Rako home katalog 2018

Page 1


introducción

úvod RAKO HOME – solución completa RAKO HOME representa una gama completa de revestimientos y pavimentos con elementos decorativos y funcionales para ofrecer la solución completa para paredes suelos, baños, cocinas, interiores residenciales, balcones, terrazas y escaleras exteriores. RAKO HOME respeta el enfoque individual de cada cliente, se inspira en las tendencias actuales, manteniendo el equilibrio entre el diseño y los requisitos de calidad más exigentes. Nuestro permanente esfuerzo en mejorar la calidad nos permite producir productos, que basándose en modernos diseños y respetando últimas tecnologías de colocación, plenamente satisfacen los requisitos técnicos de los arquitectos y a la vez agradan a los usuarios. Las líneas actuales de RAKO nacen gracias a la última tecnología digital, de alta definición de impresión. La impresión digital permite transferir en alta definición cualquier tipo de diseño a las cerámicas con superficie lisa o con relieve. Con esta tecnología se consiguen además efectos naturales como imperfecciones, desgastes pátinas, piedra cortada, o efectos de suelos de madera tradicionales. Series hechas con impresión digital están marcadas con el logo . BAÑOS – diseño, estilo, calidad

TRADICIÓN – marca europea- marca checa LASSELSBERGER, s.r.o. es el único fabricante de azulejos cerámicos de la marca RAKO en la República Checa. Además, está entre los fabricantes más importantes en Europa. La famosa marca checa RAKO se enorgullece de una historia de más de 135 años, durante la cual se llevó a cabo una variada gama de obras de recubrimiento con azulejos cerámicos. Algunos ejemplos forman parte del patrimonio cultural, como por ejemplo el hotel Imperial o la Casa Municipal en Praga, la villa Tugendhat en Brno y muchas otras joyas arquitectónicas, admiradas hoy por todo el mundo. Los azulejos cerámicos RAKO son la base del éxito de la empresa LASSELSBERGER, s.r.o., gracias a su oferta de un surtido completo, su capacidad de innovación y su flexibilidad en la ejecución de pedidos, incluyendo reacciones rápidas a deseos extraordinarios de los clientes.

Amplia gama de líneas para el cuarto de baño. Series de azulejo 20 x 40, 20 x 60, 30 x 60, 30 x 90 cm con las del pavimento permiten combinaciones únicas y personales a medida inspiradas con las últimas tendencias en estilos naturales o cosmopolitas Pavimentos – calidad, diseño y funcionalidad El programa de suelos presenta un gran surtido de azulejos esmaltados sinterizados hasta tamaños de 60 x 60 y 80 x 80 cm, 20 x 120 y 30 x 120 cm que aparte de su diseño se distingue por su alta calidad, funcionalidad, características técnicas y fácil mantenimiento. SOLUCIONES PROFESIONALES – tecnología, sistema, garantía. La oferta completa de RAKO cuenta con línea de productos químicos RAKO SYSTEM (www.rakosystem.eu) Es un sistema de productos y aplicaciones para todo el proceso de preparación, colocación, acabado, limpieza y mantenimiento de revestimientos y pavimentos cerámicos.

CALIDAD – control de productos en armonía con la naturaleza A través de pruebas sistemáticas del producto, nos aseguramos de que en el momento de expedición cada producto cumpla con los criterios de calidad más estrictos. Alta calidad de productos RAKO el sistema de gestión de calidad y servicios de la normativa internacional ISO 9001. Las propiedades de los azulejos cerámicos cumplen con los requisitos de la norma EN 14411:2016. Diferentes certificados de renombrados institutos de certificación avalan nuestra calidad superior. Estos documentos se pueden descargar en www.rako.eu Producción de productos aplicando la normativa internacional vigente sobre el cuidado del medioambiente gestionando la producción ecológica forma parte de la estrategia de la empresa. Con la declaración medioambiental de los productos según la normativa ISO 14 025, la empresa se compromete a cumplir con los requisitos de protección del medio ambiente. LASSELSBERGER, s.r.o. en el contexto de la protección del medio ambiente desarrolla permanente investigación y la continua inversión en el área del reciclaje de agua, eliminación ecológica de residuos, mejora de la calidad del aire y reducir la emisión de los gases liberados a la atmósfera en el proceso de la producción con el fin de lograr contaminación cero. Con respecto a la normativa utilizada en la producción utilizamos materias primas seleccionadas. El producto final lo embalamos en material reciclable. SERVICIO – soporte para proyectos individuales Unos productos de calidad superior y unos servicios profesionales son parte inseparable del éxito de una empresa. Por ello, en un marco de cooperación, ofrecemos asesoramiento opcional gratuito a proyectistas y arquitectos trabajando con nuestros productos. Un equipo profesional de proyectistas ayudará a nuestros clientes a asegurar una realización sin problemas de sus conceptos individuales. Los servicios comprenden asesoramiento técnico desde el principio de la realización hasta la finalización de las obras, así como la elección de materiales adecuados de RAKO SYSTEM según el tipo de inmueble, los planos de colocación y el cálculo de las cantidades necesarias de material, incluyendo referencias de detergentes profesionales recomendados para la limpieza final de superficies. Los datos de contacto del equipo proyectista están en www.rako.eu

KVALITA – kontrola výrobků v souladu s přírodou Průběžné a pravidelné zkoušky našich materiálů zaručují, že každý jednotlivý výrobek splňuje při expedici nejpřísnější kritéria kvality. Vysoká kvalita výrobků RAKO odpovídá systému řízení jakosti a služeb podle mezinárodní normy ISO 9001. Vlastnosti keramických obkladů splňují požadavky normy EN 14411:2016. Prvotřídní kvalitu potvrzují certifikáty renomovaných zkušebních ústavů. Dokumenty najdete ke stažení na www.rako.cz Součástí firemní strategie je produkce ekologicky šetrných výrobků, která dodržuje platné národní i mezinárodní normy a využívá systém řízení ohleduplný k životnímu prostředí. Vydáním environmentálního prohlášení o produktu podle ISO 14 025 se společnost zavázala, že bude plnit požadavky na ochranu životního prostředí. Společnost LASSELSBERGER, s.r.o. v rámci ochrany životního prostředí provádí kontinuální výzkum a vynakládá značné investice na recyklaci vody, ekologickou likvidaci odpadů, zlepšení kvality ovzduší a snižování koncentrace plynů uvolňovaných do ovzduší s cílem dosáhnout nulového znečištění. S ohledem na platné předpisy používáme při výrobě vybrané suroviny a finální produkty balíme do obalů vhodných k recyklaci. SERVIS – otevřenost pro individuální projekty Kvalitní produkty a kompetentní služby jsou pro úspěchy v podnikání spojité nádoby. V rámci partnerské spolupráce proto nabízíme projektantům a architektům, kteří pracují s našimi výrobky, že mohou využít bezplatný poradenský servis. Vyškolený tým projektových specialistů pomáhá našim zákazníkům zajistit bezproblémovou realizaci jejich individuálních konceptů. K poskytovaným službám patří technické poradenství od počátku samotné realizace až po dokončení zakázky, které zahrnuje výběr vhodných materiálů a stavební chemie RAKO SYSTEM podle jednotlivých objektů, kladečské plány a výpočet potřebného množství materiálů včetně doporučení profesionálních čisticích prostředků pro finální úklid povrchů. Kontakty na projektový tým najdete na www.rako.cz

RAKO HOME – vše z jedné ruky Značka RAKO HOME představuje bohatý sortiment keramických obkládaček a dlaždic včetně dekoračních a funkčních doplňků pro kompletní dotvoření stěn a podlah koupelen a kuchyní i dalších bytových interiérů, jakož i balkonů, teras a schodišť v exteriéru. RAKO HOME zachovává individuální přístup k zákazníkovi, čerpá inspiraci ze současných trendů a zároveň udržuje soulad mezi rafinovaností designu a náročnými požadavky na kvalitu. Naše trvalá snaha o zlepšování nám dovoluje vytvořit špičkové série s ohledem na design a moderní technologii pokládky, schopné uspokojit technické požadavky architektů a zároveň vyhovět vkusu koncových zákazníků. Současné série RAKO vznikají na základě nejmodernější digitální technologie HD Print. Pomocí digitálního tisku lze přenést na hladký i reliéfní povrch keramiky jakýkoliv dekor ve vysokém rozlišení. Daří se tak vytvořit autentické přírodní nahodilosti, nedokonalosti, patinu, řez kamenem nebo či běžné úpravy povrchů dřevěných podlah. Série vyrobené digitálním tiskem mají v katalogu logo: .

TRADICE – česká značka LASSELSBERGER, s.r.o. je jediným výrobcem keramických obkladů, značky RAKO, v Česku a zároveň patří mezi nejvýznamnější výrobce v Evropě. Tradiční česká značka RAKO slaví v letošním roce 135. výročí. V průběhu dlouhých let vznikla pestrá paleta realizací vytvořených z keramických obkladů. Některé z nich jsou neoddělitelnou součástí českého kulturního dědictví například hotel Imperial nebo Obecní dům v Praze, vila Tugendhat v Brně a mnoho dalších stavitelských skvostů, které dnes obdivuje celý svět. Keramické obklady RAKO jsou základem úspěchu firmy LASSELSBERGER, s.r.o., a to díky nabídce kompletního sortimentu, inovačním schopnostem a pružnosti ve vyřizování zakázek včetně rychlých reakcí na mimořádná přání zákazníků.

KOUPELNY – nadčasovost, styl, luxus Kolekce koupelnového programu kombinuje nadčasové i moderní série obkládaček zejména ve formátech 20 x 40, 20 x 60, 30 x 60, 30 x 90 cm a dlaždic pro osobitá řešení „na míru“, inspirovaná aktuálními trendy, přírodou i luxusní atmosférou. PODLAHY – funkčnost, kvalita, design Podlahový program představuje pestrou nabídku slinutých glazovaných dlaždic až do formátů 60 x 60 a 80 x 80 cm, 20 x 120 a 30 x 120 cm toto, která vyniká kromě designu vysokou kvalitou, funkčností, dokonalými technickými vlastnostmi a snadnou údržbou. PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ – systém, garance, technologie

2

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL La estructura, diseño y forma de presentación de los elementos disponibles en el presente catálogo (gráficos, imágenes, fotografías, muestras y materiales que aparecen en los mismos, tecnologías industriales, logotipos, combinaciones de colores y cualquier elemento susceptible de protección) están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial titularidad de LASSELSBERGER s.r.o. Está prohibida la reproducción, la transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición del público y, en general, cualquier otra forma de explotación, parcial o total de los elementos referidos en el apartado anterior.

Komplexní nabídku značky RAKO doplňuje speciální stavební chemie značky RAKO SYSTEM (www.rakosystem.cz) pro systémové aplikace v oblasti přípravy podkladu a lepení, spárování, čištění i údržby. Společnost LASSELSBERGER, s.r.o. je výhradním držitelem licence k rozmnožování a rozšiřování fotografií s výrobky značky RAKO, které jsou uveřejněny v tomto katalogu.

3


wprowadzenie

Marka RAKO HOME reprezentuje bogaty asortyment płytek ceramicznych i gresu, łącznie z dodatkami dekoracyjnymi i funkcjonalnymi do kompletnego wykańczania ścian i podłóg w łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach, również na balkonach, tarasach i schodach na zewnątrz. RAKO HOME respektuje indywidualne podejście do klienta, czerpie inspirację ze współczesnych trendów i jednocześnie zachowuje harmonię między wyrafinowanym wzornictwem i wysokimi wymaganiami. Efektem naszego nieustannego dążenia do doskonałości są najwyższej jakości serie z punktu widzenia wzornictwa i nowoczesnej technologii, potrafiące zaspokoić wymagania techniczne architektów oraz zadowalające gusta klientów. Obecnie, serie RAKO powstają dzięki najnowocześniejszej technice cyfrowego druku HD. Druk cyfrowy pozwala przenieść, na gładką lub reliefową powierzchnię ceramiki, jakikolwiek wzór w wysokiej rozdzielczości. Można odtworzyć autentycznie wyglądające, naturalne różnice, niedoskonałości, patynę, przekroju kamiania, czy różne rodzaje powierzchni drewnianych podłóg. Serie wykonane drukiem cyfrowym oznaczone są w katalogu logo: . ŁAZIENKI – ponadczasowość, styl, luksus Bogata kolekcja programu łazienkowego optymalnie komponuje się z ponadczasowymi i nowoczesnymi seriami płytek 20 x 40, 20 x 60, 30 x 60, 30 x 90  cm i gresu, dopasowanymi do indywidualnych rozwiązań „na miarę“ inspirowanych aktualnymi trendami, przyrodą i luksusową atmosferą. PODŁOGI – funkcjonalność, jakość, estetyka

TRADYCJA – czeska marka LASSELSBERGER, s.r.o. jest jedynym producentem płytek ceramicznych marki RAKO, w Republice Czeskiej, a także jednym z czołowych producentów w Europie. Tradycyjna czeska marka RAKO w bieżącym roku świętuje 135-lecie. Biegiem tych lat powstało wiele realizacji wykonanych z płytek ceramicznych. Niektóre z nich są integralną częścią czeskiego dziedzictwa kulturowego, na przykład hotel Imperial, Miejski Dom w Pradze, willa Tugendhatów w Brnie i wiele innych klejnotów architektury, które dziś podziwia cały świat. Płytki ceramiczne RAKO są podstawą sukcesu firmy LASSELSBERGER, s.r.o. dzięki kompleksowej ofercie asortymentowej, innowacyjności i elastyczność w realizacji zamówień, w tym szybkiego reagowania na specjalne potrzeby klienta.

intro

RAKO HOME – wszystko z jednej ręki

Program podłogowy przedstawia urozmaiconą ofertę szkliwionych płytek gresowych aż po formaty 60 x 60 i 80 x 80 cm, 20 x 120 i 30 x 120 cm, która wyróżnia się – oprócz designu – wysoką jakością, funkcjonalnością, doskonałymi właściwościami technicznymi i łatwym utrzymaniem czystości. PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE – system, gwarancje, technologie Kompleksową ofertę RAKO dopełnia specjalna chemia budowlana marki RAKO SYSTEM (www.rakosystem.eu) do systemowych aplikacji w zakresie przygotowania podłoża i klejenia, fugowania, czyszczenia i utrzymania.

JAKOŚĆ – kontrola wyrobów zgodnie z przyrodą Systematycznymi kontrolami wyrobów zapewniamy, że każdy pojedynczy wyrób spełnia w chwili obsługi najbardziej surowe kryteria jakości. Wysoka jakość wyrobów RAKO odpowiada systemowi zarządzania jakością i usługami, zgodnie z międzynarodową normą ISO 9001. Właściwości płytek ceramicznych spełniają też wymagania normy EN 14411:2016. Certyfikaty renomowanych instytutów badawczych dokumentują pierwszorzędną jakość. Dokumenty można pobrać na stronie www.rako.eu Częścią strategii firmowej jest produkcja przyjaznych ekologicznie wyrobów, która spełnia wymagania obowiązujących norm krajowych i międzynarodowych i wykorzystuje system zarządzania przyjaznego dla środowiska. Wydając deklarację środowiskową o produkcie, według normy ISO 14025, spółka zobowiązuje się do spełniania wymagań dotyczących ochrony środowiska. Spółka LASSELSBERGER, s.r.o. w ramach ochrony środowiska nieustannie prowadzi badania oraz inwestuje w recykling wody, ekologiczną likwidację odpadów, poprawę jakości atmosfery i obniżanie ilości gazów wypuszczanych do atmosfery w celu osiągnięcia zerowego zanieczyszczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w produkcji stosujemy wybrane surowce, a produkty finalne pakujemy do przetworzonych opakowań. SERWIS – otwartość na indywidualne projekty Jakość produktów i kompetentny serwis są podstawą sukcesu w biznesie. Dlatego, w ramach partnerskiej współpracy oferujemy projektantom i architektom, którzy pracują z naszymi produktami, możliwość bezpłatnego serwisu doradczego. Wyszkolona grupa projektowych specjalistów pomaga naszym klientom zapewnić bezproblemową realizację ich indywidualnych projektów. Serwis obejmuje doradztwo techniczne od początku realizacji, aż po zakończenie inwestycji, dobór odpowiednich materiałów i chemii budowlanej RAKO System na poszczególne obiekty, oraz zalecane środki czyszczące do końcowego sprzątania pobudowlanego. Kontakt do działu projektowego znajduje się na www.rako.eu

QUALITY – product inspection in harmony with nature Through systematic product inspections we ensure that every single shipped item meets the most stringent quality criteria. The high quality of RAKO products meets the requirements of the ISO 9001 international system of quality and services management. Properties of the ceramic tiles meet the requirements of the EN 14411:2016 standard. Certificates issued by renowned test institutes are evidence of the products’ first class quality. These certificates can be downloaded from www.rako.eu Part of the corporate strategy is making environment-friendly products which meet national as well as international standards using an environment-friendly management system. By issuing an ISO 14 025 environmental product declaration, the company has undertaken to meet the requirements on environmental protection. LASSELSBERGER, s.r.o. as part of its environmental protection policy engages in a continual research and invests in systems of water recycling, ecological waste disposal, improving the quality of air and reducing the concentration of gases released into the air with the ultimate goal being zero pollution. Respecting applicable regulations, we use selected raw materials in the production and wrap final products in recycled packaging. SERVICE – openness for individual projects High-quality products and professional services are connected vessels to business success. Within the framework of a partnership, planners and architects working with our products can take advantage of our free advisory service. The trained team of project specialists help our customers to ensure trouble-free implementation of their individual concepts. The provided services consist of technical advice, from beginning of implementation to end of a particular order, including the selection of appropriate materials and RAKO SYSTEM building chemistry, according to individual buildings, tile laying plans, and calculation of materials, including recommended professional cleaners for final cleaning of surfaces. Contacts to project team are available at www.rako.eu

RAKO HOME – all from one hand

TRADITION – Czech brand

RAKO HOME offers an extensive range of ceramic wall and floor tiles including decorative and functional accessories for complete wall and floor solutions of bathrooms and kitchens as well as other home interiors, but also for outdoor applications such as balconies, terraces and staircases. RAKO HOME offers an individual approach to the client and sources inspiration from contemporary trends but at the same time maintains a harmony between design sophistication and demanding requirements on quality. Our on-going improvements allow us to create excellent series in respect of design and modern fixing technology, satisfying technical requirements of architects and the taste of end users. The current RAKO series has been created due to the most advanced digital HD Print technology. Digital printing allows the transfer of any decor in high resolution to a smooth or embossed ceramic surface. It enables the creation of authentic random patterns, the highlighting of natural elements, patina, sectional views of stones, or common surface treatment of wooden floors. The series made by digital printing has the following catalogue logo: .

LASSELSBERGER, s.r.o. is the only producer of ceramic tiles, RAKO brand, in the Czech Republic, and, at the same time, belongs among the leading producers in Europe. The traditional Czech brand “RAKO” celebrates its 135th anniversary this year. During this lengthy time, a diverse variety of realisations have been created from ceramic tiles. Some of these form an integral part of Czech cultural heritage, for example, Hotel Imperial or Obecní dům (the Municipal House) in Prague, Villa Tugendhat in Brno, and many others architectural gems admired worldwide. RAKO ceramic tiles are cornerstones of the success of LASSELSBERGER, s.r.o., due to its complete range of products, innovative capabilities and flexibility in purchase order processing, including rapid response to extraordinary requests of customers.

Bathrooms – timelessness, style, luxury The extensive collection of the bathroom programme optimally combines the timeless with the modern series of wall tiles in formats 20 x 40, 20 x 60, 30 x 60, 30 x 90 cm and floor tiles for distinctive “tailor-made” designs inspired by modern trends, nature and a luxurious atmosphere. FLOORS – functionality, quality, design Flooring program represents a wide range of vitrified glazed tiles, up to the sizes of 60 x 60 and 80 x 80 cm, 20 x 120 and 30 x 120 cm which excel, in high quality, functionality, flawless technical properties and easy maintenance as well as design. PROFESSIONAL SOLUTION – system, guarantee, technology The RAKO comprehensive range is complemented by special RAKO SYSTEM building chemical products (www.rakosystem.eu) for system applications concerning base preparation and fixing, grouting, cleaning and maintenance.

4

Wyłącznym dysponentem licencji do reprodukowania i udostępniania fotografii produktów marki RAKO, zawartych w tym katalogu, jest spółka LASSELSBERGER, s.r.o.

The company LASSELSBERGER, s.r.o. has exclusive license to reproduce and distribute the photographs of RAKO products published in this catalogue.

5


bevezetés

RAKO HOME – mindent egy kézből A RAKO HOME márka többek között fürdőszobák, konyhák és más belső terek, illetve kültéri balkonok, teraszok és lépcsők kialakítására szolgáló kerámia fal- és padlóburkolatokat, továbbá azok díszítő és funkciós kiegészítőinek széles választékát kínálja. A RAKO HOME számára fontos, hogy az ügyfeleknek egyedi megoldásokat nyújtson, és hogy míg ihletet az aktuális irányzatokból merít, megőrzi a kifinomult dizájn és az igényes minőségi elvárások közötti összhangot. Folyamatos tökéletesítésre törekvésünk lehetőséget ad számunkra a dizájn és modern burkolástechnológia vonatkozásában a legmodernebb termékcsaládok készítésére, melyek a tervezők műszaki elvárásainak és a végfelhasználók ízlésének egyaránt képesek megfelelni. A jelenlegi RAKO sorozatok a legmodernebb digitális HD Print technológiával készülnek. A digitális nyomtatás lehetővé teszi a sima és a relief felületű kerámiára akármilyen dekoráció felvitelét nagy felbontásban. Sikerül létrehozni hiteles természetes véletlenszerűségeket, tökéletlenségeket, patinás, vágott kő, vagy a fából készült padló felületek mintájait. A digitális nyomtatású sorozat a katalógusunkban ezzel a logóval van jelölve: . FÜRDŐSZOBÁK – kortalanság, stílus, luxus A fürdőszobai program gazdag kollekciója optimálisan kombinálja a kortalan és modern csempék és járólapok termékcsaládjait, főleg 20 x 40, 20 x 60, 30 x 60, 30 x 90 cm formátusokban az aktuális irányzatok, természet és luxus érzete által inspirált egyéni, személyre szabott megoldásokkal.

TRADÍCIÓ – cseh márka A LASSELSBERGER, s.r.o. társaság Csehországban a RAKO márkájú kerámiacsempék egyedüli gyártója, és egyúttal európai szinten is a legfontosabb gyártók közé tartozik.A hagyományos cseh RAKO márka már ebben az évben 135 éves történelemre tekinthet vissza, amely során a kerámiacsempékből alkotott kivitelezések változatos palettája került kialakításra. Ezek közül néhány a cseh kulturális örökség elválaszthatatlan részét képezik, mint például az Imperial Szálloda vagy a Községháza Prágában, a Tugendhat villa Brünnben és számos további építészeti ékkő, amelyet ma az egész világ csodál. A RAKO kerámiacsempék a LASSELSBERGER, s.r.o. társaság sikerének alapkövét jelentik a teljes körű választék kínálatának, az újító szellemnek és a rendelések intézése során tapasztal rugalmasságnak köszönhetően, beleértve a gyors reagálást is az ügyfelek rendkívüli igényeire.

введение

PADLÓ – funkcionalitás, minőség, dizájn

КАЧЕСТВО – проверка изделий в гармонии с природой Посредством испытаний мы обеспечиваем соответствие каждого изделия самым строгим требованиям. Высокое качество продукции RAKO соответствует системе управления качеством и услугами (международный стандарт ISO 9001). Свойства керамической облицовочной плитки соответствуют требованиям стандарта EN 14411:2016. Сертификаты известных организаций, осуществляющих испытания, подтверждают первоклассное качество продукции. Документы для скачивания находятся на сайте www.rako.eu Частью фирменной стратегии является производство экологически щадящих изделий, соответствующих требованиям действующих национальных и международных стандартов, которое использует систему управления и бережно относится к окружающей среде. Предприятие своим экологическим заявлением в отношении продукции обязуется, согласно ISO 14 025, выполнять требования по отношению к окружающей среде. В рамках защиты окружающей среды LASSELSBERGER, s.r.o. постоянно проводит исследования и инвестирует средства в очистку воды, экологическую ликвидацию отходов, улучшение качества атмосферы и снижение концентрации газов, выбрасываемых в атмосферу, с целью достижения нулевого уровня загрязнения. С учетом действующих предписаний мы используем для производства определенное сырье, а конечную продукцию упаковываем в подлежащую переработке упаковку. СЕРВИС – открытость индивидуальным проектам Качественная продукция и компетентные услуги представляют собой сообщающиеся сосуды для успешного бизнеса. Поэтому в рамках партнерского сотрудничества мы предлагаем проектировщикам и архитекторам, работающим с нашей продукцией, возможность воспользоваться нашим бесплатным консультационным сервисом. Обученная группа проектных специалистов помогает нашим заказчикам обеспечить верную реализацию их индивидуальных концепций. В комплекс услуг входят технические консультации, предоставляемые с самого начала реализации вплоть до завершения заказа, включающие выбор подходящих материалов и строительной химии RAKO SYSTEM в зависимости от конкретного объекта, разработку планов укладки и расчет необходимого количества материала, а также предоставление рекомендаций по выбору профессиональных чистящих средств для финальной уборки поверхностей. Контактная информация о проектной группе приведена на сайте www.rako.eu

A padlóprogram a szinterezett mázas 60 x 60 és 80 x 80 cm, 20 x 120 és 30 x 120 cm méretű padlócsempék változatos kínálatát rejti magába, mely a dizájnon kívül kiváló minőségével, funkcionalitásával, tökéletes műszaki tulajdonságaival és egyszerű karbantartásával tűnik ki. PROFESSZIONÁLIS MEGOLDÁS – rendszer, garancia, technológia

RAKO HOME – все в комплексе

A rendszer alkalmazásához a RAKO márka komplex kínálatát az alap elkészítésének és ragasztásának, fugázásának, tisztításának és karbantartásának területén RAKO SYSTEM (www.rakosystem.eu) márkajelű speciális építőipari vegyi anyagok egészítik ki.

Марка RAKO HOME предлагает богатый ассортимент керамической облицовочной плитки и штучных материалов для полов, включая декоративные и функциональные дополнения для комплексной отделки стен и полов ванной комнаты и кухни, а также других бытовых интерьеров, равно как и для балконов, террас и лестниц в экстерьере. RAKO HOME принимает во внимание индивидуальный подход к клиенту, черпает вдохновение в современных тенденциях, и наряду с этим, сохраняет гармонию между изысканностью дизайна и высокими требованиями к качеству. Наше постоянное стремление к совершенствованию позволяет создавать серии самого высокого класса с учетом дизайна и современной технологии облицовки, способные удовлетворить как технические требования архитекторов, так и вкус конечного потребителя. Современные серии RAKO производится в соответствии с самой передовой цифровой технологии, HD PRINT. Цифровая печать позволяет перенести на гладкую и рельефную поверхности керамической плитки любые декоры в высоком разрешении. Благодаря этому удается создать виды подлинной природы, неповторяемость дизайна рисунка, имитация несовершенства поверхностей, патину, разнообразную структуру камня или обработанные деревянные полы. Серия, произведенные с помощью цифровой печати, отмечены в каталоге логотипом (значком): .

MINŐSÉG – termékellenőrzés a természettel összhangban Az termékek rendszeres ellenőrzésével biztosítjuk, hogy árukiadáskor minden egyes termék teljesítse a legszigorúbb minőségi követelményeket. A RAKO termékek kiváló minősége megfelel a nemzetközi ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszernek és szolgáltatásoknak. A kerámiaburkolatok tulajdonságai megfelelnek a EN 14411:2016 szabvány előírásainak. Az első osztályú minőséget neves ellenőrző intézetek tanúsítványai bizonyítják. A dokumentumok a www.rako.eu oldalról tölthetők le. A hatályos nemzeti és nemzetközi szabványoknak egyaránt megfelelő környezetkímélő termékek gyártása és a környezettudatos irányításrendszer alkalmazása része a vállalati stratégiának. A környezetvédelmi elvárások teljesítésére a társaság a termékről az ISO 14 025 szabvány szerinti környezetvédelmi nyilatkozattal kötelezi magát. A LASSELSBERGER, s.r.o. társaság a környezetvédelem keretén belül folyamatos kutatásokat és beruházásokat végez a víz újrahasznosítására, a hulladékok környezetvédő megsemmisítésére, a levegő minőségének javítására, továbbá a légkörbe jutó gázok koncentrációjának csökkentésére. Célja a zéró szennyezés elérése. A hatályos jogszabályok figyelembevételével a gyártáshoz válogatott alapanyagokat használunk, valamint a termékeket újrahasznosítható csomagolásba csomagoljuk. SZOLGÁLTATÁS – nyitottság az egyedi elképzelésekre A vállalkozásban elért sikerekhez elengedhetetlenek a minőségi termékek és a szakszerű szolgáltatások. A partneri együttműködés keretén belül ezért a termékeinkkel dolgozó tervezők és építészek számára felkínáljuk azt a lehetőséget, hogy ingyenes tanácsadói szolgáltatást vehetnek igénybe. A projektspecialisták felkészült csapata segít az ügyfeleinknek, hogy gondmentesen valóra válthassák saját egyéni elképzeléseiket. Az általunk nyújtott szolgáltatások közé tartozik a tanácsadás, amely a megvalósítás kezdeti fázisától egészen a befejezésig terjed, és magába foglalja a megfelelő anyagok és a RAKO SYSTEM építőipari vegyi anyagok kiválasztását az egyes objektumok, csempe-lerakó tervek és a szükséges anyagmennyiség kiszámításának alapján, beleértve a professzionális tisztítószerek javaslatát is, amelyek a felületek záró tisztításához szükségesek. A projektcsapat elérhetőségét itt találhatják: www.rako.eu

ТРАДИЦИЯ – чешская марка Компания LASSELSBERGER, s.r.o. является единственным производителем керамических облицовочных материалов марки RAKO в Чехии и одновременно относится к крупнейшим производителям в Европе. Традиционная чешская марка RAKO в этом году празднует 135 годовщину. На протяжении длительной истории компании возникла пестрая шкала объектов, в которых были применены керамические облицовочные материалы марки RAKO. Некоторые объекты стали неотъемлемой составляющей чешского культурного наследия, например, гостиница «Империал» или Муниципальный дом в Праге, вилла «Тугендгат» в Брно и многие другие жемчужины архитектуры, которыми ныне восторгается весь мир. Настенная и напольная керамическая плитка марки RAKO является основой успеха компании LASSELSBERGER, s.r.o., благодаря комплектному ассортименту, инновационным способностям компании и гибкости в обработке заказов, включающей быструю реакцию на пожелания заказчиков.

ВАННЫЕ КОМНАТЫ – вне времени, стиль, элитность Коллекция программы отделки интерьеров для ванных комнат оптимально сочетает классические и современные тенденции в облицовочной плитке размером 20 х 40, 20 х 60, 30 х 60, 30 х 90 см в сочетании с напольной плиткой, обеспечивая реализацию разнообразных индивидуальных проектов, вдохновленных современными тенденциями, природой и роскошной атмосферой эксклюзива. ПОЛЫ – функциональность, качество, дизайн Ассортимент напольной плитки представлен широкой шкалой высокоспекаемой глазурованной плитки размером 60 x 60 и 80 x 80 см, 20 x 120 и 30 x 120 см, которые, помимо интересного дизайна, отличаются качеством, функциональностью, совершенными техническими свойствами и простотой ухода за ними. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ – система, гарантии, технологии Комплексное предложение марки RAKO дополнено специальными строительными химическими изделиями марки RAKO SYSTEM (www.rakosystem.eu) для системного применения в области подготовки оснований и укладки плитки, расшивки швов, чистки и ухода за облицовкой.

6

LASSELSBERGER, s.r.o. cégnek van kizárólagos engedélye a katalógusban megjelent RAKO termékek fényképeinek sokszorosítására és terjesztésére.

Компания LASSELSBERGER, s.r.o. является правообладателем и имеет исключительное право на использование, размножение и распространение фотографий торговой марки RAKO опубликованной в этом каталоге.

7


obsah

obsah

koupelny

bathrooms

podlahy

AIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86-89

PORTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98-99

BASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-37

RAKO 1883. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114-115

BOA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-41

REMIX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156-157

CASA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-55

RUSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62-67

CONCEPT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142-151

SAMBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

CONCEPT PLUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132-141

SANDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108-109

DELTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

SENSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-103

EASY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-113

STELLA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

news

EXTRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-21

SYSTEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164-167

news

GARDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-31

TENDENCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90-95

GROUND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72-73

TEXTILE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122-123

CHARME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-85

TRINITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96-97

LAZIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124-125

TULIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

LUCIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

UNICOLOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104-107

MAJOLIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74-81

UNISTONE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116-117

MANO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-25

UNIVERSAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160-161

MANUFACTURA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118-121

UP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-51

MARMO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

VANITY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130-131

NEO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

WENGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128-129

NEXT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56-61

ZEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126-127

news

PATINA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 PIANO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68-71

floors news

news

ALBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170-175

PIETRA DI MARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320-321

BASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196-199

RANDOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204-209

BOARD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210-215

ROCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248-259

BRICKSTONE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238-239

ROCK INDUSTRIAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260-261

CEMENTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230-235

SANDSTONE PLUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284-289

CLASSIC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

SANDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240-241

CLAY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262-267

SIDNEY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

COMO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302-305

SIENA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242-245

CONCEPT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-317

SPIRIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

DECO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236-237

STONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224-229

DEFILE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290-293

TRAVERTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-319

ERA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306-309

TREND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216-223

EXTRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184-195

UNISTONE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272-279

FARO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200-203

VIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-313

FASHION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280-283

SCHODOVÉ TVAROVKY / SPECIAL STEP TILES . . . . . . 323

FORM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298-301

SKLADBY / FORMAT COMBINATIONS . . . . . . . . . . 324-325

GEO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294-295

TECHNICKÉ INFORMACE /

GOLEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-247

TECHNICAL INFORMATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

KAAMOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176-183 PEBBLES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-315 PIETRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268-271

8

9


koupelny

bathrooms


news

12

serie

extra

KOUPELNY

serie

extra

news

KOUPELNY

13


news

serie

serie

extra

extra

news

30x60 V2

WADV4719

WADV4720

80 / m2

80 / m2

80 / m2

mat | matt

mat | matt

mat | matt

WLAS4719

WADV4721

60x9,5

68 / ks mat | matt

bílo-béžová / white-beige / białobeżowa / бело-бежевый fehér-bézs / blanco-amarillento

WARV4720 84 / m2 mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa слоновая кость / elefántcsont / marfil

60x2,3 WLASN100 60 / ks mat/lesk | matt/glossy

měděná / cupreous / miedź медь / réz / cobre

60x60

R9 A V2

DAR63722

cm

obkládačka / wall tile listela / listel listela / listel dlaždice / floor tile

14

KOUPELNY

30x60 60x2,3 60x9,5 60x60

PEI 5

82 / m2

DAR63721 PEI 4

82 / m2

mat | matt

mat | matt

mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость / elefántcsont / marfil

hnědo-šedá / brown-grey / brązowoszara коричневый-серый szürke-barna / gris-marrón

mm

W

výrobek / product

DAR63720

82 / m2

PEI 5

298x598x10 598x23x10 598x95x10 598x598x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

6 6 6 3

5,56 72,5 17,5 2,8

kg/m2

1,08 0,08 0,34 1,08

40 - - 32

43,20 - - 34,56

20,0 1,7 6,7 24,9

18,5 20,6 18,7 23,0

825 820

KOUPELNY

15


news

serie

serie

extra

extra

news

30x60 V2

WADV4722

WADV4723

80 / m2

80 / m2

80 / m2

mat | matt

mat | matt

mat | matt

WLAS4722

WADV4724

60x9,5

68 / ks mat | matt

bílo-šedá / white-grey / biało-szara бело-серый / fehér-szürke / blanco-gris

WARV4723 84 / m2 mat | matt

světle šedá / light grey / jasnoszara / cветло-серый világosszürke / gris claro

60x2,3 WLASN101 60 / ks mat/lesk | matt/glossy

platinová / platinum / platynowa платиновый / platina / platino

60x60

R9 A V2

DAR63722

cm

obkládačka / wall tile listela / listel listela / listel dlaždice / floor tile

16

KOUPELNY

30x60 60x2,3 60x9,5 60x60

PEI 4

82 / m2

DAR63724 PEI 4

82 / m2

mat | matt

mat | matt

mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

světle šedá / light grey / jasnoszara / cветло-серый világosszürke / gris claro

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara / темно-серый sötétszürke / gris oscuro

mm

W

výrobek / product

DAR63723

82 / m2

PEI 5

298x598x10 598x23x10 598x95x10 598x598x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

6 6 6 3

5,56 72,5 17,5 2,8

kg/m2

1,08 0,08 0,34 1,08

40 - - 32

43,20 - - 34,56

20,0 1,7 6,7 24,9

18,5 20,6 18,7 23,0

825 820

KOUPELNY

17


news

serie

serie

extra

extra

news

20x40 V2

WADMB719

WADMB720

WADMB721

72 / m2

72 / m2

72 / m2

mat | matt

mat | matt

mat | matt

bílo-béžová / white-beige / białobeżowa бело-бежевый / fehér-bézs / blanco-amarillento

WADMB220* 76 / m2 mat | matt |

V4

slonová kost / ivory / kość słoniowa слоновая кость / elefántcsont / marfil

40x4,8 WLAMH719 52 / ks mat/lesk | matt/glossy

40x2 WLRMG719

WLRMG720

WLRMG721

52 / ks

52 / ks

52 / ks

mat | matt

mat | matt

mat | matt

30x30

V2

WDM05719 (SET)

WDM05720 (SET)

WDM05721 (SET)

66 / set

66 / set

66 / set

mat | matt

mat | matt

mat | matt

bílo-béžová / white-beige / białobeżowa бело-бежевый / fehér-bézs / blanco-amarillento

45x45

R9 A V2

cm

obkládačka / wall tile listela / listel reliéfní listela / relief listel mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile

mm

W

výrobek / product 20x40 40x4,8 40x2 5x5 45x45

198x398x7 398x48x7 398x20 48x48x7 445x445x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO No. 030 - 054498 STO No. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL

20 7 12 3 6

12,5 52,1 125 11 5

kg/m2

1,60 0,13 0,09 0,27 1,21

48 - - - 26

76,80 - - - 31,46

20,6 1,8 1,7 3,5 25,0

12,9 13,6 18,9 12,9 20,7

1 016 677

DAR44722 PEI 5

74 / m2

DAR44720 PEI 5

74 / m2

DAR44721 PEI 4

74 / m2

mat | matt

mat | matt

mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

slonová kost / ivory / kość słoniowa слоновая кость / elefántcsont / marfil

hnědo-šedá / brown-grey / brązowoszara коричневый-серый / szürke-barna / gris-marrón

*Balení výrobku obsahuje nahodilý mix zobrazených designů. | The products are deliberately mixed in packing to include a random selection of designs.

18

KOUPELNY

KOUPELNY

19


news

serie

serie

extra

extra

news

20x40 V2

WADMB722

WADMB723

WADMB724

72 / m2

72 / m2

72 / m2

mat | matt

mat | matt

mat | matt

bílo-šedá / white-grey / biało-szara бело-серый / fehér-szürke / blanco-gris

WADMB223* 76 / m2 mat | matt |

V4

světle šedá / light grey / jasnoszara / cветло-серый világosszü rke / gris claro

40x4,8 WLAMH722 52 / ks mat/lesk | matt/glossy

40x2 WLRMG722

WLRMG723

WLRMG724

52 / ks

52 / ks

52 / ks

mat | matt

mat | matt

mat | matt

30x30

V2

WDM05722 (SET)

WDM05723 (SET)

WDM05724 (SET)

66 / set

66 / set

66 / set

mat | matt

mat | matt

mat | matt

bílo-šedá / white-grey / biało-szara бело-серый / fehér-szürke / blanco-gris

45x45

R9 A V2

cm

obkládačka / wall tile listela / listel reliéfní listela / relief listel mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile

mm

W

výrobek / product 20x40 40x4,8 40x2 5x5 45x45

198x398x7 398x48x7 398x20 48x48x7 445x445x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO No. 030 - 054498 STO No. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL

20 7 12 3 6

12,5 52,1 125 11 5

kg/m2

1,60 0,13 0,09 0,27 1,21

48 - - - 26

76,80 - - - 31,46

20,6 1,8 1,7 3,5 25,0

12,9 13,6 18,9 12,9 20,7

1 016 677

DAR44722 PEI 5

74 / m2

DAR44723 PEI 4

74 / m2

DAR44724 PEI 4

74 / m2

mat | matt

mat | matt

mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

světle šedá / light grey / jasnoszara / cветло-серый világosszürke / gris claro

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara / темно-серый sötétszürke / gris oscuro

*Balení výrobku obsahuje nahodilý mix zobrazených designů. | The products are deliberately mixed in packing to include a random selection of designs.

20

KOUPELNY

KOUPELNY

21


news

22

serie

mano

KOUPELNY

serie

mano

news

KOUPELNY

23


news

serie

serie

mano

mano

news

30x60 V2

WARV4560

WARV4561

WARV4562

80 / m2 mat | matt

80 / m2 mat | matt

80 / m2 mat | matt

30x7,5 V3

DARJ9560

DARJ9561

DARJ9562

92 / m2 lesk | glossy

92 / m2 lesk | glossy

92 / m2 lesk | glossy

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

60x60

R9 A V3

DAK63430

DAK63431

PEI 5 86 / m2 mat | matt

PEI 5

Base

Base

slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость elefántcsont / marfil světle béžová

86 / m2

DAK63432 Base PEI 5

86 / m2

mat | matt

mat | matt

světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

15x60

R9

DARSU715

DARSU718

Faro

cm

obkládačka / wall tile inzerto / decor dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile

24

KOUPELNY

30x60 30x7,5 60x60 15x60

84 / m2

A

DARSU719 Faro

PEI 5 84 / m2 mat | matt

PEI 4

mat | matt

mat | matt

béžovo-šedá / beige-grey / beżowo-szary бежевый-серый / bézs-szürke / beige-gris

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón

šedo-bílá / grey-white / szaro-biała серый и белый / szürke és fehér / blanco-gris

PEI 5

V4

84 / m2

mm

W

výrobek / product

Faro

298x598x10 298x75x10 598x598x10 148x598x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

6 20 3 10

5,56 44,4 2,8 11,1

kg/m2

1,08 0,45 1,08 0,9

40 72 32 48

43,20 32,40 34,56 43,20

20,0 8,9 24,9 19,4

18,5 19,9 23,0 21,5

DARSU716 825 669 820 954

Faro

PEI 4 84 / m2 mat | matt

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

KOUPELNY

25


news

26

serie

garda

KOUPELNY

serie

garda

news

KOUPELNY

27


news

serie

serie

garda

garda

20x60

20x60

WADVE565

WADVE566

WADVE567

76 / m2

76 / m2

76 / m2

mat | matt |

mat | matt |

V2

mat | matt |

V2

světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

WADVE568 76 / m2 V2

mat | matt |

V2

světle šedá / light grey / jasnoszara / ветло-серый világosszürke / gris claro

WARVE566

WARVE568

80 / m2 mat | matt |

80 / m2 mat | matt |

V3

V3

60x2,3

60x2,3 WLRSN566

WLRSN568

70 / ks mat | matt

70 / ks mat | matt

60x9,5

60x9,5

WLAS4566

WLAS4568

68 / ks mat | matt

68 / ks mat | matt

33x33

33x33

R9

R9

A

A

V2

V2

DAA3B569

DAA3B566

DAA3B570

DAA3B568

PEI 4 68 / m2 mat | matt

PEI 5 68 / m2 mat | matt

PEI 3 68 / m2 mat | matt

PEI 5 68 / m2 mat | matt

hnědo-šedá / brown-grey / brązowoszara коричневый-серый / szürke-barna / gris-marrón

béžová / beige / beżowa бежевый / bézs / beige

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara / темно-серый sötétszürke / gris oscuro

šedá / grey / szara / серый szürke / gris

cm

obkládačka / wall tile reliéfní listela / relief listel listela / listel dlaždice / floor tile

KOUPELNY

mm

W

výrobek / product

28

news

20x60 60x2,3 60x9,5 33x33

198x598x10 598x23 598x95x10 333x333x8

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL STO No. 030 - 054498 EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

9 6 6 12

8,3 72,5 17,5 9

kg/m2

1,08 0,08 0,34 1,33

42 - - 44

45,36 - - 58,52

20,0 1,4 6,7 23,6

18,5 17,5 18,7 17,7

865 1 061

KOUPELNY

29


news

serie

serie

garda

garda

news

20x40

WADMB565

WADMB567

68 / m2 mat | matt |

68 / m2 V2

mat | matt |

V2

světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

světle šedá / light grey / jasnoszara / ветло-серый világosszürke / gris claro

WADMB566

WADMB568

68 / m2 mat | matt |

68 / m2 V2

WADMB569

78 / m2 V3

WADMB570

mat | matt |

V3

WADMB572

74 / m2 mat | matt |

V2

WADMB571

78 / m2 mat | matt |

mat | matt |

74 / m2 V3

mat | matt |

V3

40x6 WLAMI566

WLAMI568

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

WLRMG566

WLRMG568

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

40x2,3

šedá / grey / szara / серый szürke / gris

30x2,5

cm

obkládačka / wall tile listela / listel reliéfní listela / relief listel listela / listel

30

KOUPELNY

20x40 40x6 40x2,3 30x2,5

GLLJV101 40 / ks lesk | glossy

béžová / beige / beżowa бежевый / bézs / beige

bílo-šedá / white-grey / biało-szara бело-серый / fehér-szürke / blanco-gris

mm

W

výrobek / product

GLLJV100 40 / ks lesk | glossy

198x398x7 398x60x7 398x23 300x25x7

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO No. 030 - 054498 EN 1469:2015

20 6 12 20

12,5 41,7 108,7 133,3

kg/m2

1,60 0,14 0,11 0,15

48 - - -

76,80 - - -

20,6 1,9 1,8 2,4

12,9 13,6 16,4 16,0

1 016 -

KOUPELNY

31


serie

base

32

KOUPELNY

serie

base

KOUPELNY

33


serie

serie

base 30x90

30x90

V3

V3

WARV5430

WARV5431

88 / m2 mat | matt

88 / m2 mat | matt

WR1V5430

WR1V5431

92 / m2 mat | matt

92 / m2 mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость / elefántcsont / marfil

světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

30x90

30x90

V4

V4

WR1V5435

WR1V5434

92 / m2 mat | matt

92 / m2 mat | matt

světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón

60x60

60x60

R9

R9

A

A

V3

V3

DAK63430

DAK63431

PEI 5 86 / m2 mat | matt

PEI 5 86 / m2 mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость elefántcsont / marfil světle béžová

světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

cm

obkládačka / wall tile dlaždice / floor tile

KOUPELNY

mm

W

výrobek / product

34

base

30x90 60x60

298x898x10,5 598x598x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

4 3

3,7 2,8

kg/m2

1,08 1,08

30 32

32,40 34,56

21,7 24,9

20,1 23,0

677 820

KOUPELNY

35


serie

serie

base

base 30x60 V3

WARV4430

WARV4431

82 / m2 mat | matt

82 / m2 mat | matt

WR1V4430

WR1V4431

86 / m2 mat | matt

86 / m2 mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость elefántcsont / marfil

světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

30x60 V4

WR1V4435

WR1V4434

86 / m2 mat | matt

86 / m2 mat | matt

světle béžová / light beige / jasnobeżowa cветло-бежевый / világosbézs / beige claro

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón

60x7 WLRSP430

WLRSP431

86 / ks mat | matt

86 / ks mat | matt

30x30

V3

WDM06430 (SET)

WDM06431 (SET)

66 / set mat | matt

66 / set mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость elefántcsont / marfil

světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

15x60

R9 cm

W

výrobek / product obkládačka / wall tile reliéfní listela / relief listel mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile

36

KOUPELNY

mm

30x60 60x7 5x5 15x60

298x598x10 598x70x10 48x48x10 148x598x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 054498 STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL

6 4 3 10

5,56 23,8 11 11,1

DARSU716

kg/m2

1,08 0,17 0,27 0,9

40 - - 48

43,20 - - 43,20

20,0 3,4 5,0 19,4

18,5 20,1 18,5 21,5

Faro 825 954

A

DARSU718 Faro

PEI 4 84 / m2 mat | matt

PEI 4 84 / m2 mat | matt

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón

V4

KOUPELNY

37


serie

boa

38

KOUPELNY

serie

boa

KOUPELNY

39


serie

serie

boa

boa

news

30x60 30x90 V3

WAKV4525

WAKV5525

84 / m2 mat | matt

90 / m2 mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

WAKV4526

WAKV5526

84 / m2 mat | matt

90 / m2 mat | matt

světle šedá / light grey / jasnoszara / cветло-серый / világosszürke / gris claro

30x60 30x90 V2

WR1V4000

WR1V4104

WR1V5000

WR1V5104

86 / m2 lesk | glossy

86 / m2 mat | matt

92 / m2 lesk | glossy

92 / m2 mat / matt

30x30

V3

Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové diference V3. / All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3. Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkladové prvky vybírat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat podle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO případně z webových stránek www.rako.cz Žádoucí je kombinace všech jednotlivých designů obkladových prvků včetně jejich natáčení o 180°, aby se dosáhlo optimálního vyváženého vzhledu podlahy nebo stěny. Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website www.rako.eu, and mix the tiles to achieve the required result including turning them by 180°. Przed wyklejeniem zaleca się wyciągnąć płytki z kilku kartonów i rozłożyć na jednej powierzchni. Przy układaniu można się inspirować zdjęciami w katalogu lub na stronach internetowych www.rako.eu Wskazane jest przekładanie poszczególnych płytek, włącznie z ich obracaniem o 180° aż do osiągnięcia optymalnego wyglądu ściany, czy podłogi.

WDM02525 (SET)

WDM06525 (SET)

WDM02526 (SET)

WDM06526 (SET)

78 / set mat | matt

66 / set mat | matt

78 / set mat | matt

66 / set mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

15x60 60x60

A burkolólapok ragasztása előtt javasoljuk, hogy több dobozból vegye ki a burkolólapokat és rakja ki a végleges mintázatot. A mintázat létrehozásához használhatja a RAKO katalógus inspiratív fényképeit vagy a www.rako.eu weblapon található képeket. Kombinálja az egyes burkolólap elemeket igény szerint, illetve azokat 180°-kal is elforgathatja az optimális és harmónikus fal vagy padlóminta kialakításához. Перед укладкой рекомендуется вынуть отдельные элементы плитки из нескольких картонных коробок и составить желаемый рисунок, исходя из разных примеров, указанных на фото в каталогах RAKO или на сайте www.rako.eu Для достижения оптимального гармоничного вида облицовки стен или плиточного покрытия пола желательно комбинировать отдельные элементы, поворачивая их на 180°. Antes de la colocación siempre recomendamos desembalar varias cajas y probar a colocar el material en la composición elegida en los catálogos de RAKO en las páginas de internet web www.rako.eu Se recomienda la colocación de todos los posibles elementos de la decoración incluso girar los individualmente entre 180°, para conseguir la composición deseada y equilibrada del pavimento o revestimiento. cm

obkládačka / wall tile obkládačka / wall tile mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile

40

KOUPELNY

30x60 30x90 2,5x2,5 5x5 15x60 60x60

A

DARSU718 Faro PEI 4

84 / m2

mat | matt |

V4

hnědá / brown / brązowa коричневый / barna / marrón

mm

W

výrobek / product

R9

298x598x10 298x898x10,5 23x23x10 48x48x10 148x598x10 598x598x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 049913 STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

6 4 3 3 10 3

5,56 3,7 11 11 11,1 2,8

kg/m2

1,08 1,08 0,27 0,27 0,9 1,08

40 30 - - 48 32

43,20 32,40 - - 43,20 34,56

20,0 21,7 5,0 5,0 19,4 24,9

18,5 20,1 18,5 18,5 21,5 23,0

825 677 954 820

DAK63653 Trend PEI 5

82 / m2

mat | matt |

V2

světle šedá / light grey / jasnoszara / cветло-серый világosszürke / gris claro

KOUPELNY

41


serie

up

42

KOUPELNY

serie

up

KOUPELNY

43


serie

serie

up

up

30x60

WAKV4000

WAKV4508

84 / m2

84 / m2

lesk | glossy |

lesk | glossy |

V1

WR3V4000*

84 / m2 V2 |

WR3V4508*

86 / m2 lesk | glossy |

WAKV4509

lesk | glossy |

V2 |

WR3V4509*

86 / m2 V2

lesk | glossy |

86 / m2 V2 |

lesk | glossy |

V2 |

60x2,3 WLASN000 66 / ks lesk | glossy

WLASN508

WLASN509

66 / ks lesk | glossy

66 / ks lesk | glossy

30x30

V3

WDM02508 (SET)

WDM02509

78 / set lesk | glossy

78 / set lesk | glossy

78 / set lesk | glossy

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

šedohnědá / šedohnědá / grey-brown / szarobrązowa серо-коричневый / barna-szürke / gris-marrón

WDM02000

(SET)

(SET)

80x80 60x60

R9 A V2

DAK63652 Trend

PEI 5 82 / m2 mat | matt

cm

obkládačka / wall tile listela / listel mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile

44

KOUPELNY

mm

W

výrobek / product 30x60 60x2,3 2,5x2,5 80x80 60x60

298x598x10 598x23x10 23x23x10 798x798x10 598x598x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

6 6 3 2 3

5,56 72,5 11 1,6 2,8

DAR81720

kg/m2

1,08 0,08 0,27 1,28 1,08

40 - - 40 32

43,20 - - 51,20 34,56

20,0 1,5 5,0 28,0 24,9

18,5 18,5 18,5 21,9 23,0

Extra 825 -

PEI 5

94 / m2

mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость / elefántcsont / marfil 1 147 820

*Pro dosažení optimálního efektu doporučujeme pokládku jednotlivých obkladů jedním směrem. / For optimal effect, the laying of individual tiles in one direction is recommended.

KOUPELNY

45


serie

serie

up

up

30x60

WAKV4000

WAKV4510

84 / m2

84 / m2

lesk | glossy |

lesk | glossy |

V1

WR3V4000*

84 / m2 V2 |

WR3V4510*

86 / m2 lesk | glossy |

WAKV4511

lesk | glossy |

V2 |

WR3V4511*

86 / m2 V2

lesk | glossy |

86 / m2 V2 |

lesk | glossy |

V2 |

60x2,3 WLASN000 66 / ks lesk | glossy

WLASN510

WLASN511

66 / ks lesk | glossy

66 / ks lesk | glossy

30x30

V3

WDM02510 (SET)

WDM02511 (SET)

78 / set lesk | glossy

78 / set lesk | glossy

78 / set lesk | glossy

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

slonová kost / ivory / kość słoniowa слоновая кость / elefántcsont / marfil

tmavě modrá / dark blue / ciemnoniebieski темно-синий / sötétkék / azul oscuro

WDM02000

(SET)

30x120

R9 A V4

DAKVF142 Board

PEI 4 98 / m2 mat | matt

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige cm

obkládačka / wall tile listela / listel mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile

46

KOUPELNY

mm

W

výrobek / product 30x60 60x2,3 2,5x2,5 30x120

298x598x10 598x23x10 23x23x10 298x1198x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL

6 6 3 3

5,56 72,5 11 2,8

kg/m2

1,08 0,08 0,27 1,08

40 - - 28

43,20 - - 30,24

20,0 1,5 5,0 24,0

18,5 18,5 18,5 22,2

825 697

* Pro dosažení optimálního efektu doporučujeme pokládku jednotlivých obkladů jedním směrem. / For optimal effect, the laying of individual tiles in one direction is recommended.

KOUPELNY

47


serie

serie

up

up

20x40

WAAMB000

WADMB508

72 / m2 lesk | glossy |

74 / m2 lesk | glossy |

V1

WADMB509 V2 |

74 / m2 lesk | glossy |

V2 |

WADMB513 78 / m2 lesk | glossy |

V4 |

vícebarevná / multicoloured / kolorowa многоцветный / többszínű / multicolor

WITMB000

WITMB508

WITMB509

64 / ks mat/lesk | matt/glossy

64 / ks mat/lesk | matt/glossy

64 / ks mat/lesk | matt/glossy

40x4,5 WLAMH000

WLAMH508

WLAMH509

50 / ks mat/lesk | matt/glossy

50 / ks mat/lesk | matt/glossy

50 / ks mat/lesk | matt/glossy

WLRMG000

WLRMG508

WLRMG509

52 / ks lesk | glossy

52 / ks lesk | glossy

52 / ks lesk | glossy

40x2

30x30

WDM05000 (SET)

WDM05508 (SET)

WDM05509 (SET)

66 / set lesk | glossy |

66 / set lesk | glossy |

66 / set lesk | glossy |

V1

V2 |

světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

V2 |

šedohnědá / šedohnědá / grey-brown / szarobrązowa серо-коричневый / barna-szürke / gris-marrón

45x45

V2

cm

obkládačka / wall tile inzerto / insert (WITMB…) listela / listel reliéfní listela / relief listel mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile

48

KOUPELNY

mm

W

výrobek / product 20x40 20x40 40x4,5 40x2 5x5 45x45

198x398x7 198x398x7 398x45x7 398x20 48x48x7 445x445x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 054498 STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL

20 8 10 12 3 6

12,5 12,5 55,6 125 11 5

kg/m2

1,60 0,64 0,18 0,10 0,27 1,21

48 - - - - 26

76,80 - - - - 31,46

20,6 8,3 2,3 1,8 3,5 25,0

12,9 12,9 12,9 18,8 12,9 20,7

1 016 677

DAK44182

DAK44657

Spirit PEI 5

Trend

82 / m2

mat/lesk | matt/glossy |

PEI 4 R9

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

74 / m2

mat | matt |

R9 |

A|

hnědo-šedá / brown-grey / brązowoszara коричневый-серый / szürke-barna / gris-marrón

KOUPELNY

49


serie

serie

up

up

20x40

WAAMB000

WADMB510

72 / m2 lesk | glossy |

74 / m2 lesk | glossy |

V1

WADMB511 74 / m2 lesk | glossy |

V2 |

V2 |

WADMB512* 78 / m2 lesk | glossy |

V4 |

vícebarevná / multicoloured / kolorowa / многоцветный / többszínű / multicolor

WITMB000

WITMB510

WITMB511

64 / ks mat/lesk | matt/glossy

64 / ks mat/lesk | matt/glossy

64 / ks mat/lesk | matt/glossy

40x4,5 WLAMH000

WLAMH510

WLAMH511

50 / ks mat/lesk | matt/glossy

50 / ks mat/lesk | matt/glossy

50 / ks mat/lesk | matt/glossy

WLRMG000

WLRMG510

WLRMG511

52 / ks lesk | glossy

52 / ks lesk | glossy

52 / ks lesk | glossy

40x2

30x30

WDM05000 (SET)

WDM05510 (SET)

WDM05511 (SET)

66 / set lesk | glossy |

66 / set lesk | glossy |

66 / set lesk | glossy |

V1

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

V2 |

slonová kost / ivory / kość słoniowa слоновая кость / elefántcsont / marfil

V2 |

tmavě modrá / dark blue / ciemnoniebieski темно-синий / sötétkék / azul oscuro

15x60

R9 cm

W

výrobek / product obkládačka / wall tile inzerto / insert (WITMB…) listela / listel reliéfní listela / relief listel mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile

50

KOUPELNY

mm

20x40 20x40 40x4,5 40x2 5x5 15x60

198x398x7 198x398x7 398x45x7 398x20 48x48x7 148x598x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 054498 STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL

20 8 10 12 3 10

12,5 12,5 55,6 125 11 11,1

kg/m2

1,60 0,64 0,18 0,10 0,27 0,9

48 - - - - 48

76,80 - - - - 43,20

20,6 8,3 2,3 1,8 3,5 19,4

12,9 12,9 12,9 18,8 12,9 21,5

1 016 954

DARSU719 Faro

DARSU716 Faro

PEI 5 84 / m2 mat | matt

PEI 4 84 / m2 mat | matt

šedo-bílá / grey-white / szaro-biała серый и белый / szürke és fehér / blanco-gris

béžová / beige / beżowa бежевый / bézs / beige

A V4

*Balení výrobku obsahuje nahodilý mix zobrazených designů. | The products are deliberately mixed in packing to include a random selection of designs.

KOUPELNY

51


serie

casa

52

KOUPELNY

serie

casa

KOUPELNY

53


serie

serie

casa

casa 30x60 V3

WAKV4530

WAKV4531

80 / m2 mat | matt

80 / m2 mat | matt

WAKV4532

WAKV4533

82 / m2 mat | matt

82 / m2 mat | matt

60x6 WLRVD010

WLRVD011

76 / ks mat | matt

76 / ks mat | matt

30x30

V3

WDM06530 (SET) Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové diference V3. / All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3.

WDM06531 (SET)

66 / set

66 / set

mat | matt

mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkladové prvky vybírat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat podle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO případně z webových stránek www.rako.cz Žádoucí je kombinace všech jednotlivých designů obkladových prvků včetně jejich natáčení o 180°, aby se dosáhlo optimálního vyváženého vzhledu podlahy nebo stěny. Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website www.rako.eu, and mix the tiles to achieve the required result including turning them by 180°.

60x60

Przed wyklejeniem zaleca się wyciągnąć płytki z kilku kartonów i rozłożyć na jednej powierzchni. Przy układaniu można się inspirować zdjęciami w katalogu lub na stronach internetowych www.rako.eu Wskazane jest przekładanie poszczególnych płytek, włącznie z ich obracaniem o 180° aż do osiągnięcia optymalnego wyglądu ściany, czy podłogi.

R9 A

A burkolólapok ragasztása előtt javasoljuk, hogy több dobozból vegye ki a burkolólapokat és rakja ki a végleges mintázatot. A mintázat létrehozásához használhatja a RAKO katalógus inspiratív fényképeit vagy a www.rako.eu weblapon található képeket. Kombinálja az egyes burkolólap elemeket igény szerint, illetve azokat 180°-kal is elforgathatja az optimális és harmónikus fal vagy padlóminta kialakításához.

V2

Перед укладкой рекомендуется вынуть отдельные элементы плитки из нескольких картонных коробок и составить желаемый рисунок, исходя из разных примеров, указанных на фото в каталогах RAKO или на сайте www.rako.eu Для достижения оптимального гармоничного вида облицовки стен или плиточного покрытия пола желательно комбинировать отдельные элементы, поворачивая их на 180°. Antes de la colocación siempre recomendamos desembalar varias cajas y probar a colocar el material en la composición elegida en los catálogos de RAKO en las páginas de internet web www.rako.eu Se recomienda la colocación de todos los posibles elementos de la decoración incluso girar los individualmente entre 180°, para conseguir la composición deseada y equilibrada del pavimento o revestimiento. cm

obkládačka / wall tile reliéfní listela / relief listel mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile

54

KOUPELNY

mm

W

výrobek / product 30x60 60x6 5x5 60x60

298x598x10 598x60x10 48x48x10 598x598x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 054498 STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL

6 4 3 3

5,56 27,8 11 2,8

kg/m2

1,08 0,14 0,27 1,08

40 - - 32

43,20 - - 34,56

20,0 2,6 5,0 24,9

18,5 18,5 18,5 23,0

825 820

DAK63652

DAK63653

PEI 5 82 / m2 mat | matt

PEI 5 82 / m2 mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa слоновая кость / elefántcsont / marfil

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

Trend

Trend

KOUPELNY

55


serie

next

56

KOUPELNY

serie

next

KOUPELNY

57


serie

serie

next

next 30x60 V2

WARV4500

WARV4501

WARV4502

84 / m2 mat | matt

84 / m2 mat | matt

84 / m2 mat | matt

60x5 WLAVD500 58 / ks mat | matt

WLAVD501

WLAVD502

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

30x30

V2

WDM06500 (SET)

WDM06501 (SET)

66 / set

66 / set

WDM06502 (SET) 66 / set mat | matt

mat | matt

mat | matt

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara темно-серый / sötétszürke / gris oscuro

15x60 60x60

R9

DARSU719 Faro PEI 5

A 84 / m2

mat | matt |

V4

šedo-bílá / grey-white / szaro-biała серый и белый / szürke és fehér / blanco-gris

DAK63653 WARV4503* 30x60 86 /

mat | matt |

V4 |

cm

obkládačka / wall tile listela / listel mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile

58

KOUPELNY

82 / m2 V2

mm

W 30x60 60x5 5x5 15x60 60x60

PEI 5

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

vícebarevná / multicoloured / kolorowa многоцветный / többszínű / multicolor

výrobek / product

Trend

mat | matt |

m2

298x598x10 598x48x10 48x48x10 148x598x10 598x598x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

6 11 3 10 3

5,56 33,3 11 11,1 2,8

kg/m2

1,08 0,33 0,27 0,9 1,08

40 - - 48 32

43,20 - - 43,20 34,56

20,0 6,1 5,0 19,4 24,9

18,5 18,5 18,5 21,5 23,0

825 954 820

*Balení výrobku obsahuje nahodilý mix zobrazených designů. | The products are deliberately mixed in packing to include a random selection of designs.

KOUPELNY

59


serie

serie

next

next 30x60 V2

WARV4504

WARV4505

WARV4506

84 / m2 mat | matt

84 / m2 mat | matt

84 / m2 mat | matt

60x5 WLAVD504 58 / ks mat | matt

WLAVD505

WLAVD506

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

30x30

V2

WDM06504 (SET)

WDM06505 (SET)

66 / set

WDM06506 (SET)

mat | matt

mat | matt

66 / set

66 / set mat | matt

světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

béžová / beige / beżowa бежевый / bézs / beige

hnědá / brown / brązowa коричневый / barna / marrón

15x60 80x80

R9

DARSU717

A

Faro PEI 4

84 / m2

mat | matt |

V4

světle hnědá / light brown / jasnobrązowa cветло-коричневый / világosbarna / marrón claro

DARSU718 WARV4507* 30x60 86 / m2 mat | matt |

Faro PEI 4

84 / m2

mat | matt |

V4 |

V4

hnědá / brown / brązowa коричневый / barna / marrón

vícebarevná / multicoloured / kolorowa многоцветный / többszínű / multicolor

DAR81720 cm

W

výrobek / product obkládačka / wall tile listela / listel mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile

60

KOUPELNY

Extra

mm

30x60 60x5 5x5 15x60 80x80

298x598x10 598x48x10 48x48x10 148x598x10 798x798x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

6 11 3 10 2

5,56 33,3 11 11,1 1,6

PEI 5

kg/m2

1,08 0,33 0,27 0,9 1,28

40 - - 48 40

43,20 - - 43,20 51,20

20,0 6,1 5,0 19,4 28,0

18,5 18,5 18,5 21,5 21,9

94 / m2

mat | matt |

825 954 1 147

V2

slonová kost / ivory / kość słoniowa слоновая кость / elefántcsont / marfil

*Balení výrobku obsahuje nahodilý mix zobrazených designů. | The products are deliberately mixed in packing to include a random selection of designs.

KOUPELNY

61


serie

rush

62

KOUPELNY

serie

rush

KOUPELNY

63


serie

serie

rush

rush 30x60

WAKV4518 86 / m2 mat/lesk | matt/glossy |

V3

světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

WAKV4519

WAKV4520

86 / m2 mat/lesk | matt/glossy |

86 / m2 V4

mat/lesk | matt/glossy |

V3

měděná / cupreous / miedź / медь / réz / cobre

60x2 60x4,8

DDRSN970 Fashion

WLAVD520

78 / ks lesk | glossy

68 / ks mat/lesk | matt/glossy

oranžová / orange / pomarańczowa / оранжевый narancs / naranja

tmavě hnědá / dark brown / ciemnobrązowa темнo-коричневый / sötétbarna / de color marrón oscuro

30x30

WDM06518 (SET) 66 / set

Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové diference V3/V4. / All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3/V4.

mat/lesk | matt/glossy |

Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkladové prvky vybírat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat podle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO případně z webových stránek www.rako.cz Žádoucí je kombinace všech jednotlivých designů obkladových prvků včetně jejich natáčení o 180°, aby se dosáhlo optimálního vyváženého vzhledu podlahy nebo stěny.

WDM06519 (SET) 66 / set

V3

světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

mat/lesk | matt/glossy |

WDM06520 (SET) 66 / set

V4

měděná / cupreous / miedź медь / réz / cobre

mat/lesk | matt/glossy |

V3

tmavě hnědá / dark brown / ciemnobrązowa темнo-коричневый / sötétbarna / de color marrón oscuro

80x80

Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website www.rako.eu, and mix the tiles to achieve the required result including turning them by 180°.

R9

Przed wyklejeniem zaleca się wyciągnąć płytki z kilku kartonów i rozłożyć na jednej powierzchni. Przy układaniu można się inspirować zdjęciami w katalogu lub na stronach internetowych www.rako.eu Wskazane jest przekładanie poszczególnych płytek, włącznie z ich obracaniem o 180° aż do osiągnięcia optymalnego wyglądu ściany, czy podłogi.

A V2

A burkolólapok ragasztása előtt javasoljuk, hogy több dobozból vegye ki a burkolólapokat és rakja ki a végleges mintázatot. A mintázat létrehozásához használhatja a RAKO katalógus inspiratív fényképeit vagy a www.rako.eu weblapon található képeket. Kombinálja az egyes burkolólap elemeket igény szerint, illetve azokat 180°-kal is elforgathatja az optimális és harmónikus fal vagy padlóminta kialakításához. Перед укладкой рекомендуется вынуть отдельные элементы плитки из нескольких картонных коробок и составить желаемый рисунок, исходя из разных примеров, указанных на фото в каталогах RAKO или на сайте www.rako.eu Для достижения оптимального гармоничного вида облицовки стен или плиточного покрытия пола желательно комбинировать отдельные элементы, поворачивая их на 180°. Antes de la colocación siempre recomendamos desembalar varias cajas y probar a colocar el material en la composición elegida en los catálogos de RAKO en las páginas de internet web www.rako.eu Se recomienda la colocación de todos los posibles elementos de la decoración incluso girar los individualmente entre 180°, para conseguir la composición deseada y equilibrada del pavimento o revestimiento. cm

obkládačka / wall tile listela / listel listela / listel mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile

mm

W

výrobek / product 30x60 60x2 60x4,8 5x5 80x80

298x598x10 598x20x10 598x48x10 48x48x10 798x798x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL

6 6 6 3 2

5,56 83,3 34,7 11 1,6

kg/m2

1,08 0,07 0,17 0,27 1,28

40 - - - 40

43,20 - - - 51,20

20,0 1,3 3,7 5,0 28,0

18,5 18,5 18,5 18,5 21,9

825 1 147

DAR81720 Extra

64

KOUPELNY

PEI 5 94 / m2 mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость / elefántcsont / marfil

KOUPELNY

65


serie

serie

rush

rush 30x60 V3

WAKV4521 86 / m2 mat/lesk | matt/glossy

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

WAKV4522

WAKV4523

86 / m2 mat/lesk | matt/glossy

86 / m2 mat/lesk | matt/glossy

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara темно-серый / sötétszürke / gris oscuro

60x2 60x4,8

DDRSN972

WLAVD523

78 / ks lesk | glossy

68 / ks mat/lesk | matt/glossy

světle modrá / light blue / jasnoniebieska светлo-голубой / világoskék / azul claro

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

30x30

V3

WDM06521 (SET)

WDM06522 (SET)

WDM06523 (SET)

66 / set mat/lesk | matt/glossy

66 / set mat/lesk | matt/glossy

66 / set mat/lesk | matt/glossy

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara темно-серый / sötétszürke / gris oscuro

černá / black / czarna / черный fekete / negro

80x80

R9 A V2

cm

obkládačka / wall tile listela / listel listela / listel mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile

mm

W

výrobek / product 30x60 60x2 60x4,8 5x5 80x80

298x598x10 598x20x10 598x48x10 48x48x10 798x798x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL

6 6 6 3 2

5,56 83,3 34,7 11 1,6

kg/m2

1,08 0,07 0,17 0,27 1,28

40 - - - 40

43,20 - - - 51,20

20,0 1,3 3,7 5,0 28,0

18,5 18,5 18,5 18,5 21,9

825 1 147

DAR81722 Extra

PEI 5 94 / m2 mat | matt

66

KOUPELNY

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

KOUPELNY

67


serie

piano

68

KOUPELNY

serie

piano

KOUPELNY

69


serie

serie

piano

piano 20x60

WAAVE000 78 / m2 lesk | glossy |

V1

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

20x60

WADVE515 76 / m2 lesk | glossy |

WADVE516 76 / m2 lesk | glossy |

V4

světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

WLAVD518 88 / set lesk | glossy

V4

béžová / beige / beżowa бежевый / bézs / beige

60x4,5

(SET)

vícebarevná / multicoloured / kolorowa / многоцветный többszínű / multicolor

WADVE517 76 / m2 lesk | glossy |

V4

hnědá / brown / brązowa коричневый / barna / marrón

30x30

V4

Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové diference V4. / All products of the entire batch show big deviations in shade difference V4. Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkladové prvky vybírat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat podle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO případně z webových stránek www.rako.cz Žádoucí je kombinace všech jednotlivých designů obkladových prvků včetně jejich natáčení o 180°, aby se dosáhlo optimálního vyváženého vzhledu podlahy nebo stěny. Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website www.rako.eu, and mix the tiles to achieve the required result including turning them by 180°. Przed wyklejeniem zaleca się wyciągnąć płytki z kilku kartonów i rozłożyć na jednej powierzchni. Przy układaniu można się inspirować zdjęciami w katalogu lub na stronach internetowych www.rako.eu Wskazane jest przekładanie poszczególnych płytek, włącznie z ich obracaniem o 180° aż do osiągnięcia optymalnego wyglądu ściany, czy podłogi.

WDM06515 (SET)

WDM06516 (SET)

WDM06517 (SET)

66 / set lesk | glossy

66 / set lesk | glossy

66 / set lesk | glossy

světle béžová / light beige jasnobeżowa / светлo-бежевый világosbézs / beige claro

béžová / beige / beżowa бежевый / bézs / beige

hnědá / brown / brązowa коричневый / barna / marrón

60x60

A burkolólapok ragasztása előtt javasoljuk, hogy több dobozból vegye ki a burkolólapokat és rakja ki a végleges mintázatot. A mintázat létrehozásához használhatja a RAKO katalógus inspiratív fényképeit vagy a www.rako.eu weblapon található képeket. Kombinálja az egyes burkolólap elemeket igény szerint, illetve azokat 180°-kal is elforgathatja az optimális és harmónikus fal vagy padlóminta kialakításához.

R9 A

Перед укладкой рекомендуется вынуть отдельные элементы плитки из нескольких картонных коробок и составить желаемый рисунок, исходя из разных примеров, указанных на фото в каталогах RAKO или на сайте www.rako.eu Для достижения оптимального гармоничного вида облицовки стен или плиточного покрытия пола желательно комбинировать отдельные элементы, поворачивая их на 180°.

V3

Antes de la colocación siempre recomendamos desembalar varias cajas y probar a colocar el material en la composición elegida en los catálogos de RAKO en las páginas de internet web www.rako.eu Se recomienda la colocación de todos los posibles elementos de la decoración incluso girar los individualmente entre 180°, para conseguir la composición deseada y equilibrada del pavimento o revestimiento.

cm

obkládačka / wall tile listela / listel (set) mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile

70

KOUPELNY

mm

W

výrobek / product 20x60 60x4,5 5x5 60x60

198x598x10 598x45x10 48x48x10 598x598x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL

9 2 3 3

8,3 12,3 11 2,8

kg/m2

1,08 0,16 0,27 1,08

42 - - 32

45,36 - - 34,56

20,0 3,0 5,0 24,9

18,5 18,5 18,5 23,0

DAK63431 865 820

Base

PEI 5 86 / m2 mat | matt

světle béžová / light beige / jasnobeżowa / светлo-бежевый világosbézs / beige claro

KOUPELNY

71


serie

serie

ground

ground 20x40 V2

WADMB534 72 / m2 mat | matt

bílá / white / biała / белый fehér / blanco

WADMB535

WADMB536

WADMB537

72 / m2 mat | matt

72 / m2 mat | matt

72 / m2 mat | matt

béžová / beige / beżowa бежевый / bézs / beige

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

šedá / grey / szara / серый szürke / gris

WADMB538 78 / m2 mat | matt |

V4

vícebarevná / multicoloured / kolorowa многоцветный / többszínű / multicolor

30x30

V2

WDM05534 (SET)

WDM05535 (SET)

WDM05536 (SET)

WDM05537 (SET)

66 / set mat | matt

66 / set mat | matt

66 / set mat | matt

66 / set mat | matt

bílá / white / biała / белый fehér / blanco

béžová / beige / beżowa бежевый / bézs / beige

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

šedá / grey / szara / серый szürke / gris

15x60 33x33

R9

DARSU718 Faro PEI 4

A V4

84 / m2

mat | matt |

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón

DAR3B692 Como PEI 5 cm

72

KOUPELNY

20x40 5x5 15x60 33x33

198x398x7 48x48x10 148x598x10 333x333x8

74/ m2

mat | matt

W

výrobek / product obkládačka / wall tile mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile

mm ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

20 3 10 12

12,5 11 11,1 9

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

kg/m2

1,60 0,27 0,9 1,33

48 - 48 44

76,80 - 43,20 58,52

20,6 3,5 19,4 23,6

12,9 12,9 21,5 17,7

1 016 954 1 061

KOUPELNY

73


serie

majolika

74

KOUPELNY

serie

majolika

KOUPELNY

75


serie

serie

majolika

majolika 20x60 V3

WARVE043

WARVE044

WARVE045

82 / m2 lesk | glossy

82 / m2 lesk | glossy

82 / m2 lesk | glossy

WARVE143

WARVE144

WARVE145

82 / m2 lesk | glossy

82 / m2 lesk | glossy

82 / m2 lesk | glossy

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

WARVE146*

WARVE147*

WARVE148*

86 / m2 lesk | glossy

86 / m2 lesk | glossy

86 / m2 lesk | glossy

modrá / blue / niebieska / голубой / kék / azul

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

30x30

R9 A V4

DAR34711

DAR34712

Via

PEI 4 74 / mat | matt

Via m2

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

cm

obkládačka / wall tile dlaždice / floor tile

76

KOUPELNY

20x60 30x30

červeno-hnědá / red-brown czerwono-brązowy / красно-коричневый vörösesbarna / de color marrón rojizo

mm

W

výrobek / product

PEI 4 74 / m2 mat | matt

198x598x10 298x298x8

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

9 13

8,3 11

kg/m2

1,08 1,18

42 48

45,36 56,64

20,0 21,0

18,5 17,8

865 1 034

*Balení výrobku obsahuje nahodilý mix zobrazených designů. | The products are deliberately mixed in packing to include a random selection of designs.

KOUPELNY

77


serie

serie

majolika

majolika 20x60 V3

WARVE043 82 / m2 lesk | glossy |

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

WARVE044

WARVE045

82 / m2 lesk | glossy |

82 / m2 lesk | glossy |

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

WITVE008

(SET)

90 / set lesk | glossy

60x3,5 WLAVH008 68 / ks lesk | glossy

vícebarevná / multicoloured / kolorowa многоцветный / többszínű / multicolor

30x30 21x37

R9 A V4

DDVT8712 (SET) cm

obkládačka / wall tile inzerto (set) / insert (set) listela / listel dekor set 21x37 cm / decor sheet 21x37 cm dlaždice / floor tile

78

KOUPELNY

Via

mm

DAR34712

W

výrobek / product 20x60 20x60 60x3,5 12/7 30x30

198x598x10 198x598x10 598x35x10 120/70x8 298x298x8

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

9 3 6 5 13

8,3 8,3 47,6 13,1 11

Via

kg/m2

1,08 0,72 0,13 0,38 1,18

42 - - - 48

45,36 - - - 56,64

20,0 13,3 2,7 6,8 21,0

18,5 18,5 18,5 17,8 17,8

865 1 034

PEI 4 74 / set mat | matt | |

PEI 4 74 / m2 mat | matt

červeno-hnědá / red-brown czerwono-brązowy / красно-коричневый vörösesbarna / de color marrón rojizo

KOUPELNY

79


serie

serie

majolika

majolika 20x60 V3

WARVE043 82 / m2 lesk | glossy |

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

WARVE044

WARVE045

82 / m2 lesk | glossy |

82 / m2 lesk | glossy |

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

WITVE009

(SET)

90 / set lesk | glossy

60x6 WLASZ009 68 / ks lesk | glossy

vícebarevná / multicoloured / kolorowa многоцветный / többszínű / multicolor

20x120

R9 A V4

DAKVG141 Board

PEI 5 98 / m2 mat | matt

světle béžová / light beige / jasnobeżowa / светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

cm

obkládačka / wall tile inzerto (set) / insert (set) listela / listel dlaždice / floor tile

80

KOUPELNY

mm

W

výrobek / product 20x60 20x60 60x6 20x120

198x598x10 198x598x10 598x60x10 197x1198x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

9 3 6 4

8,3 8,3 27,8 4,2

kg/m2

1,08 0,72 0,22 0,96

42 - - 33

45,36 - - 31,68

20,0 13,3 4,1 21,3

18,5 18,5 18,5 22,2

865 729

DAKVG142 Board

PEI 4 98 / m2 mat | matt

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

KOUPELNY

81


serie

charme

82

KOUPELNY

serie

charme

KOUPELNY

83


serie

serie

charme

charme

20x60

20x60

WADVE033

WADVE034

WADVE036

82 / m2 mat | matt |

82 / m2 mat | matt |

82 / m2 mat | matt |

V3 |

V3 |

WADVE035 82 / m2 mat | matt |

WADVE037 V3 |

82 / m2 mat | matt |

V3 |

WADVE038 82 / m2 mat | matt |

V4 |

60x8,7

WITVE033 (SET)

WITVE036 (SET)

90 / set mat | matt

90 / set mat | matt

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

WLASP035

V4 |

WLASP038

80 / ks

60x8,7

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

80 / ks

mat/lesk | matt/glossy

mat/lesk | matt/glossy

světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

60x1,5

60x1,5 WLASW001

WLASW003

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

oranžová / orange / pomarańczowa / оранжевый narancs / naranja

červená / red / czerwona / красный / piros / rojo

WLASW002

WLASW004

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

bordo / bordo / bordowa / бордо / borvörös / bordo

fialová / violet / fioletowa / сиреневый / lila / púrpura

30x30

30x30

V4

V4

WDM06035 (SET)

WDM06038 (SET)

66 / set mat | matt

66 / set mat | matt

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

60x60

R9 A V2

cm

obkládačka / wall tile inzerto / insert (set) listela / listel listela / listel mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile

84

KOUPELNY

mm

W

výrobek / product 20x60 20x60 60x8,7 60x1,5 5x5 60x60

198x598x10 198x598x10 598x87x10 598x15x10 48x48x10 598x598x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL

9 3 5 10 3 3

8,3 8,3 19,2 111,1 11 2,8

kg/m2

1,08 0,72 0,26 0,09 0,27 1,08

42 - - - - 32

45,36 - - - - 34,56

20,0 13,3 5,1 1,6 5,0 24,9

18,5 18,5 19,3 17,8 18,5 23,0

865 820

DAK63652 Trend

PEI 5 82 / m2 mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость elefántcsont / marfil

KOUPELNY

85


serie

air

86

KOUPELNY

serie

air

KOUPELNY

87


serie

serie

air

air

20x60

20x60

V2

V2

WADVE039

WADVE040

WADVE041

WADVE042

82 / m2 lesk | glossy

82 / m2 lesk | glossy

82 / m2 lesk | glossy

82 / m2 lesk | glossy

30x30

30x30

V2

V2

WDM06039 (SET)

WDM06040 (SET)

WDM06041 (SET)

66 / set lesk | glossy

66 / set lesk | glossy

66 / set lesk | glossy

66 / set lesk | glossy

WLASW050

WLASW051

WLASW053

WLASW057

58 / ks lesk | glossy

58 / ks lesk | glossy

58 / ks lesk | glossy

58 / ks lesk | glossy

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

červená / red / czerwona / красный / piros / rojo

zelená / green / zielona / зеленый / zöld / verde

WDM06042 (SET)

60x1,3

60x1,3 Tendence

Tendence

Tendence

Tendence

20x60

45x45

R9 V2

WITVE004 (SET)

WITVE003 (SET)

90 / set mat/lesk | matt/glossy

90 / set mat/lesk | matt/glossy

60x5,5 WLASZ004

WLASZ003

68 / ks lesk | glossy

68 / ks lesk | glossy

červeno-oranžová / red-orange / czerwony-pomarańczowy красно-оранжевый / vörös-narancs / rojo-naranja

červeno-zelená / red-green / czerwony-zielony красный-зеленый / piros-zöld / rojo-verde

DAK44182

20x120

Spirit

PEI 5 82 / m2 mat/lesk | matt/glossy

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

R9 A V4

DAKVG144 Board

PEI 4 98 / m2 mat | matt

tmavě hnědá / dark brown / ciemnobrązowa / темнo-коричневый / sötétbarna / de color marrón oscuro cm

obkládačka / wall tile inzerto / insert (set) listela / listel listela / listel mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile

88

KOUPELNY

mm

W

výrobek / product 20x60 20x60 60x5,5 60x1,3 5x5 20x120 45x45

198x598x10 198x598x10 598x55x10 598x13x10 48x48x10 197x1198x10 445x445x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO No. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

9 3 6 10 3 4 6

8,3 8,3 30,3 128,2 11 4,2 5

kg/m2

1,08 0,72 0,20 0,08 0,27 0,96 1,21

42 - - - - 33 26

45,36 - - - - 31,68 31,46

20,0 13,3 3,9 1,4 5,0 21,3 25,0

18,5 18,5 19,5 17,5 18,5 22,2 20,7

865 729 677

DAKVG143 Board

PEI 4 98 / m2 mat | matt

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón

KOUPELNY

89


serie

tendence

90

KOUPELNY

serie

tendence

KOUPELNY

91


serie

serie

tendence

tendence

20x60

20x60

V2

V2

WATVE050

WATVE051

WATVE056

WATVE055

76 / m2 mat/lesk | matt/glossy

76 / m2 mat/lesk | matt/glossy

76 / m2 mat/lesk | matt/glossy

76 / m2 mat/lesk | matt/glossy

WADVE051

WADVE056

WADVE055

86 / m2 mat/lesk | matt/glossy |

86 / m2 mat/lesk | matt/glossy |

86 / m2 mat/lesk | matt/glossy |

WLASW050

WLASW051

WLASW056

WLASW055

58 / ks lesk | glossy

58 / ks lesk | glossy

58 / ks lesk | glossy

58 / ks lesk | glossy

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

světle šedá / light grey / jasnoszara / ветло-серый világosszürke / gris claro

oranžová / orange / pomarańczowa / оранжевый narancs / naranja

fialová / violet / fioletowa / сиреневый / lila / púrpura

60x1,3

60x1,3

20x60

20x60

V2

V2

WATVE052

WATVE053

WATVE054

WATVE057

76 / m2 mat/lesk | matt/glossy

76 / m2 mat/lesk | matt/glossy

76 / m2 mat/lesk | matt/glossy

76 / m2 mat/lesk | matt/glossy

WADVE053

WADVE054

WADVE057

86 / m2 mat/lesk | matt/glossy |

86 / m2 mat/lesk | matt/glossy |

86 / m2 mat/lesk | matt/glossy |

WLASW052

WLASW053

WLASW054

WLASW057

58 / ks lesk | glossy

58 / ks lesk | glossy

58 / ks lesk | glossy

58 / ks lesk | glossy

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

červená / red / czerwona / красный / piros / rojo

modrá / blue / niebieska / голубой / kék / azul

zelená / green / zielona / зеленый / zöld / verde

60x1,3

92

60x1,3

KOUPELNY

KOUPELNY

93


serie

serie

tendence

tendence 20x60

30x30

WITVE006 76 / ks lesk | glossy

WDM06050 (SET)

WDM06051 (SET)

66 / set mat/lesk | matt/glossy |

WDM06052 (SET)

66 / set

bílá / white / biała / белый fehér / blanco

WDM06152 (SET)

66 / set

mat/lesk | matt/glossy |

V2

66 / set

mat/lesk | matt/glossy |

V2

světle šedá / light grey / jasnoszara ветло-серый / világosszürke / gris claro

mat/lesk | matt/glossy |

V2

V4

černá / black / czarna / черный fekete / negro

WLASZ003

WITVE005

(SET)

90 / set mat/lesk | matt/glossy

Air

60x5,5

68 / ks lesk | glossy

červeno-zelená / red-green / czerwony-zielony красный-зеленый / piros-zöld / rojo-verde

WLASZ005

60x4,5

64 / ks mat/lesk | matt/glossy

WDM06057 (SET) mat/lesk | matt/glossy |

WDM06056 (SET)

WDM06157 (SET)

66 / set

mat/lesk | matt/glossy |

V2

WDM06156 (SET)

66 / set

66 / set

66 / set

mat/lesk | matt/glossy |

V4

mat/lesk | matt/glossy |

V2

černo-bílá / black-white / czarno-biały черный и белый / fekete-fehér / en negro y blanco

V4

WITVE007

oranžová / orange / pomarańczowa оранжевый / narancs / naranja

zelená / green / zielona зеленый / zöld / verde

76 / ks lesk | glossy

WLASZ004

Air

60x5,5

68 / ks lesk | glossy

červeno-oranžová / red-orange / czerwony-pomarańczowy красно-оранжевый / vörös-narancs / rojo-naranja

WDM06055 (SET)

WDM06155 (SET)

66 / set mat/lesk | matt/glossy |

WDM06053 (SET)

66 / set mat/lesk | matt/glossy |

V2

WDM06153 (SET)

66 / set

66 / set

mat/lesk | matt/glossy |

V4

fialová / violet / fioletowa сиреневый / lila / púrpura

mat/lesk | matt/glossy |

V2

V4

červená / red / czerwona красный / piros / rojo

20x120

R9 A V4

DAKVG143 Board

PEI 4 98 / m2 mat | matt

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón

WDM06054 (SET)

WDM06154 (SET)

66 / set mat/lesk | matt/glossy |

WDM02001 (SET)

66 / set

78 / set

mat/lesk | matt/glossy |

V2

mat/lesk | matt/glossy |

V4

modrá / blue / niebieska голубой / kék / azul

45x45

V4

vícebarevná / multicoloured / kolorowa многоцветный / többszínű / multicolor

R9 V2

cm

obkládačka / wall tile listela / listel mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm inzerto / insert (set) inzerto / insert listela / listel listela / listel dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile

94

KOUPELNY

mm

W

výrobek / product 20x60 60x1,3 5x5 2,5x2,5 20x60 20x60 60x4,5 60x5,5 20x120 45x45

198x598x10 598x13x10 48x48x10 23x23x10 198x598x10 198x598x10 598x45x10 598x55x10 197x1198x10 445x445x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 049913 STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

9 10 3 3 3 6 6 6 4 6

8,3 128,2 11 11 8,3 8,3 37 30,3 4,2 5

kg/m2

1,08 0,08 0,27 0,27 0,72 0,72 0,20 0,16 0,96 1,21

42 - - - - - - - 33 26

45,36 - - - - - - - 31,68 31,46

20,0 1,4 5,0 5,0 13,3 13,3 3,1 3,9 21,3 25,0

18,5 17,5 18,5 18,5 18,5 18,5 19,4 19,5 22,2 20,7

865 729 677

DAK44182

DAK44185

DAK44187

PEI 5 82 / m2 mat/lesk | matt/glossy

PEI 5 82 / m2 mat/lesk | matt/glossy

PEI 4 82 / m2 mat/lesk | matt/glossy

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

Spirit

Spirit

Spirit

KOUPELNY

95


serie

serie

trinity

trinity 20x40 V2

WADMB090

WADMB091

WADMB092

68 / m2 lesk | glossy

74 / m2 lesk | glossy

74 / m2 lesk | glossy

WLAN9090

WLAN9091

WLAN9092

56 / ks lesk | glossy

56 / ks lesk | glossy

56 / ks lesk | glossy

40x3,5

30x30

V2

WDM05090 (SET)

WDM05091 (SET)

WDM05092 (SET)

66 / set lesk | glossy

66 / set lesk | glossy

66 / set lesk | glossy

bílá / white / biała / белый fehér / blanco

tyrkysová / turquoise / turkus бирюзовый / türkiz / turquesa

tmavě modrá / dark blue / ciemnoniebieski темно-синий / sötétkék / azul oscuro

20x40 V2

WADMB093

WADMB094

74 / m2 lesk | glossy

74 / m2 lesk | glossy

40x3,5 WLAN9093

WLAN9094

56 / ks lesk | glossy

56 / ks lesk | glossy

30x30

WDM05093 (SET)

WDM05094 (SET)

WDM05095 (SET)

66 / set lesk | glossy |

66 / set lesk | glossy |

66 / set lesk | glossy |

V2

červená / red / czerwona красный / piros / rojo

V2

oranžová / orange / pomarańczowy оранжевый / narancs / naranja

V4

vícebarevná / multicoloured / kolorowa многоцветный / többszínű / multicolor

45x45

R9 V2

cm

obkládačka / wall tile listela / listel mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile

96

KOUPELNY

mm

W

výrobek / product 20x40 40x3,5 5x5 20x120 45x45

198x398x7 398x35x7 48x48x7 197x1198x10 445x445x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

20 12 3 4 6

12,5 71,4 11 4,2 5

kg/m2

1,60 0,17 0,27 0,96 1,21

48 - - 33 26

76,80 - - 31,68 31,46

20,6 2,6 3,5 21,3 25,0

12,9 14,4 12,9 22,2 20,7

1 016 729 677

DAK44182 Spirit

PEI 5 82 / m2 mat/lesk | matt/glossy

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

KOUPELNY

97


serie

serie

porto

porto 20x60 V2

WATVE024

WADVE020

WADVE021

76 / m2 mat | matt |

82 / m2 mat | matt |

76 / m2 mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

hnědošedá / brown-grey / brązowoszara коричневый-серый / szürke-barna / marrón-gris

WATVE022

WATVE023

WATVE025

76 / m2 mat | matt

76 / m2 mat | matt

76 / m2 mat | matt

WLASZ125 60x3,5 64 / ks mat | matt

zelená / green / zielona / зеленый / zold / verde

WATVE026 76 / m2 mat | matt

WITVE022 (SET)

WITVE023 (SET)

92 / set mat | matt

92 / set mat | matt

světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

šedobéžová / grey-beige / szaro-beżowa серо-бежевый / szürke-bézs / gris-amarillento

WLASZ126 60x3,5 64 / ks mat | matt

červená / red / czerwona / красный / piros / rojo

60x60

R9 A V2

DAK63653

DAK63656

PEI 5 82 / m2 mat | matt

PEI 4 82 / m2 mat | matt

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

béžovo-šedá / beige-grey / beżowo-szary бежевый-серый / bézs-szürke / beige-gris

Trend

cm

obkládačka / wall tile inzerto / insert (set) listela / listel dlaždice / floor tile

98

KOUPELNY

mm

W

výrobek / product 20x60 20x60 60x3,5 60x60

Trend

198x598x10 198x598x10 598x35x10 598x598x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

9 2 6 3

8,3 8,3 47,6 2,8

kg/m2

1,08 0,72 0,13 1,08

42 - - 32

45,36 - - 34,56

20,0 13,3 2,3 24,9

18,5 18,5 18,5 23,0

865 820

KOUPELNY

99


serie

senso

100

KOUPELNY

serie

senso

KOUPELNY

101


serie

serie

senso

senso

20x60

20x60

V2

V2

WADVE027

WADVE028

82 / m2 lesk | glossy

82 / m2 lesk | glossy

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

WADVE029

WADVE030

82 / m2 lesk | glossy

82 / m2 lesk | glossy

světle béžová / light beige / jasnobeżowa cветло-бежевый / világosbézs / beige claro

WLASZ030 60x4,5

WLASZ028 60x4,5

74 / ks mat/lesk | matt/glossy

74 / ks mat/lesk | matt/glossy

WITVE130

WITVE128

74 / ks mat | matt

74 / ks mat | matt

30x30

30x30

V2

V2

WDM02228 (SET)

WDM02230 (SET)

78 / set mat/lesk | matt/glossy

78 / set mat/lesk | matt/glossy

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

60x60

60x60

R9

R9

A

A

V2

V2

DAK63655

DAK63654

DAK63658

PEI 4 82 / m2 mat | matt

PEI 5 82 / m2 mat | matt

PEI 5 82 / m2 mat | matt

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara темно-серый / sötétszürke / gris oscuro

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

světle béžová / light beige / jasnobeżowa cветло-бежевый / világosbézs / beige claro

Trend

Trend

cm

obkládačka / wall tile inzerto / insert listela / listel mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile

102

KOUPELNY

mm

W

výrobek / product 20x60 20x60 60x4,5 2,5x2,5 60x60

Trend

198x598x10 198x598x10 598x45x10 23x23x10 598x598x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL

9 4 6 3 3

8,3 8,3 37,1 11 2,8

kg/m2

1,08 0,48 0,16 0,27 1,08

42 - - - 32

45,36 - - - 34,56

20,0 8,9 3,0 5,0 24,9

18,5 18,5 18,5 18,5 23,0

865 820

KOUPELNY

103


serie

unicolor

104

KOUPELNY

serie

unicolor

KOUPELNY

105


serie

serie

unicolor

unicolor 20x60

WAAVE012

WAAVE112

Concept Plus

Concept

80 / m2

80 / m2

lesk | glossy |

mat | matt |

V1

WAAVE000

WAAVE104

78 / m2

78 / m2

lesk | glossy |

mat | matt |

V1

V1

WAAVE007

Concept

80 / m2

80 / m2

lesk | glossy |

V1

WAAVE107

Concept Plus

mat | matt |

V1

V1

světle béžová / light beige / jasnobeżowa cветло-бежевый / világosbézs / beige claro

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

WITVE002

WADVE001

WITVE001

74 / ks mat/lesk | matt/glossy

86 / m2 lesk | glossy |

74 / ks mat/lesk | matt/glossy

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

30x30

30x30

R10

R10

B

B

DDM0U611 (SET)

DDM06611 (SET)

DDM0U001 (SET)

DDM06636 (SET)

DDM06717 (SET)

PEI 5

PEI 5

PEI 4

PEI 5

PEI 4

Unistone

Unistone

82 / set

mat | matt |

V2

Trend

72 / set

mat | matt |

V2

Rock

82 / set

mat | matt |

V4 |

72 / set

mat | matt |

V2

Faro

72 / set

mat | matt |

V4 |

vícebarevná / multicoloured / kolorowa многоцветный / többszínű / multicolor

60x60

60x60 15x60

V2

DARSU717

Faro PEI 4

84 / m2

mat | matt |

R9 |

A|

V4 |

světle hnědá / light brown / jasnobrązowa / cветло-коричневый világosbarna / marrón claro

DAK63656

DAK63611 PEI 5

PEI 4

82 / m2

mat | matt |

cm

KOUPELNY

20x60 20x60 2,5x2,5 5x5 60x60 15x60

Rock m2 R9 |

PEI 5 A|

82 / m2

mat | matt |

béžovo-šedá / beige-grey / beżowo-szary бежевый-серый / bézs-szürke / beige-gris

R10 |

A|

V2

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara темно-серый / sötétszürke / gris oscuro

mm

W

výrobek / product obkládačka / wall tile inzerto / insert (WITVE…) mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile

82 /

mat | matt |

R9

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

106

DAK63636

Trend

Unistone

198x598x10 198x598x10 23x23x10 48x48x10 598x598x10 148x598x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 049913 STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

9 4 3 3 3 10

8,3 8,3 11 11 2,8 11,1

kg/m2

1,08 0,48 0,27 0,27 1,08 0,90

42 - - - 32 48

45,36 - - - 34,56 43,20

20,0 8,9 5,8 5,8 24,9 19,4

18,5 18,5 21,5 21,5 23,0 21,5

865 820 954

KOUPELNY

107


serie

serie

sandy

sandy 30x60 V3

WADV4670

WADV4671

78 / m2 mat | matt

78 / m2 mat | matt

WITV4670

WITV4671

78 / ks mat | matt

78 / ks mat | matt

60x6 WLASZ671 78 / ks mat | matt

30x30

V3

WDM05670 (SET)

WDM05671 (SET)

66 / set mat | matt

66 / set mat | matt

60x60

R9 V3

cm

obkládačka / wall tile inzerto / insert listela / listel mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile

108

KOUPELNY

mm

W

výrobek / product 30x60 30x60 60x6 5x5 60x60

298x598x10 298x598x10 598x60x10 48x48x10 598x598x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL

6 4 5 3 3

5,56 5,56 27,8 11 2,8

kg/m2

1,08 0,72 0,18 0,27 1,08

40 - - - 32

43,20 - - - 34,56

20,0 13,3 3,3 5,0 24,9

18,5 18,5 18,5 18,5 23,0

825 820

DAK63670

DAK63671

PEI 5 82 / m2 mat | matt

PEI 5 82 / m2 mat | matt

světle béžová / light beige / jasnobeżowa cветло-бежевый / világosbézs / beige claro

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

KOUPELNY

109


serie

easy

110

KOUPELNY

serie

easy

KOUPELNY

111


serie

serie

easy

easy

20x40

20x40

WATMB060

WATMB061

WATMB062

WATMB063

WATMB064

68 / m2 mat | matt |

68 / m2 mat | matt |

68 / m2 mat | matt |

68 / m2 mat | matt |

68 / m2 mat | matt |

V2

V2

V2

V2

WATMB065 V2

68 / m2 mat | matt |

V2

WITMB060

WITMB061

WITMB062

WILMB063 (SET)

WILMB064 (SET)

WILMB065 (SET)

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

58 / set mat | matt |

58 / set mat | matt |

58 / set mat | matt |

WITMB047 58 / ks mat/lesk | matt/glossy

40x2

40x2 WLRMG060

WLRMG061

WLRMG062

WLRMG063

WLRMG064

WLRMG065

52 / ks mat | matt

52 / ks mat | matt

52 / ks mat | matt

52 / ks mat | matt

52 / ks mat | matt

52 / ks mat | matt

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

béžová / beige / beżowa бежевый / bézs / beige

žlutá / yellow / żółta / желтый sárga / ámbar

fialová / violet / fioletowa сиреневый / lila / púrpura

oranžová / orange / pomarańczowa оранжевый / narancs / naranja

30x30

WDM05060 (SET) 72 / set mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

45x45

45x45

R9

R9

A

A

V2

V2

DAK44653

DAK44658

DAK44652

DAK44654

PEI 5 74 / m2 mat | matt

PEI 5 74 / m2 mat | matt

PEI 5 74 / m2 mat | matt

PEI 5 74 / m2 mat | matt

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

světle béžová / light beige / jasnobeżowa cветло-бежевый / világosbézs / beige claro

slonová kost / ivory / kość słoniowa слоновая кость / elefántcsont / marfil

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

Trend

cm

112

KOUPELNY

20x40 20x40 40x2 5x5 45x45

Trend

Trend

mm

W

výrobek / product obkládačka / wall tile inzerto / insert reliéfní listela / relief listel mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile

Trend

198x398x7 198x398x7 398x20x7 48x48x7 445x445x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 054498 STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL

20 4 12 3 6

12,5 12,5 125 11 5

kg/m2

1,60 0,32 0,10 0,27 1,21

48 - - - 26

76,80 - - - 31,46

20,6 4,1 1,2 3,5 25,0

12,9 12,9 12,9 12,9 20,7

1 016 677

KOUPELNY

113


serie

serie

rako 1883

rako 1883 20x40 V2

WADMB124

WADMB125

82 / m2

82 / m2

lesk | glossy

lesk | glossy

WADMB224

WADMB225

82 / m2

82 / m2

lesk | glossy

lesk | glossy

20x3 WLRDH124

WLRDH125

42 / ks

42 / ks

lesk | glossy

lesk | glossy

slonová kost / ivory / kość słoniowa слоновая кость / elefántcsont / marfil

červená / red / czerwona / красный / piros / rojo

45x45 22,5x45 22,5x22,5

R9 V3

DARPP663 Siena PEI 5

82 / m2

mat | matt

DAR44663 Siena PEI 5

78 / m2

mat | matt

světle béžová / light beige / jasnobeżowa / cветло-бежевый világosbézs / beige claro

DAR2W663 Siena PEI 5

82 / m2

mat | matt

cm

obkládačka / wall tile reliéfní listela / relief listel dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile

114

KOUPELNY

mm

W

výrobek / product 20x40 20x3 45x45 22,5x45 22,5x22,5

198x398x7 198x30 445x445x10 221x445x10 221x221x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 054498 EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

18 18 6 11 24

12,5 167 5 9,9 19,8

kg/m2

1,44 0,11 1,21 1,11 1,22

48 - 26 48 45

69,12 - 31,46 53,28 54,90

20,4 1,7 25,0 22,9 25,2

14,2 15,8 20,7 20,7 20,7

1 007 677 1 103 658

KOUPELNY

115


serie

serie

unistone

unistone 20x40 V2

WATMB609

WATMB610

WATMB612

WATMB611

WATMB613

70 / m2 mat | matt

70 / m2 mat | matt

70 / m2 mat | matt

70 / m2 mat | matt

70 / m2 mat | matt

WIFMB609

WIFMB610

WIFMB612

WIFMB611

WIFMB613

52 / ks mat | matt

52 / ks mat | matt

52 / ks mat | matt

52 / ks mat | matt

52 / ks mat | matt

WITMB046

WITMB045

64 / ks mat | matt

64 / ks mat | matt

40x2 WLAMG609

WLAMG610

WLAMG612

WLAMG611

WLAMG613

52 / ks mat | matt

52 / ks mat | matt

52 / ks mat | matt

52 / ks mat | matt

52 / ks mat | matt

33x33

R9 V2

cm

116

KOUPELNY

DAA3B610

DAA3B612

DAA3B611

DAA3B613

PEI 5 70 / m2 mat | matt

PEI 5 70 / m2 mat | matt

PEI 5 70 / m2 mat | matt

PEI 5 70 / m2 mat | matt

PEI 5 70 / m2 mat | matt

bílá / white / biała / белый fehér / blanco

béžová / beige / beżowa / бежевый bézs / beige

šedohnědá / grey-brown / szarobrązowa серо-коричневый / barna-szürke / gris-marrón

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

černá / black / czarna / черный fekete / negro

mm

W

výrobek / product obkládačka / wall tile inzerto / insert listela / listel dlaždice / floor tile

DAA3B609

20x40 20x40 40x2 33x33

198x398x7 198x398x7 398x20x7 333x333x8

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

20 4 6 12

12,5 12,5 113,6 9

kg/m2

1,60 0,32 0,05 1,33

48 - - 44

76,80 - - 58,52

20,6 4,1 0,9 23,6

12,9 12,9 17,1 17,7

1 016 1 061

KOUPELNY

117


serie

manufactura

118

KOUPELNY

serie

manufactura

KOUPELNY

119


serie

serie

manufactura

manufactura

20x40

20x40

V3

V3

WADMB013

WADMB014

WADMB015

WADMB010

WADMB011

WADMB012

76 / m2 mat | matt

76 / m2 mat | matt

76 / m2 mat | matt

76 / m2 mat | matt

76 / m2 mat | matt

76 / m2 mat | matt

šedomodrá / grey-blue / szaro-niebieska серо-голубой / szürke-kék / azul-gris

20x40 40x3,5 40x4 40x1,5

68 / ks mat | matt

68 / ks mat | matt

WITMB040

WLRMJ015

64 / ks mat/lesk | matt/glossy

WLRMJ012

64 / ks mat/lesk | matt/glossy

52 / ks mat | matt

WLAMH019

WLAMH018

50 / ks mat/lesk | matt/glossy

50 / ks mat/lesk | matt/glossy

52 / ks mat | matt

30x30

30x30

V3

V3

WDM05013

(SET)

WDM05015

(SET)

WDM05014

(SET)

WDM05012

(SET)

66 / set mat | matt

66 / set mat | matt

66 / set mat | matt

66 / set mat | matt

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

zelená / green / zielona зеленый / zöld / verde

světle béžová / light beige jasnobeżowa / cветло-бежевый világosbézs / beige claro

cihlová / brick / ceglasta кирпичный / tégla / ladrillo

15x60

15x60

R9

R9

A V4

DARSU719

DARSU716

DARSU717

PEI 5 84 / m2 mat | matt

PEI 4 84 / m2 mat | matt

PEI 4 84 / m2 mat | matt

šedo-bílá / grey-white / szaro-biała серый и белый / szürke és fehér / blanco-gri

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

světle hnědá / light brown / jasnobrązowa / cветло-коричневый világosbarna / marrón claro

Faro

Faro

cm

obkládačka / wall tile inzerto / insert reliéfní listela / relief listel reliéfní listela / relief listel listela / listel mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile

KOUPELNY

20x40 20x40 4x40 40x1,5 40x3,5 5x5 15x60

A

Faro

V4

mm

W

výrobek / product

120

WLRMH012

WLRMH015

WITMB041

20x40 40x3,5 40x4 40x1,5

198x398x7 198x398x7 40x398 398x15 398x35x7 48x48x7 148x598x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 054498 STO č. 030 - 054498 EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL

20 4 4 24 12 3 10

12,5 12,5 62,5 166,7 71,4 11 11,1

kg/m2

1,60 0,32 0,06 0,14 0,17 0,27 0,90

48 - - - - - 48

76,80 - - - - - 43,20

20,6 4,1 1,2 2,4 2,4 3,5 19,4

12,9 12,9 19,5 16,8 14,4 12,9 21,5

1 016 954

KOUPELNY

121


serie

serie

textile

textile 20x40 V2

WADMB101

WADMB102

WADMB103

70 / m2 mat | matt

70 / m2 mat | matt

70 / m2 mat | matt

WADMB111

WADMB112

WADMB113

74 / m2 mat | matt

74 / m2 mat | matt

74 / m2 mat | matt

WLAMG001

WLAMG002

WLAMG003

52 / ks lesk | glossy

52 / ks lesk | glossy

52 / ks lesk | glossy

40x2,2

hnědá / brown / brązowa / коричневый barna / marrón

20x40 40x3,5 WLAMH020 56 / ks mat | matt

fialová / violet / fioletowa / сиреневый lila / púrpura

WITMB037 68 / ks mat | matt

30x30

V3

WDM05101 (SET)

WDM05102 (SET)

WDM05103 (SET)

66 / set mat | matt

66 / set mat | matt

66 / set mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa слоновая кость / elefántcsont / marfil

béžová / beige beżowa / бежевый / bézs / beige

hnědá / brown / brązowa коричневый / barna / marrón

45x45 33x33

R9 V2

cm

obkládačka / wall tile (WADMB…) listela / listel inzerto / insert listela / listel mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile

122

KOUPELNY

mm

W

výrobek / product 20x40 40x2,2 20x40 40x3,5 5x5 45x45 33x33

198x398x7 398x22x7 198x398x7 398x35x7 48x48x7 448x448x10 333x333x8

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

20 6 4 12 3 6 12

12,5 113,6 12,5 71,4 11 5 9

DAA3B600

kg/m2

1,60 0,05 0,32 0,17 0,27 1,21 1,33

48 - - - - 26 44

76,80 - - - - 31,46 58,52

20,6 1,0 4,1 2,4 3,5 25,0 23,6

12,9 17,1 12,9 14,4 12,9 20,7 17,7

Concept 1 016 677 1 061

PEI 4 76 / m2 mat | matt

DAA44600 Concept

PEI 4 76 / m2 mat | matt

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

KOUPELNY

123


serie

serie

lazio

lazio 30x90 V2

WADV5001

WADV5002

86 / m2 mat | matt

86 / m2 mat | matt

světle béžová / light beige / jasnobeżowa cветло-бежевый / világosbézs / beige claro

béžová / beige / beżowa бежевый / bézs / beige

news

25x33

WADKB001 68 / m2 mat | matt |

WADKB002 V2

68 / m2 mat | matt |

WADKB004 V2

78 / m2 mat | matt |

V4

vícebarevná / multicoloured kolorowa / многоцветный többszínű / multicolor

25x33 / 3,2x33 WLAK1022 42 / ks mat | matt

WITKB054 58 / ks mat | matt

WLAK1023 42 / ks mat | matt

25x3,2 WLAGC022

WLAGC023

38 / ks mat | matt

38 / ks mat | matt

světle béžová / light beige / jasnobeżowa cветло-бежевый / világosbézs / beige claro

30x30

R10 A V3 cm

W

výrobek / product obkládačka / wall tile obkládačka / wall tile (WADKB…) inzerto / insert listela / listel listela / listel dlaždice / floor tile

124

KOUPELNY

mm

30x90 25x33 25x33 33x3,2 25x3,2 30x30

298x898x10,5 250x330x7 250x330x7 330x32x7 250x32x7 298x298x8

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

4 18 4 12 14 13

3,7 12 12 94,7 125 11

kg/m2

1,08 1,50 0,33 0,12 0,11 1,18

30 54 - - - 48

32,40 81,00 - - - 56,64

21,7 18,6 4,1 1,5 1,4 21,0

20,1 12,4 12,4 14,2 12,8 17,8

677 1 030 1 034

DAR35030

DAR35035

DAR35034

PEI 5 72 / m2 mat | matt

PEI 5 72 / m2 mat | matt

PEI 5 72 / m2 mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость / elefántcsont / marfil

béžová / beige / beżowa бежевый / bézs / beige

okrová / ochre ochrowa / охра / okker / ocre

Travertin

Travertin

Travertin

KOUPELNY

125


serie

serie

zen

zen 30x60 V1

WAKV4000

WAKV4007

84 / m2 lesk | glossy

84 / m2 lesk | glossy

světle béžová / light beige / jasnobeżowa / cветло-бежевый világosbézs / beige claro

30x60 60x15 60x5,5

WLASU001 88 / ks mat | matt

WLASZ001 68 / ks lesk | glossy

vícebarevná / multicoloured / kolorowa / многоцветный többszínű / multicolor

WITV4003 (SET) 96 / set lesk | glossy

60x60

R9 V2

DAR63638 Clay

PEI 5 86 / m2 mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

cm

obkládačka / wall tile inzerto / insert (set) listela / listel listela / listel dlaždice / floor tile

126

KOUPELNY

mm

W

výrobek / product 30x60 30x60 60x15 60x5,5 60x60

298x598x10 298x598x10,5 598x148x10,5 598x55x10,5 598x598x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

6 2 6 6 3

5,56 5,56 11,3 30,3 2,8

kg/m2

1,08 0,72 0,54 0,20 1,08

40 - - - 32

43,20 - - - 34,56

20,0 14,5 7,4 4,0 24,9

18,5 20,1 13,9 20,1 23,0

825 820

KOUPELNY

127


serie

serie

wenge

wenge 25x45 V2

WATP3024

WATP3025

76 / m2 mat/lesk | matt/glossy

76 / m2 mat/lesk | matt/glossy

25x45 / 45x5,7

WLAPP001 (SET) 84 / set mat/lesk | matt/glossy

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón

WITP3019 (SET) 82 / set mat/lesk | matt/glossy

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

45x4,8 WLAPJ005

WLAPJ004

58 / ks lesk | glossy

58 / ks lesk | glossy

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

červená / red / czerwona / красный / piros / rojo

30x30

V2

WDM05024 (SET)

WDM05025 (SET)

66 / set mat/lesk | matt/glossy

66 / set mat/lesk | matt/glossy

45x45

R9 A V3

cm

obkládačka / wall tile inzerto / insert (set) listela / listel (set) listela / listel mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile

128

KOUPELNY

mm

W

výrobek / product 25x45 25x45 45x5,7 45x4,8 5x5 45x45

250x450x8 250x450x8 450x57x8 450x48x8 48x48x8 445x445x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL

13 2 4 6 3 6

9 9 38,9 46,3 11 5

DAK44272

kg/m2

1,50 0,45 0,41 0,13 0,27 1,21

51 - - - - 26

76,50 - - - - 31,46

20,7 7,3 7,2 1,8 3,7 25,0

13,8 16,2 17,6 13,9 13,8 20,7

Sandstone Plus 1 081 677

PEI 5 78 / mat | matt

m2

slonová kost / ivory / kość słoniowa слоновая кость / elefántcsont / marfil

DAK44274

Sandstone Plus PEI 5 78 / m2 mat | matt

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón

KOUPELNY

129


serie

serie

vanity

vanity

Vanity

20x40 V2

WATMB040 72 / m2 mat/lesk | matt/glossy

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

WATMB044

WATMB042

WATMB045

72 / m2 mat/lesk | matt/glossy

72 / m2 mat/lesk | matt/glossy

72 / m2 mat/lesk | matt/glossy

světle šedomodrá / light grey-blue jasnoszaro-niebieska / cветло-серо-голубой világosszürke-kék / luz gris-azul

fialová / violet / fioletowa сиреневый / lila / púrpura

tmavě modrá / dark blue / ciemnoniebieska синий / sötétkék / azul oscuro

WATMB041

WATMB043

WATMB046

72 / m2 mat/lesk | matt/glossy

72 / m2 mat/lesk | matt/glossy

72 / m2 mat/lesk | matt/glossy

světle žlutá / light yellow / jasnożółta cветло-желтый / világossárga amarillo claro

zelená / green / zielona / зеленый / zöld / verde

šedohnědá / grey-brown / szarobrązowa серо-коричневый / barna-szürke / gris-marrón

WLRMG041

WLRMG043

WLRMG046

52 / ks lesk | glossy

52 / ks lesk | glossy

52 / ks lesk | glossy

světle žlutá / light yellow / jasnożółta cветло-желтый / világossárga amarillo claro

zelená / green / zielona / зеленый / zöld / verde

šedohnědá / grey-brown / szarobrązowa серо-коричневый / barna-szürke / gris-marrón

WLRMG044

WLRMG042

WLRMG045

52 / ks lesk | glossy

52 / ks lesk | glossy

52 / ks lesk | glossy

světle šedomodrá / light grey-blue jasnoszaro-niebieska / cветло-серо-голубой világosszürke-kék / luz gris-azul

fialová / violet / fioletowa сиреневый / lila / púrpura

40x2

tmavě modrá / dark blue / ciemnoniebieska синий / sötétkék / azul oscuro

40x4,5 WLAMH015

WLAMH014

46 / ks mat/lesk | matt/glossy

46 / ks mat/lesk | matt/glossy

fialová / violet / fioletowa сиреневый / lila / púrpura

zelená / green / zielona / зеленый / zöld / verde

45x45

R9

cm

obkládačka / wall tile reliéfní listela / relief listel listela / listel dlaždice / floor tile

130

KOUPELNY

mm

W

výrobek / product 20x40 40x2 40x4,5 45x45

198x398x7 398x20 398x45x7 448x448x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 054498 EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

20 12 12 6

12,5 125 55,5 5

kg/m2

1,60 0,10 0,22 1,21

48 - - 26

76,80 - - 31,46

20,6 1,8 2,8 25,0

12,9 18,8 12,8 20,7

DAA44122

DAA44125

PEI 5 74 / m2 mat/lesk | matt/glossy

PEI 4 74 / m2 mat/lesk | matt/glossy

bílá / white / biała / белый / fehér / negro

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

Sidney 1 016 677

Sidney

KOUPELNY

131


serie

concept plus

132

KOUPELNY

serie

concept plus

KOUPELNY

133


serie

serie

concept plus

concept plus

30x60 30x90

WAKV4000 84 / m2 lesk | glossy |

WAKV5000 88 / m2 lesk | glossy |

V1

V1

news

WR2V4000 86 / m2 lesk | glossy |

WR2V5000 92 / m2 lesk | glossy |

V2

V2

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

30x60 30x90

WAKV4007 84 / m2 lesk | glossy |

WAKV5007 88 / m2 lesk | glossy |

V1

WAKV4012 84 / m2 lesk | glossy |

V1

WR2V4007 86 / m2 lesk | glossy |

86 / m2 lesk | glossy |

V2

WAKV4008

WAKV5008 88 / m2 lesk | glossy |

V1

cm

výrobek / product

134

KOUPELNY

V1

WAKV4010 84 / m2 lesk | glossy |

V1

WAKV5010 V1

88 / m2 lesk | glossy |

V1

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

mm

W 30x60 30x90

V2

světle šedá / light grey / jasnoszara / cветло-серый / világosszürke / gris claro

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

obkládačka / wall tile obkládačka / wall tile

88 / m2 lesk | glossy |

WR2V4012

světle béžová / light beige / jasnobeżowa / cветло-бежевый / világosbézs / beige claro

84 / m2 lesk | glossy |

WAKV5012 V1

298x598x10 298x898x10,5

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL

6 4

5,56 3,7

kg/m2

1,08 1,08

40 30

43,20 32,40

20,0 21,7

18,5 20,1

825 677

KOUPELNY

135


serie

serie

concept plus

concept plus

30x60 20x60 V1

WAAVE000 78 / m2 lesk | glossy

WAAV4000 78 / m2 lesk | glossy

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

30x60 20x60 V1

WAAVE012

80 / m2 lesk | glossy

80 / m2 lesk | glossy

WAAV4007

WAAV4012

80 / m2 lesk | glossy

80 / m2 lesk | glossy

světle béžová / light beige jasnobeżowa / cветло-бежевый / világosbézs / beige claro

světle šedá / light grey / jasnoszara / cветло-серый világosszürke / gris claro

30x60 15x60

30x60 15x60

V1

V1

WARSU467

WARSU464

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

tyrkysová / turquoise turkusowa / цвет морской волны / türkiz / turquesa

žlutozelená / yellow-green / żółto-zielony желто-зеленый / sárga-zöld / verde y oro

WAAV4008

WAAV4010

80 / m2 lesk | glossy

80 / m2 lesk | glossy

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

45x45

45x45

R9

R9

V2

V2

DAA44599

DAA44600

Concept PEI 4

PEI 4

DAA44602

DAA44601

Concept

76 / m2

Concept

Concept

76 / m2

PEI 3

PEI 4

76 / m2

76 / m2

DAA44603 Concept PEI 3

76 / m2

mat | matt

mat | matt

mat | matt

mat | matt

mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

hnědá / brown / brązowa / коричневый barna / marrón

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

cm

výrobek / product obkládačka / wall tile obkládačka / wall tile inzerto / insert dlaždice / floor tile

136

WAAVE007

KOUPELNY

mm

W 30x60 20x60 15x60 45x45

298x598x10 198x598x10 148x598x10 448x448x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

6 9 8 6

5,56 8,3 11,1 5

kg/m2

1,08 1,08 0,72 1,21

40 42 - 26

43,20 45,36 - 31,46

20,0 20,0 13,3 25,0

18,5 18,5 18,5 20,7

825 865 677

KOUPELNY

137


serie

serie

concept plus

concept plus

20x40 V1

WAAMB000 72 / m2 lesk | glossy

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

20x40 V1

WAAMB007

WAAMB008

WAAMB009

WAAMB012

WAAMB010

WAAMB011

74 / m2 lesk | glossy

74 / m2 lesk | glossy

74 / m2 lesk | glossy

74 / m2 lesk | glossy

74 / m2 lesk | glossy

74 / m2 lesk | glossy

WIFMB007

WIFMB008

WIFMB009

WIFMB012

WIFMB010

WIFMB011

52 / ks lesk | glossy

52 / ks lesk | glossy

52 / ks lesk | glossy

52 / ks lesk | glossy

52 / ks lesk | glossy

52 / ks lesk | glossy

20x6

20x6 WARDT107

WARDT108

WARDT109

WARDT112

WARDT110

WARDT111

28 / ks mat | matt

28 / ks mat | matt

28 / ks mat | matt

28 / ks mat | matt

28 / ks mat | matt

28 / ks mat | matt

světle béžová / light beige jasnobeżowa / cветло-бежевый világosbézs / beige claro

béžová / beige / beżowa бежевый / bézs / beige

hnědá / brown / brązowa коричневый / barna / marrón

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

šedá / grey / szara серый / szürke / gris

tmavě šedá / dark grey ciemnoszara / темно-серый sötétszürke / gris oscuro

WARDT104

WARDT001

WARDT002 28 / ks lesk | glossy

28 / ks lesk | glossy

28 / ks mat | matt

červená / red / czerwona красный / piros / rojo

oranžová / orange / pomarańczowa оранжевый / narancs / naranja

45x45

45x45

R9

R9

V2

V2

DAA44599

DAA44600

Concept PEI 4

PEI 4

DAA44602

Concept

76 / m2

PEI 3

Concept

76 / m2

PEI 4

76 / m2

DAA44603 Concept PEI 3

76 / m2

mat | matt

mat | matt

mat | matt

mat | matt

mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

béžová / beige / beżowa / бежевый bézs / beige

hnědá / brown / brązowa / коричневый barna / marrón

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

cm

obkládačka / wall tile inzerto / insert inzerto / insert dlaždice / floor tile

KOUPELNY

mm

W

výrobek / product

138

DAA44601

Concept

76 / m2

20x40 20x40 20x6 45x45

198x398x7 198x398x7 198x60x7 448x448x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

20 4 18 6

12,5 12,5 83,3 5

kg/m2

1,60 0,32 0,22 1,21

48 - - 26

76,80 - - 31,46

20,6 4,1 2,8 25,0

12,9 12,9 12,9 20,7

1 016 677

KOUPELNY

139


serie

serie

concept plus

concept plus

25x33

25x33

V1

V1

WAAKB000

WAAKB007

WAAKB008

WAAKB009

WAAKB012

WAAKB010

WAAKB011

72 / m2 lesk | glossy

74 / m2 lesk | glossy

74 / m2 lesk | glossy

74 / m2 lesk | glossy

74 / m2 lesk | glossy

74 / m2 lesk | glossy

74 / m2 lesk | glossy

25x10

25x10

WARGT104

WARGT107

WARGT108

WARGT109

WARGT112

WARGT110

WARGT111

32 / ks mat | matt

32 / ks mat | matt

32 / ks mat | matt

32 / ks mat | matt

32 / ks mat | matt

32 / ks mat | matt

32 / ks mat | matt

bílá / white / biała / белый fehér / blanco

světle béžová / light beige jasnobeżowa / cветло-бежевый világosbézs / beige claro

béžová / beige / beżowa бежевый / bézs / beige

hnědá / brown / brązowa коричневый / barna / marrón

světle šedá / light grey jasnoszara / cветло-серый világosszürke / gris claro

šedá / grey / szara серый / szürke / gris

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara темно-серый / sötétszürke / gris oscuro

WARGT001

WARGT002

32 / ks

32 / ks

lesk | glossy

lesk | glossy

oranžová / orange / pomarańczowa оранжевый / narancs / naranja

červená / red / czerwona красный / piros / rojo

30x30

30x30

V4

V4

WDM05008

WDM05009

(SET)

66 / set

66 / set

lesk | glossy

WDM05010 66 / set

(SET)

lesk | glossy

WDM05011 66 / set

(SET)

lesk | glossy

33x33

33x33

R9

R9

V2

V2

DAA3B599

DAA3B600

Concept PEI 4

DAA3B601

Concept

76 / m2

PEI 4

Concept

76 / m2

PEI 3

76 / m2

DAA3B602 Concept PEI 4

76 / m2

DAA3B603 Concept PEI 3

76 / m2

mat | matt

mat | matt

mat | matt

mat | matt

mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

béžová / beige / beżowa бежевый / bézs / beige

hnědá / brown / brązowa / коричневый barna / marrón

šedá / grey / szara / серый szürke / gris

černá / black / czarna / черный fekete / negro

cm

obkládačka / wall tile inzerto / insert mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile

KOUPELNY

mm

W

výrobek / product

140

(SET)

lesk | glossy

25x33 25x10 5x5 33x33

250x330x7 250x100x7 48x48x7 333x333x8

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL

18 20 3 12

12 40 11 9

kg/m2

1,50 0,50 0,27 1,33

54 - - 44

81,00 - - 58,52

18,6 6,3 3,5 23,6

12,4 12,6 12,9 17,7

1 030 1 061

KOUPELNY

141


serie

concept

142

KOUPELNY

serie

concept

KOUPELNY

143


serie

serie

concept

concept

30x60 30x90

WAKV4104 84 / m2 mat | matt |

WAKV5104 88 / m2 mat | matt |

V1

V1

news

WR2V4104 86 / m2 mat | matt |

WR2V5104 92 / m2 mat | matt |

V2

V2

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

30x60 30x90

WAKV4107 84 / m2 mat | matt |

WAKV5107 88 / m2 mat | matt |

V1

WAKV4112 84 / m2 mat | matt |

V1

WR2V4107 86 / m2 mat | matt |

86 / m2 mat | matt |

WAKV5108 88 / m2 mat | matt |

V1

cm

výrobek / product

84 / m2 mat | matt |

KOUPELNY

WAKV5110 V1

88 / m2 mat | matt |

V1

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

mm

W 30x60 30x90

V2

WAKV4110 V1

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

144

V1

světle šedá / light grey / jasnoszara / cветло-серый világosszürke / gris claro

WAKV4108

obkládačka / wall tile obkládačka / wall tile

88 / m2 mat | matt |

WR2V4112 V2

světle béžová / light beige jasnobeżowa / cветло-бежевый / világosbézs / beige claro

84 / m2 mat | matt |

WAKV5112 V1

298x598x10 298x898x10,5

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL

6 4

5,56 3,7

kg/m2

1,08 1,08

40 30

43,20 32,40

20,0 21,7

18,5 20,1

825 677

KOUPELNY

145


serie

serie

concept

concept

30x60 20x60 V1

WAAVE104 78 / m2 mat | matt

WAAV4104 78 / m2 mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

30x60 20x60 V1

WAAVE112

80 / m2 mat | matt

80 / m2 mat | matt

WAAV4107

WAAV4112

80 / m2 mat | matt

80 / m2 mat | matt

světle béžová / light beige / jasnobeżowa / cветло-бежевый világosbézs / beige claro

světle šedá / light grey / jasnoszara / cветло-серый világosszürke / gris claro

30x60 15x60

30x60 15x60

V1

V1

WAAV4108

WARSU467

WARSU464

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

tyrkysová / turquoise / turkusowa / цвет морской волны türkiz / turquesa

žlutozelená / yellow-green / żółto-zielony желто-зеленый / sárga-zöld / amarillo-verde

WAAV4110

80 / m2 mat | matt

80 / m2 mat | matt

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

45x45

45x45

R9

R9

V2

V2

DAA44599

DAA44600

PEI 4 76 / m2 mat | matt

PEI 4 76 / m2 mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

béžová / beige / beżowa / бежевый bézs / beige

cm

výrobek / product obkládačka / wall tile obkládačka / wall tile inzerto / insert dlaždice / floor tile

146

WAAVE107

KOUPELNY

DAA44602

DAA44603

PEI 3 76 / m2 mat | matt

PEI 4 76 / m2 mat | matt

PEI 3 76 / m2 mat | matt

hnědá / brown / brązowa / коричневый barna / marrón

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

mm

W 30x60 20x60 15x60 45x45

DAA44601

298x598x10 198x598x10 148x598x10 448x448x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

6 9 8 6

5,56 8,3 11,1 5

kg/m2

1,08 1,08 0,72 1,21

40 42 - 26

43,20 45,36 - 31,46

20,0 20,0 13,3 25,0

18,5 18,5 18,5 20,7

825 865 677

KOUPELNY

147


serie

serie

concept

concept

20x40 V1

WAAMB104 72 / m2 mat | matt

20x40 V1

WAAMB107

WAAMB108

WAAMB109

WAAMB112

WAAMB110

WAAMB111

74 / m2 mat | matt

74 / m2 mat | matt

74 / m2 mat | matt

74 / m2 mat | matt

74 / m2 mat | matt

74 / m2 mat | matt

světle béžová / light beige / jasnobeżowa cветло-бежевый világosbézs / beige claro

béžová / beige / beżowa / бежевый bézs / beige

hnědá / brown / brązowa / коричневый barna / marrón

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara темно-серый / sötétszürke / gris oscuro

20x40 40x4,3

20x40 40x4,3

WITMB029

WITMB030

64 / ks mat | matt

64 / ks mat | matt

WLAMH004

WLAMH008

52 / ks mat | matt

52 / ks mat | matt

Interia

Interia

Interia

Interia

20x40

20x40

WITMB021

WITMB022

Monopoli

Monopoli

58 / ks mat/lesk | matt/glossy

58 / ks mat/lesk | matt/glossy

40x4,5

40x4,5 WLAMH010

WLAMH011

WLAMH012

WLAMH013

46 / ks lesk | glossy

46 / ks lesk | glossy

46 / ks lesk | glossy

46 / ks lesk | glossy

Monopoli

Monopoli

Monopoli

Monopoli

20x3

20x3 WLRDH030

WLRDH031

WLRDH032

WLRDH035

WLRDH033

WLRDH034

32 / ks mat | matt

32 / ks mat | matt

32 / ks mat | matt

32 / ks mat | matt

32 / ks mat | matt

32 / ks mat | matt

cm

obkládačka / wall tile inzerto / insert listela / listel listela / listel reliéfní listela / relief listel

148

KOUPELNY

mm

W

výrobek / product 20x40 20x40 40x4,3 40x4,5 20x3

198x398x7 198x398x7 398x43x7 398x45x7 198x30

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 054498

20 4 12 12 18

12,5 12,5 58,4 55,6 167

kg/m2

1,60 0,32 0,20 0,22 0,11

48 - - - -

76,80 - - - -

20,6 3,8 2,3 2,8 1,7

12,9 11,8 13,5 13,0 15,8

1 016 -

KOUPELNY

149


serie

serie

concept

concept

25x33

25x33

V1

V1

WAAKB104

WAAKB107

WAAKB108

WAAKB109

72 / m2 mat | matt

74 / m2 mat | matt

74 / m2 mat | matt

74 / m2 mat | matt

WIFKB107

WIFKB108

52 / ks mat | matt

světle béžová / light beige jasnobeżowa / cветло-бежевый világosbézs / beige claro

WAAKB112

WAAKB110

WAAKB111

74 / m2 mat | matt

74 / m2 mat | matt

74 / m2 mat | matt

WIFKB109

WIFKB112

WIFKB110

WIFKB111

52 / ks mat | matt

52 / ks mat | matt

52 / ks mat | matt

52 / ks mat | matt

52 / ks mat | matt

béžová / beige / beżowa бежевый / bézs / beige

hnědá / brown / brązowa коричневый / barna / marrón

světle šedá / light grey jasnoszara / cветло-серый világosszürke / gris claro

šedá / grey / szara серый / szürke / gris

tmavě šedá / dark grey ciemnoszara / темно-серый sötétszürke / gris oscuro

bílá / white / biała / белый fehér / blanco

Akcent

Akcent

Akcent

25x4,5 25x1,5

VLAG8001

WLAH5010

Akcent

Monopoli

WLAH5012

WLAH5011

WLAH5013

42 / ks lesk | glossy

42 / ks lesk | glossy

Akcent

VLAG8002

25x4,5 25x1,5

Akcent

34 / ks lesk | glossy

42 / ks lesk | glossy

Monopoli

Monopoli

33x33

33x33

R9

R9

V2

V2

DAA3B599

DAA3B600

DAA3B601

DAA3B602

DAA3B603

PEI 4 76 / m2 mat | matt

PEI 4 76 / m2 mat | matt

PEI 3 76 / m2 mat | matt

PEI 4 76 / m2 mat | matt

PEI 3 76 / m2 mat | matt

bílá / white / biała / белый fehér / blanco

béžová / beige / beżowa бежевый / bézs / beige

hnědá / brown / brązowa коричневый / barna / marrón

šedá / grey / szara / серый szürke / gris

černá / black / czarna / черный fekete / negro

cm

obkládačka / wall tile inzerto / insert listela / listel listela / listel dlaždice / floor tile

KOUPELNY

mm

W

výrobek / product

150

Akcent

Monopoli

34 / ks lesk | glossy

42 / ks lesk | glossy

Akcent

25x33 25x33 25x4,5 25x1,5 33x33

250x330x7 250x330x7 250x45x7 250x15x6 333x333x8

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL

18 4 12 30 12

12 12 88,9 266,7 9

kg/m2

1,50 0,33 0,14 0,11 1,33

54 50 - - 44

81,00 16,50 - - 58,52

18,6 4,1 2,0 2,7 23,6

12,4 12,4 14,7 24,5 17,7

1 030 230 1 061

KOUPELNY

151


serie

serie

tulip

patina

20x40

25x33

V2

V2

WATMB020

WATMB021

WATMB022

68 / m2 lesk | glossy

68 / m2 lesk | glossy

68 / m2 lesk | glossy

WATKB230

WATKB231

WATKB232

59 / m2 mat | matt

59 / m2 mat | matt

59 / m2 mat | matt

WARKB230

WARKB231

WARKB232

74 / m2 mat | matt

74 / m2 mat | matt

74 / m2 mat | matt

20x40 / 4,3x40

WITMB009 58 / ks lesk | glossy

WITMB011

WLAMH001

58 / ks lesk | glossy

46 / ks lesk | glossy

WITMB012

WLAMH002

58 / ks lesk | glossy

46 / ks lesk | glossy

bílá / white / biała белый / fehér / blanco

20x3

WLRDH121

WLRDH122

32 / ks lesk | glossy

32 / ks lesk | glossy

WILKB230

30x30

52 / ks mat | matt

25x5

V2

WLAGE230

GDMAJ007 PEI 4 58 / set lesk | glossy

GDMAJ008

(SET)

(SET)

PEI 3 58 / set lesk | glossy

(SET)

42 / set mat | matt

33x33

33x33

V2

V2

cm

152

KOUPELNY

GAT3B195

PEI 4 74 / m2 mat | matt

PEI 3 74 / m2 mat | matt

oranžová / orange / pomarańczowa оранжевый / narancs / naranja

hnědá / brown / brązowa коричневый / barna / marrón

W

výrobek / product obkládačka / wall tile inzerto / insert listela / listel reliéfní listela / relief listel mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile

mm

GAT3B194

20x40 20x40 40x4,3 20x3 2,5x7,5 33x33

198x398x7 198x398x7 398x43x7 198x30 23x73x6 333x333x8

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 054498 STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex H BIb GL

20 4 12 18 4 12

12,5 12,5 55,5 167 11 9

GAT3B230

GAT3B231

GAT3B232

PEI 4 68 / m2 mat | matt

PEI 3 68 / m2 mat | matt

PEI 3 68 / m2 mat | matt

světle béžová / light beige jasnobeżowa / cветло-бежевый világosbézs / beige claro

cihlová / brick / ceglasta кирпичный / tegla / ladrillo

šedobéžová / grey-beige szaro-beżowa / серо-бежевый szurke-bezs / gris-amarillento

kg/m2

1,60 0,32 0,22 0,11 0,36 1,33

48 - - - 150 44

76,80 - - - 54,55 58,52

20,6 4,1 1,4 1,7 4,7 23,6

12,9 12,9 6,7 15,8 12,9 17,7

cm

1 016 729 1 061

výrobek / product obkládačka / wall tile inzerto / insert listela / listel (set) dlaždice / floor tile

mm

W 25x33 25x33 25x5 33x33

250x330x7 250x330x7 250x50x7 333x333x8

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex H BIb GL

18 4 7 12

12 12 - 9

kg/m2

1,50 0,33 - 1,33

54 - - 44

81,00 - - 58,52

18,6 4,1 - 23,6

12,4 12,4 - 17,7

1 030 1 061


serie

serie

delta

samba

25x33

25x33

V2

V2

WATKB146 59 / m2 lesk | glossy

WATKB147

WATKB148

59 / m2 lesk | glossy

59 / m2 lesk | glossy

WATKB149 59 / m2 lesk | glossy

WARKA070

WARKA071

WARKA072

64 / m2 mat | matt

64 / m2 mat | matt

64 / m2 mat | matt

25x33 7,8x33 25x5,2 7,8x5,2

WLAGE016 42 / ks mat | matt

WILKA002 WITKB146

WITKB147

58 / ks lesk | glossy

58 / ks lesk | glossy

WITKB148

68 / ks mat | matt

WITKB149

58 / ks lesk | glossy

WLAGE147

WLAGE148

40 / ks lesk | glossy

40 / ks lesk | glossy

40 / ks lesk | glossy

světle béžová / light beige jasnobeżowa cветло-бежевый világosbézs / beige claro

WLAAE002 38 / ks mat | matt

25x5

58 / ks lesk | glossy

25x5 WLAGE146

WLAK4002 52 / ks mat | matt

WLRGE060

WLRGE061

WLRGE062

40 / ks mat | matt

40 / ks mat | matt

40 / ks mat | matt

WLRGA060

WLRGA061

WLRGA062

36 / ks mat | matt

36 / ks mat | matt

36 / ks mat | matt

25x2,3

WLAGE149 40 / ks lesk | glossy

šedohnědá / grey-brown szarobrązowa серо-коричневый barna-szürke gris-marrón

bílá / white / biała / белый fehér / blanco

30x30

V4

33x33

GDM02115

V2

PEI 4 58 / set mat | matt

(SET)

vícebarevná / multicoloured / kolorowa многоцветный / többszínű / multicolor

33x33 R9

DAA3B606 PEI 4

cm

obkládačka / wall tile inzerto / insert listela / listel dlaždice / floor tile listela / listel listela / listel listela / listel reliéfní listela / relief listel reliéfní listela / relief listel mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile

154

KOUPELNY

Remix

72 / m2

PEI 4

25x33 25x33 25x5 33x33 33x7,8 25x5,2 7,8x5,2 25x5 25x2,3 2,5x2,5 33x33

V2 72 / m2

mat | matt

mat | matt

oranžová / orange / pomarańczowa оранжевый / narancs / naranja

zelená / green / zielona зеленый / zold / verde

mm

W

výrobek / product

A

DAA3B607

Remix

250x330x7 250x330x7 250x50x7 333x333x8 330x78x7 250x52x7 78x52x7 250x50 250x23 23x23x6 333x333x8

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 054498 STO č. 030 - 054498 STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex H BIb GL

18 4 14 12 12 14 4 14 14 4 12

12 12 - 9 39 77 247 80 174 11 9

kg/m2

1,50 0,33 - 1,33 0,31 0,18 0,02 0,18 0,08 0,36 1,33

54 - - 44 - - - - - 150 44

81,00 - - 58,52 - - - - - 54,55 58,52

18,6 4,1 - 23,6 3,9 2,4 0,2 2,2 1,8 4,7 23,6

12,4 12,4 - 17,7 12,7 13,3 13,6 12,4 21,7 12,9 17,7

GAT3B114

GAT3B115

PEI 4 70 / m2 mat | matt

PEI 4 70 / m2 mat | matt

žlutá / yellow / żółta желтый / sárga / ámbar

cihlová / brick / ceglasta кирпичный / tégla / ladrillo luz

1 030 1 061 729 1 061

KOUPELNY

155


serie

serie

remix

remix

25x33

25x33

V2

V2

WARKB015

WARKB019

WARKB016

WARKB018

WARKB017

62 / m2 mat | matt

62 / m2 mat | matt

62 / m2 mat | matt

62 / m2 mat | matt

62 / m2 mat | matt

25x33 11,8x33

25x33 11,8x33

WITKB090

WLAKM090

WITKB091

WLAKM091

58 / ks mat | matt

52 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

52 / ks mat | matt

25x4,3

25x4,3 WLAH5015

WLAH5019

WLAH5016

WLAH5018

WLAH5017

38 / ks lesk | glossy

38 / ks lesk | glossy

38 / ks lesk | glossy

38 / ks lesk | glossy

38 / ks lesk | glossy

bílá / white / biała / белый fehér / blanco

25x5

25x5 WLRGE127

WLRGE124

WLRGE126

WLRGE125

32 / ks mat | matt

32 / ks mat | matt

32 / ks mat | matt

32 / ks mat | matt

WLRGA127

WLRGA124

WLRGA126

WLRGA125

28 / ks mat | matt

28 / ks mat | matt

28 / ks mat | matt

28 / ks mat | matt

25x2,3

25x2,3

světle béžová / light beige jasnobeżowa cветло-бежевый világosbézs / beige claro

33x33

33x33

V2

V2

DAA3B608 PEI 4

cm

obkládačka / wall tile inzerto / insert listela / listela listela / listela reliéfní listela / relief listel reliéfní listela / relief listel dlaždice / floor tile

156

KOUPELNY

25x33 25x33 11,8x33 25x4,3 25x5 25x2,3 33x33

PEI 4

72 / m2

DAA3B606 PEI 4

72 / m2

mat | matt

mat | matt

mat | matt

modrá / blue / niebieska / синий kék / azul

zelená / green / zielona зеленый / zöld / verde

oranžová / orange / pomarańczowa оранжевый / narancs / naranja

mm

W

výrobek / product

DAA3B607

72 / m2

250x330x7 250x330x7 118x330x7 250x43x7 250x50 250x23 333x333x8

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 054498 STO č. 030 - 054498 EN 14411:2016, annex G BIa GL

18 4 6 12 14 14 12

12 12 25,7 93 80 174 9

kg/m2

1,50 0,33 0,23 0,13 0,18 0,08 1,33

54 - - - - - 44

81,00 - - - - - 58,52

18,6 4,1 2,9 1,6 3,2 1,6 23,6

12,4 12,4 12,4 12,0 18,2 20,0 17,7

1 030 1 061

KOUPELNY

157


serie

serie

neo

stella

20x25

20x25

V2

V2

WATGY145

WATGY147

WATGY149

WATGY350

WATGY351

WATGY352

56 / m2 lesk | glossy

56 / m2 lesk | glossy

56 / m2 lesk | glossy

56 / m2 mat | matt

56 / m2 mat | matt

56 / m2 mat | matt

světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

světle modrá / light blue / jasnoniebieska светлo-голубой / világoskék / azul claro

světle šedá / light grey / jasnoszara светлo-серый / világosszürke / gris claro

světle cihlová / light brick jasnoceglasta / cветло-кирпичный világostégla / ladrillo luz

světle žlutá / light yellow jasnożółta / cветло-желтый világossárga / amarillo claro

světle zelená / light green jasnozielona / cветло-зеленый világoszöld / verde claro

WATGY146

WATGY148

WATGY150

56 / m2 lesk | glossy

56 / m2 lesk | glossy

56 / m2 lesk | glossy

WATGY353

WATGY354

WATGY355

56 / m2 mat | matt

56 / m2 mat | matt

56 / m2 mat | matt

WITGY350

WITGY351

WITGY352

40 / ks mat/lesk | matt/glossy

40 / ks mat/lesk | matt/glossy

40 / ks mat/lesk | matt/glossy

20x6 WLAED015

WLAED016

WLAED017

22 / ks lesk | glossy

22 / ks lesk | glossy

22 / ks lesk | glossy

20x5 WLRE8032

WLRE8033

WLRE8034

26 / ks lesk | glossy

26 / ks lesk | glossy

26 / ks lesk | glossy

20x5

30x30 V2

WLAE8350

WLAE8351

WLAE8352

24 / ks lesk | glossy

24 / ks lesk | glossy

24 / ks lesk | glossy

WLRE8153

WLRE8154

WLRE8155

26 / ks mat | matt

26 / ks mat | matt

26 / ks mat | matt

20x3

GAT2J154

GAT2J155

GAT2J156

PEI 4 68 / m2 mat | matt

PEI 4 68 / m2 mat | matt

PEI 4 68 / m2 mat | matt

béžová / beige / beżowa бежевый / bézs / beige

modrá / blue / niebieska голубой / kék / azul

šedá / grey / szara серый / szürke / gris

cm

obkládačka / wall tile listela / listel reliéfní listela / relief listel inzerto / insert listela / listel reliéfní listela / relief listel reliéfní listela / relief listel dlaždice / floor tile

158

KOUPELNY

20x25 20x6 20x5 20x25 20x5 20x5 20x3 30x30

198x248x6,8 198x60x6,8 198x50 198x248x6,8 198x50x6,8 198x50 198x30 298x298x8

30 18 18 4 18 18 18 13

20 82 100 20 100 100 167 11

kg/m2

1,50 0,22 0,18 0,20 0,18 0,18 0,11 1,18

60 - - - - - - 48

90,00 - - - - - - 56,64

WLRE6155 24 / ks mat | matt

V2

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 054498 EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 054498 STO č. 030 - 054498 EN 14411:2016, annex H BIb GL

WLRE6154 24 / ks mat | matt

30x30

mm

W

výrobek / product

WLRE6153 24 / ks mat | matt

17,6 2,6 3,3 2,3 2,7 2,6 2,0 21,0

11,7 11,9 18,5 11,7 15,6 14,6 18,7 17,8

GAT2J160

GAT2J161

GAT2J162

PEI 4 68 / m2 mat | matt

PEI 4 68 / m2 mat | matt

PEI 4 68 / m2 mat | matt

cihlová / brick / ceglasta / кирпичный tégla / ladrillo

žlutá / yellow / żółta желтый / sárga / ámbar

zelená / green / zielona зеленый / zöld / verde

1 078 1 034

KOUPELNY

159


serie

serie

universal

universal

30x60

25x33

V2

V2

WADV4050

WADV4150

78 / m2 lesk | glossy

WADV4051

78 / m2 mat | matt

WADV4151

78 / m2 lesk | glossy

78 / m2 mat | matt

WATKB099

WATKB101

64 / m2 lesk | glossy

WATKB098

64 / m2 mat | matt

WATKB100

64 / m2 lesk | glossy

64 / m2 mat | matt

60x5,6

20x25 DDPSZ002

DDPSZ001

60 / ks mat | matt

60 / ks mat | matt

Light

V2

Light

WATG6023

WATG6025

59 / m2 lesk | glossy

30x30

WATG6022

59 / m2 mat | matt

WATG6024

59 / m2 lesk | glossy

béžová / beige / beżowa бежевый / bézs / beige

59 / m2 mat | matt

šedá / grey / szara / серый szürke / gris

R10 B V2

30x30 DDM0U610 (SET)

DDM06610 (SET)

DDM06634 (SET)

DDP34634 (SET)

PEI 5 82 / set mat | matt

PEI 5 72 / set mat | matt

PEI 5 72 / set mat | matt

PEI 5 72 / set mat | matt

Unistone

Rock

Unistone

Rock

R10 A

světle šedá / light grey / jasnoszara / cветло-серый világosszürke / gris claro

béžová / beige / beżowa бежевый / bézs / beige

V2

DAA34633

DAA34632

Rock

33x33

PEI 5 72 / mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость elefántcsont / marfil

R9 V2

DAA3B609 Unistone PEI 5 70 / mat | matt

DAA3B610 PEI 5 70 / mat | matt

bílá / white / biała / белый fehér / blanco

PEI 5 70 / mat | matt

béžová / beige / beżowa / бежевый bézs / beige

bílá / white / biała / белый fehér / blanco

PEI 5 72 / mat | matt

Rock m2

světle šedá / light grey jasnoszara / cветло-серый világosszürke / gris claro

PEI 5 72 / m2 mat | matt

tmavě šedá / dark grey ciemnoszara / темно-серый sötétszürke / gris oscuro

Unistone

Unistone m2

PEI 5 72 / mat | matt

DAA34636

Rock m2

DAA3B611

DAA3B612

Unistone m2

DAA34634

Rock m2

PEI 5 70 / m2 mat | matt

m2

šedohnědá / grey-brown / szarobrązowa / серо-коричневый / barna-szürke / gris-marrón

šedá / grey / szara / серый szürke / gris

DAA34635 Rock

PEI 5 72 / m2 mat | matt cm

obkládačka / wall tile listela / listel mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm inzerto / insert dlaždice / floor tile (DAA3B…) obkládačka / wall tile obkládačka / wall tile dlaždice / floor tile (DAA34…)

160

KOUPELNY

mm

W

výrobek / product 30x60 60x5,6 2,5x2,5 5x5 30x30 33x33 25x33 20x25 30x30

298x598x10 598x56x10 23x23x10 48x48x10 298x298x10 333x333x8 250x330x7 198x248x6,8 298x298x8

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049913 STO č. 030 - 049913 STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

6 8 3 3 3 12 18 30 13

5,56 29,9 11 11 11 9 12 20 11

černá / black / czarna / черный fekete / negro

kg/m2

1,08 0,27 0,27 0,27 0,27 1,33 1,50 1,50 1,18

40 - - - - 44 54 60 48

43,20 - - - - 58,52 81,00 90,00 56,64

20,0 6,4 5,8 5,8 5,8 23,6 18,6 17,6 21,0

18,5 26,7 21,5 21,5 21,5 17,7 12,4 11,7 17,8

825 1 061 1 030 1 078 1 034

KOUPELNY

161


serie

serie

marmo

lucie 20x25

20x25

V2

V2

WAAGX103

WAAGX105

WAAGX104

WAAGX106

56 / m2 lesk | glossy

56 / m2 mat | matt

56 / m2 lesk | glossy

56 / m2 mat | matt

WATG6038

WATG6039

WATG6040

WATG6041

56 / m2 lesk | glossy

56 / m2 mat | matt

56 / m2 lesk | glossy

56 / m2 mat | matt

25x33 V2

WITGX113

WITGX110

32 / ks lesk | glossy

32 / ks lesk | glossy

WATKB177

WATKB178

WATKB179

WATKB180

62 / m2 lesk | glossy

62 / m2 mat | matt

62 / m2 lesk | glossy

62 / m2 mat | matt

béžová / beige / beżowa бежевый / bézs / beige

20x6,1 WLAED113

WLAED115

WLAED110

WLAED114

20 / ks lesk | glossy

24 / ks mat | matt

20 / ks lesk | glossy

24 / ks mat | matt

šedá / grey / szara серый / szürke / gris

20x20 30x30 V2

GAT24739

GAT24740

PEI 4 64 / m2 mat | matt

PEI 4 64 / m2 mat | matt

GAT2J739

cm

162

KOUPELNY

20x25 20x25 20x6,1 20x20 30x30 30x30 25x33

PEI 4 64 / m2 mat | matt

šedá / grey / szara серый / szürke / gris

mm

W

výrobek / product obkládačka / wall tile inzerto / insert listela / listel dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile obkládačka / wall tile

GAT2J740

PEI 4 64 / m2 mat | matt

béžová / beige / beżowa бежевый / bézs / beige

198x248x6,8 198x248x6,8 198x61x6,8 198x198x7 297x297x8 298x298x8 250x330x7

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex H BIb GL EN 14411:2016, annex H BIa GL EN 14411:2016, annex H BIb GL EN 14411:2016, annex L BIII GL

30 4 18 25 11 13 18

20 20 82 25 11 11 12

kg/m2

1,50 0,20 0,22 1,00 1,00 1,18 1,50

60 - - 72 64 48 54

90,00 - - 72,00 64,00 56,64 81,00

17,6 2,3 2,5 15,5 17,5 21,0 18,6

11,7 11,7 11,5 15,5 17,5 17,8 12,4

1 078 1 141 1 145 1 034 1 030

KOUPELNY

163


serie

system

164

KOUPELNY

serie

system

KOUPELNY

165


serie

serie

system

system

30x60 30x90

20x60 V1

WAAVE000

WAAVE104

78 / m2 lesk | glossy

WAKV4000

WAKV4104

84 / m2 lesk | glossy |

84 / m2 V1

mat | matt |

V1

WAKV5000

WAKV5104

88 / m2 lesk | glossy |

78 / m2 mat | matt

88 / m2 V1

mat | matt |

25x45

V1

V1

WAAP3000

WAAP3104

76 / m2 lesk | glossy

WR1V4000

WR1V4104

86 / m2 lesk | glossy |

86 / m2 V2

mat | matt |

V2

WR1V5000

20x40

WR1V5104

92 / m2 lesk | glossy |

76 / m2 mat | matt

92 / m2 V2

mat | matt |

V1

V2

news

WAAMB000

WAAMB104

72 / m2 lesk | glossy

72 / m2 mat | matt

25x33

WR2V4000

WR2V4104

86 / m2 lesk | glossy |

86 / m2 V2

mat | matt |

V2

WR2V5000

WR2V5104

92 / m2 lesk | glossy |

92 / m2 V2

mat | matt |

V2

30x60

WAAKB000

V1

WAAKB104

72 / m2 lesk | glossy |

WARKB000

72 / m2 V1

mat | matt |

WARKB104

72 / m2

V1

72 / m2

lesk | glossy |

V2

mat | matt |

V2

20x25

WAAV4000 78 / m2 lesk | glossy

WAAV4104 78 / m2 mat | matt

WAAG6000

WAAG6104

70 / m2 lesk | glossy |

WARG6000

70 / m2 V1

mat | matt |

WARG6104

68 / m2

V1

68 / m2

lesk | glossy |

V2

mat | matt |

V2

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

cm

WARV4000 78 / m2 lesk | glossy

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

166

KOUPELNY

WARV4104 78 / m2 mat | matt

WAGV4000 78 / m2 lesk | glossy

WAGV4104 78 / m2 mat | matt

výrobek / product obkládačka / wall tile obkládačka / wall tile obkládačka / wall tile obkládačka / wall tile obkládačka / wall tile obkládačka / wall tile obkládačka / wall tile

mm

W 30x90 30x60 20x60 25x45 20x40 25x33 20x25

298x898x10,5 298x598x10 198x598x10 250x450x8 198x398x7 250x330x7 198x248x6,8

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL

4 6 9 13 20 18 30

3,7 5,56 8,3 9 12,5 12 20

kg/m2

1,08 1,08 1,08 1,50 1,60 1,50 1,50

30 40 42 51 48 54 60

32,40 43,20 45,36 76,50 76,80 81,00 90,00

21,7 20,0 20,0 20,7 20,6 18,6 17,6

20,1 18,5 18,5 13,8 12,9 12,4 11,7

677 825 865 1 081 1 016 1 030 1 078

KOUPELNY

167


podlahy

floors


news

170

serie

alba

PODLAHY

serie

alba

news

PODLAHY

171


news

serie

serie

alba

alba

news

60x60 V3

DAR63730 PEI 5

DAP63730

84 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 A

86 / m2

lappato | lappato |

R9

DAR63731 PEI 5

DAP63731

84 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 A

86 / m2

lappato | lappato |

R9

30x60 V3

DARSE730 PEI 5

DAPSE730

80 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 A

84 / m2

lappato | lappato |

R9

slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость elefántcsont / marfil

DARSE731 PEI 5

DAPSE731

80 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 A

84 / m2

lappato | lappato |

R9

béžová / beige / beżowa / бежевый bézs / beige

60x60 V3

Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové diference V3. / All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3. Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkladové prvky vybírat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat podle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO případně z webových stránek www.rako.cz Žádoucí je kombinace všech jednotlivých designů obkladových prvků včetně jejich natáčení o 180°, aby se dosáhlo optimálního vyváženého vzhledu podlahy nebo stěny. Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website www.rako.eu, and mix the tiles to achieve the required result including turning them by 180°.

DAR63732

Przed wyklejeniem zaleca się wyciągnąć płytki z kilku kartonów i rozłożyć na jednej powierzchni. Przy układaniu można się inspirować zdjęciami w katalogu lub na stronach internetowych www.rako.eu. Wskazane jest przekładanie poszczególnych płytek, włącznie z ich obracaniem o 180° aż do osiągnięcia optymalnego wyglądu ściany, czy podłogi.

mat | matt |

PEI 5

DAP63732

84 / m2 R10 |

PEI 5 A

86 / m2

lappato | lappato |

R9

DAR63733 PEI 4

DAP63733

84 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 4 A

86 / m2

lappato | lappato |

R9

30x60

A burkolólapok lerakása előtt javasoljuk, hogy több kartondobozból rakja ki a burkolólap elemeket és a végleges felületet a RAKO katalógusban található inspiratív fotódokumentáció vagy a www.rako.eu weblapon található képek alapján állítsa össze. Szükséges kombinálni az egyes burkolólap elemeket, illetve azokat 180°-kal is elforgatni az optimális és egyenletes padlóvagy falfelület kialakításához.

V3

Перед укладкой рекомендуется вынуть отдельные элементы плитки из нескольких картонных коробок и составить желаемый рисунок, исходя из разных примеров, указанных на фото в каталогах RAKO или на сайте www.rako.eu. Для достижения оптимального гармоничного вида облицовки стен или плиточного покрытия пола желательно комбинировать отдельные элементы, поворачивая их на 180°. Antes de la colocación siempre recomendamos desembalar varias cajas y probar a colocar el material en la composición elegida en los catálogos de RAKO en las páginas de internet web www.rako.eu Se recomienda la colocación de todos los posibles elementos de la decoración incluso girar los individualmente entre 180°, para conseguir la composición deseada y equilibrada del pavimento o revestimiento.

DARSE732 PEI 5

mat | matt | cm

výrobek / product dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile

172

PODLAHY

598x598x10 298x598x10

R10 |

PEI 5 A

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

3 6

2,8 5,6

84 / m2

lappato | lappato |

hnědo-šedá / brown-grey / brązowoszara коричневый-серый / szürke-barna / gris-marrón

mm

W 60x60 30x60

DAPSE732

80 / m2

R9

DARSE733 PEI 4

DAPSE733

80 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 4 A

84 / m2

lappato | lappato |

R9

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

kg/m2

1,08 1,08

32 40

34,56 43,20

24,9 23,2

23,0 21,5

820 954

Doporučené skladby formátů viz str. 325. | Recommended combinations of modular sizes see page 325. | Zalecane ułożenie modułowych formatów na stronie 325. Рекомендуемый состав модульных форматов, см. стр. 325. | Composiciones de formatos recomendadas - vea la página n° 325.

PODLAHY

173


news

serie

serie

alba

alba

news

30x60

30x60

R9

R9

V3

V3

DDPSE730 (SET)

DDPSE731 (SET)

DDPSE732 (SET)

DDPSE733 (SET)

PEI 5

PEI 5

PEI 5

PEI 4

68 / set

mat/lappato | matt/lappato

68 / set

68 / set

mat/lappato | matt/lappato

mat/lappato | matt/lappato

68 / set

mat/lappato | matt/lappato

30x30

30x30

R10

R10

B

B

V3

V3

DDM06730 (SET)

DDM06731 (SET)

DDM06732 (SET)

DDM06733 (SET)

PEI 5

PEI 5

PEI 5

PEI 4

72 / set

mat/lappato | matt/lappato

72 / set

mat/lappato | matt/lappato

72 / set

mat/lappato | matt/lappato

72 / set

mat/lappato | matt/lappato

30x60

30x60 R10

R10 A

A

V3

V3

DCPSE730

DCPSE731

DCPSE732

DCPSE733

PEI 5 72 / ks mat | matt

PEI 5 72 / ks mat | matt

PEI 5 72 / ks mat | matt

PEI 4 72 / ks mat | matt

60x9,5

60x9,5

DSAS4730

DSKS4730

58 / ks mat | matt

DSAS4731

58 / ks lappato | lappato

DSKS4731

58 / ks mat | matt

58 / ks lappato | lappato

DSAS4732

DSKS4732

58 / ks mat | matt

DSAS4733

58 / ks lappato | lappato

DSKS4733

58 / ks mat | matt

58 / ks lappato | lappato

60x53

60x53

V3

V3

DCF65730* PEI 5

DCG65730*

94 / ks R10 |

mat | matt |

PEI 5 lappato | lappato |

A

DCF65731*

94 / ks

PEI 5

R9

mat | matt |

slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость elefántcsont / marfil

DCG65731*

94 / ks

PEI 5

R10 |

lappato | lappato |

A

béžová / beige / beżowa / бежевый bézs / beige

94 / ks R9

DCF65732* PEI 5

DCG65732*

94 / ks

mat | matt |

R10 |

PEI 5 A

lappato | lappato |

DCF65733*

94 / ks

PEI 4

R9

mat | matt |

hnědo-šedá / brown-grey / brązowoszara коричневый-серый / szürke-barna / gris-marrón

DCG65733*

94 / ks

PEI 4

R10 |

A

lappato | lappato |

94 / ks R9

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

53

dekor / decor mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm schodovka / step tile sokl / skirting plinth schodová tvarovka / special step tile

174

PODLAHY

mm

4

cm

výrobek / product

W 30x60 5x5 30x60 60x9,5 60x53

298x598x10 48x48x10 298x598x10 598x95x10 598x530x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049913 STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916

4 3 6 13 2

5,6 11 5,6 17,5 -

kg/m2

0,72 0,27 1,08 0,74 -

- - 40 - -

- - - - -

15,5 5,8 23,2 15,9 -

21,5 21,5 21,5 21,5 -

-

51

60

* Výroba na objednávku | Production by order | Produkcja na zamowienie | Производство под заказ | Gyartas rendelesre | Producción bajo demanda

PODLAHY

175


news

176

serie

kaamos

PODLAHY

serie

kaamos

news

PODLAHY

177


news

serie

serie

kaamos

kaamos

news

60x60 R10 A V3

DAK63585

DAK63586

82 / m2

PEI 5

PEI 5

mat | matt

82 / m2

mat | matt

DAK63589 PEI 4

82 / m2

mat | matt

30x60 R10 A V3

DAKSE585

DAKSE586

78 / m2

PEI 5

PEI 5

78 / m2

DAKSE589 PEI 4

78 / m2

mat | matt

mat | matt

mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa слоновая кость / elefántcsont / marfil

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

béžovo-šedá / beige-grey / beżowo-szary бежевый-серый / bézs-szürke / beige-gris

60x60 R10 A V3

DAK63587 PEI 5

82 / m2

mat | matt

DAK63588 PEI 4

82 / m2

mat | matt

30x60 R10 A V3

DAKSE587 PEI 5

cm

výrobek / product dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile

178

PODLAHY

DAKSE588 PEI 4

78 / m2

mat | matt

mat | matt

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

mm

W 60x60 30x60

78 / m2

598x598x10 298x598x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

3 6

2,8 5,6

kg/m2

1,08 1,08

32 40

34,56 43,20

24,9 23,2

23,0 21,5

820 954

Doporučené skladby formátů viz str. 325. | Recommended combinations of modular sizes see page 325. | Zalecane ułożenie modułowych formatów na stronie 325. Рекомендуемый состав модульных форматов, см. стр. 325. | Composiciones de formatos recomendadas - vea la página n° 325.

PODLAHY

179


serie

serie

kaamos

news

kaamos

news

30x30 10x10 30x30 45x45

30x30 10x10 30x30 45x45

V3

V3

DDM06585 PEI 5

DAK12585

(SET)

PEI 5

72 / set

mat | matt |

R10 |

B|

DAA34585

90 / m2

mat | matt |

|

R10 |

PEI 5 B|

|

DAK44585

72 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 A

DDM06587

74 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 A|

slonová kost / ivory / kość słoniowa слоновая кость / elefántcsont / marfil

DDM06586 PEI 5

DAK12586

(SET) R10 |

mat | matt |

R10 |

DAK12587 PEI 5

B|

|

DAA34587

90 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 B|

|

B|

|

DAK44587

72 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 A

74 / m2

mat | matt |

R10 |

A|

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

PEI 5

72 / set

mat | matt |

(SET)

72 / set

mat | matt |

B|

DAA34586

90 / m2 R10 |

PEI 5 B|

DAK44586

72 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 A

DDM06588

74 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 4 A|

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

(SET)

mat | matt |

R10 |

DAK12588 PEI 4

72 / set B|

|

DAA34588

90 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 4

DAK44588

72 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 4 A

74 / m2

mat | matt |

R10 |

A|

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

45x8,5

DDM06589 PEI 4

DAK12589

(SET)

PEI 4

72 / set

mat | matt |

R10 |

B|

mat | matt |

|

DAA34589

90 / m2 R10 |

PEI 4 B|

|

R10 |

PEI 4 A

cm

mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile sokl / skirting plinth

180

PODLAHY

56 / ks mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa слоновая кость / elefántcsont / marfil

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

béžovo-šedá / beige-grey / beżowo-szary бежевый-серый / bézs-szürke / beige-gris

R10 |

DSAPM587

DSAPM588

56 / ks mat | matt

56 / ks mat | matt

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

A|

mm

W 5x5 10x10 30x30 45x45 45x8,5

DSAPM589

56 / ks mat | matt

74 / m2

mat | matt |

béžovo-šedá / beige-grey / beżowo-szary бежевый-серый / bézs-szürke / beige-gris

výrobek / product

DSAPM586

56 / ks mat | matt

DAK44589

72 / m2

mat | matt |

DSAPM585

48x48x10 98x98x10 298x298x8 445x445x10 445x85x10

ks/m2

STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049916

3 10 13 6 20

11 11 11 5 26,1

kg/m2

0,27 0,91 1,18 1,21 0,77

- 56 48 26 -

- 50,96 56,64 31,46 -

5,8 19,6 21,0 25,0 15,9

21,5 21,5 17,8 20,7 20,7

1 121 1 034 677 -

PODLAHY

181


news

serie

serie

kaamos

kaamos

news

30x60 R10 A V3

DCPSE585 PEI 5 72 / ks mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость elefántcsont / marfil

DCPSE586 PEI 5 72 / ks mat | matt

DCPSE587 PEI 5 72 / ks mat | matt

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

DCPSE589

DCPSE588

PEI 4 72 / ks mat | matt

béžovo-šedá / beige-grey / beżowo-szary бежевый-серый / bézs-szürke / beige-gris

PEI 4 72 / ks mat | matt

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

60x9,5

DSAS4585 58 / ks mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость elefántcsont / marfil

Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové diference V3. / All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3. Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkladové prvky vybírat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat podle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO případně z webových stránek www.rako.cz Žádoucí je kombinace všech jednotlivých designů obkladových prvků včetně jejich natáčení o 90° či 180°, aby se dosáhlo optimálního vyváženého vzhledu podlahy nebo stěny. Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website www.rako.eu, and mix the tiles to achieve the required result including turning them by 90° or 180°. Przed wyklejeniem zaleca się wyciągnąć płytki z kilku kartonów i rozłożyć na jednej powierzchni. Przy układaniu można się inspirować zdjęciami w katalogu lub na stronach internetowych www.rako.eu. Wskazane jest przekładanie poszczególnych płytek, włącznie z ich obracaniem o 90° czy 180° aż do osiągnięcia optymalnego wyglądu ściany, czy podłogi.

DSAS4586

DSAS4587

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

DSAS4589

DSAS4588

A burkolólapok lerakása előtt javasoljuk, hogy több kartondobozból rakja ki a burkolólap elemeket és a végleges felületet a RAKO katalógusban található inspiratív fotódokumentáció vagy a www.rako.eu weblapon található képek alapján állítsa össze. Szükséges kombinálni az egyes burkolólap elemeket, illetve azokat 90° vagy 180°-kal is elforgatni az optimális és egyenletes padló- vagy falfelület kialakításához. Перед укладкой рекомендуется вынуть отдельные элементы плитки из нескольких картонных коробок и составить желаемый рисунок, исходя из разных примеров, указанных на фото в каталогах RAKO или на сайте www.rako.eu. Для достижения оптимального гармоничного вида облицовки стен или плиточного покрытия пола желательно комбинировать отдельные элементы, поворачивая их на 90 - 180°. Antes de la colocación siempre recomendamos desembalar varias cajas y probar a colocar el material en la composición elegida en los catálogos de RAKO en las páginas de internet web www.rako.eu Se recomienda la colocación de todos los posibles elementos de la decoración incluso girar los individualmente entre sí 90° o 180°, para conseguir la composición deseada y equilibrada del pavimento o revestimiento. cm

schodovka / step tile sokl / skirting plinth

182

PODLAHY

30x60 60x9,5

58 / ks mat | matt

béžovo-šedá / beige-grey / beżowo-szary бежевый-серый / bézs-szürke / beige-gris

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

mm

W

výrobek / product

58 / ks mat | matt

298x598x10 598x95x10

ks/m2

STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916

6 13

5,6 17,5

kg/m2

1,08 0,74

40 -

- -

23,2 15,9

21,5 21,5

-

PODLAHY

183


serie

extra

184

PODLAHY

serie

extra

PODLAHY

185


serie

serie

extra

extra 80x80 R9 A V2

DAR81722

DAR81720

94 / m2

PEI 5

PEI 5

mat | matt

94 / m2

mat | matt

DAR81721 PEI 4

94 / m2

mat | matt

40x80 R9 A V2

DAR84722

DAR84720

94 / m2

PEI 5

PEI 5

mat | matt

94 / m2

mat | matt

DAR84721 PEI 4

94 / m2

mat | matt

40x80 R9 A V2

DCP84722

DCP84720

DCP84721

PEI 5 78 / ks mat | matt

PEI 5 78 / ks mat | matt

PEI 4 78 / ks mat | matt

80x9,5

cm

dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile schodovka / step tile sokl / skirting plinth

186

PODLAHY

80x80 40x80 40x80 80x9,5

DSA89720

DSA89721

72 / ks mat | matt

72 / ks mat | matt

72 / ks mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость elefántcsont / marfil

hnědo-šedá / brown-grey / brązowoszara / коричневый-серый szürke-barna / gris-marrón

mm

W

výrobek / product

DSA89722

798x798x10 398x798x10 398x798x10 798x95x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916

2 4 2 10

1,6 3,1 3,1 13,2

kg/m2

1,28 1,28 0,64 0,76

40 48 - -

51,2 61,44 - -

28,0 28,0 14,1 16,7

21,9 21,9 21,9 21,9

1 147 1 371 -

Doporučené skladby formátů viz str. 325. | Recommended combinations of modular sizes see page 325. | Zalecane ułożenie modułowych formatów na stronie 325. Рекомендуемый состав модульных форматов, см. стр. 325. | Composiciones de formatos recomendadas - vea la página n° 325.

PODLAHY

187


serie

serie

extra

extra 80x80 R9 A V2

DAR81723

DAR81724

94 / m2

PEI 4

PEI 4

mat | matt

94 / m2

mat | matt

DAR81725 PEI 4

94 / m2

mat | matt

40x80 R9 A V2

DAR84723

DAR84724

94 / m2

PEI 4

PEI 4

mat | matt

94 / m2

mat | matt

DAR84725 PEI 4

94 / m2

mat | matt

40x80 R9 A V2

DCP84723

DCP84724

DCP84725

PEI 4 78 / ks mat | matt

PEI 4 78 / ks mat | matt

PEI 4 78 / ks mat | matt

80x9,5

cm

dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile schodovka / step tile sokl / skirting plinth

188

PODLAHY

80x80 40x80 40x80 80x9,5

DSA89724

DSA89725

72 / ks mat | matt

72 / ks mat | matt

72 / ks mat | matt

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara темно-серый / sötétszürke / gris oscuro

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

mm

W

výrobek / product

DSA89723

798x798x10 398x798x10 398x798x10 798x95x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916

2 4 2 10

1,6 3,1 3,1 13,2

kg/m2

1,28 1,28 0,64 0,76

40 48 - -

51,2 61,44 - -

28,0 28,0 14,1 16,7

21,9 21,9 21,9 21,9

1 147 1 371 -

Doporučené skladby formátů viz str. 325. | Recommended combinations of modular sizes see page 325. | Zalecane ułożenie modułowych formatów na stronie 325. Рекомендуемый состав модульных форматов, см. стр. 325. | Composiciones de formatos recomendadas - vea la página n° 325.

PODLAHY

189


serie

serie

extra

extra 60x60 R9

news

A V2

DAR63722

DAR63720

DAR63721

PEI 5 82 / m2 mat | matt

PEI 5 82 / m2 mat | matt

PEI 4 82 / m2 mat | matt

30x60 R9

news

A V2

DARSE722

DARSE720

PEI 5 78 / m2 mat | matt

PEI 5 78 / m2 mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость elefántcsont / marfil

DARSE721 PEI 4 78 / m2 mat | matt

hnědo-šedá / brown-grey / brązowoszara / коричневый-серый szürke-barna / gris-marrón

60x60 R9

news

A V2

DAR63723

DAR63724

PEI 4 82 / m2 mat | matt

PEI 4 82 / m2 mat | matt

DAR63725 PEI 4 82 / m2 mat | matt

30x60 R9

news

A V2

DARSE723

DARSE724

PEI 4 78 / m2 mat | matt

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro cm

výrobek / product dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile

190

PODLAHY

PEI 4 78 / m2 mat | matt

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara темно-серый / sötétszürke / gris oscuro

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

mm

W 60x60 30x60

DARSE725

PEI 4 78 / m2 mat | matt

598x598x10 298x598x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

3 6

2,8 5,6

kg/m2

1,08 1,08

32 40

34,56 43,20

24,9 23,2

23,0 21,5

820 954

PODLAHY

191


serie

serie

extra news

extra

30x30 10x10 20x20 30x30 45x45

30x30 10x10 20x20 30x30 45x45

V2

V2

DDM06722 PEI 5

(SET)

72 / set

mat | matt |

R10 |

B|

PEI 5

90 / m2

PEI 5

mat | matt |

|

DAR26722

DAR12722 R10 |

B|

|

DAR34722

86 / m2

mat | matt |

R9 |

PEI 5 A|

DAR44722

72 / m2

mat | matt |

PEI 5

R9 |

A

DDM06723

74 / m2

mat | matt |

R9 |

PEI 4 A|

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

DDM06720 PEI 5

(SET)

72 / set

mat | matt |

R10 |

B|

DAR26720 PEI 5

90 / m2

mat | matt |

|

R10 |

B|

|

DAR34720

86 / m2

mat | matt |

R9 |

PEI 5

PEI 4

(SET)

72 / set

mat | matt |

R10 |

|

A|

DAR26721 PEI 4

90 / m2

mat | matt |

mat | matt |

PEI 5

R9 |

A

PEI 4

74 / m2

mat | matt |

R9 |

A|

R10 |

B|

|

DAR34721

86 / m2

mat | matt |

R9 |

PEI 4 A|

DAR44721

72 / m2

mat | matt |

PEI 4

R9 |

A

cm

mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile

192

PODLAHY

PEI 4

90 / m2

mat | matt |

R10 |

B|

|

DAR34723

86 / m2

mat | matt |

R9 |

PEI 4 A|

DAR44723

72 / m2

mat | matt |

R9 |

PEI 4 A

74 / m2

mat | matt |

R9 |

A|

(SET)

mat | matt |

R10 |

PEI 4 B|

|

DAR26724

DAR12724

PEI 4

90 / m2

mat | matt |

R10 |

B|

|

B|

|

DAR34724

86 / m2

mat | matt |

R9 |

PEI 4 A|

DAR44724

72 / m2

mat | matt |

R9 |

PEI 4 A

74 / m2

mat | matt |

R9 |

A|

R9 |

PEI 4 A|

(SET)

72 / set

mat | matt |

R10 |

B|

|

DAR26725

DAR12725 PEI 4

PEI 4

90 / m2

mat | matt |

R10 |

DAR34725

86 / m2

mat | matt |

R9 |

PEI 4 A|

DAR44725

72 / m2

mat | matt |

R9 |

PEI 4 A

74 / m2

mat | matt |

R9 |

A|

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

mm

W 5x5 10x10 20x20 30x30 45x45

|

72 / set

DDM06725

74 / m2

mat | matt |

hnědo-šedá / brown-grey / brązowoszara / коричневый-серый szürke-barna / gris-marrón

výrobek / product

B|

PEI 4

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara темно-серый / sötétszürke / gris oscuro

DAR12721 PEI 4

B|

R10 |

DDM06724

DAR44720

72 / m2

slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость elefántcsont / marfil

DDM06721

mat | matt |

DAR26723

DAR12723

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

DAR12720 PEI 5

(SET)

72 / set

news

48x48x10 98x98x10 198x198x10 298x298x8 445x445x10

ks/m2

STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

3 10 23 13 6

11 11 25 11 5

kg/m2

0,27 0,91 0,92 1,18 1,21

- 56 57 48 26

- 50,96 52,44 56,64 31,46

5,9 19,6 21,2 21,0 25,0

21,9 21,5 23,0 17,8 20,7

1 121 1 232 1 034 677

PODLAHY

193


serie

serie

extra

extra 30x60 R9

news

A V2

DCPSE722

40x80

40

R9

4

V2

PEI 4 72 / ks mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

DCPSE720

DCPSE724

PEI 5 72 / ks mat | matt

A

PEI 4-5

PEI 4 72 / ks mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость elefántcsont / marfil

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara темно-серый / sötétszürke / gris oscuro

DCPSE721

DCPSE725

PEI 4 72 / ks mat | matt

PEI 4 72 / ks mat | matt

hnědo-šedá / brown-grey / brązowoszara / коричневый-серый szürke-barna / gris-marrón

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

38

80

DCF84720* DCF84721* DCF84722* DCF84723* DCF84724* DCF84725*

DCPSE723

PEI 5 72 / ks mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость / elefántcsont / marfil hnědo-šedá / brown-grey / brązowoszara / коричневый-серый / szürke-barna / gris-marrón bílá / white / biała / белый / fehér / blanco světle šedá / light grey / jasnoszara / cветло-серый / világosszürke / gris claro tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara / темно-серый / sötétszürke / gris oscuro černá / black / czarna / черный / fekete / negro

108 / ks

mat | matt

45x8,5

60x9,5

news

news DSAPM722 56 / ks mat | matt

DSAPM721

DSAPM724

56 / ks mat | matt

56 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara темно-серый / sötétszürke / gris oscuro

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

DSAPM720

DSAS4722

56 / ks mat | matt

DSAPM723

DSAPM725

56 / ks mat | matt

56 / ks mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость elefántcsont / marfil

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

cm

schodová tvarovka / special step tile sokl / skirting plinth schodovka / step tile sokl / skirting plinth

mm

W

výrobek / product 40x80 45x8,5 30x60 60x9,5

DSAS4720

398x798x10 445x85x10 298x598x10 598x95x10

ks/m2

STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916

2 20 6 13

- 26,1 5,6 17,5

DSAS4723

DSAS4724

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость elefántcsont / marfil

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara темно-серый / sötétszürke / gris oscuro

DSAS4721

DSAS4725

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

hnědo-šedá / brown-grey / brązowoszara / коричневый-серый szürke-barna / gris-marrón

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

kg/m2

- 0,77 1,08 0,74

- - 40 -

- - - -

- 15,9 23,2 15,9

- 20,7 21,5 21,5

-

* Výroba na objednávku | Production by order | Produkcja na zamowienie | Производство под заказ | Gyartas rendelesre | Producción bajo demanda

194

PODLAHY

PODLAHY

195


serie

base

196

PODLAHY

serie

base

PODLAHY

197


serie

serie

base

base

60x60

60x60

V3

V3

DAK63430 PEI 5

DAR63430

86 / m2

mat | matt |

R9 |

A

R10 |

mat | matt |

DAK63431

88 / m2

PEI 5

PEI 5

B

DAR63431

86 / m2

mat | matt |

R9 |

A

R10 |

mat | matt |

DAK63432

88 / m2

PEI 5

PEI 5

B

DAR63432

86 / m2

mat | matt |

R9 |

A

R10 |

mat | matt |

DAK63433

88 / m2

PEI 5

PEI 4

B

DAR63433

86 / m2

mat | matt |

R9 |

88 / m2

PEI 4 A

R10 |

mat | matt |

B

30x60

30x60

V3

V3

DAKSE430 PEI 5

mat | matt |

R9 |

DAKSE431

DARSE430

82 / m2 A

mat | matt |

PEI 5

84 / m2

PEI 5

R10 |

mat | matt |

B

30x30 10x10

DAKSE432

DARSE431

82 / m2 R9 |

A

mat | matt |

PEI 5

84 / m2

PEI 5

R10 |

news

mat | matt |

B

R9 |

DAKSE433

DARSE432

82 / m2 A

mat | matt |

PEI 4

84 / m2

PEI 5

R10 |

news

mat | matt |

B

DARSE433

82 / m2 R9 |

84 / m2

PEI 4 A

mat | matt |

R10 |

B

news

news

30x30 10x10

R10

R10

B

B

V3

V3

DDM06430 (SET)

DAR12430

DDM06431 (SET)

DAR12431

DDM06432 (SET)

PEI 5 72 / set mat | matt

PEI 5 90 / m2 mat | matt

PEI 5 72 / set mat | matt

PEI 5 90 / m2 mat | matt

PEI 5 72 / set mat | matt

DAR12432 PEI 5 90 / m2 mat | matt

DDM06433 (SET) PEI 4 72 / set mat | matt

DAR12433 PEI 4 90 / m2 mat | matt

30x60

30x60

R9

R9

A

A

V3

V3

DCPSE430

DCPSE431

DCPSE432

DCPSE433

PEI 5 72 / ks mat | matt

PEI 5 72 / ks mat | matt

PEI 5 72 / ks mat | matt

PEI 4 72 / ks mat | matt

60x9,5

60x9,5

DSAS4430

DSAS4431

DSAS4432

DSAS4433

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa слоновая кость / elefántcsont / marfil

světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

cm

výrobek / product dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile schodovka / step tile sokl / skirting plinth

198

PODLAHY

mm

W 60x60 30x60 5x5 10x10 30x60 60x9,5

598x598x10 298x598x10 48x48x10 98x98x10 298x598x10 598x95x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916

3 6 3 10 6 13

2,8 5,6 11 11 5,6 17,5

kg/m2

1,08 1,08 0,27 0,91 1,08 0,74

32 40 - 56 40 -

34,56 43,20 - 50,96 - -

24,9 23,2 5,8 19,6 23,2 15,9

23,0 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5

820 954 1 121 -

Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové diference V3. / All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3. Doporučené skladby formátů viz str. 325. | Recommended combinations of modular sizes see page 325. | Zalecane ułożenie modułowych formatów na stronie 325. Рекомендуемый состав модульных форматов, см. стр. 325. | Composiciones de formatos recomendadas - vea la página n° 325.

PODLAHY

199


serie

faro

200

PODLAHY

serie

faro

PODLAHY

201


serie

serie

faro

faro 15x60 R9 A V4

DARSU719 PEI 5 84 / m2 mat | matt

šedo-bílá / grey-white / szaro-biała серый и белый / szürke és fehér / blanco-gris

DARSU715

DARSU716

PEI 5 84 / m2 mat | matt

PEI 4 84 / m2 mat | matt

béžovo-šedá / beige-grey / beżowo-szary бежевый-серый / bézs-szürke / beige-gris

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

DARSU717

DARSU718

PEI 4 84 / m2 mat | matt

PEI 4 84 / m2 mat | matt

světle hnědá / light brown / jasnobrązowa cветло-коричневый / világosbarna / marrón claro

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón

30x30

R10 B V4

DDM06719

(SET)

PEI 5 72 / set mat | matt

DDM06715

(SET)

DDM06716

PEI 5 72 / set mat | matt

(SET)

PEI 4 72 / set mat | matt

Doporučené skladby formátů viz str. 324. | Recommended combinations of modular sizes see page 324. | Zalecane ułożenie modułowych formatów na stronie 324. | Рекомендуемый состав модульных форматов, см. стр. 324. | Composiciones de formatos recomendadas - vea la página n° 324. Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové diference V4. / All products of the entire batch show big deviations in shade difference V4. Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkladové prvky vybírat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat podle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO případně z webových stránek www.rako.cz Žádoucí je kombinace všech jednotlivých designů obkladových prvků včetně jejich natáčení o 90° či 180°, aby se dosáhlo optimálního vyváženého vzhledu podlahy nebo stěny. Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website www.rako.eu, and mix the tiles to achieve the required result including turning them by 90° or 180°. Przed wyklejeniem zaleca się wyciągnąć płytki z kilku kartonów i rozłożyć na jednej powierzchni. Przy układaniu można się inspirować zdjęciami w katalogu lub na stronach internetowych www.rako.eu. Wskazane jest przekładanie poszczególnych płytek, włącznie z ich obracaniem o 90° czy 180° aż do osiągnięcia optymalnego wyglądu ściany, czy podłogi.

DDM06717 PEI 4 72 / set mat | matt

(SET)

DDM06718

(SET)

PEI 4 72 / set mat | matt

A burkolólapok lerakása előtt javasoljuk, hogy több kartondobozból rakja ki a burkolólap elemeket és a végleges felületet a RAKO katalógusban található inspiratív fotódokumentáció vagy a www.rako.eu weblapon található képek alapján állítsa össze. Szükséges kombinálni az egyes burkolólap elemeket, illetve azokat 90° vagy 180°-kal is elforgatni az optimális és egyenletes padló- vagy falfelület kialakításához. Перед укладкой рекомендуется вынуть отдельные элементы плитки из нескольких картонных коробок и составить желаемый рисунок, исходя из разных примеров, указанных на фото в каталогах RAKO или на сайте www.rako.eu. Для достижения оптимального гармоничного вида облицовки стен или плиточного покрытия пола желательно комбинировать отдельные элементы, поворачивая их на 90 - 180°. Antes de la colocación siempre recomendamos desembalar varias cajas y probar a colocar el material en la composición elegida en los catálogos de RAKO en las páginas de internet web www.rako.eu Se recomienda la colocación de todos los posibles elementos de la decoración incluso girar los individualmente entre sí 90° o 180°, para conseguir la composición deseada y equilibrada del pavimento o revestimiento.

60x7,2

DSASP719 58 / ks mat | matt

DSASP715

cm

výrobek / product dlaždice / floor tile mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm sokl / skirting plinth

202

PODLAHY

58 / ks

mat | matt

mat | matt

DSASP717

DSASP718

mm

W 15x60 5x5 60x7,2

DSASP716

58 / ks

148x598x10 48x48x10 598x72x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049913 STO č. 030 - 049916

10 3 13

11,1 11 23,2

kg/m2

0,90 0,27 0,56

48 - -

43,2 - -

19,4 5,8 12,6

21,5 21,5 21,5

954 -

58 / ks

58 / ks

mat | matt

mat | matt

PODLAHY

203


serie

random

204

PODLAHY

serie

random

PODLAHY

205


serie

serie

random

random 60x60 R9 A V4

DAK63676

DAK63677

PEI 5 86 / m2 mat | matt

PEI 5 86 / m2 mat | matt

20x20 30x30 V4

DAK26676 PEI 5

86 / m2

mat | matt |

R9 |

A

DDM06676 (SET)

DAK26677

PEI 5

PEI 5

72 / set

mat | matt |

|

R10 |

A

světle béžová / light beige / jasnobeżowa / светлo-бежевый világosbézs / beige claro

DDM06677 (SET)

86 / m2

mat | matt |

R9 |

PEI 5 A

72 / set

mat | matt |

|

R10 |

A

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón

60x60 R9 A V4

Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové diference V4. / All products of the entire batch show big deviations in shade difference V4. Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkladové prvky vybírat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat podle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO případně z webových stránek www.rako.cz Žádoucí je kombinace všech jednotlivých designů obkladových prvků včetně jejich natáčení o 90° či 180°, aby se dosáhlo optimálního vyváženého vzhledu podlahy nebo stěny. Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website www.rako.eu, and mix the tiles to achieve the required result including turning them by 90° or 180°.

DAK63678

DAK63679

PEI 5 86 / m2 mat | matt

PEI 5 86 / m2 mat | matt

Przed wyklejeniem zaleca się wyciągnąć płytki z kilku kartonów i rozłożyć na jednej powierzchni. Przy układaniu można się inspirować zdjęciami w katalogu lub na stronach internetowych www.rako.eu. Wskazane jest przekładanie poszczególnych płytek, włącznie z ich obracaniem o 90° czy 180° aż do osiągnięcia optymalnego wyglądu ściany, czy podłogi.

20x20 30x30

A burkolólapok lerakása előtt javasoljuk, hogy több kartondobozból rakja ki a burkolólap elemeket és a végleges felületet a RAKO katalógusban található inspiratív fotódokumentáció vagy a www.rako.eu weblapon található képek alapján állítsa össze. Szükséges kombinálni az egyes burkolólap elemeket, illetve azokat 90° vagy 180°-kal is elforgatni az optimális és egyenletes padló- vagy falfelület kialakításához.

V4

Перед укладкой рекомендуется вынуть отдельные элементы плитки из нескольких картонных коробок и составить желаемый рисунок, исходя из разных примеров, указанных на фото в каталогах RAKO или на сайте www.rako.eu. Для достижения оптимального гармоничного вида облицовки стен или плиточного покрытия пола желательно комбинировать отдельные элементы, поворачивая их на 90 - 180°. Antes de la colocación siempre recomendamos desembalar varias cajas y probar a colocar el material en la composición elegida en los catálogos de RAKO en las páginas de internet web www.rako.eu Se recomienda la colocación de todos los posibles elementos de la decoración incluso girar los individualmente entre sí 90° o 180°, para conseguir la composición deseada y equilibrada del pavimento o revestimiento. cm

výrobek / product dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm

206

PODLAHY

598x598x10 198x198x10 48x48x10

PEI 5

86 / m2

mat | matt |

mm

W 60x60 20x20 5x5

DAK26678

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049913

3 23 3

2,8 25 11

32 57 -

34,56 52,44 -

24,9 21,2 5,8

23,0 23,0 21,5

A

DAK26679

PEI 5

PEI 5

72 / set

mat | matt |

|

R10 |

světle šedá / light grey jasnoszara / cветло-серый / világosszürke / gris claro

kg/m2

1,08 0,92 0,27

R9 |

DDM06678 (SET) A

DDM06679 (SET)

86 / m2

mat | matt |

R9 |

PEI 5 A

72 / set

mat | matt |

|

R10 |

A

tmavě šedá / dark grey ciemnoszara / темно-серый / sötétszürke / gris oscuro

820 1 232 -

PODLAHY

207


serie

serie

random

random

60x60

60x60

R9

R9

A

A

V4

V4

DCP63676 PEI 5

DCP63677

76 / ks

PEI 5

mat | matt

76 / ks

DCP63678

DCP63679

PEI 5

PEI 5

76 / ks

mat | matt

mat | matt

76 / ks

mat | matt

60x9,5

60x9,5

DSAS4676

DSAS4677

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

DSAS4678

DSAS4679

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

60x53

60x53

R9

R9

A

A

V4

V4

DCF65676* PEI 5

DCF65677*

94 / ks

PEI 5

DCF65679*

DCF65678*

94 / ks

PEI 5

PEI 5

94 / ks

94 / ks

mat | matt

mat | matt

mat | matt

mat | matt

světle béžová / light beige / jasnobeżowa / светлo-бежевый világosbézs / beige claro

hnědá / brown / brązowa / коричневый barna / marrón

světle šedá / light grey / jasnoszara / cветло-серый világosszürke / gris claro

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara / темно-серый sötétszürke / gris oscuro

4

53

51 60

Instalaci schodovky DC****** doporučujeme dvěma způsoby. Samostatně v plném formátu, nebo v dělené podobě tzn. řezáním v místě pokládky na přesný rozměr schodu a navazující podstupnici. Tím je zaručena vzájemná designová návaznost nášlapné plochy a čela schodu. We recommend two methods of installing install the DC****** stair tiles. Either in full format, or cut to the exact size of the step and the adjacent riser board. This ensures the mutual design continuity of the walking surface and the end of the step.

cm

výrobek / product schodovka / step tile schodová tvarovka / special step tile sokl / skirting plinth

Montaż płytek schodowych DC****** zalecamy na dwa sposoby. Niezależnie, w pełnym formacie lub docinane, tzn. cięte na miejscu na dokładny wymiar stopnia z uwzględnieniem ułożenia podstopnic. W ten sposób zapewniona będzie zgodność wzoru stopnia i podstopnicy.

mm

W 60x60 60x53 60x9,5

598x597x10 598x530x10 598x95x10

ks/m2

STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916

3 2 13

- - 17,5

- - 0,74

- - -

- - -

- - 15,9

* Výroba na objednávku | Production by order | Produkcja na zamowienie | Производство под заказ | Gyartas rendelesre | Producción bajo demanda

208

PODLAHY

A DC****** lépcsőburkolatot kétféle módon javasoljuk lefektetni. Egészben, a teljes formátum felhasználásával, vagy részekre osztva, azaz a lépcső pontos méretére vágva, figyelembe véve a kapcsolódó homloklapot is. Ezáltal dizájn szempontjából biztosított a járófelület és a lépcső homlokfelülete közötti kölcsönös folyamatosság.

kg/m2

- - 21,5

-

Установка лестничной плитки DC****** рекомендуется двумя способами: с использованием полного формата плитки, или путем разрезки на месте укладки по точному размеру ступеньки и подступенка. Это обеспечивает взаимную сочетаемость дизайна покрытия ступеньки и торца ступеньки. Instalación de peldaños DC****** se recomienda hacer de dos maneras. Por separado en el formato completo o en forma dividida, es decir que el corte se efectúe en el lugar de la instalación a la medida exacta del escalón y de la base. De esta forma se garantiza la continuidad del diseño de la plataforma y la parte frontal del escalón.

PODLAHY

209


serie

serie

board

board 30x120 R9 A V4

DAKVF141 PEI 5 98 / m2 mat | matt

20x120 R9 A V4

DAKVG141 PEI 5 98 / m2 mat | matt

světle béžová / light beige / jasnobeżowa / светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

30x120 R9 A V4

DAKVF142 PEI 4 98 / m2 mat | matt

20x120 R9 A V4

DAKVG142 PEI 4 98 / m2 mat | matt

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

30x120 R9 A V4

DAKVF143 PEI 4 98 / m2 mat | matt

20x120 R9 A V4

DAKVG143 PEI 4 98 / m2 mat | matt

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón cm

výrobek / product dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile

210

PODLAHY

mm

W 30x120 20x120

298x1198x10 197x1198x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

3 4

2,8 4,2

kg/m2

1,08 0,96

28 33

30,24 31,68

24,0 21,3

22,2 22,2

697 729

Doporučené skladby formátů viz str. 324. | Recommended combinations of modular sizes see page 324. | Zalecane ułożenie modułowych formatów na stronie 324. Рекомендуемый состав модульных форматов, см. стр. 324. | Composiciones de formatos recomendadas - vea la página n° 324.

PODLAHY

211


serie

serie

board

board

30x120

20x120

R9

R9

A

A

V4

V4

DDTVG467 PEI 4 102 / ks mat | matt

béžová-tyrkysová / beige-turquoise / beżowa-turkusowa / бежевый-цвет морской волны / bézs-türkiz / beige-turquesa

DAKVF144 PEI 4 98 / m2 mat | matt

20x120 R9 A V4

DDTVG023 PEI 4 102 / ks mat | matt

DAKVG144 PEI 4 98 / m2 mat | matt

světle béžová-bílá / light beige-white / jasnobeżowa-biała / светлo-бежевый-белый / világosbézs-fehér / color beige claro y blanco

tmavě hnědá / dark brown / ciemnobrązowa / темно-коричневый / sötétbarna / de color marrón oscuro

30x30

30x120 R9

R10

A

A

V4

V4

DAKVF140 PEI 5 98 / m2 mat | matt

20x120 R9

DDM06141 (SET)

DDM06142 (SET)

DDM06143 (SET)

PEI 5 72 / set mat | matt

PEI 4 72 / set mat | matt

PEI 4 72 / set mat | matt

světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

béžová / beige / beżowa / бежевый bézs / beige

hnědá / brown / brązowa коричневый / barna / marrón

DDM06144 (SET)

DDM06140 (SET)

DDM06145 (SET)

PEI 4 72 / set mat | matt

PEI 5 72 / set mat | matt

PEI 4 72 / set mat | matt

tmavě hnědá / dark brown / ciemnobrązowa темно-коричневый / sötétbarna de color marrón oscuro

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

vícebarevná / multicoloured / kolorowa многоцветный / többszínű / multicolor

A V4

DAKVG140 PEI 5 98 / m2 mat | matt

světle šedá / light grey / jasnoszara / cветло-серый / világosszürke / gris claro

30x60

R10 A V4

DDPSE023

DDPSE467

PEI 4 90 / ks mat | matt

PEI 4 90 / ks mat | matt

vícebarevná / multicoloured / kolorowa многоцветный / többszínű / multicolor cm

výrobek / product dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dekor / decor dekor / decor

212

PODLAHY

mm

W 30x120 20x120 5x5 20x120 30x60

298x1198x10 197x1198x10 48x48x10 197x1198x10 298x598x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

3 4 3 4 4

2,8 4,2 11 4,2 5,6

kg/m2

1,08 0,96 0,27 0,96 0,72

28 33 - - -

30,24 31,68 - - -

24,0 21,3 6,0 21,3 16,0

22,2 22,2 22,2 22,2 22,2

697 729 -

PODLAHY

213


serie

serie

board

board 60x9,5

DSAS4140

DSAS4141

68 / ks mat | matt

68 / ks mat | matt

světle šedá / light grey jasnoszara /cветло-серый / világosszürke / gris claro

světle béžová / light beige jasnobeżowa / светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

DSAS4142

DSAS4143

68 / ks mat | matt

68 / ks mat | matt

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón

DSAS4144 68 / ks mat | matt

tmavě hnědá / dark brown / ciemnobrązowa / темно-коричневый sötétbarna / de color marrón oscuro

30

30x120

4

R9 A V4

120 28 DCFVF140* DCFVF141* DCFVF142* DCFVF143* DCFVF144*

Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové diference V4. / All products of the entire batch show big deviations in shade difference V4.

PEI 4-5

Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkladové prvky vybírat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat podle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO případně z webových stránek www.rako.cz Žádoucí je kombinace všech jednotlivých designů obkladových prvků včetně jejich natáčení o 90° či 180°, aby se dosáhlo optimálního vyváženého vzhledu podlahy nebo stěny.

světle šedá / light grey / jasnoszara / cветло-серый / világosszürke / gris claro světle béžová / light beige / jasnobeżowa / светлo-бежевый / világosbézs / beige claro béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón tmavě hnědá / dark brown / ciemnobrązowa / темно-коричневый / sötétbarna / de color marrón oscuro

114 / ks

mat | matt

Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website www.rako.eu, and mix the tiles to achieve the required result including turning them by 90° or 180°. Przed wyklejeniem zaleca się wyciągnąć płytki z kilku kartonów i rozłożyć na jednej powierzchni. Przy układaniu można się inspirować zdjęciami w katalogu lub na stronach internetowych www.rako.eu. Wskazane jest przekładanie poszczególnych płytek, włącznie z ich obracaniem o 90° czy 180° aż do osiągnięcia optymalnego wyglądu ściany, czy podłogi. A burkolólapok lerakása előtt javasoljuk, hogy több kartondobozból rakja ki a burkolólap elemeket és a végleges felületet a RAKO katalógusban található inspiratív fotódokumentáció vagy a www.rako.eu weblapon található képek alapján állítsa össze. Szükséges kombinálni az egyes burkolólap elemeket, illetve azokat 90° vagy 180°-kal is elforgatni az optimális és egyenletes padló- vagy falfelület kialakításához. Перед укладкой рекомендуется вынуть отдельные элементы плитки из нескольких картонных коробок и составить желаемый рисунок, исходя из разных примеров, указанных на фото в каталогах RAKO или на сайте www.rako.eu. Для достижения оптимального гармоничного вида облицовки стен или плиточного покрытия пола желательно комбинировать отдельные элементы, поворачивая их на 90 - 180°. Antes de la colocación siempre recomendamos desembalar varias cajas y probar a colocar el material en la composición elegida en los catálogos de RAKO en las páginas de internet web www.rako.eu Se recomienda la colocación de todos los posibles elementos de la decoración incluso girar los individualmente entre sí 90° o 180°, para conseguir la composición deseada y equilibrada del pavimento o revestimiento.

cm

výrobek / product schodová tvarovka / special step tile sokl / skirting plinth

mm

W 30x120 60x9,5

298x1198x10 598x95x10

ks/m2

STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916

2 13

- 17,5

kg/m2

- 0,74

- -

- -

- 15,9

- 21,5

-

* Výroba na objednávku | Production by order | Produkcja na zamowienie | Производство под заказ | Gyartas rendelesre | Producción bajo demanda

214

PODLAHY

PODLAHY

215


serie

trend

216

PODLAHY

serie

trend

PODLAHY

217


serie

serie

trend

trend

60x60

60x60

R9

R9

A

A

V2

V2

30x60

DAK63652

DAK63653

DAK63654

PEI 5 82 / m2 mat | matt

PEI 5 82 / m2 mat | matt

PEI 5 82 / m2 mat | matt

DAK63655 PEI 4 82 / m2 mat | matt

30x60

R9

R9

A

A

V2

V2

DAKSE652

DAKSE653

PEI 5 78 / m2 mat | matt

PEI 5 78 / m2 mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa слоновая кость / elefántcsont / marfil

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

DAKSE655

PEI 5 78 / m2 mat | matt

PEI 4 78 / m2 mat | matt

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara темно-серый / sötétszürke / gris oscuro

60x60

60x60

R9

R9

A

A

V2

V2

DAK63656

DAK63658

DAK63657

PEI 4 82 / m2 mat | matt

PEI 5 82 / m2 mat | matt

PEI 4 82 / m2 mat | matt

DAK63685 PEI 4 82 / m2 mat | matt

30x60

30x60

R9

R9

A

A

V2

V2

DAKSE658 světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro cm

výrobek / product dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile

PODLAHY

DAKSE657

DAKSE656

PEI 5 78 / m2 mat | matt

218

DAKSE654

PEI 4 78 / m2 mat | matt

PEI 4 78 / m2 mat | matt

béžovo-šedá / beige-grey / beżowo-szary бежевый-серый / bézs-szürke / beige-gris

hnědo-šedá / brown-grey / brązowoszara / коричневый-серый szürke-barna / gris-marrón

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

mm

W 60x60 30x60

DAKSE685

PEI 4 78 / m2 mat | matt

598x598x10 298x598x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

3 6

2,8 5,6

kg/m2

1,08 1,08

32 40

34,56 43,20

24,9 23,2

23,0 21,5

820 954

Doporučené skladby formátů viz str. 325. | Recommended combinations of modular sizes see page 325. | Zalecane ułożenie modułowych formatów na stronie 325. Рекомендуемый состав модульных форматов, см. стр. 325. | Composiciones de formatos recomendadas - vea la página n° 325.

PODLAHY

219


serie

serie

trend

trend

10x10 30x30 45x45

45x45 R9

V2

A V2

news

DDM06652 (SET)

DAK12652

PEI 5

PEI 5

72 / set

mat | matt |

R10 |

B

DAK44652 PEI 5

90 / m2

mat | matt |

news

R10 |

74 / m2

mat | matt |

B

R9 |

A

slonová kost / ivory / kość słoniowa слоновая кость / elefántcsont / marfil

DDM06658 (SET)

DAK12658

PEI 5

PEI 5

72 / set

mat | matt |

R10 |

B

DAK44658 PEI 5

90 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5

72 / set

mat | matt |

R10 |

PEI 5

90 / m2

mat | matt |

R10 |

74 / m2

mat | matt |

B

R9 |

A

DDM06656 (SET)

DAK12656

PEI 4

PEI 4

72 / set

mat | matt |

R10 |

B

DAK44656 PEI 4

90 / m2

mat | matt |

R10 |

news

PEI 5

72 / set

mat | matt |

R10 |

PEI 5

90 / m2

mat | matt |

R10 |

B

DDM06657 (SET)

74 / m2

mat | matt |

R9 |

A

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

PEI 4

mat | matt |

R10 |

PEI 4 B

PEI 4

90 / m2

mat | matt |

R10 |

DAK12655

PEI 4

PEI 4

R10 |

B

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara темно-серый / sötétszürke / gris oscuro

DAK44655 PEI 4

90 / m2

mat | matt |

R10 |

B

74 / m2

mat | matt |

R9 |

A

DDM06685 (SET)

DAK12685

PEI 4

PEI 4

72 / set

mat | matt |

R10 |

B

A

DAK44685 PEI 4

90 / m2

mat | matt |

R10 |

74 / m2

mat | matt |

B

R9 |

A

černá / black / czarna / черный fekete / negro cm

mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile

PODLAHY

R9 |

news

výrobek / product

220

74 / m2

mat | matt |

B

hnědo-šedá / brown-grey / brązowoszara коричневый-серый / szürke-barna gris-marrón

DDM06655 (SET) 72 / set

A

DAK44657

DAK12657

72 / set

news

mat | matt |

R9 |

news

DAK44654

DAK12654 PEI 5

B

74 / m2

mat | matt |

B

béžovo-šedá / beige-grey / beżowo-szary бежевый-серый / bézs-szürke / beige-gris

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

DDM06654 (SET)

A

news

DAK44653

DAK12653 PEI 5

B

R9 |

světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

news

DDM06653 (SET)

74 / m2

mat | matt |

B

mm

W 5x5 10x10 45x45

48x48x10 98x98x10 445x445x10

ks/m2

STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

3 10 6

11 11 5

kg/m2

0,27 0,91 1,21

- 56 26

- 50,96 31,46

5,8 19,6 25,0

21,5 21,5 20,7

1 121 677

PODLAHY

221


serie

serie

trend

trend

30x60

30x60

R9

R9

A

A

V2

V2

DCPSE652

DCPSE658

PEI 5 72 / ks mat | matt

PEI 5 72 / ks mat | matt

DCPSE654

DCPSE657

PEI 5 72 / ks mat | matt

PEI 4 72 / ks mat | matt

60x9,5

60x9,5

DSAS4652

DSAS4658

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

DSAS4654

DSAS4657

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

45x8,5

45x8,5

DSAPM652

DSAPM658

56 / ks mat | matt

56 / ks mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa слоновая кость / elefántcsont / marfil

DSAPM657

DSAPM656

56 / ks mat | matt

56 / ks mat | matt

světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

hnědo-šedá / brown-grey / brązowoszara / коричневый-серый szürke-barna / gris-marrón

30x60

30x60

R9

R9

A

A

V2

V2

DCPSE653

DCPSE656

PEI 5 72 / ks mat | matt

PEI 4 72 / ks mat | matt

DCPSE655

DCPSE685

PEI 4 72 / ks mat | matt

PEI 4 72 / ks mat | matt

60x9,5

60x9,5

DSAS4653

DSAS4656

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

DSAS4655

DSAS4685

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

45x8,5

45x8,5

DSAPM655

DSAPM685

56 / ks mat | matt

56 / ks mat | matt

56 / ks mat | matt

56 / ks mat | matt

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

béžovo-šedá / beige-grey / beżowo-szary бежевый-серый / bézs-szürke / beige-gris

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara темно-серый / sötétszürke / gris oscuro

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

DSAPM653

DSAPM654

30x30 30x60

V4

cm

výrobek / product schodovka / step tile sokl / skirting plinth sokl / skirting plinth mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dekor / decor

222

PODLAHY

mm

W 30x60 60x9,5 45x8,5 2,5x2,5 30x60

298x598x10 598x95x10 445x85x10 23x23x10 298x598x10

ks/m2

STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL

6 13 20 3 4

5,6 17,5 26,1 11 5,6

DDM0U001 (SET)

kg/m2

1,08 0,74 0,77 0,27 0,72

40 - - - -

- - - - -

23,2 15,9 15,9 5,8 15,5

21,5 21,5 20,7 21,5 21,5

PEI 4

-

82 / set

mat | matt |

R10 |

B

DDPSE001 (SET) PEI 4 78 / set R10 | mat | matt |

A

vícebarevná / multicoloured / kolorowa многоцветный / többszínű / multicolor

PODLAHY

223


serie

serie

stones

stones 60x60 V3

DAK63668 PEI 5

DAP63668

86 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 A

88 / m2 R9

lappato | lappato |

DAK63669 PEI 5

DAP63669

86 / m2

mat | matt |

R10 |

88 / m2

PEI 5 A

R9

lappato | lappato |

30x60 V3

DAKSE668 PEI 5

DAPSE668

80 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 A

84 / m2 R9

lappato | lappato |

DAKSE669 PEI 5

DAPSE669

80 / m2

mat | matt |

R10 |

84 / m2

PEI 5 A

R9

lappato | lappato |

60x60 R10 B V3

DAR63668 PEI 5

DAR63669

88 / m2

PEI 5

mat | matt

88 / m2

mat | matt

30x60 V3

DARSE668 PEI 5

DAGSE668*

84 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 B

mat |matt |

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

86 / m2 R11 |

C

DARSE669 PEI 5

DAGSE669*

84 / m2

mat | matt |

R10 |

86 / m2

PEI 5 B

mat |matt |

R11 |

C

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón

Doporučené skladby formátů viz str. 325. | Recommended combinations of modular sizes see page 325. | Zalecane ułożenie modułowych formatów na stronie 325. | Рекомендуемый состав модульных форматов, см. стр. 325. | Composiciones de formatos recomendadas - vea la página n° 325. * Výroba na objednávku | Production by order | Produkcja na zamowienie | Производство под заказ | Gyartas rendelesre | Producción bajo demanda

224

PODLAHY

PODLAHY

225


serie

serie

stones

stones 60x60 V3

DAK63666 PEI 5

DAP63666

86 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 A

88 / m2

lappato | lappato |

R9

DAK63667 PEI 5

DAP63667

86 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 A

88 / m2

lappato | lappato |

R9

30x60 V3

DAKSE666 PEI 5

DAPSE666

80 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 A

84 / m2

lappato | lappato |

R9

DAKSE667 PEI 5

DAPSE667

80 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 A

84 / m2

lappato | lappato |

R9

60x60 R10 B V3

Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové diference V3. / All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3. Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkladové prvky vybírat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat podle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO případně z webových stránek www.rako.cz Žádoucí je kombinace všech jednotlivých designů obkladových prvků včetně jejich natáčení o 90° či 180°, aby se dosáhlo optimálního vyváženého vzhledu podlahy nebo stěny. Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website www.rako.eu, and mix the tiles to achieve the required result including turning them by 90° or 180°. Przed wyklejeniem zaleca się wyciągnąć płytki z kilku kartonów i rozłożyć na jednej powierzchni. Przy układaniu można się inspirować zdjęciami w katalogu lub na stronach internetowych www.rako.eu. Wskazane jest przekładanie poszczególnych płytek, włącznie z ich obracaniem o 90° czy 180° aż do osiągnięcia optymalnego wyglądu ściany, czy podłogi.

DAR63666 PEI 5

DAR63667

88 / m2

PEI 5

mat | matt

88 / m2

mat | matt

30x60

A burkolólapok lerakása előtt javasoljuk, hogy több kartondobozból rakja ki a burkolólap elemeket és a végleges felületet a RAKO katalógusban található inspiratív fotódokumentáció vagy a www.rako.eu weblapon található képek alapján állítsa össze. Szükséges kombinálni az egyes burkolólap elemeket, illetve azokat 90° vagy 180°-kal is elforgatni az optimális és egyenletes padló- vagy falfelület kialakításához.

V3

Перед укладкой рекомендуется вынуть отдельные элементы плитки из нескольких картонных коробок и составить желаемый рисунок, исходя из разных примеров, указанных на фото в каталогах RAKO или на сайте www.rako.eu. Для достижения оптимального гармоничного вида облицовки стен или плиточного покрытия пола желательно комбинировать отдельные элементы, поворачивая их на 90 - 180°. Antes de la colocación siempre recomendamos desembalar varias cajas y probar a colocar el material en la composición elegida en los catálogos de RAKO en las páginas de internet web www.rako.eu Se recomienda la colocación de todos los posibles elementos de la decoración incluso girar los individualmente entre sí 90° o 180°, para conseguir la composición deseada y equilibrada del pavimento o revestimiento.

DARSE666 PEI 5

DAGSE666*

84 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 B

mat |matt |

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

cm

výrobek / product dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile

R11 |

C

DARSE667 PEI 5

DAGSE667*

84 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 B

mat |matt |

86 / m2 R11 |

C

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

mm

W 60x60 30x60

86 / m2

598x598x10 298x598x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

3 6

2,8 5,6

kg/m2

1,08 1,08

32 40

34,56 43,20

24,9 23,2

23,0 21,5

820 954

* Výroba na objednávku | Production by order | Produkcja na zamowienie | Производство под заказ | Gyartas rendelesre | Producción bajo demanda

226

PODLAHY

PODLAHY

227


serie

serie

stones

stones

30x60

30x60

R10

R10

B

B

V3

V3

DDPSE666 (SET)

DDPSE667 (SET)

DDPSE668 (SET)

DDPSE669 (SET)

PEI 5

PEI 5

PEI 5

PEI 5

78 / set

mat/lappato | matt/lappato

78 / set

mat/lappato | matt/lappato

78 / set

mat/lappato | matt/lappato

78 / set

mat/lappato | matt/lappato

30x30

30x30

R10

R10 B

B

V3

V3

DDM06666 (SET)

DDM06667 (SET)

DDM06668 (SET)

DDM06669 (SET)

PEI 5

PEI 5

PEI 5

PEI 5

72 / set

mat/lappato | matt/lappato

72 / set

mat/lappato | matt/lappato

72 / set

mat/lappato | matt/lappato

72 / set

mat/lappato | matt/lappato

30x60

30x60

R10

R10

A

A

V3

V3

DCPSE666

DCPSE667

DCPSE668

DCPSE669

PEI 5 72 / ks mat | matt

PEI 5 72 / ks mat | matt

PEI 5 72 / ks mat | matt

PEI 5 72 / ks mat | matt

60x9,5

60x9,5

DSAS4666

DSKS4666

58 / ks mat | matt

DSAS4667

58 / ks lappato | lappato

DSKS4667

58 / ks mat | matt

DSAS4668

58 / ks lappato | lappato

DSKS4668

58 / ks mat | matt

58 / ks lappato | lappato

DSAS4669

DSKS4669

58 / ks mat | matt

58 / ks lappato | lappato

30x60

30x60

V3

V3

DCFSE666* PEI 5 92 / ks R10 | mat | matt |

DCESE666*

DCFSE667*

PEI 5 96 / ks R10 | B mat | matt |

A

PEI 5 92 / ks R10 | mat | matt |

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

DCESE667* PEI 5 96 / ks R10 | B mat | matt |

A

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

DCFSE668* PEI 5 92 / ks R10 | mat | matt |

DCESE668* PEI 5 96 / ks R10 | B mat | matt |

A

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

DCFSE669* PEI 5 92 / ks R10 | mat | matt |

DCESE669* A

PEI 5 96 / ks R10 | B mat | matt |

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón

30

výrobek / product dekor / decor mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm schodovka / step tile sokl / skirting plinth schodová tvarovka / special step tile

mm

W 30x60 5x5 30x60 60x9,5 30x60

298x598x10 48x48x10 298x598x10 598x95x10 298x598x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049913 STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916

4 3 6 13 2

5,6 11 5,6 17,5 -

4

cm

kg/m2

0,72 0,27 1,08 0,74 -

- - 40 - -

- - - - -

15,5 5,8 23,2 15,9 -

21,5 21,5 21,5 21,5 -

-

60

28

* Výroba na objednávku | Production by order | Produkcja na zamowienie | Производство под заказ | Gyartas rendelesre | Producción bajo demanda

228

PODLAHY

PODLAHY

229


serie

cemento

230

PODLAHY

serie

cemento

PODLAHY

231


serie

serie

cemento

cemento 60x60 R9 V2

DAK63660 PEI 5

DAK63661

82 / m2

PEI 5

mat | matt

DAK63662

82 / m2

PEI 5

82 / m2

mat | matt

mat | matt

30x60 R9 V2

PEI 5

DAKSE662

DAKSE661

DAKSE660

PEI 5

78 / m2

PEI 5

78 / m2

78 / m2

mat | matt

mat | matt

mat | matt

60x60 R10 B V2

DAR63660 PEI 5

DAR63661

86 / m2

PEI 5

mat | matt

DAR63662

86 / m2

PEI 5

mat | matt

86 / m2

mat | matt

30x60 V2

DARSE660 PEI 5

DAGSE660*

82 / m2

mat | matt |

PEI 5

R10 |

B

mat |matt |

86 / m2 R11 |

cm

dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile

598x598x10 298x598x10

ks/m2

PODLAHY

mat | matt |

R10 |

PEI 5 B

mat |matt |

86 / m2 R11 |

C

DARSE662 PEI 5

DAGSE662*

82 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 B

mat |matt |

86 / m2 R11 |

C

šedo-béžová / grey-beige / szara-beżowa серый-бежевый / szürke-bézs / beige-gris

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

3 6

2,8 5,6

kg/m2

1,08 1,08

32 40

34,56 43,20

24,9 23,2

* Výroba na objednávku | Production by order | Produkcja na zamowienie | Производство под заказ | Gyartas rendelesre | Producción bajo demanda

232

DAGSE661*

82 / m2

mm

W 60x60 30x60

PEI 5

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

světle šedá / light grey / jasnoszara / cветло-серый világosszürke / gris claro výrobek / product

C

DARSE661

23,0 21,5

820 954

Doporučené skladby formátů viz str. 325. | Recommended combinations of modular sizes see page 325. | Zalecane ułożenie modułowych formatów na stronie 325. | Рекомендуемый состав модульных форматов, см. стр. 325. | Composiciones de formatos recomendadas - vea la página n° 325.

PODLAHY

233


serie

serie

cemento

cemento 30x60

R10 A V2

DDPSE660 PEI 5

DDPSE661

68 / ks

PEI 5

mat | matt

68 / ks

mat | matt

DDPSE662 PEI 5

68 / ks

mat | matt

30x30

R10 B V2

DDM06660 (SET)

DDM06661 (SET)

DDM06662 (SET)

PEI 5

PEI 5

PEI 5

72 / set

mat | matt

72 / set

mat | matt

72 / set

mat | matt

30x60 R9 V2

DCPSE660

DCPSE661

DCPSE662

PEI 5

PEI 5

PEI 5

72 / ks

mat | matt

72 / ks

mat | matt

72 / ks

mat | matt

60x9,5

DSAS4661

DSAS4660

cm

výrobek / product dekor / decor mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm schodovka / step tile sokl / skirting plinth

234

PODLAHY

58 / ks

mat | matt

mat | matt

mat | matt

světle šedá / light grey / jasnoszara / cветло-серый világosszürke / gris claro

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

šedo-béžová / grey-beige / szara-beżowa серый-бежевый / szürke-bézs / beige-gris

58 / ks

mm

W 30x60 5x5 30x60 60x9,5

DSAS4662

58 / ks

298x598x10 48x48x10 298x598x10 598x95x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049913 STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916

4 3 6 13

5,6 11 5,6 17,5

kg/m2

0,72 0,27 1,08 0,74

- - 40 -

- - - -

15,5 5,8 23,2 15,9

21,5 21,5 21,5 21,5

-

PODLAHY

235


serie

serie

deco

deco 60x60 R9 V4

DAK63659 PEI 4

78 / ks

mat | matt

15x60 R9 V4

DDPSU659 PEI 4

64 / ks

mat | matt

45x45 R9 V4

DAK44659 PEI 4

74 / ks

mat | matt

15x45 R9 V4

DDPPD659 PEI 4

58 / ks

mat | matt

vícebarevná / multicoloured kolorowa / многоцветный / többszínű / multicolor

cm

dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile

236

PODLAHY

mm

W

výrobek / product 60x60 15x60 45x45 15x45

598x598x10 148x598x10 445x445x10 147x445x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

3 10 6 15

2,8 11,1 5 15,1

kg/m2

1,08 0,90 1,21 0,99

- - - -

- - - -

24,9 19,4 25,0 20,5

23,0 21,5 20,7 20,7

-

Pro balení výrobků série Deco je typický nahodilý mix designů. DAK++659 3 zobrazené designy, DDP++659 až 24 možných designů. | The products of Deco serie are deliberately mixed in packing to include a random selection of designs. DAK++659 has 3 designs as shown, and DDP++659 has up to 24 possibilities.

PODLAHY

237


serie

serie

brickstone

brickstone 30x60 V3

DARSE687

DARSE690

PEI 4 78 / m2 mat | matt

PEI 4 78 / m2 mat | matt

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

šedohnědá / grey-brown / szarobrązowa серо-коричневый / barna-szürke / gris-marrón

Doporučená spárovací hmota RAKO SYSTEM GF DRY 121 (manhattan) Recommended grout RAKO SYSTEM GF DRY 121 (manhattan)

Doporučená spárovací hmota RAKO SYSTEM GF DRY 121 (manhattan) Recommended grout RAKO SYSTEM GF DRY 121 (manhattan)

DARSE688

DARSE691

PEI 4 78 / m2 mat | matt

PEI 4 78 / m2 mat | matt

světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón

Doporučená spárovací hmota RAKO SYSTEM GF DRY 121 (manhattan) Recommended grout RAKO SYSTEM GF DRY 121 (manhattan)

Doporučená spárovací hmota RAKO SYSTEM GF DRY 121 (manhattan) Recommended grout RAKO SYSTEM GF DRY 121 (manhattan)

DARSE689 PEI 4 78 / m2 mat | matt

červeno-hnědá / red-brown / czerwono-brązowy красно-коричневый / vörösesbarna / de color marrón rojizo Doporučená spárovací hmota RAKO SYSTEM GF DRY 134 (karamel) Recommended grout RAKO SYSTEM GF DRY 134 (caramel)

cm

výrobek / product dlaždice / floor tile

238

PODLAHY

mm

W 30x60

298x598x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL

6

5,6

kg/m2

1,08

40

43,20

23,2

21,5

954

PODLAHY

239


serie

serie

sandy

sandy 60x60 R9 V3

DAK63671

DAK63670

PEI 5 82 / m2 mat | matt

PEI 5 82 / m2 mat | matt

60x60 R10 B V3

DAR63670

DAR63671

PEI 5 86 / m2 mat | matt

PEI 5 86 / m2 mat | matt

30x51

R10 B V4

DDPSE670

(SET)

PEI 5 78 / set mat | matt

30x60 R9 V3

DCPSE670

DCPSE671

PEI 5 72 / ks mat | matt

PEI 5 72 / ks mat | matt

60x9,5 cm

W

výrobek / product dlaždice / floor tile dekor / decor schodovka / step tile sokl / skirting plinth

240

PODLAHY

mm

60x60 30x51 30x60 60x9,5

598x598x10 298x510x10 298x598x10 598x95x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916

3 4 6 13

2,8 6,5 5,6 17,5

kg/m2

1,08 0,61 1,08 0,74

32 - 40 -

34,56 - - -

24,9 14,0 23,2 15,9

23,0 23,0 21,5 21,5

820 -

DSAS4670

DSAS4671

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové diference V3. / All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3. Wszystkie produkty w tej serii wykazują znaczne różnice odcieni V3. / Для всей плитки данной серии характерно значительное отличие оттенков V3. A termeékscalát elemei jeletös színárnyalatobei eltérést mutathanak. / Todos los productos de la serie muestran grandes desviaciones en la diferencia de la tonalidad V3.

PODLAHY

241


serie

siena

242

PODLAHY

serie

siena

PODLAHY

243


serie

serie

siena

siena 45x45 R9 V3

DAR44663 PEI 5

78 / m2

mat | matt

DAR44664 PEI 4

78 / m2

mat | matt

DAR44665 PEI 4

78 / m2

mat | matt

22,5x45 R9 V3

DARPP663 PEI 5

82 / m2

mat | matt

DARPP664 PEI 4

82 / m2

mat | matt

DARPP665 PEI 4

82 / m2

mat | matt

22,5x22,5 R9 V3

DAR2W663 PEI 5

82 / m2

mat | matt

DAR2W664 PEI 4

82 / m2

mat | matt

DAR2W665 PEI 4

82 / m2

mat | matt

Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové diference V3. | All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3. Wszystkie produkty w tej serii wykazują znaczne różnice odcieni V3. | Для всей плитки данной серии характерно значительное отличие оттенков V3. A termeékscalát elemei jeletös színárnyalatobei eltérést mutathanak. | Todos los productos de la serie muestran grandes desviaciones en la diferencia de la tonalidad V3.

45x45

Doporučené skladby formátů viz str. 325. | Recommended combinations of modular sizes see page 325. | Zalecane ułożenie modułowych formatów na stronie 325. | Рекомендуемый состав модульных форматов, см. стр. 325. | Composiciones de formatos recomendadas - vea la página n° 325.

R9

Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkladové prvky vybírat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat podle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO případně z webových stránek www.rako.cz Žádoucí je kombinace všech jednotlivých designů obkladových prvků včetně jejich natáčení o 90° či 180°, aby se dosáhlo optimálního vyváženého vzhledu podlahy nebo stěny.

A V3

Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website www.rako.eu, and mix the tiles to achieve the required result including turning them by 90° or 180°. Przed wyklejeniem zaleca się wyciągnąć płytki z kilku kartonów i rozłożyć na jednej powierzchni. Przy układaniu można się inspirować zdjęciami w katalogu lub na stronach internetowych www.rako.eu. Wskazane jest przekładanie poszczególnych płytek, włącznie z ich obracaniem o 90° czy 180° aż do osiągnięcia optymalnego wyglądu ściany, czy podłogi. A burkolólapok lerakása előtt javasoljuk, hogy több kartondobozból rakja ki a burkolólap elemeket és a végleges felületet a RAKO katalógusban található inspiratív fotódokumentáció vagy a www.rako.eu weblapon található képek alapján állítsa össze. Szükséges kombinálni az egyes burkolólap elemeket, illetve azokat 90° vagy 180°-kal is elforgatni az optimális és egyenletes padló- vagy falfelület kialakításához. Перед укладкой рекомендуется вынуть отдельные элементы плитки из нескольких картонных коробок и составить желаемый рисунок, исходя из разных примеров, указанных на фото в каталогах RAKO или на сайте www.rako.eu. Для достижения оптимального гармоничного вида облицовки стен или плиточного покрытия пола желательно комбинировать отдельные элементы, поворачивая их на 90 - 180°.

DDP44663 (SET)

DDP44664 (SET)

DDP44665 (SET)

PEI 5

PEI 4

PEI 4

72 / set

mat | matt

72 / set

mat | matt

72 / set

mat | matt

Antes de la colocación siempre recomendamos desembalar varias cajas y probar a colocar el material en la composición elegida en los catálogos de RAKO en las páginas de internet web www.rako.eu Se recomienda la colocación de todos los posibles elementos de la decoración incluso girar los individualmente entre sí 90° o 180°, para conseguir la composición deseada y equilibrada del pavimento o revestimiento.

45x8,5

DSAPM663 cm

výrobek / product dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile dekor / decor sokl / skirting plinth

244

PODLAHY

mm

W 45x45 22,5x45 22,5x22,5 45x45 45x8,5

445x445x10 221x445x10 221x221x10 445x445x10 445x85x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049916

6 11 24 4 20

5 9,1 19,8 5 26,1

kg/m2

1,21 1,11 1,22 0,81 0,77

26 48 45 - -

31,46 53,28 54,90 - -

25,0 22,9 25,2 16,8 15,9

20,7 20,7 20,7 20,7 20,7

677 1 103 658 -

DSAPM664

DSAPM665

56 / ks

56 / ks

56 / ks

mat | matt

mat | matt

mat | matt

světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

hnědá / brown / brązowa коричневый / barna / marrón

červeno-hnědá / red-brown / czerwono-brązowy красно-коричневый / vörösesbarna de color marrón rojizo

PODLAHY

245


serie

serie

golem

golem 45x45 R9 V2

DAK44648 PEI 5

DAK44649

74 / m2

PEI 5

mat | matt

mat | matt

DAK44650

DAK44651

PEI 4

74 / m2

PEI 4

mat | matt

DAK44647

74 / m2

PEI 5

74 / m2

mat | matt

74 / m2

mat | matt

45x20

R9 A V2

DDPPP648 (SET)

DDPPP649 (SET)

DDPPP647 (SET)

PEI 5

PEI 5

PEI 5

68 / set

mat | matt

DDPPP650 PEI 4

68 / set

mat | matt

68 / set

mat | matt

(SET)

DDPPP651 PEI 4

68 / set

mat | matt

(SET)

68 / set

mat | matt

45x8,5

cm

výrobek / product dlaždice / floor tile dekor 45x20 cm / decor 45x20 cm sokl / skirting plinth

246

PODLAHY

DSAPM649

56 / ks

56 / ks

DSAPM647 56 / ks

mat | matt

mat | matt

mat | matt

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

slonová kost / ivory / kość słoniowa слоновая кость / elefántcsont / marfil

DSAPM650

DSAPM651

mm

W 45x45 7,5x5 45x8,5

DSAPM648

445x445x10 72x48x10 445x85x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049913 STO č. 030 - 049916

6 6 20

5 11 26,1

kg/m2

1,21 0,55 0,77

26 - -

31,46 - -

25,0 11,5 15,9

20,7 20,7 20,7

677 -

56 / ks

56 / ks

mat | matt

mat | matt

cihlová / brick / ceglasta кирпичный / tégla / ladrillo

hnědá / brown / brązowa коричневый / barna / marrón

PODLAHY

247


serie

rock

248

PODLAHY

serie

rock

PODLAHY

249


serie

serie

rock

rock 60x60 V2

DAK63633

DAP63633

PEI 5 82 / m2 R10 | mat | matt |

PEI 5 88 / m2 R9 lappato | lappato |

A

DAK63632 PEI 5 82 / m2 R10 | mat | matt |

DAP63632 A

PEI 5 88 / m2 R9 lappato | lappato |

DAK63637 PEI 5 82 / m2 R10 | mat | matt |

DAP63637 A

PEI 5 88 / m2 R9 lappato | lappato |

30x60 V2

DAKSE633 PEI 5 78 / m2 R10 | mat | matt |

DAPSE633 PEI 5 82 / m2 R9 lappato | lappato |

A

slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость elefántcsont / marfil

DAKSE632 PEI 5 78 / m2 R10 | mat | matt |

DAPSE632 A

PEI 5 82 / m2 R9 lappato | lappato |

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

DAKSE637 PEI 5 78 / m2 R10 | mat | matt |

DAPSE637 A

PEI 5 82 / m2 R9 lappato | lappato |

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón

60x60 V2

DAK63634

DAP63634

PEI 5 82 / m2 R10 | mat | matt |

PEI 5 88 / m2 R9 lappato | lappato |

A

DAK63636 PEI 5 82 / m2 R10 | mat | matt |

DAP63636 A

PEI 5 88 / m2 R9 lappato | lappato |

DAK63635 PEI 5 82 / m2 R10 | mat | matt |

DAP63635 A

PEI 5 88 / m2 R9 lappato | lappato |

30x60 V2

DAPSE634

DAKSE634 PEI 5 78 / m2 R10 | mat | matt |

PEI 5 82 / m2 R9 lappato | lappato |

A

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro cm

výrobek / product dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile

250

PODLAHY

PEI 5 78 / m2 R10 | mat | matt |

DAPSE636 A

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara темно-серый / sötétszürke / gris oscuro

PEI 5 82 / m2 R9 lappato | lappato |

DAKSE635 PEI 5 78 / m2 R10 | mat | matt |

DAPSE635 A

PEI 5 82 / m2 R9 lappato | lappato |

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

mm

W 60x60 30x60

DAKSE636

598x598x10 298x598x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

3 6

2,8 5,6

kg/m2

1,08 1,08

32 40

34,56 43,20

24,9 23,2

23,0 21,5

820 954

Doporučené skladby formátů viz str. 325. | Recommended combinations of modular sizes see page 325. | Zalecane ułożenie modułowych formatów na stronie 325. Рекомендуемый состав модульных форматов, см. стр. 325. | Composiciones de formatos recomendadas - vea la página n° 325.

PODLAHY

251


serie

serie

rock

rock 10x10 15x15 20x20

60x60 R10

V2

A V2

DAK12644 PEI 5

DAK1D644

92 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 B|

DAK26644

88 / m2

mat | matt |

R10 |

88 / m2

PEI 5 B

mat | matt |

R10 |

A

žlutá / yellow / żółta / желтый / sárga / ámbar

DAK63644

DAK63645

PEI 5 88 / m2 mat | matt

PEI 5 88 / m2 mat | matt

30x60 R10

DAK12645 PEI 5

A

mat | matt |

V2

DAK1D645

92 / m2 R10 |

PEI 5 B|

DAK26645

88 / m2

mat | matt |

R10 |

88 / m2

PEI 5 B

mat | matt |

R10 |

A

červená / red / czerwony / красный / piros / rojo

DAKSE644

DAKSE645

PEI 5 82 / m2 mat | matt

PEI 5 82 / m2 mat | matt

žlutá / yellow / żółta / желтый / sárga / ámbar

červená / red / czerwony / красный / piros / rojo

60x60 R10 A

DAK12646 PEI 5

V2

DAK1D646

92 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 B|

DAK26646

88 / m2

mat | matt |

R10 |

88 / m2

PEI 5 B

mat | matt |

R10 |

A

modrá / blue / niebieska / голубой / kék / azul

60x9,5

DSAS4644 58 / ks mat | matt

žlutá / yellow / żółta / желтый / sárga / ámbar

DAK63646 PEI 5 88 / m2 mat | matt

DSAS4645 58 / ks mat | matt

30x60

červená / red / czerwony / красный / piros / rojo

R10 A V2

DSAS4646 58 / ks mat | matt

modrá / blue / niebieska / голубой / kék / azul

DAKSE646 PEI 5 82 / m2 mat | matt

modrá / blue / niebieska / голубой / kék / azul cm cm

výrobek / product dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile

252

PODLAHY

výrobek / product

mm

W 60x60 30x60

598x598x10 298x598x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

3 6

2,8 5,6

kg/m2

1,08 1,08

32 40

34,56 43,20

24,9 23,2

23,0 21,5

820 954

dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile sokl / skirting plinth

mm

W 10x10 15x15 20x20 60x9,5

98x98x10 148x148x10 198x198x10 598x95x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049916

10 25 23 13

11 44 25 17,5

kg/m2

0,91 0,56 0,92 0,74

56 86 57 -

50,96 48,16 52,44 -

19,6 12,0 21,2 15,9

21,5 21,5 23,0 21,5

1 121 1 061 1 232 -

PODLAHY

253


serie

serie

rock

rock

10x10 15x15 20x20 30x30

10x10 15x15 20x20 30x30

V2

V2

DAK12632 PEI 5

DAK1D632

90 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 B|

|

DAK26632

86 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 B|

DAA34632

86 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 A|

DAK12634

72 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 A

PEI 5

DAK1D633

90 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 B|

|

DAK26633

86 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5

PEI 5

B|

mat | matt |

R10 |

PEI 5 B|

|

hnědá / brown / brązowa коричневый / barna / marrón

254

PODLAHY

B|

|

DAK26634

86 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 B|

DAA34634

86 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 A|

72 / m2

mat | matt |

R10 |

A

mat | matt |

R10 |

PEI 5 A|

PEI 5

72 / m2

mat | matt |

R10 |

A

DAK1D636

90 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 B|

|

DAK26636

86 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 B|

DAA34636

86 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 A|

72 / m2

mat | matt |

R10 |

A

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara темно-серый / sötétszürke / gris oscuro

DAK1D637

90 / m2

R10 |

DAK12636

DAA34633

86 / m2

slonová kost / ivory / kość słoniowa слоновая кость / elefántcsont / marfil

DAK12637

mat | matt |

PEI 5

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

DAK12633

DAK1D634

90 / m2

DAK26637

86 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 B|

DAA34637

86 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 A|

DAK12635

72 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 A

DAK1D635

90 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 B|

|

DAK26635

86 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 B|

DAA34635

86 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 A|

72/ m2

mat | matt |

R10 |

A

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

PODLAHY

255


serie

serie

rock

rock

30x60 30x30

30x60 30x30

V2

V2

DDVSE632

DDM06632 (SET)

DDP34632 (SET)

PEI 5

PEI 5

PEI 5

76 / ks

mat | matt |

R10 |

A

72 / set

mat | matt |

R10 |

B

72 / set

mat | matt |

R10 |

B

DDVSE634

DDM06634 (SET)

PEI 5

PEI 5

76 / ks

mat | matt |

R10 |

A

72 / set

mat | matt |

R10 |

B

DDP34634 (SET) PEI 5

72 / set

mat | matt |

R10 |

B

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

DDVSE633

DDM06633 (SET)

DDP34633 (SET)

DDVSE636

DDM06636 (SET)

DDP34636 (SET)

PEI 5

PEI 5

PEI 5

PEI 5

PEI 5

PEI 5

76 / ks

mat | matt |

R10 |

A

72 / set

mat | matt |

R10 |

B

72 / set

mat | matt |

R10 |

B

slonová kost / ivory / kość słoniowa слоновая кость / elefántcsont / marfil

DDM06637 (SET)

DDP34637 (SET)

PEI 5

PEI 5

PEI 5

76 / ks R10 |

A

72 / set

mat | matt |

R10 |

B

72 / set

mat | matt |

R10 |

B

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón

DDM06644 (SET)

DDP34644 (SET)

PEI 5

PEI 5

72 / set R10 |

B

72 / set

mat | matt |

R10 |

žlutá / yellow / żółta / желтый / sárga / ámbar

cm

dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile dekor / decor mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dekor / decor

A

mat | matt |

R10 |

B

72 / set

mat | matt |

R10 |

B

DDVSE635

DDM06635 (SET)

DDP34635 (SET)

PEI 5

PEI 5

PEI 5

76 / ks

mat | matt |

R10 |

A

72 / set

mat | matt |

R10 |

B

72 / set

mat | matt |

R10 |

B

B

DDM06645 (SET)

DDP34645 (SET)

PEI 5

PEI 5

72 / set

mat | matt |

R10 |

B

72 / set

mat | matt |

R10 |

B

červená / red / czerwony / красный / piros / rojo

mm

W 10x10 15x15 20x20 30x30 30x60 5x5 30x30

R10 |

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

mat | matt |

výrobek / product

mat | matt |

72 / set

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara темно-серый / sötétszürke / gris oscuro

DDVSE637 mat | matt |

76 / ks

98x98x10 148x148x10 198x198x10 298x298x8 298x598x10 48x48x10 298x298x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL

10 25 23 13 4 3 3

11 44 25 11 5,6 11 11

kg/m2

0,91 0,56 0,92 1,18 0,72 0,27 0,27

56 86 57 48 - - -

50,96 48,16 52,44 56,64 - - -

19,6 12,0 21,2 21,0 15,5 5,8 5,8

21,5 21,5 23,0 17,8 21,5 21,5 21,5

1 121 1 061 1 232 1 034 -

DDM06646 (SET)

DDP34646 (SET)

PEI 5

PEI 5

72 / set

mat | matt |

R10 |

B

72 / set

mat | matt |

R10 |

B

modrá / blue / niebieska / голубой / kék / azul

256

PODLAHY

PODLAHY

257


serie

serie

rock

rock

30x60

30x60

V2

R10 A V2

DCFSE632* PEI 5 92 / ks R10 | mat | matt |

DCGSE632*

DCFSE634*

PEI 5 96 / ks R9 lappato | lappato |

A

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

DCFSE633* PEI 5 92 / ks R10 | mat | matt |

PEI 5 96 / ks R9 lappato | lappato |

A

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

DCFSE636*

DCGSE633*

DCPSE634

PEI 5 72 / ks mat | matt

PEI 5 72 / ks mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

světle šedá / light grey / jasnoszara / cветло-серый világosszürke / gris claro

DCPSE633

DCPSE636

PEI 5 96 / ks R9 lappato | lappato |

A

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara темно-серый / sötétszürke / gris oscuro

slonová kost / ivory / kość słoniowa слоновая кость / elefántcsont / marfil

DCPSE632

DCGSE636*

PEI 5 92 / ks R10 | mat | matt |

PEI 5 96 / ks R9 lappato | lappato |

A

DCGSE634*

PEI 5 92 / ks R10 | mat | matt |

PEI 5 72 / ks mat | matt

PEI 5 72 / ks mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость elefántcsont / marfil

DCFSE637* PEI 5 92 / ks R10 | mat | matt |

DCGSE637*

DCFSE635*

PEI 5 96 / ks R9 lappato | lappato |

A

DCGSE635*

PEI 5 92 / ks R10 | mat | matt |

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara / темно-серый sötétszürke / gris oscuro

PEI 5 96 / ks R9 lappato | lappato |

A

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

DCPSE635

PEI 5 72 / ks mat | matt

PEI 5 72 / ks mat | matt

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

4

30

DCPSE637

60x9,5

28

60

DSAS4632 58 / ks mat | matt

30x8,5 8,5x3

DSKS4632 58 / ks lappato | lappato

DSIRB632 DSIRB633 DSIRB634 DSIRB635 DSIRB636 DSIRB637

DSERB632 DSERB633 DSERB634 DSERB635 DSERB636 DSERB637

56 / ks

58 / ks

58 / ks

mat | matt

mat | matt

mat | matt

cm

výrobek / product schodová tvarovka / special step tile sokl s požlábkem / cove skirting sokl vnitřní roh / cove skirting inside corner sokl vnější roh / cove skirting outside corner schodovka / step tile sokl / skirting plinth

DSAS4633 58 / ks mat | matt

DSKS4633 58 / ks lappato | lappato

slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость elefántcsont / marfil

DSAS4636 58 / ks mat | matt

DSKS4636 58 / ks lappato | lappato

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara / темно-серый sötétszürke / gris oscuro

mm

W 30x60 30x8,5 8,5x3 8,5x3 30x60 60x9,5

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость / elefántcsont / marfil světle šedá / light grey / jasnoszara / cветло-серый / világosszürke / gris claro černá / black / czarna / черный / fekete / negro tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara / темно-серый / sötétszürke / gris oscuro hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón

58 / ks lappato | lappato

světle šedá / light grey / jasnoszara / cветло-серый világosszürke / gris claro

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

DSPJB632 DSPJB633 DSPJB634 DSPJB635 DSPJB636 DSPJB637

DSKS4634

DSAS4634 58 / ks mat | matt

298x598x10 298x85x8,5 85x25 85x27 298x598x10 598x95x10

ks/m2

STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916

2 40 10 10 6 13

- - - - 5,6 17,5

kg/m2

- - - - 1,08 0,74

- - - - 40 -

- - - - - -

- - - - 23,2 15,9

- - - - 21,5 21,5

-

DSAS4637 58 / ks mat | matt

DSKS4637 58 / ks lappato | lappato

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón

DSAS4635 58 / ks mat | matt

DSKS4635 58 / ks lappato | lappato

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

* Výroba na objednávku | Production by order | Produkcja na zamowienie | Производство под заказ | Gyartas rendelesre | Producción bajo demanda

258

PODLAHY

PODLAHY

259


serie

serie

rock industrial

rock industrial 30x60 R10 A V2

cm

výrobek / product dlaždice / floor tile

260

PODLAHY

DAASG634

PEI 5 90 / m2 mat | matt

PEI 5 90 / m2 mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

světle šedá / light grey / jasnoszara / cветло-серый világosszürke / gris claro

DAASG633

DAASG636

PEI 5 90 / m2 mat | matt

PEI 5 90 / m2 mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость elefántcsont / marfil

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara / темно-серый sötétszürke / gris oscuro

DAASG637

DAASG635

PEI 5 90 / m2 mat | matt

PEI 5 90 / m2 mat | matt

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

mm

W 30x60

DAASG632

303x602x15

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL

5

5,6

kg/m2

0,90

36

32,40

29,0

32,3

1 072

PODLAHY

261


serie

serie

clay

clay 60x60 R9 V2

DAR63639

DAR63640

86 / m2

PEI 5

PEI 4

mat | matt

86 / m2

mat | matt

DAR63641 PEI 4

86 / m2

mat | matt

30x60 R9 V2

DARSE639

DARSE640

82 / m2

PEI 5

PEI 4

82 / m2

DARSE641 PEI 4

82 / m2

mat | matt

mat | matt

mat | matt

světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

béžovo-šedá / beige-grey / beżowo-szary бежевый-серый / bézs-szürke / beige-gris

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón

60x60 R9 V2

DAR63638

DAR63642

86 / m2

PEI 5

PEI 4

mat | matt

86 / m2

mat | matt

DAR63643 PEI 4

86 / m2

mat | matt

30x60 R9 V2

DARSE638

cm

výrobek / product dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile

262

PODLAHY

PEI 4

598x598x10 298x598x10

3 6

2,8 5,6

DARSE643 PEI 4

82 / m2

mat | matt

mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara темно-серый / sötétszürke / gris oscuro

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

82 / m2

mat | matt

mm

W 60x60 30x60

DARSE642

82 / m2

PEI 5

kg/m2

1,08 1,08

32 40

34,56 43,20

24,9 23,2

23,0 21,5

820 954

Doporučené skladby formátů viz str. 325. | Recommended combinations of modular sizes see page 325. | Zalecane ułożenie modułowych formatów na stronie 325. Рекомендуемый состав модульных форматов, см. стр. 325. | Composiciones de formatos recomendadas - vea la página n° 325.

PODLAHY

263


serie

serie

clay

clay 30x60 R9 V2

DDVSE639

DDVSE640

DDVSE641

PEI 5

PEI 4

PEI 4

74 / ks

74 / ks

mat | matt

mat | matt

74 / ks

mat | matt

30x30

R10 A V2

DDM06639 (SET)

DDM06640 (SET)

DDM06641 (SET)

PEI 5

PEI 4

PEI 4

72 / set

72 / set

mat | matt

mat | matt

72 / set

mat | matt

30x60 R9 V2

DCPSE639 PEI 5 72 / ks mat | matt

DCPSE640

DCPSE641

PEI 4 72 / ks mat | matt

PEI 4 72 / ks mat | matt

60x9,5

cm

výrobek / product dekor / decor mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm schodovka / step tile sokl / skirting plinth

264

PODLAHY

DSAS4640

DSAS4641

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

světle béžová / light beige / jasnobeżowa светлo-бежевый / világosbézs / beige claro

béžovo-šedá / beige-grey / beżowo-szary бежевый-серый / bézs-szürke / beige-gris

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón

mm

W 30x60 5x5 30x60 60x9,5

DSAS4639

298x598x10 48x48x10 298x598x10 598x95x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049913 STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916

4 3 6 13

5,6 11 5,6 17,5

kg/m2

0,72 0,27 1,08 0,74

- - 40 -

- - - -

15,5 5,8 23,2 15,9

21,5 21,5 21,5 21,5

-

PODLAHY

265


serie

serie

clay

clay 30x60 R9 V2

DDVSE638

DDVSE642

DDVSE643

PEI 5

PEI 4

PEI 4

74 / ks

mat | matt

74 / ks

mat | matt

74 / ks

mat | matt

30x30

R10 A V2

DDM06638 (SET) PEI 5

72 / set

mat | matt

DDM06642 (SET)

DDM06643 (SET)

PEI 4

PEI 4

72 / set

mat | matt

72 / set

mat | matt

30x60 R9 V2

DCPSE638

DCPSE642

PEI 5 72 / ks mat | matt

PEI 4 72 / ks mat | matt

DCPSE643 PEI 4 72 / ks mat | matt

60x9,5

DSAS4642

DSAS4638

cm

výrobek / product dekor / decor mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm schodovka / step tile sokl / skirting plinth

266

PODLAHY

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara темно-серый / sötétszürke / gris oscuro

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

mm

W 30x60 5x5 30x60 60x9,5

DSAS4643

58 / ks mat | matt

298x598x10 48x48x10 298x598x10 598x95x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049913 STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916

4 3 6 13

5,6 11 5,6 17,5

kg/m2

0,72 0,27 1,08 0,74

- - 40 -

- - - -

15,5 5,8 23,2 15,9

21,5 21,5 21,5 21,5

-

PODLAHY

267


serie

pietra

268

PODLAHY

serie

pietra

PODLAHY

269


serie

serie

pietra

pietra

60x60

60x60

R10

R10

A

A

V3

V3

DAR63630

DAR63631

PEI 5 86 / m2 mat | matt

PEI 5 86 / m2 mat | matt

DAR63628

DAR63629

PEI 5 86 / m2 mat | matt

PEI 5 86 / m2 mat | matt

30x60

30x60

R10

R10

A

A

V3

V3

DARSE630

DARSE631

DARSE628

DARSE629

PEI 5 80 / m2 mat | matt

PEI 5 80 / m2 mat | matt

PEI 5 80 / m2 mat | matt

PEI 5 80 / m2 mat | matt

30x51

30x51

R10

R10

B

B

V3

V3

DDPSE630 (SET)

DDPSE631 (SET)

DDPSE628 (SET)

DDPSE629 (SET)

PEI 5 78 / set mat | matt

PEI 5 78 / set mat | matt

PEI 5 78 / set mat | matt

PEI 5 78 / set mat | matt

30x60

30x60

R10

R10

A

A

V3

V3

DCPSE630

DCPSE631

PEI 5 72 / ks mat | matt

PEI 5 72 / ks mat | matt

DCPSE628

DCPSE629

PEI 5 72 / ks mat | matt

PEI 5 72 / ks mat | matt

60x9,5

60x9,5

DSAS4630

DSAS4631

DSAS4628

DSAS4629

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

světle béžová / light beige / jasnobeżowa cветло-бежевый / világosbézs / beige claro

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

cm

výrobek / product dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile dekor / decor schodovka / step tile sokl / skirting plinth

270

PODLAHY

mm

W 60x60 30x60 30x51 30x60 60x9,5

598x598x10 298x598x10 298x510x10 298x598x10 598x95x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916

3 6 4 6 13

2,8 5,6 6,5 5,6 17,5

kg/m2

1,08 1,08 0,61 1,08 0,74

32 40 - 40 -

34,56 43,20 - - -

24,9 23,2 13,1 23,2 15,9

23,0 21,5 21,5 21,5 21,5

820 954 -

Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové diference V3. / All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3. Wszystkie produkty w tej serii wykazują znaczne różnice odcieni V3. / Для всей плитки данной серии характерно значительное отличие оттенков V3. A termeékscalát elemei jeletös színárnyalatobei eltérést mutathanak. / Todos los productos de la serie muestran grandes desviaciones en la diferencia de la tonalidad V3. Doporučené skladby formátů viz str. 325. | Recommended combinations of modular sizes see page 325. | Zalecane ułożenie modułowych formatów na stronie 325. | Рекомендуемый состав модульных форматов, см. стр. 325. | Composiciones de formatos recomendadas - vea la página n° 325.

PODLAHY

271


serie

unistone

272

PODLAHY

serie

unistone

PODLAHY

273


serie

serie

unistone

unistone 60x60 V2

DAR63609

DAK63609

PEI 5 86 / m2 R10 | A mat | matt |

PEI 5 82 / m2 R9 mat | matt |

DAK63610

DAR63610

PEI 5 82 / m2 R9 mat | matt |

PEI 5 86 / m2 R10 | A mat | matt |

DAK63612 PEI 5 82 / m2 R9 mat | matt |

DAR63612 PEI 5 86 / m2 R10 | A mat | matt |

30x60 V2

DAKSE609

DARSE609

PEI 5 76 / m2 R9 mat | matt |

PEI 5 82 / m2 R10 | A mat | matt |

DAKSE610 PEI 5 76 / m2 R9 mat | matt |

DARSE610 PEI 5 82 / m2 R10 | A mat | matt |

PEI 5 76 / m2 R9 mat | matt |

DARSE612 PEI 5 82 / m2 R10 | A mat | matt |

šedohnědá / grey-brown / szarobrązowa серо-коричневый / barna-szürke / gris-marrón

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

DAKSE612

60x60 V2

DAK63611 PEI 5 82 / m2 R9 mat | matt |

DAR63611 PEI 5 86 / m2 R10 | A mat | matt |

DAR63613

DAK63613 PEI 5 82 / m2 R9 mat | matt |

PEI 5 86 / m2 R10 | A mat | matt |

30x60 V2

DAKSE611 PEI 5 76 / m2 R9 mat | matt |

DARSE611 PEI 5 82 / m2 R10 | A mat | matt |

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris cm

výrobek / product dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile

274

PODLAHY

PEI 5 76 / m2 R9 mat | matt |

DARSE613 PEI 5 82 / m2 R10 | A mat | matt |

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

mm

W 60x60 30x60

DAKSE613

598x598x10 298x598x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

3 6

2,8 5,6

kg/m2

1,08 1,08

32 40

34,56 43,20

24,9 23,2

23,0 21,5

820 954

Doporučené skladby formátů viz str. 325. | Recommended combinations of modular sizes see page 325. | Zalecane ułożenie modułowych formatów na stronie 325. Рекомендуемый состав модульных форматов, см. стр. 325. | Composiciones de formatos recomendadas - vea la página n° 325.

PODLAHY

275


serie

serie

unistone

unistone

10x10 15x15 20x20 33x33

30x30 30x60

V2

V2

DAR12609 PEI 5

DAR1D609

90 / m2

mat | matt |

|

PEI 5 R10 |

B|

DAR26609

86 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 B|

DAA3B609

86 / m2

mat | matt |

PEI 5

R10 |

A|

DAR3B609

70 / m2

mat | matt |

R9

PEI 5

78 / m2 R10 |

mat | matt |

A

DDM0U609 (SET)

DDM06609 (SET)

DDPSE609 (SET)

PEI 5

PEI 5

PEI 5

82 / set

mat | matt |

R10 |

B

72 / set

mat | matt |

R10 |

B

68 / set R10 |

mat | matt |

A

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

DAR12610 PEI 5

DAR1D610

90 / m2

mat | matt |

|

PEI 5 R10 |

B|

DAR26610

86 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 B|

DAA3B610

86 / m2

mat | matt |

PEI 5

R10 |

A|

DAR3B610

70 / m2

mat | matt |

R9

PEI 5

78 / m2 R10 |

mat | matt |

A

PEI 5

DAR1D612

90 / m2

mat | matt |

|

PEI 5 R10 |

B|

DAA3B612

DAR26612

86 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 B|

86 / m2

mat | matt |

PEI 5

R10 |

A|

DAR3B612

70 / m2

mat | matt |

R9

PEI 5

78 / m2 R10 |

mat | matt |

A

PEI 5

DAR1D611

90 / m2

mat | matt |

|

PEI 5 R10 |

B|

DAR26611

86 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 B|

DAA3B611

86 / m2

mat | matt |

PEI 5

R10 |

A|

DAR3B611

70 / m2

mat | matt |

R9

PEI 5

78 / m2 R10 |

mat | matt |

A

DAR1D613

DAR12613

PEI 5

90 / m2

mat | matt |

|

R10 |

B|

DAR26613

86 / m2

mat | matt |

R10 |

PEI 5 B|

DAA3B613

86 / m2

mat | matt |

PEI 5

R10 |

A|

DAR3B613

70 / m2

mat | matt |

R9

PEI 5 mat | matt |

78 / m2 R10 |

A

cm

dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile

276

PODLAHY

B

98x98x10 148x148x10 198x198x10 333x333x8

mat | matt |

R10 |

B

68 / set R10 |

mat | matt |

A

DDM0U612 (SET)

DDM06612 (SET)

DDPSE612 (SET)

PEI 5

PEI 5

PEI 5

82 / set

mat | matt |

R10 |

B

72 / set

mat | matt |

R10 |

B

68 / set R10 |

mat | matt |

A

DDM0U611 (SET)

DDM06611 (SET)

DDPSE611 (SET)

PEI 5

PEI 5

PEI 5

82 / set

mat | matt |

R10 |

B

72 / set

mat | matt |

R10 |

B

68 / set R10 |

mat | matt |

A

DDM0U613 (SET)

DDM06613 (SET)

DDPSE613 (SET)

PEI 5

PEI 5

PEI 5

82 / set

mat | matt |

R10 |

B

mm ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

72 / set

mat | matt |

cm

W 10x10 15x15 20x20 33x33

R10 |

R10 |

B

68 / set R10 |

mat | matt |

A

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

černá / black / czarna / черный / fekete / negro výrobek / product

PEI 5

mat | matt |

72 / set

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

PEI 5

DDPSE610 (SET)

PEI 5

82 / set

šedohnědá / grey-brown / szarobrązowa / серо-коричневый / barna-szürke / gris-marrón

šedohnědá / grey-brown / szarobrązowa / серо-коричневый / barna-szürke / gris-marrón

DAR12611

DDM06610 (SET)

PEI 5

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

DAR12612

DDM0U610 (SET)

10 25 23 12

11 44 25 9

výrobek / product

kg/m2

0,91 0,56 0,92 1,33

56 86 57 44

50,96 48,16 52,44 58,52

19,6 12,0 21,2 23,6

21,5 21,5 23,0 17,7

1 121 1 061 1 232 1 061

mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dekor / decor

mm

W 2,5x2,5 5x5 30x60

23x23x10 48x48x10 298x598x10

ks/m2

STO č. 030 - 049913 STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL

3 3 4

11 11 5,6

kg/m2

0,27 0,27 0,72

- - -

- - -

5,8 5,8 15,5

21,5 21,5 21,5

-

PODLAHY

277


serie

serie

unistone

unistone 30x60 R10 A V2

DCPSE609

DCPSE610

PEI 5 72 / ks mat | matt

PEI 5 72 / ks mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

DCPSE611

DCPSE612

PEI 5 72 / ks mat | matt

PEI 5 72 / ks mat | matt

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

šedohnědá / grey-brown / szarobrązowa серо-коричневый / barna-szürke / gris-marrón

DCPSE613 PEI 5 72 / ks mat | matt

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

60x9,5

DSAS4609

DSAS4610

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige

30x8,5 8,5x3

DSPJB609 DSPJB610 DSPJB611 DSPJB612 DSPJB613 56 / ks mat | matt

cm

výrobek / product sokl s požlábkem / cove skirting sokl vnitřní roh / cove skirting inside corner sokl vnější roh / cove skirting outside corner schodovka / step tile sokl / skirting plinth

278

PODLAHY

DSIRB609 DSIRB610 DSIRB611 DSIRB612 DSIRB613

DSERB609 DSERB610 DSERB611 DSERB612 DSERB613

58 / ks

58 / ks

mat | matt

mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige šedá / grey / szara / серый / szürke / gris šedohnědá / grey-brown / szarobrązowa / серо-коричневый / barna-szürke / gris-marrón černá / black / czarna / черный / fekete / negro

mm

298x85x8,5 85x25 85x27 298x598x10 598x95x10

DSAS4612 58 / ks mat | matt

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

šedohnědá / grey-brown / szarobrązowa серо-коричневый / barna-szürke / gris-marrón

DSAS4613

W 30x8,5 8,5x3 8,5x3 30x60 60x9,5

DSAS4611 58 / ks mat | matt

ks/m2

STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916

40 10 10 6 13

- - - 5,6 17,5

58 / ks mat | matt

kg/m2

- - - 1,08 0,74

- - - 40 -

- - - - -

- - - 23,2 15,9

- - - 21,5 21,5

-

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

PODLAHY

279


serie

fashion

280

PODLAHY

serie

fashion

PODLAHY

281


serie

serie

fashion

fashion 30x60 R9 A V2

DAKSE622

DAKSE623

DAKSE624

PEI 5 82 / m2 mat | matt

PEI 5 82 / m2 mat | matt

PEI 4 82 / m2 mat | matt

DDFSE622

DDFSE623

DDFSE624

PEI 5 58 / ks mat | matt

PEI 5 58 / ks mat | matt

PEI 4 58 / ks mat | matt

30x60

R10 A V2

DDMBG622 (SET)

DDMBG623 (SET)

DDMBG624 (SET)

PEI 5 76 / set mat | matt

PEI 5 76 / set mat | matt

PEI 4 76 / set mat | matt

DDRSN970

DDRSN971

78 / ks lesk | glossy

78 / ks lesk | glossy

oranžová / orange / pomarańczowa оранжевый / narancs / naranja

červená / red / czerwona / красный / piros / rojo

60x2

60x9,5

cm

výrobek / product dlaždice / floor tile dekor / decor mozaika set 30x60 cm / mosaic sheet 30x60 cm listela / listel sokl / skirting plinth

282

PODLAHY

DSAS4623

DSAS4624

58 / ks mat | matt

58 / ks mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

mm

W 30x60 30x60 5x10 60x2 60x9,5

DSAS4622 58 / ks mat | matt

298x598x10 298x598x10 48x98x10 598x20x10 598x95x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049916

6 4 4 6 13

5,6 5,6 5,6 83,3 17,5

kg/m2

1,08 0,72 0,72 0,07 0,74

40 - - - -

43,20 - - - -

23,2 15,5 15,5 1,6 15,9

21,5 21,5 21,5 22,7 21,5

954 -

PODLAHY

283


serie

serie

sandstone plus

sandstone plus 60x60 V3

DAP63272

DAK63272

PEI 5

86 / m2

PEI 5

mat | matt |

R9 |

88 / m2

lappato | lappato |

A

R9

DAK63271 PEI 5

DAP63271

86 / m2

mat | matt |

R9 |

PEI 5 A

88 / m2

lappato | lappato |

R9

DAK63273 PEI 5

DAP63273

86 / m2

mat | matt |

R9 |

PEI 5 A

88 / m2

lappato | lappato |

R9

30x60 V3

DAKSE272

DAPSE272

78 / m2

PEI 5

mat | matt |

R9 |

PEI 5 A

82 / m2

lappato | lappato |

R9

DAKSE271 PEI 5

DAPSE271

78 / m2

mat | matt |

R9 |

PEI 5 A

82 / m2

lappato | lappato |

R9

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

slonová kost / ivory / kość słoniowa слоновая кость / elefántcsont / marfil

DAKSE273 PEI 5

DAPSE273

78 / m2

mat | matt |

R9 |

PEI 5 A

82 / m2

lappato | lappato |

R9

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

60x60 V3

DAK63270 PEI 5

DAP63270

86 / m2

mat | matt |

R9 |

PEI 5 A

88 / m2

lappato | lappato |

R9

DAK63274 PEI 5

DAP63274

86 / m2

mat | matt |

R9 |

88 / m2

PEI 5 A

lappato | lappato |

R9

30x60 V3

DAKSE270 PEI 5

mat | matt | cm

výrobek / product dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile

284

PODLAHY

598x598x10 298x598x10

R9 |

PEI 5 A

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

3 6

2,8 5,6

82 / m2

lappato | lappato |

okrová / ochre / ochrowa / охра / okker / ocre

mm

W 60x60 30x60

DAPSE270

78 / m2

R9

DAKSE274 PEI 5

DAPSE274

78 / m2

mat | matt |

R9 |

PEI 5 A

82 / m2

lappato | lappato |

R9

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón

kg/m2

1,08 1,08

32 40

34,56 43,20

24,9 23,2

23,0 21,5

820 954

Doporučené skladby formátů viz str. 325. | Recommended combinations of modular sizes see page 325. | Zalecane ułożenie modułowych formatów na stronie 325. Рекомендуемый состав модульных форматов, см. стр. 325. | Composiciones de formatos recomendadas - vea la página n° 325.

PODLAHY

285


serie

serie

sandstone plus

sandstone plus

45x45

45x45

V3

V3

DAK44272 PEI 5

DAP44272

78 / m2

mat | matt |

R9 |

PEI 5 A

82 / m2

lappato | lappato |

R9

DAK44271 PEI 5

DAP44271

78 / m2

mat | matt |

R9 |

A

DAK44273

82 / m2

PEI 5

lappato | lappato |

PEI 5

R9

DAP44273

78 / m2

mat | matt |

R9 |

PEI 5 A

82 / m2

lappato | lappato |

R9

DAK44270 PEI 5

DAP44270

78 / m2

mat | matt |

R9 |

PEI 5 A

82 / m2

lappato | lappato |

R9

DAK44274 PEI 5

DAP44274

78 / m2

mat | matt |

R9 |

PEI 5 A

82 / m2

lappato | lappato |

R9

45x8,5

45x8,5

DSAPM272

DSKPM272

56 / ks mat | matt

58 / ks lappato | lappato

DSAPM271

DSAPM273

DSKPM271

56 / ks mat | matt

DSKPM273

56 / ks mat | matt

58 / ks lappato | lappato

58 / ks lappato | lappato

DSAPM270

DSKPM270

56 / ks mat | matt

58 / ks lappato | lappato

DSAPM274

DSKPM274

56 / ks mat | matt

58 / ks lappato | lappato

30x30

30x30

R10

R10

B

B

V3

DDM06272 PEI 5

DDM06271

(SET)

72 / set

PEI 5

DDM06273

(SET)

72 / set

PEI 5

(SET)

72 / set

DDM06270 PEI 5

72 / set V3

mat | matt

mat | matt

mat | matt

mat | matt |

slonová kost / ivory / kość słoniowa слоновая кость / elefántcsont / marfil

šedá / grey / szara серый / szürke / gris

černá / black / czarna черный / fekete / negro

okrová / ochre / ochrowa охра / okker / ocre

VDM05032 (SET)

VDM05048 (SET)

(SET)

DDM06274 PEI 5

72 / set

mat | matt |

(SET)

V3

hnědá / brown / brązowa коричневый / barna / marrón

DDM06275 PEI 5

72 / set

mat | matt |

(SET)

V4

vícebarevná / multicoloured / kolorowa многоцветный / többszínű / multicolor

30x30

74 / set

74 / set

mat sklo | matt glass

mat sklo | matt glass

bílá / white / biała белый / fehér / blanco

oranžová / orange / pomarańczowa оранжевый / narancs / naranja

cm

výrobek / product dlaždice / floor tile sokl / skirting plinth mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm mozaika set 30x30 cm sklo / sheet 30x30 cm glass

286

PODLAHY

mm

W 45x45 45x8,5 5x5 5x5

445x445x10 445x85x10 48x48x10 48x48x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049913 STO č. 030 - 049913

6 20 3 4

5 26,1 11 11

kg/m2

1,21 0,77 0,27 0,36

26 - - 108

31,46 - - 46,20

25,0 15,9 5,8 7,5

20,7 20,7 21,5 20,9

677 991

Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové diference V3. / All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3. / Wszystkie produkty w tej serii wykazują znaczne różnice odcieni V3. / Для всей плитки данной серии характерно значительное отличие оттенков V3. / A termeékscalát elemei jeletös színárnyalatobei eltérést mutathanak. / Todos los productos de la serie muestran grandes desviaciones en la diferencia de la tonalidad V3.

PODLAHY

287


serie

serie

sandstone plus

sandstone plus 30x60 R9 A V3

DCPSE272 PEI 5 72 / ks mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость / elefántcsont / marfil

DCPSE271

DCPSE270

PEI 5 72 / ks mat | matt

PEI 5 72 / ks mat | matt

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

okrová / ochre / ochrowa / охра / okker / ocre

DCPSE273

DCPSE274

PEI 5 72 / ks mat | matt

PEI 5 72 / ks mat | matt

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón

60x9,5

DSAS4272 58 / ks mat | matt

DSKS4272 58 / ks lappato | lappato

slonová kost / ivory / kość słoniowa / слоновая кость / elefántcsont / marfil

DSAS4271 58 / ks mat | matt

DSKS4271 58 / ks lappato | lappato

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

DSAS4273 58 / ks mat | matt

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

cm

schodovka / step tile sokl / skirting plinth

288

PODLAHY

30x60 60x9,5

58 / ks mat | matt

DSKS4270 58 / ks lappato | lappato

okrová / ochre / ochrowa / охра / okker / ocre

DSKS4273 58 / ks lappato | lappato

DSAS4274 58 / ks mat | matt

DSKS4274 58 / ks lappato | lappato

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón

mm

W

výrobek / product

DSAS4270

298x598x10 598x95x10

ks/m2

STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916

6 13

5,6 17,5

kg/m2

1,08 0,74

40 -

- -

23,2 15,9

21,5 21,5

-

PODLAHY

289


serie

serie

defile

defile 30x60 R9 V2

DAASE360

DAASE363

DAASE362

DAASE361

PEI 5 80 / m2 mat | matt

PEI 5 80 / m2 mat | matt

PEI 4 86 / m2 mat | matt

PEI 4 86 / m2 mat | matt

DDRSE360

DDRSE363

DDRSE362

DDRSE361

PEI 4 82 / ks mat | matt

PEI 4 82 / ks mat | matt

PEI 4 82 / ks mat | matt

PEI 4 82 / ks mat | matt

9,3x60 V2

cm

výrobek / product dlaždice / floor tile rozeta / rosette dlaždice bordura / floor tile listel

290

PODLAHY

mm

W 30x60 30x60 60x9,3

298x598x10 298x598x10 598x93x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

6 4 6

5,6 5,6 17,9

kg/m2

1,08 0,72 0,33

40 - -

43,20 - -

23,2 15,5 7,1

21,5 21,5 21,5

DDRST360

DDRST363

DDRST362

DDRST361

PEI 4 68 / ks mat | matt

PEI 4 68 / ks mat | matt

PEI 4 68 / ks mat | matt

PEI 4 68 / ks mat | matt

bílá / white / biała белый / fehér / blanco

světle béžová / light beige jasnobeżowa / cветло-бежевый világosbézs / beige claro

béžová / beige / beżowa бежевый / bézs / beige

hnědá / brown / brązowa коричневый / barna / marrón

954 -

PODLAHY

291


serie

serie

defile

defile

45x45

45x45

R9

R9

V2

V2

DAA44362

DAA44361

DAA44360

DAA44363

PEI 4 86 / m2 mat | matt

PEI 4 86 / m2 mat | matt

PEI 5 80 / m2 mat | matt

PEI 5 80 / m2 mat | matt

30x30

30x30

R10

R10

B

B

V2

V2

DDM06362 (SET)

DDM06361 (SET)

DDM06360 (SET)

DDM06363 (SET)

PEI 4 72 / set mat | matt

PEI 4 72 / set mat | matt

PEI 5 72 / set mat | matt

PEI 5 72 / set mat | matt

béžová / beige / beżowa бежевый / bézs / beige

hnědá / brown / brązowa коричневый / barna / marrón

45x8,5

DSAPM360

DSAPM363

56 / ks mat | matt

56 / ks mat | matt

45x42 R9 V2

DCBPK360*

DCBPK363*

PEI 5 98 / ks mat | matt

PEI 5 98 / ks mat | matt

bílá / white / biała / белый fehér / blanco

světle béžová / light beige / jasnobeżowa cветло-бежевый / világosbézs / beige claro

42x42 42

R9 V2

cm

výrobek / product dlaždice / floor tile mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm sokl / skirting plinth florentinská schodovka* / florentine step tile* florentinská schodovka roh* / florentine step tile corner*

mm

W 45x45 5x5 45x8,5 45x42 42x42

445x445x10 48x48x10 445x85x10 445x420x10 420x420x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049913 STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916

6 3 20 4 4

5 11 26,1 5,3 5,7

kg/m2

1,21 0,27 0,77 0,75 0,71

26 - - - -

31,46 - - - -

25,0 5,8 15,9 16,8 16,8

20,7 21,5 20,7 21,6 21,6

677 -

Florentinská schodovka roh levý* Florentine step tile left corner* DCC4J360 bílá / white DCC4J363 světle béžová / light beige

Florentinská schodovka roh pravý* Florentine step tile right corner* DCD4J360 bílá / white DCD4J363 světle béžová / light beige

PEI 5 100 / ks mat | matt

PEI 5 100 / ks mat | matt

* Výroba na objednávku | Production by order | Produkcja na zamowienie | Производство под заказ | Gyartas rendelesre | Producción bajo demanda

292

PODLAHY

PODLAHY

293


serie

serie

geo

geo

45x45 30x60 R10 A V3

DARSE314 PEI 5 80 / m2 mat | matt

DAR44314 PEI 5 80 / m2 mat | matt

45x45 30x60 V3

DCPSE314 PEI 5

72 / ks

mat | matt |

R10 |

A

DDP44314 (SET) PEI 5

72 / set

mat | matt |

R10 |

B|

40x5 DDPPI314 PEI 5

V3

58 / ks

lappato | lappato

45x8,5

DSAPM314 56 / ks mat | matt

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

cm

dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile dekor / decor dlaždice bordura / floor tile listel schodovka / step tile sokl / skirting plinth

mm

W

výrobek / product 45x45 30x60 45x45 40x5 30x60 45x8,5

448x448x10 303x602x10 448x448x10 398x50x10 303x602x10 448x85x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916

6 6 6 8 6 20

5 5,6 5 50 5,6 26,1

kg/m2

1,21 1,08 1,21 0,16 1,08 0,77

26 40 - - 40 -

31,46 43,20 - - - -

25,0 24,0 25,0 3,9 24,0 15,9

20,7 22,2 20,7 20,7 22,2 20,7

677 985 -

Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové diference V3. / All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3. Wszystkie produkty w tej serii wykazują znaczne różnice odcieni V3. / Для всей плитки данной серии характерно значительное отличие оттенков V3. / A termeékscalát elemei jeletös színárnyalatobei eltérést mutathanak. / Todos los productos de la serie muestran grandes desviaciones en la diferencia de la tonalidad V3.

294

PODLAHY

PODLAHY

295


serie

serie

spirit

sidney

45x45

45x45

R9

R9

V2

V2

DAK44182

DAK44185

DAK44187

PEI 5 82 / m2 mat/lesk | matt/glossy

PEI 5 82 / m2 mat/lesk | matt/glossy

PEI 4 82 / m2 mat/lesk | matt/glossy

45x8,5

DSAPM182

DSAPM185

DSAPM187

56 / ks mat/lesk | matt/glossy

56 / ks mat/lesk | matt/glossy

56 / ks mat/lesk | matt/glossy

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

černá / black / czarna / черный / fekete / negro

DAA44122

DAA44125

PEI 5 74 / m2 mat/lesk | matt/glossy

PEI 4 74 / m2 mat/lesk | matt/glossy

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

45x45 R9 V2

DAK44183 PEI 5 82 / m2 mat/lesk | matt/glossy

45x8,5

DSAPM183 56 / ks mat/lesk | matt/glossy

světle béžová / light beige / jasnobeżowa cветло-бежевый / világosbézs / beige claro

cm

výrobek / product dlaždice / floor tile sokl / skirting plinth dlaždice / floor tile

296

PODLAHY

mm

W 45x45 45x8,5 45x45

445x445x10 445x85x10 448x448x10

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049916 EN 14411:2016, annex G BIa GL

6 20 6

5 26,1 5

kg/m2

1,21 0,77 1,21

26 - 26

31,46 - 31,46

25,0 15,9 25,0

20,7 20,7 20,7

677 677

PODLAHY

297


serie

form

298

PODLAHY

serie

form

PODLAHY

299


serie

serie

form

form

33x33

33x33

R9

R9

A

A

V3

V3

DAA3B695 PEI 5

DAA3B696

68 / m2

PEI 4

mat | matt

DAA3B697

68 / m2

PEI 4

mat | matt

DDP3B695 (SET)

68 / m2

PEI 5

mat | matt

78 / set

mat | matt

světle šedá / light grey / jasnoszara / cветло-серый / világosszürke / gris claro

DAR3B695 PEI 5

DAR3B696

76 / m2

PEI 4

mat | matt

DAR3B697

76 / m2

PEI 4

mat | matt

DDP3B696 (SET)

76 / m2

PEI 4

mat | matt

78 / set

mat | matt

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

30x30

R10 A V3

DDM05695 (SET)

DDM05696 (SET)

DDM05697 (SET)

PEI 5

PEI 4

PEI 4

72 / set

mat | matt

72 / set

mat | matt

72 / set

mat | matt

DDP3B697 (SET) PEI 4

78 / set

mat | matt

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara / темно-серый / sötétszürke / gris oscuro

DDR05695 (SET)

DDR05696 (SET)

DDR05697 (SET)

PEI 5

PEI 4

PEI 4

72 / set

mat | matt

72 / set

mat | matt

72 / set

mat | matt

(SET)

33x8

33x33 DSAL3695

DSAL3696

DSAL3697

38 / ks

38 / ks

38 / ks

mat | matt

mat | matt

mat | matt

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara темно-серый / sötétszürke / gris oscuro

cm

dlaždice / floor tile mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm sokl / skirting plinth dekor (set) / decor (set) schodovka / step tile

300

PODLAHY

33x33 5x5 33x8 33x33 33x33

A V3

mm

W

výrobek / product

R9

333x333x8 48x48x8 333x80x8 333x333x8 333x333x8

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049913 STO č. 030 - 049916 EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049916

12 3 30 1 12

9 11 37,5 2,3 9

kg/m2

1,33 0,27 0,80 0,44 1,33

44 - - - 44

58,52 - - - -

23,6 4,8 14,2 7,6 23,6

17,7 17,7 17,7 17,7 17,7

1 061 -

DCP3B695

DCP3B696

DCP3B697

PEI 5

PEI 4

PEI 4

44 / ks

44 / ks

44 / ks

mat | matt

mat | matt

mat | matt

světle šedá / light grey / jasnoszara cветло-серый / világosszürke / gris claro

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara темно-серый / sötétszürke / gris oscuro

PODLAHY

301


serie

como

302

PODLAHY

serie

como

PODLAHY

303


serie

serie

como

como 33x33 R9 A V4

DAR3B692 PEI 5

74 / m2

mat | matt

DAR3B693 PEI 5

74 / m2

mat | matt

DAR3B694 PEI 3

74 / m2

mat | matt

33x33

R9 A V4

DDP3B692 (SET)

DDP3B693 (SET)

DDP3B694 (SET)

PEI 5

PEI 5

PEI 3

72 / set

mat | matt

72 / set

mat | matt

72 / set

mat | matt

30x30

R10 A V4

DDM05692 (SET)

DDM05693 (SET)

DDM05694 (SET)

PEI 5

PEI 5

PEI 3

72 / set

mat | matt

72 / set

mat | matt

72 / set

mat | matt

33x33 R9 A V4

Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové diference V4. / All products of the entire batch show big deviations in shade difference V4. Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkladové prvky vybírat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat dle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO případně z webových stránek www.rako.cz Žádoucí je kombinace všech jednotlivých designů obkladových prvků včetně jejich natáčení o 90° či 180°, aby se dosáhlo optimálního vyváženého vzhledu podlahy nebo stěny. Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website www.rako.eu, and mix the tiles to achieve the required result including turning them by 90° or 180°. Przed wyklejeniem zaleca się wyciągnąć płytki z kilku kartonów i rozłożyć na jednej powierzchni. Przy układaniu można się inspirować zdjęciami w katalogu lub na stronach internetowych www.rako.eu. Wskazane jest przekładanie poszczególnych płytek, włącznie z ich obracaniem o 90° czy 180° aż do osiągnięcia optymalnego wyglądu ściany, czy podłogi.

DCP3B692

DCP3B693

DCP3B694

PEI 5

PEI 5

PEI 3

44 / ks

mat | matt

44 / ks

mat | matt

44 / ks

mat | matt

A burkolólapok lerakása előtt javasoljuk, hogy több kartondobozból rakja ki a burkolólap elemeket és a végleges felületet a RAKO katalógusban található inspiratív fotódokumentáció vagy a www.rako.eu weblapon található képek alapján állítsa össze. Szükséges kombinálni az egyes burkolólap elemeket, illetve azokat 90° vagy 180°-kal is elforgatni az optimális és egyenletes padló- vagy falfelület kialakításához.

33x8

Перед укладкой рекомендуется вынуть отдельные элементы плитки из нескольких картонных коробок и составить желаемый рисунок, исходя из разных примеров, указанных на фото в каталогах RAKO или на сайте www.rako.eu. Для достижения оптимального гармоничного вида облицовки стен или плиточного покрытия пола желательно комбинировать отдельные элементы, поворачивая их на 90 - 180°. Antes de la colocación siempre recomendamos desembalar varias cajas y probar a colocar el material en la composición elegida en los catálogos de RAKO en las páginas de internet web www.rako.eu Se recomienda la colocación de todos los posibles elementos de la decoración incluso girar los individualmente entre sí 90° o 180°, para conseguir la composición deseada y equilibrada del pavimento o revestimiento. cm

W

výrobek / product dlaždice / floor tile dekor (set) / decor (set) mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm schodovka / step tile sokl / skirting plinth

304

PODLAHY

mm

33x33 33x33 5x5 33x33 33x8

333x333x8 333x333x8 48x48x8 333x333x8 333x80x8

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049913 STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916

12 6 3 12 30

9 9 11 9 37,5

DSAL3692

DSAL3693

38 / ks

38 / ks

DSAL3694 38 / ks

mat | matt

mat | matt

mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

béžová / beige / beżowa бежевый / bézs / beige

hnědočerná / brown-black / brązowa-czarna коричневый-черный / barna-fekete / marrón-negro

kg/m2

1,33 0,66 0,27 1,33 0,80

44 - - 44 -

58,52 - - - -

23,6 11,4 4,8 23,6 14,2

17,7 17,7 17,7 17,7 17,7

1 061 -

PODLAHY

305


serie

era

306

PODLAHY

serie

era

PODLAHY

307


serie

serie

era

era

33x33 R9 A V4

DAR3B706 PEI 5

72 / m2

mat | matt

DAR3B707 PEI 4

72 / m2

mat | matt

DAR3B708 PEI 4

72 / m2

mat | matt

DAR3B709 PEI 4

72 / m2

mat | matt

30x30

R10 B V4

DDM05706 (SET)

DDM05707 (SET)

DDM05708 (SET)

DDM05709 (SET)

PEI 5

PEI 4

PEI 4

PEI 4

72 / set

72 / set

72 / set

72 / set

mat | matt

mat | matt

mat | matt

mat | matt

bílá / white / biała / белый fehér / blanco

béžová / beige / beżowa бежевый / bézs / beige

červeno-hnědá / red-brown czerwono-brązowy красно-коричневый vörösesbarna de color marrón rojizo

hnědá / brown / brązowa коричневый / barna / marrón

Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové diference V4. / All products of the entire batch show big deviations in shade difference V4. Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkladové prvky vybírat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat podle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO případně z webových stránek www.rako.cz Pro dosažení optimálního efektu doporučujeme pokládku jednotlivých dlaždic jedním směrem. Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website www.rako.eu For optimal effect, the laying of individual tiles in one direction is recommended. Przed wyklejeniem zaleca się wyciągnąć płytki z kilku kartonów i rozłożyć na jednej powierzchni. Przy układaniu można się inspirować zdjęciami w katalogu lub na stronach internetowych www.rako.eu. W celu uzyskania optymalnego efektu, zalecamy układanie płytek w jednym kierunku. A burkolólapok lerakása előtt javasoljuk, hogy több kartondobozból rakja ki a burkolólap elemeket és a végleges felületet a RAKO katalógusban található inspiratív fotódokumentáció vagy a www.rako.eu weblapon található képek alapján állítsa össze. Az optimális hatás érdekében az egyes lapok burkolását egy irányban javasoljuk. Перед укладкой рекомендуется вынуть отдельные элементы плитки из нескольких картонных коробок и составить желаемый рисунок, исходя из разных примеров, указанных на фото в каталогах RAKO или на сайте www.rako.eu Для достижения оптимального эффекта рекомендуем укладку каждой отдельной плитки в одном направлении. Antes de la colocación siempre recomendamos desembalar varias cajas y probar a colocar el material en la composición elegida en los catálogos de RAKO en las páginas de internet web www.rako.eu Para conseguir el mejor efecto, recomendamos colocar todas las baldosas en una dirección. cm

dlaždice / floor tile mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm

308

PODLAHY

mm

W

výrobek / product 33x33 5x5

333x333x8 48x48x8

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049913

12 3

9 11

kg/m2

1,33 0,27

44 -

58,52 -

23,6 4,8

17,7 17,7

1 061 -

PODLAHY

309


serie

via

310

PODLAHY

serie

via

PODLAHY

311


serie

serie

via

via

30x30 R9 A V4

DAR34710

DAR34711

PEI 5 74 / m2 mat | matt

PEI 4 74 / m2 mat | matt

DAR34712

DAR34713

PEI 4 74 / m2 mat | matt

PEI 4 74 / m2 mat | matt

15x30 R9 A

DARJH710

DARJH711

PEI 5 84 / m2 mat | matt

PEI 4 84 / m2 mat | matt

DARJH712

DARJH713

PEI 4 84 / m2 mat | matt

PEI 4 84 / m2 mat | matt

V4

30x30

R10 B V4

DDM05710 (SET)

DDM05711 (SET)

PEI 5 72 / set mat | matt

PEI 4 72 / set mat | matt

DDM05712 (SET)

DDM05713 (SET)

PEI 4 72 / set mat | matt

PEI 4 72 / set mat | matt

21x37

R9 A V4

Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové diference V4. / All products of the entire batch show big deviations in shade difference V4. Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkladové prvky vybírat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat podle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO případně z webových stránek www.rako.cz Žádoucí je kombinace všech jednotlivých designů obkladových prvků včetně jejich natáčení o 90° či 180°, aby se dosáhlo optimálního vyváženého vzhledu podlahy nebo stěny. Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website www.rako.eu, and mix the tiles to achieve the required result including turning them by 90° or 180°.

DDVT8710 (SET)

DDVT8711 (SET)

PEI 5 74 / set mat | matt

PEI 4 74 / set mat | matt

světle béžová / light beige / jasnobeżowa cветло-бежевый / világosbézs / beige claro

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

DDVT8712 (SET)

DDVT8713 (SET)

PEI 4 74 / set mat | matt

PEI 4 74 / set mat | matt

červeno-hnědá / red-brown / czerwono-brązowy красно-коричневый / vörösesbarna / de color marrón rojizo

hnědá / brown / brązowa / коричневый barna / marrón

Przed wyklejeniem zaleca się wyciągnąć płytki z kilku kartonów i rozłożyć na jednej powierzchni. Przy układaniu można się inspirować zdjęciami w katalogu lub na stronach internetowych www.rako.eu. Wskazane jest przekładanie poszczególnych płytek, włącznie z ich obracaniem o 90° czy 180° aż do osiągnięcia optymalnego wyglądu ściany, czy podłogi. A burkolólapok lerakása előtt javasoljuk, hogy több kartondobozból rakja ki a burkolólap elemeket és a végleges felületet a RAKO katalógusban található inspiratív fotódokumentáció vagy a www.rako.eu weblapon található képek alapján állítsa össze. Szükséges kombinálni az egyes burkolólap elemeket, illetve azokat 90° vagy 180°-kal is elforgatni az optimális és egyenletes padló- vagy falfelület kialakításához. Перед укладкой рекомендуется вынуть отдельные элементы плитки из нескольких картонных коробок и составить желаемый рисунок, исходя из разных примеров, указанных на фото в каталогах RAKO или на сайте www.rako.eu. Для достижения оптимального гармоничного вида облицовки стен или плиточного покрытия пола желательно комбинировать отдельные элементы, поворачивая их на 90 - 180°. Antes de la colocación siempre recomendamos desembalar varias cajas y probar a colocar el material en la composición elegida en los catálogos de RAKO en las páginas de internet web www.rako.eu Se recomienda la colocación de todos los posibles elementos de la decoración incluso girar los individualmente entre sí 90° o 180°, para conseguir la composición deseada y equilibrada del pavimento o revestimiento. cm

dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm dekor 21x37 cm / decor 21x37 cm

312

PODLAHY

mm

W

výrobek / product 30x30 30x15 5x5 12/7

298x298x8 148x298x8 48x48x8 120/70x8

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049913 EN 14411:2016, annex G BIa GL

13 16 3 5

11 22 11 13,1

kg/m2

1,18 0,72 0,27 0,38

48 72 - -

56,64 51,84 - -

21,0 12,8 4,8 6,8

17,8 17,8 17,8 17,8

1 034 948 -

Doporučené skladby formátů viz str. 325. | Recommended combinations of modular sizes see page 325. | Zalecane ułożenie modułowych formatów na stronie 325. | Рекомендуемый состав модульных форматов, см. стр. 325. | Composiciones de formatos recomendadas - vea la página n° 325.

PODLAHY

313


serie

serie

pebbles

pebbles 33x33 R10 B V4

DAR3B700 PEI 5

68 / m2

DAR3B702 PEI 5

68 / m2

mat | matt

mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

béžovo-šedá / beige-grey / beżowo-szary бежевый-серый / bézs-szürke / beige-gris

DAR3B701

DAR3B703

PEI 5

68 / m2

PEI 5

68 / m2

mat | matt

mat | matt

vícebarevná / multicoloured / kolorowa многоцветный / többszínű / multicolor

červeno-hnědá / red-brown / czerwono-brązowy красно-коричневый / vörösesbarna de color marrón rojizo

Doporucená spárovací hmota RAKO SYSTEM GF DRY 121 (manhattan) Recommended grout RAKO SYSTEM GF DRY 121 (manhattan)

cm

dlaždice / floor tile

314

PODLAHY

mm

W

výrobek / product 33x33

333x333x8

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL

12

9

kg/m2

1,33

44

58,52

23,6

17,7

1 061

PODLAHY

315


serie

serie

concept

concept 45x45 R9 V2

DAA44599

DAA44600

DAA44601

DAA44602

DAA44603

PEI 4 76 / m2 mat | matt

PEI 4 76 / m2 mat | matt

PEI 3 76 / m2 mat | matt

PEI 4 76 / m2 mat | matt

PEI 3 76 / m2 mat | matt

45x8,5

DSAPM599 46 / ks mat | matt

DSAPM600

DSAPM601

DSAPM602

DSAPM603

46 / ks mat | matt

46 / ks mat | matt

46 / ks mat | matt

46 / ks mat | matt

33x33 R9 V2

DAA3B599

DAA3B600

DAA3B601

DAA3B602

DAA3B603

PEI 4 76 / m2 mat | matt

PEI 4 76 / m2 mat | matt

PEI 3 76 / m2 mat | matt

PEI 4 76 / m2 mat | matt

PEI 3 76 / m2 mat | matt

33x8

cm

316

PODLAHY

DSAL3600

DSAL3601

DSAL3602

DSAL3603

32 / ks mat | matt

32 / ks mat | matt

32 / ks mat | matt

32 / ks mat | matt

32 / ks mat | matt

bílá / white / biała / белый / fehér / blanco

béžová / beige / beżowa бежевый / bézs / beige

hnědá / brown / brązowa коричневый / barna / marrón

šedá / grey / szara / серый / szürke / gris

černá / black / czarna черный / fekete / negro

mm

W

výrobek / product dlaždice / floor tile sokl / skirting plinth sokl / skirting plinth dlaždice / floor tile sokl / skirting plinth sokl / skirting plinth

DSAL3599

45x45 45x8 45x8,5 33x33 33x8 33x8

448x448x10 448x80x10 448x85x10 333x333x8 333x80x8 333x80x8

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916 EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916

6 30 20 12 27 30

5 28 26,1 9 38 37,5

kg/m2

1,21 1,07 0,77 1,33 0,71 0,80

26 - - 44 - -

31,46 - - 58,52 - -

25,0 22,1 15,9 23,6 12,6 14,2

20,7 20,1 20,7 17,7 17,7 17,7

677 1 061 -

PODLAHY

317


serie

serie

travertin

travertin

30x60

30x60

R10

R10

A

A

V3

V3

DARSA030

DARSA035

DARSA034

DARSA037

PEI 5 76 / m2 mat | matt

PEI 5 76 / m2 mat | matt

PEI 5 76 / m2 mat | matt

PEI 5 76 / m2 mat | matt

DCPSE030

DCPSE035

PEI 5 72 / ks mat | matt

PEI 5 72 / ks mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa слоновая кость / elefántcsont / marfil

béžová / beige / beżowa бежевый / bézs / beige

DCPSE034

DCPSE037

PEI 5 72 / ks mat | matt

PEI 5 72 / ks mat | matt

okrová / ochre / ochrowa охра / okker / ocre

hnědá / brown / brązowa коричневый / barna / marrón

30x30 R10 A V3

DAR35030

DAR35035

DAR35034

DAR35037

PEI 5 72 / m2 mat | matt

PEI 5 72 / m2 mat | matt

PEI 5 72 / m2 mat | matt

PEI 5 72 / m2 mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa слоновая кость / elefántcsont / marfil

béžová / beige / beżowa бежевый / bézs / beige

okrová / ochre / ochrowa охра / okker / ocre

hnědá / brown / brązowa коричневый / barna / marrón

30x30 R10 A V3

30x30 30x7,5 DCA35030 DCP35030

SDMJ9009

SDMJ9010

PEI 5 78 / ks mat | matt

PEI 5 78 / ks mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa слоновая кость / elefántcsont / marfil

hnědá / brown / brązowa коричневый / barna / marrón

PEI 5 44 / ks mat | matt

SDM35009 PEI 5 102 / ks mat | matt

DCP35035

DCP35034

PEI 5 44 / ks mat | matt

PEI 5 44 / ks mat | matt

DCA35037 DCP35037 PEI 5 44 / ks mat | matt

30x7,2

DSAJ8030

DSAJ8035

DSAJ8034

DSAJ8037

38 / ks mat | matt

38 / ks mat | matt

38 / ks mat | matt

38 / ks mat | matt

30x15 R10 A

DCFJH035

DCFJH034

DCFJH037

PEI 5 66 / ks mat | matt

PEI 5 66 / ks mat | matt

PEI 5 66 / ks mat | matt

PEI 5 66 / ks mat | matt

slonová kost / ivory / kość słoniowa слоновая кость / elefántcsont / marfil

béžová / beige / beżowa бежевый / bézs / beige

okrová / ochre / ochrowa охра / okker / ocre

hnědá / brown / brązowa коричневый / barna / marrón

DCFJH030

dlaždice / floor tile dlaždice / floor tile schodovka / step tile schodovka / step tile (DCA…) schodovka / step tile (DCP…) sokl / skirting plinth balkónová tvarovka / balcony L-shape inzerto - kamenná mozaika / insert - stone mosaic bordura - kamenná mozaika / floor tile listel - stone mosaic

mm

15

W 30x60 30x30 30x60 30x30 30x30 30x7,2 30x15 30x30 30x7,5

303x602x10 298x298x8 303x602x10 298x298x8 298x298x8 298x72x8 298x150x8 298x298x8 298x75x8

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916 EN 1469:2015 EN 1469:2015

6 13 6 13 13 30 6 4 10

5,6 11 5,6 11 11 46,3 22 11 44

kg/m2

1,08 1,18 1,08 1,18 1,18 0,65 0,27 0,36 0,23

40 48 40 48 52 - 48 - -

43,20 56,64 - - - - 12,96 - -

24,0 21,0 24,0 21,0 21,0 11,6 7,2 6,9 4,3

22,2 17,8 22,2 17,8 17,8 17,8 26,7 19,2 19,2

3,5

cm

výrobek / product

V3

985 1 034 376 -

30

14

Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové diference V3. / All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3. / Wszystkie produkty w tej serii wykazują znaczne różnice odcieni V3. / Для всей плитки данной серии характерно значительное отличие оттенков V3. / A termeékscalát elemei jeletös színárnyalatobei eltérést mutathanak. / Todos los productos de la serie muestran grandes desviaciones en la diferencia de la tonalidad V3.

318

PODLAHY

PODLAHY

319


serie

serie

pietra di mare

pietra di mare 33x33 R9 V2

DAA3B416 PEI 4

66 / m2

DAA3B418 PEI 4

66 / m2

mat | matt

mat | matt

DCP3B416

DCP3B418

PEI 4

PEI 4

44 / ks

mat | matt

44 / ks

mat | matt

33x8

DSAL3416

cm

výrobek / product dlaždice / floor tile schodovka / step tile sokl / skirting plinth

320

PODLAHY

38 / ks

mat | matt

mat | matt

béžová / beige / beżowa / бежевый bézs / beige

hnědá / brown / brązowa / коричневый barna / marrón

mm

W 33x33 33x33 33x8

DSAL3418

38 / ks

330x330x7,5 330x330x7,5 330x80x7,5

ks/m2

EN 14411:2016, annex G BIa GL STO č. 030 - 049916 STO č. 030 - 049916

15 12 30

9,2 9,2 37,9

kg/m2

1,63 1,31 0,80

42 - -

68,46 - -

26,1 21,0 12,8

16,0 16,0 16,0

1 121 -

PODLAHY

321


serie

SCHODOVÉ TVAROVKY

classic 30

15x15

4

28

WAA1B350 68 / m2 mat | matt

60 30x60 (Rock, Stones) průběžná / continuous / bieżąca непрерывный элемент / folymatos

45x42 (Defile) průběžná / continuous / bieżąca непрерывный элемент / folymatos

42x42 (Defile) roh levý / left corner / róg lewy левый угол / bal sarok

42x42 (Defile) roh pravý / right corner / róg prawy правый угол / jobb sarok

15x15 45x15

WIT1B261

WIT1B259

WIT1B260

WITP2001

28 / ks

28 / ks

28 / ks

52 / set

mat | matt

mat | matt

mat | matt

mat | matt

(SET)

15x2 WLRC2010 38 / ks mat | matt

30x30

53

WIT32258

40

4

4

(SET)

52 / set mat | matt

45x30

51 60

60x53 (Random) průběžná / continuous / bieżąca непрерывный элемент / folymatos

WIT1B043

(SET)

78 / set

WITP4042

(SET)

76 / set

(SET)

76 / set

mat | matt

40x80 (Extra) průběžná / continuous / bieżąca непрерывный элемент / folymatos

30

mat | matt

4

mat | matt

WITP4035

38

80

30x30

R9 A

120

V4

28 DAR34713 Via

PEI 4

120x30 (Board) průběžná / continuous / bieżąca непрерывный элемент / folymatos

74 / m2

mat | matt

hnědá / brown / brązowa / коричневый barna / marrón

cm

obkládačka / wall tile inzerto / insert inzerto / insert (set) reliéfní listela / relief listel inzerto / insert (set) inzerto / insert (set) dlaždice / floor tile

322

PODLAHY

mm

W

výrobek / product 15x15 15x15 45x15 15x2 30x30 45x30 33x33

150x150x6 150x150x6 450x150x6 150x20 300x300x6 450x300x6 333x333x8

ks/m2

EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL STO č. 030 - 054498 EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex L BIII GL EN 14411:2016, annex G BIa GL

44 4 2 24 1 1 12

44 44 44 333 44 44 9

kg/m2

1,00 0,09 0,14 0,07 0,09 0,14 1,33

100 - - - - - 44

100,00 - - - - - 58,52

10,5 1,0 1,6 1,3 1,0 1,4 23,6

10,5 10,5 11,7 17,7 10,5 10,5 17,7

1 075 1 061

323


SKLADBY 60x60 = 60 %, 30x60 = 40 % Alba Pietra Base Rock Cemento Sandstone Plus Clay Stones Extra Trend Kaamos Unistone 80x80 = 60 %, 40x80 = 40 % Extra 30x30 = 60 %, 15x30 = 40% Via

45x45 = 45 %, 22,5x45 = 45 %, 22,5x22,5 = 10 % Siena

45x45 = 57 %, 22,5x45 = 29 %, 22,5x22,5 = 14% Siena

60x60 = 42,9 %, 30x60 = 21,4 %, 20x20 = 14,3 %, 15x15 = 10,7 %, 10x10 = 7,1 %, 5x5 = 3,6 % Rock Unistone

60x60 = 57,1 %, 30x60 = 28,6 %, 20x20 = 6,3 %, 10x10 = 6,3 %, 5x5 = 1,7 % Extra Rock Unistone

30x60 = 75 %, 20x20 = 16,7 %, 10x10 = 8,3% Extra Rock Unistone

45x45 = 80 %, 22,5x22,5 = 20 % Siena

SKLADBY

60x60 = 66,7 %, 30x60 = 33,3 % Alba Pietra Base Rock Cemento Sandstone Plus Clay Stones Extra Trend Kaamos Unistone 80x80 = 66,7 %, 40x80 = 33,3 % Extra 30x30 = 66,7 %, 15x30 = 33,3% Via

20x120, 30x120 Board

324

20x120 Board

15x60 Faro

325


CZ

Systém značení a doporučené použití keramických obkladových prvků RAKO | RAKO ceramic tiles and accessories – identification system and application recommendations | System oznaczania i zalecane użycie płytek ceramicznych RAKO | Система маркировки и рекомендуемое применение керамических облицовочных элементов RAKO Návěští pro glazované obklady a dlaždice

Doporučené použití nabízených typů keramických obkladových prvků:

Návěští pro neglazované dlaždice

Vysoce slinuté neglazované dlaždice TAURUS, katalogové číslo: Txxxxxxx, jsou keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí menší nebo rovnající se 0,5 %, vyráběné podle EN 14411:2016 BIa UGL, příloha G. Výrobky jsou určeny především k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění. Z tohoto důvodu jsou velice vhodné pro podlahy v restauracích, správních budovách, autosalonech, potravinářských a chemických provozech a pro venkovní vodorovné plochy balkonů, teras a pasáží. Vyznačují se vysokou pevností, mrazuvzdorností a chemickou odolností. Leštěné neglazované dlaždice jsou určeny pro exkluzivní interiéry a fasády. Slinuté neglazované dlaždice TAURUS jsou vyráběny v jednobarevném i vícebarevném provedení s reliéfním protiskluzným, standardním hladkým nebo leštěným povrchem. Hmota materiálu (střep) se probarvuje, čímž se nahrazuje estetická funkce glazury. Tím vytváříme samotný design povrchu. Povrchy s deklarovanou protiskluzností je třeba používat pro podlahy s nebezpečím uklouznutí podle příslušných předpisů. Velkoformátové dlaždice (30 x 60 a 60 x 60 cm) a leštěné dlaždice jsou rektifikovány na přesný rozměr umožňující precizní pokládku a kombinaci formátů. Obkladové prvky ze série TAURUS INDUSTRIAL jsou vyráběny i v zesílené tloušťce 15 mm pro velmi silně zatížené podlahy v průmyslových provozech, (např. dílny, výrobní provozy a sklady). Vysoce slinuté glazované dlaždice KENTAUR, katalogové číslo: Dxxxxxxx, jsou vysoce slinuté keramické glazované mrazuvzdorné obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí menší nebo rovnající se 0,5 %, vyráběné podle EN 14 411:2016 BIa GL, příloha G. Výrobky mají univerzální použití jako dlažba i obklad interiérů a exteriérů, kde jsou vystaveny povětrnostním vlivům, vysokému mechanickému namáhání i znečištění. Z tohoto důvodu jsou velmi vhodné pro použití v bytech a bytových domech i v exteriéru na terasách a balkonech. Ve veřejných objektech (např. v restauracích, prodejnách, hotelech, úřadech, autosalonech) je třeba použít dlaždice s otěruvzdorností PEI 5 a předepsanou protiskluzností. Slinuté glazované dlaždice KENTAUR jsou vyráběny v mnoha barevných, designových a povrchových provedeních (hladké, reliéfní, protiskluzné, lapované atd.). Hmota materiálu (střep) se u některých výrobků probarvuje, abychom sladili barvu hmoty s glazurou tam, kde se frézují do hmoty protiskluzné drážky, nebo např. při broušení kulatých nášlapných hran u schodovek. Velkoformátové dlažby (30 x 60, 60 x 60, 40 x 80, 80 x 80, 20 x 120 a 30 x 120 cm) jsou rektifikovány na přesný rozměr umožňující precizní pokládku a kombinaci formátů. Glazované hutné dlaždice, katalogové číslo: Gxxxxxxx, jsou keramické glazované obkladové prvky s nasákavostí větší než 0,5 % a menší nebo rovnající se 3,0 %, vyráběné podle EN 14411:2016 Blb GL, příloha H. Dlaždice lze použít k obkladům vnitřních podlah a stěn včetně venkovních fasád, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům. Příkladem jejich univerzálního použití jsou podlahy i stěny koupelen, kuchyní, chodeb, kanceláří, vnějších fasád, saun, sprch, bazénů a veřejných budov, mrazíren a potravinářských provozů atd. Tyto dlaždice nejsou určeny pro vodorovné plochy balkonů a teras. Sortiment POOL má nasákavost pod 1 %, je mrazuvzdorný a vhodný pro sprchy a bazény v exteriérech. Dlaždice jsou vyráběny v široké barevné škále s lesklým i matným povrchem, zdobeným různými technikami (tisk, sypání, přístřik), případně s glazurou nebo reliéfem v protiskluzném provedení. Dlaždice s povrchem ze zlata, platiny a perleti lze použít pouze na stěny v interiéru! Obkládačky, katalogové číslo: Wxxxxxxx, jsou glazované keramické obkladové prvky s nasákavostí větší než 10 %, vyráběné podle EN 14411:2016 BIII GL, příloha L. Jsou určeny pro obklady stěn v interiérech, které nejsou vystaveny povětrnostním vlivům, mrazu, trvalým účinkům vody, kyselinám a louhům, jejich výparům a působení abrazivních prostředků. Proto se používají k obkladům stěn koupelen, kuchyní, prádelen a ostatních interiérů. V prostředí, kde bude pórovinová obkládačka vystavena přímému působení vody, ve sprchovém koutě apod., je nutné použít spárovací hmotu typu CG2WA se sníženou nasákavostí. Povrch obkládaček je hladký nebo jemně reliéfní, s lesklou, polomatnou či matnou glazurou v jednobarevném, případně vícebarevném provedení, nebo zdobený různými technikami (digitální tisk, rotocolor). V závislosti na použitém typu glazury (transparentní, polotransparentní) nelze vyloučit, že může dojít k přechodnému tmavému zbarvení obkladu podmíněnému jeho konstrukcí, které je způsobeného pronikáním vlhkosti do střepu obkládačky. Zbarvení může být navíc podpořeno vodopropustností spár, izolačními vrstvami v podkladu (voda zůstane uzavřena mezi izolační vrstvou a glazurou) a vysokou vlhkostí vzduchu v koupelnách s nedostatečným odvětráním. Toto dočasné zbarvení však nepředstavuje vadu výrobku. Velkoformátové obkládačky (30 x 60 a 30 x 90 cm) jsou vyráběny i v rektifikovaném provedení, které umožňuje precizní pokládku na minimální spáru. Doplňkové nekeramické materiály – sklo s katalogovým číslem Vxxxxxxx, přírodní kamenivo s katalogovým číslem Sxxxxxxx, jsou vhodným unikátním doplňkem keramických obkladů. Vlastnosti těchto materiálů a charakteristické rozdíly v barvě, struktuře a dalších atributech jsou dány technologií výroby nebo jejich přírodním původem. Slinuté glazované tažené dlaždice a tvarovky POOL, katalogové číslo: XPxxxxxx, jsou vysoce slinuté keramické glazované mrazuvzdorné prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, vyráběné tažením podle EN 14411:2016 Ala GL, příloha M. Jsou vhodné pro profesionální řešení okrajů veřejných i soukromých bazénů v interiérech a exteriérech.

Označení výrobků – výrobní šarže Všechny keramické obkladové prvky jsou vyráběny v dávkách – šaržích, které se navzájem mohou lišit barevným odstínem a rozměrem. Jednotlivé šarže jsou označeny v průvodní dokumentaci, na paletách a v dodacích listech. Na obalech, kromě katalogového čísla, názvu série a druhu povrchu, je označen odstín, deklarovaný rozměr, jakost, popř. otěruvzdornost a protiskluznost glazovaných dlaždic. Obkladové prvky jednotlivých šarží s odlišně označeným barevným odstínem šarže nebo odlišným deklarovaným rozměrem nesmí být použity na jednu plochu. Barevný odstín je na kartonech vyznačen kombinací dvou nebo tří písmen a číslic, rozměr je uveden číselným kódem, viz obr. 1, 2, tabulka s deklarovaným rozměrem W, mm. Obr. 1

Karton pro glazované dlaždice

Karton pro neglazované dlaždice

Obr. 2

barevný odstín

kód rozměru v mm

jmenovitý rozměr

barevný odstín

kód rozměru v mm

jmenovitý rozměr

Před zahájením kladečských prací je třeba ověřit údaje na obalech. Kombinace obkladových prvků s různým katalogovým číslem v jedné ploše je třeba předem projednat a písemně objednat u dodavatele nebo prodejce.

Certifikace a prohlášení o vlastnostech Ověřování stálosti vlastností typů keramických obkladových prvků provedeno podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011, systém posouzení 4: Prohlášení o vlastnostech T13 01 – slinuté neglazované dlaždice BIa Prohlášení o vlastnostech D13 01 – slinuté glazované dlaždice BIa Prohlášení o vlastnostech G13 01 – hutné glazované dlaždice BIb Prohlášení o vlastnostech W13 01 – glazované obkládačky BIII Prohlášení o shodě P 01 – Mozaika pro obklady stěn a podlah (nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb.) Prohlášení o shodě P 02 – Keramické tvarovky, schodovky atd. (nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb.) Prohlášení o shodě P 03 – Výrobky z přírodního kamene Prohlášení o shodě P 04 – Keramické reliéfní listely a keramické doplňky (nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb.) Prohlášení výrobce jsou k dispozici v různých jazykových verzích na www.rako.eu (http://www.rako.cz/ke-stazeni/prohlaseni.html popř. http://www.rako.cz/en/download/declarations.html, http://www.rako.cz/de/download/erklarungen.html).

EN

Recommended use of available types of ceramic tiles:

TAURUS fully vitrified unglazed floor tiles, Catalogue No.: Txxxxxxx Fully vitrified unglazed frost-resistant ceramic tiles with very low water absorption less than or equal 0.5 %, made in compliance with EN 14411:2016 BIa UGL, Annex G. The products are intended mainly for floor tiling in exteriors and interiors exposed to climatic effects and subject to extreme mechanical stress, abrasion and pollution. For this reason, they are particularly suitable for floors in restaurants, administrative buildings, car showrooms, foodprocessing and chemical plants, as well as outdoor horizontal surfaces of balconies, terraces, and passageways. They are characterized by high strength, frost and chemical resistance. The polished unglazed tiles are designed for exclusive interiors and facades. The vitrified unglazed TAURUS tiles are offered in monochrome as well as multicolour variants with anti-slip relief, standard smooth or polished surface. The material mass (body) can be coloured, thus replacing the aesthetic function of a glaze. In this way, we create the actual surface design.The tiles with declared anti-slip surface finish must be used for floors with the risk of slipping pursuant to the applicable regulations. Large tiles (30 x 60  and 60 x 60 cm) and polished tiles are rectified for accurate dimensions allowing for precise laying and format combinations. TAURUS INDUSTRIAL series tiles are thickened to 15 mm for heavily stressed floors in industrial operations (workshops, manufacturing halls and warehouses). KENTAUR fully vitrified glazed floor tiles, Catalogue No.: Dxxxxxxx are fully vitrified ceramic glazed frost resistant tiles with very low water absorption less than or equal to 0.5%, manufactured to comply with EN 14411:2016 Bla GL, Annex G. The products are of universal use as floor and wall tiles for interiors and exteriors, exposed to climatic effects, high mechanical stress and pollution. For this reason they are very suitable for apartments and apartment buildings, also for the exterior in terraces and balconies. Ceramic tiles with the abrasion resistance PEI 5 and declared slip resistance are particularly suitable for public buildings (e.g. restaurants, shops, hotels, offices, governmental buildings, car showrooms). The vitrified glazed KENTAUR tiles are available in many colours and designs and surface finishes (smooth, relief, anti-slip, lapped etc.). The material mass (body) is in some products coloured in order to match the colour of the mass with the glaze where anti-slip grooves are milled in the body or, for example, during grinding of the round step edges of the step tiles. Large size tiles (30 x 60, 60 x 60, 40 x 80, 80 x 80, 20 x 120 and 30 x 120 cm) are rectified for accurate dimensions allowing for precise laying and format combinations. Compact glazed floor tiles, Catalogue No.: Gxxxxxxx are glazed ceramic tiles with water absorption higher than 0.5% and less than or equal to 3.0%, made in compliance with EN 14411:2016 BIb GL, Annex H. These tiles can be used for interior floors and walls including exterior façades which are exposed to the weather. An example of their application is their universal use on floors and walls of bathrooms, kitchens, passages, offices, exterior façades, swimming pools in interiors, saunas, deep freeze rooms, food processing plants, etc. These tiles are not intended for horizontal surfaces on balconies and terraces. Water absorption of the POOL tiles is under 1 %, they are frost resistant and suitable for showers and exterior pools. The tiles are made in a wide range of colours with glossy and matt finish, decorated with various technique (printing, dusting, spraying) or with a glaze or relief for anti-slip use. Tiles with the gold, platinum and mother-of-pearl surface can be used only for interior walls!

barevný odstín

326

kód rozměru v mm

jakost

otěruvzdornost

barevný odstín

kód rozměru v mm

jakost

Wall tiles, catalogue number: Wxxxxxxx are ceramic glazed wall tiles with water absorption higher than 10 %, made in compliance with EN 14411:2016 BIII GL, Annex L. They are designed for tiling of interior walls and not suitable for exposure to climatic effects, frost, underground water, acids and alkali, their vapours and abrasive detergents.

327

TECHNICKÉ INFORMACE

TECHNICKÉ INFORMACE

Systém značení a doporučené použití keramických obkladových prvků RAKO | RAKO ceramic tiles and accessories – identification system and application recommendations | System oznaczania i zalecane użycie płytek ceramicznych RAKO | Система маркировки и рекомендуемое применение керамических облицовочных элементов RAKO


They are thus used for tiling walls of bathrooms, kitchens, laundries or other interiors. In an environment where the wall tile will be exposed to the direct action of water, in a shower enclosure etc., it is necessary to use a CG2WA type grouting material with reduced water absorption. The tile surface is smooth or embossed, with glossy, semi-matt or matt glaze, namely transparent, semi-transparent, or non-transparent, plain- or multicoloured, or decorated with various techniques (digital print, Rotocolor). Depending on the used glaze type (transparent, semi-transparent) transient dark colouring of the tile cannot be excluded, as it is determined by its structure and caused by humidity infiltration in the tile. The colouring may further be supported with water permeability of the joints, insulation layers in the base (water is held between the insulation layer and the glaze) and high air humidity in bathrooms with insufficient ventilation. This transient colouring does not represent a defect of the product. Large-format wall tiles (30 x 60 and 30 x 90 cm) are manufactured also in a rectified design, enabling precise laying with a minimum joint. Non-ceramic accessory materials – glass of Catalogue No. Vxxxxxxx, natural stone of Catalogue No. Sxxxxxxx Unique accessory materials complementing ceramic wall tiles. Properties of these materials and their characteristic differences in colour, structure and other properties are determined by the production technology or by their natural origin. POOL sintered drawn floor tiles and shapes, Catalogue No.: XPxxxxxx Highly sintered glazed frost-resistant ceramic products with very low absorption less than or equal to 0.5%, made by a drawing technique in accordance with EN 14411:2016 Ala GL, Annex M, suitable for professional designs of edges of public as well private indoor and outdoor swimming pools.

Product identification - production batches All ceramic tile products are made in batches which batches may differ from each other in colour shade and dimensions. The batches are identified in client documentation, on palettes and in delivery notes. In addition to the catalogue number, name of the series, and the type of surface, packages include identification of shade, declared dimensions, quality and, as applicable, abrasion and slip resistance properties of glazed floor tiles. Tiles from batches with different colour shade identifier or different declared dimensions must not be used in the same surface. Colour shade is shown on cartons by a combination of two or three letters and numbers, dimensions are identified by a numeric code, see Fig. 1, 2, Table of declared dimension W in mm.

Fig.1

Cardboard packaging for glazed tiles

colour shade

caliber in mm

quality

Cardboard packaging for unglazed tiles

abrasion resistance

colour shade

Label for glazed wall and floor tiles

caliber in mm

Fig.2

quality

Label for unglazed floor tiles

Systém značení a doporučené použití keramických obkladových prvků RAKO | RAKO ceramic tiles and accessories – identification system and application recommendations | System oznaczania i zalecane użycie płytek ceramicznych RAKO | Система маркировки и рекомендуемое применение керамических облицовочных элементов RAKO

Certificates and Declarations of Properties Properties of ceramic tile products are tested in accordance with European Parliament and Council (EU) Regulation 305/2011 of 9 March 2011, Assessment System 4: Declaration of Properties T13 01 – sintered unglazed floor tiles BIa Declaration of Properties D13 01 – sintered glazed floor tiles BIa Declaration of Properties G13 01 – dense glazed floor tiles BIb Declaration of Properties W13 01 – glazed wall tiles BIII Declaration of Conformity P 01 – Mosaics for wall and floor tiles (Government Decree No. 163/2002 in the wording of GD No. 312/2005) Declaration of Conformity P 02 – Shaped ceramic bricks, step tiles, etc. (Government Decree No. 163/2002 in the wording of GD No. 312/2005) Declaration of Conformity P 03 – Natural stone products Declaration of Conformity P 04 – Ceramic relief listellos and ceramic accessories (Government Decree No. 163/2002 in the wording of GD No. 312/2005) Manufacturer’s declarations are available in various languages at www.rako.eu (http://www.rako.cz/ke-stazeni/prohlaseni.html or http://www.rako.cz/en/download/declarations.html, http://www.rako.cz/de/download/erklarungen.html).

PL

Zalecane przeznaczenie oferowanych typów płytek ceramicznych:

Wysokospiekane nieszkliwione płytki podłogowe TAURUS, numer katalogowy: Txxxxxxx są to ceramiczne wysokospiekane, nieszkliwione, mrozoodporne elementy okładzinowe o bardzo niskiej nasiąkliwości, mniejszej lub równej 0,5 %, produkowane według EN 14411:2016 BIa UGL, załącznik G. Wyroby są przeznaczone przede wszystkim do wykonywania podłóg na zewnątrz i we wnętrzach, które są narażone na działanie czynników atmosferycznych i wysokie, do ekstremalnych obciążenia, ścieranie i zanieczyszczenie. Z tego powodu są zalecane do wykańczania podłóg w restauracjach, budynkach administracyjnych, salonach samochodowych, zakładach spożywczych i chemicznych, oraz poziomych powierzchni zewnętrznych balkonów, tarasów i pasaży. Cechuje je wysoka wytrzymałość, mrozoodporność i odporność chemiczna. Polerowane nieszkliwione płytki podłogowe są przeznaczone do ekskluzywnych wnętrz i na elewacje. Spiekane nieszkliwione płytki podłogowe TAURUS są produkowane w wersji jednokolorowej i wielokolorowej z powierzchnią reliefową przeciwpoślizgową lub standardową gładką, oraz powierzchnią polerowaną. Masa ceramiczna (czerep) jest barwiona, zastępując estetyczne funkcje szkliwa. Tak uzyskujemy pożądane zdobienie powierzchni. Powierzchnie o deklarowanej przeciwpoślizgowości są przeznaczone do wykańczania podłóg, gdzie występuje niebezpieczeństwo poślizgnięcia, stosownie do właściwych przepisów. Wielkoformatowe płytki podłogowe (30 x 60 i 60 x 60 cm) oraz płytki polerowane, są rektyfikowane do dokładnego wymiaru, umożliwiającego precyzyjne położenie i łączenie formatów. Płytki ceramiczne z serii TAURUS INDUSTRIAL są produkowane również w większej grubości, 15 mm z przeznaczeniem na mocno obciążone posadzki przemysłowe (np. warsztaty, hale produkcyjne, magazyny). Wysokospiekane szkliwione płytki podłogowe typu KENTAUR, numer katalogowy: Dxxxxxxx są to wysokospiekane ceramiczne, szkliwione, mrozoodporne elementy o bardzo niskiej nasiąkliwości, mniejszej lub równej 0,5 %, produkowane według EN 14411:2016 BIa GL, załącznik G. Wyroby mają uniwersalne zastosowanie jako wykończenie podłóg lub ścian we wnętrzach i na zewnątrz, gdzie są narażone na działanie czynników atmosferycznych, wysokie obciążenia mechaniczne i zanieczyszczenie. Z tego powodu są bardzo wskazane do stosowania w mieszkaniach i domach mieszkalnych oraz na zewnątrz, na tarasach i balkonach. W obiektach użytku publicznego (np. w restauracjach, sklepach, hotelach, urzędach, salonach samochodowych) trzeba użyć płytek o odporności na ścieranie PEI 5 i deklarowanej przeciwpoślizgowości. Wysokospiekane, szkliwione płytki podłogowe KENTAUR są produkowane w wielu odmianach wzorniczych i kolorystycznych (gładkie, reliefowe, przeciwpoślizgowe, pół-polerowane). Masa ceramiczna (czerep), niektórych produktów jest barwiona aby uzyskać zgodność koloru czerepu ze szkliwem tam, gdzie są frezowane przeciwpoślizgowe rowki, lub przykładowo szlifowane wyoblenia krawędzi stopnicy. Wielkoformatowe płytki podłogowe (30 x 60, 60 x 60, 40 x 80, 80 x 80, 20 x 120 i 30 x 120 cm) oraz płytki polerowane, są rektyfikowane do dokładnego wymiaru, umożliwiającego precyzyjne położenie i łączenie formatów. Płytki podłogowe szkliwione, numer katalogowy: Gxxxxxxx są to ceramiczne szkliwione elementy okładzinowe o nasiąkliwości większej, niż 0,5 % a mniejszej, lub równej 3,0 %, produkowane według EN 14411:2016 Blb GL, załącznik H. Płytki można stosować jako okładzinę podłóg i ścian we wnętrzach, oraz elewacji, które są narażone na działanie czynników atmosferycznych. Przykładem ich uniwersalnego zastosowania są podłogi i ściany łazienek, kuchni, korytarzy, biur, elewacje, baseny wewnętrzne, sauny, strefy natrysków, zamrażalnie i zakłady spożywcze, itd. Te płytki nie są przeznaczone do wykańczania powierzchni poziomych balkonów i tarasów. Asortyment POOL ma nasiąkliwość poniżej 1 %, jest mrozoodporny i nadaje się do basenów zewnętrznych. Płytki produkowane są w szerokiej kolorystyce, z błyszczącą i matową powierzchnią, zdobione różnymi technikami (druk, posypka, natrysk), ewentualnie ze szkliwem lub reliefem przeciwpoślizgowym. Płytki z powierzchnią ze złota, platyny i masy perłowej można stosować jedynie do wykańczania ścian we wnętrzach!

colour shade

caliber in mm

nominal size

colour shade

caliber in mm

nominal size

This information must be checked on the packaging before fixing the tiles. Combinations of tiles of different catalogue numbers in the same surface should be discussed beforehand and ordered in writing from the supplier or dealer.

Płytki ścienne, numer katalogowy: Wxxxxxxx to szkliwione okładzinowe elementy ceramiczne, o nasiąkliwości powyżej 10%, produkowane zgodnie z normą EN 14411:2016 BIII GL, załącznik normatywny L. Przeznaczone są do okładania ścian wewnętrznych, które nie są wystawione na działania atmosferyczne, mrozu, stałe obciążenie wodne, działanie kwasów i zasad, oraz ich oparów, lub na działanie środków ściernych. Z tego powodu są stosowane na ściany łazienek, kuchni, pralni i pozostałych pomieszczeniach wewnętrznych. W pomieszczeniach, w których płytka ścienna o większej nasiąkliwości, będzie narażona na bezpośredni kontakt z wodą, jak prysznice, należy zastosować fugę typu CG2WA z obniżoną nasiąkliwością, np. fugi GF. Powierzchnia płytek ściennych jest gładka lub z delikatnym reliefem, błyszcząca, półmatowa, lub matowa, z przeźroczystym, półprzeźroczystym lub nieprzeźroczystym szkliwem, jednobarwna lub kolorowa, zdobiona różnymi technikami (druk cyfrowy, rotocolor). W zależności od zastosowanego szkliwa (przeźroczyste lub półprzeźroczyste) nie można wykluczyć przejściowego przebarwienia płytki wynikającego z przenikania wilgoci z podłoża do ceramicznego czerepu. Do przebarwienia może dojść łatwiej przy wodo-przepuszczalnej spoinie, zastosowaniu warstwy izolacyjnej w podłożu (woda zostaje zamknięta między izolacją, a szkliwem), lub wysokiej wilgotności powietrza w łazienkach o niedostatecznej wentylacji. Takie przejściowe przebarwienie nie oznacza jednak wady produktu. Wielkoformatowe płytki ścienne (30 x 60 i 30 x 90 cm) są produkowane również z rektyfikowaną krawędzią, która umożliwia ich precyzyjne układanie z minimalną spoiną. Nieceramiczne materiały uzupełniające – szkło z numerem katalogowym Vxxxxxxx, kamień naturalny z numerem katalogowym Sxxxxxxx Są odpowiednim unikatowym uzupełnieniem płytek ceramicznych. Właściwości tych materiałów i charakterystyczne różnice koloru, struktury i innych właściwości są dane technologią produkcji lub ich naturalnym wyglądem. Spiekane szkliwione płytki ciągnione i kształtki POOL, numer katalogowy: XPxxxxxx są to wysokospiekane szkliwione wyroby ceramiczne o bardzo niskiej nasiąkliwości, mniejszej lub równej 0,5 %, produkowane przez ciągnienie według

328

329

TECHNICKÉ INFORMACE

TECHNICKÉ INFORMACE

Systém značení a doporučené použití keramických obkladových prvků RAKO | RAKO ceramic tiles and accessories – identification system and application recommendations | System oznaczania i zalecane użycie płytek ceramicznych RAKO | Система маркировки и рекомендуемое применение керамических облицовочных элементов RAKO


EN 14411:2016 Ala GL, załącznik M. Są przeznaczone do profesjonalnego wykańczania obrzeży basenów publicznych i prywatnych we wnętrzach i na zewnątrz.

Znakowanie produktu – szarża produkcyjna Wszystkie ceramiczne elementy okładzinowe są produkowane w partiach, które mogą się wzajemnie różnić odcieniem i wymiarami. Poszczególne partie są oznaczone w dokumentacji towarzyszącej, na paletach i listach przewozowych. Na opakowaniach, oprócz numeru katalogowego, nazwy serii i rodzaju powierzchni, jest podany odcień, wymiar roboczy, gatunek oraz, ewentualnie odporność na ścieranie i przeciwpoślizgowość podłogowych płytek szkliwionych. Elementy okładzinowe z poszczególnych partii, z różnie oznaczonym odcieniem partii lub różnymi deklarowanymi wymiarami nie mogą być użyte na jednej powierzchni. Odcień jest podany na kartonach jako kombinacja dwóch lub trzech liter i cyfr, wymiary są oznaczone kodem numerycznym, patrz rys. 1, 2, tabela z deklarowanym wymiarem W, mm. rys.1

odcień

Karton z płytkami szkliwionymi

kod wymiaru w mm

jakość

Karton z płytkami neszkliwionymi

odporność na ścieranie

Etykieta szkliwionych płytek ściennych lub podłogowych

odcień

kod wymiaru w mm

rys.2

jakość

Etykieta płytek nieszkliwionych

Systém značení a doporučené použití keramických obkladových prvků RAKO | RAKO ceramic tiles and accessories – identification system and application recommendations | System oznaczania i zalecane użycie płytek ceramicznych RAKO | Система маркировки и рекомендуемое применение керамических облицовочных элементов RAKO RUS

Рекомендуемое применение предлагаемых типов керамических облицовочных элементов:

Высокоспекаемая неглазурованная напольная плитка TAURUS, артикул: Txxxxxxx - это керамические высокоспекаемые неглазурованные морозоустойчивые облицовочные элементы с очень низким водопоглощением (ниже или равным 0,5 %), соответствующие требованиям европейского стандарта EN 14411:2016 BIa UGL, приложение G. Данные изделия предназначены для устройства: полов, подвергающихся климатическим воздействиям: полов с высокой, вплоть до экстремальной, механической нагрузкой, истиранием и загрязнением. Плитка этого типа отлично подходит для устройства пола: в ресторанах, административных зданиях, автосалонах, пищевых и химических цехах, а также для отделки наружных горизонтальных поверхностей балконов, террас и пассажей. Плитка отличается высокой прочностью, морозостойкостью и устойчивостью к химическим воздействиям. Полированная напольная плитка и предназначены для оформления эксклюзивных интерьеров и фасадов. Высокоспекаемая неглазурованная напольная плитка TAURUS выпускается: в одноцветном и многоцветном исполнении, с рельефной противоскользящей поверхностью, со стандартной гладкой поверхностью, или полированной поверхностью. Керамическая масса (черепок) прокрашивается, чем заменяется эстетическая функция глазури и формируется непосредственный дизайн поверхности. В соответствии с законодательством материалы с декларированными противоскользящими свойствами необходимо применять для устройства полов в помещениях, в которых имеется опасность поскользнуться. Ректификация напольной (30x60 и 60x60 см) и полированной напольной плитки осуществляется в соответствии со строго заданным размером, что позволяет выполнять безукоризненную укладку плитки и сочетать форматы. Облицовочные элементы из серии TAURUS INDUSTRIAL изготавливаются с увеличенной толщиной 15 мм и предназначены для устройства особо интенсивно эксплуатируемых полов на промышленных предприятиях (например, мастерские, производственные цеха и склады). Высокоспекаемая глазурованная керамическая напольная плитка KENTAUR, артикул: Dxxxxxxx - это керамические высокоспекаемые неглазурованные морозоустойчивые облицовочные элементы с очень низким водопоглощением (ниже или равным 0,5 %), соответствующие требованиям европейского стандарта EN 14411:2016 BIa UGL, приложение G. Изделия данного типа универсальны. Они могут применяться для внутренней и наружной облицовки стен и полов, могут подвергаться влиянию климатических условий, высокой механической нагрузке и загрязнению. Плитка этого типа отлично подходит для применения в квартирах и жилых домах, а также для отделки террас и балконов. Для объектов общественного назначения (например: рестораны, магазины, гостиницы, государственные учреждения, автосалоны) рекомендуем применять напольную плитку с классом износостойкости PEI 5 и декларированными противоскользящими свойствами. Спекаемая глазурованная плитка серии KENTAUR изготавливается в широком цветовом ассортименте, с различным дизайном и разнообразным исполнением поверхности (гладкая, рельефная, противоскользящая, полуматовая и т.д.). Керамическая масса (черепок) у некоторых изделий прокрашивается, для того, чтобы сладить цвет черепка с глазурью в случаях, когда на поверхности плитки путем фрезеровки создается рифление (для придания плитке противоскользящих свойств) или на плитке, предназначенной для облицовки лестничных ступеней, шлифуются круглые грани.Ректификация крупноформатной керамической плитки (30 x 60, 60 x 60, 40 x 80, 80 x 80, 20 x 120 a 30 x 120 см) осуществляется в соответствии со строго заданным размером, что позволяет выполнять безукоризненную укладку плитки и сочетать форматы. Глазурованная напольная плитка с плотным черепком, артикул: Gxxxxxxx - это керамические глазурованные облицовочные элементы с водопоглощением выше 0,5 % и меньшим или равным 3,0 %, соответствующие требованиям европейского стандарта EN 14411:2016 Blb GL, приложение H. Плитку можно использовать для устройства полов и стен в помещениях, а также для отделки фасадов, подверженных влияниям климатических условий. Плитка данного типа универсальна, походит для устройства полов и облицовки стен ванных комнат, кухонь, коридоров, офисов, наружных фасадов, бассейнов в интерьерах саун, душевых комнат бассейнов и общественных зданий, плитку также можно использовать в холодильных и пищевых цехах и т.д. Плитка не предназначена для облицовки горизонтальных поверхностей балконов и террас. Плитка серии POOL имеет водопоглощение ниже 1 %, является морозостойкой и пригодна для применения в открытых бассейнах. Напольная плитка изготавливается в широком цветовом ассортименте, с глянцевой и матовой поверхностью, плитка украшается с применением различных техник (печать, посыпка, напыление), глазурью или рельефом в противоскользящем исполнении. Плитка с поверхностью, декорированной золотом, платиной и перламутром, пригодна только для внутренней отделки стен!

odcień

kod wymiaru w mm

nominalny rozmiar

odcień

kod wymiaru w mm

nominalny rozmiar

Przed rozpoczęciem układania trzeba skontrolować dane na opakowaniach. Łączenie elementów wykończeniowych, o różnych numerach katalogowych, na jednej powierzchni trzeba uprzednio uzgodnić i pisemnie zamówić u dostawcy lub sprzedawcy.

Certyfikaty i deklaracje właściwości Kontrola stałości właściwości użytkowych ceramicznych elementów okładzinowych jest przeprowadzana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UW nr 305/2011 z dnia 9. 3. 2011, system oceny 4: Deklaracja właściwości użytkowych T13 01 – płytki podłogowe spiekane nieszkliwione BIa Deklaracja właściwości użytkowych D13 01 – płytki podłogowe szkliwione BIa Deklaracja właściwości użytkowych G13 01 – gęste płytki podłogowe szkliwione BIb Deklaracja właściwości użytkowych W13 01 – płytki ceramiczne szkliwione BIII Deklaracja właściwości użytkowych P 01 – Mozaika ścienna i podłogowa Deklaracja właściwości użytkowych P 02 – Kształtki ceramiczne, stopnice itd. Deklaracja właściwości użytkowych P 03 – Produkty z naturalnego kamienia Deklaracja właściwości użytkowych P 04 – Ceramiczne listwy reliefowe i dodatki Deklaracje producenta są do ściągnięcia w różnych wersjach językowych na www.rako.eu (http://www.rako.cz/pl/do-sciagniecia/deklaracje.html ew. http://www.rako.cz/ke-stazeni/prohlaseni.html http://www.rako.cz/en/download/declarations.html, http://www.rako.cz/de/download/erklarungen.html).

330

Настенная плитка, номер по каталогу: Wxxxxxxx Глазурованные керамические облицовочные элементы с влагопоглощением свыше 10 %, соответствующие требованиям европейского стандарта EN 14411:2016 BIII GL, приложение L. Настенная плитка предназначена для облицовки стен в интерьерах, не находящихся под воздействием погодных условий, мороза, постоянного воздействия воды, кислот, щелочей и их испарений, а также не подвергающимся воздействию абразивных моющих средств. Настенная плитка применяется для облицовки стен в ванных комнатах, на кухне, в прачечных и в остальных интерьерах. В помещениях, где пористая плитка подвержена прямому воздействию воды, в душе, и т.д..., надо использовать тип затирки CG2WA с пониженным водопоглощением, например: затирка GF. Поверхность настенной плитки гладкая или имеет тонкий рельеф, с глянцевой, полуматовой или матовой глазурью, глазурь может быть прозрачной, полупрозрачной или непрозрачной, в одноцветном или многоцветном исполнении, с украшениями, выполненными с использованием различных техник (цифровая печать, ротационная печать). В зависимости от примененного типа глазури (прозрачная, полупрозрачная) нельзя исключить возникновение временной темной окраски настенной плитки, обусловленной конструкцией плитки и связанной с проникновением влажности в черепок настенной плитки. Кроме того, окраска может быть усилена водопроницаемостью швов, изоляционными слоями в основании (вода остается замкнутой между изоляционным слоем и глазурью) и высокой влажностью воздуха в ванных комнатах с недостаточной вентиляцией. Необходимо отметить, что данное временное потемнение не представляет собой дефект изделия. Крупноформатная настенная плитка (30 x 60 и 30 x 90 см) производится также в ректифицированном исполнении, позволяющем осуществлять точную укладку с узким швом. Дополнительные некерамические материалы – стеклянные изделия с артикулом Vxxxxxxx, натуральный камень с артикулом Sxxxxxxx - уникальные дополнения к керамической плитке. Свойства данных материалов и характерная разница в цвете и структуре определены технологией производства или природным происхождением. Высокоспекаемая глазурованная экструдированная напольная плитка и фасонные элементы POOL, артикул: XPxxxxxx - это высокоспекаемые глазурованные морозостойкие керамические элементы с водопоглощением ниже или равным 0,5 %, изготавливаемые методом экструзии и соответствующие требованиям европейского стандарта EN 14411:2016 Ala GL, приложение M, которые предназначены для профессионального устройства элементов общественных и частных, внутренних и открытых бассейнов.

Маркировка изделий – производственная партия Все керамические облицовочные элементы выпускаются партиями. Отдельные партии могут отличаться по оттенку цвета и по размеру. Каждая партия обозначена в сопроводительной документации, на поддонах и в накладных. На упаковке, кроме номера по каталогу, названия серии и вида поверхности, указывается оттенок, декларируемый размер, качество, а также износостойкость и противоскользящие свойства плитки. Облицовочные элементы партий с различной маркировкой по тону или калибру запрещено применять на одной поверхности. Тон на коробках обозначен сочетанием двух или трех букв и цифр, калибр указан цифровым кодом, см. рис. 1, 2, таблица с декларированным размером W, мм.

331

TECHNICKÉ INFORMACE

TECHNICKÉ INFORMACE

Systém značení a doporučené použití keramických obkladových prvků RAKO | RAKO ceramic tiles and accessories – identification system and application recommendations | System oznaczania i zalecane użycie płytek ceramicznych RAKO | Система маркировки и рекомендуемое применение керамических облицовочных элементов RAKO


Коробка для глазурованных злементов

Коробка для неглазурованных злементов

рис.2

CZ Jmenovité a deklarované rozměry: Keramické obkladové prvky se označují podle EN 14411:2016 jmenovitými rozměry v cm, např. 10 x 10, 20 x 20 cm. Konkrétní vyrobený rozměr – deklarovaný rozměr (W) keramického prvku – je uveden na obalu v mm. Metodiku stanovení geometrických parametrů keramických obkladových prvků a povolených odchylek od deklarovaných rozměrů popisuje norma EN ISO 10545-2. Požadované hodnoty a tolerance pro všechny typy výrobků společnosti LASSELSBERGER, s.r.o., jsou uvedeny v informačních přílohách katalogů RAKO HOME a RAKO OBJECT. Rektifikované obkladové prvky Dlaždice s nízkou nasákavostí o rozměrech 10 x 10, 20 x 20, 22,5 x 45, 22,5 x 22,5, 15 x 45, 45 x 45, 15 x 60, 30 x 60, 60 x 60, 40 x 80, 80 x 80, 20 x 120 a 30 x 120 cm a obkládačky 30 x 60 a 30 x 90 cm jsou převážně nabízeny s rektifikovanými hranami, které jsou zabroušeny s vysokou přesností a umožňují pokládku s úzkou spárou až od 2 mm. V katalogu jsou rektifikované (zabrušované) obkladové prvky vždy označeny ikonou s písmenem . Zabroušené hrany rektifikovaných obkladů a dlažeb jsou křehké a vyžadují pečlivou a opatrnou manipulaci. Neopatrný pohyb a kontakt s jiným materiálem mohou způsobit odštípnutí hrany nebo rohu obkladu.

оттенок цвета

код размера в мм

номинальный размер

оттенок цвета

код размера в мм

номинальный размер

Перед началом работ необходимо проверить данные на упаковке. Сочетание облицовочных материалов различных артикулов на одной поверхности необходимо заранее оговорить, заказ оформляется в письменной форме у поставщика или продавца.

Сертификация и декларация свойств Проверка постоянства свойств типов керамических облицовочных элементов проведена согласно Директиве Европейского парламента и Совета ЕС № 305/2011 от 9. 3. 2011, система оценки 4: Декларация свойств T13 01 – высокоспекаемая неглазурованная напольная плитка BIa Декларация свойств D13 01 – высокоспекаемая глазурованная напольная плитка BIa Декларация свойств G13 01 – глазурованная напольная плитка с плотным черепком BIb Декларация свойств W13 01 – глазурованная настенная плитка BIII Декларация свойств P 01 - Мозаика для облицовки стен и полов. (Постановление правительства № 163/2002 Сб. законов, в редакции постановления правительства № 312/2005 Сб. законов) Декларация свойств P 02 – Керамическая фасонная плитка, плитка для облицовки лестничных ступеней и т.д. (Постановление правительства № 163/2002 Сб. законов, в редакции постановления правительства № 312/2005 Сб. законов) Декларация свойств P 03 – Изделия из естественного камня. Декларация свойств P 04 – Керамические рельефные плитки – бордюры и керамические аксессуары (Постановление правительства № 163/2002 Сб. законов, в редакции постановления правительства № 312/2005 Сб. законов) Сертификаты производителя доступны на различных языках на сайте www.rako.eu (http://www.rako.cz/ke-stazeni/prohlaseni.html или http://www.rako.cz/en/download/declarations.html, http://www.rako.cz/de/download/erklarungen.html).

332

Modulové rozměry Modulové rozměry, např. M 10 x 10, M 20 x 20 cm, jsou vhodné pro kombinování obkladových prvků různých formátů do jedné plochy při zachování průběžných spár. Např. u rozměru 8 (598 x 598, 298 x 598 mm) umožňuje modulově kombinovat uvedené formáty leštěných, lapovaných a standardních dlaždic, popř. rektifikovaných obkládaček, na jednu plochu při stejné spáře. Spáry užší než 2 mm ale snižují schopnost vstřebávat pnutí mezi podkladem a samotnou dlažbou. Např. rakouská norma ÖNORM B 3407:2015 stanovuje pro interiér minimální šířku nepružné spáry 2 mm a pro exteriér 5 mm. Zásadně nedoporučujeme pokládku beze spár, tzv. nasraz. Tento způsob zcela eliminuje vstřebávání pnutí mezi podkladem a dlažbou, navíc zanesená nečistota ve spárách je neodstranitelná. Keramické výrobky s modulovými rozměry jsou tvořeny násobky základního rozměru. Do rozměru výrobku je započítávána i šířka jednotné spáry, takže lze vytvořit i v ploše z různých formátů pravidelné spárování.

198

Метка для неглазурованной напольной плитки

48

сорт

2

Метка для глазурованной настенной и напольной плитки

код размера в мм

48

оттенок цвета

2

износостойкость

48

код размера в мм сорт

2

оттенок цвета

Nerektifikované obkladové prvky Nerektifikované obkladové prvky v sérii ColorTWO, POOL a TAURUS z katalogu RAKO OBJECT jsou převážně vyráběny v modulových rozměrech 8. Kromě toho jsou vyráběny nerektifikované obkládačky v modulových rozměrech 8 z katalogu RAKO HOME ve formátu 20 x 40, 20 x 60 a 30 x 60 cm a nerektifikované dlaždice formátu 10 x 10, 20 x 20, 10 x 20, 30 x 30, 33 x 33 a 45 x 45 cm. U nerektifikovaných obkladových prvků včetně doplňků hraje rozhodující roli deklarovaný rozměr výrobku obsažený v šarži produktu, který je důležitý při skladbě více druhů keramických obkladových prvků do jedné plochy a pro zachování stejné šířky spáry. Díky přirozeným rozměrovým nepřesnostem u nerektifikovaných výrobků však nedoporučujeme pokládku se spárou užší než 2 mm. Rozměrové rozdíly v souladu s normou jsou u velmi úzké spáry viditelné. Proto u pokládky nerektifikovaných obkladových prvků doporučujeme šířku spáry cca 3–4 mm.

198

2

98

2

48

Mozaiky, dekory Jsou nabízeny např. ve jmenovitých rozměrech 2,5 x 2,5, 5 x 5, 5 x 10 cm apod. Rozměry jednotlivých druhů mozaiky, dekorů a doplňků jsou odvozené od rozměrů základních formátů, ke kterým jsou rozměrově doladěné. Jednotlivé prvky jsou nalepeny na umělohmotné nebo papírové síťky – sety – o rozměrech 30 x 30, 30 x 60 cm apod., které urychlují a usnadňují pokládku do lepicí hmoty třídy C2. V případě potřeby je možné rozříznutím síťky sety upravit na pásky, listely, nebo velikost setů a spár korigovat podle okolních prvků a velkoplošných dlaždic. Povolené odchylky od deklarovaných rozměrů popisují Stavebně technická osvědčení – STO, viz webové stránky www.rako.cz/ke stažení/certifikáty.

EN Nominal and declared size: Ceramic tiles are identified according to EN 14411:2016 with nominal sizes in cm, for example: 10 x 10, 20 x 20 cm. Specific manufactured sizes – declared dimensions (W) of ceramic tiles are shown on packaging in mm. Methods to determine geometric parameters of ceramic tiles and allowed deviations from the declared sizes are described in the standard EN ISO 10545-2. The declared size is specified on packaging and delivery notes in millimetres. Accurate values and tolerance for all types of LASSELSBERGER, s.r.o. products are provided in information annexes to the catalogues RAKO HOME and RAKO OBJECT. Rectified Tiles Low-absorption floor tiles of sizes 10 x 10, 20 x 20, 22.5 x 45, 22.5 x 22.5, 15 x 45, 45 x 45, 15 x 60, 30 x 60, 60 x 60, 40 x 80, 80 x 80, 20 x 120 and 30 x 120 cm and wall tiles of sizes 30 x 60 and 30 x 90 cm are mainly offered with rectified edges, which are ground with high precision and allow installation with a narrow joint from 2 mm. In the catalogue, rectified (ground) tiles are always marked with the letter icon. The ground edges of the rectified wall tiles and floor tiles are fragile and require careful and cautious handling. Careless movement and contact with any other material could cause the tile edge or corner to be chipped off. Non-rectified Tiles Non-rectified tiles of the ColorTWO, POOL and TAURUS series included in the RAKO OBJECT catalogue are mostly made in module dimensions 8. In addition there are non-rectified wall tiles with module dimension 8 in the RAKO HOME catalogue in the sizes of 20 x 40, 20 x 60 and 30 x 60 and non-rectified floor tiles in the sizes of 10 x 10, 20 x 20, 10 x 20, 30 x 30, 33 x 33 and 45 x 45 cm. For non-rectified tile elements including accessories, the decisive role is played by the declared dimensions of the product contained in the product batch, which are important when using several types of ceramic tile elements on one surface and for maintaining the same joint width. Owing to natural dimensional inaccuracies of the non-rectified products, we however do not recommend installing tiles with a joint narrower than 2 mm. Dimensional differences in the case of very narrow joints are discernible in accordance with the standard. For this reason, in the case of installation of non-rectified tile elements we recommend a joint width of about 3-4 mm. Module sizes Module sizes, e.g. M 10 x 10, M 20 x 20 cm, are suitable for combinations of tiles of different formats on one surface while keeping running joints. For example size 8 (598 x 598, 298 x 598 mm) allows modular combinations of these sizes of polished, lapped and standard tiles or rectified tiles into a single surface with continuous joints. However, joint widths narrower than 2 mm reduce the capability to absorb the tension between the base and the tile itself. For example, the Austrian ÖNORM B 3407:2015 standard stipulates the minimum width of a non-elastic joint of 2 mm for interiors and 5 mm for exteriors. As a rule, we do not recommend installation without joint spacing. This mode of installation completely eliminates the absorption of the tension between the base and the tile; moreover, the dirt that collects in the joints cannot be removed. Ceramic products with module sizes consist of multiples of the basic sizes. The identification of the product size also includes the width of a uniform joint in order to achieve uniform joints on a surface made of different tile sizes.

333

TECHNICKÉ INFORMACE

рис.1

Rozměry a geometrické parametry | Sizes and geometric parameters | Rozmiary i parametry geometryczne | Размеры и геометрические размеры

48

TECHNICKÉ INFORMACE

Systém značení a doporučené použití keramických obkladových prvků RAKO | RAKO ceramic tiles and accessories – identification system and application recommendations | System oznaczania i zalecane użycie płytek ceramicznych RAKO | Система маркировки и рекомендуемое применение керамических облицовочных элементов RAKO


Rozměry a geometrické parametry | Sizes and geometric parameters | Rozmiary i parametry geometryczne | Размеры и геометрические размеры

Mosaics, décors These are offered for example in nominal sizes 2.5 x 2.5, 5 x 5, 5 x 10 cm etc. The sizes of the individual types of mosaic, décors and accessories are derived from the basic tile sizes to which their dimensions are harmonised. Individual elements are glued on plastic or paper mesh – sets in the sizes of 30 x 30, 30 x 60 cm etc., accelerating and facilitating laying in glue class C2. If necessary, the mesh of the set may be cut into individual bands or listellos. The size of the sets and joints may be corrected to suit adjacent elements and large tiles. Permitted deviations from the declared sizes are described in the Technical Construction Regulations – STO – see the website http://www.rako.cz/en/download/certificates.html.

Мозаики, декоративные элементы Предлагаются в номинальных размерах 2,5 x 2,5, 5 x 5, 5 x 10 см и т.д. Размеры отдельных видов мозаики, декоративных элементов и дополнений являются производными от базовых форматов и подстроены под данные размеры. Отдельные элементы наклеены на пластмассовые или бумажные сетки (наборы) размером 30 х 30 см, 30 х 60 см и т.д., которые ускоряют и упрощают укладку на клеящую массу класса C2. В случае необходимости возможно, наборы разрезать на ленты, листеллы, или корректировать размер наборов и швов в зависимости от соседних элементов и крупноформатной напольной плитки. Допустимые отклонения от декларированных размеров указаны в Строительных технических регламентах, см. сайт www.rako.eu, раздел «Скачать» - «Сертификаты».

PL Wymiary nominalne i robocze: Zgodnie z normą EN 14411:2016 dla płytek ceramicznych podawane są wymiary nominalne w cm, na przykład 10 x 10, 20 x 20 cm. Konkretny wymiar wyrobu – wymiar roboczy (W) elementu ceramicznego jest podany na opakowaniu w mm. Metody określania parametrów geometrycznych płytek ceramicznych i dopuszczalne odchylenia od wymiarów roboczych opisuje norma EN ISO 10545-2. Wymagane wartości i tolerancje dla wszystkich typów produktów LASSELSBERGER, s.r.o., są podane w informacyjnych aneksach katalogów RAKO HOME i RAKO OBJECT. Rektyfikowane płytki Płytki gresowe w rozmiarach 10 x 10, 20 x 20, 22,5 x 45, 22,5 x 22,5, 15 x 45, 45 x 45, 15 x 60, 30 x 60, 60 x 60, 40 x 80, 80 x 80, 20 x 120 a 30 x 120 cm oraz płytki ścienne 30 x 60 a 30 x 90 cm są zwykle oferowane z rektyfikowanymi krawędziami, które są precyzyjnie szlifowane, co umożliwia ich układanie z wąską fugą, do 2 mm. W katalogu, płytki rektyfikowane – (szlifowane) są zawsze oznaczone ikoną z literą . Szlifowane krawędzie rektyfikowanych płytek są kruche i wymagają starannego i ostrożnego obchodzenia. Nieostrożny ruch i kontakt z innym materiałem może spowodować ukruszenie krawędzi lub rogu płytki. Nierektyfikowane płytki Nierektyfikowane płytki serii ColorTWO, POOL i TAURUS z katalogu RAKO OBJECT są produkowane przeważnie w modułowym kalibrze 8. Produkowane są także nierektyfikowane płytki ścienne w modułowym kalibrze 8. z katalogu RAKO HOME, w formatach 20 x 40, 20 x 60 i 30 x 60 cm oraz nierektyfikowane płytki podłogowe w formatach 10 x 10, 20 x 20, 10 x 20, 30 x 30, 33 x 33 i 45 x 45 cm. W przypadku nierektyfikowanych płytek i dodatków ceramicznych ważną rolę odgrywa wymiar roboczy, oznaczony w szarży produktu, który jest istotny przy łączeniu różnych produktów na jednej powierzchni, przy zachowaniu jednakowej szerokości fugi. Z uwagi na naturalną niedokładność wymiarową nierektyfikowanych płytek ceramicznych, nie zalecamy układania ich z fugą węższą, niż 2 mm. Wymiarowe różnice, dopuszczane obowiązującą normą, są bardzo widoczne przy stosowaniu wąskich fug. Stąd, przy układaniu płytek nierektyfikowanych zalecamy fugi szerokości ok. 3-4 mm. Wymiary modułowe Wymiary modułowe, np. M 10 x 10, M 20 x 20 cm, nadają się do łączenia płytek o różnych formatach, na jednej powierzchni, przy zachowaniu nawiązujących spoin. Na przykład dla kalibru 8 (598 x 598, 298 x 598 mm) można łączyć modułowo te formaty płytek polerowanych, lappato i standardowych, ewentualnie rektyfikowanych płytek ściennych na jednej powierzchni z zastosowaniem tej samej szerokości spoiny. Fugi węższe niż 2 mm obniżają zdolność do kompensowania naprężeń pomiędzy podłożem a płytką. Przykładowo, austriacka norma ÖNORM B 3407:2015 określa minimalną szerokość fugi we wnętrzach 2 mm, zaś na zewnątrz, 5 mm. Zasadniczo nie zalecamy układania na styk, bez fug. Ten sposób całkowicie eliminuje możliwość kompensowania naprężeń pomiędzy podłożem a płytką, a nadto zabrudzenia, które dostaną się pomiędzy płytki są nieusuwalne. Płytki ceramiczne w modułowych wymiarach powstają jako wielokrotność rozmiaru bazowego. Do rozmiaru płytki doliczana jest szerokość pojedynczej spoiny, dzięki czemu na powierzchni złożonej z płytek różnych formatów, uzyskuje się efekt regularnych spoin. Mozaiki, dekory Są dostępne przykładowo w nominalnych wymiarach 2,5 x 2,5, 5 x 5, 5 x 10 cm, itp. Wymiary różnych rodzajów mozaiki, dekoracji i dodatków wynikają z wymiarów płytek bazowych, dla których są przeznaczone. Poszczególne elementy są klejone na siatki z tworzywa sztucznego lub z papieru – arkusze w rozmiarach 30 x 30, 30 x 60 cm, itp., które ułatwiają i przyspieszają ich montaż z zastosowaniem kleju typu C2. W razie potrzeby, przez rozcięcie siatki, można arkusze przerobić na paski lub dostosować ich rozmiar lub szerokość spoin do otaczających kształtek, czy dużych płytek. Parametry mozaiki ujęte są w deklaracji właściwości użytkowych, patrz: http://www.rako.cz/en/download/certificates.html. RUS Номинальные и декларированные размеры: Для керамических облицовочных элементов, согласно требованиям стандарта EN 14411:2016 указываются номинальные размеры в см, например, 10 x 10, 20 x 20 см. Конкретный размер изделия – декларированный размер (W) керамического элемента указан на упаковке в мм. Методика определения геометрических параметров керамических облицовочных элементов и допустимых отклонений от геометрических размеров описана в стандарте EN ISO 10545-2. Декларированный размер указывается на упаковке и накладных в мм. Требуемые размеры и допуски для всех видов изделий, производимых компанией «LASSELSBERGER, s.r.o.» приведены в информационных приложениях каталогов RAKO HOME и RAKO OBJECT. Ректифицированные облицовочные элементы Напольная плитка с низкой водопоглощаемостью размером 10 x 10, 20 x 20, 22,5 x 45, 22,5 x 22,5, 15 x 45, 45 x 45, 15 x 60, 30 x 60, 60 x 60, 40 x 80, 80 x 80, 20 x 120 и 30 x 120 см и настенная плитка размером 30 x 60 и 30 x 90 см преимущественно предлагается с калиброванными гранями, которые отшлифованы с высокой точностью и позволяют укладку с узким швом от 2 мм. В каталоге ректифицированные (отшлифованные) облицовочные элементы всегда обозначаются символом с буквой . Шлифованные грани калиброванной напольной и настенной плитки являются хрупкими, поэтому необходимо обращаться с ними особо осторожно и внимательно. Неосторожное движение и соприкосновение с другим материалом могут привести к откалыванию грани или угла плитки. Некалиброванные облицовочные элементы Некалиброванные облицовочные элементы серий ColorTWO, POOL и TAURUS из каталога RAKO OBJECT преимущественно изготавливаются в модельных размерах 8. Кроме этого также производится неректифицированная настенная плитка модульных размеров 8 из каталога RAKO HOME в форматах 20 x 40, 20 x 60 и 30 x 60 и неректифицированная напольная плитка размером 10 x 10, 20 x 20, 10 x 20, 30 x 30, 33 x 33 и 45 x 45 см. У некалиброванных облицовочных элементов, включая аксессуары, решающую роль имеет декларированный размер изделия, указанный в маркировке партии продукции, данный размер важен при сборке нескольких видов керамических облицовочных элементов в одну поверхность и для сохранения одинаковой ширины зазора. Благодаря естественным колебаниям размеров некалиброванных изделий не рекомендуется выполнять укладку плитки со швом менее 2 мм. Отклонения в размерах, находящиеся в пределах нормы, при укладке плитки с узким швом являются заметными. Поэтому при укладке некалиброванных облицовочных элементов рекомендуем соблюдать ширину шва 3-4 мм. Модульные размеры Модульные размеры, например, M 10 x 10, M 20 x 20 см, пригодны для сочетания облицовочных элементов различных форматов на одной поверхности, при сохранении текущих швов. Например, у размера 8 (598 x 598, 298 x 598 мм) модульность размеров позволяет сочетать указанные форматы глянцевой, шлифованной и стандартной напольной плитки, при необходимости и ректифицированной настенной плитки на одной поверхности при сохранении одинаковой ширины шва. Швы шириной менее 2 мм снижают способность поглощать напряжения между основанием и самой напольной плиткой. Например, австрийский стандарт ÖNORM B 3407:2015 для интерьеров определяет минимальную ширину неупругого шва 2 мм, а для экстерьера – 5 мм. Настойчиво не рекомендуем укладку без швов, т.е. впритык. Данный способ укладки не позволяет поглощение напряжений между основанием и напольной плиткой, кроме того, загрязнения, попадающие в шов, невозможно устранить. Керамические изделия с модульными размерами кратны базовому размеру. В размер изделия включается и ширина стандартного шва, т.е. и на поверхности, составленной из плитки различного размера, можно создать регулярный рисунок швов.

334

Nasákavost | Water absorption | Nasiąkliwość | Водопоглощение

CZ Nasákavost je nejdůležitější vlastností při výběru keramických dlaždic pro určité prostředí. Nasákavost je schopnost keramických výrobků absorbovat vodu nebo jiné kapaliny. Je vyjádřena poměrem hmotnosti absorbované vody a vysušeného keramického vzorku v procentech za podmínek, které stanoví zkušební norma EN ISO 10545-3. Slinuté keramické dlaždice s nízkou nasákavostí vykazují nejlepší vlastnosti v extrémních podmínkách, zejména odolnost proti mrazu. EN Water absorption is the most important property in selection of a tiling material for a specific environment. Water absorption is ability of a fired ceramic product to absorb liquid, and is a percentage expression of the ratio of water absorbed by a test specimen and the weight of the dry specimen under the conditions of test standard EN ISO 10545-3. Ceramic tiles with low water absorption show best operating characteristics and resistance to the most severe operating conditions, especially frost resistance. PL Nasiąkliwość jest najistotniejszą właściwością w procesie doboru odpowiednich płytek do konkretnych warunków. Nasiąkliwość jest zdolnością wchłaniania cieczy przez wypalony czerep ceramiczny i wyraża porcentową zależność cieczy wchłonietej przez testowaną próbkę do wagi suchej próbki, zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 10545-3. Ceramika o niskiej nasiąkliwości wykazuje najlepsze parametry robocze i odporność na najcięższe warunki, a w szczególności na działanie mrozu. RUS Является наиболее важной характеристикой для определения типа плитки, необходимого для данной области применения. Водопоглощение – это свойство керамических изделий поглощать воду или другие жидкости. Выражается отношением веса абсорбированной воды и высушенного керамического образца в процентах, при проведении испытаний в условиях, определенных нормой EN ISO 10545-3. Керамическая плитка с низкими показателями водопоглощения обладает наилучшими свойствами в экстремальных условиях, особенно морозоустойчивостью.

Odolnost proti vlivu mrazu | Frost resistance | Mrozoodporność | Морозоустойчивость

CZ Pro venkovní obklady a dlažby je zapotřebí používat mrazuvzdorné keramické dlaždice, které jsou odolné vůči dlouhodobému působení mrazu a povětrnostním vlivům. Odolnost proti mrazu se testuje pomocí předem stanoveného počtu cyklů zmrazování a rozmrazování, a to při podmínkách stanovených podle normy EN ISO 10545-12. Nízká nasákavost je nejlepším předpokladem dokonalé mrazuvzdornosti. Pórovinové obkládačky nejsou mrazuvzdorné a jsou určeny výhradně pro vnitřní prostory. Pro podlahy a stěny v exteriérech doporučujeme vysoce odolné neglazované nebo glazované slinuté dlaždice skupiny BIa podle EN 14411:2016. EN For exteriors it is necessary to use only frost resistant ceramic tiles, which resist long action of frost and weather. Frost resistance is tested by stated number of frosting and defrosting cycles under specified conditions according to standard EN ISO 10545-12. There is a relation between frost resistance and water absorption. The lower is water absorption the higher is frost resistance. Ceramic wall tiles EN 14411:2016 BIII are not frost resistant and therefore are suitable for interiors only. For exterior floors and walls in we recommend using highly resistant unglazed or glazed vitrified tiles, group BIa according to EN 14411:2016. PL Do zastosowań na zewnątrz, konieczną cechą płytek jest mrozoodporność, dzięki której opierają się one długotrwałemu działaniu niskich temperatur i trudnych warunków pogodowych. Badanie mrozoodporności odbywa się w oparciu o poddanie płytek określonej liczbie cykli zamrożenia i rozmrożenia, zgodnie z normą EN ISO 10545-12. Występuje zasadnicza zależność pomiędzy mroozodpornością i nasiąkliwością płytek – im niższa jest nasiąkliwość tym lepsza mrozoodporność. Porowata glazura nie jest mrozoodporna i jest przeznaczona tylko i wyłącznie do pomieszczeń wewnętrznych. Na posadzki i ściany na zewnątrz proponujemy, mocno odporne nieszkliwione lub szkliwione gresy z grupy BIa, według normy EN 14411:2016. RUS Для наружной облицовки необходимо использовать морозоустойчивую плитку, обладающую устойчивостью к долговременному атмосферному влиянию и низких темперарур. Морозоустойчивость испытывается проведением установленного количества циклов промерзания и оттаивания, в условиях, определенных требованиями Чешской государственной нормы EN ISO 10545-12. Низкое влагопоглощение является наилучшей предпосылкой совершенной морозоустойчивости. Настенная керамическая плитка EN 14411 B III не является морозоустойчивой и применяется исключительно для облицовки внутренних помещений. Для облицовки полов и стен в экстерьерах рекомендуется применять плитку с высокой степенью износостойкости, глазурованную или неглазурованную спекаемую напольную плитку группы BIa согласно стандарту EN 14411:2016.

335

TECHNICKÉ INFORMACE

TECHNICKÉ INFORMACE

Rozměry a geometrické parametry | Sizes and geometric parameters | Rozmiary i parametry geometryczne | Размеры и геометрические размеры


Odolnost proti povrchovému opotřebení – otěruvzdornost | Abrasion resistance Odporność na ścieranie powierzchniowe | Устойчивость к абразивному износу

CZ Odolnost proti povrchovému opotřebení – otěruvzdornost – je schopnost glazovaných keramických výrobků odolávat za daných podmínek účinku brusné směsi. Glazované dlaždice se dělí na různé třídy odolnosti. Třídy odolnosti glazovaných dlaždic se stanoví podle EN ISO 10545-7 při mokrém testu „PEI“. Pomocí částic z oxidu hlinitého, s ocelovými kuličkami a s vodou se v excentricky obíhající soustavě simuluje umělý otěr. Testované dlaždice se poté rozdělí podle počtu otáček při nepoškozeném povrchu do skupin PEI 1 až PEI 5. • Třída odolnosti PEI 1 Glazované keramické dlaždice, po kterých se chodí s botami s měkkou podrážkou při nízké frekvenci chození, bez přítomnosti abrazivního znečištění. Použití v koupelnách, v ložnicích, v bytech kromě předsíní, teras, kde hrozí nebezpečí nanesení venkovních nečistot. • Třída odolnosti PEI 2 Glazované keramické dlaždice, které jsou zatěžovány normální obuví při nízké frekvenci chození s nepatrným abrazivním znečištěním. Použití v koupelnách a bytech kromě vstupních a jim podobných prostor, které jsou frekventovanější a hrozí tam nebezpečí nanesení venkovních nečistot. • Třída odolnosti PEI 3 Glazované keramické dlaždice, které jsou zatěžovány normální obuví při střední frekvenci chození, s nepatrným abrazivním znečištěním. Použití v celém bytě, v rodinných domech, v hotelových koupelnách. • Třída odolnosti PEI 4 Glazované keramické dlaždice, které jsou intenzivněji namáhány při silnější frekvenci chození v normální obuvi při zvýšeném znečištění a zatížení. Použití pro výstavní a obchodní prostory, kanceláře. • Třída odolnosti PEI 5 Glazované keramické dlaždice, které jsou při vysoké frekvenci chození vystaveny vysokému znečištění a namáhání opotřebením. Použití v obchodech, restauracích, u pultů a přepážek, v garážích, na nádražích a v letištních halách. EN It is important that tiles used on the floor have a suitable surface resistance (abrasion) and glazed floor tiles are divided into different classes depending on the density and contamination of foot traffic. The abrasion resistance of glazed floor tiles is determined according to EN ISO 10545-7 with aluminiumoxid-grains, balls of steel and water in an eccentric circling system in the PEI-wet-test. Tiles tested according to EN are divided into Groups from PEI 1 to PEI 5 according to the undamaged area remaining after testing. • Class PEI 1 Glazed ceramic floor tiles for low interior foot traffic without the likelihood of scratching. Application in bathrooms, bedrooms, apartments except in entrance halls, terraces without the danger of dirt being brought in from outdoors. • Class PEI 2 Glazed ceramic floor tiles for medium interior foot traffic. Application in bathrooms and apartments except in entrance halls and similar rooms with heavier traffic and a danger of dirt being brought in from outdoors. • Class PEI 3 Glazed ceramic floor tiles for medium but heavier foot traffic with slight risk of abrasion, such as living rooms, hotel bathrooms. • Class PEI 4 Glazed ceramic floor tiles for medium to high foot traffic with risk of abrasion and normal work shoes in entrance halls, commercial rooms and offices. • Class PEI 5 Glazed ceramic floor tiles for use in high foot traffic areas such as doorways, stores, corridors, garages, railway stations and airport halls. PL Odporność na ścieranie powierzchni – jest to odporność szkliwionych wyrobów ceramicznych na działanie mieszaniny ściernej w zadanych warunkach. Podłogowe płytki szkliwione dzielone są na różne klasy odporności. Odporność na ścieranie płytek szkliwionych jest określana zgodnie z EN ISO 10545-7, przy pomocy mokrej próby „PEI”. Przy pomocy cząstek tlenku glinu, stalowych kuleczek i wody, w układzie obrotowym mimośrodowo symuluje się proces ścierania. Badane płytki są następnie rozdzielane, na podstawie liczby obrotów przy nieuszkodzonej powierzchni, do grup od PEI 1 do PEI 5. • Klasa PEI 1 Szkliwione płytki podłogowe przeznaczone na posadzki o niskim natężeniu ruchu pieszego, wystawione tylko na kontakt z miękkim obuwiem, bez ryzyka zarysowania. Są przeznaczone do stosowania w łazienkach, sypialniach, mieszkaniach, oprócz przedsionków, tarasów, gdzie grozi niebezpieczeństwo naniesienia zanieczyszczeń z zewnątrz. • Klasa PEI 2 Szkliwione płytki podłogowe przeznaczone na posadzki o średnim natężeniu ruchu pieszego. Przeznaczone do stosowania w łazienkach i mieszkaniach, oprócz pomieszczeń wejściowych i podobnych, które są intensywnie używane i grozi w nich niebezpieczeństwo naniesienia zanieczyszczeń z zewnątrz. • Klasa PEI 3 Szkliwione płytki podłogowe przeznaczone na posadzki o średnim wyższym natężeniu ruchu pieszego, w niewielkim stopniu narażone na ścieranie, np salony, łazienki hotelowe. • Klasa PEI 4 Szkliwione płytki podłogowe przeznaczone na posadzki o średnim lub wysokim natężeniu ruchu pieszego, narażone na ścieranie i kontakt z normalnym i roboczym obuwiem, np w holach wejściowych, przestrzenie handlowe i biurowe. • Klasa PEI 5 Szkliwione płytki podłogowe przeznaczone na posadzki o wysokim natężeniu ruchu pieszego, np. hole wejściowe, korytarze, magazyny, garaże, dworce i lotniska. RUS Устойчивость к абразивному износу (износоустойчивость) представляет собой способность глазурованной плитки не подвергаться влиянию абразивной смеси. Глазурованная плитка делится на несколько классов устойчивости. Классы устойчивости, согласно EN ISO 10545-7 определяются при мокром испытании «PEI». С помощью литого кремнезема, стальных шариков и воды в условиях цилиндрического трения между диском и поверхностью вызывается искусственное истирание. Тестируемая плитка, в зависимости от количества оборотов при неповрежденной поверхности делится на классы от I до V. • Класс устойчивости PEI 1 Глазурованные керамические напольные покрытия, по которым ходят в обуви с мягкой подошвой при низкой интенсивности хождения, без присутствия абразивного загрязнения. Облицовочные элементы предназначены для применения в ванных комнатах, спальнях, в квартирах, кроме прихожих, террас и прочих помещений, на которых имеется угроза попадания загрязнений с улицы. • Класс устойчивости PEI 2 Глазурованные керамические напольные покрытия, по которым ходят в обычной обуви при низкой интенсивности хождения, с небольшим абразивным загрязнением. Применение в ванных комнатах и квартирах, кроме входных помещений и подобных интенсивно эксплуатируемых помещений, в которых имеется опасность попадания загрязнений с улицы. • Класс устойчивости PEI 3 Глазурованные керамические напольные покрытия, которые интенсивно используются со значительной частотой хождения в обычной обуви и абразивным загрязнением. Используются во всей квартире, в ванных комнатах гостиниц. • Класс устойчивости PEI 4 Глазурованные керамические напольные покрытия, по которым ходят в обычной обуви при средней интенсивности хождения, со средним абразивным загрязнением. Используются в торговых залах магазинов, коммерческих помещениях и офисах. • Класс устойчивости PEI 5 Глазурованные керамические напольные покрытия, интенсивно используемые с высокой нагрузкой истирания. Используются в торговых залах магазинов, в ресторанах, у пультов и окошек обслуживания, в гаражах, в вокзалaх и в залaх aэропортa.

336

Odolnost proti hloubkovému opotřebení – obrusnost | Deep abrasion resistance Odporność na ścieranie wgłębne | Устойчивость к износу – глубокое абразивное истирание CZ Odolnost proti hloubkovému opotřebení (odolnost proti obrusu) je schopnost neglazovaných keramických výrobků odolávat za stanovených podmínek abrazivním vlivům. Principem zkoušky je stanovení objemu obroušené hmoty střepu, způsobené na lícní ploše dlaždice brusnými účinky zkušebního přístroje, prováděné za stanovených podmínek podle normy EN ISO 10545-6. Doporučujeme použít dlaždice z programu TAURUS na místa, kde se předpokládá vysoké opotřebení dlažby (nádraží, podchody, supermarkety). EN Deep abrasion resistance (deep abrasive power) is ability of unglazed ceramic products to resist abrasion under specified conditions. Test principle is to determine the amount of material of the body on the tile face abraded away by grinding action of a test tool under specified conditions - according to standard EN ISO 10545-6. It is recommended to use the tiles of TAURUS serie for places with heavy loaded paving. PL Odporność na ścieranie wgłębne to zdolność nieszkliwionych płytek ceramicznych, w określonych warunkach, oparcia się działaniu substancji ściernych. W badaniu określa się objętość wytartego materiału czerepu na licowej powierzchni płytki przy użyciu aparatu do szlifowania, przeprowadzonego w określonych warunkach, zgodnie z normą EN ISO 10545-6. W ciągach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, zaleca się stosowanie płytek serii TAURUS. RUS Устойчивость к глубокому абразивному истиранию является свойством неглазурованной плитки при определенных условиях сопротивляться воздействию абразивных частиц. Принципом испытания является определение объема стертой поверхности лицевой стороны плитки, вызванного абразивным воздействием испытательного приспособления, при проведении в условиях, определенных стандартом EN ISO 10545-6. Рекомендуем использовать плитку серии TAURUS для участков, на которых предполагается сильный износ плитки.

Chemické vlastnosti | Chemical properties Właściwości chemiczne | Химические свойства

CZ Chemická odolnost podle EN ISO 10545-13 Chemická odolnost je posuzována podle EN ISO 10545-13. Keramické obkladové prvky jsou vystaveny působení zkušebních roztoků a podle vlivu zjištěného vizuálně po určitém časovém působení se dělí do níže uvedených tříd. Obkladové prvky LASSELSBERGER, s.r.o., odolávají působení chemikálií používaných v domácnosti a prostředkům na úpravu vody v bazénech podle EN ISO 10545-13. Vybrané obkladové prvky se zvýšenou chemickou odolností zařazené do třídy A označené ikonou odolávají působení kyselin a louhů podle EN ISO 10545-13, ostatní obkladové prvky LASSELSBERGER, s.r.o., jsou zařazeny jako: min. B. Vodné zkušební roztoky • Chemikálie používané v domácnosti: roztok chloridu amonného 100 g/l; soli na úpravu vody v bazénech: roztok chlornanu sodného 20 g/l Třídy podle EN 14411:2016: • A/B/C* Kyseliny a louhy • Nízké koncentrace (L)   a) roztok kyseliny chlorovodíkové 3 %   b) roztok kyseliny citronové 100 g/l   c) roztok hydroxidu draselného 30 g/l • Vysoká koncentrace (H)   a) roztok kyseliny chlorovodíkové 18 %   b) roztok kyseliny mléčné 5 %   c) roztok hydroxidu draselného 100 g/l Třídy podle EN 14411:2016: • A/B/C* * Třída A má nejvyšší odolnost, třída C nejnižší. Odolnost proti skvrnám podle EN ISO 10545-14 Lícní plocha obkladových prvků je vystavena zkušebním roztokům skvrnotvorných látek po určitou dobu, poté se lícní plochy stanovenými způsoby očistí a vizuálně se posoudí změny. V návaznosti na výsledky se dlaždice zatřídí do pěti tříd. Skvrnotvorné látky používané ke zkoušce • zelená substance v oleji, červená substance v oleji, roztok jódu v alkoholu 13 g/l, olivový olej Čištění • Čisticí prostředky: horká voda (+55 °C), slabé čisticí prostředky (pH 6,5–7,5), silné čisticí prostředky (pH 9–10) • Rozpouštěcí prostředky: roztok kyseliny chlorovodíkové 3%, roztok hydroxidu draselného 200 g/l, aceton Třídy: 5/4/3/2/1* * Třída 5 vykazuje nejvyšší odolnost proti skvrnám, klesající k třídě 1. Uvolňování olova a kadmia podle EN ISO 10545-15 Množství uvolněného olova a kadmia se určuje na základě vylouhování glazované lícní plochy keramických obkladových prvků octovým roztokem. EN Resistance to chemicals, EN ISO 10545-13 Chemical resistance is assessed according to EN ISO 10545-13. Ceramic tiles are exposed to test solutions and, depending on inspection results after a set period, they are divided into the following classes. LASSELSBERGER, s.r.o. tiles are resistant to household chemicals and agents for water treatment in swimming pools according to EN ISO 10545-13. Selected tiles with increased chemical resistance, classified in Class A, designated with an icon are resistant to acids and alkali according to EN ISO 10545-13. Other LASSELSBERGER, s.r.o. tiles are classified as follows: min. B. Aqueous test solutions • Household chemicals: ammonium chloride solution 100g/l; salts for water treatment in swimming pools: sodium hypochlorite solution 20 g/l Classes according to EN 14411:2016: • A/B/C*

337

TECHNICKÉ INFORMACE

TECHNICKÉ INFORMACE

PEI


Acids and alkalis • Low concentration (L)   a) hydrochloric acid solution 3 %   b) citric acid solution 100 g/l   c) potassium hydroxide solution 30 g/l • High concentration (H)   a) hydrochloric acid solution 18 %   b) lactic acid solution 5 %   c) potassium hydroxide solution 100 g/l Classes according to EN 14411:2016: • A/B/C* * Class A shows the highest resistance to chemicals, which decreases more and more towards C. Stain resistance, EN ISO 10545-14 Tile surfaces are exposed to test solutions of stain-forming substances for a set period, cleaned in the specified manner, and changes are visually assessed. Following the results, the tiles are classified into five classes. Stain-forming substances used for testing •  Stain forming substances, leaving traces; green stain forming substances in oil; red stain forming substances in oil •  Chemical stain forming substances; iodine, 13 g/l in alcohol •  Stain forming substances, forming a film; olive oil Cleaning •  Cleaning agent: hot water (+55 °C); weak cleaning agent (pH 6,5-7,5); strong cleaning agent agent (pH 9-10) •  Solvent: hydrochloric acid solution 3 %; potassium hydroxide solution 200 g/l; acetone Classes: 5/4/3/2/1* * Class 5 shows the highest stain resistance, which decreases more and more towards 1. Lead and cadmium delivery, EN ISO 10545-15 The quantity of released lead and cadmium is determined on the basis of extraction of glazed tile faces with the acetic acid solution. Odporność chemiczna określana jest zgodnie z normą EN ISO 10545-13 Odporność chemiczna jest oceniana na podstawie normy EN ISO 10545-13. Elementy ceramiczne poddawane są działaniu określonych roztworów, a następnie, na podstawie oceny wizualnej po określonym czasie, są zakwalifikowane do jednej z, poniżej przedstawionych, grup. Okładziny ceramiczne, produkcji LASSELSBERGER, s.r.o. są odporne na działanie środków chemicznych domowego użytku oraz soli basenowych, zgodnie z EN ISO 10545-13. Wybrane elementy ceramiczne, o podwyższonej odporności chemicznej, zakwalifikowane do grupy A i oznaczone ikoną są odporne na działanie kwasów i zasad, zgodnie z EN ISO 10545-13. Pozostała ceramika, produkcji LASSELSBERGER s.r.o. jest deklarowana, jako min. B. Roztwory do badań •C hemikalia domowego użytku: chlorek amonu, roztwór 100 g/l, sole basenowe: podchloryn sodowy roztwór 20 mg/l Klasy według EN 14411:2016: • A/B/C* Kwasy i zasady • Nisko stężone (L)   a) roztwór kwasu solnego 3 %   b) roztwór kwasu cytrynowego 100 g/l   c) wodorotlenek potasowy, roztwór 30 g/l • Wysoko stężone (H)   a) roztwór kwasu solnego 18 %   b) roztwór kwasu mlekowego 5 %   c) wodorotlenek potasowy, roztwór 100 g/l Klasy według EN 14411:2016: • A/B/C* * Klasa A oznacza najwyższą odporność chemiczną, odporność zmniejsza się konsekwentnie do klasy C, odpowiadającej najniższej odporności chemicznej. Odporność na plamienie według EN ISO 10545-14 Licowa strona płytki poddawana jest działaniu środków plamiących przez określony czas, następnie jest przemywana, ściśle określonymi metodami, a efekt jest oceniany wizualnie. Na podstawie uzyskanych wyników, płytki są klasyfikowane do pięciu grup. Środki plamiące stosowane w próbach • Plamy zostawiające ślady, zielony środek plamiący w lekkim oleju, czerwony środek plamiący w lekkim oleju, plamy o utleniającym działaniu chemicznym jod roztwór alkoholowy, 13 g/l, plamy tworzące „film”, olej z oliwek, Czyszczenie •  Środki czyszczące: ciepła woda (+55 °C), środek czyszczący lekko aktywny (pH 6,5-7,5), mocny środek czyszczący (pH 9-10) •  Stosowane rozpuszczalniki: kwas solny 3 %, roztwór ługu potasowego 200 g/l, aceton Klasy: 5/4/3/2/1* * Klasie 5 odpowiadaja płytki z których najłatwiej jest usunąć widoczne zabarwienie, o najwyższej odporności na plamienie, odporność zmniejsza się konsekwentnie do klasy 1, odpowiadającej najniższej odporności na plamienie. Uwalnianie ołowiu i kadmu według EN ISO 10545-15 Ilości uwalnianego ołowiu i kadmu określa się na podstawie ekstrakcji roztworem kwasu octowego z licowej warstwy szkliwa.

PL

RUS

Химическая устойчивость согласно норме EN ISO 10545-13 Химическая стойкость плитки оценивается по стандарту EN ISO 10545-13. Керамические облицовочные элементы подвергаются воздействию испытательных растворов и в зависимости от установленного в ходе визуального контроля воздействия относятся к нижеуказанным классам. Облицовочные элементы, производимые компанией LASSELSBERGER, s.r.o., являются стойкими к воздействию домашней химии, а также к воздействию средств, применяемых в бассейнах для обработки воды, согласно EN ISO 10545-13. Некоторые облицовочные элементы, данные облицовочные элементы являются с повышенной химической стойкостью, отнесены к классу «А» и обозначаются иконой стойкими к воздействию кислот и щелочей согласно требованиями стандарта EN ISO 10545-13, остальные облицовочные элементы, производимые компанией LASSELSBERGER, s.r.o., отнесены к категориям: мин. B. Растворы для испытаний на основе воды •  Средства домашней химии: раствор хлористого аммония 100 г/л; Соли для обработки воды в бассейнах: раствор хлористого натрия 20 г/л Классы согласно EN 14411:2016: • A/B/C*

338

Chemické vlastnosti | Chemical properties Właściwości chemiczne | Химические свойства

Кислоты и щелочи: • Минимальная концентрация (L)   a) раствор соляной кислоты 3 %   b) раствор лимонной кислоты 100 г/л   c) раствор гидроокиси калия 30 г/л • Высокая концентрация (H)   a) раствор соляной кислоты 18 %   b) раствор молочной кислоты 5 %   c) раствор гидроокиси калия 100 г/л Классы согласно EN 14411:2016: • A/B/C* * Класс A имеет наибольшую устойчивость, которая постепенно снижается к классу C. Устойчивость против образования пятен согласно EN ISO 10545-14 Лицевая поверхность облицовочных элементов подвергается воздействию испытательных растворов веществ, образующих пятна, на протяжении определенного периода времени, после чего лицевая поверхность определенным образом очищается и выполняется визуальная оценка произошедших изменений поверхности. В зависимости от результатов напольная плитка разбивается по пяти категориям. Применяемые в ходе испытания вещества, образующие пятна •  Химические вещества, вызывающие образование пятен: зеленые пятна от масла, красные пятна от масла, йод, 13 г/л в спирте, химические вещества, оставляющие пленку, оливковое масло. Чистка •  Горячая вода (+55 °C), слабые чистящие средства (pH 6,5-7,5), сильные чистящие средства (pH 9-10) •  Растворители: раствор соляной кислоты 3 %; раствор едкого калия 200 г/л; ацетон Классы: 5/4/3/2/1* * Класс 5 имеет наибольшую устойчивость к образованию пятен, класс 1 имеет устойчивость наименьшую. Выделение свинца и кадмия согласно норме EN ISO 10545-15 Количество выделившегося олова и кадмия определяется после выщелачивания уксусным раствором глазурованной лицевой поверхности керамических облицовочных элементов.

Elektrické vlastnosti | Electrical properties | Własności elektrostatyczne | Электрические характеристики

CZ Pro podlahy operačních sálů, laboratoří, výroby léčiv, výbušných látek a mikroelektroniky jsou předepisovány antistatické podlahy. Keramické dlaždice jsou elektrickými izolanty, proto se svedení elektrického náboje provádí vodivými spárami mezi malými nebo mozaikovými dlaždicemi. Bližší informace na www.rako.cz – projektový tým. EN Antistatic flooring is required for floors of operating theatres, laboratories, production of medical and pharmaceutical products, explosive substances and microelectronics. Ceramic tiles belong among electrical insulators, therefore, electric charge is discharged using conductive joints between small or mosaic tiles. PL W salach operacyjnych, laboratoriach, przy produkcji leków, materiałów wybuchowych, czy mikroelektroniki, wymagane są posadzki antyelektrostatyczne. Płytki ceramiczne są izolatorami, stąd do odprowadzenia ładunku elektrycznego stosuje się przewodzące spoiny pomiędzy małymi płytkami, bądź ceramiczną mozaiką. RUS УДля полов в операционных залах, лабораториях, предприятиях по производству лекарств, взрывоопасных веществ и микроэлектроники предъявляются требования по антистатическим свойствам. Керамическая плитка является электрическим изолятором, поэтому электрический заряд сводится токопроводящими швами между малоформатной или мозаичной плиткой.

Hygienické vlastnosti | Hygienic properties | Własności higieniczne | Санитарно-гигиенические характеристики

CZ Výrobky LASSELSBERGER, s.r.o., jsou pravidelně testovány na radiačně-hygienickou nezávadnost v souladu s vyhláškou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., v aktuálním znění zákona č. 13/2002 Sb. Výrobky LASSELSBERGER, s.r.o., splňují výše uvedené požadavky a jsou nezávadné. Keramické prvky LASSELSBERGER, s.r.o., jsou pravidelně testovány na vyluhování olova (Pb) a kadmia (Cd) z glazur podle EN ISO 10545-15. Provedené rozbory potvrzují zdravotní nezávadnost keramických obkladových prvků LASSELSBERGER, s.r.o., viz prohlášení o vlastnostech na www.rako.cz – ke stažení – prohlášení o vlastnostech. Pro vybrané výrobky TAURUS, ColorTWO a POOL jsou na www.rako.cz – ke stažení – certifikáty k dispozici atesty na hygienickou nezávadnost ve styku s potravinami a pitnou vodou, které vypracovala nezávislá hygienická zkušebna. Keramické obklady stěn a podlah včetně keramických tvarovek, zaoblených soklů s požlábkem ColorTWO nebo TAURUS a potravinářského soklu TAURUS GRANIT majícího rádius R 44 se snadno udržují, a umožňují tak splnit přísné hygienické požadavky v potravinářských a zdravotnických zařízeních. Jsou vhodné všude tam, kde je zapotřebí zajistit plochy bez choroboplodných zárodků, plísní, prachu a nečistot. V bytech lze vhodnou aplikací keramických obkladových prvků na podlahy i stěny zlepšit mikroklima, např. snížit výskyt prachu, pylu a roztočů.

339

TECHNICKÉ INFORMACE

TECHNICKÉ INFORMACE

Chemické vlastnosti | Chemical properties Właściwości chemiczne | Химические свойства


EN LASSELSBERGER, s.r.o. products are regularly tested for radiation-hygienic safety as per the Decree by the State Office for Nuclear Safety 307/2002 Coll., as amended by Act 13/2002 Coll. LASSELSBERGER, s.r.o. products meet the requirements mentioned above, and they are safe. Ceramic products LASSELSBERGER, s.r.o. are regularly tested for release of lead (Pb) and cadmium (Cd) from glazes according to EN ISO 10545-15. The performed analyses prove the ceramic tiles by LASSELSBERGER, s.r.o., are harmless for human health, see the statement of properties on www.rako.eu – download – Declaration of Performance. Selected TAURUS, ColorTWO and POOL products have attests of sanitary harmlessness in contact with food and drinking water on www.rako.eu – download – Certificates, prepared by an independent sanitary laboratory. Ceramic wall and floor tiles including shaped pieces, rounded mouldings with corrugation ColorTWO or TAURUS and TAURUS GRANIT base moulding for food processing areas with radius R44 of the rounding are easy to maintain, thus allowing for compliance with the strict hygienic requirements for food processing plants and healthcare facilities. They are suitable for all types of applications requiring surfaces free of pathogenic germs, moulds, dust, and other pollutants. Suitable application of ceramic tiles on floors and walls can also improve the home microclimate, e.g. reduce occurrence of dust, pollen and mites. PL

Produkty LASSELSBERGER, s.r.o., są regularnie badane na naturalną promieniotwórczość, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 2.1.2007 (Dziennik Ustaw Nr.4 poz.29). Produkty LASSELSBERGER, s.r.o., spełniają powyższe wymagania i są bezpieczne. Produkty LASSELSBERGER, s.r.o., są regularnie badane na uwalnianie ołowiu (Pb) i kadmu (Cd) ze szkliwa, zgodnie z normą EN ISO 10545-15. Przeprowadzane analizy potwierdzają bezpieczeństwo płytek ceramicznych LASSELSBERGER, s.r.o., dla zdrowia, patrz: deklaracja właściwości użytkowych na www.rako.cz - do ściągnięcia - Deklaracja właściwości użytkowych. Na www.rako.cz - do ściągnięcia – Certyfikaty, dostępne są Atesty Higieniczne PZH potwierdzające przeznaczenie płytek dla służby zdrowia, przemysłu spożywczego, budownictwa mieszkaniowego, czy sportowego. Ceramiczne płytki ścienne i podłogowe, w tym kształtki ceramiczne, zaokrąglone cokoły z rowkiem ColorTWO i TAURUS, cokół-rowek TAURUS GRANIT o promieniu R 44, są łatwe w utrzymaniu czystości i pozwalają spełniać rygorystyczne wymagania higieniczne przetwórstwa żywności oraz placówek medycznych. Nadają się wszędzie tam, gdzie wymagane są powierzchnie wolne od zarazków chorobotwórczych, pleśni, kurzu i brudu. W mieszkaniach, zastosowanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach poprawia mikroklimat, np. zmniejszając występowanie kurzu, pyłków i roztoczy.

RUS Продукция компании «LASSELSBERGER, s.r.o.» регулярно тестируется на радиационно-гигиеническую безвредность согласно требованиям, содержащимся в инструкции Государственного управления по ядерной безопасности № 307/2002 Сб. законов, в действующей редакции закона № 13/2000 Сб. законов. Продукция компании «LASSELSBERGER, s.r.o.» полностью соответствует вышеуказанным требованиям и является безвредной. Керамические элементы производства компании «LASSELSBERGER, s.r.o.» регулярно тестируются на выделение свинца (Pb) и кадмия (Cd) из глазури согласно EN ISO 10545-15. Выполненные анализы подтверждают безопасность продукции компании «LASSELSBERGER, s.r.o.», см. сертификаты свойств на www.rako.eu, в разделе «Скачать» - «Сертификаты свойств». Для выбранных изделий серии TAURUS, ColorTWO и POOL на сайте www.rako.cz, в разделе «Скачать» - «Сертификаты» приведены сертификаты санитарно-гигиенической безвредности продукции при контакте с пищевыми продуктами и питьевой водой, выданные независимой санитарногигиенической лабораторией. Керамическая настенная и напольная плитка, включая фасонные изделия, угловую плитку серии ColorTWO или TAURUS и цоколи TAURUS GRANIT с радиусом закругления R 44, предназначенные для применения на предприятиях пищевой промышленности, проста в уходе и позволяет соблюдать жесткие санитарно-гигиенические требования, предъявляемые на предприятиях пищевой промышленности и в медицинских учреждениях. Данная продукция пригодна для применения повсюду, где необходимо обеспечить чистоту поверхности и отсутствие возбудителей болезней, плесени, пыли и других загрязнений. В квартирах правильное применение керамических облицовочных элементов для оформления полов и стен позволяет улучшить микроклимат, например, уменьшить образование пыли, пыльцы и размножение пылевых клещей.

Tepelné vlastnosti | Thermal characteristics | Właściwości termiczne | Тепловые свойства

CZ Všechny typy dlaždic LASSELSBERGER, s.r.o., jsou pro své výhodné tepelné vlastnosti (vodivost a akumulace tepla) ideální podlahovou krytinou pro podlahové vytápění. Srovnání tepelné vodivosti podlahových krytin: Keramika 1,03 W/(m·K) Dřevo 0,22 W/(m·K) PVC/Vinyl 0,19 W/(m·K) Koberec 0,07 W/(m·K) Koeficient tepelné roztažnosti obkládaček a dlaždic je velmi nízký, přesto je nutné provádět dilatační spáry. Koeficient tepelné roztažnosti keramických obkladů a dlažeb (λ) v intervalu 20–100 °C je 4–8.10-6 K-1. Příklad funkce tepelné roztažnosti na dilatačním poli délky 6 m (L) při rozdílu teplot 50 °C (Δt): Délková změna keramické dlažby = λ x L x Δt = 0,000008 x 6 000 x 50 = 2,4 mm. EN

Thanks to their convenient thermal properties (conductivity and heat accumulation), all types of LASSELSBERGER, s.r.o. tiles are ideal floor coverings on underfloor heating. Comparison of thermal conductivity of floor coverings: Ceramics 1.03 W/(m·K) Wood 0.22 W/(m·K) PVC/Vinyl 0.19 W/(m·K) Carpet 0.07 W/(m·K) Even though the thermal expansion coefficient of wall and floor tiles is very low, it is necessary to carry out dilatation joints. Thermal expansion coefficient of ceramic wall and floor tiles (λ) at the interval of 20–100°C is 4–8.10-6 K-1. An example of thermal expansion functions at a dilation field in a length of 6 meters (L) at a temperature difference of 50°C (Δt): Length change of ceramic tiles = λ x L x Δt = 0.000008 x 6 000 x 50 = 2.4 mm.

340

Tepelné vlastnosti | Thermal characteristics | Właściwości termiczne | Тепловые свойства

PL

Wszystkie rodzaje płytek, produkcji LASSELSBERGER, s.r.o., z uwagi na ich właściwości termiczne (przewodnictwo i magazynowania ciepła) są idealną okładziną na ogrzewania podłogowe. Porównanie przewodnictwa cieplnego okładzin podłogowych: Ceramika 1,03 W / (m·K) Drewno 0,22 W / (m·K) PCW / Winyl 0,19 W / (m·K) Dywan 0,07 W / (m·K) Współczynnik rozszerzalności cieplnej płytek jest bardzo niski, jednak wymaga wykonania szczelin dylatacyjnych. Współczynnik rozszerzalności cieplnej płytek ceramicznych (λ) w zakresie 20-100 ° C wynosi 4–8.10-6 K-1. Przykład rozszerzalności cieplnej w polu dylatacyjnym o długości 6 m (L), przy różnicy temperatur wynoszącej 50 ° C (Δt): Zmiana wymiarów płytek ceramicznych = λ x L x Δt = 0,000008 x 6 000 x 50 = 2,4 mm.

RUS

Все типы напольной плитки, производимой компанией LASSELSBERGER, s.r.o., благодаря отличным термическим свойствам плитки (теплопроводность и аккумуляция тепла) являются идеальным материалом для устройства теплых полов. Сравнение теплопроводности напольных материалов: Керамика 1,03 Вт/(м·К) Древесина 0,22 Вт/(м·К) ПВХ / Винил 0,19 Вт/(м·К) Ковер 0,07 Вт/(м·К) Коэффициент теплового расширения настенной и напольной плитки является очень низким, тем не менее, необходимо предусматривать устройство расширительных швов. Коэффициент теплового расширения керамической настенной и напольной плитки (λ) при температуре 20–100 °C составляет 4–8.10-6 К-1. Пример работы теплового расширения на участке длиной 6 м (L) при разнице температур 50 °C (Δt): Общее изменение длины керамической напольной плитки = λ x L x Δt = 0,000008 x 6 000 x 50 = 2,4 мм.

Protiskluznost | Slip resistance | Przeciwpoślizgowość | Устойчивость к скольжению

CZ Jedná se o jednu z nejdůležitějších povrchových vlastností keramických dlaždic, která určuje vhodnost použití vybraného typu dlaždic pro konkrétní prostory a zajišťuje bezpečný pohyb osob. Požadavky na protiskluznost podlah určují národní předpisy, např. v ČR vyhláška 268/2009 Sb. a norma pro podlahy ČSN 74 4505 a k upřesnění jsou vhodné bezpečnostní předpisy ASR A1/5/1, 2, které lze doporučit pro objekty v celé Evropě (viz Tab. 4). Protiskluznost se u keramických dlaždic hodnotí pomocí metod stanovených v následujících normách: • CEN/TS 16 165:2012 Determination of slip resistance of pedestrian surfaces – Methods of evaluation, Stanovení protiskluznosti • DIN 51 097 Stanovení protiskluznosti pro mokré povrchy v prostorách, kde se chodí bosou nohou • DIN 51 130:2014-02 Stanovení protiskluznosti pro pracovní prostory a plochy se zvýšeným nebezpečím uklouznutí • ČSN 72 5191 Stanovení protiskluznosti • ASR A1.5/1, 2 Bezpečnostní předpis V následujících tabulkách je uveden přehled testovaných hodnot protiskluznosti dlaždic RAKO HOME a RAKO OBJECT.

EN This is one of the most important surface properties of ceramic floor tiles, which determines the suitability of selected floor tiles for a particular room, and which guarantees safe movement of people. Requirements on the anti-slip properties of floors are specified by national regulations, for example in the Czech Republic by Public Notice No. 268/2009 and the ČSN 74 4505 floor standard, which should be complemented by safety regulations ASR A1.5/1, 2, which can be recommended for buildings throughout Europe (see Table 4). In Germany, these requirements are set out in Technische Regel für Arbeitsstätten – ASR A1.5/1, 2: Fußböden Slip resistance of the ceramic tiles is determined by the method stated by the following standards: • CEN/TS 16 165:2012 Determining slip resistance of pedestrian surfaces – Methods of evaluation, Determining slip resistance • DIN 51 097 Determination of sliding properties for wet surfaces for bare foot • DIN 51 130:2014-02 Determination of sliding properties for working areas and surfaces with increased risk of slip • ASR A1.5/1, 2 Safety regulations According to ČSN 72 5191 and Regulation ASR A1.5/1, 2 (DIN 51 130:2014-02) anti-slip floor tiles according to their slip angle for work floors should be used.

PL Jest jedną z najważniejszych właściwości powierzchniowych ceramicznych płytek podłogowych, która określa przydatność wybranego typu płytek podłogowych w konkretnych miejscach i zapewnia bezpieczne poruszanie się osób. Wymagania dotyczące przeciwpoślizgowości podłóg określają przepisy krajowe, np. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 169/2003 poz. 1650) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury w warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75/2002 poz. 690) a dla sprecyzowania są wskazane przepisy bezpieczeństwa ASR A1.5/1, 2, które można zalecić dla obiektów w całej Europie (patrz tab. 4). W Niemczech obowiązują wymagania Regel für Arbeitsstätten - ASR A1.5/1, 2: Fußböden Przeciwpoślizgowość płytek ceramicznych ocenia się według metod określonych w niżej podanych normach: • CEN/TS 16 165:2012 Determination of slip resistance of pedestrian surfaces - Methods of evaluation, Określanie skuteczności przeciwpoślizgowej • DIN 51 097 Ustalenie przeciwpoślizgowości mokrych powierzchni w pomieszczeniach, w których chodzi się boso • DIN 51 130:2014-02 Ustalenie przeciwpoślizgowości przestrzeni roboczych i powierzchni roboczych z podwyższonym niebezpieczeństwem poślizgu • ASR A1.5/1, 2 Przepis bezpieczeństwa Z rosnącymi wymogami przeciwpoślizgowości często połączony jest wymóg nakładany na zdolność powierzchni reliefowych do zatrzymania pewnej ilości cieczy rozlanej na podłogę we wgłębieniach (najczęściej występuje to w przetwórniach tłuszczy itp.). Zdolność drenażowa określona jest w normie DIN 51 130:2014-02 jako objętość wgłębień reliefu w cm3, odniesiona do powierzchni 1 dm2 płytki. Oznaczana jest literą V i liczbą.

341

TECHNICKÉ INFORMACE

TECHNICKÉ INFORMACE

Hygienické vlastnosti | Hygienic properties | Własności higieniczne | Санитарно-гигиенические характеристики


Tab. 4 Přehled požadavků na protiskluznost podlah | Overview of requirements for anti-slip floors Požadovaná hodnota Required value

Země Country

vyhl. 268/2009 Sb. ČSN 74 4505 Podlahy Decree 268/2009 Coll. CSN 74 4505 Floors

součinitel smykového tření sliding friction coefficient µ ≥ 0,3

vyhl. 268/2009 Sb. ČSN 74 4505 Podlahy Decree 268/2009 Coll. CSN 74 4505 Floors

Předpis | Regulation

vyhl. 398/2009 Sb. ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy Decree 398/2009 Coll. CSN 73 4130 Staircases and sloping ramps

ČSN EN 13451-1 Plavecké bazény EN 13451-1 Swimming pools ASR 1.5/1, 2 Bezpečnostní předpis Německo ASR 1.5/1, 2 Safety regulations (Germany) DIN 51 097

ASR A1.5 Bezpečnostní předpis DIN 51 130:2014-02 Safety regulations ASR A1.5/1,2 DIN 51 130:2014-02

342

TECHNICKÉ INFORMACE

RUS Речь идет об одном из наиболее важных свойств поверхности керамической напольной плитки, определяющем пригодность применения данного типа напольной плитки для конкретных помещений и обеспечивающем безопасность лиц. Требования, предъявляемые к противоскользящим свойствам полов, определены в законодательстве конкретных стран, например, в Чешской Республике нормативными документами являются Постановление № 268/2009 Сб. законов и стандарт для полов ČSN 74 4505, для уточнения требований применяются правила безопасности ASR A1.5/1, 2, которые можно рекомендовать для объектов по всей Европе (см. таб. 4). В Германии требования определены в документах: Technische Regel für Arbeitsstätten - ASR A1.5/1, 2: Fußböden Устойчивость к скольжению определяется при помощи методов, приведенных в данных нормативах: • CEN/TS 16 165:2012 Determining slip resistance of pedestrian surfaces – Methods of evaluation, Determining slip resistance • DIN 51 097 Определение устойчивости к скольжению для мокрой поверхности при применении в помещениях, для хождения босиком • DIN 51 130:2014-02 Определение устойчивости к скольжению для рабочих помещений и поверхностей с повышенной опасностью скольжения • ASR A1.5/1, 2 Инструкция по безопасности С повышенными требованиями к устойчивости к скольжению часто связано и требование на дренажную способность рельефных поверхностей, т.е. способность отвести с контактной поверхности определенное количество жидкости, вылитой на пол (чаще всего в производствах по переработке жиров). Данное свойство в норме DIN 51 130:2014-02 определено при помощи объема впадины профиля в см3, к площади плитки в 1 дм2 (дренажное пространство). Обозначается буквой V и соответствующим числом (напр. V4).

Oblast použití Field of application

Hodnoty a označení LASSELSBERGER, s.r.o.

ČR CR

podlahy bytových a pobytových místností Floors of apartment and residential rooms

všechny dlaždice LASSELSBERGER, s.r.o. All floor tiles LASSELSBERGER, s.r.o.

μ ≥ 0,3

součinitel smykového tření sliding friction coefficient µ ≥ 0,5

ČR CR

podlahy staveb užívaných veřejností Floors of buildings for public use

dlaždice označené ikonami viz Technický katalog www.rako.cz Floor tiles LB marked with icons see the Technical Catalogue www.rako.eu

µ ≥ 0,5

Pro schodiště: součinitel smykového tření na pochozí ploše schodiště μ ≥ 0,5, na předním okraji schodišťového stupně do vzdálenosti 4 cm od hrany μ ≥ 0,6 Pro rampy: součinitel smykového tření μ ≥ 0.5 + tg α For staircases: sliding friction coefficient on a walking staircase surface μ ≥ 0.5, on a front edge of parallel treads up to the distance of 4 cm from the edge μ ≥ 0.6 For ramps: sliding friction coefficient μ ≥ 0.5 + tg α

ČR CR

schodiště a šikmé rampy pro osoby s omezenou schopností pohybu staircases and sloping ramps for people with limited mobility

vybrané dlaždice viz Technický katalog nebo www.rako.cz Selected floor tiles see the Technical Catalogue or www.rako.eu

µ ≥ 0,6

úhel kluzu > 12o slip angle > 12°

EU, ČR EU, CR

šatny, chodby pro chůzi na boso... Changing rooms, corridors for barefoot walking...

dlaždice označené ikonou Floor tiles marked with icon

A (12°)

úhel kluzu > 18o slip angle > 18°

EU, ČR EU, CR

veřejné sprchy, ochozy bazénů, brouzdaliště, schody... Public showers, pool decks, paddling pools, stairs...

dlaždice označené ikonou Floor tiles marked with icon

B (18°)

úhel kluzu > 24o slip angle > 24°

EU, ČR EU, CR

startovací bloky, schody do vody, šikmé okraje bazénů… Starting blocks, water stairs, inclined pool sides, underwater stairs

dlaždice označené ikonou Floor tiles marked with icon

C (24°)

úhel kluzu 6 až 35o slip angle from 6 to 35°

Německo, EU doporučeno pro ČR Germany, EU recommended for CR

podlahy staveb užívaných veřejností Floors of buildings for public use

dlaždice označené ikonami viz katalog RAKO OBJECT Floor tiles marked with icons see the RAKO OBJECT Catalogue

R9–R13

Protiskluzné vlastnosti keramických dlaždic RAKO HOME podle CEN/TS 16 165:2012 (ČSN 72 5191) Anti-slip characteristics of ceramic tiles RAKO HOME according to CEN/TS 16 165:2012 Program Série Podlahy 2018 Alba (DAR...) Alba (DDM06...) Alba (DDPSE...) Alba lappato (DAP...) Base (DAK...) Base (DAR...) Base (DDM06...) Board (DAK…) Board (DDM06..., DDPSE...) Cemento (DAK...) Cemento (DAR..., DDM06…) Cemento (DDPSE…) Cemento (DAG...) Clay Clay (DDM06…) Como (DAR3B..., DDP3B...) Como (DDM05...) Concept Defile (DAA...) Defile (DDM06…) Era Era (DDM05...) Extra Extra (DAR12..., DDM06...) Faro Faro (DDM06...) Fashion Fashion (DDMBG…) Form (DAA..., DAR...), ((DDP3B...) Form (DDM05..., DDR05...) Garda Geo Geo (DDP44…) Golem Kaamos (DAA..., DAK...) Kaamos (DAK12..., DDM06...) Pebbles Pietra Pietra (DDPSE…) Random (DAK….) Random (DDM06...) Rock (DAA..., DAK..., DDVSE...) Rock (DAK12..., DAK1D..., DDM06..., DDP34...) Rock lappato (DAP….) Samba Sandstone Plus Sandstone Plus (DDM06…) Sandstone Plus lappato (DAP..) Sandy (DAK…) Sandy (DAR…,DDPSE…) Sidney Siena Siena (DDP44...) Spirit Stones (DAK...) Stones (DAR..., DD...) Stones lappato (DAP...) Stones (DAG...) Travertin Trend Trend (DAK12..., DDM06..., DDM0U...) Trend (DDPSE...) Unistone (DAA..., DAK...) Unistone (DAR…, DDP…) Unistone (DAR12..., DAR1D..., DDM0...) Via Via Mosaik (DDM05...)

Koeficient tření

DIN 51 130

DIN 51 097

µ za sucha

µ za mokra

R

(A, B, C)

≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,5 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,7 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,7 ≥0,6 ≥0,7 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,7 ≥0,7 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,7 ≥0,6 ≥0,7 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,7 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,7 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥ 0,6 ≥ 0,6 ≥ 0,6 ≥ 0,6 ≥0,6 ≥0,7 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,6 ≥0,7

≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,3 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,6 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,6 ≥0,5 ≥0,6 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,6 ≥0,3 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,6 ≥0,5 ≥0,6 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,6 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,6 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,4 ≥0,4 ≥0,5 ≥0,4 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,6 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,5 ≥0,6

R10 R10 R9 R9 R9 R10 R10 R9 R10 R9 R10 R10 R11 R9 R10 R9 R10 R9 R9 R10 R9 R10 R9 R10 R9 R10 R9 R10 R9 R10 R9 R10 R10 R9 R10 R10 R10 R10 R10 R9 R10 R10 R10 R9 R9 R9 R10 R9 R9 R10 R9 R9 R9 R9 R10 R10 R9 R11 R10 R9 R10 R10 R9 R10 R10 R9 R10

A B A B B A A B A C A A A B A B A B A B A A A A A A B A B B A B A A A B A A B B A A B C A A B A A B A B

Přehled protiskluzných vlastností je uveden také na: www.rako.cz – ke stažení – prohlášení o vlastnostech Protiskluznost schodových a balkonových tvarovek odpovídá stupni protiskluzu základních dlaždic dané série.

TECHNICKÉ INFORMACE

Protiskluznost | Slip resistance | Przeciwpoślizgowość | Устойчивость к скольжению

Protiskluznost | Slip resistance | Przeciwpoślizgowość | Устойчивость к скольжению

343


Pro pracovní podlahy je podle ČSN 725191 a předpisu ASR A1.5/1, 2 (DIN 51 130:2014-02) vhodné volit protiskluzné dlaždice podle úhlu skluzu According to ČSN 72 5191 and Regulation ASR A1.5/1, 2 (DIN 51 130:2014-02) anti-slip floor tiles according to their slip angle for work floors should be used.

Úhel skluzu Slip angle

Označení Identifier

6 – 10°

R9

10 – 19°

R10

19 – 27°

R11

27 – 35°

R12

> 35°

R13

Použití Application vnitřní a odpočinkové plochy, kantýny, kanceláře, chodby úřadů, škol, administrativních budov, nemocnic… reception or waiting rooms, canteens, offices, corridors of official buildings, schools, administrative buildings, and hospitals… sklady, malé kuchyně, sanitární prostory… Store rooms, small kitchens, sanitary rooms… kuchyně škol, mycí linky, prádelny, vchody a venkovní schody… School kitchens, wash lines, laundries, entrances and outdoor staircases… velkokuchyně, pracovní jámy, mlékárny… Large kitchens, work pits, dairies… rafinerie tuků, koželužny, jatka… Fat refineries, tanneries, abattoirs…

Pro podlahy, kde se chodí bosou nohou, jsou podle CEN/TS 16 165:2012, EN 13451-1, DIN 51 097, a ČSN 72 5191 stanoveny třídy protiskluznosti podle oblasti použití: For floors for barefoot walking, according to CEN/TS 16 165:2012, EN 13451-1, DIN 51 097 and ČSN 72 5191, there are the following slip resistance classes according to the fields of application:

Úhel skluzu Slip angle

Označení Identifier

> 12°

A

> 18°

B

> 24°

C

Použití Application převážně suché chodby, převlékárny, šatny, dna bazénů od 80 do 135 cm, suchá sauna… mainly dry corridors, changing rooms, dressing rooms, bottoms of pools from 80 up to 135 cm, dry saunas... veřejné sprchy, ochozy bazénů, brouzdaliště, schody, dna bazénů do 80 cm, dna bazénů se sklonem do 8° a hloubkou do 135 cm, parní sauna… public showers, pool decks, paddling pools, stairs, bottoms of pools up to 80 cm, bottoms of pools with a slope up to 8° and the maximum depth of 135 cm, steam saunas... schody pod vodou, šikmé okraje bazénů, startovací bloky, dna bazénů se sklonem nad 8° a hloubkou do 135 cm, nášlapné plochy tobogánů… underwater stairs, inclined pool sides, starting blocks, bottoms of pools with a slope over 8° and the maximum depth of 135 cm, walking areas of chute slides...

Pro podlahy s vysokými nároky na protiskluznost doporučuje vhodný reliéf předpis ASR A1.5/1, 2, kde např. v potravinářství a velkokuchyních musí reliéfní povrch dlaždic pojmout do prohlubní reliéfu určité množství tuků, nebo jiných látek. Podle druhu a výšky reliéfu se podle DIN 51 130:2014-02 označuje tzv. výtlačný prostor v cm3 na 1 dm2 a označuje se písmenem V a příslušným číselným údajem (např. V4), viz tabulka: For floors with high requirements for slip resistance, the ASR A1,5/1, 2 regulation recommends appropriate embossment, where, for example in food industry or industrial kitchens, the embossed surface of tiles must be able to accommodate a certain amount of fat or other substances into its cavities. Depending on the type and height of the embossment, a so-called discharge volume in cm3 per 1 dm2 is defined in accordance with DIN 51 130:2014-02, and designated by the V letter and the corresponding numerical value (for example: V4), see the table:

344

Min. výtlačný objem v cm3/dm2 Min. discharge volume in cm3/dm2

Označení Identifier

>4

V4

>6

V6

>8

V8

> 10

V10

Údržba | Maintenance Utrzymanie czystości | Уход

CZ Údržba a čištění keramických obkladů a dlažeb Pravidelné a správné čištění je nedílnou součástí péče o obklady a dlažbu. Postup a čisticí prostředky je třeba správně zvolit podle charakteru znečištění, druhu povrchu a metody čištění. Při čištění keramických materiálů je nutno rozlišovat postavební úklid – čištění po dokončení stavby, periodický úklid – běžný pravidelný úklid, generální úklid – provádí se 1–2x za rok. Podle velikosti a druhu čištěné plochy lze zvolit čištění ručním kartáčem, hadrem, padem, mopem nebo pro velké plochy je vhodné zvolit kotoučové čisticí a vysávací stroje nebo vysokotlaké čisticí stroje. Vysokotlaké čističe s rozstřikovacím injektorem jsou vhodné na silně znečištěné a protiskluzné povrchy. Nezávisle na zvoleném druhu čištění je nutno dávat pozor na to, aby uvolněná špína, která se během čištění rozpustí, byla odstraněna a zase nezaschla. Nejšetrněji a nejspolehlivěji je možno ji odstranit za použití výkonného vodního vysavače. Po čištění má povrch zůstat suchý. Postavební úklid – čištění po dokončení stavby Po dokončení kladečských prací je nutno vyčistit položenou plochu od znečištění po stavebních pracích a spárování cementovými hmotami. K odstranění těchto nečistot jsou vhodné čisticí prostředky s obsahem kyselin (pH < 6), tzv. odstraňovače cementových zbytků, doporučujeme použít RAKO SYSTEM CL 802. Při tomto úklidovém kroku je nutno dbát na doporučené ředění čistidla, aby nedošlo u tmavých a silně pigmentovaných spárovacích hmot k jejich narušení a zesvětlení. Pro obkládačky – ve skupině BIII – viz str. 358 – použijeme ředění 50–100 ml prostředku RAKO SYSTEM CL 802 na 10 l vody. Pro hutné dlaždice a slinuté dlaždice – ve skupině BIb a BIa – viz str. 359 - můžeme použít ředění 100–200 ml prostředku CL 802 na 10 l vody. Plochu je vždy nutno předem důkladně namočit vodou a po čištění neutralizovat opět vodou! Jsou-li na dlažbě skvrny od barvy, laku, silikonu nebo epoxidu, je nutné k jejich odstranění použít speciální čistidla. Periodický úklid – běžný pravidelný úklid Běžná denní údržba se provádí zametením, vysáváním nebo vytřením vlhkým hadrem nebo mopem za použití vhodného neutrálního čisticího prostředku (pH 6,0 až 8,0), zde doporučujeme použít RAKO SYSTEM CL 803 pro všechny druhy keramických obkladových prvků v méně zatěžovaných prostorech (byty, RD, kanceláře) a v silně zatěžovaných prostorech (prodejny, haly, chodby, bytové domy...) použít RAKO SYSTEM CL 801. Generální úklid – důkladné čištění, provádí se 1–2x za rok Slouží k odstranění silného znečištění, které bylo naneseno během používání hutných dlaždic a slinutých dlaždic – ve skupině BIb a BIa – viz str. 359 – a které nebylo možné odstranit při běžném čištění. Nejčastěji se používají pro odstranění mastných zbytků na podlahách alkalické čisticí prostředky (pH > 8), doporučujeme RAKO SYSTEM CL 810 a pro odstranění vápenatých usazenin z tvrdé vody kyselé čisticí prostředky (pH < 6), doporučujeme RAKO SYSTEM CL 801. Vzájemnou kombinací těchto prostředků dokážeme odstranit i značné znečištění dlažby. K odstranění silného znečištění od mastných zbytků na obkládačkách ve skupině BIII – viz str. 358 – se použijí alkalické čisticí prostředky (pH > 8), doporučujeme RAKO SYSTEM CL 810 v ředění doporučeném výrobcem. Pro odstranění vápenatých usazenin z tvrdé vody na obkládačkách ve skupině BIII – viz str. 358 – doporučujeme kyselé čisticí prostředky (pH < 6), např. RAKO SYSTEM CL 801. Před použitím kyselého čisticího prostředku povrch obkládaček navlhčíme a po aplikaci naředěného prostředku RAKO SYSTEM CL 801 (40–100 ml na 10 l vody) opláchneme povrch obkládaček několikrát čistou vodou. Pro údržbu obkládaček a dlaždic nesmí být použity v žádném případě čisticí prostředky obsahující kyselinu fluorovodíkovou, protože již po krátkodobém působení se keramické obklady masivně narušují a trvale poškozují! Nesmí se používat nedoporučené čisticí prostředky, které na povrchu vytvoří film, který může snížit protiskluznost keramických dlaždic, narušit glazuru nebo může opticky změnit povrch, vytvořit šmouhy a zhoršovat čistitelnost. Je důležité řídit se přesně pokyny výrobců čisticích prostředků na jejich použití a dávkování, protože špatné použití může keramický povrch, spáry a elastické těsnící materiály narušit, popř. poškodit. Zvláštní čisticí postupy: • Dekorační prvky zdobené zlatými, platinovými a perleťovými povrchy myjeme vodou s čisticím prostředkem RAKO SYSTEM CL 803. K jejich čištění se nesmí používat prostředky a nářadí s obsahem abrazivních částic nebo agresivních chemických látek. • Metalické povrchy, např. série Defile (hnědá), jsou na povrchu opatřeny vrstvičkou s obsahem kovu a vyžadují zvýšenou péči při čištění. K odstranění zbytků spárovacích hmot a skvrn po nečistotách doporučujeme nejprve namočit spáry vodou, pak dlaždice odmastit naředěným čističem RAKO SYSTEM CL 810 (ředění 40–100 ml na 10 l vody), poté zneutralizovat vodou, následně vyčistit nečistoty prostředkem RAKO SYSTEM CL 801 (40–100 ml na 10 l vody) a omýt čistou vodou. Kombinaci obou čisticích prostředků lze dále střídat pro dokonalé vyčištění. Nedoporučujeme na metalické povrchy nanášet impregnační nátěry nebo neověřená čistidla. • Protiskluzné podlahy je třeba pravidelně čistit za použití doporučených přípravků podle charakteru znečištění. Jakékoli nečistoty, písek, mastný povrch, zbytky sněhu a ledu výrazně snižují protiskluzné charakteristiky povrchu dlaždic. Na mastné plochy doporučujeme alkalický čisticí prostředek RAKO SYSTEM CL 810 ve výše uvedené koncentraci. Před použitím kyselých nebo alkalických čisticích prostředků a po něm je nutné podlahy důkladně opláchnout velkým množstvím čisté vody. K čištění větší plochy jsou vhodné mycí stroje s šetrným mechanickým čištěním nebo s tlakovou vodou. K odstranění vody z povrchu protiskluzné dlažby, např. na ochozech bazénů, podlahách velkých kuchyní, je doporučováno speciální nářadí (např. gumové stěrky apod.). Údržbu hladkých i protiskluzných dlaždic usnadňuje impregnace prostředkem RAKO SYSTEM CL 809. • Impregnace dlažby prostředkem RAKO SYSTEM CL 809 usnadňuje její údržbu a snižuje spotřebu čisticích prostředků (nižší koncentrace). Vždy je nutno ji použít na leštěné slinuté neglazované dlaždice TAURUS ihned po položení a vyčištění, protože technologie leštění snižuje odolnost proti tvorbě skvrn. Velmi tenká vrstva impregnačního nátěru RAKO SYSTEM CL 809 nemění barvu povrchu ani protiskluzné vlastnosti dlaždic, ale výrazně omezuje zanášení povrchu nečistotami. Nanáší se ve dvou velmi tenkých vrstvách na pečlivě očištěné suché dlaždice. Pro běžnou údržbu takto ošetřených dlaždic postačuje čištění vodou s prostředkem RAKO SYSTEM CL 803, viz výše. Kompletní přehled čisticích prostředků naleznete na www.rakosystem.cz, informace a poradenství poskytují informační linky: info@rako.cz, tel.: 800 303 333.

345

TECHNICKÉ INFORMACE

TECHNICKÉ INFORMACE

Protiskluznost | Slip resistance | Przeciwpoślizgowość | Устойчивость к скольжению


EN Maintenance and cleaning of ceramic wall and floor tiles Regular and correct cleaning is an integral part of wall and floor tile care. Cleaning technique and products must be selected correctly depending on the soiling character, type of surface and cleaning method. The following types of cleaning of ceramic materials must be distinguished: post-building-works cleaning – cleaning after the building works completion, regular cleaning – routine periodic cleaning heavy duty cleaning – carried out 1–2 times a year. Depending on the size and type of the surface to be cleaned, the cleaning can be done either by hand using a brush, cloth, pad or mop or, for cleaning large surfaces, suitable rotating cleaning machines or vacuum cleaners or high-pressure cleaning machines can be used. High-pressure cleaning machines with a spraying injector are suitable for severely soiled and anti-slip surfaces. Irrespective of the cleaning technique selected, it is necessary to make sure that the released dirt dissolved during the cleaning process is removed and not allowed to dry again. The most gentle and reliable way of removing it is by using a high-performance water vacuum cleaner. After cleaning the surface should remain dry. Post-building-works cleaning – Cleaning after building works completion After tiles have been laid, the tiled surface must be cleaned of sediment and material left from building works and grouting. Detergents containing acids (pH < 6), so called cement residue removals are best for this purpose. We recommend RAKO SYSTEM CL 802. For this type of cleaning the detergent must be appropriately diluted to prevent dark and highly pigmented grouting materials from being disturbed and bleached. During this cleaning step, care must be taken to the recommended dilution of cleaners to avoid disturbing and lightening of dark and heavily pigmented grouting materials. For wall tiles - in group BIII - see page 358, 50–100 ml of the CL 802 can be diluted in 10 l of water. For compact and vitrified tiles - in group BIb and Bla - see page 359, 100–200 ml of the RAKO SYSTEM CL 802 can be diluted in 10 l of water. First, the surface must always be thoroughly soaked with water and neutralised with water again after cleaning. Stains of paint, varnish, silicon or epoxy must be removed using special cleaning products. Regular cleaning – routine periodic cleaning Routine maintenance and cleaning of all types of tiles is performed by sweeping, vacuuming or wiping the surface with a wet cloth or mop, using a suitable neutral detergent (pH 6.0 to 8.0); here we recommend RAKO SYSTEM CL 803, for all types of wall and floor tiles at areas with a low amount of traffic (flats, family houses, offices) and with a high amount of traffic (shops, halls, hallways, apartment buildings...), we recommend RAKO SYSTEM CL 801. Heavy duty cleaning – thorough cleaning, carried out 1‑2 times a year To remove heavily soiled surfaces created during the use of compact tiles and sintered tiles - in group BIb and Bla - see page 359 - which could not be removed by regular cleaning. Alkaline detergents (pH > 8) are most frequently used for removing greasy residues deposited on floor tiles are; we recommend RAKO SYSTEM CL 810. For removing lime sediments caused by water hardness acidic detergents (pH < 6), we recommend RAKO SYSTEM CL 801. In combination of these agents, we can remove also heavily soiled tiles. To clean heavily soiled surfaces, containing fatty deposits on wall tiles in group BIII - see page 358 - alkaline cleaners (pH> 8) are used; we recommend using the RAKO SYSTEM CL 810 and dilution recommended by the manufacturer. To remove lime scale deposits from hard water on wall tiles in group BIII - see page 358 - alkaline cleaners (pH< 6), such as the RAKO SYSTEM CL 810, are recommended. Before the use of acidic detergent, moisten the tile surface, and, after application of diluted RAKO SYSTEM CL 801 (40–100 ml in 10 l of water), rinse the tile surface several times with clean water. Do not use cleaning agents containing hydrofluoric acid for maintenance of wall and floor tiles, because ceramic tiles are massively distorted and permanently damaged after short-term exposure! Never use non-recommended detergents which cause a film to develop on the tile surface which may reduce anti-slip properties of ceramic floor tiles, damage the glazing or optically change the surface, create smudges and impair cleaning ability. Always closely follow instructions of the detergent manufacturer in respect of application and dosing, since incorrect application can disturb and damage the ceramic surface and sealing materials. • Decorative products with golden, platinum and mother-of-pearl surface finish, must be cleaned with RAKO SYSTEM CL 803 detergent. Never use detergents and tools containing abrasive particles or corrosive chemicals for cleaning these products. • Metallic surface finishes, e.g. the Defile (brown) series have a thin surface layer containing metal, and these require extra care when being cleaned. To reduce residues of the grouting material and dirt stains, we recommend to first wet the grouting with water and then degrease the tiles with a diluted RAKO SYSTEM CL 810 detergent (40–100 ml in 10 l of water), then neutralise them with water and clean them with a RAKO SYSTEM CL 801 solution (40–100 ml in 10 l of water), and again rinse with clean water. The combination of the two detergents can then be alternated to achieve a perfect result. We do not recommend applying impregnation coating on metallic surfaces or using untested detergents. • Anti-slip floors must be cleaned regularly using recommended detergents depending on the character of their soiling. Any dirt, sand, greasy deposits or remnants of snow and ice significantly reduce the anti-slip properties of the floor tile surface. For greasy patches we recommend RAKO SYSTEM CL 810 alkali detergent in the above specified concentration. The floor must be thoroughly rinsed with plenty of clean water before and after the use of acidic and alkali detergents. For cleaning larger areas we recommended using cleaning machines, either with a gentle mechanical cleaning mechanism or with pressure water. For removing water from the surface of anti-slip floor tiles, e.g. on walkways around swimming pools or floors in large kitchens, we recommend special tools (e.g. a window cleaning blade). Applying the RAKO SYSTEM CL 809 impregnation products makes the maintenance of both smooth and anti-slip floor tiles easier. • Floor tiles treated with the RAKO SYSTEM CL 809 impregnation product are easier to maintain and require less detergent (lower concentration). It is always necessary to use it on polished, vitrified, unglazed tiles TAURUS immediately after laying and cleaning, because polishing technology reduces the resistance to staining. The very thin layer of RAKO SYSTEM CL 809 impregnation product does not change changes the surface colour nor the floor tiles’ anti-slip properties, and significantly reduces the amount of dirt accumulated on the tiles’ surface. The product is applied in two very thin coats on carefully cleaned and dry tiles. For regular maintenance of treated floor tiles a solution of the RAKO SYSTEM CL 803 detergent with water – see above, will be sufficient. A complete list of detergents can be found in www.rakosystem.eu, for information and advisory services contact our information e-mail: info@rako.cz.

Údržba | Maintenance Utrzymanie czystości | Уход

PL Utrzymanie i czyszczenie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych Systematyczne i prawidłowe czyszczenie jest nieodłącznym elementem dbałości o płytki. Sposób czyszczenia i środki czyszczące trzeba dobierać odpowiednio do charakteru zanieczyszczenia, rodzaju powierzchni i metody czyszczenia. Podczas czyszczenia materiałów ceramicznych trzeba rozróżniać sprzątanie po budowie - czyszczenie po dokończeniu budowy, okresowe sprzątanie – regularne sprzątanie sprzątanie generalne – przeprowadza się 1–2x na rok. W zależności od wielkości i rodzaju czyszczonej powierzchni można wybrać czyszczenie ręczne szczotką, szmatą, padem, mopem lub w przypadku dużych powierzchni wskazane jest użycie tarczowych maszyn czyszczących i odkurzających lub wysokociśnieniowych maszyn czyszczących. Wysokociśnieniowe maszyny czyszczące z dyszą są wskazane na mocno zanieczyszczone i przeciwpoślizgowe powierzchnie. Niezależnie od wybranego rodzaju czyszczenia trzeba uważać na to, aby uwolniony brud, który podczas czyszczenia rozpuszcza się, został usunięty i nie zaschnął ponownie. Najdelikatniej i najłatwiej można go usunąć za pomocą silnego odkurzacza wodnego. Po czyszczeniu powierzchnia powinna zostać sucha. Sprzątanie po budowie – Czyszczenie po ukończeniu budowy Po ukończeniu układania trzeba wyczyścić wykończoną powierzchnię z zanieczyszczeń po pracach budowlanych i spoinowaniu masami cementowymi. Do usuwania tych zanieczyszczeń są wskazane środki czyszczące zawierające kwasy (pH < 6), tzw. usuwacze resztek cementowych, zalecamy użycie RAKO SYSTEM CL 802. Na tym etapie czyszczenia należy stosować zalecane stężenia środka czyszczącego, aby nie doszło do uszkodzenia i rozjaśnienia ciemnych, lub mocno pigmentowanych zapraw do spoinowania. Do płytek ściennych z grupy BIII – str. 358 – stosujemy rozcieńczenie 50–100 ml środka RAKO SYSTEM CL 802 na 10 l wody. Do płytek podłogowych i gresów - grupa BIb i BIa - str. 359 – możemy stosować 100 – 200 ml środka RAKO SYSTEM CL 802 na 10 l wody. Czyszczone powierzchnie zawsze należy wcześniej mocno nawilżyć, a po myciu ponownie zneutralizować wodą. Jeżeli na podłodze ceramicznej są plamy od farby, lakieru, silikonu lub epoksydu, do ich usunięcia trzeba użyć specjalnych środków czyszczących. Sprzątanie okresowe – regularne mycie i czyszczenie Codzienne mycie i czyszczenie realizuje się przez zamiatanie, odkurzanie lub wycieranie wilgotną szmatą lub mopem z użyciem odpowiedniego neutralnego środka czyszczącego (pH od 6,0 do 8,0), tu zalecamy użycie RAKO SYSTEM CL 803, dla wszystkich rodzajów okładzin ceramicznych w pomieszczeniach o mniejszym nasileniu ruchu (mieszkania, biura), zaś w silnie obciążonych pomieszczeniach (sklepy, hale, korytarze) zalecamy RAKO SYSTEM CL 801. Sprzątanie generalne – Gruntowne czyszczenie, przeprowadza się 1-2x na rok Stosuje się do usunięcia mocnych zabrudzeń, które powstało przez użytkowanie płytek podłogowych i gresów – z grupy BIb i BIa - str. 359 - i którego nie było można usunąć podczas bieżącego sprzątania. Najczęściej do usuwania tłustych resztek na podłogach używa się alkalicznych środków czyszczących (pH > 8), zalecamy RAKO SYSTEM CL 810 a do usuwania osadów wapiennych z twardej wody kwaśnych środków czyszczących (pH < 6), zalecamy RAKO SYSTEM CL 801. Naprzemiennym stosowaniem tych dwu środków można oczyścić bardzo zabrudzone powierzchnie. Do usuwania mocnych zabrudzeń, spowodowanych tłustymi resztkami, na płytkach ściennych z grupy BIII - str. 358 - stosuje się zasadowe środki czyszczące (pH > 8), proponujemy RAKO SYSTEM CL 810 w stężeniu zalecanym przez producenta. Do usuwania osadów wapiennych po twardej wodzie na płytkach ściennych z grupy BIII - str. 358 – proponujemy kwaśne środki czyszczące (pH <6), np. RAKO SYSTEM CL 801. Przed zastosowaniem kwaśnego środku czyszczącego, powierzchnię płytki zwilżamy, a po zastosowaniu rozcieńczonego RAKO SYSTEM CL 801 (40–100 ml na 10l wody) opłukujemy kilkakrotnie czystą wodą. Do pielęgnacji płytek ściennych i podłogowych nie mogą być, w żadnym przypadku, stosowane środki czyszczące zawierające kwas fluorowodorowy, który już po krótkim oddziaływaniu znacząco i nieodwracalnie uszkadza powierzchnię płytek. Nie należy używać niezalecanych środków czyszczących, które na powierzchni tworzą film, który mogą obniżyć przeciwpoślizgowość płytek ceramicznych, naruszyć szkliwo, lub mogą optycznie zmienić powierzchnię, wytworzyć smugi i utrudniać czyszczenie. Ważne jest kierowanie się dokładnie instrukcjami producentów środków czyszczących, dotyczącymi ich stosowania i dawkowania, ponieważ nieprawidłowe użycie może naruszyć lub uszkodzić powierzchnię ceramiczną, fugi i elastyczne materiały uszczelniające. • Elementy dekoracyjne zdobione złotymi, platynowymi i perłowymi powierzchniami myjemy wodą ze środkiem czyszczącym RAKO SYSTEM CL 803. Do ich czyszczenia nie wolno używać środków i narzędzi zawierających ścierne cząstki lub agresywne substancje chemiczne. • Powierzchnie metaliczne, np. seria Defile (brązowa), posiadają na powierzchni warstwę zawierającą metal i wymagają szczególnej ostrożności podczas czyszczenia. Do usuwania resztek mas fugowych i plam po zanieczyszczeniach zalecamy najpierw namoczenie spoin wodą, następnie odtłuszczenie płytek rozcieńczonym środkiem czyszczącym RAKO SYSTEM CL 810 (rozcieńczanie 40–100 ml na 10 l wody), następnie zneutralizowanie wodą, następnie wyczyszczenie zanieczyszczeń środkiem RAKO SYSTEM CL 801 (40–100 ml na 10 l wody) i umycie czystą wodą. Kombinacji obu tych środków czyszczących można używać do skutecznego czyszczenia. Nie zalecamy nanoszenia na metaliczne powierzchnie impregnatów lub niesprawdzonych środków czyszczących. • Podłogi przeciwpoślizgowe trzeba systematycznie czyścić za pomocą zalecanych preparatów według charakteru zanieczyszczenia. Jakiekolwiek zanieczyszczenia, piasek, tłusta powierzchnia, resztki śniegu i lodu wyraźnie pogarszają właściwości przeciwpoślizgowe powierzchni płytek. Na tłuste powierzchnie zalecamy alkaliczny środek czyszczący RAKO SYSTEM CL 810 w podanym powyżej stężeniu. Przed i po użyciu kwaśnych lub alkalicznych środków czyszczących konieczne jest staranne opłukanie podłogi dużą ilością czystej wody. Do czyszczenia większych powierzchni wskazane są odpowiednie maszyny myjące z delikatnym czyszczeniem mechanicznym lub wodą pod ciśnieniem. Do usuwania wody z powierzchni przeciwpoślizgowej, np. na obrzeżach basenów, podłogach dużych kuchni, zaleca się używanie specjalnych narzędzi (np. gumowe zgarniaczy, itp.). Utrzymanie gładkich i przeciwpoślizgowych płytek ułatwia impregnacja środkiem RAKO SYSTEM CL 809. • Impregnacja podłogi środkiem RAKO SYSTEM CL 809 ułatwia jej utrzymanie i obniża zużycie środków czyszczących (niższe stężenie). Zawsze trzeba go użyć na polerowane nieszkliwione płytki TAURUS. Bardzo cienka warstwa powłoki impregnującej RAKO SYSTEM CL 809 nie zmienia koloru powierzchni ani właściwości przeciwpoślizgowych płytek, ale wyraźnie ogranicza zanieczyszczanie powierzchni. Nanosi się w dwóch bardzo cienkich warstwach na starannie oczyszczoną suchą powierzchnię. Impregnację polerowanych płytek spiekanych trzeba zawsze przeprowadzić po ich położeniu i wyczyszczeniu. Do utrzymania bieżącego w ten sposób chronionych płytek polerowanych wystarcza czyszczenie wodą ze środkiem RAKO SYSTEM CL 803, patrz powyżej. Kompletny przegląd środków czyszczących można znaleźć na www.rakosystem.eu, informacje i rady można uzyskać na: info@rako.cz.

346

347

TECHNICKÉ INFORMACE

TECHNICKÉ INFORMACE

Údržba | Maintenance Utrzymanie czystości | Уход


RUS Уход за керамической напольной плиткой и облицовочной плиткой Регулярная и правильная чистка является неотъемлемой частью ухода за напольной и облицовочной плиткой. Порядок чистки и средства для чистки необходимо выбирать с учетом характера загрязнения, типа поверхности и метода чистки. При чистке керамических материалов необходимо различать: строительную уборку, т.е. чистку после завершения строительных работ; периодическую уборку – текущую регулярную уборку генеральную уборку – выполняется 1–2 раза в год. В зависимости от размера и типа поверхности можно воспользоваться щеткой, тряпкой, шваброй или мопом, для уборки больших помещений желательно воспользоваться дисковыми уборочными машинами или высоконапорными уборочными машинами. Высоконапорные уборочные машины с разбрызгивателями пригодны для сильно загрязненных поверхностей с противоскользящими свойствами. При всех способах чистки необходимо обращать внимание на то, чтобы грязь была своевременно удалена и не могла снова засохнуть. Наиболее надежным и бережным способом чистки плитки является чистка с помощью мощного водного пылесоса. После чистки поверхность должна быть сухой. Строительная уборка – после завершения строительных работ После завершения укладки плитки необходимо очистить поверхность плитки от загрязнений, возникших в ходе строительных работ и удалить остатки цементной затирки. Для удаления данных загрязнений пригодны чистящие средства, содержащие кислоты (pH < 6) - специальные средства для удаления остатков цемента. Поэтому рекомендуем воспользоваться средством RAKO SYSTEM CL 802. В ходе данного этапа уборки необходимо следить за тем, чтобы чистящее средство было разбавлено согласно рекомендациям производителя, для того, чтобы темные и сильнопигментированные расшивки не повреждались и не теряли цвет. Для настенной плитки – в группе BIII – см. стр. 358, норма расхода составляет 40–100 мл средства RAKO SYSTEM CL 802 на 10 л воды. Для напольной плитки с плотным черепком и спекаемой напольной плитки – в группе BIb и BIa – см. стр. 359 – норма расхода составляет 100–200 мл средства RAKO SYSTEM CL 802 на 10 л воды. Предварительно поверхность необходимо тщательно намочить водой, а после проведения очистки провести нейтрализацию водой! Для устранения с плитки пятен от краски, лака, силикона или эпоксидной смолы необходимо воспользоваться специальными чистящими средствами. Периодическая уборка – текущая регулярная уборка Ежедневный уход и очистка могут проводиться путем заметания, уборки пылесосом или мокрой уборки тряпкой или мопом с применением подходящего нейтрального чистящего средства (pH 6,0 - 8,0). Для мокрой уборки рекомендуем воспользоваться средством RAKO SYSTEM CL 803 для всех видов керамической плитки в помещениях с низкой нагрузкой (квартиры, коттеджи, офисы), в помещениях с сильной нагрузкой (магазины, цеха, коридоры и т.д.) следует воспользоваться средством RAKO SYSTEM CL 801. Генеральная уборка – тщательная чистка, выполняется 1-2 раза в год Служит для устранения сильного загрязнения напольной плитки с плотным черепком и спекаемой напольной плитки – в группе BIb и BIa – см. стр. 359 - которые нельзя удалить в ходе текущей чистки. При генеральной уборке для удаления жирных загрязнений наиболее часто применяются щелочные чистящие средства (pH > 8), рекомендуем воспользоваться средством RAKO SYSTEM CL 810. Для удаления известковых отложений, образующихся при воздействии жесткой воды, применяются кислые чистящие средства (pH < 6), рекомендуем воспользоваться средством RAKO SYSTEM CL 801. Сочетание данных средств позволяет очистить и чрезвычайно загрязненную напольную плитку. Для устранения сильных загрязнений (например, жирные пятна) на облицовочной плитке в группе BIII – см. стр. 358 – применяются щелочные чистящие средства (pH > 8), рекомендуем RAKO SYSTEM CL 810, средство разбавляется согласно рекомендациям производителя. Для удаления известковых отложений, образующихся на настенной плитке под воздействием жесткой воды, в группе BIII – см. стр. 358 – рекомендуем кислые чистящие средства (pH < 6), например, RAKO SYSTEM CL 801. Перед использованием кислого чистящего средства поверхность настенной плитки следует увлажнить, а после нанесения разбавленного средства RAKO SYSTEM CL 801 (40–100 мл на 10 л воды) поверхность настенной плитки следует несколько раз промыть чистой водой. Для ухода за настенной и напольной плиткой запрещено применять чистящие средства, содержащие фтористоводородную кислоту, так как даже незначительное по продолжительности воздействие фтористоводородной кислоты существенно нарушает структуру керамических облицовочных элементов и приводит к их необратимому повреждению! Не следует применять чистящие средства, применение которых не рекомендуется, образующих на поверхности плитки пленку, которая снижает противоскользящие характеристики керамической плитки, нарушает глазурь, изменяет внешний вид поверхности, образует подтеки и усложняет чистку. Важно точно соблюдать инструкции производителей чистящих средств, что касается применения и дозировки чистящих средств, так как неправильное применение чистящих средств может привести к повреждению керамической поверхности, цементных швов и эластичных герметизирующих материалов. • Декоративные элементы, украшенные золотом, платиной и перламутром необходимо мыть водой с чистящим средством RAKO SYSTEM CL 803. Запрещена чистка с применением средств и инструментов, содержащих абразивные частицы или агрессивные химические вещества. • Металлические поверхности, например, серии Defile (коричневая плита), снабжены тонким слоем с содержанием металла и требуют особо осторожного ухода. Для удаления остатков затирочных масс и пятен рекомендуем сначала намочить швы водой, после чего обезжирить плитку разбавленным чистящим средством RAKO SYSTEM CL 810 (40–100 мл на 10 л воды), затем нейтрализовать водой, вычистить чистящим средством RAKO SYSTEM CL 801 (40–100 мл на 10 л воды) и смыть чистой водой. Сочетание вышеуказанных чистящих средств можно применять до момента полной очистки поверхности. На металлические поверхности не рекомендуем наносить пропиточные средства или какие-либо непроверенные чистящие средства. • Противоскользящие полы необходимо регулярно чистить с применением рекомендованных чистящих средств, учитывая характер загрязнения. Любые загрязнения, песок, жирная поверхность, остатки снега и льда существенно уменьшают противоскользящие свойства напольной плитки. Для очистки жирных поверхностей рекомендуем воспользоваться щелочным чистящим средством RAKO SYSTEM CL 810 в вышеуказанной концентрации. Перед применением и после применения кислых и щелочных чистящих средств необходимо помыть полы большим количеством чистой воды. Для чистки больших площадей желательно воспользоваться уборочными машинами с легкой механической очисткой или высоконапорными уборочными машинами. Для удаления воды с поверхности противоскользящей плитки, например: с дорожки у бассейна, пола больших кухонь и т.д. рекомендуется воспользоваться специальными приспособлениями (например, резиновый скребок). Уход за гладкой и противоскользящей напольной плиткой упрощает применение пропиточного средства RAKO SYSTEM CL 809. • Пропитка плитки средством RAKO SYSTEM CL 809 упрощает уход и уменьшает расход чистящих средств (более низкая концентрация). Обязательно применяется для полированной спеченной неглазурованной плитки серии TAURUS сразу же после укладки и очистки, так как технология полировки снижает стойкость плитки к образованию пятен. Очень тонкий слой пропиточного средства RAKO SYSTEM CL 809 не изменяет цвет поверхности, не влияет на противоскользящие свойства плитки, но существенно снижает загрязнение поверхности. Пропиточное средство наносится двумя очень тонкими слоями на тщательно очищенную, сухую плитку. Для текущего ухода полированной напольной плитки с нанесенной пропиткой достаточно применение чистой воды со средством RAKO SYSTEM CL 803, см. выше.

TECHNICKÉ INFORMACE

TECHNICKÉ INFORMACE

Údržba | Maintenance Utrzymanie czystości | Уход

Údržba | Maintenance Utrzymanie czystości | Уход

Čisticí postupy Při čištění standardních keramických povrchů je třeba dodržovat následující postupy. Druh čištění

Postup

Čisticí prostředek a dávkování

Postavební úklid – úklid volné špíny

Metení nebo vysávání

Postavební úklid – úklid cementových zbytků, minerálních vápenatých a hořečnatých usazenin, cementového závoje, malířské hlinky, rzi

1. Dlažbu a spáry předem dostatečně namočit vodou. 2. Nanést čisticí roztok, nechat působit 10 až 15 min a vyčistit mopem s krátkým mikrovláknem, padem, silonovým kartáčem nebo houbou 3. Odstranit rozpuštěnou špínu 4. Dlažbu vytřít 2x dostatkem vody

Kyselý čisticí prostředek, např. RAKO SYSTEM CL 802, dávkování: 50 až 100 ml na 10 l vody pro obkládačky skupiny BIII; 100–200 ml na 10 l vody pro dlaždice skupiny BIb a BIa

Odstranění tuků, olejů, vosků, kosmetiky a oděrek z bot

1. Nanést čisticí roztok, nechat působit 10 až 15 min a vyčistit mopem s krátkým mikrovláknem, padem, silonovým kartáčem nebo houbou 2. Odstranit rozpuštěnou špínu 3. Dlažbu ještě jednou vytřít dostatkem vody

Alkalický čisticí prostředek, např. RAKO SYSTEM CL 810, dávkování: 40 až 100 ml na 10 l vody

Periodický úklid – odstranění normálního znečištění, jako je prach, lehce přilnavá Nanést čisticí roztok a vytřít mopem nebo hadrem špína, špína z ulice

Neutrální čisticí prostředek, např. RAKO SYSTEM CL 803, silně zatěžované prostory čistit RAKO SYSTEM CL 801, dávkování: 20 až 100 ml na 10 l vody Koupelny, WC – RAKO SYSTEM CL 804 (přímý postřik)

Generální úklid – kyselé prostředí (minerální znečištění: zbytky cementu, vápna, vápenného mýdla, rzi, vodního kamene, urinů)

1. Dlažbu předem namočit (spáry)! 2. Nanést čisticí roztok (na skvrny možné použít koncentrovaný roztok) a vyčistit mopem s mikrovláknem, padem nebo čisticím strojem 3. Rozpuštěnou špínu vysát 4. Dlažbu dobře znova umýt vodou

RAKO SYSTEM CL 801, dávkování: 40–100 ml na 10 l vody RAKO SYSTEM CL 804 – přímý postřik

Generální úklid – alkalické prostředí (znečištění tukem nebo olejem)

1. Nanést čisticí roztok a vyčistit mopem s mikrovláknem, padem nebo čisticím strojem 2. Rozpuštěnou špínu vysát 3. Dlažbu dobře znova umýt vodou

RAKO SYSTEM CL 810, dávkování: 40–100 ml na 10 l vody

Полный обзор чистящих средств приведен на сайте www.rakosystem.eu. Получить информацию и проконсультироваться можно по справочному адресу и телефону: info@rako.cz.

348

349


TECHNICKÉ INFORMACE

TECHNICKÉ INFORMACE

Údržba | Maintenance Utrzymanie czystości | Уход

Údržba | Maintenance Utrzymanie czystości | Уход

Cleaning procedures When cleaning standard ceramic surface please follow these procedures. Type of cleaning

Process

Post-construction cleaning – cleaning of loose dirt

Sweeping or vacuuming

Post-construction cleaning – cleaning of cement residues, mineral, calcium and magnesium deposits, cement bloom, paint rock, rust

1. Ceramic tiles and joints should be completely wet (use sufficient quantity of clean water) 2. Apply the cleaning solution, leave for 10 to 15 min. then clean with microfiber mop, pad or nylon brush or sponge 3. Remove dissolved dirt 4. Mop the tiles up twice with sufficient quantity of water

Removal of fats, oils, waxes, cosmetics and abrasions of from shoes

Cleaning agents and dilution

Acid detergent, such as RAKO SYSTEM CL 802, dosage: For wall tiles in group BIII, 50–100 ml for 10 l of water; for floor tiles in group Bib and Bla, 100-200 ml for 10 l of water

1. Apply the cleaning solution, let act leave for 10 to 15 min and Alkaline cleaning agent eg RAKO clean with microfiber mop, pad or nylon brush or sponge SYSTEM CL 810, Dilution: 40-100 ml 2. Remove dissolved dirt per 10 liters of water 3. Wash the tiles thoroughly with water afterwards

Regular cleaning - removal of normal soiling, such as dust, slightly sticky dirt, dirt from the street

Apply the cleaning solution, and clean with mop, pad, nylon brush or cloth

Neutral detergent eg RAKO SYSTEM CL 803, RAKO SYSTEM CL 801 is recommended for areas with a high amount of traffic Dilution: 20-100 ml per 10 liters of water Bathrooms, WC - RAKO SYSTEM CL 804 (direct spraying)

General cleaning - acidic environment (mineral impurities: residues of cement, lime, calcium soaps, rust, scale, urines)

1. First, soak the tiles (joints)! 2. Apply the cleaning solution (concentrated solution may be used on stains) and clean using a mop with microfibers, a pad, or a cleaning machine 3. Remove the dissolved dirt by suction 4. Wash the tiles again thoroughly with water

RAKO SYSTEM CL 801, dosage: 40-100 ml for 10 l of water RAKO SYSTEM CL 804 - by direct spraying

1. Apply the cleaning solution and clean using a mop with General cleaning - alkaline environment microfibers, a pad, or a cleaning machine (contaminated with grease or oil) 2. Remove the dissolved dirt by suction 3. Wash the tiles again thoroughly with water

RAKO SYSTEM CL 810, dosage: 40-100 ml for 10 l of water

CL 801 AKTIVNÍ ČIŠTĚNÍ PRO SLINUTÉ KERAMICKÉ OBKLADY

CL 801 je speciální čisticí prostředek na lehce a silně znečištěné slinuté neglazované a glazované dlaždice gres-porcellanato, např. typu TAURUS, KENTAUR a ostatní neglazované dlaždice. Účinnější složení čisticích látek, parfemace, nové zabarvení.

ACTIVE CLEANER FOR VITREOUS CERAMIC TILES CL 801 is a special cleaner for slightly and heavily soiled vitrified non-glazed and glazed gres-porcellanato tiles, e.g. the TAURUS or KENTAUR type and other non-glazed tiles.

CL 802 PRO POSTAVEBNÍ ÚKLID A ODSTRANĚNÍ CEMENTOVÝCH A VÁPENNÝCH ZBYTKŮ

Koncentrovaný nepěnivý prostředek určený k použití na keramické a žulové povrchy. Je vhodný pro postavební úklid, kde dosahuje vynikajících výsledků hned po prvním použití. Účinně působí na cementové zbytky, hlinky po malování, cementové závoje, hořečnaté a minerální usazeniny - rez a vodní či močový kámen. Nepoužívat na nekyselinovzdorné materiály (mramor, travertin apod.). Vhodný i do potravinářských provozů.

FOR POST-BUILDING CLEANUP AND REMOVAL OF CEMENT AND LIME RESIDUES

A concentrated, non-foamy agent for ceramic and granite surfaces. It is suitable for post-building cleanup, where it achieves perfect results after the first application. It works well on cement residues, paint rock, cement stains, magnesium and mineral residues - rust and scale or urinary scale. Do not use on surfaces not resistant to acids (marble, travertine etc.).

CL 810 PRO ODSTRANĚNÍ MASTNOTY A OLEJŮ Koncentrovaný nepěnivý prostředek

určený

k ředění a průmyslovému čištění veškerých tvrdých podlahových ploch odolných vodě a alkáliím, jako jsou PVC, linolea (včetně voskovaných), dlažby glazované i neglazované, žulové, mramorové i vápencové povrchy, teraso, cihelné a betonové povrchy vč. litých podlah, gumové podlahy, podlahy sportovních hal, lakované parkety i palubky. Prostředek je šetrný k ošetřovaným povrchům.

FOR REMOVAL OF GREASE AND OILS

A concentrated dilutable non-foaming agent used for industrial cleaning of all hard floor surfaces resistant to water and alkalis such as PVC, linoleums (including waxed), glazed and non-glazed tiles, granite, marble and lime surfaces, brick and concrete surfaces including poured floors, rubber floors, sports halls, varnished wooden parquets and floorboards. The cleaner is gentle to the treated surfaces.

CL 803 PRO DENNÍ ÚKLID

Prostředek určený k čištění a leštění povrchů v jednom kroku. Je určen zejména pro povrchy náchylné k poškození a zmatovatění jako jsou leštěné mramory, žuly a přírodní i umělé kameny. Obsahuje velmi jemné a neutrální tenzidy, které účinně odstraní i odolné nečistoty. Možno použít i na plasty. Zvýšený lesk, vylepšené hloubkové čištění (deep cleaning), ochrana povrchu (surface protection), nová parfemace.

FOR DAILY CLEANUP

An agent used for cleaning and polishing surfaces in a single step. It is convenient for surfaces sensitive to damage or matting such as polished marble, granite and natural as well as artificial stone. It contains very fine neutral tensides, which efficiently remove even resistant dirt. It can also be used for plastics.

CL 804 PRO VYSOKÝ LESK KOUPELNY

Prostředek CL 804 je zárukou perfektně vyleštěné koupelny! Je vhodný k mytí obkladů, umyvadel, van, sprchových koutů, baterií, vnějších částí toaletních mís atd. Přípravek snadno odstraňuje skvrny a nánosy vodního kamene, obsahuje lesk, který zpomaluje znečištění povrchu a dlouhodobě zlepšuje vzhled leštěných a chromovaných povrchů. Není vhodný na povrchy, které nemají odolnost proti kyselinám.

FOR A HIGH GLOSS IN THE BATHROOM

The CL 804 cleaner is a guarantee of a perfectly polished bathroom! Suitable for cleaning of tiling, basins, tubs, showers, faucets, outer parts of toilet bowels, etc. The agent easily removes stains and scale sediments and contains a glossy substance that slows pollution of the surface and improves the appearance of polished and chromed surfaces for a long time. It is not suitable for surfaces that are not resistant to acids.

CL 809 IMPREGNACE PRO KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY

Prostředek CL 809 je určený k impregnaci neporézních materiálů. Vytváří na povrchu ochrannou vrstvu, která zabraňuje pronikání vody, olejů a omezuje usazování nečistot. Povrch se lépe čistí, zajistí dlouhodobé zlepšení vzhledu, usnadňuje odstraňování graffiti. Pro keramické leštěné dlažby, pracovní desky kuchyňských linek, desky stolů, parapety, římsy krbů atd. Impregnace nesnižuje protiskluznost dlažby. Před nanášením impregnace musí být plochy zbaveny veškerých nečistot!

IMPREGNATION FOR CERAMIC WALL AND FLOOR TILES

CL 809 is used for the impregnation of non-porous materials. It forms a protective layer on the surface, which prevents the penetration of water or oils and reduces deposits of dirt. It makes cleaning of the surface and removing graffiti easier and the appearance is improved for a long time. For polished ceramic floor tiles, kitchen worktops, tabletops, sills, mantelpieces, etc. The impregnant does not reduce slip-resistant properties of the tiles. All surfaces must be cleared of all impurities before application!

Doporučené postupy a přehled všech výrobků stavební chemie RAKO SYSTEM naleznete v katalogu produktů RAKO SYSTEM 2018 nebo na www.rakosystem.cz Recommended procedures and list of all products of RAKO SYSTEM building chemistry can be found in the RAKO SYSTEM 2018 product catalogue or at www.rakosystem.eu

350

351


Tabulka 1

Table 1

Informace o hranicích produktového systému – informačních modulech (X = zahrnuto, MND = modul není deklarován)

Construction phase

Additional information beyond the life cycle

Oprava

Výměna

Rekonstrukce

Provozní spotřeba energie

Provozní spotřeba vody

Demolice/dekonstrukce

Doprava

Zpracování odpadu

Odstraňování

Přínosy a náklady za hranicí systému. Potenciál opětovného použití, využití a recyklace

Delivery of minerals

Transport

Production

Transport on site

Construction /installation process

Usage

Maintenance

Repair

Replacement

Reconstruction

Operational energy consumption

Operational water consumption

Demolition /deconstruction

Transport

Waste treatment

Removal

Benefits and costs beyond the system boundary. Potential of re-use, recovery and recycling

Life cycle phase

Údržba

Usage phase

Užívání

Production phase

Proces výstavby/instalace

Fáze konce životního cyklu

Doprava na stavbu

Fáze užívání

Výroba

Fáze výstavby

Information about the product system boundaries – information modules (X = included, MND = module is not included) Doplňující informace nad rámec životního cyklu

Doprava

Výrobní fáze

A1 X

A2 X

A3 X

A4 MND

A5 MND

B1 MND

B2 MND

B3 MND

B4 MND

B5 MND

B6 MND

B7 MND

C1 MND

C2 MND

C3 MND

C4 MND

D MND

A1 X

A2 X

A3 X

A4 MND

A5 MND

B1 MND

B2 MND

B3 MND

B4 MND

B5 MND

B6 MND

B7 MND

C1 MND

C2 MND

C3 MND

C4 MND

D MND

Parametry popisující environmentální dopady-viz tabulka č.2 Informace o environmentálních dopadech jsou vyjádřeny v parametrech kategorií dopadu LCIA (hodnocení dopadu životního cyklu) a jsou vztaženy na funkční jednotku (FJ) – 1m2 plochy produktu. Tabulka 2 Výsledek LCA – Parametry popisující environmentální dopady (FJ = 1 m2 produktu) Parametr Potenciál globálního oteplování (GWP) Potenciál úbytku stratosferické ozonové vrstvy (ODP) Potenciál acidifikace půdy a vody, (AP) Potenciál eutrofizace (EP) Potenciál tvorby přízemního ozonu (POCP) Potenciál úbytku surovin (ADP-prvky) pro nefosilní zdroje Potenciál úbytku surovin (ADP-fosilní paliva) pro fosilní zdroje

Jednotka kg CO2 ekv. kg CFC 11 ekv. kg SO2 ekv. kg (PO4)3- ekv. kg Ethene ekv. kg Sb ekv. MJ, výhřevnost

A1-A3 10,0 1,05 E-6 0,0215 0,0182 0,00122 0,0781 171,5

Parametry popisující spotřebu zdrojů – viz tabulka č.3 Tyto environmentální parametry popisují spotřebu obnovitelných a neobnovitelných materiálových zdrojů, obnovitelné a neobnovitelné primární energie a vody. Tabulka 3 Výsledek LCA – Parametry popisující spotřebu zdrojů Parametr Spotřeba obnovitelné primární energie s výjimkou zdrojů energie využitých jako suroviny Spotřeba obnovitelných zdrojů primární energie využitých jako suroviny Celková spotřeba obnovitelných zdrojů primární energie (primární energie a zdroje primární energie využité jako suroviny) Spotřeba neobnovitelné primární energie s výjimkou zdrojů energie využitých jako suroviny Spotřeba neobnovitelných zdrojů primární energie využitých jako suroviny Celková spotřeba neobnovitelných zdrojů primární energie (primární energie a zdroje primární energie využité jako suroviny) Spotřeba druhotných surovin Spotřeba obnovitelných druhotných paliv Spotřeba neobnovitelných druhotných paliv Čistá spotřeba pitné vody

Jednotka MJ MJ MJ MJ MJ MJ MJ MJ MJ m3

A1-A3 8,1 0 8,1 165 0 165 0 0 0 0,0580

Součástí firemní strategie společnosti LASSELSBERGER, s.r.o. je výroba ekologicky šetrných výrobků, která splňuje platné národní i mezinárodní normy a využívá systému řízení šetrného k životnímu prostředí. Vydáním environmentálního prohlášení o produktu podle ISO 14 025 se společnost zavazuje plnit požadavky na ochranu životního prostředí.

Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách.

352

TECHNICKÉ INFORMACE

EN Environmental Product Declaration in accordance with ISO 14 025 and EN 15 804 Manufacturer’s declaration of environmental parameters derived from LCA (product life cycle): Product system and system boundaries - see Table 1 The system boundary of the product life cycle study is only information Module A1 - A3 “Production Phase” in accordance with EN 15804:2012.

Dodávání nerostných surovin

TECHNICKÉ INFORMACE

CZ Environmentální prohlášení o produktu podle ISO 14 025 a EN 15 804 Prohlášení výrobce o environmentálních parametrech odvozených z LCA (životní cyklus výrobku): Produktový systém a hranice systému – viz tabulka č.1 Hranicí systému studie životního cyklu výrobku je pouze informační modul A1 – A3 „Výrobní fáze“ v souladu s normou EN 15804:2012.

Parameters describing environmental impacts - see Table 2 Information about environmental impacts are expressed in impact category parameters LCIA (life cycle impact assessment), and they are related to the functional unit (FJ) – 1m2 of the product. Table 2 LCA result – Parameters describing environmental impacts (FJ = 1 m2 of the product) Parameter Global warming potential (GWP) Ozone depletion potential (ODP) Soil and water acidification potential (AP) Eutrophication potential (EP) Photochemical ozone creation potential (POCP) Abiotic depletion potential (ADP - elements) for non-fossil resources Abiotic depletion potential (ADP - fossil fuels) for fossil resources

Unit kg CO2 eqv. kg CFC 11 eqv. kg SO2 eqv. kg (PO4)3 - eqv. kg Ethane eqv. kg Sb eqv. MJ, calorific value

A1-A3 10.0 1.05 E-6 0.0215 0.0182 0.00122 0.0781 171.5

Parameters describing resource consumption - see Table 3 These environmental parameters describe the consumption of renewable and non-renewable material resources, renewable and non-renewable primary energies, and water. Table 3 LCA result – Parameters describing resource consumption Parameter Consumption of renewable primary energy, with the exception of energy resources utilized as raw materials Consumption of renewable primary energy resources utilized as raw materials Total consumption of renewable primary energy resources (primary energy resources utilized as raw materials) Consumption of non-renewable primary energy, with the exception of energy resources utilized as raw materials Consumption of non-renewable primary energy resources utilized as raw materials Total consumption of non-renewable primary energy resources (primary energy and primary energy resources utilized as raw materials) Consumption of secondary raw materials Consumption of renewable secondary fuels Consumption of non-renewable secondary fuels Net consumption of drinking water

Unit MJ MJ MJ MJ MJ

A1-A3 8,1 0 8,1 165 0

MJ

165

MJ MJ MJ m3

0 0 0 0.0580

A part of the LASSELSBERGER, s.r.o. company strategy is producing ecologically friendly products in compliance with current national and international standards while employing an environmentally friendly management system. By issuing the environmental product declaration (EPD) according to ISO 14025, the company commits itself to meeting the requirements for protecting the environment.

For more information visit our website.

353


stavební chemie | building chemistry

KOUPELNY | BATHROOMS

TICHÁ DLAŽBA | SILENT TILING

Prostory zatížené krátkodobou, ale opakovanou vlhkostí mohou neúměrně zatěžovat podkladní konstrukce a v případě pronikající vlhkosti poskytují ideální prostředí pro tvorbu mikroorganismů. Z těchto důvodů je nutné zabránit pronikání vody do podkladů. Doporučujeme proto dodržovat následující postupy a skladby materiálů:

CZ

TYPOVÁ SKLADBA NOSNÁ KONSTRUKCE

PRACOVNÍ POSTUP – DETAILNÍ POPIS Příprava: Podklad musí být pevný, vyzrálý, zbavený nečistot a nerovností. V případě nedostatků použijte pro plošné vyrovnání stěn i podlah materiál LE 21. Pro rychlou lokální opravu pak MO 35 QUICK. Penetrování savých podkladů: Všechny savé podklady penetrujeme nátěrem PE 201. V případě velmi savých materiálů použijeme PE 202 v příslušném ředění (cca 1:3-5). Spotřeba 0,15–0,25 l/m2 aplikované tekutiny. Izolování – utěsnění všech prostorů zatěžovaných vodou: Napenetrované plochy izolujeme nátěrem SE 1 ve dvou vrstvách s technologickou přestávkou 4–6 hodin. Pochůznost a možnost lepení cca po 10–12 hodinách. Celková spotřeba cca 1,2–1,6 kg/m2. Pro překlenutí přechodů, dilatací a zpevnění vnitřních rohů vkládáme do izolační vrstvy bandáž SE 5. Nutno dokonale celoplošně vlepit do SE 1. Uvažovaná spotřeba cca 0,25 kg/bm. Montáž keramických obkladů a dlažeb na izolační vrstvu: Pro montáž obkladů a dlažeb je nutno použít modifikované lepicí tmely. Pro standardní formáty našeho bytového keramického programu používáme cementové lepidlo AD 510 PLUS třídy C1TE. Pro zmenšené formáty a mozaiky lze použít bílé cementové lepidlo AD 509 PLUS třídy C1TE. Spotřeba tmelů se pohybuje od 2 do 4 kg/m2. Spárování keramického pláště: Při spárování používáme flexibilní hmotu GF BIO, popřípadě GF DRY, obě kategorie CG2WA. Při použití těchto spárovacích hmot je díky speciálním přísadám zvýšena vodoodpudivost, GF BIO navíc poskytuje ochranu proti tvorbě plísní a výkvětů. Tímto je výrazně zvýšena hygiena celého povrchu! Spotřeba cca 0,3–0,8 kg/m2 dle formátu obkladových prvků.

PE 201, PE 202

SE 1

AD 510 PLUS

OBKLAD

Těsnění pružných spár a prostupů trvale pružným tmelem: Pro umožnění dilatačního pohybu ve spáře je nutné použití trvale pružného tmelu SI. Barevná škála pokrývá všechny barvy hmoty řady GF DRY. Při aplikaci hmoty SI je vhodné použití pokladního provazce PES. Zamezí nežádoucímu přilnutí ke dnu spáry a vymezí přesný tvar silikonové výplně. Vydatnost kartuše 310 ml je cca 6–12 bm dle velikosti spáry.

Údržba Pro běžnou údržbu použijte čisticí prostředek CL 804 (obklady, baterie, sanita…) a CL 803 na podlahy. Short-term, but regular, humidity may apply excessive loads to the base structures and, for penetrating humidity, may create ideal conditions for micro-organic growth. Therefore, water leakage to the base must be prevented. To this end, we recommend applying the following procedures and types of construction materials.

This markedly increases the sanitary properties of the entire surface! Between approx. 0.3 and 0.8 kg/m2 is typically needed, depending on the format size of the tiles.

WORK PROCEDURE – DETAILED DESCRIPTION Preparation: The base must be rigid, cured, and free of any impurities and uneven spots. In the event of any problems in these areas, use LE 21 for levelling of the walls and floors. For quick localized repairs, use MO 35 QUICK.

Sealing of flexible joints and passageways with permanently elastic sealant: Permanently elastic SI sealant must be used to allow expansion movement within the joint. The colour range covers all colours of the GE DRY product line. If SI silicone is applied, it is recommended that a PES polyethylene separator be used. It will prevent undesired adhesion to the bottom of the joint and define the exact shape of the silicone filler. The spreading rate of the 310 ml cartridge is approx. 6–12 mb, depending on the size of the joint.

Priming absorbent bases: All absorbent bases must be primed with PE 201. For extremely absorbent materials, use PE 202 at the required dilution ratio (approx. 1:3-5). Approx. 0.15–0.25 l/m2 of the product is needed. Insulation – sealing all water-loaded rooms: Insulate the primed surfaces with SE 1 in two layers, taking a 4–6 hour break between applications. The tiles will be ready for loading and gluing after approx. 10–12 hours. Approx. 1.2–1.6 kg/m2 is needed. For bridging any transitions and joints, and for reinforcing the internal corners, SE 5 gauze is inserted into the insulating layer. The gauze must be attached across the entire surface of the SE 1. Approx. 0.25 kg/mb is needed for full contact. Installation of ceramic wall and floor tiles on the insulation layer: modified adhesive sealants must be used for wall and floor tile installations. For the standard formats within our housing ceramic programme, we use C1TE grade AD 510 PLUS cement adhesive. For smaller formats and mosaics, C1TE grade white AD 509 PLUS cement adhesive may be used. Between 2 and 4 kg/m2 of sealant is needed. Ceramic shell jointing: For jointing, we use flexible GF BIO material, or CG2 WA grade GF DRY. Thanks to special additives, use of these jointing materials increases the water repellent qualities of the system; GF BIO moreover offers protection against mould and efflorescence.

354

PRACOVNÍ POSTUP – DETAILNÍ POPIS Příprava: U vytvoření podkladů z OSB desek doporučujeme montáž dvou vrstev o síle 18 a 15 mm, které pokládáme na vazbu spár. Obě vrstvy pak dokonale spojíme prošroubováním. Betonové a anhydritové podklady musí vykazovat dostatečnou pevnost a soudržnost. Odchylka rovinnosti podkladu nesmí přesáhnout 2 mm na 2 m lati. V případě nedostatků je třeba použít samonivelační vyrovnávací hmoty LE 20 nebo LE 30. Penetrace podkladů: Na pružné a deformovatelné podklady (Cetris, OSB) aplikujeme kontaktní můstek pomocí nátěru CP 203 s obsahem plniva. Předpokládaná spotřeba kontaktního můstku je 0,25–0,4 kg/m2. Savé povrchy podlahových konstrukcí (beton,anhydrit) je nutno penetrovat nátěrem PE 202 v příslušném ředění (cca 1:3-5). Spotřeba cca 0,15 l/m2 aplikované tekutiny. Montáž izolačního obvodového pásu: Po obvodě plochy aplikujeme na stěnu samolepicí dilatační pás DSAT šíře 25 mm. Ten oddělí aplikovanou skladbu od obvodových stěn a zároveň přeruší eventuální akustické mosty mezi dlažbou a stěnou.

Úklid Pro odstranění cementových povlaků použijte čisticí prostředek CL 802. Po důkladném vyčištění povrchu doporučujeme provést celoplošnou impregnaci povrchu přípravkem CL 809.

EN

Systém TICHÁ DLAŽBA jednoduchým způsobem řeší pokládku keramické dlažby na pružné nestandardní podklady (např. dřevěné konstrukce stropů s dřevotřískovými podlahami, podlahy z parket aj.). Separační SDI panel vložený mezi keramickou dlažbu a podklad eliminuje možnost vzniku smykového napětí při nadměrných deformacích v podlahových konstrukcích. Tento panel svojí strukturou dokáže zajistit i akustický útlum a lze jej použít jako kročejovou izolaci.

CZ

Cleaning Use the CL 802 cleaning agent to remove any cement deposits. Once the surface is thoroughly cleaned, we recommend that full-surface priming be applied with CL 809. Maintenance Use the CL 804 (tiles, faucets, sanitary installations, etc.) and CL 803 (floors) cleaning agents for regular cleaning.

Montáž zvukově izolačního panelu: Montáž panelu SDI provedeme za pomoci cementového lepidla AD 590 třídy C2TES1, které svým speciálním složením zajišťuje dokonalý kontakt s materiálem panelu a zkracuje technologické pauzy. Používáme zubovou stěrku 3–4 mm se spotřebou cca 2,1 kg/m2. Spáry mezi deskami doporučujeme přelepit úzkou krycí papírovou páskou, která zaručí správnou funkčnost desek a zamezí vzniku akustického mostu při lepení dlažby. Izolování – utěsnění všech prostorů zatěžovaných vodou: Izolování provádíme na zabudované SDI panely, viz systémové řešení koupelny. Montáž keramické dlažby: Pro montáž keramické dlažby použijeme opět cementové lepidlo AD 590 třídy C2FTES1. Použitá stěrka 8 mm, spotřeba pro lepení dlažby činí cca 4,2 kg/m2. Spárování plochy dlažby: Po vytvrzení lepidla celoplošně spárujeme cementovou hmotou GF DRY třídy CG2WA dodávanou v plném barevném spektru 24 barev. V případě použití na výrazně deformující se podklady doporučujeme použít rychle tuhnoucí spárovací hmotu GFS třídy CG2WAS1, se zvýšenou schopností příčné deformace. Spotřeba cca 0,4–0,8 kg/m2. Tmelení dilatačních spár: V obvodové spáře k soklům a v dilatacích je nutné použití trvale pružného silikonového tmelu SI dodávaného v barevné škále hmoty GF DRY. Při aplikaci hmoty SI je vhodné použití pokladního provazce PES. Zamezí nežádoucímu přilnutí ke dnu spáry a vymezí přesný tvar silikonu. Vydatnost kartuše 310 ml je cca 6–12 bm dle velikosti spáry.

Úklid Pro odstranění cementových zbytků použijte čisticí prostředek CL 802. Po důkladném vyčištění povrchu doporučujeme provést celoplošnou impregnaci povrchu přípravkem CL 809. Údržba Pro běžnou údržbu použijte čisticí prostředek CL 803 v kombinaci s CL 802 (vodní kámen) a CL 810 (mastnoty). Akustický útlum při skladbě s SDI panelem závisí na celkové skladbě stropní konstrukce. Ze zkušeností vyplývá, že dosažený akustický útlum se pohybuje kolem 18 dB. In order to minimise the dimensional requirements for the composition of impact sound insulation, we offer a very effective solution using an SDI sound insulation panel. During laying, the slab is placed right under the ceramic tiles, with the resulting composition providing the defined sound transmission attenuation. Moreover, the panel eliminates the risk of shear stress under excessive deformations in the floor structure, thus allowing the laying of tiles on entirely non-standard bases (such as wooden ceiling structures, particleboard flooring, etc.).

TYPOVÁ SKLADBA NOSNÁ KONSTRUKCE

PE 202

OSB

LE 30

CP 203

EN

AD 590

SDI PANEL

AD 590

WORK PROCEDURE – DETAILED DESCRIPTION Preparation: The base must exhibit adequate strength and consistency before laying. The base flatness deviation must not exceed 2 mm per 2 m of the bar. In the event of any shortcomings identified in this area, use LE 20 or LE 30 selflevelling material. Where the laying is undertaken on top of an impact sound insulation layer with a higher thickness, the base must be strengthened with the installation of two OSB board layers. The 18 mm- and 15 mm-thick boards are laid on the joint connections, perfectly fixing the two layers to one another with screws. Base priming: The absorbent flooring structure surfaces must be primed with PE 202 at the required dilution ratio (approx. 1:3-5). Approximately 0.15 l/m2 of liquid is needed. A contact bridge must be applied to deformable and non-absorbent bases (Cetris, OSB) using the CP 203 filler-bearing product. Approx. 0.25–0.4 kg/m2 is needed for the contact bridge. Installation of a peripheral insulation strip: A self-adhesive DSAT separating strip, 25 mm wide, must be installed around the circumference of the insulated surface. The strip will disrupt any sound bridges formed between the tiles/wall. Installation of a sound insulation panel: The SDI sound insulation panel is installed using C2FTE S1 grade AD 590 cement adhesive, which, with its special composition, ensures perfect contact with the panel material and shortens the application intervals. We use a Swedish smoother, 3-4 mm long, which gives a consumption figure of approx. 2.1 kg/m2. We recommend that the joints between the boards be resealed with a narrow paper tape preventing any sound bridges from developing when the tiles are attached. Insulation – sealing all water-loaded spots: The insulation is applied to the integrated SDI panels, see bathroom system solutions. Installation of ceramic tiles: Again, C2FTE S1 grade AD 590 cement adhesive is used for installation of the ceramic tiles. An 8 mm smoother is used and approx. 4.2 kg/m2 is needed for attaching the tiles.

DLAŽBA

Jointing the tile surface: Once the adhesive has fully cured, CG2 WA grade GD DRY cement adhesive (available in the full colour spectrum of 24 colours) is used for full-area jointing. Where used on massively deforming bases, we recommend using the quick drying CG2 WA S1 grade GFS product, with increased transversal deformation properties. Approx. 0.4-0.8 kg/m2 is needed. Sealing of expansion joints: In the peripheral joint at the base interface, and in expansion joints, it becomes necessary to use the permanently elastic SI silicone sealant, which is supplied in the colour range of the GF DRY material. If SI silicone is applied, it is recommended that a PES polyethylene separator be used. It will prevent undesired adhesion to the bottom of the joint and define the exact shape of the silicone. The spreading rate of the 310 ml cartridge is approx. 6–12 bm, depending on the size of the joint. Cleaning Once the cement residue is removed, use the CL 802 cleaning agent. Once the surface is thoroughly cleaned, we recommend that full-surface priming be applied with CL 809. Maintenance For regular maintenance, use the CL 803 cleaning agent combined with CL 802 (scale) and CL 810 (grease).

355

TECHNICKÉ INFORMACE

TECHNICKÉ INFORMACE

stavební chemie | building chemistry


TECHNICKÉ INFORMACE

STO č. 030 - 049916

stavební chemie | building chemistry OBKLAD KONSTRUKCÍ ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK | PLASTERBOARD STRUCTURE TILES

Při obkládání suchých montovaných konstrukcí je třeba dbát na jejich pružnost a přizpůsobení materiálů (v našem případě keramického obkladu) k vyrovnání pohybů konstrukce. Proto dbáme na kvalitní přípravu podkladu a využíváme flexibilních materiálů k jejich montáži.

CZ

PRACOVNÍ POSTUP – DETAILNÍ POPIS Příprava: Podklad musí být pevný, zbavený nečistot a nerovností. Penetrování podkladu: U sádrokartonových desek je třeba ošetřit jejich nasákavost neředěným nátěrem PE 201. V případě velmi savých materiálů použijeme PE 202 v příslušném ředění (cca 1:3-5). Spotřeba 0,15–0,25 l/m2 aplikované tekutiny.

Spárování keramického pláště: Při spárování používáme flexibilní hmotu GF DRY, popřípadě GF BIO, obě kategorie CG2WA. Při použití těchto spárovacích hmot je díky speciálním přísadám zvýšena vodoodpudivost, GF BIO navíc poskytuje ochranu proti tvorbě plísní a výkvětů. Tímto je výrazně zvýšena hygiena celého povrchu! Spotřeba cca 0,3–0,8 kg/ m2 dle formátu obkladových prvků.

SÁDROKARTONOVÁ DESKA

PE 201, PE 202

SE 1

Těsnění pružných spár a prostupů trvale pružným tmelem: Pro umožnění dilatačního pohybu ve spáře je nutné použití trvale pružného tmelu SI. Barevná škála pokrývá všechny barvy hmoty řady GF. Při aplikaci hmoty SI je vhodné použití pokladního provazce PES. Zamezí nežádoucímu přilnutí ke dnu spáry a vymezí přesný tvar silikonové výplně. Vydatnost kartuše 310 ml je cca 6–12 bm dle velikosti spáry. Úklid Pro odstranění cementových povlaků použijte čisticí prostředek CL 802. Po důkladném vyčištění povrchu doporučujeme provést celoplošnou impregnaci povrchu přípravkem CL 809.

AD 510 PLUS

Údržba Pro běžnou údržbu použijte čisticí prostředek CL 803 nebo CL 804. While applying tiles to dry assembled structures, caution must be exercised while dealing with their flexibility and material adaptability (in this case, ceramic tiles) in order to balance any movement within the structure. Therefore, we concentrate on conditioning the base and using flexible installation materials.

EN

WORK PROCEDURE – DETAILED DESCRIPTION Preparation: The base must be rigid, cured, and free of any impurities and uneven spots. Base priming: For plasterboard panels, their absorbency must be treated with a full strength PE 201 product. For extremely absorbent materials, use PE 202 at the required diluted ratio (approx. 1:3-5). Approx. 0.15-0.25 l/m2 of the product is needed. Insulation – sealing all water-loaded rooms: See the bathroom system solutions. Installation of ceramic wall and floor tiles on an insulation layer: modified adhesive sealants must be used for wall and floor tile installations. For standard formats within our housing ceramic programme, we use C1TE grade AD 510 PLUS cement adhesive, or fully flexible AD 520, AD 530 adhesive. For reduced formats and mosaics, white C1TE grade AD 509 PLUS cement adhesive, or fully flexible AD 550 adhesive, may be used. Between 2 to 4 kg/m2 of adhesive is needed. Ceramic shell jointing: For jointing, we use CG2 WA grade GF BIO or GF DRY flexible material. Thanks to special additives, use of these jointing materials increase the water repellent qualities of the system; GF BIO moreover offers protection against mould and efflorescence. This markedly increases the sanitary properties of the entire surface! Between approx. 0.3 and 0.8 kg/m2 of material is needed, depending on the format size of the tiles.

Norma Norm Norma Стандарт

Dosahovaná hodnota LB (max.) Parameters LB (max.) Parametry LB (maks.) Достигаемые параметры LB (макс.)

Požadavek normy EN 14411:2016 (max.) Standard requirements EN 14411:2016 (max.) Wymagania normy EN 14411:2016 (maks.) Параметры стандарта EN 14411:2016 (макс.)

TYPOVÁ SKLADBA

Izolování – utěsnění všech prostorů zatěžovaných vodou: viz systémové řešení koupelny. Montáž keramických obkladů a dlažeb na izolační vrstvu: Pro montáž obkladů a dlažeb je nutno použít modifikované lepicí tmely. Pro standardní formáty našeho bytového keramického programu používáme cementové lepidlo AD 510 PLUS třídy C1TE nebo plně flexibilní lepidlo AD 520, AD 530. Pro zmenšené formáty a mozaiky lze použít bílé cementové lepidlo AD 509 PLUS třídy C1TE nebo plně flexibilní lepidlo AD 550. Spotřeba lepidel se pohybuje od 2 do 4 kg/m2.

keramické tvarovky (ceramic special pieces) Technické vlastnosti Technical characteristics Parametry techniczne Технические параметры

OBKLAD

Rozměry / Sizes Wymiary / Размер

ISO 10545-2

Délka a šířka / Length and width Długość i szerokość / Длина и ширина

±2,0 %

±2,0 %

Tloušťka / Thickness / Grubość / Толщина

±10 %

±10 %

E < 0,5 %

E < 0,5 %

Nasákavost / Water absorbtion Nasiąkliwość / Влагопоглощение

ISO 10545-3

Jakost povrchu Surface quality Jakość powierzchni Качество поверхности

ISO 10545-2

Min. 95% kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95% of the tiles without visible defects Min. 95% sztuk bez widocznych wad Mин . 95% шт. без видимых поверхностных дефектов

Min. 95% kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95% of the tiles without visible defects Min. 95% sztuk bez widocznych wad Mин . 95% шт. без видимых поверхностных дефектов

Pevnost v ohybu Bending strength Wytrzymałość na zginanie Прочность при изгибе

ISO 10545-4

Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 28 N/mm2, Thickness / Grubość / Толщина

≥ 7,5 mm min. 28 N/mm2

Lomové zatížení Breaking strength / Siła łamiąca Сила нагрузки на изломе

ISO 10545-4

Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 1300 N, Thickness / Grubość / Толщина

≥ 7,5 mm min. 1300 N

Odolnost proti změnám teploty / Thermal shock resistance Odporność na szok termiczny Устойчивость к изменению температурного режима

ISO 10545-9

Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

Odolné / Resistant Odporne / Стойкие

Odolnost proti vlivu mrazu Frost resistance Mrozoodporność / Морозоустойчивость

ISO 10545-12

Požaduje se / Required Wymaga się / Требуется

Dokonale mrazuvzdorné / Fully frost resistant Doskonale mrozoodporne / Полностью морозоустойчивые

Odolnost proti vzniku vlasových trhlin Crazing resistance for glazed tiles / Odporność na pęknięcia włoskowate Устойчивость к образованию волосяных трещин

ISO 10545-11

Požaduje se / Required Wymaga się / Требуется

Odolné / Resistant Odporne / Стойкие

Protiskluznost - koeficient tření Slip resistance - coefficient of friction Przeciwpoślizgowość Устойчивость к изнашиванию - kоэффициент трения

CEN/TS 16 165 DIN 51130 DIN 51097 ČSN 725191

Hodnotu a odpovídající zkušební postup určí výrobce Manufacturer to state value and test method used Wartość i metodę badania ustala producent Величину и метод испытания определяет производитель

Vybrané druhy / Selected types Wybrane rodzaje Группа определенных видов C

Odolnost proti hloubkovému opotřebení Deep abrasion resistance Odporność na wgłębne ścieranie Устойчивость к глубинному истиранию

ISO 10545-6

Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

max. 275 mm2

Tvrdost povrchu podle Mohse Surface hardness according to Mohs scale Twardość powierzchniowa według skali Mohsa Твердость поверхности по шкале Мооса

ČSN EN 101

Třídu určí výrobce Manufacturer to state classification Klasę określa producent Классификация определяется производителем

min. st. 5

Koef. délk. tepl. roztažnosti (20 -100 °C) / Coefficient of linear thermal expansion (20-100 °C) / Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (20-100 °C) Коэффициент линейного температурного расширения (20-100 °C)

ISO 10545-8

Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

max. 9 x 10-6 °C

Odolnost proti chem. používaným v domácnosti Resistance to various chemicals used in household Odporność na chemikalia domowego użytku Устойчивость к воздействию бытовой химии

ISO 10545-13

Min. B Min. B Min. B Mин. B

Min. A Min. A Min. A Mин. A

Odolnost proti kys. a louhům o nízké koncentraci Resistance to low concentrations of acids and alkalis Odporność na słabe stężenia kwasów i zasad Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации

ISO 10545-13

Třídu určí výrobce Manufacturer to state classification Klasę określa producent Классификация определяется производителем

Min. tř. B Min. cl. B Min. kl. B Mин. кл. B

Odolnost proti kys. a louhům o vysoké koncentraci Resistance to high concentrations of acids and alkalis Odporność na mocne stężenia kwasów i zasad Устойчивость к воздействию кислот и щелочей высокой концентрации

ISO 10545-13

Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

Min. tř. B Min. cl. B Min. kl. B Mин. кл. B

Odolnost proti tvorbě skvn / Resistance to staining Odporność na plamienie / Устойчивость к образованию пятен

ISO 10545-14

Min. tř. 3 / Min. cl. 3 Min. kl. 3 / Mин. кл. 3

Min. tř. 3 / Min. cl. 3 Min. kl. 3 / Mин. кл. 3

Obsah olova a kadmia / Lead and cadmium release Uwalnianie ołowiu i kadmu / Содержание свинца и кадмия

ISO 10545-15

Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

Pb < 0,8 mg/dm2 Cd < 0,07 mg/dm2

Podrobnější informace jsou uvedeny v Technickém katalogu / Detailed data is in Technical Catalogue / Szczegółowe informacje można uzyskać w Technicznym katalogu / Подробная информация приведена в Техническом каталоге

Sealing of flexible joints and passageways with permanently elastic sealant: Permanently elastic SI sealant must be used to allow expansion movement within the joint. The colour spectrum covers all colours available in the GF series. If SI material is applied, it is recommended that PES polyethylene separators are used. They will prevent undesired adhesion to the bottom of the joint and define the exact shape of the silicone filler. The spreading rate of the 310 ml cartridge is approx. 6–12 bm, depending on the size of the joint. Cleaning In order to remove any cement deposits, use the CL 802 cleaning agent. Once the surface is thoroughly cleaned, we recommend that full-surface priming be applied with CL 809. Maintenance For regular maintenance, use the CL 803 or 804 cleaning agent.

356

357


EN 14411:2016, annex L BIII GL – Katalogové číslo (Catalogue number): Wxxxxxxx obkládačky (wall tiles) Technické vlastnosti Technical characteristics Parametry techniczne Технические параметры

Norma Norm Norma Стандарт

EN 14411:2016, annex H BIb GL – Katalogové číslo (Catalogue number): Gxxxxxxx hutné dlaždice (compact floor tiles)

Požadavek normy EN 14411:2016, příloha L BIII GL (max. hodnota) Standard requirements EN 14411:2016, annex L BIII GL (max. value) Wymagania normy EN 14411:2016, załącznik L BIII GL (maks. wartość) Параметры стандарта EN 14411:2016, прил. L BIII GL (макс. значение)

Dosahovaná hodnota LB (max.) Parameters LB (max.) Parametry LB (maks.) Достигаемые параметры LB (макс.) Standardní Standard

Rektifikované Rectified

max

max

max

Rozměry / Sizes Wymiary / Размер

PEI

Požadavek normy EN 14411:2016, příloha H BIb GL (max. hodnota) Standard requirements EN 14411:2016 annex H BIb GL (max. value) Wymagania normy EN 14411:2016 załącznik H BIb GL (maks. wartość) Параметры стандарта EN 14411:2016 прил. H BIb GL (макс. значение)

ISO 10545-2

Nasákavost / Water absorbtion Nasiąkliwość / Влагопоглощение

ISO 10545-3

Dosahovaná hodnota LB (max.) Parameters LB (max.) Parametry LB (maks.) Достигаемые параметры LB (макс.)

max

Požadavek normy EN 14411:2016 příloha G BIa GL, UGL (max. hodnota) Standard requirements EN 14411:2016 annex G BIa GL, UGL (max. value) Wymagania normy EN 14411:2016 załącznik G BIa GL, UGL (maks. wartość) Параметры стандарта EN 14411:2016 прил. G BIa GL, UGL (макс. значение)

max

Dosahovaná hodnota LB (max.) Parameters LB (max.) Parametry LB (maks.) Достигаемые параметры LB (макс.) Standardní Standard

Rektifikované Rectified

Leštěné Polished

max

max

max

max

Délka a šířka / Length and width Długość i szerokość / Длина и ширина

±0,5 %

±2,0 mm

±0,3 %

±1,8 mm

±0,2 %

±1,2 mm

Délka a šířka Length and width Długość i szerokość Длина и ширина

±0,6 %

±2,0 mm

±0,4 %

±1,25 mm

Délka a šířka Length and width Długość i szerokość Длина и ширина

±0,6 %

±2,0 mm

±0,4 %

±1,5 mm

±0,2 %

±1,2 mm

±0,2 %

±1,2 mm

Tloušťka / Thickness / Grubość / Толщина

±10 %

±0,5 mm

±5 %

±0,5 mm

±5 %

±0,5 mm

Tloušťka / Thickness Grubość / Толщина

±5 %

±0,5 mm

±5 %

±0,5 mm

Tloušťka / Thickness Grubość / Толщина

±5 %

±0,5 mm

±0,5 %

±0,5 mm

±5 %

±0,5 mm

±5 %

±0,5 mm

Přímost lícních hran / Linearity Krzywizna boków / Прямолинейность лиц.граней

±0,3 %

±1,5 mm

±0,2 %

±1,2 mm

±0,1 %

±0,9 mm

Přímost lícních hran Linearity Krzywizna boków Прямолинейность лиц.граней

±0,5 %

±1,5 mm

±0,25 %

±0,8 mm

Přímost lícních hran Linearity Krzywizna boków Прямолинейность лиц.граней

±0,5 %

±1,5 mm

±0,25 %

±1,5 mm

±0,1 %

±0,6 mm

±0,1 %

±0,6 mm

Pravoúhlost / Rectangularity Prostokątność / Прямоугольность

±0,5 %

±2,0 mm

±0,3 %

±1,3 mm

±0,2 %

±1,0 mm

Pravoúhlost / Rectangularity Prostokątność / Прямоугольность

±0,5 %

±2,0 mm

±0,3 %

±1,0 mm

Pravoúhlost / Rectangularity Prostokątność / Прямоугольность

±0,5 %

±2,0 mm

±0,3 %

±1,8 mm

±0,25 %

±2,0 mm

±0,2 %

±1,2 mm

+0,5 % -0,3 % ±0,5 %

+2,0 mm -1,5 mm ±2,0 mm

+0,3 % -0,15 % ±0,25 %

+1,0 mm -0,7 mm ±1,0 mm

+0,2 % -0,1 % ±0,25 %

+1,5 mm -0,7 mm ±1,5 mm

±0,5 %

±2,0 mm

±0,25 %

±0,8 mm

±0,5 %

±2,0 mm

±0,25 %

±1,2 mm

±0,25 %

±1,5 mm

±0,2 %

±0,6mm

ISO 10545-2

Rovinnost lícních ploch ve stř.ploch a hrany/rohu Surface flatness in the middle of the flat/edge/angles Płaskość powierzchni krywizna środku/boków/wypaczenie Прямолинейность лиц.поверхности в центре поверхности/грани/по углам

EN 14411:2016, annex G BIa GL, UGL – Katalogové číslo (Catalogue number): Dxxxxxxx, Txxxxxxx slinuté dlaždice (fully vitrified floor tiles)

E > 10 %

E 10-20 %

0,5 % < E ≤ 3,0 % Jednotlivě 3,3 %, Individually 3,3 %

UGL: E ≤ 0,5% jednotlivě max. 0,6 % individually max. 0,6 % GL: E ≤ 0,5% jednotlivě max. 0,6 % individually max. 0,6 %

E < 2,5 %

UGL: E ≤ 0,1% jednotlivě max. 0,2 % individually max. 0,2 % GL: E ≤ 0,5% jednotlivě max. 0,6 % individually max. 0,6 %

Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects Min. 95 % sztuk bez widocznych wad Mин . 95 % шт. без видимых поверхностных дефектов

Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects Min. 95 % sztuk bez widocznych wad Mин . 95 % шт. без видимых поверхностных дефектов

Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects Min. 95 % sztuk bez widocznych wad Mин . 95 % шт. без видимых поверхностных дефектов

Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects Min. 95 % sztuk bez widocznych wad Mин . 95 % шт. без видимых поверхностных дефектов

Min. 30 N/mm2. Jednotlivě min. 27 N/mm2 Min. 30 N/mm2. Individual min. 27 N/mm2 Min. 30 N/mm2. Pojedynczo 27 N/mm2 Mин. 35 N/mm2. Oтдельные виды мин. 27 N/mm2

Min. 35 N/mm2. Jednotlivě min. 32 N/mm2 Min. 35 N/mm2. Individual min. 32 N/mm2 Min. 35 N/mm2. Pojedynczo 32 N/mm2 Mин. 35 N/mm2. Οтдельные виды min. 32 N/mm2

Min. 35 N/mm2. Jednotlivě min. 32 N/mm2 Min. 35 N/mm2. Individual min. 32 N/mm2 Min. 35 N/mm2. Pojedynczo 32 N/mm2 Mин. 35 N/mm2. Οтдельные виды min. 32 N/mm2

Min. 40 N/mm2. Jednotlivě min. 32 N/mm2 Min. 40 N/mm2. Individual min. 32 N/mm2 Min. 40 N/mm2. Pojedynczo 32 N/mm2 Mин. 40 N/mm2. Οтдельные виды min. 32 N/mm2

≥ 7,5 mm min. 600 N < 7,5 mm min. 200 N

Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 1100 N, Tloušťka < 7,5 mm min. 700 N Thickness / Grubość / Толщина

Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 1300 N Tloušťka < 7,5 mm min. 900 N Thickness / Grubość / Толщина

Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 1300 N, Tloušťka < 7,5 mm min. 700 N Thickness / Grubość / Толщина

Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 1500 N Tloušťka < 7,5 mm min. 900 N Thickness / Grubość / Толщина

Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

Odolné / Resistant Odporne / Стойкие

Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

Odolné / Resistant Odporne / Стойкие

Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

Odolné / Resistant Odporne / Стойкие

ISO 10545-12

Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

Nemrazuvzdorné / Not frost resistant Brak mrozoodporności / Не морозоустойчивы

Požaduje se / Required Wymaga się / Требуется

Mrazuvzdorné / Frost resistant Mrozoodporne / Mорозоустойчивые Полностью

Požaduje se / Required Wymaga się / Требуется

Dokonale mrazuvzdorné / Fully frost resistant Doskonale mrozoodporne Полностью морозоустойчивые

Odolnost proti vzniku vlasových trhlin Crazing resistance for glazed tiles / Odporność na pęknięcia włoskowate Устойчивость к образованию волосяных трещин

ISO 10545-11

Požaduje se / Required Wymaga się / Требуется

Odolné / Resistant Odporne / Стойкие

Požaduje se / Required Wymaga się / Требуется

Odolné / Resistant Odporne / Стойкие

Požaduje se u GL / Required GL Wymaga się u GL / Требуется у GL

Odolné / Resistant Odporne / Стойкие

Protiskluznost - koeficient tření / Slip resistance - coefficient of friction Przeciwpoślizgowość Устойчивость к изнашиванию - kоэффициент трения

CEN/TS 16 165 DIN 51130 DIN 51097 ČSN 725191

Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

Hodnotu a odpovídající zkušební postup určí výrobce Manufacturer to state value and test method used Wartość i metodę badania ustala producent Величину и метод испытания определяет производитель

μ ≥ 0,3 Vybrané druhy / Selected types Wybrane rodzaje Группа определенных видов R9 – R13, A – C, μ ≥ 0,5

Hodnotu a odpovídající zkušební postup určí výrobce Manufacturer to state value and test method used Wartość i metodę badania ustala producent Величину и метод испытания определяет производитель

μ ≥ 0,3 Vybrané druhy / Selected types Wybrane rodzaje Группа определенных видов R9 – R13, A – C, μ ≥ 0,5

Odolnost proti hloubkovému opotřebení Deep abrasion resistance Odporność na wgłębne ścieranie / Устойчивость к глубинному истиранию

ISO 10545-6

Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

Odolnost proti povrchovému opotřebení Abrasion resistance Odporność na ścieranie powierzchni Устойчивость к изнашиванию поверхности

ISO 10545-7

Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

Třídu určí výrobce (třída PEI 1-5) Manufacturer to state classification (cl. PEI 1-5) Klasę ustala producent (kl. PEI 1-5) Классификация определяется производителем (кл. PEI 1-5)

Dle deklarace v katalogu As shown in catalogue

Třídu určí výrobce Manufacturer to state classification Klasę ustala producent Классификация определяется производителем

Koef. délk. tepl. roztažnosti (20 -100 °C) / Coefficient of linear thermal expansion (20-100 °C) / Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (20-100 °C) Коэффициент линейного температурного расширения (20-100 °C)

ISO 10545-8

Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

Max. 8 x 10-6 K-1 / Max. 8 x 10-6 K-1 Maks. 8 x 10-6 K-1 / Maкс. 8 x 10-6 K-1

Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

Max. 8 x 10-6 K-1 / Max. 8 x 10-6 K-1 Maks. 8 x 10-6 K-1 / Maкс. 8 x 10-6 K-1

Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

Odolnost proti chem. používaným v domácnosti Resistance to various chemicals used in household Odporność na chemikalia domowego użytku Устойчивость к воздействию бытовой химии

ISO 10545-13

Min. B Min. B Min. B Mин. B

Min. A Min. A Min. A Mин. A

Min. B Min. B Min. B Mин. B

Min. A Min. A Min. A Mин. A

Min. B Min. B Min. B Mин. B

Odolnost proti kys. a louhům o nízké koncentraci Resistance to low concentrations of acids and alkalis Odporność na słabe stężenia kwasów i zasad Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации

ISO 10545-13

Třídu určí výrobce Manufacturer to state classification Klasę określa producent Классификация определяется производителем

Min. tř. B Min. cl. B Min. kl. B Mин. кл. B

Třídu určí výrobce Manufacturer to state classification Klasę określa producent Классификация определяется производителем

Min. tř. B Min. cl. B Min. kl. B Mин. кл. B

Odolnost proti kys. a louhům o vysoké koncentraci Resistance to high concentrations of acids and alkalis Odporność na mocne stężenia kwasów i zasad Устойчивость к воздействию кислот и щелочей высокой концентрации

ISO 10545-13

Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

Min. tř. B Min. cl. B Min. kl. B Mин. кл. B

Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

Odolnost proti tvorbě skvn / Resistance to staining Odporność na plamienie / Устойчивость к образованию пятен

ISO 10545-14

Min. tř. 3 / Min. cl. 3 Min. kl. 3 / Mин. кл. 3

Min. tř. 3 / Min. cl. 3 Min. kl. 3 / Mин. кл. 3

Obsah olova a kadmia / Lead and cadmium release Uwalnianie ołowiu i kadmu / Содержание свинца и кадмия

ISO 10545-15

Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

Pb < 0,8 mg/dm2 Cd < 0,07 mg/dm2

Jakost povrchu Surface quality Jakość powierzchni Качество поверхности

ISO 10545-2

Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects Min. 95 % sztuk bez widocznych wad Mин . 95 % шт. без видимых поверхностных дефектов

Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects Min. 95 % sztuk bez widocznych wad Mин . 95 % шт. без видимых поверхностных дефектов

Pevnost v ohybu Bending strength Wytrzymałość na zginanie Прочность при изгибе

ISO 10545-4

Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 15 N/mm2, Tloušťka < 7,5 mm min. 12 N/mm2 Thickness / Grubość / Толщина

≥ 7,5 mm min. 15 N/mm2 < 7,5 mm min. 12 N/mm2

Lomové zatížení Breaking strength / Siła łamiąca Сила нагрузки на изломе

ISO 10545-4

Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 600 N, Tloušťka < 7,5 mm min. 200 N Thickness / Grubość / Толщина

Odolnost proti změnám teploty / Thermal shock resistance Odporność na szok termiczny Устойчивость к изменению температурного режима

ISO 10545-9

Odolnost proti vlivu mrazu Frost resistance Mrozoodporność / Морозоустойчивость

Glazované - Glazed Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

Neglazované-Unglazed Max. 175 mm3 Max. 175 mm3 Maks.175 mm3 Maкс. 175 mm3 Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

Glazované - Glazed Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

Neglazované-Unglazed Max. 135 mm3 Max. 135 mm3 Maks. 135 mm3 Maкс. 135 mm3

Dle deklarace v katalogu As shown in catalogue

Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

Max. 8 x 10-6 K-1 / Max. 8 x 10-6 K-1 Maks. 8 x 10-6 K-1 / Maкс. 8 x 10-6 K-1 Min. B Min. B Min. B Mин. B

Min. A Min. A Min. A Mин. A

Min. A Min. A Min. A Mин. A

Třídu určí výrobce Manufacturer to state classification Klasę ustala producent Классификация определяется производителем

Tř. A Cl. A Kl. A Кл. A

Tř. A Cl. A Kl. A Кл. A

Min. tř. B Min. cl. B Min. kl. B Mин. кл. B

Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

Tř. B Cl. B Kl. B Кл. B

Tř. A Cl. A Kl. A Кл. A

Min. tř. 3 / Min. cl. 3 Min. kl. 3 / Mин. кл. 3

Min. tř. 3 / Min. cl. 3 Min. kl. 3 / Mин. кл. 3

Min. tř. 3 pro GL / Nepožaduje se pro UGL Min. cl. 3 GL / Not required UGL

Min. tř. 3 / Min. cl. 3 Min. kl. 3 / Mин. кл. 3

Min. tř. 3 / Min. cl. 3 Min. kl. 3 / Mин. кл. 3

Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

Pb < 0,8 mg/dm2 Cd < 0,07 mg/dm2

Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется

Pb < 0,8 mg/dm2 Cd < 0,07 mg/dm2

Podrobnější informace jsou uvedeny v Technickém katalogu / Detailed data is in Technical Catalogue / Szczegółowe informacje można uzyskać w Technicznym katalogu / Подробная информация приведена в Техническом каталоге

358

359


TECHNICKÉ INFORMACE

Záruční podmínky | Warranty terms and conditions | Warunki gwarancji Гарантийные условия

CZ

ýrobce LASSELSBERGER, s.r.o., Plzeň, poskytuje u všech svých keramických obkladových prvků V 2letou záruku na vlastnosti stanovené příslušnou normou EN 14 411:2016. Záruka platí pouze při dodržení doporučení výrobce, správného skladování a manipulace a pro případy správného provedení stavebních a kladečských prací. Nevztahuje se na vady způsobené nevhodným zacházením, neodborným čištěním a přírodními živly (zemětřesení, povodeň, požár aj.) Pokud odběratel obdrží výrobek, jehož vlastnosti neodpovídají sjednané jakosti, má právo výrobek reklamovat. Přitom je nutno dodržet určený postup. Každou reklamaci výrobku je nutno uplatnit neprodleně písemně u přímého dodavatele – prodejce. U zjevných vad (rozměry, křivost, vady glazur, odstíny, záměny druhu) je nutno reklamaci uplatnit před zahájením kladečských prací na zboží v původních obalech.

EN

he manufacturer, LASSELSBERGER, s.r.o. Pilsen, provides for all company’s ceramic tile products T a 2-year warranty on properties defined by the applicable standard, EN 14 411:2016. The warranty applies subject to all manufacturer’s recommendations being observed, subject to correct storage and manipulation, and subject to correctly performed building and fixing works. The warranty does not cover defects caused by unsuitable handling, incorrect cleaning and the elements of nature (earthquake, floods, fire, etc.). If a customer receives a product whose properties do not meet the declared quality, he may submit a claim. To do so, certain procedure must be followed. A claim must be submitted forthwith in writing to the direct supplier – the dealer. In the event of obvious defects (dimensions, warping, faulty glazing, colour shades, incorrect type), the claim must be submitted before the start of laying works, with the products in original packaging.

PL

roducent LASSELSBERGER, s.r.o. Pilzno, CR udziela na wszystkie swoje ceramiczne elementy wykończeniowe P 2 letniej gwarancji na właściwości określone we właściwej normie EN 14 411:2016. Gwarancja obowiązuje tylko pod warunkiem przestrzegania zaleceń producenta, prawidłowego magazynowania i manipulacji, oraz prawidłowego wykonania prac budowlanych i ułożenia. Nie dotyczy wad spowodowanych nieprawidłowym obchodzeniem się, nieprawidłowym czyszczeniem i siłą wyższą (trzęsienie ziemi, powódź, pożar, itp.) Jeżeli odbiorca otrzyma wyrób, którego właściwości nie odpowiadają uzgodnionej jakości, ma prawo do reklamacji. Składając reklamację należy dotrzymać przepisanej procedury. Każdą reklamację trzeba składać niezwłocznie pisemnie u bezpośredniego dostawcy – sprzedawcy. W razie widocznych wad (wymiary, zakrzywienie, wady szkliwa, koloru, zamiany typów) należy składać reklamację przed rozpoczęciem układania, z towarem w oryginalnych opakowaniach.

RUS

роизводитель LASSELSBERGER, s.r.o., г. Пльзень, предоставляет на весь ассортимент керамических облицовочных элементов П двухлетний гарантийный срок. Гарантия распространяется на свойства, приведенные в соответствующем стандарте EN 14 411:2016. Гарантия действительна только при соблюдении рекомендаций производителя, правильном хранении и обращении и при условии правильного выполнения строительных и облицовочных работ. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильного обращения, неквалифицированного ухода и на повреждения, возникшие в результате стихийных бедствий (землетрясение, наводнение, пожар и т.д.). Если покупатель приобрел товар, параметры которого не соответствуют оговоренному качеству, он вправе подать претензию. При подаче претензии необходимо соблюдать определенный порядок. Претензия должна быть оформлена в письменной форме и предъявлена прямому поставщику или дилеру. В случае обнаружения явных дефектов (размеры, кривизна, дефекты глазури, различие в оттенке, пересортица) необходимо предъявить претензию перед началом работ по укладке и предъявить товар в оригинальной упаковке.

360


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.