Page 1

Nils Hansensvei 2 prospekt


Ledige lokaler 820 kvm. kontorlokaler i Nils Hansens vei 2, 2. et. lyse og fleksible. Lokalet er inndelt i cellekontorer, et åpet landskap, møterom og kjøkken samt noe plass til lagring med lett tilgang til vareheis. Lokalet er fleksibelt og kan tilpasses. Se tegning. Fellesarealene; lobby trapperom etc. er nylig pusset opp og fremstår som meget moderne. 256 kvm. brutto kontorlokaler i Nils Hansens vei 2, 3. et., Lokalene er inndelt i 6 cellekontorer og et åpent område i inngangspartiet slik tegning viser. Planløsn ing kan endres i forhold til behov. Fellesarealene i bygget; lobby, trapperom, kantine etc. er nylig pusset opp og fremstår som meget moderne. Nils Hansens vei ligger sentralt nær Ring 3 ved Bryn stasjon. Uteområdet er pent beplantet. Alnaelven renner gjennom eiendommen og setter sitt særpreg på omgivelsene. Bygget er representativt og har et moderne og åpent inngangsparti. Innvendige fellesarealer ble modernisert i 2008/2009 og gir et elegant inntrykk med spennende belysning. Bygningen har 6 etasjer. Lokalene har bra standard og gode lysforhold. Oppdelingen av etasjene er fleksibel, noe som gjør at man kan legge til rette for forskjellige størrelser på utleiearealer. Lokalene kan tilpasses med åpne arealer og cellekontorer, samt møterom.

Parkering og lager Underetasjen er avsatt til utleie av parkering for leietagere, tekniske rom og arkiv/lager. I tillegg er det gode muligheter for å leie utendørs parkeringsplasser. Det er også et eget område med avgiftsbelagte gjesteparkeringsplasser ved bygningen.

Kantine I 4. etasje finnes en lys, trivelig og veldrevet kantine med ISS som kantinedriver. ISS har også tilbud om møteromsservering. Kantinen er lys og trivelig og ligger i 4. etg. Kantinen er åpen mandag til fredag fra 09.30 – 13.30. Spisepausen har en begrenset varighet, og vi har lagt alt til rette for at du skal slippe å kaste bort tid ved å stå i kø. Et betalingssystem som både er effektivt og hygienisk er derfor innført. Effektivt

-

Hygienisk

-

fordi det går svært hurtig når alle kun trekker et kort gjennom avlesningsterminalen. fordi kontanter ikke benyttes i nærheten av maten.

Betalingssystemet innbærer at man kun kan betale med spesielle kantine kort. I kantinen får du kantinekort, og det finnes en automat som enkelt kan laste penger inn på kantinekortet fra ditt bankkort. Det er viktig å notere nr. på kantinekortet slik at dette kan sperres ved et eventuelt tap av kortet. Saldo kan overføres til nytt kort. Husk å sjekke at det er nok penger på kantinekortet før du skal betale. Juice, melk, te og kaffe er fritt for de ansatte, idet dette betales av firmaene gjennom et kantinebidrag. Mat, min.vann og diverse andre produkter har fornuftige priser.

Gjestelunsjer Bedriftene får gjestekort som benyttes når de skal belaste mat på kostnadssted ved gjestelunsjer og/eller møter. Gjester som skal betale lunsjen sin selv, henter seg kantinekort og lader dette.

Kontor, Garasje/Parkering 2. etg Kontor 3. etg SUM

820 m² 256 m² 256 - 1076 m²

Kontakt Markedskonsulent Elin Nygaard Mobil Telefon Faks E-post

952 10 965 23 37 98 00 22 65 65 65 elin.nygaard@bryneiendom.no

Bilder fra Nils Hansensvei 2


Rekvisisjoner – forhåndsbestilling Forhåndsbestilt mat til møter, kurs og lignende kan gjøres med rekvisisjoner eller på mail kantineNH2@bryneiendom.no. Bestilling skal skje til kantinen innen kl. 13.00 dagen før. Fakturering Alt kjøp ved bruk av gjestekort eller rekvisisjoner blir 1 gang pr. måned fakturert den enkelte bedrift. Kjøpet vil bli spesifisert med underbilag på beløp pr. gjestekort og alle rekvisisjoner følger med. Dersom det er tvil om beløpene, kan man ved å henvende seg til kantinen helst utenom åpningstid få skrevet ut alle kjøp detaljert. Kassen Kantinen har 1 kasseterminal med 2 kundebaner (brettbaner) og kortleser på hver av brettbanene. Kasseoperatør vil ekspedere kunde fra annen hver side. Vekt i kassen Det vil være vekt i kassen. Denne benyttes ved mat som skal veies, salat og varm mat. NB! Det er viktig å benytte anvist type skål til salat og anvist type skål til varm mat. Kantinen drives av ISS Facility Services AS.Telefonnummer til kantinen er 22656611.

3 felles møterom i bygget

Kantinelokalene kan lånes/leies av firmaene til arrangement utenfor kantinens åpningstider. Eventuell bestilling av mat foregår til kantinen, tlf. 22656611 før kl 13.00 dagen før. Ved bestilling nevnes det antall personer og hvilket tidsrom som er aktuelt. Kantinen forlates ryddig og medbrakt utstyr fjernes.

Møterom I tilknytning til kantinen finnes to rom som kan reserveres dersom man ønsker et frokost eller lunsjmøte. Det ene rommer 12 personer, det andre 14. I 6. etg. finnes ytterligere et møterom som har plass til ca 18 personer.

Bestilling Kantine og møterom bestilles ved Bryn Eiendom AS’s kontor, telefon 23 37 98 00, faks 22 65 65 65 eller e-mail .

Garderober med dusj I 2. etg. er det en dame og herregarderobe med dusj som kan benyttes av de som arbeider i bygget. Nøkkel utleveres mot deponering av Bryn Eiendom. Dusjer og gode parkeringsforhold for sykkel gjør det enkelt å kombinere arbeidsvei med trening.

Kommunikasjon Nils Hansens vei 2 er sentralt plassert med tanke på kommunikasjon:

Kollektivt Bygget ligger ca 8 minutter gangavstand fra Brynseng T-banestasjon hvor tre forskjellige linjer har stoppested. T-banen bruker ca. 8 minutter til sentrum. Bryn togstasjon ligger kun ca. 5 minutter unna og har toglinjer som går både i sørlig og nordlig retning. Se vår link til Trafikanten for nøyaktige ruter og avgangstider.

Bil Byggets plassering i forhold til E-6 og Ring 3 gjør det meget enkelt og effektiv å benytte bil. En tur til Oslo sentrum via Vålerenga tunnelen tar ca. 6 – 8 min.

Tekniske anlegg Ventilasjon/kjøling Det er ført fram til- og fra luft til alle rom. Kapasitet 10-15 m3 pr. time og m2, dvs. 4-5 ganger utskiftning pr. time med tilstrekkelig kjøling slik at innetemperaturen er behagelig året rundt. Dette gir temperatur i h.t. arbeidstilsynets veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen.

Belysning

Lobby


Det er installert armaturer med lysstoffrør som gir tilfredstillende belysning i h.t. veiledende verdier (ny installasjonsverdi) i publikasjon fra Selskapet for Lyskultur. Belysningen er soneregulert, men enkelte rom (som for eksempel konferanse- og møterom) har egen overstyring.

Kantine

Langs alle yttervegger er det montert el kanaler med plass til sterkstrøm-, dataog telekopling. Ved hver arbeidsplass er montert to doble stikkontakter samt en dobbel for data med egen kurs. I tillegg er det kontaktpunkter for data og tele. For øvrig i lokalene er det stikkontakter for rengjøring o.l.

Oppvarming Bygningen er utstyrt med sentralvarmeanlegg. Det er radiatorer med termostat ved hver modul (b=2,5m), slik at varmen kan reguleres individuelt for hver arbeidsplass.

Auditorium

Alarmanlegg Bygningen har automatisk brannvarslingsanlegg med røkedetektorer som varsler brann på ulmestadiet. Brannalarmen er direkte knyttet til døgnbemannet alarmmottak.

Adkomstkontroll Hoveddørene er automatiske og vil i utgangspunktet være åpne i kontortiden. Etter kontortid låses de automatisk og åpnes ved kodelås, med kort, eller med signal fra de enkelte kontorlokaler, via porttelefon.

Treningssenter


Bro over Alnaelven


Plantegninger av det ledige lokalet Planløsning i lokalet (820 kvm, 2. et.)


Bryn Eiendom AS Nils Hansensvei 2 0667 Oslo Postboks 6620 Etterstad0607 Oslo Telefon: 23 37 98 00 Faks: 22 65 65 65 E-post: firmapost@bryneiendom.no Web: www.bryneiendom.no

Eiendomsforvalter Elin Nygaard Mobil: 952 10 965 Telefon: 23 37 98 00 Faks: 22 65 65 65 E-post: elin.nygaard@bryneiendom.no

Nilshansensvei2 prospekt  

820 kvm. kontorlokaler i Nils Hansens vei 2, 2. et. lyse og fleksible.