Page 1

Alf Bjerckes vei 28


2

ALNA NORD

3

Det er noe spesielt med det nye hovedkvarteret til Norsk Medisinaldepot(NMD); passerer man langs Østre Aker vei er det akkurat som bygget skifter farge. Når man kommer inn er bygget lyst og flott, lokalene er teknologisk tidsmessige, fleksible og effektive. Plasseringen av bygget er ideelt for virksomheten med god infrastruktur og nærhet til godsterminalen på Alnabru. Prosjektet er en nyvinning innen miljø. Med noxitbelegg på taket og energiklasse B er det vårt viktigste referanseprosjekt for kombinasjonsbygg av en slik størrelse. Arkitekturen er unik og den enorme bygningskroppen gir inntrykk av å sveve. Den estetiske standarden for slike industribygg har økt, målsettingen om at dette skulle bli det stiligste bygget i Groruddalen har blitt virkelighet. Alf Bjerckes vei 28 er utviklet av Aspelin Ramm og Rom Eiendom og eies av Braathen Eiendom.

Lokale ledig utleieareal: 5.609 m2 lager + kontorer på messanin Lokalene er ledige for leietakers tilpasning Kontakt megler: Amund Medbø, Akershus Eiendom tlf.: 909 80 342 e-post: am@akershus-eiendom.no

Innhold: Alan Nord: 2 • Beliggenhet: 4 • Alf Bjerckes vei 28: 6 • Om eiendommen: 8 • Lokalene: 10 • Plan 1A-B: 12 • Kontakt: 14


Breidtvet

Kolås

Årvoll

GARDERMOEN Tonsen

eien

sv heim

d Tron

4

Veitvet

Linderud 4

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet...

163

Refstad Mellom Alnabru-terminalen og Østre Aker vei, nord for Økernkrysset og med svært god profilering mot Øste Aker vei, har Alf Bjerckes vei 28 en tilnærmet perfekt beliggenhet for lager og logistikkvirksomheter.

5

E6

eien

ei

ALNA NORD

OSLO

albakkv Nedre K

ekkv

Risløkka

Alfaset

Området har adkomst fra Østre Aker vei via Brobekkveien til Alf Bjerckes vei. Alna Nord ligger innenfor bomringen, og avstanden til Oslo S er 9 km.

ALNA NORD

Brob

Med godstransportens Oslo S, Alnabruterminalen som nærmeste nabo, og enkel adkomst til Oslos hovedfartsårer, har logistikkselskaper som Schenker, Tollpost Globe og Posten anlagt sine terminaler i området. Det er god tilgang til offentlig kommunikasjon med få minutters gange til Vollebekk T-banestasjon, Flybussen, ulike bussruter på Østre Aker vei samt Alna stasjon.

Vollebekk

ei

E6 E18

Økern krysset

tr Øs

e

v er k A

ø Str

Vollebekk T-bane Linje 5 Vestli / Storo Alna tog 400 Lillestrøm / Asker Vollebekk buss 67 Tøyen / Stovner Flybuss F3 Gardermoen Timeekspressen Kongsvinger og Charlottenberg 435 Lillestrøm / Blindern 433 Lillestrøm / Løren 345 Vardefjellet / Blindern 313 Skarnes / Oslo S Siemens buss Samme som Vollebekk, men ikke flybuss

Alna

Ring 3 Søndre Hovin

ien

ve ms

Offentlig kommunikasjon

Ulvenspli

tten

Alnabru

E6


Vollebekk stasjon

6

Vollebekk

Alf Bjerckes vei 28

7

ØSTRE AKER VEI

22A

22C

26A

22B 26B

24A

Siemens

24B 28

LEDIG 1. etg

ALF BJERCKES VEI

30 Alna stasjon

22A

ALNA GODSTERMINAL

22B

22C

24A

26A

28


8

Om eiendommen

Høsten 2011 flyttet Norsk Medisinaldepot (NMD) inn i Norges nyeste og mest fremtidsrettede kombinasjonsbygg. Fra Alf Bjerckes vei 28 styres NMD-konsernet med sine egeneide Vitus-apotek samt det privateide partnerkonseptet Ditt Apotek. Herfra foregår distribusjonen til NMD’s egne Vitusapotek, NMD er privateid, men har en viktig rolle innen legemiddelberedskapen i Norge, og forsyner samtlige offentlige sykehus. Legemiddeloppbevaring og –distribusjon stiller svært høye krav til bl.a. sikkerhet, temperaturkontroll og hygiene. Plasseringen i Alf Bjerckes vei passer godt for NMD’s ansatte som i stor utstrekning reiser kollektivt, men også for logistikkvirksomheten er lokaliseringen ideell.

9


10

Lokalene

Arealet som tilbys har i en kortere periode vært brukt av Norsk Medisinaldepot som tilleggslager. Lokalene vil tilpasses ny leietaker med kontordel på mezzanin, nye porter og eventuellt deling mellom flere leietakere. Plan 1A: Plan 1B:

5609. kvm høytlager. mulig mezzaninetasje med inngangsparti mot Østre Aker Vei.

Porter:

Det kan etableres 4-5 porter for store lastebiler.

Regulering:

Eiendomen er regulert for forretning (plasskrevende varer), kontor, industri og lager.

Takhøyde:

Fri lagringshøyde er i hovedsak 7,27 meter. På en mindre del av arealet er fri lagringshøyde redusert til 5,7 meter.

11


ØST RE A KER VEI

12

ØST RE A KER VEI

Plan 1A-B

13

Plan 1A

ALF BJERCKES VEI

Plan 1B

ALF BJERCKES VEI


Utleie ved Akershus Eiendom Amund Medbø mobil 909 80 342 am@akershus-eiendom.no www.alnanord.no

Aspelin Ramm Pål Bøe Markedssjef mobil 980 55 015 pal.boe@aspelinramm.no

www.enzo.no

Asp 2012 abv 28 prospekt low web spread  

Alf Bjerckes vei 30 Akershus Eiendom

Asp 2012 abv 28 prospekt low web spread  

Alf Bjerckes vei 30 Akershus Eiendom