Katalog novih izdanja Kršćanske sadašnjosti- studeni 2018.

Page 1

Kršćanska sadašnjost

Od Interlibera do Interlibera

Katalog novih izdanja


Kršćansk a sadašnjost hr–10001 zagreb, marulićev trg 14, p.p. 434

d.o.o.

Up r ava 01  •  63 49 010  /  fax: 01  •  46 66 815 (Ulica grada Vukovara 271/11) uprava@ks.hr Ur e d n i š t v o 01  •  63 49 050  •  63 49 054 / fax: 01  •  48 28 227 (Ulica grada Vukovara 271/5) Glavni urednik ks@zg.t-com.hr Tajništvo uredništva urednistvo@ks.hr K ana 01  •  63 49 060  •  63 49 061 (Ulica grada Vukovara 271/5) kana@zg.t-com.hr Prodaja 01  •  63 49 030  •  63 49 031  /  fax: 01  •  48 11 118 (Ulica grada Vukovara 271/11) ks-prodaja@ks.hr

Knjižare Zagreb Zagreb Osijek Split Rijeka Karlovac Marija Bistrica

01   01 031 021 051 047 049

• • • • • • •

48 14 714 48 14 931 20 15 65 48 23 16 32 16 48 60 16 43 46 80 50

(Kaptol 29) (Kaptol 1) (Trg slobode b.b.) (Kralja Zvonimira 16) (Fiorello la Guardia 10c) (Radićeva 4) (Trg I. Pavla II. 32)

www.ks.hr http://twitter.com/#!/ksadasnjost http://www.facebook.com/pages/Kršćanska-sadašnjost/219228014772658

iban: hr 1723400091100047241,  privredna banka zagreb


Džepna Biblija – Stari i Novi zavjet Džepna Biblija Kršćanske sadašnjosti donosi najbolji, ujedno i ažurirani, hrvatski prijevod Biblije. Tiskana je na 28‑gramskom tzv. biblijskom papiru, u formatu 13 × 20 cm s gipkim crnim koricama od umjetne kože, ima 1530 stranica. Dostupni uvez: meki uvez, crna umjetna koža

Biblioteka: Biblija format: 13,5 × 20 cm  •  1530 str. + 6 str. (I–VI) meki uvez od umjetne kože Cijena: 190 kn

Sveopće molitve vjernika

za svetkovine, blagdane, spomendane, zajedničke i prigodne mise i posebne dane Novi priručnik Sveopće molitve vjernika za sve najvažnije svetkovine, blagdane, spomendane, zajedničke i prigodne mise i posebne dane donosi obrasce za pojedina slavlja i nudi izbor od pet do osam molitvenih zaziva, te više molitava u pojedinačnim slavljima, primjerice za blagdan bl. Alojzija Stepinca. Priručnik je strukturiran tako da se svetkovine, blagdani i spomendani nižu se u skladu s njihovim mjestima u kalendarskoj godini. Biblioteka: Liturgijska izdanja format: 19,5 × 27,5 cm  •  tvrdi uvez  •  179 str. Cijena: 170 kn


P apa F r an j o

Zemlja – dom – posao

Govori na susretima pučkih pokreta Riječ je o trima govorima pape Franje upućenima pučkim pokretima, u kojima se Papa dotiče gorućih tema suvremenog svijeta, kao što su privremeni radnici, obitelji beskućnikâ, seljaci bez zemlje, borba protiv privatizacije vode, obrana prehrambene neovisnosti, uvođenje univerzalne plaće i jamstvo nepovrjedivosti obiteljskog doma, odnosno borbe protiv deložacija.

Biblioteka: Znakovi i gibanja format: 11 × 18 cm  •  meki uvez  •  153 str. Cijena: 90 kn


P apa F r an j o

Gaudete et exsultate – Radujte se i kličite K o n g r e g a c i j a z a na u k v j e r e

Placuit Deo – Bogu se svidjelo Papa navodi da od ove pobudnice »ne treba očekivati raspravu o svetosti, koja sadrži definicije i distinkcije korisne za razumijevanje ovoga važnog pitanja, ili analizu različitih sredstava posvećenja«. Papin »skroman cilj« je »ponovno uputiti poziv na svetost«. Ovom dokumentu sukladan je, pa stoga zajedno i otisnut, i dokument Kongregacije za nauk vjere o nekim aspektima kršćanskoga spasenja.

Biblioteka: Dokumenti format: 11,5 × 16,5 cm  •  meki uvez 125 str. Cijena: 30 kn

P apa F r an j o

Veritatis gaudium – Radost istine

Apostolska konstitucija o crkvenim sveučilištima i fakultetima K o n g r e g a c i j a z a kat o l i č k i odgoj

Odgajati za solidarni humanizam

Za izgradnju »civilizacije ljubavi« – 50 godina nakon Populorum progressio U jednom svesku donose se dva važna dokumenta koji, svaki na svoj način, žele pridonijeti izgradnji »civilizacije ljubavi«. Prvi, onaj pape Franje u obliku apostolske konstitucije, odnosi se na crkvena sveučilišta i fakultete, a drugi, onaj Kongregacije za katolički odgoj, nastavlja se dokument pape Pavla VI. Populorum progressio iz 1967. godine.

Biblioteka: Dokumenti format: 11,5 × 16,5 cm  •  meki uvez 136 str. Cijena: 40 kn


P apa F r an j o

Božja muka – nada za tebe

Misli, riječi i molitve o vazmenom otajstvu

Biblioteka: Metanoja format: 12 × 22 cm  •  tvrdi uvez s ovitkom 157 str.

Papa Franjo osjetljiv je na temu čovjekova trpljenja i ne propušta ni jednu priliku da o tome govori. Njegova osjetljivost, međutim, nije plod neke općenite čovjekoljubivosti, nego njegove duboke vjere u Boga »koji postaje čovjekom sve do smrti na križu« i »koji dijeli sudbinu najmanjih među ljudima«. Iznikla iz Papine »teologije naroda«, ta misao dotiče mnoge ljude, posebice one rubne, obespravljene i općenito egzistencijalno ugrožene.

Cijena: 90 kn

H r v atska b i sk u pska k o nf e r e n c i j a

Da vaša radost bude potpuna (Iv 15, 11) Kateheza i rast u vjeri u današnjim okolnostima

Biblioteka: Izvan nizova format: 15 × 21 cm  •  meki uvez  •  201 str.

Cijena: 60 kn

»Odgovornost za župnu katehezu nosi cijela župna zajednica, na čelu sa svojim župnikom. Upravo to predstavlja, razrađuje i na određeni način osnažuje ovaj dokument«, piše uvodno nadbiskup zadarski i predsjednik HBK mons. Želimir Puljić.


Alberigo Malloni

Povijesni atlas Drugoga vatikanskog koncila S pomoću fotografija iz toga doba, mapa, tablica, grafičkih ilustracija osmišljenih upravo za ovo izdanje, Atlas oživljuje povijesna žarišta koncilskog odvijanja, tehničku usredotočenost s obzirom na preobrazbu koncilske dvorane, sustave glasovanja i njezine sudionike (upravna tijela, komisije, biskupe, rodovničke redove, perite, promatrače i medije), dokumentirajući svakidašnje odvijanje toga događaja iznimnog značenja.

Biblioteka: Monografije format: 24,5 × 31,5 cm  •  tvrdi uvez s ovitkom 280 str. Cijena: 330 kn

M a r i j an Va l k o v i ć

Etičko‑moralna problematika Uloga teologa

Treća knjiga Valkovićevih radova podijeljena je na tri dijela. U prvom dijelu donosi radove u čijem je središtu život kršćana i Crkve u moralno‑etičkoj krizi u Hrvatskoj i u Europi, drugi dio očima teologa moralista obrađuje teme i problematiku, o kojima velikim dijelom ovisi vjerodostojnost Crkve u vremenu koje se naglo mijenja, a treći dio knjige nudi kraće tekstove s različitim temama koje utječu na kršćanski moralni život. Između ostalih, tu su i teme iz bioetičkoga područja, poput umiranja, smrti i eutanazije, te odnosa Biblioteka: Volumina theologica format: 16,7 × 24,7 cm  •  tvrdi uvez  •  563 str. liječnika prema boli i smrti. Cijena: 295 kn


S t j e pan K u š a r

Vjera – Bog – Crkva

Uvid u teološku misao Josipa Turčinovića Turčinovićeva je misao eklezijalno situirana te je otvorena ne samo ad intra, tj. prema životu Crkve, nego isto tako ad extra, tj. prema društvu i kulturi njegova vremena i prostora. Turčinovićeva je misao kristološki‑trinitarno centrirana, iz čega se jasno razaznaje tko je Bog u kojega kršćani vjeruju te tako pada svjetlo na sve konkretne probleme i pitanja koji se javljaju u vidokrugu njegovih promišljanja, govora i intervencija. Knjiga ima tri dijela.

Biblioteka: Polazišta format: 11 × 20,5 cm  •  tvrdi uvez 230 str. Cijena: 80 kn


Božo Lujić

Biblijsko svjetlo vjere na putu života Biblijske teme vezane uz egzistenciju suvremenoga čovjeka

Teme koje se obrađuju u ovoj knjizi u svojem osnovnom usmjerenju vode u konačnici prema osobi i djelu Isusa Krista i njegovoj temeljnoj poruci o Božjoj vladavini, njegovoj velikoj zapovijedi ljubavi koja obuhvaća sve ljude, pa čak i najveće protivnike i neprijatelje, te završava pred licem Boga milosrđa, u kojem se mogu iskreno ogledati i vjernici i nevjernici.

Biblioteka: Biblica format: 17 × 24 cm  •  meki uvez 567 str. Cijena: 150 kn

Stipo Kljajić i Mario C i f r ak ( u r . )

Znat će da prorok bijaše među njima! (Ez 33,33) Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, OFM, povodom 70. godine života Kolege i prijatelji prof. dr. sc. Bože Lujića pripremili su ovaj zbornik kao svoj dar slavljeniku za 70. obljetnicu života, a naslovili su ga prema citatu iz knjige proroka Ezekiela: »Znat će da prorok bijaše među njima!« (33,33). Zbornik sadržava 43 znanstvena članka, koja su urednici rasporedili u dvije veće cjeline: »Pars biblica« i »Pars historico theologica«.

Biblioteka: Teološki radovi format: 18 × 24,5 cm  •  tvrdi uvez 991 str. Cijena: 220 kn


S t j e pan R u san

Utjecaj i značenje kralja Davida u Prvoj knjizi Ljetopisa Prva knjiga Ljetopisa osobito ističe ulogu i značenje kralja Davida u izraelskoj povijesti, ali i znatno šire – za povijest spasenja. Autor u istraživanju njegova utjecaja polazi i od činjenice da je Davidov opus kod nas vrlo malo ili nikako istražen. Biblioteka: Teološki radovi format: 17 × 24 cm  •  meki uvez  •  315 str. Cijena: 130 kn

s . Va l e r i j a N e d j e l j ka K o v a č (ur.)

Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupije

Zbornik radova Mariološko‑marijanskog simpozija povodom šeste obljetnice ponovne uspostave Sisačke biskupije, Sisak, 4.–6. prosinca 2015.

Biblioteka: Izvan nizova format: 17 × 24,5 cm  •  tvrdi uvez  •  445 str.

Cijena: 220 kn

Hrvatski mariološki institut Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavljuje još jedan u nizu svojih znanstvenih zbornika: radove s mariološko‑marijanskog simpozija »Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupije«, održanoga od 4. do 6. prosinca 2015. godine u Sisku u povodu šeste obljetnice ponovne uspostave Sisačke biskupije. Na simpoziju su sudjelovali stručnjaci iz različitih znanstvenih područja, pa je marijanska i mariološka tematika na području Sisačke biskupije obrađena u multidisciplinarnoj perspektivi.


Benito Marconcini, A n g e l o A mat o , Ca r l o R o c c h e tta , Moreno Fiori

Anđeli i demoni

Povijesna drama između dobra i zla Jesu li anđeli i demoni mit ili stvarnost? I ako stvarnost tih bića istinski ulazi u red objavljenih istina, koje značenje ona poprima za čovjeka i njegove odnose s Bogom? Kako zamišljati Sotonu i njegov zlobni utjecaj u ekonomiji spasenjske povijesti? Da bi pružili cjelovit pogled blizak danostima vjere, neki stručnjaci cijeli taj problem analiziraju na različitim razinama. Ova nam je knjiga nedostajala na hrvatskom teološkom obzoru.

Elio Guerriero

Hans Urs von Balthasar Tko god se približi golemoj produkciji švicarskoga teologa, opaža da se u njoj glazba i poezija, književnost i filozofija, teološka i mistična misao, »pastoralna strast« i kritički sud pomodnosti, obrana i relativiziranje crkvene institucije stapaju u jedno. Biografija i teologija kod njega tvore splet, pretvarajući se u zgusnuti niz potočića koji dolaze iz dalekih neočekivanih izvora. Biblioteka: Polazišta/Teolozi dvadesetog stoljeća format: 12,5 × 20 cm  •  meki uvez  •  271 str. Cijena: 100 kn

Biblioteka: Teološki radovi format: 17 × 24 cm  •  meki uvez 440 str. Cijena: 220 kn


A nt o n Št r u k e l j

Život iz punine vjere

Teologija kršćanskih staleža u Hansa Ursa von Balthasara Čitajući ovo vrijedno djelo slovenskoga teologa, čitatelj će se moći upoznati s mnogim središnjim temama golemoga teološkog opusa švicarskoga teologa, kao što su trinitarna teologija, kristologija, mariologija, ekleziologija. Biblioteka: Polazišta format: 12,5 × 20 cm  •  meki uvez  •  450 str. Cijena: 190 kn

A l d o M o da

Oscar Cullmann Knjiga je posvećena poznatomu švicarskom protestantskom teologu, uglednom proučavatelju Svetog pisma, vrlo prihvatljivom katolicima, stalnom promatraču na Drugom vatikanskom koncilu i u posljednje vrijeme sve više vrjednovanom u pravoslavnoj teologiji. Cullmanna su s razlogom prozvali Pontifex oecumenicus – Svećenik ekumenizma, čime su se htjeli označiti smisao i snaga životne potrage, uporne i hrabre, u konkretnom realizmu s uvijek jasnim osjećajem za jedinstvo. Biblioteka: Polazišta/Teolozi dvadesetog stoljeća format: 12,5 × 20 cm  •  meki uvez  •  315 str. Cijena: 100 kn


P e t e r K r e e ft

Nepobačeni Sokrat

Dramatična rasprava o pitanjima oko pobačaja U formi triju »dijaloga« Peter Kreeft, profesor filozofije na Boston Collegeu i autor niza knjiga iz područja filozofije i kršćanske teologije, od kojih su neke postale prave uspješnice po čitavom svijetu, zamišlja kako bi bilo kad bi se antički filozof Sokrat odjednom pojavio u sadašnjosti, u današnjoj Ateni. Tako zamišlja dijalog između Sokrata i trojice protivnika njegova mišljenja, dostojnih rasprave – liječnika, filozofa etičara te psihologa – o pitanjima i argumentima vezanima uz pobačaj.

Biblioteka: Eseji format: 13 × 20 cm  •  meki uvez  •  161 str. Cijena: 70 kn


A nt o n T ama r u t

Bog milosrđa i radosti

Biblioteka: Izvan nizova format: 17 × 23 cm  •  tvrdi uvez  •  168 str. Cijena: 90 kn

»Bog o kojemu je riječ u ovoj knjizi ne može bez čovjeka; njega čovjek silno zanima. On ne samo da o njemu trajno razmišlja, nego ga intenzivno osjeća i ljubi, a u svojoj ga bezuvjetnoj i neograničenoj ljubavi ne prestaje stvarati i spašavati od ropstva grijeha i smrti. I dok se čovjek uvijek iznova igra samoutemeljenja i neovisnosti, Bog ga ne prestaje sebi privlačiti ‘konopcima ljubavi’ (Hoš 11,4). Čovjek, naime, uzaludno pokušava sreću naći u stvorenjima i istinu o sebi u sebi samome«, piše autor u uvodu ove knjige.

L j i l j ana M atk o v i ć ‑ V l a š i ć

Blago mirotvorcima Glas vapijućeg u pustinji

Biblioteka: Izvan nizova format: 14 × 20 cm  •  meki uvez  •  193 str.

Cijena: 80 kn

»O mirotvorstvu i ratovima napisana je golema biblioteka knjiga. No što mogu knjige kad ni dva svjetska rata nisu svojim bolnim iskustvima pridonijela iskorjenjivanju ratnih sukoba«, pita se u svojem uvodnom tekstu Ljiljana Matković‑Vlašić, zauzeta mirotvorka. No da se na putu mirotvorstva ipak nešto može učiniti, te da to nije Sizifov posao, svjedoči upravo i ova knjiga.


S . M i r j ana J u r an o v i ć

Vrednota redovničkoga zajedništva u hrvatskim i bosansko‑hercegovačkim redovničkim zajednicama od Drugoga vatikanskoga sabora do 2016. »Ova knjiga nije samo na svoj način originalno osvježenje i obogaćenja naše hrvatske teološko‑moralne literature nego je još prije toga možemo smatrati istinskim poticajem i nadahnućem za daljnja teorijska produbljivanja redovničkoga zajedništva, s jedne strane, te za poduzimanje odvažnih i od svih očekivanih koraka na planu neodgodive obnove redovničkoga zajedništva u svjetlu communio ekleziologije Drugoga vatikanskog sabora«, piše o knjizi Tonči Matulić.

Biblioteka: Teološki radovi format: 17 × 24 cm  •  meki uvez  •  269 str. Cijena: 130 kn


R o b e r t S a r ah / N i c o l as D i at

Snaga tišine

Protiv diktature buke

Biblioteka: Polazišta format: 14,5 × 21,6 cm  •  tvrdi uvez  •  312 str.

Knjiga obiluje dubokim uvidima i divnim svjedočanstvima kršćanskog života i snage tišine, a veliki povod za ovaj razgovor bilo je iskreno kardinalovo prijateljstvo s mladim kartuzijancem Vincent‑Marijom od Uskrsnuća koji je, prikovan uz bolesničku postelju, živio »u potpunoj nebeskoj šutnji«. Ova knjiga čitatelja će uvesti u čudesan i zanosan svijet tišine ispunjen Bogom, a za praktičnu pobožnost nudi i nevjerojatno lijepe »Litanije poniznosti«.

Cijena: 220 kn

R e m i g i o B att e l i G i o v ann i La z z a r a p r i r .

Iz dubine svoga siromašnog srca

Pisma i drugi spisi svetog Leopolda Bogdana Mandića

Biblioteka: Izvan nizova format:14 × 21,6 cm  •  tvrdi uvez  •  472. str. Cijena: 190 kn

Pisma i drugi spisi svetog Leopolda Bogdana Mandića otkrivaju nam svu dubinu njegova unutarnjeg života, ali i aktualnost njegova apostolskog poslanja. Ovi nam tekstovi pokazuju da je sv. Leopold i te kako suosjećao s ljudima, s njihovim patnjama i problemima, ali i to da je znao teološki i vjerski obraditi njihova pitanja i probleme.


A ns e l m G r ü n

Godina ispunjena srećom Pozitivne misli za svaki dan

Poznati duhovni pisac Anselm Grün, benediktinac, menadžer i autor brojnih uspješnica, upravo iz vlastitoga iskustva monaškoga života, s jedne strane i uspješnoga gospodarstvenika s druge strane, obraća se ljudima svojega vremena, svjestan da nam u svakom danu treba, kako ga on naziva, »nutarnji oslonac«. Taj je oslonac zamislio kao jutarnje i večernje zastajkivanje i promišljanje o nekim izabranim temama. U ovoj knjizi autor takva dva kratka razmišljanja nudi za svaki dan u godini.

Biblioteka: Metanoja format: 12,5 × 22,2 cm  •  tvrdi uvez  •  394 str. Cijena: 160 kn


A l e j and r o S o l a l i nd e / L u c i a Cap u z z i

Narkodileri me žele ubiti

Meksiko, svećenik u borbi protiv trgovine ljudima

Biblioteka: Polazišta format: 14,5 × 21,6  •  tvrdi uvez  •  176 str. Cijena: 220 kn

Ako postoji knjiga koja osvjetljuje duboko etičku i političku narav evanđelja, onda je to ova. Alejandro Solalinde svećenik je koji je, u skladu s evanđeljem, odlučio ne zaustaviti se na ganutosti i indignaciji kad su u pitanju izbjeglice koje putuju prema SAD‑u. Na proputovanju susreću i kriminalce kartela droge koji ih iskorištavaju za unosan posao uz minimalan rizik. Prije nekoliko godina don Alejandro je u Ixtepecu, gradu u meksičkoj državi Oaxaci, sagradio uporište nade u kojem će ti ljudi moći pronaći utočište, zaštitu i poštovanje. Osamdeset posto te »braće na putu« dolazi iz Gvatemale, Hondurasa i Salvadora, želeći stići u SAD. Prema proračunima, u Meksiku svakoga dana u otmicama nestanu 54 osobe.

I v an K a r l i ć

Osluškujući Božju riječ… Homilije za godinu »B«

Biblioteka: Liturgijska pomagala format: 12 × 20 cm  •  meki uvez  •  219 str. Cijena: 80 kn

Poznati franjevac i profesor dogmatske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu o. dr. Ivan Karlić ovu je knjigu svojih homilija za aktualnu liturgijsku godinu »B« posvetio »vjernicima koji ustrajno, strpljivo i vjerno osluškuju Božju riječ i njezino tumačenje na ‘podnevnoj’ svetoj misi na zagrebačkom Svetom Duhu«.


Gab r i e l e A m o r th

Anđeli i vragovi

Pedeset pitanja jednom egzorcistu Najpoznatiji katolički egzorcist u ovoj knjizi piše o izazovnoj i ujedno malo poznatoj stvarnosti kršćanske vjere – egzorcizmu u obliku odgovora na pitanja. Ta se pitanja najčešće postavljaju njemu kao egzorcistu ili se pojavljuju u javnosti, a s druge strane, on odgovara na pitanja koja su mu uputili psihijatri tijekom javnih susreta.

Biblioteka: Izvan nizova format: 11,5 × 17 cm  •  meki uvez  •  88 str. Cijena: 50 kn

En z o B i an c h i

Paradoksi križa »Paradoksi križa, prostor sučeljavanja smrti i života, osude i spasa, tišine i krika, uvijek su hranili duh i srce kršćana koji su htjeli razbiti ustaljeno razmišljanje, lijenosti vjerovanja, i koji su htjeli iznova promisliti onaj trenutak Božje ‘blizine u udaljenosti’, stavljajući vlastiti život u sjenu toga drveta (…) A možda se svi mi, vjernici i nevjernici, možemo približiti promišljanju otajstva skrivenog u središtu drva križa; ‘mjestu na kojem je Bog pokazao slavu svoje ljubavi, ali po cijenu svoje muke, patnje, smrti ljubljenoga Sina’«, piše priređivačica ove knjige u predgovoru.

Biblioteka: Metanoja format: 11 × 20 cm  •  meki uvez  •  115 str. Cijena: 65 kn


A ns e l m G r ü n

Za vas dvoje U knjizi se nalaze kraći odlomci iz Novoga zavjeta, konkretno, poznati Hvalospjev ljubavi iz Pavlove poslanice Korinćanima, a potom se nižu blagoslovne želje, molitve, pouke, primjeri i podsjećanja, a ne prešućuju se ni mogući problemi, upućuje se na rješenja i na ono čemu valja osobito usmjeriti pozornost u zajedničkom životu. Pritom je sve začinjeno odličnim fotografijama u boji tako da će ova knjiga biti zaista lijep dar vašim mladencima.

Biblioteka: Izvan nizova format: 16,5 × 17 cm  •  tvrdi uvez 74 str. Cijena: 60 kn


M aks i m i l i j an V r h o v a c

Dnevnik (1810.–1815.) Trideset godina dijeli izlazak iz tiska drugog sveska kritičkog izdanja Dnevnika zagrebačkog biskupa Maksimilijana Vrhovca od objelodanjivanja prvog sveska. Prvi je izišao 1987. godine i obuhvaćao je razdoblje od 1801. do 1809., a priredili su ga, kao i ovaj drugi svezak, Josip Kolanović i Metoda Hrg. Nakon objave prvoga sveska Dnevnika uslijedili su prijepis i prijevod latinskoga predloška za razdoblje od 1810. do 1815. godine

Biblioteka: Croatica christiana – fontes format: 17,5 × 24 cm  •  tvrdi uvez s ovitkom 907 str. Cijena: 280 kn

F r an j o V e l č i ć i M a r k o Medved (ur.)

Krčki biskup Josip Srebrnić (1876.–1966.) Zbornik radova sa znanstvenog skupa povodom 50. obljetnice smrti

Prvi dio zbornika čine radovi s međunarodnoga znanstvenog skupa, održanoga 2016. godine u Rijeci u povodu 50. obljetnice smrti biskupa Josipa Srebrnića (1876.–1966.), koji je Krčkom biskupijom upravljao do 1923. godine. Drugi dio zbornika donosi prijepise brojnih pisama iz Prezidijalnog arhiva Josipa Srebrnića, u kojima krčki biskup intervenira u korist uhićenih, prognanih i interniranih osoba tijekom Drugoga Biblioteka: Analecta croatica christiana format: 17 × 24 cm  •  meki uvez  •  626 str. svjetskog rata. Cijena: 220 kn


L j u d e v i t A nt o n M a r a č i ć

Dr. Celestin Tomić (1917.– 2006.)

Biblioteka: Izvan nizova format: 17 × 24,3 cm  •  tvrdi uvez  •  295 str. Cijena: 150 kn

Treća knjiga u nizu »Profesori Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu« posvećena je prof. dr. Celestinu Tomiću u prigodi stote obljetnice rođenja, a napisao ju je Tomićev franjevački brat Ljudevit Anton Maračić. U svojem dugom životu, uz zaduženja u provinciji svojega reda, osobito uz spisateljsku djelatnost, profesor Tomić bio je 35 godina profesor brojnih biblijskih predmeta, uglavnom Staroga zavjeta, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.

A nd r e a A g u t i

Filozofija religije

Povijest, teme, problemi

Biblioteka: Priručnici format: 17 × 24 cm  •  meki uvez  •  384 str. Cijena: 190 kn

Riječ je o povijesnom i konceptualnom uvodu u glavne tematike filozofije religije, u kojem se pokušava odgovoriti na pitanja: Je li religija odgovor na čovjekovu potrebu, iskustvo svetog, pogled na svijet ili sve to zajedno? Kakvu razumsku prihvatljivost pokazuje religiozno vjerovanje i koje značenje poprima izraz »Boga« izvan njega? Kako pomiriti postojanje dobroga i svemogućega Boga s prisutnošću zla i patnje? Donosi li religijski zahtjev za istinom sukobe ili je opravdana težnja? Koji je smisao »povratka religiji« u sve sekulariziranijem društvu?


P i e r r e T e i l ha r d d e Cha r d i n

Spisi iz doba rata (1916.–1919.) Pierre Teilhard de Chardin bio je jedan od najbrilijantnijih znanstvenika i umova Crkve koji je cijeli svoj zreli vijek posvetio popuštanju napetosti i pomirenju znanosti i vjere. Bio je teolog, metafizičar, znanstvenik prirodoslovac, fenomenolog, evolucionist i pjesnik. Uza sve to, bio je kršćanski humanist i mistik koji se nije plašio ni buntovnih misli. U ovim Spisima iz doba rata sabrano je dvadeset eseja koje je o. Pierre Theilhard većinom napisao po povratku iz rovova Prvoga svjetskog rata, gdje je služio kao desetnik bolničar. Eseji Biblioteka: Teološke meditacije predstavljaju fragmente jedne misli u nastajanju. format: 11 × 20 cm  •  meki uvez  •  521 str. Cijena: 180 kn

Ivica Musić

Geniji, varalice i oni treći Ogledi o odnosu znanosti i vjere

»U ovoj sjajno polemičnoj i poučnoj knjizi autor upozorava na problem iskrivljavanja i falsificiranja odnosa znanosti i vjere koji je aktualan osobito danas zbog agresivnoga napada na vjeru s ateističkih i političkih pozicija, uz zlouporabu znanosti kao oruđa koje navodno ruši vjeru (…) Pozivajući se na najveće znanstvene i crkvene autoritete, autor polazi od postavke da je novovjeka znanost baština kršćanstva, odnosno da je nastala zahvaljujući kršćanskomu svjetonazoru te da su upravo kršćanski znanstvenici dali i daju nemjerljiv prinos njezinu razvoju i rastu«, piše o knjizi u Biblioteka: Izvan nizova uvodu akademik Vladimir Paar.

format: 14,5 × 21,5 cm  •  tvrdi uvez  •  190 str. Cijena: 100 kn


N ada B ab i ć

Hrvatski prijevodi Novoga zavjeta od 20. stoljeća

Biblioteka: Bibliofilska izdanja format: 17 × 24 cm  •  meki uvez  •  336 str. Cijena: 120 kn

Ovom knjigom dobili smo na hrvatskome jeziku ono što nam je nedostajalo: na jednom je mjestu objavljen pregled prevođenja Svetoga pisma na hrvatski jezik, od najstarijih lekcionara pa sve do suvremenih prijevoda, s glavnim naglaskom na hrvatskim prijevodima Novoga zavjeta od 20. stoljeća. Na temelju raščlambe odabranih tekstova iz Biblije – kao jednoga od najvažnijih djela hrvatske kulture – autorica ovom knjigom želi pokazati kako jezične inačice istoga teksta mogu različito djelovati na značenje rečenične i nadrečenične cjeline.

A nt o n Š u l j i ć ( p r . )

Zagrebačka Biblija

Uz 50. obljetnicu Zagrebačke Biblije

Biblioteka: Izvan nizova format: 17 × 24 cm  •  meki uvez  •  216 str. Cijena: 120 kn

Riječ je o zborniku radova koji donosi izlaganja sa znanstvenoga skupa održanoga 24. i 25. listopada 2008. godine u Zagrebu u povodu 40. obljetnice Zagrebačke Biblije. Razni stručnjaci donose obilje vrijednih prinosa za proučavanje Biblije i biblijskih znanosti u nas, posebice pothvata kakav je bio prevođenje i izdavanje Zagrebačke Biblije 1968. godine.


Filozofija i religija – suvremene perspektive

Uredili: Danijel Tolvajčić, Iva Mršić Felber, Nenad Malović, Alojz Ćubelić »Odnos religije i filozofije nedvojbeno ima dugu i kompleksnu povijest na zapadu. Kritičko promišljanje religije vlastito je filozofiji od samih njezinih početaka do danas: od grčke filozofijske kritike pučkih religija i srednjovjekovnih filozofija u službi židovskih, kršćanskih i islamskih teologija, preko novovjekovlja i osobito Humeove te Kantove kritike naravne teologije do rođenja filozofije religije kao zasebne discipline i suvremenih marksističkih te pozitivističkih kritika religije. Riječ je, ne samo o trajno prisutnoj, već i u velikoj mjeri nezaobilaznoj temi filozofije«, stoji u predgovoru ovoga zbornika radova sa znanstvenoga skupa o istoimenoj temi, održanoga 3. prosinca 2016. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Biblioteka: Izvan nizova format: 17 × 24,5 cm  •  tvrdi uvez 304 str. Cijena: 200 kn


Jan G o df r e y i P a u l a D o h e r t y

Moja Biblija uspavanka Nova Biblija za malene donosi prerečene i prepričane biblijske događaje i zgode na takav način da ih mogu prihvatiti najmanja djeca. Biblija uspavanka potaknut će dječju maštu, probuditi zanimanje, ispričati važne biblijske priče i prenijeti vrednote. Tako djeca već odmalena ulaze u posvećeni krug biblijskoga svijeta u kojem im je boraviti čijelog života. Roditeljima će ova bogato ilustrirana slikovnica, koja donosi starozavjetne i novozavjetne zgode i događaje, biti odlično pomagalo u pričanju tih lijepih priča svojim najmilijima.

Biblioteka: Izvan nizova format: 21,5 × 25,5 cm  •  tvrdi uvez 94 str. Cijena: 80 kn


Moja prva sveta pričest Priče, molitve i blagoslovi

Ova knjižica namijenjena je prvopričesnicima i bit će im odličan dar, priručnik i uspomena. Ona sadržava i stranice na kojima će prvopričesnici moći upisati najvažnije podatke, kao što su ime, nadimak, rođendan, mjesto stanovanja, škola, obitelj, prijatelji i još ponešto, a nakon prve pričesti u nju će, dakako, moći nalijepiti i svoju prvopričesničku fotografiju. U knjižici se, uz to nalaze mnoge molitve, poučne priče, zagonetke te zgode i primjeri iz života. Oblikovana je s ljubavlju i prvopričesnicima će, osim tekstualnoga dijela kojei mogu sami oblikovati, osobito prihvatljive biti vesele ilustracije.

Biblioteka: Izvan nizova format: 14 × 15 cm  •  tvrdi uvez 44 str. Cijena: 50 kn


Kršćanska sadašnjost HR–10001 Zagreb, Marulićev trg 14, pp. 434

Marija Bistrica: Ivana Pavla II. 32 Karlovac: Stjepana Radića 4 Osijek: Trg slobode bb

Zagreb: Kaptol 1, Kaptol 29

Split: Kralja Zvonimira 16

Rijeka: Fiorello la Guardia 10c

ks-prodaja@ks.hr  01 63 49 030 | 01 63 49 031

Svježe misli i duhovni poticaji,

pitanja i prijedlozi, aktualnosti i obavijesti – svakodnevno na našoj stranici na Facebooku

Potražite nas

www.ks.hr