Prodajni katalog izdanja Kršćanske sadašnjosti 2021./2022.

Page 1


eknjige.ks.hr

Preuzmite aplikaciju eKnjige KS

i čitajte niz eIzdanja na svojem uređaju! Brojna elektronička izdanja Kršćanske sadašnjosti: knjige i časopisi! eKana i eSlužba riječi!

Uživajte u čitanju Vašega omiljenog štiva bilo kad, bilo gdje! Posjetite eknjige.ks.hr, preuzmite aplikaciju eKnjige KS i zakoračite među police elektroničkih izdanja Kršćanske sadašnjosti. Ondje vas za dobrodošlicu čekaju i dvije besplatne eKnjige.


Uprava: 01  •  63 49 010 (Ulica grada Vukovara 271/11) Fax: 01  •  46 66 815 uprava@ks.hr

Prodaja: 01  •  63 49 030  •  63 49 031 (Ulica grada Vukovara 271/11) Fax: 01  •  48 11 118 ks-prodaja@ks.hr

Računovodstvo: 01  •  63 49 044  •  63 49 045 (Ulica grada Vukovara 271/11) racunovodstvo@ks.hr pretplata@ks.hr

Komercijala: 01  •  63 49 022 (Ulica grada Vukovara 271/11) 01  •  63 49 097 (Ulica grada Vukovara 271/11)

web-knjizara@ks.hr marketing@ks.hr

komercijala@ks.hr

Uredništvo: 01  •  63 49 050  •  63 49 054 (Ulica grada Vukovara 271/5) Fax: 01  •  48 28 227 Glavni urednik ks@zg.t-com.hr Tajništvo uredništva urednistvo@ks.hr Knjižare: Zagreb   01  •  48 14 714 Zagreb   01  •  48 14 931 Osijek 031  •  20 15 65 Split 021  •  48 23 16 Karlovac 047  •  60 16 43 Marija Bistrica 049  •  46 80 50 Zadar 023  •  55 05 27

(Kaptol 29) (Kaptol 1) (Trg slobode b.b.) (Kralja Zvonimira 16) (Radićeva 4) (Trg I. Pavla II. 32) (Poljana N. Nodila 7)

Kana: 01  •  63 49 060  (Ulica grada Vukovara 271/5) ks.kana@gmail.com

www.ks.hr http://twitter.com/#!/ksadasnjost http://www.facebook.com/pages/Kršćanska-sadašnjost/219228014772658 http://www.instagram.com/krscanska_sadasnjost http://www.facebook.com/kana.KrscanskaSadasnjost

IBAN: HR 1723400091100047241,  Privredna banka Zagreb Izdaje:  Kršćanska sadašnjost d.o.o., Zagreb, Marulićev trg 14

1


Analecta Croatica christiana

(ACC)

Građa i studije za povijest krš­ć anstva i Crkve među Hr­va­­ti­ma. Ilustrirano. Indeksi. Format 17 × 24 cm. Tvrdi i meki uvez, ovitak.

Božo VUČEMILO, Anđeo dalla Costa i njegov »Zakon czarkovni«. Povijesno-pravna studija. Tvrdi uvez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9010050 • Josip TURČINOVIĆ, Misionar Podunavlja Bugarin Krsto Pejkić (1665. – 1731.). Studija o katolicima u Bugarskoj, hrvatskom školstvu, Propagandinu kolegiju, prilikama u Erdelju, Beogradu i Baranji; Pejkićeva kontroverzija. Tvrdi uvez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9010070 • Ivan OSTOJIĆ, Metropolitanski kaptol u Splitu. Povijest kaptola i njegovih članova od početka do 19. stoljeća. Tvrdi uvez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9010080 • Jerko FUĆAK, Šest stoljeća hrvat­skog lekcionara. Povijesno-filološko-liturgijska studija. Tvrdi uvez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9010090 • Mihovil BOLONIĆ i Ivan ŽIC ROKOV, Otok Krk kroz vjekove (rasprodano) 9010140 • Mile BOGOVIĆ, Katolička crkva i pravoslavlje u Dalmaciji za mletačke vladavine. Meki uvez (rasprodano) 9010151 • Andrija ZIRDUM, Filip Lastrić Oćevac. Meki uvez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9010170 • Peter KUZMIČ, Vuk-Daničićevo Sveto pismo i biblijska društva na južnoslavenskom tlu u XIX. stoljeću. Tvrdi uvez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9010190 • Eduard PERIČIĆ, Ljetopis popa Dukljanina. Sclavorum regnum Grgura Barskog. Studija o autorstvu ljetopisa (rasprodano) 9010220 • Petar BEZINA, Rukopisna baština franjevaca Provincije presvetog Otkupitelja. . . 80 9010251 • Krbavska biskupija u srednjem vijeku. Meki uvez (rasprodano) 9010260 • Antun BOZANIĆ, Biskup Mahnić pastir i javni djelatnik u Hrvata (rasprodano) 9010270 • Anđelko BADURINA, Uloga franjevač­kog samostana u urbaniza­ci­­ji dubrovačkog područja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9010280 • Ivan GOLUB, Ivan Paštrić – Ioannes Pastritius (1636. – 1708.). Sabrana građa. . . . . . 25 9010290 • Petar BEZINA, Kulturni djelatnici Franjevačke provincije presvetog Otkupitelja. . . 80 9010300 • Josip TURČINOVIĆ, Antun Vramec. Sporni hrvatski teolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9010310 • Visoko školstvo na području Riječko-senjske metropolije (Spomenica) . . . . . . . . . . 225 9010320 • Franjo Emanuel HOŠKO, Franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj kroz stoljeća . . . . . 120 9010340 • Franjo Emanuel HOŠKO, Franjevci i poslanje Crkve u kontinentalnoj Hrvatskoj. . . 120 9010350 • Franjo Emanuel HOŠKO, Franjevačke visoke škole u kontinentalnoj Hrvatskoj . . 120 9010360 • Josip BURIĆ, Biskupije Senjska i Modruška u 18. st. (rasprodano) 9010370 • Franjo Emanuel HOŠKO, Josip Pavišević – svjedok jozefinizma u Slavoniji i Podunavlju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9010040 • Stjepan

2


Krčki biskup

josip srebrnić (1876. – 1966.)

Zbornik radova sa znanstvenog skupa povodom 50. obljetnice smrti

Teologija u R ijeci K RčK a bisKupija KRšćansK a sadašnjosT

Emanuel HOŠKO, Biskup Vrhovac između baroka i liberalizma. . . . . . . . . . . . . 90 ŠANJEK, Dominikanci i Hrvati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9010400 • Lovorka ČORALIĆ i Slavko SLIŠKOVIĆ, Humanitas et litterae ad honoram Franjo Šanjek. Zbornik u čast Franje Šanjeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 9010410 • Stipan TROGRLIĆ, Mons. Božo Milanović, istarski svećenik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 9010420 • Franjo Emanuel HOŠKO, Slavonska franjevačka ishodišta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9010430 • Franjo Emanuel HOŠKO, Slavonska franjevačka učilišta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9010440 • Ivica ZVONAR, Mons. dr. Fran Barac (1872. – 1940.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9010450 Anto BARIŠIĆ (prir.), Franjevci kapucini u Karlobagu 1713. – 2013. ( rasprodano ) 9010460 Marko MEDVED, Riječka crkva u razdoblju fašizma. Nastanak biskupije i prvi talijanski upravitelji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 9010470 Monica PRIANTE i Slavko SLIŠKOVIĆ, Tondini i Strossmayer. Jedinstveni za jedinstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9010480 Marko MEDVED i Franjo VELČIĆ (ur.), Krčki biskup mons. dr. Josip Srebrnić (1876. – 1966.). Zbornik radova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 9010490 Daniel PATAFTA, OFM, Franjevačko 13. stoljeće. Povijest, teologija, duhovnost . . . 220 9010500 Ana BIOČIĆ, Svećenici u politici. Djelovanje katoličkih svećenika u Hrvatskom saboru 1868. – 1871. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9010510 Marko MEDVED, Četiri stoljeća kapucina u Rijeci i Hrvatskoj (1610. – 2010.). . . . . . 290 9010520 s. Veronika Mila POPIĆ, Milosrđe otkupljuje mržnju. Odnos jugoslavenskog komunističkog režima prema Družbi sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskog – Zagreb. Od 1945. do 1952. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9010530 Ljudevit Anton MARAČIĆ, Konventualni franjevci u Hrvata. Arhivski prinosi i pabirci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9010540 Ivica PETANJAK, Mihael Anđeo Božidarević iz Dubrovnika, OFMCap (1653. – 1729.). Propovjednik, diplomat, poglavar i duhovni vođa . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9010380 • Franjo

9010390 • Franjo

Biblica

Ana Biočić

Svećenici u politici Djelovanje katoličkih svećenika u Hrvatskom saboru 1868.–1871.

Kršćanska sadašnjost

(BC)

Stručne studije, rasprave i zbirke članaka biblijske tematike. Različiti uvezi. Format: 17 × 24 ili 14 × 20.

POPOVIĆ, Načela i metode za tumačenje Biblije. Komentar Papina govora i dokumenta Biblijske komisije Tumačenje Biblije u Crkvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9010620 • Marijan Jerko FUĆAK, Prepoznavatelj riječi Božje. Biblija u našim rukama. . . . . . . . . 70 9010630 • Adalbert REBIĆ, Biblijski i crkveno-povijesni vidovi euharistije i križa. . . . . . . . . . . . . 50 9010640 • Mario CIFRAK, Sveto pismo u životu Crkve. Dokumenti Katoličke biblijske federacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9010650 • Ivan DUGANDŽIĆ, Pred Biblijom i s Biblijom. Odgovori i poticaji . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9010660 • Anto POPOVIĆ, Novozavjetno vrijeme. Povijesno-političko i religiozno-kulturno okruženje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9010670 • Joachim GNILKA, Biblija i Kur’an. Što ih povezuje, što razdvaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9010610 • Anto

3


POPOVIĆ, Od slike Božje do Božjeg sinovstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 KRESINA; Zvonimir Izidor HERMAN; Mario CIFRAK, Poslanje egzegeze u Katoličkoj crkvi. Od Drugoga vatikanskog sabora do danas. . . . . . . . . . . 50 9010710 • Thomas SÖDING, Božji Sin iz Nazareta. Isusovo čovještvo u Novom zavjetu . . . . . 220 9010720 • Anto POPOVIĆ, Isusova muka i smrt prema Markovu evanđelju. Egzegetsko-teološki komentar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9010730 • Mario CIFRAK, Početak evanđelja Isusa Krista. Hermeneutske pretpostavke . . . . . . 70 9010740 • Joachim GNILKA, Isus iz Nazareta. Poruka i povijest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 9010750 • Raymond Edward BROWN, Isusovo djevičansko začeće i tjelesno uskrsnuće . . . . 120 9010770 • Anto POPOVIĆ, ‫ – תּוָֹרה‬Torah – Pentateuh – Petoknjižje. Uvod u knjige Staroga zavjeta 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 9010780 • Mato ZOVKIĆ, Poziv biblijskih proroka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9010790 • Mario CIFRAK, Ta u vjeri hodimo, ne u gledanju. Egzegetski doprinos moralnoj poruci Novoga zavjeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9010800 • Božo LUJIĆ, Vjera u Boga uvijek novih mogućnosti. Pretpostavke za biblijsku teologiju Staroga zavjeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9010810 • Anto POPOVIĆ, Povijesne knjige. Uvod u knjige Staroga zavjeta 2 . . . . . . . . . . . . . . . 150 9010820 Mario CIFRAK, I riječ je Božja rasla. Od kerigme do evenđelja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9010830 Božo LUJIĆ, Biblijsko svjetlo vjere na putu života. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9010850 Anto POPOVIĆ, Mudrosne i poetske knjige. Uvod u knjige Staroga zavjeta 3. . . . . 160 9010870 Anto POPOVIĆ, O vremenu i vječnosti. Zbirka egzegetsko-teoloških članaka (u pr ipr emi) 9010680 • Anto 9010690 • Ante

NIZ »KOMENTARI«

DUGANDŽIĆ, Evanđelje ljubljenog učenika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 DUGANDŽIĆ, Poslanica Rimljanima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9010860 Ivica ČATIĆ, Evanđelje po Marku – Prvi dio (Mk 1,1 – 3,6) (u pr ipr emi)

9010760 • Ivan

Ivan Dugandžić

*

Poslanica Rimljanima

9010840 Ivan

Ivan Dugandžić

Poslanica Rimljanima Uvodna pitanja, prijevod i komentar Poslanice Rimljanima

Biblija

(B)

Kršćanska sadašnjost

Biblijski tekstovi u novim hrvatskim prijevodima, Stari i Novi zavjet, različita izdanja, različitih formata.

9020031 • Novi

zavjet i Psalmi (Duda – Fućak). Meki uvez/crni ovitak (rasprodano) Uvez u kožu (rasprodano) 9020048 • Ilustrirana Biblija mladih. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 9020035 • Biblija.

4


250 kn

220 kn

220 kn

Biblija

! a z e v u a v o n u tri

Velik izbor biblijskih izdanja u različitim uvezima i formatima www.ks.hr

5


9020140 • Novi

6

zavjet (Duda – Fućak) s uvodima i bilješkama Ekumenskog prijevoda Biblije. Format 16 × 21,5. Tvrdi uvez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9020141 – Džepno izdanje. Tvrdi uvez (rasprodano) 9020142 – Džepno izdanje. Meki uvez (rasprodano) 9020156 • Novi zavjet (Duda – Fućak). Meki uvez/crni (rasprodano) 9020161 • Novi zavjet (Duda – Fućak). Talijanski uvez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9020162 • Novi zavjet (Duda – Fućak). Tvrdi uvez/bordo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9020521 • Novi zavjet i Psalmi (Duda – Fućak). Talijanski uvez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 9020520 • Novi zavjet i Psalmi (Duda – Fućak). Tvrdi uvez/bordo, plava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9020171 • 365 x Biblija. Izbor biblijskih tekstova (rasprodano) 9020180 • Biblija mladima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9020190 • Tvoja minuta Biblije (rasprodano) 9020213 • Novi zavjet (Duda-Fućak) /velika slova/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9020220 • Biblija. Izbor (rasprodano) 9020233 • Biblija. Broširani uvez (rasprodano) 9020240 • Biblija – Stari zavjet I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 9020250 • Biblija – Stari zavjet II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 9020260 • Biblija – Komplet (Stari zavjet I i II, Novi zavjet). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9020271 • Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. Tvrdi uvez /crna, crvena, plava . . . . . . . . . . 200 9020280 • Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. Talijanski uvez (rasprodano) 9020290 • Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. Meki uvez (rasprodano) 9020310 • Adalbert REBIĆ (prir.), Psalmi i kantici. S uvodima i komentarima / Meki uvez. . . . . 75 9020320 • Adalbert REBIĆ (prir.), Psalmi i kantici. S uvodima i komentarima / Tvrdi uvez. . . . . 85 9020330 • Ekumenski Stari zavjet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 9020331 • Ekumenska Biblija – TOB (komplet s ukrasnom kutijom). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 9020344 • Biblija. Stari i Novi zavjet. Svečani uvez (zlatno-crna). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 9020345 • Biblija. Stari i Novi zavjet. Platno (šarena) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 9020347 • Biblija. Stari i Novi zavjet. Talijanski uvez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9020348 • Biblija. Stari i Novi zavjet. Tvrdi uvez /crna, bijela, crvena/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9020349 • Biblija. Stari i Novi zavjet. Platno (šarena/srebro). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 9020471 • Biblija. Velika slova /crna, bež, bordo/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 9020494 • Biblija. Džepno izdanje /siva, crvena/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9020506 • Jeruzalemska Biblija /broširani uvez u kutiji/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 9020507 • Jeruzalemska Biblija /tvrdi uvez platno /plava, crvena/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 9020508 • Jeruzalemska Biblija. Stari i Novi zavjet s uvodima i bilješkama iz »La Bible de Jerusalem« /talijanski uvez/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450


9020509 • Jeruzalemska

Biblija /uvez u umjetnu kožu /crna, crvena/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Biblija /uvez u kožu/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 9020511 Biblija. Džepno izdanje. Meki uvez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

9020530 • Jeruzalemska

Bibliofilska izdanja i radni reprinti

(BI)

Radni reprinti rijetkih starih knji­ga iz hrvatske duhovne ba­šti­ne i razna svečana izdanja. Razni formati i uvezi.

SPINČIĆ, Crtice iz hrvatske književne kulture Istre. Radni reprint. Broširano (rasprodano) 9030090 • Ivan KUKULJEVIĆ SAKCINSKI, Pjesnici hrvatski XVI. vieka. Radni reprint. Broširano (rasprodano) 9030130 • Ivan GOLUB – Ivan LACKOVIĆ-CROATA, Trinaesti učenik. Ilustrirano . . . . . . . . . . . . . . . 18 9030210 Duševne pesne Grgura Mekinića / bez kutije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9030211 Duševne pesne Grgura Mekinića / u kutiji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9030310 • Vjera REISER (prir.), Pjesma nad pjesmama u glagoljskom Humskom brevijaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9030340 • Nada BABIĆ, Hrvatski prijevodi Novoga zavjeta od 20. stoljeća. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9030360 • Petar BAŠIĆ, Bartol Kašić prevoditelj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9030080 • Vjekoslav

NIZ »ISKONI«

9030140 • Žitja

Konstantina Ćirila i Metodija i druga vrela. III izd. Preveo i protumačio dr. Josip BRATULIĆ (rasprodano) 9030160 • Ivan GOLUB, Križanić. Tvrdi uvez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9030170 • Petar ZRINSKI, Moje drago srce (rasprodano) 9030180 • Giuseppe ROSACCIO, Viaggio de Venetia a Constantinopoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9030200 • Ivan KUKULJEVIĆ SAKCINSKI, Juran i Sofia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9030220 • Antun VRAMEC, Postilla (numerirano). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9030221 • Antun VRAMEC, Postilla (nenumerirano) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9030230 • Sv. FRANJO SALEŠKI, Filotea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9030240 • Bartol KAŠIĆ SI, Hrvatsko-talijanski rječnik. II. izmijenjeno izdanje. . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9030250 • Antun VRAMEC, Kronika (nenumerirano). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9030251 • Antun VRAMEC, Kronika (numerirano) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

7


9030260 • Ritual

rimski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 KAPUCIN, Horvaczka od Kristussevoga narodyenya vittia . . . . . . . . . . . . . . . 90 9030290 • Časoslov opatice Čike (komplet). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600 9030291 • Časoslov opatice Čike /disertacija M. Grgića/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 9030292 • Časoslov opatice Čike /suvremeni prijepis/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9030293 • Časoslov opatice Čike /fototipsko izdanje/ 9030300 • M. SLADOVIĆ, Povesti Biskupijah – Senjske i Modruške ili Krbavske ( rasprodano ) 9030320 • Franjevačka Biblija /tvrdi uvez/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 9030330 • Franjevačka Biblija /meki uvez/ (rasprodano) 9030310 • Vjera REISER, Pjesma nad pjesmama u glagoljskom Humskom brevijaru . . . . . . . . 150 9030340 • Nada BABIĆ, Hrvatski prijevodi Novoga zavjeta od 20. stoljeća. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9030280 • GREGUR

Croatica christiana fontes

(CC-F)

Pisani spomenici i opsežnija vrela za povijest kršćanstva i Crkve me­đu Hrvatima s proukom ruko­pisa, popratnim studijama i indek­ sima, na izvor­nom jeziku (i u hrvat­skom prijevodu). Format 17 × 24. Tvrdi uvez i broširano.

[Stojković] DE RAGUSIO, Tractatus de Ecclesia. Prva katolička sustavna ekleziologija. Tvrdi uvez s ovitkom. Ilustrirano. Suizdanje s Hrvatskom dominikanskom provincijom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 9050030 • Povijesni spomenici Zagrebačke biskupije. Sv. V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9050040 • Vizitacije Zagrebačke (nad)biskupije 1615–1913. ( rasprodano ) 9050050 • Dnevnik Maksimilijana Vrhovca. Svezak 1 (1801. – 1809.). Latinski i hrvatski tekst . . . 50 9050060 • Rita TOLOMEO, Korespondencija J. J. Strossmayer – Tondini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9050080 • Ćiril PETEŠIĆ, Dječji dom Jastrebarsko ( rasprodano ) 9050090 • Spisi svetoga Leopolda Bogdana Mandića ( rasprodano ) 9050100 • Velimir BLAŽEVIĆ, Služenje miru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9050110 • Povijesni spomenici Zagrebačke biskupije. Sv. VI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9050120 • Camera apostolica 1, Monumenta croatica vaticana (1299. – 1560.) . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9050130 • Proces Alojziju Stepincu. Dokumenti (rasprodano) 9050140 • Korespondencija J. J. Strossmayer – S. Vannutelli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 9050150 • Đakovačka i Srijemska biskupija. Biskupski procesi i izvještaji 17. i 18. stoljeće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9050160 • Đakovačka i Srijemska biskupija. Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje vjere, 17. stoljeće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9050170 • Camera apostolica 2, Monumenta croatica vaticana (1302. – 1732.). . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9050180 • Senjsko-modruška ili Krbavska biskupija. Izvješća biskupa Svetoj Stolici (1602. – 1919.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9050010 • Joannes

8


9050190 • Đakovačka

i Srijemska biskupija. Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje vjere, 18. stoljeće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9050210 • Povijesni spomenici Zagebačke biskupije. Sv. VII.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9050220 • Juraj SLOVINAC, Dvorac djevičanstva (1411.) (rasprodano) 9050230 • Ivan STOJKOVIĆ DUBROVČANIN, Konkordancija nepromjenjivih dijelova Biblije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9050240 • Martin ZADRANIN, Abstractiones de libro sententiarium (13./14. st). . . . . . . . . . . . . . . . 50 9050250 • Augustin KAŽOTIĆ, Bogoslovni spisi. Scripta theologica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9050260 • Velimir BLAŽEVIĆ (prir.), Katolička crkva u Hrvata u službi mira i stvaranja samostalne Hrvatske. Dokumenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 9050270 • Herman DALMATIN, O preispitivanju srca. De indagatione cordis . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9050280 • Velimir BLAŽEVIĆ, Crkveni partikularni sabori i dijecezanske sinode na području hrvatske i drugih južnoslavenskih zemalja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9050290 Maksimilijan VRHOVAC, Dnevnik / Diarium. Svezak 2 (1810. – 1815.) . . . . . . . . . . . . . . . 280 9050300 Velimir BLAŽEVIĆ, Odredbe crkvenih partikularnih sabora i dijecezanskih sinoda važne za vjerski život katolika na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Dokumenti

(D)

Službeni dokumenti crkvenog učiteljstva: papâ, nadleštava Sve­te Stolice, raznih katoličkih episkopata i pojedinih biskupa. Format 11,5  ×  16,5. Broširano.

za nekršćane, Nada koja je u nama (D–2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 PAVAO VI., O obnovi đakonata (D–6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060080 • Belgijski biskupi, Naša vjera u Isusa Krista (D–8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060120 • II. vatikanski koncil, Dekret o pastirskoj službi biskupa (D–12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060150 • II. vatikanski koncil, Dekret o službi i životu prezbitera (D–15) (rasprodano) 9060171 • Meksički biskupi, Pastirsko pismo o razvoju i integraciji zemlje (D–17) . . . . . . . . . . . . 27 9060020 • Sekretarijat 9060060 • Papa

9


PAVAO VI., Humanae vitae (D–18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 za sjedinjenje kršćana, Ekumenski direktorij (II. dio) (D–31) . . . . . . . . . . . . 27 9060320 • Sv. Kongregacija za bogoštovlje, III. uputa za ispravnu primjenu Konstitucije o sv. liturgiji (D–32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060350 • Treća sinoda biskupa, Ministerijalno svećeništvo i pravda u svijetu (D–35). . . . . . . . 27 9060361 • Papinsko vijeće za sredstva društvenog priopćivanja, Communio et progresio (D–36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060370 • Kongregacija za katolički odgoj, Naputak o nastavi filozofije (D–37) . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060410 • Sv. Kongregacija za nauk vjere, I. Otajstvo Crkve, II. Otajstvo Sina Božjega (D–41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060420 • Biskupi Jugoslavije, Pastirski poziv na oživljavanje ekumenskog duha i nastojanja (D–42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060430 • Papa PAVAO VI., Apostolska adhortacija o promicanju pomirenja u Crkvi . . . . . . . . . . . 27 9060440 • Papa PAVAO VI., Marialis cultus (D–44). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060450 • Papa PAVAO VI., Svjetlo Crkve (D–45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060471 • Kongregacija za nauk vjere, Persona humana (D–47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060500 • Papa PAVAO VI., Evangelii nuntiandi – Naviještanje evanđelja (D–50) . . . . . . . . . . . . . 30 9060510 • Sveta Kongregacija za katolički odgoj i izobrazbu, Teološka for­ma­ci­ja budućih svećenika (D–51). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060520 • Papinsko vijeće za dušobrižništvo selilaca i turista, Pismo biskup­skim konferencijama o Crkvi i svijetu u pokretu (D–52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060530 • Sveta Kongregacija za redovnike i svjetovne institute, Kongregacija za biskupe, Kriteriji o odnosima između biskupa i redovnika u Crkvi (D–53). . . . . . . . . 27 9060540 • Papa PAVAO VI., Ecclesiam suam (D–54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060550 • Biskupi Jugoslavije, Uzvišenost i radost života (D–55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060560 • Papa IVAN PAVAO II., Redemptor hominis (D–56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060570 • Elias Yanes ALVAREZ, Marija iz Nazareta, Djevica i Majka (D–57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060600 • Biskupi Europe – biskupi Jugoslavije, Dokumenti o sv. Benediktu (D–60). . . . . . . . . . 27 9060610 • Papa IVAN PAVAO II., Bogat milosrđem (Dives in misericordia) (D–61). . . . . . . . . . . . . . 27 9060620 • Generalni ministri franjevačke obitelji, Osamstota obljetnica rođenja svetog Franje (D–62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060631 • Papa IVAN PAVAO II., Laborem exercens. (Radom čovjek) (D–63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060641 • Papa IVAN PAVAO II., Obiteljska zajednica (II. izd.) (D–64) (rasprodano) 9060650 • II. međunarodni kongres delegata BK za duhovna zvanja, Razvoj pastorala zvanja u mjesnim crkvama (D–65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060670 • Biskupi Jugoslavije, Radosno naviještanje evanđelja i odgoj djece u vjeri (D–67). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060681 • Sveta Stolica, Povelja o pravima obitelji (D–68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060690 • Sveti zbor za katolički odgoj, Odgojne smjernice o ljudskoj ljubavi (D–69). . . . . . . . 27 9060701 • Papa IVAN PAVAO II., Spasonosno trpljenje (D–70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060711 • Sveti zbor za nauk vjere, Upute o nekim aspektima »Teologije oslobođenja« (D–71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060740 • Papa IVAN PAVAO II., Reconciliatio et paenitentia (Pomirenje i pokora) (D–74) . . . . 27 9060750 Papa IVAN XXIII., Mater et magistra (D–75). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060780 • Druga izvanredna biskupska sinoda, Završni dokumenti (D–78). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060790 • Biskupi Jugoslavije, Odgoj i obrazovanje svećeničkih kandidata i drugi dokumenti (D–79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060830 • Promjene u liturgijskim knjigama. Prema novom kodeksu (D–83). . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060841 • Biskupska konferencija Jugoslavije, Crkva – zajednica koju Bog saziva i šalje (D–84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060850 • Papa IVAN PAVAO II., Redemptoris mater (D–85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060870 • Papa IVAN PAVAO II., Dominum et vivificantem (D–87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060181 • Papa

9060310 • Sekretarijat

10


za nauk vjere, Dar života. Naputak o poštivanju ljudskog života u nastanku i o dostojanstvu rađanja (D–88). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9060890 • Papa IVAN PAVAO II, Socijalna skrb (Sollicitudo rei socialis). (D–89) . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060900 • Kongregacija za katolički odgoj, Vjerska dimenzija odgoja u katoličkoj školi (D–90). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060911 • Papa IVAN PAVAO II., Mulieris dignitatem (D–91) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060920 • Zbor za bogoštovlje, Tri liturgijska dokumenta (D–92). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060930 • Papa IVAN PAVAO II., Christifideles laici (D–93) (rasprodano) 9060940 • Švicarska BK, Marija (D–94) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060950 • Papinsko vijeće za laike, Svećenik u laičkim udruženjima (D–95) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060960 • Papa IVAN PAVAO II., Redemptoris missio (D–96). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060970 • Biskupska sinoda – posebni skup za Europu, Da bismo bili svjedoci Krista koji nas je oslobodio (D–97). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060980 • Papinski savjet za sredstva javnog priopćavanja, Aetatis novae (D–98) (rasprodano) 9060990 • Papinska biblijska komisija, Tumačenje Biblije u Crkvi / Kristologija (D–99) ( rasprodano ) 9061000 • Papa IVAN PAVAO II., Govori u Hrvatskoj (D–100). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061010 • Papa IVAN PAVAO II., Tertio millennio adveniente (D–101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061020 • Kongregacija za sakramente i bogoštovlje, Rimska liturgija i inkulturacija (D–102). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061031 • Papa IVAN PAVAO II., Evangelium vitae (Evanđelje života) (D–103). . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061040 • Papa IVAN PAVAO II., Ut unum sint (D–104). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061061 • Papinsko vijeće za obitelj, Ljudska spolnost (D–106) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061071 • PAPA IVAN PAVAO II., Sjaj istine. Veritatis splendor (D–107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061080 • Papinsko vijeće za obitelj, Priručnik za ispovjednike (D–108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061090 • Papa IVAN PAVAO II., Sakrament pokore (D–109). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061100 • Naputak o nekim pitanjima suradnje vjernika laika u svećeničkoj službi (D–110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061110 • Papa IVAN PAVAO II., Naučitelj čovječnosti (D–111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061120 • Međunarodno teološko povjerenstvo, Kršćanstvo i religije (D–112). . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061130 • Papinsko vijeće za duhovnu brigu oko selilaca i putnika, Hodočašće u velikom jubileju 2000. (D–113) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061140 • Kongregacija za katolički odgoj / Kongregacija za klerike, Temeljni propisi za formaciju trajnih đakona / Direktorij za službu i život trajnih đakona (D–114). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061150 • Papa IVAN PAVAO II., »Bit ćete mi svjedoci«. Govori u Hrvatskoj 2.–4. listopada 1998.) (D–115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9061160 • Otajstvo utjelovljenja (Incarnationis mysterium), Bula najave Velikog jubileja 2000. (D–116). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061172 • Papa IVAN PAVAO II., Fides et ratio (Vjera i razum) (D–117) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061180 • Izjava povjerenstva francuskih biskupa za socijalna pitanja, Za rehabilitaciju politike (D–118) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9061190 • Papa IVAN PAVAO II., Dies Domini (Dan Gospodnji) (D–119). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061200 • Pismo pape Ivana Pavla II. o hodočašću na sveta mjesta (D–120). . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9061210 • Papinsko vijeće za kulturu, Promicati pastoral kulture (D–121). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061220 • Papa IVAN PAVAO II., Prezbiter – navjestitelj riječi, služitelj sakramenata i voditelj zajednice kršćanskoga trećeg tisućljeća (D–122). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061231 • Pismo pape Ivana Pavla II. starijim osobama (D–123) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9061240 • Papinsko djelo za crkvena zvanja, Nova zvanja za novu Europu (D–124). . . . . . . . . . . 30 9061250 • Kongregacija za nauk vjere, Dominus Iesus (D–125). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061260 • Kongregacija za nauk vjere, Naputak o molitvama kojima se od Boga moli ozdravljenje (D–126) (rasprodano) 9060881 • Zbor

11


IVAN PAVAO II., Novo millenio ineunte – Ulaskom u novo tisućljeće (D–127). . 30 IVAN PAVAO II., Stota godina (Centesimus annus) (D–128) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061290 • Vijeće europskih biskupskih konferencija, Konferencija europskih Crkava, Charta oecumenica. Ekumenska povelja za rast suradnje među Crkvama u Europi (D–129) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061301 • Biskupska konferencija Emilie Romagne, Islam i kršćanstvo (D–130) . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061310 • Kongregacija za kler, Prezbiter, pastir i vođa župne zajednice (D–131) . . . . . . . . . . . . . 30 9061320 • Papa IVAN PAVAO II., Krunica Djevice Marije (Rosarium Virginis Mariae) (D–132) (rasprodano) 9061330 • Papinska biblijska komisija, Židovski narod i njegova sveta Pisma u kršćanskoj Bibliji (D–133). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9061340 • Papa IVAN PAVAO II., Ecclesia de Eucharistia (D–134). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061350 • Kongregacija za katolički odgoj (sjemeništa i institute za studij) Upute za for­ maciju budućih svećenika o problemima vezanim uz ženidbu i obitelj (D–135) . . . . 27 9061360 • Papa IVAN PAVAO II., Ecclesia in Europa (D–136). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061370 • Papa IVAN PAVAO II., Pastores gregis – Pastiri stada (D–137) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061380 • Papa IVAN PAVAO II., Ostani s nama Gospodine (D–138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9061391 • Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata: Redemptionis sacramentum. Sakrament otkupljenja (D–139) (rasprodano) 9061400 • Papinsko vijeće za pastoral selilaca i putnika, Erga migrantes caritas Christi. Kristova ljubav prema seliocima (D–140). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061411 • Papinska biblijska komisija, Tumačenje Biblije u Crkvi (D–141). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9071420 • Učiteljski dokument Biskupskih konferencija Engleske, Walesa i Škotske, Sveto pismo – dar Božji (D–142). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061433 • Papa BENEDIKT XVI., Deus caritas est (D–143) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061440 • Papinska biblijska komisija, Biblija i kristologija (D–144) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061450 • Papa IVAN PAVAO II., Ex corde Ecclesiae. Iz srca Crkve (D–145). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061461 • Papa BENEDIKT XVI., Sacramentum caritatis. Sakrament ljubavi (D–146). . . . . . . . . . . 30 9061470 • Augustin kardinal BEA, Evanđelja u svjetlu povijesti i vjere (D-147) . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061481 • Međunarodna teološka komisija, Dokument o limbu (D-148) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061491 • PAPA BENEDIKT XVI., Spe salvi. U nadi spašeni (D-149). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061500 • Papinsko vijeće za pastoral selilaca, Smjernice za pastoral Roma (D-150) (rasprodano) 9061510 • Kongregacija za nauk vjere, Doktrinarna nota o nekim aspektima evangelizacije (D–151). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061520 • Papa BENEDIKT XVI., Summorum pontificum i pismo pape Benedikta XVI. prigodom njegova objavljivanja (D–152). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061530 • Papinsko vijeće »Pravda i mir«, Za reformu međunarodnoga financijskog i monetarnog sustava (D–153) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Kongregacija za nauk vjere, Dignitas personae (D–154) (u pr ipr emi) 9061550 • Kongregacija za katolički odgoj, Naputak o visokim katehetskim učilištima (institutima) (D–155). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061560 • Kongregacija za katolički odgoj, Smjernice za korištenje psihološke struke u primanju i odgoju svećeničkih kandidata (D–156). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061570 • Papinska biblijska komisija, Biblija i moral. Biblijski korijeni kršćanskog djelovanja (D–157) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9061581 • Papa BENEDIKT XVI., Caritas in veritate. Ljubav u istini (D–158) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061584 • Komplet dokumenti Caritas (D–143 Deus caritas est, D–146 Sacramentum caritatis, D–158 Caritas in veritate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9061591 • Papa BENEDIKT XVI., Verbum Domini (D–159) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9061602 • Porta fidei / Nota s pastoralnim smjernicama za Godinu vjere (D–160) . . . . . . . . . . . 30 9061611 • Kongregacija za kler, Direktorij za službu i život prezbitera (D–161). . . . . . . . . . . . . . . . 50 9061622 • Papa FRANJO, Lumen fidei. Svjetlo vjere (D-162) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061270 • Papa 9061280 • Papa

12


FRANJO, Evangelii gaudium. Radost evanđelja (D-163) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 za kler, Svećenik – služitelj Božjega milosrđa (D-164) . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061650 • PAPA BENEDIKT XVI., Intima Ecclesiae natura. Duboka narav Crkve (D-165) . . . . . . . . . 30 9061660 • Papinsko povjerenstvo za crkvena dobra, Pastoralna uloga crkvenih arhiva (D-166) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061670 • Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, Homiletski direktorij (D–167) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9061685 • Papa FRANJO, Misericordiae vultus. Lice milosrđa (D-168) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061690 • Papa FRANJO, Laudato si’. Enciklika o brizi za zajednički dom (D-169) . . . . . . . . . . . . . 40 9061700 Papinska biblijska komisija, Nadahnuće i istina svetoga pisma (D-170). . . . . . . . . . . . . 60 9061711 Papa FRANJO, Amoris laetitia. Radost ljubavi (D-171). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9061720 XIV. Opća redovita skupština biskupske sinode, Relatio finalis (D-172). . . . . . . . . . . . . . 30 9061730 Kongregacija za katolički odgoj, Odgajati za međukulturalni dijalog u katoličkoj školi (D-173) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061740 Papinsko povjerenstvo za crkvena kulturna dobra, Pastoralna uloga crkvenih muzeja (D-174) (u pr ipr emi) 9061750 Papa FRANJO, Misericordia et misera. Apostolsko pismo na zaključenju izvanrednoga jubileja milosrđa (D-175) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061760 Kongregacija za nauk vjere, Iuvenescit Ecclesia. Pismo biskupima Katoličke crkve o odnosu između hijerarhijskih i karizmatskih darova (D-176). . . . . . 30 9061770 Kongregacija za kler, Dar svećeničkog zvanja – Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis. Temeljne odredbe o svećeničkom odgoju i izobrazbi (D-177) (rasprodano) 9061780 Papa IVAN PAVAO II., Redemptoris custos. Apostolska pobudnica o osobi i poslanju svetog Josipa u životu Krista i Crkve (D-178) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061792 Papa FRANJO, Gaudete et exsultate / Kongregacija za nauk vjere, Placuit Deo (D-179) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061800 Papa FRANJO, Veritatis gaudium. Radost istine. Odgajati za solidarni humanizam (D-180). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9061810 Papa FRANJO, Episcopalis communio. Uputa o slavljenju sinodskih skupština i radu Glavnog tajništva Biskupske sinode (D-181) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061820 Dikasterij za laike, obitelj i život, Dati najbolje od sebe. O kršćanskom pogledu na sport i osobu (D-182). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061830 Kongregacija za nauk vjere / Dikasterij za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, Oeconomicae et pecuniariae quaestiones. Gospodarska i financijska pitanja (D-183) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061840 Papa FRANJO, Christus vivit. Krist živi (D-184) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9061850 Kongregacija za katolički odgoj, »Muško i žensko stvori ih«. Za put dijaloga o pitanju roda u odgoju (D-185) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061860 Papa FRANJO, Querida Amazonia. Ljubljena Amazonija / Amazonija: novi putevi za Crkvu i za cjelovitu ekologiju (D-186) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9061871 Papa FRANJO, Fratelli tutti / Enciklika o bratstvu i socijalnom prijateljstvu (D-187) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9061880 Kongregacija za kler, Pastoralno obraćenje župne zajednice u službi evangelizacijskog poslanja Crkve (D-188). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061890 Papa FRANJO, Patris corde. Apostolsko pismo prigodom 150. obljetnice proglašenja sv. Josipa zaštitnikom sveopće Crkve (D-189). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9061900 Papa FRANJO, Candor lucis aeternae. Sjaj vječnog svjetla. O VII. stogodišnjici smrti Dantea Alighierija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061910 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Biskup i jedinstvo kršćana: ekumenski vademecum (D-191) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061632 • Papa

9061640 • Kongregacija

13


Ekumena

(E)

Dokumenti i razni tekstovi ekumenskog sadržaja. Format 11 × 18. Broširano.

Međunarodne anglikansko-katoličke komisije, Odnosi anglikanske zajednice i Katoličke crkve; Nauka o Euharistiji; Služba i ređenje; Autoritet u Crkvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 9080040 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Da prebivamo u Gospodinu. Molitva za jedinstvo kršćana 1982. (Rasprodano) 9080050 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Isus Krist – život svijeta. Molitva za jedinstvo kršćana 1981. (Rasprodano) 9080060 • Gert van DARTEL, Ćirilometodska ideja i svetosavlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 9080070 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Poziv na jedinstvo po križu našega Gospodina. Molitva za jedinstvo kršćana 1984. (Rasprodano) 9080080 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, S Kristom iz smrti u život. Molitva za jedinstvo kršćana 1985. (Rasprodano) 9080090 • Bit ćete mi svjedoci (Rasprodano) 9080130 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Evo, pred vratima stojim. Molitva za jedinstvo kršćana 1996. (Rasprodano) 9080140 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Umjesto Krista zaklinjemo. Molitva za jedinstvo kršćana 1997. (Rasprodano) 9080150 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Duh potpomaže našu nemoć, Molitva za jedinstvo kršćana 1998. (Rasprodano) 9080160 • Teologija o Duhu Svetome u dijalogu Istoka i Zapada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9080170 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, »Bog će prebivati s njima: oni će biti narod njegov« (Otk 21, 1-7). Molitva za jedinstvo kršćana 1999. (Rasprodano) 9080190 • Vladimir LOSKI, Mistična teologija Istočne Crkve (rasprodano) 9080200 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Ja sam put, istina i život (Rasprodano) 9080210 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, U tebi je izvor životni (Rasprodano) 9080220 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Imamo ovo blago u glinenim posudama (Rasprodano) 9080230 • Ernst BENZ, Duh i život Istočne crkve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9080240 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Mir vam svoj dajem (Rasprodano) 9080250 • Brat RICHARD iz Taizéa, Božje je srce otvoreno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9080260 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Krist, jedini temelj Crkve (Rasprodano) 9080280 • Dražen KUŠEN, Prostori ekumenizma. Biskupija Đakovačka ili Bosanska i Srijemska kao Locus oecumenismi 1959.–1990.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9080300 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Bez prestanka molite. Molitva za jedinstvo kršćana 2008. (Rasprodano) 9080310 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Da budu kao jedno u tvojoj ruci. Molitva za jedinstvo kršćana 2009. (Rasprodano) 9080320 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Vi ste tomu svjedoci (Lk 24, 48). Molitva za jedinstvo kršćana u molitvenoj osmini i tijekom cijele 2010. godine. (Rasprodano) 9080330 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama. Molitva za jedinstvo kršćana 2011. (Rasprodano) 9080340 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Svi ćemo se izmijeniti pobjedom Gospodina našega Isusa Krista. Molitva za jedinstvo kršćana 2012. (Rasprodano) 9080350 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, S čime ću doći pred Gospodina. Molitva za jedinstvo kršćana 2013. (Rasprodano) 9080020 • Dokumenti

14


vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Zar je Krist razdijeljen? Molitva za jedinstvo kršćana 2014. (Rasprodano) 9080370 • Ivan MACUT, Jedno u Kristu. Ekumenska razmišljanja i konkretni pastoralni poticaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9080380 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Kaže joj isus: »Daj mi piti« (Iv 4,7). Molitva za jedinstvo kršćana 2015. (Rasprodano) 9080390 Ivan MACUT, Ekumenizam pape Franje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9080400 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Pozvani navještati silna djela Gospodnja. Molitva za jedinstvo kršćana 2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9080410 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Pomirenje-ljubav nas Kristova obuzima. Molitva za jedinstvo kršćana 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9080420 Walter KASPER, Martin Luther. Ekumenska perspektiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 9080430 U. WILCKENS / W. KASPER, Ekumenski poziv na buđenje. Za jedinstvo kršćana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9080440 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Desnica tvoja, Gospodine, snagom se prodiči. Molitva za jedinstvo kršćana 2018. . . . . . . . . . . . . . . . 25 9080450 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Teži za samom pravdom. Molitva za jedinstvo kršćana 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9080460 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Iskazivahu nam nesvakidašnje čovjekoljublje. Molitva za jedinstvo kršćana 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9080470 Ivan MACUT, Asirska Crkva Istoka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9080520 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Ostanite u mojoj ljubavi i donosit ćete mnogo roda. Molitva za jedinstvo kršćana 2021. . . . . . . . . . . . 25 9080360 • Papinsko

NIZ »RAZMJENA DAROVA«

FRANJO, Molitva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 FRANJO, Naša majka Zemlja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9080500 Papa FRANJO, Molitva / Naša majka Zemlja (komplet). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 9080510 Papa FRANJO, Različiti i ujedinjeni. Komuniciram, dakle jesam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 9080480 Papa 9080490 Papa

Eseji

(ES)

Spisi pretežno filozofskog sadržaja na teme važnijih religioznih i duhovnih tokova, gibanja, izvorne misli i iskustava. Format 13 × 20. Broširano.

KALAJDŽIĆ, Razgovori o nama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 KOVAČEVIĆ, Ujevićevo pjesničko i mističko iskustvo (rasprodano) 9090050 • Gabriel MARCEL, Od neprihvaćanja do zaziva. Pokušaj konkretne filozofije (rasprodano) 9090090 • Jacques MARITAIN, Cjeloviti humanizam ( rasprodano ) 9090100 • Zora KRIŽANIĆ, Antun Bauer i njegova filozofija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9090020 • Dragan 9090040 • Marko

15


9090110 • Neven JURICA, U sjeni transcendencije. Hrvatsko duhovno pjesništvo XX. stoljeća. . . 10

KUPAREO, Čovjek i umjetnost (rasprodano) KÖNIG, J. KREMER, Živjeti istinu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9090160 • Ivan DEVČIĆ, Osmi dan stvaranja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9090170 • Bonaventura DUDA, Rukovet domovinskih tema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9090180 • Marko KOVAČEVIĆ, Antigonina krizantema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9090190 • Petar BAŠIĆ, O hrvatskome crkvenome jeziku (rasprodano) 9090200 • Nikolaj o. LOSSKIJ, Vrijednost i biće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9090210 • Božidar PETRAČ, Jakovljeve ljestve hrvatske lirike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9090220 • Krešimir ŠIMIĆ, Literarno-teološki ogledi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9090230 • Léon–E. HALKIN, Erazmo i kršćanski humanizam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9090240 • Arnold BENZ, Budućnost svemira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9090250 • Krešimir ŠIMIĆ, Njoj na spomen. Rasprave o vjeri i kulturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 9090260 • Josip Sanko RABAR, Umjetnost i vjera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9090270 • Arnold BENZ, Samuel VOLLENWEIDER, Baca li Bog kockice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9090280 • Henry A. GARON, Kozmička mistika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9090290 • Mario CRVENKA, Prirodne znanosti i religija. Pokušaj sažetog prikaza. . . . . . . . . . . . 150 9090300 • Bruno FORTE, Na putovima jednoga. Metafizika i teologija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 9090310 • Ketih WARD, Zašto gotovo sigurno ima Boga. Sumnja u Dawkinsa . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9090320 • Réne RÉMOND, Velika iznašašća kršćanstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 9090330 • Fabrice HADJADJ, Dubina spolova. Mistika tijela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9090340 • Arnold BENZ, Darovani svemir. Astrofizika i stvaranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 9090350 • Fiorenzo FACCHINI, Izazovi evolucije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9090360 • Petar BAŠIĆ, De imitatione Christi u hrv. prijevodima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9090370 • Josef PIEPER, O vjeri. Filozofska rasprava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 9090380 • Eric Lawrence GANS, Bijela krivnja / White guilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9090390 • Fabrice HADJADJ, Vjera zlih duhova. Ili ateizam koji je premašen. . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9090400 • Fabrice HADJADJ, Raj na vratima. Ogled o radosti koja uznemiruje. . . . . . . . . . . . . . . 210 9090410 • Michael POOLE, ‘Novi’ ateizam. Deset argumenata koji ne drže vodu?. . . . . . . . . . . . . 60 9090420 Paul TILLICH, Biblijska religija i potraga za krajnjom zbiljnošću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9090430 Peter KREEFT, Nepobačeni Sokrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9090140 • Rajmund 9090150 • F.

16


RIVALENSKI, O prijateljstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 HADJADJ, Kad se sve tako ima raspasti. Razmišljanja o svršetku kulture i moderniteta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 9090470 Fabrice HADJADJ, Što je to obitelj? Slijedom transcendencije u gaćama i drugih ultraseksističkih pogleda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9090480 Stjepan ZIMMERMANN, Znanje i vjera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 9090510 Zoran TURZA, Razgovori o Jobu. Filozofski, ekonomski, antropološki i teološki pristup starozavjetnoj Knjizi o Jobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9090520 Krešimir ŠIMIĆ, Laurin nos. Hrvatska religiozna lirika šesnaestoga stoljeća (u pr ipr emi)

9090440 Elred

9090460 Fabrice

NIZ »FILOZOFIJA«

Dalibor RENIĆ, Uvid i metoda. Teologija i filozofija Bernarda Lonergana. . . . . . . . . . 150 GUNJEVIĆ, Teološki alati. Postmoderni kritički augustinizam Johna Milbanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 9090500 Giovanni VENTIMIGLIA, Toma Akvinski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9090450

9090490 Boris

Izvan nizova

(IN)

Knjige različitih veličina i uveza, na različite, pretežno aktualne ljudske, crkvene i religiozne teme, i otkupljena izdanja.

LE MOUËL, Bog u metrou (rasprodano) BERNOS DE GASZTOLD, Molitve iz korablje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9100381 • Leksikon ikonografije, simbolike i liturgike u zapadnom kršćanstvu. . . . . . . . . . . . . 240 9100400 • Bor koji je ostao neokićen. Božićne priče (rasprodano) 9100420 • FYNN, Ana i Gospon Bog (rasprodano) 9100520 • Malcom MUGGERIDGE, Isus – čovjek koji živi (rasprodano) 9100600 • Naše dijete: njegove đačke godine. Pisma roditeljima II. (rasprodano) 9100630 • Zbornik radova o Lanosoviću. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9100640 • Zrcalo Koncila (rasprodano) 9100650 • Ivan GOLUB, Mjesec nad Tiberom. Moji spomeni na papu Koncila (rasprodano) 9100700 • Nela HORAK-WILLIAMS, Grčki jezik Novog zavjeta. (III. izdanje) (rasprodano) 9100713 • Tomislav IVANČIĆ, Oče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9100724 • Tomislav IVANČIĆ, 33 meditacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9100740 • Romano GUARDINI – Ambroz TESTEN, Križni put (rasprodano) 9100780 • Stjepan KRPAN, Od Karaša do Biferna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9100800 • Frei BETTO, Fidel Castro i religija. (rasprodano) 9100810 • HRVATSKI BISKUPI, Liturgija i život Crkve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9100857 • Tomislav IVANČIĆ, Pođi za mnom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 9100860 • Božić djeda Martina (rasprodano) 9100873 • Tomislav IVANČIĆ, Za bolji svijet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9100900 • Thomas S. ELIOT, Ubojstvo u katedrali (rasprodano) 9100940 • Mahničev simpozij v Rimu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9100981 • Bonaventura DUDA, Što je za me Biblija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9100990 • Vinko NIKOLIĆ, Stepinac mu je ime I (rasprodano) 9101000 • Vinko NIKOLIĆ, Stepinac mu je ime II (rasprodano) 9101010 • Dragutin NOVAKOVIĆ, Pojam numen u rimskoj religiji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9100310 • Gilbert

9100321 • Carmen

Ivančić Tomislav

Za

bolji svijet Kršćanska sadašnjost

17


9101020 • Velika

biblijska konkordancija (rasprodano) JEMBRIH, O Vramčevoj kronici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9101070 • Zoran FILIPOVIĆ, Dnevnik smrti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9101080 • Križo KATINIĆ, Mir u kliještima rata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9101090 • Stjepan BALOBAN (ur.), Zbornik hrvatskih vjernika laika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9101100 • Rupert BERGER, Mali liturgijski leksikon (rasprodano) 9101110 • Josip Leonard TANDARIĆ, Hrvatskoglagoljska liturgijska književnost . . . . . . . . . . . . . 50 9101120 • Ivan GOLUB, Ususret dolasku (rasprodano) 9101130 • Stjepan KOVAČIĆ, Ubojstvo plemenitog srca (rasprodano) 9101140 • Marko BUBALO, Nemam mamu ali imam tebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 9101151 • Phil BOSMANS, Srcem kroz godinu (rasprodano) 9101160 • Gian Franco SVIDERCOSCHI, Pismo prijatelju Židovu (rasprodano) 9101170 • Ivan GOLUB, Pisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9101180 • Nevenka NEKIĆ, Bračka kvadrifora (rasprodano) 9101190 • Ljiljana MATKOVIĆ-VLAŠIĆ, Ti nisi sišao s križa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9101200 • Diaconus verbi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9101210 • Lush GJERGJI, Ljubav na djelu – Majka Terezija (rasprodano) 9101230 • Marko JAPUNDŽIĆ, Tragom hrvatskog glagolizma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9101241 • Phil BOSMANS, Za sreću u dvoje (rasprodano) 9101250 • Alessandro MANZONI, Sveti hvalospjevi (rasprodano) 9101260 • FYNN, Ana i crni skakač (rasprodano) 9101270 • Kronološki pregled hrvatske i svjetske povijesti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9101280 • IVAN PAVAO II., Vita consecrata (rasprodano) 9101291 • Phil BOSMANS, Nađi vremena da budeš sretan (rasprodano) 9101301 • Branko FUČIĆ, Terra incognita (II. izdanje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 9101310 • IVAN PAVAO II., Dar i otajstvo (rasprodano) 9101320 • Phil BOSMANS, Savez bez imena (rasprodano) 9101331 • Adalbert REBIĆ, Mali religijski rječnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9101351 • Adalbert REBIĆ, Jeruzalem 3000 godina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 9101360 • Rudolf AMERL, Hebrejsko-hrvatski rječnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 9101380 • Tinie DE VRIES, Biblija za malene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9101400 • Phil BOSMANS, Sunčane zrake radosti (rasprodano) 9101410 • Nikola PRELA, Osvrti i razmatranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9101420 • Filip GRABOVAC, Cvit razgovora naroda i jezika iliričkoga aliti arvackoga . . . . . . . . 30 9101430 • Phil BOSMANS, Sunčane zrake nade (rasprodano) 9101460 • Petar RUNJE, O knjigama hrvatskih glagoljaša. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9101472 • ISUSOVA MALA SESTRA MAGDALENA, Isus je Gospodar nemogućega. . . . . . . . . . . . 20 9101481 • Charles DE FOUCAULD – ISUSOV BRAT KARLO, Bog je ljubav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 9101050 • Alojz

Nikola Eterović

S

veta Stolica

i Hrvatska P R I Z N A N J E U G O V O R I S U R A D N J A

Kršćanska sadašnjost

18


BAŠNEC, Uskrsnuće usred života . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 BOSMANS, Sunčane zrake stvorenja (rasprodano) 9101540 • Phil BOSMANS, Sunčane zrake života (rasprodano) 9101550 • Phil BOSMANS, Cvijeće sreće moraš saditi sam (rasprodano) 9101560 • Srećko BADURINA, Glas za čovjeka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9101580 • Branko FUČIĆ, Fraške (2. izdanje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 9101591 • Phil BOSMANS, Ususret Božiću (rasprodano) 9101601 • Phil BOSMANS, Živjeti je radost (rasprodano) 9101610 • Phil BOSMANS, Živjeti svaki dan (rasprodano) 9101620 • Božo LUJIĆ, Povratak u slobodu ljubavi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9101631 • Phil BOSMANS, Ljubav svaki dan čini čuda (rasprodano) 9101640 • Ivan GOLUB, Lice prijatelja (rasprodano) 9101667 • Phil BOSMANS, Jednostavno volim te (rasprodano) 9101681 • Phil BOSMANS, Pljesak životu (rasprodano) 9101690 • Hrvatski katolički pokret. Zbornik radova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 9101700 • Alister MCGRATH, Nepoznati Bog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9101710 • Mogućnosti organiziranog djelovanja vjernika laika u Hrvatskoj. Zbornik radova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 9101720 • Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 9101731 • Anselm GRÜN, Kako naći utjehu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9101740 • Anselm GRÜN, Na koga se osloniti (rasprodano) 9101750 • Anselm GRÜN, Nisi napušten (rasprodano) 9101761 • Anselm GRÜN, Živi i rasti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9101770 • Anselm GRÜN, Do ponovnog susreta u nebu (rasprodano) 9101780 • Anselm GRÜN, Da sutra moram umrijeti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9101790 • Tomislav Zdenko TENŠEK, Biti dom ljubavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9101800 • Robert J. SCHREITER, U vodi i u krvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9101810 • Šeper 3, Zbornik radova međunarodnog simpozija (rasprodano) 9101820 • Vlado KOŠIĆ, Veće ljubavi nitko nema od ove (rasprodano) 9101830 • Phil BOSMANS, Za čovječniji svijet (rasprodano) 9101840 • Phil BOSMANS, Sunce za život (rasprodano) 9101850 • Phil BOSMANS, Ne zaboravi, imaš krila (rasprodano) 9101860 • Phil BOSMANS, Sreća je u tebi (3. izdanje) (rasprodano) 9101870 • Jean VANIER, Hodam s Isusom (rasprodano) 9101880 • BRAT FRANCISCO, Mala braća na Orinoku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9101900 • Osobnost i duhovnost sluge Božjega o. Alekse Benigara, franjevca (1893. – 1988.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9101500 • Nikola 9101530 • Phil

19


Escrivá de BALAGUER, Gospina krunica (rasprodano) ŠKROBONJA, Sveti od zdravlja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9101930 • Božo RUSTJA, Sitne zgode za dušu (rasprodano) 9101940 • Fiorenzo FACCHINI, Religioznost u pretpovijesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 9101950 • Stjepan LICE, Svjetlost fenjera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9101960 • Romano GUARDINI, Krunica naše Gospe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9101970 • Pierre BLET, Pio XII. i Drugi svjetski rat prema vatikanskim arhivima. . . . . . . . . . . . . . 90 9101980 • Anton ŠULJIĆ, Za križem u slici i riječi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9101990 • Mladenko SPAHIJA, Prepjev Platonova Parmenida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9102000 • Ema VESELY, Izbor pape. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9102010 • Brat ROGER iz Taizéa, U svemu mir srca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9102020 • Jan PAULAS – Jaroslav ŠEBEK, Anselm Grün, izbliza i izdaleka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9102030 • Stjepan LICE – Branimir DOROTIĆ, Svjetlost se vraća svjetlosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9102040 • Adalbert REBIĆ, Biblijsko‑teološki pabirci o Isusu Kristu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9102050 • Alberto DI CHIO – Luciana MIRRI, Kardinal Šeper među velikanima Crkve Istočne Europe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9102060 • Anselm GRÜN, Mir srca (rasprodano) 9102071 • Anselm GRÜN, Boriti se i ljubiti. Muškarac u biblijskoj perspektivi . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9102082 • Linda JAROSCH, Aneslm GRÜN, Živi što jesi. Žena u biblijskoj perspektivi. . . . . . . . . 60 9102091 • Josemaria ESCRIVA DE BALAGUER, Križni put . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9102100 • BRAT ROGER iz Taizéa, Bog može samo ljubiti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9102110 • Mario PICCHI, Projekt čovjek u trećem tisućljeću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9102120 • Phil BOSMANS, Bog moja oaza (rasprodano) 9102130 • Mark DELTOUR, Susret s Philom Bosmansom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9102140 • Anselm GRÜN, Voditi ljude – buditi život. Poticaji iz Pravila Benedikta iz Nursije (rasprodano) 9102150 • BRAĆA IZ TAIZÉA, U tvoju se dobrotu pouzdajem. Meditirati Bibliju u tišini i u zajednici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9102161 • Stjepan LICE, Nikad ti neću dovoljno zahvaliti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9102180 • Francisco FERNANDEZ CARVAJAL i Pedro BETETA, Djeca Božja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9102210 • LAURETTA, Šuma jorgovana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9102230 • Stjepan LICE, Da progledam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9102240 • Jane WILLIAMS,  Anđeli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9102250 • Stjepan BALOBAN / Gordan ČRPIĆ / Marijana KOMPES, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9102260 • Veljko ĆURIN, Izgubljeno stoljeće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 9102270 • Katica KNEZOVIĆ, Zagrebačka Biblija 1968. O 40. obljetnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9102280 • IVAN PAVAO II. – BENEDIKT XVI., Psalmi večernje. Večernja molitva s Crkvom. . . . . 95 9102290 • Henri J. M. NOUWEN, Otvorenih ruku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9102300 • Božo RUSTJA, Sitne zgode s biserom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9102310 • Ratimir VINCE (ur.), Kršćanska misao XX. stoljeća (rasprodano) 9102320 • Joyce RUPP, Čaša života. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9102331 • Božidar PROSENJAK, Tesar. Romansirani životopis svetog Josipa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9102340 • Viktor BURIĆ, Sveti Pavao kao pisac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9102350 • Braća iz Taizéa, Taizé zajedničke molitve za cijelu godinu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9102360 • Emilio MARIN, Upoznao sam dva pape. Pripovjest o čuvstvu i promišljanju na tragu Ivana Pavla II. i Benedikta XVI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9102370 • Ivna BUĆAN, Biblijski vrt svetišta Gospe Stomorije (rasprodano) 9102380 • Vlado KOŠIĆ i Gordan ČRPIĆ (ur.), U službi pravde i mira. For the sake of 9101910 • Josemaria 9101920 • Ante

20


justice and peace. Izjave, priopćenja, apeli, izvještaji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Sanko RABAR, Sveti trag u XX. stoljeću. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9102400 • Christian BOBIN, Živa više nego ikad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9102420 • Vladimir STANKOVIĆ, Biti svećenik po srcu Isusovu. Dnevnik jednog bogoslova brucoša prije šezdeset godina 1949./50. (rasprodano) 9102430 • Anton ŠULJIĆ, Za križem Kristovim. Zbirka križnih puteva za molitvu i meditaciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9102440 • Gerhard KIEFER, Robert Zollitsch. Predsjednik Njemačke biskupske konferencije – portret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9102450 • Mato ZOVKIĆ, Iskustvo ekumenskih i religijskih susreta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 9102460 • Ognen BOJAĐINSKI, Kronologija Ohridske arhiepiskopije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9102470 • Mato ZOVKIĆ, Vječno u vremenu. Zbornik radova u čast mons. prof. dr. sc. Ivana Devčića u povodu 60. obljetnice života, 30. obljetnice profesorskog rada i 10. biskupstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9102480 • Salvador CANVALS, Isus prijatelj. Tekstovi za meditaciju (rasprodano) 9102490 • Mariano D’ALATRI, Kapucini. Povijest jedne franjevačke obitelji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9102500 • Stjepan LICE, Zagrli život (rasprodano) 9102511 • Jacob NEUSNER, Rabin razgovara s Isusom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9102521 • Helmut KRÄTZL, Vjerujete li Vi u Boga, gospodine biskupe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9102530 • Anton TAMARUT, Razlozi za radost i nadu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9102560 • Henri NOUWEN, In memoriam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9102570 • Stopama svetaca. Kapucinski sveci, blaženici, časni i sluge Božje (rasprodano) 9102580 • Marija KOVAČEVIĆ, Nedjeljna i blagdanska razmišljanja. Godina B (rasprodano) 9102591 • Esther Gitman, Kad hrabrost prevlada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9102601 • Odilon-Gbènoukpo SINGBO, Oluja će proći. S Kristom kroz korizmenu svakidašnjicu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9102610 • Paul LAWRENCE, Atlas biblijske povijesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9102620 • Jacques DALARUN, Franjo Asiški: prohod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9102630 • Hildegard GOSEBRINK, Motriti tajnu. Uvod u osnove kršćanske mistike. . . . . . . . . . . 130 9102640 • Marija KOVAČEVIĆ, Nedjeljna i blagdanska razmišljanja. Godina C . . . . . . . . . . . . . . . 150 9102650 • Mirko IVANJEK / Vladimir PAVLINIĆ, Kad budeš prolazio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9102660 • Petar HODŽIĆ, Humanae vitae za sva vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9102670 • Robert ŠRETER, Halo, Bože, samo da te čujem.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9102680 • Vladimir STANKOVIĆ, Kako su počela tri desetljeća skrbi za hrvatsku dijasporu. Rokovničke zabilješke iz 1969. i 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9102690 • Gianni VALENTE, Franjo, papa s kraja svijeta. Osoba, ideje, stil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9102700 • Ivan MILOTIĆ, Milanski edikt. Prijevod, komentar i studija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9102710 • Saverio GARETA, Papa Franjo – život i izazovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9102720 • Renzo SALA (ur.), S dobrotom i nježnošću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 9102731 • Renzo SALA (ur.), Molitva na prste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 9102740 • Marija Agneza PANTELIĆ, Hrvatsko glagoljsko srednjovjekovlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 9102750 • Anton BOZANIĆ, Biskup Antun Mahnić (rasprodano) 9102390 • Josip

21


KOVAČEVIĆ, Nedjeljna i blagdanska razmišljanja. Godina A (rasprodano) SEREGNI, Evanđelja u trapericama (Godina A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9102780 • Anton TAMARUT, Obiteljsko lice Crkve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9102790 • s. Samuela PREMUŽIĆ / Stjepan LICE, Čudo Božje krhkosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9102800 • Ivan GOLUB, Pohod milosti. Izabrane pjesme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 9102810 • Roberto RUSCONI, Sveti pape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9102820 • Renzo SALA (ur.), Sretno u ljubavi. Pjesma nad pjesmama (rasprodano) 9102830 • Renzo SALA (ur.), Sretna obljetnica braka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 9102840 • Renzo SALA (ur.), Hvala (rasprodano) 9102850 • Renzo SALA (ur.), Anđeli za volanom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9102860 • Renzo SALA (ur.), Želim ti... (rasprodano) 9102872 • Album moje prve svete pričesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9102880 • Roberto SEREGNI, Evanđelja u trapericama (Godina B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9102890 • Anton TAMARUT, Nasmijana svjetlost svijeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9102900 • p. Miljenko SUŠAC SMM, Posveta Isusu Kristu po Mariji. Sustavni prikaz marijanske duhovnosti prema sv. Ljudevitu Monfortskome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9102910• Kultura rada u Hrvatskoj. Peti hrvatski socijalni tjedan. Zagreb, 21. – 23. listopada 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 9102920 • Papa FRANJO, Božićni susret (Čestitke) (rasprodano) 9102930 • Papa FRANJO, Mama kao Marija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9102940 • Papa FRANJO, Hrabrost mira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9102950 • Papa FRANJO, Traži Gospodina u jaslicama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9102960 • Papa FRANJO, Mladi na terenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9102970 • J. BALOBAN / K. NIKODEM / S. ZRINŠČAK (ur.), Vrednote u Hrvatskoj i u Europi. Komparativna analiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9102980 • Alister E. McGRATH, Znanost i religija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 9102990 • Natalino MONOPOLI i Remo PICCOLOMINI, Misli svetog pape Ivana Pavla II. za svaki dan u godini (rasprodano) 9103000 • mons. Ivan DEVČIĆ, Grad u naručju svetoga Vida. Nadbiskupove poruke i propovijedi (2001. – 2015.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9103010 • Marie – Paul FARRAN, Majka milosrđa. Jedan mjesec s Marijom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9103020 • Patrich BECKER, U stupici svijesti? Duh i mozak u raspravi teologije, filozofije i prirodnih znanosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 9103030 • Marica STANKOVIĆ, Ljubav domišljata, vidljiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 9103040 • Marica STANKOVIĆ, Potpišimo Gospodinu praznu mjenicu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 9103050 Stjepan BALOBAN / Gordan ČRPIĆ / Dubravka PETROVIĆ ŠTEFANAC (ur.), Župnik Franjo Jurak – uloga župnika u gradu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9103060 Werner GRUBER, »Dein licht ist in dir« – Eine Deutung des Menschen vom »imago Dei« zum »amicus Dei« in der poetische Theologie Ivan Golubs. . . 190 9103070 Hrvatska katolička župa / Kroatische katolische Gemeinde – Frankfurt/M. 50. obljetnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 9103080 Lazaro IRIARTE, Franjevački poziv. Sinteza ideala sv. Franje i sv. Klare . . . . . . . . . . . . 190 9103090 Roberto SEREGNI, Evanđelja u trapericama (Godina C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9102760 • Marija

9102770 • Roberto

22


ZVONAR, Dr. Fran Barac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 TAMARUT, Dom ljubavi i kršćanske radosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9103130 Gordan ČRPIĆ / Jasna ĆURKOVIĆ NIMAC / Željko TANJIĆ, Vjersko uvjerenje i moralno ponašanje. Teorijska rasprava i empirijska analiza o utjecaju religije na moral u hrvatskom kontekstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9103140 Živan SIKIRIĆ, Nova Kristova zapovijed. Jesmo li je zaboravili?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9103150 J. OSLIĆ / A. ĆUBELIĆ / N. MALOVIĆ (ur.), Filozofija i teologija u kontekstu znanstveno-tehničke civilizacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 9103160 Grupa autora / Ivan Vajić – gl. urednik/, Putokazi sreće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9103170 Danijel TOLVAJČIĆ, Suvremena analitička filozofija religije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 9103180 Anselm GRÜN, Daruj svoje srce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9103190 Nadbiskup Stepinac i Srbi u Hrvatskoj u kontekstu Drugoga svjetskog rata i poraća / Archbishop Stepinac and the Serbs in Croatia within the context of World War II and the post-war period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 9103200 Papa FRANJO, Molim, hvala, oprosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 9103210 Renzo SALA (ur.), Sveta Majka Terezija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 9103220 Stjepan LICE, Želim ti sva blaga Božja (rasprodano) 9103230 Matija BERLJAK, Dvadeseta obljetnica potpisivanja ugovora između Katoličkoga bogoslovnog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9103260 Nenad MALOVIĆ, Mišljenje i djelovanje. O znanju, društvu i vrijednostima . . . . . . 160 9103270 Papa FRANJO, Kateheze i nagovori o milosrđu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9103280 Renzo SALA, Ženo ne plači. Križni put. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 9103290 Renzo SALA, Ovim mojim rukama. Križni put. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9103300 Juan Maria LABOA, Isus u Rimu. San Benedikta XVI. Neobična sanjarska priča . . . 120 9103312 Stephan SIGG, Što ti želim za krizmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 9103321 Stephan SIGG, Frcanje iskri. Sedam vatrenih tema za tvoj život. Knjiga za krizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9103330 Papa FRANJO, Poruke mladima. Mali rječnik za mlade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9103340 Hubert GAISBAUER, Pismo za svijet. Enciklika Laudato si’ objašnjena djeci . . . . . . . . 95 9103350 Anton NADRAH, Sto godina Fatime. Značenje Fatime za naše doba . . . . . . . . . . . . . . . 35 9103360 Ivan GOLUB, Trinaesti učenik – Der dreizehnte Jünger. Ein Gedicht von der Freundschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9103380 Anđelko KOŠĆAK, Duhovna baština Stepinčeva i Kuharićeva zavičaja. Svećenička i redovnička zvanja rimokatoličkih župa Jaskanskoga dekanata. . . . . . . 280 9103390 Lush GJERGJI, Majka ljubavi. Kanonizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9103400 Martina s. Ana BEGIĆ, Dr. Andrija Živković. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9103420 Gabriele AMORTH, Anđeli i vragovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9103430 Renzo SALA (ur.), Čestit Božić. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9103440 Vito MORELI, I ti si dar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9103110 Ivica

9103121 Anton

23


Renzo SALA (ur.), Lijepa kao ti, mama! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Renzo SALA, Od srca hvala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9103470 Papa FRANJO, Darovi Duha Svetoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9103480 Anton ŠULJIĆ, Dodijavanje Bogu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9103490 Ivica MUSIĆ, Geniji, varalice i oni treći (rasprodano) 9103500 s. Valerija Nedjeljka KOVAČ, Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 9103510 Anton TAMARUT, Bog milosrđa i radosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9103520 Ljudevit Anton MARAČIĆ, Dr. Celestin Tomić. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9103530 Ljiljana MATKOVIĆ-VLAŠIĆ, Blago mirotvorcima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9103540 A. ĆUBELIĆ, I. MRŠIĆ FELBAR, N. MALOVIĆ, D. TOLVAJČIĆ (ur.), Filozofija i religija. Suvremene perspektive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9103550 Anselm GRÜN, Za vas dvoje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9103570 Hrvatska biskupska konferencija, »Da vaša radost bude potpuna« Iv 15,11. . . . . . . . . 60 9103580 Anton ŠULJIĆ (ur.), Zagrebačka Biblija. Uz 50. obljetnicu Zagrebačke Biblije. . . . . . 120 9103590 Remigio BATTEL i Giovanni LAZZARA (prir.), Iz dubine svoga siromašnog srca. . . 190 9103600 Božidar MRAKOVČIĆ, Biblijska pitanja ( rasprodano ) 9103610 Andrea FILIĆ, Tomislav FILIĆ (ur.), Mariologija nakon Drugoga vatikanskog koncila: prihvaćanje, rezultati i perspektive. Zbornik radova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 9103620 Darko GAŠPAROVIĆ, U duhovno zagledan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9103630 Petar BAŠIĆ, O Hrvatskome crkvenome jeziku. Rasprave, ogledi, ocjene (II.) . . . . 120 9103640 I. DODLEK, N. MALOVIĆ, Ž. PAVIĆ (ur.), Religija između hermeneutike i fenomenologije. Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Josipu Osliću povodom 65. godine života. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 9103650 J. BALOBAN, G. ČRPIĆ, J. JEŽOVITA (ur.), Vrednote u Hrvatskoj od 1999. do 2018.. . 70 9103660 Esther GITMAN, Alojzije Stepinac: Pillar of Human Rights. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 9103670 fra Stipo KLJAJIĆ, Utjeha mesijanske nade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9103680 Josip Sanko RABAR, Rječnik etiketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9103690 Blaženka Valentina MANDARIĆ, Ružica RAZUM, Denis BARIĆ (ur.), Nastavničke kompetencije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9103700 Slavica DODIG, Biblijska imena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9103710 Anton TAMARUT, Kako je lijepo moći vjerovati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9103720 B. Valentina MANDARIĆ, Ružica RAZUM, Denis BARIĆ (ur.), Religioznost zagrebačkih adolescenata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 9103730 Nikola ETEROVIĆ, Sveta Stolica i Hrvatska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9103740 Papa FRANJO (ur.: Diego MANETTI), Ima đavla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9103750 Srećko BADURINA, Ekumenska nastojanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 9103760 fra Bernardin (Robert) ŠKUNCA, Vjeropoj Riječi. Roman esej o fra Bonaventuri Dudi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9103770 Mario CIFRAK, Ružica RAZUM, Nenad MALOVIĆ i Anto BARIŠIĆ (ur.), Da život imaju. Zbornik u povodu 70. rođendana kardinala Josipa Bozanića. . . . . . . . . . . . . . . . 290 9103450 9103460

24


Tomislav Janko ŠAGI, Duhovne poruke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 PATAFTA, I. MAJNARIĆ, M. JERKOVIĆ, The Fourth lateran Council . . . . . . . . . . . . . 280 9103800 S papom Franjom prema Božiću, Dođite, poklonimo se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 9103810 Silvija MIGLES, Josip ŠIMUNOVIĆ (ur.), Uzvjerovah, zato besjedim (2 Kor 4,13) . . . 260 9103820 Tonči MATULIĆ, Čovjek zarobljen ohološću i oslobođen milosrđem . . . . . . . . . . . . . 140 9103830 Tonči MATULIĆ, Franjina obnova papinstva i Crkve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9103840 Luciano STERPELLONE, Medicina u Bibliji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9103850 Ivica ŽIŽIĆ, Marginalije. Zapisi o svećeništvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9103860 Renzo SALA (ur.), Prijateljski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9103870 Renzo SALA (ur.), Prometni znakovi ljubavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9103880 Renzo SALA (ur.), Ispripovjedit ću ti Božić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9103890 Renzo SALA (ur.), Tvoja ruka u mojoj ruci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9103901 Odilon-Gbènoukpo SINGBO, Evanđeoske mrvice za unutarnju ekologiju . . . . . . . 120 9103910 Ana BIOČIĆ – Slavko SLIŠKOVIĆ, Profesori katoličkoga bogoslovnog fakulteta rektori sveučilišta u Zagrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9103920 Tomistička perspektiva u donošenju moralnih odluka, Djelovanje po načelima . . 160 9103930 Stephan SIGG, Vjerujem u tebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9103950 Stephan SIGG, Stvarno? Sada! Moja navigacija kroz džunglu svakidašnjice . . . . . . . 90 9103960 fra Bernardin ŠKUNCA, Svetost kao pjesma. Čudesan životni put sluge Božjega fra Ivana Perana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9103970 Lorenzo da FARA – Remigio BATTEL (ur.), Svakidašnje meditacije iz spisâ sv. Lovre Brindiškoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9103980 s. Veronika Mila POPIĆ, Zrenje riječi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 9103990 Anton TAMARUT, Ja mu vjerujem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9104000 Iva MRŠIĆ FELBAR, Utjelovljenje u kristologiji Johna Hicka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9104010 Slavica DODIG, Djeca i mladi u Bibliji. Prilog biblijskoj antropologiji djetinjstva . . . . 80 9104020 Michel ROQUEBERT, Sveti Dominik. Crna legenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 9104030 Zacharias HEYES, Mali redovnik i pitanje tišine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9104050 Papa FRANJO, Rodio se za nas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9103780 fra 9103790 D.

25


SINGBO, Teološko-bioetičko vrjednovanje transhumanističke antropologije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9104070 Josip GRBAC, Hrvatski vremeplov. Teološko-etička promišljanja o hrvatskoj zbilji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9104080 Anto BARIŠIĆ, Dr. Tomislav Zdenko Tenšek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9104090 Ljiljana MATKOVIĆ-VLAŠIĆ, Zašto sam slikala? Otkrivanje umjetnosti . . . . . . . . . . . . . . 80 9104100 BOETIJE, Utjeha filozofije – Consolatio philosophiae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9104110 Luca CRIPPA, 100 utješnih riječi u teškim životnim trenutcima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 9104120 Anselm GRÜN, Dobre riječi – blaga slova za cijeli život . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 9104130 Iva MRŠIĆ FELBAR, Vanda KRAFT SOIĆ (ur.), U susret jubileju 300. obljetnice obrane Sinja (1715. -2015.). Prouke o Svetištu Gospe Sinjske i mariološka promišljanja nakon Drugoga vatikanskog koncila. Zbornik radova Nacionalnoga mariološko-marijanskog simpozija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 9104140 Nedjeljka s. Valerija KOVAČ, Denis BARIĆ (ur.), Teologija pred izazovima: Identitet – Migracije – Sveučilište. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9104150 Papa FRANJO, Recite to svima! Svakidašnja misao u radosti Uskrsa . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9104160 Christian GOSTEČNIK, Obiteljske terapije i klinička praksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9104170 Anselm GRÜN, Mali princ za male i velike ljude. Kako ga je iznova otkrio Anselm Grün. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 9104180 Stjepan LICE, Živio sam u vrijeme fra Bonaventure Dude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 9104190 Fra Ivo PERAN, S Kristom i u smrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9104200 Slavica DODIG, U potrazi za osmišljenom starošću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 9104210 Anton TAMARUT, Uvod u sakramente u svjetlu teologije slike Božje . . . . . . . . . . . . . 95 9104060 Odilon-Gbènoukpo


Kana klub

(KK)

KANA KLUB »D«

LAGERLÖF, Legende o Kristu (rasprodano) HRIBAR, Doživljaji Pere vrapca (rasprodano) 9120410 • Sonja TOMIĆ, Svjetiljčica (rasprodano) 9120460 • Mirna FLÖGEL, Starinske priče. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9120470 • Hans Christian ANDERSEN, Snježna kraljica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9120481 • Pat ALEXANDER, Biblija i najmanjima (rasprodano) 9120490 • Selma LAGERLÖF, Sveta noć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9120501 • Stjepan LICE, Anđeoske priče (rasprodano) 9120530 • Ivana BRLIĆ-MAŽURANIĆ, Male pripovijetke (rasprodano) 9120540 • Stephanie JEFFS, Biblija za laku noć (rasprodano) 9120550 • Sida KOŠUTIĆ, Priče (rasprodano) 9120560 • Anrico GALBIATI, Biblija i njezina povijest: Stari zavjet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 9120561 • Komplet Biblija i njezina povijest: Stari i Novi zavjet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9120570 • Anrico GALBIATI, Biblija i njezina povijest: Novi zavjet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9120580 • Lois ROCK, Ilustrirana Biblija za djecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 9120590 • Loš dan za medvjedića Križu (rasprodano) 9120600 • Medvjedić Križo nalazi prijatelje (rasprodano) 9120610 • Prvi Božić Medvjedića Križe (rasprodano) 9120620 • Medvjedić Križo je moj! (rasprodano) 9120630 • Stephanie JEFFS, Volim te Medvjediću Križo (rasprodano) 9120631 • Medvjedić Križo (Komplet) (rasprodano) 9120640 • Dogodilo se u Betlehemu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9120651 • Leena LANE / Gillian CHAPMAN, Dječja Biblija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 9120680 • Uskrs – Ispripovijedan djeci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9120690 • Lois ROCK, Moja prva Biblija (rasprodano) 9120700 • Kuc-kuc! Tko je? (rasprodano) 9120710 • Leena LANE / Jacqui THOMAS, Medvjedić Križo moli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 9120720 • Murray WATTS / Helen CANN, Velika Biblija za djecu (rasprodano) 9120730 • Stephanie JEFFS / John HAYSOM, Priča o Božiću. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 9120031 • Selma

9120400 • Manja

27


LICE, Sveti Nikola bake Julijane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ROCK / Alex AYLIFFE, Moja prva slikovnica za laku noć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9120760 • Lois ROCK / Anna C. LEPLAR, Tko je Bog?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9120770 • Lois ROCK / Anna C. LEPLAR, Što je Biblija?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9120780 • Lois ROCK / Anna C. LEPLAR, Tko je Isus?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9120790 • Lois ROCK / Anna C. LEPLAR, Što je molitva?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9120800 • Moja školska Biblija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9120810 • Stephanie JEFFS / Jacqui THOMAS, Medvjedić Križo: Zgode i nezgode. . . . . . . . . . . . 48 9120820 • W. HOWIE / M. MACLEAN, Otvori vrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9120830 • Lois ROCK, Upoznajmo religije svijeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9120840 • Christopher DOYLE / Gillian CHAPMAN, Isus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9120850 • Sue GRAVES, Što znamo o Bibliji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 9120860 • Irena JUKIĆ-PRANJIĆ / Suzana JURIĆ, Tomica otkriva svijet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9120870 • Sally Ann WRIGHT / Moira MACLEAN, Moj prvi Uskrs. Slikovnica s naljepnicama. . . 36 9120880 • Sally Ann WRIGHT / Moira MACLEAN, Moj prvi Božić. Slikovnica s naljepnicama (rasprodano) 9120891 • Bethan JAMES / Yorgos SGOUROS, Biblija za mališane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9120900 • Stephanie JEFFS / Maria Cristina LO CASCIO, Anđelčić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9120910 • Sally Lioyd JONES, Medvjedić čita Bibliju (rasprodano) 9120920 • Stjepan LICE, Božićna frula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9120930 • Sonja TOMIĆ, Besima u običnim nebesima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9120940 • Božić. Olovčica Lokvica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9120950 • Sonja TOMIĆ, Badnja večer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9120960 • Moja božićna slikovnica i vježbenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9120970 • Biblija. Pomakni i otkrij (rasprodano) 9120980 • Božićna zvijezda. Vježbenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9120990 • Slavica STOJAN / Ivan VITEZ, Čudo svetog Vlaha (rasprodano) 9121002 • Sally Ann WRIGHT / Honor AYRES, Moja krsna Biblija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9121010 • Juliet DAVID / Chris EMBLETON-HALL, Moje vrijeme za priču. Prispodobe . . . . . . . . 75 9121020 • Juliet DAVID / Chris EMBLETON-HALL, Moje vrijeme za priču. Prispodobe (bojalica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9121032 • Rhona DAVIES / Gustavo MAZALI, Moja prvopričesnička Biblija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9121040 • Sally Ann WRIGHT, 365 biblijskih priča za djecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9121050 • Sally Ann WRIGHT / Paola Bertolini GRUDINA, Biblija za moje prve korake . . . . . . . 60 9121060 Željko PAVLIČIĆ / Damir FACAN, Dizma sveti razbojnik (rasprodano) 9121070 Sally Ann WRIGHT / Paola BERTOLINI GRUDINA, Moje prve uspomene . . . . . . . . . . . 65 9121080 Jan GODFREY i Paula DOHERTY, Moja Biblija uspavanka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9120740 • Stjepan 9120750 • Lois

28


PREISLER (ur.); Dagmar HENZE i Thorsten SALEINA (ilustr.), Moja prva sveta pričest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9121100 Gill HOLLIS, Moja knjiga pitanja o vjeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9121110 Dubravka ROVIČANAC, Sjajna trojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9121120 Sally Ann WRIGHT, Najljepše biblijske priče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 9121130 Sonja TOMIĆ, Četiri mačketira (u pr ipr emi) 9121140 Ljerka ŠIMARA, Anđeo Aniel (u pr ipr emi) 9121150 Iva NORŠIĆ, Evanđelja za djecu. Godina C (u pr ipr emi) 9121090 Veronika

KANA KLUB »DAVID«

Štivo za djecu školske dobi, mlade i obitelj. Tvrdi uvez. Format 21,5 × 31,5. Ilustrirano, sve u bojama.

I. kolo

Ilustrirana •

povijest Crkve za mlade. Komplet od 10 svezaka: 4    Put barbara (600. – 900. g.) (rasprodano) 9120150 Svezak 5    U srednjem vijeku (900. – 1300. g.) (rasprodano) 9120200 Svezak 10   Naši dani (1917. do danas) (rasprodano) 9120140 Svezak

II. kolo

Biblija i •

njezina povijest. Ilustrirana priručna enciklopedija u 7 svezaka: 1 – Stvaranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9120320 Svezak 2 – Patrijarsi i Mojsije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9120330 Svezak 3 – U Obećanoj zemlji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9120340 Svezak 4 – Kraljevi i proroci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9120350 Svezak 5 – Izgnanstvo, povratak i Židovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9120360 Svezak 6 – Isus Krist (rasprodano) 9120370 Svezak 7 – Isusovi učenici (rasprodano) 9120300 Svezak

III. kolo

Tvrdi uvez. Sve u bojama. Format A4. [Usp. Periodičke publikacije KS: Biblija u stripu]

JUNACI. Knjiga 2: Suci i kraljevi. »Biblija u stripu«. Uvezani sveščići 8–13: Od sudaca do Salomona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9450030 • STAROZAVJETNI JUNACI. Knjiga 3: Počeci svijeta i proroci. Uvezani sveščići 14–18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9450040 • STAROZAVJETNI JUNACI. Knjiga 4: Žene, mudraci i ratovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9450020 • STAROZAVJETNI

29


9450050 • Novi

zavjet. Strip (uvez br. 5) (Isus Krist – prvi dio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 zavjet. Strip (uvez br. 6) (Isus Krist – drugi dio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9450070 • Novi zavjet. Strip (uvez br. 7) (Petar i Pavao) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9450500 • Ćiril i Metod. Slavenski apostoli i prosvjetitelji. Strip s komentarom (rasprodano) 9450060 • Novi

Katehetski priručnici

(KP)

Priručnici za učenike, roditelje i katehete.

9130090 • Snaga

susreta. Činiti istinu. Priručnik za mlade (rasprodano) susreta. Muško i žensko stvori ih. Priručnik za mlade (rasprodano) 9130120 • Praktični rad s Biblijom (rasprodano) 9130214 • Snagom Duha. Za potvrdu. Uvođenje u kršćanstvo mladih i odraslih. . . . . . . . . . . . . . 44 9130320 • NIZ A–C: Kateheze za odrasle / D: Crkva u suvremenom svijetu (rasprodano) 9130340 • Pavao CRNJAC (ur.) Naša kateheza i II. vatikanski sabor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9130380 • Kongregacija za kler, Opći direktorij za katehezu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9130390 • Ivan KARLIĆ, Ususret Bibliji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9130550 • Njihovo je kraljevstvo nebesko. Priručnik odgojiteljima u vjeri za rad s djecom predškolske dobi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 9130590 • Ivan KARLIĆ, »Vjerujem...«. Kateheze o katoličkoj vjeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9130600 • Ivan KARLIĆ, Sveti sakramenti. Susret s Isusom Kristom u sakramentima Crkve . . . 90 9130610 • Božo LUJIĆ, Proroci. Osoba, vrijeme, poruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 9130620 Njemačka biskupska konferencija, Hod odraslih u vjeri. Katekizam za odrasle. . . . 190 9130630 Slavenka BARODA / Tanja MRAVAK / Žarka JERČIĆ, Sakramenti. Radni materijal vjeronaučnog sadržaja s vježbama spoznaje i opažanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 9130640 Slavenka BARODA / Tanja MRAVAK / Žarka JERČIĆ, Crkva. Radni materijal vjeronaučnog sadržaja s vježbama spoznaje i opažanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 9130780 U ljubavi i pomirenju. Udžbenik za katolički vjeronauk 3. r. OŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,70 9130820 U ljubavi i pomirenju. Radna bilježnica za katolički vjeronauk 3. r. OŠ . . . . . . . . . . . . 30 9130830 Darovi vjere i zajedništva. Udžbenik za katolički vjeronauk 4. r. OŠ . . . . . . . . . . . . 62,60 9130100 • Snaga

30


9130840 Darovi

vjere i zajedništva. Radna bilježnica za katolički vjeronauk 4. r. OŠ . . . . . . 30 gdje stanuješ? Udžbenik za katolički vjeronauk 5. r. OŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 9130850 Učitelju, gdje stanuješ? Radna bilježnica za katolički vjeronauk 5. r. OŠ . . . . . . . . . . 30 9130790 Biram slobodu. Udžbenik za katolički vjeronauk 6. r. OŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,10 9130800 Neka je Bog prvi. Udžbenik za katolički vjeronauk 7. r. OŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,20 9130860 Ukorak s Isusom. Udžbenik za katolički vjeronauk 8. r. OŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,20 9130811 Životu ususret. Udžbenik katoličkoga vjeronauka za 3. r. SŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9130870 Gradimo bolji svijet. Udžbenik za katolički vjeronauk 4. r. SŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9130761 Učitelju,

Koncil

(KC)

Zbirke koncilskih i pokoncilskih dokumenata. Format 12 × 20. Broširano.

9140013 • Dokumenti

Drugoga vatikanskog koncila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 dokumenti Crkve. Sto godina katoličkoga socijalnog nauka. Dokumenti crkvenog učiteljstva o društvenim pitanjima od pape Lava XIII. do danas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9140040 • Svjetovni instituti. Crkveni dokumenti (rasprodano) 9140070 • Bonaventura DUDA, Koncilske teme (rasprodano) 9140080 • Direktorij o pučkoj pobožnosti i liturgiji (rasprodano) 9140090 • Papinsko vijeće »Iustitia et pax«, Kompendij socijalnog nauka Crkve . . . . . . . . . . . . . 160 9140100 • Bono Zvonimir ŠAGI, Prag na trag. 40 godina II. vatikanskog koncila. . . . . . . . . . . . . . . 40 9140110 • Giuseppe ALBERIGO, Kratka povijest Drugog vatikanskog koncila . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9140120 • Joseph RATZINGER, Koncil na putu. Osvrt na drugo zasjedanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 9140130 • Joseph RATZINGER, Prvo zasjedanje Drugoga vatikanskog koncila. Osvrt . . . . . . . . 35 9140140 • Knut WENZEL, Mala povijest Drugoga vatikanskog koncila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 9140150 • Joseph RATZINGER, Rezultati i problemi trećega koncilskog zasjedanja . . . . . . . . . . 35 9140160 • Joseph RATZINGER, Posljednje koncilsko zasjedanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 9140170 • Papinsko vijeće za kulturu, Vjera i kultura. Antologija tekstova papinskog učiteljstva od Lava XIII. do Ivana Pavla II.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 9140180 • Anton TAMARUT, Biskup Karmelo Zazinović na Drugom vatikanskom koncilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9140031 • Socijalni

31


Kršćanski klasici

(KK)

Tekstovi klasičnih kršćanskih pisaca i studije o tim piscima. Format 14,5  ×  20. Broširano. Kod kapitalnih i sabranih djela tvrdi uvez i format  17  ×  24.

AUGUSTIN, Ispovijesti /tvrdi uvez/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 BONHOEFFER, Otpor i predanje (rasprodano) 9150070 • Aurelije AUGUSTIN, O državi Božjoj (De civitate Dei). Svezak I. Knjiga I–X. Latinski i hrvatski.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 9150080 • Aurelije AUGUSTIN, O državi Božjoj (De civitate Dei). Svezak II.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 9150140 • Redovnička pravila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9150170 • Toma AKVINSKI, Suma protiv pogana. Svezak I. (rasprodano) 9150190 • Sveti ALBERT VELIKI, Nastupno predavanje o cijeloj Bibliji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9150201 • Maksim ISPOVJEDALAC, O Božjem čovjekoljublju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9150210 • Toma AKVINSKI, Suma protiv pogana. Svezak II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 9150220 • Aurelije AUGUSTIN, O državi Božjoj (De civitate Dei). Svezak III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 9150230 • BONAVENTURA, Tria opuscula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 9150240 • Teodor MOPSUESTIJSKI, Katehetske homilije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 9150250 • Otačka čitanja u molitvi Crkve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 9150260 • Vesna BADURINA-STIPČEVIĆ / Vinko GRUBIŠIĆ, Jeronimove hagiografije . . . . . . . . 120 9150270 • Sveti Ljudevit Marija Grignion MONTFORTSKI, Duhovni spisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9150281 • Komplet O državi Božjoj (De civitate Dei) 1–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 9150300 • Anzelmo CANTERBURYJSKI, Zašto je Bog postao čovjekom. Cur Deus homo . . . 320 9150310 Marijan MANDAC, Sveti Augustin. Život i djelo (rasprodano) 9150044 • Aurelije

9150050 • Dietrich

NIZ »KARMELSKI IZVORI«

AVILSKA, Put k savršenosti (rasprodano) STEIN, Znanost križa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9150132 • Terezija AVILSKA, Zamak duše (rasprodano) 9150162 • Terezija AVILSKA, Moj život (rasprodano) 9150181 • Edith STEIN, Žena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9150102 • Terezija 9150111 • Edith

NIZ »OTAČKI IZVORI«

DAMAŠČANSKI, Svečani govori o Djevici Mariji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 HILARIJE, Tumačenje evanđelja po Mateju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 9150320 • Papa GRGUR VELIKI, Homilije o proroku Ezekielu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9150280 • Ivan

9150290 • Sveti

Likovi

(L)

Biografije i hagiografije u esejističkoj, znanstveno-po­p u­larnoj, roman­siranoj ili memoarskoj obradi. Broši­ra­no. Format 14 × 20.

9160030 • Charles

LEPETIT, Igra s Bogom: Charles de Foucauld (rasprodano) prijatelj. Leopold Bogdan Mandić – svetac pomirenja (rasprodano)

9160042 • Ljudima

32


GRIVEC, Sv. Ćiril i Metod – slavenski blagovjesnici (rasprodano) sestra MAGDALENA OD ISUSA, Iz Sahare u cijeli svijet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9160070 • Kathryn SPINK, Brat Roger i Taizé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9160120 • Georg POPP, Velikani vjere (rasprodano) 9160141 • Vladimir STANKOVIĆ, Zapisi o kardinalu Šeperu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9160150 • Mario SGARBOSSA, Zagrepčanin o. Aleksa Benigar – franjevac misionar u Kini . . . . 50 9160160 • Christian FELDMANN, Ivan XXIII. – Njegova ljubav – njegov život (rasprodano) 9160170 • Odvažna i milosrdna žena sestra Ivana Slava Stakor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9160180 • Gereon GOLDMANN, Sjene smrti – svjetlo utjehe (rasprodano) 9160190 • Angelika DAIKER, Prijeđene granice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9160200 • Kardinal Kuharić u hrvatskom iseljeništvu – Južna Afrika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9160210 • Suradnici u ostvarivanju kraljevstva Kristova (rasprodano) 9160230 • Marica STANKOVIĆ, Izazov Kristova Kraljevstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9160240 • Anselm GRÜN, Sveti Benedikt (rasprodano) 9160250 • Kardinal Kuharić u hrvatskom iseljeništvu – Južna Amerika (rasprodano) 9160260 • Mario SPINELLI, Žena riječi (rasprodano) 9160270 • Silvio VISMARA, Fra Bonifacije Pavletić (rasprodano) 9160050 • Franc 9160060 • Mala

KEZIĆ, Hermina Gantert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 de REMIREMONT, Imala je dušu djevice i srce majke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9160300 • Vladimir STANKOVIĆ, Kardinal Kuharić u hrvatskom iseljeništvu – Sjeverna Amerika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9160310 • Miguel DOLZ, Sveti Josemaria Escriva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9160320 • Martin MAIER, Oscar Romero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9160330 • Stella TAMHINA (prir.), Marica Stanković. Životopis i bibliografija (rasprodano) 9160340 • Neda HRČKO, Obična neobičnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9160350 • Angelo MONTONATI, Tajna sestre Ništice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9160361 • Andreas ENGLISCH, Ivan Pavao II. Tajna Karola Wojtyle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9160370 • Valéry LARBAUD, Pod okriljem svetoga Jeronima zaštitnika prevoditelja. . . . . . . . . 40 9160380 • Vladimir STANKOVIĆ, Kardinal Kuharić u hrvatskom iseljeništvu – Zapadna Europa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9160390 • Heinz-Joachim FISCHER, Benedikt XVI. – portret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9160400 • Pietro CARRAZZA, Bonifacije učitelj savršenosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9160420 • IVAN XXIII., Dnevnik duše. I ostali pobožni spisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 9160430 • Christian FELDMANN, Henri Nouwen. Vjera – to je čežnja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9160440 • Christian FELDMANN, Brat Roger, Taizé − Življeno povjerenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9160280 • Ines 9160290 • A.

33


RUNJE, Branka Perković (1925. – 1949.) Jedan Bogu posvećen život . . . . . . . . 150 GAVRANOVIĆ, In Search of Cardinal Stepinac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 9160470 • Jacques LE GOFF, Sveti Franjo Asiški (rasprodano) 9160480 • Pierre RICHÉ, Kratki životopis svetoga Bernarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9160490 • Ewa K. CZACZKOWSKA, Sestra Faustina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 9160500 Stefano CAMPANELLA, Milosrđe u oca Pija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9160510 Colin DURIEZ, C. S. Lewis. Biografija prijateljstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9160520 Massimo BORGHESI, Jorge Mario Bergoglio. Intelektualna biografija . . . . . . . . . . . . . 190 9160530 DOMINIQUE JOSEPH, Sveti Josip. Biblijske misli o njemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9160540 Isusova mala sestra ANNIE, Charles de Foucauld. Stopama Isusa iz Nazareta (u pr ipr emi) 9160450 • Petar

9160461 • Zvonimir

Liturgijska izdanja

(LI)

Službena izdanja tekstova obnovljene katoličke liturgije.

MISAL: Red čitanja. Nedjeljna čitanja A (rasprodano) MISAL: Red čitanja. Nedjeljna čitanja B (rasprodano) 9170040 • RIMSKI MISAL: Red čitanja. Nedjeljna čitanja C (rasprodano) 9170051 • RIMSKI MISAL: Red čitanja. Svagdanja čitanja I (rasprodano) 9170060 • RIMSKI MISAL: Red čitanja. Svagdanja čitanja II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 9170070 • RIMSKI MISAL: Red čitanja. Svagdanja čitanja III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 9170090 • RIMSKI MISAL: Veliki tjedan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 9170100 • RIMSKI OBREDNIK: Red krštenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9170111 • RIMSKI OBREDNIK: Red slavljenja ženidbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9170172 • RED ČITANJA: Svetačka čitanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 9170200 • RIMSKI OBREDNIK: Red potvrde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9170231 • ZBOR ZA BOGOŠTOVLJE I DISCIPLINU SAKRAMENATA, Red bolesničkog pomazanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9170260 • RIMSKI OBREDNIK: Red pristupa odraslih u kršćanstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 9170271 • RIMSKI OBREDNIK: Red pokore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9170292 • RIMSKI MISAL. Službeno, konačno liturgijsko izdanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 9170300 • RIMSKI MISAL SLAVENSKIM JEZIKOM: Čin misi s izbranimi misami. (Staroslavenski kanoni i izbor misa) (rasprodano) 9170310 Molitve vjernih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9170330 Euharistijske molitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 9170340 • Euharistijske procesije, kvatreni dani i prosni dani (rasprodano) 9170020 • RIMSKI 9170031 • RIMSKI

34


Android Apple mobilni uređaji: mobilni uređaji: 3 mjeseca – 20 kn 6 mjeseci – 30 kn 12 mjeseci – 49 kn

3 mjeseca – 19,99 kn 6 mjeseci – 29,99 kn 12 mjeseci – 49,99 kn

eČasoslov je aplikacija za mobilne uređaje s pomoću koje možete moliti službenu liturgijsku molitvu Crkve bilo kada i bilo gdje. 35


9170392 • ČASOSLOV.

Novo izdanje u 4 sveska. (Prodaje se samo u kompletu) . . . . . . . . . . . . . . 800 ČASOSLOV. Svezak I: Došašće i božićno vrijeme • BOŽANSKI ČASOSLOV. Svezak II: Korizma, Sveto vazmeno trodnevlje i vazmeno vrijeme • BOŽANSKI ČASOSLOV. Svezak III: Vrijeme kroz godinu (1. – 17. tjedan) • BOŽANSKI ČASOSLOV. Svezak IV: Vrijeme kroz godinu (18. – 34. tjedan) 9170411 • RIMSKI OBREDNIK: Blagoslovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 9170420 • RIMSKI MISAL: Zbirka misa o Blaženoj Djevici Mariji (rasprodano) 9170431 • RIMSKI MISAL: Evanđelistar (neuvezani). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 9170432 • RIMSKI MISAL: Evanđelistar s četveroevanđeljem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 9170441 • RIMSKI OBREDNIK: Red sprovoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9170442 • LITURGIJA: Red sprovoda (mali format) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9170450 • Sveopće molitve vjernika 1 – Nedjelje A B C, svetkovine i blagdani, posebni dani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9170460 • RIMSKI MISAL: Dodatak službenom izdanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9170470 • Sveopće molitve vjernika 2 – svagdani (rasprodano) 9170480 • LEKCIONAR (I. sv.): Nedjelje ABC i svetkovine Gospodnje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730 9170570 • Zbor za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, RIMSKI OBREDNIK: Egzorcizmi i druge prošnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9170581 • Sveopće molitve vjernika. Nedjelje ABC i svetkovine Gospodnje. . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9170600 • Franjevački časoslov (komplet). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 9170671 Sveopće molitve vjernika. Za svetačka slavlja, svetkovine, blagdane, spomendane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 -- Časoslov Blaženicâ. Družbe Milosrdnih sestara Sv. Križa (u pr ipr emi) • BOŽANSKI

Liturgijska pomagala

(LP)

Neslužbena, pastoralna izdanja liturgijskih tekstova, pomagala i tumača za narod i svećenike.

GRÜN, Sakramenti (komplet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 knjiga za narod. Godina C (rasprodano) 9180186 • Nedjeljni i blagdanski misal ABC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9180233 • MALI MISAL: Po Kristu i s Kristom (broširano) (rasprodano) 9180238 • MALI MISAL: Po Kristu i s Kristom (tvrdi uvez) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9180242 • Obitelj pred Bogom (rasprodano) 9180250 • Zvijezdo mora. Molitvenik za pomorce (rasprodano) 9180263 • Oče, budi volja tvoja. Molitvenik (Mala slova) (rasprodano) 9180265 • Oče, budi volja tvoja. Molitvenik (Velika slova) (rasprodano) 9180270 • Stanislav PREPREK, Crkveni himni. Partiture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9180290 • Bonaventura DUDA, Sjeme je riječ Božja. Razmišljanja nedjeljna i blagdanska 2. Godina B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9180300 • BISKUPSKI CEREMONIJAL (rasprodano) 9180310 • M.-L. KERREMANS, Molitve prije i poslije jela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9180320 • Bonaventura DUDA, U plemenitu srcu. Razmišljanja nedjeljna i blagdanska. Godina C (rasprodano) 9180330 • Bonaventura DUDA, Sijač je Sin čovječji. Razmišljanja nedjeljna i blagdanska. Godina A (rasprodano) 9180010 • A.

9180040 • Misna

36


9180340 • Slavimo

Boga (s orguljskom pratnjom). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 ZOVKIĆ, Markovo i Ivanovo evanđelje u našoj misi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9180380 • Vladimir ZAGORAC, Božićni homilijar (Liturgijske propovijedi božićnog kruga crkvene godine). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9180390 • Vladimir ZAGORAC, Vazmeni homilijar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9180400 • Vladimir ZAGORAC, Nedjeljni homilijar (rasprodano) 9180410 • Vladimir ZAGORAC, Blagdanski i sakramentalni homilijar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9180420 • Mali časoslov (rasprodano) 9180430 • Anselm GRÜN, Krštenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9180440 • Anselm GRÜN, Ženidba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9180450 • Anselm GRÜN, Potvrda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9180460 • Anselm GRÜN, Euharistija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9180470 • Anselm GRÜN, Ispovijed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9180480 • Anselm GRÜN, Bolesničko pomazanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9180490 • Anselm GRÜN, Sveti red. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9180500 • Opća uredba (Iz trećega tipskog izdanja Rimskog misala) (rasprodano) 9180511 • Adalbert REBIĆ, Homilije za liturgijsku godinu B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9180520 • Carroll STUHLMUELLER, Biblijska razmatranja za vrijeme kroz godinu (1. – 9. tjedan). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9180530 • Carroll STUHLMUELLER, Biblijska razmatranja za vrijeme kroz godinu (10. – 22. tjedan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9180540 • Anton ŠULJIĆ, Vjerovati radosti. Liturgijske poetske meditacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9180550 • Carroll STUHLMELLER, Biblijska razmatranja za vrijeme kroz godinu (23. – 34. tjedan). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9180560 • Vladimir ZAGORAC, Himni rimskog časoslova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9180570 • Carroll STUHLMELLER, Biblijska razmatranja za došašće i božićno vrijeme (rasprodano) 9180580 • Adalbert REBIĆ, Homilije za liturgijsku godinu C (rasprodano) 9180590 • Carroll STUHLMUELLER, Biblijska razmatranja za vazmeno vrijeme . . . . . . . . . . . . . . . 50 9180600 • Joseph RATZINGER, Božji sjaj u našem vremenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9180610 • Carroll STUHLMUELLER, Biblijska razmatranja za korizmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9180620 • Adalbert REBIĆ, Homilije za liturgijsku godinu A (rasprodano) 9180630 • Herbert HAAG, Uskrsnuti – postati slobodan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9180640 • Anđelko IGREC, Zaklone moj, utvrdo moja. Psalmi uglazbljeni za svečaniju liturgiju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9180370 • Mato

37


Zvonimir ŠAGI, Riječ Božja u promišljanju trenutka. Homilije u nedjelje i blagdane A B C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 9180660 • Karl-Heinrich BIERITZ, Crkvena godina. Svetkovine, blagdani i spomendani u povijesti i danas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9180670 • Godišnji blagoslov obitelji u njihovim domovima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9180680 • Bono Zvonimir ŠAGI, Svaki dan u zrcalu Božje riječi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9180690 • Preklopnik – Tvoja prva sveta pričest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9180700 • Preklopnik – Tvoja sveta potvrda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9180710 • Preklopnik – Tvoja prva sveta ispovijed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9180720 • Prepusti Gospodinu putove svoje. Psalmi uglazbljeni za svečaniju liturgiju . . . . . . . 60 9180740 • Uspomena na sveto krštenje. Primi svjetlo Kristovo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9180750 • Uspomena na prvu svetu pričest. Živi kruh što život daje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9180760 • Uspomena na sakrament svete potvrde. Svi smo mi jednim Duhom napojeni. . . . . 3 9180770 • Uspomena na sakrament svete ženidbe. I dvoje njih bit će jedno tijelo . . . . . . . . . . . 3 9180780 • Miroslav MARTINJAK (prir.), Muka po Luki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9180790 • Miroslav MARTINJAK (prir.), Muka po Mateju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9180800 • Miroslav MARTINJAK (prir.), Muka po Marku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9180810 • Miroslav MARTINJAK (prir.), Muka po Ivanu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9180830 Božo LUJIĆ, Naviještati Boga milosrđa u današnjem vremenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9180850 Ivan KARLIĆ, Osluškujući Božju riječ. Homilije za godinu B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9180870 Ivan KARLIĆ, Osluškujući Božju riječ. Homilije za godinu C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9180880 Ivan KARLIĆ, Osluškujući Božju riječ. Homilije za godinu A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9180890 Josip ŠIMIĆ, Izvezite na pučinu. Liturgijski vodič za godinu A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9180900 Božo LUJIĆ, Osobno sijati riječ istine, ljubavi, milosrđa i dobrote. Komentar liturgijskih čitanja, misli vodilje i konkretne propovijedi. Godina B . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9180910 Vazmeni hvalospjev /Exultet/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9180920 Josip ŠIMIĆ, Bacite mrežu. Liturgijski vodič za godinu B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9180930 Josip ŠIMIĆ, Uloviše mnogo riba. Liturgijski vodič za godinu C (u pr ipr emi) 9180940 Božo LUJIĆ, Riječi života za konkretni život. Komentar liturgijskih čitanja, misli vodilje i konkretne propovijedi. Godina C (u pr ipr emi) 9180650 • Bono

Ivan Karlić

Osluškujući Božju riječ… Homilije za godinu “C”

Kršćanska sadašnjost

Mala knjižnica »Kane«

(MKK)

Popularno nabožno, zabavno i poučno štivo. Broširano. Format 11,5 × 18.

9190021 • Krštenje

vašeg djeteta. Priprava na krštenje. Ilustrirano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 vjenčanje. Priprava za vjenčanje. Ilustrirano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9190090 • Josip TURČINOVIĆ, Katolička Crkva u južnoslavenskim zemljama (rasprodano) 9190351 • E. i J. RÖTZER, Prirodno reguliranje začeća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 9190390 • Dragica ŠUTEJ, Dobrotvorke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9190420 • Juraj B. MARUŠIĆ, Prsten. Pripovijesti iz sredine šestoljetnog života Poljičke seljačke republike (rasprodano) 9190440 • Aimé DUVAL, Zašto je noć bila tako duga (rasprodano) 9190470 • Rafael ROMIĆ, Sloboda kao sudbina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9190490 • Iris SUPEK, Ja sam tvoja Maglica (rasprodano) 9190501 • Jadranka BRNČIĆ, Anđeli (rasprodano) 9190510 • Ivan GOLUB, Moji Božići. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9190520 • MAJKA TEREZIJA, Srce puno ljubavi (rasprodano) 9190040 • Vaše

38


LICE, Nevidljive priče (rasprodano) Tereza ZUKIĆ, Božji skateboard (rasprodano) 9190550 • Jacques DUQUESNE, Kako sam unucima tumačio Boga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9190560 • Emanuelle HUISMAN-PERRIN, Kako sam svojoj kćeri tumačila smrt . . . . . . . . . . . . . . . 36 9190570 • Alain QUILICI & Denis LA BALME, Zašto se vjenčati kad već živimo zajedno. . . . . . 70 9190586 • Obiteljska knjižica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 9190590 • Helmut KRÄTZL, Darovano vrijeme. O umijeću starenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9190600 • Christoph Gerhard, Astronomija i duhovnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9190610 • Gerhard VOSS, Astrologija – kršćanski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9190620 • Mirko Juraj MATAUŠIĆ, Svaka se ulica zove Strasse. Bilješke iz tuđine (rasprodano) 9190630 Boženka BAGARIĆ, Danteov hodočasnik. Zapisi iz Rima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9190640 Zvonko MADUNIĆ, Na putu za Emaus upoznao sam nju. Svoju Domovinu (u pr ipr emi) 9190650 Josip Sanko RABAR, Duševni križ i obraćenje. Meditacije iz »Kane« . . . . . . . . . . . . . . . 100 9190530 • Stjepan 9190540 • S.

Mala knjižnica »Liturgijsko-pastoralnog listića« 9200023 • Listić 9200031 • Listić

za krštenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 za sakrament pomirenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Male monografije

(MM)

REBIĆ, Vodič po Svetoj zemlji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 LUJIĆ, Tragovima biblijskih prostora i događaja. Biblijsko-teološki i povijesno arheološki uvidi i poruke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9210220 Josip POSEDI, Rim. Vodič za hrvatske hodočasnike i turiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

9210102 • Adalbert 9210211 Božo

Media

(MD)

Kratki poetski i duhovni tekstovi tiskani u minijaturnom formatu (7,5 × 11 cm).

GUARDINI, Križni put . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 nad pjesmama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9220031 • Silvije Strahimir KRANJČEVIĆ, Anđeo bola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 9220040 • Ivan GUNDULIĆ, Suze sina razmetnoga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9220050 • Milivoj SLAVIČEK, Nastanjen uvijek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9220060 • Ivan MAŽURANIĆ, Smrt Smail-age Čengića (rasprodano) 9220071 • Izidor POLJAK, Ognjevi duše. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 9220081 • Đuro SUDETA, Mor. Fantastična pripovijest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 9220090 • Đuro SUDETA, Sveta žrtva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9220011 • Romano 9220021 • Pjesma

39


DŽUBRAN, Pijesak i pjena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Branko ŠIMIĆ, Molitva na putu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 9220120 • Ivo LENDIĆ, Angelusi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9220130 • Ljubo WIESNER, Blago veče. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9220140 • Tin UJEVIĆ, Mistički prostor noći (rasprodano) 9220150 • Marko MARULIĆ, Od začetja Isusova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 9220161 • Antun Gustav MATOŠ, Notturno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 9220170 • Ivan Goran KOVAČIĆ, Ognji i rože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 9220180 • Petar PRERADOVIĆ, Putnik (rasprodano) 9220191 • Nikola ŠOP, S mojim Isusom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 9220200 • Janko BUBALO, Naša užina. Izabrane pjesme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 9220210 • Rajmund KUPAREO, Balada o Gospinim pčelama. Izabrane pjesme . . . . . . . . . . . . . . . 35 9220220 Dragutin DOMJANIĆ, K suncu prosi vsaka roža. Izabrane pjesme. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 9220230 Brne KARNARUTIĆ, Vazetje Sigeta grada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9220240 Jakša FIAMENGO, Božji hlad. Izabrane pjesme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 9220101 • Halil

9220111 • Antun

Metanoja

(MT)

Kraći meditativni tekstovi i svjedočanstva o proživlja­va­nju vjere i kršćanskih misterija.

GUARDINI, Pred Boga bez krinke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 STEIN, Misterij Božića (rasprodano) 9230050 • Romano GUARDINI, Uvod u molitvu (rasprodano) 9230100 • Raymond PANIKKAR, Misterij Uskrsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9230240 • René VOILLAUME, U što je vjerovao Charles de Foucauld (rasprodano) 9230260 • Tomislav J. ŠAGI-BUNIĆ, Izazov starih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9230300 • Adalbert REBIĆ, Oče naš, molitva Gospodnja (rasprodano) 9230350 • René VOILLAUME, Duhovne vježbe u Vatikanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9230420 • Ivan GOLUB, Od kompromisa do ljubavi (rasprodano) 9230433 • Jörg ZINK, Kako danas moliti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9230510 • Anton BENVIN (prir.), Niste više stranci (rasprodano) 9230560 • Vjekoslav BAJSIĆ, Strah za granicu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9230590 • Bonaventura DUDA, Svijeta razveselitelj (IV. izdanje) (rasprodano) 9230600 • Ljudevit RUPČIĆ, Pravi Bog i pravi čovjek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9230641 • Nicolas HERMAN, Bog nadohvat duše. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9230660 • Dietmar LAMPRECHT, Grad na gori. Franjo, Assisi i naše vrijeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9230690 • Klemens TILMANN / H.-T. von PEINEN, Kršćanska meditacija: Bit i stupnjevi. . . . . . 30 9230700 • Klemens TILMANN / H.-T. von PEINEN, Kršćanska meditacija: Vježbe i tekstovi. . . 30 9230710 • Klemens TILMANN / H.-T. von PEINEN, Kršćanska meditacija: Uvod i osnovna iskustva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9230720 • Klemens TILMANN / H.-T. von PEINEN, Kršćanska meditacija: Daljnji koraci i drugi putovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9230760 • Pohvala Bogorodici i Kristu čovjekoljupcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9230771 • Zvonimir KUREČIĆ (ur.), Ispovijesti ruskog hodočasnika svojem duhovnom ocu. . . . 30 9230780 • Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Euharistijski put sv. Leopolda B. Mandića (rasprodano) 9230810 • Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Kršćanstvo ne može biti umorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9230010 • Romano 9230020 • Edith

40


IVANČIĆ, Susret sa živim Bogom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 SCHLIER, Gospodin je blizu. Adventska razmišljanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9230850 • Ante KRESINA, Svitanje iza Golgote. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9230860 • René VOILLAUME, Kao u Nazaretu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9230873 • Tomislav IVANČIĆ, Budni budite i molite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9230880 • Carlo Maria MARTINI, Kako naučiti moliti (rasprodano) 9230900 • Josip BALOBAN, Čovjek kao voljeno biće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9230950 • Phil BOSMANS, Taj nevjerojatni Bog (rasprodano) 9230960 • Lush GJERGJI, Glas šutnje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9230970 • Bonaventura DUDA, (ur.), Mudrost pred Bogom (godina A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9230980 • Bonaventura DUDA, Isusov Križni put (rasprodano) 9230990 • RAHNER – HERMAN, Siromašni poradi Kraljevstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9231000 • Hans Urs von BALTHASAR, Krunica (rasprodano) 9231010 • Ljudevit RUPČIĆ, Vjerujem u Isusa Krista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9231020 • Henri J. M. NOUWEN, Isus, smisao mog života (rasprodano) 9231040 • Carlos MESTERS, Evo, sve činim novo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9231060 • Stjepan LICE, Dobra sreća (rasprodano) 9231070 • Vjekoslav BAJSIĆ, Ekologija slobode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 9231080 • Vjekoslav BAJSIĆ, Obrnuto vrijeme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 9231090 • Stjepan LICE, Otkriće blizine (rasprodano) 9231100 • Lush GJERGJI, Pobjeda križa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9231110 • Još nam uvijek govore. Izabrani nagovori J. Turčinovića, J. Fućaka i V. Bajsića. . . . . 30 9231120 • Lush GJERGJI, Ljubav nije ljubljena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9231160 • Josip TURČINOVIĆ, Glas iz Ranjenog. Sv. 1. Uvođenje u Kristovo otajstvo . . . . . . . . . 50 9231170 • Ch. DOHMEN, Božić i Stari zavjet (rasprodano) 9231180 • Stjepan LICE, Na putu bez odlaska (rasprodano) 9231190 • Lush GJERGJI, Zraka Božje ljubavi (rasprodano) 9231200 • Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Živjeti Kristovim Duhom Svetim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9231210 • Joseph RATZINGER, Slike nade (rasprodano) 9231220 • Josip TURČINOVIĆ, Glas iz Ranjenog. Sv. 2. Vrijeme Duha – vrijeme Crkve. . . . . . . . 80 9231230 • Bonaventura DUDA, Razmišljam o Alojziju Stepincu (rasprodano) 9231242 • Henri J. M. NOUWEN, Povratak izgubljenog sina (u cijenu uključena mapa razglednica Rembrandt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9231250 • Karl RAHNER, Dar Božića (rasprodano) 9231260 • Jeronim SAVONAROLA, Nad psalmom: »Smiluj mi se Bože«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9231270 • Josip TURČINOVIĆ, Glas iz Ranjenog. Sv. 3. U Očevoj kući . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9231280 • Bonaventura DUDA (ur.), Mudrost za čovjeka (godina B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9231290 • Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Motriti lice Očevo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9231300 • Zdenko Tomislav TENŠEK, Slovo o Riječi života. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9231311 • Anton TAMARUT, Smijem biti slab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9231320 • Anselm GRÜN, Duhovne vježbe u svakodnevici (rasprodano) 9231330 • Božo LUJIĆ, Iskre ljubavi iz Evanđelja (rasprodano) 9231340 • Ivica RAGUŽ, Credo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9231350 • Lush GJERGJI, Pozvani na zajedništvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9231360 • Marica STANKOVIĆ, Žene u Evanđelju (rasprodano) 9231370 • Marica STANKOVIĆ, Pisma mladoj prijateljici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9231380 • Marica STANKOVIĆ, Sudionici muke Kristove. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9230826 • Tomislav 9230840 • Heinrich

41


ŠULJIĆ, Čavli u ogradi (rasprodano) GRÜN, Kušati uskrsnu radost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9231411 • Henri J. M. NOUWEN, Kalež našega života. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9231420 • Marica STANKOVIĆ, Adventska čežnja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9231430 • Marica STANKOVIĆ, Dođi Duše radosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9231442 • Anselm GRÜN, Duhovnost odozdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9231452 • Stjepan LICE, Neka te sreća prati (rasprodano) 9231464 • Anselm GRÜN, 50 anđela za godinu (5. izdanje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9231470 • Mudrost dar odozgo (godina C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9231481 • Anselm GRÜN, Slike o Isusu (rasprodano) 9231490 • Majka TEREZIJA, Bog ljubi danas preko nas (rasprodano) 9231500 • Anna Maria VISSANI, Vazmeni identitet (rasprodano) 9231510 • Anton ŠULJIĆ, Dobri menadžer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9231521 • Anselm GRÜN, Molitva kao susret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9231530 • Anselm GRÜN, Živjeti božićno (rasprodano) 9231544 • Anselm GRÜN, 50 anđela za dušu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9231550 • Fidelis RUPERT / Anselm GRÜN, Moli i radi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9231560 • Romano GUARDINI, Tražiti lice Božje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9231570 • Henri J. M. NOUWEN, Snaga njegove prisutnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9231580 • Ivan GOLUB, Čežnja za licem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9231591 • Joseph RATZINGER, Bog Isusa Krista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9231600 • Joseph RATZINGER, Božićni blagoslov (rasprodano) 9231610 • Karl kardinal LEHMANN, Na putu u život. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9231621 • Henri J. M. NOUWEN, Živjeti kao ljubljeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9231630 • Henri J. M. NOUWEN, U samoći. Tri razmatranja o kršćanskom životu. . . . . . . . . . . . . . 50 9231640 • Joseph RATZINGER, O smislu kršćanskog života. Tri adventske propovjedi (rasprodano) 9231660 • Anton ŠULJIĆ, Misterij časa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9231670 • Dario MILETIĆ, Priča s dva bisera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 9231680 • Ante GRBEŠ, Ulomci duše. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9231690 • Adalbert REBIĆ, Uz Božić – Biblijsko-teološka razmišljanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9231700 • Vjekoslav BAJSIĆ, Istrgnute misli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9231710 • Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Istrgnute misli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9231720 • Josip TURČINOVIĆ, Istrgnute misli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9231701 • Istrgnute misli (komplet). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 9231730 • Henri J. M. NOUWEN, O Kristovoj poniznosti. Kršćanski put poniznosti i duhovni život. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9231740 • Henri SANSON, Duhovni put starosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9231750 • Henri J. M. NOUWEN, U Isusovo ime. Razmišljanja o kršćanskom vodstvu s vježbama za grupe i pojedince. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9231760 • Kateřina LACHMANOVÁ, Snaga molitve zagovora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9231770 • Raniero CANTALAMESSA, Ovo je tijelo moje. Euharistija u svjetlu himana »Klanjam ti se smjerno« i »Zdravo tijelo« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9231780 • Anton TAMARUT, Oduševljeno bez fanatizma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9231790 • Milan PUŠEC, Od monaha do prijatelja. Duhovni put Charlesa de Foucalda – brata Karla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9231800 • Pater CEYRAC, Moji su korijeni u nebu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9231810 • BENEDIKT XVI., Misli o svećeništvu – izbor tekstova pape Benedikta XVI.. . . . . . . . . 60 9231820 • Anselm GRÜN, Javljam vam velku radost. Božićna knjiga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 9231390 • Anton

9231401 • Anselm

42


PRÜLLER-JAGENTEUFEL, Nastavljati put prema jaslicama. Duhovni vodič kroz adventsko i božićno vrijeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9231840 • Anton ŠULJIĆ, Sagraditi kuću. Meditacije i vrjednovanja kršćanske prisutnosti u svakodnevici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9231850 • Christoph kardinal SCHÖNBORN, Našli smo milosrđe. Tajna božanskog milosrđa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9231861 • Anselm GRÜN, Knjiga odgovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9231871 • Thomas MERTON, Život i svetost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9231880 • Anselm GRÜN, Što dolazi nakon smrti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9231890 • Anselm GRÜN, Visoko umijeće starenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 9231900 • Marco CÈ, Tvoje lice, Gospodine, ja tražim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9231910 • Anton ŠULJIĆ, Radost na dnu duše. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9231920 • Gerhard LOHFINK, Molitva daruje domovinu. Teologija i praksa kršćanske molitve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9231931 • Thomas MERTON, Duhovno vodstvo i meditacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9231940 • Bernhard KÖRNER, Božja prisutnost. Otkrivanje smisla euharistije . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9231950 • Alois KOTHGASSER / Clemens SEDMAK, Izvori sreće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9231960 • Christoph BENKE, Mala povijest kršćanske duhovnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9231970 • Jean VANIER, Slomljeno tijelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9231980 • Jean VANIER, Isus dar ljubavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9231990 • Helmut KRATZL, Ali Bog je drukčiji. O patnji, smrti i uskrsnuću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9232001 Anselm GRÜN, Anđeo stresa. I drugi nebeski glasnici za svaki dan . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9232010 • Bernhard KÖRNER, Dobri razlozi za život u Crkvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9232021 • Jaro KŘIVOHLAVÝ, O mudrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9232030 • Christoper O’DONELL, O Mariji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9232040 • Anselm GRÜN, Ti si moj anđeo (rasprodano) 9232050 • Stjepan KUŠAR, Obične stvari i slobodni Bog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9232060 • M. MATAUŠIĆ / S. PERAN, (prir.), Misli sedam dana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9232070 Lush GJERGJI, Svećenik – Kristov učenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9232080 Josef DIRNBECK, Suze nemaju zadnju riječ. Putevi kroz žalovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9232090 Anselm GRÜN, Velika knjiga božićnog vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9232100 Enzo BIANCHI, Isus Nazarećanin. Muka, smrt, uskrsnuće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9232110 Enzo BIANCHI, Kakva vjera? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9232120 Anselm GRÜN, Godina ispunjena srećom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 9232130 Enzo BIANCHI, Paradoksi križa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9231830 • Veronika

43


Papa FRANJO, Božja muka – nada za tebe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Henri J. M. NOUWEN, Duhovnost prikupljanja sredstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9232160 Bono Zvonimir ŠAGI, Pastoralne duhovne vježbe I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9232170 Bono Zvonimir ŠAGI, Pastoralne duhovne vježbe II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9232180 Bono Zvonimir ŠAGI, Pastoralne duhovne vježbe III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9232190 Bono Zvonimir ŠAGI, Pastoralne duhovne vježbe I–III (komplet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9232200 Francois CORRIGNAN, Otvorite svoje srce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9232210 Anselm GRÜN, Od Ja do Ti. Brinuti se za sebe i druge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9232220 Lucetta SCARAFFIA (ur.), Glavni grijesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9232230 Enzo BIANCHI, Drukčiji život. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9232140 9232150

44


Monografije

(MN)

Velika ilustrirana djela iz hrvatske i opće kršćanske sakralne baštine.

EKL, Gotičko kiparstvo u Istri. Fotografije Slo­bodan Tadić. Format 24 × 30. Str. LXXX + 164. Tvrdi uvez. Četvorobojan plastificirani ovitak. Suizdanje s Grafičkim zavodom Hrvatske. Engleska verzija. . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 9250140 • Košljun (rasprodano) 9250150 • J. DEPOLO, Josip Botteri Dini – hrvatski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 9250160 • J. DEPOLO, Josip Botteri Dini – engleski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 9250170 • J. DEPOLO, Josip Botteri Dini – njemački. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 9250180 • Ana DEANOVIĆ, Kapela sv. Stjepana u Zagrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 9250200 • »Ljubav je jaka kao smrt«. Veliki parovi u Bibliji (rasprodano) 9250210 • Biblija – Knjiga nad knjigama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 9250220 • Isus iz Nazareta u Betlehemu rođen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 9250230 • Guy BEDOUELLE, Ilustrirana povijest Crkve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 9250240 • Lush GJERGIJ, Velikani XX. stoljeća. Ljubav koja ne umire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 9250250 • Hrvojka MIHANOVIĆ-SALOPEK, Ante Starčević. Kipar, slikar, grafičar … . . . . . . . . . . 169 9250260 • Lush GJERGJI, Majka ljubavi (rasprodano) 9250270 • Fiorenzo FACCHINI, Postanak čovjeka i kulturna evolucija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 9250280 • Peter WALKER, Stopama svetoga Pavla. Ilustrirani vodič po Pavlovim putovanjima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 9250290 • J. R. PROTER, Izgubljena Biblija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 9250300 • Nino NOVAK, Omišalj – Tragovi kršćanskog identiteta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 9250310 Anton ŠULJIĆ, Vjera kao pjesma. Collegium pro musica sacra (rasprodano) 9250320 Ivica ŽIŽIĆ, Slava križa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 9250330 Alberto MELLONI (ur.), Povijesni atlas Drugoga vatikanskog koncila . . . . . . . . . . . . . 330 9250090 • Vanda

Monumenta artis Croatiae

(MAC)

Otvoren niz kapitalnih monografija o najznačajnijim djelima hrvatske likovne baštine. Format 26 × 34. Tvrdi uvez. Zaštitni plastificirani ovitak.

GAMULIN, Slikana raspela – engleski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 GAMULIN, Slikana raspela – njemački . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 9260060 • Kruno PRIJATELJ, Dalmatinsko slikarstvo – njemački. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 9260080 • Ivo PETRICIOLI, Škrinja sv. Šimuna – engleski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 9260020 • Grgo 9260030 • Grgo

45


PETRICIOLI, Škrinja sv. Šimuna – njemački. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Zagrebačka katedrala – hrvatski (rasprodano) 9260140 • Grgo GAMULIN, Bogorodica u staroj umjetnosti Hrvatske. II. izd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 9260160 • PRIJATELJ–MAROEVIĆ–GATTIN, Katedrala u Splitu – hrvatski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 9260170 • PRIJATELJ–MAROEVIĆ–GATTIN, Katedrala u Splitu – engleski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 9260180 • PRIJATELJ–MAROEVIĆ–GATTIN, Katedrala u Splitu – njemački. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 9260190 • Branko FUČIĆ, Vincent iz Kastva – hrvatski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 9260200 • Branko FUČIĆ, Vincent iz Kastva – talijanski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 9260210 • Branko FUČIĆ, Vincent iz Kastva – njemački . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 9260220 • Anđelko BADURINA, Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj – hrvatski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 9260230 • Anđelko BADURINA, Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj – engleski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 9260240 • Anđelko BADURINA, Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj – njemački. . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 9260090 • Ivo

9260130 • DEANOVIĆ–ČORAK–GATTIN,

Polazišta

(PL)

Opsežniji tekstovi kršćanske refleksije na suvremena događanja. Broširano. Format 12,5 × 20.

Janko ŠAGI-BUNIĆ, Ali drugog puta nema. Uvod u misao II. vatikanskog sabora (III. izd.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9270043 • Joseph RATZINGER, Uvod u kršćanstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9270070 • Emmanuel MOUNIER, Angažirana vjera (rasprodano) 9270100 • Giancarlo ZIZOLA, Utopija pape Ivana (rasprodano) 9270140 • Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Vrijeme suodgovornosti 1 (II. izd.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9270150 • Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Vrijeme suodgovornosti 2 (rasprodano) 9270170 • Karl-Heinz WEGER, Uvod u teološku misao Karla Rahnera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9270180 • Alexandre FAIVRE, Laici u počecima Crkve (rasprodano) 9270190 • Gustavo GUTIÉRREZ, Teologija oslobođenja (rasprodano) 9270200 • Srećko BADURINA, Prema novoj zrelosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9270220 • Bono Zvonimir ŠAGI, Izazov otvorenih vrata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9270230 • René COSTE, Političke zajednice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9270240 • Comunita di CARESTO, Oženjeni sveci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9270250 • Jakov JUKIĆ, Lica i maske svetoga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9270260 • Marco GARZONIO, Carlo Maria Martini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9270270 • Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Prema civilizaciji ljubavi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9270280 • Bono Zvonimir ŠAGI, Sa svjetiljkom vjere u društvenoj zbilji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9270290 • Bono Zvonimir ŠAGI, Da sol ne obljutavi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9270300 • Stjepan BALOBAN, Izazovi civilnog društva u Hrvatskoj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 9270010 • Tomislav

46


STRES, Sloboda i pravednost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 MARDEŠIĆ, Svjedočanstva o mirotvorstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9270330 • Karl LEHMANN, Vrijeme je da mislimo na Boga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9270340 • Joseph RATZINGER, Vjera – istina – tolerancija (rasprodano) 9270350 • Johann Baptist METZ, Politička teologija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9270370 • Helmut KRÄTZL, Nova radost zbog Crkve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9270400 • Stjepan BALOBAN / Gordan ČRPIĆ, Društveni konsenzus u Hrvatskoj. . . . . . . . . . . . . 48 9270410 • Helmut KRÄTZL, Zaustavljena u letu. Što mi sve nakon Koncila još nedostaje. . . . . 70 9270460 • Stjepan BALOBAN / Gordan ČRPIĆ (ur.), Socijalni kompendij: izazov i nadahnuće. . . 48 9270470 • Željko MARDEŠIĆ, Rascjep u svetome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9270480 • M. D. CHENU, Teologija rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9270490 • Tomáš ŠPIDLÍK, Hodočasnikova duša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 9270500 • Johann Baptist METZ, Memoria passionis. Provokativni spomen u pluralističkom društvu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9270520 • Ivan SUPIČIĆ, Za univerzalni humanizam. Prema potpunijoj čovječnosti . . . . . . . . . 180 9270530 Joseph RATZINGER – BENEDIKT XVI., Dogma i navještaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9270540 • Carmelo DOTOLO, Moguće kršćanstvo. Između postmoderniteta i religioznog traganja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 9270570 • Edward SCHILLEBEECKX / Francesco STRAZZARI, Lice tvoje tražim . . . . . . . . . . . . . . . . 55 9270580 • Stjepan BALOBAN / Gordan ČRPIĆ, Ljubav u istini u društvenim pitanjima . . . . . . . 60 9270610 • Jean DANIELOU, Bog i mi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 9270660 • Monika LEISCH-KIESL, Eva kao drukčija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9270680 Walter KASPER, Milosrđe. Temeljni pojam evanđelja – ključ kršćanskog života . . . 160 9090770 Anton ŠTRUKELJ, Život iz punine vjere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9270780 Stjepan KUŠAR, Vjera – Bog – Crkva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9270800 Brat EMMANUEL, Taizé, Neshvaćena ljubav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 9270830 Aldo STARIĆ, (ur. Stjepan KUŠAR), Kršćanska vjera. Mali biblijski uvod . . . . . . . . . . . . . 80 9270840 Papa FRANJO, Bez njega ne možemo ništa. Biti danas misionari u svijetu. . . . . . . . . 80 9270850 Stjepan BALOBAN, Dubravka PETROVIĆ ŠTEFANEC (ur.), Laudato si! Kako mijenjati stil života? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9270900 Nediljko A. ANČIĆ, Teološka polazišta i orijentacije u svjetlu Drugoga vatikanskog koncila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9270910 Papa FRANJO / BENEDIKT XVI., Samo jedna crkva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9270920 Ivan ŠARČEVIĆ, Dijalog iz vjere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9270310 • Anton 9270320 • Željko

NIZ »TEOLOZI DVADESETOGA STOLJEĆA«

Batista LIBÂNIO, Gustavo Gutiérrez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Giulio BRAMBILLA, Edward Schillebeeckx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9270390 • Ignazio SANNA, Karl Rahner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 9270420 • Helmut HOPING / Jan HEINER TÜCK, Sablazan istine vjere. Teoški profil Josepha Ratzingera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 9270430 • Ilaria MORALI, Henri de Lubac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 9270440 • Silvano BIANCHETTI, Paul Tillich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9270450 • Mario ANTONELLI, Maurice Blondel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9270510 Elio GUERRIERO, Hans Urs von Balthasar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9270550 • Pasquale GIUSTINIANI, Bernard Lonergan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9270560 • Adriano FABRIS, Teologija i filozofija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9270590 • Simone MORANDINI, Teologija i fizika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9270360 • João

9270380 • Franco

47


MORANDINI, Teologija i ekologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 COLOMBO, Albert Schweitzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9270630 • Giacomo COCOLINI, Johann Baptist Metz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9270640 • Sergio ROSTAGNO, Karl Barth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9270650 • Giuseppe ACCORDINI, Wolfhart Pannenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9270670 Antonio FRANCO, Marie-Dominique Chenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9270690 Piero CODA, Sergej Bulgakov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9270710 Giorgio PENZO, Friedrich Gogarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9270740 Aldo MODA, Oscar Cullmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

9270600 • Simone 9270620 • Enrico

NIZ »RAZGOVORI I SVJEDOČANSTVA«

SARAH / Nicolas DIAT, Bog ili ništa. Razgovor o vjeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Franjo odgovara. Intervjui i tiskovne konferencije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9270730 Gerhard Ludwig MÜLLER, Bog i njegova povijest. Predstojnik Kongregacije za nauk vjere o Bibliji i vjeri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9270751 Robert SARAH / Nicolas DIAT, Snaga tišine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 9270760 Alejandro SOLALINDE / Lucia CAPUZZI, Narkodileri me žele ubiti Meksiko, svećenik u borbi protiv trgovine ljudima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 9270790 Papa FRANJO / Antonio SPADARO, A sada vaša pitanja. Razgovori o Crkvi i o svijetu sutrašnjice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9270810 Luis A. Gokim TAGLE, Naučio sam od posljednjih. Moj život, moje nade . . . . . . . . . 110 9270820 Robert SARAH / Nicolas DIAT, Zamalo će večer i dan je na izmaku . . . . . . . . . . . . . . . 220 9270860 Papa FRANJO / Luigi Maria EPICOCO, Sveti Ivan Pavao Veliki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9270870 Peter Kodwo Appiah TURKSON / Vittorio V. ALBERTI, Hrđa. Pobijediti korupciju u Crkvi i društvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9270880 Andrea TORNIELLI / Julián CARRÓN, Gdje je Bog? Kršćanska vjera u doba velike neizvjesnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9270890 Antonio CARRIERO / Óscar Rodríguez MARADIAGA, Samo evanđelje je revolucionarno. Crkva danas je Crkva sutrašnjice u Franjinim reformama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 9270701 Robert 9270720 Papa

Priručna enciklopedija vjere

(PEV)

Kraći, zaokruženi i sustavni prikazi vjere i Crkava enciklopedijskog karaktera. Broširano. Format 11,5 × 17.

JEDIN, Crkveni sabori (rasprodano) BRUNOT, Sveti Pavao i njegova poruka (rasprodano) 9280050 • Louis GARET, Mistika (rasprodano) 9280070 • Alain GUILLERMOU, Isusovci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9280080 • Jean BOISSET, Protestantizam – kratka povijest. (II. dopunjeno izd.) (rasprodano) 9280010 • Hubert

9280020 • Amédée

48


POUPARD, Vjera katoličke Crkve (rasprodano) Ante STANTIĆ, Karmelićani (rasprodano)

9280100 • Paul 9280110 • O.

Priručnici

(PR)

Shematska djela za temeljnu informaciju o pojedinim strukama teološko-filozofskog studija.

FRANZEN, Pregled povijesti Crkve (rasprodano) studije. Zborno djelo (II. izd.) (rasprodano) 9290070 • Biblijski leksikon (II. izd.).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9290130 • Wilfrid J. HARRINGTON, Uvod u Novi zavjet (rasprodano) 9290140 • E. H. SCHILLEBEECKX, Krist sakrament susreta s Bogom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9290151 • Wilfrid J. HARRINGTON, Uvod u Stari zavjet (rasprodano) 9290170 • Wilfrid J. HARRINGTON, Uvod u Bibliju (rasprodano) 9290180 • Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9290201 • Adalbert REBIĆ, Biblijske starine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9290210 • W. KERN / F. NIEMANN, Nauka o teološkoj spoznaji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9290220 • F. PORSCH, Mnogo glasova – jedna vjera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9290230 • Franjo ŠANJEK, Crkva i kršćanstvo u Hrvata (rasprodano) 9290251 Viktor FRANKL, Liječnik i duša – revidirano izdanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9290260 • F. FACCHINI, Stazama evolucije čovječanstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9290270 • Franjo ŠANJEK, Kršćanstvo na hrvatskom prostoru (II. izdanje) (rasprodano) 9290280 • J. MATANIĆ, Uvod u duhovnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9290292 • Adalbert REBIĆ, Slovnica hebrejskog jezika s čitankom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9290300 • Juraj PAVIĆ / Tomislav Zdenko TENŠEK, Patrologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9290310 • Vladimir ZAGORAC, Krist – posvetitelj vremena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9290320 • Franjo ŠANJEK, Osnove latinske paleografije hrvatskog srednjovjekovlja. . . . . . . . . 30 9290330 • Adalbert REBIĆ, Stvaranje svijeta i čovjeka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9290340 • Adalbert REBIĆ, Središnje teme Staroga zavjeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9290350 • Vladimir ZAGORAC, Kristova svećenička služba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9290360 • Ivan GOLUB, Milost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9290370 • R. SCHNACKENBURG, Osoba Isusa Krista u četiri evanđelja . . . . . . . . . . . 50 9290380 • A. GRABNER-HAIDER, Praktični biblijski leksikon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 9290390 • Vladimir ZAGORAC, Kristova otajstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9290400 • Vladimir ZAGORAC, Homiletika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9290410 • Theodor SCHNITZLER, O značenju sakramenata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9290011 • August

9290060 • Seksološke

49


DUGANDŽIĆ, Kako su nastala evanđelja (rasprodano) GNILKA, Teologija Novog zavjeta (rasprodano) 9290440 • Franz COURTH, Bog trojstvene ljubavi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9290450 • Norbert FISCHER, Čovjek traži Boga – filozofski pristup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 9290460 • Servais PINCKAERS, Pavlov i Tomin nauk o duhovnom životu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9290470 • Enciklopedija Biblije (rasprodano) 9290480 • Thomas SÖDING, Više od knjige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9290490 • Horst BÜRKLE, Čovjek traži Boga – religijski pristup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9290500 • Nikola HOHNJEC, Umijeće biblijske mudrosti (rasprodano) 9290510 • Tomislav Zdenko TENŠEK, Kršćanstvo Istoka (rasprodano) 9290520 • Stjepan KUŠAR, Bog kršćanske objave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9290530 • Stjepan KUŠAR, Filozofija o Bogu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9290541 • Nikola HOHNJEC, Djela proročka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9290550 • Luigi M. RULLA, Antropologija kršćanskog poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9290561 • Ivan KARLIĆ, Bogočovjek Isus Krist. I. Uvod u kristologiju (Tvrdi uvez). . . . . . . . . . . . . 80 9290570 • András M. TÓTH / Pavel MIKLUŠĆAK, Nije kao med i mlijeko – Bog nakon komunizma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9290580 • Wendelin KNOCH, Bog traži čovjeka (Objava, Pismo, Predaja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9290590 • Romano GUARDINI, Posljednje stvari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9290600 • Bono Zvonimir ŠAGI, Pastoral župne zajednice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9290610 • Nikola HOHNJEC, Ulaz u svijet Biblije (rasprodano) 9290620 • Mali teološki leksikon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 9290630 • Ladislav NEMET, Kršćanska eshatologija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9290640 • Nikola HOHNJEC, Biblija u prozi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9290650 • D. LAMBERT, Znanosti i teologija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9290660 • Guy BEDOUELLE, Povijest Crkve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 9290670 • Tomislav Zdenko TENŠEK, Asketsko monaška duhovnost otačkog razdoblja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9290680 • Vlado KOŠIĆ, Marija, majka Sina Božjega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9290690 • A. SCOLA / G. MARENGO / J. P. LOPEZ, Čovjek kao osoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9290700 • Jakov MAMIĆ, Razvoj suvremene duhovnosti (rasprodano) 9290710 • Joachim GNILKA, Prvi kršćani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 9290720 • Joseph kardinal HOFFNER, Kršćanski socijalni nauk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9290730 • Ladislav NEMET, Teologija stvaranja (rasprodano) 9290742 • Božo LUJIĆ, Starozavjetni proroci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9290750 • Ivan DUGANDŽIĆ, Biblijska teologija Novoga zavjeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9290760 • Velimir BLAŽEVIĆ, Ženidbeno pravo Katoličke Crkve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9290420 • Ivan

9290430 • Joachim

50


Natale TERRIN, Uvod u komparativni studij religija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 IMODA, Razvoj čovjeka – psihologija i misterij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9290790 • Theodor SCHNITZLER, O značenju mise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9290800 • Libero GEROSA, Crkveno pravo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 9290810 • Christoph SCHÖNBORN, Bog posla Sina svoga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9290820 • Romanus CESSARIO, Kreposti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9290830 • Nikola HOHNJEC, Kasna i mudrosna Biblija (rasprodano) 9290840 • Adalbert REBIĆ, Odnos između Židova i kršćana kroz povijest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9290850 • Claudio MORESCHINI, Povijest patrističke filozofije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 9290860 • Raymond E. BROWN, Uvod u Novi zavjet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 9290870 • Benedetto TESTA, Sakramenti Crkve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9290880 • Michele ARAMINI, Uvod u bioetiku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 9290890 • Fred B. CRADDOCK, Propovijedanje. Umijeće navještanja riječi danas . . . . . . . . . . . . 160 9290900 • Theodor SCHNITZLER, Što znači molitva časova. Pomoć za novi duhovni početak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9290910 • Alfons DEISSLER, Psalmi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 9290920 • Božo LUJIĆ, Božja vladavina kao svijet novoga čovjeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9290930 • Renzo LAVATORI, Gospodin će doći u slavi. Eshatologija u svjetlu Drugoga vatikanskog koncila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9290940 • Lothar LIES, Temeljni tečaj ekumenske teologije. Od raskola do pomirenja. Modeli crkvenog jedinstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9290950 • Nela Veronika GAŠPAR, Teološki govor o Duhu Božjem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9290960 • Mario CIFRAK, Vježbenica grčkoga jezika Novoga zavjeta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9290970 • Walter KASPER, Crkva Isusa Krista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 9290980 • Velimir BLAŽEVIĆ, Župe i župnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9290990 • M. FUMAGALLI / B. BROCCHIERI / M. PARODI, Povijest srednjovjekovne filozofije. Od Boetija do Wyclifa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 9291000 • Rino FISICHELLA, Uvod u fundamentalnu teologiju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9291010 Anto POPOVIĆ, Grčko-hrvatski rječnik Novoga zavjeta. Sa statistikom grčkih riječi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 9291020 George AUGUSTIN, Pozvani na radost. Ohrabrenje za svećeništvo . . . . . . . . . . . . . . . 170 9291030 Rosino GIBELLINI, Kratka povijest teologije XX. stoljeća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 9291040 Julien RIES, U potrazi za Bogom. Put religijske antropologije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 9291050 Ana Thea FILIPOVIĆ, Učiti živjeti zajedno. Dimenzije socijalnog učenja u pedagoškoj i teološkoj perspektivi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9291060 Andrea AGUTI, Filozofija religije. Povijest, teme, problemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9291070 Andrea GRILLO, Otkriće liturgije u XX. stoljeću. Rasprava o odnosu između liturgijskog pokreta i (post)moderniteta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9291080 Michael KUNZLER, Liturgija Crkve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 9291090 Barbara A. MISZTAL, Teorije društvenog sjećanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 9291100 Mircea ELIADE (ur.), Rječnik obreda (u pr ipr emi) 9291110 Roberto RUSCONI, Povijest kršćanstva i Crkava (u pr ipr emi) 9291120 Rudolph PESCH, Židovi i kršćani – jedinstven Božji narod? (u pr ipr emi) 9290770 • Aldo

9290780 • Franco

51


Riječ

(R)

Omanji spisi s naglaskom na biblijsku poruku. Broširano. Format 14 × 20.

REBIĆ, Isusovo uskrsnuće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 KRINETZKI, Savez Božji s ljudima – prema Starom i Novom zavjetu . . . . . . . . . . 45 9300110 Središnje teme Novog zavjeta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9300120 • Adalbert REBIĆ, Prorok, čovjek Božji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 9300140 • Adalbert REBIĆ, Blaženstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9300150 • Luis Alonso SHÖKEL, Današnji čovjek pred Biblijom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9300160 • Adalbert REBIĆ, Riječi života vječnoga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9300190 • Georg BRAULIK, Mojsijeva oporuka. Mali komentari Biblije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9300200 • H. MADL, Ako budete čuvali savez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9300210 • Helen SCHÜNGEL-STRAUMANN, Izrael i drugi. Mali komentari Biblije. . . . . . . . . . . . . . 30 9300220 • D. ARENHOEVEL, Uspomena na očeve. Mali komentari Biblije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9300230 • R. SCHMID, S Bogom na putu. Mali komentari Biblije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9300240 • Bonaventura DUDA, Savjest i obraćenje u Bibliji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9300250 • Ivan DUGANDŽIĆ, Nova pravednost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9300260 • Jacob KREMER, Biblija riječ Božja za sve ljude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9300270 • Klaus KLIESCH, Djela apostolska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9300280 • Ante KRESINA, O, Bože, žeže tvoja riječ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9300290 • Adalbert REBIĆ, Amos – prorok pravde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9300300 • Georg ZIENER, Pravednost i mudrost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9300310 • Paul-Gerhard MÜLLER, Lukino evanđelje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9300320 • Valentino SALVOLDI, Bog je veći od tvog srca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9300330 • Valentino SALVOLDI, Učitelj je ovdje i zove te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9300340 • Alice BAUM, Propovjednik i Pjesma nad pjesmama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9300350 • Božo LUJIĆ, Biblijska promišljanja sadašnjega trenutka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9300360 • Meinard LIMBECK, Markovo evanđelje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9300370 • Nikola HOHNJEC, Novo stvaranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9300380 • Valentino SALVOLDI, Ljubav u Pjesmi nad pjesmama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9300390 • Bernhard LANG, Protiv ludosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9300400 • Ivan DUGANDŽIĆ, Pavao – svjedok i apostol Isusa Krista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9300410 • Felix PORSCH, Ivanovo evanđelje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9300420 • Nikola HOHNJEC, Tri biblijske filozofije života. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9300430 • Nikola HOHNJEC, Obitelj i njezine generacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9300440 • Ivan DUGANDŽIĆ, Snaga s izvora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9300450 • Adalbert REBIĆ, Prorok i njegova preljubnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9300460 • Ilija ČABRAJA, »Ja sam kruh živi«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9300470 • Jacques GUILLET, Isus Krist u našem svijetu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9300480 • Eberhard BONS, Knjiga proroka Hošee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9300490 • Xavier LÉON-DUFOUR, Djelovati po evanđelju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9300500 • François-Xavier DURRWELL, Krist, čovjek i smrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9300510 • Meinrad LIMBECK, Matejevo evanđelje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9300520 • Gerhard LOHFINK, Posljednji dan Isusov. Što se uistinu dogodilo u muci Isusovoj? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9300530 • Jean Louis SKA, Božja riječ u ljudskim pripovijestima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9300540 • Adalbert REBIĆ, »U tebi će biti blagoslovljeni svi narodi«. Biblijsko‑teološka razmišljanja uz tekstove iz Knjige Postanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9300060 • Adalbert 9300100 • Leo

52


REBIĆ, »Iz Egipta dozvah sina svoga«. Biblijsko-teološka razmišljanja uz tekstove iz Knjige Izlaska (u pr ipr emi)

__ Adalbert

Spectrum

(S)

Biblioteka studenata Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Broširano. Format 11 × 17.

GOLUB, Najprije čovjek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 jednoga Koncila. 20 godina nakon Koncila u Hrvatskoj. Radovi bogoslovske tribine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9310080 • Ignace LEPP, Higijena duše. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9310090 • Fanita ENGLISH, A bilo je tako dobro počelo... (rasprodano) 9310100 • Amedeo CENCINI, Traženje nutarnjeg sklada (rasprodano) 9310110 • Alfred LÄNGLE, Osmišljeno živjeti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9310120 • Valentino SALVOLDI, Tijelo – to smo mi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9310040 • Ivan

9310070 • Jeke

Teološke meditacije

(TM)

Kraći teološki spisi poznatih imena suvremene teologije o pitanjima vjere, razloženi na čitateljima neposredan način. Format 11 × 20. Broširano.

RAGUŽ (prir.), Vesperae sapientiae christianae 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 OBERLINNER, Zašto je Isus morao umrijeti (rasprodano) 9320191 • Anselm GRÜN, Za život u slobodi. Obredi čišćenja duše i tijela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9320200 • Ivica RAGUŽ (prir.), Vesperae sapientiae christianae 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9320210 • Hans Urs von BALTHASAR, Pojašnjenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9320220 • Hans Urs von BALTHASAR, Nova pojašnjenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9320230 • Hans Urs von BALTHASAR, Teologija povijesti – Kerigma i sadašnjost. . . . . . . . . . . . . 50 9320240 • Vlado KOŠIĆ, Novo staro lice Boga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9320250 • Božo LUJIĆ, Kratki uvod u novozavjetnu poruku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9320260 • Gisbert GRESHAKE, Kratki uvod u vjeru u Trojedinog Boga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9320270 • René GUITTON, Pisma Bogu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 9320280 • Jean Marie LUSTIGER, Kako Bog otvara vrata vjere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9320290 • Ivica RAGUŽ (prir.), Vesperae sapientiae christianae 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9320170 • Ivica

9320180 • Lorenz

53


RATZINGER – BENEDIKT XVI., Kršćansko bratstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 IVANDA, Pričaj mi o Bogu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9320320 • Joseph RATZINGER – BENEDIKT XVI., Vjera i budućnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9320330 • Dionizi TETTAMANZI, Ovo je naša vjera. Tumačenje Creda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9320340 • Hans Urs von BALTHASAR, Svećenička duhovnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 9320350 • John NAVONE, Prema teologiji ljepote. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9320360 • Hans Urs von BALTHASAR, Za Boga pripravan život. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9320370 • Hans Urs von BALTHASAR, Istina je simfonična. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9320381 • Ivica RAGUŽ, Šutnja – molitva – dokolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9320390 • Ivan IVANDA, Samoća vjere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9320400 • Hans Urs von BALTHASAR, Cjelina u odlomku. Vidovi teologije povijesti . . . . . . . . . 150 9320410 • Joseph RATZINGER – BENEDIKT XVI., Riječ Božja. Pismo – tradicija – služba. . . . . . . 90 9320420 • Pierre Teilhard de CHARDIN, Spisi iz doba rata (1916. – 1919.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9320430 • Hans Urs von BALTHASAR, Eshatologija u našem vremenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9320440 Inos BIFFI, Božićno vrijeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9320300 • Joseph 9320310 • Ivan

Teološki radovi

(TR)

Stručne teološke analize, istraživanja i sinteze mo­n o­g raf­s kog karaktera. Broširano. Format 17 × 24.

BLAŽEVIĆ, Mješovite ženidbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 i teologija. Zbornik o sv. Bonaventuri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9330090 • Velimir VALJAN, Moralni zakon situacije u perspektivi II. vatikanskog koncila. . . . 25 9330100 • Evangelizacija u našem vremenu i prostoru. Ekumenski zbornik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9330110 • Bogorodica u Hrvata. Zbornik HMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9330130 • Tomislav IVANČIĆ, Kršćanstvo u traganju za identitetom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9330140 • Božo LUJIĆ, Iskustvo Boga i čovjeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9330160 • Isus Krist – jedini Spasitelj svijeta. Ekumenski zbornik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9330200 • Mile BABIĆ, Himan Fil 2,6-11 u kristologiji Teodoreta Cirskog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9330220 • Kiro STOJANOV, Povijesno pravni razvoj Katoličke Crkve bizantsko‑slavenskog obreda (rasprodano) 9330240 • Josip BALOBAN, Pastoralni izazovi Crkve u Hrvata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 9330250 • Josip BALOBAN, Djelovanje Crkve u novim društvenim okolnostima . . . . . . . . . . . . . 50 9330270 • Ivan DUGANDŽIĆ, Bog – sve u svemu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9330280 • Adalbert REBIĆ (prir.), Marijin lik danas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9330290 • Stjepan KUŠAR (prir.), Isus Krist Bogočovjek i Spasitelj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9330300 • Vlado KOŠIĆ, Teolog Franjo Ksaver Pejačević. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9330310 • Stjepan BALOBAN, Etičnost i socijalnost na kušnji (rasprodano) 9330320 • Nikola HOHNJEC (prir.), Duh Sveti – Počelo kršćanskog života i djelovanja . . . . . . . 80 9330330 • Kršćanstvo i religije. Zbornik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9330340 • O Kraljevstvu nebeskom – novo i staro. Zbornik radova u čast Bonaventuri Dudi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9330040 • Velimir

9330070 • Objava

54


9330350 • Ljekarnica

nebeska hrvatskoga naroda. Zbornik radova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 KOŠIĆ (ur.), Marija i Presveto Trojstvo. Zbornik radova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9330370 • Anton TAMARUT, Bog – otac i majka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9330380 • Božo LUJIĆ, Drugi – mogućnost ljubavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9330390 • Ivan DEVČIĆ, Bog i filozofija (rasprodano) 9330400 • Anto POPOVIĆ, Biblijske teme (rasprodano) 9330410 • Vlado KOŠIĆ (ur.), Marija u propovijedima hrvatskih katoličkih obnovitelja. Zbornik radova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9330420 • Stjepan BALOBAN, Socijalni govor Crkve u Hrvatskoj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 9330430 • Thomas SÖDING, Pogled u prošlost radi budućnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9330440 • Božo LUJIĆ, Isusova otvorena antropologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9330450 • Walter KASPER, Sakrament jedinstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9330460 • Franjo Emanuel HOŠKO (ur.), O čovjeku i Bogu. Zbornik u čast Marijanu Jurčeviću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9330470 • Vlado KOŠIĆ (ur.), Mater Verbi Incarnati – Marija iz Nazareta prihvaća Sina Božjega u povijesti. Zbornik radova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 9330480 • Milan ŠIMUNOVIĆ, Pastoral za novo lice Crkve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 9330490 • Nela GAŠPAR (ur.), Tkivo kulture. Zbornik Franje Emanuela Hoška. . . . . . . . . . . . . . . . . 170 9330500 • Mario CIFRAK / Nikola HOHNJEC (ur.), Neka iz tame svjetlost zasine! Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9330510 • Vlado KOŠIĆ (ur.), Alma refugii mater – Aljmaška majka od utočišta. Zbornik radova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 9330520 • Franjo Emanuel HOŠKO (ur.), Djelatna Crkva. Zbornik Milana Šimunovića . . . . . . . . 180 9330530 • Nikola BIŽACA, Ogledi iz teologije religija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 9330540 • Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Kristologija Prokla Carigradskog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9330550 • Ignazio SANNA, Na strani čovjeka. Crkva i ljudske vrijednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9330560 • Ivica RAGUŽ (prir.), Teološka promišljanja o knjizi Isus iz Nazareta Josepha Ratzingera / Benedikta XVI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9330570 • Josip GRBAC, Etičke dvojbe hrvatskog društva. O važnosti odgoja za moralne vrijednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 9330580 • Željko TANJIĆ, Teologija pred izazovima sadašnjeg trenutka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9330590 • Anđelko DOMAZET, Život u dijalogu s Bogom. Teologija i praksa molitve u spisima Romana Guardinija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9330600 • Vlado KOŠIĆ (ur.), Velika proteturica. Duhovna baština Dubrovnika posvećena Bogorodici. Zbornik radova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9330610 • Gisbert GRESHAKE, Biti svećenik u ovom vremenu. Teologija – pastoralna praksa – duhovnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9330620 • Petar TOMAŠIĆ, Nezaposlenost u tranzicijskoj Hrvatskoj pod socijalno-etičkim vidom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9330630 • Marijan BIŠKUP, Ljudska prava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9330640 • Željko TANJIĆ / Tomislav KOVAČ / Branko MURIĆ (ur.), Teologijom svjedočiti i naviještati. Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Tomislavu Ivančiću. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 9330650 • Milan ŠIMUNOVIĆ, Kateheza prvenstvena zadaća Crkve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 9330660 • Philip A. ROLNICK, Osoba, milost i Bog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9330670 • Petar LUBINA (ur.), Beata Virgo de miraculis. Štovanje Blažene Djevice Marije na području Gospićko-senjske biskupije. Zbornik radova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9330680 • Anto BARIŠIĆ, Teandrička kristologija Tomislava Janka Šagi-Bunića. . . . . . . . . . . . . . 120 9330690 • P. BORDEYENE / L. VILLEMIN (prir.), Drugi vatikanski koncil i teologija. Perspektive za 21. stoljeće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9330700 • Silvija MIGLES, Teološka misao Marijana Valkovića u crkvenom i društvenom životu u Hrvatskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9330360 • Vlado

55


KOŠIĆ (ur.), Ukazanja BDM između povijesti, vjere i teologije. Zbornik radova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9330720 • Mario CIFRAK / Dario TOKIĆ (ur.), Da istina evanđenja ostane kod vas (Gal 2,5). Zbornik u čast prof. dr. sc. Ivana Dugandžića . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 9330730 • Nikola BIŽACA, Ususret bratskom putovanju. Temelji i dijaloške perspektive teologije religija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9330740 • Mislav KOVAČIĆ, Proces duhovne preobrazbe prema srednjovjekovnom anonimnom spisu Oblak neznanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9330750 • Nedjeljka s. Valerija KOVAČ, Personalno-relacijska paradigma teologije Josepha Ratzingera / Benedikta XVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9330760 Kata s. Amabilis JURIĆ, Duhovnost vjeroučitelja laika u suvremenim hrvatskim crkveno-društvenim uvjetima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 9330770 • Andrea FILIĆ, Efeška kristološka kontroverzija prema djelima T. J. Šagi-Bunića. Od raskola (431.) do sjedinjenja (433.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9330780 • Christoph BÖTTIGHEIMER, Shvatiti vjeru. Teologija čina vjere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9330790 B. LUJIĆ / D. TEPERT (ur.), Bogu – gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26) Zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života. . . . . . . . . . 250 9330800 Marijan MANDAC, Krst i euharistija u novozavjetnoj i otačkoj predaji . . . . . . . . . . . 100 9330810 Marija PEHAR, Otajstvo Trojedinoga Boga u slikovnome izričaju . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 9330820 A. AMATO / B. MARCONCINI / C. ROCCHETTA / M. FIORI, Anđeli i demoni. Povijesna drama između dobra i zla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 9330830 Milan ŠIMUNOVIĆ / Ivica PAŽIN, Promjene u katehetskom pastoralu župne zajednice. Utopija ili stvarnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 9330840 Stjepan BREBRIĆ, Teološka publicistika Stjepana Bakšića . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9330850 S. KLJAJIĆ, OFM i M. CIFRAK, OFM, Znat će da prorok bijaše među njima! (Ez 33,33) Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića OFM, povodom 70. g. života (rasprodano) 9330860 Stjepan RUSAN, Utjecaj i značenje kralja Davida u Prvoj knjizi Ljetopisa. . . . . . . . . 130 9330870 s. Mirjana JURANOVIĆ, Vrednota redovničkoga zajedništva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 9330880 Nela Veronika GAŠPAR, Marijanska ukazanja – »proročka karizma« za naše vrijeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 9330890 Josip ŠIMIĆ, Pučka pobožnost. U kršćanskoj misli i nauku nakon Drugog vatikanskog sabora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9330900 Jerko VALKOVIĆ (ur.), Sve provjeravajte: dobro zadržite! (1 Sol 5, 21). Kršćanska etika u dijalogu sa suvremenim svijetom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 9330910 Nikola VRANJEŠ, Projekt i metoda. Praksa vjere u svijetu promjena. . . . . . . . . . . . . . . 110 9330710 • Vlado

S t j e p a n B r e B r i ć

Teološka publicistika

Stjepana Bakšića

56

K r š ć a n S K a S a d a š n j o S t


Volumina theologica

(VT)

Biblioteka velikih sistematskih teoloških djela. Tvrdi uvez, ovitak u boji. Format 17 × 24.

LÉON‑DUFOUR (ur.), Rječnik biblijske teologije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak III/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9340030 • Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9340060 • Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Povijest kršćanske literature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9340070 • Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9340090 • Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak VI/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9340100 • Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Euharistija u životu Crkve kroz povijest. . . . . . . . . . . . . 140 9340110 • Pat ALEXANDER i David ALEXANDER, Enciklopedijski biblijski priručnik. 2. dopunjeno izdanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 9340140 • Bernhard HÄRING, Kristov zakon. Svezak III. (rasprodano) 9340150 • Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak III/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9340160 • Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak VI/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9340170 • Religije svijeta. Enciklopedijski priručnik, III. izmijenjeno izdanje (rasprodano) 9340180 • Hans Urs von BALTHASAR, Mysterium paschale (rasprodano) 9340190 • Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9340200 • Vjekoslav BAJSIĆ, Granična pitanja religije i znanosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 9340210 • Rosino GIBELLINI, Teologija dvadesetog stoljeća (rasprodano) 9340220 • Vjekoslav BAJSIĆ, Filozofija i teologija u vremenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 9340230 • Vjekoslav BAJSIĆ, Život i problemi crkvene zajednice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9340240 • Vjekoslav BAJSIĆ, Dijalog, reagiranja, polemike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 9340250 • Bonaventura DUDA, U svjetlu Božje riječi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9340260 • Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9340270 • Rosino GIBELLINI, Teološke perspektive za XXI. stoljeće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9340280 • Gianluigi PASQUALE, Teologija povijesti spasenja u XX. stoljeću. . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 9340290 • Enciklopedijski teološki rječnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 9340300 • Marijan VALKOVIĆ, Doprinosi koncilskoj moralnoj teologiji. Svezak 1 . . . . . . . . . . . . 295 9340310 • Josip TURČINOVIĆ, Misao vjere. Svezak 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9340320 • Josip TURČINOVIĆ, Odjeci vjere. Svezak 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9340330 • Lazaro IRIARTE, Povijest franjevaštva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 9340340 • Hugh P. KEMP, Praktični vodič za svjetske religije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9340350 • Jean-Yves LACOSTE, Povijest teologije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 9340360 Marijan VALKOVIĆ, Postkoncilska obiteljska i moralna problematika. Svezak 2. . . . 295 9340370 Marijan VALKOVIĆ, Etičko-moralna problematika. Uloga teologa. Svezak 3 . . . . . . . . 295 9340380 Hubert JEDIN (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 9340390 Ivan MACUT, Teologija u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 9340010 • Xavier

9340020 • Hubert

57


Znakovi i gibanja

(ZG)

Događanja, procesi i gibanja u suvremenoj Crkvi i svijetu. Broširano. Format 11 × 18.

Janko ŠAGI-BUNIĆ, Svećenik – kome da služi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Zvonimir ŠAGI, Laici i svjetovna dimenzija Crkve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9350290 • Lush GJERGJI, Živjeti s Kristom (rasprodano) 9350300 • Lush GJERGJI, Ljubiti s Marijom (rasprodano) 9350310 • Lush GJERGJI, Svjedočiti s Crkvom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9350320 • Franc RODÉ, Biti i opstati 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9350330 • Franc RODÉ, Biti i opstati 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9350340 • Agostino CASAROLI, Mučeništvo strpljivosti – Sveta Stolica i komunističke zemlje (1963. – 1989.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9350351 • Jean VANIER, Sveta povijest osobe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 9350360 • S. BALOBAN / G. ČRPIĆ (ur.), O dostojanstvu čovjeka i općem dobru u Hrvatskoj . . . . 38 9350370 • S. BALOBAN / G. ČRPIĆ (ur.), O solidarnosti i supsidijarnosti u Hrvatskoj. . . . . . . . . . 38 9350380 • S. BALOBAN / G. ČRPIĆ (ur.), Hrvatska na putu europskih integracija. . . . . . . . . . . . . . 38 9350390 • S. BALOBAN / G. ČRPIĆ (ur.), Kultura nedjelje i dostojanstvo radnika. . . . . . . . . . . . . . 38 9350400 • Bono Zvonimir ŠAGI, Put i usput redovništva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9350410 • Jean VANIER, Pronaći mir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9350420 • Jean VANIER, Zajednica i rast (rasprodano) 9350430 • Bono Zvonimir ŠAGI, Molitva i misli mira u vrijeme rata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9350440 • Jean VANIER, Postati čovjekom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9350450 • Silvana DRAGUN, Sloboda na kušnji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9350460 • Kardinal Josip BOZANIĆ, Blaženi Alojzije Stepinac. Baština koja obvezuje . . . . . . . 150 9350480 • Giovanni BAZOLI, Pravednost i jednakost. Biblijski modeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9350490 • Giovanni BAZOLI, Tržište i nejednakost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9350500 • Stjepan BALOBAN, Slobodni i ponosni u društvu. Kršćanin i svijet. . . . . . . . . . . . . . . . . 75 9350510 • Stjepan BALOBAN, Između slobode i podložnosti. Kršćanin i svijet . . . . . . . . . . . . . . . . 75 9350520 • S. BALOBAN / G. ČRPIĆ (ur.), O novim stvarima u suvremenoj Hrvatskoj 120. obljetnica Rerum novarum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9350530 • Gregor Maria HOFF, Kritika religije danas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9350540 • Roberto RUSCONI, Veliko odreknuće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9350550 • Papa FRANJO, Crkva milosrđa (rasprodano) 9350560 • G. ČRPIĆ / M. DŽOLAN (ur.), Slobodna nedjelja: kultura u nestajanju? . . . . . . . . . . . . 70 9350570 • Roberto RUSCONI, Upravljanje Crkvom. Pet izazova za papu Franju. . . . . . . . . . . . . . 110 9350580 • Stjepan BALOBAN, Otvorimo prostore pozitivnome. Kršćanin i svijet . . . . . . . . . . . . . 75 9350590 • Gerhard Ludwig MÜLLER, Siromaštvo. Izazov za vjeru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9350071 • Tomislav 9350280 • Bono

58


KASPER, Papa Franjo – revolucija nježnosti i ljubavi. Teološki korijeni i pastoralne perspektive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9350610 Rino FISICHELLA, Znaci jubileja. Hodočašće, grad Petra i Pavla, Sveta vrata, ispovijest vjere, milosrđe, oprost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9350620 Enzo BIANCHI, Kršćani u društvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 9350630 Papa FRANJO, Zemlja, dom, posao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9350640 Stjepan BALOBAN, Dijalog u Crkvi i u društvu. Kršćanin i svijet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9350600 Walter

KršćansK a sadašnjost

»

Zrno«

(Z)

Romani, pjesme i novele domaćih i svjetskih pisaca religioznog nadahnu­ća, klasičnih i modernih. Format 13,5 × 21.

SIENKIEWICZ, Quo vadis (rasprodano) MAURIAC, Thérese Desqueyroux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9360040 • Julien GREEN, Levijatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9360050 • Graham GREENE, Srž stvari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9360060 • ZRNO, I. kolo u kompletu. Tvrdi uvez, zaštitna kutija (rasprodano) 9360080 • Lewis WALLACE, Ben Hur (rasprodano) 9360090 • Willi FÄHRMANN, Dugi put Luke B. Roman za mlade (rasprodano) 9360111 • Johanna SPYRI, Heidi (rasprodano) 9360120 • Graham GREENE, Mirni Amerikanac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9360130 • Graham GREENE, Treći čovjek (rasprodano) 9360140 • Graham GREENE, Kraj ljubavne priče (rasprodano) 9360150 • Graham GREENE, Naš čovjek u Havani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9360160 • Graham GREENE, Moć i slava (rasprodano) 9360170 • Sabrana djela Grahama Greena. Romani. Komplet (rasprodano) 9360010 • Henryk

9360020 • François

59


POMILIO, Peto evanđelje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 SMOLJAN, Hrvatski Odisej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9360231 • Šito ĆORIĆ, Kruh u noći (rasprodano) 9360260 • Franc Saleški FINŽGAR, Pod slobodnim suncem (rasprodano) 9360270 • Anton ŠULJIĆ, Triptihon duše. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9360300 • Josip MIHOJEVIĆ, Bogorodica u hrvatskom pjesništvu (rasprodano) 9360310 • François MAURIAC, Zmijsko leglo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9360320 • Sida KOŠUTIĆ, Solsticij srca (rasprodano) 9360330 • Drago ŠTAMBUK, Ruka radosnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9360340 • Mirko IVANJEK, Vrata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9360350 • Luko PALJETAK / Ciril ZLOBEC, Sacra (rasprodano) 9360360 • Marin SABIĆ, Preporod idealizma. Izabrana djela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9360370 • Mirko IVANJEK, Put svjetlosti. Palimpset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9360380 • Ivo STIPIČIĆ, Pjesme i molitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 9360390 • Sida KOŠUTIĆ, Velika šutnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9360400 • Tonči TRSTENJAK, Božićna pomaranča (rasprodano) 9360410 Ljiljana MATKOVIĆ-VLAŠIĆ, Budi bez svega, živote. Sabrane pjesme. . . . . . . . . . . . . . . 65 9360420 • Mladen MACHIEDO, Tanka crta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9360430 • Miljenko GALIĆ / Josip BOTTERI DINI, Krilo noći (rasprodano) 9360440 • Stjepan LICE, Božićna blaženstva. Zapisi i priče. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9360450 • Tonči TRSTENJAK, Zaljubljeni kapelan. Pripovijesti za vele i male . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9360460 Željko REINER, Uronjen u tvoju svjetlost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9360470 Šimun Šito ĆORIĆ, Putokazi s jednog planeta (u pr ipr emi) 9360180 • Mario 9360220 • Ivo

60


Žarišta

(Ž)

Žarišni prijelomni problemi suvremene Crkve i sučeljenja s njima. Broširano. Format 14 × 20.

RIDICK, Zavjeti. Blago u glinenim posudama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 KRESINA, Čovjek s onu stranu tvari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9370070 • François VARONE, Nevolje s odsutnim Bogom (rasprodano) 9370080 • Luigi GUCCINI, Karizma osoba i zajednica u redovničkom životu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9370090 • Franz-Xaver KAUFMANN, Kako da preživi kršćanstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9370100 • Karl LEHMANN, Odvažno u promjene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 9370110 • Alfons Maria kardinal STICKLER, Celibat klerika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9370120 • Alceste SANTINI, Izazovi novog pape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9370130 • Gianfranco POLI / Marco CARDINALI, Komunikacija u teološkoj perspektivi . . . . . 60 9370140 • Thomas P. RAUSCH, Biti katolik u kulturi izbora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 9370150 • Carlo CARDIA, Izazovi laičnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9370160 • Sara BUTLER, Katoličko svećeništvo i žene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9370170 Gino de VECCHIS, GPS nejednakosti. Svijet s gledišta pape Franje. . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9370180 G. AUGUSTIN / S. SAILER–PFISTER / K. VELLGUTH (ur.), Kršćanstvo u dijalogu. Perspektive kršćanskog identiteta u pluralnom društvu . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 9370050 • Joyce 9370060 • Ante

Glazba i audiovizualna sredstva AUDIO KAZETE 9400220 • SKAZANJE

(komplet). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 MISA (Boris Papandopulo) (rasprodano) 9400260 • POJUBICA. Vrbničko glagoljaško pjevanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 9400280 • ZAUFAJ SE U BOGA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 9400320 • TRI LEGENDE O KRISTU. Selma Lagerlöf. Audio-priča za djecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 9400330 • NAJLJEPŠI BOŽIĆ. Jagoda Truhelka. Audio-priča za djecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 9400390 • SLOVO O ČOVJEKU, SLOVO O NEBU. Mak Dizdar. (rasprodano) 9400430 • TKO JE ISUS KRIST (komplet 1) ( rasprodano ) 9400460 • TKO JE ISUS KRIST (komplet 2) ( rasprodano ) 9400530 • TKO JE ISUS KRIST (komplet 6) ( rasprodano ) 9400550 • TKO JE ISUS KRIST (komplet 4) ( rasprodano ) 9400560 • JOŠ VIŠE SUNCA ( rasprodano ) 9400590 • TKO JE ISUS KRIST (komplet 3) ( rasprodano ) 9400610 • Kazete. TKO JE ISUS KRIST (komplet 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,97 9400250 • POLJIČKA

CD, DVD

– Zdravo o moj anđele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 – Josip TURČINOVIĆ, Propovijedi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,97 9410050 • CD – Zapjevat ću Gospodinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,20 9410180 • CD – Biblija 4 s interaktivnom konkordancijom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9410020 • CD 9410040 • CD

61


– Kušati uskrsnu radost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 – Milan VINČEC, Mir i dobro. Putevima Svetoga Franje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 9410090 • CD – Anđelko BADURINA, Hagiotopografija Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9410100 CD – Došašće i Božić u zagrebačkoj katedrali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9410110 • CD – Narodi nam se. Hrvatske božićne pjesme 1. Akademski zbor »Ivan    Goran Kovačić« (rasprodano) 9410120 • CD – Spavaj sinko. Hrvatske božićne pjesme 2. Akademski zbor »Ivan    Goran Kovačić«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9410130 • CD – Zvan Betlema. Hrvatske božićne pjesme 3. Zagrebački madrigalisti    uz simfonijski orkestar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9410140 • CD – Anđelko IGREC, Psalmi (rasprodano) 9410150 • DVD – Pavao CRNJAC, Katehetska ljetna škola (1971. – 1993.). Dokumentarni film . . 115 9410160 • CD – Izvor radosti. Pjesme za vjeronaučne susrete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9410170 • CD – Glagoljaško liturgijsko pjevanje iz Omišlja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9410200 • CD – Anton ŠULJIĆ, Za križem Kristovim (rasprodano) 9410070 • CD

9410080 • DVD

VIDEO-KAZETE 9390540 • Vječni

smo tvoji putnici. Rapsodije o Bogorodici u kulturi i životu Hrvata; hrvatska marijanska svetišta i vjekovno hodočašćenje u njih. Kolor. 16 mm. 45 minuta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 9390590 • Slikar žive samoće. Fra Ambroz Testen. Kolor 16 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 9390600 • Svijetla sjena. Kazivanja o sv. Leopoldu Bogdanu Mandiću. Kolor. 16 mm.. . . . . . . . 122 9390680 • Ljubiti crkvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 9390740 • Stvaranje i sustvaranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 9390810 • Bolesničko pomazanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 9390820 • Sveti red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 9390850 • Milan VINČEC, Mir i dobro. Putevima Svetoga Franje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Reprodukcije, čestitke, razglednice 9470280 • Biblijske

karte, (komplet) (rasprodano)

9470300 • Biblijske karte, pojedinačno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 –  Palestina u vrijeme Novoga zavjeta

62


9470340 • ČESTITKE,

obične . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 preklopne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9470400 • POSTER »BOSMANS« (rasprodano) 9470410 • Plakat »Povratak izgubljenog sina«, format (B3) (35 × 50 cm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 9470420 • Plakat »Povratak izgubljenog sina«, format (B2) (50 × 70 cm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 9470431 • Mapa Razglednice Rembrandt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 9470760 • Preklopnik – Slavlje ženidbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9470810 • RAZGLEDNICE, Marija Bistrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9470820 • ČESTITKA, Sveta potvrda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9470830 • ČESTITKA, Sveto krštenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9470840 • RAZGLEDNICA, Iskrena sućut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9470850 • ČESTITKA, Sakrament svete ženidbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9470860 • ČESTITKA, Prva sveta pričest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9470991 • Vanja BENKO, Izlazak – društvena igra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 9470940 • Preklopnik: Prvopričesničke molitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9470350 • ČESTITKE,

Periodičke publikacije

(PP)

• KANA. Kršćanska

obiteljska revija. Mjesečnik (srpanj – ko­lo­voz dvobroj). RIJEČI. Građa za obnovljenu liturgiju. Izlazi četiri puta godišnje. • BOGOSLOVSKA SMOTRA (BS). Časopis Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Naklada KS. Izlazi tromjesečno. • COMMUNIO. Međunarodni teološki časopis. Nakladnik: Kršćanska sadašnjost d.o.o. Izlazi tri puta godišnje. • CROATICA CHRISTIANA PERIODICA. Časopis In­sti­tuta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fa­kul­teta u Zagrebu. Naklada KS. Izlazi polugodišnje. • BIBLIJA DANAS. Časopis Hrvatskog katoličkog biblijskog djela i Biblijskoga instituta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Izlazi četiri puta godišnje. Nakladnik: Kršćanska sadašnjost d.o.o. • SLUŽBA

• BIBLIJA U STRIPU. Povijest naroda Božjega. Stari i No­vi zavjet. Format A4, sve u koloru. I. serija: Starozavjetni

junaci (24 sveščića: Abraham 2, Jakov – Izrael, Josip 2, Mojsije 3, Suci, Samson, Samuel, David 2, Salomon, Ilija i Elizej, Jeruzalem razoren, Jeremija – Ezekiel – Išaj, Jeruzalem ob­novljen, Ruta – Jona – Job, Tobija i Pjesma nad pjesmama, Postanak, Daniel, Estera i Judita, Herod). • Cijena pojedinom sveščiću. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 II. serija: Novi zavjet (u 16 sveščića). [Veza: niz »Biblija« i »Kana klub / David«] • Cijena po sveščiću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – STRIP. Slavenski apostoli i prosvjetitelji Ćiril i Metod (5 sveščića: 1. Sofija i sokol; 2. U zemlji Kazara; 3. Među Slavenima; 4. Pobjeda u Rimu – tamnica u Bavarskoj; 5. Sudbina sedmočislenika). • Cijena po sveščiću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

63


PRETPLATITE SE NA PERIODIKU!

ISKORISTITE

PRILIKU!

Pretplatite se na sva izdanja periodike i ostvarite

veliki popust!

20% popusta! Tako godišnje umjesto 1033,00 kn s navedenim popustom izdvajate svega 826,40 kn. Ako se opredijelite za pretplatu na sva, odnosno na samo neku od niže navedenih periodika, navedite željenu periodiku, kao i količinu narudžbe, napišite svoje podatke (ime i prezime, adresa) i pošaljite na našu adresu:

G O D I Š N J A P R E T P L ATA

 BOGOSLOVSKA SMOTRA — 250 HRK ; 50 EUR

Zagrebu:  Kaptol 1 i Kaptol 29 Splitu:  Kralja Zvonimira 16 Karlovcu:  Stjepana Radića 4 Osijeku:  Trg slobode bb Mariji Bistrici:  Trg Ivana Pavla II. 32 Zadru:  Poljana Natka Nodila 7

nudi vam šest različitih periodičkih izdanja koja, svako na svoj način, promiču i vrednuju teološku, biblijsku, povijesnu i znanstvenu, pastoralnu i liturgijsku građu.

IME I PREZIME

ARESA

potpis

KRŠĆANSKA SADAŠNJOST d.o.o. Marulićev trg 14; pp 434, HR 10001 ZAGREB.

 CROATICA CHRISTIANA PERIODICA — 200 HRK ; 36 EUR

 SLUŽBA RIJEČI — 200 HRK ; 36 EUR

 KANA — 143 HRK ; 44 EUR

 COMMUNIO — 200 HRK ; 45 EUR

 BIBLIJA DANAS — 40 HRK ; 10 EUR

Pretplatu možete obaviti i u našim knjižarama:

KRŠĆANSKA SADAŠNJOST

Pretplatu možete ostvariti tako da svoje podatke pošaljete na našu ­adresu ili pak putem e-dopisa na adresi: pretplata@ks.hr, odnosno putem telefona: 00385 1 6349 044. Želite li pak dobiti posebni formular za pretplatu, možete ga zatražiti na istoj e-adresi.


Kršćanska obiteljska revija

Suvremena kršćanska obiteljska revija – za izazove današnjice!

samo

143 kn godišnje

pretplata@ks.hr │ 01 6349 044 SVA RASPOLOŽIVA IZDANJA KRŠĆANSKE SADAŠNJOSTI MOGU SE NABAVITI Narudžbom:

kod izdavača – Kršćanska sadaš­njost, 10001 Zagreb, p.p. 434, Marulićev trg 14

Neposredno: Zagreb: Đakovo: Karlovac: Marija Bistrica Osijek: Pazin: Požega: Pula: Slavonski Brod: Split: Šibenik: Varaždin: Vinkovci: Zadar: Zadar:

(knjižarska i priručna prodaja) Knjižara »Kršćanska sadašnjost«, Kaptol 29 Knjižara »Kršćanska sadašnjost«, Kaptol 1 Knjižara »Blažena Salomeja«, A. Cesarca 12 Knjižara »Kršćanska sadašnjost«, Radićeva 4 Knjižara »Kršćanska sadašnjost«, Trg I. Pavla II. 32 Prodavaonica »Dr. Josip Turčinović«, Trg slobode b.b. Prodavaonica »Dr. Josip Turčinović«, Kalčeva 2 Teovizija, Trg Sv. Trojstva 13 »Verbum«, Trg. Sv. Trojstva 13 Knjižara »Dr. Josip Turčinović«, Danteov trg 1 Teovizija, Trg Sv. Trojstva 1 »Verbum«, Matije Mesića 6 Knjižara »Kršćanska sadašnjost«, Kralja Zvonimira 16 Knjižara »Verbum«, K. Tomislava 17 »Verbum«, Zagrebačka 4 »Verbum«, V. Nazora 7 Knjižara »Verbum«, Don Ive Prodana 11 Knjižara »Kršćanska sadašnjost«, Poljana Natka Nodila 7

Osim u knjižarama i web knjižari, knjige Kršćanske sadašnjosti naručiti se mogu i: 1) telefonom: 01/6349-030; 01/6349-031 Nazvati možete od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati (Naručeno možete platiti po predračunu, pouzećem) 2) e lektroničkom poštom: ks-prodaja@ks.hr Dovoljno je da navedete svoje podatke, naziv i količinu željenih knjiga te adresu dostave. (Naručeno možete platiti po predračunu, pouzećem)