Page 1


Gordana Simovi}

BUKVAR U STIHU

Ilustrovale: Jelena Pe{i} i Mawa Radi} Mitrovi}


Ajvar ala smazala u aprilu sa astala. Ala, ala alava, a`daja nevaqala, pod Avalom sada spava, sva musava od ajvara.

АСТАЛ – sto АЛАВ – koji mno go jede МУСАВ – prqav

Koje se slovo krije na ovom crte`u? To }e{ otkriti ako oboji{ poqa odgovaraju}om bojom.

1 2

2

3

4

5

6

7


6

6

6

6 2

5

6 5

5

5 2

2 2

5

5 4

4

5

2

5

4

3 3

4

3

3

4 4

4 4

4

3

3 4

4

4

3

4

5

5 4

4

4 4

4

4

3 4

5

3

3

3 3

4

3

5

4 3

3

6

3

3

3

5

3

4

4

4

3

3

3

5

3 5

22

3

6 6

3

7

3

6

6

4 4

6

6

3

4

4

3

3 3 3

6

6

1

6

5

5

2

1

1

6

5

2

1

6

6

6

6

1

1

6

6

1

1

1

6

6

5

1

6

3

4

3 4

4

4

3


БАН – vladar, pogl avar dr`ave БУЗДОВАН – sr edwovekovno oru`je, gvozdena ku gla s dr{kom

Bio jedan brkat ban, imao je buzdovan. Ispod bukve seo, borovnice jeo. Obojio brkove, zamazao bradu i bezbri`no zaspao u debelom hladu.

Koje se slovo krije na ovom crte`u? To }e{ otkriti ako oboji{ poqa odgovaraju}om bojom.

1 4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


8 8

7

8

6

8

8

11 7

8

6

6 7

7

9 9

7

7

1

7

7 2

7

9

7 6

6

1

9

7

2

2

11 2

11

2

2

6

2

3

2

3

7 7

2

12 12

11

10

2 2

9

7

4

12 5

10

9

7 7

10

2

9

10

5

3 1

3

12

12

9

1 9 9

4

12

11

3 12

12

12

1

9

2

12

3

12

8

2 2

11

3

3

8

7 12

1

9

7

8

6

8

8

8

7

1 1

6

7

6

7 7

7

11

11

7

7

8

6 6

11

11

11

11

11

11

8

6

7

7 7

8

8

6 7

11

6

6 6 7

6 6 7

8

11 2

11 7 7

12

6

12 12

11

12

12

11

12

7

7 7

5


Ајвар ала смазала | Гордана Симовић  

Овај буквар у стиху препоручујемо млађим основцима, који у првом и другом разреду уче да пишу. Они песме могу преписивати, заокруживати одре...