CS BETON technický katalog Malá zahradní architektura

Page 1

Technický katalog Malá zahradní architektura DLAŽBA CSB-HISTORI 60 mm STAVEBNÍ POJIVO CSB-NATURBLOK STŘÍŠKA

DLAŽBA CSB-HISTORI 60 mm

KLADECÍ VRSTVA 30-40 mm DRCENÉ KAMENIVO 0/16 mm HUTNĚNÁ PLÁŇ

CSB-NATURBLOK 150

KLADECÍ VRSTVA 30-40 mm 150

DRCENÉ KAMENIVO 0/16 mm HUTNĚNÁ PLÁŇ

150

2. díl

www.csbeton.czPALISÁDY A SCHODY ZAHRADNÍ DOPLŇKY

PLOTY A OPĚRNÉ ZDI

palisády a schody

technické listy vlastnosti a charakteristika doporučení pro realizaci

BAREVNÉ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

typy palisád, schodišťové stupně


PALISÁDY A SCHODY PLOTY A OPĚRNÉ ZDI ZAHRADNÍ DOPLŇKY BAREVNÉ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

DS01 CSB - paliSáDa VERa

5

DS02 CSB - paliSáDa lENa

6

DS03 CSB - paliSáDa YVETTE

7

DS04 CSB - paliSáDa CiTY

8

DS05 CSB - NaTURBlOK SCHOD

9

DS06 CSB - STEp

10

DE01 CSB - DUO STEp

11

Vlastnosti a charakteristika

14

inspirace

15


DS01

CSB - palisáda VERA Technické údaje výrobku:

skladebné rozměry [mm] výška

název výrobku:

délka

šířka

Palisády a schody

Výrobek je určen pro vytváření terénních stupňů jak ve zpevněných, tak zatravněných plochách. Dále je vhodný pro budování schodišťových stupňů, obrub chodníků a rámování zahradních solitérů. Specifický tvar umožňuje tvorbu plynulých oblouků.

počet ks/ paket

paket/ paleta

ks/ vrstva

vrstva/ paleta

ks/ paleta

ks/bm

CSB - palisáda VERA 40

400

110

110

30

2

-

-

60

9,1

CSB - palisáda VERA 60

600

110

110

84

-

14

6

84

9,1

Ploty a opěrné zdi

Skladebné rozměry - tvar výrobku: bokorys 400

půdorys 110 36,5

110

37

37

Zahradní doplňky

110

36,5

600

Příklad použití: půdorys:

řez a-a' BETONOVÁ DLAŽBA KLADECÍ VRSTVA TL. 30 mm NOSNÁ VRSTVA HUTNĚNÁ DOSYPÁVKA ZEMINOU +0,320

ROSTLÝ TERÉN +0,160

a-a'

±0,000

půdorys:

Barevné a povrchové ÚPravy

110

36,5

36,5

řez a-a' BETONOVÁ DLAŽBA

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

+0,500

KLADECÍ VRSTVA TL. 30 mm NOSNÁ VRSTVA HUTNĚNÁ DOSYPÁVKA ZEMINOU ROSTLÝ TERÉN

5


DS02

CSB - palisáda lena

Palisády a schody

Technické údaje výrobku: Výrobek je určen pro vytváření terénních stupňů jak ve zpevněných, tak zatravněných plochách. Dále je vhodný pro budování schodišťových stupňů, obrub chodníků a rámování zahradních solitérů. Vhodný příčný řez zajišťuje částečné spolupůsobení prvků.

skladebné rozměry [mm]

Ploty a opěrné zdi

název výrobku:

počet

výška

délka

šířka ks/paket ks/paleta ks/bm

CSB - palisáda LENA 40

400

180

120

21

42

5,6/8,3

CSB - palisáda LENA 60

600

180

120

40

40

5,6/8,3

CSB - palisáda LENA 80

800

180

120

30

30

5,6/8,3

CSB - palisáda LENA 120

1200

180

120

20

20

5,6/8,3

Skladebné rozměry - tvar výrobku: půdorys

bokorys

půdorys:

řez a-a' BETONOVÁ DLAŽBA NOSNÁ VRSTVA HUTNĚNÁ DOSYPÁVKA ZEMINOU +0,320

ROSTLÝ TERÉN +0,160

Zahradní doplňky

a-a'

120

±0,000

400 (600,800,1200)

124

Příklad použití: půdorys:

řez a-a' BETONOVÁ DLAŽBA +0,500

KLADECÍ VRSTVA TL. 30 mm NOSNÁ VRSTVA HUTNĚNÁ DOSYPÁVKA ZEMINOU

Barevné a povrchové ÚPravy

ROSTLÝ TERÉN ±0,000 a-a'

BETONOVÁ DLAŽBA KLADECÍ VRSTVA TL. 30 mm

půdorys:

řez a-a' +1,000

6

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

NOSNÁ VRSTVA HUTNĚNÁ DOSYPÁVKA ZEMINOU ROSTLÝ TERÉN

184

180

180

184

KLADECÍ VRSTVA TL. 30 mm


DS03

CSB - palisáda YVETTE Výrobek je určen pro vytváření terénních stupňů jak ve zpevněných, tak zatravněných plochách. Dále je vhodný pro budování schodišťových stupňů, obrub chodníků, rámování zahradních solitérů, tvorbu lehkých opěrných zdí a středů kruhových objezdů. řez a-a' BETONOVÁ DLAŽBA

skladebné rozměry [mm] název výrobku:

výška

délka

šířka

KLADECÍ VRSTVA TL. 30 mm

počet

NOSNÁ VRSTVA

ks/paket ks/paleta ks/bm

CSB - palisáda YVETTE 60

600

175

200

-

30

5,7

CSB - palisáda YVETTE 80

800

175

200

-

25

5,7

CSB - palisáda YVETTE 100

1000

175

200

-

20

5,7

CSB - palisáda YVETTE 120

1200

175

200

-

15

5,7

CSB - palisáda YVETTE 150

1500

175

200

-

10

5,7

a-a'

HUTNĚNÁ DOSYPÁVKA ZEMINOU +0,320

ROSTLÝ TERÉN +0,160 ±0,000

Skladebné rozměry - tvar výrobku: půdorys:

půdorys

bokorys

řez a-a' BETONOVÁ DLAŽBA KLADECÍ VRSTVA TL. 30 mm

+0,500

NOSNÁ VRSTVA

Ploty a opěrné zdi

půdorys:

Palisády a schody

Technické údaje výrobku:

HUTNĚNÁ DOSYPÁVKA ZEMINOU

175

187

175

187

ROSTLÝ TERÉN ±0,000

51,5

97

51,5

600 (800,1000,1200,1500)

200

Příklad použití:

BETONOVÁ DLAŽBA KLADECÍ VRSTVA TL. 30 mm

půdorys:

řez a-a'

HUTNĚNÁ DOSYPÁVKA ZEMINOU ROSTLÝ TERÉN

Barevné a povrchové ÚPravy

+1,000

NOSNÁ VRSTVA

a-a' ±0,000

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního půdorys: managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

Zahradní doplňky

a-a'

řez a-a' ZÁMKOVÁ DLAŽBA KLADECÍ VRSTVA TL. 30 mm NOSNÁ VRSTVA

7


+0,160

DS04

a-a'

±0,000

CSB - palisáda CITY

Palisády a schody

Technické údaje výrobku:

půdorys:

řez a-a' BETONOVÁ DLAŽBA

Výrobek je určen pro vytváření terénních stupňů jak ve zpevněných, tak zatravněných plochách. Dále je vhodný pro budování schodišťových stupňů, obrub chodníků a rámování zahradních solitérů. Palisády jsou modulově shodné s dlažbou CSB - CITY a lze je bezproblémově s těmito prvky kombinovat.

NOSNÁ VRSTVA HUTNĚNÁ DOSYPÁVKA ZEMINOU ROSTLÝ TERÉN ±0,000

a-a'

skladebné rozměry [mm] název výrobku:

počet

výška

délka

šířka

ks/paket ks/paleta ks/bm

CSB - palisáda CITY 40

400

160

160

-

42

6,3

CSB - palisáda CITY 60

600

160

160

-

40

6,3

CSB - palisáda CITY 100

1000

160

160

-

25

6,3

CSB - palisáda CITY 120

1200

160

160

-

20

6,3

BETONOVÁ DLAŽBA KLADECÍ VRSTVA TL. 30 mm

půdorys:

Ploty a opěrné zdi

KLADECÍ VRSTVA TL. 30 mm

+0,500

řez a-a'

Skladebné rozměry - tvar výrobku:

NOSNÁ VRSTVA HUTNĚNÁ DOSYPÁVKA ZEMINOU

+1,000

půdorys

ROSTLÝ TERÉN

bokorys

160

160

a-a' ±0,000

400 (600,1000,1200)

Zahradní doplňky

160

Příklad použití: půdorys:

řez a-a' ZÁMKOVÁ DLAŽBA KLADECÍ VRSTVA TL. 30 mm NOSNÁ VRSTVA HUTNĚNÁ DOSYPÁVKA ZEMINOU ROSTLÝ TERÉN

±0,000 -0,160

Barevné a povrchové ÚPravy

-0,320

8

a-a'

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN


DS05

CSB - NATURBLOK SCHOD Technické údaje výrobku:

skladebné rozměry [mm] výška

délka

šířka

150

1000

310

počet vrstev ks/vrstva ks/paleta ks/bm 5

2

10

1

Skladby na paletě

Skladebné rozměry - tvar výrobku: řez a-a'

310

310

1000

1000

310

310

půdorys

Ploty a opěrné zdi

název výrobku: CSB - NATURBLOK SCHOD

Palisády a schody

CSB - NATURBLOK SCHOD je schodnicový prvek, který je určen převážně k tvorbě krátkých a rovných schodů. Blok je dostatečně hluboký, tak aby se mohl překládat přes sebe. Tímto způsobem dosáhnete zaručeně pevné výšky a rovinatosti schodu. Na tento prvek se již nepoužívají zákrytné stříšky.

a-a'

150 1000

Zahradní doplňky

Příklad pokládky: ZÁMKOVÁ DLAŽBA KLADECÍ VRSTVA 30-40 mm NOSNÁ VRSTVA

CSB-NATURBLOK SCHODNICE CEMENTOVÁ MALTA 30 mm

HUTNĚNÁ ZEMINA

VÝPLŇOVÝ BETON KONSTRUKČNÍ BETON HUTNĚNÁ ZEMINA min. 20

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

290

150

NOSNÁ VRSTVA

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

HUTNĚNÁ ZEMINA

Barevné a povrchové ÚPravy

KLADECÍ VRSTVA 30-40 mm

9


DS06

CSB - STEP

Palisády a schody

Technické údaje výrobku: Jedná se o univerzální schodišťový element, který umožňuje tvorbu schodišťových stupňů. CSB-Step díky svému tvaru lze klást ve dvou modifikacích, kdy je vždy na nášlapné straně prvku provedena protiskluzová úprava povrchu. Prvek lze využít i pro obložení stávajících betonových schodišť. Jeho přiměřená hmotnost zaručuje snadnou ruční manipulaci během realizace schodů.

skladebné rozměry [mm] název výrobku:

Ploty a opěrné zdi

CSB - STEP

výška

délka

šířka

160/60

370

300

počet nášlapné vrstev ks/vrstva ks/paleta ks/bm šířky 285/320

2

18

36

3,3

Skladebné rozměry - tvar výrobku: půdorys 370 80

bokorys

10

184

66

30

370 10

184

66

30

66

300

170

30 100

Zahradní doplňky

60

10

80

50

Příklad pokládky:

10

HUTNĚNÁ ZEMINA

CSB-STEP VÝPLŇOVÝ BETON

NOSNÁ VRSTVA HUTNĚNÁ ZEMINA

KONSTRUKČNÍ BETON HUTNĚNÁ ZEMINA 320

ZÁMKOVÁ DLAŽBA KLADECÍ VRSTVA 30-40 mm NOSNÁ VRSTVA

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

KONSTRUKČNÍ BETON HUTNĚNÁ ZEMINA 285

HUTNĚNÁ ZEMINA

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CSB-STEP VÝPLŇOVÝ BETON

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

160

NOSNÁ VRSTVA

ZÁMKOVÁ DLAŽBA KLADECÍ VRSTVA 30-40 mm

160

Barevné a povrchové ÚPravy

ZÁMKOVÁ DLAŽBA KLADECÍ VRSTVA 30-40 mm

ZÁMKOVÁ DLAŽBA KLADECÍ VRSTVA 30-40 mm NOSNÁ VRSTVA HUTNĚNÁ ZEMINA


DE01

CSB - DUO STEP Technické údaje výrobku:

počet

název výrobku:

výška

délka

šířka

vrstev

CSB - DUO STEP

150

990

350

4

ks/vrstva ks/paleta 3

12

ks/bm 1,01

Skladebné rozměry - tvar výrobku:

Skladby na paletě

350 350

15 15

990 990

330 330

1050 1050

15 15

660 660

řez a-a' řez a-a'

150 150

půdorys půdorys

350 350

půdorys půdorys

Zahradní doplňky

a-a' a-a'

350 350

Příklad pokládky: ZÁMKOVÁ DLAŽBA KLADECÍ VRSTVA 30-40 mm NOSNÁ VRSTVA

CSB-NATURBLOK SCHODNICE CEMENTOVÁ MALTA 30 mm

HUTNĚNÁ ZEMINA

Ploty a opěrné zdi

skladebné rozměry [mm]

Palisády a schody

CSB - DUO STEP je schodišťový prvek s hladkým povrchem a zkosenou hranou. Tento prvek je prodávám vždy v páru. Malý a velký prvek se při tvorbě stupňů prohazují a tvoří tak jednoduchou vazbu.

VÝPLŇOVÝ BETON KONSTRUKČNÍ BETON HUTNĚNÁ ZEMINA

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

330

KLADECÍ VRSTVA 30-40 mm 150

NOSNÁ VRSTVA

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

HUTNĚNÁ ZEMINA

Barevné a povrchové ÚPravy

min. 20

11


DALŠÍ TYPY ULOŽENÍ SCHODIŠŤOVÝCH PRVKŮ Příklad pokládky schodišťových bloků do štěrkového lože

Palisády a schody

CSB-NATURBLOK SCHOD ZÁMKOVÁ DLAŽBA KLADECÍ VRSTVA 30-40 mm

CSB-NATURBLOK SCHOD

DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 0-16 HUTNĚNÁ ZEMINA

KLADECÍ VRSTVA FRAKCE 0-2, cca 100 mm 310

DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 0-16 HUTNĚNÁ ZEMINA ZÁMKOVÁ DLAŽBA

min 20

KLADECÍ VRSTVA 30-40 mm DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 0-16

290

Zahradní doplňky

Ploty a opěrné zdi

150

HUTNĚNÁ ZEMINA

CSB-DUO STEP ZÁMKOVÁ DLAŽBA KLADECÍ VRSTVA 30-40 mm CSB-DUO STEP

DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 0-16 HUTNĚNÁ ZEMINA

350

KLADECÍ VRSTVA FRAKCE 0-2, cca 100 mm DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 0-16 HUTNĚNÁ ZEMINA ZÁMKOVÁ DLAŽBA

min 20

KLADECÍ VRSTVA 30-40 mm DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 0-16

330

12

150

Barevné a povrchové ÚPravy

HUTNĚNÁ ZEMINA

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN


DALŠÍ TYPY ULOŽENÍ SCHODIŠŤOVÝCH PRVKŮ Příklad pokládky schodišťových prvků na základ z bednicích tvárnic CSB-STEP

Palisády a schody

ZÁMKOVÁ DLAŽBA KLADECÍ VRSTVA 30-40 mm NOSNÁ VRSTVA HUTNĚNÁ ZEMINA

CSB-STEP CSB-BEDNICÍ TVÁRNICE 30 + VÝPLŇOVÝ BETON KLADECÍ VRSTVA FRAKCE 0-16, cca 100 mm ROSTLÝ TERÉN 285 - 320

ZÁMKOVÁ DLAŽBA KLADECÍ VRSTVA 30-40 mm

HUTNĚNÁ ZEMINA

Ploty a opěrné zdi

160

NOSNÁ VRSTVA

CSB-STEP

Zahradní doplňky

ZÁMKOVÁ DLAŽBA KLADECÍ VRSTVA 30-40 mm NOSNÁ VRSTVA

CSB-STEP

HUTNĚNÁ ZEMINA

CSB-BEDNICÍ TVÁRNICE 30 + VÝPLŇOVÝ BETON KLADECÍ VRSTVA FRAKCE 0-16, cca 100 mm ROSTLÝ TERÉN

ZÁMKOVÁ DLAŽBA KLADECÍ VRSTVA 30-40 mm NOSNÁ VRSTVA HUTNĚNÁ ZEMINA

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

Barevné a povrchové ÚPravy

160

285 - 320

13


Ploty a opěrné zdi

Palisády a schody

vlastnosti a charakteristika CSB - Palisády jsou moderní prvky z prostého betonu. Svým ideálně nekonfliktním tvarem umožňují flexibilní architektonické řešení dělicích prvků a jsou vhodné pro: • vytvoření stupňů teras • budování terénních schodišť • stavbu opěrných zídek • zakončení dlážděných ploch jako obrubníkový prvek • oddělení jednotlivých záhonů, travnatých nebo květinových úprav terénu CSB - Palisády jsou vyráběny z vysokohodnotných betonů technologií vibrolisování ve dvou vrstvách. Současným působením tlaku a vibrace je dosaženo optimální míry zhutnění produktů. Vysoká hutnost zajišťuje prvkům vynikající mechanicko - fyzikální vlastnosti: • pevnost v tlaku a tahu za ohybu • odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek • odolnost proti obrusu • optimální drsnost povrchu • vysoká estetická hodnota • fyzikální nebo vizuální oddělení zpevněných ploch Dvouvrstvá technologie výroby umožňuje optimální využití dvou typů speciálních betonů, které v kombinaci umožňují dosáhnout výborných vlastností prvků. Oba typy betonů jsou vzájemně sladěny tak, aby jejich spolupůsobením bylo dosaženo vysoké estetické hodnoty prvku. Beton jádrové vrstvy je složen z hrubozrnných frakcí a svou skladbou je určen k zajištění vysoké pevnosti a odolnosti palisád proti mechanickým namáháním. Lícová vrstva je ve standardním provedení tvořena jemnozrnným betonem, který dokonale uzavírá povrch produktů a tím zajišťuje odolnost produktů proti působení vnějších vlivů (vítr, déšť, mráz, voda, rozmrazovací prostředky). Společnost CS-Beton vyrábí a dodává palisády v širokém spektru. Široký sortiment umožňuje optimální možnost výběru prvku s ohledem na architektonické ztvárnění budoucího prostoru. Palisády vyrábíme ve výškách 400, 600, 800, 1000, 1200 a 1500 mm, a to v přírodním šedém provedení nebo v barvě na přání zákazníka. Palisády se mohou ukládat v jedné linii - rovné uložení nebo střídavě - s odsazením cca 2 cm - střídavé uložení. Flexibilní uspořádání v kombinaci s bohatou škálou barevného provedení dává zákazníkům širokou možnost architektonického ztvárnění zahrad, estetické ohraničení parkovacích ploch, chodníků a tvorbu zahradní architektury. Díky poměrně malému průřezu palisád lze lemovat i velmi nepravidelné tvary nebo obloukové segmenty. Zároveň se změnou směru můžeme průběžně měnit výšku prvku, v závislosti na charakteru terénu. Palisády se ukládají kolmo do země nebo do betonového základu. Kotvení palisád doporučujeme cca do 1/3 celkové výšky.

Zahradní doplňky

Prvky pro tvorbu schodišťových stupňů CSB - Step je univerzální schodišťový element, který umožňuje tvorbu schodišťových stupňů. Prvek lze využít i pro obložení stávajících betonových schodišť. Jeho přiměřená hmotnost zaručuje snadnou ruční manipulaci během realizace schodů. CSB - Step díky svému tvaru lze klást ve dvou modifikacích, kdy je vždy na nášlapné straně prvku provedena protiskluzová úprava povrchu (viz obrázky). Konstrukční nosná deska schodiště musí být staticky posouzena s ohledem na místní geologické podmínky. Spáry mezi jednotlivými prvky se vyplňují mrazuvzdornou spárovací hmotou. Technologie výroby umožňuje optimální využití speciálního betonu, který zaručuje nejen splnit, ale i překročit požadavky TKP 18 a TKP 3. CSB - Step je vyráběn standardně v přírodní šedé barvě betonu. K řezání prvků je vhodné použít např. diamantové alt. vidiové kotouče.

Barevné a povrchové ÚPravy

CSB - DUO STEP je schodišťový prvek s hladkým povrchem a zkosenou hranou. Tento prvek je prodávám vždy v páru. Malý a velký prvek se při tvorbě stupňů prohazují a tvoří tak jednoduchou vazbu.

14

CSB - NATURBLOK SCHOD je schodnicový prvek, který je určen převážně k tvorbě krátkých a rovných schodů. Blok je dostatečně hluboký, tak aby se mohl překládat přes sebe. Tímto způsobem dosáhnete zaručeně pevné výšky a rovinatosti schodu. Na tento prvek se již nepoužívají zákrytné stříšky. Vysoká hutnost zajišťuje prvkům vynikající mechanicko - fyzikální vlastnosti: • pevnost v tlaku a tahu za ohybu • odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek • vysoká estetická hodnota CS-BETON s.r.o. provozuje nadstandartní systém řízení výroby, který zabezpečuje, že prvky pro schodiště odpovídají technickým specifikacím, tj. harmonizovaným euronormám EN 1338 nebo EN 1339. Výrobky jsou certifikovány nezávislým certifikačním orgánem, který v pravidelných intervalech provádí dozor nad těmito výrobky. Zároveň výrobce pravidelně podrobuje výrobky zkouškám v nezávislých akreditovaných laboratořích. Samozřejmostí je použití pouze vysokojakostních vstupních materiálů. Výrobky, na které klademe požadavek vysoké kvality, jsou produkovány v moderních výrobních linkách a s nepřetržitými kontrolami procesu výroby.

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN


INSPIRACE

Ploty a opěrné zdi

Palisády a schody

CSB-STEP povrch hladký, barva přírodní šedá

CSB-NATURBLOK SCHOD povrch tumble, barva naturcolor Basanita

Barevné a povrchové ÚPravy

Zahradní doplňky

CSB-DUO STEP povrch excellent, barva nestandard bílá

CSB-PALISÁDA LENA povrch hladký, barva přírodní šedá

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

15Palisády a schody Zahradní doPlňky

Ploty a oPěrné zdi

Ploty a opěrné zdi

technické listy vlastnosti a charakteristika doporučení pro realizaci

Barevné a Povrchové ÚPravy

typy plotů a opěrných zdí


Palisády a schody

EE02 CSB - NATURBLOK EDIT

19

EE01 CSB - NATURBLOK KáMEN

27

Způsob kotvení

30

Doporučení pro pokládku

31

Ukázka poměrného zastoupení kamenů ve stavbě

35

Doporučení pro pokládku

36

Zahradní doPlňky

Ploty a oPěrné zdi

Ukázky stavby schodišťových stupňů 41

EE01 CSB - NATURBLOK ROH

42

EE01 CSB - NATURBLOK STŘÍŠKA

44

EE01 CSB - NATURBLOK SLOUPEK

44

Doporučení pro pokládku

48

ES07 CSB - ZDICÍ TVáRNICE

52

ES01 CSB - BEDNICÍ TVáRNICE

54

ES02 CSB - PLOTOVé STŘÍŠKy

56

ES03 CSB - CSBLOK

57

Doporučení pro pokládku

64

ES04 CSB - BETONKA

65

Barevné a Povrchové ÚPravy

ES08 CSB - OPĚRNá ZEď PŘÍMá HLADKá 66 ES08 CSB - OPĚRNá ZEď ROHOVá HLADKá 69 ES05 CSB - OPĚRNá ZEď PŘÍMá

73

ES05 CSB - OPĚRNá ZEď ROHOVá

74

Doporučení pro pokládku

75

Vlastnosti a charakteristika

76

Inspirace

77


EE02

CSB - NATURBLOK EDIT CSB – Naturblok EDIT je systém betonových zdících bloků různých délek ve dvou výškových provedeních. Dvě výšky jednotlivých bloků a rozdílné délky umožňují různorodé kombinace kamenů, díky které lze docílit neopakovatelného vzhledu. Kameny mají rovné strany a dutý vnitřek podobně jako štípané nebo bednicí tvárnice. Systém je určen převážně pro stavbu volně stojících zdí a plotů, kde je nutné vyztužení a zmonolitnění zděné konstrukce. Zmonolitnění konstrukce se dosahuje prolití betonem. Po zalití a vyztužení armovací ocelí se stavba stává pevnou monolitickou konstrukcí splňující vysoké statické a estetické nároky. Barevné provedení je shodné s dalšími prvky systému CSB-NATURBLOK, a proto lze tyto prvky v realizacích volně kombinovat.

Palisády a schody

Technické údaje o výrobku:

Doplňkem tohoto systému jsou koncové kameny, které jsou štípány ze tří stran a proto umožňují tvorbu rohů a přirozené zakončení zdí.

výška

CSB - NATURBLOK EDIT 75 A

délka

šířka

vrstev

187

CSB - NATURBLOK EDIT 75 B

75

281

CSB - NATURBLOK EDIT 75 C

250

10

375

CSB - NATURBLOK EDIT 150 A CSB - NATURBLOK EDIT 150 B

187 150

281

250

5

spotřeba ks/vrst. ks/paleta m2/paleta betonu m3 4

40

4

40

4

40

4

20

4

20

0,0028 2,532

0,0018 0,0010 0,0055

2,532

0,0036

CSB - NATURBLOK EDIT 150 C

375

4

20

0,0020

CSB - NATURBLOK EDIT 75 A koncový

187

4

40

0,0028

4

40

CSB - NATURBLOK EDIT 75 B koncový

281

75

250

10

2,532

0,0018

CSB - NATURBLOK EDIT 75 C koncový

375

4

40

0,0010

CSB - NATURBLOK EDIT 150 A koncový

187

4

20

0,0055

4

20

4

20

CSB - NATURBLOK EDIT 150 B koncový

281

150

CSB - NATURBLOK EDIT 150 C koncový

250

375

5

2,532

Ploty a opěrné zdi

název výrobku:

počet

0,0036 0,0020

Zahradní doplňky

skladebné rozměry [mm]

250

250

250

187

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

Skladba koncových kamenů na paletě je totožná s kamenem základním.

375

C

Skladba kamenů na vrstvě je daná již výrobní technologií, nelze tedy samostatně koupit určitý typ kamene ze skladby. Tento systém nabízí řadu doplňků, viz. další stránky.

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

Barevné a povrchové ÚPravy

250

281

Skladby na paletě:

19


EE02

CSB - NATURBLOK EDIT CSB - Naturblok Edit 75 - kámen A půdorys

řez a-a' 375 122,5

375 122,5

75

122,5

75

122,5

a-a' 50

30

50

b-b'

200

Palisády a schody

375

řez b-b'

50

30

50

řez a-a'

řez b-b'

281

281

281

161

161

75

půdorys

75

Ploty a opěrné zdi

CSB - Naturblok Edit 75 - kámen B

250

a-a' 60

b-b'

60

60

60

řez a-a'

řez b-b'

187

188

188

87

87

a-a' 50

50

b-b'

250

75

půdorys

75

Zahradní doplňky

CSB - Naturblok Edit 75 - kámen C

50

50

CSB - Naturblok Edit 150 - kámen A řez b-b'

375

375 122,5

150

122,5

150

122,5

a-a'

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

30

b-b'

50

50

20

řez a-a'

375 122,5

250

Barevné a povrchové ÚPravy

půdorys

30

50

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

50


EE02

CSB - NATURBLOK EDIT CSB - Naturblok Edit 150 - kámen B řez b-b'

281

281

161

161

150

Palisády a schody

řez a-a'

281

150

půdorys

250

a-a'

b-b'

60

60

60

60

CSB - Naturblok Edit 150 - kámen C řez b-b'

187

188

188

87

87

250

150

Ploty a opěrné zdi

řez a-a'

150

půdorys

a-a'

b-b'

50

50

50

50

CSB - Naturblok Edit 75 - kámen A koncový prvek půdorys

řez a-a' 375

375 122,5

75

122,5

75

122,5

Zahradní doplňky

375 122,5

řez b-b'

250

a-a'

50

30

b-b'

50

30

50

50

řez b-b'

281

281

281

161

161

60

60

b-b'

250

a-a'

75

řez a-a'

75

půdorys

Barevné a povrchové ÚPravy

CSB - Naturblok Edit 75 - kámen B koncový prvek

60

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

60

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

21


EE02

CSB - NATURBLOK EDIT řez b-b'

187

188

188

87

87

75

řez a-a'

75

Palisády a schody

CSB - Naturblok Edit 75 - kámen C koncový prvek půdorys

250

a-a' 50

b-b'

50

50

50

CSB - Naturblok Edit 150 - kámen A koncový prvek půdorys

řez a-a'

250

375 122,5

375 122,5

a-a'

150

122,5

150

Ploty a opěrné zdi

375 122,5

pohled b-b'

30

50

b-b'

50

50

30

50

CSB - Naturblok Edit 150 - kámen B koncový prvek řez b-b'

281

281

281

161

161

150

řez a-a'

150 250

Zahradní doplňky

půdorys

a-a'

60

b-b'

60

60

60

pohled b-b'

188

188

87

87

150

řez a-a'

187

a-a'

b-b'

50

50

22

půdorys

150 250

Barevné a povrchové ÚPravy

CSB - Naturblok Edit 150 - kámen C koncový prvek

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

50

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

50


EE02

DOPORUČENÍ PRO POKLÁDKU CSB - NATURBLOK EDIT Výztuž do základu doporučujeme zabudovat do čerstvého betonu, pokud to podmínky nedovolují, je možné výztuž ukotvit například na chemickou kotvu do předem vyvrtaného otvoru. Pro svislou výztuž se nejčastěji používá ocel R10 – R16 505. U plotů si polohu sloupků rozměříme ještě před zalitím základů betonem. Armování kvůli stabilitě provádíme podle zatížení sloupků v osové vzdálenosti sloupků do základového pásu v celé výšce. Konstrukci proléváme výplňovým beton tř. min C 12/15. Obecně doporučujeme používat beton podobných vlastností, jako mají samotné zdící bloky, tzn. z betonu s kamenivem se zrny o velikosti do 8 mm s obsahem cementu kolem 350 kg na metr kubický směsi a tuhé konzistence, která zabrání vytékání betonu spárami mezi tvarovkami. V tom případě bude výplňový beton obsahovat minimum vody, která má zásadní vliv na smršťování a nabývání výplňového betonu v průběhu celého roku.

Palisády a schody

Pro provázání plotu, zdi se základem, používáme ocelovou výztuž ø 10 – 16 mm, kterou rozmístíme v konstrukci základu dle návodu, tak aby min 40 cm bylo ukotveno v betonu a min 7,5 cm bylo volně nad základem (viz vzorová skladba a rozmístění výztuže v základovém pasu).

Plotové stříšky se lepí k horní ploše zdících tvarovek venkovním, mrazuvzdorným, flexibilním lepidlem. Výplňový beton zdících prvků by měl být ukončený pod horní plochou plotové tvarovky, aby byly plotové stříšky lepeny pouze k betonovému prefabrikátu a nikoliv k výplňovému betonu. V opačném případě se zvyšuje pravděpodobnost výskytu cementovápenných výkvětů. Pro trovrbu sloupků lze použít buď samotný systém CSB - NATURBLOK EDIT nebo můžeme použít CSB - NATURBLOK SLOUPEK. Vyplňovat betonem by se měly pouze suché tvarovky. Vyplnění dutin vlhkých nebo mokrých tvarovek způsobuje vznik tahových napětí v tvarovkách, což může mít také za následek vznik trhlin zdících prvků.

Ploty a opěrné zdi

Jako zákrytovou stříšku lze použít obě vyráběné varianty systému: CSB-NATURBLOK stříška a CSB-NATURBLOK stříška rovná. Zakrytí zdi nebo plotu prefabrikovanými stříškami je doporučené provést co nejdříve po vyplnění konstrukce betonem (cca po pěti dnech), aby bylo zdivo chráněno před zatékáním.

Prolévání betonem musí být prováděno plynule a beton musí být hutněn, např. vpichováním výztuže nebo pomocí ponorného vibrátoru.

Pro úplné prolití konstrukce a vhodné umístění výztuže je nutné dodržet kladecí plán. Na obrázku můžete vidět řez doporučené skladby kamenů a umístění výztuže.

armatura R10 505; rozteč [mm] 415

400

298

474

423

412

81

skladba A min 400 mm

armatura R10 505; rozteč [mm] 302

200

361

685

280

282

539

257

délka základní skladby [mm]

375

302

200

361

99

450

377

2. modul prolití betonem

525

519

1. modul prolití betonem

750

374

skladba B

423

0. základový pás - betonový základ; - CSB-BEDNICÍ TVÁRNICE 30

Barevné a povrchové ÚPravy

Zahradní doplňky

Vzorový řez

3560

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

23


EE02

DOPORUČENÍ PRO POKLÁDKU CSB - NATURBLOK EDIT • na obrázku můžete vidět návrh dvou skladebných modulů, ve kterých je neopakovatelná skladba, která zajišťuje přirozenou vazbu kamenů.

Palisády a schody

• před stavbou prvního modulu skladby si připravíme základ, například z bednicích tvárnic, do kterého uložíme výztuže v daných roztečích (viz obrázek str. 23). • v prvním modulu postupujeme tedy tak, že kameny navlékáme na výztuž. • poté můžeme první modul prolít betonem. Při zalévání je vhodné betonovou směs mírně ručně zhutnit, například vpichováním armovací tyčí nebo použitím ponorného vibrátoru. Plnění ukončíme cca v polovině výšky posledního kamene pro lepší spojení následných vrstev. • v takto připravené části zdi necháme vytvrdnout betonovou směs, aby bylo možné pokračovat v dalších úrovních.

Doporučená skladba kamenů:

armatura R10 505; rozteč [mm]

A

C

B B

A C A

A B

C

B

A

A A

C A

A

C

C B B

C

B

C

B

A C

C B C

B

A

B

A

C

A

A

C C

B B

C

A

B C

A

A

B

B

C

A

C

C

B

A

B B

B

C

B B

A B

C

B

C A

A

B

B

A B

A A

412

C B

A

A

C

B

B

C

C

A

B C

B B

A

A

B

423

C

B

A

81

A

A C

A

A

C

C

A C

A

C

C B

Zahradní doplňky

685

280

282

539

257

délka základní skladby [mm]

Barevné a povrchové ÚPravy

3560

24

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

375

302

200

361

1. modul prolití betonem

0. základový pás - betonový základ; - CSB-BEDNICÍ TVÁRNICE 30

B B

armatura R10 505; rozteč [mm] 361

2. modul prolití betonem

B

min 400 mm

A

A

474

C C

B

A

298

C

C

B

B

C B

B

400

A

C

B C

A

B

C

C

B

415

450

Ploty a opěrné zdi

A

377

525

519

750

374

99


EE02

DOPORUČENÍ PRO POKLÁDKU CSB - NATURBLOK EDIT • Chránit plotovou konstrukci před deštěm a větrem se doporučuje po dobu alespoň pěti dnů po vyplnění dutin. Je nutné taktéž zamezit zatékání vody do konstrukce. V případě, že voda zateče do dutin po vyplnění betonem, může vysýchání trvat několik měsíců. Pokud má plotová konstrukce bez problémů odolávat mrazu, je třeba, aby výplň byla před zimním obdobím dostatečně vyschnutá. • V druhém stupni stavby postupujeme tak, že nejprve uložíme kameny dle dané skladby a až poté současně zaléváme a vkládáme výztuž do konstrukce.

Palisády a schody

• Po vyplnění dutin výplňovým betonem je třeba zajistit, aby došlo k vyrovnání vlhkosti v celé plotové konstrukci a aby nebyla konstrukce plotu vystavena dešti nebo nadměrnému vysýchání působením větru.

Ploty a opěrné zdi

Postup výstavby

2. modul

Barevné a povrchové ÚPravy

Zahradní doplňky

1. modul

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

25


EE02

DOPORUČENÍ PRO POKLÁDKU CSB - NATURBLOK EDIT • V dalším kroku opakujeme skladbu 1. stupně pouze s tím, že zaměníme zeleně naznačené kameny výšky 75 mm za kameny výšky 150. • Pokud bychom chtěli pokračovat, potom v dalším kroku opakujeme modul 2.

Ploty a opěrné zdi

Palisády a schody

• A takto pokračujeme až do požadované výšky plotu či zdi.

1. modul

1. modul

Barevné a povrchové ÚPravy

Zahradní doplňky

2. modul

26

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN


EE02

DOPORUČENÍ PRO POKLÁDKU CSB - NATURBLOK EDIT • Plot lze jednoduše v libovolné výšce ukončit výměnou kamenů opačné výšky.

Palisády a schody

• Ze statického hlediska není potřeba poslední metr plotu či zdi armovat.

Zahradní doplňky

Ploty a opěrné zdi

Postup výstavby

Barevné a povrchové ÚPravy

• V délce plotu také opakujeme skladby kamenů, pouze vynecháme ukončovací kameny, které jsou na obrázku naznačeny zeleně.

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

27


DOPORUČENÍ PRO POKLÁDKU CSB - NATURBLOK EDIT

Ploty a opěrné zdi

Palisády a schody

Při stavbě dle návodu vznikají volné prostupy pro svislou výztuž v dostačujícím rozpětí. Pro možnost uložení výztuže je nutné dodržet její rozložení s přesností +/- 1 cm. V případě mírných odchylek uložení si lze pomoci odstraněním přepážky kamene C. Přepážku nařízneme úhlovou bruskou z obou stran těsně za vnitřním obloukem a jednoduše odstraníme. Při samotné stavbě jednotlivých řad je důležité kontrolně vkládat výztuže až po doporučenou výšku.

Doporučená skladba kamenů:

2. modul

A

C

B B

Zahradní doplňky

A C

C

B

A B

C

B

A

A

C

B

C

C C

B

A

A

C

C

A

B

A

B C

A

A

B

B C

B

C B

A

A

C

B

C

B B

C

A

A

B

B

A

A

A C

A

A

C

B

1. modul A

B

C

A

A A

C C A

Barevné a povrchové ÚPravy

B

C

B

B B B

B

A C B B

C B C

C

A

A

C C

A

B C

B

A

B A

C

B B

A

A C B

3560

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

B

A A

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

A

B

B B

B

C

délka základní skladby [mm]

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

C

C A B

C C

B

A

C

A C

C

A C

B

B B

525

A

28

C

C B

A

C

B

450

A


EE01

CSB - NATURBLOK KÁMEN Technické údaje o výrobku:

Palisády a schody

CSB - NATURBLOK je systém nepravidelných betonových bloků, který svým opracováním připomíná formátovaný přírodní kámen. Díky jeho variabilitě ho lze použít pro různá architektonická řešení malé a zahradní architektury. S jeho pomocí lze stavět např.: • terasové opěrné zdi • okrasné gravitační stěny • oboustranně pohledové zdi • schodišťové stupně • ploty aj. Ani tvarem Vás tento systém nebude omezovat, můžete s ním tvořit: • rovné nebo rohové zdi • obloukové zdi • zdi svislé nebo se sklonem k terénu 3-5° • zdi odstupňované

skladebné rozměry [mm] výška

CSB - NATURBLOK 75 kámen A

délka

šířka

počet vrstev

ks/vrst. ks/paleta m2/paleta

205

CSB - NATURBLOK 75 kámen B

4

275

CSB - NATURBLOK 75 kámen B*

75

300

250

10

40

3

30

1

10

CSB - NATURBLOK 75 kámen C

350

2

20

CSB - NATURBLOK 75 kámen D

362,5

2

20

CSB - NATURBLOK 150 kámen A

205

4

20

CSB - NATURBLOK 150 kámen B

275

3

15

1

5

CSB - NATURBLOK 150 kámen C

CSB - NATURBLOK 150 kámen B*

150

350

300

250

5

2

10

CSB - NATURBLOK 150 kámen D

362,5

2

10

2,53

Zahradní doplňky

název výrobku:

Ploty a opěrné zdi

Základní kameny se nabízejí ve dvou výškách a to 75 a 150 mm. Díky rozdílným délkám kamenů na jedné vrstvě pak vytvoříte při stavbě přirozenou vazbu. Barevné provedení bylo voleno tak, aby se co nejvíce přiblížilo barvám kamenů běžně se vyskytujících v přírodě. V některých případech není nutné při stavbě používat stavební chemii. Systém se skládá za pomoci speciální spojky ukládané do drážky kamene, viz dále. Při pokládce není důležité dodržovat určité skladební schéma. Postupujeme pouze intuitivně tak, abychom vytvořili na zdi přirozenou vazbu kamenů. Poměr kamenů 150 mm a 75 mm volíme na základě estetického cítění. Pouze v případě malých, nízkých zídek je vhodnější použít větší poměr malých kamenů, tzn. kamenů o výšce 75 mm.

2,53

Skladby na paletě:

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

500

250 250

250

C

335

C*

305

C

335

305

350

250

250

Barevné a povrchové ÚPravy

B

262

B

322

B

262

500

225

165

195 322

D

320 320 320 250 Skladba kamenů na vrstvě je daná již výrobní technologií, nelze tedy samostatně koupit určitý typ kamene ze skladby. Tento systém nabízí řadu A A D další stránky. doplňků, viz. 225

250

A

180

C

300

A

B

230

B

375

250

C

250

180

A

250

325

300

D

230

A

B

375

300

B*

180

250

350

250

29


EE01

CSB - NATURBLOK KÁMEN Skladebné rozměry - tvar výrobku: CSB-NATURBLOK 75 - kámen A

Palisády a schody

půdorys

CSB-NATURBLOK 75 - kámen B

řez a-a'

půdorys

230

250

Ploty a opěrné zdi

CSB-NATURBLOK 75 - kámen B* půdorys

CSB-NATURBLOK 75 - kámen C řez a-a'

půdorys

300

75

a-a'

a-a'

250

250

250

250

Zahradní doplňky

75

325

CSB-NATURBLOK 75 - kámen D (pro tvorbu rohu) půdorys

CSB-NATURBLOK roh 75 - kámen E

řez a-a'

půdorys

řez a-a'

75

a-a'

a-a'

75 350

250

250

250

340

250

375

Barevné a povrchové ÚPravy

řez a-a'

375

300

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

75

a-a'

a-a'

75

250

250

250

250

300

180

30

řez a-a'

315

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN


EE01

CSB - NATURBLOK KÁMEN Skladebné rozměry - tvar výrobku: CSB-NATURBLOK 150 - kámen A řez a-a'

půdorys

250

CSB-NATURBLOK 150 - kámen B* řez a-a'

půdorys

řez a-a'

375

150

a-a'

a-a'

150

250

250

250

250

300

300

325

CSB-NATURBLOK 150 - kámen D (pro tvorbu rohů) půdorys

CSB-NATURBLOK roh 150 - kámen E

řez a-a'

půdorys

řez a-a'

315

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

Barevné a povrchové ÚPravy

150

a-a'

a-a'

150 350

250

250

250

340

250

375

Zahradní doplňky

půdorys

CSB-NATURBLOK 150 - kámen C

Ploty a opěrné zdi

180

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

150

a-a'

a-a'

150

250

250

250

300

250

230

řez a-a'

Palisády a schody

půdorys

CSB-NATURBLOK 150 - kámen B

31


75

EE01

opěrnou zdí

ZPŮSOB KOTVENÍ CSB - NATURBLOK

CSB-NATURBLOK 150 PLASTOVÁ SPOJKA

ZEMINA S HUMUSEM

ZPŮSOB KOTVENÍ POMOCÍ PLASTOVÉ SPOJKY

GEOMŘÍŽ

Systém kotvení pomocí plastové spojky umožňuje v některých případech spojování jednotlivých kamenů stavebního systému CSB – NATURBLOK HUTNĚNÉ KAMENIVO FRAKCE 0-16 CSB-NATURBLOK dohromady bez nutnosti použití mokrých procesů (stavební lepidla, 150 malta apod.). Jedná se o plastové vymezovací spojky, které zapadají do drážek. DOSYPÁVKA Plastové spojky PLASTOVÁ DRENÁŽNÍ TRUBKAjsou součástí každé palety a standardně je spotřeba jedné spojky na jeden kámen. Na povrchu a na spodní straně každého kamene naleznete dvě drážky. Do těchto drážek jsou vkládány vymezovací spojky vždy mezi dva po sobě jdoucí kameny. Spojky Vám také poslouží k udržení roviny ve svislém směru stavby. HUTNĚNÉ KAMENIVO FRAKCE 0-16

0

Plastová spojka

Odklon zdi 5°

PLASTOVÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA

300 min 150 min 150

Palisády a schody

TOVÁ SPOJKA

Výška zdi řešena projektem

GEOTEXTÍLIE

K STŘÍŠKA

min 150

250

min 300 700

Ploty a opěrné zdi

Zadní drážky Přední drážky

Je velmi důležité, aby spojky byly v drážkách správně umístěny a plnily funkci zámku mezi jednotlivými kameny. Umístěte jeden kámen na vrch dvou dalších kamenů. Nadzdvihněte jeden konec bloku a umístěte pod něj plastovou spojku do předurčené drážky. Poté nadzdvihněte druhý konec kamene a vložte druhou spojku do stejné rýhy. Tyto spojky musí zůstat částečně viditelné (min. 1 cm) za účelem uložení sousedících tvárnic viz obrázek.

Barevné a povrchové ÚPravy

Zahradní doplňky

V případě, že potřebujete vytvořit vnitřní oblouk jednostranně pohledový a spojky jsou v zadní drážce, musíte osadit dvě spojky na každou tvárnici, tak jak je to znázorněno na obrázku. Proto nezapomeňte pro tento příklad skladby doobjednat plastové spojky navíc.

32

Plastová vymezovací spojka slouží taktéž k mechanickému uchycení geomříže či geotextílie mezi jednotlivé řady kamenů. Geomříž musíte osadit do drážky před vložením plastových spojek. Přitížením vrchního kamene je geomříž dokonale spojena se systémem celé opěrné zdi.

Geomříž

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN


NÍŽE UVEDENÁ DOPORUČENÍ PRO POKLÁDKU MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER. PODLE TOHOTO POSTUPU MONTÁŽE SE LZE ŘÍDIT POUZE V PŘÍPADĚ JEDNODUCHÝCH ZÁKLADOVÝCH A GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK. VÝSTAVBA OPĚRNÉ STĚNY BY MĚLA VŽDY PROBÍHAT NA ZÁKLADĚ PROJEKTU ZPRACOVANÉHO AUTORIZOVANOU OSOBOU. POUZE TÍMTO ZPŮSOBEM LZE ELIMINOVAT NEGATIVNÍ ÚČINKY VYSKYTUJÍCÍ SE V LOKALITĚ STAVBY (SOUDRŽNOST ZEMINY, HLADINA PODZEMNÍ VODY APOD.), A TÍM ZARUČIT BEZPEČNOST A PROVOZUSCHOPNOST BUDOVANÉHO DÍLA. TYTO ROZDÍLNÉ PODMÍNKY NENÍ MOŽNÉ V TĚCHTO JEDNODUCHÝCH PŘÍKLADECH POSTUPU POKLÁDKY ZOHLEDNIT.

POSTUP POKLÁDKY Volby typu základu závisí na mnoha aspektech. Námi uvedené vzorové příklady uvažují pouze s ideálními geologickými podmínkami, nezohledňují budoucí zátěž vzniklé terasy.

EE01 Palisády a schody

DOPORUČENÍ PRO POKLÁDKU CSB - NATURBLOK

min 150

Jednoduchý základ pro opěrné zdi max výšky 0,9 m

250

min 300

Zahradní doplňky

300

min 150 min 150

• Před zahájením výkopových prací si zkontrolujte dispoziční uspořádání a vytyčení budoucí opěrné zdi. Proveďte výkop šíře 700 mm a ručně začistěte. Berte v úvahu minimální prostor 150 mm před stěnou a 300 mm za stěnou pro zbudování drenážního systému opěrné zdi. Hloubka výkopu by měla být stanovena projektem na základě statického posouzení. Pamatujte však, že 10% výšky zdi musí být pod úrovní terénu, vždy však minimálně 150 mm. • V případě použití geomříží pamatujte na nutnost širších základových poměrů. • Do vyhloubeného výkopu položte geotextílii tak, aby pás geotextílie pokračoval podél stěny rostlého terénu až nahoru s přesahem min 50 cm nad výšku opěrné zdi. Délka přesahu je pouze orientační. Zavisí na tloušťce vzniklé spáry za zdí na jejím vrcholu. Jednoduchý základ • Dno výkopu vyplňte drceným kamenivem frakce 0/16; 16/32 mm a zhutněte pomocí vibrační desky. Pro snazší vyrovnání první řady kamenů doporučujeme přidat na štěrkový základ 1 cm velmi drobného kameniva (např. 0-4 mm). Výška vrstvy zhutněného kameniva by měla být min. 150 mm. Na dno takto vytvořené spáry umístěte perforovanou PVC trubku o průměru 100 mm. Tuto trubku propojte se stávajícím odvodňovacím systémem tak, aby tento drenážní systém odváděl vodu, která se bude akumulovat v prostoru zásypu za zdí. Drenážní trubku obsypte kamenivem o maximální velikosti zrna 8-16 mm. Ujistěte se, že drenážní trubka za opěrkou je vyspádována směrem ke stávajícímu odvodňovacímu systému. POUZE CSB-NATURBLOK KÁMEN 150 • Alternativou geotextílie je nopová fólie. Tuto folii umisťujeme podél budoucí stěny. Proto je vhodné ji vložit až ve chvíli kdy potřebujeme začít s postupných zasypáváním prostoru za zdi. Tato varianta je obzvlášť vhodná v případě, že si nejste jisti materiálem, který budete používat pro zásyp prostoru za zídkou a chcete stavbu maximálně ochránit před nečistotami, které se mohou vyplavovat ze zeminy za zídkou, pronikat skrze spáry a tím esteticky stavbu poškozovat. Dále je vhodné použít nopovou fólii v případě, že chceme v blízkosti zdi vysazovat rostliny Jednoduchý základV tomto případě musíme drenážní trubku na dně spáry s hlubším kořenovým systémem a tudíž je zásyp hrubým kamenivem nevhodný. ochránit před zanešením drobnými částicemi alespoň 20 centimetrovou vrstvou hrubšího kameniva, popř. ji můžeme přikrýt geotextílií. 700

min 150 min 150

POUZE CSB-NATURBLOK KÁMEN 150

300

Ploty a opěrné zdi

Výkopové práce a základy nízké opěrné zdi se základem ze štěrkového lože

min 150

250

min 300

Základ s geomříží pro opěrné zdi s výškou nad 0,9 m POUZE CSB-NATURBLOK KÁMEN 150

300 min 150 min 150

Prostor pro geomříž

Základ s geomříží

min 150

250

min 300 700

Barevné a povrchové ÚPravy

Základ700 s geomříží

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

300 in 150 min 150

POUZE CSB-NATURBLOK KÁMEN 150

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

Prostor pro geomříž

33


EE01

DOPORUČENÍ PRO POKLÁDKU CSB - NATURBLOK

Ploty a opěrné zdi

Palisády a schody

Výkopové práce a základy opěrné zdi s betonovým základem • Před zahájením výkopových prací si zkontrolujte dispoziční uspořádání a vytyčení budoucí opěrné zdi. Proveďte výkop šíře min. 800 (betonový základ) až 850 mm (bednicí tvárnice šíře 400 mm) a ručně začistěte. Berte v úvahu minimální prostor 150 mm před stěnou a 300 mm za stěnou pro zbudování drenážního systému opěrné zdi. • Hloubka výkopu by měla být stanovena projektem na základě statického posouzení a závisí na hloubce potřebného základu. Hloubku základu zpravidla určuje nezámrzná hloubka v dané oblasti. Šířka základu by měla být větší než šířka samotné zdi (min. o 5 cm na každou stranu). Tyto pravidla ovšem nezohledňují další možné zátěže budované zdi. Je to pouze orientační pomůcka bez přihlédnutí na další možné ukazatele. • Vybudujte základ např. z bednicích tvárnic, který vyztužte svislou i podélnou výztuží navrhnutou v projektové dokumentaci. Uložení výztuže si patřičně označte kvůli následnému kotvení zdi do základu. V poslední řadě tvárnic umístěte podélnou výztuž co nejvíce do kraje tvárnice. • Do prostoru za základem položte geotextílii tak, aby pás geotextílie dostatečně vyčníval přes betonový základ, obepínal dno spáry za základem a zároveň pokračoval podél stěny rostlého terénu až nahoru s přesahem min 50 cm nad výšku opěrné zdi. • Na dno prostoru za zdí umístěte perforovanou PVC trubku o průměru 100 mm. Tuto trubku propojte se stávajícím odvodňovacím systémem tak, aby tento drenážní systém odváděl vodu, která se bude akumulovat v prostoru zásypu za zdí. Drenážní trubku obsypte kamenivem o maximální velikosti zrna 8-16 mm. Ujistěte se, že drenážní trubka za opěrkou je vyspádována směrem ke stávajícímu odvodňovacímu systému. • Dno výkopu vyplňte drceným kamenivem frakce 0/16; 16/32 mm a zhutněte pomocí vibrační desky. Hutnění provádějte postupně ideálně po třiceti centimetrech zásypu. • Před započetím samotné stavby zdi je vhodné na styčné plochy betonového základu a kamenů použít hydroizolační vrstvu (např. nátěr, lepenku apod.).

V POSLEDNÍ ŘADĚ ZÁKLADŮ UMÍSTĚTE PODÉLNOU VÝZTUŽ KE KRAJI TVÁRNICE CSB-Naturblok 75 i 150

Zahradní doplňky

750

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA

150

400

300

Barevné a povrchové ÚPravy

Výstavba první řady

34

• V případě zakládání zídky do štěrkového lože je vhodné první řadu kamenů tvořící základ stavby skládat z kamenů o výšce 150 mm. V takovém případě je nutné zohlednit tuto plochu v uvažovaném poměru kamenů z celkového objemu nákupu materiálu (kameny 75 a 150 mm). • V případě stavby za pomoci betonového základu to naopak vhodné není. V tomto případě bude první řada kamenů nad terénem a s použitím stejně vysokých kamenů bychom vytvořili nežádoucí spáru probíhající v celé délce zdi. V případě stavby zdi na betonový základ kameny lepíme k základu např. flexibilním lepidlem. • Umístěte první řady kamenů CSB – NATURBLOK. Zkontrolujte zarovnání, vytýčení a nivelaci ve všech směrech. Tuto kontrolu je důležité provádět v každé další řadě. Je to vhodné hlavně kvůli možným malým výškovým rozdílům kamenů, které způsobuje výrobní technologie a nelze je při výrobě zcela eliminovat. Tyto výškové rozdíly snadno vyrovnáme korkovými podložkami. • Bloky umísťujte jeden vedle druhého, hladkou stěnou (boční stranou) vždy k sobě. Mezi vnějšími (pohledovými) líci sousedících tvárnic nesmí být žádná mezera. Naopak na zadní straně, která bude zasypaná zeminou, nebo jiným materiálem můžete při skladbě kameny rozevírat dle potřeby (pouze v případě jednostranně pohledové zdi). Na funkci zdi to nemá žádný vliv. Tuto možnost oceníte zejména při zakřivení zdi do oblouků.

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN


EE01

DOPORUČENÍ PRO POKLÁDKU CSB - NATURBLOK • Před pokládkou následující vrstvy očistěte povrch na vrstvě spodní. Nyní můžete začít s pokládkou druhé řady jednotlivých kamenů. Pro spojování jednotlivých řad slouží plastová vymezovací spojka (součástí dodávky od CS-BETONU s.r.o.). Ta se umisťuje vždy na rozhraní dvou sousedících kamenů. Volbou umístění spojky volíte typ opěrné stěny. Můžete takto vytvářet zeď svislou i zeď s odklonem od svislice 3-5°. Tento sklon závisí na volbě výšek kamenů. Obr. b znázorňuje stupeň sklonu při volbě kamenů výšky 75 mm. 3x7=21

• V případě nízké opěrné zdi kameny nemusíte spojovat dalším stavebním pojivem. V případě vyšších zdí nebo náročnějších stavebních konstrukcí kameny spojujeme běžným spojovacím materiálem, jako je např. flexibilní lepidlo, PUR pěna apod. Při použití PUR pěny nezapomeňte na doporučení výrobců a před aplikací styčné plochy navlhčete. Vhodné polyuretanové lepidlo lze zakoupit i u naší společnosti (CSB-NATURFIX). Další postup • Pokaždé, když položíte dvě řady kamenů (30 cm výška zdi), vyplňte prostor za zdí kamenivem použitým v základu zdi nebo dostupným materiálem (v případě použití nopové fólie i zeminou) a zhutněte. • V jednoduchých základových poměrech se doporučuje opěrnou stěnu vystavět max. do výšky 0,90 m. • V případě, že jsou při budování opěrných zdí použity geomříže, lze stavět stěny vyšší. V tomto případě ovšem musí být zpracován odborný projekt autorizovanou osobou. • Pokud v případě vyšší opěrné stěny nelze použít pro ukotvení zdi geomříž, je možná stavba na betonový základ s postupným kotvením zdi do základu. K ukotvení zdi můžete použít betonářskou výztuž o průměru min. 10 mm, kterou upevníte do základu chemickou kotvou. Pro uložení kotev vyvrtejte otvory hluboké min. 375 mm ve zdi a 100 mm v základu zdi. • V případě staveb s vyššími statickými nároky doporučujeme oslovit akreditované odborníky, kteří přesněji určí postup práce v projektové dokumentaci. • Kameny klademe tak, abychom vytvořili přirozenou spáru. Skladba kamenů závisí jen na úsudku a vkusu stavitele. • S tímto stavebním systémem je možné tvořit přirozenou vazbu kamenů jak v podélném, tak ve svislém směru. Nesprávná vazba

Barevné a povrchové ÚPravy

Doporučená vazba

Ploty a opěrné zdi

obr. b

Zahradní doplňky

obr. a

Palisády a schody

Následné vrstvy

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

35


EE01

DOPORUČENÍ PRO POKLÁDKU CSB - NATURBLOK

Palisády a schody

Dokončovací práce • Po dosažení požadované výšky se systém opěrné zdi zakončuje krycími kameny CSB – NATURBLOK STŘÍŠKA. Než tento prvek osadíte, nezapomeňte geotextílii položit na poslední řadu kamenů tak, aby po osazení spojek do drážek a zaklopení systému opěrky stříškami byl konec geotextílie fixován ve spoji mezi prvky. Textílii na povrchu spáru ponechte volnější. Pro zajištění bezpečnosti doporučujeme v každém případě spojit poslední dvě řady kamenů a stříšky vhodným flexibilním lepidlem. • Prostor nad geotextílií doplňte zeminou a zarovnejte do požadované úrovně.

• Drobným dořezům se v ideální vazbě kamenů nevyhnete. A to zejména chcete-li pro zpestření vazby použít také možnost postavení kamene na výšku. K tomuto slouží kámen B*.

Ploty a opěrné zdi

Ukázka použití kamene B*

Barevné a povrchové ÚPravy

Zahradní doplňky

Mezi zákrytovými kameny CSB – NATURBLOK STŘÍŠKA nesmí být žádné spáry. V případě netypického úhlu zalomení je možné stříšky přizpůsobit seříznutím.

36

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN


EE01

UKÁZKA POMĚRNÉHO ZASTOUPENÍ KAMENŮ VE STAVBĚ

Poměr kamenů ve zdi 60 % kamenů 75 mm výšky a 40 % kamenů 150 mm výšky.

Poměr kamenů ve zdi 40 % kamenů 75 mm výšky a 60 % kamenů 150 mm výšky.

Ploty a opěrné zdi

Poměr kamenů ve zdi 30 % kamenů 75 mm výšky a 70 % kamenů 150 mm výšky.

Zahradní doplňky

Poměr kamenů ve zdi 70 % kamenů 75 mm výšky a 30 % kamenů 150 mm výšky.

Palisády a schody

Poměr výšek kamenů volte na základě vlastního estetického cítění. Na obrázcích můžete vidět několik staveb s různým zastoupením výškově rozdílných kamenů a inspirovat se jimi.

Barevné a povrchové ÚPravy

Poměr kamenů ve zdi 50 % kamenů 75 mm výšky a 50 % kamenů 150 mm výšky.

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

37


EE01

DOPORUČENÍ PRO POKLÁDKU CSB - NATURBLOK Ukázkové řezy

Vzorový příčný řez opěrnou zdí s využitím geomříže

Výška zdi řešena projektem

75

ZEMINA S HUMUSEM

PLASTOVÁ SPOJKA

GEOMŘÍŽ

Odklon zdi 3°

CSB-NATURBLOK 75 a 150 POUZE KAMENY CSB-NATURBLOK 150 DOSYPÁVKA

PLASTOVÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA

JEMNÉ KAMENIVO cca 1 cm FRAKCE 0-4 min 150

min 300 700

HUTNĚNÉ KAMENIVO FRAKCE 0/16; 16/32 mm

Vzorový příčný řez nízké opěrné zdi s použitím nopové folie CSB-NATURBLOK STŘÍŠKA ZEMINA S HUMUSEM 75

Zahradní doplňky

GEOTEXTÍLIE

CSB-NATURBLOK STŘÍŠKA

300 min 150 min 150

Ploty a opěrné zdi

Palisády a schody

Vzorové řezy mají pouze informativní charakter. Tyto ukázkové případy neřeší rozdílné Geologické a statické nároky.

38

ZEMINA NOPOVÁ FOLIE

CSB-NATURBLOK 75 a 150

HUTNĚNÉ KAMENIVO FRAKCE 0/16; 16/32 mm

DOSYPÁVKA PLASTOVÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA

min 150 min 150

300

Barevné a povrchové ÚPravy

max 900

PLASTOVÁ SPOJKA

JEMNÉ KAMENIVO cca 1 cm FRAKCE 0-4 min 150

250

min 300 700

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

HUTNĚNÉ KAMENIVO FRAKCE 0/16; 16/32 mm


CSB-NATURBLOK STŘÍŠKA

75

Ukázka základu oboustranně pohledové zdi za použití betonového základu

EE01

DOPORUČENÍ PRO POKLÁDKU CSB - NATURBLOK

Výška zdi řešena projektem (nad 90 cm)

PLASTOVÁ SPOJKA

CSB-NATURBLOK 150, 75

STAVEBNÍ POJIVO

375

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ min ø10 mm

DOSYPÁVKA

100

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA

600

CHEMICKÁ KOTVA

Ploty a opěrné zdi

• kotvení spodních kamenů chemickou kotvou provádíme po cca 1 m • celý systém zpevníme stavebním pojivem (flexibilní lepidlo) • základním pravidlem pro výšku betonové zdi je nezámrzná hloubka (min. 1/3 výšky zdi) • betonový základ provádíme z betonu třídy C12/15

Palisády a schody

Poznámky:

350 BETONOVÝ ZÁKLAD BETON C12/15

650

ZEMINA S HUMUSEM STAVEBNÍ POJIVO nad 900

PLASTOVÁ SPOJKA

HUTNĚNÉ KAMENIVO FRAKCE 16/32 mm BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ min ø10 mm 375

CSB-NATURBLOK 75 i 150 DOSYPÁVKA

100

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA

750

CHEMICKÁ KOTVA

PLASTOVÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA

150

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

400

300

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

Ukázka základu opěrné zdi za použití základu z bednicích tvárnic

Zahradní doplňky

GEOTEXTÍLIE

Poznámky: • základovou konstrukci vytvoříme pomocí bednicích tvárnic šířky 400 mm • bednicí tvárnice vyléváme betonovou směsí třídy C12/15 • betonový základ vyztužujeme svislou i podélnou výztuží pomocí betonářské ocele o průměru min. 10 mm • kotvení spodních kamenů chemickou kotvou provádíme po cca 1 m • celý systém zpevníme stavebním pojivem (flexibilní lepidlo)

Barevné a povrchové ÚPravy

75

CSB-NATURBLOK STŘÍŠKA

39


EE01

DOPORUČENÍ PRO POKLÁDKU CSB - NATURBLOK

Palisády a schody

REALIZACE TERAS Pokud tvoříte terasovité zdi ve svahu ze systému CSB - NATURBLOK, je důležité si nechat odbornou osobou posoudit působení zatížení vyvolaného od horní opěrné zdi na zeď nižší. Obecně platí, že pokud je vzdálenost mezi zdmi nejméně dvojnásobek výšky zdi spodní, pak působení od horní zdi nemá žádný vliv na zeď spodní. Ovšem pokud tato podmínka není splněna, nižší zeď musí být postavena na základě statického posouzení tak, aby zohlednila zatížení od vyšší zdi. Je možné, že budou vyžadovány geomříže.

Ploty a opěrné zdi

Pokud platí H1 > H2 a D > (H1x2), pak vliv zatížení od horní zdi na zeď dolní je nulový.

Horní zeď

Spodní zeď

D

Zahradní doplňky

H2

Barevné a povrchové ÚPravy

H1

40

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN


EE01

DOPORUČENÍ PRO POKLÁDKU CSB - NATURBLOK OBLOUKY

• Pokud je to možné, vytyčte si přesně požadovaný tvar obloukové zdi. • Zaoblení zdi vždy pečlivě vyzkoušejte na první řadě kamenů. • V případě jednostranně pohledové zdi je možné kameny na zadní (nepohledové) straně libovolně rozevírat. Na funkci zdi to nemá žádný vliv. Proto je tento typ stavby velmi pohodlný a výsledky mohou být velmi rozmanité. • V případě jednostranně pohledových zdí se nemusíte omezovat průměrem oblouku a můžete vytvořit libovolný i nepravidelný oblouk dle požadavků dispozic stavby. • Použití spojek v případech rozvíraných kamenů opisuje obrázek oblouku na str. 20.

libovolný průměr

Ploty a opěrné zdi

Oblouk - jednostranně pohledový

Palisády a schody

Stavební systém CSB-NATURBLOK umožňuje stavět obloukové zdi jednostranně i oboustranně pohledové.

• V tomto případe je obzvlášť důležité přesné zaměření a vytýčení oblouku. • Zaoblení zdi vždy pečlivě vyzkoušejte na první řadě kamenů. Kameny v tomto případě nerozevírejte. • Pokud potřebujete vytvořit malý plynulý oblouk, je vhodné používat pouze menší kameny ze skladby, jako jsou například kameny A a B, ale pro líbivou vazebnou skladbu bude vhodnější delší kameny přizpůsobovat dořezáním. • Skladba kamenů, tedy počet kamenů určitých délek na vrstvě, je určena již výrobní technologií a není možné zakoupit jen určitý typ kamene. I proto je tedy vhodné souběžně při stavbě spotřebovávat všechny typy kamene přibližně stejnou měrou a přizpůsobovat je dořezáním. • V případě, že vám nevadí přebytky delších kamenů a naopak upřednostníte práci bez řezání, můžete s použitím kamenů typu A a B vytvořit plynulý oboustranně pohledový oblouk o vnitřním průměru 2,1 m.

Zahradní doplňky

Oblouk - oboustranně pohledový

Barevné a povrchové ÚPravy

minimální vnitřní průměr 2,1 m

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

41


EE01

DOPORUČENÍ PRO POKLÁDKU CSB - NATURBLOK

Palisády a schody

TVORBA SCHODŮ Kombinací kamenů a stříšek systému CSB – NATURBLOK lze vytvářet schodišťové stupně. Pro tvorbu schodišťových stupňů doporučujeme používat kameny o výšce 150 mm. Šířka nášlapné plochy je definovaná šířkou stříšky (320 mm) a výška schodišťového stupně je 150 mm. Doporučená skladba je patrná na řezech ukázkových příkladů. Schodišťové stupně lze klást do štěrkového lože nebo na betonový základ, ke kterému kameny lepíme flexibilním lepidlem. Stříšky, které tvoří nášlapnou plochu schodu, je vždy nutné lepit z bezpečnostních důvodů. Stříšky můžeme taktéž lepit flexibilním lepidlem. Schodiště je možné tvořit: • rovné • rohové • obloukové Při tvorbě volně stojícího schodiště je nutné počítat s bočními stěnami, které lemují stoupající schodiště.

Příklad skladby schodišťových stupňů za použití základních kamenů CSB - NATURBLOK a stříšek CSB - NATURBLOK STAVEBNÍ POJIVO CSB-NATURBLOK STŘÍŠKA

KLADECÍ VRSTVA 30-40 mm DRCENÉ KAMENIVO 0/16 mm HUTNĚNÁ PLÁŇ

CSB-NATURBLOK 150 DLAŽBA CSB-HISTORI 60 mm KLADECÍ VRSTVA 30-40 mm DRCENÉ KAMENIVO 0/16 mm

150

Ploty a opěrné zdi

DLAŽBA CSB-HISTORI 60 mm

Zahradní doplňky

150

HUTNĚNÁ PLÁŇ

V tomto případě je potřeba stříšky zkracovat o 3,5 cm. Nášlapná šířka schodu potom bude 28,5 cm. DLAŽBA CSB-HISTORI 60 mm STAVEBNÍ POJIVO CSB-NATURBLOK STŘÍŠKA

DLAŽBA CSB-HISTORI 60 mm

KLADECÍ VRSTVA 30-40 mm DRCENÉ KAMENIVO 0/16 mm HUTNĚNÁ PLÁŇ

CSB-NATURBLOK 150

KLADECÍ VRSTVA 30-40 mm

42

150

HUTNĚNÁ PLÁŇ

150

Barevné a povrchové ÚPravy

DRCENÉ KAMENIVO 0/16 mm

Tento způsob kladení nevyžaduje zkracování stříšek. Nášlapná šířka schodu je 32 cm. Prostor mezi kameny vyplníme dle potřeby např. kamenivem, betonovou směsí nebo PUR pěnou. Alternativou pro tvorbu rovných schodů z tohoto systému je pokládka pomocí schodnicového prvku CSB-NATURBLOK SCHOD, viz str. 9. Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN


EE01 Palisády a schody

UKÁZKY STAVBY SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ

Ploty a opěrné zdi

CSB-NATURBLOK povrch tumble, barva naturcolor Playa

CSB-NATURBLOK povrch tumble, barva naturcolor Caoba

Barevné a povrchové ÚPravy

Zahradní doplňky

CSB-NATURBLOK povrch tumble, barva naturcolor Playa

CSB-NATURBLOK povrch tumble, barva naturcolor Basanita

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

43


EE01

CSB - NATURBLOK ROH Rohové kameny slouží převážně k tvorbě rohů a ukončení zdi. Tyto kameny jsou pouhým doplňkem. Mají jiný rozměr než základní kameny D, které jsou také určeny k tvorbě rohů a jsou součástí skladby základních kamenů, a proto se rohové kameny při stavbě rohu dají využít pro dokonalejší provázaní a ideální vzhled stavby. CSB - NATURBLOK ROH se nabízí ve. výškách 75 a 150 mm.

250

250 rozměry [mm] skladebné

250

75E* 327,5

305

150 E*

280

305

292,5

E

počet

šířka

vrstev

ks/vrst.

250

10

8

80

0,6

250

5

8

40

1,2

kámen E 150

E

280

305 305

280

řez a-a'

E

A

340

315

E

305

A

A 280

315

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

250

250

250

250

250

250

75

A

250

250

E

E

340

E půdorys

řez a-a'

250

BAREVNÉ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

250

CSB-Naturblok roh 150 - kámen E

340

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

E

E

315

E

E*

E*

315

250

315

CSB-Naturblok roh 75 - kámen E

E

280

305

250

250

Skladebné rozměry - tvar výrobku:

půdorys

44

E

250

340

E*

E*

250

315

250

280

E 340

315 250

E

305

E

E

E

250

280

E

250

280

250

315

315

340

E

340

315

250

250

250

315

250

315

kámen E 75

E

ks/paleta bm/vrstva

340

280

E* E Skladby na paletě:

délka 280

305

280

305

280

CSB - NATURBLOK ROH 150 kámen E

E

ZAHRADNÍ DOPLŇKY

výška

E E* CSB - NATURBLOK ROH 75 kámen E E

315

PLOTY A OPĚRNÉ ZDI

název výrobku:

280

250

340

PALISÁDY A SCHODY

Technické údaje o výrobku:

150


EE01

CSB - NATURBLOK ROH

Rohový kámen E

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Základní kámen D

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

Barevné a povrchové ÚPravy

Zahradní doplňky

Ukázka skladby vnějšího rohu jednostranně pohledové zdi pomocí kombinace základních kamenů D a rohových kamenů E

Ploty a opěrné zdi

• Pokud nemáte příliš zkušeností se stavbou ze systému CSB- NATURBLOK začněte stavět základovou řadu rohem zdi. • Součástí skladby základních kamenů na vrstvě je kámen typu D, který je určen pro tvorbu rohu. Tento kámen lze upravit dvojím způsobem. Za prvé jej lze ponechat v celé délce a hladkou stranu upravit pomocí kamenářského kladívka, kterým nasimulujeme ostaření. Druhý způsob úpravy je odštípnutím potřebné části kamene. Kámen nařízneme úhlovou bruskou z obou stran a pomocí dláta a palice odštípneme požadovaný kus kamene. Dále můžeme použít kamenářské kladívku na dopracování vzhledu štípnuté strany. • V případě, že tyto kameny nepoužijeme pro tvorbu rohu, lze je použít ve skladbě v kombinaci s kamenem B*. • Další z možností pro získání různých délek kamenů při tvorbě vazby rohu je kombinace kamenů D a koncových kamenů E. • CSB-NATURBLOK ROH kámen E není součástí sestavy základních kamenů. Je dodávám zvlášť, jako například sloupkové prvky nebo zákrytný systém stříšek. • Pro větší stabilitu rohu doporučujeme jednotlivé rohové prvky k sobě lepit stavebním flexibilním lepidlem, popř. polyuretanovým lepidlem.

Palisády a schody

Tvorba rohu

45


EE01

CSB - NATURBLOK STŘÍŠKA

Palisády a schody

Technické údaje o výrobku: Systém základních zákrytných stříšek se skládá z pěti různě dlouhých kamenů a slouží převážně k ukončení zdí. V případě tvorby schodišťových stupňů ze základních kamenů pak tvoří nášlapnou plochu schodu. Jejich rozdílné délky opět umožňují nepravidelnou skladbu, která doplňuje nepravidelnou vazbu kamenů ve zdi. Stříšky jsou širší než základní kameny a proto tvoří přesahy zdi a to vždy o 3,5 cm na každou stranu. Stříšky doporučujeme v každém případě z bezpečnostních důvodů lepit a to i v případě malých okrasných a opěrných zídek. Dalším typem zákrytu je CSB-NATURBLOK stříška rovná, která je určena pro zákryt sloupkových prvků. Nabízí se ve dvou variantách a to celý kámen 57 cm dlouhý a kámen půlka, který je dlouhý 28,5 cm. skladebné rozměry [mm] název výrobku:

výška délka

CSB - NATURBLOK STŘÍŠKA kámen A

vrstev

195

CSB - NATURBLOK STŘÍŠKA kámen B

Ploty a opěrné zdi

šířka

počet 2

292

CSB - NATURBLOK STŘÍŠKA kámen C

75

ks/vrst. ks/paleta bm/vrst.

320

320

10

20

3

30

2

20

CSB - NATURBLOK STŘÍŠKA kámen C*

320

1

10

CSB - NATURBLOK STŘÍŠKA kámen D

210

1

10

CSB - NATURBLOK STŘÍŠKA rovná půlka CSB - NATURBLOK STŘÍŠKA rovná

285

75

320

570

10

3

30

3

30

2,44

2,57

Skladby na paletě: 320

225

B

262

Barevné a povrchové ÚPravy 46

570

Příklad skladby stříšek: 1800

D

B

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

B

A

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

B

320

A

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

C

285

285

C

285

305

335

C*

320

335

320

C

320

570

A

570

165

B

320

320

322

225

B

A

262

195 322

320

D

305

Zahradní doplňky

320


EE01

CSB - NATURBLOK STŘÍŠKA Skladebné rozměry - tvar výrobku: CSB-NATURBLOK stříška - kámen A půdorys

CSB-NATURBLOK stříška - kámen B

řez a-a'

půdorys

75

a-a'

CSB-NATURBLOK stříška - kámen C půdorys

Palisády a schody

320

320

320

262

CSB-NATURBLOK stříška - kámen C*

řez a-a'

půdorys

řez a-a'

Ploty a opěrné zdi

320

320

a-a'

320

305

320

335

75 305

a-a'

a-a'

75 165

305

řez a-a'

322

320

225

75

CSB-NATURBLOK stříška - kámen D půdorys

řez a-a'

Zahradní doplňky

320

75 195

CSB-NATURBLOK stříška rovná

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

řez a-a'

320 a-a'

75 285

půdorys

320

řez a-a'

320 a-a'

320

půdorys

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

Barevné a povrchové ÚPravy

a-a'

320

225

75 570

47


EE01 Palisády a schody

skladebné rozměry [mm] výška

CSB - NATURBLOK SLOUPEK 75

75

Ploty a opěrné zdi

CSB - NATURBLOK SLOUPEK 75 - PŮLKA CSB - NATURBLOK SLOUPEK 150

150

CSB - NATURBLOK SLOUPEK 150 - PŮLKA

délka 500 250 500 250

šířka

počet vrstev ks/vrst. ks/paleta bm/vrst.

250

10

250

5

3

30

3

30

3

15

3

15

Skladby na paletě: 250

250

250

250

250

250

250

250

500

500

500

225

250

Zahradní doplňky 262

C

Sloupkové prvky nabízíme ve dvou výškách, tj. 75 a 150 mm. Na vrstvě tvoří sestavu dvou kamenů: základní kámen, půlka. Sloupkové prvky jsou přizpůsobeny pro vložení ocelových plotníků pro uchycení plotových výplní (v kameni výšky 150 mm). Dále mají průběžné drážky pro vkládání plastových spojek. Sloupky jsou také opatřeny otvory pro výztuž (závitovou tyč), kterou před stavbou sloupku ukotvíme chemickou kotvou do podezdívky plotu. Následně sloupek ukončíme stříškou. Je vhodné při stavbě sloupků kombinovat všechny typy kamenů pro zachování jednotného vzhledu s podezdívkou plotu.

název výrobku:

335

B

Technické údaje o výrobku:

Barevné a povrchové ÚPravy

A

CSB - NATURBLOK SLOUPEK

48

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

0,375 0,675


EE01

CSB - NATURBLOK SLOUPEK Skladebné rozměry - tvar výrobku: CSB-NATURBLOK sloupek 75

250

a-a'

250

Palisády a schody

řez a-a'

75

půdorys

500

CSB-NATURBLOK sloupek půlka 75

Ploty a opěrné zdi

řez a-a'

250

75

půdorys

a-a'

250

250

CSB-NATURBLOK sloupek 150

250

a-a'

250

Zahradní doplňky

řez a-a'

150

půdorys

500

CSB-NATURBLOK sloupek 150

150 a-a'

250

Barevné a povrchové ÚPravy

řez a-a'

250

půdorys

250

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

49


EE01

DOPORUČENÍ PRO POKLÁDKU CSB - NATURBLOK • Stavební systém CSB – NATURBLOK umožňuje taktéž výstavbu plotových sloupků. K dispozici jsou sloupkové kameny obou výšek - 75 i 150 mm a dvou délek - 500 a 250 mm. • Je dobré při realizaci sloupku vzájemně tyto typy kamenů kombinovat pro udržení identického vzhledu podezdívky plotu a sloupků. • Sloupek je relativně úzký stavební prvek, který nesplňuje dostatečně podmínku tížného efektu jako je tomu u souvislé opěrné zdi a proto musí být kotven do spodních vrstev kamenů ve stěně a také musí být jednotlivé kameny spojovány flexibilním lepidlem. • K účelu kotvení sloupkových prvků jsou v kamenech vytvořeny kruhové otvory o Ø 26 mm, do kterých se zasouvá závitová tyč (Ø 1216 mm), která je protažena celým sloupkem a ukotvena do spodních řad podezdívky plotu. • Ukotvení je provedeno tak, že se do spodních řad navrtá otvor o délce cca 60 cm pro závitovou tyč o Ø16 mm. Závitovou tyč je do spodních vrstev nutné kotvit za pomoci chemické kotvy. Poté co je vystavěn sloupek do požadované výšky (maximální doporučená výška sloupku je 1,05 m), seřízneme závitovou tyč zároveň s posledním sloupkovým kamenem. • Sloupek se vždy ukončuje sloupkovým kamenem výšky 150 mm, neboť je v něm vytvořena kolem kruhového otvoru Ø 26 mm prohlubeň pro závitovou tyč, která umožňuje zapuštění matice M16 s velkou podložkou. Pomocí matice M16 s velkou podložkou našroubované na závitové tyči dotahujeme sloupek ke spodním vrstvám kamenů opěrné zdi a tím ho stabilizujeme. • Při stavbě plotů lepíme všechny kameny flexibilním lepidlem.

• Ve sloupkových kamenech jsou vytvořeny i zámky pro osazení plastových spojek, které nám zajišťují přesné osazení jednotlivých sloupkových kamenů. Ve sloupkovém kameni nalezneme průběžné a nebo mělké zámky pro plastovou spojku umístěné vždy křížem proti sobě. Plastovou spojku vkládáme do mělkých zámků. Následující kámen nasazujeme tak, aby spojky zapadly zespoda kamene do průběžných zámků. • Z důvodu možnosti montáže plotové výplně je na sloupkových kamenech 150 předpřipravena drážka pro vložení pásoviny plechu, na kterou lze plotovou výplň upevnit. Příčné rozměry drážky jsou 50 x 12 mm, tzn. že maximální tloušťka pásoviny může být 12 mm. Délka pásoviny by měla být minimálně 700 mm a v drážce kamene by se měla fixovat proti pohybu stavebním lepidlem. Stačí pouze řezným kotoučem po obou stranách doříznout do konce průběžnou rýhu ve sloupkovém kameni. • Na poslední sloupkový kámen se lepí ukončovací prvek CSB – NATURBLOK STŘÍŠKA nebo CSB – NATURBLOK STŘÍŠKA ROVNÁ, která je přímo určena pro tento prvek. Z důvodu ideální skladby stříšek bez nutnosti řezání se doporučuje dodržovat modul plotové výplně 1,80 m.

Drážka 50x12 mm pro vložení pásoviny - upevnění plotové výplně

Barevné a povrchové ÚPravy

Zahradní doplňky

Ploty a opěrné zdi

Palisády a schody

PLOTOVÉ SLOUPKY

Prohlubeň pro zapuštění matky M16

Průběžná drážka pro vložení plastové spojky

50

Otvor pro závitovou tyč

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Mělká drážka pro vložení plastové spojky CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN


schéma stavby plotových sloupků

EE01

DOPORUČENÍ PRO POKLÁDKU CSB - NATURBLOK Stříška

Palisády a schody

Závitová tyč a matka M16 s podložkou Sloupkový kámen Sloupkový kámen

Prohlubeň pro zapuštění matky M16

Stříška

Ploty a opěrné zdi

Plastová vymezovací spojka

Vyvrtaný otvor pro vložení závitové tyče

Plotová výplň

Pásovina plechu pro upevnění plotové výplně KOTVENÍ SLOUPKŮ DO PODEZDÍVKY PLOTU A DOPORUČENÉ KOTVENÍ PLOTU DO BETONOVÉHO ZÁKLADU 1800

500

500

75

Ideální rozteč z důvodu skladby stříšek

Zahradní doplňky

schéma upevnění plotové výplně

max 1200

KOTEVNÍ ZÁVITOVÁ TYČ ø16 mm

BETONOVÝ ZÁKLAD Z CSB-BEDNICÍCH TVÁRNIC

Poznámka: • kotvení spodních kamenů provádějte po cca 1 m (nebo dle dispozic sloupků) • celý systém zpevňujte stavebním pojivem (např. flexibilní lepidlo) • doporučená výška betonového základu je do nezámrzné hloubky (min. 1/3 výšky zdi) Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

Barevné a povrchové ÚPravy

min 600

900

75

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ (ø min 10 mm)

51


ES07

CSB - ZDICÍ TVÁRNICE

Palisády a schody

Technické údaje o výrobku: Tato standardní dutinová tvárnice je vyrobena z prostého vibrolisovaného betonu a je určena pro vyzdívání nosných a obvodových stěn všeho druhu. Zdí se na cementovou maltu. Systém zdících tvárnic je opatřen i kusy k půlení a čtvrcení a rovněž je systém doplněn o tvárnice s armovacími otvory. Zdící prefabrikáty se při zdění ukládají na sraz vedle sebe otvory svisle dolů (tzn. dnem nahoru) tak, aby otvory ve tvárnicích byly nasměrovány kolmo na tepelný tok a probíhaly ve směru kolmém na ložnou spáru. Prvky je možné díky plnému dnu zalít betonem v místech, kde je to vyžadováno (např. pod překladem, pod stropními prvky, apod.).

skladebné rozměry [mm]

Ploty a opěrné zdi

název výrobku:

výška

délka

šířka

CSB - zdicí tvárnice základní

190

500

200

CSB - zdicí tvárnice k půlení

190

500

200

CSB - zdicí tvárnice rohová

190

500

200

počet vrstev 5

spotřeba betonu

ks/vrst. ks/paleta ks/m

ks [m ] 3

6

30

10

0,0072

2

10

10

0,0088

4

20

10

0,0084

POZOR! Spotřeba betonu jen v případě uložení dnem dolů! Při zdění dnem vzhůru, jak je doporučeno, se vyplní pouze armovací otvor (tvárnice 3: 0,0035 m3).

Zahradní doplňky

Skladba na paletě

980

1140

Barevné a povrchové ÚPravy 52

2

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

Zdicí tvárnice základní

Zdicí tvárnice k půlení

Zdicí tvárnice rohová


ES07

CSB - ZDICÍ TVÁRNICE

řez a-a'

a-a'

190

190

řez b-b'

b-b'

145

198

půdorys

15

460

Palisády a schody

CSB-ZDICÍ TVÁRNICE základní

15

490

490

198

řez a-a'

pĤdorys

a-a'

190

98

190

147

b-b'

145

198

245

řez b-b'

Ploty a opěrné zdi

CSB-ZDICÍ TVÁRNICE k půlení

15

490

490

198

CSB-ZDICÍ TVÁRNICE rohová řez a-a'

pĤdorys

a-a' a-a'

190

98

190

102

b-b'

145

198

290

řez b-b'

275 15

200

290

490

152 490

198

NOVINKA: CSB – Tvárnice ZDICÍ jsou velmi přesné dutinové prvky se dnem, opatřeny spojovacími zámky. Výhody použití betonových tvarovek spočívají především v úspoře nákladů na pořízení zdicího materiálu a v rychlosti výstavby. Při použití vhodné tepelné izolace vznikne výborný svislý nosný prvek. Postup zdění z betonových tvárnic je stejný jako u běžných zdicích materiálů. Prvky je možné díky plnému dnu zalít betonem v místech, kde je to požadováno (např. pod překladem, pod stropními prvky apod.).

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

Zahradní doplňky

460

Barevné a povrchové ÚPravy

15

53


ES01

CSB - BEDNICÍ TVÁRNICE

Palisády a schody

Technické údaje o výrobku: Dutinové bednicí tvárnice jsou určeny pro nevyztužené i vyztužené nosné, nenosné obvodové stěny podzemních částí objektů. Lze je využít i pro vybudování základu pod plotní konstrukce. Profil tvárnic je uzpůsoben pro vkládání vodorovného armování, tvar bočnic vytváří zámky, které slouží k snadné montáži. Systém bednicích tvárnic je opatřen i kusy k půlení. Vnitřní dutina tvárnice se zalévá betonovou směsí. skladebné rozměry [mm]

spotřeba betonu

výška

délka

šířka

vrstev

ks/vrst. ks/paleta ks/m2

CSB - bednicí tvárnice 15

250

500

150

4

16

64

8

0,0089

CSB - bednicí tvárnice 20

250

500

200

4

12

48

8

0,0137

CSB - bednicí tvárnice 25

250

500

250

5

8

40

8

0,0190

CSB - bednicí tvárnice 30

250

500

300

5

8

40

8

0,0240

CSB - bednicí tvárnice 40

250

500

400

5

6

30

8

0,0347

CSB - bednicí tvárnice 50

250

500

500

5

4

20

8

0,0433

ks [m3]

Skladebné rozměry - tvar výrobku: CSB - Bednící tvárnice 15 tvárnice základní

tvárnice půlená

500

500

řez a-a'

Zahradní doplňky

150

CSB - Bednící tvárnice 20 500

řez a-a'

a-a'

a-a'

200

250

tvárnice k půlení

500

200

tvárnice základní

200

CSB - Bednící tvárnice 25 500

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

a-a'

a-a' Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

řez a-a'

250

tvárnice půlená

500

250

tvárnice základní

250

Barevné a povrchové ÚPravy 54

150

a-a'

a-a'

150

250

Ploty a opěrné zdi

název výrobku:

počet

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

250


ES01

CSB - BEDNICÍ TVÁRNICE Skladebné rozměry - tvar výrobku:

500

500

řez a-a'

300

a-a'

a-a'

300

250

tvárnice půlená

300

tvárnice základní

Palisády a schody

CSB - Bednící tvárnice 30

500

500

řez a-a'

400

250

tvárnice půlená

400

tvárnice základní

Ploty a opěrné zdi

CSB - Bednící tvárnice 40

CSB - Bednící tvárnice 50

500

500

řez a-a'

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

a-a'

a-a'

500

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

Barevné a povrchové ÚPravy

500

250

tvárnice půlená

500

tvárnice základní

Zahradní doplňky

a-a'

a-a'

400

55


ES02

CSB - PLOTOVÉ STŘÍŠKY S OKAPNIČKOU Technické údaje o výrobku:

Palisády a schody

Systém zákrytného systému plotových zdí a sloupků. Zpracování způsobem vibrolité výroby při zachování přírodního vzhledu. skladebné rozměry [mm] název výrobku:

počet

výška

délka

šířka

vrstev

ks/vrst. ks/paleta

CSB - PLOTOVÁ STŘÍŠKA 55

55

390

270

10

8

80

CSB - PLOTOVÁ STŘÍŠKA 70

70

390

350

10

6

60

CSB - PLOTOVÁ STŘÍŠKA ROVNÁ 40

40

390

270

15

8

120

CSB - PLOTOVÁ HLAVICE ROVNÁ 53

53

490

490

12

4

48

CSB - PLOTOVÁ HLAVICE 85

85

490

490

-

-

40

CSB - PLOTOVÁ HLAVICE 60

60

500

300

10

8

80

Rozměry - tvar výrobku:

půdorys

CSB - Plotová hlavice rovná 50 490

245

430 50

85

31 54

245

490

490

a-a'

270

půdorys

řez a-a'

270/350

135

40

28 27

245

270

řez b-b'

a-a'

40

245

b-b'

CSB - Plotová hlavice 60

půdorys

řez a-a' 150

150 60

28 32

500

300

řez b-b'

b-b'

300 Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

60

28 32

325

a-a'

Barevné a povrchové ÚPravy

b-b'

270

500

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

135

270/350

řez b-b' 28 27

390

a-a'

390

Zahradní doplňky

CSB - Plotová stříška 55/70

řez a-a'

půdorys

a-a'

55/70

490

490

CSB - Plotová stříška 40

56

řez a-a'

půdorys

řez a-a'

490

55/70

Ploty a opěrné zdi

CSB - Plotová hlavice 85

390


ES03

CSB - CSBLOK Univerzální moderní zdící prvek je určen především na konstrukce plotů a plotových zdí, dělicích stěn, okrasných zdí, podezdívek a soklů budov. Vzhled výrobku imituje přírodní lomový kámen. Povrchu výrobku je dosaženo štípáním pohledových stran tvárnic. Systém štípaných tvárnic je opatřen i kusy k půlení. Vnitřní dutina tvárnice se zalévá betonovou směsí.

název výrobku:

počet

spotřeba betonu

výška

délka

šířka

vrstev ks/vrst. ks/paleta ks/m2

CSB - CSblok 20 hladký

200

400

200

5

12

60

12,5

0,0089

CSB - CSblok 20 jednostranně štípaný

200

400

200

5

12

60

12,5

0,0063

CSB - CSblok 30 jednostranně štípaný

200

400

300

5

8

40

12,5

0,0125

CSB - CSblok 20 protistranně štípaný

200

400

200

5

10

50

12,5

0,0053

CSB - CSblok 20 roh

200

400

200

5

10

50

12,5

0,0051

CSB - CSblok 20 sloupek

200

400

200

5

10

50

12,5

0,0051

CSB - CSblok 20 koncový

200

400

200

5

10

50

12,5

0,0051

CSB - CSblok 20 čtyřstranně štípaný

200

400

200

5

10

50

12,5

0,0051

CSB - CSblok VĚNCOVKA

200

400

200

5

12

60

12,5

0,0053

CSB - CSblok stříška 20 štípaná

70

300

230

1

44

44

-

-

ks [m3]

CSB - CSblok stříška 30 štípaná

77

400

230

1

35

35

-

-

CSB - CSblok stříška 40 štípaná

84

500

230

1

28

28

-

-

Ploty a opěrné zdi

skladebné rozměry [mm]

Palisády a schody

Technické údaje o výrobku:

Půdorys - označení štípaných stran

jednostranně štípaný 2020 jednostranně štípaný 2020jednostranně jednostranněštípaný štípaný

protistranně štípaný 2020 protistranně štípaný 2020protistranně protistranněštípaný štípaný

koncová 2020 koncová 2020koncová koncová

roh 2020 roh 2020roh roh

sloupek 2020 sloupek 2020sloupek sloupek

čtyřstranně štípaný 2020 čtyřstranně štípaný 2020čtyřstranně čtyřstranněštípaný štípaný

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

Barevné a povrchové ÚPravy

Nově jsou u hladké tvárnice zdobné fazety na pohledových stranách

Zahradní doplňky

NOVINKA! CSB - CSblok stříška 30 štípaná

57


ES03

CSB - CSBLOK Příklad tvorby rohů: 80mm

Palisády a schody

150mm

150mm 80mm

150mm

150mm

150mm

150mm

Ploty a opěrné zdi

CSB - CSBLOK 20 hladký

200

a-a'

řez b-b'

200

řez a-a'

b-b'

200

půdorys

30

340

Zahradní doplňky

400

30

32

400

136

32

200

CSB - CSBLOK 20 hladký k půlení půdorys

řez a-a'

řez b-b'

58

200

200

a-a'

b-b'

Barevné a povrchové ÚPravy

200

400

30

135

400

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

135 400

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

30

32

136 400

32


ES03

CSB - CSBLOK Skladebné rozměry - tvar výrobku: CSB - CSBLOK 20 jednostranně štípaný řez a-a'

řez b-b'

Palisády a schody

půdorys

25

200

200 b-b'

200

a-a'

400

30

158

158

30

30

118

400

52

200

CSB - CSBLOK 20 jednostranně štípaný k půlení řez a-a'

řez b-b'

Ploty a opěrné zdi

půdorys

200

b-b'

200

a-a'

400

30

140

140

30

30

118

52

200

400

CSB - CSBLOK 20 jednostranně štípaný k půlení pro výztuž řez a-a'

řez b-b'

Zahradní doplňky

půdorys

25

400

200

200 b-b'

200

a-a'

30

158

158

30

30

400

118

52

200

řez a-a'

řez b-b'

60

400

b-b'

200

200

a-a'

30

140

140 400

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

30

30

118

52

Barevné a povrchové ÚPravy

CSB - CSBLOK 20 jednostranně štípaný k půlení pro výztuž půdorys

200

200

60

200

59


ES03

CSB - CSBLOK Skladebné rozměry - tvar výrobku:

půdorys

řez a-a'

řez b-b'

25

200

b-b'

200

a-a' 200

Palisády a schody

CSB - CSBLOK 20 protistranně štípaný

30

158

400

30

158

57

96

400

47

200

CSB - CSBLOK 20 protistranně štípaný k půlení řez a-a'

řez b-b'

b-b'

200

a-a'

200

60

200

Ploty a opěrné zdi

půdorys

30

140

140

400

30

52

400

96

52

200

CSB - CSBLOK 20 dvoustranně štípaný roh půdorys

řez a-a'

řez b-b'

200

200

a-a'

30

b-b'

200

Zahradní doplňky

25

158

400

136

52

30

400

118

52

200

CSB - CSBLOK 20 dvoustranně štípaný roh k půlení

60

řez a-a'

řez b-b'

b-b'

200

a-a'

200

58

200

Barevné a povrchové ÚPravy

půdorys

30

141

400

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

119 400

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

52

30

118 200

52


ES03

CSB - CSBLOK Skladebné rozměry - tvar výrobku:

půdorys

řez a-a'

Palisády a schody

CSB - CSBLOK 20 třístranně štípaný sloupek řez b-b'

200

200

a-a'

b-b'

200

25

52

136

136

400

52

30

118

400

52

200

půdorys

řez a-a'

Ploty a opěrné zdi

CSB - CSBLOK 20 třístranně štípaný sloupek k půlení řez b-b'

400

200

200 b-b'

200

a-a'

54

115

62

115

54

47

400

99

54

200

CSB - CSBLOK 20 třístranně štípaný koncový řez a-a'

řez b-b'

Zahradní doplňky

půdorys

200

200

a-a'

b-b'

200

25

30

158

400

136

52

52

400

96

52

200

půdorys

řez a-a'

Barevné a povrchové ÚPravy

CSB - CSBLOK 20 třístranně štípaný koncový k půlení řez b-b'

200

200

a-a'

b-b'

200

58

30

141

400

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

119 400

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

52

52

96

52

200

61


ES03

CSB - CSBLOK CSB - CSBLOK 20 čtyřstranně štípaný půdorys

řez a-a'

řez b-b'

200

200

a-a'

b-b'

200

Palisády a schody

25

52

136

136

400

52

52

96

400

52

200

CSB - CSBLOK 20 čtyřstranně štípaný k půlení půdorys

řez a-a'

řez b-b'

200

200

a-a'

b-b'

200

Ploty a opěrné zdi

58

52

119

119

400

52

52

96

52

200

400

CSB - CSBLOK 30 jednostranně štípaný pro výztuž

200

a-a'

řez b-b'

200

řez a-a'

300

Zahradní doplňky

půdorys

37

143,5

39

143,5

37

37

209

54

300

b-b'

400

400

řez b-b'

200

a-a'

37

131

64

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

b-b'

400

400

62

řez a-a'

200

půdorys

300

Barevné a povrchové ÚPravy

CSB - CSBLOK 30 jednostranně štípaný k půlení pro výztuž

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

131

37

37

209 300

54


ES03

CSB - CSBLOK STŘÍŠKA CSB - CSBLOK STŘÍŠKA 20 štípaná půdorys

řez a-a'

Palisády a schody

70

a-a'

70

50 20

150

15 55

230

150

řez b-b'

230

b-b'

300

300

řez a-a'

pĤdorys

77

15 62

77

a-a'

225

200

50 27

200

řez b-b'

225

b-b'

400

Ploty a opěrné zdi

CSB - CSBLOK STŘÍŠKA 30 štípaná

400

půdorys

Zahradní doplňky

CSB - CSBLOK STŘÍŠKA 40 štípaná řez a-a' 250

84

50

230

34

250

a-a'

500

230

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

Barevné a povrchové ÚPravy

15

500

84

70

b-b'

řez b-b'

63


55

CHODNÍK 55 CSB-CSBLOK STŘÍŠKA 20 800

CSB-CSBLOK 20 protistranně štípaný

55 ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 mm KLADECÍ VRSTVA 30-40 mm 540

NOSNÁ VRSTVA 150 mm HUTNĚNÁ ZEMINA

810

ZATRAVNĚNÍ

55

• Plotové prvky se osazují na betonový základ z prostého betonu (C12/15) nebo na základ vytvořený z plotových či bednicích tvárnic, opatřený svislou výztuží. • V obou případech musíme základ zpevnit výztuží. Pro výztuž můžeme využít betonářskou ocel, minimálně o průměru 10 mm. Tvárnice vyztužujeme jak v podélném, tak ve svislém směru. • První vrstvu štípaných tvárnic usazujeme do cementové malty a srovnáme ji do roviny. Následující tvárnice skládáme na vazbu již na sucho. • Po vyzdění plotu do výšky 4 tvárnic vyléváme tvárnice a to do výšky 3,5 řady. Používáme beton třídy C12/15. Prolévat více vrstev se nedoporučuje, může dojít k podlití spodní vrstvy a k eventuálnímu vyplavání plotových tvárnic způsobené vztlakem řídké betonové směsi. • Zákrytové stříšky se osazují do cementové malty nebo do 4 mm silné vrstvy flexibilního stavebního lepidla. Zákrytové stříšky CSB-CSBLOK jsou pouze okrasné. • Tvárnice tvořící sloupek plotu by se měly navlékat na min. 4 pruty o průměru 10 mm, které jsou zakotvené do spodního soklu plotu (základ). • Veškeré úpravy na betonových tvárnicích provádíme pouze řezáním nebo vrtáním, sekáním tvárnici můžeme poškodit.

800

Řez

540

Postup práce

810

ES03 Palisády a schody Ploty a opěrné zdi

DOPORUČENÍ PRO POKLÁDKU CSB - CSBLOK

CSB-ZÁKLADOVÁ TVÁRNICE 30

200 200 200 200 200

55

ě štípaný

800

Zahradní doplňky

55

Pohled

64

200

±0,000

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

250

250

CSB-BEDNICÍ TVÁRNICE/ CSB-ZÁKLADOVÉ TVÁRNICE

250

200

540 810

Barevné a povrchové ÚPravy

0 mm

CSB-CSBLOK

60 mm

0-40 mm

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN


ES03

CSB - BETONKA Prvek rozměrů klasické pálené cihly vhodný k vyzdívání revizních šachet, obezdívek komínů, zídek i plotů. Je možné ji taktéž klást podobně jako betonovou dlažbu a využít ji ke zpevnění podlah sklepů či jiných technických prostor. CSB - Betonka je téměř nenasákavá, což oproti klasické cihle zaručuje delší životnost. Prvky se spojují zdicí a spárovací maltou a neomítají se. Tloušťka spárovací malty se uvažuje 1 cm a podle toho je počítána spotřeba ks/m2.

počet

výška

délka

šířka

vrstev

CSB - BETONKA

75

300

140

5

ks/vrst. ks/paleta 48

240

Rozměry - tvar výrobku: bokorys

290

290

Příklady vzorových skladeb:

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Spotřeba: 22,2 ks/m2

Spotřeba: 44,4 ks/m2

Použití:

Použití:

• vyzdívky revizních šachet (vodovody, kanalizace) • tenké dělicí příčky • zpevnění podlah sklepních prostorů

• zdicí prvek - náhražka pálených cihel (vyšší pevnost a menší nasákavost)

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

Barevné a povrchové ÚPravy

Zahradní doplňky

140

65

pĤdorys

Ploty a opěrné zdi

skladebné rozměry [mm] název výrobku:

Palisády a schody

Technické údaje o výrobku:

65


ES08

CSB - ÚHLOVÁ ZEĎ PŘÍMÁ HLADKÁ NOVINKA!

Palisády a schody

Technické údaje o výrobku: Tyto prvky představují ideální řešení zlomů výškově rozdílných ploch. Jsou tedy vhodné pro zajištění svahů, násypů, dělení teras, parkovišť, sjezdů a jiných řešení. Všechny prvky jsou armovány a vyrobeny z vysokopevnostního betonu. Čelní pohledové strany prvků jsou tvořeny pohledovými betony vysoké estetické kvality. Díky rohovým prvkům lze tvořit směrové lomy v odklonu o 45 stupňů. Prvky lze využít jak v zahradním a pozemním stavitelství, tak na dopravních stavbách. skladebné rozměry [mm]

Ploty a opěrné zdi

název výrobku:

výška

délka

šířka

počet ks/bm

hmotnost [kg]

ks/paket

ks

CSB - opěrná zeď přímá hladká

500

300

1000

1

individuálně

186

CSB - opěrná zeď přímá hladká

1000

550

1000

1

individuálně

391

CSB - opěrná zeď přímá hladká

1500

800

1000

1

individuálně

596

CSB - opěrná zeď přímá hladká

2000

1100

1000

1

individuálně

882

CSB - opěrná zeď přímá hladká

2500

1400

1000

1

individuálně

1285

CSB - opěrná zeď přímá hladká

3000

1700

1000

1

individuálně

1590

Skladebné rozměry - tvar výrobku:

CSB - úhlová zeď přímá hladká - základní 500 pĤdorys

čelní pohled

bokorys

120 990

500

380 120

380

500

300

Zahradní doplňky

120

300

990

CSB - úhlová zeď přímá hladká - základní 1000

880

1000

880

1000 Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

550

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

120

120 990

66

čelní pohled

bokorys 120

550

Barevné a povrchové ÚPravy

pĤdorys

990


ES08

CSB - ÚHLOVÁ ZEĎ PŘÍMÁ HLADKÁ CSB - úhlová zeď přímá hladká - základní 1500 pĤdorys

čelní pohled

bokorys

1380

1500

1500

120

800

990

Ploty a opěrné zdi

990

120

120

680

800

1380

Palisády a schody

120

CSB - úhlová zeď přímá hladká - základní 2000 pĤdorys

čelní pohled

bokorys

1880

1380

2000

1850

700

400 1100

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

150

120

990

Barevné a povrchové ÚPravy

990

120

150

400

1100

580

120

500

Zahradní doplňky

120

67


ES08

CSB - ÚHLOVÁ ZEĎ PŘÍMÁ HLADKÁ CSB - úhlová zeď přímá hladká - základní 2500 pĤdorys

čelní pohled

bokorys

2380

2500 1000

990

200

120

120

200

400

Ploty a opěrné zdi

1400

880

1880

120

2300

500

Palisády a schody

120

400

990

1400

CSB - úhlová zeď přímá hladká - základní 3000 pĤdorys

čelní pohled

bokorys

1200

500

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

200

150

150

200 990

1700

68

2850

1850

1050 500

1700

Barevné a povrchové ÚPravy

2800

3000

150

1000

Zahradní doplňky

120

990


ES08

CSB - ÚHLOVÁ ZEĎ ROHOVÁ HLADKÁ NOVINKA! Technické údaje o výrobku:

výška

délka

šířka

počet ks/bm

hmotnost [kg]

ks/paket

ks

CSB - opěrná zeď roh hladká

500

300

965

1,036

individuálně

167

CSB - opěrná zeď roh hladká

1000

550

965

1,036

individuálně

333

CSB - opěrná zeď roh hladká

1500

800

965

1,036

individuálně

483

CSB - opěrná zeď roh hladká

2000

1100

965

1,036

individuálně

663

CSB - opěrná zeď roh hladká

2500

1400

965

1,036

individuálně

906

CSB - opěrná zeď roh hladká

3000

1700

965

1,036

individuálně

1034

Ploty a opěrné zdi

skladebné rozměry [mm] název výrobku:

Palisády a schody

Tyto prvky představují ideální řešení zlomů výškově rozdílných ploch. Jsou tedy vhodné pro zajištění svahů, násypů, dělení teras, parkovišť, sjezdů a jiných řešení. Všechny prvky jsou armovány a vyrobeny z vysokopevnostního betonu. Čelní pohledové strany prvků jsou tvořeny pohledovými betony vysoké estetické kvality. Díky rohovým prvkům lze tvořit směrové lomy v odklonu o 45 stupňů. Prvky lze využít jak v zahradním a pozemním stavitelství, tak na dopravních stavbách.

Skladebné rozměry - tvar výrobku:

CSB - úhlová zeď přímá hladká - roh 500 pĤdorys

čelní pohled

bokorys 120

25

300

965

275

Zahradní doplňky

380

500

120

120

180

300

25

500

380

940

CSB - úhlová zeď přímá hladká - roh 1000 pĤdorys

čelní pohled

bokorys

Barevné a povrchové ÚPravy

120

525

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

440

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

550

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

1000

880 120

120

550

525

25

1000

880

25

965

69


ES08

CSB - ÚHLOVÁ ZEĎ ROHOVÁ HLADKÁ Skladebné rozměry - tvar výrobku:

Palisády a schody

CSB - úhlová zeď přímá hladká - roh 1500 pĤdorys

čelní pohled

bokorys 120

25

1380

1500

1380 120

120

800

Ploty a opěrné zdi

775

1500

25

940

775

190

800

965

CSB - úhlová zeď přímá hladká - roh 2000 pĤdorys

čelní pohled

bokorys

500 1100

965

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

2000

1380

150

120

990

25

120

Barevné a povrchové ÚPravy 70

1880

940 2000

25

965

Zahradní doplňky

120

965


ES08

CSB - ÚHLOVÁ ZEĎ ROHOVÁ HLADKÁ CSB - úhlová zeď přímá hladká - roh 2500 pĤdorys

čelní pohled

bokorys

Palisády a schody

500

Ploty a opěrné zdi

200

120

120

990

965

2000

25

1880

940

2500

25

2380

500

120

1400

965

965

CSB - úhlová zeď přímá hladká - roh 3000 čelní pohled

bokorys

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

200

150

150

965

990

25

1700

965

965

Barevné a povrchové ÚPravy

2350

940

2000

25

3000

2850

1000

500

120

Zahradní doplňky

pĤdorys

71


ES08

CSB - ÚHLOVÁ ZEĎ ROHOVÁ HLADKÁ Vzorový řez #b < 30°

#b h1

#b < 30°

HUTNĚNÝ ZÁSYP PREFABRIKOVANÁ OPĚRNÁ STĚNA IZOLACE PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ

PODÉLNÁ DRENÁŽ ø100 mm

PODKLADNÍ BETON

min 300

min tl. 100 mm

t3

t2

Ploty a opěrné zdi

Rd = 200 kPa

t2

UPRAVENÝ TERÉN

h-celk

- CSB-ÚHLOVÁ ZEĎ PŘÍMÁ HLADKÁ h-celk

Palisády a schody

#b

t1

b-celk

b1

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ POLŠTÁŘ

b-celk

POZN: - MAXIMÁLNÍ SKLON TERÉNU ZA ZDÍ 30ST. (TZN. CCA 1:1,75) - MATERIÁL NÁSYPU MUSÍ BÝT NENAMRZAVÝ A PROPUSTNÝ - DRENÁŽ VE SKLONU MIN. 3% - OZ SE VYRÁBĚJÍ I VE VARIANTĚ S PROSTUPEM PRO DRENÁŽE CSB – Opěrné zdi úhlové

Barevné a povrchové ÚPravy

Zahradní doplňky

Krátký popis výrobku. Vhodnost použití, přednosti.

72

Výrobky představují ideální řešení zlomů výškově rozdílných ploch, při zajištění svahů a násypů nebo pro dělení teras, parkovišť, sjezdů a jiných ploch. Všechny prvky jsou armovány a vyrobeny z vysokopevnostního betonu. Čelní pohledové strany prvků jsou tvořeny pohledovými betony vysoké estetické kvality. Díky rohovým prvkům lze tvořit směrové lomy v odklonu o 45 stupňů. Prvky lze využít jak v zahradním a pozemním stavitelství, tak na dopravních stavbách. Vlastnosti a charakteristika. Podrobný technický popis výrobku včetně způsobu výroby a příslušných norem. Viz stávající popisy výrobků. CSB – Opěrné zdi hladké jsou architektonicky velmi působivý prvek, který je vhodným doplňkem zahradního a pozemního stavitelství, tak i dopravních staveb. Úkolem těchto prvků je oddělit různé výškové úrovně terénu. CSB – Opěrné zdi hladké je možno využít k tvorbě výškových terénních stupňů a opěrných zdí do výšky 3,0 m. CSB – Opěrné zdi hladké jsou vyráběny i ve variantě s prostupem pro drenáž DN 100, pro případy kdy je nutné vyústit odvodnění skrz prvky opěrné zdi. CSB – Opěrné zdi hladké jsou vyráběny metodou vibrolitého betonu. Použitá technologie výroby opěrných zdí umožňuje vyrábět prvky vynikajících vlastností, s hladkým povrchem, vysokými pevnostmi a extrémní odolností proti působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám. Opěrné zdi jsou vyráběny z vysokopevnostního provzdušněného betonu pevnostní třídy C45/55 a vyhovují požadavkům stupně agresivity prostředí XF4, XD3 dle normy ČSN EN 206-1. V čerstvé betonové směsi je zaručen minimální obsah vzduchu ve výši 5%. Použitím vysokohodnotného betonu je dosaženo: • vysoké pevnosti betonu v tlaku • neobvykle vysoké pevnosti v tahu za ohybu • extrémní odolnosti proti působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám • minimální nasákavosti • vysoké estetické kvality povrchů výrobků Společnost CS – Beton s.r.o. vyrábí železobetonové opěrné zdi ve výškách 600, 1000, 1500, 2000, 2500 a 3000 mm. Opěrné zdi jsou vyráběny ve variantě přímé, její šířka je 990 mm, která je doplněna o rohové prvky šířky 965 mm. Čelní strana výrobku je tvořena pohledovými betony vysoké estetické kvality. Prvky jsou vyráběny v přírodní šedé barvě betonu. CSB - Opěrné zdi hladké jsou navrženy jako zdi úhlové, eliminace a přenos vodorovných sil je zajišťována vahou zeminy dosypané na patu opěrné zdi, konstrukce je samonosná, není třeba zajišťovat dodatečné kotvení do svahu. Jednotlivé prvky se kladou na urovnaný zpevněný podklad. Opěrné zdi se kladou na sraz a spojují se vzájemně v úrovni cca 150mm pod horní hranou ocelovími pásy šířky 8mm, které se uchytí k prefabrikátům do hmoždinek zabetonovaných na rubové stěně. Hmoždinky jsou s vnitřním závitem pro šrouby průměru 10mm (12mm). Systém je jednoduchý a velmi rychlý. Díky tomuto systému je možné osazovat opěrné zdi přímo z dopravního prostředku pomocí vhodného manipulačního prostředku, který osazuje prvky rovnou do požadované polohy. Produkty společnosti CS-BETON s.r.o.,jsou vyráběny v systému řízení výroby dle ČSN EN ISO 9001:2001, který je pravidelně kontrolován nezávislým auditem. Od roku 2008 byl taktéž zaveden systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 140001:2005. V celém procesu výroby jsou výrobky podrobovány náročným testům, které jsou prováděny nezávislými akreditovanými laboratořemi. Mnohaleté zkušenosti, kvalitní výrobní stroje, použití vstupních materiálů vysoké jakosti, kontinuální kontrola produkce a zázemí silné společnosti jsou zárukou stabilní kvality dodávaných produktů. Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN


ES05

CSB - OPĚRNÁ ZEĎ PŘÍMÁ Technické údaje o výrobku:

skladebné rozměry [mm] název výrobku:

výška

délka

počet

šířka

ks/bm

Palisády a schody

Výrobky jsou určeny k řešení terénních zlomů jak uvnitř výškově členěných ploch, tak i na okrajích, kde dochází ke kontaktu s komunikací či chodníkem. Prvek je armován s krytím výztuže 40 mm. Prvek je na čelní pohledové straně opatřen profilací imitující dřevěné fošny.

hmotnost [kg]

ks/paket

ks

600

600

500

2

individuálně

132

800

600

500

2

individuálně

156

CSB - opěrná zeď přímá

1000

600

500

2

individuálně

180

CSB - opěrná zeď přímá

1200

600

500

2

individuálně

204

Ploty a opěrné zdi

CSB - opěrná zeď přímá CSB - opěrná zeď přímá

bokorys

pohled čelní

600 (800,1000,1200)

600 (800,1000,1200)

500 100

600

půdorys

500

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

600

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

500

Barevné a povrchové ÚPravy

100

Zahradní doplňky

Skladebné rozměry - tvar výrobku:

73


ES05

CSB - OPĚRNÁ ZEĎ ROHOVÁ

Palisády a schody

Technické údaje o výrobku: Výrobky jsou určeny k řešení terénních zlomů jak uvnitř výškově členěných ploch, tak i na okrajích, kde dochází ke kontaktu s komunikací či chodníkem. Prvek je armován s krytím výztuže 40 mm. Prvek je na čelní pohledové straně opatřen profilací imitující dřevěné fošny.

skladebné rozměry [mm] název výrobku:

výška

délka

šířka

počet ks/bm

hmotnost [kg]

ks/paket

ks

600

600

600

1,67

individuálně

218

800

600

600

1,67

individuálně

271

CSB - opěrná zeď rohová

1000

600

600

1,67

individuálně

324

CSB - opěrná zeď rohová

1200

600

600

1,67

individuálně

377

Zahradní doplňky

Ploty a opěrné zdi

CSB - opěrná zeď rohová CSB - opěrná zeď rohová

Skladebné rozměry - tvar výrobku: bokorys 100

pohled čelní

500

500

půdorys

74

600 (800,1000,1200)

500

600 (800,1000,1200)

100

100

600

Barevné a povrchové ÚPravy

500

600

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

600

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

600

100


ES05

DOPORUČENÍ PRO POKLÁDKU CSB - ÚHLOVÉ ZDI Vzorový řez

100

CSB-ÚHLOVÁ ZEĎ PŘÍMÁ ČELNÍ STĚNA Z POHLEDOVÉHO BETONU

1000 (1200, 800, 600)

HUTNĚNÁ DOSYPÁVKA

Palisády a schody

500 (600)

(ZEMINA) ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 mm KLADECÍ VRSTVA 30-40 mm NOSNÁ VRSTVA 150 mm

Jako jediný prvek z této kategorie výrobků jsou CSB – Opěrné zdi úhlové vyráběny metodou vibrolitého betonu. Použitá technologie výroby opěrných zdí umožňuje vyrábět prvky vynikajících vlastností, s hladkým povrchem, vysokými pevnostmi a extrémní odolností proti působení vody a chemických rozmrazovacích látkek. Opěrné zdi jsou vyráběny z vysokopevnostního provzdušněného betonu pevnostní třídy C45/55 a vyhovují požadavkům stupně agresivity prostředí XF4, XD3 dle normy ČSN EN 206-1. V čerstvé betonové směsi je zaručen minimální obsah vzduchu ve výši 5 %. Použitím vysokohodnotného betonu je dosaženo: • vysoké pevnosti betonu v tlaku • neobvykle vysoké pevnosti v tahu za ohybu • extrémní odolnosti proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek • minimální nasákavosti • vysoké estetické kvality povrchů výrobků Společnost CS-Beton s.r.o. vyrábí železobetonové opěrné zdi ve výškách 600, 800, 1000 a 1200 mm. Opěrné zdi jsou vyráběny ve variantě přímé, její šířka je 500 mm a nebo ve variantě rohové o šířce 600 mm. Pohledová strana výrobku je opatřena profilovanou úpravou, která imituje povrch dřeva. Prvky jsou vyráběny v přírodní šedé barvě betonu. CSB - Opěrné zdi úhlové jsou navrženy jako zdi úhlové, eliminace a přenos vodorovných sil je zajišťována vahou zeminy dosypané na patu opěrné zdi, konstrukce je samonosná, není třeba zajišťovat dodatečné kotvení do svahu. Jednotlivé prvky se kladou na urovnaný zpevněný podklad. Opěrné zdi se kladou na sraz a spojují se vzájemně pomocí hmoždinek, které jsou v prvku zabudovány. V zadní stěně prvku jsou zabetonovány dvě hmoždinky s vnitřním závitem Rd 8, které slouží k manipulaci s prvkem. K těmto otvorům je pomocí šroubů upevněno montážní lanové oko, které slouží k uchycení montážních háků manipulačního prostředku. Systém je jednoduchý a velmi rychlý. Díky tomuto systému je možné osazovat opěrné zdi přímo z dopravního prostředku pomocí vhodného manipulačního prostředku, který osazuje prvky rovnou do požadované polohy.

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

Ploty a opěrné zdi Zahradní doplňky

CSB – Opěrné zdi úhlové jsou architektonicky velmi působivý prvek, který je vhodným doplňkem všech extravilánů. Úkolem těchto prvků je oddělit různé výškové úrovně terénu. CSB – Opěrné zdi úhlové je možno využít k tvorbě výškových terénních stupňů a opěrných zdí do výšky 120 cm.

Barevné a povrchové ÚPravy

cca 220

1

150

PODKLADNÍ BETON

1:

250

1:

1

100

HUTNĚNÁ DOSYPÁVKA (ZEMINA)

75


ES05

vlastnosti a charakteristika

Palisády a schody

Produkty z této kategorie výrobků, kromě CSB – Opěrné zdi úhlové, jsou vyrobeny z vibrolisovaného vysokopevnostního betonu. Spolupůsobení tlaku a vibrace zajišťuje u těchto vibrolisovaných výrobků vysoké pevnosti a dokonalý estetický vzhled. Vysoká hutnost dává prvkům vynikající mechanicko – fyzikální vlastnosti: • pevnost v tlaku • mrazuvzdornost • požární odolnost • optimální drsnost povrchu • vysokou estetickou hodnotu • vysokou přesnost • minimální nasákavost Betonové prvky vhodné pro výstavbu opěrných zdí, pro zdění stavebních konstrukcí, pro rychlé zdění sklepů, plotů, garáží, skladů, průmyslových hal a pro zdění základů s použitím jako ztracené bednění. Technologie výroby umožňuje optimální využití speciálního betonu, které zaručuje splnit požadavky evropské harmonizované normy ČSN EN 772-1.

Ploty a opěrné zdi

CSB - Tvárnice zdící a bednící se vyráběj standardně v přírodní šedé barvě betonu, CSB – Naturblok, CSB - CSblok a CSB - Betonka je možno vyrobit v různých barevných odstínech dle katalogu. CSB – Naturblok EDIT je systém betonových zdících bloků různých délek ve dvou výškových provedeních. Dvě výšky jednotlivých bloků a rozdílné délky umožňují různorodé kombinace kamenů, díky které lze docílit neopakovatelného vzhledu. Kameny mají rovné strany a dutý vnitřek podobně jako štípané nebo bednicí tvárnice. Systém je určen převážně pro stavbu volně stojících zdí a plotů, kde je nutné vyztužení a zmonolitnění zděné konstrukce. Jednotlivé kameny jsou vyráběny pod velkým tlakem na vibrolisech, po vyzrání betonu jsou oštípány jeho hrany a ve finálním specifickém procesu podrobeny ostařování metodou tumblování. CSB – Naturblok je systém betonových bloků, z kterých lze zděním na sucho stavět terasové opěrné zdi, okrasné gravitační stěny, schodišťové stupně a ploty. Jednotlivé prvky systému jsou spojovány speciálním elementem do drážky. Dva výškové systémy umožňují vzájemnou kombinaci jinak vysokých kamenů. Jednotlivé kameny jsou vyráběny pod velkým tlakem na vibrolisech, po vyzrání betonu jsou oštípány jeho hrany a ve finálním specifickém procesu podrobeny ostařování metodou tumblování.

Zahradní doplňky

CSB – Tvárnice ZDICÍ jsou velmi přesné dutinové prvky se dnem, opatřeny spojovacími zámky. Výhody použití betonových tvarovek spočívají především v úspoře nákladů na pořízení zdicího materiálu a v rychlosti výstavby. Při použití vhodné tepelné izolace vznikne výborný svislý nosný prvek. Postup zdění z betonových tvárnic je stejný jako u běžných zdicích materiálů. Prvky je možné díky plnému dnu zalít betonem v místech, kde je to požadováno (např. pod překladem, pod stropními prvky apod.). Tvárnice jsou vyráběny v šířce 198 mm a délce 490 mm. CSB – Tvárnice bednIcí jsou určeny pro výrobu ztraceného bednění, které je určeno pro všechny stavby základových pásů různých druhů staveb bez použití klasického bednění. Tento postup přináší nejen časovou a finanční úsporu, ale i odpadá nutnost po betonáži základy pracně odbedňovat. Vlastní zdění se provádí převazbou s použitím maltovin. Na méně náročné objekty je možno zdít i na sucho. Profily tvarovek jsou uzpůsobeny pro vkládání vodorovné výztuže. Vlastní zalévání provádíme opatrně a plynule přiměřeně řídkou betonovou směsí po vrstvách. Tvárnice jsou vyráběny v šířkách 500, 400, 300, 250, 200 a 150 mm. Délka je jednotná pro všechny bednící tvárnice, a to 500 mm. CSB – CSblok jsou určeny především na konstrukce plotů a plotových zdí, dělících stěn, okrasných zdí, podezdívek a soklů budov. Prvky jsou upraveny dodatečnou povrchovou úpravou – štípáním, které dává prvku zajímavý atraktivní vzhled napodobující přírodní kámen. Společnost CS – Beton s.r.o. vyrábí tyto tvárnice v bohatém sortimentu a několika barevných odstínech. Tvárnice jsou vyráběny v rozměrech 400 x 200 x 200 mm a nově 400 x 300 x 200 mm.

Barevné a povrchové ÚPravy

CSB – Betonka je výrobek rozměrů klasické pálené cihly vhodný k vyzdívání revizních šachet, obezdívek komínů, zídek i plotů. Je možné ji taktéž klást podobně jako betonovou dlažbu a využít ji ke zpevnění podlah sklepů či jiných technických prostor. CSB - Betonka je téměř nenasákavá, což oproti klasické cihle zaručuje delší životnost. Prvky se spojují zdící a spárovací maltou a neomítají se. Lze ji vyrábět i v různých barevných provedeních.

76

Produkty společnosti CS-BETON s.r.o., jsou vyráběny v systému řízení výroby dle ČSN EN ISO 9001:2001, který je pravidelně kontrolován nezávislým auditem. Od roku 2008 byl taktéž zaveden systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 140001:2005. V celém procesu výroby jsou výrobky podrobovány náročným testům, které jsou prováděny nezávislými akreditovanými laboratořemi. Mnohaleté zkušenosti, kvalitní výrobní stroje, použití vstupních materiálů vysoké jakosti, kontinuální kontrola produkce a zázemí silné společnosti jsou zárukou stabilní kvality dodávaných produktů.

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN


ES05

INSPIRACE

Ploty a opěrné zdi

Palisády a schody

CSB-NATURBLOK povrch tumble, barva naturcolor Playa

CSB-ÚHLOVÁ ZEĎ povrch vibrolitý, barva přírodní šedá

Barevné a povrchové ÚPravy

CSB-CSBLOK povrch štípaný, barva standard Javor

Zahradní doplňky

CSB-BETONKA povrch hladký, barva standard červená

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

77


Barevné a povrchové ÚPravy Zahradní doplňky

Ploty a opěrné zdi

Palisády a schody


PALISÁDY A SCHODY ZAHRADNÍ DOPLŇKY

PLOTY A OPĚRNÉ ZDI

Zahradní doplňky

technické listy vlastnosti a charakteristika postup pokládky tvárnic

BAREVNÉ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

typy tvárnic, atypické dlažby, ohniště


PALISÁDY A SCHODY PLOTY A OPĚRNÉ ZDI ZAHRADNÍ DOPLŇKY BAREVNÉ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

FE01 CSB - NATURBLOK OHNIŠTĚ

81

Doporučení pro pokládku

82

FE02 CSB - ALTO KRUH

84

FS01 CSB - FLORIA

85

FS02 CSB - TIESTO

86

FS01 CSB - FLORETA

87

Vlastnosti a charakteristika

88

Postup pokládky tvárnic CSB-FLORIA pro tvorbu okrasných zdí 89 Inspirace

91


FE01

CSB - NATURBLOK OHNIŠTĚ Technické údaje o výrobku:

skladebné rozměry [mm] název výrobku: CSB - NATURBLOK OHNIŠTĚ

Palisády a schody

Ohniště je sestava dvou typů kamenů, přičemž jeden slouží jako základní kámen a druhý typ kamene je určen pro zákryt. Ve skladbě jsou vždy dva kameny na jedné vrstvě určené pro zákryt. Ohniště je dodáváno jako jeden kus, na jedné paletě. Kameny nemají drážky a proto se neskládají pomocí spojek. Kameny k sobě lepíme polyuretanovou pěnou. Jako příslušenství nabízíme prvky: popelník, grilovací rošt a okrasný kryt.

počet

výška

průměr

ks/paleta

kg/paleta

600

1316

1

1090,15

Skladby na paletě

Naturblok ohniště - základní kámen půdorys

1000

řez a-a'

*

1002

250

75 247

V každé vrstvě je 14 základních kamenů o rozměrech 247 x 148 mm a 2 stříšky o rozměrech 261 x 162 mm, které jsou ve skladbě vyznačené šedou barvou.

Naturblok ohniště - stříška* půdorys

řez a-a'

Součástí příslušenství je popelník, grilovací rošt, okrasný poklop.

Barevné a povrchové ÚPravy

250 a-a'

250

162

75 261

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Zahradní doplňky

a-a'

250

148

Ploty a opěrné zdi

Skladebné rozměry - tvar výrobku:

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

81


FE01

DOPORUČENÍ PRO POKLÁDKU CSB - NATURBLOK OHNIŠTĚ Řez

Palisády a schody

1316

35

75

35

35

525

600

35

GEOTEXTÍLIE

PÍSEK DOSYPÁVKA

50

Ploty a opěrné zdi

150

DOSYPÁVKA

300

52

250

746

250

1246

Zahradní doplňky

1350

ø 79

30

40

82

250

Barevné a povrchové ÚPravy

0

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

ø 790 CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN


FE01

DOPORUČENÍ PRO POKLÁDKU CSB - NATURBLOK OHNIŠTĚ • Prvním způsobem je založení na zpevněné desce (beton, betonová dlažba, atd.). V tomto případě je nutné vytvořit rovný zpevněný povrch o průměru minimálně 1350 mm, který je vodorovný, případně s minimálním sklonem. Sklon nad 2% se nedoporučuje. Na očištěný povrch založte první vrstvu vyskládáním 16 základních kamenů do kruhu o vnitřním průměru 747 mm. Prvky k podkladu přilepte například pomocí PUR pěny. • Druhý způsob založení je do travnaté plochy na připravený základ z drceného kameniva. Nejdříve připravte výkop kruhového tvaru o průměru minimálně 1350 mm do hloubky 30 cm. Základovou spáru zhutněte. Výkop vyplňte hrubým drceným kamenivem na výšku 25 cm, které srovnejte do roviny a opět zhutněte. Pro snazší vyrovnání kamenů první vrstvy vysypte po obvodu v šířce kamenů vrstvu velmi jemného kameniva. Na takto připravený podklad založte první vrstvu vyskládáním 16 základních kamenů do kruhu o vnitřním průměru 747 mm, vyrovnejte. Vzniklý výškový rozdíl mezi okolní plochou a betonovými bloky doplňte hrubým drceným kamenivem. Základní kruh je nyní zapuštěn 5 cm pod úroveň okolního terénu.

Palisády a schody

Ohniště je možné založit dvojím způsobem

• Na založenou základní řadu nyní postupně položíme druhou až šestou vrstvu. Při montáži klademe bloky tak, aby spoj mezi bloky spodní vrstvy vždy půlil blok vrstvy následující. Kameny k sobě můžeme, ale nemusíme lepit. V případě, že se rozhodneme kameny lepit, použijeme k tomu například nízko expanzní PUR pěnu nebo flexibilní lepidlo, které nanášíme na kontaktní plochu v malém množství, poté přiložíme kámen následující vrstvy. 7

ø 74

• Po položení šesti vrstev přistoupíme k montáži poslední vrstvy stříšek. Postup montáže je obdobný jako u základních kamenů jen s tím rozdílem, že poslední vrstva je montována s předsazením 35 mm oproti ostatním vrstvám. Vrstvu stříšek z bezpečnostních důvodů doporučujeme lepit v každém případě. Dříve než stříšky přilepíte, doporučujeme správné uložení ověřit vložením popelníku.

Zahradní doplňky

• Vnitřní prostor ohniště doporučujeme vysypat jemnozrnným křemičitým pískem do výšky 100 až 150 mm, který zabrání průsaku nečistot na podloží, které propadnou z nádoby na popel. Tento písek vyměňujte s ohledem na intenzitu používání ohniště.

Ploty a opěrné zdi

Další postup je v obou případech stejný

Důležité upozornění! • Kryt ohniště je pouze okrasný. Nevystavujte jej přímému ohni ani velkému žáru!

Bezpečnostní pokyny Ohniště nikdy nestavte v blízkosti hořlavých předmětů. Nikdy nezakládejte ohniště na hořlavém podloží. Dodržujte odstupové vzdálenosti od budov. Dodržujte pravidla pro manipulaci s otevřeným ohněm. Intenzitu ohně přizpůsobte okolnímu prostředí. Hořící oheň nenechávejte bez dozoru. Doporučujeme nechat oheň v ohništi přirozeně dohořet, při zalití vodou může dojít k poškození grilu. • V grilu je možné topit pouze dřevem nebo dřevěným uhlím.

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

35

Barevné a povrchové ÚPravy

• • • • • • •

83


FE02

CSB - ALTO KRUH

Palisády a schody

Technické údaje o výrobku: Jak sám název napovídá, jde o sestavu kamenů, které po položení tvoří kruh a to o průměru 3,2 m. Sestava kamenů je uložena na jedné paletě a dodávána jako jeden celek, tedy jeden kus. Jedna paleta obsahuje jeden kruh, který tvoří 8 m2 plochy. Při potřebě větších průměrů lze plynule navázat výrobkem CSB - ALTO EVO.

skladebné rozměry [mm]

počet

název výrobku:

m2/MJ

průměr

ks/paleta

kg/paleta

CSB - ALTO KRUH

8,0

3200

1

1341,74

Ploty a opěrné zdi

Skladebné rozměry - tvar výrobku:

126

140

126

140

77

135

135

45

Skladba kamenů na vrstvě je daná výrobní technologií. Několik kamenů po dokončení stavby přebývá.

Řez hranou Zahradní doplňky

45

77

Přehled použitých kamenů 11 10

POČET KS

9 8 7

ŘADA

KRUH

MALÝ KLÍN

ČTVEREC

OBDÉLNÍK

0

1

-

-

-

-

5

1

-

10

-

-

-

4

2

-

-

18

-

-

3 2

3

-

12

-

12

-

1

4

-

12

-

-

12

5

-

-

19

19

-

6

-

-

18

-

18

7

-

-

17

34

-

8

-

-

-

50

-

9

-

-

-

-

38

10

-

-

-

63

-

11

-

-

-

-

46

Barevné a povrchové ÚPravy

6

84

1105

689

Kámen ALTO kruh

140

210

140

140

Kámen ALTO klín velký

140

210

140

140

Kámen ALTO klín malý

140

Kámen ALTO obdélník

140

Kámen ALTO čtverec

140

140

Skladby na paletě

0

celkem: 1 ks

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

celkem: 34 ks

VELKÝ KLÍN

celkem: 72 ks

celkem: 178 ks celkem: 114 ks


FS01

CSB - Floria Technické údaje o výrobku:

skladebné rozměry [mm] název výrobku: CSB - Floria

Palisády a schody

Prvek pro tvorbu okrasných zdí plní funkci svahového opěrného systému, který účelně slučuje svou funkčnost se zelení v zahradě. Systém je variabilní a umožňuje různá prostorová řešení strmých svahů. Zároveň umožňuje v upraveném svahu výsadbu libovolné vegetace nebo křovin. Maximální výška opěrné zdi by neměla překročit výšku 1,6 m. Prvek splňuje základní architektonické a statické požadavky.

počet

výška

délka

šířka

vrstev

130/140

370

320

4

ks/vrst. ks/paleta 6

24

půdorys

Ploty a opěrné zdi

Skladebné rozměry - tvar výrobku: řez a-a'

140

a-a'

130

320

370

40

265

65

Vzorový příčný řez opěrnou zdí:

max. 1,6 m

ROSTLINNÝ POROST ZÁSYPOVÁ ZEMINA TVÁRNICE CSB-FLORIA ROSTLÝ TERÉN

TRAVNATÝ POROST ROSTLÝ TERÉN

BETONOVÁ DESKA 500x200x50 mm

Barevné a povrchové ÚPravy

Zahradní doplňky

370

ŠTĚRKOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

85


FS02

CSB - TIESTO

Palisády a schody

Technické údaje o výrobku: Prvek pro tvorbu okrasných zdí plní funkci svahového opěrného systému, který účelně slučuje svou účelovou a dekorativní funkci. Systém je variabilní a umožňuje různá prostorová řešení strmých svahů a to nejen skladbou, ale také různým barevným provedením. Zároveň umožňuje v upraveném svahu výsadbu libovolné vegetace nebo křovin. Maximální výška opěrné zdi by neměla překročit výšku 1,6 m. Prvek splňuje základní architektonické a statické požadavky.

skladebné rozměry [mm] název výrobku:

počet

výška

délka

šířka

vrstev

300

357

500

3

CSB - TIESTO

ks/vrst. ks/paleta 4

12

Ploty a opěrné zdi

Skladebné rozměry - tvar výrobku: půdorys

řez a-a'

400

50

300

425

357

50

Zahradní doplňky

a-a'

92

500

Možnosti pokládky:

Barevné a povrchové ÚPravy

CSB-TIESTO - Možnosti pokládky:

86

316

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

CSB-FLORETA - Možnosti pokládky:

92


FS03

CSB - FlorETA Technické údaje o výrobku:

skladebné rozměry [mm] název výrobku: CSB - FloRETA

Palisády a schody

Prvek pro tvorbu okrasných zdí plní funkci svahového opěrného systému, který účelně slučuje svou účelovou a dekorativní funkci. Systém je variabilní a umožňuje různá prostorová řešení strmých svahů a to nejen skladbou, ale také různým barevným provedením. Zároveň umožňuje v upraveném svahu výsadbu libovolné vegetace nebo křovin. Maximální výška opěrné zdi by neměla překročit výšku 1,6 m. Prvek splňuje základní architektonické a statické požadavky.

počet

výška

délka

šířka

vrstev

300

500

350/209

3

ks/vrst. ks/paleta 4

12

CSB-TIESTO - Možnosti pokládky:

půdorys

řez a-a'

350

109

50

92

25

92

209

Možnosti pokládky:

Zahradní doplňky

300

500

a-a'

50

Ploty a opěrné zdi

Skladebné rozměry - tvar výrobku:

CSB-FLORETA - Možnosti pokládky: Šikmá (odskakovaná) stěna

Barevné a povrchové ÚPravy

Svislá stěna

ZÁLIVKOVÝ BETON S ARMATUROU (MOŽNOST VYZTUŽENÍ STĚNY)

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

87


vlastnosti a charakteristika

Palisády a schody

CSB - Floria, CSB - Tiesto a CSB - Floreta jsou svahové tvárnice pro tvorbu okrasných zdí, které plní funkci svahového opěrného systému. Účelně slučují svou funkčnost se zelení v zahradě. Systém tvárnic je variabilní a umožňuje různá prostorová řešení strmých svahů. Zároveň umožňuje v upraveném svahu výsadbu libovolné vegetace nebo křovin. Maximální výška opěrné zdi by neměla překročit výšku 1,6 m. Prvek splňuje základní architektonické a statické požadavky. CSB - Tiesto a CSB - Floreta lze použít pro výstavbu protihlukových stěn. Všechny svahové tvárnice jsou vyráběny z vysokohodnotných betonů jednovrstvou technologií vibrolisování. Pro výrobu je použit beton pevnostní třídy C30/37, který vyhovuje požadavkům stupně agresivity prostředí XF4, dle normy ČSN EN 206-1. Současným působením tlaku a vibrace je dosaženo optimální míry zhutnění produktů. Vysoká hutnost zajišťuje prvkům vynikající mechanicko-fyzikální vlastnosti: • pevnost v tlaku a tahu za ohybu • odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek • vysoká estetická hodnota

Svahové tvárnice, tak jako všechny produkty společnosti CS-BETON s.r.o., jsou vyráběny v systému řízení výroby dle ČSN EN ISO 9001:2001, který je pravidelně kontrolován nezávislým auditem. V celém procesu výroby jsou výrobky podrobovány náročným testům, které jsou prováděny nezávislými akreditovanými laboratořemi. Od roku 2008 byl taktéž zaveden systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005. Mnohaleté zkušenosti, kvalitní výrobní stroje, použití vstupních materiálů vysoké jakosti, kontinuální kontrola produkce a zázemí silné společnosti jsou zárukou stabilní kvality dodávaných produktů.

Plastové dno ke svahovému prvku CSB - TIESTO

Plastové dno ke svahovému prvku CSB - FLORETA

Barevné a povrchové ÚPravy

Zahradní doplňky

Ploty a opěrné zdi

Technologie výroby umožňuje optimální využití speciálního betonu, který zaručuje nejen splnit, ale i překročit požadavky TKP 18 a TKP 3. Svahové tvárnice jsou vyráběny v základních barevných provedeních. K řezání prvků je vhodné použít např. diamantové alt. vidiové kotouče.

88

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN


POSTUP POKLÁDKY TvÁRNIC CSB-FLORIA pro tvorbu okrasných zdí Zakládání

obr. 1

obr. 2

obr. 3

obr. 4

PALISÁDY A SCHODY

V předpokládaném místě opěrné zdi se zhotoví výkop min. o 30 cm širší nežli je tvárnice sama. V případě dostatečné únosnosti základové spáry se využije zakládání pomocí betonových desek (min. rozměr 40 x 20 cm) uložených na zhutněný štěrkový podsyp s osovým odstupem 33 cm (obr. 1). V opačném případě se zvolí zakládání pomocí pásů ze suchého betonu (popř. i vyztuženého) šířky 50 cm s hloubkou 10-15 cm (obr. 2). Základ musí být vodorovný, aby byla zaručena stabilita opěrné zdi.

Uložení tvárnic

PLOTY A OPĚRNÉ ZDI

Kladení tvárnic se provádí ručně. Na betonový základ postupně ukládáme betonové tvárnice vedle sebe s dodržením světlé vzdálenosti 24 cm mezi prvky (obr. 3). Na spodní založenou vrstvu postupně klademe další prvky vrstvy následující. Zámky tvárnic (distanční výstupky) spodní vrstvy vždy vymezují polohu prvků vrstvy horní. Zámky navíc určují sklon opěrné zdi směrem dozadu (obr. 4). Sklon stěny je pevně daný.

Výplň a hutnění

obr. 6

Finální úpravy

obr. 8

Po ukončení zásypových a hutnicích prací se provede finální úprava povrchu. Vrchní vrstva zásypové zeminy se urovná, rozmělní a zbaví se větších kamenů. Po té se přistoupí k vysázení rostlin (obr. 8). Volba druhu rostlin je odvozená od místa, kde bude opěrná zeď situována. Optimálním druhem jsou rostliny plazivého typu, ovšem není problém opěrnou zeď osázet i kvetoucími rostlinami. Po osazení rostlin je zapotřebí zajistit dostatečné zavlažování.

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

obr. 7

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

BAREVNÉ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

obr. 5

ZAHRADNÍ DOPLŇKY

Po uložení tří vrstev se započne se zásypem prostoru za tvárnicemi (obr. 5). Zásypový materiál se postupně nanáší ve vrstvách max. tloušťky 30 cm a hutní se. Pak se přistoupí k zásypu dutin tvárnic a taktéž k jejich hutnění (obr. 6). K hutnění prostoru za tvárnicemi lze využít vibračních zařízení, hutnění prostoru v dutinách tvárnic provádíme zásadně ruční metodou. Jako zásypový materiál se běžně používá původní odkopová zemina. Zásypový materiál musí být nesoudržné konzistence a musí být vodopropustný (obr. 7). V případě výskytu většího množství spodní vody je zapotřebí za opěrkou ve spodní části zbudovat drenážní systém. Doporučená maximální výška opěrné zdi je 160 cm.

89


Palisády a schody

INSPIRACE

Ploty a opěrné zdi

CSB-NATURBLOK povrch tumble, barva naturcolor PLAYA

CSB-NATURBLOK povrch tumble, barva naturcolor CAOBA

Barevné a povrchové ÚPravy

Zahradní doplňky

CSB-NATURBLOK povrch tumble, barva naturcolor CAOBA

CSB-NATURBLOK SCHOD povrch tumble, barva naturcolor BASANITA

90

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN


Palisády a schody

INSPIRACE

Ploty a opěrné zdi

CSB-PALISÁDA LENA povrch hladký, barva standard JAVOR

CSB-PALISÁDA FLORETA povrch hladký, barva standard ČERVENÁ

Barevné a povrchové ÚPravy

CSB-CSBLOK povrch štípaný, barva standard OKR

Zahradní doplňky

CSB-PALISÁDA YVETTE povrch hladký, barva standard OKR

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

91


vibrolisovaný / Štípaný - Standard Štípaný povrch nalezneme zejména na plotových tvárnicích CSB – CSBLOK. Prvky jsou podrobeny druhotné povrchové úpravě - štípání. Povrchu výrobku je dosaženo štípáním jeho pohledových stran. Při štípání bloků dochází díky pevnosti betonové směsi i k rozlamování kamínků použitých při výrobě. To utvrzuje dojem, že se skutečně jedná o přírodní proces rozlomení kamene. Tento postup dodá výrobkům atraktivní vzhled imitující strukturu pískovcovitého kamene. Povrch se vyrábí ve všech základních barevných provedeních.

B - Červená

B - Hnědá

B - Okrová

B - Černá

B - Javor

Barevné a povrchové ÚPravy

ZAHRADNÍ DOPLŇKY

Ploty a opěrné zdi

Palisády a schody

A - Šedá

92

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN


vibrolisovaný / Štípaný - Tumble Nadstandardní povrchová úprava. Sekundárním opracováním je dosahováno rozrušené struktury hran produktů. Tímto způsobem je eliminován efekt strojové přesnosti výroby a navozen dojem nahodilé ruční produkce. Povrchová úprava TUMBLE je svým provedením zcela jedinečná a přináší nový estetický výraz do českého stavebnictví v oblasti prvků malé zahradní architektury a dopravního stavitelství. Produkty linie TUMBLE jsou předurčeny plnit požadavky na stavbách s nejvyššími architektonickými nároky.

E - Caoba

E - Basanita

E - Playa

Barevné a povrchové ÚPravy

ZAHRADNÍ DOPLŇKY

Ploty a opěrné zdi

Palisády a schody

E - Roca

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

93


vibrolisovaný / standard - hladký Povrch STANDARD je základní povrchovou úpravou. STANDARD je používán na stavbách průmyslového charakteru jako jsou supermarkety, parkoviště, městské a obslužné komunikace, pěší zóny a cyklostezky. Použité kamenivo s maximální velikostí zrna 2 mm dodává povrchu STANDARD jemnozrnný, hladký a uzavřený vzhled. Povrchová úprava STANDARD vyniká především vysokou funkčností a nenáročnou údržbou.

B - Červená

B - Hnědá

B - Okrová

B - Černá

B - Javor

Barevné a povrchové ÚPravy

ZAHRADNÍ DOPLŇKY

Ploty a opěrné zdi

Palisády a schody

A - Šedá

94

Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN


vibrolisovaný / Brokovaný - excellent Povrch EXCELLENT patří mezi nadstandardní povrchové úpravy. Při výrobě produktů s povrchem EXCELLENT je do nášlapných vrstev, nad rámec standardní betonové směsi, použito speciálních, hrubozrnných, navzájem barevně kontrastních kameniv. Právě tato kameniva vytvářejí, po dodatečném zušlechtění povrchu produktu žádanou mramorovanou strukturu. Výsledný povrch je uzavřené hrubozrnné struktury s mírně zdrsněnou texturou. Je vhodný zejména pro stavby s vysokým požadavkem na estetickou kvalitu.

C - Bílá

B - Černá

vibrolisovaný / ostařovaný, RELIÉFní - antiko Povrchová úprava ANTICO je dodatečné opracování betonových bloků. Tato sekundární úprava rozrušuje povrch kamenů a jejich hran. Kameny tímto získávají rustikální vzhled a působí historizujícím dojmem.

Ploty a opěrné zdi

Palisády a schody

A - Šedá

ukázka barevných provedení dlažby CSB - ALTO KRUH D - Colormix NOARBLANC

E - Naturcolor CAOBA

E - Naturcolor PLAYA

D - Colormix RUSTIKAL

Barevné a povrchové ÚPravy

ZAHRADNÍ DOPLŇKY

D - Colormix ALLEGRO

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter. Některé barvy mohou vyznít odlišně na několika výrobcích, díky použitému druhotnému opracování jednotlivých výrobků a také díky složení kameniva obsaženého v základní směsi. Certifikát systému řízení jakosti, který udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS Praha pod číslem 213/2008 jako certifikační orgán č. 3001

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

95


Ústí n.L. 261

30

Česká Lípa Litoměřice 15 Velké Žernoseky Labe 15

Teplice E55

Lovosice E55

Terezín

15 D8

Praha

CS-BETON s.r.o. Velké Žernoseky 184 412 01 Litoměřice tel.: +420 473 030 400 fax: +420 416 747 179 e-mail: csbeton@csbeton.cz

www.csbeton.cz

Praha

CS-BETON s.r.o. - 05/2015 - Technický katalog - 2. díl - Malá zahradní architektura

Most

Ohře

EXIT46