto POPOVIĆ, Povijesne knjige. Uvod u knjige Staroga zavjeta 2 . . . . . . . . . . . . 2000 9010820 Mario CIFRAK, I riječ je Božja rasla. Od kerigme do evenđelja . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9010830 Božo LUJIĆ, Biblijsko svjetlo vjere na putu života. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 9010850 Anto POPOVIĆ, Mudrosne i poetske knjige. Uvod u knjige Staroga zavjeta 3 . . . 2200 9010870 Anto POPOVIĆ, O vremenu i vječnosti. Zbirka egzegetsko-teoloških članaka . . . 2500 9010880 Mario CIFRAK, Dom za sve narode. Hermeneutika Staroga zavjeta u Novom zavjetu (u pripremi)

9010680 •

13562

9010690 •

52 74 22604 14316 75 35 22604 120 55 13562 120 55 82 88 15069 15069 82 88 15069 165 76 188 36

NIZ »KOMENTARI«

Ivan DUGANDŽIĆ, Evanđelje ljubljenog učenika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900 14316 DUGANDŽIĆ, Poslanica Rimljanima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900 14316 9010860 Ivica ČATIĆ, Evanđelje po Marku – Prvi dio (Mk 1,1 – 3,6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1991 15000 9010760 •

Ivan Dugandžić

*

Poslanica Rimljanima

9010840 Ivan

Ivan Dugandžić

Poslanica Rimljanima Uvodna pitanja, prijevod i komentar Poslanice Rimljanima

Biblija

(B)

Biblijski tekstovi u novim hrvatskim prijevodima, Stari i Novi zavjet, različita izdanja, različitih formata.

Kršćanska sadašnjost

Novi zavjet i Psalmi (Duda – Fućak) /meki uvez /crni ovitak (rasprodano ) Biblija. Uvez u kožu (rasprodano ) 9020048 • Ilustrirana Biblija mladih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2100 158 22 9020031 • 9020035 •

4

HRK


HRK

HRK


HRK

Novi zavjet (Duda – Fućak) s uvodima i bilješkama Ekumenskog prijevoda Biblije. Format 16 × 21,5. Tvrdi uvez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 9020141 – Džepno izdanje. Tvrdi uvez ( rasprodano ) 9020142 – Džepno izdanje. Meki uvez ( rasprodano ) 9020161 • Novi zavjet (Duda – Fućak) /talijanski uvez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 9020171 • 365 x Biblija. Izbor biblijskih tekstova ( rasprodano ) 9020180 • Biblija mladima ( rasprodano ) 9020190 • Tvoja minuta Biblije ( rasprodano ) 9020213 • Novi zavjet (Duda-Fućak) /velika slova/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9020220 • Biblija. Izbor ( rasprodano ) 9020233 • Biblija. Broširani uvez ( rasprodano ) 9020240 • Biblija – Stari zavjet I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 9020250 • Biblija – Stari zavjet II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 9020260 • Biblija – Komplet (Stari zavjet I i II, Novi zavjet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1858 9020271 • Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta /tvrdi uvez /crna, crvena, plava . . . . . . . 3000 9020280 • Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta /talijanski uvez ( rasprodano ) 9020290 • Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta /meki uvez ( rasprodano ) 9020310 • Adalbert REBIĆ (prir.), Psalmi i kantici. S uvodima i komentarima /meki uvez. . . 1000 9020320 • Adalbert REBIĆ (prir.), Psalmi i kantici. S uvodima i komentarima /tvrdi uvez . . . 1200 9020330 • Ekumenski Stari zavjet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6500 9020331 • Ekumenska Biblija – TOB (komplet s ukrasnom kutijom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7500 9020344 • Biblija. Stari i Novi zavjet /svečani uvez (zlatno-crna) ( rasprodano ) 9020345 • Biblija. Stari i Novi zavjet /platno (šarena) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 9020347 • Biblija. Stari i Novi zavjet /talijanski uvez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2900 9020348 • Biblija. Stari i Novi zavjet /tvrdi uvez /crna, bijela, crvena/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 9020349 • Biblija. Stari i Novi zavjet /platno (šarena/srebro). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 9020472 • Biblija. Velika slova /crna, bež, bordo/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4800 9020494 • Biblija. Džepno izdanje /siva, crvena/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2900 9020506 • Jeruzalemska Biblija /broširani uvez u kutiji/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4200 9020507 • Jeruzalemska Biblija /tvrdi uvez platno /plava, crvena/ ( rasprodano ) 9020508 • Jeruzalemska Biblija. Stari i Novi zavjet s uvodima i bilješkama iz »La Bible de Jerusalem« /talijanski uvez/ (rasprodano ) 9020509 • Jeruzalemska Biblija /uvez u umjetnu kožu /crna, crvena/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5500 9020530 • Jeruzalemska Biblija /uvez u kožu/ ( rasprodano ) 9020511 Biblija. Džepno izdanje /meki uvez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 9020140 •

6

120 55

45 21

82 88

45 21 45 21 14000 22604

75 35 9041 48974 56509 22604 218 50 22604 22604 36166 218 50 31645

41440 195 90 HRK


HRK 9020522 Novi

863

6500

9020523 Novi

zavjet i Psalmi /tvrdi uvez /crveni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zavjet i Psalmi /talijanski uvez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9020524 Novi zavjet i Psalmi /uvez platno /zeleni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9020525 Novi zavjet i Psalmi /fleksibilni uvez /ljubičasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9020540 Novi zavjet /tvrdi uvez /crveni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9020541 Novi zavjet /talijanski uvez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9020542 Novi zavjet /uvez platno /crveni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9020543 Novi zavjet /fleksibilni uvez /plavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

863

6500

929

7000

929

7000

796

6000

796

6000

863

6500

863

6500

Vjekoslav SPINČIĆ, Crtice iz hrvatske književne kulture Istre. Radni reprint. Broširano (rasprodano ) 9030090 • Ivan KUKULJEVIĆ SAKCINSKI, Pjesnici hrvatski XVI. vieka. Radni reprint. Broširano (rasprodano ) 9030130 • Ivan GOLUB – Ivan LACKOVIĆ-CROATA, Trinaesti učenik. Ilustrirano. . . . . . . . . . . . 300 9030210 Duševne pesne Grgura Mekinića / bez kutije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 9030211 Duševne pesne Grgura Mekinića / u kutiji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9030310 • Vjera REISER (prir.), Pjesma nad pjesmama u glagoljskom Humskom brevijaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 9030340 • Nada BABIĆ, Hrvatski prijevodi Novoga zavjeta od 20. stoljeća . . . . . . . . . . . . . . . 1600 9030360 • Petar BAŠIĆ, Bartol Kašić prevoditelj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400

60 28

Bibliofilska izdanja i radni reprinti

(BI)

Radni reprinti rijetkih starih knji­ga iz hrvatske duhovne ba­šti­ne i razna svečana izdanja. Razni formati i uvezi. 9030080 •

22 60 82 88 15069 120 55 10548

NIZ »ISKONI«

9030140 • 9030160 • 9030170 • 9030180 • 9030200 • 9030220 • 9030221 • 9030230 • 9030240 • 9030250 • 9030251 • 9030260 • 9030280 •

Žitja Konstantina Ćirila i Metodija i druga vrela. III izd. Preveo i protumačio dr. Josip BRATULIĆ (rasprodano ) Ivan GOLUB, Križanić. Tvrdi uvez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Petar ZRINSKI, Moje drago srce (rasprodano ) Giuseppe ROSACCIO, Viaggio de Venetia a Constantinopoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Ivan KUKULJEVIĆ SAKCINSKI, Juran i Sofia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Antun VRAMEC, Postilla (numerirano). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 Antun VRAMEC, Postilla (nenumerirano). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 Sv. FRANJO SALEŠKI, Filotea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Bartol KAŠIĆ SI, Hrvatsko-talijanski rječnik. II. izmijenjeno izdanje . . . . . . . . . . . . . 800 Antun VRAMEC, Kronika (nenumerirano) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 Antun VRAMEC, Kronika (numerirano). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 Ritual rimski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 GREGUR KAPUCIN, Horvaczka od Kristussevoga narodyenya vittia. . . . . . . . . . . 1200

60 28 45 21 1507 10548 82 88 60 28 60 28 82 88 11302 22604 9041

HRK

7


HRK

9030290 • 9030291 • 9030292 • 9030300 • 9030310 • 9030320 • 9030330 •

Časoslov opatice Čike (komplet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22000 165759 Časoslov opatice Čike /disertacija M. Grgića/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 30138 Časoslov opatice Čike /suvremeni prijepis/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700 20343 M. SLADOVIĆ, Povesti Biskupijah – Senjske i Modruške ili Krbavske (rasprodano ) Vjera REISER, Pjesma nad pjesmama u glagoljskom Humskom brevijaru. . . . . 2000 15069 Franjevačka Biblija /tvrdi uvez/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4600 346 59 Franjevačka Biblija /meki uvez/ (rasprodano )

Croatica christiana fontes

(CC-F)

Pisani spomenici i opsežnija vrela za povijest kršćanstva i Crkve me­đu Hrvatima s proukom ruko­pisa, popratnim studijama i indek­ sima, na izvor­nom jeziku (i u hrvat­skom prijevodu). Format 17 × 24. Tvrdi uvez i broširano. 9050010 •

9050030 • 9050040 • 9050050 • 9050060 • 9050080 • 9050090 • 9050100 • 9050110 • 9050120 • 9050130 • 9050140 • 9050150 • 9050160 • 9050170 • 9050180 • 9050190 • 9050210 • 9050220 • 9050230 • 9050240 •

8

Joannes [Stojković] DE RAGUSIO, Tractatus de Ecclesia. Prva katolička sustavna ekleziologija. Tvrdi uvez s ovitkom. Ilustrirano. Suizdanje s Hrvatskom dominikanskom provincijom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Povijesni spomenici Zagrebačke biskupije. Sv. V.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 Vizitacije Zagrebačke (nad)biskupije 1615–1913. (rasprodano ) Dnevnik Maksimilijana Vrhovca. Svezak 1 (1801. – 1809.). Latinski i hrvatski tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Rita TOLOMEO, Korespondencija J. J. Strossmayer – Tondini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Ćiril PETEŠIĆ, Dječji dom Jastrebarsko (rasprodano ) Spisi svetoga Leopolda Bogdana Mandića (rasprodano ) Velimir BLAŽEVIĆ, Služenje miru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 Povijesni spomenici Zagrebačke biskupije. Sv. VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 Camera apostolica 1, Monumenta croatica vaticana (1299. – 1560.). . . . . . . . . . . . . 2700 Proces Alojziju Stepincu. Dokumenti (rasprodano ) Korespondencija J. J. Strossmayer – S. Vannutelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500 Đakovačka i Srijemska biskupija. Biskupski procesi i izvještaji 17. i 18. stoljeće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700 Đakovačka i Srijemska biskupija. Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje vjere, 17. stoljeće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700 Camera apostolica 2, Monumenta croatica vaticana (1302. – 1732.) . . . . . . . . . . . . . 2700 Senjsko-modruška ili Krbavska biskupija. Izvješća biskupa Svetoj Stolici (1602. – 1919.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700 Đakovačka i Srijemska biskupija. Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje vjere, 18. stoljeće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700 Povijesni spomenici Zagebačke biskupije. Sv. VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 Juraj SLOVINAC, Dvorac djevičanstva (1411.) (rasprodano ) Ivan STOJKOVIĆ DUBROVČANIN, Konkordancija nepromjenjivih dijelova Biblije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Martin ZADRANIN, Abstractiones de libro sententiarium (13./14. st). . . . . . . . . . . . 700

3767 120 55

52 74 3014

120 55 15069 20343 263 71 20343 20343 20343 20343 20343 18083

52 74 52 74

HRK


HRK

Augustin KAŽOTIĆ, Bogoslovni spisi. Scripta theologica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Velimir BLAŽEVIĆ (prir.), Katolička crkva u Hrvata u službi mira i stvaranja samostalne Hrvatske. Dokumenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 9050270 • Herman DALMATIN, O preispitivanju srca. De indagatione cordis. . . . . . . . . . . . . . 800 9050280 • Velimir BLAŽEVIĆ, Crkveni partikularni sabori i dijecezanske sinode na području hrvatske i drugih južnoslavenskih zemalja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 9050290 Maksimilijan VRHOVAC, Dnevnik / Diarium. Svezak 2 (1810. – 1815.) . . . . . . . . . . . . 4000 9050300 Velimir BLAŽEVIĆ, Odredbe crkvenih partikularnih sabora i dijecezanskih sinoda važne za vjerski život katolika na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 9050250 •

75 35

9050260 •

Dokumenti

195 90 60 28 15069 30138

10548

(D)

Službeni dokumenti crkvenog učiteljstva: papâ, nadleštava Sve­te Stolice, raznih katoličkih episkopata i pojedinih biskupa. Format 11,5 × 16,5. Broširano. 9060020 • 9060060 • 9060080 • 9060120 • 9060150 • 9060171 • 9060181 • 9060310 • 9060320 • 9060350 • 9060361 • 9060370 •

Sekretarijat za nekršćane, Nada koja je u nama (D–2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Papa PAVAO VI., O obnovi đakonata (D–6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgijski biskupi, Naša vjera u Isusa Krista (D–8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. vatikanski koncil, Dekret o pastirskoj službi biskupa (D–12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. vatikanski koncil, Dekret o službi i životu prezbitera (D–15) (rasprodano ) Meksički biskupi, Pastirsko pismo o razvoju i integraciji zemlje (D–17). . . . . . . . . Papa PAVAO VI., Humanae vitae (D–18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekretarijat za sjedinjenje kršćana, Ekumenski direktorij (II. dio) (D–31). . . . . . . . . Sv. Kongregacija za bogoštovlje, III. uputa za ispravnu primjenu Konstitucije o sv. liturgiji (D–32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Treća sinoda biskupa, Ministerijalno svećeništvo i pravda u svijetu (D–35). . . . . Papinsko vijeće za sredstva društvenog priopćivanja, Communio et progresio (D–36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kongregacija za katolički odgoj, Naputak o nastavi filozofije (D–37). . . . . . . . . . . .

400

3014

400

3014

400

3014

400

3014

400

3014

400

3014

400

3014

400

3014

400

3014

400

3014

400

3014

HRK

9


HRK

Sv. Kongregacija za nauk vjere, I. Otajstvo Crkve, II. Otajstvo Sina Božjega (D–41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9060420 • Biskupi Jugoslavije, Pastirski poziv na oživljavanje ekumenskog duha i nastojanja (D–42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9060430 • Papa PAVAO VI., Apostolska adhortacija o promicanju pomirenja u Crkvi. . . . . . . . 9060440 • Papa PAVAO VI., Marialis cultus (D–44). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9060450 • Papa PAVAO VI., Svjetlo Crkve (D–45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9060471 • Kongregacija za nauk vjere, Persona humana (D–47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9060500 • Papa PAVAO VI., Evangelii nuntiandi – Naviještanje evanđelja (D–50). . . . . . . . . . 9060510 • Sveta Kongregacija za katolički odgoj i izobrazbu, Teološka for­ma­ci­ja budućih svećenika (D–51). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9060520 • Papinsko vijeće za dušobrižništvo selilaca i turista, Pismo biskup­skim konferencijama o Crkvi i svijetu u pokretu (D–52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9060530 • Sveta Kongregacija za redovnike i svjetovne institute, Kongregacija za biskupe, Kriteriji o odnosima između biskupa i redovnika u Crkvi (D–53). . . 9060540 • Papa PAVAO VI., Ecclesiam suam (D–54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9060550 • Biskupi Jugoslavije, Uzvišenost i radost života (D–55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9060560 • Papa IVAN PAVAO II., Redemptor hominis (D–56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9060570 • Elias Yanes ALVAREZ, Marija iz Nazareta, Djevica i Majka (D–57). . . . . . . . . . . . . . . . 9060600 • Biskupi Europe – biskupi Jugoslavije, Dokumenti o sv. Benediktu (D–60) . . . . . . 9060610 • Papa IVAN PAVAO II., Bogat milosrđem (Dives in misericordia) (D–61) . . . . . . . . . . 9060620 • Generalni ministri franjevačke obitelji, Osamstota obljetnica rođenja svetog Franje (D–62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9060631 • Papa IVAN PAVAO II., Laborem exercens. (Radom čovjek) (D–63). . . . . . . . . . . . . . . . 9060641 • Papa IVAN PAVAO II., Obiteljska zajednica (II. izd.) (D–64) ( rasprodano ) 9060650 • II. međunarodni kongres delegata BK za duhovna zvanja, Razvoj pastorala zvanja u mjesnim crkvama (D–65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9060670 • Biskupi Jugoslavije, Radosno naviještanje evanđelja i odgoj djece u vjeri (D–67). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9060681 • Sveta Stolica, Povelja o pravima obitelji (D–68). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9060690 • Sveti zbor za katolički odgoj, Odgojne smjernice o ljudskoj ljubavi (D–69) . . . . 9060701 • Papa IVAN PAVAO II., Spasonosno trpljenje (D–70). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9060711 • Sveti zbor za nauk vjere, Upute o nekim aspektima »Teologije oslobođenja« (D–71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9060740 • Papa IVAN PAVAO II., Reconciliatio et paenitentia (Pomirenje i pokora) (D–74). . . 9060750 Papa IVAN XXIII., Mater et magistra (D–75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9060780 • Druga izvanredna biskupska sinoda, Završni dokumenti (D–78). . . . . . . . . . . . . . . . . 9060790 • Biskupi Jugoslavije, Odgoj i obrazovanje svećeničkih kandidata i drugi dokumenti (D–79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9060830 • Promjene u liturgijskim knjigama. Prema novom kodeksu (D–83) . . . . . . . . . . . . . 9060841 • Biskupska konferencija Jugoslavije, Crkva – zajednica koju Bog saziva i šalje (D–84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9060850 • Papa IVAN PAVAO II., Redemptoris mater (D–85). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9060870 • Papa IVAN PAVAO II., Dominum et vivificantem (D–87). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9060881 • Zbor za nauk vjere, Dar života. Naputak o poštivanju ljudskog života u nastanku i o dostojanstvu rađanja (D–88). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9060890 • Papa IVAN PAVAO II, Socijalna skrb (Sollicitudo rei socialis). (D–89). . . . . . . . . . . . . 9060900 • Kongregacija za katolički odgoj, Vjerska dimenzija odgoja u katoličkoj školi (D–90). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9060911 • Papa IVAN PAVAO II., Mulieris dignitatem (D–91). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9060920 • Zbor za bogoštovlje, Tri liturgijska dokumenta (D–92) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9060930 • Papa IVAN PAVAO II., Christifideles laici (D–93) ( rasprodano ) 9060940 • Švicarska BK, Marija (D–94). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9060950 • Papinsko vijeće za laike, Svećenik u laičkim udruženjima (D–95). . . . . . . . . . . . . . . 9060410 •

10

400

3014

400

3014

400

3014

400

3014

400

3014

400

3014

400

3014

400

3014

400

3014

400

3014

00

3014

00

3014

00

3014

00

3014

00

4

3014

400

3014

400

3014

00

4

3014

400

3014

400

3014

00

3014

00

3014

00

4

3014

400

3014

400

3014

400

3014

400

3014

4

4 4 4

4 4

400

3014

400

3014

400

3014

400

3014

400

3014

450

33 91

00

4

3014

400

3014

00

3014

00

4

3014

400

3014

00

3014

4

4

HRK


HRK

9060960 • 9060970 • 9060980 • 9060990 • 9061000 • 9061010 • 9061020 • 9061031 • 9061040 • 9061061 • 9061071 • 9061080 • 9061090 • 9061100 • 9061110 • 9061120 • 9061130 • 9061140 •

9061150 • 9061160 • 9061172 • 9061180 • 9061190 • 9061200 • 9061210 • 9061220 • 9061231 • 9061240 • 9061250 • 9061260 • 9061270 • 9061280 • 9061290 •

9061301 • 9061310 • 9061320 • 9061330 • 9061340 •

Papa IVAN PAVAO II., Redemptoris missio (D–96) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Biskupska sinoda – posebni skup za Europu, Da bismo bili svjedoci Krista koji nas je oslobodio (D–97). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Papinski savjet za sredstva javnog priopćavanja, Aetatis novae (D–98) (rasprodano ) Papinska biblijska komisija, Tumačenje Biblije u Crkvi / Kristologija (D–99) (rasprodano) Papa IVAN PAVAO II., Govori u Hrvatskoj (D–100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Papa IVAN PAVAO II., Tertio millennio adveniente (D–101). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Kongregacija za sakramente i bogoštovlje, Rimska liturgija i inkulturacija (D–102). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Papa IVAN PAVAO II., Evangelium vitae (Evanđelje života) (D–103) . . . . . . . . . . . . . . 400 Papa IVAN PAVAO II., Ut unum sint (D–104). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Papinsko vijeće za obitelj, Ljudska spolnost (D–106). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 PAPA IVAN PAVAO II., Sjaj istine. Veritatis splendor (D–107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Papinsko vijeće za obitelj, Priručnik za ispovjednike (D–108). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Papa IVAN PAVAO II., Sakrament pokore (D–109). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Naputak o nekim pitanjima suradnje vjernika laika u svećeničkoj službi (D–110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Papa IVAN PAVAO II., Naučitelj čovječnosti (D–111). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Međunarodno teološko povjerenstvo, Kršćanstvo i religije (D–112) . . . . . . . . . . . . . 400 Papinsko vijeće za duhovnu brigu oko selilaca i putnika, Hodočašće u velikom jubileju 2000. (D–113) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Kongregacija za katolički odgoj / Kongregacija za klerike, Temeljni propisi za formaciju trajnih đakona / Direktorij za službu i život trajnih đakona (D–114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Papa IVAN PAVAO II., »Bit ćete mi svjedoci«. Govori u Hrvatskoj 2.–4. listopada 1998.) (D–115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Otajstvo utjelovljenja (Incarnationis mysterium), Bula najave Velikog jubileja 2000. (D–116). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Papa IVAN PAVAO II., Fides et ratio (Vjera i razum) (D–117). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Izjava povjerenstva francuskih biskupa za socijalna pitanja, Za rehabilitaciju politike (D–118) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Papa IVAN PAVAO II., Dies Domini (Dan Gospodnji) (D–119). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Pismo pape Ivana Pavla II. o hodočašću na sveta mjesta (D–120). . . . . . . . . . . . . . . 200 Papinsko vijeće za kulturu, Promicati pastoral kulture (D–121). . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Papa IVAN PAVAO II., Prezbiter – navjestitelj riječi, služitelj sakramenata i voditelj zajednice kršćanskoga trećeg tisućljeća (D–122) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Pismo pape Ivana Pavla II. starijim osobama (D–123). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Papinsko djelo za crkvena zvanja, Nova zvanja za novu Europu (D–124) . . . . . . . 400 Kongregacija za nauk vjere, Dominus Iesus (D–125) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Kongregacija za nauk vjere, Naputak o molitvama kojima se od Boga moli ozdravljenje (D–126) (rasprodano ) Papa IVAN PAVAO II., Novo millenio ineunte – Ulaskom u novo tisućljeće (D–127). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Papa IVAN PAVAO II., Stota godina (Centesimus annus) (D–128). . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Vijeće europskih biskupskih konferencija, Konferencija europskih Crkava, Charta oecumenica. Ekumenska povelja za rast suradnje među Crkvama u Europi (D–129). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Biskupska konferencija Emilie Romagne, Islam i kršćanstvo (D–130) . . . . . . . . . . . . 400 Kongregacija za kler, Prezbiter, pastir i vođa župne zajednice (D–131). . . . . . . . . . 400 Papa IVAN PAVAO II., Krunica Djevice Marije (Rosarium Virginis Mariae) (D–132) (rasprodano ) Papinska biblijska komisija, Židovski narod i njegova sveta Pisma u kršćanskoj Bibliji (D–133). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Papa IVAN PAVAO II., Ecclesia de Eucharistia (D–134) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

3014 3014

3014 3014 3014 3014 3014 3014 33 91 3014 3014 3014 3014 3014 3014

3014 1507 3014 3014 1507 3014 1507 3014 3014 1507 3014 3014

3014 3014

3014 3014 3014

3767 3014 HRK

11


HRK

Kongregacija za katolički odgoj (sjemeništa i institute za studij) Upute za for­maciju budućih svećenika o problemima vezanim uz ženidbu i obitelj (D–135) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9061360 • Papa IVAN PAVAO II., Ecclesia in Europa (D–136). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9061370 • Papa IVAN PAVAO II., Pastores gregis – Pastiri stada (D–137). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9061380 • Papa IVAN PAVAO II., Ostani s nama Gospodine (D–138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9061391 • Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata: Redemptionis sacramentum. Sakrament otkupljenja (D–139) (rasprodano ) 9061400 • Papinsko vijeće za pastoral selilaca i putnika, Erga migrantes caritas Christi. Kristova ljubav prema seliocima (D–140). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9061411 • Papinska biblijska komisija, Tumačenje Biblije u Crkvi (D–141). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 9061420 • Učiteljski dokument Biskupskih konferencija Engleske, Walesa i Škotske, Sveto pismo – dar Božji (D–142). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9061433 • Papa BENEDIKT XVI., Deus caritas est (D–143). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9061440 • Papinska biblijska komisija, Biblija i kristologija (D–144). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9061450 • Papa IVAN PAVAO II., Ex corde Ecclesiae. Iz srca Crkve (D–145) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9061461 • Papa BENEDIKT XVI., Sacramentum caritatis. Sakrament ljubavi (D–146) . . . . . . . 400 9061470 • Augustin kardinal BEA, Evanđelja u svjetlu povijesti i vjere (D-147). . . . . . . . . . . . . 400 9061481 • Međunarodna teološka komisija, Dokument o limbu (D-148). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9061491 • PAPA BENEDIKT XVI., Spe salvi. U nadi spašeni (D-149). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9061500 • Papinsko vijeće za pastoral selilaca, Smjernice za pastoral Roma (D-150) ( rasprodano ) 9061510 • Kongregacija za nauk vjere, Doktrinarna nota o nekim aspektima evangelizacije (D–151). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9061520 • Papa BENEDIKT XVI., Summorum pontificum i pismo pape Benedikta XVI. prigodom njegova objavljivanja (D–152). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9061530 • Papinsko vijeće »Pravda i mir«, Za reformu međunarodnoga financijskog i monetarnog sustava (D–153). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9061540 Kongregacija za nauk vjere, Dignitas personae (D–154) (u pr ipr emi) 9061550 • Kongregacija za katolički odgoj, Naputak o visokim katehetskim učilištima (institutima) (D–155) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9061560 • Kongregacija za katolički odgoj, Smjernice za korištenje psihološke struke u primanju i odgoju svećeničkih kandidata (D–156) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9061570 • Papinska biblijska komisija, Biblija i moral. Biblijski korijeni kršćanskog djelovanja (D–157) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 9061581 • Papa BENEDIKT XVI., Caritas in veritate. Ljubav u istini (D–158). . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9061584 • Komplet dokumenti Caritas (D–143 Deus caritas est, D–146 Sacramentum caritatis, D–158 Caritas in veritate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 9061591 • Papa BENEDIKT XVI., Verbum Domini (D–159). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 9061602 • Porta fidei / Nota s pastoralnim smjernicama za Godinu vjere (D–160). . . . . . . . 400 9061611 • Kongregacija za kler, Direktorij za službu i život prezbitera (D–161) . . . . . . . . . . . . 700 9061622 • Papa FRANJO, Lumen fidei. Svjetlo vjere (D-162) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9061632 • Papa FRANJO, Evangelii gaudium. Radost evanđelja (D-163). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 9061640 • Kongregacija za kler, Svećenik – služitelj Božjega milosrđa (D-164). . . . . . . . . . . . . 400 9061650 • PAPA BENEDIKT XVI., Intima Ecclesiae natura. Duboka narav Crkve (D-165). . . . . . 400 9061660 • Papinsko povjerenstvo za crkvena dobra, Pastoralna uloga crkvenih arhiva (D-166) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9061670 • Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, Homiletski direktorij (D–167). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9061685 • Papa FRANJO, Misericordiae vultus. Lice milosrđa (D-168) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9061692 • Papa FRANJO, Laudato si’. Enciklika o brizi za zajednički dom (D-169) . . . . . . . . . . 550 9061700 Papinska biblijska komisija, Nadahnuće i istina svetoga pisma (D-170) . . . . . . . . . 800 9061712 Papa FRANJO, Amoris laetitia. Radost ljubavi (D-171). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9061720 XIV. Opća redovita skupština biskupske sinode, Relatio finalis (D-172) . . . . . . . . . . 400 9061350 •

12

3014 3014 3014 1507

3014 4144 3014 3014 3014 3014 3014 3014 3014 3014

3014 3014 3014

3014 3014 60 28 3014 4500 4144 3014 52 74 3014 4144 3014 3014 3014 52 74 3014 4144 60 28 52 74 3014 HRK


HRK

za katolički odgoj, Odgajati za međukulturalni dijalog u katoličkoj školi (D-173) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9061740 Papinsko povjerenstvo za crkvena kulturna dobra, Pastoralna uloga crkvenih muzeja (D-174) (u pr ipr emi) 9061750 Papa FRANJO, Misericordia et misera. Apostolsko pismo na zaključenju izvanrednoga jubileja milosrđa (D-175) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9061760 Kongregacija za nauk vjere, Iuvenescit Ecclesia. Pismo biskupima Katoličke crkve o odnosu između hijerarhijskih i karizmatskih darova (D-176) . . . . . . . . . . 400 9061770 Kongregacija za kler, Dar svećeničkog zvanja – Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis. Temeljne odredbe o svećeničkom odgoju i izobrazbi (D-177) (rasprodano ) 9061780 Papa IVAN PAVAO II., Redemptoris custos. Apostolska pobudnica o osobi i poslanju svetog Josipa u životu Krista i Crkve (D-178). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9061793 Papa FRANJO, Gaudete et exsultate / Kongregacija za nauk vjere, Placuit Deo (D-179) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9061800 Papa FRANJO, Veritatis gaudium. Radost istine. Odgajati za solidarni humanizam (D-180). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 9061810 Papa FRANJO, Episcopalis communio. Uputa o slavljenju sinodskih skupština i radu Glavnog tajništva Biskupske sinode (D-181) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9061820 Dikasterij za laike, obitelj i život, Dati najbolje od sebe. O kršćanskom pogledu na sport i osobu (D-182). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9061830 Kongregacija za nauk vjere / Dikasterij za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, Oeconomicae et pecuniariae quaestiones. Gospodarska i financijska pitanja (D-183) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9061841 Papa FRANJO, Christus vivit. Krist živi (D-184). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 9061850 Kongregacija za katolički odgoj, »Muško i žensko stvori ih«. Za put dijaloga o pitanju roda u odgoju (D-185). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9061860 Papa FRANJO, Querida Amazonia. Ljubljena Amazonija / Amazonija: novi putevi za Crkvu i za cjelovitu ekologiju (D-186) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 9061871 Papa FRANJO, Fratelli tutti / Enciklika o bratstvu i socijalnom prijateljstvu (D-187) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 9061880 Kongregacija za kler, Pastoralno obraćenje župne zajednice u službi evangelizacijskog poslanja Crkve (D-188). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9061890 Papa FRANJO, Patris corde. Apostolsko pismo prigodom 150. obljetnice proglašenja sv. Josipa zaštitnikom sveopće Crkve (D-189). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 9061900 Papa FRANJO, Candor lucis aeternae. Sjaj vječnog svjetla. O VII. stogodišnjici smrti Dantea Alighierija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9061910 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Biskup i jedinstvo kršćana: ekumenski vademecum (D-191) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 9061920 Hrvatska biskupska konferencija, Poticaji i smjernice za zauzetije ekumensko djelovanje (D-192) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 9061930 Papa Franjo, Pismo supružnicima prigodom godine »Obitelj Amoris Laetitia« (D-193) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 9061940 Papinska biblijska komisija, »Što je čovjek« Putovanje kroz biblijsku antropologiju (Ps 8,5) (D-194) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1858 9061950 Kongregacija za katolički odgoj, Identitet katoličke škole za kulturu dijaloga (D-195) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 9061730 Kongregacija

Ekumena

3014

3014 3014

3014 3014 4144 3014 3014

3014 4144 3014 4144 4144 3014 4144 3014 3000 4000 4000 14000 4144

(E)

Dokumenti i razni tekstovi ekumenskog sadržaja. Format 11 × 18. Broširano. 9080040 •

Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Da prebivamo u Gospodinu. Molitva za jedinstvo kršćana 1982. (Rasprodano) HRK

13


HRK

Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Isus Krist – život svijeta. Molitva za jedinstvo kršćana 1981. (Rasprodano) 9080060 • Gert van DARTEL, Ćirilometodska ideja i svetosavlje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 9080070 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Poziv na jedinstvo po križu našega Gospodina. Molitva za jedinstvo kršćana 1984. (Rasprodano) 9080080 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, S Kristom iz smrti u život. Molitva za jedinstvo kršćana 1985. (Rasprodano) 9080090 • Bit ćete mi svjedoci (Rasprodano) 9080130 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Evo, pred vratima stojim. Molitva za jedinstvo kršćana 1996. (Rasprodano) 9080140 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Umjesto Krista zaklinjemo. Molitva za jedinstvo kršćana 1997. (Rasprodano) 9080150 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Duh potpomaže našu nemoć, Molitva za jedinstvo kršćana 1998. (Rasprodano) 9080160 • Teologija o Duhu Svetome u dijalogu Istoka i Zapada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 9080170 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, »Bog će prebivati s njima: oni će biti narod njegov« (Otk 21, 1-7). Molitva za jedinstvo kršćana 1999. (Rasprodano) 9080190 • Vladimir LOSKI, Mistična teologija Istočne Crkve ( rasprodano ) 9080200 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Ja sam put, istina i život (Rasprodano) 9080210 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, U tebi je izvor životni (Rasprodano) 9080220 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Imamo ovo blago u glinenim posudama (Rasprodano) 9080230 • Ernst BENZ, Duh i život Istočne crkve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9080240 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Mir vam svoj dajem (Rasprodano) 9080250 • Brat RICHARD iz Taizéa, Božje je srce otvoreno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 9080260 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Krist, jedini temelj Crkve (Rasprodano) 9080280 • Dražen KUŠEN, Prostori ekumenizma. Biskupija Đakovačka ili Bosanska i Srijemska kao Locus oecumenismi 1959.–1990.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 9080290 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Gluhima daje čuti, nijemima govoriti! (Mk 7, 37). Molitva za jedinstvo kršćana 2007. . . . . . . . . . . . . 350 9080300 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Bez prestanka molite. Molitva za jedinstvo kršćana 2008. (Rasprodano) 9080310 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Da budu kao jedno u tvojoj ruci. Molitva za jedinstvo kršćana 2009. (Rasprodano) 9080320 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Vi ste tomu svjedoci (Lk 24, 48). Molitva za jedinstvo kršćana u molitvenoj osmini i tijekom cijele 2010. godine. (Rasprodano) 9080330 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama. Molitva za jedinstvo kršćana 2011. (Rasprodano) 9080340 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Svi ćemo se izmijeniti pobjedom Gospodina našega Isusa Krista. Molitva za jedinstvo kršćana 2012. (Rasprodano) 9080350 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, S čime ću doći pred Gospodina. Molitva za jedinstvo kršćana 2013. (Rasprodano) 9080360 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Zar je Krist razdijeljen? Molitva za jedinstvo kršćana 2014. (Rasprodano) 9080370 • Ivan MACUT, Jedno u Kristu. Ekumenska razmišljanja i konkretni pastoralni poticaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 9080380 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Kaže joj isus: »Daj mi piti« (Iv 4,7). Molitva za jedinstvo kršćana 2015. (Rasprodano) 9080390 Ivan MACUT, Ekumenizam pape Franje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 9080400 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Pozvani navještati silna djela Gospodnja. Molitva za jedinstvo kršćana 2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 9080410 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Pomirenje-ljubav nas Kristova obuzima. Molitva za jedinstvo kršćana 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 9080050 •

14

14 99

75 35

82 88 4144

75 35 26 37

6781

120 55 26 37 26 37

HRK


HRK

KASPER, Martin Luther. Ekumenska perspektiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 9080430 U. WILCKENS / W. KASPER, Ekumenski poziv na buđenje. Za jedinstvo kršćana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 9080440 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Desnica tvoja, Gospodine, snagom se prodiči. Molitva za jedinstvo kršćana 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 9080450 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Teži za samom pravdom. Molitva za jedinstvo kršćana 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 9080460 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Iskazivahu nam nesvakidašnje čovjekoljublje. Molitva za jedinstvo kršćana 2020. . . . . . . . . . . . 350 9080470 Ivan MACUT, Asirska Crkva Istoka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9080520 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Ostanite u mojoj ljubavi i donosit ćete mnogo roda. Molitva za jedinstvo kršćana 2021. . . . . . . . . . . . . . . . 350 9080530 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti. Molitva za jedinstvo kršćana 2022. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 9080420 Walter

120 55 120 55 26 37 26 37 26 37 9041 26 37

26 37

NIZ »RAZMJENA DAROVA«

FRANJO, Molitva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FRANJO, Naša majka Zemlja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9080500 Papa FRANJO, Molitva / Naša majka Zemlja (komplet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9080510 Papa FRANJO, Različiti i ujedinjeni. Komuniciram, dakle jesam . . . . . . . . . . . . . . . . 9080480 Papa

1500 11302

9080490 Papa

1200

Eseji

9041

2256 17000 1500 11302

(ES)

Spisi pretežno filozofskog sadržaja na teme važnijih religioznih i duhovnih tokova, gibanja, izvorne misli i iskustava. Format 13 × 20. Broširano. 9090020 • 9090040 • 9090050 • 9090090 • 9090100 • 9090110 • 9090140 • 9090150 • 9090160 • 9090170 • 9090180 • 9090190 • 9090200 •

Dragan KALAJDŽIĆ, Razgovori o nama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Marko KOVAČEVIĆ, Ujevićevo pjesničko i mističko iskustvo (rasprodano ) Gabriel MARCEL, Od neprihvaćanja do zaziva. Pokušaj konkretne filozofije (rasprodano) Jacques MARITAIN, Cjeloviti humanizam (rasprodano ) Zora KRIŽANIĆ, Antun Bauer i njegova filozofija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Neven JURICA, U sjeni transcendencije. Hrvatsko duhovno pjesništvo XX. stoljeća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Rajmund KUPAREO, Čovjek i umjetnost (rasprodano ) F. KÖNIG, J. KREMER, Živjeti istinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Ivan DEVČIĆ, Osmi dan stvaranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Bonaventura DUDA, Rukovet domovinskih tema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Marko KOVAČEVIĆ, Antigonina krizantema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Petar BAŠIĆ, O hrvatskome crkvenome jeziku (rasprodano ) Nikolaj o. LOSSKIJ, Vrijednost i biće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700

1130

1130 1130 1130 9041 3014 52 74 52 74

HRK

15


HRK

Božidar PETRAČ, Jakovljeve ljestve hrvatske lirike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Krešimir ŠIMIĆ, Literarno-teološki ogledi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9090230 • Léon–E. HALKIN, Erazmo i kršćanski humanizam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 9090240 • Arnold BENZ, Budućnost svemira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 9090250 • Krešimir ŠIMIĆ, Njoj na spomen. Rasprave o vjeri i kulturi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 9090260 • Josip Sanko RABAR, Umjetnost i vjera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 9090270 • Arnold BENZ, Samuel VOLLENWEIDER, Baca li Bog kockice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 9090280 • Henry A. GARON, Kozmička mistika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 9090290 • Mario CRVENKA, Prirodne znanosti i religija. Pokušaj sažetog prikaza. . . . . . . . . 2000 9090300 • Bruno FORTE, Na putovima jednoga. Metafizika i teologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 9090310 • Ketih WARD, Zašto gotovo sigurno ima Boga. Sumnja u Dawkinsa. . . . . . . . . . . . 1000 9090320 • Réne RÉMOND, Velika iznašašća kršćanstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2300 9090330 • Fabrice HADJADJ, Dubina spolova. Mistika tijela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 9090340 • Arnold BENZ, Darovani svemir. Astrofizika i stvaranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 9090350 • Fiorenzo FACCHINI, Izazovi evolucije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 9090360 • Petar BAŠIĆ, De imitatione Christi u hrv. prijevodima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 9090370 • Josef PIEPER, O vjeri. Filozofska rasprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 9090380 • Eric Lawrence GANS, Bijela krivnja / White guilt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 9090390 • Fabrice HADJADJ, Vjera zlih duhova. Ili ateizam koji je premašen . . . . . . . . . . . . . 2500 9090400 • Fabrice HADJADJ, Raj na vratima. Ogled o radosti koja uznemiruje . . . . . . . . . . . 3000 9090410 • Michael POOLE, ‘Novi’ ateizam. Deset argumenata koji ne drže vodu? . . . . . . . . . 800 9090420 Paul TILLICH, Biblijska religija i potraga za krajnjom zbiljnošću. . . . . . . . . . . . . . . . 900 9090430 Peter KREEFT, Nepobačeni Sokrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 9090440 Elred RIVALENSKI, O prijateljstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 9090460 Fabrice HADJADJ, Kad se sve tako ima raspasti. Razmišljanja o svršetku kulture i moderniteta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 9090470 Fabrice HADJADJ, Što je to obitelj? Slijedom transcendencije u gaćama i drugih ultraseksističkih pogleda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 9090480 Stjepan ZIMMERMANN, Znanje i vjera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900 9090510 Zoran TURZA, Razgovori o Jobu. Filozofski, ekonomski, antropološki i teološki pristup starozavjetnoj Knjizi o Jobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1350 9090520 Krešimir ŠIMIĆ, Laurin nos. Hrvatska religiozna lirika šesnaestoga stoljeća . . . . 1593 9090530 Tomáš Halĺk, Želim da postojiš. O Bogu ljubavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1725 9090210 • 9090220 •

16

52 74 52 74 60 28 75 35 75 35 60 28 120 55 195 90 15069 195 90 75 35 173 29 195 90 13562 120 55 9795 75 35 9795 188 36 22604 60 28 6781 7158 56 51 11302 120 55 14316 10172 12000 13000

HRK


HRK

NIZ »FILOZOFIJA«

RENIĆ, Uvid i metoda. Teologija i filozofija Bernarda Lonergana. . . . . . . 2000 15069 9090490 Boris GUNJEVIĆ, Teološki alati. Postmoderni kritički augustinizam Johna Milbanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 13562 9090500 Giovanni VENTIMIGLIA, Toma Akvinski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9041 9090450 Dalibor

Izvan nizova

(IN)

Knjige različitih veličina i uveza, na različite, pretežno aktualne ljudske, crkvene i religiozne teme, i otkupljena izdanja. 9100310 • 9100321 • 9100381 • 9100400 • 9100420 • 9100520 • 9100600 • 9100630 • 9100640 • 9100650 • 9100700 • 9100713 • 9100725 • 9100740 • 9100780 • 9100800 • 9100810 • 9100857 • 9100860 • 9100873 • 9100900 • 9100940 • 9100981 • 9100990 • 9101000 • 9101010 • 9101020 • 9101050 • 9101070 • 9101080 • 9101090 • 9101100 • 9101110 • 9101120 • 9101130 • 9101140 • 9101151 • 9101160 • 9101170 •

Gilbert LE MOUËL, Bog u metrou (rasprodano ) Carmen BERNOS DE GASZTOLD, Molitve iz korablje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Leksikon ikonografije, simbolike i liturgike u zapadnom kršćanstvu. . . . . . . . . 3500 Bor koji je ostao neokićen. Božićne priče (rasprodano ) FYNN, Ana i Gospon Bog (rasprodano ) Malcom MUGGERIDGE, Isus – čovjek koji živi (rasprodano ) Naše dijete: njegove đačke godine. Pisma roditeljima II. (rasprodano ) Zbornik radova o Lanosoviću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Zrcalo Koncila (rasprodano ) Ivan GOLUB, Mjesec nad Tiberom. Moji spomeni na papu Koncila (rasprodano ) Nela HORAK-WILLIAMS, Grčki jezik Novog zavjeta. (III. izdanje) (rasprodano ) Tomislav IVANČIĆ, Oče. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Tomislav IVANČIĆ, 33 meditacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Romano GUARDINI – Ambroz TESTEN, Križni put (rasprodano ) Stjepan KRPAN, Od Karaša do Biferna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Frei BETTO, Fidel Castro i religija. (rasprodano ) HRVATSKI BISKUPI, Liturgija i život Crkve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Tomislav IVANČIĆ, Pođi za mnom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Božić djeda Martina (rasprodano ) Tomislav IVANČIĆ, Za bolji svijet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Thomas S. ELIOT, Ubojstvo u katedrali (rasprodano ) Mahničev simpozij v Rimu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Bonaventura DUDA, Što je za me Biblija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Vinko NIKOLIĆ, Stepinac mu je ime I (rasprodano ) Vinko NIKOLIĆ, Stepinac mu je ime II (rasprodano ) Dragutin NOVAKOVIĆ, Pojam numen u rimskoj religiji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Velika biblijska konkordancija (rasprodano ) Alojz JEMBRIH, O Vramčevoj kronici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Zoran FILIPOVIĆ, Dnevnik smrti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Križo KATINIĆ, Mir u kliještima rata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Stjepan BALOBAN (ur.), Zbornik hrvatskih vjernika laika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Rupert BERGER, Mali liturgijski leksikon (rasprodano ) Josip Leonard TANDARIĆ, Hrvatskoglagoljska liturgijska književnost . . . . . . . . . 700 Ivan GOLUB, Ususret dolasku (rasprodano ) Stjepan KOVAČIĆ, Ubojstvo plemenitog srca (rasprodano ) Marko BUBALO, Nemam mamu ali imam tebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Phil BOSMANS, Srcem kroz godinu (rasprodano ) Gian Franco SVIDERCOSCHI, Pismo prijatelju Židovu (rasprodano ) Ivan GOLUB, Pisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800

4144 263 71

1130

3014 3014 1130 1130 4144 45 21

Ivančić Tomislav

1130 3014

1130 1130 9041

Za

bolji svijet Kršćanska sadašnjost

1130 1130 52 74

75 35

60 28 HRK

17


HRK

9101180 • 9101190 • 9101200 • 9101210 • 9101230 • 9101241 • 9101250 • 9101260 • 9101270 • 9101280 • 9101291 • 9101301 • 9101310 • 9101320 • 9101331 • 9101351 • 9101360 • 9101380 • 9101400 • 9101410 • 9101420 • Nikola Eterović

S

veta Stolica

i Hrvatska P R I Z N A N J E U G O V O R I S U R A D N J A

Kršćanska sadašnjost

9101430 • 9101460 • 9101472 • 9101481 • 9101500 • 9101530 • 9101540 • 9101550 • 9101560 • 9101580 • 9101591 • 9101601 • 9101610 • 9101620 • 9101631 • 9101640 • 9101667 • 9101681 • 9101690 •

18

Nevenka NEKIĆ, Bračka kvadrifora (rasprodano ) Ljiljana MATKOVIĆ-VLAŠIĆ, Ti nisi sišao s križa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Diaconus verbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Lush GJERGJI, Ljubav na djelu – Majka Terezija (rasprodano ) Marko JAPUNDŽIĆ, Tragom hrvatskog glagolizma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Phil BOSMANS, Za sreću u dvoje (rasprodano ) Alessandro MANZONI, Sveti hvalospjevi (rasprodano ) FYNN, Ana i crni skakač (rasprodano ) Kronološki pregled hrvatske i svjetske povijesti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 IVAN PAVAO II., Vita consecrata (rasprodano ) Phil BOSMANS, Nađi vremena da budeš sretan (rasprodano ) Branko FUČIĆ, Terra incognita (II. izdanje) (rasprodano ) IVAN PAVAO II., Dar i otajstvo (rasprodano ) Phil BOSMANS, Savez bez imena (rasprodano ) Adalbert REBIĆ, Mali religijski rječnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Adalbert REBIĆ, Jeruzalem 3000 godina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 Rudolf AMERL, Hebrejsko-hrvatski rječnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000 Tinie DE VRIES, Biblija za malene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Phil BOSMANS, Sunčane zrake radosti (rasprodano ) Nikola PRELA, Osvrti i razmatranja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Filip GRABOVAC, Cvit razgovora naroda i jezika iliričkoga aliti arvackoga. . . . . 400 Phil BOSMANS, Sunčane zrake nade (rasprodano ) Petar RUNJE, O knjigama hrvatskih glagoljaša. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 ISUSOVA MALA SESTRA MAGDALENA, Isus je Gospodar nemogućega. . . . . . . . . 270 Charles DE FOUCAULD – ISUSOV BRAT KARLO, Bog je ljubav . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Nikola BAŠNEC, Uskrsnuće usred života . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Phil BOSMANS, Sunčane zrake stvorenja (rasprodano ) Phil BOSMANS, Sunčane zrake života (rasprodano ) Phil BOSMANS, Cvijeće sreće moraš saditi sam (rasprodano ) Srećko BADURINA, Glas za čovjeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Branko FUČIĆ, Fraške (2. izdanje). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 Phil BOSMANS, Ususret Božiću (rasprodano ) Phil BOSMANS, Živjeti je radost (rasprodano ) Phil BOSMANS, Živjeti svaki dan (rasprodano ) Božo LUJIĆ, Povratak u slobodu ljubavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Phil BOSMANS, Ljubav svaki dan čini čuda (rasprodano ) Ivan GOLUB, Lice prijatelja (rasprodano ) Phil BOSMANS, Jednostavno volim te (rasprodano ) Phil BOSMANS, Pljesak životu (rasprodano ) Hrvatski katolički pokret. Zbornik radova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000

3014 9041 52 74

52 74

4144 13562 376 73 52 74 1130 3014 52 74 20 34 20 34 3014

9041 9795

52 74

30138 HRK


HRK

9101700 • 9101710 • 9101720 • 9101731 • 9101740 • 9101750 • 9101761 • 9101770 • 9101780 • 9101790 • 9101800 • 9101810 • 9101820 • 9101830 • 9101840 • 9101850 • 9101860 • 9101870 • 9101880 • 9101900 • 9101910 • 9101920 • 9101930 • 9101940 • 9101950 • 9101960 • 9101970 • 9101980 • 9101990 • 9102000 • 9102010 • 9102020 • 9102030 • 9102040 • 9102050 • 9102060 • 9102071 • 9102082 • 9102091 •

Alister MCGRATH, Nepoznati Bog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 Mogućnosti organiziranog djelovanja vjernika laika u Hrvatskoj. Zbornik radova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Anselm GRÜN, Kako naći utjehu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Anselm GRÜN, Na koga se osloniti (rasprodano ) Anselm GRÜN, Nisi napušten (rasprodano ) Anselm GRÜN, Živi i rasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Anselm GRÜN, Do ponovnog susreta u nebu (rasprodano ) Anselm GRÜN, Da sutra moram umrijeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Tomislav Zdenko TENŠEK, Biti dom ljubavi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 Robert J. SCHREITER, U vodi i u krvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Šeper 3, Zbornik radova međunarodnog simpozija (rasprodano ) Vlado KOŠIĆ, Veće ljubavi nitko nema od ove (rasprodano ) Phil BOSMANS, Za čovječniji svijet (rasprodano ) Phil BOSMANS, Sunce za život (rasprodano ) Phil BOSMANS, Ne zaboravi, imaš krila (rasprodano ) Phil BOSMANS, Sreća je u tebi (3. izdanje) (rasprodano ) Jean VANIER, Hodam s Isusom (rasprodano ) BRAT FRANCISCO, Mala braća na Orinoku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Osobnost i duhovnost sluge Božjega o. Alekse Benigara, franjevca (1893. – 1988.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Josemaria Escrivá de BALAGUER, Gospina krunica (rasprodano ) Ante ŠKROBONJA, Sveti od zdravlja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 Božo RUSTJA, Sitne zgode za dušu (rasprodano ) Fiorenzo FACCHINI, Religioznost u pretpovijesti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Stjepan LICE, Svjetlost fenjera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Romano GUARDINI, Krunica naše Gospe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Pierre BLET, Pio XII. i Drugi svjetski rat prema vatikanskim arhivima . . . . . . . . . 1200 Anton ŠULJIĆ, Za križem u slici i riječi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Mladenko SPAHIJA, Prepjev Platonova Parmenida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Ema VESELY, Izbor pape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 Brat ROGER iz Taizéa, U svemu mir srca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Jan PAULAS – Jaroslav ŠEBEK, Anselm Grün, izbliza i izdaleka. . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Stjepan LICE – Branimir DOROTIĆ, Svjetlost se vraća svjetlosti . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Adalbert REBIĆ, Biblijsko‑teološki pabirci o Isusu Kristu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Alberto DI CHIO – Luciana MIRRI, Kardinal Šeper među velikanima Crkve Istočne Europe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700 Anselm GRÜN, Mir srca (rasprodano ) Anselm GRÜN, Boriti se i ljubiti. Muškarac u biblijskoj perspektivi. . . . . . . . . . . . . . 900 Linda JAROSCH, Aneslm GRÜN, Živi što jesi. Žena u biblijskoj perspektivi . . . . . 900 Josemaria ESCRIVA DE BALAGUER, Križni put . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

82 88 30138 3767 3014

3014 75 35 15069 52 74

45 21 75 35 15069 60 28 4144 3014 9041 9041 52 74 15069 4144 52 74 75 35 6781 20343 6781 6781 3014

HRK

19


HRK

9102100 • 9102110 • 9102120 • 9102130 • 9102140 • 9102150 • 9102161 • 9102180 • 9102210 • 9102230 • 9102240 • 9102250 • 9102260 • 9102270 • 9102280 • 9102290 • 9102300 • 9102310 • 9102320 • 9102331 • 9102340 • 9102350 • 9102360 • 9102370 • 9102380 • 9102390 • 9102400 • 9102420 • 9102430 • 9102440 • 9102450 • 9102460 • 9102470 •

9102480 • 9102490 • 9102500 • 9102511 • 9102521 • 9102530 • 9102560 • 9102570 • 9102580 • 9102591 •

20

BRAT ROGER iz Taizéa, Bog može samo ljubiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Mario PICCHI, Projekt čovjek u trećem tisućljeću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Phil BOSMANS, Bog moja oaza (rasprodano ) Mark DELTOUR, Susret s Philom Bosmansom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Anselm GRÜN, Voditi ljude – buditi život. Poticaji iz Pravila Benedikta iz Nursije (rasprodano ) BRAĆA IZ TAIZÉA, U tvoju se dobrotu pouzdajem. Meditirati Bibliju u tišini i u zajednici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Stjepan LICE, Nikad ti neću dovoljno zahvaliti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 Francisco FERNANDEZ CARVAJAL i Pedro BETETA, Djeca Božja. . . . . . . . . . . . . . . . 1000 LAURETTA, Šuma jorgovana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 Stjepan LICE, Da progledam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Jane WILLIAMS,  Anđeli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Stjepan BALOBAN / Gordan ČRPIĆ / Marijana KOMPES, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 Veljko ĆURIN, Izgubljeno stoljeće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 Katica KNEZOVIĆ, Zagrebačka Biblija 1968. O 40. obljetnici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 IVAN PAVAO II. – BENEDIKT XVI., Psalmi večernje. Večernja molitva s Crkvom . . . . 1300 Henri J. M. NOUWEN, Otvorenih ruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 Božo RUSTJA, Sitne zgode s biserom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Ratimir VINCE (ur.), Kršćanska misao XX. stoljeća (rasprodano ) Joyce RUPP, Čaša života. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 Božidar PROSENJAK, Tesar. Romansirani životopis svetog Josipa . . . . . . . . . . . . . . 1600 Viktor BURIĆ, Sveti Pavao kao pisac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 Braća iz Taizéa, Taizé zajedničke molitve za cijelu godinu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 Emilio MARIN, Upoznao sam dva pape. Pripovjest o čuvstvu i promišljanju na tragu Ivana Pavla II. i Benedikta XVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Ivna BUĆAN, Biblijski vrt svetišta Gospe Stomorije (rasprodano ) Vlado KOŠIĆ i Gordan ČRPIĆ (ur.), U službi pravde i mira. For the sake of justice and peace. Izjave, priopćenja, apeli, izvještaji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 Josip Sanko RABAR, Sveti trag u XX. stoljeću. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 Christian BOBIN, Živa više nego ikad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Vladimir STANKOVIĆ, Biti svećenik po srcu Isusovu. Dnevnik jednog bogoslova brucoša prije šezdeset godina 1949./50. (rasprodano ) Anton ŠULJIĆ, Za križem Kristovim. Zbirka križnih puteva za molitvu i meditaciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 Gerhard KIEFER, Robert Zollitsch. Predsjednik Njemačke biskupske konferencije – portret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Mato ZOVKIĆ, Iskustvo ekumenskih i religijskih susreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700 Ognen BOJAĐINSKI, Kronologija Ohridske arhiepiskopije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 Mato ZOVKIĆ, Vječno u vremenu. Zbornik radova u čast mons. prof. dr. sc. Ivana Devčića u povodu 60. obljetnice života, 30. obljetnice profesorskog rada i 10. biskupstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 Salvador CANVALS, Isus prijatelj. Tekstovi za meditaciju (rasprodano ) Mariano D’ALATRI, Kapucini. Povijest jedne franjevačke obitelji. . . . . . . . . . . . . . . . 1900 Stjepan LICE, Zagrli život (rasprodano ) Jacob NEUSNER, Rabin razgovara s Isusom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900 Helmut KRÄTZL, Vjerujete li Vi u Boga, gospodine biskupe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 Anton TAMARUT, Razlozi za radost i nadu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Henri NOUWEN, In memoriam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Stopama svetaca. Kapucinski sveci, blaženici, časni i sluge Božje (rasprodano ) Marija KOVAČEVIĆ, Nedjeljna i blagdanska razmišljanja. Godina B (rasprodano ) Esther Gitman, Kad hrabrost prevlada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000

4144 3014 60 28

52 74 82 88 75 35 10548 52 74 9041 82 88 165 76 52 74 9795 10548 9041 15069 120 55 82 88 10548 75 35

18083 11302 60 28

82 88 9041 12809 18083

18083 14316 14316 9795 9041 52 74

15069 HRK


HRK

Odilon-Gbènoukpo SINGBO, Oluja će proći. S Kristom kroz korizmenu svakidašnjicu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9102610 • Paul LAWRENCE, Atlas biblijske povijesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 9102620 • Jacques DALARUN, Franjo Asiški: prohod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 9102630 • Hildegard GOSEBRINK, Motriti tajnu. Uvod u osnove kršćanske mistike . . . . . . . 1800 9102640 • Marija KOVAČEVIĆ, Nedjeljna i blagdanska razmišljanja. Godina C. . . . . . . . . . . . 2000 9102650 • Mirko IVANJEK / Vladimir PAVLINIĆ, Kad budeš prolazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 9102660 • Petar HODŽIĆ, Humanae vitae za sva vremena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 9102670 • Robert ŠRETER, Halo, Bože, samo da te čujem... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 9102680 • Vladimir STANKOVIĆ, Kako su počela tri desetljeća skrbi za hrvatsku dijasporu. Rokovničke zabilješke iz 1969. i 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 9102690 • Gianni VALENTE, Franjo, papa s kraja svijeta. Osoba, ideje, stil . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 9102700 • Ivan MILOTIĆ, Milanski edikt. Prijevod, komentar i studija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 9102710 • Saverio GARETA, Papa Franjo – život i izazovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 9102720 • Renzo SALA (ur.), S dobrotom i nježnošću. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 9102731 • Renzo SALA (ur.), Molitva na prste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 9102740 • Marija Agneza PANTELIĆ, Hrvatsko glagoljsko srednjovjekovlje. . . . . . . . . . . . . . . 2300 9102750 • Anton BOZANIĆ, Biskup Antun Mahnić ( rasprodano ) 9102760 • Marija KOVAČEVIĆ, Nedjeljna i blagdanska razmišljanja. Godina A ( rasprodano ) 9102770 • Roberto SEREGNI, Evanđelja u trapericama (Godina A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9102780 • Anton TAMARUT, Obiteljsko lice Crkve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 9102790 • s. Samuela PREMUŽIĆ / Stjepan LICE, Čudo Božje krhkosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9102800 • Ivan GOLUB, Pohod milosti. Izabrane pjesme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2300 9102810 • Roberto RUSCONI, Sveti pape. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 9102821 • Renzo SALA (ur.), Sretno u ljubavi. Pjesma nad pjesmama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9102830 • Renzo SALA (ur.), Sretna obljetnica braka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 9102840 • Renzo SALA (ur.), Hvala ( rasprodano ) 9102850 • Renzo SALA (ur.), Anđeli za volanom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9102860 • Renzo SALA (ur.), Želim ti... ( rasprodano ) 9102873 • Album moje prve svete pričesti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9102880 • Roberto SEREGNI, Evanđelja u trapericama (Godina B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9102890 • Anton TAMARUT, Nasmijana svjetlost svijeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 9102900 • p. Miljenko SUŠAC SMM, Posveta Isusu Kristu po Mariji. Sustavni prikaz marijanske duhovnosti prema sv. Ljudevitu Monfortskome . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 9102910• Kultura rada u Hrvatskoj. Peti hrvatski socijalni tjedan. Zagreb, 21. – 23. listopada 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500 9102920 • Papa FRANJO, Božićni susret (Čestitke) ( rasprodano ) 9102930 • Papa FRANJO, Mama kao Marija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9102940 • Papa FRANJO, Hrabrost mira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9102950 • Papa FRANJO, Traži Gospodina u jaslicama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9102960 • Papa FRANJO, Mladi na terenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9102970 • J. BALOBAN / K. NIKODEM / S. ZRINŠČAK (ur.), Vrednote u Hrvatskoj i u Europi. Komparativna analiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 9102601 •

9041 18083 15069 13562 15069 60 28 120 55 10548 75 35 75 35 9795 10548 14 99 14 99 173 29

82 88 120 55 82 88 173 29 9795 9041 12 81 1507 82 88 82 88 6781 195 90 263 71 1507 1507 1507 1507 195 90 HRK

21


HRK

Alister E. McGRATH, Znanost i religija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 Natalino MONOPOLI i Remo PICCOLOMINI, Misli svetog pape Ivana Pavla II. za svaki dan u godini (rasprodano ) 9103000 • mons. Ivan DEVČIĆ, Grad u naručju svetoga Vida. Nadbiskupove poruke i propovijedi (2001. – 2015.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900 9103010 • Marie – Paul FARRAN, Majka milosrđa. Jedan mjesec s Marijom ( rasprodano ) 9103020 • Patrich BECKER, U stupici svijesti? Duh i mozak u raspravi teologije, filozofije i prirodnih znanosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2300 9103030 • Marica STANKOVIĆ, Ljubav domišljata, vidljiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 9103040 • Marica STANKOVIĆ, Potpišimo Gospodinu praznu mjenicu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 9103050 Stjepan BALOBAN / Gordan ČRPIĆ / Dubravka PETROVIĆ ŠTEFANAC (ur.), Župnik Franjo Jurak – uloga župnika u gradu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 9103060 Werner GRUBER, »Dein licht ist in dir« – Eine Deutung des Menschen vom »imago Dei« zum »amicus Dei« in der poetische Theologie Ivan Golubs. . . 2530 9103070 Hrvatska katolička župa / Kroatische katolische Gemeinde – Frankfurt/M. 50. obljetnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6000 9103080 Lazaro IRIARTE, Franjevački poziv. Sinteza ideala sv. Franje i sv. Klare . . . . . . . . . 2600 9103090 Roberto SEREGNI, Evanđelja u trapericama (Godina C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9103110 Ivica ZVONAR, Dr. Fran Barac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 9103121 Anton TAMARUT, Dom ljubavi i kršćanske radosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9103130 Gordan ČRPIĆ / Jasna ĆURKOVIĆ NIMAC / Željko TANJIĆ, Vjersko uvjerenje i moralno ponašanje. Teorijska rasprava i empirijska analiza o utjecaju religije na moral u hrvatskom kontekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 9103140 Živan SIKIRIĆ, Nova Kristova zapovijed. Jesmo li je zaboravili?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 9103150 J. OSLIĆ / A. ĆUBELIĆ / N. MALOVIĆ (ur.), Filozofija i teologija u kontekstu znanstveno-tehničke civilizacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3400 9103160 Grupa autora / Ivan Vajić – gl. urednik/, Putokazi sreće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 9103170 Danijel TOLVAJČIĆ, Suvremena analitička filozofija religije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 9103180 Anselm GRÜN, Daruj svoje srce ( rasprodano ) 9103190 Nadbiskup Stepinac i Srbi u Hrvatskoj u kontekstu Drugoga svjetskog rata i poraća / Archbishop Stepinac and the Serbs in Croatia within the context of World War II and the post-war period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 9103200 Papa FRANJO, Molim, hvala, oprosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 9103210 Renzo SALA (ur.), Sveta Majka Terezija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 9103220 Stjepan LICE, Želim ti sva blaga Božja ( rasprodano ) 9103230 Matija BERLJAK, Dvadeseta obljetnica potpisivanja ugovora između Katoličkoga bogoslovnog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu . . . . . . . . . . . . . . . . 1900 9103260 Nenad MALOVIĆ, Mišljenje i djelovanje. O znanju, društvu i vrijednostima . . . 2200 9103270 Papa FRANJO, Kateheze i nagovori o milosrđu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 9103280 Renzo SALA, Ženo ne plači. Križni put . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 9103290 Renzo SALA, Ovim mojim rukama. Križni put . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9103300 Juan Maria LABOA, Isus u Rimu. San Benedikta XVI. Neobična sanjarska priča. . . . 1600 9103313 Stephan SIGG, Što ti želim za krizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 9102980 •

165 76

9102990 •

22

14316

173 29 75 35 75 35 120 55 19062 452 07 195 90 82 88 15069 9041

15069 60 28 25617 15069 165 76

30138 14 99 14 99

14316 165 76 9795 22 53 1507 120 55 60 28 HRK


HRK

SIGG, Frcanje iskri. Sedam vatrenih tema za tvoj život Knjiga za krizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 9103331 Papa FRANJO, Poruke mladima. Mali rječnik za mlade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 9103340 Hubert GAISBAUER, Pismo za svijet. Enciklika Laudato si’ objašnjena djeci. . . . 1300 9103350 Anton NADRAH, Sto godina Fatime. Značenje Fatime za naše doba. . . . . . . . . . . . 500 9103360 Ivan GOLUB, Trinaesti učenik – Der dreizehnte Jünger. Ein Gedicht von der Freundschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 9103380 Anđelko KOŠĆAK, Duhovna baština Stepinčeva i Kuharićeva zavičaja. Svećenička i redovnička zvanja rimokatoličkih župa Jaskanskoga dekanata. . . . 4000 9103390 Lush GJERGJI, Majka ljubavi. Kanonizacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9103400 Martina s. Ana BEGIĆ, Dr. Andrija Živković . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 9103420 Gabriele AMORTH, Anđeli i vragovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9103430 Renzo SALA (ur.), Čestit Božić. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9103440 Vito MORELI, I ti si dar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9103450 Renzo SALA (ur.), Lijepa kao ti, mama!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9103460 Renzo SALA, Od srca hvala ( rasprodano ) 9103471 Papa FRANJO, Darovi Duha Svetoga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 9103480 Anton ŠULJIĆ, Dodijavanje Bogu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9103490 Ivica MUSIĆ, Geniji, varalice i oni treći ( rasprodano ) 9103500 s. Valerija Nedjeljka KOVAČ, Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 9103510 Anton TAMARUT, Bog milosrđa i radosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9103520 Ljudevit Anton MARAČIĆ, Dr. Celestin Tomić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 9103530 Ljiljana MATKOVIĆ-VLAŠIĆ, Blago mirotvorcima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9103540 A. ĆUBELIĆ, I. MRŠIĆ FELBAR, N. MALOVIĆ, D. TOLVAJČIĆ (ur.), Filozofija i religija. Suvremene perspektive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700 9103550 Anselm GRÜN, Za vas dvoje ( rasprodano ) 9103570 Hrvatska biskupska konferencija, »Da vaša radost bude potpuna« Iv 15,11 . . . . . 800 9103580 Anton ŠULJIĆ (ur.), Zagrebačka Biblija. Uz 50. obljetnicu Zagrebačke Biblije. . . 1600 9103590 Remigio BATTEL i Giovanni LAZZARA (prir.), Iz dubine svoga siromašnog srca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 9103600 Božidar MRAKOVČIĆ, Biblijska pitanja ( rasprodano ) 9103610 Andrea FILIĆ, Tomislav FILIĆ (ur.), Mariologija nakon Drugoga vatikanskog koncila: prihvaćanje, rezultati i perspektive. Zbornik radova. . . . . . . . . . . . . . . . 3000 9103620 Darko GAŠPAROVIĆ, U duhovno zagledan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 9103630 Petar BAŠIĆ, O Hrvatskome crkvenome jeziku. Rasprave, ogledi, ocjene (II.) . . . 1600 9103640 I. DODLEK, N. MALOVIĆ, Ž. PAVIĆ (ur.), Religija između hermeneutike i fenomenologije. Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Josipu Osliću povodom 65. godine života. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 9103650 J. BALOBAN, G. ČRPIĆ, J. JEŽOVITA (ur.), Vrednote u Hrvatskoj od 1999. do 2018. (rasprodano ) 9103321 Stephan

9795 60 28 9795 3767 45 21 30138 82 88 195 90 52 74 1507 1507 1507 22 60 82 88

22604 9041 15069 82 88 20343 60 28 120 55 195 90

22604 15069 120 55

22604

HRK

23


HRK

GITMAN, Alojzije Stepinac: Pillar of Human Rights (rasprodano ) Stipo KLJAJIĆ, Utjeha mesijanske nade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9103680 Josip Sanko RABAR, Rječnik etiketa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 9103690 Blaženka Valentina MANDARIĆ, Ružica RAZUM, Denis BARIĆ (ur.), Nastavničke kompetencije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 9103700 Slavica DODIG, Biblijska imena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 9103710 Anton TAMARUT, Kako je lijepo moći vjerovati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 9103720 B. Valentina MANDARIĆ, Ružica RAZUM, Denis BARIĆ (ur.), Religioznost zagrebačkih adolescenata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 9103730 Nikola ETEROVIĆ, Sveta Stolica i Hrvatska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 9103740 Papa FRANJO (ur.: Diego MANETTI), Ima đavla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 9103750 Srećko BADURINA, Ekumenska nastojanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 9103760 fra Bernardin (Robert) ŠKUNCA, Vjeropoj Riječi. Roman esej o fra Bonaventuri Dudi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9103770 Mario CIFRAK, Ružica RAZUM, Nenad MALOVIĆ i Anto BARIŠIĆ (ur.), Da život imaju. Zbornik u povodu 70. rođendana kardinala Josipa Bozanića. . . . . . . . . . 4000 9103780 fra Tomislav Janko ŠAGI, Duhovne poruke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 9103790 D. PATAFTA, I. MAJNARIĆ, M. JERKOVIĆ, The Fourth lateran Council . . . . . . . . . . 3900 9103800 S papom Franjom prema Božiću, Dođite, poklonimo se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 9103810 Silvija MIGLES, Josip ŠIMUNOVIĆ (ur.), Uzvjerovah, zato besjedim (2 Kor 4,13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500 9103820 Tonči MATULIĆ, Čovjek zarobljen ohološću i oslobođen milosrđem . . . . . . . . . . 1900 9103830 Tonči MATULIĆ, Franjina obnova papinstva i Crkve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 9103840 Luciano STERPELLONE, Medicina u Bibliji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9103850 Ivica ŽIŽIĆ, Marginalije. Zapisi o svećeništvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9103860 Renzo SALA (ur.), Prijateljski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9103870 Renzo SALA (ur.), Prometni znakovi ljubavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9103880 Renzo SALA (ur.), Ispripovjedit ću ti Božić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9103890 Renzo SALA (ur.), Tvoja ruka u mojoj ruci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9103901 Odilon-Gbènoukpo SINGBO, Evanđeoske mrvice za unutarnju ekologiju . . . . 1800 9103910 Ana BIOČIĆ – Slavko SLIŠKOVIĆ, Profesori katoličkoga bogoslovnog fakulteta rektori sveučilišta u Zagrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 9103920 Tomistička perspektiva u donošenju moralnih odluka, Djelovanje po načelima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 9103930 Stephan SIGG, Vjerujem u tebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9103950 Stephan SIGG, Stvarno? Sada! Moja navigacija kroz džunglu svakidašnjice . . . 1300 9103960 fra Bernardin ŠKUNCA, Svetost kao pjesma. Čudesan životni put sluge Božjega fra Ivana Perana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 9103970 Lorenzo da FARA – Remigio BATTEL (ur.), Svakidašnje meditacije iz spisâ sv. Lovre Brindiškoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 9103980 s. Veronika Mila POPIĆ, Zrenje riječi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 9103990 Anton TAMARUT, Ja mu vjerujem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9104000 Iva MRŠIĆ FELBAR, Utjelovljenje u kristologiji Johna Hicka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 9103660 Esther 9103670 fra

24

82 88 120 55 15069 60 28 10548 165 76 195 90 9795 11302 9041 30138 60 28 29385 3843 263 71 14316 10548 82 88 9041 1507 1507 1507 1507 13562 195 90 165 76 52 74 9795 120 55 18083 10548 82 88 18083

HRK


HRK

DODIG, Djeca i mladi u Bibliji. Prilog biblijskoj antropologiji djetinjstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9104020 Michel ROQUEBERT, Sveti Dominik. Crna legenda ( rasprodano ) 9104030 Zacharias HEYES, Mali redovnik i pitanje tišine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9104040 Zacharias HEYES, Mali redovnik – Mali rokovnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 9104050 Papa FRANJO, Rodio se za nas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9104060 Odilon-Gbènoukpo SINGBO, Teološko-bioetičko vrjednovanje transhumanističke antropologije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 9104070 Josip GRBAC, Hrvatski vremeplov. Teološko-etička promišljanja o hrvatskoj zbilji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2389 9104080 Anto BARIŠIĆ, Dr. Tomislav Zdenko Tenšek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 9104090 Ljiljana MATKOVIĆ-VLAŠIĆ, Zašto sam slikala? Otkrivanje umjetnosti. . . . . . . . . . 1100 9104100 BOETIJE, Utjeha filozofije – Consolatio philosophiae. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593 9104110 Luca CRIPPA, 100 utješnih riječi u teškim životnim trenutcima . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 9104120 Anselm GRÜN, Dobre riječi – blaga slova za cijeli život . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700 9104130 Iva MRŠIĆ FELBAR, Vanda KRAFT SOIĆ (ur.), U susret jubileju 300. obljetnice obrane Sinja (1715. -2015.). Prouke o Svetištu Gospe Sinjske i mariološka promišljanja nakon Drugoga vatikanskog koncila. Zbornik radova Nacionalnoga mariološko-marijanskog simpozija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 9104140 Nedjeljka s. Valerija KOVAČ, Denis BARIĆ (ur.), Teologija pred izazovima: Identitet – Migracije – Sveučilište. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 9104150 Papa FRANJO, Recite to svima! Svakidašnja misao u radosti Uskrsa. . . . . . . . . . . . . 600 9104160 Christian GOSTEČNIK, Obiteljske terapije i klinička praksa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900 9104170 Anselm GRÜN, Mali princ za male i velike ljude. Kako ga je iznova otkrio Anselm Grün. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9104180 Stjepan LICE, Živio sam u vrijeme fra Bonaventure Dude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9104190 Fra Ivo PERAN, S Kristom i u smrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 9104200 Slavica DODIG, U potrazi za osmišljenom starošću. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9104210 Anton TAMARUT, Uvod u sakramente u svjetlu teologije slike Božje . . . . . . . . . 1261 9104220 Anto BARIŠIĆ (prir.), Franjevci kapucini 400 godina u Zagrebu 1618.- 2018. / Capuchin Friars in Zagreb 400 Years of Apostolic Work 1618 - 2018 . . . . . . . . . . 5973 9104230 Katarina KOPREK, Canite et psallite. Zbornik u čast prof. mr. art. Miroslava Martinjaka povodom 70. godine života . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2522 9104240 Ana BIOČIĆ (ur.), Krize, sukobi i solidarnost u perspektivi crkvene povijesti, (od srednjeg vijeka do suvremenosti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1991 9104250 Moj osobni planer. »Ne budite zabrinuti za sutra« (Mt 6, 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 9104260 Anselm GRÜN, Ne propusti živjeti svoj život. Džepni seminar za razmišljanje i daljnji rast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1128 9104270 Anselm GRÜN, Otkrij sveto u sebi. Džepni seminar za razmišljanje i daljnji rast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1128 9104280 Nedjeljka s. Valerija KOVAČ i Daniel PATAFTA (ur.), Gospina Bosna – pod okriljem »Rajske Djeve«. Zbornik radova XIII. mariološko-marijanskoga nacionalnog simpozija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2389 9104010 Slavica

82 88 82 88 60 28 3014 15069 18000 15069 82 88 12000 60 28 12809

22604 15069 45 21 14316 9041 9041 10548 9041 9500 45000 19000 15000 4500 8500 8500

18000

25


HRK

Andrija BILOKAPIĆ, Raskošno razdavanje. S križa oporuka . . . . . . . . . . . . . . . . 9104300 fra Ivan ŠARČEVIĆ, Mane i vrline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9104310 Šimun Šito ĆORIĆ, Putokazi s jednog planeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9104320 Paolo CRIVELLARI (ur.), Svjedoci svetosti Leopolda Bogdana Mandića . . . . . . . . 9104330 Taras BARŠČEVSKI / Zrinka JELASKA / Nada BABIĆ (ur.), Bibliana. Hrvatski prijevodi Biblije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9104350 Arnold BENZ, Svemir. Znanje i čuđenje. Astrofizičke spoznaje i vjerska iskustva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –– Lush GJERGIJ, Razgovori sa sv. Majkom Terezijom (u pr ipr emi) 9104290 fra

1062

8000

60

11000

00

15069

00

195 90

14 20 26

3000 22604 2000 15069

Stephan Sigg

Stephan Sigg

Kršćanska sadašnjost

Kana klub

(KK)

KANA KLUB »D« 9120031 • 9120400 • 9120410 • 9120460 • 9120470 • 9120481 • 9120490 • 9120502 • 9120530 • 9120540 • 9120550 • 9120560 • 9120561 • 9120570 • 9120580 • 9120590 • 9120600 •

26

Selma LAGERLÖF, Legende o Kristu (rasprodano ) Manja HRIBAR, Doživljaji Pere vrapca (rasprodano ) Sonja TOMIĆ, Svjetiljčica (rasprodano ) Mirna FLÖGEL, Starinske priče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Hans Christian ANDERSEN, Snježna kraljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Pat ALEXANDER, Biblija i najmanjima (rasprodano ) Selma LAGERLÖF, Sveta noć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Stjepan LICE, Anđeoske priče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1310 Ivana BRLIĆ-MAŽURANIĆ, Male pripovijetke (rasprodano ) Stephanie JEFFS, Biblija za laku noć (rasprodano ) Sida KOŠUTIĆ, Priče (rasprodano ) Anrico GALBIATI, Biblija i njezina povijest: Stari zavjet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3100 Komplet Biblija i njezina povijest: Stari i Novi zavjet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 Anrico GALBIATI, Biblija i njezina povijest: Novi zavjet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 Lois ROCK, Ilustrirana Biblija za djecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 Loš dan za medvjedića Križu (rasprodano ) Medvjedić Križo nalazi prijatelje (rasprodano )

3014 52 74 3014 98 70

233 57 15069 15069 22604

HRK


HRK

9120610 • 9120620 • 9120630 • 9120631 • 9120640 • 9120651 • 9120680 • 9120690 • 9120700 • 9120710 • 9120720 • 9120730 • 9120740 • 9120750 • 9120760 • 9120770 • 9120780 • 9120790 • 9120800 • 9120810 • 9120820 • 9120830 • 9120840 • 9120850 • 9120860 • 9120870 • 9120880 • 9120892 • 9120900 • 9120911 • 9120920 • 9120930 • 9120940 • 9120950 • 9120960 •

Prvi Božić Medvjedića Križe (rasprodano ) Medvjedić Križo je moj! (rasprodano ) Stephanie JEFFS, Volim te Medvjediću Križo (rasprodano ) Medvjedić Križo (Komplet) (rasprodano ) Dogodilo se u Betlehemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Leena LANE / Gillian CHAPMAN, Dječja Biblija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 Uskrs – Ispripovijedan djeci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Lois ROCK, Moja prva Biblija (rasprodano ) Kuc-kuc! Tko je? (rasprodano ) Leena LANE / Jacqui THOMAS, Medvjedić Križo moli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Murray WATTS / Helen CANN, Velika Biblija za djecu (rasprodano ) Stephanie JEFFS / John HAYSOM, Priča o Božiću. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010 Stjepan LICE, Sveti Nikola bake Julijane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Lois ROCK / Alex AYLIFFE, Moja prva slikovnica za laku noć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 Lois ROCK / Anna C. LEPLAR, Tko je Bog? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Lois ROCK / Anna C. LEPLAR, Što je Biblija? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Lois ROCK / Anna C. LEPLAR, Tko je Isus? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Lois ROCK / Anna C. LEPLAR, Što je molitva?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Moja školska Biblija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 Stephanie JEFFS / Jacqui THOMAS, Medvjedić Križo: Zgode i nezgode . . . . . . . . 700 W. HOWIE / M. MACLEAN, Otvori vrata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Lois ROCK, Upoznajmo religije svijeta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Christopher DOYLE / Gillian CHAPMAN, Isus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Sue GRAVES, Što znamo o Bibliji?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010 Irena JUKIĆ-PRANJIĆ / Suzana JURIĆ, Tomica otkriva svijet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Sally Ann WRIGHT / Moira MACLEAN, Moj prvi Uskrs. Slikovnica s naljepnicama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Sally Ann WRIGHT / Moira MACLEAN, Moj prvi Božić. Slikovnica s naljepnicama (rasprodano ) Bethan JAMES / Yorgos SGOUROS, Biblija za mališane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Stephanie JEFFS / Maria Cristina LO CASCIO, Anđelčić. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Sally Lioyd JONES, Medvjedić čita Bibliju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900 Stjepan LICE, Božićna frula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Sonja TOMIĆ, Besima u običnim nebesima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Božić. Olovčica Lokvica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Sonja TOMIĆ, Badnja večer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Moja božićna slikovnica i vježbenica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550

52 74 82 88 45 21

52 74 7610 45 21 82 88 3767 3767 3767 3767 120 55 52 74 60 28 75 35 75 35 7610 60 28 3767

6781 45 21 14316 75 35 9041 9041 9041 4144

HRK

27


HRK

Biblija. Pomakni i otkrij (rasprodano ) Božićna zvijezda. Vježbenica (rasprodano ) 9120990 • Slavica STOJAN / Ivan VITEZ, Čudo svetog Vlaha ( rasprodano ) 9121002 • Sally Ann WRIGHT / Honor AYRES, Moja krsna Biblija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9121010 • Juliet DAVID / Chris EMBLETON-HALL, Moje vrijeme za priču. Prispodobe. . . . 1000 9121020 • Juliet DAVID / Chris EMBLETON-HALL, Moje vrijeme za priču. Prispodobe (bojalica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9121033 • Rhona DAVIES / Gustavo MAZALI, Moja prvopričesnička Biblija . . . . . . . . . . . . . . 1200 9121040 • Sally Ann WRIGHT, 365 biblijskih priča za djecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 9121050 • Sally Ann WRIGHT / Paola Bertolini GRUDINA, Biblija za moje prve korake (rasprodano) 9121060 Željko PAVLIČIĆ / Damir FACAN, Dizma sveti razbojnik ( rasprodano ) 9121070 Sally Ann WRIGHT / Paola BERTOLINI GRUDINA, Moje prve uspomene . . . . . . . 1000 9121080 Jan GODFREY i Paula DOHERTY, Moja Biblija uspavanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9121091 Veronika PREISLER (ur.); Dagmar HENZE i Thorsten SALEINA (ilustr.), Moja prva sveta pričest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 9121100 Gill HOLLIS, Moja knjiga pitanja o vjeri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 9121110 Dubravka ROVIČANAC, Sjajna trojka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9121120 Sally Ann WRIGHT, Najljepše biblijske priče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9121130 Sonja TOMIĆ, Četiri mačketira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1725 9121140 Ljerka ŠIMARA, Anđeo Aniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863 9121150 Iva NORŠIĆ, Evanđelje za djecu. Godina C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1327 9121160 Sally Ann WRIGHT / Frank ENDERSBY, A zvijezda je blistavo sjala. Priča o prvom Božiću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 9121170 Rafael Arias VILLALTA / Juan JUVANČIČ, Put prema svetosti. Sv. Josemaría Escrivá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 –– Iva NORŠIĆ, Evanđelje za djecu. Godina A (u pr ipr emi) 9120970 • 9120980 •

9041 75 35 52 74 9041 188 36

75 35 9041 60 28 75 35 82 88 82 88 13000 6500 10000 5000 4500

KANA KLUB »DAVID«

Štivo za djecu školske dobi, mlade i obitelj. Tvrdi uvez. Format 21,5 × 31,5. Ilustrirano, sve u bojama. I. kolo

Ilustrirana povijest Crkve za mlade. Komplet od 10 svezaka: 4    Put barbara (600. – 900. g.) (rasprodano ) 9120150 Svezak 5    U srednjem vijeku (900. – 1300. g.) ( rasprodano ) 9120200 Svezak 10   Naši dani (1917. do danas) ( rasprodano ) •

9120140 Svezak

28

HRK


HRK

II. kolo

Biblija i njezina povijest. Ilustrirana priručna enciklopedija u 7 svezaka: 1 – Stvaranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9120320 Svezak 2 – Patrijarsi i Mojsije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9120330 Svezak 3 – U Obećanoj zemlji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9120340 Svezak 4 – Kraljevi i proroci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9120350 Svezak 5 – Izgnanstvo, povratak i Židovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9120360 Svezak 6 – Isus Krist ( rasprodano ) 9120370 Svezak 7 – Isusovi učenici ( rasprodano ) •

9120300 Svezak

133

1000

133

1000

133

1000

133

1000

133

1000

III. kolo

Tvrdi uvez. Sve u bojama. Format A4. [Usp. Periodičke publikacije KS: Biblija u stripu] 9450020 • 9450030 • 9450040 • 9450050 • 9450060 • 9450070 • 9450500 •

STAROZAVJETNI JUNACI. Knjiga 2: Suci i kraljevi. »Biblija u stripu«. Uvezani sveščići 8–13: Od sudaca do Salomona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STAROZAVJETNI JUNACI. Knjiga 3: Počeci svijeta i proroci. Uvezani sveščići 14–18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STAROZAVJETNI JUNACI. Knjiga 4: Žene, mudraci i ratovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Novi zavjet. Strip (uvez br. 5) (Isus Krist – prvi dio). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Novi zavjet. Strip (uvez br. 6) (Isus Krist – drugi dio). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Novi zavjet. Strip (uvez br. 7) (Petar i Pavao). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćiril i Metod. Slavenski apostoli i prosvjetitelji. Strip s komentarom (rasprodano )

400

3014

400

3014

400

3014

400

3014

400

3014

400

3014

HRK

29


HRK

Katehetski priručnici

(KP)

Priručnici za učenike, roditelje i katehete.

Snaga susreta. Činiti istinu. Priručnik za mlade (rasprodano ) Snaga susreta. Muško i žensko stvori ih. Priručnik za mlade (rasprodano ) 9130120 • Praktični rad s Biblijom ( rasprodano ) 9130214 • Snagom Duha. Za potvrdu. Uvođenje u kršćanstvo mladih i odraslih . . . . . . . . . . 584 9130320 • NIZ A–C: Kateheze za odrasle / D: Crkva u suvremenom svijetu ( rasprodano ) 9130340 • Pavao CRNJAC (ur.) Naša kateheza i II. vatikanski sabor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 9130380 • Kongregacija za kler, Opći direktorij za katehezu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9130390 • Ivan KARLIĆ, Ususret Bibliji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9130550 • Njihovo je kraljevstvo nebesko. Priručnik odgojiteljima u vjeri za rad s djecom predškolske dobi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115 9130590 • Ivan KARLIĆ, »Vjerujem...«. Kateheze o katoličkoj vjeri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9130600 • Ivan KARLIĆ, Sveti sakramenti. Susret s Isusom Kristom u sakramentima Crkve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9130610 • Božo LUJIĆ, Proroci. Osoba, vrijeme, poruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 9130620 Njemačka biskupska konferencija, Hod odraslih u vjeri. Katekizam za odrasle . . . . 2600 9130630 Slavenka BARODA / Tanja MRAVAK / Žarka JERČIĆ, Sakramenti. Radni materijal vjeronaučnog sadržaja s vježbama spoznaje i opažanja. . . . . . . . . . . . 1000 9130640 Slavenka BARODA / Tanja MRAVAK / Žarka JERČIĆ, Crkva. Radni materijal vjeronaučnog sadržaja s vježbama spoznaje i opažanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 9130781 U ljubavi i pomirenju. Udžbenik za katolički vjeronauk 3. r. OŠ . . . . . . . . . . . . . . . . 942 9130822 U ljubavi i pomirenju. Radna bilježnica za katolički vjeronauk 3. r. OŠ . . . . . . . . 597 9130831 Darovi vjere i zajedništva. Udžbenik za katolički vjeronauk 4. r. OŠ . . . . . . . . . . 942 9130841 Darovi vjere i zajedništva. Radna bilježnica za katolički vjeronauk 4. r. OŠ . . . 597 9130761 Učitelju, gdje stanuješ? Udžbenik za katolički vjeronauk 5. r. OŠ . . . . . . . . . . . . . . 960 9130851 Učitelju, gdje stanuješ? Radna bilježnica za katolički vjeronauk 5. r. OŠ . . . . . . . 597 9130792 Biram slobodu. Udžbenik za katolički vjeronauk 6. r. OŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949 9130880 Biram slobodu. Radna bilježnica za katolički vjeronauk 6. r. OŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 9130802 Neka je Bog prvi. Udžbenik za katolički vjeronauk 7. r. OŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1009 9130890 Neka je Bog prvi. Radna bilježnica za katolički vjeronauk 7. r. OŠ . . . . . . . . . . . . . . 664 9130861 Ukorak s Isusom. Udžbenik za katolički vjeronauk 8. r. OŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025 9130900 Ukorak s Isusom. Radna bilježnica za katolički vjeronauk 8. r. OŠ . . . . . . . . . . . . . . 664 9130812 Životu ususret. Udžbenik katoličkoga vjeronauka za 3. r. SŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221 9130871 Gradimo bolji svijet. Udžbenik za katolički vjeronauk 4. r. SŠ . . . . . . . . . . . . . . . . 1374 9130090 • 9130100 •

Koncil

4400 1000 82 88 52 74 8401 9041 9041 11302 195 90 75 35 75 35 70 96 4500 70 96 4500 72 34 4500 7152 5000 7603 5000 7724 5000 92 00 103 50

(KC)

Zbirke koncilskih i pokoncilskih dokumenata. Format 12 × 20. Broširano. 9140013 • 9140031 •

9140040 • 9140070 • 9140080 •

30

Dokumenti Drugoga vatikanskog koncila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4500 33905 Socijalni dokumenti Crkve. Sto godina katoličkoga socijalnog nauka. Dokumenti crkvenog učiteljstva o društvenim pitanjima od pape Lava XIII. do danas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 10548 Svjetovni instituti. Crkveni dokumenti (rasprodano ) Bonaventura DUDA, Koncilske teme (rasprodano ) Direktorij o pučkoj pobožnosti i liturgiji (rasprodano ) HRK


HRK

Papinsko vijeće »Iustitia et pax«, Kompendij socijalnog nauka Crkve. . . . . . . . . . 2200 9140100 • Bono Zvonimir ŠAGI, Prag na trag. 40 godina II. vatikanskog koncila . . . . . . . . . . . 550 9140110 • Giuseppe ALBERIGO, Kratka povijest Drugog vatikanskog koncila. . . . . . . . . . . . 1200 9140120 • Joseph RATZINGER, Koncil na putu. Osvrt na drugo zasjedanje. . . . . . . . . . . . . . . . . 500 9140130 • Joseph RATZINGER, Prvo zasjedanje Drugoga vatikanskog koncila. Osvrt. . . . . 500 9140140 • Knut WENZEL, Mala povijest Drugoga vatikanskog koncila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 9140150 • Joseph RATZINGER, Rezultati i problemi trećega koncilskog zasjedanja. . . . . . . 500 9140160 • Joseph RATZINGER, Posljednje koncilsko zasjedanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 9140170 • Papinsko vijeće za kulturu, Vjera i kultura. Antologija tekstova papinskog učiteljstva od Lava XIII. do Ivana Pavla II.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6000 9140180 • Anton TAMARUT, Biskup Karmelo Zazinović na Drugom vatikanskom koncilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9140190 • Nikola ETEROVIĆ, Sinodalnost: novi dinamizam. Sinodalna Crkva i biskupska sinoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9140200 Elmar MITTERSTIELER, Zajedničko svećeništvo svih krštenih (u pr ipr emi) 9140090 •

Kršćanski klasici

165 76 4144 9041 3767 3767 11302 3767 3767 452 07 82 88 82 90

(KK)

Tekstovi klasičnih kršćanskih pisaca i studije o tim piscima. Format 14,5 × 20. Broširano. Kod kapitalnih i sabranih djela tvrdi uvez i format 17 × 24. 9150045 • 9150050 • 9150070 • 9150080 • 9150140 • 9150170 • 9150190 • 9150201 • 9150210 •

Aurelije AUGUSTIN, Ispovijesti /tvrdi uvez/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 Dietrich BONHOEFFER, Otpor i predanje (rasprodano ) Aurelije AUGUSTIN, O državi Božjoj (De civitate Dei). Svezak I. Knjiga I–X. Latinski i hrvatski.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000 Aurelije AUGUSTIN, O državi Božjoj (De civitate Dei). Svezak II.. . . . . . . . . . . . . . . . 5000 Redovnička pravila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 Toma AKVINSKI, Suma protiv pogana. Svezak I. (rasprodano ) Sveti ALBERT VELIKI, Nastupno predavanje o cijeloj Bibliji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Maksim ISPOVJEDALAC, O Božjem čovjekoljublju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Toma AKVINSKI, Suma protiv pogana. Svezak II. (rasprodano )

10548

376 73 376 73 9795 1130 26 37

HRK

31


HRK

Aurelije AUGUSTIN, O državi Božjoj (De civitate Dei). Svezak III.. . . . . . . . . . . . . . . 5000 376 73 9150230 • BONAVENTURA, Tria opuscula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6000 452 07 9150220 •

Teodor MOPSUESTIJSKI, Katehetske homilije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otačka čitanja u molitvi Crkve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9150260 • Vesna BADURINA-STIPČEVIĆ / Vinko GRUBIŠIĆ, Jeronimove hagiografije. . . . . 9150270 • Sveti Ljudevit Marija Grignion MONTFORTSKI, Duhovni spisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9150281 • Komplet O državi Božjoj (De civitate Dei) 1–3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9150300 • Anzelmo CANTERBURYJSKI, Zašto je Bog postao čovjekom. Cur Deus homo . . . . 9150310 Marijan MANDAC, Sveti Augustin. Život i djelo ( rasprodano ) 9150240 •

2200 165 76

9150250 •

2200 165 76 1600 120 55 1900 14316 4778 36000 4500 33905

NIZ »KARMELSKI IZVORI«

Terezija AVILSKA, Put k savršenosti (rasprodano ) Edith STEIN, Znanost križa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 82 88 9150132 • Terezija AVILSKA, Zamak duše ( rasprodano ) 9150162 • Terezija AVILSKA, Moj život ( rasprodano ) 9150181 • Edith STEIN, Žena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 82 88 9150102 • 9150111 •

NIZ »OTAČKI IZVORI«

Ivan DAMAŠČANSKI, Svečani govori o Djevici Mariji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 11302 Sveti HILARIJE, Tumačenje evanđelja po Mateju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1460 11000 9150320 • Papa GRGUR VELIKI, Homilije o proroku Ezekielu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 15069 9150280 • 9150290 •

Likovi

(L)

Biografije i hagiografije u esejističkoj, znanstveno-po­p u­larnoj, roman­siranoj ili memoarskoj obradi. Broši­ra­no. Format 14 × 20. 9160030 • 9160042 • 9160050 • 9160060 • 9160070 • 9160120 • 9160141 • 9160150 • 9160160 • 9160170 • 9160180 • 9160190 • 9160200 • 9160210 • 9160230 • 9160240 • 9160250 • 9160260 • 9160270 • 9160280 •

32

Charles LEPETIT, Igra s Bogom: Charles de Foucauld (rasprodano ) Ljudima prijatelj. Leopold Bogdan Mandić – svetac pomirenja (rasprodano ) Franc GRIVEC, Sv. Ćiril i Metod – slavenski blagovjesnici (rasprodano ) Mala sestra MAGDALENA OD ISUSA, Iz Sahare u cijeli svijet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kathryn SPINK, Brat Roger i Taizé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Georg POPP, Velikani vjere (rasprodano ) Vladimir STANKOVIĆ, Zapisi o kardinalu Šeperu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mario SGARBOSSA, Zagrepčanin o. Aleksa Benigar – franjevac misionar u Kini. . . Christian FELDMANN, Ivan XXIII. – Njegova ljubav – njegov život (rasprodano ) Odvažna i milosrdna žena sestra Ivana Slava Stakor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gereon GOLDMANN, Sjene smrti – svjetlo utjehe (rasprodano ) Angelika DAIKER, Prijeđene granice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kardinal Kuharić u hrvatskom iseljeništvu – Južna Afrika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suradnici u ostvarivanju kraljevstva Kristova (rasprodano ) Marica STANKOVIĆ, Izazov Kristova Kraljevstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anselm GRÜN, Sveti Benedikt (rasprodano ) Kardinal Kuharić u hrvatskom iseljeništvu – Južna Amerika (rasprodano ) Mario SPINELLI, Žena riječi (rasprodano ) Silvio VISMARA, Fra Bonifacije Pavletić (rasprodano ) Ines KEZIĆ, Hermina Gantert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

3767

00

7

52 74

700

52 74

00

7

52 74

500

3767

800

60 28

600

45 21

800

60 28

700

52 74

HRK


HRK

A. de REMIREMONT, Imala je dušu djevice i srce majke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9160300 • Vladimir STANKOVIĆ, Kardinal Kuharić u hrvatskom iseljeništvu – Sjeverna Amerika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9160310 • Miguel DOLZ, Sveti Josemaria Escriva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9160320 • Martin MAIER, Oscar Romero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9160330 • Stella TAMHINA (prir.), Marica Stanković. Životopis i bibliografija ( rasprodano ) 9160340 • Neda HRČKO, Obična neobičnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9160350 • Angelo MONTONATI, Tajna sestre Ništice ( rasprodano ) 9160361 • Andreas ENGLISCH, Ivan Pavao II. Tajna Karola Wojtyle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 9160370 • Valéry LARBAUD, Pod okriljem svetoga Jeronima zaštitnika prevoditelja. . . . . . 550 9160380 • Vladimir STANKOVIĆ, Kardinal Kuharić u hrvatskom iseljeništvu – Zapadna Europa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900 9160390 • Heinz-Joachim FISCHER, Benedikt XVI. – portret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 9160400 • Pietro CARRAZZA, Bonifacije učitelj savršenosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 9160420 • IVAN XXIII., Dnevnik duše. I ostali pobožni spisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 9160430 • Christian FELDMANN, Henri Nouwen. Vjera – to je čežnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9160440 • Christian FELDMANN, Brat Roger, Taizé − Življeno povjerenje. . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9160450 • Petar RUNJE, Branka Perković (1925. – 1949.) Jedan Bogu posvećen život. . . . . 2000 9160461 • Zvonimir GAVRANOVIĆ, In Search of Cardinal Stepinac ( rasprodano ) 9160470 • Jacques LE GOFF, Sveti Franjo Asiški ( rasprodano ) 9160480 • Pierre RICHÉ, Kratki životopis svetoga Bernarda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9160490 • Ewa K. CZACZKOWSKA, Sestra Faustina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 9160500 Stefano CAMPANELLA, Milosrđe u oca Pija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 9160510 Colin DURIEZ, C. S. Lewis. Biografija prijateljstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 9160520 Massimo BORGHESI, Jorge Mario Bergoglio. Intelektualna biografija . . . . . . . . . 2600 9160530 DOMINIQUE JOSEPH, Sveti Josip. Biblijske misli o njemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 9160540 Isusova mala sestra ANNIE, Charles de Foucauld. Stopama Isusa iz Nazareta . . . . 863 9160290 •

Liturgijska izdanja

52 74 82 88 52 74 52 74 52 74 10548 4144 14316 120 55 75 35 188 36 9041 9041 15069

82 88 22604 120 55 10548 195 90 75 35 6500

(LI)

Službena izdanja tekstova obnovljene katoličke liturgije.

RIMSKI MISAL: Red čitanja. Nedjeljna čitanja A (rasprodano ) RIMSKI MISAL: Red čitanja. Nedjeljna čitanja B (rasprodano ) 9170040 • RIMSKI MISAL: Red čitanja. Nedjeljna čitanja C ( rasprodano ) 9170051 • RIMSKI MISAL: Red čitanja. Svagdanja čitanja I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500 263 71 9170020 •

9170031 •

HRK

33


HRK

RIMSKI MISAL: Red čitanja. Svagdanja čitanja II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500 26371 RIMSKI MISAL: Red čitanja. Svagdanja čitanja III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500 26371 9170090 • RIMSKI MISAL: Veliki tjedan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 188 36 9170100 • RIMSKI OBREDNIK: Red krštenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 11302 9170112 • RIMSKI OBREDNIK: Red slavljenja ženidbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2300 173 29 9170173 • RED ČITANJA: Svetačka čitanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3100 233 57 9170200 • RIMSKI OBREDNIK: Red potvrde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 165 76 9170231 • ZBOR ZA BOGOŠTOVLJE I DISCIPLINU SAKRAMENATA, Red bolesničkog pomazanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 16576 9170260 • RIMSKI OBREDNIK: Red pristupa odraslih u kršćanstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3600 27124 9170271 • RIMSKI OBREDNIK: Red pokore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 195 90 9170292 • RIMSKI MISAL. Službeno, konačno liturgijsko izdanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14000 105483 9170300 • RIMSKI MISAL SLAVENSKIM JEZIKOM: Čin misi s izbranimi misami. (Staroslavenski kanoni i izbor misa) (rasprodano ) 9170310 Molitve vjernih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 165 76 9170330 Euharistijske molitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 2185 9170340 • Euharistijske procesije, kvatreni dani i prosni dani ( rasprodano ) 9170392 • ČASOSLOV. Novo izdanje u 4 sveska. (Prodaje se samo u kompletu). . . . . . . . . . 11500 86647 • BOŽANSKI ČASOSLOV. Svezak I: Došašće i božićno vrijeme • BOŽANSKI ČASOSLOV. Svezak II: Korizma, Sveto vazmeno trodnevlje i vazmeno vrijeme • BOŽANSKI ČASOSLOV. Svezak III: Vrijeme kroz godinu (1. – 17. tjedan) • BOŽANSKI ČASOSLOV. Svezak IV: Vrijeme kroz godinu (18. – 34. tjedan) 9170411 • RIMSKI OBREDNIK: Blagoslovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5300 39933 9170420 • RIMSKI MISAL: Zbirka misa o Blaženoj Djevici Mariji ( rasprodano ) 9170431 • RIMSKI MISAL: Evanđelistar (neuvezani) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14000 105483 9170432 • RIMSKI MISAL: Evanđelistar s četveroevanđeljem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17000 128087 9170441 • RIMSKI OBREDNIK: Red sprovoda ( rasprodano ) 9170442 • LITURGIJA: Red sprovoda (mali format) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 10548 9170450 • Sveopće molitve vjernika 1 – Nedjelje A B C, svetkovine i blagdani, posebni dani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 15069 9170460 • RIMSKI MISAL: Dodatak službenom izdanju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 3767 9170470 • Sveopće molitve vjernika 2 – svagdani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 188 36 9170480 • LEKCIONAR (I. sv.): Nedjelje ABC i svetkovine Gospodnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10000 75345 9170570 • Zbor za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, RIMSKI OBREDNIK: Egzorcizmi i druge prošnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 15069 9170581 • Sveopće molitve vjernika. Nedjelje ABC i svetkovine Gospodnje . . . . . . . . . . . . . 2600 195 90 9170060 • 9170070 •

34

HRKHRK

Franjevački časoslov (komplet). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11500 86647 9170671 Sveopće molitve vjernika. Za svetačka slavlja, svetkovine, blagdane, spomendane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 188 36 9170680 Časoslov Blaženicâ. Družbe Milosrdnih sestara Sv. Križa ( rasprodano ) 9170600 •

Liturgijska pomagala

(LP)

Neslužbena, pastoralna izdanja liturgijskih tekstova, pomagala i tumača za narod i svećenike. 9180010 • 9180040 • 9180186 • 9180233 • 9180239 • 9180242 • 9180250 • 9180263 • 9180265 • 9180270 • 9180290 • 9180300 • 9180310 • 9180320 • 9180330 • 9180340 • 9180370 • 9180380 • 9180390 • 9180400 • 9180410 • 9180420 • 9180430 • 9180440 • 9180450 • 9180460 • 9180470 • 9180480 • 9180490 • 9180500 • 9180511 • 9180520 • 9180530 • 9180540 •

36

A. GRÜN, Sakramenti (komplet). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1991 Misna knjiga za narod. Godina C (rasprodano ) Nedjeljni i blagdanski misal ABC (rasprodano ) MALI MISAL: Po Kristu i s Kristom (broširano) (rasprodano ) MALI MISAL: Po Kristu i s Kristom (tvrdi uvez). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Obitelj pred Bogom (rasprodano ) Zvijezdo mora. Molitvenik za pomorce (rasprodano ) Oče, budi volja tvoja. Molitvenik (Mala slova) (rasprodano ) Oče, budi volja tvoja. Molitvenik (Velika slova) (rasprodano ) Stanislav PREPREK, Crkveni himni. Partiture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 Bonaventura DUDA, Sjeme je riječ Božja. Razmišljanja nedjeljna i blagdanska 2. Godina B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 BISKUPSKI CEREMONIJAL (rasprodano ) M.-L. KERREMANS, Molitve prije i poslije jela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Bonaventura DUDA, U plemenitu srcu. Razmišljanja nedjeljna i blagdanska. Godina C (rasprodano ) Bonaventura DUDA, Sijač je Sin čovječji. Razmišljanja nedjeljna i blagdanska. Godina A (rasprodano ) Slavimo Boga (s orguljskom pratnjom). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5500 Mato ZOVKIĆ, Markovo i Ivanovo evanđelje u našoj misi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 Vladimir ZAGORAC, Božićni homilijar (Liturgijske propovijedi božićnog kruga crkvene godine). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Vladimir ZAGORAC, Vazmeni homilijar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Vladimir ZAGORAC, Nedjeljni homilijar (rasprodano ) Vladimir ZAGORAC, Blagdanski i sakramentalni homilijar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Mali časoslov (rasprodano ) Anselm GRÜN, Krštenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Anselm GRÜN, Ženidba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Anselm GRÜN, Potvrda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Anselm GRÜN, Euharistija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Anselm GRÜN, Ispovijed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Anselm GRÜN, Bolesničko pomazanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Anselm GRÜN, Sveti red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Opća uredba (Iz trećega tipskog izdanja Rimskog misala) (rasprodano ) Adalbert REBIĆ, Homilije za liturgijsku godinu B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Carroll STUHLMUELLER, Biblijska razmatranja za vrijeme kroz godinu (1. – 9. tjedan). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Carroll STUHLMUELLER, Biblijska razmatranja za vrijeme kroz godinu (10. – 22. tjedan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Anton ŠULJIĆ, Vjerovati radosti. Liturgijske poetske meditacije. . . . . . . . . . . . . . . . 2500

15000

26 37

6000 52 74 3014

41440 6000 45 21 45 21 52 74 52 74 52 74 52 74 52 74 52 74 52 74 52 74 52 74 6781 6781 188 36

HRK


HRK

Carroll STUHLMELLER, Biblijska razmatranja za vrijeme kroz godinu (23. – 34. tjedan). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 9180560 • Vladimir ZAGORAC, Himni rimskog časoslova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9180570 • Carroll STUHLMELLER, Biblijska razmatranja za došašće i božićno vrijeme (rasprodano) 9180580 • Adalbert REBIĆ, Homilije za liturgijsku godinu C ( rasprodano ) 9180590 • Carroll STUHLMUELLER, Biblijska razmatranja za vazmeno vrijeme. . . . . . . . . . . . 700 9180600 • Joseph RATZINGER, Božji sjaj u našem vremenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 9180610 • Carroll STUHLMUELLER, Biblijska razmatranja za korizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9180620 • Adalbert REBIĆ, Homilije za liturgijsku godinu A ( rasprodano ) 9180630 • Herbert HAAG, Uskrsnuti – postati slobodan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9180640 • Anđelko IGREC, Zaklone moj, utvrdo moja. Psalmi uglazbljeni za svečaniju liturgiju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 9180650 • Bono Zvonimir ŠAGI, Riječ Božja u promišljanju trenutka. Homilije u nedjelje i blagdane A B C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500 9180660 • Karl-Heinrich BIERITZ, Crkvena godina. Svetkovine, blagdani i spomendani u povijesti i danas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 9180671 • Godišnji blagoslov obitelji u njihovim domovima ( rasprodano ) 9180680 • Bono Zvonimir ŠAGI, Svaki dan u zrcalu Božje riječi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700 9180690 • Preklopnik – Tvoja prva sveta pričest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 9180700 • Preklopnik – Tvoja sveta potvrda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 9180710 • Preklopnik – Tvoja prva sveta ispovijed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 9180720 • Prepusti Gospodinu putove svoje. Psalmi uglazbljeni za svečaniju liturgiju. . . . 800 9180740 • Uspomena na sveto krštenje. Primi svjetlo Kristovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 9180750 • Uspomena na prvu svetu pričest. Živi kruh što život daje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 9180760 • Uspomena na sakrament svete potvrde. Svi smo mi jednim Duhom napojeni . . 040 9180770 • Uspomena na sakrament svete ženidbe. I dvoje njih bit će jedno tijelo . . . . . . . 040 9180780 • Miroslav MARTINJAK (prir.), Muka po Luki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9180790 • Miroslav MARTINJAK (prir.), Muka po Mateju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9180800 • Miroslav MARTINJAK (prir.), Muka po Marku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9180810 • Miroslav MARTINJAK (prir.), Muka po Ivanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9180830 Božo LUJIĆ, Naviještati Boga milosrđa u današnjem vremenu. . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9180850 Ivan KARLIĆ, Osluškujući Božju riječ. Homilije za godinu B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9180870 Ivan KARLIĆ, Osluškujući Božju riječ. Homilije za godinu C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9180880 Ivan KARLIĆ, Osluškujući Božju riječ. Homilije za godinu A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9180550 •

6781 82 88

52 74 10548 52 74 52 74 4144 263 71 15069 20343 5 27 5 27 5 27 60 28 301 301 301 301 3014 3014 3014 3014 82 88 82 88

Ivan Karlić

Osluškujući Božju riječ…

82 88

Homilije za godinu “C”

82 88

Kršćanska sadašnjost

HRK

37


HRK

ŠIMIĆ, Izvezite na pučinu. Liturgijski vodič za godinu A . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 9180900 Božo LUJIĆ, Osobno sijati riječ istine, ljubavi, milosrđa i dobrote. Komentar liturgijskih čitanja, misli vodilje i konkretne propovijedi. Godina B . . . . . . . . . . . . 1900 9180910 Vazmeni hvalospjev /Exultet/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9180920 Josip ŠIMIĆ, Bacite mrežu. Liturgijski vodič za godinu B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 9180930 Josip ŠIMIĆ, Uloviše mnogo riba. Liturgijski vodič za godinu C . . . . . . . . . . . . . . . . 1991 9180940 Božo LUJIĆ, Riječi života za konkretni život. Komentar liturgijskih čitanja, misli vodilje i konkretne propovijedi. Godina C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2097 9180950 Tomislav HAČKO (ur.), Časoslov rimskog obreda. Tužaljke Jeremije proroka (Tuž 1, 1-12). Večernja Velike srijede / Služba čitanja Velikog četvrtka . . . . . . . . 730 9180890 Josip

Mala knjižnica »Kane«

15069 14316 52 74 15069 15000 15800 5500

(MKK)

Popularno nabožno, zabavno i poučno štivo. Broširano. Format 11,5 × 18.

Krštenje vašeg djeteta. Priprava na krštenje. Ilustrirano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 9190040 • Vaše vjenčanje. Priprava za vjenčanje. Ilustrirano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9190090 • Josip TURČINOVIĆ, Katolička Crkva u južnoslavenskim zemljama ( rasprodano ) 9190351 • E. i J. RÖTZER, Prirodno reguliranje začeća. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 9190390 • Dragica ŠUTEJ, Dobrotvorke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 9190420 • Juraj B. MARUŠIĆ, Prsten. Pripovijesti iz sredine šestoljetnog života Poljičke seljačke republike (rasprodano ) 9190440 • Aimé DUVAL, Zašto je noć bila tako duga ( rasprodano ) 9190470 • Rafael ROMIĆ, Sloboda kao sudbina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 9190490 • Iris SUPEK, Ja sam tvoja Maglica ( rasprodano ) 9190501 • Jadranka BRNČIĆ, Anđeli ( rasprodano ) 9190510 • Ivan GOLUB, Moji Božići . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 9190520 • MAJKA TEREZIJA, Srce puno ljubavi ( rasprodano ) 9190530 • Stjepan LICE, Nevidljive priče ( rasprodano ) 9190540 • S. Tereza ZUKIĆ, Božji skateboard ( rasprodano ) 9190550 • Jacques DUQUESNE, Kako sam unucima tumačio Boga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 9190560 • Emanuelle HUISMAN-PERRIN, Kako sam svojoj kćeri tumačila smrt. . . . . . . . . . . . 500 9190570 • Alain QUILICI & Denis LA BALME, Zašto se vjenčati kad već živimo zajedno . . . 1000 9190586 • Obiteljska knjižica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 9190590 • Helmut KRÄTZL, Darovano vrijeme. O umijeću starenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9190600 • Christoph Gerhard, Astronomija i duhovnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 9190610 • Gerhard VOSS, Astrologija – kršćanski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 9190620 • Mirko Juraj MATAUŠIĆ, Svaka se ulica zove Strasse. Bilješke iz tuđine ( rasprodano ) 9190630 Boženka BAGARIĆ, Danteov hodočasnik. Zapisi iz Rima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9190640 Zvonko MADUNIĆ, Na putu za Emaus upoznao sam nju. Svoju Domovinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593 9190650 Josip Sanko RABAR, Duševni križ i obraćenje. Meditacije iz »Kane«. . . . . . . . . . . . 1400 9190660 Nikola KUZMIČIĆ, Autoškola za kršćane (u pr ipr emi) 9190021 •

38

60 28 52 74 48 97 2938

2938

3767

3767 3767 75 35 26 37 82 88 75 35 9795 9041 12000 10548

HRK


HRK

Mala knjižnica »Liturgijsko-pastoralnog listića« 9200023 • 9200031 •

Listić za krštenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 Listić za sakrament pomirenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040

Male monografije

301 301

(MM)

Adalbert REBIĆ, Vodič po Svetoj zemlji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 52 74 9210211 Božo LUJIĆ, Tragovima biblijskih prostora i događaja. Biblijsko-teološki i povijesno arheološki uvidi i poruke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 19590 9210220 Josip POSEDI, Rim. Vodič za hrvatske hodočasnike i turiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 82 88

9210102 •

Media

(MD)

Kratki poetski i duhovni tekstovi tiskani u minijaturnom formatu (7,5 × 11 cm).

Romano GUARDINI, Križni put . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9220021 • Pjesma nad pjesmama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9220031 • Silvije Strahimir KRANJČEVIĆ, Anđeo bola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9220040 • Ivan GUNDULIĆ, Suze sina razmetnoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9220050 • Milivoj SLAVIČEK, Nastanjen uvijek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9220060 • Ivan MAŽURANIĆ, Smrt Smail-age Čengića ( rasprodano ) 9220071 • Izidor POLJAK, Ognjevi duše . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9220081 • Đuro SUDETA, Mor. Fantastična pripovijest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9220090 • Đuro SUDETA, Sveta žrtva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9220101 • Halil DŽUBRAN, Pijesak i pjena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9220111 • Antun Branko ŠIMIĆ, Molitva na putu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9220120 • Ivo LENDIĆ, Angelusi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9220130 • Ljubo WIESNER, Blago veče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9220140 • Tin UJEVIĆ, Mistički prostor noći ( rasprodano ) 9220150 • Marko MARULIĆ, Od začetja Isusova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9220161 • Antun Gustav MATOŠ, Notturno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9220170 • Ivan Goran KOVAČIĆ, Ognji i rože. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9220180 • Petar PRERADOVIĆ, Putnik ( rasprodano ) 9220191 • Nikola ŠOP, S mojim Isusom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9220200 • Janko BUBALO, Naša užina. Izabrane pjesme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9220210 • Rajmund KUPAREO, Balada o Gospinim pčelama. Izabrane pjesme . . . . . . . . . . . . 9220220 Dragutin DOMJANIĆ, K suncu prosi vsaka roža. Izabrane pjesme. . . . . . . . . . . . . . . 9220230 Brne KARNARUTIĆ, Vazetje Sigeta grada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9220240 Jakša FIAMENGO, Božji hlad. Izabrane pjesme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9220011 •

200

1507

00

1507

50

18 84

00

1507

50

3

26 37

250

18 84

50

18 84

00

1507

50

18 84

50

18 84

00

2

1507

200

1507

250

18 84

250

18 84

250

18 84

250

18 84

2 2 2

2

2 2 2

500

3767

500

3767

500

3767

400

3014

500

3767

HRK

39


HRK

Metanoja

(MT)

Kraći meditativni tekstovi i svjedočanstva o proživlja­va­nju vjere i kršćanskih misterija.

Romano GUARDINI, Pred Boga bez krinke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9230020 • Edith STEIN, Misterij Božića ( rasprodano ) 9230041 Maxence van der MEERSCH, Terezijino otkriće. Duhovni put Male Terezije. . . . . 270 9230050 • Romano GUARDINI, Uvod u molitvu ( rasprodano ) 9230100 • Raymond PANIKKAR, Misterij Uskrsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9230240 • René VOILLAUME, U što je vjerovao Charles de Foucauld ( rasprodano ) 9230260 • Tomislav J. ŠAGI-BUNIĆ, Izazov starih. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9230300 • Adalbert REBIĆ, Oče naš, molitva Gospodnja ( rasprodano ) 9230350 • René VOILLAUME, Duhovne vježbe u Vatikanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9230420 • Ivan GOLUB, Od kompromisa do ljubavi ( rasprodano ) 9230433 • Jörg ZINK, Kako danas moliti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 9230510 • Anton BENVIN (prir.), Niste više stranci ( rasprodano ) 9230560 • Vjekoslav BAJSIĆ, Strah za granicu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9230590 • Bonaventura DUDA, Svijeta razveselitelj (IV. izdanje) ( rasprodano ) 9230600 • Ljudevit RUPČIĆ, Pravi Bog i pravi čovjek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9230641 • Nicolas HERMAN, Bog nadohvat duše . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9230660 • Dietmar LAMPRECHT, Grad na gori. Franjo, Assisi i naše vrijeme. . . . . . . . . . . . . . . . 400 9230690 • Klemens TILMANN / H.-T. von PEINEN, Kršćanska meditacija: Bit i stupnjevi . . . . 400 9230700 • Klemens TILMANN / H.-T. von PEINEN, Kršćanska meditacija: Vježbe i tekstovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9230710 • Klemens TILMANN / H.-T. von PEINEN, Kršćanska meditacija: Uvod i osnovna iskustva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9230720 • Klemens TILMANN / H.-T. von PEINEN, Kršćanska meditacija: Daljnji koraci i drugi putovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9230760 • Pohvala Bogorodici i Kristu čovjekoljupcu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9230771 • Zvonimir KUREČIĆ (ur.), Ispovijesti ruskog hodočasnika svojem duhovnom ocu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 9230780 • Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Euharistijski put sv. Leopolda B. Mandića ( rasprodano ) 9230810 • Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Kršćanstvo ne može biti umorno . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 9230827 • Tomislav IVANČIĆ, Susret sa živim Bogom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 9230840 • Heinrich SCHLIER, Gospodin je blizu. Adventska razmišljanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9230850 • Ante KRESINA, Svitanje iza Golgote. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9230860 • René VOILLAUME, Kao u Nazaretu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 9230873 • Tomislav IVANČIĆ, Budni budite i molite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 9230880 • Carlo Maria MARTINI, Kako naučiti moliti ( rasprodano ) 9230900 • Josip BALOBAN, Čovjek kao voljeno biće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9230950 • Phil BOSMANS, Taj nevjerojatni Bog ( rasprodano ) 9230960 • Lush GJERGJI, Glas šutnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9230970 • Bonaventura DUDA, (ur.), Mudrost pred Bogom (godina A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 9230980 • Bonaventura DUDA, Isusov Križni put ( rasprodano ) 9230990 • RAHNER – HERMAN, Siromašni poradi Kraljevstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9231000 • Hans Urs von BALTHASAR, Krunica ( rasprodano ) 9231010 • Ljudevit RUPČIĆ, Vjerujem u Isusa Krista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9231020 • Henri J. M. NOUWEN, Isus, smisao mog života ( rasprodano ) 9231040 • Carlos MESTERS, Evo, sve činim novo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9231060 • Stjepan LICE, Dobra sreća ( rasprodano ) 9230010 •

40

3014 20 34 3014 3014 3014 9795 3014 3014 52 74 3014 3014 3014 3014 3014 3014 4144 3767 60 28 3014 3014 3767 4144 3014 3014 3767 3014 3014 3014

HRK


HRK

9231070 • 9231080 • 9231090 • 9231100 • 9231110 • 9231120 • 9231160 • 9231170 • 9231180 • 9231190 • 9231200 • 9231210 • 9231220 • 9231230 • 9231242 • 9231250 • 9231260 • 9231270 • 9231280 • 9231290 • 9231300 • 9231311 • 9231320 • 9231330 • 9231340 • 9231350 • 9231360 • 9231370 • 9231380 • 9231390 • 9231401 • 9231411 • 9231420 • 9231430 • 9231442 • 9231452 • 9231464 • 9231470 • 9231481 • 9231490 • 9231500 • 9231510 • 9231521 • 9231530 • 9231544 • 9231550 • 9231560 •

Vjekoslav BAJSIĆ, Ekologija slobode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Vjekoslav BAJSIĆ, Obrnuto vrijeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Stjepan LICE, Otkriće blizine (rasprodano ) Lush GJERGJI, Pobjeda križa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Još nam uvijek govore. Izabrani nagovori J. Turčinovića, J. Fućaka i V. Bajsića . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Lush GJERGJI, Ljubav nije ljubljena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Josip TURČINOVIĆ, Glas iz Ranjenog. Sv. 1. Uvođenje u Kristovo otajstvo. . . . . . 700 Ch. DOHMEN, Božić i Stari zavjet (rasprodano ) Stjepan LICE, Na putu bez odlaska (rasprodano ) Lush GJERGJI, Zraka Božje ljubavi (rasprodano ) Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Živjeti Kristovim Duhom Svetim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Joseph RATZINGER, Slike nade (rasprodano ) Josip TURČINOVIĆ, Glas iz Ranjenog. Sv. 2. Vrijeme Duha – vrijeme Crkve. . . . 1100 Bonaventura DUDA, Razmišljam o Alojziju Stepincu (rasprodano ) Henri J. M. NOUWEN, Povratak izgubljenog sina (u cijenu uključena mapa razglednica Rembrandt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Karl RAHNER, Dar Božića (rasprodano ) Jeronim SAVONAROLA, Nad psalmom: »Smiluj mi se Bože« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Josip TURČINOVIĆ, Glas iz Ranjenog. Sv. 3. U Očevoj kući. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 Bonaventura DUDA (ur.), Mudrost za čovjeka (godina B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Motriti lice Očevo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Zdenko Tomislav TENŠEK, Slovo o Riječi života . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Anton TAMARUT, Smijem biti slab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Anselm GRÜN, Duhovne vježbe u svakodnevici (rasprodano ) Božo LUJIĆ, Iskre ljubavi iz Evanđelja (rasprodano ) Ivica RAGUŽ, Credo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Lush GJERGJI, Pozvani na zajedništvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Marica STANKOVIĆ, Žene u Evanđelju (rasprodano ) Marica STANKOVIĆ, Pisma mladoj prijateljici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Marica STANKOVIĆ, Sudionici muke Kristove. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Anton ŠULJIĆ, Čavli u ogradi (rasprodano ) Anselm GRÜN, Kušati uskrsnu radost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Henri J. M. NOUWEN, Kalež našega života. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Marica STANKOVIĆ, Adventska čežnja (rasprodano ) Marica STANKOVIĆ, Dođi Duše radosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Anselm GRÜN, Duhovnost odozdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Stjepan LICE, Neka te sreća prati (rasprodano ) Anselm GRÜN, 50 anđela za godinu (5. izdanje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Mudrost dar odozgo (godina C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Anselm GRÜN, Slike o Isusu (rasprodano ) Majka TEREZIJA, Bog ljubi danas preko nas (rasprodano ) Anna Maria VISSANI, Vazmeni identitet (rasprodano ) Anton ŠULJIĆ, Dobri menadžer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Anselm GRÜN, Molitva kao susret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Anselm GRÜN, Živjeti božićno (rasprodano ) Anselm GRÜN, 50 anđela za dušu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Fidelis RUPERT / Anselm GRÜN, Moli i radi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Romano GUARDINI, Tražiti lice Božje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600

3767 3767 3014 3014 3014 52 74

3767 82 88

9041 3014 82 88 3767 3767 52 74 60 28

4144 4144 52 74 52 74 52 74 52 74 52 74 4144 75 35 3767

52 74 4144 75 35 4144 45 21 HRK

41


HRK

9231570 • 9231580 • 9231591 • 9231600 • 9231610 • 9231621 • 9231630 • 9231640 • 9231660 • 9231670 • 9231680 • 9231690 • 9231700 • 9231710 • 9231720 • 9231701 • 9231730 • 9231740 • 9231750 • 9231760 • 9231770 • 9231780 • 9231790 • 9231800 • 9231810 • 9231820 • 9231830 • 9231840 • 9231850 • 9231861 • 9231871 • 9231880 • 9231890 • 9231900 • 9231910 • 9231920 • 9231931 • 9231940 • 9231950 • 9231960 • 9231970 • 9231980 • 9231990 •

42

Henri J. M. NOUWEN, Snaga njegove prisutnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Ivan GOLUB, Čežnja za licem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Joseph RATZINGER, Bog Isusa Krista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Joseph RATZINGER, Božićni blagoslov (rasprodano ) Karl kardinal LEHMANN, Na putu u život . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Henri J. M. NOUWEN, Živjeti kao ljubljeni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Henri J. M. NOUWEN, U samoći. Tri razmatranja o kršćanskom životu. . . . . . . . . . . 700 Joseph RATZINGER, O smislu kršćanskog života. Tri adventske propovjedi (rasprodano) Anton ŠULJIĆ, Misterij časa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Dario MILETIĆ, Priča s dva bisera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 Ante GRBEŠ, Ulomci duše . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Adalbert REBIĆ, Uz Božić – Biblijsko-teološka razmišljanja (rasprodano ) Vjekoslav BAJSIĆ, Istrgnute misli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Istrgnute misli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Josip TURČINOVIĆ, Istrgnute misli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Istrgnute misli (komplet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1460 Henri J. M. NOUWEN, O Kristovoj poniznosti. Kršćanski put poniznosti i duhovni život. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Henri SANSON, Duhovni put starosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Henri J. M. NOUWEN, U Isusovo ime. Razmišljanja o kršćanskom vodstvu s vježbama za grupe i pojedince. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Kateřina LACHMANOVÁ, Snaga molitve zagovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 Raniero CANTALAMESSA, Ovo je tijelo moje. Euharistija u svjetlu himana »Klanjam ti se smjerno« i »Zdravo tijelo« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Anton TAMARUT, Oduševljeno bez fanatizma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 Milan PUŠEC, Od monaha do prijatelja. Duhovni put Charlesa de Foucalda – brata Karla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Pater CEYRAC, Moji su korijeni u nebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 BENEDIKT XVI., Misli o svećeništvu – izbor tekstova pape Benedikta XVI. . . . . . 800 Anselm GRÜN, Javljam vam velku radost. Božićna knjiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Veronika PRÜLLER-JAGENTEUFEL, Nastavljati put prema jaslicama. Duhovni vodič kroz adventsko i božićno vrijeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Anton ŠULJIĆ, Sagraditi kuću. Meditacije i vrjednovanja kršćanske prisutnosti u svakodnevici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 Christoph kardinal SCHÖNBORN, Našli smo milosrđe. Tajna božanskog milosrđa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Anselm GRÜN, Knjiga odgovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 Thomas MERTON, Život i svetost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Anselm GRÜN, Što dolazi nakon smrti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 Anselm GRÜN, Visoko umijeće starenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 Marco CÈ, Tvoje lice, Gospodine, ja tražim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Anton ŠULJIĆ, Radost na dnu duše. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 Gerhard LOHFINK, Molitva daruje domovinu. Teologija i praksa kršćanske molitve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 Thomas MERTON, Duhovno vodstvo i meditacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 Bernhard KÖRNER, Božja prisutnost. Otkrivanje smisla euharistije. . . . . . . . . . . . . 1400 Alois KOTHGASSER / Clemens SEDMAK, Izvori sreće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 Christoph BENKE, Mala povijest kršćanske duhovnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 Jean VANIER, Slomljeno tijelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 Jean VANIER, Isus dar ljubavi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Helmut KRATZL, Ali Bog je drukčiji. O patnji, smrti i uskrsnuću . . . . . . . . . . . . . . . . 1200

52 74 45 21 52 74 52 74 60 28 52 74 60 28 11302 60 28 6781 6781 6781 11000 75 35 52 74 75 35 82 88 9041 82 88 52 74 82 88 60 28 75 35 9041 120 55 9041 120 55 9041 9795 13562 9041 82 88 15069 82 88 10548 120 55 10548 82 88 9041 9041

HRK


HRK

GRÜN, Anđeo stresa. I drugi nebeski glasnici za svaki dan . . . . . . . . . . . . 1000 9232010 • Bernhard KÖRNER, Dobri razlozi za život u Crkvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 9232021 • Jaro KŘIVOHLAVÝ, O mudrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 9232030 • Christoper O’DONELL, O Mariji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 9232040 • Anselm GRÜN, Ti si moj anđeo ( rasprodano ) 9232050 • Stjepan KUŠAR, Obične stvari i slobodni Bog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 9232060 • M. MATAUŠIĆ / S. PERAN, (prir.), Misli sedam dana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9232070 Lush GJERGJI, Svećenik – Kristov učenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 9232080 Josef DIRNBECK, Suze nemaju zadnju riječ. Putevi kroz žalovanje . . . . . . . . . . . . . 900 9232090 Anselm GRÜN, Velika knjiga božićnog vremena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9232100 Enzo BIANCHI, Isus Nazarećanin. Muka, smrt, uskrsnuće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 9232110 Enzo BIANCHI, Kakva vjera?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 9232120 Anselm GRÜN, Godina ispunjena srećom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 9232130 Enzo BIANCHI, Paradoksi križa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 9232140 Papa FRANJO, Božja muka – nada za tebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9232150 Henri J. M. NOUWEN, Duhovnost prikupljanja sredstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 9232160 Bono Zvonimir ŠAGI, Pastoralne duhovne vježbe I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9232170 Bono Zvonimir ŠAGI, Pastoralne duhovne vježbe II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9232180 Bono Zvonimir ŠAGI, Pastoralne duhovne vježbe III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9232190 Bono Zvonimir ŠAGI, Pastoralne duhovne vježbe I–III (komplet). . . . . . . . . . . . . . . 2000 9232200 Francois CORRIGNAN, Otvorite svoje srce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9232210 Lucetta SCARAFFIA (ur.), Glavni grijesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9232220 Anselm GRÜN, Od Ja do Ti. Brinuti se za sebe i druge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 9232230 Enzo BIANCHI, Drukčiji život. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 9232240 Kardinal Robert SARAH, Za vječnost. Razmatranja o liku svećenika. . . . . . . . . . . . 2522 9232001 Anselm

75 35 10548 6781 6781 60 28 82 88 60 28 6781 82 88 6781 6781 165 76 6781 9041 60 28 52 74 52 74 52 74 15069 82 88 9041 9795 6781 19000

HRK

43


HRK

Monografije

(MN)

Velika ilustrirana djela iz hrvatske i opće kršćanske sakralne baštine.

Vanda EKL, Gotičko kiparstvo u Istri. Fotografije Slo­bodan Tadić. Format 24 × 30. Str. LXXX + 164. Tvrdi uvez. Četvorobojan plastificirani ovitak. Suizdanje s Grafičkim zavodom Hrvatske. Engleska verzija. . . . . . . . . . . . 700 9250140 • Košljun ( rasprodano ) 9250150 • J. DEPOLO, Josip Botteri Dini – hrvatski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 9250160 • J. DEPOLO, Josip Botteri Dini – engleski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 9250170 • J. DEPOLO, Josip Botteri Dini – njemački . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 9250180 • Ana DEANOVIĆ, Kapela sv. Stjepana u Zagrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 9250200 • »Ljubav je jaka kao smrt«. Veliki parovi u Bibliji ( rasprodano ) 9250210 • Biblija – Knjiga nad knjigama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3100 9250220 • Isus iz Nazareta u Betlehemu rođen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 9250230 • Guy BEDOUELLE, Ilustrirana povijest Crkve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3100 9250240 • Lush GJERGIJ, Velikani XX. stoljeća. Ljubav koja ne umire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 9250250 • Hrvojka MIHANOVIĆ-SALOPEK, Ante Starčević. Kipar, slikar, grafičar … . . . . . . . 2400 9250260 • Lush GJERGJI, Majka ljubavi ( rasprodano ) 9250270 • Fiorenzo FACCHINI, Postanak čovjeka i kulturna evolucija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 9250280 • Peter WALKER, Stopama svetoga Pavla. Ilustrirani vodič po Pavlovim putovanjima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900 9250290 • J. R. PROTER, Izgubljena Biblija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 9250300 • Nino NOVAK, Omišalj – Tragovi kršćanskog identiteta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500 9250310 Anton ŠULJIĆ, Vjera kao pjesma. Collegium pro musica sacra ( rasprodano ) 9250320 Ivica ŽIŽIĆ, Slava križa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 9250330 Alberto MELLONI (ur.), Povijesni atlas Drugoga vatikanskog koncila. . . . . . . . . . 4500 9250090 •

Monumenta artis Croatiae

52 74 10548 10548 10548 10548 233 57 188 36 233 57 18083 18083 15069 14316 22604 263 71 165 76 33905

(MAC)

Otvoren niz kapitalnih monografija o najznačajnijim djelima hrvatske likovne baštine. Format 26 × 34. Tvrdi uvez. Zaštitni plastificirani ovitak. 9260020 • 9260030 • 9260060 • 9260080 • 9260090 •

44

Grgo GAMULIN, Slikana raspela – engleski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grgo GAMULIN, Slikana raspela – njemački. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kruno PRIJATELJ, Dalmatinsko slikarstvo – njemački . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ivo PETRICIOLI, Škrinja sv. Šimuna – engleski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ivo PETRICIOLI, Škrinja sv. Šimuna – njemački . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1100

82 88

00

82 88

00

11

82 88

1100

82 88

1100

82 88

11

HRK


HRK

9260130 • 9260140 • 9260160 • 9260170 • 9260180 • 9260190 • 9260200 • 9260210 • 9260220 • 9260230 • 9260240 •

DEANOVIĆ–ČORAK–GATTIN, Zagrebačka katedrala – hrvatski (rasprodano ) Grgo GAMULIN, Bogorodica u staroj umjetnosti Hrvatske. II. izd. . . . . . . . . . . . . . PRIJATELJ–MAROEVIĆ–GATTIN, Katedrala u Splitu – hrvatski. . . . . . . . . . . . . . . . . . PRIJATELJ–MAROEVIĆ–GATTIN, Katedrala u Splitu – engleski . . . . . . . . . . . . . . . . . PRIJATELJ–MAROEVIĆ–GATTIN, Katedrala u Splitu – njemački. . . . . . . . . . . . . . . . . Branko FUČIĆ, Vincent iz Kastva – hrvatski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Branko FUČIĆ, Vincent iz Kastva – talijanski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Branko FUČIĆ, Vincent iz Kastva – njemački. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anđelko BADURINA, Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj – hrvatski. . . . . . . . . . . . . . . Anđelko BADURINA, Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj – engleski . . . . . . . . . . . . . . Anđelko BADURINA, Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj – njemački. . . . . . . . . . . . .

Polazišta

1100

82 88

1100

82 88

1100

82 88

00

82 88

00

82 88

00

82 88

00

82 88

00

10548

00

10548

00

10548

11 11 11 11 14 14 14

(PL)

Opsežniji tekstovi kršćanske refleksije na suvremena događanja. Broširano. Format 12,5 × 20. 9270010 • 9270043 • 9270070 • 9270100 • 9270140 • 9270150 • 9270170 • 9270180 • 9270190 • 9270200 • 9270220 • 9270230 • 9270240 • 9270250 • 9270260 • 9270270 • 9270280 • 9270290 • 9270300 • 9270310 •

Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Ali drugog puta nema. Uvod u misao II. vatikanskog sabora (III. izd.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Joseph RATZINGER, Uvod u kršćanstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Emmanuel MOUNIER, Angažirana vjera (rasprodano ) Giancarlo ZIZOLA, Utopija pape Ivana (rasprodano ) Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Vrijeme suodgovornosti 1 (II. izd.). . . . . . . . . . . . . . . . 1100 Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Vrijeme suodgovornosti 2 (rasprodano ) Karl-Heinz WEGER, Uvod u teološku misao Karla Rahnera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Alexandre FAIVRE, Laici u počecima Crkve (rasprodano ) Gustavo GUTIÉRREZ, Teologija oslobođenja (rasprodano ) Srećko BADURINA, Prema novoj zrelosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Bono Zvonimir ŠAGI, Izazov otvorenih vrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 René COSTE, Političke zajednice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Comunita di CARESTO, Oženjeni sveci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Jakov JUKIĆ, Lica i maske svetoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 Marco GARZONIO, Carlo Maria Martini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Prema civilizaciji ljubavi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 Bono Zvonimir ŠAGI, Sa svjetiljkom vjere u društvenoj zbilji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Bono Zvonimir ŠAGI, Da sol ne obljutavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Stjepan BALOBAN, Izazovi civilnog društva u Hrvatskoj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Anton STRES, Sloboda i pravednost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600

4144 9041

82 88 4144

4144 4144 60 28 60 28 82 88 45 21 120 55 9041 9041 52 74 120 55 HRK

45


HRK

Željko MARDEŠIĆ, Svjedočanstva o mirotvorstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9270330 • Karl LEHMANN, Vrijeme je da mislimo na Boga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9270340 • Joseph RATZINGER, Vjera – istina – tolerancija ( rasprodano ) 9270350 • Johann Baptist METZ, Politička teologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9270370 • Helmut KRÄTZL, Nova radost zbog Crkve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 9270400 • Stjepan BALOBAN / Gordan ČRPIĆ, Društveni konsenzus u Hrvatskoj. . . . . . . . . . 700 9270410 • Helmut KRÄTZL, Zaustavljena u letu. Što mi sve nakon Koncila još nedostaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 9270460 • Stjepan BALOBAN / Gordan ČRPIĆ (ur.), Socijalni kompendij: izazov i nadahnuće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9270470 • Željko MARDEŠIĆ, Rascjep u svetome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700 9270480 • M. D. CHENU, Teologija rada. Teolozi dvadesetoga stoljeća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9270490 • Tomáš ŠPIDLÍK, Hodočasnikova duša. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 9270500 • Johann Baptist METZ, Memoria passionis. Provokativni spomen u pluralističkom društvu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700 9270520 • Ivan SUPIČIĆ, Za univerzalni humanizam. Prema potpunijoj čovječnosti. . . . . . 2400 9270530 Joseph RATZINGER – BENEDIKT XVI., Dogma i navještaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 9270540 • Carmelo DOTOLO, Moguće kršćanstvo. Između postmoderniteta i religioznog traganja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 9270570 • Edward SCHILLEBEECKX / Francesco STRAZZARI, Lice tvoje tražim. . . . . . . . . . . . . 800 9270580 • Stjepan BALOBAN / Gordan ČRPIĆ, Ljubav u istini u društvenim pitanjima. . . . 800 9270610 • Jean DANIELOU, Bog i mi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 9270660 • Monika LEISCH-KIESL, Eva kao drukčija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 9270680 Walter KASPER, Milosrđe. Temeljni pojam evanđelja – ključ kršćanskog života . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 9090770 Anton ŠTRUKELJ, Život iz punine vjere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 9270780 Stjepan KUŠAR, Vjera – Bog – Crkva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9270830 Aldo STARIĆ, (ur. Stjepan KUŠAR), Kršćanska vjera. Mali biblijski uvod . . . . . . . . 1100 9270850 Stjepan BALOBAN, Dubravka PETROVIĆ ŠTEFANEC (ur.), Laudato si! Kako mijenjati stil života? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9270900 Nediljko A. ANČIĆ, Teološka polazišta i orijentacije u svjetlu Drugoga vatikanskog koncila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 9270910 Papa FRANJO / BENEDIKT XVI., Samo jedna crkva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 9270920 Ivan ŠARČEVIĆ, Dijalog iz vjere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 9270930 Helmut KRÄTZL, Moja Crkva u svjetlu papâ. Od Pija XII. do Franje . . . . . . . . . . . . 1600 9270950 Stjepan BALOBAN / Dubravka PETROVIĆ ŠTEFANAC (ur.), Fratelli tutti. Poziv na socijalno prijateljstvo i sveopće bratstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1327 9270320 •

52 74 52 74 82 88 75 35 52 74 75 35 52 74 20343 52 74 11302 20343 18083 18083 165 76 60 28 60 28 13562 188 36 165 76 195 90 82 88 82 88 82 88 15069 195 90 10548 120 55 10000

NIZ »TEOLOZI DVADESETOGA STOLJEĆA« 9270360 • 9270380 • 9270390 • 9270420 • 9270430 • 9270440 • 9270450 • 9270510 9270550 • 9270560 • 9270590 • 9270600 •

46

João Batista LIBÂNIO, Gustavo Gutiérrez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Franco Giulio BRAMBILLA, Edward Schillebeeckx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Ignazio SANNA, Karl Rahner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Helmut HOPING / Jan HEINER TÜCK, Sablazan istine vjere. Teoški profil Josepha Ratzingera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Ilaria MORALI, Henri de Lubac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Silvano BIANCHETTI, Paul Tillich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Mario ANTONELLI, Maurice Blondel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Elio GUERRIERO, Hans Urs von Balthasar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 Pasquale GIUSTINIANI, Bernard Lonergan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 Adriano FABRIS, Teologija i filozofija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Simone MORANDINI, Teologija i fizika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 Simone MORANDINI, Teologija i ekologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300

52 74 6781 60 28 60 28 60 28 52 74 52 74 10548 9795 60 28 9795 9795

HRK


HRK

Enrico COLOMBO, Albert Schweitzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9270630 • Giacomo COCOLINI, Johann Baptist Metz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9270640 • Sergio ROSTAGNO, Karl Barth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9270650 • Giuseppe ACCORDINI, Wolfhart Pannenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9270670 Antonio FRANCO, Marie-Dominique Chenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9270690 Piero CODA, Sergej Bulgakov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9270710 Giorgio PENZO, Friedrich Gogarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9270740 Aldo MODA, Oscar Cullmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9270620 •

1100

82 88

00

10548

00

9795

00

82 88

00

9041

00

9041

00

9041

00

10548

14 13 11 12 12 12 14

NIZ »RAZGOVORI I SVJEDOČANSTVA«

SARAH / Nicolas DIAT, Bog ili ništa. Razgovor o vjeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9270720 Papa Franjo odgovara. Intervjui i tiskovne konferencije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9270730 Gerhard Ludwig MÜLLER, Bog i njegova povijest. Predstojnik Kongregacije za nauk vjere o Bibliji i vjeri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9270751 Robert SARAH / Nicolas DIAT, Snaga tišine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9270760 Alejandro SOLALINDE / Lucia CAPUZZI, Narkodileri me žele ubiti Meksiko, svećenik u borbi protiv trgovine ljudima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9270790 Papa FRANJO / Antonio SPADARO, A sada vaša pitanja. Razgovori o Crkvi i o svijetu sutrašnjice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9270810 Luis A. Gokim TAGLE, Naučio sam od posljednjih. Moj život, moje nade . . . . . 9270820 Robert SARAH / Nicolas DIAT, Zamalo će večer i dan je na izmaku . . . . . . . . . . . 9270840 Papa FRANJO, Bez njega ne možemo ništa. Biti danas misionari u svijetu. . . . . 9270860 Papa FRANJO / Luigi Maria EPICOCO, Sveti Ivan Pavao Veliki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9270870 Peter Kodwo Appiah TURKSON / Vittorio V. ALBERTI, Hrđa. Pobijediti korupciju u Crkvi i društvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9270880 Andrea TORNIELLI / Julián CARRÓN, Gdje je Bog? Kršćanska vjera u doba velike neizvjesnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9270890 Antonio CARRIERO / Óscar Rodríguez MARADIAGA, Samo evanđelje je revolucionarno. Crkva danas je Crkva sutrašnjice u Franjinim reformama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9270940 Papa FRANJO - Marco POZZA, O porocima i krepostima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9270701 Robert

3000 22604 2600 195 90 2000 15069 3000 22604 1800 13562 2000 15069 1500 11302 3000 22604 1100

82 88

1400 10548 1900 14316 2200 165 76

1600 120 55 2522 19000

HRK

47


HRK

Priručna enciklopedija vjere

(PEV)

Kraći, zaokruženi i sustavni prikazi vjere i Crkava enciklopedijskog karaktera. Broširano. Format 11,5 × 17. 9280010 • 9280020 • 9280050 • 9280070 • 9280080 • 9280100 • 9280110 •

Hubert JEDIN, Crkveni sabori (rasprodano ) Amédée BRUNOT, Sveti Pavao i njegova poruka (rasprodano ) Louis GARET, Mistika (rasprodano ) Alain GUILLERMOU, Isusovci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 10 55 Jean BOISSET, Protestantizam – kratka povijest. (II. dopunjeno izd.) (rasprodano ) Paul POUPARD, Vjera katoličke Crkve (rasprodano ) O. Ante STANTIĆ, Karmelićani (rasprodano )

Priručnici

(PR)

Shematska djela za temeljnu informaciju o pojedinim strukama teološko-filozofskog studija.

August FRANZEN, Pregled povijesti Crkve (rasprodano ) Seksološke studije. Zborno djelo (II. izd.) (rasprodano ) 9290070 • Biblijski leksikon (II. izd.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 9290130 • Wilfrid J. HARRINGTON, Uvod u Novi zavjet ( rasprodano ) 9290140 • E. H. SCHILLEBEECKX, Krist sakrament susreta s Bogom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9290151 • Wilfrid J. HARRINGTON, Uvod u Stari zavjet ( rasprodano ) 9290170 • Wilfrid J. HARRINGTON, Uvod u Bibliju ( rasprodano ) 9290180 • Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 9290201 • Adalbert REBIĆ, Biblijske starine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 9290210 • W. KERN / F. NIEMANN, Nauka o teološkoj spoznaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9290220 • F. PORSCH, Mnogo glasova – jedna vjera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9290230 • Franjo ŠANJEK, Crkva i kršćanstvo u Hrvata ( rasprodano ) 9290251 Viktor FRANKL, Liječnik i duša – revidirano izdanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 9290260 • F. FACCHINI, Stazama evolucije čovječanstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 9290270 • Franjo ŠANJEK, Kršćanstvo na hrvatskom prostoru (II. izdanje) ( rasprodano ) 9290280 • J. MATANIĆ, Uvod u duhovnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9290293 • Adalbert REBIĆ, Slovnica hebrejskog jezika s čitankom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 9290300 • Juraj PAVIĆ / Tomislav Zdenko TENŠEK, Patrologija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 9290011 • 9290060 •

48

4144 3014

75 35 10548 3014 3014 11302 75 35 3014 60 28 10548

HRK


HRK

9290310 • 9290320 • 9290330 • 9290340 • 9290350 • 9290360 9290370 • 9290380 • 9290390 • 9290400 • 9290410 • 9290420 • 9290430 • 9290440 • 9290450 • 9290460 • 9290470 • 9290480 • 9290490 • 9290500 • 9290510 • 9290520 • 9290530 • 9290541 • 9290550 • 9290561 • 9290570 • 9290580 • 9290590 • 9290600 • 9290610 • 9290620 • 9290630 • 9290640 • 9290650 • 9290660 • 9290670 •

Vladimir ZAGORAC, Krist – posvetitelj vremena (rasprodano ) Franjo ŠANJEK, Osnove latinske paleografije hrvatskog srednjovjekovlja . . . . . 400 Adalbert REBIĆ, Stvaranje svijeta i čovjeka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Adalbert REBIĆ, Središnje teme Staroga zavjeta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Vladimir ZAGORAC, Kristova svećenička služba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 • Ivan GOLUB, Milost ( rasprodano ) R. SCHNACKENBURG, Osoba Isusa Krista u četiri evanđelja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 A. GRABNER-HAIDER, Praktični biblijski leksikon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3800 Vladimir ZAGORAC, Kristova otajstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Vladimir ZAGORAC, Homiletika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Theodor SCHNITZLER, O značenju sakramenata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Ivan DUGANDŽIĆ, Kako su nastala evanđelja (rasprodano ) Joachim GNILKA, Teologija Novog zavjeta (rasprodano ) Franz COURTH, Bog trojstvene ljubavi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Norbert FISCHER, Čovjek traži Boga – filozofski pristup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700 Servais PINCKAERS, Pavlov i Tomin nauk o duhovnom životu. . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Enciklopedija Biblije (rasprodano ) Thomas SÖDING, Više od knjige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 Horst BÜRKLE, Čovjek traži Boga – religijski pristup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Nikola HOHNJEC, Umijeće biblijske mudrosti (rasprodano ) Tomislav Zdenko TENŠEK, Kršćanstvo Istoka (rasprodano ) Stjepan KUŠAR, Bog kršćanske objave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Stjepan KUŠAR, Filozofija o Bogu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Nikola HOHNJEC, Djela proročka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Luigi M. RULLA, Antropologija kršćanskog poziva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 Ivan KARLIĆ, Bogočovjek Isus Krist. I. Uvod u kristologiju (Tvrdi uvez). . . . . . . . . 1100 András M. TÓTH / Pavel MIKLUŠĆAK, Nije kao med i mlijeko – Bog nakon komunizma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Wendelin KNOCH, Bog traži čovjeka (Objava, Pismo, Predaja). . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 Romano GUARDINI, Posljednje stvari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Bono Zvonimir ŠAGI, Pastoral župne zajednice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Nikola HOHNJEC, Ulaz u svijet Biblije (rasprodano ) Mali teološki leksikon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 Ladislav NEMET, Kršćanska eshatologija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Nikola HOHNJEC, Biblija u prozi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 D. LAMBERT, Znanosti i teologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Guy BEDOUELLE, Povijest Crkve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700 Tomislav Zdenko TENŠEK, Asketsko monaška duhovnost otačkog razdoblja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800

3014 52 74 52 74 52 74 52 74 286 31 52 74 3014 52 74

52 74 12809 9041 188 36 9041

60 28 60 28 52 74 188 36 82 88 9041 10548 60 28 9041 165 76 60 28 52 74 75 35 12809 60 28

HRK

49


HRK

Vlado KOŠIĆ, Marija, majka Sina Božjega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9290690 • A. SCOLA / G. MARENGO / J. P. LOPEZ, Čovjek kao osoba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 9290700 • Jakov MAMIĆ, Razvoj suvremene duhovnosti ( rasprodano ) 9290710 • Joachim GNILKA, Prvi kršćani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 9290720 • Joseph kardinal HOFFNER, Kršćanski socijalni nauk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9290730 • Ladislav NEMET, Teologija stvaranja ( rasprodano ) 9290742 • Božo LUJIĆ, Starozavjetni proroci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 9290750 • Ivan DUGANDŽIĆ, Biblijska teologija Novoga zavjeta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9290760 • Velimir BLAŽEVIĆ, Ženidbeno pravo Katoličke Crkve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 9290770 • Aldo Natale TERRIN, Uvod u komparativni studij religija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9290780 • Franco IMODA, Razvoj čovjeka – psihologija i misterij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 9290790 • Theodor SCHNITZLER, O značenju mise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 9290800 • Libero GEROSA, Crkveno pravo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 9290810 • Christoph SCHÖNBORN, Bog posla Sina svoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 9290820 • Romanus CESSARIO, Kreposti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 9290830 • Nikola HOHNJEC, Kasna i mudrosna Biblija ( rasprodano ) 9290840 • Adalbert REBIĆ, Odnos između Židova i kršćana kroz povijest . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9290850 • Claudio MORESCHINI, Povijest patrističke filozofije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4500 9290860 • Raymond E. BROWN, Uvod u Novi zavjet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000 9290870 • Benedetto TESTA, Sakramenti Crkve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 9290880 • Michele ARAMINI, Uvod u bioetiku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 9290890 • Fred B. CRADDOCK, Propovijedanje. Umijeće navještanja riječi danas. . . . . . . . . 2200 9290900 • Theodor SCHNITZLER, Što znači molitva časova. Pomoć za novi duhovni početak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 9290910 • Alfons DEISSLER, Psalmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4500 9290920 • Božo LUJIĆ, Božja vladavina kao svijet novoga čovjeka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 9290930 • Renzo LAVATORI, Gospodin će doći u slavi. Eshatologija u svjetlu Drugoga vatikanskog koncila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 9290940 • Lothar LIES, Temeljni tečaj ekumenske teologije. Od raskola do pomirenja. Modeli crkvenog jedinstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 9290950 • Nela Veronika GAŠPAR, Teološki govor o Duhu Božjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 9290960 • Mario CIFRAK, Vježbenica grčkoga jezika Novoga zavjeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9290970 • Walter KASPER, Crkva Isusa Krista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500 9290980 • Velimir BLAŽEVIĆ, Župe i župnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 9290990 • M. FUMAGALLI / B. BROCCHIERI / M. PARODI, Povijest srednjovjekovne filozofije. Od Boetija do Wyclifa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5200 9291000 • Rino FISICHELLA, Uvod u fundamentalnu teologiju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9291010 Anto POPOVIĆ, Grčko-hrvatski rječnik Novoga zavjeta. Sa statistikom grčkih riječi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500 9291020 George AUGUSTIN, Pozvani na radost. Ohrabrenje za svećeništvo . . . . . . . . . . . . 2300 9291030 Rosino GIBELLINI, Kratka povijest teologije XX. stoljeća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2300 9291040 Julien RIES, U potrazi za Bogom. Put religijske antropologije . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2300 9291050 Ana Thea FILIPOVIĆ, Učiti živjeti zajedno. Dimenzije socijalnog učenja u pedagoškoj i teološkoj perspektivi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9290680 •

50

52 74 120 55 13562 9041 15069 82 88 15069 9041 120 55 75 35 165 76 15069 120 55 52 74 33905 376 73 15069 30138 165 76 10548 33905 15069 195 90 195 90 120 55 9041 263 71 9795 39179 9041 263 71 173 29 173 29 173 29 9041 HRK


HRK

Andrea AGUTI, Filozofija religije. Povijest, teme, problemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9291070 Andrea GRILLO, Otkriće liturgije u XX. stoljeću. Rasprava o odnosu između liturgijskog pokreta i (post)moderniteta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9291080 Michael KUNZLER, Liturgija Crkve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9291090 Barbara A. MISZTAL, Teorije društvenog sjećanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9291100 Mircea ELIADE (ur.), Rječnik obreda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9291110 Roberto RUSCONI, Povijest kršćanstva i Crkava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9291120 Rudolph PESCH, Židovi i kršćani – jedinstven Božji narod? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –– Donath HERCSIK, Gospodin Isus. Studija o kristologiji i soteriologiji (u pr ipr emi) –– Ivan KARLIĆ, Bogočovjek Isus Krist. 2. Mesija, Sin Božji i Spasitelj (u pr ipr emi) 9291060

Riječ

2600 195 90 2500 188 36 3500 263 71 2300 173 29 5176 39000 3716 28000 1858 14000

(R)

Omanji spisi s naglaskom na biblijsku poruku. Broširano. Format 14 × 20.

Adalbert REBIĆ, Isusovo uskrsnuće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300100 • Leo KRINETZKI, Savez Božji s ljudima – prema Starom i Novom zavjetu. . . . . . . 9300110 Središnje teme Novog zavjeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300120 • Adalbert REBIĆ, Prorok, čovjek Božji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300140 • Adalbert REBIĆ, Blaženstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300150 • Luis Alonso SHÖKEL, Današnji čovjek pred Biblijom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300160 • Adalbert REBIĆ, Riječi života vječnoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300190 • Georg BRAULIK, Mojsijeva oporuka. Mali komentari Biblije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300200 • H. MADL, Ako budete čuvali savez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300210 • Helen SCHÜNGEL-STRAUMANN, Izrael i drugi. Mali komentari Biblije . . . . . . . . . . 9300220 • D. ARENHOEVEL, Uspomena na očeve. Mali komentari Biblije . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300230 • R. SCHMID, S Bogom na putu. Mali komentari Biblije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300240 • Bonaventura DUDA, Savjest i obraćenje u Bibliji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300250 • Ivan DUGANDŽIĆ, Nova pravednost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300260 • Jacob KREMER, Biblija riječ Božja za sve ljude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300270 • Klaus KLIESCH, Djela apostolska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300280 • Ante KRESINA, O, Bože, žeže tvoja riječ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300290 • Adalbert REBIĆ, Amos – prorok pravde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300300 • Georg ZIENER, Pravednost i mudrost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300310 • Paul-Gerhard MÜLLER, Lukino evanđelje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300320 • Valentino SALVOLDI, Bog je veći od tvog srca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300330 • Valentino SALVOLDI, Učitelj je ovdje i zove te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300340 • Alice BAUM, Propovjednik i Pjesma nad pjesmama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300350 • Božo LUJIĆ, Biblijska promišljanja sadašnjega trenutka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300360 • Meinard LIMBECK, Markovo evanđelje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300370 • Nikola HOHNJEC, Novo stvaranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300380 • Valentino SALVOLDI, Ljubav u Pjesmi nad pjesmama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300390 • Bernhard LANG, Protiv ludosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300400 • Ivan DUGANDŽIĆ, Pavao – svjedok i apostol Isusa Krista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300410 • Felix PORSCH, Ivanovo evanđelje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300420 • Nikola HOHNJEC, Tri biblijske filozofije života . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300430 • Nikola HOHNJEC, Obitelj i njezine generacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300440 • Ivan DUGANDŽIĆ, Snaga s izvora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300450 • Adalbert REBIĆ, Prorok i njegova preljubnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300460 • Ilija ČABRAJA, »Ja sam kruh živi« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9300060 •

800

60 28

600

45 21

350

26 37

500

3767

00

3014

00

3014

00

3014

00

3014

00

3014

00

3014

00

3014

00

3014

00

3014

00

3014

00

3014

00

4

3014

400

3014

400

3014

400

3014

500

3767

500

3767

500

3767

4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

500

3767

600

45 21

800

60 28

600

45 21

550

4144

600

45 21

700

52 74

00

60 28

00

45 21

00

45 21

00

52 74

00

45 21

00

3767

8 6 6 7 6

5

HRK

51


HRK

9300470 • 9300480 • 9300490 • 9300500 • 9300510 • 9300520 • 9300530 • 9300540 •

Jacques GUILLET, Isus Krist u našem svijetu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Eberhard BONS, Knjiga proroka Hošee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Xavier LÉON-DUFOUR, Djelovati po evanđelju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 François-Xavier DURRWELL, Krist, čovjek i smrt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Meinrad LIMBECK, Matejevo evanđelje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 Gerhard LOHFINK, Posljednji dan Isusov. Što se uistinu dogodilo u muci Isusovoj? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Jean Louis SKA, Božja riječ u ljudskim pripovijestima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Adalbert REBIĆ, »U tebi će biti blagoslovljeni svi narodi« Biblijsko‑teološka razmišljanja uz tekstove iz Knjige Postanka . . . . . . . . . . . . . . . 1100

Spectrum

60 28 52 74 75 35 75 35 15069 60 28 9041 82 88

(S)

Biblioteka studenata Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Broširano. Format 11 × 17. 9310040 • 9310070 • 9310080 • 9310090 • 9310100 • 9310110 • 9310120 •

Ivan GOLUB, Najprije čovjek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Jeke jednoga Koncila. 20 godina nakon Koncila u Hrvatskoj. Radovi bogoslovske tribine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Ignace LEPP, Higijena duše . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Fanita ENGLISH, A bilo je tako dobro počelo... (rasprodano ) Amedeo CENCINI, Traženje nutarnjeg sklada (rasprodano ) Alfred LÄNGLE, Osmišljeno živjeti (rasprodano ) Valentino SALVOLDI, Tijelo – to smo mi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Teološke meditacije

75 35 26 37 26 37

3767

(TM)

Kraći teološki spisi poznatih imena suvremene teologije o pitanjima vjere, razloženi na čitateljima neposredan način. Format 11 × 20. Broširano. 9320170 • 9320180 • 9320191 • 9320200 • 9320210 • 9320220 • 9320230 • 9320240 • 9320250 • 9320260 • 9320270 • 9320280 • 9320290 • 9320300 • 9320310 • 9320320 • 9320330 • 9320340 • 9320350 • 9320360 •

52

Ivica RAGUŽ (prir.), Vesperae sapientiae christianae 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Lorenz OBERLINNER, Zašto je Isus morao umrijeti (rasprodano ) Anselm GRÜN, Za život u slobodi. Obredi čišćenja duše i tijela . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Ivica RAGUŽ (prir.), Vesperae sapientiae christianae 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Hans Urs von BALTHASAR, Pojašnjenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Hans Urs von BALTHASAR, Nova pojašnjenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Hans Urs von BALTHASAR, Teologija povijesti – Kerigma i sadašnjost . . . . . . . . . 700 Vlado KOŠIĆ, Novo staro lice Boga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Božo LUJIĆ, Kratki uvod u novozavjetnu poruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Gisbert GRESHAKE, Kratki uvod u vjeru u Trojedinog Boga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 René GUITTON, Pisma Bogu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 Jean Marie LUSTIGER, Kako Bog otvara vrata vjere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Ivica RAGUŽ (prir.), Vesperae sapientiae christianae 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Joseph RATZINGER – BENEDIKT XVI., Kršćansko bratstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Ivan IVANDA, Pričaj mi o Bogu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Joseph RATZINGER – BENEDIKT XVI., Vjera i budućnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Dionizi TETTAMANZI, Ovo je naša vjera. Tumačenje Creda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Hans Urs von BALTHASAR, Svećenička duhovnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 John NAVONE, Prema teologiji ljepote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Hans Urs von BALTHASAR, Za Boga pripravan život. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600

45 21 45 21 45 21 52 74 52 74 52 74 4144 52 74 75 35 11302 60 28 45 21 6781 9041 6781 75 35 60 28 9041 120 55 HRK


HRK

Hans Urs von BALTHASAR, Istina je simfonična . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9320381 • Ivica RAGUŽ, Šutnja – molitva – dokolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9320390 • Ivan IVANDA, Samoća vjere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9320400 • Hans Urs von BALTHASAR, Cjelina u odlomku. Vidovi teologije povijesti. . . . . . 2000 9320410 • Joseph RATZINGER – BENEDIKT XVI., Riječ Božja. Pismo – tradicija – služba . . . . 1200 9320420 • Pierre Teilhard de CHARDIN, Spisi iz doba rata (1916. – 1919.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 9320430 • Hans Urs von BALTHASAR, Eshatologija u našem vremenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9320440 Inos BIFFI, Božićno vrijeme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 9320450 Hrvoje KALEM, Teološka promišljanja o Zazivima Božjem milosrđu . . . . . . . . . . 1128 9320370 •

Teološki radovi

9041 52 74 82 88 15069 9041 188 36 9041 60 28 8500

(TR)

Stručne teološke analize, istraživanja i sinteze mo­n o­g raf­s kog karaktera. Broširano. Format 17 × 24. 9330040 • 9330070 • 9330090 • 9330100 • 9330110 • 9330130 •

Velimir BLAŽEVIĆ, Mješovite ženidbe (rasprodano ) Objava i teologija. Zbornik o sv. Bonaventuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Velimir VALJAN, Moralni zakon situacije u perspektivi II. vatikanskog koncila . . . . Evangelizacija u našem vremenu i prostoru. Ekumenski zbornik . . . . . . . . . . . . . . . Bogorodica u Hrvata. Zbornik HMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tomislav IVANČIĆ, Kršćanstvo u traganju za identitetom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

26 37

50

26 37

50

26 37

50

26 37

50

26 37

3 3 3 3

HRK

53


HRK

9330140 • 9330160 • 9330200 • 9330220 • 9330240 • 9330250 • 9330270 • 9330280 • 9330290 • 9330300 • 9330310 • 9330320 • 9330330 • 9330340 • 9330350 • 9330360 • 9330370 • 9330380 • 9330390 • 9330400 • 9330410 • 9330420 • 9330430 • 9330440 • 9330450 • 9330460 • 9330470 • 9330480 • 9330490 • 9330500 • 9330510 • 9330520 • 9330530 • 9330540 • 9330550 • 9330560 •

Božo LUJIĆ, Iskustvo Boga i čovjeka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Isus Krist – jedini Spasitelj svijeta. Ekumenski zbornik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mile BABIĆ, Himan Fil 2,6-11 u kristologiji Teodoreta Cirskog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Kiro STOJANOV, Povijesno pravni razvoj Katoličke Crkve bizantsko‑slavenskog obreda (rasprodano ) Josip BALOBAN, Pastoralni izazovi Crkve u Hrvata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Josip BALOBAN, Djelovanje Crkve u novim društvenim okolnostima. . . . . . . . . . 700 Ivan DUGANDŽIĆ, Bog – sve u svemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Adalbert REBIĆ (prir.), Marijin lik danas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Stjepan KUŠAR (prir.), Isus Krist Bogočovjek i Spasitelj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Vlado KOŠIĆ, Teolog Franjo Ksaver Pejačević . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Stjepan BALOBAN, Etičnost i socijalnost na kušnji (rasprodano ) Nikola HOHNJEC (prir.), Duh Sveti – Počelo kršćanskog života i djelovanja. . . . . 1100 Kršćanstvo i religije. Zbornik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 O Kraljevstvu nebeskom – novo i staro. Zbornik radova u čast Bonaventuri Dudi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 Ljekarnica nebeska hrvatskoga naroda. Zbornik radova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Vlado KOŠIĆ (ur.), Marija i Presveto Trojstvo. Zbornik radova. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Anton TAMARUT, Bog – otac i majka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Božo LUJIĆ, Drugi – mogućnost ljubavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Ivan DEVČIĆ, Bog i filozofija (rasprodano ) Anto POPOVIĆ, Biblijske teme (rasprodano ) Vlado KOŠIĆ (ur.), Marija u propovijedima hrvatskih katoličkih obnovitelja. Zbornik radova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Stjepan BALOBAN, Socijalni govor Crkve u Hrvatskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Thomas SÖDING, Pogled u prošlost radi budućnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 Božo LUJIĆ, Isusova otvorena antropologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 Walter KASPER, Sakrament jedinstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Franjo Emanuel HOŠKO (ur.), O čovjeku i Bogu. Zbornik u čast Marijanu Jurčeviću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 Vlado KOŠIĆ (ur.), Mater Verbi Incarnati – Marija iz Nazareta prihvaća Sina Božjega u povijesti. Zbornik radova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 Milan ŠIMUNOVIĆ, Pastoral za novo lice Crkve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 Nela GAŠPAR (ur.), Tkivo kulture. Zbornik Franje Emanuela Hoška . . . . . . . . . . . . . 2400 Mario CIFRAK / Nikola HOHNJEC (ur.), Neka iz tame svjetlost zasine! Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700 Vlado KOŠIĆ (ur.), Alma refugii mater – Aljmaška majka od utočišta. Zbornik radova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 Franjo Emanuel HOŠKO (ur.), Djelatna Crkva. Zbornik Milana Šimunovića. . . . . 2500 Nikola BIŽACA, Ogledi iz teologije religija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Kristologija Prokla Carigradskog . . . . . . . . . . . . . . . . 2700 Ignazio SANNA, Na strani čovjeka. Crkva i ljudske vrijednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 Ivica RAGUŽ (prir.), Teološka promišljanja o knjizi Isus iz Nazareta Josepha Ratzingera / Benedikta XVI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200

26 37 26 37 26 37

3014 52 74 60 28 9041 9041 9041 82 88 82 88 188 36 52 74 9041 9041 9041

9041 75 35 82 88 15069 6781 15069 13562 18083 18083 20343 13562 188 36 165 76 20343 120 55 9041

S t j e p a n B r e B r i ć

Teološka publicistika

Stjepana Bakšića

54

K r š ć a n S K a S a d a š n j o S t

HRK


HRK

Josip GRBAC, Etičke dvojbe hrvatskog društva. O važnosti odgoja za moralne vrijednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1310 9330580 • Željko TANJIĆ, Teologija pred izazovima sadašnjeg trenutka. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 9330590 • Anđelko DOMAZET, Život u dijalogu s Bogom. Teologija i praksa molitve u spisima Romana Guardinija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 9330600 • Vlado KOŠIĆ (ur.), Velika proteturica. Duhovna baština Dubrovnika posvećena Bogorodici. Zbornik radova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 9330610 • Gisbert GRESHAKE, Biti svećenik u ovom vremenu. Teologija – pastoralna praksa – duhovnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 9330620 • Petar TOMAŠIĆ, Nezaposlenost u tranzicijskoj Hrvatskoj pod socijalno-etičkim vidom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 9330630 • Marijan BIŠKUP, Ljudska prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 9330640 • Željko TANJIĆ / Tomislav KOVAČ / Branko MURIĆ (ur.), Teologijom svjedočiti i naviještati. Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Tomislavu Ivančiću . . . . . . . . . . . 4000 9330650 • Milan ŠIMUNOVIĆ, Kateheza prvenstvena zadaća Crkve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500 9330660 • Philip A. ROLNICK, Osoba, milost i Bog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 9330670 • Petar LUBINA (ur.), Beata Virgo de miraculis. Štovanje Blažene Djevice Marije na području Gospićko-senjske biskupije. Zbornik radova . . . . . . . . . . . . . 1600 9330680 • Anto BARIŠIĆ, Teandrička kristologija Tomislava Janka Šagi-Bunića . . . . . . . . . . 1600 9330690 • P. BORDEYENE / L. VILLEMIN (prir.), Drugi vatikanski koncil i teologija. Perspektive za 21. stoljeće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 9330700 • Silvija MIGLES, Teološka misao Marijana Valkovića u crkvenom i društvenom životu u Hrvatskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900 9330710 • Vlado KOŠIĆ (ur.), Ukazanja BDM između povijesti, vjere i teologije. Zbornik radova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 9330720 • Mario CIFRAK / Dario TOKIĆ (ur.), Da istina evanđenja ostane kod vas (Gal 2,5). Zbornik u čast prof. dr. sc. Ivana Dugandžića . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 9330730 • Nikola BIŽACA, Ususret bratskom putovanju. Temelji i dijaloške perspektive teologije religija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 9330740 • Mislav KOVAČIĆ, Proces duhovne preobrazbe prema srednjovjekovnom anonimnom spisu Oblak neznanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 9330750 • Nedjeljka s. Valerija KOVAČ, Personalno-relacijska paradigma teologije Josepha Ratzingera / Benedikta XVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 9330760 Kata s. Amabilis JURIĆ, Duhovnost vjeroučitelja laika u suvremenim hrvatskim crkveno-društvenim uvjetima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2300 9330770 • Andrea FILIĆ, Efeška kristološka kontroverzija prema djelima T. J. Šagi-Bunića. Od raskola (431.) do sjedinjenja (433.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 9330780 • Christoph BÖTTIGHEIMER, Shvatiti vjeru. Teologija čina vjere . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 9330790 B. LUJIĆ / D. TEPERT (ur.), Bogu – gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26) Zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života. . . . 3500 9330800 Marijan MANDAC, Krst i euharistija u novozavjetnoj i otačkoj predaji . . . . . . . 1400 9330810 Marija PEHAR, Otajstvo Trojedinoga Boga u slikovnome izričaju . . . . . . . . . . . . . 2300 9330820 A. AMATO / B. MARCONCINI / C. ROCCHETTA / M. FIORI, Anđeli i demoni. Povijesna drama između dobra i zla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 9330830 Milan ŠIMUNOVIĆ / Ivica PAŽIN, Promjene u katehetskom pastoralu župne zajednice. Utopija ili stvarnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 9330570 •

98 70 120 55 10548 15069 195 90 120 55 75 35 30138 263 71 195 90 120 55 120 55 15069 14316 15069 30138 120 55 60 28 188 36 173 29 195 90 195 90 263 71 10548 173 29 22604 165 76 HRK

55


HRK

BREBRIĆ, Teološka publicistika Stjepana Bakšića . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9330850 S. KLJAJIĆ, OFM i M. CIFRAK, OFM, Znat će da prorok bijaše među njima! (Ez 33,33) Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića OFM, povodom 70. g. života (rasprodano ) 9330860 Stjepan RUSAN, Utjecaj i značenje kralja Davida u Prvoj knjizi Ljetopisa . . . . . 9330870 s. Mirjana JURANOVIĆ, Vrednota redovničkoga zajedništva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9330880 Nela Veronika GAŠPAR, Marijanska ukazanja – »proročka karizma« za naše vrijeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9330890 Josip ŠIMIĆ, Pučka pobožnost. U kršćanskoj misli i nauku nakon Drugog vatikanskog sabora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9330900 Jerko VALKOVIĆ (ur.), Sve provjeravajte: dobro zadržite! (1 Sol 5, 21). Kršćanska etika u dijalogu sa suvremenim svijetom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9330910 Nikola VRANJEŠ, Projekt i metoda. Praksa vjere u svijetu promjena. . . . . . . . . . . 9330920 Marija PEHAR, Tko je majka moja? Biblijska svjedočanstva o Mariji, Isusovoj majci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –– Taras BARŠČEVSKI, Aktualne teme biblijske teologije (u pr ipr emi) 9330840 Stjepan

Volumina theologica

2000 15069

1800 13562 1800 13562 1800 13562 1600 120 55 3500 263 71 1700 12809 1750 13185

(VT)

Biblioteka velikih sistematskih teoloških djela. Tvrdi uvez, ovitak u boji. Format 17 × 24. 9340010 • 9340020 • 9340030 • 9340060 • 9340070 • 9340090 • 9340100 • 9340110 • 9340140 • 9340150 • 9340160 • 9340170 • 9340180 •

56

Xavier LÉON‑DUFOUR (ur.), Rječnik biblijske teologije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak III/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Povijest kršćanske literature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak VI/2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Euharistija u životu Crkve kroz povijest. . . . . . . . . Pat ALEXANDER i David ALEXANDER, Enciklopedijski biblijski priručnik. 2. dopunjeno izdanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bernhard HÄRING, Kristov zakon. Svezak III. (rasprodano ) Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak III/2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak VI/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religije svijeta. Enciklopedijski priručnik, III. izmijenjeno izdanje (rasprodano ) Hans Urs von BALTHASAR, Mysterium paschale (rasprodano )

2700 20343 2700 20343 2700 20343 2700 20343 2700 20343 2700 20343 2000 15069 5000 376 73 2700 20343 2700 20343

HRK


HRK

Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak II.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9340200 • Vjekoslav BAJSIĆ, Granična pitanja religije i znanosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9340210 • Rosino GIBELLINI, Teologija dvadesetog stoljeća ( rasprodano ) 9340220 • Vjekoslav BAJSIĆ, Filozofija i teologija u vremenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9340230 • Vjekoslav BAJSIĆ, Život i problemi crkvene zajednice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9340240 • Vjekoslav BAJSIĆ, Dijalog, reagiranja, polemike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9340250 • Bonaventura DUDA, U svjetlu Božje riječi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9340260 • Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9340270 • Rosino GIBELLINI, Teološke perspektive za XXI. stoljeće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9340280 • Gianluigi PASQUALE, Teologija povijesti spasenja u XX. stoljeću . . . . . . . . . . . . . . 9340290 • Enciklopedijski teološki rječnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9340300 • Marijan VALKOVIĆ, Doprinosi koncilskoj moralnoj teologiji. Svezak 1 . . . . . . . . 9340310 • Josip TURČINOVIĆ, Misao vjere. Svezak 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9340320 • Josip TURČINOVIĆ, Odjeci vjere. Svezak 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9340330 • Lazaro IRIARTE, Povijest franjevaštva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9340340 • Hugh P. KEMP, Praktični vodič za svjetske religije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9340350 • Jean-Yves LACOSTE, Povijest teologije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9340360 Marijan VALKOVIĆ, Postkoncilska obiteljska i moralna problematika. Svezak 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9340370 Marijan VALKOVIĆ, Etičko-moralna problematika. Uloga teologa. Svezak 3. . . . . 9340380 Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9340390 Ivan MACUT, Teologija u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9340190 •

Znakovi i gibanja

2700 20343 1800 13562 2200 165 76 2500 188 36 1800 13562 2500 188 36 2700 20343 2700 20343 4000 30138 8500 64043 4000 30138 2600 195 90 2600 195 90 3500 263 71 2600 195 90 3500 263 71 4000 30138 4000 30138 4000 30138 2300 173 29

(ZG)

Događanja, procesi i gibanja u suvremenoj Crkvi i svijetu. Broširano. Format 11 × 18. 9350071 • 9350280 • 9350290 • 9350300 • 9350310 • 9350320 • 9350330 • 9350340 • 9350351 • 9350360 •

Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Svećenik – kome da služi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Bono Zvonimir ŠAGI, Laici i svjetovna dimenzija Crkve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Lush GJERGJI, Živjeti s Kristom (rasprodano ) Lush GJERGJI, Ljubiti s Marijom (rasprodano ) Lush GJERGJI, Svjedočiti s Crkvom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Franc RODÉ, Biti i opstati 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Franc RODÉ, Biti i opstati 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Agostino CASAROLI, Mučeništvo strpljivosti – Sveta Stolica i komunističke zemlje (1963. – 1989.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Jean VANIER, Sveta povijest osobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 S. BALOBAN / G. ČRPIĆ (ur.), O dostojanstvu čovjeka i općem dobru u Hrvatskoj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550

45 21 52 74

3014 60 28 60 28 9041 6781 4144

HRK

57


HRK

S. BALOBAN / G. ČRPIĆ (ur.), O solidarnosti i supsidijarnosti u Hrvatskoj . . . . . . 550 9350380 • S. BALOBAN / G. ČRPIĆ (ur.), Hrvatska na putu europskih integracija . . . . . . . . . . 550 9350390 • S. BALOBAN / G. ČRPIĆ (ur.), Kultura nedjelje i dostojanstvo radnika . . . . . . . . . . 550 9350400 • Bono Zvonimir ŠAGI, Put i usput redovništva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9350410 • Jean VANIER, Pronaći mir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 9350420 • Jean VANIER, Zajednica i rast ( rasprodano ) 9350430 • Bono Zvonimir ŠAGI, Molitva i misli mira u vrijeme rata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 9350440 • Jean VANIER, Postati čovjekom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9350450 • Silvana DRAGUN, Sloboda na kušnji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9350460 • Kardinal Josip BOZANIĆ, Blaženi Alojzije Stepinac. Baština koja obvezuje . . . . 2000 9350480 • Giovanni BAZOLI, Pravednost i jednakost. Biblijski modeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9350490 • Giovanni BAZOLI, Tržište i nejednakost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 9350500 • Stjepan BALOBAN, Slobodni i ponosni u društvu. Kršćanin i svijet . . . . . . . . . . . . 1000 9350510 • Stjepan BALOBAN, Između slobode i podložnosti. Kršćanin i svijet. . . . . . . . . . . . 1000 9350520 • S. BALOBAN / G. ČRPIĆ (ur.), O novim stvarima u suvremenoj Hrvatskoj 120. obljetnica Rerum novarum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 9350530 • Gregor Maria HOFF, Kritika religije danas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9350540 • Roberto RUSCONI, Veliko odreknuće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9350550 • Papa FRANJO, Crkva milosrđa ( rasprodano ) 9350560 • G. ČRPIĆ / M. DŽOLAN (ur.), Slobodna nedjelja: kultura u nestajanju? . . . . . . . 1000 9350570 • Roberto RUSCONI, Upravljanje Crkvom. Pet izazova za papu Franju. . . . . . . . . . . 1700 9350580 • Stjepan BALOBAN, Otvorimo prostore pozitivnome. Kršćanin i svijet . . . . . . . . . 1000 9350590 • Gerhard Ludwig MÜLLER, Siromaštvo. Izazov za vjeru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050 9350600 Walter KASPER, Papa Franjo – revolucija nježnosti i ljubavi. Teološki korijeni i pastoralne perspektive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050 9350610 Rino FISICHELLA, Znaci jubileja. Hodočašće, grad Petra i Pavla, Sveta vrata, ispovijest vjere, milosrđe, oprost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9350620 Enzo BIANCHI, Kršćani u društvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 9350370 •

4144 4144 4144 52 74 3014 45 21 82 88 52 74 15069 52 74 52 74 75 35 75 35 60 28 82 88 9041 75 35 12809 75 35 79,11 7911 82 88 11302

KršćansK a sadašnjost

58

HRK


HRK

FRANJO, Zemlja, dom, posao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9041 9350640 Stjepan BALOBAN, Dijalog u Crkvi i u društvu. Kršćanin i svijet . . . . . . . . . . . . . . . 1100 82 88 9350650 George AUGUSTIN, S papom Franjom u Crkvi koja izlazi. Ohrabrenja iz apostolske pobudnice Radost evanđelja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1858 14000 9350630 Papa

»

Zrno«

(Z)

Romani, pjesme i novele domaćih i svjetskih pisaca religioznog nadahnu­ća, klasičnih i modernih. Format 13,5 × 21. 9360010 • 9360020 • 9360040 • 9360050 • 9360060 • 9360080 • 9360090 • 9360111 •

9360120 • 9360130 • 9360140 • 9360150 • 9360160 • 9360170 • 9360180 • 9360220 • 9360231 • 9360260 • 9360270 • 9360300 • 9360310 • 9360320 • 9360330 • 9360340 • 9360350 • 9360360 • 9360370 •

Henryk SIENKIEWICZ, Quo vadis (rasprodano ) François MAURIAC, Thérese Desqueyroux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 3014 Julien GREEN, Levijatan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 52 74 Graham GREENE, Srž stvari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 52 74 ZRNO, I. kolo u kompletu. Tvrdi uvez, zaštitna kutija (rasprodano ) Lewis WALLACE, Ben Hur (rasprodano ) Willi FÄHRMANN, Dugi put Luke B. Roman za mlade (rasprodano ) Johanna SPYRI, Heidi (rasprodano )

Graham GREENE, Mirni Amerikanac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Graham GREENE, Treći čovjek (rasprodano ) Graham GREENE, Kraj ljubavne priče (rasprodano ) Graham GREENE, Naš čovjek u Havani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Graham GREENE, Moć i slava (rasprodano ) Sabrana djela Grahama Greena. Romani. Komplet (rasprodano ) Mario POMILIO, Peto evanđelje (rasprodano ) Ivo SMOLJAN, Hrvatski Odisej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Šito ĆORIĆ, Kruh u noći (rasprodano ) Franc Saleški FINŽGAR, Pod slobodnim suncem (rasprodano ) Anton ŠULJIĆ, Triptihon duše . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Josip MIHOJEVIĆ, Bogorodica u hrvatskom pjesništvu (rasprodano ) François MAURIAC, Zmijsko leglo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Sida KOŠUTIĆ, Solsticij srca (rasprodano ) Drago ŠTAMBUK, Ruka radosnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Mirko IVANJEK, Vrata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Luko PALJETAK / Ciril ZLOBEC, Sacra (rasprodano ) Marin SABIĆ, Preporod idealizma. Izabrana djela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 Mirko IVANJEK, Put svjetlosti. Palimpset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200

10 55

10 55

3014

10 55 52 74 60 28 60 28 15069 9041

HRK

59


HRK

Ivo STIPIČIĆ, Pjesme i molitve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 9360390 • Sida KOŠUTIĆ, Velika šutnja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 9360400 • Tonči TRSTENJAK, Božićna pomaranča ( rasprodano ) 9360410 Ljiljana MATKOVIĆ-VLAŠIĆ, Budi bez svega, živote. Sabrane pjesme. . . . . . . . . . . 900 9360420 • Mladen MACHIEDO, Tanka crta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9360430 • Miljenko GALIĆ / Josip BOTTERI DINI, Krilo noći ( rasprodano ) 9360440 • Stjepan LICE, Božićna blaženstva. Zapisi i priče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9360450 • Tonči TRSTENJAK, Zaljubljeni kapelan. Pripovijesti za vele i male. . . . . . . . . . . . . . 1300 9360460 Željko REINER, Uronjen u tvoju svjetlost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 –– Željko REINER, Sva lica ljubavi. O svetcima i pjesnicima (u pr ipr emi) 9360380 •

Žarišta

13562 9795 6781 9041 82 88 9795 82 88

(Ž)

Žarišni prijelomni problemi suvremene Crkve i sučeljenja s njima. Broširano. Format 14 × 20.

Joyce RIDICK, Zavjeti. Blago u glinenim posudama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9370060 • Ante KRESINA, Čovjek s onu stranu tvari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9370070 • François VARONE, Nevolje s odsutnim Bogom ( rasprodano ) 9370080 • Luigi GUCCINI, Karizma osoba i zajednica u redovničkom životu . . . . . . . . . . . . . . 350 9370090 • Franz-Xaver KAUFMANN, Kako da preživi kršćanstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 9370100 • Karl LEHMANN, Odvažno u promjene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 9370110 • Alfons Maria kardinal STICKLER, Celibat klerika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 9370120 • Alceste SANTINI, Izazovi novog pape. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 9370130 • Gianfranco POLI / Marco CARDINALI, Komunikacija u teološkoj perspektivi. . 800 9370140 • Thomas P. RAUSCH, Biti katolik u kulturi izbora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 9370150 • Carlo CARDIA, Izazovi laičnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 9370160 • Sara BUTLER, Katoličko svećeništvo i žene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 9370170 Gino de VECCHIS, GPS nejednakosti. Svijet s gledišta pape Franje. . . . . . . . . . . . . 1100 9370180 G. AUGUSTIN / S. SAILER–PFISTER / K. VELLGUTH (ur.), Kršćanstvo u dijalogu. Perspektive kršćanskog identiteta u pluralnom društvu . . . . . . . . . . . 2300 9370190 Tonči MATULIĆ, Sablazan seksualnog zlostavljanja u Katoličkoj Crkvi. Kao povod kritičkom promišljanju o svećeničkoj formaciji u svjetlu zahtjeva ljudske formacije i Božje riječi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1460

9370050 •

60

9041 10 55 26 37 45 21 60 28 45 21 75 35 60 28 11302 120 55 120 55 82 88 173 29

11000

HRK


HRK

Glazba i audiovizualna sredstva AUDIO KAZETE 9400220 • 9400250 • 9400260 • 9400280 • 9400320 • 9400330 • 9400390 • 9400430 • 9400460 • 9400530 • 9400550 • 9400560 • 9400590 • 9400610 •

SKAZANJE (komplet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929 POLJIČKA MISA (Boris Papandopulo) (rasprodano ) POJUBICA. Vrbničko glagoljaško pjevanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 ZAUFAJ SE U BOGA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 TRI LEGENDE O KRISTU. Selma Lagerlöf. Audio-priča za djecu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 NAJLJEPŠI BOŽIĆ. Jagoda Truhelka. Audio-priča za djecu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 SLOVO O ČOVJEKU, SLOVO O NEBU. Mak Dizdar. (rasprodano ) TKO JE ISUS KRIST (komplet 1) (rasprodano ) TKO JE ISUS KRIST (komplet 2) (rasprodano ) TKO JE ISUS KRIST (komplet 6) (rasprodano ) TKO JE ISUS KRIST (komplet 4) (rasprodano ) JOŠ VIŠE SUNCA (rasprodano ) TKO JE ISUS KRIST (komplet 3) (rasprodano ) Kazete. TKO JE ISUS KRIST (komplet 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1088

7000 3500 3500 2868 2868

8197

CD, DVD

CD – Zdravo o moj anđele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 9410040 • CD – Josip TURČINOVIĆ, Propovijedi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 9410050 • CD – Zapjevat ću Gospodinu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 9410180 • CD – Biblija 4 s interaktivnom konkordancijom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9410070 • CD – Kušati uskrsnu radost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 9410080 • DVD – Milan VINČEC, Mir i dobro. Putevima Svetoga Franje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700 9410090 • CD – Anđelko BADURINA, Hagiotopografija Hrvatske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 9410100 CD – Došašće i Božić u zagrebačkoj katedrali ( rasprodano ) 9410110 • CD – Narodi nam se. Hrvatske božićne pjesme 1. Akademski zbor »Ivan    Goran Kovačić« (rasprodano ) 9410020 •

10548 9041 75 35 82 88 60 28 12809 82 88

HRK

61


HRK

9410120 • 9410130 • 9410140 • 9410150 • 9410160 • 9410170 • 9410200 •

CD – Spavaj sinko. Hrvatske božićne pjesme 2. Akademski zbor »Ivan    Goran Kovačić« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CD – Zvan Betlema. Hrvatske božićne pjesme 3. Zagrebački madrigalisti    uz simfonijski orkestar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CD – Anđelko IGREC, Psalmi (rasprodano ) DVD – Pavao CRNJAC, Katehetska ljetna škola (1971. – 1993.). Dokumentarni film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CD – Izvor radosti. Pjesme za vjeronaučne susrete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CD – Glagoljaško liturgijsko pjevanje iz Omišlja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CD – Anton ŠULJIĆ, Za križem Kristovim (rasprodano )

1000

75 35

1000

75 35

1600 120 55 1100

82 88

1100

82 88

VIDEO-KAZETE 9390540 •

9390590 • 9390600 • 9390680 • 9390740 • 9390810 • 9390820 • 9390850 •

Vječni smo tvoji putnici. Rapsodije o Bogorodici u kulturi i životu Hrvata; hrvatska marijanska svetišta i vjekovno hodočašćenje u njih. Kolor. 16 mm. 45 minuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Slikar žive samoće. Fra Ambroz Testen. Kolor 16 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svijetla sjena. Kazivanja o sv. Leopoldu Bogdanu Mandiću. Kolor. 16 mm. . . . . Ljubiti crkvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stvaranje i sustvaranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bolesničko pomazanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sveti red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milan VINČEC, Mir i dobro. Putevima Svetoga Franje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1619 122 00 1619 122 00 1619 122 00 1619 122 00 1619 122 00 1619 122 00 1619 122 00 1619 122 00

Reprodukcije, čestitke, razglednice 9470280 •

Biblijske karte, (komplet) (rasprodano )

9470300 • Biblijske karte, pojedinačno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 – Palestina u vrijeme Novoga zavjeta 9470340 • 9470350 • 9470400 • 9470410 • 9470420 • 9470431 • 9470760 • 9470810 • 9470820 • 9470830 • 9470840 • 9470850 • 9470860 • 9470991 • 9470940 • 9471040 •

62

ČESTITKE, obične . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 ČESTITKE, preklopne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 POSTER »BOSMANS« (rasprodano ) Plakat »Povratak izgubljenog sina«, format (B3) (35 × 50 cm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Plakat »Povratak izgubljenog sina«, format (B2) (50 × 70 cm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Mapa Razglednice Rembrandt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Preklopnik – Slavlje ženidbe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 RAZGLEDNICE, Marija Bistrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 ČESTITKA, Sveta potvrda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 ČESTITKA, Sveto krštenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 RAZGLEDNICA, Iskrena sućut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 ČESTITKA, Sakrament svete ženidbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 ČESTITKA, Prva sveta pričest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 Vanja BENKO, Izlazak – društvena igra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 Preklopnik: Prvopričesničke molitve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Marija BOŠNJAK, Marija HARDI, Dora KUJEK i Juraj REPINAC, Učini pravu stvar. Društvena igra za djecu i mlade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3318

1000 2 00 4 52 12 00 2000 2000 5 27 301 5 27 5 27 5 27 5 27 5 27 15069 4 52 25000

HRK


HRK

Periodičke publikacije • • • • • •

(PP)

KANA. Kršćanska obiteljska revija. Mjesečnik (srpanj – ko­lo­voz dvobroj). SLUŽBA RIJEČI. Građa za obnovljenu liturgiju. Izlazi četiri puta godišnje. BOGOSLOVSKA SMOTRA (BS). Časopis Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Naklada KS. Izlazi tromjesečno. COMMUNIO. Međunarodni teološki časopis. Nakladnik: Kršćanska sadašnjost d.o.o. Izlazi tri puta godišnje. CROATICA CHRISTIANA PERIODICA. Časopis In­sti­tuta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fa­kul­teta u Zagrebu. Naklada KS. Izlazi polugodišnje. BIBLIJA DANAS. Časopis Hrvatskog katoličkog biblijskog djela i Biblijskoga instituta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Izlazi četiri puta godišnje. Nakladnik: Kršćanska sadašnjost d.o.o.

HRKSVA RASPOLOŽIVA IZDANJA KRŠĆANSKE SADAŠNJOSTI MOGU SE NABAVITI Narudžbom:

kod izdavača – Kršćanska sadaš­njost, 10001 Zagreb, p.p. 434, Marulićev trg 14

Neposredno: Zagreb:

(knjižarska i priručna prodaja) Knjižara »Kršćanska sadašnjost«, Kaptol 29 Knjižara »Kršćanska sadašnjost«, Kaptol 1 Knjižara »Blažena Salomeja«, A. Cesarca 12 Knjižara »Kršćanska sadašnjost«, Radićeva 4 Knjižara »Kršćanska sadašnjost«, Trg I. Pavla II. 32 Prodavaonica »Dr. Josip Turčinović«, Trg slobode b.b. Prodavaonica »Dr. Josip Turčinović«, Kalčeva 2 Teovizija, Trg Sv. Trojstva 13 »Verbum«, Trg. Sv. Trojstva 13 Knjižara »Dr. Josip Turčinović«, Danteov trg 1 Teovizija, Trg Sv. Trojstva 1 »Verbum«, Matije Mesića 6 Knjižara »Kršćanska sadašnjost«, Kralja Zvonimira 16 Knjižara »Verbum«, K. Tomislava 17 »Verbum«, Zagrebačka 4 »Verbum«, V. Nazora 7 Knjižara »Verbum«, Don Ive Prodana 11 Knjižara »Kršćanska sadašnjost«, Poljana Natka Nodila 7

Đakovo: Karlovac: Marija Bistrica Osijek: Pazin: Požega: Pula: Slavonski Brod: Split: Šibenik: Varaždin: Vinkovci: Zadar: Zadar:

Osim u knjižarama i web knjižari, knjige Kršćanske sadašnjosti naručiti se mogu i: 1) telefonom: 01/6349-030; 01/6349-031 Nazvati možete od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati (Naručeno možete platiti po predračunu, pouzećem) 2) elektroničkom poštom: ks-prodaja@ks.hr Dovoljno je da navedete svoje podatke, naziv i količinu željenih knjiga te adresu dostave. (Naručeno možete platiti po predračunu, pouzećem)