__MAIN_TEXT__

Page 1


Uprava: 01  •  63 49 010 (Ulica grada Vukovara 271/11) Fax: 01  •  46 66 815 uprava@ks.hr

Prodaja: 01  •  63 49 030  •  63 49 031 (Ulica grada Vukovara 271/11) Fax: 01  •  48 11 118 ks-prodaja@ks.hr

Računovodstvo: 01  •  63 49 044  •  63 49 041 (Ulica grada Vukovara 271/11) racunovodstvo@ks.hr pretplata@ks.hr

Komercijala: 01  •  63 49 022 (Ulica grada Vukovara 271/11) 01  •  63 49 020 (Ulica grada Vukovara 271/11)

web-knjizara@ks.hr marketing@ks.hr

komercijala@ks.hr

Uredništvo: 01  •  63 49 050  •  63 49 054 (Ulica grada Vukovara 271/5) Fax: 01  •  48 28 227 Glavni urednik ks@zg.t-com.hr Tajništvo uredništva urednistvo@ks.hr Grafički urednik tomislav@ks.hr Knjižare: Zagreb Zagreb Osijek Split Rijeka Karlovac Marija Bistrica

– – – – – – –

  01  •  48 14 714  (Kaptol 29)   01  •  48 14 931  (Kaptol 1) 031  •  20 15 65   (Trg slobode b.b.) 021  •  48 23 16   (Kralja Zvonimira 16) 051  •  32 16 48   (Fiorello la Guardia 10c) 047  •  60 16 43   (Radićeva 4) 049  •  46 80 50   (Trg I. Pavla II. 32)

Kana: 01  •  63 49 060  •  63 49 061 (Ulica grada Vukovara 271/5) kana@zg.t-com.hr

www.ks.hr http://twitter.com/#!/ksadasnjost http://www.facebook.com/pages/Kršćanska-sadašnjost/219228014772658

IBAN: HR 1723400091100047241,  Privredna banka Zagreb Izdaje:  Kršćanska sadašnjost d.o.o., Zagreb, Marulićev trg 14


Analecta Croatica christiana

(ACC)

Građa i studije za povijest krš­ć anstva i Crkve među Hr­va­­ti­ma. Ilustrirano. Indeksi. Format 17 × 24 cm. Tvrdi i meki uvez, ovitak.

ACC BC B BI

9010040 • Stjepan Božo Vučemilo, Anđeo dalla Costa i njegov »Zakon czarkovni«.

BB

9010050 •

CC-F

9010070 • 9010080 • 9010090 • 9010140 • 9010151 • 9010160 • 9010170 • 9010190 • 9010200 • 9010220 • 9010251 • 9010260 • 9010270 • 9010280 • 9010290 • 9010300 • 9010310 • 9010320 • 9010340 • 9010350 • 9010360 •

Povijesno-pravna studija. Tvrdi uvez • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Josip Turčinović, Misionar Podunavlja Bugarin Krsto Pejkić (1665–1731). Studija o katolicima u Bugarskoj, hrvatskom školstvu, Propagandinu kolegiju, prilikama u Erdelju, Beogradu i Baranji; Pejkićeva kontroverzija. Tvrdi uvez • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Ivan Ostojić, Metropolitanski kaptol u Splitu. Povijest kaptola i njegovih članova od početka do 19. stoljeća. Tvrdi uvez• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Jerko Fućak, Šest stoljeća hrvat­skog lekcionara. Povijesno-filološko-liturgijska studija. Tvrdi uvez• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Mihovil Bolonić i Ivan Žic Rokov, Otok Krk kroz vjekove (rasprodano) Mile Bogović, Katolička crkva i pravoslavlje u Dalmaciji za mletačke vladavine. Meki uvez (rasprodano) Andrija Zirdum, Filip Lastrić Oćevac. Meki uvez • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Fra Josip Markušić. Zbornik radova simpozija u povodu 100. obljetnice rođenja. Meki uvez (rasprodano) Peter Kuzmič, Vuk-Daničićevo Sveto pismo i biblijska društva na južnoslavenskom tlu u XIX stoljeću. Tvrdi uvez • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Eduard Peričić, Ljetopis popa Dukljanina. Sclavorum regnum Grgura Barskog. Studija o autorstvu ljetopisa (rasprodano) Franjo Šanjek (prir.), Misao i djelo Ivana Stojkovića (1390./1395. – 1443.), Zbornik radova međunarodnog simpozija u Dubrovniku (rasprodano) Petar Bezina, Rukopisna baština franjevaca Provincije presvetog Otkupitelja• • • 80 Krbavska biskupija u srednjem vijeku. Meki uvez (rasprodano) Antun Bozanić, Biskup Mahnić pastir i javni djelatnik u Hrvata (rasprodano) Anđelko Badurina, Uloga franjevač­kog samostana u urbaniza­ci­­ji dubrovačkog područja• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Ivan Golub, Ivan Paštrić – Ioannes Pastritius (1636–1708). Sabrana građa• • • • • • • • 25 Petar Bezina, Kulturni djelatnici Franjevačke provincije presvetog Otkupitelja • • 80 Josip Turčinović, Antun Vramec. Sporni hrvatski teolog• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Visoko školstvo na području Riječko-senjske metropolije (Spomenica)• • • • • • • • • 225 Franjo Emanuel Hoško, Franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj kroz stoljeća• • • • • 120 Franjo Emanuel Hoško, Franjevci i poslanje Crkve u kontinentalnoj Hrvatskoj• • • 120 Franjo Emanuel Hoško, Franjevačke visoke škole u kontinentalnoj Hrvatskoj• • 120 Josip Burić, Biskupije Senjska i Modruška u 18. st. (rasprodano)

D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

1


ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L

9010370 • Franjo Emanuel Hoško, Josip Pavišević – svjedok jozefinizma u Slavoniji

i Podunavlju • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 9010380 • Franjo Emanuel Hoško, Biskup Vrhovac između baroka i liberalizma • • • • • • • • • • • 90 9010390 • Franjo Šanjek, Dominikanci i Hrvati • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 9010400 • Lovorka Čoralić i Slavko Slišković, Humanitas et litterae ad honoram Franjo Šanjek. Zbornik u čast Franje Šanjeka • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 320 9010410 • Stipan Trogrlić, Mons. Božo Milanović, istarski svećenik • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 165 9010420 • Franjo Emanuel Hoško, Slavonska franjevačka ishodišta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 9010430 • Franjo Emanuel Hoško, Slavonska franjevačka učilišta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 9010440 • Ivica Zvonar, Mons. dr. Fran Barac (1872.-1940.)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140 9010450 Anto Barišić (prir.), Franjevci kapucini u Karlobagu 1713. – 2013. (rasprodano) 9010460 Marko Medved, Riječka crkva u razdoblju fašizma. Nastanak biskupije i prvi talijanski upravitelji• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 290 9010470 Monica priante i Slavko slišković, Tondini i Strossmayer. Jedinstveni za jedinstvo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 9010480 Marko MEDVED i Franjo VELČIĆ (ur.), Krčki biskup mons. dr. Josip Srebrnić (1876.-1966.) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 220 9010490 Daniel PATAFTA, OFM, Franjevačko 13. stoljeće. Povijest, teologija, duhovnost• • • 220 9010500 Ana BIOČIĆ, Svećenici u politici. Djelovanje katoličkih svećenika u Hrvatskom saboru 1868.–1871.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180

LI LP MKK MKL

Biblica

(BC)

Stručne studije, rasprave i zbirke članaka biblijske tematike. Različiti uvezi. Format: 17 × 24 ili 14 × 20.

MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

2

9010610 • Anto Popović, Načela i metode za tumačenje Biblije. Komentar Papina

govora i dokumenta Biblijske komisije Tumačenje Biblije u Crkvi• • • • • • • • • • • • • • • • 150 9010620 • Marijan Jerko Fućak, Prepoznavatelj riječi Božje. Biblija u našim rukama • • • • • • • • 70 9010630 • Adalbert Rebić, Biblijski i crkveno-povijesni vidovi euharistije i križa • • • • • • • • • • • 50 9010640 • Mario Cifrak, Sveto pismo u životu Crkve. Dokumenti Katoličke biblijske federacije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 9010650 • Ivan Dugandžić, Pred Biblijom i s Biblijom. Odgovori i poticaji • • • • • • • • • • • • • • • • 150 9010660 • Anto Popović, Novozavjetno vrijeme. Povijesno-političko i religiozno-kulturno okruženje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 9010670 • Joachim Gnilka, Biblija i Kur’an. Što ih povezuje, što razdvaja • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 9010680 • Anto Popović, Od slike Božje do Božjeg sinovstva• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 130 9010690 • Ante Kresina; Zvonimir Izidor Herman; Mario Cifrak, Poslanje egzegeze u Katoličkoj crkvi. Od Drugoga vatikanskog sabora do danas. • • • • • • • • • 50


9010710 • Thomas Söding, Božji Sin iz Nazareta. Isusovo čovještvo u Novom zavjetu• • • • • 220 9010720 • Anto Popović, Isusova muka i smrt prema Markovu evanđelju. Egzegetsko-teološki komentar • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140 9010730 • Mario Cifrak, Početak evanđelja Isusa Krista. Hermeneutske pretpostavke• • • • • • 70 9010740 • Joachim Gnilka, Isus iz Nazareta. Poruka i povijest • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 220 9010750 • Raymond Edward Brown, Isusovo djevičansko začeće i tjelesno uskrsnuće• • • • 120 9010770 • Anto Popović, ‫ – תּוָֹרה‬Torah – Pentateuh – Petoknjižje. Uvod u knjige Staroga zavjeta 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 130 9010780 • Mato Zovkić, Poziv biblijskih proroka• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 9010790 • Mario Cifrak, Ta u vjeri hodimo, ne u gledanju. Egzegetski doprinos moralnoj poruci Novoga zavjeta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 9010800 • Božo Lujić, Vjera u Boga uvijek novih mogućnosti. Pretpostavke za biblijsku teologiju Staroga zavjeta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 9010810 • Anto Popović, Povijesne knjige. Uvod u knjige Staroga zavjeta 2 • • • • • • • • • • • • • • 150 9010820 Mario Cifrak, I riječ je Božja rasla. Od kerigme do evenđelja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 9010830 Božo LUJIĆ, Biblijsko svjetlo vjere na putu života • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 NIZ »KOMENTARI« 9010760 • Ivan Dugandžić, Evanđelje ljubljenog učenika • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140 9010840 Ivan DUGANDŽIĆ, Poslanica Rimljanima • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140

ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP

Biblija

(B)

Biblijski tekstovi u novim hrvatskim prijevodima, Stari i Novi zavjet, različita izdanja, različitih formata. 9020031 • 9020035 • 9020047 • 9020140 • 9020141 9020142 9020156 • 9020161 • 9020162 • 9020163 • 9020164 • 9020171 •

Novi zavjet i Psalmi (Duda – Fućak). Meki uvez/crni ovitak• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Biblija. Uvez u kožu (rasprodano) Ilustrirana Biblija mladih• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 145 Novi zavjet (Duda – Fućak) s uvodima i bilješkama Ekumenskog prijevoda Biblije. Format 16 × 21,5. Tvrdi uvez• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 – Džepno izdanje. Tvrdi uvez (rasprodano) – Džepno izdanje. Meki uvez (rasprodano) Novi zavjet (Duda – Fućak). Meki uvez/crni• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Novi zavjet (Duda – Fućak). Talijanski uvez• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Novi zavjet (Duda – Fućak). Tvrdi uvez/bordo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Novi zavjet i Psalmi (Duda – Fućak). Talijanski uvez• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 52 Novi zavjet i Psalmi (Duda – Fućak). Tvrdi uvez/bordo, plava • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 365 x Biblija. Izbor biblijskih tekstova (rasprodano)

MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

3


ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM

9020180 • 9020190 • 9020213 • 9020220 • 9020232 • 9020233 • 9020240 • 9020250 • 9020260 • 9020271 • 9020280 • 9020290 • 9020310 • 9020320 • 9020330 • 9020331 • 9020341 • 9020461 • 9020470 • 9020480 • 9020483 • 9020493 • 9020501 • 9020503 • 9020510

Biblija mladima• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Tvoja minuta Biblije (rasprodano) Novi zavjet (Duda-Fućak) /velika slova/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Biblija. Izbor (rasprodano) Biblija. Stari i Novi zavjet. Talijanski uvez • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 200 Biblija. Broširani uvez (rasprodano) Biblija – Stari zavjet I• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 39 Biblija – Stari zavjet II• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 39 Biblija – Komplet (Stari zavjet I i II, Novi zavjet)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140 Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. Tvrdi uvez /crna, crvena, plava • • • • • • • • • 200 Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. Talijanski uvez (rasprodano) Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. Meki uvez (rasprodano) Adalbert Rebić (prir.), Psalmi i kantici. S uvodima i komentarima / Meki uvez• • • • • 75 Adalbert Rebić (prir.), Psalmi i kantici. S uvodima i komentarima / Tvrdi uvez• • • • 85 Ekumenski Stari zavjet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 480 Ekumenska Biblija – TOB (komplet s ukrasnom kutijom)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 550 Biblija. Stari i Novi zavjet. Tvrdi uvez /crna, bijela, plava, crvena/ • • • • • • • • • • • • • • • • 200 Jeruzalemska Biblija /uvez u kožu/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 680 Biblija. Velika slova /crna, bež/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 320 Jeruzalemska Biblija /broširani uvez u kutiji/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 300 Jeruzalemska Biblija. Stari i Novi zavjet s uvodima i bilješkama iz »La Bible de Jerusalem« /talijanski uvez/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 450 Biblija. Džepno izdanje /siva, crvena/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 Jeruzalemska Biblija /tvrdi uvez platno /plava, crvena/• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 380 Jeruzalemska Biblija /uvez u umjetnu kožu /crna, crvena/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 380 Biblija Džepno izdanje. Meki uvez • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190

TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

4

Bibliofilska izdanja i radni reprinti

(BI)

Radni reprinti rijetkih starih knji­ga iz hrvatske duhovne ba­šti­ne i razna svečana izdanja. Razni formati i uvezi. 9030080 • Vjekoslav Spinčić, Crtice iz hrvatske književne kulture Istre. Radni reprint. Broširano (rasprodano) 9030090 • Ivan Kukuljević Sakcinski, Pjesnici hrvatski XVI. vieka. Radni reprint. Broširano (rasprodano) 9030120 • Radoslav Lopašić, Dva hrvatska junaka (rasprodano)


9030130 • Ivan Golub - Ivan Lacković-Croata, Trinaesti učenik. Ilustrirano • • • • • • • • • • • • • • 18 9030210 Duševne pesne Grgura Mekinića / bez kutije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 9030211 Duševne pesne Grgura Mekinića / u kutiji• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 9030310 • Vjera Reiser (prir.), Pjesma nad pjesmama u glagoljskom Humskom brevijaru• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 9030340 • Nada BABIĆ, Hrvatski prijevodi Novoga zavjeta od 20. stoljeća• • • • • • • • • • • • • • • • • 120

ACC BC B BI BB CC-F

NIZ »ISKONI« 9030140 • Žitja Konstantina Ćirila i Metodija i druga vrela. III izd. Preveo i protumačio dr. Josip Bratulić (rasprodano) 9030160 • Ivan Golub, Križanić. Tvrdi uvez• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 9030170 • Petar Zrinski, Moje drago srce (rasprodano) 9030180 • Giuseppe Rosaccio, Viaggio de Venetia a Constantinopoli• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 9030200 • Ivan Kukuljević Sakcinski, Juran i Sofia• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 9030220 • Antun Vramec, Postilla (numerirano)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 9030221 • Antun Vramec, Postilla (nenumerirano)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 9030230 • Sv. Franjo Saleški, Filotea • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 9030240 • Bartol Kašić SI, Hrvatsko-talijanski rječnik. II. izmijenjeno izdanje• • • • • • • • • • • • • • • 60 9030250 • Antun Vramec, Kronika (nenumerirano)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 9030251 • Antun Vramec, Kronika (numerirano)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 9030260 • Ritual rimski • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 205 9030280 • Gregur Kapucin, Horvaczka od Kristussevoga narodyenya vittia• • • • • • • • • • • • • • 90 9030290 • Časoslov opatice Čike /komplet / • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1.600 9030291 • Časoslov opatice Čike /disertacija M. Grgića/• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 300 9030292 • Časoslov opatice Čike /suvremeni prijepis/• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 200 9030293 • Časoslov opatice Čike /fototipsko izdanje/ 9030300 • M. Sladović, Povesti Biskupijah – Senjske i Modruške ili Krbavske (rasprodano) 9030320 • Franjevačka Biblija /tvrdi uvez/• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 340 9030330 • Franjevačka Biblija /meki uvez/• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 400

D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL

Bibliografije

(BB)

Bibliografija knjiga, brošura, muzikalija, rasprava i čla­na­ka. 9040010 • Hrvatska kršćanska bibliografija [= HKB]. Svezak 1. (Za 1959. godinu) (rasprodano) 9040030 • Hrvatska kršćanska bibliografija. Svezak 19. (rasprodano)

PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

5


ACC

Croatica christiana fontes

BC

Pisani spomenici i opsežnija vrela za povijest kršćanstva i Crkve me­đu Hrvatima s proukom ruko­pisa, popratnim studijama i indek­ sima, na izvor­nom jeziku (i u hrvat­skom prijevodu). Format 17 × 24. Tvrdi uvez i broširano.

B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP

9050010 • Joannes [Stojković] De Ragusio, Tractatus de Ecclesia. Prva katolička

9050030 • 9050040 • 9050050 • 9050060 • 9050080 • 9050090 • 9050100 • 9050110 • 9050120 • 9050130 • 9050140 • 9050150 • 9050160 •

MKK MKL MD

9050170 • 9050180 •

MT

9050190 •

MN

9050210 • 9050220 • 9050230 •

MAC PL PEV PR R S

9050240 • 9050250 • 9050260 •

TM

9050270 • 9050280 •

TR

9050290

VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

6

(CC-F)

sustavna ekleziologija. Tvrdi uvez s ovitkom. Ilustrirano. Suizdanje s Hrvatskom dominikanskom provincijom. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 Povijesni spomenici Zagrebačke biskupije. Sv. V.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Vizitacije Zagrebačke (nad)biskupije 1615–1913. (rasprodano) Dnevnik Maksimilijana Vrhovca. Svezak 1 (1801–1809). Latinski i hrvatski tekst • • • 50 Rita Tolomeo, Korespondencija J. J. Strossmayer–Tondini• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Ćiril Petešić, Dječji dom Jastrebarsko (rasprodano) Spisi svetoga Leopolda Bogdana Mandića• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 Velimir Blažević, Služenje miru• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Povijesni spomenici Zagrebačke biskupije. Sv. VI. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Camera apostolica 1, Monumenta croatica vaticana (1299–1560)• • • • • • • • • • • • • • • • • 200 Proces Alojziju Stepincu. Dokumenti (rasprodano) Korespondencija J. J. Strossmayer – S. Vannutelli • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 260 Đakovačka i Srijemska biskupija. Biskupski procesi i izvještaji 17. i 18. stoljeće • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 200 Đakovačka i Srijemska biskupija. Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje vjere, 17. stoljeće • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •200 Camera apostolica 2, Monumenta croatica vaticana (1302–1732)• • • • • • • • • • • • • • • • • 200 Senjsko-modruška ili Krbavska biskupija. Izvješća biskupa Svetoj Stolici (1602.–1919.) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 200 Đakovačka i Srijemska biskupija. Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje vjere, 18. stoljeće• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 200 Povijesni spomenici Zagebačke biskupije. Sv. VII. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 Juraj Slovinac, Dvorac djevičanstva (1411.) (rasprodano) Ivan Stojković Dubrovčanin, Konkordancija nepromjenjivih dijelova Biblije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Martin Zadranin, Abstractiones de libro sententiarium (13./14. st)• • • • • • • • • • • • • • 50 Augustin Kažotić, Bogoslovni spisi. Scripta theologica• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Velimir Blažević (prir.), Katolička crkva u Hrvata u službi mira i stvaranja samostalne Hrvatske. Dokumenti• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 195 Herman Dalmatin, O preispitivanju srca. De indagatione cordis • • • • • • • • • • • • • • • 60 Velimir Blažević, Crkveni partikularni sabori i dijecezanske sinode na području hrvatske i drugih južnoslavenskih zemalja• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Maksimilijan Vrhovac, Dnevnik / Diarium. Svezak 2 (1810.-1815.) • • • • • • • • • • • • • • • 280


Dokumenti

(D)

Službeni dokumenti crkvenog učiteljstva: papâ, nadleštava Sve­te Stolice, raznih katoličkih episkopata i pojedinih biskupa. Format 11,5  ×  16,5. Broširano. 9060020 • 9060060 • 9060080 • 9060120 • 9060150 • 9060171 • 9060181 • 9060310 • 9060320 • 9060350 • 9060361 • 9060370 • 9060410 • 9060420 • 9060430 • 9060440 • 9060450 • 9060471 • 9060500 • 9060510 • 9060520 • 9060530 • 9060540 • 9060550 • 9060560 • 9060570 • 9060600 • 9060610 • 9060620 • 9060631 •

Sekretarijat za nekršćane, Nada koja je u nama (D–2)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa Pavao VI., O obnovi đakonata (D–6) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Belgijski biskupi, Naša vjera u Isusa Krista (D–8)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 II. vatikanski koncil, Dekret o pastirskoj službi biskupa (D–12) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 II. vatikanski koncil, Dekret o službi i životu prezbitera (D–15) (rasprodano) Meksički biskupi, Pastirsko pismo o razvoju i integraciji zemlje (D–17)• • • • • • • • • • • 27 Papa Pavao VI., Humanae vitae (D–18)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Sekretarijat za sjedinjenje kršćana, Ekumenski direktorij (II. dio) (D–31)• • • • • • • • • • • 27 Sv. Kongregacija za bogoštovlje, III. uputa za ispravnu primjenu Konstitucije o sv. liturgiji (D–32)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Treća sinoda biskupa, Ministerijalno svećeništvo i pravda u svijetu (D–35) • • • • • • • 27 Papinsko vijeće za sredstva društvenog priopćivanja, Communio et progresio (D–36)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Kongregacija za katolički odgoj, Naputak o nastavi filozofije (D–37)• • • • • • • • • • • • • • 27 Sv. Kongregacija za nauk vjere, I. Otajstvo Crkve, II. Otajstvo Sina Božjega (D–41) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Biskupi Jugoslavije, Pastirski poziv na oživljavanje ekumenskog duha i nastojanja (D–42)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa Pavao VI., Apostolska adhortacija o promicanju pomirenja u Crkvi (rasprodano) Papa Pavao VI., Marialis cultus (D–44) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa Pavao VI., Svjetlo Crkve (D–45) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Kongregacija za nauk vjere, Persona humana (D–47) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa Pavao VI., Evangelii nuntiandi – Naviještanje evanđelja (D–50)• • • • • • • • • • • • 30 Sveta Kongregacija za katolički odgoj i izobrazbu, Teološka for­ma­ci­ja budućih svećenika (D–51) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papinsko vijeće za dušobrižništvo selilaca i turista, Pismo biskup­skim konferencijama o Crkvi i svijetu u pokretu (D–52)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Sveta Kongregacija za redovnike i svjetovne institute, Kongregacija za biskupe, Kriteriji o odnosima između biskupa i redovnika u Crkvi (D–53) • • • • • • • • 27 Papa Pavao VI., Ecclesiam suam (D–54)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Biskupi Jugoslavije, Uzvišenost i radost života (D–55)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa Ivan Pavao II., Redemptor hominis (D–56)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Elias Yanes Alvarez, Marija iz Nazareta, Djevica i Majka (D–57)• • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Biskupi Europe – biskupi Jugoslavije, Dokumenti o sv. Benediktu (D–60)• • • • • • • • • 27 Papa Ivan Pavao II., Bogat milosrđem (Dives in misericordia) (D–61) • • • • • • • • • • • • • 27 Generalni ministri franjevačke obitelji, Osamstota obljetnica rođenja svetog Franje (D–62) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa Ivan Pavao II., Laborem exercens. (Radom čovjek) (D–63) • • • • • • • • • • • • • • • • • 27

ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

7


ACC BC B

9060641 • Papa Ivan Pavao II., Obiteljska zajednica (II. izd.) (D–64) (rasprodano) 9060650 • II. međunarodni kongres delegata BK za duhovna zvanja, Razvoj

pastorala zvanja u mjesnim crkvama (D–65) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27

9060670 • Biskupi Jugoslavije, Radosno naviještanje evanđelja i odgoj djece

BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM

9060681 • 9060690 • 9060701 • 9060711 • 9060740 • 9060750 9060780 • 9060790 • 9060830 • 9060841 • 9060850 • 9060870 • 9060881 • 9060890 • 9060900 • 9060911 • 9060920 • 9060930 • 9060940 • 9060950 • 9060960 • 9060970 • 9060980 • 9060990 • 9061000 • 9061010 • 9061020 •

TR

9061031 •

VT

9061040 •

ZG

9061061 •

Z

9061071 • 9061080 •

Ž

9061090 •

Glazba

9061100 •

Čestitke PP

8

9061110 • 9061120 •

u vjeri (D–67) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Sveta Stolica, Povelja o pravima obitelji (D–68) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Sveti zbor za katolički odgoj, Odgojne smjernice o ljudskoj ljubavi (D–69)• • • • • • • 27 Papa Ivan Pavao II., Spasonosno trpljenje (D–70)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Sveti zbor za nauk vjere, Upute o nekim aspektima »Teologije oslobođenja« (D–71) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa Ivan Pavao II., Reconciliatio et paenitentia (Pomirenje i pokora) (D–74)• • • • 27 Papa Ivan XXIII., Mater et magistra (D–75) (rasprodano) Druga izvanredna biskupska sinoda, Završni dokumenti (D–78) • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Biskupi Jugoslavije, Odgoj i obrazovanje svećeničkih kandidata i drugi dokumenti (D–79)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Promjene u liturgijskim knjigama. Prema novom kodeksu (D–83) • • • • • • • • • • • • • • • 27 Biskupska konferencija Jugoslavije, Crkva – zajednica koju Bog saziva i šalje (D–84)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa Ivan Pavao II., Redemptoris mater (D–85) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa Ivan Pavao II., Dominum et vivificantem (D–87) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Zbor za nauk vjere, Dar života. Naputak o poštivanju ljudskog života u nastanku i o dostojanstvu rađanja (D–88) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Papa Ivan Pavao II, Socijalna skrb (Sollicitudo rei socialis). (D–89)• • • • • • • • • • • • • • • 27 Kongregacija za katolički odgoj, Vjerska dimenzija odgoja u katoličkoj školi (D–90)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa Ivan Pavao II., Mulieris dignitatem (D–91) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Zbor za bogoštovlje, Tri liturgijska dokumenta (D–92) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa Ivan Pavao II., Christifideles laici (D–93) (rasprodano) Švicarska BK, Marija (D–94)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papinsko vijeće za laike, Svećenik u laičkim udruženjima (D–95) • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa Ivan Pavao II., Redemptoris missio (D–96)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Biskupska sinoda – posebni skup za Europu, Da bismo bili svjedoci Krista koji nas je oslobodio (D–97)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papinski savjet za sredstva javnog priopćavanja, Aetatis novae (D–98) (rasprodano) Papinska biblijska komisija, Tumačenje Biblije u Crkvi / Kristologija (D–99) (rasprodano) Papa Ivan Pavao II., Govori u Hrvatskoj (D–100)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa Ivan Pavao II., Tertio millennio adveniente (D–101)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Kongregacija za sakramente i bogoštovlje, Rimska liturgija i inkulturacija (D–102) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa Ivan Pavao II., Evangelium vitae (Evanđelje života) (D–103)• • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa Ivan Pavao II., Ut unum sint (D–104)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papinsko vijeće za obitelj, Ljudska spolnost (D–106) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa Ivan Pavao II., Sjaj istine. Veritatis splendor (D–107) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Papinsko vijeće za obitelj, Priručnik za ispovjednike (D–108)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa Ivan Pavao II., Sakrament pokore (D–109) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Naputak o nekim pitanjima suradnje vjernika laika u svećeničkoj službi (D–110) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa Ivan Pavao II., Naučitelj čovječnosti (D–111)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Međunarodno teološko povjerenstvo, Kršćanstvo i religije (D–112) • • • • • • • • • • • • • • • 27


9061130 • Papinsko vijeće za duhovnu brigu oko selilaca i putnika, Hodočašće u 9061140 •

9061150 • 9061160 • 9061172 • 9061180 • 9061190 • 9061200 • 9061210 • 9061220 • 9061231 • 9061240 • 9061250 • 9061260 • 9061270 • 9061280 • 9061290 •

9061301 • 9061310 • 9061320 • 9061330 • 9061340 • 9061350 • 9061360 • 9061370 • 9061380 • 9061391 • 9061400 • 9061411 • 9071420 • 9061433 • 9061440 • 9061450 • 9061461 • 9061470 •

velikom jubileju 2000. (D–113) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Kongregacija za katolički odgoj / Kongregacija za klerike, Temeljni propisi za formaciju trajnih đakona / Direktorij za službu i život trajnih đakona (D–114)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Papa Ivan Pavao II., »Bit ćete mi svjedoci«. Govori u Hrvatskoj 2.–4. listopada 1998.) (D–115)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 Otajstvo utjelovljenja (Incarnationis mysterium), Bula najave Velikog jubileja 2000. (D–116) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa Ivan Pavao II., Fides et ratio (Vjera i razum) (D–117)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Izjava povjerenstva francuskih biskupa za socijalna pitanja, Za rehabilitaciju politike (D–118)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 Papa Ivan Pavao II., Dies Domini (Dan Gospodnji) (D–119)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Pismo pape Ivana Pavla II. o hodočašću na sveta mjesta (D–120) • • • • • • • • • • • • • • • • 15 Papinsko vijeće za kulturu, Promicati pastoral kulture (D–121) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Papa Ivan Pavao II., Prezbiter – navjestitelj riječi, služitelj sakramenata i voditelj zajednice kršćanskoga trećeg tisućljeća (D–122)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Pismo pape Ivana Pavla II. starijim osobama (D–123) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 Papinsko djelo za crkvena zvanja, Nova zvanja za novu Europu (D–124)• • • • • • • • • • 30 Kongregacija za nauk vjere, Dominus Iesus (D–125) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Kongregacija za nauk vjere, Naputak o molitvama kojima se od Boga moli ozdravljenje (D–126) (rasprodano) Papa Ivan Pavao II., Novo millenio ineunte – Ulaskom u novo tisućljeće (D–127)• • 30 Papa Ivan Pavao II., Stota godina (Centesimus annus) (D–128)• • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Vijeće europskih biskupskih konferencija, Konferencija europskih Crkava, Charta oecumenica. Ekumenska povelja za rast suradnje među Crkvama u Europi (D–129) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Biskupska konferencija Emilie Romagne, Islam i kršćanstvo (D–130) • • • • • • • • • • • • • • 27 Kongregacija za kler, Prezbiter, pastir i vođa župne zajednice (D–131) • • • • • • • • • • • • 30 Papa Ivan Pavao II., Krunica Djevice Marije (Rosarium Virginis Mariae) (D–132) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papinska biblijska komisija, Židovski narod i njegova sveta Pisma u kršćanskoj Bibliji (D–133) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Papa Ivan Pavao II., Ecclesia de Eucharistia (D–134) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Kongregacija za katolički odgoj (sjemeništa i institute za studij) Upute za for­ maciju budućih svećenika o problemima vezanim uz ženidbu i obitelj (D–135) • • • • 27 Papa Ivan Pavao II., Ecclesia in Europa (D–136) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa Ivan Pavao II., Pastores gregis – Pastiri stada (D–137)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa Ivan Pavao II., Ostani s nama Gospodine (D–138) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata: Redemptionis sacramentum. Sakrament otkupljenja (D–139) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Papinsko vijeće za pastoral selilaca i putnika, Erga migrantes caritas Christi. Kristova ljubav prema seliocima (D–140) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papinska biblijska komisija, Tumačenje Biblije u Crkvi (D–141)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Učiteljski dokument Biskupskih konferencija Engleske, Walesa i Škotske, Sveto pismo – dar Božji (D–142)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa Benedikt XVI., Deus caritas est (D–143) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Papinska biblijska komisija, Biblija i kristologija (D–144)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Papa Ivan Pavao II., Ex corde Ecclesiae. Iz srca Crkve (D–145) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Papa Benedikt XVI., Sacramentum caritatis. Sakrament ljubavi (D–146) • • • • • • • • • 30 Augustin kardinal Bea, Evanđelja u svjetlu povijesti i vjere (D-147) • • • • • • • • • • • • • • 30

ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

9


ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

10

Međunarodna teološka komisija, Dokument o limbu (D-148)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Papa Benedikt XVI., Spe salvi. U nadi spašeni (D-149)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Papinsko vijeće za pastoral selilaca, Smjernice za pastoral Roma (D-150) (rasprodano) Kongregacija za nauk vjere, Doktrinarna nota o nekim aspektima evangelizacije (D–151)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 9061520 • Papa Benedikt XVI., Summorum pontificum i pismo pape Benedikta XVI. prigodom njegova objavljivanja (D–152)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 9061530 • Papinsko vijeće »Pravda i mir«, Za reformu međunarodnoga financijskog i monetarnog sustava (D–153)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 Kongregacija za nauk vjere, Dignitas personae (D–154) (u pripremi) 9061550 • Kongregacija za katolički odgoj, Naputak o visokim katehetskim učilištima (institutima) (D–155)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 9061560 • Kongregacija za katolički odgoj, Smjernice za korištenje psihološke struke u primanju i odgoju svećeničkih kandidata (D–156)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 9061570 • Papinska biblijska komisija, Biblija i moral. Biblijski korijeni kršćanskog djelovanja (D–157) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 9061581 • Papa Benedikt XVI., Caritas in veritate. Ljubav u istini (D–158) • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 9061584 • Komplet dokumenti Caritas (D–143 Deus caritas est, D–146 Sacramentum caritatis, D–158 Caritas in veritate • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 9061591 • Papa Benedikt XVI., Verbum Domini (D–159) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 9061602 • Porta fidei / Nota s pastoralnim smjernicama za Godinu vjere (D–160) • • • • • • • • • • 30 9061611 • Kongregacija za kler, Direktorij za službu i život prezbitera (D–161) • • • • • • • • • • • • • • 50 9061622 • Papa Franjo, Lumen fidei. Svjetlo vjere (D-162) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 9061632 • Papa Franjo, Evangelii gaudium. Radost evanđelja (D-163) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 9061640 • Kongregacija za kler, Svećenik – služitelj Božjega milosrđa (D-164) • • • • • • • • • • • • • • 30 9061650 • Papa Benedikt XVI., Intima Ecclesiae natura. Duboka narav Crkve (D-165)• • • • • • • • 30 9061660 • Papinsko povjerenstvo za crkvena dobra, Pastoralna uloga crkvenih arhiva (D-166) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 9061670 • Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, Homiletski direktorij (D–167)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 9061685 • Papa Franjo, Misericordiae vultus. Lice milosrđa (D-168) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 9061690 • Papa Franjo, Laudato si’. Enciklika o brizi za zajednički dom (D-169) • • • • • • • • • • • • 40 9061700 Papinska biblijska komisija, Nadahnuće i istina svetoga pisma (D-170) • • • • • • • • • • • 60 9061711 Papa franjo, Amoris laetitia. Radost ljubavi (D-171)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 9061720 XIV. Opća redovita skupština biskupske sinode, Relatio finalis (D-172)• • • • • • • • • • • • 30 9061730 Kongregacija za katolički odgoj, Odgajati za međukulturalni dijalog u katoličkoj školi (D-173) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 9061740 Papinsko povjerenstvo za crkvena kulturna dobra, Pastoralna uloga crkvenih muzeja (D-174) (u pripremi) 9061750 Papa Franjo, Misericordia et misera. Apostolsko pismo na zaključenju izvanrednoga jubileja milosrđa (D-175) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 9061760 Kongregacija za nauk vjere, Iuvenescit Ecclesia. Pismo biskupima Katoličke crkve o odnosu između hijerarhijskih i karizmatskih darova (D-176) • • • • • 30 9061770 Kongregacija za kler, Dar svećeničkog zvanja – Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis. Temeljne odredbe o svećeničkom odgoju i izobrazbi (D-177)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 9061780 Ivan Pavao II., Redemptoris custos. Apostolska pobudnica o osobi i poslanju svetog Josipa u životu Krista i Crkve (D-178) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 9061791 Papa FRANJO, Gaudete et exsultate / Kongregacija za nauk vjere, Placuit Deo (D-179) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 9061800 Papa FRANJO, Veritatis gaudium - Radost istine. Odgajati za solidarni humanizam (D-180)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 9061481 • 9061491 • 9061500 • 9061510 •


Ekumena

(E)

Dokumenti i razni tekstovi ekumenskog sadržaja. Format 11 × 18. Broširano. 9080020 • Dokumenti Međunarodne anglikansko-katoličke komisije, Odnosi

9080040 • 9080050 • 9080060 • 9080070 • 9080080 • 9080090 • 9080130 • 9080140 • 9080150 • 9080160 • 9080170 • 9080190 • 9080200 • 9080210 • 9080220 • 9080230 • 9080240 • 9080250 • 9080260 • 9080280 • 9080300 • 9080310 • 9080320 •

9080330 •

9080340 •

9080350 • 9080360 •

anglikanske zajednice i Katoličke crkve; Nauka o Euharistiji; Služba i ređenje; Autoritet u Crkvi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Da prebivamo u Gospodinu. Molitva za jedinstvo kršćana 1982. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Isus Krist – život svijeta. Molitva za jedinstvo kršćana 1981.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 Gert van Dartel, Ćirilometodska ideja i svetosavlje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Poziv na jedinstvo po križu našega Gospodina. Molitva za jedinstvo kršćana 1981.• • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, S Kristom iz smrti u život. Molitva za jedinstvo kršćana• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 Bit ćete mi svjedoci • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Evo, pred vratima stojim. Molitva za jedinstvo kršćana 1996.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Umjesto Krista zaklinjemo. Molitva za jedinstvo kršćana 1997. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Duh potpomaže našu nemoć, Molitva za jedinstvo kršćana 1998.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Teologija o Duhu Svetome u dijalogu Istoka i Zapada • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, »Bog će prebivati s njima: oni će biti narod njegov« (Otk 21, 1-7). Molitva za jedinstvo kršćana 1999.• • • 25 Vladimir Loski, Mistična teologija Istočne Crkve (rasprodano) Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Ja sam put, istina i život• • • • • • • 25 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, U tebi je izvor životni• • • • • • • • • • 25 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Imamo ovo blago u glinenim posudama• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Ernst Benz, Duh i život Istočne crkve• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Mir vam svoj dajem • • • • • • • • • • • • 25 Brat Richard iz Taizéa, Božje je srce otvoreno• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Krist, jedini temelj Crkve• • • • • • • 25 Dražen Kušen, Prostori ekumenizma. Biskupija Đakovačka ili Bosanska i Srijemska kao Locus oecumenismi 1959.–1990.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Bez prestanka molite. Molitva za jedinstvo kršćana 2008. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Da budu kao jedno u tvojoj ruci. Molitva za jedinstvo kršćana 2009.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Vi ste tomu svjedoci (Lk 24, 48). Molitva za jedinstvo kršćana u molitvenoj osmini i tijekom cijele 2010. godine. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama. Molitva za jedinstvo kršćana 2011.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Svi ćemo se izmijeniti pobjedom Gospodina našega Isusa Krista. Molitva za jedinstvo kršćana 2012. (Rasprodano) Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, S čime ću doći pred Gospodina. Molitva za jedinstvo kršćana 2013. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Zar je Krist razdijeljen? Molitva za jedinstvo kršćana 2014. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25

ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

11


ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP

9080370 • Ivan Macut, Jedno u Kristu. Ekumenska razmišljanja i konkretni

pastoralni poticaji

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

65

9080380 • Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Kaže joj isus:

»Daj mi piti« (Iv 4,7). Molitva za jedinstvo kršćana 2015. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 9080390 Ivan Macut, Ekumenizam pape Franje• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 9080400 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Pozvani navještati silna djela Gospodnja. Molitva za jedinstvo kršćana 2016.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 9080410 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Pomirenje-ljubav nas Kristova obuzima. Molitva za jedinstvo kršćana 2017.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 9080420 Walter Kasper, Martin Luther. Ekumenska perspektiva• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 85 9080430 U. Wilckens / W. Kasper, Ekumenski poziv na buđenje. Za jedinstvo kršćana • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 9080440 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Desnica tvoja, Gospodine, snagom se prodiči. Molitva za jedinstvo kršćana 2018. • • • • • • • • • • • • • • 25 9080450 Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, Teži za samom pravdom. Molitva za jedinstvo kršćana 2019. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25

KC KK L LI

Eseji

(ES)

Spisi pretežno filozofskog sadržaja na teme važnijih religioznih i duhovnih tokova, gibanja, izvorne misli i iskustava. Format 13 × 20. Broširano.

LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

12

9090020 • Dragan Kalajdžić, Razgovori o nama • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 9090040 • Marko Kovačević, Ujevićevo pjesničko i mističko iskustvo (rasprodano) 9090050 • Gabriel Marcel, Od neprihvaćanja do zaziva. Pokušaj konkretne filozofije (rasprodano) 9090090 • Jacques Maritain, Cjeloviti humanizam (rasprodano) 9090100 • Zora Križanić, Antun Bauer i njegova filozofija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 9090110 • Neven Jurica, U sjeni transcendencije. Hrvatsko duhovno pjesništvo XX. stoljeća• • • 10 9090140 • Rajmund Kupareo, Čovjek i umjetnost (rasprodano) 9090150 • F. König, J. Kremer, Živjeti istinu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 9090160 • Ivan Devčić, Osmi dan stvaranja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 9090170 • Bonaventura Duda, Rukovet domovinskih tema• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 9090180 • Marko Kovačević, Antigonina krizantema• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 9090190 • Petar Bašić, O hrvatskome crkvenome jeziku (rasprodano) 9090200 • Nikolaj o. Losskij, Vrijednost i biće• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 9090210 • Božidar Petrač, Jakovljeve ljestve hrvatske lirike • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 9090220 • Krešimir Šimić, Literarno-teološki ogledi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 9090230 • Léon–E. Halkin, Erazmo i kršćanski humanizam • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 9090240 • Arnold Benz, Budućnost svemira• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 9090250 • Krešimir šimić, Njoj na spomen. Rasprave o vjeri i kulturi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 75 9090260 • Josip Sanko Rabar, Umjetnost i vjera• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 9090270 • Arnold Benz, Samuel Vollenweider, Baca li Bog kockice• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 9090280 • Henry A. Garon, Kozmička mistika • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 9090290 • Mario Crvenka, Prirodne znanosti i religija. Pokušaj sažetog prikaza• • • • • • • • • • • 150 9090300 • Bruno Forte, Na putovima jednoga. Metafizika i teologija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 195 9090310 • Ketih Ward, Zašto gotovo sigurno ima Boga. Sumnja u Dawkinsa• • • • • • • • • • • • • • • 70 9090320 • Réne Rémond, Velika iznašašća kršćanstva• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 170 9090330 • Fabrice Hadjadj, Dubina spolova. Mistika tijela • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190


ACC BC B BI BB

9090340 • 9090350 • 9090360 • 9090370 • 9090380 • 9090390 • 9090400 • 9090410 • 9090420 9090430 9090440

Arnold Benz, Darovani svemir. Astrofizika i stvaranje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 130 Fiorenzo Facchini, Izazovi evolucije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Petar Bašić, De imitatione Christi u hrv. prijevodima• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 95 Josef Pieper, O vjeri. Filozofska rasprava• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 75 Eric Lawrence Gans, Bijela krivnja / White guilt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 95 Fabrice Hadjadj, Vjera zlih duhova. Ili ateizam koji je premašen • • • • • • • • • • • • • • • 180 Fabrice Hadjadj, Raj na vratima. Ogled o radosti koja uznemiruje• • • • • • • • • • • • • 210 Michael Poole, ‘Novi’ ateizam. Deset argumenata koji ne drže vodu? • • • • • • • • • • • 60 Paul Tillich, Biblijska religija i potraga za krajnjom zbiljnošću • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 Peter Kreeft, Nepobačeni Sokrat • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Elred Rivalenski, O prijateljstvu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 55

CC-F D E ES IN KK KP Dalibor Renić

KC

Uvid i metoda KK Filozofija i teologija Bernarda Lonergana

L

NIZ »FILOZOFIJA« 9090450 Dalibor RENIĆ, Uvid i metoda. Teologija i filozofija Bernarda Lonergana • • • • • • • • • 150

LI LP MKK

KršćansKa sadašnjost

MKL MD MT MN MAC PL PEV

Izvan nizova

PR

(IN)

Knjige različitih veličina i uveza, na različite, pretežno aktualne ljudske, crkvene i religiozne teme, i otkupljena izdanja. 9100190 • 9100230 • 9100310 • 9100321 • 9100381 • 9100400 • 9100420 • 9100440 • 9100520 • 9100600 • 9100630 •

Mihovil Bolonić, Bratovština sv. Ivana Krstitelja u Vrbniku – »Kapari« (rasprodano) Župa Martinska ves (rasprodano) Gilbert Le Mouël, Bog u metrou • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 Carmen Bernos de Gasztold, Molitve iz korablje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Leksikon ikonografije, simbolike i liturgike u zapadnom kršćanstvu • • • • • • • • • • • 240 Bor koji je ostao neokićen. Božićne priče (rasprodano) Fynn, Ana i Gospon Bog (rasprodano) Euharistija. Poseban ilustrirani prilog Kane za euharistijske kongrese (rasprodano) Malcom Muggeridge, Isus – čovjek koji živi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Naše dijete: njegove đačke godine. Pisma roditeljima II. (rasprodano) Zbornik radova o Lanosoviću • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10

R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

13


ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP

KC Ivančić Tomislav

KK L

Za LI

bolji svijet LP

MKK MKL

Kršćanska sadašnjost

MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

14

9100640 • 9100650 • 9100700 • 9100713 • 9100724 • 9100740 • 9100780 • 9100790 • 9100800 • 9100810 • 9100856 • 9100860 • 9100872 • 9100880 • 9100890 • 9100900 • 9100930 • 9100940 • 9100950 • 9100960 • 9100981 • 9100990 • 9101000 • 9101010 • 9101020 • 9101050 • 9101060 • 9101070 • 9101080 • 9101090 • 9101100 • 9101110 • 9101120 • 9101130 • 9101140 • 9101151 • 9101160 • 9101180 • 9101190 • 9101200 • 9101210 • 9101230 • 9101241 • 9101250 • 9101260 • 9101270 • 9101280 • 9101291 • 9101301 •

Zrcalo Koncila (rasprodano) Ivan Golub, Mjesec nad Tiberom. Moji spomeni na papu Koncila (rasprodano) Nela Horak-Williams, Grčki jezik Novog zavjeta. (III. izdanje) (rasprodano) Tomislav Ivančić, Oče • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Tomislav Ivančić, 33 meditacije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Romano Guardini – Ambroz Testen, Križni put (rasprodano) Stjepan Krpan, Od Karaša do Biferna• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Đuro Šušnjić, Znati i verovati (rasprodano) Frei Betto, Fidel Castro i religija. (rasprodano) Hrvatski biskupi, Liturgija i život Crkve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Tomislav Ivančić, Pođi za mnom (rasprodano) Božić djeda Martina (rasprodano) Tomislav Ivančić, Za bolji svijet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Slavko Mihalić, Iskorak - Un passo fuori (rasprodano) J. Regner – R. Pülzl, Skrivena snaga (rasprodano) Thomas S. Eliot, Ubojstvo u katedrali • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Branimir Lokin, Ekonomska ideja u pitanju (rasprodano) Mahničev simpozij v Rimu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Stjepan Krpan, Hrvati u Rekašu (rasprodano) Lucijan Kordić, Čudo siromašnih koraka (rasprodano) Bonaventura Duda, Što je za me Biblija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Vinko Nikolić, Stepinac mu je ime I (rasprodano) Vinko Nikolić, Stepinac mu je ime II• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Dragutin Novaković, Pojam numen u rimskoj religiji • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Velika biblijska konkordancija (rasprodano) Alojz Jembrih, O Vramčevoj kronici • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Stjepan Kovačić, Neizbježna sudbina (rasprodano) Zoran Filipović, Dnevnik smrti• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Križo Katinić, Mir u kliještima rata • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Stjepan Baloban (ur.), Zbornik hrvatskih vjernika laika• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Rupert Berger, Mali liturgijski leksikon (rasprodano) Josip Leonard Tandarić, Hrvatskoglagoljska liturgijska književnost • • • • • • • • • • • • 50 Ivan Golub, Ususret dolasku (rasprodano) Stjepan Kovačić, Ubojstvo plemenitog srca (rasprodano) Marko Bubalo, Nemam mamu ali imam tebe• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 72 Phil Bosmans, Srcem kroz godinu (rasprodano) Gian Franco Svidercoschi, Pismo prijatelju Židovu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Nevenka Nekić, Bračka kvadrifora• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Ljiljana Matković-Vlašić, Ti nisi sišao s križa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Diaconus verbi• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Lush Gjergji, Ljubav na djelu – Majka Terezija (rasprodano) Marko Japundžić, Tragom hrvatskog glagolizma • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Phil Bosmans, Za sreću u dvoje (rasprodano) Alessandro Manzoni, Sveti hvalospjevi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Fynn, Ana i crni skakač • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Kronološki pregled hrvatske i svjetske povijesti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Ivan Pavao II., Vita consecrata (rasprodano) Phil Bosmans, Nađi vremena da budeš sretan (rasprodano) Branko Fučić, Terra incognita (II. izdanje)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 160


ACC BC B BI BB CC-F D

9101310 • 9101320 • 9101331 • 9101351 • 9101360 • 9101380 • 9101400 • 9101410 • 9101420 • 9101430 • 9101460 • 9101472 • 9101481 • 9101490 • 9101500 • 9101530 • 9101540 • 9101550 • 9101560 • 9101570 • 9101580 • 9101591 • 9101601 • 9101610 • 9101620 • 9101631 • 9101640 • 9101650 • 9101660 • 9101667 • 9101681 • 9101690 • 9101700 • 9101710 • 9101720 9101730 9101740 9101750

• • • •

Ivan Pavao II., Dar i otajstvo (rasprodano) Phil Bosmans, Savez bez imena• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Adalbert Rebić, Mali religijski rječnik • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Adalbert Rebić, Jeruzalem 3000 godina• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 130 Rudolf Amerl, Hebrejsko-hrvatski rječnik • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 360 Tinie de Vries, Biblija za malene • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Phil Bosmans, Sunčane zrake radosti (rasprodano) Nikola Prela, Osvrti i razmatranja• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Filip Grabovac, Cvit razgovora naroda i jezika iliričkoga aliti arvackoga • • • • • • • 30 Phil Bosmans, Sunčane zrake nade (rasprodano) Petar Runje, O knjigama hrvatskih glagoljaša • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Isusova mala sestra Magdalena, Isus je Gospodar nemogućega• • • • • • • • • • • 20 Charles de Foucauld – Isusov brat Karlo, Bog je ljubav • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 Manda Svirac, Lepa ti je Moslavina • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Nikola Bašnec, Uskrsnuće usred života • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Phil Bosmans, Sunčane zrake stvorenja (rasprodano) Phil Bosmans, Sunčane zrake života (rasprodano) Phil Bosmans, Cvijeće sreće moraš saditi sam (rasprodano) Srećko Badurina, Glas za čovjeka• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Papinsko vijeće za pastoralnu skrb selilaca i putnika, Selilaštvo na pragu trećeg tisućljeća • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Branko Fučić, Fraške (2. izdanje)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 98 Phil Bosmans, Ususret Božiću (rasprodano) Phil Bosmans, Živjeti je radost (rasprodano) Phil Bosmans, Živjeti svaki dan (rasprodano) Božo Lujić, Povratak u slobodu ljubavi• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Phil Bosmans, Ljubav svaki dan čini čuda (rasprodano) Ivan Golub, Lice prijatelja (rasprodano) Iskoni bê slovo. Zbornik radova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Petar Runje, Pokornički pokreti i franjevci trećoredci glagoljaši • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Phil Bosmans, Jednostavno volim te (rasprodano) Phil Bosmans, Pljesak životu (rasprodano) Hrvatski katolički pokret. Zbornik radova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 280 Alister McGrath, Nepoznati Bog• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Mogućnosti organiziranog djelovanja vjernika laika u Hrvatskoj. Zbornik radova• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 280 Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 Anselm Grün, Kako naći utjehu (rasprodano) Anselm Grün, Na koga se osloniti (rasprodano) Anselm Grün, Nisi napušten • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30

E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

15


ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

16

9101760 • 9101770 • 9101780 • 9101790 • 9101800 • 9101810 • 9101820 • 9101830 • 9101840 • 9101850 • 9101860 • 9101870 • 9101880 • 9101900 • 9101910 • 9101920 • 9101930 • 9101940 • 9101950 • 9101960 • 9101970 • 9101980 • 9101990 • 9102000 • 9102010 • 9102020 • 9102030 • 9102040 • 9102050 • 9102060 • 9102070 • 9102081 • 9102090 • 9102100 • 9102110 • 9102120 • 9102130 • 9102140 • 9102150 •

Anselm Grün, Živi i rasti (rasprodano) Anselm Grün, Do ponovnog susreta u nebu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Anselm Grün, Da sutra moram umrijeti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Tomislav Zdenko Tenšek, Biti dom ljubavi• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Robert J. Schreiter, U vodi i u krvi• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Šeper 3, Zbornik radova međunarodnog simpozija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 Vlado Košić, Veće ljubavi nitko nema od ove (rasprodano) Phil Bosmans, Za čovječniji svijet (rasprodano) Phil Bosmans, Sunce za život (rasprodano) Phil Bosmans, Ne zaboravi, imaš krila (rasprodano) Phil Bosmans, Sreća je u tebi (3. izdanje) (rasprodano) Jean Vanier, Hodam s Isusom (rasprodano) Brat Francisco, Mala braća na Orinoku • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Osobnost i duhovnost sluge Božjega o. Alekse Benigara, franjevca (1893.–1988.)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Josemaria Escrivá de Balaguer, Gospina krunica • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Ante Škrobonja, Sveti od zdravlja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Božo Rustja, Sitne zgode za dušu (rasprodano) Fiorenzo Facchini, Religioznost u pretpovijesti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 58 Stjepan Lice, Svjetlost fenjera • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Romano Guardini, Krunica naše Gospe• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Pierre Blet, Pio XII. i drugi svjetski rat prema vatikanskim arhivima• • • • • • • • • • • • •90 Anton Šuljić, Za križem u slici i riječi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Mladenko Spahija, Prepjev Platonova Parmenida• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Ema Vesely, Izbor pape• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140 Brat Roger iz Taizéa, U svemu mir srca • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Jan Paulas – Jaroslav Šebek, Anselm Grün, izbliza i izdaleka• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Stjepan Lice – Branimir Dorotić, Svjetlost se vraća svjetlosti• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Adalbert Rebić, Biblijsko‑teološki pabirci o Isusu Kristu• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 Alberto di Chio – Luciana Mirri, Kardinal Šeper među velikanima Crkve Istočne Europe• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 200 Anselm Grün, Mir srca (rasprodano) Anselm Grün, Boriti se i ljubiti. Muškarac u biblijskoj perspektivi • • • • • • • • • • • • • • • 50 Linda Jarosch, Aneslm Grün, Živi što jesi. Žena u biblijskoj perspektivi • • • • • • • 50 Josemaria Escriva de Balaguer, Križni put (rasprodano) Brat Roger iz Taizéa, Bog može samo ljubiti• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •40 Mario Picchi, Projekt čovjek u trećem tisućljeću • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Phil Bosmans, Bog moja oaza (rasprodano) Mark Deltour, Susret s Philom Bosmansom • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Anselm Grün, Voditi ljude – buditi život. Poticaji iz Pravila Benedikta iz Nursije (rasprodano) Braća iz Taizéa, U tvoju se dobrotu pouzdajem. Meditirati Bibliju u tišini i u zajednici• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50


9102161 • 9102180 • 9102210 • 9102230 • 9102240 • 9102250 • 9102260 • 9102270 • 9102280 • 9102290 • 9102300 • 9102310 • 9102320 • 9102331 • 9102340 • 9102350 • 9102360 • 9102370 • 9102380 • 9102390 • 9102400 • 9102420 • 9102430 • 9102440 • 9102450 • 9102460 • 9102470 •

9102480 • 9102490 • 9102500 • 9102511 • 9102521 • 9102530 • 9102560 • 9102570 • 9102580 • 9102591 • 9102600 • 9102610 • 9102620 • 9102630 •

Stjepan Lice, Nikad ti neću dovoljno zahvaliti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Francisco Fernandez Carvajal i Pedro Beteta, Djeca Božja • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Lauretta, Šuma jorgovana• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 Stjepan Lice, Da progledam• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Jane Williams, Anđeli• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Stjepan Baloban / Gordan Črpić / Marijana Kompes, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Veljko Ćurin, Izgubljeno stoljeće• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 160 Katica Knezović, Zagrebačka Biblija 1968. O 40. obljetnici• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Ivan Pavao II. – Benedikt XVI., Psalmi večernje. Večernja molitva s Crkvom • • • • 95 Henri J. M. Nouwen, Otvorenih ruku• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 Božo Rustja, Sitne zgode s biserom • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Ratimir Vince (ur.), Kršćanska misao XX. stoljeća (rasprodano) Joyce Rupp, Čaša života • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Božidar Prosenjak, Tesar. Romansirani životopis svetog Josipa • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Viktor Burić, Sveti Pavao kao pisac • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Braća iz Taizéa, Taizé zajedničke molitve za cijelu godinu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 Emilio Marin, Upoznao sam dva pape. Pripovjest o čuvstvu i promišljanju na tragu Ivana Pavla II. i Benedikta XVI.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Ivna Bućan, Biblijski vrt svetišta Gospe Stomorije (rasprodano) Vlado Košić i Gordan Črpić (ur.), U službi pravde i mira. For the sake of justice and peace. Izjave, priopćenja, apeli, izvještaji • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 Josip Sanko Rabar, Sveti trag u XX. stoljeću• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 Christian Bobin, Živa više nego ikad • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Vladimir Stanković, Biti svećenik po srcu Isusovu. Dnevnik jednog bogoslova brucoša prije šezdeset godina 1949./50. (rasprodano) Anton Šuljić, Za križem Kristovim. Zbirka križnih puteva za molitvu i meditaciju • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Gerhard Kiefer, Robert Zollitsch. Predsjednik Njemačke biskupske konferencije – portret• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Mato Zovkić, Iskustvo ekumenskih i religijskih susreta• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 110 Ognen Bojađinski, Kronologija Ohridske arhiepiskopije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 Mato Zovkić, Vječno u vremenu. Zbornik radova u čast mons. prof. dr. sc. Ivana Devčića u povodu 60. obljetnice života, 30. obljetnice profesorskog rada i 10. biskupstva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 Salvador Canvals, Isus prijatelj. Tekstovi za meditaciju• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Mariano D’Alatri, Kapucini. Povijest jedne franjevačke obitelji • • • • • • • • • • • • • • • • • 140 Stjepan Lice, Zagrli život (rasprodano) Jacob Neusner, Rabin razgovara s Isusom • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140 Helmut Krätzl, Vjerujete li Vi u Boga, gospodine biskupe? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Anton Tamarut, Razlozi za radost i nadu• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Henri Nouwen, In memoriam• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Stopama svetaca. Kapucinski sveci, blaženici, časni i sluge Božje (rasprodano) Marija Kovačević, Nedjeljna i blagdanska razmišljanja. Godina B (rasprodano) Esther Gitman, Kad hrabrost prevlada • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Odilon-Gbènoukpo Singbo, Oluja će proći. S Kristom kroz korizmenu svakidašnjicu• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Paul Lawrence, Atlas biblijske povijesti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 Jacques Dalarun, Franjo Asiški: prohod • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Hildegard Gosebrink, Motriti tajnu. Uvod u osnove kršćanske mistike• • • • • • • • • • 130

ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

17


ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R

9102640 • 9102650 • 9102660 • 9102670 • 9102680 • 9102690 • 9102700 • 9102710 • 9102720 • 9102731 • 9102740 • 9102750 • 9102760 • 9102770 • 9102780 • 9102790 • 9102800 • 9102810 • 9102820 • 9102830 • 9102840 • 9102850 • 9102860 • 9102871 • 9102880 • 9102890 • 9102900 •

S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

18

9102910• 9102920 • 9102930 • 9102940 • 9102950 • 9102960 • 9102970 • 9102980 • 9102990 • 9103000 •

Marija Kovačević, Nedjeljna i blagdanska razmišljanja. Godina C • • • • • • • • • • • • • • 150 Mirko Ivanjek / Vladimir Pavlinić, Kad budeš prolazio• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Petar Hodžić, Humanae vitae za sva vremena • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Robert Šreter, Halo, Bože, samo da te čujem...• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 Vladimir Stanković, Kako su počela tri desetljeća skrbi za hrvatsku dijasporu. Rokovničke zabilješke iz 1969. i 1970., • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Gianni Valente, Franjo, papa s kraja svijeta. Osoba,ideje, stil, • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Ivan Milotić, Milanski edikt. Prijevod, komentar i studija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 95 Saverio Gareta, Papa Franjo - život i izazovi• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 Renzo Sala (ur.), S dobrotom i nježnošću • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 Renzo Sala (ur.), Molitva na prste • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 Marija Agneza Pantelić, Hrvatsko glagoljsko srednjovjekovlje • • • • • • • • • • • • • • • • 170 Anton Bozanić, Biskup Antun Mahnić (rasprodano) Marija Kovačević, Nedjeljna i blagdanska razmišljanja. Godina A (rasprodano) Roberto Seregni, Evanđelja u trapericama (Godina A) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Anton Tamarut, Obiteljsko lice Crkve• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 s. Samuela Premužić / Stjepan Lice, Čudo Božje krhkosti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Ivan Golub, Pohod milosti. Izabrane pjesme • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 169 Roberto Rusconi, Sveti pape• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 95 Renzo Sala (ur.), Sretno u ljubavi. Pjesma nad pjesmama (rasprodano) Renzo Sala (ur.), Sretna obljetnica braka. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 Renzo Sala (ur.), Hvala. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 Renzo Sala (ur.), Anđeli za volanom. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 Renzo Sala (ur.), Želim ti... (rasprodano) Album moje prve svete pričesti.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Roberto Seregni, Evanđelja u trapericama (Godina B) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Anton Tamarut, Nasmijana svjetlost svijeta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 p. Miljenko Sušac Smm, Posveta Isusu Kristu po Mariji. Sustavni prikaz marijanske duhovnosti prema sv. Ljudevitu Monfortskome • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 Kultura rada u Hrvatskoj. Peti hrvatski socijalni tjedan. Zagreb, 21.-23. listopada 2011. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 260 Papa Franjo, Božićni susret (Čestitke) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 Papa Franjo, Mama kao Marija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 Papa Franjo, Hrabrost mira • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 Papa Franjo, Traži Gospodina u jaslicama • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 Papa Franjo, Mladi na terenu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 J. Baloban / K. Nikodem / S. Zrinščak (ur.), Vrednote u Hrvatskoj i u Europi. Komparativna analiza. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 Alister E. Mcgrath, Znanost i religija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 160 Natalino Monopoli i Remo Piccolomini, Misli svetog pape Ivana Pavla II. za svaki dan u godini (rasprodano) mons. Ivan Devčić, Grad u naručju svetoga Vida. Nadbiskupove poruke i propovijedi (2001. –2015.) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140


ACC BC B BI BB CC-F

9103010 • Marie – Paul Farran, Majka milosrđa. Jedan mjesec s Marijom • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 9103020 • Patrich Becker, U stupici svijesti? Duh i mozak u raspravi teologije, filozofije i prirodnih znanosti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 170 9103030 • Marica Stanković, Ljubav domišljata, vidljiva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 75 9103040 • Marica Stanković, Potpišimo Gospodinu praznu mjenicu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 75 9103050 Stjepan Baloban / Gordan Črpić / Dubravka Petrović Štefanac (ur.), Župnik Franjo Jurak – uloga župnika u gradu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 9103060 Werner Gruber, »Dein licht ist in dir« – Eine Deutung des Menschen

vom »imago Dei« zum »amicus Dei« in der poetische Theologie Ivan Golubs (rasprodano) 9103070 Hrvatska katolička župa / Kroatische katolische Gemeinde – Frankfurt/M. 50. obljetnica • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 450 9103080 Lazaro Iriarte, Franjevački poziv. Sinteza ideala sv. Franje i sv. Klare • • • • • • • • • • • 190 9103090 Roberto Seregni, Evanđelja u trapericama (Godina C) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 9103110 Ivica zvonar, Dr. Fran Barac • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 9103121 Anton tamarut, Dom ljubavi i kršćanske radosti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 9103130 Gordan črpić / Jasna ćurković nimac / Željko tanjić, Vjersko uvjerenje i moralno ponašanje. Teorijska rasprava i empirijska analiza o utjecaju religije na moral u hrvatskom kontekstu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 9103140 Živan sikirić, Nova Kristova zapovijed. Jesmo li je zaboravili?• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 9103150 J. Oslić / A. Ćubelić / N. Malović (ur.), Filozofija i teologija u kontekstu znanstveno-tehničke civilizacije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 250 9103160 Grupa autora /Ivan Vajić – gl. urednik/, Putokazi sreće• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 9103170 Danijel Tolvajčić, Suvremena analitička filozofija religije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 160 9103180 Anselm grün, Daruj svoje srce• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 9103190 Nadbiskup Stepinac i Srbi u Hrvatskoj u kontekstu Drugoga svjetskog rata i poraća / Archbishop Stepinac and the Serbs in Croatia within the context of World War II and the post-war period • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 280 9103200 Papa Franjo, Molim, hvala, oprosti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 9103210 Renzo Sala (ur.), Sveta Majka Terezija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 9103220 Stjepan Lice, Želim ti sva blaga Božja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 9103230 Matija BERLJAK, Dvadeseta obljetnica potpisivanja ugovora između Katoličkoga bogoslovnog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140 9103260 Nenad Malović, Mišljenje i djelovanje. O znanju, društvu i vrijednostima • • • • • 160 9103270 Papa Franjo, Kateheze i nagovori o milosrđu• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 95 9103280 Renzo Sala, Ženo ne plači. Križni put • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 9103290 Renzo Sala, Ovim mojim rukama. Križni put• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 9103300 Juan Maria Laboa, Isus u Rimu. San Benedikta XVI. Neobična sanjarska priča • • • 120 9103320 Stephan Sigg, Frcanje iskri. Sedam vatrenih tema za tvoj život. Knjiga za krizmu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 9103330 Papa Franjo, Poruke mladima. Mali rječnik za mlade• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 9103333 Stephan Sigg, Što ti želim za krizmu• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 55 9103340 Hubert Gaisbauer, Pismo za svijet. Enciklika Laudato si’ objašnjena djeci • • • • • • • 95

D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

19


ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

20

9103350 Anton Nadrah, Sto godina Fatime. Značenje Fatime za naše doba• • • • • • • • • • • • • • 35 9103360 Ivan Golub, Trinaesti učenik – Der dreizehnte Jünger. Ein Gedicht von der Freundschaft• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 9103380 Anđelko Košćak, Duhovna baština Stepinčeva i Kuharićeva zavičaja. Svećenička i redovnička zvanja rimokatoličkih župa Jaskanskoga dekanata • • • • • • 280 9103390 Lush Gjergji, Majka ljubavi. Kanonizacija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 9103400 Martina s. Ana BEGIĆ, Dr. Andrija Živković• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 9103420 Gabriele AMIORTH, Anđeli i vragovi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 9103430 Renzo Sala (ur.), Čestit Božić• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 9103440 Vito MORELI, I ti si dar • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 9103450 Renzo SALA (ur.), Lijepa kao ti, mama! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 9103460 Renzo Sala, Od srca hvala • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 9103470 Papa Franjo, Darovi Duha Svetoga• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 9103480 Anton Šuljić, Dodijavanje Bogu.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 9103490 Ivica MUSIĆ, Geniji, varalice i oni treći • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 9103500 s. Valerija Nedjeljka KOVAČ, Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupije• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 220 9103510 Anton TAMARUT, Bog milosrđa i radosti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 9103520 Ljudevit Anton MARAČIĆ, Dr. Celestin Tomić • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 9103530 Ljiljana MATKOVIĆ-VLAŠIĆ, Blago mirotvorcima• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 9103540 A. ĆUBELIĆ, I. MRŠIĆ FELBAR, N. MALOVIĆ, D. TOLVAJČIĆ (ur.), Filozofija i religija. Suvremene perspektive • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 200 9103550 Anselm GRÜN, Za vas dvoje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 9103570 Hrvatska biskupska konferencija, »Da vaša radost bude potpuna« Iv 15,11• • • • • • • • 60 9103580 Anton ŠULJIĆ (ur.), Zagrebačka Biblija. Uz 50. obljetnicu Zagrebačke Biblije • • • • • 120 9103590 Remigio BATTEL i Giovanni LAZZARA (prir.), Iz dubine svoga siromašnog srca • • • 190 9103600 Božidar MRAKOVČIĆ, Biblijska pitanja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 9103610 Andrea FILIĆ, Tomislav FILIĆ (ur.), Mariologija nakon Drugoga vatikanskog koncila: prihvaćanje, rezultati i perspektive. Zbornik radova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 220 9103620 Darko GAŠPAROVIĆ, U duhovno zagledan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 9103630 Petar BAŠIĆ, O Hrvatskome crkvenome jeziku. Rasprave, ogledi, ocjene (II.) • • • • 120


9103640 I. DODLEK, N. MALOVIĆ, Ž. PAVIĆ (ur.), Religija između hermeneutike

i fenomenologije. Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Josipu Osliću povodom 65. godine života• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 220 9103650 J. BALOBAN, G. ČRPIĆ, J. JEŽOVITA (ur.), Vrednote u Hrvatskoj od 1999. do 2018. (u pripremi) 9103660 Esther GITMAN, Alojzije Stepinac: Pillar of Human Rights (u pripremi) __ Slavica Dodig, Biblijska imena (u pripremi)

ACC BC B BI BB CC-F

Kana klub

(KK)

KANA KLUB »D« 9120031 • 9120400 • 9120410 • 9120460 • 9120470 • 9120481 • 9120490 • 9120501 • 9120530 • 9120540 • 9120550 • 9120560 • 9120561 • 9120570 • 9120580 • 9120590 • 9120600 • 9120610 • 9120620 • 9120630 • 9120631 • 9120640 • 9120651 • 9120680 • 9120690 • 9120700 • 9120710 • 9120720 • 9120730 •

Selma Lagerlöf, Legende o Kristu (rasprodano) Manja Hribar, Doživljaji Pere vrapca (rasprodano) Sonja Tomić, Svjetiljčica (rasprodano) Mirna Flögel, Starinske priče• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Hans Christian Andersen, Snježna kraljica • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Pat Alexander, Biblija i najmanjima (rasprodano) Selma Lagerlöf, Sveta noć• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Stjepan Lice, Anđeoske priče (rasprodano) Ivana Brlić-Mažuranić, Male pripovijetke (rasprodano) Stephanie Jeffs, Biblija za laku noć (rasprodano) Sida Košutić, Priče (rasprodano) Anrico Galbiati, Biblija i njezina povijest: Stari zavjet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 230 Komplet Biblija i njezina povijest: Stari i Novi zavjet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Anrico Galbiati, Biblija i njezina povijest: Novi zavjet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Lois Rock, Ilustrirana Biblija za djecu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 220 Loš dan za medvjedića Križu (rasprodano) Medvjedić Križo nalazi prijatelje (rasprodano) Prvi Božić Medvjedića Križe (rasprodano) Medvjedić Križo je moj! (rasprodano) Stephanie Jeffs, Volim te Medvjediću Križo (rasprodano) Medvjedić Križo (Komplet) (rasprodano) Dogodilo se u Betlehemu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Leena Lane / Gillian Chapman, Dječja Biblija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 76 Uskrs – Ispripovijedan djeci• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Lois Rock, Moja prva Biblija (rasprodano) Kuc-kuc! Tko je? (rasprodano) Leena Lane / Jacqui Thomas, Medvjedić Križo moli• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 48 Murray Watts / Helen Cann, Velika Biblija za djecu (rasprodano) Stephanie Jeffs / John Haysom, Priča o Božiću • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 76

D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

21


ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

22

Stjepan Lice, Sveti Nikola bake Julijane • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Lois Rock / Alex Ayliffe, Moja prva slikovnica za laku noć • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Lois Rock / Anna C. Leplar, Tko je Bog? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Lois Rock / Anna C. Leplar, Što je Biblija?• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Lois Rock / Anna C. Leplar, Tko je Isus? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Lois Rock / Anna C. Leplar, Što je molitva?• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Moja školska Biblija• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Stephanie Jeffs / Jacqui Thomas, Medvjedić Križo: Zgode i nezgode • • • • • • • • • • 48 W. Howie / M. Maclean, Otvori vrata • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Lois Rock, Upoznajmo religije svijeta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Christopher Doyle / Gillian Chapman, Isus • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Sue Graves, Što znamo o Bibliji?• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 76 Irena Jukić- Pranjić / Suzana Jurić, Tomica otkriva svijet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Sally Ann Wright / Moira Maclean, Moj prvi Uskrs. Slikovnica s naljepnicama• • • 36 Sally Ann Wright / Moira Maclean, Moj prvi Božić. Slikovnica s naljepnicama • • • • 36 Bethan James / Yorgos Sgouros, Biblija za mališane • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Stephanie Jeffs / Maria Cristina Lo Cascio, Anđelčić • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Sally Lioyd Jones, Medvjedić čita Bibliju (rasprodano) Stjepan Lice, Božićna frula • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Sonja Tomić, Besima u običnim nebesima• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Božić. Olovčica Lokvica• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Sonja Tomić, Badnja večer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Moja božićna slikovnica i vježbenica • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Biblija. Pomakni i otkrij• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Božićna zvijezda. Vježbenica • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Slavica Stojan / Ivan Vitez, Čudo svetog Vlaha (rasprodano) Sally Ann Wright / Honor Ayres, Moja krsna Biblija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Juliet David / Chris Embleton-Hall, Moje vrijeme za priču. Prispodobe • • • • • • • • 75 Juliet David / Chris Embleton-Hall, Moje vrijeme za priču. Prispodobe (bojalica) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 9121032 • Rhona Davies / Gustavo Mazali, Moja prvopričesnička Biblija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 9121040 • Sally Ann Wright, 365 biblijskih priča za djecu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180

9120740 • 9120750 • 9120760 • 9120770 • 9120780 • 9120790 • 9120800 • 9120810 • 9120820 • 9120830 • 9120840 • 9120850 • 9120860 • 9120870 • 9120880 • 9120891 • 9120900 • 9120910 • 9120920 • 9120930 • 9120940 • 9120950 • 9120960 • 9120970 • 9120980 • 9120990 • 9121001 • 9121010 • 9121020 •


ACC BC B BI BB CC-F D

9121050 • Sally Ann Wright / Paola Bertolini Grudina, Biblija za moje prve korake • • • • • • 60 9121060 Željko pavličić / Damir facan, Dizma sveti razbojnik (rasprodano) 9121070 Sally Ann wright / Paola Bertolini Grudina, Moje prve uspomene • • • • • • • • • • 65 9121080 Jan GODFREY i Paula DOHERTY, Moja Biblija uspavanka• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 9121090 Veronika PREISLER (ur.); Dagmar HENZE i Thorsten SALEINA (ilus.), Moja prva sveta pričest • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50

E ES IN KK KP KC

KANA KLUB »DAVID«

KK

Štivo za djecu školske dobi, mlade i obitelj. Tvrdi uvez. Format 21,5 × 31,5. Ilustrirano, sve u bojama.

L

I. kolo • Ilustrirana povijest Crkve za mlade. Komplet od 10 svezaka: 9120140 Svezak 4    Put barbara (600.–900. g.) (rasprodano) 9120150 Svezak 5    U srednjem vijeku (900.–1300. g.) (rasprodano) 9120200 Svezak 10   Naši dani (1917. do danas) (rasprodano) II. kolo • Biblija i njezina povijest. Ilustrirana priručna enciklopedija u 7 svezaka: 9120300 Svezak 1 – Stvaranje• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 9120320 Svezak 2 – Patrijarsi i Mojsije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 9120330 Svezak 3 – U Obećanoj zemlji• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 9120340 Svezak 4 – Kraljevi i proroci • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 9120350 Svezak 5 – Izgnanstvo, povratak i Židovi• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10

III. kolo Tvrdi uvez. Sve u bojama. Format A4. [Usp. Periodičke publikacije KS: Biblija u stripu]

LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR

9450020 • STAROZAVJETNI JUNACI. Knjiga 2: Suci i kraljevi. »Biblija u stripu«. 9450030 • 9450040 • 9450050 • 9450060 • 9450070 • 9450500 •

Uvezani sveščići 8–13: Od sudaca do Salomona • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 STAROZAVJETNI JUNACI. Knjiga 3: Počeci svijeta i proroci. Uvezani sveščići 14–18 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 STAROZAVJETNI JUNACI. Knjiga 4: Žene, mudraci i ratovi• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Novi zavjet. Strip (uvez br. 5) (Isus Krist – prvi dio)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Novi zavjet. Strip (uvez br. 6) (Isus Krist – drugi dio)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Novi zavjet. Strip (uvez br. 7) (Petar i Pavao)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Ćiril i Metod. Slavenski apostoli i prosvjetitelji. Strip s komentarom (rasprodano)

VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

23


ACC BC B BI

Katehetski priručnici

BB

(KP)

Priručnici za učenike, roditelje i katehete.

CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

24

Snaga susreta. Činiti istinu. Priručnik za mlade• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Snaga susreta. Muško i žensko stvori ih. Priručnik za mlade• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Praktični rad s Biblijom (rasprodano) Snagom Duha. Za potvrdu. Uvođenje u kršćanstvo mladih i odraslih• • • • • • • • • • • • •44 NIZ A–C: Kateheze za odrasle / D: Crkva u suvremenom svijetu • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Pavao Crnjac (ur.) Naša kateheza i II. vatikanski sabor • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Kongregacija za kler, Opći direktorij za katehezu• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Ivan Karlić, Ususret Bibliji• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Ja sam put. Priručnik za katehete• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 110 Pozvani na slobodu. Priručnik za katehete • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 110 S Kristom u život. Udžbenik za katolički vjeronauk osmoga razreda osnovne škole• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 47 9130550 • Njihovo je kraljevstvo nebesko. Priručnik odgojiteljima u vjeri za rad s djecom predškolske dobi• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 84 9130730 • Na putu vjere. Radna bilježnica za katolički vjeronauk četvrtoga razreda osnovne škole• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 9130570 • Svjetlom vjere. Udžbenik katoličkog vjeronauka za 4. razred srednje škole • • • • • • • 47 9130586 • Životom darovani. Udžbenik katoličkog vjeronauka za 3. razred srednje škole• • • • 46 9130590 • Ivan Karlić, »Vjerujem...«. Kateheze o katoličkoj vjeri• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 9130600 • Ivan Karlić, Sveti sakramenti. Susret s Isusom Kristom u sakramentima Crkve• • • 90 9130610 • Božo Lujić, Proroci. Osoba, vrijeme, poruka • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 110 9130620 Njemačka biskupska konferencija, Hod odraslih u vjeri. Katekizam za odrasle • • • 190 9130630 Slavenka Baroda / Tanja Mravak / Žarka Jerčić, Sakramenti. Radni materijal vjeronaučnog sadržaja s vježbama spoznaje i opažanja• • • • • • • • • • • • • • • • • 75 9130640 Slavenka Baroda / Tanja Mravak / Žarka Jerčić, Crkva. Radni materijal vjeronaučnog sadržaja s vježbama spoznaje i opažanja• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 75 9130653 • Ja sam put. Radna bilježnica za katolički vjeronauk petoga razreda osnovne škole• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 34 9130662 • Za stolom ljubavi i pomirenja. Radna bilježnica za katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 34 9130672 • Zajedno u ljubavi. Udžbenik za katolički vjeronauk sedmog razreda osnovne škole• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 9130682 • Ja sam put. Udžbenik za katolički vjeronauk petoga razreda osnovne škole • • • • • • 40 9130692 • Na putu vjere. Udžbenik za katolički vjeronauk četvrtoga razreda osnovne škole• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 9130702 • Pozvani na slobodu. Udžbenik za katolički vjeronauk šestoga razreda osnovne škole• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 9130712 • Pozvani na slobodu. Radna bilježnica za katolički vjeronauk šestoga razreda osnovne škole• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 32 9130722 • Za stolom ljubavi i pomirenja. Udžbenik za katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 9130750 Mirjana NOVAK, Barbara SIPINA, Učitelju, gdje stanuješ? Udžbenik za 5. raz. • • 81,40 9130090 • 9130100 • 9130120 • 9130214 • 9130320 • 9130340 • 9130380 • 9130390 • 9130511 • 9130521 • 9130740 •


ACC

Koncil

(KC)

BC

Zbirke koncilskih i pokoncilskih dokumenata. Format 12 × 20. Broširano. 9140013 • Dokumenti Drugoga vatikanskog koncila • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 330 9140031 • Socijalni dokumenti Crkve. Sto godina katoličkoga socijalnog nauka.

9140040 • 9140070 • 9140080 • 9140090 • 9140100 • 9140110 • 9140120 • 9140130 • 9140140 • 9140150 • 9140160 • 9140170 • 9140180 •

Dokumenti crkvenog učiteljstva o društvenim pitanjima od pape Lava XIII. do danas. (rasprodano) Svjetovni instituti. Crkveni dokumenti (rasprodano) Bonaventura Duda, Koncilske teme (rasprodano) Direktorij o pučkoj pobožnosti i liturgiji (rasprodano) Papinsko vijeće »Iustitia et pax«, Kompendij socijalnog nauka Crkve• • • • • • • • • • • • 160 Bono Zvonimir Šagi, Prag na trag. 40 godina II. vatikanskog koncila• • • • • • • • • • • • • 40 Giuseppe Alberigo, Kratka povijest Drugog vatikanskog koncila• • • • • • • • • • • • • • • 90 Joseph Ratzinger, Koncil na putu. Osvrt na drugo zasjedanje• • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 Joseph Ratzinger, Prvo zasjedanje Drugoga vatikanskog koncila. Osvrt• • • • • • • • 35 Knut Wenzel, Mala povijest Drugoga vatikanskog koncila • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 110 Joseph Ratzinger, Rezultati i problemi trećega koncilskog zasjedanja • • • • • • • • • 35 Joseph Ratzinger, Posljednje koncilsko zasjedanje• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 Papinsko vijeće za kulturu, Vjera i kultura. Antologija tekstova papinskog učiteljstva od Lava XIII. do Ivana Pavla II.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 420 Anton Tamarut, Biskup Karmelo Zazinović na Drugom vatikanskom koncilu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80

B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD

Kršćanski klasici

(KK)

Tekstovi klasičnih kršćanskih pisaca i studije o tim piscima. Format 14,5  ×  20. Broširano. Kod kapitalnih i sabranih djela tvrdi uvez i format  17  ×  24. 9150043 • Aurelije Augustin, Ispovijesti /tvrdi uvez/• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 9150050 • Dietrich Bonhoeffer, Otpor i predanje• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 9150070 • Aurelije Augustin, O državi Božjoj (De civitate Dei). Svezak I. Knjiga I–X. Latinski i hrvatski. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 360 9150080 • Aurelije Augustin, O državi Božjoj (De civitate Dei). Svezak II.• • • • • • • • • • • • • • • • • 360 9150140 • Redovnička pravila• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 95 9150170 • Toma Akvinski, Suma protiv pogana. Svezak I. (rasprodano) 9150190 • Sveti Albert Veliki, Nastupno predavanje o cijeloj Bibliji • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 9150201 • Maksim Ispovjedalac, O Božjem čovjekoljublju• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 9150210 • Toma Akvinski, Suma protiv pogana. Svezak II. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 110 9150220 • Aurelije Augustin, O državi Božjoj (De civitate Dei). Svezak III.• • • • • • • • • • • • • • • • 360 9150230 • Bonaventura, Tria opuscula• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 450 9150240 • Teodor Mopsuestijski, Katehetske homilije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 160 9150250 • Otačka čitanja u molitvi Crkve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 160 9150260 • Vesna Badurina-Stipčević / Vinko Grubišić, Jeronimove hagiografije • • • • • • • • 120 9150270 • Sveti Ljudevit Marija Grignion Montfortski, Duhovni spisi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140 9150281 • Komplet O državi Božjoj (De civitate Dei) 1–3• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 360 9150300 • Anzelmo Canterburyjski, Zašto je Bog postao čovjekom. Cur Deus homo • • • 320

MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

25


NIZ »KARMELSKI IZVORI«

ACC BC B BI BB

9150102 9150111 9150132 9150162 9150181

• • • • •

CC-F D E ES

Terezija Avilska, Put k savršenosti (rasprodano) Edith Stein, Znanost križa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Terezija Avilska, Zamak duše (rasprodano) Terezija Avilska, Moj život (rasprodano) Edith Stein, Žena • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 NIZ »OTAČKI IZVORI«

9150280 • Ivan Damaščanski, Svečani govori o Djevici Mariji • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 110 9150290 • Sveti Hilarije, Tumačenje evanđelja po Mateju • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 110 __ Marijan MANDAC, Sveti Augstin. Život i djelo (u pripremi)

IN KK

Likovi

KP

(L)

Biografije i hagiografije u esejističkoj, znanstveno-po­p u­larnoj, roman­siranoj ili memoarskoj obradi. Broši­ra­no. Format 14 × 20.

KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

26

9160020 • 9160030 • 9160042 • 9160050 • 9160060 • 9160070 • 9160080 • 9160090 • 9160120 • 9160141 • 9160150 • 9160160 • 9160170 • 9160180 • 9160190 • 9160200 • 9160210 • 9160230 • 9160240 • 9160250 • 9160260 • 9160270 • 9160280 • 9160290 • 9160300 • 9160310 • 9160320 • 9160330 • 9160340 •

František Dvornik, Sveti Vojtjeh Adalbert. Svetac Bijelih Hrvata (rasprodano) Charles Lepetit, Igra s Bogom: Charles de Foucauld (rasprodano) Ljudima prijatelj. Leopold Bogdan Mandić – svetac pomirenja (rasprodano) Franc Grivec, Sv. Ćiril i Metod – slavenski blagovjesnici (rasprodano) Mala sestra Magdalena od Isusa, Iz Sahare u cijeli svijet• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Kathryn Spink, Brat Roger i Taizé• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Stjepan Krpan, Gradišćanski portreti (rasprodano) Život sv. Bazilija (rasprodano) Georg Popp, Velikani vjere (rasprodano) Vladimir Stanković, Zapisi o kardinalu Šeperu• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Mario Sgarbossa, Zagrepčanin o. Aleksa Benigar – franjevac misionar u Kini• • • • 50 Christian Feldmann, Ivan XXIII. – Njegova ljubav - njegov život (rasprodano) Odvažna i milosrdna žena sestra Ivana Slava Stakor• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Gereon Goldmann, Sjene smrti – svjetlo utjehe (rasprodano) Angelika Daiker, Prijeđene granice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Kardinal Kuharić u hrvatskom iseljeništvu – Južna Afrika • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Suradnici u ostvarivanju kraljevstva Kristova (rasprodano) Marica Stanković, Izazov Kristova Kraljevstva• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Anselm Grün, Sveti Benedikt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Kardinal Kuharić u hrvatskom iseljeništvu – Južna Amerika (rasprodano) Mario Spinelli, Žena riječi (rasprodano) Silvio Vismara, Fra Bonifacije Pavletić (rasprodano) Ines Kezić, Hermina Gantert• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 A. de Remiremont, Imala je dušu djevice i srce majke • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Vladimir Stanković, Kardinal Kuharić u hrvatskom iseljeništvu – Sjeverna Amerika• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Miguel Dolz, Sveti Josemaria Escriva• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Martin Maier, Oscar Romero • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Stella Tamhina (prir.), Marica Stanković. Životopis i bibliografija (rasprodano) Neda Hrčko, Obična neobičnost• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50


ACC BC B BI BB

9160350 • 9160361 • 9160370 • 9160380 • 9160390 • 9160400 • 9160420 • 9160430 • 9160440 • 9160450 • 9160461 • 9160470 • 9160480 • 9160490 • 9160500 9160510

Angelo Montonati, Tajna sestre Ništice• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Andreas Englisch, Ivan Pavao II. Tajna Karola Wojtyle• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 Valéry Larbaud, Pod okriljem svetoga Jeronima zaštitnika prevoditelja • • • • • • • • 40 Vladimir Stanković, Kardinal Kuharić u hrvatskom iseljeništvu – Zapadna Europa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140 Heinz-Joachim Fischer, Benedikt XVI. – portret • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Pietro Carrazza, Bonifacije učitelj savršenosti• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Ivan XXIII., Dnevnik duše. I ostali pobožni spisi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 185 Christian Feldmann, Henri Nouwen. Vjera – to je čežnja• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Christian Feldmann, Brat Roger, Taizé − Življeno povjerenje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Petar Runje, Branka Perković (1925.–1949.) Jedan Bogu posvećen život• • • • • • • • • 150 Zvonimir Gavranović, In Search of Cardinal Stepinac • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 110 Jacques Le Goff, Sveti Franjo Asiški (rasprodano) Pierre Riché, Kratki životopis svetoga Bernarda• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Ewa K. Czaczkowska, Sestra Faustina • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 220 Stefano Campanella, Milosrđe u oca Pija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Colin Duriez, C. S. Lewis. Biografija prijateljstva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100

CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R

Liturgijska izdanja

(LI)

Službena izdanja tekstova obnovljene katoličke liturgije.

S TM TR

9170020 • 9170031 • 9170040 • 9170051 • 9170060 • 9170070 • 9170090 • 9170101 • 9170110 •

RIMSKI MISAL: Red čitanja. Nedjeljna čitanja A (rasprodano) RIMSKI MISAL: Red čitanja. Nedjeljna čitanja B• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 230 RIMSKI MISAL: Red čitanja. Nedjeljna čitanja C (rasprodano) RIMSKI MISAL: Red čitanja. Svagdanja čitanja I• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 230 RIMSKI MISAL: Red čitanja. Svagdanja čitanja II• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 230 RIMSKI MISAL: Red čitanja. Svagdanja čitanja III • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 230 RIMSKI MISAL: Veliki tjedan• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 160 RIMSKI OBREDNIK: Red krštenja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 RIMSKI OBREDNIK: Red slavljenja ženidbe (rasprodano)

VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

27


ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

28

RIMSKI OBREDNIK: Red sprovoda (rasprodano) RED ČITANJA: Svetačka čitanja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 230 RIMSKI OBREDNIK: Red potvrde (rasprodano) Zbor za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, Red bolesničkog pomazanja• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 9170260 • RIMSKI OBREDNIK: Red pristupa odraslih u kršćanstvo• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 250 9170271 • RIMSKI OBREDNIK: Red pokore • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 9170292 • RIMSKI MISAL. Službeno, konačno liturgijsko izdanje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1000 9170300 • RIMSKI MISAL SLAVENSKIM JEZIKOM: Čin misi s izbranimi misami. (Staroslavenski kanoni i izbor misa) (rasprodano) 9170310 Molitve vjernih • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 9170330 Euharistijske molitve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 9170340 • Euharistijske procesije, kvatreni dani i prosni dani (rasprodano) 9170392 • ČASOSLOV. Novo izdanje u 4 sveska. (Prodaje se samo u kompletu)• • • • • • • • • • • • • 800 • BOŽANSKI ČASOSLOV. Svezak I: Došašće i božićno vrijeme • BOŽANSKI ČASOSLOV. Svezak II: Korizma, Sveto vazmeno trodnevlje i vazmeno vrijeme • BOŽANSKI ČASOSLOV. Svezak III: Vrijeme kroz godinu (1.–17. tjedan) • BOŽANSKI ČASOSLOV. Svezak IV: Vrijeme kroz godinu (18.–34. tjedan) 9170411 • Rimski obrednik: Blagoslovi• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 380 9170420 • RIMSKI MISAL: Zbirka misa o Blaženoj Djevici Mariji • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 9170431 • RIMSKI MISAL: Evanđelistar (neuvezani) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1.000 9170432 • RIMSKI MISAL: Evanđelistar s četveroevanđeljem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1.200 9170440 • RIMSKI OBREDNIK: Red sprovoda (mali format) (rasprodano) 9170450 • Sveopće molitve vjernika 1 – Nedjelje A B C, svetkovine i blagdani, posebni dani • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 9170460 • RIMSKI MISAL: Dodatak službenom izdanju • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 9170470 • Sveopće molitve vjernika 2 – svagdani • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 9170480 • LEKCIONAR (I. sv.): Nedjelje ABC i svetkovine Gospodnje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 730 9170570 • Zbor za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, RIMSKI OBREDNIK: Egzorcizmi i druge prošnje• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 9170580 • Sveopće molitve vjernika. Nedjelje ABC i svetkovine Gospodnje• • • • • • • • • • • • • • • 190 9170600 • Franjevački časoslov – komplet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 800 9170670 Sveopće molitve vjernika. Za svetačka slavlja, svetkovine, blagdane, spomendane• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 170 9170120 • 9170172 • 9170200 • 9170231 •


Liturgijska pomagala

(LP)

Neslužbena, pastoralna izdanja liturgijskih tekstova, pomagala i tumača za narod i svećenike.

ACC BC B BI

9180010 • 9180040 • 9180186 • 9180233 • 9180237 • 9180242 • 9180250 • 9180263 • 9180265 • 9180270 • 9180290 • 9180300 • 9180310 • 9180320 • 9180330 • 9180340 • 9180370 • 9180380 • 9180390 • 9180400 • 9180410 • 9180420 • 9180430 • 9180440 • 9180450 • 9180460 • 9180470 • 9180480 • 9180490 • 9180500 • 9180511 • 9180520 • 9180530 • 9180540 • 9180550 • 9180560 • 9180570 •

A. Grün, Sakramenti /komplet/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Misna knjiga za narod. Godina C (rasprodano) Nedjeljni i blagdanski misal ABC • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140 MALI MISAL: Po Kristu i s Kristom (broširano) (rasprodano) MALI MISAL: Po Kristu i s Kristom (tvrdi uvez) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Obitelj pred Bogom (rasprodano) Zvijezdo mora. Molitvenik za pomorce (rasprodano) Oče, budi volja tvoja. Molitvenik (Mala slova) (rasprodano) Oče, budi volja tvoja. Molitvenik (Velika slova) (rasprodano) Stanislav Preprek, Crkveni himni. Partiture• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Bonaventura Duda, Sjeme je riječ Božja. Razmišljanja nedjeljna i blagdanska 2. Godina B• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 BISKUPSKI CEREMONIJAL (rasprodano) M.-L. Kerremans, Molitve prije i poslije jela • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Bonaventura Duda, U plemenitu srcu. Razmišljanja nedjeljna i blagdanska. Godina C (rasprodano) Bonaventura Duda, Sijač je Sin čovječji. Razmišljanja nedjeljna i blagdanska. Godina A (rasprodano) Slavimo Boga (s orguljskom pratnjom) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 380 Mato Zovkić, Markovo i Ivanovo evanđelje u našoj misi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Vladimir Zagorac, Božićni homilijar (Liturgijske propovijedi božićnog kruga crkvene godine)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Vladimir Zagorac, Vazmeni homilijar• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Vladimir Zagorac, Nedjeljni homilijar (rasprodano) Vladimir Zagorac, Blagdanski i sakramentalni homilijar• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Mali časoslov • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 Anselm Grün, Krštenje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Anselm Grün, Ženidba • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Anselm Grün, Potvrda • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Anselm Grün, Euharistija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Anselm Grün, Ispovijed• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Anselm Grün, Bolesničko pomazanje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Anselm Grün, Sveti red• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Opća uredba (Iz trećega tipskog izdanja Rimskog misala) (rasprodano) Adalbert Rebić, Homilije za liturgijsku godinu B • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Carroll Stuhlmueller, Biblijska razmatranja za vrijeme kroz godinu (1.–9. tjedan) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 Carroll Stuhlmueller, Biblijska razmatranja za vrijeme kroz godinu (10.–22. tjedan)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 Anton Šuljić, Vjerovati radosti. Liturgijske poetske meditacije • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 Carroll Stuhlmeller, Biblijska razmatranja za vrijeme kroz godinu (23.–34. tjedan)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 Vladimir Zagorac, Himni rimskog časoslova• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Carroll Stuhlmeller, Biblijska razmatranja za došašće i božićno vrijeme (rasprodano)

BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

29


ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L

9180580 • 9180590 • 9180600 • 9180610 • 9180620 • 9180630 • 9180640 • 9180650 • 9180660 •

LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S

9180670 • 9180680 • 9180690 • 9180700 • 9180710 • 9180720 • 9180740 • 9180750 • 9180760 • 9180770 • 9180780 • 9180790 • 9180800 • 9180810 • 9180830 9180840 •

TM TR

9180850 9180860 •

VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

30

9180870

Adalbert Rebić, Homilije za liturgijsku godinu C (rasprodano) Carroll Stuhlmueller, Biblijska razmatranja za vazmeno vrijeme• • • • • • • • • • • • • • 50 Joseph Ratzinger, Božji sjaj u našem vremenu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 Carroll Stuhlmueller, Biblijska razmatranja za korizmu• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Adalbert Rebić, Homilije za liturgijsku godinu A (rasprodano) Herbert Haag, Uskrsnuti-postati slobodan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Anđelko Igrec, Zaklone moj, utvrdo moja. Psalmi uglazbljeni za svečaniju liturgiju • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Bono Zvonimir Šagi, Riječ Božja u promišljanju trenutka. Homilije u nedjelje i blagdane A B C • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 250 Karl-Heinrich Bieritz, Crkvena godina. Svetkovine, blagdani i spomendani u povijesti i danas• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Godišnji blagoslov obitelji u njihovim domovima • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Bono Zvonimir Šagi, Svaki dan u zrcalu Božje riječi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 200 Preklopnik – Tvoja prva sveta pričest • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 Preklopnik – Tvoja sveta potvrda • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 Preklopnik – Tvoja prva sveta ispovijed • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 Prepusti Gospodinu putove svoje. Psalmi uglazbljeni za svečaniju liturgiju • • • • • • 60 Uspomena na sveto krštenje. Primi svjetlo Kristovo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 Uspomena na prvu svetu pričest. Živi kruh što život daje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 Uspomena na sakrament svete potvrde. Svi smo mi jednim Duhom napojeni • • • • • 3 Uspomena na sakrament svete ženidbe. I dvoje njih bit će jedno tijelo • • • • • • • • • • • 3 Miroslav Martinjak (prir.), Muka po Luki• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Miroslav Martinjak (prir.), Muka po Mateju • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Miroslav Martinjak (prir.), Muka po Marku • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Miroslav Martinjak (prir.), Muka po Ivanu• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Božo lujić, Naviještati Boga milosrđa u današnjem vremenu• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Priručni liturgijski kalendar. Vodič za bogoslužje riječi i časova – godina A (2016./2017.). • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 Ivan Karlić, Osluškujući Božju riječ. Homilije za godinu B• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Priručni liturgijski kalendar. Vodič za bogoslužje riječi i časova – godina B (2017./2018.). • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 Ivan Karlić, Osluškujući Božju riječ. Homilije za godinu C • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80


Mala knjižnica »Kane«

(MKK)

Popularno nabožno, zabavno i poučno štivo. Broširano. Format 11,5 × 18.

Krštenje vašeg djeteta. Priprava na krštenje. Ilustrirano • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Vaše vjenčanje. Priprava za vjenčanje. Ilustrirano• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Josip Turčinović, Katolička Crkva u južnoslavenskim zemljama• • • • • • • • • • • • • • • • 27 Mara Švel Gamiršek, Ovim šorom Jagodo (rasprodano) Ante Jakšić, Pod pješčanim satom (rasprodano) Josip Pašić, Najobičniji muškarac (rasprodano) Ivan Pregelj, Plovan pre Šime. Roman (rasprodano) Elvira Rocca, Neudate (rasprodano) E. i J. Rötzer, Prirodno reguliranje začeća• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 46 Ljiljana Matković, U zemlji živih (rasprodano) Vinko Fugošić, Znancima u pohode. Putopisi. Ilustrirano (rasprodano) Ivan Marinov, Oproštaj Jurka Križanića i Bogdan Leopold Mandić. Igrokazi (rasprodano) 9190390 • Dragica Šutej, Dobrotvorke• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 9190400 • Zdenka Miletić, Glazbena zrnca iz Bosne (rasprodano) 9190410 • Zdenka Miletić, Jeka s hercegovačkoga krša (rasprodano) 9190420 • Juraj B. Marušić, Prsten. Pripovijesti iz sredine šestoljetnog života Poljičke seljačke republike (rasprodano) 9190440 • Aimé Duval, Zašto je noć bila tako duga (rasprodano) 9190470 • Rafael Romić, Sloboda kao sudbina • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 9190490 • Iris Supek, Ja sam tvoja Maglica (rasprodano) 9190501 • Jadranka Brnčić, Anđeli (rasprodano) 9190510 • Ivan Golub, Moji Božići • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 9190520 • Majka Terezija, Srce puno ljubavi (rasprodano) 9190530 • Stjepan Lice, Nevidljive priče (rasprodano) 9190540 • S. Tereza Zukić, Božji skateboard (rasprodano) 9190550 • Jacques Duquesne, Kako sam unucima tumačio Boga • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 9190560 • Emanuelle Huisman-Perrin, Kako sam svojoj kćeri tumačila smrt• • • • • • • • • • • • • • 36 9190570 • Alain Quilici & Denis La Balme, Zašto se vjenčati kad već živimo zajedno • • • • • 70 9190585 • Obiteljska knjižica • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 9190590 • Helmut Krätzl, Darovano vrijeme. O umijeću starenja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 9190600 • Christoph Gerhard, Astronomija i duhovnost • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 9190610 • Gerhard Voss, Astrologija – kršćanski • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 95 9190620 • Mirko Juraj Mataušić, Svaka se ulica zove Strasse. Bilješke iz tuđine (rasprodano) 9190630 Boženka bagarić, Danteov hodočasnik. Zapisi iz Rima • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 __ Josip Sanko Rabar, Rječnik etiketa (u pripremi)

9190021 • 9190040 • 9190090 • 9190170 • 9190210 • 9190260 • 9190270 • 9190280 • 9190351 • 9190360 • 9190370 • 9190380 •

ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

31


ACC

Mala knjižnica »Liturgijsko-pastoralnog listića« (MKL)

BC B BI

9200023 • Listić za krštenje• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 9200031 • Listić za sakrament pomirenja• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3

BB CC-F D E ES IN

Male monografije

(MM)

9210102 • Adalbert Rebić, Vodič po Svetoj zemlji • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 9210211 Božo Lujić, Tragovima biblijskih prostora i događaja. Biblijsko-teološki i povijesno arheološki uvidi i poruke • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 9210220 Josip Posedi, Rim. Vodič za hrvatske hodočasnike i turiste • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80

KK KP

Media

KC

Kratki poetski i duhovni tekstovi tiskani u minijaturnom formatu (7,5 × 11 cm).

KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

32

9220011 • 9220021 • 9220031 • 9220040 • 9220050 • 9220060 • 9220071 • 9220081 • 9220090 • 9220101 • 9220111 • 9220120 • 9220130 • 9220140 • 9220150 • 9220161 • 9220170 • 9220180 • 9220191 • 9220200 • 9220210 • 9220220 9220230 9220240

(MD)

Romano Guardini, Križni put • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Pjesma nad pjesmama• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Silvije Strahimir Kranjčević, Anđeo bola• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18 Ivan Gundulić, Suze sina razmetnoga• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Milivoj Slaviček, Nastanjen uvijek • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Ivan Mažuranić, Smrt Smail-age Čengića (rasprodano) Izidor Poljak, Ognjevi duše • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18 Đuro Sudeta, Mor. Fantastična pripovijest• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18 Đuro Sudeta, Sveta žrtva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 Halil Džubran, Pijesak i pjena• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18 Antun Branko Šimić, Molitva na putu• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18 Ivo Lendić, Angelusi• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 Ljubo Wiesner, Blago veče • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 Tin Ujević, Mistički prostor noći (rasprodano) Marko Marulić, Od začetja Isusova• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18 Antun Gustav Matoš, Notturno • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18 Ivan Goran Kovačić, Ognji i rože• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18 Petar Preradović, Putnik (rasprodano) Nikola Šop, S mojim Isusom• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18 Janko Bubalo, Naša užina. Izabrane pjesme • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 Rajmund Kupareo, Balada o Gospinim pčelama. Izabrane pjesme • • • • • • • • • • • • • • 35 Dragutin Domjanić, K suncu prosi vsaka roža. Izabrane pjesme• • • • • • • • • • • • • • • • 35 Brne Karnarutić, Vazetje Sigeta grada • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Jakša Fiamengo, Božji hlad. Izabrane pjesme • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35


Metanoja

(MT)

Kraći meditativni tekstovi i svjedočanstva o proživlja­va­nju vjere i kršćanskih misterija.

ACC BC B BI

9230010 • 9230020 • 9230050 • 9230100 • 9230190 • 9230240 • 9230260 • 9230300 • 9230350 • 9230420 • 9230432 • 9230470 • 9230510 • 9230560 • 9230590 • 9230600 • 9230640 • 9230660 • 9230670 • 9230690 • 9230700 • 9230710 • 9230720 • 9230760 • 9230771 • 9230780 • 9230810 • 9230825 • 9230840 • 9230850 • 9230860 • 9230872 • 9230880 • 9230900 • 9230920 • 9230930 • 9230950 • 9230960 • 9230970 • 9230980 • 9230990 •

Romano Guardini, Pred Boga bez krinke • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Edith Stein, Misterij Božića (rasprodano) Romano Guardini, Uvod u molitvu (rasprodano) Raymond Panikkar, Misterij Uskrsa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Zajedništvo Duha. Molitvena osmina za jedinstvo kršćana 1971. (rasprodano) René Voillaume, U što je vjerovao Charles de Foucauld (rasprodano) Tomislav J. Šagi-Bunić, Izazov starih • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Adalbert Rebić, Oče naš, molitva Gospodnja (rasprodano) René Voillaume, Duhovne vježbe u Vatikanu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Ivan Golub, Od kompromisa do ljubavi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Jörg Zink, Kako danas moliti (rasprodano) Tomislav Janko Šagi-Bunić, Kristološka mariologija (rasprodano) Anton Benvin (prir.), Niste više stranci• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Vjekoslav Bajsić, Strah za granicu• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Bonaventura Duda, Svijeta razveselitelj (IV. izdanje) (rasprodano) Ljudevit Rupčić, Pravi Bog i pravi čovjek • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Nicolas Herman, Bog na dohvat duše (rasprodano) Dietmar Lamprecht, Grad na gori. Franjo, Assisi i naše vrijeme • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Mak Srđanac, Jona na raskršću (rasprodano) Klemens Tilmann / H.-T. von Peinen, Kršćanska meditacija: Bit i stupnjevi • • • • • 30 Klemens Tilmann / H.-T. von Peinen, Kršćanska meditacija: Vježbe i tekstovi• • • 30 Klemens Tilmann / H.-T. von Peinen, Kršćanska meditacija: Uvod i osnovna iskustva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Klemens Tilmann / H.-T. von Peinen, Kršćanska meditacija: Daljnji koraci i drugi putovi• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Pohvala Bogorodici i Kristu čovjekoljupcu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Zvonimir Kurečić (ur.), Ispovijesti ruskog hodočasnika svojem duhovnom ocu (rasprodano) Tomislav Janko Šagi-Bunić, Euharistijski put sv. Leopolda B. Mandića (rasprodano) Tomislav Janko Šagi-Bunić, Kršćanstvo ne može biti umorno • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Tomislav Ivančić, Susret sa živim Bogom • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Heinrich Schlier, Gospodin je blizu. Adventska razmišljanja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Ante Kresina, Svitanje iza Golgote• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 René Voillaume, Kao u Nazaretu• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Tomislav IVANČIĆ, Budni budite i molite• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Carlo Maria Martini, Kako naučiti moliti (rasprodano) Josip Baloban, Čovjek kao voljeno biće• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Lush Gjergji, Živjeti, ljubiti, služiti (rasprodano) Leonardo Boff, Čovjekom posta. Božićno razmatranje (rasprodano) Phil Bosmans, Taj nevjerojatni Bog (rasprodano) Lush Gjergji, Glas šutnje• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Bonaventura Duda, (ur.), Mudrost pred Bogom (godina A)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Bonaventura Duda, Isusov Križni put (rasprodano) Rahner – Herman, Siromašni poradi Kraljevstva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30

BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

33


ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN

9231000 • 9231010 • 9231020 • 9231040 • 9231060 • 9231070 • 9231080 • 9231090 • 9231100 • 9231110 • 9231120 • 9231160 • 9231170 • 9231180 • 9231190 • 9231200 • 9231210 • 9231220 • 9231230 • 9231242 •

MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

34

9231250 9231260 9231270 9231280 9231290 9231300 9231311 9231320 9231330 9231340 9231350 9231360 9231370 9231380 9231390 9231401 9231411 9231420 9231430

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Hans Urs von Balthasar, Krunica (rasprodano) Ljudevit Rupčić, Vjerujem u Isusa Krista • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Henri J. M. Nouwen, Isus smisao mog života (rasprodano) Carlos Mesters, Evo, sve činim novo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Stjepan Lice, Dobra sreća (rasprodano) Vjekoslav Bajsić, Ekologija slobode• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 Vjekoslav Bajsić, Obrnuto vrijeme• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 Stjepan Lice, Otkriće blizine (rasprodano) Lush Gjergji, Pobjeda križa• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Još nam uvijek govore. Izabrani nagovori J. Turčinovića, J. Fućaka i V. Bajsića • • • • 30 Lush Gjergji, Ljubav nije ljubljena • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Josip Turčinović, Glas iz Ranjenog. Sv. 1. Uvođenje u Kristovo otajstvo • • • • • • • • 50 Ch. Dohmen, Božić i Stari zavjet• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Stjepan Lice, Na putu bez odlaska (rasprodano) Lush Gjergji, Zraka Božje ljubavi (rasprodano) Tomislav Janko Šagi-Bunić, Živjeti Kristovim Duhom Svetim • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Joseph Ratzinger, Slike nade (rasprodano) Josip Turčinović, Glas iz Ranjenog. Sv. 2. Vrijeme Duha – vrijeme Crkve• • • • • • • 80 Bonaventura Duda, Razmišljam o Alojziju Stepincu (rasprodano) Henri J. M. Nouwen, Povratak izgubljenog sina (u cijenu uključena mapa razglednica Rembrandt) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Karl Rahner, Dar Božića (rasprodano) Jeronim Savonarola, Nad psalmom: »Smiluj mi se Bože«• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Josip Turčinović, Glas iz Ranjenog. Sv. 3. U Očevoj kući • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Bonaventura Duda (ur.), Mudrost za čovjeka (godina B)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Tomislav Janko Šagi-Bunić, Motriti lice Očevo• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Zdenko Tomislav Tenšek, Slovo o Riječi života• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Anton Tamarut, Smijem biti slab• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Anselm Grün, Duhovne vježbe u svakodnevici (rasprodano) Božo Lujić, Iskre ljubavi iz Evanđelja (rasprodano) Ivica Raguž, Credo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Lush Gjergji, Pozvani na zajedništvo• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Marica Stanković, Žene u Evanđelju (rasprodano) Marica Stanković, Pisma mladoj prijateljici• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Marica Stanković, Sudionici muke Kristove• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Anton Šuljić, Čavli u ogradi (rasprodano) Anselm Grün, Kušati uskrsnu radost • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Henri J. M. Nouwen, Kalež našega života• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Marica Stanković, Adventska čežnja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Marica Stanković, Dođi Duše radosti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50


ACC BC B BI BB CC-F D

9231442 • 9231452 • 9231464 • 9231470 • 9231481 • 9231490 • 9231500 • 9231510 • 9231521 • 9231530 • 9231543 • 9231550 • 9231560 • 9231570 • 9231580 • 9231591 • 9231600 • 9231610 • 9231621 • 9231630 • 9231640 • 9231660 • 9231670 • 9231680 • 9231690 • 9231700 • 9231710 • 9231720 • 9231701 • 9231730 • 9231740 • 9231750 • 9231760 • 9231770 • 9231780 • 9231790 •

Anselm Grün, Duhovnost odozdo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Stjepan Lice, Neka te sreća prati (rasprodano) Anselm Grün, 50 anđela za godinu (5. izdanje) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Mudrost dar odozgo (godina C)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Anselm Grün, Slike o Isusu (rasprodano) Majka Terezija, Bog ljubi danas preko nas (rasprodano) Anna Maria Vissani, Vazmeni identitet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Anton Šuljić, Dobri menadžer• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Anselm Grün, Molitva kao susret • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Anselm Grün, Živjeti božićno (rasprodano) Anselm Grün, 50 anđela za dušu• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Fidelis Rupert / Anselm Grün, Moli i radi• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Romano Guardini, Tražiti lice Božje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Henri J. M. Nouwen, Snaga njegove prisutnosti• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Ivan Golub, Čežnja za licem• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Joseph Ratzinger, Bog Isusa Krista• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Joseph Ratzinger, Božićni blagoslov • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Karl kardinal Lehmann, Na putu u život• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Henri J. M. Nouwen, Živjeti kao ljubljeni• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Henri J. M. Nouwen, U samoći. Tri razmatranja o kršćanskom životu • • • • • • • • • • • • 50 Joseph Ratzinger, O smislu kršćanskog života. Tri adventske propovjedi (rasprodano) Anton Šuljić, Misterij časa• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Dario Miletić, Priča s dva bisera • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 110 Ante Grbeš, Ulomci duše • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Adalbert Rebić, Uz Božić - Biblijsko-teološka razmišljanja• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Vjekoslav Bajsić, Istrgnute misli• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 Tomislav Janko Šagi-Bunić, Istrgnute misli• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 Josip Turčinović, Istrgnute misli• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 Istrgnute misli /komplet• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 195 Henri J. M. Nouwen, O Kristovoj poniznosti. Kršćanski put poniznosti i duhovni život• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Henri Sanson, Duhovni put starosti• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Henri J. M. Nouwen, U Isusovo ime. Razmišljanja o kršćanskom vodstvu s vježbama za grupe i pojedince • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Kateřina Lachmanová, Snaga molitve zagovora• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Raniero Cantalamessa, Ovo je tijelo moje. Euharistija u svjetlu himana »Klanjam ti se smjerno« i »Zdravo tijelo« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Anton Tamarut, Oduševljeno bez fanatizma• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Milan Pušec, Od monaha do prijatelja. Duhovni put Charlesa de Foucalda – brata Karla• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50

E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

35


ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

36

Pater Ceyrac, Moji su korijeni u nebu• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Benedikt XVI., Misli o svećeništvu – izbor tekstova pape Benedikta XVI.• • • • • • • • 60 Anselm Grün, Javljam vam velku radost. Božićna knjiga• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 75 Veronika Prüller-Jagenteufel, Nastavljati put prema jaslicama. Duhovni vodič kroz adventsko i božićno vrijeme• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 9231840 • Anton Šuljić, Sagraditi kuću. Meditacije i vrjednovanja kršćanske prisutnosti u svakodnevnici• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 9231850 • Christoph kardinal Schönborn, Našli smo milosrđe. Tajna božanskog milosrđa• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 9231861 • Anselm Grün, Knjiga odgovora • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 9231871 • Thomas Merton, Život i svetost• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 9231880 • Anselm Grün, Što dolazi nakon smrti• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 95 9231890 • Anselm Grün, Visoko umijeće starenja• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 130 9231900 • Marco Cè, Tvoje lice, Gospodine, ja tražim • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 9231910 • Anton Šuljić, Radost na dnu duše• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 9231920 • Gerhard Lohfink, Molitva daruje domovinu. Teologija i praksa kršćanske molitve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 9231931 • Thomas Merton, Duhovno vodstvo i meditacija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 9231940 • Bernhard Körner, Božja prisutnost. Otkrivanje smisla euharistije• • • • • • • • • • • • • • • 100 9231950 • Alois Kothgasser / Clemens Sedmak, Izvori sreće• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 9231960 • Christoph Benke, Mala povijest kršćanske duhovnosti• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 9231970 • Jean Vanier, Slomljeno tijelo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 9231980 • Jean Vanier, Isus dar ljubavi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 9231990 • Helmut Kratzl, Ali Bog je drukčiji. O patnji, smrti i uskrsnuću • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 9232001 Anselm Grün, Anđeo stresa. I drugi nebeski glasnici za svaki dan • • • • • • • • • • • • • • 70 9232010 • Bernhard Körner, Dobri razlozi za život u Crkvi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 9232021 • Jaro Křivohlavý, O mudrosti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 9232030 • Christoper O’Donell, O Mariji • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 9232040 • Anselm Grün, Ti si moj anđeo (rasprodano) 9232050 • Stjepan Kušar, Obične stvari i slobodni Bog • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 9232060 • M. Mataušić / S. Peran, (prir.), Misli sedam dana • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 9232070 Lush Gjergji, Svećenik – Kristov učenik • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 9232080 Josef Dirnbeck, Suze nemaju zadnju riječ. Putevi kroz žalovanje • • • • • • • • • • • • • • • 65 9232090 Anselm Grün, Velika knjiga božićnog vremena • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 9232100 Enzo Bianchi, Isus Nazarećanin. Muka, smrt, uskrsnuće• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 9232110 Enzo Bianchi, Kakva vjera? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 9232120 Anselm Grün, Godina ispunjena srećom• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 160 9232130 Enzo BIANCHI, Paradoksi križa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 9232140 Papa FRANJO, Božja muka - nada za tebe• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 __ Bono Zvonimir ŠAGI, Pastoralne duhovne vježbe I (u pripremi) __ Bono Zvonimir ŠAGI, Pastoralne duhovne vježbe II (u pripremi) __ Bono Zvonimir ŠAGI, Pastoralne duhovne vježbe III (u pripremi) 9231800 • 9231810 • 9231820 • 9231830 •


ACC BC B BI BB CC-F D

Monografije

E

(MN)

Velika ilustrirana djela iz hrvatske i opće kršćanske sakralne baštine.

ES IN

9250090 • Vanda Ekl, Gotičko kiparstvo u Istri. Fotografije Slo­bodan Tadić.

Format 24 × 30. Str. LXXX + 164. Tvrdi uvez. Četvorobojan plastificirani ovitak. Suizdanje s Grafičkim zavodom Hrvatske. Engleska verzija. • • • • • • • • • • • • • • • 49 9250140 • Košljun (rasprodano) 9250150 • J. Depolo, Josip Botteri Dini – hrvatski• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 99 9250160 • J. Depolo, Josip Botteri Dini – engleski • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 99 9250170 • J. Depolo, Josip Botteri Dini – njemački• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 99 9250180 • Ana Deanović, Kapela sv. Stjepana u Zagrebu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 99 9250200 • »Ljubav je jaka kao smrt«. Veliki parovi u Bibliji (rasprodano) 9250210 • Biblija – Knjiga nad knjigama • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 229 9250220 • Isus iz Nazareta u Betlehemu rođen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 179 9250230 • Guy Bedouelle, Ilustrirana povijest Crkve• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 229 9250240 • Lush Gjergij, Velikani XX. stoljeća. Ljubav koja ne umire • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 169 9250250 • Hrvojka Mihanović-Salopek, Ante Starčević. Kipar, slikar, grafičar …• • • • • • • • • • 169 9250260 • Lush Gjergji, Majka ljubavi (rasprodano) 9250270 • Fiorenzo Facchini, Postanak čovjeka i kulturna evolucija• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 149 9250280 • Peter Walker, Stopama svetoga Pavla. Ilustrirani vodič po Pavlovim putovanjima• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 139 9250290 • J. R. Proter, Izgubljena Biblija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 220 9250300 • Nino Novak, Omišalj – Tragovi kršćanskog identiteta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 250 9250310 Anton Šuljić, Vjera kao pjesma. Collegium pro musica sacra (rasprodano) 9250320 Ivica ŽIŽIĆ, Slava križa• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 160 9250330 Alberto Melloni (ur.), Povijesni atlas Drugoga vatikanskog koncila• • • • • • • • • • • • 330

KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM

Monumenta artis Croatiae

(MAC)

Otvoren niz kapitalnih monografija o najznačajnijim djelima hrvatske likovne baštine. Format 26 × 34. Tvrdi uvez. Zaštitni plastificirani ovitak.

TR VT ZG Z

9260020 • 9260030 • 9260060 • 9260080 • 9260090 •

Grgo Gamulin, Slikana raspela – engleski• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 79 Grgo Gamulin, Slikana raspela – njemački • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 79 Kruno Prijatelj, Dalmatinsko slikarstvo – njemački • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 79 Ivo Petricioli, Škrinja sv. Šimuna – engleski • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 79 Ivo Petricioli, Škrinja sv. Šimuna – njemački • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 79

Ž Glazba Čestitke PP

37


ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L

9260130 • 9260140 • 9260160 • 9260170 • 9260180 • 9260190 • 9260200 • 9260210 • 9260220 • 9260230 • 9260240 •

Deanović–Čorak–Gattin, Zagrebačka katedrala – hrvatski (rasprodano) Grgo Gamulin, Bogorodica u staroj umjetnosti Hrvatske. II. izd.• • • • • • • • • • • • • • • • 79 Prijatelj–Maroević–Gattin, Katedrala u Splitu – hrvatski• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 79 Prijatelj–Maroević–Gattin, Katedrala u Splitu – engleski • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 79 Prijatelj–Maroević–Gattin, Katedrala u Splitu – njemački• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 79 Branko Fučić, Vincent iz Kastva – hrvatski• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 79 Branko Fučić, Vincent iz Kastva – talijanski • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 79 Branko Fučić, Vincent iz Kastva – njemački• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 79 Anđelko Badurina, Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj – hrvatski• • • • • • • • • • • • • • • • • 99 Anđelko Badurina, Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj – engleski• • • • • • • • • • • • • • • • • 99 Anđelko Badurina, Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj – njemački • • • • • • • • • • • • • • • • 99

LI

Polazišta

LP MKK

Opsežniji tekstovi kršćanske refleksije na suvremena događanja. Broširano. Format 12,5 × 20.

MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

38

(PL)

9270010 • Tomislav Janko Šagi-Bunić, Ali drugog puta nema. Uvod u misao 9270043 • 9270070 • 9270100 • 9270110 • 9270120 • 9270140 • 9270150 • 9270170 • 9270180 • 9270190 • 9270200 • 9270220 • 9270230 • 9270240 • 9270250 • 9270260 • 9270270 • 9270280 • 9270290 • 9270300 • 9270310 •

II. vatikanskog sabora (III. izd.) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Joseph Ratzinger, Uvod u kršćanstvo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Emmanuel Mounier, Angažirana vjera (rasprodano) Giancarlo Zizola, Utopija pape Ivana (rasprodano) M. D. Chenu / J. Duquesne, Intelektualac u slobodi (rasprodano) Y. Congar / J. Puyo, Život za istinu (rasprodano) Tomislav Janko Šagi-Bunić, Vrijeme suodgovornosti 1 (II. izd.)• • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Tomislav Janko Šagi-Bunić, Vrijeme suodgovornosti 2 (rasprodano) Karl-Heinz Weger, Uvod u teološku misao Karla Rahnera• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Alexandre Faivre, Laici u počecima Crkve (rasprodano) Gustavo Gutiérrez, Teologija oslobođenja (rasprodano) Srećko Badurina, Prema novoj zrelosti• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Bono Zvonimir Šagi, Izazov otvorenih vrata • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 René Coste, Političke zajednice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Comunita di Caresto, Oženjeni sveci • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Jakov Jukić, Lica i maske svetoga• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Marco Garzonio, Carlo Maria Martini • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Tomislav Janko Šagi-Bunić, Prema civilizaciji ljubavi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Bono Zvonimir Šagi, Sa svjetiljkom vjere u društvenoj zbilji • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Bono Zvonimir Šagi, Da sol ne obljutavi• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Stjepan Baloban, Izazovi civilnog društva u Hrvatskoj • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 48 Anton Stres, Sloboda i pravednost • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120


9270320 • 9270330 • 9270340 • 9270350 • 9270360 • 9270370 • 9270380 • 9270390 • 9270400 • 9270410 • 9270420 • 9270430 • 9270440 • 9270450 • 9270460 • 9270470 • 9270480 • 9270490 • 9270500 • 9270520 • 9270530 9270540 • 9270560 • 9270550 • 9270570 • 9270580 • 9270590 • 9270600 • 9270610 • 9270620 • 9270630 •

Željko Mardešić, Svjedočanstva o mirotvorstvu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Karl Lehmann, Vrijeme je da mislimo na Boga• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Joseph Ratzinger, Vjera – istina – tolerancija (rasprodano) Johann Baptist Metz, Politička teologija• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 João Batista Libânio, Gustavo Gutiérrez. Teolozi dvadesetoga stoljeća• • • • • • • • • • 50 Helmut Krätzl, Nova radost zbog Crkve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Franco Giulio Brambilla, Edward Schillebeeckx. Teolozi dvadesetoga stoljeća• • 65 Ignazio Sanna, Karl Rahner. Teolozi dvadesetoga stoljeća • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 56 Stjepan Baloban / Gordan Črpić, Društveni konsenzus u Hrvatskoj• • • • • • • • • • • • 48 Helmut Krätzl, Zaustavljena u letu. Što mi sve nakon Koncila još nedostaje • • • • 70 Helmut Hoping / Jan Heiner Tück, Sablazan istine vjere. Teoški profil Josepha Ratzingera. Teolozi dvadesetoga stoljeća • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 56 Ilaria Morali, Henri de Lubac. Teolozi dvadesetoga stoljeća • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 56 Silvano Bianchetti, Paul Tillich. Teolozi dvadesetoga stoljeća • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Mario Antonelli, Maurice Blondel. Teolozi dvadesetoga stoljeća• • • • • • • • • • • • • • • 50 Stjepan Baloban / Gordan Črpić (ur.), Socijalni kompendij: izazov i nadahnuće • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 48 Željko Mardešić, Rascjep u svetome• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 200 M. D. Chenu, Teologija rada. Teolozi dvadesetoga stoljeća• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Tomáš Špidlík, Hodočasnikova duša • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 110 Johann Baptist Metz, Memoria passionis. Provokativni spomen u pluralističkom društvu• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 200 Ivan Supičić, Za univerzalni humanizam. Prema potpunijoj čovječnosti • • • • • • • • 180 Joseph Ratzinger – Benedikt XVI., Dogma i navještaj• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 Carmelo Dotolo, Moguće kršćanstvo. Između postmoderniteta i religioznog traganja• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 160 Adriano FABRIS, Teologija i filozofija. Teolozi dvadesetoga stoljeća • • • • • • • • • • • • • • 60 Pasquale Giustiniani, Bernard Lonergan. Teolozi dvadesetoga stoljeća• • • • • • • • • 95 Edward Schillebeeckx / Francesco Strazzari, Lice tvoje tražim • • • • • • • • • • • • • • • 55 Stjepan Baloban / Gordan Črpić, Ljubav u istini u društvenim pitanjima • • • • • • 60 Simone Morandini, Teologija i fizika. Teolozi dvadesetoga stoljeća• • • • • • • • • • • • • 95 Simone Morandini, Teologija i ekologija. Teolozi dvadesetoga stoljeća• • • • • • • • • 95 Jean Danielou, Bog i mi• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 130 Enrico Colombo, Albert Schweitzer. Teolozi dvadesetoga stoljeća• • • • • • • • • • • • • • 80 Giacomo Cocolini, Johann Baptist Metz. Teolozi dvadesetoga stoljeća• • • • • • • • 100

ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

39


ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL

9270640 • 9270650 • 9270660 • 9270670 9270680 9270690 9270710 9270510 9270740 9090770 9270780 9270800

MD MT MN MAC PL PEV PR

Sergio Rostagno, Karl Barth. Teolozi dvadesetoga stoljeća • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 95 Giuseppe Accordini, Wolfhart Pannenberg. Teolozi dvadesetoga stoljeća • • • • • • 80 Monika Leisch-Kiesl, Eva kao drukčija• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 Antonio Franco, Marie-Dominique Chenu. Teolozi dvadesetoga stoljeća • • • • • • • 90 Walter Kasper, Milosrđe. Temeljni pojam evanđelja – ključ kršćanskog života • • 160 Piero Coda, Sergej Bulgakov. Teolozi dvadesetoga stoljeća • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Giorgio Penzo, Friedrich Gogarten. Teolozi dvadesetoga stoljeća• • • • • • • • • • • • • • • 90 Elio Guerriero, Hans Urs von Balthasar. Teolozi dvadesetoga stoljeća • • • • • • • • • 100 Aldo Moda, Oscar Cullmann. Teolozi dvadesetoga stoljeća • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 Anton Štrukelj, Život iz punine vjere • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 Stjepan KUŠAR, Vjera – Bog – Crkva• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Brat EMMANUEL, Taizé, Neshvaćena ljubav • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 110 NIZ »RAZGOVORI I SVJEDOČANSTVA«

9270701 Robert Sarah / Nicolas Diat, Bog ili ništa. Razgovor o vjeri • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 220 9270720 Papa Franjo odgovara. Intervjui i tiskovne konferencije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 9270730 Gerhard Ludwig Müller, Bog i njegova povijest. Predstojnik Kongregacije za nauk vjere o Bibliji i vjeri• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140 9270750 Robert Sarah / Nicolas Diat, Snaga tišine • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 220 9270760 Alejandro Solalinde / Lucia Capuzzi, Narkodileri me žele ubiti Meksiko, svećenik u borbi protiv trgovine ljudima • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 130

R S TM

Priručna enciklopedija vjere

TR

Kraći, zaokruženi i sustavni prikazi vjere i Crkava enciklopedijskog karaktera. Broširano. Format 11,5 × 17.

VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

40

9280010 • 9280020 • 9280050 • 9280070 • 9280080 • 9280100 • 9280110 •

(PEV)

Hubert Jedin, Crkveni sabori (rasprodano) Amédée Brunot, Sveti Pavao i njegova poruka (rasprodano) Louis Garet, Mistika (rasprodano) Alain Guillermou, Isusovci• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Jean Boisset, Protestantizam – kratka povijest. (II. dopunjeno izd.) (rasprodano) Paul Poupard, Vjera katoličke Crkve (rasprodano) O. Ante Stantić, Karmelićani (rasprodano)


Priručnici

(PR)

Shematska djela za temeljnu informaciju o pojedinim strukama teološko-filozofskog studija.

ACC BC B BI

9290011 • 9290060 • 9290070 • 9290120 • 9290130 • 9290140 • 9290151 • 9290170 • 9290180 • 9290201 • 9290210 • 9290220 • 9290230 • 9290250 • 9290260 • 9290270 • 9290280 • 9290292 • 9290300 • 9290310 • 9290320 • 9290330 • 9290340 • 9290350 • 9290360 • 9290370 • 9290380 • 9290390 •

August Franzen, Pregled povijesti Crkve (rasprodano) Seksološke studije. Zborno djelo (II. izd.)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Biblijski leksikon (II. izd.). • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Max Zerwick, Poslanica Efežanima (rasprodano) Wilfrid J. Harrington, Uvod u Novi zavjet (rasprodano) E. H. Schillebeeckx, Krist sakrament susreta s Bogom• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Wilfrid J. Harrington, Uvod u Stari zavjet (rasprodano) Wilfrid J. Harrington, Uvod u Bibliju (rasprodano) Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Adalbert Rebić, Biblijske starine• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 W. Kern / F. Niemann, Nauka o teološkoj spoznaji• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 F. Porsch, Mnogo glasova – jedna vjera• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Franjo Šanjek, Crkva i kršćanstvo u Hrvata• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 V. E. Frankl, Liječnik i duša (rasprodano) F. Facchini, Stazama evolucije čovječanstva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Franjo Šanjek, Kršćanstvo na hrvatskom prostoru (II. izdanje) • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 J. Matanić, Uvod u duhovnost• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Adalbert Rebić, Slovnica hebrejskog jezika s čitankom • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Juraj Pavić / Tomislav Zdenko Tenšek, Patrologija• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 Vladimir Zagorac, Krist – posvetitelj vremena• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Franjo Šanjek, Osnove latinske paleografije hrvatskog srednjovjekovlja• • • • • • • • 30 Adalbert Rebić, Stvaranje svijeta i čovjeka • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Adalbert Rebić, Središnje teme Staroga zavjeta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Vladimir Zagorac, Kristova svećenička služba• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Ivan Golub, Milost• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 R. Schnackenburg, Osoba Isusa Krista u četiri evanđelja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 A. Grabner-Haider, Praktični biblijski leksikon• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 270 Vladimir Zagorac, Kristova otajstva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50

BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

41


ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK

9290400 • 9290410 • 9290420 • 9290430 • 9290440 • 9290450 • 9290460 • 9290470 • 9290480 • 9290490 • 9290500 • 9290510 • 9290520 • 9290530 • 9290541 • 9290550 • 9290561 • 9290570 •

L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

42

9290580 • 9290590 • 9290600 • 9290610 • 9290620 • 9290630 • 9290640 • 9290650 • 9290660 • 9290670 • 9290680 • 9290690 • 9290700 • 9290710 • 9290720 • 9290730 • 9290742 • 9290750 •

Vladimir Zagorac, Homiletika• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Theodor Schnitzler, O značenju sakramenata • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Ivan Dugandžić, Kako su nastala evanđelja (rasprodano) Joachim Gnilka, Teologija Novog zavjeta• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 Franz Courth, Bog trojstvene ljubavi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Norbert Fischer, Čovjek traži Boga – filozofski pristup• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 128 Servais Pinckaers, Pavlov i Tomin nauk o duhovnom životu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Enciklopedija Biblije (rasprodano) Thomas Söding, Više od knjige• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 Horst Bürkle, Čovjek traži Boga – religijski pristup• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Nikola Hohnjec, Umijeće biblijske mudrosti (rasprodano) Tomislav Zdenko Tenšek, Kršćanstvo Istoka (rasprodano) Stjepan Kušar, Bog kršćanske objave • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Stjepan Kušar, Filozofija o Bogu• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Nikola Hohnjec, Djela proročka• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Luigi M. Rulla, Antropologija kršćanskog poziva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 Ivan Karlić, Bogočovjek Isus Krist. I. Uvod u kristologiju (Tvrdi uvez)• • • • • • • • • • • • 80 András M. Tóth / Pavel Miklušćak, Nije kao med i mlijeko – Bog nakon komunizma • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Wendelin Knoch, Bog traži čovjeka (Objava, Pismo, Predaja) • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 Romano Guardini, Posljednje stvari • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Bono Zvonimir Šagi, Pastoral župne zajednice• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Nikola Hohnjec, Ulaz u svijet Biblije (rasprodano) Mali teološki leksikon • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 160 Ladislav Nemet, Kršćanska eshatologija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Nikola Hohnjec, Biblija u prozi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 D. Lambert, Znanosti i teologija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Guy Bedouelle, Povijest Crkve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 128 Tomislav Zdenko Tenšek, Asketsko monaška duhovnost otačkog razdoblja• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Vlado Košić, Marija, majka Sina Božjega • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 A. Scola / G. Marengo / J. P. Lopez, Čovjek kao osoba • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Jakov Mamić, Razvoj suvremene duhovnosti (rasprodano) Joachim Gnilka, Prvi kršćani• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 135 Joseph kardinal Hoffner, Kršćanski socijalni nauk • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Ladislav Nemet, Teologija stvaranja• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Božo Lujić, Starozavjetni proroci• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Ivan Dugandžić, Biblijska teologija Novoga zavjeta• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80


ACC BC B BI BB CC-F D E

9290760 • 9290770 • 9290780 • 9290790 • 9290800 • 9290810 • 9290820 • 9290830 • 9290840 • 9290850 • 9290860 • 9290870 • 9290880 • 9290890 • 9290900 • 9290910 • 9290920 • 9290930 • 9290940 • 9290950 • 9290960 • 9290970 • 9290980 • 9290990 • 9291000 • 9291010 9291020 9291030 9291040 9291050 9291060 9291070

Velimir Blažević, Ženidbeno pravo Katoličke Crkve• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Aldo Natale Terrin, Uvod u komparativni studij religija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Franco Imoda, Razvoj čovjeka – psihologija i misterij• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Theodor Schnitzler, O značenju mise• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Libero Gerosa, Crkveno pravo• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 160 Christoph SchÖnborn, Bog posla Sina svoga • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Romanus Cessario, Kreposti• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Nikola Hohnjec, Kasna i mudrosna Biblija (rasprodano) Adalbert Rebić, Odnos između Židova i kršćana kroz povijest • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Claudio Moreschini, Povijest patrističke filozofije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 320 Raymond E. Brown, Uvod u Novi zavjet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 375 Benedetto Testa, Sakramenti Crkve• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Michele Aramini, Uvod u bioetiku • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 290 Fred B. Craddock, Propovijedanje. Umijeće navještanja riječi danas• • • • • • • • • • • 160 Theodor Schnitzler, Što znači molitva časova. Pomoć za novi duhovni početak • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 Alfons Deissler, Psalmi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 310 Božo Lujić, Božja vladavina kao svijet novoga čovjeka• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Renzo Lavatori, Gospodin će doći u slavi. Eshatologija u svjetlu Drugoga vatikanskog koncila • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 Lothar Lies, Temeljni tečaj ekumenske teologije. Od raskola do pomirenja. Modeli crkvenog jedinstva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 Nela Veronika Gašpar, Teološki govor o Duhu Božjem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Mario Cifrak, Vježbenica grčkoga jezika Novoga zavjeta• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Walter Kasper, Crkva Isusa Krista• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 240 Velimir Blažević, Župe i župnici • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 95 M. FUMAGALLI / B. Brocchieri / M. Parodi, Povijest srednjovjekovne filozofije. Od Boetija do Wyclifa• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 390 Rino Fisichella, Uvod u fundamentalnu teologiju • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Anto Popović, Grčko-hrvatski rječnik Novoga zavjeta. Sa statistikom grčkih riječi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 250 George augustin, Pozvani na radost. Ohrabrenje za svećeništvo • • • • • • • • • • • • • • 170 Rosino Gibellini, Kratka povijest teologije XX. stoljeća • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 170 Julien Ries, U potrazi za Bogom. Put religijske antropologije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 170 Ana Thea Filipović, Učiti živjeti zajedno. Dimenzije socijalnog učenja u pedagoškoj i teološkoj perspektivi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Andrea Aguti, Filozofija religije. Povijest, teme, problemi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 Andrea GRILLO, Otkriće liturgije u XX. stoljeću. Rasprava o odnosu između liturgijskog pokreta i (post)moderniteta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180

ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

43


ACC

Riječ

BC

Omanji spisi s naglaskom na biblijskoj poruci. Broširano. Format 14 × 20.

B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

44

(R)

Adalbert Rebić, Isusovo uskrsnuće • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Leo Krinetzki, Savez Božji s ljudima – prema Starom i Novom zavjetu • • • • • • • • • 45 Središnje teme Novog zavjeta• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Adalbert Rebić, Prorok, čovjek Božji• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 Adalbert Rebić, Blaženstva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Luis Alonso Shökel, Današnji čovjek pred Biblijom• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Adalbert Rebić, Riječi života vječnoga• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Georg Braulik, Mojsijeva oporuka. Mali komentari Biblije• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 H. Madl, Ako budete čuvali savez • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Helen Schüngel-Straumann, Izrael i drugi. Mali komentari Biblije • • • • • • • • • • • • 30 D. Arenhoevel, Uspomena na očeve. Mali komentari Biblije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 R. Schmid, S Bogom na putu. Mali komentari Biblije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Bonaventura Duda, Savjest i obraćenje u Bibliji • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Ivan Dugandžić, Nova pravednost• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Jacob Kremer, Biblija riječ Božja za sve ljude • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Klaus Kliesch, Djela apostolska• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Ante Kresina, O, Bože, žeže tvoja riječ• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Adalbert Rebić, Amos – prorok pravde • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Georg Ziener, Pravednost i mudrost• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Paul-Gerhard Müller, Lukino evanđelje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Valentino Salvoldi, Bog je veći od tvog srca• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Valentino Salvoldi, Učitelj je ovdje i zove te• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Alice Baum, Propovjednik i Pjesma nad pjesmama • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Božo Lujić, Biblijska promišljanja sadašnjega trenutka • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Meinard Limbeck, Markovo evanđelje• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Nikola Hohnjec, Novo stvaranje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Valentino Salvoldi, Ljubav u Pjesmi nad pjesmama• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Bernhard Lang, Protiv ludosti• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Ivan Dugandžić, Pavao – svjedok i apostol Isusa Krista• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Felix Porsch, Ivanovo evanđelje• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Nikola Hohnjec, Tri biblijske filozofije života• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Nikola Hohnjec, Obitelj i njezine generacije• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Ivan Dugandžić, Snaga s izvora• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Adalbert Rebić, Prorok i njegova preljubnica• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Ilija Čabraja, »Ja sam kruh živi« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 Jacques Guillet, Isus Krist u našem svijetu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Eberhard Bons, Knjiga proroka Hošee• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Xavier Léon-Dufour, Djelovati po evanđelju• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 François-Xavier Durrwell, Krist, čovjek i smrt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Meinrad Limbeck, Matejevo evanđelje• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Gerhard Lohfink, Posljednji dan Isusov. Što se uistinu dogodilo u muci Isusovoj?• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 9300530 • Jean Louis Ska, Božja riječ u ljudskim pripovijestima • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 9300540 • Adalbert Rebić, »U tebi će biti blagoslovljeni svi narodi«. Biblijsko‑teološka razmišljanja uz tekstove iz Knjige Postanka• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80

9300060 • 9300100 • 9300110 9300120 • 9300140 • 9300150 • 9300160 • 9300190 • 9300200 • 9300210 • 9300220 • 9300230 • 9300240 • 9300250 • 9300260 • 9300270 • 9300280 • 9300290 • 9300300 • 9300310 • 9300320 • 9300330 • 9300340 • 9300350 • 9300360 • 9300370 • 9300380 • 9300390 • 9300400 • 9300410 • 9300420 • 9300430 • 9300440 • 9300450 • 9300460 • 9300470 • 9300480 • 9300490 • 9300500 • 9300510 • 9300520 •


__ Adalbert REBIĆ, »Iz Egipta dozvah sina svoga«. Biblijsko-teološka razmišljanja uz tekstove iz Knjige Izlaska (u pripremi)

ACC BC B

Spectrum

BI

(S)

Biblioteka studenata Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Broširano. Format 11 × 17. 9310040 • Ivan Golub, Najprije čovjek• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 75 9310070 • Jeke jednoga Koncila. 20 godina nakon Koncila u Hrvatskoj. Radovi bogoslovske tribine• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 9310080 • Ignace Lepp, Higijena duše • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 9310090 • Fanita English, A bilo je tako dobro počelo... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 28 9310100 • Amedeo Cencini, Traženje nutarnjeg sklada (rasprodano) 9310110 • Alfred Längle, Osmišljeno živjeti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 9310120 • Valentino Salvoldi, Tijelo – to smo mi• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36

BB CC-F D E ES IN KK KP KC

Teološke meditacije

9320020 • 9320170 • 9320180 • 9320191 • 9320200 • 9320210 • 9320220 • 9320230 • 9320240 • 9320250 • 9320260 • 9320270 • 9320280 •

KK

(TM)

L

Kraći teološki spisi poznatih imena suvremene teologije o pitanjima vjere razloženima na čitateljima neposredan način. Format 11 × 20. Broširano.

LI

Bonaventura Duda / Dragutin Kalajdžić, Jesmo li sami na putu (rasprodano) Ivica Raguž (prir.), Vesperae sapientiae christianae 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Lorenz Oberlinner, Zašto je Isus morao umrijeti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Anselm Grün, Za život u slobodi. Obredi čišćenja duše i tijela• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Ivica Raguž (prir.), Vesperae sapientiae christianae 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Hans Urs von Balthasar, Pojašnjenja• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Hans Urs von Balthasar, Nova pojašnjenja• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Hans Urs von Balthasar, Teologija povijesti – Kerigma i sadašnjost • • • • • • • • • • • 50 Vlado Košić, Novo staro lice Boga • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 Božo Lujić, Kratki uvod u novozavjetnu poruku• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Gisbert Greshake, Kratki uvod u vjeru u Trojedinog Boga• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 René Guitton, Pisma Bogu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 110 Jean Marie Lustiger, Kako Bog otvara vrata vjere• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60

MKK

LP

MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

45


ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L

9320290 • 9320300 • 9320310 • 9320320 • 9320330 • 9320340 • 9320350 • 9320360 • 9320370 • 9320381 • 9320390 • 9320400 • 9320410 • 9320420 • 9320430 •

Ivica Raguž (prir.), Vesperae sapientiae christianae 3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Joseph Ratzinger – Benedikt XVI., Kršćansko bratstvo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 Ivan Ivanda, Pričaj mi o Bogu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Joseph Ratzinger – Benedikt XVI., Vjera i budućnost • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 Dionizi Tettamanzi, Ovo je naša vjera. Tumačenje Creda • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Hans Urs von Balthasar, Svećenička duhovnost • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 55 John Navone, Prema teologiji ljepote• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Hans Urs von Balthasar, Za Boga pripravan život • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Hans Urs von Balthasar, Istina je simfonična• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Ivica Raguž, Šutnja – molitva – dokolica • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Ivan Ivanda, Samoća vjere• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •80 Hans Urs von Balthasar, Cjelina u odlomku. Vidovi teologije povijesti• • • • • • • • 150 Joseph Ratzinger – Benedikt XVI., Riječ Božja. Pismo – tradicija – služba• • • • • • 90 Pierre Teilhard de CHARDIN, Spisi iz doba rata (1916. - 1919.) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 Hans Urs von BALTHASAR, Eshatologija u našem vremenu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90

LI LP

Teološki radovi

MKK

Stručne teološke analize, istraživanja i sinteze mo­n o­g raf­s kog karaktera. Broširano. Format 17 × 24.

MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

46

(TR)

9330040 • 9330070 • 9330090 • 9330100 • 9330110 • 9330130 • 9330140 • 9330160 • 9330200 • 9330220 • 9330230 • 9330240 • 9330250 • 9330260 • 9330270 • 9330280 • 9330290 • 9330300 • 9330310 • 9330320 • 9330330 •

Velimir Blažević, Mješovite ženidbe• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Objava i teologija. Zbornik o sv. Bonaventuri• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Velimir Valjan, Moralni zakon situacije u perspektivi II. vatikanskog koncila • • • • 25 Evangelizacija u našem vremenu i prostoru. Ekumenski zbornik• • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Bogorodica u Hrvata. Zbornik HMI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Tomislav Ivančić, Kršćanstvo u traganju za identitetom • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Božo Lujić, Iskustvo Boga i čovjeka• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Isus Krist – jedini Spasitelj svijeta. Ekumenski zbornik• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Mile Babić, Himan Fil 2,6-11 u kristologiji Teodoreta Cirskog• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 Kiro Stojanov, Povijesno pravni razvoj Katoličke Crkve bizantsko‑slavenskog obreda (rasprodano) I. Beljan, Radio i Kristov evanđeoski nalog (rasprodano) Josip Baloban, Pastoralni izazovi Crkve u Hrvata • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 29 Josip Baloban, Djelovanje Crkve u novim društvenim okolnostima• • • • • • • • • • • • 50 Tomislav Jozić, Obiteljski moral u Bosni (rasprodano) Ivan Dugandžić, Bog – sve u svemu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Adalbert Rebić (prir.), Marijin lik danas• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Stjepan Kušar (prir.), Isus Krist Bogočovjek i Spasitelj • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Vlado Košić, Teolog Franjo Ksaver Pejačević • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Stjepan Baloban, Etičnost i socijalnost na kušnji (rasprodano) Nikola Hohnjec (prir.), Duh Sveti – Počelo kršćanskog života i djelovanja• • • • • • •80 Kršćanstvo i religije. Zbornik• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80


9330340 • O Kraljevstvu nebeskom – novo i staro. Zbornik radova u čast

ACC

9330350 • 9330360 • 9330370 • 9330380 • 9330390 • 9330400 • 9330410 •

BC

9330420 • 9330430 • 9330440 • 9330450 • 9330460 • 9330470 • 9330480 • 9330490 • 9330500 • 9330510 • 9330520 • 9330530 • 9330540 • 9330550 • 9330560 • 9330570 • 9330580 • 9330590 • 9330600 • 9330601 • 9330620 • 9330630 • 9330640 •

9330650 • 9330660 • 9330670 • 9330680 • 9330690 •

Bonaventuri Dudi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 Ljekarnica nebeska hrvatskoga naroda. Zbornik radova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Vlado Košić (ur.), Marija i Presveto Trojstvo. Zbornik radova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Anton Tamarut, Bog – otac i majka• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 Božo Lujić, Drugi – mogućnost ljubavi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Ivan Devčić, Bog i filozofija (rasprodano) Anto Popović, Biblijske teme (rasprodano) Vlado Košić (ur.), Marija u propovijedima hrvatskih katoličkih obnovitelja. Zbornik radova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Stjepan Baloban, Socijalni govor Crkve u Hrvatskoj• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 75 Thomas Söding, Pogled u prošlost radi budućnosti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Božo Lujić, Isusova otvorena antropologija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Walter Kasper, Sakrament jedinstva• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 Franjo Emanuel Hoško (ur.), O čovjeku i Bogu. Zbornik u čast Marijanu Jurčeviću • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Vlado Košić (ur.), Mater Verbi Incarnati – Marija iz Nazareta prihvaća Sina Božjega u povijesti. Zbornik radova • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 130 Milan Šimunović, Pastoral za novo lice Crkve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 170 Nela Gašpar (ur.), Tkivo kulture. Zbornik Franje Emanuela Hoška• • • • • • • • • • • • • • • 170 Mario Cifrak / Nikola Hohnjec (ur.), Neka iz tame svjetlost zasine! Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 200 Vlado Košić (ur.), Alma refugii mater – Aljmaška majka od utočišta. Zbornik radova• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 130 Franjo Emanuel Hoško (ur.), Djelatna Crkva. Zbornik Milana Šimunovića • • • • • • • • 180 Nikola Bižaca, Ogledi iz teologije religija • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 160 Tomislav Janko Šagi-Bunić, Kristologija Prokla Carigradskog • • • • • • • • • • • • • • • • • 200 Ignazio Sanna, Na strani čovjeka. Crkva i ljudske vrijednosti • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Ivica Raguž (prir.), Teološka promišljanja o knjizi Isus iz Nazareta Josepha Ratzingera/ Benedikta XVI.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Josip Grbac, Etičke dvojbe hrvatskog društva. O važnosti odgoja za moralne vrijednosti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 98 Željko Tanjić, Teologija pred izazovima sadašnjeg trenutka• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Anđelko Domazet, Život u dijalogu s Bogom. Teologija i praksa molitve u spisima Romana Guardinija. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 Vlado Košić (ur.), Velika proteturica. Duhovna baština Dubrovnika posvećena Bogorodici. Zbornik radova• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 Gisbert Greshake, Biti svećenik u ovom vremenu. Teologija – pastoralna praksa – duhovnost• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 Petar Tomašić, Nezaposlenost u tranzicijskoj Hrvatskoj pod socijalno-etičkim vidom• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Marijan Biškup, Ljudska prava• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Željko Tanjić / Tomislav Kovač / Branko Murić (ur.), Teologijom svjedočiti i naviještati. Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Tomislavu Ivančiću • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 290 Milan Šimunović, Kateheza prvenstvena zadaća Crkve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 240 Philip A. Rolnick, Osoba, milost i Bog• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 Petar Lubina (ur.), Beata Virgo de miraculis. Štovanje Blažene Djevice Marije na području Gospićko-senjske biskupije. Zbornik radova • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Anto Barišić, Teandrička kristologija Tomislava Janka Šagi-Bunića• • • • • • • • • • • • • 120 P. Bordeyene / L. Villemin (prir.), Drugi vatikanski koncil i teologija. Perspektive za 21.stoljeće, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150

B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

47


ACC BC B BI BB CC-F D E

9330700 • Silvija Migles, Teološka misao Marijana Valkovića u crkvenom i

društvenom životu u Hrvatskoj • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140

ES

9330710 • Vlado Košić (ur.), Ukazanja BDM između povijesti, vjere i teologije.

IN

9330720 • Mario Cifrak / Dario Tokić (ur.), Da istina evanđenja ostane kod vas

KK KP

Zbornik radova• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 (Gal 2,5). Zbornik u čast prof. dr. sc. Ivana Dugandžića • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 290

9330730 • Nikola Bižaca, Ususret bratskom putovanju. Temelji i dijaloške

perspektive teologije religija• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120

KC

9330740 • Mislav Kovačić, Proces duhovne preobrazbe prema srednjovjekovnom

KK

9330750 • Nedjeljka s. Valerija Kovač, Personalno-relacijska paradigma teologije

L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

48

anonimnom spisu Oblak neznanja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Josepha Ratzingera / Benedikta XVI. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180

9330760 Kata s. Amabilis Jurić, Duhovnost vjeroučitelja laika u suvremenim

hrvatskim crkveno-društvenim uvjetima• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 170

9330770 • Andrea Filić, Efeška kristološka kontroverzija prema djelima

T. J. Šagi-Bunića. Od raskola (431.) do sjedinjenja (433.) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 9330780 • Christoph Böttigheimer, Shvatiti vjeru. Teologija čina vjere • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 9330790 B. Lujić / D. Tepert (ur.), Bogu – gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26) Zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života • • • • • • • • • 250 9330800 Marijan Mandac, Krst i euharistija u novozavjetnoj i otačkoj predaji • • • • • • • • • 100 9330810 Marija Pehar, Otajstvo Trojedinoga Boga u slikovnome izričaju • • • • • • • • • • • • • • • 170 9330820 A. Amato / B. Marconcini / C. Rocchetta / M. Fiori, Anđeli i demoni. Povijesna drama između dobra i zla • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 220 9330830 Milan Šimunović / Ivica Pažin, Promjene u katehetskom pastoralu župne zajednice. Utopija ili stvarnost• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 160 9330840 Stjepan BREBRIĆ, Teološka publicistika Stjepana Bakšića • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 9330850 S. KLJAJIĆ, OFM i M. CIFRAK, OFM, Znat će da prorok bijaše među njima! (Ez 33,33) Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića OFM, povodom 70. g. života• • • • 220 9330860 Stjepan RUSAN, Utjecaj i značenje kralja Davida u Prvoj knjizi Ljetopisa• • • • • • • • 130 9330870 s. Mirjana JURANOVIĆ, Vrednota redovničkoga zajedništva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 130 9330880 Nela Veronika GAŠPAR, Marijanska ukazanja – »proročka karizma« za naše vrijeme • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 130 9330890 Josip ŠIMIĆ, Pučka pobožnost. U kršćanskoj misli i nauku nakon Drugog vatikanskog sabora (u pripremi)


Volumina theologica

(VT)

Biblioteka velikih sistematskih teoloških djela. Tvrdi uvez, ovitak u boji. Format 17 × 24.

Xavier Léon‑Dufour (ur.), Rječnik biblijske teologije• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 200 Hubert Jedin (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak III/1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 200 Hubert Jedin (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 200 Tomislav Janko Šagi-Bunić, Povijest kršćanske literature• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 200 Hubert Jedin (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak V • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 200 Hubert Jedin (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak VI/2• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 200 Tomislav Janko Šagi-Bunić, Euharistija u životu Crkve kroz povijest• • • • • • • • • • • 140 Pat Alexander i David Alexander, Enciklopedijski biblijski priručnik. 2. dopunjeno izdanje• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 340 9340140 • Bernhard Häring, Kristov zakon. Svezak III. (rasprodano) 9340150 • Hubert Jedin (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak III/2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 200 9340160 • Hubert Jedin (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak VI/1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 200 9340170 • Religije svijeta. Enciklopedijski priručnik, III. izmijenjeno izdanje (rasprodano) 9340180 • Hans Urs von Balthasar, Mysterium paschale (rasprodano) 9340190 • Hubert Jedin (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak II.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 200 9340200 • Vjekoslav Bajsić, Granična pitanja religije i znanosti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 135 9340210 • Rosino Gibellini, Teologija dvadesetog stoljeća (rasprodano) 9340220 • Vjekoslav Bajsić, Filozofija i teologija u vremenu• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 160 9340230 • Vjekoslav Bajsić, Život i problemi crkvene zajednice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 9340240 • Vjekoslav Bajsić, Dijalog, reagiranja, polemike • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 135 9340250 • Bonaventura Duda, U svjetlu Božje riječi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180 9340260 • Hubert Jedin (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak IV. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 200 9340270 • Rosino Gibellini, Teološke perspektive za XXI. stoljeće • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 200 9340280 • Gianluigi Pasquale, Teologija povijesti spasenja u XX. stoljeću• • • • • • • • • • • • • • • • 290 9340290 • Enciklopedijski teološki rječnik• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 600 9340300 • Marijan Valković, Doprinosi koncilskoj moralnoj teologiji. Svezak 1 • • • • • • • • • • • 295 9340310 • Josip Turčinović, Misao vjere. Svezak 1• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 9340320 • Josip Turčinović, Odjeci vjere. Svezak 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 9340330 • Lazaro Iriarte, Povijest franjevaštva• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 250 9340340 • Hugh P. Kemp, Praktični vodič za svjetske religije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 190 9340350 • Jean-Yves Lacoste, Povijest teologije • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 250 9340360 Marijan valković, Postkoncilska obiteljska i moralna problematika. Svezak 2 • • • • 295 9340370 Marijan Valković, Etičko-moralna problematika. Uloga teologa. Svezak 3 • • • • • • • • 295 – Hubert Jedin (ur.), Velika povijest Crkve. Svezak VII (u pripremi) 9340010 • 9340020 • 9340030 • 9340060 • 9340070 • 9340090 • 9340100 • 9340110 •

ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

49


ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN

Znakovi i gibanja

(ZG)

Događanja, procesi i gibanja u suvremenoj Crkvi i svijetu. Broširano. Format 11 × 18.

KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

50

9350071 • Tomislav Janko Šagi-Bunić, Svećenik - kome da služi• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 9350140 • Turizam zbližava narode. Radovi s I. simpozija o pastorizaciji turizma u Zadru 1975. (rasprodano) 9350160 • René Laurentin, Karizmatička obnova u katoličkoj Crkvi (rasprodano) 9350180 • Bono Zvonimir Šagi, Na poprištu (pokoncilske) redovničke obnove (rasprodano) 9350190 • Odgovornost Crkve u svijetu migracije. Radovi s 1. svjetskog kongresa za dušebrižništvo selilaca i turista (rasprodano) 9350220 • Bono Zvonimir Šagi, Traganje za novom crkvenom praksom (rasprodano) 9350230 • Giacomo Danesi, Hod Božji i Bog hoda • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 9350250 • Jean-Marie Muller, Strategija nenasilnog djelovanja (rasprodano) 9350280 • Bono Zvonimir Šagi, Laici i svjetovna dimenzija Crkve• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 9350290 • Lush Gjergji, Živjeti s Kristom • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 9350300 • Lush Gjergji, Ljubiti s Marijom • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 9350310 • Lush Gjergji, Svjedočiti s Crkvom• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 9350320 • Franc RodÉ, Biti i opstati 1• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 9350330 • Franc RodÉ, Biti i opstati 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 9350340 • Agostino Casaroli, Mučeništvo strpljivosti – Sveta Stolica i komunističke zemlje (1963.–1989.)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •90 9350351 • Jean Vanier, Sveta povijest osobe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 68 9350360 • S. Baloban / G. Črpić (ur.), O dostojanstvu čovjeka i općem dobru u Hrvatskoj• • • • 38 9350370 • S. Baloban / G. Črpić (ur.), O solidarnosti i supsidijarnosti u Hrvatskoj• • • • • • • • • 38 9350380 • S. Baloban / G. Črpić (ur.), Hrvatska na putu europskih integracija • • • • • • • • • • • • 38 9350390 • S. Baloban / G. Črpić (ur.), Kultura nedjelje i dostojanstvo radnika • • • • • • • • • • • • • 38 9350400 • Bono Zvonimir Šagi, Put i usput redovništva• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 9350410 • Jean Vanier, Pronaći mir• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 9350420 • Jean Vanier, Zajednica i rast (rasprodano) 9350430 • Bono Zvonimir Šagi, Molitva i misli mira u vrijeme rata• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 9350440 • Jean Vanier, Postati čovjekom • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 9350450 • Silvana Dragun, Sloboda na kušnji • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 9350460 • Kardinal Josip Bozanić, Blaženi Alojzije Stepinac. Baština koja obvezuje • • • • • • • 150 9350480 • Giovanni Bazoli, Pravednost i jednakost. Biblijski modeli • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 9350490 • Giovanni Bazoli, Tržište i nejednakost • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 9350500 • Stjepan Baloban, Slobodni i ponosni u društvu. Kršćanin i svijet • • • • • • • • • • • • • • • 75 9350510 • Stjepan Baloban, Između slobode i podložnosti. Kršćanin i svijet • • • • • • • • • • • • • • • 75


ACC BC B BI BB CC-F D

9350520 • S. Baloban / G. Črpić (ur.), O novim stvarima u suvremenoj Hrvatskoj 9350530 • 9350540 • 9350550 • 9350560 • 9350570 • 9350580 • 9350590 • 9350600 9350610 9350620 9350630

120. obljetnica Rerum novarum • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Gregor Maria Hoff, Kritika religije danas• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Roberto Rusconi, Veliko odreknuće • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Papa Franjo, Crkva milosrđa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 G. Črpić / M. Džolan (ur.), Slobodna nedjelja: kultura u nestajanju? • • • • • • • • • • • 70 Roberto Rusconi, Upravljanje Crkvom. Pet izazova za papu Franju • • • • • • • • • • • • • 110 Stjepan Baloban, Otvorimo prostore pozitivnome. Kršćanin i svijet • • • • • • • • • • • • • • 75 Gerhard Ludwig Müller, Siromaštvo. Izazov za vjeru • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Walter Kasper, Papa Franjo – revolucija nježnosti i ljubavi. Teološki korijeni i pastoralne perspektive • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Rino Fisichella, Znaci jubileja. Hodočašće, grad Petra i Pavla, Sveta vrata, ispovijest vjere, milosrđe, oprost • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 Enzo Bianchi, Kršćani u društvu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 110 Papa FRANJO, Zemlja, dom, posao • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90

E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD

»Zrno« (Z)

9360010 • 9360020 • 9360040 • 9360050 • 9360060 • 9360080 • 9360090 • 9360100 • 9360111 • 9360120 • 9360130 • 9360140 • 9360150 • 9360160 • 9360170 • 9360180 • 9360190 •

MT

Romani, pjesme i novele domaćih i svjetskih pisaca religioznog nadahnu­ća, klasičnih i modernih. Format 13,5 × 21.

MN

Henryk Sienkiewicz, Quo vadis (rasprodano) François Mauriac, Thérese Desqueyroux• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Julien Green, Levijatan• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Graham Greene, Srž stvari• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 ZRNO, I. kolo u kompletu. Tvrdi uvez, zaštitna kutija (rasprodano) Lewis Wallace, Ben Hur (rasprodano) Willi Fährmann, Dugi put Luke B. Roman za mlade • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Katherine Allfrey, Plamteće stablo (rasprodano) Johanna Spyri, Heidi (rasprodano) Graham Greene, Mirni Amerikanac • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Graham Greene, Treći čovjek (rasprodano) Graham Greene, Kraj ljubavne priče (rasprodano) Graham Greene, Naš čovjek u Havani • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Graham Greene, Moć i slava (rasprodano) Sabrana djela Grahama Greena. Romani. Komplet (rasprodano) Mario Pomilio, Peto evanđelje• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Ciril Zlobec, Moj brat svetac (rasprodano)

PL

MAC

PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

51


ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

52

9360200 • 9360220 • 9360231 • 9360240 • 9360260 • 9360270 • 9360280 • 9360300 • 9360310 • 9360320 • 9360330 • 9360340 • 9360350 • 9360360 • 9360370 • 9360380 • 9360390 • 9360400 • 9360410 9360420 • 9360430 • 9360440 •

Ivan Mrak, Proces i druge drame (rasprodano) Ivo Smoljan, Hrvatski Odisej • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 Šito Ćorić, Kruh u noći (rasprodano) Mate Meršić-Miloradić, Hrvati u Gradišću• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Franc Saleški Finžgar, Pod slobodnim suncem (rasprodano) Anton Šuljić, Triptihon duše • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Mate Sušac, Čovjek iz Kerijjotha (rasprodano) Josip Mihojević, Bogorodica u hrvatskom pjesništvu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 François Mauriac, Zmijsko leglo• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 Sida Košutić, Solsticij srca (rasprodano) Drago Štambuk, Ruka radosnica• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Mirko Ivanjek, Vrata • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 Luko Paljetak / Ciril Zlobec, Sacra (rasprodano) Marin Sabić, Preporod idealizma. Izabrana djela• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140 Mirko Ivanjek, Put svjetlosti. Palimpset • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Ivo Stipičić, Pjesme i molitve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 130 Sida Košutić, Velika šutnja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 95 Tonči Trstenjak, Božićna pomaranča (rasprodano) Ljiljana Matković-Vlašić, Budi bez svega, živote. Sabrane pjesme• • • • • • • • • • • • • 65 Mladen Machiedo, Tanka crta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Miljenko Galić / Josip Botteri Dini, Krilo noći (rasprodano) Stjepan LICE, Božićna blaženstva. Zapisi i priče• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80


Žarišta

(Ž)

Žarišni prijelomni problemi suvremene Crkve i sučeljenja s njima. Broširano. Format 14 × 20.

ACC BC B BI

9370020 • 9370050 • 9370060 • 9370070 • 9370080 • 9370090 • 9370100 • 9370110 • 9370120 • 9370130 • 9370140 • 9370150 • 9370160 •

Gabriel-Marie kard. Garrone, Poslušnost i odgoj za poslušnost (rasprodano) Joyce Ridick, Zavjeti. Blago u glinenim posudama• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 Ante Kresina, Čovjek s onu stranu tvari• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 François Varone, Nevolje s odsutnim Bogom (rasprodano) Luigi Guccini, Karizma osoba i zajednica u redovničkom životu• • • • • • • • • • • • • • • • 25 Franz-Xaver Kaufmann, Kako da preživi kršćanstvo• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Karl Lehmann, Odvažno u promjene• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 58 Alfons Maria kardinal Stickler, Celibat klerika • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 Alceste Santini, Izazovi novog pape • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 Gianfranco Poli, Marco Cardinali, Komunikacija u teološkoj perspektivi • • • • • • 60 Thomas P. Rausch, Biti katolik u kulturi izbora • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 110 Carlo Cardia, Izazovi laičnosti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120 Sara Butler, Katoličko svećeništvo i žene • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120

BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI

Glazba i audiovizualna sredstva Audio Kazete 9400220 • 9400250 • 9400260 • 9400280 • 9400320 • 9400330 • 9400390 • 9400430 • 9400460 • 9400530 • 9400550 • 9400560 • 9400590 • 9400610 •

9410020 • 9410040 • 9410050 • 9410060 • 9410180 • 9410070 • 9410080 • 9410090 •

SKAZANJE (komplet) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 POLJIČKA MISA (Boris Papandopulo) (rasprodano) POJUBICA. Vrbničko glagoljaško pjevanje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 ZAUFAJ SE U BOGA• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 TRI LEGENDE O KRISTU. Selma Lagerlöf. Audio-priča za djecu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 NAJLJEPŠI BOŽIĆ. Jagoda Truhelka. Audio-priča za djecu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 SLOVO O ČOVJEKU, SLOVO O NEBU. Mak Dizdar. (rasprodano) TKO JE ISUS KRIST (komplet 1) (rasprodano) TKO JE ISUS KRIST (komplet 2) (rasprodano) TKO JE ISUS KRIST (komplet 6) (rasprodano) TKO JE ISUS KRIST (komplet 4) (rasprodano) JOŠ VIŠE SUNCA (rasprodano) TKO JE ISUS KRIST (komplet 3) (rasprodano) Kazete. TKO JE ISUS KRIST (komplet 5)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 81,97

LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR R S TM TR

CD, DVD

VT

CD – Zdravo o moj anđele • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 CD – Josip Turčinović, Propovijedi• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 81,97 CD – Zapjevat ću Gospodinu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 73,20 CD – Biblija 3 (rasprodano) CD – Biblija 4 s interaktivnom konkordancijom • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 CD – Kušati uskrsnu radost• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 DVD – Milan Vinčec, Mir i dobro. Putevima Svetoga Franje• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 122 CD – Anđelko Badurina, Hagiotopografija Hrvatske • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80

ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

53


ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L LI LP MKK MKL MD MT

9410100 CD – Došašće i Božić u zagrebačkoj katedrali• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 90 9410110 • CD – Narodi nam se. Hrvatske božićne pjesme 1. Akademski zbor »Ivan    Goran Kovačić« (rasprodano) 9410120 • CD – Spavaj sinko. Hrvatske božićne pjesme 2. Akademski zbor »Ivan    Goran Kovačić«• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 9410130 • CD – Zvan Betlema. Hrvatske božićne pjesme 3. Zagrebački madrigalisti     uz simfonijski orkestar• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 9410140 • CD – Anđelko IGREC, Psalmi (rasprodano) 9410150 • DVD – Pavao Crnjac, Katehetska ljetna škola (1971.–1993.). Dokumentarni film• • • • • 115 9410160 • CD – Izvor radosti. Pjesme za vjeronaučne susrete • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 9410170 • CD – Glagoljaško liturgijsko pjevanje iz Omišlja• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 9410200 • CD – Anton Šuljić, Za križem Kristovim (rasprodano) VIDEO-KAZETE

MN MAC

9390540 • Vječni smo tvoji putnici. Rapsodije o Bogorodici u kulturi i životu

PL PEV PR R S TM TR

9390590 • 9390600 • 9390680 • 9390740 • 9390810 • 9390820 • 9390850 •

Hrvata; hrvatska marijanska svetišta i vjekovno hodočašćenje u njih. Kolor. 16 mm. 45 minuta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 122 Slikar žive samoće. Fra Ambroz Testen. Kolor 16 mm.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 122 Svijetla sjena. Kazivanja o sv. Leopoldu Bogdanu Mandiću. Kolor. 16 mm.• • • • • • • • 122 Ljubiti crkvu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 122 Stvaranje i sustvaranje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 122 Bolesničko pomazanje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 122 Sveti red • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 122 Milan Vinčec, Mir i dobro. Putevima Svetoga Franje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 122

VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

54

Reprodukcije, čestitke, razglednice 9470280 • Biblijske karte, komplet (rasprodano) 9470300 • Biblijske karte, pojedinačno• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 –  Palestina u vrijeme Novoga zavjeta

–  Putovanja apostola Pavla

9470340 • ČESTITKE, obične • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 9470350 • ČESTITKE, preklopne • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4


9470400 • 9470410 • 9470420 • 9470431 • 9470760 • 9470810 • 9470820 • 9470830 • 9470840 • 9470850 • 9470860 • 9470970 • 9470980 •

POSTER »BOSMANS« (rasprodano) Plakat »Povratak izgubljenog sina«, format (B3) (35 × 50 cm)• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 Plakat »Povratak izgubljenog sina«, format (B2) (50 × 70 cm) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 Mapa Razglednice Rembrandt• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 Preklopnik – Slavlje ženidbe. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 RAZGLEDNICE, Marija Bistrica• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 ČESTITKA, Sveta potvrda • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 ČESTITKA, Sveto krštenje• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 RAZGLEDNICA, Iskrena sućut • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 ČESTITKA, Sakrament svete ženidbe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 ČESTITKA, Prva sveta pričest • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 Jednolisni kalendar 2018. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 NALJEPNICA ZA BLAGOSLOV KUĆA 2018. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0,90

ACC BC B BI BB CC-F D E ES IN KK KP KC KK L

Periodičke publikacije

LI

(PP)

• KANA. Kršćanska obiteljska revija. Mjesečnik (srpanj–ko­lo­voz dvobroj). • SLUŽBA RIJEČI. Građa za obnovljenu liturgiju. Izlazi 4 puta godišnje. • BOGOSLOVSKA SMOTRA (BS). Časopis Katoličkog bogoslovnog fakulteta

u Zagrebu. Naklada KS. Izlazi tromjesečno. • COMMUNIO, Međunarodni teološki časopis. Nakladnik: Kršćanska sadašnjost d.o.o. Izlazi polugodišnje • CROATICA CHRISTIANA PERIODICA. Časopis In­sti­tuta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fa­kul­teta u Zagrebu. Naklada KS. Izlazi polugodišnje. • BIBLIJA DANAS. Časopis Hrvatskog katoličkog biblijskog djela i Biblijskoga instituta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Izlazi četiri puta godišnje. Nakladnik: Kršćanska sadašnjost d.o.o.

LP MKK MKL MD MT MN MAC PL PEV PR

• BIBLIJA U STRIPU. Povijest naroda Božjega. Stari i No­vi zavjet. Format A4, sve u koloru. I. serija: Starozavjetni junaci (24 sveščića: Abraham 2, Jakov-Izrael, Josip 2, Mojsije

3, Suci, Samson, Samuel, David 2, Salomon, Ilija i Elizej, Jeruzalem razoren, Jeremija - Ezekiel-Išaj, Jeruzalem ob­novljen, Ruta-Jona-Job, Tobija i Pjesma nad pjesmama, Postanak, Daniel, Estera i Judita, Herod). • Cijena pojedinom sveščiću• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 II. serija: Novi zavjet (u 16 sveščića). [Veza: niz »Biblija« i »Kana klub / David«] • Cijena po sveščiću• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 – STRIP. Slavenski apostoli i prosvjetitelji Ćiril i Metod (5 sveščića: 1. Sofija i sokol; 2. U zemlji Kazara; 3. Među Slavenima; 4. Pobjeda u Rimu – tamnica u Bavarskoj; 5. Sudbina sedmočislenika). • Cijena po sveščiću• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3

R S TM TR VT ZG Z Ž Glazba Čestitke PP

55


PRETPLATITE SE NA PERIODIKU!

ISKORISTITE

PRILIKU!

Za svaku novu pretplatu na periodiku KS-a dobivate vrijednu knjigu na poklon! Pretplatite se na sva izdanja periodike i ostvarite

N O V I

veliki popust!

P R E T P L A T N I C I

časopis na koji se pretplate dobivaju sve brojeve iz 2017. na poklon! Ukoliko se opredijelite za pretplatu na sva odnosno na samo neku od niže navedenih periodika, navedite željenu periodiku kao i količinu narudžbe, napišite svoje podatke (Ime i prezime, adresa) i pošaljite na našu adresu:

Kršćanska sadašnjost nudi vam šest različitih periodičkih izdanja koja, svako na svoj način, promiču i vrednuju teološku, biblijsku, povijesnu i znanstvenu, pastoralnu i liturgijsku građu.

Želite li se pretplatiti na sva periodička izdanja nudimo vam

20% popusta! G O D I Š N J A P R E T P L ATA

 BOGOSLOVSKA SMOTRA — 250 HRK ; 50 EUR

Zagrebu:  Kaptol 1 i Kaptol 29 Splitu:  Kralja Zvonimira 16 Rijeci:  Fiorello la Guardia 10 C Karlovcu:  Stjepana Radića 4 Osijeku:  Trg slobode bb Mariji Bistrici:  Trg Ivana Pavla II. 32

Tako godišnje umjesto 1033,00 kn s navedenim popustom izdvajate svega 826,40 kn.

Ime i prezime

Aresa

potpis

KRŠĆANSKA SADAŠNJOST d.o.o. Marulićev trg 14; pp 434, HR 10001 ZAGREB.

 CROATICA CHRISTIANA PERIODICA — 200 HRK ; 36 EUR

 SLUŽBA RIJEČI — 200 HRK ; 36 EUR

 KANA — 143 HRK ; 44 EUR

 COMMUNIO — 200 HRK ; 45 EUR

 BIBLIJA DANAS — 40 HRK ; 10 EUR

Pretplatu možete obaviti i u našim knjižarama:

Pretplatu možete ostvariti tako da svoje podatke pošaljete na našu adresu ili pak putem e-dopisa na adresi: pretplata@ks.hr; ks-prodaja@ks.hr, odnosno putem telefona: 00385 1 6349 044; 00385 1 6349 030. Želite li pak dobiti posebni formular za pretplatu, možete ga zatražiti na istoj e-adresi.


SVA RASPOLOŽIVA IZDANJA KRŠĆANSKE SADAŠNJOSTI MOGU SE NABAVITI Narudžbom:

kod izdavača – Kršćanska sadaš­njost, 10001 Zagreb, p.p. 434, Marulićev trg 14

Neposredno: (knjižarska i priručna prodaja) Zagreb: Knjižara »Kršćanska sadašnjost«, Kaptol 29 Knjižara »Kršćanska sadašnjost«, Kaptol 1 Dubrovnik: Knjižara »Verbum«, Zeljarica 7 Biskupski ordinarijat, Strossmayerov trg 6 Đakovo: Knjižara »Kršćanska sadašnjost«, Radićeva 4 Karlovac: Knjižara »Kršćanska sadašnjost«, Trg I. Pavla II. 32 Marija Bistrica Prodavaonica »Dr. Josip Turčinović«, Trg slobode b.b. Osijek: Pazin: Prodavaonica »Dr. Josip Turčinović«, Kalčeva 2 Požega: Teovizija, Trg Sv. Trojstva 13 »Verbum«, Trg. Sv. Trojstva 13 Pula: Knjižara »Dr. Josip Turčinović«, Danteov trg 1 Knjižara »Kršćanska sadašnjost«, Fiorello la Guardia 10c Rijeka: Slavonski Brod: Teovizija, Trg Sv. Trojstva 1 »Verbum«, Matije Mesića 6 Knjižara »Kršćanska sadašnjost«, Kralja Zvonimira 18 Split: Šibenik: Knjižara »Verbum«, K. Tomislava 17 »Verbum«, Zagrebačka 4 Varaždin: »Verbum«, V. Nazora 7 Vinkovci: Zadar: Knjižara »Verbum«, Don Ive Prodana 11

Za vašu teološku i duhovnu kulturu ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Trideset i pet biblioteka/nizova Šest stalnih periodičkih publikacija Biblija Teologija i filozofija Kršćanski klasici Crkveni dokumenti Katehetska i pedagoška literatura Liturgija Povijest opće i domaće Crkve Velike ilustrirane monografije Leksikografija i bibliografije Dječja knjiga i knjiga za mlade Ozbiljan religiozni roman Popularno, poučno i zabavno štivo Glazba: cd i kasete Multimedija Čestitke


Profile for Kršćanska sadašnjost d.o.o.

Prodajni katalog izdanja Kršćanske sadašnjosti - 2019.  

Prodajni katalog izdanja Kršćanske sadašnjosti - 2019.  

Profile for kshr