Page 1

V. 03.2013

AKER BRYGGE - VERKSTEDHALLENE Innganger: Grundingen 2 og 6, Bryggegata 7

• • • •

Kontor: 379 - 3.750 m2 Totalrehabiliterte lokaler Parkering Høy arealeffektivitet

• Meget god ventilasjon • Eget kundesenter • Tilpasses kundens ønsker og behov • Innflytting: Fra Q1 2014

3


Verkstedhallene


LANGE TRADISJONER FOR VERDISKAPING Det er historisk sus over de gamle Verkstedhallene på Aker Brygge. Det industrihistoriske bygget representerer starten på solide industritradisjoner, stolt skipsbyggerkunst og ikke minst det norske oljeeventyret. Da Akers Mekaniske Verksted holdt til på området ble det bak de flotte teglveggene bygget både skip, motorer og deler til F-16-fly. Tradisjoner knyttet til både innovasjon, solid håndverk og ikke minst innovasjon sitter løst i veggene. Det bør være et godt utgangspunkt for virksomheter med store ambisjoner.

5


VIKA

BRYGGEGATA

MUNKEDAMSVEIEN

BRYGGETORGET

HOLMENS GATE

INNGANG BRYGGEGATA 7 INNGANG GRUNDINGEN 6 TJUVHOLMEN

DIAGO

N

FJO

RD

AL

LÉE

N

NALE

INNGANG GRUNDINGEN 2

STRANDEN

Verkstedhallene

RÅDHUSPLASSEN


INNGANGSPARTIENE - DET VIKTIGE FØRSTEINNTRYKKET Nye høyreiste kontorinnganger over to etasjer vil stå tydelig ut i bybildet og skape en solid profesjonell identitet 7


INNGANGSPARTIENE - ET STEINKAST FRA BRYGGEKANTEN Verkstedhallene


LYSE AREALER

Lobbyene leder opp til helt nye kontorarealer som vil preges av store, üpne og arealeffektive flater med god takhøyde og godt dagslysinnslipp. Kontorarealene forbindes pü tvers av dagens langstrakte artium. Dette skaper spennende kontraster mellom de moderne kontorenes kjerneareal og den historiske verkstedhallen. Eksponert tegl bevares i ytterveggene og fremhever den historiske identiteten.

9


Verkstedhallene


KONTORLOKALENE

I det historiske teglstensbygget Verkstedhallene er de ledige kontorlokalene å finne fordelt på tre innganger: Grundingen 2, Grundingen 6 og Bryggegata 7. Kontorlokalene preges av store, sammenhengende og arealeffektive flater som får godt med dagslys. Lokalene er designet for neste genarasjons kontorbrukere og det er lagt vekt på lyse og elegante løsninger. Arealene i 6. etasje i Grundingen 2 og 6 er best egnet for åpne kontorlandskap, mens arealene med inngang fra Bryggegata 7 egner seg bedre til cellekontorinndeling.

11


GRUNDINGEN 2 & 6 4.-6. ETASJE Arealoversikt kontor

1. etasje 2. etasje

Butikk Butikk/restaurant

3. etasje

Kontorfellesskap

Se eget prospekt

4. etasje - 4.04

Kontor

786 m² BTA

5. etasje - 5.01

Kontor

770 m² BTA

6. etasje - 6.01 6. etasje - 6.02 6. etasje - 6.05 6. etasje - 6.06

Kontor Kontor Kontor Kontor

705 m² BTA 379 m² BTA 404 m² BTA 679 m² BTA

7. etasje

Kontor

Utleid

7. etg 6. etg 5. etg 4. etg 3. etg 2. etg 1. etg

Verkstedhallene


BRYGGEGATA 7 3.-4. ETASJE Arealoversikt kontor

1. etasje 2. etasje

Butikk Butikk/restaurant

3. etasje

Kontorfellesskap

Se eget prospekt

3. etasje - 3.40

Kontor

53 m² BTA

4. etasje - 4.01 4. etasje - 4.02 4. etasje - 4.06

Kontor Kontor Kontor

516 m² BTA 523 m² BTA 434 m² BTA

7. etg 6. etg

4. et 3. et

5. etg 4. etg 3. etg

2. et

2. etg

1. et

1. etg

13


KONTORINNGANGER 1. ETASJE Butikk Restaurant

Diagonalen Fellesareal

Tegninger er utarbeidet av iArk

Stranden

Bryggegata 7

Verkstedhallene

Grundingen 2

Grundingen 6


15


GRUNDINGEN 2 4. ETASJE (4.04) Løsning: 30 % cellekontor Areal: 786 m2 BTA Arbeidsplasser: 42 Cellekontorer: 11 plasser Åpent/team: 31 plasser Møterom: 2

Dialog/stillerom: 4 Kopi/print: 1 Toaletter: 5 Sosiale soner: 2 Fellesareal

4.04

Verkstedhallene


17

Holmens gate

Stranden


GRUNDINGEN 6 5. ETASJE (5.01)

Verkstedhallene

Stillerom: 3 Kopi/lager: 1 Toaletter: 5 Sosiale soner: 2 Fellesareal

Holmens gate

Stranden

Løsning: 100 % åpent Areal: 770 m2 BTA Arbeidsplasser: 28 Cellekontorer: 0 Åpent landskap: 28 Møterom: 3


19


GRUNDINGEN 2 6. ETASJE (6.01) Løsning: 95 % åpent Areal: 705 m2 BTA Arbeidsplasser: 26 Cellekontorer: 2 plasser Åpent landskap: 33 plasser

Møterom: 3 Kopi/lager: 2 Toaletter: 4 Sosiale soner: 2 Fellesareal

GRUNDINGEN 2 6. ETASJE (6.02) Løsning: 100 % åpent Areal: 379 m2 BTA Arbeidsplasser: 18 Cellekontorer: 0 plasser Åpent landskap: 18 plasser

Møterom: 2 Kopi/lager: 1 Toaletter: 4 Sosiale soner: 1 Fellesareal

GRUNDINGEN 2 6. ETASJE (6.05) Løsning: 100 % åpent Areal: 404 m2 BTA Arbeidsplasser: 24 Cellekontorer: 0 plasser Åpent landskap: 24 plasser

Møterom: 1 Toaletter: 2 Sosiale soner: 1 Fellesareal

6.02 GRUNDINGEN 2 6. ETASJE (6.06) Løsning: 62 % cellekontor Areal: 679 m2 BTA Arbeidsplasser: 27 Cellekontorer: 11 stk Åpent landskap: 12 plasser

Verkstedhallene

Møterom: 5 Kopi/lager: 1 Toaletter: 4 Sosiale soner: 1 Fellesareal


6.01

6.06

6.05

21


Verkstedhallene


23


BRYGGEGATA 7 4. ETASJE (4.01) Areal: 516 m2 BTA Arbeidsplasser: 23 Cellekontorer: 7 plasser Åpent/team: 16 plasser Møterom: 2

Kopi/print: 1 Toaletter: 2 Sosiale soner: 1 Fellesareal

BRYGGEGATA 7 4. ETASJE (4.02) Areal: 523 m2 BTA Arbeidsplasser: 20 Cellekontorer: 10 plasser Åpent/team: 10 plasser Møterom: 2

Dialog/møteboks: 1 Kopi/print: 1 Toaletter: 3 Sosiale soner: 3 Fellesareal

BRYGGEGATA 7 4. ETASJE (4.06) Areal: 436 m2 BTA Arbeidsplasser: 13 Cellekontorer: 9 plasser Åpent/team: 4 plasser Møterom: 3

Verkstedhallene

Dialog/stillerom: 1 Kopi/print: 2 Toaletter: 3 Sosiale soner: 2 Fellesareal


4.02

4.01

4.06

25


BRYGGEGATA 7 3. ETASJE (3.40) Løsning: 100 % åpent Areal: 53 m2 BTA Arbeidsplasser: 2

Verkstedhallene

Toaletter i fellesareal: 2 Fellesareal


27


Verkstedhallene


29


Verkstedhallene


31


Verkstedhallene


33


Verkstedhallene


35


Verkstedhallene


37


VERKSTEDHALLENE - SENTRALT PÅ AKER BRYGGE Bygget henvender seg ut mot sjøen på den ene siden, og på motsatt side mot Holmens gate. Verkstedhallene


39


Verkstedhallene


NYE AKER BRYGGE På Aker Brygge vil både kontorbygg, butikker, restauranter, servicefunksjoner og utearealer gjennomgå en full transformasjon og total fornyelse. De industrihistoriske bygningenes egenart skal fremheves, nybygg med spennende arkitektonisk utformning skal reises og tilbudet innen shopping og servering skal styrkes og rendyrkes. Kontorene vil fremstå imøtekommende og lett tilgjenglige, med en attraktiv, innovativ og tydelig profesjonell identitet. Aker Brygge vil bli en intim og levende del av Oslo, med en tydelig kvalitetspreget profil, beriket av et unikt og mangfoldig tilbud innen handel og servering.

Aker Brygge ble i 2013 tildelt Merket for god design. 41


Verkstedhallene


INSPIRERENDE OMGIVELSER Regelmessig trening bidrar til økt velvære, skaper bedre trivsel og reduserer sykefraværet. Alle kjenner til de gode effektene av å ha medarbeidere som holder seg i form, men det er ikke alle steder tilgjengeligheten og rammene rundt er tilstrekkelig tilrettelagt for å få alle skikkelig i gang. For mange er det lett å prøve, men vanskelig å fortsette på regelmessig basis. Derfor er det viktig med treningsfasiliteter som er lett tilgjengelige og som inviterer til jevnlig gjenbesøk. Aker Brygge har treningsfasiliteter som vil inspirere alle til økt aktivitet.

43


Verkstedhallene


SYKKELPARKERING

Alle som jobber på Aker Brygge vil få mulighet til å benytte den topp moderne sykkelparkeringen, som vil etableres på området.

45


Sjenerøs med estetikken - gjerrig på energibruken GLOCAL er Norwegian Property og Aker Brygges satsning på lokale tiltak som vil gi en positiv, global effekt. GLOCAL er de forpliktelser vi har påtatt oss overfor miljøet vi har rundt oss og samfunnet vi er en del av og skal være en bidragsyter i.Våre definisjoner av miljø- og samfunnsansvar spenner bredt. Dette inkluderer tydelig definerte mål om miljøbesparende tiltak, så vel som høye krav til estetisk utforming av bygg og uteområder i lokalmiljøet.Vi stiller strenge krav til våre samarbeidspartnere og leverandører. For våre kunder skal vi være en god tilrettelegger. Grunnlaget for GLOCAL er den internasjonale BREEAMstandarden, NVEs energimerking, samt Norwegian Property og Aker Brygges selvpålagte tiltak og målsettinger. Dette er noen av dem:

• Sjøvannspumpe skal redusere energibruk og Co2-utslipp med 75 % • Energiklasse A-bygg, hvis mulig. Minimum B-bygg • Bygging med miljøvennlige materialer • Kildesortering av avfall

Verkstedhallene

• Bruk av materialer og tekniske løsninger som reduserer energibruken • Tiltak for redusert vannforbruk • Drive stedsutvikling som skaper økt verdi for samfunnet • Skape god tilgjengelighet til offentlige kommunikasjonsmidler


LAV ENERGIUTVEKSLING

0m

4) VARMEVEKSLER

OPTIMAL ENERGIPRODUKSJON

5m 3) KJØLESYSTEM

2) VARMEPUMPE

10 m

15 m 1) SJØVANNSPUMPE

SJØVANNSPUMPEN PÅ AKER BRYGGE 1) Sjøvannspumpe. Sjøvann pumpes opp fra 20 meters dyp 2) Varmepumpe. Temperaturen i vannet overføres: a) I kalde perioder til en varmepumpe som henter ut varmen b) I varme perioder til et kjølesystem som henter ut kulden

3) Kjølesystem. Etter behov fordeles så varme eller kjøling til byggene via varmevekslere 4) Varmeveksler. Energiforbruket reduseres fra 4.000.000 kWh/år til 1.400.000 kWh/år: 75 % reduksjon i Co2-utslipp 47


NPRO KUNDESENTER Kundesenteret bidrar til å skape en enklere hverdag for deg som kunde. Vi svarer på spørsmål om bygget du leier, faktura du har fått eller leiekontrakten. Vi skaffer nye adgangskort eller sørger for at en av våre vaktmestere raskt stiller opp ved behov. Ingen henvendelse er for liten, ei heller for stor.

E-post: kundesenter@npro.no • Telefon: 480 50 300

Verkstedhallene

Gode vedlikeholdsrutiner for oppfølging av bygninger, tekniske anlegg og infrastruktur kombinert med en god dialog med våre kunder, sikrer at vi i de aller fleste tilfeller løser problemene før de oppstår. Ved behov for assistanse er vi alltid lett tilgjengelige, raske og pålitelige.


FAKTA & FASILITETER •

Areal: 379 - 3.750 m2 BTA

Sykkel: Velutbygd nett av sykkelstier. Egen sykkelparkering

Arbeidsplasser: ca. 12 - 123

Lobby: Store, lyse og moderne lobbyer

Ventilasjon/kjøling: Meget god

Service: NPRO Kundesenter

Kommunikasjon: Kort gangavstand til all offentlig kommunikasjon

Trening: Treningssenter på Aker Brygge

Parkering: Til leie i p-kjeller. Gratis parkering for el-bil

Innflytting: Fra årsskiftet 2013/2014

Megler: Akershus Eiendom Anders Heffermehl

Utleiesjef: Norwegian Property Silje Kragstad

t: +47 950 63 693 / e: ah@akershuseiendom.no www.akershuseiendom.no

t: +47 402 02 800 / e: sk@npro.no www.norwegianproperty.no

49


NORWEGIAN PROPERTY

Rendyrket eiendomsselskap

Norges beste kundesenter

Fleksibilitet

56 fagkompetente ansatte

Åpent 24/7

Eget driftsteam

Ett kontaktpunkt for alle henvendelser

Mål om å være bransjens mest kundeorienterte eiendomsselskap

Effektivisering av leietakers hverdag

Samlet eiendomsportefølje på 600.000 m2 Oslo CBD, Lysaker, Fornebu, Skøyen, Nydalen og Stavanger

Langsiktig og finansiell sterk partner

Servicevaktmestere ved behov

Endringsvillig utleier som aktivt følger leietakers utvikling

Visjon: Skape engasjerende møteplasser og relasjoner Det tas forbehold om eventuelle feil og mangler i beskrivelsen. Tegninger og bilder er kun ment som illustrasjoner. Verkstedhallene

Grundingen 2 / Bryggegata 7  

2014 02 14 verkstedhallene prospekt generell Akershus Eiendom