Page 1

Mariboes gate 6–8


Mariboes gt. 6–8

Kontor

Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra:

3. etasje: 1.271 kvm 500 kvm Etter avtale

Konta k t

Megler: Mobil: E-post:

Rune UnsgĂĽrd 900 67 800 ru@akershuseiendom.no

2


Lokalet renoveres og tilpasses leietaker

Inform asjon

En hel kontoretasje p책 ca. 1.271 kvm Nesten hele bygget er nylig utleid Alt rehabiliteres n책 Garasjekjeller med 36 p-plasser

3


Hyggelig nærmiljø

4


n DET KONGELIGE SLOTT

A

Gardermoen lufthavn

ieg tor

a ta

ga

te

Sandvika

6 min NATIONAL-

ta Gr en se

19THEATRET min STASJON

14 min

VIKA

Sto rtin gsg at

a

n

rga Sto

STORTINGET

ate

rt Co

de le rs

Skøyen

sons gate

AKER BRYGGE

Ko nge ns g

Ibsens gate k i r en

RING 1

To rg ga

Re ise tider me d tog

Un ive rsi tet sga ta

t de

Parkveie

ens gate

re st le Pi

n

Os c

ar sg

at e

Kommunikasjon

Kar l Jo han sg

ta

ate

OSLO SENTRALSTASJON

5


3. etasje / 1.271 kvm A rb e idsplas ser 199/4

199/4

199/4

KONTOR

KONTOR

KONTOR

8,3 m

8,0 m

199/4

STILLE

199/4

8,1 m

KONTOR

STILLE

9,3 m

STILLE

9,3 m

8,6 m

10,0 m

KONTOR 199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

11,6 m

199/4

199/4

199/4 199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

KOPI/PRINT

199/4

13,9 m

199/4

199/4

199/4

199/4

STILLE

199/4

13,3 m

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

KOPI/PRINT

199/4

12,9 m

STILLE

199/4 199/4

199/4

199/4

13,2 m

199/4

199/4

199/4

199/4

HEIS

STILLE

24,7 m

GARDEROBE

MØTE

6,9 m

MINIKJ.

199/4

HVILE

7,2 m

TRAPPEROM

199/4

GARDEROBE

199/4

BK

WC H

HCWC

WC D

2,3 m

199/4

TRAPPEROM

199/4

MØTE

14,6 m

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4 199/4

MØTE

18,4 m

STILLE

8,7 m

199/4

199/4

199/4

MØTE

18,4 m

199/4

STILLE

9,0 m 199/4

70 stk 5 stk 4 stk 7 stk

199/4

Åpent landskap Cellekontor Møterom Stillerom

6


3. etasje / 1.271 kvm 771 kvm 199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

A rb e idsplas ser - A re a l A

500 kvm 199/4

Alternativ løsning med to leieforhold

199/4

199/4

STILLE

STILLE

KONTOR

STILLE

9,3 m

8,4 m

STILLE

9,3 m

8,6 m

15,6 m

199/4

199/4

199/4

199/4

SPISEROM

KONTOR

199/4

32 stk 5 stk 5 stk 3 stk

199/4

Åpent landskap Cellekontor Møterom Stillerom

8,3 m

39,6 m

199/4

199/4

199/4

199/4

MINIKJ.

199/4

KONTOR

199/4

8,3 m 199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

KOPI/PRINT

199/4

13,4 m

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

A rb e idsplas ser - A re a l B

199/4

MØTE

199/4

13,3 m

199/4

199/4

199/4

199/4

199/4

KOPI/PRINT 199/4

MØTE

12,9 m

199/4

199/4

199/4

13,2 m

199/4

199/4

199/4

GARDEROBE 199/4

HEIS

STILLE

MØTE

6,9 m

GARDEROBE

TRAPPEROM

24,7 m

MØTE

14,3 m

BK 2,3 m

MINIKJ.

7,1 m

MINIKJ.

STILLE

6,1 m

199/4

STILLE

199/4

TRAPPEROM

HCWC

WC

WC

MØTE 18,3 m

199/4

22 stk 3 stk 2 stk 4 stk

199/4

Åpent landskap Cellekontor Møterom Stillerom

KONTOR

13,5 m

KONTOR KONTOR

8,3 m

9,6 m

KONTOR KONTOR 8,8 m

9,0 m

MØTE 18,4 m

MØTE 18,5 m

MØTE 16,2 m

7


Illustrasjonsfoto

Bildetekst 1 linje

8


Generell informasjon Bygget

Mariboes gate 6–8 er et moderne kontorbygg opp­ført i 1990. Bygget består av seks kontor­ etasjer og garasjekjeller. Bygget gjennomgår nå en renovering og de ledige lokalene tilpasses frem­tidig leietakers ønsker og behov.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Hausmannskvartalene i den nordlige delen av Oslo sentrum. Området er preget av mye handel med mindre forretninger, service- og kulturtilbydere og restauranter. ­Regjeringskvartalet ligger i umiddelbar nærhet.

Kommunikasjon

Eiendommen er lett å komme til med bil fra ringveiene, via Maridalsveien og Hausmannsgate. Knutepunktet for alle buss- og trikkelinjer, stoppestedet Brugata ved Gunerius, ligger i

umiddelbar nærhet. Videre er det kort gang­ avstand fra Jernbanetorget for de som bruker tog eller bane.

Arealer

Prospektet viser forslag til innredning men ­arealene kan skreddersys etter leietakers ønsker og behov.

Parkering

Bygget har garasjekjeller med 36 p-plasser. Det er sykkelparkering og garderobeanlegg i kjeller­ etasjen.

Kjeller

Garasje, sykkelparkering, garderober og tekniske rom.

Eiendomsmeglingsloven § 6-7 fravikes. Partenes intensjon er å gi leietaker opplysninger som han har grunn til å regne med å få og som kan få betydning for handelen, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7 første ledd. Megler har likevel ikke ansvar for andre forhold ved Eiendommen enn dem Megler har undersøkt.»

9


t e a

+47 22 41 48 00

post@akershuseiendom.no w akershuseiendom.no Haakon VII’s gate 5. PO Box 1739 Vika. NO-0121 Oslo

Mariboesgate 6-8  

Ae mariboesgate6 8 mal 10s flip Akershus Eiendom

Mariboesgate 6-8  

Ae mariboesgate6 8 mal 10s flip Akershus Eiendom