Page 1

Ă˜stensjøveien 18 prospekt


Ledige lokaler

Kontorlokalene i 2. et. er inndelt slik tegningen viser, i noen celler og noe åpent landskap. Deler av lokalet har vært benyttet til lager. Lokalene kan tilpasses leietakers behov. Det er store vinduer som gir meget gode lysforhold i hele lokalet. Langs yttervegger er det montert el-kanaler med plass til sterkstrøm, data og telekopling. Kontorlokaler på 317 kvm med gode lysforhold. Lokalet er delt i cellekontorer, kjøkken med spiseplass og 2 møterom. Bygget er et kombinasjonsbygg oppført ca. 1965 som er løpende oppdatert. Det er gjort store fasadearbeider i 2009. Bygget har 4 etasjer med kontorlokaler og en underetasje med kontor- og lagerlokaler.

Kontor

2. etasje

346 m²

Kontor

3. etasje

317 m²

SUM

317 - 663 m²

Kontakt Markedskonsulent Elin Nygaard Mobil

952 10 965

Telefon

23 37 98 00

Faks

22 65 65 65

E-post

elin.nygaard@bryneiendom.no

Bygning Bilder fra Østensjøveien 18 Et kombinasjonsbygg oppført ca 1965. Bygget har vært løpende oppdatert. Det er gjort store fasadearbeider de siste årene. Bygget har en kombinasjon av kontorer og lager. Bygget har 4 etasjer med kontorlokaler og en underetasje med lagerlokaler. Lokalene har god standard og bra lysforhold. De er meget effektive for rene kontorbrukere og for brukere som kombinerer kontorer med noe lager. Bygget har vareheis med egen rampe.

Parkering og lager I tillegg er det gode muligheter for å leie utendørs parkeringsplasser. Det er også et eget område med avgiftsbelagte gjesteparkeringsplasser i området.

Kommunikasjon Østensjøveien 18 er meget sentralt plassert med tanke på kommunikasjon:

Kollektivt Bygget ligger mellom Brynseng og Helsfyr T-banestasjon hvor tre forskjellige linjer har stoppested. T-banen bruker ca. 8 minutter til sentrum. Helsfyr er et trafikalt knutepunkt I tillegg til T-banen finnes bussforbindelser til nær sagt hele Oslo. Flybussen har stoppested her og bruker ca. 35 min. til Gardermoen. Bryn togstatsjon har toglinjer som går både i sørlig og nordlig retning. Se vår link til Trafikanten for nøyaktige ruter og avgangstider.

Bil Byggets plassering i forhold til E-6 og Ring 3 gjør det meget


Byggets plassering i forhold til E-6 og Ring 3 gjør det meget enkelt og effektiv å benytte bil. En tur til Oslo sentrum via Vålerenga tunnelen tar ca. 6 – 8 min.

Tekniske anlegg Ventilasjon/kjøling Det er ført fram til- og fra luft til alle rom. Kapasitet 8-11 m3 pr. time og m2, dvs. ca 4 ganger utskiftning pr. time med tilstrekkelig kjøling slik at innetemperaturen er behagelig året rundt. Dette gir temperatur i h.t. arbeidstilsynets veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen.

Elektro /data Belysning Det er installert armaturer med lysstoffrør som gir tilfredstillende belysning i h.t. veiledende verdier (ny installasjonsverdi) i publikasjon fra Selskapet for Lyskultur. Belysningen er soneregulert, men enkelte rom (som konferanse- og møterom) har egen overstyring.

Elektriske anlegg Langs alle yttervegger er det montert el-kanaler med plass til sterkstrøm-, data- og telekopling. Ved hver arbeidsplass er montert to doble stikkontakter samt en dobbel for data med egen kurs. I tillegg er det kontaktpunkter for data og tele. Forøvrig i lokalene er det stikkontakter for rengjøring o.l.

Oppvarming Bygningen er utstyrt med sentralvarmeanlegg. Det er radiatorer med termostat ved hver modul (b=2,5m), slik at varmen kan reguleres individuelt for hver arbeidsplass.

Alarmanlegg Bygningen har automatisk brannvarslingsanlegg med røykdetektorer som varsler brann på ulmestadiet.

Adkomstkontroll Hoveddørene er automatisk og vil i utgangspunktet være lukket. Dørene låses automatisk og åpnes ved kodelås, med kort, eller med signal fra de enkelte kontorlokaler. Det er porttelefon.


Treningssenter


Plantegninger av det ledige lokalet 2. etasje

3. etasje


Bryn Eiendom AS Nils Hansensvei 2 0667 Oslo Postboks 6620 Etterstad0607 Oslo Telefon: 23 37 98 00 Faks: 22 65 65 65 E-post: firmapost@bryneiendom.no Web: www.bryneiendom.no

Eiendomsforvalter Elin Nygaard Mobil: 952 10 965 Telefon: 23 37 98 00 Faks: 22 65 65 65 E-post: elin.nygaard@bryneiendom.no

Østensjøveien18 prospekt  

Kontorlokalene i 2. et. er inndelt slik tegningen viser, i noen celler og noe åpent landskap. Deler av lokalet har vært benyttet til lager.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you