Page 1

Suffolk Nieuws 2003- 2013.

Zoals gepubliceerd op de website van het Suffolk Stamboek Nederland.


2013 8 maart Suffolk Jaarlingen Gewoon omdat de webmaster de foto zo mooi vond. Super gezonde anderhalf jarige Suffolk rammen. Waarschijnlijk ergens in de Borders. Deze rammen worden waarschijnlijk verkocht via de Kelso Ram Sales.


9 januari

Adverteren Jaarboek 2013

Beste Adverteerders Binnenkort verschijnt het jaarboek 2013. Al jaren benaderen we fokkers om te adverteren in dit jaarboek. U kunt uiteraard ook zelf de advertentie aanleveren en wel naar Grietje Diever. Email: gdiever@hetnet.nl of: tel.0561 688663 Mocht U geen tijd hier voor hebben gehad,dan wordt U tussen 20 jan. en 1 febr. door mij benadert. U geeft,door uw advertentie,uw fokkerij een smoel en dat kan belangrijk zijn voor uw afzet. Helaas is het zo,dat als er geen advertenties zijn,er ook geen jaarboek meer verschijnt. Vr.gr. Albert Boelen ( 0591 352825 )

Suffolkweb. Een nieuwe toepassing voor Suffolkweb is kort voor de Kerst vrijgegeven binnen de testomgeving. De testers zijn aan de slag gegaan met de mogelijkheid te kunnen bladeren door de afstammingen van de dieren zoals aanwezig in de SSN database. Wist U dat van elk dier de aansluiting naadloos is met die van de Suffolk Sheep Society? En dat U van een aantal dieren de afstamming kan natrekken tot meer dan 40 jaar terug?


U kunt dus nu straks probleemloos opzoeken welke voorouders er in Uw dieren aanwezig zijn en van welke britse fokkerij de dieren oorspronkelijk afstammen. Als het testen probleemloos verloopt, hier en daar eventuele aanpassingen zijn gedaan, zal deze toepassing binnenkort vrij komen voor alle leden.

2012 27 december

Suffolkweb.

Een nieuwe toepassing voor Suffolkweb is kort voor de Kerst vrijgegeven binnen de testomgeving. De testers zijn aan de slag gegaan met de mogelijkheid te kunnen bladeren door de afstammingen van de dieren zoals aanwezig in de SSN database. Wist U dat van elk dier de aansluiting naadloos is met die van de Suffolk Sheep Society? En dat U van een aantal dieren de afstamming kan natrekken tot meer dan 40 jaar terug? U kunt dus nu straks probleemloos opzoeken welke voorouders er in Uw dieren aanwezig zijn en van welke britse fokkerij de dieren oorspronkelijk afstammen. Als het testen probleemloos verloopt, hier en daar eventuele aanpassingen zijn gedaan, zal deze toepassing binnenkort vrij komen voor alle leden.

december 2012

Kort verslag van de Suffolk Kuddekeuring 2012.

Dit jaar hebben wij als trio juryleden de Kuddekeuring van het Sufffolk stamboek mogen uitvoeren. Het trio bestond uit de heer Jan Jager uit Appelscha, de heer Geert Zeefat uit Zuidveen en ondergetekende uit Sneek. Bij het inrichten van de route’s was al duidelijk dat we de dagen vanaf het prilste moment zouden moeten benutten, daar we anders op het eind in tijdnood zouden komen. Alhoewel een Tom Tom een prima reisbegeleider blijkt te zijn, is hij niet altijd op de hoogte van wegomleggingen en wegversperringen zoals al op de eerste dag zou blijken. Dag 1 was de zogenaamde Hollandse route en dit bleek evenals twee jaar terug, de route met de meeste verkeershobbels, alhoewel je dat aan het vlakke landschap niet af kon lezen. De eerste kudde was bij de familie Schuurmans , die ons reeds verwelkomde met een kop heerlijke koffie. Wij zullen in ons verslag niet inhoudelijk op onze jurering ingaan, de uitslag van deze kuddekeuring is reeds bekend geworden op de najaarsvergadering in Nieuwegein Waar de diverse bekers ook reeds zijn uitgereikt. Wij zullen ons hier beperken tot een algemene indruk van de opgevoerde kuddes.


Wat de jury is opgevallen is het feit dat vrijwel alle deelnemers een duidelijke visie uitstraalden, welk doel zij voor ogen hebben en hoe ze dat denken te bereiken. Sprekend over verkeersproblemen, daar werden wij in Noord Holland uitdrukkelijk mee geconfronteerd en ook de omleidingsborden brachten ons tenslotte op een doodlopende weg op een industrieterrein. Maar er is dan altijd nog het Friese versje� it paad werom�, (de weg terug) van Piter Wilkes en die bracht ons uiteindelijk toch in de prachtige badplaats Schoorl. Wij verwachtten daar een koppel schapen in de duinen , maar achter de duinen bleek ook nog erg nat en laag land te liggen . Het betreden van dit land bracht direct aan het licht dat mijn laarzen niet meer waterdicht waren. De mooie koppel schapen had hier schijnbaar geen last van de nattigheid, gezien hun conditie en uitstraling. Vandaar ging de reis naar Abcoude waar de inwendige mens danig werd versterkt. Ook hier een fokker met ambitie en visie waar we ongetwijfeld nog van zullen horen. Daarna was Leerbroek 2 maal in beeld , waar we evenals de jaren daarvoor weer op een paar mooie en goed verzorgde koppels schapen werden getrakteerd. Op de terugweg nog een interessante groep schapen in Zijderveld gezien.

Dag 2 begon in Langerak en via Nijkerk , waar we wederom kennis maakten met enthousiaste fokkers en mooie koppels schapen, ging de reis via de IJssel die ons langzaam noordwaarts voerde om deze dag via Punthorst en Zuidveen te eindigen in Oldeholtpade bij de Hooltpad fokkerij van Ynze Hoekstra . Aankoop van superrammen die later ook nog geweldig blijken te fokken en voor prachtige nakomelingen zorg dragen, blijft voor een deel een geluksfactor, maar kan bijdragen aan een geweldige verbetering van de kudde . Hier was het voorbeeld voor handen.


Op dag 3 trok de karavaan vanuit Appelscha weer zuidwaarts richting Brabant en Zuid Gelderland, waar we langs de oevers van de Maas niet alleen prachige landschappen, maar ook een paar kuddes mooie schapen konden bewonderen. Via Hummelo en Niftrik ging de reis deze keer langs de oostkant van de Veluwe en de Achterhoek naar de laatste kuddes van deze driedaagse tour em kwamen we als laatste adres in het liefelijke plaatsje Zweeloo terecht. Hier bleken wij aangekomen te zijn bij een chirurg, die nog niet zo lang geleden tot de ontdekking was gekomen dat het hebben van en fokken met Suffolk schapen een geweldige hobby is die veel voldoening geeft. Voor de goede orde het bleek om een boomchirurg te gaan, hetgeen u kunt opmaken uit de meegestuurde foto. Dit betekende het einde van drie fantastische dagen, waarin wij weer door een groot deel van Nederland mochten toeren en waar wij konden genieten van een groep enorm enthousiaste


Suffolk fokkers . Daar wij het ook met het weer alle drie dagen geweldig hebben getroffen, hadden we het voorrecht tevens van de schitterende natuur van met name de Veluwe en De Achterhoek en omgeving te mogen genieten, zodat het naast een n uttige ook nog een aangename expeditie werd.

Rest ons tenslotte te vermelden dat de jury absoluut van mening is, dat alle deelnemende bedrijven op een uitstekende manier bezig zijn de door hun nagestreefde fokdoelen te verwezenlijken. Het gemiddelde niveau van de beoordeelde kuddes is in vergelijking met voorgaande edities absoluut omhoog gegaan . De jury heeft de indruk dat het fenomeen Kuddekeuring bij de Suffolk fokkers lijkt aan te slaan en dat het daardoor bij kan dragen aan het verbeteren van de totale Suffolk populatie in Nederland. Ten slotte wil de jury iedere deelnemer bedanken voor de bijzonder gastvrije manier waarop wij overal zijn ontvangen. Dat maakte het ook voor ons een bijzonder evenement. Namens de jury Sijmen Wijbenga.


De Uitslag: Op de ALV van 2 november j.l zijn de uitslagen bekend gemaakt van de Kudde Competitie. Deze wordt 2-jaarlijks gehouden. Een indrukwekkende jury (meer dan 200 jaar puur Suffolk enthousiasme) bestaande uit Jager, Wijbenga en Zeefat bezocht de deelnemende fokkers. Dat waren dit jaar 20 Suffolk fokkerijen. Binnenkort zal een verslag van de commissie op deze site worden geplaatst. De uitslagen. Kleine kuddes -

<14 dieren

1. Hoekstra 't Hooltpad

2. Timmer

Lumberjack

3 Liebregts

De Vrijthof

Grote kuddes > 14 dieren en meer 1. Kortlever Little Lake Overall Kampioen :

Najaar 2012

2. van Buuren

Middelcopper

3. Westhoff

Redcreek

't Hooltpad

Kudde bespreekdagen 2012.

Op initiatief van de foktechnische commissie is in 2012 gestart met het bezoeken van de Suffolk fokkerijen van onze leden. Dit ales op vrijwillige basis. De leden die een dergelijk bezoek op prijs stellen hadden dat zelf aangegeven. Leden van de foktechnische commissie , aangevuld met enkele Suffolk fokkers met langdurige ervaring met de Suffolk bezochten te fokkers. Kudde bespreekdag Zuid Kudde bespreekdag Oost Kudde bespreekdag West Kudde bespreekdag Noord


2 september 2012

De SSN Wisselbekers

Fokkerij van het Jaar wisselbeker

1. 't Hooltpad

-

ERVE JONKMAN-TJAMSWEER

- Hoekstra

2. Redcreek

Westhoff

3. van den Dijk

Dijkman

Oldeholtpade

92 punten

Hummelo

56 punten

Wijhe

KLEINE FOKKERIJ van het Jaar wisselbeker

25 punten BAKKESHOEVE & BORDER CUP

1. 't Hooltpad SUFFOLK van het Jaar Hoekstra 't Hooltpad Nationale keuring.

SSN CUP met de jaarling ooi

wisselbeker 52121 van't Hoolpad,

IN NEDERLAND GEFOKTE RAM van het JAAR Westhoff Redcreek

dagkampioen

GEERESTEIN wisselbeker

met de ram True Hill's Key to Succes

Fokkersdag 2012. Locatie : Fam H.J. Westhoff te Hummelo. Op zaterdag 1 september heeft de S.S.N. haar jaarlijkse Fokkersdag gehouden. 1 september

In de Achterhoek deze keer , te Hummelo bij de Familie Westhoff. Deze had gezorgd voor zonnig weer. De opkomst was goed. en de prachtige dieren echt de moeite waard. Er was een excellente gast spreker uitgenodigd , Dhr . Visscher. Deze heeft een zeer interessant verhaal gehouden over diverse fokkerij aspecten. Het zonnige weer, een relaxte sfeer en de Suffolks alsmede ook de aanwezige Ryelands, daarnaast de gastvrijheid zorgden voor een hoogtij Suffolk dag.

De opening.


"De Suffolks bekijken"


De gastspreker , Dhr. Visscher

De bekerwinnaars Hoekstra en Westhoff.


Het dankwoord aan de Familie Westhoff.

De gezelligheid.


25 augustus

Interprovinciale Prijskamp West Vlaanderen.

Beveren Leie zondag 19 augustus 2012. En wat was het een zondag! 36 Graden en de keuring in de volle zon. Keurmeester was Michael Weaver van de beroemde Perrinpit kudde.

De kwaliteit was in elke rubriek erg hoog. 13 Inzenders hadden gezorgd voor bijna honderd catalogus nummers.

De uitslagen Oude Rammen (2) 1. Hof ter Linden 3401-0176

v. Meierie 0262 fokker Vlieghe

Jaarlingrammen (2) 1. 8127-9647

v. Strathisla J142

Jaarlingooien (14) 1. Meierie -0647

v, Conveth Caesar

Ramlammeren (12) 1. Oostwinkel 0144

v. Cairness Caius

inzender Capiau.

Bran

Vanwijnsberghe

Goossens


Ooilammeren (36) 1. 4056-0232

v. Cairness Iron Man

2 tal Ramlammeren 1. Hof ter Haeghen 366 en 379 2 tal Ooilammeren 1. 4056/226 en 227

Van Ginderachter

Somers

2 tal jaarlingooien 1. Meierie 649 en 672

Vanwijnsberghe

Bedrijfsgroep 1. Meierie

Vanwijnsberghe

Somers


Dagkampioen 4056-0232

Somers


24 augustus

Uitslagen Keuring Borger 2012.

Oudere ooien (2) 1. XDWH/0027. v 0015 v/d Dijk Suffolks

Dijkman , Wijhe

Oudere ram (1) 1. Fons v/d Vrijthof

v. Eaton vd Lindehoeve

fokker Liebregts inzender Dijkman

Jaarlingooien 1e serie (6) 1. HOP/52121

v. Greaneg van't Hooltpad

Hoekstra , Oldeholtpade

2. BLB/45245

v. Murk vd Wijde Blik

3. KMT/46227

v. Imperata Red Baron vd Meierie

Jaarlingooien 2e serie (6)

van Buuren, Leerbroek Kuiper-Meinders, Denekamp


1. DWH/26040

v. Fons vd Frijthof

Dijkman

2. DWH/26025

v. True Hill's Harm

Dijkman

3. HLV/45921 Zweeloo

v. Rhaeadr Rastafari

fokker Hoogendam , inzender Timmer ,

Eindkeuring Jaarlingooien 1. HOP/52121

Hoekstra

2. BLB/45245

van Buuren

3. DWH/26040

Dijkman

Jaarlingrammen (1) 1. Middelcopper Midas

v. Murk vd Wijde Blik

van Buuren

Ooilammeren 1e serie (9) 1. WHU/47229

v. True Hill Key to Succes

2. WHU/92801

v. True Hill Key to Succes

3. KLB/36673

v.

True Hill Kamal

Westhoff, Hummelo Westhoff Kortlever , Leerbroek

Ooilammeren 2e serie (10) 1. HOP/52128

v. Baileys Bozzi

Hoekstra

2. HOP/52127

v. Baileys Bozzi

Hoekstra

3. DWH/26059

v. Red Creek Chicago Bull

Dijkman

Eindkeuring ooilammeren 1. HOP/52128

Hoekstra

2. HOP/52127

Hoekstra

3. WHU/47229 Westhoff 4. DWH/26059 Dijkman 5. WHU/92801

Westhoff


Ramlammeren (8) 1. James van 't Hooltpad HOP-52130

v. Solwaybank Sting

Hoekstra

2. Red Creek Easy Rider WHU-92802

v. Haddo High Voltage

Westhoff

3. Andy vd Dijk Suffolks DWH-26058

v. Red Creek Chicago Bull Dijkman

4. Little Lake Sir Kamal KLB-36676

v. True Hill Kamal

5. Challenger Improver SBE-58672

v. Specop Carbone

Kortlever Sterke , Berkel Enschot

Drietallen (6) 1. HOP-52130

52127 52128

Hoekstra

2. WHU/ 47229

82801 92806

Westhoff

3. DWH/26047

26048 26059

Dijkman

DAGKAMPIOEN 52121 van 't Hooltpad HOP/52121

Hoekstra

RESERVE James van't Hooltpad

24 aug

HOP-52130

Hoekstra

De verdeling van de bekers over het fokseizoen 2012.

Fokkerij van het Jaar wisselbeker

1. 't Hooltpad

-

- Hoekstra

2. Redcreek

Westhoff

3. van den Dijk

Dijkman

ERVE JONKMAN-TJAMSWEER

Oldeholtpade

92 punten

Hummelo

56 punten

Wijhe

25 punten


KLEINE FOKKERIJ van het Jaar wisselbeker

BAKKESHOEVE & BORDER CUP

1. 't Hooltpad

SUFFOLK van het Jaar Hoekstra 't Hooltpad Nationale keuring.

SSN CUP met de jaarling ooi

wisselbeker 52121 van't Hoolpad,

IN NEDERLAND GEFOKTE RAM van het JAAR Westhoff Redcreek

15 juli

2012

dagkampioen

GEERESTEIN wisselbeker

met de ram True Hill's Key to Succes

NATIONALE KEURING

De Nationale keuring te Borger , gisteren 14 juli, ging gepaard met heel veel regen. Ondanks de regen had het SSN over belangstelling niets te klagen. Er was redelijk veel belangstelling en onder hen waren ook fokkers uit Duitsland en Belgie. In vergelijking met de keuring op de Dag vh Schaap 2011 was de kwaliteit van de aangevoerde dieren beter. De rubriek ramlammeren was echter niet goed te noemen. Een aantal dieren missen power en lengte. Opvallend is daarbij dat, ondanks een gemis aan lengte, de ramlammeren over het algemeen zwakke ruggen vertoonden. Keurmeester Paul Laeremans keurde de dieren nauwgezet, vlot en het was telkens goed duidelijk hoe hij de dieren plaatste.


Keurmeester Laeremans Bij de oudere ooien was kampioen de 5 1/2 jaar oude ooi van Alexander Dijkman een dochter van een eigengefokte ram. Kampioen bij de oudere rammen was Fons van de Vrijthof, een zoon van Eaton vd Lindehoeve. Fokker Walter Liebregts en in eigendom van Dijkman ( de buurman).


Kampioen Jaarling rammen was Middelcopper Midas, een zoon van Murk van de Wijde Blik , fokker en eigenaar van Buuren.

Hierna komt , wat je zou kunnen noemen het hoofdstuk 'Hooltpad. In de volgende rubrieken wordt duidelijk waarom. De kudde van de Fam. Hoekstra was met 4 dieren present op de keuring en is niet verslagen door dieren van andere fokkers. De Jaarlingooi van Hoekstra was kampioen in haar rubriek, zij is een dochter van een zelfgefokte ram van Hoekstra, 't Hooltpad Greaneg. 2e was de ooi van Johan van Buuren, weer een dochter van Murk 3e Alexander Dijkman's ooi ,een dochter van Fons.


Bij de ooilammeren was 1e en kampioen 45880 en 2e 52127 van 't Hooltpad beiden dochters van Baileys Bozzi. Als 3e Redcreek 47229 een dochter van True Hill's Key to Success. Fokker Henk Jan Westhoff.

Bij de ramlammeren was James van 't Hooltpad kampioen, een fraaie Solwaybank Sting zoon. Dit ramlam zal binnenkort vertrekken naar de Brandlicht kudde van Jos en Noel Kuipers. 2e was Redcreek Easy Rider een zoon van Haddo High Voltage. High Voltage is momenteel bijzonder gewild in UK De drietallen had als winnaar de drie reeds genoemde lammeren van 't Hooltpad en werdt gevolgd door de drietallen van Westhoff en Dijkman.


Na de eindkeuring was de jaarlingooi van Hoekstra Dagkampioen en zijn ramlam Reserve Dagkampioen. Voor Hoekstra een geweldige fokdag!


17 juli

BRANDLICHT SUFFOLKS SHOWTEAM

Misschien is het wel een nieuwe ontwikkeling binnen het SSN- keurings verloop. De Combinatie Kuiper Meinders verscheen in mooie show kleding op de Nationale keuring. Hun fokkerij "De Brandlicht" is ook op deze manier uitstekend gepromoot!


Ardlea rammen 2011. Pat Greaney is de manager van de Ardlea Suffolks. Deze kudde is in eigendom van Mr. Dan Tynan. De kudde wordt in Ierland gehouden. Afgelopen jaar was bijzonder sucsesvol , Champion op de Northern Area Branch Show en ook het beste 3-tal. Een andere ram is verkocht voor circa 110000 Euro, Ardlea Arbennig. Op de foto deze rammen op de thuis locatie in de periode vlak voor de Shows.

1 juni

29 mei

Interprovinciale Prijskamp Suffolk ,

maandag 28 mei 2012 te Herne

(Belgie). Op een prachtige locatie is, tijdens de Jaarmarkt van Herne, een bijzonder goed geslaagde keuring van Suffolks gehouden. De kwaliteit van de aangevoerde dieren, er waren 105 catalogus nummers, was bijzonder goed. Volgens de britse judge Mr. Steve Cox zou een aantal dieren zeker in aanmerking komen voor een hoge notering op bv de Royal Highland Show. Nederlandse bezoekers waren er ook. 5 'vaste" bezoekers uit Zeeuws Vlaanderen (De families de Vliegher en Roggeveen/ vd Walle. De 6e ondergetekende.


Eigenlijk is het jammer dat een evenement van een zo'n hoog niveau en zo dichtbij niet wordt bezocht door meer Nederlandse fokkers. U heeft 19 augustus in Beveren-Leie een goede herkansing. Gerard Aardema De topresultaten: 3-tal en bedrijfgroep - Vigorena 3 beste ooilammeren - Vigorena - Vlieghe en Dufrane 2 beste Jaarlingooien - Waillez en Laeremans beste ramlam Vlieghe Jaarling ram - en beste ram Bran Y. - en reserve kampioen 643 kampioen - Waillez De foto's

Vigorena


Vigorena

Vigorena, Dufrane, Vlieghe


Vlieghe

Bran


Waillez

28 april

G.J. Lammers (52), Notter-Zuna Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau


1996-heden: Voorzitter (t/m 2008) en bestuurslid van het Kulturhus Irene. Mede door zijn inspanning om subsidie te verkrijgen is dit centrum nieuw gebouwd. Hierin vinden veel verenigingen onderdak. 1997-2005: Bestuurslid (1997-2005) en voorzitter (1999-2003) van de LTO, afdeling Wierden. 2001-2011: Bestuurslid (2001-2004) en voorzitter (2004-april 2011) van het Suffolk Schapen Stamboek Nederland. Daarnaast was hij voorzitter van de Staartenfokcommissie. Tevens heeft hij veel besprekingen gevoerd met de redactiecommissie. 2006-heden: Lid van het algemeen bestuur van het Waterschap Regge en Dinkel. Daarnaast is hij lid van de adviescommissie watersysteem. Verder was hij bestuurslid en voorzitter van de CPJ, afdeling Wierden-Vriezenveen

8 april

Keurmeester Nationale keuring

Als keurmeester voor de op 14 juli te houden Nationale keuring is uitgenodigd de heer Paul Laeremans. De Nationale keuring zal worden gehouden in Borger waar de keuring van Suffolks onderdeel is van het zgn Oostermoer feest. De heer Laeremans heeft meer dan 30 jaar ervaring met de Suffolk fokkerij.

23 februari

Import Ram.

Een van nederlands meest enthousiaste fokkers heeft begin december een nieuwe ram geimporteerd. Deze prachtige ram, Rookery Ross heeft als vader Haddo High Voltage. Aan de leden de volgende suggestie: probeer via Suffolk web op te sporen wie deze ram nu toegevoegd heeft aan zijn fokkerij. En maak eens een afspraak om deze ram te bezichtigen. Alsmede natuurlijk zijn fokooien en lammeren van dit seizoen. De webmaster is er altijd bijzonder hartelijk ontvangen.


Rookery Ross

23 februari

Jaarboek

Deze week gaat, als alles naar wens verloopt , ons Jaarboek naar de drukker. Na het beoordelen van de proefdruk worden de exemplaren voor de leden gedrukt. In dit jaarboek ondermeer artikelen over 2 britse Suffolk kuddes, Limestone en Middlemuir. Een artikel over een van de bekendste schotse veefokkers Sandy Lee. De evenementen in 2012 enz. Dit jaarboek kan worden uitgegeven dankzij de adverteerders die in dit boekje hun fokkerij onder de aandacht proberen te brengen.

Links naar Suffolk kuddes. Onder de links vind U weer enkele nieuwe websites.

23 februari


2011 17 oktober 2011

Fokkersdag 2011 Zaterdag 8 oktober is de Fokkersdag 2011 gehouden. Op een prima locatie. Met een goede ontvangst en een grote gastvrijheid gedurende dag was het prima vertoeven op Middelcopper. Na de opening was daar een goed onderbouwd verhaal van Johan van Buuren over het grasland management. Welke plaats de koeien hierin innemen en hoe het benodigde ruwvoer wordt gewonnen voor de stalperiode. Ook in het verhaal is opgenomen hoe dmv strategisch maaien wordt getracht de wormbesmetting op laag niveau te houden. Zoon Stephan spreekt over de Suffolks op Middelcopper. Hoe zij graag de dieren zien en waarom welke rammen werden gekozen. Hun fokdoel is duidelijk en volgens anderen zijn zij niet op de verkeerde weg. Immers de kuddekeuring is tweemaal op rij gewonnen en op de voorlaatste Dag van het Schaap was een Suffolk van het bedrijf Het Beste Dier van de Dag. In de middag werden de schapen bewonderd en enkele dieren werden door Wim Haverslag besproken. De Dag is afgesloten met een buffet, waarvan de aanwezigen zichtbaar genoten.


Tijdens de Suffolk fokkersdag bij de familie van Buuren in Leerbroek zijn ook de bekers behorende bij de keurings competitie uitgereikt. De volgende wisselbekers werden uitgereikt aan Henk Jan Westhoff, eigenaar van Red Creek Suffolk. 1: Fokkerij van het jaar 2011 (Erve Jonkman-Tjamsweer beker) 2: Fokkerij van het jaar < 15 ooien 2011 (De Bakkeshoeve & Border Cup) 3: Suffolk van het jaar 2011 (SSN cup) 4: In Nederland geboren ram van het jaar 2011 (De Geerestein Cup)

28 sept.

Aftreden Cees van Velthoven.

Afgelopen weekeinde heeft waarnemend voorzitter en vice-voorzitter Cees van Velthoven onverwacht zijn functies binnen het S.S.N. bestuur neergelegd. Ongetwijfeld zullen wij op de ledenvergadering , 21 oktober aanstaande , van hem zijn motivatie vernemen.


27 aug

De Kampioen van de Northern Area Branch Show

Kampioen, Ardlea Chamoion PNS:11:018

27 aug. Interprovinciale Prijskamp Memorial Georges Meerschman, Beveren-Leie 21 augustus.

Hierbij enkele foto's van de keuring. Een keuring van een bijzonder hoge kwaliteit. Mr David Inman eigenaar van de Lindum Suffolk kudde had de zware taak de dieren te plaatsen. Hij deed dat nauwgezet en in een vlot tempo. Naderhand gaf hij telkens kort en bondig zijn uitleg over de plaatsing van de dieren. De Belgische keuring was een hoogtij dag voor elke Suffolk liefhebber! Zonder twijfel hadden met name in de ooilammeren en ooien klassen de dieren op Britse shows ook een zeer goed figuur geslagen.


De fokkerij in Belgie krijgt een enorme impuls via de import van toprammen en top fokooien. Daarnaast zijn er dieren verkregen via Embryo transfer en brengen diverse fokkers middels gebruik van K.I., de inzet van Britse toprammen, hun fokkerij op een hoog niveau. Winnaar van de Dag was een jaarling ooi van Lionel Goossens.


De video, foto's en uitslagen van de Suffolk keuring op de Dag van het Schaap 2 juli

Dag van het Schaap video De foto's van de Dag van het Schaap

Lot 5 Boreholes Kampioen oudere ooien

Boreholes Cimpsey Kampioen Jaarling ram


Lot 11 Red Creek Claudia Kampioen Jaarling ooi

Lot 17 Red Creek Double Diamond Kampioen ramlam


Lot 48 De Vrijthof

Kampioen drietallen

Lot 29 Red Creek Dominique Kampioen en Dagkampioen


Lot 29 en 11, Red Creek Kampioenen. Nationale keuring op de Dag van het schaap 2011 te Ermelo Oudere ooien (8) 1e Boreholes Asley 2e Ewebank JOD:H1 3e 26 v/d Dijk Suffolks

v. True Hill’s Giovanni v. Stockton Savannah v. 15 v/d Dijk Suffolks

Jaarling rammen (2) 1e Boreholes Cimpsey

v. Sitlow Simpson

eig P. Vermeulen. eig P. hoogendam. eig A. Dijkman.

eig P. Vermeulen.

Jaarling ooien (6) 1e Red Creek Claudia 2e Boreholes Chrissey 3e 91 v/d Dijk Suffolks

v. True Hill’s Ivo v. Murk v/d Wyde blik v. True Hill’s Harm

eig H.J. Westhoff. eig P.Vermeulen. eig A. Dijkman.

Ramlammeren (11) 1e Red Creek Double Diamond 2e Red Creek Daydream 3e Middelcopper Muscle Man

v. True Hill’s Ivo v. Red Creek Chicago Bull v. Murk v/d Wyde Blik

eig H.J. Westhoff. eig H.J. Westhoff. eig J. van Buuren.


Eind keuring ooilammeren (17) 1e Red Creek Dominique 2e Red Creek Destiny 3e 26027 v/d Dijk Suffolks 4e De Vrijthof Juul Drietallen (6) 1e De Vrijthof Suffolks 2e Den Dijk Suffolks 3e Boreholes Suffolks

v. True Hill’s Ivo eig H.J. Westhoff. v. Red Creek Chicago Bull eig H.J. Westhoff. v. Fons v/d Vrijthof eig A. Dijkman v. Mac Tail-less v/d Dijk eig W. Liebregts.

W. Liebregts Wijhe. A. Dijkman Wijhe. P. Vermeulen Langerak.

Dagkampioen Red Creek Dominique WHU/47212 m. Theresa v/d Lindehoeve XLWD/0366 v. True Hill’s Ivo XELD-0276 vv. Treu Hill’s Harrison XELD-0211 mv. Crosemanor Discovery P98: F74 eig H.J.Westhoff Hummelo.

Reserve Dagkampioen Red Creek Claudia XWHU/47190 m. Theresa v/d Lindehoeve XLWD/0366 v. True hill’s Ivo XELD-0276 vv. True Hill’s Harrison XELD-0211 mv. Crosemanor Discovery P98: F74 4 juni 2011

Suffolk show in Gijon . Spanje.

Op de Suffolk Show in Gijon "Concurso Morfologico de ovejas Suffolk 2011" waren nakomelingen geboren uit Specop Suffolks succesvol. Een zoon van Specop:N04 geboren uit Specop ooi PFD:L329 was het beste ramalm op de show. Dit ramlam is gefokt door Suffolk Siero en wordt Gaspar de Pando genoemd. Op de foto's met zijn nieuwe eigenaar

9 mei 2011

Dag van het Schaap 2011

Voor de keuring op de dag van het schaap zijn er 57 dieren opgegeven door 9 inzenders. De keurmeester is Peter Frijters. De rubrieken zijn nog niet bekend. Ik denk dat we een mooi aantal dieren voor de keuring hebben ook gezien alle kosten die er gemaakt moeten worden door de inzenders. Kees van Velthoven


26 maart Uitgifte Jaarboeken.

Ons eigen S.S.N jaarboekje is al weer een tijdje geleden uitgegeven. En de vorige week plofte (jawel, met meer dan 200 pagina's) het Britse jaarboekje op de mat. Op de voorzijde van het Jaarboek, de ram Roseden Rugby op weg naar huis met zijn "De Scheene" ooien van Grietje en Tinus Diever. De uitgave van de Suffolk Sheep Society laat een foto zien van de fokooien van Mr. Tait, eigenaar van de Noord-Ierse "Burnview" kudde. Deze is vorig jaar winnaar geworden van de Bristol Gold Cup. (kampioen in de kudde competitie)

5 Maart 2011

Aftreden voorzitter

De S.S.N. heeft gisteren haar ledenvergadering gehouden. De vergadering had een bewogen karakter. Na agenda punt 15, de rondvraag, deelde voorzitter Dhr. G. Lammers de vergadering mede dat hij per direct zijn functie als voorzitter van S.S.N. neerlegde. Vice-voorzitter Dhr C. van Velthoven sloot daarop even over middernacht de vergadering af.


28 januari

Jaarboek 2011

Wie ontwerpt de mooiste, de meest gelikte, de beste of de grappigste advertentie voor het Jaarboek? De winnende advertentie wordt gratis geplaatst. Bovenstaande oproep voor de leden stond in december in Suffolk - Folks. Heeft U al ingezonden? Dit kan nog t/m 31 januari. De redactie is volop bezig met het boekje. Ondermeer van 5 fokkerijen wordt een artikel geplaatst. Een Nederlandse, een Belgische, een Engelse en twee Schotse bedrijven krijgen aandacht. En ondermeer de bijdrage van De Vrijthof is ook een welkome aanvulling. Binnenkort heeft de redactie commissie haar jaarlijkse bijeenkomst. 6 Februari. De verwachting is dat niet lang daarna het boekje naar de drukker kan.

6 januari

Aanpassen advertenties.

Ledenadvertenties op deze site voor 2011. Het is nu tijd om deze aan te passen aan de actuele situatie. Een pagina met daarop de gebruikte fokrammen voor een fokjaar wat al langer achter ons ligt zal de promotie van Uw fokkerij niet echt bevorderen. Voor aanpassingen kunt u contact opnemen met de webmaster. tom: 0">Een pagina met daarop de gebruikte fokrammen voor een fokjaar wat al langer achter ons ligt zal de promotie van Uw fokkerij niet echt bevorderen. Voor aanpassingen kunt u contact opnemen met de webmaster.


Suffolk nieuws 2010 Testen Suffolkweb. De stamboek automatisering begint gestalte te krijgen. Inmiddels heeft een kleine groep leden haar dekadministratie online kunnen invoeren in het door Stenfert Informatisering ontwikkelde programma. Aart Stenfert is lid van SSN en heeft een automatiseringsbedrijf. 10 december

Er gaat in de toekomst een link op deze website komen zodat elk lid op basis van zijn gebruikersnaam en wachtwoord zijn eigen gegevens kan inzien en mutaties door kan geven. Het gaat hierbij om - geboortemeldingen - verkoopmutaties - afvoer handel / slacht - melding VKI Tevens bestaat er de mogelijkheid tot het maken van - stal/ werk lijsten - geboorte overzichten - afdrukken stamboom certificaten 25 november

Overlijden Henk Kardol, 25 november 2010


Gisteren belde Riet, zijn vrouw, ons met de droevige mededeling dat Henk 's middags was overleden aan een hartinfarct. Voor ons was hij een echte mentor met betrekking tot de fok met onze ooien. Na de eerste contacten over de aanschaf van Suffolk ooien zijn ze daarna regelmatig met goede adviezen bij ons thuis geweest. We hebben nooit tevergeefs een beroep op zijn kennis en kunde gedaan, hoe laat het ook was, Henk en Riet kwamen helpen. Pekela, 26-11-2010 A. van Zonneveld.

Henk Kardol was een markante persoon in de Suffolk wereld. En stond mede aan de wieg van de huidige SSN. Enige jaren voor de start van het SSN was de Schapen Ras Vereniging Suffolk opgericht en uitgetreden uit de Fokkersclub van Buitenlandse Stamboekschapen. Toen enige tijd later bleek dat de bij de FBS verbleven Suffolk fokkers op een doodlopend spoor waren beland nam Henk het voortouw om met een grote groep fokkers alsnog over te stappen. Deze samenvoeging betekende het begin van het Suffolk Stamboek Nederland. Henk had een eigen visie. Met de showdieren had hij niets. Hij wilde gebruiksdieren. Dieren die geen krachtvoer nodig hadden om te leven. En rammen die zonder problemen dekdienst deden en dat ook enige jaren volhielden. Vanwege gezondheids redenen fokte Henk de laatste jaren zelf geen dieren meer. De fysieke belastingen van een aflamseizoen werden te zwaar. Henk speelde een belangrijke rol in de afzet van dieren. De afvoer van slachtdieren maar ook in de afname van rammen voor zowel kruising fokkerij en met name ook bij de plaatsing van rammen bij kleinere en beginnende Suffolk fokkers. Zijn adviezen waren helder, eerlijk en oprecht. Op vergaderingen was hij betrokken met de gang van zaken en schroomde niet de vinger op, naar zijn idee, zere plekken te leggen. De vergaderingen waren mede daardoor levendig, de materie werd echter goed uitgediept. We gaan Henk missen. Vries 26-11-2010

G.J. Aardema


14 oktober 2010

Kuddekeuring

S.S.N.

2010.


De afgelopen weken heeft een jury bestaande uit de heren Jan de Jager en Sijmen Wijbenga een 20 tal kuddes beoordeeld . Hadden zich oorspronkelijk ruim 25 kuddes aangemeld, door diverse omstandigheden haakten er een 5 tal af . De grens tussen kleine en grote kuddes was door de keuringscommissie vastgesteld op 12 fokooien. Alle fokkers die 12 ooien of meer hadden behoorden tot de grote kuddes en uiteraard de rest tot de kleine kuddes. Uiteindelijk zijn er 6 grote en 14 kleine kuddes beoordeeld. De jury had geen gemakkelijke taak de diverse kuddes te rangschikken, daar de gemiddelde kwaliteit van de dieren goed tot zeer goed was. En de verschillende kuddes vaak minieme verschillen vertoonden in uniformiteit. Uiteraard waren er zowel aan de onderkant als aan de bovenkant enkele uitschieters. Over het algemeen was het onderdeel management goed verzorgd . Maar bij een enkele fokker zou dit iets meer aandacht mogen hebben, aldus de jury. Tijdsgebrek zal daar hoogstwaarschijnlijk de reden voor zijn. Dit jaar waren ook de lammeren bij de beoordeling betrokken. Hoewel dit bij de beoordeling van de kuddes niet een doorslaggevende rol speelde was het wel een toegevoegde waarde en zeker voor herhaling vatbaar. Na een zwerftocht door geheel Nederland van in totaal meer dan 2000 kilometer is de jury tot de volgende uitslag gekomen.


Kleine kuddes : 1é Dre Hermans 2é Peter Folkertsma 3é W. Verwijs

Reuver. Westerbork. Nijkerk

Grote kuddes: 1é Joh. Van Buuren 2é T. Diever 3é W. Liebregts

Leerbroek Oldeholtpade Wijhe

Overallwinnaars: 1é Joh van Buuren 2é Dré Hermans 3é P. Folkertsma

Leerbroek Reuver Westerbork.


30 september 2010

Fokkersdag 2010.

Bij "Den Dijk" en "de Vrijthof" Suffolks.

Afgelopen zaterdag hadden we de Fokkersdag 2010 te Lierderholthuus. Op een prachtige locatie, het woonadres van Walter en Claudia Liebregts. Na de ontvangst, de koffie en even weer bijpraten neemt de dag zijn aanvang. Beide fokkers Alexander Dijkman en Walter Libregts geven kort en bondig een toelichting over hun bedrijven en hun visie op de Suffolks. Ook de samenwerking tussen komt ter sprake en de voordelen die deze samenwerking elk bied. Opmerkelijk is dat 2 fokkerijen die zo naburig zijn mede vanwege het verschil in grondsoorten ieder een ander management hebben. Aandachtig wordt ook de toelichting aangehoord op de zelfontwikkelde index.


Na de middag lunch kreeg elke deelnemer een keuringslijst uitgereikt. In de stal is een 5-tal hokken ingericht steeds met koppeltjes gelijksoortige ooien en ooilammeren. Of wij de dieren wel even wilden plaatsen. Daarna, met Wim Haverslag als "meester keurder" , worden de plaatsingen besproken en krijgt elk zijn keuringsrapport terug. Wim geeft een duidelijke uitleg over zijn oordeel. De dag wordt afgesloten met een barbecue.

5 september 2010


Voor diegene die toch in de buurt komen. In Gijon wordt binnenkort de spaanse keuring gehouden. Voor de jurering komt een belgische keurmeester over.

26 augustus 2010

Beveren Leie augustus 2010


Hierbij de uitslag van de 46 ste Interprovinciale prijskamp Memorial Georges Meerschman voor stamboekschapen. Er waren veel dieren aanwezig , wel 5 ooilamklassen. De dieren werden beoordeeld door Judith Barbour eigenaresse van de bekende Ewebank kudde. Algemeen Breed Champion is een Meierie ooilam geworden van de fokker/eigenaar Claude Vanwijnsberge. Moeder is een Bailey ooi C15 en vader is Bailey Bacchus. Ter nagedachte aan Abram van Ginderachter, is z'n herdersstaf als wisselstaf uitgereikt aan de Breed Champion. Dit ooilam was ook het beste vrouwelijke dier. Als algemeen kampioen rammen is geworden de 1,5 jarige ram fokker E Vlieghe. Eigenaar van deze is Claude Vanwijnsberge, deze ram is vorig jaar kampioen ramlam te Herne geweest en is een kleinzoon van Glenho Gurkha. Kampioen oudere rammen is geworden de 2.5 jaar oude ram van Lionel Goossens. Deze fokker is ook winnaar geworden van de bedrijfsgroep (4 dieren). Jaarling ooi kampioene is van de fokker Nico Motten.

Mvg, Pleun en Gody Bij deze enkele foto's van bijzonder fraaie dieren.


4 augustus Edinburgh 2010 Een foto overzicht van een aantal toprammen. Keurmeester R. Wilson (Strathisla). Zijn kampioen een ramlam uit de Cairness kudde. 1 guineas = 1.05 Engelse Pond


Edinburgh Kampioen 2010. Cairness Kaos 5000 gns.

Lot 8 Mark Priestley - Limestone To Tal

7000 gns


Lot 12 R.H. Wilson Strathisla 18000 gns

Lot 43 Reserve Kampioen

S.J. Buckley - Sitlow 20000 gns Edinburgh Reserve

kampioen van Sitlow, ook op You Tube


Lot 56 - Burnview

S & W Tait

6000 gns

Lot 118 K & L. Mair - Deveronside 6000 gns


Lot 138 M.A. Evans - Rhaeadr 12000 gns Rhaeadr ramlam ook op You Tube

Lot 144 JG Douglas - Cairness 10000 gns


Lot 170 CA Proctor - Conveth 9000 gns

31 juli 2010

National Show en Sale 2010.

+ video ! National Sale op you tube

hierbij een fotoverzicht van de National Show en Sale , afgelopen week gehouden te Shrewsbury.


De Kampioen van Cairness

Kampioen drietal W.H. Sinnett and sons -Stockton

http://www.youtube.com/watch?v=HIgXTSte7kQ&feature=sub&videos=yaqCowl MLys Hierboven een link naar You Tube, Lot 10 . Het eerste ramlam in de veiling verkocht voor 1700 gns ( 1 guineas = 1.05 pond)


(lot 18) S J Buckley - Sitlow 4000 gns

(lot 40)

Ram Lamb met de beste broek Ross Lawrence - Roundacre 1900 gns


(lot 49) G Biddulph - Pexhill

4200 gns

(lot 50) 2nd Prize Single Ram Lamb - G Biddulph - 13500 gns


(lot 64)

C. Harding-Bentley

5200 guineas

(lot 72) T A Irwin & Son - Kings 8200 gns


(lot 79) National Champion J. Douglas- Cairness 26000 gns

(lot 122) 1e Signet R. Denby- Carnforth

720 gns


(lot 126) Reserve Champion - W H Sinnett & Sons - Stockton 8000 gns

(lot 159) Robert H Wilson - Strathisla 8000 gns


(lot 164) Robert H Wilson - 5500 gns

(lot 168) Gary M Owen - Morris

4800 gns


(lot 180) J.Key- Midhope 3000 gns

Eindkeuring van de ramlammeren.

29 juli 2010

Aankoop Reserve Kampioen National show 2010

Een welkome bijdrage vanuit Zeeland. Harry de Vliegher heeft voor zijn Absdael kudde een prachtige topram aangeschaft. In deze weken zijn de bekende rammenveilingen in de UK. Begin augustus wordt ook op deze site hier meer aandacht aan besteed. Aangekocht op de National Show te Shrewsbury. De Reserve kampioen, het ramlam (lot 126) van John Sinnett , Stockton kudde. Vader is Stockton Thriller the Second, geboren uit een Gaval George moeder en de grootmoeder is van Crosemanor Jubilee King. Verkocht voor 8000 guineas , zo'n 10000 Euro's naar een consortium van fokkers.


Aangekocht op de National, samen met Tom Cox, Paul Fletcher, Becky Belcher en Harry de Vliegher. Groeten Harry de Vliegher

29 mei

Interprovinciale prijskamp , Herne (Belgie)

De interprovinciale keuring te Herne op 2e pinksterdag j.l. werd gehouden tijdens de Jaarmarkt te Herne. Deze jaarmarkt is een groot evenement en trekt vele duizenden bezoekers. In het voorjaar kreeg ik van de organisatie een invitatie om te komen keuren. Zo'n 70 dieren waren door de fokkers aangevoerd. De kwaliteit van de dieren was is iedere rubriek zeer hoog. De dieren waren werkelijk een lust voor het oog en hadden allen goede raseigenschappen. Indien de kopnummers op keuringen in het moederland , UK, zouden verschijnen dan zouden deze naar mijn idee ook daar goede resultaten hebben behaald. Gerard Aardema


Kampioen Ramlam en Breed Champion.

De beste ooilammeren.

Overzicht van de jaarlingen. .


Opendeur Martellerhof

8 mei

Onze Opendeur was een groot succes! Het bezoek van de +/- 25 Midlanders (uit de UK), Tsjechen, Fransen, Nederlanders, Vlamingen en Walen zorgden voor een zeer gevarieerd publiek, maar bovenal voor een prima verkoop. Onze Castello-lammeren liggen natuurlijk erg in de smaak, want voor deze unieke dieren kregen we topprijzen geboden Volgend jaar zullen we dus zeker opnieuw en meer Castello-bloed aanbieden aan betaalbare prijzen!!!!!! zie voor foto's via de link http://picasaweb.google.be/ ThomasDebonne/ 100502OpendeurSchapen# Aurel Decock 15 april

Uit de oude doos.

Wanneer was dit? Mr. Hubert Groom's tiental jaarlingooien, zoals verkocht op de veiling van de Suffolk Sheep Society te Ipswich. Voor 32 (toendertijd nog erg dure) engelse ponden per stuk.


Nog een foto. Nationale Rammenkeuring te Herveld, Mei 1984. Jaarlingram van Gerard Aardema

Uitgifte jaarboek 2010. Het jaarboekje 2010 is vandaag bij de webmaster bezorgd. Zeer binnenkort krijgen alle leden het thuisbezorgd. Met een kleurenfoto op de cover. De foto is genomen tijdens de Suffolk-dag op Specop. Wij als redactie wensen U veel lees plezier. 13 maart


11 maart Opening Suffolk webcommmunity.

Op deze web community zijn alle Suffolk enthousiastelingen van harte welkom. Ik hoop dat het een

mogelijkheid gaat bieden om ervaringen te delen, gegevens uit te wisselen en elkaar te inspireren bij het fokken van Suffolk schapen. Het is voor iedereen erg eenvoudig om op deze website je eigen pagina te maken, vragen te stellen of die van anderen te beantwoorden, een weblog bij te houden en foto's en video's te plaatsen. Uiteraard is het ook een mooie mogelijkheid om elkaar op de hoogte te houden van komende evenementen.

Ik roep dus iedere Suffolk fokker op om een bijdrage te leveren! Volgens mij kan het best 'fun' worden! Ik ben benieuwd of het wat wordt. Dus meld je aan en draag bij!

25 februari

http://suffolkschapen.ning.com/

Jaarboek 2010.

Afgelopen zondag kwam de redactie commissie bijeen. Er was al weer veel tijd in gestoken door Grietje Diever. Het concept is zo goed als klaar. De puntjes op de i, nog wat tekst aanpassen en herschikken, nog wat foto's uitzoeken enz. We kunnen nu al beloven dat het boekje er wat anders uitziet als de afgelopen 19 jaren. Veel leden vertellen dat zij de boekjes zorgvuldig bewaren. Misschien worden het nog eens collector items! Dit boekje is enkel mogelijk met behulp van de adverteerders. Net als in voorgaande jaren bemoeide Albert Boelen zich met de werving. En dat is hem wederom goed gelukt! We hebben naast de trouwe- ook veel nieuwe-adverteerders. De advertenties zelf worden steeds fraaier, de betreffende fokkers presenteren hun fokkerijen voortreffelijk. In het boekje gaat U ook de overzichten aantreffen van alle klassementen in al die jaren. Het geeft een leuk historisch overzicht. Ook worden 2 Britse en 1 Belgische fokkerij in het spotlicht gezet. Tevens worden al evenementen voor 2010 uitgelicht. Onder meer de Rammendag.


Binnenkort op de deurmat!

4 januari Suffolks in Brazilie.

Vertrekken naar Brazilie? Met temperaturen alhier ver beneden nul, minus 10 en kouder. Direct voor het begin van het aflamseizoen, kreeg de webmaster deze foto's toegestuurd vanuit Brazilie. Wie gaat ermee? Omgeving Sao Paulo en Rio de Janeiro. Zo te zien prima dieren, geshowd op een landbouwtentoonstelling.


4 januari Aanpassen advertenties. Ledenadvertenties op deze site voor 2010. Het is nu tijd om deze aan te passen aan de actuele situatie. Een pagina met daarop de gebruikte fokrammen voor het fokseizoen 2009 of zelfs 2008 of soms nog van daarvoor zal de promotie van Uw fokkerij niet echt bevorderen. Voor aanpassingen kunt u contact opnemen met de webmaster.


2009 4 december

SUFFOLK VEILING

, TRUE HILL

Op de op zaterdag 21 november j.l. wegens bedrijfs-beëindiging gehouden veiling van topfokkerij “True Hill's Suffolks” van Truus en Hildert van Eck te Lunteren, werden voor Nederlandse begrippen heel goede prijzen gehaald. In totaal werden 63 dieren geveild: · 11 jaarling- ooien waarvan 9 drachtig, brachten gemiddeld € 478 op, het duurste dier werd verkocht voor € 900 · 32 ooien, waarvan 28 drachtig, brachten gemiddeld €587.50 op, hier waren 2 toppers die elk voor € 980 van eigenaar wisselden. Van deze toppers gaat 1 naar België. · 9 ooilammeren met een gemiddelde prijs van € 515,50. Het topdier bracht € 820 op. · 7 rammen brachten gemiddeld € 730 op, het topdier, een import-ram uit Engeland, werd verkocht voor €1520. · 4 ramlammeren gingen voor €325 gemiddeld weg, het duurste dier voor €420.


De veiling werd bezocht door vooral Nederlandse Suffolk- fokkers, maar er waren ook kijkers én kopers uit België, Duitsland en Tsjechië. De veiling was goed georganiseerd en iedereen was het erover eens dat hier de kans lag om uitstekend fokmateriaal aan te schaffen. Verreweg de meeste dieren gaan naar Nederlandse Suffolk- fokkers die lid zijn van het Stamboek Suffolk Nederland (SSN). Op de SSN-keuringen kunnen de komende jaren vast en zeker nakomelingen van de nu opgeheven True Hill's Suffolks- fokkerij te zien zijn.

Deze veiling was in elk geval een uitstekende promotie voor de Suffolks en bewees tevens dat uitstekende dieren topprijzen kunnen opbrengen, ook in Nederland! Peter Folkersma


31 oktober

2009 Nationale Flock Competitie, UK

Elk najaar wordt in de UK de kudde competitie gehouden. Hieronder de uitslagen. Binnenkort ook op deze site de uitslagen van onze eigen kudde competitie in Nederland.

Winnaar - CJ Holmes (Rookery) (Bristol Gold Cup) Reserve – John Laing ( Flodden)

The Sainsbury Cup – Beste Ooilammeren Winnaar - G & J Soulsby (Williamsgill) Reserve – S & S Gahan (Barrowlands) Eervolle vermeldingen– CJ Holmes (Rookery); Stewart Duncan (Pennan) & Ross Lawrence (Roundacre)

The Howard Peel Cup – Beste Fokrammen Winnaar – CJ Holmes (Rookery) Reserve – D & J Inman (Lindum) Eervolle vermeldingen – John Laing ( Flodden); Patrick Donnelly (Donrho); Mr & Mrs. L Peel (Silton) & A & S Simpson (Speyside)

The Bonnington in Bloomsbury Salver – Beste kudde fokooien Winnaar - CJ Holmes (Rookery) Reserve – John Laing ( Flodden) Eervolle vermelding– D & J Inman (Lindum)

Brooks Cup – kuddes boven 101 ooien Winnaar – John Laing ( Flodden)


Reserve – JW Hallam & S Eggleston (Seagrave)

Keeble Cup – kuddes 61-100 ooien Winnaar – D & J Inman (Lindum) Reserve – S & S Gahan (Barrowlands) Eervolle vermelding– DF & AG Jeffries (Dargale)

W E Lloyd Cup – kuddes 31-60 ooien Winnaar – CJ Holmes (Rookery) Reserve – Patrick Donnelly (Donrho)

John Long Cup – kuddes 20-30 ooien Winnaar – Stewart Duncan (Pennan) Reserve – Ross Lawrence (Roundacre) Eervolle vermelding– G & J Soulsby (Williamsgill)

Chebsey Cup – nakomelingen groep Winnaar – John Laing ( Flodden) Pennan Playboy 90855 Reserve – Mr & Mrs L Peel (Silton) Roseden Fidget 92375 Eervolle vermelding– DF & AG Jeffries (Dargale)

Een Open Dag voor de Algemeen Winnaar zal worden gehouden op 12 November op Rookery Farm , Broadway Worcestershire. Vanaf 12 uur. 30 oktober

De Britse Rammen veilingen..

De Britse Suffolk fokkers hebben eigenlijk twee veiling pieken. In de zomer die van de rammen en ramlammeren en in het najaar de veilingen van drachtige ooien.


Van de rammenveilingen onderstaand vooral een foto impressie en let ook eens op de formidabele prijzen! Let wel 1 guinea = 1.05 Engelse pond. Edinburgh Show and Sale:

62000 guineas Cairness Ramlam, reserve Kampioen en verkocht naar Ewebank en Solwaybank. Een perfecte zoon van Cairness Just The Best.

Cairness Sea the Stars, verkocht voor 20000 guineas tbv de Castlewellan dispersal. Een zoon van Cairness Gold Dust.


Glenhead Golden Phoenix, een zoon van Glenhead Black Diamond. Verkocht naar Strathisla voor 10000 guineas.

Edinburgh kampioen 2009, Strathisla Sea Bird, verkocht naar Meikleson en Deveronside. Deze zoon van Strathbeg Stan The Man is verkocht voor 10000 guineas.


Strathisla ramlam zoals verkocht naar Westcarse voor 8000 guineas. Zoon van Lakeview Leeroy.

National Show and Sale:

140 ram lambs ÂŁ1075.

National show kampioen, een volle ET broer van de 62000 guineas Edinburgh veiling topper. Verkocht naar Conveth voor 20000 Guineas.


Het beste ramlam van Rookery. verkocht voor 6200 guineas. Zoon van Rhaedr Obsession.

Stockton's beste. Verkocht naar de keurmeester Mr. Black, Collessie Suffolks. 6000 guineas zoon van Morris Les. Kelso Rammenveiling:

Tevreden verkopers na afloop van de Kelso veiling. Er werden minder Suffolks aangevoerd. Volgens de veilingmeesters hadden de fokkers de mindere rammen al uitgeselecteerd. Een goede zaak voor de promotie van het ras. De kopers reageerden dankbaar, zij hadden de mogelijkheid om betere rammen te komen kopen. 499 Suffolk jaarlingen - ÂŁ569.50 328 Suffolk ramlammeren ÂŁ477.61


Suffolk topprijs 8000 pond Strathisla,

v. Strathbeg Stan the Man

Ramlam van Mark Evans, verkocht voor 5500 pond, v. Strathisla Soldier of Fortune

Nog een Strathisla ramlam, wederom een Stan the Man zoon, verkocht voor 3800


16 oktober 2009

De jaarlijkse Fokkersdag. Ondanks tamelijk slechte weersvoorspellingen kwamen er zaterdag j.l. toch zo'n kleine 35 Suffolk-fokkers, waarvan sommigen met echtgenote, naar de Fokkersdag van het Suffolk Stamboek Nederland. Deze keer georganiseerd door Patrick Haccou van de Specop Suffolks. Bij aankomst in c.r. 't Wapen van Medler werden we ontvangen met koffie en iets lekkers en was er ruim tijd om met elkaar te praten. Daarna heette Patrick ons welkom en lichtte nog kort het programma van de dag toe. Vervolgens vertelde hij over de specifieke kenmerken van zijn fokprogramma. In het kort komt dat erop neer dat hij via scannen van zijn dieren te weten komt wat de fokwaarde van een dier is op de gebieden groeisnelheid, bevleesdheid, vetbedekking. Daarnaast selecteert hij op moeder-eigenschappen. Deze gebieden bepalen samen de index van een dier. Het streven naar verhoging van deze index kan er toe leiden dat zijn Suffolk-rammen uitstekend gepromoot kunnen worden als fokram binnen het stamboek of als slachtlam-vaderdier. Patrick vertelde dat hij werkt met 4 Suffolk-families, gebaseerd op type en afstamming, en daarbij rammen uit de ene familie (bv fam. A) gebruikt in de andere (bv Fam. B) om een goede afwisseling van eigenschappen te krijgen. Hier hoorde je heel duidelijk iemand over zijn fokkerij-doel en de weg daar naar toe vertellen. Hierna kreeg dierenarts Frank Glorie de gelegenheid om het een en ander te vertellen over kreupelheid bij schapen, een onderwerp waar elke fokker wel eens mee te maken krijgt. Gelukkig bleek dat een hoef- aandoening heel vaak NIET rotkreupel is, maar een niet al te lastig te behandelen tussenklauw-ontsteking. Maar.... er moet wĂŠl behandeld worden. Na nog een kopje koffie ging het gezelschap op weg naar boerderij 't Specop waar de drachtige ooien in het weiland liepen en de rammen opgestald stonden: hier gaf Wim Haverslag enige uitleg over de rammen. Bij terugkomst in 't Wapen van Medler werd door Peter Folkersma een viertal bekers uitgereikt aan de winnaars van de SSN klassementen, de families Lammers en van Eck. En daarna konden we genieten van een smakelijk, verzorgd hutspotbuffet: er werd volop van genoten! Deze mooie dag werd middels een woord van dank en enige cadeaus van voorzitter Gerrit Lammers aan Patrick Haccou afgesloten. Ook vanaf deze plek: onze hartelijke dank voor deze goed georganiseerde, gezellige dag in Vorden.


11 oktober 2009

SUFFOLKDAG 2009- Een foto impressie van de Specop Suffolks..


26 september Fokkersdag Suffolk Stamboek Nederland op zaterdag 10 oktober

UITNODIGING Beste mensen, Met veel plezier nodig ik u allen uit voor de jaarlijkse Familie-/Fokkersdag van het Suffolk Stamboek Nederland. Het is mij een eer en genoegen om deze dag dit jaar te mogen organiseren. Nu de rammen aan het werk zijn (geweest) rest ons als fokkers niet veel meer dan rustig afwachten tot de (in)spannende aflammertijd, een mooie gelegenheid dus om onder het genot van wat te eten en te drinken, elkaar weer eens te spreken, wat bij te praten en natuurlijk samen naar schapen te kijken. De familiedag vindt plaats op: zaterdag 10 oktober 2009 Plaats van samenkomst is: Café-Restaurant 't Wapen van ’t Medler, Ruurloseweg 114, 7251 LZ Vorden, tel: 0575-556634 (voor route zie www.wapenvanmedler.nl) Het programma is als volgt: • • • • •

Vanaf 10.30 uur: Ontvangst met koffie en lekkers Om 12.00 uur: Dierenarts Frank Glorie (www.schapendokter.nl) zal een lezing geven over “kreupelheid bij schapen” en is er gelegenheid om vragen te stellen. Om 13.30 uur: gezamenlijk bezoek aan onze boerderij ’t Specop waar we mijn schapen kunnen bekijken en Wim Haverslag een aantal dieren zal bespreken. Om 15.00 uur: er staat dan een stamppotbuffet klaar bij ’t Wapen van ’t Medler Rond 16.00 uur: Afsluiting

De kosten van de dag bedragen 30 euro per persoon (alles inbegrepen) te betalen op de dag zelf. Als u aan de Familiedag wil deelnemen vul dan het bijgevoegde Antwoordformulier z.s.m. in er retourneer het in ieder geval voor 3 oktober 2009 naar: P.L.G. Haccou, Zomervreugdweg 9, 7251 NX, Vorden zodat we weten op hoeveel belangstelling we kunnen rekenen. Na afloop van de lezing van Frank Glorie is er gelegenheid om aan hem vragen te stellen over de gezondheid en het welzijn van uw schapen. Heeft u dus prangende vragen waar u wel eens de mening van een deskundige over wil horen, stel uw vraag dan op het antwoord formulier dan zal ik zorgen dat Frank Glorie die voorafgaand aan de dag krijgt en u zo mogelijk van een antwoord kan voorzien. Tot 10 oktober!! Patrick Haccou


26 september Fokveedag/Boerenlandfeest op zaterdag 3 oktober 2009 in Hoornaar

Mooiste schaap van Nederland op Fokveedag Boerenlandfeest te Hoornaar. De Suffolk ooi van Suffolkfokkerij ‘Middelcopper Suffolks’ van de familie Van Buuren uit Leerbroek zal te zien zijn in de schapen- en geitentent. De Suffolk-ooi werd op 6 juni op de Dag van het Schaap door de jury uit alle aanwezige dieren, verdeeld over 50 rassen, verkozen tot mooiste schaap van Nederland. Doorslaggevend waren vooral de goede scangegevens met betrekking tot de vlees-vet verhouding. In de schapen- en geitentent zullen een aantal Suffolkdieren van de familie Van Buuren aanwezig zijn, welke in 2008 de kuddekeuring van het Suffolk Stamboek Nederland won. Ook zal er een stand van het Suffolk Stamboek Nederland aanwezig zijn om het suffolkras te promoten.

8 september

Overlijden secretaris penningmeester Rob Balkema

Rob Heden bereikte ons het bericht, dat gisteren, maandagmiddag 7 september ’09, plotseling is overleden ons bestuurslid Rob Balkema . Zijn vrouw Roelie kwam thuis en vond hem, overleden, zittend in zijn stoel. Hij is, naar wordt aangenomen, overleden aan een hartstilstand. Rob had verder geen medische klachten. Des te groter is dus de schrik voor zijn vrouw Roelie die nu alleen achter blijft. Juist nu ze samen konden gaan genieten, omdat Rob vervroegd gestopt was met zijn werk bij de marine. Rob droeg de S.S.N. een warm hart toe en was een prettige mede bestuurder van onze vereniging. Ook binnen onze vereniging was hij een geliefd persoon, mede door zijn vriendelijke manier van optreden. Groot is dan ook de schrik bij het horen van dit bericht.


Wij wensen haar dan ook veel sterkte toe namens onze gehele vereniging. Namens het S.S.N. Gerrit Lammers,voorzitter P.S. Er word een rouwkaart voor de vereniging naar ons adres gestuurd met het verzoek van Roelie om dit kenbaar binnen onze vereniging te maken. Maar op korte termijn kan deze niet door de webmaster op de site van het S.S.N. geplaatst worden. Wij hebben voor de oplossing gekozen om de inhoud van de rouwkaart te gaan vermelden op de blog van Lindehoeve Suffolks. U kunt deze bereiken door op de link te klikken. Lindehoeve Suffolks Weblog 19 juli

S.S.N. Keuring te Gieten. Keurmeester Michael Walton vertelde dat hij onder de indruk was van de kwaliteit van de Nederlandse Suffolks. 16 Inzenders zorgden voor 92 catalogus nummers. De dieren werden alle aandachtig door de vakkundige keurmeester beoordeeld en geplaatst. Uitslagen: Oudere rammen (1) 1. True Hill's Harm XELD-0214 Wijhe

Oudere ooien (11) 1. True Hill Fiona XELD/0135 Vermeulen , Langerak 2. 0247 van't Hooltpad XHOP/0247 Oldeholtpade 3. True Hill's Glossy XLED/0184 Lunteren

v. True Hill's Gonzalez

eig. A. Dijkman

v. Primeros C80 vd Vijzelesch

eig. P.D.

v. Meierie Goldfinger

Y. Hoekstra,

v. Castlewellan President

H. Van Eck ,


4. Beeuwke fan it Kleaster XWHA/0011 v. Kevin vd Wielehof Weide, Hallum 5.Bente fan it Kleaster XWHA/0013 v. Kevin vd Wielehof

Jaarling rammen (4) 1. Baileys Bozzi 93328 v. Rhaeadr Rossi Hoekstra 2. Murk vd Wijde Blik XMRT-0035 v. Westergo's Meat Like Iron Vermeulen

Jaarlingooien eindkeuring (14) 1. Wobbel vd Lindehoeve XLWD/0834 v. Crosemanor Discovery Bokdam, Wierden 2. Stal Dijkzicht Kate Bush XHNV/0079 v. Cannon van't Hooltpad Marknesse

vd Woude & vd idem.

eig. Y. eig. P.D.

A. LammersJ.A. vd Heide,


3. Esmee vd Lindehoeve XLWD/0822 Bokdam 4. Boreholes Ashley XVLK/0319 5. 787 van 't Hooltpad XLWD/768

Ramlammeren eindkeuring (19) 1. True Hill's Kamal XELD-0378 2. Enjoy vd Lindehoeve XLWD-0871 Bokdam 3. Brut van Brukel 1223-0066 Jagt, Lopik 4. Ebony vd Lindehoeve XLWD-0879 Bokdam 5. Exodus vd Lindehoeve XLWD-0874 Bokdam

v. Mere Talbot

A. Lammers-

v. True Hill's Giovanni v. Strathisla Stradivarius

P.D. Vermeulen Y. Hoekstra

v. True Hill's Ibrahim v. Mere Talbot

H. van Eck A. Lammers-

v. Meierie Just Good

eig. B.A.T. van der

v. Eastman vd Lindehoeve

A. Lammers-

v. Bentley K42

A. Lammers-


Ooilammeren eindkeuring (36) 1. True Hill's Keila XELD/0348 2. Steintje vd Scheene XDOH/0382 Oldeholtpade 3. Esmay vd Lindehoeve XLWD/0872 4.True Hill's Kelly XELD/0345 5. True Hill's Koala XELD/0368

Drietallen eindkeuring (7) 1. XELD/0345, 0348, 0368 2 XLWD/ 0872, 901, 925 3. XWHA/0009,0011,0013

Dagkampioen Reserve

v. True Hill's Ibrahim v. Kroonstee Kancellara v. Mere Talbot v. True Hill's Harrison v. True Hill's Ibrahim

H. van Eck A. Lammers-Bokdam vd Woude & vd Weide

XELD-0378 H. van Eck XELD/0135 P.D. Vermeulen

H. van Eck T. Diever, A. Lammers-Bokdam H. van Eck H. van Eck


18 juli

Jaarklassementen en de officiele eretitels van het S.S.N.

Ram van het Jaar True Hill's Ibrahim + tevens In Nederland gefokte ram van het jaar

XELD-0270

fok/eig

H. van Eck, Lunteren

Ibrahim, als kampioen ramlam Aalten 2008.


Suffolk van het Jaar

-

True Hill's Kamal XELD-0378

fok/eig

H. van Eck

True Hill's Kamal Fokkerij van het Jaar De Lindehoeve True Hill De Scheene

85 punten eig A. Lammers-Bokdam, Wierden 84 punten 47 punten

eig H. van Eck eig T. Diever, Oldeholtpade

De 2 drietallen Lindehoeve, waarin 5 lammeren welke zorgden voor de Fokkerij vh Jaar Kleine fokkerij van het Jaar -

30 juni

geen winnaar

Nationale Keuring Gieten

Op de Nationale keuring 18 juli aanstaande te Gieten verschijnen 84 dieren +7 drietallen. Dat maakt 91 catalogusnummers. Ingebracht door 16 inzenders.


Alle rubrieken zijn vertegenwoordigt. ooilammeren ramlammeren jaarlingooien jaarlingrammen oudere ooien oudere rammen drietallen jaarlingen + drietallen lammeren. Aanvang is 10.00 uur en het is die dag mooi weer. Inzenders moeten om 9.00 uur aanwezig zijn. Het evenemententerrein bevindt zich aan de Hondsrugweg. Een routebeschrijving wordt gestuurd naar de inzenders of anders op www.oostermoerfeest.nl

8 juni

Meer dag van het Schaap.

Hierbij een kort verslag van de ´Dag van het Schaap´ op 6 juni 2009. Op de (goed geslaagde) Rammendag op 16 mei 2009 heeft er een voorselectie plaatsgevonden wat resulteerde in een aantal goed gekeurde ramlammeren die deel mochten nemen aan "de Dag van het Schaap’. Tevens waren er ook vrouwelijke dieren geselecteerd voor een groepsdemonstratie op deze dag. 20 Dieren in totaal. Ook dit jaar deelden we de hal, waar de keuringen werden gehouden, met een aantal anderen stamboeken. In deze hal was ook het podium waar verschillende activiteiten werden gehouden o.a.: - schaapscheerders wedstrijd - verkiezing Schaap van de Dag - de veiling Er waren twee keuringsringen waar ieder stamboek twee keer over een uur van gebruik kon maken. De eerste keer voor ons was om 11.30 uur, hier hebben we toen een keuring gehouden van een rubriek ramlammeren met een deelname van 14 dieren. De keurmeester van deze dag, Peter Frijters, was een moeilijke taak toebedeeld omdat hij naast de exterieurkenmerken ook de scangegevens voor 60 % mee moest laten wegen in de uitslag van de keuring.

Peter Frijters


Door zijn kundigheid en enthousiasme heeft hij deze opdracht naar ieders tevredenheid volbracht. Dit geheel had de volgende uitslag tot gevolg: 1e plaats 2e plaats 3e plaats

Lammers Westhoff De Lange

XLWD 0871 XWHU 0205 XLLS 0059


Het tweede gebruik van de keuringsring was om 14.30 uur. Hier hebben we een presentatie van twee oudere ooien, twee jaarling ooien en de twee ooilammeren gehouden. Ook werd er nog een jaarlingram en de kampioen en reservekampioen van eerder die ochtend gepresenteert. Wim Haverslag, onze hoofdinspecteur van het stamboek, heeft een uitgebreide toelichting verzorgd omtrent deze dieren voor het aanwezige publiek.

Foto Henk Riswick,

Het Schaap


Het mooiste resultaat van deze ´Dag van het Schaap´was het feit dat de verkiezing van de Óoi van de Dag´ bij ons stamboek viel, de ooi XB|LB 0196 van Johan van Buuren werd hiervoor uitgekozen. Dit was een mooi slot van een goed geslaagde dag. Kees van Velthoven

7 juni

Interbreed titel voor Middelcopper.

Schaap van de Dag komt uit Leerbroek zaterdag 06 juni 2009, 17.50 uur Een van de hoogtepunten van de Dag van het Schaap vandaag in Ermelo was de verkiezing van het schaap van de dag.

De Suffolk-ooi van Johan en Stephan van Buuren uit Leerbroek ging met deze ereprijs aan de haal. Twee jaar lang mogen de hobbyschapenhouders die titel voeren. Johan van Buuren fokt met 13 ooien voor de hobby. Sinds 1993 is hij stamboekfokker met het Suffolk-ras. Dit is de tweede keer in een half jaar dat de fokker een beker in de wacht sleept. In november werd Van Buuren eerste bij de kuddekeuring van het Suffolk Stamboek Nederland. Ofwel hij heeft een uniform en goed koppel dieren. Auteur: Jos Thelosen Bron Nieuwe Oogst

18 mei

Rammen Selectie Dag.


Afgelopen zaterdag zijn 16 rammen geselecteerd voor de Dag van het Schaap. De dieren werden bij aankomst gewogen en gescand op de vetbedekking en de dikte van de rugspier. Door Gert Winters de scan specialist. Daarna werden de dieren volgens het SSN puntensysteem gepunt door Wim Haverslag, onze hoofdinspecteur. De kwaliteit van de dieren was prima. Er waren goede rammen beschikbaar voor eventuele kopers. Was U niet aanwezig dan hebt U beslist een kans gemist! De herkansing voor U is de Dag van het Schaap. Van elke inzender is door de vakjury ( Haverslag en Gert Winter) een ramlam gekozen om op de Dag van het Schaap te kunnen verschijnen. Bij deze keuze is gekozen om de kwaliteit van de weging alsmede de scanning voor 2/3 deel te laten gelden. Dit om op de Dag van het Schaap uit te dragen waarvoor de Suffolk nu uiteindelijk is bedoeld: Slachtlam vaderdier. Op de foto's een tweetal prima rammen en impressie.


Stand van zaken Rammendag

10 Mei

Hierbij de laatste stand van zaken over de ‘Rammendag’ op zaterdag 16 mei te Kapel Avezaath en ‘De Dag van het Schaap’ op zaterdag 6 juni in Ermelo. Voor de rammendag hebben zich 16 deelnemers aangemeld, deze zullen in totaal 55 stuks dieren meebrengen. De rammen zullen tussen 8.00 en 11.30 uur, volgens een opgesteld tijdschema, worden aangevoerd. Bij aankomst zullen de dieren direct gescand en gewogen worden door Gert Winter. Vervolgens gaan ze naar een hok waar ze de rest van de dag zullen verblijven. Hier worden ze in loop van de morgen gekeurd en gepunt door onze inspecteur Wim Haverslag. Zoals bij u bekend is zal er van iedere inzender een dier geselecteerd worden voor ‘De Dag van het Schaap’. Deze selectie gebeurt naar aanleiding van de behaalde cijfers van deze dag. Er zal goed op de kwaliteiten van de dieren gelet worden richting de kruisling-fokkerij, dit om ervoor te zorgen dat er een goede indruk op ‘De dag van het Schaap’ van ons ras achterblijft. Op 6 juni in Ermelo zullen we Peter Frijters als jurylid hebben. Hij heeft te Weelde-Ravels zijn fokkerij "Van de Driesweide. Deze kudde is in 1975 gestart en bestaat uit 30 fokooien. Hij heeft zich al verschillende malen als jurylid verdienstelijk gemaakt. Zo gauw als er meer nieuws is houden we u op de hoogte. Kees van Velthoven Keurmeester Gieten (Oostermoer) Voor de Nationale keuring te Gieten is inmiddels een keurmeester bereid gevonden. Mr. Michael Walton komt naar ons land om de dieren te plaatsen.

1 Mei

De Sonnega keurings commissie is bijzonder in zijn schik met de komst van deze erkende judge. l Rammendag / Dag van het Schaap.

27 Apri

Op 16 mei as zal de eerste Rammendag worden georganiseerd. Dit zal plaats vinden in: Manege ‘De Roskam’ in Kapel Avezaath, aanvang 8.00 uur.


De doelstellingen van die dag zijn; allereerst dat we de rammen laten wegen en scannen door Gert Winter, hierdoor zal een MVG- index (Mager Vlees Groei-index) aan de dieren worden gekoppeld. Deze MVG-index zal per bedrijf vergelijkbaar zijn omdat het voor een deel afhankelijk is van het management. De tweede doelstelling is om de rammen te laten punten door Wim Haverslag. Hierdoor kunnen er onderling exterieurkenmerken vergeleken worden en kunnen we van elkaar leren. Deze vergelijking aan de hand van de twee cijfers per dier is een belangrijk onderdeel van deze dag. Zodat, als er animo voor is, er elk jaar een dergelijke bijeenkomst georganiseerd kan worden. Dit kan weer leiden tot een verhoging van de kwaliteit van de dieren binnen ons Stamboek. De laatste doelstelling van deze dag is de voorselectie voor de ‘Dag van het Schaap’. Het is de bedoeling dat van elke inzender de beste ram wordt uitgekozen en (als de inzender dit wil) dat deze mee gaat naar de ‘Dag van het Schaap’ op 6 juni 2009 te Ermelo. De dieren zullen door een selectiecommissie van drie personen (Gert Winter/Wim Haverslag/Kees van Velthoven) worden beoordeeld en worden geselecteerd aam de hand van de behaalde cijfers. Als er dieren bij zijn die onder het gemiddelde scoren, zullen deze in overleg met de fokker niet geselecteerd worden voor Ermelo. Op de ‘Dag van het Schaap’ in Ermelo zal een een ‘rassenpresentatie’ worden gehouden. De rammen zullen afzonderlijk besproken en gekeurd worden. De keurmeester is nog niet officieel bekend. Ook zullen er twee ooilammeren, twee jaarlingooien en twee oudere ooien worden geselecteerd die daar worden besproken. Er zal ook nog een ‘karkas’ wedstrijd worden georganiseerd. Het is zeker de bedoeling dat we daar aan mee doen, want het is voor ons als vereniging van het hoogste belang dat we ons als slachtlamvaderdier goed op deze dag profileren. NB. Voor de Rammendag kunt u zich nog opgeven voor 1 mei 2009! Al bent u geen deelnemer, toch bent u hierbij van harte uitgenodigd om te komen kijken! Tot ziens op beide dagen!!!! Kees van Velthoven

14 maart

Jaarboek 2009

Deze morgen is het Jaarboek 2009 ontvangen. Het boekje wordt in een oplage van ca 250 stuks gedrukt. De leden ontvangen het boekje gratis thuis. Een groot aantal leden maakte van de gelegenheid gebruik om hun fokkerij in dit boekje te presenteren. Zo ook de Fam. van Buuren, de winnaars van de Kuddekeuring 2008, Middelcopper kudde. Tevens maakten zij van de gelegenheid gebruik hun advertentie ook op het internet te zetten. Zie onder de Links!


Zo'n 10 dagen geleden plofte (met 202 bladzijden inderdaad) het Yearbook van de Suffolk Sheep Society in de brievenbus. Ook dit boek is door de webmaster aandachtig gelezen. Opvallend was naast de hoeveelheid informatie over ebv's en indexen de vele aandacht voor de Nieuw Zeelandse Suffolk. Dit dier spreekt de webmaster niet bijster aan.

1 maart 2009

Nootlottig ongeval Ienske Niekerk.


Een deskundig en verdienstelijk lid is niet meer. Ienske Niekerk verongelukte zondagmorgen, 1 maart, op de A28 nabij Putten. Ik ken Ienske al tussen de 35 en 40 jaren. Haar hele leven bestond uit het houden van dieren. Toen wij haar leerden kennen had ze Welsh Springer Spaniels, dezelfde als wij. Later ging ze over op Poedels. Zij werd daar ook keurmeester voor. Bijzonder was het dan ook dat we haar in 1989 weer tegen kwamen bij het F.B.S. En dan met name de SRVS, het latere S.S.N. Ienske wist heel veel van anatomie, wat onontbeerlijk is voor de fokkerij. Ze kon je heel goed uitleggen waarom een dier wel of niet goed was.Wij hebben zeer veel van haar geleerd Als je veel van anatomie weet, maakt het ook niet uit welke dieren je hebt. Dus ook in de Suffolkwereld was ze snel thuis. Menigmaal ging ze met collega fokkers(sters) naar Engeland om daar bij topfokkers te kijken en te kopen. In de beginjaren van S.S.N. stond ze als bestuurslid haar mannetje. Ook later op de ledenvergaderingen had ze altijd een goede inbreng. Always to the point. Wij verliezen in haar een gewaardeerd lid, maar bovenal een aardig mens. Ienske, vaarwel, waarheen dan ook. Albert Boelen

24 februari

Jaarboek 2009

Afgelopen zondag was de redactie commissie bijeen om het Jaarboek 2009 te bespreken. Plaats, bij Tinus en Grietje Diever te Oldeholtpade. Een klus die vrij eenvoudig bleek. Grietje Diever had het boekje al voor 99% printklaar! Hulde aan Grietje! Albert Boelen heeft andermaal ook een goede job gedaan. Het benaderen van de adverteerders vereist verkooptechniek, tact en geduld. Eigenschappen die Albert dus volop bezit! Met als resultaat een record aantal adverteerders die hun fokkerij in het komende Jaarboek aan gaan prijzen. Welldone Albert, bedankt! Dan komen we bij al de adverteerders die, deels natuurlijk uit eigen belang, hun fokkerij promoten. Maar eerlijk is eerlijk, zonder de advertenties komt er geen Jaarboek. Ook deze mensen van harte bedankt. Naar verwachting gaat het boekje eind deze week naar de drukker. Niet lang daarna wordt het de leden toegezonden.


Maar ja, zo'n morgen vergaderen is eigenlijk best op te brengen. Zeker indien het kan worden gecombineerd met een "spionage reis". De lammeren bij de Diever's hadden dan ook mijn volle aandacht. En deze zagen er prima uit. Gerard Aardema Aanpassen advertenties. Ledenadvertenties op deze site voor 2009. Het is nu tijd om deze aan te passen aan de actuele situatie. Een pagina met daarop de gebruikte fokrammen voor het fokseizoen 2008 of zelfs 2007 zal de promotie van Uw fokkerij niet echt bevorderen. Voor aanpassingen kunt u contact opnemen met de webmaster. 14 februari

4 januari

Nieuws van "Borehole Suffolks"

Vorige week zijn mijn schapen geschoren. De wol wordt in Denemarken gesponnen en daarna hier in een wolwinkel te koop aangeboden. Op de website van deze zaak staat een klein artikeltje en een 5-tal foto's. (het artikeltje staat onder foto's). www.deschapekop.nl Ik dacht dat het misschien wel uniek was dat wol van (onze) Suffolks gesponnen wordt en bij een plaatselijke wolwinkel te koop wordt aangeboden. De meeste wol zal waarschijnlijk de groothandel in gaan? Het leek me leuk daar een nieuws artikel over te plaatsen met een link naar het artikel op de site. Toch weer een stukje reclame voor de Suffolks in het algemeen en "Borehole Suffolks" in het bijzonder. Piet Vermeulen


2008 27 november

Middelcopper wint kuddecompetitie.

Eerste nationale kuddekeuring, ondanks laat tijdstip, succes. Kudde Johan van Buuren uit Leerbroek gekozen tot de beste Suffolkkudde 2008. De juryleden S.Laverman en S.Wijbenga hebben middels een meerdaagse toer door het hele land 12 Suffolkkuddes bezocht en beoordeeld. De kuddes waren in twee categorieën ingedeeld, kleine kuddes met maximaal 15 dieren en grotere koppels met meer dan 15 dieren. De indruk van de diverse kuddes was overwegend goed tot prima. Het tijdstip van keuren zou volgens de juryleden eerder in het seizoen moeten, daar nu sommige kuddes reeds waren opgestald en anderen in natte en vaak drassige weilanden liepen. De nummers 1 en 2 van beide categorieën willen we hier vermelden , evenals de overall winnaar Grote kuddes 1é H.van Eck Lunteren 2é T Diever Oldeholtpade. Kleine kuddes: 1é J. van Buuren Leerbroek 2é W. Liebrechts Wijhe. Overall winnaar werd J van Buuren uit Leerbroek met een fraaie zeer uniforme kudde en een prima management.

13 november

Sijmen Wijbenga bezoekt Ancaster Show, Ontario Canada

Onlangs heeft Sijmen Wijbenga tijdens een vakantie een Suffolk keuring bezocht in Canada. Volgens hem verschilde de wijze van beoordelen van de dieren niet zo veel van de manier van keuren zoals het bij ons gebeurt. Hij kon zich steeds prima vinden in de uitslagen. "Wat mij opviel, bij die lengte die geweldige rechte ruggen" "Het beenwerk is aanmerkelijk ieler en de staart wordt aan de rug afgesneden" aldus Sijmen Sijmen was in 2007 keurmeester te Aalten en doet dit jaar samen met Dhr Laverman het jureren van de kuddecompetitie. Binnenkort daarover meer nieuws.


Het keuren te Ancaster:


28 oktober Suffolk Fokkersdag Afgelopen zaterdag is een grote groep van meer dan 40 personen te gast geweest bij de Comb. Kuiper Meinders. In de fraaie omgeving van Denekamp houden Jos en NoĂŤl hun Suffolks. Komende vanuit het noorden staken we zelfs de grens over bij Coevorden richting Nordhorn om de dag te bezoeken. Ontvangst met koffie en een heerlijk krentenbrood. Na het welkomstwoord van Jos kwam Jan Oldekamp medewerker van het Landschap Overijssel vertellen over het beleid van het landschapsbeheer. Een enthousiast verhaal waaruit duidelijk zijn toewijding aan de natuur blijkt. Ook verteld hij op welke manier de schapen in het beheer worden ingepast. Landbouw en veehouderij gaan niet altijd hand in hand met landschapsbeheer. Treffend kwam dit naar voren toen voorzitter Gerrit Lammers verwees naar de PowerPoint presentatie waarin met enkele muisklikken enorme boswallen werden gereduceerd. Big smile bij allen. Dan verteld Jos over zijn kudde. Wat is de oorsprong van zijn ooien en hoe de fokkerij is opgezet.


Jos Kuiper Daarna meteen het weiland in naar de Suffolks zelf. Fraaie dieren met de raseigenschappen goed vastgelegd. Zwarte koppen, fijn zwart zijdeachtig haar op koppen en poten. Oren in de juiste stand en met prima wol. Aangevuld met goede karkassen, gewoon dieren om van te genieten.

Brandlicht ooien Na de lunch per auto op weg naar de schaapskudde van Welhuis Landschapsbeheer waaronder Drentse Heideschapen en ook Scottish Blackfaces. De natuur in dus. De herder Christiaan is een â&#x20AC;&#x153;karakterâ&#x20AC;&#x2122; op zich, hij heeft een goed verhaal en op een leuke manier doorspekt met humor. Hij weet echter ook donders goed waar hij het over heeft en zijn verhaal is leerzaam. Vooral het aanwezig zijn en de grote problemen in de pure natuur met de lintwormen is nieuw voor mij. Op de veelal natte natuur terreinen is leverbot eveneens een probleem. Genieten is het zien werken van de schapenhonden, geen Border Collies maar Duitse kuddehonden. Harde werkers. De gehele dag is het stralend weer. Echter gedurende het laatste half uur van de wandeling is de lucht bewolkt geraakt en het wordt snel killer. Bij terugkomst op de Kuiper Meinders farm wordt daarom ook extra genoten van het stamppotbuffet. Heerlijk krachtvoer.


Tijdens de gezellige dag zijn ook de bekers uitgereikt aan de winnaars van de SSN klassementen.

Vlnr. Truus van Eck, Albert Boelen en Hildert van Eck

26 september Toprammen aangekocht op Kelso. Op de befaamde Kelso Ram Sales zijn door 3 fokkers toprammen aangekocht. Deze sales worden ieder jaar gehouden op de 2e vrijdag in de maand september. Dit jaar werden in 16 veilingen zo'n 5500 rammen en ramlammeren geveild. Waarbij meer dan 1800 van ons ras, de Suffolk.


Kelso Ram Sales

Patrick Haccou die een lastminute vlucht had geboekt en via Edinburgh Airport naar Kelso in de Britse borders was afgereisd heeft uit het prima pen van Drinkstone, van de fokkers John en Arnold Park, een ramlam Y68 : K34 aangekocht met de hoogste index voor bespiering in de achterhand. Daarnaast beschikt het ramlam uiteraard over zeer goede eigenschappen. zonder twijfel gaat dit ramlam een goede bijdrage leveren in de fokkerij op Specop en ook op Mattemburgh. Zeven andere fokkers namen de ferry naar Newcastle en waren present op de Sales. Vanwege ziekte van Martha moesten de Hoekstra's helaas op het laatste moment afhaken voor de mooie trip per auto.

Carters Bar, de Schotse grens.

Door Tinus en Grietje Diever is uit de befaamde Roseden kudde een prachtig ramlam aangekocht. Vanwege blauwtong beperkingen had deze fokkerij dit jaar nog niet op andere veilingen verkocht en had ieder de 1e keus uit het pen. Tegenwoordig Lilburn Farm Estates, voorheen de fokkerij van de Familie Walton. Zoon Michael heeft echter nog steeds de kudde onder zijn hoede op dit enorm grote landbouwbedrijf.


Roseden Rugby, G34 : K91 Ook de beroemde Baileys kudde, van de Ierse bouwondernemer en veefokker Tom Bailey (naast Suffolks worden top Texelaars en superieure Limousin koeien gefokt alles onder de hoede van de vermaarde shepherd Pat Greaney), was present met een inzending ramlammeren. Voor de Hooltpad kudde van Ijze en Martha Hoekstra selecteerden Grietje en Tinus Diever plus Gerard Aardema uit dit pen een zoon van de Edinburgh Kampioen 2006 en Sire of the Year 2007. Rhaeadr Rossi.


Baileys Bozzi, HJW : K33 26 september

Indexfokkerij verbetert Suffolks.

Op het bedrijf van Yvette van Koelen worden steeds meer dieren gescand. Lees het artikel zoals onlangs in het vakblad Het Schaap is verschenen.


26 september Kudde keuring 2008 Beste leden, Na eerder een aankondiging te hebben gedaan van de kudde keuring 2008, gaat het er dan nu echt van komen. Eind oktober / begin november zal er een commissie op pad gaan langs de fokkerijen die zich hebben opgegeven voor de kuddekeuring 2008. Nog even om uw geheugen op te frissen; Wat is eigenlijk een kudde keuring? Een commissie samengesteld uit 2 vrijwilligers zal bij de liefhebbers, de leden die zich hiervoor aanmelden, een bezoek brengen en zal de kudde observeren en beoordelen. Over het algemeen wordt niet naar detail van de schapen afzonderlijk gekeken, maar wel naar de samenstelling / homogeniteit, gezondheid en algemene verzorging van de schapen. Het gaat hierbij om de jaarlingen en de oudere ooien. De lammeren worden niet in de beoordeling meegenomen. Beoordelingscriteria • • • • • • •

(Voeder) Conditie dieren Vet-Mager/Schraal Bevuiling/ Netheid Vacht/wol niet onder de mest e.d. Klauwgezondheid Kreupelheid en netheid klauwen Homogeniteit kudde Mooi egaal koppel- van alles wat ( type dieren) Algemene gezondheid dieren Mooi van kleur, heldere ogen, alerte/attente dieren Omgang van fokker tav dieren Rustig koppel- schrikachtig Etc.

Het enige wat wij nu nog nodig hebben zijn deelnemers! Dus mensen geef u op voor 10 oktober 2008, telefonisch of per mail ( 0113-696000 of info@mattemburgh.nl)! Wij rekenen op u! Met groeten, Willem Groeneveld, Rob Balkema, Tienus Diever en Yvette van Koelen.

28 augustus Walter Liebregts fokt en mest met Wagyu kruislingen en Suffolk schapen. Boerenvee, tijdschrift voor (hobby)houders van boerderijdieren, is een uitgave van Klein Swormink Rural Business in Lettele. Het blad verschijnt zes keer per jaar in de maanden februari, april, juni, augustus, oktober en december.

Voor informatie en abonnementen zie : www.boerenvee.nl


In het augustus nummer een bijzonder fraai artikel over de dieren van S.S.N. lid Walter Liebregts.

19 augustus National Show en Sale. Nederlandse fokkers actief op National Show. Nederlandse fokkers waren aanwezig op de National show en ook op de veiling! Een Tomcroft ramlam is aangekocht door Cor en Harry De Vliegher voor hun Absdael kudde. De ram is aangekocht in partnerschap met de Belg Alain Nerinckx. Aangekocht is de MLC klasse winnaar van de Royal Show 2008, het ramlam heeft als vader Tomcroft Persuader. Tevens is een prima Bentley ramlam aangekocht. Absdael blijft met deze ram dicht bij de Tomcroft fokkerij. Het Bentley ramlam heeft als vader Tomcroft Original een Persuader zoon.

Tom Cox met Tomcroft LAS:K15

Bentley 239:K24


Voor de Lindehoeve kudde van Gerrit en Annie Lammers is een Cairness ram aangekocht. Een zoon van Cairness Renovator en geboren uit een Glenisla topooi met als vader Crosemanor Commandeur.

Cairness 33H:K15 Truus en Hildert van Eck kochten 2 rammen. Het op de keuring als 3e geplaatste Rookery ramlam, een zoon van de welbekende Pankymoor Prelude komt naar Nederland. Eerder dit jaar was dit ramlam Kampioen Ram op de Three Countries Show. Een Sitlow ramlam, zoon van Plasslewelyn Real Deal, komt eveneens naar de Truehill's kudde.

Rookery DND:K17


Sitlow 45Z:K45

Een topprijs van 8000 guineas en een gemiddelde verkoopprijs van 884 ponden was het eindresultaat van de veiling daags na de National Show. De 2008 National Champion, afkomstig uit de Sitlow kudde van Simon Buckley bracht ook de topprijs van de veiling op. Mr. Hayward, eigenaar van de Flodden kudde kocht voor 8000 guineas een zoon van Perrinpit High Peak. Deze High Peak heeft in de afgelopen jaren veel goeds gebracht voor de Sitlow kudde.

Sitlow , National Champion Barclay Mair, eigenaar van de Deveronside kudde, verkocht een zoon van Strathisla Speed naar Mr. Morgan voor 2800 guineas.


Deveronside ramlam. Rob Wilson, Strathisla kudde verkocht een zoon van Strathisla Stoner voor 2400 guineas naar de Roundacre flock.

Strathisla ramlam 19 augustus Hillend kudde. Bij deze enkele foto's uit de bekende Hillend kudde van Jim Howie. Deze kudde staat goed aangeschreven in Schotland vanwege goede karkas eigenschappen.

Fokooien.


Drie ooilammeren 25 juli 2008 Edinburgh Show en Sale. Edinburgh Show en Sale, de hoogtij dag voor de Suffolk fokkerij. Edinburgh Show Kampioen 2008 is geworden Robert Wilson's ramlam. Zijn Strathisla ram FNV:K115 (v. Strathisla Speed mv. Glenho Gurkha) was eerder dit jaar reeds Kampioen op de Royal Highland Show Koper was vandaag op de veiling Mr. Robinson uit Noord Ierland, voor de kampioen moest hij 25000 guineas betalen.

Strathisla ramlam. De Cairness kudde, Jim Douglas, had eveneens een goede veiling dag. De welbekende Belgische topfokker Claude Vanwijnsberghe betaalde de topprijs voor het no. 1 ramlam uit zijn voortreffelijk pen. Het ramlam dat binnenkort naar Belgie komt is 33H:K14 een zoon van Cairness Renovator uit een Stockton Stardust moeder. Voor het als 3-ling geboren ramlam moest een cheque van 20000 guineas worden uitgeschreven.


Cairness ramlam voor de Meierie kudde. Iain Barbour van de Solwaybank boekte de topprijs van de dag en tevens zijn hoogste verkoopprijs ooit. Tom Bailey spendeerde 32000 guineas voor een zoon van Baileys Bugatti.

Solwaybank topper

24 juli 2008 Uitslagen Keuring Aalten 21 juni 2008. foto's Albert Boelen Keurmeester Mr. Charles Harding, "Bentley Flock"


Rubriek 1 Ooilammeren geboren van 14-01-2008 t/m 2-2-2008 1. XLWD/0823 v. Mere Talbot A.Lammers-Bokdam 2. XRSZ/0381 v. Kroonstee Krezip P.J.J. Roggeveen 3. XHLV/0017 v. Ipod v/h Hof ter Haeghen P. Hoogendam Rubriek 2 Ooilammeren geboren van 6-1-2008 t/m 13-01-2008 1. XELD/0294 v. Primeros C80 v/d Vijzelesch H. van Eck 2. XHLV/0013 v. Ipod v. h. Hof ter Haeghen P. Hoogendam 3. XELD/0303 v. Castlewellan Harry's Choice H. van Eck Rubriek 3 Ooilammeren geboren van 16-12-2007 t/m 4-01-2008 1. XBEM/0105 v. Bram van â&#x20AC;&#x2122;t Hooltpad A. Boelen 2. XJLO/0045 v. Paradise Amaximus B.A.T. v/d Jagt-Buitink 3. XLWD/0807 v. Crosemanor Discovery A. Lammers-Bokdam Rubriek 14 Eindkeuring ooilammeren Kampioen ooilammeren XLWD/0823 v. Mere Talbot A.Lammers-Bokdam Reserve kampioen ooilammeren XELD/0294 v. Primeros C80 v/d Vijzelesch H. van Eck


XLWD/0823Lammers-Bokdam Rubriek 4 Ramlammeren geboren van 11-1-2008 t/m 7-2-2008 1. XELD-0310 v. Castlewellan Harry's Choice H. van Eck 2. XELD-0306 v. True Hill's Harrison H. van Eck 3. XELD-0304 v. Castlewellan Harry's Choice H. van Eck Rubriek 5 Ramlammeren geboren van 16-12-2007 t/m 6-1-2008 1. XELD-0270 v. True Hill's Henk's Socks H. van Eck 2. XELD-0289 v. True Hill's Gonzalez H. van Eck 3. XELD-0276 v. True Hill's Harrison H. van Eck Rubriek 15 Eindkeuring ramlammeren 1. XELD-0270 v. True Hill's Henk's Socks 2. XELD-0289 v. True Hill's Gonzalez

H. van Eck H. van Eck

XELD-0270 True Hill's Ibrahim, van Eck Rubriek 6 Jaarling Ooien geboren van 4-1-2007 t/m 24-2-2007 1. XELD/0249 v. Bawnogue Buzz H. van Eck 2. XELD/02533. v. True Hill's Gonzalez H. van Eck


3. XELD/0220 v. Primeros C80 v/d Vijzelesch

H. van Eck

Rubriek 7 Jaarling Ooien geboren van 27-12-2006 t/m 2-1-2007 1. XELD/0195 v. Stockton Saint H. van Eck 2. XELD/0200 v. Bawnogue Buzz H. van Eck 3. XBEM/0096 v. Bram van â&#x20AC;&#x2122;t Hooltpad A. Boelen Rubriek 16 Eindkeuring jaarlingooien 1. XELD/0195 v : Stockton Saint 2. XELD/0249 v : Bawnogue Buzz

H. van Eck H. van Eck

XELD/0195 van Eck


Rubriek 8 Jaarling Rammen 1. XRSZ-0338 v. Hermes v/d Meierie 2. XELD-0211 v. Meikleson Man O War 3. XLWD-0719 v. Stockton Envoy

P.J.J. Roggeveen H. van Eck A. Lammers-Bokdam

Jumbo van 't Eikenbosje, Roggeveen Rubriek 9 Oudere Ooien 1. XELD/0184 v. Castlewellan President H. van Eck 2. XELD/0102 v. Primeros C80 v/d Vijzelesch H. van Eck 3. XELD/0115 v. Primeros C80 v/d Vijzelesch H. van Eck

XELD/0184 van Eck Rubriek 10 Oudere Rammen 1. XELD-0162 v : Stockton Saint

H. van Eck


True Hill's Gonzalez, van Eck Rubriek 11 Drietallen Lammeren 1. ELD-0270, 0306, 0310 True Hill's H. van Eck 2. LWD/0811, 0823, 0822van de Lindehoeve A. Lammers-Bokdam 3. DOH/0357, 0358, 0364 van de Scheene T. Diever

3-tal lammeren van Eck Rubriek 12 Drietallen Jaarlingen 1. ELD/0200, 0220, 0253 True Hill's H. van Eck 2. LWD/0682, 0693, 0712 van de Lindehoeve A. Lammers-Bokdam


3-tal jaarlingen van Eck Rubriek 13 Eindkeuring drietallen. Kampioen ELD/0200, 0220, 0253 True Hill's Reserve kampioen ELD-0270, 0306, 0310 True Hill's

H. van Eck H. van Eck

Kampioenskeuring Dagkampioen: XELD/0195 True Hill's Honey Geboren 29-12-2006 m : Crosemanor D27 P98:D27 v : Stockton Saint 90628 vv : Stockton Gold Bullion 90434 mv : Bawnogue Wilko 89446 fokker/inzender: H. van Eck, Lunteren Reserve dagkampioen: XELD-0270 True Hill's Ibrahim Geboren 25-12-2007 m : True Hill's Female XELD/0152 v : True Hill's Henk's Socks XELD-0198 vv : Glenho Pajero 87333 mv : Primeros C80 v/d Vijzelesch XXWE-0280 fokker/inzender: H. van Eck, Lunteren.

25 juni 2008 Hoge kwaliteit dieren op Nationale Suffolk keuring. (Symen Wijbenga) True Hillâ&#x20AC;&#x2122;s Suffolk-fokkerij bijzonder succesvol.


Dagkampioen en reserve Dagkampioen Aalten Op de afgelopen zaterdag onder ideale weersomstandigheden gehouden Nationale Suffolkkeuring tijdens en op de terreinen van de Country Fair te Aalten, bleek de gemiddelde kwaliteit van de dieren van hoog niveau. De Engelse keurmeester Mr.C. A. Harding sprak dan ook zijn bewondering uit over het in Nederland bereikte niveau en memoreerde dat de kampioenen van Aalten ook in Engeland, Schotland of Ierland tot de topdieren zouden behoren en ook daar mogelijk op het hoogste platform zouden zijn gekomen. Hoewel u via een andere weg alle uitslagen kunt vinden lijkt het zinvol even kort op de diverse rubrieken in te gaan, De keuring begon ’s morgens met 3 rubrieken ooilammeren die stuk voor stuk van hoge kwaliteit waren, met name de beide jongste rubrieken waren ook gemiddeld van hoog niveau, met als topper een ooilam van de Lindehoeve- fokkerij.( Emely van de Lindehoeve) De rubrieken ramlammeren leverden ook goede kwaliteitsdieren, maar haalden gemiddeld niet het niveau van de ooilammeren . Uitzondering hierop was een ramlam van de True Hill’s fokkerij ( True Hills Ibrahim) die later ook tot reservekampioen van de keuring werd uitgeroepen en van aparte klasse was. De jaarling ooien waren ook ruim vertegenwoordigt en gemiddeld stonden er in de rubrieken 6 en 7 ooien van prima kwaliteit, dieren die ook voor de toekomstige fokkerij enorm veel perspectief bieden. De dagkampioen True Hill’s Honey was één van hen. De jaarling rammen waren minder ruim vertegenwoordigt en hier ontstond een kleine discussie tussen het jurylid en de Nederlandse inspectie over de gebitten van enkele rammen. Uiteindelijk werd de conclusie gemaakt dat er bij één dier een opmerking geplaatst kon worden , maar dat bij de andere twee dieren er niets mis was met hun gebit en mond. De rubriek ouder ooien bevatte stuk voor stuk top dieren en waren ook een lust voor het oog


Hoewel er maar ĂŠĂŠn ouder ram was ingeschreven vond de heer Harding het dier een eerste prijs waardig. De rubrieken drietallen waren stuk voor stuk van goede kwaliteit , alhoewel de uniformiteit hier en daar nog voor verbetering vatbaar was. Om ruim 4 uur was de eindkeuring en konden de hiervoor reeds genoemde dieren bewonderd en gefotografeerd worden als kampioen en reservekampioen van deze schitterende keuringsdag. Voorzitter Lammers feliciteerde fokker H van Eck met dit dubbele succes en bedankte daarna de heer Harding voor zijn jurering , die zoals de heer Harding toegaf, moeilijker was geweest dan hij vooraf gedacht had. Nadat ook alle medewerkers door de voorzitter bedankt waren kon een ieder tevreden huiswaarts keren en de organisatie terugkijken op een geweldige keuringsdag (later meer + aanvulling van foto's) *** Graag willen we iedereen bedanken die meegeholpen heeft om onze ontsnapte jaarling ooi weer veilig en wel in het hok terug te krijgen op de keuring in Aalten. Gody en Pleun 25 juni 2008 Royal Highland Show. Kampioen ramlam, uit de Strathisla kudde

2 juni 2008 Suffolk Sheep Society's President keurmeester Nationale keuring Aalten.

Links Charles Harding de huidige President, rechts Mr. Cobbald zijn voorganger.


Charles Harding de huidige President van het Britse Suffolk Stamboek heeft de uitnodiging aangenomen om op 21 juni aanstaande op de Farm & Country Fair te Aalten de dieren te komen keuren. "Bentley" is de stalnaam van zijn Suffolk kudde welke bestaat 120 fokooien. Op de boerderij Lodge Farm te Atterton midden Engeland wordt volop gebruik gemaakt van de nieuwste fokmethodes. Weegprogramma, scan op de rugspier voor de vetbedekking en de dikte van de spier, CT scanning voor een beoordeling van het gehele karkas op de bespiering (voor een nog grotere nauwkeurigheid), Faecal Egg counting = een selectie op het aantal wormeieren welke in de mest wordt aangetroffen, vitaliteit programma = hoe actief zijn de nieuwgeboren lammeren, en scrapie genotypering. Aan al deze programma's wordt deelgenomen om de Britse kruisling fokkers de mogelijkheden aan te reiken om extra goede rammen aan te kopen voor hun commerciele ooien.

27 april 2008 Blauwtong vaccinatie. Schapenhouders aan dierenarts overgeleverd. Op 23 april is door de Dierenartsprakrijk Vries, Dierenartspraktijk Deurze-Smilde-Assen en de Dierenartsenpraktijk Gieten een voorlichtingsavond georganiseerd over Blauwtong en de op handen zijnde mogelijkheid tot vaccinatie. Onder veel belangstelling van een grote groep melkveehouders en schapenhouders gaf dierenarts H. Hage van de Gezondheidsdienst voor Dieren een toelichting op de ontwikkeling van de Blauwtong en de huidige stand van zaken. Onderwijl was er volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Omdat Nederland niet bij de eersten was om vaccin te bestellen is er op op korte termijn niet voldoende entstof beschikbaar. Het dringende advies van minister Verburg is dat de dierenartsen zich eerst zouden moeten richten op de meest kwetsbare groepen. Dat zouden runderen rond de inseminatie datum, fokrammen, lammeren, fokschapen en geiten zijn. "Een dringend advies van de minister hoeft men niet op te volgen, het is niet verplicht. Volgens de Nederlandse wet is rechts houden in het verkeer wel verplicht." Aldus Hage. Volgens Dhr. Hage staat het de dierenarts vrij een andere keuze te maken. De uitvoering van het vaccinatieplan wordt geheel bij de dierenartsen neergelegd. Besluit hij eerst de melkveehouderij in zijn gebied te bedienen dan is dat zijn eigen zaak. 19 april 2008. Britse Suffolk fokkers bezoeken Belgie. Een grote groep Britse Suffolk fokkers uit de Midlands steekt begin mei over naar onze zuiderburen. Jaarlijks maakt deze fokkersclub een excursie door het Verenigd Koninkrijk om goed op de hoogte te blijven met de landbouw en veeteelt en in het bijzonder de Suffolk fokkerij in de andere regio's. Dit jaar is gekozen voor Belgie. De Belgische Suffolkfokkers hebben een en ander georganiseerd om de Britse collega fokkers een goede indruk te geven. Ondermeer is er op 10 Mei een Opendeur. Zie voor meer details bij de agenda!


4 april 2008 Vlaams Suffolkfokkerij Boek 2008. Gisteren is de webmaster aangenaam verrast met het toezenden van dit boek. Daarin stellen de Vlaamse Suffolk fokkers zich voor aan de lezers. Per fokker wordt ondermeer aangegeven wanneer zij met de fokkerij zijn begonnen, het aantal ooien , adres enz. Maar vooral ook, heel belangrijk, met welke rammen er is gefokt. Telkens met een vermelding van de directe voorouders van die rammen. Ook staan ondermeer in het boekje de data van de keuringen in 2008 + de uitslagen van 2007. Alsmede lijsten met de secretariaten en juryleden enz. Indien Nederlandse fokkers het willen bestellen; De verzendgegevens doormailen aan Peter Frijters peter-frijters@skynet.be De kosten bedragen 15 Euro. Het rekeningnummer wordt via Peter verkregen.

4 april 2008. De "Final Fling" van fokkerij "t Schaluin. Roger Mannaert stopte met het "kweken" van Suffolks. Het was denderend ... na zoveel kampioenschappen op provinciaal, interprovinciaal en nationaal vlak. Alsook op de Dag van het Schaap te Utrecht in Nederland, besloot de fokkerij op 9 december 2007 in de Heizel te Brugge met een Belgische titel. Kampioen Suffolk Ooilammeren; Julie van 't Schaluin 4150-0067 v. Iron Man of Cairness m. Harmonieuse van 't Schaluin. Na een fokkerij van 38 jaren, tussen 1969 en 2007 zet de fokkerij er definitief een punt achter. Al die jaren stond de fokkerij aan de top in Belgie. De kudde is overgegaan naar Johan & Marc Somers, fokkerij "Van Pallieterland"

10 maart 2008 Jaarboek 2008. Vorige week is het Jaarboek van de vereniging verschenen. Het is alweer de 17e jaargang.


In dit boek een 4-tal artikelen van Britse topfokkers met betrekking tot de ontwikkelingen in de huidige schapenhouderij en meer specifiek de fokkerij van Suffolks. Een terugblik op onze keuringen te Aalten en Borger en aandacht voor het fokprogramma t.b.v. kortere staarten en het coupeerverbod. Andere artikelen, ondermeer een verslag van de National show en de Edinburgh show en ook van de Dag v/h Schaap. Het boekje bevat ook advertenties van 22 fokkers. De redactie is bijzonder tevreden met dat aantal, 1 : 9 leden maakt van de gelegenheid gebruik hun fokkerij te promoten! Onder de voorpagina van het boekje en een collage van de advertenties

.

2 maart 2008 Suffolk Sheep Society Yearbook. Vorige week is het Yearbook weer ontvangen. Als non-flockowner lid van de Suffolk Sheep Society ontvang je elk voorjaar dit boekje. De Suffolk Sheep Society is zich zeer bewust dat uiteindelijk de klant, de Britse kruislingfokkerij, probleemloze fokrammen met goede karkas eigenschappen wenst. Nadrukkelijk wordt de meer dan uitstekende vererving van de Suffolk ram gepromoot. Bijgaand plaatst hierbij de webmaster dus de voor- en achterzijde van het jaarboekje. We zien een kruisingooi met haar 3 lammeren. Gepresenteerd door top Suffolk fokker Sandy Fraser ( voorheen Santon flock, nu handelende onder County Turf Ltd. met als stalnaam Hazeltree). Highland Show winnaars.


Op de achterzijde van het boekje, 2 slachtlammeren met een Suffolk vader. Scottish Winter Fair interbreed kampioen slachtlammeren. Gepresenteerd door Malcolm Stewart, Sandyknowe Suffolks. Het Nederlandse Jaarboek is inmiddels gereed en zal zeer binnenkort aan de leden worden gezonden. Ook in dit boekje een aantal bijdrages van Britse fokkers die nadrukkelijk uitdragen waarom het uiteindelijk allemaal gaat. De productie van prima lamsvlees, mede geproduceerd door een Suffolk ram! 7 jan 2007. Suffolks op de film en live beelden uit de aflamstal. Van een van onze collega fokkers uit Duitsland ontving de webmaster een bericht dat op zijn website een nieuw filmpje is geplaatst. Het betreft beelden van een Schotland reis in september 2007. De beelden tonen de jaarlingrammen van Drinkstone en Sandyknowe. Kijk onder de links : Krebeck Patrick Haccou doet het nog weer anders. In zijn stal is een camera opgesteld. Op de beelden is te zien hoe het gaat in de aflamstal van Specop in 2008. Kijk onder links : Specop

1 jan 2007 Wereld Suffolk Congres en Rondreis. Afgelopen week kreeg de webmaster een tip van Patrick Haccou m.b.t. dit evenement. Enkele uren later is door voorzitter Gerrit Lammers onderstaande mail doorgestuurd aan de webmaster.

Hallo Gerrit,

We hebben plannen om tezamen met de New Zealand Sheepbreeders Association een Suffolk Reis en Congres te organiseren in Nieuw Zeeland in oktober/november 2009. We willen inventariseren hoeveel mensen de interesse hebben om aan de rondreis deel te nemen, een besluit omtrent het doorgaan van de tour zal worden genomen in juni 2008. We hopen tegen die tijd inzicht te hebben of een tour haalbaar is. Wij moedigen hierbij belangstellenden aan om bij onze organisatie kenbaar te maken of U wilt gaan deelnemen! Ik zou je zeer dankbaar zijn als je deze mail bekend maakt bij de leden van het Suffolk Stamboek Nederland en een link zou willen aanbrengen op jullie website. http://www.suffolk09.org.nz/ Deze zou ons kunnen helpen om dit bijzondere evenement te promoten.

Heel veel dank,

Met groeten,

Helen Shrewsbury.

(evenement manager)


red. Natuurlijk is dit een eenmalige gelegenheid om kennis te maken met Nieuw Zeeland. Daarbij de meest belangrijke Suffolk kuddes te bezoeken en een rondreis door dit prachtige land. De rondreis, zal zowel over het Noord- als het Zuid eiland gaan. Zij gaat van start op 27 oktober 2009, het einde van de tour zal zijn op 13 November 2009. Ook staat een bezoek aan de Royal Show, met op deze show meer dan 1000 schapen, gepland. Oktober en november is een prachtige tijd om Nieuw Zeeland te bezoeken. Het is dan voorjaar.

1 januari 2008 Ziekte Martha Hoekstra. Vanwege ziekte van Martha Hoekstra, zij is getroffen door een herseninfarct, hierbij het verzoek voorlopig geen copy voor Suffolk-folks of het aanstaande Jaarboek 2008 naar haar email adres te mailen. Heeft U copy dan deze gaarne sturen naar Grietje Diever. Martha verblijft momenteel in het ziekenhuis te Heerenveen. We wensen haar van harte beterschap.


2007

SUFFOLK NIEUWS Voor deze rubriek zou de redactie commissie S.S.N. zeer graag "Suffolk nieuws" ontvangen.

23 december Agribex te Brussel. Hierbij een welkome bijdrage van Gody van de Walle en Pleun Roggeveen Onderstaande foto's van de keuring in Brussel op 9 december. Jammer genoeg zijn de schapen niet van ons.

Kampioen drietallen Eigenaar Henricot Claude nrs 8107-8607 / 8107-8612 / 8107-8622 en 8107-8605 vader 3810-0-0093

De kampioenen uit drie series voor het kampioenschap ooilammeren Van links naar rechts 4150-0067 vader 33H:H8 eigenaar Marc en Johan Somers fokker Roger Mannaert 8100-0120 vader DDY F38 eigenaar Amand Romuald fokker Claude Vanwijnsberghe 8102-6612 vader ? Eigenaar Donneau Jose, tevens fokker


4150-0067 Van 't Schaluin , de uiteindelijk Kampioen

8100-120 Van de Meierie, de Reserve Kampioene. Verder eenjarige ooi kampioen was 3810-0058 van Lefebvre Baudelet Patrick oude ooi kampioen was 5590-0-4157 van Amand Romuald

24 november Suffolks op video site You Tube. You Tube is een trendy website waarop allerlei video's van diverse pluimage te bekijken zijn. Muziek van je favorieten, films over je favoriete auto's , motoren enz. Type in de zoekmachine het woord Suffolks en waarachtig ook daarvan is materiaal aanwezig. Zoek je nog verder? probeer dan eens "Strathisla Professor" of "Glyde Maldini". Er volgen korte filpjes van fraaie ramlammeren 5 november De Britse kudde competitie. Karkas kwaliteit daar draait het om. Het is de sleutel naar het succes van de Strathisla Suffolk kudde. Sinds 1998 is de kudde ooien 4 maal uitgeroepen tot de beste Suffolk kudde, winnaar van de Bristol Gold Cup.


Strathisla ooien. "Karkas kwaliteit heeft mijn 1e prioriteit, ik kijk nooit naar een stamboom voordat ik het karkas van een dier gevoeld heb" vertelde Robbie Wilson , de eigenaar, op de open dag aan de meer dan 200 bezoekers. Deze kwamen vanuit geheel Engeland, Wales Ierland, Noord Ierland en Schotland naar zijn boerderij in Noord-Oost Schotland. Hij vertelde dat karkas kwaliteit zelfs zijn 2e en 3e prioriteit heeft. "Je hoeft alleen maar naar de bekende stieren veilingen te Perth te gaan om te zien dat de dieren met de beste bevleesdheid het meeste geld opbrengen." Voor Robbie Wilson is het meten , wegen en scannen eveneens zeer belangrijk. Middels vooruitgang behaald met dieren met hoge indexen reik je de schapenhouders aan de andere zijde van de schapensector, de lamsvlees producenten, de mogelijkheden aan meer profijt te behalen.

De

ooilammeren.


Het gaat de Strathisla fokkerij dus goed. Ook heeft Robbie Wilson goede verwachtingen van zijn rammen team voor 2007. Winnaars van de fokrammen competitie de Howard Peel Cup. Deze rammen zijn Glenho Gurkha, gekocht voor 30000 guineas van Tom Bailey. Strathisla Schumacher de Sire of the Year 2007. Strathisla Speed de reserve kampioen op de Royal Highland Show. Alsmede Strathisla Shottle verkocht voor 10000 ponden en gebruikt bij een embryo transfer. De Strathisla kudde bestaat uit 80 fokooien en 20 ooilammeren. Resultaten : Bristol Gold Cup, kampioenskudde : Strathisla Sainsbury Cup, beste ooilammeren : Strathisla Howard Peel Cup, beste fokrammen : Strathisla Bloomsbury Salver, beste fokooien : Strathisla Keeble Cup, 61-100 ooien : Strathisla Lloyd Cup, 31-60 ooien : Cragroe Long Cup, 20-30 ooien : Pennan Chebsey Cup,beste groep nakomelingen : Solwaybank Ranger 27 oktober Strathisla kudde wint de Bristol Gold Cup. Een van de meest succesvolle en vooraanstaande Suffolk kuddes van Aberdeenshire heeft de kuddecompetitie van de Suffolk Sheep Society gewonnen. De Bristol Gold Cup Met het winnen van deze belangrijke beker is een hattrick van topresultaten in 2007 behaald. Robbie Wilson, Strathisla kudde, heeft deze beker gewonnen. De beker voor de beste Suffolk kudde in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt een open dag gehouden op donderdag 1 november op zijn boerderij te North Dorlaithers, Turriff. De kampioenskudde kan worden bekeken tussen 12 en 13.30. Na afloop volgt de prijsuitreiking van de kuddecompetitie. Eerder dit jaar behaalde de Strathisla kudde zowel de topprijzen en de topgemiddelde prijzen op de Edinburgh Show, met een topprijs van 48000 guineas, als op de National show met een topprijs van 10000 guineas. Op de Royal Highland Show was een ramlam kampioen bij de rammen. De Strathisla kudde heeft de befaamde kuddecompetitie nu 4 maal gewonnen. Voor het eerst in 1998, in 2002 toen de kudde voor de 2e maal deelnam en 2 jaar geleden in 2005. Bezoekers op de opendag zijn bijzonder welkom. "Ik zou ook bijzonder graag mensen verwelkomen die niet betrokken zijn met de Suffolk fokkerij" zegt Robbie Wilson


1 oktober Suffolk Familiedag. Suffolks Paradise.

Paradise Suffolks Op zaterdag 29 september gaven Brigit en Dirk v.d.Jagt in Lopik een inkijk in de “keuken” van hun Suffolk fokkerij. Reden was de jaarlijkse familiedag. Ruim 30 leden togen ondanks de vele regen die ons ten deel viel naar Lopik. Het aantal mensen was wat aan de magere kant. Bij veel fokkers heerste blauwtong, vooral in het zuiden. Brigit en Dirk v.d. Jagt zijn nu blij met hun schapen, maar zo begon het niet. Hun mooie huis met omliggende weilandjes staat op enige afstand van de rivier de Lek. Op al die uiterwaarden worden veel schapen gehouden. Dirk had al eens geopperd om ook met schapen te beginnen. "Ach,die domme beesten die moet ik niet" antwoordde Brigit. Op een avond in 2003 kwam Dirk thuis met een enthousiast verhaal, dat hij schapen had gezien in Schoonhoven, bij Ienske Niekerk. Die hun enthousiast maakte en Brigit en Dirk twee ooien verkocht. Later in 2003 kochten ze ook nog twee ooien van Anja Knippels. In 2004 togen ze gelijk al naar Engeland om bij de Fam.Hulme, van Crosemanor 3 ooien en een ramlam Crosemanor Lucky Number te importeren. Waar je ook mee begint, maakt niet uit met wat, zorg dat je altijd met iets goeds begint. Brigit en Dirk hebben dan ook een goede start gemaakt. Dat zie je duidelijk kunt in de koppel ooien die er nu loopt. Mooie lange en brede ooien met mooie koppen. Kwaliteit kopen betaalt zich altijd terug. De huidige kudde bestaat nu uit 12 ooien en 7 lammeren. Dat moet groeien naar zo’n kleine 20 ooien. We werden hartelijk ontvangen in een speciaal opgezette tent, met verwarming. Na een lange rit had ik ook wel zin in koffie en een groot stuk taart. Dat was er dan ook in overvloed. Als gastspreekster was uitgenodigd Ellie Hofman, die een lezing hield over myasis. Het blijkt dat vanaf 1863 al bekend is, dat de larven van de vlieg Lucilia Sericata, de helaas beruchte groene vlieg een plaag is voor schapen en andere langharige dieren. De eitjes worden


doorgaans gelegd in bevuilde (mest) delen van de wol, maar ook holtes, hoeven, horens en wonden. Het blijkt dat de Suffolk er erg gevoelig voor is, meer dan b.v. de Texelaar. Ongevoelig is b.v. de zelfruiende Wiltshire Horn. Ook zwarte schapen blijken gevoeliger dan witte. Het meest gebruikte preventieve middel is Neocidol, hetgeen niet altijd save is, denk b.v.aan veel regen. Ellie Hofman gruwelt van al die giffen, waaronder Neocidol, die we maar klakkeloos op onze dieren kwakken. In Australië is al aangetoond dat er een resistentie is tegen Neocidol. Ellie Hofman, die zich al jaren bezig houdt met het onderzoeken van alternatieve genezing van myasis, is dan ook voorstander van natuurlijke producten, zoals: tijm, tea-tree olie, walnootolie en knoflook. Het onderzoek richt zich nu ook vooral op de langdurigheid van deze producten. Je kunt natuurlijk niet iedere dag je schapen behandelen. Ik wist trouwens ook niet dat er zoveel te vertellen viel over myasis. Mocht U geïnteresseerd zijn, dan kunt U mailen naar Elliehofman@zonnet.nl Ellie Hofman is veterinair natuurgeneeskundige in opleiding. Na de middag werden we getrakteerd op een heerlijke barbecue en een grote keus aan drankjes. De verzorging was voortreffelijk mede door inbreng van in de buurt wonende familieleden. Klasse! Voorzitter Lammers dankt de Fam.v.d. Jagt terecht voor hun grote gastvrijheid en liet dit blijken door een mooi boeket bloemen en een mooie kaasmand. Voor 2008 kunt U ook zo’n dag organiseren. Het bestuur zal blij met U zijn, maar U promoot ook uw fokkerij. Denk er eens over, misschien wordt U ingeloot! Albert Boelen

1 oktober 2007. Fokwaardes in stamboek Suffoks rammen de boodschap er goed in. Superieure groei en enorm financieel voordeel bij het gebruik van fokrammen met hoge fokwaarden in vergelijking tot rammen met lage fokwaarden. Dit is nu aangetoond door Matt Harding (22). Matt, die de 3e generatie vertegenwoordigd op de in Warwickshire te Atterton gehouden Bentley kudde ondernam de proef. Hij studeert dierwetenschappen op Harper Adams University College.


De Bentley kudde levert het bewijs van de waarde van hoge fokwaarden. Binnen de Bentley kudde selecteerde hij ooien van gelijke leeftijd en fokwaarden. Deze ooien werden gedekt door 2 verschillende rammen. Thuisgefokte ram "A" , uit de top 10 % van de nationale Suffolk populatie (index + 6.33 Euro) en ram "B" uit de onderste 50% van de populatie (index - 0.12 Euro). Uit de proef werden van beide rammen 11 stelletjes tweelingen geboren. Alle lammeren groeiden op als tweeling en werden onder hetzelfde management systeem opgefokt. Bij geboorte en met regelmaat werden de lammeren gewogen. Uiteindelijk, op 20 weken, werden alle gescand op de vetbedekking. Het grote verschil tussen ram A en B was de hogere groeisnelheid van de nakomelingen van ram A. Zijn lammeren bereikten 10.3 dagen eerder het gewicht van 40 kilo. Het gewicht van 45 kilo is 11.6 dagen eerder gehaald. Bij de scanning op 20 weken waren de nakomelingen van ram A maar liefst 8 kilo zwaarder en hadden 1.68 mm meer rugspier. Deze cijfers bevestigden de verschillen in fokwaardes van beide rammen die een verschil van 7.8 kg en 1.61 mm rugspier dikte voorspelde. Commercieel directeur Robyn Hulme van de Suffolk Sheep Society prees Matt Harding's initiatief : "Dit is een fascinerend stuk werk, het bevestigd datgene wat de bollebozen ons al 20 jaar voorhouden. Maar dat nu deze cijfers zijn bewezen door een van onze eigen jonge leden ramt de boodschap er goed in!" 3 augustus 2007. De britse Shows en Veilingen. De eerste veiling van het verkoopseizoen is ook gelijk een belangrijke. Het is de Edinburgh Show en Sale gehouden op 20 en 21 juli. De kwaliteit van de rammen was zeer hoog. Kampioen is een ramlam geworden van John Gibb. Het ramlam, een zoon van de National Show kampioen 2006 Cairness Gold Glint geboren uit een Mullanboy Mohammed ooi, is aangekocht voor de Perrinpit kudde voor het bedrag van 12000 guineas. (1 guineas = 21/20 pound, circa 1.57 Euro)


Cairnton kampioen De bekende fokker Robbie Wilson, Strathisla Suffolks, had eveneens een bijzonder goede Show en Sale resultaat. Naast het winnende 3-tal behaalde zijn kudde ook de topprijs alsmede het hoogste veiling gemiddelde. Zijn 8 ramlammeren werden verkocht voor een totaal bedrag van 89460 guineas. Zijn beste ramlam, een Strathisla Schumacher zoon, is aangekocht voor het formidabele bedrag van 48000 guineas. Harry Stewart eigenaar van de Castlewellan kudde was bijzonder in zijn schik met deze aankoop. De beste ram op Edinburgh sinds jaren, met stijl ontwikkeling en "ster" kwaliteit gezien zijn indexen aldus Stewart.

48000 gns Strathisla Een week later is de National Show aan de beurt. In Shrewsbury, Shrophire West Engeland, is vorig jaar een nieuw veilinggebouw geopend. Voor deze show en sale is gekozen dit jaar meer het accent te leggen op de commerciĂŤle eigenschappen van de Suffolk. Dit ook meer om de aandacht te trekken van de fokkers van kruising slachtlammeren. Dat die eigenschappen prima samengaan met top kwaliteit showdieren is zowel op de keuring als ook in de veiling gebleken. Kampioen ramlam is geworden een Strathisla ramlam, een zoon van Glenho Gurkha. Op de veiling bracht het dier 10000 guineas op, koper Mr Stuart eigenaar van de Davishill kudde.


National Kampioen, Strathisla Een bijzonder mooi ramlam van Cairness, een Glenhead Grandmaster zoon is Reserve Kampioen geworden. Op de veiling is het dier verkocht naar een pas gestarte fokker uit de omgeving van Carlisle.

Cairness, reserve kampioen. Op de veiling zijn 2 rammen aangekocht door Nederlandse fokkers. In partnerschap met de Belgische fokker Alain Nerinckx kochten Cor en Harry de Vliegher een prima ramlam van Mr Holmes, Rookery flock. Vader van dit ramlam is Cairness Royal Court. Eerder in het keurings seizoen was dit ramlam Male Champion geworden op de Three Counties Show.


Rookery ramlam, de Vliegher. Een Strathisla ramlam is aangekocht door Gerard Aardema. Het is een zoon van Strathisla Schumacher geboren uit een Callow Cannon moeder. Het dier heeft een fokwaarde (EBV) van 11.75 en een index van 2.99. De grootmoeder FNV:A86,een dochter van Glenhead The McCoy, was de moeder van de National Kampioen.

Strathisla ramlam, Aardema

22 juli 2007. Keuring Oostermoer te Borger. Helaas hadden maar 9 leden ingeschreven voor deze keuring. 31 Catalogus nummers. Keurmeester Pleun Roggeveen beoordeelde de dieren grondig en motiveerde telkens zijn plaatsing op een bijzonder goede wijze. De Suffolk stand is de gehele dag "bemand" door Wim en Wies Haverslag en Rob Balkema.


In de rubriek oudere ooien was Ytsje fan it Kleaster, een dochter van 414 vd Lindehoeve, een goede winnares. Fokkers vd Woude & vd Weide.

De rubriek jaarlingen bracht 138 van Westergo, een dochter van Westergo's Dance, op de eerste plaats. De dag begon dus goed voor fokker Symen Wijbenga. Binnenkort wordt zijn fokkerij Westergo beĂŤindigd en de fijne resultaten op de keuringsdag deden hem zichtbaar goed.

Cannon van 't Hooltpad een Warrior vd Watertoare zoon, fokker Hoekstra, van eigenaar vd Heide is kampioen geworden bij de oudere rammen.


De ooilammeren waren prima te noemen. Eerste in deze rubriek en later Dagkampioene was Fenbjirkhieming Orange Sensation, een dochter van Bram van 't Hooltpad. Goede tweede Priscilla vd Scheene een eveneens fraaie dochter van Ingleborough Mirza Dima. Derde Fenbjirkhiening Orleans Rose, wederom een dochter van Bram.

Bij de ramlammeren stonden 2 volle broers vooraan. Westergo's First Chance en Second Chance, vader Ipod van het Hof Ter Haeghen.

Het drietal van Westergo was goed van type en mooi gelijk.


Bij de eindkeuring zegevierde dus het ooilam Orange Sensation van Albert Boelen. Een prachtig dier met goede raseigenschappen. Het dier toonde zich de gehele dag bijzonder goed. Reserve, het dier wat ook al naast haar stond bij de ooilammeren Priscilla van Tinus en Grietje Diever.

18 juli 2007 Nieuws van Specop Suffolks. Een bijdrage van Patrick Haccou. Ik heb onlangs bij Drinkstone een ram gekocht. Het is hoop ik een goede stap om mijn fokkerij verder vorm te geven. De ram "Drinkstone Expat" heeft een index van 4.5. Van Signet ga ik binnenkort de precieze cijfers krijgen. Voor zijn omschrijving citeer ik Arnold Park: â&#x20AC;&#x153;We have chosen you a ram lamb, he is from one of our best ewe lines, she is Y68/Z11 which has bred 5 sets of twins in 5 lambings and still looks good. Ewes need to tick all the boxes to stay this long @ Drinkstone. She is by Bentley Supersire 2000, her dam is Y68/U48 again


another very good breeding ewe by Stockton Supersire 96. We have 3 females in the flock from Z11. The Lambs sire is Drinkstone Teviot (Y68/H19), our highest price sale last year to M Stewart. He is by Ortum Supersire 05 (78X/F49), very high muscle sire but short on length. Your lamb ear No Y68/J10 is a very long lamb. Yes he may be in our lower prediction for eye muscle, but he is TOP equal for LOIN area in our flock and only 0.02 off being top in the UK when put through the body scanner, good prodiction for mature wt,Top 1 % for 8 wk weight." Hieronder een foto van de nieuwe ram Drinkstone Expat.

17 juli 2007 Nieuwe dienstauto voor de hoofdinspecteur? De stamboek administratie en inspectie binnen onze vereniging gebeurt al zeer lange tijd bijzonder vakkundig door Bureau Haverslag. Inspecties worden door het gehele land verricht. Onlangs kreeg de webmaster een foto toegezonden van een bezorgde fokker die onderstaande wagen was tegengekomen. Zijn commentaar : "het moet toch niet gekker worden!"


8 juli 2007 Royal Show. Stockton ram Breed Champion. Een door John Sinnett thuis gefokte ram is kampioen geworden op de onlangs gehouden Royal Show. De Stockton Suffolks hebben een grote reputatie op show gebied. Op de foto de winnaar, een jaarlingram.

5 juli 2007 Oostermoer keuring. Weg werkzaamheden in Drenthe .... nabij Borger. De provincie Drenthe geeft de volgende aanrij routes: vanuit Groningen/Assen: A28, N33, N375


vanuit Veendam: N366, N378, N379, N374 vanuit Emmen: N391, N379, N374 vanuit Beilen: A28, N33, N375. Daarna geldt voor alle 4 deze aanrij routes: Verdere info via: www.n34.eu Nabij Borger, let op de aanwijzingen van de Oostermoer- organisatie. 28 juni Highland Show kampioenen. Een prachtige jaarlingooi van Barclay Mair, Deveronside flock is Breed Champion geworden op de Royal Highland Show. De Mairs hebben in 2003 hun Muiresk Suffolk kudde verkocht. Enige tijd later heeft Barclay de Deveronside kudde opgestart. Met dit prachtige resultaat op de hoog gewaardeerde show is de Family Mair weer "back in business".

De Kampioen Een ramlam van Robbie Wilson, plaatsgenoot van de Mairs en eveneens welbekend topfokker, is uitgeroepen tot Reserve Kampioen. Robbie Wilson is eigenaar van de Strathisla kudde.

De Reserve


25 juni Suffolk keuring op de Country Fair in Aalten. Zaterdagmorgen 23 juni met z’n vijven op weg zonder schapen van het Noorden naar de Suffolk keuring in het mooie Gelderse plaatsje Aalten. Raar gevoel zonder schapen naar een keuring. Noodgedwongen door de nog steeds strenge regelgeving in ons land. Vanwege de Blue Tongue mag het Noorden niet deelnemen aan de keuring in Aalten. Regen onderweg, een dikke zwarte lucht in het zicht van de Fair. Als dat maar goed gaat vandaag, een hele dag in de regen te staan met schapen, ben je gauw zat. Maar gelukkig breekt de zon door en er volgt een dag met prachtig mooi weer. Na afloop van de keuring begon het te regenen maar dat deerde gelukkig niemand meer. De dag had veel belangstelling ook van onze oosterburen uit Duitsland. Maar nu de keuring. Een schitterende plek om een keuring te houden. Veel, dieren van 6 deelnemers die tezamen zo’n 60 dieren hadden ingeschreven. Om half elf begonnen de keurmeesters S.Wijbenga en W. Haverslag aan een zware taak. De ringmeesters K.van Velthoven en H.Greve als ervaren ringmeesters leiden alles perfect in goede banen. Prachtige dieren stonden er in de ring. Ik ga niet alle uitslagen vermelden, die komen in het september nummer van de Suffolk Folks. Toch wil ik alvast een paar noemen, bijvoorbeeld het ooilam nr. XLWD/0686 van A.Lammers-Bokdam, dit ooilam werd ook gekozen als reserve dagkampioen.

Kampioen ooilam De jaarling-ooi van H.van Eck nr. XLWD/0148 True Hill’s Glossy, (deze werd vorig jaar kampioen bij de ooilammeren) werd nu als jaarling-ooi dagkampioen.


De Dagkampioen Wat opviel was een prachtige serie drietallen. Dit jaar voor het eerst ook jaarling-ooien, wat voor J.Pennings veel succes opleverde, is zeker voor herhaling vatbaar. H.van Eck kwam met een uniforme drietal ooilammeren in de ring en werd eerste in deze rubriek. De eindkeuring was met prachtige Suffolks van zeer goede kwaliteit in de ring, een moeilijke keuze voor de keurmeesters. Mijn complimenten aan de organisatie van deze keuring, het bestuur de keurmeesters en de ringmeesters voor een mooie Suffolk dag. Martha Hoekstra Nog wat foto's van kampioenen:

Kampioen oudere ooien, Pennings


Kampioen ramlam. Lammers

Kampioen jaarlingram, Pennings

Stockton Saint, kampioen oudere ram. Lammers


Kampioens drietal , van Eck

De Dagkampioen, links jaarlingooi van Van Eck De Reserve, ooilam van Lammers. Zittend van links naar rechts Truus en Hildert van Eck en Annie en Gerrit Lammers Staande Cees van Velthoven, Symen Wijbenga (keurmeester) Wim Haverslag (keurmeester) en Herman Greve.


6 juni 2007 Veel belangstelling voor de Suffolk op de Dag van het Schaap. De Dag van het Schaap was een succes. Het weer zat mee, de locatie was prima en er waren veel mensen afgekomen op de elfde editie van de Dag van het Schaap in Ermelo. Veel standjes met benodigdheden of gewoon leuke schapen-dingetjes, op het buitenterrein een schapendrijfwedstrijd met Border Collies, een kampioenschap schapen scheren, presentaties van verschillende schapenrassen, keuringen, een veiling, kortom alles op schapengebied. De fokkers van Eck, Lammers, Hoekstra, Hoogendam en van Velthoven hadden gezorgd voor prima rasvertegenwoordigers, zodat mensen konden genieten van prima kwaliteit Suffolks, en dat was te merken. Er was veel belangstelling en interesse. We hebben een heel aantal mensen enthousiast kunnen maken voor de Suffolk, voor de fokkerij, maar ook in de slachtlamproductie. De raspresentatie met uitleg over het ontstaan van het ras en het stamboek, de huidige stand van zaken en een toelichting over de gepresenteerde dieren door Gerrit Lammers en Wim Haverslag was duidelijk en goed verzorgd, complimenten!

De veiling verliep wat moeizaam, de Nederlandse schapenhouders moesten duidelijk nog wennen aan zoâ&#x20AC;&#x2122;n manier van verkoop. Uiteindelijk zijn er twee dieren ( ramlammeren van Lammers en van van Eck) rechtstreeks op de veiling verkocht, voor de andere dieren was er naderhand belangstelling. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag!


12 mei 2007 De evenementen voor 2007. De blauwtong perikelen van 2006 zit de vee- en schapenhouderij in 2007 nog behoorlijk dwars. Ook voor het Suffolk Stamboek Nederland leverde dat diverse problemen op. De stand van zaken met betrekking tot de evenementen : Op 2 Juni - Dag van het Schaap : geen keuring van Suffolks. Door de vereniging wordt een ras presentatie voorbereid. De veiling van 5 Suffolk rammen gaat wel door! Op 23 juni Farm Country Fair te Aalten. aanvang 11.00 uur. zie ook www.countryfair.nl Voor de fokkers afkomstig uit de 20 -km gebieden wordt een keuring georganiseerd. Het bestuur heeft hier een gelegenheid gevonden om op deze druk bezochte Fair een keuring te mogen organiseren. Op 21 juli Oostermoer Keuring te Borger aanvang 10.00 uur. zie ook www.oostermoerfeest.nl Deze Nationale keuring is vrij toegankelijk voor de fokkers uit het beperkingsgebied. Fokkers uit de 20 -km gebieden dienen aan de LNV regelgeving te voldoen voor deelname. Voor het vraag programma van de keuringen zie de agenda op deze website. SSN -leden ontvangen zeer binnenkort ook nadere info via "Suffolkfolks"


11 mei 2007. "Zwart en glimmend als van schoenpoets" De Suffolks van Tinus en Grietje Diever. Het vakblad voor de schapenhouder "Het Schaap" jaargang 2007 /4, een geweldig artikel over de Suffolks van Tinus en Grietje. Geschreven door Diederik Sleurink en fraaie foto's van specialist Henk Riswick. Met dank aan Het Schaap mochten we het artikel plaatsen op de website! "Het schaap" is een belangrijke bron van informatie voor elke schapenhouder of ge誰nteresseerde. Voor meer informatie zie: www.hetschaap.nl

28 april 2007. Keuringen 2007. Er zijn op dit moment allerlei ontwikkelingen met betrekking tot de Dag van het Schaap. Volgens de website van LNV worden op 1 mei nieuwe regels bekend gemaakt hoe te hanteren ivm met Blauwtong. Een en ander heeft beslist te doen met het bekend worden dat de zogenaamd positief gevonden "blauwtong" koe nabij Osnabruck na nader onderzoek niet besmet was met blauwtong. Zoals de ontwikkelingen nu lijken te gaan wordt de Dag van het Schaap ook toegankelijk voor de fokkers buiten het 20 km gebied!


27 april 2007 Uitgave Flockbook 2007. De afgelopen week is het Flockbook van onze vereniging wederom verschenen. In het boek wordt per fokker aangegeven welke ooien en rammen zij op 1 januari van dit jaar in hun bezit hadden. Uitgelijst wordt het stamboeknummer van het dier, het geslacht, de geboortedatum, de naam en niet onbelangrijk de vader en de moeder. Het raadplegen van het flockbook is mogelijk een extra hulp bij het zoeken naar fokmateriaal.

22 april Keuringen 2007 De Oostermoer keuring is verplaatst van 14 juli naar 21 juli. Dag van het Schaap. De organisatie van de Dag van het Schaap heeft te kampen met het probleem Blue Tonque. Volgens de huidige situatie is het onmogelijk voor schapenhouders ten Noorden van de 20 km zone om te gaan deelnemen aan deze Dag. Ermelo ligt binnen het 20 km gebied. Het is gewoon jammer dat de organisatie niet zo alert was rekening te houden met het opnieuw verschijnen van knutten en besmettingen in 2007. Hadden zij dit wel gedaan dan was bijvoorbeeld het achter de hand houden van Zwolle als uitwijk mogelijkheid een goed alternatief geweest. Nu moet circa half Nederland, een gebied waarin naar schatting 2/3 van het totaal aantal schapen in Nederland loopt noodgedwongen verstek laten gaan. Het Suffolk Stamboek Nederland heeft door de ontwikkelingen, de absentie van het Noordelijke gebied, het vraagprogramma welk aanvankelijk was gericht op inschrijving van rammen aangepast. Gevraagd wordt nu het volledige inschrijf programma ;


Vraagprogramma :

ooilammeren ramlammeren jaarlingooien jaarlingrammen oudere ooien oudere rammen drietallen lammeren drietallen ooien

3 april Vlaams Suffolkfokkerij Boek 2007. Ook bij de Vlaamse Suffolk fokkers zit de lammerperiode er op. Een nieuwe jaargang met nieuwe hoop en verwachtingen is geboren. Bij onze zuiderburen is in 2005 de volledige landbouwsector geregionaliseerd, alle fokkerijvereniging moesten noodgedwongen worden gesplitst in een Vlaamse en een Waalse vereniging. De Belgische Suffolk Club hield op te bestaan. En een Vlaamse vereniging is opgericht. Als gevolg daarvan verscheen reeds vorig jaar een Vlaams Suffolkfokkerij Boek. Onlangs is de 2007 editie verschenen. Voor de belangstellenden zijn nog exemplaren aan te vragen via: peter-frijters@skynet.be

22 maart Onderscheiding voor Britse Suffolk fokker Michael Walton, Roseden Suffolks. Een hoge onderscheiding voor Michael Walton. Suffolk fokker en veilingmeester bij United Auctions. Dit vanwege zijn enorme verdiensten voor de britse schapenhouderij. Bij de meeste Engelandvaarders binnen onze vereniging is hij een goede bekende. In het verleden was hij al eens keurmeester op de Dag vh Schaap te Utrecht. Voor het gehele (in het engels) artikel klik hier. Waltons


21 maart Kunst op de Suffolk site! De webmaster is helaas geen kunst liefhebber .... Maar kwam toch al surfend, dan wel google-end deze fraaie kunst Suffolk afbeelding tegen. En wil U de betreffende afbeelding niet onthouden.

21 maart. Suffolk logo. Ook dit plaatje kwam tevoorschijn op het internet bij het toverwoord Suffolk.


18 maart. Suffolk ooi ... een foto uit de oude doos. Een tijdje surfen op het internet leverde op een schotse familie site deze foto op. Het is een foto van circa 1960 en toont een goed beeld hoe een prima Suffolk ooi er toen uitzag. Het dier, een topooi uit de toenmalige topkudde "Doonbank" staat klaar voor een belangrijke show.

16 maart . Jaarboeken. De afgelopen week hebben wij de jaarboeken weer thuis ontvangen. Het Nederlandse Jaarboek is toegezonden aan de leden van onze vereniging. Het Britse boek wordt in ons land ontvangen door een klein aantal fokkers. Deze zijn een non-flockowner membership met de Suffolk Sheep Society aangegaan.

12 maart

Basco Database.


Sinds kort heeft de Suffolk Sheep Society in samenwerking met twee andere stamboeken een enorme gegevensbank beschikbaar gesteld voor iedereen met toegang tot het internet. Online kunnen ondermeer stambomen van de dieren worden uitgeprint. Hun voorouders, zusters, nakomelingen enzovoort. Voor de leden van de society is de mogelijkheid geschapen om d.m.v een pincode diergegevens zoals nieuwgeboren lammeren enzovoort online op te geven. Nederlandse fokkers met belangstelling voor de stambomen van Suffolks kunnen dus ook deze database raadplegen. De website is te raadplegen via de website van de Suffolk Sheep Society, onder Basco. Voor de fokkers die regelmatig dieren importeren kan het mogelijk ook een financieel voordeel opleveren. Tot dusver moest bij import een stevig bedrag worden betaald om een SSN import/ inschrijf afstammingbewijs te verkrijgen. Dit vanwege het aanvullen naar een afstammingsbewijs met daarop 4 generaties. Het is zonder meer aan te nemen dat binnenkort dit bedrag omlaag zal gaan. Het is immers een kwestie geworden van op enkele knoppen drukken en de gegevens zijn beschikbaar.

25 januari

Ingrepen besluit

LTO Schapenhouderij schikt zich in coupeerverbod LTO Schapenhouderij schikt zich in het besluit van minister Veerman (LNV) om het couperen van schapenstaarten met ingang van komend jaar te verbieden. ”De resultaten van het onderzoek zijn duidelijk. Daarom doen we er goed aan om ons nog meer dan voorheen te richten op maatregelen om myiasis te voorkomen”, reageert voorzitter Sjraar van Beek van de vakgroep LTO Schapenhouderij. Myiasis is een huidziekte, die wordt veroorzaakt door larven. Deze nestelen zich vaak aan de achterhand van het dier en tasten de huid van de beesten aan. Dit kan zelfs leiden tot de dood van schapen. Het couperen van de schapenstaarten, dat wordt gedaan door een elastiek rond de staart van lammeren, wordt vaak toegepast om deze ziekte te voorkomen. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen significant verschil bestaat in het voorkomen van myiasis tussen gecoupeerde en niet gecoupeerde schapen. Van Beek: ”We hebben zelf om dit onderzoek gevraagd. De resultaten ervan hebben mij eerlijk gezegd ook een beetje verrast. Maar ik zie geen enkele aanleiding om het onderzoek aan te vechten. We moeten ook op dit punt nu als sector laten zien dat we onze verantwoordelijkheid nemen.” De vakgroepvoorzitter kan zich vinden in een van de conclusie uit het onderzoek dat beter management wordt gevraagd van de schapenhouders. Hij noemt als mogelijke maatregelen tegen myiasis het gebruik van bestrijdingsmiddelen, goed graslandbeheer en een beter toezicht op de dieren. ”Je schapen goed in het oog houden, preventieve maatregelen nemen en op het juiste moment de beschikbare middelen ook gebruiken. Waar het om gaat is het welzijn van de dieren zo goed mogelijk te borgen”, aldus Van Beek. Hij is van mening dat schapenhouders nu al moeten anticiperen op de verbod. “Als vakgroep zullen wij de voorlichting over de bestrijding van myiasis stimuleren en intensiveren. Het is wel zaak dat de curatieve middelen, die nu op de markt verkrijgbaar zijn, ook de komende


jaren beschikbaar blijvenâ&#x20AC;?, zegt Van Beek. Mochten problemen ontstaan met de registratie, dan kan door een ontheffingsregeling worden geregeld dat de middelen in kwestie toegelaten blijven op de Nederlandse markt. In het onderzoekrapport wordt een tijdelijke ontheffing geadviseerd voor het coupeerverbod van drie Engelse schapenrassen: Suffolk, Hampshire Down en Clun Forest.

LTO, dinsdag 23 januari 2007

Vertegenwoordigers van het SSN, ondermeer voorzitter Gerrit Lammers, zullen binnenkort met LNV om de tafe Het afgelopen jaar is deze site wederom weer goed bezocht. Het aantal bezoekers is gestegen tot circa 28000.

l gaan zitten en overleg gaan plegen op welke voorwaarden een tijdelijke ontheffing zou kunnen worden verleend. Voor alle andere rassen is met ingang van 1 januari 2008 het couperen definitief verboden. 25 januari Website Suffolk Stamboek Nederland. Het afgelopen jaar is deze site wederom weer goed bezocht. Het aantal bezoekers is gestegen tot circa 28000.


2006 23 december De Britse Ooien veilingen. Al vele jaren worden met groot succes veilingen gehouden van met name drachtige Suffolk ooien. en soms met spectaculaire verkoop prijzen. Van deze veilingen onderstaand artikel, enerzijds omdat deze veilingen extra hoge topprijzen brachten maar meer omdat 2 Nederlandse fokkers (G. Lammers en H. van Eck) bijzonder actief waren. De veiling van fokker Sleigh, Wells kudde. Deze fokkers verkochten een prachtige jaarling aan naburige fokker Robbie Wilson (Strathisla kudde). Deze was bijzonder in zijn schik met zijn aankoop van 11250 Euro. "Dit dier is is een van de beste dieren die ik de laatste jaren heb gezien. Ze ziet er goed uit, heeft groot formaat en een voortreffelijk karkas". Vader van dit fraaie dier is de ram Stockton Real Lucky.

Wells jaarling. De veiling van fokker Jimmy Douglas, Cairness kudde. Traditioneel is ook deze beroemde fokkerij volop in het nieuws tijdens de najaarsveilingen. Op zijn veiling werden 112 Cairness ooien en jaarlingen verkocht. De totaal opbrengst van deze dieren een kleine 120000 Euro! Vader en zoon Jones eigenaren van de Thurston kudde kochten een dochter van Glenho the Genius geboren uit een Pankymoor Prelude ooi aan voor het formidabele bedrag van 15000 Euro. De jaarling is drachtig van Cairness Save the Day.

Cairness jaarling.


De Crosemanor veiling: De stalnaam Crosemanor is in Nederland welbekend. Vele rammen en ooien afkomstig van dit top fokbedrijf zijn in de afgelopen 25 jaar naar ons land vertrokken. De hoge standaard van de Nederlandse Suffolk populatie is voor een groot deel te danken aan dit fokbedrijf. Een verandering in de bedrijfsvoering heeft dit jaar tot het besluit geleid om alle volwassen ooien en jaarlingen te verkopen. De fokkers Hildert van Eck en Gerrit Lammers, die vorig seizoen ook al een aantal ooien op de veiling van eigenaar Robyn Hulme hadden gekocht, waren bijzonder actief op de veiling. Als deze is afgelopen hebben zij elk 6 ooien gekocht. Van Eck ook de fokram Castlewellan Harry's Choice en Lammers de fokram Stockton Saint. Er was grote vraag naar de dieren. Deze werden verkocht naar kuddes bij Aberdeen en het eiland Wight. 5 Werden verkocht naar Noord Ierland, 22 naar Ierland, 14 naar Nederland dus en 13 naar Italie. Onze Belgische Suffolk vrienden de families Decock( Aurel en Toon) en Laeremans trokken huiswaarts met drie drachtige ooien. Een dochter van de bekende P98:N24 was veiling topper. Deze oudere fokooi is verkocht voor 8500 Euro.

Crosemanor fokooi. Bawnoque veiling: Deze kudde is in eigendom van Herbert Stanley en zijn dochter Louise. Op deze veiling zijn 17 jaarlingen, 35 ooien en 15 ooilammeren in de verkoop. Deze kudde staat aan de top van de Ierse Suffolk fokkerij. Regelmatig worden ook rammen verkocht naar Engelse en Schotse topfokkers. Qua bloedvoering sluit deze fokkerij prima aan bij de Crosemanor fokkerij. Gedurende de afgelopen 20 jaar zijn meerdere Crosemanor rammen met wel bijzonder veel succes ingezet binnen deze kudde. Ook op deze veiling kochten Lammers ( 6 drachtige ooien en 2 ooilammeren) en Van Eck (4 drachtige ooien en 3 ooilammeren) een aantal dieren. Glenho, Baileys en Laurelbank veiling. Een prima veiling voor deze Ierse en Noord Ierse Suffolk kuddes. De handel was goed en reflecteerde het vertrouwen van de fokkers in het Suffolk ras als de no. 1 slachtlamvaderdier. Topprijs van de dag was 9500 Euro voor een dochter van Boreland Buddah. Deze ooi is drachtig van de Edinburgh kampioen 2006 Rhaedr Rossi en verkocht naar Wales. De koper Keith Evans, eigenaar van de Plasllewelyn kudde. Myfir Evans, fokker van Rhaedr Rossi, kocht ook een Buddah dochter eveneens drachtig van Rossi. Van Eck en Lammers waren ook actief op deze veiling. Er zijn ooien gekocht van Glenho en Laurelbank.


Laat in de veiling is via telefonisch bieden een ooi verkocht voor 7500 euro. Ook deze ooi was van Boreland Buddah en eveneens drachtig van Rossi. Koper de welbekende eigenaar van de Meierie Kudde, Claude Vanwijnsberghe.

Boreland H4 Boreland Dispersal (opheffing) veiling. Bijna 50 jaar van toegewijd fokken is afgesloten met de opheffingsverkoop van de Boreland kudde. De Fam. Fleming wenst zich meer te gaan toeleggen op hun Hillhead Holstein melkvee kudde. Deze melkkoeien produceren gemiddeld 9500 kilogram. De grootste vraag was naar ooilammeren. De 22 lammeren die in de veiling waren brachten gemiddeld zo'n 1500 Euro op. Het wekt dus geen verwondering dat een ooilam (84 H04), nauw verwant aan de fameuze Boreland Buddah (75000 Euro Edinburgh 2004), de topprijs leverde. Dit 2-ling lam was een dochter van Conveth Talent en is geboren uit een Cairness President moeder. Het lam is verkocht voor 4000 Euro. Gerard Aardema was zo gelukkig (84 H03), inderdaad de volle zus, te kunnen kopen.

11 november Mevr. Ans ten Oever-Majoor erelid SSN. Tijdens de najaarsvergadering van het SSN is Mevr. Ans ten Oever-Majoor benoemd tot erelid van het Suffolk Stamboek Nederland. Dit vanwege haar bijzondere verdiensten voor de vereniging. Zij was mede oprichter van onze vereniging en een groot aantal jaren secretaris.

Op de foto Mevr ten Oever en voorzitter Lammers


11 november Britse flock competitie. The Bristol Gold Cup - Kampioens kudde Winnaar - Tom Cox , Manor Farm, Marston, Church Eaton, Staffs. Reserve – A J & A R Benzie, Meikle, Whiterashes, Turriff, Aberdeenshire. Tankards go to Tom Cox and Neil Benzie (Shepherds) The Sainsbury Cup - Beste Ooilammeren Winnaar - Wm Borthwick & Son, Auchinraith, Mauchline, Ayrshire. Reserve – Tom Bailey, Culcommon, Batterstown, Co Meath, Eire . Certificates of Merit: Tom Cox ; Judith J Barbour, Rosefield Farm, Annan, Dumfries . The Howard Peel Cup - Beste Fokrammen Winnaar - A J & A R Benzie. Reserve – Tom Bailey. Certificate of Merit – P M Fletcher, Gybhouse Farm, Clowstop, Kidderminster , Worcs. The Bonnington in Bloomsbury Salver - Beste Ooien koppel Winnaar - A J & A R Benzie. Reserve – Tom Cox . Certificates of Merit – Claude Vanwijnsberghe , Wm Borthwick & Son. John Long Cup - kudde 20 - 30 ooien Winnaarr - A J & A R Benzie. Reserve – Wm Borthwick & Son. Certificates of Merit - Judith J Barbour. W E Lloyd Cup - kudde 31 - 60 ooien Winnaar – Tom Cox . Reserve – Claude Vanwijnsberghe , Meierie 15, B8972 Desselgem , Belgium . Brooks Cup - kudde 101 ooien en meer Winner - Tom Bailey. Reserve – R J L Park, Drinkstone, Hawick, Roxburghshire. Chebsey Cup - nakomelingen groep Winnaar - Tom Cox – Muiresk Adrenaline. Reserve – R J L Park – Fordafourie Footprint.

25 oktober

De Suffolk Familiedag wederom groot succes.

Op 21 okt.j.l. moesten 45 à 50 pers.vroeg uit de veren om naar de jaarlijkse familiedag af te reizen.Voor de noordelingen, zoals ik, was het een verre reis naar het Limburgse. Bij de ontvangst waren de kilometers snel vergeten. Heerlijke Limburgse vlaaien keken ons vragend aan. Dre Hermans had het met hulp van Ton v.d.Broek deze keer georganiseerd. En goed!


Dre Hermans Dit jaar was er een thema nl. graslandbeheer en voeding. Diverse sprekers waren uitgenodigd. Jeroen Boeijen van Beljaars schapenpraktijk, geruggensteund door Peter Ramakers, hield een interessante lezing over graslandbeheer. Er werd een kwisje gehouden om de kennis te testen van onkruiden en grassen die op fotoâ&#x20AC;&#x2122;s, op een groot scherm, te zien waren. Onze voorzitter,een veeboer, wist er het meeste van en ging met een prachtige (drink) beker naar huis. Verder was er goede uitleg over diverse soorten grassen, kunstmest, vitaminen en mineralen.

Na deze lezing was er ruim tijd om even bij Dre zâ&#x20AC;&#x2122;n schapen te kijken. Zoals verwacht stonden die keurig in een mooi hok in zijn prachtige schuur. Alle vragen werden zo goed mogelijk door Dre beantwoordt. In een weiland naast de schuur verzorgde Ton v.d.Broek een demonstratie van Border Collies met eigen meegebrachte Suffolk ooilammeren. Prachtige lammeren overigens De show liep als een trein en niemand verveelde zich hierbij. Wat een passie hebben die Borders toch.


Bij terugkomst in Café de Pearsstal zat de volgende spreker ons reeds op te wachten. Dierenarts Martin Franke hield een belangrijk verhaal over de mineralenhuishouding bij schapen. Nodig voor de opbouw van het lichaam en stofwisseling. Het gaat om macro en sporenelementen. Voor de Suffolks is het belangrijk te weten dat kopergebrek een stoornis in de achterhand kan veroorzaken, ook wel swayback (zwaaikont) genoemd. Kobalt is een bouwstof voor vitamine B12 in de pens. Als laatste spreker kwam Philip van der Grinten. Hij verving Sjraar van Beek van LTO die helaas niet kon komen. Na wat nieuwtjes over nieuwe regelgeving begon van der Grinten een bevlogen verhaal over zijn bedrijf “De Wassum” dat hij samen runt met Sjraar van Beek en hun echtgenotes. Kort vertelt komt het hier op neer. Ze verhuren kuddes voor begrazing van natuurbeheer. Er werken alleen maar professionele herders. Affiniteit met de natuur geniet dan ook de voorkeur. Zij werken veelal met Kempische Heideschapen. Philip heeft veeteelt gestudeerd in Wageningen, zijn echtgenote is dierenarts en Sjraar is ecoloog/bioloog. Het vult mekaar goed aan en dat is in zo’n bedrijf waar 10 à12 werknemers zijn heel belangrijk. Hun leuze: "de moderne herder is een aannemer die natuurwaarden beheerd". Alle sprekers hadden hun luisteraars stil, op de vragenstellers na. De gezellige en leerzame dag werd afgesloten met een heerlijk warm en koud buffet. Onder het eten werden door voorzitter Gerrit Lammers de bekers uitgereikt aan de winnaars van het afgelopen jaar. De prijzen uitreiking.


Dhr van Eck, Fokkerij vh Jaar, Suffolk vh Jaar

Mevr. Hoekstra, Ram vh Jaar

Dhr. Wijbenga, Fokkerij vh Jaar < 15 ooien

Dre Hermans en Ton v.d.Broek werden door de voorzitter bedankt voor de organisatie en hun gastvrijheid en kregen elk nog een presentje. Hopelijk is er volgend jaar weer een familie dag, die dan weer in een ander gedeelte van Nederland gehouden wordt. Dre en Ton, bedankt. Albert Boelen. 15 oktober Beste leden,

PVV heffing.


Als bestuur roepen we u op om een bezwaarschrift in te dienen tegen de PVV-heffing.Wat houdt deze heffing in ? Iedere schapenhouder met 10 dieren of meer dient 200 euro te betalen om de pot van het diergezondheidsfonds te vullen. Als bijlage een concept-brief die u kunt gebruiken. Uiterlijk 18 oktober verzenden! Uiteraard zullen we als bestuur hier op reageren maar het is van belang dat ook een ieder persoonlijk zijn ongenoegen kenbaar maakt.

Het onderstaande ontvingen wij van Jan van der Zanden. Namens het Platform kleinschalige Schapen en geitenhouders Beste Bestuursleden, schapen en geitenhouders. Betreft: Bezwaarschrift PVV heffing. In de afgelopen vergadering van het Platform KSG is de voorgenomen PVV heffing door de aanwezigen genoemd als een belangrijke prioriteit. Gezien de tijdsdruk t.g.v de lopende bezwaarperiode hebben we dit onderwerp met voorrang in behandeling genomen. Het bestuderen van de besluiten en overwegingen die tot dit PVV- plan hebben geleid heeft de nodige tijd gekost. Als werkgroep zijn we tot de conclusie gekomen dat, door de nieuwe wijzen van heffen de kosten van de dierziektebestrijding voor een onevenredig deel op de kleinschalige houder en fokker worden afgewenteld. Hiervoor zijn onvoldoende gronden. Op donderdag 12 okt j.l hebben wij met het PVV overleg gevoerd over dit onderwerp. Dit heeft geen enkele verandering in hun standpunt teweeg gebracht. Tot en met a.s donderdag 19 oktober bestaat de mogelijkheid om bij het PVV bezwaar te maken tegen de ontwerp verordening. Wij willen uw besturen en uw leden oproepen om hiervan gebruik te maken, om te voorkomen dat deze onbillijke heffing wordt doorgezet. Alleen een gezamenlijke actie kan resultaat opleveren !!! Om het indienen van een bezwaarschrift voor een ieder gemakkelijker te maken hebben wij een conceptbrief opgesteld. ( zie Bijlage. conceptbrief bezwaarschrift ) Het staat u vrij om aanpassingen aan te brengen, als dat voor uw organisatie van belang is. Bij deze willen wij u vragen om dit bezwaarschrift als organisatie in te dienen en tevens vragen wij u om zoveel mogelijk leden aan te sporen om OOK als schapen en/of geitenhouder dit bezwaarschrift in te dienen. U mag deze oproep met de conceptbrief digitaal doorsturen aan uw leden. BELANGRIJK AANDACHTSPUNT: Het bezwaarschrift moet uiterlijk woensdag 18 oktober op de post !! Wilt u ons laten weten welke stappen uw organisatie en uw leden hebben ondernomen. Het is belangrijk dat we hiervan enig overzicht hebben. Hebt u nog vragen dan kunt u mij mailen of bellen op: 0411-616636

Met vriendelijke groet


Jan van der Zanden. Namens het Platform kleinschalige Schapen en geitenhouders

15 september Kelso Ram Sales. Het Suffolk ras was weer terug op het hoogste plan op de rammen veilingen te Kelso. Tot 2003 domineerde de Suffolk deze wereldberoemde veiling. De afgelopen twee jaar was de kwaliteit en het aantal van de Texelaars beter en hoger. De rollen zijn echter weer omgedraaid. Dit mede vanwege het feit dat de gezamenlijke Suffolk fokkers de ernst van deze situatie inzagen en middels een inspanning waarbij inmiddels alle Suffolk fokkers het Signet programma gratis krijgen aangeboden. ( Een prima initiatief van de Suffolk Sheep Society!). De resultaten van de verkoopcijfers waren er naar. Topprijzen op deze multi- rassen veiling waren alle voor Suffolks. Op het einde van de dag waren 1199 stamboek Suffolk ramlammeren en jaarlingen verkocht voor het hoge gemiddelde van 645 Euro per dier.

Strathisla , Kelso topprijs 2006. De veiling topper was een dier afkomstig uit de Strathisla kudde. Dit dier veranderde voor het bedrag van 16500 Euro van eigenaar. Vader van het dier was Glenho Gurkha , geboren uit een zuster van Strathisla Kingsway. Neil Benzie van de Meikleson kudde verkocht aan dezelfde koper een ramlam voor 6300 Euro. Beide ramlammeren vertrekken naar de Lakeview kudde te Noord Ierland.

Meikleson ramlam Een zoon van Langside League werd, door de Familie Gray, verkocht voor 10500 Euro naar de eigenaren van de Glenho, Baileys en Cairness kudde.


Langside ramlam Het beste ramlam van Birness vertrok voor 9000 Euro naar Ierland. Het ramlam had als vader Plaslewellyn Pure Genius.

Birness ramlam Een ramlam dat al een enorme reis had ondernomen om op de veiling te Kelso te verschijnen zal binnenkort een nog langere reis moeten gaan ondernemen. Bryden Nicolson fokker op de Shetland Eilanden (!) verkocht zijn veiling topper. Een zoon van Deveronside The Messiah aan Bert Bongers, Heltenbosdijk , Weert. Is dat een trip voor het "Innfield " ramlam! 15 september National Show. Nagekomen bericht. Eind juli is te Shrewsbury de National Show en Sale gehouden. De gemiddelde prijzen lagen 150 Euro hoger als die van in 2005. "Het was een erg goede veiling, met een gezonde handel voor de commerciĂŤle fokkerij. Deze rammen werden gemakkelijk verkocht voor beste prijzen" aldus de veilingmeester van John Swans. Kopers met interesse in top kwaliteit voor de fokkerij hadden eveneens volop keuze. De topprijs van de dag was 13500 Euro voor het als tweede geplaatste dier in de Signet rubriek. Dit was een Strathisla ramlam met als vader Glenho Gurkha uit een Kinmundy Kraka moeder ( Nb. dit dier is nauw verwant aan Strathisla Stradivarius, dit seizoen ingezet op de Kroonstee ooien en 4 ooien van 't Hooltpad). Jimmy Douglas, Cairness kudde won zowel het kampioenschap van de individuele als de Signet rubriek. Zijn winnende Signet klasse ram behaalde even later het Dagkampioenschap. Het ramlam met als vader Cairness Spartacus is geboren uit een Crosemanor Commandeur moeder werd verkocht voor 9000 Euro.


Een ramlam van John Sinnett's kudde. Derde in de Signet klasse, met als vader Strathisla Scorpion is verkocht voor 7200 Euro. Een ramlam uit de Rhaeadr kudde behaalde de 4 hoogste verkoopprijs. (Zie bericht van 31 juli , met foto!)

Strathisla ramlam ramlam.

Cairness ramlam

Stockton

De beste verkoop prijzen werden behaald met dieren van fokkers die deelnemen aan het Signet fokprogramma. In dit programma vind een berekening plaatst op basis van scan en weegcijfers. Vader en zoon Arnold en John Park van de Drinkstone kudde zijn al erg ver met de selectie van hun dieren met behulp van het Signet programma. Zij hadden zeer goede verkoop resultaten. Hun gemiddelde verkoop prijzen waren 2300 Euro.

31 juli National Show, topram aangekocht door Fam. de Vliegher. Hierbij een foto van de op de National voor 3500gns aangekochte ram Rhaeadr Investment, 4e plaats in de Signet Recorded class en 4e topprijs van de dag. De Familie De Vliegher heeft in partnership met de Belgische fokker Alain Nerinkx deze ram gekocht.


26 juli Edinburgh Show en Sale De beste Edinburgh Show en Sale in jaren! Afgelopen vrijdag was de Show met de volgende dag de veiling van de geweldige lammeren. Volgens judge Mr. John Christie was de kwaliteit van de dieren meer dan voortreffelijk. De deelname van de topfokkerij aan het MLC programma is zichtbaar op de show. De beste dieren hebben naast voortreffelijke raseigenschappen nu ook imposante weegcijfers en scancijfers. Hoge index rammen voor die laatste eigenschappen zijn bijzonder gewenst. 7 Nederlandse fokkers waren op de Show en Sale aanwezig. De veiling bracht een topprijs op van zo'n 115000 Euro voor de Rhaedr kampioen. De handel was goed voor topkwaliteit rammen. Op de foto's een aantal van de kampioenen.


Edinburgh Kampioen, Rhaedr

De Reserve kampioen en kampioen van Schotland, Cairness

De reserve kampioen van Schotland, Meikleson


De MLC kampioen , Glenho

Het beste drietal,

Cairness

17 juli Nationale keuring Oostermoer 2006. Bert Laeremans, de keurmeester, deed een fantastische job afgelopen zaterdag te Zuidlaren. De dieren werden in een vlot tempo beoordeeld en geplaatst. Steeds na iedere groep dieren gaf hij kort en helder zijn mening over de rubriek en over elk dier in het bijzonder. Een klasse job! Waarvoor we Bert ook vanaf deze plaats nogmaals bedanken. Het was net als vorig jaar weer zonovergoten. Had Pierre Wolfs al niet op de voorjaars vergadering gezegd dat hij nog nooit met regen naar de Oostermoer was geweest? Ook dit jaar was onze erevoorzitter gedurende de hele dag een aandachtig toeschouwer. De aftrap was met de jaarlingrammen. 1 Ram in deze rubriek en dus een gemakkelijke overwinning voor Pennings.


Super Star v/d Penningshoeve. Daarna een beste groep oudere ooien. We zagen zware dieren met een beste bevleesdheid. Kampioen in deze groep was de ooi Erica van Van Eck. Een prachtig dier, zij was vorig jaar reeds kampioene bij de jaarlingooien. Vader van deze is Primeros vd Vijzelesch. Reserve in deze groep was een dochter van Court vd Vijzelesch eveneens van dezelfde eigenaar.

True Hill's Erica Twee werkelijk prachtige groepen jaarlingooien werden vervolgens geplaatst. Crosemanor F87 een dochter van Mere Talbot van Lammers-Bokdam was in deze groep een sterke winnaar. Later op de dag is de ooi uitgeroepen tot Reserve Kampioene van de Dag. Een ooi van Pennings een dochter van 0098 vd Marne was een prima tweede in de uitstekende rubriek.


Crosemanor F87 De grootste groep was andermaal de rubriek ooilammeren. Kampioene en later ook Dagkampioene was een dochter van Castlewellan President geboren uit een Crosemanor import ooi. Fokker van dit dier, werkelijk een lust voor het oog is Van Eck. Tweede in deze rubriek een groot en lang ooilam, Kroonstee 326 een dochter van Meierie Goldfinger. Derde Olette vd Scheene, een fraaie dochter van Ingleborough Mirza Dima. Fokker Diever. Vierde en vijfde ooilammeren, dochters van Herodes vd Meierie en Ferrari vd Meierie van Roggeveen.

True Hill's Glossy Bij de ramlammeren was Kroonstee Koldfinger een goede winnaar. Het is een zoon van Meierie Goldfinger uit een Muiresk Turriffic ooi. Deze ram gaat binnenkort aan het werk in de eigen kudde van Aardema. Tweede in de rubriek was True Hill's Gonzalez, een zoon van Stockton Saint en geboren uit een Crosemanor ooi met als vader Bawnoque Wilko. Als derde nogmaals een ram van voorgaande fokker. True Hill's Gilbert, eveneens een zoon van Stockton Saint geboren uit een Crosemanor Stockton Euro dochter. Als vierde wederom een Meierie Goldfinger zoon, nu van Hoekstra. Goldfinger 2 van t Hooltpad.


Vijfde weer een True Hill's ditmaal een zoon van Primeros v/d Vijzelesch.

Kroonstee Koldfinger (prive foto) Bij de drietallen was het nog niet eenvoudig. We zagen drie mooie groepen die dicht bij elkaar zaten. 1e True Hill's. . 2e Lindehoeve. 3e Mattemburgh

True Hill's

Bij de beoordeling voor het Dagkampioenschap zegevierde zoals reeds vermeld het ooilam Glossy van fokker Van Eck. Uitstekende tweede de jaarlingooi van Lammers Bokdam.


Zittend van links naar rechts Annie en Gerrit Lammers met de Reserve Kampioene. Daarnaast Hil en Truus Van Eck met de Dagkampioen Oostermoer 2006. Staande Cees van Velthoven, ringmeester. In het midden Bert Laeremans, keurmeester. En Herman Greve ringmeester. Samenvattend. Het Suffolk Stamboek Nederland heeft ook dit jaar een prima keuring gehad met veel kwaliteit in alle rubrieken. De samenwerking met de Oostermoer tentoonstelling commissie was net als vorig jaar weer fantastisch. Dit is een zeer goede organisatie die werkelijk geen inspanning teveel vind om het ons als stamboek zoveel mogelijk naar de zin te maken. Werkelijk hulde! Na afloop kon ook de punten telling voor de diverse Suffolk bekers worden opgemaakt. Fokkerij v/h Jaar : Van Eck , True Hill's - 137 punten Aardema, Kroonstee - 62 punten Roggeveen, Eikenbosje - 31 punten Fokkerij v/h Jaar < 15 ooien : S. Wijbenga, Westergo - 10 punten Suffolk v/h Jaar :

True Hill's Glossy , eigenaar Van Eck

Ram v/h Jaar

Meierie Goldfinger, eigenaar Hoekstra 73 punten

:


In Nederland geboren Ram v/h Jaar : Primeros v/d Vijzelesch, 23 punten, fokker Wolfs en eigenaar Van Eck.

13 juli 2006. Royal Show, Herning Denemarken Op de belangrijkste Deense agrarische show de Royal Show te Herning is een 4-jarige ooi van Jan en Fia Liewes uitgeroepen tot Breed Champion. Jan en Fia zijn in 1997 vertrokken uit Nederland naar een melkveebedrijf nabij Viborg. Als 2e tak op het bedrijf worden zo'n 35 Suffolks gehouden. Het oorspronkelijke ooien bestand was afkomstig uit Nederland. Op de foto's de ooi. Zij is geboren uit een Kroonstee ooi welke als vader Orion Orca had. De vader was een thuis gefokte zoon van Savernake Supersire en geboren uit een Vijzelesch ooi.

Fia met de Breed Champion.

Parade van Royal Champions


24 juni 2006. Ingrepenbesluit. De 2e kamer heeft het voorstel van Minister Veerman verworpen. (zie bericht 20 mei) Het verbod zou in september ingaan. Een ruime Kamermeerderheid van VVD, CDA, LPF en PvdA wil het couperen echter toestaan tot in ieder geval volgend jaar. Veerman, een voorstander van het verbod, is voor de druk van de Kamer gezwicht. Volgens de leden van de 2e kamer zijn er te veel problemen in de schapensector vanwege het niet meer mogen couperen. De bedoeling is nu dat er eerst meer onderzoek moet worden gedaan naar de effecten van het niet couperen. Voor alle schapenhouders is het dus volgend jaar toegestaan de dieren te couperen. Veel schapenhouders hebben verheugd gereageerd Voor de Suffolk fokkers betekend dit dus een aanzienlijke tijdsbesparing in de houderij. Het ondoenlijke frequente staarten wassen (en wat hebben onze Suffolks een staart!) is door dit uitstel niet nodig. Ook het milieu wordt gespaard. Omdat de dieren minder intensief voorbehoedend behoeven te worden gesproeid ter voorkoming van myasis. . 11 juni 2006 Scrapie paspoorten. Als je het alleenrecht hebt op gebied van scrapie onderzoek en certificering. Dan is elke serieuze fokker lid van de Gezondheidsdienst en deelnemer aan het certificerings programma. Daarvoor betaal je ook al contributie. Desondanks heeft de GD vanaf heden besloten (onaangekondigd) dat indien men paspoorten bij de ARR/ARR dieren wil hebben. Deze schriftelijk of per fax moeten worden aangevraagd. De kosten daarvan bedragen Euro 9.25 per aanvraag en Euro 0.95 per paspoort. Wat is het toch jammer dat we alleen bij de GD terecht kunnen. Wanneer U een abonnement heeft op IDR-online dan kun u zelf de paspoorten gratis uitprinten ..... Wordt het geen tijd dat de controlerende instantie die controleert of de schapenhouders wel ARR/ARR rammen inzetten worden uitgerust met een laptop computer? Zij kunnen online de ingezette rammen controleren en alle paspoorten worden overbodig. 20 mei Informatie Ingrepenbesluit. (v.w.b. de Suffolk, het korte staarten fokprogramma). Ontwikkelingen t.a.v. het couperen van de Suffolk staarten. Een vertegenwoordiging van het Suffolk Stamboek Nederland bestaande uit onze voorzitter Dhr. G. Lammers, de Erevoorzitter Dhr. P.M.J. Wolfs alsmede hoofdinspecteur Dhr. W. Haverslag heeft de afgelopen periode intensief contact gehad met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De vertegenwoordigers van de vereniging zullen op korte termijn worden uitgenodigd om te spreken over de vrijstellingsregeling en ons fokprogramma. Op 19 mei heeft minister Veerman een brief verzonden aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.


Onderstaand treft U een uittreksel van de betreffende brief aan. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag ons kenmerk : DL. 2006/1223 datum : 19-05-2006 onderwerp : Informatie Ingrepenbesluit Geachte Voorzitter, Conform het verzoek in bovenstaande brief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, informeer ik u hierbij over mijn voorgenomen besluiten ten aanzien van de overgangstermijn die voor verschillende ingrepen per 1 september aanstaande afloopt. Over het onderwerp I&R wordt u in een aparte brief ge誰nformeerd. Algemeen Artikel 40 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) verbiedt het verrichten van lichamelijke ingrepen bij dieren. Van een ingreep is sprake wanneer een deel of delen van het lichaam wordt of worden verwijderd of beschadigd. Aan dit verbod ligt het beginsel van de integriteit van het dier ten grondslag; het dier moet niet via ingrepen worden aangepast aan de wensen van de mens. In een aantal gevallen is het verrichten van ingrepen noodzakelijk, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om koeien te onthoornen. Daarnaast kan het zijn dat zwaarwegende belangen als diergezondheid en voedselveiligheid nopen tot het verrichten van ingrepen ter identificatie van een dier. Tot slot geldt dat de sector voor enkele ingrepen tijd nodig heeft om de bedrijfsvoering aan te passen teneinde zonder bepaalde ingrepen te kunnen werken. Voorgaande is vastgelegd in het Ingrepenbesluit, gebaseerd op de GWWD. Zo bepaalt het Ingrepenbesluit welke ingrepen wel zijn toegestaan, zoals het onthoornen van koeien. Daarnaast stelt het Ingrepenbesluit dat ter identificatie van een dier, tenzij wettelijk anders is voorgeschreven, maximaal twee ingrepen mogen worden verricht. Tot slot is de sector voor verschillende ingrepen een overgangstermijn geboden om maatregelen te nemen teneinde in de bedrijfsvoering zonder deze ingrepen te kunnen. Voor die ingrepen waarvan de overgangstermijn 1 september aanstaande afloopt, geef ik hieronder mijn voorgenomen besluiten weer. De regelgeving zal hiervoor waar nodig voor 1 september aanstaande worden aangepast. Couperen van schapenstaarten In het Ingrepenbesluit was de sector aanvankelijk een overgangstermijn van vijf jaar geboden en was het couperen van schapenstaarten vanaf 2001 een niet meer toegestane ingreep. Nadat ik drie rassen een vrijstelling heb verleend teneinde via fokmaatregelen te fokken op kortere staarten, heb ik begin 2004 na een uitvoerige discussie met de Tweede Kamer besloten de sector een laatste kans te geven de bedrijfsvoering aan te passen. Het voorgaande in ogenschouw nemende, is de sector ruimschoots de tijd gegeven om de bedrijfsvoering aan te passen. Ik constateer dat een groot deel van de sector niet meer coupeert. In het kader van het couperen is meermalen de ziekte myasis genoemd. Door verschillende deskundigen is aangegeven dat de ziekte via goed management te


voorkomen is. Daarnaast bestaan er zowel preventieve als curatieve middelen om de ziekte te voorkomen, respectievelijk te behandelen. Ik zie dan ook geen noodzaak de overgangstermijn na 1 september te verlengen. De sector is ruimschoots de tijd geboden zich hierop in te stellen. Dit ligt anders voor de drie rassen die ik eerder via een vrijstellingsregeling de mogelijkheid heb geboden via fokmaatregelen kortere staarten te fokken. Deze drie rassen wil ik via een vrijstellingsregeling een overgangstermijn van vijf jaar extra geven om via fokmaatregelen kortere staarten te fokken. De vertegenwoordigers van deze drie rassen zullen op korte termijn worden uitgenodigd om te spreken over de vrijstellingsregeling en hun fokprogramma. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dr. C.P. Veerman (de volledige brief is gepubliceerd op de site van LNV.)

6 mei Diefstal trailer. Na een succesvolle Open Deur op 1 mei, mochten we vannacht onverwacht bezoek meemaken. Onze Ifor Williams trailer werd deze nacht om 3u gestolen. De dieven gingen stoutmoedig tewerk; zij deinsden er niet voor terug om onze oprit (40m lang ) op te rijden en de trailer achter de stal vandaan te halen en weg te rijden. Onze hond heeft ons gewekt maar we hebben de vogel nog net zien vliegen. Een achtervolging heeft niets opgeleverd. Indien iemand door omstandigheden informatie zou hebben aangaande een onrechtmatige verkregen trailer graag een seintje. Het gaat om een dubbel as trailer type TA5G8 (vier vakken binnenafmetingen 244 x 154 binnenruimte) Chassisnummer: SCK400000V0230133. Op de voorzijde is een grote witte sticker met zwarte suffolkkop aangebracht. Je mag dit bericht zoveel mogelijk doorsturen naar vrienden en kennissen, misschien is er nog een waterkansje om onze trailer nog terug te vinden. Alvast hartelijk dank, Groeten, Jan Van Ginderachter Oude Pontstraat 2 8572 Anzegem-Kaster Belgie 0032 56 680508 0032 496 593748

20 april Opendeurdag Martellerhof. De opendeur op 17 april is een succes geworden voor de Familie Decock. In de riante stal vertoefde een prachtig stel dieren van goede kwaliteit. Fokrammen, jaarlingooien en moederdieren en natuurlijk ook de prachtige lammeren van 2006. Ingezet waren middels KI Baileys Riverdance, Strathisla Rock of McCoy en Hallhill Dancer. Glenfiddich v/h Martellerhof, een zoon van Crosemanor Gold Jubilee, was via natuurlijke dekking ingezet.


De ooilammeren.

Top ooilam 2006 De bezoekers en vrienden, afkomstig uit Belgie en ook Nederland, bekeken de dieren aandachtig. Voor de meeste bezoekers was dit ook weer het eerste weerzien van elkaar na de aflamperiode. Zoals altijd is een dag als deze bijzonder geschikt om onderling eens bij te praten, wat dus ook volop gebeurde.

Top ramlam 2006


In het midden Toon Decock bij de ooilammeren.

7 april LTO grijpt laatste strohalm rond couperen schapenstaarten Couperen van staarten bij schapen na schriftelijke toestemming dierenarts Vanaf 1 september 2006 mogen schapenhouders geen schapenstaarten meer couperen. De vakgroep LTO Schapenhouderij zet zich volop in om het couperen vanaf die datum toch te tolereren. In een brief aan minister Veerman verwijst vakgroepvoorzitter Sjraar van Beek naar het Belgische beleid, waarbij een dierenarts schriftelijk toestemming geeft voor het couperen van schapenstaarten. Al jaren wordt er gekissebist over het wel of niet couperen van schapenstaarten. Volgens de vakgroep Schapenhouderij moeten veehouders de mogelijkheid hebben om hun dieren te couperen. Bij schapen met een lange, brede of bewolde staart kan het niet couperen leiden tot een sterke bevuiling van de achterhand. Dit geeft een verhoogd risico op myasis. Bovendien is een vuile achterhand niet hygiĂŤnisch bij de geboorte en het zogen van lammeren of bij de productie van consumptiemelk. De dierenbescherming pleit daarentegen al jaren voor het afschaffen van ingrepen bij dieren wanneer daar geen veterinaire noodzaak toe is. Ook volgens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij van Diergeneeskunde (KNMvD) is couperen overbodig. Myasis en eventuele andere welzijnsproblemen kunnen volgens de KNMvD zeer goed worden voorkomen door onder meer het kort houden van de wol, de juiste voeding, preventieve middelen en vliegenbestrijding. Humane methode Maar volgens de vakgroep zijn deze maatregelen niet toereikend. "Zeker op rijke graspercelen heb je snel te maken met vuile staarten", aldus Jan Houdijk, voorzitter LTOschapenhouderij Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. "Als je de dieren elke twee weken zou behandelen met een gieter vol bestrijdingsmiddel dan zou je de myasis kunnen beperken. Maar als schapenhouder is het niet praktisch om de dieren zo vaak naar huis te halen. Bovendien is zoâ&#x20AC;&#x2122;n hoge dosis schadelijk voor het milieu." De vakgroep Schapenhouderij ziet graag dat minister Veerman per 1 september 2006 de insteek van het Belgische coupeerbeleid overneemt. Daar kan een dierenarts namelijk schriftelijk toestemming geven voor het couperen van schapenstaarten.


31 maart Ledenvergadering verschoven naar vrijdag 28 april. Vanwege Goede Vrijdag, 14 april, is de ledenvergadering verschoven naar vrijdag 28 april. De leden ontvangen binnenkort een uitnodiging cq agenda voor deze vergadering. 31 maart Suffolk flock book.

Deze morgen is de Nederlandse versie van het Suffolk flock book in de bus gevallen. In dit boek is per fokker uitgelijst welke dieren zij op 1 januari van dit jaar in hun kudde hadden opgenomen. Op alfabetische volgorde van fokker wordt vermeld welke ooien en rammen er op het bedrijf zijn. Wanneer deze dieren werden geboren, hun naam en de stamboeknummers van hun vader en moeder. Het boek is te gebruiken bij het zoeken / vooronderzoek naar een nieuwe ram of naar ander fokmateriaal. Nu al in dit eerste boek, maar vooral indien u over een aantal jaren over verschillende jaargangen van het flock book beschikt kunt U uitstekend nazoeken van welke ooien nakomelingen werden aangehouden en welke ooien ramlammeren hebben voortgebracht die bij andere fokkers werden ingezet enz. Bestellen bij de hoofdinspecteur H.W. Haverslag. De kosten bedragen 9.50 Euro.

31 maart Mestbeleid en kleine veehouders/hobbyhouders Inleiding Zoals u weet is sinds 1 januari 2006 in Nederland een nieuw mestbeleid van kracht. Dit mestbeleid is in principe van toepassing op alle veehouderij activiteiten in Nederland. Dus ook schapenhouders met een beperkt aantal schapen krijgen ermee te maken. Dankzij LTO Nederland echter slechts op een zeer beperkte wijze. Het is immers niet meer dan logisch dat een varkenshouder met 5000 vleesvarkens zonder grond zich actief moet verantwoorden


richting overheid maar een schapenhouder met bijvoorbeeld 20 ooien en 2 ha. grond daarentegen niet. Uitwerking Formeel geldt het volgende: â&#x20AC;&#x2DC;Op een klein bedrijf hoeft u geen administratie bij te houden voor het mestbeleid. U hoeft uw bedrijf ook niet te laten registreren bij Dienst Regelingen voor het mestbeleid. U bent vrijgesteld van de administratieplicht als u: - op uw bedrijf op ieder moment omgerekend naar jaarbasis niet meer dan 350 kg. stikstof produceert of aanvoert; en - uw bedrijf in een jaar nooit meer dan 3 ha. landbouwgrond heeft.â&#x20AC;&#x2122; In de praktijk betekent dit het volgende: -

fokschapen (= alle vrouwelijke schapen die ten minste eenmaal hebben gelammerd, inclusief lammeren tot 25 kg.) produceren 10,2 kg. stikstof per jaar

-

overige schapen produceren 7,4 kg. stikstof per jaar.

U hoeft dus geen administratie bij te houden als u bv. (maximaal) 33 fokschapen en 1 ram hebt. Immers: 33 x 10,2 + 1 x 7,4 = 344. Aan 1 verplichting moeten een beperkt aantal kleine schapenhouders wel voldoen: degenen die schapenmest afvoeren naar landbouwbedrijven dienen hiervoor een Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen op te maken. Tot slot: iedereen die dieren houdt moet aan de gebruiksnormen voldoen: dus in het uitzonderlijke geval dat u bv. 30 fokschapen houdt op 0,25 ha., hierop ook nog 100 kg. stikstofkunstmest strooit en geen schapenmest afvoert en u krijgt controle voor de mestwetgeving, dan bent u in overtreding. Echter: de gemiddelde hobbyschapenhouder zal voldoende grond hebben om zijn dieren daarop te laten weiden en de controle voor de mestwetgeving richt zich op de risicogroepen en daar behoren de hobbyschapenhouders niet toe.

16 maart Suffolk rammen naar Denemarken. Maandag morgen 13 maart zijn twee fokrammen van Gerard Aardema's Kroonstee kudde geexporteerd naar Denemarken. De rammen Glenhead Master en Birness Buzzard zijn vertrokken naar respectievelijk Jan Liewes en Jens Ostergaard. Deze goed fokkende rammen hebben in 2004 en 2005 dekdienst gedaan bij Aardema. Beide rammen gaan eerst 3 maanden verplicht in quarantaine op het bedrijf van Liewes. 27 februari Vreemde kostgangers. Is een tv programma van de EO. Afgelopen vrijdag zat de webmaster thuis voor de buis te zappen tussen het Olympische tv aanbod en de andere zenders.


Juist op tijd om een glimp op te vangen van de aankondiging van het programma "Vreemde kostgangers". Voor mij waren 2 van de betrokken mensen in dit programma niet zo vreemd. Ienske Niekerk en zus Jacqueline waren in dit programma en kregen een bijzondere gast op bezoek. Een wijnhandelaar. Type ruwe bolster blanke pit. Deze kwam aanrijden op een fraaie Harley Davidson. Naast de honden en paarden waren ook Ienske's prachtige Suffolks volop in beeld. Mooie lammeren en goede schapen. Kortom de "Silvertowns" Suffolks stonden er mooi op in dit programma. Herhaling dinsdag 28 februari Ned. 1 om 10.55 uur. Leuk! 21 februari Foto's gevraagd. We willen graag foto's van Suffolk kruisingen. Stuur nu Uw foto's van Suffolk kruising lammeren of raszuiver gefokte Suffolks op naar het S.S.N. De Suffolk als uitstekend slachtlam vaderdier. Opsturen die foto's! De beste en mooiste foto's worden geplaatst op deze site. Foto's naar: aardesuf@noknok.nl 21 februari Jaarboek 2006. De redactie is momenteel weer druk bezig met de vervaardiging van het Jaarboek. Naar verwachting wordt het zo ongeveer half maart naar de leden verzonden. 1 januari 2006. Deze website. De S.S.N. site is zeer goed bezocht in 2005. We haalden op een enkel tiental na 18000 bezoekers! Het merendeel zo'n 55% daarvan zijn Nederlandse bezoekers. Onze zuiderburen, de Belgen, volgen met bijna 28 %. Al die bezoekers waren afkomstig uit 49 verschillende landen. Europa: Belgie, Bulgarije,Denemarken, Duitsland, Engeland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland Italië, Luxemburg, Nederland, Noord Ierland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië,Schotland, Servië, Slowakije, Spanje, Tsjechie, Turkije, Wales, Zweden en Zwitserland. Noord Amerika: Canada, Mexico en Verenigde Staten. Zuid Amerika: Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Peru en Uruguay. Afrika: Zuid Afrika Azië: Israël, Japan, Maleisië, Saudi Arabie, Singapore, Taiwan en Thailand. Oceanie: Aoterra, Australië, Nieuw Zeeland en Niue.


2005 17 december 2005 Agribex te Brussel. Een foto overzicht van de Suffolk keuring op de Agribex te Brussel. De catalogus bestond uit 72 inschrijvingen van 14 inzenders. Als beste ooilam kwam 1223/0/5082 naar voren. Fokker van het lam is Mevr. Michele De Backker. Vader van het dier is Meierie /3288 en moeder van 't Schaluin /9007. Als overall kampioen is bekroond de Meierie ooi /4365 met als vader Muiresk Manat. Fokker is Claude Vanwijnsberghe.


Kampioen Ooilam

De Overall Kampioen.

13 december 2005. Scrapievrije rammen bestaan niet. In Europa doen zich steeds meer bijzondere vormen van scrapie voor bij zogenaamd scrapievrije schapen. De Nederlandse Groep Noodkreet Schapensector


www.gcsix.nl/scrapie/index.html verwacht dan ook dat het op Europees niveau tot een bijstelling gaat komen van het scrapiebestrijdingsbeleid. Vooral in Nederland zullen de bakens moeten worden verzet, aldus de groep schapenhouders. Ze maken zich grote zorgen: het eenzijdig fokken op het genotype ARR/ARR, waarvan in het verleden werd vermoed dat het ongevoelig was voor klassieke scrapie, vergroot de kans op een uitbraak van nieuwe vormen van scrapie. Om nieuwe wetenschappelijke inzichten voor de Nederlandse schapenhouders inzichtelijk te maken, wil de Groep Noodkreet Schapensector in 2006 samen met de ras- en fokvereningingen en de European Livestock Alliance een conferentie organiseren. Daartoe is gisteren op een bijeenkomst in Nijkerk besloten. De Groep nodigt het ministerie van LNV uit de dialoog over het scrapiebestrijdingsbeleid opnieuw aan te gaan. Minister Veerman zou daar wel wat voor voelen, zo is onlangs uit overleg gebleken. 7 december 2005. Nederlandse Suffolk rammen ingezet bij britse kruisling fokkers. Suffolk Live Stock heeft dit najaar een aantal speciaal geselecteerde ramlammeren geleverd aan een schotse fokker van kruislingen. De dieren werden gekozen vanwege goede karkas eigenschappen. Tevens mochten de dieren geen zwaar beenwerk en zware koppen hebben.

30 november 2005. Crosemanor Suffolk evenement heeft continentale aandacht. (bron Farmers Weekly) Een succesvolle productie veiling van Robin Hulme 's Suffolk kudde zag dieren worden verkocht naar Nederland en Italie en ten minste 10 britse fokkers hebben een nieuwe kudde gestart met dieren gekocht op deze veiling. De belangstelling was extra groot voor dieren uit de bloedlijn die terug gaat naar de bekende Pankymoor Prelude ooi N24, de moeder van de succesvolle 26000 gns ram Crosemanor Commandeur. Het was een d.m.v. embryo transfer gefokte kleindochter van N24, met als vader Stockton Gold Nugget, de interbreed kampioen van dit jaar op de Royal Show, welke de topprijs opbracht van 7000 gns. Dit ooilam is geboren uit een Birness Aqua dochter welke de volle zus is van de senior fokram Crosemanor Jubilee Gold. Het lam is gekocht door Tom Bailey , Glenho kudde.

N24 ooilijn + Robin Hulme Jimmy Douglas zijn Cairness kudde had reeds eerder succes gehad met een eerdere aankoop uit deze N24 lijn. Die ooi fokte de 20000 gns Cairness Impact. Ook op deze veiling was hij


present om meer dieren uit de N24 lijn te kopen. Hij kocht voor 3600 gns een ooilam van Gold Nugget. "Dit is altijd al een fantantisch goed fokkende ooilijn, niet alleen voor ons zelf maar ook in andere kuddes" aldus Robin Hulme.

De veiling bracht in totaal 56000 gns op voor 120 dieren. John Sinnett, Stockton kudde betaalde 1200 gns voor een jaarling ooi. Het betreft een dochter van Bawnoque Wilko geboren uit een Glenho Galileo ooi geboren uit de ooilijn die ook Crosemanor Jubilee King produceerde. Van Jubilee King is een ramlam verkocht voor 28000 gns. Zij was drachtig van Stockton Saint. Twee Nederlandse fokkers kochten een vrachtwagen vol ooien. Dhr Lammers, eigenaar van een van Nederlands leidende Holstein melkveebedrijven betaalde 500 gns voor een jaarling van Bawnoque Wilko en drachtig van Gold Nugget. Zijn metgezel op de veiling Dhr Van Eck spendeerde 550 gns voor een andere Wilko jaarling, drachtig van Castlewellan President. De Italiaan Fabrizio Arena kocht twee ooien voor zijn kudde in Padua. Gemiddelden : 21 ooilammeren 830 gns, jaarlingen 440 en ooien 340 gns. Redactie: Gerrit Lammers en Hildert Van Eck kochten elk 8 ooien en 2 ooilammeren. De vrachtwagen is dus met 20 Crosemanor Suffolks behoorlijk gevuld!

26 november. De Britse ooien veilingen. Cairness ooi geveild voor 17,000 GNS

Jimmy Douglas zijn groep jaarlingen was bijzonder in trek te Lancaster op een veiling van Cairness, Perrinpit en Strathisla ooien. Daarbij was de 17000 gns jaarling met als vader Glenho Golan geboren uit een


Cairness Golddust ooi. De ooi zelf was drachtig van de 30,000 gns Glenhead Grandmaster. De ooi is gekocht door Tom Bailey, Glenho kudde. De volgende topprijs van Douglas was 12,000 gns voor een jaarling met als vader Collessie Cut Above. Deze ooi is geboren uit een Pankymoor Prelude ooi die de volle zus van de 30,000 gns Cairness Golden Star is. De 'buurvrouw' Mrs. Nan Moir kocht deze ooi. De ooi is drachtig van de 32,000 Euro Mullanboy Mohammed. Cut Above was tevens vader van ooien verkocht voor 5200 en 3000 guineas. Robbie Wilson, eigenaar van de Strathisla kudde was de volgende die een geweldige veilingdag meemaakte. Van hem werden ooien verkocht voor 12,000 gns, 5500gns en 5000 gns. De 12000 guineas ooi was de volle ET zus van de "show jaarling" van dit jaar. Vader van de ooi is Strathisla Kingsway, de 2002 Edinburgh Kampioen. De ooi is verkocht naar Bryden Nicolson, Shetland eilanden. De ooien van 5500 en 5000 gns beiden ook van Kingsway werden verkocht naar de Ierse Glenho kudde. Mr. Bailey was bijzonder actief op de veiling. Het beste dier uit de inzending van Perrinpit is ook aangekocht voor zijn bekende Glenho kudde. Een 2500 gns ooi heeft als vader Solwaybank Ranger en is drachtig van Glenhead Glacier. Op diverse andere veilingen zijn volop goede verkoop resultaten behaald. Op een veiling te Carlisle is 5200 guineas betaald voor een ooi van Judith Barbour. De Ewebank ooi, een dochter van Glenisla Grimaldi en gedekt door Stockton Savannah, is gekocht door Gary Killea uit Ierland.

Ewebank ooi.

26 november 2005. Resultaten Flock competition Robbie Wilson, Strathisla, kwam bijzonder goed uit deze competitie met 5 bekers. Jury waren Chris Holmes en Viv Samuel. Bristol Gold Cup - Kampioens kudde Winnaar - Robert H. Wilson , "Strathisla" Reserve - Harry Stewart , "Castlewellan" Sainsbury Cup - Beste ooilammeren


Winnaar - Robert H. Wilson Reserve - Harry Stewart Howard Peel Cup - Beste fokrammen Winnaar - Robert H. Wilson Reserve - Harry Stewart The Bonnington in Bloomsbury Salver - Beste kudde ooien. Winnaar - Robert H. Wilson Reserve - Keith Denby, "Carnforth" Keeble Cup - kudde tussen 61 - 100 ooien Winnaar - Robert H. Wilson Reserve - Harry Stewart W E Lloyd Cup - kudde tussen 31 - 60 ooien Winnaar - Tom Cox, "Tomcroft" Reserve - Anthony Glaves - "Brompton" John Long Cup - kudde tussen 20 - 30 ooien Winnaar - Keith Denby Reserve - Wm Borthwick & Son, "Auchinraith" Chebsey- nakomelingen groep Winnaar - Harry Stewart met een nakomelingen groep van Muiresk Rainbow Quest. 10 November 2005. Spider Lamb Syndroom, een vervolg op het artikel van 25 september. Op twee Duitse websites staat meer informatie over het gen defect Spider Lamb Syndrome (SLS). Beide sites van de dierenarts Klaus Textor geven goede informatie + foto's. www.textor-online.de www.kleebachtal.de

2 November 2005. Bristol Gold Cup. "Strathisla" , de kudde van Robert Wilson te North Dorlaithers bij Turriff, is uitgeroepen tot beste kudde van 2005 in de United Kingdom. De bijbehorende beker de "Bristol Gold Cup", wordt jaarlijks uitgereikt na een beoordeling van alle deelnemende kuddes aan de "flock competition" De Strathisla kudde is voornamelijk opgebouwd uit dochters van Muiresk The Menace en vooral ook Glenhead The McCoy. Naast de Bristol Gold Cup is ook de beker voor de beste fokrammen , de Howard Peel Cup, gewonnen. De beker voor de beste ooilammeren koppel , de Sainsbury Cup, is eveneens voor Wilson. De ooilammeren hebben voor een groot deel Deveronside The Messiah als vader.


Op 3 november is op het bedrijf van Wilson een kijkdag. Op deze dag worden tevens alle prijzen van de diverse onderdelen van de kudde competitie uitgereikt. Over die winnaars later meer. 15 Oktober 2005 Suffolk Familie Dag te Lunteren. Zonovergoten! Een hele mooie dag. En een bijzonder gastvrije gastvrouw en gastheer. Truus en Hildert Van Eck. Zij hebben veel werk gestoken in deze dag. Een groot aantal leden genoot volop van de Familiedag.

Van Eck met de fokooien. Na de koffie en broodjes bij ontvangst een leerzaam verhaal van dhr. van Beek van Holland Genetics. Hij verteld een boeiend verhaal over de wijze waarop in de veehouderij met het begrip Fokkerij wordt omgegaan. Het is treffend, dat hoewel de ontwikkelingen in de veehouderij die van de Nederlandse schapenhouderij ver vooruit gaan, de fokkerij van dieren eigenlijk een standaard is. Die standaard gaat op voor verschillende diersoorten. Hildert Van Eck verteld vertelt in het kort iets over zijn schapenhouderij. Hij is mooi recht voor zijn raap. "Ga liever met me mee de wei in, en vertel me maar wat er aan mankeert". We gaan dus vervolgens niet veel later de wei in.


Fraaie fokooien

Ooilammeren


Fokram, Primeros vd Vijzelesch Nou er mankeert niets aan zijn Suffolks. We zien goed ontwikkelde ooilammeren, een prachtige fokram en een uniforme ooien kudde. De dieren hebben allen goede raseigenschappen. Goede kleuren en een bijzonder goede bevleesdheid. In de middag verteld Wim Haverslag, inspecteur SSN, over zijn bezoek aan de Kelso Ram Sales. Hij geeft de leden de raad, in navolging van de britse fokkers, veel meer gegevens beschikbaar te hebben voor de commerciĂŤle schapenhouder. De dag is beĂŤindigd met een prima BBQ.

15 oktober 2005 Suffolk prijswinnaars. Op de Suffolk Dag te Lunteren zijn ook de bekers uitgereikt behorende bij de S.S.N. competities. Ram v/h Jaar : In Nederland geboren Ram v/h Jaar : Suffolk v/h Jaar : Fokkerij v/h Jaar < 16 ooien Fokkerij v/h Jaar , Overall

Goldstar van de Meierie - Roggeveen & vd Walle Primeros vd Vijzelesch - Van Eck Hestia v/h Eikenbosje - Roggeveen & vd Walle Kroonstee - Aardema 't Eikenbosje - Roggeveen & vd Walle


Van links naar rechts Pleun Roggeveen, Gody vd Walle, Gerard Aardema en Hildert van Eck. Prijswinnaars 2005 S.S.N. competities.

25 September 2005 Erfelijke afwijking bij Duitse Suffolks en Nieuw Zeelandse Texelaars Het "Spider Lamb Syndrome" SLS

SLS is een erfelijke aandoening die ook bekend staat als Chrondrodysplasia. In de Suffolk wereld komt de afwijking voor bij dieren met Amerikaans bloed. In het Amerikaanse Suffolk Stamboek worden, sinds er een goede genetische test is, alleen SLS vrije rammen opgenomen. De genetische mutatie is ontstaan bij een Suffolk ram in Minnesota en later ook in de staat Hampshire van daaruit is de aandoening verspreid over Amerika. De vererving van deze aandoening lijkt op de manier waarop blindheid bij Texelaars vererft. Het gen defect is niet geslachtsgebonden d.w.z. het komt in rammen en ooien voor.


Noemt men het gen voor een normaal lam N en het gen voor spinnenpoten s. Ieder schaap heeft twee genen. Er zijn drie mogelijkheden NN, Ns of ss. Een NN schaap is een normaal schaap zonder het gen defect. Ns noemt men heterozygoot het schaap heeft 1 normaal gen en 1 voor spinnenpoten. Een ss schaap is een spinnenpoten dier. Deze dieren ontwikkelen erg lange poten met dikke kalverknieen. Bijkomend zijn er nog meerdere afwijkingen in de lammeren, het enzymsysteem functioneert niet goed, er zijn mineraal concentraties in het bloed en er ontstaan skeletvergroeiingen De dieren met Ns vertonen geen afwijkingen. Het enige zichtbare aan deze is dat zij hoger zijn dan een normaal dier. Bijna 9% van de Duitse Suffolk rammen is drager van het gen. In de Duitse Suffolk populatie zijn nogal wat dieren met Amerikaanse bloedvoering. Deze bloedlijnen zijn binnen gekomen vanuit voormalig Oost Duitsland, Hongarije en waarschijnlijk ook Nieuw Zeeland. Voorzover bekend komt de aandoening niet voor bij Britse Suffolks. Nederlandse Suffolks voeren geen Amerikaans bloed.

13 September 2005 Report van de Kelso Ram Sales ( door Jan Vanginderachter)

Cairness ramlammeren

Kelso was dit jaar opnieuw een fantastische belevenis. Enerzijds zijn er de verschillende rassen aanwezig en anderzijds zijn er ook de verschillende kopers. Bij het Suffolk ras waren er 3 grote tenten vol met rammen. één met niet geregistreerde rammen (meestal jaarlingen) een met geregistreerde jaarlingrammen. één met geregistreerde ramlammeren. De jaarlingrammen werden vooral gekocht voor de productie van 'commercial lambs'. Hier zijn de indexen waardevol en deze dieren worden navenant goed betaald.


Bij de ramlammeren is er natuurlijk interesse voor topdieren die om één of andere reden niet op de society sales aanwezig waren. (ziekte, conditie of leeftijd) Opvallende prijzen waren; Cairness lam : 8000£ naar T. Bailey Sitlow lam: 7000£ naar S&W Tait Bailey lam: 4000£ naar J Douglas Collessie lam : 3500£ (dit was een veelbelovend lam van de maand april) Glenhead lam : (broer van Glaramara) 2800 £ naar I. Barbour Glenhead lam : 5000£ naar een jonge starter. Strathisla lam : 1200£

Sitlow 7000 Cairness 8000 Het aanbod van ramlammeren was danig groot zodat er werkelijk koopjes te doen waren. Dieren met een klein foutje werden voor een prikje verkocht of werden terug naar huis genomen. Jonge ramlammeren (febr-mrt-apr) waren kopelijk voor goede prijzen en we hebben ons inderdaad laten verleiden tot aankoop van een februari Cairness lam ( Mullanboy Mohammed) en maart Glenhead lam (volle broer van Glaramara en Glacier alsmede £ 2800 lam verkocht naar I. Barbour).


Mullanboy Mohammed zoon aangekocht uit het Cairness pen.


12 September 2005

Schotse ram naar Nederland, Strathisla Stradivarius

Voor gebruik in de Kroonstee kudde van Gerard Aardema is een ramlam geimporteerd. Het dier is afkomstig van de bekende topfokker Robert H. Wilson te North Dorlaithers nabij Turriff, Aberdeenshire. De bloedvoering is zeer speciaal. Via Glenisla ooien gaat zijn afstamming terug naar Barrons ooien. Hij is nauw verwant aan de superram Glenisla Grimaldi, de ram die zo goed fokt in Iain Barbour's Solwaybank kudde. Strathisla Stradivarius, zoals de ram zal worden genoemd, heeft als vader Deveronside The Messiah. De moeder FNV:C20 heeft de bekende topram Glenhead The McCoy als vader. Zij is weer gefokt uit Glenisla J53:U91, deze heeft als vader Crosemanor Commandeur. In de Britse Suffolk wereld staat Commandeur alom bekend als vader van een wel bijzonder groot aantal goed fokkende ooien. Strathisla Stradivarius is gekocht op de National Show 2005 te Worcester. Zijn geboorte type is 3-ling en de Signet indexen (een programma wat de bespiering, vetbedekking en groeisnelheid meet) zijn prima.

1 september 2005 Suffolk Show Waregem 2005. ( door Toon Decock) Op 8 augustus verwelkomden wij Robyn Irwin (Kings flock) voor het keuren van onze meest belangrijke Show te Waregem. Hij moest 4 klassen ooilammeren jureren. De volgende drie lammeren koos hij uit als beste drie lammeren van de show: 3825/0/5081 Aurel & Toon Decock 3810/0/5407 Eric Vlieghe gefokt door Claude Vanwijnsberghe 1223/0/5087 Michele Debackere


De twee groepen jaarlingooien werden elk gedomineerd door Muiresk Manat dochters: 3810/0/4355 Nico Motten gefokt door Claude Vanwijnsberghe 7242/0/4094 Miriam Voncken. Het was de eerste ooi welke later op de dag tot Breed Champion is uitgeroepen. De beide klassen met tweetallen ooilammeren werden gewonnen door Aurel & Toon Decock. De lammeren 3836/0/5485 en 3836/0/5491 behaalden de titel. Beide hebben als vader Glenfiddich van het Martellerhof (zoon van Crosemanor Golden Jubilee en uit een Pankymoor Prelude ooi). De ooi 3810/0/2260 gefokt door Claude Vanwijnsberghe en ingezonden door Eric Vlieghe won de ooien rubriek. Eric Vlieghe won ook de rubriek met 5 ooilammeren van 1 vader (3810/0/4349 Meierie) voor groepen van Decock en van Jan Vanginderachter (beide groepen dochters van Hallhill Dancer). Jan Vanginderachter won de bedrijfsgroep rubriek. Met 1 oudere ooi, 1 jaarling en 2 ooilammeren. We willen graag nogmaals Robyn Irwin bedanken voor zowel het uitstekend jureren als voor de mooie dagen die hij bij ons doorbracht.

Beste tweetal ooilammeren

Beste 3 ooilammeren


De Breed Champion

Winnaars bedrijfsgroep

30 augustus 2005

Suffolks worden nu toch wel erg groot!


18 augustus 2005 website Familie vd Berg. Te vinden bij de links. De Katrienshoeve link openen. De site is echt de moeite waard. Vul ook het Gastenboek in! 10-08-05 Nieuwe Regels Scrapie beleid. Bron: Levende Have De Europese Commissie wil de regels voor het preventief ruimen van dieren in geval van een besmetting met scrapie herzien en versoepelen. Dit staat in de TSE-Roadmap waarin ook een versoepeling van de BSE-regels wordt voorgesteld. Nieuwe diagnostische middelen zijn voorhanden om BSE bij schapen en geiten uit te sluiten, aldus de TSE-Roadmap. Als er bij een scrapiebesmetting geen sprake is van BSE, kan het uitroeien van de hele kudde achterwege blijven. Het ruimen van hele kuddes was voor het Nederlandse ministerie van LNV een van de redenen om het scrapiefokprogramma versneld in te voeren. Daarbij geldt sinds enige tijd de verplichting om uitsluitend nog gebruik te maken van zogenaamd scrapieongevoelige rammen (genotype ARR/ARR). Hiermee zou het risico dat er in de schapenpopulatie een BSE-geval opduikt tot een minimum beperkt kunnen worden. Met behulp van tests die onderscheid kunnen maken tussen BSE en scrapie is tot nu toe echter nog geen enkel BSE-geval bij schapen aangetoond en de kans dat dat alsnog gebeurt, is bijzonder gering. Ook het jaarlijkse Europese onderzoek van tienduizenden schapen en geiten op scrapie kan volgens de TSE-roadmap worden beperkt, zodra blijkt dat de BSE die eerder dit jaar bij een geit werd vastgesteld, een geisoleerd geval blijkt te zijn. 7 augustus 2005 National Show en Sale. Er was maar 1 SSN-lid aanwezig op de National Show en Sale. De Show en Sale wordt tegenwoordig een week na de Edinburgh Sale gehouden. Zowel de Edinburgh Show en Sale als de National is voor nederlandse fokkers een prachtige gelegenheid om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de britse Suffolk fokkerij. Bij de jaarlingrammen was een zeer goed ontwikkelde ram van Santon kampioen. Bij de ooien, jaarlingen en ooilammeren, is een prachtig lam van R. David Williams kampioen geworden. De stalnaam van deze fokker is Criccin. Messrs Pinny , Alloaks, hadden het beste lam in de zogenaamde Signet klasse. In deze klasse mogen alleen dieren uitkomen die binnen hun kudde tot de beste 25 % qua bespiering en vetbedekking scoren. In de individuele klasse was een zoon van Cairness Destiny van eigenares Hazel Stewart als 1e geplaatst. Bij de drietallen was Cairness de winnaar en Stockton had het 2e drietal. Als Dagkampioen is gekozen een ramlam uit het Cairness drietal van Jim Douglas. Op de veiling is het dier verkocht voor 2100 guineas.

National Show, 5400 guineas


Topprijs van de sale was 5400 guineas. Mr. Stewart kocht een Strathisla ramlam met als vader Deveronside the Messiah voor zijn Noord-Ierse Castlewellan kudde. Hieronder nog foto's van de show met daarop enkele toplammeren. De 3e foto fokker Jim Douglas in de veilingring met de National Show Champion. Vader van het ramlam is Stockton Savannah.


7 augustus 2005 Nog meer foto's van de Edinburgh Sale. Er waren meerdere Nederlandse bezoekers op deze indrukwekkende Show en Sale. Van Gody vd Walle werden nog enkele foto's ontvangen.


26 juli 2005 Edinburgh Show en Sale


Ondanks een lagere gemiddelde verkoop prijs waren de meeste fokkers bijzonder goed te spreken over de verkopen van hun ramlammeren. Op de veiling werden 220 rammen verkocht voor gemiddeld 2564 ponden. In vergelijking met vorig jaar werden 40 ramlammeren meer verkocht. William Taitâ&#x20AC;&#x2122;s Edinburgh Kampioen 2005, van de Burnview kudde, ook winnaar van de MLC recorded class, verkocht voor de topprijs van 32,000gns aan John en John Hanley, van de Freighduff kudde, Co Tipperary.

De reserve kampioen op de show, van Tom Bailey's Glenho kudde. Deze stond 2e in de MLC recorded class, verkocht voor 30000 aan Bryden Nicolson, Innfield en Robbie Wilson Strathisla.

Glenho's winnende drietal ramlammeren. Jimmy Douglas met het beste ramlam gefokt in de Nothern Branch. Dit ramlam werd verkocht voor 6000 guineas.

Melvin Stuart van de Birness kudde behaalde in de class gefokt in de Nothern Branch de 2e plaats met een zoon van Plasllwelyn Pure Genius. Deze is gekocht door David Calvert voor 3000 guineas.


Verkoop prijzen van de Edinburgh Show en Sale . MLC RECORDED S & W TAIT A O WILSON JIMMY DOUGLAS R H WILSON NAN MOIR W H SINNET TOM BAILEY J H STEWART JEFF BAILEY GEORGE L STUART R M GREIG GORDON MACKIE C A PROCTOR A J BENZIE JAMES YOUNG JAMES FLEMING R D FLEMING IAIN BARBOUR R H BLACK D W HENDERSON J & A HOWIE K W HOURSTON DAVID J DUNCAN HENRY STUART & SONS J S HULME SANDY NORRIE E R HEMMINGS & CO FARMERS J M HAYWARD J A GIBB T A IRWIN & SON

Lot No's n'rams Top gns BURNVIEW 165 to 169 5 GLENHEAD 315 to 320 6 CAIRNESS 133 to 144 12 STRATHISLA 211 to219 8 STRATHBEG 84 to86 3 STOCKTON 263 to 274 9 GLENHO 87 to 93 8 CASTLEWELLAN 145 to 151 6 BAILEYS 253 to 255 3 BIRNESS 60 to 69 10 TILLYDESK 56 to 58 3 DRIMMIE 46 to 49 3 CONVETH 240 to 248 7 MEIKLESON 70 to 73 4 MUIRTON 161 to 164 4 HALLHILL 296 to 301 5 BORELAND 95 to 98 4 SOLWAYBANK 99 to 105 7 COLLESSIE 108 to 111 4 BURNDALE 123 to 126 3 HILLEND 74 to 78 5 DIDCOT 28 to 33 4 LAURELBANK 20 to 27 3 DAVIESHILL 182 to 191 7 CROSEMANOR 154 to 160 3 SLACKADALE 117 to 120 3 PAULERN 224 to 229 1 FLODDEN 192 to 196 3 CAIRNTON 304 to 308 5 KINGS 11 to 16 5

32,000 30,000 20000 25000 16000 20000 30,000 7000 4000 11,000 3000 6500 7000 3500 2500 3200 4000 2,500 1600 2000 2200 2,200 1400 1000 1,400 1400 800 1200 1500 700

£ average £8,102.50 £7,052.50 £6,908.12 £6,450.00 £5,869.50 £5,495.00 £5,385.00 £4,725.00 £3,220.00 £2,583.00 £2,170.00 £2,073.75 £2,053.00 £1,811.25 £1,745.62 £1,491.00 £1,312.50 £1,297.50 £1,168.12 £1,155.00 £1,113.00 £934.50 £910.00 £901.25 £857.50 £840.00 £840.00 £829.50 £703.50 £623.70

De belgische fokker Claude Vanwijnsberghe kocht voor zijn Meierie kudde een Stockton Savannah zoon uit de Cairness kudde van Jimmy Douglas.

12000 guineas lam. Verkocht naar de Meierie.


19 juli 2005 Het Oostermoer Feest! - Nationale Keuring Annen 2005 Wat een feestdag was het afgelopen zaterdag op de mooie brink in Annen. In de voorafgaande weken was al duidelijk geworden dat de Oostermoer tentoonstelling commissie een prachtige club mensen is waarmee het zeer plezierig werken is en dat deze commissie er werkelijk alles aan deed om de keuringsdag een groot succes te maken. En een succes was het! Prachtig weer, het terrein bijzonder feestelijk ingericht. Machtig mooie paarden keuringen en demonstraties. Een goede Hampshire Down keuring met mooie dieren. Een werkelijk prachtige entourage voor een Suffolk keuring. De hokken waren opgesteld onder de schaduw van de eikenbomen. De keuringsring was opgesteld in een heerlijk zonnetje en ook daar was het niet te warm.

Overzicht Annen 2005 De Belgische keurmeester Toon Decock had een drukke dag. Hij kreeg niet minder dan 95 inzendingen in 17 groepen te jureren. Hij beoordeelde de dieren aandachtig en had steeds oog voor de complete groep. Bij de jaarling rammen vond hij zijn kampioen in 0098 vd Marne.Vader van deze ram is Devil vd Vijzelesch. Gefokt door Laverman Bolsward en in eigendom van Pennings Enter. De ram zou wat meer power in zijn kop mogen uitstralen.


0098 vd Marne Pennings maakte op de keuring een vliegende start. In de volgende groep, de oudere ooien was het kampioenschap ook voor hem. Met de 4 ½ jaar oude Kroonstee 0137 (fokker Aardema, Vries) met als vader Cairness The Jimmy werd het succes behaald. De groep oudere ooien was een goede groep.

Kroonstee 0137

Bij de jaarlingooien waren niet minder dan 19 inzendingen. Het kampioenschap was voor Van Eck uit Lunteren met True Hill' s Erica vader Vijzelesch Primeros C80, later op de dag behaalde dit dier ook het Reserve Dagkampioenschap. Tweede in deze groep eveneens voor True Hill. Deze maal met Ebony vader nogmaals Primeros. De jaarlingooien maakten een goede indruk en zijn veelbelovend voor de toekomst.


True Hill's Erica De "koninginnen klasse" is binnen het SSN keurings gebeuren al jaren de rubriek ooilammeren. Deze bestond dit jaar uit 4 groepen met in totaal maar liefst 41 ooilammeren. Na 5 jaar maakte Kroonstee een mooie come back op de keuringen. Het kampioenschap bleef echter niet in Drenthe. Meierie Goldstar fokte het jongste dier op de keuringsdag en naar later bleek ook de Dagkampioen. Een prachtig ooilam kampioen Hestia van 't Eikenbosje. Fokker Pleun Roggeveen uit het Zeeuwse St. Kruis. Nummer twee in deze rubriek was Kroonstee 0295 van Aardema, vader Birness Buzzard. Derde het ooilam 0157 van Pennings met als vader de jaarling ram kampioen 0098 vd Marne. Vierde Kroonstee 0300 een dochter van Glenhead Master van Aardema. Het 5e ooilam Helena van't Eikenbosje nogmaals een mooie dochter van Goldstar., Fokker Roggeveen De keurmeester was goed te spreken over de groepen ooilammeren. Hij vond prima kopnummers. Met veel kracht en goede raseigenschappen.

Hestia van't Eikenbosje Bij de ramlammeren, de voor de toekomst meest belangrijkste klasse, gingen de kampioenschappen ook naar Pleun Roggeveen. Met Hummer van't Eikenbosje, als kampioen.


Het bijzonder goed ontwikkelde ramlam heeft als vader Freak van't Eikenbosje. Homerus van dezelfde fokkerij werd tweede, vader Meierie Goldstar. Derde in deze groep was Kroonstee K-Strong Meat een zoon van Glenhead Master. Eigenaar Meester Rottum. De keurmeester vond prima kopnummers maar vond over het algemeen dat de ooilammeren meer power uitstralen als de ramlammeren. Een aantal ramlammeren miste in zijn ogen duidelijk power en hij gaf de opmerking mee dat de fokkers hier aandacht aan zouden moeten schenken.

Hummer van't Eikenbosje Bij de drietallen ging het kampioenschap naar Pennings. Die daarmee ook een bijzonder succesvolle keuringsdag afsloot.

Drietal Pennings

Zoals reeds geschreven ging het Dagkampioenschap naar het ooilam van Roggeveen en het Reserve Dagkampioenschap naar Van Eck. Mede daarmee beleefde ook Van Eck een bijzonder fijne dag.


Een maar liefst 5 ½ uur durende reis was dus niet zonder waarde voor Pleun Roggeveen en Gody vd Walle. Al een aantal jaren worden met name de ooi - en ramlammeren rubrieken gedomineerd door de dieren van hun fokkerij " 't Eikenbosje". Een bonus voor deze keuring is dat ook Duitse Suffolk fokkers de weg naar Annen wisten te vinden. Over zo'n twee maanden zullen ramlammeren vertrekken richting Duitsland! De Suffolk promotie stand was mooi ingericht en bood extra informatie voor belangstellenden. Wim en Wies Haverslag deden bijzonder goed werk voor onze vereniging. Het was een topdag voor het SSN met veel publiek waaronder een groot aantal fokkers uit het gehele land.Ook zij waren net als de inzenders bijzonder goed te spreken over de locatie en hadden allen een prachtige dag in het gastvrije Annen.

De Dagkampioen van Roggeveen (rechts) en de Reserve Dagkampioen van Van Eck. Staande in het midden keurmeester Toon Decock die een goede job deed op Annen 2005! 19 juli 2005 Royal Show Interbreed Champion. De Royal Show te Stoneleigh. De bekende fokker John Sinnett behaalde met zijn thuisgefokte jaarlingram Stockton Gold Nugget het kampioenschap over alle rassen. De vader van de ram is Stockton Sky is the Limit en de moeder is afkomstig van Muiresk.

Stockton Gold Nugget


07-07-2005 Route naar Annen. De wegbeheerders werken niet echt mee. In noord-oost Drenthe wordt op het ogenblik nogal wat aan groot onderhoud van de wegen gedaan. De site www.verkeer.drenthe.nl is geschikt om de actuele verkeer situatie te raadplegen.

17-06-2005 Keuring Oostermoer. De inschrijving voor de keuring te Annen is intussen afgesloten. De Belgische keurmeester Toon Decock krijgt een aantal interessante rubrieken te jureren. Er zijn 95 inzendingen. 2 Jaarlingrammen, 9 oudere ooien, 19 jaarlingooien en maar liefst 41 ooilammeren. De rubriek ramlammeren is dit jaar eveneens goed bezet met 18 dieren. Tevens zijn er 6 drietallen ingeschreven. De keuring begint op zaterdag 16 juli op 10.00 uur. Met een vlot keuringsverloop hopen we de Dagkampioen om ongeveer 14.00 uur te mogen begroeten. De organisatie Oostermoer en de "Sonnega" keuringscommissie hopen op veel toeschouwers.

05-06-2005 CapraOvis In de rubriek Links is nu link geplaatst naar een site van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Deze site www.capraovis.nl geeft veel informatie over schapen en geiten Vooral voor de beginnende schapen en geitenhouder is deze site interessant. 25-05-2005 Solwaybank lammeren flink aan de groei. Op de Solwaybank site van Iain Barbour werden onderstaande foto's geplaatst. Zo te zien zit het wel goed met de 2005 oogst van deze kudde.

De ooilammeren.


Een veelbelovend ramlam.

11-05-2005 Rammenregeling verplicht voor alle schapenhouders Het Productschap Vee en Vlees (PVV) heeft besloten de rammenregeling te verplichten voor alle schapenhouders. Ook schapenhouders met minder dan tien ooien moeten komend dekseizoen een resistente ram inzetten. Op de regeling bestaan een paar uitzonderingen. Afgelopen maanden is overleg geweest over de Verordening fokken van TSE-ongevoelige schapen, oftewel de rammenregeling. Uit een enquĂŞte onder de schapenhouders blijkt dat 75% van de bedrijfsmatige schapenhouders een resistente ram heeft ingezet. Schapenhouders met minder dan tien ooien waren nog niet verplicht resistente rammen in te zetten: toch heeft 25% dit gedaan. De belangrijkste reden om geen resistente ram in te zetten, heeft echter weinig te maken met de houding van de schapenhouders ten aanzien van scrapie maar eerder met het feit dat dit niet verplicht was. Na overleg met de Nederlandse Bond voor Hobbydierhouders (NBvH) en de Vereniging van Speciale Schapenrassen heeft het Productschap samen met het ministerie van LNV en LTO gekozen voor een compromis. Alleen voor bepaalde rassen mogen schapenhouders met minder dan tien ooien nog niet-resistente rammen inzetten. Dit zijn vooral buitenlandse rassen die bekend staan om de lage genetische resistentie tegen scrapie, zoals de Gotlander of de Soay. Er komen meer wijzigingen in de rammenregeling. Zo krijgen schapenhouders meer mogelijkheden om rammen te laten testen op resistentie. De wijzigingen worden omstreeks juli 2005 doorgevoerd.

30 april Website bezoekers Het aantal bezoekers is het afgelopen jaar enorm toegenomen. We hadden vorig jaar in Mei gemiddeld 18 bezoekers per dag en 564 in de maand. Momenteel is het aantal bezoekers gemiddeld 48 per dag en hadden we een record bezoek van 1460 voor de maand April. Gemiddeld worden zo'n 4.5 pagina's op de site bekeken.

Month

Daily Avg Hits

Files

Pages

Monthly Totals Visits

Sites

KBytes

Visits

Pages

Files

Hits


Apr 2005

674

441

219

48

784

400429

1460

6593

13239

20241

Mar 2005 Feb 2005 Jan 2005

637 514 555

410 371 408

184 202 195

40 38 36

800 766 831

419027 346652 403426

1259 1088 1124

5732 5675 6061

12711 10388 12667

19763 14407 17226

Dec 2004 Nov 2004 Oct 2004

307 379 356

206 234 260

123 152 140

26 26 25

633 577 569

167196 174332 198043

815 804 783

3842 4589 4355

6398 7031 8075

9538 11380 11044

Sep 2004 Aug 2004 Jul 2004

234 216 219

173 172 160

94 88 91

23 18 18

570 415 387

103727 112191 91006

701 566 584

2849 2742 2837

5208 5341 4985

7045 6711 6808

Jun 2004 May 2004

161 198

119 153

67 84

18 18

384 374

65362 83459

550 564

2024 2631

3580 4764

4849 6166

2564850

10298

49930

94387

135178

Totals

17 April Open Deur Dag Hofterhaeghen. De open dag te Anzegem-Kaster was een succes. Een behoorlijk aantal Suffolk fokkers maakten gebruik van de gelegenheid om top Suffolks te komen bezichtigen op de fokkerij Hofterhaeghen Ook waren prima dieren te zien van de de Familie Decock, Aurel en Dries alsmede Toon hadden dieren opgesteld van hun topfokkerijen 't Martellerhof en Cotswold Manor. Het weer werkte niet echt mee en was reden om de lammeren binnen te tonen. De dieren kwamen echter ook in de stallen goed tot hun recht. De drie fokkerijen toonden ondermeer prachtige lammeren van Strathisla Rock of McCoy en Hallhill Dancer. De presentatie van de jaarlingen was indrukwekkend. De fokooien liepen nog in het "werkpak" en het was goed te zien dat zij lammeren hadden gezoogd. However, raseigenschappen waren ook in deze koppel volop aanwezig.


16 April Verkoop van Suffolks. Via de vraag en aanbod link van deze site is het sinds vandaag mogelijk om Suffolks te koop aan te bieden en te koop te vragen. Alleen SSN leden mogen hun dieren te koop aan bieden. 30 Maart Suffolks zo groot als paarden! Op een Australische site kwam de webmaster deze foto tegen. De Suffolk is dus ook in Australie veelzijdig!

28 Maart Jaarboeken inmiddels verschenen. Het Jaarboek 2005 van het S.S.N. is 14 dagen geleden verschenen. Vandaag viel het Yearbook 2005 van de Suffolk Sheep Society in de bus. Leden van de verenigingen ontvangen het boek/ book gratis.


18 Maart

Nationale keuring S.S.N. wordt gehouden op zaterdag 16 juli te Annen.

De organisatie "Oostermoer" bied ons de gelegenheid op zaterdag 16 juli te Annen onze Nationale Keuring te houden. Oostermoer is een van de vijf Landbouw Tentoonstelling Organisaties in Drenthe. Oostermoer organiseerde al in 1868 haar eerste veekeuring. In 2005 is er een keuring van zo'n 200 Welsh pony's. In de middag is er Concours Hippique. Op schapengebied is er de keuring van waarschijnlijk de Hampshire Down en de Blauwe Texelaar en dus ook van onze Suffolks. Het evenement wordt gehouden op de prachtige brink in het midden van het mooie dorp Annen. Wie meer informatie wil over de Oostermoer evenementen surf dan naar de site: www.oostermoerfeest.nl

2 Maart Foto Galerij van Edinburgh Kampioenen. In de rubriek Foto's zijn een groot aantal foto's van ramlammeren geplaatst welke allen Edinburgh Kampioen waren. De Edinburgh Show en Veiling is de belangrijkste veiling van de Suffolk Sheep Society.

1 Maart Nieuw logo voor de Suffolk Sheep Society. De Society heeft een nieuw logo. Het logo geeft volgens de fokkers het doel van de Suffolk fokkerij prima weer. Een lange rechte rug en een zeer goede achterhand.

1 Maart 2005 Jaarboek en Yearbook. Het Jaarboek van onze vereniging gaat deze week naar de drukker. Het boekje wordt zo ongeveer binnen 14 dagen aan de leden verzonden. Het Britse Yearbook heeft enige vertraging. Ook hier is de verwachting dat het binnen enige weken zal worden toegezonden aan de leden van de Suffolk Sheep Society.


1 Maart 2005 Aflamseizoen 2005 "Het Eikenbosje"

Het aflamseizoen 2005 op "Het Eikenbosje". Fokkerij van het Jaar 2002, 2003 en 2004. Bij Pleun Roggeveen en Gody vd Walle worden ook dit seizoen weer prachtige lammeren geboren. Een foto impressie: Linksboven: ooilam van Ferrari vd Meierie. Boven: ooi + ramlam van Goldstar vd Meierie. Links: ooi + ramlam van Cobra vd Meierie. Intussen zo'n 2 maand oud: "De lammeren zien er goed uit en zij groeien prima". Aldus Pleun Roggeveen.

28 Februari. Suffolk in Toscane. Toscane in Italie, de omgeving van Florence. David Kessler, lid van het S.S.N., had niet de hoofdrol in het programma " Het roer om". Wel zagen we enige beelden van zijn Suffolk fokkerij in het prachtige gebied. De dieren bestemd voor de Fam. Turnbull hadden niet veel geluk en werden aangevallen door verwilderde honden. Dat betekende gelijk het einde van de pas gestarte fokkerij van de Turnbull's. De dieren bij Kessler zagen er goed uit. Een koppel rammen en ramlammeren toonde bijzonder goed.


22 Februari 2005 Suffolk in de lift als slachtlamvader. Pracht artikel in Veldpost. Klik hier voor het gehele artikel! Uitgeverij B.V.

Artikel afkomstig uit Veldpost Copyright Agrio

Suffolkfokkers Ynze en Martha Hoekstra uit Oldeholtpade lichten bijzonderheden ras toe. Een uitstekend artikel in Veldpost, een onafhankelijk landbouwblad voor Noord -Nederland. De journaliste Michele Herselman bracht een mooie reportage op de midden pagina's van het blad. Het artikel is een machtig stuk promotie voor het Suffolk ras geworden. De Hoekstra's zijn al jaren uitstekende "ambassadeurs" van de Suffolk en het S.S.N. Het is moeilijk te bedenken hoe de vereniging er zou uitzien zonder hun enthousiaste inbreng. Met name de keuringen, Suffolk-folks en het Jaarboek hebben een enorme inbreng uit Oldeholtpade. Ook de Fam. Diever, eveneens bijzonder actief, is namelijk afkomstig uit hetzelfde dorp. Wilt U meer info over Veldpost? Kijk op www.agrio.nl

22 Februari 2005 Suffolks in Toscane? zie RTL 4 op 24 Februari! Op donderdag komt op RTL 4 om 21.30 uur het programma " Het roer om" op tv. Onderwerp : Een jaar Toscane. Reality serie over Richard en Sarah Turnbull. Met hun zoontje Gregory lieten ze hun bestaan in Yorkshire achter zich om hun droom waar te maken op een olijvenboerderij in Toscane. Volgens een tipgever! Onder die olijvenbomen ....... Suffolks? Laten we maar eens kijken!

21 Februari 2005 Suffolks op SBS 6! Voor de serie "Dierendokters" zijn opnamen gemaakt bij de Fam. Hoekstra. Het programma zal vanaf 20 maart via SBS 6 op de buis verschijnen. De opnames gemaakt op 't Hooltpad zullen in de 8e aflevering worden uitgezonden.

16 februari 2005. De Wielehof. Hoe lang wacht U als Suffolkfokker nog met adverteren? Deze site wordt momenteel meer dan 1000 maal per maand bezocht. Circa 60 % zijn Nederlandse surfers. De Belgische aandacht is ook groot zij zijn goed voor 25 % van het bezoekers aantal! Jan & Agnes Boegheim adverteren sinds vandaag hun fokkerij. Te bekijken via de menu optie Links.

12 februari 2005 Uw advertentie op deze site. Sinds enkele maanden is het mogelijk gemaakt dat ook buitenlandse Suffolk fokkers in de gelegenheid worden gesteld om via deze site hun fokkerij te presenteren. Vanmorgen is de voorstelling van de fokkerij van de Belgische keurmeester van Bunnik 2004 op het net verschenen.


De fokkerij "Hof ter Haeghen" is online. Jan Vanginderachter leverde per word.doc zijn gegevens en enkele .jpg foto's aan. Daarvan is weer een webpagina vervaardigd. Wilt U Uw fokkerij ook presenteren? Mail dan voor de voorwaarden naar Gerard Aardema aardesuf@noknok.nl

8 februari 2005 Het Schaap en de S.S.N. site. In het januari nummer van het vakblad "Het Schaap" werden we aangenaam verrast door de geschonken aandacht aan onze website. We zijn blij dat de redactie de geboden informatie de moeite waard vind. De webstatistieken hebben aangetoond dat we in januari zo'n 40 % meer bezoekers op onze site kregen. Wilt U informatie over het vakblad "Het Schaap? Surf dan naar www.hetschaap.nl

30 januari 2005 Welvaart! Is dit nu Hollandse of Britse welvaart? In ieder geval welvarende lammeren in hun cosy stal op 't Hooltpad. Intussen enige weken oud en soms best moe van al het spelen en ravotten. Ineens is het gedaan met de rust. Waar kwam die flits toch vandaan? Deze morgen was de redactie commissie bijeen om het aanstaande Jaarboek 2005 te bespreken. Over enige tijd gaat het verschijnen. Er zijn ook al een mooi aantal advertenties binnen. Na afloop kregen we in de stal de lammeren nog even te zien.


26 januari Scrapie perikelen. II. 26 jan 2005 - Vragen Gert-Jan Oplaat over het scrapiebestrijdingsprogramma

Tweede-Kamerfractie

Vragen van het lid Oplaat (VVD) aan de minister van LNV over het scrapiebestrijdingsprogramma 1. Kent u het artikel â&#x20AC;&#x153;Prusiner: stop scrapiebestrijdingsprogrammaâ&#x20AC;?? 2. Waarom is het door het ministerie van LNV gevraagde advies van de onderzoeker Prusiner niet overgenomen? 3. Volgens Prusiner is het Nederlandse scrapiebestrijdingsprogramma onvoldoende onderbouwd en dient het onmiddellijk te worden stopgezet, kunt u aan geven wat uw mening is over deze uitlating? 4. Zullen er naar aanleiding van de bevindingen van de heer Prusiner alsnog veranderingen worden aangebracht in het bestrijdingsprogramma? 5. Zijn er op het moment nog meer onderzoeken gaande met betrekking tot het Nederlandse scrapiebestrijdingsprogramma? Zo ja, kunt u aangeven waarom?

26 januari Scrapie perikelen I Er lijken op dit moment vreemde en onverwachte zaken aan de hand te zijn met het Nederlandse scrapiebestrijdingsprogramma. gezien onderstaande. De schapenhouders in Nederland zouden deze ontwikkelingen met argus ogen moeten volgen. San Francisco â&#x20AC;&#x201C; Het scrapiebestrijdingsprogramma in Nederland moet onmiddellijk worden gestopt. Dat zegt de Amerikaanse prion-onderzoeker en Nobelprijswinnaar Stanley Prusiner. Ambtenaren en politici die het programma willen doorzetten, moeten verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen, vindt hij. De Nobelprijswinnaar, die de basis legde voor de huidige kennis over prionziekten als scrapie bij schapen en koegekte ( BSE), werd vorig jaar door het ministerie om uitleg gevraagd over zijn opvattingen over het scrapieprogramma.

13 januari 2005 Succes voor Jan Vanginderachter Op de Agriflanders Show had "onze" Belgische keurmeester van Bunnik 2004 veel succes! "Voor onze fokkerij was dit evenement bijzonder positief; 2 jaarlingooien bij de beste vier. Winnaar van het lot van 3 jaarlingen en winnaar van het lot van 5 afstammelingen van een fokram. Allen van Crosemanor Jubilee Gold. Je kan werkelijk spreken van een


uitzonderlijke generatie van dieren" aldus Jan Vanginderachter. Op de foto de beste vier jaarlingooien op Agriflanders 2005.

13 januari 2005

Vijzelesch gestopt in 2004

Good bye Vijzelesch. De Vijzelesch kudde is in 2004 opgeheven. Via inschrijving zijn de 25 resterende jaarlingen in de afgelopen zomer verkocht. In 2003 lammerden de ooien voor het laatst af. De stalnaam is ontleend aan de plaatselijke veldnaam van het gebied nabij Eext. In 1981 is de kudde opgestart door Pierre. De kudde heeft vele jaren bestaan uit meer dan 100 fokooien, zoâ&#x20AC;&#x2122;n 40 ooilammeren en tussen de 6 en 10 fokrammen. Vanaf het begin is gefokt met uitsluitend toprammen. Rammen die je daarbij gewoon moet noemen zijn de bekende Crosemanor Ambassador en Crosemanor Bristol Gold. Dit waren de echte fundatie rammen voor de Suffolk kudde. Onderdeel van het fokken was ook de inzet van zelfgefokte rammen met specifieke kwaliteiten om de kudde te verbeteren. Zonder andere thuis gefokte rammen onrecht aan te willen doen, de ram Extra van de Vijzelesch was een van de absolute toppers.


Het fokprogramma van Pierre met hoog in het vaandel het fokken op conformatie, groeisnelheid en vleeskwaliteit leverde niet alleen een spectaculair mooie doorgefokte ooien kudde op. De verkoop gedurende vele jaren van tientallen ramlammeren naar andere fokkers zorgde er mede voor dat de Nederlandse Suffolk populatie een enorme kwaliteit sprong kon maken. De kudde heeft zijn stempel op de fokkerij gedrukt en doet dat nog steeds. Vanaf het moment dat de aantallen het toelieten werden ook ooien en ooilammeren verkocht aan andere fokkers. Als je namen gaat noemen vergeet je ook weer fokkers, sorry daarvoor. De fokkers Boelen, Welling en Pennings hebben machtige ooien gehad en daarmee hun eigen ooilijnen opgezet. Meer recent de fokkerijen van Yvette Van Koelen, Gerrit Lammers en Hildert van Eck zijn sterk gebouwd op Vijzelesch bloed. In Duitsland lopen kuddes met veel invloed van deze fokkerij. De fokkerij van David Kessler in ItaliĂŤ heeft ook een aanzienlijke invloed. In al die jaren is ook geexporteerd naar Belgie, Denemarken, Tsjechie, Portugal en Oostenrijk. Noem in de motorsport de naam "the doctor"en men heeft het over Rossi. Op bezoek bij fokkers in Engeland en Schotland staat deze naam voor Pierre Wolfs. Britse Suffolk fokkers kennen hem zo. Met Pierre en dankzij hem hebben ook andere fokkers de sprong over de plas gemaakt. Het leerzame en het voordeel daarvan was dat ook in hun fokkerijen de lat hoger is gelegd. De befaamde "Coltcrooks" Dispersal veilingen in 1987 en 1988 heeft de Nederlandse Suffolk populatie en vooral de fokkerijen van Willem Hoomans en Bert Bongers een enorme boost gegeven. De Coltcrooks Mazurka lijn van de Vijzelesch heeft zeer goede fokproducten opgeleverd.


De fokkerij is gestopt maar voorlopig zal de stalnaam nog wel voorkomen in de stamboek papieren van veel fokkers. In de winter van 2005 zijn nog veel lammeren geboren met een Vijzelesch vader. In het begin van dit artikel werden twee Britse rammen genoemd. Van hetzelfde bedrijf is afkomstig Crosemanor Golddust. Vooral van hem zijn veel in Eext geboren zonen met succes in gebruik. Pierre en met hem Ans kunnen met plezier terugzien op hun fokkerij. Er is een legaat nagelaten aan de Nederlandse Suffolk fokkerij. Good bye Vijzelesch! Gerard Aardema. 13 januari 2005 Frans onderzoek bij biggen. Saint-Gilles - Het onverdoofd castreren van biggen lijdt tot stress bij de dieren. In de eerste zestig tot negentig minuten na die castratie hebben de dieren meer stresshormonen in hun bloed. Het slijpen of knippen van de hoektanden en het couperen van de staart leverde niet of nauwelijks stress op. Dat blijkt uit onderzoek van het onderzoeksinstituut UMR Veau et Porc in het Franse Saint Gilles. De behandelingen aan de hoektanden en staarten hadden geen effecten op de waarden aan ACTH, cortisol in het bloed van de dieren. Alleen bij het slijpen van de tanden vonden de onderzoekers een hogere waarde voor lactaat in het bloed dan bij dieren waarvan de tanden werden geknipt of die een schijnbehandeling ondergingen. Wellicht liggen er voor wat betreft het couperen van de staarten mogelijkheden voor de schapensector. Je zou kunnen onderzoeken of lammeren en biggen gelijk reageren in deze situatie. 6 januari 2005. Onderzoek couperen gaat waarschijnlijk niet door. Afgelopen december werden we als stamboek leden verrast door een brief van het LTO of we per schapenhouder maar even 50 of 100 Euro neer wilden leggen voor een onderzoek naar de effecten van het niet meer couperen van de staarten. (voor deze brief: zie in de rubriek Suffolk Folks december 2004). In een maand zou de schapensector 105.000 euro op tafel moeten leggen en anders ging het onderzoek niet door. Begin januari is nu gebleken dat er voor slechts enkele duizenden Euro's aan toezeggingen binnen is gekomen. Het onderzoek zou 210.000 Euro gaan kosten. Het Ministerie van Landbouw wilde de helft betalen, de schapensector moest de andere helft bijleggen. Volgens een artikel in het Agrarisch Dagblad was de voorzitter Sjraar van Beek van de LTOvakgroep Schapen en Geiten houderij niet tevreden met de houding van de stamboeken, hij snapte niet dat de stamboeken die er belang in hebben, er niet harder aan hebben getrokken.


2004 27 december 2004 Vreemd begin aflamseizoen. Beste collega's Suffolk fokkers, Op vrijdagavond half 7 werden we verrast door de geboorte van 2 lammetjes. Het waren 2 kleine ramlammetjes, maar kerngezond. De melkgift kwam bij de ooi niet op gang, dus moest ik ze de fles geven. Gisteren ging verder alles goed. Toen ik gisteravond om half 12 de lammetjes de fles wilde geven lag de ooi te persen. Ik dacht dat het nog te maken had met de nageboorte. Tot mijn grote verbazing zag ik dat er nog een lammetje op komst was. Ik had er niet veel hoop in dat dit goed ging, het was tenslotte 30 uur later. Ik heb het lammetje eraf gehaald deze kwam een beetje moeizaam op gang maar het lukte toch. Toen werd de verrassing nog groter, ik zag weer een pootje verschijnen. Ook dit lam kwam probleemloos ter wereld. Dus 4 lammeren en tot nu toe doen ze het prima. Op de foto moeder en kroost.

We wensen jullie allen een goede jaarwisseling en een voorspoedig gezond 2005 met veel Suffolk plezier. De groetjes, Herman Greve en fam. 14 december 2004 Links op de website. In de afgelopen periode zijn onder de rubriek "Links" diverse nieuwe verwijzingen naar websites van Suffolk fokkers of verenigingen opgenomen. Vandaag ook een verwijzing naar de website van de Tsjechische Suffolk Club. Onder SSN-net staan de "web advertenties" van enige leden van onze vereniging. De advertentie is als pagina opgenomen in deze website. Ook voor leden van buitenlandse Suffolk verenigingen is het sinds kort toegestaan op deze manier via onze vereniging te adverteren. Voor info aardesuf@noknok.nl


22 november 2004 Basco database voor Suffolk fokkers. In Londen is onlangs het Basco programma gepresenteerd. In samenwerking met The Limousin Cattle Society en The Texel Sheep Society heeft de Suffolk Sheep Society binnenkort een gigantische database beschikbaar voor hun leden. 5500 leden van de drie verenigingen kunnen online alle informatie opzoeken. Gegevens over afstamming, worp grootte, spierdikte, vetbedekking enz. De leden krijgen dmv een pincode toegang tot de database. Het inloggen wordt gratis voor leden. Nu al bevat de database de gegevens van meer dan 1.5 miljoen dieren.

10 november 2004 Santon Dispersal Sale De totale verkoop van Sandy Fraser's Santon kudde trok veel belangstelling. De veilinghal te Carlisle was volgepakt met kopers en toeschouwers. Sandy's uitverkoop begon met de uitreiking van de Keeble Cup, beste kudde ooien 61-100 ooien. De jaarlingen verkochten uitstekend, 42 werden verkocht voor 1047 ponden gemiddeld met als hoogste prijzen 3500 en 3400 guineas. Beide drachtig van de Edinburgh 2004 aankoop Cairness Destiny (30000 guineas). Deze ram zelf was topprijs van de dag met 18000 guineas.

Cairness Destiny De veilingmeester Andrew Walton :"We hadden veel jonge kopers en pas begonnen fokkers. Daarbij zijn ook de fokkers Weaver and Griffiths die 13 ooien kochten voor hun kudde in Orkney. De dag was een groot succes en Sandy waardig die een echte ambassadeur voor het ras is". De verkoop cijfers 41 ooien - 763 pond, 42 jaarlingen -1047 pond, 58 ooilammeren 577 pond. Sandy Fraser blijft landbouwer te Low Santon Scunthorpe. Hij was zeer goed te spreken over de veiling.

10 november Stockton Suffolks succes. Stockton Suffolks heeft veel bekers gewonnen in de National Flock Competition. John Sinnett de eigenaar was zeer content met het succes. Hij roemde daarbij ook zijn herder van de afgelopen 32 jaar Jane Davies. Jane Davies schrijft de top resultaten toe aan het professionele management van de kudde. "de organisatie is zeer goed, vooral in het aflamseizoen. Elk weet zijn taak en zijn plaats. Op die manier kun we er het maximale uithalen. Het aflamseizoen is mijn favoriete tijd. Het geeft zoveel voldoening al is het wel hard werken." De Sinnett familie opende de poorten voor een open dag te Stockton On Teme op 6 november jl.


Collega fokkers konden op deze manier de kudde bewonderen.

De Stockton fokrammen met Jane Davies. ooilammeren Stockton.

De Sainsbury Cup winnaars,

8 november 2004. Export naar Denemarken. De ram Boreland Lachlan Schot van de Fam. Diever en 2 ooien en 3 ooilammeren van Gerard Aardema's Kroonstee kudde zijn op 8 november vertrokken naar Denemarken. De Nederlander Jan Liewes die samen met zijn vrouw Fia een melkveebedrijf en een Suffolk kudde heeft te Viborg kocht Lachlan Schot alsmede 2 ooien met als vaders Fordafourie Impire en Bobo van de Grietman. Ook kocht hij een ooilam met als vader Strathisla Special Dance. De Deense fokker Ulrich Berg kocht twee ooilammeren met als vader Laurelbank The Leader. De dieren gaan op het bedrijf van Liewes eerst 15 maanden in quarantaine. Pas daarna mogen ze kudde in.

begin november 2004 De Britse kudde competitie. Elk jaar worden twee fokkers van de Suffolk Sheep Society uitgenodigd om de kuddes van de fokkers te inspecteren die meedoen aan de kudde competitie. Zij moeten voor deze competitie kuddes bezoeken in Engeland, Wales, Schotland. Noord Ierland en Ierland. Resultaten van de kudde competitie.


De Bristol Gold Cup - beste kudde overall - Stockton Reserve - Manorhouse De Sainsbury Cup -beste ooilammeren - Stockton Reserve - Santon De Howard Peel Cup - beste rammen - Stockton Reserve Santon De Bonnington Cup - beste ooien - Manorhouse Reserve Stockton De Brooks Cup - kudde > 100 ooien - Stockton De Keeble Cup - kudde 61 tot 100 ooien - Santon De Lloyd Cup - kudde 31 tot 60 ooien - Manorhouse De Long Cup - kudde 20 tot 30 ooien - Auchinraith De Chebsey Cup - beste nakomelingen groep - Stockton, nakomelingen van Muiresk KM Reserve - Stockton, nakomelingen van Stockton Sakhee

1 november 2004. Deze website. Deze website heeft ongeveer 8000 bezoekers per jaar. Het grote deel , 65 % bestaat uit Nederlandse bezoekers. De Belgen zijn vervolgens met 18 % het hoogst scorende land. De bezoekers komen van alle continenten! Europa Belgie, Bulgarije, Duitsland, Denemarken, Engeland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italie, Kroatië, Letland, Litouwen, Noord Ierland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Schotland, Spanje, Tsjechie, Wales, Wit Rusland, Zweden, Zwitserland. Buiten Europa Argentinië, Australië, Aotearoa, Belize, Brazilië, Canada, Chili, Colombia, Israël, Japan, Mexico, Nieuw Zeeland, Peru, Niue, Thailand, Saudi Arabie, Singapore, Taiwan, Verenigde Staten, Zuid Afrika.

oktober 2004 Beker winnaars 2004 Op de Familiedag 2004 werden de winnaars van de SSN klassementen gehuldigd. Links Jos en Noel Kuiper, winnaars van de trofee voor de Kleine Fokkerij van het Jaar. In het midden Gody vd Walle en Pleun Roggeveen de winnaars van de Fokkerij van het Jaar beker alsmede de Ram van het Jaar beker. Rechts Bert Bongers met de beker behorende bij de Suffolk van het Jaar.


oktober 2004 45 Suffolk enthousiasten reisden zelfs vanuit Noord Drenthe (Vries en Eext) naar het Zeeuwse Colijnsplaat om daar op het bedrijf van Gerard en Yvette van Koelen de Suffolk Familie Dag bij te wonen. Op het bedrijf "Mattemburgh" was veel werk gestoken in de ontvangst en verzorging van de bezoekers. In de mooi aangeklede stal was het goed toeven en de bezoekers genoten reeds bij de koffie van elkaars verhalen en Suffolk ervaringen. In de stal was ook de dierenarts aanwezig met een demonstratie van het scannen op dracht. De meeste fokkers stonden er dus op de neus bij. Het prachtige oktober weer maakte het ook buiten aangenaam en alle schapen, Swifters , kruisingen en met name de Suffolks werden aandachtig bekeken. Op de foto Yvette (rode jas) met haar Suffolks. Op de tweede foto een drietal typische Mattemburgh ooien.

In de middag werd een Zeeuws Melkschapen bedrijf bezocht. De voorlichting over deze dieren was duidelijk en de schapenkaas smaakte uitstekend. De Familie Dag is afgesloten met een drankje en een prima warm buffet. We hadden op Colijnsplaat een mooie dag. Het bedrijf van Yvette en Gerard is niet alleen schapenhouderij. Er is ook akkerbouw en ook een mini camping. Voor meer informatie bezoek hun website Mattemburgh.nl


juli 2004 Over belangstelling had onze vereniging niet te klagen tijdens de keuring op de Dag van het Schaap 2004. De aandachtige toeschouwers genoten in de open lucht van het zonnetje en vooral van de prachtige dieren van de leden van onze vereniging. Keurmeester was Dhr. Jean Vanginderachter, topfokker in BelgiĂŤ. Hij was goed te spreken over de kwaliteit van de ooien en ooilammeren. De kwaliteit van de rammen was in zijn ogen minder. De dieren zouden krachtiger en mannelijker moeten zijn. Op de foto's de kampioenen van Bongers en Roggeveen.

Dagkampioen Bongers


Res.kampioen Roggeveen

Uitslagen Suffolk Keuring Dag van het Schaap 2004 Ooilammeren: 1. XRSZ/0174 2. XKMT/0103 3. XLWD/0425 4. XRSZ/0167 5. XRSZ/0159

v. Ferrari vd Meierie v. Pierre vd Vijzelesch v. Zorro vd Vijzelesch v. Ferrari vd Meierie v. Ferrari vd Meierie

fok/eig Roggeveen, St. Kruis fok/eig Kuiper-Meinders, Denekanp fok/eig Lammers, Wierden fok/eig Roggeveen fok/eig Roggeveen

Ramlammeren: 1. XBWT-0381 v. Daedalus vd Meierie fok/eig Bongers , Weert 2. XRSZ-0165v. Ferrari vd Meierie fok/eig Roggeveen 3. XRSZ-0155 v. Ferrari vd Meierie fok/eig Roggeveen 4. XBWT-0379 v. Cobra vd Meierie fok/eig Bongers 5. XXBU-0119 v. Diamant Penningshoeve fok/eig vd Berg, Ulrum Jaarlingooien: 1. XBWT/0350 2. XRSZ/0131 3. XLWD/0308 4. XBWT/0338 5. XPET/0120

v. v. v. v.

Jaarlingrammen: 1. XRSZ-0139

v. Cobra vd Meierie fok/eig Roggeveen

Oudere Ooien: 1. XRSZ/ 0088 2. XSDN/0044

v. Cobra vd Meierie v. Cairness Golden Boy

v. Fordafourie Rio fok/eig Bongers Cobra vd Meierie fok/eig Roggeveen Kasper vd Lindehoeve fok/eig Lammers Daedalus vd Meierie fok/eig Bongers 24 vd Schansweide fok/eig Pennings, Enter

fok/eig Roggeveen fok: Stegeman eig: Hoeksta Oldeholtpade


3. XXAV/0137

v. Cairness The Jimmy

Oudere Rammen: 1. XWEM/0024

v. Westergo 0044

Drietallen: 1. XLWD/0411, 0425, 0426 2. XBLB/0155. 0169, 0176

fok: Aardema eig: Pennings

fok: Welling

eig: Pennings

fok/eig Lammers fok/eig van Buuren, Leerbroek

Dagkampioen: XBWT/0350

fok/eig Bongers

Res. Dagkampioen: XRSZ/0174

fok/eig Roggeveen

juni 2004 Werk aan de winkel voor PR-boys van het SSN! De website van de Suffolk Sheep Society heeft een nieuw aanzicht gekregen. De public relation afdeling van het SSN gaat zo snel mogelijk onderzoeken op welke wijze het aanzien van onze eigen website kan worden aangepast. Zie bijgaande foto van de britse website!


maart 2004 Staarten Een groep schapenfokkers gaat een praktijkproef starten. Men wil onderzoeken of het houden van schapen met lange bewolde staarten toch mogelijk is. Het initiatief komt uit het Suffolk Stamboek Nederland. De groep krijgt steun van Wageningse onderzoekers.

februari 2004 Van de Voorzitter (publicatie Jaarboek 2004) Gedurende 2003 werd Nederland getroffen door de vogelpest. Wederom een ziekte die uit voorzorg vele dieren in de pluimvee sector het leven koste. Enkele van onze leden werden in ernstige mate gedupeerd omdat zij beroepsmatig betrokken zijn bij deze sector. De effecten van de vogelpest zijn voor ons schapenhouders beperkt gebleven. De activiteiten als keuring en familiedag konden zonder beperkingen doorgang vinden. De keuring van het SSN werd dit jaar gehouden in Sonnega, de locatie waar nagenoeg elk jaar een keuring plaats vind. De gevolgen van de MKZ dwongen ons om in 2002 uit te wijken naar een andere locatie welke aan de door de overheid opgelegde voorwaarden voldeed. Maar de Sonnega commissie is niet voor een gat te vangen, want wat een ander kan kunnen zij ook. Aan alle voorwaarden werd perfect voldaan en de gezellige sfeer was weer als vanouds. De dieren werden gekeurd door Mr. Armstrong. De familiedag, dit jaar eveneens in het Noorden, was weer een groot succes. Er was tijd om eens even met elkaar van gedachten te wisselen, een goed onderdeel van een goed programma. Een goede uiteenzetting werd gegeven over het Blessumer schapen project en een bezoek aan een bedrijf waar de lammeren in principe nooit een stal van binnen zien, was in mijn ogen zeer leerzaam. In het vroege voorjaar mochten wij de pers uit het Verenigd Koninkrijk ontvangen, waarbij aandacht uit ging naar de invloed van de Suffolk in schapenland Nederland. Een door de heer Wolfs samengesteld programma waarin aandacht gegeven werd aan de kruising, hobby en commerciele fokkerij is zeer goed ontvangen bij de pers van het vaderland van onze Suffolks. Uitgebreide verslagen in kranten en vakliteratuur. Op eigen bodem vraagt het foktechnische staartenprogramma om veel aandacht en energie. Ook dit jaar zijn weer goede vorderingen gemaakt onderbouwd door een wetenschappelijk onderzoek. Samengevat kunnen we stellen dat we goede verwachtingen hebben m.b.t. het fokken van een Suffolk met een acceptabele staartlengte en met behoud van kwaliteit. Al met al was 2003 voor het SSN weer een jaar vol met activiteiten en wij verwachten dat dit ook gedurende 2004 het geval zal zijn. Gerrit Stegeman, voorziter


2003 30 november 2003 Export ram naar Schotland Back to the roots! Bobo van de Grietman wordt binnenkort geexporteerd naar Schotland. Deze sterke ram werd gefokt door Hans Lukkes. De Fam. Hoekstra kocht hem als ramlam. De fokresultaten van deze ram zijn fantastisch. Nu op 6 jarige leeftijd gaat deze ram naar Robert Fleming eigenaar van de Boreland kudde. Hans Lukkes kocht de draagmoeder van Bobo bij Fleming. Het bij haar ingebrachte embryo ontwikkelde zich tot Bobo. Met het terughalen van Bobo hoopt Fleming een bijzonder goede ooilijn terug te halen in zijn fokkerij.

oktober 2003 Suffolk Familiedag De Suffolk familiedag is dit jaar gehouden te Sneek. Een grote groep fokkers en enthousiasten verzamelde zich in het partycentrum "De Stolp". Sprekers op deze dag waren Hofstra (Blessum) en Dooper (schapenhouder). Natuurlijk werd ook de kudde van de organisator Sym Wijbenga in de namiddag bezocht. De "Westergo"kudde werd aandachtig geinspecteerd en er werd duidelijk bewondering voor de kudde uitgesproken.

1 September 2003

Export

Het gaat bijzonder goed met de export van Suffolks dit jaar. Al in het begin van het seizoen zijn er rammen van de heer Wolfs verkocht naar Tsjechie en Duitsland. In de loop van de zomer zijn nogmaals een aantal ooien van de Vijzelesch naar Duitsland gegaan. Een 6 tal dieren van het Hooltpad en Westergo vertrokken eveneens naar Noord Duitsland. Eind augustus vertrokken 25 dieren van de Kroonstee en van Vijzelesch naar Italie. Het ziet er naar uit dat in het najaar nogmaals dieren worden geexporteerd. Goed nieuws dus. En dat terwijl Dhr. Boegheim eveneens bijzonder sucsesvol is met zijn bemiddeling op de binnenlandse markt. Voor het voorjaar 2004 zijn er inmiddels afspraken gemaakt met een groep Deense fokkers.

2 Juli 2003 Sonnega keuring 2003 Te Sonnega is zaterdag 28 Juni de Nationale keuring van Suffolks gehouden. De Schotse keurmeester Mr. Walter Armstrong keurde de dieren nauwgezet en was bijzonder goed te spreken over de kwaliteit van de aanwezige dieren. De inzendingen waren afkomstig uit het gehele land. Vooral de rubrieken ooilammeren en jaarlingooien waren goed bezet en van goede kwaliteit.


Het was goed dat we weer terug waren in Sonnega. Vinkenbuurt 2002 was een prima accomodatie maar de terugkeer naar Manege Caprille te Sonnega genoot toch de voorkeur.

De jaarlingen De beknopte uitslagen: Ooilammeren: 1. xrsz/0117 v. Daimler vh Eikenbosje 2. xbwt/0350 v. Fordafourie Rio

eig. Roggeveen eig. Bongers

Ramlammeren:

1. xxrs-0119 v. Warrior vd Watertoare 2. xhop-0181 v. Bobo vd Grietman

eig. Riedel eig. Hoekstra

Jaarlingen:

1. xbwt/0308 v. Cairness Midnight Flyer 2. xrsz/0090 v. Cobra vd Meierie

eig. Bongers eig. Roggeveen

Oudere Ooien:

1. xwbw/0052 v. Kroonstee Kanasta 2. xsdn/0044 v. Cairness Golden Boy

eig. Wijbenga eig. Hoekstra

Rammen

1. xwem-0024 v. Westergo 0044 2. xxwe-4180 v. Cairness Storm Force

eig. Pennings eig. van Koelen

Drietallen

1. xpet/0116, 0118 en 0122 2. xxrs/0117,0118 en 0122

Dagkampioen Reserve

xbwt/0308 Bongers xrsz/0117 Roggeveen

eig. Pennings eig. Riedel


Dagkampioenen Sonnega 2003

22 Juni 2003 Noord Drenthe. Foxwolde. De Flevolander ooien van Braams lammeren drie keer in twee jaar af. Schapenhouder Albert Braams kiest ondermeer voor de Suffolk om de groeisnelheid. Ook zijn negen rammen zullen volgend jaar ARR/ARR moeten zijn.

Ooien bij Braams. De Suffolk ram is alweer toegelaten.

10 Mei 2003: BEZOEK ENGELSE LANDBOUWPERS. In de maand Mei hebben een aantal landbouw journalisten, via hun contacten met de Suffolk Sheep Society, een indruk opgedaan van de Nederlandse schapenhouderij. Hun aandacht richtte zich vooral op de fokkerij van Suffolks en het gebruik van Suffolk rammen als slachtlam vaderdier. Tevens waren enkele vertegenwoordigers van de Society aanwezig. Suffolk fokkerijen die werden bezocht waren De Vijzelesch , 't Hooltpad en de Lindenhoeve. Met name het staarten fokprogramma was een bron van verwondering. In Drenthe werden enkele grotere schapenhouders bezocht die inmiddels ook voor de Suffolk kiezen als vader voor hun slachtlammeren.


Het gezelschap bezocht ook de Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer. Aldaar was een lezing over de Nederlandse aanpak van het scrapie fokprogramma.

Op de foto's een groepje lammeren en een deel van de delegatie op 't Hooltpad.

16 April 2003:

Fokprogramma. De Suffolk ooilammeren mogen worden gecoupeerd. De ontheffing is verleend onder voorwaarde dat ons stamboek een fokprogramma maakt gericht op het terugbrengen van de staartlengte. Daartoe wordt de staartlengte en het gewicht van alle lammeren bij de geboorte vastgesteld. Op de leeftijd van circa 4 maanden worden de ramlammeren opnieuw bemeten op staartlengte. Het gewicht en de schofthoogte wordt ook vastgesteld. De ramlammeren krijgen tevens een stevige beoordeling op de ras eigenschappen. De verkregen meetcijfers en beoordelingen zijn beschikbaar voor de kopers.

Op het bedrijf van P. Wolfs - "Vijzelesch" kudde kwam de commissie bijeen op 12 april. Bij het wegen kwam nogmaals de enorme groeisnelheid van de Suffolk in beeld. Lammeren geboren zo rond de jaarwisseling halen nu reeds zo'n 60 kilo. De toppers zo'n 10 kilo meer!


April 2003:

De homepage is vernieuwd! De afgelopen maand is de homepage van het S.S.N. vernieuwd. De site bevat nu meerdere pagina's. Door middel van de Links pagina kunt u ook nog eens een hele tijd Suffolk surfen op het World Wide Web. Veel plezier!

Maart 2003: Suffolk keuring 2003. Na een aarzelende start van 2002 gaan we er weer met zâ&#x20AC;&#x2122;n allen tegenaan om in de tweede helft van juni een keuring van de grond te krijgen. Er wordt op dit moment nog gezocht naar een zo centraal mogelijk gelegen locatie met, als het even kan, een niet te hoge huur. De Sonnega-commissie heeft zich opnieuw bereid verklaart de organisatie op zich te willen nemen. Een garantie dat alles opnieuw perfect verloopt! Ondanks het vroege tijdstip zijn de eerste aanmeldingen reeds binnen. Besloten is, op basis van de positieve ervaring van 2002, opnieuw een Nederlandse keurmeester uit te nodigen. Dre Hermans

Maart 2003:

Familiedag 2003 dit jaar in het Noorden. De traditionele familiedag van onze vereniging is dit jaar gepland in het noorden van ons land. Zoals het er nu naar uit ziet wordt de dag gehouden op 11 oktober in Sneek. In het bowling en partycentrum aldaar wordt u op die dag ontvangen door de noordelijke fokkers met een gevarieerd en ontspannen programma.. Er zullen inleidingen worden verzorgd door de heer G.Hofstra, voormalig voorzitter van de FLTO en medeoprichter van het Blessemer schapen project en door de heer J.Dooper, die samen met de u allen wel bekende heer R.Boersma in het dorpje Schettens een grote kudde schapen houdt. Ook zullen tijdens deze bijeenkomst de diverse gewonnen bokalen worden uitgereikt. Er zal in de loop van de middag een bezoek gebracht worden aan de kudde van de heren Boersma en Dooper. Een bezoek aan de Westergo Suffolks is eveneens ingepland. Uiteraard zal ook voor de inwendige mens in ruime mate worden gezorgd . Voor meer en uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar de Suffolk-Folks van juli . Namens de noordelijke fokkers S.Wijbenga.


Februari 2003

Van de voorzitter ( zoals gepubliceerd in het Jaarboek 2003) De donkere dagen van 2001 hebben wij achter ons kunnen laten en gedurende 2002 is het zonnetje weer op bepaalde momenten gaan schijnen. In het vroege voorjaar van 2002 brak de zon door voor het SSN. Wij, Suffolk Stamboek Nederland, ontvingen een brief van het LNV ministerie betreffende een ontheffing van het coupeerverbod voor onze ooilammeren voor een periode van 5 jaar, onder de voorwaarde, dat wij een foktechnisch programma starten met als doel de staart lengte en 窶電ikte van onze Suffolk te reduceren, zodat in de toekomst couperen niet meer noodzakelijk zal zijn voor het welzijn van de Suffolks. Een behaald succes dat wij als SSN hebben kunnen realiseren door de medewerking en speciale inzet van een aantal van onze leden. In het bijzonder van onze erevoorzitter, die met een tomeloze inzet en grote deskundigheid een essentiテォle rol vervulde. Hier hebben wij aangetoond dat wij als vereniging met een gezamenlijke inzet, instaat zijn belangrijke doelen te bereiken. Deze ontheffing is een begin van een traject, waar de medewerking en inzet van al onze leden een must is om het uiteindelijke doel te bereiken. Met betrekking tot het scrapieprogramma kunnen wij stellen dat wij ons voorgenomen doel hebben bereikt, n.l. vanaf nu zullen we alleen nog ARR/ARR geteste rammen inzetten voor de Suffolk Stamboek fokkerij. Met dit resultaat behoren wij als SSN tot de weinige stamboeken, welke zonder nadelige invloeden (m.b.t. de kwaliteit van het ras), aan de wettelijke voorwaarden kunnen voldoen. Ondanks al de door de overheid gestelde voorwaarden hebben wij in de zomer van 2002 een keuring kunnen realiseren. Ook hier is sprake geweest van een gezamenlijke inzet van een aantal leden in samenwerking met het bestuur. Het was een geslaagde dag met kwalitatief goede Suffolks, welke werden beoordeeld en deskundig geplaatst door keurmeester Gerard Aardema. Wij hadden het niet kunnen bedenken, maar ook de grenzen werden in 2002 weer geopend voor het importeren van dieren bestemt voor de Suffolk fokkerij. Gelijk na de bekendmaking reisden een aantal van onze leden naar de overkant van de Noordzee om hun kudde te versterken met zowel ooien als rammen. Ook op het gebied van de communicatie scoorden wij goed! Ons lijfblad Suffolk-Folks heeft zich onder de nieuwe redactie ontwikkeld tot een belangrijk medium. Eenmaal per kwartaal werden wij correct en zakelijk geテッnformeerd over de ontwikkelingen van de aan de orde zijnde onderwerpen, afgewisseld met algemene informatie of een artikel in de vorm van een column. Samengevat kunnen wij stellen dat de SSN een vereniging is met een visie en met toekomst.

Gerrit Stegeman, voorzitter S.S.N.


HISTORIE 25 jaar stamboekfokkerij van Suffolks in Nederland Het eerste begin tot 1980 (door Pierre Wolfs)

Suffolks komen in Nederland al voor sedert het eind van de jaren ’60 door import vanuit België. In dat land deden de eerste hun intrede in 1966 door invoer uit Engeland. Volgens de kuddeboeken van de Suffolk Sheep Society waarin alle exporten uit Engeland worden vermeld zijn vanaf dat jaar jaarlijks grote aantallen Suffolks naar België geëxporteerd. Het ras sloeg bij onze zuiderburen blijkbaar zo goed aan dat binnen een periode van 13 jaar meer dan 1000 dieren hun weg naar Belgische fokkers vonden, allemaal afkomstig uit Zuid Oost Engeland, de bakermat van de Suffolk. Deze werden ingeschreven in de Belgische provinciale stamboeken, waarin de stamboekschapen van alle rassen worden geregistreerd. Aan het eind van de jaren zeventig bestond ongeveer een derde van het bestand aan stamboek schapen in België uit Suffolks. Nederland miste echter in die tijd een organisatie die stamboek schapen van een ander ras dan Texelaars registreerde. De provinciale stamboeken in ons land stonden alleen maar open voor de Texelaar. Voor zover er dus in het begin van de jaren zeventig stamboek Suffolks vanuit België in ons land werden ingevoerd was het niet mogelijk om de nakomelingen hiervan in een officieel erkend register te laten opnemen. In die situatie kwam in de loop van 1976 een fundamentele verandering. Een aantal schapenliefhebbers in Limburg, die dieren uit België hadden geïmporteerd wisten gedaan te krijgen om de nakomelingen hiervan te laten registreren in het provinciale schapen stamboek van Belgisch-Limburg. De heer Vergoossen uit Echt, Suffolk fokker en nog steeds lid van het SSN met fokletters VE, behoorde tot de initiatiefnemers. Op deze wijze werd als eerste een in Nederland geboren Suffolk ramlam in dat stamboek opgenomen met als geboortedatum 2 maart 1976 en wel onder het Belgische nummer M-6-304. Deze ram, Alex genaamd, heeft tot en met 1981 zijn stempel gedrukt op de bekende fokkerij van de heer Wolthers in het uiterste noordoosten van Groningen, “The Spitlands”, die met de fokletters WF in de afstamming van vele dieren is terug te vinden. Alles bij elkaar zijn in 1976 in het stamboek van Belgisch Limburg een tiental in Nederland geboren dieren van Belgische voorouders geregistreerd, Suffolks zowel als Hampshire Downs. Het zal echter geen verbazing wekken dat stamboek registratie onder buitenlandse vlag voor de lange termijn geen bevredigende situatie werd geacht zeker niet toen eveneens in 1976 de eerste importen uit Engeland in ons land arriveerden. Deze dieren kwamen in dat jaar weliswaar de Noordzee over met het grote jaarlijkse transport naar België en ze werden in het jaarboek van de Suffolk Sheep Society als export naar België genoteerd. Ze gingen echter rechtstreeks naar de heer Frenken in het Limburgse Heythuysen (fokletters FH) en het lag niet meer voor de hand om deze in het Belgische stamboek in te schrijven.


De heer Frenken importeerde 3 oudere ooien, afkomstig van de opheffing in dat jaar van de kudde van Mr John Miles “Great Ashfield” en 11 ooilammeren van de kudde van Mr Causton, “Brightwell” genaamd, fokletter M38.

De Suffolks van Frenken - foto 1978 Daarom namen eind 1976 een aantal fokkers van buitenlandse schapenrassen, waaronder wederom de heer Vergoossen, het initiatief om een fokkersvereniging op te richten met het doel om in Nederland stamboek registratie mogelijk te maken. In eerste instantie zocht en vond deze groepering gehoor bij het Schapen Stamboek Limburg en Noord-Brabant, gevestigd in Roermond. Dat stamboek registreerde alleen maar Texelaars en het was voor de fokkers van buitenlandse schapenrassen niet mogelijk om lid te worden van dat stamboek. Het bestuur daarvan was echter wel bereid om als officieel erkende organisatie in het kader van (vrienden) dienst verlening het stamboek bij te houden voor de vereniging in spe en de inspecties te verrichten, uiteraard tegen een passende vergoeding. De heer Mart Nijssen, bij veel schapenliefhebbers bekend als hoofdinspecteur van het huidige NTS heeft zodoende in de jaren 1977 tot en met 1979 uit hoofde van zijn functie bij het Schapen Stamboek Limburg en Noord-Brabant de registratie bijgehouden van de Suffolks die in Nederland werden geboren (zoals ook van de Hampshire Downs en de Clun Forests) en hij heeft in de genoemde twee provincies ook de jaarlijkse inspecties verricht. De dieren werden in die beginperiode getatoeëerd met de griekse letter L (λ) die speciaal voor de nieuwe vereniging die zich FBS ging noemen werd gereserveerd. Zo werden in het eerste jaar (1977) 33 Suffolk lammeren in het nieuwe stamboek opgenomen, 27 gefokt uit belgische vaders en moeders en 6 geboren uit de 3 drachtige engelse importooien van de heer Frenken. Het succes met de directe import van Suffolks uit het land van oorsprong werkte blijkbaar zo aanstekelijk dat in 1977 de heer Pouwer uit Zetten, fokletter PZ, (bekend van de Rumevite blokken), het initiatief nam om een grote import uit Engeland te organiseren, 44 ooien en 4 rammen. De dieren waren afkomstig van “Whatcote” 30 stuks, “Bentley” 6 stuks, “Whichford“ 6 stuks, “Weston” 5 stuks en “Wappenbury” 1 stuks. Het grootste deel kwam bij de kudde van de heer Pouwer terecht maar ook andere fokkers grepen de gelegenheid aan om met dieren uit deze groep een nieuwe kudde te beginnen of hun bestaande uit te breiden.


Dit is een advertentie uit het Yearbook 1978 van de Suffolk Sheep Society. Op de foto ooien bestemd voor export naar Nederland. De bijbehorende tekst onder de foto : "on their way to Holland"

De bekendste hiervan is Ienske Niekerk uit Schoonhoven (fokletters NS), nog steeds lid van het SSN en actief en deskundig fokster, niet alleen van schapen maar ook van paarden en honden. Zij kocht twee ooien aan van Mr Harding “Bentley”, fokletters 239, als start voor haar Suffolk kudde. Met deze zending kwam de bekende ram Bentley 239-L59 als ramlam naar ons land. Hij deed drie jaar dienst in de kudde van de heer Pouwer zelf en werd eind 1979 overgenomen door de heer Nijzink, fokletters NL, de latere voorzitter van de FBS toen deze met Suffolks begon. In 1983 ging de ram tenslotte over naar mevrouw Boels, fokletters BM, van “Boels verhuurt alles”, een fokster van het eerste uur in de kring van Vergoossen.


Bentley 239-L59

Deze kocht zelf in 1977 de ram Wappenbury 158A-L19. Whichford Dutchman C18L143 kwam bij Niekerk Schoonhoven. De heer Pouwer in Zetten behield zelf Whatcote N5- L33. Ienske Niekerk en Vergoossen ruilden Wappenbury en Whichford Dutchman in 1980 met elkaar uit. De rammen Bentley, Wappenbury en Whichford Dutchman behoren wat betreft hun genetische bijdrage in de huidige populatie tot de top 40 van de in Nederland ingezette rammen Medio 1978 werd wederom door de heer Pouwer een grote groep schapen uit Engeland gehaald, in totaal 84 overlopers van drie verschillende fokkerijen namelijk: Whichford Oldbury Whatcote

C18 M16 N5

Mr Cook Mr Crofts Mr Taylor

34 ooien 30 ooien 20 ooien.

Een aantal bekende fokkers zijn hun hobby met dieren uit deze importen begonnen. De heer Wolthers (WF) is al genoemd. Ook de heer Polak en zijn schoonzoon Henk Schuller (fokletters PL). Hun fokletters vindt men in veel voorouders van onze schapen terug zoals ook BI van Pasternick uit Wijk en Aalburg, BO Koevoets Stampergat en VW de Vries Wieringerwaard Als gevolg van de importen en de toename van het aantal fokkers nam het aantal geregistreerde lammeren sterk toe: 1977: 33

1978: 107

1979: 242

In die jaren na 1976 kwam ook het streven op gang om de provinciale schapenstamboeken op nationaal niveau te fuseren en het beleid van de nog jonge FBS was erop gericht een onderdeel van deze fusie te worden. Dit pakte eind 1979 echter totaal anders uit. Een aantal provinciale stamboeken sloot zich in november van dat jaar namelijk aaneen tot het NTS dat zich zoals bekend uitsluitend op Texelaars richt en de nieuwe vereniging voor de buitenlandse rassen was gedwongen haar eigen weg te gaan. Met ingang van 1980 kon de FBS niet meer met de dierregistratie en de inspectie in Roermond terecht. De heer Haverslag werd bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Zodoende verhuisde de administratie inclusief het archief naar zijn adres in Wijhe, later in Fortmond bij Olst.


Met ingang van het fokjaar 1980 werd ook het Engelse registratie systeem overgenomen met fokletters die verwijzen naar de naam van de fokkers en jaarletters verwijzend naar het fokjaar. Zo werd aan 1980 de letter A toegekend. Door de zorgvuldige wijze waarop de administratie en het archief vanaf 1977 is bijgehouden kunnen wij voor alle bij het SSN geregistreerde dieren beschikken over een naadloze aansluiting op de stamboeken in Engeland en België. Alle voorouders van de bestaande populatie zijn teruggaande tot de importen in de computer ingebracht en in tijd van seconden op te sporen. In augustus 1981 werd uiteindelijk – ietwat verlaat - de oprichtingsacte van de fokkersvereniging voor buitenlandse schapenrassen bij de notaris gepasseerd. De heer Vergoossen behoorde tot de oprichters die bij de notaris verschenen en hij heeft jarenlang de functie van secretaris van de FBS vervuld. In de jaren ’80 was het Suffolk Stamboek dus onderdeel van het stamboek van de FBS, die in de loop van de tijd als zelfstandige fokkerij organisatie naast Suffolk, Hampshire Down en Clun Forest steeds meer schapenrassen onder haar hoede nam. Vanaf het prille begin was de Suffolk daarvan het grootste ras in aantal, dank zij de importen uit Engeland. Pierre Wolfs is Ere-Voorzitter van het Suffolk Stamboek Nederland. Zijn fokkerij "De Vijzelesch" is wel bekend in Nederland en West Europa.

14 Ooien van de Holme Wold kudde bestemd voor export naar Nederland in 1982. Deze werden op een veiling aangekocht door Nijzink, Wolfs en Wolthers.


OOILAMMEREN De Koningsklasse op de SSN keuringen. Dat mag met recht worden gezegd van de rubriek ooilammeren op onze keuringen. In Nederland zijn er altijd bijzonder veel ooilammeren ingeschreven. In het Verenigd Koninkrijk is deze rubriek niet zo hoog gewaardeerd als bij ons. Daar gaat het voornamelijk om de ramlammeren die in een later stadium geveild moeten worden. Een verklaring waarom dan in Nederland de rubriek ooilammeren zo geliefd is kan zijn dat de verkoop van de ramlammeren in ons land anders verloopt. Deze worden meestal al vanaf begin April thuis op het erf verkocht, voor een goede ram moet je er bij ons op tijd bij zijn. En die kopers zoeken nu eenmaal vaak de beste ramlammeren eruit… De (beste) ooilammeren zijn dan nog gewoon thuis en kunnen dus worden ingeschreven voor de keuringen. En wanneer jou ooilam dan in een groep van tussen de 30 en 45 dieren als beste wordt gekozen is dat fantastisch. 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Borger Ermelo geen Oostermoer Aalten Oostermoer Aalten 2006 Oostermoer 2005 Oostermoer 2004 Bunnik 2003 Sonnega 2002 Vinkenbuurt 2001 mkz 2000 Utrecht Sonnega 1999 Weert Sonnega 1998 Utrecht Weert Sonnega 1997 Best Sonnega 1996 Utrecht Utrecht Best Sonnega 1995 Best Sonnega 1994 Utrecht Geldrop Sonnega 1993 Geldrop Meppel 1992 Utrecht Geldrop Meppel

52128 van’t Hooltpad Red Creek Dominique True Hill’s 0348 Lindehoeve 0823 Fenbjirkhieming 0097 Lindehoeve 0686 True Hill’s 0184 Eikenbosje 0208 Eikenbosje 0174 Eikenbosje 0117 Eikenbosje 0088 Rijssenseveld 0033 Rijssenseveld 0033 Bakkeshoeve 0028 Kroonstee 0061 Rijssenseveld 0012 Bakkeshoeve 0010 Fenbjirkhieming 0012 Border 9707 Bakkeshoeve 9711 Larixhoeve 9601 Silvertowns 9610 Bakkeshoeve 9609 Grietman 9624 Jonkmansdennen 9503 Jonkmansdennen 9501 Boerskotten 9409 Border 9401 Harding 9407 Harding 9302 Koetshuis 9307 Jonkmansdennen 9204 Kroonstee 9216 Jonkmansdennen 9204

v. Baileys Bozzi v. True Hill’s Ivo v. True Hill’s Ibrahim v. Mere Talbot v. Bram van’t Hooltpad v. Bawnoque Buzz v. Castlewellan President v. Meierie Goldstar v. Meierie Ferrari v. Daimler Eikeenbosje v. Meierie Cobra v. Cairness Golden Boy v. Cairness Golden Boy v. Cairness The Best v. Cairness The Jimmy v. Fenbjirkhieming Eyeopener v. Cairness The Best v. Boerskotten Major v. Stockton Sir John v. Muiresk McWilliam v. Glenisla Noble Boy v. Crosemanor Special Present v. Crosemanor Paul’s Choice v. Erve Jonkman 9310 v. Glenisla NobleBoy v. Glenisla Noble Boy v. Boerskotten Scotch Fashion v. Cairness Gladiator v. Kroonstee Killroy v. Muiresk Classic II v. Fordafourie Highline v. Crosemanor Philip v. Orion Orca v. Crosemanor Philip

Y. Hoekstra H. Westhoff H. van Eck. A. Lammers-Bokdam A. Boelen A. Lammers-Bokdam H. van Eck P. Roggeveen P. Roggeveen P. Roggeveen P. Roggeveen G. Stegeman G. Stegeman W. Hoomans G. Aardema G. Stegeman W. Hoomans A. Boelen H. Bongers W. Hoomans J. Schuurmans I. Niekerk W. Hoomans H. Lukkes G. Stegeman G. Stegeman A. ten Oever H. Bongers R vd Heide R.vd Heide G. Sprakel G. Stegeman G. Aardema G. Stegeman

Het overzicht geeft aan dat onze oud-voorzitter G. Stegeman met 7 maal een kampioenschap de meeste kampioenschappen heeft behaald. De “Jonskmansdennen kudde” en daarna “Erve


Jonkman” kudde en nog weer later, na een verhuizing, “Rijssenseveld” kudde had veel succes. Deze kudde was aangevangen met Crosemanor ooien drachtig van Muiresk Mithras en Muiresk Midas. Deze ooien en de nakomelingen daaruit werden gekoppeld aan hun topram Glenisla Noble Boy. Enige jaren daarna bleek de ram Cairness Golden Boy eveneens bijzonder goed te fokken voor de Stegemans. Na de eeuwwisseling was de “van ’t Eikenbosje” kudde van Pleun Roggeveen en Gody van de Walle 4 maal op rij winnaar.


RAMLAMMEREN. Succesvol ramlammeren fokken. Zoals U weet is het Suffolk ras bijzonder geschikt als slachtlam vaderdier . De fokkerij in het Verenigd Koninkrijk is vrijwel helemaal gericht op dat doel. Die fokkers betrekken hun ramlammeren vaak weer bij de topfokkers in de fokkerij. Het hebben van een kampioens ramlam op een Show is daarom ook een enorme eer. En schept vaak verwachtingen voor een goede verkoop op de aansluitende veiling. Het veiling gebeuren is nog niet zo’n groot fenomeen in Nederland. Wel is het ook hier voor de fokkers een grote bonus als bij de ramlammeren een kampioenschap wordt behaald. Onderstaande lijst vermeld die kampioenen sinds 1991. 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

1997 1996

1995 1994

1993 1992

1991

Borger James van’t Hooltpad v. Solwaybank Sting Hoekstra Ermelo Red Creek Double Diamond v. True Hill’s Ivo Westhoff geen keuringen Gieten True Hill’s Kamal v. True Hill’s Ibrahim van Eck Aalten True Hill’s Ibrahim v. True Hill’s Henk Socks van Eck Borger Westergo 0147 v. Ipod van het Hof ter Haeghen Wijbenga Aalten Navigator vd Lindehoeve v. Castlewellan President Lammers-Bokdam Zuidlaren Kroonstee Koldfinger v. Meierie Goldfinger Aardema Annen Hummer van’t Eikenbosje v. Freak van’t Eikenbosje Roggeveen Bunnik Border 0381 v. Meierie Daedalus Bongers Sonnega Big Boy vd Watertoare v. Warrior vd Watertoare Riedel Vinkenbuurt Livestock 4062 v. Sybren vd Grift Suffolk Live Stock geen keuringen Utrecht 0057 vd Bakkeshoeve v. Cairness The Best Hoomans Sonnega Westergo 0044 v. Kroonstee Kanasta Wijbenga Weert 9724 vd Bakkeshoeve v. Cairness The Best Hoomans Sonnega Kroonstee Kroonman v. Cairness The Jimmy Aardema Utrecht 0016 vh Rijssenseveld v. Fen Bjirk Hiemings Eyeopener Stegeman Weert 0009 vd Bakkeshoeve v. Cairness The Best Hoomans Sonnega 0009 vd Bakkeshoeve v. Cairness The Best Hoomans Best Nobel vd Bakkeshoeve v. Muiresk McWilliam Hoomans Sonnega Fen Bjirkhiemings Eyeopener v. Slackadale P61 Boelen Utrecht Silvertowns Talisman v. Crosemanor Special Present Niekerk Sonnega 9601 vd Jonkmansdennen v. Glenisla Noble Boy Stegeman Best Border 9630 v. Stockton Ace Bongers Best 9502 vd Larixhoeve v. Glenisla Noble Boy Schuurman Sonnega 9502 vd Jonkmansdennen v. Glenisla Noble Boy Stegeman Geldrop 9404 vd Jonkmansdennen v. Crosemanor Philip Stegeman Utrecht Border 9408 v. Bridgestone Creation Bongers Sonnega Border 9410 v. Fordafourie Double Bond Bongers Geldrop Kroonstee Mi Amigo v. Muiresk Classic Aardema Meppel Silvertowns H Pride v. Crosemanor Highlander Niekerk Geldrop Silvertows Organizer v. Boerskotten Scotch Fashion Niekerk Meppel K12 vd Vijzelesch v. Extra vd Vijzelesch Wolfs Utrecht Boerskotten Sergeant v. Boerskotten Scotch Fashion Ten Oever Geldrop Flipper vd Vijzelesch v. Greyhill Turbo Wolfs Meppel Extra vd Vijzelesch v. Pinter vd Vijzelesch Wolfs

Het overzicht kampioenschappen geeft aan dat 33 kampioenschappen zijn gewonnen door 15 verschillende fokkers. Meest succesvol was tot dusver de fokkerij “Bakkeshoeve” van Hoomans. Deze is inmiddels al een aantal jaren geleden gestopt met de fokkerij.


Het is goed aan te nemen dat deze lijst de komende jaren flink zal worden aangevuld met nieuwe fokkerij namen. Een groot deel van de fokkerijen zoals op deze lijst vermeld zijn nl al gestopt.


KLASSEMENTEN De Klassementen. In 1992 is een aanvang gemaakt met de Ram van het Jaar Cup. In de daaropvolgende jaren kwamen daar nog enkele bekers bij. Het overzicht geeft een goed beeld van succesvolle fokkerijen binnen het S.S.N. over de jaren heen. Ram van het Jaar. Kroonstee & Vijzelesch Cup 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992

geen winnaar geen winnaar geen winnaar True Hill’s Ibrahim v. Castlewellan Harry’s Choice v. geen winnaar Meierie Goldfinger v. Meierie Goldstar v. Meierie Ferrari v. geen winnaar geen winnaar geen winnaar Cairness Golden Boy v. Cairness The Best v. Cairness The Best v. Muiresk MacWilliam v. Crosemanor Special Present v. Glenisla Noble Boy v. Westcarse Sterling v. Muiresk Classic II v. Boerskotten Scotch Fashion v.

True Hill’s Henk Socks Kings High and Mighty

H. van Eck H. van Eck

Cairness the Bachelor Cairness the Bachelor Muiresk Manat

Y.Hoekstra P.Roggeveen P. Roggeveen

Muiresk King of Diamonds Muiresk King of Diamonds Muiresk King of Diamonds Cairness Caravelle Pankymoor Prelude Cairness Powerhouse II Fordafourie No Equal Cairness Cristar Scarvaghern Prince

G.Stegeman Bongers/Hoomans Bongers/Hoomans Bongers/Hoomans Niekerk/Ten Oever G.Stegeman P.Wolfs Aardema/Wolfs Ten Oever

In Nederland gefokte Ram van het Jaar. Geerestein Cup 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

True Hill’s Key to Succes v. True Hill’s Henk Socks True Hill’s Ivo v. True hill’s Harrison geen winnaar True Hill’s Ibrahim v. True Hill’s Henk Socks True Hill’s Henk Socks v. Glenho Pajero geen winnaar 1* Primeros van de Vijzelesch v. Glenho Irish Dancer Primeros van de Vijzelesch v. Glenho Irish Dancer geen winnaar geen winnaar geen winnaar geen 2* 9725 vd Bakkeshoeve v. Cairness The Best

Suffolk van het Jaar. 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

5212 van’t Hooltpad Red Creek Dominique geen winaar True Hill’s Kamal True Hill’s Honey geen 1* True Hill’s Glossy

H.J.A. Westhoff H.J.A. Westhoff H.van Eck H.van Eck H.van Eck H.van Eck

J.Pennings

S.S.N. Cup v. Greaneg van’t Hooltpad v. True hill’s Ivo

Y. Hoekstra H.J.A. Westhoff

v. True Hill’s Ibrahim v. Stockton Saint

H.van Eck H.van Eck

v. Castlewellan President

H.van Eck


2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Hestia van’t Eikenbosje v. Meierie Goldstar Border 350 v. Fordafourie Rio Border 308 v. Cairness Midnight Flyer Evelyne van’t Eikenbosje v. Meierie Cobra geen 2* 0033 van het Rijssenseveld v. Cairness Golden Boy 9817 van het Rijssenseveld v. Cairness Golden Boy 0009 van de Bakkeshoeve v. Cairness The Best Nobel van de Bakkeshoeve v. Muiresk MacWilliam 9502 van de Larixhoeve v. Glenisla Noble Boy 9502 van de Jonkmansdennen v. Glenisla Noble Boy 9502 van de Larishoeve v. Glenisla Noble Boy 1994 Muiresk S46/K12 v. Cairness Cristar 1993 Catharina van de Harding v. Muiresk Classic II Fokkerij van het Jaar.

Erve Jonkman & Tjamsweer Cup

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993

Y. Hoekstra H. Westhoff

’t Hooltpad Red Creek geen De Lindehoeve True Hill’s geen True Hill’s van’t Eikenbosje van’t Eikenbosje van’t Eikenbosje van’t Eikenbosje geen 2* Het Rijssenseveld Bakkeshoeve Bakkeshoeve Bakkeshoeve Kroonstee Jonkmansdennen Border Border

A-Lammers-Bokdam H. van Eck H. van Eck P. Roggeveen P. Roggeveen P. Roggeveen P. Roggeveen G. Stegeman W. Hoomans W. Hoomans W. Hoomans G. Aardema G. Stegeman B. Bongers B. Bongers

Kleine Fokkerij van het Jaar. 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

’t Hooltpad Red Creek geen geen FenBjirkhieming geen Westergo Kroonstee Brandlicht Watertoare Watertoare geen Het Rijssenseveld Het Rijssenseveld Het Rijssenseveld ’t Hooltpad Boerskotten Jonkmansdennen

Bakkeshoeve & Border Cup

Y. Hoekstra H. Westhoff

A. Boelen S. Wijbenga G. Aardema comb. Kuiper-Meinders L. Riedel L. Riedel G. Stegeman G. Stegeman G. Stegeman (vh Jonkmansdennen) Y. Hoekstra A. ten Oever-Majoor G. Stegeman

P.Roggeveen B.Bongers B.Bongers P.Roggeveen G.Stegeman G.Stegeman W.Hoomans W.Hoomans J.Schuurmans G.Stegeman J.Schuurmans G.Stegeman R.vd Heide


Opgemaakt voorjaar 2013 door Gerard Aardema


Suffolk Nieuws  

Verzameling van website nieuws gepubliceerd in de periode 2003 tot voorjaar 2013

Suffolk Nieuws  

Verzameling van website nieuws gepubliceerd in de periode 2003 tot voorjaar 2013

Advertisement