Page 1


Jaгње

Паче закуца на јагњетова врата. Дошло је да се играју. Али јагње у рукама држи ћебенце. Ћебенце је мало, меко и доста прљаво. Јагње се никад не одваја од њега. Jaгње


„Чега ћемо да се играмо?“, упита јагње. Паче погледа унаоколо. Јагње има много књига и лутака. Има и кутију с одећом за лутке и разнобојним тракама.


„Хајде да се играмо перионице“, рече паче. „Праћемо веш!“ Oнда покупи одећу за лутке и одгега се до лавабоа.


Јагњету више не треба ћебенце  
Јагњету више не треба ћебенце  

Уз помоћ ове сликовнице дете ће се лакше ослободити претеране везаности за ћебенце.