Page 1

INFOCEN nr 06 / 2014 Formy dokształcania/ doskonalenia planowane do realizacji w czerwcu 2014 roku W tym numerze m.in.: KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA EDUKACJA HUMANISTYCZNA JĘZYKI OBCE KONFERENCJE I KONKURSY

Wojewódzka Akredytowana Placówka Doskonalenia Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A

tel. 054 231 33 42 fax 054 412 10 98 www.cen.org.pl


Akredytowana Placówka Doskonalenia Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek

Formy doskonalenia/ dokształcania planowane do realizacji w czerwcu 2014 roku NAZWA FORMY MIEJSCE DATA/ GODZINA KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SP 1 04.06.2014 r. Nazwa formy: Ewaluacja etapowa pracy w ramach programu Izbica godz. 14.30-16.30 kompleksowego wspomagania szkół oraz analiza i interpretacja Kujawska wyników sprawdzianu. Cel: ewaluacja etapowa podejmowanych działań, analiza wyników egzaminów zewnętrznych. Adresat: zespól zadaniowy. Prowadzący/ organizator: Magdalena Brewczyńska, Lena Tkaczyk. Nazwa formy: Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników ZS 10.06.2014 r. egzaminów zewnętrznych do planowania pracy szkoły. Zbrachlin godz. 14.30-17.00 Cel: analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych i ich wykorzystanie do planowania pracy szkoły. Adresat: rada pedagogiczna. Prowadzący/ organizator: Aneta Gabryelczyk. Nazwa formy: Ewaluacja etapowa pracy w ramach programu kompleksowego wspomagania szkół w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Lipnie. Cel: ewaluacja etapowa podejmowanych działań. Adresat: zespól zadaniowy. Prowadzący/ organizator: Tamara Kozikowska, Katarzyna Zawacka. Nazwa formy: Nauczyciel mentorem. Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela jako moderatora, mentora i coacha. Adresat: zainteresowani nauczyciele wszystkich przedmiotów i etapów edukacyjnych. Prowadzący/ organizator: Patryk Krzemiński.

Gim 1 Lipno

12.06.2014 r. godz. 14.30-16.30

KPCEN sala 117

16.06.2014 r. godz. 14.30-16.00

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Nazwa formy: Podręczniki, podstawa programowa i programy KPCEN nauczania - zmiany od września 2014 r. na etapie edukacji sala 117 wczesnoszkolnej. Planowane działania Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji służące przygotowaniu szkół do pracy z nowym podręcznikiem „Nasz Elementarz” Marii Lorek, Lidii Wollman. Cel: zapoznanie ze zmianami na etapie edukacji wczesnoszkolnej od września 2014 r. Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Prowadzący/ organizator: Izabela Kaszubska-Tomaszewska (Prosimy o imienne zgłoszenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej szczególnie nauczycieli klas I w roku szkolnym 2014/ 2015 - do 11 czerwca 2014 r. pod adres e-mail i.tomaszewska@cen.info.pl lub telefonicznie 54 231 33 42 w. 19, w. 28)

16.06.2014 r. (powiat aleksandrowski i radziejowski) 17.06.2014 r. (Włocławek i powiat włocławski) 24.06.2014 r. (powiat lipnowski i rypiński) godz. 14.30-18.00

1


Akredytowana Placówka Doskonalenia Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek

EDUKACJA HUMANISTYCZNA Nazwa formy: Formuła maturalnego egzaminu ustnego i pisemnego z języka polskiego. Forma łączona. Adresat: nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych. Cel: zapoznanie uczestników z elementami egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku szkolnego 2014/ 2015 Prowadzący: Aneta Gabryelczyk, Małgorzata Kowalczyk-Przybytek. JĘZYKI OBCE Nazwa formy: V Literacki Konkurs Języka Niemieckiego „Na Zachód od Odry” dla uczniów szkół podstawowych. Adresat: zgłoszeni uczniowie szkół podstawowych. Cel: rozwijanie zainteresowania literaturą niemieckojęzyczną, motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego. Prowadzący/ organizator: Patryk Krzemiński. Nazwa formy: Warsztaty „Interaktywna lekcja języka niemieckiego” . Adresat: nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 2 we Włocławku zaangażowani w projekt "Uczę niemieckiego… siebie i innych". Cel: motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego. Prowadzący/ organizator: Patryk Krzemiński.

KPCEN sala 117

04.06.2014 r. godz. 14.30-18.00 11.06.2014 r. godz. 14.30-18.00

KPCEN sala 117

06.06.2014 r. 10.30-14.00

KPCEN sala 117

16.06.2014 r. godz. 11.00-12.30

EDUKACJA MATEMATYCZNA I PRZYRODNICZA Nazwa formy: Udowodnij, że… - rozumowanie i argumentacja KPCEN na egzaminie zewnętrznym. sala 116 Adresat: nauczyciele matematyki w gimnazjum. Cel szkolenia: wspomaganie szkół i nauczycieli w rozwijaniu u uczniów umiejętności rozumowania i argumentowania. Prowadzący/ organizator: Aleksandra Łuniewska. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Nazwa formy: Edukacja prawna w podstawie programowej wiedzy KPCEN o społeczeństwie - praktyczne rozwiązania (dla nauczycieli, którzy sala 117 nie mogli uczestniczyć w szkoleniu w styczniu 2014 r.) Adresat: zainteresowani nauczyciele wiedzy o społeczeństwie. Cel: zapoznanie z praktycznymi rozwiązaniami w zakresie realizacji podstawy programowej wiedzy o społeczeństwie w obszarze edukacji prawnej. Prowadzący/ organizator: Patryk Krzemiński. BIBLIOTEKA SZKOLNA Nazwa formy: Forum wymiany doświadczeń bibliotekarzy. Adresat: nauczyciele bibliotekarze. Cel szkolenia: wspieranie szkół i nauczycieli w organizacji pracy biblioteki szkolnej. Prowadzący/ organizator: Teresa Głuszkowska.

KPCEN sala 103/ 105

05.06.2014 r. godz. 14.45-18.00

09.06.2014 r. godz. 14.30-16.00

05.06.2014 r. godz. 9.00-12.00

www.cen.org.pl 2


Akredytowana Placówka Doskonalenia Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek

KONFERENCJE I KONKURSY Nazwa formy: Podstawa programowa kształcenia w zawodach, w praktyce - Wojewódzka konferencja zorganizowana pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej, Poseł na Sejm RP Domiceli Kopaczewskiej, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Cel: określenie perspektyw kształcenia zawodowego w kraju i w województwie, prezentacja sposobów monitorowania wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach, wymiana doświadczeń między szkołami zawodowymi, przedstawienie oferty kompleksowego wspomagania szkół kształcących zawodowo. Adresat: dyrektorzy szkół kształcących zawodowo. Organizator: Grażyna Troszyńska, Teresa Marek, Lena Tkaczyk, Aleksandra Łuniewska, Izabela Kaszubska-Tomaszewska, Małgorzata Kowalczyk-Przybytek. Prowadzący: Grażyna Troszyńska, Lena Tkaczyk. Nazwa formy: Podręczniki i materiały edukacyjne - zmiany planowane od roku szkolnego 2014/ 2015 - Wojewódzka konferencja z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej. Cel: zapoznanie z projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, omówienie podręcznika do klasy I szkoły podstawowej przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przedstawienie planowanych działań Ośrodka Rozwoju Edukacji służących przygotowaniu szkół do pracy z nowym podręcznikiem. Adresat: dyrektorzy szkół podstawowych. Organizatorzy: Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Rejon włocławski: Grażyna Troszyńska, Izabela Kaszubska-Tomaszewska. Nazwa formy: Konkurs międzyprzedszkolny Talencik. Cel: odkrywanie uzdolnień dzieci w przedszkolu i ich prezentacja na forum. Adresat: dzieci, rodzice, nauczyciele. Prowadzący/ Organizator: Przedszkole Publiczne nr 32 z oddziałami integracyjnymi "Jaś i Małgosia" we Włocławku oraz KPCEN we Włocławku: Irena Kaczmarowska, Tamara Kozikowska, Katarzyna Zawacka. Nazwa formy: Uroczysta Gala wręczenia nagród laureatom IV edycji Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych. Członkowie kapituły reprezentujący KPCEN we Włocławku: Aneta Gabryelczyk, Małgorzata Kowalczyk-Przybytek Nazwa formy: VIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny pod hasłem Ortografia - nic prostszego - dla każdego myślącego Prowadzący/ Organizator: Zespół Szkół Samorządowych w Kowalu Szkoła Podstawowa w Kowalu, KPCEN we Włocławku: Małgorzata KowalczykPrzybytek

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

02.06.2014 r. godz. 12.30-15.30

ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/ 25

Copernicus Toruń Hotel ul. Bulwar Filadelfijski 11

09.06.2014 r. godz. 10.00-13.00

PP 32 „Jaś i Małgosia” Włocławek

6.06.2014 r. godz. 10.00–13.00

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

13.06.2014 r. godz. 10.00

Zespół Szkół Samorządowych SP w Kowalu

06.06.2014 r. godz. 10.00

www.cen.org.pl 3


Akredytowana Placówka Doskonalenia Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek

KONFERENCJE Nazwa formy: Konferencja Odkryj talent w swoim uczniu - przykłady dobrych praktyk. Cel: upowszechnianie przykładów dobrych praktyk w pracy z uczniami zdolnymi. Adresat: dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele pracujący z uczniami zdolnymi, zainteresowani nauczyciele. Prowadzący/ organizator: Tamara Kozikowska, Irena Kaczmarowska, Katarzyna Zawacka. Nazwa formy: Edukacja w cyfrowym wymiarze - jak uczyć nowocześnie w oparciu o dostępne zasoby sprzętowe i internetowe? Cel: przedstawienie sp12.30-15.00osobów wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Prowadzący/ organizator: Fundacja Nauka i Wiedza, Helion, AGRAF, KPCEN we Włocławku: Magdalena Brewczyńska.

MIEJSCE KPCEN sala 117

DATA/ GODZINA 24.06.2014 r. godz. 10.00

KPCEN sale: 117, 119, 103/105

17.06.2014 r. godz. 10.00-14.30

(Każdy uczestnik konferencji otrzyma materiały promocyjne, informacyjne i inne, w związku z powyższym prosimy o rejestrację na stronie www.cen.org.pl ; Wśród uczestników konferencji zostanie rozlosowana nagroda ufundowana przez firmę Agraf)

Lp.

Prowadzący

Miejsce

Data

Godzina

Tamara Kozikowska

15.15-17.45

02.06.

15.15-17.45

3.

Efektywna praca zespołów nauczycielskich

Irena Kaczmarowska

04.06.

13.00-15.30

4.

Tablica interaktywna jako środek dydaktyczny

05.06

15.00-17.30

5.

Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu zewnętrznego do podnoszenia efektów kształcenia Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu zewnętrznego do podnoszenia efektów kształcenia na bazie wyników sprawdzianu zewnętrznego 2014 r. Edukacyjna wartość dodana Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu zewnętrznego do podnoszenia efektów kształcenia na bazie wyników sprawdzianu zewnętrznego 2014 r. Sytuacje trudne w relacjach z rodzicami

Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie SP Trzebiegoszcz SP nr 35 w Toruniu SP Maliszewo

02.06.

2.

Ocenianie kształtujące - motywacyjna rola oceny szkolnej i rola nauczyciela we wszechstronnym rozwoju ucznia Bezpieczna i przyjazna szkoła

06.06.

11.00-13.30

Aneta Gabryelczyk

SP Trzebiegoszcz

06.06.

14.00-16.30

Aneta Gabryelczyk Aneta Gabryelczyk

ZS Lipno SP Czarne

09.06 10.06.

14.15-15.45 13.30-16.00

Tamara Kozikowska

ZSM Radziejów SP Zbrachlin

10.06.

13.30-16.00

12.06

15.00-17.30

SP Ciełuchowo

13.06

12.30-15.00

1.

6.

7. 8.

9. 10.

11.

Tematyka

Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu zewnętrznego do podnoszenia efektów kształcenia na bazie wyników sprawdzianu zewnętrznego 2014 r. Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu zewnętrznego do podnoszenia efektów kształcenia na bazie wyników sprawdzianu zewnętrznego 2014 r.

Katarzyna Zawacka

Magdalena Brewczyńska Aneta Gabryelczyk

Aneta Gabryelczyk

Aneta Gabryelczyk

www.cen.org.pl 4


Akredytowana Wojewódzka Placówka Doskonalenia Nauczycieli prowadzona przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek Realizujemy formy dokształcania i doskonalenia dla: •

• • • •

nauczycieli różnych specjalności i wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych, nauczycieli doradców metodycznych, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników organów sprawujących nadzór pedagogiczny, pracowników jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZANIA NASZEJ STRONY: www.cen.org.pl

Infocenczerwiec  
Infocenczerwiec  

Formy dokształcania/ doskonalenia planowane do realizacji w czerwcu 2014 roku

Advertisement