Page 1


Uprava: 01  •  63 49 010 (Ulica grada Vukovara 271/11) Fax: 01  •  46 66 815 uprava@ks.hr

Prodaja: 01  •  63 49 030  •  63 49 031 (Ulica grada Vukovara 271/11) Fax: 01  •  48 11 118 ks-prodaja@ks.hr

Računovodstvo: 01  •  63 49 044  •  63 49 045 (Ulica grada Vukovara 271/11) racunovodstvo@ks.hr pretplata@ks.hr

Komercijala: 01  •  63 49 022 (Ulica grada Vukovara 271/11) 01  •  63 49 097 (Ulica grada Vukovara 271/11)

web-knjizara@ks.hr marketing@ks.hr

komercijala@ks.hr

Uredništvo: 01  •  63 49 050  •  63 49 054 (Ulica grada Vukovara 271/5) Fax: 01  •  48 28 227 Glavni urednik ks@zg.t-com.hr Tajništvo uredništva urednistvo@ks.hr Knjižare: Zagreb Zagreb Osijek Split Karlovac Marija Bistrica Zadar

01  •  48 14 714   01  •  48 14 931 031  •  20 15 65 021  •  48 23 16 047  •  60 16 43 049  •  46 80 50 023  •  55 05 27

(Kaptol 29) (Kaptol 1) (Trg slobode b.b.) (Kralja Zvonimira 16) (Radićeva 4) (Trg I. Pavla II. 32) (Poljana N. Nodila 7)

Kana: 01  •  63 49 060  (Ulica grada Vukovara 271/5) ks.kana@gmail.com

www.ks.hr http://twitter.com/#!/ksadasnjost http://www.facebook.com/pages/Kršćanska-sadašnjost/219228014772658 http://www.instagram.com/krscanska_sadasnjost http://www.facebook.com/kana.KrscanskaSadasnjost

IBAN: HR 1723400091100047241,  Privredna banka Zagreb Izdaje:  Kršćanska sadašnjost d.o.o., Zagreb, Marulićev trg 14


Analecta Croatica christiana

(ACC)

Građa i studije za povijest krš­ć anstva i Crkve među Hr­va­­ti­ma. Ilustrirano. Indeksi. Format 17 × 24 cm. Tvrdi i meki uvez, ovitak.

9010040 • 9010050 •

9010070 • 9010080 • 9010090 • 9010140

9010151

9010170

9010190

9010220

9010251

9010260 • 9010270

9010280 • 9010290 • 9010300 • 9010310

9010320 • 9010340 • 9010350 • 9010360 • 9010370

Stjepan Božo Vučemilo, Anđeo dalla Costa i njegov »Zakon czarkovni«. Povijesno-pravna studija. Tvrdi uvez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Josip Turčinović, Misionar Podunavlja Bugarin Krsto Pejkić (1665–1731). Studija o katolicima u Bugarskoj, hrvatskom školstvu, Propagandinu kolegiju, prilikama u Erdelju, Beogradu i Baranji; Pejkićeva kontroverzija. Tvrdi uvez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Ivan Ostojić, Metropolitanski kaptol u Splitu. Povijest kaptola i njegovih članova od početka do 19. stoljeća. Tvrdi uvez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Jerko Fućak, Šest stoljeća hrvat­skog lekcionara. Povijesno-filološko-liturgijska studija. Tvrdi uvez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Mihovil Bolonić i Ivan Žic Rokov, Otok Krk kroz vjekove (rasprodano ) Mile Bogović, Katolička crkva i pravoslavlje u Dalmaciji za mletačke vladavine. Meki uvez (rasprodano ) Andrija Zirdum, Filip Lastrić Oćevac. Meki uvez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Peter Kuzmič, Vuk-Daničićevo Sveto pismo i biblijska društva na južnoslavenskom tlu u XIX stoljeću. Tvrdi uvez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Eduard Peričić, Ljetopis popa Dukljanina. Sclavorum regnum Grgura Barskog. Studija o autorstvu ljetopisa (rasprodano ) Petar Bezina, Rukopisna baština franjevaca Provincije presvetog Otkupitelja. . . 80 Krbavska biskupija u srednjem vijeku. Meki uvez (rasprodano ) Antun Bozanić, Biskup Mahnić pastir i javni djelatnik u Hrvata (rasprodano ) Anđelko Badurina, Uloga franjevač­kog samostana u urbaniza­ci­­ji dubrovačkog područja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Ivan Golub, Ivan Paštrić – Ioannes Pastritius (1636–1708). Sabrana građa. . . . . . . . . 25 Petar Bezina, Kulturni djelatnici Franjevačke provincije presvetog Otkupitelja. . . 80 Josip Turčinović, Antun Vramec. Sporni hrvatski teolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Visoko školstvo na području Riječko-senjske metropolije (Spomenica) . . . . . . . . . . 225 Franjo Emanuel Hoško, Franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj kroz stoljeća . . . . . 120 Franjo Emanuel Hoško, Franjevci i poslanje Crkve u kontinentalnoj Hrvatskoj. . . 120 Franjo Emanuel Hoško, Franjevačke visoke škole u kontinentalnoj Hrvatskoj . . 120 Josip Burić, Biskupije Senjska i Modruška u 18. st. (rasprodano ) Franjo Emanuel Hoško, Josip Pavišević – svjedok jozefinizma u Slavoniji i Podunavlju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

1


Krčki biskup

josip srebrnić (1876. – 1966.)

Zbornik radova sa znanstvenog skupa povodom 50. obljetnice smrti

Teologija u R ijeci K RčK a bisKupija KRšćansK a sadašnjosT

Franjo Emanuel Hoško, Biskup Vrhovac između baroka i liberalizma. . . . . . . . . . . . . 90 Franjo Šanjek, Dominikanci i Hrvati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9010400 • Lovorka Čoralić i Slavko Slišković, Humanitas et litterae ad honoram Franjo Šanjek. Zbornik u čast Franje Šanjeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 9010410 • Stipan Trogrlić, Mons. Božo Milanović, istarski svećenik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 9010420 • Franjo Emanuel Hoško, Slavonska franjevačka ishodišta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9010430 • Franjo Emanuel Hoško, Slavonska franjevačka učilišta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9010440 • Ivica Zvonar, Mons. dr. Fran Barac (1872. – 1940.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9010450 Anto Barišić (prir.), Franjevci kapucini u Karlobagu 1713. – 2013. ( rasprodano ) 9010460 Marko Medved, Riječka crkva u razdoblju fašizma. Nastanak biskupije i prvi talijanski upravitelji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 9010470 Monica priante i Slavko slišković, Tondini i Strossmayer. Jedinstveni za jedinstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9010480 Marko MEDVED i Franjo VELČIĆ (ur.), Krčki biskup mons. dr. Josip Srebrnić (1876. – 1966.). Zbornik radova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 9010490 Daniel PATAFTA, OFM, Franjevačko 13. stoljeće. Povijest, teologija, duhovnost . . . 220 9010500 Ana BIOČIĆ, Svećenici u politici. Djelovanje katoličkih svećenika u Hrvatskom saboru 1868. – 1871. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9010510 Marko MEDVED, Četiri stoljeća kapucina u Rijeci i Hrvatskoj (1610. – 2010.). . . . . . 290 -- Ivica Petanjak, Mihael Anđeo Božidarević iz Dubrovnika, OFMCap (1653. – 1729.). Propovjednik, diplomat, nositelj visokih službi u Redu i duhovni vođa (u pr ipr emi) -- s. Veronika Mila Popić, Odnos jugoslavenskog komunističkog režima prema Družbi sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskog – Zagreb od 1945. do 1952. godine (u pr ipr emi)

9010380 • 9010390 • Ana Biočić

Svećenici u politici Djelovanje katoličkih svećenika u Hrvatskom saboru 1868.–1871.

Kršćanska sadašnjost

Biblica

(BC)

Stručne studije, rasprave i zbirke članaka biblijske tematike. Različiti uvezi. Format: 17 × 24 ili 14 × 20.

9010610

9010620 • 9010630 • 9010640 • 9010650 • 9010660 • 9010670 • 9010680 •

2

Anto Popović, Načela i metode za tumačenje Biblije. Komentar Papina govora i dokumenta Biblijske komisije Tumačenje Biblije u Crkvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Marijan Jerko Fućak, Prepoznavatelj riječi Božje. Biblija u našim rukama. . . . . . . . . 70 Adalbert Rebić, Biblijski i crkveno-povijesni vidovi euharistije i križa. . . . . . . . . . . . . 50 Mario Cifrak, Sveto pismo u životu Crkve. Dokumenti Katoličke biblijske federacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ivan Dugandžić, Pred Biblijom i s Biblijom. Odgovori i poticaji . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Anto Popović, Novozavjetno vrijeme. Povijesno-političko i religiozno-kulturno okruženje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Joachim Gnilka, Biblija i Kur’an. Što ih povezuje, što razdvaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Anto Popović, Od slike Božje do Božjeg sinovstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130


Ante Kresina; Zvonimir Izidor Herman; Mario Cifrak, Poslanje egzegeze u Katoličkoj crkvi. Od Drugoga vatikanskog sabora do danas. . . . . . . . . . . 50 9010710 • Thomas Söding, Božji Sin iz Nazareta. Isusovo čovještvo u Novom zavjetu . . . . . 220 9010720 • Anto Popović, Isusova muka i smrt prema Markovu evanđelju. Egzegetsko-teološki komentar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9010730 • Mario Cifrak, Početak evanđelja Isusa Krista. Hermeneutske pretpostavke . . . . . . 70 9010740 • Joachim Gnilka, Isus iz Nazareta. Poruka i povijest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 9010750 • Raymond Edward Brown, Isusovo djevičansko začeće i tjelesno uskrsnuće . . . . 120 9010770 • Anto Popović, ‫ – תּוָֹרה‬Torah – Pentateuh – Petoknjižje. Uvod u knjige Staroga zavjeta 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 9010780 • Mato Zovkić, Poziv biblijskih proroka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9010790 • Mario Cifrak, Ta u vjeri hodimo, ne u gledanju. Egzegetski doprinos moralnoj poruci Novoga zavjeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9010800 • Božo Lujić, Vjera u Boga uvijek novih mogućnosti. Pretpostavke za biblijsku teologiju Staroga zavjeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9010810 • Anto Popović, Povijesne knjige. Uvod u knjige Staroga zavjeta 2 . . . . . . . . . . . . . . . 150 9010820 Mario Cifrak, I riječ je Božja rasla. Od kerigme do evenđelja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9010830 Božo LUJIĆ, Biblijsko svjetlo vjere na putu života. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9010850 Anto POPOVIĆ, Mudrosne i poetske knjige. Uvod u knjige Staroga zavjeta 3. . . . . 160 9010690 •

NIZ »KOMENTARI« 9010760 •

Ivan Dugandžić, Evanđelje ljubljenog učenika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 DUGANDŽIĆ, Poslanica Rimljanima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Biblijski tekstovi u novim hrvatskim prijevodima, Stari i Novi zavjet, različita izdanja, različitih formata.

*

(B)

Ivan Dugandžić

Biblija

Poslanica Rimljanima

9010840 Ivan

Ivan Dugandžić

Poslanica Rimljanima Uvodna pitanja, prijevod i komentar Poslanice Rimljanima

Kršćanska sadašnjost

Novi zavjet i Psalmi (Duda – Fućak). Meki uvez/crni ovitak (rasprodano ) Biblija. Uvez u kožu (rasprodano ) 9020048 • Ilustrirana Biblija mladih. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 9020140 • Novi zavjet (Duda – Fućak) s uvodima i bilješkama Ekumenskog prijevoda Biblije. Format 16 × 21,5. Tvrdi uvez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9020031 • 9020035 •

3


9020141 –

Džepno izdanje. Tvrdi uvez (rasprodano ) Džepno izdanje. Meki uvez (rasprodano ) 9020156 • Novi zavjet (Duda – Fućak). Meki uvez/crni ( rasprodano ) 9020161 • Novi zavjet (Duda – Fućak). Talijanski uvez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9020162 • Novi zavjet (Duda – Fućak). Tvrdi uvez/bordo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9020521 • Novi zavjet i Psalmi (Duda – Fućak). Talijanski uvez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 9020520 • Novi zavjet i Psalmi (Duda – Fućak). Tvrdi uvez/bordo, plava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9020171 • 365 x Biblija. Izbor biblijskih tekstova ( rasprodano ) 9020180 • Biblija mladima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9020190 • Tvoja minuta Biblije ( rasprodano ) 9020213 • Novi zavjet (Duda-Fućak) /velika slova/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9020220 • Biblija. Izbor ( rasprodano ) 9020233 • Biblija. Broširani uvez ( rasprodano ) 9020240 • Biblija – Stari zavjet I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 9020250 • Biblija – Stari zavjet II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 9020260 • Biblija – Komplet (Stari zavjet I i II, Novi zavjet). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9020271 • Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. Tvrdi uvez /crna, crvena, plava . . . . . . . . . . 200 9020280 • Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. Talijanski uvez ( rasprodano ) 9020290 • Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. Meki uvez ( rasprodano ) 9020310 • Adalbert Rebić (prir.), Psalmi i kantici. S uvodima i komentarima / Meki uvez. . . . . 75 9020320 • Adalbert Rebić (prir.), Psalmi i kantici. S uvodima i komentarima / Tvrdi uvez. . . . . 85 9020330 • Ekumenski Stari zavjet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 9020331 • Ekumenska Biblija – TOB (komplet s ukrasnom kutijom). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 9020342 • Biblija. Stari i Novi zavjet. Tvrdi uvez /crna, bijela, plava, crvena/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9020343 • Biblija. Stari i Novi zavjet. Talijanski uvez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9020461 • Jeruzalemska Biblija /uvez u kožu/ ( rasprodano ) 9020471 • Biblija. Velika slova /crna, bež, bordo/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 9020508 • Jeruzalemska Biblija. Stari i Novi zavjet s uvodima i bilješkama iz »La Bible de Jerusalem« /talijanski uvez/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 9020506 • Jeruzalemska Biblija /broširani uvez u kutiji/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 9020494 • Biblija. Džepno izdanje /siva, crvena/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9020507 • Jeruzalemska Biblija /tvrdi uvez platno /plava, crvena/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 9020509 • Jeruzalemska Biblija /uvez u umjetnu kožu /crna, crvena/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 9020511 Biblija. Džepno izdanje. Meki uvez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9020142 –

4


Bibliofilska izdanja i radni reprinti

(BI)

Radni reprinti rijetkih starih knji­ga iz hrvatske duhovne ba­šti­ne i razna svečana izdanja. Razni formati i uvezi.

Vjekoslav Spinčić, Crtice iz hrvatske književne kulture Istre. Radni reprint. Broširano (rasprodano ) 9030090 • Ivan Kukuljević Sakcinski, Pjesnici hrvatski XVI. vieka. Radni reprint. Broširano (rasprodano ) 9030130 • Ivan Golub - Ivan Lacković-Croata, Trinaesti učenik. Ilustrirano. . . . . . . . . . . . . . . . 18 9030210 Duševne pesne Grgura Mekinića / bez kutije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9030211 Duševne pesne Grgura Mekinića / u kutiji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9030310 • Vjera Reiser (prir.), Pjesma nad pjesmama u glagoljskom Humskom brevijaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9030340 • Nada BABIĆ, Hrvatski prijevodi Novoga zavjeta od 20. stoljeća. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9030360 • Petar BAšiĆ, Bartol Kašić prevoditelj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9030080 •

NIZ »ISKONI«

9030140 • 9030160 • 9030170 • 9030180 • 9030200 • 9030220 • 9030221 • 9030230 • 9030240 • 9030250 • 9030251

Žitja Konstantina Ćirila i Metodija i druga vrela. III izd. Preveo i protumačio dr. Josip Bratulić (rasprodano ) Ivan Golub, Križanić. Tvrdi uvez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Petar Zrinski, Moje drago srce (rasprodano ) Giuseppe Rosaccio, Viaggio de Venetia a Constantinopoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Ivan Kukuljević Sakcinski, Juran i Sofia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Antun Vramec, Postilla (numerirano). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Antun Vramec, Postilla (nenumerirano) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Sv. Franjo Saleški, Filotea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Bartol Kašić SI, Hrvatsko-talijanski rječnik. II. izmijenjeno izdanje. . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Antun Vramec, Kronika (nenumerirano). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Antun Vramec, Kronika (numerirano) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

5


9030260 • 9030280 • 9030290 • 9030291 • 9030292 • 9030293 • 9030300 • 9030320 • 9030330 •

Ritual rimski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Gregur Kapucin, Horvaczka od Kristussevoga narodyenya vittia . . . . . . . . . . . . . . . 90 Časoslov opatice Čike (komplet). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600 Časoslov opatice Čike /disertacija M. Grgića/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Časoslov opatice Čike /suvremeni prijepis/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Časoslov opatice Čike /fototipsko izdanje/ M. Sladović, Povesti Biskupijah – Senjske i Modruške ili Krbavske (rasprodano ) Franjevačka Biblija /tvrdi uvez/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Franjevačka Biblija /meki uvez/ (rasprodano )

Croatica christiana fontes

(CC-F)

Pisani spomenici i opsežnija vrela za povijest kršćanstva i Crkve me­đu Hrvatima s proukom ruko­pisa, popratnim studijama i indek­ sima, na izvor­nom jeziku (i u hrvat­skom prijevodu). Format 17 × 24. Tvrdi uvez i broširano. 9050010 •

9050030 • 9050040 • 9050050 • 9050060 • 9050080 • 9050090 • 9050100 • 9050110

9050120 • 9050130 • 9050140 • 9050150 • 9050160 • 9050170 • 9050180 • 9050190 •

6

Joannes [Stojković] De Ragusio, Tractatus de Ecclesia. Prva katolička sustavna ekleziologija. Tvrdi uvez s ovitkom. Ilustrirano. Suizdanje s Hrvatskom dominikanskom provincijom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Povijesni spomenici Zagrebačke biskupije. Sv. V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Vizitacije Zagrebačke (nad)biskupije 1615–1913. (rasprodano ) Dnevnik Maksimilijana Vrhovca. Svezak 1 (1801–1809). Latinski i hrvatski tekst . . . 50 Rita Tolomeo, Korespondencija J. J. Strossmayer–Tondini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Ćiril Petešić, Dječji dom Jastrebarsko (rasprodano ) Spisi svetoga Leopolda Bogdana Mandića (rasprodano ) Velimir Blažević, Služenje miru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Povijesni spomenici Zagrebačke biskupije. Sv. VI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Camera apostolica 1, Monumenta croatica vaticana (1299–1560). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Proces Alojziju Stepincu. Dokumenti (rasprodano ) Korespondencija J. J. Strossmayer – S. Vannutelli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Đakovačka i Srijemska biskupija. Biskupski procesi i izvještaji 17. i 18. stoljeće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Đakovačka i Srijemska biskupija. Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje vjere, 17. stoljeće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Camera apostolica 2, Monumenta croatica vaticana (1302 – 1732). . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Senjsko-modruška ili Krbavska biskupija. Izvješća biskupa Svetoj Stolici (1602. – 1919.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Đakovačka i Srijemska biskupija. Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje vjere, 18. stoljeće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200


Povijesni spomenici Zagebačke biskupije. Sv. VII.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Juraj Slovinac, Dvorac djevičanstva (1411.) (rasprodano ) 9050230 • Ivan Stojković Dubrovčanin, Konkordancija nepromjenjivih dijelova Biblije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9050240 • Martin Zadranin, Abstractiones de libro sententiarium (13./14. st). . . . . . . . . . . . . . . . 50 9050250 • Augustin Kažotić, Bogoslovni spisi. Scripta theologica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9050260 • Velimir Blažević (prir.), Katolička crkva u Hrvata u službi mira i stvaranja samostalne Hrvatske. Dokumenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 9050270 • Herman Dalmatin, O preispitivanju srca. De indagatione cordis . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9050280 • Velimir Blažević, Crkveni partikularni sabori i dijecezanske sinode na području hrvatske i drugih južnoslavenskih zemalja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9050290 Maksimilijan Vrhovac, Dnevnik / Diarium. Svezak 2 (1810. – 1815.) . . . . . . . . . . . . . . . 280 9050300 Velimir BLAŽEVIĆ, Odredbe crkvenih partikularnih sabora i dijecezanskih sinoda važne za vjerski život katolika na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9050210 • 9050220 •

Dokumenti

(D)

Službeni dokumenti crkvenog učiteljstva: papâ, nadleštava Sve­te Stolice, raznih katoličkih episkopata i pojedinih biskupa. Format 11,5  ×  16,5. Broširano.

Sekretarijat za nekršćane, Nada koja je u nama (D–2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Papa Pavao VI., O obnovi đakonata (D–6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060080 • Belgijski biskupi, Naša vjera u Isusa Krista (D–8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060120 • II. vatikanski koncil, Dekret o pastirskoj službi biskupa (D–12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060150 • II. vatikanski koncil, Dekret o službi i životu prezbitera (D–15) ( rasprodano ) 9060020 • 9060060 •

7


Meksički biskupi, Pastirsko pismo o razvoju i integraciji zemlje (D–17) . . . . . . . . . . . . 27 Papa Pavao VI., Humanae vitae (D–18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060310 • Sekretarijat za sjedinjenje kršćana, Ekumenski direktorij (II. dio) (D–31) . . . . . . . . . . . . 27 9060320 • Sv. Kongregacija za bogoštovlje, III. uputa za ispravnu primjenu Konstitucije o sv. liturgiji (D–32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060350 • Treća sinoda biskupa, Ministerijalno svećeništvo i pravda u svijetu (D–35). . . . . . . . 27 9060361 • Papinsko vijeće za sredstva društvenog priopćivanja, Communio et progresio (D–36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060370 • Kongregacija za katolički odgoj, Naputak o nastavi filozofije (D–37) . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060410 • Sv. Kongregacija za nauk vjere, I. Otajstvo Crkve, II. Otajstvo Sina Božjega (D–41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060420 • Biskupi Jugoslavije, Pastirski poziv na oživljavanje ekumenskog duha i nastojanja (D–42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060430 • Papa Pavao VI., Apostolska adhortacija o promicanju pomirenja u Crkvi . . . . . . . . . . . 27 9060440 • Papa Pavao VI., Marialis cultus (D–44). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060450 • Papa Pavao VI., Svjetlo Crkve (D–45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060471 • Kongregacija za nauk vjere, Persona humana (D–47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060500 • Papa Pavao VI., Evangelii nuntiandi – Naviještanje evanđelja (D–50) . . . . . . . . . . . . . 30 9060510 • Sveta Kongregacija za katolički odgoj i izobrazbu, Teološka for­ma­ci­ja budućih svećenika (D–51). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060520 • Papinsko vijeće za dušobrižništvo selilaca i turista, Pismo biskup­skim konferencijama o Crkvi i svijetu u pokretu (D–52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060530 • Sveta Kongregacija za redovnike i svjetovne institute, Kongregacija za biskupe, Kriteriji o odnosima između biskupa i redovnika u Crkvi (D–53). . . . . . . . . 27 9060540 • Papa Pavao VI., Ecclesiam suam (D–54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060550 • Biskupi Jugoslavije, Uzvišenost i radost života (D–55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060560 • Papa Ivan Pavao II., Redemptor hominis (D–56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060570 • Elias Yanes Alvarez, Marija iz Nazareta, Djevica i Majka (D–57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060600 • Biskupi Europe – biskupi Jugoslavije, Dokumenti o sv. Benediktu (D–60). . . . . . . . . . 27 9060610 • Papa Ivan Pavao II., Bogat milosrđem (Dives in misericordia) (D–61). . . . . . . . . . . . . . 27 9060620 • Generalni ministri franjevačke obitelji, Osamstota obljetnica rođenja svetog Franje (D–62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060631 • Papa Ivan Pavao II., Laborem exercens. (Radom čovjek) (D–63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060641 • Papa Ivan Pavao II., Obiteljska zajednica (II. izd.) (D–64) ( rasprodano ) 9060650 • II. međunarodni kongres delegata BK za duhovna zvanja, Razvoj pastorala zvanja u mjesnim crkvama (D–65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060670 • Biskupi Jugoslavije, Radosno naviještanje evanđelja i odgoj djece u vjeri (D–67). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060681 • Sveta Stolica, Povelja o pravima obitelji (D–68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060690 • Sveti zbor za katolički odgoj, Odgojne smjernice o ljudskoj ljubavi (D–69). . . . . . . . 27 9060701 • Papa Ivan Pavao II., Spasonosno trpljenje (D–70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060711 • Sveti zbor za nauk vjere, Upute o nekim aspektima »Teologije oslobođenja« (D–71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060740 • Papa Ivan Pavao II., Reconciliatio et paenitentia (Pomirenje i pokora) (D–74) . . . . 27 9060750 Papa Ivan XXIII., Mater et magistra (D–75). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060780 • Druga izvanredna biskupska sinoda, Završni dokumenti (D–78). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060790 • Biskupi Jugoslavije, Odgoj i obrazovanje svećeničkih kandidata i drugi dokumenti (D–79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060830 • Promjene u liturgijskim knjigama. Prema novom kodeksu (D–83). . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9060841 • Biskupska konferencija Jugoslavije, Crkva – zajednica koju Bog saziva i šalje (D–84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 8

9060171

9060181


9060850 • 9060870 • 9060881 • 9060890 • 9060900 • 9060911

9060920 • 9060930 • 9060940 • 9060950 • 9060960 • 9060970 • 9060980 • 9060990 • 9061000 • 9061010

9061020 • 9061031

9061040 • 9061061 • 9061071

9061080 • 9061090 • 9061100

9061110

9061120

9061130

9061140

9061150

9061160

9061172

9061180

9061190

9061200 • 9061210

9061220

9061231

9061240

9061250

Papa Ivan Pavao II., Redemptoris mater (D–85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Papa Ivan Pavao II., Dominum et vivificantem (D–87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Zbor za nauk vjere, Dar života. Naputak o poštivanju ljudskog života u nastanku i o dostojanstvu rađanja (D–88). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Papa Ivan Pavao II, Socijalna skrb (Sollicitudo rei socialis). (D–89) . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Kongregacija za katolički odgoj, Vjerska dimenzija odgoja u katoličkoj školi (D–90). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Papa Ivan Pavao II., Mulieris dignitatem (D–91) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Zbor za bogoštovlje, Tri liturgijska dokumenta (D–92). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Papa Ivan Pavao II., Christifideles laici (D–93) (rasprodano ) Švicarska BK, Marija (D–94) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Papinsko vijeće za laike, Svećenik u laičkim udruženjima (D–95) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Papa Ivan Pavao II., Redemptoris missio (D–96). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Biskupska sinoda – posebni skup za Europu, Da bismo bili svjedoci Krista koji nas je oslobodio (D–97). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Papinski savjet za sredstva javnog priopćavanja, Aetatis novae (D–98) (rasprodano ) Papinska biblijska komisija, Tumačenje Biblije u Crkvi / Kristologija (D–99) (rasprodano ) Papa Ivan Pavao II., Govori u Hrvatskoj (D–100). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Papa Ivan Pavao II., Tertio millennio adveniente (D–101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Kongregacija za sakramente i bogoštovlje, Rimska liturgija i inkulturacija (D–102). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Papa Ivan Pavao II., Evangelium vitae (Evanđelje života) (D–103). . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Papa Ivan Pavao II., Ut unum sint (D–104). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Papinsko vijeće za obitelj, Ljudska spolnost (D–106) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Papa Ivan Pavao II., Sjaj istine. Veritatis splendor (D–107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Papinsko vijeće za obitelj, Priručnik za ispovjednike (D–108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Papa Ivan Pavao II., Sakrament pokore (D–109). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Naputak o nekim pitanjima suradnje vjernika laika u svećeničkoj službi (D–110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Papa Ivan Pavao II., Naučitelj čovječnosti (D–111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Međunarodno teološko povjerenstvo, Kršćanstvo i religije (D–112). . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Papinsko vijeće za duhovnu brigu oko selilaca i putnika, Hodočašće u velikom jubileju 2000. (D–113) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Kongregacija za katolički odgoj / Kongregacija za klerike, Temeljni propisi za formaciju trajnih đakona / Direktorij za službu i život trajnih đakona (D–114). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Papa Ivan Pavao II., »Bit ćete mi svjedoci«. Govori u Hrvatskoj 2.–4. listopada 1998.) (D–115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Otajstvo utjelovljenja (Incarnationis mysterium), Bula najave Velikog jubileja 2000. (D–116). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Papa Ivan Pavao II., Fides et ratio (Vjera i razum) (D–117) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Izjava povjerenstva francuskih biskupa za socijalna pitanja, Za rehabilitaciju politike (D–118) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Papa Ivan Pavao II., Dies Domini (Dan Gospodnji) (D–119). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Pismo pape Ivana Pavla II. o hodočašću na sveta mjesta (D–120). . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Papinsko vijeće za kulturu, Promicati pastoral kulture (D–121). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Papa Ivan Pavao II., Prezbiter – navjestitelj riječi, služitelj sakramenata i voditelj zajednice kršćanskoga trećeg tisućljeća (D–122). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Pismo pape Ivana Pavla II. starijim osobama (D–123) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Papinsko djelo za crkvena zvanja, Nova zvanja za novu Europu (D–124). . . . . . . . . . . 30 Kongregacija za nauk vjere, Dominus Iesus (D–125). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9


Kongregacija za nauk vjere, Naputak o molitvama kojima se od Boga moli ozdravljenje (D–126) (rasprodano ) 9061270 • Papa Ivan Pavao II., Novo millenio ineunte – Ulaskom u novo tisućljeće (D–127). . 30 9061280 • Papa Ivan Pavao II., Stota godina (Centesimus annus) (D–128) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061290 • Vijeće europskih biskupskih konferencija, Konferencija europskih Crkava, Charta oecumenica. Ekumenska povelja za rast suradnje među Crkvama u Europi (D–129) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061301 • Biskupska konferencija Emilie Romagne, Islam i kršćanstvo (D–130) . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061310 • Kongregacija za kler, Prezbiter, pastir i vođa župne zajednice (D–131) . . . . . . . . . . . . . 30 9061320 • Papa Ivan Pavao II., Krunica Djevice Marije (Rosarium Virginis Mariae) (D–132). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061330 • Papinska biblijska komisija, Židovski narod i njegova sveta Pisma u kršćanskoj Bibliji (D–133). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9061340 • Papa Ivan Pavao II., Ecclesia de Eucharistia (D–134). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061350 • Kongregacija za katolički odgoj (sjemeništa i institute za studij) Upute za for­ maciju budućih svećenika o problemima vezanim uz ženidbu i obitelj (D–135) . . . . 27 9061360 • Papa Ivan Pavao II., Ecclesia in Europa (D–136). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061370 • Papa Ivan Pavao II., Pastores gregis – Pastiri stada (D–137) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061380 • Papa Ivan Pavao II., Ostani s nama Gospodine (D–138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9061391 • Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata: Redemptionis sacramentum. Sakrament otkupljenja (D–139) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061400 • Papinsko vijeće za pastoral selilaca i putnika, Erga migrantes caritas Christi. Kristova ljubav prema seliocima (D–140). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061411 • Papinska biblijska komisija, Tumačenje Biblije u Crkvi (D–141). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9071420 • Učiteljski dokument Biskupskih konferencija Engleske, Walesa i Škotske, Sveto pismo – dar Božji (D–142). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061433 • Papa Benedikt XVI., Deus caritas est (D–143) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061440 • Papinska biblijska komisija, Biblija i kristologija (D–144) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061450 • Papa Ivan Pavao II., Ex corde Ecclesiae. Iz srca Crkve (D–145). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061461 • Papa Benedikt XVI., Sacramentum caritatis. Sakrament ljubavi (D–146). . . . . . . . . . . 30 9061470 • Augustin kardinal Bea, Evanđelja u svjetlu povijesti i vjere (D-147) . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061481 • Međunarodna teološka komisija, Dokument o limbu (D-148) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061491 • Papa Benedikt XVI., Spe salvi. U nadi spašeni (D-149). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061500 • Papinsko vijeće za pastoral selilaca, Smjernice za pastoral Roma (D-150) ( rasprodano ) 9061510 • Kongregacija za nauk vjere, Doktrinarna nota o nekim aspektima evangelizacije (D–151). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061520 • Papa Benedikt XVI., Summorum pontificum i pismo pape Benedikta XVI. prigodom njegova objavljivanja (D–152). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061530 • Papinsko vijeće »Pravda i mir«, Za reformu međunarodnoga financijskog i monetarnog sustava (D–153) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Kongregacija za nauk vjere, Dignitas personae (D–154) (u pr ipr emi) 9061550 • Kongregacija za katolički odgoj, Naputak o visokim katehetskim učilištima (institutima) (D–155). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061560 • Kongregacija za katolički odgoj, Smjernice za korištenje psihološke struke u primanju i odgoju svećeničkih kandidata (D–156). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061570 • Papinska biblijska komisija, Biblija i moral. Biblijski korijeni kršćanskog djelovanja (D–157) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9061581 • Papa Benedikt XVI., Caritas in veritate. Ljubav u istini (D–158) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061584 • Komplet dokumenti Caritas (D–143 Deus caritas est, D–146 Sacramentum caritatis, D–158 Caritas in veritate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9061591 • Papa Benedikt XVI., Verbum Domini (D–159) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9061602 • Porta fidei / Nota s pastoralnim smjernicama za Godinu vjere (D–160) . . . . . . . . . . . 30 9061260 •

10


Kongregacija za kler, Direktorij za službu i život prezbitera (D–161). . . . . . . . . . . . . . . . 50 Papa Franjo, Lumen fidei. Svjetlo vjere (D-162) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061632 • Papa Franjo, Evangelii gaudium. Radost evanđelja (D-163) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9061640 • Kongregacija za kler, Svećenik – služitelj Božjega milosrđa (D-164) . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061650 • Papa Benedikt XVI., Intima Ecclesiae natura. Duboka narav Crkve (D-165) . . . . . . . . . 30 9061660 • Papinsko povjerenstvo za crkvena dobra, Pastoralna uloga crkvenih arhiva (D-166) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061670 • Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, Homiletski direktorij (D–167) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9061685 • Papa Franjo, Misericordiae vultus. Lice milosrđa (D-168) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061690 • Papa Franjo, Laudato si’. Enciklika o brizi za zajednički dom (D-169) . . . . . . . . . . . . . 40 9061700 Papinska biblijska komisija, Nadahnuće i istina svetoga pisma (D-170). . . . . . . . . . . . . 60 9061711 Papa franjo, Amoris laetitia. Radost ljubavi (D-171). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9061720 XIV. Opća redovita skupština biskupske sinode, Relatio finalis (D-172). . . . . . . . . . . . . . 30 9061730 Kongregacija za katolički odgoj, Odgajati za međukulturalni dijalog u katoličkoj školi (D-173) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061740 Papinsko povjerenstvo za crkvena kulturna dobra, Pastoralna uloga crkvenih muzeja (D-174) (u pr ipr emi) 9061750 Papa Franjo, Misericordia et misera. Apostolsko pismo na zaključenju izvanrednoga jubileja milosrđa (D-175) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9061760 Kongregacija za nauk vjere, Iuvenescit Ecclesia. Pismo biskupima Katoličke crkve o odnosu između hijerarhijskih i karizmatskih darova (D-176). . . . . . 30 9061770 Kongregacija za kler, Dar svećeničkog zvanja – Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis. Temeljne odredbe o svećeničkom odgoju i izobrazbi (D-177) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9061780 Papa Ivan Pavao II., Redemptoris custos. Apostolska pobudnica o osobi i poslanju svetog Josipa u životu Krista i Crkve (D-178) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061792 Papa FRANJO, Gaudete et exsultate / Kongregacija za nauk vjere, Placuit Deo (D-179) (rasprodano ) 9061800 Papa FRANJO, Veritatis gaudium. Radost istine. Odgajati za solidarni humanizam (D-180). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9061810 Papa Franjo, Episcopalis communio. Uputa o slavljenju sinodskih skupština i radu Glavnog tajništva Biskupske sinode (D-181) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061820 Dikasterij za laike, obitelj i život, Dati najbolje od sebe. O kršćanskom pogledu na sport i osobu (D-182). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061830 Kongregacija za nauk vjere / Dikasterij za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, Oeconomicae et pecuniariae quaestiones. Gospodarska i financijska pitanja (D-183) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061840 Papa Franjo, Christus vivit. Krist živi (D-184) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9061850 Kongregacija za katolički odgoj, »Muško i žensko stvori ih«. Za put dijaloga o pitanju roda u odgoju (D-185) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9061860 Papa Franjo, Querida Amazonia. Ljubljena Amazonija / Amazonija: novi putevi za Crkvu i za cjelovitu ekologiju (u pr ipr emi) 9061611

9061622

11


Ekumena

(E)

Dokumenti i razni tekstovi ekumenskog sadržaja. Format 11 × 18. Broširano.

9080020 •

9080040 • 9080050 • 9080060 • 9080070 • 9080080 • 9080090 • 9080130 • 9080140 • 9080150 • 9080160 • 9080170 • 9080190 • 9080200 • 9080210 • 9080220 • 9080230 • 9080240 • 9080250 • 9080260 • 9080280 • 9080300 • 9080310 • 9080320 •

9080330 •

9080340 • 9080350 •

12

Dokumenti Međunarodne anglikansko-katoličke komisije, Odnosi anglikanske zajednice i Katoličke crkve; Nauka o Euharistiji; Služba i ređenje; Autoritet u Crkvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Da prebivamo u Gospodinu. Molitva za jedinstvo kršćana 1982. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Isus Krist – život svijeta. Molitva za jedinstvo kršćana 1981. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Gert van Dartel, Ćirilometodska ideja i svetosavlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Poziv na jedinstvo po križu našega Gospodina. Molitva za jedinstvo kršćana 1981.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, S Kristom iz smrti u život. Molitva za jedinstvo kršćana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Bit ćete mi svjedoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Evo, pred vratima stojim. Molitva za jedinstvo kršćana 1996.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Umjesto Krista zaklinjemo. Molitva za jedinstvo kršćana 1997.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Duh potpomaže našu nemoć, Molitva za jedinstvo kršćana 1998.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Teologija o Duhu Svetome u dijalogu Istoka i Zapada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, »Bog će prebivati s njima: oni će biti narod njegov« (Otk 21, 1-7). Molitva za jedinstvo kršćana 1999.. . . . . . . 25 Vladimir Loski, Mistična teologija Istočne Crkve (rasprodano ) Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Ja sam put, istina i život. . . . . . . . 25 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, U tebi je izvor životni. . . . . . . . . . . 25 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Imamo ovo blago u glinenim posudama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Ernst Benz, Duh i život Istočne crkve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Mir vam svoj dajem. . . . . . . . . . . . . 25 Brat Richard iz Taizéa, Božje je srce otvoreno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Krist, jedini temelj Crkve . . . . . . . 25 Dražen Kušen, Prostori ekumenizma. Biskupija Đakovačka ili Bosanska i Srijemska kao Locus oecumenismi 1959.–1990.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Bez prestanka molite. Molitva za jedinstvo kršćana 2008.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Da budu kao jedno u tvojoj ruci. Molitva za jedinstvo kršćana 2009.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Vi ste tomu svjedoci (Lk 24, 48). Molitva za jedinstvo kršćana u molitvenoj osmini i tijekom cijele 2010. godine.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama. Molitva za jedinstvo kršćana 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Svi ćemo se izmijeniti pobjedom Gospodina našega Isusa Krista. Molitva za jedinstvo kršćana 2012. (Rasprodano) Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, S čime ću doći pred Gospodina. Molitva za jedinstvo kršćana 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25


Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Zar je Krist razdijeljen? Molitva za jedinstvo kršćana 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9080370 • Ivan Macut, Jedno u Kristu. Ekumenska razmišljanja i konkretni pastoralni poticaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9080380 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Kaže joj isus: »Daj mi piti« (Iv 4,7). Molitva za jedinstvo kršćana 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9080390 Ivan Macut, Ekumenizam pape Franje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9080400 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Pozvani navještati silna djela Gospodnja. Molitva za jedinstvo kršćana 2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9080410 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Pomirenje-ljubav nas Kristova obuzima. Molitva za jedinstvo kršćana 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9080420 Walter Kasper, Martin Luther. Ekumenska perspektiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 9080430 U. Wilckens / W. Kasper, Ekumenski poziv na buđenje. Za jedinstvo kršćana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9080440 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Desnica tvoja, Gospodine, snagom se prodiči. Molitva za jedinstvo kršćana 2018. . . . . . . . . . . . . . . . 25 9080450 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Teži za samom pravdom. Molitva za jedinstvo kršćana 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9080460 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Iskazivahu nam nesvakidašnje čovjekoljublje. Molitva za jedinstvo kršćana 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9080470 Ivan MACUT, Asirska Crkva Istoka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9080360 •

NIZ »RAZMJENA DAROVA«

Franjo, Molitva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Franjo, Naša majka zemlja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 -- Papa Franjo, Različiti i ujedinjeni (u pr ipr emi) 9080480 Papa 9080490 Papa

Eseji

(ES)

Spisi pretežno filozofskog sadržaja na teme važnijih religioznih i duhovnih tokova, gibanja, izvorne misli i iskustava. Format 13 × 20. Broširano.

Dragan Kalajdžić, Razgovori o nama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Marko Kovačević, Ujevićevo pjesničko i mističko iskustvo (rasprodano ) 9090050 • Gabriel Marcel, Od neprihvaćanja do zaziva. Pokušaj konkretne filozofije (rasprodano ) 9090090 • Jacques Maritain, Cjeloviti humanizam ( rasprodano ) 9090100 • Zora Križanić, Antun Bauer i njegova filozofija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9090020 • 9090040 •

13


Neven Jurica, U sjeni transcendencije. Hrvatsko duhovno pjesništvo XX. stoljeća. . . 10 Rajmund Kupareo, Čovjek i umjetnost (rasprodano ) 9090150 • F. König, J. Kremer, Živjeti istinu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9090160 • Ivan Devčić, Osmi dan stvaranja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9090170 • Bonaventura Duda, Rukovet domovinskih tema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9090180 • Marko Kovačević, Antigonina krizantema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9090190 • Petar Bašić, O hrvatskome crkvenome jeziku ( rasprodano ) 9090200 • Nikolaj o. Losskij, Vrijednost i biće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9090210 • Božidar Petrač, Jakovljeve ljestve hrvatske lirike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9090220 • Krešimir Šimić, Literarno-teološki ogledi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9090230 • Léon–E. Halkin, Erazmo i kršćanski humanizam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9090240 • Arnold Benz, Budućnost svemira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9090250 • Krešimir šimić, Njoj na spomen. Rasprave o vjeri i kulturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 9090260 • Josip Sanko Rabar, Umjetnost i vjera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9090270 • Arnold Benz, Samuel Vollenweider, Baca li Bog kockice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9090280 • Henry A. Garon, Kozmička mistika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9090290 • Mario Crvenka, Prirodne znanosti i religija. Pokušaj sažetog prikaza. . . . . . . . . . . . 150 9090300 • Bruno Forte, Na putovima jednoga. Metafizika i teologija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 9090310 • Ketih Ward, Zašto gotovo sigurno ima Boga. Sumnja u Dawkinsa . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9090320 • Réne Rémond, Velika iznašašća kršćanstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 9090330 • Fabrice Hadjadj, Dubina spolova. Mistika tijela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9090340 • Arnold Benz, Darovani svemir. Astrofizika i stvaranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 9090350 • Fiorenzo Facchini, Izazovi evolucije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9090360 • Petar Bašić, De imitatione Christi u hrv. prijevodima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9090370 • Josef Pieper, O vjeri. Filozofska rasprava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 9090380 • Eric Lawrence Gans, Bijela krivnja / White guilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9090390 • Fabrice Hadjadj, Vjera zlih duhova. Ili ateizam koji je premašen. . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9090400 • Fabrice Hadjadj, Raj na vratima. Ogled o radosti koja uznemiruje. . . . . . . . . . . . . . . 210 9090410 • Michael Poole, ‘Novi’ ateizam. Deset argumenata koji ne drže vodu?. . . . . . . . . . . . . 60 9090420 Paul Tillich, Biblijska religija i potraga za krajnjom zbiljnošću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9090430 Peter Kreeft, Nepobačeni Sokrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9090110

9090140 •

14


Rivalenski, O prijateljstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 HADJADJ, Kad se sve tako ima raspasti. Razmišljanja o svršetku kulture i moderniteta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 9090470 Fabrice HADJADJ, Što je to obitelj? Slijedom transcendencije u gaćama i drugih ultraseksističkih pogleda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9090480 Stjepan Zimmermann, Znanje i vjera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 9090440 Elred

9090460 Fabrice

Dalibor Renić

Uvid i metoda Filozofija i teologija Bernarda Lonergana

NIZ »FILOZOFIJA«

9090450

Dalibor RENIĆ, Uvid i metoda. Teologija i filozofija Bernarda Lonergana. . . . . . . . . . 150 VENTIMIGLIA, Toma Akvinski (u pr ipr emi)

KršćansKa sadašnjost

-- Giovanni

Izvan nizova

(IN)

Knjige različitih veličina i uveza, na različite, pretežno aktualne ljudske, crkvene i religiozne teme, i otkupljena izdanja. 9100310

9100321

9100381

9100400 • 9100420 • 9100520 • 9100600 • 9100630 • 9100640 • 9100650 • 9100700 • 9100713

9100724

9100740

9100780 • 9100800 • 9100810

9100857 • 9100860 • 9100873 • 9100900 • 9100940 • 9100981

9100990 • 9101000 • 9101010

9101020

9101050

9101070

9101080

Gilbert Le Mouël, Bog u metrou (rasprodano ) Carmen Bernos de Gasztold, Molitve iz korablje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Leksikon ikonografije, simbolike i liturgike u zapadnom kršćanstvu. . . . . . . . . . . . . 240 Bor koji je ostao neokićen. Božićne priče (rasprodano ) Fynn, Ana i Gospon Bog (rasprodano ) Malcom Muggeridge, Isus – čovjek koji živi (rasprodano ) Naše dijete: njegove đačke godine. Pisma roditeljima II. (rasprodano ) Zbornik radova o Lanosoviću. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Zrcalo Koncila (rasprodano ) Ivan Golub, Mjesec nad Tiberom. Moji spomeni na papu Koncila (rasprodano ) Nela Horak-Williams, Grčki jezik Novog zavjeta. (III. izdanje) (rasprodano ) Tomislav Ivančić, Oče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Tomislav Ivančić, 33 meditacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Romano Guardini – Ambroz Testen, Križni put (rasprodano ) Stjepan Krpan, Od Karaša do Biferna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Frei Betto, Fidel Castro i religija. (rasprodano ) Hrvatski biskupi, Liturgija i život Crkve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Tomislav Ivančić, Pođi za mnom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Božić djeda Martina (rasprodano ) Tomislav Ivančić, Za bolji svijet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Thomas S. Eliot, Ubojstvo u katedrali (rasprodano ) Mahničev simpozij v Rimu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Bonaventura Duda, Što je za me Biblija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Vinko Nikolić, Stepinac mu je ime I (rasprodano ) Vinko Nikolić, Stepinac mu je ime II (rasprodano ) Dragutin Novaković, Pojam numen u rimskoj religiji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Velika biblijska konkordancija (rasprodano ) Alojz Jembrih, O Vramčevoj kronici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Zoran Filipović, Dnevnik smrti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Križo Katinić, Mir u kliještima rata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Ivančić Tomislav

Za

bolji svijet Kršćanska sadašnjost

15


Nikola Eterović

S

veta Stolica

i Hrvatska P R I Z N A N J E U G O V O R I S U R A D N J A

Kršćanska sadašnjost

16

9101090

9101100

9101110

9101120

9101130

9101140

9101151

9101160

9101180

9101190

9101200

9101210

9101230

9101241

9101250

9101260

9101270

9101280

9101291

9101301

9101310

9101320

9101331

9101351

9101360

9101380

9101400

9101410

9101420

9101430

9101460

9101472

9101481

9101500

9101530

9101540

9101550

9101560

Stjepan Baloban (ur.), Zbornik hrvatskih vjernika laika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Rupert Berger, Mali liturgijski leksikon (rasprodano ) Josip Leonard Tandarić, Hrvatskoglagoljska liturgijska književnost . . . . . . . . . . . . . 50 Ivan Golub, Ususret dolasku (rasprodano ) Stjepan Kovačić, Ubojstvo plemenitog srca (rasprodano ) Marko Bubalo, Nemam mamu ali imam tebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Phil Bosmans, Srcem kroz godinu (rasprodano ) Gian Franco Svidercoschi, Pismo prijatelju Židovu (rasprodano ) Nevenka Nekić, Bračka kvadrifora (rasprodano ) Ljiljana Matković-Vlašić, Ti nisi sišao s križa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Diaconus verbi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Lush Gjergji, Ljubav na djelu – Majka Terezija (rasprodano ) Marko Japundžić, Tragom hrvatskog glagolizma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Phil Bosmans, Za sreću u dvoje (rasprodano ) Alessandro Manzoni, Sveti hvalospjevi (rasprodano ) Fynn, Ana i crni skakač (rasprodano ) Kronološki pregled hrvatske i svjetske povijesti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ivan Pavao II., Vita consecrata (rasprodano ) Phil Bosmans, Nađi vremena da budeš sretan (rasprodano ) Branko Fučić, Terra incognita (II. izdanje). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Ivan Pavao II., Dar i otajstvo (rasprodano ) Phil Bosmans, Savez bez imena (rasprodano ) Adalbert Rebić, Mali religijski rječnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Adalbert Rebić, Jeruzalem 3000 godina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Rudolf Amerl, Hebrejsko-hrvatski rječnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Tinie de Vries, Biblija za malene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Phil Bosmans, Sunčane zrake radosti (rasprodano ) Nikola Prela, Osvrti i razmatranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Filip Grabovac, Cvit razgovora naroda i jezika iliričkoga aliti arvackoga . . . . . . . . 30 Phil Bosmans, Sunčane zrake nade (rasprodano ) Petar Runje, O knjigama hrvatskih glagoljaša. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Isusova mala sestra Magdalena, Isus je Gospodar nemogućega. . . . . . . . . . . . 20 Charles de Foucauld – Isusov brat Karlo, Bog je ljubav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Nikola Bašnec, Uskrsnuće usred života . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Phil Bosmans, Sunčane zrake stvorenja (rasprodano ) Phil Bosmans, Sunčane zrake života (rasprodano ) Phil Bosmans, Cvijeće sreće moraš saditi sam (rasprodano ) Srećko Badurina, Glas za čovjeka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90


9101580

9101591

9101601

9101610

9101620

9101631

9101640

9101667

9101681

9101690

9101700

9101710

9101720

9101731

9101740

9101750

9101761

9101770

9101780

9101790

9101800

9101810

9101820

9101830

9101840

9101850

9101860

9101870

9101880

9101900

9101910

9101920

9101930

9101940

9101950

Branko Fučić, Fraške (2. izdanje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Phil Bosmans, Ususret Božiću (rasprodano ) Phil Bosmans, Živjeti je radost (rasprodano ) Phil Bosmans, Živjeti svaki dan (rasprodano ) Božo Lujić, Povratak u slobodu ljubavi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Phil Bosmans, Ljubav svaki dan čini čuda (rasprodano ) Ivan Golub, Lice prijatelja (rasprodano ) Phil Bosmans, Jednostavno volim te (rasprodano ) Phil Bosmans, Pljesak životu (rasprodano ) Hrvatski katolički pokret. Zbornik radova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Alister McGrath, Nepoznati Bog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Mogućnosti organiziranog djelovanja vjernika laika u Hrvatskoj. Zbornik radova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Anselm Grün, Kako naći utjehu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Anselm Grün, Na koga se osloniti (rasprodano ) Anselm Grün, Nisi napušten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Anselm Grün, Živi i rasti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Anselm Grün, Do ponovnog susreta u nebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Anselm Grün, Da sutra moram umrijeti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Tomislav Zdenko Tenšek, Biti dom ljubavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Robert J. Schreiter, U vodi i u krvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Šeper 3, Zbornik radova međunarodnog simpozija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Vlado Košić, Veće ljubavi nitko nema od ove (rasprodano ) Phil Bosmans, Za čovječniji svijet (rasprodano ) Phil Bosmans, Sunce za život (rasprodano ) Phil Bosmans, Ne zaboravi, imaš krila (rasprodano ) Phil Bosmans, Sreća je u tebi (3. izdanje) (rasprodano ) Jean Vanier, Hodam s Isusom (rasprodano ) Brat Francisco, Mala braća na Orinoku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Osobnost i duhovnost sluge Božjega o. Alekse Benigara, franjevca (1893. – 1988.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Josemaria Escrivá de Balaguer, Gospina krunica (rasprodano ) Ante Škrobonja, Sveti od zdravlja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Božo Rustja, Sitne zgode za dušu (rasprodano ) Fiorenzo Facchini, Religioznost u pretpovijesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Stjepan Lice, Svjetlost fenjera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

17


9101960

9101970

9101980

9101990

9102000 • 9102010

9102020

9102030

9102040 • 9102050 • 9102060 • 9102071

9102082

9102091

9102100

9102110

9102120

9102130

9102140

9102150

9102161

9102180

9102210

9102230

9102240

9102250

9102260

9102270

9102280

9102290

9102300 • 9102310

18

9102320

9102331

9102340

9102350

9102360

9102370

9102380

9102390

9102400

9102420

Romano Guardini, Krunica naše Gospe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Pierre Blet, Pio XII. i Drugi svjetski rat prema vatikanskim arhivima. . . . . . . . . . . . . . 90 Anton Šuljić, Za križem u slici i riječi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Mladenko Spahija, Prepjev Platonova Parmenida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ema Vesely, Izbor pape. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Brat Roger iz Taizéa, U svemu mir srca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Jan Paulas – Jaroslav Šebek, Anselm Grün, izbliza i izdaleka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Stjepan Lice – Branimir Dorotić, Svjetlost se vraća svjetlosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Adalbert Rebić, Biblijsko‑teološki pabirci o Isusu Kristu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Alberto di Chio – Luciana Mirri, Kardinal Šeper među velikanima Crkve Istočne Europe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Anselm Grün, Mir srca (rasprodano ) Anselm Grün, Boriti se i ljubiti. Muškarac u biblijskoj perspektivi . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Linda Jarosch, Aneslm Grün, Živi što jesi. Žena u biblijskoj perspektivi. . . . . . . . . 60 Josemaria Escriva de Balaguer, Križni put . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Brat Roger iz Taizéa, Bog može samo ljubiti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Mario Picchi, Projekt čovjek u trećem tisućljeću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Phil Bosmans, Bog moja oaza (rasprodano ) Mark Deltour, Susret s Philom Bosmansom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Anselm Grün, Voditi ljude – buditi život. Poticaji iz Pravila Benedikta iz Nursije (rasprodano ) Braća iz Taizéa, U tvoju se dobrotu pouzdajem. Meditirati Bibliju u tišini i u zajednici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Stjepan Lice, Nikad ti neću dovoljno zahvaliti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Francisco Fernandez Carvajal i Pedro Beteta, Djeca Božja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Lauretta, Šuma jorgovana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Stjepan Lice, Da progledam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Jane Williams, Anđeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Stjepan Baloban / Gordan Črpić / Marijana Kompes, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Veljko Ćurin, Izgubljeno stoljeće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Katica Knezović, Zagrebačka Biblija 1968. O 40. obljetnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ivan Pavao II. – Benedikt XVI., Psalmi večernje. Večernja molitva s Crkvom. . . . . 95 Henri J. M. Nouwen, Otvorenih ruku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Božo Rustja, Sitne zgode s biserom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Ratimir Vince (ur.), Kršćanska misao XX. stoljeća (rasprodano ) Joyce Rupp, Čaša života. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Božidar Prosenjak, Tesar. Romansirani životopis svetog Josipa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Viktor Burić, Sveti Pavao kao pisac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Braća iz Taizéa, Taizé zajedničke molitve za cijelu godinu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Emilio Marin, Upoznao sam dva pape. Pripovjest o čuvstvu i promišljanju na tragu Ivana Pavla II. i Benedikta XVI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Ivna Bućan, Biblijski vrt svetišta Gospe Stomorije (rasprodano ) Vlado Košić i Gordan Črpić (ur.), U službi pravde i mira. For the sake of justice and peace. Izjave, priopćenja, apeli, izvještaji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Josip Sanko Rabar, Sveti trag u XX. stoljeću. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Christian Bobin, Živa više nego ikad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Vladimir Stanković, Biti svećenik po srcu Isusovu. Dnevnik jednog bogoslova brucoša prije šezdeset godina 1949./50. (rasprodano )


9102430

9102440

9102450

9102460

9102470

9102480

9102490

9102500 • 9102511

9102521

9102530

9102560

9102570

9102580

9102591

9102601

9102610

9102620

9102630

9102640

9102650

9102660

9102670

9102680

9102690

9102700

9102710

9102720

9102731

9102740

9102750

9102760

9102770

9102780

9102790

9102800 •

Anton Šuljić, Za križem Kristovim. Zbirka križnih puteva za molitvu i meditaciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Gerhard Kiefer, Robert Zollitsch. Predsjednik Njemačke biskupske konferencije – portret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Mato Zovkić, Iskustvo ekumenskih i religijskih susreta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Ognen Bojađinski, Kronologija Ohridske arhiepiskopije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Mato Zovkić, Vječno u vremenu. Zbornik radova u čast mons. prof. dr. sc. Ivana Devčića u povodu 60. obljetnice života, 30. obljetnice profesorskog rada i 10. biskupstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Salvador Canvals, Isus prijatelj. Tekstovi za meditaciju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Mariano D’Alatri, Kapucini. Povijest jedne franjevačke obitelji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Stjepan Lice, Zagrli život (rasprodano ) Jacob Neusner, Rabin razgovara s Isusom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Helmut Krätzl, Vjerujete li Vi u Boga, gospodine biskupe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Anton Tamarut, Razlozi za radost i nadu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Henri Nouwen, In memoriam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Stopama svetaca. Kapucinski sveci, blaženici, časni i sluge Božje (rasprodano ) Marija Kovačević, Nedjeljna i blagdanska razmišljanja. Godina B (rasprodano ) Esther Gitman, Kad hrabrost prevlada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Odilon-Gbènoukpo Singbo, Oluja će proći. S Kristom kroz korizmenu svakidašnjicu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Paul Lawrence, Atlas biblijske povijesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Jacques Dalarun, Franjo Asiški: prohod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Hildegard Gosebrink, Motriti tajnu. Uvod u osnove kršćanske mistike. . . . . . . . . . . 130 Marija Kovačević, Nedjeljna i blagdanska razmišljanja. Godina C . . . . . . . . . . . . . . . 150 Mirko Ivanjek / Vladimir Pavlinić, Kad budeš prolazio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Petar Hodžić, Humanae vitae za sva vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Robert Šreter, Halo, Bože, samo da te čujem.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Vladimir Stanković, Kako su počela tri desetljeća skrbi za hrvatsku dijasporu. Rokovničke zabilješke iz 1969. i 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Gianni Valente, Franjo, papa s kraja svijeta. Osoba, ideje, stil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Ivan Milotić, Milanski edikt. Prijevod, komentar i studija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Saverio Gareta, Papa Franjo – život i izazovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Renzo Sala (ur.), S dobrotom i nježnošću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Renzo Sala (ur.), Molitva na prste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Marija Agneza Pantelić, Hrvatsko glagoljsko srednjovjekovlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Anton Bozanić, Biskup Antun Mahnić (rasprodano ) Marija Kovačević, Nedjeljna i blagdanska razmišljanja. Godina A (rasprodano ) Roberto Seregni, Evanđelja u trapericama (Godina A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Anton Tamarut, Obiteljsko lice Crkve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 s. Samuela Premužić / Stjepan Lice, Čudo Božje krhkosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Ivan Golub, Pohod milosti. Izabrane pjesme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 19


Roberto Rusconi, Sveti pape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Renzo Sala (ur.), Sretno u ljubavi. Pjesma nad pjesmama (rasprodano ) 9102830 • Renzo Sala (ur.), Sretna obljetnica braka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 9102840 • Renzo Sala (ur.), Hvala ( rasprodano ) 9102850 • Renzo Sala (ur.), Anđeli za volanom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9102860 • Renzo Sala (ur.), Želim ti... ( rasprodano ) 9102872 • Album moje prve svete pričesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9102880 • Roberto Seregni, Evanđelja u trapericama (Godina B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9102890 • Anton Tamarut, Nasmijana svjetlost svijeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9102900 • p. Miljenko Sušac Smm, Posveta Isusu Kristu po Mariji. Sustavni prikaz marijanske duhovnosti prema sv. Ljudevitu Monfortskome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9102910• Kultura rada u Hrvatskoj. Peti hrvatski socijalni tjedan. Zagreb, 21. – 23. listopada 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 9102920 • Papa Franjo, Božićni susret (Čestitke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9102930 • Papa Franjo, Mama kao Marija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9102940 • Papa Franjo, Hrabrost mira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9102950 • Papa Franjo, Traži Gospodina u jaslicama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9102960 • Papa Franjo, Mladi na terenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9102970 • J. Baloban / K. Nikodem / S. Zrinščak (ur.), Vrednote u Hrvatskoj i u Europi. Komparativna analiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9102980 • Alister E. Mcgrath, Znanost i religija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 9102990 • Natalino Monopoli i Remo Piccolomini, Misli svetog pape Ivana Pavla II. za svaki dan u godini (rasprodano ) 9103000 • mons. Ivan Devčić, Grad u naručju svetoga Vida. Nadbiskupove poruke i propovijedi (2001. – 2015.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9103010 • Marie – Paul Farran, Majka milosrđa. Jedan mjesec s Marijom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9103020 • Patrich Becker, U stupici svijesti? Duh i mozak u raspravi teologije, filozofije i prirodnih znanosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 9103030 • Marica Stanković, Ljubav domišljata, vidljiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 9103040 • Marica Stanković, Potpišimo Gospodinu praznu mjenicu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 9103050 Stjepan Baloban / Gordan Črpić / Dubravka Petrović Štefanac (ur.), Župnik Franjo Jurak – uloga župnika u gradu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9103060 Werner Gruber, »Dein licht ist in dir« – Eine Deutung des Menschen vom »imago Dei« zum »amicus Dei« in der poetische Theologie Ivan Golubs. . . 190 9103070 Hrvatska katolička župa / Kroatische katolische Gemeinde – Frankfurt/M. 50. obljetnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 9103080 Lazaro Iriarte, Franjevački poziv. Sinteza ideala sv. Franje i sv. Klare . . . . . . . . . . . . 190 9103090 Roberto Seregni, Evanđelja u trapericama (Godina C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9103110 Ivica zvonar, Dr. Fran Barac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9103121 Anton tamarut, Dom ljubavi i kršćanske radosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9103130 Gordan črpić / Jasna ćurković nimac / Željko tanjić, Vjersko uvjerenje i moralno ponašanje. Teorijska rasprava i empirijska analiza o utjecaju religije na moral u hrvatskom kontekstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 20

9102810

9102820


sikirić, Nova Kristova zapovijed. Jesmo li je zaboravili?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Oslić / A. Ćubelić / N. Malović (ur.), Filozofija i teologija u kontekstu znanstveno-tehničke civilizacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 9103160 Grupa autora /Ivan Vajić – gl. urednik/, Putokazi sreće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9103170 Danijel Tolvajčić, Suvremena analitička filozofija religije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 9103180 Anselm grün, Daruj svoje srce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9103190 Nadbiskup Stepinac i Srbi u Hrvatskoj u kontekstu Drugoga svjetskog rata i poraća / Archbishop Stepinac and the Serbs in Croatia within the context of World War II and the post-war period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 9103200 Papa Franjo, Molim, hvala, oprosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 9103210 Renzo Sala (ur.), Sveta Majka Terezija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 9103220 Stjepan Lice, Želim ti sva blaga Božja (rasprodano ) 9103230 Matija BERLJAK, Dvadeseta obljetnica potpisivanja ugovora između Katoličkoga bogoslovnog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9103260 Nenad Malović, Mišljenje i djelovanje. O znanju, društvu i vrijednostima . . . . . . 160 9103270 Papa Franjo, Kateheze i nagovori o milosrđu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9103280 Renzo Sala, Ženo ne plači. Križni put. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 9103290 Renzo Sala, Ovim mojim rukama. Križni put. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9103300 Juan Maria Laboa, Isus u Rimu. San Benedikta XVI. Neobična sanjarska priča . . . 120 9103312 Stephan Sigg, Što ti želim za krizmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 9103321 Stephan Sigg, Frcanje iskri. Sedam vatrenih tema za tvoj život. Knjiga za krizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9103330 Papa Franjo, Poruke mladima. Mali rječnik za mlade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9103340 Hubert Gaisbauer, Pismo za svijet. Enciklika Laudato si’ objašnjena djeci . . . . . . . . 95 9103350 Anton Nadrah, Sto godina Fatime. Značenje Fatime za naše doba . . . . . . . . . . . . . . . 35 9103360 Ivan Golub, Trinaesti učenik – Der dreizehnte Jünger. Ein Gedicht von der Freundschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9103380 Anđelko Košćak, Duhovna baština Stepinčeva i Kuharićeva zavičaja. Svećenička i redovnička zvanja rimokatoličkih župa Jaskanskoga dekanata. . . . . . . 280 9103390 Lush Gjergji, Majka ljubavi. Kanonizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9103400 Martina s. Ana BEGIĆ, Dr. Andrija Živković. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9103420 Gabriele AMIORTH, Anđeli i vragovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9103430 Renzo Sala (ur.), Čestit Božić. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9103440 Vito MORELI, I ti si dar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9103450 Renzo SALA (ur.), Lijepa kao ti, mama! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9103460 Renzo Sala, Od srca hvala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9103470 Papa Franjo, Darovi Duha Svetoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9103480 Anton Šuljić, Dodijavanje Bogu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9103140 Živan 9103150 J.

21


MUSIĆ, Geniji, varalice i oni treći (rasprodano ) Valerija Nedjeljka KOVAČ, Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 9103510 Anton TAMARUT, Bog milosrđa i radosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9103520 Ljudevit Anton MARAČIĆ, Dr. Celestin Tomić. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9103530 Ljiljana MATKOVIĆ-VLAŠIĆ, Blago mirotvorcima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9103540 A. ĆUBELIĆ, I. MRŠIĆ FELBAR, N. MALOVIĆ, D. TOLVAJČIĆ (ur.), Filozofija i religija. Suvremene perspektive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9103550 Anselm GRÜN, Za vas dvoje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9103570 Hrvatska biskupska konferencija, »Da vaša radost bude potpuna« Iv 15,11. . . . . . . . . 60 9103580 Anton ŠULJIĆ (ur.), Zagrebačka Biblija. Uz 50. obljetnicu Zagrebačke Biblije. . . . . . 120 9103590 Remigio BATTEL i Giovanni LAZZARA (prir.), Iz dubine svoga siromašnog srca. . . 190 9103600 Božidar MRAKOVČIĆ, Biblijska pitanja ( rasprodano ) 9103610 Andrea FILIĆ, Tomislav FILIĆ (ur.), Mariologija nakon Drugoga vatikanskog koncila: prihvaćanje, rezultati i perspektive. Zbornik radova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 9103620 Darko GAŠPAROVIĆ, U duhovno zagledan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9103630 Petar BAŠIĆ, O Hrvatskome crkvenome jeziku. Rasprave, ogledi, ocjene (II.) . . . . 120 9103640 I. DODLEK, N. MALOVIĆ, Ž. PAVIĆ (ur.), Religija između hermeneutike i fenomenologije. Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Josipu Osliću povodom 65. godine života. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 9103650 J. BALOBAN, G. ČRPIĆ, J. JEŽOVITA (ur.), Vrednote u Hrvatskoj od 1999. do 2018.. . 70 9103660 Esther GITMAN, Alojzije Stepinac: Pillar of Human Rights. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 9103670 fra Stipo KLJAJIĆ, Utjeha mesijanske nade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9103680 Josip Sanko RABAR, Rječnik etiketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9103690 Blaženka Valentina MANDARIĆ, Ružica RAZUM, Denis BARIĆ (ur.), Nastavničke kompetencije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9103700 Slavica DODIG, Biblijska imena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9103710 Anton TAMARUT, Kako je lijepo moći vjerovati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9103720 B. Valentina MANDARIĆ, Ružica RAZUM, Denis BARIĆ (ur.), Religioznost zagrebačkih adolescenata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 9103730 Nikola ETEROVIĆ, Sveta Stolica i Hrvatska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9103740 Papa FRANJO (ur.: Diego MANETTI), Ima đavla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9103750 Srećko BADURINA, Ekumenska nastojanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 9103760 fra Bernardin (Robert) ŠKUNCA, Vjeropoj Riječi. Roman esej o fra Bonaventuri Dudi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9103770 Mario CIFRAK, Ružica RAZUM, Nenad MALOVIĆ i Anto BARIŠIĆ (ur.), Da život imaju. Zbornik u povodu 70. rođendana kardinala Josipa Bozanića. . . . . . . . . . . . . . . . 290 9103780 fra Tomislav Janko ŠAGI, Duhovne poruke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9103790 D. Patafta, I. Majnarić, M. Jerković, The Fourth lateran Council . . . . . . . . . . . . . 280 9103800 S papom Franjom prema Božiću, Dođite, poklonimo se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 9103810 Silvija Migles, Josip Šimunović, Uzvjerovah, zato besjedim (2 Kor 4,13) . . . . . . . 260 9103490 Ivica 9103500 s.

22


MATULIĆ, Čovjek zarobljen ohološću i oslobođen milosrđem . . . . . . . . . . . . . 140 MATULIĆ, Franjina obnova papinstva i Crkve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9103840 Luciano STERPELLONE, Medicina u Bibliji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9103850 Ivica ŽIŽIĆ, Marginalije. Zapisi o svećeništvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9103860 Renzo Sala (ur.), Prijateljski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9103870 Renzo Sala (ur.), Prometni znakovi ljubavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9103880 Renzo Sala (ur.), Ispripovjedit ću ti Božić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9103890 Renzo Sala (ur.), Tvoja ruka u mojoj ruci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9103901 Odilon-Gbènoukpo Singbo, Evanđeoske mrvice za unutarnju ekologiju . . . . . . . 120 9103910 Ana Biočić – Slavko Slišković, Profesori katoličkoga bogoslovnog fakulteta rektori sveučilišta u Zagrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9103920 Tomistička perspektiva u donošenju moralnih odluka, Djelovanje po načelima . . 160 9103930 Stephan Sigg, Vjerujem u tebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9103950 Stephan Sigg, Stvarno? Sada! Moja navigacija kroz džunglu svakidašnjice . . . . . . . 90 9103960 fra Bernardin Škunca, Svetost kao pjesma. Čudesan životni put sluge Božjega fra Ivana Perana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9103970 Lorenzo da Fara – Remigio Battel (ur.), Svakidašnje meditacije iz spisâ sv. Lovre Brindiškoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9103980 s. Veronika Mila Popić, Zrenje riječi (u pr ipr emi) 9103990 Anton TAMARUT, Ja mu vjerujem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9104000 Iva MRŠIĆ FELBAR, Utjelovljenje u kristologiji Johna Hicka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9104010 Slavica Dodig, Djeca i mladi u Bibliji. Prilog biblijskoj antropologiji djetinjstva . . . . 80 9104020 Michel Roquebert, Sveti Dominik. Crna legenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 -- Boecije, Consolatio philosophiae – Utjeha filozofije (u pr ipr emi) -- Josip Grbac, Hrvatski vremeplov. Teološko-etička promišljanja o hrvatskoj zbilji (u pr ipr emi) -- Zacharias Heyes, Mali redovnik i pitanje tišine (u pr ipr emi) -- Ljiljana Matković-Vlašić, Otkrivanje umjetnosti (u pr ipr emi) -- Papa Franjo, Rodio se za nas (u pr ipr emi) -- Stjepan Lice, Živio sam u vrijeme Bonaventure Dude (u pr ipr emi) 9103820 Tonči 9103830 Tonči

23Kana klub

(KK)

KANA KLUB »D« 9120031

9120400 • 9120410

9120460 • 9120470

9120481

9120490

9120501

9120530

9120540 • 9120550

9120560

9120561

9120570

9120580

9120590

9120600 • 9120610

9120620

9120630

9120631

9120640 • 9120651

9120680

9120690 • 9120700

9120710

9120720

9120730

Selma Lagerlöf, Legende o Kristu (rasprodano ) Manja Hribar, Doživljaji Pere vrapca (rasprodano ) Sonja Tomić, Svjetiljčica (rasprodano ) Mirna Flögel, Starinske priče. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Hans Christian Andersen, Snježna kraljica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Pat Alexander, Biblija i najmanjima (rasprodano ) Selma Lagerlöf, Sveta noć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Stjepan Lice, Anđeoske priče (rasprodano ) Ivana Brlić-Mažuranić, Male pripovijetke (rasprodano ) Stephanie Jeffs, Biblija za laku noć (rasprodano ) Sida Košutić, Priče (rasprodano ) Anrico Galbiati, Biblija i njezina povijest: Stari zavjet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Komplet Biblija i njezina povijest: Stari i Novi zavjet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Anrico Galbiati, Biblija i njezina povijest: Novi zavjet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Lois Rock, Ilustrirana Biblija za djecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Loš dan za medvjedića Križu (rasprodano ) Medvjedić Križo nalazi prijatelje (rasprodano ) Prvi Božić Medvjedića Križe (rasprodano ) Medvjedić Križo je moj! (rasprodano ) Stephanie Jeffs, Volim te Medvjediću Križo (rasprodano ) Medvjedić Križo (Komplet) (rasprodano ) Dogodilo se u Betlehemu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Leena Lane / Gillian Chapman, Dječja Biblija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Uskrs – Ispripovijedan djeci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Lois Rock, Moja prva Biblija (rasprodano ) Kuc-kuc! Tko je? (rasprodano ) Leena Lane / Jacqui Thomas, Medvjedić Križo moli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Murray Watts / Helen Cann, Velika Biblija za djecu (rasprodano ) Stephanie Jeffs / John Haysom, Priča o Božiću. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

25


9120740

9120750

9120760

9120770

9120780

9120790

9120800 • 9120810

9120820

9120830

9120840

9120850

9120860

9120870

9120880

9120891

9120900 •

26

9120910

9120920

9120930

9120940

9120950

9120960

9120970

9120980

9120990

9121002

9121010

9121020

9121032

9121040

Stjepan Lice, Sveti Nikola bake Julijane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Lois Rock / Alex Ayliffe, Moja prva slikovnica za laku noć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Lois Rock / Anna C. Leplar, Tko je Bog?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Lois Rock / Anna C. Leplar, Što je Biblija?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Lois Rock / Anna C. Leplar, Tko je Isus?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Lois Rock / Anna C. Leplar, Što je molitva?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Moja školska Biblija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Stephanie Jeffs / Jacqui Thomas, Medvjedić Križo: Zgode i nezgode. . . . . . . . . . . . 48 W. Howie / M. Maclean, Otvori vrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Lois Rock, Upoznajmo religije svijeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Christopher Doyle / Gillian Chapman, Isus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Sue Graves, Što znamo o Bibliji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Irena Jukić-Pranjić / Suzana Jurić, Tomica otkriva svijet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Sally Ann Wright / Moira Maclean, Moj prvi Uskrs. Slikovnica s naljepnicama. . . 36 Sally Ann Wright / Moira Maclean, Moj prvi Božić. Slikovnica s naljepnicama (rasprodano ) Bethan James / Yorgos Sgouros, Biblija za mališane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Stephanie Jeffs / Maria Cristina Lo Cascio, Anđelčić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Sally Lioyd Jones, Medvjedić čita Bibliju (rasprodano ) Stjepan Lice, Božićna frula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Sonja Tomić, Besima u običnim nebesima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Božić. Olovčica Lokvica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Sonja Tomić, Badnja večer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Moja božićna slikovnica i vježbenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Biblija. Pomakni i otkrij (rasprodano ) Božićna zvijezda. Vježbenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Slavica Stojan / Ivan Vitez, Čudo svetog Vlaha (rasprodano ) Sally Ann Wright / Honor Ayres, Moja krsna Biblija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Juliet David / Chris Embleton-Hall, Moje vrijeme za priču. Prispodobe . . . . . . . . 75 Juliet David / Chris Embleton-Hall, Moje vrijeme za priču. Prispodobe (bojalica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Rhona Davies / Gustavo Mazali, Moja prvopričesnička Biblija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Sally Ann Wright, 365 biblijskih priča za djecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180


Sally Ann Wright / Paola Bertolini Grudina, Biblija za moje prve korake . . . . . . . 60 pavličić / Damir facan, Dizma sveti razbojnik (rasprodano ) 9121070 Sally Ann wright / Paola Bertolini Grudina, Moje prve uspomene . . . . . . . . . . . 65 9121080 Jan GODFREY i Paula DOHERTY, Moja Biblija uspavanka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9121090 Veronika PREISLER (ur.); Dagmar HENZE i Thorsten SALEINA (ilustr.), Moja prva sveta pričest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9121100 Gill Hollis, Moja knjiga pitanja o vjeri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9121110 Dubravka ROVIČANAC, Sjajna trojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9121050

9121060 Željko

KANA KLUB »DAVID«

Štivo za djecu školske dobi, mlade i obitelj. Tvrdi uvez. Format 21,5 × 31,5. Ilustrirano, sve u bojama.

I. kolo

Ilustrirana povijest Crkve za mlade. Komplet od 10 svezaka: 4    Put barbara (600. – 900. g.) (rasprodano ) 9120150 Svezak 5    U srednjem vijeku (900. – 1300. g.) (rasprodano ) 9120200 Svezak 10   Naši dani (1917. do danas) (rasprodano )

9120140 Svezak

II. kolo

Biblija i njezina povijest. Ilustrirana priručna enciklopedija u 7 svezaka: 1 – Stvaranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9120320 Svezak 2 – Patrijarsi i Mojsije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9120330 Svezak 3 – U Obećanoj zemlji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9120340 Svezak 4 – Kraljevi i proroci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9120350 Svezak 5 – Izgnanstvo, povratak i Židovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9120360 Svezak 6 – Isus Krist (rasprodano ) 9120370 Svezak 7 – Isusovi učenici (rasprodano )

9120300 Svezak

III. kolo

Tvrdi uvez. Sve u bojama. Format A4. [Usp. Periodičke publikacije KS: Biblija u stripu]

STAROZAVJETNI JUNACI. Knjiga 2: Suci i kraljevi. »Biblija u stripu«. Uvezani sveščići 8–13: Od sudaca do Salomona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9450030 • STAROZAVJETNI JUNACI. Knjiga 3: Počeci svijeta i proroci. Uvezani sveščići 14–18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9450040 • STAROZAVJETNI JUNACI. Knjiga 4: Žene, mudraci i ratovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9450050 • Novi zavjet. Strip (uvez br. 5) (Isus Krist – prvi dio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9450020 •

27


Novi zavjet. Strip (uvez br. 6) (Isus Krist – drugi dio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Novi zavjet. Strip (uvez br. 7) (Petar i Pavao) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9450500 • Ćiril i Metod. Slavenski apostoli i prosvjetitelji. Strip s komentarom ( rasprodano ) 9450060 •

9450070 •

Katehetski priručnici

(KP)

Priručnici za učenike, roditelje i katehete.

Snaga susreta. Činiti istinu. Priručnik za mlade (rasprodano ) Snaga susreta. Muško i žensko stvori ih. Priručnik za mlade (rasprodano ) 9130120 • Praktični rad s Biblijom ( rasprodano ) 9130214 • Snagom Duha. Za potvrdu. Uvođenje u kršćanstvo mladih i odraslih. . . . . . . . . . . . . . 44 9130320 • NIZ A–C: Kateheze za odrasle / D: Crkva u suvremenom svijetu ( rasprodano ) 9130340 • Pavao Crnjac (ur.) Naša kateheza i II. vatikanski sabor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9130380 • Kongregacija za kler, Opći direktorij za katehezu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9130390 • Ivan Karlić, Ususret Bibliji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9130742 • S Kristom u život. Udžbenik za katolički vjeronauk osmoga razreda osnovne škole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 9130550 • Njihovo je kraljevstvo nebesko. Priručnik odgojiteljima u vjeri za rad s djecom predškolske dobi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 9130732 • Na putu vjere. Radna bilježnica za katolički vjeronauk četvrtoga razreda osnovne škole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9130570 • Svjetlom vjere. Udžbenik katoličkog vjeronauka za 4. razred srednje škole. . . . . . . . 47 9130590 • Ivan Karlić, »Vjerujem...«. Kateheze o katoličkoj vjeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9130600 • Ivan Karlić, Sveti sakramenti. Susret s Isusom Kristom u sakramentima Crkve . . . 90 9130610 • Božo Lujić, Proroci. Osoba, vrijeme, poruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 9130620 Njemačka biskupska konferencija, Hod odraslih u vjeri. Katekizam za odrasle. . . . 190 9130630 Slavenka Baroda / Tanja Mravak / Žarka Jerčić, Sakramenti. Radni materijal vjeronaučnog sadržaja s vježbama spoznaje i opažanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 9130090 • 9130100

28


Baroda / Tanja Mravak / Žarka Jerčić, Crkva. Radni materijal vjeronaučnog sadržaja s vježbama spoznaje i opažanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 9130694 • Na putu vjere. Udžbenik za katolički vjeronauk četvrtoga razreda osnovne škole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9130761 Učitelju, gdje stanuješ? Udžbenik za katolički vjeronauk petoga razreda osnovne škole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 9130780 U ljubavi i pomirenju. Udžbenik za katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,70 9130790 Biram slobodu. Udžbenik za katolički vjeronauk šestoga razreda osnovne škole. . . 62,10 9130800 Neka je Bog prvi. Udžbenik za katolički vjeronauk sedmoga razreda osnovne škole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,20 9130810 Životu ususret. Udžbenik katoličkoga vjeronauka za treći razred srednjih škola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9130820 U ljubavi i pomirenju. Radna bilježnica za katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9130640 Slavenka

Koncil

(KC)

Zbirke koncilskih i pokoncilskih dokumenata. Format 12 × 20. Broširano.

9140013

9140031

9140040 • 9140070

9140080 • 9140090 • 9140100

9140110

9140120

9140130

9140140

9140150

9140160

9140170

9140180

Dokumenti Drugoga vatikanskog koncila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Socijalni dokumenti Crkve. Sto godina katoličkoga socijalnog nauka. Dokumenti crkvenog učiteljstva o društvenim pitanjima od pape Lava XIII. do danas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Svjetovni instituti. Crkveni dokumenti (rasprodano ) Bonaventura Duda, Koncilske teme (rasprodano ) Direktorij o pučkoj pobožnosti i liturgiji (rasprodano ) Papinsko vijeće »Iustitia et pax«, Kompendij socijalnog nauka Crkve . . . . . . . . . . . . . 160 Bono Zvonimir Šagi, Prag na trag. 40 godina II. vatikanskog koncila. . . . . . . . . . . . . . . 40 Giuseppe Alberigo, Kratka povijest Drugog vatikanskog koncila. . . . . . . . . . . . . . . . 90 Joseph Ratzinger, Koncil na putu. Osvrt na drugo zasjedanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Joseph Ratzinger, Prvo zasjedanje Drugoga vatikanskog koncila. Osvrt . . . . . . . . 35 Knut Wenzel, Mala povijest Drugoga vatikanskog koncila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Joseph Ratzinger, Rezultati i problemi trećega koncilskog zasjedanja . . . . . . . . . . 35 Joseph Ratzinger, Posljednje koncilsko zasjedanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Papinsko vijeće za kulturu, Vjera i kultura. Antologija tekstova papinskog učiteljstva od Lava XIII. do Ivana Pavla II.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Anton Tamarut, Biskup Karmelo Zazinović na Drugom vatikanskom koncilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

29


Kršćanski klasici

(KK)

Tekstovi klasičnih kršćanskih pisaca i studije o tim piscima. Format 14,5  ×  20. Broširano. Kod kapitalnih i sabranih djela tvrdi uvez i format  17  ×  24.

9150044 • 9150050 • 9150070

9150080 • 9150140

9150170

9150190

9150201

9150210

9150220

9150230

9150240

9150250

9150260

9150270

9150281

9150300 •

Aurelije Augustin, Ispovijesti /tvrdi uvez/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Dietrich Bonhoeffer, Otpor i predanje (rasprodano ) Aurelije Augustin, O državi Božjoj (De civitate Dei). Svezak I. Knjiga I–X. Latinski i hrvatski.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Aurelije Augustin, O državi Božjoj (De civitate Dei). Svezak II.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Redovnička pravila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Toma Akvinski, Suma protiv pogana. Svezak I. (rasprodano ) Sveti Albert Veliki, Nastupno predavanje o cijeloj Bibliji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Maksim Ispovjedalac, O Božjem čovjekoljublju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Toma Akvinski, Suma protiv pogana. Svezak II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Aurelije Augustin, O državi Božjoj (De civitate Dei). Svezak III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Bonaventura, Tria opuscula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Teodor Mopsuestijski, Katehetske homilije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Otačka čitanja u molitvi Crkve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Vesna Badurina-Stipčević / Vinko Grubišić, Jeronimove hagiografije . . . . . . . . 120 Sveti Ljudevit Marija Grignion Montfortski, Duhovni spisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Komplet O državi Božjoj (De civitate Dei) 1–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Anzelmo Canterburyjski, Zašto je Bog postao čovjekom. Cur Deus homo . . . 320 NIZ »KARMELSKI IZVORI«

Terezija Avilska, Put k savršenosti (rasprodano ) Edith Stein, Znanost križa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9150132 • Terezija Avilska, Zamak duše ( rasprodano ) 9150162 • Terezija Avilska, Moj život ( rasprodano ) 9150181 • Edith Stein, Žena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9150102

9150111

NIZ »OTAČKI IZVORI«

Ivan Damaščanski, Svečani govori o Djevici Mariji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Sveti Hilarije, Tumačenje evanđelja po Mateju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 9150310 Marijan MANDAC, Sveti Augustin. Život i djelo (rasprodano ) 9150320 • Papa GRGUR VELIKI, Homilije o proroku Ezekielu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9150280

9150290

Likovi

(L)

Biografije i hagiografije u esejističkoj, znanstveno-po­p u­larnoj, roman­siranoj ili memoarskoj obradi. Broši­ra­no. Format 14 × 20.

9160030 • 9160042 •

30

Charles Lepetit, Igra s Bogom: Charles de Foucauld (rasprodano ) Ljudima prijatelj. Leopold Bogdan Mandić – svetac pomirenja (rasprodano )


9160050 • 9160060 • 9160070 • 9160120

9160141

9160150

9160160

9160170

9160180

9160190

9160200 • 9160210

9160230

9160240

9160250

9160260

9160270

9160280

9160290

9160300 • 9160310

9160320

9160330 •

9160340 • 9160350 • 9160361

9160370

9160380 • 9160390 • 9160400 • 9160420 • 9160430 • 9160440 •

Franc Grivec, Sv. Ćiril i Metod – slavenski blagovjesnici (rasprodano ) Mala sestra Magdalena od Isusa, Iz Sahare u cijeli svijet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Kathryn Spink, Brat Roger i Taizé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Georg Popp, Velikani vjere (rasprodano ) Vladimir Stanković, Zapisi o kardinalu Šeperu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Mario Sgarbossa, Zagrepčanin o. Aleksa Benigar – franjevac misionar u Kini . . . . 50 Christian Feldmann, Ivan XXIII. – Njegova ljubav – njegov život (rasprodano ) Odvažna i milosrdna žena sestra Ivana Slava Stakor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Gereon Goldmann, Sjene smrti – svjetlo utjehe (rasprodano ) Angelika Daiker, Prijeđene granice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Kardinal Kuharić u hrvatskom iseljeništvu – Južna Afrika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Suradnici u ostvarivanju kraljevstva Kristova (rasprodano ) Marica Stanković, Izazov Kristova Kraljevstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Anselm Grün, Sveti Benedikt (rasprodano ) Kardinal Kuharić u hrvatskom iseljeništvu – Južna Amerika (rasprodano ) Mario Spinelli, Žena riječi (rasprodano ) Silvio Vismara, Fra Bonifacije Pavletić (rasprodano ) Ines Kezić, Hermina Gantert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 A. de Remiremont, Imala je dušu djevice i srce majke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Vladimir Stanković, Kardinal Kuharić u hrvatskom iseljeništvu – Sjeverna Amerika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Miguel Dolz, Sveti Josemaria Escriva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Martin Maier, Oscar Romero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Stella Tamhina (prir.), Marica Stanković. Životopis i bibliografija (rasprodano )

Neda Hrčko, Obična neobičnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Angelo Montonati, Tajna sestre Ništice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Andreas Englisch, Ivan Pavao II. Tajna Karola Wojtyle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Valéry Larbaud, Pod okriljem svetoga Jeronima zaštitnika prevoditelja. . . . . . . . . 40 Vladimir Stanković, Kardinal Kuharić u hrvatskom iseljeništvu – Zapadna Europa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Heinz-Joachim Fischer, Benedikt XVI. – portret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Pietro Carrazza, Bonifacije učitelj savršenosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Ivan XXIII., Dnevnik duše. I ostali pobožni spisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Christian Feldmann, Henri Nouwen. Vjera – to je čežnja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Christian Feldmann, Brat Roger, Taizé − Življeno povjerenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 31


Petar Runje, Branka Perković (1925. – 1949.) Jedan Bogu posvećen život . . . . . . . . 150 Zvonimir Gavranović, In Search of Cardinal Stepinac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 9160470 • Jacques Le Goff, Sveti Franjo Asiški ( rasprodano ) 9160480 • Pierre Riché, Kratki životopis svetoga Bernarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9160490 • Ewa K. Czaczkowska, Sestra Faustina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 9160500 Stefano Campanella, Milosrđe u oca Pija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9160510 Colin Duriez, C. S. Lewis. Biografija prijateljstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9160520 Massimo BORGHESI, Jorge Mario Bergoglio. Intelektualna biografija . . . . . . . . . . . . . 190 9160450 • 9160461

Liturgijska izdanja

(LI)

Službena izdanja tekstova obnovljene katoličke liturgije.

RIMSKI MISAL: Red čitanja. Nedjeljna čitanja A (rasprodano ) RIMSKI MISAL: Red čitanja. Nedjeljna čitanja B (rasprodano ) 9170040 • RIMSKI MISAL: Red čitanja. Nedjeljna čitanja C ( rasprodano ) 9170051 • RIMSKI MISAL: Red čitanja. Svagdanja čitanja I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 9170060 • RIMSKI MISAL: Red čitanja. Svagdanja čitanja II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 9170070 • RIMSKI MISAL: Red čitanja. Svagdanja čitanja III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 9170090 • RIMSKI MISAL: Veliki tjedan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 9170100 • RIMSKI OBREDNIK: Red krštenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9170111 • RIMSKI OBREDNIK: Red slavljenja ženidbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9170172 • RED ČITANJA: Svetačka čitanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 9170200 • RIMSKI OBREDNIK: Red potvrde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9170231 • Zbor za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, Red bolesničkog pomazanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9170260 • RIMSKI OBREDNIK: Red pristupa odraslih u kršćanstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 9170271 • RIMSKI OBREDNIK: Red pokore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9170292 • RIMSKI MISAL. Službeno, konačno liturgijsko izdanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 9170300 • RIMSKI MISAL SLAVENSKIM JEZIKOM: Čin misi s izbranimi misami. (Staroslavenski kanoni i izbor misa) (rasprodano ) 9170310 Molitve vjernih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9170330 Euharistijske molitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 9170340 • Euharistijske procesije, kvatreni dani i prosni dani ( rasprodano ) 9170392 • ČASOSLOV. Novo izdanje u 4 sveska. (Prodaje se samo u kompletu) . . . . . . . . . . . . . . 800

32

9170020

9170031


BOŽANSKI ČASOSLOV. Svezak I: Došašće i božićno vrijeme BOŽANSKI ČASOSLOV. Svezak II: Korizma, Sveto vazmeno trodnevlje i vazmeno vrijeme • BOŽANSKI ČASOSLOV. Svezak III: Vrijeme kroz godinu (1. – 17. tjedan) • BOŽANSKI ČASOSLOV. Svezak IV: Vrijeme kroz godinu (18. – 34. tjedan) 9170411 • Rimski obrednik: Blagoslovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 9170420 • RIMSKI MISAL: Zbirka misa o Blaženoj Djevici Mariji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9170431 • RIMSKI MISAL: Evanđelistar (neuvezani). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 9170432 • RIMSKI MISAL: Evanđelistar s četveroevanđeljem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 9170441 • RIMSKI OBREDNIK: Red sprovoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9170442 • LITURGIJA: Red sprovoda (mali format) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9170450 • Sveopće molitve vjernika 1 – Nedjelje A B C, svetkovine i blagdani, posebni dani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9170460 • RIMSKI MISAL: Dodatak službenom izdanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9170470 • Sveopće molitve vjernika 2 – svagdani ( rasprodano ) 9170480 • LEKCIONAR (I. sv.): Nedjelje ABC i svetkovine Gospodnje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730 9170570 • Zbor za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, RIMSKI OBREDNIK: Egzorcizmi i druge prošnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9170581 • Sveopće molitve vjernika. Nedjelje ABC i svetkovine Gospodnje. . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9170600 • Franjevački časoslov (komplet). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 9170671 Sveopće molitve vjernika. Za svetačka slavlja, svetkovine, blagdane, spomendane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Liturgijska pomagala

(LP)

Neslužbena, pastoralna izdanja liturgijskih tekstova, pomagala i tumača za narod i svećenike.

9180010

9180040 • 9180186

9180233

9180238

9180242

9180250

9180263

9180265

9180270

9180290

9180300 • 9180310

9180320

9180330 • 9180340 • 9180370

A. Grün, Sakramenti (komplet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Misna knjiga za narod. Godina C (rasprodano ) Nedjeljni i blagdanski misal ABC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 MALI MISAL: Po Kristu i s Kristom (broširano) (rasprodano ) MALI MISAL: Po Kristu i s Kristom (tvrdi uvez) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Obitelj pred Bogom (rasprodano ) Zvijezdo mora. Molitvenik za pomorce (rasprodano ) Oče, budi volja tvoja. Molitvenik (Mala slova) (rasprodano ) Oče, budi volja tvoja. Molitvenik (Velika slova) (rasprodano ) Stanislav Preprek, Crkveni himni. Partiture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Bonaventura Duda, Sjeme je riječ Božja. Razmišljanja nedjeljna i blagdanska 2. Godina B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 BISKUPSKI CEREMONIJAL (rasprodano ) M.-L. Kerremans, Molitve prije i poslije jela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Bonaventura Duda, U plemenitu srcu. Razmišljanja nedjeljna i blagdanska. Godina C (rasprodano ) Bonaventura Duda, Sijač je Sin čovječji. Razmišljanja nedjeljna i blagdanska. Godina A (rasprodano ) Slavimo Boga (s orguljskom pratnjom). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Mato Zovkić, Markovo i Ivanovo evanđelje u našoj misi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 33


9180380 • 9180390 • 9180400 • 9180410

9180420

9180430 • 9180440 • 9180450 • 9180460 • 9180470

9180480 • 9180490 • 9180500 • 9180511

9180520

9180530 • 9180540 • 9180550 • 9180560 • 9180570

9180580 • 9180590 • 9180600 • 9180610

9180620

9180630 • 9180640 • 9180650 •

34

Vladimir Zagorac, Božićni homilijar (Liturgijske propovijedi božićnog kruga crkvene godine). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Vladimir Zagorac, Vazmeni homilijar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Vladimir Zagorac, Nedjeljni homilijar (rasprodano ) Vladimir Zagorac, Blagdanski i sakramentalni homilijar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Mali časoslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Anselm Grün, Krštenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Anselm Grün, Ženidba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Anselm Grün, Potvrda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Anselm Grün, Euharistija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Anselm Grün, Ispovijed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Anselm Grün, Bolesničko pomazanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Anselm Grün, Sveti red. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Opća uredba (Iz trećega tipskog izdanja Rimskog misala) (rasprodano ) Adalbert Rebić, Homilije za liturgijsku godinu B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Carroll Stuhlmueller, Biblijska razmatranja za vrijeme kroz godinu (1. – 9. tjedan). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Carroll Stuhlmueller, Biblijska razmatranja za vrijeme kroz godinu (10. – 22. tjedan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Anton Šuljić, Vjerovati radosti. Liturgijske poetske meditacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Carroll Stuhlmeller, Biblijska razmatranja za vrijeme kroz godinu (23. – 34. tjedan). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Vladimir Zagorac, Himni rimskog časoslova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Carroll Stuhlmeller, Biblijska razmatranja za došašće i božićno vrijeme (rasprodano ) Adalbert Rebić, Homilije za liturgijsku godinu C (rasprodano ) Carroll Stuhlmueller, Biblijska razmatranja za vazmeno vrijeme . . . . . . . . . . . . . . . 50 Joseph Ratzinger, Božji sjaj u našem vremenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Carroll Stuhlmueller, Biblijska razmatranja za korizmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Adalbert Rebić, Homilije za liturgijsku godinu A (rasprodano ) Herbert Haag, Uskrsnuti – postati slobodan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Anđelko Igrec, Zaklone moj, utvrdo moja. Psalmi uglazbljeni za svečaniju liturgiju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Bono Zvonimir Šagi, Riječ Božja u promišljanju trenutka. Homilije u nedjelje i blagdane A B C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250


Karl-Heinrich Bieritz, Crkvena godina. Svetkovine, blagdani i spomendani u povijesti i danas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9180670 • Godišnji blagoslov obitelji u njihovim domovima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9180680 • Bono Zvonimir Šagi, Svaki dan u zrcalu Božje riječi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9180690 • Preklopnik – Tvoja prva sveta pričest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9180700 • Preklopnik – Tvoja sveta potvrda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9180710 • Preklopnik – Tvoja prva sveta ispovijed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9180720 • Prepusti Gospodinu putove svoje. Psalmi uglazbljeni za svečaniju liturgiju . . . . . . . 60 9180740 • Uspomena na sveto krštenje. Primi svjetlo Kristovo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9180750 • Uspomena na prvu svetu pričest. Živi kruh što život daje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9180760 • Uspomena na sakrament svete potvrde. Svi smo mi jednim Duhom napojeni. . . . . 3 9180770 • Uspomena na sakrament svete ženidbe. I dvoje njih bit će jedno tijelo . . . . . . . . . . . 3 9180780 • Miroslav Martinjak (prir.), Muka po Luki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9180790 • Miroslav Martinjak (prir.), Muka po Mateju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9180800 • Miroslav Martinjak (prir.), Muka po Marku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9180810 • Miroslav Martinjak (prir.), Muka po Ivanu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9180830 Božo lujić, Naviještati Boga milosrđa u današnjem vremenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9180850 Ivan Karlić, Osluškujući Božju riječ. Homilije za godinu B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9180870 Ivan Karlić, Osluškujući Božju riječ. Homilije za godinu C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9180880 Ivan Karlić, Osluškujući Božju riječ. Homilije za godinu A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9180890 Josip ŠIMIĆ, Izvezite na pučinu. Liturgijski vodič za godinu A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 -- Josip Šimić, Bacite mrežu. Liturgijski vodič za godinu B (u pr ipr emi) -- Božo Lujić, Osobno sijati riječ istine, ljubavi, milosrđa i dobrote. Komentar liturgijskih čitanja, misli vodilje i konkretne propovijedi. Godina B (u pr ipr emi) 9180660 •

Mala knjižnica »Kane«

Ivan Karlić

Osluškujući Božju riječ… Homilije za godinu “C”

Kršćanska sadašnjost

(MKK)

Popularno nabožno, zabavno i poučno štivo. Broširano. Format 11,5 × 18.

9190021

9190040 • 9190090 • 9190351

9190390 • 9190420 • 9190440 • 9190470

9190490 • 9190501

9190510

9190520 • 9190530 • 9190540 • 9190550 • 9190560 •

Krštenje vašeg djeteta. Priprava na krštenje. Ilustrirano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Vaše vjenčanje. Priprava za vjenčanje. Ilustrirano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Josip Turčinović, Katolička Crkva u južnoslavenskim zemljama . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 E. i J. Rötzer, Prirodno reguliranje začeća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Dragica Šutej, Dobrotvorke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Juraj B. Marušić, Prsten. Pripovijesti iz sredine šestoljetnog života Poljičke seljačke republike (rasprodano ) Aimé Duval, Zašto je noć bila tako duga (rasprodano ) Rafael Romić, Sloboda kao sudbina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Iris Supek, Ja sam tvoja Maglica (rasprodano ) Jadranka Brnčić, Anđeli (rasprodano ) Ivan Golub, Moji Božići. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Majka Terezija, Srce puno ljubavi (rasprodano ) Stjepan Lice, Nevidljive priče (rasprodano ) S. Tereza Zukić, Božji skateboard (rasprodano ) Jacques Duquesne, Kako sam unucima tumačio Boga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Emanuelle Huisman-Perrin, Kako sam svojoj kćeri tumačila smrt . . . . . . . . . . . . . . . 36 35


Alain Quilici & Denis La Balme, Zašto se vjenčati kad već živimo zajedno. . . . . . 70 Obiteljska knjižica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 9190590 • Helmut Krätzl, Darovano vrijeme. O umijeću starenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9190600 • Christoph Gerhard, Astronomija i duhovnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9190610 • Gerhard Voss, Astrologija – kršćanski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9190620 • Mirko Juraj Mataušić, Svaka se ulica zove Strasse. Bilješke iz tuđine ( rasprodano ) 9190630 Boženka bagarić, Danteov hodočasnik. Zapisi iz Rima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

9190570

9190586 •

Mala knjižnica »Liturgijsko-pastoralnog listića« 9200023 • 9200031 •

Listić za krštenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Listić za sakrament pomirenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Male monografije

(MM)

Adalbert Rebić, Vodič po Svetoj zemlji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Lujić, Tragovima biblijskih prostora i događaja. Biblijsko-teološki i povijesno arheološki uvidi i poruke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9210220 Josip Posedi, Rim. Vodič za hrvatske hodočasnike i turiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9210102

9210211 Božo

Media

(MD)

Kratki poetski i duhovni tekstovi tiskani u minijaturnom formatu (7,5 × 11 cm). 9220011

9220021

9220031

9220040 • 9220050 • 9220060 • 9220071

9220081

9220090 •

36

9220101

9220111

9220120

9220130

Romano Guardini, Križni put . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Pjesma nad pjesmama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Silvije Strahimir Kranjčević, Anđeo bola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Ivan Gundulić, Suze sina razmetnoga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Milivoj Slaviček, Nastanjen uvijek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Ivan Mažuranić, Smrt Smail-age Čengića (rasprodano ) Izidor Poljak, Ognjevi duše. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Đuro Sudeta, Mor. Fantastična pripovijest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Đuro Sudeta, Sveta žrtva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Halil Džubran, Pijesak i pjena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Antun Branko Šimić, Molitva na putu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Ivo Lendić, Angelusi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Ljubo Wiesner, Blago veče. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15


Tin Ujević, Mistički prostor noći (rasprodano ) Marko Marulić, Od začetja Isusova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 9220161 • Antun Gustav Matoš, Notturno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 9220170 • Ivan Goran Kovačić, Ognji i rože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 9220180 • Petar Preradović, Putnik ( rasprodano ) 9220191 • Nikola Šop, S mojim Isusom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 9220200 • Janko Bubalo, Naša užina. Izabrane pjesme 35 9220210 • Rajmund Kupareo, Balada o Gospinim pčelama. Izabrane pjesme . . . . . . . . . . . . . . . 35 9220220 Dragutin Domjanić, K suncu prosi vsaka roža. Izabrane pjesme. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 9220230 Brne Karnarutić, Vazetje Sigeta grada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9220240 Jakša Fiamengo, Božji hlad. Izabrane pjesme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 9220140

9220150

Metanoja

(MT)

Kraći meditativni tekstovi i svjedočanstva o proživlja­va­nju vjere i kršćanskih misterija.

9230010 • 9230020 • 9230050 • 9230100 • 9230240

9230260 • 9230300 • 9230350 • 9230420 • 9230432 • 9230510

9230560 • 9230590 • 9230600 • 9230641

9230660 • 9230690 • 9230700 • 9230710

9230720 • 9230760 • 9230771

9230780 • 9230810

9230826 • 9230840 •

Romano Guardini, Pred Boga bez krinke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Edith Stein, Misterij Božića (rasprodano ) Romano Guardini, Uvod u molitvu (rasprodano ) Raymond Panikkar, Misterij Uskrsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 René Voillaume, U što je vjerovao Charles de Foucauld (rasprodano ) Tomislav J. Šagi-Bunić, Izazov starih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Adalbert Rebić, Oče naš, molitva Gospodnja (rasprodano ) René Voillaume, Duhovne vježbe u Vatikanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Ivan Golub, Od kompromisa do ljubavi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Jörg Zink, Kako danas moliti (rasprodano ) Anton Benvin (prir.), Niste više stranci (rasprodano ) Vjekoslav Bajsić, Strah za granicu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Bonaventura Duda, Svijeta razveselitelj (IV. izdanje) (rasprodano ) Ljudevit Rupčić, Pravi Bog i pravi čovjek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Nicolas Herman, Bog na dohvat duše. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Dietmar Lamprecht, Grad na gori. Franjo, Assisi i naše vrijeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Klemens Tilmann / H.-T. von Peinen, Kršćanska meditacija: Bit i stupnjevi. . . . . . 30 Klemens Tilmann / H.-T. von Peinen, Kršćanska meditacija: Vježbe i tekstovi. . . 30 Klemens Tilmann / H.-T. von Peinen, Kršćanska meditacija: Uvod i osnovna iskustva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Klemens Tilmann / H.-T. von Peinen, Kršćanska meditacija: Daljnji koraci i drugi putovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Pohvala Bogorodici i Kristu čovjekoljupcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Zvonimir Kurečić (ur.), Ispovijesti ruskog hodočasnika svojem duhovnom ocu (rasprodano ) Tomislav Janko Šagi-Bunić, Euharistijski put sv. Leopolda B. Mandića (rasprodano ) Tomislav Janko Šagi-Bunić, Kršćanstvo ne može biti umorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Tomislav Ivančić, Susret sa živim Bogom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Heinrich Schlier, Gospodin je blizu. Adventska razmišljanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 37


9230850 • 9230860 • 9230872 • 9230880 • 9230900 • 9230950 • 9230960 • 9230970 • 9230980 • 9230990 • 9231000 • 9231010

38

9231020

9231040

9231060

9231070

9231080

9231090

9231100

9231110

9231120

9231160

9231170

9231180

9231190

9231200

9231210

9231220

9231230

9231242

9231250

9231260

9231270

9231280

9231290

9231300

9231311

9231320

9231330

9231340

9231350

9231360

9231370

9231380

9231390

9231401

Ante Kresina, Svitanje iza Golgote. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 René Voillaume, Kao u Nazaretu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Tomislav IVANČIĆ, Budni budite i molite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Carlo Maria Martini, Kako naučiti moliti (rasprodano ) Josip Baloban, Čovjek kao voljeno biće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Phil Bosmans, Taj nevjerojatni Bog (rasprodano ) Lush Gjergji, Glas šutnje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Bonaventura Duda, (ur.), Mudrost pred Bogom (godina A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Bonaventura Duda, Isusov Križni put (rasprodano ) Rahner – Herman, Siromašni poradi Kraljevstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Hans Urs von Balthasar, Krunica (rasprodano ) Ljudevit Rupčić, Vjerujem u Isusa Krista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Henri J. M. Nouwen, Isus smisao mog života (rasprodano ) Carlos Mesters, Evo, sve činim novo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Stjepan Lice, Dobra sreća (rasprodano ) Vjekoslav Bajsić, Ekologija slobode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Vjekoslav Bajsić, Obrnuto vrijeme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Stjepan Lice, Otkriće blizine (rasprodano ) Lush Gjergji, Pobjeda križa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Još nam uvijek govore. Izabrani nagovori J. Turčinovića, J. Fućaka i V. Bajsića. . . . . 30 Lush Gjergji, Ljubav nije ljubljena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Josip Turčinović, Glas iz Ranjenog. Sv. 1. Uvođenje u Kristovo otajstvo . . . . . . . . . 50 Ch. Dohmen, Božić i Stari zavjet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Stjepan Lice, Na putu bez odlaska (rasprodano ) Lush Gjergji, Zraka Božje ljubavi (rasprodano ) Tomislav Janko Šagi-Bunić, Živjeti Kristovim Duhom Svetim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Joseph Ratzinger, Slike nade (rasprodano ) Josip Turčinović, Glas iz Ranjenog. Sv. 2. Vrijeme Duha – vrijeme Crkve. . . . . . . . 80 Bonaventura Duda, Razmišljam o Alojziju Stepincu (rasprodano ) Henri J. M. Nouwen, Povratak izgubljenog sina (u cijenu uključena mapa razglednica Rembrandt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Karl Rahner, Dar Božića (rasprodano ) Jeronim Savonarola, Nad psalmom: »Smiluj mi se Bože«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Josip Turčinović, Glas iz Ranjenog. Sv. 3. U Očevoj kući . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Bonaventura Duda (ur.), Mudrost za čovjeka (godina B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Tomislav Janko Šagi-Bunić, Motriti lice Očevo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Zdenko Tomislav Tenšek, Slovo o Riječi života. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Anton Tamarut, Smijem biti slab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Anselm Grün, Duhovne vježbe u svakodnevici (rasprodano ) Božo Lujić, Iskre ljubavi iz Evanđelja (rasprodano ) Ivica Raguž, Credo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Lush Gjergji, Pozvani na zajedništvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Marica Stanković, Žene u Evanđelju (rasprodano ) Marica Stanković, Pisma mladoj prijateljici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Marica Stanković, Sudionici muke Kristove. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Anton Šuljić, Čavli u ogradi (rasprodano ) Anselm Grün, Kušati uskrsnu radost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50


9231411

9231420

9231430

9231442

9231452

9231464

9231470

9231481

9231490

9231500

9231510

9231521

9231530

9231544

9231550

9231560

9231570

9231580

9231591

9231600

9231610

9231621

9231630

9231640

9231660

9231670

9231680

9231690

9231700

9231710

9231720

9231701

9231730

9231740

9231750

9231760

9231770

9231780

9231790

9231800

9231810

9231820

9231830

Henri J. M. Nouwen, Kalež našega života. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Marica Stanković, Adventska čežnja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Marica Stanković, Dođi Duše radosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Anselm Grün, Duhovnost odozdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Stjepan Lice, Neka te sreća prati (rasprodano ) Anselm Grün, 50 anđela za godinu (5. izdanje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Mudrost dar odozgo (godina C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Anselm Grün, Slike o Isusu (rasprodano ) Majka Terezija, Bog ljubi danas preko nas (rasprodano ) Anna Maria Vissani, Vazmeni identitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Anton Šuljić, Dobri menadžer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Anselm Grün, Molitva kao susret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Anselm Grün, Živjeti božićno (rasprodano ) Anselm Grün, 50 anđela za dušu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Fidelis Rupert / Anselm Grün, Moli i radi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Romano Guardini, Tražiti lice Božje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Henri J. M. Nouwen, Snaga njegove prisutnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ivan Golub, Čežnja za licem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Joseph Ratzinger, Bog Isusa Krista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Joseph Ratzinger, Božićni blagoslov (rasprodano ) Karl kardinal Lehmann, Na putu u život. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Henri J. M. Nouwen, Živjeti kao ljubljeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Henri J. M. Nouwen, U samoći. Tri razmatranja o kršćanskom životu. . . . . . . . . . . . . . 50 Joseph Ratzinger, O smislu kršćanskog života. Tri adventske propovjedi (rasprodano ) Anton Šuljić, Misterij časa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Dario Miletić, Priča s dva bisera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Ante Grbeš, Ulomci duše. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Adalbert Rebić, Uz Božić – Biblijsko-teološka razmišljanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Vjekoslav Bajsić, Istrgnute misli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Tomislav Janko Šagi-Bunić, Istrgnute misli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Josip Turčinović, Istrgnute misli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Istrgnute misli (komplet). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Henri J. M. Nouwen, O Kristovoj poniznosti. Kršćanski put poniznosti i duhovni život. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Henri Sanson, Duhovni put starosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Henri J. M. Nouwen, U Isusovo ime. Razmišljanja o kršćanskom vodstvu s vježbama za grupe i pojedince. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Kateřina Lachmanová, Snaga molitve zagovora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Raniero Cantalamessa, Ovo je tijelo moje. Euharistija u svjetlu himana »Klanjam ti se smjerno« i »Zdravo tijelo« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Anton Tamarut, Oduševljeno bez fanatizma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Milan Pušec, Od monaha do prijatelja. Duhovni put Charlesa de Foucalda – brata Karla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Pater Ceyrac, Moji su korijeni u nebu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Benedikt XVI., Misli o svećeništvu – izbor tekstova pape Benedikta XVI.. . . . . . . . . 60 Anselm Grün, Javljam vam velku radost. Božićna knjiga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Veronika Prüller-Jagenteufel, Nastavljati put prema jaslicama. Duhovni vodič kroz adventsko i božićno vrijeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 39


Anton Šuljić, Sagraditi kuću. Meditacije i vrjednovanja kršćanske prisutnosti u svakodnevnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9231850 • Christoph kardinal Schönborn, Našli smo milosrđe. Tajna božanskog milosrđa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9231861 • Anselm Grün, Knjiga odgovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9231871 • Thomas Merton, Život i svetost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9231880 • Anselm Grün, Što dolazi nakon smrti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9231890 • Anselm Grün, Visoko umijeće starenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 9231900 • Marco Cè, Tvoje lice, Gospodine, ja tražim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9231910 • Anton Šuljić, Radost na dnu duše. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9231920 • Gerhard Lohfink, Molitva daruje domovinu. Teologija i praksa kršćanske molitve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9231931 • Thomas Merton, Duhovno vodstvo i meditacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9231940 • Bernhard Körner, Božja prisutnost. Otkrivanje smisla euharistije . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9231950 • Alois Kothgasser / Clemens Sedmak, Izvori sreće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9231960 • Christoph Benke, Mala povijest kršćanske duhovnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9231970 • Jean Vanier, Slomljeno tijelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9231980 • Jean Vanier, Isus dar ljubavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9231990 • Helmut Kratzl, Ali Bog je drukčiji. O patnji, smrti i uskrsnuću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9232001 Anselm Grün, Anđeo stresa. I drugi nebeski glasnici za svaki dan . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9232010 • Bernhard Körner, Dobri razlozi za život u Crkvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9232021 • Jaro Křivohlavý, O mudrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9232030 • Christoper O’Donell, O Mariji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9232040 • Anselm Grün, Ti si moj anđeo ( rasprodano ) 9232050 • Stjepan Kušar, Obične stvari i slobodni Bog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9232060 • M. Mataušić / S. Peran, (prir.), Misli sedam dana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9232070 Lush Gjergji, Svećenik – Kristov učenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9232080 Josef Dirnbeck, Suze nemaju zadnju riječ. Putevi kroz žalovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9232090 Anselm Grün, Velika knjiga božićnog vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9232100 Enzo Bianchi, Isus Nazarećanin. Muka, smrt, uskrsnuće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9232110 Enzo Bianchi, Kakva vjera? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9232120 Anselm Grün, Godina ispunjena srećom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 9232130 Enzo BIANCHI, Paradoksi križa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9232140 Papa FRANJO, Božja muka – nada za tebe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9232150 Henri J. M. Nouwen, Duhovnost prikupljanja sredstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9231840

40


Zvonimir ŠAGI, Pastoralne duhovne vježbe I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Zvonimir ŠAGI, Pastoralne duhovne vježbe II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9232180 Bono Zvonimir ŠAGI, Pastoralne duhovne vježbe III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9232190 Bono Zvonimir ŠAGI, Pastoralne duhovne vježbe I–III (komplet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9232200 Francois CORRIGNAN, Otvorite svoje srce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9232210 Anselm Grün, Od Ja do Ti. Brinuti se za sebe i druge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9232220 Lucetta SCARAFFIA (ur.), Glavni grijesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9232160 Bono

9232170 Bono

41Monografije

(MN)

Velika ilustrirana djela iz hrvatske i opće kršćanske sakralne baštine.

Vanda Ekl, Gotičko kiparstvo u Istri. Fotografije Slo­bodan Tadić. Format 24 × 30. Str. LXXX + 164. Tvrdi uvez. Četvorobojan plastificirani ovitak. Suizdanje s Grafičkim zavodom Hrvatske. Engleska verzija. . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 9250140 • Košljun ( rasprodano ) 9250150 • J. Depolo, Josip Botteri Dini – hrvatski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 9250160 • J. Depolo, Josip Botteri Dini – engleski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 9250170 • J. Depolo, Josip Botteri Dini – njemački. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 9250180 • Ana Deanović, Kapela sv. Stjepana u Zagrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 9250200 • »Ljubav je jaka kao smrt«. Veliki parovi u Bibliji ( rasprodano ) 9250210 • Biblija – Knjiga nad knjigama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 9250220 • Isus iz Nazareta u Betlehemu rođen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 9250230 • Guy Bedouelle, Ilustrirana povijest Crkve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 9250240 • Lush Gjergij, Velikani XX. stoljeća. Ljubav koja ne umire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 9250250 • Hrvojka Mihanović-Salopek, Ante Starčević. Kipar, slikar, grafičar … . . . . . . . . . . 169 9250260 • Lush Gjergji, Majka ljubavi ( rasprodano ) 9250270 • Fiorenzo Facchini, Postanak čovjeka i kulturna evolucija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 9250280 • Peter Walker, Stopama svetoga Pavla. Ilustrirani vodič po Pavlovim putovanjima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 9250290 • J. R. Proter, Izgubljena Biblija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 9250300 • Nino Novak, Omišalj – Tragovi kršćanskog identiteta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 9250310 Anton Šuljić, Vjera kao pjesma. Collegium pro musica sacra (rasprodano ) 9250320 Ivica ŽIŽIĆ, Slava križa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 9250330 Alberto Melloni (ur.), Povijesni atlas Drugoga vatikanskog koncila . . . . . . . . . . . . . 330 9250090 •

Monumenta artis Croatiae

(MAC)

Otvoren niz kapitalnih monografija o najznačajnijim djelima hrvatske likovne baštine. Format 26 × 34. Tvrdi uvez. Zaštitni plastificirani ovitak.

Grgo Gamulin, Slikana raspela – engleski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Grgo Gamulin, Slikana raspela – njemački . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 9260060 • Kruno Prijatelj, Dalmatinsko slikarstvo – njemački. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 9260080 • Ivo Petricioli, Škrinja sv. Šimuna – engleski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 9260020 • 9260030 •

43


9260090 • 9260130

9260140

9260160

9260170

9260180

9260190

9260200 • 9260210

9260220

9260230 • 9260240

Ivo Petricioli, Škrinja sv. Šimuna – njemački. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Deanović–Čorak–Gattin, Zagrebačka katedrala – hrvatski (rasprodano ) Grgo Gamulin, Bogorodica u staroj umjetnosti Hrvatske. II. izd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Prijatelj–Maroević–Gattin, Katedrala u Splitu – hrvatski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Prijatelj–Maroević–Gattin, Katedrala u Splitu – engleski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Prijatelj–Maroević–Gattin, Katedrala u Splitu – njemački. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Branko Fučić, Vincent iz Kastva – hrvatski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Branko Fučić, Vincent iz Kastva – talijanski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Branko Fučić, Vincent iz Kastva – njemački . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Anđelko Badurina, Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj – hrvatski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Anđelko Badurina, Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj – engleski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Anđelko Badurina, Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj – njemački. . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Polazišta

(PL)

Opsežniji tekstovi kršćanske refleksije na suvremena događanja. Broširano. Format 12,5 × 20.

9270010

9270043 • 9270070 • 9270100

9270140

9270150

9270170

9270180

9270190

9270200 • 9270220

9270230

9270240

9270250

9270260

9270270

9270280

9270290

9270300 •

44

Tomislav Janko Šagi-Bunić, Ali drugog puta nema. Uvod u misao II. vatikanskog sabora (III. izd.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Joseph Ratzinger, Uvod u kršćanstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Emmanuel Mounier, Angažirana vjera (rasprodano ) Giancarlo Zizola, Utopija pape Ivana (rasprodano ) Tomislav Janko Šagi-Bunić, Vrijeme suodgovornosti 1 (II. izd.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Tomislav Janko Šagi-Bunić, Vrijeme suodgovornosti 2 (rasprodano ) Karl-Heinz Weger, Uvod u teološku misao Karla Rahnera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Alexandre Faivre, Laici u počecima Crkve (rasprodano ) Gustavo Gutiérrez, Teologija oslobođenja (rasprodano ) Srećko Badurina, Prema novoj zrelosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Bono Zvonimir Šagi, Izazov otvorenih vrata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 René Coste, Političke zajednice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Comunita di Caresto, Oženjeni sveci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Jakov Jukić, Lica i maske svetoga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Marco Garzonio, Carlo Maria Martini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Tomislav Janko Šagi-Bunić, Prema civilizaciji ljubavi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Bono Zvonimir Šagi, Sa svjetiljkom vjere u društvenoj zbilji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Bono Zvonimir Šagi, Da sol ne obljutavi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Stjepan Baloban, Izazovi civilnog društva u Hrvatskoj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48


Anton Stres, Sloboda i pravednost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Željko Mardešić, Svjedočanstva o mirotvorstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9270330 • Karl Lehmann, Vrijeme je da mislimo na Boga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9270340 • Joseph Ratzinger, Vjera – istina – tolerancija ( rasprodano ) 9270350 • Johann Baptist Metz, Politička teologija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9270360 • João Batista Libânio, Gustavo Gutiérrez. Teolozi dvadesetoga stoljeća . . . . . . . . . . . 50 9270370 • Helmut Krätzl, Nova radost zbog Crkve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9270380 • Franco Giulio Brambilla, Edward Schillebeeckx. Teolozi dvadesetoga stoljeća . . 65 9270390 • Ignazio Sanna, Karl Rahner. Teolozi dvadesetoga stoljeća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 9270400 • Stjepan Baloban / Gordan Črpić, Društveni konsenzus u Hrvatskoj. . . . . . . . . . . . . 48 9270410 • Helmut Krätzl, Zaustavljena u letu. Što mi sve nakon Koncila još nedostaje. . . . . 70 9270420 • Helmut Hoping / Jan Heiner Tück, Sablazan istine vjere. Teoški profil Josepha Ratzingera. Teolozi dvadesetoga stoljeća. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 9270430 • Ilaria Morali, Henri de Lubac. Teolozi dvadesetoga stoljeća. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 9270440 • Silvano Bianchetti, Paul Tillich. Teolozi dvadesetoga stoljeća. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9270450 • Mario Antonelli, Maurice Blondel. Teolozi dvadesetoga stoljeća. . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9270460 • Stjepan Baloban / Gordan Črpić (ur.), Socijalni kompendij: izazov i nadahnuće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 9270470 • Željko Mardešić, Rascjep u svetome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9270480 • M. D. Chenu, Teologija rada. Teolozi dvadesetoga stoljeća. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9270490 • Tomáš Špidlík, Hodočasnikova duša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 9270500 • Johann Baptist Metz, Memoria passionis. Provokativni spomen u pluralističkom društvu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9270520 • Ivan Supičić, Za univerzalni humanizam. Prema potpunijoj čovječnosti . . . . . . . . . 180 9270530 Joseph Ratzinger – Benedikt XVI., Dogma i navještaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9270540 • Carmelo Dotolo, Moguće kršćanstvo. Između postmoderniteta i religioznog traganja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 9270560 • Adriano FABRIS, Teologija i filozofija. Teolozi dvadesetoga stoljeća . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9270550 • Pasquale Giustiniani, Bernard Lonergan. Teolozi dvadesetoga stoljeća . . . . . . . . . . 95 9270570 • Edward Schillebeeckx / Francesco Strazzari, Lice tvoje tražim . . . . . . . . . . . . . . . . 55 9270580 • Stjepan Baloban / Gordan Črpić, Ljubav u istini u društvenim pitanjima . . . . . . . 60 9270590 • Simone Morandini, Teologija i fizika. Teolozi dvadesetoga stoljeća. . . . . . . . . . . . . . 95 9270600 • Simone Morandini, Teologija i ekologija. Teolozi dvadesetoga stoljeća. . . . . . . . . . 95 9270610 • Jean Danielou, Bog i mi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 9270620 • Enrico Colombo, Albert Schweitzer. Teolozi dvadesetoga stoljeća. . . . . . . . . . . . . . . . 80 9270630 • Giacomo Cocolini, Johann Baptist Metz. Teolozi dvadesetoga stoljeća . . . . . . . . . 100 9270640 • Sergio Rostagno, Karl Barth. Teolozi dvadesetoga stoljeća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9270650 • Giuseppe Accordini, Wolfhart Pannenberg. Teolozi dvadesetoga stoljeća. . . . . . . 80 9270660 • Monika Leisch-Kiesl, Eva kao drukčija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9270670 Antonio Franco, Marie-Dominique Chenu. Teolozi dvadesetoga stoljeća . . . . . . . . 90 9270680 Walter Kasper, Milosrđe. Temeljni pojam evanđelja – ključ kršćanskog života . . . 160 9270690 Piero Coda, Sergej Bulgakov. Teolozi dvadesetoga stoljeća. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9270710 Giorgio Penzo, Friedrich Gogarten. Teolozi dvadesetoga stoljeća . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9270510 Elio Guerriero, Hans Urs von Balthasar. Teolozi dvadesetoga stoljeća . . . . . . . . . . 100 9270740 Aldo Moda, Oscar Cullmann. Teolozi dvadesetoga stoljeća. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9090770 Anton Štrukelj, Život iz punine vjere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9270780 Stjepan KUŠAR, Vjera – Bog – Crkva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9270800 Brat EMMANUEL, Taizé, Neshvaćena ljubav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 9270310

9270320


Aldo STARIĆ, (ur. Stjepan KUŠAR), Kršćanska vjera. Mali biblijski uvod . . . . . . . . . . . . . 80 Papa Franjo, Bez njega ne možemo ništa. Biti danas misionari u svijetu. . . . . . . . . 80 9270850 Stjepan BALOBAN, Dubravka PETROVIĆ ŠTEFANEC (ur.), Laudato si! Kako mijenjati stil života? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 -- Nediljko A. Ančić, Teološka polazišta i orijentacije u svjetlu Drugoga vatikanskog koncila (u pr ipr emi) 9270830 9270840

NIZ »RAZGOVORI I SVJEDOČANSTVA«

Sarah / Nicolas Diat, Bog ili ništa. Razgovor o vjeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Franjo odgovara. Intervjui i tiskovne konferencije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9270730 Gerhard Ludwig Müller, Bog i njegova povijest. Predstojnik Kongregacije za nauk vjere o Bibliji i vjeri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9270751 Robert Sarah / Nicolas Diat, Snaga tišine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 9270760 Alejandro Solalinde / Lucia Capuzzi, Narkodileri me žele ubiti Meksiko, svećenik u borbi protiv trgovine ljudima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 9270790 Papa Franjo / Antonio Spadaro, A sada vaša pitanja. Razgovori o Crkvi i o svijetu sutrašnjice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9270810 Luis A. Gokim Tagle, Naučio sam od posljednjih. Moj život, moje nade . . . . . . . . . 110 9270820 Robert Sarah / Nicolas Diat, Zamalo će večer i dan je na izmaku . . . . . . . . . . . . . . . 220 9270860 Papa FRANJO / Luigi Maria EPICOCO, Sveti Ivan Pavao Veliki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9270870 Peter Kodwo Appiah TURKSON / Vittorio V. ALBERTI, Hrđa. Pobijediti korupciju u Crkvi i društvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9270880 Andrea Tornielli / Julián Carrón, Gdje je Bog? Kršćanska vjera u doba velike neizvjesnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 -- Antonio Carriero / Óscar Rodríguez Maradiaga, Samo evanđelje je revolucionarno. Crkva današnja je Crkva sutrašnjice u Franjinim reformama (u pr ipr emi) 9270701 Robert 9270720 Papa

Priručna enciklopedija vjere

(PEV)

Kraći, zaokruženi i sustavni prikazi vjere i Crkava enciklopedijskog karaktera. Broširano. Format 11,5 × 17.

Hubert Jedin, Crkveni sabori (rasprodano ) Amédée Brunot, Sveti Pavao i njegova poruka (rasprodano ) 9280050 • Louis Garet, Mistika ( rasprodano ) 9280070 • Alain Guillermou, Isusovci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9280010 • 9280020 •

46


Jean Boisset, Protestantizam – kratka povijest. (II. dopunjeno izd.) (rasprodano ) Paul Poupard, Vjera katoličke Crkve (rasprodano ) 9280110 • O. Ante Stantić, Karmelićani ( rasprodano ) 9280080 • 9280100 •

Priručnici

(PR)

Shematska djela za temeljnu informaciju o pojedinim strukama teološko-filozofskog studija.

9290011

9290060 • 9290070 • 9290130

9290140

9290151

9290170

9290180

9290201

9290210

9290220 • 9290230 • 9290250 • 9290260 • 9290270

9290280 • 9290292

9290300 • 9290310

9290320 • 9290330 • 9290340 • 9290350 • 9290360 • 9290370 • 9290380 • 9290390 • 9290400 •

August Franzen, Pregled povijesti Crkve (rasprodano ) Seksološke studije. Zborno djelo (II. izd.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Biblijski leksikon (II. izd.).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Wilfrid J. Harrington, Uvod u Novi zavjet (rasprodano ) E. H. Schillebeeckx, Krist sakrament susreta s Bogom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Wilfrid J. Harrington, Uvod u Stari zavjet (rasprodano ) Wilfrid J. Harrington, Uvod u Bibliju (rasprodano ) Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Adalbert Rebić, Biblijske starine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 W. Kern / F. Niemann, Nauka o teološkoj spoznaji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 F. Porsch, Mnogo glasova – jedna vjera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Franjo Šanjek, Crkva i kršćanstvo u Hrvata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 V. E. Frankl, Liječnik i duša (rasprodano ) F. Facchini, Stazama evolucije čovječanstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Franjo Šanjek, Kršćanstvo na hrvatskom prostoru (II. izdanje). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 J. Matanić, Uvod u duhovnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Adalbert Rebić, Slovnica hebrejskog jezika s čitankom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Juraj Pavić / Tomislav Zdenko Tenšek, Patrologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Vladimir Zagorac, Krist – posvetitelj vremena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Franjo Šanjek, Osnove latinske paleografije hrvatskog srednjovjekovlja. . . . . . . . . 30 Adalbert Rebić, Stvaranje svijeta i čovjeka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Adalbert Rebić, Središnje teme Staroga zavjeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Vladimir Zagorac, Kristova svećenička služba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ivan Golub, Milost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 R. Schnackenburg, Osoba Isusa Krista u četiri evanđelja . . . . . . . . . . . 50 A. Grabner-Haider, Praktični biblijski leksikon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Vladimir Zagorac, Kristova otajstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Vladimir Zagorac, Homiletika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

47


9290410

9290420 • 9290430 • 9290440 • 9290450 • 9290460 • 9290470 • 9290480 • 9290490 • 9290500 • 9290510

9290520 • 9290530 • 9290541

9290550 • 9290561 • 9290570 • 9290580 • 9290590 • 9290600 • 9290610 • 9290620 • 9290630 • 9290640 • 9290650 • 9290660 • 9290670 • 9290680 • 9290690 • 9290700 • 9290710

9290720 • 9290730 • 9290742

9290750 • 9290760 •

48

Theodor Schnitzler, O značenju sakramenata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ivan Dugandžić, Kako su nastala evanđelja (rasprodano ) Joachim Gnilka, Teologija Novog zavjeta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Franz Courth, Bog trojstvene ljubavi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Norbert Fischer, Čovjek traži Boga – filozofski pristup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Servais Pinckaers, Pavlov i Tomin nauk o duhovnom životu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Enciklopedija Biblije (rasprodano ) Thomas Söding, Više od knjige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Horst Bürkle, Čovjek traži Boga – religijski pristup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Nikola Hohnjec, Umijeće biblijske mudrosti (rasprodano ) Tomislav Zdenko Tenšek, Kršćanstvo Istoka (rasprodano ) Stjepan Kušar, Bog kršćanske objave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Stjepan Kušar, Filozofija o Bogu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Nikola Hohnjec, Djela proročka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Luigi M. Rulla, Antropologija kršćanskog poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Ivan Karlić, Bogočovjek Isus Krist. I. Uvod u kristologiju (Tvrdi uvez). . . . . . . . . . . . . 80 András M. Tóth / Pavel Miklušćak, Nije kao med i mlijeko – Bog nakon komunizma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Wendelin Knoch, Bog traži čovjeka (Objava, Pismo, Predaja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Romano Guardini, Posljednje stvari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Bono Zvonimir Šagi, Pastoral župne zajednice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Nikola Hohnjec, Ulaz u svijet Biblije (rasprodano ) Mali teološki leksikon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Ladislav Nemet, Kršćanska eshatologija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Nikola Hohnjec, Biblija u prozi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 D. Lambert, Znanosti i teologija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Guy Bedouelle, Povijest Crkve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Tomislav Zdenko Tenšek, Asketsko monaška duhovnost otačkog razdoblja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Vlado Košić, Marija, majka Sina Božjega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 A. Scola / G. Marengo / J. P. Lopez, Čovjek kao osoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Jakov Mamić, Razvoj suvremene duhovnosti (rasprodano ) Joachim Gnilka, Prvi kršćani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Joseph kardinal Hoffner, Kršćanski socijalni nauk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Ladislav Nemet, Teologija stvaranja (rasprodano ) Božo Lujić, Starozavjetni proroci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Ivan Dugandžić, Biblijska teologija Novoga zavjeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Velimir Blažević, Ženidbeno pravo Katoličke Crkve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150


Aldo Natale Terrin, Uvod u komparativni studij religija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Franco Imoda, Razvoj čovjeka – psihologija i misterij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9290790 • Theodor Schnitzler, O značenju mise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9290800 • Libero Gerosa, Crkveno pravo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 9290810 • Christoph SchÖnborn, Bog posla Sina svoga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9290820 • Romanus Cessario, Kreposti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9290830 • Nikola Hohnjec, Kasna i mudrosna Biblija ( rasprodano ) 9290840 • Adalbert Rebić, Odnos između Židova i kršćana kroz povijest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9290850 • Claudio Moreschini, Povijest patrističke filozofije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 9290860 • Raymond E. Brown, Uvod u Novi zavjet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 9290870 • Benedetto Testa, Sakramenti Crkve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9290880 • Michele Aramini, Uvod u bioetiku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 9290890 • Fred B. Craddock, Propovijedanje. Umijeće navještanja riječi danas . . . . . . . . . . . . 160 9290900 • Theodor Schnitzler, Što znači molitva časova. Pomoć za novi duhovni početak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9290910 • Alfons Deissler, Psalmi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 9290920 • Božo Lujić, Božja vladavina kao svijet novoga čovjeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9290930 • Renzo Lavatori, Gospodin će doći u slavi. Eshatologija u svjetlu Drugoga vatikanskog koncila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9290940 • Lothar Lies, Temeljni tečaj ekumenske teologije. Od raskola do pomirenja. Modeli crkvenog jedinstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9290950 • Nela Veronika Gašpar, Teološki govor o Duhu Božjem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9290960 • Mario Cifrak, Vježbenica grčkoga jezika Novoga zavjeta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9290970 • Walter Kasper, Crkva Isusa Krista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 9290980 • Velimir Blažević, Župe i župnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9290990 • M. FUMAGALLI / B. Brocchieri / M. Parodi, Povijest srednjovjekovne filozofije. Od Boetija do Wyclifa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 9291000 • Rino Fisichella, Uvod u fundamentalnu teologiju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9291010 Anto Popović, Grčko-hrvatski rječnik Novoga zavjeta. Sa statistikom grčkih riječi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 9291020 George augustin, Pozvani na radost. Ohrabrenje za svećeništvo . . . . . . . . . . . . . . . 170 9291030 Rosino Gibellini, Kratka povijest teologije XX. stoljeća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 9291040 Julien Ries, U potrazi za Bogom. Put religijske antropologije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 9291050 Ana Thea Filipović, Učiti živjeti zajedno. Dimenzije socijalnog učenja u pedagoškoj i teološkoj perspektivi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9291060 Andrea Aguti, Filozofija religije. Povijest, teme, problemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9291070 Andrea GRILLO, Otkriće liturgije u XX. stoljeću. Rasprava o odnosu između liturgijskog pokreta i (post)moderniteta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9291080 Michael Kunzler, Liturgija Crkve (u pr ipr emi) -- Viktor Frankl, Liječnik i duša – revidirano izdanje (u pr ipr emi) 9290770 •

9290780 •

49


Riječ

(R)

Omanji spisi s naglaskom na biblijskoj poruci. Broširano. Format 14 × 20.

Adalbert Rebić, Isusovo uskrsnuće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Leo Krinetzki, Savez Božji s ljudima – prema Starom i Novom zavjetu . . . . . . . . . . 45 9300110 Središnje teme Novog zavjeta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9300120 • Adalbert Rebić, Prorok, čovjek Božji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 9300140 • Adalbert Rebić, Blaženstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9300150 • Luis Alonso Shökel, Današnji čovjek pred Biblijom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9300160 • Adalbert Rebić, Riječi života vječnoga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9300190 • Georg Braulik, Mojsijeva oporuka. Mali komentari Biblije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9300200 • H. Madl, Ako budete čuvali savez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9300210 • Helen Schüngel-Straumann, Izrael i drugi. Mali komentari Biblije. . . . . . . . . . . . . . 30 9300220 • D. Arenhoevel, Uspomena na očeve. Mali komentari Biblije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9300230 • R. Schmid, S Bogom na putu. Mali komentari Biblije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9300240 • Bonaventura Duda, Savjest i obraćenje u Bibliji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9300250 • Ivan Dugandžić, Nova pravednost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9300260 • Jacob Kremer, Biblija riječ Božja za sve ljude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9300270 • Klaus Kliesch, Djela apostolska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9300280 • Ante Kresina, O, Bože, žeže tvoja riječ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9300290 • Adalbert Rebić, Amos – prorok pravde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9300300 • Georg Ziener, Pravednost i mudrost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9300310 • Paul-Gerhard Müller, Lukino evanđelje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9300320 • Valentino Salvoldi, Bog je veći od tvog srca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9300330 • Valentino Salvoldi, Učitelj je ovdje i zove te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9300340 • Alice Baum, Propovjednik i Pjesma nad pjesmama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9300350 • Božo Lujić, Biblijska promišljanja sadašnjega trenutka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9300360 • Meinard Limbeck, Markovo evanđelje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9300370 • Nikola Hohnjec, Novo stvaranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9300380 • Valentino Salvoldi, Ljubav u Pjesmi nad pjesmama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9300390 • Bernhard Lang, Protiv ludosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9300400 • Ivan Dugandžić, Pavao – svjedok i apostol Isusa Krista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9300410 • Felix Porsch, Ivanovo evanđelje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9300420 • Nikola Hohnjec, Tri biblijske filozofije života. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9300430 • Nikola Hohnjec, Obitelj i njezine generacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9300440 • Ivan Dugandžić, Snaga s izvora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9300450 • Adalbert Rebić, Prorok i njegova preljubnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9300460 • Ilija Čabraja, »Ja sam kruh živi«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9300470 • Jacques Guillet, Isus Krist u našem svijetu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9300480 • Eberhard Bons, Knjiga proroka Hošee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9300490 • Xavier Léon-Dufour, Djelovati po evanđelju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9300500 • François-Xavier Durrwell, Krist, čovjek i smrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9300510 • Meinrad Limbeck, Matejevo evanđelje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9300520 • Gerhard Lohfink, Posljednji dan Isusov. Što se uistinu dogodilo u muci Isusovoj? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9300530 • Jean Louis Ska, Božja riječ u ljudskim pripovijestima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9300540 • Adalbert Rebić, »U tebi će biti blagoslovljeni svi narodi«. Biblijsko‑teološka razmišljanja uz tekstove iz Knjige Postanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9300060 • 9300100 •

50


REBIĆ, »Iz Egipta dozvah sina svoga«. Biblijsko-teološka razmišljanja uz tekstove iz Knjige Izlaska (u pr ipr emi)

__ Adalbert

Spectrum

(S)

Biblioteka studenata Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Broširano. Format 11 × 17. 9310040 • 9310070

9310080 • 9310090 • 9310100

9310110

9310120

Ivan Golub, Najprije čovjek (rasprodano ) Jeke jednoga Koncila. 20 godina nakon Koncila u Hrvatskoj. Radovi bogoslovske tribine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Ignace Lepp, Higijena duše. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Fanita English, A bilo je tako dobro počelo... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Amedeo Cencini, Traženje nutarnjeg sklada (rasprodano ) Alfred Längle, Osmišljeno živjeti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Valentino Salvoldi, Tijelo – to smo mi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Teološke meditacije

(TM)

Kraći teološki spisi poznatih imena suvremene teologije o pitanjima vjere razloženima na čitateljima neposredan način. Format 11 × 20. Broširano. 9320170

9320180

9320191

9320200 • 9320210

9320220

9320230 • 9320240

9320250 • 9320260 • 9320270

9320280 •

Ivica Raguž (prir.), Vesperae sapientiae christianae 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Lorenz Oberlinner, Zašto je Isus morao umrijeti (rasprodano ) Anselm Grün, Za život u slobodi. Obredi čišćenja duše i tijela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Ivica Raguž (prir.), Vesperae sapientiae christianae 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Hans Urs von Balthasar, Pojašnjenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Hans Urs von Balthasar, Nova pojašnjenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Hans Urs von Balthasar, Teologija povijesti – Kerigma i sadašnjost. . . . . . . . . . . . . 50 Vlado Košić, Novo staro lice Boga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Božo Lujić, Kratki uvod u novozavjetnu poruku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Gisbert Greshake, Kratki uvod u vjeru u Trojedinog Boga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 René Guitton, Pisma Bogu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Jean Marie Lustiger, Kako Bog otvara vrata vjere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

51


Ivica Raguž (prir.), Vesperae sapientiae christianae 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Joseph Ratzinger – Benedikt XVI., Kršćansko bratstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9320310 • Ivan Ivanda, Pričaj mi o Bogu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9320320 • Joseph Ratzinger – Benedikt XVI., Vjera i budućnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9320330 • Dionizi Tettamanzi, Ovo je naša vjera. Tumačenje Creda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9320340 • Hans Urs von Balthasar, Svećenička duhovnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 9320350 • John Navone, Prema teologiji ljepote. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9320360 • Hans Urs von Balthasar, Za Boga pripravan život. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9320370 • Hans Urs von Balthasar, Istina je simfonična. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9320381 • Ivica Raguž, Šutnja – molitva – dokolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9320390 • Ivan Ivanda, Samoća vjere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9320400 • Hans Urs von Balthasar, Cjelina u odlomku. Vidovi teologije povijesti . . . . . . . . . 150 9320410 • Joseph Ratzinger – Benedikt XVI., Riječ Božja. Pismo – tradicija – služba. . . . . . . 90 9320420 • Pierre Teilhard de CHARDIN, Spisi iz doba rata (1916. - 1919.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9320430 • Hans Urs von BALTHASAR, Eshatologija u našem vremenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 -- Inos Biffi, Božićno vrijeme (u pr ipr emi) 9320290 • 9320300 •

Teološki radovi

(TR)

Stručne teološke analize, istraživanja i sinteze mo­n o­g raf­s kog karaktera. Broširano. Format 17 × 24. 9330040 • 9330070 • 9330090 • 9330100 • 9330110

9330130 • 9330140 • 9330160 • 9330200 • 9330220 • 9330240 • 9330250 • 9330270 • 9330280 • 9330290 • 9330300 • 9330310

9330320 • 9330330 •

52

Velimir Blažević, Mješovite ženidbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Objava i teologija. Zbornik o sv. Bonaventuri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Velimir Valjan, Moralni zakon situacije u perspektivi II. vatikanskog koncila. . . . 25 Evangelizacija u našem vremenu i prostoru. Ekumenski zbornik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Bogorodica u Hrvata. Zbornik HMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Tomislav Ivančić, Kršćanstvo u traganju za identitetom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Božo Lujić, Iskustvo Boga i čovjeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Isus Krist – jedini Spasitelj svijeta. Ekumenski zbornik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Mile Babić, Himan Fil 2,6-11 u kristologiji Teodoreta Cirskog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Kiro Stojanov, Povijesno pravni razvoj Katoličke Crkve bizantsko‑slavenskog obreda (rasprodano ) Josip Baloban, Pastoralni izazovi Crkve u Hrvata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Josip Baloban, Djelovanje Crkve u novim društvenim okolnostima . . . . . . . . . . . . . 50 Ivan Dugandžić, Bog – sve u svemu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Adalbert Rebić (prir.), Marijin lik danas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Stjepan Kušar (prir.), Isus Krist Bogočovjek i Spasitelj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Vlado Košić, Teolog Franjo Ksaver Pejačević. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Stjepan Baloban, Etičnost i socijalnost na kušnji (rasprodano ) Nikola Hohnjec (prir.), Duh Sveti – Počelo kršćanskog života i djelovanja . . . . . . . 80 Kršćanstvo i religije. Zbornik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80


9330340 • 9330350 • 9330360 • 9330370 • 9330380 • 9330390 • 9330400 • 9330410

9330420 • 9330430 • 9330440 • 9330450 • 9330460 • 9330470 • 9330480 • 9330490 • 9330500 • 9330510

9330520 • 9330530 • 9330540 • 9330550 • 9330560 • 9330570 • 9330580 • 9330590 • 9330600 • 9330601 • 9330620 • 9330630 • 9330640 •

9330650 • 9330660 • 9330670 • 9330680 • 9330690 •

O Kraljevstvu nebeskom – novo i staro. Zbornik radova u čast Bonaventuri Dudi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Ljekarnica nebeska hrvatskoga naroda. Zbornik radova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Vlado Košić (ur.), Marija i Presveto Trojstvo. Zbornik radova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Anton Tamarut, Bog – otac i majka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Božo Lujić, Drugi – mogućnost ljubavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Ivan Devčić, Bog i filozofija (rasprodano ) Anto Popović, Biblijske teme (rasprodano ) Vlado Košić (ur.), Marija u propovijedima hrvatskih katoličkih obnovitelja. Zbornik radova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Stjepan Baloban, Socijalni govor Crkve u Hrvatskoj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Thomas Söding, Pogled u prošlost radi budućnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Božo Lujić, Isusova otvorena antropologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Walter Kasper, Sakrament jedinstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Franjo Emanuel Hoško (ur.), O čovjeku i Bogu. Zbornik u čast Marijanu Jurčeviću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Vlado Košić (ur.), Mater Verbi Incarnati – Marija iz Nazareta prihvaća Sina Božjega u povijesti. Zbornik radova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Milan Šimunović, Pastoral za novo lice Crkve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Nela Gašpar (ur.), Tkivo kulture. Zbornik Franje Emanuela Hoška. . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Mario Cifrak / Nikola Hohnjec (ur.), Neka iz tame svjetlost zasine! Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Vlado Košić (ur.), Alma refugii mater – Aljmaška majka od utočišta. Zbornik radova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Franjo Emanuel Hoško (ur.), Djelatna Crkva. Zbornik Milana Šimunovića . . . . . . . . 180 Nikola Bižaca, Ogledi iz teologije religija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Tomislav Janko Šagi-Bunić, Kristologija Prokla Carigradskog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Ignazio Sanna, Na strani čovjeka. Crkva i ljudske vrijednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Ivica Raguž (prir.), Teološka promišljanja o knjizi Isus iz Nazareta Josepha Ratzingera/ Benedikta XVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Josip Grbac, Etičke dvojbe hrvatskog društva. O važnosti odgoja za moralne vrijednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Željko Tanjić, Teologija pred izazovima sadašnjeg trenutka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Anđelko Domazet, Život u dijalogu s Bogom. Teologija i praksa molitve u spisima Romana Guardinija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Vlado Košić (ur.), Velika proteturica. Duhovna baština Dubrovnika posvećena Bogorodici. Zbornik radova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Gisbert Greshake, Biti svećenik u ovom vremenu. Teologija – pastoralna praksa – duhovnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Petar Tomašić, Nezaposlenost u tranzicijskoj Hrvatskoj pod socijalno-etičkim vidom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Marijan Biškup, Ljudska prava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Željko Tanjić / Tomislav Kovač / Branko Murić (ur.), Teologijom svjedočiti i naviještati. Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Tomislavu Ivančiću. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Milan Šimunović, Kateheza prvenstvena zadaća Crkve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Philip A. Rolnick, Osoba, milost i Bog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Petar Lubina (ur.), Beata Virgo de miraculis. Štovanje Blažene Djevice Marije na području Gospićko-senjske biskupije. Zbornik radova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Anto Barišić, Teandrička kristologija Tomislava Janka Šagi-Bunića. . . . . . . . . . . . . . 120 P. Bordeyene / L. Villemin (prir.), Drugi vatikanski koncil i teologija. Perspektive za 21. stoljeće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 53


Silvija Migles, Teološka misao Marijana Valkovića u crkvenom i društvenom životu u Hrvatskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9330710 • Vlado Košić (ur.), Ukazanja BDM između povijesti, vjere i teologije. Zbornik radova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9330720 • Mario Cifrak / Dario Tokić (ur.), Da istina evanđenja ostane kod vas (Gal 2,5). Zbornik u čast prof. dr. sc. Ivana Dugandžića . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 9330730 • Nikola Bižaca, Ususret bratskom putovanju. Temelji i dijaloške perspektive teologije religija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9330740 • Mislav Kovačić, Proces duhovne preobrazbe prema srednjovjekovnom anonimnom spisu Oblak neznanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9330750 • Nedjeljka s. Valerija Kovač, Personalno-relacijska paradigma teologije Josepha Ratzingera / Benedikta XVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9330760 Kata s. Amabilis Jurić, Duhovnost vjeroučitelja laika u suvremenim hrvatskim crkveno-društvenim uvjetima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 9330770 • Andrea Filić, Efeška kristološka kontroverzija prema djelima T. J. Šagi-Bunića. Od raskola (431.) do sjedinjenja (433.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9330780 • Christoph Böttigheimer, Shvatiti vjeru. Teologija čina vjere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9330790 B. Lujić / D. Tepert (ur.), Bogu – gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26) Zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života. . . . . . . . . . 250 9330800 Marijan Mandac, Krst i euharistija u novozavjetnoj i otačkoj predaji . . . . . . . . . . . 100 9330810 Marija Pehar, Otajstvo Trojedinoga Boga u slikovnome izričaju . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 9330820 A. Amato / B. Marconcini / C. Rocchetta / M. Fiori, Anđeli i demoni. Povijesna drama između dobra i zla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 9330830 Milan Šimunović / Ivica Pažin, Promjene u katehetskom pastoralu župne zajednice. Utopija ili stvarnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 9330840 Stjepan BREBRIĆ, Teološka publicistika Stjepana Bakšića . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9330850 S. KLJAJIĆ, OFM i M. CIFRAK, OFM, Znat će da prorok bijaše među njima! (Ez 33,33) Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića OFM, povodom 70. g. života (rasprodano ) 9330860 Stjepan RUSAN, Utjecaj i značenje kralja Davida u Prvoj knjizi Ljetopisa. . . . . . . . . 130 9330870 s. Mirjana JURANOVIĆ, Vrednota redovničkoga zajedništva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 9330880 Nela Veronika GAŠPAR, Marijanska ukazanja – »proročka karizma« za naše vrijeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 9330890 Josip ŠIMIĆ, Pučka pobožnost. U kršćanskoj misli i nauku nakon Drugog vatikanskog sabora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9330900 Boris Gunjević, Teološki alati. Postmoderni kritički augustinizam Johna Milbanka (u pr ipr emi) 9330700 •

54


Volumina theologica

(VT)

Biblioteka velikih sistematskih teoloških djela. Tvrdi uvez, ovitak u boji. Format 17 × 24.

Xavier Léon‑Dufour (ur.), Rječnik biblijske teologije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Hubert Jedin (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak III/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9340030 • Hubert Jedin (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9340060 • Tomislav Janko Šagi-Bunić, Povijest kršćanske literature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9340070 • Hubert Jedin (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9340090 • Hubert Jedin (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak VI/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9340100 • Tomislav Janko Šagi-Bunić, Euharistija u životu Crkve kroz povijest. . . . . . . . . . . . . 140 9340110 • Pat Alexander i David Alexander, Enciklopedijski biblijski priručnik. 2. dopunjeno izdanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 9340140 • Bernhard Häring, Kristov zakon. Svezak III. ( rasprodano ) 9340150 • Hubert Jedin (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak III/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9340160 • Hubert Jedin (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak VI/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9340170 • Religije svijeta. Enciklopedijski priručnik, III. izmijenjeno izdanje ( rasprodano ) 9340180 • Hans Urs von Balthasar, Mysterium paschale ( rasprodano ) 9340190 • Hubert Jedin (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9340200 • Vjekoslav Bajsić, Granična pitanja religije i znanosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 9340210 • Rosino Gibellini, Teologija dvadesetog stoljeća ( rasprodano ) 9340220 • Vjekoslav Bajsić, Filozofija i teologija u vremenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 9340230 • Vjekoslav Bajsić, Život i problemi crkvene zajednice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9340240 • Vjekoslav Bajsić, Dijalog, reagiranja, polemike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 9340250 • Bonaventura Duda, U svjetlu Božje riječi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9340260 • Hubert Jedin (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9340270 • Rosino Gibellini, Teološke perspektive za XXI. stoljeće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9340280 • Gianluigi Pasquale, Teologija povijesti spasenja u XX. stoljeću. . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 9340290 • Enciklopedijski teološki rječnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 9340300 • Marijan Valković, Doprinosi koncilskoj moralnoj teologiji. Svezak 1 . . . . . . . . . . . . 295 9340310 • Josip Turčinović, Misao vjere. Svezak 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9340320 • Josip Turčinović, Odjeci vjere. Svezak 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9340330 • Lazaro Iriarte, Povijest franjevaštva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 9340340 • Hugh P. Kemp, Praktični vodič za svjetske religije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 9340350 • Jean-Yves Lacoste, Povijest teologije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 9340360 Marijan valković, Postkoncilska obiteljska i moralna problematika. Svezak 2. . . . 295 9340370 Marijan Valković, Etičko-moralna problematika. Uloga teologa. Svezak 3 . . . . . . . . 295 9340380 Hubert Jedin (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 9340010 •

9340020 •

55


Znakovi i gibanja

(ZG)

Događanja, procesi i gibanja u suvremenoj Crkvi i svijetu. Broširano. Format 11 × 18.

9350071 • 9350280 • 9350290 • 9350300 • 9350310

9350320 • 9350330 • 9350340 • 9350351

9350360 • 9350370 • 9350380 • 9350390 • 9350400 • 9350410

9350420 • 9350430 • 9350440 • 9350450 • 9350460 • 9350480 • 9350490 • 9350500 • 9350510

9350520 • 9350530 • 9350540 • 9350550 • 9350560 • 9350570 • 9350580 • 9350590 •

56

Tomislav Janko Šagi-Bunić, Svećenik – kome da služi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Bono Zvonimir Šagi, Laici i svjetovna dimenzija Crkve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Lush Gjergji, Živjeti s Kristom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Lush Gjergji, Ljubiti s Marijom (rasprodano ) Lush Gjergji, Svjedočiti s Crkvom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Franc RodÉ, Biti i opstati 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Franc RodÉ, Biti i opstati 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Agostino Casaroli, Mučeništvo strpljivosti – Sveta Stolica i komunističke zemlje (1963. – 1989.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Jean Vanier, Sveta povijest osobe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 S. Baloban / G. Črpić (ur.), O dostojanstvu čovjeka i općem dobru u Hrvatskoj . . . . 38 S. Baloban / G. Črpić (ur.), O solidarnosti i supsidijarnosti u Hrvatskoj. . . . . . . . . . 38 S. Baloban / G. Črpić (ur.), Hrvatska na putu europskih integracija. . . . . . . . . . . . . . 38 S. Baloban / G. Črpić (ur.), Kultura nedjelje i dostojanstvo radnika. . . . . . . . . . . . . . 38 Bono Zvonimir Šagi, Put i usput redovništva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Jean Vanier, Pronaći mir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Jean Vanier, Zajednica i rast (rasprodano ) Bono Zvonimir Šagi, Molitva i misli mira u vrijeme rata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Jean Vanier, Postati čovjekom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Silvana Dragun, Sloboda na kušnji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Kardinal Josip Bozanić, Blaženi Alojzije Stepinac. Baština koja obvezuje . . . . . . . 150 Giovanni Bazoli, Pravednost i jednakost. Biblijski modeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Giovanni Bazoli, Tržište i nejednakost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Stjepan Baloban, Slobodni i ponosni u društvu. Kršćanin i svijet. . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Stjepan Baloban, Između slobode i podložnosti. Kršćanin i svijet . . . . . . . . . . . . . . . . 75 S. Baloban / G. Črpić (ur.), O novim stvarima u suvremenoj Hrvatskoj 120. obljetnica Rerum novarum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Gregor Maria Hoff, Kritika religije danas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Roberto Rusconi, Veliko odreknuće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Papa Franjo, Crkva milosrđa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 G. Črpić / M. Džolan (ur.), Slobodna nedjelja: kultura u nestajanju? . . . . . . . . . . . . 70 Roberto Rusconi, Upravljanje Crkvom. Pet izazova za papu Franju. . . . . . . . . . . . . . 110 Stjepan Baloban, Otvorimo prostore pozitivnome. Kršćanin i svijet . . . . . . . . . . . . . 75 Gerhard Ludwig Müller, Siromaštvo. Izazov za vjeru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70


Kasper, Papa Franjo – revolucija nježnosti i ljubavi. Teološki korijeni i pastoralne perspektive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9350610 Rino Fisichella, Znaci jubileja. Hodočašće, grad Petra i Pavla, Sveta vrata, ispovijest vjere, milosrđe, oprost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9350620 Enzo Bianchi, Kršćani u društvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 9350630 Papa FRANJO, Zemlja, dom, posao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9350600 Walter

KršćansK a sadašnjost

»

Zrno«

(Z)

Romani, pjesme i novele domaćih i svjetskih pisaca religioznog nadahnu­ća, klasičnih i modernih. Format 13,5 × 21.

9360010 • 9360020 • 9360040 • 9360050 • 9360060 • 9360080 • 9360090 • 9360111

9360120

9360130 • 9360140 • 9360150 • 9360160 • 9360170

Henryk Sienkiewicz, Quo vadis (rasprodano ) François Mauriac, Thérese Desqueyroux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Julien Green, Levijatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Graham Greene, Srž stvari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ZRNO, I. kolo u kompletu. Tvrdi uvez, zaštitna kutija (rasprodano ) Lewis Wallace, Ben Hur (rasprodano ) Willi Fährmann, Dugi put Luke B. Roman za mlade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Johanna Spyri, Heidi (rasprodano ) Graham Greene, Mirni Amerikanac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Graham Greene, Treći čovjek (rasprodano ) Graham Greene, Kraj ljubavne priče (rasprodano ) Graham Greene, Naš čovjek u Havani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Graham Greene, Moć i slava (rasprodano ) Sabrana djela Grahama Greena. Romani. Komplet (rasprodano ) 57


Mario Pomilio, Peto evanđelje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ivo Smoljan, Hrvatski Odisej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9360231 • Šito Ćorić, Kruh u noći ( rasprodano ) 9360260 • Franc Saleški Finžgar, Pod slobodnim suncem ( rasprodano ) 9360270 • Anton Šuljić, Triptihon duše. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9360300 • Josip Mihojević, Bogorodica u hrvatskom pjesništvu ( rasprodano ) 9360310 • François Mauriac, Zmijsko leglo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9360320 • Sida Košutić, Solsticij srca ( rasprodano ) 9360330 • Drago Štambuk, Ruka radosnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9360340 • Mirko Ivanjek, Vrata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9360350 • Luko Paljetak / Ciril Zlobec, Sacra ( rasprodano ) 9360360 • Marin Sabić, Preporod idealizma. Izabrana djela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9360370 • Mirko Ivanjek, Put svjetlosti. Palimpset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9360380 • Ivo Stipičić, Pjesme i molitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 9360390 • Sida Košutić, Velika šutnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9360400 • Tonči Trstenjak, Božićna pomaranča ( rasprodano ) 9360410 Ljiljana Matković-Vlašić, Budi bez svega, živote. Sabrane pjesme. . . . . . . . . . . . . . . 65 9360420 • Mladen Machiedo, Tanka crta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9360430 • Miljenko Galić / Josip Botteri Dini, Krilo noći ( rasprodano ) 9360440 • Stjepan LICE, Božićna blaženstva. Zapisi i priče. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9360450 • Tonči TRSTENJAK, Zaljubljeni kapelan. Pripovijesti za vele i male . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 -- Željko Reiner, Uronjen u tvoju svjetlost (u pr ipr emi) 9360180 • 9360220 •

58


Žarišta

(Ž)

Žarišni prijelomni problemi suvremene Crkve i sučeljenja s njima. Broširano. Format 14 × 20.

Joyce Ridick, Zavjeti. Blago u glinenim posudama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Ante Kresina, Čovjek s onu stranu tvari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9370070 • François Varone, Nevolje s odsutnim Bogom ( rasprodano ) 9370080 • Luigi Guccini, Karizma osoba i zajednica u redovničkom životu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9370090 • Franz-Xaver Kaufmann, Kako da preživi kršćanstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9370100 • Karl Lehmann, Odvažno u promjene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 9370110 • Alfons Maria kardinal Stickler, Celibat klerika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9370120 • Alceste Santini, Izazovi novog pape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9370130 • Gianfranco Poli, Marco Cardinali, Komunikacija u teološkoj perspektivi . . . . . . 60 9370140 • Thomas P. Rausch, Biti katolik u kulturi izbora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 9370150 • Carlo Cardia, Izazovi laičnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9370160 • Sara Butler, Katoličko svećeništvo i žene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9370170 Gino de Vecchis, GPS nejednakosti. Svijet s gledišta pape Franje. . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9370180 G. Augustin / S. Sailer–Pfister / K. Vellguth (ur.), Kršćanstvo u dijalogu. Perspektive kršćanskog identiteta u pluralnom društvu . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 9370050 • 9370060 •

Glazba i audiovizualna sredstva Audio Kazete 9400220 • 9400250 • 9400260 • 9400280 • 9400320 • 9400330 • 9400390 • 9400430 • 9400460 • 9400530 • 9400550 • 9400560 • 9400590 • 9400610 •

SKAZANJE (komplet). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 POLJIČKA MISA (Boris Papandopulo) (rasprodano ) POJUBICA. Vrbničko glagoljaško pjevanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 ZAUFAJ SE U BOGA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 TRI LEGENDE O KRISTU. Selma Lagerlöf. Audio-priča za djecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 NAJLJEPŠI BOŽIĆ. Jagoda Truhelka. Audio-priča za djecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 SLOVO O ČOVJEKU, SLOVO O NEBU. Mak Dizdar. (rasprodano ) TKO JE ISUS KRIST (komplet 1) (rasprodano ) TKO JE ISUS KRIST (komplet 2) (rasprodano ) TKO JE ISUS KRIST (komplet 6) (rasprodano ) TKO JE ISUS KRIST (komplet 4) (rasprodano ) JOŠ VIŠE SUNCA (rasprodano ) TKO JE ISUS KRIST (komplet 3) (rasprodano ) Kazete. TKO JE ISUS KRIST (komplet 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,97 CD, DVD

CD – Zdravo o moj anđele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 CD – Josip Turčinović, Propovijedi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,97 9410050 • CD – Zapjevat ću Gospodinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,20 9410180 • CD – Biblija 4 s interaktivnom konkordancijom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9410020

9410040 •

59


CD – Kušati uskrsnu radost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 DVD – Milan Vinčec, Mir i dobro. Putevima Svetoga Franje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 9410090 • CD – Anđelko Badurina, Hagiotopografija Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9410100 CD – Došašće i Božić u zagrebačkoj katedrali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9410110 • CD – Narodi nam se. Hrvatske božićne pjesme 1. Akademski zbor »Ivan    Goran Kovačić« (rasprodano ) 9410120 • CD – Spavaj sinko. Hrvatske božićne pjesme 2. Akademski zbor »Ivan    Goran Kovačić«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9410130 • CD – Zvan Betlema. Hrvatske božićne pjesme 3. Zagrebački madrigalisti    uz simfonijski orkestar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9410140 • CD – Anđelko IGREC, Psalmi ( rasprodano ) 9410150 • DVD – Pavao Crnjac, Katehetska ljetna škola (1971. – 1993.). Dokumentarni film . . . 115 9410160 • CD – Izvor radosti. Pjesme za vjeronaučne susrete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9410170 • CD – Glagoljaško liturgijsko pjevanje iz Omišlja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9410200 • CD – Anton Šuljić, Za križem Kristovim ( rasprodano )

9410070

9410080 •

VIDEO-KAZETE 9390540 •

9390590 • 9390600 • 9390680 • 9390740 • 9390810 • 9390820 • 9390850 •

Vječni smo tvoji putnici. Rapsodije o Bogorodici u kulturi i životu Hrvata; hrvatska marijanska svetišta i vjekovno hodočašćenje u njih. Kolor. 16 mm. 45 minuta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Slikar žive samoće. Fra Ambroz Testen. Kolor 16 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Svijetla sjena. Kazivanja o sv. Leopoldu Bogdanu Mandiću. Kolor. 16 mm.. . . . . . . . 122 Ljubiti crkvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Stvaranje i sustvaranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Bolesničko pomazanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Sveti red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Milan Vinčec, Mir i dobro. Putevima Svetoga Franje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Reprodukcije, čestitke, razglednice 9470280

Biblijske karte, (komplet) (rasprodano )

9470300 • Biblijske karte, pojedinačno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 –  Palestina u vrijeme Novoga zavjeta

60


9470340 • 9470350 • 9470400 • 9470410

9470420 • 9470431

9470760

9470810

9470820 • 9470830 • 9470840 • 9470850 • 9470860 •

ČESTITKE, obične . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ČESTITKE, preklopne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 POSTER »BOSMANS« (rasprodano ) Plakat »Povratak izgubljenog sina«, format (B3) (35 × 50 cm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Plakat »Povratak izgubljenog sina«, format (B2) (50 × 70 cm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Mapa Razglednice Rembrandt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Preklopnik – Slavlje ženidbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 RAZGLEDNICE, Marija Bistrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ČESTITKA, Sveta potvrda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ČESTITKA, Sveto krštenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 RAZGLEDNICA, Iskrena sućut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ČESTITKA, Sakrament svete ženidbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ČESTITKA, Prva sveta pričest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Periodičke publikacije

(PP)

KANA. Kršćanska obiteljska revija. Mjesečnik (srpanj – ko­lo­voz dvobroj). SLUŽBA RIJEČI. Građa za obnovljenu liturgiju. Izlazi četiri puta godišnje. BOGOSLOVSKA SMOTRA (BS). Časopis Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Naklada KS. Izlazi tromjesečno. COMMUNIO. Međunarodni teološki časopis. Nakladnik: Kršćanska sadašnjost d.o.o. Izlazi tri puta godišnje. CROATICA CHRISTIANA PERIODICA. Časopis In­sti­tuta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fa­kul­teta u Zagrebu. Naklada KS. Izlazi polugodišnje. BIBLIJA DANAS. Časopis Hrvatskog katoličkog biblijskog djela i Biblijskoga instituta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Izlazi četiri puta godišnje. Nakladnik: Kršćanska sadašnjost d.o.o. BIBLIJA U STRIPU. Povijest naroda Božjega. Stari i No­vi zavjet. Format A4, sve u koloru.

I. serija: Starozavjetni

junaci (24 sveščića: Abraham 2, Jakov – Izrael, Josip 2, Mojsije 3, Suci, Samson, Samuel, David 2, Salomon, Ilija i Elizej, Jeruzalem razoren, Jeremija – Ezekiel – Išaj, Jeruzalem ob­novljen, Ruta – Jona – Job, Tobija i Pjesma nad pjesmama, Postanak, Daniel, Estera i Judita, Herod). • Cijena pojedinom sveščiću. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 II. serija: Novi zavjet (u 16 sveščića). [Veza: niz »Biblija« i »Kana klub / David«] • Cijena po sveščiću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – STRIP. Slavenski apostoli i prosvjetitelji Ćiril i Metod (5 sveščića: 1. Sofija i sokol; 2. U zemlji Kazara; 3. Među Slavenima; 4. Pobjeda u Rimu – tamnica u Bavarskoj; 5. Sudbina sedmočislenika). • Cijena po sveščiću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

61


PRETPLATITE SE NA PERIODIKU!

ISKORISTITE

PRILIKU!

Pretplatite se na sva izdanja periodike i ostvarite

veliki popust!

20% popusta! Tako godišnje umjesto 1033,00 kn s navedenim popustom izdvajate svega 826,40 kn. Ako se opredijelite za pretplatu na sva, odnosno na samo neku od niže navedenih periodika, navedite željenu periodiku, kao i količinu narudžbe, napišite svoje podatke (ime i prezime, adresa) i pošaljite na našu adresu:

G O D I Š N J A P R E T P L ATA

 BOGOSLOVSKA SMOTRA — 250 HRK ; 50 EUR

nudi vam šest različitih periodičkih izdanja koja, svako na svoj način, promiču i vrednuju teološku, biblijsku, povijesnu i znanstvenu, pastoralnu i liturgijsku građu.

Zagrebu:  Kaptol 1 i Kaptol 29 Splitu:  Kralja Zvonimira 16 Karlovcu:  Stjepana Radića 4 Osijeku:  Trg slobode bb Mariji Bistrici:  Trg Ivana Pavla II. 32 Zadru:  Poljana Natka Nodila 7

Ime i prezime

Aresa

potpis

KRŠĆANSKA SADAŠNJOST d.o.o. Marulićev trg 14; pp 434, HR 10001 ZAGREB.

 CROATICA CHRISTIANA PERIODICA — 200 HRK ; 36 EUR

 SLUŽBA RIJEČI — 200 HRK ; 36 EUR

 KANA — 143 HRK ; 44 EUR

 COMMUNIO — 200 HRK ; 45 EUR

 BIBLIJA DANAS — 40 HRK ; 10 EUR

Pretplatu možete obaviti i u našim knjižarama:

Kršćanska sadašnjost

Pretplatu možete ostvariti tako da svoje podatke pošaljete na našu ­adresu ili pak putem e-dopisa na adresi: pretplata@ks.hr, odnosno putem telefona: 00385 1 6349 044. Želite li pak dobiti posebni formular za pretplatu, možete ga zatražiti na istoj e-adresi.


SVA RASPOLOŽIVA IZDANJA KRŠĆANSKE SADAŠNJOSTI MOGU SE NABAVITI Narudžbom:

kod izdavača – Kršćanska sadaš­njost, 10001 Zagreb, p.p. 434, Marulićev trg 14

Neposredno: (knjižarska i priručna prodaja) Zagreb: Knjižara »Kršćanska sadašnjost«, Kaptol 29 Knjižara »Kršćanska sadašnjost«, Kaptol 1 Biskupski ordinarijat, Strossmayerov trg 6 Đakovo: Knjižara »Kršćanska sadašnjost«, Radićeva 4 Karlovac: Knjižara »Kršćanska sadašnjost«, Trg I. Pavla II. 32 Marija Bistrica Prodavaonica »Dr. Josip Turčinović«, Trg slobode b.b. Osijek: Pazin: Prodavaonica »Dr. Josip Turčinović«, Kalčeva 2 Požega: Teovizija, Trg Sv. Trojstva 13 »Verbum«, Trg. Sv. Trojstva 13 Pula: Knjižara »Dr. Josip Turčinović«, Danteov trg 1 Slavonski Brod: Teovizija, Trg Sv. Trojstva 1 »Verbum«, Matije Mesića 6 Knjižara »Kršćanska sadašnjost«, Kralja Zvonimira 16 Split: Knjižara »Verbum«, K. Tomislava 17 Šibenik: »Verbum«, Zagrebačka 4 Varaždin: »Verbum«, V. Nazora 7 Vinkovci: Zadar: Knjižara »Verbum«, Don Ive Prodana 11 Knjižara »Kršćanska sadašnjost«, Poljana Natka Nodila 7 Zadar:

Za vašu teološku i duhovnu kulturu ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Trideset i pet biblioteka/nizova Šest stalnih periodičkih publikacija Biblija Teologija i filozofija Kršćanski klasici Crkveni dokumenti Katehetska i pedagoška literatura Liturgija Povijest opće i domaće Crkve Velike ilustrirane monografije Leksikografija i bibliografije Dječja knjiga i knjiga za mlade Ozbiljan religiozni roman Popularno, poučno i zabavno štivo Glazba: cd i kasete Multimedija Čestitke