Page 1

za devoj~ice

za devoj~ice

Zaboravi na dosadne frizure i nauči da menjaš izgled svoje kose na jednostavan i zabavan način. Ova knjiga pruža dvadeset četiri predloga za originalne frizure koje možeš nositi u različitim prilikama – od frizura s pletenicama i repićima do onih sa skupljenom kosom. Nabrojan je i sav neophodan pribor, a tu su i saveti i trikovi za savršen izgled.

Pletenice i

Potrebni su ti:

Kada stigneš do vrata, nastavi da plete š klasičnu pletenicu i na kraju je veži gumicom.

Fr

icˇna Elekputr nđ a

' pužic i

4

mog

uc´nosti!

jotkacˇe Na ni i r f zura! j

a

3

2

go

5

Napravi visok rep, a šiške ostavi na čelu.

da uvrćeš kose i uvrći ga (kao Očešljaj zadnji deo ga obmotaj bude bio čvrst. Zatim pričvrsti kanap) sve dok ne puža. Na kraju ga dobro tako da dobiješ oblik ukosnicama.

no

Potrebni su ti:

ako imaš Ovo je idealna frizura se napravi šiške (iako može da jaj kosu i i ako ih nemaš). Očešl kose. a ostatk odvoj šiške od

Raščešljaj kosu i podeli je na tri dela, kao što je prikazano na slici. Prednje delove kama kose pokupi štipalj ne bi i ukosnicama da ti smetali.

izura s m

Francus ke pl klasične etenice + pletenice Ova frizura kombinaciju je zanimljiva jer predstavl dve Možeš da nap najcešce vrste pleten ja ica. raviš raz na jednoj stra deljak na sredini ili ni, kako god želiš!

Pusti jedan pram en kao na slici i od njega napravi franc usku pletenicu ili riblju kost (prat i uputstva na Počni tako što Frizura ćeš izdvojiti tri 20 strani 3). pramena od gornjeg dela kose , a ostatak ostav i pušten.

Frizura 19

1

Nastavi da plete š riblju kost – svaki put kada pramen prebaciš na stranu doda j mu po jedan spoljni pramen. Zategni pramenov e jer riblja kost ide uz glavu i treba čvrst o da stoji. Ponavljaj postupak dokle god imaš spoljnih pram enova.

fantazija

Raščešljaj kosu i podeli je na pet delova. Prvo napr avi razdeljak sa stran e ostavljajući treći nu kose na desnoj strani i dve trećine kose na levoj. Zatim podeli kosu desne polo vine na dva dela i svaki pramen zakači štipaljkom . Na kraju pode li kosu leve polovine na tri dela i pramenove pričv rsti štipaljkama.

Punđ ice

i su ti:

rep o v i

Pletenice

ana v o r t s Ilu orak k – a v uputst korak po

Frizura 1

Pomoću posebnog češlja m jedno Dok natapiraj kosu. m drugo repa, kraj rukom držiš u. koren ka vrha ga češljaj od kosu. za lak i Na kraju nanes

nd¯ica! Ako imaš mnogo kose, napravi više pu

. preostalom kosom Ponovi postupak s napravi još dva Raščešljaj je i od nje i lak za kosu pužića. Na kraju nanes .

da učvrstiš frizuru

27

26

Saveti i triko vi 9 788652 903467

Detalj an spisak pribor i mate a rijala

M ar ina Ruis Fer na nd es

za Frizure ilike pr različite

Potrebn

za devoj~ice

Napravi sebi i svojim drugaricama maštovite frizure poput velikog stiliste!

Or i g i n a l ne f rizure uz je d n o s t a v n e sa v e te za p r a v l j enje – ko r a k p o ko r a k


za devoj~ice


ˇSIK

FRIZURE

Dobro došla u frizerski salon!

Otkrićemo ti mnoštvo ideja za pravljenje neobičnih i originalnih frizura. Saznaćeš trikove i dobićeš jednostavna uputstva za pravljenje svake od njih – korak po korak. Predstavićemo ti najčešće vrste pletenica i sve ono što je potrebno od pribora za pravljenje frizura. Tra Biće zabavno i korisno! ž

Električni pribor

Pribor Uz svaku frizuru prikazan je pribor koji je potreban za njeno pravljenje.

Ručni pribor

nek i pom o og sta c´ od rije g!

Figaro

Fen Presa za kosu

ˇ etka C

Pomoćni pribor i ukrasi

ˇ ešalj C ˇ ešalj za C rašcˇešljavanje kose

Gumice

Štip

aljk

e Ukosnice i šnalice

ˇ ešalj za C tapiranje

Sunðerast predmet skriven u kosi; služi kao osnova za punðu i druge frizure 2

Ukosnice za pund­ ­¯u

Krofna

ne Maš ke i tra

Lak

Lak za završni korak – nanesi ga na kosu i ucvrsticeš frizuru


Vrste pletenica Klasicˇna pletenica – 3 pramena

3 1

2

3

2 3

2

2

3

1

1

2

1

3

1

Pramenovi se upliću uvek isto – središnji (2) odozdo, a ostala dva (1 i 3) uvek odozgo.

Francuska pletenica ili riblja kost 3 pramena + spoljni pramenovi 4

4 1

3

3

2

1

3

2

1

Ova pletenica se plete uz glavu (3, 1, 2) i dodaju joj se spoljni pramenovi (4, 5).

4

5

1

3

Holandska pletenica ili obrnuta riblja kost 3 pramena + spoljni pramenovi Plete se na isti način kao prethodna, ali se pramenovi uvek ukrštaju odozdo (za razliku od klasične i francuske).

4 2 1

2

3

3

3

1

4 2

1 2

1

4

5

1

3 2

1 4 3

2

1

2

4

3

5

5

4 2

3

1 6

2

4 1

3

1

3

1 2

5 3

2

Žito pletenica 2 pramena + spoljni pramenovi

Africˇka pletenica 6 pramenova Vrlo je slična francusk oj pletenici ili ribljoj kost i. Postupak je isti, jedina razlika je u tome što se afričke pletenic e prave od tanjih pramenova kako bi bile što više pripijene uz glavu.

Počinje se sa dva deblja pramena kojima se dodaju tanki spoljni pramenčići. Plete se na isti način kao klasična pletenica, samo što je tanja.

3


Pli etenice re p o vi

Pletenice Potrebni su ti:

a j i z a t fan

Raščešljaj kosu i podeli je na pet delova. Prvo napravi razdeljak sa strane ostavljajući trećinu kose na desnoj strani i dve trećine kose na levoj. Zatim podeli kosu desne polovine na dva dela i svaki pramen zakači štipaljkom. Na kraju podeli kosu leve polovine na tri dela i pramenove pričvrsti štipaljkama.

Pusti jedan pramen kao na slici i od njega napravi francusku pletenicu ili riblju kost (prati uputstva na strani 3). Počni tako što ćeš izdvojiti tri pramena od gornjeg dela kose, a ostatak ostavi pušten.

4


Frizura 1 Nastavi da pleteš riblju kost – svaki put kada pramen prebaciš na stranu dodaj mu po jedan spoljni pramen. Zategni pramenove jer riblja kost ide uz glavu i treba čvrsto da stoji. Ponavljaj postupak dokle god imaš spoljnih pramenova.

Kada stigneš do vrata, nastavi da pleteš klasičnu pletenicu i na kraju je veži gumicom.

ura s m z i no Fr go moguc´ osti! n Francuske pletenic e+ klasične pletenice Ova frizura je zanimljiva je kombinaciju dve najcešce vrstr predstavlja Možeš da napraviš razdelja e pletenica. k na sredin na jednoj strani, kako god že i ili liš!

5


Frizura 2

Potrebni su ti:

a n ˇ c i t n a m o R punđ a Raščešljaj kosu i podeli je napola. Od desne polovine napravi žito pletenicu. Počni sa tri tanja pramena kao da praviš riblju kost, ali kada ih nekoliko puta upleteš, ostavi dva pramena sa jedne strane, a treći sa druge. Tako ćeš dobiti dva pramena od kojih ćeš dalje plesti pletenicu.

Nastavi da pleteš žito pletenicu koristeći spoljne pramenove da bi pokupila svu kosu. Kada stigneš do vrata, ispleti pletenicu do kraja i veži je gumicom. Od druge polovine kose napravi nisku punđu na potiljku i zakači je pomoću nekoliko ukosnica.

ivno izgleda d e r P ! Na kraju punđu obmotaj pletenicom tako da se ne vidi gumica. Pričvrsti frizuru ukosnicama.

6


Pletenica

Frizura 3

ˇ grC ka boginja

Ispleti klasičnu pletenicu sa strane. Počni da je pleteš od visine uva. Ostavi po jedan pramen sa obe strane lica.

Obmotaj pletenicu oko glave tako da dobiješ oblik dijademe. Učvrsti je ukosnicama i sakrij ih tako da se ne vide.

Potrebni su ti:

ur a z i r F

boginja sa

Olimpa! Duži pramen uvij figarom. Frizuru učvrsti lakom za kosu.

7


za devoj~ice

za devoj~ice

Zaboravi na dosadne frizure i nauči da menjaš izgled svoje kose na jednostavan i zabavan način. Ova knjiga pruža dvadeset četiri predloga za originalne frizure koje možeš nositi u različitim prilikama – od frizura s pletenicama i repićima do onih sa skupljenom kosom. Nabrojan je i sav neophodan pribor, a tu su i saveti i trikovi za savršen izgled.

Pletenice i

Potrebni su ti:

Kada stigneš do vrata, nastavi da plete š klasičnu pletenicu i na kraju je veži gumicom.

Fr

icˇna Elekputr nđ a

' pužic i

4

mog

uc´nosti!

jotkacˇe Na ni i r f zura! j

a

3

2

go

5

Napravi visok rep, a šiške ostavi na čelu.

da uvrćeš kose i uvrći ga (kao Očešljaj zadnji deo ga obmotaj bude bio čvrst. Zatim pričvrsti kanap) sve dok ne puža. Na kraju ga dobro tako da dobiješ oblik ukosnicama.

no

Potrebni su ti:

ako imaš Ovo je idealna frizura se napravi šiške (iako može da jaj kosu i i ako ih nemaš). Očešl kose. a ostatk odvoj šiške od

Raščešljaj kosu i podeli je na tri dela, kao što je prikazano na slici. Prednje delove kama kose pokupi štipalj ne bi i ukosnicama da ti smetali.

izura s m

Francus ke pl klasične etenice + pletenice Ova frizura kombinaciju je zanimljiva jer predstavl dve Možeš da nap najcešce vrste pleten ja ica. raviš raz na jednoj stra deljak na sredini ili ni, kako god želiš!

Pusti jedan pram en kao na slici i od njega napravi franc usku pletenicu ili riblju kost (prat i uputstva na Počni tako što Frizura ćeš izdvojiti tri 20 strani 3). pramena od gornjeg dela kose , a ostatak ostav i pušten.

Frizura 19

1

Nastavi da plete š riblju kost – svaki put kada pramen prebaciš na stranu doda j mu po jedan spoljni pramen. Zategni pramenov e jer riblja kost ide uz glavu i treba čvrst o da stoji. Ponavljaj postupak dokle god imaš spoljnih pram enova.

fantazija

Raščešljaj kosu i podeli je na pet delova. Prvo napr avi razdeljak sa stran e ostavljajući treći nu kose na desnoj strani i dve trećine kose na levoj. Zatim podeli kosu desne polo vine na dva dela i svaki pramen zakači štipaljkom . Na kraju pode li kosu leve polovine na tri dela i pramenove pričv rsti štipaljkama.

Punđ ice

i su ti:

rep o v i

Pletenice

ana v o r t s Ilu orak k – a v uputst korak po

Frizura 1

Pomoću posebnog češlja m jedno Dok natapiraj kosu. m drugo repa, kraj rukom držiš u. koren ka vrha ga češljaj od kosu. za lak i Na kraju nanes

nd¯ica! Ako imaš mnogo kose, napravi više pu

. preostalom kosom Ponovi postupak s napravi još dva Raščešljaj je i od nje i lak za kosu pužića. Na kraju nanes .

da učvrstiš frizuru

27

26

Saveti i triko vi 9 788652 903467

Detalj an spisak pribor i mate a rijala

M ar ina Ruis Fer na nd es

za Frizure ilike pr različite

Potrebn

za devoj~ice

Napravi sebi i svojim drugaricama maštovite frizure poput velikog stiliste!

Or i g i n a l ne f rizure uz je d n o s t a v n e sa v e te za p r a v l j enje – ko r a k p o ko r a k

Frizure za devojčice  

Zaboravi na dosadne frizure i nauči da menjaš izgled svoje kose na jednostavan i zabavan način. Ova knjiga pruža dvadeset četiri predloga za...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you