Sölvesborg-Mjällby Sparbank

Page 1

ETT MAGASIN UTGIVET AV SÖLVESBORG-MJÄLLBY SPARBANK | Nr 1 2021

Från aktiemäklare till själavårdare Magiskt rökeri förtrollar i Hällevik

5, 6 miljoner till bygden

Supertävling! – Shoppa loss för 10 000 kronor

Viktigt vägval för familjens charmtroll


Vill du bli F framtidsrik?

ramtidsrik. Smaka på ordet. Och du inser att det smakar gott. Framtids­ rik beskriver på ett målande sätt hur bra det är att bo, leva och vara verksam i Sölvesborgs ­kommun. Mervärd­ ena är många. Underbara havsstränder, fiskelägen, en pittoresk stadskärna, tiotalet kustnära orter och lummiga cykelvägar, för att nämna några exempel. Bra samhällsservice, ett starkt förenings­ liv, goda utbildningsmöjligheter och ett näringsliv som sjuder av bästa möjliga ­entreprenörsanda, för att nämna några till. SÖLVESBORG ÄR HELT enkelt en livs­kraftig

kommun, som vi alla kan vara stolta över. Framtidsrik handlar alltså inte om pengar och rikedom. Utan om alla de mjuka ­värden vår plats på jorden erbjuder. Värden som vi ska bevara och förfina för framtida generationer.

–2–


I DEN HÄR tidningen kan du läsa om

människor som på olika sätt bidrar till en positiv utveckling av Sölvesborg. Och det är just utveckling som är nyckelordet i sammanhanget, att göra det som är bra till något som blir ännu bättre. Det som inte utvecklas avvecklas. Därför är det nu dags att skriva ett nytt kapitel i Sölves­ borg-Mjällby Sparbanks historia. EFTERSOM SPARBANKEN INTE har

”Varje kund ska känna att banken är en god vän på livets stig!”

­ ktieägare som hungrar efter utdelning­ a ar har det över tid varit möjligt att v ­ arje år avsätta stora medel för att stötta ­föreningslivet och olika projekt, som har medverkat till att göra Sölvesborg ännu mer attraktivt. Utvecklingsfilosofin stärks i år naturligtvis ytterligare av att närmare sex miljoner kronor avsatts till förenings­ liv och projekt (med en ännu större ­spännvidd än tidigare).

EN RAD KUNDUNDERSÖKNINGAR ligger till

grund för det förbättringsarbete, vars röda tråd är hållbarhet, som ska genomföras under de närmaste åren. Tillsammans med våra kunder ska vi göra det krångliga mycket enklare. Den nya tekniken ska helt enkelt bli en tillgång och service­nivån ska generellt ökas. Och naturligtvis är ambitionen att ytterligare utveckla, det så viktiga, fysiska mötet. Varje kund ska känna att banken är en god vän på livets stig! Sölvesborg-Mjällby Sparbank huserar i en av landets vackraste bankfastigheter, som givetvis ska genomgå en omfattande kreativ förvandling. Följ med på resan in i framtiden och bli framtidsrik på ytterligare ett sätt! Stefan Ohlson vd, Sölvesborg-Mjällby Sparbank

INNEHÅLL Hand i hand för säker hamn

blev präst 8 Finansvalpen – fann frid i Sölvesborg ger trygghet 11 Bankbyte för familjens dotter Burgers – skalbart 14 Shady framgångsrecept 17 Hembygdsförening mot strömmen gör grönsaks­ 18 Glenn disken gudagod – bättre 20 Listerlandet än Västkusten

Niclas 22 Matteläraren virala succé på TikTok livs räddning 24 Jespers – ett öppet mål

i Hällevik 28 Miraklet på Hennings Rökeri och gott från 31 Smått banken handelsnav byggt 32 Unikt på relationer 10 000 kronor 35 Vinn att shoppa för!

–3–

N VA

ENMÄRK

E T

PRODUKTION KrePart AB, www.krepart.se PROJEKTLEDARE Mikael Petersson REDAKTÖR Jonas Axelsson FOTO Henrik Ivansson SKRIBENTER Urban L ­ öfqvist, Andreas Hult, Mikael Petersson, Jonas Axelsson FORMGIVNING Jens Lindström REDAKTIONSKOMMITTÉ Susann Hammad och Henrik Ivansson ­Sölvesborg-Mjällby Sparbank, Mikael Petersson och Jonas Axelsson, KrePart AB TRYCK V-TAB 2021/06 DISTRIBUTION Hushåll och företag i Sölvesborgs kommun

S

4

Miljömärkt trycksak 3041 0083

Med hjärtat i bygden


Hand i hand för säker hamn 90 procent av alla sjöräddningsinsatser, 100 procent ideellt arbete. Sjöräddningssällskapet gör skillnad för samhället och räddar liv. Nu framtidssäkras verksamheten i Sölvesborg genom ­bygget av en ny brygga i småbåtshamnen Hermans Heja. En satsning som blivit verklighet tack vare ekonomiskt stöd från Sölvesborg-Mjällby Sparbank.

”Belöningen finns i tacksamheten hos dem som vi undsätter.”

N

är räddningsstationen i Sölves­ borg upprättades 1979 byggdes också den brygga som Sjörädd­ ningssällskapets båtar avgått från fram till i dag. Nu är den gamla bryggan riven och arbetet med en ny har påbörjats. – Den gamla bryggan förstärktes 1996 när vi fick en större räddningsbåt, men på senare tid har den sjungit på sista versen och vi blev till slut tvungna att göra något

–4–

åt det, berättar Emil Thomasson som är frivillig sjöräddare och ställföreträdande stationsansvarig i Sölvesborg. Avgörande insats Den nya bryggan är helt och hållet finansi­ erad av gåvomedel och uppförs med hjälp av ideella krafter. Under planeringen har Emil Thomasson haft nära kontakt med Sölvesborg-Mjällby Sparbank, som har valt att gå in som huvudsponsor och bidra med 120 000 kronor till bygget. – Deras insats är väldigt avgörande. Att samla ihop medel till detta själva hade tagit oss flera år. Tack vare spar­ bankens bidrag har vi kunnat sätta i gång ­processen med att säkra båtarnas förtöj­ ning och därmed vår verksamhet för lång tid framöver, konstaterar Emil ­Thomasson som själv är så gott som uppvuxen i ­Sjöräddningssällskapet.


Sjösättning för utökat samarbete. Sölvesborg-Mjällby Sparbanks marknadschef Susann Hammad framhåller gärna Emil Thomassons och Sjöräddningssällskapets viktiga arbete och är stolt över att kunna vara med och bidra till verksamhetens fortlevnad.

– Ända sedan jag var liten har det funnits familjemedlemmar och andra i min närhet som har sysslat med sjörädd­ ning. Dessutom har jag en bakgrund som kappseglare och har ett stort intresse för havet, föreningsliv och för att hjälpa andra i största allmänhet. Den stora drivkraften är möjligheten att göra något gott för sam­ hället och belöningen finns i tacksamheten hos dem som vi undsätter. Räddningsstationen i Sölvesborg har ett

FAKTA Hundralappen För varje rådgivning som bankens rådgivare genomför får kunden välja vilken förening i Sölvesborgs kommun som ska få ytterligare 100 kronor utöver den ordinarie sponsringen. 2020 fick föreningar cirka 50 000 kronor extra.

–5–

20-tal engagerade sjöräddare och servar hela området mellan grannstationerna i Åhus och Hörvik. Förutom havet ingår även de närliggande insjöarna, inklusive Skånes största sjö Ivösjön, i bevaknings­ området. – Vi är en förhållandevis l­ iten ­räddningsstation med cirka 25 ­räddningsinsatser per år. Den stora ­majoriteten är koncentrerade till perioden maj–september, då brukar


Här gör miljonerna skillnad Sölvesborg-Mjällby Sparbank verkar som en positiv kraft i samhället, dels genom den lokala närvaron i form av fullservicekontor, dels genom att avsätta delar av årsvinsten till sponsorstöd på hemmaplan. I år får 74 lokala föreningar dela på hela 2,6 miljoner kronor. – Sponsringen från banken möjliggör att vi kan erbjuda klubboverallen till lägre pris än vårt inköpspris. Det är viktigt för oss att alla medlemmar ska kunna ha möjlighet att köpa klubboverallen då den skapar en klubbkänsla och en gemenskap i föreningen. Maggan Stensson, handbollsföreningen H78

” Vi trycker ­tröjor till alla och ­anordnar olika ­aktiviteter ihop för att stärka vår sammanhållning.” Ansökan inför nästa år finns på bankens hemsida smsparbank.se/sponsring. Sista ansökningsdag är 30 november.

– I boxningen är vi på en nivå som gör att vi behöver resa för att ­kunna utveckla våra boxare. Vi ser att de kan ta sig till topp­ nivå i vårt utbyte med andra klubbar. Det innebär en del resekostnader för oss och där kommer bankens sponsring väl till användning. Annars hade det inte funkat. Tommy Månsson, boxningsklubben BK Revansch

– Sponsorpengarna går till medlemsåter­ bäring där vi jobbar med vi-känslan i föreningen. Vi trycker tröjor till alla och anordnar olika aktiviteter ihop för att stärka vår sammanhållning. Det kan vara en resa till Liseberg eller barnbio på Scala och det kan vara första gången för många små barn. Vi försöker hitta aktiviteter som passar de flesta åldrar. Sofia Alm, Danskompaniet

–6–

det larma ungefär varannan vecka. Resten av året är det nästan helt tyst, berättar Emil Thomasson och förklarar att bered­ skapen ändock är densamma året runt. – Från att det piper i sökaren till att första sjöräddare sitter i båten får det inte gå längre än 15 minuter. Och vi brukar ligga på mellan sju och nio minuter när det är skarpt läge. Det är en väldigt stark insats av våra frivilliga sjöräddare att h ­ ålla den beredskapen dygnet runt, året runt. Stolta Stationen har totalt tre räddningsbåtar, varav en sjöräddningsmodifierad vatten­ skoter med namnet Rescuerunner SMS. Den är döpt efter Sölvesborg-Mjällby Sparbank och donerades av banken till


Kunderna gör det möjligt

Sölvesborg-Mjällby Sparbanks vd ­Stefan ­Ohlson ­flankerad av ­Sjöräddningssällskapets Robin Schill och Fredrik Nilsson gläds åt att med gemensamma krafter kunna säkra den ­livräddande verksamheten för lång tid framöver.

Sjöräddningssällskapet 2006. – Det är självklart att vårt hjärta för bygden rymmer en sådan livsviktig verksamhet som Sjöräddningssällskapet faktiskt är. De gör ett fantastiskt arbete och vi är stolta över att kunna vara med och bidra till detta, säger Susann Hammad, som i egenskap av marknadschef på ­Sölvesborg-Mjällby Sparbank hjälper till att förverkliga flera behjärtansvärda ­lokala projekt varje år. – Eldsjälarna är många i vår bygd och vi vill att de ska känna att deras hjärte­ frågor också är våra. Vi på Sparbanken arbetar ständigt för att hitta de där insatserna som gör nytta på riktigt – för det är tillsammans vi skapar ett bättre Sölvesborg.

Tre miljoner extra till samhällsnyttig verksamhet. Och totalt 5,6 miljoner i riktade lokala insatser. Sölvesborg-Mjällby Sparbanks senaste satsning talar sitt tydliga språk. – Genom att vara kund bidrar man till bygdens utveckling, konstaterar marknadschefen Susann Hammad.

”Vi på ­Sparbanken arbetar ­ständigt för att ­hitta de där ­insatserna som gör ­nytta på ­riktigt.”

–7–

Genom beslutet om ett utökat stöd på tre miljoner kronor till samhälls­ nyttig ­verksamhet 2021 befäster ­Sölvesborg-Mjällby Sparbank sin position som en välgörare av stor rang. – Vi har under en lång tid satsat mycket på sponsring och haft särskilda kriterier för det som vi kallar för samhällsnyttig verksamhet. Nu gör vi ytterligare en satsning för att bli tydligare och särskilja samhälls­ nyttan från sponsringen samtidigt som vi öppnar upp och välkomnar fler att ansöka om pengar. Detta gör att vi kommer att kunna stötta fler projekt än tidigare – något som kommer att gagna bygden på bred front, förklarar Susann Hammad. Allting är en del av sparbanksidén, där det ingår att delar av överskottet från verksamheten ska användas för att göra skillnad i lokalsamhället, i stället för att göda redan rika aktieägare. – Hos oss finns inga ägare som kräver ökad vinst och mer utdelning, utan delar av överskottet går direkt till att stödja och utveckla vår kommun i form av sponsring till idrott, kultur, samhälle, näringsliv och ungdomsverksamhet. Att säkra bygdens utveckling är hela anledningen till att vi finns till och genom att vara kund i banken bidrar man till det, konstaterar Susann Hammad.

Marknadschefen Susann Hammad är glad över responsen på bankens satsningar.


Finansvalpen blev präst – fann frid i Sölvesborg Från aktiemäklare och kapitalförvaltare till predikant och själavårdare. Kontrasterna är tydliga i prästen Michael ­Ivarssons väg till kyrkan. Livsresan från hetsen på börsen till lugnet i Sölvesborg har gett honom ett jordnära perspektiv på ekonomi och pengar.

”Det som från början var en galen tanke blev en ­självklarhet på bara en termin.”

PERSONLIGT Michael Ivarsson Ålder: 50 Bor: Lägenhet i Sölvesborg Familj: Sambon Marie och hennes son Adam Gör: Präst i Sölvesborgs församling Fritidsintressen: Läsa, äta god mat

D

et finns en del av finansvärlden som kan vara hård, skoningslös och kall. Något som M ­ ichael Ivarsson fick erfara under IT-bubblan i slutet av 1990-talet. – Vid den tiden jobbade jag som aktie­ mäklare på Merchant Fondkommission i Växjö och senare även som kapitalförvalta­ re på Danske Bank. Känslan var att man tvunget behövde hänga med i rusningen på börsen – samtidigt som man var full­ ständigt livrädd. Hela ballongen sprack med en bra knall i mars 2000 och då var det många som drabbades hårt. Jag hade redan tidigare börjat fundera på att syssla med någonting annat och när h ­ etsen var som värst blev det tydligt att jag hade rätt. Jag gick in i väggen helt enkelt, ­berättar Michael. Ökade krav Utmattningsdepression blev diagnosen för Michael som tvingades till ett drygt halvårs sjukskrivning. Väl tillbaka på jobbet såg han saker och ting med ett nytt perspektiv. – Jag upptäckte att något i arbetet hade gått förlorat – det kändes inte längre som min grej. Som aktiemäklare kunde jag dra in massor av pengar den ena m ­ ånaden – och månaden därpå var kravet från min arbetsgivare att leverera ännu mer. –8–

Jobbet handlade bara om att öka, öka, öka hela tiden. Och det var väldigt jobbigt, ­konstaterar Michael. Välsignat snubbel I sitt sökande efter alternativ till det ­hektiska livet som aktiemäklare ­snubblade Michael över hemsidan för S:t Sigfrids folkhög­skola utanför Växjö. Skolan ligger ­vackert vid Helgasjön, på samma plats där ­Michael hade konfirmerats 15 år tidigare. – Där hittade jag Svenska kyrkans grundkurs och det visade sig vara första steget till att bli anställd i kyrkan. Jag var inte mogen då att säga att jag skulle bli präst – det var en galen tanke i det här skedet. Men jag gick den där terminen och trivdes väldigt väl i den lugna, kravlösa miljön, som var perfekt för mig med tanke på var jag hade kommit ifrån. Dessutom tilltalades jag starkt av ämnet i sig själv, kristendomen har funnits i mitt liv sedan barnsben och jag värdesätter verkligen kyrkans tro och tradition. Det som från början var en galen tanke – att bli präst – blev till en självklarhet på bara den där terminen, förklarar Michael. Beroende av havet Efter sex års studier på Lunds universitet vigdes Michael 2008 till präst i domkyrkan i samma stad. Därefter avverkade han ett år som pastorsadjunkt i Tomelilla innan flytten gick vidare till Sölvesborg. – Här fanns ett jobb som jag tyckte lät spännande och intressant. Och när jag var på besök i församlingen kändes det helt rätt samtidigt som jag blev förälskad i staden och dess omgivningar med sin


FAKTA S:t Nicolai Den vackra kyrkan S:t Nicolai ­upp­fördes i slutet av 1200-­talet medan långhuset kom till i ­början av 1300-talet. Sent i samma ­århundrade invigdes tornet. Inne i kyrkan finns många både vackra och sevärda k ­ alkmålningar från 1400-talet. ­Sölvesborgsmästaren blev tilltalsnamnet på den okände målare som svarade för ­målningarna, som skildar olika scener ur Jesu liv.

Efter att ha drabbats av en ­utmattningsdepression ­bestämde sig Michael Ivarsson för att lämna det intensiva livet som börsmäklare och i stället utbilda sig till präst.

–9–


Deras vägar korsades i Sölvesborg. Michael Ivarsson fick möjlighet att återuppta sin bekantskap med Stefan Ohlson när denne tillträdde som vd för Sölvesborg-Mjällby Sparbank.

fantastiska natur. Jag hade en bild av mig själv att jag skulle verka i en liten stad, i ett litet sammanhang. Och med facit i hand ångrar jag inte beslutet att bli präst överhuvudtaget. Jag trivs som fisken i vattnet, både med jobbet och i Sölves­ borg, säger Michael som har utvecklat en ­särskild relation till just vatten. – Efter att jag flyttade från Småland upptäckte jag hur beroende jag är av havet och av att bada. Då är det rätt så härligt med så mycket kustremsa som vi har här. Jag tycker till och med om att bada på vintern, även om det inte händer så ofta, säger Michael med ett leende.

”Båda mina föräldrar ­jobbade på bank och Stefan var arbetskamrat till min far.”

Hittade kärleken Den nya tillvaron i Blekinge ledde också till att Michael hittade kärleken i sambon Marie, som kommer från Listerlandet. Han har även fått tillfälle att knyta nya vänskapsband med en gammal bekant – Stefan Ohlson på Sölvesborg-Mjällby Sparbank. – Båda mina föräldrar jobbade på bank och Stefan var arbetskamrat till min far i Föreningssparbanken under en tid. Därför – 10 –

var det glädjande att Stefan tog över som vd för sparbanken här och vi har även träffats några gånger på stan. Under mina egna år i branschen hade jag inte så mycket med sparbanksrörelsen att göra, men genom mina föräldrar har jag blivit invaggad i dess idé och filosofi, säger Michael och betonar att det alltid finns två sidor av myntet när det kommer till ekonomi och pengar. Bra för välfärden – Det finns något giftigt med pengar om man handskas med dem fel och jag är kritisk till avarterna inom den ekonom­ iska sfären. Men jag tror samtidigt att marknadsekonomi är det bästa vi har för att skapa välfärd – det kan jag med gott samvete säga som präst och det står jag fast vid. Den gyllene medelvägen i sammanhanget är en ansvarstagande och långsiktig förvaltning utan en massa konstigheter. Med en sådan ges alltifrån småsparare till företagare möjlighet att ta ansvar för sina liv och uppnå sina ­drömmar med hjälp av hållbart sparande och kloka investeringar.


På Färgkullavägen har Oscar Torstensson och Emmelie Pojkas skapat sitt drömboende, allt med lilla Kleos bästa för ögonen.

Bankbyte ger trygghet för familjens dotter En del byter bank för att få tillgång till bra produkter, snabbare beslutsvägar eller kanske ett mer personligt bemötande. Oscar Torstensson bytte bank för att lilla Kleo 1,5 år ska få en trygg och lugn uppväxt i Sölvesborg. Det där andra fick han liksom på köpet…

– 11 –


Sölvesborg erbjuder så många mervärden i form av hav och natur menar Oscar Torstensson och Emmelie Pojkas. Det allra bästa är dock att Kleo, 1,5 år, får en lugn, trygg och harmonisk uppväxt.

E ”Vi ä ­ lskar det här ­området och vårt hus. Det är ett ­privilegium att få bo så här bra.”

mmelie Pojkas, Oscar Torstensson och Kleo bor på Färgkullavägen i Sölvesborg. Och det är lätt att förstå att familjen inte vill riskera sin boendemiljö. Den nybyggda vita villan (som de har ritat tillsammans med en lokal byggfirma), den perfekt skötta gräs­ mattan, den lilla planteringen och lagom många leksaker utspridda på tomten kan sammanfattas med ett ord: Idyll. – Vi älskar det här området och vårt hus. Det är ett privilegium att få bo så här bra, konstaterar Emmelie. Sölvesborg erbjuder mer. Havet, ­småstadskänslan, ett levande centrum och fantastiska möjligheter till rekreation. Stora mervärden Oscar Torstensson hade en harmonisk uppväxt och både han och Emmelie vill att Kleo ska få ta del av alla de fördelar en mindre stad erbjuder. – Sölvesborg är en mysig stad. Naturen – 12 –

och havet utgör mervärden. Men ännu viktigare är det kanske med förstklassiga förskolor och skolor. Sammantaget är den här staden en bra plats att växa upp i, bo och leva i. Kärleken till det lilla charmtrollet med blå ögon kommer fram gång på gång, när Emmelie och Oscar berättar om Sölves­ borg och allt vad platsen har att erbjuda. Sanningen är att hon är den främsta anledningen till att Oscar för en tid sedan bytte affärsbanken mot sparbanken. – Varken jag eller Emmelie är intresser­ ade av storstaden, understryker Oscar. – Sparbanken har funnits på orten i över 180 år. Och allt talar för att den finns kvar minst 180 år till. Det känns som en garanti för att vi ska kunna ge Kleo bästa möjliga uppväxt i en harmonisk miljö. Smart sparande Oscar Torstensson har jobbat vid Sölves­ borg-Mjällby Sparbank i drygt två år. Och bland det första han gjorde var att sparka igång månadssparande i fonder för Kleo. – En smidig sparform, som inte märks i plånboken, eftersom pengarna dras per automatik. Som ung är det svårt att ­finansiera det första boendet. Förhopp­ ningsvis räcker fondsparandet för att Kleo ska ha en bra grundplåt till den första bostaden.


Viktigt nyförvärv Med 39 års erfarenhet från bankverksamhet blir naturligtvis Lotta Ottosson en stor tillgång för ­Sölvesborg-Mjällby Sparbank.

Skillnad sparbank och affärsbank? – Först och främst handlar det om snabbheten i beslutsprocessen. Min chef sitter några meter bort… Inget krångel, alltså? Nej, och så är sparbanksfilosofin väldigt mjuk. Vi gör ingen skillnad på hög och låg. Alla bemöts med samma respekt. En för­ del i sparbankssfären är också att vi inte bara tittar på kalla siffror i låneärenden. Besluten byggs också på sunt förnuft. Innebörden av ”Med hjärtat i bygden”? – Det är en payoff som håller. Spar­ banken har inga aktieägare och kan därför återinvestera stora delar av vinsten för att göra kommunen ännu bättre och ännu mer attraktiv. Sparbanken driver utveckl­ ingen framåt med kontinuitet. Det kan handla om allt från stöd till föreningar, förbättringsprojekt eller olika evenemang. Utan Sölvesborg-Mjällby Sparbank skulle Sölvesborg vara mycket tråkigare! ”En bank för livet” är något som ­återkommer i marknadsföringen? – Ambitionen är långsiktiga relationer. Vi vill växa med den enskilde kunden ­genom livets olika faser. Banken är en stabil partner oavsett hur vinden blåser. Beskriv Sölvesborg-Mjällby Sparbank med maximalt tio ord. – Professionell och personlig rådgivning i kombination med stort samhällsansvar.

”Den här staden är en bra plats att växa upp i, bo och leva i.” Lotta Ottosson har en spännande resa framför sig i Sölvesborg-Mjällby Sparbank. Här tillsammans med hundarna Hedda och Freja.

– 13 –

– Bästa möjliga rekrytering. Lotta är en mycket kompetent medarbetare som kommer att tillföra banken mycket. Att hon dessutom har fötterna väl föran­krade i kommunens mylla gör ju inte saken sämre, poängterar Stefan Ohlson, vd vid ­Sölvesborg-Mjällby Sparbank. Under sina många år i en affärsbank har Lotta Ottosson varit med om en utvecklingsresa utan dess like. Nu ställs hon inför ytterligare utmaningar. Under de närmaste åren kommer det att hända oerhört mycket om och kring sparbanken i Sölvesborg. Både vad gäller lokaler, service och digitalisering. – Mycket spännande och oerhört ­stimulerande. För mig är dock det ­personliga mötet med kund det allra ­viktigaste. Det är där det är möjligt att göra skillnad, att hjälpa till med den enskilde kundens önskningar och behov och ibland till och med driva utvecklingen i Sölvesborg framåt.

Hundbiten

Att Lotta Ottosson är en duktig bank­ kvinna är ingen hemlighet. Däremot är det inte lika känt att hon blev nordisk mästare med sin golden retriever Freja vid ”Golden Retriever Working Test” i Hjo 2018. – Inte utan att jag är lite stolt, ­kommenterar hon den svenska triumfen. Det var ju 16 lag från Sverige, Norge och Finland som innehöll gräddan av Nordens golden retrievers! Det har sin förklaring i att Freja är en duktig fågelhund. – Jag tränar henne så gott som varje dag i apportering (jaktprov). Dessutom blir det skarp fågeljakt så ofta jag kan.


SHADY BURGERS – skalbart framgångsrecept i flera lager I juni 2017 lämnade den allra första burgaren från Shady Burgers stekbordet vid Stortorget i Sölvesborg. Sedan dess har redan sex nya restauranger öppnats – i jakten på den perfekta hamburgaren.

M

ålsättningen är att alltid få en perfekt tugga av den perfekta hamburgaren. Och trots pandemin, har de tre hårt arbetande affärsmännen bakom Shady Burgers lyckats följa den tydliga marknadsplanen och nå sina mål. – Vi är tre kompisar från Sölvesborg som tillsammans rest världen runt på olika matresor för att försöka hitta den perfekta tuggan hamburgare. Även om man kanske aldrig hittar exakt dit, är det oerhört viktigt att man gör likadant varje gång och inte slarvar med vare sig råvarorna eller tillagningsprincipen i jakten på ständiga förbättringar, säger vd Per Fällman. Kompistrojkan kompletterar varandra bra, precis som ingredienserna i en riktigt god burgare. Varje ny satsning har varit

”Vi är tre grabbar som rest världen runt för att försöka hitta den perfekta tuggan hamburgare.” – 14 –

genom­ tänkt, väl under­ byggd och med sund ekonomi. Per Fällman har en bakgrund inom tillverk­ ningsindustrin och som företagare. Kent Forss har ett förflutet som ekonom och mångårig entreprenör inom IT-branschen. Ju fler kockar desto sämre soppa lyder ordspråket, men utan köksmästare Rikard Lundborg med 30 års kulinarisk erfaren­ het som kock, hade det aldrig blivit några Shady Burgers över huvud taget. – Vi älskar alla tre att tillaga och äta burgare, men det är nog ­klokast att överlåta recepten och ­tillagningen åt Rikard. Alla våra ARTIKELN FORTSÄTTER PÅ SIDAN 16


Vd Per Fällman och köksmästaren Rikard Lundborg ser fram emot ytterligare nyetableringar inom den närmaste framtiden.

Minecraft-miljardärens mumsiga mångmiljonsatsning Shady Burgers – men knappast någon shady business! Mojanggrundaren och Minecraft-miljardären Jakob Porsér har gått in som delägare i Shady Burgers, då han gillar och tror på affärsidén. 2014 köpte Microsoft succéspelet ­Minecraft för den hisnande summan 2,5 miljarder dollar. Sedan dess har en av spelutvecklarna, grundaren och delägaren Jakob Porsér, kanske mest förvaltat sitt pund i egenskap av riskkapitalist

och investerare i spännande uppstartsföretag. – Vi tog med Jakob på en riktig matresa och något måste han ha fastnat för. Av alla hamburgerkedjor i hela världen, så valde han att investera i just vår, jublar Shady Burgers vd Per Fällman. – Jakob går in i Shady Burgers med en insats på tre miljoner. Han kommer inte att ha något med den dagliga driften att göra, men blir samtidigt en ovärderlig resurs i egenskap av bollplank och det stora kontaktnät han förstås besitter, konstaterar Fällman.

– 15 –


Per Fällman är mycket nöjd med det Shady B ­ urgers hittills har åstakommit på relativt kort tid.

”Det är ­viktigt att ha en bred meny och att ­kunna ­erbjuda ­någonting för alla.”

såser och picklingar är liksom bröden våra egna recept, provsmakade av oss tre men ­ytterst framtagna av honom, säger Fällman. Därav till exempel bacon i mindre bitar i stället för hela skivor – ”hur många gånger har du tagit en tugga och fått ett helt bacon i munnen?”, frågar sig Fällman retoriskt. – Det är också viktigt att ha en bred meny och att kunna erbjuda n ­ ågonting för alla, samt även sallader och ­alternativ både för veganer och kött- och ­kycklingätare, fortsätter Fällman. I samarbete med Brygghus 19 i ­Karlshamn har Shady Burgers också tagit fram flera olika egna ölsorter. En lager, en APA och nu senast en NEIPA (som även finns att beställa på Systembolaget). Allt kött är 100 procent svenskt och ­råvarorna närproducerade. Lika tillag­ ningsprincip väger ändå alltid tyngst.

”Följ receptet!”, konstaterar Fällman. Det är ändå en ständig balansgång, när man ska skynda långsamt. – Vi har lagt mycket tid på att bygga upp back office och hela logistikverksam­ heten, för att konceptet ska vara enkelt och skalbart. Så i princip skulle vi kunna öppna upp i Haparanda redan på kort tid. – Till exempel har vi haft en egen app och webbsida för beställning sedan dag ett, vi var tidigt ute med beställning online, vilket kunderna uppskattar. Härnäst väntar premiär för Shady ­Burgers sjunde restaurang, i centrala Kalmar. Tiden får utvisa var nästa kapitel i kompisgängets framgångssaga skrivs – men räkna med att det inte dröjer allt för länge… Kalmar – senaste etableringsorten.

”The world is not enough…” Sölvesborg, Lund, Halmstad, ­Kristianstad, Eslöv och Växjö… I början av juli slår Shady Burgers upp portarna även på Larmgatan i centrala Kalmar. – Vi har letat lokaler ganska länge i Kalmar. Dels ska det kännas rätt, dels ska det vara rätt läge och rätt hyra. Nu tycker vi att vi har hittat en bra lokal med

lagom storlek, så vi slog till, avslöjar Shady ­Burgers vd Per Fällman. Kalmar är bara ytterligare ett steg i de ambitiösa expansionsplaner som har funnits i affärsplanen sedan dag ett. Unge­ fär hälften av restaurangerna är tänkta att drivas helt i egen regi, resten av lokala företagare enligt franchisekonceptet. – Det är oavsett driftform samma leverantörer, logistikkedja, råvaror och tillagningsprincip. Grundtanken är förstås

– 16 –

att en Shady Burger ska smaka likadant – och lika gott – oavsett var och när du äter den, berättar Fällman. – Vi lyckades med vår ambition att öppna sex stycken restauranger de första tre åren. Detta blir vår sjunde Shady Burgers som öppnar, det långsiktiga målet är att fram till utgången av år 2022 ha 20 restauranger i egen regi eller på franchise, avslutar Fällman.


Stor kraft i hembygden Okonventionella aktiviteter. Och dessutom kraft nog för att driva en fritidsgård i egen regi. Ysane Norje Hembygdsförening är på flera olika sätt livsviktig för den lilla orten.

N

är andra hembygdsföreningar runt om i Sverige tappar med­ lemmar expanderar föreningen i Norje så det knakar. De två senaste åren har antalet medlemmar ökat från 200 till 270. Och ökningen beror till stor del på att unga människor har anslutit sig. Hembygdsföreningen i Norje är med andra ord så långt ifrån mossighet som det går.

Vinnande koncept Seanser, trädgårdsdag, whisky­provningar, tipspromenader, vandringar, baklucke­ loppis, cykeldagar och historiekvällar är alltså en aktivitetsmix som lockar både gamla och unga. – Det vinnande konceptet är att vi vill att bygden hålls levande med ett utbud av aktiviteter som passar alla, konstaterar styrelseledamoten Helen Friberg, som tillsammans med ordföranden Anneth Hermansson håller i många av program­ punkterna.

”Bygden hålls ­levande med ett ­utbud av ­aktiviteter.”

inte vara svårt att få invånarna och våra lokala företag att ställa upp, menar Helen Friberg, Att föreningen blomstrar ska till stor del tillskrivas en aktiv styrelse. D ­ e båda parhästarna Helen Friberg och Anneth Hermansson lägger exempelvis i snitt ner runt 20 timmar i veckan för att föra utvecklingen i Norje framåt. – Vi arbetar för en levande landsbygd, där människor ska kunna bo kvar, leva och känna trygghet och gemenskap. Dessutom hoppas vi att kunna höja Norjes attraktionskraft så att ännu fler unga människor flyttar hit.

Ysane Norje hembygdsförening är duktiga på att aktivera den lilla

Stor kraft Många olika saker gör hembygdsföreningen unik. Inte minst att den sedan i mitten av 1990-talet driver fritidsgården i Norje med hjälp av timanställda fritidsledare. Tre dagar i veckan håller gården öppet och deltagarantalet är på mellan 45 och 60 barn/ungdomar per vecka. Verksamheten är ovärderlig för de unga i Norje, inte minst för att det är mellan 10 och 20 kilometer till andra aktiviteter i Sölvesborg. – Våra fantastiska ledare är nyckeln till framgången, säger Anneth Hermansson Föreningen äger byggnaderna. Därför sker underhållsarbete och renoveringar helt på ideell basis. – Sammanhållningen i Norje och de närliggande byarna är god. Det brukar

ortens alla unga.

Hembygdsföreningens Helen Friberg och Anneth Hermansson arbetar hårt för att bygden ska leva och utvecklas.

– 17 –


Glenn gör grönsaksdisken Blekinge är Sveriges trädgård. Ängadals gård vid foten av Mörby backe dess eget ­grönsaksland. Glenn Larsson förser under sommarhalvåret hela ­landskapet med ljuvliga primörer!

D

irekt när varulagren i ­Karlskrona öppnar arla morgon hänger Glenn Larsson på låsen med sin lastbil, fulladdad med purfärska grönsaker från gården i Mörby. Efter Ronneby och Karlshamn väntar omlastning och sedan nya leveranser även till de stora butikskedjorna i Olofström, Bromölla, Sölvesborg och Mjällby. – Klockan två är jag hemma på gården igen och då börjar allting om igen. Från midsommar och två månader framåt går det verkligen i 190, men bakom allt ligger en noggrann planering som börjar

”Från midsommar och två månader framåt går det verkligen i 190.”

Glenn Larsson odlar bland annat två ton sättlök varje år.

– 18 –

redan någonstans i november, förklarar ­Listerlandets okrönte grönsakskung. Säljande varumärke Glenn Larsson heter han förstås – ett mycket välbekant namn och varumärke över hela Blekinge. – Har man hållit på med grönsaker i 32 år är det förstås namnet som säljer. Vissa kunder har mitt namn inpräntat och nu i maj börjar kunderna i butikerna fråga när Glenn kommer med sin utmärkta sallad, säger han tacksamt. – Hemligheten är att behålla ­ödmjukheten och noggrannheten, det är ju mina goda grönsaker och inte mig som ­kunderna köper. Det gäller förstås också att ha lite flyt med vädret. Kort väg Det mångåriga samarbetet med de olika butikerna ger samtidigt en rekordkort väg från jord till bord. Glenns sallad, ­mo­rötter, kål, lökar och broccoli är lika när­ producerade som blixtsnabbt på plats i din närmaste grönsaksdisk – redan morgonen efter skörd och beställning från butiken.


n gudagod Glenns gröna guide Kål kål kål!

Glenn Larssons ser själv till att grönsakerna ­kommer till regionens olika grönsaksdiskar.

– Efterfrågan styrs också ­mycket av vad kockarna lagar i tv, min spetskål har blivit fruktansvärt populär sen stjärn­ kocken N ­ iklas (Ekstedt) var uppe i snön och grillade den, så det gäller att planera och verkligen ha ett öga med sig, säger Glenn som även erbjuder ­gårdsförsäljning i liten skala. – När jag var ute med gödning på romansalladen nu knep jag några färska blad. Det godaste som finns är annars de allra första morötterna, som har en ­himmelsk smak.

”Kål är inte bara fantastiskt gott, det är dessutom oerhört nyttigt. Alla kålväxter innehåller rikliga mängder av vitaminer och mineraler. Dessutom finns det fantastiskt många sorter och möjligheter, du kan laga allt från coleslaw och pizzasallad, till kålpudding. Till hösten kommer jag även att odla och erbjuda grönkål.”

Köp krondillen i juli ”Ta till vara på produkten när den är som bäst. Krondillen köper du i mitten av juli och lägger i en påse i frysen till kräftskivan. Råvaran tappar ingenting på det och håller mycket bättre kvalitet än den du köper i ­september. Det gäller förstås de allra flesta grönsaker. Ta hand om ­primörerna och grönsakerna när de är som allra bäst i säsong.”

”Ta hand om primörerna och grönsakerna när de är i säsong.” Lita på dina (smak)lökar ”Ängadals gård är egentligen en traditionell släktgård med ­köttproduktion i flera generationer, men min sambo ­kommer från en trädgårdsmästarfamilj. När vi började satte vi 25 kilo lök för att lära oss, nu odlar vi åtminstone två ton sättlök varje år! Receptet är detsamma oavsett i vilken ­skala eller vad du odlar. Ät bara av det allra bästa och plocka väck, rätta till och gallra ut det som inte håller högsta kvalitet.”

– 19 –


Bättre än västkusten! Bostadsmarknaden på Listerlandet är extremt het. Allt fler människor upptäcker Blekinges undangömda pärla. För den som vill sälja sin bostad innebär det ökade intresset ett guldläge.

F

PERSONLIGT Joacim Mattisson Ålder: 37

Bor: Falkvik i Sölvesborg

Familj: Min fru Frida och 4,5-åriga dotter Lemoni Gör: Fastighetsmäklare/ delägare på Fastighets­ byrån Sölvesborg.

Fritidsintressen: Arbetet tar det mesta av tiden men av det som finns kvar umgås jag med familj/vänner, joggar/springer, trädgård och ölprovningar.

”Priserna är så pass bra så det finns ­ingen ­anledning att ­vänta ifall du ska sälja.”

rågar du mig om dagstempen på marknaden, och då har jag a ­ rbetat som fastighetsmäklare i 13 år, ­måste jag säga att jag aldrig varit med om ett så stort intresse som nu. Marknaden går i cykler. Men under 2020 och inledningen av 2021 har det gått spikrakt uppåt. Och det gäller allt – villor, bostadsrätter men framför allt sommar­ hus, säger Joacim Mattisson på Fastig­ hetsbyrån i Sölvesborg, som han driver tillsammans med kollegan Filip Persson. Det ökade intresset innebär att det finns betydligt fler köpare än säljare på marknaden. – Om jag själv skulle sälja mitt hus, då skulle jag lägga ut det till försäljning ­imorgon. Med tanke på att priserna är så pass bra finns det ingen anledning att vänta ifall du har bestämt dig för att sälja din bostad, säger Joacim Mattisson. Inte sönderexploaterat Risken att de stigande priserna skrämmer bort intressenter är inte stor, enligt Joacim Mattisson. I jämförelse med Österlen och Västkusten så får köparna mycket valuta för pengarna. Normalstora villor inne i centrala Sölvesborg säljs för runt 2,5 miljoner kronor. Men allra hetast är kust­ remsan. Och många är på jakt efter hus i de gamla pittoreska fiskelägena som Torsö, Sillnäs, Hällevik, Nogersund, Kråkås, Djupekås och Hörvik. – Det är många som upptäckt att Listerlandet har minst lika mycket att erbjuda som västkusten och Österlen. Med den skillnaden att här är det inte sönder­ exploaterat och här får du det genuina, säger Joacim Mattisson. Sölvesborgs kommun har även fyra ren­ odlade sommarstugeområden: Tredenborg, – 20 –

Joacim Mattisson på Fastighetsbyrån kan ­konstatera att bostadsmarknaden i Sölvesborg går spikrakt uppåt.

Sandviken, Norje Boke och Pukavik. – Det finns 3 000 sommarhus i hela kommunen. Allt fler av dem används för permanent boende. Och de som köper ­husen vill ha karaktären av permanent­ boende. Tiden då du köpte ett hus för att bara använda det några veckor på ­sommaren är förbi, säger Joacim Mattisson. Det nyväckta intresset märks på att fler köpare kommer långväga ifrån, som till exempel Lund och Malmö. ­Bättre vägförbindelser är en förklaring. ­Corona-pandemin är också en delförkla­ ring till Listerlandets uppsving. En trend som varit tydlig i hela Sverige i ­pandemins spår är att intresset för boende på mindre orter ökar. Andra halvåret 2020 gjorde Fastighets­ byrån en sammanställning som visade att priserna på bostadsrätter i Blekinge hade ökat näst mest i hela landet under de senaste fem åren. Mest hade priserna ökat i Sölvesborg, med hela 104 procent. – Är du intresserad av att sälja eller kanske bara nyfiken på värdet på din bostad? En av våra mäklare som är expert på ditt område kontaktar dig gärna för en värdering. Det kostar såklart ingenting och vi kan också starta en värdebevak­ ning, avslutar Joacim Mattisson.


”Under 2020 och inledningen av 2021 har det gått spikrakt uppåt. Och det gäller allt – villor, bostads­rätter men framför allt ­sommarhus.”

– Vänta inte med att sälja din bostad. Det är säljläge just nu, säger Joacim Mattisson på Fastighetsbyrån i Sölvesborg.

Banken som verkligen kan bolån Sölvesborg-Mjällby Sparbank och Fastighetsbyrån Sölvesborg har ett mångårigt och välfungerade ­samarbete. – För Fastighetsbyråns kunder är vi det självklara valet när det gäller bolån, säger Malin Jansson, bolånespecialist. Den som står i begrepp att köpa en bostad behöver oftast ett lånelöfte från banken. – Med en bolånekalkyl räknar du ut boendekostnaden för ditt framtida boende och hur mycket du kan låna när du ska köpa hus, lägenhet eller fritidshus, säger Malin Jansson på Sölvesborg-Mjällby Sparbank. Ansökan om lånelöfte görs med fördel

digitalt på bankens hemsida och kunden får besked direkt. – Vill du att vi handlägger din an­sökan manuellt är du välkommen att ringa kundcenter eller besöka vårt kontor, säger Malin Jansson. När kunden vunnit en budgivning och skrivit kontrakt ska handpenningen betalas och banken tillhandahåller då ett handpenningslån utan uppläggningsavgift­er. Därefter går banken tillsammans med kunden igenom hur bolånen ska läggas upp vid tillträdet. I Sölvesborg-Mjällby Sparbank kan kunden då låna upp till 85 procent av köpeskillingen. – Bostadsköp är en av livets största aff­ärer. Därför går vi alltid igenom vad rörlig och bunden ränta samt amortering innebär. Men det är också ett bra tillfälle

– 21 –

att se över annat som hör ihop med ditt hem. Vi hjälper våra kunder att få överblick över hela sin boendeekonomi. Vare sig det handlar om buffertsparande, juridiskt stöd eller försäkringar för dig själv, familjen och ditt boende, avslutar Malin Jansson.


"Det allra häftigaste är kommentarerna, det är önskemål och frågor från elever jag aldrig ens har träffat."

Mattelärare viral succé ef Eleven Bianca Larsson frågade om magistern ville vara med och dansa Jerusalema. Niclas Robertsson gjorde en snabb kalkyl – och snart var mattelärare 2.0 också online. @matterobnic på TikTok är en lika oväntad som osannolik viral succé, redan med tusentals följare.

"Fördelen med TikTok är att du har 60 ­sekunder på dig att förklara ­någonting, vilket är ­precis lagom."

J

ag är lite nyfiken av min natur och vare sig man vill eller inte blir man inblandad i elevernas grejer. Det håller mig ung i sinnet och handlar också om respekt, undervisningsmiljön och sättet att lära ut som ser idag ser helt ­annorlunda ut, förklarar mate­ matiklärare Niclas R ­ obertsson på ­Bokelundsskolan. 4 000 följare Viktigaste framgångsfaktorerna för expon­ entiell tillväxt verkar vara engagemang och omtanke. Produkten @matterobnic har drygt två månader efter start över 4 000 unika följare på TikTok. Ett av klippen – 22 –

har redan över 110 000 v ­ isningar. – Jag trodde verkligen inte att det skulle gå snabbt. Men Niclas är väldigt engagerad och bryr sig väldigt mycket om sina elever. Han är sig själv, helt enkelt, konstaterar initiativtagaren och avgångs­ eleven Bianca Larsson. Ökat engagemang Niclas lägger ut ett till tre korta video­ klipp i veckan på TikTok. En blandning mellan högt och lågt, lätt och svårt, samt förstås en god f­ raktion så kallad pappa­ humor. @matterobnic har samtidigt ökat engagemanget i mattegruppen på Bokelunds­ skolan i Sölvesborg över hela Sverige och världen runt. – Det allra häftigaste är ­kommentarerna, det är önskemål och ­frågor från elever jag aldrig ens har träffat. Och även rättelser, härom veckan hade jag själv missat skillnaden på en decimal och ett ­decimalkomma, skrattar Niclas.


Tack vare Bianca Larsson gör matteläraren Niclas ­Robertsson succé på TikTok.

ter Biancas ”Let’s Dance” Pandemitider med inslag av distans­ undervisning har förstås vidare inneburit både plus och minus. I rent pedagogiska termer är differensen stor, såväl i som utanför klassrummet och bland digitala ettor och nollor. Ska dansa? – Fördelen med TikTok är att du har 60 sekunder på dig att förklara någonting, vilket är precis lagom. Det går inte längre att hålla 40 minuter långa genom­gångar, utan man måste dela upp det, säger ­ Niclas Robertsson. Sannolikheten för att Niclas även ska dansa på TikTok sägs visserligen gå mot 0, men Bianca kastar avslutningsvis ut en utsaga som kanske kan lösa även denna omöjliga ekvation? – När du når 10 000 följare på TikTok måste du dansa på din kanal, utbrister Bianca Larsson förtjust. Facit hittar du naturligtvis som vanligt så ­småningom numera på internet: @matterobnic på TikTok.

FAKTA TikTok TikTok, eller Douyin som appen heter i Kina, är en underhållnings- och sociala medier-app. ­Medlemmarna kan i appen skapa videoklipp, skicka meddelanden och starta livesändningar. ­TikTok sjösattes 2016 av Bytedance. På kort tid har den blivit en ledande plattform för korta videor, ungefär som Musical.ly var tidigare. Apparna slogs ihop 2018 efter att TikTok ­(Byte­dance) året innan köpte ­Musical.ly för drygt en miljard dollar. Syftet med köpet var att få TikTok att växa även utanför Kina. Och den ­taktiken har lönat sig med råge. Varje dag når appen ­tusentals nya användare.

– 23 –

När Niclas Robertsson har nått 10 000 föjare på TikTok så vill Bianca Larsson att matteläraren ska dansa på TikTok.


­”Min största rädsla var att inte kunna ta mig tillbaka till Strandvallen.”

Jesper Johansson har inte släppt kontakten med Mjällby AIF efter han lagt målvaktshandskarna på hyllan. Nu bidrar han till föreningen genom att vara players manager.

– 24 –


Jespers livs räddning – ett öppet mål Målvakten från Hällevik överlevde resan från Strandvallen till helvetet – och tillbaka. Via U21-landslaget och OS i Rio, över ­psykakuten i Karlshamn. Jesper Johansson, 26, berättar öppenhjärtligt om det tabubelagda ämnet psykisk ohälsa och ­prestationsångest i elitidrotten och samhället.

F

örst var jag dålig, sen blev jag ­skadad och därefter bänkad. ­”Vilken lättnad!” För mig som ändå levt under och varit van att hantera den pressen sedan man kom upp i A-trup­ pen som 17-åring och aldrig haft några egentliga motgångar, var det en väldigt konstig känsla, berättar Jesper Johansson. Kort därpå, i juli 2019, tog Mjällby AIFs nuvarande klubbchef Fredrik Danielsson (då rektor för skolan Jesper arbetade som extraresurs på) in honom på kontoret och frågade hur läget egentligen var. – Jag ljög som vanligt och sa att allt var bra, men han stod på sig och sa att jag skulle ta ett beslut där och då – för han såg det på mig och sa att det inte var ­hållbart för mig. För det är jag honom evigt tacksam, berättar Jesper. Berg-och-dal-bana Jesper Johanssons plötsliga time-out från elitfotbollen, var ändå bara början på en känslomässigt total berg-och-dal-bana. – Sömnproblemen jag hade haft ett tag eskalerade fullständigt. Jag fick panik­ ångest och kände att ”nu kommer jag att dö”. Men man har lärt sig att bita ihop, att aldrig visa sig svag. Jag tog bilen och var ute och körde planlöst i flera timmar, tills ljuset äntligen kom tillbaka.

– 25 –


– Det var som att trycka ur luften ur en ballong! Promenerade jag hemifrån för att inte vara till besvär, fick kompisarna komma och hämta mig efter 500 meter. Jag som elitidrottsman hade heller aldrig tidigare festat, det spårade också snabbt ur fullständigt under sommar­ uppehållet… Fritt fall Känslan att förlora sig själv och falla handlöst, beskriver han som den allra ­värsta. När Superettan och Mjällby vände och tog sats mot Allsvenskan kraschade Jesper Johansson fullständigt. – Jag som alltid varit målvakten från Hällevik, sedan fem års ålder, var plötsligt ingen alls. Ett fritt fall där jag tappade hela min identitet, de sista två ­månaderna innan jag lades in på vuxenpsykiatrin i Karlshamn i tio dagar, minns jag över huvud taget ingenting alls av. Match mot sig själv Den egentliga matchen började direkt efter utskrivning. Matchen mot, och med, sig själv. – Min största rädsla var att inte kunna ta mig tillbaka till Strandvallen över huvud taget, men det var något jag fick bygga upp steg för steg och under regel­ bundna träffar med psykolog flera dagar i veckan.

Jesper Johansson players manager i MAIF ”Som players manager är man lite av en länk mellan spelarna och tränaren. Man hjälper de unga och nya spelarna i ­truppen att trivas i föreningen, ordnar med lägenheter och framför allt med wi-fi, haha. En allt-i-allo, för­hoppningsvis med lite tips även om spelet mellan stolparna – både fotbollsmässigt och rent ­mentalt. Det är mycket sån logistik, men det v­ iktigaste är förstås det rent mänskliga. Jag som varit i samma situation vet precis hur stor press de hela tiden har på sig, dessutom får jag i min nya roll både samhörigheten och omklädningsrums­ tugget. Det var det enda jag saknade efter att jag väl hade tagit beslutet att lägga målvaktshandskarna på hyllan – så nu är jag i stället på en väldigt bra plats i livet.”

”Jag som alltid varit målvakten från Hällevik, var plötsligt ingen alls. Ett fritt fall där jag ­tappade hela min identitet.”

– 26 –

– Det bästa beslut jag tagit i hela mitt liv och när allt bara släppte var när jag äntligen kom fram till att det var dags att avsluta fotbollskarriären. Från att ha varit det roligaste jag visste, till något som bara fick mig att må så dåligt, gjorde det dessutom väldigt enkelt.

Jesper Johansson vd Träningsglädje ”Jag har pluggat till fystränare och PT och mamma driver familjeföretaget sen 60 år, så det föll sig väl ganska naturligt att jag också skulle hitta på något eget. Jag satsade med Sölvesborg-Mjällby Sparbanks hjälp en liten peng på ett utegym och startade Träningsglädje. Jag har en låst container med skivstänger, hantlar, kettlebells och allt du kan tänka dig. Runt containern finns ett trädäck på 80 kvadratmeter med fasta redskap och stötdämpande golv och det har verkligen gått över förväntan. Utomhusträning har varit perfekt under pandemin och jag har redan över 100 medlemmar som har tillgång till allt på mina föräldrars tomt i Sölvesborg mellan 07.30 och 22.00 varje dag. Och snart kommer sommargästerna och vädret… Själva namnet säger väl också det mesta om hur jag ser på fotbollen, och hela livet, numera!”


I dag, bara knappt två år senare, är han på en bättre plats i livet än någonsin. Kärleken till fotbollen och träningsglädjen består, men suget efter att tävla och vinna fotbollsmatcher är helt bortblåst. Jesper Johansson berättar att öppen­ heten och o­ ffentligheten om och kring sin egen psykiska o­ hälsa, både har varit en väg för att hjälpa sig själv och förhopp­ ningsvis även andra. Kärlekstunnel – Jag tror jag mår mycket bättre av att folk vet vad som har hänt, en anledning till att vara väldigt tydlig är att slippa åka upp till mataffären eller Strandvallen och förklara i 30 minuter för alla varför jag är färdig med fotbollen. – En annan anledning är att det är ett så tabubelagt ämne, förhoppningsvis kan jag hjälpa andra i samma situation genom att vara öppen med allt. Det är många som har hört av sig t­ ill Jesper Johansson under den tuffa resans gång, både fotbollsspelare och ”­ vanliga” människor, som lider av prestationsångest och psykisk ohälsa. Jesper föreläser i dag även på ­temat psykisk ohälsa, i samarbete med ­Riks­idrottsförbundet och SISU Idrotts­ utbildarna regionalt i Blekinge.

Arvtagaren Eddie alltid på plats mellan stolparna Eddie Ivansson, 16, är bara i början av sin målvaktskarriär. Efter övergången till Mjällby AIF i vintras, väntar nu spel i P16 nationell södra och efter sommarlovet fotbollsgymnasiet hemma i Sölvesborg. Eddie Ivansson ställde sig mellan stolparna som åttaåring då Sölvesborgs GoIF P05 saknade målvakt till en inomhuscup. Han tyckte det var så roligt, att han en halv livstid senare fortfarande står kvar. – Jag gillar de avgörande momenten, speciellt i slutet av matcherna. Spänningen och chansen att bli hjälte med en riktigt bra räddning. Har du någon förebild? – Eftersom jag håller på Liverpool måste det förstås bli Alisson. Han gör ju mål och ­avgör matcher åt andra hållet med, haha. Eddie tränar med Mjällbys P16lag och målvaktstränare fyra gånger i veckan. Det blir också två extrapass på gymmet eller med fotarbetet, för

– 27 –

att vara redo när den uppskjutna seriestarten äntligen tillåts. – Det är kul både med Mjällby och att få börja på fotbollsgymnas­ iet i höst. Det är mer seriöst, mer träning och mer fotboll. Jag har delmål och det första blir ju att så småningom försöka slå sig in i Mjällbys A-lag och svensk elitfotboll. Du känner förstås Jesper Johansson, hur hanterar du själv den tuffa uppgiften som målvakt? – Denna veckan hade vi fotbollspsykologi på schemat, hur man hanterar press och så. Det är jätteviktigt att tänka på och inte alltid så enkelt, så det är jättebra att man får träning även på de bitarna redan nu.


Klara Knutsson och hennes man Robin ser stor framtidspotential i både rökeri och restaurang.

Miraklet i Hällevik När nöden är som störst är hjälpen som närmast. I mitten av 1960-talet brann Hennings Rökeri ner till ­grunden. Tack vare stora ideella insatser från bygdens invånare och att företag prioriterade rökeriet var det återuppbyggt två månader senare. Hennings Rökeri betyder mycket för Sölvesborg i allmänhet och för Hällevik i synnerhet.

E

n otrolig historia, samman­fattar Klara Knutsson, som driver ­Hennings Rökeri och Dagmars Hamnkrog tillsammans med sin man Robin. Den bekräftar ju att rökeriet är lite mer än ett vanligt rökeri.

Den 31 augusti 1965 var det katastrof­ stämning i Hällevik. Hennings Rökeri brann ned till grunden tillsammans med allt från försäkringspapper och bok­ föring till bankdokument. Men Henning och D ­ agmar Knutsson (Klaras farfar och farmor) stod inte ensamma i den svåra situationen. Hälleviksborna slöt upp och på något mirakulöst sätt var rökeriet ­återuppbyggt på rekordtid. Bra trippel Det finns egentligen tre förklaringar till miraklet i Hällevik. Dagmar och Henning var populära i bygden. De levererade hög­ klassiga produkter. Dessutom var rökeriet

1955

1961

1965

1995

1999

Henning ­Knutsson köper rökeriet ­tillsammans med Börje ­Johansson från ­dåvarande ägare Ossian Olsson.

Henning Knutsson tar tillsammans med frun Dagmar över rökeriet.

31 augusti brann rökeriet ned till grunden. Hälle­ viksborna ställde upp som en man och på drygt två månader var rökeriet återuppbyggt. – 28 –

Restaurangen byggs och får namnet Dagmars. Det är sonen och dottern, Bo och Bodil, med sina respektive Maria och Bengt som är initiativtagare.

Bo och Maria övertar hela verksamheten.


Henning Knutsson jobbade aktivt i rökeriet fram till 94 års ålder.

en viktig inkomstkälla för såväl många medarbetare som för en hel del fiskare. Över tid är det tre drivna kvinnor som har växlat upp verksamheten. Dagmar, Maria (Klaras mamma) och Klara. De har gjort det i symbios med sina män Henning, Bo (Klaras pappa) och Robin (Klaras man), som alla är och var rökmästare av rang. Kraftig expansion 1995 uppfördes en restaurangdel intill det befintliga rökeriet. Och den döptes, inte helt otippat, till Dagmars Hamnkrog. Fyra år senare valde Bodil Knutsson (syster till Bo) att lämna rörelsen. Där­ med blev ­Maria och Bo ensamma ägare

till f­ öretaget. Och från den dagen blev Klara mer och mer delaktig i verksam­ heten. Hon var överallt. I produktionen, ib ­ eredningen, i rökeriet, i butiken – men framförallt var hennes ambition att utveckla restaurangen. Och det har hon lyckats med. – Fast potentialen är ännu större. ­Utvecklingen ska fortsätta. Vi ska bli ännu bättre. I dag har företaget sex anställda, som under högsäsong förvandlas till 50 ­medarbetare! Det är ingen direkt hemlighet att Klara under flera år, gång på gång, förklarade för sina föräldrar att

­”Poten­t­ialen är ännu ­större. ­Utvecklingen ska fort­sätta. Vi ska bli ännu bättre.”

2001

2013

2016

2019

Byggnaden och ­verksamheten med produktion och rökeri EU-anpassas med ­omfattande ­renoveringar.

Restaurangen ­genomgår en stor ­renovering.

Henning går bort, 94 år gammal. Han var verksam i rökeriet in i det sista.

Klara tar över verksamheten och hennes man Robin blir rökmästare.

– 29 –


hon var mogen att ta över verksamheten. 2019 blev det ett faktum, fast kanske inte riktigt som tänkt. – Pappa blev sjuk. Och därmed fick jag fronta. Och vad att göra utan rökmästare? Än en gång visade det sig att ordspråket ”När nöden är som störst…” var gångbart. Klaras man Robin skolades in i verk­ samheten. Och han visade sig vara en ­rök­mästartalang av bästa märke. Rökeriets framgångskoncept är ­hållbart. – I den rökta fisken är alla typer av konserveringsmedel bannlysta. Det ­handlar bara om torrsalt i kombination med alved. Inget annat än så, under­ stryker Klara Knutsson. Smakerna ska vara naturliga. Varmrökt lax är huvudnumret. 25 ton produceras årligen i rökeriet. Kallrökt lax är en annan stor produkt. Sill är också ett huvudnummer. Drygt 15 ton h ­ anteras årligen. En stor del förbrukas under ­högsäsongen i restaurangen. Vem vill inte besöka Dagmars Hamn­ krog för att inmundiga klassikern sill och potatismos?

Klara Knutsson har god hjälp av sin mamma Maria Knutsson i köket.

Klaras favoriter Hennings special

Romsås

Ingredienser: k Crème fraiche k Stenbitsrom k Dill Serveringsförslag: k Varmrökt lax k Kokt potatis k Grön sparris

Ingredienser: k Crème fraiche k Majonnäs k Matjessill k Purjolök

Skagensallad

Stekt sill Ingredienser: k Sillfilé k Rågmjöl k Margarin k Salt, peppar Serveringsförslag: k Potatismos k Persilja k Dill k Lök k Rårörda lingon k Gravlaxsås

Ingredienser: k Crème fraiche k Majonnäs k Räkor k Citron k Dill k Purjolök k Rödlök k Salt, peppar Serveringsförslag: k Kallrökt lax kR ostat bröd ­gärna surdeg / levain

– 30 –


Bra medicin

Smakrik framgång

Söker du en lugn och kreativ miljö till styrelsemöten och liknande? Då finns medicinen i bankhuset. Sparbanken erbjuder ­nämligen föreningar att utnyttja konferenslokalen, Solsidan, som är utrustad med den allra senaste tekniken för möten. – En bättre kreativ miljö är svårt att hitta. Så ring eller mejla era önskemål inför höstens föreningsarbete, uppmanar ­marknadschefen Susann Hammad.

UF-företaget (Ung företagsamhet) Semilla, bestående av Tove Holmström, Oliver Andersson och Lisa Strand Svensson (saknas på bilden) trium­ferade bland gymnasieeleverna i Sölvesborgs kommun. Och belöningen gick inte av för hackor. I slutet av juni fick ­ungdomarna delta i Emax, som den här gången arrangerades digitalt med studion i Örebro som hjärta. Emax är ett återkommande event för Sveriges f­ rämsta unga entreprenörer i åldrarna 18-20 år. Syfte att för­medla kunskap, inspiration och nätverk för att de unga ska ­utvecklas i sitt unika entreprenörskap. Under den intensiva veckan fick de drygt 100 framtids­ entreprenörerna ta del av spännande föreläsningar, s­ ignerade framgångsrika företagare, workshops och utbildning i ­nätverksbyggande. Semillas framgångskoncept uppmärksammades. Företaget förenade hälsosamt med smakrikt genom att tillverka fröknäcke och frömix. Allting var gjort på naturliga råvaror. Produkterna var veganska samt fria från gluten och laktos.

Gröna lån

Att värna vår vackra bygd handlar om att ta ställning i vissa frågor. En av dessa är hållbara investeringar. Sparbanken hjälper dig med bra lånevillkor och rådgivning för hållbara investeringar. Tillsammans ställer vi om!

Hållbara fonder

Det finns bra fonder och fonder som är lite bättre. Sölvesborg-Mjällby Sparbank lyfter Swedbanks Roburs hållbarhetsfonder. – Ingen tillfällighet att de utnämndes till årets fondbolag 2020, konstaterar marknadschefen Susann Hammad.

Fint välkomnande

Tindra Selander, Emma Karajic, Louice Nilsson och Sofia Fridh-Nilsson. Där har ni gänget som möter Sölvesborg-­Mjällby Sparbanks kunder oavsett om det handlar om telefon, mejl, ­kundbesök eller kassarelaterade ärenden. Att de fyra medarbetarna är uppskattade råder det inte någon tvekan om. I kundundersökningarna får banken mycket beröm för sitt sätt att ta emot kunder.

– 31 –

Hållbarhet viktig För Sölvesborg-Mjällby Sparbank är hållbarhet viktigt. Och bankledningen lever som den lär. Inom kort förfogar banken över en biogasbil. – Vi måste dra vårt strå till stacken i både stort och smått, säger marknadschefen Susann Hammad.


Extra Mjällby i siffror l2 50 miljoner kronor i omsättning l

20 000 besök i veckan i genomsnitt.

l9 4 310 sålda räkmackor under 2020 på

Ki ckis corner café.

l3 666 586 pantade burkar och flaskor

under 2020.

l

230 parkeringsplatser (30 från början)

l 1 0% av kunderna kommer från Mjällby l5 0% av kunderna kommer från

­Listerhalvön

l4 0% av kunderna kommer från övriga

regionen och närliggande städer som Sölvesborg, Bromölla och Olofström

Fyrklöver som satsar framåt. Under 30 år har Anders Åsen, Albin Håkansson, Magnus Svensson och Håkan Thomasson ständigt utvecklat sin handelsplats som lockar besökare från både när och fjärran.

– 32 –


Unikt handelsnav byggt på relationer Ge folk vad folk vill ha. Med en sådan ägarfilosofi går det att skapa en handelsplats med 100 arbetstillfällen och 20 000 kundbesök i veckan – i ett samhälle med 1 100 invånare.

E

xtra Mjällby är beviset på att framgång i affärer inte behöver handla om vinstmaximering och vackert skrivna marknadsplaner. Här är det i stället det lokala och det personliga som får stå i centrum. – Företag med liknande omsätt­ ningssiffror som Extra Mjällby har ofta ­hierarkier i ledningen och chefer med fina titlar. Men här har vi alltid värnat om att vara ett starkt kollektiv, både bland ägare och bland personalen. Trots att vi har vuxit enormt under åren, ­jobbar vi ungefär likadant som vi alltid har gjort, berättar Albin Håkansson, som är en av grundarna till verksamheten. Köpte konkursbo Det var när han och kompisarna, ­tillika kollegorna, Håkan Thomasson, ­Anders Åsen och Magnus Svensson fick ­erbjudande om att köpa ett konkursbo som det hela började. Året var 1991 och när­butiken Extra Favör i Mjällby, som hade byggts bara fyra år tidigare, ­tvingades att lägga ner verksamheten på grund av dålig lönsamhet. – Vi hade alla jobbat i en livsmedels­ affär tillsammans tidigare och såg detta som en fantastisk möjlighet att driva och utveckla en egen butik. Då hade när­ butiken 12 anställda och omsatte strax under 30 miljoner. De första månaderna gick vi med förlust men ganska snart började det peka uppåt, berättar ­Albin Håkansson, som då var blott 19 år ­gammal och yngst av de fyra ägarna. Nu, 30 år senare, står de fortfarande enade och har tillsammans förvandlat närbutiken till ett köpcentrum och ett destinationsmål för hela bygden. – Många tror att jag driver allting – 33 –

Många höjde på ögonbrynen våren 2016 när Apoteket flyttade sin butik från centrala Sölvesborg till Extra Mjällby.

själv för att jag är den som syns mest utåt. Men vi är fyra, som alla är delakt­ iga, och vi kompletterar varandra med våra olika egenskaper. Någon driver på framåt och någon jobbar mer i det tysta, förklarar Albin Håkansson. Gräv där du står Framgångsreceptet för Extra Mjällby är ingen hemlighet. Det handlar om att vara lyhörd för kundernas behov och att möta den efterfrågan som finns på ett så bra sätt som möjligt. – Gräv där du står och plantera det folk vill ha. Det låter enkelt, och ­egentligen är det inte svårare än så. Folk älskar att fika – då öppnar vi ett kafé. Det är långt till apoteket – då öppnar vi ett här. Det viktiga för oss är att erbjuda varor


”Många tror att jag driver allting själv för att jag är den som syns mest utåt. Men vi är fyra, som alla är delaktiga.”

Från närbutik till regionalt handels­ centrum. Albin Håkansson och hans kollegor har utvecklat Extra Mjällby med hjälp av högklassigt entreprenörskap och goda relationer.

Att erbjuda varor och tjänster som människor nyttjar i sin vardag är Extra Mjällbys affärsidé. Både frisörsalongen och den innovativa pantningsmaskinen (som kan ta en hel säck burkar på en gång) är exempel på detta.

och tjänster som människor nyttjar i sin vardag och det är kundernas behov som styr all vår verksamhet, betonar Albin Håkansson som kan se tillbaka på lyckade satsningar som frisörsalong, optiker och nu senast en vårdcentral samt en glassbar på området. – Man måste vara lite tokig och tro på sina idéer väldigt mycket. Som när jag bjöd hit KappAhls vd för att visa hur mycket folk som är i omlopp. Att öppna en KappAhl-butik i Mjällby var en helt galen tanke, men nu är den verklighet. Byggts ut tio gånger Extra Mjällbys storslagna utveckling hade inte varit möjlig utan kontinuerliga investeringar och ett omfattande samar­ bete mellan olika lokala aktörer. Handels­ området har byggts ut inte mindre än tio gånger under de 30 åren.

FAKTA Albin Håkansson Bor: Hörvik Ålder: 49

Gör på fritiden: ­Promenader med labradorerna Kvintus och Nisse

Familj: Hustrun Pernilla och utflyttade sönerna Anton och Filip

”Man ­måste vara lite ­tokig och tro på sina ­idéer.” – 34 –

– Vi hade aldrig klarat detta utan våra samarbetspartners. Vår fastighetsägare, Lars Ragnarsson, har ställt upp i vått och torrt och Sölvesborgs kommun har alltid stöttat oss till 100 procent. Lång­ siktiga relationer är jätteviktigt när man gör ­affärer, särskilt på en mindre ort. Och vi jobbar alltid för att alla ska vara nöjda – det ger en stor trygghet, säger Albin Håkansson och tillägger att Sölves­ borg-Mjällby Sparbank har funnits med på hela resan sedan 1991. – Vi har varit kunder i banken sedan vi kom hit till Mjällby och de har alltid stått bakom oss. Ekonomin är central när man väljer att göra den sortens investeringar som vi har gjort, därför är det skönt att vi aldrig har behövt dividera om finansier­ ingen när vi har velat göra en satsning. Banken tror på vad vi gör och det är ­väldigt viktigt för oss att ha det stödet.


Vinn 10 000 kronor och shoppa loss! Lös krysset, ledtrådar finns i tidningen. Skicka in nyckelordet (bestående av sju bokstäver), som ­eftersöks och du har chans att vinna 10 000 kronor. En vinnare tilldelas 10 000 kronor, som får ­användas vid en sanslöst spännande shoppinglördag den 7 augusti.

Shoppa för 10 000 kr * r i fem butike

Första ordet i hamburgerkedja från Sölvesborg. Gör publiken på Strandvallen? Var ligger Hennings Rökeri? Michael Ivarsson arbetar numera som? Senast den 23 juli vill sparbanken ha ditt svar Gå in på hemsidan och fyll i formuläret på www.smsparbank.se

Vad flyttade in hos Mjällby Extra 2016? Blir nytt i Hermans Heja. Vilken sociala medier-app använder matteläraren Niclas Robertsson sig av? *Under en timme får vinnaren shoppa i minst fem av Handelsföreningens anslutna ­butiker. ­Naturligtvis ska shoppingen visualiseras på Sölvesborg-Mjällby Sparbank olika medieplatt­formar. Ytterligare grädde på moset är att 10 goodiebags ­ (innehållande profilproduktkit ur bankens sortiment) lottas ut bland tävlingsdeltagarna. Lämna in ditt svar på fyra olika sätt:

Hemsidan fyll i formuläret på www.smsparbank.se Mejla nyckelordet, namn, adress och telefonnummer till info@smsparbank.se l S kicka vykort med nyckelordet, namn, adress och telefonnummer till Sölvesborg-Mjällby Sparbank, Box 77, 294 22 Sölvesborg. l Lämna in din lösning direkt på b ­ ankkontoren i Sölvesborg och Mjällby. l l

– 35 –

Se filmen! för

Scanna QR-koden lson att se vd Stefan Oh en. ng vli tä om tta berä


Banken med hjärtat i bygden SÖLVESBORG

MJÄLLBY

Besöksadress Södergatan 17, Sölvesborg

Besöksadress Centrumvägen 2, Sölvesborg

Växel 0456-424 00

Växel 0456-424 00

Postadress Box 77, 294 22 Sölvesborg

E-post info@smsparbank.se

Öppettider smsparbank.se/öppettider

Postadress Box 77, 294 22 Sölvesborg

E-post info@smsparbank.se

Öppettider smsparbank.se/öppettider

Med hjärtat i bygden