Page 1

K

Nr. 3 September 2013 42e jaargang

Magazine De Klinker

“Je moet vertrouwen opbouwen, dat is werkelijk het geheim van ondernemen” Maarten de Koning

Lex Hofstra: “Samen met u zorgen we voor een krachtig Krimpen” Dikke Banden Fietsclub


Agenda Klinker

Deze agenda geeft een overzicht van verschillende activiteiten in de gemeente. In de volgende Klinker kunnen activiteiten worden opgenomen voor de periode van 5 december 2013 tot en met 13 februari 2014. Organiseert uw vereniging, club of organisatie in deze periode een activiteit, dan hoort de redactie dat graag. U kunt een e-mail sturen naar communicatie@ krimpenaandenijssel.nl. Ook is het mogelijk om telefonisch een activiteit door te geven via 14 0180. Of u kunt schrijven naar Redactie De Klinker, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.

26 september t/m 5 oktober

Het Meldpunt organiseert in samenwerking met andere organisaties de ‘Week van ontmoeting’ in Krimpen aan den IJssel. U kunt in die week deelnemen aan activiteiten om op die manier mensen uit de buurt te ontmoeten en te leren kennen. Informatie over de activiteiten vindt u op www.meldpunt-ck.nl.

3 oktober Gemeenteraadsvergadering om 20.00 uur in het raadhuis. Meer informatie over de vergadering vindt u op: www.krimpenaandenijssel.nl/vergaderingen.

5 oktober Hooien om 9.00 uur op het Zwaneneiland. Meer informatie bij de Vrienden van het Zwaneneiland: denoodros@telfort.nl.

10 oktober Informatieve raadscommissie om 20.00 uur in het raadhuis. Meer informatie over de vergadering vindt u op: www.krimpenaandenijssel.nl/vergaderingen.

12 oktober ‘Voel je goed’-markt, alles over lichaam en geest, innerlijk en uiterlijk van 10.00 tot 13.00 uur in De Tuyter.

Inhoud

4

Maarten de Koning

19

Seniorenplatform behartigt belangen van senioren

17 oktober

16 november

Besluitvoorbereidende raadscommissie om 20.00 uur in het raadhuis. Meer informatie over de vergadering vindt u op: www.krimpenaandenijssel.nl/vergaderingen.

Sinterklaasintocht in Krimpen aan den IJssel. Meer informatie staat op pagina 29.

31 oktober

16 en 30 november

Besluitvoorbereidende raadscommissie om 20.00 uur in het raadhuis. Meer informatie over de vergadering vindt u op www.krimpenaandenijssel.nl/ vergaderingen.

Van 9.00 tot 15.00 uur het afzetten van elzenhout langs de Ouderkerkse landscheiding. Meer informatie bij Knotgroep Krimpen: denoodros@telfort.nl.

2 november

28 november

Mini-festival ter ere van het 20-jarig jubileum van de IJsseldijkkerkconcerten. Meer informatie staat op www.ijsseldijkkerkconcerten.nl.

Besluitvoorbereidende raadscommissie om 20.00 uur in het raadhuis. Meer informatie over de vergadering vindt u op www.krimpenaandenijssel.nl/ vergaderingen.

2 november Van 9.00 tot 15.00 uur wilgen knotten op het Roesteiland in het kader van de landelijke natuurwerkdag. Inlichtingen bij Knotgroep Krimpen: denoodros@telfort.nl.

14 november

2 december Besluitvoorbereidende raadscommissie om 20.00 uur. Meer informatie over de vergadering vindt u op: www.krimpenaandenijssel.nl/vergaderingen.

Gemeenteraadsvergadering om 20.00 uur in het raadhuis. Meer informatie over de vergadering vindt u op www. krimpenaandenijssel.nl/vergaderingen.

9

12

16

Krimpens Kompliment!

Samen zorgen voor een krachtig Krimpen

Op de steenplaats…

22

25

29

Hospice in Krimpen

Ontwikkelingen Stormpolder

Sinterklaasintocht


VOORWOORD

Ouder worden in Krimpen Het thema ‘ouder worden’ leverde de redactie genoeg stof op om ongeveer de helft van dit blad mee te vullen. De groep ouderen ofwel senioren is groot in Krimpen en wordt de komende tijd alleen maar groter. Daarom terechte aandacht voor de senioren in Krimpen aan den IJssel. Ger van der Kruijt en Thom Bakker van het Seniorenplatform geven onze gemeente een ‘acht’ voor de voorzieningen voor senioren. Wel geven zij in het interview aan dat deze voorzieningen nog beter benut kunnen worden. Uit een landelijk onderzoek uit 2012 blijkt dat Krimpen aan den IJssel samen met Groningen de lijst aanvoert als het gaat om de kwaliteit van het beleid voor ouderenhuisvesting. Krimpen aan den IJssel is vooral sterk in het levensloopbestendig maken van woningen, in samenwerking met andere partners, zoals QuaWonen. Toch zijn er punten die onze aandacht en zorg verdienen, zoals vereenzaming van ouderen. Samen met allerlei Krimpense organisaties (zoals het Meldpunt) proberen we te zorgen dat alle Krimpenaren op hun eigen manier mee kunnen doen in de samenleving en te stimuleren dat mensen elkaar ontmoeten. Een mooi voorbeeld van elkaar ontmoeten en samen sporten is de Dikke Banden Fietsclub, bedoeld voor ouderen die een aardig eindje weg willen trappen, alleen niet (meer) op een racefiets, maar op een fiets met dikkere banden. In dit magazine besteden we aandacht aan de lichte kanten van ouder worden, maar ook aan de donkere kanten ervan. Niet alles is rozengeur en maneschijn. Daarom kunt u bijvoorbeeld ook lezen over vrijwillige terminale thuiszorg. Ontdek in dit magazine verder het bijzondere historische verhaal van Teunie Suijker over een Krimpense steenplaats begin vorige eeuw, gezien door de ogen van een meisje dat daar toen werkte. Ook het hoofdartikel gaat over een bijzonder levensverhaal, dat van Maarten de Koning. Natuurlijk vindt u ook de vaste rubrieken terug. Behalve de fotowedstrijd. De belangstelling hiervoor is namelijk te gering. Tot slot neem ik de gelegenheid te baat om iets recht te zetten: in het vorige nummer stond een onjuist e-mailadres van Buurtbemiddeling. Het correcte e-mailadres moet zijn: buurtbemiddeling@participe.nu. Een hartelijke groet van Lennie Huizer, burgemeester en 65-plusser


Ondernemende Krimpenaar

Van eenvoudige chauffeurszoon tot succesvol ondernemer… geen droom, maar de werkelijke levensloop van mijn gesprekspartner. Hij wil er vooral niet dik over doen. Zijn afkomst heeft hij nooit verloochend. Die bescheidenheid siert het verhaal.

De militaire dienst in 1949 was een uitkomst voor de familie De Koning. Het betekende een mond minder te vullen. Maarten zou worden uitgezonden naar Indië. Hij kreeg alle inentingen, maar ontsprong deze dans op het nippertje. Hij werkte eerst nog bij garage Van Limborgh en kwam toen in Gouda bij de opeldealer De Jong terecht. De vrachtwagen van vader De Koning is als het ware voorgoed door het leven van Maarten blijven rijden. De auto is niet meer uit zijn leven weg te denken.

Op de bank

We zitten in zijn smaakvol ingerichte kamer. Aan de wand veel foto’s van zijn gezin en familie. Wat wil je, drie kinderen, tien kleinkinderen en vier achterkleinkinderen... een warm bad voor een man alleen. Als hij de koffie heeft geserveerd, gaat hij niet tegenover me zitten, op afstand in de gemakkelijke stoel, maar naast mij op de bank, helemaal dwars naar mij toegekeerd. Het voelt meteen vertrouwd. Hij is bewegelijk. Als hij vertelt kan hij nauwelijks stilzitten, alsof de hectiek van een heel leven zakendoen nog in het lichaam woelt. Ik kan het niet laten van tijd tot tijd naar buiten te kijken, waar de zon, samen met een kudde roodbruin vee, het prachtige polderlandschap in vuur en vlam zet. Een reiger komt met brede vleugelslagen aangevlogen, recht op het huis aan. Hij besluit net op tijd, niet ver van het raam te landen, de snavel afwachtend geheven. Kennelijk is hij ook geïnteresseerd in het verhaal van Maarten de Koning (1929) .

Niet vanzelf

Hij trouwde met Neeltje Brouwer, de dochter van de bovenmeester. “Dat ging niet vanzelf hoor, er was toch wel standsverschil.” Het prille gezin vestigde zich aan de Lage Weg. Geld voor een auto of een brommer was er niet, dus elke dag op de fiets naar Gouda. Maarten de Koning vertelt over een oude vriend met wie hij nog steeds contact heeft. “Die had een motorfiets! Man, je keek je ogen uit,” zegt hij en de bewondering voor die blinkende machine is nog steeds niet uit zijn stem verdwenen, terwijl hij inmiddels toch wel wat gewend is als het gaat om glanzende voertuigen. De meeste bewondering had Maarten voor de studiezin van deze nu 87-jarige vriend. “Hij was erg bij de tijd, hoor,” roept hij bij herhaling uit. “Hij is nog leraar geweest op de technische school. Aan de andere kant begreep mijn vriend weer niet hoe ik zo’n zaak van de grond heb gekregen. Zo zie je maar, iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten.”

Jeugd

Hij kwam in Ouderkerk aan den IJssel ter wereld als één van de zeven. Het was geen vetpot, wel een warm nest. “Ik ben blij dat ik het heb meegemaakt,” zegt De Koning. “Het helpt je om niet naast je schoenen te gaan lopen.” Zijn vrouw kwam uit een onderwijzersfamilie. “Die had een heel andere achtergrond. Als wij over de dijk liepen en de meester kwam eraan, dan moesten wij onze pet afzetten.” Zijn vader, die als vrachtwagenchauffeur de kost verdiende, overleed te jong. Hij heeft het zakelijk succes van zijn zoon niet mogen meemaken. Zijn moeder wel gelukkig. Maarten ging in Ouderkerk aan den IJssel naar de lagere school. Geld voor de technische school in Gouda, was er niet. Als veertienjarige jongen werkte hij in de oorlog even bij Hollandia voor een dubbeltje per uur en later in de hongerwinter een poosje bij garage Van Duijvendijk.

We moeten trouwens de studiezin van Maarten ook niet onderschatten. Terwijl hij in Gouda werkte, haalde hij in Krimpen zijn middenstandsdiploma en de nodige vakdiploma’s. Want je kunt wel technisch en commercieel inzicht hebben, de kennis mag niet verwaarloosd worden. Werken, naar de avondschool, huiswerk maken… het was een drukke tijd. Zijn collega’s in de garage zagen wel dat hij hogerop wilde en zeiden gekscherend: “We komen bij jou later de pontiac wel lenen.” Het ging allemaal niet vanzelf. “Het is me niet aangewaaid, hoor. Sommige mensen denken dat de gebraden vogels zomaar binnen komen vliegen, maar zo is het niet. En je moet niet vergeten dat ik een vrouw had die er volledig achter stond. Dat is ook wel nodig als je een zaak van de grond af gaat opbouwen.”

5


Klinker #3

“JE MOET VERTROUWEN OPBOUWEN, DAT IS WERKELIJK HET GEHEIM VAN ONDERNEMEN.”

Bescheiden

De Koning is een man die liever niet teveel over zichzelf praat, maar gelukkig werd ter gelegenheid van zijn afscheid in 2000 een vriendenboek uitgegeven. Daarin geven vrienden en bekenden een goed beeld van deze bijzondere ondernemer: Altijd zichzelf gebleven, steeds met beide benen op de grond, ijverig, zuinig en ordelijk, veel verantwoordelijkheidsbesef, klantgericht… Een van zijn zakenrelaties noemt hem “de beste dealer van de wereld”.

Eigen zaak

De Koning begon met niets in een aardappelschuurtje in de Stormpolder, op dezelfde plek waar nu een niet te missen bedrijfspand van de firma De Koning staat. Maar dat wist hij toen nog niet. “Ik had niks, dus de bank moest er aan te pas komen. De directeur kwam nog kijken of ik geen schilderijen of een piano had. Maar we zaten met twee kinderen in een klein, kaal huurpandje. Een zware tijd.” Maar Maarten had doorzettingsvermogen. Er kwamen steeds meer klanten en na een jaar of vier kon hij grond kopen aan de Parkzoom. En zo groeide de zaak door. De Koning lijkt er nog verbaasd over: “Ik had er eigenlijk geen idee van hoe het allemaal zou gaan. Als je klein begint, denk je ook klein, maar je wordt vanzelf meegenomen in de opwaartse beweging.” Hij is blij dat hij bij Volkswagen is terecht gekomen. “Als ik een ander merk had genomen, had ik dit nooit bereikt.” Importeur Pon had vanaf het eerste moment vertrouwen in hem.

Dankbaarheid

Als ik vraag hoe hij als maatschappelijk geslaagd persoon terugkijkt op zijn leven, begint Maarten de Koning een beetje te sputteren. “Nou ja, maatschappelijk geslaagd… laat ik zeggen, we zijn erg dankbaar dat het zo gegaan is. We hebben veel voorspoed gehad, maar het is allemaal geen wijsheid van jezelf. Je moet gezond blijven en er de krachten voor krijgen.” Het was hard werken en alles was gericht op de zaak, ook het gezinsleven. De opvoeding van de kinderen heeft er niet onder geleden, vooral dankzij zijn vrouw die altijd op haar post was. Er was zelfs nog tijd voor bestuurlijke en maatschappelijke functies. Niet voor niets werd Maarten de Koning geridderd. Goed voorbeeld doet goed volgen, want ook de zonen Hans en Wim maken zich naast het werk verdienstelijk in het maatschappelijk leven.

Betrekkelijkheid

“DE KLANT IS KONING.”

Een droom van een carrière, maar het kwam allemaal in een ander daglicht te staan toen een jaar of zeven geleden zijn vrouw overleed. Hij heeft haar eigenhandig in de jaren van ziek zijn mogen verzorgen. “Ik mis haar nog iedere dag. Je bezit alles, en je bezit niets,” vat De Koning kernachtig samen. Hoe kijkt hij vooruit? “Tja, ik ben vierentachtig, hè, dan weet je het wel. Ik zal je vertellen, ik ben pas in die sloot daar gevallen… nou je ziet de dood voor ogen, sjongejonge…met loeiende sirenes naar het Erasmus… had ik toch een hartinfarct…ja, je kunt wel eens wat roepen…” Bang? “Nee hoor, daar had ik geen problemen mee, maar je ervaart wel dat het leven betrekkelijk is.”

Vertrouwen

“En daar gaat het om,” zegt De Koning. “Je moet vertrouwen opbouwen, dat is werkelijk het geheim van ondernemen. Ik zal best ook eens een uitglijder gemaakt hebben, maar je moet constant proberen een naam op te bouwen. Daarbij moet de klant bovenaan staan. Niet eerst het geld en dan de klant, maar andersom. Eerst de klant.” Ik weersta met moeite de verleiding om een woordspeling te maken, maar Maarten doet het zelf al: “De klant is Koning.” Die visie heeft het bedrijf geen windeieren gelegd. Er staan vestigingen in Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel en Rotterdam. Er is zelfs een eigen leerschool waar de ervaren monteurs lesgeven. Inmiddels hebben de beide zonen Hans en Wim de zaak overgenomen. Vader komt van tijd tot tijd nog op de zaak, – natuurlijk, daar ligt zijn leven – maar bemoeit zich nergens mee. De jongens doen het goed. Ze hebben zijn volledige vertrouwen.

Rijkdom

Terugkijken en vooruitkijken…Maarten de Koning doet het allebei. Er ligt een mooi en bewogen leven achter hem. De toekomst is ongewis. Maar hij koestert zich in de warmte die hij mag ervaren van de kinderen en hun gezinnen, zijn grootste rijkdom. Dankbaarheid overheerst. Zo eindigt het gesprek, ondanks de zorg en het gemis, niet in mineur. Buiten zie ik een reiger wegvliegen. De koeien in de polder grazen vredig verder. Huib Neven

6


EVEN NEVEN

Praathoek Overeenkomstig mijn leeftijd nestel ik me tussen rollators en een paar heren in de zithoek van het winkelcentrum voor de winkel van de visboer. Een mooie ontmoetingsplek. Daar moeten we zuinig op zijn, want tegenwoordig ontmoeten de mensen elkaar niet meer. Ze zitten gebiologeerd gebogen over hun smartphone of iPad en bewegen haastig met hun vingers over de touch-screen, alsof ze de wereld buiten hen uit hun blikveld willen wegvegen. Smartphone, iPad, touch-screen, als er tegenwoordig al gecommuniceerd wordt, dan is het in het Engels. We vergeten niet alleen de mensen om ons heen, maar ook onze eigen taal. Isolement en vervreemding liggen op de loer. Zo niet in de praathoek van het winkelcentrum. Daar kijk je de ander gewoon in de ogen en spreek je fatsoenlijk Nederlands. Ik raak aan de praat met een aardige meneer. Hij heeft weliswaar een mobieltje, – dat moest van zijn dochter – maar hij weet absoluut niet hoe hij het moet gebruiken. Hij praat liever door een gewone telefoon en nog liever in de zithoek. De belbus brengt hem daar een paar keer per week. Hij is al bijna dertig jaar met pensioen, nadat hij zijn arbeidzame leven op een grote tankauto heeft doorgebracht. “Een prachtige tijd, meneer, en niet zo haastig als nu, de mensen hadden nog tijd voor elkaar.” Hij woont een jaar of vijf in Krimpen, daarvoor in de grote stad. Het rustige dorp bevalt hem, hoewel hij pas beroofd is van zijn portemonnee, in hetzelfde winkelcentrum nota bene waar hij nu op zijn praatstoel zit. Hij is ook een beetje verdrietig. Zijn vrouw zit in het verpleeghuis en hij herkent haar nauwelijks als ze af en toe zo boos doet. Communiceren lukt niet meer. In de zithoek vindt hij wat compensatie. Mijn gesprekspartner is een levendige verteller, maar misschien is zijn verhaal op deze plek niet nieuw, want van de andere bankgenoten zit de een te slapen en kijkt de ander dromerig voor zich uit, verdwaald in zijn eigen verleden misschien. Dat mag allemaal op dat M.A. van Vlietpleintje in de Crimpenhof. Ik weet niet wat ze allemaal van plan zijn met het nieuwe centrum van Krimpen aan den IJssel, maar wat er ook gaat veranderen, de praathoek moet blijven. Huib Neven


   

    

Ook voor al uw verzekeringen!

IJsseldijk 416 2922 BP Krimpen aan den IJssel    Tel. 0180-512012 / 06-19 69 11 94  E-mail : info@boender-woninginrichting.nl Website: www.boender-woninginrichting.nl Winkel is open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 en 13.00 tot 17.00 uur vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur  zaterdag 10.00 tot 16.00 uur

* Voor al uw loodgieters- en installatiewerkzaamheden! * Goede service en kwaliteit voor een betaalbare prijs! * In Krimpen geen voorrijkosten! Gert-Jan Gardenier

M.

06 139 343 47

Rotterdamseweg 12

E.

instal.gardenier@hetnet.nl

2921 AP Krimpen a/d IJssel

T / F. 0 1 8 0 5 1 6 1 2 1

Keijmel & Partner schoonmaakdiensten levert al sinds 1989 perfect schoonmaakwerk. Kwaliteit, service en vakmanschap hebben er door de jaren heen voor gezorgd dat wij gespecialiseerd zijn in: • Interieurverzorging • Glazenwassen •

Eenmalige schoonmaak

• Gevelreiniging • Vloeronderhoud • Tapijtreiniging • Computerreiniging Keijmel & Partner

Graffiti verwijderen

Schoonmaak bij bouw en bouwoplevering

schoonmaakdiensten Postbus 429

Keijmel & Partner schoonmaakdiensten heeft alle professionele middelen en vakkundige medewerkers in

2920 AK Krimpen aan den IJssel

huis voor een optimaal schoon eindresultaat. Wij houden van een heldere aanpak: bij elk project wordt

T 0180-511142

volgens een vooraf afgesproken werkschema en tijdsplanning gewerkt. Duidelijke afspraken met de

E info@keijmelenpartner.nl

opdrachtgever zorgen voor een plezierige samenwerking, waarbij Keijmel & Partner schoonmaakdiensten de

I www.keijmelenpartner.nl/

kwaliteit en continuïteit waarborgt.


Klinker #3

KRIMPENSE SAMENLEVING

Nomineer iemand voor het Krimpens Kompliment! 2013 Op 7 december 2012 kreeg Het Klusen sjouwteam van het Streekmuseum Krimpenerwaard het Krimpens Kompliment! uitgereikt van wethouder Lex Hofstra. Deze prijs heeft het gemeentebestuur in het leven geroepen om haar waardering te uiten richting alle Krimpenaren, jong en oud, die vrijwilligerswerk doen voor de Krimpense samenleving. Ook dit jaar vindt de prijsuitreiking op de Dag van de Vrijwilliger (7 december) plaats. De aanwezige Krimpense vrijwilligers worden die middag in het zonnetje gezet. En één (groep van) vrijwilliger(s) gaat met een cheque van €250,- en een beeld naar huis.

Wie verdient de vrijwilligersprijs?

Wie verdient volgens u het Krimpens Kompliment! 2013? Kent u iemand die zich belangeloos inzet voor bijvoorbeeld zijn (sport)vereniging of de kerk? Of geeft u graag een compliment aan een jongere die naast zijn (bij)baan of school in bijvoorbeeld een verzorgingshuis helpt? Tot 15 november 2013 kunt u iemand voordragen. Na de aanmeldingsperiode kiest de jury, bestaande uit een aantal raadsleden, wie dit jaar de winnaar is van de speciale vrijwilligersprijs. Uw kandidaat kunt u nomineren door een e-mail te sturen naar wimfassaert@krimpenaandenijssel.nl. Ook kunt u een brief sturen naar gemeente Krimpen aan den IJssel, afdeling Samenleving, Antwoordnummer 157, 2929 VB Krimpen aan den IJssel.

Vermeld in de e-mail of brief waarom uw kandidaat de prijs verdient.

Meer informatie

Heeft u vragen over het Krimpens Kompliment! ? Neem dan via het genoemde e-mailadres of telefonisch contact (14 0180) op met Wim Fassaert.

foto: Het Klus- en sjouwteam van het Streekmuseum Krimpenerwaard, winnaar Krimpens Kompliment! 2012.

Eerste plaats Krimpen voor beleid ouderenhuisvesting Uit een landelijk onderzoek uit 2012 blijkt dat Krimpen aan den IJssel samen met Groningen de lijst aanvoert als het gaat om de kwaliteit van het beleid voor ouderenhuisvesting. Door de sterke regierol van de gemeente zijn alle partners die te maken hebben met ouderenhuisvesting en zorg voor ouderen in Krimpen bij elkaar gebracht. Zo zijn er goede afspraken gemaakt over het levensloopbestendig maken van Krimpen.

Proef ‘verzorgd wonen’

QuaWonen draagt aan dit beleid bij door voldoende woningen beschikbaar te stellen die geschikt zijn voor senioren, door deze te bouwen en door bestaande woningen te renoveren. Ook is deze woningcorporatie in Krimpen begonnen met een proef ‘verzorgd wonen’. De Lelie Zorggroep (die onder meer het Facet in beheer heeft) mag voor een aantal woningen kandidaat-huurders voordragen die een zorgindicatie hebben, onafhankelijk van de leeftijd. Het idee hierachter is dat als mensen met een zorgvraag bij elkaar in de buurt wonen, de zorginstelling efficiënter zorg kan verlenen.

9

Ontmoetingscentra

In Krimpen zijn de gemeente en alle partners zich ervan bewust dat ouderenhuisvesting meer is dan goede woningen met zorgaanbod en voorzieningen. Als mensen ouder worden, is het net zo belangrijk om ontmoeting en onderlinge hulp in de eigen omgeving te stimuleren. Dat kan onder meer in de zeven ontmoetingscentra en ‘buurthuiskamers’ die Krimpen rijk is.


       

Woonaccessoires & cadeauartikelen Rieten manden & accessoires Glaswerk & potterie Bloemen & planten Tuingereedschap Tuinmeubelen, barbecues & tuinhaarden Sierbestrating Tuinhout

Kerkweg 170B 2935 AL Ouderkerk aan den IJssel 0180-446965 www.tiendhoek.com

       

Volop keuze in rubberen & leren laarzen Groot aanbod wandelschoenen Grote collectie jachtkleding Sportieve windjacks Waxjassen Truien & fleece Overhemden & shirts Vele accessoires!

Uw Totaalinstallateur

Elektrotechniek • Elektrotechniek • Beveiliging • Data & Telecom • Energiebeheersing • Domotica • Inspecties • Service & Onderhoud Groeneweg 5 2821 ST Stolwijk

T: 0182-347244 M: 06-22453727

Griendstraat 6 D - 2921 LA Krimpen a/d IJssel T (0180) 44 60 60 F (0180) 44 60 68 E Info@roestenheuvelman.nl I www.roestenheuvelman.nl

WWW.DERUITERVLOEREN .NL

DeRuiter_2010.indd 2

Installatie • Zinkwerk • Dakbedekking • H.W.A • Riolering • Waterzijdige installatie • C.V. zijdige installatie • Sanitair • Ventilatie • Service & Onderhoud

12-5-10 11:18


Klinker #3

Gedeelte met kindergraven op Waalhoven opgeknapt Het is iets wat je niemand toewenst, een kind verliezen. Als buitenstaander kun je maar weinig doen voor een ouder die een kind heeft verloren, zo lijkt het. Alleen luisteren en meeleven. Dit onderwerp is moeilijk en ligt gevoelig. Toch willen we er in dit magazine aandacht aan schenken, omdat enige maanden geleden het gedeelte met kindergraven op begraafplaats Waalhoven is vernieuwd. Sijm de Haij van de gemeente Krimpen aan den IJssel: “We hebben de hoop dat ouders die dit hebben meegemaakt, elkaar ontmoeten op de begraafplaats Waalhoven bij de kindergraven. Daarom hebben we bij het opknappen van dit groenvak bankjes gezet en we hopen dat ouders het fijn vinden om even te kunnen zitten en misschien met elkaar te praten.”

Hofje met twee bankjes

Sijm vervolgt: “Het groenvak met kindergraven is nu omgevormd tot een ‘hofje’ met twee bankjes. Niet alleen ouders kunnen hier zitten, maar ook andere bezoekers van Waalhoven. Een moeilijk te realiseren wens was het vinden van een kunstwerk dat goed in dit ‘hofje’ zou passen. Het beeld ‘Twee Beren’ stond enigszins verstopt bij het gebouw van het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard. ‘Twee Beren’ stelt een moederbeer voor met haar kind. Omdat wij het zo goed vonden passen in het nieuwe groenvak, hebben we dit bureau gevraagd of wij het in bruikleen konden krijgen. Dat mocht. Als het groen verder gaat groeien, wordt dit vak een echt hofje.”

Wens van ouders

“In het verleden werd door de ouders van kinderen wel eens gevraagd om een graf voor hun kindje te mogen huren. Dat kon nooit, omdat er geen regeling voor was en men vroeger, dacht dat ouders van overleden kinderen daar geen behoefte aan had-

11

den. Het tegendeel is eerder waar. De zekerheid hebben dat het graf van je kind ‘van jou’ is en onaangeroerd blijft zolang je dat wilt, geeft rust en een veilig gevoel. We zijn bezig om de regeling te veranderen en dan kan het. Niet alleen voor nieuwe kindergraven, ook voor alle oude. Het kan, het hoeft niet. Huurgraven zijn graven, waarover de ouders ‘alles’ te vertellen hebben. Het graf is dan niet in eigendom, maar zolang de huurovereenkomst bestaat, hebben de ouders alles voor het zeggen.”

Reacties welkom

Uit reacties van enkele ouders blijkt dat het opnieuw inrichten van dit gedeelte op prijs wordt gesteld. Sijm: “Het is fijn om te horen dat dit hofje gewaardeerd wordt. We hopen op meer reacties of vragen van iedereen. Alle opmerkingen of wensen over de begraafplaats zijn welkom en als het mogelijk is doen we er graag iets mee. Al was het alleen maar om iets uit te leggen.” U kunt bellen via telefoon 14 0180 of e-mailen naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl.


COLLEGE VAN B&W

Samen met u zorgen we voor een krachtig Krimpen Gemeenten krijgen steeds meer taken overgedragen van de Rijksoverheid. Dit geldt ook voor de gemeente Krimpen aan den IJssel. Zo komen taken op het gebied van jeugdzorg, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de participatiewet naar ons toe. Wethouder Lex Hofsta geeft in deze editie van De Klinker een eerste uitleg over de veranderingen en wat dat betekent voor de Krimpense samenleving. “Volgens de Rijksoverheid zijn gemeenten beter in staat om eigen inwoners te ondersteunen als het gaat om (jeugd)zorg, welzijn, werk en inkomen en onderwijs. De overheid trekt zich steeds meer terug. Toch blijft het belangrijk dat we inwoners niet laten vallen, maar ervoor

zorgen dat mensen zelf hun leven weer op kunnen pakken. Dit doen we met elkaar. Krimpen is hier 10 jaar geleden al mee begonnen. Door levensloopbestendige woningen voor senioren te laten bouwen, kunnen mensen langer zelfstandig wonen. Hiermee loopt Krimpen voorop.” Meer hierover leest u op pagina 9.

Eigen kracht

De gemeente doet bij alle veranderingen een beroep op u. “We moeten uitgaan van de eigen kracht van onze inwoners. Wat kunt u (nog) zelf? Waar kunt u zich op voorbereiden? Of welke oplossingen bedenkt u om deel te blijven nemen aan de Krimpense maatschappij zonder direct voor hulp naar de overheid te gaan? Wie uit uw netwerk kan u helpen? Het getuigt van kracht als u wat voor een ander doet en oog voor elkaar hebt. Op deze manier moet

12


iedere Krimpenaar kunnen meedoen in de samenleving. We streven naar een maatschappij waarin inwoners zelfredzaam zijn en zich betrokken voelen bij hun omgeving. Samen staan we sterk en iedere persoon is sterk op zijn eigen manier.” Wanneer inwoners het niet alleen (ook niet met hulp van hun sociale netwerk) redden, dan faciliteert de gemeente dat zij ondersteuning vinden, zodat zij weer zelfredzaam worden en op eigen kracht mee kunnen doen in de samenleving.

Rol van de gemeente

“De rol van de gemeente in de veranderingen op het gebied van jeugdzorg, AWBZ, de participatiewet en passend onderwijs is tweeledig. Enerzijds moeten we zorgen dat bijvoorbeeld de jeugd een goede start kan maken en dat bij mogelijke problemen hulp wordt geboden, zodat jongeren weer zelf kunnen deelnemen aan de samenleving. Anderzijds moeten we sturen op kosten. De duurste oplossing is niet altijd de juiste. We hebben als gemeente de regierol en dat is een flinke uitdaging. De gemeente gaat uiteraard niet zelf hulp verlenen. Wij zorgen ervoor dat hulp toegankelijk en mogelijk is.”

Krachten bundelen

De gemeente werkt samen met verschillende gemeenten binnen en buiten de Stadsregio Rotterdam. Met elkaar bepalen we bijvoorbeeld welk zorgaanbod regionaal ingekocht gaat worden. Door samen te werken, kan op een betere en mogelijk goedkopere manier hulp en zorg verleend worden. Naast ouders hebben ook verschillende maatschappelijke partijen, zoals Balie Welzijn, Zorg en Opvoeding, huisartsen, Centrum voor Jeugd en Gezin, Meldpunt, Kwadraad, MEE, kerken, verenigingen en scholen een rol. “Het doel van de regionale en lokale samenwerkingsverbanden is onder andere het eerder signaleren van problemen. Bijvoorbeeld een leerkracht merkt dat een leerling druk is in de klas. Snel wordt de conclusie getrokken dat ADHD de oorzaak is. De leerling krijgt medicijnen en gaat naar speciaal onderwijs. Wellicht wordt het drukke gedrag helemaal niet veroorzaakt door ADHD maar door iets anders. Daarom moet eigenlijk met de verschillende partijen, zoals bijvoorbeeld leerkracht, leerling, ouders, huisarts en opvoedkundige gekeken worden naar de situatie. Dit om te kunnen bepalen wat het echte probleem is en daar een passende/juiste oplossing voor zoeken. Zonder dat je mensen van het kastje naar de muur stuurt. Om dit mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’.”

Meer informatie

In de volgende Klinker kunt u meer lezen over dit onderwerp. Er wordt dan specifieker ingegaan op de veranderingen en we geven voorbeelden uit de praktijk. Heeft u nu al vragen? Of wilt u meedenken? Laat het ons dan weten. Zo zorgen we samen met u voor een krachtig Krimpen.

KORT NIEUWS

Bewonersinitiatief voor bijzondere wensen Op zaterdag 1 juni gaat een 8-jarige Krimpenaar kijken bij de trappenloopactie van Gert van Rijswijk voor Stichting Ambulance Wens, sinds 1 augustus genaamd Wensen Rijders. Onder de indruk van de actie en de ambulance van de stichting, die bij het evenement te bezichtigen was, gaat de jongen naar huis met een missie. Hij gaat de laatste wens van zijn ernstig zieke opa insturen naar de stichting. Eind juli is de wens in vervulling gegaan. Waardevol voor de jongen en z’n opa. Mooi dat dit voort komt uit een bewonersinitiatief.

Trappenloopactie

8064 voetstappen heeft Gert van Rijswijk in 10 uur tijd achtergelaten op de trappen in de Vijverflat. Allemaal om geld in te zamelen en naamsbekendheid te creëren voor Stichting Ambulance Wens. Elk uur liep hij meerdere malen en op tempo de trappen van de twaalf etages op en af. Onder andere medewerkers van Stichting Ambulance Wens, scholieren van het Krimpenerwaard College en kinderen tussen de 10 en 12 jaar liepen om de beurt met hem mee. Waarom? “Het is goed om ook kinderen en scholieren op deze leeftijd hierbij te betrekken. Het besef dat je voor elkaar moet zorgen, is belangrijk,” legt de trappenloper uit. “Met deze bijzonder leuke actie heb ik € 5200,- opgehaald. Daarmee vervult de stichting weer minimaal 15 laatste wensen van ernstig zieke mensen die alleen liggend kunnen worden vervoerd. Om de medetrappenlopers en de sponsors te bedanken heb ik een afsluitende avond georganiseerd in sporthal De Boog. Daardoor kwam ik bij de gemeente Krimpen aan den IJssel terecht, waarbij ik meteen een aanvraag bij het Fonds Bewonersinitiatieven kon indienen voor een financiële bijdrage.”

Fonds Bewonersinitiatieven

Voor acties als deze is het Fonds Bewonersinitiatieven opgericht. Inwoners, groepen bewoners, verenigingen en instellingen uit Krimpen aan den IJssel die bijvoorbeeld straat- of buurtfeesten, schoonmaakacties of een boodschappenservice voor senioren willen organiseren, kunnen een beroep doen op het fonds. Vaak zijn er ideeën genoeg waarmee de sociale samenhang en leefbaarheid kan worden verbeterd. Maar bij de organisatie van die ideeën ontbreekt het nog wel eens aan geld. De gemeente kan een bijdrage leveren in de kosten, maximaal 75% van de totale kosten. Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op www.krimpenaandenijssel.nl/fonds bewonersinitiatieven. Op www.wensenrijders.nl kunt u het verhaal van de 8-jarige jongen lezen (7 augustus).


T 0180 51 98 01

M 06 57 59 36 23

RIOOLSERVICE • • • •

Afvoeren ontstoppen Riool ontstoppen Rioolinspectie Rioolreiniging

• Camera-inspectie

• Reiniging van dakgoten • Stankoverlast • Stelcon gootreiniging

www.kamerrioolservice.nl S Cschildersbedrijf HILDERSBEDRIJF

sinds 1845 -- sinds 1845 -

De erkende vakman voor al uw schilder-, glas-, en behangwerk IJsseldijk 396 2922 BN Krimpen aan den IJssel Tel.: 0180 - 512 094 Fax: 0180 - 513 633 E-mail: info@janvanwijnen.nl • www.janvanwijnen.nl

THUISZORG NODIG?  Hulp bij het huishouden

 Zorg na een ziekenhuisopname

 Verzorging en verpleging

 Personenalarm

 Ondersteuning bij medicatie

 Dieet- en voedingsadvies

www.vierstroom.nl/thuiszorg

Heeft u vragen? Thuiszorg Krimpen aan den IJssel staat voor u klaar.

 06 2901 7908  kc.krimpenadij@vierstroom.nl


Klinker #3

Samen fietsen met de Dikke Banden Fietsclub Bij het verzamelpunt My Health Club staan op donderdag 15 augustus om 9.00 uur al een paar sportieve ouderen te wachten. Eerst gezellig een kopje koffie drinken en dan gaat de fietstocht van start. Theo Salemink: “Ik was in 1996 nog voorzitter van Toerclub De Waardrenner en het viel me op dat er ouderen waren die nog graag wilden fietsen in clubverband, alleen niet meer op een racefiets. Voor hen was er toen nog niets, in overleg met het bestuur ben ik met de Dikke Banden Fietsclub begonnen.” De club bestaat uit leden van De Waardrenner en anderen. Theo Salemink: In totaal hebben we zo’n 40 ouderen, zo tussen de 60 en de 90 jaar, die meefietsen. Elke rit van maximaal 50 kilometer doen er ongeveer 25 mensen mee en dat is qua organisatie nog te doen. Er komen zelfs mensen vanuit Gouda om mee te fietsen. Omdat voor ons 50 kilometer de limiet is, bestrijken we een beperkt, maar wel

mooi gebied: de Krimpenerwaard, de Rotte, de Biesbosch en de Alblasserwaard. De eerste rit begint op de eerste donderdag in april en de laatste is op de laatste donderdag in september. We beginnen elke donderdag om 9.30 uur (behalve op Hemelvaart). Inmiddels is Jan Hofsteenge de voorzitter van onze fietsclub en mijn vrouw en ik vervangen hem als hij op vakantie is .”

Hechte band

Zijn vrouw Willy Geleedts vertelt: “Door het fietsen hebben we een hechte band met elkaar opgebouwd. Niemand wordt alleen gelaten en aan het tempo van de deelnemers passen we ons aan. Er is een drinkstop, een koffiestop en een ‘bananenstop’ onderweg. Ongeveer de helft van de deelnemers heeft een fiets met trapondersteuning.” Toon Mudde, deelnemer van het eerste uur vult aan: “Ik heb sinds een aantal jaar ook een fiets met trapondersteuning, want zo weet ik zeker dat ik altijd terug kan komen.”

Memorabel moment

Toon, Theo en Willy denken terug aan een memorabel moment: “We zaten

15

een keer in het ‘Wapen van Stolwijk’ koffie te drinken en toen kwam de supermarkteigenaar van De Plus binnen. Hij had zoveel bewondering voor ons dat hij ons trakteerde op koeken,” legt Willy uit. “Waar we ook altijd hartelijk worden ontvangen is De Buitenschuur in Ottoland. Een oude boerderij met een klein museum waar je op afspraak koffie met gebak kunt krijgen.”

Oranje hesjes

Het echtpaar Salemink-Geleedts draagt oranje hesjes, net als twee anderen van de Dikke Banden Fietsclub. Met twee mensen voorop en twee achterop en Toon Mudde (met een geel vestje) in het midden, blijft de groep goed bij elkaar tijdens het fietsen. De mensen met veiligheidsvestjes hebben ook een fluitje bij zich, om mensen te waarschuwen voor een auto of om het wat kalmer aan te doen.

Een keer meefietsen?

Willy: “Onze groep is best groot, maar als u een keer wilt meefietsen om te kijken of het iets voor u is, kan dat. Bel ons gerust om kennis te maken, via telefoon (010) 7853544.” foto: de Dikke Banden Fietsclub, met links vooraan Theo en Willy.


Klinker #3

OUDE VERHALEN

IN HET ARBEIDERSHUISJE OP DE STEENPLAATS De Krimpense schrijfster Teunie Suijker heeft al 15 kinderboeken op haar naam staan. Haar debuut maakte ze met ‘Spanning op de rivier’. Daarna volgden meer spannende boeken voor verschillende leeftijden. Dingen die in haar omgeving gebeuren, gebruikt ze als inspiratiebron voor haar boeken. Speciaal voor De Klinker schrijft ze verhalen over de geschiedenis van Krimpen aan den IJssel, gezien vanuit het oogpunt van een kind. Dit keer een verhaal over het leven en werken op een steenplaats. Steenplaatsen waren plekken waar rivierslib uit de Hollandsche IJssel werd gedroogd en vervolgens gebakken tot stenen. Die werden onder andere gebruikt voor de bouw van huizen en vonden aftrek tot ver over de landsgrenzen. In Krimpen aan den IJssel en de Stormpolder waren vijf steenplaatsen, zoals ‘Zandrak’ en ‘de Stuw’.

Manon zit in groep acht. Zij bladert door een oud fotoboek en ziet een vergeelde foto. Haar overgrootopa heeft er bijgeschreven: Rond 1900: Kinderen en ouderen werken op de Steenplaats ‘t Zandrak in Krimpen ad IJssel. Staat daar een meisje van haar leeftijd? Manon zucht terwijl ze beter naar de foto kijkt. Hoe zou het geweest zijn om de hele dag op de steenplaats te werken en niet naar school te kunnen? Zou dit een onderwerp zijn voor haar werkstuk geschiedenis? Manon pakt haar laptop en gaat op zoek naar informatie. Dromerig kijkt ze naar buiten… Er wordt op de deur van het arbeidershuisje gebonsd. “Eruit komen! Binnen vijf minuten op de ‘plaes’ zijn.” Langzaam wordt Margje wakker. Het geluid van de kletterende regen op het dak dringt tot haar door. De stem van de onderbaas dreunt na in haar hoofd. Ze denkt aan wat er gisteren gebeurd is in het huis van de onderbaas. Toen ze daar voor hem aan het vegen was, lag er geld op de trap. Had hij dit gedaan om te testen of ze geld zou stelen? Dan kan het zomaar nog een keer gebeuren. Vanmiddag moet ze weer in zijn huis zijn… Vastberaden slingert ze haar benen uit het bed. Haar voeten raken de koude vloer. Morgen gaat alles veranderen. Margje schudt haar jongere zusje wakker. “Saartje, we moeten aan het werk.” Huilend wordt Saartje wakker. “Ik wil niet naar buiten.” “Sst, Saartje, je andere zusjes mogen niet wakker worden.” Margje helpt haar zusje om haar trui over haar

16

nachthemd aan te trekken en ze draagt haar zusje de trap af. Vader heeft beneden in de kleine woonkamer de olielamp aangedaan. ”Trek snel je jas aan,” fluistert hij. “Het gaat steeds harder regenen.” Het gelige licht van de olielamp valt op moeder, die in de bedstee ligt. Even kijkt Margje naar haar nieuwe broertje Keesje, die ligt te slapen in de kribbe aan het voeteneind. Ze is blij dat het tenminste nog een paar jaar duurt voor hij meemoet naar de plaes. Als het aan haar lag, dan… morgen gaat haar leven veranderen. “Mag ik brood?” vraagt Saartje nog steeds slaperig. Vader schudt zijn hoofd. “Dat bewaren we voor straks.” In gedachten ziet Margje bij de bakker de streepjes op de lat staan. Er moeten nog twee broden betaald worden. Zouden ze morgen genoeg geld hebben? Ze moet die betrekking als dienstmeisje krijgen. Dan zal ze meer geld gaan verdienen. Ze kijkt naar Saartje, die zittend op de vloer weer in slaap is gevallen. “Vader, moet Saartje echt mee?”Vader knikt. Terwijl hij Saartje optilt, hoest ze hard. Er trekt een schaduw over vaders gezicht. Margje loopt onder het natte wasgoed door en blaast de olielamp uit. In het klompenhok trekt ze snel haar klompen en jas aan. De deur waait bijna uit vaders handen. Op de steenplaats is het aardedonker. Ze lopen naar het legveld waar de stenen liggen te drogen. De regen striemt in haar gezicht. Er zijn al meer mensen van de plaes hard aan het werk.


Onder het afdak staan de rietmatten. Margje pakt met Maarten, haar oudere broer, een rietmat en loopt snel naar de stenen. “Doorwerken,” beveelt de onderbaas. “Anders zijn de stenen niks waard.” Margje denkt boos: “Als de onderbaas nog een keer geld in zijn huis legt, zeg ik hem de waarheid.” Met een klap laat ze een rietmat op de stenen kletsen. Een paar uur later stapt Margje weer in bed. Haar andere zusjes slapen nog. De warmte omsluit haar koude lichaam. Saartje kruipt rillend met haar magere lijfje tegen haar aan. ”Ik wil altijd bij jou blijven,” zegt ze hoestend. De volgende dag is het warm. De rietmatten zijn weggehaald en de stenen branden in de zon. Als het twaalf uur is, gaat de poterbel. De aardappels moeten opgezet worden om gekookt te worden. Maarten komt net met een kruiwagen vol stenen uit de steenoven. “Ga je de aardappels opzetten, Margje?” Margje knikt. ”Het is mijn beurt om dit bij alle huisjes te doen. Dan kunnen de vrouwen doorwerken.” Ze loopt naar de rivier. In het gras onder de dikke iep ligt het juk met twee emmers. Terwijl ze de twee zinken emmers laat vollopen met water, hoort ze het puffend geluid van De Goudse boot die voorbij vaart. Op de boot staat een groepje vrouwen en een man met wat vee. Ze gaan vast naar de weekmarkt in de stad. Wat zou foto links: Arbeiderswoningen steenplaats

ze daar graag eens heen willen. Met een zwaai haalt ze de emmers uit het water en hangt ze aan het juk, die op haar schouders hangt. Ze loopt langs de steenoven in de richting van hun huisje. Binnen ruikt het muf naar nat wasgoed. “Hallo moeder, ik kom de aardappels opzetten.” Moeder zit in de bedstee en glimlacht. “Het gaat goed met Keesje. Ik zal weer snel aan het werk moeten.” “U moet nog uitrusten, moeder,” zegt Margje beslist. Ze giet het water in de pan en hangt die boven het turfvuur. Daarna gaat ze naar de andere arbeidershuisjes. Als laatste gaat ze naar het huis van de onderbaas. Ze loopt naar binnen met de emmer water. Dan ziet ze het: naast het fornuis ligt geld. Nu weet ze het zeker: De onderbaas wil kijken of ze geld steelt. Margje voelt woede in zich opkomen. Wat een schoft. In één felle beweging gooit ze de emmer leeg in de pan. Ze pakt het geldbriefje, draait zich om, de deur klapt achter haar dicht. “Voor hem ben je minder dan het varken van de plaes,” hoort ze de stem van Maarten in haar hoofd. ‘‘Jij zult nooit een voet in het landhuis van de steenplaatsbaas zetten.” Dat gaat morgen veranderen. Met grote stappen rent ze de plaes over. Ze wil eerlijk behandeld worden. Bij elke stap die ze neemt, weet ze dat ze een groot risico neemt. De onderbaas kan haar vader zomaar

foto rechts: Teunie Suijker

17

ontslaan. Dan worden ze uit hun huisje gezet en eindigen ze in het armenhuis. Daar staat hij, leunend tegen de dikke iep. Hij praat met de schipper van een turfschip. Margje staat hijgend voor hem. Hij neemt een trek van zijn sigaar. Fel kijkt ze hem aan en steekt haar hand uit met het geldbriefje. “Flik het niet meer om nog één keer geld in je huis te leggen. Ik kom uit een groot gezin, maar ik kan mijn handen thuis houden. Ik steel niet!” Hij blaast de rook in haar gezicht en pakt het geld. Grijnzend kijkt hij op zijn zakhorloge. ”Ga maar aan het werk.” Margje recht haar rug en loopt naar het legveld. Vastberaden gaat ze aan het werk. Voorovergebogen draait ze behendig twee stenen tegelijk om. Ze werkt door tot de zon ondergaat. De volgende morgen wordt er vroeg op de luiken gebonsd. “Aan het werk mevrouw Heuvelman. Neem uw kind mee.” Margje snijdt het laatste snee brood. Tussen het wasgoed door loopt ze naar de bedstee. “Hier mam, dit brood is voor u.” “Bewaar het maar voor de kinderen, Margje.” “Nee, mam,” zegt ze vastberaden. “U heeft het brood hard nodig om weer te gaan werken.” Margje weet het zeker. Vandaag gaat ze naar het landhuis. Ze zal die betrekking als dienstmeisje krijgen. Vandaag gaat alles veranderen!


Huidproblemen? U kunt nu terecht bij de huidtherapeut in Krimpen aan den IJssel Een huid- en oedeemtherapeut behandelt de zieke en / of beschadigde huid. Het doel van de huidtherapie is het opheffen, voorkomen of verminderen van stoornissen/klachten ten gevolge van huidaandoeningen.

U kunt bij de huidtherapeut terecht voor: • • • • • •

Acne Lymfoedeem (vochtophoping na bijv. een operatie) (Brandwonden) littekens Pigmentstoornissen Fibromen (steelwratten) Overbeharing

• • • • •

Lipoedeem (verdikking van de huid door vetafzetting) Wonden Couperose ( kleine bloedvaatjes in het gezicht) Algehele huidverbetering Huidadvies

Als u een verwijzing heeft van uw huisarts of medisch specialist komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding. De vergoedingen voor behandelingen door een huidtherapeut verschillen sterk. Ze zijn afhankelijk van de soort behandeling en de verzekering die u heeft afgesloten. Meestal moet u aanvullend verzekerd zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen. De zorgverzekeraar kan exact vertellen welke rechten op vergoedingen u heeft. Voor meer informatie over de behandelingen kunt u kijken op

www.huidtherapiescheijven.nl

of bellen naar 06-34317488 of 0180-785959


Klinker #3

KRIMPENSE SAMENLEVING

Het Seniorenplatform behartigt de belangen van senioren De huidige voorzitter van het Seniorenplatform Ger van der Kruijt en secretaris Thom Bakker vullen elkaar aan qua persoonlijkheid. Ger is vooral een ‘verbinder’ en Thom is meestal een ‘breker’ in een discussie. Ger was jaren lang directeur van verpleeghuizen (inclusief Tiendhove) en Thom was in zijn werkend leven ondernemer/ uitgever van allerlei nieuwsbladen en coach van startende ondernemers. Beiden maken zich sterk voor Krimpense senioren in de samenleving. Ger: “Vanuit mijn studie theologie ben ik geïnteresseerd in de mens in zijn geheel. Daarom voelde ik me op mijn plek als verpleeghuisdirecteur, vanaf begin jaren ’90 tot aan mijn pensioen in 2005. De visie op verpleeghuizen is in de samenleving

aan het veranderen. Ouderen moet je niet wegstoppen, maar zoveel mogelijk bij de samenleving betrekken. Zo heb ik mede aan de basis gestaan van Het Facet. Deze voorziening is gemakkelijker te realiseren dan een cultuurverandering, namelijk dat ouderen blijven deelnemen aan de maatschappij.”

Successen

Thom: “Ik ben betrokken geweest bij de voorloper van het Seniorenplatform: de werkgroep Ouderenproof in 2004-2005. Een eerste succes van Ouderenproof was de Belbus. De oprichting van het Seniorenplatform als onafhankelijk adviesorgaan, was een van de aanbevelingen uit het rapport van Ouderenproof. Met medewerking van wethouder Ankie Aeyelts Averink-Winsemius werden we in 2006 officieel geïnstalleerd als adviesorgaan. We zijn vooral trots op de aanstelling van een seniorenadviseur. Deze adviseur en daarvoor opgeleide

vrijwilligers zoeken senioren thuis op. De huisbezoeken blijken in meer dan 10% van de gevallen zeer hard nodig, omdat mensen bijvoorbeeld vereenzamen. De voorzieningen in Krimpen zijn goed, maar kunnen beter worden benut. Het Meldpunt zet zich in om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen door met mensen in de wijken te praten. Dit is noodzakelijk, omdat de meeste mensen niet uit zichzelf nieuwe contacten leggen.” Ger vult aan: “Verder was voor ons de 1-loket-gedachte voor alle zorgvragen prioriteit. Alle zorg zit in principe onder 1 dak, namelijk in het Gezondheidscentrum Krimpen, maar we blijven de ontwikkeling van de zorgverlening goed in de gaten houden.”

Communicatie belangrijkste

Beiden: “Actueel is het ‘Visiedocument Sociaal Domein’: de overgang van allerlei zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten. De gemeenten krijgen daar geld voor, maar minder dan het Rijk voorheen uitgaf. Als Seniorenplatform stellen we kritische vragen: ‘Hoe worden de geldstromen beheerd in Krimpen?’ en ‘Hoe wordt het administratief geregeld?’ We hebben nog geen antwoorden gekregen en blijven alert.” Thom: “Communicatie is en blijft het belangrijkste voor ons platform: hoe vertellen we het de mensen? Hoe vullen we de leemten in de informatiestroom? En hoe brengen we de input van senioren bij de politiek en de ambtenaren? Dit blijft onze uitdaging voor de komende jaren. Meer weten? Kijk op www.seniorenkrimpen.nl en abonneer je op onze nieuwsbrief.” foto: Thom en Ger in het Grand Café in Het Facet.

19


Automobielbedrijf P. en D. Broere BV al ruim 50 jaar actief voor ondernemers en particulieren

BELASTING BESPAREN? WIJ KIJKEN GRAAG MET U NAAR DE MOGELIJKHEDEN

Lekdijk 73 Krimpen aan den IJssel

Tel. 0180 515 055 info@broere.citroen.nl

Onderhoud • Reparatie • Accessoires • Leasing • Financiering

U kunt bij ons terecht voor: • • • • •

Verkoop en inkoop van nieuwe- en gebruikte auto´s Onderhoud en reparatie (al meer dan 40 jaar ervaring) Schadereparaties Financiering en leasing Occasions van diverse merken (meer dan 40 op voorraad!)

Uw Citroën dealer voor de Krimpenerwaard en omstreken

Bekijk onze occasions op:

WWW.BROERE.CITROEN.NL

Een dijk van een aanbieding Voor wie al langer met het idee rondloopt om een Boxspring aan te schaffen heeft De Weerd Wonen & Slapen een aanbieding die u niet links kunt laten liggen. Een Boxspring, waarvan het hoofdbord is gestoffeerd in elegant design ruitmotief (evt. afneembaar) en matrassen zijn gestoffeerd in een uni kleur is rustgevend geprijsd. Inclusief topper en 2 sierkussens is de prijs voor een Boxspring vlak van 160 x 200 cm vanaf

€1795,-

De Boxspring staat opgesteld in de winkel. Stap gerust even binnen.

DE WEERD WONEN & SLAPEN WONEN & SLAPEN Zijdepark 2 – 2935 LB Ouderkerk aan den IJssel – Telefoon: 0180 – 681253 www.deweerdwonenenslapen.nl

Zorg met aandacht, dichtbij Buitenpolikliniek Havenziekenhuis Inwoners van de Krimpenerwaard kunnen voor goede medische zorg met persoonlijke aandacht naar de Buitenpolikliniek van het Havenziekenhuis in Krimpen aan den IJssel. Voor uw polikliniekbezoek hoeft u de Algerabrug niet meer over. U kunt dichtbij huis terecht voor een afspraak met een medisch specialist of gespecialiseerd verpleegkundige. De Buitenpolikliniek heeft verschillende spreekuren en beschikt over moderne faciliteiten in een gastvrije omgeving.

BUITENPOLIKLINIEK HAVENZIEKENHUIS Gebouw Het Facet, begane grond Patrijzenstraat 59 2922 GN Krimpen aan den IJssel

CONTACT Telefoon: 010 - 404 33 00 E-mail: informatie@havenziekenhuis.nl www.havenziekenhuis.nl

Spreekuren in de Buitenpolikliniek - Cardiologie en hartfalen: maandag- en woensdagmiddag - Chirurgie: vrijdagochtend - Diabetes en Interne Geneeskunde: dinsdagochtend - Geriatrie: donderdag - KNO: woensdagochtend - Longziekten: woensdagmiddag - Neurologie: vrijdagochtend - Urologie: dinsdagochtend


Klinker #3

Trouwen op een eigen locatie: het kan! Op 28 september wordt het huwelijk van Lisette Monden en Michel van Cappellen voltrokken. Een trouwerij die niet plaatsvindt op een van de vaste trouwlocaties, maar op een zogenoemde ‘eigen locatie’. Sinds december 2012 is het door het nieuwe huwelijksbeleid mogelijk om op een eigen locatie te trouwen in Krimpen aan den IJssel. Dit nam het bruidspaar letterlijk, want het paar geeft elkaar thuis het ‘ja-woord’. Van gemaal tot trouwlocatie

In het voormalige gemaal Reinier Blok gaat de plechtigheid plaatsvinden. Het was het eerste werkende stoomgemaal in de Krimpenerwaard, maar is sinds 2003 buiten gebruik gesteld. Nu is het de eerste zelfgekozen trouwlocatie. Lisette: “We wonen op zo’n unieke locatie. Jarenlang hebben we gewerkt om dit pand om te bouwen tot woonhuis. Daardoor hebben we er zo’n binding mee gekregen. Het is echt ons levenswerk.” Een huwelijkvoltrekking in hun eigen huis is voor het bruidspaar dan ook een logische keuze. Wel twijfelen ze nog over de precieze plek. “We willen graag in de tuin trouwen, maar als het weer het niet toelaat dan staan we in de woonkamer,” vertelt Lisette. Michel vult aan: “Sinds we dit pand hebben, willen we graag op deze locatie trouwen. Het komt dus goed uit dat het beleid wat betreft de trouwlocaties is aangepast. Nu kunnen we alles naar onze eigen hand zetten. Bij een locatie van een derde is dat weer anders. Onze hele trouwdag vindt plaats in en rondom ons eigen huis.”

Trouwlocaties na 1 december 2013

Bent u enthousiast geworden door het verhaal van Lisette Monden en Michel van Capellen? Met de nieuwbouw van het raadhuis is het trouwen op een eigen gekozen locatie zo’n gek idee nog niet. Vanaf 1 december 2013 is het tijdelijk niet mogelijk om in het raadhuis te trouwen. Tegen een gereduceerd tarief kunt u trouwen in het Streekmuseum of in De Schelvenaer. Maar wellicht is nu wel het uitgelezen moment om eens verder te kijken en te beslissen om in het huwelijksbootje te stappen op een door u zelfgekozen locatie. Bekijk ook eens wat de mogelijkheden zijn op het gebied van trouwtijden en de keuze voor trouwambtenaren op www.krimpenaandenijssel.nl/huwelijk. Op deze site kunt u alles regelen voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap in Krimpen aan den IJssel.

Aanvraag

De aanvraag voor hun huwelijk op een eigen locatie verliep soepel, volgens het paar. Michel: “Alles ging heel makkelijk. We kwamen op gesprek en hebben meteen het formulier ingevuld. Binnen drie à vier weken hadden we toestemming.” Ook hielden de voorwaarden die gelden voor zo’n trouwlocatie het stel niet tegen. “Het zijn vooral praktische zaken die geregeld moeten worden. Zo moet je een kleedruimte hebben voor de trouwambtenaar, heb je een tafel nodig voor het tekenen van de akten en dien je te beschikken over een geluidsinstallatie met microfoon. En iedere genodigde moet de trouwerij bij kunnen wonen, omdat een huwelijk een openbare gelegenheid is,” legt Michel uit.

21

foto: Lisette Monden en Michel van Cappellen met zoon Julian op de plaats waar op 28 september hun huwelijk wordt voltrokken.


Zorg tijdens de laatste levensmaanden Veel mensen willen het liefst thuis of in een huiselijke omgeving, zoals in een hospice, hun laatste levensmaanden doorbrengen. Toch gebeurt dat slechts bij een op de drie mensen thuis. Dat komt onder andere doordat mensen vaak niet of nauwelijks op de hoogte zijn van de mogelijkheden van vrijwillige terminale zorg. Wat houdt dit in? En wie verleent deze vorm van zorg in Krimpen aan den IJssel?

Wie verlenen deze vrijwillige zorg?

In Krimpen aan den IJssel zijn er vrijwilligers actief die de zorg aanvullen voor mensen die een levensbedreigende ziekte hebben waarbij genezing niet meer mogelijk is. Vrijwillige terminale zorg vult de zorg aan die door huisarts en mantelzorgers wordt gegeven, zodat de patiënten thuis kunnen blijven. Deze zorg is erop gericht om de laatste levensfase zo comfortabel mogelijk te maken door pijnbestrijding, lichamelijke verzorging en psychische, pastorale en spirituele begeleiding. Het is intensieve zorg in de laatste drie maanden van het leven, als de patiënt niet meer alleen kan zijn en het overlijden nabij is.

Arie van Steensel van de NPV heeft samen met Tiendhove het initiatief genomen om een hospice op te richten. Hier kunnen mensen hun laatste levensmaanden doorbrengen, als dit thuis niet (meer) mogelijk is. Zowel uit het onderzoek vooraf als in de afgelopen tijd in de praktijk, blijkt dat in Krimpen zeker behoefte bestaat aan een hospice. Arie, inmiddels coördinator vrijwilligers van Hospice Tiendhove legt uit: “In september 2012 zijn in het verpleeghuis Tiendhove -in het gebouw Het Facet- twee ruime appartementen ingericht, waar cliënten met de zwaarste indicatie en een levensverwachting van maximaal drie maanden, kunnen

In Krimpen aan den IJssel geeft de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) vrijwillige terminale zorg. De NPV is een landelijke vereniging met een christelijke grondslag, die uitgaat van de beschermwaardigheid van het leven. Ook vrijwilligers van de Vrijwillige Terminale Zorg (VTZ) verlenen deze vorm van zorg in de thuissituatie. De VTZafdeling Capelle-Krimpen is aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie voor thuiszorgorganisaties en hospices.

Hospice Krimpen aan den IJssel

22


worden opgenomen. Mantelzorgers kunnen hier zo nodig overnachten. De medische zorg wordt verleend door de eigen huisarts en door zorgverleners van de Lelie Zorggroep. Vier vrijwilligers van de NPV zijn volgens een rooster elke dag aanwezig bij de patiënt, zodat hij of zij van 9.00 tot 20.30 uur niet alleen hoeft te zijn. De verpleegkundig arts van de Lelie Zorggroep, Kees Goedhart, vat ons werk zo samen: ‘We voegen leven toe aan de dagen, niet meer dagen aan het leven.’ Dat wil zeggen dat het niet meer om genezing gaat, maar om verlichting van het lijden.”

“VRIJWILLIGERS BOUWEN EEN INTENSE BAND OP MET MENSEN DIE SPOEDIG ZULLEN OVERLIJDEN.”

@gemkadij @C_Schouwstra goeie morgen, waar moet ik melden dat er een flinke verzakking/gat in het achterpad is? – MelSenRemGio @MelSenRemGio @gemkadij is meestal voor de gemeente. Via meldformulier op de website kom je vaak een heel eind! – C_Schouwstra @C_Schouwstra @gemkadij Ik heb het formulier ingevuld. Hopelijk wordt het gat snel weer dicht gemaakt want ik vind het gevaarlijk zo. – MelSenRemGio Met poolauto van @dJGAarchitecten aan de laadpaal in @gemkadij #zer #elektrischrijden – Martjan den Hoed De gemeente Krimpen aan den IJssel gebruikt Twitter om nieuwsberichten en andere zaken te publiceren. Tweet uw vragen of ideeën naar @gemkadij.

Meer vrijwilligers welkom

Arie vervolgt: “Vrijwilligers bouwen een intense band op met mensen die spoedig zullen overlijden. Dat maakt het mooi, maar ook zwaar. De NPV biedt daarom cursussen aan om hiermee om te gaan. Ook op praktisch gebied ondersteunen we vrijwilligers, meestal vrouwen, maar ook enkele mannen. NPV-vrijwilligers kunnen zelf intekenen op diensten en in overleg is er veel mogelijk. Met meer vrijwilligers voor dit werk, kunnen we de zorg beter verdelen. Als u belangstelling hebt, bent u van harte welkom voor een gesprek.”

Meer informatie

Hospice Tiendhove en vrijwilligerswerk: Arie van Steensel, Stad en Landschap 15, 2923 BK Krimpen aan den IJssel, tel: (0180) 51 89 13, e-mail: arievansteensel@ gmail.com. (Informatie over de NPV: www.npvzorg.nl.) Voor meer informatie over de medische zorg vanuit Tiendhove kunt u bellen met de teamleider zorg, Ruth Zwoferink, tel: (0180) 44 21 00. Vrijwillige Terminale Thuiszorg Capelle-Krimpen: Rechtstreeks telefonisch bereikbaar via (06) 20 98 5151 of via Meldpunt Krimpen aan den IJssel: (0180) 517590, email: vtzcapellekrimpen@online.nl, postadres: Postbus 157, 2900 AK Capelle aan den IJssel. Zie voor meer informatie: www.vtz-capelle-krimpen.nl.

foto: Arie van Steensel voor Hospice Tiendhove

TWEETS

KORT NIEUWS

Guldemont-oorkonde 2013: wie draagt u voor? Tijdens de Nieuwjaarsontmoeting reikt de burgemeester de Guldemont-oorkonde uit. De oorkonde wordt toegekend aan inwoners van de gemeente Krimpen aan den IJssel, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor een instelling, een groep mensen of een individueel persoon. Kent u iemand die het verdient om de Guldemont-oorkonde te ontvangen?

Aanmelden

Heeft u iemand in gedachte die volgens u voor de Guldemont-oorkonde in aanmerking komt? Stuur dan een e-mail gericht aan het college van burgemeester en wethouders naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl, onder vermelding van ‘Guldemont-oorkonde’. In deze e-mail omschrijft u kort de persoon die u op het oog heeft en de redenen waarom u vindt dat deze persoon de Guldemont-oorkonde verdient. Ook is het mogelijk om een brief te schrijven naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Tot 15 oktober 2013 kunt u iemand voordragen. Het college laat zich bij de toekenning adviseren door het Guldemont-comité. Meer informatie Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Kees Kleinbloesem, telefoonnummer 14 0180.

23


GEMEENTERAAD

Ontwikkelingen in de Stormpolder De gemeenteraad heeft veel invloed op het be- nomische stagnatie en verliesgevende grondexploitaties leid in Krimpen. Wat houdt de raad bezig? In elders in onze gemeente. iedere editie van De Klinker komen steeds drie partijen aan het woord. Zij discussiëren met elStelling: In aansluiting op een kaar over een actueel onderwerp. In het vorige herontwikkeling van het EMKnummer stond bij de naam Kiek Broekman per abuis de titel fractievoorzitter PvdA, maar dit terrein moet een totaalvisie had burgerraadslid moeten zijn. In deze editie geven Stem van Krimpen, de SGP en Leefbaar ontwikkeld worden voor de StormKrimpen hun mening over de ontwikkeling in de polder. Ontwikkel ook een plan voor Stormpolder. de Schaardijk en Stormpolderdijk Het bedrijventerrein Stormpolder zorgt voor veel werkgelegenheid en is uniek voor een relatief kleine gemeente als Krimpen aan den IJssel. Welke gemeente van circa 29.000 inwoners heeft zoveel arbeidsplaatsen binnen de eigen grenzen? De industriële functie laat zich niet verenigen met woningbouw, zonder daarbij de ontwikkelingskansen van diverse bedrijven ernstig te hinderen. Wij zijn dan ook tegen elke nieuwe ontwikkeling van woongelegenheid in het gebied. Het bedrijventerrein biedt kansen voor met name het aantrekken van watergebonden bedrijvigheid, zoals aan de Sliksloot. Oevers en kades aan voornamelijk de Schaardijk en Stormpolderdijk worden nu niet overal even effectief benut. Dat kan beter. Het voordeel hiervan is dat nieuwe bedrijvigheid naast werkgelegenheid ook extra inkomsten voor de gemeente zal opleveren. En dat kunnen we zeer goed gebruiken in deze periode van eco-

langs de Sliksloot om een zo effectief en efficiënt mogelijk gebruik van voornamelijk de kades en oevers voor watergebonden bedrijvigheid te ontwikkelen.

Tevens zouden wij graag een toepasselijke naam wensen voor de over deze haven gelegen brug, welke volgens ons ontbreekt. Suggesties hiervoor zijn welkom.

24

Bert Luijendijk Fractievoorzitter Stem van Krimpen


REACTIE SGP: In het recent vastgestelde bestemmingsplan is duidelijk vastgelegd dat er geen ruimte is voor woningbouw in de Stormpolder. Zo blijft dit gebied gereserveerd voor ondernemend Krimpen en dat is maar goed ook! De Stormpolder is echter niet geholpen met het opstellen van een zoveelste totaalvisie. Die visie bestaat allang. Het komt nu aan op de uitwerking, waarbij initiatieven vooral van de ondernemers zelf moeten komen en de gemeente faciliteert. De SGP-fractie is voorstander van een intensiever gebruik van de kades en oevers van de Schaardijk en Stormpolderdijk (langs Sliksloot). Dit geldt overigens voor meer delen van de Stormpolder. Als (grond)bedrijven niet gebruikte gronden gaan verkopen, komt er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Ook de herontwikkeling van het EMK-terrein tot bedrijventerrein moet daarom voortvarend worden voortgezet. Het is spijtig dat het voor diverse van oorsprong Krimpense bedrijven aantrekkelijker was om buiten de gemeentegrenzen hun activiteiten voort te zetten. Wij houden onze Krimpense bedrijven graag in Krimpen aan den IJssel. Een ontwikkelingsplan heb je daar niet voor nodig, wel beschikbaarheid van bedrijfsterreinen en representatieve bedrijfsruimtes. De vernieuwde weg van de Stormpolderbrug naar de Lek is een mooi uitgangspunt voor de herontwikkeling van de Stormpolder. Mobiliteit blijft bij de herontwikkeling een belangrijk aandachtspunt. Corné Vogelaar Raadslid SGP

#DTV!

Durf te vragen Schrijf je ingezonden brief naar Gemeente Krimpen aan den IJssel

Bij het Publiekscentrum komen vaak vragen binnen over het gemeentelijk telefoonnummer 14 0180. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden op een rijtje.

Waarvoor kan ik 14 0180 bellen?

U belt 14 0180 voor al uw vragen aan de gemeente. 140180 is het centrale telefoonnummer van de gemeente. Meestal wordt u direct geholpen, soms wordt u doorverbonden.

Hoe werkt 14 0180?

Als u 14 0180 belt, krijgt u, van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, net als bij het nummer 0180-540655 een informatiemedewerker aan de lijn. 14 0180 is het volledige telefoonnummer van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Zowel binnen als buiten Krimpen aan den IJssel belt u alleen dit nummer. Ook als u met een mobiele telefoon belt. U hoeft hier dus niet nog 0180 voor te zetten.

Wanneer werkt 14 0180 niet? REACTIE GROEN LINKS: GroenLinks is het eens met de stelling dat er een totaalvisie voor de Stormpolder ontwikkeld moet worden. Met name op het gebied van watergebonden activiteiten is er ook volgens GroenLinks veel mogelijk. Hierbij moet dan ook zeker gedacht worden aan het eventueel realiseren van mogelijkheden tot het opwekken van duurzame energie, een recyclebedrijf, dan wel doorvoerpunt. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er ruimte wordt gecreëerd voor een centraal op- en overstapstation van reizigers van de waterbus, waarbij ook een verbinding is naar Gouda. In de nabije toekomst zien we graag een stadsferry varen tussen Krimpen en de diverse stopplaatsen, zoals die in 2011 zijn gepresenteerd. In ieder geval moet bij de ontwikkeling van de plannen worden gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om dit te doen met een zo laag mogelijke belasting voor het milieu. At Zweers Fractievoorzitter GroenLinks

Via de providers XS4all of Scarlet en vanuit het buitenland is het niet mogelijk direct 14 0180 te bellen. Als u belt via deze providers zet u een # voor het nummer: #140180 (werkt dit niet, neem dan contact op met uw provider). Wanneer is het nummer bereikbaar?

Antwoord ©

Alle Nederlandse gemeenten gaan geleidelijk over op eenzelfde gemakkelijk te onthouden telefoonnummer: 14 gevolgd door het netnummer van de gemeente. Deze nieuwe telefoonnummers zijn onderdeel van het landelijke dienstverleningsconcept Antwoord© om de dienstverlening aan inwoners en bedrijven te verbeteren. Ook andere gemeenten gebruiken het 14 xxxx nummer.

10-cijferige telefooncentrales

Er zijn bedrijven met een telefooncentrale die alleen telefoonnummers van 10 cijfers ‘accepteren’. Bedrijven zullen zelf hun telefooncentrale hierop moeten aanpassen.

Lokaal tarief

De kosten van 14 0180 zijn, wanneer u belt met een vaste telefoon, hetzelfde als bellen naar een vast nummer (lokaal tarief). Belt u met een mobiele telefoon, dan komen de kosten voor het mobiel bellen erbij.

25


elektrotechnisch installatiebedrijf

B.V.

Tieleman & Co bv van Utrechtweg 7 2921 LN Krimpen aan den IJssel Fax 0180 511985 email: info@tielemanenco.nl

Tel. 0180 513376 Licht- en krachtstroominstallaties Zwakstroominstallaties Kabelwerken hoog-, midden- en laagspanning Herstellen storingen aan uw elektrotechnische installatie

Gepaste zorg vanuit respect en persoonlijke benadering Bij het verlies van uw dierbare moet u kunnen rekenen op de uitvaartondernemer die u met rust en kennis van zaken begeleidt, met u meedenkt, met u beslist en zorgt voor een respectvolle uitvaart. Stoppelenburg

Al meer dan 57 jaar uw vertrouwen waard

S T O P P E L E N BURG

Uitvaartverzorging

Krimpen a/d IJssel (0180) 52 22 55 Lekkerkerk (0180) 66 36 44 Schoonhoven (0182) 38 22 31 Stolwijk (0182) 38 22 31 uitvaart@stoppelenburg.nl www.stoppelenburguitvaart.nl

mr. E.M. Buijs-van Bemmel mr. ir. I.P. Biemond Zwanenkade 146 2925 AV Krimpen a/d IJssel T: 0180 - 51 06 77 F: 0180 - 51 06 87 E: info@buijs-advocaten.nl I: www.buijs-advocaten.nl

o.a. Arbeidsrecht Ondernemingsrecht Huurrecht Familierecht

Bouwers in kwaliteit!  woningbouw

Vanaf de oprichting in 1970 is het leveren

 utiliteitsbouw

van kwaliteit de rode draad geweest die

 stadsvernieuwing

Martens gemaakt heeft tot wat het nu is; een in alle opzichten goed geoutilleerde en

 projectontwikkeling

moderne onderneming. De altijd aanwezige

 vastgoedbeheer

ambitie om kwaliteit te leveren en te voldoen aan de wensen van de klant, samen met de ISO 9001-2008 certificering, zijn het solide fundament van waaruit gewerkt wordt. De

Nieuwe vloeren:

Renovatie houten vloeren:

mensen van Martens beschikken over veel

Hout: Beterhout Multiplank en Floortec Lamelparket Laminaat: Douwes Dekker, Beautifloor en Quick Step PVC: Beautifloor, Mflor

Schuren, repareren, afwerken met Lak, Olie of Hardwasolie. Wij schuren stofvrij vloeren.

kennis, zijn flexibel en zien vakmanschap en het leveren van kwaliteit als een persoonlijke voldoening. Mede daardoor kan Martens elke

Advies en verkoop onderhoudsproducten Natuursteen vloeren

opdracht in zijn sector aan.

slijpen en polijsten

Alblas Vloeren Van Utrechtweg 71 2921 LN Krimpen aan den IJssel

Traprenovatie met Laminaat van Stair Make-Over

Showroom op afspraak

Jan Tomstraat 6 - Lekkerkerk Telefoon: (0180) 66 17 66 E-mail: aannemingsbedrijf@martens-bouw.nl Website: www.martens-bouw.nl

tel: 0180 550989 e-mail: info@alblasvloeren.nl

www.alblasvloeren.nl


Klinker #3

KRIMPENSE SAMENLEVING

De ups en downs van de Krimpense scheepvaart Tijdens het schrijven van dit artikel heeft IHC Merwede net “zijn grootste order ooit geboekt”. Het gaat om de bouw van zes pijpenleggers voor de Braziliaanse olie-industrie, die in totaal ruim 1 miljard gaan opleveren. 4000 mensen, waaronder medewerkers van IHC Merwede in Krimpen aan den IJssel en in Kinderdijk én medewerkers van toeleveranciers, hebben hieraan de komende tijd volop werk. De oplevering staat gepland tussen de eerste helft van 2015 en de tweede helft van 2016. Op dit moment werkt IHC Merwede aan vier andere schepen. Het bedrijf heeft expertise in het ontwerpen en bouwen van geavanceerde vaartuigen en apparatuur voor onder andere offshore-activiteiten. Ook bij Zwijnenburg zijn de afgelopen tijd grote orders binnengehaald. Zij bouwen zoveel casco’s voor jachten, dat de bedrijfsruimte in de Stormpolder te klein werd. Daarom heeft Zwijnenburg eind mei 2013 de loods en het grote complex aan de IJsseldijk in Capelle aan den IJssel betrokken.

Lange geschiedenis

Het gaat dus goed met de maritieme bedrijfstak in Krimpen aan den IJssel. Dit is ook weleens anders geweest. In de jaren ’80 en ’90 moesten de werven nog veel moeite doen om te overleven. Door de ligging te midden van de grote rivieren is deze plaats van oudsher uitermate geschikt voor scheepsbouw. Al rond 1600 wordt in archiefstukken gerept van een scheepswerf. Tussen toen en nu hebben een paar scheepsbedrijven zich met succes aangepast aan alle economische en technische ontwikkelingen, zoals Gebroeders Buijs Scheepsbouw en het eerder genoemde Zwijnenburg. IHC Merwede heeft sinds 2002 – op het terrein van het voormalige Van der Giessen-De Noord – de scheepsbouw weer teruggebracht met geavanceerde schepen, voorzien van de nieuwste technologische snufjes.

ter!’ Veel aandacht is er voor de voormalige werf van de familie Van der Giessen, maar ook voor andere werven, zoals Buijs, Zwijnenburg en de inmiddels verdwenen werven Otto, Van Duijvendijk en Vermeulen. De tentoonstelling geeft aan de hand van de ontwikkeling van de Krimpense werven een goed beeld van de geschiedenis van de scheepsbouwindustrie, zoals de omslag van houten boten naar ijzeren schepen, van klinken naar lassen en natuurlijk van zeil naar motor. Foto’s, films, documenten en scheepsmodellen brengen zowel de bouw van schepen, als het leven van de mensen die eraan werkten in beeld. In economisch voorspoedige tijden was er veel werk op de werf, maar met terugkerende regelmaat verkeerde de industrie in zwaar weer en werden er werknemers naar huis gestuurd. Voor scholieren is het programma ‘Van Kiel tot Brug’ gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susan Bos via: s.bos@streekmuseumkrimpenerwaard.nl.

Nog meer over scheepvaart

Op zaterdag 28 september kunnen museumjaarkaarthouders ’s morgens een rondleiding krijgen door de tentoonstelling en ’s middags het schip de ‘Dirk’ bezoeken. Op 24 oktober en 14 november kunnen zij ’s middags deelnemen aan een excursie naar IHC Merwede. Verder zijn er op woensdagavonden films en lezingen in het Streekmuseum Krimpenerwaard. Meer informatie en reserveren kan via (0180) 514866 of info@streekmuseumkrimpenerwaard.nl.

Tentoonstelling ‘Te Water!’

Meer weten over onze boeiende scheepvaartgeschiedenis? Neem dan voor 16 november een kijkje in het Streekmuseum Krimpenerwaard bij de tentoonstelling ‘Te Wa-

27


A.D.B. Dakbedekkingen nieuwbouw, renovatie en isolatie Waalstraat 30 2921 XP Krimpen a/d IJssel Tel. 0180-443748 Mob. 06-18884640

E info@adb-dakbedekkingen.nl I www.adb-dakbedekkingen.nl

info@vanmeijerenbv.nl

Notarissen Krimpenerwaard samen in Lint Notarissen Van Veen & De Ridder Notarissen in Lekkerkerk en Bergambacht en Rijnvis Verwoerd Zwaveling Notarissen in Krimpen aan den IJssel zijn per 1 januari 2013 samen verder gegaan als Lint Notarissen. De huidige kantoren blijven op de oude locaties. De kantoren vormen een geogra�isch lint van notariskantoren in de Krimpenerwaard.

Lint Notarissen pro�ileert zich als proactief, bijdetijds en betaalbaar notariaat voor particulieren en bedrijven. De spreiding over de Krimpenerwaard zorgt voor snelle dienstverlening dichtbij de inwoners.

Vlnr de notarissen De Ridder, Van Veen (voorzitter maatschap), Zwaveling (secretaris maatschap), Verwoerd en Rijnvis.

Krimpen aan den IJssel Expeditieweg 1, Tel. 0180 - 82 02 20 Lekkerkerk Korte Achterweg 11, Tel. 0180 - 66 16 00 Bergambacht Pleinstraat 21b, Tel. 0182 - 35 12 58 I: www.lintnotarissen.nl E: info@lintnotarissen.nl


Klinker #3

Kom naar de Sinterklaasintocht! Op zaterdag 16 november komen Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten weer naar Nederland. In de maanden voor hun vertrek naar Nederland worden de pieten helemaal klaargestoomd voor de drukke weken in november en begin december. Ze sporten bijvoorbeeld veel om hun conditie op peil te houden. Ook rusten ze goed uit, zodat ze fit zijn voor hun bezoek aan Nederland. En dat is nodig. Elk jaar gaan de pieten ’s avonds en ’s nachts door weer en wind de huizen van alle kinderen langs om hun schoentjes met cadeautjes of snoepgoed te vullen. Dat kost heel wat energie!

Wedstrijd

Gelukkig voor Sinterklaas kan hij altijd op zijn pieten rekenen. Ze zijn bijna nooit ziek en hebben geen moeite om alle daken op en af te klimmen. Ben jij net zo sportief als de pieten? De Zwarte Pieten dagen je uit voor een wedstrijdje. Geef via www.krimpenaandenijssel.nl/intocht aan waarom jij net zo’n goede of een betere conditie hebt als de pieten. Hiervoor heb je tot 1 november de tijd. De drie kinderen met de beste, origineelste of leukste motivatie mogen op de kade de strijd aangaan met de Zwarte Pieten.

Programma

Vanaf 12.30 uur begint het muzikale programma en om 13.00 uur vaart de stoomboot met Sinterklaas en de pieten de haven bij De Schelvenaer

29

binnen. Na het welkomstwoord van de burgemeester zal de korte wedstrijd plaatsvinden. Vervolgens neemt de Sint samen met zijn pieten genoeg tijd voor de kinderen die naar de haven zijn gekomen.

Voorstellingen

Na het programma in de haven zijn er ’s middags in het Krimpenerwaard College twee voorstellingen. De eerste voorstelling begint om 14.15 uur en de tweede om 15.30 uur. Vanaf 31 oktober zijn de entreekaartjes te koop via www.krimpenaandenijssel.nl. Een entreekaartje is geldig voor één kind en één volwassene. De kaartjes kosten € 2,50 per stuk. De kaartverkoop gaat snel, dus wees er op tijd bij!


KORT NIEUWS

Samen meer schone 20 jaar IJsseldijkkerkconcerten energie opwekken: doet u ook mee? Op 2 oktober 1993 werd in de IJsseldijkkerk een concert gegeven door een Engels schoolchoir en vier strijkers van het Utrechts Conservatorium. Het concert viel zo goed in de smaak in de prachtige akoestiek van het Krimpense waterstaatskerkje, dat de organiserende commissie besloot het hier niet bij te laten. De serie IJsseldijkkerkconcerten was geboren. Sindsdien zijn in deze serie een kleine honderd concerten ten gehore gebracht. En kan iedere muziekliefhebber dicht bij huis en voor weinig geld kwalitatief hoogstaande concerten beleven. Reden genoeg om het 20-jarig bestaan uitbundig te vieren.

Mini-festival

Het bestuur van de Stichting IJsseldijkkerkconcerten gaat voor u op 2 november 2013 een mini-festival organiseren met een drietal zeer aantrekkelijke concerten. Het festival begint om 14.30 uur met een kindertheatervoorstelling door het Eolianensemble. Om 17.00 uur staat een Bachconcert met onder andere het bekende Vijfde Brandenburgs concert op het programma. En om 20.00 uur is er een gevarieerd concert door een tiental musici, met een verrassende uitsmijter aan het eind.

Krimpen aan den IJssel gaat binnenkort meedoen met de ‘zonatlas’. Op www.zonatlas.nl ziet u straks in één oogopslag of uw dak geschikt is voor zonnepanelen en wat deze investering u kan opleveren. Met zonnepanelen op uw dak wekt u uw eigen, schone stroom op. Dit levert naast een besparing op uw energierekening ook een bijdrage aan een duurzame toekomst.

Groen, geel of rood

Deze geavanceerde kaart is gemaakt met gegevens van het kadaster, luchtfoto’s, klimaatinformatie en historische gegevens over het weer. De kleur van uw dak geeft aan hoe geschikt uw dak is. Is uw dak groen of geel? Dan is uw dak geschikt. Een rood dak? Dan is uw dak minder geschikt voor het opwekken van zonne-energie. Dit kan te maken hebben met de oriëntatie van uw dak, schaduw (denk aan bomen) en andere factoren als schoorstenen of dakkapellen. Klik vervolgens op uw dak om te bekijken wat de investering in zonnepanelen u kan opleveren.

Het is de bedoeling om tussendoor een maaltijd aan te bieden. Nadere gegevens komen binnenkort op de website www.ijsseldijkkerkconcerten.nl. Ook kunt u informatie opvragen bij Gert Tissink (0180 512856), Gerrit van der Werf (0180 523190) en Huib Neven (0180 520017).

Particuliere huishoudens

De Ouderen Ombudsman is er ook voor u…

oplossingen te vinden voor lastige situaties waarin ouderen terecht kunnen komen. Daarnaast signaleert de OuderenOmbudsman maatschappelijke trends in het leven van ouderen en behartigt hij de belangen van ouderen en hun omgeving. De OuderenOmbudsman registreert verder klachten en knelpunten in situaties waarin ouderen verkeren en vraagt hiervoor aandacht bij de politiek en/of de media.

Kent u de OuderenOmbudsman al? Dit initiatief van het Nationaal Ouderenfonds bestaat sinds meer dan een jaar en is opgericht voor ouderen en degenen die voor hen zorgen. U kunt hier terecht met vragen en klachten over zorgverlening, financiën, mobiliteit, wonen en familie. Zoals: ‘Ik slik een combinatie van medicijnen. Wie let erop of dat allemaal wel samen gaat?’ of ‘Hoe regel ik betere thuiszorg voor mijn moeder en wie betaalt dat?’ U kunt bellen met 0900-60 80 100 (5 cent per minuut) of e-mailen naar ouderenombudsman@ouderenfonds.nl.

De rekenmodule in de zonatlas is speciaal ontworpen voor particuliere huishoudens. Het gaat wel om een oriëntatie. Overweegt u om zonnepanelen aan te schaffen? Laat dan een deskundige partij een schouw van uw dak uitvoeren.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op: www.ouderenombuds man.nl. De OuderenOmbudsman is ook te volgen op Twitter via @ouderenombuds. Op Facebook kunt u deze organisatie vinden onder www.facebook.com/ouderenfonds.

Wat doet de OuderenOmbudsman?

De OuderenOmbudsman geeft gedegen, praktische informatie en verwijst door naar beschikbare hulp. Het doel van de OuderenOmbudsman is om efficiënte en goede

30


WAT DOET DE GEMEENTE

Vragen en antwoorden ‘openbare verlichting’ Regelmatig komen er bij de gemeente vragen binnen over de openbare verlichting. En dan met name over kapotte verlichting. De gemeente is toch verantwoordelijk voor de openbare verlichting? Als er een storing binnenkomt, wat wordt daar dan mee gedaan? De gemeente Krimpen aan den IJssel is als wegbeheerder eindverantwoordelijk voor de openbare verlichting. Krimpen telt op dit moment ongeveer 7000 lichtmasten. Deze lichtmasten zijn eigendom van de gemeente en verdeeld over twee ondergrondse netwerken. In het verleden was in Krimpen één ondergronds netwerk dat volledig in eigendom was van netbeheerder Eneco (nu Stedin). Dit ‘oude’ netwerk bleek zeer kwetsbaar. Daarom is de gemeente vijf jaar geleden begonnen om bij wegwerkzaamheden het oude netwerk van Stedin te vervangen voor een eigen ‘modern’ netwerk. Op dit moment is ongeveer de helft van het lichtnet vervangen. De planning is om over zo’n zes jaar 90% van het netwerk vervangen te hebben. We vinden het als gemeente belangrijk dat er goede openbare verlichting is en dat het goed werkt. Als het netwerk helemaal in gemeentehanden is, kunnen we de kwaliteit beter bewaken en storingen sneller verhelpen.

Waarom is er zo veel openbare verlichting stuk?

De laatste tijd valt het aantal storingen gelukkig mee. Op dit moment staan er 86 meldingen van kapotte verlichting open. Dit komt met name door goede afspraken met Stedin en het feit dat steeds meer ‘oud’ netwerk al is vervangen door ons eigen nieuwe netwerk. De meeste storingen worden veroorzaakt door graafschade van derden. Gelukkig worden ook deze storingen steeds minder vanwege de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), die voorziet in het verstrekken van kabel- en leidinginformatie bij een graafmelding.

Wat doet de gemeente om storingen te voorkomen?

Allereerst draagt het nieuwe ‘eigen’ netwerk bij aan het voorkomen van storingen. Dit netwerk is modern en heeft een levensduur van ongeveer 40 jaar. Op dit moment zijn we in de gemeente bezig om alle lampen, waarvan de levensduur is verlopen, te vervangen door LED-lampen. In het voor- en najaar controleren we tijdens een schouw alle lichtmasten in Krimpen. Defecte lichtmasten worden gemeld bij Ziut. Dit bedrijf verzorgt het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Bent u geïnteresseerd om mee te doen met deze schouw? Dan kunt u zich aanmelden bij het Publiekscentrum via: gemeente@krimpenaandenijssel.nl

Hoe kan ik een storing melden?

U kunt de storing melden via het webformulier op: www. krimpenaandenijssel.nl/Meldingenformulier. Of u kunt het Publiekscentrum bellen, telefoon: 14 0180. Geef bij een melding duidelijk het mastnummer en de locatie aan. Zodra de gemeente een melding krijgt, zet zij dit door naar Ziut. De gemeente monitort de voortgang van reparatie.

Waarom duurt het zo lang voordat het gerepareerd is?

Een storing aan de openbare verlichting kan diverse oorzaken hebben. Van een kapotte lamp tot een complexe kabelstoring. Met Ziut hebben we de afspraak dat een storing binnen 10 werkdagen in behandeling wordt genomen. Ziut inspecteert de hele mast en loopt de werking van alle onderdelen na en repareert het euvel. Kan Ziut de storing niet verhelpen en zit de storing in het netwerk van Stedin? Dan wordt de melding doorgezet naar Stedin (netbeheerder), die de storing binnen 5 werkdagen in behandeling neemt. Met een meetwagen wordt de juiste locatie van de storing opgespoord en verholpen. Bij het oplossen van storingen ligt de prioriteit bij de hoofdroutes in de gemeente. Als het langer duurt om een storing te verhelpen, kan noodverlichting worden geplaatst. Of dit nodig is, wordt in overleg met de verschillende partijen bepaald.

Colofon Redactie Gemeente Krimpen aan den IJssel Team Communicatie De redactie is niet verantwoordelijk voor de advertentiepagina’s.

Gemeente Krimpen aan den IJssel Post: Postbus 200 2920 AE Krimpen aan den IJssel Bezoekadres: Raadhuisplein 2

Ontwerp en opmaak M.V. grafisch ontwerp, www.mv-web.nl

T: 14 0180 | F: (0180) 51 60 40 E: gemeente@krimpenaandenijssel.nl I: www.krimpenaandenijssel.nl

Druk Drukkerij Verloop, Alblasserdam T: 078-6912899 / www.verloop.nl

Twitter: @gemkadij Facebook: www.facebook.com/gemkadij

Advertenties Marieke Immers-Kleinbloesem T: 06-33 10 32 67 E: magazinedeklinker@gmail.com Twitter: @KlinkerDe

Volgende Klinker De volgende Klinker verschijnt op donderdag 5 december 2013. Wanneer u twee dagen na deze verschijningsdatum geen Klinker heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met het Publiekscentrum, tel: 14 0180.


Tandprothetische Praktijk

“Hagen” BV Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

H

Maak vandaag nog een gratis en geheel vrijblijvende controleafspraak en ontvang op vertoon van deze

Lid 281 J.Hagen, Tandprotheticus

advertentie bij één van onderstaande

behandelingen een gratis starterspakket:

et vertrouwde adres voor een perfect kunstgebit en ‘klikgebit’ op implantaten. Tevens voor kunstgebit reparaties en aanpassingen.

- Rebasing (aanpassing van prothese) - Aflevering (nieuwe prothese)

Voor meer informatie, surft u naar onze vernieuwde website en neemt u een kijkje in de keuken door te klikken op de kennismakingsvideo. Tot ziens in de praktijk! Burgemeester Aalberslaan 43 2922 BC Krimpen aan den IJssel Tel.: (0180) 550431

info@tpphagen.nl

Filiaal Rotterdam: Zwart Janstraat 122a Tel.: (010) 4666603

www.tpphagen.nl

Word fan op Facebook - Maak kans op leuke aanbiedingen - Wees op de hoogte van de laatste ontwikkelingen - Wij ontvangen graag uw mening

0104449.pdf 1

4-6-2013 9:48:03

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Verkoop Aankoop Taxatie Nieuwbouw Hypotheken

Bel ons voor een

GRATIS WAARDEBEPALING Swijnenburg & Valk Makelaardij Industrieweg 2, Krimpen a/d IJssel Postbus 744, 2920 CA, Krimpen a/d IJssel

T E I

0180 51 00 90 info@svmakelaardij.nl www.svmakelaardij.nl

Klinker september 2013  

Uitgave van de gemeente Krimpen aan den IJssel Thema: 'ouder worden'