Issuu on Google+


Vera Smiqani}

[ta nam koka daje? stihovi za dopuwavawe

ilustrovala Mawa Radi} Mitrovi}


U DVORI[TU [ta nam koka daje, to se zove

Koru zrelih diwa rado jede

2


Ova mala deca uhvatila

Pla~e mali Aca, ogrebla ga

3


U VRTI]U Ka`i, Ra{o, tati koliko je

K}eri moja Nato, ti si moje 4


Pogledajte, bata sam otvara

Mali Luka, jao, sa stolice

5Шта нам кока даје? | Вера Смиљанић