Page 1

V.01.2013

Støperigata 2 AKER BRYGGE - FONDBYGGET

• • • •

Kontor: 3.000 m2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt

• Representativt bygg • Eget kundesenter • Tilpasses kundens ønsker og behov • Innflytting: sommeren 2014

3


Fondbygget - Aker Brygge


VIKA MUNKEDAMSVEIEN

BRYGGEGATA

5 min. gange til t-bane og Flytoget

BRYGGETORGET

BRYGGEGATA

FJO

RD

AL

LÉE

N

TJUVHOLMEN

HOLMENS GATE

DIAGO

NALE

STRANDEN

N

RÅDHUSPLASSEN

Kortest vei på Aker Brygge til Parkering • buss • t-bane • Flytoget • elbil-parkering 5


Fondbygget - Aker Brygge


KONTORlokalene Areal: 1.500 - 3.000 m2 BTA Antall arbeidsplasser: 76 - 162

Stor etasjeflate som vil bli designet for neste generasjons kontorbruker. Det vil bli lagt vekt på lyse og elegante løsninger. Kontorlokalene har store vindusflater. Lokalene egner seg både for åpent landskap og avdelte kontorer.

7


FONDBYGGET - LYSE LOKALER MIDT PÅ AKER BRYGGE Fondbygget - Aker Brygge


9


Fondbygget

4. Et. - ÅPENT landskap Arbeidsplasser: 162 Cellekontorer: 5 plasser Teamplasser: 10 plasser åpent landskap: 134 plasser Meglerplasser: 10 Møterom/stillerom: 12 Kopi/lager: 3 Toaletter: 11 Kaffebarer: 2 Fellesareal Lysatrium

BRYGGETORGET

Fondbygget - Aker Brygge


11


Fondbygget

4. Et. - ENKELTKONTORER Arbeidsplasser: 120 Cellekontorer: 34 Åpent landskap: 70 plasser Prosjektplasser: 12 plasser Møterom/stillerom: 13 Kopi/lager: 3 Toaletter: 11 Kaffebarer: 2 Fellesareal Lysatrium

BRYGGETORGET

Fondbygget - Aker Brygge


13


Fondbygget 4. Et. - LEIETAKER 1 Arbeidsplasser: 76 Cellekontorer: 14 Team kontorer: 10 plasser Åpent landskap: 52 plasser Møterom: 5 Kopi/lager: 1 Toaletter: 5 Kaffebarer: 1 Fellesareal Lysatrium

Fondbygget - Aker Brygge


Fondbygget 4. Et. - LEIETAKER 2 Arbeidsplasser: 89 Avdelte kontorer: 3 Åpne plasser: 86 Prosjektplasser: 12 Møterom: 8 Kopi/lager: 1 Toaletter: 8 Kaffebarer: 1 Fellesareal Lysatrium

15


Fondbygget - Aker Brygge


NYE AKER BRYGGE På Aker Brygge vil både kontorbygg, butikker, restauranter, servicefunksjoner og utearealer gjennomgå en full transformasjon og total fornyelse. De industrihistoriske bygningenes egenart skal fremheves, nybygg med spennende arkitektonisk utformning skal reises og tilbudet innen shopping og servering skal styrkes og rendyrkes. Kontorene vil fremstå imøtekommende og lett tilgjenglige, med en attraktiv, innovativ og tydelig profesjonell identitet. Aker Brygge vil bli en intim og levende del av Oslo, med en tydelig kvalitetspreget profil, beriket av et unikt og mangfoldig tilbud innen handel og servering.

17


Holmens gate, aker brygge Fondbygget - Aker Brygge


19


Grundingen, aker brygge Fondbygget - Aker Brygge


21


Sjenerøs med estetikken - gjerrig på energibruken GLOCAL er Norwegian Property og Aker Brygges satsning på lokale tiltak som vil gi en positiv, global effekt. GLOCAL er de forpliktelser vi har påtatt oss overfor miljøet vi har rundt oss og samfunnet vi er en del av og skal være en bidragsyter i.Våre definisjoner av miljø- og samfunnsansvar spenner bredt. Dette inkluderer tydelig definerte mål om miljøbesparende tiltak, så vel som høye krav til estetisk utforming av bygg og uteområder i lokalmiljøet.Vi stiller strenge krav til våre samarbeidspartnere og leverandører. For våre kunder skal vi være en god tilrettelegger. Grunnlaget for GLOCAL er den internasjonale BREEAMstandarden, NVEs energimerking, samt Norwegian Property og Aker Brygges selvpålagte tiltak og målsettinger. Dette er noen av dem:

• Sjøvannspumpe skal redusere energibruk og Co2-utslipp med 75 % • Energiklasse A-bygg, hvis mulig. Minimum B-bygg • Bygging med miljøvennlige materialer • Kildesortering av avfall

Fondbygget - Aker Brygge

• Bruk av materialer og tekniske løsninger som reduserer energibruken • Tiltak for redusert vannforbruk • Drive stedsutvikling som skaper økt verdi for samfunnet • Skape god tilgjengelighet til offentlige kommunikasjonsmidler


LAV ENERGIUTVEKSLING

0m

4) VARMEVEKSLER

OPTIMAL ENERGIPRODUKSJON

5m 3) KJØLESYSTEM

2) VARMEPUMPE

10 m

15 m 1) SJØVANNSPUMPE

sjøvannspumpeN PÅ AKER BRYGGE 1) Sjøvannspumpe. Sjøvann pumpes opp fra 20 meters dyp 2) Varmepumpe. Temperaturen i vannet overføres: a) I kalde perioder til en varmepumpe som henter ut varmen b) I varme perioder til et kjølesystem som henter ut kulden

3) Kjølesystem. Etter behov fordeles så varme eller kjøling til byggene via varmevekslere 4) Varmeveksler. Energibruken reduseres fra 4.000.000 kWh/år til 1.400.000 kWh/år: 75 % reduksjon i Co2-utslipp 23


npro kundesenter Kundesenteret bidrar til å skape en enklere hverdag for deg som kunde. Vi svarer på spørsmål om bygget du leier, faktura du har fått eller leiekontrakten. Vi skaffer nye adgangskort eller sørger for at en av våre vaktmestere raskt stiller opp ved behov. Ingen henvendelse er for liten, ei heller for stor.

E-post: kundesenter@npro.no § Telefon: 480 50 300

Fondbygget - Aker Brygge

Gode vedlikeholdsrutiner for oppfølging av bygninger, tekniske anlegg og infrastruktur kombinert med en god dialog med våre kunder, sikrer at vi i de aller fleste tilfeller løser problemene før de oppstår. Ved behov for assistanse er vi alltid lett tilgjengelige, raske og pålitelige.


fakta & fasiliteter •

Areal: 3.000 m2 BTA

Ventilasjon/kjøling: Meget god

Arbeidsplasser: 76 - 162

Stort lysatrium

Kommunikasjon: Kort gangavstand til all offentlig kommunikasjon

Trening: Treningssenter på Aker Brygge

Parkering: Til leie i p-kjeller. Gratis parkering for el-bil

Service: NPRO Kundesenter

Sykkel: Velutbygd nett av sykkelstier. Egen sykkelparkering

Innflytting: Sommeren 2014

Megler: Akershus Eiendom Ole Christian Iversen

Utleiesjef: Norwegian Property Morten Warberg

t: +47 920 46 033 / e: oci@akershuseiendom.no www.akershuseiendom.no

t: +47 415 52 354 / e: mwa@npro.no wwwnorwegianproperty.no

25


norwegian property

Rendyrket eiendomsselskap

Norges beste kundesenter

Fleksibilitet

50 fagkompetente ansatte

Åpent 24/7

Eget driftsteam

Ett kontaktpunkt for alle henvendelser

Mål om å være bransjens mest kundeorienterte eiendomsselskap

Effektivisering av leietakers hverdag

Samlet eiendomsportefølje på 600.000 m2: Oslo CBD, Lysaker, Fornebu, Skøyen, Nydalen og Stavanger

Langsiktig og finansiell sterk partner

Servicevaktmestere ved behov

Endringsvillig utleier som aktivt følger leietakers utvikling

Visjon: Skape engasjerende møteplasser og relasjoner Det tas forbehold om eventuelle feil og mangler i beskrivelsen. Tegninger og bilder er kun ment som illustrasjoner. Fondbygget - Aker Brygge

Prospekt fondbygget aker brygge generell trykk  

Fondbygget Støperiveien 2 Akershus Eiendom