Page 1

UNIWERSYTET

KRYTYCZNY W ROKU AK ADEMICKIM 2010/2011

C E N T R U M K U LT U R Y N O W Y W S PA N I A ŁY Ś W I AT, U L . N O W Y Ś W I ATU 6N3 , I I WP I EĘ TRR OS Y T E T

K R Y T Y C Z N Y

| 1


UNIWERSYTET

KRYTYCZNY W ROKU AK ADEMICKIM 2010/2011 C E N T R U M K U LT U R Y N O W Y W S PA N I A ŁY Ś W I AT, U L . N O W Y Ś W I AT 6 3 , I P I Ę T R O


4 |

U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y


UNIWERSYTET KRYTYCZNY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Uniwersytet Krytyczny to sztandarowy projekt edukacyjny Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat. Niebywałe to miejsce, ów Nowy Wspaniały Świat, nie mające sobie równych, a nawet go przypominających, w Warszawie; a wedle tego, co wiem z własnych doświadczeń, także i w żadnej innej europejskiej stolicy. Zawsze pełne młodych i nieco od nich starszych wiekiem, ale duchem jak oni, młodych; jedni i drudzy schodzą się tłumnie, dzień po dniu, bo tu zawsze czegoś ważnego można się dowiedzieć, własnymi obawami i nadziejami, pomysłami i projektami, się podzielić; posłuchać i być wysłuchanym. prof. Zygmunt Bauman o Uniwersytecie Krytycznym i Nowym Wspaniałym Świecie

U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y

| 5


W latach 2009–2011 z Uniwersytetem Krytycznym współpracowali m.in.: Timothy Garton Ash Zbigniew Bauman Agata Bielik-Robson Boris Buden Michael Burawoy Przemysław Czapliński Ladislau Dowbor Andrzej Friszke Jane Hardy Eva Illouz Małgorzata Kowalska Grzegorz Kowalski Ivan Krastev Andrzej Mencwel Krzysztof Michalski Claus Offe

6 |

U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y

David Ost Gesine Schwan Kazimiera Szczuka Marci Shore Peter Singer Aleksander Smolar Timothy Snyder Charles Taylor Cezary Wodziński Slavoj Žižek


IDEA Uniwersytet Krytyczny jest próbą odpowiedzi na postępujący kryzys tradycyjnych instytucji akademickich. Przekazywana studentom wiedza jest coraz węższa i specjalistyczna, a do tego zestandaryzowana (system USOS) i podporządkowana dyktatowi wskaźników ilościowych (punkty ECTS). Cierpi na tym nie tylko wykształcenie humanistyczne studentów, ale przede wszystkim funkcja Akademii jako ośrodka krytyki obowiązującego ładu społecznego. To z uniwersytetu wychodziły niegdyś odważne propozycje reform, to właśnie studenci pragnęli zmieniać świat. Dziś uczelnia przygotowuje przede wszystkim ekspertyzy, a jej absolwenci walczą o punkty w CV. Uniwersytet Krytyczny dostarcza wielowymiarowej wiedzy o świecie: literatura i polityka, historia i socjologia, filozofia i polityka społeczna wzajemnie się tu inspirują i krytycznie pokazują społeczny świat jako całość. Pragniemy jednocześnie umożliwić warszawskiej publiczności kontakt z wykładowcami, których na co dzień nie mogą spotkać. Zaprosiliśmy wybitnych akademików z innych miast (Kraków, Poznań, Białystok), a także tych, którzy z racji innych obowiązków nie prowadzą już działalności dydaktycznej. Będziemy się starać stale zapraszać najciekawszych intelektualistów ze świata na regularne zajęcia – seminaria i konwersatoria, pozwalające na systematyczny, a nie jedynie doraźny kontakt z uczestnikami zajęć. Uniwersytet Krytyczny nawiązuje wprost do tradycji inteligencji zaangażowanej, łącząc humanistyczne inspiracje z otwartością na publiczność spoza uniwersytetu tradycyjnego.

U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y

| 7


Warszawa jest dużym ośrodkiem akademickim. Mimo to tradycyjne instytucje kształcące znajdujące się w stolicy pozostają często niedostępne dla osób spoza środowisk akademickich i uczniowskich – nie sprzyja to powszechnej realizacji ważnej idei kształcenia przez całe życie. Nowe formy kształcenia, zazwyczaj płatne, oferują program skupiony na dziedzinach specjalistycznych, związanych z bezpośrednim zastosowaniem zawodowym, względnie dotyczą rozmaitych hobby i skierowane są przez to do wąskiego grona odbiorców. Jakkolwiek wszystkie te inicjatywy, zarówno komercyjne, jak i niekomercyjne, są nieodzowne dla prawidłowego rozwoju edukacyjnego lokalnej społeczności, to nie są one wystarczające. Szczególnie zaniedbany jest obszar nauk społecznych, sztuki i humanistyki, z jednej strony zagrożonych degradacją (jako „nieużyteczne”) oraz zamknięciem w ograniczonym kręgu ekspertów; z drugiej zaś koniecznych w epoce rosnącej złożoności i skomplikowania świata. Uniwersytet Krytyczny to nie szereg ciekawych debat i seminariów, a spójny, autorski i nowoczesny stały program zajęć, tworzący ofertę kulturalną ważnego miejsca na mapie kulturalnej Warszawy, ofertę dla szerokiego grona mieszkańców stolicy. Uniwersytet Krytyczny to interdyscyplinarny projekt, w którym znajdują się przedsięwzięcia z wielu dziedzin: kino, teatr, muzyka, literatura, nauki społeczne i humanistyczne. To projekt, którego celem jest promocja kultury i aktywnego uczestnictwa w procesie edukacji przez całe życie.

8 |

U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y


U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y

| 9


10 | U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y


Od wielu dekad żadna instytucja i inicjatywa tego rodzaju nie wprowadziła do stolicy tak twórczego ożywienia i tak afirmatywnej duchowej dynamiki. Przesądziło o tym kilka okoliczności: po pierwsze, skala, rozmach i różnorodność aktywności; po drugie, wysoki poziom merytoryczny i artystyczny imprez; po trzecie, otwartość oferty kulturalnej, która przyciąga różne środowiska i generacje; po czwarte, prawdziwie europejski – międzynarodowy i wielojęzyczny – charakter działalności; po piąte, podejmowane z powodzeniem próby wykreowania i wprowadzenia najwyższych europejskich standardów krytycznej debaty publicznej; po szóste, twórczy import nowoczesnych idei – intelektualnych i artystycznych – oraz przekraczanie granic lokalności i peryferyjności; po siódme, perfekcyjna organizacja wszystkich imprez, co świadczy o wysokich kompetencjach organizacyjnych i logistycznych zgranego i wypróbowanego Zespołu. prof. Cezary Wodziński o Uniwersytecie Krytycznym i Nowym Wspaniałym Świecie

U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y

| 11


12 | U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y


ROK AKADEMICKI 2010/2011 10 cykli zajęć średnio 18 spotkań miesięcznie przez okres 10 miesięcy 15 stałych wykładowców 9 gości zagranicznych 20000 uczestników 15 tys. egz. materiałów promocyjnych 200 tys. unikalnych odsłon miesięcznie strony internetowej www.krytykapolityczna.pl zaproszenia słuchowiska i fotorelacje z wykładów także na stronie www.nowywspanialyswiat.pl

U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y

| 13


SEMINARIA CYKLICZNE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Krytyka rozumu ponowoczesnego

prowadzenie: prof. Cezary Wodziński

Cykl wykładów mający na celu rozpoznanie i krytyczną interpretację kondycji kultury współczesnej – od lat 70. ubiegłego wieku do chwili obecnej. W przekonaniu wielu analityków, krytyków i diagnostyków kultury od kilkudziesięciu lat mamy do czynienia z wielosegmentowym i polisemicznym „pęknięciem” (wykładanym jako „kryzys”, „przełom”, „bankructwo”, „koniec”, „kres”, „przezwyciężenie” itd.) struktury „świata”, „doświadczenia”, „języka”, „sensowności” kultury europejskiej, a w konsekwencji – globalnej. Terminy „ponowoczesność” i „postmodernizm” stanowią od dawna dyskursywne instrumenty służące uchwyceniu i opisowi tego przełomowego „pęknięcia”. Od momentu powstania budzą liczne kontrowersje i dyskusje związane z ich rzekomo opisowym, przedmiotowym, referencyjnym charakterem i prowokują pytania o ich funkcję projektującą, performatywną i ideologiczną. Cztery dekady dyskusji stwarzają odpowiedni dystans niezbędny do krytycznej „weryfikacji” idiomu i doświadczenia „ponowoczesności”. Dystans tego rodzaju sygnalizuje moment, w którym Sowa Minerwy sposobi się do lotu (bywa, że również – czego z góry przewidzieć niepodobna – do odlotu...).

14 | U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y


Pytanie o status „ponowoczesności” i jej języka – języków – jest próbą namysłu nad sensem „naszego” własnego języka i jego wieloznacznego uwikłania w świat (nowy? wspaniały?), w którym i którym jesteśmy. Tu i teraz. Ale zarazem: tam i przedtem oraz tam i potem.

Lektury Krytyczne

prowadzenie: Roman Kurkiewicz, Marta Konarzewska Czy Seksmisja nadal straszy feministkami (i feministki)? Co Renata Dancewicz myśli o narkotykach? Ile będzie kosztowała polityka klimatyczna? Po co nam socjalizm? Czy słowa mogą ranić? Kim był Iwan Franko? Co łączy te wszystkie pytania? To tematy książek, które ukazały się nakładem Wydawnictwa Krytyki Politycznej i stały się przyczynkiem do dyskusji. W ramach Uniwersytetu Krytycznego z autorami książek i specjalnymi gośćmi zapraszanymi na każde seminarium rozmawiali Roman Kurkiewicz i Marta Konarzewska.

Odwyk od pogardy. Polityka narkotykowa i twoja głowa | prowadzenie: Tomasz Piątek Cykl spotkań poświęconych polityce narkotykowej i uzależnieniom. Podczas kolejnych seminariów poruszano tematy: - uzależnienie jako choroba vs. uzależnienie jako przestępstwo i grzech; - uzależnieni jako chorzy vs. uzależnieni jako wykluczeni; - terapia uzależnień – jak społeczeństwo jej przeszkadza: hamulce psychologiczne, kulturowe, społeczne i polityczne; - terapia uzależnień – jak może ona wspomóc społeczeństwo: społeczność terapeutyczna jako mikromodel demokracji społecznościowej.

U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y

| 15


Zwrot biograficzny. Historia zapisana w życiorysach | prowadzenie: Krzysztof Tomasik Seminarium o najciekawszych postaciach polskiego życia kulturalnego. Celem zajęć było zajęcie się biografistyką – dziedziną traktowaną pogardliwie na polskich uniwersytetach i często pomijaną. Zwracaliśmy uwagę na jej potencjał, nie tylko literaturoznawczy i historyczny, ale także emancypacyjny. Zwrot biograficzny to swoista opowieść o historii Polski XX wieku z perspektywy grup wykluczonych z dotychczasowej narracji (twórczość kobiet, homoseksualność, przestrzeń prywatna, feminizm, seksualność w czasie wojny, obyczajowość PRL-u). Seminarzyści przyglądali się życiorysom konkretnych postaci ważnych dla kultury Polski i zastanawiali przy tym, na ile ich wybory życiowe były typowe dla danego pokolenia czy grupy społecznej.

Muzyka i wizualność w czasach popkultury | prowadzenie: Antoni Michnik Cykl wykładów o wizualnej sferze oplatającej muzykę popularną. Od czasu rozwoju popkultury stała się ona bardzo istotną częścią kultury wizualnej, która w Polsce wciąż zbyt często pozostaje poza spektrum zainteresowań akademickiej historii sztuki i szerzej krytyki artystycznej. A jest to temat, który można eksplorować bez końca. Cykl składał się z szeregu case studies, które układały się w całościową narrację dotyczącą przemian przestrzeni wizualnej wokół muzyki popularnej.

16 | U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y


Cornelius Cardew | prowadzenie: Michał Libera Złote dziecko brytyjskiej awangardy. Czołowy przedstawiciel muzyki niezdeterminowanej. Wybitny autor partytur graficznych. Bezkompromisowy improwizator. Przekorny nauczyciel muzyki piszący utwory dla amatorów. Być może nawet animator społeczny. Z pewnością teoretyk, aktywista i polityk. Artysta zaangażowany społecznie. Seminarium rekonstruowało najważniejsze z podjętych przez Corneliusa Cardewa prób zaangażowania społecznego muzyki, a także powody, dla których żadna z nich nie spełniła jego oczekiwań.

Debiuty w Nowym Wspaniałym Świecie

koordynatorzy: prof. Grzegorz Kowalski, Katarzyna Górna

Pokazy filmowe prac studentów i absolwentów tzw. Kowalni, czyli pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Kolejne seanse prezentowały etiudy studenckie i debiutanckie filmy młodych artystów wywodzących się z Kowalni. Specjalne pokazy poświęcono procesowi kształcenia Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej. Profesor Grzegorz Kowalski przybliżał uczestnikom spotkań kulisy dydaktyki.

Seminarium Panoptykon | koordynatorki: Kata-

rzyna Szymielewicz, Małgorzata Szumańska

Cykl realizowany przez Fundację Panoptykon zaprojektowany został jako przestrzeń do dyskusji na temat współczesnych form nadzoru nad

U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y

| 17


społeczeństwem. Co miesiąc zapraszaliśmy do rozmowy z ekspertami przybliżającymi inny aspekt „społeczeństwa nadzorowanego”. Pokazywaliśmy różne przejawy nadzoru w życiu codziennym, interpretowaliśmy fakty i wydarzenia. Uczestnicy seminarium zastanowili się, czy rzeczywiście mamy do czynienia z nasilaniem nadzoru i czy jest to problem. Może zmieniają się tylko techniki kontroli, a jej cele i natężenie pozostają w zasadzie takie same?

Seminaria Wielokulturowe Fundacji Arteria Seminaria rozwijały umiejętności dostrzegania odmienności oraz zdolności do efektywnego działania na styku kultur. Były przestrzenią, która łączy w dyskusji zarówno praktyków wielokulturowości (m.in. nauczycieli i pedagogów uczących dzieci odmiennej narodowości) oraz jej teoretyków (w tym psychologów, socjologów). Przestrzeń ta ma być podstawą do stworzenia środowiska kompetentnego do podjęcia działań na rzecz zmian w polskim systemie edukacji oraz promowania idei wielokulturowości wśród społeczności lokalnych.

18 | U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y


Nowy Teatr w Nowym Wspaniałym Świecie | prowadzenie: Katarzyna Bojarska, Katarzyna Fazan, Roman Pawłowski, Kazimiera Szczuka

Teatr non-fiction. Wprowadzenie do teatru dokumentalnego i verbatimu | prowadzenie:

Roman Pawłowski

Teatr dokumentalny to jedno z najciekawszych i najbardziej radykalnych zjawisk artystycznych naszych czasów. Uważany przez jednych za publicystykę i propagandę, przez innych określany mianem najbardziej demokratycznego rodzaju teatru, budzi emocje i wywołuje żywe dyskusje. Czym jest teatr dokumentalny, w jakich warunkach społecznych powstał, na jakie potrzeby odpowiada, jakimi metodami się posługuje? Czy przekazuje rzeczywiście lepszy, bliższy prawdzie obraz świata niż teatralna fikcja? Czy też jest jeszcze jedną konwencją teatralną? Jakie są perspektywy rozwoju teatru non-fiction?

Trauma. Przegapione spotkania z historią

prowadzenie: Katarzyna Bojarska

Nie ma wątpliwości, że pojęcie traumy przestało być terminem medycznym czy psychoanalitycznym i weszło na dobre nie tylko do słownika współczesnej humanistyki, ale i do powszechnego użycia. Tym samym zaczyna być coraz bardziej „niewyraźne” i obrasta w nowe sensy. Wydaje się zatem, że to dobry moment, aby na wybranych przykładach prześledzić jego historię i przemiany. Czy możemy mówić o ikonogra-

U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y

| 19


fii czy konwencji traumy zarówno w sferze obrazowania, jak opisu? Co dzieje się w tym kontekście z kategorią piękna i wzniosłości? Jaką rolę odgrywają tu pojęcia i figury takie, jak nawiedzenie, widmowość, niesamowitość, żałoba, melancholia, utrata, pamięć i postpamięć, przepracowanie i inne. Jaka jest rola figury „świadka” w tworzeniu i recepcji sztuki współczesnej? Na wszystkie te pytania szukano odpowiedzi podczas wykładów.

Obrazy odczarowane w polskim teatrze nowoczesnym | prowadzenie: Katarzyna Fazan Kwestia dobrego i złego gustu w nowych inscenizacjach jest problemem wywołującym różne opinie krytyków i widzów. Cykl wykładów podjął próbę nazwania zmian w stylistyce obrazowej polskiego teatru ostatniego dwudziestolecia. Punktem wyjścia była ryzykowna teza, że ojcami-założycielami wizji nowoczesnego teatru polskiego są Tadeusz Kantor i Jerzy Grzegorzewski. Spotkania miały formę dialogu z teatralnymi obrazami przywołanymi poprzez nagrania jednej inscenizacji albo serii scen z wybranych spektakli. Obcowanie z różnie pojętą wizją jest zaproszeniem do analizy środków obrazowych wykorzystanych w konkretnych przedstawieniach, stawiania pytań o formy plastyczne i wyobraźnię wizualną, które nie zamykają się w klasycznie pojętej scenografii, lecz istnieją w interakcji z problematyką myślową przedstawień i z rzeczywistością obrazów nowoczesnej kultury. Tym bardziej, że kres „pięknego”, a zatem oczywistego teatru, często czyni widzów bezradnymi wobec chaosu teatralnych wrażeń wnoszących rozmaite jakości estetyczne, trudne do nazwania i zaakceptowania.

20 | U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y


Wielka kobieta. Widzialność, tożsamość, symbol | prowadzenie: Kazimiera Szczuka

O obecności i nieobecności kobiet w sztuce, teatrze i wspólnotowych narracjach. Emblematy cnót czy narodów, alegorie oświeceniowe i romantyczne symbole przedstawiane przez Marię Janion były sublimacją wykluczenia, kulturowym zadośćuczynieniem za społeczne i polityczne podporządkowanie kobiet. Od prześladowanych przez Inkwizycję czarownic, przez postaci rewolucjonistek, sufrażystek, działaczek związkowych czy anarchistek, wreszcie – przez modernistyczne figury postępu, takie jak lotniczka Amelia Earhart – widzialna obecność kobiet w subwersywny sposób kwestionowała społeczne normy płci, rasy i klasy społecznej służące wykluczaniu i kontroli. Według Mary Russo feministyczna redefinicja ciała i polityczne zastosowania estetyki groteski prowadzą nas do współczesnych pytań o ciała niekompletne, nie młode, a nawet nie pojedyncze. Freak theory – po queer theory pyta o politykę tożsamości osób odbiegających od normy – tym razem fizycznie.

U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y

| 21


WYKŁADY I KONWERSATORIA GOŚCI ZAGRANICZNYCH  Jane Hardy

15–17 listopada 2010 – trzydniowe konwersatorium: 1: Reflections on the Political Economy of Polish Transformation; 2: Work, Workers and New Dimensions of Solidarity; 3: Varieties of Capitalism and the Crisis and Recession in Central and Eastern Europe

 Ivan Krastev

13–15 grudnia 2010 – trzydniowe konwersatorium poświęcone problematyce kryzysów: politycznego Unii Europejskiej; społeczno-gospodarczego świata Zachodu; dyplomacji i stosunków międzynarodowych w kontekście tzw. Afery WikiLeaks

 Zygmunt Bauman

18 listopada 2010 – Konferencja Ruchy społeczne i polityka

 Claus Offe

18 marca 2011 – Konfrontacje filozoficzne Polska–Niemcy: debata z Tadeuszem Kowalikiem dotycząca transformacji

 Boris Buden

31 marca 2011 – Konfrontacje filozoficzne Polska–Niemcy: debata z Aleksandrem Smolarem na temat postkomunizmu

22 | U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y


U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y

| 23


 Stuart Schneiderman

9 czerwca 2011 – wykład Ostatni psychoanalityk

 Ladislau Dowbor

29 czerwca 2011 – wykład o demokracji ekonomicznej

 Georges Didi-Huberman

17 czerwca 2011 – wykład Ludy wystawione, ludy statystów

 Jean Michel-Salanskis

18 czerwca 2011 – wykład o wolności, lewicy i równości

W latach 2009–2011 gośćmi Uniwersytetu Krytycznego byli także: Timothy Garton Ash, Michael Burawoy, Eva Illouz, Ivan Krastev, David Ost, Gesine Schwan, Marci Shore, Peter Singer, Timothy Snyder, Charles Taylor, Slavoj Žižek.

24 | U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y


U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y

| 25


BIOGRAMY WYKŁADOWCÓW Zygmunt Bauman – socjolog, filozof, eseista, jeden z najważniejszych twórców koncepcji postmodernizmu (ponowoczesności, płynnej nowoczesności, późnej nowoczesności) i najbardziej znany na świecie polski myśliciel społeczny. Wielokrotnie nagradzany prestiżowymi nagrodami, w tym nagrodą im. Theodora W. Adorno. Katarzyna Bojarska – doktorantka w Szkole Nauk Społecznych PAN, pracownik naukowy Instytutu Badań Literackich, autorka tekstów i tłumaczeń. Boris Buden – filozof, publicysta, tłumacz, krytyk kultury. Urodzony w Chorwacji, obecnie mieszka w Berlinie i Londynie. Georges Didi-Huberman – filozof i historyk sztuki, wykładowca słynnej École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu, od lat bada teorię obrazów, czy to malarskich, czy fotograficznych. Laureat nagrody przyznawanej przez College Art Association za nieprzeciętne osiągnięcia w pisaniu o sztuce. Ladislau Dowbor – brazylijski ekonomista polskiego pochodzenia. Doktoryzował się w dziedzinie nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, jest profesorem tytularnym na Papieskim Uniwersytecie Katolickim Sao Paulo i konsultantem rozmaitych agend Narodów Zjednoczonych.

26 | U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y


Katarzyna Fazan – literaturoznawczyni, teatrolożka, wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Zajmuje się twórczością Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Stanisława Wyspiańskiego, Tadeusza Kantora, Jerzego Grzegorzewskiego. Wydała utwory Ludwika Marii Staffa. Katarzyna Górna – polska artystka wizualna. W latach 1989–1994 studiowała na Wydziale Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego. Jej twórczość opiera się na perspektywie kobiecego spojrzenia na rzeczywistość społeczną oraz symboliczne formy funkcjonowania obrazu kobiety w kulturze. Jane Hardy – profesor ekonomii politycznej na Uniwersytecie Hertfordshire. Jej publikacje dotyczyły polskiej transformacji (Nowy polski kapitalizm). Jest członkiem zespołu redakcyjnego International Socialism Journal. Marta Konarzewska – polonistka, krytyczka literacka, teoretyczka queer. Pracuje nad doktoratem o polskiej literaturze feministycznej. Autorka głośnego tekstu Jestem nauczycielką i jestem lesbijką w „Gazecie Wyborczej”. Organizatorka manif, parad i wieców mniejszościowych. Wicenaczelna lesbijsko-feministycznego magazynu „Furia”. Tadeusz Kowalik – profesor nauk humanistycznych i ekonomicznych, działacz opozycji demokratycznej. Wykładał m.in. na uniwersytetach w Toronto, Oksfordzie, New School for Social Research w Nowym Jorku.

U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y

| 27


Grzegorz Kowalski – rzeźbiarz, performer, twórca instalacji, pedagog, eseista i krytyk sztuki. Jest laureatem licznych nagród i odznaczeń. Prace Grzegorza Kowalskiego znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Muzeum Rzeźby Współczesnej CRP w Orońsku, Centrum Sztuki – Galerii Studio w Warszawie oraz w rękach prywatnych w kraju i za granicą. Ivan Krastev – politolog i szef Centrum Strategii Liberalnych. Jest członkiem rady European Council on Foreign Relations i International Institute for Security Studies IISS – London. Jest redaktorem naczelnym bułgarskiej edycji „Foreign Policy” oraz członkiem redakcji „Europe’s World”. Przed upadkiem komunizmu w Bułgarii był członkiem opozycji demokratycznej. Roman Kurkiewicz – polski dziennikarz, redaktor, felietonista. Studiował filozofię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1979-89 związany był z opozycją demokratyczną. Związany z Collegium Civitas, gdzie wykłada przedmiot Warsztat prasowy – literatura faktu. Michał Libera – socjolog, krytyk muzyczny, organizator koncertów łączący w swych działaniach edukację, animację kultury i produkcję muzyczną. Przez kilka lat prowadził zajęcia z kulturowej teorii muzyki i dźwięku, które odbywały się na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Kultury Polskiej, Międzywydziałowe Studia Humanistyczne, Instytut Socjologii).

28 | U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y


Antoni Michnik – student IV roku kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego, publikował między innymi w „Kwartalniku Filmowym” i „Kontekstach”. Współpracował z Radiem Roxy. Claus Offe – niemiecki socjolog polityki, zaliczany do drugiego pokolenia myślicieli tradycji Szkoły Frankfurckiej. Wykładał na Uniwersytecie im. Humboldta i Hertie School of Governance w Berlinie. Roman Pawłowski – polski krytyk teatralny, literacki, telewizyjny i filmowy, publicysta. Ukończył w 1990 studia z zakresu teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez kilkanaście lat wykładał w Szkole Laboratorium Dramatu w Warszawie. Zawodowo związany z „Gazetą Wyborczą” jako redaktor działu kultury, gdzie zajmuje się głównie teatrem współczesnym. Tomasz Piątek – pisarz, publicysta, felietonista „Krytyki Politycznej”. Ukończył lingwistykę na Universita’ degli Studi di Milano. Pracował jako dziennikarz w „Polityce”, RMF FM, „La Stampa”, Inforadiu, Radiostacji, współtworzył Kino Polska, był też copyrighterem i ekspertem psycholingwistą. Autor m.in. opartej na własnych doświadczeniach głośnej powieści Heroina. Jego Pałac Ostrogskich był w finale Nagrody literackiej Nike (2009). W 2010 za Węża w kaplicy otrzymał nominację do Paszportów Polityki. Jean-Michel Salanskis – profesor Uniwersytetu Paris-Nanterre, autor m.in. książek Talmud, science et philosophie (Talmud, nauka i filozofia) oraz La gauche et l’égalite (Lewica i wolność).

U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y

| 29


Stuart Schneiderman – amerykański psychoanalityk. Po zdobyciu stopni naukowych z literatury uczył się psychoanalizy w Paryżu u Jacques’a Lacana. W tamtym czasie pracował w klinice i szpitalu psychiatrycznym oraz wykładał psychoanalizę na Uniwersytecie Paryskim Vincennes. Swoją drogę opisał w znanej książce: Jacques Lacan – śmierć intelektualnego bohatera. Aleksander Smolar – publicysta, politolog, prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batorego. Pełnił funkcje rzecznika KOR i KSS KOR za granicą. Po 1989 r. doradca premierów Tadeusza Mazowieckiego i Hanny Suchockiej. Kazimiera Szczuka – historyczka literatury, krytyczka literacka, dziennikarka telewizyjna, feministka, współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca, członkini partii Zielonych. Uczennica Marii Janion. Pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN i wykłada na Gender Studies UW. Publikuje m.in. w „Zadrze”, „Gazecie Wyborczej” i „Tekstach Drugich”. Najbardziej rozpoznawalna rzeczniczka praw kobiet. Katarzyna Szymielewicz – prawniczka i aktywistka. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA) oraz School of Oriental and African Studies (Development Studies). Współzałożycielka i dyrektorka Fundacji Panoptykon działającej na rzecz ochrony praw człowieka wobec zagrożeń związanych z rozwojem społeczeństwa nadzorowanego. Konsultantka w zakresie działalności pro bono. Aktywistka koalicji Social Watch – inicjatywy na rzecz rozwoju społecznego i przeciwdziałania wykluczeniu.

30 | U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y


Krzysztof Tomasik – komentator życia publicznego, członek zespołu „Krytyki Politycznej”. Współpracuje z „Zadrą”, „Repliką”, „Nowymi Książkami”, „Ha!artem” i portalem innastrona.pl. Autor książki Homobiografie, redaktor zbioru reportaży Mulat w pegeerze. Cezary Wodziński – filozof, historyk filozofii, tłumacz i eseista; pracownik Zakładu Filozofii Współczesnej w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Za rozprawę habilitacyjną Heidegger i problem zła (opublikowaną w 1994 roku) otrzymał Nagrodę PAN im. Tadeusza Kotarbińskiego. W 2000 roku nakładem Oxford University Press ukazało się angielskojęzyczne tłumaczenie tejże książki (Heidegger and the Problem of Evil). Główne obszary zainteresowań Wodzińskiego obejmują filozofię Szestowa i Heideggera, metafizykę, fenomenologię, hermeneutykę oraz filozofię dialogu.

U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y

| 31


CENTRUM KULTURY NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT 32 | U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y


C E N T R U M

K U L T U R Y

N O W Y

W S P A N I A Ł Y

Ś W I A T

| 33


To miejsce spotkań artystycznych, naukowych, a także towarzyskich. Odbywają się tu koncerty, pokazy filmowe, spektakle, wystawy sztuki, wykłady, debaty i gorące dyskusje na aktualne tematy. Tętniąca życiem duża kawiarnia gromadzi co wieczór licznych gości. NWS integruje różne środowiska, z sukcesem łączy potencjał artystów, naukowców i intelektualistów. Po dwóch latach działalności udało się stworzyć rozpoznawalną i cenioną instytucję, która systematycznie współpracuje z ważnymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami kultury, mediami, a także jednostkami akademickimi. Naszą ambicją jest animowanie życia kulturalnego Warszawy, upowszechnianie osiągnięć młodej polskiej kultury oraz sprzyjanie interdyscyplinarności i nowym przedsięwzięciom. Oprócz wydarzeń własnych jesteśmy otwarci na ciekawe inicjatywy zewnętrzne. Z dumą i radością zauważamy, że nasz projekt jest doceniany przez publiczność, która regularnie i licznie uczestniczy zarówno w wydarzeniach organizowanych w sali wykładowej, jak i w imprezach klubowych. Zakres działań i szerokie zainteresowanie odbiorców stawia NWS wśród instytucji kultury o największym znaczeniu i sile oddziaływania.

34 | U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y


W każdy poniedziałek organizujemy projekcje filmowe połączone z dyskusjami na temat kina i jego związków z innymi sztukami, polityką, filozofią, historią i życiem społecznym. Od wtorku do czwartku zapraszamy na seminaria i wykłady Uniwersytetu Krytycznego oraz gościnne debaty i konferencje. W weekendy, w piątkowe i sobotnie wieczory zapraszamy do klubu na imprezy didżejskie i taneczne. Tydzień zamykają warsztaty dla dzieci w niedzielne przedpołudnia oraz Wolne niedziele, cykl koncertów muzyki eksper ymentalnej i awangardowej. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym Nowy Wspaniały Świat stał się możliwy.

C E N T R U M

K U L T U R Y

N O W Y

W S P A N I A Ł Y

Ś W I A T

| 35


36 | U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y


13 PAŹDZIERNIK A, ŚRODA

18 LISTOPADA, CZWARTEK

15.30

W OPTYCE FEMINIZMU prowadzenie: dr Sylwia Nadgrodkiewicz

19.00

NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Oblizywanie się resztkami – spektakl jako auto-recycling. Powrót Odysa w teatrze Kantora i Grzegorzewskiego cykl „Obrazy odczarowane w polskim teatrze nowoczesnym” wykład Katarzyny Fazan

14 PAŹDZIERNIK A, CZWARTEK 19.00

DEBIUTY W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Pokazy filmowe prac studentów i absolwentów Kowalni koordynatorzy: prof. Grzegorz Kowalski, Katarzyna Górna

KRYTYCZNY Z APR ASZ AMY NA OT WARTE SEMINARIA I W YKŁ ADY

16.00

CORNELIUS CARDEW Muzyka niezdeterminowana prowadzenie: Michał Libera

19.00

ODWYK OD POGARDY. POLITYKA NARKOTYKOWA I TWOJA GŁOWA Czy Monar niejedno ma imię? goście: Mariusz Janiszewski, Tomasz Harasimowicz prowadzenie: Tomasz Piątek

20 PAŹDZIERNIK A, ŚRODA 16.00

MUZYKA I WIZUALNOŚĆ W CZASACH POPKULTURY The Rolling Stones prowadzenie: Antoni Michnik

19.00

kryzys tradycyjnych instytucji akademickich. Uczelnie w Polsce stają się kolejnym instrumentem wolnor ynkowej gospodarki – kreują innowacje na potrzeby biznesu, wy twarzają kapitał ludzki dla przedsiębiorstw. Przekazywana studentom wiedza jest coraz węższa i specjalistyczna, a do tego zestandaryzowana (system USOS) i podporządkowana dyktatowi wskaźników ilościowych (punkty ECTS). Cierpi na tym nie tylko wykształcenie humanistyczne studentów, ale przede wszystkim funkcja Akademii jako ośrodka krytyki obowiązującego ładu społecznego. To z uniwersytetu wychodziły niegdyś odważne propozycje reform, to właśnie studenci pragnęli zmieniać świat. Dziś uczelnia przygotowuje przede wszystkim eksper tyzy, a jej absolwenci walczą o punkty w CV.

UNIWERSYTET KRYTYCZNY chce dostarczać wielowymiarowej wiedzy o świecie: literatura i polityka, historia i socjologia, filozofia i polityka społeczna wzajemnie się tu inspirują i krytycznie pokazują społeczny świat jako całość. Pragniemy jednocześnie umożliwić warszawskiej publiczności kontakt z wykładowcami, których na co dzień nie mogą spotkać. UNIWERSY TET KRY TYCZNY nawiązuje wprost do tradycji inteligencji zaangażowanej, ł ącząc humanist yczne inspiracje z otwartością na publiczność spoza uniwersytetu tradycyjnego. aktualny program zajęć na stronie www.krytykapolityczna.pl

NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Teatr non-fiction. Po co nam fakty w teatrze? cykl „Teatr non-fiction. Wprowadzenie do teatru dokumentalnego i verbatimu” wykład Romana Pawłowskiego

PAŹDZIERNIK CORNELIUS CARDEW MUZYKA NOWA prowadzenie: Michał Libera

19.00

LEKTURY KRYTYCZNE prowadzenie: Roman Kurkiewicz

6 PAŹDZIERNIK A, ŚRODA 16.00

MUZYKA I WIZUALNOŚĆ W CZASACH POPKULTURY The Beatles prowadzenie: Antoni Michnik

19.00

NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE wprowadzenie do cyklu „Trauma. Przegapione spotkania z historią” prowadzenie: Katarzyna Bojarska

7 PAŹDZIERNIK A, CZWARTEK 16.00

ZWROT BIOGRAFICZNY. HISTORIA ZAPISANA W ŻYCIORYSACH prowadzenie: Krzysztof Tomasik

19.00

SEMINARIUM WIELOKULTUROWE FUNDACJI ARTERIA Kto jest kolonizatorem? Polska w świetle teorii postkolonialnej wykład Magdaleny Nowickiej

12 PAŹDZIERNIK A, WTOREK 19.00

SEMINARIUM PANOPTYKON Rozmowy o społeczeństwie nadzorowanym Moralność w świecie nadzoru gość: Paweł Łuków

KRYTYKA ROZUMU PONOWOCZESNEGO seminarium prof. Cezarego Wodzińskiego

15.30

W OPTYCE FEMINIZMU prowadzenie: dr Sylwia Nadgrodkiewicz

NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Trauma: nowoczesność i ponowoczesność cykl „Trauma. Przegapione spotkania z historią” wykład Katarzyny Bojarskiej

DEBIUTY W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Pokazy filmowe prac studentów i absolwentów Kowalni koordynatorzy: prof. Grzegorz Kowalski, Katarzyna Górna

UNIWERSYTET KRYTYCZNY jest próbą odpowiedzi na postępujący kryzys tradycyjnych instytucji akademickich. Uczelnie w Polsce stają się kolejnym instrumentem wolnor ynkowej gospodarki – kreują innowacje na potrzeby biznesu, wy twarzają kapitał ludzki dla przedsiębiorstw. Przekazywana studentom wiedza jest coraz węższa i specjalistyczna, a do tego zestandaryzowana (system USOS) i podporządkowana dyktatowi wskaźników ilościowych (punkty ECTS). Cierpi na tym nie tylko wykształcenie humanistyczne studentów, ale przede wszystkim funkcja Akademii jako ośrodka krytyki obowiązującego ładu społecznego. To z uniwersytetu wychodziły niegdyś odważne propozycje reform, to właśnie studenci pragnęli zmieniać świat. Dziś uczelnia przygotowuje przede wszystkim eksper tyzy, a jej absolwenci walczą o punkty w CV.

UNIWERSYTET KRYTYCZNY chce dostarczać wielowymiarowej wiedzy o świecie: literatura i polityka, historia i socjologia, filozofia i polityka społeczna wzajemnie się tu inspirują i krytycznie pokazują społeczny świat jako całość. Pragniemy jednocześnie umożliwić warszawskiej publiczności kontakt z wykładowcami, których na co dzień nie mogą spotkać. UNIWERSY TET KRY TYCZNY nawiązuje wprost do tradycji inteligencji zaangażowanej, ł ącząc humanist yczne inspiracje z otwartością na publiczność spoza uniwersytetu tradycyjnego. aktualny program zajęć na stronie www.krytykapolityczna.pl

16.00

CORNELIUS CARDEW Muzyka graficzna prowadzenie: Michał Libera

LEKTURY KRYTYCZNE prowadzenie: Roman Kurkiewicz

PAŹDZIERNIK CORNELIUS CARDEW MUZYKA NOWA prowadzenie: Michał Libera

19.00

LEKTURY KRYTYCZNE prowadzenie: Roman Kurkiewicz

6 PAŹDZIERNIK A, ŚRODA 16.00

MUZYKA I WIZUALNOŚĆ W CZASACH POPKULTURY The Beatles prowadzenie: Antoni Michnik

19.00

NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE wprowadzenie do cyklu „Trauma. Przegapione spotkania z historią” prowadzenie: Katarzyna Bojarska

7 PAŹDZIERNIK A, CZWARTEK 16.00

ZWROT BIOGRAFICZNY. HISTORIA ZAPISANA W ŻYCIORYSACH prowadzenie: Krzysztof Tomasik

19.00

SEMINARIUM WIELOKULTUROWE FUNDACJI ARTERIA Kto jest kolonizatorem? Polska w świetle teorii postkolonialnej wykład Magdaleny Nowickiej

12 PAŹDZIERNIK A, WTOREK 19.00

SEMINARIUM PANOPTYKON Rozmowy o społeczeństwie nadzorowanym Moralność w świecie nadzoru gość: Paweł Łuków

SEMINARIUM PANOPTYKON. ROZMOWY O SPOŁECZEŃSTWIE NADZOROWANYM koordynują: Katarzyna Szymielewicz, Małgorzata Szumańska

15.30

W OPTYCE FEMINIZMU prowadzenie dr Sylwia Nadgrodkiewicz

19.00

NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Sceniczny montaż „zranionych obrazów”, „Dziś są moje urodziny” T. Kantora cykl „Obrazy odczarowane w polskim teatrze nowoczesnym” wykład Katarzyny Fazan

15 LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK SEMINARIUM PROF. JANE HARDY

16 LISTOPADA, WTOREK 12.00

CORNELIUS CARDEW Muzyka improwizowana prowadzenie: Michał Libera

ODWYK OD POGARDY. POLITYKA NARKOTYKOWA I TWOJA GŁOW Uzależnienie a więzienie. Czy cela jest miejscem dla chorych? I to cela, w której się ćpa? Bezsensy prawne i bezprawne. Dopalacze: bardziej fatalne, a legalne gość: Adam Nyk, terapeuta uzależnień, pracujący m.in. w więzieniach i aresztach prowadzenie: Tomasz Piątek

C E N T R U M K U L T U R Y N O W Y W S P A N I A ŁY Ś W I A T, U L . N O W Y Ś W I A T 6 3 , I P I Ę T R O

kryzys tradycyjnych instytucji akademickich. Uczelnie w Polsce stają się kolejnym instrumentem wolnor ynkowej UNIWERSYTET KRYTYCZNY jest próbą odpowiedzi na gospodarki postępujący – kreują innowacje instytucji na potrzeby biznesu, wyUczelnie twarzająwkapitał kryzys tradycyjnych akademickich. Polsce ludzki dlakolejnym przedsiębiorstw. Przekazywana studentom wiedza stają się instrumentem wolnor ynkowej gospodarki jestkreują corazinnowacje węższa i specjalistyczna, a do tego – na potrzeby biznesu, wyzestandaryzowatwarzają kapitał na (system USOS) i podporządkowana dyktatowi wskaźników ludzki dla przedsiębiorstw. Przekazywana studentom wiedza ilościowych (punktyi specjalistyczna, ECTS). Cierpi na tym tylko wykształcenie jest coraz węższa a donie tego zestandaryzowahumanistyczne studentów, ale przede wszystkim Akana (system USOS) i podporządkowana dyktatowi funkcja wskaźników demii jako ośrodka obowiązującego ładuwykształcenie społecznego. ilościowych (punkty krytyki ECTS). Cierpi na tym nie tylko To z uniwersytetu wychodziły odważne propozycje rehumanistyczne studentów, aleniegdyś przede wszystkim funkcja Akaform, to właśnie studenci pragnęli zmieniać świat. Dziś uczelnia demii jako ośrodka krytyki obowiązującego ładu społecznego. przygotowuje przede wszystkim eksper tyzy, a propozycje jej absolwenci To z uniwersytetu wychodziły niegdyś odważne rewalczątoowłaśnie punkty wstudenci CV. pragnęli zmieniać świat. Dziś uczelnia form,

zofia i polityka społeczna umożliwić wzajemnie warszawskiej się tu inspirująpubliczności i krytycznie Pragniemy jednocześnie pokazująz społeczny świat których jako całość. kontakt wykładowcami, na co dzień nie mogą spotkać.

UNIWERSY jednocześnie TET KRY TYCZNY nawiązuje wprost dopubliczności tradycji inPragniemy umożliwić warszawskiej teligencji zaangażowanej, ł ączącna humanist yczne inspiracje kontakt z wykładowcami, których co dzień nie mogą spotkać. z otwartością publiczność uniwersytetu tradycyjnego. UNIWERSY TETnaKRY TYCZNY spoza nawiązuje wprost do tradycji inteligencji zaangażowanej, ł ącząc humanist yczne inspiracje aktualny program zajęć na stronie www.krytykapolityczna.pl z otwartością na publiczność spoza uniwersytetu tradycyjnego. aktualny program zajęć na stronie www.krytykapolityczna.pl

/////////// semestr jesienny 2010 ///////

PAŹDZIERNIK PAŹDZIERNIK

/////////// semestr jesienny 2010 ///////

5 PAŹDZIERNIK A, WTOREK 16.00

CORNELIUS CARDEW MUZYKA NOWA prowadzenie: Michał Libera

prowadzenie: Roman Kurkiewicz LEKTURY KRYTYCZNE 519.00 PAŹDZIERNIK A, WTOREK 16.00 CORNELIUS CARDEW MUZYKA NOWA prowadzenie: Michał Libera 6 PAŹDZIERNIK A, ŚRODA 19.00 16.00

Roman Kurkiewicz LEKTURYIKRYTYCZNE MUZYKA WIZUALNOŚĆprowadzenie: W CZASACH POPKULTURY The Beatles prowadzenie: Antoni Michnik

6 PAŹDZIERNIK A, ŚRODA

NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE wprowadzenie MUZYKA I WIZUALNOŚĆ W CZASACH POPKULTURY The Beatles do cyklu „Trauma. Przegapione spotkania z historią” prowadzenie: Antoni Michnik prowadzenie: Katarzyna Bojarska 19.00 NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE wprowadzenie 7 PAŹDZIERNIK A, CZWARTEK do cyklu „Trauma. Przegapione spotkania z historią” KatarzynaHISTORIA BojarskaZAPISANA W ŻYCIORYSACH 16.00 prowadzenie: ZWROT BIOGRAFICZNY. 19.00 16.00

prowadzenie: Krzysztof Tomasik 7 PAŹDZIERNIK A, CZWARTEK 19.00 16.00

SEMINARIUM WIELOKULTUROWE FUNDACJI ARTERIA ZWROT BIOGRAFICZNY. HISTORIA ZAPISANA W ŻYCIORYSACH Kto jest kolonizatorem? Polska w świetle teorii postkolonialnej prowadzenie: Krzysztof Tomasik wykład Magdaleny Nowickiej

19.00

SEMINARIUM WIELOKULTUROWE FUNDACJI ARTERIA

19.00

wykład Magdaleny NowickiejRozmowy o społeczeństwie SEMINARIUM PANOPTYKON nadzorowanym Moralność w świecie nadzoru gość: Paweł Łuków

12 PAŹDZIERNIK A, WTOREK Kto jest kolonizatorem? Polska w świetle teorii postkolonialnej 12 PAŹDZIERNIK A, WTOREK 19.00

SEMINARIUM PANOPTYKON Rozmowy o społeczeństwie nadzorowanym Moralność w świecie nadzoru gość: Paweł Łuków

C N

KR

C N

KR

C N

KR

W

C N

SEMINARIUM PROF. CLAUSA OFFE

CORNELIUS CARDEW Muzyka pop(ulistyczna) prowadzenie: Michał Libera

15.30

W OPTYCE FEMINIZMU prowadzenie dr Sylwia Nadgrodkiewicz

NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Wielka kobieta versus wielki człowiek w historii cykl „Wielka kobieta. Widzialność, tożsamość, symbol” wykład Kazimiery Szczuki

9 GRUDNIA, CZWARTEK 19.00

SEMINARIUM WIELOKULTUROWE FUNDACJI ARTERIA

19.00

DEBIUTY W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Pokazy filmowe prac studentów i absolwentów Kowalni koordynatorzy: prof. Grzegorz Kowalski, Katarzyna Górna

14 GRUDNIA, WTOREK 19.00

ODWYK OD POGARDY. POLITYKA NARKOTYKOWA I TWOJA GŁOWA prowadzenie: Tomasz Piątek

15 GRUDNIA, ŚRODA 16.00

MUZYKA I WIZUALNOŚĆ W CZASACH POPKULTURY prowadzenie: Antoni Michnik

19.00

NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Och, jaka piękna wojna. Sceniczne dokumenty czasów zimnej wojny cykl „Teatr non-fiction. Wprowadzenie do teatru dokumentalnego i verbatimu” wykład Romana Pawłowskiego

16 GRUDNIA, CZWARTEK 16.00

ZWROT BIOGRAFICZNY. HISTORIA ZAPISANA W ŻYCIORYSACH Aleksandra Śląska. Od Hitlerów do królowej gość: Katarzyna Ostrowska (teatrolożka, autorka książki o Ewie Wiśniewskiej) prowadzenie: Krzysztof Tomasik

21 GRUDNIA, WTOREK

16.00

MUZYKA I WIZUALNOŚĆ W CZASACH POPKULTURY The Velvet Underground prowadzenie: Antoni Michnik

22 GRUDNIA, ŚRODA

19.00

NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Rewolucja na scenie. Teatr dokumentalny jako zwierciadło społecznych przemian w Europie początku XX wieku cykl „Teatr non-fiction. Wprowadzenie do teatru dokumentalnego i verbatimu” wykład Romana Pawłowskiego

15.30

CORNELIUS CARDEW Muzyka partyjna prowadzenie: Michał Libera

KRYTYKA ROZUMU PONOWOCZESNEGO seminarium prof. Cezarego Wodzińskiego

W OPTYCE FEMINIZMU prowadzenie dr Sylwia Nadgrodkiewicz

23 GRUDNIA, CZWARTEK 19.00

DEBIUTY W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Pokazy filmowe prac studentów i absolwentów Kowalni koordynatorzy: prof. Grzegorz Kowalski, Katarzyna Górna

18 LISTOPADA, CZWARTEK

15.30

W OPTYCE FEMINIZMU prowadzenie: dr Sylwia Nadgrodkiewicz

19.00

NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Oblizywanie się resztkami – spektakl jako auto-recycling. Powrót Odysa w teatrze Kantora i Grzegorzewskiego cykl „Obrazy odczarowane w polskim teatrze nowoczesnym” wykład Katarzyny Fazan

DEBIUTY W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Pokazy filmowe prac studentów i absolwentów Kowalni koordynatorzy: prof. Grzegorz Kowalski, Katarzyna Górna

12.00

SEMINARIUM PROF. JANE HARDY

16.00

ZWROT BIOGRAFICZNY. HISTORIA ZAPISANA W ŻYCIORYSACH Tadeusz Boy-Żeleński. Zapomniany gigant gość: dr Agata Zawiszewska (Uniwersytet Szczeciński, historyczka literatury, biografka Ireny Krzywickiej) prowadzenie: Krzysztof Tomasik

19.00

SEMINARIUM WIELOKULTUROWE FUNDACJI ARTERIA

24 LISTOPADA, ŚRODA 15.30

19.00

16.00

CORNELIUS CARDEW Muzyka niezdeterminowana prowadzenie: Michał Libera

19.00

ODWYK OD POGARDY. POLITYKA NARKOTYKOWA I TWOJA GŁOWA Czy Monar niejedno ma imię? goście: Mariusz Janiszewski, Tomasz Harasimowicz prowadzenie: Tomasz Piątek

20 PAŹDZIERNIK A, ŚRODA 16.00

MUZYKA I WIZUALNOŚĆ W CZASACH POPKULTURY The Rolling Stones prowadzenie: Antoni Michnik

19.00

NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Teatr non-fiction. Po co nam fakty w teatrze? cykl „Teatr non-fiction. Wprowadzenie do teatru dokumentalnego i verbatimu” wykład Romana Pawłowskiego

W OPTYCE FEMINIZMU prowadzenie dr Sylwia Nadgrodkiewicz

KRYTYKA ROZUMU PONOWOCZESNEGO seminarium prof. Cezarego Wodzińskiego

25 LISTOPADA, CZWARTEK 19.00

DEBIUTY W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Pokazy filmowe prac studentów i absolwentów Kowalni koordynatorzy: prof. Grzegorz Kowalski, Katarzyna Górna

30 LISTOPADA, WTOREK 16.00

CORNELIUS CARDEW Muzyka amatorska prowadzenie: Michał Libera

19.00

SEMINARIUM PANOPTYKON Rozmowy o społeczeństwie nadzorowanym koordynują: Katarzyna Szymielewicz, Małgorzata Szumańska

21 PAŹDZIERNIK A, CZWARTEK 16.00

W

C N

ZWROT BIOGRAFICZNY. HISTORIA ZAPISANA W ŻYCIORYSACH Elżbieta Szemplińska. Od komunistki do bigotki gość: Agnieszka Szyk (Uniwersytet Gdański, biografka Elżbiety Szeplińskiej) prowadzenie: Krzysztof Tomasik

26 PAŹDZIERNIK A, WTOREK 19.00

KRYTYKA ROZUMU PONOWOCZESNEGO seminarium prof. Cezarego Wodzińskiego

27 PAŹDZIERNIK A, ŚRODA 15.30

W OPTYCE FEMINIZMU prowadzenie: dr Sylwia Nadgrodkiewicz

19.00

NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Trauma: nowoczesność i ponowoczesność cykl „Trauma. Przegapione spotkania z historią” wykład Katarzyny Bojarskiej

1 GRUDNIA, ŚRODA 12.00

SEMINARIUM PROF. CLAUSA OFFE

16.00

MUZYKA I WIZUALNOŚĆ W CZASACH POPKULTURY David Bowie prowadzenie: Antoni Michnik

19.00

NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Trauma: czas i miejsce cykl „Trauma. Przegapione spotkania z historią” wykład Katarzyny Bojarskiej

2 GRUDNIA, CZWARTEK

28 PAŹDZIERNIK A, CZWARTEK 19.00

DEBIUTY W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Pokazy filmowe prac studentów i absolwentów Kowalni koordynatorzy: prof. Grzegorz Kowalski, Katarzyna Górna

12.00

SEMINARIUM PROF. CLAUSA OFFE

16.00

ZWROT BIOGRAFICZNY. HISTORIA ZAPISANA W ŻYCIORYSACH Teresa Tuszyńska. Dramat pięknej dziewczyny na ekranie gość: Krzysztof Trojanowski (filmoznawca, Uniwersytet w Toruniu) prowadzenie: Krzysztof Tomasik

3 GRUDNIA, PIĄTEK 12.00

SEMINARIUM PROF. CLAUSA OFFE

7 GRUDNIA, WTOREK 16.00

CORNELIUS CARDEW Muzyka graficzna prowadzenie: Michał Libera

LEKTURY KRYTYCZNE prowadzenie: Roman Kurkiewicz

15.30

W OPTYCE FEMINIZMU prowadzenie dr Sylwia Nadgrodkiewicz

19.00

NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Wielka kobieta versus wielki człowiek w historii cykl „Wielka kobieta. Widzialność, tożsamość, symbol” wykład Kazimiery Szczuki

9 LISTOPADA, WTOREK 19.00

SEMINARIUM PANOPTYKON. ROZMOWY O SPOŁECZEŃSTWIE NADZOROWANYM koordynują: Katarzyna Szymielewicz, Małgorzata Szumańska

15.30

W OPTYCE FEMINIZMU prowadzenie dr Sylwia Nadgrodkiewicz

19.00

NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Sceniczny montaż „zranionych obrazów”, „Dziś są moje urodziny” T. Kantora cykl „Obrazy odczarowane w polskim teatrze nowoczesnym” wykład Katarzyny Fazan

15 LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK SEMINARIUM PROF. JANE HARDY

16 LISTOPADA, WTOREK 12.00

CORNELIUS CARDEW Muzyka pop(ulistyczna) prowadzenie: Michał Libera

8 GRUDNIA, ŚRODA

2 LISTOPADA, WTOREK 16.00

19.00

9 GRUDNIA, CZWARTEK 19.00

SEMINARIUM WIELOKULTUROWE FUNDACJI ARTERIA

19.00

DEBIUTY W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Pokazy filmowe prac studentów i absolwentów Kowalni koordynatorzy: prof. Grzegorz Kowalski, Katarzyna Górna

14 GRUDNIA, WTOREK 19.00

CORNELIUS CARDEW Muzyka improwizowana prowadzenie: Michał Libera

ODWYK OD POGARDY. POLITYKA NARKOTYKOWA I TWOJA GŁOW Uzależnienie a więzienie. Czy cela jest miejscem dla chorych? I to cela, w której się ćpa? Bezsensy prawne i bezprawne. Dopalacze: bardziej fatalne, a legalne gość: Adam Nyk, terapeuta uzależnień, pracujący m.in. w więzieniach i aresztach prowadzenie: Tomasz Piątek

ODWYK OD POGARDY. POLITYKA NARKOTYKOWA I TWOJA GŁOWA prowadzenie: Tomasz Piątek

15 GRUDNIA, ŚRODA 16.00

MUZYKA I WIZUALNOŚĆ W CZASACH POPKULTURY prowadzenie: Antoni Michnik

19.00

NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Och, jaka piękna wojna. Sceniczne dokumenty czasów zimnej wojny cykl „Teatr non-fiction. Wprowadzenie do teatru dokumentalnego i verbatimu” wykład Romana Pawłowskiego

SEMINARIUM PROF. JANE HARDY

16.00

19.00

16 GRUDNIA, CZWARTEK 16.00

ZWROT BIOGRAFICZNY. HISTORIA ZAPISANA W ŻYCIORYSACH Aleksandra Śląska. Od Hitlerów do królowej gość: Katarzyna Ostrowska (teatrolożka, autorka książki o Ewie Wiśniewskiej) prowadzenie: Krzysztof Tomasik

21 GRUDNIA, WTOREK

17 LISTOPADA, ŚRODA

16.00

12.00

SEMINARIUM PROF. JANE HARDY

19.00

16.00

MUZYKA I WIZUALNOŚĆ W CZASACH POPKULTURY The Velvet Underground prowadzenie: Antoni Michnik

22 GRUDNIA, ŚRODA

19.00

NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Rewolucja na scenie. Teatr dokumentalny jako zwierciadło społecznych przemian w Europie początku XX wieku cykl „Teatr non-fiction. Wprowadzenie do teatru dokumentalnego i verbatimu” wykład Romana Pawłowskiego

19.00

16.00

15.30

ODWYK OD POGARDY. POLITYKA NARKOTYKOWA I TWOJA GŁOWA CORNELIUS CARDEW Muzyka niezdeterminowana Czy Monar niejedno ma imię? goście: Mariusz Janiszewski, prowadzenie: Michał Libera Tomasz Harasimowicz prowadzenie: Tomasz Piątek ODWYK OD POGARDY. POLITYKA NARKOTYKOWA I TWOJA GŁOWA Tomasz Tomasz Piątek MUZYKAHarasimowicz I WIZUALNOŚĆ prowadzenie: W CZASACH POPKULTURY The Rolling Stones

prowadzenie: Antoni Michnik 20 PAŹDZIERNIK A, ŚRODA

19.00 16.00

NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Teatr non-fiction. Po co MUZYKA I WIZUALNOŚĆ W CZASACH POPKULTURY The Rolling Stones nam fakty w teatrze? cykl „Teatr non-fiction. Wprowadzenie do teatru prowadzenie: Antoni Michnik dokumentalnego i verbatimu” wykład Romana Pawłowskiego

19.00

19.00

NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Teatr non-fiction. Po co

12.00

dokumentalnego i verbatimu” Romana PawłowskiegoElżbieta ZWROT BIOGRAFICZNY. HISTORIAwykład ZAPISANA W ŻYCIORYSACH Szemplińska. Od komunistki do bigotki gość: Agnieszka Szyk 21 PAŹDZIERNIK A, CZWARTEK (Uniwersytet Gdański, biografka Elżbiety Szeplińskiej) KrzysztofHISTORIA Tomasik ZAPISANA W ŻYCIORYSACH Elżbieta 16.00 prowadzenie: ZWROT BIOGRAFICZNY. Szemplińska. Od komunistki do bigotki gość: Agnieszka Szyk 26 PAŹDZIERNIK A, WTOREK (Uniwersytet Gdański, biografka Elżbiety Szeplińskiej) Krzysztof Tomasik 19.00 prowadzenie: KRYTYKA ROZUMU PONOWOCZESNEGO seminarium prof. Cezarego Wodzińskiego 26 PAŹDZIERNIK A, WTOREK 27 A,PONOWOCZESNEGO ŚRODA 19.00PAŹDZIERNIK KRYTYKA ROZUMU seminarium prof. Cezarego Wodzińskiego W OPTYCE FEMINIZMU prowadzenie: dr Sylwia Nadgrodkiewicz

19.00 NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Trauma: nowoczesność 27 PAŹDZIERNIK A, ŚRODA i ponowoczesność cykl „Trauma. Przegapione spotkania z historią” 15.30 W OPTYCE FEMINIZMU prowadzenie: dr Sylwia Nadgrodkiewicz wykład Katarzyny Bojarskiej 19.00

NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Trauma: nowoczesność

19.00

wykład DEBIUTYKatarzyny W NOWYMBojarskiej WSPANIAŁYM ŚWIECIE Pokazy filmowe prac

28 PAŹDZIERNIK A, cykl CZWARTEK i ponowoczesność „Trauma. Przegapione spotkania z historią” studentów i absolwentów Kowalni koordynatorzy: prof. Grzegorz 28 PAŹDZIERNIK A, CZWARTEK Kowalski, Katarzyna Górna DEBIUTY W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Pokazy filmowe prac studentów i absolwentów Kowalni koordynatorzy: prof. Grzegorz Kowalski, Katarzyna Górna

LISTOPAD LISTOPAD

2 LISTOPADA, WTOREK 16.00

CORNELIUS CARDEW Muzyka graficzna prowadzenie: Michał Libera

prowadzenie: Roman Kurkiewicz 19.00 LEKTURY KRYTYCZNE 2 LISTOPADA, WTOREK CORNELIUS CARDEW Muzyka graficzna 916.00 LISTOPADA, WTOREK 19.00 19.00

prowadzenie: Michał Libera

prowadzenie: Kurkiewicz LEKTURY KRYTYCZNE SEMINARIUM PANOPTYKON. ROZMOWYRoman O SPOŁECZEŃSTWIE

NADZOROWANYM koordynują: Katarzyna Szymielewicz, 9 LISTOPADA, WTOREK Małgorzata Szumańska 19.00

SEMINARIUM PANOPTYKON. ROZMOWY O SPOŁECZEŃSTWIE 10 LISTOPADA, ŚRODA NADZOROWANYM koordynują: Katarzyna Szymielewicz, Małgorzata Szumańska prowadzenie dr Sylwia Nadgrodkiewicz 15.30 W OPTYCE FEMINIZMU 19.00 NOWY TEATR WŚRODA NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Sceniczny montaż 10 LISTOPADA, „zranionych obrazów”, „Dziś są moje urodziny” T. Kantora 15.30 W OPTYCE FEMINIZMU prowadzenie dr Sylwia Nadgrodkiewicz cykl „Obrazy odczarowane w polskim teatrze nowoczesnym” 19.00

wykład Katarzyny FazanWSPANIAŁYM ŚWIECIE Sceniczny montaż NOWY TEATR W NOWYM „zranionych obrazów”, „Dziś są moje urodziny” T. Kantora

15 LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK cykl „Obrazy odczarowane w polskim teatrze nowoczesnym” 12.00

wykład Katarzyny SEMINARIUM PROF.Fazan JANE HARDY

15 16 LISTOPADA, LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK WTOREK 12.00 12.00

SEMINARIUM PROF. PROF. JANE JANE HARDY HARDY SEMINARIUM

Muzyka improwizowana 16.00 CORNELIUS CARDEW 16 LISTOPADA, WTOREK prowadzenie: Michał Libera SEMINARIUM PROF. JANE HARDY ODWYK OD POGARDY. POLITYKA NARKOTYKOWA I TWOJA GŁOW CORNELIUS CARDEW Muzyka improwizowana Uzależnienie a więzienie. Czy cela jest miejscem dla chorych? I to prowadzenie: Michał Libera cela, w której się ćpa? Bezsensy prawne i bezprawne. Dopalacze: bardziej fatalne, a legalne gość:NARKOTYKOWA Adam Nyk, terapeuta ODWYK OD POGARDY. POLITYKA I TWOJAuzależnień, GŁOW pracujący m.in. w więzieniach i aresztach prowadzenie: Tomasz Uzależnienie a więzienie. Czy cela jest miejscem dla chorych? I to Piątekw której się ćpa? Bezsensy prawne i bezprawne. Dopalacze: cela, bardziej fatalne, a legalne gość: Adam Nyk, terapeuta uzależnień, 17 LISTOPADA, pracujący m.in.ŚRODA w więzieniach i aresztach prowadzenie: Tomasz 12.00 Piątek SEMINARIUM PROF. JANE HARDY

12.00 19.00 16.00 19.00

16.00 MUZYKA I WIZUALNOŚĆ 17 LISTOPADA, ŚRODAW CZASACH POPKULTURY The Velvet Underground prowadzenie: Antoni Michnik SEMINARIUM PROF. JANE HARDY NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Rewolucja na scenie. MUZYKA I WIZUALNOŚĆ W CZASACH POPKULTURY Teatr dokumentalny jako zwierciadło społecznych przemian w Europie The Velvet Underground prowadzenie: Antoni Michnik początku XX wieku cykl „Teatr non-fiction. Wprowadzenie do teatru dokumentalnego i verbatimu” wykładŚWIECIE Romana Rewolucja Pawłowskiego na scenie. NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM Teatr dokumentalny jako zwierciadło społecznych przemian w Europie początku XX wieku cykl „Teatr non-fiction. Wprowadzenie do teatru dokumentalnego i verbatimu” wykład Romana Pawłowskiego

12.00 19.00 16.00 19.00

13 PAŹDZIERNIK A, ŚRODA

SEMINARIUM PROF. JANE HARDY

16.00 ZWROT BIOGRAFICZNY. HISTORIA ZAPISANA W ŻYCIORYSACH Tadeusz 18 LISTOPADA, CZWARTEK Boy-Żeleński. Zapomniany gigant gość: dr Agata Zawiszewska 12.00 SEMINARIUM PROF. JANE HARDY (Uniwersytet Szczeciński, historyczka literatury, biografka Ireny prowadzenie: Krzysztof Tomasik 16.00 Krzywickiej) ZWROT BIOGRAFICZNY. HISTORIA ZAPISANA W ŻYCIORYSACH Tadeusz Boy-Żeleński. Zapomniany gigant gość: dr Agata Zawiszewska SEMINARIUM WIELOKULTUROWE FUNDACJI ARTERIA (Uniwersytet Szczeciński, historyczka literatury, biografka Ireny Krzywickiej) prowadzenie: Krzysztof Tomasik

24 LISTOPADA, ŚRODA

19.00 15.30

25 LISTOPADA, CZWARTEK 19.00 KRYTYKA ROZUMU PONOWOCZESNEGO prof. Cezarego Wodzińskiego 19.00 seminarium DEBIUTY W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Pokazy filmowe prac studentów i absolwentów Kowalni koordynatorzy: prof. Grzegorz 25 LISTOPADA, CZWARTEK Kowalski, Katarzyna Górna 19.00 DEBIUTY W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Pokazy filmowe prac 30 LISTOPADA, WTOREKKowalni koordynatorzy: prof. Grzegorz studentów i absolwentów 16.00 Kowalski, CORNELIUSKatarzyna CARDEW Górna Muzyka amatorska prowadzenie: Michał Libera 30 LISTOPADA, WTOREK

19.00 16.00

SEMINARIUM PANOPTYKON Rozmowy o społeczeństwie CORNELIUS CARDEW Muzyka amatorska nadzorowanym koordynują: Katarzyna Szymielewicz, prowadzenie: Michał Libera Małgorzata Szumańska

19.00

SEMINARIUM PANOPTYKON Rozmowy o społeczeństwie nadzorowanym koordynują: Katarzyna Szymielewicz, Małgorzata Szumańska

GRUDZIEŃ GRUDZIEŃ

1 GRUDNIA, ŚRODA 12.00

SEMINARIUM PROF. CLAUSA OFFE

16.00 MUZYKA I ŚRODA WIZUALNOŚĆ W CZASACH POPKULTURY David Bowie 1 GRUDNIA, prowadzenie: Antoni Michnik SEMINARIUM PROF. CLAUSA OFFE NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Trauma: czas MUZYKA I WIZUALNOŚĆ W CZASACH POPKULTURY David Bowie i miejsce cykl „Trauma. Przegapione spotkania z historią” prowadzenie: Antoni Michnik wykład Katarzyny Bojarskiej 19.00 NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Trauma: czas 2 GRUDNIA, i miejsce CZWARTEK cykl „Trauma. Przegapione spotkania z historią” Katarzyny 12.00 wykład SEMINARIUM PROF.Bojarskiej CLAUSA OFFE 12.00 19.00 16.00

16.00 ZWROT BIOGRAFICZNY. HISTORIA ZAPISANA W ŻYCIORYSACH Teresa 2 GRUDNIA, CZWARTEK Tuszyńska. Dramat pięknej dziewczyny na ekranie gość: Krzysztof 12.00 SEMINARIUM PROF. CLAUSA OFFE Trojanowski (filmoznawca, Uniwersytet w Toruniu) prowadzenie: Tomasik 16.00 Krzysztof ZWROT BIOGRAFICZNY. HISTORIA ZAPISANA W ŻYCIORYSACH Teresa Tuszyńska. Dramat pięknej dziewczyny na ekranie gość: Krzysztof 3 GRUDNIA, PIĄTEK Trojanowski (filmoznawca, Uniwersytet w Toruniu) prowadzenie: Tomasik 12.00 Krzysztof SEMINARIUM PROF. CLAUSA OFFE

37 GRUDNIA, PIĄTEK WTOREK 12.00 16.00

SEMINARIUMCARDEW PROF. CLAUSA CORNELIUS MuzykaOFFE pop(ulistyczna) prowadzenie: Michał Libera

7 GRUDNIA, WTOREK

8 GRUDNIA, 16.00 CORNELIUSŚRODA CARDEW Muzyka pop(ulistyczna) Michał Libera 15.30 prowadzenie: W OPTYCE FEMINIZMU prowadzenie dr Sylwia Nadgrodkiewicz 19.00 NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Wielka kobieta 8 GRUDNIA, ŚRODA versus wielki człowiek w historii cykl „Wielka kobieta. 15.30 W OPTYCE FEMINIZMU prowadzenie dr Sylwia Nadgrodkiewicz Widzialność, tożsamość, symbol” wykład Kazimiery Szczuki 19.00 NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Wielka kobieta 9 GRUDNIA, CZWARTEK versus wielki człowiek w historii cykl „Wielka kobieta. symbol”FUNDACJI wykład ARTERIA Kazimiery Szczuki 19.00 Widzialność, SEMINARIUM tożsamość, WIELOKULTUROWE 19.00 DEBIUTY WCZWARTEK NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Pokazy filmowe prac 9 GRUDNIA, studentów i absolwentów Kowalni koordynatorzy: prof. Grzegorz 19.00 SEMINARIUM WIELOKULTUROWE FUNDACJI ARTERIA Kowalski, Katarzyna Górna DEBIUTY W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Pokazy filmowe prac 14 GRUDNIA, studentów i WTOREK absolwentów Kowalni koordynatorzy: prof. Grzegorz 19.00 Kowalski, ODWYK ODKatarzyna POGARDY. Górna POLITYKA NARKOTYKOWA I TWOJA GŁOWA prowadzenie: Tomasz Piątek 19.00

14 GRUDNIA, WTOREK 15 ŚRODA POLITYKA NARKOTYKOWA I TWOJA GŁOWA 19.00GRUDNIA, ODWYK OD POGARDY. 16.00

prowadzenie: Tomasz Piątek MUZYKA I WIZUALNOŚĆ W CZASACH POPKULTURY

prowadzenie: Antoni Michnik 15 GRUDNIA, ŚRODA

NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Och, jaka piękna MUZYKA I WIZUALNOŚĆ W CZASACH POPKULTURY wojna. Sceniczne dokumenty czasów zimnej wojny cykl „Teatr prowadzenie: Antoni Michnik non-fiction. Wprowadzenie do teatru dokumentalnego i verbatimu” Romana Pawłowskiego 19.00 wykład NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Och, jaka piękna wojna. Sceniczne dokumenty czasów zimnej wojny cykl „Teatr 16 GRUDNIA, non-fiction.CZWARTEK Wprowadzenie do teatru dokumentalnego i verbatimu” Romana Pawłowskiego 16.00 wykład ZWROT BIOGRAFICZNY. HISTORIA ZAPISANA W ŻYCIORYSACH Aleksandra Śląska. Od Hitlerów do królowej gość: Katarzyna 16 GRUDNIA, CZWARTEK Ostrowska (teatrolożka, autorka książki o Ewie Wiśniewskiej) KrzysztofHISTORIA Tomasik ZAPISANA W ŻYCIORYSACH 16.00 prowadzenie: ZWROT BIOGRAFICZNY. Aleksandra Śląska. Od Hitlerów do królowej gość: Katarzyna 21 GRUDNIA, WTOREK autorka książki o Ewie Wiśniewskiej) Ostrowska (teatrolożka, Krzysztof Tomasik 16.00 prowadzenie: CORNELIUS CARDEW Muzyka partyjna prowadzenie: Michał Libera 19.00 16.00

19.00GRUDNIA, KRYTYKA ROZUMU PONOWOCZESNEGO 21 WTOREK 16.00

seminarium prof. Cezarego Wodzińskiego CORNELIUS CARDEW Muzyka partyjna prowadzenie: Michał Libera

15.30

seminarium prof. Cezarego Wodzińskiego W OPTYCE FEMINIZMU prowadzenie dr Sylwia Nadgrodkiewicz

22 ŚRODA 19.00GRUDNIA, KRYTYKA ROZUMU PONOWOCZESNEGO 22 GRUDNIA, GRUDNIA, CZWARTEK ŚRODA 23 15.30 19.00

15.30

W OPTYCE FEMINIZMU prowadzenie: dr Sylwia Nadgrodkiewicz

19.00

NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Oblizywanie się resztkami – spektakl jako auto-recycling. Powrót Odysa w teatrze Kantora i Grzegorzewskiego cykl „Obrazy odczarowane w polskim teatrze nowoczesnym” wykład Katarzyny Fazan

W OPTYCEWFEMINIZMU prowadzenie dr Sylwia Nadgrodkiewicz DEBIUTY NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Pokazy filmowe prac studentów i absolwentów Kowalni koordynatorzy: prof. Grzegorz 23 GRUDNIA, CZWARTEK Kowalski, Katarzyna Górna 19.00 DEBIUTY W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Pokazy filmowe prac studentów i absolwentów Kowalni koordynatorzy: prof. Grzegorz Kowalski, Katarzyna Górna

W

UNIWERSYTET KRYTYCZNY jest próbą odpowiedzi na postępujący kryzys tradycyjnych instytucji akademickich. Uczelnie w Polsce stają się kolejnym instrumentem wolnor ynkowej gospodarki – kreują innowacje na potrzeby biznesu, wy twarzają kapitał ludzki dla przedsiębiorstw. Przekazywana studentom wiedza jest coraz węższa i specjalistyczna, a do tego zestandaryzowana (system USOS) i podporządkowana dyktatowi wskaźników ilościowych (punkty ECTS). Cierpi na tym nie tylko wykształcenie humanistyczne studentów, ale przede wszystkim funkcja Akademii jako ośrodka krytyki obowiązującego ładu społecznego. To z uniwersytetu wychodziły niegdyś odważne propozycje reform, to właśnie studenci pragnęli zmieniać świat. Dziś uczelnia przygotowuje przede wszystkim ekspertyzy, a jej absolwenci walczą o punkty w CV.

16.00

CORNELIUS CARDEW Muzyka niezdeterminowana prowadzenie: Michał Libera

19.00

ODWYK OD POGARDY. POLITYKA NARKOTYKOWA I TWOJA GŁOWA Czy Monar niejedno ma imię? goście: Mariusz Janiszewski, Tomasz Harasimowicz prowadzenie: Tomasz Piątek

20 PAŹDZIERNIK A, ŚRODA 16.00

MUZYKA I WIZUALNOŚĆ W CZASACH POPKULTURY The Rolling Stones prowadzenie: Antoni Michnik

19.00

Pragniemy jednocześnie umożliwić warszawskiej publiczności kontakt z wykładowcami, których na co dzień nie mogą spotkać. UNIWERSYTET KRYTYCZNY nawiązuje wprost do tradycji inteligencji zaangażowanej, ł ącząc humanist yczne inspiracje z otwartością na publiczność spoza uniwersytetu tradycyjnego.

ZWROT BIOGRAFICZNY. HISTORIA ZAPISANA W ŻYCIORYSACH Tadeusz Boy-Żeleński. Zapomniany gigant gość: dr Agata Zawiszewska (Uniwersytet Szczeciński, historyczka literatury, biografka Ireny Krzywickiej) prowadzenie: Krzysztof Tomasik SEMINARIUM WIELOKULTUROWE FUNDACJI ARTERIA

NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Teatr non-fiction. Po co nam fakty w teatrze? cykl „Teatr non-fiction. Wprowadzenie do teatru dokumentalnego i verbatimu” wykład Romana Pawłowskiego

15.30 19.00

W OPTYCE FEMINIZMU prowadzenie dr Sylwia Nadgrodkiewicz KRYTYKA ROZUMU PONOWOCZESNEGO seminarium prof. Cezarego Wodzińskiego

25 LISTOPADA, CZWARTEK 19.00

DEBIUTY W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Pokazy filmowe prac studentów i absolwentów Kowalni koordynatorzy: prof. Grzegorz Kowalski, Katarzyna Górna

30 LISTOPADA, WTOREK 16.00

CORNELIUS CARDEW Muzyka amatorska prowadzenie: Michał Libera

19.00

SEMINARIUM PANOPTYKON Rozmowy o społeczeństwie nadzorowanym koordynują: Katarzyna Szymielewicz, Małgorzata Szumańska

21 PAŹDZIERNIK A, CZWARTEK 16.00

ZWROT BIOGRAFICZNY. HISTORIA ZAPISANA W ŻYCIORYSACH Elżbieta Szemplińska. Od komunistki do bigotki gość: Agnieszka Szyk (Uniwersytet Gdański, biografka Elżbiety Szeplińskiej) prowadzenie: Krzysztof Tomasik

GRUDZIEŃ

KR

W

W

C N

26 PAŹDZIERNIK A, WTOREK 19.00

KRYTYKA ROZUMU PONOWOCZESNEGO seminarium prof. Cezarego Wodzińskiego

27 PAŹDZIERNIK A, ŚRODA 15.30 19.00

1 GRUDNIA, ŚRODA 12.00

NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Trauma: nowoczesność i ponowoczesność cykl „Trauma. Przegapione spotkania z historią” wykład Katarzyny Bojarskiej

DEBIUTY W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Pokazy filmowe prac studentów i absolwentów Kowalni koordynatorzy: prof. Grzegorz Kowalski, Katarzyna Górna

SEMINARIUM PROF. CLAUSA OFFE

16.00

MUZYKA I WIZUALNOŚĆ W CZASACH POPKULTURY David Bowie prowadzenie: Antoni Michnik

19.00

NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Trauma: czas i miejsce cykl „Trauma. Przegapione spotkania z historią” wykład Katarzyny Bojarskiej

W OPTYCE FEMINIZMU prowadzenie: dr Sylwia Nadgrodkiewicz

28 PAŹDZIERNIK A, CZWARTEK 19.00

2 GRUDNIA, CZWARTEK 12.00

SEMINARIUM PROF. CLAUSA OFFE

16.00

ZWROT BIOGRAFICZNY. HISTORIA ZAPISANA W ŻYCIORYSACH Teresa Tuszyńska. Dramat pięknej dziewczyny na ekranie gość: Krz

LISTOPAD

UNIWERSYTET KRYTYCZNY chce dostarczać wielowymiarowej wiedzy o świecie: literatura i polityka, historia i socjologia, filozofia i polityka społeczna wzajemnie się tu inspirują i krytycznie pokazują społeczny świat jako całość.

SEMINARIUM PROF. JANE HARDY

16.00

24 LISTOPADA, ŚRODA

DEBIUTY W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Pokazy filmowe prac studentów i absolwentów Kowalni koordynatorzy: prof. Grzegorz Kowalski, Katarzyna Górna

19 PAŹDZIERNIK A, WTOREK

KR W C N KR C N

18 LISTOPADA, CZWARTEK 12.00

19.00

14 PAŹDZIERNIK A, CZWARTEK 19.00

SEMINARIUM WIELOKULTUROWE FUNDACJI ARTERIA W OPTYCE FEMINIZMU prowadzenie dr Sylwia Nadgrodkiewicz

19.00 KRYTYKA ROZUMU PONOWOCZESNEGO 24 LISTOPADA, ŚRODA seminarium prof. Cezarego Wodzińskiego 15.30 W OPTYCE FEMINIZMU prowadzenie dr Sylwia Nadgrodkiewicz

21 PAŹDZIERNIK A, CZWARTEK nam fakty w teatrze? cykl „Teatr non-fiction. Wprowadzenie do teatru

19.00

W OPTYCE FEMINIZMU prowadzenie dr Sylwia Nadgrodkiewicz

DEBIUTY W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Pokazy filmowe prac studentów i absolwentów Kowalni koordynatorzy: prof. Grzegorz Kowalski, Katarzyna Górna

19.00

16.00

15.30

CORNELIUS CARDEW Muzyka partyjna prowadzenie: Michał Libera

KRYTYKA ROZUMU PONOWOCZESNEGO seminarium prof. Cezarego Wodzińskiego

23 GRUDNIA, CZWARTEK

18 LISTOPADA, CZWARTEK

W OPTYCE FEMINIZMU prowadzenie: dr Sylwia Nadgrodkiewicz

20 PAŹDZIERNIK A, ma ŚRODA Czy Monar niejedno imię? goście: Mariusz Janiszewski,

przygotowuje wszystkim tyzy, wielowymiarowej a jej absolwenci UNIWERSYTETprzede KRYTYCZNY chce eksper dostarczać walczą punkty wliteratura CV. wiedzy oo świecie: i polityka, historia i socjologia, filozofia i polityka społeczna wzajemnie się tu inspirują i krytycznie UNIWERSYTET KRYTYCZNY chce dostarczać wielowymiarowej pokazująo świecie: społecznyliteratura świat jako całość. historia i socjologia, filowiedzy i polityka,

16.00

19.00

19.00

prowadzenie: Michał Libera 19 PAŹDZIERNIK A, WTOREK

Z APR ASZ AMY NA OT WARTE SEMINARIA I W YKŁ ADY

ZWROT BIOGRAFICZNY. HISTORIA ZAPISANA W ŻYCIORYSACH Teresa Tuszyńska. Dramat pięknej dziewczyny na ekranie gość: Krzysztof Trojanowski (filmoznawca, Uniwersytet w Toruniu) prowadzenie: Krzysztof Tomasik

12.00

16.00

19.00 16.00

C E N T R U M K U L T U R Y N O W Y W S P A N I A ŁY Ś W I A T, U L . N O W Y Ś W I A T 6 3 , I P I Ę T R O

W

7 GRUDNIA, WTOREK

SEMINARIUM PROF. JANE HARDY

studentów i absolwentów Kowalni koordynatorzy: prof. Grzegorz 14 PAŹDZIERNIK A, CZWARTEK Kowalski, Katarzyna Górna 19.00 DEBIUTY W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Pokazy filmowe prac 19 PAŹDZIERNIK A, WTOREK studentów i absolwentów Kowalni koordynatorzy: prof. Grzegorz 16.00 Kowalski, CORNELIUSKatarzyna CARDEW Górna Muzyka niezdeterminowana

KRYTYCZNY

SEMINARIUM PROF. CLAUSA OFFE

16.00

17 LISTOPADA, ŚRODA

13 PAŹDZIERNIK A, ŚRODA

UNIWERSYTET KRYTYCZNY jest próbą odpowiedzi na postępujący

KR

SEMINARIUM PROF. CLAUSA OFFE

MUZYKA I WIZUALNOŚĆ W CZASACH POPKULTURY David Bowie prowadzenie: Antoni Michnik

NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Trauma: czas i miejsce cykl „Trauma. Przegapione spotkania z historią” wykład Katarzyny Bojarskiej

12.00

12.00

15.30

Z APR ASZ AMY NA OT WARTE SEMINARIA I W YKŁ ADY

12.00 16.00

19.00

SEMINARIUM PROF. JANE HARDY

16.00

19.00

19.00 NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Oblizywanie się 13 PAŹDZIERNIK A, ŚRODA resztkami – spektakl jako auto-recycling. Powrót Odysa w teatrze 15.30 W OPTYCE FEMINIZMU prowadzenie: dr Sylwia Nadgrodkiewicz Kantora i Grzegorzewskiego cykl „Obrazy odczarowane polskim teatrze nowoczesnym” wykład Katarzyny Fazan się Oblizywanie 19.00 w NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE resztkami – spektakl jako auto-recycling. Powrót Odysa w teatrze 14 PAŹDZIERNIK A, CZWARTEK Kantora i Grzegorzewskiego cykl „Obrazy odczarowane polskimW teatrze wykład Katarzyny Fazan prac 19.00 w DEBIUTY NOWYMnowoczesnym” WSPANIAŁYM ŚWIECIE Pokazy filmowe

UNIWERSYTET UNIWERSYTET KRYTYCZNY

C N

O naszych dz ałan ach nformu emy przez plakaty ulotk z programem nakład 5000 sztuk m es ęczn e dystrybuowany w całe Warszaw e stronę www nowywspan ałysw at pl 9 tys użytkown ków tygodn owo prof e CK NWS KP na Facebooku odpow edn o 10 tys 21 tys fanów oraz stronę nternetową StowaW rzyszen a www krytykapol tyczna pl 200 tys W KR W C N KR N KR un ka nych we ść m es Cęczn e GRUDZIEŃ Wydarzen a roczn cowe m ały spec a ną akc ę promocy ną wydrukowano 2 rodza e plakatów w nakładz e 500 sztuk dystrybuc a LISTOPAD na słupach m e sk ch oraz w nstytuc ach ku tury ośrodkach akadem ck ch oraz w k ubach kaw arn ach ulotk z pełnym programem mprez w nakładz e 5000 sztuk dystrybuc a m n poprzez s eć zaprzy aźn onych nstytuc k ubokaw arn zrzeszonych w grup e Wrszw a także b llboardy w metrze stac e Św ętokrzyska Centrum Po techn ka 12.00

5 PAŹDZIERNIK A, WTOREK 16.00

W

1 GRUDNIA, ŚRODA

9 LISTOPADA, WTOREK 19.00

10 LISTOPADA, ŚRODA

/////////// semestr jesienny 2010 ///////

KR

GRUDZIEŃ

8 GRUDNIA, ŚRODA

2 LISTOPADA, WTOREK

19.00

19 PAŹDZIERNIK A, WTOREK

Z APR ASZ AMY NA OT WARTE SEMINARIA I W YKŁ ADY

CORNELIUS CARDEW Muzyka amatorska prowadzenie: Michał Libera SEMINARIUM PANOPTYKON Rozmowy o społeczeństwie nadzorowanym koordynują: Katarzyna Szymielewicz, Małgorzata Szumańska

3 GRUDNIA, PIĄTEK

LISTOPAD

19.00

C E N T R U M K U L T U R Y N O W Y W S P A N I A ŁY Ś W I A T, U L . N O W Y Ś W I A T 6 3 , I P I Ę T R O

30 LISTOPADA, WTOREK 16.00 19.00

2 GRUDNIA, CZWARTEK

28 PAŹDZIERNIK A, CZWARTEK 19.00

14 PAŹDZIERNIK A, CZWARTEK

KRYTYCZNY

DEBIUTY W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Pokazy filmowe prac studentów i absolwentów Kowalni koordynatorzy: prof. Grzegorz Kowalski, Katarzyna Górna

PROMOCJA 27 PAŹDZIERNIK A, ŚRODA

19.00

13 PAŹDZIERNIK A, ŚRODA

UNIWERSYTET

W OPTYCE FEMINIZMU prowadzenie dr Sylwia Nadgrodkiewicz KRYTYKA ROZUMU PONOWOCZESNEGO seminarium prof. Cezarego Wodzińskiego

25 LISTOPADA, CZWARTEK 19.00

26 PAŹDZIERNIK A, WTOREK 19.00

12.00

5 PAŹDZIERNIK A, WTOREK 16.00

SEMINARIUM WIELOKULTUROWE FUNDACJI ARTERIA

ZWROT BIOGRAFICZNY. HISTORIA ZAPISANA W ŻYCIORYSACH Elżbieta Szemplińska. Od komunistki do bigotki gość: Agnieszka Szyk (Uniwersytet Gdański, biografka Elżbiety Szeplińskiej) prowadzenie: Krzysztof Tomasik

10 LISTOPADA, ŚRODA

/////////// semestr jesienny 2010 ///////

ZWROT BIOGRAFICZNY. HISTORIA ZAPISANA W ŻYCIORYSACH Tadeusz Boy-Żeleński. Zapomniany gigant gość: dr Agata Zawiszewska (Uniwersytet Szczeciński, historyczka literatury, biografka Ireny Krzywickiej) prowadzenie: Krzysztof Tomasik

24 LISTOPADA, ŚRODA 15.30

21 PAŹDZIERNIK A, CZWARTEK 16.00

C E N T R U M K U L T U R Y N O W Y W S P A N I A ŁY Ś W I A T, U L . N O W Y Ś W I A T 6 3 , I P I Ę T R O

UNIWERSYTET KRYTYCZNY jest próbą odpowiedzi na postępujący

SEMINARIUM PROF. JANE HARDY

16.00

19.00

19 PAŹDZIERNIK A, WTOREK

UNIWERSYTET

12.00

19.00

2 LISTOPADA, WTOREK 16.00

CORNELIUS CARDEW Muzyka graficzna prowadzenie: Michał Libera

19.00

LEKTURY KRYTYCZNE prowadzenie: Roman Kurkiewicz

9 LISTOPADA, WTOREK 19.00

aktualny program zajęć na stronie www.krytykapolityczna.pl

SEMINARIUM PANOPTYKON. ROZMOWY O SPOŁECZEŃSTWIE NADZOROWANYM koordynują: Katarzyna Szymielewicz, Małgorzata Szumańska

10 LISTOPADA, ŚRODA 15.30

W OPTYCE FEMINIZMU prowadzenie dr Sylwia Nadgrodkiewicz

19.00

NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Sceniczny montaż „zranionych obrazów”, „Dziś są moje urodziny” T. Kantora cykl „Obrazy odczarowane w polskim teatrze nowoczesnym” wykład Katarzyny Fazan

15 LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK 12.00

SEMINARIUM PROF. JANE HARDY

16 LISTOPADA, WTOREK 12.00

SEMINARIUM PROF. JANE HARDY

16.00

CORNELIUS CARDEW Muzyka improwizowana prowadzenie: Michał Libera

19.00

ODWYK OD POGARDY. POLITYKA NARKOTYKOWA I TWOJA GŁOW Uzależnienie a więzienie. Czy cela jest miejscem dla chorych? I to cela, w której się ćpa? Bezsensy prawne i bezprawne. Dopalacze: bardziej fatalne, a legalne gość: Adam Nyk, terapeuta uzależnień, pracujący m.in. w więzieniach i aresztach prowadzenie: Tomasz Piątek

17 LISTOPADA, ŚRODA 12.00

SEMINARIUM PROF. JANE HARDY

16.00

MUZYKA I WIZUALNOŚĆ W CZASACH POPKULTURY The Velvet Underground prowadzenie: Antoni Michnik

19.00

NOWY TEATR W NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE Rewolucja na scenie. Teatr dokumentalny jako zwierciadło społecznych przemian w Europie początku XX wieku cykl „Teatr non-fiction. Wprowadzenie do teatru dokumentalnego i verbatimu” wykład Romana Pawłowskiego

C

N

R U M

K U

U R Y

N O W Y

W S P A N

A

Y

Ś W

A

| 37


38 | U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y


C E N T R U M

K U L T U R Y

N O W Y

W S P A N I A Ł Y

Ś W I A T

| 39


IDEE CK NWS POPARLI Agnieszka Arnold – dokumentalistka Władysław Bartoszewski – historyk, działacz społeczny, dwukrotnie minister spraw zagranicznych, kawaler Orderu Orła Białego Marek Beylin – publicysta, szef świątecznego wydania „Gazety Wyborczej” Henryka Bochniarz – szefowa Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Ks. Adam Boniecki – redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” Bogusław Chrabota – dziennikarz, publicysta, pisarz, redaktor naczelny telewizji Polsat Stefan Chwin – pisarz Andrzej Chyra – aktor Izabela Cywińska – reżyserka teatralna, minister kultury i sztuki w latach 1989–1990, obecnie dyrektor Teatru Ateneum w Warszawie Waldemar Dąbrowski – dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, w latach 2002– 2005 minister kultury Sebastian Duda – doktor teologii, publicysta „Newsweeka”, członek redakcji „Przeglądu Powszechnego” Kinga Dunin – socjolożka, krytyczka literacka, doktor nauk humanistycznych Kamil Durczok – dziennikarz Filip Friedmann – wiceprezes Polskiej Rady Biznesu Andrzej Friszke – historyk, profesor ISP PAN oraz Collegium Civitas Grzegorz Gauden – dyrektor Instytutu Książki Janusz Głowacki – pisarz

40 | U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y

Michał Głowiński – historyk literatury, emerytowany prof. IBL PAN Agnieszka Graff – amerykanistka, krytyczka kultury, doktor UW Manuela Gretkowska – pisarka Agnieszka Holland – reżyserka filmowa Paweł Huelle – pisarz Stanisław Janecki – redaktor naczelny tygodnika „Wprost” Igor Janke – dziennikarz „Rzeczpospolitej” Maria Janion – krytyczka literatury, profesor PAN Katarzyna Janowska – dziennikarka, recenzentka literacka, szefowa kanału telewizyjnego ITI Neovision „nTalk” Jan Klata – reżyser teatralny Maja Kleczewska – reżyserka teatralna Krzysztof Kozłowski – minister spraw wewnętrznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, w latach 1965–2007 zastępca redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego” Robert Krasowski – redaktor naczelny „Dziennika” Marcin Król – historyk idei, profesor ISNS UW Olga Krzyżanowska – działaczka społeczna Wojciech Kuczok – pisarz, laureat literackiej Nagrody Nike Marcin Kula – historyk, profesor IH UW, Akademii im. Leona Koźmińskiego Danuta Kuroń – szefowa Fundacji Edukacyjnej im. Jacka Kuronia Kazimierz Kutz – reżyser filmowy Tomasz Lis – dziennikarz Paweł Lisicki – redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”


ks. Andrzej Luter – współpracownik miesięcznika „Więź” Bronisław Łagowski – historyk idei, prof. Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego Marcel Łoziński – dokumentalista Mirosława Marody – socjolożka, profesor UW Andrzej Mencwel – historyk, krytyk literatury, profesor UW Krzysztof Michalski – szef Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu Karol Modzelewski – profesor historii, członek Polskiej Akademii Nauk, kawaler Orderem Orła Białego Piotr Mucharski – zastępca redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego” Joanna Mytkowska – dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Piotr Najsztub – dziennikarz Zbigniew Niemczycki – prezes Polskiej Rady Biznesu Maciej Nowak – dyrektor Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego Stanisław Obirek – teolog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego Karolina Ochab – dyrektor naczelna Teatru Nowego Monika Olejnik – dziennikarka Jacek Olechowski – wiceprezes Polskiej Rady Biznesu Wiktor Osiatyński – prawnik, profesor KNP PAN Janina Paradowska – dziennikarka tygodnika „Polityka” Roman Pawłowski – krytyk teatralny, dziennikarz „Gazety Wyborczej” Tomasz Piątek – pisarz Krzysztof Piesiewicz – scenarzysta filmowy

Jerzy Pilch – pisarz, laureat literackiej Nagrody Nike Jacek Poniedziałek – aktor Maria Poprzęcka – historyczka sztuki, dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Andrzej Przywara – krytyk sztuki, szef Fundacji Galerii Foksal Konrad Pustoła – artysta, fotograf Marek Raczkowski – rysownik Joanna Rajkowska – artystka Anda Rottenberg – historyczka i krytyczka sztuki, w latach 1993–2000 dyrektor Galerii Sztuki Zachęta Wilhelm Sasnal – artysta, malarz Sławomir Shuty – pisarz Barbara Skarga – profesor historii filozofii, członkini Polskiej Akademii Nauk, odznaczona Orderem Orła Białego Aleksander Smolar – prezes Fundacji im. Stefana Batorego Tadeusz Sobolewski – krytyk filmowy, dziennikarz „Gazety Wyborczej” Jerzy Sosnowski – pisarz, publicysta Jadwiga Staniszkis – socjolożka, profesor UW Beata Stasińska – szefowa wydawnictwa W.A.B. Andrzej Stasiuk – pisarz Kazimiera Szczuka – krytyczka literacka, publicystka Mariusz Szczygieł – reporter, dziennikarz „Gazety Wyborczej” Paweł Śpiewak – socjolog, profesor UW Magdalena Środa – filozofka, profesor UW

C E N T R U M

K U L T U R Y

N O W Y

W S P A N I A Ł Y

Ś W I A T

| 41


Olga Tokarczuk – pisarka, laureatka literackiej Nagrody Nike Joanna Tokarska-Bakir – antropolożka, profesor ISNS UW Barbara Toruńczyk – redaktor naczelna „Zeszytów Literackich” Mariusz Treliński – reżyser filmowy i teatralny, dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie Kazimierz Michał Ujazdowski – minister kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2000–2001 oraz 2005–2007 Krzysztof Varga – pisarz Andrzej Wajda – reżyser Wiesław Walendziak – publicysta, wiceprezes Prokom Investments S.A. Andrzej Walicki – historyk idei, profesor Uniwersytetu Notre Dame (USA) i członek PAN Krzysztof Warlikowski – reżyser, dyrektor artystyczny NowegoTeatru w Warszawie Henryk Wujec – były poseł, działacz opozycji demokratycznej, przewodniczący Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej, koordynuje Program Rozwoju Regionalnego i Lokalnego w Fundacji dla Polski, odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski Jacek Żakowski – publicysta, dziennikarz tygodnika „Polityka” Artur Żmijewski – artysta multimedialny

42 | U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y


PARTNERZY INSTYTUCJONALNI Europejskie Centrum Solidarności Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna Festiwal filmów dokumentalnych Doc Review Festiwal filmów dokumentalnych DocBoat Forum Odpowiedzialnego Biznesu Fundacja 4.99 Fundacja Bęc Zmiana Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia Fundacja Galerii Foksal Fundacja im. Heinricha Boella Fundacja Panoptykon Fundacja Sztuki Arteria Instytut Goethego Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego Kampania Przeciw Homofobii Krakowska Szkoła Scenariuszowa Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy Muzeum Historii Żydów Polskich Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Nowy Teatr Polska Akcja Humanitarna Stowarzyszenie Duopolis Stowarzyszenie Komuna Otwock Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” TVN24 Wydawnictwo Czarne Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Wydawnictwo Świat Książki Wydawnictwo W.A.B. Wydawnictwo Znak

DARCZYŃCY INSTYTUCJONALNI Fundacja im. Heinricha Boella Fundacja im. Stefana Batorego Fundacja Ryszarda Krauze Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Fundusz Wymiany Kulturalnej Komisja Europejska Miasto St. Warszawa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Narodowe Centrum Kultury Open Society Insitute Polkomtel S.A. Polski Instytut Sztuki Filmowej

C E N T R U M

K U L T U R Y

N O W Y

W S P A N I A Ł Y

Ś W I A T

| 43


STOWARZYSZENIE IM. STANISŁAWA BRZOZOWSKIEGO Wszystkie działania Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat i środowiska Krytyki Politycznej są organizowane i realizowane przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego powołane przez twórców pisma. Siedziba i adres organizacji: Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego ul. Nowy Świat 63, 00-042 Warszawa telefon: (022) 505 66 90 e-mail: redakcja@krytykapolityczna.pl www.krytykapolityczna.pl KRS: 0000242083 REGON: 140369159 NIP: 701-000-25-99 Nr konta: Bank DnB NORD Polska S.A. IIIO/ Warszawa, ul. Dubois 5a 92 1370 1037 0000 1701 4446 9300 Cele organizacji: Celem Stowarzyszenia im. S. Brzozowskiego jest działanie na rzecz następujących zadań pożytku publicznego: 1. działalność na rzecz kultury, w szczególności w zakresie myśli politycznej, filozofii i nauk społecznych, literatury i sztuki oraz upowszechniania twórczości i wspierania wszelkich form aktywności artystycznej; 2. działalność naukowa oraz w zakresie edukacji, oświaty i wychowania; 3. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym w szczególności przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu pochodzenia, rasy, wieku, płci, orientacji seksualnej, położenia ekonomicznego, religii i przekonań; 4. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym w szczególności wspieranie szans tych rodzin i osób, w tym w szczególności wspieranie takich grup jak osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci i młodzież, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia; 5. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i informacyjnej, w tym opracowywanie i wydawanie czasopism i książek; 2. prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, w tym organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, seminariów i warsztatów, konferencji oraz wystaw i koncertów, a także innych przedsięwzięć zamkniętych lub otwartych, o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;

44 | U N I W E R S Y T E T

K R Y T Y C Z N Y


3. prowadzenie działalności naukowej i badawczej w celu rozpoznawania potrzeb oraz problemów społecznych i kulturowych różnych grup społecznych, a także upowszechniania zdobytej wiedzy i doświadczeń; 4. integrację i promowanie środowisk twórczych oraz wspieranie ich działań; 5. kampanie medialne przy zastosowaniu różnych środków przekazu; 6. finansowe i rzeczowe wspieranie osób fizycznych i prawnych w ramach realizacji celów statutowych; 7. organizowanie i wspieranie innych inicjatyw społecznych zgodnych z celami statutowymi stowarzyszenia. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych. zarząd Stowarzyszenia: Michał Borucki, Dorota Głażewska (dyrektor finansowy), Sławomir Sierakowski (prezes zarządu), Agata Szczęśniak redakcja: Yael Bartana (redaktorka artystyczna), Magdalena Błędowska, Kinga Dunin, Maciej Gdula, Dorota Głażewska, Maciej Kropiwnicki, Julian Kutyła (wicenaczelny), Sławomir Sierakowski (redaktor naczelny), Michał Sutowski (sekretarz redakcji), Agata Szczęśniak (wicenaczelna), Artur Żmijewski (redaktor artystyczny) zespół: Agata Araszkiewicz, Michał Bilewicz, Katarzyna Błahuta, Zygmunt Borawski, Michał Borucki, Jakub Bożek, Marcin Chałupka, Anna Delick (Sztokholm), Paweł Demirski, Karol Domański, Joanna Erbel, Katarzyna Fidos, Bartosz Frąckowiak, Maciej Gdula, Sylwia Goławska, Katarzyna Górna, Agnieszka Graff, Agnieszka Grzybek, Izabela Jasińska, Adam Jelonek, Marcin Kaliński, Jaś Kapela, Tomasz Kitliński, Maria Klaman, Karolina Krasuska, Małgorzata Kowalska, Łukasz Kuźma, Adam Leszczyński, Jarosław Lipszyc, Magdalena Majewska, Jakub Majmurek, Adam Mazur, Dorota Mieszek, Kuba Mikurda, Bartłomiej Modzelewski, Paweł Mościcki, Witold Mrozek, Maciej Nowak, Dorota Olko, Adam Ostolski, Joanna Ostrowska, Janusz Ostrowski, Tomasz Piątek, Paweł Pieniążek, Konrad Pustoła, Magda Raczyńska, Joanna Rajkowska, Przemysław Sadura, Jan Smoleński, Andreas Stadler (Nowy Jork), Beata Stępień, Kinga Stańczuk, Igor Stokfiszewski, Jakub Szafrański, Kazimiera Szczuka, Barbara Szelewa, Jakub Szestowicki, Eliza Szybowicz, Magdalena Środa, Olga Tokarczuk, Krzysztof Tomasik, Justyna Turkowska, Karolina Walęcik, Patryk Walaszkowski, Błażej Warkocki, Agnieszka Wiśniewska, Katarzyna Wojciechowska, Joanna Wowrzeczka-Warczok, Wawrzyniec Zakrzewski, Wojtek Zrałek-Kossakowski koordynatorki klubów Krytyki Politycznej: Agata Szczęśniak, Joanna Tokarz, Agnieszka Wiśniewska lokalni koordynatorzy klubów KP: Białystok: Łukasz Kuźma, Bydgoszcz: Emilia Walczak, Michał Schmidt, Bytom: Stanisław Ruksza, Cieszyn: Joanna Wowrzeczka-Warczok, Gniezno: Paweł Bartkowiak, Kamila Kasprzak, Jelenia Góra: Wojciech Wojciechowski, Kalisz: Anna Domagalska, Mikołaj Pancewicz, Katowice: Łukasz Moll, Kijów: Oleksij Radynski, Vasyl Cherepanyn, Konin: Bartek Nożewski, Marcin Runowski, Kraków: Sebastian Liszka, Londyn: Szymon Grela, Lublin: Rafał Czekaj, Łódź: Hanna Gill-Piątek, Martyna Dominiak, Opole: Borys Cymbrowski, Poznań: Maciej Szlinder, Rzeszów: Iza Cywa, Siedlce: Andrzej Sędek, Szczecin: Joanna Brewińska, Toruń: Monika Szlosek, Trójmiasto: Katarzyna Fidos, Wrocław: Łukasz Maślanka, Michał Syska OPRACOWANIE: zespół KP SKŁAD: Katarzyna Błahuta FOTOGRAFIE : Jakub Szafrański, Dominika Wróblewska, Szymon Rogiński

C E N T R U M

K U L T U R Y

N O W Y

W S P A N I A Ł Y

Ś W I A T

| 45


Logo Uniwersytetu Krytycznego opracowała grupa artystyczna Twożywo


Działalność Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat odmieniła krajobraz kulturalny Warszawy. Od wielu dekad żadna instytucja i inicjatywa tego rodzaju nie wprowadziła do stolicy tak twórczego ożywienia i tak afirmatywnej duchowej dynamiki. prof. Cezary Wodziński

Raport Uniwersytet Krytyczny 2010-2011  

Raport merytoryczny Uniwersytet Krytyczny 2010-2011

Advertisement