Page 1

s. 3

Nr 9/2013ukaĹźe siÄ™ 20 grudnia Kolejny numer biuletynu

biuletyn@krobia.pl

1


Chwała bohaterom 21 października 1939 roku, w ramach Operacji Tannenberg, przeprowadzonej przez niemieckiego okupanta, na krobskim rynku rozstrzelani zostali mieszkańcy Krobi: Borowski Jan, Böhm Antoni, Chudy Marceli, Łoniewski Julian, Pawlicki Henryk, Sonnenberg Kazimierz, Trawiński Jan, a także Korytowski Józef z Chwałkowa, Wolny Franciszek z Karca, Sumiński Mariusz z Kuczyny, Gil Stanisław z Niepartu, Cholewiński Władysław z Ziemlina oraz mieszkańcy Pępowa: Poprawski Feliks, Szczurny Jan i Walczak Walenty. 21 października 2013 roku, tradycyjnie już mieszkańcy gminy Krobia uczcili pamięć tych, którzy 74 lata temu, w imię patriotyzmu złożyli swoje życie na ołtarzu Ojczyzny. Tegoroczne uroczystości rozpoczęło złożenie wieńca na mogile rozstrzelanych, którzy spoczęli na cmentarzu parafialnym w Krobi. Następnie, w asyście kompanii honorowej 6 Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie, pocztów sztandarowych oraz Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Krobi, uczestnicy uroczystości przemaszerowali do kościoła p.w. św. Mikołaja w Krobi, w którym odprawiona została msza św. koncelebrowana, w intencji rozstrzelanych i Ojczyzny. Po liturgii zebrani przemaszerowali na krobski Rynek, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, w miejscu pamięci o ofiarach 21 października 1939 roku, okolicznościowy referat odczytał przedstawiciel młodzieży – Nikodem Puślednik z ZSPiG w Krobi. Podniosłości tegorocznym uroczystościom dodał apel pamięci, odczytany przez por. Tomasza Banickiego z 6 Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie, który zakończyła salwa honorowa. Na krobskim Rynku nie zabrakło tego popołudnia również pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru „Harmonia” oraz odśpiewania przez zgromadzonych Roty. Uroczystość zakończyło tradycyjne złożenie wiązanek kwiatów i wieńców przez: przedstawicieli gminnych władz samorządowych, z Burmistrzem Krobi Sebastianem Czwojdą na czele, radnych Rady Powiatu Gostyńskiego z terenu gminy Krobia, delegację Garnizonu Śrem, z dowódcą 6 Batalionu Chemicznego Sił

2

W uroczystości uczestniczyli tradycyjnie żołnierze ze Śremu

Wieniec złożyli m.in. przedstawiciele gminnego samorządu Powietrznych w Śremie ppłk. Bogusławem Markiem na czele, przedstawicieli samorządu miasta Konin – z Wiceprezydentem Konina Sławomirem Lorkiem, reprezentantów jednostek organizacyjnych gminy Krobia (szkół, przedszkoli i MGOPS) oraz Zespołu Szkół w Gostkowie, delegacje Domów Pomocy Społecznej w Rogowie, Chwałkowie i Chumiętkach, organizacje kombatanckie, członków rodzin rozstrzelanych mieszkańców Krobi i okolic, reprezentantów zakładów pracy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Krobia. Wartę honorową przy pomniku upamiętniającym rozstrzelanych wystawiły tego dnia: 4 Drużyna Harcerska im. T. Kościuszki w Krobi oraz Szkolna Grupa Rekonstrukcji Historycznej

Nr 9/2013

z II LO im. K.K. Baczyńskiego w Koninie. Tegoroczne uroczystości uświetnili również swoją obecnością przedstawiciele organizacji kombatanckich spoza terenu gminy Krobia, w osobach Marii Krzyżańskiej, Ludwika Misiek i Mieczysława Pieńkowskiego, reprezentujących Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska. Na koniec warto podkreślić, że uroczystościom towarzyszyła spora, w porównaniu z poprzednimi latami, frekwencja mieszkańców gminy Krobia. Miejmy jednak nadzieję, że była ona podyktowana przede wszystkim postawami patriotycznymi obywateli oraz pamięcią o rozstrzelanych, a nie tylko wspaniałą, jesienną pogodą, która towarzyszyła nam tego dnia. Adam Sarbinowski

biuletyn@krobia.pl


Wiadomości z magistratu

Otwarcie Farmy Wiatrowej Krobia I 19 października 2013 r. z pewnością zapisze się złotą czcionką na kartach historii gminy Krobia. Tego dnia, o godz. 10:00 oficjalnie otwarto bowiem Farmę Wiatrową Krobia I, w skład której wchodzi 11 turbin wiatrowych, rozlokowanych w okolicach sołectw Rogowo, Ciołkowo i Przyborowo. Warto w tym miejscu wspomnieć, że farma ta jest jedną z najnowocześniejszych nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Całkowita moc znamionowa farmy wynosi 33MW, a pojedynczej turbiny 3 MW. Wydajność Farmy Wiatrowej Krobia I pozwala zatem na zaopatrzenie w energię elektryczną ok. 40 tys. gospodarstw domowych. Średnica wirnika (odległość pomiędzy wierzchołkami łopat wirnika) wynosi 116 m. Łącznie z wirnikiem każda turbina waży 188 ton i została zamocowana na 120 metrowej, betonowej wieży. Inwestorem farmy jest hiszpańska firma Acciona Energy, która inwestycje z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii prowadzi w 19 krajach na 5 kontynentach i ma 18-letnie doświadczenie w zakresie produkcji „energii wiatrowej”. Warto też wspomnieć, że wartość inwestycji na terenie gminy Krobia, wyniosła blisko 50 mln

Z prac Rady Miejskiej w Krobi 28 października 2013 r. odbyła się XL sesja Rady Miejskiej w Krobi, podczas której radni podjęli uchwały w sprawie: - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok, - przyjęcia zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”, - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Krobi dotacji w kwocie 5 tys. zł na prace konserwatorskie i roboty budowlane w zabytkowym kościele p.w. św. Mikołaja w Krobi, - dokonania zmiany Uchwały Nr XL/314/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krobia,

biuletyn@krobia.pl

euro. Podczas oficjalnego otwarcia farmy, które miało miejsce przy jednym z „wiatraków” w Ciołkowie, dyrektor generalny hiszpańskiego koncernu Acciona Energy - Rafael Mateo podkreślał, że farma wybudowana została w oparciu o najnowsze technologie. Rafael Mateo podziękował jednocześnie za współpracę przedstawicielom lokalnego samorządu, szczególnie Burmistrzowi Krobi Sebastianowi Czwojdzie, jak również lokalnym przedsiębiorcom oraz mieszkańcom gminy Krobia za życzliwość i pomoc w realizacji inwestycji. W podobny – ciepły sposób, wyraził się o tej współpracy Dyrektor Zarządzający Acciona Energy Poland Andrzej Konarowski, który szczególnie podkreślał dobrą współpracę z firmami z terenu powiatu gostyńskiego. Andrzej Konarowski zaznaczył też, że wybór gminy Krobia na miejsce budowy farmy nie był przypadkowy i został poprzedzony bardzo wnikliwymi analizami i badaniami, które potwierdziły zasadność realizacji inwestycji na tym terenie. Z kolei współpracę z hiszpańską firmą wysoko ocenił Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, który zaznaczył również, iż „w dobie wyczerpywania się naturalnych surowców, istotną rolę pełnią racjonalne sposoby korzystania z wynalazków technologii, które umożliwiają ich zaoszczędzenie” oraz, że „powstała farma jest ważnym krokiem w kierunku budowania jeszcze bardziej sensownych działań na rzecz środowiska naturalnego, a przez to także i zdrowych warunków życia”. Po-

dobnego zdania był również obecny podczas uroczystości Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, który dodatkowo podkreślał jeszcze wielopodmiotową współpracę przy realizacji inwestycji. Bardzo ciekawe spostrzeżenia padły również z ust Ambasadora Królestwa Hiszpanii w Polsce Agustína Núñez Martíneza, który zaznaczył, że w dobie kryzysu gospodarczego w Europie, który niestety bardzo dotkliwie odczuli również Hiszpanie, inwestycja w Polsce jest „dobrą wróżbą na przyszłość” i szansą na poprawę sytuacji gospodarczej tak jednego, jaki i drugiego kraju. Po wystąpieniach gości poświęcenia farmy dokonał proboszcz parafii p.w. św. Mikołaja w Krobi Jan Reszelewski. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali zaś Dyrektor Generalny Acciona Energy - Rafael Mateo oraz Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda. Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości, przy miejskim boisku sportowym w Krobi odbył się „Piknik pod wiatrakami”, podczas którego na najmłodszych czekało mnóstwo bezpłatnych gier i zabaw, za udział w których dzieci otrzymywały nagrody. Była tez darmowa grochówka oraz kiełbaski z grilla, a także koncert Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Krobi oraz artystyczne występy dzieci i młodzieży. Piknik sfinansowała w całości firma Acciona Energy, a zorganizowała Gmina Krobia.

- ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, - ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, - określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań, - dokonania zmian w uchwałach: Nr XXXIII/264/2013 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu, Nr XXX/242/2012 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2013-2025, - zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2013. Ponadto podczas sesji podjęto uchwałę o nadaniu odznaczenie „Zasłużony dla Gminy Krobia” Kołu Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Krobi. Aurelia Sikorska

Nowy chodnik w Pudliszkach

Nr 9/2013

Adam Sarbinowski

Z końcem października dobiegła końca realizacja zadania pod nazwą: „Modernizacja chodnika na ulicy Szkolnej w Pudliszkach w ramach zadania budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie”. W ramach przedsięwzięcia rozebrano istniejący chodnik z płyt chodnikowych i ułożono nowy – z kostki brukowej betonowej w ilości 1445 m², Zamontowano też 1120 mb nowych krawężników betonowych oraz 570 mb obrzeży trawnikowych. Inwestycję realizowała Spółdzielnia Socjalna ECOSS za kwotę 73 984,85 złotych brutto (w kwotę nie są wliczone materiały, które zakupione zostały jeszcze w ubiegłym roku). Andrzej Olejnik

3


Wiadomości z magistratu

Określono wymiar podatków na 2014 r. W związku ze zbliżającym się nowym rokiem podatkowym, w dniu 28 października br. Rada Miejska w Krobi podjęła uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 oraz określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014. Na podstawie podjętych uchwał, a także zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r. oraz na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, w 2014 roku stawki podatku od środków transportowych wzrosły o 0,9% w stosunku do stawek obowiązujących na terenie gminy Krobia w 2013 roku. Natomiast o ok. 3% w stosunku do stawek obowiązujących na terenie naszej gminy w 2013 roku wzrosła większość stawek podatku od nieruchomości na

od gruntów od 1 m2 powierzchni

od budynków lub ich części od 1 m2 powierzchni

2014 rok. Stawki podatków na 2014 rok podajemy w tabeli poniżej. Jednocześnie przypominamy, że jeżeli rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części, to w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany należy dokonać zgłoszenia tego budynku do opodatkowania, poprzez złożenie korekty informacji w sprawie podatku od nieruchomości. Zgłoszeniu organowi podatkowemu podlega również powierzchnia, na której prowadzona jest działalność gospodarcza. Zmiany powierzchni należy dokonać na informacji w sprawie podatku od nieruchomości (druk IN-1), którą można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Krobi ul. Rynek 1, pokój nr 2 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.krobia.pl. (zakładka „Jak załatwić sprawę?”, „Podatki i opłaty lokalne”). Maria Grzegorzewska Renata Marciniak

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0, 63 zł

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

3, 86 zł

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0, 20 zł

mieszkalnych

0, 61 zł

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

17,28 zł

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

9, 27 zł

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4, 68 zł

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

5,13 zł 2% ich wartości

od budowli Gmina Krobia oraz Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Śremie zapraszają mieszkańców gminy Krobia do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych, doradczych i finansowych w zakresie: − administracyjno-prawnych aspektów

4

zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, − pozyskiwania wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej i jej rozwój, − pozyskiwania wsparcia bezzwrotnego na realizację projektów przez przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe,

Nr 9/2013

Uwaga podatnicy! W dniu 15 listopada br. minął termin płatności IV raty podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości. Wszystkim Państwu, którzy dokonali wpłaty serdecznie dziękujemy, a podatnikom, którzy jeszcze nie spełnili obowiązku podatkowego przypominamy, że nieuregulowanie zaległości podatkowych spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego. To z kolei będzie skutkowało dodatkowymi kosztami. Jeżeli podatek nie został zapłacony w terminie, zostaje wysłane upomnienie, którego doręczenie powoduje obciążenie podatnika kosztami w wysokości 8,80 zł. W przypadku nieuregulowania zaległości wynikającej z upomnienia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, organ podatkowy wystawia tytuł wykonawczy, który zostaje skierowany do właściwego Urzędu Skarbowego. Dalsze postępowania egzekucyjne jest prowadzone przez Urząd Skarbowy, co powoduje powstanie kosztów egzekucyjnych, które podatnik będzie musiał uregulować. Agnieszka Fórmanowska

Można składać propozycje nazw ulic W związku z przeznaczeniem nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Krobi, zachodzi konieczność nadania nazw nowych ulic. W najbliższym czasie planuje się nadać nazwy dla trzech z nich, położonych przy ulicy Marii Konopnickiej (droga równoległa oraz dwie ulice prostopadłe do ulicy Konopnickiej), dwóch dróg prostopadłych do ulicy Odrodzenia oraz dla drogi łączącej ulicę Jana III Sobieskiego z ulicą Zachodnią (droga zaczyna się przy skrzyżowaniu ulicy Adama Mickiewicza z ulicą Jana III Sobieskiego, natomiast kończy się na ulicy Zachodniej). Propozycje nazw ulic składać można na piśmie, w terminie do dnia 31 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Krobi. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w pok. nr 7, tel. (65) 5712803. Marcin Krzyżostaniak jednostki samorządu terytorialnego, jednostki kultury. Najbliższe dyżury: − 10 grudnia br., 9.00-14.00 – konsultant Milena Filipowska − 17 grudnia br., 9.00-14.00 – konsultant Renata Ławniczak więcej na www.krobia.pl

biuletyn@krobia.pl


Wiadomości z magistratu

Zbilansowana propozycja budżetu Gminy Krobia na 2014 rok Tradycyjnie już druga połowa roku kalendarzowego to czas, w którym w samorządach trwają prace nad projektem budżetu na kolejny rok. Nie inaczej jest w przypadku gminy Krobia. Zgodnie z przepisami, projekt budżetu przygotowuje burmistrz Krobi, który do 15 listopada zobowiązany jest przedstawić Radzie Miejskiej w Krobi swoją propozycję. Warto w tym miejscu podkreślić, że w bieżącym roku, podobnie zresztą jak w latach poprzednich, w prace nad gminnym budżetem zaangażowani zostali również mieszkańcy gminy. Mogli oni bowiem m.in. składać swoje wnioski i propozycje do budżetu, które następnie były analizowane pod kątem ich celowości oraz możliwości sfinansowania. Warto jednocześnie zaznaczyć, że w 2013 roku, po raz pierwszy do bezpośredniego uczestnictwa w prace nad budżetem, zaproszeni zostali również mieszkańcy Krobi. Wzorem funduszu sołeckiego, mogli oni składać propozycje przedsięwzięć, które mogłyby zostać zrealizowane na terenie miasta. Przypomnijmy, że złożone propozycje przedstawione zostały następnie podczas spotkania z mieszkańcami Krobi, które zakończone zostało głosowaniem nad wyborem najciekawszych postulatów obywatelskich. Inną formą zaangażowania mieszkańców w prace nad budżetem jest fundusz sołecki, który w gminie Krobia jest realizowany od 2010 roku. Jak sama nazwa wskazuje, fundusz sołecki dotyczy przedsięwzięć na terenach wiejskich, o realizacji których mieszkańcy sołectw decydują podczas zebrań wiejskich, podejmując stosowną uchwałę. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane z funduszu sołeckiego mieścić się muszą oczywiście w ramach zadań własnych gminy i dotyczyć danej miejscowości. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców w prace nad gminnym budżetem, zyskał on charakter budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego), w ramach którego to sami mieszkańcy decydują o przeznaczeniu określonych środków finansowych, pochodzących z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt budżetu na rok 2014 jest projektem zbilansowanym. Dochody budżetowe nie są bowiem niższe niż wydatki. Stąd też, na tym obecnym etapie prac nad budżetem nie przewidziano wzrostu zadłużenia w roku 2014. Dochody i wydatki ustalono na kwotę 36 052 355,54 zł. Wśród dochodów zaplanowano środki m.in. z tytułu udziału w podatkach dochodowych, z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz subwencji i dotacji. Wśród wy-

biuletyn@krobia.pl

datków kwota 6 306 809,74 zł stanowi wydatki inwestycyjne. Największą inwestycją będzie niewątpliwie budowa sieci szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (2 882 264,74 zł). Zadanie to, przypomnijmy jest jednak w 100% dofinansowane ze środków zewnętrznych. W ramach wydatków inwestycyjnych ponad 1,8 mln złotych planuje się przeznaczyć na inwestycje w zakresie dróg gminnych i powiatowych. Plany te dotyczą m.in. dalszych etapów przebudowy ul. Nowej w Krobi, zakończenia przebudowy ul. Kasztelańskiej i 1 Maja w Krobi, modernizacji drogi w Gogolewie, budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz modernizacji innych dróg, a także budowy chodników (o konkretnym przeznaczeniu zadecyduje ostatecznie Rada Miejska w Krobi). Ponadto zaplanowano środki m.in. na renowację zbiorników wodnych na terenie gminy Krobia, na łączną kwotę 152 tys. zł. Ponad 800 tysięcy złotych dotyczy inwestycji w infrastrukturę wiejską (ok. 200 000,00 zł z tej kwoty to środki w ramach funduszu sołeckiego). Największą inwestycją będzie przebudowa dwóch świetlic - w Potarzycy i Gogolewie, na które Gmina Krobia otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W budżecie na 2014 rok proponuje się również przeznaczyć kilkadziesiąt tysięcy złotych na budowę i modernizację placów zabaw oraz zagospodarowanie terenu przy kompleksie „ORLIK” w Krobi. Zgodnie z planem budżetu, w 2014 roku kontynuowane będą również działania w zakresie dotowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W projekcie zaplanowano też środki na kolejny etap renowacji Wyspy Kasztelańskiej w Krobi i opracowanie dokumentacji dotyczącej adaptacji pomieszczeń na cele mieszkalne. Planuje się również realizację zadań z zakresu częściowej termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi. W projekcie budżetu na 2014 rok burmistrz Krobi przedstawił też 4 propozycje, które znalazły się na najwyższych pozycjach rankingowych w wyniku głosowania mieszkańców Krobi (wspomniano o tym powyżej). Są to: − projekt związany z doradztwem zawodowym dla młodzieży, − fundusz grantowy w formie dotacji celowej skierowany do przedsięwzięć realizowanych przez młodzież, − prace związane z zagospodarowaniem ścieżek w parku w Krobi,

Nr 9/2013

− zagospodarowanie

terenu przy ORLIK-u. Po przedstawieniu powyższych propozycji budżetu, prace nad nim rozpoczną komisje Rady Miejskiej w Krobi. Ustalono również wstępną datę sesji budżetowej, która ma się odbyć w dniu 27 grudnia 2013 r. Zestawienie wydatków inwestycyjnych na rok 2014 (kwoty w złotych): − Renowacja zbiorników wodnych w gminie Krobia - 152 000,00 − Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie - 560 000,00 − Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4 m 100 000,00 − Modernizacja drogi gminnej w Gogolewie - 300 000,00 − Przebudowa drogi gminnej - ul. Nowej w Krobi - 601 332,00 − Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi 245 000,00 − Adaptacja budynku Gogolewo 5 na cele mieszkalne - 25 000,00 − Wykup i uzbrojenie terenów inwestycyjnych - 35 000,00 − Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2014 - 5 000,00 − Wykonanie prac instalacyjnych w ramach termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego w Krobi - 90 000,00 − Zakup sprzętu do stołówki szkolnej w Krobi - 6 000,00 − Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Krobia - 2 882 264,74 − Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krobia - 60 000,00 − Zakup nieruchomości w Krobi (gazownia) przy ul. Powstańców Wlkp. - 28 668,00 − Budowa, modernizacja i wyposażenie infrastruktury wiejskiej w gminie Krobia - świetlice w Gogolewie i Potarzycy - 543 000,00 − Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Bukownica - 37 336,00 − Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Chumiętki - 7 263,00 − Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Chwałkowo - 17 594,00 − Modernizacja i budowa obiektów in-

5


Wiadomości z magistratu − − − − − −

frastruktury wiejskiej - sołectwo Domachowo - 8 000,00 Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Gogolewo - 11 594,00 Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Grabianowo - 6 669,00 Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Karzec - 7 600,00 Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Kuczynka - 8 987,00 Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Niepart - 13 775,00 Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Pija-

nowice - 6 000,00

− Modernizacja i budowa obiektów in− − − − −

frastruktury wiejskiej - sołectwo Posadowo - 26 575,00 Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Przyborowo - 2 000,00 Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Pudliszki - 20 100,00 Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Rogowo - 12 097,00 Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Stara Krobia - 41 848,00 Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Wymysłowo - 7 277,00

− Modernizacja i budowa obiektów in− − −

− −

frastruktury wiejskiej - sołectwo Ziemlin - 58 322,00 Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Żychlewo - 28 008,00 Renowacja Wyspy Kasztelańskiej w Krobi w celu zachowania dziedzictwa kulturowego gminy - 200 000,00 Utworzenie lokalnego centrum rekreacji i wypoczynku w Krobi poprzez zagospodarowanie parku przy kościele p.w. św. Mikołaja w Krobi - 15 000,00 Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Targowej w Krobi – strzelnica - 100 000,00 Budowa i wyposażenie placów zabaw w gminie - 37 500,00 Damian Walczak

Nowy Prezes Spółdzielni Socjalnej Ecoss Pochodzący z Posadowa Dawid Danek został nowym Prezesem Spółdzielni Socjalnej Ecoss z siedzibą w Krobi, którą przypomnijmy wspólnie tworzą Gmina Krobia oraz Powiat Gostyński. Dawid Danek zwyciężył w konkursie na stanowisko prezesa Spółdzielni, pokonując dwóch innych kandydatów, którzy się o nie ubiegali. Przypomnijmy również, że wakat na stanowisku prezesa Spółdzielni powstał po tym, jak z pełnienia swojej funkcji zrezygnował dotychczasowy prezes Spółdzielni Janusz Grześkowiak. Więcej informacji na temat nowego prezesa oraz celów jakie przed sobą i spółdzielnią stawia, w grudniowym wydaniu Biuletynu.

Podczas sesji wręczono kolejne stypendia dla uczniów

Wręczono stypendia 28 października br. podczas XL sesji Rady Miejskiej w Krobi wręczone zostały uczniom stypendia za wybitne osiągnięcia pozaszkolne. Na podstawie uchwały Nr XXXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyznania stypendiów za wybitne osiągnięcia pozaszkolne, stypendia otrzymali: Stypendia za osiągnięcia w sporcie: − reprezentacja Gimnazjum przy ZSPiG w Pudliszkach – w kwocie 700 zł − Uczniowski Klub Sportowy Pudliszki – w kwocie 1100 zł − Uczniowski Klub Sportowy Biskupianka Stara Krobia – w kwocie 1000 zł − Drużyna Juniora Młodszego Klubu Sportowego Sokół Chwałkowo – w kwocie 1300 zł

6

− Kinga Kozak, Marlena Poraszka, Marcin Jędryczka – w kwocie 300 zł/os. Stypendia za osiągnięcia w kulturze: − Grupa teatralna „Na Fali” z ZSPiG w Krobi – w kwocie 1100 zł − Michalina Kordus, Rafał Wołos, Aleksander Sławiński, Julia Rufael, Małgorzata Szymankiewicz, Joachim Rufael, Martyna Paszkier, Wiktor Wencel, Sara Kreczmer, Jagoda Boguszyńska, Maria Konczewicz, Jagna Knapp, Zofia Andrzejewska - w kwocie 300 zł/ os. Stypendium w kwocie 300 zł, za osiągnięcia naukowe otrzymał Michał Piechocki. Ponadto zarządzeniem Nr 59/2013 Burmistrza Krobi stypendium w kwocie 300 zł, za osiągnięcia w sporcie otrzymał Miłosz Kozak. Aurelia Sikorska

Nr 9/2013

Adam Sarbinowski

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego serwisu sms-owego gminy Krobia Mieszkańców gminy, którzy chcieliby otrzymywać za pośrednictwem wiadomości sms bezpłatne informacje dotyczące m.in.: ostrzeżeń meteorologicznych, oferty kulturalnej i gospodarczej oraz innych wydarzeń zapraszamy do złożenia ankiety akcesyjnej. Ankietę można pobrać i złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi ul. Rynek 1

biuletyn@krobia.pl


Porady prawnika. Rolnictwo

Porady prawnika W jakim trybie przedsiębiorca górniczy może czasowo zająć nieruchomość niezbędną dla wykonywania działalności regulowanej, polegającej na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż węgla brunatnego? Przepis art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 2013, poz. 21 ze zm.) stanowi, że w przypadku gdy cudza nieruchomość lub jej część jest niezbędną dla wykonywania działalności regulowanej, np. poszukiwania i rozpoznawania złóż węgla brunatnego, przedsiębiorca może żądać umożliwienia korzystania z tej nieruchomości lub jej części przez czas oznaczony za wynagrodzeniem. Z powyższej normy prawnej wprost wynika, że przedsiębiorca górniczy musi legitymować się tytułem prawnym do nieruchomości, na której zamierza przeprowadzić odwierty geologiczne w celu poszukiwania i rozpoznawania określonego złoża. Tytuł ten może wywodzić z dwóch źródeł: 1. Z umowy zawartej z właścicielem/ użytkownikiem wieczystym nieruchomości; 2. Z orzeczenia sądowego zezwalającego na czasowe zajęcie cudzej nieruchomości. Umowa, o której mowa, powinna określać wszystkie istotne z punktu widzenia jej przedmiotu elementy, a mianowicie: 1. Dokładne określenie nieruchomości podlegającej czasowemu zajęciu i jej obszaru, w tym obszaru: odwiertu geologicznego, placu manewrowego przy odwiercie oraz drogi dojazdowej do odwiertu i placu manewrowego; 2. Wytyczenie drogi dojazdowej do miejsca odwiertu geologicznego; 3. Termin czasowego zajęcia nieruchomości, a w szczególności dzień rozpoczęcia i zakończenia zajęcia; 4. Sposób przywrócenia czasowo zajętej nieruchomości do stanu poprzedniego (rekultywacji terenu); 5. Wynagrodzenie za czasowe zajęcie nieruchomości; 6. Odszkodowanie za wszelkie szkody związane z czasowym zajęciem nieruchomości; 7. Sposób i termin zapłaty należności określonych w pkt. 5 i 6. Podpisana przez obie strony umowa, określająca ww. elementy, stanowi podstawę do zajęcia nieruchomości przez podmiot uprawniony w sposób i w zakresie z niej wynikającym. Podpisując z przedsiębiorcą górniczym ww. umowę

biuletyn@krobia.pl

należy liczyć się z tym, że przedsiębiorca ten będzie dążył do zamieszczenia w niej zapisu uniemożliwiającego właścicielowi/użytkownikowi wieczystemu dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przenoszących wartość ustalonego w umowie wynagrodzenia i odszkodowania. Istotna jest zatem racjonalna ocena propozycji składanych przez przedsiębiorcę górniczego. Jeżeli te nie są satysfakcjonujące, to jedynym słusznym rozwiązaniem jest odmowa zawarcia umowy z przedsiębiorcą górniczym. W takiej sytuacji należy się jednak spodziewać wystąpienia przez przedsiębiorcę górniczego na drogę postępowania sądowego. Postępowanie sądowe jest drugim trybem umożliwiającym przedsiębiorcy górniczemu uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, która jest niezbędna dla wykonywania działalności regulowanej. Kierując sprawę do sądu powód musi wykazać fakt prowadzenia negocjacji z właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości bądź chociażby próby podjęcia ich prowadzenia, jeżeli ww. w żaden sposób nie reagowali na jego propozycje. Praktyka pokazuje, że w pozwie przedsiębiorca górniczy składa wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia, który sąd zobowiązany jest rozpoznać niezwłocznie. W ten sposób przedsiębiorca górniczy zmierza do uzyskania orzeczenia sądowego, zezwalającego mu na czasowe zajęcie nieruchomości, na początkowym etapie postępowania, jeszcze przed rozpoczęciem postępowania dowodowego. Co prawda, przedsiębiorca górniczy musi uprawdopodobnić przysługujące mu roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia roszczenia, jednakże, jak pokazuje praktyka Sądu Okręgowego w Poznaniu – XIII Wydziału Cywilnego z siedzibą w Lesznie oraz Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, zabezpieczenie to jest przedsiębiorcy górniczemu udzielane w formie postanowienia. Takie postanowienie uprawnia przedsiębiorcę górniczego do zajęcia nieruchomości na warunkach w nim określonych. Jeżeli natomiast sąd nie udzieli zabezpieczenia roszczenia, to dopiero wyrok kończący postępowanie sądowe uprawnia przedsiębiorcę górniczego do zajęcia nieruchomości – o ile jest to jednak wyrok uwzględniający powództwo. Jeżeli przedsiębiorca górniczy nie dysponuje ani umową, ani orzeczeniem sądowym, to nie ma prawa zająć cudzej nieruchomości celem przeprowadzenia na niej odwiertów geologicznych. adwokat Piotr Markowski

Nr 9/2013

Podsumowanie kampanii pomidorowej w Pudliszkach Wraz z końcem października zakończyła się kampania pomidorowa w województwie wielkopolskim. Pomimo niezbyt łaskawej aury, codziennie w Pudliszkach pojawiało się 250-300 przyczep pełnych najsmaczniejszych polskich pomidorów. Kapryśna pogoda – wiosenne podtopienia pól oraz wrześniowe przymrozki - sprawiła, że pomidorowe plony są w tym roku niższe niż w latach ubiegłych. Cena za tonę warzyw była o kilka procent wyższa niż w roku ubiegłym. Zależała ona bowiem od zawartości ekstraktu w pomidorze wg skali Brix’a, a ten był w tym roku naprawdę wysoki. - Po okresie zbiorów mamy pewność, że w przetworach Pudliszki jak zawsze znajdą się najlepsze i najsmaczniejsze polskie pomidory, mimo że z powodu pogody była to jedna z trudniejszych kampanii – mówi Marzena Więckowska, rzecznik prasowy marki Pudliszki – jakość tegorocznych warzyw była wyjątkowa, stąd właśnie m.in. wyższa cena ich skupu. Pomidory dla Pudliszek uprawiają przede wszystkim doświadczeni plantatorzy, którzy tajniki uprawy warzyw poznali dzięki swoim rodzicom i dziadkom, i tak jak oni poświęcili im mnóstwo uwagi i troski. Stąd też, między innymi, Polacy mogą mieć pewność, że smak przetworów z Pudliszek, który od lat jest obecny w ich domach, nie jest kwestią przypadku. Grażyna Stachowska

„Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami”

naszej Koleżance

Wandzi Burkiewicz wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia z powodu śmierci Ś†P

Męża EDMUNDA przekazują koleżanki i koledzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krobi

7


Co słychać w sołectwach

Domachowo jeszcze piękniejsze!

W Potarzycy świętowali Dzień Seniora

Wraz z końcem października br. zakończone zostały ostatnie prace związane z realizacją projektu pod nazwą „Domachowo – wieś z tradycją” w ramach III edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 20132020”. Projekt realizowany był od 23 lipca 2013 r. do 30 października 2013 r., a jego zasadniczym celem było zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Domachowo. W ramach projektu wykonano m.in. parking z kostki brukowej przed kościołem parafialnym pw. św. Michała Archanioła, co nie tylko wpłynęło na poprawę estetyki wsi, ale przede wszystkim podniosło atrakcyjność turystyczną Biskupizny. Dzięki zrealizowanej inwestycji ograniczony został bowiem problem z parkowaniem pojazdów przy kościele, będącym celem podróży wielu turystów. Nowy parking nie jest jednak jedyną zmianą w obrębie świątyni. Przybywających do Domachowa, zgodnie ze zwyczajem tego regionu, witają teraz gospodarze - para biskupiańska w tańcu, wyrzeźbiona przez lokalnego twórcę - Stanisław Leśniarka z Ciołkowa. Ponadto informacje o walorach turystycznych Domachowa przybliża gościom postawiona przy parkingu tablica informacyjna, przedstawiająca układ przestrzenny miejscowości, z zaznaczonymi charakterystycznymi miejscami dla kultury biskupiańskiej. Rokrocznie przy świetlicy w Domachowie odbywa się Festiwal Tradycji i Folkloru, na który zjeżdżają turyści z całej Polski. W ramach projektu została wykonana drewniana brama wjazdowa, której słupy stanowią wyrzeźbione w drewnie postacie Biskupiana i Biskupianki, a także zmodernizowano koncertową estradę. Doprowadzenie do niej zasilania, znacznie ułatwi teraz organizację imprez plenerowych, charakterystycznych dla regionu Biskupizny. W ramach wkładu własnego mieszkańcy Domachowa pomalowali ogrodzenie przy stawie wraz z uporządkowaniem terenu. Z całą pewnością dzięki realizacji projektu „Domachowo – wieś z tradycją”, sołectwo zmieniło swoje oblicze. Rewitalizacja terenów przy kościele parafialnym i wiejskiej świetlicy sprawiła, że mieszkańcy Domachowa mogą w bardziej komfortowych warunkach spędzać teraz czas wolny, bawić się i zacieśniać więzy społeczne, czemu z pewnością służy organizacja imprez plenerowych, w których coraz częściej, prócz samych

13 października br. w świetlicy wiejskiej w Potarzycy spotkali się seniorzy, by wspólnie świętować Dzień Seniora. Uroczystość rozpoczęła się od życzeń, które w imieniu mieszkańców Potarzycy i gminnego samorządu złożyły: przewodnicząca KGW w Potarzycy, a zarazem radna Rady Miejskiej w Krobi Renata Szulc oraz reprezentująca burmistrza Krobi Agnieszka Linowska – kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Krobi. Jednocześnie za zdrowie i wszelką pomyślność seniorów wzniesiono tradycyjny toast. Tegoroczny Dzień Seniora przyniósł wiele miłych niespodzianek. Jedną z nich był w ys t ęp Re gi o n aln e go Z e sp oł u „Borkowiacy” z Borku Wielkopolskiego. Kolorowe stroje, wspaniały śpiew i muzyka spowodowały, że uczestnicy uroczystości nie stronili od braw i wyrazów uznania. Mieszkańcy Potarzycy, jako Biskupianie doskonale zintegrowali się z „Borkowiakami” i wspólnie bawili się przy tradycyjnych rytmach wygrywanych przez zaproszonych gości. Biesiadowanie trwało do późnych godzin wieczornych, a sprzyjała mu nie tylko muzyka, ale również wyśmienite jedzenie, przygotowane przez członkinie miejscowego KGW. Dzień Seniora jest organizowany w Potarzycy już od kilku lat. Mamy nadzieję, że panie z KGW nie spoczną na laurach i dalej będą angażować się w życie społeczne naszej sołeckiej społeczności. Kto wie, drogie panie, może zarazicie swoją pracą i aktywnością także innych. Chylimy czoła i dziękujemy! Anna Szulc

8

Wjeżdżających do Domachowa wita para biskupiańska w tańcu mieszkańców wsi, uczestniczą również zapraszani goście i turyści. Wspólne imprezy są również doskonałą okazją do tego, by młodym pokoleniom przekazywać tradycje i zwyczaje związane z mikroregionem, jakim jest Biskupizna. Warto podkreślić jeszcze jeden wymiar realizacji projektu. Mieszkańcy Domachowa to ludzie wychowani w tradycji i poszanowaniu do własnej pracy, gotowi na wspólne działania, których celem jest zachowanie dorobku pradziadów. Dlatego każde, nawet drobne przedsięwzięcie, dzięki któremu możliwe jest zachowanie dziedzictwa kulturowego Biskupizny, jest uważane za priorytetowe. Jednakże to nie budynki i miejsca stanowią o bogactwie duchowym, ale ludzie, w tym mieszkańcy Domachowa, którzy dzięki swoim działaniom i pracy potrafią kreować współczesną rzeczywistość. Realizacja projektu nie byłaby również możliwa, gdyby nie zaangażowanie i praca innych osób, dla których działanie na rzecz lokalnej społeczności jest sensem pracy w strukturach samorządowych. Całkowita wartość zrealizowanego projektu wyniosła 109 754 zł z czego 30 tys. zł Gmina Krobia otrzymała w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Agnieszka Linowska

Nr 9/2013

Sprostowanie W poprzednim numerze Biuletynu, w artykule pt.: „Jesienny piknik w Nieparcie” wkradł się błąd. Organizatorem imprezy było Koło Aktywnych Kobiet w Nieparcie, sołtys Niepartu Walenty Mikołajczak, Rada Sołecka Niepartu oraz strażacy i członkowie koła wędkarskiego z Niepartu, a nie jak opublikowaliśmy „Koło Aktywnych Kobiet w Gogolewie, sołtys wsi Janusz Bogdański, Rada Sołecka wsi Gogolewo oraz miejscowi strażacy i członkowie koła wędkarskiego”. Za zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy, życząc jednocześnie aktywnym mieszkańcom, tak Niepartu jak i Gogolewa, dalszej satysfakcji z działalności na rzecz lokalnego środowiska. Redaktor naczelny Adam Sarbinowski

biuletyn@krobia.pl


Co słychać w sołectwach

Niemieckie media zainteresowane badaniami złóż

Telewizja ZDF przeprowadziła m.in. wywiad z burmistrzem Krobi Sprawa dotycząca potencjalnej możliwości powstania odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na terenie gmin Krobia i Miejska Górka bulwersuje nie tylko lokalnych mieszkańców, ale również intryguje osoby spoza gmin. Zainteresowanie tym tematem wykazali też przedstawiciele niemieckich mediów, którzy postanowili przedstawić go również swoim widzom i czytelnikom. Polska jest krajem, który blokuje pakiet klimatyczny. Z jednej strony przedstawiciele państwa opowiadają się za ochroną środowiska i czystym powietrzem, zaś z drugiej zgadzają się m.in. się na budowę kopalni odkrywkowej i elektrowni, emitujących ogromne ilości dwutlenku węgla. Ten istotny temat oraz wiele innych poglądów omawiano

właśnie podczas nagrywania reportażu dla drugiego programu niemieckiej telewizji ZDF. Przygotowywaniu materiału filmowego towarzyszyło spotkanie, które w ostatnim dniu października odbyło się w świetlicy wiejskiej w Starej Krobi. Przybyli na nie m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia ,,Nasz Dom”, Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, radni Rady Miejskiej w Krobi, mieszkańcy gminy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Greenpeace. Wspólnie dyskutowano przede wszystkim nad prowadzonymi na terenie gmin Krobia i Miejska Górka pracami geologicznymi nad złożami węgla brunatnego oraz zagrożeniami, jakie niesie ze sobą ewentualne powstanie kopalni odkrywkowej. Wśród tych ostatnich wy-

mieniano najczęściej zmianę krajobrazu oraz możliwość utraty źródła utrzymania osób, pracujących w rolnictwie i branżach okołorolniczych. Z bardzo istotną inicjatywą podczas spotkania wyszli przedstawiciele organizacji Greenpeace, którzy pragną złożyć w sejmie petycję dotyczącą zmian w przepisach prawnych. Ekolodzy proponują, aby budowa kopalni nie była jak dotąd celem publicznym, lecz budową na własne ryzyko, podobnie jak farmy wiatrowe. Czy uda się zebrać odpowiednią ilość podpisów osób popierających ten projekt i czy wypłyną z tego jakieś korzyści dla naszego regionu zobaczymy w przyszłości. Niemieckie media odwiedziły z kamerą m.in. lokalne, rozwinięte na wysokim poziomie zakłady przemysłowe, a także te tereny, na których widoczne są wysokie efekty dobrze prosperującego na naszych terenach rolnictwa. Do reportażu dołączyli również wypowiedzi Burmistrza Krobi Sebastiana Czwojdy oraz przedstawiciela Stowarzyszenia ,,Nasz Dom” Mirosława Walusia, którzy jednoznacznie wypowiadają się przeciw budowie odkrywkowych kopalni węgla brunatnego na terenie gmin Krobia i Miejska Górka. Na zakończenie spotkania burmistrz wręczył przedstawicielom niemieckiej telewizji symboliczne kosze z produktami naszej ziemi: chlebem i kiełbasą, które ufundowane zostały przez piekarnię Grzegorza Jesiaka z Krobi oraz masarnię Mariana Kaczmarka z Pępowa. Spotkanie odbyło się przy kawie i cieście, serwowanym przez panie z KGW w Starej Krobi. Ewelina Brętkowska Agnieszka Kowalik

Będzie boisko! W sobotę 19 października w Kuczynie ruszyły prace porządkowe na terenie przeznaczonym pod przyszłe boisko sportowe. Grupa społeczników z sołtysem Kuczyny Stanisławem Janowiczem na czele stawiła się, jak zawsze gotowa, do prac na rzecz lokalnego środowiska. Porządki rozpoczęto od wyzbierania i spalenia gałęzi, znajdujących się na wyznaczonym pod boisko terenie oraz wyczyszczenia biegnącego nieopodal rowu. W oczyszczaniu terenu prócz sołtysa Janowicza udział wzięli również: Przewodniczący Rady Sołeckiej Piotr Pierzchlewicz oraz młodzież: Daria Janowicz, Aleksandra Goździk, Mirka Zygmaniak, Justyna Zygmaniak, Kamil Krzyżyński, Kacper Pierzchlewicz, Rafał Kwaśniewski oraz Michał Janowicz. Olga Pierzchlewicz

biuletyn@krobia.pl

Zanim powstanie boisko, trzeba uporządkować ściernisko

Nr 9/2013

9


Co słychać w sołectwach. Bezpieczeństwo Z notatnika dzielnicowego

Altanę postawiono w miejscu zasypanego stawu

W Grabianowie stanęła drewniana altana Jak do tej pory w Grabianowie nie było miejsca, w którym mieszkańcy sołectwa mogliby się spotkać, przedyskutować ważne dla miejscowości sprawy, czy też odpocząć przy wspólnej integracji. Stąd też podczas planowania funduszu sołeckiego Grabianowa na 2013 rok mieszkańcy jednogłośnie zadecydowali o przeznaczeniu terenu, znajdującego się w miejscu zasypanego stawu, na budowę drewnianej altany. Ostatecznie zaplanowane przedsięwzięcie zostało zrealizowane w II eta-

pach. Najpierw zakupiono materiały budowlane, zaś w drugim etapie wybudowano altanę o wymiarach 5,7 x 4 m. Wartość zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu w miejscu zasypanego stawu w celu stworzenia miejsca przyjaznego rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców wsi Grabianowo”, realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Grabianowo na 2013 rok wyniosła 12 252,37 złotych. Sylwia Wojtkowiak

Kronika strażackich interwencji 18 października ok. godz. 5:40 doszło do uszkodzenia jednej z wysepek przy drodze wojewódzkiej 434 w Żychlewie przez samochód ciężarowy. W wyniku zdarzenia, na uszkodzone elementy wysepki najechały dwa samochody osobowe, w wyniku czego doszło do uszkodzenia pojazdów i wycieku płynów eksploatacyjnych – w tym oleju silnikowego. W usuwaniu skutków zdarzenia udział brał zastęp strażaków z OSP Krobia. 23 października, kilkanaście minut po północy, strażacy z OSP Krobia zostali poinformowani o konieczności podjęcia poszukiwań zaginionego mieszkańca powiatu gostyńskiego. Jeszcze przed rozpoczęciem poszukiwań, zaginiona osoba odnalazła się. 27 października strażacy z OSP gasili pożar samochodu osobowego przy ul. Powstańców Wlkp. w Krobi.

10

28 października strażacy z OSP Krobia usuwali plamę oleju przy ul. Jutrosińskiej w Krobi. 10 listopada ok. godz. 9:00 doszło do kolizji samochodu dostawczego na przejeździe kolejowym w Karcu. W wyniku zdarzenia nieznacznego uszczerbku na zdrowiu doznał kierujący pojazdem, któremu pomocy udzielił zespół pogotowia ratunkowego. Na miejsce kolizji zostali też skierowani strażacy z OSP Pudliszki, którzy zabezpieczali miejsce zdarzenia i usuwali jego skutki. 18 listopada ok. godz. 5.30 doszło do pożaru samochodu osobowego Fiat Uno, poruszającego się po drodze Krobia Chwałkowo. W gaszeniu pożaru brali udział strażacy OSP Krobia oraz PSP w Gostyniu. Zebrał Adam Sarbinowski

Nr 9/2013

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zatrzymali czterech mężczyzn pod zarzutem posiadania i wprowadzania do obiegu znacznej ilości narkotyków. Trzech z nich to mieszkańcy powiatu gostyńskiego, a jeden jest mieszkańcem Wrocławia. Podczas przeszukania znaleziono ponad 1200 g amfetaminy i 30 g marihuany o czarnorynkowej wartości co najmniej 35 tys. zł. Kryminalni opierając się na wcześniejszych ustaleniach i zebranych informacjach, zatrzymali czterech mężczyzn zamieszanych w handel narkotykami. Przestępcy w ręce funkcjonariuszy wpadli w Krobi, gdy wracali z zakupionymi narkotykami z Wrocławia. Mężczyźni mieli przy sobie ponad 660 g amfetaminy i ponad 20 g marihuany. W tym samym czasie inna grupa gostyńskich policjantów działała na terenie województwa dolnośląskiego. Kryminalni wspierani przez wrocławskich antyterorystów zatrzymali 36-letniego mężczyznę. Diler został zatrzymany w miejscu zamieszkania. Śledczy podczas przeszukania jego mieszkania znaleźli ponad 540 g amfetaminy i kilka działek konopi indyjskich. Trzech mężczyzn usłyszało zarzuty posiadania znacznej ilości substancji narkotycznych, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast czwarty z zatrzymanych, mieszkaniec woj. dolnośląskiego usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości substancji narkotycznych. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wyklucza się kolejnych zatrzymań. W nocy z 11 na 12 listopada br. nieznani sprawcy uszkodzili dwa samochody ciężarowe, należące do firmy wykonującej prace wiertnicze na terenie Rogowa. Kilka minut po północy, kierownik firmy wiertniczej powiadomił dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu o tym, że nieznani sprawcy w Rogowie uszkodzili dwa samochody ciężarowe i halogen oświetlający teren odwiertu. Śledczy na miejscu potwierdzili treść zgłoszenia i ustalili, że około północy prawdopodobnie trzech nieznanych sprawców dokonało umyślnego uszkodzenia szyby czołowej i dwóch bocznych w samochodzie marki Star. Ponadto ci sami sprawcy rozbili szybę czołową i dwa reflektory w samochodzie marki Ził oraz uszkodzili halogen oświetlający miejsce prac wiertniczych. Powstałe straty zostały wstępnie wycenione na 4.000 zł. Postępowanie w sprawie prowadzi Wydział Kryminalny KP Policji w Gostyniu. Źródło: KP Policji w Gostyniu

biuletyn@krobia.pl


Bezpieczeństwo publiczne Wywiad z asp. Błażejem Horałą – Kierownikiem Posterunku Policji w Krobi Panie Kierowniku, dlaczego zdecydował się Pan na pracę właśnie w Policji? No cóż. Mój ojciec służył w Policji 25 lat, a ja od urodzenia wychow yw a ł e m si ę w rodzinie, w której nocne dyżury, alarmy, szkoły i szkolenia, a także liczne osoby potrzebujące pomocy pod naszymi drzwiami były normalnością. Przed wstąpieniem do służby wiedziałem z czym ona się wiąże, a ponadto zawsze sprawy bezpieczeństwa leżały w kręgu moich zainteresowań. Dziś wiem, że podjąłem dobrą decyzję, ponieważ mam możliwość pomocy ludziom, a to daje dużą satysfakcję oraz poczucie spełnienia. Zrozumiałem również, skąd mój ojciec brał tyle cierpliwości i samozaparcia, w tym co robił przez tyle lat. Myślę, że służba w Policji była po prostu moim przeznaczeniem. Czy mógłby Pan zatem zdradzić naszym czytelnikom kilka informacji o sobie i swojej dotychczasowej ścieżce kariery w Policji? Służbę w Policji rozpocząłem w 2006 roku. Po ukończeniu szkoły średniej zdecydowałem się na odbycie zasadniczej służby kandydackiej w Oddziałach Prewencji Policji w Poznaniu. Po roku zdałem egzaminy i rozpocząłem służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Krotoszynie. Po kilku miesiącach pracy, ze względu na mniejszą odległość do miejsca zamieszkania, przeniosłem się do Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu. Pierwsze dwa lata to służba w ogniwie patrolowym. Po tym okresie zostałem awansowany na dzielnicowego Posterunku Policji w Krobi. Po pięciu latach służby na tym stanowisku, Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu zaproponował mi awans na stanowisko kierownika posterunku. Ze względu na mój młody wiek i niezbyt duże jeszcze wówczas doświadczenie, zastanawiałem się czy podołam takiemu zakresowi obowiązków. Po namyśle zdecydowałem, że podejmę się tego wyzwania. Od stycznia br. kieruje Pan Posterunkiem Policji w Krobi. Jaki jest stan etatowy tegoż posterunku? Stan etatowy posterunku to 5 dzielnicowych, policjant służby kryminalnej, policjant ogniwa patrolowego oraz kierownik. W chwili obecnej etat policjanta ogniwa patrolowego jest nieobsadzony,

biuletyn@krobia.pl

z uwagi na trudną sytuację kadrową Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu. Czy Posterunek Policji w Krobi pełni stałe dyżury i czy mieszkańcy w każdej chwili mogą tam przyjść z problemem? Ze względu na stan etatowy posterunki policji nie pełnią służb całodobowych. W związku z powyższym nie ma możliwości, aby zawsze policjant był do dyspozycji interesanta. Chciałbym dodać jednak, że posterunki na terenie powiatu gostyńskiego podlegają bezpośrednio Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu, gdzie o każdej porze dnia i nocy można skontaktować się z policjantami pełniącymi dyżur. Jest Pan młodym człowiekiem, a stanowisko Kierownika Posterunku Policji to odpowiedzialne zadanie. Czy Pana wiek ma znaczenie w tej pracy, jest Pańskim atutem, czy może wręcz przeciwnie – stanowi barierę w relacjach służbowych? Moim zdaniem wiek w tej sytuacji nie ma większego znaczenia. Służba w Policji charakteryzuje się hierarchicznością. Podstawą do tego, aby dobrze pełnić służbę na tym stanowisku jest rzetelne i sumienne wykonywanie zadań służbowych oraz znalezienie wspólnego języka z podwładnymi. Ile miejscowości jest objętych działalnością Posterunku Policji w Krobi i czy istnieje jakiś obszar szczególnie niebezpieczny? Posterunek Policji w Krobi obejmuje nadzór oraz dba o porządek publiczny na terenie gminy Krobia oraz gminy Pępowo. Natomiast ustosunkowując się do drugiego członu pytania uważam, że dzięki dobrej organizacji służby nie występują obszary szczególnie zagrożone. Jednakże, ze względu na dużą ilość osób zamieszkujących oraz obecność instytucji na terenie miasta Krobia, tę miejscowość obejmujemy szczególnym nadzorem. W czym widzi Pan największy problem w kwestii bezpieczeństwa na terenie gminy Krobia? Uważam, że mieszkańcy gminy Krobia mogą czuć się bezpiecznie i trudno mi wskazać obszar, gdzie to bezpieczeństwo jest szczególnie zagrożone. Zebrane dane statystyczne oraz prowadzone analizy stanu bezpieczeństwa nie wskazują na zagrożenie, które byłoby większe od innych. Jakie działania prowadzi Policja, w celu wyeliminowania przestępczości na terenie gminy Krobia?

Nr 9/2013

Głównym zadaniem Policji jest zapobieganie przestępczości. Wiodącą rolę w tym elemencie policyjnego rzemiosła pełnią dzielnicowi, czyli gospodarze swojego rejonu. W trakcie swojego obchodu spotykają się z mieszkańcami, próbują rozwiązywać ich problemy, instruują jak nie zostać ofiarą przestępstwa, a w szczególności planują obchody w miejscach najbardziej zagrożonych, by nie dopuścić do zaistnienia przestępstwa lub wykroczenia. Policjant służby kryminalnej prowadzący postępowania przygotowawcze dąży do zebrania dowodów przeciwko sprawcy, aby nie uniknął on odpowiedzialności karnej za popełniony czyn karalny. Możemy również liczyć na pomoc ze strony jednostki nadrzędnej, jaką jest Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu. Szczególnie widoczna ona jest dla społeczeństwa w kwestii bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego bardzo często nadzorują ruch na terenie naszej gminy. Również w zakresie przestępczości kryminalnej możemy liczyć na pomoc jednostki nadrzędnej. Komendant Powiatowy Policji, po analizie zaistniałych zdarzeń na naszym terenie, często kieruje wyspecjalizowanych funkcjonariuszy służby kryminalnej do rozwiązywania spraw o większym ciężarze gatunkowym. Również dobra współpraca z samorządem przyczynia się do ograniczenia przestępczości. Ewidentnym tego przykładem może być zainstalowanie monitoringu miejskiego, który spowodował znaczne ograniczenie negatywnych zjawisk na terenie monitorowanym. Jak ocenia Pan współpracę z mieszkańcami gminy Krobia? Uważam, że współpraca z mieszkańcami gminy układa się dobrze. Przy tej okazji chciałbym prosić mieszkańców naszej gminy, aby traktowali nas jako partnerów w walce z przestępczością i innymi działaniami niezgodnymi z prawem, ponieważ Policja bez społeczeństwa nie jest w stanie sama wygrać tej walki. My ze swojej strony gwarantujemy pełną przychylność oraz pomoc w każdej sytuacji zmierzającej do ograniczenia negatywnych zjawisk. Jakie są Pana zdaniem wyzwania dla Policji na najbliższe lata? Trudno jest mi się wypowiadać na temat zadań dla całej Policji, ale celem moim i moich policjantów na najbliższe lata będzie jeszcze większe ograniczenie przestępczości i innych negatywnych zjawisk społecznych na terenie gminy Krobia. Myślę, że przy współpracy ze

11


Bezpieczeństwo publiczne. Oświata wszystkimi, którym leży na sercu bezpieczeństwo naszych obywateli, będzie to możliwe. A co poza pracą w Policji? Co sprawia Panu największą przyjemność i co pozwala zredukować stres, który niewątpliwie towarzyszy pracy w Policji? Moją pasją od dzieciństwa jest motoryzacja. Każdą wolną chwilę spędzam na pogłębianiu wiedzy na ten temat. Lubię też jeździć samochodem i dbać o niego. Nieraz żona mówi, że więcej czasu poświęcam swojemu autu niż jej. No ale cóż, trzeba pogodzić jedno i drugie. Czego życzyłby Pan sobie jako Kierownik Posterunku Policji w Krobi? Życzyłbym sobie, aby z każdym następnym rokiem w naszej gminie było bezpieczniej. Wyobrażam sobie, jak idę w godzinach wieczornych po terenie gminy, spotykam spacerujące rodziny z dziećmi, bezpieczne, uśmiechnięte. Będę starał się, aby tak właśnie było. Dziękuję za rozmowę i życzę zatem nam wszystkim, aby Pana życzenie jak najszybciej się zrealizowało. Rozmawiał Adam Sarbinowski

Spotkanie pedagogów ze szkół powiatu gostyńskiego 23 października w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach odbyło się spotkanie pedagogów ze szkół powiatu gostyńskiego. Paweł Jastrzębski, wicedyrektor szkoły powitał pedagogów szkolnych pracujących w różnych typach szkół. W spotkaniu uczestniczyła także Krystyna Piasecka dyrektor Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Gostyniu. Celem spotkania było między innymi zaprezentowanie szkoły z klasami integracyjnymi i gabinetami specjalistycznymi tj. gabinetem pedagoga, terapii sensorycznej, logopedy. Jagoda Grzelczak-Serwatka przedstawiła prezentację na temat: „Integracji sensorycznej w teorii i w praktyce”. Następnie Krystyna Piasecka omówiła współpracę ze szkołami, a Bożena Walczak przedstawiła sieć współpracy pomiędzy szkołami. Pedagodzy dyskutowali na temat realizacji w szkołach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Spotkanie było miłą formą wymiany doświadczeń zawodowych, uczestnicy składali wyrazy uznania, w związku z rozwojem placówki i wyposażeniem gabinetów, co miło było słyszeć. Beata Cebulska - Kempiak

12

Wizyta na Ukrainie była niezapomnianą przygodą

Polsko-ukraińska wymiana młodzieży W dniach od 28.09 do 6.10.2013 roku młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi uczestniczyła w wycieczce do Kijowa. W tym roku po raz pierwszy towarzyszyła im również grupa krobskich gimnazjalistów. W drodze do stolicy Ukrainy uczestnicy wycieczki zwiedzili Lwów, po którym oprowadziła ich grupa aktorów – przewodników. Dzięki kunsztowi aktorskiemu oprowadzających, wyprawa po magicznym mieście, w którym znajduje się ponad pięćdziesiąt procent zabytków dzisiejszej Ukrainy, okazała się największą i niezapomnianą atrakcją wyprawy. Kolejną atrakcją w drodze do Kijowa, było zwiedzanie zamku w Dubnie, w którym mieści się muzeum historyczne z zachowaną do dziś częścią starych lochów. Zafascynowani mnóstwem nadzwyczajnych wrażeń przyjechaliśmy do Kijowa, gdzie ciepło i serdecznie każdego z nas przyjęła ukraińska rodzina. Wieczorem, mimo zmęczenia, młodzież polsko-ukraińska wspaniale bawiła się przy rytmach muzyki, brała udział w wielu konkurencjach sprawnościowych, manualnych i intelektualnych, które miały na celu integrację młodzieży obu państw. W trakcie pobytu w stolicy Ukrainy gospodarze zapewnili polskim gościom mnóstwo atrakcji. Wśród nich był m.in. pobyt w obserwatorium astronomicznym oraz w Experymentarium, gdzie uczniowie skorzystali z interaktywnych stanowisk i eksponatów, prowadzili doświadczenia i obserwacje,

Nr 9/2013

a także zgłębiali tajniki świata. Poprzez zabawę zdobywali wiedzę o najtrudniejszych zjawiskach i procesach. Następnie uczniowie zwiedzali Muzeum Kultury Ludowej na Ukrainie, w którym własnoręcznie wykonali lalkę charakterystyczną dla tego regionu. Mnóstwo emocji wśród młodzieży budziła imponująca kolekcja powojennych samolotów i śmigłowców zarówno wojskowych, jak i cywilnych w Muzeum Lotnictwa. W czwartkowy wieczór uczniowie mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć w gmachu opery kijowskiej balet pod tytułem „Śpiąca królewna”. Ogromne wrażenie wywarły na nich monumentalne i realistyczne dekoracje, ruch artystów oraz przepiękna muzyka. W ramach wymiany międzynarodowej uczniowie brali udział w projekcie pod tytułem „Ja Europejczyk”. Uczniowie rzetelnie pracowali w poszczególnych grupach, a wyniki swojej pracy zaprezentowali w obu językach na uroczystym podsumowaniu projektu. Po tygodniu pełnym wrażeń i nadzwyczajnych przeżyć przyszedł czas na rozstanie z przyjaciółmi z Ukrainy. Ze łzami w oczach wsiadaliśmy do autobusu, planując kolejne spotkanie. Dziś możemy powiedzieć, że było warto! Zawarliśmy interesujące znajomości, a liczne zdjęcia zrobione podczas pobytu na Ukrainie wywołują uśmiech na twarzach za każdym razem, kiedy na nie spojrzymy. Iwona Piechocka

biuletyn@krobia.pl


Oświata

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w ZSPiG w Krobi O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w uczeniu się, mówi się coraz częściej nie tylko w środowisku oświatowym, ale również w prasie i telewizji. Wątek ten pojawia się w rozmowach ze znanymi ludźmi, którzy przyznają się do problemu dysleksji i opowiadają, w jaki sposób mierzyli się z nią w dzieciństwie i jak radzą sobie z nią w życiu zawodowym. Dlatego w szkołach, a nawet przedszkolach organizuje się zajęcia, których celem jest upowszechnianie i poszerzanie wiedzy o trudnościach w czytaniu i pisaniu. Od kilku lat służy temu Tydzień Świadomości Dysleksji. W Polsce propaguje go m.in. prof. Marta Bogdanowicz, która zajmuje się problemem diagnozy i terapii osób z dysleksją. W dniach 21-25 października br. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi, wzorem innych szkół w Polsce, zorganizowano Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. Głównym inicjatorem i organizatorem tego przedsięwzięcia była grupa aktywnie działających rodziców uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z Katarzyną Zajdel i pedagogiem szkolnym, logopedą Katarzyną Górkowską na czele. Przy współpracy z dyrekcją szkoły, nauczycielami oraz pracownikami Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Gostyniu zorganizowano tego dnia w szkole liczne konkursy dla uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. W przerwach śródlekcyjnych propagowano i zachęcano najmłodsze dzieci do wykonywania ćwiczeń usprawniających narządy mowy, m.in. z wykorzystaniem bajek logopedycznych. Starsi uczniowie uczestniczyli w zajęciach, na których prezentowano gimnastykę mózgu według Paula Dennisona oraz inne metody i techniki efektywnego uczenia się. Grupa uczniów z dysleksją wykonała gazetki, które przybliżyły całej społeczności szkolnej istotę problemu. Ozdobą gazetki były piękne plakaty trójgłowego smoka, będącego uosobieniem dyslektyka i walczących z nim postaci ludzkich, wykonane przez Zofię Wawrzynowicz z kl. Ib i Joannę Myślińską z kl. Ia. W poszczególnych klasach wychowawcy wraz z uczniami przeprowadzili pogadankę i dyskusje na temat dysleksji, przyczyn i objawów oraz form terapii. Panie z biblioteki szkolnej zaprezentowały fotografie sławnych dyslektyków i przedstawiły te postacie jako ludzi z pasją i licznymi talentami. Uczniowie klas I-II szkoły podstawowej, w ramach konkursu pt. „W krainie baśni Anderse-

biuletyn@krobia.pl

Uczestnicy konkursów otrzymali nagrody na” wykonali kolorowe ilustracje do baśni „Calineczka”, „Królowa śniegu” i „Brzydkie kaczątko”. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Igor Wałkiewicz z kl. IIc - I miejsce, Amelia Janowicz z kl. IIb - II miejsce oraz Olga Żołędziowska z kl. Ia - III miejsce. W klasach III uczniowie rywalizowali o tytuł „Mistrza dyktanda graficznego”. Wysoką sprawnością i niezwykłą precyzją ruchów rąk, bardzo dobrą koordynacją wzrokoworuchową oraz orientacją przestrzenną wykazali się Jagna Skorupka kl. IIIa, Klaudia Łuczak kl. IIIb oraz Kacper Gąsiorowski kl. IIIa i Magdalena Tomczak kl. IIIb. W klasach IV –VI powodzeniem cieszył się konkurs pt. „Scrabble”. Mistrzem w kategorii klas IV w tym konkursie została Agata Wenderska, klas V Agata Twardowska, a klas VI Julia Michalska. Niezwykłą inwencją twórczą, bogatym zasobem słownictwa i znajomością wyrazów z trudnościami ortograficznymi wykazały się uczennice klas V VI, które wzięły udział w konkursie na najciekawsze dyktando. I miejsce i pióro ufundowane dla zwycięzcy przez dyrektora szkoły zdobyła Marcelina Urbańska kl. Va, II miejsce przyznano Natalii Kempa, Zofii Konczewicz, Marii Andrzejewskiej, Weronice Jeż z kl. VIa, zaś trzecie miejsce zdobyły: Justyna Szpurka, Agata Pajkert, Aleksandra Urbańska, Katarzyna Stankowska kl. IVc. Natomiast w gimnazjum, uczniowie klas I na zajęciach plastyki wykonali prace plastyczne w ramach konkursu „Portrety

Nr 9/2013

sławnych dyslektyków”. Podziwiać było można zatem podobizny Alberta Einsteina, Maryline Monroe, Johna Lennona, Christiana Andersena i wielu innych znanych postaci ze świata nauki, sztuki, polityki i sportu. Najwyżej oceniono pracę plastyczną Zofii Wawrzynowicz z kl. Ib. II miejsce zajęła Amelia Matusiak z kl. Ia, a III Filip Życiak z kl. Ib. Dopełnieniem konkursu były prezentacje multimedialne uczniów klas II i III gimnazjum, wykonane w programie Prezi. Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie biografii znanego dyslektyka, zawierającej ciekawostki z życia szkolnego z uwzględnieniem trudności wynikających z dysleksji, zainteresowań, drogi do sukcesu, wynalazków oraz fotografii i utworów związanych z jego życiem i działalnością. Wysoko oceniono poziom prac oraz umiejętności uczniów w zakresie znajomości technologii komputerowej. Szczególnie wyróżniono i nagrodzono zespołowe prace uczniów klas II gimnazjum. Nagrody i dyplomy otrzymali: Magdalena Szwarc, Marcin Wojtkowiak, Roksana Wieczorek z kl. IIa, Agata Gumułka, Jakub Busz, Maciej Balcerek z kl. IIc, Adrian Holewiński, Natalia Ciesielska, Błażej Adamek z kl. IIb. Wykonane prezentacje podziwiali m.in. rodzice uczniów z dysleksją, uczestniczący w debacie pt. „Podzielmy się doświadczeniami”. Przygotowano także propozycje spotkań dla rodziców najmłodszych uczniów. W środę tj. 23.10 skorzystali oni z konsultacji indywidual-

13


Oświata nych z pedagogiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu Hanną Wieczorek oraz pedagogiem szkolnym i logopedą Katarzyną Górkowską. Pytania rodziców dotyczyły przede wszystkim diagnozy w kierunku ryzyka dysleksji oraz instrukcji i konkretnych ćwiczeń stosowanych w terapii uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania. Hanna Wieczorek na spotkaniu z rodzicami uczniów klas I – III szkoły podstawowej na temat „Czy moje dziecko ma dysleksję?” zwróciła szczególną uwagę na prowadzenie wczesnej obserwacji rozwoju dziecka w poszczególnych sferach, począwszy od wieku niemowlęcego, po-

przez okres przedszkolny i wczesnoszkolny w celu podjęcia wczesnej interwencji w przypadku wystąpienia symptomów dysleksji i zminimalizowania towarzyszących dziecku trudności. Już zaliczenie dziecka do grupy ryzyka dysleksji jest wystarczającym powodem do podjęcia pracy. W przeważającej części problem ten dotyczy płci męskiej, czyli chłopców. Z dysleksji nie można się wyleczyć, nie można z niej wyrosnąć. Można nauczyć się z nią radzić. Historia i współczesność potwierdzają, że osoby z dysleksją to często indywidualności o ponad przeciętnej inteligencji i wyjątkowych uzdolnieniach. Ich inność nie

znajduje zrozumienia, dlatego wysiłki terapeutów skierowane są na wykorzystanie w terapii ich mocnych stron w celu minimalizowania niepowodzeń. Uwieńczeniem Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji była prezentacja prac wykonanych przez uczniów w holu szkoły oraz podsumowanie wyników konkursu i nagrodzenie laureatów w obecności całej społeczności szkolnej, dzięki hojności Rady Rodziców i licznych sponsorów. Stąd też organizatorzy akcji składają podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do realizacji tej cennej inicjatywy. Katarzyna Górkowska

Motywowanie dzieci do nauki 14 października o godz. 17.00 w świetlicy szkolnej w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach odbyło się spotkanie z psychologiem i terapeutą, Januszem Bachmińskim na temat: „Motywowania dzieci do nauki w różnych okresach rozwojowych”. W spotkaniu uczestniczyli chętni rodzice dzieci uczęszczających do szkoły, nauczyciele, a także przedstawiciele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Krobi. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Aktywny zyskuje dwa razy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy szkoły z Pudliszek z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krobi. Głównym celem tego przedsięwzięcia było podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, nauczycieli w motywowaniu dzieci i młodzieży do nauki. Prelegent często odnosił się do doświadczeń odbiorców, by wykazać, co dla tych, którzy już ukończyli edukację było motywujące do pracy i osiągania sukcesu. Wyłania się tutaj obraz: autorytetu nauczyciela; zainteresowania nauką; zaciekawienie tematami; czas poświęcany przez dorosłych: rodziców, nauczycieli; uwaga na potrzeby dzieci. Według Janusza Bachmińskiego „nie ma leniwych dzieci”, brak im jedynie motywacji z różnych powodów np.: 1. braku umiejętności – luk w wie-

14

W spotkaniu uczestniczyli rodzice, nauczyciele i pracownicy M-GOPS dzy i umiejętnościach. 2. zbyt trudnych zadań stawianych przed dzieckiem. 3. strach przed wykonaniem zadania, co powoduje, że się nie chce. Ważna jest akceptacja dziecka, przez najważniejsze dla niego osoby, a są nimi przede wszystkim rodzice. Chodzi o bezwarunkową akceptację uczuć dziecka nawet wówczas, gdy dalece odbiegają one od tych, które reprezentują rodzice. By nawiązać więź z własnym dzieckiem, potrzebna jest uwaga na to, co mówi dziecko – aktywne słuchanie, rozmowa i dyskrecja wobec potrzeb dziecka. Każdemu dziecku zależy na akceptacji ze strony osób najważniejszych, okazywaniu szacunku i miłości. A jest to istotne także z tego względu, że dzieci uczą się poprzez modelowanie – dawane wzorce przez rodziców. Przykład podany przez prelegenta: trudno by dziecko było fanem czytania, jeśli nie widzi dorosłych czytających i niezainte-

Nr 9/2013

resowanych ich czytaniem. Istotne jest także uświadomienie sobie nam dorosłym, że dzieciom bardzo potrzebny jest sukces, a w jego tworzeniu potrzebny jest rodzic i nauczyciel. Sukces może być różny dla każdego dziecka. Dla jednego to wygranie olimpiady, a dla innego pozytywna ocena. Jeden osiąga sukces czytając cała czytankę, inny 5 wersów. Zależy to też od możliwości. Naszym zadaniem jest takie pokierowanie dzieckiem, by odniosło sukces. Dlaczego? Bo sukces kształtuje wiarę, że potrafi, że da sobie radę w szkole i w życiu. To co rodzic może dać dziecku, to wiara we własne możliwości. Dyskusji przy kawie i cukierkach nie było końca. Uczestnikom spotkania bardzo serdecznie dziękujemy za stworzenie miłej i aktywnej dyskusji. Beata Cebulska - Kempiak Anna Machowska

biuletyn@krobia.pl


Oświata

Przedszkolacy zainspirowani wierszem „Kotek” Juliana Tuwima

Biblioteka jest the best! 30 października był dniem szczególnym w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach. Obchodzono bowiem po raz kolejny Imieniny Biblioteki, które były zwieńczeniem Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Tego dnia do biblioteki prowadziły ślady stóp, a jej pomieszczenia ustrojone były balonami. Na każdego czytelnika, który wpisał się do pamiątkowej księgi czekał słodki poczęstunek. W tym roku biliśmy po raz pierwszy rekord odwiedzin. Po podliczeniu wszystkich wpisów okazało się, że tego dnia odwiedziło nas 230 osób (uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, czytelników biblioteki publicznej). Jedni składali tylko podpis, inni wpisali także kilka miłych słów: Biblioteka jest the best! FC

Biblioteka, Dziękuję, że istniejecie. Za te wszystkie serdeczności bardzo dziękujemy i czekamy na pobicie rekordu w przyszłym roku. Podczas apeli wręczono nagrody w konkursach ogłoszonych na początku miesiąca. Tym razem temat był jednakowy dla wszystkich. Z racji obchodów Roku Juliana Tuwima uczniowie mieli wykonać ilustrację do wybranego wiersza tego poety. Wśród najmłodszych nagrody otrzymali: Julia Woźniakowska kl. I, Małgorzata Kląskała kl. I, Maria Walczak kl. IIa, Tomasz Serwatka kl. III i Zofia Ratajczak kl. III. Wyróżnienia przyznano: Januszowi Pietrzakowi kl. I, Kacprowi Kubiakowi kl. I, Annie Hądzlik kl. IIa oraz Michałowi Grządzielowi kl. III. W klasach IV-VI przyznano dwie nagro-

Bezpieczna droga do przedszkola

chu drogowym. Wspólnie z przybyłą na spotkanie policjantką, dzieci tańczyły i śpiewały piosenkę. Przedszkolacy poznawali też podstawowe znaki i sygnały drogowe, a także dowiedzieli się o zagrożeniach związanych z zabawą w miejscach niedozwolonych. Dzięki spotkaniu dzieci będą również teraz wiedzieć, jak ustrzec się przed atakiem zwierząt oraz jak zachować się wtedy, gdy do niego dojdzie. Bardzo ważnym elementem spotkania było uświadomienie przedszkolakom zagrożeń, które czekać na nie mogą ze strony obcych osób. Ponieważ spotka-

Dnia 30 września dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” obejrzały widowisko o bezpieczeństwie, przygotowane przez Centrum Popularyzacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Wrocławia. W ramach spotkania policjanci zachęcali dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, w tym szczególnie podczas uczestnictwa w ru-

biuletyn@krobia.pl

Nr 9/2013

dy: Przemysławowi Hądzlikowi z kl. IVb i Karinie Żelichowskiej z kl. Va oraz dwa wyróżnienia: Ani Rejek z kl. Va i Karolinie Gałce z kl. Vb. W gimnazjum nagrody otrzymały dwie dziewczyny z klasy Ia: Dagmara Janowska i Emilia Przybył. Uczniowie klas I-III otrzymali książki ufundowane przez Radę Rodziców, a starsi bezpłatne wejściówki na ścianę wspinaczkową i do siłowni ufundowane przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi. Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych to nie tylko konkursy. Świętowanie rozpoczęło się 3 października. Tego dnia do grona czytelników zostali przyjęci pierwszoklasiści, którzy ślubowali książce być jej wiernymi czytelnikami, szanować ją i poznawać jej tajemnice. Przez trzy tygodnie trwał kiermasz taniej książki, z którego chętnie skorzystali zwłaszcza najmłodsi oraz nauczyciele. Dzięki prowizji od sprzedaży udało się pozyskać nowe pozycje książkowe do biblioteki. W holu szkoły można było oglądać wystawkę pod tytułem „Co można znaleźć w oddawanych książkach”. Do świętowania zaproszono również dzieci z Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach. Wszystkie grupy odwiedziły biblioteki szkolną i publiczną. Przedszkolacy zapoznali się z pracą bibliotekarzy, zasadami zachowania, opowiadali też o swoich ulubionych książkach. Wzięli także udział w zajęciach czytelniczo-plastycznych inspirowanych wierszem „Kotek” Juliana Tuwima. Celem tej ogólnoświatowej akcji jest zwrócenie uwagi na dużą rolę biblioteki w życiu szkoły, w nauce oraz rozwijaniu zainteresowań, a także promocja biblioteki jako miejsca, gdzie można miło i pożytecznie spędzić czas. I to się udało. Mimo że październik jest Miesiącem Bibliotek Szkolnych, to wszystkie działania w ramach jego obchodów były realizowane wspólnie z Biblioteką Publiczną w Pudliszkach. Anna Przybył

nie miało wymiar edukacyjny i prewencyjny, funkcjonariusze poinformowali też dzieci jak należy fachowo i skutecznie wezwać pomoc. Szczególną uwagę policjanci przywiązali do numerów telefonów alarmowych, pod które najmłodsi będą mogli zadzwonić w obliczu zagrożenia. Prelekcji towarzyszyły krótkie filmiki poglądowe dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także specjalnie w tym celu „wybudowane” miasteczko ruchu drogowego. Agnieszka Borowczyk

15


Oświata Dzień Edukacji Narodowej w Przedszkolu Samorządowym w Pudliszkach Zadaniem nauczyciela jest obudzić w dziecku niepohamowaną ciekawość życia. John Garrett Święto Edukacji Narodowej, jak sama nazwa wskazuje jest uroczystym dniem dla wszystkich pracowników oświaty, a nawiązując do cytatu J. Garretta to każdy dorosły może być nauczycielem młodego pokolenia i przekazać wiedzę dotyczącą różnych dziedzin życia. W naszym przedszkolu jak co roku dzieci postanowiły uczcić Święto Edukacji Narodowej nie tylko wierszem i piosenką ale także pięknymi upominkami i laurkami. Życzenia złożono obecnym pracownikom przedszkola, ale jak zwykle nie zapomniano o osobach, które nasze mury już opuściły i udały się na zasłużony odpoczynek, czyli o emerytowanych pracownikach Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach. Dzieci wraz z paniami udały się z życzeniami do byłych już, lecz nadal sercu bliskich pań. Nasi wychowankowie złożyli życzenia oraz wręczyli laurki i upominki, w związku z czym niejedna łza wzruszenia spłynęła po twarzach obdarowanych. Z podobnymi życzeniami udały się dzie-

Przedszkolacy przygotowali laurki dla wszystkich pracowników ci z przyległych oddziałów, po złożeniu życzeń paniom pracującym w przedszkolu odwiedziły emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty. W ramach podziękowania na ręce pań opiekunek grupy zostały przekazane słodycze dla wszystkich przedszkolaków. W to radosne święto wszyscy byli

i obecni pracownicy Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach zostali obdarowani i docenieni za obecny i miniony trud włożony w edukację i wychowanie najmłodszych latorośli naszej społeczności. Donata Majewska - Apoczkin

Przedszkolacy pamiętali o zmarłych Święto Zmarłych ma w tradycji nas Polaków ogromne znaczenie. Stąd też ważne jest, aby zwyczaje z nim związane wprowadzać i kultywować we właściwej formie już w przedszkolu. Tak też dzieje się w Przedszkolu Samorządowym w Pudliszkach, w którym doroczną tradycją stały się odwiedziny przedszkolaków w lokalnych miejscach pamięci w przeddzień Wszystkich Świętych. Wątek przemijania nie jest dla małych dzieci czymś niezwykłym i niezrozumiałym, co pokazały rozmowy prowadzone z dziećmi. Chętnie bowiem wypowiadają się one na temat bliskich im osób, które pomimo, iż odeszły, na zawsze pozostaną w ich pamięci i są przez nie ciepło wspominane. Dzieci chodzą na cmentarz ze swoimi rodzicami, zapalając znicze na grobach najbliższych. Stąd też wizyta na cmentarzu nie była dla nich niczym niezwykłym. W tym roku na cmentarz udali się wycho-

16

Dzieci przy pomniku upamiętniającym ofiary II wojny światowej wankowie z grup starszych – „Biedronek” i „Niezapominajek”, aby tam zapalić znicze przed pomnikiem ofiar katyńskich, natomiast młodsze „Misie” oraz „Słoneczka” swoje lampki złożyły przed pomnikiem upamiętniającym poległych na frontach drugiej wojny światowej, który znajduje się w miejscowym

Nr 9/2013

parku. Przedszkolacy w skupieniu i w atmosferze zadumy zmówili też modlitwę za tych, którzy oddali swoje życie za wolność naszej Ojczyzny, wykazując tym samym zrozumienie dla chwili i miejsca. Joanna Skorczak

biuletyn@krobia.pl


Oświata

Pasowanie już za nami 29 października br. w Szkole Podstawowej w Nieparcie odbyła się uroczystość pasowania na ucznia, w której prócz dumnych rodziców dzieci uczestniczyła również dyrektor Zespołu Szkół w Gostkowie Dominika Stróżyk. Pierwszoklasiści, aby udowodnić wszystkim, że zasługują już na miano uczniów, „wędrowali” przez krainy: muzyki, miłości, mądrości i grzeczności, a także pięknie recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Dzielnie i z uśmiechem wypiły też „magiczny eliksir wiedzy” oraz złożyły uczniowskie przyrzeczenia. Tym samym, wszystkie zadania zdały na ocenę celującą. Najbardziej podniosłym momentem uroczystości było jednak pasowanie na ucznia, którego przy pomocy czarodziejskiego ołówka dokonała dyrektor ZS w Gostkowie Dominika Stróżyk. Następnie, z rąk wychowawczyni Anny Gajowczyk, dzieci ode-

Ten wyjątkowy dzień dzieci zapamiętają z pewnością na długo

brały pamiątkowe dyplomy, szkolne legitymacje i upominek. Uczniowskie święto zwieńczył przygotowany przez rodziców słodki poczęstunek oraz zaba-

Przedszkolacy odwiedzili Urząd Pocztowy w Krobi

Przedszkolacy pamiętają o sąsiadach Tradycją przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego ,,Pod Świerkami” w Krobi stały się spotkania z pracownikami Poczty Polskiej. W tym roku dzieci starsze, pięcio- i sześcioletnie, od-

biuletyn@krobia.pl

wiedziły sąsiadujący z przedszkolem Urząd Pocztowy, by złożyć życzenia wszystkim łącznościowcom z okazji ich święta. 18 października br. dzieci wyrecytowały zatem okolicznościowy wiersz

Nr 9/2013

wy i tańce przy muzyce. Z całą pewnością pierwszoklasiści będą wspominać miło i długo ten wyjątkowy dla nich dzień. Anna Gajowczyk

i zaśpiewały piosenkę. Podczas spotkania, Naczelnik Urzędu Pocztowego w Krobi, Andrzej Skotowski opowiedział dzieciom o pracy pocztowców, a także o przeznaczeniu znajdujących się w budynku pomieszczeń. Przedszkolacy mieli możliwość zajrzenia tego dnia we wszystkie zakamarki, niewidoczne dla interesantów krobskiej poczty. Dzieci ciekawiła skrzynka i skrytki pocztowe, przegródki na korespondencję, jednak największą atrakcją była możliwość samodzielnego wykonania stempla datownikiem. Przedszkolaków interesowały też kamery i urządzenia w gabinecie naczelnika. Opuszczając gościnny Urząd Pocztowy dzieci obdarowane zostały słodyczami. Również dzieci młodsze, trzyi czteroletnie pamiętały w tym dniu o pocztowcach. Na zaproszenie przedszkolaków, odwiedził je bowiem Piotr Twardowski, pracujący jako listonosz. Gość opowiedział maluchom i średniakom o swojej pracy, pokazał torbę wypełnioną przesyłkami oraz ubranie z symbolem trąbki pocztowej. Dzieci zadawały pytania, na które chętnie i wyczerpująco pracownik Poczty Polskiej odpowiadał. Dziękując gościowi za przybycie, przedszkolaki złożyły mu życzenia oraz wręczyły laurkę. W zamian otrzymały zaś ku ogromnej uciesze cukierki. J. Kwaśniewska

17


Oświata

Bajkowy świat 5 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Takie święto jest dobrym pretekstem do tego, aby przypomnieć sobie chociaż część z nich. Wiele postaci poszło już w zapomniane, wiele pojawia się nowych. Na pewno każdy pamięta chociażby „Czerwonego Kapturka”, „Kopciuszka” czy „Kota w butach”. Bajkowe postacie towarzyszyły także tego dnia dzieciom z Pr zed s zko la Ni epu bli cz ne go „Stokrotka” w Krobi. Każdy przedszkolak przyniósł do placówki coś, co związane było z postacią bajkową. Wielu przyniosło książki, maskotki, zabawki, a także różne części garderoby. Dzieci przedstawiły swoich towarzyszy oraz wyjaśniły dlaczego właśnie lubią tę postać. Nauczycielki zorganizowały dla dzieci zajęcia, które pozwalały im na bliższe poznanie wielu postaci z bajek. W świat bajki przeniosły się za pomocą tajemniczej chusty. Tam rozwiązywały zagadki, brały udział w różnych czynnościach sprawnościowych oraz opowiadały dziwne historie. Na zakończenie dzieci

Dzieci z radością przeniosły się w bajkowy świat miały za zadanie tak przedstawić postać wilka z „Czerwonego Kapturka”, żeby stał się przyjacielem wszystkich ludzi. Dzieci wykazały się wielką inwencją poprzez dorysowywanie kwiatków, serduszek, motyli oraz wielu innych ozdób

Przedszkolne zabawy z dyniami 28 października br. w Przedszkolu Niepublicznym „Stokrotka” w Krobi obchodzony był „Dzień z Dyniami”. Przedszkolaki miały okazję przebrać się w dowolnie wybrany kostium, który związany był z tajemniczością. Maluchom oraz ich rodzicom nie brakowało inwencji twórczej. Przedszkolaki zamieniły się w duszki, mumie, czarownice, szkielety, czarnoksiężników oraz wiele innych postaci. W przedszkolu panowała aura tajemni-

czości, którą przygotowały wcześniej nauczycielki. Na dzieci czekało wiele zabaw i konkursów, w których chętnie brały udział. Głównym punktem tego dnia było przygotowanie świecących dyni. Na zakończenie przedszkolaki malowały dynie na arkuszach papieru, wykorzystując metodę dziesięciu palców, co było dla nich nie lada frajdą. Anna Kaczmarek

Anna Kaczmarek

Do przedszkola przyszła Pani Jesień Za oknami kolorowo. Drzewa gubią swe liście. W sadach i ogrodach zbiera się plony. Wszystko to daje nam znak, że coś się zmienia w przyrodzie. 23 września dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” odwiedziła sprawczyni tych zmian – Pani Jesień. Gość specjalny przyniósł ze sobą kosz darów jesieni, w którym dzieci znalazły warzywa, owoce, kasztany, żołędzie, jarzębinę, grzyby oraz kolorowe liście. Wspólnie śpiewali piosenkę „Dary Jesieni” oraz wysłuchali wiersza recytowanego przez gościa. W trakcie pobytu miłej pani w przedszkolu dzieci kierowały do niej mnóstwo pytań związanych z nową porą roku. Na zakończenie milusińscy otrzymali zadanie do wykonania. Pani Jesień zapewniła dzieci, że odwiedzi je za rok. Anna Kaczmarek

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi zaprasza do odwiedzenia swojej nowej strony internetowej www.kultura.krobia.pl oraz nowej witryny internetowej kina „Szarotka” w Krobi www.kinoszarotka.pl

Motywem przewodnim dnia była dynia

18

na sierści zwierzęcia. Warto wspomnieć, iż świat bajki i baśni towarzyszy przedszkolakom przez cały rok, gdyż na tym opiera się koncepcja pracy przedszkola.

Nr 9/2013

biuletyn@krobia.pl


Oświata

Muzyczny „Kopciuszek” w Poznaniu 6 listopada, w środę, wczesnym rankiem grupa 48 osób z klas integracyjnych w Ciołkowie i Pudliszkach wraz z rodzicami i opiekunami wyruszyła w podróż do Poznania. Celem wyprawy był Teatr Muzyczny i udział w przedstawieniu „Kopciuszek”. Przedstawienie, przepełnione przepiękną muzyką, tańcem wywarło ogromne wrażenie na młodych uczestnikach, którzy z zapartym tchem obserwowali kolejne sceny. Po przedstawieniu zwiedzaliśmy wystawę sztuki współczesnej w Galerii Sztuki Współczesnej Ewy Kulczyk w Starym Browarze. Tutaj dzieci miały możliwość wykazania się wiedzą z zakresu abstrakcjonizmu i świetnie sobie z tymi trudnymi zagadnieniami poradziły. Sztuka współczesna potrafiła także zaskoczyć, gdyż wśród dzieł była: torebka z betonu, tapczan rozkręcony na czynniki pierwsze. Następnie przyszedł czas na podziwianie architektury Starego Browaru i oczywiście nie mogło zabraknąć przyjemności, a były nimi: poruszanie się za pomocą ruchomych schodów oraz lody (ach te lody). Po tej strawie ciała i ducha ruszyliśmy sprawdzić umiejętności do McDonalda, gdzie dzieci świetnie sobie poradziły z zakupami i konsumpcją. Godną uwagi jest akcja McDonalda zachęcająca

Uczestnicy wyjazdu przed wystawą prac wspominających wycieczkę do czytania i dołączenie do zestawów książki, które trafiły także do uczestników wycieczki. Zadowoleni i radośni wróciliśmy do domów, wierząc, że jeszcze uda nam się powtórzyć taki wyjazd na inne przedstawienie. Wycieczka była zorganizowana w ramach projektu „Aktywny zyskuje dwa razy” współfinansowanego ze środ-

ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem tego przedsięwzięcia było zintegrowanie uczniów i rodziców dzieci z klas integracyjnych z ZSPiG w Pudliszkach i Szkoły Filialnej w Ciołkowie. Realizatorem projektu jest MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi. Beata Cebulska- Kempiak

Śniadanie daje moc Od dawna wiadomo, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. Stąd też, 8 listopada br. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi zorganizowano akcję pt. „Śniadanie daje moc”. Inicjatywa, do której bardzo aktywnie włączyła się działająca przy szkole rada rodziców, a także grono pedagogiczne placówki, jest elementem programu edukacyjnego „Śniadanie daje moc”. Dodatkową przesłanką zorganizowania 8 listopada akcji był fakt, że tego dnia przypadał Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. W ramach akcji Rada Rodziców ZSPiG w Krobi zakupiła jogurty i jabłka, które otrzymali wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy placówki. Produkty rozdano w każdej klasie podczas przerwy

biuletyn@krobia.pl

W ramach akcji uczniowie otrzymali jabłka i jogurty śniadaniowej, ku sporej radości obdarowanych. Ideą ogólnopolskiego programu „Śniadanie daje moc” jest zwiększanie świadomości o zdrowym odżywianiu i roli śniadania w diecie dziecka, a także

Nr 9/2013

przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia. Maria Wojtkowiak

19


Oświata Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi ul. Powstańców Wlkp. 27 63-840 Krobia tel. 65 5711320 kultura@krobia.pl www.kultura.krobia.pl Piątek - wtorek seanse filmowe Repertuar dostępny na stronie: www.kinoszarotka.pl

Największą atrakcją dla uczniów było ognisko

Święto pieczonego ziemniaka w Nieparcie Święto Pieczonego Ziemniaka jest cykliczną imprezą, obywającą się każdego roku w październiku w Szkole Podstawowej w Nieparcie. Nie inaczej było i tego roku. 24 października uczniowie klas I-III spotkali się na boisku szkolnym, by przy wesołej zabawie rozmawiać o walorach tego najpopularniejszego w Polsce warzywa. Na dobry początek przedstawiono genezę ziemniaka, dzięki której uczniowie dowiedzieli się, ile jest jego gatunków, skąd się on wy-

wodzi oraz jakie wartości odżywcze posiada. Słoneczna pogoda pozwoliła też na przeprowadzenie wielu konkurencji sportowych. Po doskonałej rywalizacji nadszedł czas na degustację smakowitych ziemniaków z „gziką”, pieczonego chleba i kiełbasek. Obchody „Święta Pieczonego Ziemniaka” 2013 w Szkole Podstawowej w Nieparcie zakończono z dobrym humorem oraz uśmiechem na twarzy. Anita Kwiatkowska

Wykaz stałych zajęć i kół zainteresowań w centrum środa 17.30-20.30 - orkiestra dęta czwartek 19.00-21.00 - nauka gry na dudach i skrzypcach sobota 8.00-13.00 orkiestra dęta

Kompleks sportowy „Moje boisko Orlik 2012” tel. 609361224 Czynny: poniedziałek– piątek 14.00-22.00 sobota– niedziela 10.00 - 20.00

Przyłączyli się do akcji 11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Z tej właśnie okazji, uczniowie nauczania zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej Filialnej w Sułkowicach wraz z nauczycielkami, już po raz trzeci przyłączyli się do akcji ,,Przypnij kotylion”, której pomysłodawcą jest Prezydent RP Bronisław Komorowski. Przy okazji tego wyjątkowego święta, dzieci zaprosiły do szkoły swoje babcie, aby wspólnie z nimi przygotować kotyliony. Babcie pokazały swoim wnukom jak z białej i czerwonej wstążki można uszyć piękny kotylion, z kolei uczniowie zaprezentowali swe ozdoby narodowe z bibuły i papieru. Przygotowywanie kotylionów okazało się sympatyczną zabawą

20

Dzieci wykonywały kotyliony wspólnie z babciami i jednocześnie patriotyczną lekcją historii. Podczas spotkania wszyscy skorzystali ze słodkiego poczęstunku, którym

Nr 9/2013

były tradycyjne rogale marcińskie. Agnieszka Kowalik Barbara Ratajczak

biuletyn@krobia.pl


Kultura i folklor

„Dzioło się jednygu razu w biskupiańskiej chałupie” Grupa teatralna „Na Fali” ma tak utrwaloną pozycję i renomę, nie tylko zresztą w gminie Krobia, że każda nowa propozycja repertuarowa budzi zainteresowanie dotychczasowych, jak i nowych odbiorców słowa oraz zabawnych dialogów, które bawią i uczą. Uczą nas bowiem słów, które obecnie rzadziej są używane lub też odchodzą w zapomnienie. W niedzielę 13 października br. mieliśmy przyjemność zobaczyć i usłyszeć prapremierowe widowisko gwarowe „Dzioło się jednygu razu w biskupańskiej chałupie”, które przedstawione zostało na scenie Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jan z Domachowa Bzdęgi w Krobi. Trudno oddać w pełni sytuacje i treści, które przedstawia widowisko. Zachęcam zatem Państwa do skorzystania z okazji, jeśli taka się pojawi i do osobistego obejrzenia przedstawienia, pouczającego i dotykającego problemów, z którymi zetknęło się starsze, a niejednokrotnie także współczesne pokolenie mieszkańców naszej gminy, a zwłaszcza Biskupizny. W widowisku obserwujemy życie wielopokoleniowej rodziny na Biskupiźnie. Główną postacią w tej rodzinie jest babcia Antkowioczka.

Wokół niej toczy się życie. Ponieważ jest trochę głucha, wynikają z tego zabawne zniekształcenia usłyszanych słów i zdań. Swoim postępowaniem zmusza do uszanowania ludzi starszych. Antkowioczka jest kobietą tradycyjną, która nie zgadza się z aktywnością społeczną swojej córki Iryny. Ta jest bowiem radną i udziela się w Kole Gospodyń Wiejskich, jednak w opinii swojej matki winna przede wszystkim pilnować domu. Iryna jest kobietą na swój sposób sprytną i przebiegłą oraz niestroniącą od intryg. W widowisku pojawia się też dawna miłość Iryny – Boleś, który wrócił z Ameryki oraz wiodąca żywot singielki ciotka Sabina. Występują też trzy wnuczki, które przyjechały na ślub w rodzinie (Celiny) z miejsc, do których odbywała się i odbywa się nadal emigracja naszych rodaków. W widowisku podziwiać należy przede wszystkim opanowanie przez aktorów języka, już w dużej części nie używanego. Swobodne operowanie głosem, ekspresyjny ruch na scenie oraz świadomość, że aktorzy są z naszego środowiska, to dodatkowe atuty widowiska gwarowego. Miło mi przedstawić, że scenariusz, reżyseria i opracowanie muzyczne

Ważne telefony Urząd Miejski w Krobi - 65 57 11 111 Urząd Stanu Cywilnego w Krobi - 65 57 11 141 Pełnomocnik Burmistrza Krobi ds. uzależnień/stanowiska ds. promocji, oświaty, rolnictwa - 65 57 12 645 Gminne Centrum Kultury im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi - 65 57 11 320 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi 65 57 11 109 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krobia 65 5711 709 Zespół Szkoły Podstawowej im. prof. J. Zwierzyckiego i Gimnazjum w Krobi - 65 57 11 716 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 65 57 38 152 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi

jest dziełem Magdaleny Andrzejewskiej, będącej nauczycielką – bibliotekarzem w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. Oprawę techniczną widowiska przygotował Mariusz Juskowiak, również uczący w ZSPiG w Krobi. W poszczególne role wcielili się zaś: babcia Antkowioczka – Patrycja Andrzejewska, Iryna (matka) – Lidka Mendyka, Walek (zięć, ojciec) – Nikodem Puślednik, Celina (wnuczka) – Maria Konczewicz, Emilia (wnuczka) – Wiktoria Andrzejewska, Jagusia (wnuczka) – Jagna Knapp, ciotka Sabina – Anna Szulc, Pawołek (wnuczek) – Jakub Andrzejewski, Jagoda (wnuczka z Londynu) – Amelia Matusiak, Aldunka (wnuczka z Chicago) – Magdalena Wojciechowska, Agnisia (wnuczka z Irlandii) oraz listonosz – Zosia Andrzejewska. Jako widz i słuchacz, z niecierpliwością będę czekał na kolejne okazje wysłuchania zabawnych oraz pouczających monologów i dialogów, a także na następne widowiska gwarowe w wykonaniu krobskich aktorek i aktorów z Grupy teatralnej „Na Fali”. Ireneusz Jóźwiak

Biskupiańskiej w Starej Krobi - 65 57 11 703 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi - 65 57 11 221 Przedszkole Samorządowe „Pod Świerkami” w Krobi 65 57 11 122 Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 65 57 38 221 Policja - 997 Straż Pożarna - 998 Pogotowie ratunkowe - 999 Numer alarmowy z telefonu komórkowego - 112 Telefon Zaufania KPP w Gostyniu - 65 575 82 97 Szpital im. K. Marcinkowskiego w Gostyniu - 65 5726 700 Pogotowie Energetyczne - 991 Energetyka Kościan (zgłaszanie awarii) - 65 511 85 00 Pogotowie Gazowe - 992 Całodobowy telefon dyżurny Urzędu Miejskiego w Krobi - 512 356 356

Wydawca: Gmina Krobia Redakcja: Adam Sarbinowski - redaktor naczelny, Anna Przybył - sekretarz, Maria Szpurka - korekta Skład: Paweł Adamczak Adres redakcji: ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, tel. 65 5711111 adres e-mail: biuletyn@krobia.pl Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo druku nadesłanych materiałów i dokonywania skrótów. Druk: Drukarnia Mproject ul. Ogrodowa 5, 63-840 Krobia, tel. 696 313 113, www.mproject.net.pl

biuletyn@krobia.pl

Nr 9/2013

21


Kultura i folklor

Atmosfera podczas spotkania z poezją była wyjątkowa

Ja minę… Ty miniesz… On minie… W jesienny wieczór 8 listopada br., Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krobia zorganizowała już po raz kolejny Literackie Zaduszki. Listopadowy wieczór był doskonałą okazją do tego, by z dala od pośpiechu codzienności zastanowić się przez chwilę nad istotą życia i śmierci. W klimat panującej za oknami pory roku oraz w nastrój refleksji i zadumy nad mijającym czasem wprowadziła wszystkich dyrektor biblioteki Maria

Szpurka słowami: Jesteśmy tu razem, by połączyła nas poezja. Pragniemy dzielić się refleksją o tajemnicy przemijania i odkrywać w poetyckich strofach to, co dobre i piękne. Warto wsłuchać się w ciszę własnego serca i powiedzieć sobie: „Żyje nie tylko dla siebie, ale i dla innych”. Wśród wierszy zaprezentowanych podczas spotkania, znalazły się utwory między innymi ks. Jana Twardowskiego,

Jana Pawła II, Joanny Kulmowej, Kazimiery Iłłakowiczówny, Władysława Broniewskiego, Elżbiety Daniszewskiej, Danuty Gellnerowej, Hanny Łochockiej. Uczestnicy Literackich Zaduszek mogli też wysłuchać popularnych utworów muzycznych, śpiewanych przez Czesława Niemena, Stare Dobre Małżeństwo, Michała Bajora, Czerwone Gitary, Marka Grechutę, Krzysztofa Krawczyka czy też Tomasza Kamińskiego. W blasku płonących świec wiersze czytali bibliotekarze i zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: Sekretarz Gminy Krobia Katarzyna Szablewska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Ireneusz Jóźwiak, radna Rady Miejskiej w Krobi Elżbieta Dopierała, przedstawicielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krobi – Apolonia Dykcik, Zofia Hądzlik, Jadwiga Wojciechowska, Barbara Przybył i Czesława Czwojda, a także Jadwiga Szydłowska, Czesława Guderska, Krystyna Adamek, Anna Przybył i Zbigniew Gruszczyński. Atmosfera podczas spotkania z poezją była wyjątkowa i to nie tylko za sprawą zaprezentowanych utworów poetyckich i muzycznych, ale przede wszystkim dzięki zgromadzonej widowni. Liryczny nastrój tego wieczoru udzielił się wszystkim zebranym. Przy kawie i ciastkach długo jeszcze wymieniali wrażenia i wyrażali nadzieję na rychłe spotkanie na kolejnym wieczorze poezji. Maria Borowska

Kolejny sukces grupy teatralnej „Na Fali”

Tradycja ludowa W ramach cyklu przypominającego piękne wzory haftów, które zdobiły stroje biskupiańskie naszych babć. Tym razem publikujemy fotografię z fragmentem

22

haftu fartucha, ze zbiorów pani Jolanty Łabusińskiej. Zachęcamy nasze Czytelniczki do przysyłania kolejnych zdjęć z wytworami zręcznych rąk i wyobraźni dawnych hafciarek.

Grupa teatralna „Na Fali” z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi wygrała etap wojewódzki konkursu, organizowanego przez Telewizję Polską S.A. na spektakl teatralny zrealizowany w oparciu o autorski scenariusz. Jury konkursowe na podstawie nagrań wyłoniło trzy najlepsze propozycje spektakli teatralnych z województwa wielkopolskiego, po jednej w każdej z trzech kategorii wiekowych obejmujących: szkołę podstawową, gimnazjum i szkołę ponadgimnazjalną. Grupa „Na Fali” zwyciężyła w kategorii gimnazjum. Doceniono w scenariuszu napisanym przez opiekunkę grupy głównie komizm słowny, sytuacyjny, a także ponadczasowe przesłanie.

Elżbieta Dopierała

Magdalena Andrzejewska

Nr 9/2013

biuletyn@krobia.pl


Kultura i folklor

Nagroda dla Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi znalazło się wśród laureatów VII edycji konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce. Kapituła konkursu przyznała krobskiemu muzeum III miejsce w kategorii obiekty na terenach wiejskich o charakterze terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym itp. wykorzystujące tradycje i walory wsi. Uroczyste podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 5 listopada w Ośrodku Kultury Leśnej „Powozownia” w Gołuchowie. Do konkursu, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zgłoszonych zostało 65 obiektów, które oceniane były w trzech kategoriach: gospodarstwa agroturystyczne funkcjonujące w gospodarstwie rolnym, obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim i obiekt na terenach wiejskich o charakterze terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym itp., wykorzystującym tradycyjne walory wsi. Do udziału w konkursie, Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi zgłoszone zostało przez Lokalną Grupę Działania „Gościnna Wielkopolska” w Pępowie, której członkiem jest Gmina Krobia. W uroczystości wzięli udział m.in. Krzysztof Grabowski - Członek Zarządu

Nagrodę odebrali właściciele Muzeum - Monika i Marek Hałasowie Województwa Wielkopolskiego, członkowie kapituły z przewodniczącym Markiem Beerem - dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciele władz samorządowych gmin i powiatów, na terenie których znajdują się wyróżnione

obiekty, w tym Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda oraz uczestnicy i laureaci konkursu. Nagrodą w konkursie dla muzeum jest 4000 zł. Znalezienie się wśród laureatów wiąże się również z dużą promocją miejsca i działalności muzeum na obszarze całej Wielkopolski, a także promocją gminy Krobia. Monika Hałas

Spotkanie z dziennikarzem Wojciechem Nowakowskim

W spotkaniu udział wzięła młodzież z Krobi i Pudliszek

biuletyn@krobia.pl

Nr 9/2013

Dobrze jest poznawać świat, ale poznać Polskę to święty obowiązek - mówił dziennikarz, producent telewizyjny, podróżnik i pedagog – Wojciech Nowakowski, który 22 października br. odwiedził Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Krobia. Podczas spotkania Wojciech Nowakowski zaprezentował m.in. kilka krótkich filmów z jego udziałem. Przedstawiały one historię, kulturę i obyczaje w dawnych i teraźniejszych czasach. Gość biblioteki zaprezentował takie zakątki Polski jak: Gniew, Przemyśl, Toruń, Bieszczady i Mazury. Podkreślił jednocześnie, że aby Polskę poznać, wysmakować i zbratać się z nią, trzeba lat. Każdy region jest bowiem bogaty w inne krajobrazy, przyrodę, historię, zabytki i ludzi o odmiennych zwyczajach i kulturze. Wojciech Nowakowski wspominał swoje najciekawsze wyprawy oraz ciekawych i nietuzinkowych ludzi, jakich spotkał na swojej drodze. Zapytany o to,

23


Kultura. Organizacje pozarządowe które z odwiedzanych miejsce najbardziej zapadło mu w pamięć odpowiedział: Jeśli idziesz na spotkanie z ukochaną dziewczyną, a ona za każdym razem jest zupełnie inna, zupełnie inaczej ubrana i uczesana, rozmowna albo milcząca, przystępna albo skryta, roześmiana albo rozgniewana, który jej obraz zapamiętasz? Myślę, że wszystkie, tylko przywoływać je będziesz stosownie do chwili i do swojego nastroju. Właśnie takie, pełne uczuć i emocji, były moje spotkania z Polską przeżywane w różnych porach roku. Podczas spotkania Wojciech Nowakowski zachęcał młodzież do spacerów i wypraw, dzięki którym możliwe jest pozna-

wanie swojego kraju i jego kultury. W ocenie podróżnika Polska ma nadal jeszcze bardzo wiele ciekawych zakątków, których nie znamy. Trzeba być ciekawym i otwartym na poznawanie nowych miejsc, ludzi i ich zwyczajów. Na zakończenie spotkania, uczestnicząca w nim młodzież – z Gimnazjum w Krobi oraz kółka dziennikarskiego z Pudliszek, podziękowała prelegentowi oklaskami i bukietem kwiatów za nieprzeciętną lekcje geografii i historii. Wojciech Nowakowski urodził się 1 listopada 1955 roku. W 1979 roku ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy, uzyskując tytuł magistra pedagogiki. Pracował w mediach lokalnych oraz w Programie Trzecim Polskie-

go Radia i Rozgłośni Harcerskiej. W latach 80-tych był prezenterem „Teleexpresu”. Był też współautorem i prezenterem telewizyjnego programu satyrycznego „Ekspress Dimanche”. Nowakowski jest laureatem wielu nagród, przyznanych m.in. za niekonwencjonalną promocję polskiej turystyki. Obecnie realizuje projekt telewizyjny „Obieżykraj”, czyli Kanon Krajoznawczy Polski pt. „Dookoła Wojtek Polska”, na który składa się seria filmów opisujących najciekawsze i najcenniejsze obiekty oraz miejsca polskiego krajobrazu. Filmy te można obejrzeć na telewizyjnym kanale Planete +. Maria Borowska

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze kombatantów

W zebraniu prócz członków Koła uczestniczyli też goście 23 października br. w restauracji „Pireus” w Krobi odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła MiejskoGminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Krobi. W zebraniu organizacji, prócz jej członków udział wzięli również zaproszeni goście: Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Ireneusz Jóźwiak, prezes krobskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Kazimierz Szymański, dyrektor ZSPiG w Krobi Józef Czarnecki, przed-

24

stawiciel grona pedagogicznego tejże szkoły Mariusz Duda, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Krobi Maja Moskwa-Loman oraz Prezes Klubu Żołnierzy Rezerwy w Krobi Ireneusz Dechnik. Przybyłych powitał prezes Koła Jerzy Olejniczak, który po uczczeniu chwilą ciszy zmarłych członków organizacji, przedstawił sprawozdanie z działalności jej zarządu w latach 2011-2013. Na dzień przeprowadzenia zebrania, Koło M-G ZKRPiBWP w Krobi liczy 57 członków, w tym 17 członków zwyczajnych

Nr 9/2013

i 40 „członków podopiecznych” (wdowy i wdowców po członkach czynnych). W okresie sprawozdawczym do organizacji przystąpiły trzy osoby; jednocześnie ze względu na śmierć, ubyło z jej szeregów 18 (tyleż samo zresztą zmarło w latach 2009-2011). Obecnie średnia wieku członków Koła, na czele którego od 1999 r. stoi Jerzy Olejniczak, wynosi 85 lat. Ponieważ w ocenie członków organizacji jej zarząd prawidłowo wywiązuje się z obowiązków, w drodze głosowania zyskał on mandat zaufania również na kolejną kadencję – na lata 20132015. Stąd też zarząd Koła pracował będzie w składzie: Jerzy Olejniczak – prezes, Leonard Majewski – sekretarz, Władysław Kaczmarek – skarbnik, Marian Płonka – zastępca skarbnika, Maria Grodzka – członek zarządu. Nie zmienił się też skład komisji rewizyjnej, którą tworzą: Wacław Kronszmyt i Franciszek Biernat. Podczas zebrania miłym akcentem było wręczenie odznaczenia „Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych” Prezesowi Klubu Żołnierzy Rezerwy w Krobi Ireneuszowi Dechnikowi, który wyróżnienie otrzymał m.in. „za pomoc organizacjom kombatanckim, w tym za organizowanie pocztu sztandarowego ZKRPiBWP podczas świąt i uroczystości”. Podczas spotkania nie zabrakło też okazji do rozmów nad bardzo dobrą współpracą organizacji z gminnym samorządem, szkołami i innymi organizacjami, a także do wspomnień i dyskusji nad przyszłością, tak samej organizacji, jak i gminy Krobia. Adam Sarbinowski

biuletyn@krobia.pl


Organizacje pozarządowe

Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu Rozmowa z Domicelą Skrzypalik - Prezesem Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krobi Pani Prezes, miesiąc temu słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krobi uroczyście zainaugurowali rok akademicki 2013/2014. Czy po trzech latach wspólnych zmagań na wielu płaszczyznach, pokonaniu różnych trudności i zrealizowaniu kilku projektów, członkowie stowarzyszenia nadal są otwarci na wiedzę i z ochotą chcą ją poszerzać? Jaką ofertę edukacyjno-aktywizacyjną przygotowano na ten rok? Z pełną odpowiedzialnością mogę potwierdzić, że członkom naszego UTW uczestnictwo w zajęciach nie znudziło się, wręcz przeciwnie, obecnie zauważam zwiększoną frekwencję na zajęciach. W myśl maksymy Benjamina Franklina, że „nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu” chętnie korzystają z oferty zajęć edukacyjnych, warsztatów czy spotkań integracyjnych. W obecnym roku akademickim oferujemy swoim słuchaczom następujące zajęcia: kontynuację nauki języków angielskiego i niemieckiego, utworzyliśmy również nowy kurs nauki języka angielskiego i zajęć informatycznych dla początkujących. Dla osób, które chcą zachować na długo swoją sprawność fizyczną proponujemy udział w aerobiku oraz gimnastyce rehabilitacyjnej i PanEuRytmii. Sekcja „Włóczykije” zaprasza do marszu z kijkami. Raz w miesiącu organizowane są wykłady z różnych dziedzin nauki, m.in. medycyny, psychologii, biologii, geologii itp., które mają charakter otwarty i skierowane są do wszystkich mieszkańców gminy Krobia. W ofercie mamy również różnego rodzaju warsztaty oraz lubiane przez wszystkich spotkania integracyjne i wycieczki. Swoją działalność rozpoczęła sekcja wolontariatu. Z bogatej oferty zajęć wynika, że uniwersytet zapewnia seniorom wiele sposobów na ciekawe zagospodarowanie czasu i zdobycie nowych umiejętności. Czy jeśli kogoś zainteresowała przedstawiona oferta, to jeszcze może się zapisać i jakie trzeba spełnić kryteria, by móc uczestniczyć w zajęciach? Trwają już zajęcia w nowej grupie języka angielskiego i informatycznej, znaczy to, że nabór został zakończony, natomiast

biuletyn@krobia.pl

osoby, które ukończyły 40 lat, opłacą wpisowe (10 zł) i składkę semestralną w wysokości 25 zł (rocznie 50 zł), w każdej chwili mogą zapisać się na zajęcia aerobiku czy gimnastyki rehabilitacyjnej. Ćwiczenia dostosowane są do wieku i może je wykonać w swoim tempie każda osoba, nawet licząca ponad 70 lat. A zatem, czekamy na następne osoby! Czy zgodzi się Pani ze mną, że widoczne pozytywne zmiany w kondycji psychofizycznej słuchaczy, którzy stali się bardziej sprawni, pewni siebie, kreatywni, otwarci i, jak sami o sobie mówią, z większym apetytem na życie, to efekt uczestnictwa w zajęciach, a zarazem sukces i spełnienie misji uniwersytetu? Uważam, że pozytywne zmiany, o których Pani mówi, są niezaprzeczalnym faktem i zarazem największym osiągnięciem istnienia UTW. Nasi słuchacze często mówią, że mieli dość siedzenia w domu i narzekania na nudę i bezsensowność życia. Mimo wieku, chcą wreszcie zająć się czymś, co sprawia im przyjemność, daje okazję do wyjścia z domu i spędzenia miłych chwil w gronie znajomych i przyjaciół. Uczestnicząc w zajęciach mogą jednocześnie realizować swoje marzenia i pasje, na które wcześniej nie mieli ani czasu, ani okazji. Często odnoszę wrażenie, że, mimo różnych trudnych chwil i przeżyć, dzięki wsparciu otrzymanemu ze strony innych słuchaczy, wiele osób odzyskało „trzecią młodość”, znowu chce im się żyć i wyjść do ludzi. Dla takich chwil warto pracować i poświęcać swój wolny czas. W ciągu trzech lat działalności, dzięki uniwersytetowi, w Krobi gościło wielu znanych w swoich dziedzinach specjalistów, których wykłady zawsze gromadziły licznych słuchaczy. Proszę powiedzieć, kto w tym roku będzie prowadził wykłady i jaka będzie tematyka spotkań? W każdym roku akademickim staramy się zapraszać na wykłady osoby z różnych dziedzin. Rok akademicki 2013/2014 zainaugurowaliśmy wykładem geologa prof. Michała Mierzejewskiego, byłego współpracownika prof. Józefa Zwierzyckiego z Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematem był „Gaz łupkowy”, o którym tak dużo się obecnie mówi. W październiku gościła na wykładzie dietetyczka, p. Sabina Mikołajewska. W kolejnych miesiącach planujemy spotkanie z psychologiem p. Katarzyną

Nr 9/2013

Górkowską, p. Markiem Hałasem, który opowie nam o Bractwie Kurkowym, lekarzem itp. Wzorem ubiegłych lat, odbędą się lubiane przez wszystkich spotkania z podróżnikami pod hasłem: „Podróż bez biletu przez pięć kontynentów”. Obserwując zamiłowanie wielu osób do wspólnego śpiewania wprowadzamy tzw. „muzyczne czwartki”, czyli spotkania z piosenką biesiadną i nie tylko, które rozpoczynać się będą po skończonych wykładach. Wszystkie wykłady mają charakter otwarty, tzn. mogą w nich uczestniczyć chętni mieszkańcy gminy Krobia, a odbywają się w sali Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej o godz. 18:00. Miłą i cenną dla nas rzeczą jest fakt, że niemalże wszystkie wykłady prowadzone są na zasadzie wolontariatu, tzn., że prowadzący rezygnują z finansowych gratyfikacji za swą pracę. Korzystając z okazji, na łamach biuletynu gminnego, chciałabym tym osobom złożyć serdeczne podziękowanie za ciekawe wykłady, bezinteresowność i poświęcony nam czas. Jak postrzegana jest aktywność braci studenckiej w lokalnym środowisku i jak układa się współpraca uniwersytetu z innymi organizacjami, władzami samorządowymi bądź instytucjami? Z aktywnością słuchaczy jest różnie. Jest grupa osób bardzo aktywnych, które chętnie włączają się do wszystkich działań. Naszym zadaniem na najbliższy okres jest uaktywnić większą liczbę słuchaczy, pokazać im, że też potrafią coś zrobić. A pracy jest dużo. Na co dzień współpracujemy z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na terenie gminy Krobia. Bardzo dobrze układa się m.in. współpraca z ZSPiG, ZSOiZ w Krobi, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej czy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi. Wymiernym efektem dobrej współpracy z Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi były warsztaty dla osób 50+, m.in. z garncarstwa, intarsji, decoupagu i innych, związanych z rękodziełem. Dobra współpraca ze Stowarzyszeniem Emerytowanych Pracowników Oświaty zaowocowała wspólnym wyjazdem do Teatru Muzycznego we Wrocławiu na „Mistrza i Małgorzatę”. Aktywność swoją zaznaczamy w organizacji świąt i uroczystości państwowych. Nie byłoby Krobskich Jarmarków Świątecznych bez wspólnego działania Gminy Krobia, UTW i pozosta-

25


Organizacje pozarządowe łych organizacji, stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich. Wysoko oceniam współpracę z władzami samorządowymi. Dzięki ich pomocy merytorycznej i przekazanym środkom mogliśmy rozpocząć działalność, wyremontować pomieszczenie na nasze biuro oraz możemy realizować nasze działania statutowe. Czy sfinansowanie tak bogatej oferty, poprawiającej jakość życia studentówseniorów, możliwe jest ze składek członkowskich, czy też pozyskiwane są środki z innych źródeł? W ciągu roku akademickiego realizujemy 90 godzin języków obcych, ok. 90 godz. informatyki, 60 godzin zajęć sportowych i 10 wykładów. Jak można zauważyć, jest to duża liczba godzin i środki uzyskane ze składek członkowskich (ok. 3.5 tys. zł rocznie) w znacznym stopniu ograniczyłyby możliwość realizacji zadań edukacyjnych, które są najważniejszym zadaniem statutowym każdego uniwersytetu trzeciego wieku. Stąd też piszemy projekty, staramy się

o wsparcie sponsorów, uczestniczymy w jarmarku, aby zdobyć dodatkowe środki. W tym miejscu chciałabym szczególnie podziękować Gminie Krobia, gdyż otrzymane drogą konkursu wsparcie finansowe umożliwia pełną realizację zadań edukacyjnych. Najcenniejszą rzeczą jest jednak to, że nie ponosimy żadnych kosztów związanych z wynajmem sal w ZSPiG w Krobi oraz utrzymaniem biura. Chciałabym tu zaznaczyć, że wszystkie osoby zaangażowane w działalność uniwersytetu pracują nieodpłatnie, na zasadzie wolontariatu. Za Waszym pośrednictwem serdecznie dziękuję członkom Zarządu, Rady Programowej i poszczególnych sekcji za wspólną pracę i zaangażowanie, bowiem na sukcesy, jakie osiąga nasz uniwersytet, składa się praca wielu słuchaczy, którzy chętnie włączają się w realizację różnych działań. Sam prezes nie jest w stanie nic zrobić, jeżeli wokół siebie nie ma grona oddanych, chcących działać osób. Jakie ma Pani marzenia czy nadzieje

związane z działalnością UTW? Moim marzeniem jest, aby nasz Uniwersytet systematycznie się rozwijał pod względem merytorycznym, jak i liczbowym, żeby słuchacze mieli poczucie, że nie są sami, że w chwilach trudnych zawsze mogą liczyć na bezinteresowną pomoc uniwersyteckich koleżanek i kolegów. Na terenie gminy Krobia jest jeszcze wiele osób, które po zakończeniu pracy zawodowej nie mogą się odnaleźć w nowej sytuacji życiowej. Chcemy do nich dotrzeć i pokazać im, że nie trzeba siedzieć w domu i narzekać na starość oraz samotność, że w każdym wieku można być aktywnym i coś zrobić dla siebie, ponieważ, jak głosi motto naszej tegorocznej pracy „To, jak długo żyjemy, nie zależy od nas, ale jak żyjemy, zależy od każdego z nas”! Dziękuję za rozmowę i życzę spełnienia wszelkich zamierzeń Elżbieta Dopierała

Zapraszali do udziału w świętach patriotycznych Na przestrzeni października i listopada obchodzimy co roku w gminie Krobia dwa święta związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi. Pierwszym z nich jest rocznica rozstrzelania mieszkańców Krobi i okolic przez nazistów 21 X 1939 roku, druga natomiast, to Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone 11 listopada. Właśnie do uczczenia tych rocznic i udziału w ich obchodach zachęcali w tym roku uczestnicy projektu „Młodzi Aktywni”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Ziemia Krobska” ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2013. 19 października oraz 9 listopada, wyposażeni w specjalnie przygotowane wcześniej ulotki informacyjne, młodzi aktywiści zachęcali mieszkańców gminy Krobia do aktywnego włączenia się w obchody świąt patriotycznych. Szczególnego wymiaru nabrały działania z 9 listopada, kiedy to oprócz ulotek młodzież rozdawała również flagi narodowe, zachęcając mieszkańców do ich wywieszenia podczas Dnia Niepodległości oraz innych świąt narodowych. Ważnym elementem listopadowej akcji było także wykonanie przez młodzież „kokard narodowych”, które podczas gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości zostały rozdane

26

Młodzież rozdała blisko 200 flag narodowych i 500 ulotek uczestniczącym w nich mieszkańcom gminy. Postawa związana z zaangażowaniem młodzieży w tego typu akcje może pozwalać wysnuć wiele pozytywnych wniosków na przyszłość. Miejmy na-

Nr 9/2013

dzieję, że to właśnie m.in. poprzez takie działania, skutecznie i świadomie kształtowane będą postawy obywatelskie wśród Polaków, szczególnie tych najmłodszych. Mariusz Duda

biuletyn@krobia.pl


Historia

Z historii Chwałkowa i Gogolewa W publikacji z 1929 roku znalazłem bardzo zwięzłe informacje na temat wsi Chwałkowo w powiecie gostyńskim. Majątek Chwałkowo był własnością Józefa Mora Korytowskiego, ale do1923 roku Chwałkowo z folwarkami Włostówko, Włostowo Duże i Potarzyca w powiecie gostyńskim, były w rękach niemieckich. Wykupił ów majątek z rąk zaborcy, członek rodziny wielkopolskiej Józef Mora Korytowski, ożeniony z Ireną z SpławiaNeymanów. „Chwałkowo, którego obszar wynosił 930 ha, posiadał najbardziej nowoczesne przyrządy mechaniczne np. pługi parowe i wzorową mleczarnie mogącą przerabiać 10 000 litrów mleka dziennie”. W 1927/28 roku przedsiębiorczy właściciel Chwałkowa wybudował własną centralę elektryczną, oświetlającą cały majątek oraz mieszkania robotnicze. Przy pomocy elektrowni zaopatrzono gospodarstwo podwórzowe w motory poruszające najróżniejsze urządzenia, jak śrutowniki, sieczkarnie, warsztaty mechaniczne itp. „Żywy inwentarz obejmujący 400 szt. bydła rasy nizinnej, składa się z obory czarno-białej, w tym liczba krów przekracza 200 sztuk. Chwałkowo poszczycić się może wzorową świniarnią rasy ostro-uchej, angielskiej York-shire w liczbie 600 sztuk”. Informacje nieznanego autora, który przygotowywał materiały dla prezydenta prof. Ignacego Mościckiego w 1929 roku, podałem w wersji oryginalnej. Autor załączył jeszcze kilka zdjęć wnętrza pałacu i jednego domu robotniczego Z tej samej okazji ukazała się również informacja o majątku Gogolewo – Niepart, którego właścicielem był Stanisław hr. Czarnecki. „Na początku XIX wieku kupił Gogolewo od Niemca Antoni Czarnecki, krajczy koronny, syn Jana Antoniego Czarneckiego, kasztelana Bracławskiego, hrabiego na Lubieszowie i Pilawie, który swego czasu z Humieckim korzystny dla Rzeczpospolitej traktat z Tatarami nad Paliowem jeziorem zawarł”. W Gogolewie osiadł syn krajczego Marceli ożeniony z Florentyną Chłapowską i rozpoczął przebudowę majątku na wzorową siedzibę obywatelską. Pan

biuletyn@krobia.pl

Marceli, przy pomocy żony założył też na miejscu park, który potem syn jego Zygmunt z małżonką Marią z Giżyckich i wnuk Wiktor doprowadził do nadzwyczajnego rozwoju. Jest to jeden z najładniejszych parków w Poznańskiem. Na skutek umiejętnej i artystycznej pracy trzech pokoleń, Gogolewo dziś - (publikacja z 1929 r.) – stoi na wysokim poziomie kultury rolnej. Drogi są prawie wszystkie „moszczone i obsadzone ślicznemi alejami. Jedna z nich składa się ze świerków i brzóz na przemian sadzonych, druga z lip i dębów, trzecia z czerwono-listnych klonów, czwarta z amerykańskich dębów nabierających jesienią czerwonego ubarwienia liści”. „W polu znajduje się okaz rzadkiego bardzo drzewa, jest to brzęk - Sorbus torminalis, którego dziś na Śląsku i w Poznańskim naliczymy zaledwie siedem egzemplarzy”. Okaz gogolewski jest z nich wszystkich najbardziej okazały – największy i najgrubszy, ma przeszło 3 m obwodu i 18 m wysokości. „Na łąkach Gogolewskich leży grodzisko, które jest o tyle ciekawe, że przy nim zachowały się dwa głazy erratyczne, które tam ustawione zostały ręką ludzką, bo leżą na fundamencie z oczyszczonych ogniem kamieni. Są to naturalnie kamienie rytualne używane do obrzędów”. Po wojnie światowej 2/3 pól należało od nowa drenować, stworzyć lepsze odpływy. Ogólny obszar Gogolewa z Niepartem obejmował 1340 ha ziemi ornej, 164 łąk, 97 ha pastwisk i zbiorników wodnych, 35 ha lasów, parku i ogrodów. Dla uzyskania dobrego i wartościowego ziarna siewnego zakupiono automatyczną oczyszczalnię Röbera. Główne płody rolne stanowią: buraki cukrowe – 250 ha, nasiona buraków cukrowych – 30 ha, pszenica – 300 ha, groch Wiktoria – 150 ha, jęczmień browarniany – 150 ha. Autor podaje jeszcze wielkość rocznej produkcji tego majątku: 145 000 ctr. buraków, okopowych – 68 000 ctr., zbóż około – 43 000 ctr. Podaje też zużycie nawozów sztucznych, oraz wielkość hodowli inwentarza żywego. Andrzej Miałkowski

Nr 9/2013

Z ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego w Krobi Dane za okres 10.10.2013 – 10.11.2013

Urodzili się: Kaczmarek Wiktor Sułkowice Kaźmierczak Maria Niepart Leciej Jan Żychlewo Leśniak Lena Domachowo Lutowicz Nikodem Ciołkowo Łopiński Mateusz Karzec Majewski Mikołaj Żychlewo Nowacka Ewa Sułkowice Przewoźny Antoni Pudliszki Stachowiak Olaf Stara Krobia Stępień Zuzanna Pudliszki Wycisk Tymoteusz Gogolewo

Związek małżeński zawarli: Olejniczak Elżbieta Posadowo Konieczny Paweł Stara Krobia Łagoda Milena Krobia Kaczmarek Michał Michałowo Kaźmierczak Kamila Przyborowo Maciółka Sebastian Pudliszki Konys Weronika Pudliszki Stachowski Piotr Pępowo Lamperska Agnieszka Gostkowo Haremski Michał Gostkowo

Zmarli mieszkańcy Biegała Mariana Niepart ur. 1926 r. Chudy Bronisław Potarzyca ur. 1942 r. Faustyniak Bronisław Niepart ur. 1945 r. Jankowiak Czesław Chumiętki ur. 1942 r. Kluzak Bożena Chwałkowo ur. 1961 r. Kruszelnica Izabela Rogowo ur. 1953 r. Maćkowiak Stanisław Chumiętki ur. 1934 r. Olejniczak Łucja Chwałkowo ur. 1934 r. Radoła Zdzisław Gogolewo ur. 1952 r. Ziemniak Scholastyka Pijanowice ur. 1926 r.

27


Historia

Żywa lekcja historii Tegoroczne obchody 74. rocznicy wydarzeń, związanych z rozstrzelaniem w dniu 21 października 1939 r. na krobskim rynku 15 mieszkańców Krobi i okolic, miały wyjątkowy charakter. Gminę Krobia odwiedzili bowiem uczniowie tworzący Szkolną Grupę Rekonstrukcji Historycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie wraz z opiekunem Andrzejem Wardą – nauczycielem historii w tamtejszym liceum. Warto podkreślić, że licealiści przybyli do Krobi na zaproszenie Burmistrza Krobi Sebastiana Czwojdy, który zaproszenie takie złożył na ręce pochodzącego z Pudliszek, Wiceprezydenta Konina Sławomira Lorka. Pobyt gości z Konina rozpoczął się od spotkania z młodzieżą gimnazjalną w sali kinowej GCKiR w Krobi. Konińscy licealiści, przebrani w mundury: żołnierzy armii polskiej z okresu „wojny obronnej 1939 roku” oraz sanitariuszek z powstania warszawskiego, wzbudzili ogromne zainteresowanie uczniów z terenu gminy Krobia. Obecność przedstawicieli Szkolnej Grupy Rekonstrukcji Historycznej, w połączeniu z ciekawym wykładem, który przedstawił opiekun grupy Andrzej Warda spowodowała, że widzowie przez ponad godzinę słuchali z ciekawością i zainteresowaniem opowieści o powstaniu warszawskim oraz o historii umundu-

Grupy rekonstrukcyjne wraz z przedstawicielami krobskiego samorządu rowania armii polskiej okresu II wojny światowej. Po zakończeniu spotkania w krobskim kinie, grupa rekonstrukcyjna z Konina udała się na kolejne - z przedstawicielami gminnego samorządu, organizacji kombatanckich oraz członkami działającej w Krobi Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Kurica”. Spotkaniu, które odbyło się w sali im. Przemysła II na Wsypie Kasztelańskiej w Krobi, towarzyszył wykład Andrzeja Miałkowskiego, dotyczący tragicznych wydarzeń z 21 października 1939 roku. Po prelekcji, uczniowie z Konina mieli okazję zapoznać się z pojazdami i umundurowaniem historycznym Ludowego Wojska Polskiego, które na swoim wyposażeniu mają członkowie krobskiej „Kuricy”. Spotka-

nie na Wyspie Kasztelańskiej obfitowało w wiele wrażeń i stało się okazją do wymiany cennych informacji. Uczestnicy wzbogacili ponadto swoją wiedzę na temat wyposażenia i funkcjonowania odtwarzanych przez obie grupy formacji wojskowych. Ostatnim epizodem związanym z wizytą gości z Konina w gminie Krobia był ich udział w uroczystościach rocznicowych na rynku w Krobi. Ubrani w pełne umundurowanie żołnierzy „Września 1939 roku”, wystawili wartę honorową przed pomnikiem upamiętniającym rozstrzelanych mieszkańców Krobi i okolic, czym oddali hołd pomordowanym pamiętnego popołudnia 1939 roku. Mariusz Duda

VIII Powiatowy Konkurs Historyczny W związku ze 150. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego oraz świętem odzyskania przez Polskę niepodległości, 8 listopada br. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi odbył się finał VIII Powiatowego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych. Organizatorami jego tegorocznej edycji, podobnie jak w poprzednich latach były: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi oraz Stowarzyszenie „Ziemia Krobska”. W tym roku temat konkursu związany był z obchodzoną w całym kraju rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego i nosił tytuł „Udział Mieszkańców Ziemi Gostyńskiej w Powstaniu Styczniowym”. Do zmagań o miano „najlepszego historyka” przystąpiło w tym roku 18 finalistów z 6 szkół powiatu gostyńskiego, reprezentujących gimnazja z Gostynia, Pępowa, Piasków,

W części pisemnej uczestnicy rozwiązywali test

28

Nr 9/2013

biuletyn@krobia.pl


Historia. Sport Pudliszek, Starej Krobi oraz Krobi. Warto wspomnieć, że zanim uczniowie przystąpili do zmagań finałowych, wzięli udział w eliminacjach szkolnych konkursu, w ramach których wyłonione zostały 3-osobowe reprezentacje szkół. Wielki finał w Krobi składał się z dwóch części. W części pierwszej – pisemnej, wszyscy uczestnicy rozwiązywali test, a suma punktów zdobytych przez reprezentację stanowiła o klasyfikacji drużynowej. W części drugiej – ustnej, udział wzięło zaś 5 osób, które w części pisemnej uzyskały największą liczbę punktów. W tegorocznym konkursie w klasy-

fikacji zespołowej pierwsze miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Piaskach. Na drugim miejscu uplasowali się uczniowie ze Starej Krobi, zaś trzecią lokatę wywalczyli gospodarze – gimnazjaliści z ZSPiG w Krobi. Poza klasyfikacją zespołową ustalono także kolejność indywidualną. Zwycięzcą VIII Powiatowego Konkursu Historycznego została Joanna Małecka z Gimnazjum w Piaskach, drugie miejsce zajęła także uczennica z Piasków - Paulina Zaremba, trzecie Karolina Nowak z ZSPiG w Krobi. Spotkanie młodych historyków moż-

liwe było przede wszystkim dzięki wielu podmiotom i instytucjom, którym bardzo bliska jest idea związana z pogłębianiem historii, szczególnie tej o zasięgu regionalnym. Serdeczne podziękowania należą się zatem Stowarzyszeniu „Ziemia Krobska”, Powiatowi Gostyńskiemu, Gminie Krobia, ZSPiG w Krobi oraz Radzie Rodziców przy ZSPiG w Krobi. Każdy z nich przyczynił się bowiem do tego, że miłośnicy historii z gimnazjów całego powiatu gostyńskiego mogli spotkać się i sprawdzić swoją wiedzę. Mariusz Duda

Bezpłatne porady specjalistów Gmina Krobia informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego, psychologa i terapeuty uzależnień. Porady uzyskać można na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi (Plac Kościuszki 3) odpowiednio: − porady radcy prawnego: środy od godz. 15:00 – 16:00 oraz czwartki od godz. 15:30 – 16:30 − porady psychologa: środy od godz. 17:00-20:00 − porady terapeuty uzależnień: czwartki od godz. 16:30 – 19:30 Porady udzielane są bezpłatnie w ramach środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy Krobia

Zwycięska drużyna „Brylewo”

Zwyciężyło „Brylewo” Dobiegła końca pierwsza edycja rozgrywek Amatorska Liga Piłki Nożnej na kompleksie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w Krobi. W piłkarskich zmaganiach rywalizowało 12 drużyn, które od kwietnia do października br. rozegrały łącznie 132 mecze. W trakcie trwania ligi padło ponad 1150 bramek. Tegoroczną edycję rozgrywek zwyciężyła drużyna „Brylewo”, za którą uplasowała się drużyna „Gmina Krobia”. Trzecie miejsce zajął zaś zespół „Sułkowice”. Królem strzelców Ligi Amatorów został Marcin Dawidziak („Brylewo”), którego uhonorowano pamiątkową statuetką. Najlepszym bramkarzem rozgrywek uznano z kolei Jacka Sobczaka, reprezentującego drużynę „Gmina Krobia”, któremu również wręczono pamiątkową statuetkę. Trzy najlepsze drużyny zostały

biuletyn@krobia.pl

nagrodzone pucharami i medalami, ufundowanymi przez Gminę Krobia. Podsumowanie rozgrywek i wręczenie nagród odbyło się 31 października br., a oprócz zawodników udział wzięli w nim również: Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda oraz dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi Agnieszka Wujek. Na zakończenie spotkania, na drużyny biorące udział w piłkarskich rozgrywkach czekała jeszcze jedna niespodzianka - gorącą grochówką. Kolejne edycja Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Krobi ruszy w kwietniu 2014 roku, a więcej informacji na jej temat będziecie Państwo mogli znaleźć na łamach kolejnych wydań Biuletynu. Krzysztof Andrzejewski

Nr 9/2013

Zwróć uwagę! Wzorem roku ubiegłego MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców gminy Krobia o zwrócenie baczniejszej uwagi na osoby pozostające w najbliższej społeczności lokalnej. Trudne warunki atmosferyczne, charakterystyczne do aury jesienno-zimowej, mogą być szczególnie niebezpieczne dla osób samotnych, chorych i bezdomnych. Tylko dzięki wzajemnej współpracy oraz szybkiej interwencji można uniknąć tragedii. Prosimy zatem o zgłaszanie w naszej placówce wszystkiego, co w kontekście bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krobia Państwa niepokoi i budzi zastrzeżenia. Adres kontaktowy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Powst. Wlkp. 126, 63 -840 Krobia tel. 65 5711-109

29


Sport

Pierwsze medale 9 listopada 2013 r. w Dolsku odbył się kolejny Puchar Polski. Brało w nim udział ponad 200 zawodników z 16 klubów. Wspaniałą formę zaprezentowali podopieczni Akademii Taekwondo IN NAE zdobywając wysokie miejsca w różnych konkurencjach: Jagna Skorupka: I miejsce – techniki specjalne, I miejsce – układy tradycyjne, III miejsce – walki kalaki Wiktor Skorupka: III miejsce – układy tradycyjne Tomasz Rupociński: II miejsce – walki semi contact, III miejsce – light contact, III miejsce – układy tradycyjne Jakub Mysłek: I miejsce – układy tradycyjne Kacper Bujakiewicz: II miejsce - techniki specjalne, III miejsce – układy tradycyjne Wojciech Pazoła: II miejsce – układy tradycyjne, III miejsce – techniki specjalne

Podopieczni Akademii Taekwon-do IN NAE Zuzanna Wojtkowiak: III miejsce – techniki specjalne. Dzięki udostępnieniu sali gimnastycznej przez dyrektor ZSPiG w Pudliszkach, Bogumiłę Szolc, dzieci mogą w dalszym

Zwycięstwo uczennicy Zespołu Szkół w Gostkowie 16 października br. na stadionie sportowym w Rawiczu odbyły się Mistrzostwa Powiatu Rawickiego w biegach przełajowych. Wśród uczestników imprezy nie zabrakło również reprezentantów Zespołu Szkół w Gostkowie, którego organem prowadzącym jest Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo – Niepart. Placówkę podczas zawodów reprezentowali: Estera Szafrańska, Agnieszka Siecla, Miłosz Szymkowiak, Małgorzata Moderska, Weronika Wolna, Daniel Michalak, Maciej Strugała oraz

Bartosz Wolsztyniak. Ogromnym sukcesem w mistrzostwach pochwalić się może uczennica II klasy Gimnazjum w Gostkowie Agnieszka Siecla, która w indywidualnych biegach przełajowych dziewcząt (rocznik 1999 – 2000) na dystansie 1500 m zajęła I miejsce, uzyskując tym samym awans do etapu rejonowego. Agnieszce gratulujemy zwycięstwa i życzymy powodzenia na kolejnym szczeblu zawodów, które odbędą się wiosną 2014 roku w Żerkowie. Hubert Urbaniak

ciągu rozwijać swoją pasję i umiejętności pod bacznym okiem Tomasza Rupocińskiego i Pawła Jóski. Treningi odbywają się w każdy wtorek i czwartek od godziny 17.00. Tomasz Rupociński

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi informuje:

siłownia klub fitness ściana wspinaczkowa ul. prof. J. Zwierzyckiego 1 czynne: − poniedziałek 14.30-22.00 − wtorek 10.00-22.00 − środa 14.30-22.00 − czwartek 10.00-22.00 − piątek 14.30-22.00 − sobota 12.00-19.00 − niedziela nieczynne Do dyspozycji bieżnia klubowa, maszyna eliptyczna, 2 rowery treningowe, brama wielofunkcyjna, zestaw maszyn siłowych, 8 dróg na ścianie wspinaczkowej. W obiekcie znajduje się sala zabaw dla dzieci.

Agnieszka Siecla zajęła I miejsce na dystansie 1500 m

30

Nr 9/2013

Karnety miesięczna dla pań i młodzieży uczącej się 35 zł, normalne 50 zł, bilety jednorazowe 10 zł

biuletyn@krobia.pl


Świętowali Jubileusz 50-lecia małżeństwa 24 października br. w restauracji „Pireus” w Krobi odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za długoletnie pożycie małżeńskie”, nadawanych przez Prezydenta RP. Odznaczenia otrzymali Jubilaci, którzy w 2013 roku obchodzili 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego. Prócz Jubilatów, w uroczystości udział wzięli również: Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Ireneusz Jóźwiak, radni Rady Miejskiej w Krobi, sołtysi, księża proboszczowie: Jan Reszelewski i Paweł Minta, Sekretarz Gminy Krobia Katarzyna Szablewska oraz Kierownik USC w Krobi Ireneusz Lesiński i Z-ca Kierownika USC Danuta Jankowiak. Uroczystość uświetniły dzieci z Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi w strojach biskupiańskich oraz

zespół „DoReMi” z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi, pod kierownictwem Małgorzaty Kasprzak. Prócz medali, które wręczali burmistrz Krobi i Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi, każda z par Jubilatów otrzymała wiązankę kwiatów i upominek. Po wspólnym zdjęciu i lampce szampana, przy obiedzie i kawie Jubilaci dzielili się swoimi przeżyciami. Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostali uhonorowani: Bronisława i Kazimierz Augustyniakowie Bukownica Jadwiga i Kazimierz Śniegoccy Pudliszki Kazimiera i Kazimierz Stężyccy Sułkowice Helena i Stanisław Matuszakowie Ku-

czyna Anna i Stanisław Kubiakowie Stara Krobia Janina i Józef Sobkowiakowie Krobia Halina i Józef Świerzewscy Krobia Maria i Kazimierz Dułaczowie Krobia Adela i Kazimierz Szymańscy Krobia Bożena i Marian Kaźmierczakowie Krobia Maria i Czesław Jakubiakowie Krobia Stanisława i Henryk Wujczakowie Pudliszki Marianna i Władysław Andrzejewscy Żychlewo Stanisława i Jan Grupscy Pudliszki Seweryna i Walenty Furmanowscy Chwałkowo Bożena i Bogdan Paszkowiakowie Domachowo

Przeżyli ze sobą

odprawił w ich intencji mszę św. Życzenia wszelkiej pomyślności oraz doczekania w zdrowiu kolejnych rocznic zawarcia związku małżeńskiego złożył też Jubilatom Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, który wręczył im list gratulacyjny, wiązankę kwiatów i upominek. Pomimo słusznego wieku, Jubilaci nadal są zawsze uśmiechnięci i bardzo życzliwi. Państwo Nowaccy wychowali czterech synów, którzy obdarowali ich dziewięciorgiem wnucząt. Jubilaci doczekali się również 12 prawnucząt. Państwu Stanisławie i Antoniemu Nowackim życzymy przede wszystkim dużo zdrowia, nieustającego uśmiechu na twarzy oraz sił i wytrwałości niezbędnych do świętowania kolejnych Jubileuszy. Adam Sarbinowski

65 lat

Stanisława i Antoni Nowaccy

biuletyn@krobia.pl

22 października 1948 roku na ślubnym kobiercu stanęli Państwo Stanisława i Antoni Nowaccy z Pudliszek. Z okazji 65. rocznicy tego wydarzenia, 19 października br. na ręce Jubilatów najbliżsi złożyli życzenia nieustającego zdrowia, mnóstwa powodów do uśmiechu i radości oraz doczekania w małżeńskiej miłości kolejnych, jakże zacnych Jubileuszy. Za małżonków modlił się również ks. kanonik Ludwik Maćkowiak, który w kościele parafialnym w Pudliszkach

Nr 9/2013

Ireneusz Lesiński

31


Ku chwale Ojczyzny! Tegoroczne burdy i zamieszki, które towarzyszyły zorganizowanemu 11 listopada br. na ulicach Warszawy Marszowi Niepodległości oraz wiecowi „Kolorowa Niepodległa” pokazały, że niestety nie dla wszystkich Polaków Narodowe Święto Niepodległości jest okazją do świętowania wolności i suwerenności Państwa Polskiego oraz jedności jego mieszkańców w duchu patriotycznych wartości. Tym bardziej cieszy więc fakt, że gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości, które 11 listopada zorganizowane zostały w Krobi, przebiegały w spokojnej i przepełnionej patriotycznymi akcentami atmosferze. Tegoroczne świętowanie niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkańcy gminy Krobia rozpoczęli złożeniem przez przedstawicieli gminnego samorządu wieńca, przy tablicy usytuowanej na budynku „starej szkoły” na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi, upamiętniającej krobskich uczniów, którzy w latach 1907-1908 stawili opór Prusakom. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali do kościoła pw. św., Mikołaja w Krobi, gdzie odprawiona została msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie, liczne poczty sztandarowe, delegacje, przedstawiciele gminnego samorządu z Burmistrzem Krobi Sebastianem Czwojdą i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Krobi Ireneuszem Jóźwiakiem na czele, szkolna młodzież oraz mieszkańcy gminy, przemaszerowali przy wtórze DziecięcoMłodzieżowej Orkiestry Dętej w Krobi na miejski Rynek, gdzie dla upamiętnienia wszystkich, którzy na przestrzeni wieków walczyli o wolność i niepodległość Polski, złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów. Na krobskim Rynku nie zabrakło również odegrania hymnu państwowego oraz odśpiewania Roty, która przypomnijmy powstała pod wpływem oburzenia prześladowaniami polskości w zaborze pruskim. Kolejnym punktem gminnych uroczystości była zaprezentowana przez grupę rekonstrukcji historycznej Stowarzyszenia „Historia Militaris” w Gostyniu inscenizacja historyczna, odnosząca się do sytuacji Wielkopolski u schyłku zaborów. Na potrzeby rekonstrukcji przy krobskim ratuszu pojawiły się niemieckie posterunki oraz wojskowe patrole, które w dalszej części inscenizacji stoczyły walkę z uzbrojonymi Polakami. Historyczne przedstawienie, którego niezwykle efektownymi elementami były strzały z broni, w tym z ciężkiego karabinu maszynowego, race dymne, epokowe mundury i odzież cywilna, jak również wiele innych ciekawych militarnych atrybutów sprawiły, że ponad 400 uczestników uroczystości oglądało rekonstrukcję z zapartych tchem. Bezpośrednio po inscenizacji, przy blasku pochodni niesionych przez uczniów klasy wojskowej ZSOiZ w Krobi, 32 zgromadzeni przeszli do krobskiego

Podczas rekonstrukcji na krobskim rynku zgromadziło się kilkaset osób

Wystąpiła sopranistka Marlena Kubacka kina „Szarotka”, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Zapoczątkował ją okolicznościowy referat, który przedstawiła uczennica ZSPiG w Krobi Amelia Gronowska. Kolejnym ważnym punktem programu było wręczenie odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Krobia”, które decyzją Rady Miejskiej w Krobi otrzymało w tym roku krobskie Koło Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Zanim jednak je wręczono patriotyczne wiersze zadeklamowali harcerze 4 Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krobi. Tegoroczne gminne obchody Narodowego

Nr 9/2013

Święta Niepodległości zakończył recital, pochodzącej z Krobi sopranistki Marleny Kubackiej, której przy fortepianie akompaniowała Maria Wajdzik z Poznania. Podsumowując tegoroczne Narodowe Święto Niepodległości należy zaznaczyć, że o miłości do ojczyzny można mówić wiele. Trudniej o niej świadczyć. Obchodzona w tym roku 95. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, winna być dla nas wszystkich okazją do tego, by zastanowić się nad znaczeniem patriotyzmu w naszym życiu. Słowo „Ojczyzna” nie powinno być dla nas pustym, choć pięknie brzmiącym słowem. Dlatego też powinniśmy dawać świadectwo przywiązania do wartości, jakie dla wszystkich Polaków są cenne, zawsze wtedy, gdy jest ku temu okazja. Patriotą jest się bowiem przede wszystkim na co dzień. Wtedy, gdy wywiesza się flagę Rzeczypospolitej Polskiej przed domem, gdy szanuje się symbole narodowe, kiedy dba się o język ojczysty, czy też gdy uczestniczy się w ogólnopolskich i lokalnych uroczystościach patriotycznych. 11 listopada jest symbolem zwycięstwa po 123 latach walki o niepodległość Polski. Ale 11 listopada winien być też dla każdego z nas symbolem przyszłej Polski. Polski, na kształt i losy której mają wpływ nie tylko politycy czy samorządowcy, ale przede wszystkim my sami – obywatele, mieszkający na polskiej i krobskiej ziemi. Cieszyć może zatem fakt, że tak wielu mieszkańców gminy Krobia wywiesiło w tym niezwykle ważnym dla Polski dniu narodowe flagi oraz wzięło udział w niepodległościowych uroczystościach. Cieszyć może również zaangażowanie młodzieży, która jeszcze przed dniem Narodowego Święta Niepodległości rozdawała na ulicach miasta flagi RP i przygotowywała okolicznościowe rozetki, zaś 11 listopada zaangażowała się m.in. w odegranie roli Polaków podczas inscenizacji historycznej. Adam Sarbinowski

biuletyn@krobia.pl

Biuletyn listopad 2013  
Advertisement