Page 1


ИСИДОРА И ЗУБ Дејан Алексић Илустроваo Немања Ристић


Библиотека Хајде да читамо Дејан Алексић ИСИДОРА И ЗУБ Илустрације Немања Ристић Уредник Анђелка Ружић Лектор Мирјана Делић Графичко обликовање Оливети Припрема за штампу Татјана Ваљаревић Фонт Calendula Невена Ђокић Издавач Креативни центар Градиштанска 8, Београд тел.: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs info@kreativnicentar.rs За издавача Љиљана Маринковић Штампа Стандард 2, Београд Тираж 3.000 ISBN 978-86-7781-823-4

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 821.163.41-3 ДЕЈАН, Алексић, 1972 Исидора и зуб / Дејан Алексић ; илустровао Немања Ристић. – Београд : Креативни центар, 2011 (Београд : Стандард 2). – 38 стр. : илустр. ; 19 cm. – (Хајде да читамо) Тираж 3.000. ISBN 978-86-7781-823-4 COBISS.SR-ID 182103052


7 17 29


На плафону Исидорине собе налазе се звезде. Када се угаси светло, оне сијају, као на правом небу. Она их сваке вечери броји, али увек заспи пре него што стигне до последње. Почне од звезда изнад самог кревета. Њих је седам. Онда пребројава звездано јато изнад сточића за цртање. Тамо сјаје три велике звезде и једанаест малих. На средини плафона светли Месец, који личи на велико слово С. Најудаљеније звезде су оне изнад врата. Исидора мора да се окрене на страну у кревету да би могла да их преброји. Обично стигне до девете и тада је савлада сан.

7


Марко је Исидорин најбољи друг. Он нема звезде на плафону, али зато ужива у томе да броји своје Индијанце. И тачно зна ко ли ко их има. Се дам на ест! Сви они носе име на ко ја им је Мар ко дао. По гла ви ца се зове Нео че ки ва на Ки ша. Оног дана кад му је тата купио поглавицу изненада је почео велики пљусак. На повратку кући тата и Марко покисли су до голе коже. Тако је Марко одлучио да поглавици да име које ће га подсећати на тај дан. Исидора је волела да се игра тим малим Индијанцима с Марком. Другим девојчицама то можда не би било занимљиво. Можда би се радије играле луткама. Али Исидори се свиђало то што је Марко маштовит. Било је тако забавно и смешно кад би говорио индијанским језиком.

8


Зато је Исидора сваки пут једва чекала да дође недеља. Када је време било лепо, могли су по цео дан да се играју напољу. Иза Маркове куће налазило се велико двориште. Њих двоје највише су

9


Исидора и зуб | Дејан Алексић  

Марку је испао зуб и Исидора се уплашила. Шта ако се и њој то деси? Смејеш се, а види ти се рупа међу зубима. Баш без везе! Али тада није зн...

Исидора и зуб | Дејан Алексић  

Марку је испао зуб и Исидора се уплашила. Шта ако се и њој то деси? Смејеш се, а види ти се рупа међу зубима. Баш без везе! Али тада није зн...