Page 1


Pisac:

Džim Pajp je studirao antičku i modernu istoriju na Oksfordskom univerzitetu. Potom je deset godina radio u izdavaštvu pre nego što se isključivo posvetio pisanju. Napisao je brojne knjige za decu, a mnoge od njih imaju istorijsku temu. Živi u Dablinu sa svojom divnom suprugom Melisom. Ilustrator:

Dejvid Antram je rođen 1958. godine u Brajtonu. Studirao je na Umetničkoj školi u Istbornu, a zatim se 15 godina bavio reklamom pre nego što je postao slobodan umetnik. Ilustrovao je brojne dečje knjige. Idejni tvorac serije:

Dejvid Salarija je rođen u Dandiju, u Škotskoj. Ilustrovao je mnoštvo knjiga i zamislio i uredio mnoge nove biblioteke za izdavačke kuće u Britaniji i inostranstvu. Osnovao je „Salarija buk kompani“ 1989. godine. Živi u Brajtonu sa suprugom, ilustratorkom Širli Vilis, i njihovim sinom Džonatanom.

Izdavač za Srbiju KREATIVNI CENTAR Gradištanska 8, Beograd Tel.: (011) 38 20 483, 38 20 464, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs S engleskog preveo Ika Đurđević Lektor i redaktor Aleksandra Marković Naslov originala AVOID BEING CLEOPATRA! napisao Džim Pajp (Jim Pipe) ilustrovao Dejvid Antram (David Antram) idejni tvorac Dejvid Salarija (David Salariya) uredila Sofi Ajzоd (Sophie Izod) First published in the United Kingdom by Book House, an imprint of the Salariya Book Co. © The Salariya Book Company Limited 2006 © Kreativni centar 2008, za izdanje na srpskom jeziku Sva prava zadržana. Nijedan deo ove publikacije ne sme se reprodukovati, pohranjivati u datoteci, prenositi elektronskim ili mehaničkim putem, fotokopirati, snimati bez prethodnog pismenog odobrenja vlasnika autorskih prava. ISBN 978-86-7781-640-7 Štampa: Publikum Tiraž: 3.000

CIP - Kаталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 821.111-93-3 ПАЈП, Џим Ne bi ti se svidelo da budeš Kleopatra! : nije lako biti kraljica Egipta / napisao Džim Pajp ; ilustrovao Dejvid Antram ; idejni tvorac serije Dejvid Salarija ; [s engleskog preveo Ika Đurđević]. - Beograd : Kreativni centar, 2008 (Beograd : Publikum). - 32 str. ; ilustr. ; 24 cm Prevod dela: Avoid Being Cleopatra! / Jim Pipe. - Tiraž 3.000. - Beleška o autorima: str.1. - Rečnik pojmova: str 30-31. Registar. ISBN 978-86-7781-640-7 1. Антрам, Дејвид [илустратор] COBISS.SR-ID 150565900


Ne bi ti se svidelo da bude{

Kleopatra!

Napisao

Ilustrovao

D탑im Pajp

Dejvid Antram Idejni tvorac serije

Dejvid Salarija

Nije lako biti kraljica Egipta


Sadr`aj Uvod @ivot u izgnanstvu Sve ostaje u porodici Nije lako biti na vrhu Ipak je to mu{ki svet‌ Koristi glavu ‌ osvoj njegovo srce Pona{aj se kao boginja Za{to je dobar izgled va`an Vreme je za provod! Ja sam slavna! Borbena pripravnost Prestravljeni! Poslednji faraon Re~nik Indeks

5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32


Uvod i si princeza Kleopatra i živiš u Egiptu pre 2.000 godina. Tvoj otac je faraon. Živite u Aleksandriji, najvećem gradu antičkog sveta. Tvoja porodica vlada Egiptom otkad ga je osvojio tvoj predak Ptolomej, tačnije 300 godina. Egipat je bogata zemlja slavne prošlosti – piramide su stare već 2.500 godina! Ovo su, međutim, teška vremena i Egipat je u ozbiljnim problemima – oslabljen je zbog osvajačkih pohoda i loše uprave. S druge strane Sredozemnog mora moć Rima je veća nego ikad, a Egipat je bogat plen…

T

Čuveni svetionik Faros, jedno od sedam čuda antičkog sveta, uzdizao se na ulazu u aleksandrijsku luku.

RIMSKO CARSTVO Rim Aleksandrija EGIPATSKO CARSTVO

5


@ivot u izgnanstvu ođena si 69. godine pre nove ere. Odrasla si u Aleksandriji, na kraljevskom dvoru svog oca. Tvoja je porodica vrlo bogata, pa živiš veoma udobno. Ali to što si faraonova ćerka ima i svoje loše strane. Niste egipatskog, već grčkog porekla, tako da među Egipćanima niste naročito omiljeni čak ni kad je sve u redu. Da sve bude još gore – tvoj otac Ptolomej XII loš je i surov vladar. Građani Aleksandrije dižu bunu protiv njega i na presto dovode tvoju stariju sestru Berenisu. Tako si u jedanaestoj godini prinuđena da napustiš dom i pobegneš sa svojim ocem u inostranstvo. Naredne tri godine živećete u izgnanstvu, seljakajući se od Rima, preko Atine, do grčkog ostrva Rodos, pošto tvoj otac traži pomoć da bi povratio presto.

R

KUKU! KOL’ K I TALAS!!!

@ivot princeze PRINCEZE MORAJU mnogo da uče. Egipatska istorija duga je već 3.000 godina, pa treba naučiti imena mnogih faraona! Uz to, Aleksandrija ima najveću biblioteku u čitavom antičkom svetu, pa treba iščitati bezbrojne svitke. PLOVIDBA Mediteranom uopšte ne liči na izlet, naročito kad dobiješ morsku bolest. Bure i brodolomi su česti, a pirati predstavljaju ozbiljnu pretnju!

6

Uh-oh...


Stene su blizu prednjeg dela desnog boka, kapetane!

t Koristaožnda spoakvušaeti da te

Neko će m sluga uvek proba otruje! Nekabe. hranu pre te

Kad }emo da stignemo, tata?

BITI BOGAT znači nositi lepu odeću i jesti odličnu hranu. Pošto je tvoj otac Ptolomej poneo i porodično blago, novac vam ne nedostaje! ŽIVOT JE TEŽAK U ANTIČKOM SVETU, čak i za članove kraljevske porodice. Mnogi ne dožive 30 godina. Majka ti je umrla kada si imala samo godinu dana…

!

e `it

Tu

Pla~ite!

7


Sve ostaje u porodici

k

ada ti je bilo 14 godina, tvoj otac Ptolomej ponovo osvaja presto uz pomoć Rimljana. Kada ste se vratili u Aleksandriju, odrubio je glavu tvojoj sestri Berenisi jer je vladala umesto njega. Dobro došla kući! Tri godine kasnije, 51. godine p. n. e., tvoj otac umire. Pošto si najstarije dete, ti postaješ kraljica. Super! Loša vest je to da kao žena ne možeš sama da vladaš, pa se udaješ za svog dvanaestogodišnjeg brata, koji se takođe zove Ptolomej. Ako ti to deluje čudno, morala bi da znaš da se bog Oziris oženio svojom sestrom Izidom. Egipćani zbog toga misle da je u redu to što se braća i sestre iz kraljevske porodice venčavaju. Tako ćete biti sigurni da niko osim članova vaše porodice neće imati priliku da vlada.

KADA JE REČ O IMENIMA, tvoja porodica je veoma tradicionalna. Svi dečaci dobijali su ime Ptolomej, a devojčice su nazivane Arsinoja, Kleopatra ili Berenisa. Tvoja majka zvala se Kleopatra, kao i još jedna od tvojih sestara. Oba tvoja brata su Ptolomeji, kao i tvoj otac Ptolomej XII i jedanaest kraljeva pre njega!

8

Na-na, na-na-na … faraon sam ja!

Ptolomeju!

Ko? Je l’ ja?


Ba{ da vidimo koliko }e ovo potrajati!

t Koristanguspaovmeoći o Nadimci ti msvoje da popamtiš j otac rođake. Tvo ao Ptolomej im je nadimak Auletes, što znači „flautista“.

Tvoja divna rodbina

TVOJ PREDAK Ptolomej V, kog su zvali Bure, ubio je svog sina, iseckao njegovo telo i servirao ga dečakovoj majci – svojoj sestri!

Samo ti ~ekaj...

KADA JE TVOJA SESTRA Berenisa preuzela presto, udala se za svog brata od strica, ali kasnije je naredila da ga zadave kako bi mogla da se uda za drugog čoveka – Arhelaja.

KAD SI TI POSTALA kraljica, otrovala si jednog od svoje mlađe braće kako bi tvoj sin mogao da bude kralj. C-c-c!

9


Ne bi ti se svidelo da budes Kleopatra  
Ne bi ti se svidelo da budes Kleopatra  

Džim Pajp je studirao antičku i modernu istoriju na Oksfordskom univerzitetu. Potom je deset godina radio u izdavaštvu pre nego što se isklj...