Page 1

а л о к ш а н в и т а Кре

еска Радна св зред ра за други оле к ш е н в о осн

а к и т а м e т a M 2 ло

ка Весна Ри

58

63

32

75

37

48

Математика 2

25

9 788 65 2 9 06 55 0

52

ISBN 978-86-529-0655-0

68


МАТЕМАТИКА 2

Радна свеска за други разред основне школе Прво издање Аутор Весна Рикало Илустровао Вукашин Багић Рецензенти Рајка Продановић, професор разредне наставе, ОШ „Јован Поповић”, Београд Мирјана Стојсављевић-Радовановић, професор математике, Београд Проф. др Драгица Павловић Бабић, Филозофски факултет Универзитета у Београду Уредник Свјетлана Петровић Лектор Ивана Игњатовић Графичко обликовање Душан Павлић Припрема за штампу Љиљана Павков Издавач Креативни центар Градиштанска 8 Београд Тел./факс: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs За издавача Љиљана Маринковић Штампа Графостил, Крагујевац Година штампе 2019 Тираж 2000 Copyright © Креативни центар, 2019 CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:51(075.2)(076.1) РИКАЛО, Весна, 1960 Математика 2 : радна свеска за други разред основне школе / Весна Рикало ; [илустровао Вукашин Багић]. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2019 (Крагујевац : Графостил). - 139 стр. : илустр. ; 26 cm. - (Креативна школа) Тираж 2.000. ISBN 978-86-529-0655-0 COBISS.SR-ID 273576204


а л о к ш а н в и т а Кре

еска Радна св зред ра за други оле к ш е н в о осн

а к и т а м e т Ma 2 ло

ка Весна Ри


ШТА САДРЖИ ОВА КЊИГА Обнављање градива првог разреда Сабирање и одузимање до 100 Геометријске фигуре Множење и дељење до 100 Разломци Мерење дужине Мерење времена Новац

2


ВОДИЧ

Ја ћу ти повремено скретати пажњу на оно што је посебно важно.

Ш А РЕ Н А СТ РАНА На овим странама налазе се мало другачији задаци од оних које свакодневно решаваш.

3


ОБНАВЉАЊЕ ГРАДИВА ПРВОГ РАЗРЕДА 1. Упиши редом бројеве који недостају. 1

2

3

6 14

9

10

17

21

25 34

38

42

49 53

56

60 67

71

78 85 92

100

2. Заокружи двоцифрене бројеве. 5 70 26

32

8

9

17 56

66

4

77

92

Знам да је број 10 двоцифрени број.

100

3. Уочи правило и откриј бројеве који треба да стоје уместо звездица. 95, 94, 93, 92,

,

,

Заокружи слово испред тачног одговора. а) 91, 90, 89 б) 90, 89, 88 в) 91, 90, 80 4. Упореди бројеве и упиши знак <, > или = . 23 29 41 6Д 60 32 4

3Д 2Ј

2Д 9Ј


5. Дате бројеве упиши у кружиће, од најмањег до највећег. 73, 4, 38, 9, 27, 16, 44

4

6. Израчунај. 4 + 6 = ..........

6 + 5 = ..........

6 + 7 = ..........

7 + 4 = ..........

7 + 6 = ..........

12 + 5 = ..........

5 + 5 = ..........

9 + 4 = ..........

16 + 3 = ..........

2 + 7 = ..........

5 + 8 = ..........

7 + 8 = ..........

7. Израчунај и попуни табелу. Сабирак

3

5

2

Сабирак

4

5

7

Сабирак

7

Збир

8 15

10

8

10

3 10 20

8

1 20

8. Упиши одговарајући број у квадратић. 1+1+1+1+2+2+3+

= 15

3+4+0+2+

+ 4 + 5 = 20

9. Израчунај. 20 – 8 = ..........

12 – 3 = ..........

16 – 6 = ..........

16 – 8 = ..........

20 – 7 = ..........

15 – 7 = ..........

12 – 6 = ..........

12 – 4 = .......... 5


10. Израчунај и на основу добијеног резултата повежи свако дете са одговарајућом играчком. 7

10

(19 – 4) – 7

9

8

(16 – 9) + 0

18 – (6 + 3)

(17 + 3) – 10

2

(3 + 8) – 9

11. Одреди три броја чији је збир 100. Обој те кружиће. 20

70

30

50

12. Израчунај и упореди резултате. Упиши знак <, > или =. 20 + 10

20 + 20

50 + 30

30 – 10

80 – 60

23 + 4

50 – 30 13 + 4

13. Израчунај збир бројева. 35 + 12 = ...................................................................................... 24 + 65 = ...................................................................................... 33 + 33 = ...................................................................................... 45 + 34 = ...................................................................................... 25 + 31 = ...................................................................................... 52 + 18 = ...................................................................................... 6

36 + 4

44 – 4

59 – 5

54 + 5


14. Израчунај разлику бројева. 88 – 23 = ...................................................................................... 97 – 34 = ...................................................................................... 99 – 45 = ...................................................................................... 77 – 54 = ...................................................................................... 74 – 64 = ...................................................................................... 78 – 18 = ...................................................................................... 15. Девојчицама додај по један балон тако да свака има два балона с бројевима чији је збир 100. Један балон је вишак. 68

52

25

58

63

32

75

37

48

16. Умањеник је број 45, а умањилац 22. Израчунај разлику. .........................................................................................................

17. Збир бројева 78 и 21 умањи за 19. .........................................................................................................

18. Броју 53 додај разлику бројева 50 и 3. .........................................................................................................

7


19. Од броја 100 одузми збир бројева 67 и 33. .........................................................................................................

20. Ана има 32 динара, а Марко 23 динара. Колико укупно динара њих двоје имају? Рачун: ........................................................................................................................... Одговор: ...................................................................................................................... 21. Михаило има 30 кликера, а Богдан 4 кликера више од Михаила. Колико укупно кликера имају њих двојица? Заокружи слово испред тачног одговора. а) 34 б) 60 в) 64 г) 68 22. Душан је поклонио другу пет голубова. Остало му је онолико голубова колико их видиш на слици. Колико је голубова Душан имао?

Рачун: ......................................................................................................... Одговор: ..................................................................................................... 23. Оловка, гумица и свеска коштају укупно 99 динара. Оловка кошта 29 динара, а гумица 10 динара. Колико кошта свеска?

29 динара 8

10 динара

...................................


24. Израчунај вредност израза. а) 98 – (34 + 22) = ...................................................................... б) 24 + (27 + 33) – 10 = ...................................................................... 25. Повежи геометријска тела истог облика као што је започето.

26. Обој геометријске фигуре као што је назначено.

27. Колико правоугаоника има на слици?

Заокружи слово испред тачног одговора. а) 1 б) 2 в) 3 9


САБИРАЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ И ЈЕДНОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА ДО 100 1. Колико је укупно јаја на слици?

28 + 4 = (28 + 2) + 2 = ................................................ 2 + 2 2. Израчунај. а) 17 + 5 = (17 + 3) + .......... = ............................................. 3 + 2 б) 16 + 7 = (16 + ..........) + .......... = ............................................. 4 + 3 в) 29 + 5 = ......................................................................................... г) 37 + 4 = ......................................................................................... 3. Израчунај и упиши збирове.

10

6 + 6 = .........

7 + 8 = .........

8 + 5 = .........

9 + 4 = .........

16 + 6 = .........

17 + 8 = .........

18 + 5 = .........

19 + 4 = .........

26 + 6 = .........

27 + 8 = .........

28 + 5 = .........

29 + 4 = .........

36 + 6 = .........

37 + 8 = .........

38 + 5 = .........

39 + 4 = .........

46 + 6 = .........

47 + 8 = .........

48 + 5 = .........

49 + 4 = .........

56 + 6 = .........

57 + 8 = .........

58 + 5 = .........

59 + 4 = .........

66 + 6 = .........

67 + 8 = .........

68 + 5 = .........

69 + 4 = .........

76 + 6 = .........

77 + 8 = .........

78 + 5 = .........

79 + 4 = .........

86 + 6 = .........

87 + 8 = .........

88 + 5 = .........

89 + 4 = .........


4. Уочи правило и упиши одговарајуће бројеве.

5. Израчунај. 46 + 7 = ............................................................

78 + 5 = ............................................................

54 + 8 = ............................................................

82 + 9 = ............................................................

67 + 9 = ............................................................

88 + 7 = ............................................................

6. Први сабирак је број 73, а други је 9. Израчунај збир. ............................................................................................

7. Израчунај број који је за 6 већи од броја 87. ............................................................................................

8. У једној улици посађено је 47 стабала липе, а у другој 8 стабала више. Колико је стабала липе посађено у другој улици? Рачун: .......................................................................... Одговор: .......................................................................................... 9. У парку су се играли 15 дечака и 8 девојчица, а онда је дошло још 8 девојчица. Колико је укупно деце било у парку? Рачун: .......................................................................... Одговор: .......................................................................................... 11


САБИРАЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА ДО 100 1. Колико је укупно шешира? Израчунај на два начина. 16

15

Први начин: 16 + 15 = (16 + 10) + ...... = ....... + 5 = ....... Други начин: 16 + 15 = (10 + 10) + (6 + .......) = ....... + ....... = ....... 2. Израчунај. а) Први начин: 28 + 14 = .............................................................................................. Други начин: 28 + 14 = .............................................................................................. б) Први начин: 35 + 28 = .............................................................................................. Други начин: 35 + 28 = .............................................................................................. в) Први начин: 47 + 36 = .............................................................................................. Други начин: 47 + 36 = .............................................................................................. 3. Заокружи два балона која укупно коштају 92 динара.

36 динара 12

38 динара

43 динара

56 динара


4. Израчунај на начин на који желиш. 48 + 26 = ....................................................................................................................................... 39 + 27 = ....................................................................................................................................... 57 + 38 = ....................................................................................................................................... 65 + 18 = ....................................................................................................................................... 73 + 19 = ....................................................................................................................................... 5. Уочи правило и упиши одговарајуће бројеве у празна поља. 87

98 24

9 4

13 5

12 8

2

7

5

3

9 9

6

3

6. Табела приказује број ученика млађих разреда једне школе који учествују у уметничким активностима. Глума

Хор

Сликање

Први разред

19

17

15

Други разред

17

18

9

Трећи разред

18

16

11

Четврти разред

16

15

13

а) Колико укупно ученика другог разреда иде на глуму, хор и сликање? ............................................................................................................................................

б) Колико укупно ученика првог и другог разреда иде на хор? ............................................................................................................................................

в) Колико укупно ученика трећег и четвртог разреда иде на глуму? ............................................................................................................................................

13


ЗАМЕНА МЕСТА И ЗДРУЖИВАЊЕ САБИРАКА 1. Упореди збирове и напиши знак <, > или =.

36 + 25

25 + 36

28 + 14 + 34

14 + 34 + 28

2. Упиши одговарајући број. 27 + 19 = 19 + .......

(24 + 26) + 13 = 24 + (....... + 13)

3. Здружи сабирке чији је збир 30 и израчунај вредност израза као што је започето. 24 + 18 + 6 = (24 + 6) + 18 = .......

3 + 12 + 27 = ................................................

15 + 28 + 15 = (15 + .......) + ....... = .......

16 + 14 + 38 = ...............................................

4. Израчунај збир бројева: 24, 38 и 36;

...................................................................................................

29, 15 и 11;

...................................................................................................

53, 9 и 27.

..................................................................................................

5. Повежи једнаке збирове.

14

29 + 16

39 + 24 + 6

37 + 58

45 + 13 + 33

12 + 45 + 37

13 + 45 + 33

45 + 37 + 12

16 + 29

57 + 38

24 + 6 + 39


Ш А РЕ Н А СТ РАНА

1. Који од следећих података не можеш да одредиш тачно, него само приближно (отприлике)? Заокружи слово испред тачног одговора. а) Број столица у твојој учионици. б) Број чланова драмске секције. в) Број голубова у твом месту. г) Број ученика твоје школе. 2. Уочи правило и заокружи број који треба да стоји у зеленом кружићу. 36 53 64 73 74 34

43

44

53

54

63

?

3. Нацртај лица у празним пољима као што је започето.

Реши ребус.

,

,

....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

4. Повежи два броја чији је збир 100. 34

53

56

26

57

66

33 15


ОДУЗИМАЊЕ ЈЕДНОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА ОД ДВОЦИФРЕНИХ 1. На паркингу се налазе 24 аутомобила. Колико ће их остати када 6 аутомобила напусти паркинг?

24 – 6 = (24 – 4) – 2 = ................................................ 4 + 2 Провера: ........................................ 2. Израчунај. а) 23 – 6 = (23 – 3) – ...... = ...................... 3 + 3

Тачност одузимања проверавам сабирањем.

б) 36 – 8 = (36 – ......) – ...... = ...................... 6 + 2

Провера: ...........................................

Провера: ............................................

3. Израчунај и упиши разлику.

16

14 – 7 = .........

15 – 8 = .........

13 – 7 = .........

13 – 4 = .........

24 – 7 = .........

25 – 8 = .........

23 – 7 = .........

23 – 4 = .........

34 – 7 = .........

35 – 8 = .........

33 – 7 = .........

33 – 4 = .........

44 – 7 = .........

45 – 8 = .........

43 – 7 = .........

43 – 4 = .........

54 – 7 = .........

55 – 8 = .........

53 – 7 = .........

53 – 4 = .........

64 – 7 = .........

65 – 8 = .........

63 – 7 = .........

63 – 4 = .........

74 – 7 = .........

75 – 8 = .........

73 – 7 = .........

73 – 4 = .........

84 – 7 = .........

85 – 8 = .........

83 – 7 = .........

83 – 4 = .........

94 – 7 = .........

95 – 8 = .........

93 – 7 = .........

93 – 4 = .........


4. Израчунај разлику и провери сабирањем. 74 – 5 = ...................................................... Провера: ...................................................... 81 – 6 = ...................................................... Провера: ...................................................... 61 – 3 = ...................................................... Провера: ...................................................... 5. У првом вагону налази се 85 путника. У сваком следећем вагону је 9 путника мање. Колико се путника налази у четвртом вагону? Заокружи слово испред тачног одговора. а) 49 б) 58 в) 67 г) 76 6. Израчунај и упиши разлику у жута поља. –6 54

–8

–6 72

–7

–8 –7

7. Умањеник је број 77, а умањилац је 8. Израчунај разлику. .......................................................................................

8. Михаило је упецао 24 рибице, а Богдан 7 рибица мање. а) Колико је рибица упецао Богдан? Рачун: ....................................................................................... Одговор: .................................................................................. б) Колико су укупно рибица упецали њих двојица? Рачун: .................................................................................. Одговор: .................................................................................. 17


ОДУЗИМАЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА 1. Прочитај податке из табеле и погледај слику. Израчунај број поклона намењених деци без родитеља. Упиши у табелу податак који недостаје. Хуманитарна акција ученика другог разреда Припремљено укупно – 32 поклона За дечју болницу – 17 поклона За децу без родитеља – ......... поклона

32 – 17 = (32 – 10) – ...... = ...... – ...... = ...... Провера сабирањем: ............................... 2. Израчунај разлику бројева и провери сабирањем. 55 – 28 = ...............................................................

Провера: ............................................

63 – 35 = ............................................................... Провера: ............................................ 47 – 29 = ............................................................... Провера: ............................................ 81 – 37 = ...............................................................

Провера: ............................................

96 – 68 = ............................................................... Провера: ............................................ 74 – 46 = ............................................................... 18

Провера: ............................................


3. Израчунај. а) Умањеник је број 87, а умањилац је 48. Колико износи разлика? ................................................................................................................................

б) Који је број за 39 мањи од броја 81? ................................................................................................................................

в) За колико је број 29 мањи од броја 61? ................................................................................................................................

г) Одузми број 58 од 71. ................................................................................................................................

4. Израчунај и упиши бројеве који недостају. 82

–8

–16

–9

–45

4

5. Израчунај разлику бројева и нађи одговарајући резултат. Тако повежи сунцокрете и пчеле. Једна пчела је вишак.

29

36 – 19

28

17

67 – 38

45

72 – 27

35

81 – 53

19


а л о к ш а н в и т а Кре

еска Радна св зред ра за други оле к ш е н в о осн

а к и т а м e т a M 2 ло

ка Весна Ри

63

32

75

37

48

НИ В И к Т О ера

ПР ОМ пр им

58

Математика 2

25

9 788 65 2 9 06 55 0

52

ISBN 978-86-529-0655-0

68

Profile for Kreativni centar

Matematika. Radna sveska za drugi razred osnovne škole. Vesna Rikalo.  

Matematika. Radna sveska za drugi razred osnovne škole. Vesna Rikalo.