Rako inspirace katalog 2018

Page 1

PROČ ZŮSTAT NA DLAŽBĚ? TO PŘEJEME VÁM JEN NE, NEBOJTE SE, TERIÁLŮ MA OU LB VO ŽE , AK NEJLEPŠÍ! VÍME VŠ KONSTRUKCE NEBO TO PŘI NÁVRHU RE OBVYKLE HO BYTU ČI DOMU ZAŘIZOVÁNÍ NOVÉ É BERETE KERAMICK ZAČÍNÁ. KDYŽ SI VY N JE DOU VÁS TĚŠIT NE OBKLADY RAKO, BU M VÁ KVALITOU, KTERÁ NA POHLED, ALE I ENÍ. DL BY EŇ OV ÚR Í ZVÝŠ NA DLOUHÁ LÉTA

TOP 10

PRO KERAMICKÝ O

BKLAD

1. UNIVERZÁLNÍ 2. ODOLNÝ TNOSTI 3. STABILNÍ VLAS DČASOVÝ 4. MODERNÍ A NA ÚDRŽBU 5. NENÁROČNÝ NA EX I TERIÉR 6. PRO INTERIÉR PODLAHU STNOST A NEJEN NA 7. PRO KAŽDOU MÍ ERGIKY 8. VHODNÝ PRO AL DLAHOVÉ TOPENÍ 9. IDEÁLNÍ NAD PO ²) UPNÝ (OD 255 Kč/m 10. CENOVĚ DOST

a nejlépe!

Všude dobře, dom

Keramický obklad po staletí milují architekti, designéři i uživatelé a zatím se žádnému jinému materiálu keramické obklady nepodařilo zastínit. V roce 2018 slaví značka RAKO 135. výročí!

i stěnu KUCHYŇ ze, obložit můžete se uplatní na podla a žb dla mátu a mozaiky! á for ick ho ram lké Ke si kombinaci ve jte še ou zk Vy . ou sk u. nad pracovní de ost a snadnou údržb u nezávadnost, odoln Oceníte hygienicko ém domě se nabízí OBÝVÁK ika nejlépe. V rodinn ram ke á ád zvl u i vstupu krb „Žhavé“ okolí enkovní terasou, př pojení interiéru s v pro ké tic op a vé . bezbariéro rábnutí na podlaze síte bát každého šk ze zahrady se nemu NESS ídání KOUPELNA, WELL da, vlhko, pára a stř ořené, nevadí jim vo stv o u spáry, jak ko dy šíř kla lní ob Místo pro kládku s minimá po jí ňu ož um ky ob výr teplot. Rektifikované plísně. není tu prostor pro MÍSTNOSTI sti, tvrdosti CHODBA, VEDLEJŠÍ značně vede v odolno iálům dlažba jedno ter ma ním tat os i Oprot a snadné údržbě. ztrácí EXTERIÉR je fajn, ale po čase bazénu či na terase olo ok ci dřeva vo ita dře im é si ck te oti Ex kně šedne. Pořiď pě ne a itě tiv ak atr vlivem počasí na beze změn! su si budete užívat nebo kamene a krá


Mnoho různých řešení koupelen najdete na www.rako.cz v sekci Inspirace. Návštěvou autorizované prodejny RAKO získáte nejen přehled o obkladech, sanitě a stavební chemii, ale také rady odborníků.

KOUPELNU SI ZAŘÍ

DÍME SAMI

ích vzít řešení do vlastn Pokud se rozhodnete y vk da ža po a y dstav rukou, určitě své pře ch s keramickými jná de pro v e ujt ult konz te návštěvou si připrav obklady. Před jejich nek plá vat bo tře Budete po základní informace. ch. s rozměry všech plo vrhu. kladem dobrého ná zá Určení dispozic je

DOBRÁ RADA N A D Z L A T O!

D A L K B O CKÝ

5 TIPŮ

N E T P Í L Á? B O B E N , Á N E V R E Č VÍME, JAK S

SNADNIT! I ROZHODOVÁNÍ U

Y MICKÝMI OBKLAD PRODEJNY S KERA NÉ VA ZO RI TO AU ÍMO VÝHODOU NÁZORNĚ – BUĎ PŘ PŘEDVÉST ZBOŽÍ KÝCH ZIC JE, ŽE VÁM MŮŽE FY Ě RM VE FO REALIZACÍCH, NEBO NA UKÁZKOVÝCH VZORKŮ. é hopu je velmi zrádn dle katalogu nebo e-s po e uz po dy kla ob tí jmos Nakupovat lamáním. Samozře že skončit velkým zk vám s pomocí ré kte a takový nákup mů , my gra u vizualizační pro jso jen de pro ých autorizovan sně podle vašeho é varianty řešení pře rov sto pro ují rac zp odborníka ace umožní převést u je, že vám vizualiz do ho Vý . nu plá o statky dispozičníh stě a případné nedo podoby přímo na mí ucí koupelny do bu vaše sny do reálné ce ula sim nzultovat. Tato ko ě žit am ok te že chtějí či detaily mů u představivost, ale ří nemají tak dobro kte , vás z ty pro je výhrou ě podílet. upelny stoprocentn se na zařizování ko

3x jinak… Ukázky prostoru

CO SI PŘIPRAVIT

? TĚVOU PRODEJNY PŘED PRVNÍ NÁVŠ bo bytu. • Půdorys stavby ne ry, které budou mít • Rozkreslené prosto obložené stěny. ky a odpady. • Vyznačené stoupač podkladové ploše • Materiál použitý na důležitá pro správný (tato informace je ie). em výběr stavební ch

ČASTÉ DOTAZY

KO NA INFOLINCE RA

é, ůžete získat cenn 800 303 333 m rady, nejen technické doporučení . ká tic ak pr i e al

CO JE TO SET? (lepenec) Set znamená plato cm. 60 × 30 × 30 nebo 30 IFIKACE? CO ZNAMENÁ REKT dačky a dlaždice Rektifikované obklá R) lze pokládat né (v katalogu označe 2,0 mm a větší. s minimální spárou

CO JE TO LAPPATO? klého a matného Efektní kontrast les . Zvýrazňuje ch povrchu na dlaždicí ou strukturu. těn tiš bo vrchní reliéf ne

ním z mála dů? Obklady jsou jed m keramických obkla pe ku ná d pře tí. jíte tile Sto sloužit celá dese y své kvalitě může materiálů, jenž dík ecifika. e jejich technická sp ámého A proto nepodceňujt www.rako.cz i u zn ých prodejnách, na van izo tor au v jte de Informace hle obkladače.

ODBORNÍK RADÍ

let, vybíráte na mnoho • Obklady a dlažbu zy br vás ré takové, kte proto volte raději neomrzí. . í trendy zapomeňte • Na povrchní módn em. Volte očima i rozum adné údržbě, sn • Pokud toužíte po největší formáty doporučujeme co hranami. Zbavíte se s rektifikovanými téměř spár. nevadí, určitě si • Pokud vám spáry , působí luxusně! dopřejte mozaiku z jedné série. Jsou • Kombinujte barvy ily. k sobě lad navržené tak, aby

NA CO SI DÁT POZ

at! Jdeme nakupov

OR

výrobce obkladů Velice častý dotaz na í konkrétních sérií en up ko je možnost do l, seti letech. Bohuže obkladů po pěti, de ní mě se dů kla ob i série keramických . módy a prodejnosti po určité době podle to pro , em žíme sklad Vyřazené série nedr jeme vždy zakoupit ču ru po do při nákupu u více na prořez o 5 až 15 % materiál Příhodu“. Zbylé ka a rezervu pro „strýč hodit pro případné obklady se mohou du, např. ucpaný budoucí opravy obkla í nepříjemnosti. odpad a jiné všedn

estetického vzhledu kladů zvažujte kromě ob ých ick ram ke jte jedne • Při výběru při nákupu vždy pro ínek použití, které i náročnost podm du. lte vhodný typ obkla s prodejcem, a zvo mátovým obkladem, lze obložit velkofor • I malou koupelnu ticky zvětší. který ji dokonce op na či vana nebo aduje (zaoblená stě vyž hu vrc po r kte zaiku. • Tam, kde to chara m použít malou mo k můžete s úspěche vyzděná police) vša kladech odolávají va a kamene na ob dře ce ita im í rn de • Oblíbené mo materiálů se snadno na rozdíl od jiných y, eln up ko í ed stř vlhkému pro ení. né pro podlahové top pouze udržují a jsou vhod xxxxxx) jsou určené talogovým číslem Wx ka (s KO RA y čk da • Obklá stěn. pro vnitřní obklady xxxxxx) číslem Txxxxxxx, Dx KO (s katalogovým RA ice žd dla tak zejména té ér, nu eri Sli • u určeny jak pro int jso a é orn zd uv az asách. jsou dokonale mr př. na balkonech, ter dlahy v exteriéru na po né rov do vo pro vést ž 3 × 3 m nechte pro ic na ploše větší ne fasádách h, ác as • Při pokládce dlažd ter na kovních podlah, en u v a én jm ze , áry dilatační sp topení. vané, a u podlahového glazované a neglazo uze slinuté dlaždice po jte íve už cm po 20 ny × • Na balko o rozměrech 20 , Txxxxxxx, nejlépe xxx xxx Dx lo čís ové katalog tlých barev. až 33 × 33 cm, svě Nikdy ložením na plochu. klady zkontrolujte roz ob ou dk mi odstíny klá ný po če ed na • Př šarže s různě oz ní ob výr še plo né jed nekombinujte na . ěry u, zm ro a h zboží pořídíte – cen ní podmínky, za kterýc od ch ob t zná . od tné ap nu dné reklamace • Při nákupu je žnosti a pravidla přípa mo y, uk zár e. ytn lku sk dé bez zaváhání po termín dodání, ormace samozřejmě inf o tyt vám jce de Autorizovaný pro

3


série

extra

news

a neutrální Nadčasový design m povrchu tné ma v ost barevn

WADV4719

30 × 60

593 Kč / m2 mat

WADV4720

30 × 60

593 Kč / m2 mat

WADV4721

30 × 60

593 Kč / m2 mat

celoplošné Reliéfní dekor pro í án obklád

60 × 9,5

WARV4720

30 × 60

688 Kč / m2 mat

WLASN100

60 × 2,3

250 Kč / ks mat/lesk

DAR63720

60 × 60

PEI 5 635 Kč / m2 mat | R9 | A

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

WLAS4719 317 Kč / ks mat

5


série

extra

30 × 60

593 Kč / m2 mat

WLAS4722

WADV4723

30 × 60

593 Kč / m2 mat

WADV4724

30 × 60

593 Kč / m2 mat

ie Barevná harmon ždic obkládaček a dla

60 × 9,5

317 Kč / ks mat

WARV4723

30 × 60

688 Kč / m2 mat

WLASN101

60 × 2,3

250 Kč / ks mat/lesk

DAR63723

60 × 60

PEI 4 635 Kč / m2 mat | R9 | A

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

WADV4722

news

7


série

extra

news

Velký výběr kombinačních možností a stylů

20 × 40

WADMB720

20 × 40

381 Kč / m2 mat

WADMB721

20 × 40

381 Kč / m2 mat

obsahuje Balení výrobku brazených zo x mi ý dil ho na nů desig

Ideální dekorace pro kuchyni i koupelnu

WADMB220

20 × 40

487 Kč / m2 mat

WLAMH719

40 × 4,8

159 Kč / ks mat/lesk

WLRMG719

40 × 2

WLRMG720

40 × 2

WLRMG721

159 Kč / ks mat

159 Kč / ks mat

159 Kč / ks mat

WDM05719 (SET) 30 × 30

WDM05720 (SET) 30 × 30

WDM05721 (SET) 30 × 30

296 Kč / set mat

296 Kč / set mat

296 Kč / set mat

40 × 2

DAR44720

45 × 45

PEI 5 424 Kč / m2 mat | R9 | A

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

WADMB719 381 Kč / m2 mat

9


série

extra

news

Kombinace dvou rvy odstínů jedné ba ě eln up ko v í sob pů příjemně

20 × 40

WADMB723

20 × 40

381 Kč / m2 mat

WADMB724

20 × 40

381 Kč / m2 mat

WADMB223

20 × 40

487 Kč / m2 mat

WLAMH722

pro dokonalé Reliéfní bombata lů tai řešení de

40 × 4,8

159 Kč / ks mat/lesk

WLRMG722

40 × 2

WLRMG723

40 × 2

WLRMG724

159 Kč / ks mat

159 Kč / ks mat

159 Kč / ks mat

WDM05722 (SET) 30 × 30

WDM05723 (SET) 30 × 30

WDM05724 (SET) 30 × 30

296 Kč / set mat

296 Kč / set mat

296 Kč / set mat

40 × 2

DAR44723

45 × 45

PEI 4 424 Kč / m2 mat | R9 | A

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

WADMB722 381 Kč / m2 mat

11


série

mano

tradiční Povrch evokující bu keramickou výro avidelnou s jemnou, nepr jako strukturou nebo retace erp int lní ká sti ru cihel s vysokým

Charakter ručně u vyráběného obklad „hand made“

leskem

30 × 60

WARV4561

30 × 60

593 Kč / m2 mat

DARJ9560

DARJ9562

30 × 7,5

1 059 Kč / m2 lesk

oru Atmosféra prost davku: zcela podle poža barvy, teplé a studené ry moderní struktu race… ko de é bn va pů či

30 × 7,5

1 059 Kč / m2 lesk

DARSU718 Faro PEI 4 688 Kč / mat | R9 | A

30 × 60

593 Kč / m2 mat

DARJ9561

30 × 7,5

1 059 Kč / m2 lesk

WARV4562

15 × 60

DARSU716 Faro

DARSU719 Faro PEI 5 688 Kč / mat | R9 | A

m2

15 × 60 m2

15 × 60

PEI 4 688 Kč / m2 mat | R9 | A

DAK63430 Base PEI 5 742 Kč / mat | R9 | A

60 × 60 m2

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

WARV4560 593 Kč / m2 mat

Obkladový prvek v rozměru lícové y, cihly pro koupeln í alš a d ně hy kuc prostory

news

13


série

garda

news

í s pískovcovým Koupelnové řešen i podlahu nu stě o pr em motiv

WADVE565

20 × 60

487 Kč / m2 mat

WLRSN566

WADVE566

20 × 60

WARVE566

20 × 60

593 Kč / m2 mat

487 Kč / m2 mat

60 × 2,3

359 Kč / ks mat

WLAS4566

60 × 9,5

317 Kč / ks mat

33 × 33

PEI 5 317 Kč / m2 mat | R9 | A

Reliéfní dekorace hyně pro koupelny i kuc

WADVE567

20 × 60

487 Kč / m2 mat

WLRSN568 359 Kč / ks mat

WADVE568

20 × 60

WARVE568

20 × 60

593 Kč / m2 mat

487 Kč / m2 mat

60 × 2,3

WLAS4568

60 × 9,5

317 Kč / ks mat

DAA3B568

33 × 33

PEI 5 317 Kč / m2 mat | R9 | A

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

DAA3B566

15


série

garda líbeném Alternativa v ob cm 40 × 20 tu má for

bídka Neodolatelná na u šem va k m směre rozpočtu!

WADMB567

20 × 40

317 Kč / m2 mat

WADMB568

20 × 40

WADMB571

20 × 40

529 Kč / m2 mat

WADMB572

20 × 40

20 × 40

WADMB569

20 × 40

WADMB570

20 × 40

424 Kč / m2 mat

40 × 6

211 Kč / ks mat

WLRMG568

WLRMG566

40 × 2,3

211 Kč / ks mat

211 Kč / ks mat

DAA3B570 94 Kč / ks lesk

WADMB566 317 Kč / m2 mat

WLAMI566

40 × 6

211 Kč / ks mat

GLLJV101

20 × 40

529 Kč / m2 mat

424 Kč / m2 mat

WLAMI568

WADMB565 317 Kč / m2 mat

317 Kč / m2 mat

30 × 2,5

PEI 3 317 Kč / m2 mat | R9 | A

33 × 33

GLLJV100

40 × 2,3

Půvabná listela ení pro nadčasové řeš 30 × 2,5

DAA3B569

33 × 33

PEI 4 317 Kč / m2 mat | R9 | A

94 Kč / ks lesk

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

Magnetem pro oči mohou být decentní dekorace tón v tónu

news

17


série

alba

sobí U série Alba pů hra věrohodně jemná ch matných a lesklý vznikají povrchů, které ikou hn tec ím těn leš za to lappa

60 × 60

PEI 5 688 Kč / m2 mat | R10 | A

DDM06731 (SET) 30 × 30 PEI 5 381 Kč / set mat/lappato | R10 | B

ní kresba Přirozená a preciz lnímu tisku itá dig y dík kamene

DARSE731 PEI 5 593 Kč / m2 mat | R10 | A

DCPSE731

30 × 60

xusní Schodovka, sokl i lu jsou schodová tvarovka bídky součástí ucelené na

DDPSE731

30 × 60

PEI 5 317 Kč / set mat/lappato | R9

návku Výroba na objed

30 × 60

PEI 5 381 Kč / ks mat | R10 | A

DCF65731

60 × 53

PEI 5 1 165 Kč / ks mat | R10 | A

DSAS4731

60 × 9,5

211 Kč / ks mat

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

DAR63731

news

19


série

alba ovaný Jednosměrně orient zkou uká s ky lád pok l sty ů v ploše rozmanitosti design

Barvy vystihující odní autentičnost a přír charakter

60 × 60

PEI 5 688 Kč / m2 mat | R10 | A

DAR63731

60 × 60

PEI 5 688 Kč / m2 mat | R10 | A

„lappato“ Elegantní, luxusní ká úprava vzhled, technologic ho lesku povrchu do vysoké

DAR63732 PEI 5 688 Kč / m2 mat| R10 | A

60 × 60

DAP63733

60 × 60

PEI 4 742 Kč / m2 lappato | R9

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

DAR63730

ky vyskládat tlivé obkladové prv poručujeme jedno le inspirativní pod t ova pon Před pokládkou do kom a výslednou plochu ů stránek ton ých kar a bov we olik z ně z něk alogů RAKO, případ kat z ce nta me fotodoku ových prvků www.rako.cz. ých designů obklad ace všech jednotliv timálně op lo Žádoucí je kombin sáh do se ení o 180°, aby včetně jejich natáč . u podlahy či stěny vyváženého vzhled

news

21


série

kaamos

news

é vlastnosti Vynikající technick dlaždice é an zov gla uté slin enného s nadstavbou kam kolísáním designu s přírodním v ploše

DAK44586

45 × 45

PEI 5 424 Kč / m2 mat | R10 | A

DAK63586

60 × 60

Povrch fantasticky linie kopíruje výrazné ými struktury s otevřen póry

DAKSE586

30 × 60

PEI 5 529 Kč / m2 mat | R10 | A

DCPSE586

211 Kč / ks mat

30 × 30

PEI 5 381 Kč / m2 mat| R10 | A

30 × 60

PEI 5 381 Kč / ks mat | R10 | A

DSAS4586

DAA34586

60 × 9,5

DDM06586 (SET ) 30 × 30

DAK12586

PEI 5 381 Kč / set mat | R10 | B

PEI 5 952 Kč / m2 mat | R10 | B

DSAPM586

10 × 10

45 × 8,5

190 Kč / ks mat

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

PEI 5 635 Kč / m2 mat | R10 | A

23


série

kaamos

news

rní noc“ en á fin sky „polá „Kaamos“ zn am

Mimořádně harmonická souhra né barev pro všestran použití

60 × 60

PEI 5 635 Kč / m2 mat | R10 | A

DAK63586

60 × 60

PEI 5 635 Kč / m2 mat | R10 | A

DAK63589

60 × 60

PEI 4 635 Kč / m2 mat | R10 | A

ukromé, Ideální jak pro so í využití rčn me ko tak pro

ky vyskládat tlivé obkladové prv poručujeme jedno podle inspirativní t ova pon Před pokládkou do kom chu ů a výslednou plo ých stránek z několika karton případně z webov z katalogů RAKO, ce nta me oku od fot ových prvků www.rako.cz. ých designů obklad ace všech jednotliv lo optimálně sáh do Žádoucí je kombin se aby 0°, ení o 90° či 18 včetně jejich natáč . u podlahy či stěny vyváženého vzhled

DAK63587 PEI 5 635 Kč / m2 mat | R10 | A

60 × 60

DAK63588

60 × 60

PEI 4 635 Kč / m2 mat | R10 | A

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

DAK63585

25


série

extra

news

ná struktura Jemně stěr kova

DAR44723

45 × 45

PEI 4 424 Kč / m2 mat | R9 | A

DAR63723

60 × 60

DARSE723

30 × 60

PEI 4 529 Kč / m2 mat | R9 | A

DAR34723

30 × 30

PEI 4 381 Kč / m2 mat | R9 | A

DAR26723

20 × 20 PEI 4 742 Kč / m2 mat | R9 | A

tí Mozaika pro použi jak na podlaze, tak na stěně

DCPSE723

30 × 60

381 Kč / ks PEI 4 mat | R9 | A

DSAS4723 211 Kč / ks mat

DDM06723 (SET)

DAR12723

30 × 30

60 × 9,5

DSAPM723

10 × 10

PEI 4 952 Kč / m2 mat | R10 | B

PEI 4 381 Kč / set mat | R10 | B

45 × 8,5

190 Kč / ks mat

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

PEI 4 635 Kč / m2 mat | R9 | A

27


série

extra

DCP84723

40 × 80

PEI 4 529 Kč / ks mat | R9 | A

DSA89723

DAR81723

80 × 80

PEI 4 1 165 Kč / m2 mat | R9 | A

ujeme pokládku Zásadně nedoporuč bez spáry. ů „na sraz“, tzn. lad obk keramických ky beze spár lád pok u y zer me Mikroskopické nečistot ní vody a vnikání jsou příčinou zatéká stranění. od ch jeji sti žno mo mezi dlaždice, bez la vyplnila rovací hmota zce Je nutné, aby spá tin du a zer e bez me spáry v celé hloubc y do podkladu vod utí ikn vn tak a zamezila ů. ovinových obklad nebo do boku pór ládačky a dlažby Rektifikované obk mm a širší. 2 ru spá t mí musí

DAR84723

40 × 80

PEI 4 1 165 Kč / m2 mat | R9 | A

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

ky zvětší prostor, Velký formát optic í šířkou spáry áln nim pokládka s mi m . Působí luxusnější chu neruší hladkou plo vu bar je dojmem, zvýrazňu u! a strukturu povrch

80 × 9,5

381 Kč / ks mat

29


série

extra

DAR84722 PEI 5 1 165 Kč / m2 mat | R9 | A

40 × 80

DAR84720 PEI 5 1 165 Kč / m2 mat | R9 | A

40 × 80

DAR84721 PEI 4 1 165 Kč / m2 mat | R9 | A

40 × 80

DAR84723 PEI 4 1 165 Kč / m2 mat | R9 | A

40 × 80

DAR84724 PEI 4 1 165 Kč / m2 mat | R9 | A

40 × 80

DAR84725

40 × 80

PEI 4 1 165 Kč / m2 mat | R9 | A

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

ce série Díky široké nabíd propojit Extra lze vhodně story, veškeré bytové pro e dít sla ně uál viz ž čím u jednotlivé zóny byt

31


série

base

Ba se Jemný reliéf série

30 × 60

635 Kč / m2 mat

WR1V4430

WARV5430

30 × 90

847 Kč / m2 mat

30 × 60

742 Kč / m2 mat

WR1V5430

30 × 90

1 059 Kč / m2 mat

ely Moderní dekor lam ene kam nu esig v d i dřeva

WR1V4435

30 × 60

742 Kč / m2 mat

WLRSP430

60 × 7

742 Kč / ks mat

DAK63430

60 × 60

PEI 5 742 Kč / m2 mat | R9 | A

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

WARV4430

33


série

base

é stojí na podmaniv Efekt obkládaček u rch pov o níh rod optice matného pří

30 × 60

635 Kč / m2 mat

WR1V4431

WARV5431

30 × 60

WR1V5431

742 Kč / m2 mat

1 059 Kč / m2 mat

WDM06431 (SET) 30 × 30

WR1V5434

30 × 90

30 × 90

1 059 Kč / m2 mat

296 Kč / set mat

WLRSP431

30 × 90

847 Kč / m2 mat

60 × 7

742 Kč / ks mat

DARSU718 Faro

ci. sprchuje po půlno , jiný se nejradši o vůbec chn Někdo brzy vstává vše to se Dá jiné barvy… A každému se líbí pelně? spojit v jedné kou

15 × 60

PEI 4 688 Kč / m2 mat | R9 | A

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

WARV4431

Račte vstoupit. – výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

35


série

boa

30 × 90 cm í mramoru Luxusní proveden

WAKV5525

30 × 90

952 Kč / m2 mat

WDM02525 (SET) 30 × 30

WAKV5526

30 × 90

952 Kč / m2 mat

WDM02526 (SET) 30 × 30 529 Kč / set mat

ov ý k ou t Ja k n a s p rc h koutem, WR1V5000

30 × 90

1 059 Kč / m2 lesk

DAKVG144

20 × 120

Board

PEI 4 1 378 Kč / mat | R9 | A

vanu sprchovým Chcete nahradit robky drahý? Levné vý m vá dá ipa př ale řešit vy ut ko uste proto se nevyplatí, zk obrázku nechat na o jak í ač St stavebně. dy a použít vat k odtoku vo podlahu vyspádo . Sprchový kout lek ná ka ý ov sprchový odtok a oddělte ými dlaždicemi obložte keramick nou. skleněnou zástě

m2

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

529 Kč / set mat

37


série

boa

30 × 60

WAKV4526

30 × 60

688 Kč / m2 mat

WR1V4000

WDM06525 (SET) 30 × 30 296 Kč / set mat

itálního Díky technologii dig ačky identitu tisku mají obklád , který je dokonalého kamene tečného sku od ní zná oze k ner mramoru

WDM06526 (SET) 30 × 30 296 Kč / set mat

30 × 60

742 Kč / m2 lesk

olika kartonů y vybírat z něk obkladové prvk é tliv atalogů RAKO, no z k jed e e tac en doporučujem ativní fotodokum pir ins Před pokládkou dle po at chu komponov a výslednou plo w.rako.cz. vků včetně jejich ových stránek ww obkladových pr . případně z web tlivých designů no dlahy nebo stěny jed po ch du vše hle ce vz ina ého Žádoucí je komb timálně vyvážen op lo sáh do se °, aby natáčení o 180

DARSU718 Faro

PEI 4 688 Kč / m2 mat | R9 | A

15 × 60

DAK63653 Trend

60 × 60

PEI 5 635 Kč / m2 mat | R9 | A

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

WAKV4525 688 Kč / m2 mat

39


série

up

opravdu ka ždý ze které si vybere Variabilní série,

30 × 60

688 Kč / m2 lesk

WAKV4508

30 × 60

688 Kč / m2 lesk

WR3V4000

30 × 60

742 Kč / m2 lesk

WAKV4509

30 × 60

688 Kč / m2 lesk

WR3V4508

30 × 60

742 Kč / m2 lesk

WR3V4509

30 × 60

742 Kč / m2 lesk

WLASN509

60 × 2,3

296 Kč / ks lesk

vám pomůže dobře V malé koupelně a příklad vyzděná nik na r sto pro žít vyu ní kosmetických dá klá od na ice nebo pol potřeb

DAR81720

WDM02509 (SET) 30 × 30

529 Kč / set lesk

529 Kč / set lesk

80 × 80

Extra

PEI 5 1 165 Kč / mat | R9 | A

WDM02508 (SET) 30 × 30

m2

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

WAKV4000

41


série

up

30 × 60

688 Kč / m2 lesk

e u doporučujem timálního efekt Pro dosažení op směrem. ním jed ček da klá ob pokládku těchto

WR3V4000

30 × 60

742 Kč / m2 lesk

WLASN000

WAKV4510

30 × 60

688 Kč / m2 lesk

WR3V4510

30 × 60

WR3V4511

30 × 60

742 Kč / m2 lesk

WLASN510

60 × 2,3

WLASN511

296 Kč / ks lesk

296 Kč / ks lesk

296 Kč / ks lesk

WDM02000 (SET) 30 × 30

WDM02510 (SET) 30 × 30

WDM02511 (SET) 30 × 30

529 Kč / set lesk

529 Kč / set lesk

DAKVG142

60 × 2,3

529 Kč / set lesk

20 × 120

Board

PEI 4 1 378 Kč / mat | R9 | A

30 × 60

688 Kč / m2 lesk

742 Kč / m2 lesk

60 × 2,3

WAKV4511

m2

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

WAKV4000

43


série

up

20 × 40

381 Kč / m2 lesk

WADMB508

20 × 40

424 Kč / m2 lesk

WADMB513

20 × 40

529 Kč / m2 lesk

20 × 40

424 Kč / m2 lesk

WITMB508

20 × 40

272 Kč / ks mat/lesk

s falešnou mozaikou Reliéfní dekorace ání větších ploch lád obk pro í áln je ide cenu ou eln jat při za velmi

WADMB509

WITMB509

20 × 40

272 Kč / ks mat/lesk

WLAMH508

40 × 4,5

148 Kč / ks mat/lesk

WLAMH509

40 × 4,5

148 Kč / ks mat/lesk

WLRMG508

40 × 2

159 Kč / ks lesk

WLRMG509

40 × 2

159 Kč / ks lesk

pocitově Modrá a bílá barva nadčasové jsou ují, ulň zút éry eri int ných odstínech obkládačky v jem béžové tle svě a é světle šed

DAK44182

45 × 45

Spirit

PEI 5 635 Kč / mat/lesk | R9

m2

DAK44657

45 × 45

Trend

PEI 4 424 Kč / mat | R9 | A

m2

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

WAAMB000

45


série

up WAAMB000

WADMB510

20 × 40

381 Kč / m2 lesk

WADMB512

20 × 40

424 Kč / m2 lesk

WADMB511

20 × 40

424 Kč / m2 lesk

Balení výrobku obsahuje nahodilý mix zobrazených designů

20 × 40

529 Kč / m2 lesk

WITMB000

WITMB510

20 × 40

272 Kč / ks mat/lesk

WLAMH000

WLAMH510

40 × 4,5

148 Kč / ks mat/lesk

WLRMG000

WLRMG510

40 × 2

PEI 5 688 Kč / m2 mat | R9 | A

159 Kč / ks lesk

WITMB511

20 × 40

272 Kč / ks mat/lesk

40 × 4,5

148 Kč / ks mat/lesk

159 Kč / ks lesk

DARSU719 Faro

20 × 40

272 Kč / ks mat/lesk

WLAMH511

40 × 4,5

148 Kč / ks mat/lesk

40 × 2

WLRMG511

40 × 2

159 Kč / ks lesk

15 × 60

WDM05511 (SET) 30 × 30 296 Kč / set lesk

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

Geometrický dekor lze použít na celou nebo stěnu alá tapeta elu jako průběžnou list

šim geometrie dává na Nenápadný půvab onii a řád rm ha cí, gan ele domovům

47


série

casa ně Matný povrch s jem u reliéfní strukturo

30 × 60

593 Kč / m2 mat

WAKV4532

30 × 60

635 Kč / m2 mat

WAKV4531

30 × 60

593 Kč / m2 mat

296 Kč / set mat

WAKV4533

30 × 60

635 Kč / m2 mat

WLRVD010 487 Kč / ks mat

60 × 6

WDM06530 (SET) 30 × 30

WLRVD011 487 Kč / ks mat

WDM06531 (SET) 30 × 30 296 Kč / set mat

60 × 6

vým obkládačkám Díky velkoformáto í obložená plocha sob pů ím dic laž a d se dokonce opticky elegantně a prostor také lépe udržuje. se r spá ně zvětší. Mé

DAK63652

60 × 60

Trend

PEI 5 635 Kč / mat | R9 | A

m2

DAK63653

60 × 60

Trend

PEI 5 635 Kč / mat | R9 | A

m2

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

WAKV4530

49


série

next

k zdobí reliéfní Povrch obkládače jící se hrubě oba pod ura strukt ce tkané lát

WARV4500

30 × 60

688 Kč / m2 mat

WARV4501

30 × 60

688 Kč / m2 mat

WLAVD500

60 × 5

211 Kč / ks mat

WLAVD501

WDM06501 (SET) 30 × 30 296 Kč / set mat

60 × 5

211 Kč / ks mat

WARV4502

30 × 60

688 Kč / m2 mat

WDM06502 (SET) 30 × 30 296 Kč / set mat

DARSU719 Faro PEI 5 688 Kč / m2 mat | R9 | A

WARV4503

Jen těžko najdete aci! elegantnější kombin em mezi Šedá je kouzelník odstíny barvami, všechny harmonie. sladí do společné

30 × 60

742 Kč / m2 mat

ahuje Balení výrobku obs obkládačky náhodně vybrané různých motivů

DAK63653 Trend

60 × 60

PEI 5 635 Kč / m2 mat | R9 | A

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

15 × 60

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

ce Originální dekora typu „patchwork“ v mixu všech barev

51


série

next

WARV4504

30 × 60

688 Kč / m2 mat

WLAVD504

WARV4505

30 × 60

688 Kč / m2 mat

WDM06505 (SET) 30 × 30 296 Kč / set mat

60 × 5

WARV4506

30 × 60

688 Kč / m2 mat

os t Přírodní barevn

DARSU717 Faro

WDM06506 (SET) 30 × 30 296 Kč / set mat

15 × 60

PEI 4 688 Kč / m2 mat | R9 | A

DARSU718 Faro

15 × 60

éru Pohodovou atmosf podpoří série Faro nu 15 × 60 cm v desig ých výrazných dřevěn parket

PEI 4 688 Kč / m2 mat | R9 | A

WARV4507

30 × 60

742 Kč / m2 mat

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

211 Kč / ks mat

53


série

rush kovového povrchu Dokonalá imitace stu matu a lesku s kolísáním kontra

30 × 60

742 Kč / m2 mat/lesk

DDRSN971 Fashion

529 Kč / ks lesk

Červená, oranžová, u barvy „mintová“… to jso reaktivní s cm 2 × 60 listel oživí ěle skv jež glazurou, ládaček základní barvu obk

WAKV4522

WAKV4523

30 × 60

742 Kč / m2 mat/lesk

60 × 2

DDRSN972

60 × 2

WLAVD523

529 Kč / ks lesk

WDM06521 (SET) 30 × 30

WDM06522 (SET) 30 × 30

296 Kč / set mat/lesk

296 Kč / set mat/lesk

WDM06523 (SET) 30 × 30 296 Kč / set mat/lesk

30 × 60

742 Kč / m2 mat/lesk

60 × 4,8

317 Kč / ks mat/lesk

DAR81722

80 × 80

Extra

PEI 5 1 165 Kč / mat | R9 | A

m2

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

WAKV4521

55


série

rush

30 × 60

742 Kč / m2 mat/lesk

DDRSN970 Fashion

529 Kč / ks lesk

tlivé poručujeme jedno Před pokládkou do kartonů lika ěko z n t íra vyb obkladové prvky komponovat podle a výslednou plochu ů RAKO, mentace z katalog oku od fot í vn ati inspir .cz. ako w.r ww h stránek ů případně z webovýc jednotlivých design ch vše ace bin Žádoucí je kom natáčení o 180°, ch jeji tně vče ků obkladových prv o timálně vyváženéh aby se dosáhlo op o stěny. neb y lah pod u led vzh

WAKV4519

WAKV4520

30 × 60

742 Kč / m2 mat/lesk

60 × 2

DDRSN972

60 × 2

529 Kč / ks lesk

WDM06518 (SET) 30 × 30

WDM06519 (SET) 30 × 30

296 Kč / set mat/lesk

296 Kč / set mat/lesk

WDM06520 (SET) 30 × 30 296 Kč / set mat/lesk

30 × 60

742 Kč / m2 mat/lesk

WLAVD520

60 × 4,8

317 Kč / ks mat/lesk

DAR81720

80 × 80

Extra

PEI 5 1 165 Kč / mat | R9 | A

m2

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

WAKV4518

57


série

piano

dřevěný povrch Piano – art deco “ em lesk s „klavírním

„dřevo“ Moderní keramické

WADVE515

20 × 60

487 Kč / m2 lesk

WAAVE000

WADVE516

20 × 60

487 Kč / m2 lesk

WADVE517

20 × 60

487 Kč / m2 lesk

20 × 60

WLAVD518 (SET)

WDM06515 (SET) 30 × 30

WDM06516 (SET) 30 × 30

WDM06517 (SET) 30 × 30

296 Kč / set lesk

296 Kč / set lesk

296 Kč / set lesk

60 × 4,5

847 Kč / set (3 ks) lesk

dřeva? imitace kamene a Líbí se vám např. u. Dřevo eln up ko pro nejen amické Je to ideální řešení ržbu a dokonalé ker úd u cko cifi spe vyžaduje , álu gin ori bídnou vzhled napodobeniny na amiky. kvalitu a výdrž ker ale zároveň také

DAK63431 Base

PEI 5 742 Kč / m2 mat | R9 | A

60 × 60

ky vybírat tlivé obkladové prv í poručujeme jedno t podle inspirativn ova pon Před pokládkou do kom chu ů a výslednou plo h stránek výc ebo z w ně z několika karton pad pří z katalogů RAKO, fotodokumentace ch prvků . .cz ako w.r ww designů obkladový všech jednotlivých ace bin ě kom áln je tim ucí Žádo dosáhlo op ení o 180°, aby se včetně jejich natáč nebo stěny. y lah pod u led vzh vyváženého

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

529 Kč / m2 lesk

59


série

ground žít světle šedou Doporučujeme pou SYSTEM GF DRY KO RA u spárovačk 1 12 nebo GF BIO

trální Obkládačka s neu mikrostrukturou

WADMB534

20 × 40

381 Kč / m2 mat

WADMB535

WADMB536

20 × 40

381 Kč / m2 mat

20 × 40

381 Kč / m2 mat

a Řezan á m oza ik

– lepená na síti rchů – originální mix pov é rohy… y, niky, zakulacen – ideální pro van dílky nší me na y řeb - lze stříhat dle pot káže velké divy do ka zai mo lá – ma

2!

Cena za m

WADMB538

20 × 40

381 Kč / m2 mat

a Fa le šn á m oza ik ce – celoplošná dekora

WADMB537

20 × 40

529 Kč / m2 mat

WDM05534 (SET) 30 × 30

WDM05535 (SET) 30 × 30

WDM05536 (SET) 30 × 30

WDM05537 (SET) 30 × 30

296 Kč / set mat

296 Kč / set mat

296 Kč / set mat

296 Kč / set mat

DARSU718 Faro

15 × 60

PEI 4 688 Kč / m2 mat | R9 | A

DAR3B692 Como PEI 5 424 Kč / mat | R9 | A

33 × 33 m2

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

Cena za set ) (plato 30 × 30 cm

61


série  Lehce tažený stěrkovaný reliéf

20 × 60

635 Kč / m2 lesk

WARVE143

WARVE044

20 × 60

635 Kč / m2 lesk

20 × 60

635 Kč / m2 lesk

WARVE045

20 × 60

635 Kč / m2 lesk

WARVE144

20 × 60

635 Kč / m2 lesk

WARVE145 635 Kč / m2 lesk

20 × 60

é vzory Klasické majolikov ších ploch pro dekorování vět

Balení výrobku obsahuje nahodilý mix zobrazených designů

osféře přispějí K venkovské atm y a dlaždice stylové obkládačk

WARVE146 742 Kč / m2 lesk

20 × 60

WARVE147

20 × 60

742 Kč / m2 lesk

DAR34711 Via

PEI 4 424 Kč / m2 mat | R9 | A

WARVE148

20 × 60

742 Kč / m2 lesk

30 × 30

DAR34712 Via

30 × 30

PEI 4 424 Kč / m2 mat | R9 | A

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

WARVE043

majolika

63


série

majolika

ná Majolika je vhod eriéry, i pro moderní int rmátovými například s vekofo Board dlaždicemi série v designu dřeva

WARVE043

20 × 60

635 Kč / m2 lesk

WARVE044

20 × 60

635 Kč / m2 lesk

WARVE045

20 × 60

635 Kč / m2 lesk

WITVE009 (SET)

20 × 60

952 Kč / set (2 ks) lesk

WLASZ009 317 Kč / ks lesk

60 × 6

WITVE008 (SET)

20 × 60

952 Kč / set (2 ks) lesk

WLAVH008

DDVT8712 (SET)

Via

21 × 37

PEI 4 424 Kč / set mat | R9 | A

60 × 3,5

Cena za set ) (plato 21 × 37 cm

317 Kč / ks lesk

elně lesk jako blesk, Pokud chcete v koup CL 804! čisticí prostředek použijte speciální

DAKVG142

20 × 120

Board

PEI 4 1 378 Kč / mat | R9 | A

m2

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

s „cotto“ Skvělá kombinace Via ie sér i cem dlaždi

65


série

charme

dají s úspěchem máty obkladů se Moderní velké for ně pel kou lé ma vdu použít i v opra

20 × 60

635 Kč / m2 mat

WADVE035

593 Kč / ks mat/lesk

20 × 60

635 Kč / m2 mat

20 × 60

635 Kč / m2 mat

WLASP035

WADVE034

60 × 8,7

WADVE037

20 × 60

635 Kč / m2 mat

WADVE038

20 × 60

635 Kč / m2 mat

20 × 60

952 Kč / set (2 ks) mat

WLASW001

20 × 60

635 Kč / m2 mat

Dekorace koupelnám sluší

WITVE033 (SET)

WADVE036

WLASP038 593 Kč / ks mat/lesk

60 × 1,5

60 × 8,7

Variabilní řezaná mozaika 5 × 5 cm

211 Kč / ks mat

WLASW002

60 × 1,5

211 Kč / ks mat

WDM06035 (SET) 30 × 30

WDM06038 (SET) 30 × 30

296 Kč / set mat

296 Kč / set mat

DAK63652

60 × 60

Trend

PEI 5 635 Kč / mat | R9 | A

m2

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

WADVE033

67


série

air

20 × 60 cm

20 × 60

WLASW050 Tendence

60 × 1,3

WLASW053 Tendence

211 Kč / ks lesk

20 × 60

WLASW051

296 Kč / set lesk

20 × 60

60 × 1,3

WADVE042

20 × 60

635 Kč / m2 lesk

60 × 1,3

Barvy, co letí

211 Kč / ks lesk

WLASW057

60 × 1,3

Tendence

211 Kč / ks lesk

Skvělé!

WDM06039 (SET) 30 × 30

WADVE041 635 Kč / m2 lesk

Tendence

211 Kč / ks lesk

kvůli Mám doma dlažbu ení a mohu podlahovému top vám to doporučit.

WADVE040 635 Kč / m2 lesk

635 Kč / m2 lesk

WDM06041 (SET) 30 × 30

WDM06042 (SET) 30 × 30

296 Kč / set lesk

296 Kč / set lesk

WDM06040 (SET) 30 × 30 296 Kč / set lesk

WITVE004 (SET)

20 × 60

952 Kč / set (2 ks) mat/lesk

WLASZ004

DAK44182 Spirit

PEI 5 635 Kč / m2 mat/lesk | R9

20 × 60

952 Kč / set (2 ks) mat/lesk

60 × 5,5

317 Kč / ks lesk

WITVE003 (SET)

WLASZ003

60 × 5,5

317 Kč / ks lesk

45 × 45

DAKVG144

20 × 120

Board

PEI 4 1 378 Kč / mat | R9 | A

m2

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

WADVE039

69


série

tendence

vami, vená hrát si s bar Obsáhlá série připra rem dekoracemi i prosto

WATVE050

20 × 60

487 Kč / m2 mat/lesk

WLASW050 211 Kč / ks lesk

Precizní povrch nou obkládačky s jem stu strukturou v kontra u lesk a tu ma

WATVE052

20 × 60

487 Kč / m2 mat/lesk

60 × 1,3

WATVE053

20 × 60

487 Kč / m2 mat/lesk

WLASW052

60 × 1,3

211 Kč / ks lesk

WLASW053

60 × 1,3

211 Kč / ks lesk

WITVE007

20 × 60

WDM06050 (SET) 30 × 30 296 Kč / set mat/lesk

WITVE005 (SET)

20 × 60

952 Kč / set (2 ks) mat/lesk

WLASZ004 Air

60 × 5,5

317 Kč / ks lesk

WLASZ005

60 × 4,5

272 Kč / ks mat/lesk

WDM06052 (SET) 30 × 30

WATVE057

296 Kč / set mat/lesk

WATVE054 WDM06053 (SET) 30 × 30 296 Kč / set mat/lesk

20 × 60

487 Kč / m2 mat/lesk

DAK44187 Spirit

PEI 4 635 Kč / mat/lesk | R9

45 × 45

487 Kč / m2 mat/lesk

m2

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

20 × 60

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

487 Kč / ks lesk

71


série

tendence

WATVE056

20 × 60

487 Kč / m2 mat/lesk

20 × 60

487 Kč / m2 mat/lesk

WLASW051

60 × 1,3

211 Kč / ks lesk

WADVE051

WLASW055

60 × 1,3

211 Kč / ks lesk

WADVE056

20 × 60

742 Kč / m2 mat/lesk

20 × 60

487 Kč / m2 mat/lesk

WLASW056

60 × 1,3

211 Kč / ks lesk

WATVE055

20 × 60

742 Kč / m2 mat/lesk

WADVE055

20 × 60

742 Kč / m2 mat/lesk

Mozaika je lepená žít na síti. Lze ji pou o na větší plochu neb ci ora dek o jak jen i. mezi obkládačkam

WDM02001 (SET) 30 × 30

WDM06056 (SET) 30 × 30

WDM06156 (SET) 30 × 30

WDM06055 (SET) 30 × 30

WDM06155 (SET) 30 × 30

529 Kč / set mat/lesk

296 Kč / set mat/lesk

296 Kč / set mat/lesk

296 Kč / set mat/lesk

296 Kč / set mat/lesk

Moder ní styl

DAK44182 Spirit

45 × 45

PEI 5 635 Kč / m2 mat/lesk | R9

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

WATVE051

73


série

série

trinity

unistone Pro všechny, kteří t se dovedou odváza a nebojí se barev kolísáním ene s minimálním Optika žulového kam řadou ou evn bar lní rzá unive designu v ploše a

20 × 40

317 Kč / m2 lesk

WLAN9090 190 Kč / ks lesk

WADMB094

20 × 40

424 Kč / m2 lesk

40 × 3,5

WLAN9094 190 Kč / ks lesk

WADMB093

20 × 40

424 Kč / m2 lesk

40 × 3,5

WLAN9093

WADMB091

20 × 40

424 Kč / m2 lesk

WATMB609

20 × 40

359 Kč / m2 mat

WATMB611

20 × 40

359 Kč / m2 mat

WATMB613

20 × 40

359 Kč / m2 mat

40 × 3,5

190 Kč / ks lesk

WADMB092

20 × 40

424 Kč / m2 lesk

učujeme Na podlahu dopor ační osvědčené kombin série Spirit a Board WDM05090 (SET) 30 × 30

WDM05094 (SET) 30 × 30

WDM05093 (SET) 30 × 30

296 Kč / set lesk

296 Kč / set lesk

296 Kč / set lesk

WDM05095 (SET) 30 × 30

WDM05091 (SET) 30 × 30

WDM05092 (SET) 30 × 30

296 Kč / set lesk

296 Kč / set lesk

296 Kč / set lesk

DAK44182 Spirit

PEI 5 635 Kč / m2 lesk/mat | R9

WATMB610

20 × 40

359 Kč / m2 mat

WLAMG609

40 × 2

159 Kč / ks mat

45 × 45

DAA3B609 PEI 5 359 Kč / m2 mat | R9

WITMB045

20 × 40

WLAMG611

40 × 2

159 Kč / ks mat

33 × 33

DAA3B611 PEI 5 359 Kč / m2 mat | R9

WATMB612

20 × 40

359 Kč / m2 mat

272 Kč / ks mat

WATMB612

40 × 2

159 Kč / ks mat

33 × 33

DAA3B613

33 × 33

PEI 5 359 Kč / m2 mat | R9

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

WADMB090

75


série

senso

podobě Moderní klasika v u lesklého travertin

WADVE029

20 × 60

WADVE030

20 × 60

635 Kč / m2 lesk

WLASZ030

60 × 4,5

s výraznější Dekorativní prvek u strukturou povrch

424 Kč / ks mat/lesk

WITVE130

vá celé Luxusní punc dodá × 2,5 cm 2,5 ka zai mo ii sér

20 × 60

424 Kč / ks mat

WDM02230 (SET) 30 × 30 529 Kč / set mat/lesk

DAK63658

60 × 60

Trend

PEI 5 635 Kč / mat | R9 | A

m2

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

635 Kč / m2 lesk

77


série

vanity

Decentní plastická u struktura povrch

WATMB040

WATMB041

20 × 40

381 Kč / m2 mat/lesk

20 × 40

381 Kč / m2 mat/lesk

WLRMG041 159 Kč / ks lesk

Ti p:

učujeme Na podlahu dopor dlaždice Sidney

WATMB043

20 × 40

381 Kč / m2 mat/lesk

40 × 2

WLRMG043

126 Kč / ks mat/lesk

20 × 40

381 Kč / m2 mat/lesk

40 × 2

159 Kč / ks lesk

WLAMH014

WATMB046

WLRMG046 159 Kč / ks lesk

40 × 4,5

WATMB040 381 Kč / m2 mat/lesk

40 × 2

20 × 40

WATMB044

20 × 40

381 Kč / m2 mat/lesk

WLRMG044 159 Kč / ks lesk

WATMB042

20 × 40

381 Kč / m2 mat/lesk

40 × 2

WLRMG042

20 × 40

381 Kč / m2 mat/lesk

40 × 2

159 Kč / ks lesk

WLAMH015

WATMB045

WLRMG045 159 Kč / ks lesk

40 × 4,5

126 Kč / ks mat/lesk

h odstraňuje, no chytá, ale těžko se z nic Protože se do spár špína snad šedé odstíny spárovací í patř ahy podl exteriéru a na platí obecné pravidlo, že do an GF DRY 121) hatt (Man 121 m je o odstíny hmoty. Tradičně největší záje v tónu. tón ní řeše Šedou lze využít i pro a 122 (šedá GF DRY 122). DAA44122 Sidney

45 × 45

PEI 5 424 Kč / m2 mat/lesk | R9

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

40 × 2

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

é Dvě ucelené barevn řady pro vaši volbu. Kterou si vyberete?

79


série

sandy

kombinuje Tapetová dekorace erleťový a p tný ma í stn kontra povrch

30 × 60

WADV4671

30 × 60

529 Kč / m2 mat

ždice je sprchový Pro keramické dla ořené kout místo jako stv ou odolností, orn výb ují pon dis – ných povrchů, výběrem protiskluz jí ržu ud se snadno

WITV4670

30 × 60

529 Kč / ks mat

WITV4671

30 × 60

529 Kč / ks mat

itující kámen Elegantní série im

WLASZ671

WDM05670 (SET) 30 × 30 296 Kč / set mat

WDM05671 (SET) 30 × 30 296 Kč / set mat

60 × 6

529 Kč / ks mat

0/B Reliéfní povrch R1 pokládku pro neomezenou , terasy na podlahu sprchy okolí bazénu

DAK63670 PEI 5 635 Kč / m2 mat | R9

60 × 60

DAR63671

60 × 60

PEI 5 742 Kč / m2 mat | R10 | B

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

WADV4670 529 Kč / m2 mat

81


série

easy

Matný saténový povrch s decetním lesklým tiskem

20 × 40

317 Kč / m2 mat

WLRMG060

WATMB061

20 × 40

317 Kč / m2 mat

40 × 2

WLRMG061

20 × 40

317 Kč / m2 mat

40 × 2

159 Kč / ks mat

159 Kč / ks mat

WATMB063

WATMB065

20 × 40

317 Kč / m2 mat

WLRMG063

40 × 2

WLRMG065

20 × 40

317 Kč / m2 mat

40 × 2

159 Kč / ks mat

159 Kč / ks mat

WATMB060

WLRMG060

WATMB062

20 × 40

317 Kč / m2 mat

40 × 2

159 Kč / ks mat

WLRMG062

WATMB061

20 × 40

317 Kč / m2 mat

40 × 2

159 Kč / ks mat

WLRMG061

WATMB064

20 × 40

317 Kč / m2 mat

40 × 2

159 Kč / ks mat

WLRMG064

40 × 2

159 Kč / ks mat

pro maximální Řezaná dekorace ládce pok kreativitu při

WITMB060 211 Kč / ks mat

20 × 40

WITMB061

20 × 40

211 Kč / ks mat

WILMB063 (SET) 211 Kč / set mat

20 × 40

WILMB065 (SET) 211 Kč / set mat

20 × 40

WITMB047

WITMB061

20 × 40

211 Kč / ks mat/lesk

211 Kč / ks mat

20 × 40

WILMB064 (SET) 211 Kč / set mat

kombinace Barevně neutrální volby ost ožn o m doplněné o oranžové akcentové žluté neb interiéru barvy pro oživení WDM05060 (SET) 30 × 30 381 Kč / set mat

DAK44653 Trend

PEI 5 424 Kč / m2 mat | R9 | A

45 × 45

DAK44658 Trend

45 × 45

PEI 5 424 Kč / m2 mat | R9 | A

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

20 × 40

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

WATMB060

83


série

série

porto

rako 1883 vo Lazurované bílé dře binacemi s trendovými kom ných neutrálních i výraz barev

WADVE020

20 × 60

487 Kč / m2 mat

WATVE022

20 × 60

487 Kč / m2 mat

WADMB124

20 × 40

635 Kč / m2 lesk

WADMB125

20 × 40

635 Kč / m2 lesk

Formát psaníčka é má tradiční zkosen hrany obkládačky

WATVE025

20 × 60

487 Kč / m2 mat

WLASZ125

487 Kč / m2 mat

20 × 60

487 Kč / m2 mat

60 × 3,5

WLASZ126

20 × 60

WATVE024 487 Kč / m2 mat

WADMB224

20 × 40

635 Kč / m2 lesk

60 × 3,5

272 Kč / ks mat

272 Kč / ks mat

WATVE023

WATVE026

WLRDH124

WLRDH125

20 × 3

20 × 40

DARPP663

Siena

PEI 5 635 Kč / m2 mat | R9

20 × 3

105 Kč / ks lesk

105 Kč / ks lesk

20 × 60

WADMB225 635 Kč / m2 lesk

22,5 × 45

DAR2W663 Siena

22,5 × 22,5

PEI 5 635 Kč / m2 mat | R9

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

ného Retro imitace jem sové vla . tzn le“, ake „kr zuře mikrotrhliny v gla charakteristické pro ou původní keramick výrobu

eva Moderní kopie dř 20 × 60 cm na obkládačkách

85


série

manufactura

Rustikální vzhled s opotřebovanou y hranou obkládačk

WADMB010

WADMB011

20 × 40

487 Kč / m2 mat

WLAMH018 148 Kč / ks mat/lesk

WITMB040

PEI 4 688 Kč / m2 mat | R9 | A

WADMB013

20 × 40

487 Kč / m2 mat

40 × 3,5

WLRMH012

WDM05014 (SET) 30 × 30 296 Kč / set mat

15 × 60

WADMB014

20 × 40

487 Kč / m2 mat

WLAMH019

40 × 4

148 Kč / ks mat/lesk

40 × 1,5

WITMB041

PEI 4 688 Kč / m2 mat | R9 | A

WDM05013 (SET) 30 × 30 296 Kč / set mat

15 × 60

DARSU719 Faro

20 × 40

487 Kč / m2 mat

40 × 3,5

WLRMH015

40 × 4

317 Kč / ks mat

40 × 1,5

159 Kč / ks mat

296 Kč / set mat

Faro

WADMB015

WLRMJ015

20 × 40

272 Kč / ks mat/lesk

WDM05012 (SET) 30 × 30

DARSU718

20 × 40

487 Kč / m2 mat

317 Kč / ks mat

159 Kč / ks mat

tická Příjemně roman e atmosféra vznikn u žbo dla s ním dě sla vo Faro imitující dře

Faro

WADMB012

WLRMJ012

20 × 40

272 Kč / ks mat/lesk

DARSU717

20 × 40

487 Kč / m2 mat

WDM05015 (SET) 30 × 30 296 Kč / set mat

15 × 60

PEI 5 688 Kč / m2 mat | R9 | A

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

odstínů Přirozené kolísání še plo né jed v fů a relié

87


série

textile nina Precizní napodobe textilní struktury

WADMB101

20 × 40

359 Kč / m2 mat

WADMB102

20 × 40

359 Kč / m2 mat

WADMB103

20 × 40

359 Kč / m2 mat

Květinový motiv žití pro celoplošné pou

20 × 40

424 Kč / m2 mat

prospívají Malému prostoru tí pro pla což vy, bar tlé svě . Plochu obklady i pro dlažbu mozaikou pak můžete oživit mi či jinými dekorační prvky.

WLAMG001 159 Kč / ks lesk

WADMB112

20 × 40

424 Kč / m2 mat

40 × 2,2

WLAMG002

WADMB113

40 × 2,2

159 Kč / ks lesk

WLAMG003

40 × 2,2

159 Kč / ks lesk

WDM05101 (SET) 30 × 30

WDM05102 (SET) 30 × 30

WDM05103 (SET) 30 × 30

296 Kč / set mat

296 Kč / set mat

296 Kč / set mat

WITMB037

20 × 40

424 Kč / m2 mat

20 × 40

317 Kč / ks mat

WLAMH020 190 Kč / ks mat

40 × 3,5

DAA3B600 Concept

33 × 33

PEI 4 487 Kč / m2 mat | R9

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

WADMB111

89


série

lazio

u v plné síle Návrat traver tin

news

news

WADV5001

WADV5002

30 × 90

742 Kč / m2 mat

30 × 90

742 Kč / m2 mat

WADKB002

25 × 33

317 Kč / m2 mat

25 × 33

317 Kč / m2 mat

WADKB004

25 × 33

529 Kč / m2 mat

WLAGC022

25 × 3,2

83 Kč / ks mat

WITKB054

25 × 33

211 Kč / ks mat

DAR35030

30 × 30

Travertin

PEI 5 381 Kč / mat | R10 | A

m2

3,2 × 33

3,2 × 33

WLAGC023

WLAK1022

WLAK1023

105 Kč / ks mat

105 Kč / ks mat

25 × 3,2

83 Kč / ks mat

s dlažbou Ideální kombinace cm Travertin 30 × 30

DAR35035

30 × 30

Travertin

PEI 5 381 Kč / mat | R10 | A

m2

DAR35034

30 × 30

Travertin

PEI 5 381 Kč / mat | R10 | A

m2

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

WADKB001

91


série

série

wenge

tulip

neutrálnímu Dlaždice díky svému ě propojit dn vho vzhledu mohou koupelnu a šatnu interiér, například

eva Čitelný desig n dř

WLAPJ005 211 Kč / ks lesk

WATP3025

25 × 45

487 Kč / m2 mat/lesk

45 × 4,8

WLAPJ004

45 × 4,8

211 Kč / ks lesk

WATMB020 20 × 40

WITMB009

317 Kč / m2 lesk

211 Kč / ks lesk

WLRDH121

Řešení detailů nabízí řezaná mozaika

20 × 40

WATMB021 20 × 40

WITMB011

317 Kč / m2 lesk

211 Kč / ks lesk

20 × 40

4,3 × 40

25 × 45

487 Kč / m2 mat/lesk

4,3 × 40

WATP3024

WLAMH001

WATMB022 20 × 40

WITMB012

126 Kč / ks lesk

317 Kč / m2 lesk

211 Kč / ks lesk

20 × 40

WLAMH002 126 Kč / ks lesk

20 × 3

62 Kč / ks lesk

WDM05024 (SET) 30 × 30 296 Kč / set mat/lesk

WDM05025 (SET) 30 × 30 296 Kč / set mat/lesk

DAK44274

Sandstone Plus PEI 5 529 Kč / mat | R9 | A

m2

45 × 45

GDMAJ007 (SET) 30 × 30 PEI 4 lesk

211 Kč / set

GAT3B194 PEI 4 mat

33 × 33

424 Kč / m2

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

rech Květiny na deko vaše příjemně naladí smysly

93


série

concept plus

30 × 60

WAKV5000

30 × 90

847 Kč / m2 lesk

á Atraktivní celoplošn ktem dekorace s 3D efe

WR2V4000

30 × 60

742 Kč / m2 lesk

WAKV4007

WR2V5000

news

30 × 90

1 059 Kč / m2 lesk

30 × 60

688 Kč / m2 lesk

WAKV5007

30 × 90

847 Kč / m2 lesk

h Po uži t í sv ě tl ýc c h ob kláda če k : v e lkof o rmá to vý elně ožství spár v koup • Minimalizuje mn ňují jas pro nu pel kou • Světlé barvy vá í bílého obkladu dá • Elegantní pozad cím ora dek vyniknout mnoha i rozměrovými vedení s precizním • Rektifikované pro mi i vlastnost a geometrickým

WAKV4012 688 Kč / m2 lesk

30 × 60

WAKV5012

30 × 90

847 Kč / m2 lesk

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

WAKV4000 688 Kč / m2 lesk

95


série

série

concept plus

concept

kombinací Mnoho přitažlivých cí a dlaždic obkládaček, dekora vě v béžové a šedé bar

381 Kč / m2 lesk

20 × 40

WAAMB012

20 × 40

424 Kč / m2 lesk

WAAMB010

20 × 40

424 Kč / m2 lesk

WAAMB011

20 × 40

424 Kč / m2 lesk

mi ce s tzv. prořezový Celoplošné dekora lnit spárovací vyp tné nu je ré drážkami, kte tikální horizontální i ver hmotou. Možnost

WAAMB104

20 × 40

381 Kč / m2 mat

WAAMB107

20 × 40

424 Kč / m2 mat

WAAMB108

20 × 40

424 Kč / m2 mat

WAAMB109 424 Kč / m2 mat

pokládky.

WIFMB012

20 × 40

159 Kč / ks lesk

WARDT112

WIFMB010

20 × 40

159 Kč / ks lesk

20 × 6

52 Kč / ks lesk

WARDT110

Obkladový prvek s výrazným 3D efektem

WIFMB011

WARDT111

20 × 6

52 Kč / ks lesk

20 × 40

159 Kč / ks lesk

WITMB029

20 × 6

Interia

52 Kč / ks lesk

WLAMH004 Interia

159 Kč / ks mat

WDM05010 (SET) 30 × 30

WDM05011 (SET) 30 × 30

296 Kč / set lesk

296 Kč / set lesk

DAA3B602 PEI 4 487 Kč / m2 mat | R9

33 × 33

DAA3B603

20 × 40

272 Kč / ks mat

WITMB021 Monopoli

20 × 40

211 Kč / ks mat

4,3 × 40

WLAMH010 Monopoli

4,5 × 40

126 Kč / ks mat

DAA44601

45 × 45

PEI 3 487 Kč / m2 mat | R9

33 × 33

PEI 3 487 Kč / m2 mat | R9

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

20 × 40

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

WAAMB000

97


série

série

remix

samba

7,8 × 33

WARKB015

WARKB016

25 × 33

257 Kč / m2 mat

WLAH5015

25 × 33

257 Kč / m2 mat

WLAH5016

25 × 4,3

83 Kč / ks lesk

25 × 33

257 Kč / m2 mat

25 × 4,3

83 Kč / ks lesk

WLRGA124

WARKB017

WLAH5017

25 × 2,3

WLRGA125

25 × 33

257 Kč / m2 mat

25 × 4,3

83 Kč / ks lesk

52 Kč / ks mat

WARKB018

WLAH5018

25 × 2,3

WLRGA126

25 × 33

257 Kč / m2 mat

25 × 4,3

83 Kč / ks lesk

52 Kč / ks mat

WARKB019

WLAH5019

25 × 4,3

83 Kč / ks lesk

25 × 2,3

52 Kč / ks mat

WLRGA127

WARKA070

25 × 33

272 Kč / m2 mat

WLRGE060

25 × 5

94 Kč / ks mat

25 × 2,3

52 Kč / ks mat

WLRGA060 77 Kč / ks mat

WARKA071

25 × 33

272 Kč / m2 mat

WLRGE061

25 × 5

94 Kč / ks mat

25 × 2,3

WLRGA061

WARKA072

25 × 33

272 Kč / m2 mat

WLRGE062

WILKA002

25 × 33

WLAGE016

25 × 5

105 Kč / ks mat

94 Kč / ks mat

25 × 2,3

77 Kč / ks mat

WLRGA062

25 × 2,3

77 Kč / ks mat

WLAK4002 159 Kč / ks mat

317 Kč / ks mat

7,8 × 5,2

WLAAE002 GDM02115 (SET)

Dlaždice s vrchním lesklým tiskem

PEI 4 mat

211 Kč / set

30 × 30

83 Kč / ks mat

11,8 × 33

originální Hravá mozaika pro kombinace

WLAKM091

WITKB091

159 Kč / ks mat

211 Kč / ks mat

25 × 33

DAA3B606 PEI 4 mat

381 Kč / m2

33 × 33

DAA3B607 PEI 4 mat

381 Kč / m2

33 × 33

DAA3B608 PEI 4 mat

381 Kč / m2

33 × 33

GAT3B114 PEI 4 359 Kč / m2 mat | R9 | A

33 × 33

GAT3B115

33 × 33

PEI 4 359 Kč / m2 mat | R9 | A

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

25 × 5,2

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

é Obkládačky oživen m jemným řetízkový reliéfem

itující kůru Reliéfní povrch im

99


série

série

delta

patina

í tóny Neutrální přírodn Rom antický styl

WATKB147

WATKB146

25 × 33

230 Kč / m2 lesk

25 × 33

230 Kč / m2 lesk

WATKB148

25 × 33

230 Kč / m2 lesk

WATKB149

WATKB230

25 × 33

WATKB231

25 × 33

230 Kč / m2 mat

230 Kč / m2 lesk

WATKB232

25 × 33

230 Kč / m2 mat

25 × 33

230 Kč / m2 mat

Falešná mozaika pro celoplošné ání dekorativní obklád

WITKB146

25 × 33

211 Kč / ks lesk

211 Kč / ks lesk

WLAGE147

25 × 33

WLAGE146

25 × 5

94 Kč / ks lesk

94 Kč / ks lesk

WITKB148

25 × 33

211 Kč / ks lesk

25 × 5

WLAGE148 94 Kč / ks lesk

WITKB149 211 Kč / ks lesk

25 × 5

WLAGE149

WLAGE230 (SET)

25 × 5

381 Kč / m2

33 × 33

Remix PEI 4 mat

25 × 5

Super cena

25 × 33

159 Kč / ks mat

DAA3B607

25 × 33

424 Kč / m2 mat

105 Kč / set (2 ks) mat

Super cena

Remix PEI 4 mat

WARKB232

25 × 33

424 Kč / m2 mat

94 Kč / ks lesk

WILKB230

DAA3B606

WARKB231

25 × 33

424 Kč / m2 mat

25 × 33

33 × 33

381 Kč / m2

GAT3B230 PEI 4 mat

317 Kč / m2

33 × 33

GAT3B231 PEI 3 mat

33 × 33

317 Kč / m2

GAT3B232 PEI 3 mat

317 Kč / m2

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

33 × 33

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

WARKB230 WITKB147

101


série

base uje maximální Série Base umožň tí domu a bytu propojení všech čás u h prostor, jako jso výc éro eri ext tně vče interiér volte Pro sy. era či t y balkon tný povrch R9/A jemně reliéfní ma a pro venkovní ou ržb se snadnou úd povrch R10/B. ný aplikace protiskluz

60 × 60

PEI 5 742 Kč / m2 mat | R9 | A

DAK63432

60 × 60

PEI 5 742 Kč / m2 mat | R9 | A

DAR63432

60 × 60

PEI 5 847 Kč / m2 mat | R10 | B

DAKSE432

30 × 60

DAK63431 PEI 5 742 Kč / m2 mat | R9 | A

60 × 60

DAK63433 PEI 4 742 Kč / m2 mat | R9 | A

DDM06432 (SET) 30 × 30 PEI 5 381 Kč / set mat | R10 | B

PEI 5 635 Kč / m2 mat | R9 | A

60 × 60

DCPSE432

30 × 60

PEI 5 381 Kč / ks mat | R9 | A

DSAS4432

60 × 9,5

211 Kč / ks mat

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

DAK63430

Řezaná mozaika h 5 × 5 cm v barvác všech základů

103


série

faro

TOP 10 J OBÝVACÍ POKO OB KLADY PRO 1. Měkké barvy 2. Matné povrchy stor 3. Bezbariérový pro bytu ní tše zvě ké tic Op 4. y v celém bytě lah pod typ en 5. Jed na stěnách přírodní materiály jící itu im dy 6. Obkla tak jen kusové 7. Pokud koberce, 8. Snadný úklid 9. Podlahové topení ní za přezůvky! 10. Konec utráce

15 × 60

DARSU715

PEI 5 688 Kč / m2 mat | R9 | A

PEI 5 688 Kč / m2 mat | R9 | A

DDM06719 (SET) 30 × 30

DDM06715 (SET) 30 × 30

PEI 5 381 Kč / set mat | R10 | B

PEI 5 381 Kč / set mat | R10 | B

DARSU716

15 × 60

PEI 4 688 Kč / m2 mat | R9 | A

DARSU717 PEI 4 688 Kč / m2 mat | R9 | A

15 × 60

podporuje dřevěných prken Dojem podlahy z 60 cm, ale také × 15 t má for ý nejen podéln ahem „na vazbu“ s přes typ pokládky tzv. 3 1/ o ě áln xim ma c jednotlivých dlaždi

15 × 60

DARSU718 PEI 4 688 Kč / m2 mat | R9 | A

DDM06716 (SET) 30 × 30

DDM06717 (SET) 30 × 30

DDM06718 (SET) 30 × 30

PEI 4 381 Kč / set mat | R10 | B

PEI 4 381 Kč / set mat | R10 | B

PEI 4 381 Kč / set mat | R10 | B

DSASP716 211 Kč / ks mat

60 × 7,2

vky vybírat tlivé obkladové pr poručujeme jedno do dle inspirativní ou po t dk klá ova po on Před komp ýslednou plochu a v nů ch stránek vý rto ka ebo a z w z několik , případně e z katalogů RAKO fotodokumentac kladových prvků www.rako.cz. tlivých designů ob inace všech jedno álně tim op lo sáh Žádoucí je komb do se ení o 180°, aby včetně jejich natáč ny. stě bo ne hy dla u po vyváženého vzhled – výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

15 × 60

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

DARSU719

105


série

random

o namlouvání Výběr dlažby je jak vlastně je to ní, íze a její poř manželský slib…

60 × 60

PEI 5 742 Kč / m2 mat | R9 | A

dačkami ce s bílými obklá Ideální kombina cm 60 × 30 20 × 60 cm nebo upelnu pro exkluzivní ko

DAK26677

20 × 20 PEI 5 742 Kč / m2 mat | R9 | A

DDM06677 (SET) 30 × 30 PEI 5 381 Kč / set mat | R10 | B

ní kresba Přirozená a preciz lnímu tisku kamene díky digitá

návku Výroba na objed

DCF65677 DCP63677

60 × 60

60 × 53

PEI 5 1 165 Kč / ks mat | R9 | A

PEI 5 487 Kč / ks mat | R9 | A

DSAS4677

60 × 9,5

211 Kč / ks mat

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

DAK63677

107


série

random

60 × 60

PEI 5 742 Kč / m2 mat | R9 | A

DAK63677

60 × 60

PEI 5 742 Kč / m2 mat | R9 | A

kamene Dokonalé provedení ným se záměrně přizna v ploše vysokým kolísáním

eativitě os tor zn ačné kr Random dává pr

ky vyskládat tlivé obkladové prv vní poručujeme jedno ovat podle inspirati pon Před pokládkou do kom chu plo ů a výslednou ebových stránek z w ně z několika karton pad pří , z katalogů RAKO fotodokumentace ových prvků www.rako.cz. ých designů obklad ace všech jednotliv álně bin tim kom op je lo ucí sáh do Žá aby se do ení o 90° či 180°, včetně jejich natáč . ny stě či u podlahy vyváženého vzhled

DAK63678 PEI 5 742 Kč / m2 mat | R9 | A

60 × 60

DAK63679

60 × 60

PEI 5 742 Kč / m2 mat | R9 | A

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

DAK63676

109


série

board

čkovými Vzhled dřeva se špi ho uté slin y etr param ického glazovaného keram materiálu

DAKVF142

DDM06142 (SET) 30 × 30

30 × 120

PEI 4 1 378 Kč / m2 mat | R9 | A

DAKVG142

20 × 120

ky „na vazbu“ V případě poklád % rezervu 25 e jem doporuču na prořez

PEI 4 1 378 Kč / m2 mat | R9 | A

DDTVG467

20 × 120

PEI 4 1 590 Kč / ks mat | R9 | A

DDPSE023

30 × 60

PEI 4 952 Kč / ks mat | R10 | A

DSAS4142 317 Kč / ks mat

DDPSE467

30 × 60

PEI 4 952 Kč / ks mat | R10 | A

DDM06145 (SET) 30 × 30 PEI 4 381 Kč / set mat | R10 | A

TIP: 60 × 9,5

iím ke koupelnovým sér Kombinační dlažba . Air, Tendence atd

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

PEI 4 381 Kč / set mat | R10 | A

111


série

board

30 × 120

PEI 5 1 378 Kč / m2 mat | R9 | A

DAKVF141

30 × 120

PEI 5 1 378 Kč / m2 mat | R9 | A

lahy podporuje Dojem dřevěné pod 0 formátů 30 × 12 h kýc vel ace kombin ný typ pokládky aze obr a z cm 0 a 20 × 12 ých řesahem jednotliv tzv. „na vazbu“ s p 3. 1/ o ě dlaždic maximáln dat ladové prvky vysklá jeme jednotlivé obk vní uču ati pir por do ins le kou pod lád t ponova Před pok ednou plochu kom ýsl ek a v án ů str ton h výc kar z několika případně z webo z katalogů RAKO, fotodokumentace ových prvků www.rako.cz. ých designů obklad ace všech jednotliv ě áln tim op lo Žádoucí je kombin dosáh ení o 180°, aby se včetně jejich natáč podlahy či stěny. u led vzh o néh vyváže

DAKVF143

PEI 4 1 378 Kč / m2 mat | R9 | A

DDM06141 (SET) 30 × 30 PEI 5 381 Kč / set mat | R10 | A

30 × 120

PEI 4 1 378 Kč / m2 mat | R9 | A

DAKVF144

DDM06140 (SET) 30 × 30 PEI 5 381 Kč / set mat | R10 | A

DDM06143 (SET) 30 × 30 PEI 4 381 Kč / set mat | R10 | A

30 × 120

DDM06144 (SET) 30 × 30 PEI 4 381 Kč / set mat | R10 | A

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

DAKVF140

113


série

série

trend

trend ce s dokonale Univerzální dlaždi etovým sam homogenním povrchem

DAK44658

45 × 45

PEI 5 424 Kč / m2 mat | R9 | A

DAK63658

60 × 60

TOP 10 PRO PŘEDSÍŇ

laha 1. Omyvatelná pod dlažba 2. Velkoformátová r spá um nim Mi 3. 4. Tmavší odstíny 5. Matný povrch rava 6. Protiskluzná úp ení 7. Bezbariérové řeš ími prostory bytu 8. Propojení s dalš díky podlaze 9. Snadná údržba ti chemikáliím 10. Odolnost pro na botách apod.) sůl (posypová

DAKSE658

a mozaika Řezaná dekorace adčasové pro rafinované i n kombinace

30 × 60

PEI 5 529 Kč / m2 mat | R9 | A

news

DCPSE658

30 × 60

381 Kč / ks PEI 5 mat | R9 | A

DSAS4658 211 Kč / ks mat

60 × 9,5

DDM06658 (SET) 30 × 30

DAK12658

381 Kč / set PEI 5 mat | R10 | B

952 Kč / m2 PEI 5 mat | R10 | B

DSAPM658

10 × 10

45 × 8,5

190 Kč / ks mat

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

PEI 5 635 Kč / m2 mat | R9 | A

115


série

série

trend

trend řada Ucelená barevná ty a modulové formá , 60 × 60, 30 × 60 neomezené 45 × 45 cm pro ce lika ap

30 × 60

DAKSE653

30 × 60

PEI 5 529 Kč / m2 mat | R9 | A

í dlaždice Vhodná kombinačn co De ii sér pro DAKSE654

30 × 60

PEI 5 529 Kč / m2 mat | R9 | A

DDPSE001 (SET) PEI 4 529 Kč / set mat | R10 | A

DAKSE655

30 × 60

PEI 4 529 Kč / m2 mat | R9 | A

PEI 5 529 Kč / m2 mat | R9 | A

30 × 60

DAKSE656

30 × 60

PEI 4 529 Kč / m2 mat | R9 | A

DAKSE657

30 × 60

PEI 4 529 Kč / m2 mat | R9 | A

DAKSE685

30 × 60

PEI 4 529 Kč / m2 mat | R9 | A

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

DAKSE652

117


série

stones

é a bazénu je vhodn Pro pokládku terasy ení řeš ová tém sys využít

rev Přírodní šk ála ba

system.cz Více na www.rako

DAK63666

60 × 60

PEI 5 742 Kč / m2 mat | R10 | A

DAR63667

60 × 60

PEI 5 847 Kč / m2 mat | R10 | B

Ideální dlaždice pro venkovní terasy a balkony

DAKSE666

30 × 60

PEI 5 593 Kč / m2 mat | R10 | A

DCPSE666

30 × 60

PEI 5 529 Kč / set mat/lappato | R10 | B

30 × 60

PEI 5 381 Kč / ks mat | R10 | A

DSAS4666

DDPSE667 (SET)

DDM06667 (SET) 30 × 30 381 Kč / set PEI 5 mat/lappato | R10 | B

60 × 9,5

211 Kč / ks mat

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

stones

série

119


série

stones

60 × 60

PEI 5 742 Kč / m2 mat | R10 | A

DAKSE668

tu by dlaždice Do sprchového kou nost R10/B. luz tisk pro t mí ly mě poručujeme do etr am par Stejný nebo balkony. asy ter é i na nekryt

30 × 60

DDPSE669 (SET)

30 × 60

PEI 5 529 Kč / set mat/lappato | R10 | B

30 × 60

PEI 5 381 Kč / ks mat | R10 | A

DSAS4668

60 × 60

PEI 5 847 Kč / m2 mat | R10 | B

PEI 5 593 Kč / m2 mat | R10 | A

DCPSE668

DAR63669

DDM06669 (SET) 30 × 30 381 Kč / set PEI 5 mat/lappato | R10 | B

60 × 9,5

211 Kč / ks mat

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

DAK63668

121


série

série

cemento

cemento

60 × 60

PEI 5 635 Kč / m2 mat | R9

DAK63661

DAR63662

60 × 60

PEI 5 635 Kč / m2 mat | R9

60 × 60

PEI 5 635 Kč / m2 mat | R10 | B

Povrchová úprava u imitující betonovo stěrku

DAKSE660

30 × 60

PEI 5 529 Kč / m2 mat | R9

DDPSE661

30 × 60

PEI 5 317 Kč / ks mat/lappato | R10 | A

DAKSE662

30 × 60

PEI 5 529 Kč / m2 mat | R9

Mix různorodých ladem povrchů se stal zák ce ora dek é an řez a mozaiky

DCPSE660

Série díky svému u neutrálnímu vzhled pojit může vhodně pro kompletní interiér

30 × 60

PEI 5 381 Kč / ks mat | R9

DSAS4660 211 Kč / ks mat

DDM06661 (SET) 30 × 30

DCPSE662

PEI 5 381 Kč / set mat | R10 | B

PEI 5 381 Kč / ks mat | R9

š lý m sp árá m? Ja k p ře d e jí t za v původní 60 × 9,5

jak zachovat spáry Jedinou možností, tfoliu máme elné čištění. V por vid barvě, je jejich pra ické obklady am ker na k ede stř speciální čisticí pro it spáry. kterého lze také čist a dlažby, pomocí 1. KO SYSTEM CL 80 Doporučujeme RA

DSAS4662

30 × 60

60 × 9,5

211 Kč / ks mat

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

DAK63660

123


série

deco sig nů Nahodilý mix de

DAK63659

60 × 60

DAK44659

45 × 45

PEI 4 424 Kč / ks mat | R9

rané, Sérii Deco tvoří vyb motivy desítky let staré, z archivu RAKO DDPSU659 PEI 4 272 Kč / ks mat | R9

15 × 60

DDPPD659 PEI 4 211 Kč / ks mat | R9

15 × 45

binovat se Doporučujeme kom a Cemento nd Tre , tra sériemi Ex

Balení výrobků série Deco se vyznačuje nahodilým mixem designů. DAK++659 tři zobrazené designy, DDP++659 až 24 možných designů.

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

PEI 4 529 Kč / ks mat | R9

125


série

série

siena

ický design povrchem, autent s typicky reliéfním “ u. Modulové tta tisk „co ho led lní vzh itá dig Klasický poruje technologie pod porují jak ev pod bar cm ním 45 ísá × s větším kol 22,5 nebo 22,5 45 × 45, 22,5 × nebo i barev. tů, má for a olik formáty dlaždice něk x tak atraktivní mi klasickou pokládku,

siena

1 45 × 45

DAR44664

DAR44665

45 × 45

PEI 4 529 Kč / m2 mat | R9

PEI 5 529 Kč / m2 mat | R9

45 × 45

PEI 4 529 Kč / m2 mat | R9

horko Dlaždicím nevadí lý ad vyp o neb u od krb žhavý uhlík

2 DARPP664

DARPP665

22,5 × 45

ulové form áty 1 + 2 + 3 = mod

DDP44663 (SET)

45 × 45

PEI 5 381 Kč / set mat | R9 | A

3 DAR2W665 22,5 × 22,5 PEI 4 635 Kč / m2 mat | R9

DAR2W664 22,5 × 22,5 PEI 4 635 Kč / m2 mat | R9

DSAPM663 190 Kč / ks mat

22,5 × 45

PEI 4 635 Kč / m2 mat | R9

PEI 4 635 Kč / m2 mat | R9

45 × 8,5

DSAPM664 190 Kč / ks mat

45 × 8,5

DSAPM665

45 × 8,5

190 Kč / ks mat

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

DAR44663

127


série

rock

keramické é vlastnosti slinuté Vynikající technick ignovém des ém sov dča na v glazované dlaždice ou se širokou formátov provedení granit ou řad ou a barevn

DAKSE635

30 × 60

PEI 5 529 Kč / m2 mat | R10 | A

DAK63635

60 × 60

PEI 5 635 Kč / m2 mat | R10 | A 30 × 30

PEI 5 381 Kč / m2 mat | R10 | A

DDVSE635

DAK1D635 15 × 15 PEI 5 742 Kč / m2 mat | R10 | B

30 × 60

PEI 5 487 Kč / ks mat | R10 | A

DAK12635

10 × 10

PEI 5 952 Kč / m2 mat | R10 | B

DCPSE635

DAK26635

20 × 20

PEI 5 742 Kč / m2 mat | R10 | A

30 × 60

PEI 5 381 Kč / ks mat | R10 | A

te Více fotografií najde v sekci „Inspirace“ na www.rako.cz

DSAS4635

DDM06635 (SET) 30 × 30

DDP34635 (SET) 30 × 30

PEI 5 381 Kč / set mat | R10 | B

PEI 5 381 Kč / set mat | R10 | B

60 × 9,5

211 Kč / ks mat

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

DAA34635

129


série

série

DAKSE637

30 × 60

PEI 5 529 Kč / m2 mat | R10 | A

DAK12637

kromé, Vhodné jak pro sou story pro né řej ve tak pro

DAKSE633

30 × 60

PEI 5 529 Kč / m2 mat | R10 | A

10 × 10

rock

DAK12633

DAKSE632

30 × 60

PEI 5 529 Kč / m2 mat | R10 | A

10 × 10

DAK12632

DAKSE634

30 × 60

PEI 5 529 Kč / m2 mat | R10 | A

10 × 10

DAK12634

30 × 60

PEI 5 529 Kč / m2 mat | R10 | A

10 × 10

DAK12636

10 × 10

30 × 60

DAKSE645

30 × 60

DAKSE646

30 × 60

PEI 5 635 Kč / m2 mat | R10 | A

PEI 5 635 Kč / m2 mat | R10 | A

PEI 5 635 Kč / m2 mat | R10 | A

DAK12644

10 × 10 PEI 5 1 059 Kč / m2 mat | R10 | B

DAK12645

10 × 10 PEI 5 1 059 Kč / m2 mat| R10 | B

DAK12646

10 × 10 PEI 5 1 059 Kč / m2 mat | R10 | B

PEI 5 952 Kč / m2 mat | R10 | B

DAK26637 20 × 20 PEI 5 742 Kč / m2 mat | R10 | A

20 × 20 PEI 5 742 Kč / m2 mat | R10 | A

DAK26634

20 × 20 PEI 5 742 Kč / m2 mat | R10 | A

DAK26636

DAK26644

20 × 20 PEI 5 847 Kč / m2 mat | R10 | A

DAK26646

PEI 5 742 Kč / m2 mat | R10 | A

20 × 20 PEI 5 847 Kč / m2 mat | R10 | A

DAK26645

PEI 5 742 Kč / m2 mat | R10 | A

DAK1D633 15 × 15 PEI 5 742 Kč / m2 mat | R10 | B

DAK1D632 15 × 15 PEI 5 742 Kč / m2 mat | R10 | B

DAK1D634 15 × 15

DAK1D636

DAK1D644 15 × 15

DAK1D645 15 × 15

DAK1D646 15 × 15

PEI 5 847 Kč / m2 mat | R10 | B

PEI 5 847 Kč / m2 mat | R10 | B

PEI 5 847 Kč / m2 mat | R10 | B

DAK1D637 15 × 15 PEI 5 742 Kč / m2 mat | R10 | B

20 × 20

DAK26632

ky RAKO SYSTEM. Impregnační nátěr prostředkem CL 809 z naší nabíd otami. Dlaždice je možné naimpregnovat ně omezuje zanášení povrchu nečist výraz ale ic, dlažd osti vlastn né nemění barvu povrchu ani protiskluz ivní čisticí prostředky. agres vat použí ete nebud pokud let, Impregnace vydrží minimálně 1-5

PEI 5 952 Kč / m2 mat| R10 | B

DAKSE644

PEI 5 952 Kč / m2 mat | R10 | B

DAK26633

PEI 5 952 Kč / m2 mat | R10 | B

DAKSE636

PEI 5 742 Kč / m2 mat | R10 | B

PEI 5 952 Kč / m2 mat | R10 | B

20 × 20

15 × 15 PEI 5 742 Kč / m2 mat | R10 | B

20 × 20 PEI 5 847 Kč / m2 mat | R10 | A

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

rock

131


série

clay

énový povrch Matný, téměř sat ukturou str í iéfn rel ně s jem

PEI 4 742 Kč / m2 mat | R9

DDVSE640

60 × 60

je nutné Prořezové drážky hmotou ací rov spá t ova vyspár

30 × 60

DARSE640

30 × 60

DDM06640 (SET) 30 × 30

PEI 4 424 Kč / ks mat | R9

se volbě Není důvod bránit u i tam, keramického obklad ný, například běž la zce í nen e kd acím pokoji v ložnici či v obýv

DCPSE640

PEI 4 381 Kč / set mat | R10 | A

PEI 4 381 Kč / ks mat | R9

DDM06638 (SET) 30 × 30

DDM06642 (SET) 30 × 30

DDM06643 (SET) 30 × 30

DDM06641 (SET) 30 × 30

DDM06639 (SET) 30 × 30

PEI 5 381 Kč / set mat | R10 | A

PEI 4 381 Kč / set mat | R10 | A

PEI 4 381 Kč / set mat | R10 | A

PEI 4 381 Kč / set mat | R10 | A

PEI 5 381 Kč / set mat | R10 | A

DSAS4640

30 × 60

PEI 4 635 Kč / m2 mat | R9

30 × 60

211 Kč / ks mat

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

DAR63640

133


série

pietra

vý povrch Reliéfní pískovco

DAR63628

DAR63629

60 × 60

PEI 5 742 Kč / m2 mat | R10 | A

DDPSE628  (SET)

60 × 60

PEI 5 742 Kč / m2 mat | R10 | A

DDPSE629  (SET)

30 × 51

PEI 5 529 Kč / set mat | R10 | B

30 × 51

PEI 5 529 Kč / set mat | R10 | B

etry přesahují Technické param přírodní kámen

DARSE628

30 × 60

DSAS4628 211 Kč / ks mat

DCPSE629

30 × 60

PEI 5 381 Kč / ks mat | R10 | A

PEI 5 593 Kč / m2 mat | R10 | A

60 × 9,5

DSAS4629

60 × 9,5

211 Kč / ks mat

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

eriéru si pořiďte Na terasu i do int en, příjemný kám dlažbu imitující užívat beze změn povrch si budete

135


série

pietra

dký uje přenést na hla Digitální tisk umožň ých obkládaček ick am ker rch pov i reliéfní dekor ve vysokém a dlaždic jakýkoliv ná o kámen, dřevo jed se rozlišení. Ať už ů. rch či další úpravy pov

60 × 60

PEI 5 742 Kč / m2 mat | R10 | A

DDPSE630  (SET)

30 × 51

211 Kč / ks mat

DDPSE631  (SET)

30 × 51

PEI 5 529 Kč / set mat | R10 | B

30 × 60

DCPSE631

30 × 60

PEI 5 381 Kč / ks mat | R10 | A

PEI 5 593 Kč / m2 mat | R10 | A

DSAS4630

60 × 60

PEI 5 742 Kč / m2 mat | R10 | A

PEI 5 529 Kč / set mat | R10 | B

DARSE630

DAR63631

60 × 9,5

DSAS4631

60 × 9,5

211 Kč / ks mat

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

DAR63630

137


série

unistone

o kamene Optika průmyslovéh ním designu ísá kol ím áln s minim evnou řadou bar lní trá neu v ploše a

ne Dl aždi c e Un is to u designu Díky univerzálním stnostem a technickým vla . Jsou máte po problému celý dům, vhodné nejen pro o terasu. ale i na balkon neb

DAKSE611

30 × 60

PEI 5 487 Kč / m2 mat | R9

DAK63611

R9 pro interiér Dva typy povrchů: /A, ou údržbou a R10 dn sna u se zaručeno notami hod i ým šen zvý resp. R10/B se stností protiskluzných vla

60 × 60

DAA3B611

33 × 33

PEI 5 359 Kč / m2 mat | R9

DAR1D611 15 × 15 PEI 5 742 Kč / m2 mat | R10 | B

TOP 10 ŠATNU OB KLADY PRO

1. Hygienická 2. Přehledná 3. Dobře osvětlená topením 4. S podlahovým 5. Odpuzující moly ená s koupelnou 6. Prakticky propoj elná vat ržo ud no 7. Snad ádání úklidových 8. Vhodná i pro ukl věcí ích vn rto spo a ů prostředk ená 9. Historicky osvědč bytě nejmilejší místo v 10. Kandidát na

DDPSE611  (SET)

30 × 60

PEI 5 317 Kč / set mat | R10 | A

DAR12611

10 × 10

PEI 5 952 Kč / m2 mat | R10 | B

DCPSE611

DAR26611 20 × 20 PEI 5 742 Kč / m2 mat | R10 | A

30 × 60

PEI 5 381 Kč / ks mat | R10 | A

DAR26609

20 × 20 PEI 5 742 Kč / m2 mat | R10 | A

DAR26610

20 × 20 PEI 5 742 Kč / m2 mat | R10 | A

DAR26612

20 × 20 PEI 5 742 Kč / m2 mat | R10 | A

DAR26611

20 × 20 PEI 5 742 Kč / m2 mat | R10 | A

DAR26613

20 × 20 PEI 5 742 Kč / m2 mat | R10 | A

DSAS4611 211 Kč / ks mat

60 × 9,5

DDM06611  (SET) PEI 5 381 Kč / set mat | R10 | B

30 × 30

DDM0U611  (SET)

30 × 30

PEI 5 635 Kč / set mat | R10 | B

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

PEI 5 635 Kč / m2 mat | R9

139


série

sandstone plus t Kalibrovaný formá 60 × 60, 45 × 45 a 30 × 60 cm ve standardní tě i lapované varian

DAKSE270

30 × 60

PEI 5 529 Kč / m2 mat | R9 | A

DAK63270

60 × 60

l ký? Ma lý, n eb o v e

DDM06270 (SET) 30 × 30

pořídit Jestliže si chcete ální koupelnu, nadčasovou origin ujte. Široká bin kom še du no jed dává šanci vám ií sér nabídka povrchy. i ty má mixovat for překvapí. Efektní výsledek vás

PEI 5 381 Kč / set mat | R10 | B

DAK44270

45 × 45

DSAPM270 190 Kč / ks mat

DDM06272 (SET) 30 × 30

DDM06271 (SET) 30 × 30

DDM06273 (SET) 30 × 30

PEI 5 381 Kč / set mat | R10 | B

PEI 5 381 Kč / set mat | R10 | B

PEI 5 381 Kč / set mat | R10 | B

DDM06274 (SET) 30 × 30

DDM06275 (SET) 30 × 30

PEI 5 381 Kč / set mat | R10 | B

PEI 5 381 Kč / set mat| R10 | B

DCPSE270

30 × 60

PEI 5 381 Kč / ks mat | R9 | A

PEI 5 529 Kč / m2 mat | R9 | A

45 × 8,5

DSAS4270

60 × 9,5

211 Kč / ks mat

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

PEI 5 742 Kč / m2 mat | R9 | A

141


série

série

DAKSE622

brickstone

30 × 60

DAKSE624

30 × 60

PEI 4 635 Kč / m2 mat | R9 | A

PEI 5 635 Kč / m2 mat | R9 | A

DARSE687 PEI 4 mat

30 × 60

529 Kč / m2

DARSE690 PEI 4 mat

30 × 60

529 Kč / m2

ce s povrchem Kalibrované dlaždi ninu tka napodobujícím

DAKSE623

30 × 60

PEI 5 635 Kč / m2 mat | R9 | A

DDRSN970

DDFSE624

30 × 60

PEI 4 211 Kč / ks mat | R9 | A

DARSE688 PEI 4 mat

ací hmota Doporučená spárov DRY 134 GF EM ST SY KO RA el) (karam

60 × 2

529 Kč / ks lesk

DDRSN971

30 × 60

529 Kč / m2

60 × 2

529 Kč / ks lesk

elegantní Barevné listely pro řešení

DDMBG624 (SET) PEI 4 487 Kč / set mat | R10 | A

30 × 60

DARSE689 PEI 4 mat

529 Kč / m2

30 × 60

DARSE691 PEI 4 mat

30 × 60

529 Kč / m2

ací hmota Doporučená spárov ttan). DRY 121 (manha RAKO SYSTEM GF . ům lad obk m tlý Platí ke všem svě vlastně Víte, že kuchyň je oratoř, kde lab vá iko riz oce vys všech stran? ze ečí ezp neb hrozí avdu opr ika am ker Tady je na svém místě!

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

fashion

143


série

série

DAK44647

45 × 45

DAK44648

45 × 45

PEI 5 424 Kč / m2 mat | R9

PEI 5 424 Kč / m2 mat | R9

DAK44649

45 × 45

PEI 5 424 Kč / m2 mat | R9

DAK44650

45 × 45

PEI 4 424 Kč / m2 mat | R9

DAR3B700 PEI 5 317 Kč / mat | R10 | B

DDPPP647 (SET)

45 × 20

PEI 5 317 Kč / set mat | R9 | A

DDPPP648 (SET)

45 × 20

PEI 5 317 Kč / set mat | R9 | A

DDPPP649 (SET)

45 × 20

PEI 5 317 Kč / set mat | R9 | A

DSAPM649

DDPPP650 (SET)

DDPPP651 (SET)

DAK44651

45 × 20

cm lepená Mozaika 5 × 7,5 u šno plo pro bu na vaz aplikaci

DAR3B702 PEI 5 317 Kč / mat | R10 | B

33 × 33 m2

45 × 20

PEI 4 317 Kč / set mat | R9 | A

45 × 8,5

190 Kč / ks mat

PEI 4 317 Kč / set mat | R9 | A

33 × 33 m2

DAR3B701

TIP:

y CL 803! Snadná údržba dík í. len /ba Kč 9 16 a Cen

PEI 5 317 Kč / m2 mat | R10 | B

33 × 33

DAR3B703

TIPY:

používáme pouze Na balkony a terasy é, zované a neglazovan gla ce ždi dla uté slin xxx, Txxxxxxx, xxx Dx o čísl é gov katalo US), nejlépe (KENTAUR, TAUR 20, 30 × 30 o rozměrech 20 × tlých barev. a 33 × 33 cm, svě c na ploše větší než Při pokládce dlaždi vést dilatační pro tné nu je m 3 3× ahovým topením, odl s p ch plo u spáry: lah, na terasách u venkovních pod a fasádách. e kony doporučujem Velké terasy a bal e tac zul kon dě kla zá vždy realizovat na cem. ad por kým nic s tech

33 × 33

PEI 5 317 Kč / m2 mat | R10 | B

ací hmota Doporučená spárov ttan) DRY 121 (manha RAKO SYSTEM GF

45 × 45

PEI 4 424 Kč / m2 mat | R9

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

pebbles

golem

145


série

form

PEI 5 317 Kč / mat | R9 | A

33 × 33 m2

DAR3B695 PEI 5 487 Kč / m2 mat | R9 | A

DAA3B696 PEI 4 317 Kč / mat | R9 | A

33 × 33

33 × 33 m2

DAR3B696 PEI 4 487 Kč / m2 mat | R9 | A

PEI 4 317 Kč / mat | R9 | A

33 × 33

DDM05697 (SET)

DAA3B697

DAR3B697

30 × 30

PEI 4 381 Kč / set mat | R10 | A

33 × 33 m2

DDR05697 (SET)

30 × 30

PEI 4 381 Kč / set mat | R10 | A

33 × 33

PEI 4 487 Kč / m2 mat | R9 | A

V nabídce také schodovka a sokl

DDP3B696 (SET)

33 × 33

PEI 4 529 Kč / set (4 ks) mat | R9 | A

architektury V duchu moder ní

tmavě šedá Světle šedá, šedá, reliéfním a ém dk hla v barva í áln gon dia s povrchu orientací drážek

(SET)

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

DAA3B695

147


série  bytě i podlahy v celém koupelnu, kuchyni ene kam o níh Ideální volba pro rod m pří á dlaždice s reliéfe – slinutá glazovan

como

lze oddělovat Řezanou dekoraci avků ad pož podle Vašich

33 × 33

PEI 5 424 Kč / m2 mat | R9 | A

DDP3B692 (SET)

předsíň Nezapomeňte, že i hosté je to první, co vaš u spatří! při vstupu do byt vizitka… Ano, vaše nejlepší

DAR3B693

33 × 33

PEI 5 424 Kč / m2 mat | R9 | A

33 × 33

DDP3B693 (SET)

DAR3B694

33 × 33

PEI 3 424 Kč / m2 mat | R9 | A

33 × 33

DDP3B694 (SET)

33 × 33

PEI 5 381 Kč / set mat | R9 | A

PEI 5 381 Kč / set mat | R9 | A

PEI 3 381 Kč / set mat | R9 | A

DDM05692 (SET) 30 × 30

DDM05693 (SET) 30 × 30

DDM05694 (SET) 30 × 30

PEI 5 381 Kč / set mat | R10 | A

PEI 5 381 Kč / set mat| R10 | A

PEI 3 381 Kč / set mat| R10 | A

DSAL3693

33 × 8

83 Kč / ks mat

DCP3B692

33 × 33

PEI 5 115 Kč / ks mat | R9 | A

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

DAR3B692

149


série

era

h “ patina ve čtyřec „Léty prošlapaná va, dře ech typ barevně odlišných třešně, dubu a to břízy, buku,

PEI 5 381 Kč / m2 mat | R9 | A

33 × 33

DAR3B707 PEI 4 381 Kč / m2 mat | R9 | A

33 × 33

DAR3B708 PEI 4 381 Kč / m2 mat | R9 | A

33 × 33

DAR3B709

33 × 33

PEI 4 381 Kč / m2 mat | R9 | A

DDM05706 (SET) 30 × 30

DDM05707 (SET) 30 × 30

DDM05708 (SET) 30 × 30

DDM05709 (SET) 30 × 30

PEI 5 381 Kč / set mat | R10 | B

PEI 4 381 Kč / set mat | R10 | B

PEI 4 381 Kč / set mat | R10 | B

PEI 4 381 Kč / set mat | R10 | B

Ti p:

álního Pro dosažení optim e pokládku efektu doporučujem c jedním jednotlivých dlaždi pirativní směrem podle ins z katalogů ce nta me oku fotod ebových z w ně pad RAKO, pří .cz stránek www.rako

vynikne Mozaika 5 × 5 cm i jako ale ně, stě na en nej ce ora dek ová podlah

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

DAR3B706

151


série

via

h opotřebených Romantika starýc í pálených cihel ost evn bar s podlah sické vzájemně kla – ů tón a šedých ry 30 × 30 cm, mě roz né kombinovatel a 15 × 30 cm

DAR34710

DAR34711

30 × 30

PEI 5 424 Kč / m2 mat | R9 | A

DAR34712

30 × 30

DAR34713

30 × 30

PEI 4 424 Kč / m2 mat | R9 | A

PEI 4 424 Kč / m2 mat | R9 | A

30 × 30

PEI 4 424 Kč / m2 mat | R9 | A

Imitace „cot ta“

DARJH711

15 × 30

DARJH712

15 × 30

DARJH713

15 × 30

15 × 30

PEI 5 688 Kč / m2 mat | R9 | A

PEI 4 688 Kč / m2 mat | R9 | A

PEI 4 688 Kč / m2 mat | R9 | A

PEI 4 688 Kč / m2 mat | R9 | A

DDM05710 (SET) 30 × 30

DDM05711 (SET) 30 × 30

DDM05712 (SET) 30 × 30

DDM05713 (SET) 30 × 30

PEI 5 381 Kč / set mat | R10 | B

PEI 4 381 Kč / set mat | R10 | B

PEI 4 381 Kč / set mat | R10 | B

PEI 4 381 Kč / set mat | R10 | B

ně Povrch se mimořád že je snadno udržuje, tak ncům ába škr i vůč ý oln od ému i rozlitému červen vínu DDVT8710 (SET) PEI 5 424 Kč / set mat | R9 | A

21 × 37

DDVT8711 (SET) PEI 4 424 Kč / set mat | R9 | A

21 × 37

DDVT8712 (SET) PEI 4 424 Kč / set mat | R9 | A

21 × 37

DDVT8713 (SET)

21 × 37

PEI 4 424 Kč / set mat | R9 | A

síti: dekorace lepené na Dva typy řezané cm 5 × 5 ka šestihrany a mozai

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

DARJH710

153


série

série

defile

travertin

dodá švih Metalický povrch éru eri int li jakémuko 30 × 60

PEI 5 487 Kč / m2 mat | R10 | A

DARSA035

30 × 60

PEI 5 487 Kč / m2 mat | R10 | A

DARSA034

30 × 60

PEI 5 487 Kč / m2 mat | R10 | A

DARSA037

30 × 60

PEI 5 487 Kč / m2 mat | R10 | A

Doporučujeme na balkon

DAR35030

30 × 30

PEI 5 381 Kč / m2 mat | R10 | A

DAASE360

30 × 60

PEI 5 593 Kč / m2 mat | R9

DAASE363

30 × 60

PEI 5 593 Kč / m2 mat | R9

DAASE362

30 × 60

PEI 4 742 Kč / m2 mat | R9

DAASE361

DAR35035

30 × 30

PEI 5 381 Kč / m2 mat | R10 | A

DAR35034

30 × 30

PEI 5 381 Kč / m2 mat | R10 | A

DARSA037

30 × 60

PEI 5 381 Kč / m2 mat | R10 | A

30 × 60

Speciální balkonové tvarovky

PEI 4 742 Kč / m2 mat | R9

Mozaika 5 × 5 cm korespondující se i základními barvam dlaždic

DCFJH030

30 × 15

296 Kč / ks PEI 5 mat | R10 | A

DCFJH035

30 × 15

296 Kč / ks PEI 5 mat | R10 | A

DCFJH034 296 Kč / ks PEI 5 mat | R10 | A

30 × 15

DCFJH037

30 × 15

296 Kč / ks PEI 5 mat | R10 | A

Ti p: DDM06360 (SET) 30 × 30

DDM06363 (SET) 30 × 30

DDM06362 (SET) 30 × 30

DDM06361 (SET) 30 × 30

SDMJ9009

PEI 5 381 Kč / set mat | R10 | B

PEI 5 381 Kč / set mat | R10 | B

PEI 4 381 Kč / set mat | R10 | B

PEI 4 381 Kč / set mat | R10 | B

PEI 5 mat

529 Kč / ks

30 × 7,5

CL 809 Impregnace RAKO ěním, chrání před zašpin zanášení výrazně omezuje i ale tam isto neč u rch pov nost nesnižuje protiskluz

SDMJ9010 PEI 5 mat

30 × 7,5

529 Kč / ks

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

DARSA030

155


RAKO DOPORUČUJE

CO MOHOU BARVY

OVLIVNIT

Psych

4.

jící barvy jsou Tmavší nebo akcentu strohého nebo příliš ideální pro oživení velkého interiéru

ostoru, interiéru Optické vnímání pr patří barvy stěn, jší (mezi nejdůležitě podlah a stropů)

5.

elnu opticky Světlé obklady koup naopak ji zvětší, tmavé barvy zmenší

3.

sjednotí členitý Jednotná barevnost oha detaily prostor s příliš mn

6.

dtrhnou některé Barevné obklady po zařizovací předměty

V koupelně nemusí dominovat pouze tlivé jedna barva. Jedno hou mo ti čás né oblože být veselé, živé.

i vaší Hrátky s barvam ladou. nek ze me ii taz fan ka zai mo d kla Napří mentům k barevným experi přímo vybízí.

nobarevných Kombinováním jed ké formátové obkladů a jejich širo stěnách škále dosáhnete na h triků jak různých optickýc zmenšit, , tšit zvě místnost snížit.

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

2. člověka iku, temperament

Kombinace 24 barev z nabídky obkládaček ColorONE a dlaždic ColorTWO vám poskytne neomezené možnosti kombinování. S pestrou paletou barev, různými povrchy a formáty osloví nejen architekty, ale všechny ty, kteří nechtějí klasickou koupelnu.

INSPIRUJTE SE NA WWW.RAKO.CZ

1.

RAKO OBJECT

157


RAKO DOPORUČUJE

RAL 1208050

WHITE

RAL 0908040

RAL 0858070

RAL 0008500

RAL 0004000

RAL 0958070

WHITE

RAL 0304060

RAL 0607010

RAKO OBJECT

COLOR ONE OBKLÁDAČKY POUZE NA STĚNU RAL 2902035

RAL 2902035

RAL 2606025

RAL 2408015

RAL 1907025

RAL 1306050

RAL 1208050

RAL 0958070

RAL 0908040

RAL 0858070

RAL 0607050

RAL 0506080

RAL 0304060

Tmavě modrá

Modrá

Světle modrá

Tyrkysová

Zelená

Světle zelená

Žlutozelená

Žlutá

Tmavě žlutá

Tmavě oranžová

Oranžovočervená

Červená

RAL 0607010

RAL 0805010

RAL 0502010

RAL 2408015

WHITE

RAL 2606025

NE obkládačky COLOR O 2 cena od 296 Kč / m (15 × 15 cm)

COLOR TWO DLAŽDICE NA STĚNU I PODLAHU

RAL 0001500

RAL 0004000

RAL 0805005

RAL 0607005

RAL 0008500

WHITE

RAL 0709010

RAL 0508010

RAL 0607020

Černá

Antracitově šedá

Tmavě šedá

Šedá

Světle šedá

Bílá

Světle béžová

Béžová

Světle Béžovošedá béžovohnědá

O dlaždice COLOR TW 2 m / Kč 4 cena od 42 (15 × 15 cm)

Šedobéžová Hnědá RAL 0607005

WHITE

RAL 0805005

RAL 0709010

KOUPELNA BY MĚLA SVOU BAREVNOSTÍ KORESPONDOVAT S DESIGNEM CELÉHO DOMU. V JEDNODUCHOSTI JE SÍLA! TÍMTO HESLEM BYCHOM SE PŘI CELKOVÉM ZAŘIZOVÁNÍ MĚLI ŘÍDIT.

PŘEKVAPIL VÁS ŠIROKÝ VÝBĚR OBKLADŮ A NEVÍTE, JAKOU BARVU SI MÁTE VYBRAT? TEPLÉ BARVY, HNĚDÁ, OKROVÁ, ŠEDOHNĚDÁ A ORANŽOVÁ JSOU TRENDY A DOBIJÍ VÁS ENERGIÍ! A NEMUSÍTE SE BÁT ANI INTENZIVNÍCH BAREV.

– výrobcem doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ NALEZNETE NA WWW.RAKO.CZ

INSPIRUJTE SE: SÉRIE ColorONE A ColorTWO NA WWW.RAKO.CZ

159


RAKO DOPORUČUJE RAKO SYSTEM

? Co je RAKO SYSTEM ie, duktů stavební chem pro Komplexní nabídka ých ick pokládku keram která řeší optimální od bytových interiérů dic obkládaček a dlaž as dy bazénů, lodžií, ter až po náročné obkla podlah. nebo průmyslových

TOP 7 VÝROBKŮ PE 201 Hloubková

pe

ení netrace pro sjednoc u.

podklad savosti a zpevnění

í vyrovnávací hmota LE 20 Samonivelačn ladu i zalití topných pro vyrovnání podk elektrických rohoží. ná izolační stěrka vhod SE 6 Flexibilní hydro ičky van ové bazény a sprch pro terasy, balkony, s dlažbou. rzální interiérové AD 510 (C1TE) Unive lace, drokarton, hydroizo lepidlo vhodné na sá u. žb slinutou dla podlahové topení a kou xibilní lepidlo s vyso AD 530 (C2TE S1) Fle éru eri int vhodné do deformovatelností, e bazény a další vysoc ny, lko ba i na terasy, áty rm fo pro ideální namáhané podlahy, . cm do 60 × 60

pokládku a čištění RAKO doporučuje pro témová řešení kvalitní výrobky a sys ané na keramických tov tes RAKO SYSTEM robky zakoupíte obkladech RAKO. Vý rtnerů RAKO, u autorizovaných pa ko.cz. ra informace na www.

o S1) Flexibilní lepidl AD 530 MAX (C2TE dlažeb, a dů kla ob ých mátov pro lepení velkofor přídržnosti a příčné s vysokou hodnotou u do interiéru, exteriér deformace, vhodné a na fasády. oucí, xibilní, rychle tvrdn GF BIO (CG2WA) Fle ěsí řím árovací hmota s p vysoce hydrofobní sp rií kte ba ňuje vzniku plísní, biocidu, který zabra upelen. a řas, vhodná do ko

JAK NA TO?

pro-obkladani ako.cz/poradna/radyVideonávody: ww w.r ww w.rakosystem.cz Systémová řešení:

+ 420 800 303 333 Bezplatná infolinka: takty projektový tým, kon enství vám poskytne Profesionální porad ako.cz. naleznete na www.r


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.