Page 1

ROALD AMUNDSENS GATE 6 Representative kontorlokaler i et av Oslos mest attraktive kontorstrøk


BELIGGENHET Beliggende i et av Oslos mest ­attraktive kontorstrøk Meget sentralt rett ved Rådhuset, Nationaltheateret og Vika. Gangavstand til Aker Brygge, samt Nationaltheateret stasjon hvor man finner trikk, buss, T-bane, tog og flytog. El-bil parkering i gata rett utenfor bygget. Alle service fasiliteter (restaurant, butikker etc.) i direkte nærhet. ADKOMST Adkomst direkte fra Roald Amundsensgate med innkjøring fra Stortingsgata.

4


KOMMUNIKASJON T Alle former for offentlig kommunikasjon ved Nationaltheatret med tog / flytog / t-bane / trikk og buss. B책t fra Aker brygge til bl.a. Nesodden.

6


v'S g

rs g Keyse

ate

ate

Munch

i t et sg a ta

at a

Un ive rs

l

sg a te

Domkirken

dre

at e

Ne

ata

Tol lbu gat a

Kir keg

Ak

ers g

ata

Ka

ate ens g

tranda

Ko ng

h us s

Råd husb rygg e2 Råd husb rygg e1

M øl

n

3 ygge

g er

a at

Slo tt

ta

Ne dre Vol lg

ate

Prestega

ga te

Øv re

Vo ll

ate

nk ran tz' g

jo Frid t

Ha Råd husp lasse n

T

Stortinget

Ro se

at e g ii'S V n a ko

Rådhuset

Råd husb r

a

ata

Roald Amundsens gate 6

an f N se n

En ga

nsen Gre

Gr en se

er s Ak

KER RYGGE

Lille

s p l a ss

d ke n u M

m

n eie v s

a ggat r e nb ing e

gsg ata

Tor den skio lds g

at e se ns g rin

ro np

VIKA

Kl

tin

rg

en Plø

s Ru

k elø

Ha m mer sbo

sga ta

s ga t e

Sto r

n eie v k

K

Apotek erg

NASJONALTHEATRET

T

n kv k ø sel Ru

H o s pital

To rg g

an I

gat e

Kr isti

dhu sga ta

rl J oha ns

gat

e


EIENDOMMEN En profilert eiendom med stilsikker arkitektur Bygget har 7 etasjer, hvor det ligger forretninger i 1. etasje på bakkeplan, og kontorbrukere i 2.–7. etasje. Profilert eiendom med representativt inngangsparti med trapp og heis til den respektive etasje. Adgangskort/porttelefon. Eiendommen ble bygget i 1932 og er et flott eksempel på datidens arkitektur. Eier av eiendommen er i dag DNB Livforsikring ASA, og forvaltes av DNB Næringseiendom. Energiklasse D

8


LOKALENE Attraktive kontorlokaler til fremleie Representative kontorlokaler på 896 kvm BTA. Lokalet består av hyggelig resepsjonsområde, cellekontorer, flere møte­rom, og internkjøkken med god spiseplass. Kontorene kan leies på kort eller lengere leiekontrakt. Kontorlokalene består av to deler som er “koblet” sammen til en enhet på henholdsvis 824 og 200 kvm BTA. I tillegg lager på ca. 40 kvm i kjelleren. Det finnes det et stort felles møterom i bygget for kontorbrukere, samt felles garderobe og sykkelparkering. Det er mulighet for leie av lager i kjeller.

10


Plantegning – 3. etasje 824 kvm BTA

PARTNER 25 KJØKKEN 26 PARTNER 24

C

MØTEROM 1

KANTINE 27 KANTINE

MØTEROM 2

MØTEROM 3

MØTEROM 4+5

C

C 300

PARTNER 22

BIBLIOTEK/ KOPI/PRINT 30

REKVISITA 29

PARTNER 23

600

500

C

MØTEROM 20 PERS. 31

RESEPSJON 32

300

REKVISITA 33

DATA 34

2500

SEKRETÆRPLASSER 28

GARDEROBE

AVLASTNINGSPLASSER 35

C PARTNER 21

FAST ADV. 20

FAST ADV. 19

FAST ADV. 18

DISP. 17

FULLM. 16

FULLM. 15

FULLM. 14

TW 13

BF 12

STUD AFB 11

PLAN 3.ETG., RO SOMMERNES 12

DISP. 10

DISP. 9

FULLM. 8

FAST ADV. 7

PARTNER 6


Plantegning – 3. etasje 200 kvm BTA

13


KONTAKT Henvendelse i fm. interesse for denne eiendommen bes rettet til NAI FirstPartners Næringsmegling v/ Sabine Jennica Bartler Næringsmegler MNEF 9321 0062 sb@nai.no www.nai.no

NAI FIRSTPARTNERS NÆRINGSMEGLING • Salg, Kjøp, Utleie, Søk, Utvikling, Verdivurdering, Rådgivning • Eiendommer, eiendomsporteføljer og eiendomsselskaper • Etablert i 2000, uavhengig • Vi arbeider over hele Norge • Erfarne meglere/rådgivere, med et velutviklet kontaktnett • Til sammen 21 kvalifiserte medarbeidere i gruppen • Med kontorer i Oslo, Stavanger og Tromsø NAI GLOBAL • Vi er tilknyttet NAI Global – et av verdens største nettverk innen eiendomsmegling og rådgivning • Representert i alle viktige markeder over hele verden • Ca. 5 000 meglere/prosjektledere/rådgivere – i over 375 byer – i over 55 land

ANSVARSFORHOLD • Informasjon gitt i dette prospektet er tilrettelagt av NAI FirstPartners Næringsmegling. • Informasjonen er til dels innhentet fra utleier og bearbeidet av megler etter beste skjønn, men NAI FirstPartners Næringsmegling kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Enhver som setter seg i forpliktelse i næringseiendom må på egen hånd forsikre seg om at opp­lysningene er à jour og korrekte. • NAI FirstPartners Næringsmegling fraskriver seg ansvaret for ethvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, – samt tap som på annen måte måtte oppstå som følge av en avtaleinngåelse. • Informasjon gitt i dette prospektet og annen informasjon fremlagt i forbindelse med utleie av lokalene, samt informa­sjon innhentet på egen hånd, forutsettes derfor nøye gjennom­gått og kontrollert av leietaker før bindende avtale inngås.


ROALD AMUNDSENS GATE 6

NAI FirstPartners NĂŚringsmegling v/ Real Team AS, Dronning Mauds gate 10, N-0117 Oslo

Nai Prospekt Roald Amundsens Gate 6  

NAI FirstPartners, Prospekt Roald Amundsens Gate 6, 2013 NE Byrå