Page 1


прво издање аутор Симеон Маринковић илустратор Тихомир Челановић уредник Славица Марковић лектор Виолета Бабић ликовни уредник Душан Павлић ■

издаје: Креативни центар, Градиштанска 8, Београд ■ телефони: 011/ 38 20 483, 38 20 464, 24 40 659 e-mail: info@kreativnicentar.rs ■ www.kreativnicentar.rs штампа Публикум, Београд тираж 2.000 copyright©Kreativni centar 2018 ISBN 978-86-529-0501-0 CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 821.163.41-93-3 МАРИНКОВИЋ, Симеон, 1941 Гужва у Шумској школи / Симеон Маринковић ; илустровао Тихомир Челановић. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2018 (Београд : Публикум). - 24 стр. : илустр. ; 26 cm Тираж 2.000. ISBN 978-86-529-0501-0 COBISS.SR-ID 257321996


O

во је прича из Шумске школе. Њени се ђаци друже и воле. За школски одмор, кад звоно звони, томе се звуку радују они. Тада потрче на једно место где воле да се играју често.

5


Једнога дана сви су трчали, па су у ходнику школе пали. Зашто су пали – то нису знали. Да ли су љути – сад ћете чути!

6


7


Ово је прича о једном мишу који је био страшно љут и дрхтао је као прут. Хтео је први на оно место где воли да се поигра често.

8


Јеж га је гурнуо, јао, јао, па је у ходнику школе пао! „С тобом се, јежу, нећу дружити и учитељу ћу те тужити!” Још му је казао ово, оно, није се чуло, звонило звоно.

9


Јунаци шумских прича пролазе кроз многе узбудљиве догађаје. Некад су то шаљиве, а некад озбиљне пустоловине. У њима увек побеђују љубав и добро, а читаоцима се открива груменчић тајне о срећи.

Gužva u Šumskoj školi  

Zvono za odmor poziva sve đake Šumske škole da se poigraju u dvorištu. Dok svi žure da što pre dođu do mesta za igru, u hodniku škole nastaj...

Gužva u Šumskoj školi  

Zvono za odmor poziva sve đake Šumske škole da se poigraju u dvorištu. Dok svi žure da što pre dođu do mesta za igru, u hodniku škole nastaj...