Page 1

а л о к ш а н в и т Креа

за Уџбеник ед зр други ра оле к ш е н в о осн

а н в о Ликк у л т у р а2 ћ

и в о к в и Ж ирјана

9 788652 906598

М


ЛИКОВНА КУЛТУРА 2

Уџбеник за други разред основне школе Прво издање Аутор Рецензенти

Илустровала

Мр Мирјана Живковић Мр Милка Вујовић, редовни професор, Факултет примењених уметности, Београд Јелена Илић, професор разредне наставе, ОШ Доситеј Обрадовић, Пожаревац Биљана Војновић, професор разредне наставе, ОШ Никола Тесла, Бачка Топола Милица Раденковић

Уредник

Анђелка Ружић

Лектор

Мирјана Делић

Графичко обликовање корица

Душан Павлић

Графичко обликовање књижног блока

Мирјана Живковић

Припрема за штампу

Татјана Ваљаревић

Издавач

За издавача Штампа

Креативни центар Градиштанска 8, Београд Тел./факс: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 Мр Љиљана Маринковић Графостил, Крагујевац

Година штампе

2019

Тираж

2000

Copyright ISBN

© Креативни центар, 2019 978-86-529-0659-8


ла о к ш а н в и т а е р К

за Уџбеник ед зр други ра школе е н в о н с о

а н в о к и Л у л т у р а2 ћ и в о к в и Ж Мирјана

к


SADR@AJ VODIČ • 5  BLICI OKO MENE • 7 1. O

IGRE SVETLOSTI I SENKE • 8 Moja senka • 10 OBLICI • 12 Kuhiwica • 12 Leptiriću šareniću • 13 LEPI I KORISNI PREDMETI • 14 Torba za Malu sirenu • 15 OTKRIVAM • 16 OBOJENO – BEZBOJNO • 16 JEDNOSTAVNO – SLOŽENO • 16 Kocka, kocka, kockica… • 16

ISPUP^ENO – UDUBQENO • 17 BLIŽE – DAQE • 18 JEDNOBOJNO – VIŠEBOJNO • 18 Moje rukavice • 18 PRAVO – KRIVO • 19 Kula • 19 OBRA\ENO – NEOBRA\ENO • 20 Zoo-vrt • 21 SPAJAM, MAŠTAM I STVARAM • 22 Nek svuda qubav sja • 23 Porodica Varjačić • 23 Kutija za poklon • 24 Zanimqivosti • 25 Kutija za uspomene • 26 Moj drug i ja • 26

2. K  AŽI MI, POKAŽI MI • 27 POKRET KAO PORUKA • 28 Zanimqivosti • 28


PRIČA U SLIKAMA • 30 Zanimqivosti • 31 ZNACI OKO MENE • 32 Zanimqivosti • 33 OD CRTEŽA DO SLOVA • 34 Privezak • 37 ^estitka • 37 Moj spomenar • 38

3. C  RTAM, ŠARAM, STVARAM… • 39 ^AROBNI SVET BOJA • 40 Prvi sneg • 42 Slu{amo i slikamo • 43 Moje putovawe na Mesec • 44 Mi na dalekom putovawu • 46

4. M  OJ PROSTOR • 47 PROSTOR • 48 NARODNI MUZEJ U BEOGRADU • 49 Moje naseqe • 50 Naš zamak • 51 KRETAWE • 52

SNAGA PRIRODE • 54 Ukras za sobu • 55 Vetrewača • 56 Zanimqivosti • 57

POZORI[TE • 58 POZORIŠNE MASKE • 60 Maske • 61 Zanimqivosti • 61

KOSTIM • 62 Nekoliko ideja za kostim • 63

KAKO DO SCENOGRAFIJE • 64


VODIČ ВАЖНО ВАЖНО ЗАДАТАК ЗАДАТАК ЦРТАМО, СЛИКАМО, СЛИКАМО,ПРАВИМО ПРАВИМО ЦРТАМО,

ПОТРЕБНОТИ ТИЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО

ИГРАМО ИГРАМО СЕ СЕ

ИСПРИЧАЈ ИСПРИЧАЈ

ИСТРАЖУЈЕМО ИСТРАЖУЈЕМО

О О УМЕТНИКУ УМЕТНИКУ

ИНТЕРНЕТ ИНТЕРНЕТ АДРЕСА АДРЕСА

5


OBLICI OKO MENE


IGRE SVETLOSTI I SENKE ВАЖНО Svetlost nam pomaže da vidimo oblike oko sebe. ЗАДАТАКKoje jeСЛИКАМО, doba dana prikazano na ovim slikama? ЦРТАМО, ПРАВИМО Koji je izvor svetlosti na prvoj slici, a koji na drugoj? ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ

ИГРАМО СЕ

ИСПРИЧАЈ

ИСТРАЖУЈЕМО

О УМЕТНИКУ

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

Vilijam Tarner, Grand kanal, Venecija

ВАЖНО ЗАДАТАК ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ

Kako izgleda tvoja soba ИГРАМО СЕ preko dana, a kako ИСПРИЧАЈ uveče, kada ugasiš svetlo pred spavawe? ИСТРАЖУЈЕМО Opi{i. О УМЕТНИКУ

Vilijam Tarner, Ribari

8

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА
S koje strane dolazi svetlost na ovoj fotografiji? a crtežu su prikazane senke limuna koje nastaju kada je limun osvetqen iz različitog N pravca. Pronađi crtež limuna sa senkom koji odgovara fotografiji limuna.

9
Kakvog su oblika predmet i wegova senka? Poveži predmet i senku koja mu pripada.

Moja senka

ВАЖНО

ЗАДАТАК

ЗАДАТАК

ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

СЛИКАМО, ПРАВИМО ЦРТАМО, S elotejpom pri~vrsti list iz bloka za zid. Stavi ruku izme|u izvora svetlosti i papira. ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ Neka ti drug iz klupe pomogne tako {to }e na ИГРАМО СЕ listu iz bloka opcrtati senku koju si napravio. ИСПРИЧАЈ

Zatim crtež oboj i ukrasi raznim {arama. ИСТРАЖУЈЕМО

О УМЕТНИКУ

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

10

ВАЖНО

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ ИГРАМО СЕ Izvor svetlosti

Meka grafitnaИСПРИЧАЈ olovka ИСТРАЖУЈЕМО List iz bloka О УМЕТНИКУ Drvene bojice ИНТЕРНЕТ АДРЕСА


ЗАДАТАК ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ СЕ  ИГРАМО S drugarima iz odeqewa odigraj igru Stigni moju senku. ИСПРИЧАЈ

Opis igre ИСТРАЖУЈЕМОdete stane prema suncu tako da se na zemqi pojavi senka wegovog Jedno tela. Ono ima prava da se sa svog mesta pomera po dva do tri koraka levo О УМЕТНИКУ ili desno. Wegov par ima zadatak da wegovu senku stigne i nagazi. Kada АДРЕСА uИНТЕРНЕТ tome uspe, uloge se mewaju.*Vrati svakom detetu wegovu senku.

* Qubica Sikimi}, De~je igre nekad i sad, Beograd 2003.

11


OBLICI 

Koje je od oblika prikazanih na slici stvorila priroda, a koje ~ovek? oje je tvoje omiqeno vo}e? K Koje povr}e najvi{e voli{ da jede{?Kako izgledaju posude u kojima se priprema hrana?

ВАЖНО

Kuhiwica

ЗАДАТАК

Od plastelina napravi vo}e, povr}e i predmete koji se upotrebqavaju u doma}instvu. ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ

ВАЖНО ЗАДАТАК ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ

ИГРАМО СЕ

ИГРАМО СЕ

ИСПРИЧАЈ

ИСТРАЖУЈЕМО

Plastelin

ИСПРИЧАЈ Mu{ema ili stare novine ИСТРАЖУЈЕМО

KeceqaО УМЕТНИКУ

О УМЕТНИКУ ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

12

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА


ВАЖНО nekih oblika su leva i desna strana jednake. Kod ЗАДАТАК

 oji od ova dva oblika ima jednaku levu K iПОТРЕБНО desnu ТИ ЈЕ stranu? ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

 oji je oblik stvorila priroda, K a ИСПРИЧАЈ koji čovek? ИГРАМО СЕ

ИСТРАЖУЈЕМО

О УМЕТНИКУ ВАЖНО

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

Leptiriću šareniću

ЗАДАТАК ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ

ИГРАМО СЕ

List iz bloka

ИСПРИЧАЈ

Makaze

ИСТРАЖУЈЕМО Tempere О УМЕТНИКУ

Oblik ~ije su leva i desna strana jednake mo`e{ dobiti na jednostavan na~in – presavijawem papira napola.

Presavij papir napola.

Izre`i ovaj oblik.

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

Zatim ga rasklopi. Samo na jednu stranu papira nanesi boje iz tube. Zatim preklopi papir i dobro ga pritisni. Boje }e se otisnuti i na drugu stranu.

 ako izgleda tvoj leptir? K Opiši ga, pa ga zalepi na prozor u~ionice. 13


LEPI I KORISNI PREDMETI ВАЖНО Ovo su torbe koje se nalaze u muzejima u Beogradu. Neke su se koristile svakodnevno, a ЗАДАТАК neke samo u svečanim prilikama. ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО oje K su se od ovih torbi koristile za svečane prilike, a koje su bile za svakodnevnu ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ upotrebu? Šta se sve nosi u torbama? ИГРАМО СЕ

ИСПРИЧАЈ

ИСТРАЖУЈЕМО

О УМЕТНИКУ

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

ВАЖНО ЗАДАТАК ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ

ИГРАМО СЕ ВАЖНО ИСПРИЧАЈ ЗАДАТАК ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ

Kako izgleda tvoja školska torba? Opi{i.

ИГРАМО СЕ

ИСПРИЧАЈ

Kako izgleda torba tvoje mame? Opi{i. ИСТРАЖУЈЕМО

Po čemu se one razlikuju?

О УМЕТНИКУ

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

14

ИСТРАЖУЈЕМО

О УМЕТНИКУ

Na internetu pronađi fotografije ИНТЕРНЕТ АДРЕСА torbi koje su dizajnirali Meri Frensis (Mary Frances), Ketlin Dastin (Kathleen Dustin) i Ted Noten (Ted Noten). Koja ti se torba najviše dopada? Zašto? Opiši wen izgled.


ВАЖНО Izgled predmeta za svakodnevnu upotrebu (odeće, obuće, nameštaja, kola…) smišqaju dizajneri. Dizajneri smišqaju kako će izgledati i predmeti koje koristimo da bismo ЗАДАТАК ukrasili svoj životni prostor, ali i sebe. Bez obzira na to koja im je namena, oni se ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО trude da predmeti lepo izgledaju, a inspiraciju pronalaze u prirodi i svojoj okolini. ПОТРЕБНО ТИ ЈЕKoji služe samo za ukras? ИГРАМОpredmeti СЕ ИСПРИЧАЈ

ИСТРАЖУЈЕМО

О УМЕТНИКУ

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

ВАЖНО

Torba za Malu sirenu

ВАЖНО

ЗАДАТАК СЛИКАМО, ПРАВИМО ЦРТАМО, D izajniraj torbu za sirenu Arijel tako da je podseća na dom. Inspiraciju pronađi među škoqkama sa ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ fotografije.

ЗАДАТАК ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ

ИГРАМО СЕ

List iz bloka ИСПРИЧАЈ

ИГРАМО СЕ

Grafitna olovka

ИСПРИЧАЈ

Drvene bojice

ИСТРАЖУЈЕМО

УМЕТНИКУ Papiri u Оboji

О УМЕТНИКУ

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

ИСТРАЖУЈЕМО

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА Zlatni i srebrni papiri

Šqokice Lepak Makaze

15


OTKRIVAM OBOJENO – BEZBOJNO 

Koliko vas u odeqewu ima lewire u boji? ВАЖНО ЗАДАТАК ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ

ИГРАМО СЕ

ИСПРИЧАЈ

Pronađi u učionici neki predmet koji je bezbojan. О УМЕТНИКУ ИСТРАЖУЈЕМО

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

JEDNOSTAVNO – SLOŽENO 

Opiši izgled oblika koji je nastao slagawem više kockica. Koji je od ovih oblika jednostavan, a koji složen? ВАЖНО ЗАДАТАК ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ

ИГРАМО СЕ

[ta sve možeš da napraviš slažući kockice? ИСТРАЖУЈЕМО ИСПРИЧАЈ

О УМЕТНИКУ

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ВАЖНО

ВАЖНО

Kocka, kocka, kockica…

ЗАДАТАК СЛИКАМО, ПРАВИМО SЦРТАМО, drugom iz klupe napravi od kockica dvorac, grad ili raketu. ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ

16

ЗАДАТАК ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ ИГРАМО СЕ Kockice

ИГРАМО СЕ

ИСПРИЧАЈ

ИСПРИЧАЈ

ИСТРАЖУЈЕМО

ИСТРАЖУЈЕМО

О УМЕТНИКУ

О УМЕТНИКУ

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА


ISPUP^ENO – UDUBQENO S koje je strane {koqka ispup~ena, a s koje udubqena?

Kakav je korwa~in oklop?

Prona|i na ovim slikama ono {to je ispup~eno i ono {to je udubqeno. Koji su predmeti prikazani na slikama istovremeno i ispup~eni i udubqeni?

Pol Sezan, Mrtva priroda s vo}em

Klod Mone, Devojka sa suncobranom

Pol Sezan, Mrtva priroda s jabukama

17


BLIŽE – DAQE Ko nam je na ovoj fotografiji bliže, a ko daqe?

 ok sediš u školskoj klupi, navedi ko D sedi blizu tebe, a ko sedi najdaqe od tebe.

JEDNOBOJNO – VIŠEBOJNO Opiši šare na ovim rukavicama. Koja je od wih jednobojna?

Rukavice, Etnografski muzej, Beograd

ВАЖНО

ВАЖНО

Moje rukavice

ЗАДАТАК ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО Nacrtaj rukavice kakve bi `eleo da ima{ i oboj ih. ВАЖНО Neka jedna rukavica bude jednobojna, a druga vi{ebojna. ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ Zatim izre`i crteže. ЗАДАТАК ИГРАМО СЕ

ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО Na kraju ~asa s drugarima iz odeqewa napravi izlo`bu ИСПРИЧАЈ rukavica koje ste napravili. ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ ИСТРАЖУЈЕМО

ЗАДАТАК ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ ИГРАМО СЕ List iz bloka

Drvene bojice ИСПРИЧАЈ ИСТРАЖУЈЕМО

О УМЕТНИКУ

ИГРАМО СЕ

18 О УМЕТНИКУ ИСПРИЧАЈ ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ИСТРАЖУЈЕМО

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА


PRAVO – KRIVO Pronađi prave i krive linije na fotografijama Ajfelove kule.

ВАЖНО ЗАДАТАК ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ

ИГРАМО СЕ

ИСПРИЧАЈ

ИСТРАЖУЈЕМО

Ajfelova kula, detaq

О УМЕТНИКУ

Ajfelova kula

ALEKSANDAR GISTAV AJFEL ИНТЕРНЕТ АДРЕСА je francuski in`ewer koji je izgradio kulu u Parizu. Ta kula nazvana je po wemu. Ajfelova kula je simbol Pariza.

ВАЖНО

ВАЖНО

Kula

ЗАДАТАК ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО Zamisli i nacrtaj kulu koja bi nosila tvoje ime i nalazila se u mestu u kojem `ivi{. ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ Kulu nacrtaj povla~e}i prave i krive linije. ИГРАМО СЕ

NaИСПРИЧАЈ koje bi mesto postavio svoju kulu? Zbog ~ega? ИСТРАЖУЈЕМО

О УМЕТНИКУ

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

ЗАДАТАК ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ ИГРАМО СЕ List iz bloka

Meka grafitna olovka ИСПРИЧАЈ ИСТРАЖУЈЕМО

О УМЕТНИКУ

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

19


а л о к ш а н в и т Креа

за Уџбеник ед зр други ра оле к ш е н в о осн

а н в о Ликк у л т у р а2

9 788652 906598

М

НИ В И к Т О ера

ПР ОМ пр им

ћ

и в о к в и Ж ирјана

Profile for Kreativni centar

Likovna kultura. Udžbenik za drugi razred osnovne škole  

Likovna kultura. Udžbenik za drugi razred osnovne škole