Page 1

K

Nr. 4 Oktober 2012 41e jaargang

Magazine De Klinker

Age Kat, een gitarist van formaat Zangvereniging l’Espérance 120 jaar jong!

‘Sjoerd’: van oude Amelandse legende tot nieuwe opera


Agenda Klinker

Deze agenda geeft een overzicht van verschillende activiteiten in de gemeente. In de volgende Klinker kunnen activiteiten worden opgenomen voor de periode van 6 december 2012 tot en met 7 februari 2013. Organiseert uw vereniging, club of organisatie in deze periode een activiteit, dan hoort de redactie dat graag. U kunt een e-mail sturen naar communicatie@krimpenaandenijssel. nl. Ook is het mogelijk om telefonisch een activiteit door te geven via 14 0180. Of u kunt schrijven naar Redactie De Klinker, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.

4 oktober

23 oktober

Informatieve raadscommissie om 20.00 uur in het raadhuis.

Om 20.00 uur in het Streekmuseum van de Kunstkring Krimpen: Gerda van Beek met gedichttekeningen van Lucebert: ‘Open de kooien van de kunst’. Entree € 5,00.

6 oktober Hooidag op het Zwaneneiland van 09.00– 12.00 uur. Wilt u meehelpen met hooien? Neem voor meer informatie of het aanmelden contact op met Jos de Nood via denoodros@tiscali.nl of (0180) 518572.

25 oktober

9 oktober

3 november

Om 20.00 uur in het Streekmuseum van de Kunstkring Krimpen: Trudi en Dick Korenhof met een lezing over hun fietstocht naar China en verder. Entree € 5,00. Voor meer informatie kunt terecht bij Hadewey Buitenwerf (0180) 521426 of Willemijn Preij (0180) 580044.

Landelijke Natuurwerkdag van 09.00 tot 15.00 uur in het natuurgebied ‘het Roesteiland’ (Populierenlaan 227). Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.natuurwerkdag.nl/meedoen of neem contact op met Jos de Nood via denoodros@ tiscali.nl of (0180) 518572.

11 oktober

8 november

Besluitvoorbereidende raadscommissie om 20.00 uur in het raadhuis.

Gemeenteraadsvergadering om 20.00 uur in het raadhuis.

Biblioscoop: de film Loft om 20.00 uur in De Tuyter. Leden van de bibliotheek betalen € 5,00 en niet-leden € 6,50. De kaarten zijn te koop bij Bibliotheek Krimpen of op www.bibliotheekaandenijssel.nl.

Lezing van schrijver Joseph Oubelkas om 20.00 uur in De Tuyter. Leden van de bibliotheek betalen € 6,00 en niet-leden € 7,50. De kaarten zijn te koop bij Bibliotheek Krimpen of op www.bibliotheekaandenijssel.nl.

18 oktober

12 november

Lezing van schrijfster Susan Smit om 20.00 uur in De Tuyter. Leden van de bibliotheek betalen € 8,00 en niet-leden € 10,00. De kaarten zijn te koop bij Bibliotheek Krimpen of op www.bibliotheekaandenijssel.nl.

Open leeskring over ‘De donkere kamer van Damokles’ van W.F. Hermans om 20.00 uur in De Tuyter. Kosten bedragen € 2,50. Aanmelden is niet nodig.

22 oktober Open leeskring over ‘Kort Amerikaans’ van Jan Wolkers om 20.00 uur in De Tuyter. Kosten bedragen € 2,50. Aanmelden is niet nodig.

Inhoud

Besluitvoorbereidende raadscommissie om 20.00 uur in het raadhuis. Opera Sjoerd. Kijk voor meer informatie op pagina 24 en 25.

15 november Informatieve raadscommissie om 20.00 uur in het raadhuis. Lezing ‘iPad en andere tablets, hype of revolutie?’ van 13.00 tot 15.30 uur in Het Facet, Patrijzenstraat 63. Entree € 5,00. Aanmelden

kan via www.bibliotheekaandenijssel.nl of (0180) 553008 (het Meldpunt). Biblioscoop: de film De Heineken Ontvoering om 20.00 uur in De Tuyter. Leden van de bibliotheek betalen €5,00 en niet-leden € 6,50. De kaarten zijn te koop bij Bibliotheek Krimpen of op www.bibliotheekaandenijssel.nl.

20 november Om 20.00 uur in het Streekmuseum van de Kunstkring Krimpen: Camiel de Jong met een lezing over het winterharde vrouwenschoentje: ‘Van kunst tot kunstmatige vermeerdering’. Entree € 5,00.

22 november Besluitvoorbereidende raadscommissie om 20.00 uur in het raadhuis.

23 november Najaarsconcert Harmonie Dagorkest Krimpenerwaard (HDK), onder leiding van Karin Snel. Het concert begint om 20.00 uur in De Tuyter. De toegang is gratis.

28 november Besluitvoorbereidende raadscommissie om 20.00 uur in het raadhuis.

30 november Concert van de fanfare van muziekvereniging Concordia samen met de Martin Mans Formation in de aula van het Krimpenerwaard College. De entree is € 8,00 (inclusief consumptie) en het begint om 20.00 uur.

4 december Om 20.00 uur in het Streekmuseum van de Kunstkring Krimpen: Klaas Rigterink met een lezing ‘Van St. Nicolaas tot Sinterklaas’. Entree € 5,00.

4

12

15

Muzikant Age Kat

Het Mandje Krimpen

Open Monumentendag

19

22

24

Voorzieningendiscussie

Opera Sjoerd

Jubileum Chr. Gem. Zangvereniging l’Espérance

17 Tentoonstelling Streekmuseum

29 Sinterklaas


VOORWOORD

In Krimpen zit muziek! Het thema van dit nummer is: ‘In Krimpen zit muziek!’ Behalve letterlijk kun je dat ook in figuurlijke zin opvatten, want in Krimpen gebeurt veel. Alleen wordt hierover niet op de grote trom geslagen. Krimpenaren doen ‘gewoon’ veel, vaak als vrijwilliger voor een vereniging of in ander verband. Die bescheidenheid is een deugd, maar als het leidt tot de gedachte “In Krimpen gebeurt nooit wat”, dan laat ik een tegengeluid horen. Wist u bijvoorbeeld dat we een bekende Nederlandse musicus in ons midden hebben? Wie dat is, leest u in het openingsinterview. Ook kunt u lezen over een aantal Krimpenaren die samen ‘opera Sjoerd’ hebben gemaakt. Verder leest u op pagina 19 over het zangkoor l’Espérance dat na 120 jaar nog steeds muzikaal aan de weg timmert. Figuurlijk gezien zit er zeker muziek in de Krimpense samenwerking op het gebied van de zorg. Zo hebben we bijvoorbeeld in Krimpen een Steunpunt Mantelzorg waar mantelzorgers gratis en vrijblijvend een beroep op kunnen doen (pagina 21 en 27). Samenwerken in en buiten de grenzen van Krimpen aan den IJssel doen we ook om de verkeersknelpunten in de regio Rotterdam op te lossen. Dat doen we onder andere door het project ‘Beter Benutten’. Verschillende partijen streven hierin samen het doel na om de bestaande infrastructuur optimaal te benutten. Een persoonlijk voorbeeld: Als interim-burgemeester werk ik vaak vanuit huis. Dan vertrek ik - als het kan - pas na de spits. Het aanvangstijdstip van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders is bijvoorbeeld speciaal verzet van 9.00 naar 10.00 uur. Hoe we het verkeer beter kunnen laten doorstromen en waarom we u daarbij nodig hebben, leest u in het artikel ‘Het Mandje Krimpen’ op pagina 12 en 13. Wat vindt u van Magazine De Klinker? Heeft u een idee voor de volgende keer? Laat uw reactie weten via communicatie@krimpenaandenijssel.nl, @gemkadij (Twitter) of via ons telefoonnummer 14 0180. Of laat een bericht achter op onze Facebookpagina: www.facebook.com/gemkadij.

Een muzikale groet,

Burgemeester Lennie Huizer


Age Kat, een gitarist van formaat

“Onlangs werd in Rotterdam de eerste solo-cd van een meestergitarist gepresenteerd. Hij is bekend van bands als The Frog, de Jan Rietman Band en van de oneindige hoeveelheid producties die hij als sessie-muzikant deed. De cd is subliem! Zeer hoogstaand technisch niveau…”

Om het te illustreren pakt hij een van zijn vele gitaren en tokkelt vaardig een prachtige bluessound tevoorschijn. Je voelt, ziet en hoort dat hier een rasmusicus bezig is, iemand die het instrument tot een verlengstuk van zijn lichaam en zijn geest heeft gemaakt.

Bliksemcarrière

Vanaf het begin ging het gitaarspelen hem zeer gemakkelijk af. “Wat ik hoor kan ik spelen en ik kan improviserend inspelen op wat er ter plekke gebeurt. Dan ben ik in mijn kracht.” Age is zich ervan bewust dat dat niet alleen zijn eigen verdienste is. “Vooral mijn vader heeft een zeer muzikaal gehoor in mijn genen gestopt. Een cadeau waar ik niet dankbaar genoeg voor kan zijn!”

Ziehier de beginregels van een cd-recensie. De genoemde meestergitarist is niemand minder dan Age Kat, Krimpenaar vanaf zijn veertiende. De ontvangst bij hem thuis is meer dan hartelijk. Hij heeft er duidelijk zin in om over zijn passie en professie te praten. Zijn studio is daarvoor de aangewezen plek. Aan de muur tientallen gitaren als een feestelijke wanddecoratie. Prikborden vol knipsels, affiches en foto’s volgen een lange en rijke muziekcarrière op de voet. Piano, keyboard, mengpanelen, computerschermen, geluidsinstallaties… ze vertellen in geuren en kleuren dat hier muziek wordt geboren en muziek tot klinken wordt gebracht.

Eenmaal in de greep van het instrument, ging het allemaal heel snel. De band The Frog waarin Age speelde, werd ontdekt en ging als huisband voor het radioprogramma LosVast fungeren. “We waren toen elke week op de radio en al gauw verscheen het eerste album.” Dat kreeg nog een Krimpens tintje, want op de cover verheffen zich de torens van de stormvloedkering. De carrière was na het eerste album niet meer te houden. “We kwamen bij een boekingskantoor terecht, speelden voordat we het wisten zo’n twintig keer in de maand en maakten tournees door Duitsland. De wat oudere jongeren uit Krimpen weten het allemaal nog wel. We waren een exponent van de toen zeer bloeiende Krimpense popmuziek.”

“ALS JE DAT METAAL HOORT BUIGEN EN ZINGEN, ONTSTAAT EEN BIJNA VOCALE DIMENSIE”

Componist

Die bekendheid deed onze gitarist niet op zijn lauweren rusten. Hij ging naar het conservatorium in Rotterdam. Eerst om het vak ‘arrangeren en componeren’ onder de knie te krijgen. Age is namelijk niet alleen instrumentalist, hij is ook componist en songwriter. Hij doet het met veel genoegen en het gaat hem na zoveel jaren vrij gemakkelijk af. “Als je mij bij wijze van spreken vraagt om over vijf minuten een song over een aardappel klaar te hebben, dan denk ik dat te kunnen redden.” Veel nummers op de uitgebrachte cd’s zijn van zijn hand, zowel wat betreft tekst als muziek. “Je kunt je emoties er prima in kwijt: verdriet, kwaadheid en natuurlijk de liefde. Ik heb ook wel geëngageerde nummers geschreven, maar dan ligt het gevaar

Uit het ei

Muziek was er zolang Age zich kan herinneren. Zijn vader nam hem al op jonge leeftijd mee naar orgelconcerten in de beroemde St. Bavokerk in Haarlem en hij kreeg pianolessen. “Pas op mijn vijftiende kroop ik uit het ei van de klassieke muziek en ontdekte de gitaar. Ik voelde meteen: dit is mijn instrument, hiermee kan ik een leven lang uit de voeten. Ik merkte dat je met het instrument kon praten. Als je dat metaal hoort buigen en zingen, ontstaat een bijna vocale dimensie. Met de gitaar kun je heel dicht bij de menselijke stem komen. Toen ik dat allemaal ontdekte, wist ik: dit wil ik en dit kan ik,” zo vertelt Age met veel elan.

5


Klinker # 4

van het opgeheven vingertje gauw op de loer.” Age wil geen moralist zijn. En dat siert hem. Ook de muziek die bij de opening van de tweede Maasvlakte in Rotterdam klonk en, om een ander voorbeeld te noemen, de tunes die ieder uur op Radio Rijnmond klinken, komen uit het muzikale brein van Age Kat. “Wat zou het leuk zijn,” zo droomt de componist romantisch en creatief voor zich uit, “om voor ieder mens een eigen tune te maken, waaraan hij altijd en overal te herkennen is.”

een uitdaging om live voor tv op te treden. Als je weet dat er twee miljoen mensen zitten te kijken, weet je dat je geconcentreerd moet blijven.”

“WAT BEN IK TOCH EEN BOFFERD DAT IK DIT ALLEMAAL MAAR MAG DOEN!”

Docent

Ondanks zijn passie voor componeren en arrangeren koos hij op het conservatorium na verloop van tijd een ander hoofdvak. “Ik kwam erachter dat ik niet alleen achter de piano voor andere mensen wilde schrijven, ik wilde graag meedoen. Toen heb ik besloten om als hoofdvak gitaar te gaan studeren.” Inmiddels is Kat zelf hoofdvakdocent gitaar aan de Pop Academy van het Rotterdams Conservatorium. Als hij daarover gaat praten, struikelt hij over zijn eigen woorden van enthousiasme. “Dat is zo geweldig leuk om te doen. Je hebt te maken met formidabele talenten. Als de studenten binnenkomen zijn ze al zo veel beter dan ik op die leeftijd. Het zijn bijna allemaal toppers. Ik ben steeds weer verbaasd over wie we binnen krijgen, ze zijn zóó goed!”

Het Metropole Orkest, de Philip Kroonenberg Band, de Swinging Soul Machine, Jan Vayne, Daan Schuurmans… hij heeft ze allemaal verrijkt met zijn virtuoze gitaarspel. Hij maakte een tour door Japan met Valensia en speelde in Luxemburg in een voorprogramma van de Rolling Stones voor 200.000 mensen. Met aanstekelijk enthousiasme laat hij zijn leven van de afgelopen twintig, dertig jaar de revue passeren. “Ik heb een geweldig leven.” Age loopt naar een plank met cd’s. Allemaal schijfjes waarop hij steeds een niet geringe gitaarrol speelt. Hij laat er een aantal met gepaste trots door zijn vingers glijden. “Wat ben ik toch een bofferd dat ik dit allemaal maar mag doen!”

Het is prachtig om de meester met zoveel bewondering over zijn leerlingen te horen spreken. Ongetwijfeld zal die bewondering wederzijds zijn. Age heeft de leerlingen vanuit zijn ervaring en zijn muzikaliteit veel te vertellen. Hij heeft daarvoor zijn eigen lesmethode geschreven en laat me een en ander zien op het computerscherm. Het gaat al gauw mijn muzikale pet te boven. Maar het is evident dat hier een gepassioneerde muziekdocent aan het werk is, die niets aan het toeval over laat om zijn studenten de finesses van het vak bij te brengen. “Dat kost inderdaad energie, maar het levert nog veel meer energie op,” zegt Age opgetogen. “Ik kan mezelf er helemaal in kwijt. Het is het leukste vak ter wereld. Als je me vroeger had gevraagd of ik muziekleraar wilde worden, zou ik gezegd hebben: nee, want ik wil wereldberoemd worden, maar nu kan ik er niet genoeg van krijgen.”

Toekomst

Kats vuur is nog lang niet uitgedoofd. Naast het lesgeven, speelt hij nog altijd in een zevental bands en is hij een veel gevraagd freelancemuzikant. Stilzitten is er niet bij, doorgroeien wel. Over de toekomst maakt hij zich geen zorgen. Niet voor zichzelf tenminste, wel voor zijn studenten. “Er is zoveel talent onder hen, maar ik hoop dat er plek voor hen is in deze tijden van culturele kaalslag,” aldus een begenadigde en bevlogen Krimpense musicus. Huib Neven

Beroemd

Met die beroemdheid zit het trouwens ook wel goed. Age Kat is altijd blijven spelen en niet in de minste formaties. “Na The Frog kwam ik in de re-issue van Earth and Fire terecht. Prachtige tours door Nederland en Europa gemaakt. Een wervelende tijd. In Duitsland speelden we echt alles plat. En vergeet niet de tijd van de Jan Rietman Band. We waren constant op de tv: de André van Duinshow, de 1-2-3-show… Fantastisch!” Komt bij zoveel optredens niet het spook van de routine om de hoek kijken? Age is er heel stellig in: “Nee, zeker niet, zelfs ‘Vader Jakob’ spelen is geen routine als er vier camera’s op je afglijden. Het blijft

foto: Age Kat in z’n element

6


EVEN NEVEN

Amsterdam aan den IJssel In Krimpen niks te beleven? Vergeet het maar. Dit weekend wordt in ons dorp aan de rivier een echte opera uitgevoerd. U weet wel, zo’n zangspel waarin het verhaal niet verteld, maar gezongen wordt. Met een virtuoze pianiste, een echt koor, heuse hoge sopranen, diepe bassen en een dirigent, die behalve een dirigeerstok ook alle touwtjes in handen heeft, als een poppenspeler. Maar hier zijn de spelers helemaal echt. Het zijn professionele musici die van tijd tot tijd hun eigen muzikale gang willen gaan. Zo’n dirigent moet dus van goede huize komen en onwankelbaar in zijn schoenen staan. Het verhaal is om je vingers bij af te likken, huiveringwekkend als een duister sprookje in lang vervlogen tijden, spannend als ‘The Killing’. Extra bijzonder is dat de opera hier is ontstaan. Een echte Krimpense componist heeft de muziek gemaakt. Van het begin tot het eind is de opera een product van lokale bodem. Wie durft nog te beweren dat er niks gebeurt in Krimpen aan den IJssel? Als u wat doorbladert in dit blad, kunt u er meer over lezen. Een opera in Krimpen aan den IJssel… Wie had dat ooit gedacht? Tot nu toe moest je ervoor naar Amsterdam. Eerst in de file en dan een weekloon neertellen om je auto te stallen. Nu hoef je niet eens de brug over. Met de fiets of lopend naar de opera. Ik moet me sterk vergissen als Krimpen aan den IJssel niet het culturele middelpunt van ons land wordt. Goed, er moet nog wat geschaafd worden aan de infrastructuur. We missen een muziektempel, maar dat is een kwestie van tijd. In Amsterdam kwamen ze ooit op het lumineuze idee om het stadhuis en de opera in één gebouw te stoppen. In de volksmond werd dat de Stopera. In onze gemeente wordt hard nagedacht over het nieuwe centrum. Wat moeten we met De Tuyter? En met het raadhuis? Nou, ik zie hier wel mogelijkheden. Gooi het raadhuis en De Tuyter tegen de grond en bouw een Krimpense Stopera of Stuyter voor mijn part. Donderdags een gemeenteraadvergadering, vrijdags een opera. Misschien zien sommige toeschouwers het verschil niet eens. Huib Neven


Fysiotherapie Manuele therapie

MSC Krimpen (GK) Groenendaal 1 2922 CJ Krimpen a/d IJssel T 0180 519 001 MSC Kortland Nieuwe Tiendweg 11a 2922 EN Krimpen a/d IJssel T 0180 519 001

info@msc-ft.nl

www.msc-ft.nl

MSC Capelse Brug Rhijnspoor 251 2901 LB Capelle a/d IJssel T 010 20 20 793

A.D.B. Dakbedekkingen nieuwbouw, renovatie en isolatie Waalstraat 30 2921 XP Krimpen a/d IJssel Tel. 0180-443748 Mob. 06-18884640

Zwanenkade 146 - 2925 AV Krimpen aan den IJssel Telefoon: (0180) - 51 06 77 - Fax: (0180) - 51 06 87

E info@adb-dakbedekkingen.nl I www.adb-dakbedekkingen.nl

TOETSENCENTRUM RICHARD VAN RIJSWIJK Heeft verbouwd!! nu kopen waar je het ook kunt leren BEVOEGD PIANO- /KEYBOARDLESSEN

Alle stijlen zoals Pop, Jazz, Blues, Klassiek enz.voor beginners en gevorderden

Uw Totaalinstallateur van

VERKOOP PIANO’S EN VLEUGELS

Nieuw en gebruikt alleen bezichtiging na telefonische afspraak ook ‘s avonds mogelijk PIANOSTEMMER De Garantie voor Echt Muziek Plezier in de Regio Krimpenerwaard Mail of bel voor een vrijblijvende afspraak Linde 12, 2925 CG (ingang achterzijde/garagekant) KRIMPEN A/D IJSSEL Telefoon 0180-525131 / 06-13687699 info@toetsencentrum.nl www.toetsencentrum.nl

Elektrotechniek • Elektrotechniek • Beveiliging • Data & Telecom • Energiebeheersing • Domotica • Inspecties • Service & Onderhoud

Installatie • Zinkwerk • Dakbedekking • H.W.A • Riolering • Waterzijdige installatie • C.V. zijdige installatie • Sanitair • Ventilatie • Service & Onderhoud

Griendstraat 6 D - 2921 LA Krimpen a/d IJssel T (0180) 44 60 60 F (0180) 44 60 68 E Info@roestenheuvelman.nl I www.roestenheuvelman.nl


Klinker # 4

KRIMPENSE SAMENLEVING

Wie verdient het Krimpens Kompliment! 2012? Ieder jaar op 7 december vindt de uitreiking van het Krimpens Kompliment! plaats. Op die datum, de Dag van de Vrijwilliger, worden Krimpense vrijwilligers in het zonnetje gezet. Deze speciale vrijwilligersprijs heeft het gemeentebestuur in het leven geroepen om haar waardering te uiten richting alle Krimpenaren die vrijwilligerswerk doen voor de Krimpense gemeenschap.

Nomineer iemand

Ook in 2012 wordt deze prijs weer uitgereikt aan een persoon of groep personen die zich inzetten voor de Krimpense samenleving. Wie verdient het volgens u om het Krimpens Kompliment! van 2012 te ontvangen? Tot 15 november 2012 kunt u iemand voordragen. De jury bestaat uit raadsleden van de verschillende politieke partijen. Na de aanmeldingsperiode kiest deze jury wie dit jaar de winnaar is van de speciale vrijwilligersprijs. Uw kandidaat voor het Krimpens Kompliment! 2012 kunt u opgeven door een e-mail – waarin duidelijk staat aangegeven waarom deze vrij-

williger de prijs verdient – te sturen naar: wimfassaert@krimpenaanden ijssel.nl. Ook kunt u een brief met de motivatie opsturen naar: Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving Antwoordnummer 157 2929 VB Krimpen aan den IJssel

Meer informatie

Heeft u vragen over het Krimpens Kompliment! ? Dan kunt u via het genoemde e-mailadres of telefonisch via 14 0180 contact opnemen met Wim Fassaert van de gemeente Krimpen aan den IJssel (afdeling Samenleving).

‘De Nieuwe Vaart’ officieel opgeleverd foto: De vorige winnares van het Krimpens Kompliment! is Janke van der Ham. Zij won een cheque van € 250,- en een beeld dat is ontworpen door de Krimpense kunstenares Agaath Hordijk-van Dijk.

De officiële oplevering van het nieuwbouw- en renovatieproject ‘De Nieuwe Vaart’ is een feit. Op 14 september werd in ‘de Kajuit’ het glas geheven op de afronding van dit bijzondere project. Half maart zijn de laatste appartementen opgeleverd en in juni was de hele omgeving klaar. Jaap Blankenberg, wethouder ruimtelijke ordening, Koos Karssen van de Stadsregio Rotterdam en Rob van den Broeke van QuaWonen hielden een korte toespraak. Daarna werd een kunstwerk onthuld, dat inmiddels in ‘de Kajuit’ hangt, een ontmoetingsruimte voor ouderen. Het mozaïek met de afbeelding van een boot is gemaakt door een groep enthousiaste bewoners. Twee van hen vertelden hoe het werk tot stand is gekomen. Wethouder Blankenberg is blij met de input van de inwoners. Zij hebben ervoor gezorgd dat de bouw van ‘gebouw 10’ werd geannuleerd. En dat was achteraf gezien maar goed ook. Het project had heel wat voeten in de aarde en was niet mogelijk geweest zonder de steun van de Stadsregio Rotterdam. Koos Karssen memoreerde erover dat de Stadsregio voor ruim anderhalf miljoen euro heeft bijgedragen aan de financiering. Rob van den Broeke, directeur van QuaWonen, benadrukte in zijn toespraak het belang van ‘samen wonen’. Dat betekent dat de bewoners van de nieuwe gebouwen goed voor elkaar kunnen zorgen.

9


T 0180 51 98 01

M 06 57 59 36 23

RIOOLSERVICE • • • •

Afvoeren ontstoppen Riool ontstoppen Rioolinspectie Rioolreiniging

• Camera-inspectie

• Reiniging van dakgoten • Stankoverlast • Stelcon gootreiniging

www.kamerrioolservice.nl

Ook voor al uw verzekeringen!

Bouwers in kwaliteit!  woningbouw

Vanaf de oprichting in 1970 is het leveren

 utiliteitsbouw

van kwaliteit de rode draad geweest die

 stadsvernieuwing

Martens gemaakt heeft tot wat het nu is; een in alle opzichten goed geoutilleerde en

 projectontwikkeling

moderne onderneming. De altijd aanwezige

 vastgoedbeheer

ambitie om kwaliteit te leveren en te voldoen aan de wensen van de klant, samen met de ISO 9001-2008 certificering, zijn het solide fundament van waaruit gewerkt wordt. De mensen van Martens beschikken over veel kennis, zijn flexibel en zien vakmanschap en het leveren van kwaliteit als een persoonlijke voldoening. Mede daardoor kan Martens elke opdracht in zijn sector aan.

Jan Tomstraat 6 - Lekkerkerk Telefoon: (0180) 66 17 66 E-mail: aannemingsbedrijf@martens-bouw.nl Website: www.martens-bouw.nl


Klinker # 4

Mensen met dementie kunnen langer thuis wonen Mensen met dementie hebben soms moeite om zelfstandig te blijven wonen en te functioneren. Om ervoor te zorgen dat zij zo lang mogelijk op zichzelf kunnen wonen én de juiste zorg ontvangen, werken in Krimpen aan den IJssel het Havenziekenhuis Rotterdam, Zorggroep Rijnmond (Tiendhove) en Agathos Thuiszorg intensief samen. In Krimpen is een begeleidingsteam dementie werkzaam. Hierin zitten de klinisch geriater, een gespecialiseerd verpleegkundige, een maatschappelijk werker van het Havenziekenhuis en een casemanager van Agathos Thuiszorg.

het complete aanbod in Krimpen aan den IJssel en omgeving. Hij of zij zorgt ervoor dat de patiënt zorg op maat ontvangt. Binnen het begeleidingsteam dementie vindt periodiek overleg plaats over hoe het gaat met de patiënt. Dan wordt ook gekeken of er eventuele aanpassingen in de behandeling of in het zorgaanbod nodig zijn.

Spreekuur geriater in Het Facet

Het spreekuur Geriatrie is op donderdag in de Buitenpolikliniek in Het Facet in Krimpen aan den IJssel. Voor meer informatie kunt u bellen met de polikliniek Geriatrie van het Havenziekenhuis in Rotterdam via (010) 404 38 28.

“DAAROM IS HET BEGELEIDINGSTEAM DEMENTIE IN HET LEVEN GEROEPEN” Langer zelfstandig

In Krimpen aan den IJssel bestaan verschillende organisaties die vormen van zorg en welzijn aanbieden voor ouderen met dementie. Met elkaar zorgen zij ervoor dat patiënten met geheugenproblemen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren. Toch was het tot 2010 voor veel patiënten en hun mantelzorgers moeilijk om hierin hun weg te vinden. Vaak was het hen ook niet bekend welke mogelijkheden er in Krimpen zijn om met de diagnose ‘dementie’ langer zelfstandig te kunnen blijven wonen en functioneren. Verder was het niet bij iedereen bekend welke mogelijkheden er zijn om de juiste zorg te krijgen. Daarom is het begeleidingsteam dementie in het leven geroepen.

Zorg op maat

Als de diagnose ‘dementie’ gesteld is door de geriater van het Havenziekenhuis, worden patiënten uit Krimpen met geheugenproblemen besproken in het begeleidingsteam dementie. De casemanager uit dit begeleidingsteam kent

11

foto: De buitenpolikliniek van het Havenziekenhuis is gevestigd in Het Facet, Patrijzenstraat 59.


COLLEGE VAN B&W

Het Mandje Krimpen U heeft er vast wel eens iets over gehoord: Rotterdam Vooruit, Beter Benutten en de 1000 van de Algera. Verschillende partijen werken samen met als doel om de verkeersknelpunten in de Algeracorridor en de regio aan te pakken. Wie doet nu wat? Bart Prins, wethouder verkeer en vervoer, vertelt erover. “Al vele jaren maken wij ons in regionaal verband sterk voor een betere doorstroming van de Algeracorridor. Als gemeente participeren we in het project Rotterdam Vooruit, onderdeel Herontwerp Brienenoord- en Algeracorridor (HBAC). De financiële middelen van het Rijk zijn op dit moment onvoldoende om alle maatregelen van het programma Rotterdam Vooruit uit te voeren. Een aantal noodzakelijke oeververbindingen die bij het HBAC horen, worden daarom de eerste tien jaar nog niet gerealiseerd.

Een tweede oeververbinding vanuit de Krimpenerwaard is daarmee zeker niet van de baan! Om de doorstroming nu al te verbeteren is er gekozen voor kortetermijnoplossingen, zoals de aanleg van een extra rijstrook bij het Capelseplein richting Capelle aan den IJssel. Ook het verder optimaliseren en vervangen van verkeersregelinstallaties op de C.G. Roosweg, Algeraweg en Capelseplein is één van de oplossingen. De uitvoering van deze investeringen is ondergebracht in het (Rijks)programma Beter Benutten. Het Rijk en de stadsregio Rotterdam trekken de komende jaren samen 170 miljoen uit om de files in de regio te bestrijden. Extra aandacht is er nu ook voor de Oostflank van Rotterdam (ook bekend als ‘Mandje Krimpen’).”

Beter Benutten?

Het Rijk, de stadsregio Rotterdam, de regiogemeenten, de Provincie Zuid-Holland en het regionale bedrijfsleven werken samen in het programma ‘Beter Benutten Rotter-

12


dam’. Bart Prins: “Uitgangspunt van het programma Beter Benutten is dat de bestaande infrastructuur optimaal benut wordt door het verkeer beter te spreiden. In de spits moeten de files met gemiddeld 20 tot 30 procent worden gereduceerd. Voor de Oostflank zijn we bezig met de uitvoering van een aantal maatregelen. Het gaat hierbij onder andere om Spitsmijden op de Algeracorridor en het aanleggen van een autoveer tussen de Krimpenerwaard en Ridderkerk/IJsselmonde. Ook wordt er gekeken naar een extra P+R locatie in Krimpen aan den IJssel. Een belangrijke trekker van deze maatregelen is de Verkeersonderneming (een samenwerking van de Stadsregio Rotterdam, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf).”

Verkeersonderneming

De Verkeersonderneming stelt een businesscase op voor de verschillende maatregelen. Naast overleg met de grotere werkgevers in het gebied (Stormpolder en Rivium) is het ook nodig om de individuele spitsrijder er bij te betrekken. In samenwerking met Algera-corridor.nl, de gemeente Krimpen en studenten van de TU Delft is de Verkeersonderneming een publiekscampagne gestart. ‘De 1000 van de Algera’ loopt nu een aantal maanden en heeft verschillende bruikbare ideeën opgeleverd. Aangetoond is dat de doorstroming verbetert als er tijdens de spits 1000 auto’s minder over de Algerabrug rijden. Bedrijven en particulieren kunnen via de website www.de1000vandealgera.nl nog steeds ideeën delen.

KORT NIEUWS

Wat vindt u van de (communicatie van de) gemeenteraad? De gemeenteraad is de gekozen volksvertegenwoordiging van de gemeente. Eens per vier jaar gaan de inwoners van Krimpen naar de stembus en kiezen ze welke 21 raadsleden, verdeeld over raadsfracties, plaatsnemen in de Krimpense raad. Wat doet de gemeenteraad? Met welke onderwerpen houdt de raad zich bezig? Hoe kan ik op de hoogte blijven? En hoe kan ik in contact komen met de raad? Dit zijn vragen die u misschien wel heeft. Er is daarom een onderzoek gestart naar het beeld over en de communicatie van de raad. Via een enquête wil de gemeenteraad te weten komen hoe u over de raad denkt en hoe u de communicatie van de raad naar u toe ervaart. Als u meewerkt aan het onderzoek, maakt u kans om eenmalig ‘Gast van de Raad’ te worden. Tot 26 oktober 2012 vindt u de vragenlijst op www.krimpenaandenijssel.nl/ onderzoekgemeenteraad. Vult u de enquête ook in?

Genoeg ideeën

Tijdens de laatste bijeenkomst van ‘de 1000 van de Algera’ is er uitvoerig gediscussieerd over mogelijke oplossingen. Hierbij wordt gedacht aan het inrichten van flexplekken. Dit naar een idee van Meet@Work in Schoonhoven. Bart Prins: “Inmiddels heeft een ondernemer uit Nederlek aangegeven om een deel van zijn bedrijfsruimte beschikbaar te stellen voor flexplekken.” Ook ideeën als een Metrospitsbus, E-bike- en E-scooterregelingen zijn uitgebreid besproken. Bart Prins: “Ik word enthousiast van alle ideeen die zijn aangereikt. In oktober verwachten we concrete plannen om de doorstroming te verbeteren. Ook andere al maatregelen zijn getroffen, zoals een doorgetrokken streep op de weg voor de Algerabrug, waardoor er optimaal gebruik gemaakt wordt van de twee beschikbare rijbanen. Verder zijn de verkeersinstallaties beter afgesteld. Uiteraard blijven we aandacht vragen voor de Algeracorridor. Het is een uitdaging die we als gemeente in samenwerking met verschillende partijen moeten oppakken.”

Wie betaalt alles?

De kosten voor Beter Benutten Rotterdam worden voor een groot deel betaald door het Rijk (102 miljoen). Daarnaast betalen de stadsregio Rotterdam (een samenwerking van Krimpen en 14 omliggende gemeenten), de provincie Zuid-Holland en het bedrijfsleven 68 miljoen. De gemeente Krimpen aan den IJssel stelt 1,5 miljoen beschikbaar.

JEUGDPOLDERDICHTERES Jeugdpolderdichteres Nica Bol heeft een gedicht geschreven voor de Vrienden van Aafje. De Stichting Vrienden van Aafje zet zich belangeloos in voor leuke en bijzondere extra’s voor de klanten van zorgaanbieder Aafje.

Vrienden van Aafje Vandaag is het feest voor de vrienden van aafje met veel muziek, theater en meer cupcakes maken, een nieuwe rolstoelbus, een dagje beauty salon, 10 jaar heel veel extra, om extra van te genieten, en nooit meer te vergeten, vrienden van aafje nu 10 jaar, Hiep hiep hiep hoera! Nica Bol

13


B.V.

Blijf in balans...

Massages, gegeven met zorg, rust en aandacht. Heeft u stressklachten, spierpijn, verminderde energie, overgangsproblemen, hoofdpijn of andere vage klachten?

En dan staat de winter ook nog voor de deur!

3 massagetherapie al ruim 50 jaar actief voor ondernemers en particulieren

STARTEND ONDERNEMER?

behandelingen à 45 minuten nu voor

Boek ‘lekk uw er-i winte n-jearran rvel’ geme nt!

€ 60,-

Tot op de ta fel! Louis e

A Patrijzenstraat 83 (gebouw Het Facet) 2922 GN Krimpen aan den IJssel

M 06 41 96 54 22 E info@louisemassagetherapie.nl W www.louisemassagetherapie.nl

info@vanmeijerenbv.nl

S Cschildersbedrijf HILDERSBEDRIJF

sinds 1845 -- sinds 1845 -

De erkende vakman voor al uw schilder-, glas-, en behangwerk IJsseldijk 396 2922 BN Krimpen aan den IJssel Tel.: 0180 - 512 094 Fax: 0180 - 513 633 E-mail: info@janvanwijnen.nl • www.janvanwijnen.nl


Klinker # 4

Impressie van Open Monumentendag ‘Groen van Toen’ Op zaterdag 8 september was het weer Open Monumentendag. Dit jaar met oude bekende en met nieuwe deelnemers. De volkstuinenvereniging De Amateur en de Kinderboerderij deden mee onder de vlag van het thema ‘Groen van Toen’. Om 10.00 uur liepen er al mensen te neuzen bij de kramen van de Brocantemarkt op het plein bij het Streekmuseum. Na de officiële opening door de wethouders Lex Hofstra en Bart Prins was het in en bij het museum een drukte van belang. Niet alleen bij het museum, ook bij de Stormvloedkering en de atoombunker waren veel belangstellenden.

Rondleiding Stormvloedkering

Veel mensen wilden best even wachten om mee te doen aan de rondleiding met een gids. Medewerkers van

Rijkswaterstaat vertelden de aanwezigen een boeiend verhaal over de werking van de Stormvloedkering Hollandsche IJssel. Bezoekers konden een kijkje nemen in de bedieningsruimte en bovenin de toren.

Leukste boer en boerin

Verder trokken de activiteiten bij Kinderboerderij Klein-Boveneind veel bekijks. Bij de kinderen was het springkussen favoriet, gevolgd door het schminken. Veel kinderen kwamen verkleed als boer of boerin en deden mee aan de wedstrijd wie er het leukste uitzag. Bij oudere mensen waren de oude tractoren en boerengereedschappen in trek.

Motorpech De Zeldenrust

Dit jaar had de bemanning van het schip De Zeldenrust pech. Een defect aan de motor moest eerst door een monteur worden verholpen. Na de reparatie kon het schip helaas pas rond 13.00 uur gaan varen.

Gemoedelijk dagje uit

Het prachtige nazomerweer werkte ongetwijfeld in het voordeel van de deelnemers aan Open Monumentendag. Zoals (bijna) elk jaar heeft de Krimpense Open Monumentendag een geduchte concurrent: de Wereldhavendagen in Rotterdam. Degenen die niet zo houden van het massale en grootschalige, kunnen elk jaar op de tweede zaterdag van september dichtbij huis op een gemoedelijk dagje uit rekenen.

Grote foto: Medewerkers van Rijkswaterstaat verzorgden rondleidingen in en bij de Stormvloedkering. Kleine foto: Wethouders Lex Hofstra en Bart Prins plantten een dahlia in de moestuin van het Streekmuseum.

15


Klinker # 4

Burgernet: horen, zien, bellen Onlangs heeft burgemeester Lennie Huizer samen met de overige burgemeesters in de regio Rotterdam-Rijnmond een convenant getekend met Burgernet. Het doel van dit convenant is om gezamenlijk een actieve bijdrage te leveren aan de veiligheid in de woon- en werkomgeving. Dit gebeurt door het actief betrekken van burgers bij opsporing, noodhulp en handhaving.

een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een goed signalement. Deelnemers van Burgernet krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per sms. In dit bericht staat bijvoorbeeld het verzoek om uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Zo kunt u direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind.

Wat is Burgernet?

Wonen en leven in een veilige omgeving is belangrijk. De gemeente en politie werken dagelijks aan de veiligheid op straat. In uw eigen buurt kunt u zelf ook veel doen om uw leefomgeving prettig te houden. Veel mensen doen dit al: door een praatje te maken met de buren of door de eigen straat schoon te houden. De gemeente en politie werken graag nog beter samen met de bewoners. Daarom is er Burgernet. Door uw ogen en oren te gebruiken, kunt u direct helpen uw leefomgeving veiliger te maken.

Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van aangemelde inwoners uit de gemeente Krimpen aan den IJssel. De meldkamer van de politie start, na

Waarom Burgernet?

Wanneer wordt Burgernet ingezet?

Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken, waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is. U kunt hierbij denken aan een heterdaad situatie, zoals diefstal of inbraak. Ook bij de vermissing van personen kan Burgernet ingezet worden.

Hoe werkt Burgernet?

De meldkamer van de politie ontvangt een melding. De politie wordt op de melding afgestuurd. Bij een duidelijk signalement schakelt de meldkamer van de politie op hetzelfde moment Burgernet in. De deelnemers ontvangen een oproep als ingesproken bericht op hun (mobiele) telefoon of als tekstbericht per sms. Aan de hand van de door deelnemer(s) gemelde informatie kan de politie het zoekgebied vergroten of verplaatsen. Na afloop ontvangen de deelnemers een bericht over de afloop van de actie.

Aanmelden voor Burgernet

Via de website www.burgernet.nl kunt u zich aanmelden als u mee wilt werken aan een veilige woon- en leefomgeving.

16


Klinker # 4

Vanaf 9 oktober in het Streekmuseum: ‘Dat staat geschreven’ Van 9 oktober 2012 tot en met 26 februari 2013 is in het Streekmuseum Krimpenerwaard een bijzondere tentoonstelling te zien over de kunst van het schrijven. Deze expositie geeft de ontwikkeling weer van het Romeinse wasleitje met bronzen griffel tot de ballpoint. Jan Anderson, eigenaar van het Streekmuseum Jan Anderson in Vlaardingen, is de bedenker en samensteller van deze tentoonstelling. Uit het telefoongesprek met Jan Anderson (76) blijkt dat hij veel plezier heeft gehad bij het maken van ‘Dat staat geschreven, schrijven door de eeuwen heen’.. “Ik ben altijd al gefascineerd geweest door geschiedenis, vooral van het dagelijks leven van mensen. Daarom ben ik 37 jaar geleden een museum begonnen in mijn woonboerderij aan de Kethelweg 50 in Vlaardingen (www.jananderson. nl). Zo kan ik mensen laten zien hoe het vroeger was aan de hand van voorwerpen en verhalen. In al die jaren heb ik zoveel objecten verzameld dat musea uit heel Nederland regelmatig bij mij aankloppen om zaken te lenen. In dit geval heb ik de complete tentoonstelling ‘Dat staat geschreven’, in bruikleen gegeven bij het Streekmuseum Krimpenerwaard. Ik vind het leuk dat nu ook mensen buiten Vlaardingen er kennis van kunnen nemen.“

Romeinse griffels

“Het meest bijzonder in deze verzameling vind ik de wasleitjes (nagemaakt naar Romeins voorbeeld) met in Nederland opgegraven bronzen griffels uit de Romeinse tijd. Hiermee konden de Romeinen hun schrift telkens uitwissen en de waslei opnieuw gebruiken. Verder heb ik 40 jaar geleden een perkamentvel gekocht waarop een handschrift met een middeleeuwse afbeelding te zien is. Dit vel stamt uit ongeveer 1050 en is dus wel twintig generaties oud. Het perkament is gemaakt van een vel van een lammetje dat langs een doorn is gelopen. Deze beschadiging in het dierenvel is toentertijd heel zorgvuldig gerepareerd en heeft al deze eeuwen overleefd. Ga dat zien!”

Schoonschrijfles

“Bij het maken van deze tentoonstelling had ik het voordeel dat ik uit mijn eigen geheugen kon putten. Ik heb de hele ontwikkeling van lei met krijtjes, kroontjespen en vulpen meegemaakt op school. Op de Mulo kreeg ik nog één uur per week schoonschrijfles. De meester of juf moest immers je handschrift goed kunnen lezen! Door de opkomst van de computer is het ‘schoonschrijven’ in de vergetelheid geraakt. Met deze tentoonstelling wil ik laten zien hoe belangrijk schrijven eigenlijk is. De Romeinen beoefenden de kunst van het schrijven tot in de puntjes. Tot ongeveer twintig jaar geleden hechtten wij er ook veel belang aan. Denk maar aan de handgeschreven sollicitatiebrieven waarover grafologen zich ontfermden. Zij haalden uit het handschrift van de sollicitant karaktereigenschappen te voorschijn.”

17

foto: : Marieke Havers werkt bij het Streekmuseum Krimpenerwaard. Hier toont zij een deel van de tentoonstelling.


* Voor al uw loodgieters- en installatiewerkzaamheden! * Goede service en kwaliteit voor een betaalbare prijs! * In Krimpen geen voorrijkosten! Gert-Jan Gardenier

M.

06 139 343 47

Rotterdamseweg 12

E.

instal.gardenier@hetnet.nl

2921 AP Krimpen a/d IJssel

T / F. 0 1 8 0 5 1 6 1 2 1

Voor administratie en jaarrekening Voor loonadministratie en belastingaangiften Advisering aan bedrijven en particulieren Oude Tiendweg 11, 2921 AM Krimpen aan den IJssel Telefoon : 0180 – 550050 Web: www.mjdevriesadvies.nl, e-mail: info@mjdevriesadvies.nl

Groeneweg 5 2821 ST Stolwijk

T: 0182-347244 M: 06-22453727

WWW.DERUITERVLOEREN .NL

DeRuiter_2010.indd 2

12-5-10 11:18


Klinker # 4

KRIMPENSE SAMENLEVING

Zangvereniging l’Espérance 120 jaar jong! “Wel is met de komst van dirigent Wim De Christelijke Gemengde Madderom in 1990 het repertoire Zangvereniging l’Espérance lichter en breder geworden. Ook zijn werd op 30 oktober 1892 de leden hierin meegegroeid, want opgericht in de Nederlandse de liefde voor zang en muziek wordt Hervormde IJsseldijkkerk. van generatie op generatie doorgeToen nog onder de naam ‘Op geven. Lenie van der Wal, koorlid en hoop van zegen’ en bestond secretaris: “Onze leden zijn trouw, ze blijven heel lang bij ons en vaak zitten uit leden van de meisjes- en zelfs hun kinderen en andere famijongelingenvereniging. lieleden op het koor. Over trouw geLater werd voor het chiquere sproken: Wim Madderom is al ruim l’Espérance gekozen. Vanaf het 20 jaar onze dirigent. Oud-dirigent begin vormt de klassieke en Wim Koen stond zelfs 43 jaar voor het religieuze muziek de kern van koor, van 1944 tot 1987.” het koorrepertoire.

Wim Madderom: “Binnenkort ga ik mijn werkzaamheden wat afbouwen, maar met l’Espérance ga ik door. Ik vind het nog veel te leuk om te doen. Dit zangkoor is tot veel dingen in staat en het niveau blijft gewoon goed.”

Jubileumconcert in IJsseldijkkerk

Lenie van der Wal: “We kijken heel erg uit naar ons jubileumconcert op 27 oktober in de IJsseldijkkerk. Die avond zingen we heel mooie muziek, zoals de koorsuite uit ‘The Armed Man - A mass for Peace’ van Karl Jenkins en delen uit Mendelssohns Psalm 42. Ook bijzonder is ‘For the beauty of the Earth’ van John Rutter. Behalve ons zangkoor doen sopraan Clara de Vries en organist Cees van der Slik en een aantal gastzangers mee. Verder geeft het kamerorkest Touché, aangevuld met hoorn, fagot, harp, trompet en slagwerk, acte de présence. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Kom kijken en luisteren. Het concert begint om 20.00 uur en de kerk gaat om 19.30 uur open. Wellicht krijg je zin om met ons mee te zingen!”

Ruimte voor nieuwe zangers/zangeressen foto: Leden van l’Espérance oefenen in de hal van de Sionskerk. Op de voorgrond (van links naar rechts) dirigent Wim Madderom, secretaris Lenie van der Wal en voorzitter/penningmeester Gerrit de Groot.

l’Espérance oefent elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de hal van de Sionskerk aan de Nieuwe Tiendweg 17. Belangstellenden zijn van harte welkom om een repetitie bij te wonen. Behalve zang en uitvoeringen heeft l’Espérance nog meer in petto. Regelmatig heeft de vereniging voor haar leden een gezellige (buitenlandse) reis of een leuk etentje in het verschiet. Voor meer informatie kunt u bellen met Lenie van der Wal, tel: (0180) 524155 of kijken op www.lesperancekrimpen.nl.

19


       

Woonaccessoires & cadeauartikelen Rieten manden & accessoires Glaswerk & potterie Bloemen & planten Tuingereedschap Tuinmeubelen, barbecues & tuinhaarden Sierbestrating Tuinhout

Kerkweg 170B 2935 AL Ouderkerk aan den IJssel 0180-446965 www.tiendhoek.com

       

Volop keuze in rubberen & leren laarzen Groot aanbod wandelschoenen Grote collectie jachtkleding Sportieve windjacks Waxjassen Truien & fleece Overhemden & shirts Vele accessoires!

Opbergruimte met een exlusieve uitstraling Opbergruimte optimaal benut Het Garobe schuifwandsysteem biedt opbergruimte op maat voor elk interieur. Schuifwandkasten zijn ruimtebesparend en vrijwel overal toe te passen. Garobe schulfwandkasten zijn vervaardigd van eersteklas materialen met een keur aan variatiemogelijkheden. De kogelgelagerde wielen in aluminiumprofielen lopen soepel en geruisloos. Zowel de kasten als kastinterieurs worden volledig op maat gemaakt. Of u nu een dressoir zoekt, een hoekkast, een goed geoutilleerde kledingkast of een efficiënt opbergsysteem voor uw kantoor: Garobe maakt het mogelijk. Wonen in uw eigen stijl Uiteraard is er een enorme keuze aan materialen en kleuren, u kunt deuren ook verdelen in verschlllende vlakken en met exclusieve handgrepen uitvoeren. Maak van uw Garobe schuifwandkast een sfeerelement in uw interieur als speelse blikvanger of tijdloos designmeubel. Aan u de keus!

IJsselstraat 21 Krimpen a/d IJssel Tel. 0180 512645 www.timmerbedrijfvanderblom.nl


Klinker # 4

Steunpunt Mantelzorg heeft hart voor mantelzorgers Een mantelzorger zorgt voor iemand waar hij of zij een persoonlijke band mee heeft. Dat kan een ouder, kind, ander familielid, vriend of buur met een handicap of een (chronische) ziekte zijn. Even een dagje weg kan dan niet zomaar, het geven van mantelzorg gaat altijd door. Voor hen is er in Krimpen sinds 2007 het Steunpunt Mantelzorg, nu gevestigd in het Krimpense Gezondheidscentrum. Mirona van der Linde werkt als medewerker Steunpunt Mantelzorg vanuit het Krimpense Gezondheidscentrum. Zij vertelt hoe Steunpunt Mantelzorg mantelzorgers een hart onder de riem kan steken. Chris van Rijswijk is coördinator Steunpunt Mantelzorg. Hij wil dat mantelzorgers weten dat zij altijd een beroep kunnen doen op het Steunpunt.

Ondersteuning Mantelzorg

Als je de zorg voor iemand kunt delen met anderen, valt het misschien mee. Maar als alles op één persoon neerkomt, kan hij of zij in de knel raken. De gemeente Krimpen vindt het belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen, om te zorgen dat zij hun eigen leven houden en kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Chris: “De gemeente Krimpen gaat hierin verder dan de meeste andere gemeenten en steekt naar verhouding veel geld in de ondersteuning van mantelzorgers. Eigenlijk is dit noodzaak, omdat beroepsmatige zorg door bezuinigingen steeds moeilijker te krijgen is.” Mirona: “Mantelzorg is niet aan leeftijd gebonden. Zo kan iemand zorgen voor zijn of haar dementerende partner, ouders voor een gehandicapt kind of kinderen voor hun vader, moeder, broer of zus. Zelf heb je misschien niet in de gaten dat je een mantelzorger bent, omdat het

zo vanzelfsprekend lijkt. Het gevaar is dat je jezelf wegcijfert.”

Schrijf je in!

Mirona vervolgt: “Daarom is het goed als je je inschrijft bij het Steunpunt Mantelzorg, via mlinde@ meldpunt-ck.nl of tel: (0180) 593684. Misschien heb je nog geen behoefte aan hulp, maar zo blijf je wel op de hoogte van ons aanbod. Twee keer per jaar brengen we het tijdschrift Mantelzorginfo uit. Verder bieden we een luisterend oor -ook telefonisch tijdens het spreekuur- en we kunnen doorverwijzen of bemiddelen in het contact met organisaties. Verder organiseren we themamiddagen voor mantelzorgers. Als je een steuntje in de rug nodig hebt, kun je terecht bij een gespreksgroep of kan er iemand thuis komen praten. Iedere tweede maandagmiddag van de maand is er een Alzheimer café in Het Facet. Steunpunt Mantelzorg is er voor iedereen!”

Activiteitenagenda Steunpunt Mantelzorg Dag van de Mantelzorg op 14 november

Laat je als mantelzorger verwennen met een High Tea of Pannenkoekenbuffet en beleef de verkiezing ‘Mantelzorger van het jaar’. Inschrijving voor 7 november via tel: (0180) 553008 of via e-mail: mlinde@meldpunt-ck.nl.

Themamiddag op 11 december, 10.00-12.00 uur in Crimpenersteyn

Thema: ‘Rol van mantelzorger verandert bij opname in verpleeghuis.’ foto: Chris van Rijswijk en Mirona van der Linde.

21


GEMEENTERAAD

Voorzieningendiscussie in Krimpen aan den IJssel De gemeenteraad heeft veel invloed op het beleid in Krimpen. Wat houdt de raad bezig? In iedere editie van De Klinker komen steeds drie partijen aan het woord. Zij discussiëren met elkaar over een actueel onderwerp. Dit keer geven het CDA, Stem van Krimpen en de SGP hun mening over het voorzieningenniveau in Krimpen aan den IJssel. Naar aanleiding van het krapper worden van de financiële middelen discussieert de gemeenteraad over het voorzieningenniveau in onze gemeente. Voor het CDA is het aanbod van verschillende maatschappelijke voorzieningen een belangrijk goed. Wij zijn trots op wat het gemeentebestuur samen met de burgers in de loop der jaren heeft bereikt. Onze insteek bij deze discussie is het in stand houden van het huidige niveau van voorzieningen. Wel vinden we dat er kritisch moet worden gekeken naar voorzieningen waar de gemeente geen taak in heeft. Opvallend bij een analyse van de kosten is het totaal aan interne kosten en overhead. U moet zich voorstellen dat bij de kinderboerderij, het zwembad, de muziekschool en De Tuyter naast de normale kosten voor de beheerders en personeel er 1,2 miljoen euro aan interne kosten worden gemaakt. Het CDA richt zich op het terugbrengen van de interne en overheadkosten. Discussies over het verzelfstandigen van ons zwembad, de

muziekschool en overige voorzieningen zijn wat ons betreft relevant. Maar alleen als de resultaten niet verbeterd worden door meer multifunctioneel en efficiënter gebruik. Wel zien wij mogelijkheden in het beter betrekken van gebruikers bij onderhoud en beheer van (sport)accommodaties, zoals ook al door de Sportraad is gesuggereerd.

Het huidige niveau van voorzieningen in stand houden, waarbij de gebruikers meer betrokken moeten worden bij het onderhoud en beheer van (sport)accommodaties. Piet Moerland Fractievoorzitter CDA

REACTIE STEM VAN KRIMPEN : Stem van Krimpen heeft een genuanceerdere mening over het in stand houden van het huidige niveau van voorzieningen. Allereerst valt op dat er gemeentelijke accommodaties zijn die onvoldoende worden gebruikt en deze onderbenutting kost veel geld. De Big Bear en De Tuyter worden nauwelijks nog voor het doel gebruikt waarvoor ze gebouwd zijn. De gebouwen kosten de Krimpense be-

22


lastingbetaler al jaren veel geld. Wij vinden dat er sprake is van een ineffectief gemeentelijk gebouwenbeheer. Bovendien moeten de gebruikers van de gemeentelijke accommodaties niet alleen betrokken worden, maar vooral zeggenschap gegeven worden over het beheer en onderhoud van de (sport)accommodaties. De gemeenteambtenaren lopen met een grote sleutelbos van de accommodaties rond terwijl dit aan de gebruikers overgelaten kan worden. Door verenigingen een groot gedeelte van het beheer en onderhoud in handen te geven, kan veel bespaard worden op ambtenarenuren. Het geld dat nu uitgegeven wordt aan de inzet van ambtenaren kan zo kosteneffectiever worden besteed. Daarbij komt dat de nadruk in Krimpen naar onze mening te veel ligt bij grote accommodaties. Te weinig financiële middelen blijven daardoor over voor sportveldjes en speelplaatsjes in woonbuurten. Hier begint tenslotte het gezonde bewegen en deze buurtvoorzieningen moeten meer aandacht krijgen. Bert Luijendijk Fractievoorzitter Stem van Krimpen

REACTIE SGP: Onze gemeente beschikt over uitstekende voorzieningen, maar een aantal daarvan drukt wel erg zwaar op de gemeentelijke begroting. Voor het zwembad bedraagt het exploitatietekort bijvoorbeeld ruim 1 miljoen euro, voor de muziekschool 900.000 euro en voor de sportaccommodaties 400.000 euro. Daarmee kampen we met hoge kosten, die allemaal via de onroerendezaakbelasting (OZB) door de burger gedragen moeten worden. In het coalitieakkoord hebben we daarom afgesproken dat de exploitatietekorten met 10% worden teruggedrongen. Voor een deel is dit al gerealiseerd. Maar de meerjarencijfers laten zien dat verdergaande bezuinigingen nodig zijn. Wij vinden daarom dat er fundamenteel andere wegen verkend moeten worden om de kosten te beperken. Als gemeente doen we nu wel heel veel in eigen beheer. Veel gemeenten hebben hun voorzieningen inmiddels op afstand gezet door ze bijvoorbeeld onder te brengen in een stichting. Dit lijkt ook voor onze gemeente kansen te bieden om de door het CDA genoemde interne kosten en overhead omlaag te brengen. De SGP wil het voorzieningenniveau zoveel mogelijk handhaven. De onzekerheden over de financiën zijn echter te groot om volledige handhaving van het voorzieningenniveau op de langere termijn te kunnen toezeggen. Daarbij moeten we ook onder ogen zien dat behoeftes aan bepaalde voorzieningen kunnen afnemen. Zo is het jongerencentrum in de Big Bear onlangs gesloten, onder andere omdat er maar een relatief kleine groep jongeren gebruik van maakte.

KORT NIEUWS

Websites voor EMKterrein en kinderboerderij Klein-Boveneind Het EMK-terrein is misschien wel één van de meest besproken plekken van Krimpen aan den IJssel en dit terrein heeft een eigen website. Het doel van deze site is om een centrale plek te hebben voor alle informatie over het EMKterrein. Met het instellen van een saneringsonderzoek door Milieudienst DCMR en met de opdracht tot het opstellen een business case door de gemeente Krimpen aan den IJssel, is het belangrijk om alle informatie op één plek te hebben. Op www.krimpenaandenijssel.nl/emk staat algemene informatie, nieuws en informatie over de geschiedenis, de onderzoeken die zijn gedaan en over de toekomst van het terrein. Ook kinderboerderij Klein-Boveneind heeft een eigen website gekregen, zodat alle informatie over de kinderboerderij gemakkelijk voor u te vinden is. Op de site staan u nieuwsberichten en praktische informatie over bijvoorbeeld de openingstijden, de huisregels en stages. Ook kunt u op www.krimpenaandenijssel.nl/kinderboerderij lezen over veiligheid en hygiëne, de dieren op de kinderboerderij en de medewerkers van Klein-Boveneind.

TWEETS

@gemkadij Nuttige avond over 2e oeververbinding @gemkadij, maar (te) veel lokale politici afwezig. #gemistekans #wordtvervolgd — AlexanderBPR Gratis #WiFi in publiekscentrum #timeblockr klant @gemkadij. Maak direct online uw vervolgafspraak op mobiel of tablet — timeblockr @gemkadij 8 maanden in de troep en herrie is lang beste gemeente. Wordt zeer slecht gepland… — DJ_Klaas Het beleid van @gemkadij rond de #Algerabrug: bit.ly?N4g66W. Een overzicht wat er gedaan is en waar men mee bezig is. #krimpen — algeracorridor

Bert-Jan Ruissen Fractievoorzitter SGP

23

De gemeente Krimpen aan den IJssel gebruikt Twitter om nieuwsberichten en andere zaken te publiceren. Tweet uw vragen of ideeën naar @gemkadij.


KRIMPENSE SAMENLEVING

‘Sjoerd’: van oude Amelandse legende tot nieuwe opera Initiatiefnemers Slava Kumanikin en Ries Jansen vertellen met aanstekelijk enthousiasme over ‘hun’ opera Sjoerd. Het is duidelijk dat voor allebei de muziek hun eerste liefde is. Anderhalf jaar geleden begon Slava Kumanikin muziek te componeren na een brainstorm over de mogelijkheid een opera te maken. Het doel was een Nederlandstalige moderne opera met toegankelijke muziek en een aansprekend verhaal. Op 6 oktober is de eerste uitvoering in de bekende serie IJsseldijkkerkconcerten en op 23 oktober de tweede in de oude loods van Bolnes op het eiland De Zaag.

“ZONDER AL DEZE MENSEN WAS HET ONS NIET GELUKT”

Ries Jansen: “Met citaten uit Nederlandse literatuur van Slauerhoff en Nijhoff én teksten gebaseerd op een oude Amelandse legende over weduwe Rixt, is een modern operastuk ontstaan. Het publiek van opera Sjoerd krijgt bovendien een tekstboek om alles nog beter te kunnen volgen.” Slava Kumanikin: “Vanuit ons enthousiasme hebben we iets moois weten te maken, daar zijn we trots op. Ook zijn we dankbaar dat zoveel Krimpenaren hebben meegewerkt aan dit project. Eén Krimpenaar heeft www. muziekproductiesrixt.nl gemaakt, een ander de huisstijl. De Krimpense kunstenares Bep Fränzel zorgde voor het ‘mobiele decor’: de begeleidende videobeelden. Bijzonder is dat er veel Krimpense zangers en jonge musici in de operacast zitten. Ook hebben de gemeente en een aantal Krimpenaren de opera gesponsord. Zonder al deze mensen was het ons niet gelukt.”

Unieke locaties

Ries Jansen: “Met onze opera Sjoerd zijn we een uitzondering in de operawereld. In die zin dat de opera meerdere


keren achter elkaar wordt opgevoerd op unieke locaties. We hebben twee versies gemaakt, aangepast aan de locaties waar de optredens plaatsvinden. In de IJsseldijkkerk was voor de uitvoering te weinig ruimte voor een heel orkest. Daarom hebben we daar gekozen voor een pianouitvoering. Op 23 oktober om 18.00 uur spelen we in de oude scheepsmotorenloods van Bolnes op het eiland de Zaag in Krimpen aan de Lek. Hier is de uitvoering met symfonisch ensemble te bewonderen. De videobeelden worden daar op een groot zeil geprojecteerd, omdat de grote ruimte zich daarvoor goed leent. Achteraf kun je genieten van een ‘captains dinner’. Muziekliefhebbers kunnen voor € 75,- per stuk kaarten bestellen via: www. muziekproductiesrixt.nl, zolang de voorraad strekt.”

“MET OPERA SJOERD ZIJN WE EEN UITZONDERING IN DE OPERAWERELD”

Durf te vragen Schrijf je ingezonden brief naar Gemeente Krimpen aan den IJssel

Onlangs ontvingen wij een email met daarin de volgende vraag:

Plannen voor meer uitvoeringen

Ries vervolgt: “Opera Sjoerd wordt in november ook op Ameland uitgevoerd als opening van de Kunstmaand. Verder zijn er plannen voor nog meer uitvoeringen op bijzondere locaties, zoals in een loods van Hollandia met medewerking van Stichting Krimpen Presents. Als je geïnteresseerd bent, houd dan de website in de gaten. We verwachten dat er heel veel mensen komen kijken, dus wacht niet te lang met kaarten bestellen…”

Het verhaal in een notendop

#DTV!

De zoon van Rixt is gebiologeerd door de walvisvaart. Tegen de zin van zijn moeder monstert hij aan bij kapitein Kat. Rixt leeft als jutter op Ameland ‘van de zee’. De zaken gaan niet zo best en als haar zoon al een tijd op zee is, leeft ze in bittere armoede. Op een dag lokt ze een schip met een lantaarn en laat ze het expres op de kust lopen. Alleen weet ze dan nog niet dat op dit schip haar zoon zit, die door haar toedoen verdrinkt. Moeder Rixt wordt daarna gek van verdriet en haar geest waart nog steeds rond op Ameland. Als je luistert, hoor je in de wind een klaaglijk en langgerekt Sjoeoerd!!!

“LS, Dagelijks loop ik met mijn hond rond het Gemeentehuis. Zowel ‘s avonds laat als ‘s morgens vroeg. Het valt mij nu al een paar weken op dat de Nederlandse vlag gewoon 24 uur buiten wappert... Ik meen echter dat hier bepaalde regels voor gelden...? Misschien is de persoon die verantwoordelijk is voor het hijsen en binnenhalen van het rood-wit-blauw op vakantie en heeft schijnbaar de werkzaamheden niet (goed) overgedragen...” De gemeente geeft als antwoord:

“Het klopt dat de vlag ‘s avonds buiten hangt. Het klopt ook dat er regels zijn voor het hijsen van de vlag. Voor het uithangen van de vlag vanaf rijksgebouwen heeft de minister-president een vlaginstructie vastgesteld. Deze vlaginstructie geldt ook voor lokale overheden. Voor particulieren en private instellingen bestaat een dergelijke instructie niet, maar desgevraagd wordt hen geadviseerd deze vlaginstructie te volgen.

Wanneer de vlag uitsteken en hoe?

De Nederlandse vlag mag alleen tussen zonsopgang en zonsondergang gehesen worden, tenzij aan beide zijden volledig verlicht. Voor het halfstok hijsen van de vlag wordt de vlag eerst vol gehesen, daarna wordt zij langzaam en statig neergehaald. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam en statig vol gehesen en vervolgens op dezelfde wijze neergehaald. De vlag mag de grond niet raken. Omdat de vlag bij het Raadhuis van de gemeente Krimpen aan den IJssel ’s avonds en ’s nachts wordt verlicht mag deze blijven hangen. Heeft u vraag aan de gemeente die ook voor andere inwoners interessant is? Mail uw vraag: communicatie@krimpenaandenijssel.nl

foto: Ries Jansen en Slava Kumanikin

25


elektrotechnisch installatiebedrijf

Tieleman & Co bv van Utrechtweg 7 2921 LN Krimpen aan den IJssel Fax 0180 511985 email: info@tielemanenco.nl

Expeditieweg HN (boven ABN Amrobank, ingang linkerzijde) z ook voor het opmaken van een levenstestament

Tel. 0180 513376 Licht- en krachtstroominstallaties Zwakstroominstallaties Kabelwerken hoog-, midden- en laagspanning Herstellen storingen aan uw elektrotechnische installatie

Overdrachtsbelasting nog 2%. Profiteer nu! Bekijk ons grote woningaanbod!

Al jaren uw makelaar in de Krimpenerwaard! Raadhuisplein 56 2922 AH Krimpen aan den IJssel E-mail: info@rabomakelaardij.nl 0180 - 55 00 66 www.rabomakelaardij.nl

Uw Makelaar!

Rabo Makelaardij

Koop nu en profiteer van de voordelen 6-2-2012 van deze Koopgarant-appartementen!

Advertentie De Klinker.indd 1

Feesten in een rustieke boerderij

Gegarandeerde terugkoop door QuaWonen

Krimpen aan den IJssel

Compensatie dubbele woonlasten*

Geen toewijzingscriteria

Koopprijzen vanaf € 170.000,-- v.o.n. incl. parkeerplaats

Model woning

* vraag naar de voorwaarden

iedere donderdag van 15.00 - 16.00 uur

open

Wij heten u graag welkom op deze toplocatie! We bieden u vele mogelijkheden voor een intiem samenzijn of een spetterend (huwelijks) feest in onze rietgedekte boerderij met moderne inrichting. Onze zalen zijn geschikt voor feest- én zakelijke gezelschappen van 10 tot 150 personen, in combinatie met het restaurant zelfs voor 300 personen. Geniet in ons restaurant van een heerlijke lunch, diner of een feestelijk buffet. Op het unieke en rustig gelegen loungeterras is het heerlijk vertoeven bij de karakteristieke kastanjeboom.

Koopprijzen vanaf € 183.600,-- v.o.n. incl. parkeerplaats

Planontwikkeling:

Meer informatie? Bel 0180 - 663 344 of mail info@hoteldewittebrug.nl Kerkweg 138 | 2941 BP | Lekkerkerk Advertentie De Klinker.indd 1

Verkoop: Raadhuisplein 56 Krimpen aan den IJssel 0180 - 55 00 66 www.rabomakelaardij.nl

Uw Makelaar!

Rabo Makelaardij

24-9-2012 10:58:02

9:35:24


Klinker # 4

KRIMPENSE SAMENLEVING

Wie komt in aanmerking voor de Guldemontoorkonde 2012? Ieder jaar krijgt iemand uit Krimpen aan den IJssel tijdens de Nieuwjaarsontmoeting de Guldemont-oorkonde. Mensen die zich op een bijzondere manier inzetten voor de Krimpense samenleving komen voor de oorkonde in aanmerking. De Guldemont-oorkonde wordt toegekend aan inwoners van de gemeente Krimpen aan den IJssel, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor een instelling, een groep mensen of een individueel persoon. Wie verdient het dit jaar om de oorkonde te ontvangen?

Draag iemand voor

Kent u iemand die volgens u voor de Guldemont-oorkonde in aanmerking komt? Stuur dan een e-mail gericht aan het college van burgemeester en wethouders naar gemeente@ krimpenaandenijssel.nl, onder vermelding van ‘Guldemont-oorkonde’. In deze e-mail omschrijft u kort de persoon die u op het oog heeft en de redenen waarom u vindt dat deze persoon de Guldemont-oorkonde verdient. Ook is het mogelijk om een brief te schrijven naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Tot 15 oktober 2012 kunt u iemand voordragen. Het college laat zich bij de toekenning adviseren door het Guldemont-comité.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Kees Kleinbloesem, telefoonnummer 14 0180.

Mantelzorgers verdienen een dag zonder zorg! Zorgt u (onbetaald) voor iemand uit uw naaste omgeving die langdurig ziek of gehandicapt is? Dan bent u mantelzorger. Kom dan (alleen of met een andere mantelzorger) naar de Dag van de Mantelzorg op woensdag 14 november en laat u verwennen! Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen om te komen op 14 november, is er de keuze tussen een ochtend- of een avondprogramma. U kunt genieten van een High Tea in

restaurant BreekA (C.G. Roosweg 20) òf van een pannenkoekenbuffet in restaurant de Pannenkoe (Cascade 1, naast zwembad De Lansingh).

Aanmelden

Aanmelden voor een van de programma’s kan tot uiterlijk 6 november 2012 bij Het Meldpunt, tel: (0180) 553008 of via email: mlinde@meldpunt-ck.nl. De toegang is gratis. Als u vervanging thuis nodig heeft kunnen vrijwilligers u helpen om een passende oplossing te vinden. Ook kan voor vervoer naar het restaurant worden gezorgd.

27

Programma in restaurant BreekA: 10.30 uur Inloop 11.00 uur Opening door wethouder Lex Hofstra 11.30 uur Begin van de High Tea met diverse lekkere hapjes 13.00 uur Afsluiting Programma in restaurant de Pannenkoe: 18.00 uur Inloop 18.30 uur Opening door wethouder Lex Hofstra 18.45 uur Begin pannenkoekenbuffet en andere lekkere hapjes 21.15 uur Afsluiting


Zowel losse zaalhuur als complete verzorging.

Feest o p locatie? Amicitia regelt ‘t !

IJsseldijk 416 2922 BP Krimpen aan den IJssel Tel. 0180-512012 / 06-19 69 11 94 E-mail : info@boender-woninginrichting.nl Website: www.boender-woninginrichting.nl Alle ruimte voor uw (bedrijfs)feest of vergadering

Raadhuisplein 1-4 - Lekkerkerk Telefoon (0180) 66 16 67 - www.amicitia-lekkerkerk.nl

Winkel is open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 en 13.00 tot 17.00 uur vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 16.00 uur

U WILT..

TOCH OOK EEN n e r e o l v PRACHTIGE

In een ongedwongen sfeer helpen wij u graag bij de keuze van uw droomvloer!

VLOER!

Uitgebreide collectie Houten vloeren, Vinyl vloeren en Laminaat

Stofvrij schuren

en reparatie van uw bestaande houten vloer Ook renovatie en onderhoud van marmer, natuursteen, vinyl, marmoleum, linoleum en PVC

Floortec Ablas - Van Utrechtweg 71 Stormpolder Krimpen a/d IJssel - ☎ 0180 - 55 09 89 Showroom bezoek op afspraak ma t/m za via telefoonnummer of per e-mail floortec@alclean.nl

www.floortec.nl


Klinker # 4

Hij komt, hij komt,

de lieve goede Sint. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van ieder kind Van Spanje naar Krimpen is een hele afstand Nog even geduld en we zijn weer in het land Binnenkort reizen we weer af met pakjesboot tien Sinterklaas kan niet wachten om de Krimpense kinderen weer te zien We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het bezoek Alles wordt verzameld: snoepgoed, cadeautjes en het grote boek Tot die tijd moeten jullie het doen met het gedicht dat ik, Dichtpiet, schrijf Want op deze manier vertel ik vast over ons verblijf Voordat de stoomboot Sint en zijn pieten naar Holland heeft gebracht Heeft Creapiet een leuke opdracht voor jullie bedacht. Maak een kunstwerk van de kleurplaat met verf, stift of kleurpotlood Deze is te vinden op www.krimpenaandenijssel.nl/stoomboot Alle kinderen kunnen meedoen aan de kleurwedstrijd Maar schiet op, want je hebt tot 10 november de tijd Als je meedoet maak je kans op een leuke prijs Twee kinderen krijgen voor de theatervoorstelling een gratis entreebewijs Sinterklaas en zijn pieten komen naar Krimpen op zaterdag 17 november En we blijven er tot woensdag 5 december Het feest in Krimpen aan den IJssel gaat om 12.30 uur beginnen Om 13.00 uur vaart de stoomboot de haven bij ‘De Schelvenaer’ binnen ’s Middags zijn er in het Krimpenerwaard College twee voorstellingen van Sint en piet Maar zonder een entreekaartje van € 2,50 per stuk kom je er helaas niet Om 14.15 of 15.30 uur kun je bij de voorstelling aanwezig zijn Mis het niet, want het is een feestelijk festijn Vanaf 31 oktober zijn de kaartjes te koop in het Publiekscentrum of via www.krimpenaandenijssel.nl. Wees er snel bij, want de kaartverkoop gaat heel snel. Sinterklaas, ik en de andere pieten hopen je te zien over een paar weken!

groeten, Dichtpiet 29


foto: Een zonnige dag in mei. Fotograaf: Anja van Veldhuizen

Hergebruiken

FOTOWEDSTRIJD

Stuur uw foto in! Doet u ook mee met de fotowedstrijd in de Klinker? Ieder nummer heeft de wedstrijd weer een ander thema. In het decembernummer van de Klinker is het thema van de wedstrijd ‘herfst in Krimpen’. Stuur uw mooiste, leukste, origineelste foto met bijschrift naar communicatie@ krimpenaandenijssel.nl onder vermelding van ‘fotowedstrijd’. Tot en met 8 november kunt u uw foto insturen. De beste foto is goed voor een cadeaubon van € 25,-.

Als u de Jekko gebruikt, bewaart u alles op één centrale plek om het vervolgens in te leveren bij de daarvoor bestemde inleverpunten. U kunt de lege of kapotte producten inleveren bij de milieustraat of winkels die batterijen, spaarlampen en kleine elektrische apparaten verkopen. Na het legen gebruikt u de verzamelbox gewoon weer opnieuw. Door het inzamelen van deze producten kunnen we meer recyclen, waardoor het milieu minder wordt belast en er minder grondstoffen uit de natuur nodig zijn.

KORT NIEUWS

Een beter milieu begint met Jekko! U herkent het misschien wel: in de schuur liggen oude, kapotte (kleine) elektrische apparaten en in huis slingeren lege batterijen en kapotte spaarlampen rond. Met de Jekko is dat verleden tijd. De Jekko is een praktische verzamelbox voor thuis met aparte compartimenten voor kleine elektrische apparaten, spaarlampen en batterijen.

30

Haal de Jekko in huis

De Jekko kunt u gratis afhalen in het Publiekscentrum en bij de milieustraat in de Stormpolder. U krijgt dan een bouwpakket mee. Op www.wecycle.nl/jekko staat een instructiefilmpje waarin u ziet hoe eenvoudig het is om de Jekko in elkaar te zetten. Ook vindt u op die website meer informatie over de verzamelbox en kunt u een Jekko bestellen.


WAT DOET DE GEMEENTE

Verslaving: je staat er niet alleen voor Onlangs heeft burgemeester Lennie Huizer een gebiedsverbod opgelegd aan een persoon die drugs verkocht aan onder andere 13- tot 15jarige inwoners van Krimpen aan den IJssel. De burgemeester staat niet toe dat er drugs worden gedeald. En zeker niet aan minderjarigen. Drugs is natuurlijk niet het enige middel waardoor een verslaving kan ontstaan. Ook bijvoorbeeld alcohol, gokken, internet, games of eten zijn bekende middelen om verslaafd aan te raken. Wat is een verslaving en hoe herkent u het?

Verzamel informatie en ga samen in gesprek

Vermoedt u dat iemand in uw omgeving verslaafd is, zoek dan eerst goed uit of meerdere personen in de omgeving van de verslaafde dit vermoeden ook hebben. Vervolgens is het verstandig om informatie te verzamelen over de verslaving. Wat houdt het in? Waar heb je mee te maken? Wat zijn de gevolgen? Als u helemaal op de hoogte bent, ga dan de confrontatie aan. Kies zorgvuldig het moment van de confrontatie, creëer een aanleiding. Blijf wel alert op de vaak ontwijkende of ontlopende reactie van de verslaafde. Ga niet tegenover elkaar staan, maar ga samen in gesprek.

Verslaving is verweven met gedrag

Afhankelijkheid

Typerend voor iedere verslaving is de geestelijke afhankelijkheid. Iemand heeft een enorm en onweerstaanbaar verlangen om een middel te gebruiken of bepaald gedrag te vertonen. Het hele denken en doen is gericht op één ding: het gewenste middel (bijvoorbeeld drugs) of de gewenste activi­teit (bijvoorbeeld gokken). Daarbij brengt verslaving bij bepaalde middelen ook lichamelijke afhankelijkheid (gewenning) met zich mee. Bij gewenning heeft iemand steeds meer nodig van het middel om hetzelfde effect te bereiken.

Verborgen probleem

Een verslaving is een verborgen probleem. Verslaafden willen zich niet opvallend gedragen voor bijvoorbeeld familie of vrienden. Toch geven zij vaak signalen af. Bij drugsgebruik kunt u aan de ogen zien of de persoon onder invloed is. Door cocaïne krijg je grotere pupillen en rooddoorlopen ogen kunnen een teken zijn van blowen. Ook gedrag kan een signaal zijn. Om een verslaving te verbergen, is alles geoorloofd: manipuleren, liegen, stelen.

Je kiest niet voor een verslaving. Dit heb je niet in de hand. Wel kies je het middel. Mensen hebben een reden om bijvoorbeeld sigaretten, alcohol of XTC te gebruiken. Zo drink je een glas wijn, omdat het bij een etentje hoort en neem je een XTC-pil om langer door te kunnen feesten. En vaak gaat de frequentie van het gebruik omhoog. Het omslagpunt van het zelf in de hand houden naar een verslaving, is niet bekend. Maar voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. De verslaafde moet zelf gemotiveerd zijn te breken met de verslaving. Hoe eerder de verslaving aangepakt wordt, hoe beter.

Hulp

Mensen met een verslaving en hun omgeving staan niet alleen met dit probleem. Professionele organisaties, de gemeente, verenigingen, scholen, ouders en jongeren moeten met elkaar samenwerken om verslavingen tegen te gaan. In Krimpen aan den IJssel kunt u met vragen over verslaving terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Ook kunt u contact opnemen met De Hoop ggz in Dordrecht en Rotterdam en Bouwman ggz in Rotterdam.

Colofon Redactie Gemeente Krimpen aan den IJssel Team Communicatie De redactie is niet verantwoordelijk voor de advertentiepagina’s.

Gemeente Krimpen aan den IJssel Post: Postbus 200 2920 AE Krimpen aan den IJssel Bezoekadres: Raadhuisplein 2

Ontwerp en opmaak M.V. grafisch ontwerp, www.mv-web.nl

T: 14 0180 | F: (0180) 51 60 40 E: gemeente@krimpenaandenijssel.nl I: www.krimpenaandenijssel.nl

Druk Drukkerij Verloop, Alblasserdam T: 078-6912899 / www.verloop.nl

Twitter: @gemkadij Facebook: www.facebook.com/gemkadij

Advertenties Yolande Nederveen – van der Graaf T: 0180-524214 / 06-42508452 E: advertentiedeklinker@tiscali.nl Twitter: @KlinkerDe

Volgende Klinker De volgende Klinker verschijnt op donderdag 6 december 2012. Wanneer u twee dagen na deze verschijningsdatum geen Klinker heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met het Publiekscentrum, tel: 14 0180.


Vierstroom is altijd in de buurt met thuiszorg, alarmering, huishoudelijke zorg, een beschermde woonomgeving, voedingsadvies en vele andere zorgdiensten.

Vier redenen waarom ú op Vierstroom kunt rekenen

Meer weten? www.vierstroom.nl Zorglijn 0900 9300 (lokaal tarief).

1. We zijn altijd in de buurt met kleine teams; 2. We garanderen persoonlijke aandacht en zorg op maat; 3. U kunt dag en nacht op ons rekenen, waar u ook woont;

altijd in de buurt

4. Samen met u regelen we de zorg die u nodig heeft heeft.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Verkoop Aankoop Taxatie Nieuwbouw Hypotheken

Bel ons voor een

GRATIS WAARDEBEPALING Swijnenburg & Valk Makelaardij Industrieweg 2, Krimpen a/d IJssel Postbus 744, 2920 CA, Krimpen a/d IJssel

T E I

0180 51 00 90 info@svmakelaardij.nl www.svmakelaardij.nl

Klinker oktober 2012  

Klinker nummer 4 oktober 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you