Digitalni svet

Page 1

а л о к ш а н в и т Креа

еска Радна св азред за први р оле шк основне

и н л а т и г Ди 1 Т Е СВ ерић

Невена П

ћ Гајић

иколи Н а ш а т а •Н


Дигитални свет 1

Радна свеска за први разред основне школе Прво издање Аутори Рецензенти

Невена Перић, Наташа Николић Гајић Љиљана Карановић, професор разредне наставе у ОШ „Славко Родић“, Бачки Јарак Силвана Ђорђевић, професор разредне наставе у ОШ „Бранко Радичевић“, Нови Београд Миљана Милојевић, професор разредне наставе у ОШ „Мома Станојловић“, Крагујевац

Илустровала Уредник

Милица Стевановић Љиљана Маринковић

Речник израдила

Мирјана Делић

Лектор

Мирјана Делић

Графичко обликовање

Душан Павлић

Припрема за штампу

Татјана Ваљаревић, Саша Стефановић

Фотографије Издавач

За издавача Штампа

Shutterstock Креативни центар Градиштанска 8, Београд Тел./факс: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 Мр Љиљана Маринковић Графостил, Крагујевац

Година штампе

2020

Тираж

3000

Copyright ISBN

© Креативни центар 2020 978-86-529-0817-2

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:004-028.31(075.2)(076.1) ПЕРИЋ, Невена, 1970 Дигитални свет 1 : радна свеска за први разред основне школе / Невена Перић, Наташа Николић Гајић ; [илустровала Милица Стевановић]. – 1. изд. – Београд : Креативни центар, 2020 (Крагујевац : Графостил). - 53 стр. : илустр. ; 26 cm. – (Креативна школа) Тираж 3.000. ISBN 978-86-529-0817-2 1. Николић-Гајић, Наташа, 1971 [аутор] COBISS.SR-ID 18259209

Завод за унапређивање образовања и васпитања одобрио је издавање и употребу ове радне свеске као додатног наставног средства за наставу предмета Дигитални свет у првом разреду основне школе решењем број 962-3/2020 од 18. 8. 2020.


а л о к ш а н в и Креат

ић Гајић

а Никол ћ • Наташ

еска Радна св азред р и в р п а з школе основне

и н л а т и г и Д 1 Т Е СВ ери

Невена П


ВОДИЧ КРОЗ РАДНУ СВЕСКУ ЗАДАТАК

ПРОЦЕНА СОПСТВЕНОГ РАДА

ЗАДАТАК ЗА ГРУПНИ РАД ИЛИ РАД У ПАРУ

РЕЧНИК

Здраво, ја сам Ди-ди!

Дружићемо се ове школске године. ☺ Научићемо много тога новог и занимљивог о дигиталном свету.

4

Здраво, ја сам Ен-ен! Не брини, неће бити тешко. Биће то једна занимљива пустоловина. Крећемо!


ИСТРАЖИВАЋЕМО: дигиталне уређаје одлике дигиталних уџбеника безбедност у дигиталном свету коме треба да се обратиш за помоћ ако имаш неки проблем у дигиталном свету алгоритме – упутства за решавање одређених задатака

И JOШ… цртаћемо, сецкати,

бојити…

лепити, слагати слагалице…

играћемо

се…

5


ШТА ЈЕ ДИГИТАЛНО, А ШТА НЕ? Свуда око себе можеш видети различите дигиталне уређаје. Данашњи живот не би могао да се замисли без њих. Зато често кажемо да живимо у дигиталном свету. Сваки дигитални уређај у себи садржи мали рачунар. Обој квадратић поред слике свега онога што је дигитално.

6


Нацртај још неки дигитални уређај који знаш.

Да ли ти је било занимљиво оно што смо радили на овом часу?

Заокружи одговарајући знак. 7


ДИГИТАЛНИ УРЕЂАЈИ У МОЈОЈ ПОРОДИЦИ У квадрату на средини ове странице нацртај своју породицу. Које дигиталне уређаје користе чланови твоје породице? Повежи сваког члана

са одговарајућим уређајима на слици. Да ли чланови твоје породице користе још неке дигиталне уређаје? Нацртај их

у празним круговима.

8


ДИГИТАЛНИ УРЕЂАЈИ У КУЋИ На слици су приказани различити дигитални уређаји који се користе у кући. Да ли знаш чему они служе? Повежи слике тих уређаја са сликама одговарајућих предмета, као што

је започето.

Да ли ти је било занимљиво оно што смо радили на овом часу?

Заокружи одговарајући знак. 9


ДИГИТАЛНЕ ИГРАЧКЕ Неке играчке су дигиталне, а неке нису. Пронађи парове играчака

и повежи их.

Дигиталне играчке

Нацртај дигиталну

играчку коју имаш или ону коју желиш да имаш. Можеш и да машташ, па да смислиш нову играчку!

10

Играчке које нису дигиталне


ХАЈДЕ ДА СЕ ИГРАМО! Сложи слагалицу из Прилога 1 на крају књиге. Откриј ко се на њој налази! 1. КОРАК – исеци делове слагалице. 2. КОРАК – сложи слагалицу. 3. КОРАК – провери са учитељем/учитељицом да ли си добро сложио/сложила слагалицу. 4. КОРАК – пажљиво залепи сложену слагалицу.

Да ли ти је било тешко да урадиш задатак на овом часу?

Заокружи одговарајући знак. 11


ДИГИТАЛНИ УРЕЂАЈИ – МНОГО МОГУЋНОСТИ МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН Мобилни телефон је дигитални уређај помоћу којег можемо да: – разговарамо – фотографишемо – снимамо – слушамо музику – шаљемо поруке...

мобилан – покретан, покретљив

9 788652 908172

та још може да се ради помоћу мобилног телефона? У празне кругове уцртај Ш одговарајуће знаке (иконице).


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.