Page 1

2014.január15./iii.évfolyam /43.szám /ára:995ft/előfizetéssel:695ft

heti témánk:

philip k. dick


tudományos fantasztikum

TARTALOM 3. előszó 4.

esemény naptár

könyvajánlók 6.

Krimi

7. Kaland 8. Gasztro 9. Pszichológia 10.

Tudományos fikció

11. Képregény 12. Történelem 13. Művészet 14. Életrajz 15. Ifjúsági 16.

Vámosi Miklós: Exemicsoda?

18. interjú:

China Miéville

philip k. dick:

22.

Böszörményi Gyula: A First Lady Göringgel bratyizott

24.

Makai Péter Kristóf: Valami robot az államgépezetben

kritikai hang:

36.

Piczi Diána: Csak egy szori

38.

Wostry Ferenc: A gyermekkor vége

40. impresszum

3


FIZESSEN ELŐ A BOOKBOOM-RA! előfizetéssel csak 695 ft! egy évre 7800 ft / fél évre 3900 ft További információk: www.bookboom.com


előszó Engedtessék meg nekem, hogy elkalandozzam

Mert hiszen, ahogy egyre beljebb juthatunk a

kissé és egy nagy kanyarral vezessem be eheti

digitális térben, úgy válik egyre fölöslegesebbé

számunkat. De végtére is ilyen a kóbor terve-

minden, ami azon kívül van.

zőgra...akarom mondani szerkesztő, nem igaz? De

Megítélésem szerint dermesztő paradigmavál-

jó esély van rá, hogy Ön, kedves Olvasó is ilyen

tás előtt vagyunk. Nagyobb lesz, mint az Internet

kalandor, mikor felnyitja/bekapcsolja a számító-

jelentette fordulat. Most úgy tűnik, a Hálózat meg-

gépét, a fénylő monitor(ok)ra mered és hagyja,

jelenése az életünkben csak „megágyazott” a fel-

hogy a Hálózat mindent átható hullámai egy sok-

fordulásnak, ami a virtuális valóságok okoznak

dimenziós objektum számtalan irányába dobálják.

majd az életünkben.

Kalandozunk a virtuális térben, lassanként

Ezzel kitérőm végére is értem, hiszen így talán

elsodródva másoktól, majd önmagunktól is, végül

érthető, miért választottuk Philip K. Dicket e-heti

egyedül maradva gép között.

számunk „vezértmotívumává”. Személyében egy

Egyszer azt mondta nekem valaki „Tudom, hogy

olyan írót tisztelhetünk, aki jóval a csillogó–villogó

hihetetlen, de a világ nem csak az, ami fenn van az

technológia előtt – divatosan szólva – előre látta,

Interneten.” És akkor én mélységesen megsértőd-

mi fog történni, mi több, igyekezett felkészíteni rá

tem, mert ki mondta, hogy az lenne? Aztán eltelt

minket, olvasóit.

néhány év, az Occulus Rifthez – egy közel tökéle-

Regényeiből, novelláiból megtanulhatjuk,

tes virtuális-valóság élményt nyújtó szemüveg –

milyen „elveszni a modern világ vég nélkül soka-

hasonló szerkezetek segítségével az ember egyre

sodó valóságaiban”. A kérdések, amiket Philip K.

inkább otthon érezheti magát az immár őt telje-

Dick közel ötven éve felvetett, ma már dermesztő

sen körül vevő, befogadó térben, felmerül a kér-

közelségbe kerültek.

dés, hogy vajon a fenti állítás meddig bizonyul még igaznak?


6

esemény naptár

wass albert-napok 2014. január 7 – 11.

Bonyhád, Széchenyi tér 2., vörösmarty mihály művelődési központ „Legelőször is azt kell megmondjam, hogy a Jóisten, mikor ezeket a furcsa kis tavainkat megteremtette, egy egész kicsit szomorú volt. (...) Azért lettek ezek a tavak is olyan furcsák és olyan álmodozók, hogy aki látja őket, önkéntelenül valami szépet és kicsit szomorút kell érezzen.” - Wass Albert A Wass Albert Törzsasztal 2014. januárjában ismét megrendezi a Wass Albert-napokat az író születésének évfordulója alkalmából.

budapesti nemzetközi cirkuszfestivál 2014. január 9 – 13.

1146 Budapest, Állatkerti krt. 12/a., fővárosi nagycirkusz A cirkuszvilág egyik legrangosabb fesztiválja kétévente látható a Fővárosi Nagycirkuszban, ahol a világ minden tájáról érkező artistákat a leghíresebb cirkuszok igazgatói és impresszáriók serege figyeli. A januári, jubileumi cirkuszfesztiválon a Casselly család Aranybohóc-díjas elefántszáma mellett látható lesz Don Christian, Európa egyik legnépszerűbb bohóca, az ukrán The Godfathers táncos akrobatika csoport és a több mint 4000 éves kínai cirkuszművészet legjobbjai között említett nyolctagú Diabolo Girls is.

Krasznahorkai László a helyét keresi 2014. január 21., 18:00 óra

1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 16., petőfi irodalmi múzeum Krasznahorkai László 60. születésnapja alkalmából kerekasztal-beszélgetést tartunk. A beszélgetés résztvevői a szerző életművét ismerő és értő kritikusok A beszélgetésben résztvevő kritikusok: Angyalosi Gergely, Keresztury Tibor, Margócsy István, Radnóti Sándor, Selyem Zsuzsa, Szörényi László A PIM és Digitális Irodalmi Akadémia közös programja


esemény naptár

7

Vendégváró Fesztivál 2014. január 23 – 26.

Budapest, VII. kerület, Bethlen Gábor tér 3., Bethlen Téri Színház A Bethlen Téri Színház a határon túli kulturális szervezetekkel együttműködésben második alkalommal rendezi meg a Vendégváró Fesztivált. A négynapos rendezvény vendége ez alkalommal a sepsiszentgyörgyi M Studio Mozgásszínház, amely egy különleges ajándékkal érkezik, legújabb előadása magyarországi premierjét hozza el nekünk.

Az én Adym 2014. január 29., 17:00

1053 Budapest, Veres Pálné u. 4-6., Ady Emlékmúzeum A Nyugat elõtt és a Nyugattal együtt Ady jelentette a századfordulón a lázadást irodalmunkban; ám õ nemcsak az irodalomban, hanem a magyar glóbuszon is felfordulást akart és hirdetett. Ízigvérig újságíró volt, de Heine-i ambícióval és Nietzsche-i küldetéstudattal. Személyisége mélyen megosztotta kortársait, híveit és ellenfeleit A tízes évek fiatal nemzedékének épp úgy anyanyelve volt Ady költészete, mint az 1960-as, 1970-es évek ifjúságának József Attiláé. Előadó: Kenyeres Zoltán, egyetemi tanár

fekete zaj fesztivál 2014. február 8.

dürer kert, budapest, xiv. kerület ajtósi dürer sor 19-21. A Fekete Zaj 2014-ben már dupla etappal készül, és az ország egyik legegyedibb hangulatú fesztiválja már nem csak nyáron, de az év elején, a tél árnyai közt is felbukkan. A Dürer Kertben ismét a kompromisszummentes fesztivál-élményé a főszerep! Belépő: Elővétel (január.31-ig): 3000 Ft Teljes ár (február.01-től): 3500 Ft


8

könyvajánló krimi dashiell hammet máltai sólyom

A máltai sólyom minden idők egyik legfontosabb és legjobb krimije. Mindent ehhez mérnek megjelenése óta, és fognak is még mérni, amíg lesznek krimiírók – és persze olvasók. Sam Spade-et megbízza egy bizonyos Miss Wonderley, hogy keresse meg a testvérét. Amikor partnerét, Miles Archert nyomozás közben hátba lövik, Spade egyszerre lesz hajtó és üldözött vad. Vajon képes lesz megtalálni a nagy értékű és titokzatos madarat, mielőtt a kövér ember az ő nyomára akad? A regény – kevesen tudják – 1936-ban már megjelent magyarul Faludi Miklós fordításában. Az Agave most ezt a változatot adja közre. Agave könyvek, 2009. Ára: 2.780 Ft

lee child

Jacqueline Winspear

Jack Reacher, a magányos

háborús rejtély

igazságosztót ezúttal érzékei

M. Dobbs Üzleti és Magán­

csalják kelepcébe: egy elra-

nyomozás - hirdeti a vado-

gadó, titokzatos női hang

natúj réztábla egy lerobbant

a telefonban. Reacher úgy

londoni ház kapuja alatt. Az

dönt, hogy felkutatja, milyen

első ügyfél, aki becsönget,

ember is Susan Turner, aki nem mellesleg Reacher

igencsak meglepődik, ugyanis az arisztokrácia

utóda egykori különleges egységének élén.

köreiből melegen ajánlott iroda nyomozója csi-

Maisie Dobbs és a

Nincs visszaút

nos, harmincas nő. General press, 2012. Ára: 2.391 Ft

Ulpius ház, 2011. Ára: 3.324 Ft

J. R. Moehringer

tom clany

Willie Sutton Brooklyn mocs­

A katonai-politikai thriller

kos, ír nyomornegyedében

mestere ezúttal újra kedvenc

született, a huszadik század

hősét, Jack Ryant állítja a cse-

első évében. Mire nagykorú

lekmény középpontjába, de

lett, a bankok teljesen elva-

most az új generáció is képvi-

dultak. Ha éppen nem cső-

selteti magát. A végső össze-

döt jelentettek, ami miatt számtalan amerikai vesz-

csapás tétje ismét Amerika és a világ megóvása egy

tette el munkáját és vált otthontalanná, akkor állami

terrorista katasztrófától.

sutton

célkeresztben

gyorssegélyekért folyamodtak. Könyvmolyképző kiadó, 2011. Ára: 3.319 Ft

Partvonal, 2011. Ára: 3.312 Ft


kaland könyvajánló

9

Richard Phillips & Stephan Talty

A kapitány kötelessége

Az a nap egy szokásos munkanapnak indult az ötvenhárom éves Richard Phillips, az amerikai lobogó alatt hajózó Maersk Alabama teherhajó kapitánya számára. Aztán minden megváltozott, amikor felfegyverzett szomáliai kalózok szállták meg a fedélzetet: öt napig tartó megpróbáltatás következett. A kapitányt végül az amerikai haditengerészet SEAL-egységei mentették meg. Míg az esemény kimenetele egy pillanatra sem volt kétséges, a majdnem egy teljes hétig tartó fogság megpróbáltatásainak félelmetes részletei mind ez idáig rejtve maradtak. Amikor a kalózok megszállták a hajóját, a kapitány mindent megtett, hogy megvédje a személyzetet. Alexandra Kiadó, 2012. Ára: 5990 Ft

gavin extence

oliver bowden

assasin’s creed:

az univerzum

A kalózkodás aranykorá-

Alex Woods jól tudja, hogy

ban járunk, amikor csábít az

nem éppen átlagosan kez-

ismeretlen Újvilág. Edward

dődött az élete. Azt is se­jti,

Kenway, egy gyapjúkeres-

hogy egy érzékfeletti képes-

kedő elkényeztetett fia kép-

ségekkel megáldott leánya-

telen ellenállni a nyílt tenger, az arany és a kalan-

nya, az édesanyja, nem teszi rokonszenvessé az

dos élet vonzásának.

iskola rémei előtt.

Fumax, 2014. Ára: 3.032 Ft

Maxim Könyvkiadó, 2012. Ára: 2.489 Ft

és alex woods

fekete lobogó

Warren Murphy

nemere istván

& Rihard Ben Sapir

csak kétszer

Terjed a bűnözés! A karha-

Daniel Skagen plasztikai

talom képtelen megállítani!

műtét és okmánycsere után

Már az igazságszolgáltatás

immár mint Daniel Monti

sem bír vele! Az alkotmány

lép elénk. A keményöklű,

nem működik: jön a rendő-

de igen intelligens zsoldos

rállam? Nem. A megoldás egy szupertitkos szer-

elindul Franciaországba - ahol körözik -, hogy

vezet, amely ha kell, törvénytelen eszközökkel

magával a párizsi belügyminiszterrel számoljon

adatokat gyűjt, felderít, majd ha kell zsarol

le, aki a meggyilkoltatta összes bajtársát.

Európa Könyvkiadó, 2013. Ára: 1.652 Ft

Adamo Books, 2010. Ára: 600 Ft

A Pusztító színre lép

halhatsz meg


10

könyvajánló gasztró Weber’s

Grillezés faszénnel

A szép idő beköszöntével megkezdődik a kerti és teraszon sütés szezonja is. Ilyenkor sok családban felmerül a kérdés, hogy gázgrilles, lávaköves vagy faszenes grillezőt vásároljanak-e. A könyv szerzője egyértelműen a tűz mellett rakja le a voksát. Hisz a füst ízét, illatát, aromáját nem lehet pótolni, a szabadtéri sütéshez hozzátartozik a füst. A grillezés alfája és ómegája a tűz és a parázs minősége. Nem mindegy, milyen szenet használunk! Gondolta volna, hogy a marha és a bárány a tölgyfát, a sertés a cseresznyefát, a zöldségek pedig a rozmaringágakat kedvelik? Alexandra Kiadó, 2012. Ára: 5990 Ft

Antonio Carluccio

Ferran Adrià

& Gennaro Contaldo

Mindennapi

Antonio a Carluccio’s o­­lasz

Bármennyire is tiltakozik

étteremlánc megalapítója,

Ferran Adrià, nevéhez leg-

Gennaro pedig Jamie Oliver

többen a molekuláris gaszt-

olasz mestere. Vérükben

ronómia fogalmát kap-

az olasz konyha, amelyről

csolják. A legendás elBulli

rajongva mesélnek. A humorral, bölcsességgel teli

szakácsa könnyen elkészíthető recepteket ígér.

kötetből megismerjük a különböző régiók fogásait.

Családi recepteket, amelyeket a híres étterem 75

A két falánk olasz

ínyencségek

tagú személyzetének készítettek éveken keresztül. Alexandra Kiadó, 2012. Ára: 5.990 Ft

Alexandra Kiadó, 2012. Ára: 8.900 Ft

Gordon Ramsay

Varga Gábor

Gordon Ramsay az ottho-

A legjobb házias és mesteri

nába hív, családi, baráti étke-

cukrászreceptek - hirdeti az

zéseikbe enged bepillantást.

alcím. És hozzátehetnénk,

A fogások, az együttlétekről

hogy hála istennek több-

közölt fotók lazaságról árul-

nyire magyar desszertek

kodnak. Ramsay az étter-

receptjei.Legutóbb Alain

mek pörgős világába elvezető műsoraiban is csak

Ducasse cukrászkötetét dicsértük, öröm, hogy

annyira szabadszájú, hogy az inkább szexi, mint

egy fiatal magyar cukrász kötetét is érdemes meg-

trágár.

említeni. A könyv nagymamáink receptjeivel indít.

Alexandra Kiadó, 2011. Ára: 5.800 Ft

Aréna 2000 Kiadó, 2010. Ára: 4.990 Ft

BARÁTI LAKOMÁK

Gourmandia


pszichológia könyvajánló

11

Philippa Perry

Hogyan maradjunk normálisak?

Manapság rengeteg stresszhatás ér bennünket: nehezen őrizzük meg a nyugalmunkat, ritkábban vagyunk elégedettek, és egyre kevésbé vagyunk nyitottak az új élményekre. De vajon mitől függ, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben? Min múlik, hogy kiábrándultak, meggyötörték vagy inkább derűlátóak vagyunk? Philippa Perry pszichoterapeuta szerint mentális egészségünk legtöbbször rajtunk áll vagy bukik. Feltárja előttünk agyunk működésének rejtett titkait, és számos módszert ajánl, amelyekkel fejleszthetjük rugalmasságunkat, tágíthatjuk látásmódunkat, és növelhetjük kreativitásunkat. HVG Kiadó, 2013. Ára: 1.826 Ft

Hevesi Krisztina

Eric Berne

labirintusában

A Sorskönyv Eric Berne,

Ez a könyv, mely sok év okta-

a tranzakcióanalízis (TA)

tói és terápiás tapasztalatá-

megalkotójának utolsó írása.

ból született, napjaink leg-

Ebben a művében túllép az

jellemzőbb, szexualitással

Emberi játszmákban elem-

- és tágabban véve: párkap-

zett alapvető TA-s témá-

csolatokkal - összefüggő tévhiteit és problémáit

kon - az én-állapotokon, a tranzakciók és játszmák

mutatja be. Célom, hogy terapeutaként a legtöbb

bemutatásán -, és az emberi sors alakulását helyezi

esetben feleslegessé váljak.

a középpontba.

Kulcslyuk Kiadó, 2013. Ára: 2.615 Ft

Háttér Kiadó, 2010. Ára: 2.482 Ft

Sorskönyv

Szex: A psziché

Maria Konnikova

Konrad Lorenz

Mesterelme

Az agresszió

Mi különb öz te t i me g

Konrad Lorenz ezzel a köny-

Sherlock Holmest barátjá-

vével robbant be a viselke-

tól, John Watsontól? Mitől

déstudományok harcias

olyan kimagasló detektív,

világába az ötvenes évek-

aki még azokat a bűnügye-

ben. Témája az agresszió, az

ket is megoldja, amelyek a

állatok legfontosabb visel-

hétköznapi halandó számára örök rejtélyek marad-

kedés-szabályozó mechanizmusa, melynek műkö-

nak? Maria Konnikova szerint mi is alkalmazhatjuk

dése révén az állatcsoportokban kialakul a rangsor.

a Holmes-féle logikát. HVG Kiadó, 2011. Ára: 3.237 Ft

Helikon Kiadó, 2012. Ára: 2.841 Ft


12

könyvajánló tudományos fikció philip k. dick

időugrás a marson

A tízéves Manfred Steiner egy fogyatékos gyerekek számára létesített táborban éli mindennapjait a Marson. Saját világában létezve arról sincs tudomása, hogy ahozzá hasonlókat a hatóságok egyszerűen el akarják pusztítani. De Arnie Kottnak, a törekvő vállalkozónak más tervei vannak a fiúval. Az orvosok szerint Manfred betegsége az idő eltérő érzékeléséből ered, és a megfelelő eszközökkel talán képessé lehetne tenni őt arra, hogy belepillantson a jövőbe. Manfred rengeteg pénzt és óriási lehetőséget jelent egy olyan gátlástalan üzletember számára, mint Arnie Kott. Csak meg kell találnia a módját, hogy kontrollálni tudja a fiút. Agave könyvek, 2012. Ára: 1.892 Ft

philip k. dick

Robert A. Heinlein

szimulákrum

Rico a középiskola elvégzése

A háború dúlta Földön a sors

után jelentkezik Szö­vetségi

és a körülmények egy külö-

Szolgálatra, amely nélkül egy

nös csoportot hoznak össze:

embert sem tekintenek tel-

egy fasisztát, aki államcsínyt

jes jogú polgárnak a Terrai

tervez, egy zongoristát, aki

Federációban. Katonának

az elméjével játszik a hangszeren, egy First Ladyt,

áll, a gyalogsági kiképzést választja, de a szüksé-

aki mindent a kezében akar tartani, és az utolsó

ges rosszt hamarosan valami sokkal rosszabb váltja

praktizáló pszichiátert.

fel: kitör a háború!

Agave könyvek, 2012. Ára: 2.390 Ft

Metropolis Media, 2013. Ára: 2.482 Ft

csillagözi invázió

az utolsó

ray bradburry

aldous huxley

a nap

2540-ben a Boldogságra

Ray Bradbury egy modern

való puszta törekvés immár

kulturális kincs, tekintélyes

kevés, ha egyszer még az

munkásságának metafo-

Életnél is több, a holtig

rikus ereje felér bármely

tartó ifjúság joga is mega-

amerikai mesemondóéval.

datott. Ki bánja, ha közben

Elsöprő erejű és titokzatos költészetének tökéle-

a Szabadság és Egyenlőség eszméi s megannyi

tes példája ez az 1953-ban megjelent kötet, benne

más kacat - művészet, hit -mind oda került, ahová

csupa időtlen történettel.

való: a történelem szemétdombjára!

Agave könyvek, 2013. Ára: 2.780 Ft

Carthapilus kiadó, 2011. Ára: 2.490 Ft

szépr aranyalmáit

szép új világ


képregény könyvajánló

13

Robert Kirkman

The Walking Dead vol.1 – Holtidő Naponta hány olyan óra van, amit nem a tévé előtt töltünk? Mikor tettünk utoljára valódi erőfeszítéseket azért, hogy elérjük, amit akarunk? És tényleg szükségünk is van mindarra, amit akarunk? Most azonban minden megváltozott. Az anyagias, léha fogyasztói lét helyébe a túlélés és a felelősség lépett. Rettenetes járvány söpört végig a bolygón. Visszatértek a holtak, és az élőkre vadásznak. Hónapok alatt összeomlott az emberi civilizáció. A társadalomnak vége. Kihaltak a boltok. Nem hoz levelet a postás, üresen sistereg a tévé. Meg kell próbálnunk végre tényleg élni - egy halottak által uralt világban. Képregény nagyker, 2011. Ára: 1.901 Ft

Brian Michael Bendis

alfőnök

Charles Knauf

Vasember:

A Vezér megvakult. Gyen­ge­

gyilkológép

ségét kihasználva ellenlába-

Az Extremis révén Tony Stark

sai beférkőznek legbelsőbb

új emberré vált – szó sze-

köreibe, és ki­­végeztetik.

rint! De pont ez aggasztja

Ám ezzel még nincs vége.

csapattársait, az Új Bosszú

Eközben valaki Fenegyerek

Angyalait, amint a globális

életére tör. valaki megtudta a Vezértől Matt

békecsúcs-találkozó időpontja vészes közelségbe

Murdock titkát.

ér. És ki a kegyetlen idegen, aki politikailag kényes személyeket tűz célkeresztjére?

Képrgeény nagyker, 2012. Ára: 2.480 Ft

Kingpin, 2013. Ára: 2.482 Ft

frank miller

Gail Simone

a sárga rohadék

Ragadozók

sin city 4.

Gotham City 1.

Basin City. Közismertebb

Gotham City: Ragadozók

nevén Sin City – A Bűn Városa.

(Birds of Prey) első hazai

Így emlegetik, és nem alap-

gyűjteménye, mely várha-

talanul... A világhírű kultkép-

tóan a Birds of Prey: Of Like

regény-sorozatnak ebben

Minds című 2004-es törté-

az újabb, önálló kötetében egy nyugdíj előtt álló,

netet tartalmazza (Birds of Prey #5661).

kemény, tisztességes zsaru megment egy kislányt a szörnyeteg emberrabló markából. Alexandra Kiadó, 2011. Ára: 5800 Ft

Képregény nagyker, 2011. Ára: 2.482 Ft


14

könyvajánló történelm Kunkovács László Pásztoremberek

Könyvem ötvenévi terepmunka eredménye. Szemléletem már a kezdeteknél kialakult, azóta művelem a fényképezve kutatást, a gyakorlati vizuális antropológiát. Az élethelyzeteket soha nem befolyásoltam. A távoli pusztákon élők mindennapjai csak úgy tárulnak fel, ha szinte köztük él az ember. A nomádok is akkor nyílnak meg. A magyar Alföld pásztorkultúrája sztyeppei típusú. A párhuzamokért sorra látogattam Ázsia részben ma is nomadizáló népeit, messze túl azon a körön, ahol eleink jártak. A kötetben szereplő, a találkozások élményét dokumentáló közel 500 fotó 1967 és 2012 között készült. - Kunkovács László (Endrőd, 1942), Balogh Rudolf-díjas fotóművész, néprajzkutató. Cser Könyvkiadó és ker., 2013. Ára: 7.881 Ft

Számvéber Norbert

Stein Aurél

A Vörös Hadsereg csapa-

nyomában

tai 1944. december végén

Az 1943-ban elhunyt világ-

súlyos harcok árán bekerí-

hírű Kelet-kutató és régész,

tették Budapestet. A német

Stein Aurél - kabuli sírja az

hadvezetés a magyar fővá-

orientalisták zarándokhelye

ros felmentése és a szá-

- csak hazájában volt mos-

mára létfontosságú dunántúli terület vissza-

toha sorsú szerző hosszú évtizedekig. A Palatinus

foglalása érdekében jelentős erőket, főleg

Kiadó 2007-benű elkezdte az adósság törlesztését

Kard a pajzs mögött

Marco Polo

páncélosalakulatokat vetett be. PeKo Publishing, 2013. Ára: 4.972 Ft

Tim Weiner

Az FBI története

Új Palatinus Könyvesház, 2012. Ára: 2.988 Ft

Ujlaky István

A tengeri

Az Ellenség az egész világ

hatalom története

az FBI titkos hírszerző műve-

Az ókor hajnalától a mo­dern

leteinek első hiteles törté-

ipari forradalomig, 4500

nete olyan szerző tollából,

é­ven át szinte minden ország

aki a Pentagonról és a CIA-

mezőgazdasági jellegű: a ter-

ról írt munkája elismerése-

melés zömét az állattenyész-

képpen elnyerte a Pulitzer-díjat és az Országos

tés és földművelés adja. Ugyanakkor Kr.e. 1800 után

Könyvkiadói Díjat.

megjelent egy új ország-típus is.

Gabo Kiadó, 2013. Ára: 4.972 Ft

Kráter Műhely Egyesület, 2013. Ára: 1.826 Ft


művészet könyvajánló

15

robert capa

Kissé elmosódva

„Sürgető szükségét éreztem, hogy megálljunk valahol a dzsippel. Kinéztem magamnak egy hívogató kaktuszcsoportot az úttól néhány méternyire, és odaszaladtam mögéje. A kaktuszokkal nem is támadt semmi bajom, leszámítva azt a kis jelzőtáblát, amely az árnyékukban nőtt ki egy póznán. Egyre nagyobbnak láttam, ahogy a szemem elkerekedett. Német nyelvű volt, de könnyen érthető. Ez állt rajta: VIGYÁZAT! AKNÁK! Én aztán nem ugráltam. Meg se moccantam. Semmihez sem volt merszem. Akármennyire sürgetett a szükség, hiába -egy taposóaknának vajmi kevés kell ahhoz, hogy felrobbanjon.„ Park Könyvkiadó kft., 2011. Ára: 3.325 Ft

darabos diána

szombathy bálint

Halálos az, ami halált hoz.

drMáriás majd három évti-

Egy lövés, egy szúrás, egy

zedes festészeti tevékeny-

nagy adag gyógyszer.

ségének bemutatására vál-

Nyilván a természet maga

lalkozik az impozáns album,

is lehet halálos, de illik elő-

az eddig kevéssé ismert

ször konkretizálni, hogy a

újvidéki periódusából szár-

külső vagy a belső természetre gondol-e a szó-

mazó alkotásoktól egészen az utóbbi években

kapcsolat használója.

keletkezett politikusportrékig mutatja be a párat-

Halálos természet

drmáriás

lanul izgalmas és gazdag alkotói pályát. Modern Modem, 2013. Ára: 2.656 Ft

Alexander Borovsky

Kpetrys, 2013. Ára: 4.972 Ft

banksy

fehér lászló

Wall and Piece

A gazdagon illusztrált kötet

Banksy túlzás nélkül korsza-

magyar, angol és orosz nyel­

kos jelentőségű alkotó: ő az,

ven közli az orosz Művészeti

aki a graffitit végérvényesen

Akadémia elnökségi tag-

a képzőművészeti kánon

jának tanulmányát Fehér

részévé tette. Szatirikus,

László művészetének külön-

politikai-társadalmi indít-

böző korszakairól. Bemutatja a választás és a kétel-

tatású művei többnyire a helyzetkomikumra és

kedés művészét.

a meghökkentésre építenek.

Kossuth Kiadó, 2013. Ára: 3.312 Ft

Gabo Könyvkiadó, 2010. Ára: 3.735 Ft


16

könyvajánló életrajz Julian Assange

A letiltott önéletrajz

Az ausztrál származású 42 éves botrányhős - Wikileaks alapító 2010-ben kötött szerződést egy brit kiadóval önéletrajzának megírására. Több hónapig vették fel visszaemlékezéseit, ám a szerkesztett kézirat átolvasása után Assange visszalépett a mű kiadásától. Ekkorra már átvette, sőt, perköltségeire el is költötte a könyvért járó tetemes jogdíjelőleget. A kiadó végül úgy döntött, hogy 2011 végén megjelenteti a könyvet. Assange egyes szám első személyben meséli el, milyen út vezetett gyermekkorától a Wikileaks megalapításán át „a világ legfélelmetesebb embere” címig. Alexandra Kiadó, 2012. Ára: 5990 Ft

Ulf Lüdeke

Walter Isaacson

Félénk és szerény – így jel-

iPod. iPhone. iPad. iTunes.

lemezte egyik barátja Mario

Mac. És egy név minde-

Girottit, azaz Terence Hillt,

zek mögött: Steve Jobs. Az

akinek magánéletéről szinte

Apple-vezér és Pixar társa-

semmit nem tudhattunk

lapító első hivatalos élet-

e könyv megjelenéséig.

rajza egy nem mindennapi

O­lasz apa és német anya gyermekeként Velencében

ember életébe enged betekintést. A könyv írója

született 1939-ben.

az elmúlt két év során több, mint negyven alka-

Terence Hill

Steve Jobs

lommal beszélgetett Steve Jobsszal. Libri Könyvkiadó, 2012. Ára: 3.316 Ft

Emir Kusturica

HVG Kiadó, 2012. Ára: 4.067 Ft

Klapka György

Hogy jövök én

& Scherer Zsuzsa

Olyan film aratott győzelmet,

Nincs ott a nevem a magyar

ami a Semmiből érkezett, és

milliárdosok listáján, sosem

amit egy Senki rendezett.

voltam az uralkodó elit

Ezután csak egy szűkszavú

bizalmasa, de takargatni-

beszámoló következet t

valóm sincs. Nyíltan beszé-

a Dolly Bellről. Afféle gyarmatosító stílusú viccelő-

lek a vagyonomról, a végrendeletem tartalmá-

dés, nem volt mögötte igazi rossz szándék, leszá-

ról, büszkén elevenítem fel a sikeres üzleteket, és

mítva, hogy gyarmatosító volt.

a százmilliós bukásokat sem szégyellem.

Libri Könyvkiadó, 2011. Ára: 1.999 Ft

Ulpius-Ház Könyvkiadó, 2012. Ára: 2.849 Ft

a képbe?

Aranyember


ifjúsági könyvajánló

17

Kate Lauren boldogság

A múlt újraírható. De milyen áron? A vaksötét égbolton szárnysuhogás hallik. Luce és Daniel ideje, akárcsak a homokórán gyorsan pergő kvarcszemek, vészesen fogy. Ahhoz, hogy meghiúsíthassák Lucifer a múlt eltörlésére irányuló tervét, időben meg kell találniuk az angyalok földre érkezésének pontos helyét. Sötét erők üldözik őket, ám Daniel maga sem tudja, képes-e tovább folytatni örökre együtt tud-e élni azzal, hogy Luce-t újra meg újra elveszíti. Közösen kellene felvenniük a harcot a rájuk váró epikus küzdelemben, amelynek végén csak élettelen testek és angyalpor marad, miközben hatalmas áldozatok hozatnak, és szívek törnek darabokra. Könyvmolyképző Kiadó kft., 2013. Ára: 3319 Ft

Dawn Rae Miller

jamie mcguire

Alauda a születésétől fogva

A Rhode Island-i Providence

tudta, ki lesz a párja. De mi

városának árnyékában Nina

van, ha a fiú az Állam ellen-

Grey váratlanul Menny és

sége? A pusztító Hosszú Tél

Pokol összecsapásának

során a világ lakosságának

kö­zép­p ontjába csöppen.

a fele odaveszik, az Állam

Miközben igyekszik megbir-

utána még éveken át csatározik a Fogékonyaknak

kózni édesapja nemrégiben bekövetkezett halála

nevezett különleges képességű emberekkel.

miatti gyászával, véletlenül –vagy legalábbis ő ezt

az őrző

Pacsirta

hiszi – megismerkedik Ryellel. Könyvmolyképző Kiadó, 2013. Ára: 3319 Ft

Maxim könyvkiadó kft., 2013. Ára: 3153 Ft

Anna Sheehan

Lauren Destefano

Rosalinda Fitzroy 62 évig

Akarnád pontosan tudni,

aludt, majd egy csókra éb­

mikor fogsz meghalni? Egy

redt. Elzárva az altató keltette

balul sikerült tudományos

álomban, egy hibernáló kam-

kísérlet miatt a világot élő

rában, egy elfeledett pincé-

időzített bombák népesítik

ben, a 16 éves Rose átalus�-

be: a férfiak csak huszonöt,

sza a Sötét Korszakot, amely milliók halálát követelte

a nők pedig csupán húsz évig élnek. Genetikusok

és alapjaiban változtatta meg az általa ismert világot.

keresik az ellenszert, hogy az emberi faj újra erőre

Hervadás

Hosszú álom

kapjon. Könyvmolyképző Kiadó, 2011. Ára: 3.319 Ft

Cartaphilus Kiadó, 2012. Ára: 2.482 Ft


18

kรถnyvajรกnlรณ

PHILIP K.DICK

EXEGESIS


könyvajánló Vámosi Miklós

EXegeMICSODA?

Philip K. Dick legmegszállottabb rajongói szá-

19

meghatározták gondolkodását és érdeklődését. A híres-hírhedt Valis-kánon mindössze szépirodalmi interpretációja ennek a vallásfilozófiai krízisnek, az Exegézis viszont jóval korábbra is visszanyúl, érinti PKD legtöbb művét az értelmezés tükrében.

mára a 2011-es év egyik legnagyobb eseményét

Az értelmezés pedig egyáltalán nem didakti-

jelenti, hogy megjelent a The Exegesis of Philip

kus, és alapjait sem lehet megtalálni: Dick csa-

K. Dick, vagyis a szerző Exegézisének egy szer-

pong, nem tudja, hogyan fogjon hozzá, ezért

kesztett, de ezidáig legteljesebb változata. Erről

nekilát mindenhonnan. Tudományos-fantasztikus

a könyvről nagyon nehéz recenziót írni, az ese-

műveiben keres nyomokat, saját szellemi-mentá-

mény mellett viszont mégsem mehetünk el szó

lis épségét vizsgálja, leveleiben minden lehető-

nélkül.

séget megfontol. Meggyőződésévé válik, hogy Isten küldött neki tömörített információt a jövőből.

Első lényeges kérdés: mi is ez az Exegézis?

Persze, ez így nagyon meredek meggyőződés, ha

Mondjuk úgy, hogy vallásfilozófiai napló. Az írót

mondjuk csak a fantasztikus és a bibliai megkö-

ért 1974-es látomás-megvilágosodás-anamnézis

zelítést vesszük. Nem, Dick újraértelmezi a jövőt,

elemzése, a valóság és Isten keresése, a lét értel-

Istent, de még magát az információt is.

mezése egy sci-fi író szemén át, filozófiai önmar-

A legérdekesebb, ahogy PKD különféle tudo-

cangolás… mintegy nyolcezer oldalnyi kéziraton.

mányos elméletekkel játszik, hogy megmagya-

A szerkesztett változat ennél természetesen

rázza az élményt, így felveti a szimpla halluci-

jóval szerényebb: a Houghton Mifflin Harcourt

náció lehetőségét is: tudja magáról, hogy nem

súlyos, keményfedeles kiadása “mindössze” ezer

őrült. Viszont akármi is történt 1974-ben, Dick

oldalas. Tudni kell, hogy az Exegézis kézirata

érdeklődése komolyan a kozmosz és az emberi

erősen önismétlő, olykor zavaros és nem rele-

lét értelme felé fordult. Nem érzi, hogy egy vallás

váns passzusokat is tartalmaz: levelek, jegyzetek,

felvétele ésszerű: szekuláris, fegyelmezett gon-

esszék-tanulmányok, szépirodalmi szövegek kao-

dolkodása nem tűr dogmákat, spirituális magya-

tikus, rendszertelen gyűjteménye. Mégis, ennek

rázatokat. Ugyan az Exegézis bizonyos szempont-

ellenére az Exegézis igazi intellektuális mézes-

ból spirituális mű, nem elégszik meg egyszerű és

madzag azok szemében, akik ismerik Philip K.

transzcendens megoldásokkal. És a szervezett

Dick munkásságát és életét. Tudtuk, hogy léte-

vallások szentírásaival ellentétben az Exegézis

zik, sejtettük, hogy az univerzum titkai tárulhat-

újraírja önmagát, vitatkozik saját állításaival, keresi

nak fel benne, de ilyen átfogó kiadása még nem

a legésszerűbb magyarázatokat.

volt. Külön erénye a szerkesztői jegyzetek gazdag-

Dick gnosztikus, görög, ókeresztény filozó-

sága, úgy, hogy a beválogatott szöveg érintetlen

fusokat olvas, Dante Isteni színjátékát elemzi,

maradt.

a holt-tengeri tekercsekre hivatkozik. És ez csak

Az Exegézist egy 1974 februárjában-márciusá-

a töredéke annak, hány ajtón kopogtat még vála-

ban történt esemény tette szükségessé, amely-

szért. Vagy akár a kérdésért. Őszintén szólva

ben Philip K. Dicket pszeudo-vallásos látomá-

azt sem könnyű megfogalmaznom, hogy miről

sok érték, ezek pedig onnantól kezdve haláláig

is szól az Exegézis. Nem emelhetek ki egyetlen


20

interjú Varga Kinga

A China Miéville Interjú

egyszer egy interjúban azt mondta, hogy az ön dolga nem az, hogy azt adja az olvasóknak, amire vágynak, hanem hogy az olvasók arra vágyjanak, amit ön nyújtani tud. az is következhet ebből a hozzáállásból, hogy nem is nagyon érdeklik a kritikák vagy az olvasói reakciók. Nem, ez egyáltalán nincs így, épp ellenkezőleg:

Az író, aki kijelentette, hogy minden egyes regé-

nagyon is érdekelnek az olvasói reakciók. Ez alatt

nyét más műfajban szeretné megírni, elkerülve

azt értettem, hogy nem tartom túl hasznosnak,

az önismétlést, ezért szerzett már epikus fan-

hogy az alapján dolgozzak, hogy mit akarnak az

tasyt, bizarr tengeri kalandregényt, westernt, noir

olvasók és azt adjam meg nekik. Mert nem fog

detektívregényt és sci-fit is. Az egyébként szociá-

sikerülni, akármennyire próbálom, annál kevésbé

lantropológus és aktívan politizáló China Miéville

fogom elérni őket.

könyveit hatalmas nemzetközi várakozás előzi

Érdekelnek a reakciók és a kritikák, de a leg-

meg már jóval a megjelenés előtt. Szokták Neil

inkább inspiráló vélemények mindig azok vol-

Gaimanhez hasonlítani, munkásságára szereti a

tak számomra, amelyekben azt mondták, hogy

„weird fiction” jelzőt alkalmazni és nem fél a digi-

annak ellenére tetszett nekik a könyvem, hogy

tális kor kihívásaitól. Miéville szerint a kalózkodás

nem szeretik azt a fajta irodalmat, amit csinálok,

ellen nem küzdeni kell, hanem egy olyan újfajta

vagy hogy meglepve tapasztalták, hogy bár egy-

író-olvasó kapcsolatot kell felépíteni, amelyben

általán nem olyan volt a könyv, mint amilyet vár-

közvetlenül támogathatjuk a nekünk tetsző szer-

tak, mégis érdekes volt.

zőket. Interjú. mit gondol, találkozhat valaha az a két igény, hogy az olvasók mit várnak el egy-egy könyvtől, és hogy maga a könyv szerzője milyen célkitűzéssel írta meg az adott művet? Nem tudom – nem vagyok biztos abban, hogy nekem kéne megmondanom, mi a jó az olvasóknak. Az írók gyakran rosszul gondolkodnak a saját könyveikről, és nem szabadna elfeledniük, hogy

„én mindig is magára a kész műre koncent­ ráltam”

nem rendelkezhetnek teljes mértékben a műveik

mit gondol, mennyire változtatta meg az írók

felett. Az olvasóknak (és ebbe magamat mint

viszonyát a kézirataikkal kapcsolatban a dig-

olvasót is beleértem) pedig az a feladatuk, hogy

itális kor? sok író egyáltalán nem menti el

kalandvágyóbbak és nyitottabbak legyenek: meg

a művei különböző szövegváltozatait, miközben

kell próbálkozniuk olyan könyvekkel is, amelyek

ír, a kutatóknak teljesen új módszereket kell

lehet, kicsit nagyobb befogadói munkát igényel-

kifejleszteniük, ha egy számítógépen írt szöveg

nek. Mert az olvasó akár jobban is érthet egy

keletkezéstörténetét akarják vizsgálni. esetleg

könyvet, mint az írója.

mindez csak a tudósok gondja, egy írónak nem is kell foglalkoznia ezekkel a kérdésekkel?


interjú

21

Értem, hogy ez miért érdekli a kutatókat, és van-

mennyire változott meg a sci-fi megítélése az

nak is írók, akik úgy dolgoznak, mintha maguk is

utóbbi években angliában? vannak országok

tudósok lennének, és precízen lementenek min-

– például oroszország –, ahol a sci-fi mindig is

dent. Nekem ez inkább csak valami érdekesség,

a kánon által is elismert műfaj volt, máshol nem

én mindig is magára a kész műre koncentráltam,

tartják annyira értékes műfajnak.

és se a magam, se más műveinél nem érdekelnek

Nagy-Britanniában és Amerikában mindig is

az előzetes dokumentumok. A filológiai munka

sznobság övezte a zsánerműfajokat, de nem kér-

nagyon értékes dolog, de hogy a jövő kutatói-

dés, hogy az elmúlt években ez kezd elapadni, és

nak majd egy szinte teljesen hiányzó alapanyag-

sokkal többen fordulnak a sci-fi felé, mint koráb-

ból kell majd dolgozniuk, az inkább érdekes kihí-

ban. Ez pedig nagyszerű. Lehet, hogy egyszer

vásnak tűnik számomra, mint riasztó jövőképnek.

csak megint elkezd csökkenni a sci-fi népszerűsége, de ameddig ez nem következik be, én csak

egyszer azt mondta, hogy a kalózkodás ellen

örülök.

küzdeni „álnok, álszent és hatástalan” dolog. de mégis, hogyan lehetne megoldani a problémát?

mennyire hat arra, ahogy ír, hogy ma a közösségi

Vannak akik egyfajta új lehetőségként tekin-

csatornákon azonnal véleményt lehet mondani

tenek a kalózkodásra és a benne rejlő veszély-

bármiről? Ez ugye egyrészt nagyon hasznos,

ekre – számukra a csak digitálisan letölthető és

hiszen sokkal gyorsabban terjed az információ,

létező műveket megváltoztatni, átírni, „remix-

másrészt ez a forma nem nagyon enged ter-

elni” egy inspiráló dolog. Vannak szerzők, akik

et az átgondolt, értő olvasással és érvekkel

tényleg ilyen közösségi élményként gondolnak

alátámasztott kritikának.

az írásra, vagy azért az irodalom, és maga az alkotás megmarad magányos tevékenységnek?

Ez engem nem béklyóz meg, mert szinte nincs is online jelenlétem. Nem használom a Facebookot

Nem tudom, mi lehetne a megoldás, de attól

vagy a Twittert és nem is igazán blogolok, nem

még máig tartom, amit mondtam. Fontos, hogy

vagyok valami közösségi médiás ember. Nem

az írók és az olvasók közösen találjanak egy olyan

vonz ez a fajta interakció. De nem vagyok remete,

módszert, amelyben a digitálisan publikáló szer-

szeretek beszélgetni az emberekkel mindenféle

zők igazságosan ki vannak fizetve, az olvasók pedig

eseményeken, de nem érzem, hogy élénk online

tényleg támogatni tudnak olyan szerzőket, akik-

jelenlétre is szükségem lenne. Nem hiszem, hogy

nek kedvelik a munkáit. Nem kérdés, hogy a digi-

íróként ez lenne a dolgom, ahhoz, hogy sikeres

tális szövegek megváltoztatják, ahogyan írunk és

legyek, akkor inkább tűnjek el a süllyesztőben.

ez egy megállíthatatlan folyamat. De egyetértek azzal, hogy ami a narratíva megszerkesztését illeti, az interaktív fikció és a rizomatikus történetmesélés nem annyira ragadja meg a legtöbb író fantáziáját. Biztos van, akinek tetszik a lehetőség, hogy közösségi élményként tekintsen az írásra, de a szabályos, egyenes vonalú narratíva, a klasszikus történetmesélés mindig a legelterjedtebb írói módszer lesz. És én ennek személyesen is örülök.


22

könyvajánló

gondolatot sem, amely lenyűgöző (mert minde-

a Valis, az Istenek inváziója, a Timothy Archer

gyik az), ráadásul oldalról oldalra egymást cáfol-

lélekvándorlása, s visszamenőleg több más Dick-

ják. A strukturált jövőből a kaotikus múltba kül-

regény, elsősorban az Ubik: mind olyan regények,

dött információtól kezdve a mindenütt jelenlevő

amelyekben megtalálhatjuk az Exegézis témái-

isteni entitáson át a más-valóságokig minden

nak csíráit.

szóba kerül, Dick hatalmas irodalmi-vallásfilo-

Előfordulhat, hogy kiadnak egy második köte-

zófiai-zenei műveltségét pedig valószínűleg csak

tet is (az eredeti tervekben kétkötetes mű szere-

a legedzettebb olvasók bírják majd követni. Ezt

pel, viszont a könyvön erre utaló nyom már nincs),

leszámítva viszont rendkívül elgondolkodtató, sőt

viszont ha mégsem, akkor is ez a legteljesebb és

szórakoztató könyvről van szó.

legalapvetőbb kiadvány azok számára, akik Philip

Elsősorban azok figyelmébe ajánlom a könyvet,

K. Dick elméjében szeretnének mélybúvárkodni…

akik a Valis-kánon köteteit jól ismerik és élvezettel

csak aztán óvatosan bánjunk azzal, ami a felszínre

olvassák újra és újra. A Szabad Albemuth Rádió,

kerül!


24

philip k. dick Böszörményi Gyula

A First Lady Göringgel bratyizott

ritmusú, tehát jól olvasható fordításai és az (általában) precíz, profi szerkesztői munka, továbbá a számomra kissé rideg, ám Dick történeteihez tökéletesen illő borítók, melyek Kuszkó Rajmund beleérző képességét dicsérik, mind-mind fontos könyvsorozattá teszik az Agave Dick-köteteit. Most azonban térjünk rá végre a jelenleg bon-

1928-ban született Philip K. Dick tökéletesen

colgatni szánt műre, Az utolsó szimulákrum-ra,

buggyant, megdöbbentően zizzent, ámulatba

mely eredetileg 1964-ben jelent meg (jó év

ejtően dilis zseni volt. Mintapéldánya annak

volt az, magam is akkor kaptam „bőrkötést”).

a tételnek, miszerint az őrültek és a nagy kopo-

Csodálkozva tapasztaltam, midőn – írás előtt –

nyák között hajszálnyi és nagyon is elmosódott

szörfözgetni kezdtem a neten, hogy lássam, mit

a határ. Amennyiben Dick nem a science-fic-

jegyeztek le mások e könyvről, hogy a mű ismer-

tion műfajában fejezte volna ki sokszor zavaros,

tetője sok helyen így kezdődik: „A háború dúlta

vagy annak tűnő, vallási és filozófiai fejtegetések-

Földön...”.

kel nyakon öntött gondolatait, hanem – mond-

Nos, itt valami bibi van! Nemrég csuktam be

juk – esszékben, vagy posztmodern regényekben,

a kötetet, úgyhogy még tisztán emlékszem: Dick

akkor bizony ma már senki nem tudná, hogy egy-

történetében NEM dúl háború a Földön! Ahogy

általán itt élt köztünk. (Ha valóban itt élt! Minél

lapozunk, később valóban lesz benne csetepaté,

több könyvét olvassa az ember, egyre erősebben

de az is csak a legvégén, és „csupán” polgárhá-

motoszkál benne az a groteszk ötlet, hogy Dick

ború, szóval nem értem... Aki a könyv ismertető-

valójában egy egészen más dimenzióban léte-

jét írta, valamit nagyon félreolvasott, s aztán az

zett – létezik? –, s csupán rövid időre költözött egy

ő téves szövege úgy spriccelt szét a neten, mint

Homo sapiens testébe, hogy... De ez már tényleg

pufók napközis ingén a paradicsom leve.

dicki távolságokra visz, bocs!)

Szóóóval Dick eme regényében NEM dúl háború a Földön, viszont komoly társadalmi

És mi van olyankor, ha szent őrültek találkoz-

és politikai feszültségek pendülnek, csikorog-

nak? Esetünkben Dickre és az Agave Kiadóra

nak, sikoltanak fémesen, ahogy az kell (mármint

(mint egyszemélyi jelenvalóra) gondolok. Nos,

ahogy Dicknél kell). A bolygót két óriási mamut-

akkor az van, hogy megszületik egy remekbe-

hatalom, a varsói központtal működő kommu-

szabott életműsorozat, ami immár évek óta újra

nista országok szövetsége (hát igen, Mr. Dick

és újra boldoggá teszi a Dick-multiverzumot ked-

1964-ben még joggal gondolhatta, hogy a CCCP

velő magyar olvasókat. Az Agave „őrült” vállal-

sosem omlik össze – de vajon hogy került a köz-

kozása (őrült, hisz bármilyen jó is ez a Mr. Dick,

ponti hatalom bázisa Moszkvából Varsóba?!), és

Magyarországon aligha lehet belőle könyves

az egykori USA-hoz csatlakozott államok (első-

kasszasikert kreálni) jelenleg a 25. kötetnél jár,

sorban Németország, mely aztán gazdaságilag

s még korántsincs vége. (Személyes kedvenceim

és intellektuálisan el is nyomta az anglo-amerikai

az eddig megjelentek közül Az ember a fellegvár-

kulturát!) összessége, EUSA néven. Eme utóbbi

ban és a Figyel az ég – de ezt csak úgy mondom.)

hatalmi egység legfőbb vezetője (látszólag) az

Pék Zoltán magabiztos, szakavatott és könnyed

Elnök, akit Dick alternatív valóságában már csak


philip k. dick

25

németesen der Alte-ként emlegetnek, s aki – ter-

pszi-képességei egészítik ki, a pszichoanalízist

mészetesen – a Fehér Házból osztja az észt és

viszont betiltják, hogy kedvezzenek a nagy gyógy-

a parancsot. A valódi vezető (megint csak látszó-

szergyártó cégeknek. Egy világ, ahol a First Lady

lag) a felesége, mindenki Nicole-ja, a fiatal és igé-

napi tévéadásban „neveli” jó ízlésre, komolyze-

zően szép First Lady, aki a médiákon, elsősorban

ne-hallgatásra, vagy épp míves porcelán dísz-

a televízión keresztül minden otthonban folyton

tárgyak gyűjtésére gyermeki érzületű (mestersé-

jelenlévő családtag.

gesen elhülyített, agymosott – hú, de ismerős!)

„pszicho­ analízist vi­ szont betiltják, hogy kedvezzenek a nagy gyógyszergyártó cégeknek„

nézőit, az ő szeretett népét. Ebben az ultraalternatív világban légyméretű, biogenetikai furmánnyal sorozatgyártott, eleven reklámhordozók repülnek be az ablakunkon és üvöltik a képünkbe, hogy – a gyártó cég szerint – épp milyen terméket KELL azonnal megvásárolnunk, ha boldogok akarunk lenni. Sőt, mi több, Dick regényében a Fehér Ház már birtokában van a von Lessingergépnek, mellyel a legfőbb vezetők képesek előre látni intézkedéseik, rendeleteik következményeit. És itt jön a leghátborzongatóbb, legbetegesebb csavar: a First Lady attól sem riad vissza, hogy eme időmasinéria segítségével elraboltassa Herr Göringet (igen, AZT a Göringet) a saját korából, és a II. világháborúban lemészárolt zsidók életéért cserébe olyan modern fegyvereket ajánljon fel neki, melyekkel Hitler a múltban mégis megnyerheti a szabad világ ellen vívott háborút (állítólag

Hát igen, Dick alternatív világai: mind rendkí-

megérné, mivel – a Lessinger-gép adatai szerint

vül izgalmas, működőképes, logikus lehetőség.

– a nácizmus akkor is megfojtja önmagát tíz éven

Ahogy Az ember a fellegvárban című regényé-

belül, ha győz).

ben azt mutatja meg, milyen volna a világ (sze-

Ilyen az, mikor elszakad a Riga-lánc, vagy lepat-

rinte), ha a II. világháborút a nácik és a japánok

tan az író agyáról az ékszíj. Dick zseniális, derm-

nyerik, úgy e mostani történet a multinacionális

esztő, kacagtató és vérfagyasztó alternatív ötle-

kartellek és a mindenható, Isten és egyházai sze-

teket halmoz egymásra. Az utolsó szimulákrum

repét magára testáló média- és elnöki hatalom

– szerintem – az egyik legjobb, leginkább elgon-

torz variációját tárja elénk.

dolkodtató és...

Képzeljünk el egy olyan jövőt, ahol a városok

Nehéz ezt leírni, de muszáj, mert igaz: Dick

zárt, védett lakótelepein csak olyanok élhet-

egyik legaktuálisabb regénye. Tessék elolvasni

nek, akik négyhavonta szigorú vizsgán bizo-

minden gondolkodni képes, akaró és merészelő

nyítják, hogy érdemesek rá. Ahol a technika

embernek! Azoknak is, akik esetleg nem szeretik

csodás magasságokba jutot t, a gépeinket

a sci-fi-t, mondván: „az úgysem a valóságról szól”

a Ganümédesről és a Marsról hozott élőlények

– csakhogy ez a regény sajna pont ARRÓL szól!


26

philip k. dick Makai Péter Kristóf

Valami robot az államgépezetben

Nincs az a félelem és reszketés, amit Philip

Kindred Dick ne fogalmazott volna meg negyvennégy kiadott regényében. A második világháború után feltűnő hangok közül talán nem is olyan meglepő, hogy egy tudományos-fantasztikus író lett, aki a legdirektebben tudta megfogalmazni a posztmodern életérzést. A huszadik század második felében az emberek korábban kialakult éntudata, társadalmi, nemzetállami és vallási keretek között rögzült önazonossága megbomlott. Ahogy minden más országban, az Egyesült Államokban is új neveket, új szerepeket kerestek önmaguk számára az állampolgárok, abban a hitben, hogy van még lehetőségük megtalálni önmagukat, csak jobban kell keresni a megváltozott viszonyok között. Sokan éltek a fogyasztói társadalom által megteremtett jólét lehetőségeivel, hogy meghatározzák, kicsodák is valójában; mások megpróbáltak visszatérni puritán és/vagy protestáns gyökereikhez, a család és a hit oltalmazó karjaiban keresve menedéket a káosz elől; megint mások meg elégedetlenek voltak mind a hagyományos amerikai identitással, mind pedig a termékbőség nyújtotta márkanév-definíciókkal, és kivárták az idejüket, amikor fellázadhattak az alternatívát nem kínáló rendszer ellen. Milyen hibái, milyen gyöngeségei voltak ennek a rendszernek? A világháborúban még a Szovjetunió és az Egyesült Államok, ha nem is vállvetve, de egy közös ellenséggel szemben


philip k. dick

27

küzdöttek, azonban közvetlenül a háború után

félelmét, hogy az elnök (McCarthy szenátor után

már a Churchill és Goebbels által is emlegetett

alig húsz évvel!) még mindig képes visszaélni

vasfüggöny vágta ketté Európát. Bár 1953-ban

hatalmával, számon tartja politikai ellenfeleit

meghalt Sztálin, és ugyanebben az évben iktatták

és piszkos trükkökkel kényelmetlen helyzetbe

be az Egyesült Államok harmincnegyedik elnö-

tudja hozni őket. Eisenhowerhez hasonlóan

keként Dwight D. Eisenhower-t, az ötvenes évek

Richard M. Nixonnak is meggyűlt a baja az újság-

elejére a hidegháború már javában dúlt, a fegy-

írók és a tévériporterek állhatatos kérdésözöné-

verkezési verseny és a szovjetektől való féle-

vel. Három évvel Nixon lemondása után egy brit

lem csúcsra járatta az amerikai államgépezetet.

tévériporter, David Frost volt az, aki leült az egy-

A vörös veszély réme Joseph McCarthy szenátort

kori elnökkel, hogy szembesítette tetteivel. Nixon

és J. Edgar Hoovert, az FBI főnökét arra ösztö-

sosem ismerte be, hogy bűncselekményt köve-

nözte, hogy az Államokban mindenütt Amerika-

tett volna el, azt viszont bevallotta Frostnak, hogy

ellenes tevékenységeket vizsgáló bizottságokat

visszaélt elnöki hatalmával. A Frost-Nixon inter-

állítsanak fel, melynek meghallgatásain ha valaki

júk egy időre megerősítették az értelmiségieket

gyanúba keveredett, karrierje egy életre derékba

hitükben, hogy az igazság rendíthetetlen keresé-

törhetett.

sében még mindig az övék az utolsó szó a hata-

A paranoia állandósult, beitta magát az amerikai állampolgárok tudatába, és – akár az egyre gyarapodó polgárjogi mozgalmak, akár az új technika nyelvén szóló kultúra vagy a feltörekvő ellenkultúra révén – kiterjedt mindenre és mindenkire, aki csak a hatalom közelébe került. Ezért a fenyegetettség érzése nem csak a hivatalos csatornákon közvetített ellenségek, a Szovjetunió és a kommunisták felé irányult; gyanú tárgyává lettek az amerikai állam vezetői is. Eisenhower jó példa arra

lom letéteményeseivel szemben.

„a hiperrealitás kellemetlen érzését kelti”

Történeti áttekintésem rövid és erősen szelektív,

a típusú elnökre, akit az országon belüli hangos

mégpedig két okból is: Philip K. Dick regényeiben

anti-kommunisták (mint pl. a John Birch Társaság)

és novelláiban e két elnök hatása érhető tetten

vádoltak kommunistabérencséggel. Pedig ő volt

leginkább. Eisenhower semlegessége és látszóla-

az első amerikai elnök, aki a nyíltság nevében

gos tétlensége elbizonytalanította, Nixon piszkos

a televízió segítségével adott sajtótájékoztatót.

trükkjei pedig az amerikai állampolgárok lelkivi-

Ugyanakkor ő honosította meg a kamera előtti

lágát alapjaiban rengették meg, így Dick is fele-

mellébeszélés intézményét is, amit ma a politi-

melte hangját a hatalom gyakorlásának visszássá-

kai élet legalapvetőbb alapkövének tartunk. Ez

gaival szemben. A hatásokon túl viszont azért is

a kettősség tükröződött a kor hatalom-képében

érdemes rövidre fogni a valós történelmi helyzet

is, ahogy azt Dick novelláit és regényeit olvasva

áttekintését, mert a fiktív, alternatív történelem

láthatjuk.

legalább olyan fontos szerephez jut Dick munkás-

Bár a paranoia általában az indokolatlan és irra-

ságában, mint a „tiszta” tudományos fantasztikum.

cionális rettegés szinonimája, az 1972-ben kez-

Érdekes csavar a dologban, hogy a máso-

dődött Watergate-botrány igazolta sok amerikai

dik világháború alternatív történelmi szálait


28

philip k. dick

feltérképező műveiben adatgazdagabban dol-

kupacba tartoznak az olyan államszerkezetet

gozza ki Dick a történelmi folyamatok leírását.

fel­vonultató írások (Az ember a Fellegvárban;

Ezzel a hiperrealitás kellemetlen érzését kelti,

Csordulj, könnyem, mondta a rendőr; Szabad

miszerint az alternatív történelem valódibb, mint

Albemuth Rádió), melyekben a neofasiszta vagy

az általunk megélt valóság, ami általános jellem-

kommunista ideológiával működő totalitárius

zője a posztmodern életérzésnek. Ennek az érem-

rendszerek Orwellt idéző módon, rafinált meg-

nek a másik oldala az a dicki vízió, amiben az ame-

figyelési rendszerekkel és besúgóhálózatokkal

rikai nép által megválasztott elnök személye teljes

fosztják meg állampolgáraikat minden szabad-

egészében hamisnak, az elnököt hatalomra jut-

ságjoguktól. Bár az 1984 tett utalásokat arra, hogy

tató demokratikus rendszer pedig egy szűk

a Nagy Testvér esetleg csak egy fiktív személy

érdekcsoport által irányított diktatúrának bizo-

volna, semmi több, de Orwell klasszikusában nem

nyul. Mindkét felvázolt alaphelyzet az Egyesült

dönthető el egyértelműen, hogy kitalált, és a Párt

Államokban önálló életre kelt paranoid történe-

által kitermelt illúzió vagy valós vezető-e Nagy

lemszemlélet hagyományából táplálkozik.

Testvér. Fontos különbség még Dick regényei-

Amikor Dick azt a félelmét fejezi ki, hogy az

vel szemben, hogy a főhős, Winston Smith nem

elnök csak egy robot, akit bábként használva egy

tudja mások számára leleplezni a hatalom műkö-

titkos érdekcsoport mozgat, akkor (bármily meg-

dési elvét, a diktatórikus rendszer nem bomlik

lepő is legyen) egy, az Egyesült Államok politi-

fel. Annak ellenére, hogy O’Brien végigkalauzolja

kai közbeszédében már régóta honos paranoid

Winstont az angszoc (és így az állam) működési

megszólalás stíluselemeire és közhelyeire épít.

elvein, a főhős sorsa az, hogy elbukjon, bedará-

Ahogy Daniel Pipes is rámutat Összeesküvések:

lódjon, miközben a gépezet tovább forog.

A paranoia évezredes története című művében, a paranoid stílben két, jól meghatározható hagyomány épült ki az összeesküvés-elméletek alkotására: a nemzeti/jobboldali csoportok szélsőséges képviselői a világméretű zsidó összeesküvés évszázados, sőt, évezredes toposzaiból válogathatnak, míg a fiatalabb, a baloldalhoz közelebb álló hagyomány a felvilágosodás idején működött titkos társaságok vélt vagy valós továbbélésében látja a demokratikus hatalomra leselkedő veszélyek forrását. Dick sokat foglalkozott a jövőbeli Egyesült Államok elfasizálódásával, de ezekben a jövőképekben sem a zsidóság, hanem a különféle titkos társaságok androidok mögé bújtatott zsarnokságát ábrázolja.

„a média felhasználásával megpróbálják alattvalóikat össze­ zavarni”

A másik kupacba olyan a történetek tartoznak

Még ha minden egyes regény külön világ (sőt,

(The Simulacra, The Penultimate Truth, és más

Dicknél külön világok halmaza!) is, két nagy cso-

novellák) ahol a nyílt megfélemlítés és a szol-

portra oszthatóak az író novellái és regényei

gasorba taszítás helyett a hatalom képvise-

a hatalom és az állam kritikáját vizsgálva. Az első

lői finomabb, az egyetértésen alapuló valóság


philip k. dick

29

szövedékét átgyúró módszerekkel dolgoznak.

vonásuk miatt – az állampolgárok számára mind-

Ha közismert disztópikus regényekhez kéne

egyikben egy emberszerű gép, azaz egy android

hasonlítani, a második kupac írásai inkább hason-

képviseli a hatalmat. Vizsgálódásom további tár-

lítanak a Szép új világ-ból ismert elbutító, eltom-

gyául azért is választom ezeket a regényeket és

pító média rémképeihez, mint a ‘84 erőszakos

novellákat, mert az általam olvasott szerzők közül

gondolatrendőrségéhez és elnyomó diktatúrá-

az államgép és a gépember összefonódását Dick

jához, persze ettől még disztópikus, totalitárius

problematizálja a legáthatóbban. Ahogy a kettő

keretek között. Különbség viszont, hogy míg az

egymásra talál műveiben, a hatalom politikai tes-

első kupac írásaiban a hatalom invazív természetű

tüket egybefogja, és az egyik tüneteit a másik

és önkényuralmi rendszerbe szerveződik, a máso-

is átveszi.

dikban az igazi hatalom birtokosai inkább a háttérben maradva manipulatív tevékenységet folytatnak, miközben egy másik államszerveződési forma külsőségeit imitálják, ezért könnyebben legitimálják hatalmukat, mint a nyíltan elnyomó államszervezetek. Ezek a manipulatív államszervezetek, hatalmasainak kedvelt kettős technikája szerint, igyekszenek a történelem doktriner oktatásán keresztül

„úgy állítják be, mintha a háború tovább folyna” Az nagyon hamar világossá válik Dick írásait

a “hivatalos történetet” elültetni a fejekben, míg

olvasva, hogy az android-elnök sosem a saját ere-

a média felhasználásával megpróbálják alattva-

jéből küzdi fel magát a politikai ranglétrán, hanem

lóikat összezavarni, figyelmüket elterelni a poli-

valójában egy mögötte meghúzódó érdekcsoport

tikai élet gyanús anomáliáiról. Ilyen kísérlete-

juttatja őt az elnöki székbe. „A Yancy-profil”-ban

ket láthatunk példának okáért a The Simulacra

például a bolygó-státuszt áhító Kallisztó kereske-

propagandacélú történelemoktatásában, ahol

delmi szindikátusai bízzák meg a yampikat, lojá-

a szereplők nagy pakkokban kapják az államilag

lis programozóik egy csoportát, hogy egy (Dick

összeállított történelmi tankönyveket, és az előre

által nem túl titkoltan Eisenhowerről mintázott)

megrágott értelmezésekből kell állandóan vizs-

Talbot Yancy gestalt-ot készítsenek el. A kereske-

gázniuk. Vagy vegyük például „A Yancy-profil”

delmi szindikátus indítéka az, hog a ganümédeszi

című novellát, ahol a tévén keresztül szóló elnök

riválisaikkal folytatandó háborút a Yancy vélemé-

szívhez szóló, de végletekig közhelyes monda-

nyével átitatott kallisztóiak igazságos háborúként

nivalója elsikkasztja a kallisztói polgárok életét:

könyvelhessék el. A The Simulacra c. regényben

úgy kondicionálja őket, hogy ízlésük, véleményük

a Nyugat-Németországgal kiegészült Amerikai

mindenben egyezzen a hatalom által jóváhagyott

és Európai Egyesült Államok világában a hatalom

véleménnyel.

első látásra a der Alte, az öreg, német ajkú elnök

Philip K. Dick holisztikus látásmódja és termé-

kezében van, de valójában csak egy android, amit

keny alkotói karrierje miatt mindig is lesznek

a Karp u Söhne Werke gyártott le egy titkos kor-

tematikai átfedések a két csoport között, de sok-

mányzati szerv kérésére. A The Penultimate Truth

kal nagyobb hangsúly és egyedibb hangnem jel-

a „The Defenders” és „A Yancy-profil” novellák

lemzi a második kupac írásait egy jellegzetes dicki

ötvözetéből keletkezett, ezért ebben a regényben


30

philip k. dick

is egy Talbot Yancy nevű figura az elnök, de itt

meg, hogy ők tudják, hogy az elnök csak egy szi-

a Yancy-t programozó yampik az uralkodó kasztot

mulakra, a First Lady pedig egy (pontosabban

alkotják. Egy robotháború sújtotta Föld föld alatti

legalább három-négy) színésznő játéka. Elég ezt

bunkerokba menekült lakosságát tévesztik meg

a titkot tudni, hogy a Bé kasztból a Gébe kerül-

a yampik azzal, hogy a békekötés utáni híradása-

hessen bárki, és így ő is szert tegyen valamicske

ikban is úgy állítják be, mintha a háború tovább

hatalomra.

folyna, így tartva meg maguknak a békés felszíni

Meglehetősen ironikus, hogy pont az ilyen, tit-

életet. Ez a Yancy érezhetően közelebb áll a meg-

kokra és átvágásokra épülő államformában valódi

bízhatatlan Nixonhoz, mint a konformista, semmit

hatalom a tudás, a szó legszorosabb értelmé-

sem mondó Eisenhowerhez.

ben. Ugyanakkor sose felejtsük el, hogy a hata-

Mivel ezekben az írásokban az állam műkö-

lom megtévesztő ereje nem tökéletes: ezen tör-

désének szükséges és elegendő feltétele, hogy

ténetek főhősei előbb-utóbb átlátnak a szitán,

legyen egy elnök-szimulakrát irányító érdekcso-

és képesek a hazugság fátylát mások számára

port, akik a szimulakra (vagy szimulakrák sorának)

is fellebbenteni. Az már más kérdés, hogy az

látszólagos uralma alatt, a kommunikáció hivata-

adott regényben a szimulakrácia miképp változik

los csatornáit felhasználva eljuttatják a társada-

meg leleplezésének hatására. A The Simulacra

lom jelenlegi állapotát fenntartó ideológiai üze-

USEA-jában a hivatalos csatornákon mindenki-

neteket, ezért ezt az államformát szimulakráciának

hez eljuttatott leleplezés után a főhős, Richard

nevezem. A szimulakrácia egy olyan parazitarend-

Kongrosian megöli a rendvédelmi erők legfelső

szer, ami a hatalom megragadásáért mindig alkal-

vezetőjét, hogy ne vehesse át puccsal a hatalmat.

mazkodik az őt megelőző, éppen aktuális politikai

Eközben a karhatalmi erők egymással csapnak

rendszerhez, ezért könyvről könyvre, novelláról

össze, polgárháború szélére sodorva az orszá-

novellára változik pontos felépítése, de alapjai-

got. Ezzel szemben „A Yancy-profil”-ban az illú-

ban nagyon jól megragadható ez a jelenség a The

zió mögé csak néhány kiküldött megfigyelő nyer

Simulacra példáján.

bepillantást a yampikon kívül. Egyiküknek sem

A könyv USEA-jának egész társadalmi berendez-

áll igazán érdekükben a Ganümédesz stabilitását

kedése az elnök-szimulakrától függ. Az összeol-

megingatni, ezért a politikai kontrollt nem a rend-

vadt Demokratikus Köztársaságpártiak egy titkos

szer teljes megszüntetésével, hanem az egységes,

kormányzati szövetsége irányítja az országot; ők

elszürkítő ideológiai üzenet apránkénti megvál-

határozzák meg a fő politikai és gazdasági irány-

toztatásával veszik ki a kereskedelmi szövetségek

vonalat, ők építtetik meg a mindenkori gyártó-

kezéből. Ez persze csak a két végpont, de talán

csoporttal a szimulakrát, és ők alkotják meg saját

evvel is be tudtam mutatni, hogy a szimulakrá-

ellenzéküket is, az első blikkre neonácinak tűnő

cia felszámolása nem jár automatikusan polgár-

Jób fiai-mozgalmat. A társadalom két nagy cso-

háborúval – a novella főhősei képesek megfordí-

portra oszlik: az egyik a nagy néptömegeket fel-

tani a tendenciát, és visszatéríteni az államot egy

ölelő Bék termelői és szolgáltatói kasztja, akik

színesebb, demokratikusabb berendezkedés felé.

a hatalom utasításainak csak engedelmeskedni

Lévén a szimulakrácia államforma, ha mégoly

tudnak (nevük a német Befehlsträger szóból rövi-

sajátságos is, felmerül a kérdés: vajon hordoz-e

dült), míg a hatalom birtokosai, a titkot hordozó

magában olyan jegyeket, amitől alapvetően nem-

Gék (Geheimnisträger-ek) onnan ismerszenek

kívánatos szerveződési formának nyilváníthatjuk?


philip k. dick

31

Ennek a kérdésnek persze csak akkor van értelme,

adja, amivel nélkülözhetetlenné vált a működő

ha léteznek „A Yancy-profil”-éhoz hasonló fiktív

önszerveződésre képtelen emberi társadalom-

világok, ahol a szimulakráciát gyakorló hatalom

ban. Mégis, a gépi irányítás ténye elegendő volt

„jóindulatú.” A velünk született erkölcsi érzékünk

az Anarchista Szövetségnek ahhoz, hogy fellázad-

azt diktálná, hogy az állampolgároktól való bár-

janak a robotok irányította, technokrata rendszer

miféle titok elhallgatása automatikusan igazság-

ellen. Ahogy azt Philip K. Dick jegyzi meg a novel-

talanná teszi a fennálló rendszert. Philip K. Dick

lához fűzött kommentárjában, „érdekes, hogy

írásaiban nem is találunk olyan szimulakratikus

robotot választottam [vezetőül], nem androidot.

államot, ahol valami felvilágosult abszolutista ural-

Talán mert a robot nem próbál meg becsapni, mi

kodói kör a népet boldogítaná. De mi van akkor,

is ő valójában.”

amikor egy szimulakrum-szerű politikai szerveződés ellenzékben van?

„a ro­­bot nem próbál meg becsapni”

Erre jó ellenpélda „Az urat szolgálni” című novella, amiben szintén egy robotok ellen fellázadt emberi világot ábrázol Dick. A csavar az, hogy itt az előző, robotok uralta civilizációt újjáépíteni képes robot egy emberi segítség után ácsingózó, magatehetetlen háborús roncs, aki a háború előtti időkről szóló csodás meséivel győzi meg a rátaláló embert, hogy hozza el neki az alkatrészeket, amivel kijavíthatja magát. Ha nem is emberszerűségével akarja megtéveszteni

„A kis fekete doboz” című novella és „Az utolsó

a belé botló technikust, Dicknél a gépembernek

mester” pontosan ezt a témát dolgozza fel.

hinni mindig veszélyes, sőt, akár a társadalmi ren-

Vegyük először az utóbbi novellát! Ennek két,

det felforgató, öngyilkos következményekkel jár-

egymással szemben álló politikai ereje a tech-

hat. Ebben nagyon hasonlítanak a régi kelta regék

nokrata huszadik századi társadalmat elsöprő

és mondák rosszindulatú tündéreire, akik varázs-

Anarchista Szövetség és az utolsó megmaradt

latukkal elkápráztatják az embereket, játszanak

technokrata enklávé. A Szövetség egy nyomo-

velük, majd Tündérországba rabolják el őket.

rúságos, államnak nem igazán nevezhető agrár-

Visszatérve „Az utolsó mester”-re, azért tartom

közösséget hozott létre a technológiailag fejlett

mégis a szimulakrácia jelenségéhez kapcsolódó,

országok háborúval fenntartott jóléte helyett. Az

szót érdemlő novellának, mert másképp tekint a szi-

enklávé viszont csak földrajzi adottságainak és

mulakráciára, mint az előző írásaiban. A szimulakra

annak a ténynek köszönhetően maradt meg, hogy

uralma alól minden ember szabadulni akar, úgy érzi,

egy javításra szoruló robot-vezér, Bors irányítja

hogy természetellenes a gép uralma az ember felett.

polgárait, aki a tudományos és technikai civilizá-

De milyen alternatíva kínálkozik még? Az anarchis-

ció utolsó letéteményeseként szinapszistekercsei-

ták sehova sem menő, kultúrát nem ismerő, fizikai

ben hordozza a fejlett társadalom minden tudását.

munkára korlátozó agrártársadalma? Nem éppen az

A novellában bemutatott enklávé nem a szó szo-

vitte az emberek egy maroknyi csoportját a bölcs

ros értelemben vett szimulakrácia, mivel egyet-

(de nem minden hibától mentes) uralkodói elme

len társaság sem uralkodik Bors döntései felett,

megtartására, hogy belátták, szükségük volt vala-

teljhatalmának alapját tudása és tapasztalata

milyen tekintéllyel bíró szervezőerőre?


32

philip k. dick

A történet vége felcsillant némi reményt vagy,

anélkül, hogy akár a gyanú legkisebb árnyéka is

ha úgy értelmezzük, az emberi remény hiábava-

rájuk vetülne. Ez a félelem munkálkodik Dick min-

lóságát példázza – azt, hogy képtelenek vagyunk

den egyes, hatalmi kérdéseket érintő írásában.

bármikor is tanulni a történelem menetéből. Mert bár szétzúzzák az amúgy is rozsdálló robot-uralkodót, a novella utolsó soraiban kiderül, hogy a gépember szerelője egykori gazdájának romjai közül előhalászik néhány, a robot memóriáját tartalmazó szinapszistekercset, arra az alkalomra, „ha esetleg változnak az idők.”

„újabb bábokat ültetnek látványos vezetői pozíciókba”

„parazita állaforma gazdateste”

Világosan meg is mondja „Hogyan építsünk

olyan világot, ami nem dől össze két nap alatt?” című esszéjében, mitől fél: a modern technológia olyan lehetőségeket adott az emberek kezébe, hogy komplett „álvalóságokat” képesek létrehozni a különféle hang- és képszerkesztési módszerek révén. Ez is egyfajta hatalom, és, ahogy mondja, nagyon közel jár a szépíró hivatásához a trónkövetelő álvalóság megalkotása. Persze csak akkor beszélhetünk álvalóságról, ha van „igazi valóság” is. Dick az ókori görög filozófia

Úgy tűnik, hogy Dick is számot vetett az emberi

ismeretében két részre bontja a valóság köreit a

nem gyarlóságaival és hataloméhségével, és

„Tudathasadás és a Változások Könyve” névre hall-

ezen gondolkodik el a novellához írt jegyzetei-

gató esszéjében: az egyéni valóságra (ezt idiosz

ben: „Kell vezető vagy gondoskodjunk magunk-

kozmosznak hívja) és a közmegegyezéssel elfoga-

ról? Elméletben persze az utóbbi. Csakhogy néha

dott valóságra (ezt meg koinosz kozmosznak). Ez

széles szakadék választja el azt, ami elméletileg

ilyen posztmodern időkben egy elterjedt néző-

helyes, és azt, ami gyakorlatilag jó.” Megjegyzése

pont, és első látásra nagyon kínálja magát, de,

zavarba ejtő, mert ez a pragmatista érv éppen

kérdezem én, vajon mennyiben illik rá ez a fel-

a szervezetten együtt élő emberek erkölcsi érzé-

osztás a dicki államszemléletre és elsősorban a

két vonja kétségbe (noha Dick hitt az emberek

szimulakráciára?

jóindulatában, elég ha elolvassuk az életrajzát).

A szimulakrácia nem az idiosz és a koinosz koz-

A hatalommal felruházott ember(gép) színre lép-

mosz közötti különbségek miatt képes működni.

tével mégis szkeptikusabbá válik a hatalmat bir-

Abból, hogy néhány bennfentes másképp érzé-

toklókkal szemben. Bizonyos mértékű óvakodás

keli és éli meg a hatalom cselekedeteit, mint az

mindenképpen egészséges, mert a hatalom kor-

összes többi ember, még nem következik a szi-

rumpál, a teljhatalom pedig teljesen korrumpál.

mulakrata hatalom. A szimulakrata hatalmat csak

A szimulakráciában pedig aztán még annál is

úgy lehet élvezni, ha az egyedi és a közösen elfo-

könnyebb a demokrácia látszatát kelteni, miköz-

gadott valóságon túl is van még egy, nevezzük

ben a hatalom valódi birtokosai újabb és újabb

így, transzcendens valóságszint, ami a parazi-

bábokat ültetnek látványos vezetői pozíciókba

ta-államforma gazdateste. Szóhasználatomban


philip k. dick

33

ez a  transzcendens nem a vallási és spirituális

univerzumai nem teljesen koherensek, ha a való-

közösségek által az isteni/természetfeletti szfé-

ság szövedéke mindig felfeslik valahol.

rához rendelt valóságszint, hanem egyszerűen az,

Egy kicsivel feljebb megígértem, hogy még egy

amelyik a szimulakráciából kifelé mutat. Ez Dick

novellát megemlítek, ahol a szimulakrával ope-

esetében az a gnosztikus kereszténységéből

ráló politikai szerveződés ellenzékben van. Ez

fakadó hit, hogy a Római Birodalom nem tűnt el

„Akis fekete doboz,” ami Dicket olvasók számára

nyomtalanul, hanem az idő folyása alatt még min-

az „Álmodnak-e az androidok elektromos bárá-

dig ott rejtezik az időszámításunk szerinti ötve-

nyokról?” elődeként lehet ismerős, a kis fekete

nedik év, Szent Pál kora, az idő folyása és érzete

doboz pedig annak a regénynek az empátiado-

pedig az isteni gondolatoknak van alárendelve.

boza. Ebben a novellában, a mi világunk hideghá-

De nem kell feltétlenül vallási indíttatású eszmére

borús viszonyaihoz hasonlóan, két hatalom feszül

gondolnunk.

egymásnak: az egyik az Egyesült Államok, a másik

Dick szimulakra-világaiban is van egy ugyani-

meg a kommunista Kuba. A történetben egy ren-

lyen transzcendens valóságszint, ami a szereplők

egát vallási mozgalom, a mercerizmus hódítja

mindennapi tapasztalatain alapul. A valóságszin-

meg a hitre képes és fogékony emberek egész

teket a benne szereplő, értelmes cselekvők alap-

tömegét, annak ellenére, hogy sem Kuba, sem

ján növekvő sorrendbe rakva először következik

az USA nem nézi jó szemmel a hit terjedtét.

az egyéni valóságérzet, aztán a közmegegyezéssel elfogadott valóság, és ezek azok a szintek, amiket szimulakrácia érinthet, függetlenül attól, hogy a két szinten ki ismeri a szimulakrácia működési elveit. A The Simulacra terminusaival élve, a Gék és a Bék is csak a konszenzusos valóság különféle rétegeit tapasztalják meg. Ám a dicki főhős különleges személy: először saját tapasztalatai körül kezd el olyan anomáliákat észlelni (pl. Yancy véleményei a háborúról és a közügyekről, a The Penultimatze Truth-ban St. James első léptei David Lantano birtokán), melyek kikezdik az idiosz és a koinosz kozmosz közti, addig fenn-

„A közös, elfogadott megtévesztés hirtelen felérték­ elődik?”

A mercerizmus spirituális mozgalma abból áll,

álló egyensúlyi viszonyt: főhőseinknek valami nem

hogy a kis fekete empátiadoboz megérintésével

stimmel a valósággal; nem ilyennek kéne lennie

(az imitatio Christi hagyományához hasonlóan)

ismereteik alapján. A szimulakráciával foglalkozó

a hívő átéli a vallásalapító/próféta, Wilbur Mercer

történetek kibontakozása ezután a két világ össze-

minden elszenvedett fájdalmát, amit a szimulak-

egyeztetésére tett kísérlet fűti, de előbb-utóbb

ra-világban megtapasztal. A mercerizmus azt

a hősöknek rá kell jönniük, hogy egy harmadik

hirdeti, hogy a megosztott és közösen elszenve-

valóságszint (vagy -forma), a szimulakra jelképes

dett fájdalom spirituálisan építi a hívőt, aki ezzel

falain túl nyúló, transzcendens valóság az, ame-

részt vállal Wilbur Mercer apoteózisából is, de

lyik legpontosabban jelöli a dolgok helyét világ-

szó szerinti értelemben véve is a megtestesült

egyetemükben. Erre írja Dick azt, hogy szereti, ha

vallási mozgalom részévé lesz az empátia révén.


34

philip k. dick

Egyetlen világi hatalom számára sem világos,

Dick világaiban a szimulakrácia ideológiai és

a hívők miért szenvednek, noha nem mazochis-

politikai megtestesülése és a vallási élmény is

ták; mint ahogy az „Álmodnak-e az androidok…?”

rengeteg embert ölel fel, technológiai eszközök

világában sem értik az androidok, a közösen

révén közvetítődik, alá- és fölérendeltségi viszo-

átélt, empatikus szenvedés hogyan képes épí-

nyokon és illúziókon alapul. Ennek ellenére azt kell

teni a jellemet.

észrevennünk, hogy a merceristák „szenvedései”

Dick szerint a novellában jobban kijön a caritas/

messze nem állnak egyenes arányban a szimulak-

agape keresztényi jelentősége, de szimulakrata

rata hatalom által felépített állam okozta, tudat-

vizsgálódásaink szempontjából árulkodó a belőle

lanságból fakadó szenvedésekkel. Minőségileg

született regény csavarja. Az „Álmodnak-e az and-

különbözik a kettő.

roidok…?”-ban ugyanis a regény vége felé világosan kiderül, hogy minden, a mercerizmus által közvetített kép és szenvedés művi volt, a holdbéli táj csak egy díszlet, a Mercert játszó ember meg egy alkoholista színész, mégis, az emberek továbbra is részt akarnak venni az empátiadoboz révén a merceri szenvedéstörténetben. Mi ez, ha nem szimulakrata hatalom? A közös, elfogadott megtévesztés hirtelen felértékelődik? Amint a szimulakrácia valóságrétegét az emberek tiszta, tudatos döntéseken keresztül fogadják el, megszűnik szimulakráciának lenni? Nem vallásos elmének nehezebb befogadni egy ilyen vallási, erkölcsi és viselkedési rendszert,

„szimulakrácia Dicknél mindig egy folyamatosan hanyatlásban lévő rendszer”

de azért kísérletet teszek, hogy még a merceriz-

Az író értékrendje szerint a vallásos szerveződé-

mus hitelét nem teljesen kikezdő „Fekete doboz”-

sek egyaránt veszélyesek minden államhatalomra,

ban is megkülönböztessek egy, a szimulakráciától

ezáltal maguk is politikai hatalomra tesznek szert.

elkülönülő másik jelenséget, ami a valóságérzet

Sőt, lehet, hogy a vallási alapon szerveződött

csorbulása nélkül is elfogadható és vonatkoz-

közösségek azok, melyek – talán egyedül a föl-

tatható az „Álmodnak-e az androidok…?”-ra is.

dön – igazán képesek a politikai hatalom jogos,

„Akis fekete doboz”-hoz írott kommentárjában

erkölcsös és felszabadító erejű gyakorlására. Ez

azt írja Dick, hogy az igazi emberség abból fakad,

a huszonegyedik századi szekuláris demokráciák

hogy képesek vagyunk együtt érezni másokkal.

Európájában kissé idegenül hangzik, és messze

A vallási élménynek is pontosan ez az eksztati-

nem olyan általános érvényű igazság, mint Dick

kus, közösségi élmény áll középpontjában, akár-

sugallja, de egy olyan válaszlehetőség, ami meg-

milyen módon is váltódik ki. A közösség persze

alkotott világaiban alternatívát kínál a megtévesz-

nem csak ember és ember, hanem az ember és az

tésre épülő szimulakráciák hatalmával szemben.

természetfeletti közössége, azaz a transzcendens

A szimulakrácia Dicknél mindig egy folyamato-

tapasztalata. Mi különbözteti meg akkor a vallási

san hanyatlásban lévő rendszer, ami nem képes

élményt a politikai szimulakráciától?

még önmaga fenntartására sem; Dick hősei újra


philip k. dick

35

meg újra bebizonyítják, hogy a rendszer látsza-

az ő önvédelemre kész népe is inkább tiszteli őt,

tain átlát az autentikus ember, aki képes a transz-

és bízik Bors tekintélyében. Bors paranoid voná-

cendens valóság érzékelésére.

sairól csak a szolgálatban megkeseredett sze-

Ezeknek, „A kis fekete doboz” és az „Álmodnak-e

relője, Fowler szemén keresztül kaphatunk képet,

az androidok…?” tanúsága szerint az alapja

aki mégse hagyja pusztulni gazdája szinapsziste-

valami olyan érzés, ami a szimulált személyiség-

kercseit. Ehhez a cselekedethez csakis az a pusz-

ben nem mehet végbe. Ez az empatikus szenve-

tulást ellenző agape empatikus érzése vezethette

dés, az átélés, azaz az értelmi/érzelmi szimuláció

közelebb, ami Borst is jellemezte.

(!) emberi képessége. Ennek a belső szimuláci-

Az elbeszélések és az esszé szempontjából akad

ónak a jelentőségét nem lehet eléggé hangsú-

még egy elvarratlan szál, jelesül az, hogy milyen

lyozni. Azáltal, hogy az autentikus ember képes

viszonyban áll az agape és a paranoia a dicki

mások lelki és szellemi állapotát (így az isteni ter-

autentikus ember személyiségében: egymást kie-

mészet minőségét is) magában leképezni, maga

gészítő, vagy egymást kioltó, esetleg kölcsönösen

is szimulátorrá válik, de ezt a képességét nem

kizáró viszonyról beszélünk? Amennyiben Dick

hatalmi pozíciójának megszilárdítására használja

autentikus személyként látta magát (és miért ne

fel, hanem éppen ellenkezőleg, az agape elveinek

tette volna, saját szkizofréniájának hitében is?), és

megfelelően, alázatos szeretettel viseltetik mások

írásait autentikus emberi örömöket és félelmeket

iránt. Esszém szempontjából úgy lenne újradefi-

megfogalmazó műveknek tekintjük, akkor azt kell

niálható a keresztényi szeretet ezen elve, mint

mondanom, hogy az agape és a paranoia is ott

az a negentrópia felé mutató, építő erő – legyen

bujkál minden írásában, de a szimulakrácia rémét

az vallási vagy világi, értelmi vagy érzelmi –, mely

felvető írásaiban különösen. Ezek itt külön helyü-

az együttérzésen keresztül munkálkodik az igaz-

kön kezelt, nem egymást kioltó és nem is tökéle-

ságot keresve. Ez az elv az Dicknél, ami a szimu-

tesen egyező, egészet nem alkotó lelki viszonyu-

lakráciát (ha kell, a szenvedésen keresztül) kifor-

lások a valóságszintek hierarchiájához.

gatja sarkaiból, és lehetővé teszi főhőseinek, hogy a transzcendens valóságot megpillanthassák. Paradox módon legalább egy alkalomról tudunk Dick írásaiban, amikor maga a szimulakrátor (vagy, görög-keleti katolikusságra utalva, a Szimulakratór) is lehet szenvedő egyén. Bors, „Az utolsó mester” felvilágosult tekintélyuralko-

„megerősödik a paranoia érzete”

A Dick által bemutatott agape-érzés mindig

dója is (Dick saját bevallásával összhangban) egy

avval a reménnyel együtt fejeződik ki, hogy az

krisztusi megváltó-figura, akinek el kell pusztul-

egyéni és a közösen elfogadott valóságon túl

nia, még ha a tanításai (szinapszistekercsei) fenn

a transzcendens valóság szintjéig is járható az

is fognak maradni, hátha az emberiség egyszer

ember számára az út. Ennek közvetlen sejtése nél-

megérik az utopikus kegyelemre. Tetteit a fej-

kül megerősödik a paranoia érzete: ha csak a szi-

lett civilizáció fenntartására irányuló agape hatá-

mulakrácia van (pedig mélyen belül tudom (vagy

rozza meg, ami külső szemlélő számára dik-

csak szeretném?), hogy ennél többet kínál(jon) az

tatorikus hatalomvágyásként tűnik fel, de az

élet), akkor az egyéni valóságérzettel bíró ember,

anarchista géprombolók világával szemben még

annak anomáliáival együtt, transzcendens iránti


36

philip k. dick

szomját segélykiáltásként a közösen elfogadott

eszközeit kicsavarta kezükből, hogy saját szája íze

valóságba kivetíti – így keletkezik Dick munkássá-

szerint képzeletbeli világokat teremtsen, de azt

gának szkizofrénje. Ha csak álvalóság van, minden

nem szorítja könyvfedelek közé, hanem a közö-

valóságérzet gyanús, csak az enyém bensősége-

sen elfogadott valóságunkra terjesti ki, mindan�-

sebb, teljesebben megélt valóság, ezért minél

nyiunk valóságérzékével játszva. Veszélyes játék

nagyobb körben kell kiterjesztenem, nehogy az

ez, mert a képzeletbeli világot az emberekre

álvalóságok bekebelezzenek, és a valóságérze-

ráerőszakoló hatalom lesz önnön legelső áldo-

temmel együtt megszűnjek önmagam lenni. Az

zata: ő maga kezd el először a valóságban kétel-

anomáliáimmal együtt beleolvadni a szimulak-

kedve saját hatalma felett őrködni, üldözési máni-

rácia koinosz kozmoszába nem olyan keresendő,

ától sújtva azok ellen fordulni, akik (jobbat nem

mint a dharmikus tanokban a nirvána, hanem

tudván, de reménnyel szívükben) őt szolgálják.

olyan kétségbeejtő, mint a Nagy Testvér-i szeretet agymosásában élve megsemmisülés.

Dick szimulakráciái a huszadik század politikai valóságait és technikai lehetőségeit felmérő,

Írásaiban mindig is az autentikus ember mel-

arra reflektálni kívánó szabad ötletek jegyzéke.

lett tört lándzsát Dick, és minden alkalommal,

Olyan műfajban alkotott, amit sokáig megvetet-

amikor a szimulakra megtévesztő hatalmát fog-

tek, komoly irodalmi értékek hordozására kép-

lalta regényeinek vagy novelláinak középpont-

telen stílusnak tartottak, a ponyvairodalom leg-

jába, azt sugallta cselekményein keresztül, hogy

aljának. Hogy mégis képes volt az emberi lelket

a szimulakrácia hatalma átmeneti és áttörhető

foglalkoztató legkínzóbb kérdésekkel foglalkozni,

a transzcendens valóság irányába. Félelemmel

és koherens ember- és államképet, filozófiai esz-

vegyes tisztelettel figyelte, ahogy a technikai fej-

mefuttatásokat kialakítani munkásságában, az

lődés egyre valósághűbb ábrázolási módokat

amai napig érvényes bizonyítéka tehetségének

adott az emberiség kezébe, és rendkívül érzé-

és a tudományos-fantasztikus műfaj gondolkod-

kenyen rátapintott végtelenül manipulálható vol-

tatásra, fenséges gyönyörérzetre késztető erejé-

tukra is. Az ellen a hatalom ellen szólalt fel, ame-

nek. Ha úgy tetszik, hatalmának.

lyik a művész és a mesterember hivatásának


38

kritikai hang Wostry Ferenc

a gyermekkor vége

Csak egy kérés a kiadó felé: srácok, csináljatok valamit a borítóitokkal… Legszívesebben a régi Móra-kiadás borítóját linkeltem volna be ide balra, de aztán mégis úgy döntöttem, támogassuk a Galaktikát… Na, most hogy ezen túl vagyunk, nagy szeretettel üdvözlök mindenkit legújabb sorozatunk (lásd még a Stephen King- és a Delfin-könyvekszériánkat) kezdetén. Tegezhettek. A sci-fi-klasszikusai címszóval pontosan olyan könyveket fogunk kielemezni, azokról megemlékezni, amilyenekre a sorozat címe alapján vaslogikával következtethettek. Ha a nők, a pia vagy egyéb egészségkárosító hatások (nem utolsó sorban egy jól irányzott villám onnan fentről) meg nem akadályoznak benne, idővel sor kerül majd pl. a teljes Kozmosz és Galaktika Fantasztikus Könyvekre, de csak többek közt - meg persze rengeteg, hazánkban eddig ki nem adott szájenfikszésön (a gimnáziumi magyartanárom állandóan így ejtette) klasszikus létezik, azokról is írok/írunk. A sci-fit joggal kritizálják abból a szempontból, hogyaszongya még a leghíresebb művelői is gyakran elhanyagolják a figuraépítést, és csak a premise, az alapvetés kibontásának célja lebeg a szerző szeme előtt. Többé-kevésbé jogos a kritikusoknak ilyetén a szögből támadniuk (Asimov Alapítvány-a fejezetenként ugrik millió éveket, szóval figurakibontásról az ember amott még csak ne is álmodjon), csakhogy a sci-finek ez bizonyos szempontból éppen a bája: az efféle regények gyakran papírra vetett, végigvitt kísérletek (nem meglepő, hogy gyakran lesz tudósból sci-fi író), ezért egyedülállóak, formailag-tartalmilag,


kritikai hang

39

összirodalmi értelemben. Persze Vonnegut

meg lehetne birkózni, de a minket szemmel tartó

ments, hogy általánosítsak, rengeteg szerző ért

erőknek csak petricsészében úszkáló baktériu-

a bonyolításhoz és a pszichológiai kimunkálás-

mok vagyunk, akik a Kozmosz Közös Céljának

hoz egyaránt.

érdekében azt tesznek velünk, amit akarnak. Az

Clarke-nak ez az 1953-as regénye szintén nem

univerzumban nincs helye az érzelemnek, csak

viszi túlzásba a figurákkal való azonosulás erőlte-

a természet céljai számítanak, és ha az ebben való

tését, mert a mondandó célba juttatásának ereje

közreműködésünk velejárója radikális revolúciónk,

erősebb, mint az érzelmeskedő szarakodás. Hogy

emberi voltunkból való teljes kifordulásunk, hát

a könyv mégis rettenetes katarzissal zárul, kizáró-

könnyet senki nem fog értünk ejteni.

lag Clarke zsenialitásának köszönhető, aki a már

Így hát csak saját magunkra hagyatkozhatunk.

fentebb megemlített hidegfejűséggel viszi végig

Még ha biztos is a bukás, még ha a lezárás vég-

a kísérletét, csakhogy a kísérlet tárgya, a teljes

legesnek látszik is. Hangozzék ez bármily pateti-

emberiség iránt érzett szeretete, együttérzése

kusan, az számít csak, amit egymás iránt érzünk,

szinte árad minden bekezdéséből.

egymásért képesek vagyunk véghezvinni. Már

A világ fővárosai felett gigantikus űrhajók jelen-

csak kizárásos alapon is, mert odakintről könyö-

nek meg. Az idegen lények, anélkül, hogy meg-

rületet hiába várunk. Ha nem ez az abszolút huma-

mutatnák magukat, átveszik a Föld irányítását.

nista üzenet, akkor nem tudom, mi.

Erőszakkal szinte sosem avatkoznak be, csak utolsó esetben, és összes döntésük az emberiség javát szolgálja. Évtizedek telnek el, és kultúránk virágzásnak indul, minden létező feltétel csúcsra járatódik annak érdekében, hogy fajunk a következő evolúciós lépcsőfokra juthasson. Az ember kizárólag a saját természetét nem győzheti le. Hiába a Kánaán, az emberiség elnyomásnak érzi az idegenek uralmát, és legalább annyit kikövetel magának, hogy a lények fedjék fel külsejüket. Mikor ez megtörténik, több tízezer éves humán mitológiánk, fajtörténetünk és csupasz emberi voltunk értelmezése borul fel, egyetlen perc alatt… Bár a lelepleződés még a könyv első felében megtörténik, nem mesélhetem tovább a sztorit (és magáról a leleplezésről sem árulhatok el többet: addigra már ugyan többé-kevésbé sejthető, hogyan festenek az idegenek, ám Clarke leírásában még így is sokkszerűen hat). Az egész könyv Clarke életművének leitmotif-jára van felfűzve: még az a legkevesebb, hogy nem vagyunk egyedül a kozmoszban, ezzel a tudattal úgy-ahogy


40 kritikai hang Piczi Diána

csak egy sztori

mindenki utálja, mert gonosz, aztán ahogy halad asztori, ezt el is hisszük. Robert mindig utálta az informatikát, miután pedig éveken át tartó zöldség-állapotából visszahozzák, meg kell tanulnia a szép, új világban élni, ahol mindenki folyama-

Nagyon szerettem volna szeretni Dr. Vinge regé-

tosan a hálón van, a számítógépeket ruhafor-

nyét, mégsem sikerült. Sajnálom. Pedig nem rossz

mában viselik és szemmozdulatokkal irányítják.

az alapanyag, az író okos és tájékozott, és nyilván-

Szándékosan használtam Huxley regényének

valóan rengeteg munkát fektetett a könyvbe, ami

címét, ugyanazt az eszközt használja Vinge is:

már abból is látszik, hogy hét évig írta.

a Vadember naivan, értetlenül szemléli az őt körülvevő, számára varázslatnak tűnő világot (Persze

A regény úgy kezdődik, hogy pár magas beosztásban dolgozó hírszerző rájön, hogy valahol

írhattam volna Tarzant is, de próbálok úgy tenni, mintha járatos lennék a sci-fiben).

Amerikában olyan biológiai fegyvert készítenek

A gond az, hogy nehéz átérezni egy egyetemi

elő, mely a Föld minden lakójára fenyegetést

professzor technofóbiáját 2025-ben, mikor ma már

jelent. Ezért aztán meg is bíznak egy nyulat, hogy

Magyarországon is – legalábbis a legtöbb telepü-

nyomozza ki, mi folyik és hol. Nyúl úr pedig el is

lésen – a kőművestől az atomfizikusig mindenki

kezd nyomozni, és előkészít egy iszonyú bonyo-

ott van online, guglizik, wiwezik, de legalábbis

lult elterelő hadműveletet, amibe szépen sorban

továbbküldi a hoaxokat és a vicces szarokat.

bevonja az összes többi főszereplőt. Itt el is érkez-

Vinge megpróbál sokkolni a Hálózat mindenható-

tem az első súlyos problémához, ami nehezítette

ságával, a modern világ információ-mennyiségé-

az olvasást: Jó ideig nem tudtam eldönteni, ki is

vel és a háló adta folyamatos közösségi élmények-

a könyv főszereplője, amikor pedig egyértelmű

kel, de nem sikerül neki. Már ma is közhely, hogy

lett, az sem segített sokat, mert őt meg lehetetlen

az életet nem is élik az emberek, hanem posztol-

szeretni, de tényleg. Az indulás tehát nehézkes.

ják, tweetelik, megosztják. De hagyjuk az öreges

Tehát a főhős. Adott Robert Gu, a 75 éves, az

kesergést, vissza kicsit a cselekményhez.

Alzheimer-kórból a modern orvostudomány-

Nyúl úr akciója egy könyvtár körül csúcsosodik

nak köszönhetően felépült költő, akiről eleinte

ki. A történet szerint ugyanis egy Nagy Kapitalista

csak annyit tudunk, hogy a családját beleértve

Cég kidolgozott egy módszert, mellyel hamar


kritikai hang

41

lehet egész könyvtárakat digitalizálni. Ezt figyel-

Engem például érdekelt volna pár gondolat ere-

jétek: egy bazi nagy porszívóval beszippantják

jéig, hogyan alakult ki az Indoeurópai Szövetség,

és bedarálják a könyveket, majd a porszívócső-

vagy éppen az az érdekes kérdés, hogy mi veze-

ben lefényképezik végig az összes darabot, majd

tett odáig, hogy 2025-ben teljesen elfogadott

a hasadásminták alapján digitálisan rekonstruálják

dolog az amerikai tengerészgyalogosok járőrö-

az összes lapot. Lehet, hogy mérnök létemre én

zése hazai területen. (Oké, a világ elmaradottabb

vagyok a hipermaradi, de el nem tudom képzelni,

részein, Észak-Koreában, vagy épp Szlovákiában

miért érné meg jobban kifejleszteni egy ilyen

napjainkban is előfordul, hogy bevetik a hadsere-

iszonyú bonyolult és körülményes rendszert pár

get belföldön, de azért mégis.)

fasza scanner beszerzése helyett. Szükségtelen

Ugyanakkor talán ez is a fő probléma a könyvvel.

további példákkal dobálóznom, és amúgy sem

Túl van okoskodva, túl van szerkesztve (talán a hét

illik spoilerezni, úgyis újra csak oda lyukadnék ki:

évnek köszönhetően, ki tudja). Persze, persze, kell

kisebb-nagyobb idegesítő dolgok miatt nem tud-

a szerkezet, de azt meg is kell tölteni valamivel,

tam beleélni magam a cselekménybe, nehézkes

különben nem tud az olvasó belemerülni, és az

volt olvasni. Csikorgott.

olvasás inkább meló lesz, mint szórakozás (most

Nem akarok folyamatosan fikázni, mert azt azért nem érdemli meg a Szivárvány tövében, tagadha-

ne jöjjetek a Súlyszivárvánnyal, köszi). Hiányzik belőle a lélek.

tatlanul jó és elgondolkodtató ötletek is vannak

Unalomig ismert közhely, hogy a scifi mindig

benne (valamint lábjegyzet, de fontos: a fordítás-

emberekről, az emberi természetről kell szóljon,

sal is elégedettek lehetünk, még a szlenget is sike-

Vinge regénye pedig csak egy sztori, melyben

rült életszerűen átültetni). Technológiai oldalról

nem ismerjük meg igazán a karakterek mozgató-

érdekes például a Biztonságos Hardverkörnyezet

rugóit, nem alakulnak a jellemek, emberi szinten

ötlete, mely asok vitát kiváltott DRM (nem koc-

nem történik igazán semmi. A szivárvány tövében

káknak: Digital Rights Management, nagyon dur-

egy sok elgondolkodtató ötlettel, sok szereplővel,

ván leegyszerűsítve a digitális másolásvédelem)

érdekesnek ígérkező bonyodalommal megvaló-

továbbgondolása, a már említett viselhető számí-

sítva és helyenként idegesítően ugyan, de profin

tógépek, az ezeket kihasználó rengeteg virtuális

megírt könyv, de a lényeg akkor is ennyi: ez csak

valóság-játék. Társadalmi-politikai változásokat is

egy sztori.

érint Vinge, de sajnos épphogy csak érinti őket.


42

IMPRESSZUM főszerkesztő

számunk szerzői

Barka Ferenc

Varga Kinga, irodalmár Vámosi Miklós, politológus

szerkesztők:

Böszörményi Gyula, író

Rajkó Krisztina

Makai Péter Kristóf, kritikus

Krizbai Gergely

Piczi Diána, kritikus

Szántai Katalin

Wostry Ferenc, esztéta

Pollák Rita szerkesztőség: 9400 Sopron Zsilip utca 13. +3699 525 525 +3670 589 7025 info@bookboom.hu www.bookboom.hu terjeszti: Lapker Zrt. 1092 Budapest, Táblás u. 32. +361 347 7300 info@lapker.hu előfizetés Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalban és a Magyar Posta Zrt. Üzleti és Logisztikai Központjában (Budapest, VII. Vörösmarty utca 16 – 18.) közvetlenül, vag postautalványon, valamint átutalással az MKB Zrt.-nél vezetett 1030000220337629-70073285 számú bankszámlán Egy példány ára: 695 Ft Előfizetési díj egy évre: 7800 Ft Előfizetési díj fél évre: 3900 Ft Lapterv és tördelés Krizbo Grafik www.krizbo.com


BookBoom  

Könyv és folyóirat project