__MAIN_TEXT__

Page 1

Mi smo pe{aci.

Mi smo u crnoj {ahovskoj vojsci.

Игре a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8 a7 b7 c7 d7 a6 b6 c6 d6 a5 b5 c5 d5

Интернет линкови

Saznaj kako se svi mi kre}emo.

Ja sam top.

вни Једноста и с шахов к ч води

Tabla je na{e bojno poqe.


Кејти Дејнс Консултант: Сара Хегарти Превела: Мирјана Попов-Слијепчевић


Садржај 3

Како се игра шах

22 Живео краљ!

4

Шаховске војске

24 Шах и шах-мат

5

Бојно поље

26 Кратки подсетник

6

Правила

28 Како започети партију

8

Пешаци

30 Напад!

10 Игра пешацима

32 Одбрана

12 Скакачи

34 Како доћи до победе

14 Игра скакачима

36 То је реми

16 Ловци

38 Шаховски проблеми

18 Топови

39 Шаховски речник

20 Моћна дама

40 Решења проблема

Pre nego {to odigrate svoju prvu partiju, upoznajte se sa {ahovskim figurama.

Svaka figura se kre}e na poseban na~in.


Како се игра шах У шаху већ стотинама година уживају и стари и млади. Све што вам је потребно за ову игру јесу шаховска гарнитура и познавање основних правила.

U ovoj kwizi }ete nau~iti sve {to vam je potrebno za po~etak.

С ким можете да играте

[ah je igra u kojoj deca stvarno mogu da pobede odrasle!

• Изазовите на партију шаха другара или члана породице.

• Можете да се учланите у шаховски клуб у својој школи или у свом граду.

• Можете такође да играте против

1

компјутера или онлајн.

• Када се мало извежбате, покушајте

2

да се пријавите за неко такмичење.

3

Шах онлајн За партије онлајн, шаховске проблеме и савете идите на веб-сајт Usborne Quicklinks www.usborne.com/quicklinks и укуцајте наслов ове књиге.

Preporu~ujemo da se deca nadziru dok koriste internet.


Шаховске војске Шах је игра за два играча. Један играч контролише војску белих фигура, а други војску црних фигура. Фигуре имају различите називе и различите начине кретања.

Упознајте се с војском

Mi smo PE[ACI.

Ima nas osam.

Mi smo dva TOPA. Hop!Mi smo dva SKAKA^A! Mi smo dva LOVCA.

Ja sam DAMA.

A ja sam KRAQ.

4


Бојно поље Бојно поље је табла са 64 квадратна поља – 32 црна и 32 бела. Овде можете видети на којим пољима стоје фигуре на почетку сваке партије.

ТОП

СКАКАЧ

ЛОВАЦ

ДАМА

КРАЉ

ЛОВАЦ

СКАКАЧ

ТОП

ПЕШАК

ПЕШАК

ПЕШАК

ПЕШАК

ПЕШАК

ПЕШАК

ПЕШАК

ПЕШАК

Postavite {ahovske figure isto kao na ovoj slici.

Podatak Шаховске војске УВЕК крећу са истих позиција.

Bela dama kre}e s belog poqa, a crna dama sa crnog poqa.

ПЕШАК

ПЕШАК

ПЕШАК

ПЕШАК

ПЕШАК

ПЕШАК

ПЕШАК

ПЕШАК

ТОП

СКАКАЧ

ЛОВАЦ

ДАМА

КРАЉ

ЛОВАЦ

СКАКАЧ

ТОП

Циљ Да бисте победили, морате са својом војском матирати противничког краља.

U uglu s va{e desne strane uvek mora da bude beli kvadrat. 5


Правила Ево основних правила којих морате да се придржавате у шаховској партији.

Наизменично повлачење потеза

• Играч с белим фигурама увек први повлачи потез.

• Затим долази ред на играча

Posle tebe.

са црним фигурама.

• Наставите да се смењујете. • Свако померање фигуре назива

Hvala.

се потез. При сваком потезу помери се само једна фигура на ново поље.

Ne mogu jo{ da se pomerim. Ja mogu.

Потези Фигуре имају посебан начин кретања. За различите фигуре постоје различите шеме. Ова књига ће вам то објаснити.

Savet Пре него што почнете да играте праве партије, научите ~ewe како се различите Povrlavaih фигуре крећу. p za e t o p 6


Узимање Да бисте узели противничку фигуру, морате да је НАПАДНЕТЕ. Померите своју фигуру на противниково поље и склоните његову фигуру с табле.

Uhvatio sam te! To je sada moje poqe.

Ja sam ve} zarobqen.

Grrr! Slede}i put }u ja tebe uhvatiti!

Побеђивање Победник је играч који постави замку противничком краљу. Ако нема начина да се краљ избави, треба да кажете: Шах-мат! Браво – победили сте!

[ah-mat!

Ne mogu da se spasem. Pobedili ste.

Podatak У шаху постоји више могућих потеза него зрна песка на свим плажама света.

To zna~i da postoje MILIJARDE

poteza koje mo`ete da povu~ete! 7


Пешаци

Mi smo u prvoj liniji va{e vojske.

Neki ih zovu i pioni.

Spremni smo za borbu s protivnicima.

Moja vojska kre}e odozgo nadole.

Напредовање Пешаци могу да се померају само напред – за једно или два поља у првом потезу, а после тога за само једно поље.

Podatak Mogu da se pomerim za jedno ili dva poqa!

Ja sada mogu da se pomerim za samo jedno poqe.

На сликама на којима су приказане шаховске партије црна војска је увек горе, а бела доле.

Moja vojska kre}e odavde i pomera se nagore. 8


Дијагонално узимање Пешаци су једине шаховске фигуре које се другачије крећу при узимању противничке фигуре. Када се испред пешака нађе друга фигура, пут му је блокиран.

Obojica smo blokirani!

Долазак на други крај Ако пешак стигне на други крај табле, може да буде замењен било којом фигуром (осим краљем или другим пешаком).

Да би узео фигуру, пешак мора дијагонално да направи корак напред.

Uhvatio sam te!

Odaberi mene! Ja sam najmo}nija…

То се назива промоција пешака. Тада склањате пешака с табле и на његово место стављате другу фигуру.

Ooo, {ta }u postati?

Savet Ако немате резервну фигуру, употребите нешто друго. И топ окренут наопачке може да послужи као дама. 9


Игра пешацима Пре него што научите довољно о другим шаховским фигурама, вежбајте потезе у игри пешацима за два играча.

Како да играте

• Поређајте пешаке на почетне позиције. • Померајте своје пешаке наизменично. (Бели креће први.) • Побеђује играч који први стигне на други крај табле.

Ne zaboravite da se u prvom potezu pomeramo napred za jedno ili dva poqa…

Pe{ak koji je pravo ispred nas blokira}e nam put.

10

… a posle toga za samo jedno poqe.

Da bismo uzeli drugog pe{aka, treba da se pomerimo dijagonalno.


Снага

Samo {to nije stigao…

Пешаци су јаки док су заједно, како у нападу тако и у одбрани. Кориснији су када се приближе другој страни табле.

Posta}u dama!

Sjajan timski rad, pe{aci!

Слабости Пешаци не могу да се померају уназад и нису баш јаки када су усамљени. Зато размислите пре него што неког од њих превише истурите напред.

Hej, prepre~io si mi put!

Mislim da }u morati da pe{a~im.

Podatak Пешаци су заправо војници пешадинци.

Upomo}, sasvim sam usamqen! 11


Скакачи Mi smo hrabri skaka~i.

Izgledamo kao kowi i mo`emo da PRESKA^EMO figure!

Скок и прескок Скакачи су једине шаховске фигуре које могу да прескачу друге фигуре. Погледајте на овим сликама како се црни скакач избавља из невоље.

Misli{ da sam u zamci?

12

Pa, razmisli jo{ jednom!


Облик латиничког слова Л Скакачи се увек померају у облику латиничког слова Л, у било ком правцу – два поља напред и једно у страну. Постоји осам поља на која овај црни скакач може да се помери…

Podatak Скакачи су једине фигуре које се не крећу само праволинијски.

Ne uzimamo figure koje presko~imo, ve} samo one na koje nasko~imo.

Savet

Nemoj da me uzme{, molim te!

Када се следећи пут нађете на површини на којој је шаховско поље, замислите да сте скакач и вежбајте кретање. 13


Игра скакачима

Neka ovo bude ciq.

Пробајте ову игру скакачима за једног или двоје играча. • Поставите скакача на почетно поље. • Одаберите поље у центру табле. • Покушајте да дођете на то поље у што мање потеза (померајући скакача само у облику латиничког слова Л). • Ако играте са два играча, повлачите потезе наизменично. Победник је онај који први стигне на циљ.

8 7 6 OK.Ti si odabrao poqe, a ja kre}em prvi.

5 4

Podatak

3

И војсковође су играле шах и то им је помагало да смисле добру борбену тактику.

2 1

a

b

c

d

e

f

g

h

Колико ће потеза сваком скакачу бити потребно да би стигао на означено поље? Ко ће стићи први? 16


Снага Скакачи се добро крећу у гужви јер могу да прескачу фигуре. Они су одлични за изненадне нападе. Скакач може истовремено да нападне две противничке фигуре.

Ha-ha! Ovde ne mo`e{ da nas napadne{!

Слабости

He-he! Sad mogu da napadnem oboje!

Napao sam te!

Скакачи понекад остану блокирани на ивици табле и не могу да нападну фигуре које су одмах поред њих.

Savet Pazi…

Не заборавите да скакачи на ивици табле не вреде много. 17


Gledajte kako SKA^EM!

Ловци

Mi smo figure s duguqastim glavama.

Pazi na zamke…

Jedan lovac se kre}e samo po crnim poqima… … a drugi lovac se kre}e samo po belim poqima.

Ja sam najva`nija figura na tabli.

Кејти Дејнс МОЈА ПРВА КЊИГА О ШАХУ • Прво издање • Наслов оригинала: My First Chess Book • Copyright ©2018 Usborne Publishing Ltd. • За издање на српском језику © Креативни центар 2019 • Рецензент: Марија Лукић • Дизајн: Мајкл Хил • Консултант: Сара Хегарти • Илустроваo: Бој Фиц Хамонд • Уредник: Анђелка Ружић • Лектор: Мирјана Делић • Припрема за штампу: Татјана Ваљаревић • Издаје Креативни центар Београд, Градиштанска 8 тел.: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 • www.kreativnicentar.rs • e-mail: info@kreativnicentar.rs • За издавача: Љиљана Маринковић • Штампа: Графостил, Крагујевац • Година штампе: 2019 • Тираж: 2000

CIP - Каталогизација у публикацији Кретање у цикцак - Народна библиотека Србије, Београд Pe{aci ISBN 978-86-529-0631-4

suЛовци zapravo се крећу напред или назад COBISS.SR-ID 274395404 vojnici дијагонално дуж празних поља. pe{adinci.

Timski rad }e nam pomo}i da pobedimo! BB

Ovaj lovac mo`e da stane na bilo koje poqe du` ovih linija. On mo`e da me uzme i da stane na ovo poqe, ali WP ne mo`e da me presko~i.

9 788652 906314

16

Podatak У старим верзијама шаха уместо ловаца коришћени су слонови налик на оне из индијске војске.

Profile for Kreativni centar

Moja knjiga o šahu  

U ovoj zanimljivoj knjizi o šahu upoznaćete se s važnim pravilima ove igre, što će vam omogućiti da uspešno komandujete svojom šahovskom voj...

Moja knjiga o šahu  

U ovoj zanimljivoj knjizi o šahu upoznaćete se s važnim pravilima ove igre, što će vam omogućiti da uspešno komandujete svojom šahovskom voj...