Page 1

ћи Најве ше ви и нај ивани ђ награ издавач ћи дома у ц за де

ог ропск в Е н Чла ења ка удруж ча уџбени ва ине изда д 06. го

од 20

рада 7 нагђународном

на ме ењу ч такми ољи к јб за на ки уџбени с п о евр

ПРЕДШКОЛСКИ

КАТАЛОГ

2020–2021

од Више ина д 30 го зовном

а у обр штву ва изда


У СУСРЕТ новим

Основама програма

К

реативни центар с поносом истиче да већ више од тридесет година прати и својим издањима подржава и развија образовно издаваштво у Србији. То се посебно односи на издања намењена предшколском васпитању и образовању. Деци, васпитачима, родитељима и свима онима који су укључени у овај процес од самих почетака поклањамо посебну пажњу, трудећи се да увек идемо у корак с развојем и усвајамо нова знања која унапређују ову област рада. У складу с тим, ове године смо се посветили раду на новим издањима којима пратимо препоруке нових Основа предшколског васпитања и образовања. Програм Године узлета акценат ставља на дечју игру и активно учешће у практичним ситуацијама, што се и иначе поклапа с нашим досадашњим идејама о приступу учењу у овом најранијем периоду.

Као допринос оваквом приступу издвајамо, пре свега, едицију Школице, која је на Сајму књига у Франкфурту 2018. године добила Награду Најбољи европски уџбеник (Best European Learning Material Award – BELMA). Садржаји у овим радним сликовницама усклађени су са захтевима новог програма Године узлета и имају одобрење Министарства просвете за коришћење у предшколским установама. За вас смо припремили и нове припремне предшколске материјале. Ови радно-игровни материјали намењени деци, васпитачима и родитељима смишљени су и конципирани тако да излазе у сусрет новим Основама програма и да подржавају развој кључних образовних компетенција. Обликовани у форми блокова, материјали имају функционалан простор за рад, али и бројне додатке, у зависности од области коју покривају (налепнице, словни конструктори, азбука).

Награда

Најбољи европски уџбеник Франкфурт 2018

2


У СУСРЕТ новим Основама програма

a iz vaše vam roditelj detet Šta da radite kada ? • Šta učikada je uznemiren grupe preti, a šta pite ako ? • Kako da postu niti kada vas vređa • Šta da radiotac? e pogin e detetu iz vaše grup i po dete o kasni kada dolaz te ako roditelj staln alkohola? om dejstv pod ili ako dođe po dete gne vaspitačnika jeste da pomo Svrha ovog priru ju u takvim što efikasnije reagu čima u tome da . situacijama

од гласа до слова т уУ сувсирем

нсноововаваммаа O oсн рама прор

Радно-игровни материјал за децу, васпитаче и родитеље

ВРТИЋ

ЗА МАШТАЊЕ ретт уУ сусирем в

нноо оваваммааа oОснсонор ама прпор рам

Радно-игровни материјал за децу,

Efikasna komunikacija u vrtiću

način.

Efikasna komunikacija u vrtiću

Радно-игровни материјал за децу, васпитаче и родитеље

Priručnik za vaspitače

Nevena LOVRINČEVIĆ

set godiić, psiholog sa tride Nevena Lovrinčev eljka više se, autorka je i vodit na kliničke prak vaspitačiara namenjenih gozima. akreditovanih semin peda i a lozim , psiho ma, nastavnicima ukazala se vim priručnikom se često Potreba za ovak arima – na njima upravo na tim semin nepredviđenim, zahtevitim diskutuje o različ tokom svog za koje vaspitači varajući nim situacijama odgo na ni pripremlje školovanja nisu

Nevena LOVRINČEVIĆ

У ПРИПРЕМИ

Nevena LOVRINČEVIĆ

Efikasna komunikacija u vrtiću

Kako da efikasno reagujete u mogućim zahtevnim situacijama u svakodnevnom radu

И на крају, као део сталне методичке подршке васпитачима и стручним сарадницима, у сарадњи са ауторком Невеном Ловринчевић, објавили смо нов приручник под насловом Ефикасна комуникација у вртићу. Намењен је васпитачима, медицинским сестрама, психолозима и педагозима, а настао је с намером да им помогне у проналажењу одговора на то како да у захтевним ситуацијама што ефикасније реагују.

васпитаче и родитеље

ИГРАМ СЕ

и РАЗМИШЉАМ ет уУ сувсир м

н о ввааммаа O oсснноор ма про ра

Сви садржаји прате начела програма Године узлета и омогућују деци да и сама одлучују о томе шта ће, када и како радити, уз обиље идеја за израду материјала за игре и средстава која се могу употребљавати у даљем процесу. Такође, подржавају развој критичког мишљења, маште и креативности, као и сарадњу деце са одраслима, развој самосталности и све друге циљеве истакнуте у новим Основама програма. Васпитачима ови материјали помажу у креативном планирању рада, а родитељима пружају нове идеје за провођење квалитетног времена у игри и раду с децом.

КЦ

ВРТИЋ

На предлог наших корисника, као подршка васпитачима у условима рада на даљину, настао је електронски образовни материјал намењен предшколцима. Материјал је подељен на шест тематских целина, од којих свака садржи уводни текст и задатке за рад, а неки текстови су праћени и аудио-верзијом коју читају познати глумци. Уз малу помоћ родитеља, деца могу користити овај материјал на рачунару, таблету или телефону. Бројне похвале које смо добили од васпитача и родитеља најбоље говоре о томе како је идеја о електронском предшколском материјалу више него добродошла и у вртићима. Такође указују и на то да се материјал овог типа добро уклапа у захтеве нових Основа програма, што нас посебно радује. Због тога смо одлучили да од септембра наш Електронски вртић буде бесплатно доступан свима који у вртићима раде по радним материјалима Креативног центра.

3


У СУСРЕТ новим Основама програма

Вртић за маштање ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ МАТЕРИЈАЛ

У ПРИПРЕМИ Радно-игровни материјал

Радно-игровни материјал намењен је деци у години пре поласка у школу. Активности, приче, задаци и питања обликовани су на начин да подстичу радозналост и креативност код деце, као и уочавање детаља и постављање питања о појавама и свету који их окружује. На спонтан и ненаметљив начин деца стичу знања из различитих области, и то тако што уче кроз истраживање и игру, у интеракцији с вршњацима и са одраслима. Материјал даје снажан подстицај за креативно изражавање у разним доменима – у језичком, драмском, ликовном и др.

за децу, васпитаче и родите

ВРТИЋ

ље

ЗА МАШТАЊЕ еетт уУ сусирм в

нноов ама oОснсоноваврамаммааа прпорор

Аутори: др Симеон Маринковић, Славица Марковић

• Материјал подржава кључне образовне компетенције:

Вртић за маштање ослоњен је на Основне програма Године узлета, па су тако понуђене приче, активности, питања и задаци покретач истраживачког процеса и у потпуности су усмерени на дете и његове потенцијале. Дат је најшири избор могућих активности које су у вези с различитим аспектима дечјег развоја – од графомоторичког до језичког и логичкоматематичког – и које представљају изванредну припрему за полазак у школу. Притом свака прича и пратеће активности и питања подстичу комуникацију, промишљање и истраживање, а поред тога дају и драгоцене смернице васпитачима и родитељима када је реч о текстовима за читање деци, као и препоруке за игре које могу играти с њима.

5–7 година

Комуникација на матерњем језику

ДК

Математичке, научне и технолошке

компетенције

Дигиталне компетенције

ДГК ДК ИП ДГК

Учење учења

Друштвене и грађанске компетенције

КСИ ИП

Иницијатива и предузетништво

КСИ

Културолошка свест и изражавање

• О  ва радна књига само је подстицај деци и васпитачу

у развоју сопствених креативних идеја.

4


МОРЕ „Јеси ли ти била на мору?¤, Лука је упитао Сару. „Јесам. Купала сам се и играла у песку! Море је слано!¤ „Ја нисам био на мору. А да ли си тамо видела плавог кита? Он је највећа животиња на свету! Дуг је тридесет метара. Већи је од наше собе. Као кућа је велики!¤ „Нисам га видела! Он сигурно живи негде далеко у мору.¤ „А да ли си видела пингвине?¤ „Неее! Они живе тамо где је много хладно.¤ „А шта си онда видела на мору?¤ „Видела сам галебове, видела сам много малих рибица! И шкољке, и морске пужеве! Убола сам се на морског јежа!¤

ПОДСТИЦАЈНА ПИТАЊА

ДК ДГК

 Шта су друга деца видела на мору? Испричајте занимљиве доживљаје с мора.

 Играмо се: На слово, на слово М... М као МАМА, М као МОРЕ...

ИП КСИ

 Нацртајте неке морске животиње.  Направите морске животиње од различитих материјала.

 На који начин може да се плови по мору?  Нацртајте разне врсте бродова.

Подстицајна питања разврстана према компетенцијама Мотивациони текст 38 40

Препоруке за читање: Александар Пушкин, Бајка о рибару и рибици / Арсен Диклић, Плави кит

Препоруке за читање

Препоруке за игру: Дечје игре некад и сад: Гусари (стр. 75), Потапање бродића (стр. 206)

НА СЛИЦИ СУ СЕНКЕ МОРСКИХ ЖИВОТИЊА. ПРОНАЂИ НАЛЕПНИЦЕ И ЗАЛЕПИ ИХ НА ОДГОВАРАЈУЋЕ МЕСТО.

Препоруке за игру

ДОЦРТАЈ У ОДГОВАРАЈУЋИМ ПОЉИМА ТАБЕЛЕ ОНОЛИКО ЖИВОТИЊА КОЛИКО ИХ НЕДОСТАЈЕ.

Налог за активност

Задатак с налепницама

ЗАМИСЛИ ШТА СВЕ МОЖЕ ДА СЕ НАЛАЗИ У СТОМАКУ ОВОГ ПЛАВОГ КИТА. НАЦРТАЈ ТО. НАЦРТАЈ ЈОШ НЕКЕ ЖИВОТИЊЕ КОЈЕ ПЛИВАЈУ У МОРУ С КИТОМ.

Креативни задатак 39 ХЛЕБ Васпитачица је прочитала деци песму о хлебу која гласи овако: Дуг је пут до нашег хлеба. Много рада за хлеб треба!

Теме: • Киша • Лопта • Дрво • Ауто • Слон • Млеко • Књига • Осећања • Делови тела • Птице • Пећина • Цвеће • Воће • Хлеб • Младунци • Кућа • Камен • Игре • Море • Жирафа • Музика • Њива • Спортови • Бубе и бубице

КЦ

ВРТИЋ

Њиву ваља поорати, онда семе посејати. Док порасте – неговати, а кад сазри – тад пожњети. У млину се жито меље, од брашна се тесто меси, а затим у врелој пећи треба добар хлеб испећи.

Па тек онда за сто сести, хлеб на столу у сласт јести. Када су чула ове стихове, деца су постављала многа питања: – Како се то оре њива? – На који начин се сеје семе? – Зашто се жито негује док не порасте? – Како се жито жање? – Шта је то млин? – Како се у млину жито меље? – Да ли се у пекари пеку хлебови?

ПОДСТИЦАЈНА ПИТАЊА ДК  Потражите у некој књизи или на интернету податке о томе како настаје

ДГК

хлеб; можете и да се распитате код родитеља или код школске деце.

ИП васпитачицом у групној соби ставите поред прозора пшеницу да проклија. КСИ С Када проклија, засадите је у теглу. Посматрајте је како расте.

ДК ДГК ИП КСИ

 Замолите родитеље да донесу различите врсте брашна. Замесите тесто уз помоћ одраслих.

 Распитајте се о томе какве све врсте хлеба постоје и зашто је тако. Да ли сте чули за Музеј хлеба? Погледајте с васпитачицом или родитељима причу о Музеју хлеба на интернету.

 Играмо се: На слово, на слово Х… Х као ХЛЕБ, Х као...

28 30 Препоруке за читање: Читанка за предшколце, 3. део, стр. 98–103. Препоруке за игру: Дечје игре некад и сад: Принчеви и принцезе (стр. 54), И около се лата (стр. 63), Кога волим ја, кога волиш ти (стр. 148) НА СВАК ОЈ ДОЦРТАЈ ПОЛИЦИ НАЛА ЗИ СВУДА ОН О ШТО НЕ СЕ ПО ПЕТ ВРСТА ДОСТАЈЕ. ПЕЦИВА. НАЦРТАЈ СВАКОМ ПЕКАРУ ПО ЈЕДНУ СМ ЕШНУ КА ПУ.

ПРЕДШКОЛСКИ ДИГИТАЛНИ МАТЕРИЈАЛ НА ПОКЛОН 29

5


У СУСРЕТ новим Основама програма

Играм се и размишљам

5–7 година

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ МАТЕРИЈАЛ

У ПРИПРЕМИ Радно-игровни материјал

Теме: • Шта говоре ове боје • Шта говоре ови знаци • Шта је горе, шта је доле • Шта је изнад, шта је испод • Шта је лево, шта је десно • Шта је испред, шта је иза • Шта је између • Уз, низ, нагоре, надоле • Облици око нас • Праве и криве линије • Отворене и затворене линије • У, на, ван • Дугачко, дуже, најдуже • Високо, више, највише • Квадрат, правоугаоник, троугао, круг • Играмо се фигурама • Упоређујемо скупове • Бројање • Бројеви од 1 до 10 • Знак плус • Знак једнако • Знак минус • Направи гусенице од папира

за децу, васпитаче и родите

ље

ИГРАМ СЕ

и РАЗМИШЉАМ ет уУ су сирм

нови

ввааммаа O oсснноор пр орама

Аутори: др Симеон Маринковић, Славица Марковић

Играм се и размишљам је вишенаменски радни материјал који се бави основним математичким појмовима, али истовремено излази у сусрет и дечјој потреби за игром и покретом. Кроз 32 теме дете стиче потребне математичке компетенције које су му важне за припрему за полазак у школу. Новина коју овај материјал доноси јесте то што математички појмови нису дати само апстрактно, већ су повезани са ширим спектром активности, као што су вежбе обликовања, вежбе релаксације, традиционалне и савремене игре. На тај начин, поред интелектуалне радозналости, задовољена је и дечја потреба за игром, комуникацијом и телесним покретом. Уз сваку тему понуђена су и питања за размишљање, мотивациони текстови који могу бити покретач за истраживање и разговор, као и бројни занимљиви и подстицајни задаци.

6

• Материјал подржава кључне образовне компетенције:

Комуникација на матерњем језику

ДК

Математичке, научне и технолошке

компетенције

Дигиталне компетенције

ДГК ДК ИП ДГК

Учење учења

Друштвене и грађанске компетенције

КСИ ИП

Иницијатива и предузетништво

КСИ

Културолошка свест и изражавање


ВЕЖБЕ

Мотивациони текст

Две су руке и два ока, и два уха, уха, ха!

Један два, један два, као жаба скачем ја.

Један, два, један, два, као врана ходам ја.

Један два, један два, као мачка идем ја.

Један два, један два, као лептир летим ја.

Предлог за вежбе покретом, вежбе за релаксацију итд. Протежем се као мачка Дишем мирно, Ту је тачка.

ПОДСТИЦАЈНА ПИТАЊА

 Разговарајте у групи о томе чега на нашем телу има два? Чега на телу маце има два?

Налог за активност Тема

Игра СТОЛИЦЕ, СТОЛИЦЕ

Препоруке за игру

ПОДСТИЦАЈНА ПИТАЊА

 Истражи на интернету како се на још неким језицима броји до пет.

Подстицајна питања разврстана према компетенцијама

Бројеви 1, 2, 3, 4, 5 ДОПУНИ ЦРТЕЖ. ЗАОКРУЖИ.

5

3

3

2

2

5 4

4 ПОВЕЖИ.

1

СПОЈ СКУПОВЕ СА ОДГО

ВАРАЈУЋИМ БРОЈЕМ.

2 3

КЦ

ВРТИЋ

ПРЕДШКОЛСКИ ДИГИТАЛНИ МАТЕРИЈАЛ НА ПОКЛОН

4 5 4

5

7


У СУСРЕТ новим Основама програма

Игром од гласа до слова ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ МАТЕРИЈАЛ Радно-игровни материја

л за децу, васпитаче и

родитеље

У ПРИПРЕМИ

5–7 година

Аутори: др Мирјана Марковић, Славица Томић, Слободанка Миловановић

од гласа до слова

Пратећи начела програма Године узлета, радно-игровни материјал Игром од гласа до слова смишљен је тако да подржава развој предвештина ране писмености. Обликован је у форми блока на 32 стране (+ две стране с налепницама), а редослед обраде слова дат је према букварском распореду.

ет уУ сусрм

и

новввааммаа O oсснноор прорама

Избор задатака и начина њиховог решавања зависи искључиво од интересовања детета, његовог узраста и развојних могућности. За свако слово понуђено је више вежби и игара које прате неки од корака у процесу од гласа до слова: 2. вежбе и игре за развој фине моторике;

7. игре гласовима и аналитичко-синтетичке вежбе и игре;

3. вежбе и игре слушања;

8. игре слоговима и римовање;

4. вежбе и игре дисања;

9. игре речима;

5. вежбе и игре моторике говорних органа;

10. предграфомоторичке вежбе и игре;

6. визуелне вежбе и игре;

11. графомоторичке вежбе и игре;

1. вежбе и игре за развој крупне моторике;

12. игре словима.

Весели задатак

Обој

Налог за рад

Додај слово

Слушај различите звуке из окружења у којима се чује глас

! Додај слово које недостаје на одговарајуће место.

" Линијом повежи сличице појмова чији се називи римују. Неколико сличица је вишак. Направи више игара по узору на ову. Исеци празна поља са стране, нацртај и обој по два појма чији се називи римују и направи игру. Покушај да смислиш стихове користећи појмове које си нацртао.

А Ч У Н А КРАВА КРАВА

А Т А

Р и покушај да их опонашаш.

РАК РАК

ЗНАК

СИР СИР ТРАВА ТРАВА

ЂАК

И Б А

8

Помоћ одраслог

ЛУБЕНИЦА

ЖИР ЖИР

ЏАК ЏАК РИБА

ОБЛАК

Рр


Налепнице

А И

У прилогу се налазе:

М Н РАM

MАСЛАЧАК

КАMИОН

MАШНА

ШУМА

Ни–на но–си на–ну–ле, на–ну–ле су стри–ни–не. Нина каже стрини: „Купи једне Нини¤.

Н

С СОК СОКО

СОM

У АКВАРИЈУM

У

ХАРMОНИКА

З У Б И У

С

Т

 велика штампана слова азбуке;  словни конструктор.

MEСЕЦ

Р А

налепнице које се користе при решавању одређених задатака;

У

У

В

К

Е

О

Штампана слова Словни конструктор

СЛОВНИ КОНСТРУКТОР представља елементе слова и помаже да деца уочавају линије од којих се свако слово састоји. Деца могу да: обоје сваки део одређеном бојом (на пример: најдужи елементи су жути, краћи црвени, најкраћи плави; наранџасти су мањи заобљени и зелени велики заобљени) или га украсе линијама, налепницама или на неки други начин; исеку сваки део и залепе га на картон, а потом га пластифицирају или ојачају провидном лепљивом траком;

АБВГ ДЂ ЕЖЗИЈ КЛ ЉМНЊОП Р С Т Ћ УФ Х ЦЧЏШ ВЕЛИКА ШТАМПАНА СЛОВА азбуке – самостално (односно код захтевнијих задатака уз помоћ одрасле особе) деца могу да их: боје и украшавају различитим линијама на самој страници блока; залепе на картон и исеку као картице за игре словима; направе тактилну азбуку тако што ће унутар линија слова лепити материјале различитих структура.

истражују могуће начине игре тако добијеним облицима; од понуђених елемената праве велика штампана слова азбуке.

КЦ

ВРТИЋ

Приручник ОД ГЛАСА ДО СЛОВА биће вам од велике помоћи у коришћењу овог материјала.

ПРЕДШКОЛСКИ ДИГИТАЛНИ МАТЕРИЈАЛ НА ПОКЛОН

9


У СУСРЕТ новим Основама програма

Едиција ШКОЛИЦЕ

ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИ РАДНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА УЗРАСТ 1–6 година

Ова се децу рија слик до шеу узрасту оо сте го помоћ ди најран и родитељне малишијих дана коим према ана разв д иј књ њихово изи – даају запажа под и радо ње, м зналос т.

Сазнајте шта све може ваше дете, подстичите учење и креативност, откривајте свет, дружите се!

Едиција Школице добила је Награду Најбољи европски уџбеник у категорији предшколаца на Сајму књига у Франкфурту 2018. године. Посвећена је подстицању раног развоја деце узраста од прве до шесте године и обухвата шест наслова. У свакој од шест књига централна фигура је лик животиње коју пратимо кроз различите ситуације познате деци. Те ситуације праћене су песмицама, причама, бројалицама, а илустроване су нежним, духовитим и функционалним илустрацијама, чија сложеност расте из књиге у књигу.  На текстове се наслањају задаци за дете који одговарају његовим потребама и интересовањима у том узрасту, као и различита питања која родитељи могу да поставе деци и која подстичу даљи разговор и смишљање нових активности. Посебна вредност ових књига огледа се у томе што свака Развој детета од пете до шесте годинe има увод намењен родитељима и особама које раде с децом. То су својеврсни водичи кроз развојна достигнућа карактеристична за дете датог узраста у домену опажања, мишљења, говора, упознавања физичке и социјалне средине и развоја фине моторике, у складу са савременим сазнањима развојне психологије о току развоја деце предшколског узраста. Истовремено, одраслима су сугерисане многе активности које могу да практикују да би код детета подстакли поменуте сегменте развоја. На тај начин родитељи и васпитачи добили су поуздан путоказ за то како да време уз књигу проведу на најкориснији могући начин. Едиција је усклађена с критеријумима програма Године узлета и има одобрење Министарства просвете за употребу у предшколским установама.

Заједничко читање књига и дружење уз њих нешто je најлепше што можете поклонити детету. Тако ћете га охрабрити да постане сигурна и срећна особа, јер се све оно што је важно догађа у детињству – касније се само понавља.

За подстицање

дечјег развоја

Зекина школица

Јежићева шко

лица

1. година

3-4 годинe

Куцина школица

Медина шко

лица

1-2 годинe

4-5 година

Мацина шко

лица

Совина школица

2-3 годинe

СОВИНА ШКОЛИЦ А • прво издање Маринковић и Славица Маркови • аутори Симеон Данева Рајнинге ћ • илустратор р Евелина Славица Маркови • графички дизајн Душан Павлић • уредник штампу Небојша ћ • лектор Виолета Бабић • припрема за Митић • издаје Градиштанска Креативни центар, 8• Београд, www.kreativnicen тел./факс: 38 20 464, 38 20 483, 24 tar.rs • штампа година штампе Публикум • тираж 40 659 2017 • copyright 3000 • ©Креативни центар 2017

НЕКЕ ОДЛИКЕ РАЗВОЈА Развој говора

Овај период развоја детета карактерише буквалан, сажет говор. Машта превазилази говорне могућности. Деца овог узраста често размишљају наглас.

Говор је обично правилан и јасан, артикулација гласова правилна (понегде постоје тешкоће у изговору гласова Р, Л, Њ, С). Дете може да преприча кратку причу пошто је чује, ствара причу слажући цртеж до цртежа, пише и чита властито име. Одговор на питање често му је двосмислен – за нешто каже и 󰐴󰐴󰐴 и не, али је развијенији и с више детаља. Дете тражи одобрење одраслих: „Могу ли ово ... могу ли оно...?“ Показује интересовање и пита за значење речи. Употребљава и до 3000 речи, мада су разлике од детета до детета у том опсегу велике.

Интелектуални развој

Деца овог узраста најбоље сазнају кроз игру и сопствену акцију. Сазнања су везана за оно што виде и опажају другим чулима. Воле да подражавају. Дете зна која му је рука лева, а која десна, и разуме просторне релације у стварности и на сликама (испред, иза, изнад, испод, у, на, поред, између, лево, десно). Почињу да исписују бројеве. Број елемената у скупу умеју да означе бројком. Групишу предмете према одређеном критеријуму. Разврставају према четири атрибута (боја, облик, величина, дебљина). Умеју да објасне по чему се нешто разликује (стакло-хартија, мачка-пас, голуб-мачка). Решавају проблеме у задацима с конкретним предметима/сликама, са скуповима од 6 до 10 елемената (груписање, издвајање или придруживање по неком својству/својствима , ређање по величини, упоређивање више-мање-једнако и сл.).

АКТИВНОСТИ ОДРАСЛЕ ОСОБЕ

Развој говора

Подстицати дете пре свега кроз игру: - да описује, објашњава, саопштава и упоређује појаве и догађаје; - да уочава и објашњава везе између ствари и појава, сличности и разлика, узрока и последица; - да упознаје бајке, басне, брзалице, разбрајалице, загонетке, приче и краће песме за децу; - да се упознаје с филмом и позориштем за децу; - да развија говорно стваралаштво: језичке игре, драмско-језичке игре, језичко-музичке игре и сл. - да вежба правилан изговор при препричавању прочитаног, али на спонтан и неформалан начин.

Интелектуални развој

Подстицати дете: - да речима описује положај једног предмета у односу на други („Десно од лутке је меда“); - да одређује делове тела друге особе (која јој је рука десна, а која лева); - да смишља реченице са одговарајућим предлогом на основу слике; - да ређа слике по редоследу догађаја; - да упоређује бројеве (једнако, мање, више); - да додаје и одузима – за један више, за један мање; - да открива део који недостаје; - да проналази заједничку особину код три предмета; - да проналази уљеза међу предметима. Децу је важно охрабривати. Најбоље уче активно испитујући конкретне материјале – ређајући коцкице, сликајући бојама, играјући се песком, водом и другим приручним материјалима.

О овим темама можете сазнати нешто више из следећих наших издања: Иван Ивић, Јадранка Новак, Никола Атанацковић, Мирјана Ашковић, Развојна мапа Мара Шаин, Славица Чарапић, Корак по корак 3 Мара Шаин, Славица Чарапић, Корак по корак 5 Чип Вуд, У корак с развојем

Аутори: Симеон Маринковић и Славица Марковић

Извод из образложења Награде Најбољи европски уџбеник, Франкфурт 2018 • Серија је организована на методолошки јединствен начин и заснована је на интегрисаном развојном концепту. • Усвојени приступ мотивише децу да се лако поистовете Награда с ликовима, да се играју и уче на једноставан и забаван начин. европски уџбеник и бољ Нај • Илустрације су прилагођене узрасту, пружају одличну визуелну Франкфурт 2018 подршку и стимулишу машту, размишљање и креативност деце. • Богате разнолике активности олакшавају процес учења, специфичне су за бројне стилове учења и утичу на различите аспекте развоја код деце. • Настава и учење прилагођени су како индивидуалном тако и групном раду у стимулативној и забавној средини.

10

и креативности

5-6 година CIP - Каталогиз ација Народна библиотек у публикацији а Србије, Београд

ISBN 978-86-52 9-0402-0 COBISS.SR-ID 230373900


5–6 година ЗА ПОД СТИЦ АНЬЕ Д ОССТТИИ ЕЧjeГ РАЗВОjА и кКРРЕЕА АТТИИВВННО

овница од првеза мож ма дае од својих љубав дстичу машту

Додатак – налепнице и картонска слагалица Совина школица и Медина школица садрже мноштво разноврсних задатака и активности – од учења првих бројева и развоја предвештина читања и писања до упознавања с појмовима из света који нас окружује. Занимљиви задаци пробудиће у деци радозналост и подстаћи ће их на размишљање и закључивање.

5Годи- 6нА

25 +НАЛЕПНИ

ЦА

КАРТОНСКЕ + СЛАГАЛ ИЦЕ

Животиње у зоолошком врту

Сова помаже мами да гаји биљке

Сова је посетила зоолошки врт. Тамо је видела разне животиње. Неке животиње је избројала. Сова је избројала четири жирафе.

Тема

Може. Стави зрно у саксију са земљом. Земљу мало полиј водом и саксију изнеси на топло сунце.

Мама, имам зрно пасуља. Може ли из овог семена да порасте нова биљка?

Мотивациони текст

Зашто на сунце?

Да би биљка порасла, осим земљишта и воде, потребни су јој ваздух, светлост и топлота.

Уводни текст

КАКО РАСТУ БИЉКЕ

Активност

Када сунце топло сија, тад из земље семе клија. Стабљика се нежна диже и листиће своје ниже. Онда биљка и процвета и плод ствара из тог цвета. Из плода ће друго семе нова биљка да покрене.

Налог за рад

КЦ

ВРТИЋ

Обележи бројевима биљке од најмање до највеће.

Изброј остале врсте животиња. Колико их има? Напиши.

31

30

4–5 година

ПРЕДШКОЛСКИ ДИГИТАЛНИ МАТЕРИЈАЛ НА ПОКЛОН

Уводни текст Шта меда ради дању, а шта ноћу? Када је дан, меда одлази у вртић. Тамо га одводе мама или тата.

Где се сакрила лопта? Меда и јежић су се играли у парку. Јежић је понео своју шарену лопту. Сви воле да се играју јежићевом шареном лоптом. Одједном се лопта откотрљала и изгубила.

ЋИЈУ-ЋИ!

А ноћу, зна се! Меда се прво окупа, а онда одлази на спавање.

Где је моја лопта?! Морам да је пронађем!

Активност

Помоћи ћу ти.

ХУ! ХУ!

6

Погледај ове две слике. Испричај шта ко ради када је дан. Како дању изгледа парк? Шта се догађа на дрвету? А шта ко ради када је ноћ? Како тада изгледа парк? Шта се тада догађа на дрвету? Шта ти радиш дању? Шта ти радиш ноћу?

Идеје за разговор

Помози јежићу и меди да пронађу пут до лопте.

7

Налог за рад

Додатак – и налепнице а с слагалице словима

11


У СУСРЕТ новим Основама програма

Едиција ШКОЛИЦЕ

ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИ РАДНИ МАТЕРИЈАЛИ Мацина школица и Јежићева школица укључују цртање, бојење, графомоторне задатке, решавање једноставних проблема, класификовање објеката по различитим критеријумима, почетне вештине писања и многе друге активности које су прилагођене могућностима сваког узраста.

3–4 годинe

Додатак – налепнице и слагалице с бројевима

Мотивациони текст Како јежић и маца броје?

Јежић и деда Меда

Нешто је шушнуло. ХОП! С дрвета је на клупу скочила маца. Јежић се обрадовао. У пећини кад је зима деда Меда чврсто спава. Кад погледаш, видиш како чупава му вири глава.

Поред Меде и пећине јежић сада није стао, већ је само погледао и тихо је протрчао.

Мацо, да ли ти умеш да бројиш?

Два су ока, да гледају. Два су ува, да све чују.

Активност Умем!

Налог за рад

Идеје за разговор

Ко спава у пећини? Ко је прошао поред пећине? Зашто је јежић био тих? Ко се све налази ван пећине? Ко спава у шупљини дрвета? А где је бубамара?

Обој број 2. Залепи две бомбоне на посуду за слаткише. Да ли су ту по једна бомбона за јежића и за мацу? Пронађи оно чега на слици има по два. Колико има бубамара?

11

10

Покажи где је на слици

Добар дан! Ја сам маца. А како се ти зовеш?

Покажи мацине очи. Покажи мацин реп. Где су мацине уши? Покажи. А где је пужић? Покажи га.

4

Мотивациони текст

12

2–3 годинe

Разговарамо с дететом о…

Maца воли да спава са својом лутком.

Где спава маца? Покажи. Где спава лутка? Покажи. Чиме се покрила маца? Које је боје њено ћебенце? Које је боје њен јастук? Ко још спава у овој соби? Покажи. Шта се види кроз прозор собе? Где спава пужић? Пронађи га.

5

Додатак – карте у боји (Игра повезивања)


ЗЕКИНА

1–2 годинe Зекина школица и Куцина школица намењене су деци најмлађег узраста и осмишљене су тако да подстичу дете да слуша оно што му родитељ чита, да показује где је шта на слици, уочава сличности и разлике, понавља стихове, пева, уочава сличност између онога што раде јунаци и онога што само ради.

Ко се крије у

шталици? (Игра

скривања)

местима. на означеним це пресавијте може да почне! у • Слику штали ите се − забава врата. Спрем ћете мацу, кокошк • Отворите део аном тако што скривене својим малиш Нека се део тела погоди која • Играјте се са и у шталицу. да или краву сакрит врата. Дете треба отвор кроз животиње види ци. крије у штали се животиња

Додатак – картонска кућица (Игра скривања) Мачка и миш

Ко се то чује? Мау, мау! Цију, цију! У дворишту једна мачка јури миша. Куца и меда су видели како мачка јури миша. Хоп! Миш је побегао! Покажи миша. Покажи мацу. Како мауче маца? Како цијуче миш? Ко је овде мали? Покажи.

Слике животиња

Куца зна које су ово животиње. А да ли ти знаш? Покажи мацу. Покажи бубамару. А где је птица? Где је риба?

Покажи где је на слици

Разговарамо с дететом о…

У!

! МА

МАУ

Маца јури хопа-хоп, а миш бежи топ-тап-топ. Миш побеже фију, фију, у рупицу цију, цију.

Мотивациони текст

!

ИЈУ

У! Ц

ЦИЈ

9

8

1. година

Кажи и ти

Зека је изашао с мамом у шетњу.

Покажи где је на слици

Зека воли кад га мама обуче и изведе у шетњу. Зека се радује и маше: — Па-па! Како зека маше? Кажи и ти: — Па-па!

Зека је видео велику и малу куцу.

Велика куца лаје: — Ав! Ав! Ав! Мала куца лаје: — Вав! Вав! Вав! Покажи велику куцу. Како лаје велика куца? Покажи малу куцу. Како лаје мала куца?

ЗЕКИНА

Једна куца каже: – Зеко! Ав, ав, ав! Друга куца каже: – Зеко! Вав, вав, вав! Дођи, зеко, овамо да се лепо играмо!

Један, два, један, два, шетам се и ја. Па-па, па-па, машем рукама.

Где си, где

си, зеко?

(Игра скри • Слику кући вања) це пресавиј те на озна • Отворите ченим мест прозоре има на кров и врата. • Забавите Нека игра у. се са своји почне! скривати м малиша у кућици. ном тако што ћете зеку и мац у

А!

ПА-П

20

АВ! АВ! АВ!

ВАВ!

ВАВ!

ВАВ!

21

Додатак – картонска кућица (Игра скривања)

13


У СУСРЕТ новим Основама програма

КЦ

ВРТИЋ

Предшколски дигитални материјал ••

Електронски образовни материјал за предшколце развијен је у сарадњи

с највећим финским произвођачем образовног софтвера, чији су партнери и неки од највећих издавача у Финској и Европи.

••

Ови материјали нуде различите активности путем којих деца предшколског

узраста могу и у кућним условима и уз малу помоћ родитеља да се припреме за школу на занимљив и интерактиван начин.

••

Уједно представљају и помоћно средство намењено васпитачима које им

омогућује да у процес рада укључе коришћење електронских материјала и на тај начин оснаже развој дигиталних компетенција код предшколаца.

•• •• ••

Предност овог материјала је лако и интуитивно коришћење и кретање кроз

програм, као и модеран и иновативан изглед платформе.

Материјал се може користити на телефону, таблету и компјутеру и нема

потребе за додатном инсталацијом програма.

Материјал је подељен на шест тематских целина, од којих свака садржи уводни

текст и задатке за рад, а неки текстови су праћени и аудио-верзијом коју читају познати глумци. Задаци покривају разноврсне области – од учења првих бројева и развоја предвештина читања и писања до упознавања с појмовима из света који нас окружује.

14


Oмогућено је увеличавање делова текста

Интегрисани су анимирани прилози Понуђени су разноврсни задаци који од деце захтевају различите активности: превлачење, повезивање, проналажење парова.

Материјал садржи аудио-прилоге

Дете може да изабере свој лик – аватар

Освојена медаља за решене задатке

15


Весели вртић

5–7 година

ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕН ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ МАТЕРИЈАЛ

Какво је данас време? Обој. 

Колико је сада сати? Означи. 

Јесен

Занимања Шта стоји у вези са овим занимањима? Повежи као што је започето.

Обој на овој страни све оно што није обојено.

ХВАЛА Ево, драга дечице, воћа свакојака, грожђа бела, грожђа црна, јабука, крушака!

11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5

Ове лепе дарове јесен нам је дала, драга наша јесени, велика ти хвала! Јован Јовановић Змај

3232

Посматрај слику и опиши јесен. Које још воће зри у јесен? Како се облачимо у јесен? Пронађи и заокружи на великој слици скуп јабука, скуп крушака и скуп кишних капи.

Које ти се од ових занимања највише допада? Зашто? Шта је све потребно кувару да би обављао свој посао? Шта је све потребно фризеру?

137

Књига садржи:

Награда уџбеник

европски Најбољи рт 2014 Франкфу

•  136 радних листова •  88 налепница •  бројне идеје намењене васпитачима за додатни рад с децом

Аутори: др Симеон Маринковић, Славица Марковић Редактор: мр Милица Ћебић, стручни консултант Рецензенти: Јелена Дајовић, педагог, ПУ Полетарац, Стара Пазова мр Далиборка Живковић, сарадник, ПУ Ната Вељковић, Крушевац Снежана Илић, психолог, ПУ Радост, Чачак Татјана Јовановић, васпитач, ПУ Наша радост, Смедерево

• У овој књизи oбjeдињeни су рaзнoврсни сaдржajи нeoпхoдни зa тeмeљну припрeму дeтeтa зa пoлaзaк у шкoлу. • Рaдни листoви пoлaзe oд Oпштих oснoвa прeдшкoлскoг прoгрaмa и oбухвaтajу вeжбe из мaтeмaтикe, прeдмeтa Свeт oкo нaс, грaфoмoтoричкe вeжбe и вeжбe пoвeзaнe с припрeмoм зa пoчeтнo читaњe и писaњe.

• Вeжбe су структурирaнe тaкo дa oмoгућe лaкo снaлaжeњe

дeцe у сaмoстaлнoм рaду, aли су oбoгaћeнe и брojним идejaмa зa дoдaтни рaд, збoг чeгa ћe бити oд вeликe пoмoћи и искусним вaспитaчимa, aли и вaспитaчимa пoчeтницимa.

• Зaдaци су пaжљивo смишљени, oмoгућaвajу дeци

дa нaпрeдуjу сoпствeним тeмпoм, дajу пoдстицaj зa рaзмишљaњe, нeгуjу крeaтивнoст и ствaрajу oснoв зa нeoпхoднo умрeжaвaњe рaзличитих сaдржaja вaжних у припрeми зa шкoлу.

На босанском, мађарском и албанском језику

16

• У евалуацији радних листова Вeсeли вртић учествовало је више од 30 васпитача и стручних сарадника из 12 прeдшкoлских устaнoвa из свих дeлoвa Србиje.


НА ЈПРОДАВАНИЈИ РАДНИ ЛИСТОВИ У 2018–2019. ГОДИНИ

Разноврсне теме, задаци и активности које садржи Весели вртић Свет око нас

Припрема за почетно читање и писање Шта си данас обуо/обула? Обој. 

Слово М Шта видиш на овим сликама? Којим словом почињу речи испод слика? Обој цртеже.

МАЧКА

М

МЕДА

МИШ

Пиши слово М као што је започето.

Упиши слова која недостају.

МА МА МА М МА М

Заокружи у овој песми свако слово М.

МАРАМИЦА Молим, мама, марамицу да обришем нос. Добио сам кијавицу Што сам ишо бос. Мамице, пожури, из носа ми цури. Гвидо Тартаља

Наведи још неку животињу чији назив почиње словом М. Чија све имена из твоје групе почињу словом М? Смисли реченицу у којој ћеш да употребиш речи МАЧКА и МИШ.

Графомоторика

23

Математика Колико је сада сати? Означи. 

11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5

Медина игра Са колико се лоптица игра сваки медведић? Обој само одговарајући број.

2 3 4

4 5 6

3 4 5

4 5 6

7 8 9

5 6 7

Који се медведић игра највећим бројем лоптица? А који се игра најмањим бројем лоптица? Колико укупно има црвених лоптица?

109

Извод из образложења Награде Најбољи европски уџбеник, Франкфурт 2014 • Атрактиван уџбеник прилагођен деци узраста од 5 до 7 година. • Јаке боје, јасан и прегледан дизајн и једноставне илустрације. • Интерактиван материјал – свака страница садржи разноврсне задатке за децу. • Велики број активности усмерених на развој фине моторике и основног познавања бројева. • Задаци су комбиновани с разноврсним питањима и захтевају од деце да се приликом објашњења позову на искуство из свакодневног живота. • Добро коришћење визуелних симбола – укључујући могућност самооцењивања деце. • Слова се обрађују доследно и на одговарајући начин. На дну сваке странице налазе се предлози за разговор.

КЦ

ВРТИЋ

ПРЕДШКОЛСКИ ДИГИТАЛНИ МАТЕРИЈАЛ НА ПОКЛОН

17


Ја у вртићу

ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕН МАТЕРИЈАЛ

4–5 година

Аутори: д  р Симеон Маринковић, Славица Марковић Рецензенти: мр Милица Ћебић, Учитељски факултет, Београд Мирјана Ђурђев, стручни сарадник, ПУ Радосно детињство, Нови Сад Весна Секулић, васпитач, ДВ Маштарије, Београд

На босанском језику

Развој говора

Логичко мишљење

Математика

Графомоторика

Упознавање околине

Цртање

 Садржина активности односи се на природну и другу околину, оно што је деци блиско и познато, затим на предмете и појаве, породицу и оне који дете окружују у вртићу, као и на биљни и животињски свет.  Теме су усмерене ка основним сферама дечјег развоја.  Задаци подстичу децу на разноврсне активности: упознавање сопствене личности, развијање сазнања о другима и односа с њима и изграђивање сазнања о околини.  Васпитач може да користи ове радне листове у индивидуалном раду с децом или приликом рада у малој групи.  Ови радни листови васпитачу могу бити добар извор информација о напредовању детета.  Настајање ових радних листова од почетка су пратили тимови сарадника из предшколских установа из свих делова Србије.

18

На мађарском језику

Књига садржи: •  58 радних листова •  налепницe •  задате циљеве за сваку активност

 ројне идеје за разговор •  б васпитача с децом


Разноврсне теме, задаци и активности које садржи књига Ја у вртићу

Назив активности

Налог за рад

Питања за разговор

Циљеви активности

19


Полазим у вртић

3–4 годинe

ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕН МАТЕРИЈАЛ

Аутори: др Симеон Маринковић и Славица Марковић

Развој говора

Рецензенти: мр Милица Ћебић, Учитељски факултет, Београд

Графомоторика

Мирјана Ђурђев, стручни сарадник, ПУ Радосно детињство, Нови Сад Весна Секулић, васпитач, ДВ Маштарије, Београд

Математика Цртање Логичко мишљење Упознавање околине

Књига садржи: •  59 радних листова •  налепнице •  задате циљеве за сваку активност вор •  бројна питања за разго васпитача с децом

На босанском језику

На мађарском језику

активности односи се на природну и другу околину, оно што је деци блиско и познато, затим • Снаадржина предмете и појаве, породицу и оне који дете окружују у вртићу, као и на биљни и животињски свет. • Теме су усмерене ка основним сферама дечјег развоја. адаци подстичу децу на разноврсне активности: опажање, уочавање сличности и разлика, • Зпоређење, придруживање, груписање, запажање, замишљање, закључивање. може да користи ове радне листове у индивидуалном раду с децом или приликом рада • Ву аспитач малој групи. • Ови радни листови васпитачу могу бити добар извор информација о напредовању детета. радних листова од почетка су пратили тимови сарадника из предшколских • Нустанова  астајањеизових свих делова Србије.   

20


Разноврсне теме, задаци и активности које садржи књига Полазим у вртић Назив активности 53. исПричај ПричУ

Налог за рад

2. КоКо, иш! Иш, коко, иш, ево иде миш, ево иде миш, иш, коко, иш!

Посматрај слике и испричај причу. На свакој слици

2

1

Доврши цртање коко шке, као што је приказано на слиц и у кућици.

обој миша.

Народна песма

4

3

Ко је у овој причи био у невољи? Како се прича

Где живи кокошка? Чиме се кокошка храни? Како кокошка кокода че? Како називамо њене младу Шта нам кокошка даје? Које још животиње имају нце? кљун?

QQ QQ QQ

завршила?

QQ QQ

Причање приче по слици. Уочавање редоследа догађаја.

Циљеви активности

Питања за разговор

Опонашање повлачења водоравних линија. Имитирање цртања крстића и кружића. Откривање и сазнав ање чињеница о живот ињама.

46. лоПте Обој лопте онако како

су обојене у кућици.

31. цртање облиКа е. Обој Нацртај започете облик

28. обУци дечаКа

их.

и дечака.

Пронађи налепнице. Обуц

Колико си лопти обојио /обојила? Којом бојом си обојио/обојила највећ у лопту? Којом бојом си обојио/ обојила најмању лопту? Како се ти играш лоптом ?

ла кругова? Колико си нацртао/нацрта Колико има троуглова? Које су боје квадрати?

QQ

Почетно цртање облика:

круг, квадрат, троугао.

QQ QQ

После показивања, разврс тавање према два атрибу Препознавање по величи та. ни.

ла м? Где си залепио/залепи ла налепницу с качкето Дај Где си дечаку залепио/залепи налепницу с мајицом? Где си залепио/залепила налепницу с панталонама? чему то закључујеш? са ове слике весео? По дечаку име. Да ли је дечак

QQ QQ

а тела. Свест о свом телу и деловим тима. Искуства са одевним предме

21


Припремни предшколски материјали С ПОЗИТИВНОМ ОЦЕНОМ (1. КОМПЛЕТ) МАЛА МАТЕМАТИКА

МАЛИ БУКВАР

Аутори: Симеон Маринковић и Славица Марковић

Аутор: Симеон Маринковић

МОЈ СВЕТ Аутори: Симеон Маринковић и Славица Марковић

ЦРТАЛИЦА Аутори: Симеон Маринковић и Милена Крсмановић

Ове радне сликовнице садрже занимљиве задатке и смишљене су тако да омогуће успешну припрему деце за полазак у школу. У њима су обрађени садржаји потребни за касније праћење наставе у 1. разреду основне школе.

КЦ

ВРТИЋ

ПРЕДШКОЛСКИ ДИГИТАЛНИ МАТЕРИЈАЛ НА ПОКЛОН

22

5–7 година

Додатак – налепнице у боји

Додатак – налепнице у боји


ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА УЗРАСТ 5–6 ГОДИНА

5–6 година

Додатак – налепнице у боји

Додатак – налепнице у боји

ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА УЗРАСТ 4–5 ГОДИНА

4–5 година

Додатак – налепнице у боји

23


Припремни предшколски материјали С ПОЗИТИВНОМ ОЦЕНОМ (2. КОМПЛЕТ) ИЗДАЊЕ У БОЈИ

5–7 година

ЈЕСЕН – ЗИМА и ПРОЛЕЋЕ – ЛЕТО Аутор: Симеон Маринковић

КЦ

ВРТИЋ

ПРЕДШКОЛСКИ ДИГИТАЛНИ МАТЕРИЈАЛ НА ПОКЛОН

ДВОБОЈНО ИЗДАЊЕ

На словачком језику

24


Учимо стране језике МОЈ СЛИКОВНИ РЕЧНИК ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

ЕНГЛЕСКИ ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ ЕНГЛЕСКИ ЗА ДЕЦУ

ЗВУЧНЕ КЊИГЕ

ПЕВАМО И УЧИМО ЕНГЛЕСКИ

Илустровала Магали ле Иш

Крени и ти с Пецом и његовим другарима:

Њујорк

Јо!

Гето бластер

Брејкденс

Вокали

Реп

Скречовање

Такмичење

ТВ емисија

Разни занимљиви звуци

Од 3 године

Да бисте могли да чујете звуке, прекидач ставите на позицију ON. За књигу су потребне три батерије типа AG-10.

Графити

Важно упутство: – Да бисте заменили батерије, одшрафите и подигните поклопац. Када замените батерије, вратите поклопац на место и зашрафите га. – Батерије се не пуне. – Немојте користити различите врсте батерија, нити истовремено нове и коришћене батерије. – Батерије треба ставити у лежиште у складу с њиховим поларитетом. – Потрошене батерије треба извадити из књиге. – Полови батерије не смеју се повезивати.

Притисни прстом означене кружиће и – чућеш џез!

Пеца се са својим саксофоном упутио у Њу Орлеанс, град џеза. Надао се да ће тамо упознати некога с ким ће моћи да свира…

а хис пПецом -хоџез: п слушСлушај

Богатство звукова различитих инструмената

Саксофон

Труба

Кларинет

Тромбон

Виолина

Бубњеви

Клавир

Глас

Од 3 године

Да бисте могли да чујете звуке, прекидач ставите на позицију ON. За књигу су потребне три батерије типа AG-10.

Контрабас

Џез оркестар

16 ЗВУКОВА И нумера

слуша диско

Откриј с Пецом узбудљив ритам диско-музике:

Чекање

А сад … они!

Такси!

Као у сну

Сусрет

Победници

Проба

Живот је леп!

Да бисте могли да чујете звуке, прекидач ставите на позицију ON. За књигу су потребне три батерије типа AG-10.

7.10.2019. 15.02.16

Притисни прстом означене кружиће и – чућеш рок!

музику. Зато је Пеца много воли да слуша рок престоницу рока. одлучио да отпутује у Лондон, Пеца успети да Пођи и ти с њим и сазнај хоће ли

а ди скорок: с Пецом слушСлушај оствари свој

Богатство звукова различитих инструмената

Долазак на такмичење

Гитара

Електрична гитара

Усна хармоника

Бубњеви

Разни занимљиви звуци

Важно упутство: – Да бисте заменили батерије, одшрафите и подигните поклопац. Када замените батерије, вратите поклопац на место и зашрафите га. – Батерије се не пуне. – Немојте користити различите врсте батерија, нити истовремено нове и коришћене батерије.

Од 3 године

– Батерије треба ставити у лежиште у складу с њиховим поларитетом. – Потрошене батерије треба извадити из књиге. – Полови батерије не смеју се повезивати.

9 788652 907120

сан – да с другарима сними албум.

16 звукова Клавир гитара иБаснумера

Даире

Саксофон

Клавијатуре

Певачи

НОВО! Рок

Важно упутство: – Да бисте заменили батерије, одшрафите и подигните поклопац. Када замените батерије, вратите поклопац на место и зашрафите га. – Батерије се не пуне. врсте – Немојте користити различите батерија, нити истовремено нове и коришћене батерије. – Батерије треба ставити у лежиште у складу с њиховим поларитетом. – Потрошене батерије треба извадити

Од 3 године

Да бисте могли да чујете звуке, прекидач ставите на позицију ON. За књигу су потребне три батерије типа AG-10.

из књиге. – Полови батерије не смеју се повезивати.

16 звукова и нумера

All Pages

7.10.2019. 14.54.46

Магали ле Иш

воли

свира рок

Контрабас

9 788652 906383

Peca sluša disko - korica.indd

Магали ле Иш

Илустровала Магали ле Иш

Пеца и његова група учествују на плесном такмичењу у Њујорку. Пођи и ти с њима и препусти се ритму који ће те натерати да заиграш – осетићеш праву грозницу суботње вечери у њујоршкој дискотеци!

Спремање

16 звукова и нумера

9 788652 906390

ле Иш и слуша! се чита Прича којаМагали

Илустровала Магали ле Иш

Буђење у Њујорку

Гитара мануш

Важно упутство: – Да бисте заменили батерије, одшрафите и подигните поклопац. Када замените батерије, вратите поклопац на место и зашрафите га. – Батерије се не пуне. – Немојте користити различите врсте батерија, нити истовремено нове и коришћене батерије. – Батерије треба ставити у лежиште у складу с њиховим поларитетом. – Потрошене батерије треба извадити из књиге. – Полови батерије не смеју се повезивати.

9 788652 907137

Прича која се чита и слуша! Притисни прстом означене кружиће и – чућеш Peca sluša hip-hop - korice.indd All Pages диско-музику !

Магали ле Иш

свира џез

свира џез

На улицама Бронкса Пеца је угледао брејкденсере који су изводили невероватне фигуре! Постао је члан њихове групе и открио свет хип-хопа – реп, клубове, скречовање, графите…

слуша хип-хоп

Илустровала Магали ле Иш

Богатство звукова различитих инструмената

НОВО!

ле Иш и слуша! Прича којаМагали се чита

Прича која се чита и слуша! Притисни прстом означене кружиће и – чућеш хип-хоп!

свира рок

НАУЧИТЕ ЕНГЛЕСКИ КРОЗ ИГРУ

Магали ле

Моцарта

Иш

воли оперу 11 познат их нумера

16 звукова и нумера

25


Математика и Свет око нас ЗАБАВНИ СВЕТ ГЕОМЕТРИЈЕ Аутори: Милена Радовановић, Миља Радовановић, Мирјана Радовановић Kњиге из едиције Забавни свет геометрије развијају код деце математичке вештине, самосталност и истрајност, опажање и прецизност, графомоторичке способности, повећавају им самопоуздање при решавању задатака и помажу да се успешније припреме за школу.

Награда

беник Најбољи европски уџ 17 20 Франкфурт

МАТЕМАТИКА ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ

МАТЕМАТИКА КАО ИГРА 1 и 2

Радна свеска садржи 200 игара и активности за учење математике на забаван начин.

Аутори: Бранка Дејић и Мирко Дејић Разноврсни задаци за подстицање пажње детета, његове мисаоне, математичке и логичке способности. И З БА Ц

И ДО С

А ДУ И

З КУЋ

Е! И З БА Ц

5-7

Бранка Дејић • Mирко Дејић

година

А ДУ И

З КУЋ

Е!

Бранка Дејић • Mирко Дејић

И З БА Ц И Д О С А ДУ И З К У Ћ Е !

И З БА Ц И Д О С А ДУ И З К У Ћ Е !

И ДОС

играмо Хајде да се дно! да учимо заје

Бранка Дејић • Мирко Дејић

и знали да будеш? Радо р Шта желиш ки математича научник, вели страницама аживач? На истр ци или те забавни зада ују очек ге разне ове књи х ћеш открити помоћу који света и из чудесног занимљивост је. који те окружу

МАТЕМАТИКА КАО ИГРА 1

Бранка Дејић • Мирко Дејић

знали да будеш? Радо р Шта желиш ки математича научник, вели ницама вач? На стра ци или истражи те забавни зада ују очек ге разне ове књи х ћеш открити помоћу који света и из чудесног занимљивост је. који те окружу

МАТЕМАТИКА КАО ИГРА 2

играмо Хајде да се дно! и да учимо заје

ISBN 978-86-7781-911-8

ISBN 978-86-7781-910-1

НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ

9 788677 819101

ЕВРОПСКИ УЏБЕНИК

НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ

9 788677 819118

ЕВРОПСКИ УЏБЕНИК

Награда

беник Најбољи европски уџ Франкфурт 2012

ВЕЛИКА ВЕЖБАНКА ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ

МАЛЕ ВЕЖБАНКЕ ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ Радне свеске са више од 50 задатака помоћу којих ће се дете на забаван начин припремати за школу.

Математика Наука

26

Енглески Свет око нас

5-7

година


Ликовне и друге

забавне активности СУПЕРЏИНОВСКЕ БОЈАНКЕ

ШТА СВЕ МОЖЕШ С ПЛАСТЕЛИНОМ

МАЛА РАДИОНИЦА Аутор: Мирјана Живковић

МАЛА ИГРА МЕМОРИЈЕ

ЕДИЦИЈА ИЗБАЦИ ДОСАДУ ИЗ КУЋЕ

КЊИГЕ-ГРЕБАЛИЦЕ ЧУДЕСНЕ ЖИВОТИЊЕ И ПРЕДИВНЕ БАЈКЕ Загреби и откриј 20 слика из бајки или 20 цртежа чудесних животиња. Сваку страницу можеш да одвојиш и да слику ставиш где год желиш. Уз књигу добијаш и дрвену оловчицу за гребање. И З БА Ц И ДО

С А ДУ И З

К У ЋЕ!

Снежана Малдане р

ПРИЧА ПО ПРИЧА,

БРОЈ ПО БРОЈ

27


ТРЕЋИ РАЗРЕД

Сликовнице за најмлађе МЕДИН ПРВИ РЕЧНИК Аутор: Славица Марковић Ова књига намењена је најмлађима и помаже им у развоју речника и формирању првих појмова. Сваки појам представљен је јасном и привлачном илустрацијом. Књига обухвата 15 тема, с више од 200 пажљиво изабраних речи које су повезане са свакодневним дететовим искуством.

ЕДИЦИЈА ОТВОРИ ПРОЗОРЧИЋ! Аутори: Душан Павлић и Симеон Маринковић У новим књигама из популарне едиције ОТВОРИ ПРОЗОРЧИЋ! најмлађи читаоци упознаће се с новим јунаком – тигрићем Тигијем.

788652 906949

Тиги се игра и машта о великом путовању. Отвори прозорчиће и сазнај чиме све путују Тиги и његови другари!

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

Tекст СИМЕОН МАРИНКОВИЋ и СЛАВИЦА МАРКОВИЋ

Tекст СИМЕОН МАРИНКОВИЋ и СЛАВИЦА МАРКОВИЋ

Илустрације Евелина Даневa Рајнингер

Илустрације Евелина Даневa Рајнингер

ПУТУЈЕ Иза сваког прозорчићa крије се изненађење! Тигрић Тиги помоћи ће малим читаоцима да кроз игру стекну добре навике. CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

ISBN 978-86-529-0733-5 COBISS.SR-ID 279747084

ISBN 978-86-529-0617-8 COBISS.SR-ID 270281484

9 788652 907335

9 788652 906178

Иза сваког прозорчића крије се нека Тигијева играчка. А за шетњу и игру с другарима – играчака никад доста!

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-529-0632-1 COBISS.SR-ID 272560652

ТИГИ, хајдемо у шетњу

SBN 978-86-529-0694-9 OBISS.SR-ID 279746572

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА РУЧАК

ТИГИ ПУТУЈЕ

аталогизација у публикацији а библиотека Србије, Београд

Илустрације Евелина Даневa Рајнингер

ТИГИ, ВРЕМЕ ЈЕ ЗА РУЧАК

к, мало орчића ари, јер ...

НОВО!

Tекст СИМЕОН МАРИНКОВИЋ и СЛАВИЦА МАРКОВИЋ

Рајнингер

ТИГИ, ВРЕМЕ jЕ ЗА СПАВАЊЕ

НОВО!

ЛАВИЦА МАРКОВИЋ

ХАЈДЕМО у ШЕТЊУ

9 788652 906321

Отварањем прозорчића, иза којих се крију изненађења, малишани ће на забаван и подстицајан начин упознати свет око себе.

ЕДИЦИЈА КО? ШТА? ГДЕ? Аутори: Душан Павлић и Симеон Маринковић Kњиге из едиције Kо? Шта? Где? намењене су дружењу деце и одраслих. Постављање питања на основу слика подстаћи ће децу да открију одговоре и да тако брзо и лако упознају свет око себе.

28


Сликовнице за играње ЖУЋА. ВЕЛИКА КУТИЈА ПУНА МАЛИХ КЊИГА

Ерик Хил

Жућа Велика кутија пуна

малих књига

Играчке

Село

Храна

Пријатељи

Жућа

Породица

Парк

У картонским сликовницама-преклапалицама деца сама откривају праве одговоре на постављена питања, скривена иза прозорчића у књизи.

Велика кутија пуна малих књига Ерик Хил

Плажа

Рођендан

Спавање

ЕДИЦИЈА ТРИ У ЈЕДНОЈ ЧУДЕСНА ДИВЉИНА и ВЕСЕЛО ЈЕЗЕРЦЕ

ЏУНГЛА И БАШТА Када отворите странице књига Џунгла и Башта, пред вама се расклапају чудесни светови! Мајмун се љуља, змија гмиже, папагај лети, цветају цветови, расте поврће, отварају се локвањи!

ЕДИЦИЈА МАЛЕ МЕКАНЕ КЊИГЕ

29


Шумске приче

СЛАГАЛИЦЕ КЊИГА И СЛАГАЛИЦА – ЦРВЕНКАПА и ДИНОСАУРУСИ

КЊИГЕ НА РАСКЛАПАЊЕ – НА РЕЦИ и НА ПУТУ

НОВО! КРУГ ОКО СВЕТА Аутор: Бен Њуман На сликама с мноштвом занимљивих детаља дете најпре истражује пределе из разних крајева света. Затим помоћу два точкића која се окрећу одабира комбинацију боја и слика које ће тражити на великим сликама. На тај начин уочава различите нијансе боја и величину и облике предмета које тражи.

30


Пустоловине за предшколце

ЕДИЦИЈА БАЈКЕ

НОВО!

31


Сликовнице НОВО!

НОВО!

НОВО!

Шумске приче НОВО!

НОВО!

ПРЕКЛАПАЛИЦЕ МАЛИ ИСТРАЖИВАЧИ

32


Да сазнам и разумем

С ДЕЦОМ ОКО СВЕТА 1 и 2 Аутор: Татјана Родић

КОМПЈУТЕРИ И ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА ДЕЦУ

ompjuteri i programiranje za decu

Probajte da napravite jednostavan program

МОЈА ПРВА КЊИГА О ШАХУ Аутор: Кејти Дејнс

ompjuteri i

programiranje

Uz do pomoć idatnu savete na intern etu

Sa vise od

za decu

Pogledajte kompjuter iznutra

Saznajte kako kompjuter misli

00

prozorcića

33


Читанке и збирке песама и драмских текстова ПЛАВИ ЗЕЦ, ЧУДНИ ЗЕЦ, ЈЕДИНИ НА СВЕТУ

ДЕЦА МОГУ СВЕ ШТО ХОЋЕ

НАРОДНЕ ПЕСМЕ И ИГРЕ!

Приредио: Симеон Маринковић

Приредио: Симеон Маринковић

Приредила: Нада Јабланов

НА КРИЛИМА РАДОСТИ

ЧУДНА ЧАВКА ЧАВРЉАЛА

ГДЕ ЗЕКА ПИЈЕ ВОДУ?

Аутор: Симеон Маринковић Драги читаоци, Прочитајте и ове књиге из едиције РАЗВИГОР!

О

ва збирка стихованих, стварно доживљених причица говори о ономе што радује децу. То су нарочито догађаји у којима деца истражују, стварају или савлађују неке препреке. Узбуђења која тада осете у великој мери покрећу њихов развој и дају им крила за животни лет.

9 788652 905485

ВАСПИТАВАЊЕ ПРЕД СПАВАЊЕ Аутор: Тоде Николетић Ко је вредан, а ко уредан? Ко је паметан, а ко храбар? Шта је то добро дело и како изгледа лепо понашање? Све ово сазнаћете од Меде Чеде, Зекана Ушекана, Веверице Верице, Миша Невидиша и бројних других занимљивих шумских јунака. Ова збирка луткарских драмских текстова намењена је извођењу у вртићу и нижим разредима основне школе.

34

НА КРИЛИМА РАДОСТИ

Симеон Маринковић

НА КРИЛИМА РАДОСТИ

ПРИЧЕ О ДЕТИЊСТВУ

Симеон Маринковић

ПРИЧЕ О ДЕТИЊСТВУ

Илустровала

Евелина Данева Рајнингер

БЛАГО ВОЋА И ПОВРЋА

СУНЧЕВА ДЕЦА. ПЕСМЕ О ЦВЕЋУ

Аутор: Добрица Ерић

Аутор: Добрица Ерић КУКУРЕК чић Један вредансточмом ић: поставио

НАШ ПОВРТЊАК

Отворио к мали жути туча И позвао к. све бубе на руча Повикао чворак: к! Тај ручак је гора

Кад неки даса или шврћа пожели воћа и поврћа а нека дама или клинка јагодама да се нашминка нек дође у наш повртњак! 11


У сусрет новим Основама програма УЧЕЊЕ КРОЗ ПРАКСУ У ВРТИЋУ. ПРИРУЧНИК ЗА РЕФЛЕКСИВНЕ ПРАКТИЧАРЕ Аутори: Бранка Станојевић, Анита Ерић, Татјана Павловић У сталној потрази за новим искуствима на пољу предшколског образовања, а у складу с новим Основама предшколског програма, настао је и приручник Учење кроз праксу у вртићу. Подржан теоријским основама, бројним примерима, запажањима и белешкама, приручник објашњава који је развојни пут рефлексивног практичара. Приручник прате два портфолија која садрже практичне инструменте за подршку и праћење рада, а намењени су васпитачима и стручним сарадницима.

8. УМЕСТО ЗАКЉУЧКА Знање

Пракса Рефлексија

Развој вртића не би смео да се ограничи на повре­ мено увођење промена, него на стварање организације која се претвара у заједницу учења. Саморефлексија и заједничка рефлексија, акције које предузимају практи­ чари, представљају најважнији, интегрални и самоподу­ пирући процес развоја рефлексивне васпитно­образов­ не праксе. Шта је узрок томе? Прокламована теорија и теорија у примени. У вртићу је потребно развити атмосферу (етос) како на нивоу вртића тако и на нивоу шире заједнице. Заједничке рефлексије практичара омогућавају да се препознају и реструктурирају личне „слепе тачке“, јер без тога никакве савремене идеје нити информације с којима се сусрећу (едукације, обуке, курсеви, дошколо­ вавање) неће оснажити њихово разумевање и ојачати компетенције. Без тога свако остаје у својој изолованој перспективи, а у складу с тим пракса остаје на истом нивоу, па чак и назадује. Став практичара и његова очекивања и предвиђа­ ња о могућностима учења и развоја деце у васпитним

76

big

групама (његова имплицитна педагогија) имају утицаја на учење, развој, васпитање и образовање деце. Чест је несклад између онога што практичар мисли и онога што реализује у пракси. Реакције деце мерило су њиховог разумевања и интерпретације активности васпитача, а у исто време и одговор васпитачу какав би требало да буде. Одговоре које добија од деце су његова конструк­ ција знања и простор за учење. „Пракса не постоји независно од конкретних људи и њиховог деловања. Пракса се не може сазнати на стати­ чан начин, независно од делања, нити споља, независно од учесника.“16

Шта нам је потребно за даљи развој рефлексивне васпитно-образовне праксе 1. Да стварамо атмосферу учења путем дијалога. 2. Да уважавaмо различита мишљења практичара и да неслагања претварамо у конструктивна решења. 3. Да изграђујемо контекст заједничког размишљања који се огледа у стварању поверења свих учесника васпитно­образовног процеса. 4. Да отварамо питања етичког контекста васпитно­ образовног рада (система вредности, уверења и ставова). 5. Да континуирано размењујемо професионална искуства, увиде и знања, уз коришћење различитих облика документације. 6. Да користимо документацију како бисмо учење учинили видљивим процесом, али не и завршеним, јер оно мора да има перспективу.

16 М. Пешић, Педагогија у акцији, Институт за педагогију и андра­ гогију, Београд 1998.

77

big big big

Бранка Станојевић big

big

big

Анита Ерић

Татјана Павловић

ПОРТФОЛИО РЕФЛЕКСИВНОГ

big

ПОРТФОЛИО ПРАКТИЧАРА (за стручне РЕФЛЕКСИВНОГ ПрКТИЧР сараднике)

ЧНЕ ТРУ З С ДНИКЕ  СР

big big big

6

Садржи: упитник за иницијалну самопроцену професионалних компетенција, дефинисање ступњева остваривања професионалног развоја на нивоу васпитне групе, вртића или установе, графичке просторе за описе процеса усавршавања, простор за питања, кораке, дилеме, дијалог и рефлексију.

big

big

big big big big

big

big

big

Бранка Ста

нојевић

Анита Ерић

ПОРТФО

РЕФЛЕКС

ИТЧЕ

З ВСП

Татјана Павл

овић

ЛИО

ИВНОГ П рКТИЧ

Р

ОД ГЛАСА ДО СЛОВА

Водич за васпитаче и родитеље Аутори: др Мирјана Марковић, Славица Томић, Слободанка Дада Миловановић Приручник је намењен онима који се баве децом у процесу превођења гласовног говора у писани.

ПОРТФОЛИО РЕФЛЕКСИВНОГ ПРАКТИЧАРА (за васпитаче) Садржи: опште информације о васпитачу, иницијалну самопроцену професионалних компетенција, податке о васпитној групи (податке о деци, родитељима, структури васпитне групе, праћењу дечјег развоја).

35


Приручници ПРЕДШКОЛАЦ У СВЕТУ ДЕЦА ИМАЈУ РЕЧ Деца у говорним разменама МАТЕМАТИКЕ

ЦРТАМ, ШАРАМ И РУКАМА СТВАРАМ Аутори: Радмила Павловић, Наташа Митровић

Аутор: Радмила Ивановић

Аутор: Мирко Дејић

И У ПРИПРЛЕИМ СТ

РА ДНИ ВЕТ У ЛАЦ У С О К Ш Д Е ПР АТИКЕ МАТЕМ ДИДАКТИЧКЕ ИГРАЧКЕ КОЈЕ МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ САМИ Аутор: Љиљана М. Рељић

Издаје КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР Београд, Градиштанска 8 телефони 011 / 38 20 464, 011 / 38 20 483 е–mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs

РАЗВОЈНА МАПА

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-529-0214-9 COBISS.SR-ID 214562316

ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПРЕКРЕТНИЦА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ ДЕЦЕ ОД РОЂЕЊА ДО 6-7 ГОДИНА УЗРАСТ

СОЦИЈАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНИ РАЗВОЈ

РАЗВОЈ ГОВОРНИХ СПОСОБНОСТИ

РАЗВОЈ ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ СПОСОБНОСТИ

РАЗВОЈ ПЕРЦЕПТИВНИХ СПОСОБНОСТИ

РАЗВОЈ ФИНЕ МОТОРИКЕ

(ОКУЛО-МОТОРНА КООРДИНАЦИЈА И ПРАКСИЈА)

РАЗВОЈ КРУПНЕ МОТОРИКЕ

ФУНКЦИЈЕ

У КОРАК С РАЗВОЈЕМ Како расту деца од 4 до 14 година

0–3

MEСЕЦА (0-1) • Лежећи на трбуху дете одиже главу од подлоге, шаке су стиснуте, општи положај флексије. (1-2) • Одиже главу и рамена од подлоге, шаке су полуотворене, покрети екстремитета симетрични. (2-3) • Лежећи на трбуху ослања се на подлактице; задржава предмет стављен у руку. (0-1) • Претерано је мирно, млитаво, раздражљиво, згрчено. • Глава окренута увек на једну страну.

4–6

7–9

MEСЕЦИ (4) • Када га придижемо у седећи положај подиже главу. • Навлачи пелену на лице. (5) • Седи уз лагани ослонац, глава стоји учвршћена. • Спуштено на подлогу одупире се врховима прстију. (6) • Може да седи дуже времена уз ослонац. • Када га држимо усправно одупире се ногама. • Када лежи потрбушке преврће се у леђни положај. (4) • У усправном положају укршта ноге.

MEСЕЦИ (7) • Седи накратко без подршке. • Премешта играчку из руке у руку. (8) • Преокреће се са леђа на трбух. • Подиже се до седећег положаја уз малу помоћ. (9) • Доводи се сáмо у седећи положај. • Седи самостално. • Стоји уз придржавање. • Почиње да пузи.

10–12 MEСЕЦИ

(10) • Самостално се подиже у стојећи положај. • Хода уз придржавање. (12) • Хода уз држање за једну руку. • Спушта се уз придржавање да би дохватило предмет. • Пузи.

(0-1) • Кратко посматра предмет, рефлексно хватање. (0-2) • Погледом прати предмет који се помера у страну. (2-3) • Игра се рукама, посматра их; окреће главу следећи кретање предмета; усмерава руку у правцу предмета. (3) • Хвата предмет на додир.

(3-4) • Хвата предмете целом шаком. (4) • Разгледа и тресе предмет стављен у руку. • Ставља играчку у уста. • Игра се рукама. (5) • Узима звечку која је надохват руке. (6) • Лежећи на леђима скида пелену са лица. • Хвата целим дланом и опруженим палцем (палмарно). • Дохвата циљано пружену играчку обема рукама. • Пребацује играчку из руке у руку.

(7) • Досеже и хвата предмете надохват руке. • Лупка и тресе предмет. • Граби сваком руком по једну коцку. (8) • Мења положај да би дохватило предмет. • Узима предмете прстима и палцем (интермедијално). • Удара један предмет о други. • Може да задржи два предмета. • Све баца на под. (9) • Хвата ситне предмете палцем и кажипрстом (хват „пинцета“).

(10) • Хоризонтално помера предмет напредназад. (10-11) • Намерно испушта предмет у кутију. • Испитује кажипрстом детаље предмета. (12) • Хвата ситне предмете опозицијом палца и кажипрста (хват „клешта“). • Убацује дугмад у посуду. • Опонаша шарање оловком по папиру.

(0-1) • На јаче звуке мења активност, а на светло трепће. (1, 5) • Реагује на слабе звуке. • Зауставља поглед на мајчиним очима. (1-2) • Очима прати особу која се креће. (2-3) • Реагује на звук задржавањем погледа или покретом. • Окреће главу према извору звука.

(3-4) • Погледом прати кружно кретање предмета. (4) • Примећује ситне предмете на столу. (5) • Разгледа околину погледом и окретањем главе тражи извор звука. (6) • Обраћа пажњу на говор других. • У свакој руци држи коцку и гледа трећу. • Гледа за предметом који пада. • Види и досеже предмет. (4) • Не реагује на звуке.

(7) • Посматра и додирује свој лик у огледалу. • Очима прати лопту која се котрља. (9) • Правилно локализује извор звука.

(9-10) • Препознаје многе предмете из свог окружења. (9) • Изостају реакције на слабије звуке.

(1) • Основни облик учења – класично условљавање. (3) • Основни облик учења – инструментално условљавање.

(0-1) • Повремено се оглашава грленим гласовима. (1-2) • Оглашава се самогласницима. (2-3) • Гуче измењујући самогласнике и сугласнике. (3) • Прво удвајање слогова. • Ланчано ррр.

(0-1) • Спава око 20 сати. • Престаје да плаче када му се приближите. • Гледа нетремице мајку док му прича. (1-2) • Људски глас и подизање на руке смирују дете када плаче. (2-3) • Живне када гледа људско лице. • Различити изрази лица. (3) • Спава око 18 сати. (0-3) • Различито плаче када је гладно, када га нешто боли и када му је неудобно. (0-3) • Безразложно плаче промуклим гласом.

(5) • Све ставља у уста (испитује свет орално). • Манипулише предметима и разгледа их. • Намерно помоћу предмета производи звукове.

(8) • Игра се бацајући предмете на под. (9) • Тражи непосредно сакривен предмет. • Привлачи предмет помоћу врпце. • Учење путем имитације. • Асоцијативно учење. (7) • Не показује интересовање за предмете из околине.

(12) • Проналази сакривени предмет. • Тражи предмете изван видног поља. • Даје предмет на захтев. • Учење путем покушаја и погрешака. (12) • Предмете не истражује већ их трпа у уста.

(4) • На говор мајке одговара гукањем и клицањем. (5) • Вокализује два гласа или више њих. (6) • Модулира глас тоновима као да пева. • Модулира глас по јачини, висини и дужини.

(7) • Изговара више одређених слогова уз промену јачине и висине тона. (9) • „Брбља“, јасно удваја слогове без значења (ба-ба). • Разуме једну реч.

(4) • Гласно се смеје. • Тражи погледом мајку која га зове. (5) • Позитивна емоционална реакција на сваки људски лик. (6) • Спава око 16 сати. • Разликује познате од непознатих. • Љути се ако му се узме играчка. (6-7) • Смеје се лику у огледалу. (4) • Спава и узима храну без реда – често повраћа.

(8) • Игра се скривача „ку-ку“. (9) • Спава око 15 сати. • Храни себе кексом. • Привлачи пажњу околине различитим активностима. • Реагује на своје име. • Опонаша радњу махања „па-па“. • Пружа руке да би га подигли. • Плаче када се одвоји од мајке. • Афективно везивање: везано је за једну особу. • Страх од страних лица: резервисано понашање.

13–18

19–24 MEСЕЦА

ГОДИНЕ

ГОДИНЕ

(13) • Стојећи без подршке одржава равнотежу. • Сáмо иде десет корака. (14) • Чучне и устане. (15) • Самостално хода. (16) • Трчи укруг. (18) • Гура ногом лопту. • Седа сáмо на столицу. • Скакуће на обе ноге уз придржавање. • Пење се уз степенице уз држање за једну руку. • Узима, носи и премешта предмете.

(20) • Трчи. • Шутира лопту без губитка равнотеже. • Отвара врата. (21) • Силази низ степенице уз држање за руку. (24) • Пење се уз степенице без придржавања. • Подиже предмет са пода без придржавања. (24) • Окупираност једном активношћу која се понавља (љуљање, клаћење, скакутање, треперење рукама, окретање укруг).

(24-30) • Баца предмете у одређеном правцу. (25) • Силази низ степенице без придржавања, степеник по степеник. (27) • Скакуће на обе ноге као зека. (32) • Хода на прстима и пети унапред и уназад. (34) • Прескаче препреку висине 5 cm. (36) • Кратко стоји на једној нози. • Трчи стабилно и брзо. (36) • Стално у покрету, хиперкинетично. • Моторно неспретно, саплиће се и често пада.

(4) • Маршира у ритму музике. • Хода по правој линији ногом испред ноге раширених руку. • Вози трицикл. • Силази низ степенице ногу пред ногу. • Скаче са друге степенице. • У трку шутира лопту. • Прескаче препреку ширине 20 cm.

(12-15) • Више користи једну руку. (13) • Прецизно хвата и ставља ситне предмете у флашицу. • Ставља две коцке једну на другу. (15) • Гради кулу од три коцке. (16) • Ставља круг у рам. (18) • Гради кулу од пет коцака. • Имитирајући вуче праве црте оловком по папиру

(19-24) • Баца предмете без одређеног правца. (19) • Листа књигу страну по страну. • Вади ситне предмете из флашице. • Црта спиралне линије. (20) • Котрља лопту и ваљак. (22) • Ужива у играма бацања и хватања. (23) • Окреће чигру. (24) • Једе чорбасту храну кашиком. • Ниже перле на конац. • Савија папир напола. • Гради кулу од шест коцака. (24) • Неспретно хвата, тремор руку.

(25) • Гради кулу од седам коцака. • Навија играчку кључем. (26) • Слаже коцке у низ. (30) • Опонаша повлачење црте водоравно и усправно. • Распоређује три облика у рам (круг, квадрат и троугао). • Сече маказама без прецизности. (32) • Меси кобасицу од пластелина. (34) • Прецртава круг кад му се покаже како да то уради. (36) • Једе виљушком. • Прави хармонику од папира. • Гради кулу од осам коцака. • Имитира цртање крста. • Слика воденим бојама.

(24) • Исправља слику изврнуту наопако. • Сáмо разгледа сликовницу. • Локализује звук из друге просторије. (24-36) • Именује једну боју.

MEСЕЦИ

(15) • Препознаје ликове и предмете на слици (пас, мачка). (18) • Брзо локализује извор звука.

3

4

5

ГОДИНA

Аутори: Иван Ивић, Јадранка Новак, Никола Атанацковић и Мирјана Ашковић

6–7

ГОДИНA

(4-5) • Трчи мењајући правац. (5) • Скакуће на једној нози. • Стоји на прстима.

(6) • Стоји на једној нози без подршке 40 секунди. • Вози бицикл. • Прескаче канап обема ногама истовремено. • Скаче са висине од 40 цм. • Виси 10 секунди држећи се рукама за пречку. • Хвата лопту једном руком. • У скоку хвата лопту. • Игра бадминтон. • Облачи се сáмо. • Везује пертле.

(3-4) • Покушава да нацрта човека – глава и удови („пуноглавац“). (4) • Гради кулу од десет коцака. • Копира дијагоналну линију. • Прецртава квадрат. • Копира неколико штампаних слова. • Савија папир по дијагонали. (4-5) • Сáмо пере лице и руке.

(4-5) • Црта човека (шематски, у виду геометријских облика). • Сече маказама по закривљеној линији. (5) • Разликује тешко – лако. • Боји цртеже. • Прецртава троугао. • Црта кућицу, дрво, људску фигуру (три до шест детаља), цртеж препознатљив. (5-6) • Хвата малу лопту обема рукама. • Једном руком прави куглицу од папира.

(6) • Погађа лоптом циљ. • Клештима вади ексер и чекићем га закуцава. • Намотава конац на калем. • Палцем може да дотакне сваки прст. • Сече и лепи једноставне облике од колаж папира. • Прави лепезу од хартије. • Преписује сва штампана слова. • Прецртава ромб. • Користи резач за оловке.

(27) • Препознаје фине детаље на слици. (28) • Препознаје себе на фотографији. (30) • Проналази одређену књигу по изгледу. (36) • Разликује хладно од топлог. • Спарује коректно четири облика (круг, квадрат, троугао и правоугаоник). • Разврстава жетоне по боји или по величини (три боје или величине).

(3-4) • Разликује и препознаје звуке и гласове. (4) • Разврстава жетоне по боји или величини (четири боје или величине). • Спарује коректно осам облика. • Примећује недостатке на цртежу. • Схвата однос дела и целине. • Спаја слагалицу од дванаест делова. • Препознаје ствари опипавањем без виђења (предмети у врећи).

(5) • Препознаје извор бола. (5-6) • Вид потпуно развијен; разуме сигнале на семафору. (5) • Лоше вољно усмеравање видне и слушне пажње лоше.

• Оштрина вида скоро као код одраслих. (7) • Ширина видног поља готово као код одраслих (способност за периферно виђење). • Развијена способност активног перцептивног претраживања и анализе (анализа разлика међу сличним сликама, проналажење једноставније слике у сложеној).

(5) • Саставља слику од четири дела. • Оријентише се у времену (дан – ноћ, јутро, подне, вече; сада, пре, после). • Решава задатак типа „Ко има више?“. • Пребројава до десет и одбројава тражени број предмета (до десет). • Препознаје и пише бројеве до пет. • Понавља реченицу од осам речи или низ од 5 бројева. • Увиђа сличности било које природе (боје, облика, величине, светлине).

(5-6) • Зна која је његова лева а која десна рука. • Извршава три налога дата заједно. (6) • Број елемената у скупу адекватно означава бројком. • На вербални налог може разврстати логичке блокове према 4 атрибута (боја, облик, величина, дебљина). • Броји 13 коцака. • Прави степенице од 10 коцака након што му је модел склоњен. • Наводи разлике („по чему се разликује: птица – пас, дрво – стакло, итд.“). • Почеци логичких операција (класификације, серијације, кореспонденције и конзервације).

(18) • На захтев показује предмете из непосредне околине. • Показује на себи три дела тела на захтев (око, глава, нос). • После показивања ставља четири шољице на четири тањирића. • Почеци симболичке игре „Као да“, „Ко бајаги“.

(19) • Користи средства у решавању проблема. • Доводи предмете у међусобни однос и делује једним предметом на други. (24) • Савлађује једноставне препреке. • Показује пет делова тела на захтев. • Издваја један предмет из гомиле на налог. • Придружује идентичне облике и боје у одговарајући скуп (два облика или боје). • Учење увиђањем.

(28) • Даје „још један“. • Гради мост од три коцке по моделу. (30) • Слаже четири коцке у квадрат. • Разликује и разврстава велико и мало. • Групише идентичне облике и боје у одговарајући скуп (три облика или боје). • Извршава три налога. (36) • Уочава количину мало – много. • Даје два предмета на захтев. • Игра „ко бајаги“ – често. • Игра улоге (васпитача, продавца, доктора). • Понавља три броја или реченицу од четири речи. • Поставља питања: „Шта је ово?“, „Ко је то?“, „Како?“. • Препознаје најдужу од три линије и највећу од три лопте.

(3-4) • Пребројава 4 предмета у низу. • После показивања разврстава логичке блокове према 2 атрибута („Нађи црвени круг“). • Решава једноставне проблемске ситуације („Шта радиш када си гладан?“). (3-4) • Понавља 4 броја или реченице од 6 речи. • Гради мост од 3 коцке по унапред датом моделу. • Саставља слику од 2 дела. • Наставља започети низ (одређене низове боја, облика или величина). (3-4) • Из гомиле од десет елемената одбројава 4 предмета. • После показивања разврстава логичке блокове према 3 атрибута („Дај ми велики црвени круг“). • Отежано савладавање педагошких захтева у вртићу.

(10) • Разуме неколико речи. • На налог окреће главу ка познатој особи или предмету. • Слуша и имитира звукове из околине. • Имитира неколико гласова. (10-11) • Зна неколико речи (мама, тата, баба, па-па). (12) • Извршава једноставне налоге: дођи, немој.

(15) • Гласом изражава жеље. • Разуме да познате ствари и особе имају имена. (15-18) • Користи реченицу од једне речи или реч и гест. (16) • Користи шест речи. • Именује један предмет на захтев. (17) • Употребљава фразу од две речи типа именице („Мама лопта“). (18) • Спаја именицу и глагол („Мама дај“).

(19) • Зна више фраза од две речи типа именица – глагол. (20) • Препознаје осам до дванаест слика. (21) • Тражи речима да једе и пије. • Извршава налог који захтева две делатности (однеси, затвори). (22) • Користи именице, глаголе и придеве. (22-24) • Зна више једноставних фраза и реченица до три речи. (24) • Одговара адекватно на питања која имају значење поседовања (Чија је ово мама?). • Изговара своје име на захтев. • Употребљава 200-250 речи. • Заостао говор, не говори и не разуме говор.

(26) • Говори о себи у трећем лицу. (27) • Завршава последњи слог или реч стиха познате песмице. (30) • Разуме три предлога (на, у, поред). • Рецитује краће рецитације. • Разуме питања: „Шта лети, скаче, плива...?“, „Шта радиш са овим?“. (36) • Употребљава заменице и множину. • Користи заменицу „ја“. • Тражи да му се причају омиљене приче. • Прича доживљаје. • Стално поставља питања: Ко? Шта? • Употребљава 600 до 800 речи. • Замуцкивање, муцање.

(3-4) • Вербализује радњу која следи у познатим причама. • Описује радње на слици. • Дуги монолози. • Реченица потпуна, говор разумљив. • Стално поставља питања. • Броји до 4 механички. • Употребљава 1200-1500 речи.

(4-5) • Употребљава 1800-2200 речи. • Препричава кратке приче. • Разуме предлоге иза – испред. • Сáмо прича причу по сликама. • Препознаје неколико слова азбуке. • Одговара на једноставна питања: „Шта је то и од чега је направљено?“ • Поставља питања: „Када? Зашто? Како?“ • Аграматични говор.

(6) • Говори коректно и јасно. • Артикулише све гласове (евентуално изостаје Р, Љ и Њ). • Препричава кратку причу након што је чује. • Пише и чита властито име. • Пита за значење речи. • Разуме предлог „у средини“. • Употребљава 2500-3000 речи.

(10) • Пије из шољице уз помоћ одраслог. • Пружа играчку али је не пушта. (11) • Таши рукама на познате песмице. • Реагује на забрану прекидом започете активности. (12) • Спава 13 до 15 сати. • Жваће храну. • Помаже при облачењу. • Самостално приноси храну устима. • Опонаша једноставне радње укућана (плази се, жмирка, кашљуца). • Показује прстом у жељеном правцу. • Даје предмет мајци. • Показује интересовање за децу и одрасле. (12) • Не одговара на емоционалне подражаје из околине. • Продужена стања иритираности. • Афективно зацењивање. • Не успоставља контакт очи у очи.

(12-15) • Страх од непознатих особа достиже врхунац. (15) • Реагује на своје име. • Имитира једноставне активности укућана. • Понавља активност којој се укућани радују. (18) • Скида ципеле и чарапе, откопчава рајсфершлус. • Придржава чашу док пије; покушава да једе кашиком. • Јак страх при одвајању од блиских особа. • Игра солитарна, игра се сáмо у присуству друге деце. • Јављају се знаци љубоморе; негодује када друго дете привлачи пажњу на себе. • Неконтролисано балављење. • Безразложни наступи узнемирености и смеха. • Постоје интервали одсутности. • Стереотипни покрети. • Могућа депресивност због дужег одвајања од блиских особа.

(24) • Скида гаћице, панталоне, капут и јакну, затвара рајсфершлус. • Пије сáмо из шоље. • Углавном је суво ноћу. • Почетак паралелне игре; игра се поред вршњака, повремено им даје или показује играчку. • Ужива у играма борбе и преметања са вршњацима. • Почетак интересовања за групне активности. • Пркос, јогунство. • Изражена љубомора. • Реагује на емоционални израз одраслог (емпатија). • Безразложни напади беса, вриске или смеха.

(25) • Остаје краће време са непознатом особом. (26) • Облачи делове одеће (ципеле, чарапе, гаћице). (28) • Иницира властиту игру. • Прихвата игру ЈА – ТИ. • Зна своје име. (29) • На време тражи ношу. (30) • Не мокри ноћу. • Носи чашу са водом без просипања. • Ужива помажући одраслима у активности (брише прашину). • Придружује се групно вођеној игри („Ринге раја“). (36) • Каже свој пол и године старости. • Користи фразе учтивости: молим, хвала, извини. • Игру често прати говором. • Покушава да поспреми играчке. • Добија нападе беса при спутавању и сл. • Немотивисана агресивност ка себи и другима. • Безразложни страхови. • Одсуство страха од реалних опасности. • Ривалство, потенцирани знаци изолације.

(3-4) • Успостављена контрола дефекације и мокрења (потребна му је помоћ у тоалету). • Прва заљубљивања. (4) • Кооперативна игра са вршњацима. • Почетак прихватања једноставних правила игре. • Самоиницијативно се поздравља са одраслима. • Самостално се припрема за спавање. • Почиње емоционално повезивање. • Појава емоција: стида, зависти, наде и поноса; прва естетска осећања. • Неуротска испољавања: сисање прста, чупкање косе, трљање делова тела. • Енуреза. • Низак ниво толеранције на фрустрацију.

(4-5) • Интересовање за полне органе, могућа мастурбација. • Комплетно овладава тоалетом. • Страхови од мрака, имагинарних бића. (5) • Поставља себи сто. • Организује игре са вршњацима, преферира игру са истим полом. • Укључује се у разговор са одраслима. • Може да одложи задовољавање потребе. (5) • Енкомпреза. • Анорексија, булимија.

(6) • Користи комплетан прибор за храњење; прави себи сендвич. • Чисти своје ципеле. • Иде сáмо у комшилук. • Може му се поверити мања сума новца. • Бира омиљеног друга. • Показује заштитничко понашање према млађој деци. • Поштује правила игре са вршњацима. • Препознаје своја осећања љубави и среће, беса, разочарења. • Ситуацију може да сагледа и из угла друге особе. • Реалистични страхови и страхови од натприродних бића. • Способност за сарадњу и заједничке активности.

На овој РАЗВОЈНОЈ МАПИ приказане су оријентационе норме развоја основних психичких функција. Врло је важно знати да „норма“ не значи да је то нешто што свако дете мора да постигне у одређеном узрасту. Овде је норма само статистички просек узраста на коме се јављају најкрупније прекретнице у развоју. Таква норма значи да постоје сасвим нормална одступања од тог статистичког просека. Постоје следећи облици нормалних одступања од оног што је наведено у РАЗВОЈНОЈ МАПИ: • Нормалне индивидуалне разлике у развоју сваке функције (на пример, у развоју моторике). • Нормалне индивидуалне разлике у склопу развоја (на пример, код неке деце се брже развија моторика, а код друге говор). • Постоје нормалне разлике између дечака и девојчица. • Нормалне разлике између деце која расту у различитим социјално-културним срединама (на пример, између сеоске и градске деце). Из наведених разлога НИКАДА НЕМОЈТЕ КОРИСТИТИ ОВУ РАЗВОЈНУ МАПУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НОРМАЛНОСТИ РАЗВОЈА ПОЈЕДИНАЧНЕ ДЕЦЕ. Тај посао се обавља на другачији начин и морају га урадити стручњаци. РАЗВОЈНУ МАПУ треба углавном искористити као оријентациону основу за организовање активности деце – било групе деце одређеног узраста било појединачног детета. Сходно томе, РАЗВОЈНА МАПА нам помаже у решавању следећих практичних проблема: • Шта дете одређеног узраста не може да чини; шта ће му бити претешко и изнад његових могућности. • Шта можемо чинити у неком узрасту, које активности и која постигнућа можемо очекивати (ако обезбедимо повољне услове). • Како да организујемо средину за децу одређеног узраста (на пример, када купити трицикл, велику лопту итд.). Никада, и дословно никада, не покушавајте да дете „утерате у норму“. Тако ћете постићи само супротне ефекте.

Аутор: Верица Јечменић

Постоје два начина коришћења РАЗВОЈНЕ МАПЕ: „Вертикални“, тј. гледање по појединим колонама које означавају поједине узрасте. Такав начин нам омогућава да видимо шта дете или група деце могу да постигну у различитим областима (моторика, интелектуалне способности итд.) и да стекнемо први утисак о склопу или профилу развоја појединачног детета (тј. које функције се развијају нешто брже, а које спорије). „Хоризонтални“, тј. гледање у оквиру одређене области развоја, онога што је дете већ савладало до одређеног узраста, сазнавање где се тренутно налази и шта га чека у зони наредног развоја. Такав начин нам омогућава да видимо како дете прелази поједине степенице у развоју и шта ће се десити у узрасту који предстоји да бисмо припремили подстицајне услове за оно што је на дневном реду у развоју нашег детета или наше групе деце. Легенда Бројеви у заградама на табели означавају месеце, у којима се јавља одређени облик понашања (до 3 године), односно године (од 4 до 6–7 година). Црним словима означене су норме појављивања, а црвеним словима могућа појава заостајања и поремећаја у развоју.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОРТФОЛИО

Верица Јечнеић

J A Мo ГУ

корак апред

Аутор: Славица Чарапић

9 788652 902392

Како да користите развојну мапу

ЈА МОГУ – КОРАК НАПРЕД

Аутор: Чип Вуд

36

РАЗВОЈНА МАПА

РАЗВОЈНА МАПА – ПОСТЕР

Верица Јечнеић

Славица Чарапић

ПРОФЕСИОНАЛНИ

J A Мo Г У корак апред Музичке активости и визуели синболи у фукцији подстицања развоја деце

ПОРТФОЛИО наставника, васпитача и стручног сарадника


Корак по корак КОРАК ПО КОРАК 1 и 2 Аутори: Мара Шаин, Мирјана Марковић и група аутора Подсећамо вас да се у нашој понуди налазе ови приручници, који су већ годинама драгоцена и незаменљива литература за васпитаче, психологе и педагоге који раде у предшколским установама широм Србије и Републике Српске.

КОРАК ПО КОРАК 3 Програмирање васпитнообразовног рада с децом у вртићу

КОРАК ПО КОРАК 4 Програмирање неге и васпитног рада с децом у раном узрасту

КОРАК ПО КОРАК 5 Припрема деце за полазак у школу – водич за васпитаче и родитеље

Аутори: Мара Шаин, Славица Чарапић

Аутори: Мара Шаин, Славица Чарапић

Аутори: Мара Шаин, Славица Чарапић

ПОРТФОЛИО ДЕТЕТА – ФАСЦИКЛЕ С ПРИЛОЗИМА Ауторски тим Креативног центра

У ћириличкој и латиничкој верзији и на мађарском језику

37


Луткарско позориште МАРИОНЕТИНО

Луткарско позориштe МАРИОНЕТИНО намењено је деци старијој од три године и погодно je за извођење луткарских представа и у вртићу и у породици. У понуди су три пакета за извођење омиљених класичних бајки – Црвенкапe, Ивицe и Марицe и Вукa и седам јарића. Они садрже: лутке за позорницу, реквизите и додатке, као и велике и мале кулисе за различите сцене на позорници. Ово јединствено позориште у кутији израђено je од квалитетног и чврстог лајмованог картона и једноставно је за склапање. Материјал је лаган, издржљив и пријатан на додир. Лутке и кулисе израђене су од чврстог и постојаног еколошког картона дебљине 3 mm.

ЛУТКАРСКО ПОЗОРИШТЕ – комплет с луткама за три бајке (Црвенкапа, Ивица и Марица, Вук и седам јарића) Помоћу овог комплета могу се изводити три омиљене класичне бајке Црвенкапа, Ивица и Марица и Вук и седам јарића. Садржи 13 лутака, пет сцена и 21 додатак. Намењено је деци старијој од три године и погодно је за извођење луткарских представа и у вртићу и у породици. Лутке: Црвенкапа, вук, бака, ловац, Ивица, Марица, вештица, деда, тата, мама коза, јаре у панталоницама, јаре у плавој хаљиници, јаре у розе хаљиници.

УНИВЕРЗАЛНО ЛУТКАРСКО ПОЗОРИШТЕ

(краљевска породица и магична бића) Други комплет Марионетино је Универзално луткарско позориште. Ово позориште представља основу сваког луткарског позоришта, прилагођено је извођењу било које бајке и погодно је за самостално креирање и извођење луткарских представа и у вртићу и у породици. Намењено је деци старијој од три године. Лутке: дворска луда, принцеза, принц, краљ, змај, ђаво, вештица, водени дух.

38


ВИСИНОМЕР и ПОСТЕРИ

За подстицање дечјег развоја и креативности

ШКОЛИЦЕ 1–6

Илустровала Евелина Данева Рајнингер

За сваку вртићку групу

Београд, Градиштанска 8, тел./факс: 011/ 30 88 446, 38 20 464 • www.kreativnicentar.rs • www.kcknjizara.rs

Београд, Градиштанска

8, тел./факс: 011/

30 88 446, 38 20

464 • www.kreativnice

ntar.rs • www.kcknjizara.

rs

Предшколски комплети LEGO® Education ослањају се на природну радозналост деце предшколског узраста и њихову жељу да истражују, сарађују и уче кроз игру. Креативни центар је једини овлашћени увозник учила LEGO® Education за Србију. Потражите каталог, ценовник и остале информације путем мејла: dejan.begovic@kreativnicentar.rs

39


Efikasna komunikacija u vrtiću

Priručnik zea vaspitač

Nevena LOVRINČEVIĆ

vaspitatakvim

евена Ловринчевић, психолог са тридесет година клиничке праксе, ауторка је и водитељка више акредитованих семинара намењених васпитачима, наставницима, психолозима и педагозима. Потреба за оваквим приручником указала се управо на тим семинарима – на њима се често дискутује о различитим непредвиђеним, захтевним ситуацијама за које васпитачи током свог школовања нису припремљени на одговарајући начин. Сврха приручника јесте да помогне васпитачима у томе да што ефикасније реагују у таквим ситуацијама.

Efikasna komunikacija u vrtiću

z vaše ta učite ako a radipo dete ola?

Н

Nevena LOVRINČEVIĆ

odiviše tačiima. la se često htevsvog rajući

ПОДРШКА САВРЕМЕНОМ ВАСПИТАЧУ У СВАКОДНЕВНОМ РАДУ

НОВО !

Nevena

LOVRINČEVIĆ

Efikasna komunikacija u vrtiću

Теме: ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ВРТИЋ И АДАПТАЦИЈА ДЕТЕ У ГРУПИ РОДИТЕЉИ И ПРАВИЛА РАДА У ВРТИЋУ ВАСПИТАЧ КАО САВЕТОДАВАЦ • Родитељски стилови • Развојни проблеми деце • Проблеми у породици и браку КОМУНИКАЦИЈА С РОДИТЕЉИМА КОМУНИКАЦИЈА С КОЛЕГАМА

Kako da efikasno reagujete u mogućim zahtevnim situacijama u svakodnevnom radu

•• •• •• ••

КОНФЛИКТНЕ СИТУАЦИЈЕ КРИЗНЕ СИТУАЦИЈЕ БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ

Нека од питања на која овај приручник даје поуздане одговоре:

Шта да радите када вам родитељ детета из ваше групе прети, а шта када је узнемирен? Шта учинити када вас вређа? Како да поступите ако детету из ваше групе погине отац? Шта да радите ако родитељ стално касни када долази по дете или ако дође по дете под

дејством алкохола?

Креативни центар • Градиштанска 8, 11120 Београд 35

Продаја: за град Београд – тел. 011 / 24 40 659 • e-mail: јеlena.banjanin@kreativnicentar.rs за Војводину – тел. 011 / 24 00 333 • e-mail: jelena.markovic@kreativnicentar.rs за централну Србију и КиМ – тел. 011 / 38 20 483 • e-mail: dragan.nikolic@kreativnicentar.rs

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN COBISS.SR-ID

Profile for Kreativni centar

Predškolski katalog 2020/2021.  

Prelistajte novi Predškolski katalog!

Predškolski katalog 2020/2021.  

Prelistajte novi Predškolski katalog!

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded