Page 1

ENSJĂ˜VEIEN 20 Sentralt, urbant og fremtidsrettet


DEN NYE ENSJØBYEN Ensjø har vært et knutepunkt for industri i lang tid, blant annet som landets “hovedstad” når det gjelder salg, service og distribusjon av bil. Bydelen er i stor forandring. 5.000 mennesker vil i løpet av de nærmeste årene få sin arbeidsplass i den nye bydelen. Hele området videreutvikles nå til et moderne, attraktivt og grønt bolig- og næringsområde. Gamle, falleferdige bilhaller og nedlagte fabrikkbygninger forvandles til moderne kontorlokaler og forretninger. I tillegg kommer en rekke nye boliger, ny grunnskole, 450 barnehageplasser, rikelig med grøntområder og 6 km med tur- og sykkelstier.

4


5


BELIGGENHET Sentralt beliggende med nærhet til alt Ensjøbyen ligger i bydel Gamle Oslo og grenser til Tøyenparken, idylliske Tøyen hageby, Kampen, Vålerenga og Valle-Hovin.

6


7


KOMMUNIKASJON Kort avstand til sentrum Ensjøbyen har et av de beste kollektivtilbudene i Oslo. Med Ensjø T-banestasjons fire linjer, 1,2,3 og 4 reiser du raskt til de fleste andre steder i hovedstaden. I tillegg har du kort gåavstand til mange av byens bussruter. Det er også enkel atkomst fra E6 i begge retninger.

8


ULVEN

Valhall

RING 3

Valle Hovin

ie sve øm Str

n

Grenseveien

ENSJØ en vei sjø En

HELSFYR

E6 RING 3

Ensjøveien 20

TØYEN

KAMPEN Øst ensj

øve ien

E6

ETTERSTAD

BRYN


EIENDOMMEN Skreddersydde planløsninger Bygget har fire etasjer. I første etasje planlegges resepsjon/ lobby med sosiale soner og tilstøtende arealer for møteog konferanse­virksomhet. Dersom bedriften har behov for proffshop/showrom er det også gode muligheter for dette i denne etasjen. I andre etasje tar vi høyde for kantine med tilstøtende konferanserom dersom dette er et krav. Øvrige kontoretasjer tilrettelegges med stillerom, sosiale- og møteromsoner i alle etasjer, samt tilstrek­ kelige toalettsoner.

10

Utleier er behjelpelig med å utarbeide forslag til planløsning basert på leietakers kravspesifikasjon og lokalene vil bli skredder­sydd i henhold til dette. Leienivå vil avhenge av standard og innredningsnivå. Bygget renoveres til dagens krav hva angår teknisk infrastruktur. Det er mulighet for leie av parkeringsplasser både på terreng og i garasje.


3D illustrasjon - resepsjon 11


3D illustrasjon - 책pent landskap 12


3D illustrasjon - møterom 13


AREALFORDELING ETASJE

AREAL

1. etasje

976 kvm inkl. andel fellesareal

TYPE LOKALE Resepsjon/lobby.

14

1 005 kvm inkl. andel fellesareal

AREAL 986 kvm inkl. andel fellesareal

TYPE LOKALE Teamarb.pl. 44 Minikjøkken 2 Kontorarb.pl. 21 Stillerom 4 Print/ Kopi 2 Interne møterom 8p/1, 18p/1

4. etasje

986 kvm inkl. andel fellesareal

Teamarb.pl. 44 Minikjøkken 2 Kontorarb.pl. 32 Stillerom 3 Print/ Kopi 2 Interne møterom 8p/1, 10p/1

Utleieareal (A) Passende lokaler for: Felles møtesenter Kontor med produksjonslokaler Treningssenter Utleieareal (B) Passende lokaler for: Lager Verksted Produksjonslokaler Dekkhotell o.l Jernvarehandel o.l

2. etasje

ETASJE 3. etasje

Teamarb.pl. 32 Minikjøkken 1 Kontorarb.pl. 5 Stillerom 3 Print/ Kopi 1 Interne møterom 12p/1 Kantine plasser 62 Felles møterom 12p/1, 8p/1, 6p/1

TOTALT: 3953 KVM BTA inkl. andel fellesareal


2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

Skisse

ikke arbeidstegning

11

A A

FYRROM

PLANTEGNING – 1.ETASJE – ALT. 1: 976 KVM

B B UTLEIEAREAL (B)

RESEPSJON / LOBBY 129,6 m2

290,5 m2

WC WC

KAFFEBAR.

C

C HC WC

KAFFEBAR.

GARD.

D

WC

D

5

UTLEIEAREAL (A) 314,2 m2

6

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

1

2

Alle mål må kontrolleres på stedet. Tegningen viser hovedutforming og prinsippløsninger. Leverandør skal ivareta og innestå for alle krav til styrke og kvalitet. Tilsier slike hensyn at løsninger vist på tegning bør justeres, må leverandøren kontakte Metropolis arkitektur & design AS.

3

7

RESEPSJON / LOBBY Nytt uttrukket inngangsparti - i tråd med øvrig arkitektur + økt synlighet

8

9

UTLEIEAREAL (A) Passende lokaler for: - Felles møtesenter - Kontor med produksjonslokaler - Treningssenter

10

11

UTLEIEAREAL (B) Passende lokaler for: - Lager - Verksted - Produksjonslokaler - Dekkhotell o.l. - Jernvarehandel o.l. - Treningssenter

4

C Revidert lobby, møterom

130408 / CH.

B Revidert lobby, møterom

130227 / CH.

A Opprettet

130213 / CH.

DATO OPPRETTET:

Ensjøveien 20

SKALA PÅ A3 ARK:

TEGNINGSNUMMER:

1 etg Alt.1

REV. :

SIGN. :

C

CH

13.02.13 - Revisjon

Dato / Sign.

I240 20-A10

1 : 200

15


2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

Skisse

ikke arbeidstegning

11

A A

PLANTEGNING – 1.ETASJE – ALT. 2: 976 KVM

FYRROM

B B UTLEIEAREAL (B)

RESEPSJON / LOBBY 129,6 m2

290,5 m2

WC

C

C HC WC

KAFFEBAR.

GARD.

D

WC

D

5

UTLEIEAREAL (A) 314,2 m2

6

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

1

2

Alle mål må kontrolleres på stedet. Tegningen viser hovedutforming og prinsippløsninger. Leverandør skal ivareta og innestå for alle krav til styrke og kvalitet. Tilsier slike hensyn at løsninger vist på tegning bør justeres, må leverandøren kontakte Metropolis arkitektur & design AS.

16

WC

KAFFEBAR.

3

7

RESEPSJON / LOBBY Nytt uttrukket inngangsparti - i tråd med øvrig arkitektur + økt synlighet

8

9

UTLEIEAREAL (A) Passende lokaler for: - Felles møtesenter - Kontor med produksjonslokaler - Treningssenter

10

11

UTLEIEAREAL (B) Passende lokaler for: - Lager - Verksted - Produksjonslokaler - Dekkhotell o.l. - Jernvarehandel o.l. - Treningssenter

4

DATO OPPRETTET:

Ensjøveien 20

SKALA PÅ A3 ARK:

TEGNINGSNUMMER:

1 etg Alt.2

REV. :

SIGN. :

B

CH

27.02.13 B Revidert lobby, møterom

130408 / CH.

A Opprettet

130227 / CH.

- Revisjon

Dato / Sign.

I240 20-A10

1 : 200


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Skisse

ikke arbeidstegning

11

A A KJØKKEN

B SERVERINGSTORG

B

WC

KANTINE

MØTESENTER

PLANTEGNING – 2.ETASJE: 1 005 KVM

C C

DUSJ DAMER

GARD. MINIKJØKKEN

GARD.

WC DUSJ HERRER

D

LAGER

D DATA

5

6

PRINT/KOPI

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

1

2

Alle mål må kontrolleres på stedet. Tegningen viser hovedutforming og prinsippløsninger. Leverandør skal ivareta og innestå for alle krav til styrke og kvalitet. Tilsier slike hensyn at løsninger vist på tegning bør justeres, må leverandøren kontakte Metropolis arkitektur & design AS.

3

7

8

9

10

11

Teamarb.pl.

32

Kontorarb.pl.

5

Print / Kopi

1

Kantine plasser

62

Minikjøkken

1

Stillerom

3

Interne møterom

12p / 1

Felles møterom

12p / 1 8p / 1 6p / 1

4

DATO OPPRETTET:

Ensjøveien 20

SKALA PÅ A3 ARK:

TEGNINGSNUMMER:

2 etg

REV. :

SIGN. :

B

CH

13.02.13 B Endret romstørrelse, satt på legende

130227 / CH

A Opprettet

130213 / CH

- Revisjon

Dato / Sign.

I240 20-A20

1 : 200

17


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Skisse

ikke arbeidstegning

11

A A

MINIKJØKKEN

B B WC

PRINT/KOPI

GARD.

C

PLANTEGNING – 3.ETASJE: 986 KVM

C

MINIKJØKKEN

WC

D

LAGER

D

5

E

6

E

PRINT/KOPI

F

F

G

G

H

H

I

I

1

2

Alle mål må kontrolleres på stedet. Tegningen viser hovedutforming og prinsippløsninger. Leverandør skal ivareta og innestå for alle krav til styrke og kvalitet. Tilsier slike hensyn at løsninger vist på tegning bør justeres, må leverandøren kontakte Metropolis arkitektur & design AS.

18

GARD.

3

7

8

9

10

Teamarb.pl.

44

Kontorarb.pl.

21

Print / Kopi

2

Minikjøkken

2

Stillerom

4

Interne møterom

8p / 3 18p / 1

11

4

DATO OPPRETTET:

Ensjøveien 20

SKALA PÅ A3 ARK:

TEGNINGSNUMMER:

3 etg

REV. :

SIGN. :

B

CH

13.02.13 B Revidert møblering og rominndeling

130227 / CH.

A Opprettet

130213 / CH.

- Revisjon

Dato / Sign.

I240 20-A30

1 : 200


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Skisse

11

ikke arbeidstegning A

A

MINIKJØKKEN

B B WC

C C

GARD.

MINIKJØKKEN

PLANTEGNING – 4.ETASJE: 986 KVM

PRINT/ KOPI

WC

D

LAGER

D

5

6

E

E

F

F

G

G

H

7

8

9

10

Teamarb.pl.

44

Kontorarb.pl.

32

Print / Kopi

2

Minikjøkken

2

Stillerom

3

Interne møterom

8p / 1 10p / 1

11

H PRINT/ KOPI

I

I

1

2

Alle mål må kontrolleres på stedet. Tegningen viser hovedutforming og prinsippløsninger. Leverandør skal ivareta og innestå for alle krav til styrke og kvalitet. Tilsier slike hensyn at løsninger vist på tegning bør justeres, må leverandøren kontakte Metropolis arkitektur & design AS.

3

4

DATO OPPRETTET:

Ensjøveien 20

SKALA PÅ A3 ARK:

TEGNINGSNUMMER:

4 etg

REV. :

SIGN. :

B

CH

25.02.13 B Revidert møblering og rominndeling

130227 / CH.

A Opprettet

130225 / CH.

- Revisjon

Dato / Sign.

I240 20-A30

1 : 200

19


20


21


KONTAKT Sabine Jennica Bartler Næringsmegler MNEF 9321 0062 sb@nai.no www.nai.no

NAI FIRSTPARTNERS NÆRINGSMEGLING • Salg, Kjøp, Utleie, Søk, Utvikling, Verdivurdering, Rådgivning • Eiendommer, eiendomsporteføljer og eiendomsselskaper • Etablert i 2000, uavhengig • Vi arbeider over hele Norge • Erfarne meglere/rådgivere, med et velutviklet kontaktnett • Til sammen 21 kvalifiserte medarbeidere i gruppen • Med kontorer i Oslo, Stavanger og Tromsø NAI GLOBAL • Vi er tilknyttet NAI Global – et av verdens største nettverk innen eiendomsmegling og rådgivning • Representert i alle viktige markeder over hele verden • Ca. 5 000 meglere/prosjektledere/rådgivere – i over 375 byer – i over 55 land

ANSVARSFORHOLD • Informasjon gitt i dette prospektet er tilrettelagt av NAI FirstPartners Næringsmegling. • Informasjonen er til dels innhentet fra utleier og bearbeidet av megler etter beste skjønn, men NAI FirstPartners Næringsmegling kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Enhver som setter seg i forpliktelse i næringseiendom må på egen hånd forsikre seg om at opp­lysningene er à jour og korrekte. • NAI FirstPartners Næringsmegling fraskriver seg ansvaret for ethvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, – samt tap som på annen måte måtte oppstå som følge av en avtaleinngåelse. • Informasjon gitt i dette prospektet og annen informasjon fremlagt i forbindelse med utleie av lokalene, samt informa­sjon innhentet på egen hånd, forutsettes derfor nøye gjennom­gått og kontrollert av leietaker før bindende avtale inngås.


23


ENSJØVEIEN 20 NAI FirstPartners Næringsmegling v/ Real Team AS, Dronning Mauds gate 10, N-0117 Oslo

Ensjøveien 20  
Ensjøveien 20  

NAI Firstpartners