Additivt Teknikcenter

Page 1

ETT INFORMATIONSMAGASIN FRÅN ADDITIVT TEKNIKCENTER I HULTSFRED

• Lokaler och mark n • Upphandling, tillstånd och tillsy gning • Finansiering och företagsrådfrå u kontaktar, • Kurser i att starta eget b hantering leder snabbt• Samverkan mellan utbildning och arbetsliv er redan JOBB• Detalj- och översiktsplaner ag ellTILL A IK N U pp lo av h oc n tte Va • n kring: UTBILDNINGAR r tu uk str fra in l ita ig D "Omöjlig"•design ATT SÖKA I

skapar aringslivmöjligheter d.se/n

Stora företag hittar lösningar i Hultsfred

Här utvecklas framtidens

TEKNIKER


2

ADDITIVT TEKNIKCENTER I HULTSFRED

INNEHÅLL 4–5 6–7 8 9 10–11 12 13 14–15 16–17 18 19 19 20–21 22–23

Gymnasieutbildning Körners Mekaniska Idé till färdig produkt Ikea Industry Hultsfred YH-utbildning 3D-konstnär Utbildning för alla Höganäs AB Gjuteribolaget Miljö och arbetsmiljö Öppet hus Uppdragsutbildningar Fritid i Hultsfred Hultsfreds gymnasium

Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB Sågdammsvägen 3 577 30 Hultsfred Tel: 0495-24 08 25 www.atcab.se Additivt Teknikcenter AB Joakim Svensson

Michael Leijonhud och Joakim Svensson välkomnar alla som är intresserade av framtiden att vara med och upptäcka teknikens möjligheter på Additivt Teknikcenter i Hultsfred.

0495-24 08 25 joakim@additivtteknikcenter.se Michael Leijonhud 0495-24 08 35 michael@additivtteknikcenter.se

PRODUKTION KrePart AB, Box 4010, 572 04 Oskarshamn, Tel: 0491-178 80 www.krepart.se ANSVARIG UTGIVARE Joakim Svensson, Additivt Teknikcenter PROJEKTLEDARE Mikael Petersson KEY ACCOUNT Hans Ericson MEDIEKOMMUNIKATÖR Yvonne Larsen REDAKTÖR Jonas Axelsson SKRIBENTER Jonas Axelsson Urban Löfqvist FOTO Curt-Robert Lindqvist där inget annat anges FORMGIVNING Jonas Axelsson TRYCK V-TAB, Vimmerby, 2020/12

Teknikcenter för Teknik och kompetens för framtiden – med ett ständigt närvarande miljö- och säkerhetstänk. Additivt Teknikcenter i Hultsfred är föregångare på mer än ett sätt.

A

dditiv tillverkning är en teknik på stark frammarsch inom industrin. Och den snabba utvecklingen leder till en kraftigt ökad efterfrågan på personal med de rätta kunskaperna. – Där kommer vi på Additivt Tekn­ ikcenter in i bilden med våra unika utbildningar och vår specialkompetens. Industrin är den största branschen i Kalmar län sett till omsättning och vår uppgift är att förse företag i regionen med kunniga medarbetare, förklarar platschefen Joakim Svensson. Från lanseringen av 3D-teknikerutbildning­ en på YH-nivå 2018 har Additivt Teknik­ center vuxit successivt

och kan idag erbjuda utbildning även på gymnasienivå. Därtill finns möjlig­ heten för företag att beställa skräddar­ sydda kurser som tillgodoser just deras behov. På agendan finns också samver­ kan med andra utbildningsaktörer som Hultsfred Lärcenter och Mölk Utbild­ ning för att nämna några. – Vi är på stark frammarsch och investerar kraftigt i den nya tekniken så att vi kan erbjuda relevanta utbildningar i fram­ tidens metoder. När vi slog upp portarna 2018 bestämde vi oss för att leda utvecklingen och ligga i framkant. Och tack vare att vi har Hultsfreds kommun och våra 17 delägare i ryggen kan vi


3

ADDITIVT TEKNIKCENTER I HULTSFRED

VAD ÄR ADDITIVT TEKNIKCENTER? Additivt Teknikcenter AB är en mötesplats för morgondagens medarbetare och entreprenörer. Ett aktiebolag som sammanför utbildning och företag i regionen. Huvuddelarna i utbildningsutbudet är Industritekniska ­programmet på gymnasienivå och yrkeshögskoleutbildningen till 3D-tekniker. Hultsfreds kommun är majoritetsägare i företaget.

BRA ATT VETA Additivt teknikcenter är även en till­ verkande enhet som genom åren hjälpt företag och offentlig sektor med åtskill­ iga produkter och detaljer. Företaget tillverkar föremål i plaster och metaller enligt önskemål och hjälper till med

­ esign och konstruktion. Med hjälp av d den nya 3D-tekniken har allt ifrån bilar till gamla tv-apparater fått nytt liv. Additivt Teknikcenter bedriver även forskning och sekretessbelagd tillverkning åt bland annat Försvarsmakten och OKG.

DELÄGARE I ADDITIVT TEKNIKCENTER Adactum AB (Stena Metall) | Ankarsrum Die Casting AB IF Metall Dackebygden | Iron Design AB | Körners Mekaniska Verkstad AB Hultsfreds Kommunala Industri AB | IAC International Aluminium Casting, Hulstfred AB Demanders Verktygsfabrik AB | Gjuteribolaget i Vimmerby AB | Horns Industriservice AB Ljunghäll AB | Modig Machine Tool AB | Mölk Utbildning AB | Scania CV AB STG Svensk Tryckgjutning AB | Storebro Gjuteri AB | Örmo Bruk AB Det går även att bli medlem i Additivt Teknikcenter. Gör som Richardssons Verktygsservice i Västervik och bli medlem för att ta del av det senaste inom 3D-tekniken.

den nya tidens industri också göra det, säger Michael Leijon­ hud på Additivt Teknikcenter. På Additivt Teknikcenter finns helheten inom industriell utbildning och fort­ bildning, med grunden i konventionella metoder och med 3D-tekniken som spjutspets. I de nyrenoverade lokalerna förfogar företaget över en imponer­ ande maskinpark med över 20 stycken 3D-printrar av olika fabrikat. – Det är framtidens teknik och po­tentialen är enorm. Additiv tillverk­ ning växer över hela världen och kom­ mer att revolutionera tillverknings­ branschen inom en snar framtid. Men det är inte alltid 3D-tekniken är bäst och det är viktigt att förstå skillnaden mellan industrins olika arbetssätt. Därför ser vi bland annat till att våra gymnasieelever även lär sig konventio­ nella metoder som fräsning, svarvning och svets, berättar Joakim Svensson. Kronan på verket i den digra maskin­parken är SLM-maskinen som

kan göra 3D-utskrifter i metall. Utan att överdriva går det att säga, att an­ läggningen tillhör de främsta i världen. – Vi är så långt framme när det gäl­ ler 3D-tekniken att det troligtvis inte finns någon verksamhet i landet som

"VÅRA ELEVER HÅLLER INTERNATIONELL KLASS OCH GÅR EN LJUS ARBETSMARKNAD TILL MÖTES" klår oss. Det är därför tunga institutio­ ner som Linnéuniversitetet, RISE och Tillväxtverket vänder sig till oss för att ta intryck av det vi gör. Och allting kommer våra elever till del eftersom de har fri tillgång till all den här tekniken och all den kunskap som våra duktiga

lärare besitter. För den intresserade eleven är det bara att suga åt sig som en svamp, så tillhör man snart eliten på området, säger Joakim Svensson. Sommaren 2020 tog de första 3D-­ teknikerna examen, redo att bistå industrin med sin unika kompetens. Joakim Svensson och Michael Leijon­ hud är övertygade om att många fler kommer att följa i deras fotspår. – Våra elever håller internationell klass och går en ljus arbetsmarknad till mötes. När det nu är dags att fylla på med nya elever vänder vi oss till alla som är nyfikna på vad fram­tiden har att ge. På Additivt ­Teknikcenter är vi offensiva och ser till att det händer grejer. Vår mission är att fler ska få upp ögonen för möjligheterna i den nya tekniken och alla är välkomna att vara med på resan. För det här är bara början.


4

GYMNASIUM

ADDITIVT TEKNIKCENTER I HULTSFRED

Rolig resa som leder till jobb

Ali Reza Taheri från Oskarshamn sökte till Additivt ­Teknikcenter i Hultsfred för det var där han såg störst chans till att få jobb direkt efter studenten. Gymnasie­läraren Irfan Dzinic ­gillar Alis förmåga att ta till sig ny kunskap och framhåller att han är både duktig och intresserad.

Tredjeårseleven Ali Reza Taheri lyckas sammanfatta Additivt Teknikcenters gymnasieprogram med en enda mening. – Bra möjligheter att få jobb direkt efter studenten och en ­intressant utbildning. Det var det som lockade mig, säger han.

I

ndustritekniska programmet på ­Additivt Teknikcenter bjuder på tre lärorika år som kombinerar traditionell teknik med nya ban­ brytande ­metoder. För den som är intresserad av teknik, programmering, ­3D-modellering och industriteknisk produktion är det en perfekt match­ ning. Utbildningen handlar mycket om datorstyrd produktion och programm­ ering av maskiner och robotar för produktion. Eleverna lär sig både traditionell CNC-teknik och modern 3D-printing, ofta genom att lösa kon­ kreta, praktiska problem. Vardagen på skolan omfattar även ritningsläs­ ning och CAD (da­ torstödd konstruk­ tion) för att kunna bygga från idé till färdig produkt. – Vi jobbar mycket med att stimulera elevernas kreativitet och problemlösningsförmåga för vi vet att det får igång motivationen. När de får möjlighet att utveckla sina egna idéer, växer de även som människor. Och för oss lärare är det otroligt inspirerande att vara med och forma eleverna till duktiga yrkesmän och -kvinnor, säger gymnasieläraren Irfan Dzinic.

ytterligare tack vare skolans körkorts­ stipendium som delas ut till alla som fullföljer utbildningen. – Stipendiet till körkort lockar förstås och kommer att vara väldigt värdefullt när det blir dags att söka jobb. Jag gillar att jobba praktiskt, så Industritekniska programmet passar mig perfekt, säger förstaårseleven Adam Waxegård med ett leende. Utöver goda jobbchanser ger Industri­ tekniska programmet också en bra grund för att läsa vidare, antingen på yrkeshögskola eller universitet. Elever­ na får lära sig hela den industriella tillverkningspro­ cessen, hur man använder utrust­ ningen, bearbetar material samt hur produkter­ nas kvalitet kan säkras. De olika produktionsleden och hur produktionen och tekniken påverkar människor och miljö är också viktiga delar i utbildningen, som även b ­ ehandlar arbetets organisa­ tion, e­ konomi, resursanvändning och ­arbetsmiljö.

"JAG GILLAR ATT JOBBA PRAKTISKT, SÅ INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET PASSAR MIG PERFEKT"

Industritekniska programmet för­ bereder eleverna för att börja arbeta direkt efter studenten inom exempelvis tillverkningsindustrin som operatörer, drift- och underhållspersonal, pro­ grammerare, 3D-tekniker med mera. Och elevernas anställningsbarhet ökar

Tredjeårseleven André Futterer gillar bredden i utbildningen. – Det är bra att kunna lite om allt. Jag tycker det är roligast med svets och 3D-printing och jag kan tänka mig att fortsätta utbilda mig inom 3D-­ tekniken efter gymnasiet. Jag sökte till Industritekniska programmet av en slump egentligen, men det var en väldigt bra slump, konstaterar han.

KÖRKORT INGÅR Eleven Adam Waxegård konstaterar att skolans körkortsstipendium blir väldigt värdefullt när det är dags att söka jobb efter studenten.

NYTILLSKOTT I MASKINPARKEN Additivt Teknikcenter höjer nivån ytterligare på gymnasieutbildningen och utökar maskinparken med en CNC-maskin av senaste snittet från Haas. Maskinen kommer att betjänas av en kollaborativ robot.


5

ADDITIVT TEKNIKCENTER I HULTSFRED

Kairi Omer tycker det är roligt att utforska 3D-teknikens möjligheter. Här ritar han en del till en fläkt som sedan ska 3D-printas i skolans avancerade metallprinter.

Precisionsarbete vid CNC-svarven. Tim Johansson kontrollerar att detaljen för bearbetning sitter fastspänd i spindeln.

André Futterer gillar blandningen av ­konventionella metoder och modern ­teknik på Industritekniska programmet. Det är bra att kunna lite om allt, kon­ staterar han.

Rasmus Bengtsson gillar att lösa ­problem och tillverka saker som fyller en praktisk funktion. Som ­projektarbete bygger han en vattenbehållare till en sommarstuga.

3D-TEKNIK OCH MODERN PRODUKTION INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET (IN) 3 år – 2 500 gymnasiepoäng Inriktning: Produkt och maskinteknik Startdatum: Hösten 2021 Studieort: Hultsfred Om du är intresserad av teknik, programm­ ering, 3D-modellering och industriteknisk produktion är detta ett program för dig. Utbildningen handlar mycket om datorstyrd produktion och programmering av maskiner och robotar för produktion. Du lär dig både traditionell CNC-teknik och modern 3D-­ printing. Vardagen på skolan omfattar även ritningsläsning och CAD för att kunna bygga från idé till färdig produkt. Efter avslutad utbildning är du färdig att börja arbeta direkt inom exempelvis tillverkningsindustrin. För att söka till programmet går du via den portal som din skola delat ut. Har du frågor kontaktar du din skolas studie- och yrkes­ vägledare eller oss på Additivt Teknikcenter.

KURSER SOM INGÅR I UTBILDNINGEN Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 100 poäng Historia 1a1 50 poäng Idrott och hälsa 1 100 poäng Matematik 1a 100 poäng Naturkunskap 1a1 50 poäng Religionskunskap 1 50 poäng Samhällskunskap 1a1 50 poäng Svenska 1 100 poäng Programgemensamma ämnen Industritekniska processer 1 100 poäng Människan i industrin 1 100 poäng Produktionsutrustning 1 100 poäng Produktionskunskap 1 100 poäng Inriktning produkt och maskinteknik Datorstyrd produktion 1 100 poäng Produktionsutrustning 2 100 poäng Produktutveckling 1 100 poäng

Programfördjupning Datorstyrd produktion 2 100 poäng Datorstyrd produktion 3 100 poäng Allmän automationsteknik 100 poäng CAD/CAM 100 poäng Industriell mätteknik – Grund 50 poäng Industriell mätteknik – Fördjupning 50 poäng Produktionsutrustning 3 100 poäng Materialkunskap 1 100 poäng CAD 1 50 poäng CAD 2 50 poäng Engelska 6 100 poäng Individuellt val Gymnasiearbete

TOTALT 2 500 POÄNG

200 poäng 100 poäng


6

ADDITIVT TEKNIKCENTER I HULTSFRED

Föregångare öppnar dö Sören Stenbäck, vd och personalansvarig vid Körners Mekaniska i Hultsfred, jobbar stenhårt för att skapa en positiv bild av industrin. Genom samverkan mellan skola och arbetsliv öppnar han dörrar för teknikintresserade elever.

F

ör sitt engagemang blev Sören Stenbäck och Körners Mekaniska i oktober 2020 utsedda till årets SSA-företagare i Hultsfreds kommun. Motiveringen löd: ”Han har med äkta intresse och stor entusiasm sett till att eleverna fått inblick i industrins olika yrken samt varit aktiv i olika forum för att stärka samverkan mellan skola och arbetsliv. En viktig kunskapskälla och en trogen samarbetspartner att räkna med – både för skolans personal och alla elever.” Sören Stenbäck är onekligen ­engagerad i skolan på flera plan. – Körners är delägare och jag sitter med i styrelsen för Additivt Teknik­ center. Jag är också med i lednings­ gruppen för YH-utbildningen 3D-tekn­ iker och Körners är representerade i programrådet för det Industritekniska programmet med inriktning 3D-teknik och modern produktion, säger han. Varje år tar Körners emot PRAO-­elever från grundskolan i Hultsfred och företaget har också åtagit sig att varje år reservera en plats för en APL-elev

KÖRNERS MEKANISKA Körners i Hultsfred är ett familje­ företag med mer än 70 års erfarenhet av skärande bearbetning. Basen är legotillverkning och ­företagets främsta specialitet är tillverkning av komplicerade ­detaljer i små serier. Körners har sina lokaler på Norra Oskarsgatan 77 i Hultsfred. Kontakt och mer information: info@korners.se | 0495-24 90 70 www.korners.se

"GYMNASIET ÄR EN VIKTIG REKRY­TERINGSBAS FÖR OSS, DET SKA JAG INTE STICKA UNDER STOL MED" från Industritekniska programmet. Dessutom är Körners fadderföretag åt Ekonomiprogrammet vid Hultsfreds gymnasium. – Gymnasiet är en viktig rekryt­ eringsbas för oss, det ska jag inte sticka under stol med. Det vi önskar är att flera tjejer söker in till Industri­

programmet. Här på Körners har vi inga arbetsmoment som inte tjejer klarar av, betonar Sören Stenbäck. Körners Mekaniska utför till 100 procent legoarbeten åt företag inom i första hand svensk verkstadsindustri. Bland kunderna finns Scania, Norden, IKEA, Saft med flera. Ofta handlar det om komplicerade detaljer i små serier. Men det kan även röra sig om totallösningar där Körners tillverkar specialmaskiner, gripdon, kontroll- och mätutrustning med mera. 
 Maskinparken är modern och ­komplexiteten i arbetsuppgifterna gör Körners till en attraktiv ­arbetsgivare.


7

ADDITIVT TEKNIKCENTER I HULTSFRED

rrar till industrin Fokus på små serier och total­lösningar leder till varierade arbetsuppgifter för de anställda. När företaget rekryterar ny personal kan det låta så här i platsannonsen: ”Körners har för avsikt att förstärka teamet med en ny CNC-fräsare. Du blir den enda operatören på just din maskin, vilket betyder att du själv kommer att ansvara för program, rigg och tillverkning från ämne till färdig

detalj. Efter avslutad tillverkning kont­ rollerar och godkänner du detaljen.” – Våra maskinoperatörer är multi­ kompetenta. De får ofta ansvaret för en produkt från ax till limpa och deras roll går att jämföra en produktions­ teknikers. Vi är också väldigt stolta över att erbjuda flextid. Det brukar vara mycket uppskattat och är en klar konkurrensfördel vid rekrytering, säger Sören Stenbäck.

Praktiken på Körners Mekaniska blev en lyckoträff för gymnasieeleven André Futterer. Här får han en introduktion i företagets robotcell av handledaren Peter Ottosson. I bakgrunden handledaren Andreas Edman och vd Sören Stenbäck i samspråk. Foto: Körners Mekaniska

Praktiken gav värdefull fot in André Futterer går tredje året på det Industritekniska programmet med ­inriktning­3D-teknik och modern ­produktion. I årskurs 2 gjorde han sin APL under sju veckor hos Körners ­Mekaniska i Hultsfred. André Futterer, bosatt i Hultsfred, hade inte funderat så mycket på var han ville göra sin APL när det var dags att välja. – Det var min lärare som tyckte att jag skulle passa in på Körners, berättar André Futterer. Något som visade sig stämma mycket väl. APL-perioden gav mer­ smak och André Futterer är väldigt nöjd med tiden på Körners. – Det var bättre än jag förväntat mig. Jag trodde att jag bara skulle få göra småsaker, men de litade på mig och gav mig förtroende, säger han. Efter en tid fick han själv prova på en del av maskinerna i Körners omfattande maskinpark, som bland annat rymmer supportsvarvar, bäddfräsmaskiner, NC-svarvar, kap­ maskiner, trådgnist. – Det är mycket variation i det Körners gör och det är varken särskilt skitigt eller tungt, vilket många verkar tro att de flesta verk­ stadsjobb är, säger André Futterer. Framtiden efter gymnasiet är ett oskrivet blad för André ­Futterer, men skulle de höra sig av från ­Körners när han är klar med utbild­ ningen har han svaret klart. – Jag skulle på stående fot tacka ja till en anställning där.

"JAG TRODDE ATT JAG BARA SKULLE FÅ GÖRA SMÅSAKER, MEN DE LITADE PÅ MIG OCH GAV MIG FÖRTROENDE"


8

ADDITIVT TEKNIKCENTER I HULTSFRED

Från idé till färdig produkt Delarna gör helheten. Förmågan att sätta samman allt man har lärt sig är en viktig del av Industritekniska programmet på Additivt Teknikcenter. Här kan du följa gymnasieeleverna Rasmus Hesselgård och André Futterers arbete från idé till färdig produkt. Den färdiga produkten efter lackering och med hjul monterade. André Futterer använder vinkelslip för att få rätt passform på gallret.

En ritning skissas fram i CAD-programmet Solid Works. Invallningskärlets uppgift är att samla upp olja eller kemikalier i händelse av läckage och det är viktigt att kärlet klarar att samla upp all volym som skulle kunna rinna ut. Det innebär en del räknande från elevernas sida.

Eleverna gör ett test med vatten för att säkerställa att kärlet håller tätt.

LÄRARENS KOMMENTAR: Rasmus Hesselgård svetsar ihop delarna till ramen. Eleverna räknar själva ut hur mycket plåt som går åt och köper därefter in plåt som de bockar och svetsar ihop.

Innovative Processing | axipto.com

"Projektet innehöll flera viktiga moment inom ­ etallbearbetning inklusive ritningsframställande m och matematiken bakom. Nu har vi ett invallnings­ kärl som lever upp till de lagkrav som finns vad gäller hantering av kemikalier och spillolja. ­Eleverna har verkligen gjort ett jättefint jobb", berömmer gymnasieläraren Irfan Dzinic.

3D-skrivare för prototyp och produktion Kvarngatan 10, Västervik | 3dcenter.se


9

ADDITIVT TEKNIKCENTER I HULTSFRED

IKEA Industry samarbetar MED ADDITIVT TEKNIKCENTER Genom ett upparbetat bra ­samarbete mellan skola och IKEA Industry Hultsfred gavs möjligheten för Additivt Teknikcenter till att låna en robot.

V

i ser en stor en vinning i att elever utvecklar robotkompet­ enser redan i skolan. Det finns också en utvecklings­potential när det gäller 3D-tekniken och här ligger ­Additivt Teknikcenter i framkant, ­säger Fredrik Widén, ­teknisk chef. När IKEA Industry tar emot elever för praktik är det i första hand gymn­ asieelever som gör sin APL i företaget. Men det förekommer även att YH-­ studenter får chansen att förlägga LIA-perioder till IKEA Industry. 

 – Som en av kommunens största ­arbetsgivare är vi måna om att det finns bra utbildningar och att det finns

gott samarbete mellan företag och skolor för att säkra vår kompetens­ försörjning i framtiden, säger Camilla Holmroth, HR-chef. IKEA Industry Hultsfred består av två enheter, en fabrik för tillverkning av spånskivor och en för tillverkning av PAX garderober och KOMPLEMENT hyllplan. IKEA Industry Hultsfred har cirka 300 medarbetare. Anläggning­ arna går på femskift året runt, vilket innebär att man varje sommar behöver

"GENOM ETT NÄRA SAMARBETE MED SKOLAN KAN VI VISA EN BRA BILD AV ARBETSLIVET" ta in cirka 80-90 sommarjobbare. – Genom ett nära samarbete med skolan, kan vi visa en bra bild av arbetslivet och av svensk industri som i dag innebär en bra arbetsmiljö och intressanta jobb som passar både tjejer och killar, säger Camilla Holmroth.

Roboten på Additivt Teknikcenter är av ­samma typ som robotarna på IKEA Industry.

Rasmus Bengtsson som går sista året på ­Industritekniska programmet valde att göra sin APL på IKEA Industry i Hultsfred i årskurs 2. Under sju veck­ ors tid var han där tre dagar i veckan.

Vi lotsar dig rätt! Oavsett vilken person eller avdelning som du kontaktar, ska din förfrågan få en samordnad och snabb hantering och ett professionellt bemötande. Företagslots hjälper dig som vill starta företag eller redan är företagare med dina frågor och information kring: lots@hultsfred.se • 0495-24 10 50 • hultsfred.se/naringsliv

• • • • • • • •

Tack vare samarbetet med IKEA Industry har eleverna möjlighet att utveckla robot­ kompetenser redan på gymnasiet.

– En släkting jobbar där och hon har talat väl om arbetsplatsen. Det var en av anledningarna till att jag valde IKEA Industry, säger han.
 APL-perioden var förlagd till före­ tagets underhållsavdelning. Rasmus Bengtsson fick en mycket god inblick i hur arbetet fungerar där och vilka typer av arbetsuppgifter som utförs. 
 – Personalen var väldigt trevlig och tog väl hand om mig. Jag kan definitivt tänka mig att jobba på IKEA Industry när jag är klar med gymnasiet.

Lokaler och mark Upphandling, tillstånd och tillsyn Finansiering och företagsrådfrågning Kurser i att starta eget Samverkan mellan utbildning och arbetsliv Detalj- och översiktsplaner Vatten och avlopp Digital infrastruktur


10

YRKESHÖGSKOLA

ADDITIVT TEKNIKCENTER I HULTSFRED

Attraktiv utbildning värd Från Åsele i norr till Polen i söder. De unika YH-utbildningarna på Additivt Teknikcenter lockar nyfikna studenter från när och fjärran.

N

är Patrik Molander hittade sin drömutbildning ställdes han in­ för beslutet att flytta de knappt 100 milen från Åsele till Hultsfred. – Jag hade en anställning där uppe, men var sugen på att sadla om. Då började jag leta efter en intressant YH-utbildning eftersom jag visste att det skulle ge bäst chans till jobb efter examen, berättar han. Patrik Molander insåg snabbt att 3D-teknikerutbildningen i Hultsfred är unik i sitt slag. – Så det var bara att sälja huset och de flesta av mina prylar. Sedan satte jag mig i bilen och styrde mot Små­ land. Det har jag aldrig ångrat, säger Patrik Molander som tillhör den första kullen av färdigutbildade 3D-tekniker på Additivt Teknikcenter. YH-läraren Henric Revelj har arbetat på skolan sedan starten 2018. Han förstår

Patrik Molander ångrar inte att han sålde huset i Åsele och flyttade till Hultsfred för att gå YH-utbildningen till 3D-tekniker på Additivt Teknikcenter.

"HÄR FINNS ALLA MÖJLIGHETER ATT BLI EN RIKTIGT DUKTIG 3D-TEKNIKER"

dragningskraften i YH-utbildningarna. – Det är inte bara eleverna som utvecklas här, även jag har lärt mig mycket på de här två åren. Här finns alla möjligheter att växa och bli en rikt­igt duktig 3D-tekniker, säger Henric Revelj som själv är utbildad

3D-TEKNIKER – ADDITIV TEKNIK I METALL (400p) 2 år, helfart 400 YH-poäng Startdatum: Hösten 2021 Studieort: Hultsfred

KURSER SOM INGÅR I UTBILDNINGEN

GÖR DIN

3D-tekniker är mycket efterANSÖKAN PÅ traktade av industrin i dag, OSYH.SE! additiv teknik i metall är hett! I utbildningen som 3D-tekniker kommer du lära dig lösa problem och vara insatt i miljöpåverkan samt skapa 3D-CAD ritningar utifrån beställning. Du får också kunskaper om parametersättning och djupa material­egenskaper för additiv tillverkning. Utbildningen genomförs i samarbete med Östsvenska Yrkeshögskolan, Mölk Utbildning AB och Campus Hultsfred. Sök på osyh.se/3d-tekniker-additiv-teknik-i-metall

3D-teknik – ett helhetsperspektiv 20 YH-poäng Yrkesengelska 20 YH-poäng Agila organisationer, planering, gruppdynamik 10 YH-poäng Innovation och framtid 30 YH-poäng Beredning, materiallära och tillverkningsmetoder för 3D-print 40 YH-poäng CAD, digital design, 3D-modellering & design 40 YH-poäng Hårdvaruteknik, service 3D-printers, säkerhet och miljökrav 30 YH-poäng 3D-scanning 20 YH-poäng Mjukvaror för 3D-print och kopplingen till hårdvaran 30 YH-poäng Lärande i arbete 1 (LIA) 40 YH-poäng Lärande i arbete 2 (LIA) 80 YH-poäng Examensarbete 40 YH-poäng


11

ADDITIVT TEKNIKCENTER I HULTSFRED

resan Efter att Victor Ström slutfört YH-utbildningen till 3D-tekniker fick han en fast ­anställning på AM Printservice i Västervik. Foto: Privat

YH-utbildningen säkrade jobbet Ewa Kusmierz har utvecklat ett intresse för robotar under sin YH-utbildning.

produktdesigner och gillar att utmana sina elevers problemlösningsförmåga. – Vi jobbar mycket med skarpa case, då blir det på riktigt och det gillar elev­ erna. ”Nu måste vi leverera” tänker de och det hjälper dem att lära sig ta ansvar, konstaterar Henric Revelj.

Praktiken blev inkörsporten till drömjobbet för 21-årige Victor Ström. I juni 2020 slutförde han YH-utbildningen till 3D-tekniker. Tre månader senare hade han fast anställning. En av sina två LIA-perioder ­(Lärande i arbete) under utbild­ ningen gjorde Victor Ström på 3D Center i Västervik. Företaget är den ledande återförsäljaren i Norden när det gäller 3D-skrivare. Victor Ström bor i Västervik och 3D Center kunde erbjuda en intressant praktikplats och det passade honom perfekt, inte minst av logistiska skäl. – När jag gjorde min sista LIA-period på 3D Center fick jag ett erbjudande om att börja arbeta i ett nystartat systerbolag, AM Printser­ vice, som drivs av en tidigare an­ ställd på 3D Center. Att jag fick den chansen var mycket tack vare mitt stora intresse för additiv tillverk­ ning, men framför allt den kunskap som jag fått genom min YH-utbild­ ning, berättar Victor Ström. Efter tre månaders projektanställ­ ning under sommaren 2020 blev han tillsvidareanställd. AM Print­ service har en produktionsenhet i

Västervik och har nyligen öppnat en ny produktionsenhet i Lin­köping. Företaget använder i första hand 3D-skrivare av typen HP 4210 Multi Jet Fusion. Genom den kan företagskunder via en online-platt­ form beställa vad de önskar att få 3D-printat. – Vi kan erbjuda printning av allt från unika objekt till serietillverk­ ning av mycket stora volymer i både plast och metall, säger Victor Ström. Från skolan i Hultsfred har han med sig ett kunnande och ett tänkesätt som han drar nytta av sin yrkesroll på AM Printservice. – Att jobba med egna projekt och problemlösning, som vi gjorde på skolan, är i stor grad det jag gör här. Min roll är en kombination av att arbeta med produktutveckling, vara maskinoperatör och att jobba i CAD.

"JAG FICK DEN HÄR CHANSEN TACK VARE KUNSKAPEN SOM JAG FÅTT GENOM MIN YH-UTBILDNING"


12

ADDITIVT TEKNIKCENTER I HULTSFRED

3D-konstnär med öga för En flitig producent av imponer­ ande alster. På Additivt Teknikcenters 3D-teknikerutbildning får Ewa Kusmierz utlopp för sin kreativitet på flera sätt.

E

wa Kusmierz flyttade till Sverige från Polen för fyra år sedan. Hon klarade av SFI på fyra m ­ ånader och började därefter leta efter en utbildning som skulle passa hennes intressen. På YH-­utbildningen till 3D-tekniker känner Ewa att hon har hamnat helt rätt. – Jag är så glad att jag började här på Additivt Teknikcenter. Utbildningen går verkligen hand i hand med mitt intresse för design. Jag gillar att skapa föremål som mer liknar konst än något annat, berättar hon. Det konstnärliga uttrycket fick Ewa nytta av när Hotell Hulingen i Hults­ fred utlyste en designtävling som hand­ lade om att skapa rumsnycklar och ljuslyktor till hotellet. 14 elever i tvåan på 3D-teknikerutbildningen deltog i tävlingen och Ewas snillrika design ut­ sågs till ett av de fyra vinnarbidragen. – Jag ritade och 3D-printade en ljuslykta i form av ett par hörlurar, där själva ljuset sitter i den ihop­ virade sladden. När hörlu­ rarna skulle lackas dagen innan bedömningen föll de i golvet och gick i bitar. Så jag fick limma ihop dem samma dag som redovis­ ningen och var jättener­ vös för att det inte skulle hålla. Men jag hade tur, konstaterar Ewa leende. Att Ewa hittat rätt i sitt val av utbildning blev ock­ så tydligt när hon var ute på sin första praktik. De tre månaderna på Wemat­ ter i Linköping, en stor tillverkare av 3D-printade produkter, visade sig bli en riktig lyckoträff. – Jag fick arbeta både som operatör

Ewa Kusmierz har hittat en specialisering inom 3D-tekniken genom sitt stora intresse för konst och design.

"VI SOM LÄSER TILL 3D-TEKNIKER ­KOMMER ATT HA LÄTT ATT FÅ JOBB, MEN MAN MÅSTE HA VILJAN OCH VISA SIN BÄSTA SIDA PÅ PRAKTIKEN" och som CAD-konstruktör och rita modeller. Att jobba med CAD är något jag verkligen trivs med. Wematter var nöjda med mig och erbjöd mig ett sommarjobb. Nu väntar ett nytt äventyr för Ewa. Hon är precis i färd med att flytta till Kalmar för att påbörja sex månaders

1 praktik på Jangir Maddadi Design Bureau. – Jag tror att det blir en väldigt bra praktikplats för mig. Och jag har goda förhoppningar om att det kan leda till en anställning. Vi som läser till 3D-­ tekniker kommer att ha lätt att få jobb, men man måste ha viljan och visa sin bästa sida på praktiken, betonar hon.


13

ADDITIVT TEKNIKCENTER I HULTSFRED

design

Echo Cheshire och Maja Stjärnerfalk är övertygade om att det finns bra möjligheter till jobb efter utbildningen. Framtiden ser ljus ut, konstaterar de båda nöjt.

En utbildning för alla Tekniken förenar. På Additivt Teknikcenter passar alla in, oavsett ­bakgrund, ålder eller kön. – Trots att det här är helt nytt för mig, känner jag mig lika delaktig som alla andra. Både lärare och elever är så hjälpsamma, säger Echo Cheshire, förstaårselev på YH-utbildningen till 3D-tekniker.

E

2

3

cho Cheshire var länge inne på att jobba med animation, innan hon genom sin pojkvän fick upp ögonen för ­Additivt Teknikcenters 3D-utbildning. – Precis som med animation kan vi här göra det omöjliga möjligt. ­Tekniken öppnar så många dörrar och det är bara våra egen fantasi som sätter gränserna. Personligen gillar jag att det finns ett miljötänk också, att vi minimerar spillet och bara använder precis så mycket material vi behöver för att producera någonting, säger Echo Cheshire. Klasskamraten Sabina Sjöström har just bekantat sig med skolans ­avancerade metallprinter för f­ örsta gången. Även för henne är tillverk­ ningsindustrin en helt ny bekantskap. – När jag läste beskrivningen av utbildningen till 3D-tekniker tyckte jag att det lät som ett annorlunda och spännande yrke. Jag har varit så ivrig att få börja jobba med m ­ etallprintern, så mitt tålamod har verkligen p ­ rövats under de noggranna säkerhets­ genomgångarna. Nu ska det bli jätte­roligt att komma igång på riktigt, säger hon leende.

Platschefen Joakim Svensson är stolt och glad över mångfalden bland de sökande till skolans utbildningar. – Om det tidigare har funnits en övervikt mot killar på industriutbild­ ningarna har vi nu märkt att yrket attraherar alla. Det är delvis på grund av det stora intresset för 3D-tekniken, men oavsett vilket moment du jobbar med i dagens industri spelar det ingen roll om du är kille eller tjej, betonar han.

Sabina Sjöström har länge sett fram emot att få jobba med skolans ­metallprinter. Här kontrollerar hon inställningarna assisterad av Rasmus Hesselgård, som går tredje året på ­Industritekniska programmet – 3D-teknik och modern produktion.


14

ADDITIVT TEKNIKCENTER I HULTSFRED

Sigurd Berg på Höganäs AB, till vänster, tillhör pionjärerna inom additiv tillverkning i Sverige.

På Höganäs ABs anläggning i Laufenburg i Tyskland tillverkas metallpulver till additiv Vacuum Induction Gas Atomizer (VIGA).

Pulverjätte främjar fram Världens ledande tillverkare av metallpulver ger tyngd åt ­verksamheten i Hultsfred. Höganäs AB understödjer utvecklingen och möter framtiden tillsammans med Additivt Teknikcenter.

H

öganäs ABs produkter används i en mängd olika branscher och applikationer. Överallt där det finns ett behov av metallpulver finns en lösning från det världsledande företaget. De senaste åren har Höganäs AB även utvecklats till en central aktör inom AM (Additive manufacturing/­ Additiv tillverkning) och arbetar med att stötta industrin med sina resurser och erfarenheter. För trots att tekniken är förhållandevis ung har företaget redan hunnit samla på sig mycket kun­ skap. Sigurd Berg och Sven Bengtsson på Höganäs AB tillhör pionjärerna på området i Sverige. –Vi steg in i AM-världen och började titta på tekniken redan 2008. Men det var först 2014 som vi startade vi upp

vår egen AM-verksamhet. Då valde Sven och jag att gå väldigt brett mot akademin. Vi skapade och deltog i över 30 olika projekt, vilket gav oss väldigt mycket kunskap om tekniken, berättar Sigurd Berg. Därför var det också en självklarhet att Höganäs AB skulle finnas med i bilden när Additivt Teknikcenter påbörjade sin satsning i Hultsfred. – Vi var med innan det fanns en ­metallprinter på plats. Michael Leijon­ hud och Joakim Svensson rådfrågade oss kring hur anläggningen skulle be­ drivas och de lyssnade på vad vi hade att säga. Den Gnosjöanda som finns i Hultsfred och i kommunerna runt­ omkring är klockren. Och de små och medelstora företagen behöver just den

Eleverna på Additivt Teknikcenter tillverkade en adapter för påfyllning av metallpulver som imponerade på Höganäs AB.

där hjälpen och supporten som Additivt Teknikcenter kan erbjuda. Michael Leijonhud är en fantastisk människa som drog igång allting och han har visioner för verksamheten som är helt rätt, konstaterar Sigurd Berg. Sedan starten 2018 har samarbetet bland annat bestått i att Höganäs AB har bidragit med metallpulver till skol­ ans SLM-maskin som kan ­3D-printa


15

ADDITIVT TEKNIKCENTER I HULTSFRED

Tog chansen på praktiken YH-eleven Patrik Molander för­valtade förtroendet väl och g ­ jorde praktikperioden på ­Höganäs AB till en succé. Tillsammans med klasskamraten Kevin Dehlin spenderade Patrik Molander fyra månader på Höganäs AB under sin LIA-period (Lärande i arbete). – Vi blev väl omhändertagna på alla sätt. Företaget ordnade med boende och mat åt oss och vi fick åka på en utbildningsresa till Tyskland, berättar Patrik Molander.

tillverkning med hjälp av en

Patrik Molanders LIA-period på pulvertillverkaren Höganäs AB bjöd på mycket värdefull erfarenhet.

tidens industri i metall. Efter att eleverna bekantat sig med maskinen tog de­­tillsammans fram en snillrik uppfinning som ­imponerade stort på Sigurd Berg och Sven Bengtsson – en 3D-printad ­adapter i plast för att minimera spillet vid påfyllning av metallpulver. – Den här adaptern medger en sluten hantering av pulver. Du kan i princip stå i dina vanliga kläder och jobba med pulvret, det är så det ska vara, säger Sven Bengtsson. – Vi tyckte att det var väldigt läckert och vi har pratat om att få den tillverkad för att sedan ge den till våra kunder. Den löser verkligen ett ­problem och tar bort hälsoaspekter vid hanteringen av material, säger Sigurd Berg. En bärande del i utbytet med Additivt Teknikcenter är att Höganäs AB tar emot elever från 3D-teknikerutbild­ ningen som vill göra praktik (LIA) på företaget. Eleverna Patrik Molander och Kevin Dehlin spenderade fyra

månader på Höganäs AB och gjorde ett starkt intryck. – Jag blev väldigt imponerad av ­Patrik och Kevin och hur självgående de var direkt. De tog tag i saker och visade intresse och engagemang. Bland annat fick de en ny printer som ingen av oss kunde köra och så satte de igång den. De tog chansen med bägge händerna och gjorde ett jättebra jobb. Deras utbildning hade uppenbarligen förberett dem på detta, säger Sven Bengtsson och får medhåll av Sigurd Berg: – Inte nog med att de kunde pro­ grammera och bereda komponenter, de började även plocka isär utrustningen för att förstå processen. Normalt när vi anställer folk måste vi skräddarsy en utbildning för att få ut någonting av dem, för det finns ingen direkt pulverutbildning. Att det kommer ut elever från Additivt Teknikcenter som  ­presterar från dag ett i verksam­ heten på det sätt som de gjorde – det saknar motstycke.

Patrik och Kevin gavs stort förtro­ ende redan från början när de fick i uppgift att driftsätta en helt ny printer. – Vi fick testa allt vi var s­ ugna på och hade även ett jättebra ­samarbete med Sven Bengtsson kring pulverteknologi. Att få komma ut i verkligheten och samla på sig ­erfarenhet betyder jättemycket, säger Patrik Molander. Den lyckade praktiken på Höganäs AB har gett Patrik Molander en viktig fot in i branschen. – Förhoppningsvis kommer jag att kunna jobba mer med dem i framtiden. Det kontaktnät som ­Additivt Teknikcenter har är ­v­erkligen ovärderligt för eleverna. Samtidigt blir skoltiden vad man gör den till och det gäller att ta till sig det som erbjuds, betonar han.

"ATT FÅ KOMMA UT I VERKLIGHETEN OCH SAMLA PÅ SIG ERFARENHET BETYDER JÄTTEMYCKET"


16

ADDITIVT TEKNIKCENTER I HULTSFRED

Stärkande samarbete för Additivt Teknikcenter, Gjuteribolaget och Mönsterås Metall har ett ömsesidigt utbyte av varandra. – YH-studenter som kommer till oss har ofta mycket att bidra med. De lär av oss och vi lär av dem, säger Rickard Wiger, vd för Mönsterås Metall och marknadsansvarig för Gjuteribolaget.

G

juteribolaget och Mönsterås Metall ägs och drivs av f­ amiljen Wiger. Gjuteribolaget t­ illverkar och vidareförädlar produkter i press­ gjuten aluminium, magnesium och zink medan Mönsterås Metall är specialiserat mot aluminiumgjutning. Företaget har en modern produktions­ anläggning med två gjuterier: sand och kokill (gravitationsgjutning) respektive pressgjutning och en bearbetningsavdelning. Gjuteribolaget och Mönsterås Metall utför endast legoarbeten, det vill säga tillverk­ ning på uppdrag av ett annat företag. – Det är en själv­ klarhet för oss att ta emot elever, som praktikanter eller om de vill komma hit på studiebesök. Vissa av dem har aldrig satt sin fot på en industri tidigare, medan andra som kommer till oss har en hel del erfaren­ het, säger Rickard Wiger.

LIA-period på Mönsterås Metall. – Det var en fantastiskt bra prak­ tikperiod. Företaget gav mig stor frihet och hade stor tillit till mig. Jag fick till och med ett stipendium på 5 000 kronor för att de var så nöjda med min insats, säger han. Adam Rothsten var med i ett projekt för att bygga en ny p ­ roduktionslinje. Syftet var att höja kvaliteten och effektiviteten i till­ verkningsprocessen av de respiratorer som Mönsterås Metall pro­ ducerar för högtryck nu i coronatider. – Det var dåliga fixturer på monterings­ linjen, där man till­ verkar monitorerna till respiratorerna. Jag tog mått på dem och med skolans 3D-skrivare tog jag fram nya fixturer, som rymmer fem detaljer i  stället för en.

"DE ELEVER SOM KOMMER TILL OSS KAN VARA NÄSTKOMMANDE GENERATIONS ANSTÄLLDA"

I första hand välkomnar Gjuteribolaget och Mönsterås Metall studenter från YH-utbildningar som praktikanter. En av dem är Adam Rothsten, student vid YH-utbildningen till 3D-tekniker på Additivt Teknikcenter. Under första året gjorde han sin åtta veckor långa

Foto: Gjuteribolaget

Samarbetet med Additivt Teknik­center och andra skolor i regionen ger möjlig­ heten att skapa en positiv bild av de yrken som finns inom industrin. – De elever som kommer till oss kan vara nästkommande generations anställda, säger Rickard Wiger. Familjen drar också sitt strå till stacken genom att Gjuteribolaget är ett

Under sitt första år på den tvååriga YH-utbildningen projekt för att bygga upp en ny produktionslinje på

av de cirka 20 industriföretag som är delägare i Additivt Teknikcenter. Från fabriken i Vimmerby är två av familje­ medlemmarna representerade med oli­ ka uppdrag inom YH-utbildningarna. – Det är bra att Hultsfred satsar på 3D-tekniken. Additivt Teknikcenter är drivande med sina olika utbildningar inom 3D-fältet. Det är en teknik som vi tror stenhårt på. Det finns ingen väg tillbaka, säger Rickard Wiger. Både Gjuteribolaget och Mönsterås ­Metall ligger i startgroparna för att köpa in 3D-skrivare för metallprinting. Enligt Rickard Wiger har kunderna ännu inte riktigt omfamnat 3D-­ tekniken, men det är bara en tidsfråga innan efterfrågan kommer och då är det bra att vara förberedd. – Gjuteribolaget och Mönsterås ­Metall, säljer idag in 3D-tekniken till sina kunder för att på sikt lägga pro­ duktionen i Hultsfred. När vi ser att våra kunder har behov av leveranser av metallprinting kommer vi att ha egen utrustning för detta. Då är vi väl­ digt glada för att Additivt Teknikcenter kan leverera kompetent arbetskraft.


17

ADDITIVT TEKNIKCENTER I HULTSFRED

framtiden

Svensktillverkade allmogefönster i trä och trä/aluminium med smäckra profiler från egen fabrik efter kundens önskemål.

till 3D-tekniker på Additivt Teknikcenter var Adam Rothsten med i ett Mönsterås Metall.

När jag blir stor ska jag bli astronaut på Ljunghäll Vi på Ljunghäll är glada att insikten om vår spännande arbetsplats sprids i vårt närområde. Idag spänner våra högteknologiska yrken över en bredd som få arbetsplatser kan uppnå. Titta uppåt och sök din framtid hos oss! Där finns vi! I framkanten av den tekniska utvecklingen…

Läs mer om oss och våra tjänster på Ljunghall.com/career

Gjuteribolaget tillverkar och vidareförädlar produkter i pressgjuten aluminium, magnesium och zink. Mönsterås Metall är specialiserat mot aluminiumgjutning. Foto: Gjuteribolaget

Ljunghäll ägs av italienska Gnutti Carlo SPA och tillsammans bildar vi en global aktör med över 4000 anställda i Sverige, Italien, Tyskland, Tjeckien, Storbritannien, Österrike, Indien, Kina, USA och Kanada. Ljunghäll pressgjuter aluminiumdetaljer till fordonsindustrin och i vår nisch är Ljunghäll det ledande företaget i norra Europa. Vårt moderbolag, Gnutti Carlo är världsledande inom utveckling och tillverkning av kraftiga och högpresterande ventilstyrnings- och bränsleinsprutningskomponenter för bygg-, jordbruks-, marin-, generator- och transportmotorer.


18

ADDITIVT TEKNIKCENTER I HULTSFRED

Resterna av pulvret till metallprintern kan åter­ användas flera gånger tack vare ett sofistikerat uppsaml­ingssystem. L­äraren Henric Revelj lägger stor vikt vid hållbarhet, arbetsmiljö och säkerhet i sitt arbete.

YH-eleverna löste ett arbetsmiljöpr oble

­genom att designa och tillverka ett damm

msugarmunstycke i kolfiberförstä rkt nylon.

Hållbarhet ett rent nöje Ordning och reda och skinande rent. Additivt Teknikcenter gör sitt bästa för att slå hål på myten om att industrin skulle vara smutsig. – Det kunde inte vara längre från sanningen. Tvärtom är det rent, fint och modernt och hela branschen satsar stort på hållbarhet, säger läraren Henric Revelj.

D

et som lärs ut på Additivt ­Teknikcenter är framtidens ­tillverkningsteknik. Den inne­ bär att man sparar material utan att kvalitet och hållbarhet försämras. En vinst för både människa och miljö. – Med värdefulla material som ­metall och kolfiber är det ännu viktiga­ re att minimera spillet. Metallpulvret återanvänder vi flera gånger genom att borsta ner det i falluckor i maskinen. Det vi inte kan borsta bort dammsuger vi upp, berättar Henric Revelj och visar upp det specialtillverkade dammsugar­ munstycket som elever på skolan har ritat och 3D-printat i ett kolfiber­ förstärkt nylonmaterial. – Ett praktexempel på hur vi jobbar med problemlösning. Med det gamla

munstycket hade vi svårt att komma åt överallt. Och det är viktigt att inget metallpulver finns kvar i ­maskinen. Det handlar om både ­arbetsmiljö och säkerhet på samma gång, betonar han. Miljö- och återvinningstänket finns med som en röd tråd i hela verksam­ heten. Till exempel återanvänds all plast som blir över från ­3D-printing genom att skickas tillbaka till ­leverantören för att malas ner och bli till ny tråd. – På sikt vill vi kunna mala ner plasten själva och ha ett eget system för återvinning. Det är det fina med 3D-tekniken – ingenting går till spillo. Om du har printat en lampskärm, som

du sedan tröttnar på, kan du mala ner plasten och göra en ny design. Allt detta bidrar till en hållbar, cirkulär ekonomi som passar väl in i framtidens tillverkningsindustri, säger platschefen Joakim Svensson. Att miljöfrågan tas på stort allvar på Additivt Teknikcenter är uppenbart. Och lika noga är skolan med att alltid sätta säkerheten främst. Vid varje station finns checklistor och säkerhets­ datablad och en brandskyddstillsyn är gjord helt utan anmärkningar. En av de mest spännande nyheterna på ­säkerhetsområdet är utbildning i ­osäkra miljöer med hjälp av VR-teknik. – Det handlar om ett nytänk från vår sida och jag tror att det kan bli efterfrågat bland företagen i regionen. Genom att skapa en virtuell miljö kan vi genomföra utbildningar i osäkra miljöer utan att utsätta studenter för någon som helst risk. Detta är möjligt tack vare att dagens VR-teknik är så oerhört verklighetstrogen. Det är verkligen jättehäftigt, säger Joakim Svensson leende.


19

ADDITIVT TEKNIKCENTER I HULTSFRED

Ett öppet teknikcenter i Hultsfred Öppet hus – när då? Alltid! Besökstiderna på Additivt Teknik­ center är inte begränsade till en särskild dag. I stället kan den som är intresserad av verksamheten när som helst boka en guidad tur. Additivt Teknikcenter har sedan star­ ten 2018 haft en oerhörd dragnings­ kraft. Företagsledare, riksdagsledamöt­ er och ministrar finns bland dem som har besökt verksamheten i Hultsfred. – Öppenhet är verkligen något som kännetecknar oss och vi välkomnar alla som är intresserade av vad vi gör. När som helst kan man kontakta oss och boka en rundvandring. Vi är stolta över vår verksamhet och visar gärna upp den för så många som möjligt. Det generösa öppethållandet handlar i grunden om en vilja att sprida bud­ skapet om den nya tekniken och dess möjligheter. – Vi och många med oss vet redan att detta är framtiden. Men vi vill ju

Michael Leijonhud och Joakim Svensson bjuder gärna på en guidad visning av teknikcentret.

BESÖK OSS! Additivt Teknikcenter finns på Sågdammsvägen 3 i Hultsfred www.atcab.se Additivt Teknikcenter AB

att alla ska veta om det. Därför ägnar vi mycket tid åt studiebesök, samtid­ igt som vi ständigt gör vår röst hörd gentemot myndigheter, regioner och företag. Redan nu har vi verktygen för att förse framtidens arbetsmarknad med rätt kompetens och det är viktigt för de här aktörerna att känna till, betonar Michael Leijonhud.

Specialutbildningar GER MERVÄRDE TILL FÖRETAG Korta YH-utbildningar som kan skräddarsys utifrån företagens behov. Additivt Teknikcenter ­erbjuder företag och privat­ personer möjligheten till kompetensutveckling inom 3D-tekniken. Camilla Nordin, är vd för Industrins Ostkustcentrum, ett intresseorgan för teknikföretagen i Mönsterås kommun med omnejd. Hon är en ivrig förespråkare för 3D-tekniken och särskilt möjlig­ heterna med 3D-printing. – Det är ett fantastiskt Camilla Nordin. Foto: IOC

initiativ av Additivt Teknikcenter i Hultsfred att satsa på 3D-tekn­ iken. Jag önskar att fler företag i regionen inser nyttan av de här utbildningarna och anmäler sina anställda till kurserna. Additivt Teknikcenters YH-kurser kostar ingenting – deltagarna satsar bara sin tid och utbildningen är anpassad för att möjliggöra en kombination av jobb och studier. Upplägget är helt perfekt för de företag i regionen som vill kompetensutveckla sin personal inom detta viktiga område, säger Camilla Nordin. Alla kurser fokuserar på 3D-teknik och 3D-utskrifter. På sikt kommer 3D-printing att beröra de flesta av oss på ett eller annat sätt. En fördel är att materialåtgången blir mindre

Camilla Nordin lät Additivt Teknikcenter göra en 3D-utskrift med ett foto som förlaga. Bilden blir endast synlig med en ljuskälla bakom 3D-utskriften.

än vid traditionell tillverkning. – På det sättet är 3D-printing miljövänlig och eftersom tekniken innebär ”friformstillverkning” är inga konstruktioner omöjliga. Ett YH-poäng motsvarar en studie­ dag. Kurserna är öppna att söka för alla som är behöriga eller på annat sätt förvärvat sig den förkunskap som krävs. – Vi skräddarsyr också kurser till företag som vill kompetensutveckla hela eller delar av personalen. De är välkomna att vända sig till oss med sina specifika behov, säger Joakim Svensson, platschef vid Additivt Teknikcenter.


20

Fritid i Hultsfred FULL AV MÖJLIGHETER En meningsfull fritid – och samtidigt en värdefull hjälp för att klara studierna. Hultsfred lever upp till sitt varumärke som en levande kultur- och fritidskommun. – Det är nästan svårt att förstå hur mycket verksamhet vi har. Här finns verkligen fullt av möjligheter på ett sätt som är smått unikt för en kommun av vår storlek, säger Tommy Svensson Pöder, kultur- och fritidschef i Hultsfreds kommun.

UNIKT ROCKARKIV

TILLTALANDE TRÄNING

Hultsfred är vida berömt för åren då världsartister flockades i ­Folkets park. Svenskt Rockarkiv ser till att orten behåller sin plats på den svenska kulturkartan.

En modern träningsanläggning, ett stenkast från Additivt Teknikcenter. På Hagadal i Hultsfred sjuder det av aktivitet från morgon till kväll.

1 000 hyllmeter av klenoder nere i källaren. Och ännu lite till i utställ­ ningen som fått en egen plats i det nybyggda biblioteket. – Totalt handlar det om nästan en miljon objekt från 1950-talet och framåt. I arkiven har vi samlat den svenska populärmusikhistorien, som innefattar allt från dansband till dödsmetall, berättar arkivchefen Stefan Ölvebring. Genom sitt idoga arbete ser Svenskt Rockarkiv till att bära ­vidare och bevara det svenska

Både utbudet och erbjudandet är svårslagna. Studenter i kommunen får rabatt på terminskort som ger tillgång till simhall, gym och grupp­ aktiviteter såsom boxing, cirkel­ träning och spinning. – För studenter är det klockrent att komma hit och rensa hjärnan för att sedan kunna fylla den igen. Forskningen säger klart och tydligt att hjärnan behöver träning och motion för att kunna prestera bra, säger Maria Bohlin, informationsoch simhallsansvarig på Hagadal.

kultur­arvet, där Hultsfredsfestiva­ len ingår som ett betydande kapitel. – Varumärket är fortfarande starkt och Hultsfred är alltjämt en stor musikort med ett rikt kultur­ utbud, bland annat tack vare kommunens evenemangsgrupp som tar initiativ till många olika arran­ gemang, betonar Stefan Ölvebring.

Living in the spirit of sport! Välkommen till en inspirerande värld av gymnastik och idrott!

Borgkrona är ett fastighetsbolag som förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i södra Sverige Sporthallsinredning - Omklädning - Näridrottsplatser - Utegym - Projectering och mycket mer!

Stefan Svanberg VD

Telefon 044-780 10 02 Mobil 070-572 15 13 E-post stefan.svanberg@borgkrona.se vv

- www.kgmab.se - info@kgmab.se - +46 495 24 99 99 - Hultsfred - Sweden -


MODERNT BIBLIOTEK En mångsidig mötesplats och en guldgruva för information. Det nybyggda biblioteket är den självklara mittpunkten i Hultsfreds centrum.

Hampus Eriksson gläds över alla ­möjligheter som har öppnat sig med det nya biblioteket.

– Simningen är ett bra komple­ ment till de tuffare passen som vi erbjuder. Här kan man verkligen välja efter egen nivå och huvud­ saken är att man rör på sig över­ huvudtaget, poängterar hon. På området utanför huvud­ byggnaden är möjligheterna många. Här finns bland annat padelbana, tennisbana, beachhandbollsplan och ett välbesökt utegym, som är

På såväl vuxen- som gymnasial nivå finns det gott om utbildningar i Hultsfred. Därtill är det många som pluggar på distans från orten. Hösten 2020 invigdes ett topp­ modernt bibliotek till stor nytta för studenterna. – Här har vi fått många nya studierum som gör att fler studenter kan arbeta i en stimulerande miljö

fritt att använda dygnet runt. – Uteverksamheten är jättebred och den har byggts på y ­ tterligare det senaste året. Vi är väldigt nöjda med utbudet, här finns något för alla, säger anläggningschefen ­Tommy Karlsson och tillägger att det i Haga­ dals cafeteria finns smörgåsar, kaffe och dricka med mera till försäljning. – Perfekt efter ett tufft tränings­ pass, framhåller han.

med alla bibliotekets resurser och bekvämligheter nära till hands. Vi har ett brett utbud av kurslitteratur och köper därtill in väldigt många böcker på förslag från studenterna. Som bibliotekarie är jag jätteglad över att vi har den möjligheten, ­berättar Hampus Eriksson på Hultsfreds bibliotek. Precis som allt annat i Hultsfred ligger biblioteket endast en kort pro­ menad från Additivt teknikcenter. Byggnaden är designad med runda, inbjudande former av en anledning. – Biblioteket ska vara en mötes­ plats, betonar Hampus Eriksson.

Maria Bohlin tipsar särskilt om det populära utegymmet vid Hagadal.

Utvecklas med oss! Datorstyrd och högautomatiserad produktion har gjort oss till ett av de mest avancerade pressgjuterierna i Skandinavien. Vill du vara med i vår fortsatta utveckling? Välkommen att höra av dig nu eller i framtiden. Svensk Tryckgjutning AB På www.stgab.se kan du läsa mer!

21


22

ADDITIVT TEKNIKCENTER I HULTSFRED

Modern skola GER ELEVER MED FRAMTIDSTRO Elevernas omdöme betyder allt. Skolans förmåga att vara pålitlig, lyhörd och framåtsträvande speglar sig i ungdomarnas utveckling, resultat och trivsel. På Hultsfreds gymnasium berättar eleverna gärna om varför deras skola är en bra språngbräda till framtiden.

N

är Negjmidin Karahoda skulle göra sitt gymnasieval imponer­ ades han av det stora utbudet på Hultsfreds gymnasium. Han upptäckte då att det finns mer än ett dussin ut­ bildningar i skolans breda katalog. – Trots att Hultsfred är en liten ort finns det många program att välja

LÄS MER Mer information om alla program och hur du söker till gymnasiet finns på: www.hultsfredsgymnasium.se

bland på gymnasiet. Det tycker jag är riktigt bra, säger han. För Negjmidin föll valet till slut på Ekonomiprogrammet där han nu går första året. Den inledande tiden på skolan har gjort ett starkt intryck på honom. – Jag slås av att lärarna är så positi­ va och vill hjälpa till på riktigt. Det är mer än bara ett jobb för lärarna och det märks, säger han nöjt.

NYRENOVERAT KEMILABB En ny, säker och modern arbetsmiljö. Kemisalen på Hultsfreds gymnasium har genomgått en totalrenovering med samman­ slagning av rum för öppna ytor, nya arbetsstationer och ny ­ventilation. – Som lärare är det en enorm skill­ nad att jobba i en helt ny miljö med ljusa lokaler och en genomtänkt planlösning. Eleverna på Natur­

vetenskapsprogrammet har jättebra förutsättningar för laborationer och de olika momenten i kurserna, säger Karina Brånstrand, lärare på Naturvetenskapsprogrammet. Nathalie Petersson går första året på Samhällsprogrammet där kursen Naturkunskap 1 ingår. Efter att ha bekantat sig med det nya labbet kan hon konstatera att det håller högsta klass.

– Alla ska kunna få ha en bra skolgång med bra salar och nu har vi fått det ännu bättre här på Hultsfreds gymnasium, säger Nathalie Petersson. Klasskamraten Ali Allo håller med. Och han vet redan hur han tänker utnyttja den nya miljön. – Jag ser fram emot att labba med insekter och exotiska växter. Det är ett riktigt fint kemilabb vi har fått, konstaterar han.


23

ADDITIVT TEKNIKCENTER I HULTSFRED

STYRKA I SAMARBETE

FRI TILLGÅNG TILL TRÄNING

I Hultsfred finns en bred insikt om värdet av samverkan. Och gymnasiet är inget undantag. Fordonsoch transportprogrammet bedrivs i samarbete med SYAB, som har lång erfarenhet av att utbilda yrkesförare.

På Hagadal har studenter på Hults­ freds gymnasium inte bara optimala förutsättningar för en bra idrotts­ undervisning. De har även åtkomst till allt som behövs för en aktiv fritid. Träningskortet som delas ut till samt­ liga elever ger nämligen fri tillgång till bland annat gym, gruppträning och simhall. Ali Reza Taheri från Oskarshamn går tredje året på ­Industritekniska programmet. Han sökte sig till Hultsfreds gymnasium och Additivt Teknikcenter för det var där han såg störst chans till att få jobb direkt efter examen. Extra glad är Ali för möjligheten att kunna kombinera ­studierna med sitt stora fritids­ intresse – fotboll. – Tack vare det individuella valet och idrottsspecialisering kan jag ägna mig åt fotbollen även på skoltid. Med bland annat fotbollstält och gym är Hagadal den perfekta anläggningen att utvecklas på, säger han.

Eleven Martin Hag framhåller den höga nivån på utbildningen, de kunniga lärarna och den familjära stämningen. – Alla övningar är seriösa, men vi kan fortfarande skämta och ha kul. Det tycker jag är viktigt, betonar han. Positiv samverkan är även temat för Hultsfreds gymnasiums samarbete med Additivt Teknikcenter. Det har resulterat i att ett av landets främsta

och mest intressanta industriprogram återfinns i Hultsfred. För andraårs­ eleven Abdulkader Gachash var pro­ blemlösning och ny teknik två saker som lockade till programmet. – Industritekniska programmet är både roligt och spännande för det ger oss elever möjlighet att få utlopp för alla tankar och idéer som vi bär på. Tillsammans hittar vi lösningar på problem och förverkligar våra planer med hjälp av ny teknik. Det tycker jag är jättekul, säger han.

NYTT BIBLIOTEK ”Som ett andra hem”. Så beskriver eleverna på Hultsfreds gymnasium det nya biblioteket i Hultsfreds centrum, som också fungerar som skolbibliotek. Möjligheterna som har öppnat sig med de toppmoderna lokalerna är enorma. Här finns många nya studierum som gör att fler studenter kan arbeta i en stimulerande miljö med alla bibliotekets resurser och bekvämligheter nära till hands.

Tillsammans med det breda ut­ budet av kurslitteratur och digitala hjälp­medel utgör detta ett viktigt centrum för lärande, bara en kort promenad från skolan.

Gillar du den här tidningen? – Vi gör gärna fler

Reklam med kärlek Ett kvalificerat aluminiumgjuteri med gamla anor | iac-ab.se

En kommunikationsbyrå TEL 0491-178 80 HEMSIDA www.krepart.se


VIKTIGT ATT STÖDJA TEKNISKA UTBILDNINGAR Scania Oskarshamn är Kalmar läns största privata arbetsgivare och vi producerar hytterna till Scanias Europamarknad. ”Scania tycker det är mycket viktigt att stödja tekniska utbildningar för vår långsiktiga kompetensförsörjning. Vi är därför väldigt engagerade i Additivt Teknikcenter och Teknikcollege. Vi ser det som en stark framgångsfaktor att vi från industrin tillsammans med utbildningssamordnare inom vårt närområde, varav Additivt Teknikcenter är en, samarbetar kring hur de tekniska utbildningarna utformas för att möta framtida behov på arbetsmarknaden.” Per-Ola Svensson, Scania samt ordförande för regional styrgrupp Teknikcollege Östra Småland

www.scaniaoskarshamn.se

TEKNOLOGI. MEKANIK. PNEUMATIK. HYDRAULIK.

www.modig.se