Page 1

AKER BRYGGE - BRYGGEGATA 9

• • • •

Kontor: 742 - 3924 m2 God offentlig kommunikasjon Parkering Nye totalrehabiliterte lokaler

• Meget god ventilasjon • Eget kundesenter • Spennende interiørløsninger • Innflytting: Q1 2015

3


VIKA

BRYGGEGATA

MUNKEDAMSVEIEN

BRYGGETORGET

BRYGGEGATA

FJO

RD

AL

LÉE N

TJUVHOLMEN

HOLMENS GATE

DIAGO

NALE

STRANDEN

N

RÅDHUSPLASSEN

BRYGGEGATA 9 INNGANG NYTT OG REPRESENTATIVT INNGANGSPARTI Bryggegata 9

5


LYSE AREALER

Den moderne lobbyen leder opp til helt nye kontorarealer som preges av store, åpne og arealeffektive flater med god takhøyde og godt dagslysinnslipp. I Bryggegata 9 får vi fire ledige kontorlokaler i henholdsvis 2., 3. og 4. etasje. Eiendommen fikk sommeren 2013 et nybygd inngangsparti i et nytt, moderne glassbygg beliggende mellom Bryggegata 7 og 9. Arealene fremstår som nye og ble totalrehabilitert i forbindelse med påbygget. Interiør og tekniske løsninger er utført i høyeste kvalitet, og de nyeste løsninger for godt inneklima er lagt til grunn.

Bryggegata 9

7


lobby - 1. etasje Bryggegata 9

9


Bryggegata 9

11


KONTORlokalene

1.228 m2 BTA 2. etg “Snekkerbygget” 1.228 m2 BTA 3.etg “Snekkerbygget” 745 m2 BTA 3 etg “Adm.bygget” 737 m2 BTA 4.etg “Adm.bygget”

Totalrenoverte lokaler i historisk bygg midt på Aker Brygge. Spennende kontraster mellom moderne materialvalg og verneverdig arkitektur. P.t. innredet med en miks av cellekontor og team-rom. God takhøyde, installasjonsgulv og meget godt inneklima. Behovsstyrt ventilasjon og belysning, miljøvennlig energikilde fra egen energisentral på Aker Brygge.

BRYGGEGATA 9 - topp Moderne lokaler i historisk bygg Bryggegata 9

13


BRYGGEGATA 9 1. - 4. etasje

6. etg

5. etg

4. etg

4. etg.

3. etg

3. etg. 2. etg

2. etg. 1. etg.

1. etg mellombygg 1. etg adminbygg

snekkerbygget

adm.bygget inngang

Bryggegata 9

(foto: zinc, ketil jacobsen)

15


BRYGGEGATA 9 4. Etasje - ADMIN. BYGGET Areal: 737 m2 BTA Arbeidsplasser: 29 Cellekontorer: 7 Åpent landskap: 22 Møterom: 5

Bryggegata 9

Dialog/stillerom: 2 Kopi/arkiv: 1 Toaletter: 3 Sosiale soner: 2 Fellesareal

17


BRYGGEGATA 9 3. Etasje - ADMIN. BYGGET Areal: 745 m2 BTA Arbeidsplasser: 31 Cellekontorer: 5 Åpent landskap: 26 Møterom: 2

Bryggegata 9

Dialog/stillerom: 2 Kopi/arkiv: 1 Toaletter: 3 Sosiale soner: 2 Fellesareal

19


Bryggegata 9 Tegninger er utarbeidet av iArk

21


Bryggegata 9

23


Bryggegata 9

25


Bryggegata 9

27


BRYGGEGATA 9 3. Etasje - snekkerbygget Areal: 1228 m2 BTA Arbeidsplasser: 49 Cellekontorer: 0 Åpent landskap: 49 Møterom: 4

Bryggegata 9

Dialog/stillerom: 5 Kopi/arkiv: 2 Toaletter: 3 Sosiale soner: 4 Fellesareal

29


BRYGGEGATA 9 2. Etasje - snekkerbygget Areal: 1228 m2 BTA Arbeidsplasser: 52 Cellekontorer: 7 Åpent landskap: 0 Møterom: 6

BRYGGEGATA 9 2. Etasje - snekkerbygget Areal: 1228 m2 BTA Arbeidsplasser: 42 Cellekontorer: 5 Åpent landskap: 0 Møterom: 6

Dialog/stillerom: 4 Kopi/arkiv: 2 Toaletter: 3 Sosiale soner: 3 Fellesareal

layouten viser en lett modifisert versjon av eksisterende planløsning.

Bryggegata 9

Dialog/stillerom: 4 Kopi/arkiv: 2 Toaletter: 3 Sosiale soner: 3 Fellesareal

forslag til alternativ layout.

31


Bryggegata 9

33


Bryggegata 9

35


Bryggegata 9

37


Bryggegata 9

39


NYE AKER BRYGGE På Aker Brygge vil både kontorbygg, butikker, restauranter, servicefunksjoner og utearealer gjennomgå en full transformasjon og total fornyelse. De industrihistoriske bygningenes egenart skal fremheves, nybygg med spennende arkitektonisk utformning skal reises og tilbudet innen shopping og servering skal styrkes og rendyrkes. Kontorene vil fremstå imøtekommende og lett tilgjenglige, med en attraktiv, innovativ og tydelig profesjonell identitet. Aker Brygge vil bli en intim og levende del av Oslo, med en tydelig kvalitetspreget profil, beriket av et unikt og mangfoldig tilbud innen handel og servering.

Bryggegata 9

41


Holmens gate, aker brygge Bryggegata 9

43


Grundingen, aker brygge Bryggegata 9

45


LAV ENERGIUTVEKSLING

0m

4) VARMEVEKSLER

OPTIMAL ENERGIPRODUKSJON

5m 3) KJØLESYSTEM

2) VARMEPUMPE

10 m

15 m 1) SJØVANNSPUMPE

Sjenerøs med estetikken - gjerrig på energibruken GLOCAL er Norwegian Property og Aker Brygges satsning på lokale tiltak som vil gi en positiv, global effekt. GLOCAL er de forpliktelser vi har påtatt oss overfor miljøet vi har rundt oss og samfunnet vi er en del av og skal være en bidragsyter i.Våre definisjoner av miljø- og samfunnsansvar spenner bredt. Dette inkluderer tydelig definerte mål om miljøbesparende tiltak, så vel som høye krav til estetisk utforming av bygg og uteområder i lokalmiljøet.Vi stiller strenge krav til våre samarbeidspartnere og leverandører. For våre kunder skal vi være en god tilrettelegger. Grunnlaget for GLOCAL er den internasjonale BREEAMstandarden, NVEs energimerking, samt Norwegian Property og Aker Brygges selvpålagte tiltak og målsettinger. Dette er noen av dem:

• Sjøvannspumpe skal redusere energibruk og Co2-utslipp med 75 % • Energiklasse A-bygg, hvis mulig. Minimum B-bygg • Bygging med miljøvennlige materialer • Kildesortering av avfall

Bryggegata 9

• Bruk av materialer og tekniske løsninger som reduserer energibruken • Tiltak for redusert vannforbruk • Drive stedsutvikling som skaper økt verdi for samfunnet • Skape god tilgjengelighet til offentlige kommunikasjonsmidler

sjøvannspumpeN PÅ AKER BRYGGE 1) Sjøvannspumpe. Sjøvann pumpes opp fra 20 meters dyp 2) Varmepumpe. Temperaturen i vannet overføres: a) I kalde perioder til en varmepumpe som henter ut varmen b) I varme perioder til et kjølesystem som henter ut kulden

3) Kjølesystem. Etter behov fordeles så varme eller kjøling til byggene via varmevekslere 4) Varmeveksler. Energibruken reduseres fra 4.000.000 kWh/år til 1.400.000 kWh/år: 75 % reduksjon i Co2-utslipp 47


fakta & fasiliteter •

Areal: 742 - 3924 m2 BTA

Ventilasjon/kjøling: Meget god

Kommunikasjon: Kort gangavstand til all offentlig kommunikasjon

Resepsjon: Store, lyse og moderne lobbyer

Parkering: Til leie i p-kjeller. Gratis parkering for el-bil

Totalrehabiliterte moderne lokaler

Sykkel: Velutbygd nett av sykkelstier. Egen sykkelparkering

Service: NPRO Kundesenter

Innflytting: Q1 2015

npro kundesenter Kundesenteret bidrar til å skape en enklere hverdag for deg som kunde. Vi svarer på spørsmål om bygget du leier, faktura du har fått eller leiekontrakten. Vi skaffer nye adgangskort eller sørger for at en av våre vaktmestere raskt stiller opp ved behov. Ingen henvendelse er for liten, ei heller for stor.

E-post: kundesenter@npro.no § Telefon: 480 50 300

Bryggegata 9

Gode vedlikeholdsrutiner for oppfølging av bygninger, tekniske anlegg og infrastruktur kombinert med en god dialog med våre kunder, sikrer at vi i de aller fleste tilfeller løser problemene før de oppstår. Ved behov for assistanse er vi alltid lett tilgjengelige, raske og pålitelige.

Megler: Akershus Eiendom Anders Heffermehl

Utleiesjef: Norwegian Property Silje Kragstad

t: +47 950 63 693 / e: ah@akershuseiendom.no www.akershuseiendom.no

t: +47 402 02 800 / e: sk@npro.no wwwnorwegianproperty.no

49


norwegian property

Rendyrket eiendomsselskap

Norges beste kundesenter

Fleksibilitet

54 fagkompetente ansatte

Åpent 24/7

Eget driftsteam

Ett kontaktpunkt for alle henvendelser

Mål om å være bransjens mest kundeorienterte eiendomsselskap

Effektivisering av leietakers hverdag

Samlet eiendomsportefølje på 600.000 m2: Oslo CBD, Lysaker, Fornebu, Skøyen, Nydalen og Stavanger

Langsiktig og finansiell sterk partner

Servicevaktmestere ved behov

Endringsvillig utleier som aktivt følger leietakers utvikling

Visjon: Skape engasjerende møteplasser og relasjoner Det tas forbehold om eventuelle feil og mangler i beskrivelsen. Tegninger og bilder er kun ment som illustrasjoner. Bryggegata 9

Bryggegata 9  

2014 01 23 ny prospekt bryggegata 9 Akershus Eiendom