Page 1


Како се рађају деца Текст и илустрације Ањес Розентил Наслов оригинала Agnès Rosenstiehl La Naissance Copyright ©Editions Autrement 2008 Published by arrangement with Literary Agency „Agence de l’Est“ За издање на српском језику ©Креативни центар 2009 Уредник Славица Марковић Превод с француског Надежда Ђуровић Лектор Ивана Игњатовић Израда фонта Јелeна Рељић Припрема за штампу Татјана Ваљаревић Издаје Креативни центар Градиштанска 8, Београд www. kreativnicentar.rs За издавача Љиљана Маринковић Штампа Публикум Тираж 2.000 ISBN 978-86-7781-681-0

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 613.88(035.053.2) РОЗЕНТИЛ, Ањес, 1941 Како се рађају деца / [текст и илустрације] Ањес Розентил ; [превод с француског Надежда Ђуровић]. – Београд : Креативни центар, 2009 (Београд : Публикум). – [48] стр. : илустр. ; 26 cm Превод дела: La naissance / Agnès Rosenstiehl. – Тираж 2.000. ISBN 978-86-7781-681-0 COBISS.SR-ID 155651852


АЊЕС РОЗЕНТИЛ


БАШ ЛЕПО МИРИШЕШ.


ХОЋЕШ ЛИ ДА РАЗГОВАРАМО?

О ЧЕМУ?


МОЈА МАМА ЋЕ ROДИТИ БЕБУ!


СТВАРНО?! А ЈЕ Л’ САД ИМА ВЕЛИКИ SТОМАК?


Kако се рађају деца | Ањес Розентил  

Нежна и топла књига која ће родитељима и млађим основцима пружити одговоре на сва дечја питања о овој осетљивој теми. Стрип невин попут де...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you