Page 1


Размишљам и решавам 1 прво издање Аутор Рејчел Линет Наслов оригинала Rachel Lynette: Critical and Creative Thinking Activities, Grade 1 copyright © Evan-Moor Corporation. This edition is published by arrangement with Evan-Moor Corporation, USA За издање на српском језику copyright © Kreativni centar 2010 Илустрацијa на корици Нејтан Џарвис Илустрације Џо Ларсен Превод и адаптација Зорица Нобл Уредник Славица Марковић Лектор Виолета Бабић Припрема за штампу Татјана Ваљаревић Издавач Креативни центар, Београд Градиштанска 8 Тел.: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 e-mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs За издавача Мр Љиљана Маринковић, директор Штампа БРАНМИЛ, Београд Тираж 3.000

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:0/9(035.057.874) ЛИНЕТ, Рејчел Размишљам и решавам 1 : [6 и 7 година] / написала Рејчел Линет ; [илустрације Џо Ларсен ; превод и адаптација Зорица Нобл]. 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2010 (Београд : Бранмил). - 137 стр. : илуст. ; 30cm. (Креативна школа) Превод дела: Critical and Creative Thinking Activities, Grade 1 / Rachel Lynette. Тираж 3.000. ISBN 978-86-7781-778-7 COBISS.SR-ID 175845132


РАЗМИШЉАМ

И РЕШАВАМ 1 написала Рејчел Линет


Јесен Обој листове жутoм и наранџастом бојом.

У јесен… време јe

.

лишће је

.

људи су

.

Шта се после догодило?

3


Јесен Шта се чује кад…? станеш на суви лист: киша пада по крову: ветар дува кроз крошње дрвећа:

1. Нацртај дрво у јесен.

2. Нацртај 12 листова на дрвету.

3. Нацртај 8 листова на земљи поред дрвета.

4. Нацртај како с дрвета падају 3 листа.

4


Јесен Друга слика се разликује од прве. Пронађи на њој 8 разлика и заокружи их.

Вероватно ћеш у јесен морати да обучеш још и

. 5


Зима Шта је то што зими често можеш да видиш?

Шта зими никада не можеш да видиш?

Нацртај другу рукавицу.

Шта све можеш да направиш од снега? Напиши.

1. 2. 3. Испод сваког снешка напиши број. Најмањег снешка означи бројем 1.

6


Зима Ако немаш шаргарепу, шта би могло да ти послужи као нос за снешка?

Шта се после догодило? Од чега би се снешку могла направити уста?

Заокружи оно што овој групи не припада.

Заврши низ.

7


Зима Који се снешко зове Сима? Пажљиво прочитај упутства и прецртај сваког снешка који није Сима. Заокружи Симу. • Сима је срећан. • Сима не носи шал. • Сима носи капу. • Сима има нос од шаргарепе.

8


Пролеће Означи од 1 до 5 редослед догађања. залива се

Нацртај цвет користећи само праве линије.

бере се сади се једе сe растe

Шта можеш да видиш у пролеће? Шта можеш да чујеш у пролеће? Које мирисе осећаш у пролеће? Шта се још дешава у пролеће?

9


Пролеће Где живе?

Заокружи оно што овој групи не припада.

птица пчела жаба зец

Заокружи 4 речи које те највише подсећају на пролеће. расте

зелено

башта

киша

бебе

топло

цвета

фудбал

цвеће

Заврши цветни низ.

10


Пролеће Сваком цвету нађи пар. Сваки пар цветова обој истом бојом.

11


Размишљам и решавам 1 | Рејчел Линет  

Kњига садржи разне типове активности: логичке слагалице, загонетке, укрштенице, игре речима, задатке за размишљање, креативно писање и цртањ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you