Page 1

V. 01 2013

Sentralt i Nydalen

Gjerdrumsvei 8 :: Nydalen - moderne og funksjonet

:: Unike profileringsmuligheter mot Ring 3 :: Parkering :: God offentlig kommunikasjon :: Høy arealeffektivitet :: Meget god ventilasjon :: Eget kundesenter :: Kontor 257 - 3.100 m2


T

Gje rdr

i s ve um

NPRO

:: 5 ::

Ake rse

lven

Ma rid als ve ien

Tåsen vei en

NPRO :: Gjerdrumsvei 8 ::

Tåsen vei e

GJERDRUMSVEI 8 n

Ring 3

Tåsen

T

Ring 3

Ring 3

s um rdr Gje

strøms vei Rolf Wick

Flybuss

env eie n

Nyd

Nydals

Kort vei til det meste Gjerdrums vei 8 ligger sentralt i Nydalen med enkel adkomst fra Ring 3, Sandakerveien og Maridalsveien. Nydal

100 m

sveien

eien

alsv

Buss

Tog

T

Nyd

T-bane

Restaurant

Shopping/Servicetilbud ots gate r Aam toffe Kris

ate ts g mo Aa ffer sto Kri

Nydalen t-banestasjon ligger 5 minutters gange unna. Det er bussforbindelser, og flybuss i umiddelbar nærhet. veie aker Sand

n

Hit & dit nydalen

eien

alsv

Nydalen

Nydalsv ei en

ien lsve rida Ma

T

n

n veie haug Gull

ien ve

veie aker Sand

Maridalsveie n

Ny da l

en

Br uk s

ve

i

Tå s

ei

T lhaug org Gul

v ks Bru

:: Beliggenhet Kort vei til det meste (5) :: Nydalen Urban puls i grønne omgivelser (8) :: Det viktige førsteinntrykket (11) :: Lokalene (13) :: Plantegninger (15) :: Glocal Sjenerøs med estetikken. Gjerrig med energibruken (32) :: Fakta & fasiliteter (33)

Sandakerveien

rselven Ake

i ve Ring 3

n ale Nyd

Innhold

Nord bergveie n

:: 4 ::

Østhorn

Nydalen har også egen togstasjon, med både NSB Regiontog og Lokal-tog. Det er gode parkeringsmuligheter.

Ullevål Stadion - 3 min (t-bane) Sinsen - 5 min (buss) Carl Berners plass - 6 min (t-bane) Sagene - 8 min (buss) Majorstuen - 9 min (t-bane) Smestad - 11 min (buss) Oslo S - 12 min (t-bane) Grünerløkka - 13 min (buss) Brynseng - 13 min (buss) Gardermoen - 50 min (flybuss)

Området har svært velutbygd nett av sykkelstier


:: 6 ::

NPRO :: Gjerdrumsvei 8 ::

NPRO

:: 7 ::


Nydalen: Urban puls i grønne omgivelser Nydalen er i dag et av Oslos mest vellykkede og komplette eksemplarer på moderne byutvikling. Dette er bydelen der den urbane pulsern kan oppleves side om side med grønne lunger og vakre fossefall. Her finnes kaffebarer, restauranter, barer, bakerier og et bredt shoppingtilbud. Nydalen har også eget Radisson-hotell og en mengde servicetjenester. Sommerstid er det mange som tar lunsjen langs elven, eller de samles på en av de mange med uteservering. Nydalen har Storo som nærmeste nabo. Her finnes over 120 butikker og serveringssteder. Store, internasjonale selskaper, kreative bransjer, beboere, studenter og turgåere - de trives alle i Nydalen.


:: 10 ::

NPRO

NPRO :: Gjerdrumsvei 8 ::

Det viktige førsteinntrykket Ofte er kontoret det første fysiske møtet kunder og samarbeidspartnere har med virksomheten. I Gjerdrumsvei 8 er det viktige førsteinntrykket godt gjennomtenkt og vel ivaretatt. Den karakteristiske bygningen, tegnet av arkitekt Niels Torp, fremstår som moderne og representativt. Halve eiendommen ledigstilles ved årsskiftet 2013/2014 hvorpå eier velger å gjennomføre en større oppgradering av eiendommen. Fellesområder moderniseres, tekniske anlegg oppgraderes og en ny flott felles kantine bygges i 5. etasje. Samtlige ledige kontorarealer totalrehabiliteres og alle overflater vil fremstå som nye. Gjerdrumsvei 8 er sentralt plassert i Nydalen, med 3 minutters gange til offentlig kommunikasjon og alle Nydalens servicetilbud. I umiddelbar nærhet finnes også idylliske grøntområder og turvei langs Akerselven. Nydalens mange industrihistoriske bygninger i kombinasjon med moderne nybygg gir en unik opplevelse av kompletterende kontraster. Den sentrale og godt synlige beliggenhet ved Ring 3 sørger for rask og enkel adkomst med både bil og offentlig komunikasjon. Det er parkering på eiendommen.

:: 11 ::


:: 12 ::

NPRO

NPRO :: Gjerdrumsvei 8 ::

:: 13 ::

Lokalene Arealet utgjør totalt: 257 - 3.100 m² BTA kontor I dag benyttes en kombinasjon av åpent landskap og cellekontorer i bygget.

Arealoversikt etasjer 1. etasje

60 arb.pl.

Ca. 750 m² BTA

2. etasje

75 arb.pl.

1.084 m² BTA

3. etasje

21 arb.pl.

257 m² BTA

4. etasje

65 arb.pl.

1.003 m² BTA

5. etasje

Kantine

U. etasje

Div. lager

Totalt ca. 221 arbeidsplasser.


:: 15 ::

NPRO

NPRO :: Gjerdrumsvei 8 ::

1. etasje: Kontor ca. 750 m2 BTA Innredningsforslaget er her vist med åpne teamplasser for maksimal utnyttelse av arealene. 60 arbeidsplasser totalt. I tillegg 2 plasser i cellekontor. Det er også satt av god plass til 4 gode møterom samt flere sosiale møteplasser og 5 stillerom.

Tilberedning

stille samtale/ arbeid

stille

samtale/ arbeid

møte/ stille

stille

mulig interntrapp

data

stille print/kopi lager

møte/ stille

stille

kjøl

møte/ stille

Tilberedning

stille

kantine

Kasse

lager

kott

møte

print/kopi lager

stille

møte

Kasse

vindfang

print/kopi lager

:: 14 ::

TELE

drikkestasjoner

møte Skrubb og oppvask

Innlevering oppvask

kjøkken

BK

NY hcwc LAGER

Sittegruppe

kjøkken ÅPENT NED

ÅPENT NED

samtale/

Ny gummimatte

VENTILASJONSROM arbeid

BALDA Hovedinng

wc personal

Resepsjon

garderobe/dusj

kontor: 24 arbeidsplasser i landskap kantine: 32 sitteplasser ved langbord 88 sitteplasser ved bord (+) sitteplasser i sofa kontorlandskap og ved tilhørende bord 7572 arbeidsplasser i åpent 15 sitteplasser ved barbord 2 cellekontor

BK

SPR. ROM

BK TEKNISK ROM/SJAKT

Gjerdrumsvei 8 Gjerdrumsvei 8 Nydalen Nydalen

Tiltakshaver: Tiltakshaver:

Norwegian Property Norwegian Property

Prosjektfase: Prosjektfase: skisse skisse

Mål: 1:150 Mål: 1:15


:: 16 ::

NPRO :: Gjerdrumsvei 8 ::

NPRO

:: 17 ::


NPRO

2. etasje: Kontor 1.084 m2 BTA

samtale/ arbeid mulig interntrapp

stille

møte/ stille

stille stille

print/kopi lager

møte print/kopi lager

Innredningsforslaget er her vist med åpne teamplasser for maksimal utnyttelse av arealene. 77 arbeidsplasser totalt. Det er også satt av god plass til 4 gode møterom samt flere sosiale møteplasser og 4 stillerom.

stille

møte/ stille

stille

data stille

kjøkken

møte

NY hcwc

kjøkken ÅPENT NED

ÅPENT NED

samtale/ arbeid

BALDAKIN

BK

DATA

:: 19 ::


:: 20 ::

NPRO :: Gjerdrumsvei 8 ::

NPRO

:: 21 ::


NPRO

NPRO :: Gjerdrumsvei 8 ::

:: 23 ::

3. etasje: Kontor ca. 257 m2 BTA Midtfløy i bygget med effektiv løsning for inntil 21 arbeidsplasser i åpent landskap. Minikjøkken, stillerom og møterom i lokalene.

møte

stille

minikjøkken

stille

NY hcwc

:: 22 ::

ÅPENT NED

ÅPENT NED

samtale/ arbeid

BK

DATA

Gjerdrumsvei 8 Nydalen

23 arbeidsplasser i landskap

Møbleringsplan 3. etasje

Tiltakshaver:

Prosjektfase:

Norwegian Property

skisse

Dato: 14.03.2013

Mål: 1:1


:: 24 ::

NPRO

NPRO :: Gjerdrumsvei 8 ::

4. etasje: Kontor 1.004 m2 BTA Innredningsforslag her vist med med en blanding av cellekontorer og åpent landskap. Totalt 74 arbeidsplasser. Lyse, spennende lokaler med god takhøyde og store vinduer fra gulv til tak. st i l

stille print/kopi

print/kopi

stille

stille

lager data

møte

møte

kjøkken

NY hcwc

kjøkken

samtale/ arbeid

le

:: 25 ::


NPRO

NPRO :: Gjerdrumsvei 8 ::

5. etasje: Felles kantine Den nye felleskantinen vil få et moderne preg. Den er lys og åpen og har en kombinasjon av store og små sittegrupper og også skjermede plasser. Det er lagt opp til servering av varm og kald mat, salatbar og drikkestasjoner. Totalt 112 sitteplasser. Hyggelig sydvestvendt terrasse for felles bruk.



















 

   



:: 26 ::





 

:: 27 ::


:: 28 ::

NPRO :: Gjerdrumsvei 8 ::

NPRO

:: 29 ::


:: 30 ::

NPRO :: Gjerdrumsvei 8 ::

NPRO

:: 31 ::


:: 32 ::

NPRO

NPRO :: Gjerdrumsvei 8 ::

:: 33 ::

Fakta & Fasiliteter :: Areal :: 257 - 3.100 m² BTA kontor

:: Kommunikajson :: Buss, t-bane, tog, flybuss

:: Etasjer :: 1. 2. og 4. etasje.

:: Sykkel :: Meget velutbygd nett av sykkelstier

:: Rehabilitert :: 2005/2014

:: Sikkerhet :: Skallsikring og vekterservice

:: Lokalene :: Totalrehabiliteres og skreddersys

:: Service :: Eget kundesenter

:: Arbeidsplasser :: Ca. 21 - 221

:: Lager :: Mulighet for leie i underetasjen

:: Ventilasjon/kjøling :: Meget god

:: Fasadeprofilering :: Gode muligheter mot Ring 3

:: Parkering :: Gode parkeringsmuligheter i bygget

:: Ledig fra :: Q1/Q2 2014

Sjenerøs med estetikken. Gjerrig på energibruken. GLOCAL er Norwegian Propertys satsning på lokale tiltak som vil gi en positiv, global effekt. GLOCAL er de forpliktelser vi har påtatt oss overfor miljøet vi har rundt oss og samfunnet vi er en del av og skal være en bidragsyter i. Våre definisjoner av miljø- og samfunnsansvar spenner bredt. Dette inkluderer tydelig definerte mål om miljøbesparende tiltak, så vel som høye krav til estetisk utforming av bygg og uteområder i lokalmiljøet. Vi stiller strenge krav til våre samarbeidspartnere og leverandører. For våre kunder skal vi være en god tilrettelegger. Grunnlaget for GLOCAL er den internasjonale BREEAMstandarden, NVEs energimerking og Norwegian Propertys egne, selvpålagte tiltak og målsettinger. Dette er noen av dem:

:: :: :: ::

Energiklasse A-bygg, hvis mulig. Minimum B-bygg Bygging med miljøvennlige materialer Kildesortering av avfall Tiltak for redusert vannforbruk

:: :: :: ::

GLOCA L GLOBA L TH I NK I NG LOCA L AC TI O N

Bruk av materialer og tekniske løsninger som reduserer energibruken Drive stedsutvikling som skaper økt verdi for samfunnet Skape god tilgjengelighet til offentlige kommunikasjonsmidler Utstrakt bruk av sjøvannspumper reduserer energibruk, Co2-utslippet og kostnader.

G LO CAEier L G L O B AL TH I NK I NG L O C AL AC TI O N

G LO CA L

Megler

G L O B AL TH I NK I NG L O C AL AC TI O N

Silje Kragstad, utleiesjef

Anders Heffermehl

Tel +47 402 02 800 :: sk@npro.no www.norwegianproperty.no

Tel +47 950 63 693 :: ah@akershuseiendom.no www.akershuseiendom.no

GLO C A L

G LO CA L

G LO CA L

GLOBA L TH IN KIN G LOCA L A CTION

G L O B AL TH I NK I NG L O C AL AC TI O N

G L O B AL TH I NK I NG L O C AL AC TI O N

Det tas forbehold om eventuelle feil og mangler i beskrivelsen. Utleier har rett til å justere leveransen dersom tilsiktet kvalitet og standard ikke reduseres. Det gjøres samtidig oppmerksom på at tegninger og bilder kun er ment som illustrasjoner.


:: 34 ::

NPRO :: Gjerdrumsvei 8 ::

Rendyrket eiendomsselskap

Norges beste kundesenter

Fleksibilitet

:: 50 fagkompetente ansatte :: Eget driftsteam :: Mål om å være bransjens mest kundeorienterte eiendomsselskap :: Langsiktig og finansiell sterk partner

:: Åpent 24/7 :: Ett kontaktpunkt for alle henvendelser :: Effektivisering av leietakers hverdag :: Servicevaktmestere ved behov

:: Samlet eiendomsportefølje på 600.000 m2: Oslo CBD, Lysaker, Fornebu, Skøyen, Nydalen og Stavanger :: Endringsvillig utleier som aktivt følger leietakers utvikling

Visjon: Skape engasjerende møteplasser og relasjoner

Prospekt gjerdrumsvei 8 nydalen generell  

Gjerdrumsvei 8 Akershus Eiendom

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you