Prodajni katalog izdanja Kršćanske sadašnjosti 2022./2023.

Page 1

eknjige.ks.hr Uživajte u čitanju Vašega omiljenog štiva bilo kad, bilo gdje! Preuzmite aplikaciju eKnjige KS i čitajte niz eIzdanja na svojem uređaju! Posjetite eknjige.ks.hr, preuzmite aplikaciju eKnjige KS i zakoračite među police elektroničkih izdanja Kršćanske sadašnjosti. Ondje vas za dobrodošlicu čekaju i dvije besplatne eKnjige. Brojna elektronička izdanja Kršćanske sadašnjosti: knjige i časopisi! eKana i eSlužba riječi!

Uprava:

01 • 63 49 010 (Ulica grada Vukovara 271/11) Fax: 01 • 46 66 815 uprava@ks.hr

Prodaja:

01 • 63 49 030 • 63 49 031 (Ulica grada Vukovara 271/11) Fax: 01 • 4 8 11 118 ks-prodaja@ks.hr

Računovodstvo: 01 • 63 49 044 • 63 49 045 (Ulica grada Vukovara 271/11) racunovodstvo@ks.hr pretplata@ks.hr

Komercijala: 01 • 63 49 022 (Ulica grada Vukovara 271/11) web-knjizara@ks.hr 01 • 63 49 097 (Ulica grada Vukovara 271/11) marketing@ks.hr komercijala@ks.hr

Uredništvo: 01 • 63 49 050 • 63 49 054 (Ulica grada Vukovara 271/5) Fax: 01 • 4 8 28 227 Glavni urednik ks@zg.t-com.hr Tajništvo uredništva urednistvo@ks.hr

Knjižare: Zagreb 0 1 • 4 8 14 714 (Kaptol 29) Zagreb 0 1 • 4 8 14 931 (Kaptol 1) Osijek 0 31 • 2 0 15 65 (Trg slobode b.b.) Split 0 21 • 4 8 23 16 (Kralja Zvonimira 16) Karlovac 047 • 6 0 16 43 (Radićeva 4) Marija Bistrica 049 • 46 80 50 (Trg I. Pavla II. 32) Zadar 0 23 • 55 05 27 (Poljana N. Nodila 7) Kana: 01 • 63 49 060 (Ulica grada Vukovara 271/5) ks.kana@gmail.com www.ks.hr http://twitter.com/#!/ksadasnjost http://www.facebook.com/pages/Kršćanska-sadašnjost/219228014772658 http://www.instagram.com/krscanska_sadasnjost http://www.facebook.com/kana.KrscanskaSadasnjost

IBAN: HR 1723400091100047241, Privredna banka Zagreb Izdaje: K ršćanska sadašnjost d.o.o., Zagreb, Marulićev trg 14

1

Analecta Croatica christiana

(ACC)

Građa i studije za povijest kršć anstva i Crkve među Hr vat im a. Ilustrirano. Indeksi. Format 17 × 24 cm. Tvrdi i meki uvez, ovitak.

9010040 • Stjepan Božo VUČEMILO, Anđeo dalla Costa i njegov »Zakon czarkovni«. Povijesno-pravna studija. Tvrdi uvez 531 4000

9010050 Josip TURČINOVIĆ, Misionar Podunavlja Bugarin Krsto Pejkić (1665. – 1731.). Studija o katolicima u Bugarskoj, hrvatskom školstvu, Propagandinu kolegiju, prilikama u Erdelju, Beogradu i Baranji; Pejkićeva kontroverzija. Tvrdi uvez 550 4144

9010070 Ivan OSTOJIĆ, Metropolitanski kaptol u Splitu. Povijest kaptola i njegovih članova od početka do 19. stoljeća. Tvrdi uvez 550 4144 9010080 Jerko FUĆAK, Šest stoljeća hrvatskog lekcionara. Povijesno-filološko-liturgijska studija. Tvrdi uvez 550 4144 9010090 Mihovil BOLONIĆ i Ivan ŽIC ROKOV, Otok Krk kroz vjekove ( rasprodano ) 9010140 Mile BOGOVIĆ, Katolička crkva i pravoslavlje u Dalmaciji za mletačke vladavine. Meki uvez ( rasprodano ) 9010151 • Andrija ZIRDUM, Filip Lastrić Oćevac. Meki uvez 550 4144 9010170 Peter KUZMIČ, Vuk-Daničićevo Sveto pismo i biblijska društva na južnoslavenskom tlu u XIX. stoljeću. Tvrdi uvez 550 4144 9010190 Eduard PERIČIĆ, Ljetopis popa Dukljanina. Sclavorum regnum Grgura Barskog. Studija o autorstvu ljetopisa ( rasprodano ) 9010220 Petar BEZINA, Rukopisna baština franjevaca Provincije presvetog Otkupitelja 1100 82 88 9010251

• Krbavska biskupija u srednjem vijeku. Meki uvez ( rasprodano ) 9010260 Antun BOZANIĆ, Biskup Mahnić pastir i javni djelatnik u Hrvata ( rasprodano ) 9010270 Anđelko BADURINA, Uloga franjevačkog samostana u urbanizaciji dubrovačkog područja 550 4144 9010280

• Ivan GOLUB, Ivan Paštrić – Ioannes Pastritius (1636. – 1708.). Sabrana građa 350 26 37 9010290 • Petar BEZINA, Kulturni djelatnici Franjevačke provincije presvetog Otkupitelja 1100 82 88 9010300 Josip TURČINOVIĆ, Antun Vramec. Sporni hrvatski teolog 1100 82 88 9010310 Visoko školstvo na području Riječko-senjske metropolije (Spomenica) 3000 226 04 9010320

• Franjo Emanuel HOŠKO, Franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj kroz stoljeća 1600 120 55 9010340 Franjo Emanuel HOŠKO, Franjevci i poslanje Crkve u kontinentalnoj Hrvatskoj 1600 120 55 9010350 Franjo Emanuel HOŠKO, Franjevačke visoke škole u kontinentalnoj Hrvatskoj 1600 120 55 9010360 Josip BURIĆ, Biskupije Senjska i Modruška u 18. st. ( rasprodano )

HRK 2
tečaj konverzije: 1 EUR 7,53450 kn
Fiksni

9010370

• Franjo ŠANJEK, Dominikanci i Hrvati 1600 120 55

Franjo Emanuel HOŠKO, Josip Pavišević – svjedok jozefinizma u Slavoniji i Podunavlju 1600 120 55 9010380 Franjo Emanuel HOŠKO, Biskup Vrhovac između baroka i liberalizma 1200 9041 9010390

9010400 Lovorka ČORALIĆ i Slavko SLIŠKOVIĆ, Humanitas et litterae ad honoram Franjo Šanjek. Zbornik u čast Franje Šanjeka 4300 323 98 9010410 Stipan TROGRLIĆ, Mons. Božo Milanović, istarski svećenik 2200 165 76 9010420 • Franjo Emanuel HOŠKO, Slavonska franjevačka ishodišta 2100 158 22 9010430

• Franjo Emanuel HOŠKO, Slavonska franjevačka učilišta 2100 158 22 9010440 Ivica ZVONAR, Mons. dr. Fran Barac (1872. – 1940.) 1900 14316 9010450 Anto BARIŠIĆ (prir.), Franjevci kapucini u Karlobagu 1713. – 2013. ( rasprodano ) 9010460 Marko MEDVED, Riječka crkva u razdoblju fašizma. Nastanak biskupije i prvi talijanski upravitelji 3900 293 85 9010470 Monica PRIANTE i Slavko SLIŠKOVIĆ, Tondini i Strossmayer. Jedinstveni za jedinstvo 2400 180 83 9010480 Marko MEDVED i Franjo VELČIĆ (ur.), Krčki biskup mons. dr. Josip Srebrnić (1876. – 1966.). Zbornik radova 3000 226 04 9010490 Daniel PATAFTA, OFM, Franjevačko 13. stoljeće. Povijest, teologija, duhovnost 3000 226 04 9010500 Ana BIOČIĆ, Svećenici u politici. Djelovanje katoličkih svećenika u Hrvatskom saboru 1868. – 1871. 2400 180 83 9010510 Marko MEDVED, Četiri stoljeća kapucina u Rijeci i Hrvatskoj (1610. – 2010.) 4000 30138 9010520 s. Veronika Mila POPIĆ, Milosrđe otkupljuje mržnju. Odnos jugoslavenskog komunističkog režima prema Družbi sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskog – Zagreb. Od 1945. do 1952. godine 1900 14316 9010530 Ljudevit Anton MARAČIĆ, Konventualni franjevci u Hrvata. Arhivski prinosi i pabirci 1900 14316 9010540 Ivica PETANJAK, Mihael Anđeo Božidarević iz Dubrovnika, OFMCap (1653. – 1729.). Propovjednik, diplomat, poglavar i duhovni vođa 2600 195 90

Biblica (BC)

Stručne studije, rasprave i zbirke članaka biblijske tematike. Različiti uvezi. Format: 17 × 24 ili 14 × 20.

9010610 Anto POPOVIĆ, Načela i metode za tumačenje Biblije. Komentar Papina govora i dokumenta Biblijske komisije Tumačenje Biblije u Crkvi 2000 15069 9010620

• Marijan Jerko FUĆAK, Prepoznavatelj riječi Božje. Biblija u našim rukama 1000 75 35 9010630

• Adalbert REBIĆ, Biblijski i crkveno-povijesni vidovi euharistije i križa 700 52 74 9010640 Mario CIFRAK, Sveto pismo u životu Crkve. Dokumenti Katoličke biblijske federacije 700 52 74 9010650 Ivan DUGANDŽIĆ, Pred Biblijom i s Biblijom. Odgovori i poticaji 2000 15069 9010660

• Anto POPOVIĆ, Novozavjetno vrijeme. Povijesno-političko i religiozno-kulturno okruženje 2000 15069 9010670 Joachim GNILKA, Biblija i Kur’an. Što ih povezuje, što razdvaja 1100 82 88

HRK HRK Ana Biočić Svećenici u politici Djelovanje katoličkih svećenika u Hrvatskom saboru 1868.–1871. Kršćanska sadašnjost Krčki biskup Zbornik radova sa znanstvenog skupa povodom 50. obljetnice smrti Teologija u Rijeci KRčKa bisKupija KRšćansKa sadašnjos josip srebrnić (1876. – 1966.) 3

9010680

9010690

9010710

Anto POPOVIĆ, Od slike Božje do Božjeg sinovstva 1800 13562

Ante KRESINA; Zvonimir Izidor HERMAN; Mario CIFRAK, Poslanje egzegeze u Katoličkoj crkvi. Od Drugoga vatikanskog sabora do danas. 700 52 74

• Thomas SÖDING, Božji Sin iz Nazareta. Isusovo čovještvo u Novom zavjetu 3000 226 04

9010720

• Joachim GNILKA, Isus iz Nazareta. Poruka i povijest 3000 226 04

Anto POPOVIĆ, Isusova muka i smrt prema Markovu evanđelju. Egzegetsko-teološki komentar 1900 14316 9010730 Mario CIFRAK, Početak evanđelja Isusa Krista. Hermeneutske pretpostavke 1000 75 35 9010740

9010750 Raymond Edward BROWN, Isusovo djevičansko začeće i tjelesno uskrsnuće 1600 120 55 9010770

Anto POPOVIĆ, הרָוֹתּ – Torah – Pentateuh – Petoknjižje. Uvod u knjige Staroga zavjeta 1 1800 13562 9010780 Mato ZOVKIĆ, Poziv biblijskih proroka 1600 120 55 9010790

• Mario CIFRAK, Ta u vjeri hodimo, ne u gledanju. Egzegetski doprinos moralnoj poruci Novoga zavjeta 1100 82 88

9010800 Božo LUJIĆ, Vjera u Boga uvijek novih mogućnosti. Pretpostavke za biblijsku teologiju Staroga zavjeta 2000 15069

9010810 Anto POPOVIĆ, Povijesne knjige. Uvod u knjige Staroga zavjeta 2 2000 15069 9010820 Mario CIFRAK, I riječ je Božja rasla. Od kerigme do evenđelja 1100 82 88 9010830 Božo LUJIĆ, Biblijsko svjetlo vjere na putu života 2000 15069 9010850 Anto POPOVIĆ, Mudrosne i poetske knjige. Uvod u knjige Staroga zavjeta 3 2200 165 76 9010870 Anto POPOVIĆ, O vremenu i vječnosti. Zbirka egzegetsko-teoloških članaka 2500 188 36 9010880 Mario CIFRAK, Dom za sve narode. Hermeneutika Staroga zavjeta u Novom zavjetu (u pripremi)

NIZ »KOMENTARI«

9010760 • Ivan DUGANDŽIĆ, Evanđelje ljubljenog učenika 1900 14316 9010840 Ivan DUGANDŽIĆ, Poslanica Rimljanima 1900 14316 9010860 Ivica ČATIĆ, Evanđelje po Marku – Prvi dio (Mk 1,1 – 3,6) 1991 15000

Biblijski tekstovi u novim hrvatskim prijevodima, Stari i Novi zavjet, različita izdanja, različitih formata.

• Novi zavjet i Psalmi (Duda – Fućak) /meki uvez /crni ovitak ( rasprodano )

HRK 4
Biblija
9020048
Ivan Dugandžić Poslanica Rimljanima Uvodna pitanja, prijevod i komentar Poslanice Rimljanima Kršćanska sadašnjost Ivan Dugandžić * Poslanica Rimljanima
(B)
9020031
9020035 Biblija. Uvez u kožu ( rasprodano )
Ilustrirana Biblija mladih 2100 158 22

9020140 Novi zavjet (Duda – Fućak) s uvodima i bilješkama Ekumenskog prijevoda Biblije. Format 16 × 21,5. Tvrdi uvez 1600 120 55 9020141 – Džepno izdanje. Tvrdi uvez ( rasprodano ) 9020142 – Džepno izdanje. Meki uvez ( rasprodano ) 9020161 Novi zavjet (Duda – Fućak) /talijanski uvez 600 45 21 9020171 365 x Biblija. Izbor biblijskih tekstova ( rasprodano ) 9020180 Biblija mladima ( rasprodano ) 9020190 Tvoja minuta Biblije ( rasprodano ) 9020213 • Novi zavjet (Duda-Fućak) /velika slova/ 1100 82 88 9020220 Biblija. Izbor ( rasprodano ) 9020233 Biblija. Broširani uvez ( rasprodano ) 9020240 Biblija – Stari zavjet I 600 45 21 9020250 Biblija – Stari zavjet II 600 45 21 9020260 Biblija – Komplet (Stari zavjet I i II, Novi zavjet) 1858 14000 9020271

• Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta /tvrdi uvez /crna, crvena, plava 3000 226 04 9020280 Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta /talijanski uvez ( rasprodano ) 9020290 Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta /meki uvez ( rasprodano ) 9020310 Adalbert REBIĆ (prir.), Psalmi i kantici. S uvodima i komentarima /meki uvez 1000 75 35 9020320 Adalbert REBIĆ (prir.), Psalmi i kantici. S uvodima i komentarima /tvrdi uvez 1200 9041 9020330

Ekumenski Stari zavjet 6500 48974 9020331 • Ekumenska Biblija – TOB (komplet s ukrasnom kutijom) 7500 56509 9020344

• Biblija. Stari i Novi zavjet /svečani uvez (zlatno-crna) ( rasprodano ) 9020345 Biblija. Stari i Novi zavjet /platno (šarena) 3000 226 04 9020347

Biblija. Stari i Novi zavjet /talijanski uvez 2900 218 50 9020348

Biblija. Stari i Novi zavjet /tvrdi uvez /crna, bijela, crvena/ 3000 226 04 9020349 Biblija. Stari i Novi zavjet /platno (šarena/srebro) 3000 226 04 9020472 Biblija. Velika slova /crna, bež, bordo/ 4800 36166 9020494

• Biblija. Džepno izdanje /siva, crvena/ 2900 218 50 9020506

Jeruzalemska Biblija /broširani uvez u kutiji/ 4200 316 45 9020507

Jeruzalemska Biblija /tvrdi uvez platno /plava, crvena/ ( rasprodano ) 9020508

Jeruzalemska Biblija. Stari i Novi zavjet s uvodima i bilješkama iz »La Bible de Jerusalem« /talijanski uvez/ ( rasprodano ) 9020509

• Jeruzalemska Biblija /uvez u umjetnu kožu /crna, crvena/ 5500 41440 9020530

Jeruzalemska Biblija /uvez u kožu/ ( rasprodano ) 9020511 Biblija. Džepno izdanje /meki uvez 2600 195 90

HRK HRK 6

9020522

Novi zavjet i Psalmi /tvrdi uvez /crveni 863 6500

9020523 Novi zavjet i Psalmi /talijanski uvez 863 6500 9020524 Novi zavjet i Psalmi /uvez platno /zeleni 929 7000 9020525 Novi zavjet i Psalmi /fleksibilni uvez /ljubičasti 929 7000

9020540 Novi zavjet /tvrdi uvez /crveni 796 6000 9020541 Novi zavjet /talijanski uvez 796 6000 9020542 Novi zavjet /uvez platno /crveni 863 6500 9020543 Novi zavjet /fleksibilni uvez /plavi 863 6500

Bibliofilska izdanja i radni reprinti

Radni reprinti rijetkih starih knjiga iz hrvatske duhovne ba štine i razna svečana izdanja. Razni formati i uvezi.

(BI)

9030080 Vjekoslav SPINČIĆ, Crtice iz hrvatske književne kulture Istre. Radni reprint. Broširano ( rasprodano ) 9030090 Ivan KUKULJEVIĆ SAKCINSKI, Pjesnici hrvatski XVI. vieka. Radni reprint. Broširano ( rasprodano ) 9030130 Ivan GOLUB – Ivan LACKOVIĆ-CROATA, Trinaesti učenik. Ilustrirano 300 22 60 9030210 Duševne pesne Grgura Mekinića / bez kutije 800 60 28 9030211 Duševne pesne Grgura Mekinića / u kutiji 1100 82 88 9030310 Vjera REISER (prir.), Pjesma nad pjesmama u glagoljskom Humskom brevijaru 2000 15069 9030340 Nada BABIĆ, Hrvatski prijevodi Novoga zavjeta od 20. stoljeća 1600 120 55 9030360 • Petar BAŠIĆ, Bartol Kašić prevoditelj 1400 10548

NIZ »ISKONI« 9030140 Žitja Konstantina Ćirila i Metodija i druga vrela. III izd. Preveo i protumačio dr. Josip BRATULIĆ ( rasprodano ) 9030160 Ivan GOLUB, Križanić. Tvrdi uvez 800 60 28 9030170 Petar ZRINSKI, Moje drago srce ( rasprodano ) 9030180 Giuseppe ROSACCIO, Viaggio de Venetia a Constantinopoli 600 45 21 9030200 Ivan KUKULJEVIĆ SAKCINSKI, Juran i Sofia 200 1507 9030220 • Antun VRAMEC, Postilla (numerirano) 1400 10548 9030221 • Antun VRAMEC, Postilla (nenumerirano) 1100 82 88 9030230 Sv. FRANJO SALEŠKI, Filotea 800 60 28 9030240 Bartol KAŠIĆ SI, Hrvatsko-talijanski rječnik. II. izmijenjeno izdanje 800 60 28 9030250 Antun VRAMEC, Kronika (nenumerirano) 1100 82 88 9030251 Antun VRAMEC, Kronika (numerirano) 1500 11302 9030260 Ritual rimski 3000 226 04 9030280 • GREGUR KAPUCIN, Horvaczka od Kristussevoga narodyenya vittia 1200 9041

HRK 7

9030290

Časoslov opatice Čike (komplet) 22000 165759

9030291 Časoslov opatice Čike /disertacija M. Grgića/ 4000 30138 9030292 Časoslov opatice Čike /suvremeni prijepis/ 2700 20343 9030300 M. SLADOVIĆ, Povesti Biskupijah – Senjske i Modruške ili Krbavske ( rasprodano )

9030310 Vjera REISER, Pjesma nad pjesmama u glagoljskom Humskom brevijaru 2000 15069 9030320 • Franjevačka Biblija /tvrdi uvez/ 4600 346 59 9030330 Franjevačka Biblija /meki uvez/ ( rasprodano )

Croatica christiana fontes (CC-F)

Pisani spomenici i opsežnija vrela za povijest kršćanstva i Crkve među Hrvatima s proukom rukopisa, popratnim studijama i indeksima, na izvor nom jeziku (i u hrvatskom prijevodu). Format 17 × 24. Tvrdi uvez i broširano.

9050010 Joannes [Stojković] DE RAGUSIO, Tractatus de Ecclesia. Prva katolička sustavna ekleziologija. Tvrdi uvez s ovitkom. Ilustrirano. Suizdanje s Hrvatskom dominikanskom provincijom. 500 3767

9050030 Povijesni spomenici Zagrebačke biskupije. Sv. V. 1600 120 55 9050040 Vizitacije Zagrebačke (nad)biskupije 1615–1913. ( rasprodano ) 9050050 Dnevnik Maksimilijana Vrhovca. Svezak 1 (1801. – 1809.). Latinski i hrvatski tekst 700 52 74 9050060 Rita TOLOMEO, Korespondencija J. J. Strossmayer – Tondini 400 3014 9050080 Ćiril PETEŠIĆ, Dječji dom Jastrebarsko ( rasprodano ) 9050090 Spisi svetoga Leopolda Bogdana Mandića ( rasprodano ) 9050100 Velimir BLAŽEVIĆ, Služenje miru 1600 120 55 9050110 Povijesni spomenici Zagrebačke biskupije. Sv. VI. 2000 15069 9050120 • Camera apostolica 1, Monumenta croatica vaticana (1299. – 1560.) 2700 20343 9050130 • Proces Alojziju Stepincu. Dokumenti ( rasprodano ) 9050140 Korespondencija J. J. Strossmayer – S. Vannutelli 3500 263 71 9050150 Đakovačka i Srijemska biskupija. Biskupski procesi i izvještaji 17. i 18. stoljeće 2700 20343 9050160 • Đakovačka i Srijemska biskupija. Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje vjere, 17. stoljeće 2700 20343 9050170 Camera apostolica 2, Monumenta croatica vaticana (1302. – 1732.) 2700 20343 9050180 Senjsko-modruška ili Krbavska biskupija. Izvješća biskupa Svetoj Stolici (1602. – 1919.) 2700 20343 9050190 Đakovačka i Srijemska biskupija. Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje vjere, 18. stoljeće 2700 20343 9050210

• Povijesni spomenici Zagebačke biskupije. Sv. VII. 2400 180 83 9050220

• Juraj SLOVINAC, Dvorac djevičanstva (1411.) ( rasprodano ) 9050230 Ivan STOJKOVIĆ DUBROVČANIN, Konkordancija nepromjenjivih dijelova Biblije 700 52 74 9050240 Martin ZADRANIN, Abstractiones de libro sententiarium (13./14. st) 700 52 74

HRK 8

O preispitivanju srca. De indagatione cordis

9050280 Velimir BLAŽEVIĆ, Crkveni partikularni sabori i dijecezanske sinode na području hrvatske i drugih južnoslavenskih zemalja 2000 15069 9050290 Maksimilijan VRHOVAC, Dnevnik / Diarium. Svezak 2 (1810. – 1815.) 4000 30138 9050300 Velimir BLAŽEVIĆ, Odredbe crkvenih partikularnih sabora i dijecezanskih sinoda važne za vjerski život katolika na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine 1400 10548

Dokumenti (D)

Službeni dokumenti crkvenog učiteljstva: papâ, nadleštava Sve te Stolice, raznih katoličkih episkopata i pojedinih biskupa. Format 11,5 × 16,5. Broširano.

9060020 Sekretarijat za nekršćane, Nada koja je u nama (D–2) 400 3014 9060060 Papa PAVAO VI., O obnovi đakonata (D–6) 400 3014 9060080 Belgijski biskupi, Naša vjera u Isusa Krista (D–8) 400 3014 9060120 • II. vatikanski koncil, Dekret o pastirskoj službi biskupa (D–12) 400 3014 9060150 II. vatikanski koncil, Dekret o službi i životu prezbitera (D–15) ( rasprodano ) 9060171 Meksički biskupi, Pastirsko pismo o razvoju i integraciji zemlje (D–17) 400 3014 9060181 Papa PAVAO VI., Humanae vitae (D–18) 400 3014 9060310 Sekretarijat za sjedinjenje kršćana, Ekumenski direktorij (II. dio) (D–31) 400 3014 9060320 Sv. Kongregacija za bogoštovlje, III. uputa za ispravnu primjenu Konstitucije o sv. liturgiji (D–32) 400 3014 9060350 Treća sinoda biskupa, Ministerijalno svećeništvo i pravda u svijetu (D–35) 400 3014 9060361 Papinsko vijeće za sredstva društvenog priopćivanja, Communio et progresio (D–36) 400 3014 9060370 • Kongregacija za katolički odgoj, Naputak o nastavi filozofije (D–37) 400 3014

9

9060410

• Sv. Kongregacija za nauk vjere, I. Otajstvo Crkve, II. Otajstvo Sina Božjega (D–41) 400 3014

9060420 Biskupi Jugoslavije, Pastirski poziv na oživljavanje ekumenskog duha i nastojanja (D–42) 400 3014

9060430 Papa PAVAO VI., Apostolska adhortacija o promicanju pomirenja u Crkvi 400 3014 9060440 Papa PAVAO VI., Marialis cultus (D–44) 400 3014

9060450 Papa PAVAO VI., Svjetlo Crkve (D–45) 400 3014 9060471 Kongregacija za nauk vjere, Persona humana (D–47) 400 3014 9060500 Papa PAVAO VI., Evangelii nuntiandi – Naviještanje evanđelja (D–50) 400 3014

9060510 Sveta Kongregacija za katolički odgoj i izobrazbu, Teološka formacija budućih svećenika (D–51) 400 3014

9060520 Papinsko vijeće za dušobrižništvo selilaca i turista, Pismo biskupskim konferencijama o Crkvi i svijetu u pokretu (D–52) 400 3014

9060530 • Sveta Kongregacija za redovnike i svjetovne institute, Kongregacija za biskupe, Kriteriji o odnosima između biskupa i redovnika u Crkvi (D–53) 400 3014 9060540 Papa PAVAO VI., Ecclesiam suam (D–54) 400 3014 9060550 Biskupi Jugoslavije, Uzvišenost i radost života (D–55) 400 3014 9060560 Papa IVAN PAVAO II., Redemptor hominis (D–56) 400 3014 9060570 Elias Yanes ALVAREZ, Marija iz Nazareta, Djevica i Majka (D–57) 400 3014 9060600 Biskupi Europe – biskupi Jugoslavije, Dokumenti o sv. Benediktu (D–60) 400 3014 9060610 • Papa IVAN PAVAO II., Bogat milosrđem (Dives in misericordia) (D–61) 400 3014 9060620 Generalni ministri franjevačke obitelji, Osamstota obljetnica rođenja svetog Franje (D–62) 400 3014 9060631 Papa IVAN PAVAO II., Laborem exercens. (Radom čovjek) (D–63) 400 3014 9060641 Papa IVAN PAVAO II., Obiteljska zajednica (II. izd.) (D–64) ( rasprodano ) 9060650 • II. međunarodni kongres delegata BK za duhovna zvanja, Razvoj pastorala zvanja u mjesnim crkvama (D–65) 400 3014 9060670 Biskupi Jugoslavije, Radosno naviještanje evanđelja i odgoj djece u vjeri (D–67) 400 3014 9060681 Sveta Stolica, Povelja o pravima obitelji (D–68) 400 3014 9060690 Sveti zbor za katolički odgoj, Odgojne smjernice o ljudskoj ljubavi (D–69) 400 3014 9060701 Papa IVAN PAVAO II., Spasonosno trpljenje (D–70) 400 3014 9060711 Sveti zbor za nauk vjere, Upute o nekim aspektima »Teologije oslobođenja« (D–71) 400 3014 9060740 Papa IVAN PAVAO II., Reconciliatio et paenitentia (Pomirenje i pokora) (D–74) 400 3014 9060750 Papa IVAN XXIII., Mater et magistra (D–75) 400 3014 9060780 Druga izvanredna biskupska sinoda, Završni dokumenti (D–78) 400 3014 9060790 Biskupi Jugoslavije, Odgoj i obrazovanje svećeničkih kandidata i drugi dokumenti (D–79) 400 3014 9060830

• Promjene u liturgijskim knjigama. Prema novom kodeksu (D–83) 400 3014 9060841 Biskupska konferencija Jugoslavije, Crkva – zajednica koju Bog saziva i šalje (D–84) 400 3014 9060850 Papa IVAN PAVAO II., Redemptoris mater (D–85) 400 3014 9060870

• Papa IVAN PAVAO II., Dominum et vivificantem (D–87) 400 3014 9060881

• Zbor za nauk vjere, Dar života. Naputak o poštivanju ljudskog života u nastanku i o dostojanstvu rađanja (D–88) 450 33 91 9060890

Papa IVAN PAVAO II, Socijalna skrb (Sollicitudo rei socialis). (D–89) 400 3014 9060900 Kongregacija za katolički odgoj, Vjerska dimenzija odgoja u katoličkoj školi (D–90) 400 3014 9060911

Papa IVAN PAVAO II., Mulieris dignitatem (D–91) 400 3014 9060920 Zbor za bogoštovlje, Tri liturgijska dokumenta (D–92) 400 3014 9060930 Papa IVAN PAVAO II., Christifideles laici (D–93) ( rasprodano ) 9060940 Švicarska BK, Marija (D–94) 400 3014 9060950 Papinsko vijeće za laike, Svećenik u laičkim udruženjima (D–95) 400 3014

HRK HRK 10

9060960

• Papa IVAN PAVAO II., Redemptoris missio (D–96)

400 3014

9060970 Biskupska sinoda – posebni skup za Europu, Da bismo bili svjedoci Krista koji nas je oslobodio (D–97) 400 3014

9060980

• Papinski savjet za sredstva javnog priopćavanja, Aetatis novae (D–98) ( rasprodano )

9060990 Papinska biblijska komisija, Tumačenje Biblije u Crkvi / Kristologija (D–99) (rasprodano)

9061000 Papa IVAN PAVAO II., Govori u Hrvatskoj (D–100) 400 3014 9061010 Papa IVAN PAVAO II., Tertio millennio adveniente (D–101) 400 3014 9061020 Kongregacija za sakramente i bogoštovlje, Rimska liturgija i inkulturacija (D–102) 400 3014

9061031 Papa IVAN PAVAO II., Evangelium vitae (Evanđelje života) (D–103) 400 3014

9061040

• Papa IVAN PAVAO II., Ut unum sint (D–104) 400 3014 9061061 Papinsko vijeće za obitelj, Ljudska spolnost (D–106) 400 3014 9061071 PAPA IVAN PAVAO II., Sjaj istine. Veritatis splendor (D–107) 450 33 91 9061080 Papinsko vijeće za obitelj, Priručnik za ispovjednike (D–108) 400 3014 9061090 Papa IVAN PAVAO II., Sakrament pokore (D–109) 400 3014 9061100

• Naputak o nekim pitanjima suradnje vjernika laika u svećeničkoj službi (D–110) 400 3014 9061110

• Papa IVAN PAVAO II., Naučitelj čovječnosti (D–111) 400 3014 9061120 Međunarodno teološko povjerenstvo, Kršćanstvo i religije (D–112) 400 3014 9061130 Papinsko vijeće za duhovnu brigu oko selilaca i putnika, Hodočašće u velikom jubileju 2000. (D–113) 400 3014 9061140 Kongregacija za katolički odgoj / Kongregacija za klerike, Temeljni propisi za formaciju trajnih đakona / Direktorij za službu i život trajnih đakona (D–114) 400 3014 9061150

• Papa IVAN PAVAO II., »Bit ćete mi svjedoci«. Govori u Hrvatskoj 2.–4. listopada 1998.) (D–115) 200 1507 9061160 Otajstvo utjelovljenja (Incarnationis mysterium), Bula najave Velikog jubileja 2000. (D–116) 400 3014 9061172 Papa IVAN PAVAO II., Fides et ratio (Vjera i razum) (D–117) 400 3014 9061180 • Izjava povjerenstva francuskih biskupa za socijalna pitanja, Za rehabilitaciju politike (D–118) 200 1507 9061190

• Papa IVAN PAVAO II., Dies Domini (Dan Gospodnji) (D–119) 400 3014 9061200 Pismo pape Ivana Pavla II. o hodočašću na sveta mjesta (D–120) 200 1507 9061210 Papinsko vijeće za kulturu, Promicati pastoral kulture (D–121) 400 3014 9061220 Papa IVAN PAVAO II., Prezbiter navjestitelj riječi, služitelj sakramenata i voditelj zajednice kršćanskoga trećeg tisućljeća (D–122) 400 3014 9061231 Pismo pape Ivana Pavla II. starijim osobama (D–123) 200 1507 9061240 Papinsko djelo za crkvena zvanja, Nova zvanja za novu Europu (D–124) 400 3014 9061250

• Kongregacija za nauk vjere, Dominus Iesus (D–125) 400 3014 9061260

9061270

9061280

• Kongregacija za nauk vjere, Naputak o molitvama kojima se od Boga moli ozdravljenje (D–126) ( rasprodano )

Papa IVAN PAVAO II., Novo millenio ineunte – Ulaskom u novo tisućljeće (D–127) 400 3014

Papa IVAN PAVAO II., Stota godina (Centesimus annus) (D–128) 400 3014

9061290 Vijeće europskih biskupskih konferencija, Konferencija europskih Crkava, Charta oecumenica. Ekumenska povelja za rast suradnje među Crkvama u Europi (D–129) 400 3014

9061301 Biskupska konferencija Emilie Romagne, Islam i kršćanstvo (D–130) 400 3014

9061310 Kongregacija za kler, Prezbiter, pastir i vođa župne zajednice (D–131) 400 3014 9061320

Papa IVAN PAVAO II., Krunica Djevice Marije (Rosarium Virginis Mariae) (D–132) ( rasprodano )

9061330 Papinska biblijska komisija, Židovski narod i njegova sveta Pisma u kršćanskoj Bibliji (D–133) 500 3767

9061340

Papa IVAN PAVAO II., Ecclesia de Eucharistia (D–134) 400 3014

HRK HRK 11

9061350

• Kongregacija za katolički odgoj (sjemeništa i institute za studij) Upute za formaciju budućih svećenika o problemima vezanim uz ženidbu i obitelj (D–135) 400 3014

9061360 Papa IVAN PAVAO II., Ecclesia in Europa (D–136) 400 3014

9061370 Papa IVAN PAVAO II., Pastores gregis – Pastiri stada (D–137) 400 3014

9061380 Papa IVAN PAVAO II., Ostani s nama Gospodine (D–138) 200 1507

9061391 Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata: Redemptionis sacramentum. Sakrament otkupljenja (D–139) ( rasprodano )

9061400 Papinsko vijeće za pastoral selilaca i putnika, Erga migrantes caritas Christi. Kristova ljubav prema seliocima (D–140) 400 3014

9061411 Papinska biblijska komisija, Tumačenje Biblije u Crkvi (D–141) 550 4144 9061420 Učiteljski dokument Biskupskih konferencija Engleske, Walesa i Škotske, Sveto pismo – dar Božji (D–142) 400 3014 9061433 Papa BENEDIKT XVI., Deus caritas est (D–143) 400 3014 9061440 Papinska biblijska komisija, Biblija i kristologija (D–144) 400 3014 9061450 Papa IVAN PAVAO II., Ex corde Ecclesiae. Iz srca Crkve (D–145) 400 3014 9061461 Papa BENEDIKT XVI., Sacramentum caritatis. Sakrament ljubavi (D–146) 400 3014 9061470 Augustin kardinal BEA, Evanđelja u svjetlu povijesti i vjere (D-147) 400 3014 9061481 • Međunarodna teološka komisija, Dokument o limbu (D-148) 400 3014 9061491 PAPA BENEDIKT XVI., Spe salvi. U nadi spašeni (D-149) 400 3014 9061500 Papinsko vijeće za pastoral selilaca, Smjernice za pastoral Roma (D-150) ( rasprodano ) 9061510 Kongregacija za nauk vjere, Doktrinarna nota o nekim aspektima evangelizacije (D–151) 400 3014 9061520 Papa BENEDIKT XVI., Summorum pontificum i pismo pape Benedikta XVI. prigodom njegova objavljivanja (D–152) 400 3014 9061530 Papinsko vijeće »Pravda i mir«, Za reformu međunarodnoga financijskog i monetarnog sustava (D–153) 400 3014 9061540 Kongregacija za nauk vjere, Dignitas personae (D–154) ( u pripremi ) 9061550 Kongregacija za katolički odgoj, Naputak o visokim katehetskim učilištima (institutima) (D–155) 400 3014 9061560 • Kongregacija za katolički odgoj, Smjernice za korištenje psihološke struke u primanju i odgoju svećeničkih kandidata (D–156) 400 3014 9061570 Papinska biblijska komisija, Biblija i moral. Biblijski korijeni kršćanskog djelovanja (D–157) 800 60 28 9061581 Papa BENEDIKT XVI., Caritas in veritate. Ljubav u istini (D–158) 400 3014 9061584 Komplet dokumenti Caritas (D–143 Deus caritas est, D–146 Sacramentum caritatis, D–158 Caritas in veritate 597 4500 9061591 Papa BENEDIKT XVI., Verbum Domini (D–159) 550 4144 9061602 Porta fidei / Nota s pastoralnim smjernicama za Godinu vjere (D–160) 400 3014 9061611

• Kongregacija za kler, Direktorij za službu i život prezbitera (D–161) 700 52 74 9061622

• Papa FRANJO, Lumen fidei. Svjetlo vjere (D-162) 400 3014 9061632 Papa FRANJO, Evangelii gaudium. Radost evanđelja (D-163) 550 4144 9061640 Kongregacija za kler, Svećenik – služitelj Božjega milosrđa (D-164) 400 3014 9061650

PAPA BENEDIKT XVI., Intima Ecclesiae natura. Duboka narav Crkve (D-165) 400 3014 9061660 Papinsko povjerenstvo za crkvena dobra, Pastoralna uloga crkvenih arhiva (D-166) 400 3014 9061670 Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, Homiletski direktorij (D–167) 700 52 74

9061685

Papa FRANJO, Misericordiae vultus. Lice milosrđa (D-168) 400 3014 9061692

Papa FRANJO, Laudato si’. Enciklika o brizi za zajednički dom (D-169) 550 4144 9061700 Papinska biblijska komisija, Nadahnuće i istina svetoga pisma (D-170) 800 60 28 9061712

Papa FRANJO, Amoris laetitia. Radost ljubavi (D-171) 700 52 74 9061720 XIV. Opća redovita skupština biskupske sinode, Relatio finalis (D-172) 400 3014

HRK HRK 12

9061730

9061740

9061750

Kongregacija za katolički odgoj, Odgajati za međukulturalni dijalog u katoličkoj školi (D-173) 400 3014

Papinsko povjerenstvo za crkvena kulturna dobra, Pastoralna uloga crkvenih muzeja (D-174) ( u pripremi )

Papa FRANJO, Misericordia et misera. Apostolsko pismo na zaključenju izvanrednoga jubileja milosrđa (D-175) 400 3014

9061760

9061770

Kongregacija za nauk vjere, Iuvenescit Ecclesia. Pismo biskupima Katoličke crkve o odnosu između hijerarhijskih i karizmatskih darova (D-176) 400 3014

Kongregacija za kler, Dar svećeničkog zvanja – Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis. Temeljne odredbe o svećeničkom odgoju i izobrazbi (D-177) ( rasprodano )

9061780

9061793

Papa IVAN PAVAO II., Redemptoris custos. Apostolska pobudnica o osobi i poslanju svetog Josipa u životu Krista i Crkve (D-178) 400 3014

Papa FRANJO, Gaudete et exsultate / Kongregacija za nauk vjere, Placuit Deo (D-179) 400 3014

Papa FRANJO, Veritatis gaudium. Radost istine. Odgajati za solidarni humanizam (D-180) 550 4144 9061810

9061800

Papa FRANJO, Episcopalis communio. Uputa o slavljenju sinodskih skupština i radu Glavnog tajništva Biskupske sinode (D-181) 400 3014 9061820 Dikasterij za laike, obitelj i život, Dati najbolje od sebe. O kršćanskom pogledu na sport i osobu (D-182) 400 3014 9061830 Kongregacija za nauk vjere / Dikasterij za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, Oeconomicae et pecuniariae quaestiones. Gospodarska i financijska pitanja (D-183) 400 3014 9061841

Papa FRANJO, Christus vivit. Krist živi (D-184) 550 4144 9061850 Kongregacija za katolički odgoj, »Muško i žensko stvori ih«. Za put dijaloga o pitanju roda u odgoju (D-185) 400 3014 9061860 Papa FRANJO, Querida Amazonia. Ljubljena Amazonija / Amazonija: novi putevi za Crkvu i za cjelovitu ekologiju (D-186) 550 4144 9061871 Papa FRANJO, Fratelli tutti / Enciklika o bratstvu i socijalnom prijateljstvu (D-187) 550 4144 9061880 Kongregacija za kler, Pastoralno obraćenje župne zajednice u službi evangelizacijskog poslanja Crkve (D-188) 400 3014 9061890 Papa FRANJO, Patris corde. Apostolsko pismo prigodom 150. obljetnice proglašenja sv. Josipa zaštitnikom sveopće Crkve (D-189) 550 4144 9061900 Papa FRANJO, Candor lucis aeternae. Sjaj vječnog svjetla. O VII. stogodišnjici smrti Dantea Alighierija 400 3014 9061910 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Biskup i jedinstvo kršćana: ekumenski vademecum (D-191) 398 3000 9061920 Hrvatska biskupska konferencija, Poticaji i smjernice za zauzetije ekumensko djelovanje (D-192) 531 4000 9061930 Papa Franjo, Pismo supružnicima prigodom godine »Obitelj Amoris Laetitia« (D-193) 531 4000

9061940

Papinska biblijska komisija, »Što je čovjek« Putovanje kroz biblijsku antropologiju (Ps 8,5) (D-194) 1858 14000

9061950 Kongregacija za katolički odgoj, Identitet katoličke škole za kulturu dijaloga (D-195) 550 4144

Ekumena (E)

Dokumenti i razni tekstovi ekumenskog sadržaja. Format 11 × 18. Broširano.

9080040

Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Da prebivamo u Gospodinu. Molitva za jedinstvo kršćana 1982. (rasprodano)

HRK HRK 13

9080050

Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Isus Krist – život svijeta. Molitva za jedinstvo kršćana 1981. (rasprodano)

9080060 Gert van DARTEL, Ćirilometodska ideja i svetosavlje 199 14 99

9080070

9080080

Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Poziv na jedinstvo po križu našega Gospodina. Molitva za jedinstvo kršćana 1984. (rasprodano)

• Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, S Kristom iz smrti u život. Molitva za jedinstvo kršćana 1985. (rasprodano)

9080090 Bit ćete mi svjedoci (rasprodano)

9080130

9080140

Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Evo, pred vratima stojim. Molitva za jedinstvo kršćana 1996. (rasprodano)

Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Umjesto Krista zaklinjemo. Molitva za jedinstvo kršćana 1997. (rasprodano)

9080150 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Duh potpomaže našu nemoć, Molitva za jedinstvo kršćana 1998. (rasprodano)

9080160

Teologija o Duhu Svetome u dijalogu Istoka i Zapada 1000 75 35

9080170 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, »Bog će prebivati s njima: oni će biti narod njegov« (Otk 21, 1-7). Molitva za jedinstvo kršćana 1999. (rasprodano)

9080190 Vladimir LOSKI, Mistična teologija Istočne Crkve ( rasprodano ) 9080200 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Ja sam put, istina i život (rasprodano) 9080210 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, U tebi je izvor životni (rasprodano) 9080220 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Imamo ovo blago u glinenim posudama (rasprodano) 9080230 Ernst BENZ, Duh i život Istočne crkve 1100 82 88 9080240 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Mir vam svoj dajem (rasprodano) 9080250 Brat RICHARD iz Taizéa, Božje je srce otvoreno 550 4144 9080260 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Krist, jedini temelj Crkve (rasprodano) 9080280 • Dražen KUŠEN, Prostori ekumenizma. Biskupija Đakovačka ili Bosanska i Srijemska kao Locus oecumenismi 1959.–1990. 1000 75 35 9080290 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Gluhima daje čuti, nijemima govoriti! (Mk 7, 37). Molitva za jedinstvo kršćana 2007. 350 26 37 9080300 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Bez prestanka molite. Molitva za jedinstvo kršćana 2008. (rasprodano) 9080310 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Da budu kao jedno u tvojoj ruci. Molitva za jedinstvo kršćana 2009. (rasprodano)

9080320 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Vi ste tomu svjedoci (Lk 24, 48). Molitva za jedinstvo kršćana u molitvenoj osmini i tijekom cijele 2010. godine. (rasprodano)

9080330 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama. Molitva za jedinstvo kršćana 2011. (rasprodano)

9080340 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Svi ćemo se izmijeniti pobjedom Gospodina našega Isusa Krista. Molitva za jedinstvo kršćana 2012. (rasprodano)

9080350

9080360

9080370

9080380

• Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, S čime ću doći pred Gospodina. Molitva za jedinstvo kršćana 2013. (rasprodano)

Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Zar je Krist razdijeljen? Molitva za jedinstvo kršćana 2014. (rasprodano)

• Ivan MACUT, Jedno u Kristu. Ekumenska razmišljanja i konkretni pastoralni poticaji 900 6781

Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Kaže joj isus: »Daj mi piti« (Iv 4,7). Molitva za jedinstvo kršćana 2015. (rasprodano)

9080390 Ivan MACUT, Ekumenizam pape Franje 1600 120 55

9080400 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Pozvani navještati silna djela Gospodnja. Molitva za jedinstvo kršćana 2016. 350 26 37

9080410 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Pomirenje-ljubav nas Kristova obuzima. Molitva za jedinstvo kršćana 2017. 350 26 37

HRK HRK 14

9080420 Walter KASPER, Martin Luther. Ekumenska perspektiva 1600 120 55

9080430 U. WILCKENS / W. KASPER, Ekumenski poziv na buđenje. Za jedinstvo kršćana 1600 120 55 9080440 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Desnica tvoja, Gospodine, snagom se prodiči. Molitva za jedinstvo kršćana 2018. 350 26 37

9080450 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Teži za samom pravdom. Molitva za jedinstvo kršćana 2019. 350 26 37

9080460 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Iskazivahu nam nesvakidašnje čovjekoljublje. Molitva za jedinstvo kršćana 2020. 350 26 37

9080470 Ivan MACUT, Asirska Crkva Istoka 1200 9041 9080520 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Ostanite u mojoj ljubavi i donosit ćete mnogo roda. Molitva za jedinstvo kršćana 2021. 350 26 37 9080530 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti. Molitva za jedinstvo kršćana 2022. 350 26 37

NIZ »RAZMJENA DAROVA«

Papa FRANJO, Molitva 1500 11302 9080490 Papa FRANJO, Naša majka Zemlja 1200 9041 9080500 Papa FRANJO, Molitva / Naša majka Zemlja (komplet) 2256 17000 9080510 Papa FRANJO, Različiti i ujedinjeni. Komuniciram, dakle jesam 1500 11302

9080480

Eseji (ES)

Spisi pretežno filozofskog sadržaja na teme važnijih religioznih i duhovnih tokova, gibanja, izvorne misli i iskustava. Format 13 × 20. Broširano.

9090020 Dragan KALAJDŽIĆ, Razgovori o nama 150 1130 9090040 • Marko KOVAČEVIĆ, Ujevićevo pjesničko i mističko iskustvo ( rasprodano ) 9090050 Gabriel MARCEL, Od neprihvaćanja do zaziva. Pokušaj konkretne filozofije (rasprodano) 9090090 Jacques MARITAIN, Cjeloviti humanizam ( rasprodano ) 9090100 Zora KRIŽANIĆ, Antun Bauer i njegova filozofija 150 1130 9090110 Neven JURICA, U sjeni transcendencije. Hrvatsko duhovno pjesništvo XX. stoljeća 150 1130 9090140 Rajmund KUPAREO, Čovjek i umjetnost ( rasprodano ) 9090150 F. KÖNIG, J. KREMER, Živjeti istinu 150 1130 9090160 Ivan DEVČIĆ, Osmi dan stvaranja 1200 9041 9090170 Bonaventura DUDA, Rukovet domovinskih tema 400 3014 9090180 Marko KOVAČEVIĆ, Antigonina krizantema 700 52 74 9090190 • Petar BAŠIĆ, O hrvatskome crkvenome jeziku ( rasprodano ) 9090200 Nikolaj o. LOSSKIJ, Vrijednost i biće 700 52 74

HRK HRK 15

9090210 Božidar PETRAČ, Jakovljeve ljestve hrvatske lirike 700 52 74 9090220 Krešimir ŠIMIĆ, Literarno-teološki ogledi 700 52 74 9090230

• Léon–E. HALKIN, Erazmo i kršćanski humanizam 800 60 28 9090240 Arnold BENZ, Budućnost svemira 1000 75 35 9090250 Krešimir ŠIMIĆ, Njoj na spomen. Rasprave o vjeri i kulturi 1000 75 35 9090260 Josip Sanko RABAR, Umjetnost i vjera 800 60 28 9090270 Arnold BENZ, Samuel VOLLENWEIDER, Baca li Bog kockice 1600 120 55 9090280 Henry A. GARON, Kozmička mistika 2600 195 90 9090290

• Mario CRVENKA, Prirodne znanosti i religija. Pokušaj sažetog prikaza 2000 15069 9090300

• Bruno FORTE, Na putovima jednoga. Metafizika i teologija 2600 195 90 9090310 Ketih WARD, Zašto gotovo sigurno ima Boga. Sumnja u Dawkinsa 1000 75 35 9090320 Réne RÉMOND, Velika iznašašća kršćanstva 2300 173 29 9090330 Fabrice HADJADJ, Dubina spolova. Mistika tijela 2600 195 90 9090340 Arnold BENZ, Darovani svemir. Astrofizika i stvaranje 1800 13562 9090350 Fiorenzo FACCHINI, Izazovi evolucije 1600 120 55 9090360

• Petar BAŠIĆ, De imitatione Christi u hrv. prijevodima 1300 9795 9090370 Josef PIEPER, O vjeri. Filozofska rasprava 1000 75 35 9090380 Eric Lawrence GANS, Bijela krivnja / White guilt 1300 9795 9090390 Fabrice HADJADJ, Vjera zlih duhova. Ili ateizam koji je premašen 2500 188 36 9090400 Fabrice HADJADJ, Raj na vratima. Ogled o radosti koja uznemiruje 3000 226 04 9090410 Michael POOLE, ‘ Novi’ ateizam. Deset argumenata koji ne drže vodu? 800 60 28 9090420 Paul TILLICH, Biblijska religija i potraga za krajnjom zbiljnošću 900 6781 9090430 Peter KREEFT, Nepobačeni Sokrat 950 7158 9090440 Elred RIVALENSKI, O prijateljstvu 750 56 51 9090460 Fabrice HADJADJ, Kad se sve tako ima raspasti. Razmišljanja o svršetku kulture i moderniteta 1500 11302 9090470 Fabrice HADJADJ, Što je to obitelj? Slijedom transcendencije u gaćama i drugih ultraseksističkih pogleda 1600 120 55 9090480 Stjepan ZIMMERMANN, Znanje i vjera 1900 14316 Zoran TURZA, Razgovori o Jobu. Filozofski, ekonomski, antropološki i teološki pristup starozavjetnoj Knjizi o Jobu 1350 10172 Krešimir ŠIMIĆ, Laurin nos. Hrvatska religiozna lirika šesnaestoga stoljeća 1593 12000 Tomáš Halĺk, Želim da postojiš. O Bogu ljubavi 1725 13000

HRK 16

9090450 Dalibor RENIĆ, Uvid i metoda. Teologija i filozofija Bernarda Lonergana 2000 15069 9090490 Boris GUNJEVIĆ, Teološki alati. Postmoderni kritički augustinizam Johna Milbanka 1800 13562

9090500 Giovanni VENTIMIGLIA, Toma Akvinski 1200 9041

Izvan nizova (IN)

Knjige različitih veličina i uveza, na različite, pretežno aktualne ljudske, crkvene i religiozne teme, i otkupljena izdanja.

9100310

• Gilbert LE MOUËL, Bog u metrou ( rasprodano )

• Carmen BERNOS DE GASZTOLD, Molitve iz korablje 550 4144 9100381 Leksikon ikonografije, simbolike i liturgike u zapadnom kršćanstvu 3500 263 71 9100400 Bor koji je ostao neokićen. Božićne priče ( rasprodano ) 9100420 FYNN, Ana i Gospon Bog ( rasprodano ) 9100520 Malcom MUGGERIDGE, Isus – čovjek koji živi ( rasprodano ) 9100600 Naše dijete: njegove đačke godine. Pisma roditeljima II. ( rasprodano ) 9100630

9100321

• Zbornik radova o Lanosoviću 150 1130 9100640 Zrcalo Koncila ( rasprodano ) 9100650 Ivan GOLUB, Mjesec nad Tiberom. Moji spomeni na papu Koncila ( rasprodano ) 9100700 Nela HORAK WILLIAMS, Grčki jezik Novog zavjeta. (III. izdanje) ( rasprodano ) 9100713 Tomislav IVANČIĆ, Oče 400 3014 9100725 Tomislav IVANČIĆ, 33 meditacije 400 3014 9100740 • Romano GUARDINI – Ambroz TESTEN, Križni put ( rasprodano ) 9100780 • Stjepan KRPAN, Od Karaša do Biferna 150 1130 9100800 Frei BETTO, Fidel Castro i religija. ( rasprodano ) 9100810 HRVATSKI BISKUPI, Liturgija i život Crkve 150 1130 9100857 Tomislav IVANČIĆ, Pođi za mnom 550 4144 9100860 Božić djeda Martina ( rasprodano ) 9100873 • Tomislav IVANČIĆ, Za bolji svijet 600 45 21 9100900 • Thomas S. ELIOT, Ubojstvo u katedrali ( rasprodano ) 9100940 Mahničev simpozij v Rimu 150 1130 9100981 Bonaventura DUDA, Što je za me Biblija 400 3014 9100990 Vinko NIKOLIĆ, Stepinac mu je ime I ( rasprodano ) 9101000 Vinko NIKOLIĆ, Stepinac mu je ime II ( rasprodano ) 9101010 Dragutin NOVAKOVIĆ, Pojam numen u rimskoj religiji 150 1130 9101020 • Velika biblijska konkordancija ( rasprodano ) 9101050 Alojz JEMBRIH, O Vramčevoj kronici 150 1130 9101070 Zoran FILIPOVIĆ, Dnevnik smrti 1200 9041 9101080 Križo KATINIĆ, Mir u kliještima rata 150 1130 9101090 Stjepan BALOBAN (ur.), Zbornik hrvatskih vjernika laika 150 1130 9101100 Rupert BERGER, Mali liturgijski leksikon ( rasprodano ) 9101110

• Josip Leonard TANDARIĆ, Hrvatskoglagoljska liturgijska književnost 700 52 74 9101120

svijet

• Ivan GOLUB, Ususret dolasku ( rasprodano ) 9101130 Stjepan KOVAČIĆ, Ubojstvo plemenitog srca ( rasprodano ) 9101140 Marko BUBALO, Nemam mamu ali imam tebe 1000 75 35 9101151 Phil BOSMANS, Srcem kroz godinu ( rasprodano ) 9101160 Gian Franco SVIDERCOSCHI, Pismo prijatelju Židovu ( rasprodano ) 9101170

• Ivan GOLUB, Pisma 800 60 28

HRK HRK
Kršćanska sadašnjost
17 NIZ »FILOZOFIJA«
Tomislav Ivančić Za bolji

9101180 Nevenka NEKIĆ, Bračka kvadrifora ( rasprodano ) 9101190 Ljiljana MATKOVIĆ VLAŠIĆ, Ti nisi sišao s križa 400 3014 9101200 • Diaconus verbi 1200 9041 9101210 Lush GJERGJI, Ljubav na djelu – Majka Terezija ( rasprodano ) 9101230 Marko JAPUNDŽIĆ, Tragom hrvatskog glagolizma 700 52 74 9101241 Phil BOSMANS, Za sreću u dvoje ( rasprodano ) 9101250 Alessandro MANZONI, Sveti hvalospjevi ( rasprodano ) 9101260 FYNN, Ana i crni skakač ( rasprodano ) 9101270 • Kronološki pregled hrvatske i svjetske povijesti 700 52 74 9101280 IVAN PAVAO II., Vita consecrata ( rasprodano ) 9101291 Phil BOSMANS, Nađi vremena da budeš sretan ( rasprodano ) 9101301 Branko FUČIĆ, Terra incognita (II. izdanje) ( rasprodano ) 9101310 IVAN PAVAO II., Dar i otajstvo ( rasprodano ) 9101320 Phil BOSMANS, Savez bez imena ( rasprodano ) 9101331

• Adalbert REBIĆ, Mali religijski rječnik 550 4144 9101351 • Adalbert REBIĆ, Jeruzalem 3000 godina 1800 13562 9101360 Rudolf AMERL, Hebrejsko-hrvatski rječnik 5000 376 73 9101380 Tinie DE VRIES, Biblija za malene 700 52 74 9101400 Phil BOSMANS, Sunčane zrake radosti ( rasprodano ) 9101410 Nikola PRELA, Osvrti i razmatranja 150 1130 9101420 Filip GRABOVAC, Cvit razgovora naroda i jezika iliričkoga aliti arvackoga 400 3014 9101430

• Phil BOSMANS, Sunčane zrake nade ( rasprodano ) 9101460 Petar RUNJE, O knjigama hrvatskih glagoljaša 700 52 74 9101472 ISUSOVA MALA SESTRA MAGDALENA, Isus je Gospodar nemogućega 270 20 34 9101481 Charles DE FOUCAULD – ISUSOV BRAT KARLO, Bog je ljubav 270 20 34 9101500 Nikola BAŠNEC, Uskrsnuće usred života 400 3014 9101530 Phil BOSMANS, Sunčane zrake stvorenja ( rasprodano ) 9101540 • Phil BOSMANS, Sunčane zrake života ( rasprodano ) 9101550 Phil BOSMANS, Cvijeće sreće moraš saditi sam ( rasprodano ) 9101560 Srećko BADURINA, Glas za čovjeka 1200 9041 9101580 Branko FUČIĆ, Fraške (2. izdanje) 1300 9795 9101591 Phil BOSMANS, Ususret Božiću ( rasprodano ) 9101601 Phil BOSMANS, Živjeti je radost ( rasprodano ) 9101610 • Phil BOSMANS, Živjeti svaki dan ( rasprodano ) 9101620 • Božo LUJIĆ, Povratak u slobodu ljubavi 700 52 74 9101631 Phil BOSMANS, Ljubav svaki dan čini čuda ( rasprodano ) 9101640 Ivan GOLUB, Lice prijatelja ( rasprodano ) 9101667 Phil BOSMANS, Jednostavno volim te ( rasprodano ) 9101681 Phil BOSMANS, Pljesak životu ( rasprodano ) 9101690 Hrvatski katolički pokret. Zbornik radova 4000 30138

HRK Nikola Eterović Sveta Stolica i Hrvatska PRIZNANJE UGOVORI SURADNJA Kršćanskasadašnjost 18

9101700

• Alister MCGRATH, Nepoznati Bog 1100 82 88 9101710 Mogućnosti organiziranog djelovanja vjernika laika u Hrvatskoj. Zbornik radova 4000 30138 9101720 Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj 500 3767 9101731

• Anselm GRÜN, Kako naći utjehu 400 3014 9101740 Anselm GRÜN, Na koga se osloniti ( rasprodano ) 9101750 Anselm GRÜN, Nisi napušten ( rasprodano ) 9101761 Anselm GRÜN, Živi i rasti 400 3014 9101770 Anselm GRÜN, Do ponovnog susreta u nebu ( rasprodano ) 9101780 Anselm GRÜN, Da sutra moram umrijeti 1000 75 35 9101790

• Tomislav Zdenko TENŠEK, Biti dom ljubavi 2000 15069 9101800

• Robert J. SCHREITER, U vodi i u krvi 700 52 74 9101810 Šeper 3, Zbornik radova međunarodnog simpozija ( rasprodano ) 9101820 Vlado KOŠIĆ, Veće ljubavi nitko nema od ove ( rasprodano ) 9101830 Phil BOSMANS, Za čovječniji svijet ( rasprodano ) 9101840 Phil BOSMANS, Sunce za život ( rasprodano ) 9101850 Phil BOSMANS, Ne zaboravi, imaš krila ( rasprodano ) 9101860

• Phil BOSMANS, Sreća je u tebi (3. izdanje) ( rasprodano ) 9101870 Jean VANIER, Hodam s Isusom ( rasprodano ) 9101880 BRAT FRANCISCO, Mala braća na Orinoku 600 45 21 9101900 Osobnost i duhovnost sluge Božjega o. Alekse Benigara, franjevca (1893. – 1988.) 1000 75 35 9101910

• Josemaria Escrivá de BALAGUER, Gospina krunica ( rasprodano ) 9101920 Ante ŠKROBONJA, Sveti od zdravlja 2000 15069 9101930 Božo RUSTJA, Sitne zgode za dušu ( rasprodano ) 9101940 Fiorenzo FACCHINI, Religioznost u pretpovijesti 800 60 28 9101950 Stjepan LICE, Svjetlost fenjera 550 4144 9101960 • Romano GUARDINI, Krunica naše Gospe 400 3014 9101970 • Pierre BLET, Pio XII. i Drugi svjetski rat prema vatikanskim arhivima 1200 9041 9101980 Anton ŠULJIĆ, Za križem u slici i riječi 1200 9041 9101990 Mladenko SPAHIJA, Prepjev Platonova Parmenida 700 52 74 9102000 Ema VESELY, Izbor pape 2000 15069 9102010 Brat ROGER iz Taizéa, U svemu mir srca 550 4144 9102020 Jan PAULAS – Jaroslav ŠEBEK, Anselm Grün, izbliza i izdaleka 700 52 74 9102030

• Stjepan LICE – Branimir DOROTIĆ, Svjetlost se vraća svjetlosti 1000 75 35 9102040 Adalbert REBIĆ, Biblijsko teološki pabirci o Isusu Kristu 900 6781 9102050 Alberto DI CHIO – Luciana MIRRI, Kardinal Šeper među velikanima Crkve Istočne Europe 2700 20343 9102060 • Anselm GRÜN, Mir srca ( rasprodano ) 9102071 • Anselm GRÜN, Boriti se i ljubiti. Muškarac u biblijskoj perspektivi 900 6781 9102082 Linda JAROSCH, Aneslm GRÜN, Živi što jesi. Žena u biblijskoj perspektivi 900 6781 9102091 Josemaria ESCRIVA DE BALAGUER, Križni put 400 3014

HRK 19

9102100

• BRAT ROGER iz Taizéa, Bog može samo ljubiti 550 4144 9102110 Mario PICCHI, Projekt čovjek u trećem tisućljeću 400 3014 9102120 Phil BOSMANS, Bog moja oaza ( rasprodano ) 9102130 Mark DELTOUR, Susret s Philom Bosmansom 800 60 28 9102140 Anselm GRÜN, Voditi ljude – buditi život. Poticaji iz Pravila Benedikta iz Nursije ( rasprodano ) 9102150 BRAĆA IZ TAIZÉA, U tvoju se dobrotu pouzdajem. Meditirati Bibliju u tišini i u zajednici 700 52 74 9102161 Stjepan LICE, Nikad ti neću dovoljno zahvaliti 1100 82 88 9102180 • Francisco FERNANDEZ CARVAJAL i Pedro BETETA, Djeca Božja 1000 75 35 9102210 LAURETTA, Šuma jorgovana 1400 10548 9102230 Stjepan LICE, Da progledam 700 52 74 9102240 Jane WILLIAMS, Anđeli 1200 9041 9102250 Stjepan BALOBAN / Gordan ČRPIĆ / Marijana KOMPES, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve 1100 82 88 9102260 Veljko ĆURIN, Izgubljeno stoljeće 2200 165 76 9102270 Katica KNEZOVIĆ, Zagrebačka Biblija 1968. O 40. obljetnici 700 52 74 9102280 IVAN PAVAO II. – BENEDIKT XVI., Psalmi večernje. Večernja molitva s Crkvom 1300 9795 9102290 Henri J. M. NOUWEN, Otvorenih ruku 1400 10548 9102300 • Božo RUSTJA, Sitne zgode s biserom 1200 9041 9102310 • Ratimir VINCE (ur.), Kršćanska misao XX. stoljeća ( rasprodano ) 9102320 Joyce RUPP, Čaša života 2000 15069 9102331 Božidar PROSENJAK, Tesar. Romansirani životopis svetog Josipa 1600 120 55 9102340 Viktor BURIĆ, Sveti Pavao kao pisac 1100 82 88 9102350 Braća iz Taizéa, Taizé zajedničke molitve za cijelu godinu 1400 10548 9102360 Emilio MARIN, Upoznao sam dva pape. Pripovjest o čuvstvu i promišljanju na tragu Ivana Pavla II. i Benedikta XVI. 1000 75 35 9102370 Ivna BUĆAN, Biblijski vrt svetišta Gospe Stomorije ( rasprodano ) 9102380 Vlado KOŠIĆ i Gordan ČRPIĆ (ur.), U službi pravde i mira. For the sake of justice and peace. Izjave, priopćenja, apeli, izvještaji 2400 180 83 9102390 Josip Sanko RABAR, Sveti trag u XX. stoljeću 1500 11302 9102400 Christian BOBIN, Živa više nego ikad 800 60 28 9102420 Vladimir STANKOVIĆ, Biti svećenik po srcu Isusovu. Dnevnik jednog bogoslova brucoša prije šezdeset godina 1949./50. ( rasprodano ) 9102430 • Anton ŠULJIĆ, Za križem Kristovim. Zbirka križnih puteva za molitvu i meditaciju 1100 82 88 9102440 Gerhard KIEFER, Robert Zollitsch. Predsjednik Njemačke biskupske konferencije – portret 1200 9041 9102450 Mato ZOVKIĆ, Iskustvo ekumenskih i religijskih susreta 1700 128 09 9102460 Ognen BOJAĐINSKI, Kronologija Ohridske arhiepiskopije 2400 180 83 9102470 Mato ZOVKIĆ, Vječno u vremenu. Zbornik radova u čast mons. prof. dr. sc. Ivana Devčića u povodu 60. obljetnice života, 30. obljetnice profesorskog rada i 10. biskupstva 2400 180 83

9102480 Salvador CANVALS, Isus prijatelj. Tekstovi za meditaciju ( rasprodano )

9102490 Mariano D’ALATRI, Kapucini. Povijest jedne franjevačke obitelji 1900 14316 9102500

• Stjepan LICE, Zagrli život ( rasprodano )

9102511

• Esther Gitman, Kad hrabrost prevlada 2000 15069

• Jacob NEUSNER, Rabin razgovara s Isusom 1900 14316 9102521 Helmut KRÄTZL, Vjerujete li Vi u Boga, gospodine biskupe? 1300 9795 9102530 Anton TAMARUT, Razlozi za radost i nadu 1200 9041 9102560 Henri NOUWEN, In memoriam 700 52 74 9102570 Stopama svetaca. Kapucinski sveci, blaženici, časni i sluge Božje ( rasprodano ) 9102580 Marija KOVAČEVIĆ, Nedjeljna i blagdanska razmišljanja. Godina B ( rasprodano ) 9102591

HRK HRK 20

9102601 Odilon-Gbènoukpo SINGBO, Oluja će proći. S Kristom kroz korizmenu svakidašnjicu 1200 9041 9102610 Paul LAWRENCE, Atlas biblijske povijesti 2400 180 83 9102620 Jacques DALARUN, Franjo Asiški: prohod 2000 15069 9102630 Hildegard GOSEBRINK, Motriti tajnu. Uvod u osnove kršćanske mistike 1800 13562 9102640 Marija KOVAČEVIĆ, Nedjeljna i blagdanska razmišljanja. Godina C 2000 15069 9102650 Mirko IVANJEK / Vladimir PAVLINIĆ, Kad budeš prolazio 800 60 28 9102660

• Petar HODŽIĆ, Humanae vitae za sva vremena 1600 120 55 9102670 Robert ŠRETER, Halo, Bože, samo da te čujem... 1400 10548 9102680 Vladimir STANKOVIĆ, Kako su počela tri desetljeća skrbi za hrvatsku dijasporu. Rokovničke zabilješke iz 1969. i 1970. 1000 75 35 9102690

• Gianni VALENTE, Franjo, papa s kraja svijeta. Osoba, ideje, stil 1000 75 35 9102700

• Ivan MILOTIĆ, Milanski edikt. Prijevod, komentar i studija 1300 9795 9102710 Saverio GARETA, Papa Franjo – život i izazovi 1400 10548 9102720 Renzo SALA (ur.), S dobrotom i nježnošću 199 14 99 9102731 Renzo SALA (ur.), Molitva na prste 199 14 99 9102740 Marija Agneza PANTELIĆ, Hrvatsko glagoljsko srednjovjekovlje 2300 173 29 9102750 Anton BOZANIĆ, Biskup Antun Mahnić ( rasprodano ) 9102760

• Marija KOVAČEVIĆ, Nedjeljna i blagdanska razmišljanja. Godina A ( rasprodano ) 9102770 Roberto SEREGNI, Evanđelja u trapericama (Godina A) 1100 82 88 9102780 Anton TAMARUT, Obiteljsko lice Crkve 1600 120 55 9102790 s. Samuela PREMUŽIĆ / Stjepan LICE, Čudo Božje krhkosti 1100 82 88 9102800 Ivan GOLUB, Pohod milosti Izabrane pjesme 2300 173 29 9102810 Roberto RUSCONI, Sveti pape 1300 9795 9102821 • Renzo SALA (ur.), Sretno u ljubavi. Pjesma nad pjesmama 1200 9041 9102830 Renzo SALA (ur.), Sretna obljetnica braka 170 12 81 9102840 Renzo SALA (ur.), Hvala ( rasprodano ) 9102850 Renzo SALA (ur.), Anđeli za volanom 200 1507 9102860 Renzo SALA (ur.), Želim ti... ( rasprodano ) 9102873 Album moje prve svete pričesti 1100 82 88 9102880

• Roberto SEREGNI, Evanđelja u trapericama (Godina B) 1100 82 88 9102890

• Anton TAMARUT, Nasmijana svjetlost svijeta 900 6781 9102900 p. Miljenko SUŠAC SMM, Posveta Isusu Kristu po Mariji. Sustavni prikaz marijanske duhovnosti prema sv. Ljudevitu Monfortskome 2600 195 90 9102910 Kultura rada u Hrvatskoj. Peti hrvatski socijalni tjedan. Zagreb, 21. – 23. listopada 2011. 3500 263 71 9102920

• Papa FRANJO, Božićni susret (Čestitke) ( rasprodano ) 9102930

• Papa FRANJO, Mama kao Marija 200 1507 9102940

• Papa FRANJO, Hrabrost mira 200 1507 9102950 Papa FRANJO, Traži Gospodina u jaslicama 200 1507 9102960 Papa FRANJO, Mladi na terenu 200 1507 9102970 J. BALOBAN / K. NIKODEM / S. ZRINŠČAK (ur.), Vrednote u Hrvatskoj i u Europi. Komparativna analiza 2600 195 90

HRK HRK 21

9102980 Alister E. McGRATH, Znanost i religija 2200 165 76 9102990 Natalino MONOPOLI i Remo PICCOLOMINI, Misli svetog pape Ivana Pavla II. za svaki dan u godini ( rasprodano )

9103000 mons. Ivan DEVČIĆ, Grad u naručju svetoga Vida. Nadbiskupove poruke i propovijedi (2001. – 2015.) 1900 14316

9103010 Marie – Paul FARRAN, Majka milosrđa. Jedan mjesec s Marijom ( rasprodano ) 9103020 Patrich BECKER, U stupici svijesti? Duh i mozak u raspravi teologije, filozofije i prirodnih znanosti 2300 173 29 9103030 Marica STANKOVIĆ, Ljubav domišljata, vidljiva 1000 75 35 9103040 Marica STANKOVIĆ, Potpišimo Gospodinu praznu mjenicu 1000 75 35 9103050 Stjepan BALOBAN / Gordan ČRPIĆ / Dubravka PETROVIĆ ŠTEFANAC (ur.), Župnik Franjo Jurak – uloga župnika u gradu 1600 120 55 9103060 Werner GRUBER, »Dein licht ist in dir« – Eine Deutung des Menschen vom »imago Dei« zum »amicus Dei« in der poetische Theologie Ivan Golubs 2530 19062 9103070 Hrvatska katolička župa / Kroatische katolische Gemeinde – Frankfurt/M. 50. obljetnica 6000 452 07 9103080 Lazaro IRIARTE, Franjevački poziv. Sinteza ideala sv. Franje i sv. Klare 2600 195 90 9103090 Roberto SEREGNI, Evanđelja u trapericama (Godina C) 1100 82 88 9103110 Ivica ZVONAR, Dr. Fran Barac 2000 15069 9103121 Anton TAMARUT, Dom ljubavi i kršćanske radosti 1200 9041 9103130 Gordan ČRPIĆ / Jasna ĆURKOVIĆ NIMAC / Željko TANJIĆ, Vjersko uvjerenje i moralno ponašanje. Teorijska rasprava i empirijska analiza o utjecaju religije na moral u hrvatskom kontekstu 2000 15069 9103140 Živan SIKIRIĆ, Nova Kristova zapovijed. Jesmo li je zaboravili? 800 60 28 9103150 J. OSLIĆ / A. ĆUBELIĆ / N. MALOVIĆ (ur.), Filozofija i teologija u kontekstu znanstveno-tehničke civilizacije 3400 25617 9103160 Grupa autora / Ivan Vajić – gl. urednik/, Putokazi sreće 2000 15069 9103170 Danijel TOLVAJČIĆ, Suvremena analitička filozofija religije 2200 165 76 9103180 Anselm GRÜN, Daruj svoje srce ( rasprodano ) 9103190 Nadbiskup Stepinac i Srbi u Hrvatskoj u kontekstu Drugoga svjetskog rata i poraća / Archbishop Stepinac and the Serbs in Croatia within the context of World War II and the post-war period 4000 30138 9103200 Papa FRANJO, Molim, hvala, oprosti 199 14 99 9103210 Renzo SALA (ur.), Sveta Majka Terezija 199 14 99 9103220 Stjepan LICE, Želim ti sva blaga Božja ( rasprodano ) 9103230 Matija BERLJAK, Dvadeseta obljetnica potpisivanja ugovora između Katoličkoga bogoslovnog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu 1900 14316 9103260 Nenad MALOVIĆ, Mišljenje i djelovanje. O znanju, društvu i vrijednostima 2200 165 76 9103270 Papa FRANJO, Kateheze i nagovori o milosrđu 1300 9795 9103280

Renzo SALA, Ženo ne plači. Križni put 299 22 53 9103290 Renzo SALA, Ovim mojim rukama. Križni put 200 1507 9103300 Juan Maria LABOA, Isus u Rimu. San Benedikta XVI. Neobična sanjarska priča 1600 120 55 9103313 Stephan SIGG, Što ti želim za krizmu 800 60 28

HRK HRK 22

9103321 Stephan SIGG, Frcanje iskri. Sedam vatrenih tema za tvoj život Knjiga za krizmu 1300 9795 9103331 Papa FRANJO, Poruke mladima. Mali rječnik za mlade 800 60 28 9103340 Hubert GAISBAUER, Pismo za svijet. Enciklika Laudato si’ objašnjena djeci 1300 9795 9103350 Anton NADRAH, Sto godina Fatime. Značenje Fatime za naše doba 500 3767 9103360 Ivan GOLUB, Trinaesti učenik – Der dreizehnte Jünger. Ein Gedicht von der Freundschaft 600 45 21 9103380 Anđelko KOŠĆAK, Duhovna baština Stepinčeva i Kuharićeva zavičaja. Svećenička i redovnička zvanja rimokatoličkih župa Jaskanskoga dekanata 4000 30138 9103390 Lush GJERGJI, Majka ljubavi. Kanonizacija 1100 82 88 9103400 Martina s. Ana BEGIĆ, Dr. Andrija Živković 2600 195 90 9103420 Gabriele AMORTH, Anđeli i vragovi 700 52 74 9103430 Renzo SALA (ur.), Čestit Božić 200 1507 9103440 Vito MORELI, I ti si dar 200 1507 9103450 Renzo SALA (ur.), Lijepa kao ti, mama! 200 1507 9103460 Renzo SALA, Od srca hvala ( rasprodano ) 9103471 Papa FRANJO, Darovi Duha Svetoga 300 22 60 9103480 Anton ŠULJIĆ, Dodijavanje Bogu 1100 82 88 9103490 Ivica MUSIĆ, Geniji, varalice i oni treći ( rasprodano ) 9103500 s. Valerija Nedjeljka KOVAČ, Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupije 3000 226 04 9103510 Anton TAMARUT, Bog milosrđa i radosti 1200 9041 9103520 Ljudevit Anton MARAČIĆ, Dr. Celestin Tomić 2000 15069 9103530 Ljiljana MATKOVIĆ-VLAŠIĆ, Blago mirotvorcima 1100 82 88 9103540 A. ĆUBELIĆ, I. MRŠIĆ FELBAR, N. MALOVIĆ, D. TOLVAJČIĆ (ur.), Filozofija i religija. Suvremene perspektive 2700 20343 9103550 Anselm GRÜN, Za vas dvoje ( rasprodano ) 9103570 Hrvatska biskupska konferencija, »Da vaša radost bude potpuna« Iv 15,11 800 60 28 9103580 Anton ŠULJIĆ (ur.), Zagrebačka Biblija. Uz 50. obljetnicu Zagrebačke Biblije 1600 120 55 9103590 Remigio BATTEL i Giovanni LAZZARA (prir.), Iz dubine svoga siromašnog srca 2600 195 90 9103600 Božidar MRAKOVČIĆ, Biblijska pitanja ( rasprodano ) 9103610 Andrea FILIĆ, Tomislav FILIĆ (ur.), Mariologija nakon Drugoga vatikanskog koncila: prihvaćanje, rezultati i perspektive. Zbornik radova 3000 226 04 9103620 Darko GAŠPAROVIĆ, U duhovno zagledan 2000 15069 9103630 Petar BAŠIĆ, O Hrvatskome crkvenome jeziku. Rasprave, ogledi, ocjene (II.) 1600 120 55 9103640 I. DODLEK, N. MALOVIĆ, Ž. PAVIĆ (ur.), Religija između hermeneutike i fenomenologije. Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Josipu Osliću povodom 65. godine života 3000 226 04 9103650 J. BALOBAN, G. ČRPIĆ, J. JEŽOVITA (ur.), Vrednote u Hrvatskoj od 1999. do 2018. ( rasprodano )

HRK 23

9103660 Esther GITMAN, Alojzije Stepinac: Pillar of Human Rights ( rasprodano ) 9103670 fra Stipo KLJAJIĆ, Utjeha mesijanske nade 1100 82 88 9103680 Josip Sanko RABAR, Rječnik etiketa 1600 120 55 9103690 Blaženka Valentina MANDARIĆ, Ružica RAZUM, Denis BARIĆ (ur.), Nastavničke kompetencije 2000 15069 9103700 Slavica DODIG, Biblijska imena 800 60 28 9103710 Anton TAMARUT, Kako je lijepo moći vjerovati 1400 10548 9103720 B. Valentina MANDARIĆ, Ružica RAZUM, Denis BARIĆ (ur.), Religioznost zagrebačkih adolescenata 2200 165 76 9103730 Nikola ETEROVIĆ, Sveta Stolica i Hrvatska 2600 195 90 9103740 Papa FRANJO (ur.: Diego MANETTI), Ima đavla 1300 9795 9103750 Srećko BADURINA, Ekumenska nastojanja 1500 11302 9103760 fra Bernardin (Robert) ŠKUNCA, Vjeropoj Riječi. Roman esej o fra Bonaventuri Dudi 1200 9041 9103770 Mario CIFRAK, Ružica RAZUM, Nenad MALOVIĆ i Anto BARIŠIĆ (ur.), Da život imaju. Zbornik u povodu 70. rođendana kardinala Josipa Bozanića 4000 30138 9103780 fra Tomislav Janko ŠAGI, Duhovne poruke 800 60 28 9103790 D. PATAFTA, I. MAJNARIĆ, M. JERKOVIĆ, The Fourth lateran Council 3900 293 85 9103800 S papom Franjom prema Božiću, Dođite, poklonimo se 510 38 43 9103810 Silvija MIGLES, Josip ŠIMUNOVIĆ (ur.), Uzvjerovah, zato besjedim (2 Kor 4,13) 3500 263 71 9103820 Tonči MATULIĆ, Čovjek zarobljen ohološću i oslobođen milosrđem 1900 14316 9103830 Tonči MATULIĆ, Franjina obnova papinstva i Crkve 1400 10548 9103840 Luciano STERPELLONE, Medicina u Bibliji 1100 82 88 9103850 Ivica ŽIŽIĆ, Marginalije. Zapisi o svećeništvu 1200 9041 9103860 Renzo SALA (ur.), Prijateljski 200 1507 9103870 Renzo SALA (ur.), Prometni znakovi ljubavi 200 1507 9103880 Renzo SALA (ur.), Ispripovjedit ću ti Božić 200 1507 9103890 Renzo SALA (ur.), Tvoja ruka u mojoj ruci 200 1507 9103901 Odilon-Gbènoukpo SINGBO, Evanđeoske mrvice za unutarnju ekologiju 1800 13562 9103910 Ana BIOČIĆ – Slavko SLIŠKOVIĆ, Profesori katoličkoga bogoslovnog fakulteta rektori sveučilišta u Zagrebu 2600 195 90 9103920 Tomistička perspektiva u donošenju moralnih odluka, Djelovanje po načelima 2200 165 76 9103930 Stephan SIGG, Vjerujem u tebe 700 52 74 9103950 Stephan SIGG, Stvarno? Sada! Moja navigacija kroz džunglu svakidašnjice 1300 9795 9103960 fra Bernardin ŠKUNCA, Svetost kao pjesma. Čudesan životni put sluge Božjega fra Ivana Perana 1600 120 55 9103970 Lorenzo da FARA – Remigio BATTEL (ur.), Svakidašnje meditacije iz spisâ sv. Lovre Brindiškoga 2400 180 83 9103980 s. Veronika Mila POPIĆ, Zrenje riječi 1400 10548 9103990 Anton TAMARUT, Ja mu vjerujem 1100 82 88 9104000 Iva MRŠIĆ FELBAR, Utjelovljenje u kristologiji Johna Hicka 2400 180 83

HRK HRK 24

9104010

Slavica DODIG, Djeca i mladi u Bibliji. Prilog biblijskoj antropologiji djetinjstva 1100 82 88 9104020 Michel ROQUEBERT, Sveti Dominik. Crna legenda ( rasprodano ) 9104030 Zacharias HEYES, Mali redovnik i pitanje tišine 1100 82 88 9104040 Zacharias HEYES, Mali redovnik – Mali rokovnik 800 60 28 9104050 Papa FRANJO, Rodio se za nas 400 3014 9104060 Odilon-Gbènoukpo SINGBO, Teološko-bioetičko vrjednovanje transhumanističke antropologije 2000 15069 9104070 Josip GRBAC, Hrvatski vremeplov. Teološko-etička promišljanja o hrvatskoj zbilji 2389 18000 9104080 Anto BARIŠIĆ, Dr. Tomislav Zdenko Tenšek 2000 15069 9104090 Ljiljana MATKOVIĆ-VLAŠIĆ, Zašto sam slikala? Otkrivanje umjetnosti 1100 82 88 9104100 BOETIJE, Utjeha filozofije – Consolatio philosophiae 1593 12000 9104110 Luca CRIPPA, 100 utješnih riječi u teškim životnim trenutcima 800 60 28 9104120 Anselm GRÜN, Dobre riječi – blaga slova za cijeli život 1700 128 09 9104130 Iva MRŠIĆ FELBAR, Vanda KRAFT SOIĆ (ur.), U susret jubileju 300. obljetnice obrane Sinja (1715. -2015.). Prouke o Svetištu Gospe Sinjske i mariološka promišljanja nakon Drugoga vatikanskog koncila. Zbornik radova Nacionalnoga mariološko-marijanskog simpozija 3000 226 04 9104140 Nedjeljka s. Valerija KOVAČ, Denis BARIĆ (ur.), Teologija pred izazovima: Identitet – Migracije – Sveučilište 2000 15069 9104150 Papa FRANJO, Recite to svima! Svakidašnja misao u radosti Uskrsa 600 45 21 9104160 Christian GOSTEČNIK, Obiteljske terapije i klinička praksa 1900 14316 9104170 Anselm GRÜN, Mali princ za male i velike ljude. Kako ga je iznova otkrio Anselm Grün 1200 9041 9104180 Stjepan LICE, Živio sam u vrijeme fra Bonaventure Dude 1200 9041 9104190 Fra Ivo PERAN, S Kristom i u smrt 1400 10548 9104200 Slavica DODIG, U potrazi za osmišljenom starošću 1200 9041 9104210 Anton TAMARUT, Uvod u sakramente u svjetlu teologije slike Božje 1261 9500 9104220 Anto BARIŠIĆ (prir.), Franjevci kapucini 400 godina u Zagrebu 1618.- 2018. / Capuchin Friars in Zagreb 400 Years of Apostolic Work 1618 - 2018 5973 45000 9104230 Katarina KOPREK, Canite et psallite. Zbornik u čast prof. mr. art. Miroslava Martinjaka povodom 70. godine života 2522 19000 9104240 Ana BIOČIĆ (ur.), Krize, sukobi i solidarnost u perspektivi crkvene povijesti, (od srednjeg vijeka do suvremenosti) 1991 15000 9104250 Moj osobni planer. »Ne budite zabrinuti za sutra« (Mt 6, 34) 597 4500 9104260

Anselm GRÜN, Ne propusti živjeti svoj život. Džepni seminar za razmišljanje i daljnji rast 1128 8500 9104270

Anselm GRÜN, Otkrij sveto u sebi. Džepni seminar za razmišljanje i daljnji rast 1128 8500 9104280

Nedjeljka s. Valerija KOVAČ i Daniel PATAFTA (ur.), Gospina Bosna – pod okriljem »Rajske Djeve«. Zbornik radova XIII. mariološko-marijanskoga nacionalnog simpozija 2389 18000

HRK 25

fra Andrija BILOKAPIĆ, Raskošno razdavanje. S križa oporuka 1062 8000 9104300 fra Ivan ŠARČEVIĆ, Mane i vrline 1460 11000 9104310 Šimun Šito ĆORIĆ, Putokazi s jednog planeta 2000 15069 9104320 Paolo CRIVELLARI (ur.), Svjedoci svetosti Leopolda Bogdana Mandića 2600 195 90 9104330 Taras BARŠČEVSKI / Zrinka JELASKA / Nada BABIĆ (ur.), Bibliana. Hrvatski prijevodi Biblije 3000 226 04 9104350 Arnold BENZ, Svemir. Znanje i čuđenje. Astrofizičke spoznaje i vjerska iskustva 2000 15069 Lush GJERGIJ, Razgovori sa sv. Majkom Terezijom ( u pripremi )

9104290

Kana klub (KK)

KANA KLUB »D« 9120031 Selma LAGERLÖF, Legende o Kristu ( rasprodano ) 9120400 Manja HRIBAR, Doživljaji Pere vrapca ( rasprodano ) 9120410 Sonja TOMIĆ, Svjetiljčica ( rasprodano ) 9120460 Mirna FLÖGEL, Starinske priče 400 3014 9120470 • Hans Christian ANDERSEN, Snježna kraljica 700 52 74 9120481 • Pat ALEXANDER, Biblija i najmanjima ( rasprodano ) 9120490 Selma LAGERLÖF, Sveta noć 400 3014 9120502 Stjepan LICE, Anđeoske priče 1310 98 70 9120530 Ivana BRLIĆ-MAŽURANIĆ, Male pripovijetke ( rasprodano ) 9120540 Stephanie JEFFS, Biblija za laku noć ( rasprodano ) 9120550 Sida KOŠUTIĆ, Priče ( rasprodano ) 9120560 • Anrico GALBIATI, Biblija i njezina povijest: Stari zavjet 3100 233 57 9120561 Komplet Biblija i njezina povijest: Stari i Novi zavjet 2000 15069 9120570 Anrico GALBIATI, Biblija i njezina povijest: Novi zavjet 2000 15069 9120580 Lois ROCK, Ilustrirana Biblija za djecu 3000 226 04 9120590 Loš dan za medvjedića Križu ( rasprodano ) 9120600 Medvjedić Križo nalazi prijatelje ( rasprodano )

HRK HRK 26
Stephan Sigg
sadašnjost
Stephan Sigg
Kršćanska

9120610

• Prvi Božić Medvjedića Križe ( rasprodano ) 9120620 Medvjedić Križo je moj! ( rasprodano ) 9120630 Stephanie JEFFS, Volim te Medvjediću Križo ( rasprodano ) 9120631 Medvjedić Križo (Komplet) ( rasprodano ) 9120640 Dogodilo se u Betlehemu 700 52 74 9120651 Leena LANE / Gillian CHAPMAN, Dječja Biblija 1100 82 88 9120680

• Uskrs – Ispripovijedan djeci 600 45 21 9120690 Lois ROCK, Moja prva Biblija ( rasprodano ) 9120700 Kuc-kuc! Tko je? ( rasprodano ) 9120710 Leena LANE / Jacqui THOMAS, Medvjedić Križo moli 700 52 74 9120720 Murray WATTS / Helen CANN, Velika Biblija za djecu ( rasprodano ) 9120730 Stephanie JEFFS / John HAYSOM, Priča o Božiću 1010 7610 9120740

• Stjepan LICE, Sveti Nikola bake Julijane 600 45 21 9120750 Lois ROCK / Alex AYLIFFE, Moja prva slikovnica za laku noć 1100 82 88 9120760 Lois ROCK / Anna C. LEPLAR, Tko je Bog? 500 3767 9120770 Lois ROCK / Anna C. LEPLAR, Što je Biblija? 500 3767 9120780 Lois ROCK / Anna C. LEPLAR, Tko je Isus? 500 3767 9120790 Lois ROCK / Anna C. LEPLAR, Što je molitva? 500 3767 9120800

• Moja školska Biblija 1600 120 55 9120810

• Stephanie JEFFS / Jacqui THOMAS, Medvjedić Križo: Zgode i nezgode 700 52 74 9120820 W. HOWIE / M. MACLEAN, Otvori vrata 800 60 28 9120830 Lois ROCK, Upoznajmo religije svijeta 1000 75 35 9120840 Christopher DOYLE / Gillian CHAPMAN, Isus 1000 75 35 9120850 Sue GRAVES, Što znamo o Bibliji? 1010 7610 9120860 Irena JUKIĆ PRANJIĆ / Suzana JURIĆ, Tomica otkriva svijet 800 60 28 9120870

• Sally Ann WRIGHT / Moira MACLEAN, Moj prvi Uskrs. Slikovnica s naljepnicama 500 3767 9120880 Sally Ann WRIGHT / Moira MACLEAN, Moj prvi Božić. Slikovnica s naljepnicama ( rasprodano ) 9120892 Bethan JAMES / Yorgos SGOUROS, Biblija za mališane 900 6781 9120900 Stephanie JEFFS / Maria Cristina LO CASCIO, Anđelčić 600 45 21 9120911 Sally Lioyd JONES, Medvjedić čita Bibliju 1900 14316 9120920 Stjepan LICE, Božićna frula 1000 75 35 9120930 Sonja TOMIĆ, Besima u običnim nebesima 1200 9041 9120940 • Božić. Olovčica Lokvica 1200 9041 9120950 Sonja TOMIĆ, Badnja večer 1200 9041 9120960 Moja božićna slikovnica i vježbenica 550 4144

HRK HRK 27

Biblija. Pomakni i otkrij ( rasprodano ) Božićna zvijezda. Vježbenica ( rasprodano ) STOJAN / Ivan VITEZ, Čudo svetog Vlaha ( rasprodano ) Sally Ann WRIGHT / Honor AYRES, Moja krsna Biblija 1200 9041 DAVID / Chris EMBLETON-HALL, Moje vrijeme za priču. Prispodobe 1000 75 35 9121020 Juliet DAVID / Chris EMBLETON-HALL, Moje vrijeme za priču. Prispodobe (bojalica) 700 52 74 9121033 Rhona DAVIES / Gustavo MAZALI, Moja prvopričesnička Biblija 1200 9041 9121040 Sally Ann WRIGHT, 365 biblijskih priča za djecu 2500 188 36 9121050 Sally Ann WRIGHT / Paola Bertolini GRUDINA, Biblija za moje prve korake (rasprodano) 9121060 Željko PAVLIČIĆ / Damir FACAN, Dizma sveti razbojnik ( rasprodano ) 9121070 Sally Ann WRIGHT / Paola BERTOLINI GRUDINA, Moje prve uspomene 1000 75 35 9121080 Jan GODFREY i Paula DOHERTY, Moja Biblija uspavanka 1200 9041 9121091 Veronika PREISLER (ur.); Dagmar HENZE i Thorsten SALEINA (ilustr.), Moja prva sveta pričest 800 60 28 9121100 Gill HOLLIS, Moja knjiga pitanja o vjeri 1000 75 35 9121110 Dubravka ROVIČANAC, Sjajna trojka 1100 82 88 9121120 Sally Ann WRIGHT, Najljepše biblijske priče 1100 82 88 9121130 Sonja TOMIĆ, Četiri mačketira 1725 13000 9121140 Ljerka ŠIMARA, Anđeo Aniel 863 6500 9121150 Iva NORŠIĆ, Evanđelje za djecu. Godina C 1327 10000 9121160 Sally Ann WRIGHT / Frank ENDERSBY, A zvijezda je blistavo sjala. Priča o prvom Božiću 664 5000 9121170 Rafael Arias VILLALTA / Juan JUVANČIČ, Put prema svetosti. Sv. Josemaría Escrivá 597 4500 Iva NORŠIĆ, Evanđelje za djecu. Godina A ( u pripremi )

KANA KLUB »DAVID«

Štivo za djecu školske dobi, mlade i obitelj. Tvrdi uvez. Format 21,5 × 31,5. Ilustrirano, sve u bojama. I. kolo

Ilustrirana povijest Crkve za mlade. Komplet od 10 svezaka: 9120140 Svezak 4 Put barbara (600. – 900. g.) ( rasprodano ) 9120150 Svezak 5 U srednjem vijeku (900. – 1300. g.) ( rasprodano ) 9120200 Svezak 10 Naši dani (1917. do danas) ( rasprodano )

HRK 28

II. kolo

Biblija i njezina povijest. Ilustrirana priručna enciklopedija u 7 svezaka: 9120300 Svezak 1 – Stvaranje 133 1000 9120320 Svezak 2 – Patrijarsi i Mojsije 133 1000 9120330 Svezak 3 – U Obećanoj zemlji 133 1000 9120340 Svezak 4 – Kraljevi i proroci 133 1000 9120350 Svezak 5 – Izgnanstvo, povratak i Židovi 133 1000 9120360 Svezak 6 – Isus Krist ( rasprodano ) 9120370 Svezak 7 – Isusovi učenici ( rasprodano )

III. kolo

Tvrdi uvez. Sve u bojama. Format A4. [Usp. Periodičke publikacije KS: Biblija u stripu] 9450020 • STAROZAVJETNI JUNACI. Knjiga 2: Suci i kraljevi. »Biblija u stripu«. Uvezani sveščići 8–13: Od sudaca do Salomona 400 3014 9450030 STAROZAVJETNI JUNACI. Knjiga 3: Počeci svijeta i proroci. Uvezani sveščići 14–18 400 3014 9450040 STAROZAVJETNI JUNACI. Knjiga 4: Žene, mudraci i ratovi 400 3014 9450050 Novi zavjet. Strip (uvez br. 5) (Isus Krist – prvi dio) 400 3014 9450060 Novi zavjet. Strip (uvez br. 6) (Isus Krist – drugi dio) 400 3014 9450070 Novi zavjet. Strip (uvez br. 7) (Petar i Pavao) 400 3014 9450500 • Ćiril i Metod. Slavenski apostoli i prosvjetitelji. Strip s komentarom ( rasprodano )

HRK HRK 29

Katehetski prirucˇnici

(KP)

Priručnici za učenike, roditelje i katehete. 9130090 Snaga susreta. Činiti istinu. Priručnik za mlade ( rasprodano ) 9130100 Snaga susreta. Muško i žensko stvori ih. Priručnik za mlade ( rasprodano ) 9130120 Praktični rad s Biblijom ( rasprodano ) 9130214 Snagom Duha. Za potvrdu. Uvođenje u kršćanstvo mladih i odraslih 584 44 00 9130320 NIZ A–C: Kateheze za odrasle / D: Crkva u suvremenom svijetu ( rasprodano ) 9130340 • Pavao CRNJAC (ur.) Naša kateheza i II. vatikanski sabor 133 1000 9130380 Kongregacija za kler, Opći direktorij za katehezu 1100 82 88 9130390 Ivan KARLIĆ, Ususret Bibliji 700 52 74 9130550 Njihovo je kraljevstvo nebesko. Priručnik odgojiteljima u vjeri za rad s djecom predškolske dobi 1115 84 01 9130590 • Ivan KARLIĆ, »Vjerujem...«. Kateheze o katoličkoj vjeri 1200 9041 9130600 Ivan KARLIĆ, Sveti sakramenti. Susret s Isusom Kristom u sakramentima Crkve 1200 9041 9130610 Božo LUJIĆ, Proroci. Osoba, vrijeme, poruka 1500 11302 9130620 Njemačka biskupska konferencija, Hod odraslih u vjeri. Katekizam za odrasle 2600 195 90 9130630 Slavenka BARODA / Tanja MRAVAK / Žarka JERČIĆ, Sakramenti. Radni materijal vjeronaučnog sadržaja s vježbama spoznaje i opažanja 1000 75 35 9130640 Slavenka BARODA / Tanja MRAVAK / Žarka JERČIĆ, Crkva. Radni materijal vjeronaučnog sadržaja s vježbama spoznaje i opažanja 1000 75 35 9130781 U ljubavi i pomirenju. Udžbenik za katolički vjeronauk 3. r. OŠ 942 70 96 9130822 U ljubavi i pomirenju. Radna bilježnica za katolički vjeronauk 3. r. OŠ 597 4500 9130831 Darovi vjere i zajedništva. Udžbenik za katolički vjeronauk 4. r. OŠ 942 70 96 9130841 Darovi vjere i zajedništva. Radna bilježnica za katolički vjeronauk 4. r. OŠ 597 4500 9130761 Učitelju, gdje stanuješ? Udžbenik za katolički vjeronauk 5. r. OŠ 960 72 34 9130851 Učitelju, gdje stanuješ? Radna bilježnica za katolički vjeronauk 5. r. OŠ 597 4500 9130792 Biram slobodu. Udžbenik za katolički vjeronauk 6. r. OŠ 949 7152 9130880 Biram slobodu. Radna bilježnica za katolički vjeronauk 6. r. OŠ 664 5000 9130802 Neka je Bog prvi. Udžbenik za katolički vjeronauk 7. r. OŠ 1009 76 03 9130890 Neka je Bog prvi. Radna bilježnica za katolički vjeronauk 7. r. OŠ 664 5000 9130861 Ukorak s Isusom. Udžbenik za katolički vjeronauk 8. r. OŠ 1025 7724 9130900 Ukorak s Isusom. Radna bilježnica za katolički vjeronauk 8. r. OŠ 664 5000 9130812 Životu ususret. Udžbenik katoličkoga vjeronauka za 3. r. SŠ 1221 92 00 9130871 Gradimo bolji svijet. Udžbenik za katolički vjeronauk 4. r. SŠ 1374 103 50 Koncil (KC) Zbirke koncilskih i pokoncilskih dokumenata.

HRK HRK 30
Format 12 × 20. Broširano. 9140013 Dokumenti Drugoga vatikanskog koncila 4500 33905 9140031 Socijalni dokumenti Crkve. Sto godina katoličkoga socijalnog nauka Dokumenti crkvenog učiteljstva o društvenim pitanjima od pape Lava XIII. do danas. 1400 10548 9140040 Svjetovni instituti. Crkveni dokumenti ( rasprodano ) 9140070 • Bonaventura DUDA, Koncilske teme ( rasprodano ) 9140080 Direktorij o pučkoj pobožnosti i liturgiji ( rasprodano )

9140090

• Papinsko vijeće »Iustitia et pax«, Kompendij socijalnog nauka Crkve 2200 165 76

9140100 Bono Zvonimir ŠAGI, Prag na trag. 40 godina II. vatikanskog koncila 550 4144 9140110 Giuseppe ALBERIGO, Kratka povijest Drugog vatikanskog koncila 1200 9041

9140120

Joseph RATZINGER, Koncil na putu. Osvrt na drugo zasjedanje 500 3767

9140130 Joseph RATZINGER, Prvo zasjedanje Drugoga vatikanskog koncila. Osvrt 500 3767 9140140 Knut WENZEL, Mala povijest Drugoga vatikanskog koncila 1500 11302 9140150

• Joseph RATZINGER, Rezultati i problemi trećega koncilskog zasjedanja 500 3767

9140160 Joseph RATZINGER, Posljednje koncilsko zasjedanje 500 3767

9140170

9140180

Papinsko vijeće za kulturu, Vjera i kultura. Antologija tekstova papinskog učiteljstva od Lava XIII. do Ivana Pavla II. 6000 452 07

• Anton TAMARUT, Biskup Karmelo Zazinović na Drugom vatikanskom koncilu 1100 82 88

9140190 Nikola ETEROVIĆ, Sinodalnost: novi dinamizam. Sinodalna Crkva i biskupska sinoda 1100 82 90

9140200 Elmar MITTERSTIELER, Zajedničko svećeništvo svih krštenih ( u pripremi )

Kršc´anski klasici (KK)

Tekstovi klasičnih kršćanskih pisaca i studije o tim piscima. Format 14,5 × 20. Broširano. Kod kapitalnih i sabranih djela tvrdi uvez i format 17 × 2 4.

9150045 Aurelije AUGUSTIN, Ispovijesti /tvrdi uvez/ 1400 10548 9150050

• Dietrich BONHOEFFER, Otpor i predanje ( rasprodano ) 9150070 • Aurelije AUGUSTIN, O državi Božjoj (De civitate Dei). Svezak I. Knjiga I–X. Latinski i hrvatski. 5000 376 73 9150080 Aurelije AUGUSTIN, O državi Božjoj (De civitate Dei). Svezak II. 5000 376 73 9150140 Redovnička pravila 1300 9795 9150170 • Toma AKVINSKI, Suma protiv pogana. Svezak I. ( rasprodano ) 9150190 Sveti ALBERT VELIKI, Nastupno predavanje o cijeloj Bibliji 150 1130 9150201 Maksim ISPOVJEDALAC, O Božjem čovjekoljublju 350 26 37 9150210 Toma AKVINSKI, Suma protiv pogana. Svezak II. ( rasprodano )

HRK HRK 31

9150220

• Aurelije AUGUSTIN, O državi Božjoj (De civitate Dei). Svezak III. 5000 376 73

9150230 BONAVENTURA, Tria opuscula 6000 452 07

9150240 Teodor MOPSUESTIJSKI, Katehetske homilije 2200 165 76

9150250 Otačka čitanja u molitvi Crkve 2200 165 76

9150260

• Vesna BADURINA-STIPČEVIĆ / Vinko GRUBIŠIĆ, Jeronimove hagiografije 1600 120 55 9150270

• Sveti Ljudevit Marija Grignion MONTFORTSKI, Duhovni spisi 1900 14316 9150281 Komplet O državi Božjoj (De civitate Dei) 1–3 4778 36000

9150300 Anzelmo CANTERBURYJSKI, Zašto je Bog postao čovjekom. Cur Deus homo 4500 33905

9150310 Marijan MANDAC, Sveti Augustin. Život i djelo ( rasprodano )

NIZ »KARMELSKI IZVORI«

9150102 Terezija AVILSKA, Put k savršenosti ( rasprodano )

9150111 Edith STEIN, Znanost križa 1100 82 88 9150132 Terezija AVILSKA, Zamak duše ( rasprodano ) 9150162 Terezija AVILSKA, Moj život ( rasprodano ) 9150181 Edith STEIN, Žena 1100 82 88

NIZ »OTAČKI IZVORI«

9150280 Ivan DAMAŠČANSKI, Svečani govori o Djevici Mariji 1500 11302 9150290 Sveti HILARIJE, Tumačenje evanđelja po Mateju 1460 11000 9150320 Papa GRGUR VELIKI, Homilije o proroku Ezekielu 2000 15069

Likovi (L)

Biografije i hagiografije u esejističkoj, znanstveno p o pu l arnoj, roman siranoj ili memoarskoj obradi. Broširano. Format 14 × 20. 9160030 Charles LEPETIT, Igra s Bogom: Charles de Foucauld ( rasprodano ) 9160042 Ljudima prijatelj. Leopold Bogdan Mandić – svetac pomirenja ( rasprodano ) 9160050 Franc GRIVEC, Sv. Ćiril i Metod – slavenski blagovjesnici ( rasprodano ) 9160060

• Mala sestra MAGDALENA OD ISUSA, Iz Sahare u cijeli svijet 500 3767 9160070 • Kathryn SPINK, Brat Roger i Taizé 700 52 74 9160120 Georg POPP, Velikani vjere ( rasprodano ) 9160141 Vladimir STANKOVIĆ, Zapisi o kardinalu Šeperu 700 52 74 9160150 Mario SGARBOSSA, Zagrepčanin o. Aleksa Benigar – franjevac misionar u Kini 700 52 74 9160160 Christian FELDMANN, Ivan XXIII. – Njegova ljubav – njegov život ( rasprodano ) 9160170 Odvažna i milosrdna žena sestra Ivana Slava Stakor 500 3767 9160180 • Gereon GOLDMANN, Sjene smrti – svjetlo utjehe ( rasprodano ) 9160190 Angelika DAIKER, Prijeđene granice 800 60 28 9160200 Kardinal Kuharić u hrvatskom iseljeništvu – Južna Afrika 600 45 21 9160210 Suradnici u ostvarivanju kraljevstva Kristova ( rasprodano ) 9160230 Marica STANKOVIĆ, Izazov Kristova Kraljevstva 800 60 28 9160240 Anselm GRÜN, Sveti Benedikt ( rasprodano ) 9160250

• Kardinal Kuharić u hrvatskom iseljeništvu – Južna Amerika ( rasprodano ) 9160260 Mario SPINELLI, Žena riječi ( rasprodano ) 9160270 Silvio VISMARA, Fra Bonifacije Pavletić ( rasprodano ) 9160280 Ines KEZIĆ, Hermina Gantert 700 52 74

HRK HRK 32

9160290

• A. de REMIREMONT, Imala je dušu djevice i srce majke 700 52 74 9160300 Vladimir STANKOVIĆ, Kardinal Kuharić u hrvatskom iseljeništvu –Sjeverna Amerika 1100 82 88 9160310 Miguel DOLZ, Sveti Josemaria Escriva 700 52 74 9160320

• Martin MAIER, Oscar Romero 700 52 74 9160330 Stella TAMHINA (prir.), Marica Stanković. Životopis i bibliografija ( rasprodano ) 9160340 Neda HRČKO, Obična neobičnost 700 52 74 9160350 Angelo MONTONATI, Tajna sestre Ništice ( rasprodano ) 9160361 Andreas ENGLISCH, Ivan Pavao II. Tajna Karola Wojtyle 1400 10548 9160370 Valéry LARBAUD, Pod okriljem svetoga Jeronima zaštitnika prevoditelja 550 4144 9160380

• Vladimir STANKOVIĆ, Kardinal Kuharić u hrvatskom iseljeništvu –Zapadna Europa 1900 14316

Heinz-Joachim FISCHER, Benedikt XVI. – portret 1600 120 55 9160400 Pietro CARRAZZA, Bonifacije učitelj savršenosti 1000 75 35 9160420 IVAN XXIII., Dnevnik duše. I ostali pobožni spisi 2500 188 36 9160430

9160390

• Christian FELDMANN, Henri Nouwen. Vjera – to je čežnja 1200 9041 9160440 Christian FELDMANN, Brat Roger, Taizé − Življeno povjerenje 1200 9041 9160450 Petar RUNJE, Branka Perković (1925. – 1949.) Jedan Bogu posvećen život 2000 15069 9160461 Zvonimir GAVRANOVIĆ, In Search of Cardinal Stepinac ( rasprodano ) 9160470 Jacques LE GOFF, Sveti Franjo Asiški ( rasprodano ) 9160480 Pierre RICHÉ, Kratki životopis svetoga Bernarda 1100 82 88 9160490

• Ewa K. CZACZKOWSKA, Sestra Faustina 3000 226 04 9160500 Stefano CAMPANELLA, Milosrđe u oca Pija 1600 120 55 9160510 Colin DURIEZ, C. S. Lewis. Biografija prijateljstva 1400 10548 9160520 Massimo BORGHESI, Jorge Mario Bergoglio. Intelektualna biografija 2600 195 90 9160530

DOMINIQUE JOSEPH, Sveti Josip. Biblijske misli o njemu 1000 75 35 9160540 Isusova mala sestra ANNIE, Charles de Foucauld. Stopama Isusa iz Nazareta 863 6500

Liturgijska izdanja (LI)

Službena izdanja tekstova obnovljene katoličke liturgije. 9170020

RIMSKI MISAL: Red čitanja. Nedjeljna čitanja A ( rasprodano ) 9170031

RIMSKI MISAL: Red čitanja. Nedjeljna čitanja B ( rasprodano ) 9170040

RIMSKI MISAL: Red čitanja. Nedjeljna čitanja C ( rasprodano ) 9170051 RIMSKI MISAL: Red čitanja. Svagdanja čitanja I 3500 263 71

HRK HRK 33

9170060 RIMSKI MISAL: Red čitanja. Svagdanja čitanja II 3500 263 71 9170070 RIMSKI MISAL: Red čitanja. Svagdanja čitanja III 3500 263 71 9170090 RIMSKI MISAL: Veliki tjedan 2500 188 36 9170100 RIMSKI OBREDNIK: Red krštenja 1500 11302 9170112 • RIMSKI OBREDNIK: Red slavljenja ženidbe 2300 173 29 9170173 RED ČITANJA: Svetačka čitanja 3100 233 57 9170200 RIMSKI OBREDNIK: Red potvrde 2200 165 76 9170231 ZBOR ZA BOGOŠTOVLJE I DISCIPLINU SAKRAMENATA, Red bolesničkog pomazanja 2200 165 76 9170260 • RIMSKI OBREDNIK: Red pristupa odraslih u kršćanstvo 3600 27124 9170271 RIMSKI OBREDNIK: Red pokore 2600 195 90 9170292 RIMSKI MISAL. Službeno, konačno liturgijsko izdanje 14000 105483 9170300 RIMSKI MISAL SLAVENSKIM JEZIKOM: Čin misi s izbranimi misami. (Staroslavenski kanoni i izbor misa) ( rasprodano ) 9170310 Molitve vjernih 2200 165 76 9170330 Euharistijske molitve 290 2185 9170340 Euharistijske procesije, kvatreni dani i prosni dani ( rasprodano ) 9170392 ČASOSLOV. Novo izdanje u 4 sveska. (Prodaje se samo u kompletu) 11500 866 47 BOŽANSKI ČASOSLOV. Svezak I: Došašće i božićno vrijeme • BOŽANSKI ČASOSLOV. Svezak II: Korizma, Sveto vazmeno trodnevlje i vazmeno vrijeme BOŽANSKI ČASOSLOV. Svezak III: Vrijeme kroz godinu (1. – 17. tjedan) BOŽANSKI ČASOSLOV. Svezak IV: Vrijeme kroz godinu (18. – 34. tjedan) 9170411 RIMSKI OBREDNIK: Blagoslovi 5300 39933 9170420 • RIMSKI MISAL: Zbirka misa o Blaženoj Djevici Mariji ( rasprodano ) 9170431 RIMSKI MISAL: Evanđelistar (neuvezani) 14000 105483 9170432 RIMSKI MISAL: Evanđelistar s četveroevanđeljem 17000 128087 9170441 RIMSKI OBREDNIK: Red sprovoda ( rasprodano ) 9170442 LITURGIJA: Red sprovoda (mali format) 1400 10548 9170450 Sveopće molitve vjernika 1 – Nedjelje A B C, svetkovine i blagdani, posebni dani 2000 15069 9170460 RIMSKI MISAL: Dodatak službenom izdanju 500 3767 9170470 Sveopće molitve vjernika 2 – svagdani 2500 188 36 9170480 LEKCIONAR (I. sv.): Nedjelje ABC i svetkovine Gospodnje 10000 75345 9170570 Zbor za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, RIMSKI OBREDNIK: Egzorcizmi i druge prošnje 2000 15069 9170581 Sveopće molitve vjernika. Nedjelje ABC i svetkovine Gospodnje 2600 195 90

HRK HRK 34

9170600

• Franjevački časoslov (komplet) 11500 866 47

9170671 Sveopće molitve vjernika. Za svetačka slavlja, svetkovine, blagdane, spomendane 2500 188 36 9170680 Časoslov Blaženicâ. Družbe Milosrdnih sestara Sv. Križa ( rasprodano )

Liturgijska pomagala

(LP)

Neslužbena, pastoralna izdanja liturgijskih tekstova, pomagala i tumača za narod i svećenike.

9180010 A. GRÜN, Sakramenti (komplet) 1991 15000 9180040 Misna knjiga za narod. Godina C ( rasprodano ) 9180186 Nedjeljni i blagdanski misal ABC ( rasprodano )

9180233

• MALI MISAL: Po Kristu i s Kristom (broširano) ( rasprodano ) 9180239

• MALI MISAL: Po Kristu i s Kristom (tvrdi uvez) 350 26 37 9180242 Obitelj pred Bogom ( rasprodano ) 9180250 Zvijezdo mora. Molitvenik za pomorce ( rasprodano ) 9180263 Oče, budi volja tvoja. Molitvenik (Mala slova) ( rasprodano ) 9180265 Oče, budi volja tvoja. Molitvenik (Velika slova) ( rasprodano ) 9180270

• Stanislav PREPREK, Crkveni himni. Partiture 796 6000 9180290

• Bonaventura DUDA, Sjeme je riječ Božja. Razmišljanja nedjeljna i blagdanska 2. Godina B 700 52 74 9180300 BISKUPSKI CEREMONIJAL ( rasprodano ) 9180310 M.-L. KERREMANS, Molitve prije i poslije jela 400 3014 9180320

• Bonaventura DUDA, U plemenitu srcu. Razmišljanja nedjeljna i blagdanska. Godina C ( rasprodano ) 9180330 Bonaventura DUDA, Sijač je Sin čovječji. Razmišljanja nedjeljna i blagdanska. Godina A ( rasprodano ) 9180340 Slavimo Boga (s orguljskom pratnjom) 5500 41440 9180370 Mato ZOVKIĆ, Markovo i Ivanovo evanđelje u našoj misi 796 6000 9180380 Vladimir ZAGORAC, Božićni homilijar (Liturgijske propovijedi božićnog kruga crkvene godine) 600 45 21 9180390 • Vladimir ZAGORAC, Vazmeni homilijar 600 45 21 9180400 Vladimir ZAGORAC, Nedjeljni homilijar ( rasprodano ) 9180410 Vladimir ZAGORAC, Blagdanski i sakramentalni homilijar 700 52 74 9180420 Mali časoslov ( rasprodano ) 9180430 Anselm GRÜN, Krštenje 700 52 74 9180440 Anselm GRÜN, Ženidba 700 52 74 9180450 • Anselm GRÜN, Potvrda 700 52 74 9180460 Anselm GRÜN, Euharistija 700 52 74 9180470 Anselm GRÜN, Ispovijed 700 52 74 9180480 Anselm GRÜN, Bolesničko pomazanje 700 52 74 9180490 Anselm GRÜN, Sveti red 700 52 74 9180500 Opća uredba (Iz trećega tipskog izdanja Rimskog misala) ( rasprodano ) 9180511

• Adalbert REBIĆ, Homilije za liturgijsku godinu B 700 52 74 9180520

• Carroll STUHLMUELLER, Biblijska razmatranja za vrijeme kroz godinu (1. – 9. tjedan) 900 6781 9180530 Carroll STUHLMUELLER, Biblijska razmatranja za vrijeme kroz godinu (10. – 22. tjedan) 900 6781 9180540 Anton ŠULJIĆ, Vjerovati radosti. Liturgijske poetske meditacije 2500 188 36

HRK HRK 36

9180550

• Carroll STUHLMELLER, Biblijska razmatranja za vrijeme kroz godinu (23. – 34. tjedan) 900 6781 9180560 Vladimir ZAGORAC, Himni rimskog časoslova 1100 82 88 9180570 Carroll STUHLMELLER, Biblijska razmatranja za došašće i božićno vrijeme (rasprodano) 9180580 Adalbert REBIĆ, Homilije za liturgijsku godinu C ( rasprodano ) 9180590

• Carroll STUHLMUELLER, Biblijska razmatranja za vazmeno vrijeme 700 52 74 9180600 Joseph RATZINGER, Božji sjaj u našem vremenu 1400 10548 9180610 Carroll STUHLMUELLER, Biblijska razmatranja za korizmu 700 52 74 9180620 Adalbert REBIĆ, Homilije za liturgijsku godinu A ( rasprodano ) 9180630 Herbert HAAG, Uskrsnuti – postati slobodan 700 52 74 9180640 Anđelko IGREC, Zaklone moj, utvrdo moja. Psalmi uglazbljeni za svečaniju liturgiju 550 4144 9180650 Bono Zvonimir ŠAGI, Riječ Božja u promišljanju trenutka. Homilije u nedjelje i blagdane A B C 3500 263 71 9180660 • Karl-Heinrich BIERITZ, Crkvena godina. Svetkovine, blagdani i spomendani u povijesti i danas 2000 15069 9180671 Godišnji blagoslov obitelji u njihovim domovima ( rasprodano ) 9180680 Bono Zvonimir ŠAGI, Svaki dan u zrcalu Božje riječi 2700 20343 9180690 Preklopnik – Tvoja prva sveta pričest 070 5 27 9180700

• Preklopnik – Tvoja sveta potvrda 070 5 27 9180710 Preklopnik – Tvoja prva sveta ispovijed 070 5 27 9180720 Prepusti Gospodinu putove svoje. Psalmi uglazbljeni za svečaniju liturgiju 800 60 28 9180740 Uspomena na sveto krštenje. Primi svjetlo Kristovo 040 301 9180750 Uspomena na prvu svetu pričest. Živi kruh što život daje 040 301 9180760 Uspomena na sakrament svete potvrde. Svi smo mi jednim Duhom napojeni 040 301 9180770 • Uspomena na sakrament svete ženidbe. I dvoje njih bit će jedno tijelo 040 301 9180780 Miroslav MARTINJAK (prir.), Muka po Luki 400 3014 9180790 Miroslav MARTINJAK (prir.), Muka po Mateju 400 3014 9180800 Miroslav MARTINJAK (prir.), Muka po Marku 400 3014 9180810 Miroslav MARTINJAK (prir.), Muka po Ivanu 400 3014 9180830 Božo LUJIĆ, Naviještati Boga milosrđa u današnjem vremenu 1100 82 88 9180850 Ivan KARLIĆ, Osluškujući Božju riječ. Homilije za godinu B 1100 82 88 9180870 Ivan KARLIĆ, Osluškujući Božju riječ. Homilije za godinu C 1100 82 88 9180880 Ivan KARLIĆ, Osluškujući Božju riječ. Homilije za godinu A 1100 82 88

HRK HRK Ivan Karlić
Homilije za godinu “C” Kršćanska sadašnjost 37
Osluškujući Božju riječ…

9180890

Josip ŠIMIĆ, Izvezite na pučinu. Liturgijski vodič za godinu A 2000 15069

9180900 Božo LUJIĆ, Osobno sijati riječ istine, ljubavi, milosrđa i dobrote. Komentar liturgijskih čitanja, misli vodilje i konkretne propovijedi. Godina B 1900 14316

9180910 Vazmeni hvalospjev /Exultet/ 700 52 74 9180920 Josip ŠIMIĆ, Bacite mrežu. Liturgijski vodič za godinu B 2000 15069

9180930 Josip ŠIMIĆ, Uloviše mnogo riba. Liturgijski vodič za godinu C 1991 15000 9180940 Božo LUJIĆ, Riječi života za konkretni život. Komentar liturgijskih čitanja, misli vodilje i konkretne propovijedi. Godina C 2097 158 00

9180950 Tomislav HAČKO (ur.), Časoslov rimskog obreda. Tužaljke Jeremije proroka (Tuž 1, 1-12). Večernja Velike srijede / Služba čitanja Velikog četvrtka 730 5500

Mala knjižnica

» Kane«

(MKK)

Popularno nabožno, zabavno i poučno štivo. Broširano. Format 11,5 × 18.

9190021 • Krštenje vašeg djeteta. Priprava na krštenje. Ilustrirano 800 60 28 9190040 Vaše vjenčanje. Priprava za vjenčanje. Ilustrirano 700 52 74

9190090 Josip TURČINOVIĆ, Katolička Crkva u južnoslavenskim zemljama ( rasprodano ) 9190351 E. i J. RÖTZER, Prirodno reguliranje začeća 650 48 97 9190390 Dragica ŠUTEJ, Dobrotvorke 390 2938 9190420 Juraj B. MARUŠIĆ, Prsten. Pripovijesti iz sredine šestoljetnog života Poljičke seljačke republike ( rasprodano ) 9190440 Aimé DUVAL, Zašto je noć bila tako duga ( rasprodano ) 9190470 Rafael ROMIĆ, Sloboda kao sudbina 390 2938 9190490 Iris SUPEK, Ja sam tvoja Maglica ( rasprodano ) 9190501 • Jadranka BRNČIĆ, Anđeli ( rasprodano ) 9190510 • Ivan GOLUB, Moji Božići 500 3767 9190520 MAJKA TEREZIJA, Srce puno ljubavi ( rasprodano ) 9190530 Stjepan LICE, Nevidljive priče ( rasprodano ) 9190540 S. Tereza ZUKIĆ, Božji skateboard ( rasprodano ) 9190550 Jacques DUQUESNE, Kako sam unucima tumačio Boga 500 3767 9190560 Emanuelle HUISMAN PERRIN, Kako sam svojoj kćeri tumačila smrt 500 3767 9190570 • Alain QUILICI & Denis LA BALME, Zašto se vjenčati kad već živimo zajedno 1000 75 35 9190586 Obiteljska knjižica 350 26 37 9190590 Helmut KRÄTZL, Darovano vrijeme. O umijeću starenja 1100 82 88 9190600 Christoph Gerhard, Astronomija i duhovnost 1000 75 35 9190610 Gerhard VOSS, Astrologija – kršćanski 1300 9795 9190620 Mirko Juraj MATAUŠIĆ, Svaka se ulica zove Strasse. Bilješke iz tuđine ( rasprodano ) 9190630 Boženka BAGARIĆ, Danteov hodočasnik. Zapisi iz Rima 1200 9041 9190640 Zvonko MADUNIĆ, Na putu za Emaus upoznao sam nju. Svoju Domovinu 1593 12000 9190650 Josip Sanko RABAR, Duševni križ i obraćenje. Meditacije iz »Kane« 1400 10548 9190660 Nikola KUZMIČIĆ, Autoškola za kršćane ( u pripremi )

HRK 38

Mala knjižnica »Liturgijsko-pastoralnog listic´a«

9200023

• Listić za krštenje 040 301 9200031 Listić za sakrament pomirenja 040 301

Male monografije (MM)

9210102 Adalbert REBIĆ, Vodič po Svetoj zemlji 700 52 74 9210211 Božo LUJIĆ, Tragovima biblijskih prostora i događaja. Biblijsko-teološki i povijesno arheološki uvidi i poruke 2600 195 90 9210220 Josip POSEDI, Rim. Vodič za hrvatske hodočasnike i turiste 1100 82 88

Media (MD)

Kratki poetski i duhovni tekstovi tiskani u minijaturnom formatu (7,5 × 11 cm).

• Romano GUARDINI, Križni put 200 1507 9220021 • Pjesma nad pjesmama 200 1507 9220031 Silvije Strahimir KRANJČEVIĆ, Anđeo bola 250 18 84 9220040 Ivan GUNDULIĆ, Suze sina razmetnoga 200 1507 9220050 Milivoj SLAVIČEK, Nastanjen uvijek 350 26 37 9220060 Ivan MAŽURANIĆ, Smrt Smail-age Čengića ( rasprodano ) 9220071 Izidor POLJAK, Ognjevi duše 250 18 84 9220081 • Đuro SUDETA, Mor. Fantastična pripovijest 250 18 84 9220090 Đuro SUDETA, Sveta žrtva 200 1507 9220101 Halil DŽUBRAN, Pijesak i pjena 250 18 84 9220111 Antun Branko ŠIMIĆ, Molitva na putu 250 18 84 9220120 Ivo LENDIĆ, Angelusi 200 1507 9220130 Ljubo WIESNER, Blago veče 200 1507 9220140 • Tin UJEVIĆ, Mistički prostor noći ( rasprodano ) 9220150 Marko MARULIĆ, Od začetja Isusova 250 18 84 9220161 Antun Gustav MATOŠ, Notturno 250 18 84 9220170 Ivan Goran KOVAČIĆ, Ognji i rože 250 18 84 9220180 Petar PRERADOVIĆ, Putnik ( rasprodano ) 9220191 Nikola ŠOP, S mojim Isusom 250 18 84 9220200 • Janko BUBALO, Naša užina. Izabrane pjesme 500 3767 9220210 • Rajmund KUPAREO, Balada o Gospinim pčelama. Izabrane pjesme 500 3767 9220220 Dragutin DOMJANIĆ, K suncu prosi vsaka roža. Izabrane pjesme 500 3767 9220230 Brne KARNARUTIĆ, Vazetje Sigeta grada 400 3014 9220240 Jakša FIAMENGO, Božji hlad. Izabrane pjesme 500 3767

9220011

HRK 39

Metanoja (MT)

Kraći meditativni tekstovi i svjedočanstva o proživljavanju vjere i kršćanskih misterija.

9230010 Romano GUARDINI, Pred Boga bez krinke 400 3014 9230020 Edith STEIN, Misterij Božića ( rasprodano ) 9230041 Maxence van der MEERSCH, Terezijino otkriće. Duhovni put Male Terezije 270 20 34 9230050

• Romano GUARDINI, Uvod u molitvu ( rasprodano ) 9230100 Raymond PANIKKAR, Misterij Uskrsa 400 3014 9230240 René VOILLAUME, U što je vjerovao Charles de Foucauld ( rasprodano ) 9230260 Tomislav J. ŠAGI BUNIĆ, Izazov starih 400 3014 9230300 Adalbert REBIĆ, Oče naš, molitva Gospodnja ( rasprodano ) 9230350 René VOILLAUME, Duhovne vježbe u Vatikanu 400 3014 9230420

• Ivan GOLUB, Od kompromisa do ljubavi ( rasprodano ) 9230433 Jörg ZINK, Kako danas moliti 1300 9795 9230510 Anton BENVIN (prir.), Niste više stranci ( rasprodano ) 9230560 Vjekoslav BAJSIĆ, Strah za granicu 400 3014 9230590 Bonaventura DUDA, Svijeta razveselitelj (IV. izdanje) ( rasprodano ) 9230600 Ljudevit RUPČIĆ, Pravi Bog i pravi čovjek 400 3014 9230641 • Nicolas HERMAN, Bog nadohvat duše 700 52 74 9230660 Dietmar LAMPRECHT, Grad na gori. Franjo, Assisi i naše vrijeme 400 3014 9230690 Klemens TILMANN / H.-T. von PEINEN, Kršćanska meditacija: Bit i stupnjevi 400 3014 9230700 Klemens TILMANN / H.-T. von PEINEN, Kršćanska meditacija: Vježbe i tekstovi 400 3014 9230710

• Klemens TILMANN / H.-T. von PEINEN, Kršćanska meditacija: Uvod i osnovna iskustva 400 3014 9230720 Klemens TILMANN / H.-T. von PEINEN, Kršćanska meditacija: Daljnji koraci i drugi putovi 400 3014 9230760 Pohvala Bogorodici i Kristu čovjekoljupcu 400 3014 9230771 Zvonimir KUREČIĆ (ur.), Ispovijesti ruskog hodočasnika svojem duhovnom ocu 550 4144 9230780 • Tomislav Janko ŠAGI BUNIĆ, Euharistijski put sv. Leopolda B. Mandića ( rasprodano ) 9230810 Tomislav Janko ŠAGI BUNIĆ, Kršćanstvo ne može biti umorno 500 3767 9230827 Tomislav IVANČIĆ, Susret sa živim Bogom 800 60 28 9230840 Heinrich SCHLIER, Gospodin je blizu. Adventska razmišljanja 400 3014 9230850 Ante KRESINA, Svitanje iza Golgote 400 3014 9230860 René VOILLAUME, Kao u Nazaretu 500 3767 9230873 Tomislav IVANČIĆ, Budni budite i molite 550 4144 9230880 Carlo Maria MARTINI, Kako naučiti moliti ( rasprodano ) 9230900 Josip BALOBAN, Čovjek kao voljeno biće 400 3014 9230950

• Phil BOSMANS, Taj nevjerojatni Bog ( rasprodano ) 9230960 Lush GJERGJI, Glas šutnje 400 3014 9230970

• Bonaventura DUDA, (ur.), Mudrost pred Bogom (godina A) 500 3767 9230980 Bonaventura DUDA, Isusov Križni put ( rasprodano ) 9230990

• RAHNER HERMAN, Siromašni poradi Kraljevstva 400 3014 9231000 Hans Urs von BALTHASAR, Krunica ( rasprodano ) 9231010

• Ljudevit RUPČIĆ, Vjerujem u Isusa Krista 400 3014 9231020 Henri J. M. NOUWEN, Isus, smisao mog života ( rasprodano ) 9231040

• Carlos MESTERS, Evo, sve činim novo 400 3014 9231060 Stjepan LICE, Dobra sreća ( rasprodano )

HRK HRK 40

9231070

• Vjekoslav BAJSIĆ, Ekologija slobode 500 3767 9231080 Vjekoslav BAJSIĆ, Obrnuto vrijeme 500 3767 9231090 Stjepan LICE, Otkriće blizine ( rasprodano ) 9231100 Lush GJERGJI, Pobjeda križa 400 3014 9231110 Još nam uvijek govore. Izabrani nagovori J. Turčinovića, J. Fućaka i V. Bajsića 400 3014 9231120 Lush GJERGJI, Ljubav nije ljubljena 400 3014 9231160 Josip TURČINOVIĆ, Glas iz Ranjenog. Sv. 1. Uvođenje u Kristovo otajstvo 700 52 74 9231170 Ch. DOHMEN, Božić i Stari zavjet ( rasprodano ) 9231180 Stjepan LICE, Na putu bez odlaska ( rasprodano ) 9231190 Lush GJERGJI, Zraka Božje ljubavi ( rasprodano ) 9231200 Tomislav Janko ŠAGI BUNIĆ, Živjeti Kristovim Duhom Svetim 500 3767 9231210 Joseph RATZINGER, Slike nade ( rasprodano ) 9231220 Josip TURČINOVIĆ, Glas iz Ranjenog. Sv. 2. Vrijeme Duha – vrijeme Crkve 1100 82 88 9231230 • Bonaventura DUDA, Razmišljam o Alojziju Stepincu ( rasprodano ) 9231242 • Henri J. M. NOUWEN, Povratak izgubljenog sina (u cijenu uključena mapa razglednica Rembrandt) 1200 9041 9231250 Karl RAHNER, Dar Božića ( rasprodano ) 9231260 Jeronim SAVONAROLA, Nad psalmom: »Smiluj mi se Bože« 400 3014 9231270 Josip TURČINOVIĆ, Glas iz Ranjenog. Sv. 3. U Očevoj kući 1100 82 88 9231280 Bonaventura DUDA (ur.), Mudrost za čovjeka (godina B) 500 3767 9231290 Tomislav Janko ŠAGI BUNIĆ, Motriti lice Očevo 500 3767 9231300 • Zdenko Tomislav TENŠEK, Slovo o Riječi života 700 52 74 9231311 • Anton TAMARUT, Smijem biti slab 800 60 28 9231320 Anselm GRÜN, Duhovne vježbe u svakodnevici ( rasprodano ) 9231330 Božo LUJIĆ, Iskre ljubavi iz Evanđelja ( rasprodano ) 9231340 Ivica RAGUŽ, Credo 550 4144 9231350 Lush GJERGJI, Pozvani na zajedništvo 550 4144 9231360 Marica STANKOVIĆ, Žene u Evanđelju ( rasprodano ) 9231370 Marica STANKOVIĆ, Pisma mladoj prijateljici 700 52 74 9231380 Marica STANKOVIĆ, Sudionici muke Kristove 700 52 74 9231390

• Anton ŠULJIĆ, Čavli u ogradi ( rasprodano ) 9231401 Anselm GRÜN, Kušati uskrsnu radost 700 52 74 9231411 Henri J. M. NOUWEN, Kalež našega života 700 52 74 9231420 Marica STANKOVIĆ, Adventska čežnja ( rasprodano ) 9231430

• Marica STANKOVIĆ, Dođi Duše radosti 700 52 74 9231442 Anselm GRÜN, Duhovnost odozdo 550 4144 9231452

• Stjepan LICE, Neka te sreća prati ( rasprodano ) 9231464 Anselm GRÜN, 50 anđela za godinu (5. izdanje) 1000 75 35 9231470

• Mudrost dar odozgo (godina C) 500 3767 9231481 Anselm GRÜN, Slike o Isusu ( rasprodano ) 9231490

• Majka TEREZIJA, Bog ljubi danas preko nas ( rasprodano ) 9231500 Anna Maria VISSANI, Vazmeni identitet ( rasprodano ) 9231510

• Anton ŠULJIĆ, Dobri menadžer 700 52 74 9231521 Anselm GRÜN, Molitva kao susret 550 4144 9231530

• Anselm GRÜN, Živjeti božićno ( rasprodano ) 9231544 Anselm GRÜN, 50 anđela za dušu 1000 75 35 9231550

• Fidelis RUPERT / Anselm GRÜN, Moli i radi 550 4144 9231560 Romano GUARDINI, Tražiti lice Božje 600 45 21

HRK HRK 41

9231570

• Henri J. M. NOUWEN, Snaga njegove prisutnosti 700 52 74 9231580

• Ivan GOLUB, Čežnja za licem 600 45 21 9231591

• Joseph RATZINGER, Bog Isusa Krista 700 52 74 9231600

• Joseph RATZINGER, Božićni blagoslov ( rasprodano ) 9231610 Karl kardinal LEHMANN, Na putu u život 700 52 74 9231621 Henri J. M. NOUWEN, Živjeti kao ljubljeni 800 60 28 9231630 Henri J. M. NOUWEN, U samoći. Tri razmatranja o kršćanskom životu 700 52 74 9231640 Joseph RATZINGER, O smislu kršćanskog života. Tri adventske propovjedi (rasprodano) 9231660 Anton ŠULJIĆ, Misterij časa 800 60 28 9231670 Dario MILETIĆ, Priča s dva bisera 1500 11302 9231680 Ante GRBEŠ, Ulomci duše 800 60 28 9231690 Adalbert REBIĆ, Uz Božić – Biblijsko-teološka razmišljanja ( rasprodano ) 9231700 Vjekoslav BAJSIĆ, Istrgnute misli 900 6781 9231710 Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Istrgnute misli 900 6781 9231720 Josip TURČINOVIĆ, Istrgnute misli 900 6781 9231701 Istrgnute misli (komplet) 1460 11000 9231730 Henri J. M. NOUWEN, O Kristovoj poniznosti. Kršćanski put poniznosti i duhovni život 1000 75 35 9231740 Henri SANSON, Duhovni put starosti 700 52 74 9231750 Henri J. M. NOUWEN, U Isusovo ime. Razmišljanja o kršćanskom vodstvu s vježbama za grupe i pojedince 1000 75 35 9231760 • Kateřina LACHMANOVÁ, Snaga molitve zagovora 1100 82 88 9231770 Raniero CANTALAMESSA, Ovo je tijelo moje. Euharistija u svjetlu himana »Klanjam ti se smjerno« i »Zdravo tijelo« 1200 9041 9231780 Anton TAMARUT, Oduševljeno bez fanatizma 1100 82 88 9231790 Milan PUŠEC, Od monaha do prijatelja. Duhovni put Charlesa de Foucalda – brata Karla 00 9231800 Pater CEYRAC, Moji su korijeni u nebu 9231810 BENEDIKT XVI., Misli o svećeništvu – izbor tekstova pape Benedikta XVI 9231820 Anselm GRÜN, Javljam vam velku radost. Božićna knjiga 9231830 Veronika PRÜLLER-JAGENTEUFEL, Nastavljati put prema jaslicama. Duhovni vodič kroz adventsko i božićno vrijeme 9231840 Anton ŠULJIĆ, Sagraditi kuću. Meditacije i vrjednovanja kršćanske prisutnosti u svakodnevici 9231850 Christoph kardinal SCHÖNBORN, Našli smo milosrđe. Tajna božanskog milosrđa 9231861 Anselm GRÜN, Knjiga odgovora 9231871 Thomas MERTON, Život i svetost 9231880 Anselm GRÜN, Što dolazi nakon smrti 9231890 Anselm GRÜN, Visoko umijeće starenja 9231900 Marco CÈ, Tvoje lice, Gospodine, ja tražim 9231910 Anton ŠULJIĆ, Radost na dnu duše 9231920

• Gerhard LOHFINK, Molitva daruje domovinu. Teologija i praksa kršćanske molitve 9231931 Thomas MERTON, Duhovno vodstvo i meditacija 9231940

• Bernhard KÖRNER, Božja prisutnost. Otkrivanje smisla euharistije 9231950 Alois KOTHGASSER / Clemens SEDMAK, Izvori sreće 9231960 Christoph BENKE, Mala povijest kršćanske duhovnosti 9231970

• Jean VANIER, Slomljeno tijelo 9231980 Jean VANIER, Isus dar ljubavi 9231990 Helmut KRATZL, Ali Bog je drukčiji. O patnji, smrti i uskrsnuću

HRK 42

9232001 Anselm GRÜN, Anđeo stresa. I drugi nebeski glasnici za svaki dan 1000 75 35 9232010 Bernhard KÖRNER, Dobri razlozi za život u Crkvi 1400 10548 9232021 Jaro KŘIVOHLAVÝ, O mudrosti 900 6781 9232030 • Christoper O’DONELL, O Mariji 900 6781 9232040 Anselm GRÜN, Ti si moj anđeo ( rasprodano ) 9232050 Stjepan KUŠAR, Obične stvari i slobodni Bog 800 60 28 9232060 • M. MATAUŠIĆ / S. PERAN, (prir.), Misli sedam dana 1100 82 88 9232070 Lush GJERGJI, Svećenik – Kristov učenik 800 60 28 9232080 Josef DIRNBECK, Suze nemaju zadnju riječ. Putevi kroz žalovanje 900 6781 9232090 Anselm GRÜN, Velika knjiga božićnog vremena 1100 82 88 9232100 Enzo BIANCHI, Isus Nazarećanin. Muka, smrt, uskrsnuće 900 6781 9232110 Enzo BIANCHI, Kakva vjera? 900 6781 9232120 Anselm GRÜN, Godina ispunjena srećom 2200 165 76 9232130 Enzo BIANCHI, Paradoksi križa 900 6781 9232140 Papa FRANJO, Božja muka – nada za tebe 1200 9041 9232150 Henri J. M. NOUWEN, Duhovnost prikupljanja sredstava 800 60 28 9232160 Bono Zvonimir ŠAGI, Pastoralne duhovne vježbe I 700 52 74 9232170 Bono Zvonimir ŠAGI, Pastoralne duhovne vježbe II 700 52 74 9232180 Bono Zvonimir ŠAGI, Pastoralne duhovne vježbe III 700 52 74 9232190 Bono Zvonimir ŠAGI, Pastoralne duhovne vježbe I–III (komplet) 2000 15069 9232200 Francois CORRIGNAN, Otvorite svoje srce 1100 82 88 9232210 Lucetta SCARAFFIA (ur.), Glavni grijesi 1200 9041 9232220 Anselm GRÜN, Od Ja do Ti. Brinuti se za sebe i druge 1300 9795 9232230 Enzo BIANCHI, Drukčiji život 900 6781 9232240 Kardinal Robert SARAH Za vječnost. Razmatranja o liku svećenika 2522 19000

HRK 43

Monografije

(MN)

Velika ilustrirana djela iz hrvatske i opće kršćanske sakralne baštine. 9250090 Vanda EKL, Gotičko kiparstvo u Istri. Fotografije Slobodan Tadić. Format 24 × 30. Str. LXXX + 164. Tvrdi uvez. Četvorobojan plastificirani ovitak. Suizdanje s Grafičkim zavodom Hrvatske. Engleska verzija. 700 52 74 9250140 Košljun ( rasprodano ) 9250150 J. DEPOLO, Josip Botteri Dini – hrvatski 1400 10548 9250160 J. DEPOLO, Josip Botteri Dini – engleski 1400 10548 9250170 J. DEPOLO, Josip Botteri Dini – njemački 1400 10548 9250180 • Ana DEANOVIĆ, Kapela sv. Stjepana u Zagrebu 1400 10548 9250200 »Ljubav je jaka kao smrt«. Veliki parovi u Bibliji ( rasprodano ) 9250210 Biblija – Knjiga nad knjigama 3100 233 57 9250220 Isus iz Nazareta u Betlehemu rođen 2500 188 36 9250230 Guy BEDOUELLE, Ilustrirana povijest Crkve 3100 233 57 9250240 Lush GJERGIJ, Velikani XX. stoljeća. Ljubav koja ne umire 2400 180 83 9250250 • Hrvojka MIHANOVIĆ-SALOPEK, Ante Starčević. Kipar, slikar, grafičar … 2400 180 83 9250260 Lush GJERGJI, Majka ljubavi ( rasprodano ) 9250270 Fiorenzo FACCHINI, Postanak čovjeka i kulturna evolucija 2000 15069 9250280 Peter WALKER, Stopama svetoga Pavla. Ilustrirani vodič po Pavlovim putovanjima 1900 14316 9250290 • J. R. PROTER, Izgubljena Biblija 3000 226 04 9250300 Nino NOVAK, Omišalj – Tragovi kršćanskog identiteta 3500 263 71 9250310 Anton ŠULJIĆ, Vjera kao pjesma. Collegium pro musica sacra ( rasprodano ) 9250320 Ivica ŽIŽIĆ, Slava križa 2200 165 76 9250330 Alberto MELLONI (ur.), Povijesni atlas Drugoga vatikanskog koncila 4500 33905

Monumenta artis Croatiae (MAC)

Otvoren niz kapitalnih monografija o najznačajnijim djelima hrvatske likovne baštine. Format 26 × 34. Tvrdi uvez. Zaštitni plastificirani ovitak. 9260020 Grgo GAMULIN, Slikana raspela – engleski 1100 82 88 9260030 • Grgo GAMULIN, Slikana raspela – njemački 1100 82 88 9260060 • Kruno PRIJATELJ, Dalmatinsko slikarstvo – njemački 1100 82 88 9260080 Ivo PETRICIOLI, Škrinja sv. Šimuna – engleski 1100 82 88 9260090 Ivo PETRICIOLI, Škrinja sv. Šimuna – njemački 1100 82 88

HRK HRK 44

9260130 DEANOVIĆ ČORAK GATTIN, Zagrebačka katedrala – hrvatski ( rasprodano ) 9260140 Grgo GAMULIN, Bogorodica u staroj umjetnosti Hrvatske. II. izd. 1100 82 88 9260160 PRIJATELJ MAROEVIĆ GATTIN, Katedrala u Splitu – hrvatski 1100 82 88 9260170 • PRIJATELJ MAROEVIĆ GATTIN, Katedrala u Splitu – engleski 1100 82 88 9260180 PRIJATELJ MAROEVIĆ GATTIN, Katedrala u Splitu – njemački 1100 82 88 9260190 Branko FUČIĆ, Vincent iz Kastva – hrvatski 1100 82 88 9260200 Branko FUČIĆ, Vincent iz Kastva – talijanski 1100 82 88 9260210 Branko FUČIĆ, Vincent iz Kastva – njemački 1100 82 88 9260220 Anđelko BADURINA, Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj – hrvatski 1400 10548 9260230 • Anđelko BADURINA, Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj – engleski 1400 10548 9260240 Anđelko BADURINA, Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj – njemački 1400 10548

Polazišta (PL)

Opsežniji tekstovi kršćanske refleksije na suvremena događanja. Broširano. Format 12,5 × 20.

9270010 Tomislav Janko ŠAGI BUNIĆ, Ali drugog puta nema. Uvod u misao II. vatikanskog sabora (III. izd.) 550 4144 9270043 Joseph RATZINGER, Uvod u kršćanstvo 1200 9041 9270070 Emmanuel MOUNIER, Angažirana vjera ( rasprodano ) 9270100 Giancarlo ZIZOLA, Utopija pape Ivana ( rasprodano ) 9270140 Tomislav Janko ŠAGI BUNIĆ, Vrijeme suodgovornosti 1 (II. izd.) 1100 82 88 9270150

• Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Vrijeme suodgovornosti 2 ( rasprodano ) 9270170 Karl-Heinz WEGER, Uvod u teološku misao Karla Rahnera 550 4144 9270180 Alexandre FAIVRE, Laici u počecima Crkve ( rasprodano ) 9270190 Gustavo GUTIÉRREZ, Teologija oslobođenja ( rasprodano ) 9270200 Srećko BADURINA, Prema novoj zrelosti 550 4144 9270220 Bono Zvonimir ŠAGI, Izazov otvorenih vrata 550 4144 9270230

• René COSTE, Političke zajednice 800 60 28 9270240

• Comunita di CARESTO, Oženjeni sveci 800 60 28 9270250 Jakov JUKIĆ, Lica i maske svetoga 1100 82 88 9270260 Marco GARZONIO, Carlo Maria Martini 600 45 21 9270270 Tomislav Janko ŠAGI BUNIĆ, Prema civilizaciji ljubavi 1600 120 55 9270280 Bono Zvonimir ŠAGI, Sa svjetiljkom vjere u društvenoj zbilji 1200 9041 9270290 Bono Zvonimir ŠAGI, Da sol ne obljutavi 1200 9041 9270300

• Stjepan BALOBAN, Izazovi civilnog društva u Hrvatskoj 700 52 74 9270310 Anton STRES, Sloboda i pravednost 1600 120 55

HRK HRK 45

9270320

• Željko MARDEŠIĆ, Svjedočanstva o mirotvorstvu 700 52 74 9270330 Karl LEHMANN, Vrijeme je da mislimo na Boga 700 52 74 9270340 Joseph RATZINGER, Vjera – istina – tolerancija ( rasprodano ) 9270350

Johann Baptist METZ, Politička teologija 1100 82 88 9270370 Helmut KRÄTZL, Nova radost zbog Crkve 1000 75 35 9270400

• Stjepan BALOBAN / Gordan ČRPIĆ, Društveni konsenzus u Hrvatskoj 700 52 74 9270410

• Helmut KRÄTZL, Zaustavljena u letu. Što mi sve nakon Koncila još nedostaje 1000 75 35 9270460 Stjepan BALOBAN / Gordan ČRPIĆ (ur.), Socijalni kompendij: izazov i nadahnuće 700 52 74 9270470 Željko MARDEŠIĆ, Rascjep u svetome 2700 20343 9270480 M. D. CHENU, Teologija rada. Teolozi dvadesetoga stoljeća 700 52 74 9270490 Tomáš ŠPIDLÍK, Hodočasnikova duša 1500 11302 9270500 Johann Baptist METZ, Memoria passionis. Provokativni spomen u pluralističkom društvu 2700 20343 9270520 Ivan SUPIČIĆ, Za univerzalni humanizam. Prema potpunijoj čovječnosti 2400 180 83 9270530 Joseph RATZINGER – BENEDIKT XVI., Dogma i navještaj 2400 180 83 9270540 Carmelo DOTOLO, Moguće kršćanstvo. Između postmoderniteta i religioznog traganja 2200 165 76 9270570 Edward SCHILLEBEECKX / Francesco STRAZZARI, Lice tvoje tražim 800 60 28 9270580 Stjepan BALOBAN / Gordan ČRPIĆ, Ljubav u istini u društvenim pitanjima 800 60 28 9270610 Jean DANIELOU, Bog i mi 1800 13562 9270660 Monika LEISCH-KIESL, Eva kao drukčija 2500 188 36 9270680 Walter KASPER, Milosrđe. Temeljni pojam evanđelja – ključ kršćanskog života 2200 165 76 9090770 Anton ŠTRUKELJ, Život iz punine vjere 2600 195 90 9270780 Stjepan KUŠAR, Vjera – Bog – Crkva 1100 82 88 9270830 Aldo STARIĆ, (ur. Stjepan KUŠAR), Kršćanska vjera. Mali biblijski uvod 1100 82 88 9270850 Stjepan BALOBAN, Dubravka PETROVIĆ ŠTEFANEC (ur.), Laudato si! Kako mijenjati stil života? 1100 82 88 9270900 Nediljko A. ANČIĆ, Teološka polazišta i orijentacije u svjetlu Drugoga vatikanskog koncila 2000 15069 9270910 Papa FRANJO / BENEDIKT XVI., Samo jedna crkva 2600 195 90 9270920 Ivan ŠARČEVIĆ, Dijalog iz vjere 1400 10548 9270930 Helmut KRÄTZL, Moja Crkva u svjetlu papâ. Od Pija XII. do Franje 1600 120 55 9270950 Stjepan BALOBAN / Dubravka PETROVIĆ ŠTEFANAC (ur.), Fratelli tutti. Poziv na socijalno prijateljstvo i sveopće bratstvo 1327 10000

NIZ »TEOLOZI DVADESETOGA STOLJEĆA«

9270360 João Batista LIBÂNIO, Gustavo Gutiérrez 700 52 74 9270380 Franco Giulio BRAMBILLA, Edward Schillebeeckx 900 6781 9270390 • Ignazio SANNA, Karl Rahner 800 60 28 9270420 Helmut HOPING / Jan HEINER TÜCK, Sablazan istine vjere. Teoški profil Josepha Ratzingera 800 60 28 9270430 Ilaria MORALI, Henri de Lubac 800 60 28 9270440 Silvano BIANCHETTI, Paul Tillich 700 52 74 9270450 • Mario ANTONELLI, Maurice Blondel 700 52 74 9270510 Elio GUERRIERO, Hans Urs von Balthasar 1400 10548 9270550 Pasquale GIUSTINIANI, Bernard Lonergan 1300 9795 9270560 Adriano FABRIS, Teologija i filozofija 800 60 28 9270590 Simone MORANDINI, Teologija i fizika 1300 9795 9270600 Simone MORANDINI, Teologija i ekologija 1300 9795

HRK HRK 46

9270620 • Enrico COLOMBO, Albert Schweitzer 1100 82 88 9270630 Giacomo COCOLINI, Johann Baptist Metz 1400 10548 9270640 Sergio ROSTAGNO, Karl Barth 1300 9795 9270650 Giuseppe ACCORDINI, Wolfhart Pannenberg 1100 82 88 9270670 Antonio FRANCO, Marie-Dominique Chenu 1200 9041 9270690 Piero CODA, Sergej Bulgakov 1200 9041 9270710 Giorgio PENZO, Friedrich Gogarten 1200 9041 9270740 Aldo MODA, Oscar Cullmann 1400 10548

NIZ »RAZGOVORI I SVJEDOČANSTVA«

9270701 Robert SARAH / Nicolas DIAT, Bog ili ništa. Razgovor o vjeri 3000 226 04 9270720 Papa Franjo odgovara. Intervjui i tiskovne konferencije 2600 195 90 9270730 Gerhard Ludwig MÜLLER, Bog i njegova povijest. Predstojnik Kongregacije za nauk vjere o Bibliji i vjeri 2000 15069 9270751 Robert SARAH / Nicolas DIAT, Snaga tišine 3000 226 04 9270760 Alejandro SOLALINDE / Lucia CAPUZZI, Narkodileri me žele ubiti Meksiko, svećenik u borbi protiv trgovine ljudima 1800 13562 9270790 Papa FRANJO / Antonio SPADARO, A sada vaša pitanja. Razgovori o Crkvi i o svijetu sutrašnjice 2000 15069 9270810 Luis A. Gokim TAGLE, Naučio sam od posljednjih. Moj život, moje nade 1500 11302 9270820 Robert SARAH / Nicolas DIAT, Zamalo će večer i dan je na izmaku 3000 226 04 9270840 Papa FRANJO, Bez njega ne možemo ništa. Biti danas misionari u svijetu 1100 82 88 9270860 Papa FRANJO / Luigi Maria EPICOCO, Sveti Ivan Pavao Veliki 1400 10548 9270870 Peter Kodwo Appiah TURKSON / Vittorio V. ALBERTI, Hrđa. Pobijediti korupciju u Crkvi i društvu 1900 14316 9270880 Andrea TORNIELLI / Julián CARRÓN, Gdje je Bog? Kršćanska vjera u doba velike neizvjesnosti 2200 165 76 9270890 Antonio CARRIERO / Óscar Rodríguez MARADIAGA, Samo evanđelje je revolucionarno. Crkva danas je Crkva sutrašnjice u Franjinim reformama 1600 120 55 9270940 Papa FRANJO - Marco POZZA, O porocima i krepostima 2522 19000

47

Prirucˇna enciklopedija vjere (PEV)

Kraći, zaokruženi i sustavni prikazi vjere i Crkava enciklopedijskog karaktera. Broširano. Format 11,5 × 17.

9280010 Hubert JEDIN, Crkveni sabori ( rasprodano ) 9280020 Amédée BRUNOT, Sveti Pavao i njegova poruka ( rasprodano )

9280050

• Louis GARET, Mistika ( rasprodano ) 9280070

• Alain GUILLERMOU, Isusovci 140 10 55 9280080 Jean BOISSET, Protestantizam – kratka povijest. (II. dopunjeno izd.) ( rasprodano ) 9280100 Paul POUPARD, Vjera katoličke Crkve ( rasprodano ) 9280110 O. Ante STANTIĆ, Karmelićani ( rasprodano )

Prirucˇnici (PR)

Shematska djela za temeljnu informaciju o pojedinim strukama teološko f ilozofskog studija.

9290011 August FRANZEN, Pregled povijesti Crkve ( rasprodano ) 9290060 Seksološke studije. Zborno djelo (II. izd.) ( rasprodano ) 9290070 Biblijski leksikon (II. izd.). 550 4144 9290130 Wilfrid J. HARRINGTON, Uvod u Novi zavjet ( rasprodano ) 9290140 E. H. SCHILLEBEECKX, Krist sakrament susreta s Bogom 400 3014 9290151 • Wilfrid J. HARRINGTON, Uvod u Stari zavjet ( rasprodano ) 9290170 Wilfrid J. HARRINGTON, Uvod u Bibliju ( rasprodano ) 9290180 Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta 1000 75 35 9290201 Adalbert REBIĆ, Biblijske starine 1400 10548 9290210 W. KERN / F. NIEMANN, Nauka o teološkoj spoznaji 400 3014 9290220 F. PORSCH, Mnogo glasova – jedna vjera 400 3014 9290230 • Franjo ŠANJEK, Crkva i kršćanstvo u Hrvata ( rasprodano ) 9290251 Viktor FRANKL, Liječnik i duša – revidirano izdanje 1500 11302 9290260 F. FACCHINI, Stazama evolucije čovječanstva 1000 75 35 9290270 Franjo ŠANJEK, Kršćanstvo na hrvatskom prostoru (II. izdanje) ( rasprodano ) 9290280 J. MATANIĆ, Uvod u duhovnost 400 3014 9290293 Adalbert REBIĆ, Slovnica hebrejskog jezika s čitankom 800 60 28 9290300 Juraj PAVIĆ / Tomislav Zdenko TENŠEK, Patrologija 1400 10548

HRK 48

9290310

• Vladimir ZAGORAC, Krist – posvetitelj vremena ( rasprodano ) 9290320 Franjo ŠANJEK, Osnove latinske paleografije hrvatskog srednjovjekovlja 400 3014 9290330 Adalbert REBIĆ, Stvaranje svijeta i čovjeka 700 52 74 9290340 Adalbert REBIĆ, Središnje teme Staroga zavjeta 700 52 74 9290350 Vladimir ZAGORAC, Kristova svećenička služba 700 52 74 9290360

• Ivan GOLUB, Milost ( rasprodano ) 9290370

• R. SCHNACKENBURG, Osoba Isusa Krista u četiri evanđelja 700 52 74 9290380 A. GRABNER HAIDER, Praktični biblijski leksikon 3800 286 31 9290390 Vladimir ZAGORAC, Kristova otajstva 700 52 74 9290400 Vladimir ZAGORAC, Homiletika 400 3014 9290410 Theodor SCHNITZLER, O značenju sakramenata 700 52 74 9290420 Ivan DUGANDŽIĆ, Kako su nastala evanđelja ( rasprodano ) 9290430

• Joachim GNILKA, Teologija Novog zavjeta ( rasprodano ) 9290440 Franz COURTH, Bog trojstvene ljubavi 700 52 74 9290450 Norbert FISCHER, Čovjek traži Boga – filozofski pristup 1700 128 09 9290460 Servais PINCKAERS, Pavlov i Tomin nauk o duhovnom životu 1200 9041 9290470 Enciklopedija Biblije ( rasprodano ) 9290480 Thomas SÖDING, Više od knjige 2500 188 36 9290490

• Horst BÜRKLE, Čovjek traži Boga – religijski pristup 1200 9041 9290500

• Nikola HOHNJEC, Umijeće biblijske mudrosti ( rasprodano ) 9290510 Tomislav Zdenko TENŠEK, Kršćanstvo Istoka ( rasprodano ) 9290520 Stjepan KUŠAR, Bog kršćanske objave 800 60 28 9290530 Stjepan KUŠAR, Filozofija o Bogu 800 60 28 9290541 Nikola HOHNJEC, Djela proročka 700 52 74 9290550

• Luigi M. RULLA, Antropologija kršćanskog poziva 2500 188 36 9290561

• Ivan KARLIĆ, Bogočovjek Isus Krist. I. Uvod u kristologiju (Tvrdi uvez) 1100 82 88 9290570 András M. TÓTH / Pavel MIKLUŠĆAK, Nije kao med i mlijeko –Bog nakon komunizma 1200 9041 9290580 Wendelin KNOCH, Bog traži čovjeka (Objava, Pismo, Predaja) 1400 10548 9290590

• Romano GUARDINI, Posljednje stvari 800 60 28 9290600 Bono Zvonimir ŠAGI, Pastoral župne zajednice 1200 9041 9290610 Nikola HOHNJEC, Ulaz u svijet Biblije ( rasprodano ) 9290620 Mali teološki leksikon 2200 165 76 9290630 Ladislav NEMET, Kršćanska eshatologija 800 60 28 9290640 Nikola HOHNJEC, Biblija u prozi 700 52 74 9290650

• D. LAMBERT, Znanosti i teologija 1000 75 35 9290660

• Guy BEDOUELLE, Povijest Crkve 1700 128 09 9290670 Tomislav Zdenko TENŠEK, Asketsko monaška duhovnost otačkog razdoblja 800 60 28

HRK HRK 49

9290680 Vlado KOŠIĆ, Marija, majka Sina Božjega 700 52 74 9290690 A. SCOLA / G. MARENGO / J. P. LOPEZ, Čovjek kao osoba 1600 120 55 9290700 Jakov MAMIĆ, Razvoj suvremene duhovnosti ( rasprodano ) 9290710

• Joachim GNILKA, Prvi kršćani 1800 13562 9290720 Joseph kardinal HOFFNER, Kršćanski socijalni nauk 1200 9041 9290730 Ladislav NEMET, Teologija stvaranja ( rasprodano ) 9290742 Božo LUJIĆ, Starozavjetni proroci 2000 15069 9290750 Ivan DUGANDŽIĆ, Biblijska teologija Novoga zavjeta 1100 82 88 9290760 Velimir BLAŽEVIĆ, Ženidbeno pravo Katoličke Crkve 2000 15069 9290770

• Aldo Natale TERRIN, Uvod u komparativni studij religija 1200 9041 9290780

• Franco IMODA, Razvoj čovjeka – psihologija i misterij 1600 120 55 9290790 Theodor SCHNITZLER, O značenju mise 1000 75 35 9290800 Libero GEROSA, Crkveno pravo 2200 165 76 9290810 Christoph SCHÖNBORN Bog posla Sina svoga 2000 15069 9290820 Romanus CESSARIO, Kreposti 1600 120 55 9290830 Nikola HOHNJEC, Kasna i mudrosna Biblija ( rasprodano ) 9290840

• Adalbert REBIĆ, Odnos između Židova i kršćana kroz povijest 700 52 74 9290850 Claudio MORESCHINI, Povijest patrističke filozofije 4500 33905 9290860 Raymond E. BROWN, Uvod u Novi zavjet 5000 376 73 9290870 Benedetto TESTA, Sakramenti Crkve 2000 15069 9290880 Michele ARAMINI, Uvod u bioetiku 4000 30138 9290890 Fred B. CRADDOCK, Propovijedanje. Umijeće navještanja riječi danas 2200 165 76 9290900 • Theodor SCHNITZLER, Što znači molitva časova. Pomoć za novi duhovni početak 1400 10548 9290910 Alfons DEISSLER, Psalmi 4500 33905 9290920 Božo LUJIĆ, Božja vladavina kao svijet novoga čovjeka 2000 15069 9290930 Renzo LAVATORI, Gospodin će doći u slavi. Eshatologija u svjetlu Drugoga vatikanskog koncila 2600 195 90 9290940 Lothar LIES, Temeljni tečaj ekumenske teologije. Od raskola do pomirenja. Modeli crkvenog jedinstva 2600 195 90 9290950 • Nela Veronika GAŠPAR, Teološki govor o Duhu Božjem 1600 120 55 9290960 Mario CIFRAK, Vježbenica grčkoga jezika Novoga zavjeta 1200 9041 9290970 Walter KASPER, Crkva Isusa Krista 3500 263 71 9290980 Velimir BLAŽEVIĆ, Župe i župnici 1300 9795 9290990 M. FUMAGALLI / B. BROCCHIERI / M. PARODI, Povijest srednjovjekovne filozofije. Od Boetija do Wyclifa 5200 39179 9291000 Rino FISICHELLA, Uvod u fundamentalnu teologiju 1200 9041 9291010 Anto POPOVIĆ, Grčko-hrvatski rječnik Novoga zavjeta. Sa statistikom grčkih riječi 3500 263 71 9291020 George AUGUSTIN, Pozvani na radost. Ohrabrenje za svećeništvo 2300 173 29 9291030 Rosino GIBELLINI, Kratka povijest teologije XX. stoljeća 2300 173 29 9291040 Julien RIES, U potrazi za Bogom. Put religijske antropologije 2300 173 29 9291050 Ana Thea FILIPOVIĆ, Učiti živjeti zajedno. Dimenzije socijalnog učenja u pedagoškoj i teološkoj perspektivi 1200 9041

HRK HRK 50

9291060

Andrea AGUTI, Filozofija religije. Povijest, teme, problemi 2600 195 90 9291070

Andrea GRILLO, Otkriće liturgije u XX. stoljeću. Rasprava o odnosu između liturgijskog pokreta i (post)moderniteta 2500 188 36 9291080 Michael KUNZLER, Liturgija Crkve 3500 263 71 9291090 Barbara A. MISZTAL, Teorije društvenog sjećanja 2300 173 29 9291100 Mircea ELIADE (ur.), Rječnik obreda 5176 39000 9291110

Roberto RUSCONI, Povijest kršćanstva i Crkava 3716 28000 9291120 Rudolph PESCH, Židovi i kršćani – jedinstven Božji narod? 1858 14000 Donath HERCSIK, Gospodin Isus. Studija o kristologiji i soteriologiji ( u pripremi ) Ivan KARLIĆ, Bogočovjek Isus Krist. 2. Mesija, Sin Božji i Spasitelj ( u pripremi )

Rijecˇ (R)

Omanji spisi s naglaskom na biblijsku poruku. Broširano. Format 14 × 20.

9300060 Adalbert REBIĆ, Isusovo uskrsnuće 800 60 28 9300100 Leo KRINETZKI, Savez Božji s ljudima – prema Starom i Novom zavjetu 600 45 21 9300110 Središnje teme Novog zavjeta 350 26 37 9300120 Adalbert REBIĆ, Prorok, čovjek Božji 500 3767 9300140 • Adalbert REBIĆ, Blaženstva 400 3014 9300150 • Luis Alonso SHÖKEL, Današnji čovjek pred Biblijom 400 3014 9300160 Adalbert REBIĆ, Riječi života vječnoga 400 3014 9300190 Georg BRAULIK, Mojsijeva oporuka. Mali komentari Biblije 400 3014 9300200 H. MADL, Ako budete čuvali savez 400 3014 9300210 Helen SCHÜNGEL STRAUMANN, Izrael i drugi. Mali komentari Biblije 400 3014 9300220 D. ARENHOEVEL, Uspomena na očeve. Mali komentari Biblije 400 3014 9300230

• R. SCHMID, S Bogom na putu. Mali komentari Biblije 400 3014 9300240 Bonaventura DUDA, Savjest i obraćenje u Bibliji 400 3014 9300250 Ivan DUGANDŽIĆ, Nova pravednost 400 3014 9300260 Jacob KREMER, Biblija riječ Božja za sve ljude 400 3014 9300270 Klaus KLIESCH, Djela apostolska 400 3014 9300280 Ante KRESINA, O, Bože, žeže tvoja riječ 400 3014 9300290

• Adalbert REBIĆ, Amos – prorok pravde 400 3014 9300300

• Georg ZIENER, Pravednost i mudrost 400 3014 9300310 Paul-Gerhard MÜLLER, Lukino evanđelje 500 3767 9300320 Valentino SALVOLDI, Bog je veći od tvog srca 500 3767 9300330 Valentino SALVOLDI, Učitelj je ovdje i zove te 500 3767 9300340 Alice BAUM, Propovjednik i Pjesma nad pjesmama 500 3767 9300350

• Božo LUJIĆ, Biblijska promišljanja sadašnjega trenutka 600 45 21 9300360

• Meinard LIMBECK, Markovo evanđelje 800 60 28 9300370 Nikola HOHNJEC, Novo stvaranje 600 45 21 9300380 Valentino SALVOLDI, Ljubav u Pjesmi nad pjesmama 550 4144 9300390 Bernhard LANG, Protiv ludosti 600 45 21 9300400 Ivan DUGANDŽIĆ, Pavao – svjedok i apostol Isusa Krista 700 52 74 9300410 Felix PORSCH, Ivanovo evanđelje 800 60 28 9300420

• Nikola HOHNJEC, Tri biblijske filozofije života 600 45 21 9300430 Nikola HOHNJEC, Obitelj i njezine generacije 600 45 21 9300440 Ivan DUGANDŽIĆ, Snaga s izvora 700 52 74 9300450 Adalbert REBIĆ, Prorok i njegova preljubnica 600 45 21 9300460 Ilija ČABRAJA, »Ja sam kruh živi« 500 3767

HRK 51

9300470

• Jacques GUILLET, Isus Krist u našem svijetu 800 60 28

9300480 Eberhard BONS, Knjiga proroka Hošee 700 52 74

9300490 Xavier LÉON-DUFOUR, Djelovati po evanđelju 1000 75 35 9300500 François-Xavier DURRWELL, Krist, čovjek i smrt 1000 75 35

9300510 Meinrad LIMBECK, Matejevo evanđelje 2000 15069

9300520

• Gerhard LOHFINK, Posljednji dan Isusov. Što se uistinu dogodilo u muci Isusovoj? 800 60 28

9300530 Jean Louis SKA, Božja riječ u ljudskim pripovijestima 1200 9041

9300540 Adalbert REBIĆ, »U tebi će biti blagoslovljeni svi narodi« Biblijsko teološka razmišljanja uz tekstove iz Knjige Postanka 1100 82 88

Spectrum (S)

Biblioteka studenata Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Broširano. Format 11 × 17.

9310040 Ivan GOLUB, Najprije čovjek 1000 75 35 9310070 Jeke jednoga Koncila. 20 godina nakon Koncila u Hrvatskoj. Radovi bogoslovske tribine 350 26 37 9310080 • Ignace LEPP, Higijena duše 350 26 37 9310090 Fanita ENGLISH, A bilo je tako dobro počelo... ( rasprodano ) 9310100 Amedeo CENCINI, Traženje nutarnjeg sklada ( rasprodano ) 9310110 Alfred LÄNGLE, Osmišljeno živjeti ( rasprodano ) 9310120 Valentino SALVOLDI, Tijelo – to smo mi 500 3767

Teološke meditacije

(TM)

Kraći teološki spisi poznatih imena suvremene teologije o pitanjima vjere, razloženi na čitateljima neposredan način. Format 11 × 20. Broširano. 9320170 Ivica RAGUŽ (prir.), Vesperae sapientiae christianae 1 600 45 21 9320180 Lorenz OBERLINNER, Zašto je Isus morao umrijeti ( rasprodano ) 9320191 Anselm GRÜN, Za život u slobodi. Obredi čišćenja duše i tijela 600 45 21 9320200 Ivica RAGUŽ (prir.), Vesperae sapientiae christianae 2 600 45 21 9320210

• Hans Urs von BALTHASAR, Pojašnjenja 700 52 74 9320220

• Hans Urs von BALTHASAR, Nova pojašnjenja 700 52 74 9320230 Hans Urs von BALTHASAR, Teologija povijesti – Kerigma i sadašnjost 700 52 74 9320240 Vlado KOŠIĆ, Novo staro lice Boga 550 4144 9320250 Božo LUJIĆ, Kratki uvod u novozavjetnu poruku 700 52 74 9320260 Gisbert GRESHAKE, Kratki uvod u vjeru u Trojedinog Boga 1000 75 35 9320270 René GUITTON, Pisma Bogu 1500 11302 9320280

• Jean Marie LUSTIGER, Kako Bog otvara vrata vjere 800 60 28 9320290 Ivica RAGUŽ (prir.), Vesperae sapientiae christianae 3 600 45 21 9320300

Joseph RATZINGER – BENEDIKT XVI., Kršćansko bratstvo 900 6781 9320310 Ivan IVANDA, Pričaj mi o Bogu 1200 9041 9320320 Joseph RATZINGER – BENEDIKT XVI., Vjera i budućnost 900 6781 9320330 Dionizi TETTAMANZI, Ovo je naša vjera. Tumačenje Creda 1000 75 35 9320340

• Hans Urs von BALTHASAR, Svećenička duhovnost 800 60 28 9320350

• John NAVONE, Prema teologiji ljepote 1200 9041 9320360 Hans Urs von BALTHASAR, Za Boga pripravan život 1600 120 55

HRK HRK 52

9320370

Hans Urs von BALTHASAR, Istina je simfonična 1200 9041 9320381

• Ivica RAGUŽ, Šutnja – molitva – dokolica 700 52 74 9320390

• Ivan IVANDA, Samoća vjere 1100 82 88 9320400 Hans Urs von BALTHASAR, Cjelina u odlomku. Vidovi teologije povijesti 2000 15069 9320410 Joseph RATZINGER – BENEDIKT XVI., Riječ Božja. Pismo – tradicija – služba 1200 9041 9320420 Pierre Teilhard de CHARDIN, Spisi iz doba rata (1916. – 1919.) 2500 188 36 9320430 Hans Urs von BALTHASAR, Eshatologija u našem vremenu 1200 9041 9320440 Inos BIFFI, Božićno vrijeme 800 60 28 9320450 Hrvoje KALEM, Teološka promišljanja o Zazivima Božjem milosrđu 1128 8500

Teološki radovi (TR)

Stručne teološke analize, istraživanja i sinteze mo no g raf sk og karaktera. Broširano. Format 17 × 24.

Velimir BLAŽEVIĆ, Mješovite ženidbe ( rasprodano ) 9330070 Objava i teologija. Zbornik o sv. Bonaventuri 350 26 37 9330090 Velimir VALJAN, Moralni zakon situacije u perspektivi II. vatikanskog koncila 350 26 37 9330100 Evangelizacija u našem vremenu i prostoru. Ekumenski zbornik 350 26 37 9330110

9330040

• Bogorodica u Hrvata. Zbornik HMI 350 26 37 9330130 Tomislav IVANČIĆ, Kršćanstvo u traganju za identitetom 350 26 37

HRK 53

9330140

• Božo LUJIĆ, Iskustvo Boga i čovjeka 350 26 37 9330160 Isus Krist – jedini Spasitelj svijeta. Ekumenski zbornik 350 26 37 9330200 Mile BABIĆ, Himan Fil 2,6-11 u kristologiji Teodoreta Cirskog 350 26 37 9330220 Kiro STOJANOV, Povijesno pravni razvoj Katoličke Crkve bizantsko slavenskog obreda ( rasprodano ) 9330240 Josip BALOBAN, Pastoralni izazovi Crkve u Hrvata 400 3014 9330250 Josip BALOBAN, Djelovanje Crkve u novim društvenim okolnostima 700 52 74 9330270 Ivan DUGANDŽIĆ, Bog – sve u svemu 800 60 28 9330280 Adalbert REBIĆ (prir.), Marijin lik danas 1200 9041 9330290 Stjepan KUŠAR (prir.), Isus Krist Bogočovjek i Spasitelj 1200 9041 9330300 • Vlado KOŠIĆ, Teolog Franjo Ksaver Pejačević 1200 9041 9330310 Stjepan BALOBAN, Etičnost i socijalnost na kušnji ( rasprodano ) 9330320 Nikola HOHNJEC (prir.), Duh Sveti – Počelo kršćanskog života i djelovanja 1100 82 88 9330330 Kršćanstvo i religije. Zbornik 1100 82 88 9330340 O Kraljevstvu nebeskom – novo i staro. Zbornik radova u čast Bonaventuri Dudi 2500 188 36 9330350 Ljekarnica nebeska hrvatskoga naroda. Zbornik radova 700 52 74 9330360 Vlado KOŠIĆ (ur.), Marija i Presveto Trojstvo. Zbornik radova 1200 9041 9330370 Anton TAMARUT, Bog – otac i majka 1200 9041 9330380 Božo LUJIĆ, Drugi – mogućnost ljubavi 1200 9041 9330390 Ivan DEVČIĆ, Bog i filozofija ( rasprodano ) 9330400

• Anto POPOVIĆ, Biblijske teme ( rasprodano ) 9330410 Vlado KOŠIĆ (ur.), Marija u propovijedima hrvatskih katoličkih obnovitelja. Zbornik radova 1200 9041 9330420 Stjepan BALOBAN, Socijalni govor Crkve u Hrvatskoj 1000 75 35 9330430 Thomas SÖDING, Pogled u prošlost radi budućnosti 1100 82 88 9330440

• Božo LUJIĆ, Isusova otvorena antropologija 2000 15069 9330450 Walter KASPER, Sakrament jedinstva 900 6781 9330460 Franjo Emanuel HOŠKO (ur.), O čovjeku i Bogu. Zbornik u čast Marijanu Jurčeviću 2000 15069 9330470

• Vlado KOŠIĆ (ur.), Mater Verbi Incarnati – Marija iz Nazareta prihvaća Sina Božjega u povijesti. Zbornik radova 1800 13562 9330480 Milan ŠIMUNOVIĆ, Pastoral za novo lice Crkve 2400 180 83 9330490 Nela GAŠPAR (ur.), Tkivo kulture. Zbornik Franje Emanuela Hoška 2400 180 83 9330500 Mario CIFRAK / Nikola HOHNJEC (ur.), Neka iz tame svjetlost zasine! Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću 2700 20343 9330510 Vlado KOŠIĆ (ur.), Alma refugii mater – Aljmaška majka od utočišta. Zbornik radova 1800 13562 9330520 • Franjo Emanuel HOŠKO (ur.), Djelatna Crkva. Zbornik Milana Šimunovića 2500 188 36 9330530 Nikola BIŽACA, Ogledi iz teologije religija 2200 165 76 9330540 Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Kristologija Prokla Carigradskog 2700 20343 9330550 Ignazio SANNA, Na strani čovjeka. Crkva i ljudske vrijednosti 1600 120 55 9330560 Ivica RAGUŽ (prir.), Teološka promišljanja o knjizi Isus iz Nazareta Josepha Ratzingera / Benedikta XVI. 1200 9041

Stjepana Bakšića

HRK HRK
Bre B rić
SK a S adašnjo St
54
Stjepan
Teološka publicistika Kršćan

9330570 Josip GRBAC, Etičke dvojbe hrvatskog društva. O važnosti odgoja za moralne vrijednosti 1310 98 70 9330580 Željko TANJIĆ, Teologija pred izazovima sadašnjeg trenutka 1600 120 55 9330590 Anđelko DOMAZET, Život u dijalogu s Bogom. Teologija i praksa molitve u spisima Romana Guardinija. 1400 10548 9330600 • Vlado KOŠIĆ (ur.), Velika proteturica. Duhovna baština Dubrovnika posvećena Bogorodici. Zbornik radova 2000 15069 9330610 Gisbert GRESHAKE, Biti svećenik u ovom vremenu. Teologija – pastoralna praksa – duhovnost 2600 195 90 9330620 Petar TOMAŠIĆ, Nezaposlenost u tranzicijskoj Hrvatskoj pod socijalno-etičkim vidom 1600 120 55 9330630 Marijan BIŠKUP, Ljudska prava 1000 75 35 9330640 • Željko TANJIĆ / Tomislav KOVAČ / Branko MURIĆ (ur.), Teologijom svjedočiti i naviještati. Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Tomislavu Ivančiću 4000 30138 9330650 Milan ŠIMUNOVIĆ, Kateheza prvenstvena zadaća Crkve 3500 263 71 9330660 Philip A. ROLNICK, Osoba, milost i Bog 2600 195 90 9330670 Petar LUBINA (ur.), Beata Virgo de miraculis. Štovanje Blažene Djevice Marije na području Gospićko-senjske biskupije. Zbornik radova 1600 120 55 9330680 Anto BARIŠIĆ, Teandrička kristologija Tomislava Janka Šagi-Bunića 1600 120 55 9330690 P. BORDEYENE / L. VILLEMIN (prir.), Drugi vatikanski koncil i teologija Perspektive za 21. stoljeće 2000 15069 9330700 Silvija MIGLES, Teološka misao Marijana Valkovića u crkvenom i društvenom životu u Hrvatskoj 1900 14316 9330710 Vlado KOŠIĆ (ur.), Ukazanja BDM između povijesti, vjere i teologije. Zbornik radova 2000 15069 9330720 Mario CIFRAK / Dario TOKIĆ (ur.), Da istina evanđenja ostane kod vas (Gal 2,5). Zbornik u čast prof. dr. sc. Ivana Dugandžića 4000 30138 9330730 • Nikola BIŽACA, Ususret bratskom putovanju. Temelji i dijaloške perspektive teologije religija 1600 120 55 9330740 Mislav KOVAČIĆ, Proces duhovne preobrazbe prema srednjovjekovnom anonimnom spisu Oblak neznanja 800 60 28 9330750 Nedjeljka s. Valerija KOVAČ, Personalno-relacijska paradigma teologije Josepha Ratzingera / Benedikta XVI. 2500 188 36 9330760 Kata s. Amabilis JURIĆ, Duhovnost vjeroučitelja laika u suvremenim hrvatskim crkveno-društvenim uvjetima 2300 173 29 9330770

Andrea FILIĆ, Efeška kristološka kontroverzija prema djelima T. J. Šagi-Bunića. Od raskola (431.) do sjedinjenja (433.) 2600 195 90 9330780

• Christoph BÖTTIGHEIMER, Shvatiti vjeru. Teologija čina vjere 2600 195 90 9330790

B. LUJIĆ / D. TEPERT (ur.), Bogu – gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26) Zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života 3500 263 71 9330800 Marijan MANDAC, Krst i euharistija u novozavjetnoj i otačkoj predaji 1400 10548 9330810 Marija PEHAR, Otajstvo Trojedinoga Boga u slikovnome izričaju 2300 173 29 9330820

A. AMATO / B. MARCONCINI / C. ROCCHETTA / M. FIORI, Anđeli i demoni. Povijesna drama između dobra i zla 3000 226 04 9330830 Milan ŠIMUNOVIĆ / Ivica PAŽIN, Promjene u katehetskom pastoralu župne zajednice. Utopija ili stvarnost 2200 165 76

HRK HRK 55

9330840

Stjepan BREBRIĆ, Teološka publicistika Stjepana Bakšića 2000 15069 9330850

S. KLJAJIĆ, OFM i M. CIFRAK, OFM, Znat će da prorok bijaše među njima! (Ez 33,33) Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića OFM, povodom 70. g. života ( rasprodano ) 9330860

Stjepan RUSAN, Utjecaj i značenje kralja Davida u Prvoj knjizi Ljetopisa 1800 13562 9330870

s. Mirjana JURANOVIĆ, Vrednota redovničkoga zajedništva 1800 13562 9330880 Nela Veronika GAŠPAR, Marijanska ukazanja – »proročka karizma« za naše vrijeme 1800 13562 9330890 Josip ŠIMIĆ, Pučka pobožnost. U kršćanskoj misli i nauku nakon Drugog vatikanskog sabora 1600 120 55 9330900

Jerko VALKOVIĆ (ur.), Sve provjeravajte: dobro zadržite! (1 Sol 5, 21). Kršćanska etika u dijalogu sa suvremenim svijetom 3500 263 71 9330910 Nikola VRANJEŠ, Projekt i metoda. Praksa vjere u svijetu promjena 1700 128 09 9330920 Marija PEHAR, Tko je majka moja? Biblijska svjedočanstva o Mariji, Isusovoj majci 1750 13185 Taras BARŠČEVSKI, Aktualne teme biblijske teologije ( u pripremi )

Volumina theologica (VT)

Biblioteka velikih sistematskih teoloških djela. Tvrdi uvez, ovitak u boji. Format 17 × 24.

• Xavier LÉON DUFOUR (ur.), Rječnik biblijske teologije 2700 20343 9340020 Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak III/1 2700 20343 9340030 Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak I 2700 20343 9340060 Tomislav Janko ŠAGI BUNIĆ, Povijest kršćanske literature 2700 20343 9340070 Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak V 2700 20343 9340090 Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak VI/2 2700 20343 9340100

9340010

• Tomislav Janko ŠAGI BUNIĆ, Euharistija u životu Crkve kroz povijest 2000 15069 9340110 Pat ALEXANDER i David ALEXANDER, Enciklopedijski biblijski priručnik.

2. dopunjeno izdanje 5000 376 73 9340140 Bernhard HÄRING, Kristov zakon. Svezak III. ( rasprodano ) 9340150 Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak III/2 2700 20343 9340160

• Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak VI/1 2700 20343 9340170 Religije svijeta. Enciklopedijski priručnik, III. izmijenjeno izdanje ( rasprodano ) 9340180 Hans Urs von BALTHASAR, Mysterium paschale ( rasprodano )

HRK 56

9340190

• Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak II. 2700 20343 9340200 Vjekoslav BAJSIĆ, Granična pitanja religije i znanosti 1800 13562 9340210 Rosino GIBELLINI, Teologija dvadesetog stoljeća ( rasprodano ) 9340220 Vjekoslav BAJSIĆ, Filozofija i teologija u vremenu 2200 165 76 9340230 Vjekoslav BAJSIĆ, Život i problemi crkvene zajednice 2500 188 36 9340240

• Vjekoslav BAJSIĆ, Dijalog, reagiranja, polemike 1800 13562 9340250

• Bonaventura DUDA, U svjetlu Božje riječi 2500 188 36 9340260 Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak IV. 2700 20343 9340270 Rosino GIBELLINI, Teološke perspektive za XXI. stoljeće 2700 20343 9340280 Gianluigi PASQUALE, Teologija povijesti spasenja u XX. stoljeću 4000 30138 9340290 Enciklopedijski teološki rječnik 8500 64043 9340300 Marijan VALKOVIĆ, Doprinosi koncilskoj moralnoj teologiji. Svezak 1 4000 30138 9340310

• Josip TURČINOVIĆ, Misao vjere. Svezak 1 2600 195 90 9340320 Josip TURČINOVIĆ, Odjeci vjere. Svezak 2 2600 195 90 9340330 Lazaro IRIARTE, Povijest franjevaštva 3500 263 71 9340340 Hugh P. KEMP, Praktični vodič za svjetske religije 2600 195 90 9340350 Jean-Yves LACOSTE, Povijest teologije 3500 263 71 9340360 Marijan VALKOVIĆ, Postkoncilska obiteljska i moralna problematika. Svezak 2 4000 30138 9340370 Marijan VALKOVIĆ, Etičko-moralna problematika. Uloga teologa. Svezak 3 4000 30138 9340380 Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak VII 4000 30138 9340390 Ivan MACUT, Teologija u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 2300 173 29

Znakovi i gibanja (ZG)

Događanja, procesi i gibanja u suvremenoj Crkvi i svijetu. Broširano. Format 11 × 18.

9350071 Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Svećenik – kome da služi 600 45 21 9350280 Bono Zvonimir ŠAGI, Laici i svjetovna dimenzija Crkve 700 52 74 9350290 Lush GJERGJI, Živjeti s Kristom ( rasprodano ) 9350300 Lush GJERGJI, Ljubiti s Marijom ( rasprodano ) 9350310

• Lush GJERGJI, Svjedočiti s Crkvom 400 3014 9350320

• Franc RODÉ, Biti i opstati 1 800 60 28 9350330 Franc RODÉ, Biti i opstati 2 800 60 28 9350340 Agostino CASAROLI, Mučeništvo strpljivosti – Sveta Stolica i komunističke zemlje (1963. – 1989.) 1200 9041 9350351

• Jean VANIER, Sveta povijest osobe 9350360 S. BALOBAN / G. ČRPIĆ (ur.), O dostojanstvu čovjeka i općem dobru u Hrvatskoj

HRK

9350370 S. BALOBAN / G. ČRPIĆ (ur.), O solidarnosti i supsidijarnosti u Hrvatskoj 550 4144 9350380 S. BALOBAN / G. ČRPIĆ (ur.), Hrvatska na putu europskih integracija 550 4144 9350390 S. BALOBAN / G. ČRPIĆ (ur.), Kultura nedjelje i dostojanstvo radnika 550 4144 9350400 Bono Zvonimir ŠAGI, Put i usput redovništva 700 52 74 9350410 Jean VANIER, Pronaći mir 400 3014 9350420 • Jean VANIER, Zajednica i rast ( rasprodano ) 9350430 Bono Zvonimir ŠAGI, Molitva i misli mira u vrijeme rata 600 45 21 9350440 Jean VANIER, Postati čovjekom 1100 82 88 9350450 Silvana DRAGUN, Sloboda na kušnji 700 52 74 9350460 Kardinal Josip BOZANIĆ, Blaženi Alojzije Stepinac. Baština koja obvezuje 2000 15069 9350480 Giovanni BAZOLI, Pravednost i jednakost. Biblijski modeli 700 52 74 9350490 • Giovanni BAZOLI, Tržište i nejednakost 700 52 74 9350500 Stjepan BALOBAN, Slobodni i ponosni u društvu. Kršćanin i svijet 1000 75 35 9350510 Stjepan BALOBAN, Između slobode i podložnosti. Kršćanin i svijet 1000 75 35 9350520 S. BALOBAN / G. ČRPIĆ (ur.), O novim stvarima u suvremenoj Hrvatskoj 120. obljetnica Rerum novarum 800 60 28 9350530 • Gregor Maria HOFF, Kritika religije danas 1100 82 88 9350540 Roberto RUSCONI, Veliko odreknuće 1200 9041 9350550 Papa FRANJO, Crkva milosrđa ( rasprodano ) 9350560 G. ČRPIĆ / M. DŽOLAN (ur.), Slobodna nedjelja: kultura u nestajanju? 1000 75 35 9350570 Roberto RUSCONI, Upravljanje Crkvom. Pet izazova za papu Franju 1700 128 09 9350580 Stjepan BALOBAN, Otvorimo prostore pozitivnome. Kršćanin i svijet 1000 75 35 9350590 • Gerhard Ludwig MÜLLER, Siromaštvo. Izazov za vjeru 1050 79,11 9350600 Walter KASPER, Papa Franjo – revolucija nježnosti i ljubavi. Teološki korijeni i pastoralne perspektive 1050 7911 9350610 Rino FISICHELLA, Znaci jubileja. Hodočašće, grad Petra i Pavla, Sveta vrata, ispovijest vjere, milosrđe, oprost 1100 82 88 9350620 Enzo BIANCHI, Kršćani u društvu 1500 11302

HRK HRK Kršćans K a sadašnjost 58

9350630

Papa FRANJO, Zemlja, dom, posao 1200 9041 9350640 Stjepan BALOBAN, Dijalog u Crkvi i u društvu. Kršćanin i svijet 1100 82 88 9350650 George AUGUSTIN, S papom Franjom u Crkvi koja izlazi. Ohrabrenja iz apostolske pobudnice Radost evanđelja 1858 14000

»Zrno« (Z)

Romani, pjesme i novele domaćih i svjetskih pisaca religioznog nadahnuća, klasičnih i modernih. Format 13,5 × 21.

9360010 Henryk SIENKIEWICZ, Quo vadis ( rasprodano ) 9360020 François MAURIAC, Thérese Desqueyroux 400 3014 9360040 Julien GREEN, Levijatan 700 52 74 9360050

• Graham GREENE, Srž stvari 700 52 74 9360060

• ZRNO, I. kolo u kompletu. Tvrdi uvez, zaštitna kutija ( rasprodano ) 9360080 Lewis WALLACE, Ben Hur ( rasprodano ) 9360090 Willi FÄHRMANN, Dugi put Luke B. Roman za mlade ( rasprodano ) 9360111 Johanna SPYRI, Heidi ( rasprodano )

9360120 Graham GREENE, Mirni Amerikanac 140 10 55 9360130 Graham GREENE, Treći čovjek ( rasprodano ) 9360140

• Graham GREENE, Kraj ljubavne priče ( rasprodano ) 9360150

• Graham GREENE, Naš čovjek u Havani 140 10 55 9360160 Graham GREENE, Moć i slava ( rasprodano ) 9360170 Sabrana djela Grahama Greena. Romani. Komplet ( rasprodano ) 9360180 Mario POMILIO, Peto evanđelje ( rasprodano ) 9360220 Ivo SMOLJAN, Hrvatski Odisej 400 3014 9360231 Šito ĆORIĆ, Kruh u noći ( rasprodano ) 9360260

• Franc Saleški FINŽGAR, Pod slobodnim suncem ( rasprodano ) 9360270 Anton ŠULJIĆ, Triptihon duše 140 10 55 9360300 Josip MIHOJEVIĆ, Bogorodica u hrvatskom pjesništvu ( rasprodano ) 9360310 François MAURIAC, Zmijsko leglo 700 52 74 9360320 Sida KOŠUTIĆ, Solsticij srca ( rasprodano ) 9360330 Drago ŠTAMBUK, Ruka radosnica 800 60 28 9360340 • Mirko IVANJEK, Vrata 800 60 28 9360350 • Luko PALJETAK / Ciril ZLOBEC, Sacra ( rasprodano ) 9360360 Marin SABIĆ, Preporod idealizma. Izabrana djela 2000 15069 9360370 Mirko IVANJEK, Put svjetlosti. Palimpset 1200 9041

HRK HRK 59

9360380

• Ivo STIPIČIĆ, Pjesme i molitve 1800 13562 9360390 Sida KOŠUTIĆ, Velika šutnja 1300 9795 9360400 Tonči TRSTENJAK, Božićna pomaranča ( rasprodano ) 9360410 Ljiljana MATKOVIĆ-VLAŠIĆ, Budi bez svega, živote. Sabrane pjesme 900 6781 9360420 Mladen MACHIEDO, Tanka crta 1200 9041 9360430

• Miljenko GALIĆ / Josip BOTTERI DINI, Krilo noći ( rasprodano ) 9360440

• Stjepan LICE, Božićna blaženstva. Zapisi i priče 1100 82 88 9360450 Tonči TRSTENJAK, Zaljubljeni kapelan. Pripovijesti za vele i male 1300 9795 1100 82 88

O svetcima i pjesnicima ( u pripremi )

Žarišni prijelomni problemi suvremene Crkve i sučeljenja s njima. 9370050 Joyce RIDICK, Zavjeti. Blago u glinenim posudama 1200 9041 9370060 Ante KRESINA, Čovjek s onu stranu tvari 140 10 55 9370070 François VARONE, Nevolje s odsutnim Bogom ( rasprodano ) 9370080 Luigi GUCCINI, Karizma osoba i zajednica u redovničkom životu 350 26 37 9370090 Franz-Xaver KAUFMANN, Kako da preživi kršćanstvo 600 45 21 9370100 • Karl LEHMANN, Odvažno u promjene 800 60 28 9370110 • Alfons Maria kardinal STICKLER, Celibat klerika 600 45 21 9370120 Alceste SANTINI, Izazovi novog pape 1000 75 35 9370130 Gianfranco POLI / Marco CARDINALI, Komunikacija u teološkoj perspektivi 800 60 28 9370140 Thomas P. RAUSCH, Biti katolik u kulturi izbora 1500 11302 9370150 Carlo CARDIA, Izazovi laičnosti 1600 120 55 9370160 • Sara BUTLER, Katoličko svećeništvo i žene 1600 120 55 9370170 Gino de VECCHIS, GPS nejednakosti. Svijet s gledišta pape Franje 1100 82 88 9370180 G. AUGUSTIN / S. SAILER–PFISTER / K. VELLGUTH (ur.), Kršćanstvo u dijalogu. Perspektive kršćanskog identiteta u pluralnom društvu 2300 173 29 9370190 Tonči MATULIĆ, Sablazan seksualnog zlostavljanja u Katoličkoj Crkvi. Kao povod kritičkom promišljanju o svećeničkoj formaciji u svjetlu zahtjeva ljudske formacije i Božje riječi 1460 11000

HRK HRK 60

AUDIO KAZETE

9400220 SKAZANJE (komplet) 929 7000 9400250 POLJIČKA MISA (Boris Papandopulo) ( rasprodano ) 9400260 POJUBICA. Vrbničko glagoljaško pjevanje 466 3500 9400280 ZAUFAJ SE U BOGA 466 3500 9400320 TRI LEGENDE O KRISTU. Selma Lagerlöf. Audio-priča za djecu 381 28 68 9400330

• NAJLJEPŠI BOŽIĆ. Jagoda Truhelka. Audio-priča za djecu 381 28 68 9400390 • SLOVO O ČOVJEKU, SLOVO O NEBU. Mak Dizdar. ( rasprodano ) 9400430 TKO JE ISUS KRIST (komplet 1) ( rasprodano ) 9400460 TKO JE ISUS KRIST (komplet 2) ( rasprodano ) 9400530 TKO JE ISUS KRIST (komplet 6) ( rasprodano ) 9400550 TKO JE ISUS KRIST (komplet 4) ( rasprodano ) 9400560 • JOŠ VIŠE SUNCA ( rasprodano ) 9400590

• TKO JE ISUS KRIST (komplet 3) ( rasprodano ) 9400610 Kazete. TKO JE ISUS KRIST (komplet 5) 1088 8197

HRK HRK 61
Glazba i audiovizualna sredstva
CD, DVD 9410020 CD – Zdravo o moj anđele 1400 10548 9410040 CD – Josip TURČINOVIĆ, Propovijedi 1200 9041 9410050 CD – Zapjevat ću Gospodinu 1000 75 35 9410180 CD – Biblija 4 s interaktivnom konkordancijom 1100 82 88 9410070 • CD – Kušati uskrsnu radost 800 60 28 9410080 DVD – Milan VINČEC, Mir i dobro. Putevima Svetoga Franje 1700 128 09 9410090 CD – Anđelko BADURINA, Hagiotopografija Hrvatske 1100 82 88 9410100 CD – Došašće i Božić u zagrebačkoj katedrali ( rasprodano ) 9410110 CD – Narodi nam se. Hrvatske božićne pjesme 1. Akademski zbor »Ivan  Goran Kovačić« ( rasprodano )

9410120

• CD – Spavaj sinko. Hrvatske božićne pjesme 2. Akademski zbor »Ivan  Goran Kovačić« 1000 75 35

9410130 CD – Zvan Betlema. Hrvatske božićne pjesme 3. Zagrebački madrigalisti uz simfonijski orkestar 1000 75 35

9410140 CD – Anđelko IGREC, Psalmi ( rasprodano ) 9410150 DVD – Pavao CRNJAC, Katehetska ljetna škola (1971. – 1993.). Dokumentarni film 1600 120 55 9410160 • CD – Izvor radosti. Pjesme za vjeronaučne susrete 1100 82 88 9410170 CD – Glagoljaško liturgijsko pjevanje iz Omišlja 1100 82 88 9410200 CD – Anton ŠULJIĆ, Za križem Kristovim ( rasprodano )

VIDEO-KAZETE

9390540 Vječni smo tvoji putnici. Rapsodije o Bogorodici u kulturi i životu Hrvata; hrvatska marijanska svetišta i vjekovno hodočašćenje u njih. Kolor. 16 mm. 45 minuta 1619 122 00 9390590 Slikar žive samoće. Fra Ambroz Testen. Kolor 16 mm. 1619 122 00 9390600 Svijetla sjena. Kazivanja o sv. Leopoldu Bogdanu Mandiću. Kolor. 16 mm. 1619 122 00 9390680 Ljubiti crkvu 1619 122 00 9390740 Stvaranje i sustvaranje 1619 122 00 9390810 • Bolesničko pomazanje 1619 122 00 9390820 • Sveti red 1619 122 00 9390850 Milan VINČEC, Mir i dobro. Putevima Svetoga Franje 1619 122 00

Reprodukcije, cˇestitke, razglednice

9470280 Biblijske karte, (komplet) ( rasprodano ) 9470300 Biblijske karte, pojedinačno 133 1000 Palestina u vrijeme Novoga zavjeta 9470340 • ČESTITKE, obične 027 2 00 9470350 ČESTITKE, preklopne 060 4 52 9470400 POSTER »BOSMANS« ( rasprodano ) 9470410 Plakat »Povratak izgubljenog sina«, format (B3) (35 × 50 cm) 159 12 00 9470420 Plakat »Povratak izgubljenog sina«, format (B2) (50 × 70 cm) 265 2000 9470431 Mapa Razglednice Rembrandt 265 2000 9470760 • Preklopnik – Slavlje ženidbe. 070 5 27 9470810 RAZGLEDNICE, Marija Bistrica 040 301 9470820 ČESTITKA, Sveta potvrda 070 5 27 9470830 ČESTITKA, Sveto krštenje 070 5 27 9470840 RAZGLEDNICA, Iskrena sućut 070 5 27 9470850 ČESTITKA, Sakrament svete ženidbe 070 5 27 9470860 • ČESTITKA, Prva sveta pričest 070 5 27 9470991 • Vanja BENKO, Izlazak – društvena igra 2000 15069 Preklopnik: Prvopričesničke molitve 060 4 52 Marija BOŠNJAK, Marija HARDI, Dora KUJEK i Juraj REPINAC, Učini pravu stvar. Društvena igra za djecu i mlade 3318 25000

HRK HRK

Periodicˇke publikacije (PP)

KANA. Kršćanska obiteljska revija. Mjesečnik (srpanj – kolovoz dvobroj).

SLUŽBA RIJEČI. Građa za obnovljenu liturgiju. Izlazi četiri puta godišnje.

• BOGOSLOVSKA SMOTRA (BS). Časopis Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Naklada KS. Izlazi tromjesečno.

COMMUNIO. Međunarodni teološki časopis. Nakladnik: Kršćanska sadašnjost d.o.o. Izlazi tri puta godišnje.

CROATICA CHRISTIANA PERIODICA. Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Naklada KS. Izlazi polugodišnje.

BIBLIJA DANAS. Časopis Hrvatskog katoličkog biblijskog djela i Biblijskoga instituta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Izlazi četiri puta godišnje. Nakladnik: Kršćanska sadašnjost d.o.o.

Narudžbom: kod izdavača – Kršćanska sadašnjost, 10001 Zagreb, p.p. 434, Marulićev trg 14

Neposredno: (knjižarska i priručna prodaja)

Zagreb: K njižara »Kršćanska sadašnjost«, Kaptol 29 K njižara »Kršćanska sadašnjost«, Kaptol 1

Đakovo: Knjižara »Blažena Salomeja«, A. Cesarca 12

Karlovac: K njižara »Kršćanska sadašnjost«, Radićeva 4 Marija Bistrica K njižara »Kršćanska sadašnjost«, Trg I. Pavla II. 32

Osijek: Prodavaonica »Dr. Josip Turčinović«, Trg slobode b.b. Pazin: Prodavaonica »Dr. Josip Turčinović«, Kalčeva 2

Požega: Teovizija, Trg Sv. Trojstva 13 »Verbum«, Trg. Sv. Trojstva 13

Pula: Knjižara »Dr. Josip Turčinović«, Danteov trg 1

Slavonski Brod: Teovizija, Trg Sv. Trojstva 1 »Verbum«, Matije Mesića 6

Split: K njižara »Kršćanska sadašnjost«, Kralja Zvonimira 16

Šibenik: K njižara »Verbum«, K. Tomislava 17

Varaždin: »Verbum«, Zagrebačka 4

Vinkovci: »Verbum«, V. Nazora 7

Zadar: Knjižara »Verbum«, Don Ive Prodana 11

Zadar: K njižara »Kršćanska sadašnjost«, Poljana Natka Nodila 7

Osim u knjižarama i web knjižari, knjige Kršćanske sadašnjosti naručiti se mogu i:

1) telefonom: 01/6349-030; 01/6349-031

Nazvati možete od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati (Naručeno možete platiti po predračunu, pouzećem)

2) elektroničkom poštom: ks-prodaja@ks.hr

Dovoljno je da navedete svoje podatke, naziv i količinu željenih knjiga te adresu dostave. (Naručeno možete platiti po predračunu, pouzećem)

SVA RASPOLOŽIVA IZDANJA KRŠĆANSKE SADAŠNJOSTI MOGU SE NABAVITI
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.